Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


usługi transportu międzynarodowego

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-33/08/12-S/IM
  Możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, w myśl art. 83 ust. 8, 13, 16 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-768/10-2/JK
  dokumentacja warunkująca stosowanie 0% stawki podatku do dostaw paliwa lotniczego na rzecz podmiotów będących posiadaczami środków transportu lotniczego wykorzystywanych w celu wykonywania lotów międzynarodowych a także lotów krajowych.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-769/10-2/JK
  Dokumentacja warunkująca stosowanie 0% stawki podatku do dostaw paliwa lotniczego na rzecz podmiotów będących posiadaczami środków transportu lotniczego wykorzystywanych w celu wykonywania lotów międzynarodowych a także lotów krajowych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-549/10/AK
  Stawka podatku dla opłaty "transaction fee" doliczanej do biletów lotniczych sprzedawanych na trasy krajowe i trasy odbywające się poza terytorium Polski.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-226/10/AB
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu refakturowania usług transportowych przez Spółkę na spółki faktycznie korzystające z tych usług?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-174/10/PH
  "Czy Wnioskodawca postępuje właściwie wystawiając faktury dla kontrahentów na konwoje i postoje związane z transportem międzynarodowym stosując stawkę 0%? Czy dla transportów, odbywających się poza terenem Unii, nie przebiegającym w jakikolwiek sposób na terenie Unii, a także postojów i konwojów związanych z tym transportem można stosować stawkę VAT 0% na podstawie stawki art. 83 ust. 3? "
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-431/10/PH
  Jaki należy przyjąć termin obowiązku podatkowego od pozaunijnej usługi transportowej i od kosztów dodatkowych związanych z taką usługą czyli kosztów konwojów i kosztów postojów?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-430/10/PH
  1. "Jak należy naliczać podatek VAT z tytułu importu usługi transportowej od podwykonawcy spoza Unii jeśli transport wykonywany jest na pozaunijnej trasie tj. kraj spoza Unii do kraju spoza Unii? 2. Czy od usług konwoju i postoju związanych z taką usługą transportową również należy naliczyć podatek VAT i według jakiej stawki? 3. Jaki należy przyjąć podatek VAT przy imporcie usługi transportu międzynarodowego oraz kosztów dodatkowych tj. konwojów i postojów jeżeli transport odbywa się na trasie kraj poza Unią Europejską do Polski, tj. transport towarów, które są do Polski importowane? 22%"
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-173/10-2/KG
  dokumentacja związana z zastosowaniem stawki 0% przy powrotnym przewozie kontenerów
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-219/10-4/EWW
  Czy po otrzymaniu faktury od przewoźnika, Spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować z tytułu importu usług usługę transportu międzynarodowego stawką 0%?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-72/10-2/JB
  Stawka podatku VAT dla opłat tzw. transaction fee związanych ze sprzedażą biletów w imieniu przewoźników na przeloty krajowe i międzynarodowe
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-876/09/BWo
  Czy podwykonawca (przewoźnik) może wystawić na firmę Wnioskodawcy faktury ze stawką 0% (na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23) mając takie dokumenty jak SAD EX, EX1, CMR?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-973/09/UH
  opodatkowania usługi spedycji polegającej na zorganizowaniu transportu towarów pomiędzy krajami trzecimi, gdy trasa transportu nie przebiega przez terytorium Polski?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-734/09/UH
  Opodatkowanie usługi spedycji polegające na zorganizowaniu transportu towarów pomiędzy krajami Wspólnoty a krajami trzecimi gdy trasa transportu nie przebiega przez terytorium Polski?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-925/09-3/MM
  z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie posiada dokumentu wymienionego w art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT, wystawiając fakturę VAT na świadczoną przez siebie usługę spedycyjną związaną z międzynarodowym transportem towarów nie ma prawa do zastosowania stawki 0%. Wnioskodawca jest zobowiązany zastosować dla swojej usługi 22% stawkę podatku VAT, którą może skorygować dopiero w momencie posiadania dokumentu potwierdzającego fakt wliczenia usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-595/09/KO
  Czy podwykonawca (przewoźnik) może wystawić na firmę Wnioskodawcy faktury ze stawką 0% (na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23) mając takie dokumenty jak EX1 i CMR?Jakie dokumenty są wymagane do stosowania stawki 0%?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-686/09-3/MN
  Opodatkowanie usługi transportu wewnątrzwspólnotowego, będącego częścią transportu międzynarodowego.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-503/09-2/IG
  Według jakiej stawki należy naliczyć podatek VAT od transaction fee, stanowiącej czynność pomocniczą w stosunku do czynności sprzedaży biletów, przy wystawianiu biletów lotniczych na trasach międzynarodowych i krajowych?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-385/09-2/AS
  opodatkowanie opłat transakcyjnych, które dotyczą biletów na przejazd środkami transportu kolejowego, morskiego lub lotniczego, gdy trasa przejazdu w całości przebiega poza terytorium Polski
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-153/09/BW
  Określenie stawki podatku VAT dla opisanej we wniosku usługi transportowej z Włoch do Polski wykonanej na zlecenie litewskiego kontrahenta.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-155/09/BW
  Określenie stawki podatku VAT dla opisanej we wniosku usługi transportowej z Włoch do Polski wykonanej na zlecenie rosyjskiego kontrahenta.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-153/09/BW
  Określenie stawki podatku VAT dla opisanej we wniosku usługi transportowej z Włoch do Polski wykonanej na zlecenie litewskiego kontrahenta.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-155/09/BW
  Określenie stawki podatku VAT dla opisanej we wniosku usługi transportowej z Włoch do Polski wykonanej na zlecenie rosyjskiego kontrahenta.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-372/09-2/MN
  Stawka podatku dla opłat transakcyjnych związanych za sprzedażą biletów w imieniu przewoźników, na przeloty krajowe i międzynarodowe.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-212/09-2/MN
  Stawka podatku dla usługi transportu kolejowego towarów na terytorium kraju, będącej częścią międzynarodowego transportu towarów.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-683/08/AM
  Czy opłaty naliczone przez "P." za okres postoju wagonów z towarem, wynikłego z okoliczności przez Spółkę niezawinionych i niemożliwych do przewidzenia, można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-834/08/ŁW
  Opodatkowanie usługi transportu międzynarodowego
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-55/08-2/SM
  zasady opodatkowania usług w zakresie obsługi naziemnej lotów świadczonych na rzecz przewoźników krajowych i zagranicznych
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-807/08/PK
  opodatkowanie usług transportu międzynarodowego
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-882/08/MD
  Prawo do zastosowania stawki 0% dla usługi kurierskiej (przewóz paczki), w sytuacji, gdy miejscem jej przeznaczenia jest kraj trzeci.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-838a/08/EŁ
  Stawka podatkowa przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-838b/08/EŁ
  Stawka podatkowa przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-849/08/DG
  Czy nabywane przez Wnioskodawcę usługi obce transportowe polegające na przewozie towarów z kraju leżącego poza terytorium UE do kraju należącego do UE można traktować jako nabycie usług transportowych międzynarodowych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1547/08-2/IK
  Czy wykonywany na terytorium kraju (za krajowym kolejowym listem przewozowym) transport towarów, które następnie po przeładunku na statek przewożone są drogą morską na terytorium innego państwa Wspólnoty, stanowi wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy o VAT w sytuacji, Czy miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1448/08-2/KB
  Czy diety, ryczałty za noclegi oraz inne koszty z tytułu podróży służbowej pracowników zatrudnionych w Spółce świadczącej usługi transportu krajowego i międzynarodowego stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, zgodnie z ustawą o podatki dochodowym od osób prawnych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1631/08-4/GD
  dokumentacja związana ze świadczeniem usług transportu międzynarodowego związanego z importem towarów i prawo do zastosowania stawki 0%
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1630/08-2/SM
  wykonywane przez Spółkę usługi są usługami transportu międzynarodowego i ponieważ Spółka posiada wymagane dokumenty - może zastosować stawkę 0%
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1630/08-3/SM
  z uwagi posiadanie wymaganych dokumentów, mimo że Spółka wykonuje usługi na rzecz spedytora, który przyjął te zlecenie od importera, może ona zastosować stawkę 0% (usługi są usługami transportu międzynarodowego)
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-747/08-2/MR
  W jaki sposób winien zostać rozliczony podatek VAT z tytułu nabywanych przez Wnioskodawcę usług transportu lotniczego?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-548/08/DG
  1.Czy kserokopia listu przewozowego CMR kolejnego przewoźnika przesłana do Wnioskodawcy przez zleceniodawcę po rozładunku towaru w miejscu przeznaczenia w Rosji jest wystarczającym dokumentem do wystawienia faktury korygującej i zastosowania stawki podatku 0%. Czy przedstawiony sposób wystawiania i korygowania faktury jest prawidłowy? 2.Czy dla skorzystania ze stawki 0% wystarczające jest by na liście przewozowym CMR posiadanym przez Spółkę w rubryce 3 (miejsce przeznaczenia) była wskazana firma z Rosji, pomimo wykonania przez nas transportu w ramach Unii (trasa Hiszpania-P.)?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443W-35/08/BWo
  W odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 września 2008r. (data wpływu 25 września 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 3 września 2008r. znak: IBPP3/443-434/08/BWo, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.W ww. piśmi ...
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1040/08-4/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008 r. (data wpływu 02.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na fakturze VAT -jest prawidłowe.W dniu 02.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-355/08/BWo
  Czy została zastosowana prawidłowa stawka VAT? Czy powinno się rozbić cenę za usługę na dwa odcinki krajowy i zagraniczny oraz czy szacunkowe rozbicie frachtu jest prawidłowe czy też powinno być robione wg innej zasady?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-356/08/BWo
  Czy szacunkowe rozbicie frachtu jest prawidłowe, czy też powinno być robione wg innej zasady? Czy faktura została prawidłowo wystawiona tzn. czy cena za usługę spedycyjną powinna być rozbita na część zagraniczną ze stawką VAT nie podlega i krajową ze stawką VAT 0% (pod warunkiem, że koszty transportu zostaną wliczone do SAD-u), czy też całość usługi powinna być opodatkowana stawką 0%?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-734/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usługi pasażerskich rejsów czarterowych wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008r. został złożony ww. ...
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-645/08-2/AS
  INTERPRETACJA INTYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu 15 kwietnia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% przy świadczeniu usług lotniskowych -jest prawidłowe.W dniu 15 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-361/08/UH
  Czy ww. dokument SAD stanowi wystarczający dowód, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 20 i ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT, do zastosowania stawki "0" do usługi transportu na trasie Hamburg-Kraków?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-479/08-3/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT w przypadku wykonania usługi transportu towarów na Ukrainę (stan faktyczny drugi) -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące ...
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-479/08-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT w przypadku wykonania usługi transportu towarów na Ukrainę (stan faktyczny pierwszy) -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz ...
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-149/08/JD (KAN-2230/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008r. (data wpływu 3 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania usługi transportowej na trasie Niemcy - Iran, gdzie transport odbywa się z pominięciem terytorium Polski -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-347/08-2/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 16 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wykonanej usługi transportu -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-191/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 26 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku dla czynności związanych z transportem międzynarodowym -jest prawidłowe.W dniu 26 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-140/08-4/MN
  Wnioskodawca świadczy usługę spedycji na rzecz polskiego podmiotu. Towar transportowany jest z kraju trzeciego do Niemiec, gdzie ma miejsce odprawa celna. Następnie drogą lądową, transportowany jest z terytorium Niemiec do Polski. Czy wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-130/08/EJ
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% dla usług transportu międzynarodowego
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-646/08-4/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług transportu międzynarodowego- jest prawidłowe.W dniu 07.04.2008 r. wpłynął wniosek Sp. z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT2/068/276/KIP10/708/EPT/07/PK344
  Spółka z o.o. S. (.. ) Warszawa złożyła w dniu 1 sierpnia 2007 r. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów stanowiących dowód świadczenia usług transportu międzynarodowego.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.S. Sp. z o.o. jest rosyjską firmą zarejestrowaną w Polsce dla celów podatku od towarów i usług. Spółka przewozi towary samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi na terytorium Rosji. Transport przebiega w następujący sposób: miejsce wyjazdu poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, miejsce przyjazdu na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej innego niż terytorium Polski, przy czym trasa przebiega na pewnym odcinku przez ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-33/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 8 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla czynności związanych z transportem międzynarodowym -jest nieprawidłowe.W dniu 8 stycznia 2008 r. został złożony ww. ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-24/08/RSz
  zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi transportowej świadczonej firmie spedycyjnej na trasie Szwajcaria - Polska z załadunkiem i odprawą w Szwajcarii
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-363/07/BWo
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług? Jakie stawki VAT winny być zastosowane do poszczególnych etapów przewozu? Jeśli usługa nie podlega w części VAT i jest świadczona poza obszarem UE, to czy jej wartość należy wskazać w pozycji 21 deklaracji VAT-7 jako podwyższające wartość kwoty uprawniającej do zwrotu VAT-u?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-6/08-3/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania stawki podatku przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego w przypadku braku dokumentu SAD- jest nieprawidłowe.W dniu 20 grudnia 2007 r. ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-6/08-2/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawienia faktury i zastosowania stawki podatku w transporcie międzynarodowym- jest prawidłowe.W dniu 20 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-337/07/BW
  stawka podatku od towarów i usług przy pobieraniu opłat "transaction fee" przy sprzedaży biletów na przeloty poza terytorium Wspólnot, kiedy żaden etap lotu nie odbywa się na terytorium kraju.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-91/08/RSz
  opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi transportu międzynarodowego świadczonej poza krajem oraz na terenie Polski
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-268/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007r. (data wpływu 7 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2008r. (data wpływu 18 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania transportu międzynarodowego oraz ustalenia stawki podatku od towarów i usług -jest nie ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-177/07/UH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 8 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 grudnia 2007r. (data wpływu 31 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi przewozu towaru na trasie Włochy - Medyka/Shegina oraz popr ...
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-621/07-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007r. (data wpływu 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie czy usługa transportowa na trasie Polska - Ukraina wykonana w kraju może być uznana za część transportu międzynarodowego oraz jakie dokumenty są potrzebne aby za wykonaną usługę wystawiać faktury z ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-267/07-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.), uzupełnionego w dniu 16.11.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za przestój -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 27.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek, u ...
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-237/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi transportowej na trasie Węgry - Polska -jest nieprawidłowe.W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 24.09.2007 r. i 14.11.2007 r.) o udziele ...
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-3/07-2/GZ
  W ramach działalności Biuro turystyczne - na podstawie wpisu do ewidencji działalności - zajmuje się przewozem osób z Polski do Szwecji. Są to tylko usługi przewozu osób, bez żadnego programu turystycznego. Przewóz podzielony jest na dwa odcinki. Pierwszy to przewóz na trasie Konin - Świnoujście. Wnioskodawca dokonuje go własnym autokarem. Drugi odcinek pokonywany jest promem, który przewozi autokar na podstawie umowy z przewoźnikiem promowym Unite Line.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-77/2/07/IK
  "Czy wykonywany w całości na terenie kraju transport towarów przemieszczonych z terytorium państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego stanowi część wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy o VAT i w sytuacji gdy nabywca podał numer, pod którym jest zidentyfikowany dla celów VAT w innym kraju UE będzie opodatkowany w państwie, które wydało nabywcy ten numer, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o VAT?",
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-11/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2007 r. (data wpływu 11 lipca 2007 r.) uzupełnionego w dniu 11 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług przeładunku kontenerów świadczonych na terenie portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym -jest prawidłowe.W d ...
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-3/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2007 r. (data wpływu 9 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od prawnych w zakresie prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet wypłacanych pracownikom (kierowcom) z tytułu podróży służbowejjest prawidłowe.W dniu 6 lipca 2007 r. Spółka złożyła ...
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-145/07/MIRT
  Pytanie Podatnika dotyczy kwestii, czy:1. Usługi transportu towarów z polskiego magazynu do ostatecznego odbiorcy na terenie Polski wykonywane na zlecenie czeskiego kontrahenta posługującego się numerem VAT nadanym w Czechach (przywiezionego uprzednio z Czech do tego magazynu na zlecenie tego samego kontrahenta przez Stronę w ramach usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów) nie podlegają polskiemu podatkowi VAT jako usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.2. Usługi pomocnicze do wewnątrzwspólnotowego transportu towarów wykonane na zlecenie Czeskiego kontrahenta posługującego się numerem VAT nadanym w Czechach nie podlegają polskiemu podatkowi VAT zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1422/POII/443/1/07/DS
  Czy usługę transportową wykonaną na trasie Niemcy - Polska, na zlecenie kontrahenta rosyjskiego mającego siedzibę w Rosji, można uznać za usługę transportu międzynarodowego?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDM/415-4/07/OF28
  Czy podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług jako kierowca na rzecz osób trzecich może w koszty uzyskania przychodu zaliczać wartość diet w podróżach krajowych i zagranicznych?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-19/2007
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 2006r i w latach następnych wartości diet z tytułu wykonywania pracy kierowcy w kraju i zagranicą
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/19/07
  Zapytanie dotyczy obowiązku opodatkowania usługi transportu zareklamowanego wyrobu Spółki z Singapuru do Polski.
 78. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1504/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług transportwych taborem samochodowym poza terytorium kraju, wykazywanych w poz. 21 deklaracji VAT-7?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-458/06/GW
  Czy opłaty z tytułu czynności polegających na zapewnieniu ciągłości wykonania usługi transportowej poprzez udostępnianie wagonów w transporcie międzynarodowym podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach właściwych dla wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów - zdefiniowanej w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o VAT (w przypadku transportu, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, bądź na terytorium jednego państwa członkowskiego, jeżeli transport jest bezpośrednio związany z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów) lub usług transportu międzynarodowego w art. 83 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT ?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-5/07
  Czy w przypadku dostawy gazet dla kontrahenta zagranicznego w Niemczech podatnik, który jest zgodnie z umową obciążony kosztami dalszego transportu gazet do punktów sprzedaży detalicznej, winien naliczać podatek od towarów i usług według stawki 22% od kwoty brutto podanej na fakturze dokumentującej koszty tego transportu?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-442/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w celu dostarczenia towaru do nabywcy z kraju trzeciego zakupiła usługę transportu międzynarodowego od firmy z Danii. Przewoźnik wystawił za wykonanie ww. usługi dwie faktury, jedną za transport drogowy na odcinku Bielsko - Biała - Bremerhaven, drugą natomiast za transport morski Bremerhaven - Arabia Saudyjska. Obie faktury dotyczą eksportu tego samego towaru. Przewoźnik umieścił na nich zapis, iż rozliczenie VAT spoczywa na odbiorcy. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż tylko usługa wykonana na odcinku drogowym na terytorium Polski podlega opodatkowaniu w kraju. Natomiast części usługi wykonana poza terytorium Polski, jak również odcinek morski nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Odcinek krajowy zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy podlega opodatkowaniu stawką 0%.
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-18/WJ/06
  Czy w przypadku świadczenia przez podatnika usług transportu drogowego osób, zapłacony podatek VAT poza granicami kraju stanowi koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-427/06/AP
  Czy dostawa towarów opisanych we wniosku, przeznaczonych do obsługi pasażerów w rejsach międzynarodowych podlega opodatkowaniu stawką 0%?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-85/GJ/06
  Czy diety, które otrzymują kierowcy jako pracownicy firm przewozowych przysługują również przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą i czy stanowią koszt uzyskania przychodów?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-114/06/RK
  Czy usługa transportowa wykonana na terytorium Francja - Polska podlega opodatkowaniu podatkiem 22 % ?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/4/07
  Czy spółka powinna sporządzać i składać informację podsumowującą o której mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu świadczenia usług transportu wewnątrzwspólnotowego?
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421.AV/443-38/DEC/DL/07
  Czy opisaną usługę można potraktować jako usługę transportu międzynarodowego oraz jak ją prawidłowo opodatkować?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-739/06/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia czy w oparciu o posiadane dokumenty przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi transportu towarów jako usługi transportu międzynarodowego.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/46/06
  1. Podatnik na zlecenie kontrahenta polskiego wykonał przewóz towarów na trasie Radom - Brumundal (Norwegia). Zdaniem Strony odcinek trasy od miejscowości Radom do granicy kraju w Świnoujściu należy opodatkować z zastosowaniem stawki 0% natomiast część trasy poza terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu. 2. Podatnik na zlecenie spedytora polskiego wykonał usługę transportu towarów z Polski do Szwecji i dla całej trasy zastosował stawkę 22%. Zdaniem Strony przedstawiony sposób opodatkowania wykonanych usług jest prawidłowy.
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-1086/DEC/KW/06
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku odnośnie usług transportu międzynarodowego.
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/35/2006/IPP
  Czy wystawiając notę księgową na poniesione koszty usługi transportu, świadczonej przez firmę wynajętą postąpiliśmy słusznie?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MK/443-44/06
  Spółka przyjęła od polskiej firmy spedycyjnej zlecenie na przewóz towarów z Polski do Francji. Towar przywieziony do Polski zostanie wyeksportowany do Rosji. Czy po dostarczeniu przez firmę spedycyjną dokumentów celnych informujących, że towar przekroczył granicę z państwem trzecim , przewoźnik wykonujący usługę transportową na trasie Francja - Polska powinien opodatkować ją stawką 22%, czy też zastosować zerową stawkę podatku VAT na odcinku krajowym i "np"na odcinku z Francji do Polski?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/06
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży biletów lotniczych ?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-134/06
  1. Czy uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie przemieszczenie własnych towarów z Austrii do Polski? 2. Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów? 3. Jak potraktować wewnątrzwspólnotowe usługi transportu wykonane na trasie Austria - Polska, oraz Austria - Słowacja, czy jest to imort usług? 4. Czy uznać jako czynnośc niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT dostawę z Austrii na Słowację? 5. Czy można pominąć numer identyfikacji podatkowej VAT kontrahenta w informacji podsumowującej VAT-UE w przypadku przemieszczenia własnych towarów z Austrii do Polski?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-331/06/ST
  Czy wprowadzenie towaru na skład celny jest importem towaru w świetle definicji z art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym Spółka ma prawo sprzedać usługę transportu międzynarodowego z 0% stawką VAT?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/III/443-47/06
  Czy usługę transportową wykonaną na trasie Niemcy-Polska, na zlecenie kontrahenta polskiego mającego siedzibę w Polsce, można uznać za usługę transportu międzynarodowego, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług wg 0% stawki?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-132/06/85458
  Podatnik świadczy usługi transportu międzynarodowego. W przypadku importu towarów do UE z kraju trzeciego przez firmę przewozową, Spółka wystawia fakturę w dwojaki sposób. Jeżeli z SAD wynika, że usługa wliczona jest do podstawy opodatkowania, Spółka stosuje stawkę 0% na odcinku krajowym, natomiast odcinek poza RP nie podlega opodatkowaniu. W przypadku braku SAD na odcinku krajowym stosuje 22% VAT, a odcinek poza RP nie podlega opodatkowaniu. Są przypadki, że na trasie państwo WE - Polska przy braku dokumentów usługa podlega opodatkowaniu 22% VAT i traktowana jest jako transport wewnątrzwspólnotowy. Gdy w okresie późniejszym uzyska dokumenty to koryguje podatek należny, traktując usługę jako transport międzynarodowy opodatkowany stawką 0%. Spółka wniosła o potwierdzenie stanowiska.
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-171/06/85461
  Podatnik świadczy usługi transportu międzynarodowego. W przypadku eksportu towarów dla usługi transportu międzynarodowego istnieje podstawa do zastosowania 0% stawki na odcinku krajowym, a w części dotyczącej usługi poza RP, usługa transportowa nie podlega opodatkowaniu w oparciu o ustawę VAT przy spełnieniu wymogów dotyczących odpowiedniego jej udokumentowania. Spółka wniosła o potwierdzenie stanowiska.
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-132/06/85458
  Podatnik świadczy usługi transportu międzynarodowego. W przypadku importu towarów do UE z kraju trzeciego przez firmę przewozową, Spółka wystawia fakturę w dwojaki sposób. Jeżeli z SAD wynika, że usługa wliczona jest do podstawy opodatkowania, Spółka stosuje stawkę 0% na odcinku krajowym, natomiast odcinek poza RP nie podlega opodatkowaniu. W przypadku braku SAD na odcinku krajowym stosuje 22% VAT, a odcinek poza RP nie podlega opodatkowaniu. Są przypadki, że na trasie państwo WE - Polska przy braku dokumentów usługa podlega opodatkowaniu 22% VAT i traktowana jest jako transport wewnątrzwspólnotowy. Gdy w okresie późniejszym uzyska dokumenty to koryguje podatek należny, traktując usługę jako transport międzynarodowy opodatkowany stawką 0%. Spółka wniosła o potwierdzenie stanowiska.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60-1-GK/06
  Czy transport towarów w obrębie bocznicy kolejowej stanowi część usługi transportu międzynarodowego do pierwszego miejsca przeznaczenia i czy upowaznia do zastosowania dla tej usługi stawkę VAT w wysokości 0%?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61-1-GK/06
  Czy usługi powinny być wliczane do podstawy opodatkowania importu towarów?
 102. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-314/06
  Dotyczy możliwości zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanej od kontrahenta z Holandii faktury za zakup paliwa w kwocie brutto (po zastosowaniu odpowiedniego przelicznika euro), a następnie zaliczeniu zwróconego z Holandii podatku od wartości dodanej do przychodów z działalności gospodarczej.
 103. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-II/443a-8/06/EO
  dotyczy usługi transportowej wykonywanej na zlecenie kontrahenta z Kanady, który nie jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku VAT na terenie Unii Europejskiej. Rozpoczecie transportu nastepuje w Finlandii, kończy w Polsce i w całosci przebiega na terenie państw Unii.
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.VII/423/2/06
  Spółka prowadzi działalność w zakresie usług transportowych-międzynarodowych zatrudniając na podstawie umowy o pracę pracowników na stanowisku kierowcy, których miejscem pracy jest siedziba firmy. W związku z wyjazdami międzynarodowymi wypłacane są pracownikom diety z tytułu podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej. Czy wypłacane ww. diety stanowią koszty uzyskania przychody firmy?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415/42/06
  Czy wyliczone koszty diet zagranicznych (ilość diet x wysokość diety w walucie kraju docelowego x średni kurs waluty) stanowić będą koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz czy diety należy liczyć według stawek kraju docelowego czy krajów tranzytowych?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/269/Z/K/06
  Jak wynika z wniosku złożonego w dniu 13.09.2006r. podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej, pyta czy może zaliczyć do kosztów przychodów i rozchodów diety z tytułu podróży służbowych.Jego zdaniem tak.
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/46/2006/kk
  Czy usługi transportu wykazane jako odrębna pozycja na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę należy wykazywać jako niepodlegające opodatkowaniu w Polsce ?
 108. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/223/TŁ/06
  Jakiestawki podatku VATnależy wykazywać przysprzedaży usługspedycyjnych - frach drogowy międzynarodowy, fracht drogowy wewnątrzwspólnotowy, fracht drogowy krajowy?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/275/DJW/06
  Czy w przedmiotowym stanie faktycznym i prawnym, biorąc pod uwagę, że miejscem przeznaczenia towarów jest kraj poza Unią Europejską, miejscem rozpoczęcia transportu jest kraj inny niż Polska, a transport dokonywany jest w części poprzez Polskę, można zastosować stawkę 0% z tytułu dokonywania transportu międzynarodowego.
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-8/06
  Czy usługa polegająca na przewozie towarów z terytorium kraju (towary nadane zostały w krajach Unii Europejskiej) do miejsca przeznaczenia w krajach trzecich jest usługą transportu międzynarodowego oraz, czy usługi powyższe są opodatkowane stawką podatku 0% na odcinkach krajowych i nie podlegającą podatkowi VAT na odcinkach na terytorium krajów trzecich?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-209/1/06/IK
  Czy towary wymienione we wniosku zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług mogą być zaliczone do towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-209/2/06/IK
  Jakiej stawce VAT podlegają towary kupowane bezpośrednio przez Spółkę poza terytorium Unii Europejskiej i służące zaopatrzeniu statków powietrznych w rejsach międzynarodowych?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/06
  Według jakiej stawki należy opodatkować usługi transportu towarów z Polski na Ukrainę, świadczone na rzecz polskiej firmy spedycyjnej ?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3-1-415-21/06
  Zcy faktura na zakup paliwa winna być zaksięgowana w kwocie brutto, a zwrot podatku od wartości dodanej z Holandii stanowić będzie przychód z chwilą jego otrzymania.
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/34/1/06
  Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna zastosować dla usługi transportowej na odcinku zagranicznym Biberis-granica Polski i dla odcinka krajowego - granica Polski-Radzymin, w przypadku braku dokumentu celnego?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/14/2006/VAT
  Spółka jest przewoźnikiem krajowym i międzynarodowym towarów. Otrzymała zlecenie od kontrahenta niemieckiego (posiadającego nr VAT-UE) na wykonanie usługi transportu towarów z obszaru spoza Wspólnoty Europejskiej z Białorusi (Grodno) do Niemiec (Guben).Wykonanie usługi Spółka zleciła innej polskiej firmie transportowej. Na fakturze dla zleceniodawcy niemieckiego muszą być uwzględnione przebiegi na obszarze poza terytorium Wspólnoty Europejskiej i na terytorium Wspólnoty Europejskiej, w postaci podziału na odcinek zagraniczny (sprzedaż nie podlega opodatkowaniu) i odcinek krajowy ze stawką VAT.Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na odcinku przebiegającym przez terytorium kraju? W ocenie Spółki powinna zastosować 0% stawkę VAT na odcinku krajowym.
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/06
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka świadczy usługi spedycji i transportu międzynarodowego. Zdarza się, że Spółka wykonuje zlecenie przewozu towaru z Polski do portu w Hamburgu a z dokumentów przewozowych wynika, że towar przewożony jest z Polski do USA. Zleceniodawcą jest firma polska. Jak opodatkować opisane usługi transportowe?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37/06
  Czy dla rozliczenia się z podatku od towarów i usług (VAT) wobec urzędu skarbowego w Polsce z tytułu wykonywanych usług przewozu osób wymagane jest udokumentowanie zapłaty podatku w poszczególnych krajach należących do Wspólnoty Europejskiej.Podatnik wykonuje usługi przewozu osób w transporcie krajowym i międzynarodowym swoim taborem samochodowym na podstawie zleceń od firm spedycyjnych krajowych.Podatnik przedstawił następujące stanowisko w sprawie (cytat): "Faktury wystawiana są prawidłowo zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 2. Opodatkowanie w poszczególnych krajach nie podlega pod kontrolę polskich urzędów skarbowych i kontroli podatkowych.
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-138/14a/06/GM
  Jak ustalić termin wykazania w deklaracji VAT-7 w pozycji 21 świadczenie usług poza terytorium kraju?
 120. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-44/05/EN
  Czy możliwe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% do sprzedaży usług transportu międzynarodowego na całym odcinku, tj. kraj-terytorium poza Wspólnotą i czy możliwe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% w odniesieniu do importu usług transportu międzynarodowego, nabywanego od podatników trzecich oraz od podatników podatku od wartości dodanej nie mających siedziby na terytorium kraju?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf-415/25/2006, Pdf-415/26/2006,
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wartość diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-2/06/AB
  Czy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług - kierowca samochodu ciężarowego, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności diety zagraniczne?
 123. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D/415-0005/06/Z
  Czy osiągnięty przez podatnika w 2006 roku przychód, z tytułu wykonywania - jako jednoosobowy podmiot gospodarczy, pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia na zlecenie usług kierowania powierzonymi pojazdami mechanicznymi na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (firm przewozowych) na trasach krajowych i międzynarodowych podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5 % przychodu - na podstawie art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 roku, Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku ?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/06
  Czy świadcząc usługi kierowcy w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VI/10/2006
  Podatnik jest właścicielem firmy transportowej i osobiście wykonuje zlecenia transportowe na terenie kraju jak również za granicą. Czy w zaistniałej sytuacji może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów delegacje za takie wyjazdy.
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/166/KO/06
  #61656; Jeżeli zleceniodawca jest podmiotem unijnym podany jest jego NIP unijny a relacja jest wykonywana na trasie Polska - Rosja lub Belgia - Rosja? #61656; Jeżeli zleceniodawca jest podmiotem spoza Unii a relacja jest wykonana na trasie Polska - Rosja lub Belgia Rosja? #61656; Jeżeli zleceniodawcą jest podmiot unijny jest podany NIP unijny a relacja jest wykonywana na trasie Polska - UE lub UE - Polska? #61656; Jeżeli zleceniodawcą jest podmiot krajowy a relacja wykonywana jest na trasie Polska - UE lub UE - Polska.
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/DF1/415-36/III/2006
  Czy podróż służbowa współwłaściciela firmy transportowej, który jest jednocześnie kierowcą i przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodów, może być wliczona w koszty uzyskania przychodów?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-15/06/RK
  W jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/4/06/AP
  Czy w przypadku otrzymania kopii dokumentu celnego SAD po złożeniu deklaracji za okres w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu usług transportowych Spółka ma prawo do dokonania korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT i zastosowania stawki 0% VAT właściwej dla usług transportu międzynarodowego w rozliczeniu za okres, w którym spółka otrzymała kopię dokumentu SAD od kontrahenta?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/2/06/AP
  Czy otrzymanie kopii dokumentów SAD po złożeniu deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu usług transportowych, uprawnia Spółkę do dokonania korekty sprzedaży wykazanej ze stawką 22% oraz czy zastosowanie stawki 0% właściwej dla usług transportu międzynarodowego możliwe jest za okres, w którym Spółka otrzymała od kontrahenta przedmiotową kopię SAD?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/3/06/AP
  Czy w przypadku kwalifikacji usług świadczonych przez Spółkę jako usług bezpośrednio związanych z eksportem towarów, posiadane przez Spółkę dokumenty tj. faktura VAT i krajowy list przewozowy wraz z oświadczeniem nadawcy są wystarczającą podstawą do zastosowania stawki 0%?
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/2/06/AP
  Czy otrzymanie kopii dokumentów SAD po złożeniu deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu usług transportowych, uprawnia Spółkę do dokonania korekty sprzedaży wykazanej ze stawką 22% oraz czy zastosowanie stawki 0% właściwej dla usług transportu międzynarodowego możliwe jest za okres, w którym Spółka otrzymała od kontrahenta przedmiotową kopię SAD?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-42/1/06/AP
  Czy posiadany przez Spółkę w chwili dokumentowania usługi transportu międzynarodowego zestaw dokumentów (faktura VAT za świadczone usługi oraz krajowy list przewozowy z oświadczeniem nabywcy, że towar przeznaczony jest do wywozu z kraju drogą morską oraz określeniem kraju przeznaczenia towaru) jest zgodny z wymogami art. 83 ust. 5 pkt 1 i tym samym czy spełnione są przesłanki dla zastosowania stawki 0%?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-43/06/AP
  Czy w przypadku otrzymania kopii dokumentu celnego SAD po momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu usług transportu międzynarodowego Spółka ma prawo do dokonania korekty rozliczeń z tytułu podatku VAT i zastosowania stawki 0% właściwej dla usług transportu międzynarodowego za okres, w którym Spółka otrzymała od kontrahenta przedmiotową kopię?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/476/12/2006/GW
  Spółka zajmuje się m. in. drogowym transportem krajowym i międzynarodowym oraz opracowaniem i wdrażaniem rozwiązań logistycznych dla dostaw do Polski i w tranzycie. Spółka dostała zlecenie na transport ładunku na trasie Gdańsk ? Warszawa od armatora morskiego, którego zadaniem jest dostarczenie ładunku z portów morskich w Korei (Inchon, Kunsan i Masan) do Warszawy. Konosament jest zatem wystawiany na transport np. Masan ? Warszawa. Dostarczony w ten sposób ładunek będzie w Warszawie podlegał przetwarzaniu (w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy), a następnie zostanie wywieziony na Ukrainę. Czy Spółka ma prawo zastosować stawkę 0% na fakturze wystawionej armatorowi morskiemu za odcinek transportu na trasie Gdańsk ? Warszawa?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/06
  wysokość zastosowanej stawki podatkowej VAT z tytułu świadczenia usługi przeładunkowej związanej z eksportem towarów
 137. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1.7-4430-11/06
  Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii możliwości ustalania obrotu niepodlegającego podatkowi od podatku od towarów i usług na podstawie rejestrów sprzedaży tworzonych dla celów podatku dochodowego.
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-21/06/GW
  Czy w przypadku gdy dostawa paliwa służy zaopatrzeniu środków transportu lotniczego uzywanych do wykonywania transportu międzynarodowego, Spółka ma prawo do stosowania stawki 0% bez względu na to, czy dostawa miała miejsce bezpośrednio na rzecz przewoźnika, czy też za pośrednictwem podmiotu trzeciego?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-10/06/MAS
  Dotyczy kwestii opdatkowania podatkiem od towarów i usług, usług transportu towarów śwadczonych na odcinku Hamburg -granice RP oraz rozliczenie ww. usług w deklaracji VAT-7
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-5d/06/PB
  Czy usługa polegająca na udostępnieniu w gotowości środków transportu do wyładunku, przeładunku bądź rozładunku towarów traktowana jako usługa pomocnicza do usług transportowych w przypadkach innych niż wewnątrzwspólnotowy transport towarów, np. jeśli przestój występuje w ramach transportu międzynarodowego towarów w rozumieniu art. 83 ust. 3 ustawy bądź w ramach transportu towarów poza terytorium UE ( np. z Rosji do Chin) jest opodatkowana w miejscu, gdzie przestój faktycznie ma miejsce, zgodnie z art.27 ust. 2 pkt 3 li. b) ustawy o podatku od towarów i usług
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443- 663/06/EŁ
  Pytanie podatnika: dotyczy sposobu rozliczenia VAT z tytułu wykonywanych usług transportowych w przypadku, gdy nabywcą usługi jest kontrahent niemiecki zidentyfikowany w swoim kraju na potrzeby podatku od wartości dodanej.
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/06/V13
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług transportu międzynarodowego na trasie Polska - Szwajcaria.
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/05
  Czy podatnik prawidłowo wykazuje sprzedaż biletów lotniczych z 0% stawką podatku VAT,czy powinna być wyliczona sama marża i opodatkowana stawką 22% lub 0%?
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-215/06
  Czy kserokopia rejestru z uwidocznionym wpisem dostarczonych towarów, w którym wpisana jest kwota za towar wraz z transportem oraz stawka VAT jest wystarczającym dowodem spełniającym wymogi art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli ten wpis potwierdzony jest przez prowadzącego rejestr to jest firmę X?.
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-53/419a/339/06/JR
  Czy dokumentem stanowiącym dowód świadczenia usługi transportu międzynarodowego na odcinku krajowym ze stawką VAT w wysokości 0% w sytuacji, gdy przy wykonaniu usługi transportowej na trasie Rosja -Polska towary zostały sprowadzone na skład celny publiczny w Polsce, jest dokument wymieniony w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, bez zastrzeżenia w pkt 2 tego ustępu?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/30/05/06
  Czy w przypadku świadczenia przez podatnika usług transportu drogowego osób, zapłacony podatek VAT poza granicami kraju stanowi koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-129/05
  Jaką stawką opodatkować sprzedaż usług transportu towarów w przypadku transportu: z Niemiec do Szwajcarii oraz z Polski do Szwajcarii? Jaką stawkę powinni stosować podwykonawcy/przewoźnicy? Jak należy ująć taką sprzedaż w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-468/IV/2006/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w oparciu o dane zawarte w zleceniu, w którym kontrahent podał port przeznaczenia/nadania obsługiwanego przez Podatnika towaru (np. Pusan/Korea), ale nie dołączył manifestu lub cargo-listy, ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-469/IV/2006/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w oparciu o dane zawarte w zleceniu, w którym kontrahent podał port przeznaczenia/nadania obsługiwanego przez Podatnika towaru (np. Helsinki), ale nie dołączył manifestu lub cargo-listy, ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% na podstawie § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia.
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_74_74_99 (US III/443/51/05/06/AO)
  Czy posiadając wyłącznie dokument "CMR", tj. międzynarodowy list przewozowy dla usługi transportu towarów przywożonych do Polski, tj. transport towarów importowanych, można stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0 % dla odcinka krajowego od granicy Polski do pierwszego moiejsca przeznaczenia na terytorium Polski ?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/406/45/2005
  Podatnik zapytuje o zastosowanie prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania nieregularnego przewozu osób z kraju do innego państwa członkowskiego oraz elementy, które powinna zawierać faktura dokumentująca sprzedaż przedmiotowych usług. Zdaniem Podatnika usługa wykonywana na terenie kraju winna być opodatkowana stawką 7 %, na terenie innego państwa członkowskiego, np. Czech nie podlega opodatkowaniu, zaś faktura powinna obejmować całość usługi.
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-83-1/GW/05
  Czy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług Podatnik mógłby zastosować zasadę, że podatek VAT rozlicza nabywca usługi, tj. firma holenderska na podstawie art. 27 i 28 ustawy o podatku od towarów i usług?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-125/13/05/06
  Dotyczy sposobu dokumentowania wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów oraz sposobu ustalenia podatku naliczonego związanego z wykonywaniem ww. usług do maja 2005r.
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/06
  Czy stawka 0% jest właściwą stawką przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego związanego z eksportem towarów ?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443- 548 /06/EŁ/1
  Pytanie dotyczy sposobu opodatkowania usługi spedycji związanej z transportem towarów importowanych z kraju dalekiego wschodu na odcinku Hamburg-miejsce clenia w Polsce. Zdaniem Podatnika świadczona przez niego usługa spedycyjna podlegają opodatkowaniu według stawki 0%.
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443- 548 /06/EŁ/2
  Pytanie podatnika dotyczy sposobu opodatkowania zakupu u przewoźnika niemieckiego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, usług transportowych na trasie Hamburg- miejsce clenia w Polsce. Zdaniem Podatnika czynność ta podlega opodatkowaniu według stawki 0%.
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-537a/06/AM
  Czy usługi transportu międzynarodowego polegające na przewozie towarów z Polski do krajów nie będących krajami Unii Europejskiej są opodatkowane stawką w wysokości 0% na całej trasie transportu?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-537b/06/AM
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług agencji celnej?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-543/05/MP
  Strona wystąpiła o potwierdzenie stanowiska, iż odsprzedaż usług transportowych kontrahentowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-244/2/05/AW
  Według jakiej stawki należy naliczać podatek VAT od opłaty transaction fee (na liniach międzynarodowych)?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-3/06
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonej czynności transportu na rzecz kontrahentów posiadających unijny nr NIP "UE".
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-11/389a/308/06/JR
  Czy uzyskane wynagrodzenie za wykonane usługi transportowe poza granicami kraju podatnik ma obowiązek ewidencjonować w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług, a także wykazywać w poz. 21 deklaracji VAT-7K za poszczególny kwartał rozliczeniowy jako usługi zwolnione od podatku od towaów i usług?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/1/2006
  Czy wykonywanie na zlecenie polskiej firmy spedycyjnej przewozu towarów na trasach: Szwajcaria ? Holandia lub Holandia ? Szwajcaria, Włochy ? Norwegia ? Włochy z pominięciem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/396-1/ 05 /ŁG
  Spółka zwraca się z pytaniem, czy usługi polegające na organizacji i wykonaniu przewozu kontenerów, które docelowo są wywożone transportem morskim do portu przeznaczenia leżącego poza terytorium UE, wykonane na terytorium Polski, na które składają się zarówno usługi przewozu samochodowego oraz usługi przewozu kolejowego świadczone przez licencjonowanych przewoźników, należy zakwalifikować na potrzeby podatku od towarów i usług jako wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów czy jako część usługi transportu międzynarodowego czy też jako usługi polegające na wykonaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją eksportu towarów? Czy w przypadku kwalifikacji przedmiotowych usług jako części usługi transportu międzynarodowego Spółka posiadając następujące dokumenty: oryginały listów przewozowych samochodowych i kolejowych, kserokopie karty 3 dokumentu SAD, na której znajduje się okrągła pieczęć "CŁO PL" dotycząca przewożonych towarów, kserokopia odwrotnej strony karty 3 dokumentu SAD, na której znajduje się okrągła pieczęć "EXPORT PL, OC w Świnoujściu", kserokopie dokumentu "Manifest of Cargo" będącego potwierdzeniem załadunku przez operatora morskiego przewożonych towarów w kontenerach na statek w porcie morskim - może dla ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług zastosować stawkę podatku 0%?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-230/1/05/AW
  Zdaniem Strony świadczona przez nią wyżej opisana usługa turystyki powinna być rozliczana marżą 0% w związku z tym, że krajem docelowym jest kraj poza Unią Europejską.
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-230/2/05/AW
  Zdaniem Strony świadczona przez nią wyżej opisana usługa turystyki powinna być rozliczana marżą 0% w związku z tym, że krajem docelowym jest kraj poza Unią Europejską.
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/67/05
  W jaki sposób opodatkować i udokumentować przestoje samochodów w związku z wykonywaniem usług międzynarodowego transportu towarów?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/TL/2005
  Jaki rodzaj dokumentów powinien posiadać podmiot świadczący wewnątrzwspólnotową usługę towarów, uprawniających do wyłączenia ww. usługi z opodatkowania podatkiem VAT na terytorium Polski?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-247/TZ-215/05/JB
  Podatnik zapytuje czy usługa na trasie Niemcy - Polska jest wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów podlegającą opodatkowaniu, jeżeli wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania towarów.
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-254/261/05/MC
  W związku z powyższym Spółka wnosi o rozstrzygnięcie, czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o p.d.o.p. z tytułu usług transportu, napraw, przeglądów, konserwacji lub czyszczenia cystern świadczone przez kontrahentów zagranicznych, nie posiadających zakładu w Polsce, na rzecz polskiej spółki podlegają opodatkowaniu w Polsce.
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-107/05/EN/1
  Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługę transportu drogowego na trasie Szwajcaria-Polska?
 172. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 136/05
  1. Usługi pośrednictwa, rzeczoznawstwa i spedycji międzynarodowej związane z transportem międzynarodowym nie są więc jak prawidłowo uznał Sąd pierwszej instancji eksportem usług, a ich preferencyjne opodatkowanie wynika z § 62 ust. 1 pkt 11 wskazanego wyżej rozporządzenia. 2. Warunkiem opodatkowania 0% stawką podatku usług określonych w §62 i to zarówno wskazanych w ust. 1 pkt 4 jak i w ust. 1 pkt 11 jak trafnie przyjął Sąd pierwszej instancji jest w myśl ust. 2 tego paragrafu prowadzenie przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie Poza umową o zarządzanie promami i fakturą skarżąca nie wskazywała innej dokumentacji, z której wynikałby związek usług pośrednictwa, rzeczoznawstwa z usługami transportu międzynarodowego określonymi w § 56 ust. 1 i w § 57. Z uwagi na ogólnikowość czynności określonych w umowie oraz ich przykładowe tam wymienienie, a także brak w fakturze określenia jakie konkretnie czynności zostały faktycznie przez wystawcę faktury wykonane słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyjął, że ani umowy, ani też faktury nie można uznać za dokumentację świadczącą o zachowaniu warunków określonych we wskazanych wyżej przepisach do zastosowania stawki 0% do kompleksowej usługi zarządzania statkami.
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4409-11-42/05
  Czy w przypadku świadczenia usług transportowych poza terytorium kraju należy stosować przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o podatku VAT w związku z przepisem art. 86 ust. 8 pkt 1 i art. 87 ust. 3 w/w ustawy?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-130/05/RS/2
  Spółka otrzymała zlecenie od polskiej firmy spedycyjnej (podała ona polski numer NIP) na wykonanie usługi transportu kontenera na trasie Hamburg-Poznań (gdzie została dokonana odbiorcza odprawa celna). Spółka posiada dokument przewozowy CMR oraz kserokopię dokumentu T1, z których wynika, iż nadawcą towaru jest firma z Japonii, a odbiorcą - firma z Poznania. Spółka nie posiada dokumentu celnego SAD i, co za tym idzie, nie ma wiedzy, czy wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wspomnianą usługę transportową świadczoną jako podwykonawca dla polskiej firmy spedycyjnej?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-48/HM/05
  Czy usługa spedycyjna związana z transportem na trasie z Berlina do Przemyśla towarów, które miały zostać dostarczone na Ukrainę, lecz zostały przewiezione z powrotem do Berlina i wywiezione przez innego spedytora z Berlina na Ukrainę, może korzystać ze stawki 0 % jako usługa transportu międzynarodowego?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/443-12/05
  Czy w przypadku świadczenia przez Spółkę usług transportu z Polski do Szwajcarii, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0% będzie podlegała ta część usługi, która odbywa się na polskim terytorium, proporcjonalnie do całości trasy, zaś pozostała część nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce?
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/36/2005/VAT
  Podatnik jest przewoźnikiem krajowym oraz międzynarodowym towarów i zaistniała sytuacja, w której wykonuje usługę transportu towarów z obszaru poza terytorium Współnoty Europejskiej na terytorium kraju (np. Rosja - Polska, Ukraina - Polska) na zlecenie innej firmy - zleceniodawca jest polskim przedsiębiorcą i posiada polski NIP. Jaką stawkę VAT należy zastosować na odcinku krajowym?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/153/05/MJS
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi związane z eksportem towarów ?
 179. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2175/04
  Z omawianego przepisu z art. 23 ust. 1 pkt 52 wynika, iż ustawodawca wyłącza z kosztów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom.Oznacza to, że osobom tym przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach zakreślonego limitu tj. w wysokości diet przysługujących pracownikom. Wbrew stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej osoby prowadzące działalność gospodarczą z tytułu odbywania podróży służbowych nie mogą zatem rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu kosztów faktycznie poniesionych z tytułu zwiększonych wydatków na koszty utrzymania, lecz mogą się rozliczyć tylko swoistym ?ryczałtem" - wartością diet za czas podróży służbowej przysługującą pracownikom.
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US-II/443/60/2005
  Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( będąc podatnikiem VAT) wykonuje usługi transportowe polegające na przewozie osób z Polski do krajów UE (poprzez rozwożenie pracowników na budowy). Usługi te Podatnik świadczy dla polskiej firmy i dla niej wystawia faktury. Przedmiotem zainteresowania Pytającego jest jaką stawkę VAT ma stosować wystawiając faktury za usługi transportowe świadczone na terenie kraju oraz za granicą (w krajach UE)?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-135/05
  Podatnik skierował zapytanie dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług transportu międzynarodowego oraz sposobu wystawiania faktur dokumentujących ich świadczenie.
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-300a/05/AS
  Prawidłowość fakturowania przez Spółkę usług transportowych świadczonych na rzecz belgijskiego kontrahenta?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-289/05/IK
  Czy Spółka ma prawo do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% do sprzedaży usług dodatkowych, jako usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich w związku z transportem międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, które polegają na obsłudze lądowych środków transportu - wagonów kolejowych oraz czy z posiadanej przez Spółkę dokumentacji wskazanej w opisie stanu faktycznego wynika, że czynności te zostały wykonane z zachowaniem warunków uprawniających do zastosowania stawki 0%?
 184. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407/14 - 19/05/WD
  Stosowanie stawki 0% przy usługach transportu międzynarodowego na odcinku przebiegającym przez terytorium kraju trzeciego (poza terytorium Wspólnoty).
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/51/05/1
  Czy wykonywana usługa zabezpieczenia należności celno-podatkowych winna być zwolniona z podatku VAT, w sytuacji gdy sam towar podlegający zabezpieczeniu należności celno-podatkowych nie podlega obrotowi na terenie Polski?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-125b/05/AW
  Jaka stawka podatku od towarów i usług winna być wykazana na fakturach wystawionych dla rumuńskiego kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT w jednym z krajów Unii Europejskiej, gdy trasa znajduje się pomiędzy krajami Unii Europejskiej (z Wielkiej Brytanii do Francji)?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-125c/05/AW
  Jaka stawka podatku od towarów i usług winna być wykazana na fakturach wystawionych dla rumuńskiego kontrahenta zarejestrowanego dla potrzeb VAT w jednym z krajów Unii Europejskiej, gdy trasa obejmuje transport pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami trzecimi (z Niemiec przez Polskę na Białoruś)?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-116/05/AW
  Czy świadczona przez Stronę usługa jest usługą transportu międzynarodowego, pozwalającą na zastosowanie stawki podatku 0% na całym odcinku trasy? Strony świadczona przez nią usługa jest usługą transportu międzynarodowego, pozwalającą na zastosowanie stawki podatku 0% na całym odcinku trasy.
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/212/ 05 /AD
  Spółka zwróciła się z zapytaniem: czy zakup biletów lotniczych od szwajcarskiej firmy podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-38/BR/05
  dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług zakupu usługi transportu powietrznego osób od węgierskiego przewoźnika.
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-443/99/05/AMM
  Postanowienie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi transportu towarów związanej z eksportem towarów.
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-234b/04/AS
  Strona uważa, że jeżeli nie udowodni faktu rozliczenia transakcji w Wielkiej Brytanii, miejsce świadczenia przypada na terytorium Polski, tj. państwa, które nadało jej numer identyfikacyjny, którym posługuje się w tej transakcji. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż miejscem świadczenia w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jest dla transakcji Polska.
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-234c/05/AS
  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że prowadzi Ona działalność w zakresie naprawy i konserwacji silników samolotowych. W niektórych przypadkach silniki przekazywane Stronie do naprawy są przesyłane do Wielkiej Brytanii, gdzie są naprawiane przez inny podmiot działający na rzecz Strony. Niekiedy naprawienie silnika przez podwykonawcę wymaga dostarczenia części zamiennych. Przy czym są to części zamienne do środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym do wykonywania głównie transportu międzynarodowego o masie własnej przekraczającej 12 ton. Elementy te nabywane są przez Stronę od podmiotu francuskiego i wysyłane bezpośrednio z Francji do podwykonawcy w Wielkiej Brytanii. W wyniku ww. transakcji prawo własności tych części przechodzi na Stronę. Po wykonaniu naprawy silniki, łącznie z nabytymi częściami, są transportowane do Polski i przekazywane ich właścicielowi. Strona obciąża swojego klienta kosztami usługi naprawy, przy czym koszt nabytych części rozliczany jest odrębnie.Strona wskazała, iż nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT w Wielkiej Brytanii. Przy nabyciu części od podmiotu francuskiego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, posługuje się polskim numerem VAT UE, nadanym jej dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Strona powołując się na art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zajęła stanowisko, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, tzn. ww. części zamiennych, mające miejsce na terytorium Polski, podlega 22% stawce VAT. Zdaniem Spółki enumeratywnie wyliczone przypadki wyłączenia stosowania stawki 22%, zawarte w ww. artykule, nie obejmują wewnątrzwspólnotowego nabycia części zamiennych do środków transportu lotniczego, będącego przedmiotem zapytania. W związku z tym zwróciła się o potwierdzenie, iż wymieniona transakcja podlega opodatkowaniu według stawki 22%.
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/80/2005
  Jak fakturować usługę transportu międzynarodowego w przypadku kiedy jest ona wykonywana na terenie Polska - inne państwa Unii Europejskiej - kraj trzeci Norwegia?
 195. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-92/05
  Czy w przypadku świadczenia usługi przewozu towarów z Rumunii do Polski ma zastosowanie 0% stawka podatku VAT ?
 196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS / PPOI - 443 / 193 / 05 / MS
  Czy świadczone usługi przewozowe na terytorium kraju można uznać za usługi transportu międzynarodowego?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-53/05
  Podatnik zapytuje czy dokonując, na rzecz kontrahenta rosyjskiego, przewozu towarów z Austrii do Bartoszyc w Polsce, gdzie towary są odbierane przez nastepnego przewoźnika i transportowane do Rosji, ma prawo skorzystać z 0% stawki podatku VAT na podstawie art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług.
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56/05
  Podatnik wykonuje między innymi usługi przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym swoim taborem samochodowym na podstawie zleceń od firm spedycyjnych krajowych i zagranicznych. Podatnik zwrócił się o udzielenie informacji na temat stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej wykazanych na fakturach na złote polskie. Chodzi w szczególności o to, czy przeliczenie EUR lub USD na PLN wg kursu średniego z dnia załadunku towaru zgodnie ze zleceniem spedycyjnym może być kwestią umowy między stronami, czy istnieją wytyczne do przeliczania walut w przypadku, kiedy zlecenia transportowe zawarte są w EUR i dotyczą transakcji handlowych pomiędzy podmiotami krajowymi, czy w przypadku gdy faktura wystawiona jest w PLN a tylko zlecenie w transportowe w w walucie EUR ma zastosowanie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U Nr 97 z 2004r., poz. 970 ze zm.).
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.UE.406/1/05
  Czy jest usługą międzynarodowego transportu osób przewóz osób środkiem transportu lotniczego na trasie Katowice-Paris-Beauvais oraz z powrotem, gdy firmą transportową jest firma węgierska, a za zakupione przez internet miejsca w samolocie, Spółka otrzymała zamiast biletów fakturę w polskich złotych?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-14/05
  Jakiej stawce podatku od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usługi transportu międzynarodowego towaru na trasie Bukareszt - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy miejscem nadania towaru jest Rumunia a miejscem przeznaczenia terytorium Polski?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0047/05
  Cy zakupione usługi transportu morskiego od podmiotu z Francji, gdy transport odbywa się na trasie z Kanady (Vancouver) do Polski (Gdynia), a wystawcą faktury jest polski podmiot, działający jako agent morski w imieniu i na rachunek podmiotu z Francji traktowane są jako import usług, a polski usługobiorca wystawia fakturę wewnętrzną?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-3/443-16/05
  odnośnie sposobu ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej kwoty należnej z tytułu wykonania usług międzynarodowego transportu osób, świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/17/05
  Czy za okres pobytu podatnika świadczącego usługi prowadzenia samochodu w ramach działalności gospodarczej poza granicami kraju naliczone diety stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/05
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług transportu międzynarodowego.
 205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/58/2005
  Firma zwraca się z zapytaniem, czy prawidłowo postępuje w zakresie opodatkowania podatkiem VAT importu usług transportowych. Poinformowała, że przy realizacji eksportu towarów na Ukrainę korzysta z usług transportowych wykonywanych przez przewoźnika - firmę ukraińską. Stwierdziła, że usługi transportowe wykonywane przez ten podmiot traktuje jako import usług transportu międzynarodowego. Wartość takiej usługi na odcinku krajowym opodatkowuje stawką 0%, stosując tu przepisy art. 2 pkt 9, art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.). Ponadto, korzystała również z takiego transportu w zakresie holowania uszkodzonego w wypadku drogowym swojego samochodu ciężarowego z terenu Ukrainy do Polski. Samochód ten, używany przez Firmę na podstawie umowy leasingu, w celu naprawy został przewieziony do Polski. Usługę tę traktuje również jako import usług transportu międzynarodowego, ale wartość takiej usługi na odcinku krajowym opodatkowuje stawką podatku VAT w wysokości 22%, ponieważ nie posiada listu spedycyjnego.
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44-1/ET/05
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany na terenie Polski. Na zlecenie kontrahenta niemieckiego, posiadającego niemiecki numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku, zamierza uzyskać zezwolenie na transport urządzenia z Niemiec do Polski (przewoźnikiem jest firma niemiecka), dokonać jego pilotażu oraz rozładować i zamontować je na terenie Polski. Czy należy naliczyć VAT od którejkolwiek czynności?
 207. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/40/S/19/2005
  Z treści złożonego zapytania wynika,że podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi transportu drogowego towarów. Część swiadczonych usług transportowych związana jest bezpośrednio z eksportem towarów, do których ma zastosowania 0% stawka VAT. Niektóre ze świadczonych usług transportowych stanowią część transportu międzynarodowego, do których na podstawie par. 7 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. również ma zastosowanie 0% stawka VAT. W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik wnosi zapytanie, czy dla skorzystania ze stawki 0% wystarczającym dowodem świadczenia w/w usług jest, by zlecający usługę transportową określił na liście przewozowym lub wpisał na zleceniu transportowym, iż w/w usługa stanowi część transportu międzynarodowego lub związana jest bezpośrednio z eksportem towarów. Dodatkowo wyjaśnia, że dokumenty eksportowe są w posiadaniu a jednocześnie do wglądu u zlecającego usługę.
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/42/2005/BK
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę transportu towarowego na trasie Polska-Niemcy-Szwajcaria dla polskiego zleceniodawcy?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-54/05/MI/39358
  Podatnik następująco przedstawia stan faktyczny. Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Towary transportowane są przy użyciu obcych usług transportowych. Dostawa towarów oraz obciążenie za koszty transportu jest przedmiotem odrębnego rozliczenia. Na koniec każdego miesiąca na podstawie zleceń transportowych i otrzymanych faktur za wykonane usługi na rzecz nabywców z UE Spółka wystawia zbiorcza fakturę VAT zawierającą nazwę klienta z UE jego NIP UE oraz wartość usługi transportowej netto. Faktura nie zawiera podatku VAT i w rejestrach VAT traktowana jest jako sprzedaż nie podlegająca opodatkowaniu, tym samym nie jest wykazywana w deklaracji podatkowej VAT-7 - zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przedmiot zapytania sprowadza się do ustalenia miejsca świadczenia opisanych wyżej usług transportowych,będących przedmiotem odsprzedaży. W ocenie Wnioskodawcy opisana forma rozliczenia usług nie narusza przepisów podatkowych.
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USBIII/436/32/2005/kk
  Czy przewóz ładownych kontenerów do portu polskiego za krajowym listem przewozowym PKP, celem dalszego wywozu morzem do kraju trzeciego można opodatkować O% stawką VAT, jeżeli podatnik posiada dokumentację w postaci konosamentu morskiego, dokumenty FCR, karty 3 dokumenty SAD, a usługa świadczona jest na zlecenie firmy spedycyjnej i stanowią część usługi transportu międzynarodowego?
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/05
  Czy wykonując usługę na rzecz kontrahenta zagranicznego podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę, czy jeśli kontrahent takiej faktury nie chce uzyskać, wystarczy przyjąć notę określającą wysokość odpłatności? Podatnik zapytuje czy może zaksięgować taką notę w ewidencji przychodów jako czynność nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 212. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4117/IN-1/US Skiern./2005/MM
  Czy właścicielowi firmy świadczącej usługi usług kierowania obcym pojazdem na rzecz jednego podmiotu na terenie kraju i poza jego granicami przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowych związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi ?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/78-65/2005/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług transportowych świadczonych z kraju trzeciego tj. Szwajcarii na terytorium Polski?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/78-66/2005/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług transportowych świadczonych na trasie Rosja - Polska?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/78-68/2005/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług transportowych świadczonych z terytorium kraju członkowskiego - Belgii na terytorium Polski, jeśli kontrahent z Belgii podał swój numer identyfikacji podatkowej?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 443/78-67/2005/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług transportowych świadczonych z terytorium Polski do kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej tj. do Szwajcarii ?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/78-64/2005/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług transportowych wykonywanych na rzecz polskiego nabywcy do Polski z innego państwa członkowskiego?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/78-65/2005/AP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług transportowych świadczonych z kraju trzeciego tj. Szwajcarii na terytorium Polski?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/9/05/BN
  Sposób opodatkowania podatkiem VAT usług transportu międzynarodowego w części wykonywanych na odcinku krajowym, a w części poza granicami kraju.
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-10/05
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem VAT importu usług transportowych?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-107a/05/MŻ
  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że świadczy Ona usługi transportu międzynarodowego przy wykorzystaniu obcej floty powietrznej oraz taboru samochodowego. Strona organizując transport międzynarodowy zleca firmom polskim przewożenie towaru z kraju na terytorium innego kraju Wspólnoty, gdzie następuje jego załadunek na samolot, a następnie wywóz poza terytorium Wspólnoty. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż przy sprzedaży usług transportu międzynarodowego, o których mowa wyżej, może stosować stawkę podatku w wysokości 0% na całym odcinku, tj. kraj (Polska) - terytorium poza Wspólnotą.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/7/05
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje drogowe usługi transportowe towarów na rzecz innego podmiotu zagranicznego (zleceniodawcy), posiadającego siedzibę oraz zarząd na terytorium Szwajcarii. Wykonywana przez podatnika usługa transportowa polega na tym, że podatnik na podstawie zlecenia przewozi wskazane przez zleceniodawcę towary, na uzgodnionej trasie, przy czym transport odbywa się: a) z terytorium Szwajcarii (rozpoczęcie transportu towarów) - na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej - w szczególności Holandia, Niemcy, Francja (zakończenie transportu towarów), b)z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej - w szczególności Holandia, Niemcy, Francja (rozpoczęcie transportu towarów) - na terytorium Szwajcarii (zakończenie transportu towarów). Czy powyższe usługi transportowe w okresie od 01.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.)?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-102/05/KH/28869
  Jak opodatkowana jest usługa transportu międzynarodowego ?.
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-24/2005/MP
  Spółka wnosi zapytanie czy usługi spedycyjne na rzecz m.in. kontrahentów zagranicznych w tym także spoza Unii Europejskiej. Usługa zakłada odbiór towaru z magazynu w Hiszpanii i jego dostarczenie do Ukrainy. Spółka jako spedytor działa na zlecenie kontrahenta ukraińskiego, na którego jest również zafakturowany towar, i który dokonuje odpraw celnych podlegają opodatkowaniu stawką 0% dla świadczonej usługi spedycji oraz czy miejsce świadczenia przedmiotowej usługi winno być definiowane na podstawie ar. 27 ust. 1 ustawy o VAT.
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443/16/05
  Jaką zastosować stawkę opodatkowania VAT i na jakich odcinkach przy świadczeniu jednocześnie usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów oraz przy świadczeniu usług międzynarodowego transportu towarów (transport na zlecenie krajowego zleceniodawcy z Polski do Szwecji i dalej do Norwegii?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PB-2/415/6/05
  Czy usługa trasportowa przewozu towaru świadczona na rzecz podatnika z Unii Europejskiej, wykonywana jego samochodem dostawczym o ładowności powyżej 2 ton, opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 %?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-77/TZ-30/05/KR-O
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi przetrzymywania kontenerów w porcie ponad wyznaczony przez armatora termin odbioru?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/05
  Jaką stawką VAT należy opodatkować opłatę rezerwacyjną za sprzedaż biletów ?.
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/13/05
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi pośrednictwa sprzedaży biletów lotniczych transportu międzynarodowego ?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-51/14a/05/MŚ
  Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się świadczeniem usług spedycji, przeładunku oraz pośrednictwa związanymi z usługami transportowymi. W działalności często korzysta z usług firmy niemieckiej, która świadczy swoje usługi na terenie wolnej strefy celnej w porcie w Hamburgu. Świadczone przez tą firmę usługi polegają na pobieraniu oraz zwalnianiu z opłat, rozładunku, składowaniu oraz załadunku towarów przywiezionych spoza Unii. Z informacji otrzymanych przez Stronę od niemieckiego kontrahenta wynika, iż usługi te świadczone na terenie wolnej strefy celnej w porcie w Hamburgu nie podlegają niemieckiemu podatkowi od towarów i usług.Na podstawie powyższego firma niemiecka obciąża Wnioskodawcę kosztami tych usług, tj. wystawiając rachunek bez naliczenia i wyszczególnienia stawki podatku VAT. W związku z powyższym u Wnioskodawcy pojawia się wątpliwość, czy ww. usługi noszą znamiona usług pośrednictwa i spedycji międzynarodowej.
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/4/05
  Czy przysługuje mi prawo do wliczenia w koszty uzyskania przychodu diet z tytułu podróży służbowej w wysokości nieprzekraczającej diet określonych dla pracowników, jeżeli jako indywidualny przedsiębiorca prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy na trasach krajowych i zagranicznych?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-75/05/AK/18691
  Czy nabycie usługi przestawiania osi wagonów kolejowych od kontrahenta białoruskiego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadzie importu usług?
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443-100/05/AK/18682
  W jaki sposób należy rozliczyć usługę przestawiania osi wagonów kolejowych nabytą od kontrahenta białoruskiego w sytuacji gdy jest ona przedmiotem odsprzedaży ?.
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-27/05/138334/124/CzW
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi spedycji polegające na zorganizowaniu transportu towarów z poza terytorium Wspólnoty do miejsca przeznaczenia na terytorium kraju?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/17/81/2005
  Czy czynności polegające na obciążeniu zlecającego wykonanie usługi transportu drogowego towarów karą za przetrzymywanie taboru można uznać za usługi pomocnicze do usług transportowych wymienione w art. 27 ust. 2 pkt. 3 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-23/05
  Wątpliwości Spółki dotyczą sposobu opodatkowania świadczonej usługi transportowej.
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/05
  Jak należy opodatkować podatkiem VAT usługi transportu międzynarodowego w przypadku, gdy zleceniodawcą jest podmiot gospodarczy z Polski, a transport odbywa się spoza Wspólnoty Europejskiej na teren naszego kraju.
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/05
  Jak należy opodatkować podatkiem VAT usługi transportu międzynarodowego w przypadku, gdy zleceniodawcą jest podmiot gospodarczy będący podatnikiem podatku od wartości dodanej i podał Spółce swój numer VAT pod którym jest zarejestrowany na terenie WE, a transport odbywa się z Polski poza obszar Wspólnoty Europejskiej.
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-12/5602/05/PJ
  Czy Podatnik może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% jeżeli wykonuje usługę transportu (będącą cześcią transportu międzynarodowego) wyłącznie na odcinku krajowym- do portu morskiego?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-16/05/RS
  Wysokość stawek opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych na trasie Szwecja-Polska i Polska-Norwegia.
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-16/05
  Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego (stawka).
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/44001-017/05
  Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535) usługa transportowa, polegająca na przewozie towarów z Niemiec do Rosji przez Polskę, Białoruś, na zlecenie kontrahenta zagranicznego posługującego się numerem, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, jest usługą transportu zagranicznego.
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-510/2/04
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o wskazanie stawki podatku VAT, jaką powinien opodatkować usługę transportu na rzecz kontrahenta z Norwegii ?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-432/4/04
  Spółka zwraca się z zapytaniem, czy oznaczenie na dokumencie SAD warunków dostawy DDU jest warunkiem wystarczającym na stwierdzenie faktu, że wartość usługi transportowej została wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów ?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-432/3/04
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o wskazanie stawki podatku VAT, jaką należy opodatkować usługę transportu międzynarodowego.
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40?VAT/I/465/2005/ADB
  Czy w usłudze transportu międzynarodowego należy podzielić trasę przejazdu na odcinek pozaunijny, unijny i krajowy i jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa na poszczególnych odcinkach?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/2/05
  Podatnik prowadzi działalność usług transportowych na terenie UE czy powyższe usługi transportowe w okresie od 01.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu (jeżeli tak to jaką stawką), czy też usługi te nie podlegają opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?
 248. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-183-BS/04/05
  Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego na trasie Polska-Szwajcaria i Szwajcaria-Polska.
 249. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80/04/05
  Podatnik pyta, czy jako odbiorca usług (wykonywanych poza terytorium kraju) obowiązany jest do naliczania podatku od towarów i usług.
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/9/DJW/05
  Jak wystawić fakturę dotyczącą usługi transportowej na trasie Polska-Szwajcaria? Czy dzielić ją na odcinki i jaką zastosować stawkę podatku VAT? Zdaniem Strony, wystawiąjąc fakturę dokumentującą usługę transportu należy dokonać podziełu trasy na odcinek krajowy do którego zastosować należy stawkę 0% oraz odcinek poza granicą RP, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 251. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-156/05/CIP
  1. Czy prawidłowe jest fakturowanie przy sprzedaży zagranicznej (wewnątrzwspólnotowej i eksportowej) kosztu transportu? 2. Czy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i eksportowych należy rozbijać koszt transportu na odcinek krajowy i zagraniczny? 3. Jaką stawkę podatku od towarów i usług powinien stosować podatnik dla zafakturowania kosztów transportu dla dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportowych? 4. Jaka stawkę podatku od towarów i usług powinien stosować dla zafakturowania kosztów transportu dla transakcji trójstronnych, gdzie: a). płatnikiem jest kontrahent z kraju UE, a dostawa poza kraje UE, b). płatnikiem jest kontrahent poza UE, a dostawa do kraju UE. Podatnik, odpowiednio do powyższych pytań, przedstawił następujące stanowisko: 1. Na fakturze VAT winien być ujęty koszt transportu. 2. Transport winien być podzielony na odcinek krajowy i zagraniczny dla dostaw eksportowych. 3. Transport dla dostaw wewnątrzwspólnotowych objęty jest stawką podatku VAT 0%, , natomiast dla dostaw eksportowych stawką 0% dla odcinka krajowego i NP. dla odcinka zagranicznego. 4. Transport dla transakcji trójstronnych objęty jest stawką podatku VAT: a). 0% gdy płatnikiem jest kontrahent z kraju UE, a dostawa poza kraje UE, b). 0% gdy płatnikiem jest kontrahent poza UE, a dostawa do kraju UE.
 252. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/336/69/2005
  Jakie są zasady zaliczania w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług ?
 253. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/351/04
  dotyczy możliwości ujmowania wewnątrzwspólnotowych usług transportowych w poz. C.1. punkt 6 deklaracji VAT-7
 254. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/74/04/kk
  - Jaką stawką podatku opodatkowane są usługi transportowe - przewóz kontenerów próżnych i "ładownych" na terenie Polski do portu polskiego na zlecenie innego spedytora (np. z Niemiec), jeżeli towary sa przewożone do krajów trzecich lub do odbiorców unijnych droga morską?- Czy można wystawić jedną fakturę VAT dokumentującą usługi opodatkowanie i czynności niepodlegające opodatkowaniu w Polsce?
 255. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77/04
  Zapytanie podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług obowiązującej dla świadczonych przez podatnika usług transportowych towarów z Polski do kraju członkowskiego UE wykonywanych na zlecenie polskiego spedytora lub innego przewoźnika.
 256. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-106/05/CIP
  Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: 1. Czy na podstawie § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, iż transport w relacji kraj trzeci - RP podlega ustawie i znajdują wobec niego zastosowanie zapisy art.83, w szczególności warunki określone w ust. 5 pkt 2 jako konieczne dla zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % dla towarów importowanych do Polski. Podatnik powołując się na art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stwierdza, że rozporządzenie nie może zmieniać tak dalece sytuacji podatnika świadczącego usługi transportu zagranicznego oraz związane z tym usługi spedycyjne, a zatem należy przyjąć iż usługa transportu morskiego i związana z nią usługa spedycyjna świadczone są poza granicami kraju i jako takie nie podlegają ustawie. 2. Czy definicja importu towarów z art. 2 ust. 7 ustawy nakazuje rozumieć przez to każde fizyczne przemieszczenie towarów z kraju trzeciego do Polski, a więc również: - towary obejmowane na przejściu granicznym procedurą tranzytu, - towary, które będą objęte zawieszającą procedurą składu celnego, - towary, które będą składowane czasowo na terytorium RP, a potem zostaną powrotnie wywiezione (nie uzyskując statusu towaru wspólnotowego) do innego kraju trzeciego. Podatnik stwierdza, że w przypadku odmiennego stanowiska Organu od przedstawionego wyżej, spedytor (przewoźnik) będzie zmuszony do naliczenia 22 % stawki podatku w przypadkach, gdy towary importowane obejmowane będą w urzędzie celnym granicznym procedurą tranzytu i dopuszczane do obrotu w urzędzie celnym wewnętrznym.Zdaniem Podatnika, całkowita niemożliwość zastosowania 0 % wystąpi w przypadku importu za pośrednictwem składów celnych, gdzie zdarza się, iż towary pozostają po kilka lat i wyprowadzane są nawet w kilkudziesięciu partiach. Finalny dowód wliczenia całości transportu do podstawy opodatkowania będzie stanowił sumę wszystkich dokumentów wyprowadzających towar ze składu i może pojawić się z bardzo dużym opóźnieniem, ale i to pod warunkiem, że całość wyprowadzonego towaru zostanie objęta procedurą dopuszczenia do wolnego obrotu.Według Podatnika, dostawy towarów realizowane dla podmiotów zagranicznych i krajowych w relacji kraj trzeci - czasowe składowanie na terytorium RP - kraj trzeci, będą musiały być obciążone 22 % stawką z uwagi na fakt, że żadnego potwierdzenia wliczenia transportu zagranicznego być nie może. W takich sytuacjach towar jest powrotnie wywożony bez zmiany swego statusu celnego i brak będzie dokumentów potwierdzających wliczenie kosztów transportu zagranicznego do podstawy opodatkowania.Podatnik nadmienia, że w przypadku uznania, iż miejscem świadczenia usług międzynarodowego transportu morskiego (w imporcie) jest terytorium kraju, obowiązek posiadania dokumentu o którym mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 dotyczy wyłącznie sytuacji gdy towar dopuszczony jest do obrotu na terytorium kraju. W każdym innym przypadku, jak wskazany wyżej, usługodawca zachowuje prawo do zastosowania stawki 0 % bez posiadania potwierdzenia ujęcia frachtu morskiego w podstawie opodatkowania VAT.
 257. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE3/443-50/04
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług transportu międzynarodowego?
 258. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2545/04/CIP
  Stan faktyczny I 1. Czy zastosowana przez nas stawka podatkowa jest prawidłowa? Czy może mamy prawo nie obciążać klienta podatkiem VAT zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2, w myśl którego miejscem świadczenia usług transportowych jest miejsce gdzie transport się odbywa, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.2. Jaką stawkę należałoby zastosować w sytuacji gdyby zlecającym zorganizowanie takiego transportu była firma rosyjska? W najbliższej przyszłości możemy otrzymywać zlecenia bezpośrednio od firmy z Rosji. Stan faktyczny II Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki 0 % w imporcie usług przy nabywaniu frachtów morskich w transporcie międzynarodowym? Czy należy ująć w deklaracji VAT-7 w rubryce import usług wartość nabytej usługi jaką Spółka zobowiązana jest zapłacić, a w rubryce kwota podatku wpisać wartość 0,-zł, nie wykazując tym samym kwoty podatku naliczonego z tytułu importu usług?
 259. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP/443-27/2004
  Jak wystawić fakturę dotyczącą usługi transportowej na trasie Niemcy-Rosja lub Polska - Rosja? Czy dzielić trasę na odcinki i jaką zastosować stawkę podatkową? Czy jest usługą transportu międzynarodowego przewóz towarów na trasie Belgia - Polska - Ukraina, gdy na granicy z Ukrainą towar zostaje przeładowany i przewożony koleją? Firma jest w posiadaniu CMR, z którego wynika, że krajem przeznaczenia jest Ukraina.
 260. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/94/2004
  Podatnik zarejestrowany jest jako podatnik VAT UE i świadczy usługi transportowe na rzecz kontrahenta niemieckiego zarejestrowanego jako VAT UE w Niemczech. Kontrahent podaje swój numer identyfikacyjny. Pytanie podatnika dotyczy miejsca opodatkowania przedmiotowych usług w przypadku, gdy świadczone są na trasie: - Niemcy - Polska i z powrotem, - Niemcy - Ukraina i z powrotem. Podatnik pyta również o możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego ze świadczoną usługą transportową w przypadku, gdy podlega ona opodatkowaniu w kraju kontrahenta.
 261. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/41/500/MZ/04
  1. Czy usługi przeładunku i składowania towarów, które zostaną wywiezione na zlecenie "B" poza teren UE świadczone przez podatnika na rzecz "B" mogą korzystać z opodatkowania stawką 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust.1 pkt 21 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? 2. Czy w przypadku, kiedy towary nie byłyby wywożone do odbiorcy poza UE, ale trafiałyby do odbiorcy (podatnika) w państwie członkowskim UE, usługa składowania i przeładunku towarów mogłaby korzystać z opodatkowania stawką 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy, w przypadku, kiedy usługobiorca nie posłuży się dla tej transakcji numerem VAT nadanym mu w państwie członkowskim UE? 3. Czy w przypadku, kiedy towary byłyby obejmowane procedurą wywozu już na terytorium Republiki Czeskiej, ich fizyczny wywóz z terytorium Polski poza terytorium UE należy uznać za eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy, a w konsekwencji, czy usługi wykonywane przez podatnika (przeładunek i składowanie) mogą korzystać ze stawki 0 % na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy? 4. Czy w przypadku dostawy towarów do odbiorców w UE, składowanie towarów po ich przywozie z Republiki Czeskiej a przed załadunkiem na statek i sprzedażą konkretnemu odbiorcy w UE (poza Polską), mieści się w pojęciu "podobnych czynności" do załadunku, przeładunku i rozładunku, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b, a w konsekwencji, czy składowanie to może korzystać z zasad opodatkowania przewidzianych w art. 28 ust. 4 ustawy?
 262. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/20/2004/RB
  Jak należy rozumieć pojęcie "faktura wystawiona przez przewoźnika" czy chodzi tu o fakturę wystawioną za odcinek trasy Niemcy-Polska czy odcinek Polska-Ukraina ?. Czy faktura wystawiona przez przewoźnika może być zastąpiona innym dokumentem, oświadczeniem ?.
 263. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/117/2004/IW
  1.Czy przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy o VAT powinno się dzielić trasę na odcinki , podlegające opodatkowaniu i niepodlegajace opodatkowaniu ?2.Podatnik zakupił usługę przeprawy promowej od kontrahenta unijnego podając swój numer NIP VAT-EU. Usługa obejmuje przeprawy promowe z przełomu czerwca i lipca 2004r. i faktura zbiorcza została wystawiona w dniu 16.07.2004r. Z jakiego dnia powinien być przyjęty kurs waluty, czy z dnia poszczególnych przepraw promowych, czy z dnia wystawienia faktury zbiorczej?3.Podatnik w miesiącu lipcu 2004r. otrzymał duplikat fakturę za przeprawę promową z miesiąca kwietnia 2004r. Czy w związku z powyższym faktura ta powinna być rozliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.05.2004r.?4.Podatnik otrzymał faktury ze Szwecji wystawione w złotówkach, przeliczone przez operatora po kursie obowiązującym w Szwecji według ich wewnętrznych zasad firmowych. Czy wystawiając fakturę wewnętrzną powinno się dokonać przeliczenia waluty obcej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wystawienia faktury przez operatora?5.Podatnik współpracuje z polskimi zleceniodawcami. Na zleceniu umownie podany jest kurs przeliczeniowy złotego z dnia załadunku. Faktur wystawiana jest w złotych polskich. Na fakturze widnieje zapis waluty przeliczeniowej na złote polskie. Czy jest to prawidłowe?
 264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/3387/365/MH/04
  Przedsiębiorstwo, jako uprawniony przewoźnik wykonujący publiczny transport zbiorowy osób, otrzymuje dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg dla pasażerów. Rodzaje uprawnień do ulgowych przejazdów w regularnych przewozach osób oraz sposób finansowania dopłat reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 175 poz. 1440 ze zm.) Zgodnie z art. 8a wskazanej ustawy, kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Przy określeniu wielkości dopłaty nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. dopłaty te pozostawały poza zakresem regulacji ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.). Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana z dostawą lub świadczeniem usług (art. 29 ust. 1). Wątpliwości podatnika dotyczą stosowania przepisu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a konkretnie czy otrzymaną dopłatę do przewozów pasażerskich należy traktować jako kwotę netto czy kwotę brutto?
 265. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2295/04/CIP
  1. Czy w myśl przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. wykonawca usług transportowych (podmiot polski VAT-UE) powinien wystawić faktury zleceniodawcy polskiemu (Wnioskodawcy VAT-UE) według stawki 22%, czy według postanowień zawartych w art. 28 ust. 1 i ust. 3 ustawy, to jest według rozpoznania miejsca świadczenia usług? W ocenie Spółki wykonujący usługi transportowe na jej zlecenie, polski podmiot (VAT-UE) powinien wystawić faktury stwierdzające dokonanie czynności opodatkowanej wskazując, że miejscem opodatkowania jest terytorium innego państwa wspólnotowego to jest kraj członkowski w którym nabywca wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów jest zidentyfikowany na potrzeby podatku - podając jednocześnie numer identyfikacji. 2. Czy w myśl przepisów ww. ustawy, przy świadczeniu usług przewozu towarów poza Wspólnotą na terytorium państw trzecich przez podmiot polski (VAT-UE) na zlecenie polskiego podmiotu (VAT-UE) wyłączeniu spod opodatkowania w Polsce podlega usługa wykonywana na terytorium krajów trzecich? Zdaniem Podmiotu zadającego pytanie świadczący usługi transportowe powinien wystawić faktury stwierdzające wykonanie czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce.Jednocześnie uważa, że w takiej sytuacji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 266. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2200/04/CIP
  1) Jak prawidłowo winna być opodatkowana i zafakturowana usługa transportowa polegająca na przewozie towarów z Polski (Słupsk) przez Węgry do Rumunii (Arad lub Oradea)? Zdaniem Wnioskodawcy usługa transportowa na odcinku: Słupsk - granica węgiersko - rumuńska powinna być opodatkowana stawką 0% (wg. art. 83 ust.1 pkt 23), natomiast odcinek: granica węgiersko - rumuńska do miejsca przeznaczenia w Rumunii, na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 2 - jako nie podlegająca opodatkowaniu.
 267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/45/AZ/04
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż: 1/prowadzone przez podatnika przedsiębiorstwo /firma spedycyjna / otrzymało od polskiego klienta zlecienie na przewóz towarów importowych /książki z USA/ z lotniska w Hamburgu do Łodzi. Powyższa usługa została zlecona polskiej firmie przewozowej, która za wykonaną usługę wystawiła fakturę ze stawką podatku VAT 22%. Firma podatnika wystawiła następnie fakturę zleceniodawcy również ze stawką podatku VAT 22%. W związku z powyższym odbiorca tej faktury zwrócił się z pismem o dokonanie korekty faktury ze stawką podatku 22% na stawkę 0% w myśl postanowień art.83 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług, przesyłając ponadto dokument odprawy celnej potwierdzający, iz wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania. 2/ Przedsiębiorstwo podatnika otrzymało od firmy, której zlecono usługę transportową na trasie z St. Petersburga /Rosja/ przez Estonię i Polskę do Ellefeld /Niemcy/, fakturę z wyliczeniem: St. Petersburg-granica UE stawka podatku VAT 0% oraz granica UE-Ellefeld ze stawką podatku VAT 22%.
 268. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-92/04
  - Czy można dokonać odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa (olej, benzyna, gaz) do wózków widłowych ?- Czy odliczać podatek naliczony od zakupów artykułów spożywczych zużywanych następnie w związku z prowadzona działalnością na potrzeby reprezentacji i reklamy (np. poczęstunek kontrahentów) i czy w związku z tym należy wystawiać fakturę wewnętrzną i naliczać podatek należny, czy ewentualnie - nie korzystać z prawa do odliczenia i wykazywać wartość tego zużycia w sprzedaży zwolnionej ?- Czy w deklaracji VAT-7 należy wykazywać wartość odsetek od udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczek na remonty i modernizację ?- Czy w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego do krajów trzecich należy stosować stawkę 0% tylko na odcinku do granicy z krajem trzecim, przyjęciu, że na terytorium kraju trzeciego czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też w takim przypadku - całość usługi transportu międzynarodowego do kraju trzeciego należy opodatkować stawką 0% (również na terytorium kraju trzeciego) ?- Czy w związku z tym, że nowa ustawa nie posługuje się pojęciem eksportu usług to oznacza to, że w sytuacji, gdy zgodnie z kryterium miejsca świadczenia usługi dana usługa zostanie uznana za świadczoną poza granicami kraju to taka usługa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (usługi dzierżawy, spedycji, franchisingu) i czy w związku z tym należy fakturować tę czynność fakturą, rachunkiem, czy notą ?- Czy jeśli Spółka dostarcza towar z Ukrainy do Niemiec w procedurze tranzytu - to czy jest to nadal transakcja nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT i czy nadal wartości tej sprzedaży nie należy ujmować w deklaracji VAT ?- Czy jeśli kontrahent ukraiński obciąża spółkę fakturą z tytułu świadczonych dla Spółki usług transportowych (Ukraina-Polska, Polska-Ukraina), a część wartości tych usług zwiększyła podstawę opodatkowania w dokumencie SAD import towarów, to czy od pozostałej części faktury Spółka ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć 22% VAT i jak ten podatek rozliczyć w deklaracji VAT-7 ?
 269. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-157/04
  Wjaki sposób winien być opodatkowany podatkiem VAT transport międzynarodowy ?
 270. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/67/04
  dotyczy składania informacji kwartalnych z transakcji wewnątrzwspólnotowych
 271. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443/52/04/BJ
  Opodatkowanie usług międzynarodowego transportu drogowego
 272. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/112/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie, m. in. międzynarodowego transportu drogowego. Wykonał usługę transportową, która rozpoczęła się załadunkiem w m-cu kwietniu, a zakończyła w maju 2004 r. W tym też miesiącu wystawił fakturę VAT, w oparciu o przepisy obowiązujące do 30.04.2004 r., tj. odcinek krajowy opodatkował wg stawki 22 %, a odcinek zagraniczny stawką 0 %. Następnie w czerwcu 2004 r. wystawił fakturę korygującą zmieniającą stawkę podatku VAT na odcinku zagranicznym na 22 %. W związku z opisaną powyżej sytuacją podatnik pyta, czy mają zastosowanie stare, czy nowe przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
 273. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/443/313/04/RK
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka wykonuje usługi transportowe polegające na przewozie towarów na trasie Hamburg-Warszawa, na zlecenie spedycji niemieckiej, która posiada NIP nadany dla transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz na zlecenie spedycji polskiej. Z załączonych dokumentów przewozowych CMR oraz stanowiska spółki wynika, iż nadawcą towaru, który przewozi Spółka jest kraj spoza Wspólnoty (Chiny, Wietnam). W związku z powyższym Spółka uważa, że usługa transportowa wykonana na zlecenie spedycji niemieckiej nie podlega opodatkowaniu w Polsce, natomiast przewóz towarów na zlecenie spedycji polskiej podlega opodatkowaniu stwką 22%. Ponadto Spółka nie wie, czy faktura powinna być rozpisana na odcinek krajowy i zagraniczny.
 274. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GV/I/443-574/04/MP
  Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje, ściślej zamierza wykonywać, usługi polegające na pośredniczeniu w transporcie towarów. Wykonywanym przez zagraniczną firmę spedycyjną, organizującą transport na całym świecie. Transport, który odbywałby się w Polsce będzie zawsze częścią transportu międzynarodowego. Spółka będzie posiadać dokumenty potwierdzające, jak była trasa i przeznaczenie przewożonych towarów (kserokopie konosamentów morskich, kserokopie listów przewozowych. W związku z powyższym Spółka zwraca się z zapytaniem, czy przy założeniu, że wymienione wyżej dokumenty potwierdzające wykonanie usługi będącej częścią transportu międzynarodowego są w posiadaniu Spółki, prawidłowym jest stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% w stosunku do usług pośrednictwa związanych z usługami transportu międzynarodowego - dotyczącymi zarówno towarów eksportowanych jak i importowanych.W ocenie spółki prawo do stosowania stawki 0% wynika wprost z przepisu art.83 ustawy o VAT, a prawo do stosowania tej preferencji nie jest uzależnione od posiadania dokumentów określonych w art.83 ust.5 ustawy o VAT (w przypadku towarów importowanych, m.in. dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów).
 275. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/140/2004
  Jak zafakturować i jaką stawkę podatku zastosować na usługę przewozu wykonaną na trasie Holandia (Nienburg) - Polska (Żurawica), jeżeli świadczymy usługi spedycji i pośredniczymy w przewozie towarów z Holandii na Ukrainę?
 276. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO III/443-117/04
  Podatnik świadczy: - wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów na rzecz: kontrahenta polskiego, kontrahenta z innego niż Polska państwa członkowskiego, który poda NIP UE, kontrahenta z innego niż Polska państwa członkowskiego, który nie poda lub nie posiada numeru NIP UE, - międzynarodowe usługi transportu towarów na rzecz kontrahenta - spedytora, pozostałych kontrahentów. Jakimi stawkami VAT należy opodatkować ww. usługi?
 277. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/NUR1/443-422/04/UP
  Czy dostawa towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych do wykonywania transportu międzynarodowego podlega 0% stawce VAT?
 278. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/266/04/EN
  Jaka jest stawka podatku VAT w przypadku gdy: 1) Usługa transportowa na rzecz polskiego kontrahenta odbywa się na trasie Szwajcaria-Polska (transport przez Niemcy) i podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających, że wartość transportu została wliczona do wartości celnej. Dokumentów SAD nie posiada również spedycja na rzecz której świadczona była usługa. 2) Usługa transportowa świadczona na rzecz niemieckiego kontrahenta, który podał unijny NIP, odbywa się na trasie Niemcy-Polska-Białoruś-Rosja.
 279. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/1200/2004
  Strona prosi o interpretację przepisów dotyczących podatku VAT od transportu międzynarodowego - obecnie wewnątrzwspólnotowej usługi przewozu towarów.
 280. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1817/04/CIP
  Jaką stawką podatku powinna być opodatkowana ww. opłata w przypadku sprzedaży przez agenta biletów na przeloty krajowe i przeloty międzynarodowe w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług "Stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do: usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym". Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 "Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1". Załącznik nr 3 w pozycji 148 wymienia przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie, symbol PKWiU 62.10.10. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi zostały sklasyfikowane do grupowania 63.30.12 - usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów. Wobec powyższego, zdaniem Podatnika, opłata manipulacyjna za wystawienie biletu lotniczego na przeloty międzynarodowe, powinna być opodatkowana 0 % stawką podatku od towarów i usług, natomiast opłata manipulacyjna za wystawienie biletów lotniczych na przeloty krajowe 7 % stawką podatku od towarów i usług.
 281. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1837/04/CIP
  1. Czy kontrahent niemiecki słusznie zakwestionował wystawioną przez niego fakturę VAT za wykonaną usługę transportową? 2. Czy świadcząc usługi transportowe powinien zarejestrować się jako podatnik VAT-UE?
 282. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1845/04/CIP
  Podatni zwrócił się z zapytaniem, jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż usługi przewozu towarów, jeżeli odbywa się on na następujących trasach: - z Polski do kraju Unii Europejskiej - z kraju Unii Europejskiej do państwa spoza Wspólnoty. Jak należy prawidłowo ująć taką sprzedaż w rejestrze sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7? Pytający w przypadku gdy transport odbywa się na trasie Węgry - Kaliningrad, Czechy - Kaliningrad wystawia dla zleceniodawcy - polskiego spedytora faktury VAT ze stawką 0% (transport międzynarodowy) i traktuje tę czynność jako eksport usług. W rejestrze sprzedaży VAT operacja ta jest wykazywana jako sprzedaż na eksport 0% oraz ujmowana w deklaracji VAT-7 w poz. Eksport towarów. Natomiast jeżeli chodzi o usługę transportową świadczoną na trasie Polska-Czechy, Czechy-Litwa, czy też tylko na terenie kraju, jest ona fakturowana ze stawką 22% i ujmowana w rejestrze sprzedaży VAT jako sprzedaż opodatkowana stawką 22%, a w deklaracji VAT-7 w poz. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju opodatkowane stawką 22%.
 283. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1782/04/CIP/01
  1) Czy w świetle obowiązujących przepisów Spółka prawidłowo przelicza walutę obcą na złote? 2) Jak prawidłowo winna być opodatkowana i zafakturowana usługa transportowa polegająca na przewozie towarów z Czeskiej Republiki przez Polskę do Rosji (Kaliningrad)? Usługę, na zlecenie Wnioskodawcy, wykonała polska firma transportowa.
 284. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-34/DZ/415/1345/2004
  Czy istnieje możliwości opłacania w roku 2004 ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obsłudze transportów międzynarodowych na odcinku europejskim - prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w transporcie oraz usług spedycji
 285. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88/04
  Jaka jest stawka podatku od towarów i usług dla usługi pośrednictwa w transporcie międzynarodowym?
 286. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-115/04
  Jak należy opodatkowywać usługi pośrednictwa dotyczące transportu międzynarodowego związane z przywozem towarów z poza Unii Europejskiej do Polski?
 287. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79-3-GK/04
  Jaką stawką powinny być opodatkowane usługi spedycji związane z transportem międzynarodowym zakupione w kwietniu 2004r., za które nie dokonano zapłaty w ciągu 30 dni od dnia ich wykonania?
 288. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/478/2004/IW
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług winno być opodatkowane świadczenie usługi transportowej na trasie Polska - Estonia rozpoczętej w dniu 30.04.2004r. a zakończonej w dniu 05.05.2004r., za którą zapłata nie została jeszcze uregulowana ?
 289. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/32/04
  Jak dokonać rozliczenia usług transportu międzynarodowego wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r., dla których obowiązek podatkowy powstał w miesiącu maju 2004 r.
 290. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP443-99-4-BS/04
  Spółka prosi o zdefiniowanie miejsca świadczenia usługi spedycyjnej związanej z transportem międzynarodowym. Zdaniem Spółki, która świadczy usługi transportowe oraz usługi spedycyjne miejscem świadczenia usługi spedycyjnej związanej z transportem międzynarodowym jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w konsekwencji tego opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju podlegałaby pełna kwota należności spedytora.
 291. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-238/04/PN
  Jaką stawkę winien zastosować wystawca faktury w sytuacji przedstwionej w stanie faktycznym? Czy odbiorca faktury ma prawo do odliczenia?
 292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_63_15_04
  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% z tytułu wykonywania usług transportu międzynarodowego ?
 293. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1676/04/CIP
  Podatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska w zakresie stosowania stawki 0% do ww. usług i momentu powstania obowiązku podatkowego przy wykonaniu usług spedycyjnych i przeładunkowych. Zdaniem Podatnika do ww. usług należy zastosować stawkę 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zaś obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2b ww. ustawy.
 294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-164/04
  Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować usługi transportu międzynarodowego?
 295. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US VI/443-64/04
  Podatnik wykonuje usługi międzynarodowego transportu towarowego. Wątpliwości budzi prawidłowość opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług, usług w wystawianych fakturach w sytuacji, gdy usługi wykonywane są na zlecenie kontrahenta ukraińskiego na trasie Ukraina - Polska.
 296. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/218/04/EN
  Jaką zastosować stawkę podatku VAT w przypadku, gdy nabywcą usługi jest podmiot polski, posiadający numer identyfikacyjny pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Polski, a trasa usługi rozpoczyna się w Norwegii (kraj trzeci), kończy w Austrii (kraj członkowski) trasa nie przebiega przez terytorium kraju oraz jaka powinna być stawka podatku VAT na usługi transportowe z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium Wspólnoty?
 297. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-160-2/04
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług międzynarodowego transportu towarów - wykonanego przez niemiecką firmę transportową.
 298. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO/VAT-443/221/04/DC
  Wykonuje Pan usługi transportowe polegające na przewożeniu kontenera z towarem na trasie Hamburg-Polska, Polska - Hamburg, na zlecenie spedycji niemieckiej, która dla tej transakcji podała NIP unijny. Kontener odbierany jest z portu wolnocłowego w Hamburgu wg dokumentów CMR, towary pochodzą z Chińskiej Republiki Ludowej. Port w Hamburgu jest tylko miejscem gdzie zostaje zmieniony środek transportu. Czy taki transport uważa się za transport międzynarodowy, czy też za transport wewnątrzunijny oraz w jaki sposób wystawiać faktury i z jaką stawką podatku VAT?
 299. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-212/04/PN
  Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż biletów lotniczych zagranicznych sprzedanych z zarobkiem jak i po kosztach? Jak powinna wyglądać faktura dokumentująca sprzedaż usług turystycznych gdy firma nie uzyskała dochodu z tytułu sprzedaży tej usługi?
 300. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PTU/443-80/04
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem VAT usług krajowego i zagranicznego transportu osób ?
 301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1491/04/CIP
  1) Czy prawidłowe jest jego stanowisko, że w sytuacji gdy towar będzie przewożony ze Szwecji do Polski dla szwedzkiego kontrahenta zarejestrowanego dla celów VAT UE w Szwecji, nie ma zastosowania przepis art. 28 ust. 3 ustawy o VAT i czy wtedy polski przewoźnik ma obowiązek zarejestrować się w Szwecji i tam rozliczyć podatek VAT od wykonanego transportu? 2) Czy w takiej sytuacji prawidłowym będzie wystawienie dla kontrahenta szwedzkiego faktury VAT z naliczonym podatkiem wg stawki właściwej dla Szwecji i uregulowanie należności z tytułu VAT do szwedzkiego urzędu skarbowego?
 302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/04
  W jaki sposób należy dokonać opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług towarowego transportu krajowego i międzynarodowego, jak również jakie obowiązują zasady odliczania podatku naliczonego dotyczącego zakupu paliwa w kraju oraz na terenie Wspólnoty bądź poza Wspólnotą.
 303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-14/2075/04
  Jak ewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż usług transportu osób w krajach Unii Europejskiej?
 304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/78/04
  Jaką stawkę należy zastosować do usług transportowych świadczonych na rzecz firmy będącej czynnym podatnikiem VAT-UE, mającej siedzibę na terenie Niemiec, dokonywanych na trasie z kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, przez Polskę do kraju nienależącego do Unii Europejskiej ?
 305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1330/04/CIP/01
  Czy Podatnik musi posiadać dokument SAD, aby móc zastosować stawkę 0% VAT do usług transportu międzynarodowego mających za przedmiot towary importowane? Zdaniem Podatnika, w związku z tym, że w przedstawionej sytuacji faktycznej mamy do czynienia z przewoźnikiem morskim, wystarczającym dowodem potwierdzającym wykonanie usługi w transporcie międzynarodowym związanym z importem towaru jest konosament morski. W ocenie Podatnika obowiązek posiadania dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dotyczy wyłącznie przewoźników drogowych i spedytorów, którzy organizują transport towarów w imporcie na terenie kraju i chcą stosować stawkę VAT 0% jako część transportu międzynarodowego.
 306. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1334/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: 1. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować w przypadku, gdy zleceniodawcą jest firma polska, a wykonywana przez Podatnika usługa dotyczy obsługi ładunku (składowanie na terenie portu oraz koszty portowo-spedycyjne) transportowanego z Chin do Polski.? Zdaniem Podatnika w/w usługa jest to usługa międzynarodowa o której mowa w art. 83 ust.1 pkt 9 i powinna być opodatkowana stawką 0%. 2. Zleceniodawca - firma unijna (nie polska), Podatnik wykonuje przewóz na terenie Polski np. Braniewo - Gdynia (do portu) oraz obciąża kosztami portowymi - usługa dotyczy transportu z Polski do Columbii. Podatnik posiada wszystkie dokumenty potrzebne do zastosowania stawki 0% przy transporcie międzynarodowym. Jaką stawkę podatku zastosować w tej sytuacji? W ocenie Podatnika jest to usługa międzynarodowa wg art. 83 ust.1 pkt 9 i pkt 23 oraz ust.2 pkt 1 i pkt 3 ustawy i powinna być opodatkowana stawką 0%. 3. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować w sytuacji, gdy zleceniodawcą jest firma polska, Podatnik świadczy przewóz na terenie Polski np. Kraków - Gdynia (do portu) oraz obciąża kosztami portowymi - usługa dot. transportu z Polski do Kanady? Podatnik posiada wszystkie dokumenty potrzebne do zastosowania stawki 0% przy transporcie międzynarodowym. W ocenie Podatnika jest to usługa międzynarodowa wg art. 83 ust.1 pkt 9 i pkt 23 oraz ust.2 pkt 1 i pkt 3 ustawy i powinna być opodatkowana stawką 0%. 4. Jaką należy zastosować stawkę przy obciążaniu prowizją w sytuacji gdy zleceniodawcą usługi jest firma polska i dotyczy ona transportu z Polski do Nowego Jorku? Zdaniem Podatnika jest to usługa międzynarodowa wg art. 83 ust.1 pkt 23 oraz ust.2 pkt 1 i pkt 3 ustawy i powinna być opodatkowana stawką 0%. 5. Czy przy zastosowaniu stawki preferencyjnej 0% oraz "nie podlega" ciąży obowiązek przywoływania na fakturach klauzuli, z której wynika na podstawie jakiego artykułu została zastosowana stawka niższa niż 22% ? Czy wystarczy przywoływanie na fakturach PKW i U? Podatnik uważa, że zgodnie z § 12 ust.7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przywołuje PKW i U nie ma obowiązku wskazywać na fakturach z jakiego artykułu wynika zastosowanie stawki preferencyjnej.
 307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-443/15/2004/VAT
  Podatnik w kwietniu 2004 wykonał usługi transportu międzynarodowego na zlecenie podmiotu polskiego. Ponieważ nie otrzymał zapłaty za usługę w kwietniu obowiązek podatkowy powstał w maju 2004 r. Transport towarów z Polski do Szwecji objął w całości stawką 0 % , natomiast ze Szwecji do Polski: odcinek poza granicami kraju opodatkował stawką 0%, natomiast na terenie kraju stawką 22 % . Wartość usług do których zastosował stawkę 22% wykazał w rejestrze VAT i deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. natomiast usługi do których zastosował stawkę 0% wykazał w rejestrze VAT jako nie podlegające opodatkowaniu, nieujmując ich w deklaracji VAT-7 za maj 2004 r. ze względu na brak odpowiedniej rubryki. Zapytanie podatnika dotyczy prawidłowości rozliczenia usługi w maju 2004r. Zdaniem podatnika ww usługę należało rozliczyć stosując się do przepisów obowiązujących do końca kwietnia 2004 r.
 308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US/26/PP/443/70/04
  Jaką zastosować stawkę podatku VAT przy wystawianiu faktur dotyczących transportu międzynarodowego?
 309. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1321/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy przedmiotowe oświadczenie odbiorcy jest dokumentem spełniającym wymogi określone w art. 83 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, jest on upoważniony do wystawienia faktury ze stawką podatku 0%.
 310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1489/04/CIP
  1) Czy postępuje prawidłowo w sytuacji, gdy świadczący usługę i nabywca tej usługi są podmiotami polskimi zarejestrowanymi dla celów VAT UE w Polsce a transport wykonany został z innego kraju Unii Europejskiej do Polski i jako świadczący usługę transportu wystawia fakturę VAT z naliczonym podatkiem VAT według krajowej stawki 22% i to on właśnie odprowadza podatek VAT do Budżetu Państwa? 2) Czy słusznie transport powrotny "na pusto" traktuje, przy zachowanych ww. założeniach, jako zamknięcie transportu z Polski do innego kraju Unii Europejskiej i całą trasę "Polska - inny kraj Unii Europejskiej - Polska" opodatkowuje stawką krajową 22%, czy też powinien potraktować trasę "na pusto" jako wewnątrzwspólnotowy transport towarów z miejscem świadczenia w kraju skąd się rozpoczyna, czyli w innym kraju Unii Europejskiej?
 311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55/04
  Podatnik prowadzi usługi transportowe na terenie Europy. .Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi transportowe wykonane na zlecenie kontrahenta niemieckiego, który podał swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium Niemiec, w przypadku przewozu towarów z Niemiec do Białorusi a następnie z Białorusi do Niemiec ? Podatnik dodał, że wartość wykonanych usług transportowych powiększyła podstawę opodatkowania importowanych towarów. Ponadto, jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług w przypadku wykonania usług transportowych, na zlecenie kontrahenta polskiego, dotyczących transportu towarów z Niemiec do Rosji?
 312. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-116/04/DS
  Jaka stawką podatku VAT opodatkowane są usługi spedycji związane z transportem międzynarodowym?
 313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/61/04
  Stan faktyczny: Firma nasza wykonuje na rzecz firmy mającej siedzibę na terenie Niemiec i jest zarejestrowana pod "unijnym" VAT-em usługi transportowe gdzie między innymi trasa prowadzi z jednego z państw Unii poprzez Polskę do kraju poza unijnego. Zapytanie: Czy według rozumienia prawa stawkę VAT w wysokości 0% stosuje się wyłącznie do odcinka krajowego trasy, natomiast część unijna trasy jak i poza Unią nie podlega VAT-owi.Prosimy o prawidłową interpretację prawną wykonywanych czynności.
 314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/43/04
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy drogowe usługi transportowe międzynarodowe na rzecz podatników unijnych, którzy podali swój numer identyfikacyjny Unii Europejskiej na terenie Polski, pozostałych krajów unijnych opodatkowując je stawką 0%. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.Przepis art. 83 ust. 1 pkt. 23 ww. ustawy określa, że stawką podatku 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Stosownie do ust. 3 pkt 1 ww. art. 83 przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz ...
 315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/67/04
  Pytanie dotyczy : opodatkowania usług pasażerskiego transportu lądowego, zasad dokumentowania tych czynności, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z w/w czynnościami
 316. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/26/04
  Podatnik prosi o wyjaśnienie wątpliwości w związku z rozliczeniem usług transportu międzynarodowego, które świadczył w miesiącu kwietniu 2004 r., w tym samym miesiącu wystawił fakturę VAT stosując stawkę podatku 0%, a obowiązek podatkowy powstał w miesiącu maju 2004 r. Ponadto pyta, którą pozycję w deklaracji VAT-7 wypełnić, aby wykazać obrót uzyskany z tytułu ww. usług transportowych.
 317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/63/2004
  - Jak wystawić fakturę VAT na trasie Niemcy-Rosja, jakie stawki VAT-u są na poszczgólnych odcinkach przewozu np. Niemcy-Polska, Polska -Rosja (zleceniodawcą jest podmiot z Rosji ?- Jak wystawić fakturę VAT na trasie Francja-Włochy na zlecenie spedycji francuskiej posiadającej NIP UE ?
 318. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO/III/443-76/04
  Podatnik świadczy usługi polegające na okazjonalnym przewozie osób własnym autokarem z miejsca wyjazdu w Polsce do miejsca wyjazdu na terenie Unii Europejskiej oraz z miejsca wyjazdu na terenie Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu w Polsce na zlecenie krajowych biur podróży. Cała trasa przebiega przez teren Polski i Unii Europejskiej. Podatnik zwrócił się z pytaniem w zakresie prawidłowego stosowania przepisu art. 27 ust. 2 ustawy VAT
 319. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/55/04
  Proszę o zdefiniowania miejsca świadczenia usług spedycyjnych w przypadku, gdy są one związane z transportem międzynarodowym.
 320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-26/04
  Podatnik świadczy usługi przewozu towarów importowanych z krajów trzecich do Polski, zarówno na zlecenie spedycji krajowej, jak i spedycji niemieckiej. Czy w tym przypadku może zastosować stawkę podatku 0% ?
 321. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/107/2004
  Stawka podatku Vat na usługi transportu wykonywanego wewnątrz jednego państwa unijnego. Stawka podatku Vat na usługi transportu międzynarodowego wykonanego w kwietniu 2004 r. podczas gdy obowiązek powstał w maju 2004 r. Zwrot podatku naliczonego od zakupionego paliwa w Polsce wykorzystywanego przy świadczonych usługach poza terytorium kraju.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!