Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


usługi pogrzebowe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-653/12/AŚ
  Stawka podatku dla usług przechowywania zwłok
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-529/12/AM
  Opodatkowanie organizacji i przeprowadzenia usług pogrzebowych oraz czynności związanych z udostępnianiem miejsc pochówku.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-541/12/TS
  Stawki podatku przy czynnościach sklasyfikowanych jako usługi pogrzebowe i pokrewne.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-333/12/TS
  Stawki podatku przy czynnościach sklasyfikowanych jako usługi pogrzebowe i pokrewne.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1298/11-6/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług dotyczących zarządzania cmentarzem.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-518/11-4/BM
  Nazwa usługi na fakturze i paragonie fiskalnym.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-145/11-4/MD
  Czy w stosunku do usług pogrzebowych wraz z innymi akcesoriami (odzież, wieńce), Wnioskodawczyni stosuje prawidłową stawkę ryczałtu?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-547/11-4/KOM
  Obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej usług pogrzebowych
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-360/11-8/KG
  Zainteresowany winien uzyskiwaną odpłatność z tytułu przechowywania zwłok na rzecz osób fizycznych z zewnątrz oraz innych jednostek opodatkować podstawową, tj. 23 % stawką podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż przedmiotowe usługi, zaliczone – jak wskazał Wnioskodawca do "pozostałych usług świadczonych przez szpitale" (PKWiU 86.10.1) – nie zostały przewidziane jako usługi korzystające z obniżonych stawek podatku VAT. Preferencyjna, tj. 8 % stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy, odnosi się do usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.03 – "Usługi pogrzebowe i pokrewne". Tymczasem wykonywane przez Wnioskodawcę usługi przechowywania zwłok sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 86.10.1, co uniemożliwia stosowania obniżonej stawki podatku VAT.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-396/11-4/JO
  Czy usługa przechowywania zwłok i szczątków ludzkich wykonywanych na zlecenie Wnioskodawcy objęta jest stawką VAT w wysokości 8%, czy w wysokości 23%?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-222a/10/AW
  Miejsce świadczenia i opodatkowania usług transportu zwłok.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-95/10-2/RR
  Stwierdzić należy, że usługi wykonywane przez Spółkę polegające na sprzedaży grobów osobom żyjącym jak i na podstawie aktu zgonu (do pochówku) rodzinie zmarłego wykonywanej przez Spółkę, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 93.03.1 należy uznać jako usługi pogrzebowe, dla których zastosowanie będzie miała 7% stawka podatku VAT – na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługa wymieniona w poz. 160 załącznika nr 3.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-681/09/ES
  stawka podatku dla sprzedaży pomnika i umocowaniu go na cmentarzu w ramach konkretnej usługi pogrzebowej
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-680/09/ES
  stawka podatku dla sprzedaży pomnika i umocowaniu go na cmentarzu w ramach konkretnej usługi pogrzebowej
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-687/07-11/S/BS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdów samochodowych specjalnych pogrzebowych oraz paliwa, w przypadku prowadzenia działalności pogrzebowej.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-207/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej oraz z tytułu nabycia paliwa
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-173/09-4/SAP
  Czy zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej określone w pkt 30 usługi pogrzebowe i pokrewne dotyczy wszystkich czynności które wykonuje Podatnik czy tylko usług pogrzebowych z wyłączeniem dostawy trumien?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1099/08/AT
  Czy sprzedaż odzieży nabytej w celu przeznaczenia jej do przygotowania zwłok do pochówku - w ramach świadczenia usług w oparciu o klasyfikację PKWiU o symbolu 93.03 (tj. usługi pogrzebowe i pokrewne wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług pod pozycją 160), objęta jest 7% stawką podatku od towarów i usług?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1799/08/BM
  usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług pogrzebowych i pokrewnych
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-883/08/EJ
  sprzedaży czarnej odzieży nie wlicza się do usług pogrzebowych opodatkowanych stawką 7% VAT, lecz traktuje się ją jako towar opodatkowany stawką 22% VAT.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-632/08-2/MK
  Stawka podatku VAT na usługi pogrzebowe oraz sposób dokumentowania usług pogrzebowych.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/423-632/08-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008 r. (data wpływu 25 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu fakturowania usług pogrzebowych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1152/08/ES
  wysokość stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie "przewozów pozarozkładowych pasażerskich pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych"
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-873/08/ES (KAN-6004/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla sprzedaży piwnic pod grób podwójny lub pojedynczy w ramach usługi pogrzebowej, a także wyprzedzająco za życia kupującego z terminem pochówku bliżej nieok ...
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1151/08/ES (KAN-6004/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług "pogrzebowych i pokrewnych" -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej in ...
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-337/08/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. M., przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008r. (data wpływu 7 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2008r. (data wpływu 10 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla świadczonych usług (przygotowanie grobu do pochówku, uformowanie grobu, ułoże ...
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-671/08/AZ
  stawka podatku dla usług budowy grobów z przeznaczeniem do sprzedaży przez podmiot zarządzający cmentarzami komunalnymi w imieniu gminy
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-618/08-3/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.04.2008r. (data wpływu 11.04.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług pogrzebowych -jest prawidłowe.W dniu 11.04.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-387/08/ES (KAN-2196/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Cmentarza Komunalnego, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008r. (data wpływu 3 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług pogrzebowych -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-98/07-2/MK
  Czy świadczone usługi administrowania cmentarzem komunalnym opodatkowane są podatkiem od towarów i usług w wysokości 22 %?
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-29/07
  Jaką stawkę VAT Spółka powinna zastosować wystawiając fakturę sprzedaży dokumentującą nabycie usług w zakresie przechowywania zwłok w chłodniach, w których odbiorcą jest podmiot gospodarczy?.
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17/07
  Czy wystawiając fakturę na całość usługi z wyszczególnieniem pozycji usług własnych i usług refakturowanych (opłaty duszpasterskie itp.) należy do pozycji refakturowanych usług doliczyć VAT 7% czy pozostawić wartość netto jako niepodlegającą opodatkowaniu.
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPP-IB-440/6/07/P-I/5261
  Jaką zastosować stawkę podatku VAT dla usługi, której przedmiotem jest dostawa ramy drewnianej stanowiącej obudowę grobu ziemnego wraz z usługą pogrzebową.
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/196/06
  Strona zwróciła się z zapytaniem czy wykonywanie przez Parafię usługi przywozu zmarłych do chłodni w kaplicy cmentarnej oraz sprzedaż trumien, urn, krzyży z tabliczkami i drewnianych obramowań na groby podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/21/36/06
  Według jakiej stawki podatku VAT opodatkowane są usługi pogrzebowe świadczone przez Gminę?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/414/81/06/WO
  Jaką stawką VAT opodatkować usługi demontażu nagrobka przed pogrzebem i montaż nagrobka po pogrzebie ?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/53/BT/2006
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi budowlane polegające na budowie piwnic grobowych oraz usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-96/06/BB
  jaki jest zakres i sposob zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przedmiocie obowiązku złożenia korekt i powstania zaległości.
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/2-443/156/46/I/2006
  Czy począwszy od dnia 22.08.2005 r. mam nadal prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu samochodu marki Polonez Truck ?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-121/06/MGD
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT za opłaty pobierane przez Parafię za udostępnianie miejsc do pochówku.
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/108/PP1/443/24/06
  Czy w przypadku sprzedaży katakumby na określony pogrzeb należy zastosować stawkę VAT w wysokości 7% (PKWiU - 93.03), jeżeli wykonana katakumba jest jednym z elementów kompleksowej usługi pogrzebowej wykonywanej przez inny podmiot gospodarczy ?Czy pod symbolem 93.03 sklasyfikowane są wyłącznie usługi wykonywane kompleksowo czy również poszczególne elementy usługi pogrzebowej, oraz jak prawidłowo udokumentować usługę na fakturze jeśli przysługiwałoby prawo do zastosowania 7% stawki VAT?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/37/2006 PDI-415/6/2006
  Jakie należy stosować stawki ryczałtu przy działalności handlowej, produkcyjnej oraz działalności usługowej w zakresie organizacji pogrzebu łącznie ze sprzedażą trumien wieńców i wiązanek własnej produkcji ?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-410-3-6/06
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych, sprzedaży trumien i utensyliów pogrzebowych należy opodatkować wg stawek ryczałtu 3 % i 8,5 %?
 44. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/4117/IN-9/USSIER/2005/JF
  Jaka powinna być zastosowana stawka podatku zryczałtowanego do usługi pogrzebowej wraz z dostawą trumny?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-97/05
  Zakład - wykonuje usługi związane z przeprowadzeniem pogrzebu, to jest zarządza cmentarzem, przygotowuje wykopy pod groby i pobiera jednorazowe opłaty od osób montujących nagrobki na cmentarzu, które są przeznaczone na koszty utrzymania cmentarza. Wszystkie powyższe czynności zostały przez Podatnika sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 93.03.11. Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z treścią § 8 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług w związku z art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych usługa przygotowania wykopu pod grób i jednorazowa opłata od osób montujących nagrobki powinny być zwolnione z podatku VAT.
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_60_61_89 (III/443/42/05/AO)
  Jakie stawki podatku VAT powinien stosować Podatnik przy świadczeniu usług pogrzebowych, w przypadku gdy dla jednego klienta świadczona jest usługa pogrzebowa oraz dostawa trumny?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/19/05/SŁ
  Czy dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego, właściwą stawką podatku dla wyrobów dostarczanych wraz z usługą pogrzebową jest stawka 5,5% czy też stawka 8,5% ?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-196/05/AW
  Zdaniem Strony, zasadne jest naliczanie podatku od towarów i usług w przypadkach,gdy zleceniodawcą wykonania ceremonii pogrzebowej jest ośrodek pomocy społecznej. Przedmiotowe usługi nie są bowiem świadczone przez Stronę bezpośrednio na rzecz ośrodków pomocy społecznej, lecz wyłącznie na rzecz osób zmarłych, które dotychczas były podopiecznymi tych ośrodków. Ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, występują wyłącznie jako zleceniodawcy wykonywania pogrzebu. Źródła finansowania kosztów pogrzebu mogą być zróżnicowane, np. zasiłek ZUS, środki własne osoby zmarłej, środki ośrodka (budżet m. st. Warszawy), jednakże niezależnie od źródła finansowania, poprzez sam fakt wniesienia wymaganych opłat, ośrodki nie nabywają żadnych praw majątkowych do miejsca grzebalnego oraz grobu. W tej sytuacji Strona stoi na stanowisku, iż zastosowanie w stosunku do ośrodków pomocy społecznej zwolnienia z podatku od towarów i usług nie jest uzasadnione.
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-218/270a/215/05/PP
  ustosunkowanie się do prawidłowości przyporządkowania tej działalności do stawki podatku VAT oraz prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży w tym zakresie
 50. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/629-1/AB/AKo/04
  Jaką stawkę podatku należy stosować do pobranych w imieniu Urzędu Miasta opłat cmentarnych oraz kto jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji oraz rozliczenia podatku?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 105/3/05/DG
  Czy będzie prawidłowo jeżeli odbiorca usługi z kraju UE poda mi swój NIP UE, a w fakturze wystawionej przeze mnie napiszę: usługa pogrzebowa, VAT nie policzono - podlega naliczeniu u odbiorcy usługi?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 105/1/05/DG
  Czy będzie prawidłowo jeżeli w wystawionej fakturze VAT napiszę: usługa pogrzebowa PKWiU 93.03 z zastosowaniem stawki 7% podatku VAT, a w treści wymienię np. za transport samochodem zwłok, za trumnę, za ubranie dla zmarłego, za telefony i tłumaczenia dokumentów - bez określenia poszczególnych wartości?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 105/2/05/DG
  Czy będzie prawidłowo jeżeli za transport przywozowy zwłok samolotem w fakturze wystawionej przeze mnie napiszę: przewóz (import) zwłok lub urn z prochami wraz z kwiatami lub utensyliami art. 79 ust. 1 zwolnione z podatku VAT?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 105/4/05/DG
  Czy będzie prawidłowo jeżeli w wystawionej fakturze VAT napiszę: usługa pogrzebowa PKWiU 93.03 z zastosowaniem stawki 7% podatku VAT, oraz stawki podatku 0% - w przypadku określenia poszczególnych wartości składających się na usługę- w treści wymienię np. za transport międzynarodowy (lotniczy) zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-29/66374/2005/DM/P
  Jaką stawkę podatku VAT stosujemy w związku ze świadczeniem usług pogrzebowych?
 56. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-443/494/2005
  Kiedy należy rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy fiskalnej usług pogrzebowych?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PD1/411/35741/8/63942/2005
  dot. prawidłowości zastosowania stawek zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ze sprzedaży trumien i pozostałych usług pogrzebowych.
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37/05
  Czy opłaty za dzierżawę miejsc cmentarnych i zorganizowanie pochówku są zwolnione od podatku VAT ?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/23/05
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy wykonywaniu usług budowlanych związanych z wymurowaniem lub pogłębieniem grobu, jego zamurowaniem lub wymurowaniem katakumby bez zakupu trumny?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US46/PP/443/5a/05/JŁ
  Opodatkowanie stawką podatku od towarów i usług wysokości 7% sprzedaży odzieży dla zmarłych w ramach organizacji pogrzebu
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US46/PP/443/5/05/JŁ
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy zastosować do usług przygotowania w ziemi grobu murowanego na cmentarzu dla osób, które chcą wcześniej zabezpieczyć się na wypadek własnej śmierci lub swoich bliskich?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/05
  Według jakich stawek podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane czynności polegające na sprzedaży trumien i świadczeniu usług pogrzebowych?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-35/TZ-26/05/JB
  Jaką stawkę podatkową należy zastosować do sprzedawanych trumien i urn, jeżeli będą dostarczane wraz z usługą pogrzebową wykonywaną przez niego?
 64. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2427/04/CIP
  Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004r.) usługi świadczone przez podatnika są zwolnione, czy podlegają opodatkowaniu. Zdaniem zapytującego świadczone przez niego usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług.
 65. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-422/04/KP
  1) Jaka stawka podatku obowiązuje na usługę statutową polegającą na udostępnianiu os. fiz. placów w celu pochówku na cmentarzu będącym właśnością parafii? 2) Jaka stawka podatku obowiązuje przy sprzedaży o charakterze incydentalnym prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej?
 66. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/199/04
  Jaką stawką podatku VAT opodatkować następujace usługi:- pielęgnacja terenów zielonyc- zagospodarowanie terenów zielonych- urządzanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz mała architektura- usługi pogrzebowe
 67. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102-4-BS/04
  1. Jaką stawkę stosować w stołówce zakładowej?2. Stawka na usługi wykonywane przez lekarzy w Zakładzie Medycyny Sądowej?3. Stawka podatku VAT na usługi przechowywania zwłok?4. Stawka podatku VAT na usługi magazynowania rezerw dla Agencji Rezerw Materiałowych?5. Stawka podatku VAT na usługo hotelowe w hotelach pracowniczych?
 68. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2080/04/CIP
  Sytuacja I Czy słusznie wyodrębniono w ramach świadczonych czynności wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz usługę transportu zwłok rozpoczynającego się na terytorium Niemiec? Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować oraz czy właściwą będzie 22 % stawka VAT dla dostawy towaru? Czy całą trasę należy opodatkować w Niemczech i jak udokumentować taką usługę? Zdaniem Podatnika przewóz towaru z Polski do Niemiec powinien być opodatkowany 22 % stawką podatku od towarów i usług w Polsce, a transport zwłok z Niemiec do Polski powinien być opodatkowany na terenie Niemiec. Sytuacja II Czy usługę transportu rozpoczynającego się w Polsce do granicy należy opodatkować stawką właściwą dla transportu pasażerskiego? Zdaniem Podatnika dostawę trumny należy opodatkować 22 % stawką podatku od towarów i usług, transport zwłok do granicy 7 % stawką podatku od towarów i usług (transport pasażerski), a transport od granicy polskiej do miejsca dostawy zwłok powinien być opodatkowany na terenie Niemiec.
 69. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/29/04
  Świadczymy usługi pogrzebowe, które opodatkowujemy stawką VAT 7% na podstawie pozycji 160 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Usługi te dokumentujemy fakturą VAT, na której wpisujemy w jednej pozycji "usługa pogrzebowa wraz z trumną i utensyliami pogrzebowymi" symbol PKWiU 93.03 i łączną wartość, która obejmuje również sprzedaż trumny i utensyliów. Naszym zdaniem usługa, o której mowa w zapytaniu objęta jest preferencyjną stawką VAT 7% ponieważ obejmuje zarówno usługę pogrzebową związaną z przeprowadzeniem pogrzebu, a także sprzedaż trumny, utensyliów pogrzebowych, ale tylko w przypadku gdy sprzedaż ta jest świadczona łącznie z usługą pogrzebową. W sytuacji gdy dokonujemy odrębnej sprzedaży trumny, bądź utensyli pogrzebowych tj poduszka, kapka, wieniec, itp. (bez sprzedaży usługi pogrzebowej) stosujemy stawkę VAT 22%.
 70. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/28/04
  Czy do sprzedaży usług polegających na przechowaniu ciała w pomieszczeniu chłodniczym prosektorium należy zastosować stawkę VAT 7% czy też 22%.Usługa , której dotyczy zapytanie polega na:- przechowywaniu zwłok w pomieszczeniu chłodniczym na zlecenie Prokuratury na okres od dnia przywozu ciała do dnia wykonania sekcji zwłok oraz za okres po sekcji zwłok do dnia przekazania ciała rodzinie.- przechowaniu zwłok w pomieszczeniu chłodniczym na zlecenie rodzin osób zmarłych, bez usługi pogrzebowej i sprzedaży trumny i untensyli pogrzebowych. Nadmieniam, że żadne inne czynności związane z przygotowaniem zwłok do pochówku nie są wykonywane.
 71. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/65/04
  Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana sprzedaż trumny w ramach usługi pogrzebowej w sytuacji, gdy na sprzedaż trumny jest wystawiona odrębna faktura lub jest ona ujęta w odrębnej pozycji tej samej faktury?
 72. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/764/04
  Czy świasczona przez Gminę usługi pogrzebowe na terenie cmentarza komunalnego podlegają opodatkowaniu?
 73. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.2-448/I/193/04
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i sprzedaży trumien i korzystałem do 30.04.2004r. ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług na podst. par. 67 ust. 1 pkt 1 lit. i rozp. Min.Fin. z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27 poz.268 ze zm.). Od 1.05.2004r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług jak i nowe rozporządzenia do tej ustawy. W art. 43 ust. 1 jak i w zał. nr 4 ustawy o VAT oraz rozdziale 6 rozp. Min.Fin. z 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.970) wśród zwolnień przedmiotowych nie umieszczono dostawy trumien urn i utensyli pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną. Tak więc moja działalność nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego
 74. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USP-I-443/57/2004
  Według jakiej stawki podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane opłaty cmentarne takie jako opłata za miejsce pochówku, opłata za kaplicę oraz wjazd na cmentarz? Kto powinien wystawiać faktury za ww. opłaty cmentarne - Gmina czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych?
 75. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-18/04
  Zwracamy się z zapytaniem w sprawie stosowania właściwej stawki podatku VAT na usługi pogrzebowe i pokrewne. Mamy przypadek, że za usługi pogrzebowe z przyczyn formalnych opłatę ponosić będą dwa podmioty:- jeden płacić będzie za transport zwłok, - drugi za usługi pogrzebowe.Obie faktury dotyczą tej samej osoby zmarłej i dotyczą jednej kompleksowej usługi pogrzebowej. Uważamy, że właściwą stawką w obu fakturach jest 7% VAT, zgodnie z poz. 160 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
 76. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-239/04/PN
  Czy usługi świadczone przez księży, związane z pogrzebem stanowiące część usługi pogrzebowej podlegają opodatkowaniu wedle 7% stawki podatku VAT?
 77. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37/09/04
  Zapytanie dotyczy udzielenie informacji w sprawie określenia stawki VAT na usługi: pobieranie opłat za miejsca na cmentarzu. Wątpliwości podatnika dotyczą również kwestii, czy przy pobieraniu opłat za miejsca na cmentarzu, podatek VAT powinien być doliczony do ceny miejsca, czy też powinien być uwzględniony w tej cenie.
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-154/04
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę przewozu trumny ze zwłokami do grobu na wózku (karawanie) ?
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-245/04/PN
  Według jakiej stawki należy opodatkować czynności: przygotowywania grobów ziemnych do pochówku, odprawiania nabożeństw żałobnych w kaplicy cmentarnej, chowanie zmarłych do grobów przy astyście księży, administrowanie grobami.
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-71/04/PN
  Wedle jakiej stawki należy opodatkować usługi pogrzebowe PKWiU 93.03 świadczone na rzecz podmiotów krajowych, podmiotów zagranicznych posiadających miejsce zamieszkania albo siedziby w kraju wspólnoty i podmiotów zagranicznych spoza Wspólnoty?
 81. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/1370/04
  Jaką stawka podatku VAT opodatkowane są usługi pogrzebowe, sprzedaż trumien, urn i utensyli pogrzebowych?
 82. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/37/2004
  Jaką stawką należy opodatkować świadczenie usług pogrzebowych oraz dostawę trumien?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!