Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


świadectwo homologacji

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1259/110/RSz
  prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe odnośnie pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego przejętej przez nowy podmiot gospodarczy
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-269/11-4/IR
  Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT wynikającej z faktury z tytułu zakupu w grudniu 2010 r. samochodu marki SEAT posiadającego świadectwo homologacji na samochód ciężarowy o ładowności powyżej 500 kg, wykazując jego zakup w złożonej deklaracji podatkowej za I kwartał 2011 r. (czyli w następnym okresie rozliczeniowym).
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-100/11-3/BD
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu FORD o ładowności 561 kg.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-16/11-2/AW
  Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-655/10-5/KB
  1. Czy dopuszczalnym jest odliczenie przez Spółkę całości podatku VAT od zakupu wyżej wymienionych Samochodów o ładowności 540 kg, zakupionych w marcu 2010?2. Czy dopuszczalne jest odliczenie przez Spółkę całości podatku VAT od zakupu paliwa używanego do napędu powyżej opisanych samochodów?3. Jakie ewentualnie dodatkowe kryteria powinna spełniać Spółka i jakie dokumenty posiadać aby było możliwe odliczenie całości podatku VAT przy zakupie samochodów i zakupie paliwa do ich napędu?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-196/10-4/AO
  Dot. odliczenia całości podatku od towarów i usług naliczonego od opłaty leasingowej samochodów z homologacją ciężarową
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-958/09-2/IG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od zakupionego samochodu?Czy jako podatnik VAT wnioskodawca ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od zakupionego paliwa do tego samochodu?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1191/09-2/MT
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od opłat za dzierżawę samochodu i od paliwa do samochodu?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-659/09/PH
  W zakresie odliczenia podatku od zakupionego paliwa do napędu samochodów nieposiadających homologacji producenta.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-863/09-4/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodu oraz zakup paliwa
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-968/09-4/ISN
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku od opłat za dzierżawę samochodu i od paliwa do samochodu.?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-461/09-2/BS
  Kryteria, dokumentacja i dopuszczalność odliczania podatku VAT od zakupu samochodów ciężarowych oraz paliwa.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-389/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego od paliwa do samochodu posiadającego homologację ciężarową wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (po wyroku ETS).
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-210/09-3/MM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu w/w pojazdu?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-172/09-5/GZ
  Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego, który zostanie przerobiony i będzie sprzedawany jako samochód ciężarowy, tzw. "z kratką"
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008r. (data wpływu 03.03.2008r.), uzupełniony w dniu 17.04.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym -jest prawidłowe.W dniu 03.03.2008r wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 17. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4210-18/06/Int
  Czy zmiana homologacji samochodu z ciężarowego na osobowy, która odnotowana zostanie również w dowodzie rejestracyjnym pozbawi podatnika prawa do stosowania metody degresywnej amortyzacji od dnia zmiany homologacji i czy będzie skutkowała koniecznością korekty dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną ?
 18. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/037/06
  Czy pojazdy w rozumieniu zapisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 86 ust. 4) mogą być klasyfikowane jako z jednym rzędem siedzeń i w związku z tym podlegać pełnemu odliczeniu VAT?
 19. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-5/2006
  Czy w związku ze zmianą przeznaczenia pojazdu będącego przed dniem 1 maja 2004r samochodem ciężarowym ( "z kratką" oraz ograniczeniem ilości przewożonych osób do 4), który w świetle nowej ustawy o VAT jest samochodem osobowym, dokonanie przebudowy na samochód osobowy (bez "kratki" oraz przeznaczony do przewozu 5 osób) będzie istniała konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT.
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-15/06
  Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka uprawniona jest do gromadzenia kosztów na koncie typu "tworzenie wartości niematerialnych i prawnych" z tytułu badań homologacyjnych oraz amortyzacji tych kosztów w okresie 5 lat od momentu otrzymania świadectwa homologacji ?
 21. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-29/06
  Czy prawidłowe jest wpisywanie podatku naliczonego do pozycji przewidzianych dla środków trwałych w deklaracji VAT-7, w przypadku wydatków poniesionych z tytułu badań homologacyjnych nowych produktów (naczep, przyczep) ?
 22. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_1_06_P
  Czy istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji VAT -7 i skorygowania podatku naliczonego od zakupionego paliwa, w związku z uzyskaniem wyciągu ze świadectwa homologacji samochodu?
 23. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/168/2005
  Czy w przypadku przerejestrowania samochodu "ciężarowego" (na podstawie świadectwa homologacji) na samochód osobowy przed upływem 12 m-cy od daty zakupu, należy skorygować kwotę podatku VAT odliczonego przy zakupie tego samochodu ?
 24. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-54/05/WI
  Podatnik w 1999r. zakupił samochód marki Honda Civic posiadający "homologację ciężarową". Przy zakupie samochodu skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Spółka wskazuje, że przedmiotowy samochód jest i nadal będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, jednak zamierza zdemontować "kratkę", co spowoduje zmianę homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy. W związku z tym pyta czy zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy spowoduje konieczność skorygowania dokonanego odliczenia podatku VAT.
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/05
  Czy pomimo braku świadectwa homologacji można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących opłatę wstępną, raty leasingowe oraz zakup paliwa, związanych z użytkowaniem, na podstawie umowy leasingu, samochodu ciężarowego marki IVECO?
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-64/05
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym w lipcu 2005 r. zakupem samochodu marki "Toyota Land Cruiser", dla którego wystawiono świadectwo homologacji zawierające m.in. takie dane jak dopuszczalna ładowność 860 kg oraz liczba miejsc 5, który do momentu nabycia był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego?
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1021_POS_54_54_80 (US.III/443/38/05/AO
  - Czy od dnia 01 maja 2004 r. powinien być odliczony podatek od towarów i uslug zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego?- Czy można uzyskać zwrot podatku za okres 01.05.2004 r. do 30.08.2005 r. od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego?
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/05
  Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywania w okresie od 1 maja 2004 r. do sierpnia 2005 r. paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów ciężarowych marki Opoel Combo GL oraz Renault Rapid w sytuacji, gdy nie jest on w posiadaniu świadectw homologacji tych samochodów?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/05/P/59/05
  - Czy do określenia parametrów zastosowanych we wzorze wynikającym z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) można użyć danych, które są Panu znane, np. dane wynikające z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Czy choć nie posiada Pan świadectwa homologacji na samochody ciężarowe można odliczać podatek VAT od zakupionego do nich paliwa (dotyczy okresu od 01.05.2004 r. do 21.08.2005 r.) ?
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-2845/KW/05
  Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych, do których podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 31. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/97/05
  Czy w przypadku zakupu samochodu osobowego udokumetowanego fakturą zakupu bez określonej ładownosci ma prawo doliczyć 50% kwoty podatku określonej w fakturze (nie więcej niż 5 000 zł) od nabycia samochodu o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż okreslona wg wzoru zapisanego w ustawie?
 32. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/199/05
  Czy możliwe jest dokonanie odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodów nie posiadających świadectw homologacji, ani decyzji zwalniającej z obowiązku posiadania takiego świadectwa ?
 33. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/161/05
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tyt. nabycia paliwa do użytkowanego w firmie środka transportu w sytuacji, gdy brak jest świadectwa homologacji na ten samochód ?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/60/2005/BR
  Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 35. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/189/AF/05
  Podatnik nabył za gotówkę samochód ciężarowy marki Seat Ibiza o poj. 1400 cm, o dopuszczalnej ładowności 501 kg. Czy słusznie odlicza podatek VAT naliczony od zakupu paliwa do swego samochodu?
 36. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-814/04/I
  Samochod Star rok prod. 1977 i Jelcz rok prod. 1986, które używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dwodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochod ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 37. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-813/04/I
  Samochód Renault Trafic rok prod 1981 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 38. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-812/04/I
  Samochód Żuk rok prod. 1987 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg. którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 39. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-750/04/I
  W dniu 10.09.2004 r. dokonałem nabycia autobusu Mercedes 312 D z dwudziestoma miejscami siedzącymi dla pasażerów łącznie z kierowcą. Na ten samochód nie posiadam świadectwa homologacji. Uważam, że ten samochód spełnia wymogi art. 86 ustawy o VAT i daje mi możliwość odliczenia całego podatku VAT od nabycia pojazdu ja też zakupionego paliwa.
 40. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/128/05
  Podatnik pyta czy jest uprawniony do odliczenia całości podatku, wykazanego w fakturach VAT dokumentujących zarówno nabycie pojazdu ciężarowego dostosowanego do przewozu osób, jak też zakup paliwa wykorzystywanego do jego napędu?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443/04/05
  Czy mogę wykazać do odliczenia w deklaracji zapłacony podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu w postaci samochodu Ford Transit (skrzyniowego)?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/440-131/14a/05/MŚ
  Czy dokonując zakupu paliwa (oleju napędowego) do samochodu marki Ford Transit 2,5 diesel Furgon wyprodukowanego w 1996 r. o masie całkowitej 1680 kg, maksymalnej ładowności 832 kg oraz dopuszczalnej masie całkowitej 2440 kg., Podatnik będzie posiadał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w fakturze dokumentującej jego zakup. Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji dla tego pojazdu.
 43. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-4430/48/05
  Czy przysługuje mi prawo do rozliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości przy nabyciu przedmiotowego pojazdu oraz przy zakupie paliwa silnikowego do napędu samochodu Opel Movano na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku od towarów i usług?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/2/443-59/p/MCz/05
  1. Czy Spółka ma możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupionego paliwa konkretnie w dniu 22 sierpnia 2005 r. (i dalej po tym dniu), tj. w dniu wejścia w życie przepisów zmieniających kwalifikacje i definicje samochodów na potrzeby podatku VAT w sytuacji, gdy obowiązkowy termin przeglądu samochodu przez stację kontroli pojazdów przypada na dzień późniejszy niż wejście w życie przepisów, np. termin przypada na dzień 15 września 2005 r.? 2. Przedmiotowe samochody wykorzystywane są do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT.
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-59/05
  Czy zmiana świadectwa homologacji samochodu ciężarowego na osobowy wpłynie na wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/44/2/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 47. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 62/05
  Organy podatkowe w świetle zebranego materiału dowodowego miały prawo rozstrzygające znaczenie przypisać świadectwu homologacji, że mimo innego wpisu w dowodzie rejestracyjnym zakupiony samochód był samochodem osobowym.
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/24/05/DD
  Czy podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej zakup samochodu marki Mercedes o ładowności 1.300 kg (5 miejsc siedzących) oraz paliwa do tego samochodu. Na w/w samochód podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 49. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.2-448/I/160/04
  Czy w świetle obowiązującej ustawy VAT art. 88 pkt 1 ust 3. W odniesieniu do art. 3 i 5 po 20.04.2004r. podatek VAT naliczony podlega odliczeniu, pomniejszeniu o podatek VAT należny z tytułu zakupu paliw do samochodow, na które obecnie brak jest świadectw homologacji jak również decyzji zwalniającej z posiadania tych świadectw.
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-176/IV/2005/DB
  Czy dokumenty inne niż wyciąg ze świadectwa homologacji, z których wynika, iż jest to samochód ciężarowy, dają Podatnikowi prawo do pełnego odliczenia podatku VAT?
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/38/05
  Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu samochodu oraz przy zakupie paliwa do przedmiotowego samochodu.
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/43/05
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji, jeśli ze zgromadzonej dokumentacji bezspornie wynika, że jest to samochód ciężarowy?
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/26/1/05
  Czy kupując samochód ciężarowy z homologacją i po przerobieniu go na autobus należy mi się odliczenie VAT-u naliczony z faktury zakupowej w całości?
 54. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/1107/AF/04
  Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z zapytaniem czy od samochodów ciężarowych posiadających homologację, w której określono ładowność pojazdów 1543 kg oraz liczbę i rozmieszczenie siedzeń 3, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliw silnikowych.Samochody ciężarowe zostały zakupione przed 01 .05. 2004 r. i są wykorzystywane przez podatnika do przewozu osób. W przedmiotowych pojazdach dokonano ponadto przeróbek polegających na wstawieniu dodatkowo trzech rzędów foteli. Po zakończonych modernizacjach samochody zostały poddane ekspertyzom rzeczoznawcy i po rejestracji otrzymały nowe dowody rejestracyjne.
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/33/05
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu marki MERCEDES-BENZ VITO nie posiadającego świadectwa homologacji?
 56. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407/14-14/05/IW
  Odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodów.
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/52/05
  Czy od zakupionego motocykla, który użyty będzie do prowadzonej działalności gospodarczej - usługi budowlano-remontowe, służyć będzie prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/43/2005/GT
  Czy można obnizyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu oleju napędowego do samochodu nieposiadającego świadectwa homologacji, w wypadku gdy z dowodu rejestracyjnego wynika, że jest to samochód ciężarowy uniwersalny, o ładowności 2.400 kg i liczbie miejsc 2?
 59. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407/14-30/05/IW
  D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a/ w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U.Nr 8 z 2005 r., poz. 60/ oraz art. 86 ust. 3 - 5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ po rozpatrzeniu zażalenia - wniesionego w dniu 05.04.2005 r. przez Pana Grzegorza K. - na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 22.03.2005 r. znak: US.42.TP/443-570/05 uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 03.03.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia uchylić w/w postanowienie N ...
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0056/05/JW
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów ciężarowych wyprodukowanych w roku 1983 i 1992, w sytuacji gdy nie posiada świadectw homologacji tych pojazdów? Czy podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT już za I kwartał 2005 r. (podatek VAT rozliczany kwartalnie) oraz czy może skorygować rozliczenia podatku naliczonego za poprzednie miesiące, w których nie posiadał ww. dokumentów?
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/51/147/2005
  Czy można odliczyć podatek VAT od faktur dokumentujących zakup paliwa do następujących samochodów ciężarowych, które nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji: 1.Mercedes - Benz 809, 2 siedzenia, ładowność 4280, 2.Mercedes - Benz 841, 3 siedzenia, ładowność 2730, 3.Mercedes - Benz 611, 2 siedzenia, ładowność 1885, 4.Mercedes - Benz 1520, 2 siedzenia, ładowność 11520, 5.Mercedes - Benz 1324, 2 siedzenia, ładowność 6575, 6.Mercedes - Benz 611, 2 siedzenia, ładowność 2160, 7.Mercedes - Benz 1524, 2 siedzenia, ładowność 11560, 8.Mercedes - Benz 2534, 2 siedzenia, ładowność 3200, 9.Mercedes - Benz 811, 2 siedzenia, ładowność 2500, 10.Mercedes - Benz 811, 2 siedzenia, ładowność 2800, 11.Mercedes - Benz 811, 2 siedzenia, ładowność 2840, 12.Mercedes - Benz 1824, 2 siedzenia, ładowność 6800, 13.Mercedes - Benz, 2 siedzenia, ładowność 15300, 14.Volvo FL 618, 2 siedzenia, ładowność 8800, 15.Volvo FL 618, 2 siedzenia, ładowność 8800, 16.Volvo FL 614, 2 siedzenia, ładowność 7400, 17.Fiat 230 Ducato, 2 siedzenia, ładowność 990?.
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-85/14a/05/KC
  czy na podstawie ww. dokumentów mogę dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach zakupu gazu do samochodu?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-12/05/RN
  Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur na zakup oleju napędowego, paliw silnikowych oraz gazu służących do napędzania samochodów - Tatra, Polonez Track oraz LT-35 w sytuacji kiedy nie posiada świadectwa homologacji?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-146/05/KH/37415
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik nabył samochód w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami ) i na gruncie obowiązujących przepisów samochód spełniał kryteria ciężarowego i uprawniał Podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu orza z tytułu zakupu paliwa.Co dzieje się z podatkien VAT odliczonym przy zakupie samochodu z homologacją, jeżeli przerejestruje się pojazd z ciężarowego na osobowy ?
 65. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-371/04/I
  Prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowego przerobionego na autobus bez świadectwa homologacji na autobus.
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/10/05
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu , który jest zarejestrowany jako samochód dostawczy, ale nie posiada świadectwa homologacji, ani odpisu decyzji zwalniającej od obowiązku uzyskania świadectwa homologacji?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/15/05/MC
  Czy przy nabyciu samochodu ciężarowego marki Iveco Daily-Y 35J09 przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości oraz przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu tego pojazdu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-10/05/JW
  Czy w przypadku braku świadectwa homologacji do samochodu ciężarowego oraz samochodu spejalnego można odliczać podatek od towarów i usług?
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/219/DJW/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2004 roku zakupili Państwo w Niemczech trzy używane samochody marki Mercedes Benz 308D do przewozu pieczywa. Z załączonych do wniosku kserokopii dokumentów - dowodów rejestracyjnych pojazdów, oraz dokumentów identyfikacyjnych pojazdów wynika ich dopuszczalna ładowność: 1375 kg i 1470 kg . Nie posiadacie Państwo świadectw homologacji, ani decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectw homologacji. Nie odliczacie Państwo podatku VAT zawartego w cenie paliwa kupowanego do w/w pojazdów. W związku z powyzszym wystąpiono z wnioskiem, czy można odliczać podatek VAT zawarty w cenie kupowanego paliwa do napędu ww. pojazdów?Stoją Państwo na stanowisku, iż na podstawie przeprowadzonego badania technicznego oraz wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w/w samochody są samochodami ciężarowymi i powinniście Państwo mieć prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie kupowanego paliwa.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-20/MW/05
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wywozu nieczystości płynnych. Usługi świadczone są samochodem ciężarowym specjalnym asenizacyjnym marki Jelcz o ładowności 6200 kilogramów. Powyższy samochód jest pojazdem ciężarowym specjalnego przeznaczenia, na który podatnik nie posiada świadectwa homologacji. W związku z powyższym podatnik zadaje pytanie czy może odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-21/MT/05
  Czy Strona ma prawo odliczyć podatek naliczony w pełnej wysokości od zakupionego samochodu ciężarowego marki Mercedes-Benz 2.3D , nie posiadając na ten typ samochodu świadectwa homologacji?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-1641/05/KN
  Podatnik dokonał zakupu używanego samochodu typu kombi, wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej. Z posiadanego przez niego wyciągu ze świadectwa homologacji dla tego samochodu wynika: ilość miejsc - 4, dopuszczalna ładowność - 557 kg. W złożonym wniosku podatnik zadaje pytanie: czy przysługuje mu odliczenie w całości podatku naliczonego zarówno przy zakupie w/w samochodu jak też przy zakupie paliwa przez ten samochód zużywanego. Zdaniem podatnika, w związku z tym, że wg wszystkich dokumentów (faktura zakupu, dowód rejestracyjny, polisa) samochód ten jest samochodem ciężarowym, ma on prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT.
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-64-2/05
  Podatnik nabył samochód ciężarowy, który nie posiada świadectwa homologacji. Z dowodu rejestracyjnego wynika m.in., iż został zarejestrowany jako samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 1.470kg i liczbie miejsc 3. Czy Podatnik może obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSBIII/436/23/2005/KK
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dotyczących zakupu paliwa do samochodu zarejestrowanego w Polsce w 1991 r. jako ciężarowy, o ładowności 825 kg, dwóch miejscach do siedzenia, który nie posiada świadectwa homologacji?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III VAT/443/I/42/2005/MO
  Czy w deklaracji VAT-7 w pozycji 41 i 42 można ująć całą wartość netto zakupionego pojazdu ciężąrowego oraz podatek naliczony w przypadku wykonywania głównie czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i uług?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/41/2005/RR
  Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie samochodu ciężarowego, spełniającego warunki określone w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), którego dopuszczalna ładowność wynika z różnicy pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu, określoną w wyciągu ze świadectwa homologacji?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-16/MW/05
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego - Fiat Ducato Furgon, na który nie posiada świadectwa homologacji. Powyższy pojazd jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu ładunków.
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-16/MW/05
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego - Fiat Ducato Furgon, na który nie posiada świadectwa homologacji. Powyższy pojazd jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu ładunków.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-127/05/MSt
  Czy istnieje możliwość odliczenia w pełnej wysokości podatk VAT naliczony od zakupu samochodu ciężarowego oraz podatek VAT z tytułu zakupu paliwa do tegoż samochodu posiadając tylko 1-wszą stronę odpisu z wyciągu homologacji, na której nie widnieje informacja o ładowoności i ilości miejsc w samochodzie, ale posiadając również zaświadczenie określające ww. ładowność i ilość miejsc?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-5/05/MP
  Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego nie posidającego świadectwa homologacji?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-10/MK/05
  Czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu ciężarowo - uniwersalny marki FS Lublin, typ Żuk?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-55-2/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia od zakupionego paliwa do samochodów specjalistycznych nieposiadających świadectwa homologacji?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VIII-443/9/05
  Czy mam prawo odpisać całkowity podatek VAT, zgodnie z fakturą w związku z zakupem samochodu specjalistycznego karawan, marki Cadillak, który został wyprodukowany w Kanadzie jako karawan?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/22/2005/443/8/PP-2
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji ?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP.443/20/2005
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony od zakupu samochodu ciężarowego i zakupu paliwa do powyższego samochodu posiadającego świadectwo homologacji, na którym nie jest określona ładowność tego pojazdu?
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-34/05
  - dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zakup samochodu ciężarowego oraz paliwa do tego samochodu.
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III VAT/443/I/26/2005/MO
  Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanego paliwa silnikowego wykorzystywanego do napędu samochodu marki MERCEDES BENZ 308 2.30?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/443-106/05/AK22676
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji ?.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-8/05
  Czy podatnikowi przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów ciężarowych marki STAR
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/8/AZ/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa nabywanego do eksploatacji samochodu ciężarowego bez homologacji.
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/9/AZ/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do eksploatacji samochodu ciężarowego.
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/05
  w sprawie skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego CITROEN BERLINGO 1.9 D. Podatnik posiada na ten typ pojazdu jedynie stronę świadectwa homologacji, z której wynika tylko informacja, iż jest to samochód ciężarowy - nie wynika liczba miejsc i ładowność przedmiotowego samochodu. Dane te pochodzą z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i rozszerzonych badań technicznych. Podatnik wskazuje, iż samochód posiada fabrycznie zaprojektowane i zamontowane dwa miejsca siedzące, pozostała powierzchnia służy do załadunku towarów. Ładowność tego samochodu wynosi 557 kg i jest większa niż określona formułą zawartą w art.86 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 z późn.zm.).
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP. 406/5/2005
  Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu nie posiadającego świadectwa homologacji ?.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/05
  Zdaniem Podatnika ustawa o podatku od towarów i usług z 11-03-2004 r. nie zobowiązuje podatnika, by posiadał świadectwo homologacji, by nabył prawo do zmniejszania podatku należnego o podatek naliczony od zakupów paliw silnikowych oraz przy nabyciu samochodów samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych. Brak świadectwa homologacji zdaniem podatnika nie pozbawia go prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z nabyciem paliw silnikowych. Skoro w dowodzie rejestracyjnym ustalono ładowność 1003 kg, to w świadectwie homologacji nie będzie niższa. Zatem nie ma zastosowania art. 86 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 11-03-2004 r. o podatku od towarów i usług.
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/33/PP2/443/8/2005
  Czy od zakupu paliwa do samochodu marki STAR 1142, w przypadku braku świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/6/2005
  Działalnością podstawową firmy jest wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz prace remontowo-instalacyjne. Dla potrzeb działalności wykorzystywany jest samochód ciężarowy Mazda SR 2,0 Kat, na który podatnik nie posiada świadectwa homologacji. Z dowodu rejestracyjnego wynika, iż dopuszczalna ładowność wynosi 1270 kg, ilość miejsc 6. Podstawiając te dane do wzoru określonego w ustawie o podatku od towarów i usług wychodzi, iż dopuszczalna ładowność wynosi: DŁ = 357 kg + 6 x 68 kg = 765 kg. Zatem dopuszczalna ładowność określona w dowodzie rejestracyjnym jest wyższa od ładowności wyliczonej według wzoru. Samochód ten służy głównie do przewożenia materiałów oraz maszyn i urządzeń.Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/6/05
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupu paliwa do samochodu marki MERCEDES BENZ 413?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego wykorzystywanego do prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  1. Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji? 2. Czy od czynszu dzierżawy takiego samochodu można odliczyć podatek od towarów i usług?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-5/MT/05
  Czy ma prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego marki JEEP CHEROKEE 2,5 kat. rok produkcji 1994, który nie posiada świadectwa homologacji? Ww/w samochód spełnia warunek, jakim jest przekroczenie progu dopuszczalnej ładowności - wg wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/8/2005/KR
  Czy przysługuje prawo odliczenia zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych, które nie posiadają świadectwa homologacji?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-1/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych i oleju napędowego do samochodów typowo ciężarowych, dla których podatnik nie posiada świadectw homologacji. Zdaniem podatnika ww. samochody są samochodami typowo ciężarowymi, a z homologacji wydanych dla danego typu samochodów wynika, że ich ładowność jest wyższa niż określona ustawowym wzorem. W tej sytuacji brak świadectwa homologacji nie oznacza, że samochody te są samochodami osobowymi, w związku z czym podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych i oleju napędowego do tych samochodów, pomimo braku świadectwa homologacji dla konkretnego pojazdu.
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/31/29/18271/2005
  Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 tej ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 powołanej ustawy. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7; 1)suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika m.in.z tytułu nabycia towarów i usług, 2)w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. Ustawa przewiduje jednakże przypadki, w których pomimo związku konkretnego zakupu z ...
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/5/05
  Czy podatnik ma prawo odliczenia podatku zawartego w cenie paliwa do samochodów ciężarowych, posiadających homologacje których dopuszczalna ładowność wynika z różnicy pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu, określoną w wyciągu ze świadectwa homologacji właściwą dla danego typu pojazdu?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/10/05
  Czy w przypadku posiadania samochodu dostawczego Żuk A13 o dopuszczalnej ładowności 820 kg i liczbie miejsc 2, nie posiadającego świadectwa homologacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliwa do napędu tego samochodu?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/III/443-2/1385/BW/05
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego marki Mercedes 814D o dopuszczalnej ładownosci 3 345 kg jeżeli nie posiadam świadectwa homologacji tego pojazdu.
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/14/05
  Czy mam prawo odliczyć dokonując zakupu paliwa do samochodu marki Mercedes VITO 111 CDI nie posiadając świadectwa homologacji?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/6/05
  Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego spełniającego warunki określone w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535), którego dopuszczalna ładowność wynika z różnicy pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą, a masą własną pojazdu, określoną w wyciągu ze świadectwa homologacji?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/14a/440-31/05/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, czy ma prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa od nabytego używanego samochodu ciężarowego marki KAMAZ, który nie posiada świadectwo homologacji.Z przedstawionego przez Stronę dowodu rejestracyjnego wynika, iż jest to samochód ciężarowy o dopuszczalnej ładowności 12000 kg.
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/05
  Czy można odliczyć podatek od towarów i usług przy zakupie paliwa do samochodów ŻUK i FIAT DUCATO?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSB III/436/11/2005/kk
  Czy mam prawo odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości zapłaconego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia użanego samochodu ciężarowego, w wypadku gdy parametr pojazdu określony jest na podstawie dowodu rejestracyjnego, gdyż nie posiadam wyciągu ze świadectwa homologacji?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII-443/1a/2005
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do użytkowanych autobusów (w tym autobusów, które powstały w wyniku zmian konstrukcyjnych), w przypadku braku przez podatnika świadectw homologacji.
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/443/10/05
  Czy przysługuje prawo do odliczania podatku VAT przy zakupie paliwa do takich samochodów ciężarowych jak: KAMAZ, STAR, JELCZ, na które podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/1/2005/kk
  Czy przysługuje mi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego z zamontowaną beczką przeznaczoną do wywozu nieczystości płynnych jeżeli nieposiadam świadectwa homologacji?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/05/SM/5228
  Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT w paliwie do używanego samochodu (...)? Samochód jest zarejestrowany jako ciężarowy o liczbie miejsc - 5, posiadający homologację, w której dopuszczalna ładowność zapisana jest jako suma ładowności skrzyni ładunkowej i ilości osób?
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/4409/443/6/IK/05
  Podatnik jest użytkownikiem samochodu dostawczego marki Lublin na który posiada świadectwo homologacji, gdzie liczba i rozmieszczenie siedzeń została określona jako pojedyńcze i podwójna kanapa.Czy na podstawie takiego świadectwa podatnik ma prawo do odliczenia podatku z faktur za paliwo.
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  Czy na podstawie posiadanych dokumentów opisanych wyżej Spółka może uznać, że jest to pojazd ciężarowy i określić podatek VAT od zakupionego paliwa?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.406/1/05
  Czy podatnik wykorzystujący w swojej działalności pojazdy ciężarowe wyprodukowane przed 1984 r., nieposiadające świadectwa homologacji jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/70-61/2005/AO
  Dot. możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu Polonez - Truck.
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-384/04/JM
  Spółka użytkuje nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia samochód ciężarowy Mitshubishi L-200 o ładowności 2830 kg, będący własnością firmy z siedzibą w Belgii, której oddziałem w Polsce jest Spółka. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji wydanego dla w/w samochodu. Pytania Spółki dotyczą następujących problemów : 1. czy przedmiotowy samochód może być użytkowany bezterminowo, bez konieczności opłacania podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, 2. czy wszystkie koszty związane z użytkowaniem samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki, 3. jeżeli w/w wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu, to czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu dokumentujących te wydatki.
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/PP/443/6/05
  Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów ciężarowych, w przypadku gdy podatnik nie posiada świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z posiadania takiego świadectwa oraz przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do tego typu samochodów.
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/10/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa do samochodów ciężarowych przerobionych na autobusy?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/4/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/51/05
  Czy w przypadku samochodu marki Lublin, dla którego w świadectwie homologacji podano liczbę siedzeń - 9, przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur zakupu paliwa?
 125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/04/2005/MK
  Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego związanego z ratami leasingowymi oraz nabyciem paliwa do samochodów marki Mercedes Sprinter 312D i Mercedes Benz 308D?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 0090/1/7/05
  Prawo do odliczenia podatku Vat przy zakupie paliwa do samochodu nieposiadającego świadectwa homologacji.
 127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/311/04
  Czy Podatnik może odliczyć podatek naliczony od zakupionych paliw wykorzystywanych do napędu wymienionych samochodów: marki Star, dla ktrego nie posiada świadectwa homologacji, oraz Daewoo Avia i Nissan Cabstar, dla których świadectwa homologacji nie zwaierają informacji o dopuszczalnej ładowności?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/448/2/05
  Czy dokonując zakupu paliwa do samochodu ciężarowego Fiat Ducato (wyprodukowanego w 1995r.), podatnik będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w fakturze dokumentującej jego zakup. Z pisma podatnika wynika iż nie posiada świadetwa homologacji natomiast dysponuje zaświadczeniem oficjalnego importera samochodu, w którym stwierdzono, że pojazd został wyprodukowany jako samochód ciężarowy.
 129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-124/05
  Pytanie dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych : Nysa 522 5 31 z 1993r. o dopuszczalnej ładowności 850 kg , liczbie miejsc 2 oraz Lublin Żuk A 06B z 1982r. o dopuszczalnej ładowności 850 kg, liczbie miejsc 7 ( dane wynikające z dowodu rejestracyjnego ).
 130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/279/2004/2005/AO
  Czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu marki Mercedes, dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/35-37/2005/AO
  Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego zwiazanego z nabyciem pojazdu samochodowego, jeśli importer nie posiada świadectwa homologacji wystawionego specjalnie dla tego samochodu?
 132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/239/04/2005/MK
  Dot. prawa odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych dotyczacych samochodu Ford Transit 300L.
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/69/DJW/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu Toyota Hi Ace 2,0, dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji, a dopuszczalna ładowność określona jest jedynie w dowodzie rejestracyjnym? Zdaniem wnioskodawcy dopuszczalne jest odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu.
 134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443-VAT/109/05/AO
  Prosimy o wydanie decyzji zwalniajacej samochód Peugeot Boxer 2,5 D Furgon z obowiązku posiadania świadectwa homologacji i udzielenie zgody na obliczenie jego ładowności na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego. samochód ten jest bezsprzecznie pojazdem ciężarowym. jego ładowność wynosi 1420 kg, liczba miejsc 3. dane te zawarte są w dowodzie rejestracyjnym . Samochód będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej jako dostawczy. W związku z powyższym będzie mi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych. Jednocześnie zwracam się z zapytaniem, czy prawo to będzie przysługiwało, gdy samochód ten zostanie zakupiony przez moją firmę od osoby fizycznej na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/93/04
  Podatnik do działalności gospodarczej wykorzystuje samochód ciężarowy marki Peugeot Partner Husky. Zgodnie z wyciągiem ze świadectwa homologacji dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi 623 kg natomiast liczba mniejsc - 5 (2 z przodu i 3 z tyłu). W stosunku do nabywanego przez Podatnika paliwa do ww. pojazdu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.Podatnik ma zamiar przeprowadzić remont przedmiotowego pojazdu, polegający na wymontowaniu trzech tylnych miejsc siedzących, a następnie przerejestrować. Po przerejestrowaniu dopuszczalna ładowność pozostanie bez zmian (623 kg), natomiast liczba miejsc siedzących wyniesie 2. Czy po remoncie i zmianie dowodu rejestracyjnego można odliczyć podatek VAT od paliwa zakupionego do ww. pojazdu?
 136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/321/04, IS.I/1-415/174/04
  1. Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu zużywanego do napędu samochodów, które są zarejestrowane jako samochody ciężarowe, na które nie posiadam świadectw homologacji? 2. Czy podatek naliczony związany z nabyciem paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT stanowi koszt uzyskania przychodu?
 137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-433/88/04
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki Lublin, który nie posiada świadectwa homologacji?
 138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/602/04
  Podatnik zamierza zawrzeć umowę leasingu, której przedmiot stanowić będzie pojazd specjalny - "pomoc drogowa". Do budowy tego pojazdu (specjalnego przeznaczenia) zostanie wykorzystane podwozie używanego samochodu marki "Mercedes" Atego 1217 "ciężarowy - kontener", sprowadzonego z zagranicy. Po sprowadzeniu pojazdu podstawowego do kraju, jako odrębny towar sprzedano nadwozie (kontener), a podwozie zostanie dostosowane do świadczenia usług pomocy drogowej. Czy w sytuacji, gdy podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji na ww. pojazd będzie uprawniony do potrąceń podatku naliczonego od czynszu (rat) i innych płatności wynikających z umowy leasingu?
 139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/259/2004/AO
  Dot. obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu.
 140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/63/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu zakupu paliwa do samochodów ciężarowych marki Żuk nie posiadających świadectw homologacji
 141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-443/81/04
  Dotyczy: zapytanie odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i podatku naliczonego od zakupu paliwa do pojazdów nie posiadających świadectwa homologacji.
 142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/218/04/kk
  Czy moge odliczyć VAT przy zakupie paliwa do samochodu o ładowności 1630 kg i ilości miejsc 3, jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy i nie posiadam wyciągu ze świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji?
 143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-122/04
  Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że posiada Pan samochody :1.FS-Lublin ŻUK A 11 (dane wynikają z dowodu rejestracyjnego), rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy uniwersalny, rok produkcji - 1991, dopuszczalna ładowność - 950, liczba miejsc - 22.FS Lublin ŻUK A 11 (dane wynikają z dowodu rejestracyjnego), rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy uniwersalny, rok produkcji - 1990, dopuszczalna ładowność - 1025, liczba miejsc - 23.Mercedes Benz 410 D (dane wynikają z zezwolenia czasowego), rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy , rok produkcji - 1995, dopuszczalna ładowność - 1140, liczba miejsc - 2 Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodów oraz prawa odliczenia w pełnej wysokości, kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu opisanego w punkcie 3 (Mercedes Benz).
 144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-117/04
  Odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu marki KRAZ .Według przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik posiada dwa samochody marki KRAZ, rodzaj pojazdów - samochody ciężarowe specjalizow., rok produkcji - 1976 i 1979, dopuszczalna ładowność - 12000 i 16000, liczba miejsc - 3 /dane wynikające z dowodów rejestracyjnych/.
 145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/142/04
  Stan faktyczny: W wyniku prowadzonych różnych prac ziemnych niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia przewodów elektrycznych, które znajdują się w ziemi. O zaistniałym zdarzeniu zostajemy natychmiast powiadomieni. Usuwamy (naprawiamy) uszkodzenie, aby ograniczyć czas braku dostaw energii elektrycznej.Podobne sytuacje mają miejsce podczas wycinki drzew, kiedy to często wycinane drzewa zrywają linię elektryczną. Również w tym wypadku w możliwie krótkim czasie usuwamy szkodę. Na okoliczność szkody zawsze sporządzany jest przez służby techniczne naszej Spółki protokół. Sprawcy szkody, gdy są nam znani również podpisują protokół. Po dokonaniu naprawy, Spółka L obciąża sprawcę szkody kosztami jej usunięcia. Wielkość szkody ustalana jest w oparciu o koszty dotyczą one pracy ludzi sprzętu oraz wydatki poniesione na rzecz podmiotów obcych.Między sprawcą szkody a Spółką nie występuje żaden związek prawny w formie umowy cywilnoprawnej w zakresie usunięcia skutków szkody (z wyjątkiem protokołu podpisanego przez obie strony, gdy znany jest sprawca szkody). Spółka często dochodzi także odszkodowań w drodze sądowej, wyliczonego na bazie poniesionych kosztów wykonanych prac. Pytanie: Czy w świetle uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku otrzymania od sprawcy odszkodowania za poniesione straty występuje obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług? Stan faktyczny: Spółka dysponuje dużym i niejednokrotnie starym taborem samochodowym. Samochody te nabywano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie mają one świadectwa homologacji. Dotychczas pod rządami ustawy o VAT obowiązującej do 30.04.2004 roku były bezspornie samochodami ciężarowymi (takich samochodów w Firmie jest 118 szt.). Ponadto dysponujemy samochodami, które mają niekompletną homologację (bez określonej dopuszczalnej ładowności, lub ilości miejsc). Pytanie: W związku z opublikowanymi 15.11.2004 w Rzeczpospolitej wydanie 140/267 (6950) pismami: departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów kierowane do wszystkich izb skarbowych i Ministra Finansów z 14 maja 2004r. (PP3-812-392/2004/JŁ/1585 PP) w sprawie rozliczenia VAT naliczonego z ciągnikami siodłowymi, zwracamy się zapytaniem - czy Spółka ma prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do samochodów, które nie posiadają świadectwa homologacji, lub homologacja nie zawiera dopuszczalnej ładowności czy też ilości miejsc.Prosimy o potwierdzenie, czy od paliw kupowanych do samochodów wypisanych w załączniku (wykazie samochodów użytkowanych przez Spółkę), będących zdaniem Spółki, bezspornie samochodami ciężarowymi, przysługuje odliczenie podatku naliczonego.Jeżeli tak, to czy Spółka ma prawo dokonać korekty od maja b.r. (od zmiany przepisów) z tytułu nie odliczonego podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na nabycie paliw do w/w samochodów?
 146. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-313-1/04
  Odliczenie paliwa do samochodów bez homologacji.
 147. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-169/04
  Czy w przypadku braku świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa można odliczyć całą kwotę podatku VAT od jego zakupu i podatek VAT od zakupionego paliwa?
 148. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PR-005/216/04
  Czy samochód będący towarem a jednocześnie służący jako samochód demonstracyjny przez krótki okres czasu, można potraktować jako towar i odliczać podatek od towarów i usług?
 149. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-711/04
  Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów nie posiadających świadectwa homologacji, odliczenie podatku naliczonego od nabycia samochodu?
 150. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/109/04
  Czy załączone tłumaczenie homologacji duńskiej samochodu uprawnia mnie do odliczeń podatku VAT od paliwa?
 151. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-433/83/04
  Czy przysługuje odliczenie z tytułu zakupu paliwa do samochodu marki Lublin 3352 z roku 1989, który nie posiada homologacji, ponieważ producent był zwolniony z obowiązku homologowania produkowanych samochodów na mocy art.56 ust. 2 pkt. 2 ustawy - prawo o ruchu drogowym?
 152. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/104/2004/VAT
  Spółka zakupiła w Szwajcarii samochód ciężarowy CITROEN JAMPY 2.0 HDI .Samochód posiada 2 miejsca do siedzenia i ładowność 825 kg.Spełnia wzór z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) , nie posiada świadectwa homologacji.Czy spółka może uznać w/w samochód za ciężarowy i odliczyć VAT zapłacony przy imporcie , a następnie w trakcie eksploatacji odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa.
 153. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005W-1807/04/ETO
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury potwierdzającej zakup paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu, który nie posiada homologacji potwierdzającej specjalistyczny charakter pojazdu?
 154. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/58/04
  W działalności gospodarczej używam samochody ciężarowe do przewozu pieczywa, które nie posiadają świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa. Natomiast w dowodach rejestracyjnych samochodu określona jest ładowność i ilość miejsc. Po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wynika że są to samochody ciężarowe.Czy na podstawie wyżej przedstawionego stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 155. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-69/2004
  Do prowadzenia działalności gospodarczej używam samochodów zakwalifikowanych do środków trwałych. Są to: 1) samochód ciężarowy Kamaz, 2) samochód ciężarowy MAN typ 25372. Nie jestem w posiadaniu homologacji, wyciągu z homologacji, ani odpisu z decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji odnośnie wymienionych wyżej samochodów. Jednakże są to samochody bezsprzecznie ciężarowe, co potwierdzają dowody rejestracyjne: a) dopuszczalna ładowność samochodu z pkt1 wg dowodu rejestracyjnego wynosi 11 ton, b) dopuszczalna ładowność samochodu z pkt2 wg dowodu rejestracyjnego wynosi 12 ton. Czy jest możliwe odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupionego do tych samochodów paliwa? Czy jest możliwe odliczenie całości podatku VAT naliczonego związanego z zakupem samochodu wymienionego w pkt 1. Faktura VAT dokumentująca ten zakup została wystawiona 17.06.2004r. VAT naliczony wyniósł 1760 zł. W mojej ocenie, w powyższej sprawie stosuje się następujące przepisy prawa podatkowego: art 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, a z zastosowania tych przepisów wynikają skutki podatkowe w postaci: 1. prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem paliwa do wyżej wymienionych samochodów, 2. prawa do odliczenia całości podatku naliczonego VAT związanego z zakupem samochodu ciężarowego opisanego w punkcie 1).
 156. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-443/72/04
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem paliw silnikowych do samochodu marki Żuk od 01.05.2004r. w przypadku, gdy wyciąg ze świadectwo otrzymano w dniu 20.10.2004r.
 157. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/213/04
  Spółka pyta czy ma możliwość odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa wykorzystywanego do samochodów używanych do celów działalności gospodarczej ?
 158. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-113/04
  Prawo do odliczania podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa zakupionego do wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej pojazdów : samochodu FS-Lublin Żuk A 07B i autobusu Mercedes Benz 308 D Sprinter, na które Podatnik nie posiada świadectw homologacji czy też decyzji zwalniających z obowiązku ich uzyskania.
 159. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-151/04/IG
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów marki Żuk, Lublin, Avia laweta, Star, Kamaz, Jelcz, które nie posiadają świadectwa homologacji ?
 160. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/1147/2004/RR
  - Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu samochodu ciężarowego marki Peugeot J5 o dopuszczalnej ładowności - 1480 kg i liczbie miejsc-3, służącego do przewozu towarów ?Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji.- Czy w związku z powyższym przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji i obniżenia kwoty podatku należnego ?
 161. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-111/04
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje Pan samochód marki LIAZ 110.020 ( rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy, rok produkcji - 1988) o dopuszczalnej ładowności - 9.000 kg i liczbie miejsc - 2. Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, w sytuacji gdy Podatnik nie jest w posiadaniu świadectwa homologacji dla ww. pojazdu.
 162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/70/04
  Czy w związku z eksploatacją samochodu ciężarowego (uniwersalnego) Peugeot Partner, którego dopuszczalna ładowność zgodnie z dowodem rejestracyjnym wynosi 700 można odliczyć podatek naliczony od zakupu paliwa, najmu samochodu i innych wydatków związanych z użytkowaniem tego samochodu w działalności gospodarczej, jeżeli samochód ten nie posiada świadectwa homologacji? Samochód ten jest fabrycznie przystosowany do przewozu rzeczy i w czasie eksploatacji nie podlegał żadnym przeróbkom.
 163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-181/6665/BW/04
  Czy w świetle obowiązujących przepisów mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego na podstawie załączonej faktury VAT samochodu ciężarowego marki Renault o dopuszczalnej ładowności 6 790 kg , (ilość miejsc - 2) oraz od paliwa zakupionego do tego auta, jeżeli nie posiadam wyciągu ze świadectwa homologacji ww. pojazdu ? Moim zdaniem powinno mi przysługiwać odliczenie podatku naliczonego przy ww. zakupach, ponieważ zakupiony samochód jest samochodem typowo ciężarowym przeznaczonym wyłącznie do przewozu towarów.
 164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-19/04
  Czy spółka posiadająca samochody ciężarowe marki Mercedes Benz Sprinter (typowo ciężarowe o symbolu N1 zakupione za granicą, na które nie posiada świadectwa homologacji może odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa
 165. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-114/04/PJ
  Czy Podatnikowi wykorzystującemu do prowadzonej działalności samochód marki Mercedes-Benz 1424 o dopuszczalnej ładowności 6.420 kg i 2 miejscach przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa, jeżeli nie posiada dla ww. pojazdu świadectwa homologacji?
 166. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-109/04/PJ
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczopnego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego, gdy użytkownik nie posiada świadectwa homologacji.
 167. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/54/04
  Samochód Żuk rok prod. 1984 i Żuk rok prod 1996 ktore używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy. Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 168. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/55/04
  Samochód Volkswagen Transporter rok produkcji 1996 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg. którego po zastosowaniu wzoru określonego w art.86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy. Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 169. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/56/04
  Samochód Tatra rok prod. 1992, Iveco rok prod 1992r. Tatra rok prod. 1994, Ford Transit rok prod. 1993r. które używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 170. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/112/04
  Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie paliwa nabywanego do samochodów ciężarowych marki: DAEWOO TICO i POLONEZ TRUCK. W przypadku DAEWOO TICO podatnik posiada wyciąg ze świadectwa homologacji, w którym jednak brak jest określenia ilości miejsc oraz dopuszczalnej ładowności pojazdu. Jednak z karty pojazdu oraz dowodu rejestracyjnego wynikają dwa miejsca siedzące oraz dopuszczalna ładowność 505 kg. Z kolei dla samochodu POLONEZ brak jest jakichkolwiek dokumentów dotyczących homologacji, jednak z dowodu rejestracyjnego wynika, że liczba miejsc w samochodzie to dwa miejsca a dopuszczalna ładowność wynosi 925 kg.
 171. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP/443/63/2004
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytego samochodu specjalnego pogrzebowego oraz od zakupionego paliwa do tego samochodu w sytuacji nie posiadania świadectwa homologacji ani decyzji zwalnijącej z ich posiadania?
 172. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-101/04
  Dotyczy prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa ( oleju napędowego ) do samochodu ciężarowego w przypadku nie posiadania świadectwa homologacji. Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych kserokopii dokumentów na zakup samochodu, w tym dowodu rejestracyjnego wynika, iż do prowadzonej działalności gospodarczej używa Pani samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN LT 35, rok produkcji - 1998, dopuszczalna ładowność - 1453, liczba miejsc - 6.
 173. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/53/04
  Samochód Jelcz rok produkcji 1988 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg. którego po zastosowaniu wzoru określonego w art.86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy. Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 174. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/18/2004/RB
  Czy Przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do napędu pojazdu specjalnego (samochód pożarniczy) w sytuacji, gdy Podatnik nie posiada świadectwa homologacji i nie jest określona ładowność pojazdów?
 175. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/101/2004
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony VAT z tyt. nabycia paliw do samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 176. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1466/2004/PK
  Pytanie dotyczyło obowiązywania art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w stosunku do prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa płynnego (na stacji benzynowej) do jednoosobowego pojazdu KART nie posiadającego świadectwa homologacji. Podatnik prowadzi działalność związaną z rekreacją i sportem, jest posiadaczem toru kartingowego po którym porusza się pojazd KART. Zdaniem przedsiębiorstwa prawo do obniżenia podatku naliczonego z tytułu zakupionego paliwa do wspomnianego pojazdu przysługuje z uwagi na fakt, iż przychody z działalności sportowo-rekreacyjnej stanowią podstawę do obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.
 177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-443/98/2004/VAT
  Podatnik zwrócił się z prośbą o pisemne udzielenie informacji, czy w świetle przepisu art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do następujących samochodów ciężarowych: 1. Samochód specjalistyczny STAR, rok produkcji 1979, zakupiony dn.27.03.1997r., 2. Samochód ciężarowy MERCEDES BENZ, rok produkcji 1979, zakupiony dn. 08.03.1994r., 3. Samochód ciężarowy IVECO, rok produkcji 1986, zakupiony dn.29.03.2001r.,w przypadku gdy podatnik nie posiada świadectw homologacji na ww. pojazdy.Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik, wykonując holowanie, zabezpieczanie, parkowanie i naprawę samochodów, wykorzystuje trzy używane samochody ciężarowe wpisane do ewidencji środków trwałych - które to pojazdy nie posiadają świadectwa homologacji, ponieważ zostały zakupione wiele lat temu.
 178. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/17/2004/RB
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu specjalistycznego do przewozu mleka jeśli nie posiada świadectwa homologacji?
 179. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/100/04
  Czy zgodnie z artykułem 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może odliczyć 50% czy 100% VAT naliczonego od nabycia samochodu - przedmiotu leasingu?
 180. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-419/04/AG
  Czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji?
 181. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-005/782/WG/04
  Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Brzegu z zapytaniem o możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów specjalnych, tj.: samochód do czyszczenia wpustów SW 201A z roku 1995, samochód kombinowany (do czyszczenia wpustów i mycia kanałów) SCK 3 z roku 1993 oraz samochód do mycia kanałów SC-21 z roku 1986. Spółka zaznaczyła, iż na powyższe samochody Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wydał decyzje zwalniające z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, w których brakuje jednak stwierdzenia, iż są do "pojazdy specjalne".
 182. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-108/04
  Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że Podatnik posiada samochód (wg danych wynikających z dowodu rejestracyjnego) - VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 D, rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy specjalizowany uniwersalny, rok produkcji 1995, dopuszczalna ładowność - 995, liczba miejsc - 3.Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do ww samochodu nie posiadającego świadectwa homologacji.
 183. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.2-448/I/128/04
  Czy potwierdzenie przez urząd celny wywozu towaru w ramach procedury TAX FREE oznacza ,że spełniono warunku art.126 ust.1 ( bagaż osobisty)?Czy będziemy mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do posiadanych samochodów ciężarowych , do których nie posiadamy śwaidectwa homologacji.?
 184. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-106/04
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje Pan samochód marki LIAZ ( rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy, rok produkcji - 1990) o dopuszczalnej ładowności - 8.200 kg i liczbie miejsc - 2. Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, w sytuacji gdy Podatnik nie jest w posiadaniu świadectwa homologacji dla ww. pojazdu.
 185. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-407/04/KP
  Czy można odliczyć cały podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego o dopuszczalnej ładowności wyższej niż wymagana w art 86 ust. 3 ustawy o Vat?
 186. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/93/2004
  W swoim piśmie wystąpił Podatnik z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu oraz paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki XXX, o nr podwozia ZZZ, nr silnika YYY, o ładowności wg wyciągu ze świadectwa homologacji (przedstawionego przez Stronę) 674 kg, liczbie miejsc 4. Pojazd powyższy został nabyty przez Stronę w dniu 15.07.2004 r. na podstawie faktury VAT nr 01/ŚT/2004
 187. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/95/2004
  W swoim piśmie wystąpił Pan z zapytaniem, czy przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki XXX o ładowności wg dowodu rejestracyjnego 1340 kg, liczbie miejsc 3, dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg. Pojazd powyższy został nabyty przez Stronę w Niemczech i służy wyłącznie do zaopatrzenia sklepu oraz prowadzenia handlu na terenie kraju.
 188. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/04
  Czy można odliczać podatek VAT z tutułu zakupu paliwa do samochodów o ładowności 3.500 kg , 5000 kg, 2.800 kg 2.810 kg, 1.472 kg, 1.690 kg jeżeli pojazdy te nie posiadają świadectw homologacji ?
 189. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/134/04
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do sprowadzonego z zagranicy samochodu ciężarowego o ładowności 2800 kg dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 190. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-99/04
  1. Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług można odliczyć podatek zapłacony za paliwo do ciągnika siodłowego nie posiadając świadectwa homologacji? 2. Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług należy opodatkować kaucję pieniężną pobieraną jako zabezpieczenie umów przy sprzedaży drewna, która po realizacji umowy jest zwracana?
 191. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/266/04
  dotyczy: - opodatkowania podatkiem od towarów i usług zużycia towarów na potrzeby reprezentacji (zużycie kawy, herbaty, słodyczy w trakcie rozmów z kontrahentami lub podpisywania umów) na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, - możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodów ciężarowych w przypadku, gdy podatnik nie posiada odpisu świadectwa homologacji lub też odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.
 192. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-75/04
  Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie mojego indywidualnego przypadku w kwestii podatku VAT od oleju napędowego. Jestem właścicielem samochodu ciężarowego marki Lublin o ładowności 880 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 2900kg i liczbie miejsc 9. Samochód jest eksploatowany tylko i wyłącznie dla potrzeb działalności gospodarczej, tj. usługi budowlane. Przewożę nim pracowników i transportuję wszelkie materiały niezbędne do wykonywania mojej pracy. W dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu oraz homologacji jest on określony jako ciężarowy. W związku z powyższym uważam, że powinno mi przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT od oleju napędowego zużywanego w tym samochodzie.
 193. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/175/04/kk
  Czy mogę odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa od posiadanych autobusów przewożących osoby?
 194. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/192i193/04/kk
  Czy moge odliczać VAT od zakupu paliwa samochodów cięzarowych marki Volkswagen Polo o dopuszczalnej ładowności 505 kg, liczbie miejsc -2 oraz marki Ford Transit o ładowności 1605 kg, licznie miejsc - 2 ?
 195. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/42/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1993 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji ani tez decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc alternatywnie {2} lub {2+6} wg. którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustwy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika z pierwszej wersji, że jest to samochód ciężarowy, natomiast w drugiej wersji jest samochód osobowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wg wersji drugiej. W jaki sposób należy ustalić dopuszczalna ładowność, przeliczając liczbę 2 czy {6+2}.
 196. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/43/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1988, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług wynika,że jast to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 197. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/39/04
  Samochód Ford Transit rok prod. 1994 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalnaijącej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 198. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV -443/40/04
  Samochód Peugeot, rok prod. 1989, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika,że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 199. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/39/04
  Samochód Ford Transit rok prod. 1994 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalnaijącej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 200. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-91/04
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu samochodu ciężarowego Star 200L wyprodukowanego w 1990r. o dopuszczalnej ładowności 6000 kg i liczbie 3 miejsc (dane wynikające z dowodu rejestracyjnego).
 201. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/37/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1979 i Lublin 3 Furgon rok prod. 1999 które używam w działąlności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 202. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/JC/04
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy wobec obowiązujących przepisów, mogę odliczać podatek VAT od paliwa zakupowanego do samochodu dostawczego zarejestrowanego jako samochód ciężarowo - osobowy 1200 kg ładowności, nie posiada on homologacji. Samochód został zakupiony do zaopatrywania sklepu hydrauliczno - sanitarnego w towary i taką rolę spełnia już kilka lat. Do dnia 01.05.2004r podatek VAT od zakupionego paliwa do w/w był odliczany. Moim zdaniem w chwili obecnej przysługuje mi prawo do odliczenia VAT od paliwa.
 203. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/220/04
  dotyczy zakupu paliwa do samochodu, który nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji
 204. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/36/04
  Samochód Mercedes Benz rok prod. 1997, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 205. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/35/04
  Samochód Star rok prod. 1990 i Mercedes rok prod. 1980 ktore używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 206. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/36/04
  Samochód Mercedes Benz rok prod. 1997, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 207. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/35/04
  Samochód Star rok prod. 1990 i Mercedes rok prod. 1980 ktore używam w działalności gospodarczej nie posiadają świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 208. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-14/04
  Jestem właścicielem samochodu Mercedes-Benz 2070. W dowodzie rejestracyjnym samochód sklasyfikowany jest jako autobus do przewozu 15 osób. Na w/w pojazd nie posiadam świadectwa homologacji. Bezspornie nie jest to samochód osobowy, gdyż spełnia wszystkie wymogi autobusu.W związku z powyższym czy dowód rejestracyjny w/w samochodu mogę potraktować jako decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji i mogę odliczać VAT od zakupionego paliwa - zaznaczam że dowód rejestracyjny jest dokumentem zezwalającym na dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego.
 209. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-13/04
  Zajmuję się usługowym przewozem osób. Posiadam samochód typu BUS, przewożący więcej niż 10 osób z kierowcą. Samochód ten nie posiada homologacji. Czy od 01.05.2004 r. mam prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa.
 210. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/34/04
  Samochód Fiat Iveco rok prod. 1979 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy. Drugi samochód Toyota Corolla rok prod. 1998 który używam w działalności gospodarczej, również nie posiada świadectwa homologacji, a w dowodzie rejestracyjnym ma wpisaną ładowność (505kg)i ilość miejsc 2 lub 4.W jaki sposób należy ustalić dopuszczalną ładowność przeliczając przez liczbę 2 czy 4 miejsc ?Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 211. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/62/04
  Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego Mercedes-Benz MB100 o ładowności 1090 kg i liczbie miejsc-2 ? W uzyskanym odpisie wyciągu ze świadectwa homolagacji nie jest określona ładowność tylko liczba miejsc.
 212. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-38/3349/04
  Czy można odliczać podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji?
 213. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/33/04
  Samochód FSO TRUCK rok produkcji 1996, który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 214. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/32/04
  Samochód Żuk rok produkcji 1996 który używam w działalności gospodarczej nie posiada świadectwa homologacji, ani też decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa, natomiast w dwowodzie rejestracyjnym określona jest dopuszczalna ładowność i ilość miejsc wg którego po zastosowaniu wzoru określonego w art. 86 ustawy z dnia 11. 03. 2004r. o podatku od towarów i usług wynika, że jest to samochód ciężarowy.Czy na podstawie w/w stanu faktycznego przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa.
 215. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-95/04
  Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonych kserokopii dowodów rejestracyjnych wynika, że w prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik użytkuje dwa samochody:1.FS LUBLIN 3372, rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy specjalizowany, rok produkcji - 1995, dopuszczalna ładowność - 900, liczba miejsc - 3;2.NISSAN VANETTE 2,3D, rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy, rok produkcji - 1999, dopuszczalna ładowność - 715, liczba miejsc - 2. Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, w sytuacji gdy Podatnik nie jest w posiadaniu świadectw homologacji dla ww. Pojazdów.
 216. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1154/04/CIP/06
  Czy w przedstawionej sytuacji podatnik może skorzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodu ?
 217. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80/04
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabywanych paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu samochodów bezsprzecznie ciężarowych, na które podatnik nie posiada wyciągu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
 218. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/123/04
  Czy przysługuje prawo do odliczania podatku VAT od całości rat leasingowych jak i od zakupionego paliwa i kosztów eksploatacji oraz napraw środka transportu dysponującego dopuszczalną liczbą miejsc - 9 i dopuszczalną ładownością 585 kg.
 219. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-26 /2004
  Firma ………wystąpiła do firmy XXX sp. z o.o. o wydanie duplikatu wyciągu ze świadectwa homologacji dla samochodu ciężarowego typ: MAN 8.113LC wyprodukowanego w roku 1996. W odpowiedzi ww. Firma wydała potwierdzenie, że pojazd ten został wyprodukowany jako podwozie samochodu ciężarowego kategorii N2 o maksymalnej masie całkowitej wynoszącej 7.490 kg. Czy podatnik na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i posiadanego potwierdzenia jest uprawniony do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dotyczących zakupu paliwa?. W rozmowie ze specjalistą ds. technicznych firmy XXX sp. z o.o. podkreślono, że wydawane potwierdzenia są uznawane jako zastępcze w zamian za świadectwa homologacji. Według podatnika samochód MAN 8.113 LC na podstawie potwierdzenia jest samochodem ciężarowym, jednakże uznanie posiadanego dokumentu zastępczego i jego wykorzystanie rodzi u podatnika wątpliwości w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy zakupie oleju napędowego.
 220. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/142/Eś/2004
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Mercedes - Benz LP 813 o dopuszczalnej ładowności 4740 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 7490 kg, liczbie miejsc 3, rok produkcji 1997. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 26.06.2003 samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 221. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/In/138/Eś/2004
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi w sklepie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy uniwersalny marki Seat Inca o dopuszczalnej ładowności 550 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 160 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1998. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 10.02.2002r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 222. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/27/04
  Czy przysługuje mi prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochdu ciężarowego bez świadectwa homologacji? Nadmieniam, iż prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą. Posiadam samochód ciężarowy marki Mercedes VITO 110CDI 2,2 Disel dopuszczalna ładowność 990 kg, ilość miejsc 6.
 223. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/137/AK/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami rolniczymi. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Opel Combo - B 1.7 o dopuszczalnej ładowności 560 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 1834 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1995. Samochód ten został zakupiony w Niemczech na podstawie umowy kupna - sprzedaży od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji.Podatnik stwierdza, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokunentów. W dniu 20.08.2004r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 224. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-88/04
  Prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych (w/g wskazania podatnika) marki:-Ford- Niemcy Transit, złożonego w 1996r., o dopuszczalnej ładowności: 300, liczbie miejsc: 9,-FS- Lublin Żuk,wyprodukowanego w 1975r, o dopuszczalnej ładowności: 975, liczbie miejsc: 2nie posiadających świadectw homologacji o którym mowa w art.86 ust.5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
 225. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/In/136/AK/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi w sklepie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje samochód ciężarowy marki Skoda Felicja PICK o dopuszczalnej ładowności 575 kg, dopuszczalnej masie całkowitej 1510 kg, liczbie miejsc 2, rok produkcji 1997. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji ani też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji. Podatnik stwierdził, że nie jest w stanie odtworzyć tych dokumentów. W dniu 28.02.2003r samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W świetle powyższego podatnik pyta: 1)czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu paliwa do tegoż samochodu ? 2)czy w przypadku gdy w przyszłości chciałby nabyć podobny samochód, który z danych wynikających z dowodu rejestracyjnego z uwzględnieniem wzoru zawartego w art. 86 ustawy o podatku VAT byłby samochodem ciężarowy, ale nie posiadałby świadectwa homologacji czy też decyzji zwalniającej z uzyskania świadectwa homologacji miały prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT zawartego w fakturze zakupu a następnie podatku VAT z paliwa?
 226. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04
  Czy dokonując zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, na który nie ma świadectwa homologacji będę miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazaną w fakturze dokumentującej jego zakup?
 227. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04
  dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 228. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-55/04
  Czy można obniżyć podatek należny o podatek VAT od zakupu paliwa i części zamiennych do samochodu marki STAR 200, który nie posiada świadectwa homologacji ?
 229. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/100/2004
  W dniu 8 czerwca 2004r. zakupiłem na firmę samochód ciężarowy używany Ford Transit. Ponieważ w posiadanych dokumentach samochodu nie było dokumentu-wyciągu ze świadectwa homologacji, podatek naliczony VAT odliczyłem w wysokości 50%. Nie korzystałem również z odliczeń podatku VAT jaki wynika z faktur zakupu paliwa. Samochód został zakupiony i zarejestrowany jako ciężarowy na podstawie przetłumaczonych dokumentów z których wynika, że jest to samochód 3-osobowy o ładowności 875 kg. W m-cu wrześniu br. uzyskałem z firmy Ford P... Spółka z o.o. pismo potwierdzające, że zakupiony przeze mnie samochód jest ciężarowy. Moje pytanie brzmi czy pismo z firmy Ford P... Sp. z o.o. i faktura zakupu samochodu uzasadniają moje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury zakupu samochodu w 100% oraz faktur zakupu paliwa?
 230. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/24/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 231. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/24/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 232. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/295/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa dla "pojazdów niekompletnych"
 233. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0500/208/04, IS.II/1-0500/209/04
  dotyczy odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie oleju napędowego do samochodu, który nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji
 234. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2370/315/04
  Z treści wystąpienia podatnika wynika, że wątpliwości Spółki w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczą następujących kwestii: 1) Miejsca świadczenia, przy zakupie usług informatycznych. 2) Odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług w przypadku pojazdów specjalnych.
 235. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/53/ICH/04
  Dotyczy możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa oraz innych kosztów związanych z eksploatacją samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji
 236. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0500/208/04, IS.II/1-0500/209/04
  dotyczy odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie oleju napędowego do samochodu, który nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji
 237. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/85/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem, czy przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliw wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych w stosunku do których nie posiada świadectw homologacji. Dowody rejestrujące tych pojazdów jednoznacznie wskazują ładowność i rodzaj jako samochody ciężarowe. Pojazdy te dopuszczone zostały do ruchu na terytorium Unii Europejskiej z przystosowaniem jako samochody ciężarowe.
 238. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/82/2004
  Czy mam możliwość odliczania podatku naliczonego VAT z tyt. nabycia paliw do pojazdu samochodowego ( ciężarowego) nie posiadającego świadectwa homologacji ?
 239. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/192/04, IS.II/1-0050/211/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 240. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/1009/2004/RD
  Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu specjalnego - służącego do wywozu nieczystości płynnych?
 241. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-35/04
  Czy w świetle art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu paliwa używanego do napędu następujących samochodów ciężarowych: "Żuk" A. 07B produkcji FS Lublin, rok produkcji 1986, którego dopuszczalna ładowność wynosi 850 kg, oraz "Mercedes" MB 100 2.4 D, rok produkcji 1994 o ładowności 970 kg, nieposiadających świadectwa homologacji producenta ani importera, w przypadku, gdy ładowność została określona na podstawie danych zawartych w dowodach rejestracyjnych ww. pojazdów?
 242. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/189/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 243. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/193/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 244. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-79/04,PP/443-79a/04/05
  Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że posiada Pan samochód (wg danych wynikających z dowodu rejestracyjnego) FORD-NIEMCY-TRANSIT 2,5D, rodzaj pojazdu - samochód ciężarowy specjalizowany, rok produkcji - 1992, dopuszczalna ładowność - 565, liczba miejsc - 9.Pytanie dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodu.
 245. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/46/JG/04
  Czy podatnik użytkujący do prowadzenia działalności gospodarczej samochód ciężarowy marki VOLKSWAGEN CADDY 1,9, ładowność 625 kg, liczba miejsc 2, rok produkcji 2000 - ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa oraz z tytułu rat leasingowych. Właścicielem samochodu jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Do wniosku załączono kserokopię świadectwa homologacji typu pojazdu nr 1123-12, wystawioną przez Ministra Transoportu i Gospodarki Morskiej
 246. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-76/04
  Według przedstawionego stanu faktycznego Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu samochodu ciężarowego LIAZ model 11.053 wyprodukowanego w 1988r. o dopuszczalnej ładowności 8.000 kg i liczbie 3 miejsc, przy czym dane te wynikają z dowodu rejestracyjnego. Pytająca ma wątpliwości, czy w przypadku nie posiadania na ww. samochód odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji ma prawo odliczać podatek naliczony VAT wynikający z faktur za zakup paliwa do tego samochodu.
 247. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77/04
  Według przedstawionego stanu faktycznego Podatnik prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu samochodu ciężarowego FS-Lublin Żuk A07M wyprodukowanego w 1991r. o dopuszczalnej ładowności 850 kg i liczbie 2 miejsc, przy czym dane te wynikają z dowodu rejestracyjnego. Pytający ma wątpliwości, czy w przypadku nie posiadania na ww. samochód odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji ma prawo odliczać podatek naliczony VAT wynikający z faktur za zakup paliwa do tego samochodu.
 248. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/88/04
  Czy w przypadku zakupu samochodu ciężarowego bez świadectwa homologacji oraz w przypadku zakupu części i paliwa do tego samochodu przysługuje prawo odliczenia i zwrotu podatku naliczonego? Podatnik zamierza zakupić samochód ciężarowy o ładowności powyżej 900kg, który następnie przez specjalistyczną firmę zostanie przerobiony na autobus.
 249. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USVIII/443-72/04/BZ
  Zapytanie podatnika dotyczy: 1) prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do napędu tego pojazdu. 2) czy można stosować zasady wynikające z dyrektyw Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, pomijając zasady prawa krajowego (powołano tutaj wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nr C-268/83).
 250. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/005/85/04
  Podatnik świadczy usługi transportowe i do działalności wykorzystuje 2 samochody ciężarowe: VOLVO FL 6 o ładowności 3300 kg i LIAZ o ładowności 8050 kg. Czy w świetle obowiązujących przepisów przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do tych samochodów (samochody są środkami trwałymi) w sytuacji, gdy nie posiadam do nich wyciągu ze świadectwa homologacji.
 251. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/440/1634/04
  Czy dla odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego konieczne jest posiadanie przez Podatnika wyciągu ze świadectwa homologacji?
 252. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-122/04/IG
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki STAR A28 wyprodukowanego w 1987r. i nie posiadającego świadectwa homologacji? Samochód ten służy do przewozu nieczystości płynnych (tzw. "beczka").
 253. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-264-1/04
  Podatnik jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w formie Zakładu Usług Komunalnych. W ramach prowadzonej działalności Podatnik wykorzystuje dwa samochody marki ŻUK, które są zarejestrowane jako samochody ciężarowe. Przedmiotowe samochody nie posiadają wyciągu ze świadectwa homologacji wystawionej przez producenta, gdyż w okresie, kiedy te pojazdy były produkowane nie było to wymagane. Na tle tych okoliczności Podatnik sformułował pytanie:- Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur na zakup paliwa do w/w samochodów.?
 254. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-380/04/AU
  Czy można odliczyć podatek VAT z faktury zakupu samochodu ciężarowego?
 255. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/224/04, IS.II/1-0050/175/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 256. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-0050/206/04
  dotyczy prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego w sytuacji, gdy ładowność w świadectwie homologacji podana jest oddzielnie na towar i ludzi a nie łącznie
 257. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-452/04
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa wykorzystywanego do napędu autobusów?
 258. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/88/04
  Czy w odniesieniu do samochodu marki Fiat Palio 1,6 zarejestrowanego jako samochód ciężarowy, posiadającego homologację na samochód ciężarowy, stosuje się ograniczenia dotyczące odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa, wynikające z art. 88 ustawy o VAT ?
 259. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP.443/11/UC/04
  Czy od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych Kamaz na które nie posiadamy świadectwa homologacji możemy odliczać VAT naliczony.
 260. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/61/04
  Czy w przypadku braku świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa do napędu samochodu cieżarowego m - ki JELCZ 316?
 261. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/291/04/IZ
  Podatnik użytkuje do prowadzenia działalności gospodarczej: 1) samochód ciężarowy marki LUBLIN, który służy do przewozu materiałów budowlanych i przewozu pracowników {według wzoru zamieszczonego w ustawie ładowność dopuszczalna wynosi 969 kg (9 x 68+ 357)}, faktyczna ładowność wynosi 880 kg. Samochód jest przedmiotem umowy leasingowej. Umowa nie została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w terminie do 14 maja 2004 r.; 2) samochód marki ŻUK {o ładowności faktycznej 950 kg (ilość miejsc 7)}. Pojazd nie posiada świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji). Czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa oraz z tytułu rat leasingowych (dotyczy samochodu marki Lublin)?
 262. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/69/2004
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu pojazdu samochodowego nie budzącego wątpliwości, że jest samochodem ciężarowym ?
 263. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/52/04
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu samochodu ciężarowego, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w latach ubiegłych, tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.Samochód według świadectwa homologacji posiada ładowność 515 kg ?
 264. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/52/04
  Czy w przypadku braku odpisu świadectwa homologacji, a jednynie posiadania pisemnej informacji w sprawie odpisu podatku od zakupu paliwa do eksploatowanych samochodów uzyskanej od jego sprzedawcy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa ?
 265. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.42.TP/443-2499/04
  Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu używanego samochodu ciężarowego o ładowności 680 kg oraz Vat zawarty w cenie paliwa do tego pojazu w sytuacji, kiedy nie posiadamy wyciągu ze świadectwa homologacji?
 266. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/119/2004
  Czy przysługuje podatnikowi uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do samochodu będącego środkiem trwałym firmy, jeżeli brak świadectwa homologacji ?.
 267. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.I/2-443/21/04
  Czy wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji są jedynymi dokumentami, z których mogą zostać zaczerpnięte dane do obliczenia ładowności, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy może to być dowód rejestracyjny, w którym znajdują się dane, o których mowa w ustawie?
 268. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/179/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa
 269. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/133/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczanego w związku z zakupem paliwa
 270. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/55/04
  Czy w przypadku braku odpisu świadectwa homologacji istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa do samochodów ciężarowych marki STAR 29, STAR A28 oraz STAR 28?
 271. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-443/33/04
  Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie: wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, możliwości odliczenia podatku od paliwa wykorzystywanego do pojazdów samochodowych.
 272. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04
  Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu paliwa (olej napędowy, etylina, gaz) używany do napędu następujących samochodów ciężarowych: "Star" 200, rok produkcji 1977 i 1978, "Jelcz", rok produkcji 1986 i "Liaz" rok produkcji 1989, nieposiadających świadectwa homologacji producenta ani importera, w związku z tym, iż nie jest możliwe uzyskanie tego świadectwa od poprzednich użytkowników?
 273. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-64/04
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od nabywanych paliw silnikowych, wykorzystywanych do napędu samochodu bezsprzecznie ciężarowego, na który podatnik nie posiada wyciągu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
 274. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80-3-GK/04
  Czy jest konieczność posiadania świadectwa homologacji w celu nabycia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, wynikające z faktur wystawianych przez Spółkę, (dot. samochodów osobowych)?
 275. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-33/04
  Czy podlega odliczeniu podatek naliczony od zakupu paliwa (olej napędowy, etylina, gaz) używany do napędu następujących samochodów ciężarowych: "Star" 200, rok produkcji 1977 i 1978, "Jelcz", rok produkcji 1986 i "Liaz", rok produkcji 1989, nieposiadających świadectwa homologacji producenta ani importera, w związku z tym, iż nie jest możliwe uzyskanie tego świadectwa od poprzednich użytkowników?
 276. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-169/04/BP
  Czy można odliczyć podatek VAT z faktury zakupu używanego samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji?
 277. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-150/US/2004
  Możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu i zakupie paliwa.
 278. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.1416/PP/443-16/04
  Czy przysługuje Spółce prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu marki FSO - Truck LB 1.6, dla którego Spółka posiada kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji w/w samochodu bez stosownego poświadczenia za zgodnośćz oryginałem?
 279. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/VAT/54/2004
  Świadczę usługi przewozu osób na terenie kraju, wg GUS określone jako "Transport pasażerski miejski" PKD 60.21.A oraz "Transport pasażerski międzymiastowy drogowy" PKD 60.21.B. Przed 1 maja 2004r. zakupiłam niżej wymienione środki transportu służące temu przewozowi, które nie posiadają świadectw homologacji ani też decyzji zwalniającej z posiadania świadectwa homologacji: 1)Ford Transit 2,5 d - autobus - ilość miejsc 15 - brak dopuszczalnej ładowności.Dane te zawarte są na karcie pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym. 2)Iveco Daily 59,12 - autobus - ilość miejsc siedzących 20, liczba miejsc do stania 8, dopuszczalna ładowność 2900 kg.Dane te zawarte są w ocenie technicznej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 3)Iveco Turbo Daily 35,10 - autobus turystyczny 04/03 - ilość miejsc siedzących 19, dopuszczalna ładowność 1400 kg.Dane te zawarte są w ocenie technicznej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w dowodzie rejestracyjnym. Wszystkie wymienione pojazdy samochodowe służą do przewozu osób i posiadają ponad 10 miejsc siedzących. Jednak takie przeznaczenie wynika z innych dokumentów niż świadectwo homologacji. Czy w świetle obowiązującego prawa mogę od ww. pojazdów odliczać VAT naliczony przy zakupie paliwa ?
 280. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-144/5352/BW/04
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, w której wykorzystuję autobusy marki: Sanos, Ikarus, Autosan. Autobusy te nabyłam od osób prowadzących usługi transportowe, nie będących ich producentami ani też importerami. Dla pojazdów tych nie posiadam wyciągów ze świadectw homologacji ani też decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania tych świadectw. W związku z powyższym mam wątpliwości czy po 1 maja 2004r. mogę odliczać podatek naliczony przy zakupie paliwa do ww. autobusów.
 281. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-443/53/04/KH
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej ładowności (wg dowodów rejestracyjnych) 6,5 i 12,5 tony? Samochody te zostały zakupione jako używane i podatnik nie posiada dla nich wyciągu ze świadectwa homologacji ani odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji.
 282. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/112/04
  Czy podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki Ford Transit 2,5 D, który posiada ładowność 1270 kg i liczbę miejsc 2 w sytuacji nie posiadania wyciągu ze świadectwa homologacji tego samochodu?
 283. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/47/04, US-PP/443/52/04
  dotyczy odliczenia podatku VAT od paliwa z tytułu używania samochodu ciężarowego nieposiadającego homologacji
 284. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III?443/49/04/BJ
  Odliczenie podatku naliczonego od paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych.
 285. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-61/04
  Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego marki CITROEN Jumper 2.5 D35I nie posiadającego polskiego świadectwa homologacji.
 286. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/169/04
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodu ciężarowego marki NISSAN Micra Van 1.0, który posiada świadectwo homologacji, w którym określono m.in. masę własną pojazdu, dopuszczalną masę całkowitą ( bez wskazania dopuszczalnej ładowności ) oraz ilość miejsc ?
 287. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/38/04
  Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego uniwersalnego, który nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji?
 288. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/281/04
  1. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług montażu bram ogrodzeniowych wraz z napędem, świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? 2. Czy zakupione artykuły spożywcze np.: kawa, soki, napoje, słodycze, alkohole, które następnie zostają zużyte na cele reprezentacji i reklamy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i czy należy w tym celu sporządzać fakturę wewnętrzną? 3. Czy przy zakupach paliwa, wykorzystywanego do eksploatacji samochodu marki "FSO" Truck 1,6 wyprodukowanego w 1995 r. oraz samochodu ciężarowego "FSO" BO6 Truck wyprodukowanego w 1996 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 289. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/17/04
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym i VAT-em. W ramach mojej działalności świadczę usługi transportowe do wykonywania których używam wyłącznie samochodów ciężarowych, tym samym moim podstawowym kosztem jest paliwo do tych samochodów. Posiadam cztery samochody ciężarowe, których używam dla potrzeb działalności gospodarczej, poniżej podaję dane wynikające z dowodów rejestracyjnych poszczególnych pojazdów:1. TATRA T 815-2 o dopuszczalnej ładowności 13380 kg liczba miejsc 2, rok zakupu 1996r. rok produkcji 1992r., rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochod ciężarowy,2. TATRA 815/2 o ładowności 12700 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 1998r. rok produkcji: pojazd składany w 1997r. pojazd złożony z części w 1997r. nadwozie 1992r. rodzaj pojazdu i przeznaczenie : samochod ciężarowy specjalizowany, 3. MAN F09 o dopuszczalnej ładowności 14900 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 2001r. rok produkcji 1992r, rodzaj pojazdu i przeznaczenie : samochod ciężarowy, 4. TATRA o ładowności 12500 kg, liczba miejsc 2, rok zakupu 2003r.Na powyższe samochody nie posiadam świadectw homologacji ani odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Posiadam jedynie jedną kserokopię świadectwa homologacji tytu pojazdu Nr 877-10 tj. podwozie samochodu ciężarowego MAN typ 26403 FNLC, które udostępnił mi właściciel takiego pojazdu. W tym świadectwie homologacji podana jest liczba miejsc do siedzenia 2, natomist nie ma podanej dopudszczalnej ładowności, są podane: masa własna 8175 kg i dopuszczalna masa całkowita pojazdu 23500kg. Uważam, że mimo tego iż nie posiadam świadectwa homologacji ani decyzji z niego zwalniającej na wyżej opisane samochody, mogę odliczyć VAT zawarty w fakturach zakupu paliwa na nie, ponieważ przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji skutkował uznaniem pojazdu za samochód osobowy. Są to samochody bezsprzecznie ciężarowe i nigdy nie były samochodami osobowymi. Proszę o rozstrzygnięcie kwestii możliwości odliczania przeze mnie VAt-u zawartego w fakturach zakupu paliwa na ww samochody w obecnie obowiązującym stanie prawnym.
 290. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/99/04
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do wyprodukowanych w latach 1983 i 1989 samochodów ciężarowych, które nie posiadają świadectw homilogacji?
 291. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/318/04
  Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu specjalnego, dla którego podatnik nie posiada świadectwa homologacji ?
 292. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NO/443/62/04
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu pojazdów samochodowych oraz spalinowych wózków widłowych, które nie posiadają świadectwa homologacji?
 293. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-138-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikajacego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych wyprodukowanych w latach 1983 - 1988 oraz samochodów Jelcz 325 (żurawie samochodowe), wózki widłowe, ładowarka "Fadronia". Podatnik nie posiada świadectw homologacji?
 294. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/163/04
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do pojazdów samochodowych typowo ciężarowych przy braku świadectwa homologacji?
 295. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-204/04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do samochosów ciężarowych, dla których podatnik posiada świadectwa homologacji ?
 296. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-148/04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych? Podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 297. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-123-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego - KAMZ 5511. Podanik nie posiada świadectwa homologacji?
 298. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-154/04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego -Volkswagen ? Podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 299. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-123-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego - KAMZ 5511. Podanik nie posiada świadectwa homologacji?
 300. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS-WV/443/75/04/AG
  Pytanie podatnika dotyczy uprawnienia do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych przeznaczonych do napędu pojazdów, których wyciąg ze świadectwa homologacji nie zawiera wskazanej wprost informacji o dopuszczalnej ładowności pojazdu, natomiast zawiera dane o dopuszczalnej masie całkowitej, masie własnej pojazdu oraz ilości miejsc (siedzeń).
 301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS-WV/443/64/04/GW
  Zdaniem Spółki ładowność można wyliczyć na podstawie danych w świadectwach homologacji jako różnicę między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną lub minimalną pojazdu. Według Podatnika tak wyliczona ładowność bądź podana na fakturze zakupu dopuszczalna ładowność pozwala zaliczyć w/w samochody do samochodów ciężarowych, przez co możliwe jest odliczenie podatku od zakupu paliwa.
 302. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-122-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikajacego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu autobusów - Mercedes 609D i Mrecedes Sprinter 412. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji?
 303. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP. 443/105/04
  Czy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu czynszu leasingowego od samochodu ciężarowego "Mercedes" C Sprinter (dopuszczalna ładowność 1.350 kg, liczba siedzeń 3) oraz z tytułu zakupu paliwa do tego samochodu w sytuacji braku świadectwa homologacji?
 304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/115/04
  Czy obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, które nie spełniają wymogów zawartych w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535)?
 305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/87/2004
  Spółdzielnia posiada tabor samochodowy specjalistyczny do transportu mleka oraz rozwożenia serów. Na samochochody nie posiadamy świadectw homlogacji. Zapytanie podatnika Czymożna odliczać VAT zawarty w paliwie kupowanym do samochodów na które nie posiada się homologacji?
 306. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-151-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych IVECO, MAN, VW oraz ciągników siodłowych?Podatnik nie posiada świadectw homologacji.
 307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-137-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodu ciężarowego - Mercedes 508D ?Podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-151-04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu samochodów ciężarowych IVECO, MAN, VW oraz ciągników siodłowych?Podatnik nie posiada świadectw homologacji.
 309. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZT/T/443-135/04/AS
  Podatnik wyjasnia, że posiada n/w samochody ciężąrowe służące do prowadzenia działalności gospodarczej , które w dowodzie rejestracyjnym posiadają następujące parametry:- samochód marki UAZ 469B rok produkcji 1974, ładowność 600 kg i liczba miejsc - 2- samochód marki ŻUK A 11B rok produkcji 1984, ładowność 1000 kg, liczba miejsc - 2. Od chwili zakupu w/w pojazdów Podatnik nie posiada śiadectwa homologacji. Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od zakupu paliwa do w/w samochodów?
 310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/38/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
 311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I US.II-443/168/04
  Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT na zakup paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji?
 312. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-71-1-GK/04
  1. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i kiedy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będącego podatkiem należnym z tytułu ww. transakcji? 2. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu środka transportu, kiedy Spółka nie posiada świadectwa homologacji.
 313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: np-443/50/04
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu pojazdów samochodowych, które nie posiadają świadectwa homologacji?
 314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/44/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu który nie posiada świadectwa homologacji.
 315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-115/04
  Czy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur VAT dot. zakupu paliwa do napędu autobusu - Mercedes Benz?. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji.
 316. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-80/04/DP
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego oleju napędowego wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego nie posiadającego świadectwa homologacji ?
 317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-81/MK/04, US.IX/443-82/MWR/04, US.IX/443-86/MK/04, US.IX/443-91/MK/04
  Czy mogę odliczać podatek VAT przy zakupie paliw silnikowych i oleju napędowego wykorzystywanych do napędu niżej wymienionych pojazdów samochodowych, które nie posiadają świadectwa homologacji ani decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa?
 318. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BP-I/443-246/04
  Czy brak wyciągu ze świadectwa homologacji bądź decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, uniemożliwiających ustalenie warunku dopuszczalnej ładowności, określonego w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu samochodu marki Mercedes Sprinter 312D (rodzaj Furgon) o ładowności 1652 kg oraz zawartego w cenie oleju napędowego podatku kupowanego po 01.05.2004r. do ww. pojazdu?
 319. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-27/04
  Czy używając w prowadzonej działalności gospodarczej samochód zarejestrowany i potwierdzony oświadczeniem producenta - jako ciężarowy, mam prawo obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliw silnikowych ?
 320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/89/04
  Czy możliwe jest odliczanie podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów ciężarowych przeznaczonych wyłącznie do przewozu towarów w firmie, tj. - samochód ciężarowy JELCZ 315 M , ładowność 15.400 kg,- samochód ciężarowy MULTICAR 24 10 D , ładowność 3.650 kg,- samochód ciężarowy MULTICAR 25 01, ładowność 3.950 kg.
 321. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-15/04
  Nasza firma prowadzi usługi wg zawartych umów i zleceń polegające na konserwacji i naprawach urządzeń telekomunikacyjnych. Z uwagi na niejednokrotnie trudny teren do pokonania przez samochód osobowy zakupiono motocykl będący środkiem trwałym. Czy przy zakupie motocykla mamy prawo do odliczenia podatku VAT? Naszym zdaniem mamy prawo do odliczenia, gdyż:1)z literalnego brzmienia art.86 ust.3 nie wynika aby ograniczenie prawa dotyczyło motocykli,2)brak ustawowej definicji pojazdów samochodowych pozwala sadzić, że ustawodawca opiera się na klasyfikacjach statystycznych, w których samochody osobowe są klasyfikowane pod symbolem PKWiU 34.10.2 zaś motocykle mieszczą się w odrębnej grupie 35.41,3)sposób formułowania wzoru warunkującego prawo do odliczenia dowodzi, że nie może on mieć zastosowania do motocykli, gdyż jednym z elementów tego wzoru jest ładowność, której nie określa się w homologacji dla takich pojazdów jak motocykle. Prosimy o potwierdzenie słuszności naszego stanowiska.
 322. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.III/VAT/005/79/2004
  Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego w lipcu 2004 samochodu używanego LDV 36 VD do którego nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód ten został zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 1575, a liczba miejsc wynosi 7.
 323. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-74/04/DP
  Czy można odliczać podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do pojazdów samochodowych, posiadających świadectwa homologacji z określoną dopuszczalną ładownością mniejszą niż określona wg wzoru z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ?
 324. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-190/04/DG/KP
  Czy firma może dokonywać obniżenia kwoty lub zwrot różnicy podatku przy zakupie paliwa do samochodu STAR 29 , w sytuacji gdy producent samochodu oświadcza, iż samochód ten nie posiada świadectwa homologacji ani zwolnienia z obowiązku posiadania, gdyż nie było to wymagane w czasie produkowania tego typu samochodu (ładowność 5000 kg, ilość miejsc 2)?
 325. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443/4839/BW/04
  W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję następujące pojazdy: - samochód ciężarowy marki Volkswagen Transporter, rok prod. 1992, dopuszczalna ładowność 860, liczba miejsc 6, - samochód ciężarowy marki Ford Furgon, rok prod. 1987, dopuszczalna ładowność 1120, liczba miejsc 3, - ciągnik rolniczy. Dla pojazdów tych nie posiadam wyciągów ze świadectw homologacji ani też decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania tych świadectw, gdyż samochody te były zakupione dawno. W związku z powyższym mam wątpliwości czy po 1 maja 2004 roku mogę odliczać podatek naliczony przy zakupie paliwa do ww. pojazdów. Moim zdaniem mogę odliczać VAT naliczony przy zakupie paliwa, ponieważ ładowność pojazdów jest większa od określonej w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 326. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US20/PP-443/i/15/2004
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zmienić status samochodu ciężarowego na osobowy i czy taka zmiana ma wpływ na podatkowe rozliczenia działalności gospodarczej? Czy zmiana statusu samochodu ciężarowego na osobowy nie spowoduje obowiązku korekty odliczonego Vat naliczonego przy zakupie samochodu?
 327. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US II/432/27/2004
  Możliwość odliczenia przez klientów podatnika, podatku VAT od zakupionego oleju napędowego do samochodu ciężarowego rejestrowanego na podstawie dopuszczenia jednostkowego, który nie posiada świadectwa homologacji oraz odpisu decyzji zwalniajacej z obowiązku posiadania takiego świadectwa.
 328. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/422/2004/IW
  Podatnik zwraca się z zapytaniami: 1. czy będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT od zakupu w kraju na rynku wtórnym samochodu ciężarowego marki MERCEDES ATEGO 817 o masie całkowitej 7.490 kg, ładowności 2,5 ton, ilości miejsc siedzących 2 w sytuacji, gdy sprzedający nie dysponuje świadectwem homologacji typu pojazdu? 2. czy od zakupu paliwa niezbędnego do eksploatacji tego samochodu będzie można odliczyć podatek VAT? 3. czy posiadając świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym nie ma określonej dopuszczalnej ładowności i ilości miejsc siedzących , spełnione są warunki udowodnienia, że jest to samochód ciężarowy i czy można ładowność i ilość miejsc siedzących ustalić wg dowodu rejestracyjnego? Do zapytania podatnik załączył kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu - samochodu ciężarowego Volkswagen typ 2 DXOAE AHD(LT) oraz ksero dowodu rejestracyjnego samochodu marki MERCEDES ATEGO 817.
 329. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-152/04
  Czy można odliczać od 01 maja 2004r. podatek VAT od zakupionego paliwa do leasingowanego samochodu?
 330. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443/VAT/889/2004/JZ
  Czy należy dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego z homologacją ciężarową w sytuacji, gdy po zmianie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostałby on przerejestrowany na osobowy?
 331. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/127/04/kk
  Czy można odliczyć podatek VAT naliczony przy zakupie paliwa do samochodu cięzarowego "Star", gdy nie mam świadectwa homologacji ?
 332. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/108/04/kk
  Czy mogę odliczać podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie paliwa do samochodów ciężarowych, zakupionych jako uzywane i pochodzące z krajów Unii Europejskiej, jeżeli nie mam świadectw homologacji ? Samochody są bezspornie samochodami ciężarowymi.
 333. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-391/04
  Pytanie dotyczy prawa odliczania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów nie posiadających dokumentu - wyciągu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Problem dotyczy zarówno samochodów osobowych jak i pozostałych typu Bus, Żuk, a nawet samochodów o dużej ładowności np.: Star, Jelcz itp., które od dawna uważane były za samochody ciężarowe, a obecnie nie posiadają w/w dokumentów.
 334. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-38/WS/04
  Czy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami mam prawo odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego?
 335. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/34/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
 336. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.46.PP.443/20/04/JŁ
  W sprawie odliczenia od 1 maja 2004r. podatku Vat od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych, na które nie posiada świadectwa homologacji.
 337. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/4430/72/04
  Czy paliwo do samochodu ciężarowego FS LUBLIN podlega odliczeniu w rozliczeniu podatku od towarów i usług ?
 338. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-91-1/GW/04
  Podatnik jest właścicielem samochodu ciężarowego marki MERCEDES - BENZ 310 2.9D, rok produkcji 1994, o dopuszczalnej ładowności wynikającej z dowodu rejestracyjnego 1260 kg. Samochód ten nie posiada świadectwa homologacji. W związku z powyższym Podatnik pyta, czy przysługuje mu prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa zużywanego do napędu tego pojazdu.
 339. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/21/04
  dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada homologacji
 340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/60/2004
  W swoim piśmie wystąpił Podatnik z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu ciężarowego oraz paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu. Samochód ten został zakupiony 15.07.2004 r. i będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. W wyciągu ze świadectwa homologacji stwierdzono, iż ładowność pojazdu wynosi 624 kg (674 kg w przypadku samochodu z automatyczną skrzynią biegów), liczba miejsc 5.W dniu 05.08.2004 r. Strona dokonała zmian stałych samochodu skutkujących zwiększeniem ładowności do 700 kg zgodnie z zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr XXXXXXXX.
 341. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/51/2004
  W swoim piśmie Strona wystąpiła z zapytaniem, czy przysługuje jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliw wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych wyprodukowanych przed 1984 r. w stosunku do których nie były wydawane świadectwa homologacji, jak również samochodów ciężarowych wyprodukowanych po 1984 r. Zapytanie dotyczy następujących pojazdów:1.IFA rok produkcji 1988, ładowność 5300 kg, ilość miejsc 2,2.ŻUK A-05 rok produkcji 1968,3.ŻUK A 11B rok produkcji 1988,4.Volkswagen LT 35 TDI rok produkcji 1998, ładowność 965 kg, ilość miejsc 3,5.Tatra betoniarka rok produkcji 1981, ładowność 12100 kg, ilość miejsc 3,6.Tatra betoniarka rok produkcji 1982, ładowność 12100 kg, ilość miejsc 3,7.Mercedes Benz 1824 rok produkcji 1996, ładowność 8050 kg, ilość miejsc 2,8.Mercedes Benz 310 rok produkcji 1994, ładowność 1000 kg, ilość miejsc 3,9.KAMAZ rok produkcji 1999, ładowność 15000 kg, ilość miejsc 3.
 342. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/108/2004
  Zapytanie dotyczy samochodów, które zgodnie ze świadectwem homologacji były samochodami ciężarowymi, ale po zastosowaniu wzoru z art. 86 ust. 3 ustawy o PTU wynika, że są to samochody osobowe. Podatnik uważa, że skoro posiada świadectwa homologacji, to samochody te są w dalszym ciągu ciężarowe. Ponadto podatnik zapytuje, czy od faktur dokumentujących zakup części oraz naprawy tych samochodów można odliczyć podatek VAT.
 343. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/835/2004/MS
  - czy w odniesieniu do ciągników siodłowych użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego stosuje się ograniczenie dotyczące możliwości obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług? - czy faktury VAT za olej napędowy wystawione w kwietniu 2004r. a otrzymane drogą pocztową w maju 2004r. dają prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za maj 2004r. i jak ten problem wygląda w odniesieniu do pojazdów samochodowych w przypadku których podatnik posiada kserokopie świadectw homologacji?
 344. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-52/04
  Podatnik wykorzystuje do działalności gospodarczej samochód ciężarowy typu Mercedes Benz 208D o ładowności 1085kg, który został sprowadzony z zagranicy, nie posiada świadectwa homologacji. Pytanie dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego typu samochodu.
 345. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.PP.443/39/2004
  Czy przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów przeznaczonych do przewozu towarów: "KAMAZ", ładowność 8000 kg, liczba miejsc wg dowodu rejestracyjnego 3 oraz "VOLVO", ładowność 9090 kg, liczba miejsc wg dowodu rejestracyjnego 2. Nie posiadam świadectw homologacji ?
 346. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-169/04
  Czy przysługuje zwrot podatku naliczonego od zakupionego środka trwałego tj. samochodu ciężarowego chłodnia marki SCANIA 93 m 210 na który to samochód brak jest świadectwa homologacji?
 347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP.005/92/04
  Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu, który nie posiada świadectwa homologacji ?
 348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2/005/2/748/04
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku w sytuacji, gdy w świadectwie homologaji określono: "liczba i rozmieszczenie siedzeń - 2 z przodu", liczba miejsc siedzących nie dotyczy"?
 349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/137/04
  Czy można odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa do samochodu ciężarowego w sytuacji, gdy Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji?
 350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/446/146/2004/KM
  Czy świadectwo homologacji musi określać dla pojazdów, wymienionych w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dopuszczalną ładowność oraz ilość miejść ?.
 351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PP/443-74/04/KM
  Spółka złożyła do tut. urzędu zapytanie, czy w świetle nowej ustawy o VAT może dokonywać odliczeń podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu STAR-28, mimo że nie posiada wyciągu ze świadectwa homnologacji (rok produkcji samochodu 1981 r.)?
 352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.II-PP-443/12/2004
  dotyczy: - możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych, w przypadku, gdy podatnik nie posiada na te pojazdy odpisu świadectwa homologacji lub też odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, - możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych tzw. furgonów, w których dokonano przeróbek polegających na wyposażeniu w większą aniżeli 10 liczbę miejsc siedzących oraz wstawieniu okien bocznych, w przypadku, gdy nie wydano na te pojazdy nowych świadectw homologacji uwzględniających te przeróbki, - możliwości odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego na podstawie umowy leasingu
 353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VIII/443-52/04/BZ
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek naliczony z faktur zakupu paliwa do samochodu ciężarowego dla którego nie posiadam świadectwa homologacji, którego nie mogę odliczyć w rozliczeniu podatku VAT?
 354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego Peugeot Boxer o dopuszczalnej ładowności 1400 kg ?
 355. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/52/2004
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie " usługi dźwigowo - montażowe "-EKD 4550 - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą, ma prawo odliczyć podatek VAT od paliwa użytego do pracy tego sprzętu ?
 356. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/04
  Czy można obniżyć podatek należny o podatek zawarty w cenie paliwa zakupowanego do samochodów, które zostały nabyte przez podatnika jako samochody ciężarowe, lecz nie posiadające homologacji ? Te samochody to: Renault Trafic - ładowność 840 kg , liczba miejsc 3, Peugeot Partner - ładowność 533 kg, liczba miejsc 2, Volkswagen Transporter - ładowność 909 kg , liczba miejsc 5, Fiat Seicento - ładowność 505 kg, liczba miejsc 2
 357. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/93/04/kk
  Czy mogę odliczać podatek VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa jeżeli posiadam samochód ciężarowy Ford Transit, który jest "składakiem" o ładowności 1000 kg +2 lub 9 osób, na któery nie posiadam homologacji ?
 358. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/154/2004
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do cysterny, która zakwalifikowana jest do pojazdów ciężarowych ?
 359. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/518/2004/PK
  Pytanie podatnika dotyczyło prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu oleju napędowego do napędu pojazdów specjalnych, nie posiadających wyciągów ze świadectw homologacji i odpisów decyzji zwalniających z ich uzyskania. Zdaniem podatnika obowiązujące przepisy - prawo o ruchu drogowym - nie nakładają obowiązku uzyskania homologacji na pojazdy specjalne.
 360. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/38/04
  Czy od 1.05.2004 r. przysługuje odliczenie podatku od towarów i usług przy zakupie paliwa do samochodu marki "Star" i "Żuk"?
 361. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-80-1/GW/04
  Do prowadzenia działalności Podatnikowi potrzebny jest samochód dostawczy (importowany z Niemiec), który używa tylko i wyłącznie do jej prowadzenia. Według dowodu rejestracyjnego samochód ten posiada następujące cechy: ładowność 810 kg, ilość miejsc 3, rok produkcji 1992. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji dla tego pojazdu. Podatnik zwraca się o udzielenie informacji co do możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z zakupem paliwa zużywanego do samochodu dostawczego, do którego nie posiada świadectwa homologacji.
 362. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US III/443/4331/BW/04
  W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy samochody typowo ciężarowe o ładowności 4-12 ton, na które nie posiadamy świadectw homologacji. Samochody te zakupione zostały jako używane w okresie, gdy nie obowiązywał przepis, aby przy zakupie kupujący samochód otrzymywał świadectwo homologacji. Zwracamy się z zapytaniem czy stosownie do art. 86 ust.3 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ograniczenie odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w cenie paliw ma zastosowanie do naszych samochodów. Naszym zdaniem dowód rejestracyjny pojazdu powinien być wystarczającym uzasadnieniem do odliczenia podatku VAT.
 363. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/448/577/2004[br]OG/005/89/PP-1/2004
  Czy zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będę mógł odliczać VAT od paliwa zakupionego do autobusów ?
 364. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-4431/29/AZ/04
  Prawo do odliczenia podatkuVAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.
 365. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USX-443/53/04
  Czy uiszczenie wpłaty poczatkowej przy leasingu operacyjnym stanowi koszt uzyskania przychodów w miesiącu dokonania wpłaty? Czy podatnik użytkując ciągnik siodłowy w ramach umowy leasingowej ma prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe i w jakiej wysokości?
 366. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III MUS.WV/443/51/2004/JC
  Pytanie Spółki dotyczy wyjaśnienia, który dokument powinien być podstawą do przeprowadzenia kwalifikacji pojazdu zawartej w art. 86 ust. 3 ustawy oraz czy nie posiadając dokumentów homologacji dla samochodów ciężarowych lub specjalnych można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony zawarty w fakturach zakupu paliw silnikowych oraz oleju napędowego. Spółka prosi również o udzielenie informacji jak należy traktować pojazdy takie jak ładowarki kołowe , koparki kołowe , żurawie samochodowe, ciągnik siodłowy , które nie mają określonej dopuszczalnej ładowności, natomiast ich producenci podają takie parametry jak pojemność łyżki, dopuszczalny ciężar podnoszonego ładunku (udźwig) czy maksymalny nacisk na siodło. W obecnej chwili wg. zapisów w dowodach rejestracyjnych są to pojazdy samochodowe specjalne lub ciężarowe. Czy w świetle zapisu art. 86 ust. 5 należy je traktować jako samochody osobowe?
 367. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-56/04/DP
  Czy zaświadczenia wydane przez importera, potwierdzające poprawność danych wynikających, że "Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu", uprawniają do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodów o dopuszczalnej ładowności większej niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. - o podatku od towarów i usług ?
 368. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-12/04
  Czy można odliczać podatek VAT od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego "Star" (składak), który wg dowodu rejestracyjnego ma określoną dopuszczalną ładowność 5.000 kg, na który podatnik nie posiada świadectwa homologacji, ani decyzji zwalniającej z obowiązku posiadania świadectwa homologacji?
 369. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/142/2004
  Czy można dokonać odliczenia podatku VAT od zakupionych paliw silnikowych wykorzystywanych przez pojazdy specjalne i samochody ciężarowe nie posiadające świadectwa homologacji ?
 370. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-PV/443-13/04, US-PV/443-14/04, US-PV/443-15/04, US-PV/443-16/04, US-PV/443-17/04, US-PV/443-17/1/04, US-PV/443-17/2/04, US-PV/443-21/04
  Czy od 1.05.2004 r. podatnik może odliczać podatek wykazany w fakturach dotyczących zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki "Mercedes" Sprinter, w sytuacji, gdy na samochód nie posiada świadectwa homologacji?
 371. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1009/04/CIP/06
  Czy po zmianie parametrów samochodu Podatnik może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do napędu w/w samochodu ? Zdaniem Podatnika w/w pojazd spełniać będzie warunki zawarte w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc w jego ocenie może dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do jego napędu.
 372. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005-91/US/2004
  Dotyczy: 1. możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu samochodu ciężarowego w świetle przepisów nieobowiązującej już ustawy z 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, 2. czy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tego pojazdu, który nie posiada świadectwa homoligacji.
 373. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-40/04
  Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem VAT. Na stanie środków trwałych posiadam samochód ciężarowy typ Volkswagen Transporter. Nie posiadam świadectwa homologacji ani odpisu świadectwa homologacji. Od zakupionego paliwa odliczam podatek naliczony, ponieważ uważam, że jest to samochód typowo ciężarowy, a dopuszczalna ładowność jest równa dopuszczlnej ładowności wyliczonej ze wzoru. Proszę o zajęcie stanowiska, czy słusznie odliczam podatek VAT?
 374. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/04
  Wykorzystujemy do prowadzonej działalności gospodarczej m.in. wózek widłowy, koparkę, dźwig na podwoziu samochodowym. Pojazdy te nie posiadają świadectwa homologacji, w związku z tym czy jest możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego typu pojazdów?
 375. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/193/04
  Odpowiadając na pismo z dnia 19.07.2004r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2004r.) w sprawie odliczenia z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów ciężarowych, które posiadają decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, uprzejmie informuje: Z pisma wynika, że Spółka posiada dwa samochody ciężarowe skrzyniowe:-Daewoo-FSO Polonez Truck Plus ST 1.9D,-Daewoo-FSO Polonez Truck Plus LB 1.9D, które posiadają odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowy ...
 376. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/04
  Pytanie podatnika odnosi się do możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego o ładowności 11.000kg bez świadectwa homologacji.
 377. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/37/04
  Czy w przypadku nie posiadania odpisu świadectwa homologacji istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa - oleju napędowego, części zamiennych, przeglądów rejestracyjnych oraz napraw związanych z wykorzystaniem samochodu w działalności gospodarczej?
 378. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 17/VAT IX/1013/2004
  Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wywozu nieczystości płynnych.Posiada dwa samochody zarejestrowane w wydziale komunikacji jako samochody asenizacyjne. Samochody zostały wyprodukowane w latach 1988 i 1990.Oba samochody nie posiadają świadectwa homologacji.Czy w związku z powyższym, podatnik ma prawo do obiżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących zakup paliwa do w/w samochodów specjalnych ?
 379. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-89/04
  Czy istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do samochodu bez świadectwa homologacji ?
 380. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-39/IG/04, US.IX/443-52/WS/04, US.IX/443-48/MWR/04, US.IX/443-56/WS/04, US.IX/443-71/MK/04, US.IX/443-46/WS/04, US.IX/443-45/IG/04, US.IX/443-53/MK/04, US.IX/443-54/MK/04, US.IX/443-55/MK/04, US.IX/443-64/HD/04, US.IX/443-65/HD/04, US.IX/443-66/HD/04, US.IX/443-67/HD/04, US.IX/443-49/WS/04, US IX/443-38/WS/04
  Czy prowadząc działalność gospodarczą można odliczyć podatek VAT od paliwa do samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności 985 kg (dane z dowodu rejestracyjnego) nieposiadającego świadectwa homologacji?
 381. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/1-0050/43/04
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem paliwa do samochodu ciężarowego
 382. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/25/2004
  Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie autokarów oraz paliw silnikowych do nich, pomimo iż podatnik nie posiada świadectwa homologacji, ani decyzji zwalniających z obowiązku ich posiadania? W świetle przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik świadczy usługi transportu osób. Usługi te świadczy autokarami, które są konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Są to stare autokary powyżej 10 lat, pochodzące z importu, w związku z czym nie posiadają świadectwa homologacji, ani decyzji zwalniających z obowiązku ich posiadania.
 383. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-119-2/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi transportowe i posiada samochód ciężarowy STAR 200 S. W związku z faktem, iż pojazd jest wyprodukowany w 1987 r., Podatnik nie posiada wyciągu ze świadectwa homologacji dla przedmiotowego pojazdu.. Wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie oleju napędowego do przedmiotowego samochodu.
 384. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.44/440/VAT/70/2004
  Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupionego w marcu 2004 r. samochodu używanego Mercedes Sprinter, do którego nie posiadam świadectwa homologacji. Samochód został zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność wynosi 1280 kg, a liczba miejsc wynosi 3. Moim zdaniem mam prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie tego samochodu oraz paliwa, gdyż zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08.02.2000 r. Nr PP2-813-96/01/GM obowiązek posiadania świadectwa homologacji nie dotyczy samochodów będących bezspornie samochodami ciężarowymi, które jako nowe posiadały świadectwo homologacji na ten typ pojazdu.
 385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/05
  Prowadzę firmę , która zajmuje się okazjonalnym przewozem osób. W swojej firmie posiadam trzy samochody marki Mercedes Benz , które obecnie są zarejestrowane jako autobusy. Samochody te były zakupione jako ciężarowe ze świadecwtem homologacji, jednak dla potrzeb mojej firmy dokonano przeróbek umożliwiających przewóz osób tracąc jedocześnie świadectwa homologacji samochodów ciężarowych.Czy w związku z tym przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupu paliw silnikowych, oleju napedowego oraz gazu?
 386. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-41/39/04
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z dokumentu stwierdzającego nabycie używanego samochodu ciężarowego, który od momentu opuszczenia fabryki był i jest samochodem ciężarowym, ale nie posiada wyciągu ze śwadectwa homologacji?
 387. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/1/2004
  Czy mogę odliczyć podatek VAT zapłacony przy zakupie używanego samochodu ciężarowego sprowadzonego z zagranicy (sprowadzony i zarejestrowany jako ciężarowy, dopuszczony do ruchu), w którym dokonano modernizacji nadwozia, która nie spowodowała zmiany rodzaju pojazdu?
 388. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/2/04/BS
  Podatnik pyta, czy przerobiony na samochód ciężarowy uniwersalny Fiat Palio o dopuszczalnej ładowności 520 kg, liczba miejsc do siedzenia - 5, i z przedłożonych dokumentów wynika, iż nie posiada świadectwa homologacji może być traktowany jako ciężarowy i wobec czego:1. Skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturze zakupu,2. Rozliczać podatek naliczony związany z jego bieżącym użytkowaniem.
 389. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/03
  Czy istnieje możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu ciężarowego IVECO nie posiadającego homologacji producenta ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!