Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


usługi medyczne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-662/12-4/IG
  Czy podatek VAT od robót budowlanych i zakupionego sprzętu medycznego i innego w ramach projektu, dla potrzeb szpitala działającego w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia podlega odliczeniu?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-759/12-2/LK
  zastosowanie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług z zakresu medycyny pracy
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-690/12/EJ
  Brak zwolnienia od podatku VAT dla usług organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-864c/12/EB
  Zwolnienie od podatku usług zabezpieczania imprez od strony medycznej
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-653/12/AŚ
  Stawka podatku dla usług przechowywania zwłok
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-707/12-2/IZ
  dotyczy opodatkowania wydawania kserokopii dokumentacji medycznej
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-427/12-3/JM
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-427/12-2/JM
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-702/12/AŚ
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług z zakresu medycyny pracy (okulista, laryngolog)
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-539/12-4/JL
  Usługi rehabilitacyjne (fizjoterapeutyczne), które zamierza świadczyć Wnioskodawca wykonywane przez wykwalifikowanego rehabilitanta, korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-708/12-2/AO
  Dot. opodatkowania usług związanych z zakwaterowaniem rodzica przy dziecku w szpitalu
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/222/740/SBA/12/PT-712
  zwolnienie od podatku VAT usług medycznych świadczonych na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-574/12-6/JK
  zwolnienie od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy szkoleń z zakresu pierwszej pomocy
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/51/198/SBA/12/PT-332
  opodatkowanie świadczenia usług medycznych polegających na badaniu osób zatrzymanych przez Policję
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/52/199/SBA/12/PT-332
  opodatkowanie usług przeprowadzania badań osób zatrzymanych przez policję
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-574/12-4/JK
  zwolnienie od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-566/12-2/JK
  Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług – art. 15 ust. 6 ustawy
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-523/12-3/MG
  Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "…", ponieważ zakupiony tomograf cyfrowy wraz z drukarką nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-528/12/LSz
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla specjalistycznych kursów medycznych - ultrasonografia w położnictwie i ginekologii w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy ginekologów – położników.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-572/12-2/KB
  Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na pobraniu krwi pępowinowej
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-441/12-4/IG
  Czy jako podmiotowi wykonującemu usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przysługiwać będzie zwrot podatku naliczonego przez wykonawców i usługodawców w związku z realizacją projektu?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-453/12/KG
  Badania psychologiczne
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-449/12-5/JM
  Zainteresowana nie ma prawa do odzyskania podatku VAT związanego z projektem pn. "", ponieważ mienie zakupione w ramach realizacji projektu jest wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-454/12/ASz
  Zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług za pośrednictwem zatrudnionych logopedów i psychologów, będących jednocześnie terapeutami integracji sensorycznej i trenerami EEG-Biofeedbeck, pedagogów, będących jednocześnie terapeutami integracji sensorycznej oraz trenerami EEG-Biofeedbeck oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzeń pracowników ze środków unijnych.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-446/12/EJ
  Zwolnienie z podatku VAT usługi wcześniejszego noclegu pacjenta w sanatorium.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-697/12/TS
  Czy wymienione świadczenia (usługi) są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku VAT?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-300/12-2/MD
  Czy w prowadzonej działalności w dalszym ciągu Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-316/12-2/UNR
  Zainteresowana spełnia warunki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy i bez względu na wielkość osiągniętego obrotu może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatku VAT.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-386/12-4/IG
  1. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi masażu (leczniczego, relaksacyjnego oraz klasycznego) od 2011 r. są zwolnione od podatku od towarów i usług?2. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zabiegów w zakresie rehabilitacji (terapia manualna, diagnostyka i leczenie dysfunkcji tkanek miękkich, Kinesiotaping oraz Kinezyterapia) są zwolnione od podatku od towarów i usług?3. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zabiegów w zakresie terapii leczenia otyłości/nadwagi (zabiegi urządzeniem medycznym Bodyka Plus) są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-277/12-4/UNR
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-365/12-2/RG
  Czy podatnik świadczący usługi stomatologiczne korzystający przedmiotowo ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupach inwestycyjnych?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-307/12-2/JM
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu "", ponieważ Zainteresowany wykonuje wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy, a zatem zakupione środki trwałe będą służyły wyłącznie czynnościom zwolnionym od podatku VAT.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-304/12-4/MS
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione środki trwałe nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-394/12/ASz
  Zwolnienie od podatku VAT badań profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy obejmujących wykonanie badań lekarskich i wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia pracownika.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-592/12/EJ
  zwolnienie z podatku VAT usługi pobytu pacjenta w szpitalu po upływie terminu zakończenia procesu udzielania świadczeń szpitalnych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-383/12/EJ
  Zwolnienie z podatku VAT usługi transportu medycznego wykonywanej przez szpital na podstawie art. 30 ustawy o działalności leczniczej.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-411/12/EJ
  Zwolnienie od podatku VAT nie przysługuje usługom świadczonym przez biegłego lekarza psychiatrę na rzecz sądu lub prokuratury.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-385/12/AŚ
  Zwolnienia z VAT usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych, natomiast usługi polegające na wynajmie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz kursy udzielania pierwszej pomocy – nie korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-357/12/AŚ
  Zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych kierowców, kierowców zawodowych oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-337/12-2/AP
  Czy wymienione w stanie faktycznym usługi medyczne, tj.: zabiegi akupunktury i pochodne akupunktury (elektropunktura, aurikuloterapia, moksoterapia), usługi diagnozowania (irydologia, badanie z pulsu), pozostałe usługi lecznicze tj.: bańki lecznicze, świecowanie uszu, akupresura, naświetlanie, podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku przekroczenia progu obrotu umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku VAT?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/8/108/SBA/11/PT-508
  zastosowanie zwolnienia od podatku VAT usług badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wynikających z Kodeksu pracy, zmienia ww. interpretację z urzędu
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-318/12/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez podmiot leczniczy na rzecz lekarzy (umowy z lekarzami) świadczących usługę podstawową na terenie podmiotu leczniczego Wnioskodawcy
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-333/12-2/AW
  Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych zawartych w tej krwi
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-383/12-2/LK
  opodatkowanie usług badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych kierowców oraz badań psychologicznych
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-300/12-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pracownikom pakietów medycznych.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-300/12-3/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-290/12/AZ
  opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 23% usług badania krwi na poziom alkoholu lub innych substancji odurzających oraz zwolnienie od podatku VAT usług badania osób zatrzymanych przez Policję
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-321/12-2/KT
  Zwolnienie od podatku odsprzedaży na rzecz pracowników nabywanych usług medycznych
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-263/12/JP
  Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na przeprowadzeniu eksperymentów leczniczych.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-568/12/EJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy modernizacji bazy noclegowej i gastronomicznej Uzdrowiska.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-284/12/EJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy modernizacji bazy noclegowej i gastronomicznej Uzdrowiska.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-155/11-6/ALN
  Czy zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym Wnioskodawca ma słuszność i przysługuje Jemu możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT od wprowadzonych od marca 2012 roku usług w zakresie badań psychologicznych kierowców i pozostałych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-252/12-2/IZ
  spełnione są przesłanki zarówno o charakterze podmiotowym jak i przedmiotowym, wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, od których zaistnienia ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonej przez Stronę usługi polegającej na badaniu ultrasonograficznym USG.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-240/12-2/JM
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ mienie zakupione w ramach realizacji projektu jest wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-135/12-4/RG
  Jaką stawką VAT Wnioskodawca powinien obciążać usługi wykonywane dla KP?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-230/12-5/UNR
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn., ponieważ jak wskazał Wnioskodawca efekty projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-205/12-2/MM
  czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy stanowią wprawdzie usługi medyczne, jednakże nie mają na celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. Z uwagi zatem na niespełnienie wszystkich przesłanek przedmiotowych w odniesieniu do prowadzonych badań stomatologicznych, Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w przepisie § 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia. Nie są również spełnione przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT – tym samym usługa świadczona przez Zainteresowanego jest opodatkowana stawką podstawową, to jest 23%.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-198/12/KG
  Badania psychologiczne kierowców nie są objęte zwolnieniem na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-189/12/AŚ
  W zakresie stawki podatku dla zabiegów masażu klasycznego
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1721/11/EJ
  Usługi polegające na przeprowadzaniu badań profilaktycznych osób bezrobotnych podlegają zwolnieniu z podatku VAT.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1687/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych kierowców wykonywanych na podstawie art. 39k ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1010/11-4/AK
  Czy usługi wykonania badań lekarskich osób zatrzymanych przez policją oraz pobrania próbek krwi do badania określającego poziom zawartości alkoholu we krwi korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1243/11-6/IG
  Jak opodatkować usługi turystyki medycznej, w których: - wartość świadczenia medycznego przekracza 70% całości usługi?- wartość świadczenia medycznego jest mniejsza niż 70% całości usługi?Czy tego typu usługi turystyki medycznej można rozliczać tak jak rozlicza się usługi turystyki tj. systemem marży?Jaką stawkę VAT zastosować do opodatkowania marży?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-944/11-4/MW
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie wykonywania badań USG, EKG, spirometrycznych, udzielania porad lekarskich osobom nieubezpieczonym oraz świadczeń stomatologicznych, które w swojej istocie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy i tym samym podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Natomiast usługi badań kierowców, jako niezwiązane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia, podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-944/11-5/MW
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie szczepień ochronnych i iniekcji, które o ile, w swojej istocie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy i tym samym podlegają zwolnieniu od podatku VAT.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-53/12-2/MH
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1213/11-6/JO
  Dot. zwolnienia od podatku VAT dla usług badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników (bez badań psychologicznych oraz dla usług badań psychologicznych (testów psychotechnicznych) zlecanych podwykonawcom
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1213/11-5/JO
  Dot. zwolnienia z VAT wykonania odpłatnych badań diagnostycznych bez skierowania lekarskiego
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1435/11-2/SM
  opodatkowanie prowadzonych na rzecz Spółki badan klinicznych i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1610/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług w zakresie dietetyki
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1705/11/EJ
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przez NZOZ sprzętu medycznego.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-897/11-2/MS
  Czy spółka wykonując czynności w zakresie opieki nad pacjentem, która dotyczyć będzie pielęgnacji chorych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe) uprawniona będzie w odniesieniu do tych czynności do skorzystania z określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-897/11-3/MS
  Usługi w zakresie opieki nad pacjentem, które dotyczyć będzie pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe), świadczone przez zakład opieki zdrowotnej dla którego Wnioskodawca jest organem założycielskim, będą zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-897/11-4/MS
  Spółka będąca NZOZ, będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie opieki nad pacjentem, która dotyczyć pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe).
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-897/11-3/MS
  Usługi w zakresie opieki nad pacjentem, które dotyczyć będzie pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe), świadczone przez zakład opieki zdrowotnej dla którego Wnioskodawca jest organem założycielskim, będą zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-897/11-4/MS
  Spółka będąca NZOZ, będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie opieki nad pacjentem, która dotyczyć pielęgnacji chorych, pielęgnacji niepełnosprawnych oraz opieki nad nimi w szpitalach przez odpowiednio przeszkolony niższy personel medyczny (salowe).
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-116/11-2/OS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego, ponieważ zakupione urządzenie nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-31/11-4/ALN
  Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2011r. mając na uwadze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Wnioskodawca przy świadczeniu usług medycznych jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-941/11-2/IG
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi masażu (leczniczego, relaksacyjnego oraz klasycznego) od 2011r. są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1613/11/EJ
  zwolnienie od podatku VAT dla usług terapii uzaleznień
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-1/12-2/KW
  Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1623/11/MN
  świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi w zakresie szkoły rodzenia, które jak wskazał Wnioskodawca istocie służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1624/11/MN
  usługi zakwaterowania rodziców dzieci leczonych w szpitalu, wykonywane przez Wnioskodawcę będącego podmiotem leczniczym, w sytuacji gdy zmierzają do osiągnięcia celu terapeutycznego (medycznego), korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy..
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1761/11/MN
  świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1348/11-2/KT
  Brak zwolnienia od podatku dla usług medycyny estetycznej.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1405/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wykonywanych przez fizjoterapeutę.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1051/11/HD
  Czy od 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni może zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na kartą podatkową?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-560/11-7/JS
  usługi wykonywane przez podmiot leczniczy, polegające na oznaczeniu grupy krwi pacjenta dla jego własnych potrzeb, w przypadku gdy zgłosi się indywidualnie, wpisują się w ramy świadczenia opieki medycznej oraz spełniają kryterium przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zatem powyższe usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-560/11-4/JS
  Usługi polegające na przeprowadzeniu badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, gdyż nie spełniają przesłanki przedmiotowej wynikającej z tego przepisu, tzn. głównym celem tych usług nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-560/11-7/JS
  usługi wykonywane przez podmiot leczniczy, polegające na oznaczeniu grupy krwi pacjenta dla jego własnych potrzeb, w przypadku gdy zgłosi się indywidualnie, wpisują się w ramy świadczenia opieki medycznej oraz spełniają kryterium przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zatem powyższe usługi będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-560/11-4/JS
  Usługi polegające na przeprowadzeniu badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19, gdyż nie spełniają przesłanki przedmiotowej wynikającej z tego przepisu, tzn. głównym celem tych usług nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-560/11-5/JS
  stawka podatku VAT dla usług sterylizacji narzędzi stomatologicznych wykorzystywanych przez lekarzy stomatologów zatrudnionych w placówce Wnioskodawcy oraz dla prywatnych gabinetów na zewnątrz, jak również świadczących na własny rachunek i we własnym imieniu usługi na terenie placówki Wnioskodawcy
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-560/11-6/JS
  Stawka podatku VAT dla usługi badań okulistycznych wymaganych do zaświadczenia na prawo jazdy
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-794/11-2/MW
  Czy Wnioskodawca z prawidłową stawką VAT w wysokości 23% wystawia faktury za wynajem sprzętu i aparatury medycznej, w obu przedstawionych grupach lekarzy stomatologów i protetyków?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-6/11-2/OS
  Usługi - badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18, gdyż nie spełniają przesłanki przedmiotowej wynikającej z tego przepisu, tzn. głównym celem tych usług nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1397/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT dla neurologicznych badań wysokościowych
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1396/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT dla badań poborowych
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-694/11-5/IG
  Czy stosowana stawka podatku VAT 23% jest stawką właściwą?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1418/11/AZ
  Zwolnienie od podatku VAT usług medycyny pracy oraz prawo do skorygowania sprzedaży zafakturowanych usług za okres od stycznia do 31 marca 2011r.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1272/11-4/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług medycznych nabywanych przez Wnioskodawcę w swoim imieniu na rzecz osób trzecich od podmiotów leczniczych.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1277/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT pobytu w Zakładzie Opieki Zdrowotnej rodziców lub opiekunów w trakcie leczenia dziecka.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1267/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług psychologicznych: terapii psychologicznej (psychoterapii), porad psychologicznych, badań psychologicznych
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1440/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT treningów psychologicznych (np. komunikacji, asertywności) realizowanych dla firm.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1441/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług superwizji dla terapeutów, psychologów i psychoterapeutów świadczonych w celu poprawy zdrowia psychicznego; usług superwizji, stanowiących część szkolenia instruktora terapii uzależnień i specjalisty terapii uzależnień, usług superwizji, stanowiących część szkolenia psychologów i psychoterapeutów finansowanych w conajmniej 70% lub w całości ze środków publicznych.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1269/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1263/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług medycyny pracy, których głównym celem jest umożliwienie zapobiegania i wykrywania chorób, a także monitorowanie stanu zdrowia pracowników, oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług, polegających na badaniu sprawności psychoruchowej operatora wózka widłowego, sędziego, kierowcy, strażaka, badania w kierunku możliwości podjęcia pracy związanej z posługiwaniem się bronią.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1316/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi oznaczenia grupy krwi wraz z wydaniem wyniku badania
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-685/11-2/MW
  Czy po 31 grudnia 2010 r. usługi zdrowotne w zakresie medycyny pracy takie jak badania profilaktyczne, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy - badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz badania sanitarno - epidemiologiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są w dalszym ciągu zwolnione z podatku VAT?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1413/11/MN
  świadczone przez Wnioskodawcę, posiadającego tytuł magistra fizjoterapii, usługi rehabilitacyjne (masaże i zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii), które jak wskazał Wnioskodawca służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-522/11-3/PM
  Usługi zakwaterowania rodziców dzieci leczonych w szpitalu, wykonywane przez Wnioskodawcę będącego w rozumieniu przepisów podmiotem leczniczym, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, są bowiem konieczne, jak wskazał Wnioskodawca, do osiągnięcia celu terapeutycznego.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1216/11/AZ
  Zwolnienia od podatku usług w zakresie ozonoterapii.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1217/11/AZ
  Usługi biorezonansu, mające na celu poprawę zdrowia pacjenta w toku prowadzonej terapii, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1204/11/AZ
  usługi polegające na opiniowaniu wniosków osób niepełnosprawnych dotyczących indywidualnej pomocy z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1290/11/EJ
  oddelegowanie pracowników do pracy w Powiatowej Komisji Lekarskiej nie jest czynnością opodatkowaną VAT
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1178/11/AZ
  zwolnienie od podatku organizowanych zabezpieczeń od strony wody imprez artystycznych, widowiskowych oraz imprez i zgromadzeń masowych, zawodów sportowych oraz patroli na rzece ... na określonym odcinku wykonywanych przez członków stowarzyszenia
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-692/11-3/MW
  Czy usługi laboratoryjne na podstawie zlecenia czy bez zlecenia lekarza służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy o VAT?
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1174/11/AŚ
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług - szkoły rodzenia
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1176/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług logopedycznych polegających na korygowaniu wad wymowy
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1177/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług pomocy psychologicznej i prowadzenia terapii w tym zakresie
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1247/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT dla usług sterylizacji narzędzi medycznych na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy praktykujących prywatnie
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1246/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT dla usług medycyny pracy, badań psychologicznych kierowców oraz szczepień ochronnych
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1245/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczenia diagnostycznego dla pacjentów podmiotów prowadzących badania kliniczne
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1244/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki medycznej, stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji wykonywanych do celów opieki medycznej oraz opodatkowania stawką 23% podatku VAT wskazanych usług do celów związanych z orzecznictwem lekarskim
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1096a/11/MN
  Zwolnienia od podatku usług rehabilitacyjnych.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1219/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi odpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1122/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług wykonywanych w ramach czynności orzeczniczych.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1252/11/EJ
  usługi pracowni badań psychotechnicznych (w tym badania kierowców i operatorów maszyn)
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1251/11/EJ
  usługi medyczne polegające na pełnieniu stałych dyżurów lekarskich w zakładach pracy podlegają zwolnieniu z VAT
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1250/11/EJ
  usługi medyczne wykonywane przez laboratorium medyczne podlegają zwolnieniu z VAT
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1249/11/EJ
  usługi medyczne z zakresu wykonywania szczepień ochronnych podlegają zwolnieniu z VAT
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1250/11/EJ
  usługi medyczne wykonywane przez laboratorium medyczne podlegają zwolnieniu z VAT
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1249/11/EJ
  usługi medyczne z zakresu wykonywania szczepień ochronnych podlegają zwolnieniu z VAT
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1248/11/EJ
  usługi medyczne z zakresu wykonywania USG, EKG, RTG , spirometrii i audiometrii podlegają zwolnieniu z VAT
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1242/11/EJ
  usługi medyczne z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, kontrolne, okresowe, badania sanitarno-epidemiologiczne) podlegają zwolnieniu z VAT, natomiast badania wysokościowe podlegają opodatkowaniu stawką 23%
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1248/11/EJ
  usługi medyczne z zakresu wykonywania USG, EKG, RTG , spirometrii i audiometrii podlegają zwolnieniu z VAT
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1242/11/EJ
  usługi medyczne z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, kontrolne, okresowe, badania sanitarno-epidemiologiczne) podlegają zwolnieniu z VAT, natomiast badania wysokościowe podlegają opodatkowaniu stawką 23%
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1259/11/MN
  usługi świadczone przez Wnioskodawcę, tj. przeprowadzanie badań profilaktycznych (badań wstępnych, okresowych, kontrolnych) i wydanie orzeczenia lekarskiego dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych na jego podstawie, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1258/11/MN
  usługi świadczone przez Wnioskodawcę, tj. przeprowadzanie badań profilaktycznych (badań wstępnych, okresowych, kontrolnych) i wydanie orzeczenia lekarskiego dla celów przewidzianych w kodeksie pracy i przepisach wykonawczych na jego podstawie, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1257/11/MN
  w zakresie świadczenia usług polegających na wykonywaniu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla potrzeb orzekania Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Wnioskodawca nie wypełnia przesłanki o charakterze przedmiotowym uprawniającej go do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie na podstawie art. 43 ustawy o VAT
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-776/11-3/AK
  Czy w obowiązującym w 2011 roku stanie prawnym WSRM ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007- 2013?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-534/11-4/IG
  Czy od stycznia 2011r. na mocy obowiązujących przepisów badania laboratoryjne wykonywane odpłatnie dla osób fizycznych (bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), na podstawie złożonego oświadczenia, iż wykonywane są w celu monitorowania stanu zdrowia, w celach profilaktycznych, zachowania, ratowania i poprawy zdrowia, podlegają zwolnieniu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-534/11-5/IG
  Czy od stycznia 2011r. na mocy obowiązujących przepisów badania laboratoryjne wykonywane odpłatnie dla osób fizycznych (bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), na odstawie złożonego oświadczenia, iż wykonywane są w celu monitorowania stanu zdrowia, w celach profilaktycznych, zachowania, ratowania i poprawy zdrowia, podlegają zwolnieniu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?Czy od stycznia 2011r. świadczenia medyczne (badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, RTG, wydanie certyfikatu zdrowia) wykonywane pracownikom resortu obrony narodowej starającym się o wyjazd na misje poza granice państwa oraz powracającym z misji, opodatkowane są stawką podstawową podatku VAT 23%?Jaką stawką podatku VAT opodatkować badania lekarskie (badania laboratoryjne i inne diagnostyczne konsultacje lekarskie) i badanie psychologiczne wykonywane pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowca w ramach badań okresowych?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-534/11-6/IG
  Czy od stycznia 2011r. na mocy obowiązujących przepisów badania laboratoryjne wykonywane odpłatnie dla osób fizycznych (bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), na odstawie złożonego oświadczenia, iż wykonywane są w celu monitorowania stanu zdrowia, w celach profilaktycznych, zachowania, ratowania i poprawy zdrowia, podlegają zwolnieniu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług? Czy od stycznia 2011r. świadczenia medyczne (badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, RTG, wydanie certyfikatu zdrowia) wykonywane pracownikom resortu obrony narodowej starającym się o wyjazd na misje poza granice państwa oraz powracającym z misji, opodatkowane są stawką podstawową podatku VAT 23%? Jaką stawką podatku VAT opodatkować badania lekarskie (badania laboratoryjne i inne diagnostyczne konsultacje lekarskie) i badanie psychologiczne wykonywane pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowca w ramach badań okresowych?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-71/11-5/IB
  Stawka podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług opieki medycznej, usług opieki medycznej z wykorzystaniem technik tradycyjnej medycyny chińskiej (akupunktura) oraz prowadzonych badań naukowych.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-599/11-4/RG
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1205/11/MN
  w zakresie świadczenia usług polegających na wykonywaniu badań zleconych przez lekarzy orzeczników ZUS, lekarzy nadzoru i lekarzy komisji lekarskich ZUS w toku prowadzonego postępowania orzeczniczego, Wnioskodawca nie wypełnia przesłanki o charakterze przedmiotowym uprawniającej go do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie na podstawie art. 43 ustawy o VAT
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-947/11-6/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług pomocy przy pacjencie oraz czynności transportowych w obiektach zakładu opieki zdrowotnej, które dotyczą transportu pacjentów oraz kompleksowych zabiegów sanitarno-higienicznych, porządkowych oraz czynności transportowych w obiektach zakładu opieki zdrowotnej, które nie dotyczą transportu pacjentów, obsługi kuchenek oddziałowych, w szczególności polegającej na dostarczaniu posiłków pacjentom, utrzymaniu czystości w kuchenkach oddziałowych oraz usług przygotowywania posiłków dla pacjentów.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-441/11-4/JM
  Czy przedstawione stanowisko w kwestii braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z prowadzoną praktyką dentystyczną i świadczonych usługach jest prawidłowe?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1140/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług protetycznych.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1140/11-5/SJ
  Czy stosowanie zabiegu wybielania zębów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-272/11-4/BM
  Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-440/11-4/JM
  Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku związanego z projektem o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Działania III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-444/11-2/IG
  Odzyskanie podatku naliczonego w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków UE.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1028/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi pobrania materiału biologicznego tj. kału od klienta przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną- w celu przeprowadzenia badania bakteriologicznego i ściśle z tym związanych czynności tj. transportu powierzonego Wnioskodawcy (kału) własnym środkiem transportu do laboratorium zewnętrznego w celu wykonania badania
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-305/11-2/PM
  Zwolnienia z podatku VAT usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1059/11/EJ
  brak prawa do odliczenia przez NZOZ podatku naliczonego związanego z zakupem wyposażenia na potrzeby bazy rehabilitacyjnej Uzdrowiska
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-59/11-2/IB
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT usług badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wynikających z kodeksu pracy.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-394/11-2/IG
  Możliwość odzyskania podatku VAT.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-429/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi zakwaterowania i wyżywienia osób obecnych w trakcie hospitalizacji pacjentów.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-381/11-2/MW
  Czy wydatki kwalifikują się do zwrotu podatku VAT i poczynione na zakup urządzeń medycznych, w związku z realizacją projektu?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-200/11-4/PM
  Obowiązek zgłoszenia fiskalizacji kasy rejestrującej do urzędu skarbowego, utrata zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej w związku z przypadkową fiskalizacją oraz konieczności powiadomienia urzędu skarbowego.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-303/11-2/MW
  Czy usługi z zakresu medycyny pracy podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi służące profilaktyce? lub inaczej formułując pytanie: czy wszystkie badania lekarskie i psychologiczne z zakresu medycyny pracy korzystają ze zwolnienia jako usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-751a/11/AJ
  Opodatkowanie świadczonych usług.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-231/11-2/MW
  Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni może do ww. usług zastosować zwolnioną stawkę podatku VAT?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-389/11-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług medycznych.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-836/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług wykonywanych przez fizykoterapeutę.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-898/11/AŚ
  stawka podatku VAT dla badań lekarskich i psychologicznych
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-901/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT przy realizacji zabezpieczenia medycznego "osób uprawnionych" w czasie oficjalnych podróży krajowych
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-899/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT przy wykonywaniu usług w Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej (wydania orzeczenia kandydackiego, orzeczenia KBL, orzeczenia długiego (inwalidztwo), orzeczenia uszczerbkowego)
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-967/11/EJ
  brak prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na modernizacji zakładu opieki zdrowotnej
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-246/11-2/JS
  Usługi będące przedmiotem wniosku (odpłatne udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej kopii na żądanie pacjenta, zakładu ubezpieczeń lub na zarządzenie Sądu), będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-212/11-2/JN
  Usługi medyczne wykonywane przez zatrudnionego przez Spółkę psychologa w postaci badań psychologicznych (ze skierowaniem z przychodni przeprowadzającej badania z zakresu medycyny pracy) nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 18, pkt 19 i pkt 19a ustawy. Usługi te bowiem nie spełniają podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-174/11-2/JS
  Usługi wykonywane przez psychologa w zakresie badań psychologicznych kierowców i operatorów wózków widłowych nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Usługi te bowiem nie spełniają podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-747/11-2/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług medycznych wykonywanych przez zatrudnione pielęgniarki.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-768/11-3/AP
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wykonując badania z zakresu medycyny pracy na podstawie skierowań od pracodawców?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-773/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostaw ciepła dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-123/11-3/MW
  Czy przy zakładaniu implantów zębów można korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług opisanego w art.43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-123/11-4/MW
  Czy konsultacje implantologiczne udzielane pacjentowi za pośrednictwem innego stomatologa korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług opisanego w art.43 ust 1 pkt.18 ustawy VAT?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-115/11-2/IG
  Zwolnienie od podatku VAT usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję, których celem jest stwierdzenie istnienia bądź braku przeciwskazań do umieszczenia tych osób w pomieszczeniach policji oraz badań próbek krwi, których celem jest określenie poziomu zawartości alkoholu we krwi.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-723/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-560/11-4/KOM
  Na powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie ma wpływu fakt, czy podatnik jest objęty zwolnieniem przedmiotowym od podatku od towarów i usług, bowiem jak wynika z powołanych przepisów, ewidencję tą są zobowiązani prowadzić wszyscy podatnicy (także korzystający ze zwolnienia przedmiotowego od podatku), których obroty z tytułu sprzedaży na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy przekroczyły 40.000 zł.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-539/11-2/KOM
  zwolnienie od podatku świadczonych usług dotyczących szkoleń medycznych dla lekarzy
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-688/11-3/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez fizjoterapeutę
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-309/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku oraz opodatkowania stawką podstawową usług.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-662/11-4/JO
  Świadczenie usług laboratoryjnych medycznych badań diagnostycznych dla ludności w kierunku wykrywania zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-288/11-2/PG
  Przepisy prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-10/11-2/IB
  Zastosowanie zwolnienia do badań klinicznych mających na celu odkrycie lub potwierdzenie klinicznych, w tym farmakologicznych, skutków działania badanych produktów leczniczych, oraz opodatkowanie badań klinicznych, których sponsorem jest podmiot z UE lub spoza Unii.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-360/11-8/KG
  Zainteresowany winien uzyskiwaną odpłatność z tytułu przechowywania zwłok na rzecz osób fizycznych z zewnątrz oraz innych jednostek opodatkować podstawową, tj. 23 % stawką podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż przedmiotowe usługi, zaliczone – jak wskazał Wnioskodawca do "pozostałych usług świadczonych przez szpitale" (PKWiU 86.10.1) – nie zostały przewidziane jako usługi korzystające z obniżonych stawek podatku VAT. Preferencyjna, tj. 8 % stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy, odnosi się do usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.03 – "Usługi pogrzebowe i pokrewne". Tymczasem wykonywane przez Wnioskodawcę usługi przechowywania zwłok sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 86.10.1, co uniemożliwia stosowania obniżonej stawki podatku VAT.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-360/11-9/KG
  określenie stawki podatku VAT dla usług badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych dla potrzeb orzekania przez wojskowe komisje lekarskie
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-360/11-4/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT wykonywanych badań wykonywanych na rzecz osób fizycznych bez skierowania wystawionego przez lekarza
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-360/11-5/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT wykonywanych badań wykonywanych na rzecz osób fizycznych bez skierowania wystawionego przez lekarza
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-81/11-4/ALN
  Usługi dezynfekcyjne, dezynsekcyjne i deratyzujące świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz zakładów opieki zdrowotnej są wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a ustawy o VAT i w związku z tym nie mogą korzystać ze zwolnienia podatku VAT.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-496/11-5/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konsultacji dietetycznych
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-496/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług rehabilitacyjnych
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-591/11-4/JO
  Spółka może stosować zwolnienie od podatku VAT przekazując pracownikom pakiety usług medycznych nabytych od zakładu opieki zdrowotnej.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-568/11-3/MR
  Podaek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług perfuzyjnych wraz z dostawą towarów.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-472/11/KG
  Brak zwolnienia od podatku VAT badań lekarskich osób ubiegających się o prawo jazdy, zmieniających kategorię prawa jazdy, kontrolne badania kierowców, badanie instruktora, egzaminatora i kierowcy samochodu uprzywilejowanego.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-474/11/KG
  Zwolnienie od podatku VAT usług zakwaterowania w szpitalu rodziców dziecka leczonego w szpitalu.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-20/11-4/IG
  Badania osób ubiegających się o licencję jak i osób posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej jeżeli nie są to badania wstępne lub okresowe nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-606/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-867/11/AZ
  Usługi w zakresie szkoły rodzenia, które w swojej istocie służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-558/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług wycięcia zmian skórnych, guzów sutka, ręki przez chirurga plastyka
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-216/11-4/EWW
  Podatek VAT w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług medycznych.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-198/11-5/EWW
  Podatek VAT w zakresie stawki podatku dla dostawy Medycznego Urządzenia diagnostycznego "Termograf …" oraz urządzenia do diagnostyki stanu zdrowia człowieka.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-198/11-4/EWW
  Podatek VAT w zakresie zwolnienia od podatku świadczonej usługi pod nazwą "Diagnostyka termoregulacyjna".
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-198/11-5/EWW
  Podatek VAT w zakresie stawki podatku dla dostawy Medycznego Urządzenia diagnostycznego "Termograf …" oraz urządzenia do diagnostyki stanu zdrowia człowieka.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-198/11-6/EWW
  Podatek VAT w zakresie stawki podatku dla dostawy Medycznego Urządzenia do terapii światłem.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-464/11/AZ
  opodatkowanie usług badań kierowców stawką podstawową VAT 23%
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-571/11/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług , których przedmiotem jest:- Przechowywanie zwłok w chłodni
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-570/11/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług , których przedmiotem jest:- wyjazd Zespołu Ratownictwa Medycznego na nieuzasadnione wezwanie
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-569/11/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług , których przedmiotem jest: zabezpieczenie medyczne imprez masowych poprzez stacjonowanie karetki pogotowia wraz z kierowcą i personelem medycznym
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-330/11-6/KOM
  Zwolnienie od podatku świadczonych usług dotyczących doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-341/11-4/PR
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usług świadczonych przez psychologa polegających na badaniach kierowców i przedstawicieli innych zawodów, dla usług świadczonych przez psychologa polegających na indywidualnych konsultacjach psychologicznych (lub poradnictwie) oraz usług świadczonych w ramach organizowanych warsztatów kompetencji społecznych oraz motywacyjno – integracyjnych, a także doradztwie zawodowym zarówno grupowym jak i indywidualnym.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-195/11-2/PG
  Zastosowanie zwolnienia do świadczonych usług logopedycznych.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-236/11-5/SM
  brak zwolnienia świadczonych usług w zakresie badań psychologicznych
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-405/11/AZ
  opodatkowanie podatkiem VAT usług badań lekarskich i wydania orzeczenia do prawa jazdy
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-485/11-3/MP
  1. Badania zlecane przez policję, celem których jest określenie stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych będą korzystały ze zwolnienia od podatku. 2. Usługi polegające na pobieraniu próbek krwi do badań laboratoryjnych podlegają opodatkowaniu według stawki 23%. 3. Udostępnianie pacjentom i firmom ubezpieczeniowym dokumentacji medycznej w formie kserokopii - usługi opodatkowane 23% stawką podatku od towarów i usług. 4. Badania lekarskie przeprowadzane na zlecenie wojskowych komisji lekarskich - opodatkowane podstawową 23% stawką podatku od towarów i usług.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-346/11-2/KG
  Zwolnienie od podatku usług dotyczących badań okresowych w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu pracy, badań lekarskich dotyczących ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz badań psychologicznych i psychoterapeutycznych dla kierowców.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-174/11-4/ISN
  Wydanie specjalistycznej opinii medycznej na podstawie postanowienia prokuratury bądź innego organu państwowego nie spełnia podstawowej przesłanki umożliwiającej zastosowanie zwolnienia, tj. jej bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, tym samym nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-270/11-4/SM
  Brak zwolnienia świadczonych usług paramedycznych.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-321/11/JJ
  Usługi opodatkowane wg stawki 23%.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-133/11-6/MPe
  Świadczenia medyczne.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-260/11/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług , których przedmiotem jest: - udział lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami – w komisjach BHP - wizytacje stanowisk pracy przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy (przeglądy i opisy stanowisk pracy w celu określenia zakresu badań profilaktycznych pracowników)
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-258/11/MN
  usługa całodobowej opieki medycznej nad pracownikami firm trzecich obejmująca udzielanie pierwszej pomocy medycznej, udzielanie pomocy ambulatoryjnej, transport chorego do właściwego szpitala środkami transportu medycznego korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-277/11/AZ
  opodatkowanie podatkiem VAT usług medycznych dot. przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych, świadczonych na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-275/11/AZ
  opodatkowanie podatkiem VAT usług medycznych dot. osób kierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską, świadczonych na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-277/11/AZ
  opodatkowanie podatkiem VAT usług medycznych dot. przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych, świadczonych na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-827/11/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług , których przedmiotem jest: - badania lekarskie z wydaniem orzeczenia dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. A, B tzw. amatorskie) - badania lekarskie z wydaniem orzeczenia do świadectwa kwalifikacyjnego dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. C, D, E tzw. zawodowe)
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-829/11/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług , których przedmiotem jest: - zabezpieczenie medyczne imprez masowych polegające na obecności podczas imprezy personelu medycznego oraz udzielaniu świadczeń medycznych w razie potrzeby
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-425/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT usług badań profilaktycznych pracowników dla zakładów pracy
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-400/11/EJ
  zwolnienie od podatku VAT badań wykonywanych przez Laboratorium Analityczne
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-399/11/EJ
  usługi polegające na sprawowaniu opieki medycznej nad kobietą rodzącą przez dodatkową położną podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-397/11/EJ
  usługi z zakresu wykonywania przez szpital płatnych zabiegów operacyjnych poza kolejnością podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-398/11/EJ
  usługi polegające na prowadzeniu przez szpital szkoły rodzenia podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-350/11/EJ
  usługi z zakresu medycyny sportowej podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-398/11/EJ
  usługi polegające na prowadzeniu przez szpital szkoły rodzenia podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-350/11/EJ
  usługi z zakresu medycyny sportowej podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-228/11-4/AP
  Czy usługi dotyczące terapii logopedycznej w prowadzonej działalności gospodarczej są prawidłowo opodatkowane i wykazane na fakturach VAT jako usługi podlegające zwolnieniu (stawka VAT: ZW)?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-141/11/AZ
  opodatkowanie podatkiem VAT badań lekarskich ratowników górniczych w specjalistycznym ośrodku badań lekarskich
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-380/11-2/BA
  Czy w związku z nowelizacją od 1 stycznia 2011 r. ustawy o VAT, SP ZOZ zajmuje prawidłowe stanowisko, naliczając 23% podatku VAT od dokonanych i sprzedawanych usług medycznych w zakresie medycyny pracy?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-194/11-4/JF
  Sporządzenie opinii sadowo-psychiatrycznej na zlecenie sądów i prokurator nie podlega zwolnieniu.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-215/11-4/AK
  Usługi medyczne – usługa optometrii.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-275/11-4/PR
  Opodatkowanie prowadzonych szkoleń o charakterze warsztatów służących profilaktyce zapobiegającej wypaleniu zawodowemu, radzeniu sobie ze stresem skierowanych do organizacji publicznych oraz i pracowników firm, szkoleń z szeroko rozumianej psychoedukacji (mediacje, komunikacja interpersonalna, asertywność) oraz szkoleń z zakresu doskonalenia zawodowego adresowanych dla oświaty, świadczonych jako placówkę doskonalenia nauczycieli.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-814/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Wnioskodawcę
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-356/11-2/AD
  Czy w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2011r. art. 43 ust.1 pkt 18, Szpital może korzystać z przedmiotowego zwolnienia w podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług polegających na obserwacjach szpitalno - psychiatrycznych zalecanych postanowieniem sądowym?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-236/11-3/SM
  Brak zwolnienia świadczonych usług w zakresie badań psychologicznych.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-289/11/AZ
  badania laboratoryjne na zlecenie osób indywidualnych (bez skierowania lekarza) i badania laboratoryjne wykonywane na zlecenie lekarza, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-292/11/AZ
  stawka podatku VAT dla usług odnowy biologicznej, wstępu na basen, korzystania z siłowni
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-291/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT usług zabiegów leczniczych, pobytu profilaktyczno-leczniczego, uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego, leczenia sanatoryjnego pełnopłatnego, uzdrowiskowej rehabilitacji, rehabilitacji ogólnoustrojowej, leczenia szpitalnego oraz usługi gastronomicznej polegającej na możliwości wykupienia dodatkowych posiłków w dniu wyjazdu lub przyjazdu pacjenta
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-290/11/AZ
  zwolnienia z opodatkowania usług w zakresie medycyny polegające na konsultacjach i leczeniu
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-789/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie rehabilitacji
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-790/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie medycyny pracy
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-788/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT usług badań w zakresie stomatologii, podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistki w dziedzinie ginekologii, okulistyki, otolaryngologii i neurologii oraz usług w zakresie poradni chorób metabolicznych i poradni chorób płuc dla dzieci
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-442/11/EJ
  zwolnienie od podatku VAT nie przysługuje usługom świadczonym przez biegłego lekarza psychiatry na rzecz sądu lub prokuratury
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-308/11/EJ
  stawka podatku VAT dla usługi sekcji zwłok wykonywanej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-248/11-3/MS
  Czy opisane usługi korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18, 19, 20 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-248/11-2/MS
  Czy opisane usługi korzystają ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18, 19, 20 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-200/11/MN
  Drukowana na paragonie nazwa "usługa medyczna", "usługa z zakresu opieki medycznej", czy "usługa stomatologiczna" dla świadczonych usług wymaga doprecyzowania, bowiem w tej formie jest ona nieprawidłowa, dotyczy ona bowiem bardzo szerokiej grupy usług w stosunku do której występują różne stawki VAT w tym zwolnienie.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-278/11/AŚ
  W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na wypożyczeniu aparatury medycznej
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-268/11/DM
  Czy leczenie schorzenia i dokumentacja medyczna pacjenta, daje podstawę do zastosowania stawki zwolnionej od podatku od towarów i usług w świetle obowiązujących przepisów?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-344/11-3/AK
  Czy wykonywanie kopii, wyciągów i odpisów dokumentacji medycznej dla firm ubezpieczeniowych oraz wydawanie pacjentom na ich życzenie zaświadczeń i orzeczeń niezwiązanych z dalszym leczeniem, a także udzielanie zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia podlega opodatkowaniu podstawowa stawką 23%?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-344/11-2/AK
  Czy przy świadczeniu usług takich jak sporządzanie kopii dokumentacji medycznej dla pacjentów Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-220/11-5/JK
  Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT usług w zakresie logopedii i gimnastyki korekcyjnej.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-101/11-4/IG
  Czy w związku z powyższym opisem wykonywane przez Wnioskodawcę usługi są zwolnione od podatku VAT jako, że opisane powyżej usługi są w większości usługami w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonymi przez lekarza zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-202/11-2/SM
  Zwolnienie świadczonych usług w zakresie fizjoterapii.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-274/11/EJ
  usługi zakładu opieki zdrowotnej świadczone na rzecz osób fizycznych związane z wydaniem zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych o stanie zdrowia osób ubiegających się o odszkodowanie nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-178/11-4/AK
  1. usługi profilaktyczne psychologiczne świadczone przez zatrudnionych przez nas psychologów są zwolnione z VAT? 2. usługi profilaktyczne lekarskie świadczone przez lekarza korzystają za zwolnień VAT?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-704/11/AZ
  przeprowadzane przez Wnioskodawcę badania kliniczne o charakterze eksperymentu leczniczego w rozumieniu definicji zawartej w art. 21 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ze względu na cel terapeutyczny korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-167/11/AZ
  usługi w zakresie udzielania specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz konsultacji w zakresie farmakologii klinicznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-215/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT usług badań laboratoryjnych wykonanych komercyjnie przez uczestnika projektu
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-214/11/AZ
  Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie w jakim są wykonywane na rzecz podmiotu realizującego projekt, a zatem badania wykonywane w związku z prowadzonymi pracami naukowymi, nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 czy pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ich zasadniczym celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia konkretnych pacjentów biorących udział w badaniu
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-273/11/EJ
  usługi zakładu opieki zdrowotnej świadczone na rzecz osób fizycznych związane z wydaniem zaświadczenia do ZUS o stanie zdrowia osób ubiegających się o rentę inwalidzką nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-136/11-4/KG
  Ewidencja przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług medycznych.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-109/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT usług dokonania zabiegu chirurgii plastycznej mającego na celu poprawę zdrowia fizycznego
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-110/11/AZ
  operacje plastyczne mające na celu "poprawę wyglądu" tj. lifting, wycięcie nadmiaru skóry, ramion lub ud, liposukcja, operacje odstających uszu, poprawa wyglądu nosa, powiększanie piersi z zastosowaniem implantów, muszą zostać wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 18 ustawy o VAT i w związku z nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-58/11-6/KOM
  Czy do usług konsultacji psychologicznych, porad psychologicznych, psychoterapii, treningów psychologicznych, a w szczególności szkoleń psychologicznych i psychoterapeutycznych, wykonywanych w ramach działalności gospodarczej o symbolu PKWiU 86.90.18.0 i 85.60.10.0, należy stosować zwolnienie z podatku od towarów i usług?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-344/11-4/AW
  Zwolnienie od podatku VAT drugiej opinii medycznej wykonywanej na rzecz zakładów ubezpieczeń - nie korzysta ze zwolnienia.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-144/11-2/MS
  Zwolnienie od podatku VAT usług zakwaterowania osób towarzyszących pacjentom w hospitalizacji jako usług medycznych.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-175/11/AŚ
  badania kierowców lub kandydatów na kierowców nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-687/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT kserokopii dokumentacji medycznej, odpisów wypisów szpitalnych, duplikatów zapisów badań obrazowych na nośnikach magnetycznych wykonane na rzecz osób fizycznych
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-203/11-4/JL
  Wnioskodawca może stosować zwolnienie od podatku VAT przekazując pracownikom pakiety usług medycznych nabytych od zakładu opieki zdrowotnej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem przywracaniem i poprawą zdrowia.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-155/11/EJ
  usługi świadczone przez szpital polegające na robieniu zdjęć RTG oraz badań laboratoryjnych na rzecz osób fizycznych nie będących pacjentami szpitala podlegają zwolnieniu z podatku VAT
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-140/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT wyjazdu zespołu ratowniczego w przypadku nieuzasadnionego wezwania, badań osób fizycznych bez skierowania, pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-117/11-2/BD
  Czy Spółka przy świadczeniu odpłatnych usług rehabilitacyjnych na rzecz osób fizycznych ma obowiązek stosować zwolnienie od podatku od towarów i usług?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-3/MR
  Czy opłata pobierana z tytułu świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości jego dalszego pobytu w szpitalu w sytuacji, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w warunkach szpitalnych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-2/MR
  Czy opłata pobierana z tytułu świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości wykonywania opieki przez osobę najbliższą, umożliwieniu osobie najbliższej pacjenta obecności przy wykonywaniu na jego rzecz świadczenia zdrowotnego podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-4/MR
  Czy opłata pobierana za wydawanie zaświadczeń, kserokopii i duplikatów dokumentacji medycznej wyżej opisanych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-5/MR
  Czy opłata pobierana z. tytułu świadczeń polegających na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-6/MR
  Czy usługa w zakresie sterylizacji narzędzi medycznych wykonywana na rzecz jednostek służby zdrowia, lekarzy oraz gabinetów kosmetycznych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-76/11-4/MR
  Czy w związku z przedstawioną zmianą redakcji przepisu art. 43 uVAT, prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza, sklasyfikowana w PKWiU 2008 pod numerem: 86.90.19.0, pozostaje nadal objęta zwolnieniem od podatku VAT – na mocy dodanego z dniem 1 stycznia 2011 r. pkt 19 w ust. 2 art. 43 uVAT?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-318/11/MN
  Usługi świadczone w zakresie fizjoterapii, które jak wskazał Wnioskodawca, umożliwiają poprawę lub utrzymanie dotychczasowej sprawności ruchowej, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-664/11/AZ
  zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie ma zastosowania do przeprowadzanych przez Wnioskodawcę eksperymentów badawczych, natomiast będzie miało zastosowanie do przeprowadzanych eksperymentów leczniczych.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-666/11/AZ
  usługi sporządzania kopii i wydawania dokumentacji medycznej będące przedmiotem wniosku, których nie można uznać za służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, muszą zostać wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i w związku z tym będą opodatkowane podatkiem VAT.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-665/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług transportu pacjenta oraz materiału do diagnostyki
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-664/11/AZ
  zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT nie ma zastosowania do przeprowadzanych przez Wnioskodawcę eksperymentów badawczych, natomiast będzie miało zastosowanie do przeprowadzanych eksperymentów leczniczych.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-29/11/AZ
  zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę odpłatnych i nieodpłatnych kompleksowych świadczeń opieki medycznej
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-120/11-2/SM
  Brak zwolnienia usług biegłego psychiatry działającego na zlecenie sądu.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-94/11-3/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań kierowców skierowanych przez policję lub decyzją starosty.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-94/11-4/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się i posiadających pozwolenie na broń.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-94/11-2/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług dotyczących badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o prawo jazdy.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-135/11-4/TW
  Zwolnienie od podatku VAT badań psychologicznych
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-87/11/AZ
  usługi pobierania krwi pępowinowej, która jest bezpośrednio przekazywana do banku krwi, muszą zostać wyłączone z zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a ustawy o VAT
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-115/11/AZ
  zwolnienie z opodatkowania badań diagnostycznych
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-126/11/AZ
  Usługi w zakresie szkoły rodzenia, które w swojej istocie służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zawierają się w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy o VAT, a zatem korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-45/10-4/BD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług paramedycznych.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-90/11/MS
  Usługi zwolnione z VAT - badania laboratorium (badania dla ludzi i środowiska).
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-138/11/DM
  Zakres zwolnienia od podatku świadczonych usług i określenia podstawy opodatkowania.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-122/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dla usług z zakresu medycyny pracy.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-21/11-3/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka powinna skorygować kwotę rozpoznanego przychodu z tytułu świadczeń ponadlimitowych ratujących zdrowie i życie, w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności (opisane we wniosku) powodujące częściowe wygaśnięcie roszczeń wobec NFZ, przy czym korekta ta powinna nastąpić w miesiącu, w którym roszczenie w tej części ostatecznie wygasło?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-21/11-4/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym korygowanie przez Spółkę kwoty przychodu z tytułu świadczeń ponadlimitowych ratujących zdrowie i życie, następujące w szczególności z opisanych przyczyn, nie wpływa na fakt, iż wydatki poniesione przez Spółkę celem wykonania świadczeń, których wartość wyłączana jest z kwoty wskazanego przychodu, jako koszty pośrednie mogą zostać rozliczone w kosztach uzyskania przychodów w roku, w którym wydatki te zostały poniesione, tj. w roku, w którym ujęto je jako koszt w księgach rachunkowych (chyba, że dotyczyłoby to rezerw lub rozliczeń międzyokresowych biernych)?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-21/11-5/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym korygowanie przez Spółkę kwoty przychodu z tytułu świadczeń ponadlimitowych ratujących zdrowie i życie, następujące w szczególności z opisanych przyczyn, nie wpływa na fakt, iż wydatki poniesione przez Spółkę celem wykonania świadczeń, których wartość wyłączana jest z kwoty wskazanego przychodu, jako koszty pośrednie mogą zostać rozliczone w kosztach uzyskania przychodów w roku, w którym wydatki te zostały poniesione, tj. w roku, w którym ujęto je jako koszt w księgach rachunkowych (chyba, że dotyczyłoby to rezerw lub rozliczeń międzyokresowych biernych)?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-21/11-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym Spółka powinna skorygować kwotę rozpoznanego przychodu z tytułu świadczeń ponadlimitowych ratujących zdrowie i życie, w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności (opisane we wniosku) powodujące częściowe wygaśnięcie roszczeń wobec NFZ, przy czym korekta ta powinna nastąpić w miesiącu, w którym roszczenie w tej części ostatecznie wygasło?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-54/11/MS
  Czy świadczone przez Wnioskodawcę (jako zakład opieki zdrowotnej) usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-309/11-2/BD
  Opodatkowanie usługi wybielania zębów.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-48/11-5/BS
  opodatkowanie usług medycznych dotyczących leczenia niepłodności;
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę sprzedawanych osobom niepełnosprawnym, korzystającym z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-89/11/KT
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług badań wykonywanych przez psychologa.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-45/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT w 2011r. badań wstępnych, kontrolnych, okresowych
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1362/10-4/BD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-101/11/AZ
  zwolnienie z podatku VAT usług wykonywanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-14/11/MN
  Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. przedmiotowa usługa (PKWIU 55 usługi związane z zakwaterowaniem) będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 8%, czy 23%?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-17/11-2/IGo
  Reasumując, procedura zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawi art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, w związku z czym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-92/11-4/JL
  Ponieważ świadczona przez Wnioskodawcę usługa medyczna służy przywracaniu i poprawie zdrowia osób z niej korzystających i wykonywana jest przez osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymuje się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie elektroradiologii - do usługi tej ma zastosowanie zwolnienie od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-45/11-2/MR
  Czy Wnioskodawca, z uwagi na zamierzone rozpoczęcie działalności utworzonego przez siebie NZOZ, który realizować będzie działalność w zakresie świadczeń medycznych poprzez wykonywanie, wskazanych wyżej czynności, polegających na pielęgnacji chorych i niepełnosprawnych oraz opiece nad nimi, uprawniony będzie w odniesieniu do tych czynności do skorzystania z określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy podatku od towarów i usług, zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-22a/11/MS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie ma statusu zakładu opieki zdrowotnej, świadczone usługi – turnusy rehabilitacyjne – korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-22b/11/MS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca uzyska status zakładu opieki zdrowotnej, świadczone usługi – turnusy rehabilitacyjne – korzystać będą ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-22a/11/MS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie ma statusu zakładu opieki zdrowotnej, świadczone usługi – turnusy rehabilitacyjne – korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-22b/11/MS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca uzyska status zakładu opieki zdrowotnej, świadczone usługi – turnusy rehabilitacyjne – korzystać będą ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-22a/11/MS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie ma statusu zakładu opieki zdrowotnej, świadczone usługi – turnusy rehabilitacyjne – korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-13/11-3/MS
  Zwolnienie od podatku VAT badań lekarskich i/lub psychologicznych.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-981/10/PK
  opodatkowanie usług transportu krwi i jej składników
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1355/10-4/MS
  Zwolnienie od podatku VAT usług medycznych świadczonych przez psychologa, który współpracuje ze spółką i refakturuje swoje usługi.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-157/11-4/AW
  nieodpłatne przekazanie usług medycznych na rzecz pracowników i współpracowników
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-157/11-3/AW
  Odpłatne przekazanie usług medycznych na rzecz współpracowników.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-993/10-2/LS
  Czy przyznanie przez Wnioskodawcę pakietu usług medycznych (opłacanych ryczałtowo) dających możliwość skorzystania ze świadczeń zdrowotnych stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-24/11-2/JF
  brak zwolnienia dla czynności pobrania, badania i przechowywania krwi pępowinowej.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1252/10/MS
  Czy prowadzana przez Wnioskodawcę sprzedaż usług korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, po dniu 1 stycznia 2011 r.?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-194/11/AZ
  Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ustawy o VAT nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, polegających na badaniach psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, a mających na celu wydanie orzeczenia w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych osób kierowanych na te badania.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-95/11/AZ
  Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ustawy o VAT nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, polegających na przeprowadzaniu badań psychotechnicznych, a mających na celu wydanie orzeczenia w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych osób kierowanych na te badania.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-34/11/AZ
  Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ustawy o VAT nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, polegających na badaniach psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, a mających na celu wydanie orzeczenia w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych osób kierowanych na te badania przez podmioty określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i ustawie o transporcie drogowym.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1324/10-8/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT czynności pomocniczych i pielęgnacyjnych wykonywanych przez pielęgniarki oraz zwolnienia od podatku VAT czynności pomocniczych i pielęgnacyjnych przy pacjencie oraz usług transportu wewnątrzszpitalnego wykonywanych przez sanitariuszy i salowe.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2074/10-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-276/11/AZ
  Badania wstępne bądź badania okresowe pracowników potwierdzające zdolność do pracy ww. osób (badania laboratoryjne, RTG, badania w poradniach specjalistycznych) wykonywane przez Wnioskodawcę, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza medycyny pracy jako badania służące profilaktyce spełniają przewidziane w art. 43 ustawy o VAT warunki dla zwolnienia z opodatkowania.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1332/10-4/MS
  Zwolnienie od podatku VAT usług medycznych świadczonych na rzecz abonentów Wnioskodawcy przez inne podmioty, wykazywanych na fakturach VAT wystawianych abonentom przez Wnioskodawcę.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-138/11-2/PR
  Zastosowanie zwolnienia dla świadczenia usług logopedycznych.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-945/10/PK
  opodatkowanie usług porządkowo – czystościowych
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1972/10-2/EN
  Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje wykonywane przez nią usługi medyczne do usług opisowo ujętych w art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług po nowelizacji z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1476)?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1008/10/ICz
  Prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT do usług wykonywanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-9/11/AZ
  Usługi świadczone w zakresie fizjoterapii, które jak wskazał Wnioskodawca, umożliwiają przyspieszenie procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych następstw choroby oraz stymulują cały proces leczniczy, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-906/10/PK
  opodatkowanie usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1135/10-4/JL
  W opisie zdarzenia niniejszej sprawy wskazano, iż wykonywane usługi służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia, w związku z tym spełnione zostały przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT. Zatem do wykonywanych przez Wnioskującą usług ma zastosowanie zwolnienie od podatku VAT.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-798/10/PH
  w zakresie zastosowania zwolnienia przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do świadczenia usług, o których mowa w art. 132 b i dalsze Dyrektywy 2009/112/WE
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1018/10/MU
  Opodatkowanie świadczeń medycznych.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1136/10-2/MPe
  odliczenie podatku w związku z realizacja projektu
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1018/10-4/KC
  Rozliczenie kosztów przesyłki kurierskiej, stanowiącej część świadczonej i nabywanej usługi badania oraz określenia momentu obowiązku podatkowego przy imporcie usług, oraz zastosowanie art. 28c dla określenia miejsca świadczenia.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1209/10-6/KC
  Składanie oświadczenia dostawcy towarów bądź usług przez Podatnika.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1113/10-4/KŁ
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT naliczonego od zakupów związanych tylko i wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od opodatkowania VAT?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-783/10/MCZ
  Czy wartość opłacanych przez Spółkę świadczeń zdrowotnych stanowi dla pracowników przychód podatkowy, a w konsekwencji czy Spółka powinna uwzględniać jego wartość w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy pobierany od pracowników?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1628/10-2/TW
  Czy Wnioskodawca (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej), ubiegający się o fundusze unijne do projektu realizowanego w ramach działania IV.2 "e-usługi informacyjne" ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-757/10-2/AO
  obrót z tytułu wykonywania świadczeń wykonywanych w ramach umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nie jest sprzedażą podlegającą ewidencji w kasie rejestrującej należało uznać za prawidłowe. Wnioskodawczyni świadcząc usługi medyczne w ramach umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nie ma obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż w tym przypadku nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tym samym wartość tej sprzedaży nie podlega wliczeniu do limitu obrotów dla celów zwolnienia podmiotowego
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1029/10/AK
  ustalanie, czy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów: -wydatki poniesione w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników do których ponoszenia Wnioskodawca nie był zobowiązany na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw, -pozostałe wydatki związane z zapewnieniem pracownikom świadczeń przewidzianych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, stan faktyczny)
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1536/10/AK
  ustalanie, czy wydatki związane z zapewnieniem pracownikom świadczeń przewidzianych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-643/10-4/KOM
  Obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrującej w sytuacji, gdy zapłata będzie następować w całości przelewem lub kartą płatniczą na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1257/10-4/JK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z fakturami dokumentującymi wydatki związane z realizacją projektu Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X na lata 2007-2013 "…"?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-607/10-4/JK
  Opodatkowanie ponoszonych przez pracodawcę świadczeń medycznych.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-479/10-4/AM
  Czy wydatki ponoszone w związku z wykonaniem świadczeń nieobjętych zakresem Umów zawieranych z Oddziałami NFZ (ponad limit określony w Umowach) są kosztami uzyskania przychodu Spółki jako koszty poniesione w celu zachowania źródeł przychodu?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-556/10/BJ
  Czy osiągany przychód z tytułu świadczenia usług protetycznych, polegających na naprawie i wykonaniu nowych protez lub sztucznych zębów jest zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-652/10/PP
  Czy w świetle art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-443/10/ZK
  Czy prowadzona przez wnioskodawcę działalność gospodarcza może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym wg stawki 19%?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-324/10-4/JS
  opodatkowanie świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-712/10/JP
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub uzyskania zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonanych w ramach realizacji projektu pn. "…"
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/82/CRS/08/PK-832
  Wartość pakietu usług medycznych wykupionego przez pracodawcę na rzecz pracownika stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/128/DZI/08/PK-1286
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie będzie w stanie określić dokładnej liczby pracowników i członków ich rodzin, którzy faktycznie korzystać będą ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz nie będzie w stanie określić dokładnej wartości nieobowiązkowych świadczeń medycznych, z których skorzystają pracownicy i/lub członkowie ich rodzin wartość finansowanych przez Wnioskodawcę świadczeń medycznych udostępnianych nieodpłatnie pracownikom i członkom ich rodzin, powinna być dodawana do wynagrodzenia pracowników i w konsekwencji, traktowana jako element podstawy do kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy? Ponadto, jeżeli w ocenie Ministra Finansów wartość przedmiotowego świadczenia powinna być doliczana do wynagrodzenia pracowników, to w jaki sposób powinna być określana wartość świadczenia uzyskanego przez danego pracownika.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/78/KDJ/08/PK-527
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/83/MCA/08/PK-525
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-536/10/AJ
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji przedmiotowego zadania?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-361/10/HK
  Czy wartość świadczeń medycznych w części finansowanej przez zakład pracy stanowi dla pracowników przychód podatkowy, który należy uwzględniać w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/58/KDJ/08/PK-796
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/77/KDJ/08/PK-528
  Czy wartość ryczałtowego abonamentu opłacanego przez Spółkę przypadającego na pracownika będzie stanowić dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-307/10/BD
  Czy świadczenia medyczne zarówno w części dotyczącej badań obowiązkowych jak i dodatkowych świadczeń zdrowotnych, o których mowa powyżej, stanowią przychód dla pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-503/10/JP
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…"
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-225/10-2/GJ
  Czy Spółka w sposób prawidłowy zaliczyła przychody z tytułu " nadwykonanych" w 2009r. usług medycznych do przychodów 2010r.?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-92/10-5/MR
  opodatkowanie świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-257/10-4/MP
  Jeśli świadczone przez Wnioskodawcę usługi Food PrintTM stanowią "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane", mieszczą się zgodnie z PKWiU w grupowaniu 85.14.18-00.00, wówczas korzystają one ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, z związku z pozycją 9 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-136/10/PST
  Czy wydatki w postaci comiesięcznego abonamentu ponoszone przez Spółkę na zakup dla pracowników usług medycznych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-29/10/ZK
  Czy wnioskodawczyni może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-35/10/ZK
  Czy Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1556/09/KG
  Usługi z zakresu ochrony zdrowia korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-788/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz osób uprawnionych
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-761/09-3/JK2
  Czy wartość pakietu medycznego oferowanego pracownikom, wykraczającego poza zakres obowiązkowych świadczeń zdrowotnych wynikających z kodeksu pracy, opłacanego ryczałtowo w sposób uniemożliwiający identyfikację ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika stanowi jego przychód i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-842/09/BK
  Opodatkowanie pakietu usług medycznych.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/126/CRS/08/1103
  Czy finansowane przez pracodawcę (Spółkę) usługi medyczne na rzecz pracowników w formie ryczałtu powodują powstanie przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/125/CRS/08/PK-1286
  Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników oraz członków rodzin z tytułu nieobowiązkowych świadczeń medycznych opłacanych w formie ryczałtowej.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1430/09-3/MR
  Jaka jest możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1149/09-4/AW
  Czy Wnioskodawca posiada możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka …" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa xxx na lata 2007-2013?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-968/09-5/TW
  1. Czy przychodem po stronie osoby korzystającej z abonamentów medycznych jest jedynie wartość rzeczywiście otrzymanej pomocy medycznej, a nie koszt samego abonamentu? 2. Czy świadczenia medyczne wynikające z abonamentów stanowią przychód po stronie członkarodziny pracownika czy samego pracownika? 3. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiać PIT – 8C dla członków rodziny pracownika z tytułu przychodów o których mowa w pyt. 3?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1091/09/SD
  Czy uzyskiwany dochód z działalności dotyczącej usług medycznych (lecznictwa), który przeznaczany jest na tę właśnie działalność, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1386/09-2/MR
  Jaka jest możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz członków rodziny i partnerów życiowych pracowników
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/09-3/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1083/09-10/AW
  Prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1083/09-9/AW
  Prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1083/09-5/AW
  Prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu.
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1083/09-8/AW
  Prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1083/09-7/AW
  Prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1083/09-6/AW
  Prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji projektu.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-724/09/ZK
  Czy prowadzona przez wnioskodawcę działalność gospodarcza może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym wg stawki 19% oraz czy prowadząc dalej działalność w niezmienionym zakresie może się rozliczać w latach następnych na tych samych zasadach?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1184/09-5/AK
  Jaka jest możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-571/09-4/JK
  Czy świadczenia medyczne na rzecz pracowników opłacane w formie miesięcznych ryczałtów, bez względu na to, czy osoby uprawnione skorzystają z tych usług, czy też z tych usług nie skorzystają, jest przychodem tych osób podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-567/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-561/09-4/JK
  Czy wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz członków rodziny pracownika finansowana przez Spółkę jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, od którego Spółka jest zobowiązana, jako płatnik pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-911/09-2/TW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zakup przez Wnioskodawcę dodatkowego pakietu usług medycznych na rzecz zatrudnianych u Wnioskodawcy pracowników skutkować będzie powstaniem u nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany byłby pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1114/09-3/AK
  Jaka jest możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1113/09-3/AK
  Jaka jest możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1010/09-3/AK
  1. Czy przy zakupach towarów i usług na realizację zadania, które będzie finansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT? 2. Czy podatek VAT zawarty w kwocie dofinansowania będzie dla Wnioskodawcy kosztem kwalifikowanym?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1077/09-5/AW
  Czy istnieje możliwość prawna odzyskania kwoty podatku VAT u podatnika czynnego, w związku z zakupem środków trwałych w postaci aparatu RTG i USG, służących sprzedaży zwolnionej od podatku VAT na podstawie poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1003/09-2/PW
  Czy w świetle zmienionego od 1 grudnia 2008 r. art. 27 ust. 4 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług ekspercko-doradczych związanych z badaniami klinicznymi, w szczególności polegających na administrowaniu, koordynowaniu i monitorowaniu projektów badań klinicznych w wybranych ośrodkach medycznych, świadczonych przez Spółkę na rzecz podatników mających siedzibę w innym niż Polska państwie Wspólnoty Europejskiej, jest terytorium tego państwa, a tym samym przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-651/09-2/GC
  Czy Szpital może zakwalifikować do kosztów działalności statutowej zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych koszty delegacji krajowych i zagranicznych zatrudnionych pracowników, celem udziału ich w organizowanych przez różne instytucje sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, szkoleniach i innych tego typu zgromadzeniach?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-849/09/HS
  Czy wartość pozaobowiązkowych świadczeń medycznych stawianych do dyspozycji pracowników stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-507/09-4/JC
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów usług medycznych na rzecz pracowników .
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-677/09/BK
  Opodatkowanie pakietu usług medycznych.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-656/09/MCZ
  Czy wartość obowiązkowych i dodatkowych świadczeń medycznych, otrzymywanych przez pracowników oraz członków ich rodzin oraz osoby związane ze Spółką umową cywilnoprawną. stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-997/09-2/AK
  Jaka jest możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-660/09/IL
  Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie zobowiązana do doliczania do przychodów pracowników ze stosunku pracy wartości miesięcznej zryczałtowanej opłaty, z tytułu możliwości skorzystania przez nich z usług medycznych?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-638/09/BD
  Czy zapewnienie przez Spółkę świadczeń zdrowotnych skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracowników Spółki oraz w niektórych przypadkach członków rodziny pracowników, od którego Spółka ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-637/09/BD
  Czy zapewnienie przez Spółkę świadczeń zdrowotnych skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracowników Spółki oraz w niektórych przypadkach członków rodziny pracowników, od którego Spółka ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1180/09-2/HW
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem towarów i usług w ramach realizacji projektu utworzenia ośrodka rehabilitacji.
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-649/09-2/CS
  Na mocy art. 90 ust. 10 ustawy o VAT Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup przedmiotowego sprzętu medycznego.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-967/09/JP
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej poprzez zakup nowego wyposażenia"
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-729/09-2/ES
  Czy wartość składek - wartość ryczałtu obejmującego mieszczące się w pakiecie świadczenia zdrowotnego o wartości niesprecyzowanej, jakie Wnioskodawca będzie uiszczać, zostanie zaliczona do przychodu pracowników zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1196/09/JP
  możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT z tytułu zakupionego w 2008r. tomografu komputerowego
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1153/09/JP
  możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony oraz możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT z tytułu zakupionego w 2008r. tomografu komputerowego
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1086/09/JP
  możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie wyposażenia gabinetu oraz tabliczek informacyjnych i folderów reklamowych
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-418/09/DK
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup na rzecz pracowników usług medycznych, wykraczających poza zakres usług medycyny pracy, do których zapewnienia zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-470/09-2/MP
  Wartość dodatkowego świadczenia medycznego dla pracownika i członków jego rodziny, niezwiązanego z medycyną pracy, którego na mocy odrębnych przepisów Spółka nie jest zobowiązana ponosić, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, a pracodawca ma obowiązek doliczyć go do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych.Fakt skorzystania lub nie skorzystania przez pracownia w danym miesiącu z usługi, pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania przedmiotowych świadczeń.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-686/09-2/JK
  Opodatkowanie pakietów medycznych na rzecz pracowników.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-443/09-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz osób uprawnionych
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-930/09/JP
  prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Uruchomienie Nowoczesnego Centrum Diagnostyki Radiologicznej"
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-861/09/JP
  możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Remont Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Specjalistycznego"
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-775/09/JP
  Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. "...".
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-650/09-2/JL
  Usługi świadczone przez wnioskodawcę na rzecz Spółki oraz usługi świadczone przez Spółkę na rzecz pacjentów podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z poz. 9 załącznika Nr 4 do tej ustawy.
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-917/09/JP
  możliwość odzyskania podatku VAT wynikającego z zakupionego wyposażenia przychodni
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-711/09-2/AMN
  Czy w związku ze stanem faktycznym, w świetle którego brak jest możliwości ustalenia wartości usług medycznych faktycznie wykorzystanych przez pracowników, wartość finansowanych przez Spółkę świadczeń medycznych udostępnianych nieodpłatnie pracownikom nie powinna być przez Spółkę dodawana do wynagrodzenia pracowników ani traktowana jako element podstawy do kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-796/09-2/AT
  Czy odnosząc się do ww. projektu SPZOZ będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupie towarów i usług w całości lub części ?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-427/09-5/JK
  Czy pozostałe usługi medyczne są przychodem pracownika ze stosunku pracy? Czy Wnioskodawca powinien z ww. usług odprowadzać podatek?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-885/09/JP
  możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń niezbędnych do prowadzenia praktyki dentystycznej"
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-512/09/TK
  Czy świadczenia medyczne na rzecz pracowników polegające ma możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych, finansowanych przez zakład pracy w postaci miesięcznego ryczałtu za gotowość świadczenia usług medycznych, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie, które powinno się doliczyć do przychodu pracownika ze stosunku pracy i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego czy pracownik w danym miesiącu korzystał ze świadczeń medycznych?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-732/09/JP
  Możliwość zwrotu podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. "Zakup aparatury diagnostycznej do Gabinetu Neurologicznego".
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-490/09/AŻ
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu objęcia pracowników ubezpieczeniem na życie oraz zapewnienia pracownikom i członkom ich rodzinom usług medycznych należy uznać jako przychód pracownika i w związku z tym czy od świadczeń tych należy obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-472/09/AŻ
  Czy z uwagi na fakt realizacji umowy zawartej w przedmiocie objęcia opieką medyczną pracowników wnioskodawca jako płatnik w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien uwzględniać płacony ryczałt przy ustalaniu podstawy opodatkowania pracowników?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-584/09-4/TW
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstaw do uznania, że przychodem osób fizycznych – pracowników Spółki – w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ryczałtowa opłata za abonament medyczny ponoszona przez Spółkę?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-381/09-2/JK2
  Czy bezpłatne, specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie opieki paliatywnej, stanowią dla nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-696/09/JP
  możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z pracami adaptacyjnymi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej"
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-367/09-3/SP
  Opodatkowanie świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników i ich członków rodzin.
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-389/09-2/KG
  barka prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji projektu związanego z zakupem sprzętu medycznego.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-663/09/JP
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. "Dostosowanie Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w MZOZ do wymogów Rozporządzenia MZiOS z dnia 10 listopada 2006r."
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-351/09/ZK
  Czy wnioskodawczyni może korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-622/09/JP
  możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez zakup sprzętu komputerowego i unowocześnienie systemu obiegu informacji i dokumentacji medycznej w SP ZOZ"
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-482/09/JG
  Czy w świetle zapisu art. 11 ust. 1,2,2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przepis warunkuje możliwość uznania za przychód wartości nieodpłatnego świadczenia – otrzymaniem tego świadczenia pracodawca powinien doliczyć do przychodów pracownika i ustalać podatek dochodowy z tego tytułu?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-707/09/JP
  możliwość obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony w fakturze VAT potwierdzającej wykonanie inwestycji polegającej na instalacji dźwigu – platformy dla osób niepełnosprawnych
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-572/09-2/AK
  Jaka jest możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-549/09-2/AK
  Jaka jest możliwość prawna odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-431/09-2/JK2
  Czy zgodnie z przepisami art. 11 i art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę ustalonego w powyższy sposób ryczałtu należy doliczyć pro rata parte pracownikom do wynagrodzenia ze stosunku pracy i pobrać od niego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-665/09/JP
  możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu pn. "Zapewnienie efektywnego działania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala poprzez zakup sprzętu medycznego dostosowujący do obowiązujących wymogów prawnych"
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-647/09/JP
  możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków w ramach projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń poprzez zakup urządzeń medycznych, sprzętu i systemu komputerowego oraz wdrożenie systemów jakości w Szpitalu Wojewódzkim"
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-643/09/JP
  Możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z projektem pn. "Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń poprzez zakup wyposażenia sal operacyjnych i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego".
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-438/09-3/AK
  Czy z tytułu objęcia pracownika systemem prywatnych świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę w ramach abonamentu wraz z opłatą dodatkową w przypadku wykorzystania przez pracowników objętych opieką ryczałtowej wartości świadczeń, powstaje po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy w postaci świadczeń w naturze bądź innych świadczeń nieodpłatnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy uwzględnieniu, że wartość ryczałtu jest zależna od liczby pracowników, a wynagrodzenia dodatkowego dla lecznicy naliczonego przy przekroczeniu ryczałtu nie można przypisać poszczególnym pracownikom?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-391/09/AP
  Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-303/09/MCZ
  Czy wartość ponoszonych przez pracodawcę zryczałtowanych opłat za obowiązkowe i dodatkowe świadczenia medyczne stanowić będzie przychód pracownika oraz, czy pracodawca powinien uwzględniać wartość tych świadczeń przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od wynagrodzenia pracowników?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-302/09/MCZ
  Czy wartość obowiązkowych i dodatkowych świadczeń medycznych, otrzymywanych przez pracowników oraz członków ich rodzin stanowi dla tych osób przychód, który należy uwzględniać przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od pracowników?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-427/09/LSz
  Określenie stawki podatku VAT na usługi porad lekarskich.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-454/09-2/MP
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją do celów działalności badawczo-rozwojowej, której efekty zostaną przeznaczone na świadczenie usług korzystających ze zwolnienia przedmiotowego z VAT
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-359/09/JP
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ" oraz dokonania zwrotu podatku VAT
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-369/09-2/AK
  1. Czy opłacanie przez Spółkę świadczeń medycznych ryczałtem dla pracowników Spółki będzie wiązało się z uzyskiwaniem przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników? 2. Czy opłacanie przez Spółkę świadczeń medycznych ryczałtem dla rodzin pracowników Spółki będzie wiązało się z uzyskiwaniem przychodów z tytułu nieodpłatnego świadczenia po stronie pracowników?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-370/09-2/AK
  1. Czy u pracowników Spółki powstanie nieodpłatne świadczenie w związku z zawarciem przez Spółkę umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pracowników? 2. Czy Spółka powinna doliczać do przychodów pracownika z tytułu umowy o pracę wartość takiego nieodpłatnego świadczenia (jeśli tak to w jakiej wysokości?), nawet jeśli pracownik faktycznie nie skorzystał z usług medycznych w danym miesiącu?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-489/09/JP
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – zwrotu podatku VAT.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-459/09/JP
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie 7 (siedmiu) sztuk sprzętu medycznego.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-460/09/JP
  Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Pełne dostosowanie Oddziałów Ginekologii Położnictwa i Neonatologii Szpitala Powiatowego do wymogów prawa i szczególnych potrzeb pacjentów".
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-472/09/JP
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem nowej aparatury medycznej oraz modernizacją Ośrodka
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-260/09/CJS
  Czy zakupione przez pracodawcę świadczenia medyczne dla pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób fizycznych?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-335/09-2/MP
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, iż dokonana inwestycja służy świadczeniu usług medycznych, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-361/09-2/MP
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, iż dokonane zakupy towarów i usług związanych z realizacją projektu służą świadczeniu usług medycznych, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-295/09-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na realizację projektu.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-139/09/ICz
  Określenie czy z tytułu wykonywania usług, o których mowa we wniosku, Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-367/09/JP
  Możliwość odliczenia poniesionego kosztu podatku VAT zarówno w trakcie realizacji jak i po zakończeniu projektu pn. "Zakup nowoczesnych aparatów diagnostycznych dla NZOZ Przychodnia Rodzinna".
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-487/09/JP
  możliwość odzyskania podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu pn. "Bezpieczna Przychodnia – modernizacja pomieszczeń i termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w X"
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-425/09/JP
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z zakupem aparatury medycznej oraz przeprowadzeniem prac w budynku wynajmowanym od Urzędu Gminy w celu polepszenia standardu przychodni zdrowia
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-302/09-3/AT
  Czy istnieje możliwość prawna odzyskania przez Wnioskodawcę podatku VAT w związku z realizacją opisanego powyżej projektu?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-419/09-2/AW
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-386/09/JP
  prawo do zwrotu podatku VAT z inwestycji polegającej na zakupie urządzeń stomatologicznych i budowie budynku
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-225/09-2/TW
  Czy zapewnienie przez Spółkę przedmiotowych świadczeń medycznych skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracowników Spółki w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy Spółka nie jest w stanie ustalić wartości świadczenia przypadającego na poszczególnych pracowników i ich najbliższą rodzinę oraz na kandydatów do pracy?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-298/09/JP
  możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem pn. "Modernizacja poradni kardiologicznej Szpitala Specjalistycznego w X wraz z zakupem nowoczesnej aparatury medycznej niezbędnej do jej funkcjonowania"
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-429/09/EA
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja pomieszczeń ZOZ, w tym dostosowanie do wymogów rozporządzenia MZ z dnia 10 listopada 2006r. oraz zakup nowej aparatury diagnostycznej, w tym do poradni kardiologicznej".
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-169/09/EA
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "Modernizacja pomieszczeń ZOZ, w tym dostosowanie do wymogów rozporządzenia MZ z dnia 10 listopada 2006r. oraz zakup nowej aparatury diagnostycznej, w tym do poradni kardiologicznej".
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-153/09/LSz
  Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT przy świadczeniu usług transportu medycznego i zabezpieczeń medycznych (PKWiU 85.14).
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-190/09-2/TW
  Czy wartość świadczeń zdrowotnych wynikających z przedmiotowej umowy będzie stanowiła dla pracowników Spółki przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-187/09-4/MS
  VAT - w zakresie opodatkowania usług medycznych
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-228/09/JP
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ oraz zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej".
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-305/09/KG
  Szpital nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego.
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-125a/09/AJ
  Brak obowiązku rozliczania i składania deklaracji dla podatku od towarów i usług.
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-125b/09/AJ
  Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-224/09/AS
  Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-173/09-2/KG
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego nabytego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą: "Zakup Sprzętu Medycznego dla SP ZOZ".
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-216/09/JP
  możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego zapłaconego przy realizacji zakupu i montażu platformy podnośnikowej i pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przy wykonaniu posadzki antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-193/09/JP
  prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu sprzętu w ramach projektu pn. "Przyszpitalna Przychodnia specjalistyczna przyjazna pacjentom – nowa jakość w zarządzaniu usługami medycznymi"
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-112/08/TK
  Czy wartość świadczeń medycznych otrzymywanych i stawianych do dyspozycji pracowników Banku stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1037/08/ESZ
  możliwość opodatkowania 19% "podatkiem liniowym", dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1185/08/BK
  Czy po stronie pracownika, który został wskazany jako osoba uprawniona do korzystania z usług medycznych opłaconych przez pracodawcę, powstanie przychód ze stosunku pracy uzasadniający obowiązek pobrania przez Wnioskodawcę jako płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-90/09/ICz
  Ustalenie stawki podatku dla wykonywanych usług mammograficznych w samochodzie specjalistycznym (ambulatorium/laboratorium).
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-52/09-2/IF
  możliwość opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-22/09-2/MO
  Czy u pracownika zatrudnionego przez Spółkę z o. o. powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych, jeżeli Spółka ta dokonuje zapłaty zryczałtowanego abonamentu na rzecz firmy zajmującej się świadczeniem usług medycznych, a jeżeli tak, to czy przychód ten powstaje w zakresie w jakim świadczenia mają charakter nadobowiązkowy?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1046/08-2/TW
  Czy świadczenia medyczne stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym Wnioskodawca powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1047/08-2/TW
  Czy świadczenia medyczne stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z powyższym Wnioskodawca powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-54/09-2/KG
  brak możliwości odliczenia i zwrotu podatku wynikającego z realizacji projektu współfinansowanego ze środków ZPORR pod nazwą "Termoizolacja budynku SPZOZ w XXXXXX".
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-53/09-2/KG
  brak możliwości odliczenia i zwrotu podatku wynikającego z realizacji projektu współfinansowanego ze środków ZPORR pod nazwą "Poprawa jakości i wyposażenia bloku operacyjnego - zakup aparatu RTG".
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-52/09-2/KG
  brak możliwości odliczenia i zwrotu podatku wynikającego z realizacji projektu współfinansowanego ze środków ZPORR pod nazwą "Adaptacja i wyposażenie budynku służące poprawie jakości i dostępności opieki długoterminowej dla SPZOZ w XXXXXX".
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-226/08-2/RK
  VAT - w zakresie obowiązku dokonania rocznej korekty
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1748/08/LSz
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od usług budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą "Roboty budowlane polegające na budowie szybu, zakupie i montażu windy dla osób niepełnosprawnych".
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-68/08/MCZ
  Czy wartość ponoszonych przez pracodawcę zryczałtowanych opłat za obowiązkowe i dodatkowe świadczenia zdrowotne stanowi przychód pracownika?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-65/08/MCZ
  Czy wartość ponoszonych przez pracodawcę zryczałtowanych opłat za świadczenia zdrowotne dla członków rodziny pracownika stanowi przychód pracownika?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-233/08/JP
  Możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z organizacją gabinetu stomatologicznego.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-71/09/HS
  Opodatkowanie pakietów medycznych na rzecz pracowników i członków ich rodzin.
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-894/08/ESZ
  możliwość opodatkowania 19% "podatkiem liniowym", dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1077/08-2/AK
  Czy VAT naliczony na wykonywanie usług medycznych należy odliczać procentowo w stosunku do sprzedaży zwolnionej od VAT czy odliczać w inny sposób?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-922/08-3/TW
  1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów firmy ubezpieczenie pracowników i właściciela? 2. Czy właściciel firmy, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć w koszty inne polisy na zdrowie (np. ubezpieczenie od poważnych zachorowań, od pobytu w szpitalu, wypadkowe)?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-922/08-4/TW
  Czy kwota wydatkowana na ubezpieczenie pracownika będzie stanowić jego dochód do opodatkowania?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-67/08/MCZ
  Czy wartość ponoszonych przez pracodawcę zryczałtowanych opłat za nieobowiązkowe świadczenia zdrowotne, z których mają prawo korzystać pracownicy Spółki oraz w niektórych przypadkach rodziny pracowników stanowi przychód pracowników, od którego pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1512/08-4/MK
  Czy w opisanej powyżej sytuacji Spółka ma obowiązek doliczać do dochodu pracownika hipotetyczną wartość świadczeń medycznych (tzw. abonamentów medycznych) i czy miesięczna wartość tych świadczeń stanowi dla pracownika przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1498/08-4/MK
  Czy Spółka prawidłowo postępuje doliczając pracownikowi do przychodu kwotę ryczałtu i pobierając podatek dochodowy od osób fizycznych?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1470/08-2/AK
  W sytuacji gdy pracodawca oprócz kosztów opieki medycznej nad pracownikiem opłaca również koszty usług medycznych za członków jego rodziny, to łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przypadająca na pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy. Wnioskodawca w stosunku do członków rodziny pracownika nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Abonament medyczny dla członków rodziny jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymanym przez pracownika. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż gdyby nie łączący go z pracodawcą stosunek pracy nie otrzymałby on tego świadczenia. Nie ma zatem uzasadnienia, aby w tym przypadku przychód przypisać osobie trzeciej. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wyodrębnienia kwoty, która przypada na świadczenia, do których ponoszenia nie jest zobowiązany jako pracodawca. W wyżej opisanym przypadku kwoty dodatkowej opieki medycznej zostały przez pracodawcą prawidłowo wyodrębnione a tym samym są mu znane. W wyniku takiego wyodrębnienia koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup usług medycznych, do których ponoszenia zakład jest zobowiązany na podstawie art. 229 Kodeksu pracy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Natomiast pozostała kwota, jako koszty ponoszone na dodatkowe świadczenia medyczne stanowi przychód ze stosunku pracy poszczególnych pracowników.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1469/08-2/MG
  Czy z tytułu wykupienia przez pracodawcę pakietu usług medycznych dla pracownika powstaje u pracownika przychód ze stosunku pracy? Jeżeli tak, to... Czy przychód ten powstaje także wówczas, gdy pracownik nie korzysta z usług medycznych? Jak określić wartość tego przychodu w sytuacji, gdy opłata jest wnoszona ryczałtowo za wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy dany pracownik skorzystał z opieki medycznej? Czy przychód powstaje również wówczas, gdy opłata ryczałtowa obejmuje także obowiązkowe badania lekarskie pracowników, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, których koszty ponosi pracodawca?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-970b/08/AP
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia na rzecz pacjentów nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-970a/08/AP
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług ochrony zdrowia na rzecz pacjentów ubezpieczonych w NFZ.
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-8/ASz
  Czy kwota ryczałtu (zarówno za pracownika jak i członka rodziny oraz prokurenta) stanowi przychód dla osoby objętej opieką?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-894/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-896/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-895/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-892/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-896/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-893/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-811/08-2/RP
  Czy wydatki na pokrycie kosztów usług zdrowotnych świadczonych na rzecz pracowników w ramach umowy zawartej z X stanowią dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-822/08-2/RP
  Czy wykupienie abonamentu medycznego dla pracowników staje się dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1659/08/MK
  Czy zakupione przez pracodawcę świadczenia medyczne dla pracownika i jego członków rodziny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-234/08/KG
  SPZOZ nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem jednej platformy przyschodowej.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-842/08-2/RP
  Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zaliczenia ryczałtowych abonamentów medycznych jako przychód pracownika ze stosunku pracy?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1646/08/ASz
  Czy wartość świadczeń medycznych, otrzymywanych przez pracowników spółki oraz inne upoważnione osoby stanowi dla tych osób przychód podatkowy oraz czy spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie przyjętej dla celów obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-989/08/AJ
  Czy Szpital ma możliwość odliczenia podatku naliczonego o kwotę podatku należnego w związku z projektem "Programu wyrównywania różnic między regionami" w obszarze B od zakupionych materiałów budowlanych i usług budowlanych (montaż drzwi, okien, położenie wykładziny antypoślizgowej)?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1686/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego dla pracowników Spółki będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1623/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego przez Spółkę dla pracowników i jego członków rodziny będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-780/08-7/RP
  Czy koszt abonamentu dla właściciela oraz koszty pakietów w części dotyczącej rodziny pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy usługi takie stanowią przychód pracownika? Czy abonamenty zakupione dla pracowników nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tylko na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług pracy tymczasowej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-780/08-6/RP
  Czy koszt abonamentu dla właściciela oraz koszty pakietów w części dotyczącej rodziny pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy usługi takie stanowią przychód pracownika? Czy abonamenty zakupione dla pracowników nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tylko na podstawie umowy zlecenia oraz umów o świadczenie usług pracy tymczasowej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-932/08/IL
  Czy po stronie pracowników zatrudnionych u pracodawcy uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanego przez Spółkę powstaje przychód i w jakiej wysokości?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-620/08-5/MC
  1. Czy koszt abonamentu w części dotyczącej rodziny pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów dla Spółki? 2. Czy abonament zakupiony dla studentki pracującej w Spółce na podstawie umowy-zlecenia stanowi także koszt uzyskania przychodów dla Spółki jak w przypadku abonamentów pracowniczych?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-767/08-2/RP
  Czy usługi tego typu stanowią przychód dla pracownika?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-776/08-2/RP
  Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym, wartość świadczeń medycznych, które oferowane są pracownikom stanowi ich przychód mimo, iż poszczególnym pracownikom nie można przypisać konkretnej kwoty przychodu uzyskanego z tego tytułu?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1435/08-2/MG
  skutki podatkowe zakupu przez Spółkę pakietu medycznego na rzecz pracowników
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1362/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników i członków ich rodzin
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1353/08-2/AS
  W przypadku zakupu przez pracodawcę usług wynikających z medycyny pracy oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem, niezbędnej z uwagi na warunki pracy świadczenia te, nie stanowią przychodu dla pracownika, o ile świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem jest niezbędne z uwagi na warunki pracy.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-540/08/AK
  1. Czy opłata ryczałtowa za pracownika powinna być doliczona do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy ryczałt za członków rodzin powinien być doliczony do podstawy opodatkowania pracownika podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-752/08-4/RP
  Czy abonament medyczny płacony za pracownika ma być opodatkowany podatkiem dochodowym?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1392/08-2/JS
  Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1562/08/BD
  Czy zakup pakietu medycznego dla pracowników Spółki będzie stanowił dla nich przychód ze stosunku pracy?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1343/08-2/SP
  Abonament medyczny dotyczący nieobowiązkowych usług medycznych wykupiony przez Spółkę dla pracownika i członków jego rodziny stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić wartość tego abonamentu w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-909/08/ICz
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu sprzętu medycznego i diagnostycznego.
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-731/08-2/RP
  Czy wartość świadczenia na rzecz pracownika jakim jest zakup przez firmę pakietu medycznego powinna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli nie, czy powinno się dokonać korekty podatku za lata ubiegłe i rok niejacy i w jaki sposób?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-733/08-2/RP
  Czy samo postawienie do dyspozycji pracownika możliwości korzystania ze świadczeń medycznych w ramach tzw. pakietów medycznych, stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w konsekwencji powstanie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-731/08-2/RP
  Czy wartość świadczenia na rzecz pracownika jakim jest zakup przez firmę pakietu medycznego powinna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli nie, czy powinno się dokonać korekty podatku za lata ubiegłe i rok niejacy i w jaki sposób?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-994/08/AT
  Czy Zakład Opieki Zdrowotnej będąc końcowym beneficjentem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze sfinansowaniem z dotacji rozwojowej nabycia środków trwałych oraz przeprowadzeniem modernizacji pomieszczeń, które łącznie nie będą służyły działalności opodatkowanej?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1593/08/ASz
  Czy wartość dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz członków ich rodzin jest przychodem dla pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1523/08/HK
  Czy opłacenie przez wnioskodawcę abonamentu, na podstawie którego pracownik oraz osoby bliskie pracownikowi są uprawnione do korzystania z usług medycznych w ramach umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przy ustalaniu wysokości przychodu uwzględnia się wartość rzeczywiście skonsumowanych usług medycznych, czy wartość świadczenia uzyskanego przez pracownika i jego rodzinę, jakim jest sama możliwość skorzystania z takich usług? Czy w przypadku korzystania z abonamentu medycznego przez członków rodziny pracownika należy uznać, iż to pracownik uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu?
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1336/08-4/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-845/08/AP
  Zwolnienie od podatku przy świadczeniu usług przewozu karetką pogotowia.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-130/08/KG
  Szpital nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie usług w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja oddziałów szpitalnych w celu unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia".
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1338/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników i członków ich rodzin
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1512/08/MK
  Czy abonamenty medyczne udostępnione przez zakład pracy swoim pracownikom stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1434/08/KG
  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pt. Przebudowa wejścia głównego do budynku szpitala na potrzeby osób niepełnosprawnych".
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1634/08/AS
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z wymianą posadzek w budynku Polikliniki.
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1292/08-2/SP
  Czy abonament medyczny wykupiony przez Spółkę dla pracownika i członków jego rodziny stanowi opodatkowany przychód ze stosunku pracy w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o PIT i czy Spółka jako płatnik zobowiązana jest uwzględnić go w rozliczeniu przychodów pracownika i z tego tytułu odprowadzać zaliczki na podatek PIT?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1306/08/AS
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOZ.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1322/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników i członków ich rodzin
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-697/08-2/RP
  Czy wydatki Spółki z ww. stanowią przychód pracowników i podlegają opodatkowaniu PIT?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-145/08-2/AJ
  Czy pracodawca na obowiązek potraktować hipotetyczną wartość świadczeń medycznych dla pracownika jako jego przychód z art. 12 ust. 1, a w przypadku członka rodziny - jako przychód na podstawie art. 20 ust. 1 i pobrać od tych świadczeń należny podatek dochodowy od osób fizycznych ? Czy pracodawca ma prawo zaliczyć ryczałtową opłatę za możliwość skorzystania przez członków rodzin pracowników z usług medycznych do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1124/08-2/EC
  wartość otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń w zakresie opieki medycznej -co do zasady - stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Przy czym należy wskazać, że świadczenia medyczne związane z obowiązkowymi badaniami, do których pracodawca jest zobowiązany przepisami Kodeksu Pracy lub innych ustaw, są przychodem zwolnionym z opodatkowania.
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-886/08/ENB
  Czy opłacany przez Wnioskodawcę abonament obejmujący pakiet usług medycznych dla pracowników stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie i podlega opodatkowaniu podatkiem jako przychód ze stosunku pracy?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1298/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników wynikające z kodeksu pracu
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-787/08-2/AD
  Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizowanego projektu z funduszu PFRON, jeżeli nie będzie on wykorzystywany w działalności opodatkowanej.
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1037/08-2/AG
  Czy od wykupionych dla pracowników abonamentów na pakiety medyczne, od kwot przekraczających świadczenia z zakresu medycyny pracy, należy odprowadzić podatek dochodowy czy nie?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-848/08-2/BD
  Czy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną sprzedażą opodatkowaną?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-637/08/MW
  Czy przysługuje wnioskodawczyni w 2008 roku prawo opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1150/08/AL
  Czy świadczone usługi medyczne mogą być dokumentowane za pomocą kwitariusza?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-562/08-5/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniach 11 i 17 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 25 ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-755/08/MK
  Opodatkowanie wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie ryczałtu.
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1278/08/EA
  Prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycia towarów i usług w celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR.
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-530/08-2/RP
  Czy objęcie pracowników i emerytów (byłych pracowników) spółki S.A. uprawnieniem do pakietu medycznego uznaje się za otrzymanie przychodu ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1382/08-2/SAP
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Strona ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1316/08/AS
  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu sprzętu i usług związanych z realizacją inwestycji "modernizacja bloku operacyjnego i OIOM, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-490/08/DP
  Czy wykupienie przez pracodawcę abonamentu medycznego podlega opodatkowaniu u pracownika podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1333/08-4/AP
  Czy Powiatowi przy realizacji opisanej powyżej inwestycji będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1242/08/EA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojewódzkiego Szpitala w T., przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2008r. (data wpływu 27 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 września 2008r. (data wpływu 19 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części zawartego w fakturach dokume ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1351/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2008r. (data wpływu 15 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "Projekt poprawy jakości świadczonych usług poprzez zakup wyso ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1246/08/ASz
  Czy opłacana przez Spółkę w formie ryczałtu opieka medyczna obejmująca pracowników stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1169/08/AZb
  możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego w związku z realizacją projektu
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-682/08-5/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ... przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 9 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) oraz z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest niepra ...
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-406/08/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym -jest nieprawidłowe.W dniu 25 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1120/08/ASz
  Czy świadczenia medyczne mogą być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-847/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.07.2008 r. (data wpływu 25.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-848/08-2/JB
  Czy opłata, jaką X wnosi z tytułu zawartej z NZOZ umowy za usługi świadczone na rzecz swoich pracowników i byłych pracowników, do finansowania których nie jest zobowiązana przepisami prawa, stanowi dla osób objętych umową o świadczenie usług przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-556/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 25 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 sierpnia 2008 r. oraz 12 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 85.14.13 oraz PKWiU 85.14.18 -jest p ...
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-494/08/MW (KAN-6358/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 25 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym, dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W ...
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-391/08-4/KS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Centrum Onkologii, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe,- zwolnień przedm ...
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1228/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2008r. (data wpływu 26 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 września 2008r. (data wpływu 16 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup sprzętu do wypos ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1147/08/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2008r. (data wpływu do tut. organu 11 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008r. (data wpływu 9 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-744/08/MM
  Czy świadczenia medyczne będą stanowiły dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-511/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, w związku z zakupem sprzętu medycznego ze środk ...
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1233/08/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Opieki Zdrowotnej przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008r. (data wpływu 27 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między R ...
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-540/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 12 czerwca 2008 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług paramedycznych -jest prawidłowe.W dniu 13 ...
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-707/08/AD
  Czy wartość świadczeń medycznych zapewnianych przez pracodawcę należy doliczyć do przychodów pracowników i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1138/08/KG (KAN-8218/08/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia przez Spółkę w całości lub w części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami ...
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-634/08-04/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości wystawiania rachunków, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ...
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-450/08/KO (KAN-6295/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008r. (data wpływu 24 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 sierpnia 2008r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego -jest prawidłowe.W dniu 24 czerwc ...
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-366/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-828/08-2/AZ
  Czy koszt abonamentu medycznego w zakresie dodatkowych świadczeń medycznych - stanowi dla pracowników spółki przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-826/08-2/AZ
  Czy Spółka powinna jako pracodawca traktować opłacone świadczenia na rzecz swoich pracowników jako przychody ze stosunku pracy i dokonywać od ich wartości poboru podatku dochodowego?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-768/08-6/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu 08.05.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 06.08.2008 r. (data wpływu 11.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - okre ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-292/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Opieki Zdrowotnej, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 15 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-130/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 roku (data wpływu 12 maja 2008 roku), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi medycyny estetycznej -jest nieprawidłowe.W dniu 12 maja 2008 roku został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-876/08-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 20.06.2008 r. (data wpływu 25.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 28.04.2008 r. został złożo ...
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-366/08/MW (KAN-4410/04/080
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani P., przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym, dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest nieprawidłow ...
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-768/08/MK
  Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek spółki jako pracodawcy na podstawie przepisów Prawa pracy na rzecz pracowników opłaconych w sposób zryczałtowany nie uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-718/08/ES
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pod nazwą "Zakup aparatury medycznej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w N."
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-680/08/EA
  Prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizacji projektu pn. "Budowa kompleksu zabiegowo - diagnostycznego (…)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-323/08-4/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 10 kwiecień 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 12 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 10 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-395/08/EJ (KAN-4092/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ZOZ., przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 kwietnia 2008r.), uzupełnionego pismem z dnia 18 czerwca 2008r. (data wpływu 25 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja budynków oraz zakup u ...
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-614/08/EA
  Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur związanych z realizacją zadania "Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Centrum".
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-627/08/KG
  Możliwość do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Szpital za zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-606/08-5/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 02.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 07.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-634/08/AZb
  nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT w związku z realizacją projektu "Budowa Kompleksu Zabiegowo-Diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z załącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość"
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-590/08-2/JS
  opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-203/08-4/RP
  Wnioskodawca ponosi koszty utrzymania zakładowej służby zdrowia niezależnie od ilości korzystających pracowników, sama zaś ilość korzystających wpływa na wysokość ponoszonych kosztów. Wnioskodawca potrafi zidentyfikować pracowników korzystających z usług medycznych ponieważ prowadzony jest rejestr. Czy po stronie pracownika mającego możliwość korzystania ze świadczeń medycznych Zakładowej Przychodni, powstaje przychód z tytułu świadczeń w naturze, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-202/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 5 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. ...
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-559/08/EA
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z zakupem sprzętu medycznego do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami".
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-727/08/MS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących dokonane przez ZOZ zakupy w zakresie realizacji projektu pod nazwą "Wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów przewodu pokarmowego - zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-471/08/AL
  Dotyczy możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług nabyte w związku z realizacją projektu pn.: "Poprawa jakości usług medycznych oferowanych przez ZOZ w J."
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-859/08/AL (KAN-2856/3/08KAN-5870/6/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Opieki Zdrowotnej w J. zawarte we wniosku z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu 18 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2008r. (data wpływu 11 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT ...
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-186/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-446/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki C (G), reprezentowanej przez pełnomocników: Pana X, Pana Y i Pana Z, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2007 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-411/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2008 r. (data wpływu 03.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu w którym powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u pracowników w związku z zakupem przez pracodawcę badań profilaktyczn ...
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-146/08-4/RP
  Czy opłacanie przez Spółkę abonamentu medycznego stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie jest przychodem zwolnionym z tego podatku w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli opłacenie abonamentu medycznego stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (o ile nie będzie przychodem zwolnionym), to w jaki sposób Spółka powinna ustalić podstawę opodatkowania, i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-392/08/EA (KAN-2344/03/08 (KAN-4864/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w K., przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 5 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG -jest prawidłowe.W dniu 5 marca ...
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-351/08/AZb
  w związku z realizacją projektu obejmującego wykonanie termoizolacji budynku przychodni współfinansowanego ze środków unijnych, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie (w takiej części), w jakim inwestycja jest związana z czynnościami opodatkowanymi przy uwzględnieniu przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ustawy o VAT
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-532/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008r. (data wpływu 20 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zabiegów laserowych wykonywanych w gabinetach kosmetycznych -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-446/08/MS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup aparatów USG i RTG oraz wydatki na modernizację Oddziału Intensywnej Terapii.
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-587/08/MS (KAN-3800/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup przez SP ZOZ sprzętu do rehabilitacji -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. w ...
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-677/08/MS (KAN-4383/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 29 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup przez ZOZ tomografu komputerowego -jest prawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wn ...
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-124/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 18 ...
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-121/08/MW
  Czy prowadzona przez wnioskodawcę działalność gospodarcza może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym wg stawki 19%? Czy prowadząc dalej działalność w niezmienionym zakresie może się rozliczać w latach następnych na tych samych zasadach?
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-238/08/BD
  Czy wnoszona przez Spółkę zryczałtowana opłata miesięczna za świadczone pracownikom usługi medyczne oraz gotowość do ich świadczenia jest przychodem pracownika ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-451/08/AZb
  możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu medycznego służącego rehabilitacji pacjentów i osób niepełnosprawnych
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-190/08-4/JS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-191/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2008 r. (data wpływu 14.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników- jest nieprawidłowe.W dniu 14.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-75/08/MW
  Czy w świetle art. 5a pkt 6 oraz art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. czynności, wykonywane w ramach zawartej przez wnioskodawczynię umowy cywilnoprawnej, będą uznawane za pozarolniczą działalność gospodarczą?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-329/08/MW
  Czy w świetle przedstawionych faktów uzyskany dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej można opodatkować zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku?
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-343/08/KG
  Możliwość do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Szpital na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-252/08-4/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2008 r. (data wpływu 29.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 29.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-66/08/BD
  Czy jest przychodem pracownika świadczenie opieki profilaktycznej (Kodeks Pracy) określonej w umowie kwotowo na 1 pracownika? Czy kwotowo określony ryczałt - suma dla wszystkich pracowników jest przychodem pracownika (Kodeks Pracy)?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-479/08/AZ
  możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych przez zakład opieki zdrowotnej
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-179/08-4/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko .........................., przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego zestawu do sprzątania pomieszczeń szpitalnych, współfinansowanego ze środków PFRON -jest nieprawidłowe.W dniu 04.02.2 ...
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-93/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 25 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków rady nadzorczej, zarządu, prokurentów oraz objętej ubezpieczeniem grup ...
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-567/07/EA
  Opodatkowanie odpłatnego przekazania praw do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-455/08/AZ
  możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu rehabilitacyjnego do wyposażenia szpitala
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-319/08/AZ
  możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu do pracowni RTG
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-107/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008r. (data wpływu 24 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-519/07/ASz
  Czy stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy objęcie go opieką medyczną w ww. formie? W jaki sposób obliczyć wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-780/07/IL
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych wykupionych przez Spółkę dla swoich pracowników stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-178/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ......................., przedstawione we wniosku z dnia 28.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego, współfinansowanego ze środków PFRON -jest nieprawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. wpłynął wniosek ...
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-282/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 15.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-467/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu przez Spółkę usług medycznych na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wnios ...
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-229/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniu 15 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracown ...
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-440/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zakupu przez Spółkę usług medycznych na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww ...
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-7/08/BK
  Czy otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika dodatkowe świadczenia zdrowotne stanowią dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami)?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-402/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:a) w części dotyczącej opłacenia pracownikom świadczeń medycznych obejmujących obowiązkowe badania medyczne wynikające z przepisów praw ...
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-188/07-2/RP
  Czy opłacanie usług medycznych kwotą zryczałtowaną (niezależną od ilości pacjentów i wykonanych usług medycznych) na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników i jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić wysokość świadczenia dla poszczególnego pracownika?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-453a/07/ES (KAN-2105/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007r. (data wpływu 13 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Doposażenie PCUM w specjalistyczny s ...
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-685/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007 r. (data wpływu 11 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń opieki medycznej ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 11 grudnia 2007 r. zo ...
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-562/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.12.2007r (data wpływu 10.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie usług medycznych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 10.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-361/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko D. S.A., przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 09 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - sposobu opodatkowania opłaconych przez Spółkę ...
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-415/07-3/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 13.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-483/07-2/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 26.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu pracowników z tytułu przyznanego pakietu usług medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 30 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-288/07-2/JK
  Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników z tytułu nieobowiązkowych świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę w formie ryczałtowej.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-688/07
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku ze zrealizowanym projektem pod nazwą "Zakup bezdotykowego tonom ...
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-689/07
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku ze zrealizowanym projektem pod nazwą "Zakup bezdotykowego tonom ...
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-367/07-2/AK
  Opodatkowanie świadczeń uzyskiwanych przez pracowników z tytułu nieobowiązkowych świadczeń medycznych opłacanych w formie ryczałtowej.
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-639/07/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie ryczałtu -jest nieprawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 roku został ...
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-518b/07/TJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie ryczałtu- jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 rok ...
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-518a/07/TJ
  Czy koszt polisy ubezpieczeniowej opłaconej na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-577/07/AD
  Czy świadczenia medyczne ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracownika w formie ryczałtu stanowią przychód u pracownika?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-686/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala W przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 10 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach przesłał do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wni ...
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-297/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 25 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania polisy ubezpieczeniowej oraz świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę -jest nieprawidłowe.W dniu 25 ...
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-681/07-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wnioskuz dnia 06 grudnia 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego służącego świadczeniu usług zwolnionych z podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 13 grudnia 20 ...
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-337/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Lecznictwa, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007r. uzupełnionym pismem z dnia 14 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu -jest prawidłowe.W dniu 15 października 2007r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dn ...
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-373/07/AZ
  Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik VAT w związku z osiąganiem przychodów innych niż przychody ze sprzedaży usług medycznych.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-404/07/AZb
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w R., przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabyc ...
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-427a/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości polis ubezpieczeniowych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie ryczałtu -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 20 ...
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-427b/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie ryczałtu -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 20 ...
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-261/07/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M. spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 15 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-380b/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu 18 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wartości świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie ryczałtu -jest nieprawidłowe.W dniu 18 października 20 ...
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-380a/07/AD
  Czy koszt polisy ubezpieczeniowej opłaconej na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego u pracownika?
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-359/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniose ...
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-303/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 02.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 08.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-359/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniose ...
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-357/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007r (data wpływu 18.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 18.10.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-360/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wnio ...
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-362/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniose ...
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-448/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku - data wpływu 05.11.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 05.11 .2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-362/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wniose ...
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-361/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r (data wpływu 19.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. został złożony ww. wnios ...
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-345/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007r (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie świadczeń medycznych i polis ubezpieczeniowych dla pracowników -jest prawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-96/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zrealizowanego projektu pod nazwą "Poprawa jakości i dostępności usł ...
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-534/07-2/SR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.12.2007 r. (data wpływu 10.12.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 10.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-631/07-02/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku Niewidomych, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2007r. (data wpływu 06.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do zakupów dokonywanych przy realizacji projektu pn. "Przebudowa Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego PZN" -jest prawidłowe.W dniu 0 ...
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-8/07/KL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu zrealizowanego projektu pod nazwą "Podniesienie jakości i komplementarnoś ...
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-120a/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę m. in. na dodatkowe świadczenia medyczne (abonamenty medyczne) -jest prawi ...
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-107a/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 roku (data wpływu 18 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków p ...
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-144a/07/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup dodatkowych świadczeń medycznych na rzecz pracowników -jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 20 ...
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-107b/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 roku (data wpływu 18 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup polisy ubezpiecz ...
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-102a/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup dodatkowych świadczeń medycznych (abonamentów medycznych) na rzecz pracowników -jest prawidłowe. ...
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-184/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania opłaconych przez Spółkę świadczeń medycznych dla pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 20 września 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. ...
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-176/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko R. Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji m.in. przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania opłaconych przez Spółkę świadczeń zdrowotnych dla pracowników - jestnieprawidłowe.W dniu 18 września 2007r. wpłynął do tut. Biu ...
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-88/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2007 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie prawa obniżenia lub zwrotu należnego podatku z tytułu nabywanych towarów i usług służących świadczeniu usług w zakresie oc ...
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-62/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 2.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków powstałych przy realizacji projektu pod nazwą "Podniesienie standardu usług medycznych przez zakup nowego sprzętu medycznego dla SP Z ...
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-519/07-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2007 r. (data wpływu 19.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionego w ramach projektu "Podniesienie standardu oraz zwiększenie dostępności usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ w X" sprzętu medycznego ...
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-150/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2007r. (data wpływu 10 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących nabycia sprzętu medycznego -jest prawidłowe.W dniu 10 września 2007r. do tut. organu wpłynął ...
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-210/07/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu rehabilitacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007r. wpłynął ww. wni ...
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-162/07/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizowania "Programu wyrównywania różnic między regi ...
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-158/07/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu medycznego -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o u ...
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-343/07/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Opieki Zdrowotnej w S., przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2007r. (data wpływu 15 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu monitorującego parametry życiowe pacjentów w związku z rea ...
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-156/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2007r. (data wpływu 10 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących modernizację Oddziałów Chirurgii i Ortopedii oraz zakup sprzętu RTG -jest prawidłowe.W dniu 10 wrześ ...
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-264/07-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr X w B przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2007r. (data wpływu 01.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 1 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-243/07-3/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w L, przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2007r. (data wpływu 24.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach dotyczących realizowanych projektów pn. " Zakup sprzętu medycznego i ambulansów z wyposażeniem dla ...
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-398/07/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. (data wpływu 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych -jest prawi ...
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-418/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SPZOZ w B., przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie urządzeń do diagnostyki i zabiegów medycznych -jest prawidłowe.W dniu 08.10.2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-318/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007 r. (data wpływu 11 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.) oraz pismem z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 11 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie mo ...
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-94/07/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2007 r. (data wpływu 8 sierpnia 2007 r.), uzupełnionego ostatecznie w dniu 17 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej wykonywanej w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidł ...
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-240/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 03 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 03 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-239/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 03 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 03 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-175/07-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SZPZOZ w W przedstawione we wniosku z dnia 10.09.2007 r. (data wpływu 11.09.2007 r.), uzupełnionego w dniu 24.09.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 10.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek ...
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/119/2007
  Czy mogę pozostałą część składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/71/2007/PP
  Czy wartość świadczeń medycznych opisanych w niniejszym wniosku, wynikających z dwóch umów zawartej z Centrum Medycznym, zapewnionych pracownikom Spółki oraz innym upoważnionym osobom, stanowi przychód dla tych osób, a tym samym, czy Spółka ma obowiązek uwzględnić te świadczenia w podstawie obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/71/07/TS
  Jaka powinna być stawka VAT dla usług poradni psychologiczno-terapeutycznej udzielanych przez internet?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-164/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 23 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu "Modernizacja budynku Szpital ...
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-60/07/TM
  Czy opłacany przez Spółkę ryczałt za usługi zdrowotne medycyny pracy jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/962/24/07/JK
  Czy na gruncie art. 11 oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka powinna traktować tę część wynagrodzenia spółki medycznej , która uiszczana będzie bezposrednio przez Spółkę jako dochód pracownika ze stosunku pracy i na podstawie art. 31 w/w ustawy ?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-28/07/KK
  Pytanie Spółki z o.o. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczeń z tytułu opieki medycznej ponoszonej na rzecz swoich pracowników oraz członków ich rodzin w ramach stałego ryczałtu.
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/53/07
  Czy Podatnik w związku ze zmianą definicji kosztów (art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) musi wycenić koszty procedur medycznych wykonanych dla pacjentów w miesiącu obrotowym, którzy zostaną wypisani ze szpitala w miesiącu następnym po okresie rozliczeniowym?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/30/07/AN
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę, na opiekę zdrowotną członków Zarządu Spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy ?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/29/07/AN
  Czy wydatki ponoszone przez pracodawcę, którą jest spółka komandytowa na opiekę zdrowotną pracownika będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy, tj. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-84/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na dodatkowe dobrowolne świadczenia lekarskie ponoszone przez Spółkę na rzecz pracowników i członków ich rodzin?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/36/2007/MM
  Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach sprzętu rehabilitacyjnego służącego do świadczenia usług medycznych?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1-10/07
  Czy świadczenie usług fizjoterapeutycznych może być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-558/DEC/KW/07
  Dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla specjalistycznych usług medycznych.
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/07/PK
  Czy koszt usług medycznych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/07
  Czy zakład opieki zdrowotnej świadczący usługi medyczne zwolnione z podatku od towarów i usług ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług ujęty na fakturze za budowę dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych wykorzystywanego do świadczenia tych usług ?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/423-91/1/07
  dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Spółkę na zakup usług medycznych od dnia 01.01.2007 r.
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-5/07
  Do którego roku podatkowego należy zaliczyć przychód z usług medycznych wykonanych w 2006r., a wykazanych na rachunku wystawionym w lutym 2007 r. zgodnie z umową Narodowym Funduszem Zdrowia zawartą w 2007 r.?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-100/07/RM
  Czy wydatki na abonamenty medyczne uprawniające pracowników Spółki do uzyskania świadczeń medycznych u prywatnego dostawcy tej usługi są kosztami uzyskania przychodów? Abonament obejmuje świadczenia z zakresu medycyny pracy, profilaktyki, opieki rodzinnej i inne, np. hospitalizacja. Dostawca usług wystawia rachunki za usługi medyczne, a w wartości kwotę za wszystkie karty.
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/27/2007
  Czy koszty związane z obroną pracy doktorskiej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia w roku 2007 pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych ?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-7/07
  Czy w odniesieniu do nowej definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. prawidłowe jest zaklasyfikowanie usług pielęgniarskich świadczonych na rzecz NZOZ do działalności gospodarczej
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/5/88/2007
  Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych sklasyfikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasie 85.12.Czy ma obowiązek rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług?.
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR1/423-7/07/KK
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na usługi medyczne na rzecz dzieci pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/6/2007/PP
  Spółka zawarła z firmą świadczącą usługi medyczne umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników i ich dzieci. Czy należy uznać te świadczenia za przychody ze stosunku pracy ?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-24/07/PK
  Czy opłacanie usług medycznych na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-11/07/PK
  Czy kwota ryczałtu za świadczenia maedyczne po odjęciu kosztów obowiązkowej medycyny pracy (badań wstępnych, okresowych, po 30 dniach nieobecności w pracy) powinna być dodawana do przychodu każdego pracownika i opodatkowana?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/406-21/07
  Czy podatek naliczony wynikający zakupów sprzętu medycznego służącego do świadczenia usług zwolnionych z VAT podlega odliczeniu?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-9/07
  Czy usługi wykonywane przez ratownika medycznego w ramach umowy zawartej z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej będą uważane od 01.01.2007 r. za działalność gospodarczą (samozatrudnienie).
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1430/NP/443/2/07/MD
  Czy zakup aparatury medycznej niezbędnej do prowadzenia postawowej - statutowej działalności tj. świadczenia nieodpłatnych usług medycznych daje podstawę do odliczenia podatku VAT?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-128/06/PK
  Czy abonamenty medyczne dla zleceniobiorców podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PP/423-27/06/07
  Czy na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu wartość świadczeń zdrowotnych wykonywanych na rzecz pracowników naszej firmy?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-25/07/AP
  Kiedy powstaje przychód w przypadkach: 1. Klienci podpisują umowy okresowe (zazwyczaj minimum na rok) z ustaloną roczną opłatą ryczałtową za opiekę medyczną, podzieloną na raty (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) uiszczane z góry do określonego w umowie dnia. Spółka wystawia zgodnie z umową faktury określając okres świadczenia usług. Jeśli Klient nie ureguluje płatności, Spółka blokuje możliwość korzystania przez niego z usług i w przypadku niepowodzenia działań windykacyjnych, wypowiada umowę. 2. W celu korzystania z usług pakietowych zawierana jest umowa z pracodawcą, określająca warunki korzystania przez jego pracowników lub emerytów (czasami członków rodzin pracowników) z usług Spółki. Z osobami tymi nie są podpisywane dodatkowe umowy. Osoby te mają możliwość korzystania z usług dopiero od momentu opłacenia usług za określony okres.
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-55/07/AP
  Kiedy powstaje przychódu w przypadku podpisywania z Klientami Spółki umów okresowych (zazwyczaj minimum na rok), gdy okresy rozliczeniowe dotyczą dwóch różnych lat kalendarzowych, z ustaloną roczną opłatą ryczałtową za opiekę medyczną, podzieloną na raty (miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne) uiszczane z góry do określonego w umowie dnia. Spółka wystawia zgodnie z umową faktury określając okres świadczenia usług. Jeśli Klient nie ureguluje płatności, Spółka blokuje możliwość korzystania przez niego z usług i w przypadku niepowodzenia działań windykacyjnych, wypowiada umowę.
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/3/07, US.PDa-415/4/07
  Czy w związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej od stycznia 2007 roku, nadal będzie mogła pełnić usługi medyczne na rzecz S.w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i czy dochody z działalności gospodarczej (indywidualna działalność gospodarcza i udział w spółce cywilnej) będzie mogła opodatkować podatkiem liniowym ze stawką 19%?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/2/07
  Czy świadczenie usług medycznych - działalność wykonywana w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w oparciu o umowy zawierane z i na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. - należy potraktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą zgodnie ze znowelizowanym art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/217-57/06
  - "Czy umowa zawarta z NZOZ od 01 stycznia 2007 r. będzie nadal samozatrudnieniem" - "Czy będę mogła nadal na takich samych zasadach jak dotąd świadczyć usługi medyczne"
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/415/36/06
  1. czy - w świetle przepisu art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2007r. zgodnie z nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1588) - pomimo, iż wykonywane czynności tj. świadczenia medyczne przez podmioty wskazane jak wyżej w stanie faktycznym spełniają warunki określone w pkt 1-3 powołanego art. 5b ust. 1 czynności te, jeśli świadczone będą przez spółkę niemającą osobowości prawnej tj. spółkę partnerską lub cywilną nadal będą traktowane jako wykonywanie działalności gospodarczej przez te podmioty?, 2. czy odnośnie czynności przykładowo opisanych w stanie faktycznym, wykonywanych przez podmioty tam określone na rzecz szpitala należy uznać, iż nigdy nie zachodzi przesłanka opisana w art. 5b ust. 1 pkt 1 i tym samym czynności te należy traktować jako pozarolniczą działalność gospodarczą?, 3. czy powołane w art. 5b ust. 1 pkt 3 ryzyko gospodarcze wykonującego te czynności należy odnieść do ryzyka gospodarczego jakie ponosi podmiot w swojej całej działalności gospodarczej, czy należy wyłącznie każdorazowo ustalać, czy w danej konkretnej czynności wykonywanej z danym kontrahentem zachodzi takie ryzyko wykonawcy?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-71/06
  Czy nieodpłatne świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia w ramach działalności dobroczynnej (tzw. białe soboty) oraz na rzecz pracowników, udziałowców, członków zarządu Spółki i ich rodzin rodzi konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-635/06/BIK
  Czy środki otrzymane przez Instytut realizujący projekt badawczy, który nie ma konkretnego odbiorcy powinny być opodatkowane?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/125/2006/MM
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach dźwigu hydraulicznego dostosowanego do przewozu osób na łóżkach, wraz z montażem i wybudowaniem szybu windowego, dokonywanych dla potrzeb prowadzonej działalności w zakresie ochrony zdrowia?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-121-2/06
  Czy przewożenie pacjentów na dializę (stałe, w określonych dniach i godzinach) winno być traktowane jako"usługa medyczna"czy też jako przewozy regularne?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-84/06/ML
  Spółka ma wątpliwości, czy składki opłacane przez Spółkę z tytułu objęcia opieką medyczną pracowników stanowią przychód tychże osób ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku z tym Spółka jest zobowiązana pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-77/2/06/MJ
  Czy koszt pakietu rodzinnego usług medycznych świadczonych na rzecz członków rodziny pracownika ponoszony przez Spółkę stanowi przychód ze stosunku pracy tego pracownika?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-80/06/PK
  Czy wykupienie przez pracodawcę dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacanych w formie ryczałtu powoduje powstanie u tych pracowników przychodu?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-276-301/06/RM
  Czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Spółkę na podstawie umowy o udzielanie pracownikom świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy? Spółka otrzymuje od firmy M fakturę za obowiązkową i profilaktyczną opiekę zdrowotną medyczną i za tzw. ubezpieczenie rodzinne.
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4115-9/06
  Czy zatrudnienie w szpitalu na stanowisku asystenta oddziału ortopedii i traumatologii może uniemożliwiać prawo do opodatkowania 19% podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pomocy doraźnej w tym samym szpitalu?
 794. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407/94/06
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedlimitowych świadczeń medycznych, za które NFZ płaci dopiero w roku następnym po podpisaniu odpowiedniego porozumienia?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/RDP/4211/75/BS/2006
  Czy wartość faktury, wystawionej na podstawie zawartej z firmą medyczną umowy na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy, jak również wykonywanie badań lekarskich nie obowiązkowych, zależnych od bieżących potrzeb pracowników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą stanowi kwota abonamentu pomnożona przez ilość uprawnionych pracowników, będzie kosztem uzyskania przychodów dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Do faktury dołączona jest imienna specyfikacja pracowników. Wartość faktury uzależniona jest wyłącznie od liczby uprawnionych osób i jest stała, bez względu na to, czy uprawnieni pracownicy skorzystali w danym okresie rozliczeniowym z jakiegokolwiek świadczenia. Firma medyczna nie wystawia imiennych rachunków za skorzystanie z konkretnych usług przez konkretnych pracowników.
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-40/PIT/06
  Czy opłata za usługi medyczne opłacana w formie ryczałtu stanowi dla prokurenta Spółki nie będącego pracownikiem, przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-39/PIT/06
  Czy opłata za usługi medyczne opłacana w formie ryczałtu stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-45-132/06/AJ
  Czy wydatki Spółki na usługi medyczne na rzecz pracowników, będące częścią wynagrodzenia Spółki otrzymywanego za usługi marketingowe świadczone przez nią na rzecz innego podmiotu, stanowią koszt uzyskania przychodu (art.16 ust. 1 pkt 65)?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/06/PK
  Czy koszty świadczeń medycznych ponoszone przez pracodawcę w formie ryczałtu są przychodem pracownika?
 800. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406z-11/06/AK
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności biegłych sądowych działających na zlecenie policji prokuratury lub sądu.
 801. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406z-10/06/AK
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności biegłych sądowych działających na zlecenie sądu.
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-20/06/JK2
  Czy poniesiony wydatek może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/11/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, podatniczka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na nazwisko drugiego współwłaściciela fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponosi jako jego współwłaścicielka, zwracając drugiemu współwłaścicielowi przypadającą na siebie samą część poniesionych przez niego wydatków i któe wiążą się z osiąganiem przez podatniczkę w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-108-156/06/MP
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność statutową w zakresie świadczenia usług medycznych. Celem wsparcia działalności Szpitala z zakresu ochrony zdrowia darczyńcy przekazują mu darowizny: leki, sprzęt medyczny, rzeczy ruchome, np. komputer, monitor, drukarka, kuchenka mikrofalowa. Czy od otrzymanych darowizn należy odprowadzić podatek?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/74/2006/PP/443/31/2006
  Czy usługi wykonania badania klinicznego wynikające z umowy zawartej z frimą X są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, czy opodatkowane ?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/8/2006
  Czy prowadząc indywidualnie praktykę stomatologiczną w lokalu, którego Podatniczka jest współwłaścicielką i w którym drugi z współwłaścicieli także prowadzi indywidualnie taką samą działalność, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności, na podstawie sporządzonych dowodów wewnętrznych, część wydatków udokumentowanych wystawionymi na moje nazwisko fakturami VAT, z tytułu: - opłat za media (energia elektryczna, gaz) zużywane w całym lokalu i - wydatków na zakupu materiałów oraz usług koniecznych do remontu lub modernizacji całości lokalu, które ponoszę jako jego współwłaścicielka i któe wiążą się z osiąganiem przeze mnie w tym lokalu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych? Podatniczka wyjaśnia, że prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/443-17/IK/06
  Czy podlega zwolnieniu z podatku vat świadczenie usług karetką pogotowia?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/559/2006/ADB
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług zakupionych dla potrzeb pracowni fizjoterapii
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-167/05/AB/1
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszone na rzecz pracowników koszty świadczeń zdrowotnych nie wynikających z kodeksu pracy.
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/464/2006/ADB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego dla potrzeb pracowni fizjoterapii - czyli dla celów działalności nie opodatkowanej?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-17/06/23029
  Czy wydatki na wskazane we wniosku świadczenia medyczne, z których korzystają pracownicy Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów?
 812. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB 1/427-3/06/3
  Z przedstawionego przez Z. stanu faktycznego wynika, iz ma podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczen medycznych. Z. często wykonuje w/w usługi ponad lmit ustalony w umowie z NFZ i nie otrzymuje z Funduszu z tego tytułu refinansowania. W związku z tym Z. zwrócił sie o udzielenie informacji czy stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość usług medycznych wykonanych przez niego ponad limit wynikający z umowy z NFZ oraz czy wydatki poniesione w zwiazku z wykonaniem tych usług medycznych można uznać za koszty uzyskania przychodów.
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-121/05/ML
  Czy w przypadku opłacania przez Spółkę za świadczenia medyczne fimie medycznej ryczałtem, korzystanie przez pracowników z tych świadczeń medycznych będzie wiązało się z uzyskiwaniem przychodów ze stosunku pracy przez tych pracowników?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/005-3/06
  Czy w 2006 roku obroty z tytułu usług medycznych świadczonych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należy rejestrować przy zastosowaniu kasy fiskalnej?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: V/005-8/05/BA
  Czy usługi medyczne korzystają ze zwolnienia od podatku VAT jako wymienione pod poz. 9 (PKWiU ex 85) w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, czy też podlegają opodatkowaniu stawką podatku 7%, jako wymienione pod poz. 152 (PKWiU ex 85) w załączniku nr 3 do tej ustawy ?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/7/06
  Do jakiego źródła przychodów nalezy klasyfikować przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług medycznych?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-125/05
  1. czy wydawanie opinii w charakterze biegłego sądowego, na zlecenie sądu, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest to czynność, która nie jest uznawana za działalność gospodarczą wykonywaną samodzielnie, a więc nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, 2. czy Wnioskodawca jest zobowiązany do odprowadzania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług polegających na wydawaniu opinii w charakterze biegłego sądowego, na zlecenie sądu, w przypadku gdy wartość sprzedaży tych usług przekroczy kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 10.000 euro, 3. czy w przypadku, gdy wartość sprzedaży z tytułu wykonywania czynności na zlecenie sądu, w charakterze biegłego sądowego przekroczy kwotę 10.000 euro Wnioskodawca będzie zobowiązany również odprowadzać podatek VAT od wykonywanych usług z zakresu opieki zdrowotnej sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 85.12.12-00.00 oraz 85.13.1
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P. 443-49/05
  Czy w przypadku prowadzenia kilku rodzai działalności gospodarczej, przy równoległym prowadzeniu prywatnej praktyki lekarskiej, prawidłowym jest zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% w stosunku do wszystkich działalności ?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-54/PIT/05
  Czy opłaty za opiekę medyczną, świadczoną na rzecz członka Zarządu, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-101/05/KK
  pytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów abonamentu medycznego nabytego dla pracowników i członków ich rodzin
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/381/56/05/JK/3
  Czy abonament za usługi medyczne dla dyrektorów i kierowników podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/PP/4210/1518/2005
  Czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na świadczenia zdrowotne dla pracowników i ich rodzin, opłacane jednostce świadczącej usługi medyczne - w formie ryczałtu .
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-67/05
  Czy usługi medyczne zakwalifikowane pod symbolem PKWiU 85.12.12. (konsultacje i leczenie prowadzone przez chirurgów i innych lekarzy specjalistów) są zwolnione z podatku od towarów i usług, czy opodatkowane stawką 7% wg załącznika nr 3 do ustawy gdzie pod poz. 152 zostały wymienione - "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku".
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/443-67/05
  Czy usługi medyczne zakwalifikowane pod symbolem PKWiU 85.12.12. (konsultacje i leczenie prowadzone przez chirurgów i innych lekarzy specjalistów) są zwolnione z podatku od towarów i usług, czy opodatkowane stawką 7% wg załącznika nr 3 do ustawy gdzie pod poz. poz. 152 zostały wymienione -" usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - wyłącznie świadczone przez instytucje , których usługi te nie są zwolnione od podatku".
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-81/05/PK
  Czy w wyniku zwrotu osobom fizycznym kosztów usług medycznych do świadczenia których zobowiązała się spółka powstaje przychód u osób fizycznych?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US II-443/108/05
  Czy jest zobowiązana do rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sytuacji, gdy udział obrotów z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób fizycznych ubezpieczonych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również osób fizycznych nieubezpieczonych, z pominięciem umów z NFZ, stanowi 84,57% całości obrotów Jednostki oraz jakie usługi należy uwzględnić do obliczenia proporcji wynikającej z § 3 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-282/299/05/MC
  Spółka pyta o moment powstania przychodów podatkowych i potwierdzenia czy sposób postępowania Spółki jest prawidłowy w sytuacji gdy klienci wpłacają do Spółki pieniądze na objęcie ochroną medyczną za kilka miesięcy z góry.
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/95/2005/IW
  Czy Usługi biegłego z zakresu patomorfologii wykonywane na zlecenie prokuratury, sądów i policji podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie załącznika nr 4 poz. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-163/05/ABS
  Świadczę usługi w zakresie psychologii i psychoterapii, sklasyfikowane według PKWiU w grupowaniu 85.14.13. Moim zdaniem świadczone usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-250/280/05/MC
  czy na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o p.d.o.p. koszt przekazywania tytanowych głowic wielokrotnego użytku oraz pęset dostarczanych przez XXX przy zakupie określonej partii soczewek przez klientów, jako element warunkujący przyjęcie oferty przez klientów - stanowi dla Spółki w pełni odliczalny k.u.p.
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII.415/13/05
  Funkcjonariusze celni (pracownicy służby cywilnej), pełniący służbę zarówno na przejściach granicznych jak i w komórkach organizacyjnych Izby Celnej i jej podległych Urzędach Celnych są szczególnie narażeni zakażeniem wirusem ptasiej grypy. Z tego powodu Izba Celna finansuje na rzecz funkcjonariuszy celnych (pracowników służby celnej) szczepienia ochronne, które są podstawową metodą w profilaktyce. Do ceny zakupu szczepionki Ośrodki Medycyny wliczają koszt usługi związany z badaniem oraz wykonaniem szczepienia. Niezbędne środki na sfinansowanie powyższych szczepień oraz wyposażenia w środki ochrony osobistej zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów. Czy powyższe świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-869/05/FD
  Czy dochody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, gdy zmianie uległ zakres i rodzaj czynności, można opodatkować podatkiem liniowym?
 833. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-29/05/z
  Czy podatnik prawidłowo w rocznym zeznaniu podatkowym za 2004r. odliczył od dochodu równowartość swoich usług medycznych świadczonych na rzecz Przychodni Onkologicznej jako darowiznę poczynioną na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą w sytuacji, gdy jego usługi medyczne zostały wycenione przez ww. Parafię i ich wartość potwierdzona została stosownym zaświadczeniem?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-175/05/AW
  Zdaniem Strony, ponieważ badanie sądowo psychiatryczne jest badaniem klinicznym nie powinno być objęte podatkiem VAT. W świetle bowiem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85.12) zwolnione są od podatku od towarów i usług.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/33/2005
  Czy podatek naliczony wynikający z faktur za usługi remontowo budowlane pomieszczeń, w których świadczone są usługi w zakresie ochrony zdrowia podlega odliczeniu?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-157/05
  Jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane niżej wymienione uslugi:1. ratownictwa medycznego wykonywane przez ratowników WOPR i ratowników medycznych?.2. masaże lecznicze przez fizjoterapeutów?.3. odnowy biologicznej, obsługi solariów i gabinetów kosmetycznych?.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/40/05
  Czy wykonując usługi w zakresie ortodoncji sklasyfikowane symbolem PKWiU 83.13.11-00.00 czynny podatnik VAT może skorzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług?
 838. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3-4231-46/05
  Czy jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i jednocześnie spółka z o. o. mającą w statucie ochronę zdrowia podlega przedmiotowemu zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) oraz czy dochody uzyskane z dodatkowej działalności handlowej artykułami medycznymi i niemedycznymi oraz dochody z najmu przeznaczane na działalność statutową korzystać będą również ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 839. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-57/05/MB
  czy prezentowane przez P.P. stanowisko w sprawie kwalifikowania wydatków dotyczących usług medycznych świadczonych przez przychodnie przyzakładowe zarówno na rzecz pracowników P.P., jak i na rzecz odbiorców zewnętrznych jest prawidłowe?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-490/05/KB
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania wydawania leków na oddziały innego szpitala oraz partycypacji w kosztach prowadzenia apteki szpitalnej.
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-21/05
  Czy nieodpłatne świadczenia medyczne wykupione dla pracowników i opłacane w formie ryczałtu, do których pracodawca nie jest zobowiazany przepisami kodeksu pracy lub innych ustaw nie stanowią przychódów pracownika i nie podlegają opodatkowaniu?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-0040/05
  Czy podatniczka może opodatkować przychody osiągnięte w 2004r. z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/RM/436/art.14a/209/8/2005
  Czy w przypadku uiszczenia przez Fundację, na rzecz placówki medycznej, określonej kwoty pieniężnej tytułem zapłaty za usługę rehabilitacyjną wykonaną przez tą placówkę na rzecz określonej osoby fizycznej (podopiecznego fundacji), dochodzi do powstania zobowiązania podatkowego, a jeśli dochodzi to czy jest to zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn, jeżeli zapłata następuje na podstawie faktury vat wystawionej przez placówkę medyczną na rzecz Fundacji?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/31/05
  Czy do świadczonych usług paramedycznych (PKWiU 85.14.13) możliwe jest zastosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/74/PDI/423/20/2005
  Czy jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i jednocześnie spółka z o. o. mającą w statucie ochronę zdrowia podlega przedmiotowemu zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15.02 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) oraz czy dochody uzyskane z dodatkowej działalności handlowej artykułami medycznymi i niemedycznymi oraz dochody z najmu przeznaczane na działalność statutową korzystać będą również ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/24/05
  Jestem zatrudniony w szpitalu jako lekarz radiolog, a jednocześnie w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi w zakresie prywatnego gabinetu RTG. Usług tych nie wykonuję jednak dla mojego pracodawcy. Czy w tych warunkach mogę od dochodów z działalności gospodarczej opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki liniowej - 19%?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-107/05
  Czy usługi prowadzone przez Bank Nasienia, świadczone przez Bank Nasienia polegające na pozyskiwaniu nasienia od dawców, przechowywaniu nasienia, zakupie i sprzedaży nasienia ludzkiego dla klinik i gabinetów ginekologicznych podlegają opodatkowaniu i według jakiej stawki ?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-59/05/MI/41375
  Czy nieodpłatne świadczenie swoim pracownikom i ich rodzinom zakupionych usług medycznych stanowi czynność objętą regulacją ustawy o podatku od towarów i usług?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/22/05
  Czy do opisanej sytuacji Prywatny Gabinet Okulistyczny stanie się podatnikiem podatku VAT po rozpoczęciu sprzedaży opodatkowanej, czy dopiero po przekroczeniu kwoty obrotu 10.000 euro tyt. sprzedaż soczewek kontaktowych?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-21/05
  W którym momencie powstanie przychód z tytułu wykonania ponadlimitowych usług medycznych, jeśli zapłata za nie następuje w natępnym roku podatkowym?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-60/05/DR/38894
  1. Czy obrót osiągany z tytułu wykonanych usług medycznych winien być rejestrowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej? 2. Czy zbiorcza wartość sprzedaży za dany dzień może być ewidencjonowana za pośrednictwem kasy raz na koniec dnia lub raz w tygodniu? 3. Czy musi być prowadzona ewidencja sprzedaży usług medycznych za pośrednictwem kasy rejestrującej?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-36/05
  Czy ewidencjonowanie przychodów uzyskiwanych przez Podatnika z tytułu świadczenia usług medycznych (PKWiU 85) może być dokonywane bez zastosowania kasy rejestrującej?STANOWISKO PODATNIKA: W powyższej sytuacji zdaniem Podatnika należy zastosować następujące przepisy prawa podatkowego: §2 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z Nr 273,poz.2706)
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/05
  Czy lekarz rodzinny prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych może od 1.01.2005 r. wybrać zwolnienie od podatku od towarów i usług, jeżeli od utraty zwolnienia minęły 3 lata, a obroty za 2004 r. nie przekroczyły równowartości 10.000 euro?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP 423-11-05-BA-10237
  Czy pracodawca opłacający w formie ryczałtu profilaktyczną opiekę medyczną dla swoich pracowników może zaliczyć takie wydatki do kosztów uzyskania przychodów?
 855. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443-153/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa oraz układania diet dla pacjentów Poradni. Poradnictwo realizowane jest zarówno poprzez konsultacje osobiste jak też poprzez konsultacje za pośrednictwem internetu. Usługi realizowane są także poprzez pełnienie roli dietetyka w firmach współpracujących z Poradnią np. w klubach fitness (wtedy rozliczenie następuje z firmą a nie klientem indywidualnym). Firma także odpłatnie udostępnia pacjentom Poradni aplikacje internetowe on-line umożliwiające samodzielną kontrolę i ocenę prawidłowości stosowanej diety oraz umożliwiającej układanie właściwej diety samodzielnie przez pacjenta. Poza tym w ramach prowadzonej działalności prowadzi Pani wykłady na konferencjach prasowych producentów żywności oraz szkolenia z zakresu żywienia i dietetyki dla kobiet w ciąży w szkołach rodzenia, osób uprawiających sport w klubach fitness. W ramach wykonywanej działalności pisze Pani również artykuły dla prasy i producentów żywności oraz publikacje (np. broszury) dotyczące dietetyki i zdrowego żywienia. Udziela Pani również konsultacji merytorycznych oraz dopracowuje materiały informacyjne i promocyjne dotyczące wartości odżywczej różnych produktów spożywczych na zlecenie ich producentów. W związku z powyższym wystąpiła Pani z zapytaniem, czy usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85.14.13-00 podlegają zwolnienie od podatku od towarów i usług? Na tle takich okoliczności konstytuuje Pani stanowisko, iż wykonywanie porad dietetycznych w swojej poradni czy też za pośrednictwem internetu osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej klienta podlega zwolnienie od podatku od towarów i usług, świadczenie usług polegających na konsultacji dla firm, pisanie artykułów do prasy oraz artykuły promocyjne dotyczące zdrowego żywienia podlegają opodatkowaniu według stawki 22% natomiast wykłady i szkolenie z zakresu żywienia i dietetyki (80.42) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/05
  Czy za usługę medyczną polegającą na wykonywaniu okularów korekcyjnych na zamówienie (symbol PKWiU 33.40.1) może zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 7% wpisując jako podstawę prawną do faktury załącznik nr 3 poz. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.)?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/121/Z/K/05
  Trzech pracowników w związku z odbyciem podróży do Chin zostało zaszczepionych przeciwko żółtaczce, wydatek został poniesiony przez pracodawcę. Czy w/w świadczenie stanowi przychód pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/2/2005
  Jednostka świadczy usługi m.in: w zakresie badań mikrobiologii i parazytologii lekarskiej takie jak:- diagnostyka w kierunku Salmonella - Shigella,- posiew moczu, nosa, ucha itp.,- posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,- serodiagnostyka chorób zakaźnych,- diagnostyka chorób pasożytniczych,- badania wirusologiczne,- badania sporali, inne usługi medyczne jak pobieranie krwi i wydawanie wyników - zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi, zgodnie z PKWiU do grupy 85.14.16-00.00 "Usługi świadczone przez laboratoria medyczne".- Szczepienia ochronne - PKWiU 85.14.18-00.00 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane"Czy ww. usługi są objęte zwolnieniem z VAT?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-13/05
  SP ZOZ w Wieruszowie w dniu 30 września 2004r. zawarł z Zarządem Powiatu w Wieruszowie umowę o dofinansowanie ze środków PFRON, robót polegających na likwidacji barier architektonicznych w obiekcie Szpitala, mającym służyć rehabilitacji mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Zgodnie z zawartą umową Powiat, w ramach przyznania środków nie może uwzględnić podatku VAT, w przypadku gdy Beneficjent jest płatnikiem podatku VAT, a usługi będące elementem dofinansowania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku naszego wniosku informujemy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT z tytułu wykonywania innych czynności ( nie medycznych ), natomiast usługi będące elementem dofinansowania są sklasyfikowane w PKWiU z oznaczeniem działu 85 i są zwolnione z podatku VAT. Czy w związku z powyższym, SP ZOZ jako nabywcy usługi w postaci wykonywanych robót, będzie przysługiwało prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT z tytułu nabycia usługi?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 00-0/1-10/05
  Czy można świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz swojego aktualnego pracodawcy?
 861. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-422/04/MS
  Podatnik świadczy w Polsce usługi medyczne, których beneficjentami są pacjenci z innych niż Polska krajów Unii Europejskiej, przy czym kosztami tych usług Podatnik obciąża towarzystwa ubezpieczeniowe mające siedzibę w innych niż Polska państwach Wspólnoty. Czy na fakturach dokumentujących przedmiotowe usługi wystawianych dla towarzystw ubezpieczeniowych z innych państw Unii Europejskiej, Podatnik musi zamieszczać numery identyfikacji podatkowej tych towarzystw ubezpieczeniowych ?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-8/14a/05/KC
  Jaką stawką podatku od towarów i usług podlga opodatkowaniu świadczenie usług fizykoterapii?
 863. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-309/04
  Czy wydatki na usługi medyczne poniesione na rzecz członków zarządu stanowią koszty uzyskania przychodów?
 864. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR-005/55/04
  Czy usługi medyczne prowadzone w ramach prywatnego laboratorium medycznego podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 865. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPŁ/423-146/04/GK
  Czy opłata dokonywana w formie abonamentu za usługi medyczne oferowane pracownikom przez zakład pracy w związku z umową zawartą z przychodnią lekarską - jest dla pracowników przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 866. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/NUR2/443-516/04/PD
  czy usługa sterylizacji narzędzi jest zwolniona od podatku od towarów i usług
 867. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 72/ROP1-694/ID/04
  Czy, działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 665 ze zm.) Spółka może zaliczać w całości wydatki ponoszone na zakup kart medycznych od firmy xxx do kosztów uzyskania przychodów.
 868. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII/443/31/04
  Jakie kwoty należy brać przy ustaleniu limitu, którego przekroczenie zobowiązuje do ewidencji na kasie fiskalnej?
 869. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/87/04
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług optycznych oraz produkcji instrumentów optycznych, jestem podatnikiem VAT. Jako wytwórca wyrobów medycznych realizuję zamówienia na wykonanie okularów korekcyjnych, ochronnych i przeciwsłonecznych. Mam problem ze stosowaniem właściwej stawki dla tych wyrobów. Zgodnie z treścią zał. Nr 3 poz.106 do ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, towarami opodatkowanymi stawką podatku w wysokości 7% są wyroby medyczne (bez względu na symbol PKWiU) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium RP. Natomiast wyrób medyczny definiowany jest jako narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu, wyłączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu m.in. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób (…) na podstawie art.3 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz.896). Tak więc okulary korekcyjne, ochronne i przeciwsłoneczne spełniają cechy wyrobu medycznego i mogę stosować stawkę obniżoną - 7%. Czy w świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego, wyroby medyczne należy opodatkować stawką 7%.
 870. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/63/04
  Czy jednostka wykonując usługi medyczne sklasyfikowane według PKWiU jako usługi świadczone przez przychodnie i praktyki lekarskie 85.12 oraz usługi w zakresie zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.14.18 korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r.?
 871. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DV-II-443-80-2/04
  Placówka realizuje świadczenia medyczne polegające na zaopatrywaniu pacjentów w aparaty słuchowe, udzielaniu konsultacji i dostosowuje aparaty słuchowe oraz wkładki douszne do potrzeb pacjenta - jak podała, zaklasyfikowane do grupowania PKW i U ex 85 i ma wątpliwości czy z tytułu świadczenia tych usług jest podatnikiem podatku VAT, czy podatnikiem VAT winien być Oddział Polskiego Związku ….
 872. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/176/2004/JWN
  Czy świadczenie usług w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej, które to usługi zaliczane są do usług medycznych jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
 873. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/005/2/488/04
  Jak należy opodatkować czynność wydania specyfikacji przetargowych przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej?
 874. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS-WP-413/1228/04
  Czy wydatki na pokrycie kosztów usług stomatologicznych świadczonych na rzecz pracowników stanowi dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 875. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1324/04/EJ/734
  Przedmiotem pytania zawartego w w/w piśmie Podatnika jest zastosowanie przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez niego usług.Podatnik wykonuje usługi polegające na wykonywaniu specjalistycznych badań lekarsko-diagnostycznych na rzecz sądów i prokuratur, policji i innych podmiotów i osób fizycznych.
 876. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/179/2004[br]RO/436/179/1/2004
  1) Czy zakup usług obcych w celu dowozu pracowników do i z pracy dofinansowanych do biletów pracowniczych przez zakład w wysokości 60% jest przekazaniem usługi związanej z prowadzoną działalnością i nie podlega VAT ? 2) Czy usługi medyczne zakupione dla pracowników, które nie są przewidziane przepisami prawa pracy (dodatkowe) są przekazaniem usługi nie związanej z prowadzoną działalnością i podlegają VAT ? 3) Czy zakupy związane z reprezentacją i reklamą (kawa, herbata, soki, ciastka), w sytuacji, jeżeli podatek VAT został odliczony należy opodatkować VAT (faktura wewnętrzna) ?
 877. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-101-1-GK/04
  Jednostka świadczy usługi medyczne m.in. dla osób fizycznych posiadających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej,usługi są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,nabywcą usługi jest ********************** z siedzibą w Warszawie,płatnikiem i odbiorcą faktur VAT jest Opolski Oddział *****************. Wątpliwości dotyczą prawidłowości wystawiania faktur VAT dokumentujących ww. czynności, a w szczególności konieczność umieszczania na fakturach Numeru Identyfikacji Podatkowej nabywcy, poprzedzonego przedrostkiem "PL".
 878. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-37/ZP/443-94/04/KO
  Podatnik wystąpił z zapytaniem w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji oraz wysokości stawki podatku VAT na usługi medyczne, sklasyfikowane ex 85?
 879. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-8/04
  Na co dzień przedstawiam wiadomości w lokalnej telewizji. Wymagana jest ode mnie dobra prezencja, Dbanie o wizerunek związane jest z różnymi kosztami, które muszę ponosić między innymi opłaty za usługi stomatrologiczne. Czy do kosztów uzyskania przychodu mogę zaliczyć usługę stomatologiczną?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!