Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


usługi związane z kulturą

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-966/12/MS
  Stawka podatku dla usług archeologicznych.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-405/12/AL
  W zakresie możliwości zwolnienia od podatku świadczonych usług w postaci biletowanych przedstawień dyplomowych studentów Uczelni.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-865/11/BW
  1. Czy prowadząc lekcje muzealne i warsztaty można skorzystać ze stawki zwolnionej? 2. Czy prowadząc nadzory archeologiczne można skorzystać ze stawki zwolnionej?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-262/11-4/JS
  Wnioskodawca uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia od podatku od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, pod warunkiem, iż zostaną spełnione przesłanki określone w art. 43 ust. 18 ustawy. Natomiast wyłączenie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 19 pkt 2 lit. a ustawy dotyczy usługi wstępu na spektakl, której w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji dokonuje kontrahent.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-659/11/ASz
  określenia stawek podatku na świadczone usługi oraz sprzedawane towary przez muzeum
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-629/11/ICz
  Czy tego rodzaju wykonywana przez Wnioskodawczynię osobiście działalność, po zmianie ustawy, od dnia 1 stycznia 2011r. dalej zwolniona jest od podatku VAT?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-518/11/KW
  Czy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy o podatku od towarów i usług, konkursy śpiewu, tańca, przeglądy teatralne, kabaretowe można zaliczyć do "usług kulturalnych" i tym samym opłatę za uczestnictwo w nich – akredytację, objąć zwolnieniem z podatku VAT?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-540/11/AW
  Czy prowadząc prelekcję, oprowadzenie po ekspozycji (usługa przewodnicka) należy korzystać ze stawki 8%?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-229/11-6/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-229/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług ratowniczych wykopaliskowych badań archeologicznych.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-655/11/KW
  Czy przedstawione przypadki działalności Wnioskodawcy, stanowią usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie przytoczonych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-71/11/ICz
  Czy w świetle znowelizowanego art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie zapisów ust. 1 pkt 33, w powiązaniu z zapisami ust. 17, 18 i 19 Spółka postąpi prawidłowo, stosując po 01 stycznia 2011r. zwolnienia z podatku VAT?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-94/11/AŚ
  Czy usługi polegające na wyświetlaniu filmów w kinach prowadzonych przez Wnioskodawcę są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie zwolnienia podmiotowego usług kulturalnych świadczonych przez podmioty określone w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a), czy też podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie wyłączenia spod zwolnienia od tego podatku zawartego w art. 43 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-119/11-2/MM
  Stawką właściwą dla opodatkowania usług kulturalnych polegających na organizacji koncertów, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie w części tytułem honorariów dla artystów (w oparciu o udzielone pełnomocnictwa) i części tytułem obsługi menedżersko organizacyjnej koncertu będzie w całości opodatkowane podstawową stawką podatku, od dnia 1 stycznia 2011r., w wysokości 23%.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-17/10/AZ
  Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) i b) ustawy o VAT, świadczone przez niego usługi polegające na nagłośnieniu, oświetleniu, obsłudze technicznej, imprez kulturalnych oraz technice scenicznej od dnia 1 stycznia 2011r. nie są objęte zwolnieniem od podatku.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1189b/10/AF
  Jaką wysokość stawki podatku od towarów i usług należy zastosować do ww. prac o wysokim rygorze konserwatorskim w celu konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej i drewnianej?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1189a/10/AF
  1. Jaką wysokość stawki podatku od towarów i usług należy zastosować do prac o wysokim rygorze konserwatorskim w celu konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej i drewnianej? 2. Czy można wystawić faktury korygujące sprzedaż z zastosowaniem 22% stawki, w przypadku gdy powinno być zastosowane zwolnienie?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-658/10-7/KG
  Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług oraz obowiązek ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-910/10/ES
  wysokość stawki podatku dla usługi zwiedzania kopalni
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1236/10/AŚ
  usługi o symbolu PKWiU 92.34.13-00.00 korzystają ze zwolnienia od podatku VAT
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-473/10/JJ
  Czy stawka podatku w wysokości 7% dla świadczonych usług obsługi technicznej imprez kulturalno - rozrywkowych jest prawidłowa?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-335/10/AF
  Czy wystawiając fakturę VAT za udział muzyków w nagraniu (zakwalifikowany do PKWiU 92.21.31) należy stosować stawkę podatku w wysokości 7%, czy też usługa ta jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-336/10/AF
  Czy wynajem sali koncertowej lub kameralnej na koncerty dla innych instytucji kultury, firm, fundacji i stowarzyszeń oraz jednostek oświatowych wraz z obsługą sceny i widowni należy zwolnić od podatku od towarów i usług?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-251/10-4/JF
  Miejscem świadczenia wskazanych usług jest miejsce faktycznego wykonywania koncertów.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-172/10/IK
  Czy Jednostka prawidłowo interpretuje zapis art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie naliczając podatku VAT od darmowych biletów wstępu do Muzeum?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1097/09/MS
  Czy organizacja oraz obsługa muzyczna imprez, odbywających się w klubach oraz innych zdarzeń kulturalnych, którymi się Pan zajmuje, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-822a/09/KM
  Nieodpłatne przekazanie biletów i zaproszeń.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-636/09-4/JF
  Jaką stawką podatku VAT należy stosować dla usług odpłatnego oprowadzania zwiedzających po muzeum przez przewodnika Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować opłatę za udostępnianie eksponatów muzealnych do filmowania i fotografowania przez zwiedzających?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-734/09-6/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług służących czynnościom opodatkowanym i zwolnionym. Zwolnienie od podatku VAT z tytułu prowadzenia zajęć kulturalnych.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-734/09-5/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług służących czynnościom opodatkowanym i zwolnionym. Zwolnienie od podatku VAT z tytułu prowadzenia zajęć kulturalnych.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-734/09-4/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług służących czynnościom opodatkowanym i zwolnionym. Zwolnienie od podatku VAT z tytułu prowadzenia zajęć kulturalnych.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-260/09-2/MPe
  Okoliczność, że w związku z zawartą umową między stronami nie dochodzi do jakichkolwiek przepływów pieniężnych, nie jest równoznaczna z tym, że swoje świadczenia wykonują nieodpłatnie. W przedmiotowej sprawie należność została określona w naturze, Muzeum za świadczone czynności otrzymuje zapłatę w postaci innej usługi. Ponieważ za świadczenie wzajemnych usług nie zostało wypłacone wynagrodzenie, do ustalenia podstawy opodatkowania bezpośrednio zastosowanie znajdzie przepis art. 29 ust. 3 ustawy zgodnie z którym jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-217/09/KM
  Stawka na usługi twórcze, artystyczne związane z kulturą i usługi niebędące usługami artystycznymi, nie związane z kulturą.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-171/09/IK
  Czy świadczone usługi organizacji imprez karaoke, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 92.31.22-00.00, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako wymienione w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy, czy też są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%, jako wymienione z poz. 156 pkt 1 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-188/09/AL
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla organizowania zajęć, kursów tańca, prowadzenia warsztatów tanecznych – PKWiU 92.34.12-00.00?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-402/09/AL
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla organizacji turniejów tańca – PKWiU 92.34.13-00.00?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-188/09/AL
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla organizowania zajęć, kursów tańca, prowadzenia warsztatów tanecznych – PKWiU 92.34.12-00.00?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-281/09-2/PR
  stawka podatku dla usług świadczonych w zakresie realizacji nagłośnienia imprez artystycznych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.32.10
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-84/09-2/AS
  stawka podatku dla świadczonych usług odpłatnego udostępniania tzw. audio - przewodników
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-229/08-4/KT
  Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności kulturalnej zajmuje się organizacją imprez (turniejów tanecznych) sklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.32.10-00.00 jako usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych. Przedmiotowe usługi objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-229/08-3/KT
  Usługi polegające na odpłatnym prowadzeniu przez instruktorów w placówce kulturalnej zajęć tanecznych, zajęć plastycznych i nauki gry na instrumentach, sklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 92.32.10 jako "usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych", objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż nie zostały wymienione wśród usług wyłączonych ze zwolnienia.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1084/08/IK
  Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych korzystają ze zwolnienie od podatku od towarów i usług, pod warunkiem że nie obejmują należności pobieranych za wstępy.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1078/08/DM
  Stawka podatku od towarów i usług dotycząca usług wykonywania projektów znaczków pocztowych.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-947/08/AK
  Czy tzw. współorganizacja imprez podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, czy jest zwolniona od podatku?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-945/07/AK
  Czy usługa polegająca na zapewnieniu obsługi w zakresie nagłośnienia i oświetlenia imprezy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, czy też jest zwolniona od tego podatku?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-946/08/AK
  Czy wydawanie nieodpłatnych zaproszeń, jako nieodpłatne świadczenie usług, powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-875/08-3/SJ
  Jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegają na wykonywaniu fotografii o charakterze artystycznym i zakwalifikowane zostały wg PKWiU do grupowania 92.31.22-00.00, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-797b/08/AW
  Świadczone przez Teatr odpłatne usługi (PKWiU 92.32.10), polegające na czytaniu tekstów przez aktorów dla widowni, za które będą pobierane opłaty wstępu, podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-735/08/JJ
  Czy wykonywane przez Wnioskodawcę usługi konserwacji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT czy też korzystają ze zwolnienia?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1017/08/LSz
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług świadczonych przez orkiestrę na rzecz spółek, które partycypują w kosztach jej utrzymania (świadczenie wzajemne).
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1405/08/LSz
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta na orkiestrę.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-918/08/PK (KAN-6360/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Państwa stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 25 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 sierpnia 2008r. (data wpływu 7 sierpnia 2008r.) oraz pismem z dnia 4 sierpnia 2008r. (data wpływu 22 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-792/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06 maja 2008r. (data wpływu 09 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z oprawą muzyczną imprez -jest prawidłowe.W dniu 09 maja 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1136/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008r. (data wpływu 13.06.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 13.06.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towaró ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-607/08/AZb (KAN-3929/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum H., przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2008r. (data wpływu 11 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania stawki podatku dla biletów wstępu do muzeum, usług przewodnika i filmowania -jest pra ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-196/08-4/AZ
  W odpowiedzi na wezwanie X z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu 05 maja 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 17 kwietnia 2008r. znak IP-PP2-443-196/08-2/AZ, doręczonej w dniu 23 kwietnia 2008 r. złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W złożonym wniosku Strona podnosi, iż wydając przedmiotową ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-433/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008r. (data wpływu 03 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z kulturą -jest prawidłowe.W dniu 03 marca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-162A/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniach 28 i 30 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki tańca -jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-534/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 20 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizacji i wykonania koncertów muzycznych -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-62/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Muzeum przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 3, 17 i 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-663/07-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani., przedstawione we wniosku z dnia 07.12.2007 r. (data wpływu 11.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług -jest prawidłowe.W dniu 10.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-86/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 roku (data wpływu 5 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki tego podatku do usług związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 5 października 2007 roku został złożony wniosek o udz ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-357/07-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji im. F.M. przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-455/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko "M" przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 r. (data wpływu 25 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia z dnia 13 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy odpłatnym wykonywaniu badań archeologicznych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 września 2007 r. zost ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-144/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu 6 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług w zakresie nagłośnienia, oświetlenia i obsługi scenicznej oraz techniki scenicznej-jest prawidłowe.W dniu 6 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udziele ...
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-129/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zamku przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007r. (data wpływu 30 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania bezpłatnego wstępu do muzeum udzielonego przez dyrektora muzeum na podstawie art. 10 ust. 3 zd. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach -jest prawidłowe.W dniu 30 si ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-85c/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia Artystycznego przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007r. (data wpływu 8 sierpnia 2007r.) uzupełnione pismem z dnia 5 listopada 2007r. (data wpływu 8 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia podmiotowego czynności wykonywanych przez Stowarzyszenie polegających ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-15/07/ZG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 roku (data wpływu 5.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności polegającej na udziale w pokazach mody, sesjach zdjęciowych oraz na wykorzystywaniu wizerunku podatnika na zasadzie praw autorskich -jest pra ...
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/07
  Jaką stawką podatkową należy opodatkować usługi muzyczne, polegające na przygrywaniu na weselach, zabawach lub innych okolicznościowych imprezach ?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-10/07/AM
  Wykonuję usługi w zakresie nagłośnienia własnym sprzętem akustycznym i przez własnych pracowników. Urząd Statystyczny w Łodzi wykonywane usługi zaklasyfikował do grupowania PKWiU 92.32.10-00.00.00Moim zdaniem wykonywane usługi zwolnione są od podatku od towarów i usług
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-12/07
  Jaką stawką należy opodatkować poniższe usługi: Usługi prowadzenia zajęć z plastykiUsługi prowadzenia zajęć teatralnychUsługi prowadzenia zajęć z zespołem tańca nowoczesnegoUsługi prowadzenia kursów tańca nowoczesnegoUsługi prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieciUsługi prowadzenia zajęć wokalnych dla dzieciUsługi organizacji ferii letnichUsługi prowadzenia aerobiku dla dorosłychUsługi prowadzenia gimnastyki dla dorosłych
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/73/2006/kk
  Czy działalność gospodarcza sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 92.31.22-00.00 polega na zwolnieniu od podatku od towarów i usług ?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/2-443/21/171/60/I/2006
  Czy w świetle obowiązujących przepisów stanowisko Spółki jest słuszne.
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07
  Według jakiej stawki należy opodatkować świadczone przez Dom Kultury usługi polegające na organizacji zajęć tanecznych, przy wstępie na które pobierane są opłaty za udział.
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/06/O/IR/07
  Z jaką stawką VAT powinien Podatnik sprzedawać swoje usługi, polegające na nauce tańca osób, grup, par tanecznych oraz przygotowywanie do turniejów tańca, po przekroczeniu kwoty powodującej utratę prawa do zwolnienia podmiotowego VAT w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży?
 76. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/332/06
  Podatnik organizuje koncerty, na które sprzedawane są bilety wstępu. Czynności te opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% - według załącznika nr 3, poz. 156 do ustawy VAT. Jednocześnie na koncerty te zapraszani są przedstawiciele organu założycielskiego, władz miasta, sponsorów, dziennikarzy oraz inne osoby w celach promocji i reklamy działalności jednostki. Zaproszenia są przekazywane tym osobom nieodpłatnie Dla celów rozliczenia podatku VAT wartość zaproszeń ustalana jest w wysokości ceny biletu wstępu na dany koncert. Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opisanych świadczeń
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-285/06/ŁG/133691
  W związku z otrzymaną interpretacją z Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącą świadczonych usług Wnioskodawca prosi o wskazanie jaką stawkę VAT należy stosować dla ww. usług.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-227/06/ŁG/133689
  W związku z otrzymaną interpretacją z Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącą świadczonych usług Wnioskodawca prosi o wskazanie jaką stawkę VAT należy stosować dla ww. usług.
 79. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-83/06/EN
  Czy:- miejsce faktycznego świadczenia kompleksowej usługi w dziedzinie kultury wykonywanej na rzecz Z (skrót Z) powinno być określone odrębnie dla każdego realizowanego projektu w miejscu, w którym faktycznie świadczona jest usługa zasadnicza (tj. ma miejsce nagranie dubbingu);- będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektów opodatkowanych poza terytorium Polski?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/60/06
  Czy organizacja na zlecenie imprezy kulturalnej (koncert muzyczny) winna być opodatkowana 7% stawką podatku VAT?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-101/06
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której wykonuje czynności polegające na autorskim pisaniu muzyki, opracowywaniu modyfikacji istniejących aranżacji utworu, nagrywaniu poszczególnych ścieżek materiału w studio muzycznym, reżyserowaniu nagrań, twórczą ingerencją w odległości interwałowe, tworzeniem nowych linii melodycznych, współbrzmień partii wokalnych, harmonizacją, dokonywaniem zapisów nutowych, indywidualną pracą z muzykami mającą na celu uchwycenie wyjątkowości i charakteru muzyka - sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.31.22-00.00.Wątpliwości dotyczą wysokości stawki podatku VAT na w/w usługi. Zdaniem Podatnika podlegają one zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie załącznika nr 4 poz. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 82. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/110/06
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT kwoty otrzymane od instytucji rządowych i samorządowych, a stanowiące zwrot wydatków poniesionych w związku z organizacją koncertów muzycznych przez Fundację? Czy Fundacja ma prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z organizacją koncertów, które jednocześnie służą do wykonanaia usług reklamowych?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-78985/06/225203/119/123/mk
  Czy od 1 września 2006 r. stowarzyszenie powinno ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaż katalogów, albumów, biletów na koncerty, występy artystów, zespołów muzycznych i orkiestr na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-25/06
  Czy jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych, oświatowych, festynów w sposób nieodpłatny?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-738/DEC/KW/06
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług konserwacji i restauracji tkaniny zabytkowej świadczonych na umowę o dzieło.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/22/2006
  Czy działalność gospodarcza, w ramach której Podatnik: - wykonuje zdjęcia, które sprzedaje do czasopism, wydawnictw itp. za co otrzymuje honoraria za jednorazowe przekazanie majątkowych praw autorskich, - pisze artykuły i felietony i inne materiały dziennikarskie do czasopism, za które również otrzymuje honoraria za przekazanie majątkowych praw autorskich, - wykonuje na podstawie umów o dzieło lub umów wydawniczych tłumaczenia utworów pisanych z języka angielskiego na język polski. Umowy stwierdzają, iż wykonane tłumaczenia są dziełem (nie zaś usługą) jest objęta podatkiem VAT, a jeśli jest zwolniona, to czy jest mimo to zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży dla potrzeb VAT ? Zdaniem Podatnika jego działalność podlega przepisom o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie powinna więc podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W informacji uzupełniającej do wniosku z dnia 30.08.2006 r. Podatnik stwierdza, iż jego działalność powinna być zaliczona do pkt. 92.31.22-00.00 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Podatnik uważa, iż prowadzona przez niego działalność to usługi zawiązane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania wymienione w załączniku nr 4 poz. 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.). Poza tym Podatnik uważa, iż działalność ta nie kwalifikuje się do żadnego z wyjątków wymienionych w załączniku nr 4 poz. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1439/ZV/P/Pr/60/2006
  Czy usługi polegające na udzielaniu lekcji rytmiki w przedszkolach oraz na prowadzeniu dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznegow domu kultury są zwolnione od podatku VAT?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/ 443-46/06
  Jaką stawkę podatku VAT winien zastosować do świadczonych przez siebie usług podmiot, który świadczy usługi z grupy PKWiU 92.31.21, - są to usługi rozrywkowe świadczone przez zespół muzyczny?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/ 443-45/06
  Jaką stawkę podatku VAT winien zastosować do świadczonych przez siebie usług podmiot świadczący usługi z grupy PKWiU 92, do których należy m.in. realizacja i rejestracja dźwięku w studio i w terenie oraz nagłaśnianie imprez kulturalnych?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1357/2006/AP
  1.Czy sprzedaż spektaklu innemu podmiotowi za kwotę ryczałtową podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2.Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku wynajmu pomieszczeń teatralnych oraz sali widowiskowej na wystawianie spektakli teatralnych i realizację koncertów? 3.Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku sprzedaży programów teatralnych i plakatów związanych wyłącznie z granym w teatrze przedstawieniem?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-143/14a/06/AL
  Czy prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci jest zwolnione z podatku VAT ?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1090/2006/AP
  Dotyczy zwolnienia od podatku usług wykonywanych w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek przez artystów takich jak: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, lektorzy i spikerzy, muzycy, autorzy, rzeźbiarze, plastycy, animatorzy i pozostali twórcy. Usługa świadczona przez stronę polega na udziale artysty jako wykonawcy w nagrywanych programach radiowych, telewizyjnych, filmach, spektaklach teatralnych oraz innych.
 93. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/449/24/06
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku pokrywane przez Muzeum opłaty na oprowadzenie grup zwiedzających po terenie Muzeum?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-25/06/ŁK
  Strona wnosi o wydanie "postanowienia w sprawie prawidłowego naliczenia wskaźnika VAT." za rok 2005.
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/65/KO/06
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan na rzecz spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie produkcji programów telewizyjnych, czynności w zakresie realizacji dźwięku. Czynności te dotyczą opracowania dzieła polegającego na realizacji dźwięku do audycji telewizyjnych. W ramach powyższego zakresu odpowiada Pan za wykonanie projektu ustawienia oraz właściwe parametry mikrofonu lub wielu mikrofonów oraz nagłośnienia w uzgodnieniu z producentem, scenografem, reżyserem, itp. oraz odtwarzanie tego projektu w programie, dopilnowanie w trakcie programu sposobu rejestracji dźwięku. Odpowiada Pan za wszelkie czynniki zapewniające właściwą emisję, które w połączeniu z działaniami członków ekipy mają doprowadzić do powstania dzieła, które zostanie wykorzystane przez Zamawiającego. Jak wynika z treści wniosku ww. usługi Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował pod symbolem PKWiU 92.31.22-00.00 - "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej w którym wystąpił Pan o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy wykonywane przez Pana usługi są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT? Przedstawiając własne stanowisko, uznaje Pan, iż usługi wykonywane przez Pana mieszczą się w dziale PKWiU 92, w konsekwencji mieszczą się w zakresie objętym poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, tym samym objęte są zwolnieniem przedmiotowym z podatku VAT.
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-29/06
  Czy podatnik prawidłowo stosuje stawki podatku VAT lub zwolnienia z podatku dla: usług organizacji festiwalu, usług reklamy sponsorsko-promocyjnej, dzierżawy oraz produkcji filmów?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-42/06
  Czy podatnik prawidłowo stosuje stawki podatku VAT lub zwolnienia z podatku dla: sprzedaży licencji, przekazania nieodpłatnie zaproszeń, umów barterowych i produkcji audycji telewizyjnych.
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/134/KA
  Jaką stawkę podatku (bądź zwolnienie) należy stosować przy sprzedaży programów i plakatów związanych wyłącznie z granym przedstawieniem, zaliczanej zgodnie z klasyfikacją statystyczną do grupowania PKWiU 92.32.10 "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych"?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/132/KA
  Czy możliwe jest wystawienie faktury VAT za usługi w zakresie teatralnych spektakli wyjazdowych w rozbiciu na poszczególne części składowe (refakturowanie) według poniższej zasady: - opłata zryczałtowana (dochód) teatru jako usługa opodatkowana stawką 7% VAT, - refaktura kosztów związanych z honorariami autorskimi za przekazanie lub udzielenie licencji?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/133/KA
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub imporcie towarów i usług związanych ze świadczeniem usług (wystawianiem speklakli teatralnych) poza terytorium kraju?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/134/KA
  Jaką stawkę podatku (bądź zwolnienie) należy stosować przy sprzedaży programów i plakatów związanych wyłącznie z granym przedstawieniem, zaliczanej zgodnie z klasyfikacją statystyczną do grupowania PKWiU 92.32.10 "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych"?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/131/KA
  Czy usługi w zakresie wyjazdowych spektakli, za które Teatr nie pobiera żadnych opłat z tytułu wstępu (opłata za spektakl jest zryczałtowana i niezależna od ilości widzów), są opodatkowane podatkiem od towarów i usług czy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-10/11122/06/DP
  Czy opłaty pobierane przez dom kultury związane z organizacją kursów tańca, nauki śpiewu, gry na instrumentach są zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT ?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PP/443/9/06/BP
  Czy usługi polegające na realizacji zdjęć filmowych i studyjnych do audycji telewizyjnych, wykonywanych przez osobę mającą w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych status twórcy lub współtwórcy, sklasyfokowane w grupie PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów" na rzecz spółki prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie programów telewizyjnych - korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/58/06/MJS
  Wniosek dotyczy usług wyświetlania (pokazów) filmów fabularnych poza terytorium Polski.
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/25/2006/RR
  Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usług ochrony zabytków ?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/105/2005/BR
  Czy usługi charakteryzacji PKWiU 92.31.22-00.00 świadczone na rzecz telewizji publicznej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz według jakiej stawki ?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/1/19/06/XIX
  Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług prowadzenia imprezy rozrywkowej jako prezenter dyskotekowy.
 109. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PPB_2/4407/1/2006/I/D
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje na na: 1) prowadzenie zajęć aerobiku - zaklasyfikowanych do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej PKWiU 93.04.10-00.00, 2) sprzedaż biletów wstępu dla widzów na spektakle, koncerty, przedstawienia, imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.21) związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10) oraz wstępu na imprezy sportowe (np. bilety na mecze),3) opłaty - wpisowe - za uczestnictwo w zajęciach tj.kółka plastyczne, wikliniarskie, ceramiczne, kursy tańca, warsztaty wokalne, warsztaty i imprezy artystyczne, wyjazdy do teatrów i kin w ramach akcji "Lato w mieście", przeglądy i konkursy recytatorskie - związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych PKWiU 93.32.10-00.00,4) organizowanie imprez sportowych typu bieg uliczny, turniej szachowy, wyścigi rowerowe, piłka plażowa zaliczanych do grupowania PKWiU 92.62.12-00.00 oraz świadczenie usług związanych ze sportem pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych zaliczanych do grupowania PKWiU 92.62.13-00.00 - w sytuacji gdy ww.prowadzona działalność w zakresie sportu ma na celu realizację zadań statutowych podatnika?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/7/2006
  Czy działalność polegająca na wygłaszaniu wykładów na temat własnej twórczości literackiej, prowadzeniu spotkań autorskich, a także uzyskiwanie wynagrodzenia w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też korzystają ze zwolnienia?.
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR443/01/06/PP
  Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi polegające na karmieniu, hodowli żubrów - zwierząt chronionych?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-4/06/RS
  Czy usługi polegające na obsłudze sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego sklasyfikowane pod symbolem 92.32.10-00.00 jako "usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych" są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/71/KA
  Czy podatnik prawidłowo stosuje zwolnienie przedmiotowe dla świadczonych usług reportersko - dziennikarskich sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.40.10-00.00 "Usługi świadczone przez agencje informacyjne"
 114. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB2/4407/I/82/2005
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczonych usług polegających na wykonywaniu pokazów pirotechnicznych.
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-422/2/05
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy otrzymywane dotacje, których celem jest dofinansowanie działalności statutowej Teatru: - są obrotem, w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz - czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/61/KA
  Jaka jest właściwa stawka podatku VAT dla usług polegających na produkcji programów telewizyjnych, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.20?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2BV/443/2006/48/KA
  Jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług dla usług polegających na organizowaniu (współorganizowaniu) spektakli teatralnych, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 92.31.21-00.00?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/443-30/05[br]PP
  Czy usługi polegające na zapewnieniu oprawy muzycznej imprez oraz ich nagłośnieniu, jeżeli wynagrodzenie nie jest uzależnione od ilości osób uczestniczących, opodatkować należy podatkiem od towarów i usług?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/2/2006
  Czy Jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją imprez kulturalnych?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-265/05/AŁ
  Czy usługi świadczone przez Podatnika zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 91.33.1 "Usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane" podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III-440-PZ/125/05
  dotyczy ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej po dniu 30 września 2005r. obrotu z tytułu świadczenia usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach ( PKWiU 92.13)
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-132/05
  Czy usługa polegająca na zorganizowaniu i wykonaniu koncertu podlega opodatkowaniu stawką 22 % podatku od towarów i usług?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-219/2/05/AW
  Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotowy zakup usług od zagranicznych zespołów stanowi import usług, jednakże są to usługi zwolnione i nie ma potrzeby wykazywania takich transakcji w deklaracji VAT.
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/198/2005
  Czy od wydawanych bezpłatnych zaproszeń na premierę teatralną i przedstawienie poza premierą należy naliczyć podatek VAT?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-527/183/AM/05
  Czy od wykonywania nieodpłatnie koncertów, audycji szkolnych oraz wyświetlania filmów operowych powinniśmy naliczyć podatek VAT ?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 443/31/05/PP
  Czy do robót budowlanych i robót konserwatorskich należy stosować jednolitą 22% stawkę podatku od towarów i usług?
 127. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/119/05
  Czy wykonywanie w ramach działalności gospodarczej usług, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.20.12-00.00 - usługi telewizji, korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, na podstawie załącznika nr 4, pozycja 11 i 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 128. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-195/05
  Czy w świetle w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT oraz załącznika nr 4 nw. usługi są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług (obsługa sprzętu nagłaśniającego i realizacja dźwięku w ramach obsługi imprez artystycznych i kulturalnych zakwalifikowanych do PKWiU - 92.32.10. )? Usługi są świadczone na rzecz podmiotów organizujących imprezy dla instytucji kulturalnych tj. teatry, filharmonie itp.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-179/1/05/AW
  Czy zajęcia z upowszechniania kultury (wykłady z filozofii, lekcje malarstwa, indywidualne lekcje gry na instrumentach, indywidualne lekcje śpiewu, itp.) zaklasyfikowanew grupowaniu PKWiU 92.32.10 z odpłatnością miesięczną lub bez odpłatności podlegają opodatkowaniu VAT? Odpłatność uzależniona jest od statusu finansowego uczestnika zajęć.
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-179/2/05/AW
  Zdaniem Strony w przypadku organizowania przez nią koncertów własnych zespołów muzycznych, tanecznych i kabaretowych (PKWiU 92.32.10), jeżeli występy są biletowane (odpłatne), to do ceny biletu doliczany jest podatek VAT w wysokości 7%.
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-179/3/05/AW
  Zdaniem Strony współorganizowanie imprezy nie jest wstępem na nią, wobec tego na fakturach Strona wystawia symbol PKWiU 92.34.13 i stosuje stawkę zwolnioną na podstawiepoz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-179/5/05/AW
  Czy usługa jest zwolniona z podatku od towarów i usług, gdyż usługi tego typu zostały wymienione w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-179/1/05/AW
  Czy zajęcia z upowszechniania kultury (wykłady z filozofii, lekcje malarstwa, indywidualne lekcje gry na instrumentach, indywidualne lekcje śpiewu, itp.) zaklasyfikowanew grupowaniu PKWiU 92.32.10 z odpłatnością miesięczną lub bez odpłatności podlegają opodatkowaniu VAT? Odpłatność uzależniona jest od statusu finansowego uczestnika zajęć.
 134. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/262/05
  Czy usługi polegające na prowadzeniu przez operę studia baletowego dla dzieci i młodzieży (uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-176/14a/05/DB
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi polegające na obsłudze sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego na imprezach, koncertach, spektaklach teatralnych, festynach, pokazach lotniczych itp. zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.32.10 - usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych.
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443 - 42 - 2005
  Czy: 1. tzw. "wpisowe" pobierane od uczestników warsztatów filmowych, warsztatów plastycznych, kursów tańca, zespołów pieśni i tańca jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako działalność związana z kulturą (ex 92), czy opodatkowane stawką 7% (92.32.10-00.00) jako związane z funkcjonowanie obiektów kulturalnych?2. tzw. "wpisowe" pobierane od uczestników zajęć aerobiku i klubu puszystych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako działalność związana z kulturą (ex 92), czy opodatkowane stawką 22% (92.32.10-00.00)?3. usługi instruktorów tańca są opodatkowane stawką 7% podatku od towarów i usług czy też zwolnione z tego podatku jako nie wymienione z nazwy w poz. 156 pkt 3 załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1826/2005/ADB
  Dotyczy stawki podatku przy świadczeniu usług udzielania licencji na publikację tekstu wraz z fotografiami autorstwa pracownika ? dla wydawnictw prasowych i książkowych oraz usługach twórców, autora i wykonawcy w audycjach radiowych i telewizyjnych.
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/1/39/05
  Czy usługi cyrkowe w zakresie tresury zwierząt sklasyfikowane wg PKWiU 92.34.11 są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/68/05/ZM
  Czy usługa polegająca na pokazie sztucznych ognii podlega zwolnieniu od podatku ?
 140. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/I/4430-41/05
  Pytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług, sklasyfikowanych wg PKWiU 92.32.10-00.00, jako "usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych" (obsługa akustyczna i oświetleniowa).
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-2258/05/KN
  W ramach swojej działalności gospodarczej podatnik uczestniczy w stałych i objazdowych imprezach artystycznych, organizowanych przez inne podmioty gospodarcze i instytucje (spółki prawa handlowego, urzędy państwowe, jednostki samorządowe). Imprezy te zamawiane są przez w/w podmioty i obejmują publiczne wykonywanie przez podatnika utworów słownych, muzycznych, słowno-muzycznych i choreograficznych. Zamawiający płacą podatnikowi wynagrodzenie za wykonane spektakle, najczęściej w formie ryczałtowej. Wykonywane przez podatnika czynności sklasyfikowane zostały według PKWiU w grupie 92.31.2 - usługi w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego, w szczególności zaś w grupie 92.31.21-00.30 - usługi choreograficzne, baletowe, zespołów pieśni i tańca.Pytanie podatnika dotyczy prawidłowej stawki podatku od towarów i usług na świadczone przez niego w/w usługi.
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-136-1/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż programów teatralnych i innych wydawnictw tj. afiszy, plakatów, albumów okolicznościowych ?
 143. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/71/05
  Czy korzysta ze zwolnienia w podatku VAT sprzedaż usług związanych z kulturą?
 144. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/80/05
  Czy świadczone przez Jednostkę usługi klasyfikowane według PKWiU do grupowania 92.32.10, tj.: a) prowadzenie zespołów zainteresowań (zajęcia taneczne dla dzieci: rytmika, ogniska taneczne w zakresie tańca współczesnego i folkloru z odpłatnością półroczną), b) organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, w związku z organizacją, których pobierana jest akredytacja podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/76/2005
  Firma zwraca się z zapytaniem o stawkę podatku VAT na usługi przez nią świadczone: 1)indywidualne zakwaterowanie w domkach kempingowych- PKWiU 55.22.10, wg firmy jest opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, 2) usługi zakwaterowania w domkach kempingowych grup zorganizowanych dzieci i młodzieży- PKWiU 55.23.11, wg firmy są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, 3) usługi świadczone przez kempingi i pola przeznaczone dla samochodów przyczep kempingowych (namiot, przyczepa) - PKWiU 55.22.10-00.00, wg firmy są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, 4) usługi gastronomiczne - PKWiU 55.30.11-00.00, wg firmy są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%, 5) usługa kateringowa, - PKWiU 55.52.13, wg firmy jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7%, 6) kulig z konsumpcją - PKWiU 55.30.14-00.00, wg firmy jest opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 7%, 7) udostępnianie dzieciom i młodzieży urządzeń rekreacyjnych tj. bujaki, zjeżdżalnie, urządzenia dmuchane, jazda dzieci na kucyku - PKWiU 92.33.10-00.00, wg firmy jest zwolnione z podatku VAT, 8) grilowanie pod wiatą przy ognisku bez konsumpcji - PKWiU 92.34.12, wg firmy jest zwolnione z podatku VAT, 9) organizacja imprezy sportowej - PKWiU 92.62.12, wg firmy jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 22 %, 10) wstęp na imprezy sportowe, wg firmy jest opodatkowany stawką podatku VAT w w wysokości 7%.
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/61/2005/IW
  Teatr zapytuje, jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje przy odsprzedaży wg ryczałtu spektaklu innej jednostce kulturalnej?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/41/2005
  Stawka podatku od towarów i usług w odniesieniu do usługi polegającej na przechowywaniu akt osobowych pracowników kontrahenta oraz udostępnianiu ich uprawnionym podmiotom.
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-59/23711/05/155936/114/124/CzW
  Czy świadczone przez ( XX ) usługi w zakresie współorganizacji koncertów korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług jako usługi związane z kulturą?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-50/22384/05/115777/106/124/CzW
  Czy usługi związane z kulturą polegające na produkcji materiałów filmowych, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.11, korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 2-443/15/2/05
  Czy agencja koncertowa świadcząca usługi polegające na organizowaniu impres artystycznych, koncertów, spektakli teatralnych, wszelkich form kabaretowych - biletowych, jest zobligowana do wystawiania na rzecz Domu Kultury faktur zawierających podatek VAT?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 2-443/15/1/05
  Czy usługi polegające na organizacji imprez artystyczno-kulturalnych: koncertów zespołów artystycznych, ludowych i muzycznych, programów kabaretowych oraz spektakli teatralnych, mających charakter masowy bądź zamknięty, a zamawiający imprezę nie pobiera od jej uczestników opłat za wstęp, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/25/05
  Czy usługi charakteryzatorskie świadczone dla Telewizji polegające na charakteryzacji twarzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/201/TCH
  Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 maja 2005 r.
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/203/TCH
  Dotyczy obowiązku rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/204/TCH
  Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji podatku VAT
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/202/TCH
  Dotyczy zwolnienia od podatku usług w zakresie artystycznej i literackiej działalności twórczej (PKWiU 92.31.2), polegających na udzielaniu przez autora licencji wydawnictwom, według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 czerwca 2005 r.
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/205/TCH
  Dotyczy obowiązku wystawiania faktur oraz faktur wewnętrznych
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/48/05
  Na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60) wnoszę o udzielenie pisemnej interpretacji odnośnie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu środków trwałych finansowanych ze środków PFRON, których dysponentem jest MOPR w Lublinie, w ramach umowy o dotację. Samochód będzie wykorzystywany do rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zdaniem podatnika w zaistniałym stanie faktycznym nie posiada on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/58/PP2/443/14/05
  Czy prowadzenie zajęć tanecznych, otwartych lekcji tańca dla dzieci, młodzieży i tancerzy oraz prowadzenie i akredytacja warsztatów tańca jazzowego (PKWiU 92.34.12-00.00) jest zwolnione z podatku VAT ?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US II-443/19/05
  Czy współorganizacja jakiegoś spektaklu, przedstawienia, koncertu polegająca na udostępnieniu sali wraz z pełną obsługą (scena, widownia, dekoracje, kurtyna, sprzęt, itp.) podmiotowi, który sam zapewnia i sprzedaje bilety jest objęta zwolnieniem, czy podlega opodatkowaniu stawką vat 7%, lub 22%?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US II-443/19/05
  Czy współorganizacja jakiegoś spektaklu, przedstawienia, koncertu polegająca na udostępnieniu sali wraz z pełną obsługą (scena, widownia, dekoracje, kurtyna, sprzęt, itp.) podmiotowi, który sam zapewnia i sprzedaje bilety jest objęta zwolnieniem, czy podlega opodatkowaniu stawką vat 7%, lub 22%?
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_22_23_42
  Czy usługi świadczone na rzecz telewizji komercyjnej, klasyfikacja PKWiU 92.20.12-00.00 usługi telewizji, jako nie związane z taśmami wideo oraz innymi filmami reklamowymi, są opodatkowane według stawki podatku od towarów i uług 7%?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_22_23_39/III/443/16-1/05/AO
  Czy usługi świadczone na rzecz telewizji publicznej, klasyfikacja PKWiU 92.20.12-00.00 Usługi telewizji, jako nie związane z taśmami video oraz innymi filmami reklamowymi, są zwolnione z podatku od towarów i usług ?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/26/S/2005
  Dom Kultury zapytuje: jakie stawki podatku VAT stosować przy organizowaniu imprez kulturalnych.
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22/05
  Czy usługi sklasyfikowane przez GUS pod symbolem PKWiU 92.31.21-00.00 polegające na koncertach muzyka lub zespołu muzycznego na różnego rodzaju festynach i piknikach, korzystają ze zwolnienia z podatku VAT
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-23/05/AM
  Spółka zajmuje się produkcją programu muzyczno -rozrywkowego, którego finalnym produktem jest audycja telewizyjna sprzedawana wraz z wszelkimi prawami do korzystania -Telewizji. Jaką stawką opodatkować ww. usługi.
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/10/05
  Obowiązek ewidencjowania za pomocą kas rejestrujących wstępu na organizowane imprezy, w świetle rozporządzenia Ministra Finansów. W szczególności, czy powierzenie sprzedaży biletów innemu podmiotowi, który w imieniu podatnika, lecz na własny rachunek dokona ich sprzedaży powoduje taki obowiązek?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-9/05
  Jaką zastosować stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży imprezy koncertowej innemu podmiotowi, który jest organizatorem całego przedsięwzięcia i dokonuje sprzedaży biletów wstępu we własnym imieniu i na własny rachunek? Zdaniem podatnika, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 11 załącznika Nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług, usługa ta podlega zwolnieniu od podatku, ponieważ jest to usługa związana z kulturą, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU ex 92, nie będącą sprzedażą wstępu na spektakle i imprezy.
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-37/05
  Czy podatnik może odliczyć w całości w miesiącach, w których wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane, podatek naliczony zawarty w fakturach za telefony, energię, materiały biurowe itp., za które zapłata nastąpiła z otrzymanych w tym samym miesiącu dotacji?
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-36/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków na rozbudowę budynku oraz zakupów środków trwałych sfinansowanych dotacją, za miesiąc, w którym tą dotację otrzymał, a w miesiącu tym występowała sprzedaż wyłącznie opodatkowana? Zdaniem Podatnika, na podstawie analizy art. 86 ust. 1, art. 88 i art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, w miesiącu, w którym występuje sprzedaż wyłącznie opodatkowana, przysługuje mu prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, za miesiąc, w którym tą dotację otrzymał, od wydatków na rozbudowę budynku oraz zakupów środków trwałych sfinansowanych otrzymaną dotacją.
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/US37/ZI/109/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność w zakresie propagowania różnych form spędzania czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, artystycznych, organizowanie imprez kulturalnych oraz wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i seniorów. W złożonym wniosku Podmiot wystąpił o potwierdzenie prawidłowości stosowanych przez siebie stawek podatku od towarów i usług do różnorodnych form prowadzonej działalności: 1. opłaty za zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, rytmikę, warsztaty poetyckie, naukę gry na instrumentach muzycznych, wynajem sal na imprezy kulturalne i przedstawienia teatralne (PKWiU 92.32.10 - 00.00) - stosowana stawka - usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie poz. 11 załącznika nr 4; 2. opłaty za naukę języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (PKWiU 80.42.10-00.10) - stosowana stawka - usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie poz. 7 załącznika nr 4 ; 3. opłaty za uczestnictwo w chórze seniorów, naukę piosenek i pieśni, występy (PKWiU 92.31.21-00.00) - stosowana stawka - usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie poz. 11 załącznika nr 4; 4. opłaty za kursy tańca towarzyskiego i nowoczesnego (PKWiU 92.34.12-00.00) - stosowana stawka - usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 ; 5. opłaty za gimnastykę rehabilitacyjną dla dorosłych prowadzona przez wykwalifikowanego rehabilitanta (PKWiU 85.14.13-00.10) - stosowana stawki - usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie poz. 9 załącznika nr 4 ; 6. opłaty za kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży obejmujące transport, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację programu, opiekę pedagogiczną oraz ubezpieczenia - stosowana stawka - podatek VAT rozliczany zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004r.; 7. opłaty za wczasy dla seniorów organizowane przez Dom Kultury w ośrodkach wczasowych na podstawie zawieranych umów obejmujących zakwaterowanie, wyżywienie i transport - stosowana stawka - podatek VAT rozliczany zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ; 8. opłaty za organizację półkolonii, ferii zimowych dla dzieci i młodzieży polegające na prowadzeniu zajęć wyłącznie dydaktycznych, oświatowo - kulturalnych wraz zapewnieniem opieki wychowawców (PKWiU 85.32.11-00.00) - stosowana stawka - usługi zwolnione z podatku VAT na podstawie poz. 9 załącznika nr 4; 9. opłaty za zajęcia dydaktyczno - kulturalne polegające na organizowaniu wycieczek i kilkudniowych biwaków w czasie akcji "lato w mieście" i "zima w mieście" oraz wyjazdy na plenery malarskie (PKWiU 63.30.11-00.00); - stosowana stawka - podatek VAT rozliczany zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004r.; 10. opłaty za bilety wstępu na imprezy kulturalne np. przedstawienia teatralne, występy zespołów wokalno-tanecznych, konkursy, turnieje taneczne, wieczorki taneczne, zabawy taneczne dla dzieci i dla dorosłych, bale karnawałowe - stosowana stawka - podatek VAT w wysokości 7% na podstawie poz. 156 załącznika nr 3.
 172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/04
  Czy wpłaty będące wynagrodzeniem za udzielanie licencji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. oraz od 1 maja 2004 r. oraz czy powinny być dokumentowane fakturą VAT?
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-8.1/05/IG
  Czy usługi związane z konserwacją istniejących witraży zabytkowych znajdujących się w obiektach zabytkowych oraz rekonstrukcją zniszczonych zabytkowych witraży w obiektach zabytkowych według starych wzorców i projektów są zwolnione z opodatkowania VAT?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/406-12/2005
  Podatnik sprzedaje prawa autorskie do materiałów, które przygotowuje dla programów informacyjnych Telewizji Polskiej. W związku z tym ma pytanie, czy jego usługi są opodatkowane podatkiem VAT, czy są zwolnione?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/14/S/5/2005
  Jednostka świadczy usługi (zajęcia) szkoleniowo-dydaktyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie: nauki gry na instrumentach, taniec towarzyski i nowoczesny, zajęcia plastyczne i wokalne, które zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.32.10-00.00 "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych". Jednostka wnosi zapytanie, czy w/w usługi podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII/440/P-I/13/05
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla: wpisowego i opłat dokonywanych przez uczestników zajęć w Miejskim Domu Kultury, usługi prezentacji artystycznej dla szkoły, usług współorganizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta, usług organizowania imprez z zapewnieniem części artystycznej bez konsumpcji oraz usług organizowania imprez z zapewnieniem części artystycznej i konsumpcji?
 177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: HTII/006-1144/04/MK
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu umowy agencyjnej polegającej na sprzedaży zakładów gier losowych.
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/8/05
  Jaką stawką należy opodatkować usługi oprowadzania grup zwiedzających po terenie muzeum oraz prowadzenie zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży sklasyfikowane do symbolu PKWiU 92.52.11-00.00 ?
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/18-11/2005/MK
  Czy zwolnienie od ewidencjonowania obrotów przy pomocy kasy fiskalnej ma zastosowanie w przypadku działalności artystycznej?
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/7b/05
  Jaka jest stawka podatku VAT dla usług świadczonych przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/7a/05
  Jaka jest stawka podatku Vat dla usług związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-03/13/05
  Czy zakupione kasety i płyty DVD z przeznaczeniem do wypożyczania są towarami handlowymi czy też stanowią wyposażenie?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII/440/P-I/10/05
  Podatnik w złożonym wniosku zwrócił się o potwierdzenie prawidłowości stosowanych stawek podatku VAT dla następujących usług:1) nagłaśnianie, oświetlenie imprez rozrywkowych, obsługa techniczna imprez rozrywkowych oraz organizowanie imprez rozrywkowych ; Usługi zostały zakwalifikowane do PKWiU 92.34.13.00.00 - "usługi rozrywkowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane "2) budowa estrad na imprezach artystycznych - usługi zostały zakwalifikowane do PKWiU 45.25.42.-00.00 - "roboty związane ze wznoszeniem i montażem innych obiektów z konstrukcji stalowych ".
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII/440/P-I/12/05
  Określenia stawki podatku VAT dla następujących usług:1.organizowanie występów artystycznych, imprez kulturalnych,2.organizowanie imprez plenerowych, (pikniki, festyny);
 185. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/270/04/2005/AP
  Czy wykonanie utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przeniesienie majatkowych praw autorskich do tego utworu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/5-4/2005/MS
  Czy usługi związane z kulturą świadczone na podstawie umowy o dzieło są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 187. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/151/04/2005/MK
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności udzielania praw autorskich.
 188. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/254/04/2005/MK
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności udzielania praw autorskich oraz realizowanych w ramach umowy o dzieło usług montażowych cyklicznych programów telewizyjnych.
 189. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/199/04/2005/MK
  Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności polegającej m.in. na organizowaniu imprez teatralnych i estradowych w Domach Kultury i szkołach wraz ze sprzedażą biletów.
 190. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/40/04
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować: - czynność udzielenia przez dziennikarza licencji do radiowych utworów audialnych i tekstów serwisów internetowych o charakterze informacyjnym i publicystycznym; - czynność udzielenia przez prezenterów radiowych licencji do radiowych utworów audialnych o tematyce kulturalno-rozrywkowej; - czynność udzielenia przez grafików komputerowych licencji do komputerowych grafik i animacji, a także czynność udzielenia przez twórców tekstów i podkładów muzycznych itp., licencji do tekstów i podkładów muzycznych wykorzystywanych w radiowych utworach audialnych, w formie jingli, zajawek, spotów, promosów?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPPIII/440/P-I/7/05
  Podatnik w złożonym wniosku zwrócił się o potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT dla usługi - nagłaśnianie, oświetlanie imprez kulturalnych, obsługa techniczna imprez kulturalnych oraz organizowanie imprez kulturalnych; Usługi zostały zakwalifikowane do PKWiU 92.32.10.00.00 - "usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych".
 192. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-174/04
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług środki finansowe, przeznaczone na honoraria dla artystów, przekazane przez organizatora na rzecz samorządowej jednostki kultury (działającej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), organizującej w charakterze współwykonawcy przedsięwzięcie artystyczne?
 193. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/102/2004/MK
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac konserwatorskich, archeologicznych, budolwanych oraz renowacji.
 194. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/150/2004/MK
  Strona zajmuje się produkcją wieloodcinkowych programów telewizyjnych, do których na podstawie zawartej umowy przenosi prawa autorskie i pokrewne. Wątpliwości Strony dotyczą zwolnienia od podatku od towarów i usług w/w usług.
 195. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/205/2004/MK
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy wykonywaniu zdjęć na zamówienie oraz udzielaniu licencji do prawa autorskich?
 196. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1/05/CIP/01
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy działalność twórcza wykonywana przez artystę jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz w jaki sposób dokonać rozliczenia prac przekazywanych do galerii.
 197. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-116/MWR/04
  dotyczy symbolu PKWiU oraz stawki podatku VAT na usługi realizacji materiałów filmowych (kamerą wideo) dla potrzeb telewizji publicznej oraz komercyjnej
 198. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/2/368/103 496/123/04
  Czy organizacja przedstawień teatralnych dla dzieci na terenie przedszkoli, szkół, domów kultury, domów wczasowych, itp., podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 199. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2463/04/CIP/06
  1. Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy sprzedaży imprez na rzecz odbiorców zbiorowych, obciążanych ryczałtową na określoną kwotę bez względu na liczbę uczestników, bez wydawania biletów ? Zdaniem Podatnika zarówno przy sprzedaży biletów wstępu odbiorcom indywidualnym, jak i przy ryczałtowej sprzedaży spektaklu ma zastosowanie 7 % stawka podatku od towarów i usług. 2. Czy sprzedaż imprezy koncertowej innemu podmiotowi będącemu organizatorem spektaklu/koncertu może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług ? Zdaniem Podatnika usługa taka, jako mieszcząca się w grupowaniu PKWiU ex 92 "Usługi związane z kulturą" - jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. 3. Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na rozbudowę budynku kultury i zakup środków trwałych - sfinansowanych otrzymaną dotacją ? Zdaniem Podatnika takie prawo przysługuje na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. 4. Czy jednostka może odliczyć w całości podatek naliczony zawarty w fakturach VAT za telefony, energie, materiały biurowe w miesiącach, w których wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane, przy równoczesnym otrzymaniu dotacji, która znajduje się poza zakresem ustawy o VAT ? Zdaniem podatnika prawo takie mu przysługuje na podstawie art. 8 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 i ust.3 pkt 1 i 2 oraz art. 90 ust. 1, 2 i ust. 7 ustawy o VAT.
 200. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/355/PP2/443/119/2004
  Czy honoraria za spektakle baletowe dla pracowników firmy "K" powinny być zwolnione z podatku VAT ?
 201. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-077/SIP/725/04
  Dotyczy ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na takie prowadzenie usług związanych z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca, zaklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 92.34.12-00.00.
 202. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/221/PP-1/443/111/2004
  Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane usługi nagłaśniania (realizacja dźwięku) i zapewnienie oświetlenia (realizacja światła) na imprezach estradowych, koncertach, festynach i występach itp., gdy usługi te zgodnie z klasyfikacją statystyczną mieszcą się w PKWiU 92.32.10-00.00 jako usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych ?
 203. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/140/04
  Czy przepisy art.119 ust. 4 ustawu o podatku od towarów i usług dotyczące szczególnych procedur przy świadczeniu usług turystyki mają zastosowanie do działalności w zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody?
 204. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 1-443/75/04
  Jaką stawkę podatku VAT podlega opodatkowana usługa organizacji koncertu przez teatr w ramach której teatr udziela telewizji prawa do wyłącznej rejestracji koncertu?
 205. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1637/04/EJ/784
  Przedmiotem pytań zawartych w w/w piśmie Podatnika jest zastosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.Powyższe sprowadza się do następujących zagadnień: - Xxx w ramach działalności statutowej organizuje na swoim terenie jak i poza nim różnego rodzaju kursy, warsztaty, zajęcia rekreacyjne, imprezy kulturalne biletowane jak i niebiletowane (wstęp wolny). Wszystkie w/w zajęcia zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny jako "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych" o symbolu PKWiU 92.32.10-00.00.Xxxx również w ramach działalności statutowej prowadzi działalność kinową - sprzedaż biletów do kina, organizacja projekcji filmowych dla dzieci i młodzieży w zakresie edukacji filmowej "Kino lektur szkolnych". Te usługi zostały zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny jako "Usługi związane z projekcją filmów" o symbolu PKWiU 92.13.11- 00.00- Xxxx jest instytucją kultury dotowaną z budżetu. Podatnik otrzymuje od organizatora dotację podmiotową, która jest przeznaczana na działalność bieżącą instytucji oraz ma również własne przychody z usług wymienionych powyżej. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przy imprezach nieodpłatnych ma wystawiać fakturę wewnętrzną ukazującą koszt netto imprezy, który będzie dodawany do obrotu miesięcznego lub traktować jako czynności niepodlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Czy w związku z tym podatek naliczony VAT przy wszystkich zakupach Podatnik może odliczać w 100%.- Czy od otrzymanej dotacji na inwestycje, która w instytucji kultury nie jest przychodem lecz zwiększa fundusz inwestycji można odliczyć podatek VAT naliczony przy zakupach.
 206. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-345/04/PN/KP
  Czy Podatnik - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej,wykonująca pracę na podstawie umów o dzieło w zakresie kierownictwa i organizacji produkcji audycji i programów telewizyjnych, objęta jest obowiązkiem prowadzenia ewidencji zawartych umów i odprowadzania podatku VAT po przekroczeniu limitu 10.000 euro?
 207. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/168/2004
  Firma zwraca się z prośbą o interpretację symbolu PKWiU ex 92- poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Firma pyta, czy do tych usług może zaliczyć:-organizację wystaw,-udostępnianie zbiorów i dzieł o wartości zabytkowej,-konserwację zbiorów i obrazów o wartości pamiątkowej, zabytkowej i artystycznej zleconych przez osoby fizyczne i instytucje państwowe,-przeprowadzanie lekcji muzealnictwa,-oprowadzanie przez przewodnika muzealnego wycieczek po muzeum,-filmowanie i fotografowanie dzieł sztuki, wystaw oraz eksponatów muzealnych bez prawa publicznego rozpowszechniania publikacji filmów lub zdjęć na jakimkolwiek nośniku#8594;które są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.52.11-00.00 ("Usługi muzealnictwa"),-ratownicze archeologiczne badania wykopaliskowe na poszczególnych stanowiskach zgodnie z określonym programem prac na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków #8594;które są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.52.12-00.00 ("Usługi ochrony zabytków").Jednocześnie Strona zwraca się z zapytaniem, jaki symbol PKWiU ma podawać na fakturach, tj. PKWiU 92, czy też z większym rozwinięciem, np. PKWiU 92.52.12-00.00.
 208. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/1536/04
  Czy usługi konserwatorskie są zwolnione od podatku ?. Czy podatnik wykonujący wyłącznie czyności zwolnione od podatku ma obowiązek składania deklaracji podatkowej ?.
 209. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2004/51/TCH
  Wnioskodawca (państwowa instytucja kultury) wspólnie z muzeami organizuje wystawy. Muzeum przygotowuje wystawę, ponosząc rózne koszty, m. in. zakup materiałów i usług, koszty wynagrodzeń, projekty graficzne, tłumaczenia itp. Wnioskodawca wnosi swój udział w postaci sfinansowania części kosztów, od muzeum otrzymuje zaś faktury na współorganizowanie wystawy z PKWiU 92.32.10-00.00. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana przez muzeum do współorganizacji wystawy?
 210. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-267-1/04
  Czy nieodpłatne wydawanie biletów wstępu do teatru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 211. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/135/2004
  dotyczy stawki podatku VAT dla moich usług polegających na malowaniu obrazów i ich sprzedaży
 212. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-154304/JDP/772
  Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Spółki jest opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, usług związanych z kulturą, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex. 92.11.31 i 92.11.32
 213. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-96/HM/04
  dotyczy stosowania właściwych stawek podatku od towarów i usług na niektóre usługi związane z kulturą
 214. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/106/04
  Gminny Ośrodek Kultury w ramach działalności statutowej zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie Gminy. Na działalność Ośrodek otrzymuje z Urzędu Gminy dotacje bez konkretnego wskazania na jaki cel mają być przeznaczone. W roku 2004 przyznano dotacje w wysokości 392.000zł, z czego 82.000zł zostanie wydana na pokrycie kosztów związanych z remontami świetlic. Jednostka ma wątpliwości, jak prawidłowo interpretować przepisy dotyczące podatku VAT, w sytuacji gdy usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą zgodnie z załącznikiem nr 4 ustawy VAT pod poz. 11 są zwolnione z podatku VAT, natomiast wg art. 29 pkt 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Jednostka pyta, czy Gminny Ośrodek podlega obowiązkowi VAT i od kiedy staje się podatnikiem podatku VAT?
 215. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IX/443-79/MWR/04
  dotyczy naliczania podatku VAT od: - umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, zawieranych z podmiotami świadczącymi usługę swoim zleceniodawcą - dotyczy umów zawieranych ze studiami produkującymi filmy reklamowe i przekazującymi swoją usługę remitentom reklamy, - umów o dzieło z przekazaniem praw autorskich, zawierane bezpośrednio z remitentami danego filmu, a więc bezpośrednio z odbiorcami dzieła, - umów o dzieło z przekazaniem praw autorskich, zawieranych z producentem filmu fabularnego, - umów o dzieło zawieranych z innymi podmiotami, obejmujących wykonanie dzieła (kompozycji), samo przekazanie praw autorskich, przearanżowanie utworu itp., - tantiemy z praw autorskich (ZAIKS)
 216. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55/04
  Czy usługi archiwizacji akt księgowych polegające na gromadzeniu, ewidencji, przechowywaniu, zabezpieczaniu oraz udostępnianiu materiałów archiwalnych zwolnione są od podatku VAT ?
 217. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443/12/2004/TR
  Czy wyroby sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Krakowie wg PKWiU 92.31.10-00.44 "Wyroby zdobnicze z metalu, współczesne" mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 218. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2707/239/MM/04
  Z treści zapytania wynika, że podatnik wykonuje usługi pirotechniczne, polegające na wykonywaniu efektów specjalnych dla potrzeb filmu, teatru czy innych imprez estradowych lub premierowych. Wątpliwości Spółki dotyczą tego, czy prawidłowe jest traktowanie sprzedaży usług pirotechnicznych jako sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.
 219. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/41/04
  dotyczy stawek podatku VAT na niektóre usługi świadczone przez dom kultury
 220. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-163/04/PN
  1. Jaką stawką należy opodatkować licencję z przeniesieniem praw do artystycznego wykonaniakoncertu dla telewizji i radia? 2. Jaką stawką należy opodatkować licencję ze sprzedażą praw do artystycznego wykonania dla kontrahentów z Koreii lub Japonii? 3. Jaką stawką należy opodatkować tantiemy? 4. Czy podatnik zobowiązany jest do naliczania i odprowadzania VAT od ( zaproszeń na koncerty wydanych dla władz polityucznych; biletów bezpłatnych dla prasy i radia; biletów dla artystów występujących na koncercie)? 5. Czy wynajem sali koncertowej na koncerty dla innych innstytucji kultury lub firm jest opodatkowany stawką 22%?
 221. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/175/04
  Czy działalność oświatowa kształtujaca rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych m.in. w zakresie tańca towarzyskiego i sportowego na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest zwolniona przedmiotowo z podatku VAT?
 222. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-145/US/2004
  Stawka podatku dla usług zwiazanych z korzystaniem z parku oraz usług rolniczych.
 223. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142/04
  Czy usługi nagłośnienia i oświetlenia imprez artystycznych lub kulturalnych są zwolnione z podatku VAT?
 224. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/99/04/KK
  Jaką stawką podatku VAT opodatkowane sa usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 92.31.2 polegające na wystawianiu lalkowych bajek teatralnych dla dzieci i młodzieży? Przedstawienia twożonesą od podstaw, poczynając od fabuły i tworzenia projektów, a kończąc na wykonaniu lalek i dekoracji. wynagrodzenie jest płacone przez przedszkola, szkoły, domy kultury. Podatnik nie organizuje wstępu na spektakle i nie sprzedaje biletów.
 225. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/51/2004/VAT
  1. Czy dotacja z Urzędu Miasta na bieżącą działalność Ośrodka Kultury (służąca całej działalności statutowej) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i przy odliczaniu częściowym podatku nie wlicza się jej do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 7 ustawy o VAT?2. Czy wszystkie niżej wymienione usługi przez nas świadczone są opodatkowane stawką 7%? W świetle opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi świadczone przez naszą instytucję kultury: prowadzenie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, zajęć Klubu Seniora, zajęć Uniwersytetu III Wieku, przeprowadzanie imprez artystycznych i ich współorganizacja, wstęp na koncerty, spektakle, odczyty, imprezy estradowe z udziałem artystów, wyświetlanie filmów, współorganizacja imprez masowych, plenerowych, festynów, pikników - zostały sklasyfikowane do PKWiU 92.32.10-00.00 jako "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych".3. Czy podlegają opodatkowaniu stawką 7% organizowane przez nas wyjazdy dzieci i młodzieży na festiwale, konkursy, warsztaty artystyczne, które sklasyfikowano w grupie PKWiU 55.23.11-00.00 jako "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci"?4. Czy organizowane przez nas kursy dla instruktorów i nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej zostały sklasyfikowane w grupie PKWiU 80.42.20-00.00 jako "Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" są zwolnione od VAT?5. Czy usługi koncertowe świadczone przez nasze zespoły artystyczne (PKWiU 92.31.21.00) są zwolnione od VAT?6. Czy mamy odprowadzać VAT od bezpłatnie wydawanych biletów na imprezy kulturalne np. dzieciom z domów dziecka?7. Czy mamy odprowadzać VAT od nagród wręczanych przez naszą instytucję kultury w organizowanych przez nas konkursach artystycznych? Czy powinniśmy odprowadzać VAT od otrzymanych przez nas darowizn rzeczowych od sponsorów (np. słodycze, napoje, drobne upominki) w czasie organizowanych przez nas imprez?
 226. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443/38/2004[br]OG/005/149/PP2/38/2004
  1). Czy teksty informacyjne związane z informacjami o danej firmie winny być traktowane jako reklamowe ? 2). Czy VAT z faktur podlega odliczeniu w całości od kosztów związanych z organizacją imprez (wynajem sali, wynajem zespołów muzycznych, zakup kwiatów do wystroju sali, zakup usługi gastronomicznej, przygotowanie scenariusza całej imprezy) ? 3). Czy w przypadku zakupu usług noclegowych i gastronomicznych, VAT podlega odliczeniu, jeżeli tego rodzaju usługa będzie nagrodą dla osoby wygrywającej plebiscyt ? 4). Czy podlega odliczeniu VAT od zakupu artykułów spożywczych: kawa, ciastka, wino na potrzeby sekretariatu Spółki w ramach reprezentacji ? 5). Czy osoby pobierające w naszym przypadku wynagrodzenie w formie honorarium podlegają podatkowi VAT ? 6). Jaką metodę: codziennie, tygodniowo czy miesięcznie powinno się przyjąć do wyliczenia 67% powierzchni przeznaczonej na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, kiedy i w jaki sposób mamy stosować stawkę VAT ?
 227. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/131/04
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem oraz usługi organizowania wystaw, targów i kongresów?
 228. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-99/04
  Jaką stawkę podatku VAT nalży stosować przy sprzedaży programów teatralnych i innych wydawnictw ( m.in. plakatów ) związanych bezpośrednio z usługami wstępu na spektakle teatralne oraz przy sprzedaży usług związanych ze sprzedażą spektakli teatralnych wystawianych poza siedzibą teatru, a także usług świadczonych nieodpłatnie ? Czy dotacje, subwencje i inne dopłaty oraz import usług kulturalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 229. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IUSBIII/46/137i138/04/KK
  Prosimy o podanie jaką stawkę podadtku nalezy stosować dla "usług muzealnictwa" sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 92.52.11.-00.00 w zakresie udostepniania zbiorów muzealnych, wideofilmowania na terenie muzeum, fotografowania na terenie muzeum, współorganizowania wystaw z innymi muzeami i instytucjami, wspólorganizowanie imprez kulturalnych. Jaką stawką winna być opodatkowana usługa przewodnika po muzeum ?
 230. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46/04
  Opodatkowanie działalności prowadzonej przez dziecięcy zespół taneczny prowadzony przez Stowarzyszenie.
 231. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-39/04
  Podatnik prowadzi działalność polegającą na obsłudze nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczno-reżyserską światła i dźwięku na dyskotekach, festynach, koncertach sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 92.34.12 jako "usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca". Zapytanie dotyczy stosowania stawki podatku VAT przy wykonywaniu ww. usług.
 232. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/55/04
  Firma wykonuje usługi w zakresie projektowania i wykonania instalacji systemu oświetlenia sceny i świateł efektowych, projektowania i wykonania ustawienia systemu nagłaśniającego i tonów odsłuchowych oraz akustyczne miksowanie dźwięku., świetlne tworzenie klimatu odpowiadającego tematyce występu estradowego, programowanie i obsługa świateł efektowych. Usługi te występują pod symbolem PKWiU 92.32.10, są wykonywane na rzecz domów i ośrodków kultury oraz wykonywane dla indywidualnych przedsiębiorców, sklepów, hurtowni. Czy można stosować stawkę zwolnioną w pierwszym przypadku oraz opodatkowaną w wysokości 22 % w stosunku do przedsiębiorców indywidualnych w związku z działalnością sklepów, hurtowni?
 233. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/148/2004[br]RO/436/148/1/2004
  Jaką stawką VAT należy opodatkować niżej wymienione usługi: 1) PKWiU 92.51.11 - "Usługi bibliotek", 2) PKWiU 55.23.15-00.00 - "Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane", 3) PKWiU 92.34.12-00.00 - "Usługi związane z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca", 4) PKWiU 92.32.10-00.00 - "Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kultury", 5) PKWiU 55.21.10-00.00 - "Usługi świadczone przez schroniska, schroniska młodzieżowe oraz domy wycieczkowe", 6) PKWiU 80.30.12-00.00 - "Usługi szkolnictwa wyższego", 7) PKWiU 55.51.10-00.00 - "Usługi stołówkowe", 8) PKWiU 55.30.11-00.00 - "Usługi gastronomiczne w restauracjach", 9) PKWiU 55.23.15-00.00 - "Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" ?
 234. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/67/2004[br]OG/005/212//PP-1/2004
  Czy od umów o dzieło, w których występuję jako reżyser lub autor scenariuszy programów telewizyjnych należy naliczać i odprowadzać VAT, w myśl przepisów obowiązujących od 01.05.2004 r. ?
 235. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-61/04/DG
  Jaką stawką należy opodatkować usługi dystrybucji filmów oraz sprzedaż praw emisyjnych? Czy należy stosować kasę rejestrującą przy sprzedaży biletów kinowych?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!