Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


stawka

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-725/12-4/AW
  Czy usługi pomocnicze związane z likwidacją (oceną i szacowaniem) szkód wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, jak i usługi lustracji pojazdu przed jego ubezpieczeniem wykonywane w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli lub podmiotów upoważnionych przez tych ubezpieczycieli na podstawie umów substytucyjnych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-687/12-5/IG
  1.Czy Wnioskodawca może zastosować w odniesieniu do sprzedaży zestawów przypraw jedną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 5% - a więc stawkę odpowiadającą wiodącemu, dominującemu, podstawowemu składnikowi zestawu, tj. oliwie z oliwek Extra Virgin? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie negatywna - to jaką stawkę podatkową podatku od towarów i usług należy stosować w przypadku sprzedaży zestawów przypraw?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-8/OS
  Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-5/OS
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika. Stawka podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-6/OS
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika. Stawka podatku od towarów i usług dla wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-528/12-7/OS
  Opodatkowanie dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-514/12-4/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)decyzji o warunkach zabudowy lub b)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-514/12-6/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-514/12-5/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)decyzji o warunkach zabudowy lub b)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-514/12-6/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-514/12-7/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-514/12-5/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)decyzji o warunkach zabudowy lub b)studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-514/12-7/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-742/12-5/RR
  Wniesione w formie wkładu niepieniężnego nieruchomości - nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa; - ustalenie stawek VAT.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-742/12-6/RR
  Stawka VAT dla transakcji wniesienia aportu nieruchomości (budynku), który był w części wynajmowany, a w pozostałym zakresie nie została oddana do użytkowania innemu nabywcy w ramach czynności opodatkowanych.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-554/12-2/JM
  Usługi sklasyfikowane przez Wnioskodawcę jako "Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi" PKWiU 68.32.13.0 należy opodatkować, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, stawką podatku 23%.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-725/12-7/KT
  Stawka podatku dla dostawy dietetycznego środka spożywczego PKWiU 10.89.19.0.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-684/12-2/IG
  Czy Stowarzyszenie powinno od otrzymanej kwoty dotacji naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-678/12-4/IR
  Planowana dostawa przedmiotowego budynku wraz z gruntem, na którym ten budynek jest posadowiony, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-536/12-3/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b)decyzji o warunkach zabudowy?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-536/12-2/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b.decyzji o warunkach zabudowy?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-536/12-3/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b)decyzji o warunkach zabudowy?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-536/12-4/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek, b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży, c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek, d)projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek, e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-536/12-5/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,d)projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-538/12-5/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług: a) wyceny działek, b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży, c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek, d) projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek, e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-629/12-4/AK
  Czy świadczone przez Gminę usługi wstępu na Bieg Uliczny stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-629/12-5/AK
  Czy świadczone przez Gminę usługi wstępu na Bieg Uliczny stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-538/12-2/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b) decyzji o warunkach zabudowy?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-538/12-3/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b) decyzji o warunkach zabudowy?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-538/12-2/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b) decyzji o warunkach zabudowy?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-538/12-4/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług: a) wyceny działek, b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży, c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek, d) projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek, e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-538/12-3/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b) decyzji o warunkach zabudowy?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-538/12-4/UNR
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług: a) wyceny działek, b) ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży, c) projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek, d) projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek, e) sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-725/12-2/RG
  - Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b)decyzji o warunkach zabudowy?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-725/12-3/RG
  - Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b)decyzji o warunkach zabudowy?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-608/12-4/IG
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonanie instalacji gazowej na zewnątrz w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB, niestanowiącej w świetle przepisów budowlanych przyłącza gazowego?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-710/12-4/KT
  Opodatkowanie i dokumentowanie usług pośrednictwa handlowego świadczonych dla firmy szwajcarskiej – miejsce świadczenia usług.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-761/12-2/KT
  Stawka podatku dla usług wykonania i montażu stałej zabudowy wnękowej w budynkach i lokalach mieszkalnych.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-665/12-4/AS
  opodatkowanie usług wynajmu sal szkoleniowych
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-608/12-7/AW
  W zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży oprawek okularowych do okularów korekcyjnych
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-513/12-3/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-513/12-2/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-513/12-3/UNR
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-628/12-3/AK
  Czy świadczone przez Gminę usługi zapewnienia udziału w zawodach i turniejach sportowych stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-702/12-3/PR
  W zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-628/12-2/AK
  Czy świadczone przez Gminę usługi zapewnienia udziału w zawodach i turniejach sportowych stanowią czynności opodatkowane obniżoną stawką (8%) VAT?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-646/12-2/AW
  W zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-447/12-4/OS
  Sposób wystawienia faktury korygującej.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-646/12-3/AW
  W zakresie opodatkowania sprzedaży działek niezabudowanych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przygotowaniem ich do sprzedaży.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-417/12-5/LK
  zastosowania stawki 0% podatku dla wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów przed zarejestrowaniem
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-724/12-2/IGo
  Opodatkowanie czynności przekazania zużytych urządzeń elektronicznych oraz korekta podatku VAT.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-706/12-2/EK
  Stawka podatku na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-708/12-4/LK
  opodatkowanie importu usług finansowych
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-735/12-4/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług, sposób dokumentowania tych czynności oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-795/12-2/IGo
  Świadczenie kompleksowych usług organizacji konferencji lub szkolenia w formie "Pakietu konferencyjnego", gdzie usługę zasadniczą stanowi organizacja konferencji, zaś inne czynności składające się na usługę główną są traktowane jako usługi pomocnicze, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-732/12-2/IGo
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi konserwacji, naprawy i remontu wykonywane w obiekcie budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym sklasyfikowanym według PKOB w grupowaniu 1130, będą podlegały opodatkowaniu obniżoną 8% stawką VAT.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-615/12-4/RR
  8% stawka podatku dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w postaci miejsc postojowych w wielostanowiskowej hali garażowej oraz miejsc postojowych naziemnych.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-803/12/MS
  Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę VAT – w wysokości 8%, budując dla siebie jako nabywcy usługi budowlanej wraz z materiałem wykonawcy, tj. budowy własnego domu mieszkalnego?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-640/12-4/KB
  Jaka stawka VAT będzie obowiązywać w przypadku usług świadczonych na rzecz podmiotów zagranicznych?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-646/12-4/SM
  stawka podatku dla usług kompleksowego utrzymania dróg i autostrad
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-603/12-4/AK
  Czy Spółka do usług czyszczenia kanalizacji na odrębne zlecenie odbiorców powinna stosować podstawową 23% stawkę podatku od towarów i usług, czy też stawkę obniżoną w wysokości 8%?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-744/12-2/DG
  W zakresie stawki podatku VAT na wyroby medyczne sprzedawane podmiotom nieprowadzącym działalności medycznej.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-543/12-2/MPe
  podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy z tytułu odsprzedaży różnych mediów na rzecz najemców
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-591/12/AB
  uznanie przedstawionej transakcji za eksport towarów
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-799/12/JJ
  Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna wykazać na fakturze rozliczając usługę?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-353/12-4/DS
  Jeśli Wnioskodawca jest wykonawcą usług polegających na montażu stoiska targowego, wykonywanego w miejscu wskazanym przez zamawiającego i według jego projektu, to jaką powinien być opodatkowany stawką podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-437/12-4/MG
  Do prac budowlanych wykonywanych poza budynkiem mieszkalnym (studnie, przyłącza energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, tarasy, chodniki, wjazdy do garaży, opaski odwadniające wokół budynku oraz ogrodzenia) nie można stosować stawki preferencyjnej VAT 8%. Ww. usługi dotyczące infrastruktury towarzyszącej są opodatkowane wg stawki VAT 23%.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-708/12/JJ
  Stawki podatku dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-334/12-4/AG
  Czy do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem "Rejestru najemców" prawidłowa jest stawka ryczałtu w wysokości 3%?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1002/11/12-S4/KG
  Czy podatek VAT został doliczony słusznie, czy należy go zwrócić kupującemu?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-547/12/KO
  Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-347/12/EK
  Czy sprzedaż całych liści tytoniu, nieodżyłowanych, niepociętych i niepokruszonych, osuszonych w stopniu pozwalającym na ich transport i przechowywanie oraz tytoniu typu strips, który będzie dodatkowo częściowo odżyłowany, nienadających się do palenia bez dalszej obróbki, dokonywana zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy stawka podatku wynosi w tym przypadku 8% ?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-323/12/EK
  Czy sprzedaż całych liści tytoniu, nieodżyłowanych, niepociętych i niepokruszonych, osuszonych w stopniu pozwalającym na ich transport i przechowywanie, nienadających się do palenia bez dalszej obróbki, dokonywana zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy stawka podatku wynosi w tym przypadku 8%?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-64/11-5/12-S/KK
  Roboty budowlane związane z wykonaniem, do budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przyłącza wodociągowego wewnątrz tego budynku- korzystają ze stawki 8% podatku VAT, natomiast w przypadku przyłącza wodociągowego wykonywanego poza bryłą budynku oraz przyłącza kanalizacyjnego, nie mogą zostać objęte stawką 8% i są opodatkowane wg stawki 23%.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-541/12-2/RR
  23 % stawka podatku dla sprzedaży napojów zawierających napar kawowy w ramach świadczonych usług gastronomicznych
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-493/12-4/IG
  Czy do sprzedaży miejsc parkingowych i garaży sprzedawanych łącznie z lokalem mieszkalnym należy stosować stawkę właściwą dla lokalu mieszkalnego - 8%?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-662/12-2/DG
  W zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu rolet oraz karniszy w budynkach mieszkalnych
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-546/12-4/LK
  uznanie za wewnatrzwspólnotową dostawę towarów przemieszczenia towarów drogą lotniczą z terytorium kraju na terytorium Hiszpanii oraz stawki podatku mającej zastosowanie do tej transakcji
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-499/12/AM
  Czy przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi: garażem i piwnicą Spółka powinna zastosować stawkę 8%?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-207/12/PK
  stawka podatku dla dostawy części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-522/12-2/KOM
  stawka 5% podatku VAT przy sprzedaży "Hot doga F.."
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-450/12-2/RG
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b.decyzji o warunkach zabudowy?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-450/12-3/RG
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b.decyzji o warunkach zabudowy?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-547/12-2/KC
  w zakresie uznania transakcji dostawy towaru do Australii za eksport bezpośredni opodatkowany stawką 0%
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-201/12/PK
  rozpoznanie transakcji za eksport pośredni oraz dokumentacja tego eksportu
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-486/12-6/JN
  Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-601/12/DP
  Czy wynajem krótkotrwały mieszkania można rozliczyć jak typową długotrwałą umowę najmu stawką 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-635/12/MS
  Stawki VAT przy dostawie zajęcy.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-469/12/WN
  Uznanie czy Spółka ma prawo stosować obniżoną stawkę podatku VAT dla napojów owocowych, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi mniej niż 20% składu surowcowego, napojów o smaku owocowym niezawierających soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, napojów gazowanych o smaku owocowym oraz innych napojów gazowanych, bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz załącznika nr III poz. 1 dyrektywy VAT.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-232/12/PK
  określenie miejsca świadczenia usług instalacji urządzeń trwale związanych z fundamentem
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-387/12-5/AK
  Jaką stawkę podatku VAT powinna naliczyć Gmina, wystawiając w przyszłości faktury za udostępnianie sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-430/12/AW
  Dokonanie przez Gminę na rzecz Spółki aportu działek niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami wybudowanymi przez Spółkę
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-459/12-2/MW
  Opodatkowanie usług wstępu na siłownię
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-404/12-5/AW
  Stawki podatku dla sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej dla własnych uczniów, nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkoły, dla uczniów innej szkoły, pracowników niepedagogicznych szkoły, emerytów – byłych pracowników szkoły, osób z zewnątrz.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-404/12-6/AW
  Stawki podatku dla sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej i finansowanych przez MOPS (GOPS) oraz przez Dom Dziecka dla własnych uczniów oraz uczniów innych szkół – usług gastronomicznych na rzecz Starostwa Powiatowego.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-404/12-5/AW
  Stawki podatku dla sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej dla własnych uczniów, nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkoły, dla uczniów innej szkoły, pracowników niepedagogicznych szkoły, emerytów – byłych pracowników szkoły, osób z zewnątrz.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-514/12-2/KB
  właściwa stawka podatku dla usług utrzymania autostrady
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-288/12-4/UNR
  Czy wypłata dywidendy w przedstawiony sposób podlega w spółce opodatkowaniu podatkiem VAT i ewentualnie z jaką stawką podatku VAT?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-442/12-4/SM
  opodatkowanie nabycia zespołu składników majątkowych nie stanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-347/12-4/MG
  Czy za bilety wstępu na salę zabaw prawidłowa jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-375/12/ICz
  Zastosowanie stawki podatku do dostawy projektu opracowania graficznego specjalistycznego miesięcznika informacyjnego.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-302/12-4/OS
  Towary będące przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę mieszczą się w podanych przez Wnioskodawcę grupach PKWiU (Wnioskodawca wystąpił o potwierdzenie do właściwego Urzędu Statystycznego) i nie będą to towary podlegające wyłączeniem wskazanym w załączniku, to dostawa tych towarów podlega opodatkowaniu stawką 5% podatku.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-302/12-5/OS
  Towary będące przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę będą mieściły się w podanych przez Wnioskodawcę grupach PKWiU (Wnioskodawca wystąpił o potwierdzenie do właściwego Urzędu Statystycznego) i nie będą to towary podlegające wyłączeniem wskazanym w załączniku, to dostawa tych towarów będzie podlegała opodatkowaniu stawką 5% podatku.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-400/12-4/KW
  Określenie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-544/12/MS
  Stawki podatku obowiązujące przy dostawie kory dekoracyjnej.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-349/12-6/AW
  Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a w przypadku gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli zatem Wnioskodawca dokonując dostawy obuwia spełniającego definicję wyrobu medycznego, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych oraz dopuszczonego do obrotu na terytorium RP, w stosunku do której powstaje obowiązek podatkowy, to dostawa tego obuwia korzysta z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-399/12/ICz
  Zastosowanie stawki podatku do dostawy opraw optycznych do okularów korekcyjnych.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-402/12/ICz
  Opodatkowanie usług związanych z montażem rolet zewnętrznych.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-8/ALN
  Najem przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych będących własnością Gminy dokonywany na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-275/12-9/ALN
  Najem przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych będących własnością Gminy dokonywany na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-461/12/TS
  Stawki podatku obowiązujące dla sprzedaży z automatów.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-503/12-2/AW
  Opisane przez Zainteresowanego czynności polegające na montażu drewnianej konstrukcji zadaszenia tarasu w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wykonywane w ramach usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-180/12/PH
  w zakresie opodatkowania strat ilościowych związanych z magazynowaniem wyrobów węglowych – stawka
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-183/12/PK
  opodatkowanie usług transportu pasażerów
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-380/12/AM
  Czy prawidłowo zastosowano stawkę VAT na media, traktując je odrębnie od usługi najmu lokalu mieszkalnego?"
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-273/12-2/ALN
  opodatkowanie wydatków obciążających nabywców nieruchomości
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-273/12-3/ALN
  opodatkowanie wydatków obciążających nabywców nieruchomości
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-346/12-2/MW
  Do świadczonych przez Wnioskodawcę kompleksowych usług polegających na montażu paneli i wykładzin podłogowych, jeżeli są one wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma obniżona 8% stawka podatku VAT. Natomiast do usług polegających na obszywaniu wykładzin, zastosowanie znajdzie podstawowa 23% stawka podatku VAT, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-349/12-2/IG
  Jaką stawką należy opodatkować wystawianą fakturę VAT?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-330/12-2/MW
  Sprzedaż przez Wnioskodawcę biletów wstępu uprawniających do korzystania z gokartów na wynajmowanej przez Wnioskodawcę krytej powierzchni, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-82/12-5/BJ
  Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 % przy dostawie na terenie kraju tytoniu nieprzetworzonego o kodzie PKWiU 01.15.10.0.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-322/12/MN
  działalność Wnioskodawcy prowadzona na zasadach opisanych we wniosku nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT na mocy art. 41 ust. 2 w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-355/12/ICz
  Stawka podatku do dostawy napoju z dodatkiem soku aloesowego oraz napoju z dodatkiem granatu.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-378/12-3/RR
  Stawki podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem ścieków wraz z wywozem nieczystości w związku z najmem, dzierżawą lub użyczeniem lokali użytkowych.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/137/507/WCX/12/PK-41
  stawka podatku VAT na sprzedaż słodkich herbatników
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-88/12-2/BJ
  Wnioskodawca w zakresie braku obowiązku zapłaty akcyzy wywodzi prawidłowy skutek ekonomiczny, lecz nieprawidłowy skutek prawny, gdyż stanowisko Wnioskodawcy, polegające na stwierdzeniu, że benzyna rozpuszczalnikowa wykorzystana do celów własnych, tzn. do przepłukania instalacji winna być opodatkowana stawką 0 zł. (zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy) jest nieprawidłowe, gdyż jak wskazano powyżej w zaistniałym stanie faktycznym, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, a obowiązek podatkowy, który powstał uprzednio, w momencie wyprodukowania ww. benzyny rozpuszczalnikowej wygasł w zakresie, w jakim zużyto tą benzynę do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-396/12/TS
  Opodatkowanie usług dowozu dzieci świadczonych na rzecz wskazanych podmiotów
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-526/12/MD
  Stawka podatku właściwa dla sprzedaży okularów korekcyjnych, okularów leczniczych oraz okularów ochronnych do pracy przy komputerze.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-328/12/KO
  Określenie stawki podatku dotyczącej opłat za media pobieranych w związku z zawartą umową najmu.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-329/12/AM
  "Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym A obręb Z o łącznej powierzchni 0,3379 ha jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1. pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)?"
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-194/12-3/EWW
  Czy Wnioskodawca powinien wystawić fakturę firmie niemieckiej z podatkiem VAT, czy bez podatku VAT ale z adnotacją "Usługa nie podlega podatkowi VAT na terenie kraju"?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-381/12-2/AD
  Czy należało zastosować jednolitą, obniżoną 7% stawkę podatku od towarów i usług na roboty budowlano-montażowe, polegające na kompleksowej budowie całych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 z niewielką ilością lokali usługowych, niezbędnej infrastruktury – przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej do tych budynków?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-290/12-5/MW
  Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-290/12-4/MW
  dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-290/12-3/MW
  Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-290/12-2/MW
  dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-284/12-5/RR
  Stawka podatku dla dostawy Budynku B i C wraz z gruntem lub z prawem wieczystego użytkowania oraz prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zabudowanej.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-163/12/PK
  rozpoznanie transakcji za eksportu pośredni oraz zastosowanie dla tego eksportu odpowiedniej stawki podatku
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-419/12-2/LK
  zwolnienie od podatku od towarów i usług dostawy gruntu wraz z naniesieniami
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-403/12-2/SJ
  Jaką należy zastosować stawkę VAT za usługi wykonania kotłowni i/lub instalacji c.o. w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym korzystając z usług podwykonawców?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-95/12-3/TW
  Czy w sytuacji wykorzystania alkoholu etylowego do produkcji energii elektrycznej Spółka będzie musiała odprowadzić należną akcyzę od wyprodukowanej energii elektrycznej czy też od alkoholu etylowego?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-237/12-4/RG
  Jaką stawką VAT Wnioskodawca powinien naliczać dla usługi sprzedaży z montażem (katalog usług wymienionych we wniosku) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i wykonywanych w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-355/12-2/MH
  Czy prawidłowym jest wykonywanie usługi montażu rolet zewnętrznych aluminiowych ze stawką VAT 8% w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych PKOB 111, 112 spełniających warunki dla społecznego programu mieszkaniowego?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-378/12-4/EK
  Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej i nie przeznaczonej pod zabudowę
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-189/12-4/BM
  Stawka podatku dotycząca montażu rolet i żaluzji zewnętrznych, rolet i żaluzji wewnętrznych oraz moskitier.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-437/12-4/IF
  Wnioskodawczyni winna stawkę ryczałtu ewidencjonowanego - dla działalności o której mowa w przedmiotowym wniosku - ustalić zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. w wysokości 8,5%.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-345/12-4/KT
  Stawka podatku przy obciążaniu najemców lokali użytkowych kosztami mediów.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-331/12-2/KT
  Stawka podatku dla sprzedaży mrożonych bułek kajzerek.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-393/12-4/LK
  opodatkowanie sprzedaży gruntu
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-89/12-2/TW
  Alkohol etylowy (skażony) wykorzystywany w procesie produkcji taśm technicznych – § 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-238/12-2/OS
  Będące przedmiotem zapytania posiłki, sprzedawane przez Spółkę w Jej lokalach "na wynos", jako towar w postaci gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu 10.85.1 PKWiU, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5 %, na mocy wyżej powołanego art. 41 ust. 2a ustawy, załącznika nr 10 poz. 28 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-215/12-5/MW
  Jaką stawkę VAT Wnioskodawca powinien zastosować przy dalszej sprzedaży wyrobów medycznych i akcesoriów zakupionych od polskiego importera w okresie XII 2010r. i jaką od 01.01.2011r. do nadal?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-219/12-6/RG
  Czy usługa przeprowadzonych przez Wnioskodawcę warsztatów na zlecenie Uniwersytetu Medycznego o tematyce przedsiębiorczości (m.in. prawo cywilne i prawo pracy, zasady opodatkowania usług medycznych, jak założyć i prowadzić własny gabinet, przygotowanie biznesplanów, podstawy analizy finansowej i ekonomicznej) jest opodatkowana 23% podatku od towarów i usług?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-196/12-6/MH
  Jaką stawkę VAT należy zastosować przy wykonywaniu montażu wraz z materiałem wyrobów zakupionych u polskich producentów i wykonywanych na zlecenie klienta indywidualnego do mieszkań i lokali do 150 m2lub domów mieszkalnych do 300 m2?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-352/12-2/SM
  stawka podatku na wyroby medyczne
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-347/12-2/RR
  Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-586/10/12-5/S/RR
  Stawka podatku na miejsca postojowe
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-293/12/LSz
  Opodatkowanie opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-428/12/AT
  Opodatkowanie czynności wydzierżawienia gruntu.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-85/12-2/TW
  Czy stawka akcyzy zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, na zasypkę produkowaną z koksu kalcynowanego ponaftowego, służącą do uziomów anodowych, zaliczaną zgodnie z art. 86 ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów energetycznych pod pozycją CN 2713 12 00 wynosi 0 zł?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-165/12-4/MW
  Usługi wstępu na organizowaną imprezę będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 146a pkt 2 w związku z art. 41 ust. 2 ustawy, pod warunkiem, że w momencie sprzedaży biletów wstępu nie będzie znane, które z osób nabywających bilety będą brały czynny udział w organizowanych konkursach, zawodach, turniejach.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1380/09/12-S2/MN
  Sprzedaż dwóch działek, wydzielonych z gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej jako rolnik ryczałtowy i podzielonej na 10 działek. Obecnie Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności rolniczej – podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-194/12-2/AW
  Z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, to świadczone przez nią przedmiotowe usługi polegające na osobistym udziale artystki w charakterze jurora w programie telewizyjnym, w którym jest organizowany konkurs wykonawców muzycznych, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-264/12-4/IGo
  Stawka podatku VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z miejscem postojowym w wielostanowiskowym garażu podziemnym.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-160/12-5/AK
  Czy czynności polegające na wynajmowaniu lokali użytkowych oraz świadczeniu usług reklamowych podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki tego podatku w wysokości 23%
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-160/12-4/AK
  Czy czynności polegające na sprzedaży biletów na basen podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki tego podatku w wysokości 8 % ?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-207/12-2/JL
  Stawka podatku VAT dla usług związanych ze ściekami (PKWiU 37.00.1)
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-186/12-4/JW
  Stawka podatku VAT dla dostawy książek i czasopism specjlalistycznych.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-204/12-3/JW
  Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na konserwacji i bieżącym utrzymaniu kanalizacji sanitarnej są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-217/12-2/IGo
  Opisane przez Zainteresowanego czynności polegające na montażu rolet zewnętrznych przeciwwłamaniowych, dodatkowej izolacji na tarasie oraz zamianie domofonów na wideodomofony w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wykonywane w ramach usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-104/12-6/IR
  Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług i rozliczenie podatku oraz stawka podatku.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-127/12-4/PR
  Wnioskodawca winien opodatkować sprzedaż biletów, karnetów, abonamentów do korzystania z pomieszczeń i urządzeń w fitness klubie celem rekreacji oraz poprawy kondycji fizycznej, podstawową stawką podatku od towarów i usług – 23%.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1679/11-3/MN
  Stawka podatku - montaż drzwi przesuwnych na prowadnicach między pomieszczeniami (zazwyczaj pomiędzy garderobą a pokojem sąsiadującym).
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-7/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług oraz podstawy opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-6/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-8/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-6/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-9/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego i których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania książki, przekraczają 10 zł, a także w zakresie stawki podatku, oraz w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego i których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania książki, nie przekraczają 10 zł.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-98/09/11-S/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie ubytków wyrobów akcyzowych.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-857/11-5/IR
  Stwierdzić należy, iż dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy, bowiem spełnione zostały warunki, o których mowa w ww. przepisach.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1725/11-2/AW
  Stawka VAT dla sprzedaży napojów na wynos oraz spożywanych na miejscy w stanie prawnym od 01.01.2011r.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1725/11-3/AW
  stawka VAT od 01.01.2006r. do 31.12.2010r. dla sprzedaży napojów na wynos oraz spożywanych na miejscu
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-4/12-2/KO
  Czy Wnioskodawca może opodatkować uzyskane przychody z tytułu przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1538/11-2/KT
  Stawka podatku dla dostawy udziału we współwłasności hali garażowej oraz prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego - łącznie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-238/09/12-8/S/SM
  brak obowiązku produkcji w składzie podatkowym wyrobów opodatkowanych stawką 0 zł
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/2/56/WCX/12/PK-41
  Zastosowanie stawki podatku VAT na sprzedaż pierników
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1279/11/ICz
  Prawidłowość opodatkowania czynności sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym miejscem postojowym i pomieszczeniem gospodarczym.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1536/11-4/MN
  Przy świadczeniu ww. usług objętych Zamówieniem w ramach kompleksowego utrzymania autostrady, usługi te stanowić będą zbiór usług i winny być opodatkowane odrębnie, z zastosowaniem właściwych dla nich stawek podatku VAT.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1208/11/ICz
  Opodatkowanie czynności zamiany nieruchomości
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1493/11-2/KB
  Opodatkowanie usługi kompleksowej, oddzielne opodatkowanie poszczególnych usług nie stanowiących elementów usługi kompleksowej, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi cateringowej i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi gastronomicznej oraz usługi zakwaterowania.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-218/08/12-S/JK
  Stawka opodatkowania zakupu garażu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-728/11-4/IR
  Prawa do zastosowania stawki 0% przy dostawie towarów na rzecz kontrahenta z Włoch oraz zasad weryfikowania numeru VAT-UE kontrahenta.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1200/11/AB
  W przedmiocie opodatkowania cesji odsetek od obligacji oraz w zakresie rozliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1557/11-2/EN
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z trzech przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b) decyzji o warunkach zabudowy, lub c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1557/11-4/EN
  Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z trzech przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub b) decyzji o warunkach zabudowy, lub c) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1537/11-4/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1537/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1546/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży napojów kawowych.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-45/11-7/OS
  Sprzedaż odpadów produkcyjnych niepodlegających obróbce zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 38.11.55.0, będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług objęta jest mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, polegającym na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu, po spełnieniu warunków wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. Tym samym Wnioskodawca dokumentując dostawę tych towarów, winien wystawić fakturę, zgodnie z § 5 ust. 15 ww. rozporządzenia nie wykazując stawki, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1435/11-2/SM
  opodatkowanie prowadzonych na rzecz Spółki badan klinicznych i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-683/11-4/JS
  przedmiotowa usługa udzielania pożyczek przez Wnioskodawcę będzie zwolniona od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1164/11/PH
  zakresie określenia stawki podatku stosowanej przy usłudze najmu miejsc noclegowych
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-734/11-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-887/11-4/AK
  Czy opisane usługi szkoleniowe prowadzone na rzecz Zleceniodawcy mające na celu kształcenie zawodowe, przekwalifikowanie zawodowe – jako usługi ściśle związane, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-624/11-7/JN
  Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-658/11-4/JN
  Zastosowanie stawki 0% dla usługi transportu towarów importowanych na podstawie wydruku, jakim jest Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC).
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-633/11-4/AW
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące opodatkowania stawką 23% sprzedaży całej nieruchomości należy uznać za nieprawidłowe.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-892/11-2/RG
  Jaka stawka podatku VAT w roku 2011 obowiązuje na wykonanie usług polegających na montażu (wraz z materiałem) roletek, żaluzji wewnętrznych oraz rolet zewnętrznych w budynkach mieszkalnych?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1298/11-6/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług dotyczących zarządzania cmentarzem.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-4/PM
  Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych aktualnie amortyzowanych, jak również niewprowadzonych dotychczas do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-8/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-5/PM
  Czy możliwe jest dokonanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-8/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-6/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji jak i środków trwałych, które nie zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-7/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-6/PM
  Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji jak i środków trwałych, które nie zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-5/PM
  Czy możliwe jest dokonanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-263/11-7/PM
  Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1442/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów, którymi obciążany jest najemca.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1160/11-4/AA
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-624/11-5/JN
  Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-625/11-4/KW
  W związku z dostawą towarów na rzecz nabywcy, posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez właściwe państwo członkowskie, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku z tytułu przedmiotowej dostawy towarów, bez konieczności gromadzenia innych dokumentów opisanych w art. 42 ust. 11 ustawy, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej będzie posiadał dokument, potwierdzający dokonanie wywozu towarów na terytorium innego państwa członkowskiego i ich odbiór przez nabywcę, stanowiący wydruk listu przewozowego bez względu na sposób jego dostarczenia i format oraz kopię faktury VAT, niepodpisaną przez nabywcę, zawierającą specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-698/11-2/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-877/11-2/MS
  Czy właściwe jest stosowanie odrębnej – podstawowej stawki podatku VAT na sprzedaż miejsc postojowych?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1406/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku od usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1178/11-2/IM
  Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-861/11-3/IG
  Zastosowana stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8% do robót budowlano-montażowych z własnych materiałów jest prawidłowa i zgodna z ustawą o podatku od towarów i usług.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1427/11/PS
  Stawka podatku obowiązująca do opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1085/11/WN
  stawka podatku VAT na dostawę części zamiennych do wyrobów medycznych
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-858/11-2/RG
  Czy po utracie prawa do zwolnienia z podatku VAT (obecnie Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów – na podstawie art. 113 ustawy o VAT) z tytułu dokonywanej sprzedaży montażu schodów drewnianych własnej produkcji można będzie zastosować obniżoną 8 % stawkę podatku VAT, właściwą dla robót budowlanych specjalistycznych dotyczących budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do całości usługi objętej umową, tj. wykonania i montażu schodów?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1469/11/AZ
  Podstawa opodatkowania w przypadku pośrednictwa w sprzedaży biletów, dokumentowania tych czynności oraz stawki podatku dla tych czynności.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1468/11/AZ
  wynagrodzenie za realizację zadań przewozowych (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Związkiem Gmin wyliczane jako iloczyn przejechanych kilometrów i uzgodnionej stawki za 1 kilometr) będzie stanowiło obrót podlegający VAT w rozumieniu art. 29 ustawy o VAT.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1208/11-6/MK
  nabycie status podatnika VAT w związku z organizacją konferencji, obowiązek zarejestrowania się do VAT w Polsce, stawka opłata za udział w konferencji
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1141/11/KO
  w zakresie zwolnienia od podatku likwidacji szkód komunikacyjnych
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1284/11-4/KC
  W zakresie zastosowania właściwej stawki dla usług rekreacyjno-sportowych w zakresie wstępu na basen, saunę, zajęcia fitness i zajęcia rehabilitacyjne.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-546/11-6/BM
  Stawka podatku dotycząca usług związanych z wyżywieniem, w ramach których są przygotowywane i sprzedawane napoje: Cafe latte macchiato, Kawa mrożona, Cappuccino i Kawa z mlekiem, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-546/11-7/BM
  Stawka podatku dotycząca usług związanych z wyżywieniem, w ramach których są przygotowywane i sprzedawane napoje: Cafe latte macchiato, Kawa mrożona, Cappuccino i Kawa z mlekiem, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1300/11-2/KB
  Czy transakcja zbycia przez Zbywcę nieruchomości gruntowej lub jej części wraz z posadowionymi na niej Obiektami będzie opodatkowana podatkiem VAT? Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu opisanej transakcji? Czy jeżeli transakcja będzie miała miejsce po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia Obiektów, a strony na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT zrezygnują ze zwolnienia przewidzianego art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu opisanej transakcji?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1269/11-2/KT
  Stawka podatku dla produkcji i montażu balustrad schodowych, balkonowych i tarasowych oraz krat okiennych w budynkach i lokalach mieszkalnych.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/11-2/IF
  W związku z tym, iż przeznaczone do wynajmu dwa lokale: mieszkalny oraz użytkowy, nie są składnikami majątku związanymi z prowadzoną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowić będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawczyni – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, o ile w terminie określonym w art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-101/11-2/IG
  Czy opisane usługi w zakresie koordynowania realizacji projektu mającego na celu kształcenie zawodowe, przekwalifikowanie zawodowe pracowników, który jest w ponad 70% finansowany ze środków publicznych – Europejskiego Funduszu Społecznego – jako usługi ściśle związane, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1282/11-2/KT
  Zastosowanie właściwej stawki podatku dla sprzedaży wyrobów medycznych
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-16/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-17/SJ
  Jeżeli zostały w ciągu tego roku podatkowego, tj. 2011 błędnie zastosowane stawki podatku VAT w opisanych wyżej świadczonych usługach w jednostce Wnioskodawcy, przed dniem sporządzenia niniejszego pisma z uwagi na błędną interpretację przepisów podatkowych lub błędnie sklasyfikowanie usług w grupowaniu PKWiU z 2008 roku, to czy Wnioskodawca jest zobligowany do sporządzenia odpowiednich korekt deklaracji podatkowych VAT? Jeżeli tak, to czy od daty otrzymania prawidłowej interpretacji podatkowej, czy od początku 2011 roku?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-12/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-11/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-10/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia korekty deklaracji VAT-7.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-9/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-10/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia korekty deklaracji VAT-7.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-9/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-12/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-13/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.19.19.0 oraz 93.29.19.0.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-14/SJ
  Czy tzw. wpisowe (pkt 3) jest objęte podatkiem VAT?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-15/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-8/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-7/SJ
  Czy tzw. wpisowe (pkt 3) jest objęte podatkiem VAT?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-6/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.19.19.0 oraz 93.29.19.0.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1376/11-4/MK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym do dostawy paliwa dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz przewoźników jest stosowana stawka 0% VAT, ponieważ dokumentacją potwierdzającą, że przewoźnik wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest koncesja na wykonywanie przewozów lotniczych bądź inny równorzędny dokument potwierdzający uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1260/11-2/SM
  Uregulowania w zakresie stawki podatku dla próbek paliw pobieranych do badań oraz zwolnienie ubytków tych paliw
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1505/11-2/RD
  Czy usługi przeprowadzenia badań klinicznych mające być świadczone przez badaczy oraz przez ośrodki badawcze na rzecz Spółki będą opodatkowane stawką podstawową VAT wynoszącą aktualnie 23%? Czy Spółka będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez badaczy oraz przez ośrodki badawcze za usługi przeprowadzenia badań klinicznych, jeżeli te, wystawią je ze stawką podstawową VAT wynoszącą aktualnie 23%?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1503/11-2/RD
  Czy usługi przeprowadzenia badań klinicznych mające być świadczone przez badaczy oraz przez ośrodki badawcze na rzecz Spółki będą opodatkowane stawką podstawową VAT wynoszącą aktualnie 23%? Czy Spółka będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach VAT wystawionych przez badaczy oraz przez ośrodki badawcze za usługi przeprowadzenia badań klinicznych, jeżeli te, wystawią je ze stawką podstawową VAT wynoszącą aktualnie 23%?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-613/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę towarów, oraz w zakresie stawki podatku na montaż gotowych balustrad, barierek, poręczy, schodów lub daszków.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-717/11-4/MW
  Czy prawidłowym będzie zastosowanie 22% stawki VAT dla usług wykonanych w roku 2010 zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym i stawki 23% VAT za usługi wykonane w roku 2011 i polegające na uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1276/11/PK
  oddział świadcząc na terenie kraju usługi na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju obowiązany jest stosować przepisy polskiej ustawy, w szczególności stawki podatku obowiązujące zgodnie z polskim prawem
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1535/11-2/AW
  Stawka podatku VAT dla usługi trwałej zabudowy wnękowej
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-6/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-5/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-7/MN
  1. Czy odpłatne udostępnienie przez Gminę przedmiotowych przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umowy dzierżawy, zawartej ze Spółką, będzie czynnością opodatkowaną VAT w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o VAT? 2. Czy świadczenie wykonywane na podstawie umowy dzierżawy zawartej ze Spółką będzie czynnością opodatkowaną podstawową stawką VAT?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1317/11-8/MN
  1. Czy dla celów art. 91 ustawy o VAT wybudowane przez Gminę przyłącza kanalizacyjne stanowią nieruchomości? 2. Czy w związku z udostępnieniem przedmiotowych obiektów na podstawie umowy dzierżawy Gmina będzie miała prawo do zastosowania 10-letniej korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-504/11-6/PM
  Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny w sprawie oraz ww. przepisy prawa należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, pod warunkiem, że usługi te realizują cele edukacyjne, wychowawcze.W przypadku natomiast, gdy usługi organizacji rajdów nie realizują ww. celów podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1241/11-2/KT
  Wnioskodawca dokonując sprzedaży złomu złota sklasyfikowanego w PKWiU 38.32.21, zobowiązany jest rozliczyć tę transakcję na zasadach ogólnych – tj. wystawiając fakturę VAT ze stawką i kwotą podatku.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1035/11/KO
  w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz zastosowania stawki podatku 0%
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1396/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT dla badań poborowych
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1397/11/AŚ
  W zakresie stawki podatku VAT dla neurologicznych badań wysokościowych
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-572/11-3/KW
  1. Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane opłaty, które są niezależne od właściciela za dodatkowe świadczenia tj. dostawa wody, odprowadzenie kanalizacji, w przypadku opodatkowania najmu lokali użytkowych stawką 23%? 2. Czy w sytuacji najmu lokalu mieszkalnego zwolnionego z podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt. 36 ustawy) opłaty za dostawy: c.o. do lokali indywidualnych, energii elektrycznej w częściach wspólnych oraz dzierżawę pojemników (naliczone zgodnie z Uchwałą przez Wspólnotę Mieszkaniową nie będącą podatnikiem VAT) dotyczące niewykupionych komunalnych lokali mieszkalnych Zakład powinien opodatkować stawką właściwą dla tych dostaw?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1176/11-4/KG
  Czy w skutek sprzedaży udziału w nieruchomości w drodze licytacji publicznej Komornik Sądowy jest obowiązany odprowadzić podatek od towarów i usług?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-617/11-2/EWW
  Czy premie pieniężne otrzymane przez Spółkę od Brokera Ubezpieczeniowego z tytułu jej przystąpienia do umów ubezpieczenia (o charakterze indywidualnym lub grupowym), zawartych z danym Zakładem Ubezpieczeń za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego, powinny być opodatkowane VAT?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-617/11-3/EWW
  Czy usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Agenta Ubezpieczeniowego będą podlegać opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki 23%?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/39/SBA/11/PT-1360
  zwolnienie usług stołówkowych świadczonych na rzecz dzieci ze szkoły oraz opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków na rzecz młodzieży przebywającej na zgrupowaniu sportowym
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1488/11-2/IGo
  Sprzedaż gruntu niezabudowanego
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1065/11-2/JO
  stawka VAT dla usługi logistyczno - organizacyjnej
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1272/11-4/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczenia usług medycznych nabywanych przez Wnioskodawcę w swoim imieniu na rzecz osób trzecich od podmiotów leczniczych.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1289/11-5/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy materiałów zużywalnych, koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego działania, określonych przez wytwórcę wyrobu medycznego ulegających zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej eksploatacji – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1289/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy części zamiennych i zapasowych wyrobów medycznych – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1289/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy oprogramowania wyrobów medycznych i modyfikacji oprogramowania zwiększających ich funkcjonalność (upgrady) – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1289/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy wyposażenia wyrobów medycznych np. zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, pamięci wewnętrznych i zewnętrznych w celu archiwizacji badań, urządzeń "A" – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1274/11-3/AD
  Czy w omawianym przypadku podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi różnica między wartością nominalną wierzytelności a kwotą którą Wnioskodawca za nią zapłaci, pomniejszona o kwotę podatku należnego?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1187/11-4/MS
  Opodatkowanie sprzedaży działki zabudowanej i działki niezabudowanej.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1380/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1191/11-2/LK
  określenie stawki podatku na fakturze korygującej "in minus" i "in plus"
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1302/10/11-S/MN
  Zwolnienie od podatku usług organizacji szkoleń – PKWiU 80.42.20-00.00 oraz art. 88 ust. 3a pkt 2.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1286/11-3/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1286/11-5/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1134/11-6/BD
  Rejestracja w podatku VAT.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-598/11-5/ISN
  Czy prawidłowe jest stosowanie na fakturze następującego nazewnictwa usług sprzedaży pakietów: "Pakiet A S/G/P za okres …"?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-598/11-4/ISN
  Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać opodatkowana usługa sprzedaży pakietów A: S, G, P?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-598/11-5/ISN
  Czy prawidłowe jest stosowanie na fakturze następującego nazewnictwa usług sprzedaży pakietów: "Pakiet A S/G/P za okres …"?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-598/11-4/ISN
  Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać opodatkowana usługa sprzedaży pakietów A: S, G, P?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1163/11-2/BD
  Opodatkowanie odpłatnego udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1069/11/BG
  w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnej wysokości
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-985/11/WN
  stawka podatku VAT na ogół prac budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym usytuowane są również lokale użytkowe
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1253/11-2/AKr
  Czy opłata drogowa, której kosztami Wnioskodawca obciąża kontrahenta, zgodnie z zapisami umowy, podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować stawkę podatku taką, jak przy świadczeniu głównym, tj. usługi transportowej (23%), czy w związku z tym, że opłata drogowa pobierana przez Dyrekcję Dróg niepodlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wartość przerzuconej przez spółkę na kontrahenta opłaty drogowej jest również poza podatkiem VAT?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1239/11-4/AK
  Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej i rezygnacji ze zwolnienia z VAT przysługującego małym przedsiębiorcom Wnioskodawczyni utraci również zwolnienie z VAT w zakresie dzierżawy ziemi oraz działalności rolniczej?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1253/11-2/AKr
  Czy opłata drogowa, której kosztami Wnioskodawca obciąża kontrahenta, zgodnie z zapisami umowy, podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i w związku z tym należy zastosować stawkę podatku taką, jak przy świadczeniu głównym, tj. usługi transportowej (23%), czy w związku z tym, że opłata drogowa pobierana przez Dyrekcję Dróg niepodlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wartość przerzuconej przez spółkę na kontrahenta opłaty drogowej jest również poza podatkiem VAT?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-614/11-4/RWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-4/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-5/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-4/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1248/11-5/MN
  Opodatkowanie przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości niezabudowanych, należących do Gminy na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi publiczne – opodatkowanie, stawka, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, faktura i termin jej wystawienia.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-84/11-2/ALN
  W przypadku gdy Wnioskodawca będzie świadczył usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego zlecone przez zleceniodawców, którzy finansują udział w szkoleniach kierowanych osób ze środków publicznych w całości, to w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, natomiast gdy będą one finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, usługi te będą objęte zwolnieniem na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-512/11-4/AW
  Dokonywana przez Zainteresowanego sprzedaż produktu sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 23.19.26.0, jako niewymienionego w załączniku nr 11 do ustawy, opodatkowana jest na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług według reguł ogólnych tj. podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest Wnioskodawca. Dostawa przedmiotowego towaru podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1325/11-2/EK
  Stawka podatku dla usługi kompleksowej budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1245/11-4/AKr
  Czy Wnioskodawca czyni właściwie, traktując odsprzedaż mediów w przypadku ich refakturowania jako usługę odrębną od usługi najmu opodatkowując je według stawek VAT właściwych dla danego rodzaju świadczonej usługi w przypadku najemców rozliczanych na podstawie wskazań podliczników, a w pozostałych przypadkach jako element kompleksowej usługi najmu lokalu, dla której stosuje się podstawową stawkę podatku VAT?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1255/11-2/EN
  W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania przedmiotowej transakcji i jaką zastosować stawkę podatku VAT?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1261/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-894/11/ICz
  Stawka podatku dla usługi remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w " ..." wpisanym do rejestru zabytków.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-934/09/11-S/MK
  Stawki podatku VAT na dostawę lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej oraz udziałem w garażu podziemnym wielostanowiskowym.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-139/11-3/S/JN
  Przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które będą świadczone przez Wnioskodawcę będącego podwykonawcą w projekcie realizowanym przez inny podmiot, finansowane w co najmniej 70% - podlegać będą w całości opodatkowaniu według stawki podstawowej, od 1 stycznia 2011r. w wysokości 23%.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1125/11-3/JK
  Stawka podatku przy sprzedaży udziału w garażu podziemnym wielostanowiskowym oraz lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1206/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-421/11-4/AW
  Roboty budowlane związane z budową lub modernizacją przyłącza wodociągowego, korzystają ze stawki 8% tylko w takim zakresie w jakim są one wykonywane w obrębie budynku zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1095/11-2/JK
  Określenie właściwej stawki akcyzy dla Kontaminatu oraz obowiązek obciążenia go opłatą paliwową
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/30/SCP/11/PT-1237
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówkowych świadczonych.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-872/11/KO
  opodatkowania czynności wniesienia aportu w postaci budynku magazynowego
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1110/11-2/SM
  Stawka podatku dla wyrobu o symbolu PKWiU 20.15.31.0, używanego w technologii oczyszczania spalin
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1163/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sok z aloesu.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-404/11-4/IR
  Stwierdzić należy, iż organizowane przez Wnioskodawcę szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego licencjonowanych zarządców nieruchomości będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/29/SCP/11/PT-1225
  Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-417/11-2/AW
  Sprzedaż przez Wnioskodawcę trofeów myśliwskich sklasyfikowanych pod symbolem 10.11.60.0 "Odpady zwierzęce surowe, niejadalne" podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/09/10/11-6S1/TK
  1. Czy na działalność przedstawioną w stanie faktycznym konieczne jest zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze podmiotu pośredniczącego? 2. Czy można stosować upoważnienie do uzupełnienia oświadczeń w zakresie numerów faktur, czy również o inne dane, takie jak np. ilość?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-573/11-7/RG
  Czy czynności określone w punkcie 1 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i według jakiej stawki? Czy czynności określone w punkcie 2 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i według jakiej stawki?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-534/11-6/IG
  Czy od stycznia 2011r. na mocy obowiązujących przepisów badania laboratoryjne wykonywane odpłatnie dla osób fizycznych (bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego), na odstawie złożonego oświadczenia, iż wykonywane są w celu monitorowania stanu zdrowia, w celach profilaktycznych, zachowania, ratowania i poprawy zdrowia, podlegają zwolnieniu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług? Czy od stycznia 2011r. świadczenia medyczne (badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne, RTG, wydanie certyfikatu zdrowia) wykonywane pracownikom resortu obrony narodowej starającym się o wyjazd na misje poza granice państwa oraz powracającym z misji, opodatkowane są stawką podstawową podatku VAT 23%? Jaką stawką podatku VAT opodatkować badania lekarskie (badania laboratoryjne i inne diagnostyczne konsultacje lekarskie) i badanie psychologiczne wykonywane pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowca w ramach badań okresowych?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-430/11-2/IR
  WDT- przechowywanie faktur w formie elektronicznej.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-5/MN
  Opodatkowanie stawką podstawową usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu (POKL) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług związanych z projektem.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1104/11-5/MN
  Opodatkowanie stawką podstawową usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu (POKL) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług związanych z projektem.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1089/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1089/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1083/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wydawania posiłków.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1083/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług zakwaterowania w internacie.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/24/WCX/11/PT-1169
  Zastosowania właściwej stawki podatku dla usługi wykonania i montażu stałej zabudowy wnękowej i kuchennej.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-314/11-4/IR
  Świadczona przez Wnioskodawcę usługa prowadzenia kursów zawodowych dla operatorów wózków widłowych, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.a ustawy.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1062/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-335/11-2/IR
  Do czynności druku czasopism oraz rozpraw naukowych dla innych uczelni oraz PAN, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit.b ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Wnioskodawca nie świadczy na rzecz tych podmiotów usług w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, z którymi przedmiotowe czynności są związane. Nie świadczy także usług w zakresie kształcenia, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, tym samym nie zostaje spełniona przesłanka, warunkująca zwolnienie. Zgodnie bowiem z ust. 17a ww. artykułu, zwolnienia, o których mowa w m. in. ust. 26 mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-467/11-2/ISN
  Czy Spółka dla sprzedaży towaru pod nazwą handlową "A" tj. 32,5% roztworu mocznika, sklasyfikowanego w PKWiU jako 20.15.31.0 może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w zw. z załącznikiem nr 3 poz. 59 do ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-486/11-2/EWW
  Czy w świetle opisu zdarzenia przyszłego, przedstawiony przez Spółkę sposób udostępniania faktur drogą elektroniczną spełniać będzie warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (dalej Rozporządzenie), w szczególności w zakresie udostępniania faktur odbiorcom oraz archiwizowania faktur?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-773/11/BG
  w zakresie zastosowania stawki amortyzacyjnej 10 %
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-686/11/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług gastronomicznych?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-453/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz w zakresie prawidłowego sposobu umieszczania nazwy świadczonych usług na paragonie fiskalnym.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-708/11/ICz
  Określenie stawki podatku należnej przy sprzedaży infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wykonanej w 2001r.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-38/11-4/IB
  Stawka przy sprzedaży lokali mieszkalnych łącznie z prawem do korzystania z miejsc postojowych (parkingowych) w garażu podziemnym i zlokalizowanych na zewnątrz jednak w obrębie terenu objętego inwestycją.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-979/11-4/AKr
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług szkoleniowych.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-20/11-4/KK
  W jaki sposób opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienie hipoteki łącznej ?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-60/11-2/IB
  Możliwość zastosowania obniżonej stawki 8% VAT dla robót ślusarskich polegających na wykonaniu i montażu balustrad, daszków, dachów, słupów, balustrad, nasad kominowych i innej ślusarki budowlanej.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-900/11-2/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi montażu stolarki otworowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-953/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wykonywanych na zamówienie klientów i montowanych w domach i mieszkaniach szaf wnękowych, pawlaczy i garderoby.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-423/11-2/MW
  Jaką stawką podatku opodatkować usługi budowlano-montażowe, polegające na wymianie oraz wstawianiu nowych okien i drzwi w mieszkaniach i domach mieszkalnych?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-824/11-4/MS
  Opodatkowanie sprzedaży budynku wraz z gruntem.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-249/11-4/IR
  Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu korepetycji grupowych z przedmiotów ogólnokształcących, organizowane przez Wnioskodawcę, a świadczone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę nie wypełniają definicji nauczania prywatnego i nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy. Powyższe usługi nie mogą także korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z uwagi na brak statusu jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-423/11-3/MW
  Czy wystarczające jest uzyskanie od nabywcy oświadczenia o powierzchni użytkowej domu lub mieszkania na umowie o świadczenie usług budowlano-montażowych?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-845/11-4/KAN
  zastosowanie stawki VAT na sprzedaż pierników
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-926/11-4/SJ
  Czy w przypadku zbycia Zespołu Pałacowego, wpisanego do rejestru zabytków, Gmina będzie zobowiązana do odprowadzenia podatku VAT od towarów i usług?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-993/11-2/IGo
  Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania nieodpłatnego przekazania licencji na drukowanie książek na cele komercyjne organizacjom pozarządowym i na cele komercyjne pozostałym podmiotom jak również prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania nieodpłatnego przekazania licencji na drukowanie książek na cele statutowe jednostkom sektora finansów publicznych oraz organizacjom pozarządowym.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-862/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-869/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-305/11-2/MW
  Czy wynajem pojazdu przystosowanego do kształcenia kierowców, w celu odbycia obowiązkowych zajęć praktycznych z techniki jazdy w innym ośrodku kształcenia kierowców, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług, czy też powinien być opodatkowany stawką podstawową?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-227/11-S/AW
  Zastosowanie 0% stawki podatku do usług związanych bezpośrednio z wyładunkiem i załadunkiem morskich lub lądowych środków transportu, wykonywanych na obszarze polskich portów morskich.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1009/11-4/MS
  Opodatkowanie sprzedaży budynków wraz z gruntem
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-782/11-4/AW
  opodatkowanie świadczonych usług oraz stawka podatku VAT – usługa kompleksowa
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-188/11-5/IG
  Czy usługi kształcenia zawodowego ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) a oznaczonych jako usługi mieszczące się w oznaczeniu (85, 85.5, 85.59, 85.59.1, 85.59.13, 85.59.13.2) świadczone na zlecenie beneficjentów środków publicznych finansowanych w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych, świadczone przez Zainteresowanego, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-849/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wynajmu lokalu na cele mieszkalne.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-48/11-4/IB
  Opodatkowanie usług wykonywanych na rzecz Gminy
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-8/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-188/11-4/IG
  Czy usługi kształcenia zawodowego ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) a oznaczonych jako usługi mieszczące się w oznaczeniu (85, 85.5, 85.59, 85.59.1, 85.59.13, 85.59.13.2) świadczone na zlecenie beneficjentów środków publicznych finansowanych w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych, świadczone przez Zainteresowanego, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-217/11-4/ALN
  Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane wyżej wymienione usługi wykonywane przez Katedrę Uniwersytetu?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-188/11-4/IG
  Czy usługi kształcenia zawodowego ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) a oznaczonych jako usługi mieszczące się w oznaczeniu (85, 85.5, 85.59, 85.59.1, 85.59.13, 85.59.13.2) świadczone na zlecenie beneficjentów środków publicznych finansowanych w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych, świadczone przez Zainteresowanego, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-304/11-2/JM
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku sprzedaży okularów korekcyjnych?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-9/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-5/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-6/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-11/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawek VAT, odpowiednio na 9% lub 10%, na podstawie art. 146a Ustawy VAT, interpretacje indywidualne Ministra Finansów zawierające odpowiedzi udzielone na zadane pytania nr 1-8 zachowają aktualność w odniesieniu do sytuacji Spółki z tym, że zamiast stawki preferencyjnej 8% zastosowanie znajdzie stawka 9% lub 10%?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-9/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-7/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-6/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-3/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-7/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-10/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki VAT na 7% na podstawie art. 146a Ustawy VAT, z dniem 1 stycznia 2014 r. interpretacje indywidualne Ministra Finansów zawierające odpowiedzi udzielone na zadane pytania nr 1-8 zachowają aktualność w odniesieniu do sytuacji Spółki z tym, że zamiast stawki preferencyjnej 8% zastosowanie znajdzie stawka 7%?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-4/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych, ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-10/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki VAT na 7% na podstawie art. 146a Ustawy VAT, z dniem 1 stycznia 2014 r. interpretacje indywidualne Ministra Finansów zawierające odpowiedzi udzielone na zadane pytania nr 1-8 zachowają aktualność w odniesieniu do sytuacji Spółki z tym, że zamiast stawki preferencyjnej 8% zastosowanie znajdzie stawka 7%?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-2/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym, była opodatkowana według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-5/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-4/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych, ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-3/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-2/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym, była opodatkowana według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-8/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, jest opodatkowana, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a Ustawy VAT, preferencyjną stawką 8%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-644/11/BW
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego w Polsce, usługi stołówkowe polegające na wydaniu posiłków w stołówce szkolnej zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły podlegają zwolnieniu z podatku VAT, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeśli tak to jaką stawką?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-643/11/AM
  "Czy sprzedaż działki rolnej (pastwiska) o przeznaczeniu pod zabudowę będzie opodatkowana podatkiem VAT 23%?"
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-746/11-2/JF
  dostawa zgarów i popiołów powstałych w procesie produkcji stanowi dla Spółki sprzedaż odpadów poprodukcyjnych, dla których Spółka nie może stosować art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-22/11-4/IB
  zastosowanie preferencyjnej 8% stawki podatku VAT do usług wymiany wodomierzy w obiektach budownictwa mieszkaniowego, możliwości stosowania obniżonej 8% stawki VAT dla robót konserwacyjnych przeprowadzanych w lokalach, w których następuje przekroczenie limitów powierzchniowych oraz obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających, iż dany lokal klasyfikuje się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-380/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-358/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną dla własnych uczniów, nauczycieli oraz dla pozostałych pracowników szkoły.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-771/11-2/MP
  Czy do rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. należnych za rok 2011 r. należy odliczyć podatek od towarów i usług w stawce 23%?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-750/11-2/SM
  Zastosowanie stawki 0% przy WDT w przypadku posiadania e-CMR
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-13/11-2/KK
  1.Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, od ustanowienia hipoteki ma obowiązek obliczyć podatek według stawki 0,1% od ustanowienia hipoteki do kwoty xxx złotych,2.Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki, ma obowiązek obliczyć podatek według stawki zryczałtowanej 19 złotych od ustanowienia hipotek do kwoty xxx złotych,3.Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki, ma obowiązek obliczyć podatek:a.według stawki 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności w zakresie wierzytelności głównej (kapitału) udzielonego kredytu jako wierzytelności istniejącej,oraz b.według stawki zryczałtowanej 19 złotych od odsetek, przyznanych kosztów postępowania oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne takich jak: opłaty za wysyłkę upomnień i wezwań do zapłaty, roszczenia z tytułu zapłaconej przez Bank składki ubezpieczeniowej w ramach Umowy Ubezpieczenia Generalnego zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a bankiem, w sytuacji nieopłacenia przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu, jako wierzytelności o wysokości nieustalonej?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-776/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-9/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-732/11-2/MP
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. należy zastosować przy sprzedaży następujących zwierząt żywych: #8722; bydło rasy mięsnej, które zostały sklasyfikowane w grupie 01. 42. 11.0 - pozostałe żywe bydło, #8722; cielęta żywe, które zostały sklasyfikowane w grupie - 01.42.12, #8722; indyki, które zostały sklasyfikowane w grupie - 01 47.12.0?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-7/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/11-8/AW
  Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-913/11-2/IGo
  Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stosowania 22% stawki podatku dla opłat rocznych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w okresie pomiędzy 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2010 r., a uiszczanych w roku 2011 i następnych uznać należy za prawidłowe.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-188/11-2/IR
  Zwolnienie od podatku sprzedaży wydawnictw własnych, świadczenia usług wyświetlania filmu dokumentalnego oraz wynajmu rowerów i samochodu wraz z kierowcą w celu zwiedzania terenów poobozowych.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-816/11-4/AW
  Stawka podatku VAT oraz data sprzedaży towaru na fakturze korygującej
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-679/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-647/11/JJ
  1. Jaką stawką VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkować należy dostawę ślusarki aluminiowej razem z montażem (jedna pozycja łączna na fakturze) w przypadku jej montażu w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym? 2. Czy w przypadku podpisania umowy na roboty budowlane bądź remontowe, które polegają na dostawie, montażu i ewentualnie demontażu ślusarki (jedna pozycja łączna na fakturze) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym zastosować należy stawkę obniżoną 8%? 3. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku umowy podpisanej na dostawę i montaż ślusarki, a kiedy na wymienione roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i demontażu ślusarki aluminiowej?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-500/11-2/MS
  Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-26/11-4/IB
  Stawka dla sprzedaży wafli
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8012/4/FLL/11/6595
  Ze wskazanych przez Wnioskodawcę wyrobów wykorzystywanych do czyszczenia, odtłuszczania i technicznego mycia bez spłukiwania ze zwolnienia od podatku akcyzowego może korzystać jedynie wyrób o kodzie 2710 19 41, w myśl § 10 pkt 3 ww. rozporządzenia, przy spełnionych warunkach określonych w tym przepisie. Przepisy ww. rozporządzenia obowiązują od 1 marca 2009 r.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-47/11-8/IR
  Środki otrzymane przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczonych usług nie mają charakteru środków publicznych, a zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-139/11-2/JN
  Przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które będą świadczone przez Wnioskodawcę będącego podwykonawcą w projekcie realizowanym przez inny podmiot, finansowane w co najmniej 70% - podlegać będą w całości opodatkowaniu według stawki podstawowej, od 1 stycznia 2011r. w wysokości 23%.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-126/11-3/IR
  Do wykonania usługi polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalno usługowego, sklasyfikowanego w całości pod symbolem PKOB 1122 zastosowanie będzie miała do całości obniżona 8% stawka podatku VAT. Nie jest ważne, że w przedmiotowym budynku oprócz pomieszczeń mieszkalnych znajdą się także pomieszczenia usługowe, ponieważ Zainteresowany wykonywać będzie usługę budowlaną zgodnie z zawartą umową na całym budynku mieszkalnym, a nie w poszczególnych, wydzielonych jego częściach.
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-660/11/IK
  Określenia stawki podatku dla produktu sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 20.20.15.0 "środki grzybobójcze".
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-650/11-4/ISZ
  określenie stawki podatku VAT dla usług szkoleniowych oraz egzaminacyjnych dla spawaczy;
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-100/11-2/IG
  W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. sprzedawane przez Wnioskodawcę wyroby "…" itp., sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.71.12.0, tj. "wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże" od dnia 1 kwietnia 2011 r. są opodatkowane preferencyjną, tj. 8% stawką podatku od towarów i usług, jeżeli ich termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni - na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy oraz podstawową, tj. 23% stawką podatku od towarów i usług, jeżeli ich termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni - na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy.Ponadto, sprzedawane przez Wnioskodawcę wyroby ciastkarskie (niebędące chlebem przaśnym (macą), opłatkami sakralnymi lub podobnymi produktami bądź bułką tartą) sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.72.19.0 jako pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane, są opodatkowane podstawową, tj. 23% stawką podatku od towarów i usług - zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, gdyż nie znajdzie w ich przypadku zastosowania art. 146a pkt 2 ustawy w związku z poz. 35 załącznika nr 3 do ustawy.W przypadku tych wyrobów dla opodatkowania podatkiem VAT bez znaczenia jest termin przydatności do spożycia. Znaczenie natomiast ma to czy jest to chleb przaśny, opłatki sakralne lub inne podobne produkty, bądź bułka tarta, bowiem tylko te wyroby z grupowania PKWiU 10.72.19 korzystają z obniżonej stawki podatku.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-522/11/MS
  Czy uzyskane przez Wnioskodawcę środki z banku uzyskane z obrotu instrumentami finansowymi (kontrakty forward) – podlegają opodatkowaniu VAT i korzystają ze "stawki zwolnionej"?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-695/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-712/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/4441-22/11-3/HMW
  Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są wymienione wyżej roboty budowlane w 2010 r.?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-38/11-4/BM
  Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-49/11-2/IG
  Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa usługa budowlana została wykonana (zakończona i ostatecznie odebrana) w roku 2010, winna zostać opodatkowana stawką podatku w wysokości 22%. W konsekwencji, wystawiona przez wykonawcę robót w dniu 8 kwietnia 2011 r. faktura VAT dotycząca ww. robót budowlanych z naliczoną 23% stawką podatku zawiera nieprawidłową stawkę.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-49/11-3/IG
  Jeżeli faktura VAT, o której mowa we wniosku została wprowadzona do obrotu prawnego, wnioskodawca winien odliczyć podatek naliczony w kwocie (i stawce) wykazanej na fakturze
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-658/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług realizowanych przez Wnioskodawcę
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-594/11-8/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających dla pielęgniarek i położnych.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-643/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-662/11-4/JO
  Świadczenie usług laboratoryjnych medycznych badań diagnostycznych dla ludności w kierunku wykrywania zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-559/11/AD
  Stawka podatku obowiązująca do usług wynajmu lokali mieszkalnych.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-738a/11/PS
  Stawka podatku obowiązująca przy dzierżawie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-648/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług związanych z konserwacją pieców w kotłowniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-14/11-3/ALN
  Stawki podatku VAT dla sprzedaży wydawnictw z numerem ISBN – podręczników akademickich, notatek autoryzowanych, skryptów zatwierdzonych przez Dziekanów poszczególnych jako niezbędne w toku studiów .
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-14/11-2/ALN
  Stawki podatku VAT dla sprzedaży wydawnictw z numerem ISBN – podręczników akademickich, notatek autoryzowanych, skryptów zatwierdzonych przez Dziekanów poszczególnych jako niezbędne w toku studiów.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-527/11-4/AK
  1. Czy Fundusz zobowiązany będzie do uiszczenia podatku od towarów i usług od sprzedaży wyodrębnionych z Nieruchomości przez Fundusz lokali? 2. Czy w sytuacji, gdyby Fundusz nie wyodrębnił z Nieruchomości poszczególnych lokali i sprzedał Nieruchomość w stanie niezmienionym będzie zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-650/11-3/AD
  Czy Spółka może stosować przy sprzedaży swoich wyrobów zaklasyfikowanych do słodkich herbatników stawkę podatku w wysokości 7% (w 2011 r. – 8%)?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-12/11-4/IB
  Zastosowanie stawki podatku do usług polegających na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-288/11-2/PG
  Przepisy prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-430/11/PK
  możliwość zastosowania opodatkowania na podstawie marży
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-620/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dotyczących nauki i doskonalenia pływania oraz zajęć rekreacyjnych w formie gimnastyki zdrowotnej, aqua gimnastyki i aqua aerobiku.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-624/11-4/MP
  1. Czy w przypadku wynajmu lokalu użytkowego, który najemca przeznacza sobie na cele mieszkalne, właściwe jest zastosowanie 22% stawki podatku VAT? 2. Czy właściciel lokalu prawidłowo naliczał stawkę podatku w wysokości 22% skoro wynajmował lokal użytkowy?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-632/11-4/SJ
  Jaka stawką rozliczać usługi montażu szaf wnękowych oraz kuchni pod zabudowę – stawką 8%, czy 23%?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-36/11-2/TW
  Czy od niedoborów, tj. ubytków naturalnych oleju opałowego należy odprowadzić podatek akcyzowy we właściwej wysokości zgodnie z art. 4 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-622/11-4/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-593/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi montażu markiz.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-630/11-4/SJ
  Czy sprzedaż wyodrębnionego lokalu będzie przedmiotowo zwolniona od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1, 2?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-360/11-8/KG
  Zainteresowany winien uzyskiwaną odpłatność z tytułu przechowywania zwłok na rzecz osób fizycznych z zewnątrz oraz innych jednostek opodatkować podstawową, tj. 23 % stawką podatku od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż przedmiotowe usługi, zaliczone – jak wskazał Wnioskodawca do "pozostałych usług świadczonych przez szpitale" (PKWiU 86.10.1) – nie zostały przewidziane jako usługi korzystające z obniżonych stawek podatku VAT. Preferencyjna, tj. 8 % stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy, odnosi się do usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 96.03 – "Usługi pogrzebowe i pokrewne". Tymczasem wykonywane przez Wnioskodawcę usługi przechowywania zwłok sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 86.10.1, co uniemożliwia stosowania obniżonej stawki podatku VAT.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-602/11-2/MK
  określenie stawki podatku VAT na wykonanie ogrodu zimowego.
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-609/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla pieczywa chrupkiego.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-547/11-2/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż gotowych posiłków: - dotyczący sprzedaży gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.85.1, pakowanych i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż, - dotyczący sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych przez Wnioskodawcę i sprzedanych w stanie nadającym się bezpośrednio do spożycia.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-569/11-4/JF
  stawka podatku dla rozliczenia zaliczek na przełomie roku 2010/2011
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-493/11-6/ISz
  stawki podatku VAT dla robót konserwacyjnych na ciekach, rzekach i wałach;
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-415/11/ICz
  Opodatkowanie usługi polegającej na nabywaniu wierzytelności celem jej ściągnięcia od dłużnika.
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-727/11-2/MK
  zwolnienia z opodatkowania usługi szkolenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. B .
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-534/11-2/IGo
  Stawka podatku VAT na przełomie roku 2010 i 2011 (usługi budowlane).
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-623/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-472/11/KG
  Brak zwolnienia od podatku VAT badań lekarskich osób ubiegających się o prawo jazdy, zmieniających kategorię prawa jazdy, kontrolne badania kierowców, badanie instruktora, egzaminatora i kierowcy samochodu uprzywilejowanego.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-386/10/11-S/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu usługi przyłączenia budynku mieszkalnego do sieci elektroenergetycznej.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-511/11-2/BD
  Stawka VAT dla usług budowlanych.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-608/11-4/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczonych usług szkoleniowych.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-427/11-2/SM
  Stawka podatku akcyzowego przy sprzedaży ciężkiego oleju opałowego do celów nieopałowych.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-439/11-4/AK
  Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-439/11-5/AK
  Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-529/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wyrobów rozmrożonych, gotowych do spożycia po wypieczeniu sprzedawanym finalnym konsumentom.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-529/11-3/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wyrobów zamrożonych, które są sprzedawane do punktów sprzedaży.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-566/11-2/BD
  Stawka podatku VAT dla usług produkcyjnych (produkcje filmowe).
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-566/11-4/BD
  Moment powstania obowiązku podatkowego.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-566/11-3/BD
  Opodatkowanie przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielania licencji do produkcji telewizyjnych.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09/11-S/KG
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe – miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku – z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09/11-S1/KG
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe – miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku – z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09/11-S2/MP
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe – miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku – z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-444/11-5/AW
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej na badania archeologiczne.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-216/11-4/EWW
  Podatek VAT w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług medycznych.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-198/11-5/EWW
  Podatek VAT w zakresie stawki podatku dla dostawy Medycznego Urządzenia diagnostycznego "Termograf …" oraz urządzenia do diagnostyki stanu zdrowia człowieka.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-198/11-6/EWW
  Podatek VAT w zakresie stawki podatku dla dostawy Medycznego Urządzenia do terapii światłem.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-198/11-5/EWW
  Podatek VAT w zakresie stawki podatku dla dostawy Medycznego Urządzenia diagnostycznego "Termograf …" oraz urządzenia do diagnostyki stanu zdrowia człowieka.
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-198/11-4/EWW
  Podatek VAT w zakresie zwolnienia od podatku świadczonej usługi pod nazwą "Diagnostyka termoregulacyjna".
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-494/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia do świadczenia usług edukacyjnych.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-546/11-2/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla sprzedawanych napojów.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-327/11/PK
  opodatkowanie usług udzielania pożyczek
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-531/11-2/SJ
  Czy Spółka sprzedając produkt – sok z kaktusa, stosując stawkę VAT 5 % postąpi prawidłowo?
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-410/11-2/KT
  Czynności sprzedaży sprzętu AGD wraz z jego montażem w stałej zabudowie kuchennej produkowanej przez Wnioskodawcę z zakupionych materiałów i trwale montowanej w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB grupa 111 i 112, winny podlegać opodatkowaniu podstawową -23% stawką podatku od towarów i usług.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-498/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-520/11-2/BA
  Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zatwierdzenia przez kontrahenta raportu z prac dotyczących usług pełnienia nadzoru inwestorskiego, usług inżyniera kontraktu oraz w odniesieniu do czynności wykonywanych na przełomie 2010 i 2011 roku stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23%?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-520/11-3/BA
  Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zatwierdzenia przez kontrahenta raportu z prac dotyczących usług pełnienia nadzoru inwestorskiego, usług inżyniera kontraktu oraz w odniesieniu do czynności wykonywanych na przełomie 2010 i 2011 roku stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23%?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-520/11-2/BA
  Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zatwierdzenia przez kontrahenta raportu z prac dotyczących usług pełnienia nadzoru inwestorskiego, usług inżyniera kontraktu oraz w odniesieniu do czynności wykonywanych na przełomie 2010 i 2011 roku stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 23%?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-398/11-2/KG
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego w pomieszczeniu garażowym oraz na terenie działki.
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-398/11-3/KG
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami).
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-399/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8%?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-399/11-2/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie dziatki, na zasadzie podziału do użytkowania (quoad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/11-2/AK
  Czy strony umowy sprzedaży działki zabudowanej budowlami, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym mogą zastosować opcję opodatkowania transakcji zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-397/11-2/KG
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quoad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-404/11-2/AK
  Czy strony umowy sprzedaży działki zabudowanej budowlami, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym mogą zastosować opcję opodatkowania transakcji zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-373/11-2/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-373/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/11-2/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-373/11-4/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/11-4/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-356/11-4/KG
  1. Czy sprzedaż udziałów w działce nr 2068 stanowiącej niezabudowane grunty orne przez Małżonków Z. i B. na rzecz J. i G. dla celów VAT będzie dostawą towarów zwolnioną od podatku VAT przy spełnieniu warunków zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 9 lub na podstawie art. 15 dostawa ta nie będzie w ogóle podlegała przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy też będzie świadczeniem usług? 2. Czy sprzedaż udziałów w działce nr 2067 sklasyfikowanej jako tereny przemysłowe, na której znajdują się budynki magazynowo - biurowe (wraz z nakładami należącymi do B. spółka jawna) przez Małżonków Z. i B. na rzecz J. i G. dla celów VAT będzie dostawą towarów zwolnioną od podatku VAT przy spełnieniu warunków zawartych wart. art. 43 ust. 1 pkt 10a lub na podstawie art. 15 dostawa ta nie będzie podlegała przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czy też będzie świadczeniem usług?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-389/11-2/KŁ
  Z jaką stawką podatku VAT Zainteresowany powinienem rozliczyć - zafakturować roboty wykonane od dnia 1 stycznia 2011 roku?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-372/11-2/KG
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-381/11-2/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca kwalifikując świadczenie usług szkoleniowych wg załącznika do wniosku finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych jako usługi kształcenia zawodowego zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług postępuje po 31 grudnia 2010 r. prawidłowo?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-372/11-4/KG
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-372/11-3/KG
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-372/11-4/KG
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-467/11-2/EN
  Czy sprzedaż działki będzie podlegała ustawie o VAT i według jakiej stawki?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokali.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczenia usług najmu lokali w celu krótkotrwałego zamieszkania.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-275/11-4/KG
  brak możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług pośrednictwa w zawieraniu umów faktoringu
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-191/11-2/EWW
  Czy dokumenty, które Zainteresowany gromadzi i przechowuje, w każdym przypadku wysyłki w ramach procedury wewnątrzwspólnotowej, upoważniają go do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-191/11-3/EWW
  Czy dokumenty, które Zainteresowany gromadzi i przechowuje, w każdym przypadku wysyłki w ramach procedury wewnątrzwspólnotowej, upoważniają go do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-218/11-4/DG
  W zakresie skutków podatkowych zwrotu niewykorzystanej dotacji
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-270/11-4/SM
  Brak zwolnienia świadczonych usług paramedycznych.
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-328/11-2/EK
  Stawka podatku na usługi dotyczące wykończenia nowych lokali/budynków mieszkalnych.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-137/11-4/EWW
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować w przypadku sprzedaży mieszkań (do 150 m2) wraz z przynależnymi do nich piwnicami, a jaką w przypadku sprzedaży odrębnych lokali piwnicznych, znajdujących się w budynku sklasyfikowanym jako mieszkalny?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-239/11/ICz
  Stawka podatku VAT dla usług montażu rolet okiennych
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-273/11/WN
  opodatkowanie usług zakwaterowania w internacie
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-424/11-2/MR
  Czy zastosowana stawka podatku VAT w wysokość 8% jest prawidłowa?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-295/11-2/KT
  Zastosowania właściwej stawki podatku dla usługi wykonania i montażu stałej zabudowy wnękowej i kuchennej.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-814/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych przez Wnioskodawcę
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-363/11-2/MR
  Jaką stawkę VAT powinien zastosować Wnioskodawca przy opodatkowaniu świadczonych usług poradnictwa psychologicznego? Wnioskodawca świadczy usługi psychologiczne (poradnictwa psychologicznego) związane z medycyną pracy - głównie orzekaniem o dopuszczeniu do wykonywania określonego zawodu/ czynności lub odmową takiego dopuszczenia oraz usługi związane z diagnozą psychologiczną i udzielaniem pomocy psychologicznej, a także opiniowaniem stanu psychologicznego ze wskazaniem zaleceń celem poprawienia zdrowia osoby badanej.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-286/11-5/MR
  Jak powinna wyglądać faktura w kontekście dokonanych z dniem 1 stycznia 2011 r. zmian stawek VAT, gdy prace wykonano w 2010 r., zaś refundacja ma nastąpić obecnie?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-222/11-4/BA
  Czy świadczone przez Spółkę usługi będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-240/11-2/SM
  Stawka podatku dla dostawy sprzętu pożarniczego.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-325/11-2/MN
  Jaką stawkę podatku VAT ma stosować Wnioskodawca przy sprzedaży świń z własnego gospodarstwa 5% czy 8%?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-244/11-5/MN
  Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-244/11-6/MN
  Opodatkowanie usług stołówkowych i zakwaterowania w internacie.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-5/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-223/11-2/MK
  Stawka podatku VAT na dostawę gruntu oraz zakupionego materiału (stali). Uzyskano pozwolenie na budowę i inne dokumenty administracyjne. Brak fundamentów.
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-161/11-4/MP
  Czy Wnioskodawca od sprzedaży 8 ha gruntu będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT?
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-285/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usług wykonywanych od 01 stycznia 2011 r.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-269/11-4/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT kursów BHP.
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-185/11-2/BD
  Stawka podatku VAT na sałatki warzywne, galarety wieprzowe i drobiowe oraz sałatki.
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-137/11-5/AGr
  Czy w 2010 r. Wnioskodawczyni może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu wg stawki 8,5% oraz czy ww. stawka będzie obowiązywała ją w 2011 r.?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-78/11-4/EWW
  Czy za wystawienie biletu Berlin-Londyn opłata transakcyjna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych stawą 23%?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-169/11/ICz
  Stawka podatku dla wyrobów ciastkarskich o symbolu PKWiU (2008r.) 10.72.12.0.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-184/11-2/AS
  stawka podatku dla usługi pośrednictwa handlowego
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-90/11/PK
  opodatkowanie usług pośrednictwa których przedmiotem są instrumenty finansowe
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-91/11/PK
  opodatkowanie usług pośrednictwa których przedmiotem są instrumenty finansowe
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-92/11/PK
  opodatkowanie usług zarządzania aktywami
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-149/11-4/AD
  Stawki podatku dla świadczonych usług polegających na montażu okien i drzwi w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/11-5/KŁ
  Czy jednostka stosuje właściwe stawki VAT dla poszczególnych towarów i usług?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/11-4/KŁ
  Czy jednostka stosuje właściwe stawki VAT dla poszczególnych towarów i usług?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-49/11-6/IGo
  W zakresie faktury końcowej wystawionej w związku z przekazaniem lokali do użytkowania.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-82/11/WN
  stawka podatku na czynności wykonywane przez drukarnię w postaci wydrukowanych i oprawionych książek lub czasopism specjalistycznych
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-89/09/11-S/GZ
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie – 7%, udział w drodze i parkingu - 22%
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-318/11-2/MP
  Preferencyjna 8% stawka podatku VAT znajdzie zastosowanie do robót budowlano montażowych wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. Niezasadne jest zastosowanie Polskiej Normy PN-70/B-02365 w celu ustalenia powierzchni użytkowej dla zastosowania właściwej stawki VAT.
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-687/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT kserokopii dokumentacji medycznej, odpisów wypisów szpitalnych, duplikatów zapisów badań obrazowych na nośnikach magnetycznych wykonane na rzecz osób fizycznych
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-135/11-2/AK
  Stawka podatku na usługi kulturalne.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-215/11-4/JL
  Przy sprzedaży nawozów azotowych - roztworu azotanu (V) manganu, uwzględniając wprowadzone z dniem 1 stycznia 2011r. zmiany w wysokości podatku VAT, sprzedaż ww. produktu powinna być objęta stawką VAT w wysokości 8 %.
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-140/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT wyjazdu zespołu ratowniczego w przypadku nieuzasadnionego wezwania, badań osób fizycznych bez skierowania, pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-120/11-2/AK
  Stawka na usługi stołówkowe.
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-3/MR
  Czy opłata pobierana z tytułu świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości jego dalszego pobytu w szpitalu w sytuacji, gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w warunkach szpitalnych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-2/MR
  Czy opłata pobierana z tytułu świadczeń polegających na zapewnieniu pacjentowi możliwości wykonywania opieki przez osobę najbliższą, umożliwieniu osobie najbliższej pacjenta obecności przy wykonywaniu na jego rzecz świadczenia zdrowotnego podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-4/MR
  Czy opłata pobierana za wydawanie zaświadczeń, kserokopii i duplikatów dokumentacji medycznej wyżej opisanych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-5/MR
  Czy opłata pobierana z. tytułu świadczeń polegających na oznaczeniu grupy krwi wraz z wydaniem tzw. krewkarty podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-183/11-6/MR
  Czy usługa w zakresie sterylizacji narzędzi medycznych wykonywana na rzecz jednostek służby zdrowia, lekarzy oraz gabinetów kosmetycznych podlega zwolnieniu od podatku w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-137/11-3/AK
  1. Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży usługi wraz z towarem - instalacja roletek lub żaluzji wewnętrznych lub instalacja rolet zewnętrznych w obiekcie budowlanym lub jego części zaliczonej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - PKOB 11? 2. Jaką stawkę należy zastosować do usługi budowlanej polegającej na instalacji stolarki budowlanej w piwnicach, klatkach schodowych w budynkach wielomieszkaniowych - np. blokach?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-451/11-4/IGo
  Kompleksowa budowa jednego lub kilku budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, od 1 stycznia 2011r. usługa taka opodatkowana jest preferencyjną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT.
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-151/11-5/IGo
  Reasumując, w świetle opisanego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, iż dostawa lokali mieszkalnych powstałych po podziale dotychczasowego lokalu niemieszkalnego, do której doszłoby w latach 2011-2013, podlegać będzie opodatkowaniu 8% stawką VAT.
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-76/11-4/MR
  Czy w związku z przedstawioną zmianą redakcji przepisu art. 43 uVAT, prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza, sklasyfikowana w PKWiU 2008 pod numerem: 86.90.19.0, pozostaje nadal objęta zwolnieniem od podatku VAT – na mocy dodanego z dniem 1 stycznia 2011 r. pkt 19 w ust. 2 art. 43 uVAT?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-120/11/AŚ
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-138/11-2/TW
  Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do wykonywanych usług Wnioskodawca ma prawo stosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-70/11-2/IZ
  Sprzedaż przedmiotowej działki może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie wyżej powołanego art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy tylko w tej części, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczona pod budownictwo. Sprzedaż części działki ujętej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-61/11-4/BS
  Dostawa produkowanych przez Spółkę jadalnych olejów i tłuszczy roślinnych mieszczących się w PKWiU 10.4, podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku, bez względu na przeznaczenie czy wykorzystanie przedmiotowych olejów i tłuszczy przez nabywców.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-95/11/PK,IBPP3/443-96/11/PK,IBPP3/443-97/11/PK,IBPP3/443-98/11/PK
  opodatkowanie usług udzielania pożyczek pod zastaw
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-113/11/AŚ
  W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną.
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-108/11-4/BA
  Czy usługa drukowania publikacji książkowych sklasyfikowana przez GUS PKD przy drukowaniu książek, których PKWiU 58.11.1 objęta jest stawką 5%?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-35/11-4/AK
  Czy prowadzona stołówka na rzecz osób potrzebujących tj. emerytów, rencistów, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie skierowanych na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora MOPR w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" może być zakwalifikowana zgodnie z PKD 8810Z jako usługa zwolniona z podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 22a?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-56/11-4/BA
  Czy stan prawny ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. zwalnia z tego podatku kursy przyuczające do zawodu takie jak: fryzjerskie, kosmetyczne, masażu?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-64/11-4/KG
  Organ podatkowy stwierdza, iż organizowanie przez Wnioskodawcę szkoleń TIR (dla firm ubiegających się o przystąpienie do procedury TIR i korzystania z karnetów TIR), szkoleń DGSA (przygotowujących do egzaminu na doradców ds. przewozu materiałów niebezpiecznych), szkoleń z czasu pracy kierowców (dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców), szkoleń dla spedytorów, obsługi tachografu cyfrowego, z zakresu podatku VAT itp. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, tj. stawką podatku w wysokości 23 %.
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-47/11-4/EN
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie archiwizowania dokumentów?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-105/11-4/IB
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w PKWiU 85.51.10.0. Zatem, jak prawidłowo wskazała Strona, nie zostały one wymienione w załączniku nr 3 ustawy jako korzystające z preferencyjnej stawki 8%. Ponadto, ponieważ Wnioskodawca nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym lub związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, tym samym Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, uprawnionym do skorzystania ze zwolnienia. A zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie nauki różnych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych będą podlegały opodatkowaniu według stawki podstawowej, tj. 23 %.
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-45/11/AŚ
  zwolnienie od podatku VAT w 2011r. badań wstępnych, kontrolnych, okresowych
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-51/11-2/EN
  Czy zastosowane przez Wnioskodawcę stawki przy sprzedaży pieczywa świeżego i wyrobów ciastkarskich odpowiednio 5% i 8%, są prawidłowe, mimo że podatek VAT naliczony od tych produktów będzie wynosił 23%?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-55/11-2/EWW
  Czy stosowanie 5 % stawki VAT od sprzedaży wytworzonych gotowych posiłków i dań o symbolu PKWiU 10.85.11 jest prawidłowe
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1331/10-4/ISz
  zwolnienie od podatku VAT dla szkoleń zawodowych "Recepcjonistka" i "Barman/Kelner" finansowane z budżetu
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1266/10-4/SM
  Refakturowanie usług na przełomie 2010 i 2011 roku.
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-32/11/DG
  Uznanie za paliwo opałowe, w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, płynnego gazu – propanu o kodzie CN 2711 12 94 oraz 2711 12 11 w sytuacji gdy jest on wykorzystywany do wykonywania cięć gazowo-tlenowych oraz dokonania podgrzewań gazowych spawanych materiałów oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przy takim wykorzystaniu gazu
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-33/11/DG
  uznanie za paliwo opałowe, w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, płynnego gazu – propanu o kodzie CN 2711 12 94 oraz 2711 12 11 wykorzystywanego do ogrzewania hal maszyn przy pomocy promienników gazowych oraz skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przy takim wykorzystaniu gazu
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-27/11-4/SM
  opodatkowanie olejów smarowych
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-26/11-4/SM
  Opodatkowanie olejów smarowych.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-40/11-2/SM
  Opodatkowanie olejów smarowych.
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-996/10/PK
  opodatkowanie czynności wykonywanych przez związek wędkarski
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1251/10-4/IB
  Czy zgodnie z poz. 105 zał. nr 3 do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 października 2010 r. Dz. U. Nr 226, poz. 1476 oraz ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dnia 26 listopada 2010 r. w 2011 roku w dalszym ciągu możemy stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% w stosunku do sprzedaży okularów do czytania jako wyrobów medycznych klasy I?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-256/11/IK
  Dostawa gruntu rolnego, dla którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-45/11-2/MR
  Czy Wnioskodawca, z uwagi na zamierzone rozpoczęcie działalności utworzonego przez siebie NZOZ, który realizować będzie działalność w zakresie świadczeń medycznych poprzez wykonywanie, wskazanych wyżej czynności, polegających na pielęgnacji chorych i niepełnosprawnych oraz opiece nad nimi, uprawniony będzie w odniesieniu do tych czynności do skorzystania z określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy podatku od towarów i usług, zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-69/11/AŚ
  Czy w świetle obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011r. regulacji prawnych, opisane na wstępie usługi, świadczone w ramach działalności gospodarczej, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-981/10/PK
  opodatkowanie usług transportu krwi i jej składników
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-19/11-4/EWW
  1. Czy Wnioskodawca w ramach transakcji udzielenia Pożyczki działa jako podatnik VAT i w związku z tym, czy powinien wykazywać odsetki jako obrót zwolniony z VAT, na podstawie przepisów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w przypadku uznania, że odsetki stanowią obrót zwolniony z VAT, obrót z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) ma wpływ na wartość proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku VAT, determinującej dopuszczalny poziom odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, na podstawie przepisów w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.?
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-19/11-6/EWW
  1. Czy Wnioskodawca w ramach transakcji udzielenia Pożyczki działa jako podatnik VAT i w związku z tym, czy powinien wykazywać odsetki jako obrót zwolniony z VAT, na podstawie przepisów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w przypadku uznania, że odsetki stanowią obrót zwolniony z VAT, obrót z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) ma wpływ na wartość proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku VAT, determinującej dopuszczalny poziom odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, na podstawie przepisów w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.?
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-19/11-4/EWW
  1. Czy Wnioskodawca w ramach transakcji udzielenia Pożyczki działa jako podatnik VAT i w związku z tym, czy powinien wykazywać odsetki jako obrót zwolniony z VAT, na podstawie przepisów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w przypadku uznania, że odsetki stanowią obrót zwolniony z VAT, obrót z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) ma wpływ na wartość proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku VAT, determinującej dopuszczalny poziom odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, na podstawie przepisów w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-19/11-6/EWW
  1. Czy Wnioskodawca w ramach transakcji udzielenia Pożyczki działa jako podatnik VAT i w związku z tym, czy powinien wykazywać odsetki jako obrót zwolniony z VAT, na podstawie przepisów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w przypadku uznania, że odsetki stanowią obrót zwolniony z VAT, obrót z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) ma wpływ na wartość proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku VAT, determinującej dopuszczalny poziom odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, na podstawie przepisów w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-19/11-5/EWW
  1. Czy Wnioskodawca w ramach transakcji udzielenia Pożyczki działa jako podatnik VAT i w związku z tym, czy powinien wykazywać odsetki jako obrót zwolniony z VAT, na podstawie przepisów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w przypadku uznania, że odsetki stanowią obrót zwolniony z VAT, obrót z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) ma wpływ na wartość proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku VAT, determinującej dopuszczalny poziom odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, na podstawie przepisów w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-19/11-6/EWW
  1. Czy Wnioskodawca w ramach transakcji udzielenia Pożyczki działa jako podatnik VAT i w związku z tym, czy powinien wykazywać odsetki jako obrót zwolniony z VAT, na podstawie przepisów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w przypadku uznania, że odsetki stanowią obrót zwolniony z VAT, obrót z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) ma wpływ na wartość proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku VAT, determinującej dopuszczalny poziom odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, na podstawie przepisów w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-19/11-5/EWW
  1. Czy Wnioskodawca w ramach transakcji udzielenia Pożyczki działa jako podatnik VAT i w związku z tym, czy powinien wykazywać odsetki jako obrót zwolniony z VAT, na podstawie przepisów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w przypadku uznania, że odsetki stanowią obrót zwolniony z VAT, obrót z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) ma wpływ na wartość proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku VAT, determinującej dopuszczalny poziom odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, na podstawie przepisów w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-19/11-7/EWW
  1. Czy Wnioskodawca w ramach transakcji udzielenia Pożyczki działa jako podatnik VAT i w związku z tym, czy powinien wykazywać odsetki jako obrót zwolniony z VAT, na podstawie przepisów w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.? 2. Czy w przypadku uznania, że odsetki stanowią obrót zwolniony z VAT, obrót z tytułu udzielonej Pożyczki (odsetki) ma wpływ na wartość proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 90 ust. 6 ustawy o podatku VAT, determinującej dopuszczalny poziom odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę, na podstawie przepisów w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. i po 1 stycznia 2011 r.?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1346/10-2/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-22/11-2/MS
  Stawka podatku VAT na wyroby ciastkarskie
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-83/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych.
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1103/10/ICz
  Opodatkowanie zaliczek otrzymywanych po dniu 1 stycznia 2011r., jeżeli odnoszą się one do dostawy nieruchomości, których powierzchnia przekracza limity wskazane w art. 41 ust 12b ustawy o VAT
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1104/10/ICz
  Opodatkowanie zaliczek otrzymywanych przed dniem 1 stycznia 2011r., jeżeli odnoszą się one do dostawy lokali mieszkalnych oraz domów mieszkalnych, których powierzchnia przekracza limity wskazane w art. 41 ust 12b ustawy o VAT.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-775/09/11-6/S/BM/KOM
  Stawka podatku VAT właściwej dla importu oleju sojowego surowego przeznaczonego dla zwierząt
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-309/11-2/IB
  W poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex. zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem wskazać należy, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych mieszczące się w PKWiU 37.00.12 będą zaliczać się do powyższej kategorii, a tym samym Wnioskodawca może do nich zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8 %.
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-57/11/BWo
  Czy Gmina sprzedając nieruchomość gruntową dotychczasowemu wieczystemu użytkownikowi, będącego już właścicielem budynków posadowionych na tym gruncie do ceny netto powinna doliczyć 23% podatek VAT i traktować to jako dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1271/10-2/IB
  Niezbędnik podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, natomiast załączany do niego gratis w postaci książki telefonicznej stanowi prezent o małej wartości, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 7 ust. 3 ustawy).
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-36/11-4/AW
  Stawka podatku VAT art. 41 ust. 14austawy
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-993/10/PK
  określenie skutków podatkowych w związku z cesją praw i obowiązków wynikających umowy koprodukcyjnej
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1247/10-4/SM
  Zwolnienie z akcyzy wyprodukowanej z biogazu energii elektrycznej.
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-945/10/PK
  opodatkowanie usług porządkowo – czystościowych
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1415/10-2/AGr
  Czy świadcząc usługi w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton Wnioskodawca może skorzystać z rozliczenia przychodów podatkiem zryczałtowanym w stawce 5,5 %?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1257/10-2/IB
  Czy od 1 stycznia 2011 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców będzie zwolniony z VAT w zakresie usług nauki jazdy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29a tj. usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach? Czy od 1 stycznia 2011r. usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego kierowców finansowane w całości ze środków publicznych określone w art. 43 ust. 1 pkt 29c tj. finansowane z Funduszu Pracy na podstawie umów dotyczących szkolenia osób bezrobotnych będą zwolnione z VAT? Czy do zwolnienia podmiotowego z VAT na 2011 r. należy liczyć obroty z tytułu usług edukacyjnych zwolnionych z VAT w 2010 r., a potencjalnie opodatkowanych w 2011 r., czy opodatkowane VAT-em będą dopiero obroty po przekroczeniu 150.000 zł w 2011 r.?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1122/10/ASz
  Nabycie wierzytelności po cenie nominalnej a obowiązek opodatkowania zakupu wierzytelności oraz określenie stawki podatku od towarów i usług
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-98/11-4/KOM
  opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę drogi dojazdowej
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-959/10/PH
  W chwili obecnej Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z znajdującym się na nim budynkiem oraz chodnikiem, czy czynność tę powinna opodatkować stawką 22%, czy może zastosować stawkę zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 10a ustawy o VAT? (działki w trakcie wydzielania)
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-350/11/KW
  Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-951/10/DG
  Opodatkowanie wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 przeznaczonych do celów opałowych
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1076/10/KW
  Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-351/11/KW
  Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-352/11/KW
  Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1268/10-4/KŁ
  Czy wspólnota powinna zapłacić podatek VAT od otrzymanego odszkodowania za wywłaszczone grunty?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1954/10-2/BA
  1. Czy stanowisko Wnioskodawcy, że usługi wyżej przeze niego opisane są zwolnione od podatku VAT jest słuszne? 2. Czy usługi przez Zainteresowanego opisane i klasyfikowane wg grupowania PKWiU 85.52 11.0 (Usługi świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca) oraz PKWiU 90.01.0 (Usługi artystów wykonawców) są zwolnione od podatku VAT?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-934/10/PK
  opodatkowanie właściwą stawką VAT dostawy sprzętu strażackiego
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1920/10-3/AD
  Czy stosowana przez Wnioskodawcę stawka podatku VAT 7% przy sprzedaży piór kaczych jest właściwa?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1345/10-4/AW
  stawka podatku VAT dla dostawy wyrobów PKWiU 15.87.12-70
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1179/10-4/IB
  Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT dla niemieckiej firmy w przypadkach: 1.wykonania szaf elektrycznych dla zakładu na terenie Polski. 2.montażu instalacji elektrycznej w zakładzie na terenie Polski. 3.serwisu urządzeń w zakładzie na terenie Polski.
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-144/11-4/IB
  Reasumując, od 01.01.2011 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. do usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1338/10-2/ISz
  stawka podatku w 2011 r. na ciastka
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-66/11-4/KOM
  Stawka podatku VAT przy sprzedaży samej bazy isofix, będącej częścią składową fotelików samochodowych oraz elementów zamiennych do fotelików samochodowych.
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-906/10/PK
  opodatkowanie usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-49/11-2/KOM
  Od dnia 01.01.2011r. sprzedaż przez Wnioskodawcę żywych świń sklasyfikowana do PKWiU 01.46, winna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 146a ust. 2 ustawy o VAT w powiązaniu z poz. 14 zał. nr 3 do tej ustawy.
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1312/10-4/TW
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 8,5% czy 5,5% – Wnioskodawca powinien zastosować do usług polegających na montażu instalacji technicznej do hodowli drobiu?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1819/10-4/MN
  Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w zakresie usług rozrywkowych, tj. organizacja koncertów artystycznych, kabaretowych itp. oraz koncertów organizowanych jako sprzedaż biletowana. Artyści, z którymi pracuje Wnioskodawczyni, zawierają z nią umowę o dzieło lub otrzymuje ona faktury z ich macierzystych agencji.
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-19/11/AŚ
  Opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT podlegają roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego stałego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11 wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, który stanowi integralną część budynku. Natomiast, plac manewrowy oraz chodniki nie stanowią części budynku lecz są odrębnymi obiektami budowlanymi i podlegają opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku VAT
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-901/10/KO
  w zakresie opodatkowania sprzedaży pieczywa na terenie Republiki Czeskiej
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1127/10-4/LK
  wysokość stawki podatku od towarów i usług dla usług weterynaryjnych oraz dla usług szkoleniowych z zakresu medycyny weterynaryjnej
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1244/10-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości indywidualnej zmiany stawki amortyzacyjnej.
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-39/11-2/IB
  W fakturach sprzedaży polskim producentom suplementów diety opisanego we wniosku surowca (laktoferyny - ekstraktu protein mlecznych z mleka krowiego w postaci suchego proszku do produkcji suplementu diety) mieszczącego się w PKWIU z 2008 r. pod symbolem wskazanym we wniosku można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8 % zgodnie z art. 146a ust. 2 ustawy.
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1733/10/AŚ
  stawka podstawowa 23% podatku VAT na roboty budowlane wykonane w budynku Parafii
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1235/10-4/AG
  Czy prawidłowo została zastosowana stawka 5,5% ryczałtu w przypadku świadczenia wyżej wymienionych usług?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1837/10-2/PG
  Transakcja łańcuchowa – WDT.
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1837/10-3/PG
  Transakcja łańcuchowa – eksport pośredni.
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1113/10/MD
  Zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% do sprzedaży wyrobów medycznych wraz z towarami i usługami umożliwiającymi funkcjonowanie tych wyrobów.
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1053/10/JJ
  Czy Spółka w przypadku wyprodukowania i sprzedaży elementów stolarki budowlanej w postaci rolet, żaluzji i moskitier wraz z montażem tych wyrobów w obiektach budownictwa mieszkaniowego (tj. lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych mieszkalnych) może zastosować obniżoną stawkę podatku w wysokości 7% na całą usługę wraz z wyprodukowanymi elementami stolarki okiennej?
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1090/10-4/JF
  Dostawa okularów korekcyjnych wykonanych na podstawie zleceń klientów, recept okularowych uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką 7%, natomiast usługa wymiany soczewek okularowych w oprawach klienta podlega opodatkowaniu także stawką 7%.
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1755/10-2/MR
  Czy usługa produkcji filmu , który jest dokumentem historycznym, wykonanym na potrzeby edukacji – kultury, podlega 0% stawce VAT, zgodnie z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1183/10-5/AW
  Stawka podatku VAT dla dostawy wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-902/10-2/KG
  Stawka podatku dla dostawy zestawu monet.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1959/10/AZ
  ewidencjonowania obrotów w stawce zwolnionej za pomocą kasy rejestrującej
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1689/10-6/MN
  Sprzedaż domeny internetowej, wystawienie faktury, stawka podatku.
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1214/10-2/AW
  Konferencje o charakterze szkoleniowym oraz wsparcie analityczno-konsultacyjne będące elementem pomocniczym całości usługi (konkretnego szkolenia) i stanowiące nierozłączną całość stanowią jedną dostawę i czy w związku z tym podatnik może zastosować stawkę właściwą dla usługi podstawowej (usługi w zakresie edukacji - ex.80)
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1003/10-4/KT
  Zastosowanie właściwej stawki podatku dla dostawy materiałów budowlanych wraz z montażem.
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1146/10-4/AK
  Czy Zakład będący zakładem budżetowym ma prawo korzystać ze zwolnienia o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 14 świadcząc usługi na rzecz Gminy.
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/10-2/ES
  Możliwość opodatkowania najmu nieruchomości.
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-994/10/AD
  Czy uzyskane przychody z tytułu wykonywania przez Pana robót budowlanych z kamieni zakupionych dla potrzeb działalności gospodarczej lub z kamieni będących własnością zleceniodawcy mogą być opodatkowane stawką ryczałtu 5,5%?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1055/10-2/SM
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego opodatkowana stawką 7% (w ramach pierwszego zasiedlenia).
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-946/10-4/IB
  Spółka postępuje prawidłowo wykorzystując do podziału ceny łącznej sprzedawanych wydawnictw informacje podane na fakturach dostawców lub w przypadku ich braku, kierując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz dostępnymi informacjami zawartymi w cennikach wydawców.
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1047/10-2/RS
  Wnioskodawczyni nieodliczoną w miesiącach od stycznia do sierpnia 2009 r. kwotę z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne może odliczyć od należnej kwoty zobowiązania podatkowego wynikającego z karty podatkowej w miesiącach od września do grudnia 2009 r.
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1705/10-4/EWW
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować: - czy 7% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, - czy osobno 7% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego a 22% naliczyć od miejsca postojowego?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-811/10/BW
  Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż miejsc postojowych w garażu zlokalizowanym w podziemiach budynku wielorodzinnego w sytuacji gdy sprzedaż miejsca postojowego jest dokonywana wraz z lokalem mieszkalnym w ramach jednej umowy?
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-976/10/JJ
  Czy sprzedaż wydrukowanych z własnych materiałów drukarni, książek i czasopism (PKWiU 22.11 i 22.13) oznaczonych odpowiednio symbolami ISBN i ISSN, może być opodatkowana stawką VAT 0%? Czy sprzedaż wydrukowanych książek i czasopism PKWiU 22.11 i 22.13, nieoznaczonych symbolami ISBN i ISSN, z własnych materiałów drukarni, może być opodatkowana stawką 7%?
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1590/10-5/EWW
  1. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2009? 2. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2010?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1590/10-4/EWW
  1. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2009? 2. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2010?
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1590/10-5/EWW
  1. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2009? 2. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2010?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1590/10-4/EWW
  1. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2009? 2. Czy Zainteresowany prawidłowo zastosował stawkę VAT do usług spedycyjnych związanych z transportem towarów z X do miejsca przeznaczenia w Polsce w roku 2010?
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-965/10/AT
  1. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż udziału w gruncie przypadającym do danego lokalu, odpowiednio mieszkalnego lub niemieszkalnego? 2. Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować sprzedaż prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku, na gruncie stanowiącym zgodnie z ustawą o własności lokali nieruchomość wspólną? 3. Czy w związku z planowanym stopniowym podnoszeniem stawek podatku VAT po dniu 1 stycznia 2011 r., konieczne będzie odprowadzenie różnicy tego podatku według nowych stawek od zaliczek wpłaconych przez przyszłych nabywców w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wpływu zaliczki na konto sprzedającej Spółki?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-907/10-6/MG
  stawka podatku VAT dla dostawy i montaży wind schodowych
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-741/10/KO
  w zakresie zastosowania dla sprzedawanych wyrobów medycznych stawki podatku VAT w wysokości 7%
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/145/KZU/2010/PK-623
  Czy w opisanym przypadku Wnioskodawczyni wspólnie z mężem może skorzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% od przychodu, ewentualnie 20% po przekroczeniu przychodu w wysokości 4 000 Euro?
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/433-1622/10-4/BA
  1. Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego? 2. Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane, tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-8/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-6/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-7/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-8/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-4/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-5/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1075/10-4/AW
  Czy sprzedaż, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1030/10-6/AI
  1. Czy jako sprzedającego Komornik powinien wskazać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która przed datą licytacji była poprzednim właścicielem pojazdu, a która po wniesieniu auta aportem do spółki nie dokonała formalnej czynności przerejestrowania pojazdu w starostwie? Jaką stawką podatku objęta była sprzedaż pojazdu w drodze licytacji (stawka 22% czy zwolnienie)?Czy Komornik może kwotę sprzedaży licytacyjnej w całości traktować jako kwotę brutto i nie dokonać jej podziału na kwotę netto, brutto i wartość należnego podatku? 2. Czy kupującemu – Wnioskodawcy jako prowadzącemu indywidualną działalność gospodarczą przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1030/10-7/AI
  1. Czy jako sprzedającego Komornik powinien wskazać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która przed datą licytacji była poprzednim właścicielem pojazdu, a która po wniesieniu auta aportem do spółki nie dokonała formalnej czynności przerejestrowania pojazdu w starostwie? Jaką stawką podatku objęta była sprzedaż pojazdu w drodze licytacji (stawka 22% czy zwolnienie)?Czy Komornik może kwotę sprzedaży licytacyjnej w całości traktować jako kwotę brutto i nie dokonać jej podziału na kwotę netto, brutto i wartość należnego podatku? 2. Czy kupującemu – Wnioskodawcy jako prowadzącemu indywidualną działalność gospodarczą przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1562/10-3/MN
  Możliwość zastosowania stawki 22% przy sprzedaży nieruchomości korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – sprzedaż więcej niż 2 lata po pierwszym zasiedleniu, nie dokonywano ulepszeń.
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1562/10-2/MN
  Czy zbycie składników majątkowych stanowi dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wyłączenie zobowiązań i należności, składniki nie są wydzielone organizacyjnie z działalności Zainteresowanego.
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1562/10-3/MN
  Możliwość zastosowania stawki 22% przy sprzedaży nieruchomości korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – sprzedaż więcej niż 2 lata po pierwszym zasiedleniu, nie dokonywano ulepszeń.
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1569/10-4/JKa
  Czy dostawy udokumentowane w sposób opisany w powyższym przypadku, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane właściwą dla WDT stawką podatku VAT w wysokości 0%?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1562/10-2/MN
  Czy zbycie składników majątkowych stanowi dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wyłączenie zobowiązań i należności, składniki nie są wydzielone organizacyjnie z działalności Zainteresowanego.
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE1/8012/3/RMP/10/5590
  Czy Spółka ma obowiązek płacenia podatku akcyzowego za biogaz (gaz składowiskowy) zużywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła według stawki innej niż zerowa?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1221/08/10-9/S/AW
  W przypadku eksportu pośredniego (art. 2 pkt 8 ustawy) wystarczającym dowodem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty upoważniającym do zastosowania stawki 0% jest komunikat IE-599 lub jego wydruk wygenerowany z systemu informatycznego (kopia) bez względu na to czy został uwierzytelniony przez Urząd Celny wyprowadzenia.
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1187/10-4/AW
  Opodatkowanie usługi wykonania ekspertyzy.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1565/10-4/JKa
  1. Czy jest wymagane posiadanie podpisanych i opieczętowanych kopii faktur i specyfikacji? 2. Czy posiadając opisane w stanie faktycznym dokumenty, Zainteresowany posiada prawo do zastosowania dla dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów stawki 0%?
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-716/10-4/KG
  Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości, obowiązek korekty VAT.
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-973/10-2/KT
  Zwolnienie z opodatkowania świadczonych usług związanych z ochroną zdrowia, zaklasyfikowanych jako "Usługi fizykoterapeutów i innych osób zajmujących się usługami paramedycznymi".
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-3/JKa
  Cash-pooling: . import usług i opodatkowanie cash-poolingu
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-3/JKa
  Cash-pooling: . import usług i opodatkowanie cash-poolingu
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-899/10-2/KT
  Opodatkowania właściwą stawką podatku transakcji sprzedaży lokali – segmentów jednorodzinnych.
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-897/10-4/JK
  Stawka akcyzy na wyroby energetyczne CN 2710 1125, 2710 1121, 2901 1010 które nie będą stosowane jako paliwa opałowe, paliwa do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-908/10-4/SM
  Opodatkowanie olejów smarowych.
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-687/10/DG
  Sprzedaż benzenu (CN 2902 20 00) i toluenu (CN 2902 30 00) do kontrahentów z innych państw UE nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności i może odbywać się na podstawie dokumentów handlowych.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1464/10-3/EN
  Jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana usługa przetransportowania odpadów z miejsca składowania przejściowego do miejsca ich odbioru?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-615/10-2/KG
  Opodatkowanie transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-808/10/MS
  Stawka podatku VAT dla dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-727/10-6/IB
  VAT - w zakresie określenia charakteru czynności, dokumentów i stawki dotyczącej sprzedaży a następnie wysyłki towaru przez firmę kurierską do odbiorcy.
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-778/10/MS
  Stawka podatku VAT dla dostawy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych samochodów strażackich.
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-760/10-5/JK
  Katalizator o kodzie CN 3815 9090 w przypadku jego przeznaczenia na cele opałowe nie podlega opodatkowaniu akcyzą
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-756/10-4/KT
  Zidentyfikowanie czynności przemieszczenia towarów z Polski do Niemiec jako WDT oraz prawo do zastosowania stawki 0%.
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1339/10-5/MN
  Stawka podatku w przypadku wniesienia aportem: gruntu przeznaczonego pod zabudowę, rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych, dokumentacji projektowej
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-605/10/KO
  w zakresie uznania sprzedaży budynku mieszkalnego i budynku mieszkalno-usługowego jako sprzedaży środków trwałych w budowie oraz opodatkowania transakcji sprzedaży budynku mieszkalnego oraz budynku mieszkalno-usługowego i obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-614/10/PH
  stawka VAT dla dostawy monitorów pracy serca, komputerów na rękę, zegarków i innych urządzeń z funkcją monitorowania pracy serca
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-860/10/PK
  opodatkowania odsprzedaży usługi w zakresie przeprawy promowej
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-846/10-4/EK
  Stawka podatku VAT dla usług wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1255/10-2/MN
  Jeżeli akryl (metakrylan metylu), przeznaczony do wykonywania protez zębowych w pracowniach protetycznych, mieści się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie został wymieniony w pozostałych pozycjach załącznika, to podlega opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 7%?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1230/10-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie uznania za miejsce odpowiadające magazynowi konsygnacyjnemu - miejsce przechowywania towarów na terytorium Włoch, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1262/10-2/EWW
  W którym miesiącu Wnioskodawca zobowiązany jest do rozpoznania w ewidencji VAT i deklaracji VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów ze stawką 0%, w sytuacji otrzymania dowodów potwierdzających wywóz towarów po dacie złożenia deklaracji za miesiąc, w którym dokonano WDT, lecz przed datą złożenia deklaracji VAT za miesiąc następujący po miesiącu dokonania WDT?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-586/10-2/RR
  Stawka VAT podatku na miejsca postojowe.
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-564/10/PK
  opodatkowania transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą transakcją
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-798/10-4/IB
  W przedmiotowym stanie faktycznym opodatkowaniu w Polsce, stawką właściwą dla pasażerskiego transportu lądowego tj. 7%, podlegać będzie tylko ta część usługi transportu, która wykonana została na terytorium Polski. Pozostała część usługi, wykonana poza granicami RP nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-591/10/KO
  Czy w oparciu o przedłożony stan faktyczny zamiar wniesienia aportem do Spółki Jawnej nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych podlega opodatkowaniu VAT?
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-586/10/PK
  opodatkowania usługi ubezpieczeniowej
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-843/10-2/MPe
  W zakresie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług transportu międzynarodowego.
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1008/10/AŚ
  Środki finansowe przekazane przez mieszkańców na rachunek bankowy Gminy (stanowiące zapłatę za zamontowanie układu solarnego w obrębie bryły budynku) podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1389/10/AŚ
  dla usługi (PKWiU 45.33.1) polegającej na montażu kompletnej instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych, sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, zastosowanie ma 7% stawka podatku VAT
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-771/10/EA
  Właściwa stawka podatku VAT dla dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki ochotniczej straży pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej wynosi 22%.
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-705/10-4/KT
  Opodatkowanie właściwą stawką podatku transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej tę transakcję.
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-512/10/DG
  Stawka akcyzy dla smoły koksowniczej o CN 2706 00 00 wykorzystywanej do celów opałowych.
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-494/10/DG
  Gdzie znajduje się miejsce świadczenia usług transportu towarów z Polski do krajów UE, wykonywanej przez polską spółkę na rzecz spółki niemieckiej zarejestrowanej w Polsce jako polski podatnik VAT? Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT w przypadku fakturowania tego rodzaju usług?
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-5/JKa
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu,
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-5/JKa
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu,
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu,
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu,
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1185/10-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku oraz dokonania jego korekty.
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-703/10-4/KT
  Sprzedaż lokalu użytkowego, jakim jest garaż (lub miejsce postojowe) znajdujący się w budynku mieszkalnym, podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku, bez względu na sposób sprzedaży tego garażu i przynależność do lokalu mieszkalnego, gdyż na gruncie ustawy o VAT traktowany jest on jako lokal użytkowy.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-602/10/ICz
  Zastosowanie 7% stawki podatku dla prac związanych przebudową budynku szkoły na cele mieszkaniowe.
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1018/10-3/AW
  do robót związanych z wykonaniem instalacji gazów medycznych wykonywanych w budynku głównym szpitala zastosowanie znajdzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-776/10-4/IB
  W konsekwencji przedmiotowa dostawa książek oznaczonych odpowiednimi symbolami ISBN, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 22.11, gdzie transakcja nie dotyczy książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-542/10-4/RR
  Czy dostawa wskazanego gruntu rolnego powinna podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarowi usług?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-841/10-2/IB
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje w przypadku sprzedaży książek wyprodukowanych z materiałów własnych?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-584/10/ICz
  Zastosowanie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją budynku mieszkalnego.
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-481/10-4/RR
  Stawka podatku dla usług polegających na udostępnianiu finansowania w zamian za nabycie praw do przyszłych przepływów pieniężnych.
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-830/10-4/AW
  Dostawa wyrobu uznanego za wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, podlega na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatku VAT, tj. 7%.
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/09/10-6S/TK
  Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi i treści oświadczeń o przeznaczeniu wyrobu w zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący i w zakresie upoważnienia do uzupełniania oświadczeń.
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-459/09-13/S/SM
  uregulowania dotyczące nabycia i dalszej odsprzedaży wyrobów o kodzie CN 2901 (n-heptan i izooktan)
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-665/10-4/MG
  Wnioskodawca ma wątpliwości czy wobec sprzedaży udziału we współwłasności gruntu zastosowanie ma podatek VAT i w jakiej wysokości.
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-475/10/KO
  Czy Spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego?
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-628a/10/MN
  Dostawa budowli - komina stalowego będzie opodatkowana 22% stawką (w 2007 r. poniesiono wydatki na ulepszenie, w wysokości wyższej niż 30% i budowla ta w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Spółkę przez co najmniej 5 lat.Dostawa ruchomości (towarów używanych), przy nabyciu których nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, korzysta ze zwolnienia.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-516/10/BW
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż, gdy wraz z lokalem mieszkalnym kupujący nabędzie prawo do wyłącznego użytku miejsca postojowego znajdującego się w kondygnacji podziemnej budynku lub miejsca postojowego usytuowanego na powierzchni działki?
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-734/10-4/AW
  Czy zawarta umowa pożyczki będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług?
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-467/10-4/RR
  Stawki podatku na usługi szkolenia, świadczone przez producenta oprogramowania.
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-3/PG
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-2/PG
  Świadczenie usług.
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-4/PG
  Podstawa opodatkowania.
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-5/PG
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-3/PG
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-4/PG
  Podstawa opodatkowania.
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-3/PG
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-4/PG
  Podstawa opodatkowania.
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-5/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-6/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-4/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-5/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-4/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-3/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-2/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-3/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-6/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-2/EWW
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-2/EWW
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-3/EWW
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-4/EWW
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-3/JKa
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-5/JKa
  Cash-pooling:stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-3/JKa
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-3/JKa
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-2/JKa
  Świadczenie usług.
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-6/JKa
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-5/JKa
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-6/JKa
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-5/JKa
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-6/JKa
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-593/10/AP
  Ustalenie źródła przychodów, do którego należy zaliczyć przychody uzyskiwane z najmu nieruchomości.
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-594/10/AP
  Możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu wskazanych we wniosku nieruchomości, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-499/10/WN
  stawka podatku VAT na usługi transportu międzynarodowego związane z importem eksponatów muzealnych
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-5/MN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-4/MN
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-5/MN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-3/MN
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-6/MN
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-2/MN
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-624/10-2/KOM
  Zastosowanie 7% stawki podatku VAT dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki straży pożarnej za pośrednictwem urzędu gminy
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-533a/10/MS
  1. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla sprzedaży kompresora oraz unitu, jeśli sprzedaż następuje w ramach dostawy zestawu stomatologicznego? 2. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla dostawy wyłącznie kompresora do zestawu stomatologicznego?
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-453/10/AB
  Stawka podatku VAT na przedmioty sklasyfikowane do PKWiU 36.63.25-10.00 "Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania" oraz do PKWiU 25.13.27 "Wyroby z kauczuku wulkanizowanego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit w każdej postaci i artykuły z niego".
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-772/10-3/AW
  Czy przeniesienie własności towaru (w tym gruntu) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-919/10-4/MN
  Roboty budowlane związane z wymianą lub instalacją stolarki budowlanej oraz instalacją zewnętrznych rolet okiennych, sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 45.21.11-00.00, 45.34.31-00.00, 45.42.11-00.00, 45.42.12-00.00 i 45.42.13-00.00, wykonywane w budynkach mieszkalnych (PKOB 111, 112 i 113), podlegają opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%.
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-40/08-4/SAP/KOM
  Stawka podatku VAT od sprzedaży miejsc postojowych w garażach
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-489/10-4/KT
  Zastosowanie obniżonej stawki podatku dla usług budowlano-montażowych - montaż stałej zabudowy przestrzennej w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w dziele 11 PKOB, wykonywanej z materiałów zakupionych przez Wnioskodawcę i wliczonych w cenę usługi - PKWiU 45.42.
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-629/10-2/AG
  Czy Wnioskodawca poprawnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym stosując do wytworzenia wyrobów medycznych jakim są okulary korekcyjne stawkę 5,5% ?
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-613/10/PH
  Czy przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej pozostającej w użytkowaniu wieczystym Wnioskodawca jest zobowiązany naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-612/10/PH
  Czy przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność i współwłasność Wnioskodawcy jest on zobowiązany naliczyć i odprowadzić podatek VAT?"
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-443/10-2/RR
  Zwolnienie przedmiotowe dla usług polegających na dziennej opiece nad dziećmi - PKWiU 85.32.11-00.00.
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-407/10/PH
  Czy przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Wnioskodawcy jest on zobowiązany naliczyć i odprowadzić podatek VAT?"
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-531/10-4/JF
  Wnioskodawca do dostawy produktów będących przedmiotem wniosku ma prawo stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%.
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-495/10/MN
  Świadczenie usług hotelowych - PKWiU 55.11.10 oraz usług gastronomicznych - PKWiU 55.30.11 podlega opodatkowaniu wg wstawki 7%.
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-403/10/KO
  Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.: - kopia faktury VAT bez podpisu odbierającego, - dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu (zgodnie z Incoterms 2000, EXW i/lub FCA z chwilą przejęcia ładunku przez przewoźnika własność, odpowiedzialność, ubezpieczenie przechodzą na nabywcę towaru) bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę, - specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, - oświadczenie przewoźnika (kuriera, firmy transportowej), że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały dostarczone do odbiorcy na obszarze Wspólnoty Europejskiej z podaniem miejsca dostawy są wystarczającymi dokumentami uprawniającymi Spółkę do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-402/10/KO
  Czy posiadane przez Spółkę dokumenty, tj.: - kopię faktury VAT bez podpisu odbierającego, - dokumenty przewozowe podpisane przez przewoźnika w momencie wydania mu towaru do transportu (zgodnie z Incoterms 2000, EXW i/lub FCA z chwilą przejęcia ładunku przez przewoźnika własność, odpowiedzialność, ubezpieczenie przechodzą na nabywcę towaru) bez potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę, - specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, - oświadczenie przewoźnika (kuriera, firmy transportowej), że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały dostarczone do odbiorcy na obszarze Wspólnoty Europejskiej z podaniem miejsca dostawy
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-475a/10/MN
  Usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 74.50.25-00.20 "Usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, w charakterze pozostałego personelu", opodatkowane są stawką 22%.
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-488/10/KT
  Stawka podatku obowiązująca dla usługi polegającej na rozbiórce budynków mieszkalno-usługowych o przeważającej powierzchni mieszkalnej.
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-404/10/PK
  usługi najmu lokali mieszkalnych, w tym kwoty za media, będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT. Natomiast usługi najmu lokali innych niż mieszkalnych, w tym kwoty za media, będą podlegały opodatkowaniu stawką 22%.
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-391/10/PK
  brak jest podstaw do korekty nieodliczonego podatku naliczonego w związku modernizacją przeprowadzoną w 2008r. gdyż nie dochodzi tutaj do zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług.
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-449a/10/EŁ
  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru wraz z montażem od kontrahenta unijnego.
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-383/10/KO
  sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego (nierozerwalnie związanego z prawem własności do lokalu, usytuowanego w części wspólnej budynku), a także udziałem w pozostałych częściach wspólnych budynku i ułamkowej części w prawie własności gruntu
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-425/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą na niej budową budynku wielomieszkaniowego.
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-484/10/PK
  wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-343/10/DG
  Czy w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym obowiązującej od dnia 1 marca 2009r. podpałka do grilla wytwarzana z olejów średnich pozostałych klasyfikowanych do kodu CN 2710 19 29 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według stawki zerowej?
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-492/10/AP
  Czy dokonując sprzedaży opisanej działki prawidłowym będzie zastosowanie stawki zwolnionej od podatku od towarów i usług?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-362/10-2/RR
  Stawka podatku na sprzedaż gruntu niezabudowanego.
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-479/10/EB
  Jaką stawkę podatku należy stosować do dostawy książek (PKWiU 22.11) i czasopism (PKWiU 22.13), oznaczonych stosownymi symbolami ISBN i ISSN, wydrukowanych z własnych materiałów i przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-379/10/MS
  Stawka VAT dla usług w zakresie organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie schroniska.
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-414/10-4/SM
  Stawka podatku przy sprzedaży ekstraktów furfurolowych; obowiązek znakowania i barwienia.
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-366/10/AD
  Sprzedaż działek z budynkami mieszkalnymi w stanie surowym (fundamenty).
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-591/10-3/AD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Podatnika stanowią odpłatną dostawę towarów (czasopism i książek), do której Podatnik miał prawo zastosować stawkę 0% podatku VAT?
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-591/10-2/AD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym czynności wykonywane przez Podatnika stanowią odpłatną dostawę towarów (czasopism i książek), do której Podatnik miał prawo zastosować stawkę 0% podatku VAT?
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-349/10-2/KT
  Dotyczy możliwości zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi transportowej w odniesieniu do kwoty wynikającej z wystawionej faktury VAT, pomimo, iż kwota ta jest wyższa, niż wliczona do podstawy opodatkowania wartość usługi wynikająca z dokumentu celnego. Jeżeli Spółka wystawi fakturę na kwotę wyższą, niż wartość usługi potwierdzona dokumentem celnym, różnicę winna opodatkować podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22%.
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-446/10-4/AW
  Zwolnienie od podatku sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu wraz z udziałem we własności budynku posadowionego na tym gruncie.
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-441/10/PH
  Czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w treści § 9 rozporządzenia w zakresie energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne prowadzonej przez Wnioskodawcę oczyszczalni ścieków?
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-360/10/BJ
  Czy usługi montażu stacji uzdatniania wody w ramach wewnętrznych instalacji wodociągowych wbudowanych w budynek mieszkalny są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, po 1 stycznia 2008 r.?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-361/10/BS
  Stawka VAT dla czynności polegających na wytworzeniu i dostawie czasopism.
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-301/10/RSz
  stawka VAT na wykonanie szafy wnękowej wraz z montażem
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-454/10-2/EN
  1. Czy usługą zasadniczą w zamówieniu publicznym pn. "Budowa Parku Miejskiego ", zgodnie z przedmiotem zamówienia publicznego i projektem umowy cywilno-prawnej, której przedmiotem jest budowa Parku Miejskiego – jest usługa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, która sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 01.41.12 zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jako usługa wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 135 jest objęta stawką VAT 7%? 2. Czy dla ww. usługi należy zastosować dwie stawki VAT – dla usługi wiodącej 7%, a dla usług pomocniczych 22%, tj. usług budowlanych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 45.11.12?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-204/10/KO
  Czy przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu (opisanej powyżej działki) dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu, zabudowanego domkami campingowymi trwale z gruntem związanymi (są własnością Gminy) jest zwolnione z podatku VAT?
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-385/10-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu usługi przyłączenia budynku mieszkalnego do sieci elektroenergetycznej.
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-207/10/KO
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-434/10/PK
  opodatkowanie dostawy nieruchomości pod budowę
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-334/10/BJ
  Czy właściwe jest stosowanie preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług na roboty, remonty, montaż i bieżącą konserwację instalacji w budynkach i lokalach mieszkalnych (PKOB 11,12, ex1264), a w pozostałych przypadkach stawki podstawowej 22%?
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-362/10/TK
  Czy zorganizowanie stanowisk pracy w celu odbycia przygotowania zawodowego dorosłych spowoduje utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej?
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-482/10-4/AD
  1. Czy usługi świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy podlegają na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy wystawiona nota księgowa-obciążeniowa jest prawidłowym dokumentem księgowym?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-182/10/KO
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo stosować 7% stawkę VAT przy usługach telewizji kablowej? 2. Czy Wnioskodawca prawidłowo nalicza na fakturach wewnętrznych, a następnie wykazuje na deklaracji VAT-7 w przypadku importu usług od faktur od kontrahentów zagranicznych na licencje z tytułu dostarczania programów stawkę 7% VAT?
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-315/10-4/LK
  Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki VAT "zwolnione" dla przedstawionego od pkt 1 do pkt 6 zakresu szkoleń?Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki VAT "22" dla przedstawionego w pkt 7 zakresu szkolenia?
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-353/10-4/LK
  sprzedaż wydrukowanych książek z materiałów własnych Spółki będzie opodatkowana stawką 0% podatku od towarów i usług jako dostawa towarów.
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-309/10/MN
  Czynność wykonania zabudowy przestrzennej nie została wymieniona ani w ustawie o podatku od towarów i usług, ani w przepisach wykonawczych do ustawy, jako podlegająca opodatkowaniu według stawki obniżonej. W efekcie podlega ona opodatkowaniu 22% stawką VAT.
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-259/10/ICz
  Stawki podatku VAT dla usług zabudowy szaf wnękowych w budynkach zakwalifikowanych wg PKOB jako 111 i 112.
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-273c/10/MN
  Wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu poboru opłaty targowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, wg podstawowej stawki VAT w wysokości 22%, przy założeniu, że opisane czynności nie mieszczą się w grupowaniu PKWiU, dla którego przepisy ustawy o podatku od towarów i usług lub też rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy przewidują zwolnienie od podatku.
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-143/10/BWo
  Czy produkowany przez Wnioskodawcę wyrób o kodzie CN 2920 9085 90 oferowany na sprzedaż jako dodatek podwyższający liczbę cetanową olejów napędowych skoro nie został wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 może podlegać opodatkowaniu akcyzą ze stawką zero zł zgodnie z pkt 2 tego artykułu?
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-218a/10/EŁ
  Dokumentowania dostawy towaru i świadczenia usługi transportowej, wykonywanych dla kontrahenta unijnego.
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-173/10-4/KS
  należy uznać, iż prowadzona przez Wnioskodawczynię pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wykonywania usług baz danych (oznaczonych symbolem PKWiU 72.40.11.) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%.
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-122/10-4/KT
  Obciążenie przez Wnioskodawcę należnością pieniężną z tytułu korzystania przez inną jednostkę organizacyjną z obiektów (nieruchomości) oddanych Wnioskodawcy w administrowanie stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dla świadczonych usług zastosowanie ma podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22% lub zwolnienie od podatku – zgodnie z powołanymi przepisami art. 41 ust 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-137/10-4/KB
  Czy Spółka ma obowiązek płacenia podatku akcyzowego za biogaz (gaz składowiskowy) zużywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła według stawki innej niż zerowa?
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-117/10-3/MM
  świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizowaniu kursów i szkoleń związanych z doskonaleniem techniki i taktyki jazdy, sklasyfikowanych pod symbolem PWKiU 80.42.20 - "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do tej ustawy. Natomiast usługi polegające organizowaniu imprez szkoleniowych, imprez sportowo- szkoleniowych, a także usługi jazd testowych oraz sportowych, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 92.62.13-00.20 "usługi w zakresie szkolenia w różnych dziedzinach sportu" są opodatkowane stawką podstawową podatku VAT w wysokości 22%.
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-149/10/ICz
  Wykonanie kotłowni; wykonanie szczelnego zbiornika ścieków; wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO dla wymienionych budynków; wykonanie zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO dla wymienionych budynków oraz wykonanie drogi i chodników.
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-170/10-4/RR
  Opodatkowania usługi tuczu trzody chlewnej świadczonej przez rolnika Vat-owca
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-389/10-2/BA
  1. Czy w stosunku do stanu faktycznego w świetle art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Wnioskodawca dokonuje dostaw towaru, czy też świadczy usługę w rozumieniu art. 8 ustawy VAT? 2. Czy Zainteresowany może sprzedać te ksiązki ze stawką 0%?
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-155/10/ICz
  czy dostawę lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich udziałami w wielostanowiskowym parkingu podziemnym, objętą jednym aktem notarialnym, opodatkować należy stawką 7% dla całości transakcji.
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-110/10-2/AK
  Jeśli wykonywane przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi w zakresie tworzenia stałej zabudowy pomieszczeń kuchennych na indywidualne zamówienie klienta wraz z wykonaniem montażu mieszczą się w grupowaniu PKWiU 45.42 i są dokonywane w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, podlegają one opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%.
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE1/8012/2/RMP/10/2057
  1. Czy produkcja i zbycie przez Wnioskodawcę Oleju wykorzystywanego w procesach mineralogicznych (produkcja wapna) będzie opodatkowana podatkiem akcyzowym? 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany prowadzić produkcję Oleju w składzie podatkowym? 3. Czy nieopodatkowanie produkcji i zbycia Oleju podatkiem akcyzowym uzależnione będzie od spełnienia jakichkolwiek warunków koniecznych innych jak przeznaczenie Oleju do wykorzystania w procesach mineralogicznych?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-106/10/IK
  dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-107/10/IK
  Istota interpretacji: dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-78/10-4/JB
  dostawa działek nr 122/3 oraz 122/4 stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Dostawa działki nr 122/4 na rzecz Gminy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 22%, natomiast dostawa działki nr 122/3 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-137/10/ICz
  prawo do zastosowania stawki 7% przy sprzedaży ciastek kruchych objętych grupowaniem PKWiU 15.81.12-00.15
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-242/10-4/LK
  Czy wykonywanie usług w zakresie 5-letnich pomiarów elektrycznych zgodnie z prawem budowlanym objęte jest stawką VAT 7% czy 22%?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-88/10-4/HW
  1) Czy z tytułu zawartej umowy Spółka świadczy na rzecz Kontrahenta usługę, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 — Czy spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczonej usługi? 3) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 2 — Czy świadczona przez Spółkę usługa, z tytułu której jest ona podatnikiem podatku VAT, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1, w związku z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT?
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-154/10-4/KC
  dokumentacja dostaw wewnątrzwspólnotowych
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-64/10-5/EC
  Czy stawka 5,5% ryczałtu ewidencjonowanego jest zgodna z rodzajem wykonywania działalności gospodarczej? Wnioskodawcę interesuje stan faktyczny w latach 2004-2010
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-363/10-2/MN
  Zwolnienie od podatku usług restauracji elewacji i wieży zabytkowego Ratusza wykonywanych na rzecz Gminy (PKWiU 92.52.12-00.00 – "Usługi ochrony zabytków").
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-85/10/BS
  Wysokość stawki podatku (7% czy 22%) przy sprzedaży gęsich piór.
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-270/10-2/LK
  1. Jaka powinna być zastosowana stawka podatku VAT dla kompleksowej usługi demontażu pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych (wiatach, garażach, stodołach, oborach, altanach); użyteczności publicznej wraz z utylizacją powstałych odpadów?2. Czy Wykonawca wystawiając fakturę VAT na kompleksową usługę demontażu i utylizacji pokryć dachowych, wyszczególniające kolejne czynności tj. demontaż; utylizację powinien zastosować zarówno przy demontażu jak i utylizacji jednolitą stawkę 7% dla wszystkich rodzajów obiektów budowlanych (mieszkalnych, gospodarczych, użyteczności publicznej)?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-72/10-2/JB
  Stawka podatku VAT dla opłat tzw. transaction fee związanych ze sprzedażą biletów w imieniu przewoźników na przeloty krajowe i międzynarodowe
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-281/10-2/JK
  Czy cydr objęty kodem CN 2206 00, stanowi niemusujący napój fermentowany, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-23/10/JJ
  Czy prace w kotłowni osiedlowej związane z remontami, konserwacjami, naprawami oraz pracami budowlanymi powinny być obciążone podatkiem 22% czy 7%?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-22/10-2/BD
  1) Czy nabycie przez Wnioskodawcę wierzytelności w drodze cesji wierzytelności po cenie niższej od nominalnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2) Jeśli opisana transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, to wg jakiej stawki? 3) Kiedy powstaje moment (data) obowiązku podatkowego przy zakupie wierzytelności? 4) Co stanowi podstawię opodatkowania przy nabyciu wierzytelności?
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-44/10/MN
  Opłaty abonamentowe, stanowiące jeden z elementów należności za świadczone usługi w zakresie rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków winny być opodatkowane stawką właściwą dla danej usługi, tj. 7%.
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-285/10/ICz
  Prawidłowość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 dla usług udzielania pożyczek, świadczonych poza systemem bankowym.
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/10-2/LK
  stawka podatku przy sprzedaży wyrobów medycznych (samoprzylepne torebki do sterylizacji i rękawy do sterylizacji przyrządów dentystycznych) importowanych z kraju trzeciego
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1252/09/MS
  Stawka VAT dla usługi montażu kominków i podłączenia do sieci.
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1247/09/BJ
  Czy istnieje możliwość sprzedaży pokryć dachowych wraz z usługą dla budownictwa indywidualnego ze stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%?
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-957/09/KO
  Czy wykonywane przez Spółkę czynności w ramach zawartej umowy są zwolnione z podatku jako usługi pośrednictwa finansowego wymienione w pozycji 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług (jednocześnie nie będąc wymienionymi w punktach od 1 do 9 stanowiących wyłączenia ze zwolnienia)?
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/10-4/RS
  należy uznać, iż przychody uzyskane w związku z wykonaniem narzędzi wykrawających perforatora profili PVC z własnych materiałów, sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 29.56.23-85.90 należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-108/10-4/RS
  wybór formy opodatkowania i stawki podatku
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1333/09-2/AP
  Czy wykonywanie przez podatnika usług montażowych polegających na wymianie elementów stolarki budowlanej (drzwi, okna), z wykorzystaniem zakupionych wcześniej przez podatnika materiałów (elementów stolarki budowlanej: drzwi, okna) w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, a mianowicie: PKOB 111, PKOB 112, PKOB 113, jest opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług?
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-753/09-2/MG
  możliwość zastosowania normy przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów wypłacanych osobom niebędącym pracownikami z tytułu zawieranych umów zlecenia w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostanie określone w stawce godzinowej oraz w stawce miesięcznej
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-922/09/KO
  Transport towarów z Węgier na Słowację.
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1475/09-4/AK
  Czy Spółka postępuje prawidłowo stosując stawkę 22% w przypadku obciążenia kosztami, które nie podlegają w normalnym obrocie VAT (koszty płac z narzutami, podatek od nieruchomości , ubezpieczenie mienia) i stosując stawkę podstawową z tytułu obciążenia podmiotu współpracującego 50% udziałem w zysku wypracowanym na użytkowanym obiekcie pomimo błędów formalnych w umowie, ale uwzględniając stan faktyczny i rzeczywisty zamiar stron?
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1038/09/EŁ
  Opodatkowanie opłat administracyjnych.
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-100/10-2/LK
  Czy w świetle przedstawionego przyszłego stanu faktycznego Wnioskodawca może stosować 7% stawkę podatku od towarów i usług czyli w razie świadczenia usługi wytworzenia i montażu szafy wnękowej do stałej zabudowy, zgodnie z indywidualnymi parametrami mieszkania Klienta i jego sugestiami co do wyglądu i funkcjonalności szafy, w obiektach budownictwa mieszkaniowego wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia?
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1119/09/JJ
  Stawki dla usług związanych z remontem komina.
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-15/10-2/PR
  opodatkowanie czynności przekształcenia spółdzielczego – własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1119/09-2/JK
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do sprzedaży karnetów dla uczestników treningów kickboxingu?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-914/09-4/EC
  Czy w opisanym przypadku Wnioskodawczyni wspólnie z mężem może skorzystać z opodatkowania wynajmu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5% od przychodu, ewentualnie 20 % po przekroczeniu przychodu w wysokości 4 000 Euro?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-248/10/PC
  Czy podatnik stosując metodę degresywno-liniową, po przejściu na metodę liniową zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może obniżać stawkę amortyzacyjną zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy?
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1006/09/AF
  Czy właściwe jest stosowanie stawki 22%?
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-893/09/IK
  stawki podatku VAT dla usług dodatkowych, związanych z dostawą gazów medycznych, takich jak transport, dzierżawa butli (zbiornika), pełnienie, czyszczenie butli
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1742/09-3/AK
  W powyżej przedstawionym stanie faktycznym powstaje pytanie, co do zasadności traktowania powyższych czynności jako dostawy książek lub czasopism w rozumieniu poniżej powołanych przepisów i w konsekwencji stosowania stawki o % podatku VAT, przewidzianej dla dostawy tych towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54 póz 535 z późn. zm.) w związku z §9 ust. 1 pkt 10 a oraz b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212 póz. 1336)?
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-833/09-4/EŻ
  Czy Spółdzielnia zobowiązana będzie do zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży lokali mieszkalnych, według jakiej stawki i od jakiej wartości?
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1496/09-5/AK
  Czy do części robót remontowych bezpośrednio związanych z lokalem mieszkalnym w budynku niemieszkalnym zastosowanie ma stawka 7% podatku VAT?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1441/09-2/TW
  Stawka podatku na słoninę wędzoną (wieprzową) sklasyfikowaną w PKWiU pod symbolem 15.11.30-30.20 (jest to tłuszcz wieprzowy niewytapiany podskórny suszony lub wędzony)?
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-987b/09/BS
  Stawki podatku na roboty budowlane.
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-987c/09/BS
  Stawki podatku na roboty budowlane.
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-987a/09/BS
  Stawka podatku na roboty budowlane.
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-987f/09/BS
  Stawki podatku na roboty budowlane.
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-987d/09/BS
  Stawki podatku na roboty budowlane.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-987e/09/BS
  Stawki podatku na roboty budowlane.
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1043/09-2/AP
  Czy w opisanej powyżej sytuacji, dzierżawa butli lub stacji będzie opodatkowana według 7% stawki VAT, właściwej dla dostawy danego Produktu Medycznego?
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-937/09-2/JK
  Czy Wnioskodawca, ma prawo stosować stawkę VAT wynoszącą 7% w odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych do grupowań PKWiU: 15.82.13- 30.00 "Wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10%" oraz 15.82.13-20.00 "Opłatki sakralne i podobne produkty"?
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-948/09-2/KG
  Należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 7 % do wykonania przedmiotowego wyrobu medycznego oraz do jego instalacji.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-970/09/MS
  Stawka VAT na usługi budowlano-montażowe.
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1058a/09/MS
  Czy wnosząc w drodze aportu budynek biurowy do spółki komandytowej można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług od tej czynności?
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1020/09/ASz
  stawka podatku dla czynności polegającej na druku i dostawie czasopism specjalistycznych.
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-863/09/EŁ
  Czy posiadana dokumentacja uprawnia do zastosowania stawki podatku 0%.
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-954/09/MS
  Czy działalność Wnioskodawcy związana z organizacją obozów, biwaków, obozów żeglarskich dla szkół, klubów sportowych jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1381/09-2/EN
  Jaką stawkę podatku VAT Wnioskodawczyni powinna zastosować w przypadku sprzedaży przedmiotów pochodzących z gromadzonej przez lata kolekcji?
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1044/09-2/JK
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do wykonywanych usług opieki dziennej wychowawczej i społecznej dla dzieci?
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1234/09-2/MT
  Czy do kosztów zarządu nieruchomością wspólnotową dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 22% VAT?
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1523/09-2/MN
  Czy wymienione w stanie faktycznym wyroby stanowiące część aparatury medycznej lub przeznaczone do stosowania z aparaturą medyczną podlegają (łącznie jako jeden wyrób) opodatkowaniu 7% stawką VAT?
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/09-3/MK
  wypłata z tytułu zawartej umowy o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Do przychodów tych nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/09-2/MK
  do opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie i umowę o dzieło, w których wprost nie jest określona kwota należności, a wynagrodzenie zapisane w umowach jest określone wg stawki godzinowej oraz stawki za wierszówkę, nie będzie miała zastosowania ryczałtowa forma opodatkowania wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od należności wynikających z tego rodzaju umów należy pobrać zaliczkę zgodnie z wyżej cytowanym art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, do przychodu wypłacanego na podstawie umowy - zlecenia i umowy o dziełow których wprost nie jest określona kwota należności za dany miesiąc nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a.
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/09-4/MK
  wypłacane miesięcznie kwoty nie przekraczające łącznie 200 zł jednemu zleceniobiorcy z tytułu zawarcia umowy zlecenia i umowy o dzieło (bez przeniesienia autorskich praw majątkowych) stanowią źródło przychodów z tego samego tytułu do wypłaty, tj. działalności wykonywanej osobiście i będzie do nich miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania wskazana w art. 30 ust. 1 pkt 5a.Zatem, do przychodu wypłacanego na podstawie umowy - zlecenia i umowy o dziełow których wprost nie jest określona kwota należności za dany miesiąc nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a.
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/09-5/MK
  wypłacane miesięcznie kwoty przekraczające łącznie 200 zł jednemu zleceniobiorcy z tytułu zawarcia umowy zlecenia i umowy o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych w przypadku zawartej umowy o dzieło stanowią przychód z praw majątkowych o których mowa w art. 18 ww. ustawy i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Natomiast w przypadku wypłaty z tytułu umowy zlecenia z której wynika, że kwota, określona w umowie za dany miesiąc nie przekracza 200 zł. znajdzie zastosowanie przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1154/09-2/AK
  Stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości magazynowo-biurowe – art. 43 ust. 1 pkt 10.
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-729/09/PK
  wniesienie aportu
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1345/09-4/EWW
  Stawka podatku na dostawę zestawu pizzy i napoju.
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1422/09-2/SJ
  Czy do ww. usług, zgodnie z charakterem obiektu, Wnioskodawca może stosować 7% stawkę podatku VAT?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1161/09-2/MK
  Stawka podatku VAT na czynność druku książek i czasopism sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 22.11 oraz 22.13 z własnych materiałów obejmująca przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-928/09-2/JB
  Dzierżawa nieruchomości przez Wnioskodawcę, będącego jej współwłaścicielem, wypełnia przesłanki z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, powodujące, że czynność oddania nieruchomości (posiadanego przez Wnioskodawcę udziału) stanowi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług dzierżawy, a Wnioskodawca występuje w charakterze podatnika podatku VAT (usługodawcy). Jednakże do momentu przekroczenia kwoty 50.000 zł obrotu uzyskanego z tytułu dzierżawy nieruchomości, stosownie do wysokości posiadanego w niej udziału, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy. W przypadku zaś sprzedaży wydzierżawianej nieruchomości, Wnioskodawca zobowiązany będzie opodatkować tą czynność (zgodnie z udziałem przypadającym Wnioskodawcy), jako odpłatną dostawę towaru, wykorzystywanego uprzednio w działalności gospodarczej. Dostawa ta podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 22%.
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1287/09-3/AI
  Jak jest stawka podatku VAT na sprzedaż brykietu ze słomy?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-148/09-2/TK
  Czy przy sprzedaży frakcji o kodach CN 27101121 oraz CN 27101929, jako specjalnych olejów opałowych do przenośnych piecyków grzewczych, w opakowaniach równych bądź mniejszych niż 20 litrów Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania oświadczeń?
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-796/09-4/EK
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo, stosując przepisy art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie pobierając podatku dochodowego od podatnika?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1380/09-2/MN
  Sprzedaż dwóch działek, wydzielonych z gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej jako rolnik ryczałtowy i podzielonej na 10 działek. Obecnie Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności rolniczej – podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatku.
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-694/09/PK
  gdy mówimy o sumie wpłaconych stawek, które stanowią podstawę opodatkowania, należy mieć pod uwagę sumę wszystkich kwot (stawek) które stanowią podstawę do obliczenia ewentualnej wygranej czyli będzie to kwota wpłacona bezpośrednio przez gracza, jak też i kwoty wynikające z poszczególnych prawidłowo wytypowanych okazji przeznaczone na kolejne okazje zawarcia zakładu.
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-755/09/KO
  Czy planowana transakcja sprzedaży nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia w podatku VAT wynikającego z treści przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z ust. 7a ustawy o podatku VAT?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-725/09/PK
  import oraz dostawa towarów, na rzecz E., które nie służą do celów służbowych Agencji nie korzystają z preferencji podatkowych przewidzianych na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a E.
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1075/09-5/AK
  Czy ustanowienie na podstawie art. 1714ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z nieodpłatnym nabyciem udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz w częściach wspólnych nieruchomości takich jak elementy i pomieszczenia nie stanowiące lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych tzn. kotłowni usytuowanej w jednym z budynków, a wspólnej dla dwóch budynków, pomieszczenia gospodarcze, rurociąg CO umiejscowiony w gruncie nieruchomości oraz części wspólne w budynku, nakładają na Spółdzielnię obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT i w jakiej wysokości, w przypadku kolejnego nabycia na podstawie aktu notarialnego przedmiotowego lokalu mieszkalnego w styczniu 2009 roku, gdy pierwsze zasiedlenie ww. lokalu mieszkalnego nastąpiło przed 1 maja 2004 r., a ustanowienie po raz pierwszy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło przed 1 stycznia 2004 r.?
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-835/09-4/MPe
  Czy nabywane przez Bank usługi świadczone przez Bank Usługodawcę objęte są zakresem zwolnienia z opodatkowania VAT?
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1070/09-2/AK
  Sprzedaż 5 działek budowlanych otrzymanych w darowiźnie – zamiar sprzedaży całości lub części otrzymanych działek.
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1069/09-2/AK
  Sprzedaż 5 działek budowlanych otrzymanych w darowiźnie – zamiar sprzedaży całości lub części otrzymanych działek.
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1154/09-2/EN
  Czy dla usług monitorowania i usuwania zabrudzeń zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich; odmalowania i zabezpieczenia powłoką antygraffiti obiektów inżynierskich oraz mycia elewacji obiektów inżynierskich będzie miała zastosowanie stawka VAT 22% czy stawka VAT 7%?
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1295/09-3/MN
  Inwestycja - budowę budynków letniskowo-usługowych (PKOB 11): 1. Stawa opodatkowania dla robót budowlanych w przedmiotowej inwestycji. 2. Stawka opodatkowania sprzedaży rozpoczętej inwestycji stanowiącej udział w przedmiotowej nieruchomości. 3. Stawka sprzedaży dla robót budowlanych, polegających na wybudowaniu lokalu usługowego w przedmiotowej inwestycji dla klienta, który będzie już właścicielem udziału w rozpoczętej inwestycji. 4. Stawka dla zaliczek, które będą wpłacane przez klienta, z którym podpisana zostanie umowa przyrzeczenia sprzedaży lokalu wypoczynkowego oraz lokalu usługowego.
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1046/09-3/AK
  Stawka podatku na najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz opłat za media w przypadku gdy Wnioskodawca jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej oraz w sytuacji gdy jest w 100% właścicielem ww. lokali.
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-147/09-3/TW
  Czy energia elektryczna zużywana przez Spółkę do produkcji energii elektrycznej oraz energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem w jej zakładzie produkcyjnym, na zasadach opisanych w stanie faktycznym, podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, Poz. 11 ze zm., dalej "ustawa o akcyzie") oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1223/09-3/HW
  1. Czy Gmina prawidłowo postąpiła opodatkowując transakcję zbycia działki podatkiem od towarów i usług stawką podstawową tj. 22% w oparciu o dokumentację zgromadzoną do przetargu pomimo braku planu przestrzennego zagospodarowania oraz braku uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy? 2. Czy stanowisko Gminy w zakresie stawki podatkowej oraz ewentualnej korekty jest prawidłowe?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-771/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - 8,5% czy 5,5% - należy zastosować do usług polegających na montażu i demontażu rusztowań?
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-639/09/ŁW
  Opodatkowanie destylatu naftowego średniego o kodzie CN 2710 19 31 przeznaczonego na cele opałowe.
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-758/09/KT
  Czy dla wymienionych elementów sprzętu komputerowego, które Wnioskodawca zamierza zakupić, można zastosować 0% stawkę podatku VAT, zgodnie z art. 83 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług?
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-815/09/AP
  Czy druk książki oznaczonej symbolem ISBN oraz druk czasopisma specjalistycznego oznaczonego symbolem ISSN, stanowi dostawę towaru i tym samym ich dostawa korzysta ze stawki VAT 0%, czy też świadczenie usługi, jeśli zakład do wytworzenia produktu używa w całości materiałów własnych?
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-686/09/WN
  stawka podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży mieszkania oraz nieruchomości, tj. budynku wraz z gruntem
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1020/09-4/AK
  Opodatkowanie kosztów stanowiących przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-819/09/MS
  Stawka podatku - usługi PKWiU ex 85.
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-792/09/BJ
  Czy montaż wcześniej wyprodukowanych przez Wnioskodawcę wyrobów (tj. ww. stolarki drewnianej dokonywanej przez podwykonawców) stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 7%?
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-791/09/BJ
  Usługi geodezyjno-kartograficzne opodatkowane stawką 22% VAT.
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-131/09-2/TK
  1. Czy preparaty smarowe klasyfikowane do pozycji CN 3403, wykorzystywane jako oleje smarowe do silników samochodów osobowych i ciężarowych oraz jako oleje przekładniowe są opodatkowane akcyzą według stawki w wysokości 0 zł? 2. Czy działalność polegająca na przelewaniu preparatów smarowych, wykorzystywanych jako oleje smarowe do silników samochodów osobowych i ciężarowych oraz jako oleje przekładniowe, z opakowań zbiorczych do opakowań jednostkowych, musi odbywać się w składzie podatkowym? 3. Czy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403, wykorzystywanych jako oleje smarowe do silników samochodów osobowych i ciężarowych oraz jako oleje przekładniowe, Spółka jest obowiązana spełniać wymogi określone w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1085/09-2/AD
  Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym, transakcje dostawy przez pierwotnego właściciela lub dewelopera na rzecz Wnioskodawcy nieruchomości zabudowanych budynkami lub budowlami (w stosunku, do których nie rozpoczęto rozbiórki), zabudowanych budynkami lub budowlami, których rozbiórka już się rozpoczęła (w ten sposób, że założony zostanie dziennik rozbiórki oraz zabezpieczony zostanie teren rozbiórki zgodnie z przepisami prawa budowlanego) a także nieruchomości zabudowanych wyłącznie stacją trafo, która podłączona została do sieci zakładu energetycznego i której rozbiórka nie jest możliwa należy uznać za transakcje zbycia nieruchomości niezabudowanych, lecz budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę, podlegających opodatkowaniu stawką VAT 22%, i czy w związku z powyższymi nabyciami Zainteresowany będzie miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez pierwotnego dostawcę z tytułu przedmiotowych transakcji, włączając w to faktury zaliczkowe?
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1087/09-2/AD
  Jaką stawką podatku od towarów i usług w opisanej sytuacji powinny być: - lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym jakim jest piwnica, oraz prawo do parkowania samochodu w wyznaczonym miejscu znajdującym się w podziemiach budynku mieszkalnego? - garaż wyodrębniony ścianami, posiadający odrębną bramę wjazdową zamykaną na pilot, który będzie lokalem użytkowym z odrębną od lokalu mieszkalnego księgą wieczystą?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-581/09-7/MS
  Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak, to z jakiego źródła przychodów? Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów Spółki do spółki komandytowej, tj. w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-580/09-7/MS
  4. Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-643/09/PK
  Podatku akcyzowego w wysokości 0 zł dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do wykorzystania jako dodatki lub domieszki do olejów smarowych.
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-612/09/PK
  Spółka jest uprawniona do zastosowania stawki 0 zł przy dostawie wyrobów o kodzie CN 2901 (frakcja heksanowa) jak i wyrobów o kodzie CN 2902 (ksyleny), a także oleju napędowego o kodzie CN 2710 19 45 w sytuacji gdy wyroby te są przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych. Zastosowanie stawki 0 zł w przedmiotowym przypadku nie jest uwarunkowane spełnienie warunków formalnych.
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-641/09/PK
  Określenie przeznaczenia wyrobów w ofercie spółki i kartach produktu niebezpiecznego oraz dodatkowe wskazanie przeznaczenia sprzedawanych wyrobów na fakturze sprzedaży należy uznać za dopuszczalne na gruncie podatkowym. Spółka będzie uprawniona do zastosowania stawki 0 zł przy dostawie wyrobów o kodzie CN 2901 (frakcja heksanowa) jak i wyrobów o kodzie CN 2902 (ksyleny), a także oleju napędowego o kodzie CN 2710 19 45 jeśli wyroby te są przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, a nie z tytułu samego oznaczenia tych wyrobów.
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-642/09/PK
  Określenie wysokości stawki podatku akcyzowego dla ekstraktu furfulowego o kodzie CN 2713 90 90 przeznaczonego do produkcji paliw opałowych
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-767/09/BJ
  Czy sprzedaż wydzielonych działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-962/09-4/AW
  Opodatkowania usługi instalacji podzielników kosztów energii cieplnej.
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-898/09/MS
  stawka podatku VAT dla robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych wykonywanych w obiektach Wnioskodawcy sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-867/09-2/IK
  dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, poprawne ujęcie w deklaracji VAT.
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-846/09-2/IK
  opodatkowanie świadczenia usług w zakresie licencji na korzystanie z wytwarzanego przez podatnika oprogramowania, wytwarzania oprogramowania komputerowego na zlecenie, zdalnego świadczenia usług przetwarzania danych, oraz konfiguracji i administracji systemów komputerowych
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-956/09-2/MS
  w zakresie stawki podatkowej
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-999/09-2/MK
  Czy wytwarzanie książek i czasopism z własnych materiałów połączone z przenoszeniem prawa do rozporządzania nimi jak właściciel stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Ksiązki i czasopisma specjalistyczne posiadają nr ISBN lub ISSN i sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 22.11 oraz 22.13.
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-596/09/IK
  zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-608/09/RSz
  opodatkowanie czynności wynajmu hali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe, wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz usług gastronomicznych
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-934/09-2/MK
  Stawki podatku VAT na dostawę lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej oraz udziałem w garażu podziemnym wielostanowiskowym.
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-585/09-3/MS
  2.Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów ?
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-585/09-2/MS
  1.Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie ?
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-585/09-4/MS
  3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości ?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-585/09-3/MS
  2.Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów ?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-585/09-4/MS
  3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości ?
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-590/09-3/MS
  2.Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów?
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-590/09-4/MS
  3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-590/09-2/MS
  1.Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie ?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-585/09-5/MS
  4.Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej ?
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-590/09-5/MS
  4. Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej ?
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-590/09-4/MS
  3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-590/09-5/MS
  4. Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej ?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-593/09-2/MS
  1.Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-593/09-5/MS
  Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1027/09-2/AS
  W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zamierza rozpocząć handel hurtowy nasionami lnu objętymi klasyfikacją statystyczną PKWiU 01.11.91.W przedmiotowej sprawie nasiona lnu mieszczą się zgodnie z załącznikiem w grupie ex 01.11. Zatem, jeśli jego dostawa nie odbywa się dla celów wymienionych w punkcie 5 wyłączenia, tj. dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych, to jego sprzedaż podlega opodatkowaniu wg 3% stawki VAT.
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-633/09/KO
  Czy sprzedaż drogi dojazdowej będzie zwolniona z podatku od towarów i usług?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-807/09/ŁW
  opodatkowanie wytworzonej na własne potrzeby energii elektrycznej
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-584/09-4/MS
  Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-584/09-2/MS
  Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie ?
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-583/09-5/MS
  Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie? Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów? Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości? Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-787/09-4/JL
  Dostawa budynku mieszkalnego jednorodzinnego stanowiącego całość (jedną bryłę) wraz z garażem będzie podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług od całej wartości sprzedaży, zarówno w przypadku lokali mieszkalnych z samodzielnym wejściem z poziomu gruntu, jak i lokali mieszkalnych z wejściem ze wspólnego przedsionka, również z poziomu gruntu
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-806/09/ŁW
  opodatkowanie biogazu
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-583/09-3/MS
  1.Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie?2.Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów?3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?4.Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-583/09-4/MS
  3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-583/09-3/MS
  1.Czy wniesienie aportem przez spółkę prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków i budowli posadowionych na tym gruncie stanowiącego składnik majątku spółki do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu, ewentualnie dochodu a jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie?2.Czy jeżeli w późniejszym terminie spółka będzie chciała sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej w trybie art. 10 K.S.H. to z tytułu tej sprzedaży wystąpi przychód, a jeżeli tak to z jakiego źródła przychodów?3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?4.Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-583/09-4/MS
  3.Czy w razie wystąpienia przychodu w sytuacji opisanej jak w pkt 2 jak wyżej będą występowały koszty uzyskania przychodów a jeśli tak to czy w wysokości wartości wkładów naszej spółki do spółki komandytowej w wysokości określonej w akcie notarialnym, którym zawiązano spółkę i w innych aktach notarialnych, którymi wprowadzano do spółki dodatkowe wkłady czy też w innej wysokości?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-921/09-4/MK
  Stawka podatku VAT na usługi wykonywane przy budowie autostrady.
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-572/09/IK
  zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/09-7/TK
  Czy nie podjęcie działalności, czy też nie wykonywanie czynności objętych zezwoleniem przez okres dłuższy niż trzy miesiące - po uprzednim zawiadomieniu naczelnika właściwego urzędu celnego powoduje obligatoryjne cofnięcie zezwolenia, czy też wystarczającym jest zgłoszenie powiadomienia w wyżej wymienionym terminie, a następnie - w razie takiej konieczności ponawianie takiego powiadomienia co trzy miesiące?
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1081/09-2/EWW
  Stawka podatku na ciastka kruche o PKWiU 15.81.12-00.00
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/09-8/TK
  1.Czy można komponować/produkować biopaliwo lub paliwo z dodatkiem biokomponentów z estrów stanowiących samoistne paliwo (B 100) bez konieczności opodatkowania dokonywanego przeklasyfikowania; a tym samym - czy przeszkodą w komponowaniu/produkcji B5 jest to, że do tego celu zostanie użyty ester stanowiący samoistne paliwo (akcyza zapłacona), a nie biokomponent (z mocy ustawy o akcyzie zwolniony od akcyzy)? 2.Jeżeli od oleju napędowego zapłacono akcyzę, a biokomponent jest zwolniony, to czy produkcja biopaliw może odbywać się poza składem podatkowym? 3.Jeżeli komponowanie jest dopuszczalne z użyciem B 100, od którego została zapłacona akcyza i z użyciem oleju napędowego z zawieszoną akcyzą to jak należy obliczyć akcyzę?
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/09-7/TK
  Czy nie podjęcie działalności, czy też nie wykonywanie czynności objętych zezwoleniem przez okres dłuższy niż trzy miesiące - po uprzednim zawiadomieniu naczelnika właściwego urzędu celnego powoduje obligatoryjne cofnięcie zezwolenia, czy też wystarczającym jest zgłoszenie powiadomienia w wyżej wymienionym terminie, a następnie - w razie takiej konieczności ponawianie takiego powiadomienia co trzy miesiące?
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/09-8/TK
  1.Czy można komponować/produkować biopaliwo lub paliwo z dodatkiem biokomponentów z estrów stanowiących samoistne paliwo (B 100) bez konieczności opodatkowania dokonywanego przeklasyfikowania; a tym samym - czy przeszkodą w komponowaniu/produkcji B5 jest to, że do tego celu zostanie użyty ester stanowiący samoistne paliwo (akcyza zapłacona), a nie biokomponent (z mocy ustawy o akcyzie zwolniony od akcyzy)? 2.Jeżeli od oleju napędowego zapłacono akcyzę, a biokomponent jest zwolniony, to czy produkcja biopaliw może odbywać się poza składem podatkowym? 3.Jeżeli komponowanie jest dopuszczalne z użyciem B 100, od którego została zapłacona akcyza i z użyciem oleju napędowego z zawieszoną akcyzą to jak należy obliczyć akcyzę?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/09-7/TK
  Czy nie podjęcie działalności, czy też nie wykonywanie czynności objętych zezwoleniem przez okres dłuższy niż trzy miesiące - po uprzednim zawiadomieniu naczelnika właściwego urzędu celnego powoduje obligatoryjne cofnięcie zezwolenia, czy też wystarczającym jest zgłoszenie powiadomienia w wyżej wymienionym terminie, a następnie - w razie takiej konieczności ponawianie takiego powiadomienia co trzy miesiące?
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-118/09-8/TK
  1.Czy można komponować/produkować biopaliwo lub paliwo z dodatkiem biokomponentów z estrów stanowiących samoistne paliwo (B 100) bez konieczności opodatkowania dokonywanego przeklasyfikowania; a tym samym - czy przeszkodą w komponowaniu/produkcji B5 jest to, że do tego celu zostanie użyty ester stanowiący samoistne paliwo (akcyza zapłacona), a nie biokomponent (z mocy ustawy o akcyzie zwolniony od akcyzy)? 2.Jeżeli od oleju napędowego zapłacono akcyzę, a biokomponent jest zwolniony, to czy produkcja biopaliw może odbywać się poza składem podatkowym? 3.Jeżeli komponowanie jest dopuszczalne z użyciem B 100, od którego została zapłacona akcyza i z użyciem oleju napędowego z zawieszoną akcyzą to jak należy obliczyć akcyzę?
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-584/09/DG
  1. Czy rozpoczęta przez Z. Austria i nie zakończona procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń pozwala Wnioskodawcy nabywać objęte tą procedurą towary od Z. Austria w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego? 2. Czy nabywany w ten sposób towar upoważnia Wnioskodawcę do stosowania stawki eksportowej 0% podczas wywozu towaru poza teren Unii Europejskiej w ramach ich sprzedaży (powrotny wywóz)?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-792/09-4/SM
  Czy w świetle przepisu art. 2 ust. 4b) tiret pierwsze w związku z art. 20 ust. 1 pkt c) Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: Dyrektywa energetyczna) nabywane wewnątrzwspólnotowo oraz dystrybuowane przez Spółkę w Polsce oleje smarowe stosowane wyłącznie w innych celach niż napędowe lub opałowe podlegają opodatkowaniu akcyzą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 11 Ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (dalej: Ustawa akcyzowa)?
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-962/09-2/EWW
  Obrót wierzytelnościami.
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-962/09-3/EWW
  Obrót wierzytelnościami.
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-629/09-2/SM
  zasady opodatkowania wyrobów przeznaczonych jako dodatki (uszlachetniacze) do paliw
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-724/09/BS
  Stawka podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z trwałą zabudową.
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-725/09-2/MPe
  w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości oraz sposobu dokumentowania tej czynności, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT przez spółkę komandytową, w zakresie stawki podatku VAT sprzedaży przez spółkę komandytową nieruchomości otrzymanej w formie wkładu niepieniężnego
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-777/09/KO
  Czy zgromadzone dokumenty potwierdzają, że Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% dla opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-769/09-4/AP
  Czy kompleksowa usługa składająca się z zaprojektowania, wytworzenia oraz montażu zabudowy mebli kuchennych, szaf wnękowych oraz innych mebli wbudowanych trwale w domu mieszkalnym zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta podlega opodatkowaniu wg stawki 7% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-573/09/KO
  Czy zgromadzone dokumenty potwierdzają, że Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% dla opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-776/09/KO
  Czy zgromadzone dokumenty potwierdzają, że Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% dla opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1030/09-2/AK
  Czy przy świadczeniu usługi montażu drzwi połączonej z ich dostawą zastosowanie znajdzie stawka 7% podatku VAT?
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-566/09/RSz
  czy Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku VAT 7%, jeżeli wykonuje instalacje w basenie znajdującym się w budynku mieszkalnym
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-956/09-2/MN
  Stawka podatku dla sprzedaży gorących napoi za pomocą automatów sprzedających, sklasyfikowanych w PKWiU: 15.98.12 – napoje bezalkoholowe pozostałe; 15.98.12-70.00 – napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe; 15.89.11-00.00 – zupy i buliony oraz przetwory z nich.
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-956/09-3/MN
  Stawka podatku dla sprzedaży gorących napoi za pomocą automatów sprzedających, sklasyfikowanych w PKWiU: 15.98.12 – napoje bezalkoholowe pozostałe; 15.98.12-70.00 – napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe; 15.89.11-00.00 – zupy i buliony oraz przetwory z nich.
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-956/09-4/MN
  Stawka podatku dla sprzedaży gorących napoi za pomocą automatów sprzedających, sklasyfikowanych w PKWiU: 15.98.12 – napoje bezalkoholowe pozostałe; 15.98.12-70.00 – napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe; 15.89.11-00.00 – zupy i buliony oraz przetwory z nich.
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-775/09-4/BM
  stawka VAT właściwa dla importu oleju sojowego surowego, przeznaczonego dla zwierząt
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-793/09-2/SAP
  Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji i bieżącej obsługi oczyszczalni ścieków gminnych i przemysłowych dla Spółki, która nie jest ani właścicielem, ani zarządca ani dzierżawcą obiektu, powierzonego na okres od roku do trzech lat, na podstawie umowy eksploatacyjno-konserwacyjnej, zawartej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub zgodnie z KC - na podstawie złożonej oferty?
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-581/09-2/SM
  sprzedaż oleju opałowego z samochodu-cysterny z zamontowanym dystrybutorem paliw
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-826/09-2/SAP
  Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem o potwierdzenie, iż sprzęt komputerowy wymieniony j.w. jest zamawiany przez placówkę oświatową o której mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004, w związku z treścią załącznika nr 8 do w/w ustawy
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-792/09-2/SAP
  Jaka stawka VAT obowiązuje Spółkę na świadczone usługi w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zewnętrznej sieci kanalizacyjnej oraz obsługę, eksploatację przepompowni ścieków, gdy nie jest ich właścicielem, dzierżawcą ani zarządzającym?
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-679/09/AZb
  Czy sprzedaż "dukata lokalnego" o nazwie "4 denary" jako bon towarowy, za kwotę stanowiącą równowartość tego nominału w ramach akcji promocyjnej Miasta, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-526/09-2/ES
  Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej oraz zamierza okazjonalnie wynajmować pokoje lub cały domek w okresie, gdy nie korzysta z niego wraz z rodziną. Ponadto Wnioskodawca wraz z żoną wynajmują jedno mieszkanie i odprowadzają z tego tytułu zryczałtowany podatek dochodowy. Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca może zakwalifikować przychody z najmu do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychody te po spełnieniu warunków określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-834/09-4/AT
  Czy usługa wynajmu dodatkowych pomieszczeń (komórek) znajdujących się w budynkach. mieszkalnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT)?
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-556/09-2/SM
  stawka podatku akcyzowego dla wyrobów o kodzie CN 2710 19 41 i 2710 19 25 używanych jako ciecz smarująco-chłodząca przy obróbce skrawaniem
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-574/09-2/SM
  zasady opodatkowania wyrobów energetycznych nie przeznaczonych jako dodatki do paliw
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-842/09-4/MS
  w zakresie stawki podatkowej
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-573/09-2/SM
  zasady opodatkowania wyrobów przeznaczonych jako dodatki do paliw
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-614/09/WN
  stawka podatku od towarów i usług na wykonywane roboty budowlane dotyczące budowy budynku "..."
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-741/09-2/AA
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 3% z działalności handlowej i 8,5% z podnajmu boksu handlowego?
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-674/09-2/JL
  Jaką stawkę VAT należy zastosować przy dostawie okularów korekcyjnych składających się z soczewek korekcyjnych i oprawy okularowej klasyfikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-668/09-2/JL
  Ustawodawca nie przewidział preferencyjnej stawki podatku VAT dla sprzedaży włosia końskiego. Zatem stawką właściwą przy jego sprzedaży, obowiązującą w kraju do 31.12.2009 r., jest stawka podstawowa VAT – 22%.
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-539/09/KO
  Czy dokonanie rejestracji jako podatnika VAT czynnego uprawniało będzie Wnioskodawcę do wystawienia faktury VAT z wykazanym 22% podatkiem VAT z tytułu dokonanej transakcji zamiany?Czy z tytułu przedmiotowej transakcji zamiany, Wnioskodawcy przysługiwało będzie prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przez drugą stronę transakcji zmiany?Czy w sytuacji, gdy po dokonaniu ww. transakcji zamiany, Wnioskodawca dokonałby wyrejestrowania jako podatnik VAT czynny, i dokonał sprzedaży nabytej w drodze przedmiotowej zamiany nieruchomości obowiązany byłby do opodatkowania takiej transakcji podatkiem VAT?
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-878/09-2/ISN
  Stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży sztucznych zębów akrylowych.
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-710/09-4/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania badań klinicznych
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-553/09-4/KB
  Jeżeli usługi transportu lotniczego, w związku z którymi Wnioskodawca pobiera opłatę serwisową, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.10.1 - korzystają one z opodatkowania stawką podatku obniżoną do 7%. W konsekwencji, pobierana przez Zainteresowanego opłata serwisowa będąca częścią transportu lotniczego odbywającego się na terytorium kraju (przewozy wewnątrzkrajowe), również korzysta z opodatkowania preferencyjną, 7% stawką podatku.
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-744/09-3/AK
  Stawka na roboty budowlano – PKWiU 45 w budynkach PKOB 111, 112, 113 bez względu na powierzchnię użytkową
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-572/09/MN
  Sprzedaż autorskiego prawa majątkowego do podręcznika stanowi świadczenie usług, które nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku, gdyż Spółka nie będzie posiadała statusu twórcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-586/09/JJ
  Czy może Pan stosować stawkę podatku 7% do wykonywania przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowej do budynków budownictwa społecznego, sklasyfikowanych w PKOB 1110 i 1122?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-587/09/JJ
  Czy może Pan stosować stawkę podatku 7% do wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków do budynku mieszkalnego (PKOB 1110)?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-572/09/MN
  Sprzedaż autorskiego prawa majątkowego do podręcznika stanowi świadczenie usług, które nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku, gdyż Spółka nie będzie posiadała statusu twórcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-690/09/BG
  Czy w przypadku wydatków poniesionych na rozbudowę istniejącego obiektu hotelowego, których wartość przekracza 30% wartości początkowej, podatnik może skorzystać z 10 -letniego okresu amortyzacji? Czy w sytuacji, gdy np. rozbudowa obiektu jest traktowana tak jakby powstał odrębny obiekt (tak twierdzi Urząd Statystyczny), możliwe jest zastosowanie amortyzacji 3 - letniej? Czy w razie gdy podatnik nie może zastosować okresu amortyzacji 10 lat (3 lat), może od 40 lat amortyzacji odjąć lata użytkowania przez poprzednich właścicieli?
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-779/09-4/AD
  Czy stosowana stawka podatkowa w wysokości 7% jest właściwa dla usług wykonania i montażu trwale umiejscowionej zabudowy w obiektach budownictwa mieszkaniowego?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-562a/09/MS
  Czy przy sprzedaży tego wyrobu można zastosować 7% stawkę VAT?
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-562c/09/MS
  Czy przy sprzedaży tego wyrobu można zastosować 7% stawkę VAT?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-562b/09/MS
  Czy przy sprzedaży tego wyrobu można zastosować 7% stawkę VAT?
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-734/09-4/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży książek
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-98/09-2/TW
  1) Czy w firmie Wnioskodawcy mogą powstawać ubytki naturalne? 2) Czy ubytki naturalne powstałe w firmie będą opodatkowane podatkiem akcyzowym, jeśli tak to na jakiej podstawie? 3) Czy Zainteresowany powinien wystąpić do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego o ustalenie norm ubytków? 4) W jaki sposób powinna być prowadzona dokumentacja ubytków?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-520/09/AB
  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-477/09/PK
  Z uwagi na to, że Wnioskodawca wskazał, iż importowany przez niego wyrób o kodzie CN 3811 90 00 będzie przeznaczony również jako dodatek do paliw silnikowych, należy go traktować jako paliwa silnikowe, czego konsekwencją jest zastosowanie w tym przypadku stawki akcyzy z art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy w wysokości 1822,00 zł/1000l.Ponieważ wyrób o odzie CN 3811 90 00 nie został wymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym to w przypadku gdy będzie przeznaczony do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe i opałowe będzie podlegał opodatkowaniu stawką 0 zł.
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-455/09/KO
  Jaką stawkę podatku VAT zastosować do wykonywanych usług, czy należy rozróżnić wykonywanie usług na terenie kraju, od usług wykonywanych na terenie Unii Europejskiej?Czy rozróżniać usługi naprawy, ustawienia, programowania maszyn od usług pośrednio związanych z usługą serwisową (doradztwa technicznego, szkolenia)?Jaką stawkę podatku VAT zastosować na usługi wykonywane na terenie kraju a jaką na terenie państwa Unii Europejskiej innego niż teren kraju?
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-663/09-4/AA
  1. Czy prawidłowo zostanie zastosowana stawka 5,5% ryczałtu w przypadku wykonania, z własnych materiałów, schodów, poręczy, ogrodzeń (płot), palet drewnianych, krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia, altan ogrodowych, donic do kwiatów oraz elementów stolarki budowlanej (np. wykonanie z drewna lub elementów drewnopodobnych – elementów podłogi, szaf, lad). 2. Czy ta sama stawka znajdzie zastosowanie do świadczenia usług z elementów wcześniej wykonanych, z tytułu założenia stolarki budowlanej, zamontowania schodów, zamontowania wcześniej wykonanego płotu, postawienia w ogrodzie wcześniej wykonanej altany, czy też wiaty? 3. Czy w przypadku wykonania z materiałów powierzonych schodów, poręczy, ogrodzeń (płot), palet drewnianych, krzeseł, mebli ogrodowych do siedzenia, altan ogrodowych oraz donic do kwiatów właściwą stawką jest 8,5% ryczałtu? 4. Czy stawka ta znajdzie również zastosowanie do przychodów z tytułu zrealizowania indywidualnego zamówienia, tj. wykonania np. mebli ogrodowych, huśtawki, na rzecz bezpośredniego odbiorcy, czy też świadczenia innych usług stolarskich, np. struganie desek (nie powstaje nowe dobro materialne)?
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-469/09/KO
  Czy na fakturze, w której ujmowany jest koszt klisz, można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% i traktować sprzedaż jako wewnątrzwspólnotową dostawę?
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-732/09-4/MN
  Stawka podatku dla usług związanych z infrastrukturą towarzysząca oraz budową garaży podziemnych w budynku mieszkaniowym (usługa kompleksowa).
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-412/09/RSz
  czy świadczone przez Spółkę usługi, są na podstawie art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 ustawy o VAT, opodatkowane w państwie nabywcy usługi
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-640/09-3/JL
  Z uwagi na to, że Spółka dokona zbycia gruntu zabudowanego, w przedmiotowej transakcji zastosowanie znajdzie podstawowa 22% stawka podatku VAT.
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-352/09/AW
  Czy Spółka może obniżyć od pierwszego miesiąca dowolnego roku podatkowego stawki amortyzacyjne niektórych środków trwałych do dowolnego poziomu, tj. np. do 1%, bez konieczności uzasadnienia przyjętej wielkości stawek? Czy obniżone stawki amortyzacyjne można od pierwszego miesiąca dowolnego roku podatkowego podwyższać do maksymalnego poziomu przewidzianego w "Wykazie stawek amortyzacyjnych" stanowiącego załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-529/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żwiru?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-528/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żwiru?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-546/09/MN
  Opodatkowaniu podlega obrót, tj. kwota należna (wynikająca z zawartej umowy) z tytułu świadczonej usługi (czynności przeniesienia części kosztów posadowienia bankomatu), pomniejszona o kwotę należnego podatku – transakcja ta winna być udokumentowana fakturą VAT.
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-525/09/BS
  Opodatkowanie sprzedaży lokalnych dukatów wykonanych z mosiądzu.
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-425/09/RSz
  Ustalenia stawki podatku VAT dla, opisanych we wniosku, elementów robót budowlanych stanowiących jedno zadanie obejmujące przebudowę i rozbudowę budynku internatu.
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-462/09/KO
  Czy właściwe jest opodatkowanie całości usług remontowo budowlanych świadczonych na terenie Francji wraz z materiałem zakupionym w Polsce stawką podatku 0% i wykazanie ich w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż usług poza terytorium kraju?
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-781/09-2/EWW
  Prace sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.42.12-00.00 podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku.
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-112/09-4/TK
  1.Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe olejów smarowych: CN 2710 19 81 (oleje silnikowe), CN 2710 19 87 (oleje przekładniowe), CN 2710 19 91 (oleje antykorozyjne), CN 2710 19 99 (pozostałe oleje smarowe) jest zwolnione z podatku akcyzowego? 2.Czy zwolnienie z akcyzy uwarunkowane jest spełnieniem wymogów zawartych art. 32 , art. 57 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 12 stycznia 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.)?
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-533/09-4/MS
  VAT - w zakresie wymaganej dokumentacji uprawniającej do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% przy dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-452/09/KO
  Czy w świetle art. 13 oraz art. 42 ustawy o podatku od towarów i usług ww. dostawa w obydwu przypadkach podlega opodatkowaniu według stawki 0% (wdt) czy też według stawki krajowej tj. 22%?
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-113/09-4/TW
  Czy mając na względzie przepisy prawa wspólnotowego, a więc przepis art. 2 ust. 4 oraz przepis art. 20 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. z 2003 r. L 283/51) oleje smarowe, które nabywa Spółka powinny być opodatkowane podatkiem akcyzowym?
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-689/09-2/AK
  Stawka podatku VAT – wynajem Sali gimnastycznej – PKWiU 92.61.10-00.00
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-431/09/PK
  Sprzedaż gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901, jest opodatkowane stawką 0 na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym ww. czynność nie rodzi u Wnioskodawcy obowiązku wykazywania tych czynności w deklaracjach podatkowych.
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-607/09-2/AA
  Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu przy usługach ogólnobudowlanych 5,5% czy 8,5%?
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-383/09/DG
  1. Czy Wnioskodawca jako Zarejestrowany Handlowiec będzie musiał złożyć zabezpieczenie akcyzowe, jeżeli wyroby jakie będzie nabywał podlegają stawce 0? 2. Czy po nabyciu wewnątrzwspólnotowym benzyny specjalnej lub parafiny ciekłej jako Zarejestrowany Handlowiec, będzie musiał zapłacić podatek akcyzowy, jeżeli z tych wyrobów wyprodukuje rozpałkę do grilli i sprzeda ją w opakowaniach jednostkowych, bez uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu od nabywcy?
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-456/09/HD
  Którą stawkę ryczałtu winno się opłacać - 8,5% czy 5,5% świadcząc usługi żurawiem samojezdnym?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-665/09-4/EWW
  Opodatkowaniu 7% stawką podatku.
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-583/09-4/AK
  Czy przeniesienie na rzecz członków Spółdzielni własności lokali wybudowanych w latach 1986-2004 na prawach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przy uregulowanym całym wkładzie budowlanym do dnia 30 kwietnia 2004 r., będzie sprzedażą zwolnioną w świetle art. 43 ust. 1 pkt 10?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-403/09/IK
  zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarówInterpretacja doręczona w terminie, data doręczenia 13 sierpnia 2009 r.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-428a/09/BK
  Czy środki trwałe (maszyny i urządzenia) wchodzące w skład linii technologicznej MP-I, z wyłączeniem tych, w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie, były w chwili sprzedaży towarami używanymi (ruchomości) w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-82/09-2/TW
  Czy zużycie do smarowania i czyszczenia maszyn i urządzeń (służących do produkcji arkuszy fornirowych i płyt wiórowych) olejów (kod CN 2710), zakupionych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jest objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego, skutkującym brakiem obowiązku składania deklaracji?
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-572/09-4/AA
  Czy przedmiotowe urządzenia są akcesoriami?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-637/09-5/EN
  Usługi stołówkowe prowadzone przez szkołę, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 80, korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-637/09-4/EN
  Usługi stołówkowe prowadzone przez szkołę, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 80, korzystają ze zwolnienia z VAT
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-662/09-2/ISN
  Stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-525/09-2/KG
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla żywności dietetycznej (w tym dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego)? Czy wpływ na wysokość stawki może mieć postać żywności dietetycznej np. to że jest w płynie, w proszku, w kapsułkach?
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-89/09-2/TW
  Czy energia elektryczna zużywana przez Spółkę do produkcji energii elektrycznej oraz energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem w jej zakładzie produkcyjnym, na zasadach opisanych w stanie faktycznym, podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, Poz. 11 ze zm., dalej "ustawa o akcyzie") oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy?
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-72/09-2/TK
  Czy w opisanym stanie fatycznym, w myśl ustawy o podatku akcyzowym obowiązującej od dnia 1 marca 2009 r., podpałka do grilla wytwarzana z benzyn specjalnych klasyfikowanych do kodu CN 2710 11 21 albo CN 2710 11 25 podlega opodatkowaniu akcyzą według stawki zerowej?
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-568/09/DG
  Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę przy przemieszczaniu olejów smarowych objętych zerową stawką akcyzy w sytuacjach wskazanych w pkt II lit. a-c stanu faktycznego?
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-366/09/DG
  Czy opodatkowanie olejów smarowych, które nie są wykorzystywane na cele opałowe bądź napędowe, jako domieszki bądź, które nie są przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane jako paliwo silnikowe, lub jako dodatek lub rozcieńczalnik do paliw silnikowych jest zgodne z prawem wspólnotowym?
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-370/09-2/SM
  stawka podatku akcyzowego dla tzw. "oleju opałowego ciężkiego" w przypadku jego wydania do celów innych niż opałowe lub napędowe
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-567/09/DG
  Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę dla zastosowania zwolnienia określonego w § 10 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień w sytuacjach wskazanych w pkt I lit. a-c stanu faktycznego?
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-815/09-2/AK
  Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 7% na montaż obudowy windy i na montaż zabudowy szachów instalacji wodnych i elektrycznych dokonanych przez firmę Zainteresowanego wykonywanych w budynkach wielorodzinnych PKOB 112 z powierzonego materiału w 2009 r.?
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-815/09-3/AK
  Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT 7% na montaż obudowy windy i na montaż zabudowy szachów instalacji wodnych i elektrycznych dokonanych przez firmę Zainteresowanego wykonywanych w budynkach wielorodzinnych PKOB 112 z powierzonego materiału w 2009 r.?
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-88/09-2/TW
  Czy olej hydrauliczny o kodzie CN 2710 19 99, jest wyrobem akcyzowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-504/09-2/IK
  : sprzedaż na terytorium kraju surowego ziarna kukurydzy przeznaczonego do prażenia w mikrofali w celu przygotowania popcornu opodatkowane jest 7% stawkaą podatku.
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-348/09/ŁW
  składanie zabezpieczenia akcyzowego w odniesieniu do wyrobów produkowanych w składzie podatkowym
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-488/09/DG
  1. Czy w przypadku sprzedaży olejów opałowych, napędowych grzewczych osobie fizycznej (nabywcy) oświadczenie uprawniające do zastosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15, może być złożone przez członków rodziny posiadających dowód nabywcy lub jego kserokopię? 2. Czy na oświadczeniu od nabywcy stwierdzającym, iż wyroby przeznaczone są do celów opałowych uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15, nabywca, jako czytelny podpis może złożyć parafkę sygnowaną pieczęcią imienną? Czy pomimo pieczęci imiennej wymagany jest od nabywcy czytelny podpis?
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-351a/09/HD
  Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych winny być opodatkowane w latach 2007-2009 przychody uzyskane z działalności w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych w przypadku realizacji zleceń w kraju?
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-433a/09/BS
  Stawka VAT obowiązująca przy sprzedaży lokali niemieszkalnych oraz miejsc postojowych w podziemnej hali garażowej.
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-528/09-5/AK
  Czy sprzedaż działki budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-604/09-4/AK
  Czy w związku ze sprzedażą opisanych działek Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług?
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-455j/09/DM
  Zbycie zespołu składników majątkowych nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, więc podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-396/09/PK
  produkowane paliwo opałowe, klasyfikowane do kodu CN 3811 podlega stawce podatku akcyzowego w wysokości 60,00 zł/1000 kilogramów jeżeli gęstość produktu w 15°C będzie równa lub wyższa niż 890 kg/m#179; albo 232,00 zł/1000 l jeżeli gęstość będzie mniejsza niż 890 kg/m#179;, zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku akcyzowym
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-59/09-4/TW
  1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania do urzędu celnego ewidencji sprzedaży ww. wyrobów objętych zerową stawką akcyzy? 2. Czy oświadczenie kupującego co do przeznaczenia wyrobów jest wymagane od każdej dostawy czy od dostaw z okresu rozliczeniowego? 3. Czy Zainteresowany jest zobowiązany dodatkowo uzyskać oświadczenie, iż kupujący dokonał zgłoszenia w urzędzie celnym w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-356/08/BJ
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu planowanego zbycia działek budowlanych.
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-423/09/DM
  Stawka podatku od towarów i usług na dostawę i montaż stolarki okiennej w obiektach budownictwa mieszkaniowego w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 15 lutego 2005 r.
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-636/09-3/AW
  Opodatkowania czynności polegającej na sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-561/09-2/AW
  stawka podatku VAT
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-352/09/PK
  określenia stawki podatku akcyzowego na estry metylowe olejów roślinnych
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-274/09/RSz
  - czy prawidłowe będzie stosowanie przy sprzedaży domu wraz z wpisanym w bryłę budynku garażem oraz działką stawki podatku VAT w wysokości 7%,- czy prawidłowe będzie stosowanie przy sprzedaży dla właścicieli domów udziałów w drodze osiedlowej stawki podatku VAT w wysokości 7%
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-558/09-4/AK
  Czy sprzedaż jednej działki (stan zaistniały) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-541/09-3/AK
  Stawka na roboty budowlano-montażowe - PKWiU 45
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-298/09/KO
  Czy na gruncie regulacji ustawy VAT zasadne jest opodatkowanie usług dodatkowych, związanych z dostawą gazów medycznych, takich jak usługi transportu, dzierżawy butli lub zbiorników z gazem, montaż zbiornika, podłączenie do instalacji rozprowadzającej, wykonanie fundamentu pod zbiornik, czy przeszkolenie pracowników obsługujących zbiornik, stawką właściwą dla dostarczanego towaru w wysokości 7%, a tym samym:Czy Spółka może naliczać podatek należny od wskazanych usług przy zastosowaniu stawki właściwej dla dostawy gazu medycznego?
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-523/09-4/AT
  Jaką stawkę VAT należy zastosować, jeśli Wnioskodawca rozlicza okres współpracy wykazując ilość dni, w których był gotowy świadczyć usługi, jednakże klient nie zapewni Stronie zadeklarowanych przez siebie dni szkoleniowych (szkolenia się nie odbyły)?
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-416/09-2/IK
  prawo do stosowania stawki 0% w przypadku spełnienia warunku wynikającego odpowiednio z art. 41 ust. 6 lub 11 ustawy o VAT.
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443W-31/09/DG
  Czy opisane w stanie faktycznym wyroby (produkt I oraz produkt II) winny być opodatkowane stawką akcyzy właściwą dla pozostałych paliw opałowych określoną w art. 89 ust. 1 pkt 15 tiret drugie ustawy w sytuacji gdy, sprzedaż tych wyrobów odbywać się będzie przy spełnieniu warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 ustawy o podatku akcyzowym?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-493/09-2/AA
  Czy Wnioskodawczyni i jej mąż mają prawo do 8,5% stawki podatku od przychodów stanowiących równowartość 4000 euro, od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodu?
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-61/09-2/TK
  1. Ile będzie wynosić stawka podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży przedmiotowej szerokiej frakcji w celach opałowych? 2. Ile wynosić będzie stawka podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży przedmiotowej szerokiej frakcji jako dodatek do paliw silnikowych? 3. Czy do produkcji szerokiej frakcji olejowej powstającej z przetworzenia polipropylenu oraz polietylenu o kodzie CN 3811 wymagane jest prowadzenie składu podatkowego? 4. Czy przedmiotowa szeroka frakcja o kodzie CN 3811 podlega obowiązkowi znakowania i barwienia, jeśli zostanie przeznaczona do spalania w kotłowniach olejowych?
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-489/09-4/AK
  Czy sprzedaż opisanych w stanie faktycznym działek będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-472/09-3/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-472/09-2/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-472/09-3/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-471/09-3/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-471/09-2/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-471/09-3/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-471/09-2/AK
  Sprzedaż działek wydzielonych z gruntu
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-554/09-5/AK
  Czy w przypadku zawarcia umowy z podmiotem wykonującym usługi dla budownictwa mieszkaniowego, lub też z osobą fizyczną na cele budownictwa mieszkaniowego, umowa ta podlegać będzie obniżonej stawce VAT w wysokości 7% na całość usługi?
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-444/09-3/MM
  Jaki podatek VAT (7% czy 22%) powinien zostać naliczony w powyższej sprawie?
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-288/08/WN
  stawka podatku od towarów i usług na wykonywane roboty budowlane dotyczące budowy części I budynku "Domu Zakonnego z Przedszkolem i Ośrodkiem Rekolekcyjno-Konferencyjnym wraz z infrastrukturą techniczną"
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-241/09-2/KS
  Prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wykonywania usług polegających na tynkowaniu, malowaniu i wykonywaniu wykończeniowych robót budowlanych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 5,5%.
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-388/09-3/AK
  1.Czy sprzedaż udziałów będzie podlegała opakowaniu podatkiem od towarów usług? 2.Jeżeli sprzedaż udziałów w nieruchomości podlega podatkowi VAT, to czy jest objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o podatku od towarów i usług?
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-244/09-4/EK
  1.Czy Teatr, legitymujący się Certyfikatem Rejestracji Stowarzyszenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Izraela, działający zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszeniach Hatasam z roku 1980, wypełnia definicję osoby zawartą w art. 3 ust. 1 lit. d) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w dniu 22 maja 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 28, poz. 124)? 2.Czy w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym będzie miał zastosowanie art. 17 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli dochód mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty nie przypada temu artyście, lecz innej osobie oraz czy dochód taki – bez względu na postanowienia artykułów 7, 14 i 15 umowy – musi być opodatkowany w Polsce? 3.Jeśli w zakresie ustaleń pkt 1 i 2 będzie istniał obowiązek stosowania art. 17 ust. 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w rozumieniu takim, że przychód mimo przedłożenia certyfikatu rezydencji przez Teatr z Izraela musi być opodatkowany w Polsce (państwie źródła), to czy przychód ten podlegać będzie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodów? 4.Czy w rozumieniu przepisów art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w pojęciu przychodów "z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej" mieścić się również będzie kwota 7.500,- wypłacona Wykonawcy jako refundacja (na podstawie wystawionej przez niego faktury) zwrotu kosztów przelotu Wykonawcy na trasie T. - W. - T.?
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-282b/09/MR
  Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu zasiadania w Zarządzie Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski czy też środki te zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-267/09/DG
  Kto w imieniu nabywcy upoważniony jest do składania podpisu na oświadczeniu o przeznaczeniu olejów opałowych, napędowych grzewczych na cele opałowe? Czy ww. podpis musi być złożony przez właściciela lub osoby reprezentujące spółkę zgodnie z wpisem do KRS, czy też podpis ten może być złożony przez osoby odpowiedzialne za zużycie tych produktów np. kierownika, dyrektora lub innych pracowników firmy?
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-266/09/DG
  - Czy benzol jako wyrób energetyczny powinien mieć stawkę 0 złotych?- Czy przy zerowej stawce akcyzy występuje obowiązek obliczania i wpłacania akcyzy za dzienne okresy rozliczeniowe w terminach do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ubytek jeśli posiadamy decyzje o dopuszczalnych normach ubytku, a jeśli nie to czy w związku z tym Wnioskodawca jest zobligowany do składania miesięcznych deklaracji?- Czy konieczne jest nadal utrzymywanie generalnego zabezpieczenia akcyzowego?- Czy przemieszczanie benzolu w ramach stawki 0 zł pomiędzy składami podatkowymi w dostawach wewnątrzwspólnotowych i przemieszczeń na terytorium kraju może odbywać się za dokumentem ADT?
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-201/09/IK
  zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-409/09-3/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-264/09/ŁW
  stawka podatku dla biogazu
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-190/09/ICz
  Czy wniesienie nieruchomości aportem po 31 marca 2009r. do spółki prawa handlowego: "P.sp. z o.o." należy opodatkować stawką podstawową, czy też istnieje możliwość zwolnienia z VAT
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-35/09-3/TK
  Czy dla spełnienia obowiązków sprzedawcy określonych w art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r., wystarczające jest uzyskanie od nabywcy pisemnego pełnomocnictwa szczególnego o podanej niżej treści oraz składanie w imieniu nabywcy pisemnych oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy? (pieczątka firmowa z nazwą firmy, adresem siedziby, nr NIP, tel.)Niniejszym działając w imieniu wymienionej w nagłówku firmy/podmiotu udzielam pełnomocnictwa szczególnego: XX do składania w imieniu ww. firmy/podmiotu oświadczeń o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego grzewczego (dotyczy również napędowego grzewczego), o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. Miejsce, data i podpis nabywcy.
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-35/09-2/TK
  Czy dla spełnienia obowiązków sprzedawcy wynikających z art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r., wystarczające jest uzyskanie oświadczenia od nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą, zawierającego dane wskazane w ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 ww. przepisu, iż "nabywany olej opałowy lub napędowy grzewczy będzie przeznaczony do celów opałowych, a częściowo będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do zastosowania obniżonych stawek akcyzy"?
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-408/09-3/JB
  Sprzedaż lokali mieszkalnych podlega opodatkowaniu stawką VAT w wys. 7%, natomiast sprzedaż udziału w części wspólnej budynku wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego znajdującego się w tym samym obiekcie budowlanym co mieszkanie, podlega opodatkowaniu stawka VAT w wys. 22%.
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-408/09-2/JB
  Pobierane przez spółdzielnię mieszkaniową opłaty za eksploatację lokali innych niż mieszkaniowe - garaży, miejsc postojowych - podlegają opodatkowaniu stawka VAT w wys. 22%, bez względu na to czy przedmiotowy garaż lub miejsce postojowe, stanowi pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego czy też garaż jest traktowany jako odrębny lokal.
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-347/09-2/AP
  Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT przy zakupie opłat licencyjnych oraz przy odsprzedaży (refaktura) osobie trzeciej?
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-605/09-2/AK
  Czy sprzedaż samochodu osobowego przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-421/09-2/AK
  Stawka na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w lokalu garażowym.
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-605/09-2/AK
  Czy sprzedaż samochodu osobowego przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-438/09/RSz
  zwolnienie od podatku usługi renowacji wykonanej w zabytkowym Kościele Ewangelickim
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-252/09/RSz
  zwolnienie od podatku usługi renowacji wykonanej w zabytkowym Kościele
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-439/09/RSz
  zwolnienie od podatku usługi renowacji wykonanej w zabytkowym Kościele
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-238/09-2/SM
  obowiązek produkcji w składzie podatkowym wyrobu z użyciem surowców opodatkowanych stawką 0 zł
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-572/09-2/JB
  Dla świadczonych usług polegających na montażu żaluzji pionowych i poziomych oraz rolet okiennych i zasłon, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 45.42.11-00.00 i wykonywanych w obiekcie zaliczanym do budownictwa mieszkaniowego, zastosowanie znajdzie stawka 7% do całej wartości usługi.
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-440/09-2/MN
  Czy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celną transportu międzynarodowego (wystawianie dokumentów T1)?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-234/09/UH
  Stawka podatku VAT dla prac remontowych wykonywanych na rzecz przychodni przyszpitalnych, usytuowanych w ramach budynku szpitala PKOB grupa 126, klasa 1264.
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-456/09-2/AW
  Przedmiotowe dopłaty są nieodłączną częścią czynszu, a co za tym idzie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu na rzecz lokatorów. Zatem ww. wydatki są świadczeniem należnym wynajmującego z tytułu umowy najmu lokali. Tym samym dopłaty stanowiące obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu będą opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu.Reasumując, w odniesieniu do ściśle związanych z usługą najmu dotacji (dopłat do czynszu) ma zastosowanie przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 4 załącznika nr 4 do ustawy, zgodnie z którym sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 70.20.11 usługi najmu lokali mieszkalnych na własny rachunek na cele mieszkaniowe korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-211/09/ASz
  opodatkowanie przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-379/09-2/AK
  Sprzedaż działek otrzymanych w darowiźnie.
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-203/09-5/MM
  Czy w przypadku dokonania korekty zeznania podatkowego po dniu 01 stycznia 2009 r. w odniesieniu do stanów faktycznych ujętych w zeznaniu za lata wcześniejsze, Spółka ma prawo zastosować obniżone odsetki w wysokości 75% do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonym zeznaniu korygującym?
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-208/09/KM
  1. Czy kwotę rekompensaty, jaką Wnioskodawca otrzyma od Ministra na podstawie ugody sądowej z tytułu zaistnienia zdarzenia odszkodowawczego należy opodatkować podatkiem od towarów i usług i jeśli tak to według jakiej stawki i w jakim momencie ? 2. Przy pomocy jakiego dokumentu należy udokumentować wypłatę powyższej rekompensaty i czy dokumentem tym może być nota obciążeniowa, czy też powinna to być faktura VAT?
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-340/09-6/AK
  Sprzedaż działek budowlanych
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-340/09-5/AK
  Sprzedaż działek budowlanych
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-340/09-4/AK
  Sprzedaż działek budowlanych
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-306/09-4/AK
  Stawka podatku przy sprzedaży udziału w nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-351/09-3/AK
  Sprzedaż niezabudowanej działki rolnej – art. 49 ust. 1 pkt 9
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-425/09-2/MN
  Stawka podatku dla transportu związanego z dostawą jęczmienia browarnego, objętego jedną umową zawartą między kontrahentami.
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-295/09-2/MN
  Stawka podatku dla kompleksowej usługi polegającej na dostawie urządzenia medycznego oraz rozbudowie infrastruktury komputerowej.
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-175/09-2/SM
  stawka podatku akcyzowego na naftę używaną do celów opałowych
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-236/09/DM
  Czy Spółka jako producent wyrobów ze szkła może świadczyć usługę budowlano-montażową tych wyrobów w obiektach budownictwa mieszkaniowego przy zastosowaniu obniżonej stawki podatku?
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-192/09-4/BS
  Dot. stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z znajdującymi się na tym gruncie budynkami i budowlami
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-214/09/BS
  Stawka VAT przy przeniesieniu praw autorskich do projektu architektonicznego.
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-268/09-2/AG
  Jaka stawkę podatkową winno się zastosować do przychodu z tytułu najmu samochodu stanowiącego środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej?
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-257/09/DG
  - Czy w przypadku zakupu i dalszej odsprzedaży wyrobów energetycznych Wnioskodawca może kupować te wyroby z nową stawką akcyzową (0%) bez dodatkowych formalności w postaci ustalenia "norm zużycia"?- Czy w przypadku zakupu wyrobów energetycznych przeznaczonych do produkcji innych odczynników chemicznych Wnioskodawca musi mieć określone "normy zużycia" mimo przeważający obrót (ponad 90%) służy do dalszej odsprzedaży?- Czy o obydwu przypadkach Wnioskodawca musi składać producentowi oświadczenia o stosowaniu tych wyrobów do celów innych niż napędowe i opałowe? Czy takie oświadczenia mogą być roczne czy do każdej dostawy? Czy odsprzedając dalej do hurtowni, odbiorcy wnioskodawcy winni składać powyższe oświadczenia?
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-222/09/DG
  Jakie stawki podatku akcyzowego są odpowiednie dla wyrobów akcyzowych ujętych w nomenklaturze scalonej CN o kodach wymienionych przez Spółkę?
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-239/09-5/MN
  Stawka podatku dla świadczonych usług, sklasyfikowanych w dziale 20 PKWiU.
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-153/09/BW
  Określenie stawki podatku VAT dla opisanej we wniosku usługi transportowej z Włoch do Polski wykonanej na zlecenie litewskiego kontrahenta.
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-406/09-2/MN
  Czy czynności wykonywane na bezpośrednie zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego oraz na zlecenie innego podmiotu nie będącego zakładem ubezpieczeń lecz będącego jego zleceniobiorcą i działającym w jego imieniu i na jego rzecz będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-153/09-4/AP
  Czy 25% stawki za punkt przeznaczanej przez SPZZOZ na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem poradni chirurgicznej, w której świadczone są usługi zdrowotne przez Prywatny Gabinet Lekarski podlega ustawie o podatku od towarów i usług? Czy kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%?
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-153/09-5/AP
  Czy obciążając Regionalne Centrum Krwiodawstwa podatkiem od nieruchomości powinien być doliczony podatek VAT w wysokości 22%?
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-164/09/ES
  stawka podatku dla sprzedaży wikliny zielonej, parzonej i parzonej korowanej
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-143/09/RSz
  czy Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku VAT 7%, jeżeli wykonuje instalacje w basenie znajdującym się w budynku mieszkalnym
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-173/09/MN
  Czy od przyznanego przez sąd w postanowieniu wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością gruntową, Wnioskodawca musi odprowadzać podatek od towarów i usług, będąc podatnikiem tego podatku?
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-357/09-3/EN
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku sprzedaży kostek ze słomy?
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-211/09-7/AI
  Opodatkowanie zamiany działek
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-211/09-8/AI
  Opodatkowanie zamiany działek
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-349/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży książek
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-143/09/MN
  Czynności polegające na wytworzeniu i dostarczeniu wydrukowanych książek i czasopism specjalistycznych oznaczonych odpowiednio symbolami ISBN lub ISSN stanowią dostawę towarów i podlegają opodatkowaniu 0% stawką podatku.
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-372/09-2/MN
  Stawka podatku dla opłat transakcyjnych związanych za sprzedażą biletów w imieniu przewoźników, na przeloty krajowe i międzynarodowe.
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-117/09/RSz
  czy świadczenie usług polegających na kompleksowym betonowaniu jest opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 12 i ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-236/09/DG
  Według jakiej stawki podatku akcyzowego Wnioskodawca ma opodatkować zużycie metanu wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej ?
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-488/09/BG
  Czy (w przypadku uznania, iż podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującymi przychody z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę na mocy Umowy Kredytu są poszczególne banki wchodzące w skład konsorcjum) Spółka w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz zagranicznych oddziałów banków posiadających siedzibę za granicą powinna jako płatnik podatku stosować, zgodnie z art. 21 ust. 2 updop, stawkę podatku u źródła określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a państwem, w którym zagraniczny bank posiada rezydencję podatkową, czy też stawkę podatku u źródła określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z krajem, w którym utworzony został oddział banku zagranicznego?
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-490/09/BG
  W przypadku uznania, iż podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującymi przychody z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę na mocy Umowy Kredytu są poszczególne banki wchodzące w skład konsorcjum - w jaki sposób i na jakiej podstawie Spółka jako płatnik podatku powinna ustalać kwotę przychodu z odsetek uzyskiwanego przez poszczególne banki i konsekwentnie obliczyć kwotę podatku dochodowego?
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-488/09/BG
  Czy (w przypadku uznania, iż podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych uzyskującymi przychody z tytułu odsetek wypłacanych przez Spółkę na mocy Umowy Kredytu są poszczególne banki wchodzące w skład konsorcjum) Spółka w odniesieniu do odsetek wypłacanych na rzecz zagranicznych oddziałów banków posiadających siedzibę za granicą powinna jako płatnik podatku stosować, zgodnie z art. 21 ust. 2 updop, stawkę podatku u źródła określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a państwem, w którym zagraniczny bank posiada rezydencję podatkową, czy też stawkę podatku u źródła określoną w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z krajem, w którym utworzony został oddział banku zagranicznego?
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-489/09/BG
  Czy w przypadku ubruttowienia kwoty płaconych przez Spółkę odsetek (w związku z mechanizmem gross-up) kwota, o którą powiększona zostanie kwota odsetek płatnych Agentowi Konsorcjum w taki sposób, aby kwota odsetek netto należna bankom finansującym po potrąceniu podatku była równa kwocie odsetek należnych w przypadku braku podatku w Polsce, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (bez uwzględnienia kwestii wykorzystania finansowania na nabycie akcji Spółki A, tj. zakładając, że odsetki płacone na podstawie Umowy Kredytu są kosztami uzyskania przychodu)?
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-128/09/HD
  Jaką stawkę ryczałtu – 8,5% czy 3% należy zastosować przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegające na obcinaniu kopyta końskiego, a w razie potrzeby przybiciu do niego podkowy?
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-105a/09/MN
  Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę organizacji obozu nurkowego dla dzieci, jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego oraz jak określić podstawę opodatkowania w odniesieniu do tej usługi?
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-208/09-2/BD
  1. Czy wykonywane prace, sklasyfikowane przez GUS jako roboty instalacyjne związane ze stałą zabudową kuchni wykonywane w lokalach mieszkalnych mogą korzystać z preferencyjnej 7% stawki VAT? 2. Czy wmontowany w stałą zabudowę kuchni sprzęt AGD, stanowi element całej usługi i korzysta z 7% stawki VAT, czy należałoby na fakturze wyszczególnić odrębnie usługi montażu mebli, a odrębnie "wmontowany" sprzęt?
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-103/09-2/SAP
  rozliczenie podatku VAT dotyczącego sprzedaży leków
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-140/09/ICz
  Możliwość zastosowania 7% stawki podatku VAT dla robót budowalno-montażowych wykonywanych w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi niepełnosprawnych.
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-393/09-2/MN
  Stawka podatku dla sprzedaży kwiatów ciętych (PKWiU 01.12.22).
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-146/09/BW
  Czy przedstawione we wniosku inwestycje mogą być w całości opodatkowane stawką podatku VAT 7%?
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-345/09/LSz
  Podstawowa stawka podatku VAT przy sprzedaży rozpoczętej inwestycji budowlanej niemieszkalnej (PKOB 1264).
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-203/09-2/GZ
  Stawka na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-118/09/ES
  Stawka podatku dla udostępniania obiektów sportowych - lodowiska lub boiska wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na podstawie umów udostępniania.
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-126/09/BS
  Stawka VAT przy sprzedaży cukru sklasyfikowanego w PKWiU 15.86.14.
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443/S-68/07-9/IZ
  sprzedaż lokalu użytkowego jakim jest garaż, pomimo że jak wskazuje Wnioskodawca mieści się on w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym wg KOB 11, powinna być opodatkowana stawką, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy tj. w wysokości 22%.
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-63/09-4/AW
  stawka podatku VAT dla wynajmu lokalu mieszkalnego w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-123/09/BW
  Zastosowanie stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży, zakupionych od producenta, towarów wraz z usługą ich zamontowania oraz w przypadku samych usług montażu.
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-67/09-2/MS
  w zakresie zastosowania stawki 0% i dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostaw towarów
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-99/09-4/JK
  Stawka podatku dla usług - sprzątanie wew. i na zew. budynków, - sprzątanie chodników i ulic, - koszenie trawy, - odśnieżanie chodników, ulic, placów, - pielęgnacja trawników i żywopłotów.
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-221/09-2/PR
  Jaką stawkę VAT Spółka powinna zastosować przy sprzedaży w/w samochodu osobowego ?
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-98/09-2/TK
  Czy roboty budowlane polegające na budowie ww. budynku podlegają opodatkowaniu według stawki 7%?
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-43/09/LŻ
  Stawki podatku VAT przy sprzedaży oddziałów przedsiębiorstwa oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ww. zakup.
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-150/09/AS
  Czy zawarcie umowy w imieniu kupującego i na jego rzecz (na podstawie umowy pełnomocnictwa) powoduje, że przekazane Wnioskodawcy środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem poczty stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-133/09-2/JK
  Opodatkowanie 7% stawką robót budowlanych w budynku gdzie ponad 50% powierzchni przeznaczona jest na cele mieszkalne - PKOB 11.
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-212/09-2/MN
  Stawka podatku dla usługi transportu kolejowego towarów na terytorium kraju, będącej częścią międzynarodowego transportu towarów.
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-89/09-2/GZ
  Usługi pomocy w odzyskiwaniu podatku od wartości dodanej od podatnika nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju stanowi import usług, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-11/09/AS
  Stawka podatku na sprzedaż nieruchomości mieszkalnej.
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-115/09/PK
  opodatkowania właściwą stawką VAT odsprzedawanych usług cateringowych
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-90/09-2/EWW
  Roboty budowlano-montażowe w budynku o PKOB 1122
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-70/09-2/EN
  Czy zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT do transakcji sprzedaży działki niezabudowanej jest prawidłowe? Jeżeli nie, to jaką stawkę podatku należy zastosować, do ww. transakcji, czy należy wystawić korektę do wystawionej faktury, czy otrzymaną kwotę ze sprzedaży Zainteresowany powinien potraktować jako kwotę brutto, z której należy wyliczyć i odprowadzić podatek VAT?
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-82/09-2/JK
  Stawka podatku dla usługi stołówkowej świadczonej przez szkołę dla uczniów i pracowników placówki
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-202/09-2/SAP
  Czy prawidłowe jest zastosowanie do kosztów transportu, którymi Spółka obciąża Kontrahenta, art. 28 ust. 3 ustawy - jako niepodlegające ustawie o podatku VAT i niewykazanie tej części całej transakcji w deklaracji VAT-7?
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-31/09-2/AK
  Stawka na wynajem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe - dla pracowników
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-5/09-4/MS
  stawka podatkowa dotycząca dostawy części składowych fotelików samochodowych dla dzieci
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-23/09-2/AA
  Czy Wnioskodawca będzie mógł w 2009 roku opodatkować swoje przychody z tytułu świadczenia usług kierowania pojazdami mechanicznymi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-27/09-3/AD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób opisany w każdym z przypadków wskazanych powyżej, w świetle art.42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT, właściwą dla WDT?
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-27/09-2/AD
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób opisany w każdym z przypadków wskazanych powyżej, w świetle art.42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT, właściwą dla WDT?
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09-4/AK
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe - miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku - z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09-2/AK
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe - miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku - z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09-3/AK
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe - miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku - z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1/09/MD
  Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku w związku ze sprzedażą samochodu osobowego, który był przedmiotem leasingu operacyjnego.
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1138/08/JJ
  Stawka podatku na dostawę dodatków paszowych.
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-5/09-7/MT
  Stawka podatku VAT dla usług związanych z dostawą gazów medycznych.
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-88/09-2/JB
  Zastosowanie stawki podatku dla usług dla szkoleń prowadzonych przez pracowników spółki sprzedającej uprzednio zakupione maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi oraz szkoleń przeprowadzanych przez producenta maszyny i urządzenia w zakresie ich obsługi.
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-223/09-2/AW
  opodatkowanie złożonej usługi edukacyjnej
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1150/08-4/TK
  Czy w przypadku wystawiania przez kontrahenta faktury VAT z tytułu wypłaconych premii pieniężnych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, wykazanego na tej fakturze?
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1150/08-3/TK
  1. Czy otrzymywane przez Wnioskodawcę faktury za wypłacone premie pieniężne z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotu przez kontrahentów, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. 22% stawką VAT? 2. Jak należy udokumentować wypłacone premii pieniężnych - notą księgową czy fakturą VAT?
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1066b/08/MD
  Stawka podatku właściwa dla sprzedaży ruchomości (maszyn) dokonywanej poza terytorium kraju.
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-237/08-4/KT
  Jeżeli czynności polegające na eksploatacji, obsłudze i konserwacji oczyszczalni ścieków są sklasyfikowane jako "usługi oczyszczania i utylizacji ścieków" pod symbolem PKWiU 90.00.11-00.20, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT jako usługi wymienione pod poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy.
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1030/08-2/AG
  Czy Spółka prawidłowo zastosowała indywidualnie ustaloną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie dla budynku opisanego pod pozycją 50-tą niniejszego wniosku?
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-236/08-4/KT
  sklasyfikowane jako "usługi w zakresie rozprowadzania wody" pod symbolem PKWiU 41.00.2, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT jako usługi wymienione pod poz. 138 załącznika nr 3 do ustawy.
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-252/08-2/KT
  Jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać opodatkowana sprzedaż miejsc parkingowych znajdujących się w podziemiu mieszkalnego budynku wielorodzinnego, nabywanych wraz z lokalem mieszkalnym?
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-233/08-2/KT
  Dostawa przedmiotowych gruntów, jako przeznaczonych pod zabudowę, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1134/08-3/BP
  Sprzedaż gruntu zabudowanego budynkiem, niewprowdzonego do ewidencji środków trwałych - podlega opodatkowaniu VAT i może korzystać ze zwolnienia od podatku.
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2192/08-2/JL
  Świadczone przez wnioskodawcę usługi - polegające na sprzedaży w lokalach gastronomicznych soków owocowych rozlewanych z kartonów do szklanek - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7%.
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1577/08-2/AZ
  Czy prawo do korzystania ze świadczeń nieobowiązkowych, zapewnione przez Spółkę swoim pracownikom poprzez opłacenie tych świadczeń w formie stawki ryczałtowej, niezależnie od tego, czy pracownik z tych świadczeń faktycznie korzystał, nie powoduje powstania po ich stronie przychodu podatkowego i czy w związku z tym na Spółce nie ciąży obowiązek uwzględnienia wartości tych świadczeń w podstawie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych od pracowników?
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1084/08-2/JK
  Zwolnienie od podatku usług stołówkowych świadczonych przez szkołę dla uczniów i pracowników placówki (PKWiU 80).
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2101/08-2/BS
  Przeniesienie przez Drukarnię na wydawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez nią z własnych materiałów majątkiem rzeczowym, czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy, do których to dostaw znajdzie zastosowanie 0% stawka podatku.
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1121/08-4/MT
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla przedmiotowych robót montażowo-budowlanych?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1121/08-5/MT
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla przedmiotowych robót montażowo-budowlanych?
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1076/08-2/MN
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych przez rzeczoznawców - biegłych. Czy do stawki ryczałtowej wynoszącej 0,8358 zł za 1 km przebiegu, stosowanej przez Wnioskodawcę będącego płatnikiem podatku VAT za dojazdy rzeczoznawców należy doliczać zawsze podatek VAT w wysokości 22%?
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1052/08-3/TW
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że w stosunku do przemieszczeń towarów z Polski do Szwecji dokonywanych przez nią w latach 2006-2008 ma prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%?
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1747/08/AS
  Opodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłego sądowego.
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1030/08/BJ
  Czy od sprzedaży prywatnej działki budowlanej, zobowiązany jest Pan zapłacić podatek VAT?
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1052/08/RSz
  1. czy zastosowanie obniżonej stawki VAT jest nakazem dla podatnika (przedsiębiorcy) czy uprawnieniem, i czy w związku z tym istnieje obowiązek zastosowania obniżonej 7% stawki VAT, czy może być zastosowana stawka VAT w podstawowej wysokości, dla części robót związanych z lokalami użytkowymi i garażami 2. obowiązku wystawienia korekt do faktur VAT
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1081/08-2/MN
  Stawka podatku VAT dla śródlądowego transportu towarów na trasach: z Niemiec do Niemiec, z Polski do Niemiec, z Niemiec do Polski, z Holandii do Niemiec, z Niemiec do Holandii. Zleceniodawcą jest polski podmiot zarejestrowany na terenie kraju dla potrzeba rozliczenia VAT i dla ww. transakcji podający numer NIP z przedrostkiem PL.
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1094/08-4/AI
  Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury korygującej w zakresie naliczonego podatku VAT z 7% na 22%?
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-750/08-4/EK
  Czy wydatki poniesione zgodnie z Umową na rzecz Kupującego jako pokrycie przychodów z tytułu najmu na określonym poziomie będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1042/08/BJ
  Czy sprzedaż nieruchomości rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-812/08/AB
  Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami podlega opodatkowaniu wg stawki podstawowej 22%
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-831/08/AB
  Stawka podatku VAT dla usług szkoleniowo doradczych
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1005/08/BG
  Czy w przypadku tym, dla celów podatkowych można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla tego budynku wynoszącą 10 lat?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1006/08/JJ
  1. Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi w zakresie udrażniania kanalizacji oraz udrażniania studzienek kanalizacyjnych oraz czy nadal obowiązuje na wywóz nieczystości płynnych stawka VAT 7%? 2. Czy jedna stawka obowiązuje dla wszystkich (czy to osoby indywidualne czy firma)?
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1016/08/RSz
  ustalenia, czy wykonując usługi budowlane dla odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych świadczonych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB 111, 112 i 113 dla prac sklasyfikowanych według PKWiU w grupie 45 można zastosować obniżoną stawkę 7% VAT
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1024/08-2/MR
  Stawka podatku dla usług odchwaszczania torowisk tramwajowych.
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-506/08/PK
  opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy działki z urządzeniami budowlanymi
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-997/08/BJ
  Czy sprzedając samochód jednostce straży pożarnej, który został zakupiony jako nowy i przez Spółkę oznakowany, jako pojazd straży pożarnej, Spółka może przy sprzedaży zastosować stawkę 7% podatku VAT?
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1051/08/UH
  Czy można zastosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług dla robót budowlano-montażowych wykonanych w budynku hospicjum w wysokości 7%, zgodnie z dyspozycją wynikającą z § 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1028/08/RSz
  stawka podatku VAT w wysokości 7% dla obuwia tanecznego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-851/08/PK
  miejsce świadczenia usług transportu towarów
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1194/08-2/IF
  Opodatkowanie przychodów z wynajmu nieruchomości
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-969/08-2/MR
  Stawka podatku dla produktu sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 24.20.14-50.10.
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-990/08/BS
  Stawka VAT przy sprzedaży tortilli skalsyfikowanej w PKWiU 15.81.12-00.
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-998/08/UH
  Czy dla robót ogólnobudowlanych przeprowadzonych w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego "M.", ma zastosowanie 7% stawka VAT?
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-968/08-3/AK
  1. Czy w przypadku zbycia nieruchomości składającej się z budynku biurowego wraz prawem użytkowania wieczystego gruntu Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zarówno od budynku, jak również od sprzedaży działki, na której znajduje się powierzchnia zabudowy budynku, jak i działki, na której znajdują się schody i świetliki? 2. Czy na fakturze dokumentującej zbycie ww. nieruchomości oraz zbycie prawa wieczystego użytkowania trzeba wyodrębnić wartość budynku oraz wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu?
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1871/08-4/BS
  Dot. stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży jako całość na rzecz jednego nabywcy prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z znajdującymi się na kilku działkach budynkami i budowlami.
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-931/08/BS
  Stawka VAT - sprzedaż lokalu mieszkalnego i przypadającego do niego udziału w gruncie i udziału w drodze dojazdowej oraz pozostałych częściach gruntu położonych poza budynkiem.
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-904/08-4/JK
  1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-904/08-6/JK
  1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-904/08-5/JK
  1. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku za najem pracowników oraz za usługę pośrednictwa? Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 2. Czy została zastosowana prawidłowa stawka podatku dla usługi związanej z nieruchomością? 3. Czy prawidłowo wystawiono faktury VAT? 4. Czy prawidłowe jest przenoszenie kosztu notą księgową?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1470/08/JP
  stawka podatku VAT dla świadczonych usług budowlanych
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1420/08-2/MG
  Refundacja pracownikowi części kosztów zapewnienia łącza internetowego w formie zryczałtowanej stawki miesięcznej stanowi przychód ze stosunku pracy pracownika, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-934/08-2/MN
  Spółka dokonuje sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta z terytorium Wspólnoty. Towary te odsprzedawane są dla ostatecznego kontrahenta spoza terytorium UE. Towar wysyłany jest bezpośrednio od Wnioskodawcy do ostatecznego nabywcy. Pytanie Zainteresowanego dotyczy możliwości skorzystania ze stawki 0% na podstawie posiadanych dokumentów.
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-907/08-2/EWW
  Wnioskodawca, jako nabywca wierzytelności, świadczy usługę ściągania długów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-907-3/EWW
  Wnioskodawca, jako nabywca wierzytelności, świadczy usługę ściągania długów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-907/08-2/EWW
  Wnioskodawca, jako nabywca wierzytelności, świadczy usługę ściągania długów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-907-3/EWW
  Wnioskodawca, jako nabywca wierzytelności, świadczy usługę ściągania długów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-894/08/BJ
  Czy sprzedaż nieruchomości w postaci niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej na cele budowlane, wykorzystywanej wcześniej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-938/08-4/AW
  Czy usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz remonty, a także budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej korzystają ze zwolnienia na podstawie § 8 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970)?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-929/08-4/MT
  Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana przy przebudowie pomieszczeń domu pomocy społecznej?
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1880/08-2/BS
  Dot. stawki podatku VAT dla dostawy domów jednorodzinnych wraz z działkami oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część działki wydzielona na wewnętrzną drogę dojazdową do ww. nieruchomości.
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-893/08-2/EWW
  Pomimo, iż wydatki poczynione w celu ulepszenia budynku przekroczyły kwotę 30% jego wartości początkowej, to jednak Zainteresowany użytkował go powyżej 5 lat. Nie zostaną zatem spełnione wszystkie przesłanki przemawiające za wyłączeniem od zwolnienia od podatku, zawarte w art. 43 ust. 6 ustawy. Tym samym, Spółka przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie miała prawo do zastosowania zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. 29 ust. 5 ustawy.
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-896/08-2/JK
  Stawka podatku dla produktu sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 24.20.14-30.20.
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITTPP2/443-827b/08/EŁ
  Moment wykazania w deklaracji eksportu towarów.
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITTPP2/443-827a/08/EŁ
  Dokumentowanie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty w celu zastosowania stawki 0% w przypadku elektronicznej obsługi wywozu w systemie ECS.
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITTPP2/443-827b/08/EŁ
  Moment wykazania w deklaracji eksportu towarów.
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-989/08-6/AK
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do wykonania przeglądu osadników i separatorów?
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-99/08-3/MM
  dokonywana przez Wnioskodawcę dostawa przesadzonych żywych kwiatów w donicach sklasyfikowana według symbolu PKWiU 01.12.22 - "Kwiaty cięte i pączki kwiatowe" podlega preferencyjnej 3% stawce podatku VAT.
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1842/08-3/JF
  W zakresie usług, z których Spółdzielnia nie korzysta lub korzysta tylko w części, a strony umówiły się na odrębne rozliczanie tej usługi, Spółdzielnia Mieszkaniowa może wystawiać tzw. refaktury wystawione na sprzedaż (odsprzedaż) usługi po cenie zakupu, bez doliczania marży.
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-824/08-2/AG
  Czy jeśli Wnioskodawca jest wykonawcą stoiska targowego, wykonywanego w miejscu wskazanym przez zamawiającego i według jego projektu, wówczas jaka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Go obowiązuje?
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-873/08-4/MT
  Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana przy przebudowie pomieszczeń domu pomocy społecznej?
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1843/08-4/RK
  jeżeli usługa wykonywana jest w obiekcie zaliczanym do budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT), a firma niebędąca producentem wykonuje tę usługę z użyciem własnych materiałów co wynika z zawartej ze zleceniodawcą umowy, to do całej wartości usługi należy zastosować stawkę właściwą ze względu na rodzaj robót, w analizowanej sytuacji 7%.
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1804/08-3/SM
  wymieniony olej opałowy o kodzie CN 3824, PKWiU 24.66.49-90.90 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia; stawka podatku wynosi 60 zł/1.000 kg
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2121/08-2/SM
  wymieniony olej opałowy o kodzie CN 3824, PKWiU 24.66.49-90.90 nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia; stawka podatku wynosi 60 zł/1.000 kg
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-905/08-2/MK
  - stawka na brykiet ze słomy sklasyfikowany na podstawie rozporządzeń z roku 1997 i 2004.
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-844/08/RSz
  zwolnienie od podatku VAT przy sprzedaży pojazdu samochodowego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-877/08/RSz
  stawka podatku VAT dla usługi budowlano-montażowej, polegającej na montażu żaluzji, rolet, markiz, moskitier w obiektach budownictwa mieszkaniowego
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1123/08/RSz
  obowiązek dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego w związku z jego sprzedażą
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-28/08-2/SM
  opodatkowanie odsprzedaży rozcieńczalników pochodzących z nabycia wewnątrzwspólnotowego
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-874/08-3/KG
  Stawka podatku VAT dla usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne PKWiU 90.0, usług w zakresie rozprowadzania wody PKWiU 41.00.2 oraz robót związanych z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych PKWiU 45.33.20.
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-872/08-4/HW
  Stawka podatku VAT dla usług organizowania obozów i kolonii przez schronisko.
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-790a/08/AD
  Czy transakcja dotycząca wypłaty kwoty odstępnego za rozwiązanie umowy najmu lokalu i zaprzestania w nim prowadzenia działalności, a w konsekwencji zawarcie nowej umowy najmu i prowadzenie działalności pod własną firmą stanowi nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT?
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-759a/08/AD
  Czy w świetle powyższego wyroku, oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie przy jednoczesnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowi dostawę towaru i czy w tej sytuacji, w stosunku do pierwszej opłaty jak i opłat rocznych mają zastosowanie przepisy dotyczące zwolnienia od podatku określone w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-797/08/BS
  Sprzedaż czasopisma specjalistycznego wraz z wkładką telewizyjną spełniającą definicję prezentu o małej wartości.
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1199/08-7/MS
  w zakresie obciążenia kwotą podatku VAT nabywcy z tytułu ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-836/08/BS
  Stawka VAT przy sprzedaży czasopism specjalistycznych w wersji "print+online"
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-839/08/JJ
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować przy sprzedaży przez producenta brykietów ze słomy?
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1504/08/AZ
  stawki podatku dla sprzedaży śruty sojowej
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1368/08-2/MS
  w zakresie opodatkowania podatkiem VAT przekształceń spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1347/08-2/MS
  VAT -w zakresie stawki podatkowej
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-755/08/BJ
  Czy sprzedaż działki wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1861/08-2/AW
  opodatkowanie świadczonych usług oraz dokonywanej dostawy towarów
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-838/08-4/MK
  Stawka podatku VAT na dom parafialny.
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-651/08/PK
  zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowo-doradczych
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-868/08/RSz
  stawka podatku VAT dla: - robót budowlanych wykonywanych w bryle budynku oraz - robót wykonywanych poza bryłą budynku mieszkalnego (PKOB 11) obejmujących wykonanie trawników i nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie wiaty śmietnikowej i montaż trzepaka, wykonanie placu spotkań, montaż urządzeń placu zabaw, chodniki i droga przy budynku, zewnętrzną sieć wodno-kanalizacyjną, oświetlenie terenu
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1884/08-3/AW
  stawka podatku VAT dla usług polegających na obróbce i montażu elementów z kamienia naturalnego w obiektach budownictwa mieszkaniowego
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-813/08-2/MT
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1829/08-2/AW
  stawka podatku VAT dla robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-824/08-2/AI
  Czy wynajem lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 4 - "wykaz usług zwolnionych od podatku" oraz czy sprzedaż przed zasiedleniem będzie objęta 7% stawką podatku VAT? Gdyby sprzedaż nastąpiła po jakimś okresie dzierżawy, to czy będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1057/08/ASz
  stawka podatku na towary dostarczane do wolnego obszaru celnego oraz stawki podatku na odsprzedaż tych towarów dla podróżnych
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1056/08/ASz
  możliwość dostawy towarów do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego ze stawką VAT 22%
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1370/08-2/IK
  dostawa działek: 16/8 i 16/10, które na mocy decyzji przeszły na własność Gminy w zamian za odszkodowanie, nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Otrzymaną przez Spółkę kwotę odszkodowania należy traktować jako kwotę brutto czyli łącznie z podatkiem od towarów i usług.
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-751/08/ASz
  stawka podatku na towary dostarczane do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-768/08/BS
  Stawka VAT dla czynności polegających na wytworzeniu i dostawie książek.
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-665/08/AŚ
  Czy do sprzedaży nieruchomośći należy zastosować 22% stawkę podatku od towarów i usług?
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1585/08-2/RK
  Skoro Wnioskodawca prawidłowo zastosował stawkę podatku od towarów i usług, która obowiązywała w momencie świadczenia usługi, to zmiana przeznaczenia budynku mieszkalnego na użytkowy nie powoduje obowiązku wystawienia przez wykonawcę usług budowlanych faktury korygującej w odniesieniu do zakończonych usług budowlanych, udokumentowanych fakturą VAT, które zostały wykonane w obiekcie budownictwa mieszkaniowego, tj. przed zmianą jego przeznaczenia, a co za tym idzie, nie występuje obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT-7.
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1630/08-2/SM
  wykonywane przez Spółkę usługi są usługami transportu międzynarodowego i ponieważ Spółka posiada wymagane dokumenty - może zastosować stawkę 0%
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1630/08-3/SM
  z uwagi posiadanie wymaganych dokumentów, mimo że Spółka wykonuje usługi na rzecz spedytora, który przyjął te zlecenie od importera, może ona zastosować stawkę 0% (usługi są usługami transportu międzynarodowego)
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-742/08-4/MN
  Zwolnienie od podatku VAT czynności sklasyfikowanych w PKWiU 85.32.16-00.00 wykonywanych na terytorium Niemiec.
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1202/08/PK
  zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowo-doradczych
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1499/08-2/AK
  Przy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych pod zabudowę oraz zabudowanych budowlami (których dostawa podlega opodatkowaniu wg stawki 22%), dochodzi do odpłatnej dostawy towarów
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-861/08/ASz
  częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną, refakturowania kosztów oraz wystawiania faktur korygujących
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1566/08-6/AW
  stawka podatku VAT dla usług polegających na montażu w obiektach budownictwa mieszkaniowego drzwi, paneli oraz podłóg
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1076/08/JP
  prawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej faktury VAT
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-703/08-2/AK
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje mnie przy wystawieniu faktur sprzedaży posortowanej i spakowanej w wiązki trzciny wodnej lub słomy żytniej ?
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-652/08/BJ
  Czy dokonując sprzedaży działek jest Pan zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w wysokości 22%, od każdej sprzedanej działki?
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-755/08-2/HW
  Stawka podatku VAT na bukiety.
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-685/08-4/MN
  Stawka podatku 0% w przypadku eksportu towarów (komunikat IE 529, IE 599).
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-807/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 4 września 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 24 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług montażu instalacji systemu przeciwpożarowego -jest prawidłowe.W dniu 4 września 20 ...
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-691/08/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko ......, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008r. (data wpływu 21 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do sporządzenia korekty deklaracji VAT-7 za okresy, w których otrzymała dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty oraz prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłat ...
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-702/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu: 15 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 15 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej p ...
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-642/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 11 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę instalacji technologicznej kotłowni -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-659/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla preparatów stosowanych w żywieniu zwierząt hodowlanych -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-638/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku o ...
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-693/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu: 10 lipca 2008 r., data wpływu do Biura KIP: 14 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi gastronomicznej wraz z zabawką -jest nieprawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ...
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-607/08/KM
  Opodatkowanie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-615/08/MN
  Stawka podatku przy świadczeniu usług legalizacji przyrządów pomiarowych PKWiU 74.02, w cenę których wkalkulowano m.in. koszty urzędu miar wynosi 22%.
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-3/MN
  Opodatkowanie usług krótkookresowego zakwaterowania wraz z wyżywieniem (PKWiU 55.23.12) - opodatkowane stawką podatku 7%
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-2/MN
  Opodatkowanie usług polegających na rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem (PKWiU 85.14.15) - zwolnione od podatku
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-3/MN
  Opodatkowanie usług krótkookresowego zakwaterowania wraz z wyżywieniem (PKWiU 55.23.12) - opodatkowane stawką podatku 7%
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-625/08-2/MR
  Czy do odsprzedaży usług zakwaterowania i wyżywienia zastosowanie ma art. 5 ust. 1 ustawy i czy wystawienie faktury ze stawką 7% (PKWiU dla zakwaterowania 55.23, PKWiU dla wyżywienia 55.51) jest prawidłowe?
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-650/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta i Gminy X, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia własności gruntów na rzecz wieczystego użytkownika -jest nieprawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-871/08/ICz
  Określenie prawidłowości stawki podatku VAT dla czynności zamiany nieruchomości gruntowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-464/08/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2008r (data wpływu 22 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy budynku mieszkalnego w trakcie budowy -jest nieprawidłowe.W dni ...
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-465/08/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2008r (data wpływu 22 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT dostawy budynku mieszkalnego w trakcie budowy -jest nieprawidłowe.W dni ...
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-883/08/EJ
  sprzedaży czarnej odzieży nie wlicza się do usług pogrzebowych opodatkowanych stawką 7% VAT, lecz traktuje się ją jako towar opodatkowany stawką 22% VAT.
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-587B/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Starostwa, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca oraz z dnia 2 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia kwoty brutto i stawki podatku z tytułu przekazania wybudowanej kanalizacji sanitarnej -jest nieprawidłowe.W dni ...
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1007/08-4/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót związanych z wykładaniem płytkami podłóg i ścian wewnętrznych w lokalu mieszkalnym
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1455/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.07.2008 r. (data wpływu 31.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania, miejsca świadczenia oraz wykazania w deklaracji podatkowej usług informatycznych w zakresie oprogramowania świadczonych dla unijnych podatników -jest nieprawidłowe.W dniu 31.07. ...
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-595/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku na usługi spedycyjne związane z transportem międzynarodowym -jest prawidłowe.W dniu 27 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-963/08/JP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008r. (data wpływu 7 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2008r. (data wpływu 3 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na budowę internatu -jest nieprawidłowe.W dniu 7 lipca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzie ...
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-597/08-2/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej -jest:- prawidłowe- w części dotyczącej pytań nr 1 ...
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-429/08/AB (KAN-6086/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki K, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-583/08-3/AK
  1. Czy w przypadku drukowania książek o symbolu PKWiU 22.11 i oznaczanych symbolem ISBN z własnego materiału, należy uznać to jako dostawę towarów korzystającą z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%, (na podstawie § 7 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług), czy traktować tą czynność jako usługi drukowania książek ze stawką 22% i terminem obowiązku podatkowego w momencie otrzymania zapłaty, ale nie później niż 90 dnia licząc od dnia wykonania usługi (na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy o VAT)? 2. Czy w przypadku drukowania książek z materiału powierzonego całkowicie oraz z materiału powierzonego i własnego stosować stawkę podatku VAT w wysokości 22% jako usługi drukowania książek i stosować termin obowiązku podatkowego związany z zapłatą, ale nie później niż 90 dnia (art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy o VAT)?
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1095/08-4/BS
  Czy sprzedaż miejsca postojowego w garażu podziemnym nierozerwalnie związanego z konkretnym lokalem mieszkalnym będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości 7%?
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1095/08-5/BS
  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Dotyczy to również sytuacji, gdyby na usługi budowlane dotyczące miejsc postojowych w garażu podziemnym realizowanych jako całość wraz z budynkiem sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11 jako obiekt budownictwa mieszkaniowego, w którym się znajdują i dla których stawka podatku wynosi 7% kontrahenci Spółki wystawili faktury z 22% stawką podatku VAT. W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią bowiem podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Zatem w tym wypadku regulacje art. 88 ust. 3a pkt 2 ustaw o VAT nie będą miały zastosowania.
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1188/08-2/SM
  stawka podatku VAT na roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowego w 2008r. wynosi 22%
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-496/08-4/MN
  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla zastosowania stawki podatku 0%.
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-493/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży garaży będących odrębnymi nieruchomościami -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-496/08-5/MN
  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla zastosowania stawki podatku 0%.
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-493/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży praw do stanowisk garażowych zlokalizowanych w części podziemnej budynku mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-493/08-3/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży garaży podziemnych przynależnych do lokali mieszkalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-512/08-2/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towaru na terytorium Wielkiej Brytanii za pośrednictwem magazynu typu call off stock -jest nieprawidłowe.W dniu 2 ...
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-511/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, określenia charakteru dokonywanych ...
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-499/08/ASz (KAN-5509/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ..., przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu 29 maja 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2008r. (data wpływu 26 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną ora ...
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-493/08/ASz (KAN-5446/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy X, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008r. (data wpływu 28 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania dokumentów przetargowych - specyfikacji istotnych warunków zamówienia -jest nieprawidłowe.W dniu 28 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-950/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku do sprzedaży miejsc postojowych w garażach -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-468/08-3/MN
  Stawka podatku dla sprzedaży kwiatów ciętych (PKWiU 01.12.B) oraz zieleni ciętej (PKWiU 02.30.30).
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-468/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1108/08-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu 10.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla usługi kompleksowej -jest prawidłowe.W dniu 10.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-465/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 20 maj 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 11 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla:
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-474/08/ASz
  opodatkowanie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom towarów
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-483/08/ICz (KAN-5288/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy przy sprzedaży czasopism specjalistycznych, do których zostają wrzutkowane obce ulotki, broszury, czasopisma Wnioskodawca winien uwzględnić te wrzutki przy obliczaniu powierzchni ...
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-890/08/AS (KAN-6124/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 19 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności związanych z kontrolą biletów w Komunikacji Miejskiej -jest nieprawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-431/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu 15 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży biletów wstępu do kina stanowiącego integralną część muzeum na filmy dokumentalne i edukacyjne o tematyce martyrologicznej, związanej z działalnością muzeum (PKWiU 92.52.11- ...
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-954/08-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 15 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego wynajmowania hali sportowej na organizację imprez sportowych -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-492/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży zieleni ciętej -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-491/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży zieleni ciętej -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-475/08-2/AK
  1. Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego wykończonego, tzn. mieszkania, które oprócz standardowego wykończenia (zgodnie z opisem "wykończenie standardowe" podanym w części zapytania "Opis stanu faktycznego"), zawiera również meble i urządzenia na stałe wmontowane do mieszkania (np. zabudowa kuchenna, szafa wnękowa - jak wymienione w części zapytania "Opis stanu faktycznego" - "wykończenie dodatkowe") jest opodatkowana stawką VAT w wysokości 7% w odniesieniu do całej ceny netto za mieszkanie? 2. Czy sprzedaż takiego lokalu, tzn. mieszkania, które oprócz standardowego wykończenia (zgodnie z opisem "wykończenie standardowe" podanym w części zapytania "Opis stanu faktycznego"), zawiera również meble i urządzenia na stałe wmontowane do mieszkania (np. zabudowa kuchenna, szafa wnękowa - jak wymienione w części zapytania "Opis stanu faktycznego" - "wykończenie dodatkowe") nie podlega ewidencjonowaniu w kasie fiskalnej?
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-579/08-4/SM
  nabycie wewnątrzwspólnotowe wymienionego oleju o kodzie CN 3824 90 97 przeznaczonego na cele opałowe podlega stawce w wysokości 60,00 zł/1.000 kg; w przypadku jego sprzedaży na terytorium krajuniebędzie on podlegać znakowaniu i barwieniu
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-877/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 6 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszk ...
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-447/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2008 r. (data wpływu 12 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy świadczeniu usług czyszczenia i konserwacji kanalizacji sanitarnej -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-434/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 13 maj 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:
  - stawki podatku na dostawę notebooka i mocowania stacjonarnego na rzecz placówki ośw ...
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-795/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 23 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2008 r. (data wpływu: 28 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu opodatkowania przy opłatach pobieranych przez Wnioskodawcę z tytułu autorskich praw majątkowy ...
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-730/08/LSz (KAN-4896/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008r. (data wpływu 13 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla świadczonych usług polegających na budowie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu -jest nieprawidłowe.W dniu 13 maja 2008r. wpłynął do tut. organ ...
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-449/08-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 30 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów -jest prawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-896/08/LSz (KAN-6154/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Rehabilitacji Dzieci, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 19 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych robót budowlanych wykonywanych w budynku o symbolu PKOB 1264 -jest nieprawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008r. wpłynął do tut. organu ww ...
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-319/08/AŚ (KAN-4654/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008r. (data wpływu 6 maja 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 8 lipca 2008r. (data wpływu 8 lipca 2008r.) oraz z dnia 24 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem i budowlami o charakterze ...
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1130/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Opieki Zdrowotnej, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008r. (data wpływu 13 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla prac polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i termomodernizacji hotelu pielęgniarek -jest prawidłowe.W dniu 13 czerwca ...
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-711/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana , przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT robót budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-390B/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług pobytu rehabilitacyjnego w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym, obejmujące również zakwaterowanie i wyżywienie ...
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-390C/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług zakwaterowania i wyżywienia gości ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego, obejmujących również określoną ilość z ...
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-390A/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług zakwaterowania i wyżywienia gości ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego sklasyfikowanych w PKWiU 55.2 -jest pra ...
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-418/08-4/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1-443-372/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 23, 28 maja, 9 czerwca oraz 7 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy robotach budowlano-montażowych w zakresie montażu stolarki okiennej w obiektach ...
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-406/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 roku (data wpływu 30 kwietnia 2008 roku) uzupełnione pismem z dnia 29 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy czasopism specjalistycznych (PKWiU 22.13) oznaczonych stosownym symbolem ISSN -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 20 ...
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-373/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 23, 28 maja, 9 czerwca 2008 r. oraz 7 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy robotach budowlano-montażowych w zakresie montażu stolarki okiennej w o ...
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-346/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwiecień 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-789/08-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Sonata, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwiecień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-547/08/PK (KAN-3468/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008r. (data wpływu 3 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu 4 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz ewidencji usług turystycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 3 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. organu w ...
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-977/08/ES
  stawka podatku dla sprzedaży odtłuszczonej mąki sojowej
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1024/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2008 r. (data wpływu 29.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT na rzecz podmiotu belgijskiego -jest prawidłowe.W dniu 29.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spr ...
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-409/08/BW
  Zastosowanie stawki VAT do robot budowlano-montażowych dotyczących budynków koszarowych.
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-478/08/LSz
  Stawka 7% podatku VAT dla świadczonych robót budowlanych wykonywanych w budynkach o symbolu PKOB 1122.
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-378/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 31 grudnia 2007 r. został złożony wniosek uzupełniony pismem (data wpływu dnia 21 lutego 2008 r ...
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-580/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. J. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008r. (data wpływu 03 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa stawki podatku VAT na roboty montażowe polegające na montowaniu kabin prysznicowych w budynkach i lokalach mieszkalnych -jest prawidłowe.W dniu 03 kwietnia 2008r. wpłynął ww. wnio ...
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-566/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu 3 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku przy sprzedaży garażu usytuowanego w KOB-11 -jest nieprawidłowe.W dniu 3 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-356/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu: 1 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 6 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek -jest nieprawidłowe.W dniu 1 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-287/08/ASz (KAN-3148/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej X, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu 25 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wymaganej dokumentacji dla zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 26 marc ...
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-886/08/LSz (KAN-3058/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 17, 18 i 19 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz jednostki budżetowej -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008r. ...
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-885/08/LSz (KAN-3058/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Gminy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 17, 18 i 19 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług wydawania posiłków dla odbiorców zewnętrznych - PKWiU 55.51 -jest prawidłowe.W dniu 25 marca ...
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-497/08/LSz (KAN-3058/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.) uzupełnionym pismami z dnia 17, 18 i 19 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami budżetowymi -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 200 ...
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-524/08/AL
  Stawki VAT obowiązujące dla prac polegających na konserwacji, rozbudowie i modernizacji sieci w-zakładowej (wraz z centralami) telefonicznej, antywłamaniowej, komputerowej i TV przemysłowej sklasyfikowanych w PKWiU: 32.20, 32.30 i 45.31, wykonywanych w budynku Domu Pomocy Społecznej (PKOB 1130)
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-92/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 roku (data wpływu 11 kwietnia 2008 roku), uzupełnione pismami z dnia 29 kwietnia 2008 roku i 4 czerwca 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi budowlano-montażowe -jest prawidłowe.W dniu 11 kwietnia 2008 roku został złożony ww. ...
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-290/08/MS
  Czy sprzedaż gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego winna być opodatkowana stawką 22%?
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-331/08-3/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 21 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług organizowania obozowisk przez szkołę -jest nieprawidłowe.W dniu 21 marca 2008 r. został ...
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-337/08-2/HW
  Stawka podatku VAT po 1 maja 2008 r. dla preparatu zaklasyfikowanego do symbolu PKWiU 24.20.15 - 59.29.
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-255B/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 roku (data wpływu 17 marca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej obciążenie z tytułu leasingu samochodu -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 roku został złożony wniose ...
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-255A/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości zastosowania 22% stawki podatku w przypadku refakturowania przez firmę leasingową podatku od środków transportu -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 roku został złożony wniosek o udziel ...
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-279/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 19 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy robotach instalacji elektrycznej w obiekcie budownictwa mieszkaniowego -jest nieprawidłowe.W dniu 19 marca 2008 roku został złożony wniosek o udzieleni ...
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-518/08-4/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 02.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej stawki podatku przy usłudze oddelegowania pracownika do pracy w organizacji międzynarodowej -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. ...
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-250B/08/RS
  Jakimi stawkami VAT należy opodatkować czynności dostarczania do lokali użytkowych mediów tj. zimnej i ciepłej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i centralnego ogrzewania, których zakup przez "A." udokumentowany jest notami obciążeniowymi lub rachunkami wystawianymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe?
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-533/08-4/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008 r. (data wpływu 20.03.2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 28.05 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej stawki podatku przy robotach budowlano-montażowych w budynku mieszkalnym -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony w/w wnio ...
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-411/08-3/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 06 marca 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych ze sportem i rekreacją -jest nieprawidłowe.W dniu 06 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-719/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opodatkowania miejsc postojowych -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-512/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 22 % sprzedaży norm -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-231/08-2/GZ
  Dokumenty przy WDT, gdzie towary przewozi przewoźnik - brak podpisanej CMR.
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-430/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008r. (data wpływu 03 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prac budowlanych w budynku mieszkalnym -jest nieprawidłowe.W dniu 03 marca 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-636/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2008 r. (data wpływu 04.04.2008r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu -jest nieprawidłowe.W dniu 04.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-676/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.04.2008 r. (data wpływu 09.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania marketingowych usług okolicznościowych -jest prawidłowe.W dniu 09.04.2008 r. wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-186/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -jest prawidłowe.W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-218/08-2/JK
  Stawka opodatkowania zakupu garażu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-267/08-4/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług badawczo - rozwojowych oraz stawki podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. ...
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-334/08-2/AG
  1) Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od budynku wchodzącego w skład nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów, w części odpowiadającej proporcjonalnie swojemu udziałowi w spółce cywilnej?2) W jaki sposób należy ustalić wartość początkową budynku wchodzącego w skład nieruchomości?3) Czy budynek wchodzący w skład nieruchomości będzie podlegał amortyzacji według stawki 10%, jako środek trwały ulepszony i używany w rozumieniu art. 22j ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-224/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi budowlane -jest prawidłowe.W dniu 5 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-356/08/AL
  Stawka podatku VAT obowiązująca dla robót budowlanych związanych z budową (jako całości) domów sklasyfikowanych w PKOB 11 i 12 budynku mieszkalnego.
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-208/08/ASz
  stosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-962/08-2/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14.01.2008 r. (data wpływu 24.01.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług odpłatnego udostępniania obiektów sportowych -jest nieprawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął ww. wniosek o ...
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-140/08-4/MN
  Wnioskodawca świadczy usługę spedycji na rzecz polskiego podmiotu. Towar transportowany jest z kraju trzeciego do Niemiec, gdzie ma miejsce odprawa celna. Następnie drogą lądową, transportowany jest z terytorium Niemiec do Polski. Czy wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi?
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-252/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu: 28 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na wykonanie pokryć dachowych wraz z dostawą materiałów budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 28 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-218/08-2/AK
  Czy kupując oferowany grunt należy zapłacić podatek VAT w wysokości 22% czy występuje zwolnienie od podatku VAT?
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-175/08/ICz (KAN-2079/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gazety B., przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2008r. (data wpływu 28 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy "Gazeta B." jest czasopismem specjalistycznym, dla dostawy którego stosuje się stawkę 0% -jest prawidłowe.W dniu 28 lutego 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-296/08/ICz
  Zastosowanie stawki VAT do robót budowlano montażowych dotyczącej budynków koszarowych.
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-153/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazywania w deklaracjach VAT transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji przesunięcia towarów z kraju na skład konsygnacyjny we Francji w stosunku do towarów niezafakturowanych ...
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-501/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do uznania transakcji za WDT i prawa do zastosowania stawki 0% -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-638/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27.03.2008 r. (data wpływu 04.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego w przypadku otrzymania rabatu retrospektywnego-jest nieprawidłowe.W dniu 04.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-408/08-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008r. (data wpływu 04 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług za wykonanie sieci wodociągowej w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.01.2008r.-jest prawidłowe.W dniu 04 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie ...
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-408/08-3/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008r. (data wpływu 04 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług za wykonanie sieci wodociągowej w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.01.2008r.-jest prawidłowe.W dniu 04 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie ...
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-267/08/DM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu do tut. organu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanych nieruchomości gruntowych, w sytuacji gdy zabudowa stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności -j ...
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-422/08/RSz
  stawka podatku dla usług polegających na bieżącej konserwacji dźwigów osobowych oraz na ich remontach w budynkach mieszkalnych (PKOB 11)
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-128/08/RSz
  stawka podatku dla usług polegających na bieżącej konserwacji dźwigów osobowych oraz na ich remontach w budynkach mieszkalnych (PKOB 11)
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-448/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06.03.2008 r. (data wpływu 10.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej na roboty budowlane -jest prawidłowe.W dniu 10.03.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej poda ...
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-253/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pelnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. w ...
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-148/08/ASz
  stosowanie stawki 0% z tytułu realizacji umów z kontrahentami zagranicznymi (z obszaru UE i poza) na produkcję i dostarczenie materiałów drukowanych na zlecenia
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-116/08/UH
  Stawka podatku VAT dla robót budowlanych wykonywanych w budynku wielomieszkaniowym.
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-107/08/RSz
  stawka VAT na remont lub modernizację poszczególnych powierzchni kondygnacji budynku
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-122/08/ASz
  podstawa opodatkowania dla robót podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami.
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-766/08-2/AB
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wyceniając prace remontowe w: lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych, przy pracach związanych z uzbrojeniem i urządzeniem terenu wokół remontowanego obiektu, przy zakupie i dostawie urządzenia dla niepełnosprawnych?
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-516/08/AS
  Stawka podatku VAT na modernizację i budowę nowego Domu Opieki Społecznej.
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-294/08-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki 0 % dla usług świadczonych dla podmiotów wykonujących głównie przewozy międzynarodowe -jest nieprawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-78/08/ASz
  prawo do stosowania stawki 0% z tytułu WDT oraz stosowania mechanizmu korekt
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-75/08/ICz
  prawidłowość wystawiania faktur VAT wraz z naliczoną stawką podatku w wysokości 22%, za usługi organizowania sieci franczyzowej, usługi merchandisingowe, w oparciu o umowy współpracy.
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-242/08-3/SAP
  Czy wymienione dokumenty będą wystarczające do udokumentowania dokonania przez Spółkę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uprawniającej Spółkę do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do towarów będących przedmiotem tej dostawy?
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-242/08-2/SAP
  Czy w przedstawionym przyszłym stanie faktycznym spełniane zostaną warunki wystawiania faktur stwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o których mowa w § 10 ust. 1, 3 i 4 Rozporządzenia?
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-354/08-5/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko M sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008r. (data wpływu 25.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług -jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-48/08/ASz
  wymagana dokumentacja dla zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów.
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-139/08/MS
  zastosowania po dniu 1 stycznia 2008r. stawki podatku VAT do robót: remontowo - budowlanych (malarskich), bieżącej konserwacji elementów i układów ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, dźwigów, sygnalizacji p. poż., przeprowadzanych w domach studenckich oraz do budowy altanek śmietnikowych na osiedlu studenckim.
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-407/08-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.02.2008 r. (data wpływu 04.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatkowych, stosowanych przy budowie kotłowni, hydroforni, klatek schodowych i piwnic dla lokatorów, znajdujących się w budynku mieszkalnym -jest prawidłowe.W dniu 04.03.2008 r. wpłynął ...
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-237/09-2/JB
  produkt w postaci gotowych tortilli do nadziewania mieści się w grupowaniu PKWiU 15.81.1 wskazanym w załączniku nr 3 do ustawy pod pozycją 25 - "Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże". W związku z powyższym sprzedaż gotowych tortilli do nadziewania, o których mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy.
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-118/08/MS
  stawka podatku VAT do robót budowlano-montażowych dokonywanych w ramach modernizacji budynku dydaktycznego zaklasyfikowanego w dziale 12 PKOB
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-92/08-3/HS
  1) Czy obniżenie stawek amortyzacji bilansowej w trakcie amortyzacji środka trwałego obowiązuje podatnika do obniżenia stawek amortyzacji podatkowej?2) Czy Spółka może mieć amortyzację podatkową na poziomie obowiązującej w tabeli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację bilansową na dany środek trwały wg stawek niższych niż obowiązują w tabeli?
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-493/08-2/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008r. (data wpływu 14.03.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla prowadzonej działalności gospodarczej- jest prawidłowe.W dniu 14.03.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-94/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na świadczone usługi -jest nieprawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-253/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008r. (data wpływu 13 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia usług gastronomicznych od firmy zewnętrznej oraz opodatkowania 7% stawką VAT sprzedaży usług noclegowych wraz ze śniadani ...
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-87/08-2/HW
  Stawka podatku VAT na wafle.
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-284/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku 0 % do odpłatnej dostawy książek wraz z płytami CD/DVD- jest prawidłowe.W dniu 18.02.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-60/08-6/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) oraz pismem z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności podlegającyc ...
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-56/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 17 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-615/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2008 r. (data wpływu 01.04.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania, wykonanej usługi transportu -jest nieprawidłowe.W dniu 01.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-359/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 05.03.2008 r. (data wpływu 10.03.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej stawki podatku VAT przy usługach montażu wyprodukowanych przez Stronę parkietu i listew podłogowych z drewna-jest nieprawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. wpłynął w/w wniosek o udzi ...
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-20/08/ASz
  stosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-362/08-5/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 26.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie refakturowania usług -jest prawidłowe.W dniu 26.02.2008 r. wpłynął wniosek Spółki X o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczącej pod ...
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-539/07/PK
  Opodatkowania właściwą stawką usługi udostępnienia terenu
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-29/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani E. J., przedstawione we wniosku z dnia 1 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez technika dentystycznego- jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-40/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Z. N., przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku- jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-216/08/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku na roboty związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku bi ...
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-65/08/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży nawozów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 roku został złożony wniosek o udziel ...
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-3/08-4/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy N. Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-256/08-4/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 11.02.2008 r. wpłynął wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczą ...
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-23/08-4/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią A. T. przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla produktów należących do kategorii: oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie jadalne (PKWiU ex 15.4)- je ...
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-313/07/KO
  Czy Wnioskodawca przy sprzedaży fotelików samochodowych produkowanych przez siebie może zastosować 7% VAT?
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-21/08/BM
  Uznania świadczonych przez Podatnika usług za usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów i wskazania czy posiadane przez niego dokumenty są wystarczające do zastosowania stawki 0%
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-228/07-/IM
  Stawka podatku VAT dla odsprzedawanych usług transportu osób oraz świadczonych usług pośrednictwa, związanych z tymi usługami.
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-225/07-2/MN
  1. Definicja powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych po 01.01.2008 r.2. Stawka podatku przy sprzedaży usług budowlano-montażowych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, w których to obiektach znajdują się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 150m2 po 01.01.2008 r. 3. Stawka podatku przy sprzedaży usług związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i przyłączami dla budynku mieszkalno-usługowego po 01.01.2008 r.
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-370/07/EJ
  usługa wynajmu koparki z operatorem podlega opodatkowaniu stawką 22% VAT.
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-358/07/EJ
  stawka VAT na usługi świadczone w 2008r. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-701/07-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-716/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007r. (data wpływu 19 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym -jest nieprawidłowe.W dniu 19 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o udz ...
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-100/08-02/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008r. (data wpływu 23.01.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania robót budowlanych wykonanych na inwestycji obejmującej budowę budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -jest nieprawidłowe.W dniu 23.01.2008r. wpłynął ww. wnio ...
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-193/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentacji otrzymanego bonusu (rabatu retrospektywnego) -jest nieprawidłowe.W dniu 30.01.2008 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-136/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz dokumentacji otrzymanych bonusów (premii pieniężnych) -jest nieprawidłowe.W dniu 25.01.2008 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-116/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu -jest nieprawidłowe.W dniu 24.01.2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycząc ...
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-305/07/RSz
  czy istnieje możliwość zastosowania dwóch różnych stawek podatku VAT (7% i 22%) w odniesieniu do jednego budynku Domu Pomocy Społecznej, jeżeli istnieje możliwość szczegółowego rozdzielenia kosztów materiałów i robocizny na poszczególne segmenty
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-778/07-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie miejsc postojowych -jest nieprawidłowe.W dniu 27.12.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-181/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. A., przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów- jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-58/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2007r. (data wpływu 14 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania podatku należnego z tytułu sprzedaży eksportowej -jest prawidłowe.W dniu 8 stycznia 2008r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-293/07/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. "S" przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 21 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki opodatkowania usług wykonywanych dla domów pomocy społecznej z zatrudnionym personelem medycznym -jest prawidłowe.W dniu 21 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o ...
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-290/07/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. H.C.P., przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT na usługi świadczone przez restaurację w hotelu Wnioskodawcy -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-204/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złoż ...
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-290/07/NG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 13 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zmiany stawki amortyzacji - jestnieprawidłowe.W dniu 13 listopada 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie ...
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-280/07/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana XY, przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007r. (data wpływu 12 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatkowej w przypadku sprzedaży usług dotyczących targów odbywających się w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach spoza Unii świadczonych na rzecz polskich podmiotów gospodarczy ...
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-639/07-4/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 06.12.2007 r. (data wpływu 07.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania sprzedaży lokalu usługowego -jest nieprawidłowe.W dniu 06.12.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-376/07-2/BD
  Stawka podatku VAT w wysokości 7% dla dostawy domów mieszkalnych, jednorodzinnych.
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-126/07-2/GZ
  Stawka podatku od towarów i usług w przypadku czynności wydrukowania książek (PKWiU ex 22.11, oznaczonych symbolem ISBN), wykonanych całkowicie z materiałów wykonawcy.
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-130/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki budowlanej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-111/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada (data wpływu 23 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z eksportem towarów -jest prawidłowe.W dniu 2 ...
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-255/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2008r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie fakturowania usług hotelarskich -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-660/07/BS
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w odniesieniu do wydawanych czasopism?
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-171B/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 14 grudnia 2007 r. 18 i 25 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki dla refakturowanych kosztów eksploatacji, podatku od nieruchomości, opłat ...
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-170B/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) uzupełnionego dnia 14 grudnia 2007 r. oraz 18 i 24 stycznia 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki dla refakturowanych kosztów eksploatacji, podatku od nieruchomości, ...
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-609/07/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży stanowisk parkingowych znajdujących się poniżej stanu zerowego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lis ...
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-182/07/RM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej przez podatnika zatrudniającego osoby bezrobotne lub absolwentów zarejestro ...
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-198/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością R, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2007r. (data wpływu 15 października 2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 7 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wymaganej dokumentacji dla zastosowania stawki 0% w międzynarodowym t ...
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-432/07-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. (data wpływu 05.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie importu usługi zarządzania akcjami -jest prawidłowe.W dniu 19.10.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-682/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług obiadów sprzedawanych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -jest prawidłowe.UZASADNIENIIE ...
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-49/07-4/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-142/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej S, przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007r. (data wpływu 28 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania usług transportowych przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-467/07-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007r. (data wpływu 17 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania klucza podziału gruntu, na którym znajdują się budynki i budowle trwale z nim związane, których sprzedaż podlega opodatkowaniu wg różnych stawek podatku VAT ...
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-44/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej KXX M, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 8 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką podatku 0% usług polegających na uszlachetnianiu towarów ...
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-45/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. T.C. przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w przypadku świadczenia usług wynajmu umeblowanych lokali wczasowych -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 1581. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-49/07/MZ/PV-II
  Przy tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wniosła o potwierdzenie, że ma prawo dla przedstawionej powyżej sprzedaży eksportowej zastosować stawkę podatku od towarów i usług 0%.
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-298/07-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r., uzupełniony pismem z dnia 26 listopada 2007r. (data wpływu 28 listopada 2007r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zapłaty odsetek naliczonych z tytułu wcześniejszej zapłaty -jest nieprawidłowe.W dniu 20 ...
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-238/07-3/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. "A.", przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczek na poczet dostawy budynku mieszkalnego- jest prawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-271/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stawki amortyzacyjnej dla używanego środka trwałego -jest nieprawidłowe.W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-493/07-2/SM
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od usług księgowo-rachunkowych -jest prawidłowe.W dniu 07.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-403/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na roboty budowlano-montażowe -jest prawidłowe.W dniu 23.10.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-331/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.10.2007 r. (data wpływu 15.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 10.10.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-93/07/BM (KAN-688/09/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu 7 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie dokumentów celnych, na podstawie których przysługuje prawo do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów -jest prawidłowe.W dniu 7 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-278C/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 55.30.11-00.00- jest nieprawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie p ...
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-278D/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.62.12-00.00- jest prawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony ww. wnios ...
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-278C/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 55.30.11-00.00- jest nieprawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie p ...
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-278D/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.62.12-00.00- jest prawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony ww. wnios ...
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-278B/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.34.13-00.00- jest nieprawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pi ...
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-278A/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 63.30.11-00.00- jest prawidłowe.W dniu 6 września 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisem ...
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-144/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu 6 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług w zakresie nagłośnienia, oświetlenia i obsługi scenicznej oraz techniki scenicznej-jest prawidłowe.W dniu 6 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udziele ...
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-198/07-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu 03 września 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 16.11.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju -jest nieprawidłowe.W dniu 03 września 2007r. został zł ...
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-19/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. K., przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007 r. (data wpływu 4 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 października 2007 r. (data wpływu 5 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług wynajmu stoisk targowych- jest prawidłowe.W dniu 4 wrześn ...
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-87/RSz/09/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. M., przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu 4 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy otrzymanie elektronicznych komunikatów potwierdzających procedurę wywozu oraz potwierdzających wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty będzie wystarczające do zastos ...
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-147/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007 r. (data wpływu 03.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat z tytułu nielegalnego poboru energii -jest nieprawidłowe.W dniu 30.08.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 1600. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-39/07/AŁ/PV-I
  1) czy na przedmiotowej budowie wykonawca robót budowlano-montażowych ma prawo zastosować obniżoną stawkę VAT 7% w stosunku do całej wartości robót, czy tylko w części odpowiadającej powierzchni mieszkań (tj. 33 szt) i odpowiadających ich liczbie powierzchni miejsc postojowych? 2) w jakiej wysokości wystąpi podatek VAT dla lokali mieszkalnych i miejsc postojowych od rat na wkład budowlany wpłacany przez finansujących po 01.01.2008 r.? Czy finansujący utrzymają nabyte prawa do stawki 7% od wnoszonych wtedy rat na wkład budowlany? Jaka stawka VAT zostanie zastosowana dla realizacji przyrzeczonej umowy przeniesienia własności przedmiotowych lokali i miejsc postojowych?
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-187/07-3/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana właściciela firmy "P", przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu: 29 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu: 26 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności polegającej na d ...
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-66/07/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki opodatkowania usług wykonywanych dla domów pomocy społecznej z zatrudnionym personelem medycznym -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-123/07-4/HW
  Drukowanie książek przy wykorzystaniu materiałów własnych drukarni.
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-133/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki B. przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2007r. (data wpływu 21 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki dla dostawy towarów w przypadku gdy odbiorca wewnątrzwspólnotowej dostawy nie posiada ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych -jest praw ...
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-106/07/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. S przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku przy dostawie ziemi urodzajnej (humus) objętej symbolem PKWiU ex 14.30.13-90.10 -jest nieprawidłowe.W dniu 14 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-95/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2007 r. (data wpływu 23.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wysokości stawki podatkowej -jest nieprawidłoweW dniu 23.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-10/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007r. (data wpływu 19 lipca 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 września 2007r. (data wpływu 10 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku VAT na usługę wymiany wodomierzy w budynkach mieszkalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 l ...
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-13/07-4/IM
  Miejsce świadczenia usług budowlanych, związanych z nieruchomościami znajdującymi się na terytorium innych państw i obowiązek składania deklaracji VAT-7 z wypełnioną poz. 21.
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-7a/07/EJ
  Zasadność poboru przez Gminę podatku VAT w wysokości 22% przy sprzedaży gruntu.
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-186/07-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla zaliczki na poczet zakupu mieszkań oraz obiektów i usług towarzyszących -jest nieprawidłowe.W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-84/07-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2007r. (data wpływu 13.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym -jest nieprawidłowe.W dniu 08.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-162/07-2/KG
  Stawka podatku VAT dla sprzedaży nawozów azotowych na rzecz odbiorców przemysłowych.
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-99/07-2/KG
  Stawka podatku VAT dla dostwy mieszkania wraz z przynależnym garażem.
 1614. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 1052/07
  Nie można bowiem dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży.
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-15/07/ZG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 roku (data wpływu 5.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności polegającej na udziale w pokazach mody, sesjach zdjęciowych oraz na wykorzystywaniu wizerunku podatnika na zasadzie praw autorskich -jest pra ...
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-12/07-2/IM
  - Stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w sytuacji posiadania przez podatnika dokumentów potwierdzających dowóz towarów, ale braku znajomości statusu odbiorcy dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.
  - Sprawdzenie podatnika unijnego w systemie VIES bez znajomości jego numeru identyfikacyjnego.
 1617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-56/07/MSt
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, co do prawidłowości stosowania w stosunku do ww. produktów stawki 7% także w okresie poprzedzającym przedmiotową zmianę przepisów, jako uzasadnionego regułą (niedyskryminacji) swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami Wspólnot Europejskich.
 1618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-25/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 lipca 2007 r. (data wpływu 16 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 1619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-226/07/MK
  W którym roku podatkowym stanowią przychód podatkowy stawki wypłacone w 2006 r. na zakłady wzajemne, które obejmują zdarzenia mające odbyć się w 2007 r.? Kiedy stanowią koszty uzyskania przychodów wygrane z zakładów: 1) w dacie kiedy wygrana padła i stała się wymagalnym zobowiązaniem Spółki, czy 2) w momencie ich poniesienia, tj. wypłaty wygranej?
 1620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/22/EŚ/2007
  Opodatkowanie zwolnioną stawką podatku VAT opłaty pocztowej, przy sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu.
 1621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42.4-419/07/ZDB
  Czy kosztem uzyskania przychodu w spółce komandytowej będą ustalone zgodne z Wykazem stawki amortyzacyjne tożsame dla komplementariusza i dla komandytariuszy ?
 1622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-42.2-419/07/ZDB
  Czy spółka komandytowa ma obowiązek zastosować stawki amortyzacyjne z Wykazu stawek amortyzacyjnych oraz czy może je obniżyć zgodnie z art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-1/JD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 5 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości wniesionej do Spółki aportem -jest nieprawidłowe.W dniu 5 lipca 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pise ...
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-10/07-2/IM
  Stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, gdy jednym dokumentem potwierdzający, że wyroby zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy jest podpisana umowa o współpracy.
 1625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-9/07/I
  Czy w odniesieniu do inwestycji w zakresie budowy nawierzchni drogi gminnej, gruntowej sytuowanej pomiędzy innymi ulicami osiedlowymi, ułożeniu krawężników i budowie kanalizacji deszczowej należy zastosować stawkę 7 % dla podatku VAT ?
 1626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-73/07/EW
  Jaką stawką należy opodatkować usługi elektryczne, ile wynosi maksymalna wysokość przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, uprawniającego do płacenia ryczałtu?
 1627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-43/07/MA
  Czy usługa kopiowania dokumentacji medycznej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług stawką 22% na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?
 1628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN-21/O7/MKOM
  Wysokość stawki podatku VAT dla usług gastronomicznych i usług cateringu.
 1629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-532
  Czy zakup obligacji, bonów celem ich późniejszej odsprzedaży w ramach wykupu przez emitenta podlega opodatkowaniu VAT, a jeśli tak to według jakiej stawki i co miałoby stanowić podstawą opodatkowania,
 1630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-7/07
  Czy na podstawie art. 41 ust. 4, 6, 7, 8, 9 ustawy o podatku od towarów i usług eksporter ma prawo zastosować stawkę podatkową 0 % w przypadku zagubienia oryginału dokumentu SAD-3 z pieczątką potwierdzającą opuszczenie przez towar obszaru UE, jeżeli istnieją inne dokumenty, bezspornie potwierdzające wywóz towaru poza obszar UE?
 1631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/443/24/07/MC
  Wspólnota w złożonym wniosku zapytuje, które z podanych obszarów jej działania podlegają podatkowi od towarów i usług?
 1632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/12/2007
  "Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta będzie sprzedaż egzekucyjna nieruchomości stanowiącej własność dłużników . sprawie egzekucyjnej ?."
 1633. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-126/06/AŁ
  Czy jeżeli jedna usługa (roboty budowlano-montażowe/remontowe) będzie w części związana z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, to należy stosować stawkę VAT 7 % do całej usługi?
 1634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-3/07
  Czy należy naliczać przez wykonawców stawki podatku VAT w wysokości 7 % w zakresie budowy nawierzchni dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy, gdzie w przeważającej części występuje zabudowa mieszkaniowa.
 1635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/7/07
  Prowadzę działalność gospodarczą i jestem podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem mojej działalności jest świadczenie usług w zakresie obsługi samochodów i handel częściami zamiennymi. Obecnie rozszerzyłem swoją działalność o produkcję brykietów opałowych ze słomy. Materiał do produkcji zakupuję od rolników "ryczałtowych" oraz odprowadzających podatek VAT. Na produkowany brykiet stosuję przy sprzedaży stawkę 3% VAT zgodnie z art.146 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 ze zm.), który stanowi, że dla towarów wymienionych w załączniku nr 6 do dnia 30.04.2008r. stosuje się stawkę 3%. Zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego brykiet jest klasyfikowany wg PKWiU 01.11.60-00.10. W mojej ocenie podatek VAT na brykiet wyprodukowany ze słomy zbożowej powinien wynosić 3%. Stanowisko swoje opieram na podstawie pisma Urzędu Statystycznego w Łodzi OK-5672/KW-76/2007, w którym to brykiet został umieszczony w grupie PKWiU 01.11.60-00.10 "słoma i plewy zbóż".
 1636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-5/07
  Czy kwota dotacji określona w wysokości miesięcznej stawki na jedną osobę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy jest zwolniona od tego podatku?
 1637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-6/07
  Czy otrzymaną przez podatnika w 2006r. dotację należało opodatkować podatkiem od towarów i usług?
 1638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-66B/07/CHYK
  Czy wykonanie prac wyposażeniowych przy budowie basenów w obiektach mieszkalnych można zaliczyć do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą i stosować 7% stawkę podatku od towarów i usług?Czy przy wykonaniu prac konserwacyjnych przy basenach usytuowanych w obiektach mieszkalnych można stosować 7% stawkę podatku od towarów i usług?
 1639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-172/06/JK
  Czy stawka podatku VAT za wynajem sali widowiskowej (scena, widownia) z przynależnymi pomieszczeniami wynosi 22 % niezależnie od statusu podmiotu, który wynajmuje pomieszczenie i niezależnie od celu, któremu służy wynajęta sala?
 1640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/444-730/06/PLU
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia jaka stawka podatku powinna zostać wykazana na fakturze dokumentującej ww. usługę transportową. Spółka stoi na stanowisku, iż powinna wystawić fakturę ze stawką VAT 22 %, a po otrzymaniu dokumentów SAD dopiero skorygować fakturę i wystawić ze stawką 0 %.
 1641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/809/193/2006/GW
  Wnioskodawca prosi o potwierdzenie czy w związku z proponowanymi zmianami do Umowy Przesyłowej wynagrodzenie Spółki z tytułu dodatkowej opłaty przesyłowej będzie podlegało tej samej stawce VAT co standardowe opłaty przesyłowe, czyli stawce 0% VAT. W świetle stanu faktycznego zaprezentowanego powyżej, Wnioskodawca prosi o potwierdzenia, że wszystkie opłaty (w tym dodatkowa opłata przesyłowa) pobierane przez Spółkę od XXX na mocy Umowy Przesyłowej, związane ze świadczeniem kompleksowych usług polegających na transporcie międzynarodowym ropy naftowej rurociągiem polega opodatkowaniu 0% stawką VAT.
 1642. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 3990/06
  Miarodajnym kryterium zaliczenia określonych robót konserwacyjnych w budownictwie do zakresu stosowania art. 146 ust. l pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, miałoby być istnienie ścisłego, czy też bezpośredniego związku z robotami budowlanymi, a dokładnie rzecz biorąc z obiektami budownictwa mieszkaniowego, to w pierwszej kolejności istnienia takiego związku należałoby upatrywać w tych robotach konserwacyjnych, które wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania tych obiektów i których konieczność wykonania wynika z realizacji ustawowych obowiązków.
 1643. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 300000-PA-91101-2/07
  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2006r. nr 301000-PA-9103-30/06WN w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o.
 1644. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 300000-PA-91101-1/07
  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 22.11.2006r. nr 301000-PA-9103-29/06 w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o.
 1645. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 300000-PA-91101-3/07
  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Zamościu z dnia 10.11.2006r. nr 303000-PA-9106-23/06 w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXXX" Sp. z o.o.
 1646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/418/39/07
  Jaka stawka VAT ma zastosowanie z tytułu wykonania samodzielnego budynku gospodarczego przeznaczonego na składy opału poszczególnych mieszkańców?
 1647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPP/4400-10/07/ZK
  Jakie stawki podatku VAT należy stosować na poszczególne Usługi mające symbole PKWiU sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny?
 1648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-5/14a/07/GM
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować?
 1649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 301000-PA-9103-31,32/06
  Czy podmiotowi nabywającemu paliwo ciekłe z 20 % dodatkiem biokomponentu od firmy ze Wspólnoty należy się zwolnienie podatkowe zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 72 poz. 500 z póżn. zm.) , w kwocie 2,20 zł od każdego litra biokomponentu użytego do produkcji zakupionego paliwa ciekłego.
 1650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-240/06
  Zdaniem Spółki, dla wyżej opisanych towarów nie stosuje się preferencyjnej 7 % stawki podatku od towarów i usług, przewidzianej dla towarów sklasyfikowanych pod symbolem ex 24.15.30 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, gdyż zawiera on związki azotu. W związku z powyższym, zdaniem Spółki właściwą jest stawka podstawowa w wysokości 22 %.
 1651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/58/06
  Czy wykonanie przeglądu pięcioletniego wykonanego na terenie Ambasady w Brukseli podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, a jeśli podlega opodatkowaniu, to z jaką stawką VAT?
 1652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-59-319/06/ZDB
  Jaką stawkę amortyzacyjną może zastosować do celów amortyzacji budynku jeżeli budynek był użytkowany przez poprzedniego właściciela przez okres dłuższy niż 60 miesięcy i po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych ?
 1653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP/443-2779/JK/06
  Jaka jest stawka podatku VAT na robaki (hodowlane) o symbolu PKWiU 01.25.10-20.90 ?
 1654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-23/06
  Czy stawka podatku akcyzowego od 1000 litrów biopaliwa wytworzonego w 80% z oleju napędowego z zawartością siarki do 0,001%, a w 20% z estru metylowego wynosi 608,-zł ?
 1655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0063/06
  Czy mogę zastosować stawkę 0% w związku z opisanym stanem faktycznym, a jeśli tak to jakie dokumenty muszę posiadać?
 1656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/06/KR
  Czy usługa montażu bramy garażowej w jednorodzinnym budynku mieszkalnym jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 7%?
 1657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/288/Z/K/06
  Jaka obowiązuje stawka zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu urządzeń dla potrzeb budownictwa wraz z obsługą operatorską ?
 1658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/53/BT/2006
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi budowlane polegające na budowie piwnic grobowych oraz usługi pogrzebowe i pokrewne wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną?
 1659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 3520PA-911-5/06
  Czy wyrób broni palnej opodatkowany jest podatkiem akcyzowym i jaką stawką ? Jeśli istnieje na tę broń stawka obniżona 0%, to od kiedy ona obowiązuje ? Czy od momentu wprowadzenia stawki obniżonej broń palna myśliwska podlegała podatkowi akcyzowemu - od kiedy i z jaką stawką ?
 1660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/46a/EŚ/2006
  Zastosowanie 7% stawki podatku VAT w przypadku usług montażu w obiektach mieszkaniowych.
 1661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/46b/EŚ/2006
  Zastosowanie 7% stawki podatku VAT w przypadku usług montażu w obiektach użytkowych.
 1662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/631/99/2006/MK
  Czy transakcja sprzedaży gruntu będącego własnością spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14/06
  Czy zastosowanie stawki 22 % podatku od towarów i usług z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków jest prawidłowe ?
 1664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-5/06
  Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczenie usługi budowy budynku mieszkalnego z wykorzystaniem materiałów zakupionych i wyprodukowanych przez podatnika?
 1665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-106/TZ-105/06/AB
  Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania umowy licencji zawartej z kontrahentem z kraju trzeciego (USA)
 1666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/42/BT/2006
  W sprawie stawki podatku od towarów i usług nadostawę (sprzedaż) nieruchomości- budynku, w przypadku którego od zakończenia budowy minęło 5 lat, nie był modernizowany?
 1667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/606/86/2006/GW
  Spółka wnosi o potwierdzenie, że jest uprawniona do zastosowania wobec przedmiotowych usług obniżoną stawkę 0% VAT na podstawie przepisów par. 7 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia w związku z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP/0051-14/06
  Jaką stawkęnalezy zastosować przy sprzedaż warzyw suszonych i świeżych?
 1669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 - 46/06/AW
  Czy otrzymana dotacja na realizację projektu nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 1670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-51/06/BB
  Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przedmiocie braku obowiązku uiszczenia podatku VAT w przypadku sprzedaży pomieszczenia wspólnego.
 1671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-118b/06/MP
  Czy w opisanym stanie faktycznym zgodnie z art. 18 ust. 4,5 i 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Stronie przysługuje prawo do zastosowania stawki 0% w stosunku do eksportu towarów dokonanego w maju 2003r. w odniesieniu do całej kwoty należnej z tego tytułu
 1672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63-1/06
  Jaką stawką podatku VAT są opodatkowane usługi związane z rolnictwem?
 1673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/VAT/443/11/2006
  - Czy sprzedaż działek wraz z budynkami wybudowanymi w latach siedemdziesiątych będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usłu ? - Czy sprzedaż działek niezabudowanych będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem ?
 1674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/100/272/06
  Zapytanie Spółki dotyczy wskazania, czy nabycie od podmiotu z Wielkiej Brytanii usług pośrednictwa w sprzedaży towarów na tym terytorium jest importem usług na terytorium Polski, czy podlega na terytorium kraju opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w jakiej stawce tego podatku, oraz czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych usług.
 1675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III.PP.443-11/06
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prawidłowości zastosowania stawki podatku VAT na: mleko surowe nieprzetworzone pasteryzowane pakowane w woreczki , butelki lub kartony przy sprzedaży detalicznej oraz mleko gotowane poddane obróbce termicznej sprzedawane w ramach usług gastronomicznych jako posiłek profilaktyczny.
 1676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-PE/005/16/PP/06
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować na roboty budowlane na zadaniu stanowiącym część inwestycji pn.: "Zespół obiektów hotelowo-rekreacyjnych"?
 1677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/005/20/06/MC
  W 2000 roku Strona Aktem Notarialnym Rep. A nr 27181/2000 zawarła ze Spółką przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z udziałem we współwłasności gruntu i jego sprzedaży. Całość zobowiązania wobec Spółki wynikającego z zawartej w formie aktu notarialnego umowy została uregulowana w terminie do końca 2000 roku.W akcie notarialnym Spółka zobowiązała się przekazania kluczy do mieszkania oraz do ustanowienia odrębnej własności lokalu wraz z udziałem we współwłasności gruntu w terminie do końca 2001 roku. Z winy Spółki termin wynikający z umowy nie został zachowany.Dopiero w 2003 roku protokołem przekazania lokalu Podatnik otrzymał klucze do przedmiotowego mieszkania. Po wstępnym wykończeniu lokalu Wnioskujący uzyskał zameldowanie w ww. mieszkaniu. Na dzień złożenia wniosku budynek nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie, głównie z powodu ogłoszenia upadłości Spółki w styczniu 2005 roku. W bieżącym roku Podatnik zobowiązany jest do zapłaty niezbędnego minimum na dokończenie robót budowlanych celem oddania budynku do użytkowania. Będzie to kwota około 10.000 zł+ należny podatek VAT. Czy muszę zapłacić podatek Vat od kwoty dokończenia inwestycji, której zapłaty będę dokonywał w 2006 roku, czy też od całej kwoty(tj. 122.980 zł +10.000 zł z 2006 roku po przeniesieniu prawa własności , które Syndyk planuje wykonać na III kw. 2006 roku?
 1678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/5/DM/06
  Stawka podatku VAT przy sprzedaży dzieł sztuki.
 1679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/37/06
  Czy doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania jest opodatkowane podatkiem VAT?
 1680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-285/05/BB
  Podatnik wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji w przedmiocie wysokości stawki VAT dot. usługi założenia systemu automatycznego zamykania bramy na teren nieruchomości.
 1681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/27/06
  Czy stawką 22% podlegaja opodatkowaniu usługi naukowo-badawcze?
 1682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/9/2006/IW
  Podatnik prosi o potwierdzenie, czy będąc podatnikiem podatku VAT wykonującym czynności zwolnione od tego podatku może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dotyczących przedsięwzięcia opisanego we wniosku.
 1683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-87.3/65192/05/DP
  Spółka na poczet eksportu otrzymała w czerwcu 2005r. zaliczkę w wysokości 80% wartości dostawy eksportowej, która miała miejsce w lipcu. W sierpniu Podatnik otrzymał pozostałą część należności w wysokości 20% wartości dokonanego eksportu. Do dnia 25 października 2005r. Podatnik nie uzyskał dokumentów potwierdzających dokonany eksport. W związku z powyższym wystąpił z zapytaniem jaką stawkę podatku od towarów i usług powinien zastosować do uzyskanego obrotu w sierpniu 2005r. z tytułu otrzymania 20% pozostałej należności w sytuacji, gdy przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy nie posiada niezbędnych dokumentów potwierdzających dokonany eksport ?
 1684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/ 7 /2006
  jak jest stawka podatku VAT na: produkcję drożdży z przeznaczeniem na pasze jak i z przeznaczeniem jako dodatek do kremów i odżywek kosmetycznych podlega podatkowi od towarów i usług
 1685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III VAT/443/I/19/2006/MO
  Wg jakiej stawki należy opodatkować wartość gruntu na którym znajduje się budynek gospodarczy w przypadku przekazania na cele osobiste podatnika na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT ?
 1686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-255/05/ŁK
  Strona wnosi o wyjaśnienie " Czy postąpiliśmy prawidłowo podając w ofercie cenę uwzględniającą 7% podatek VAT."
 1687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-254/05/ŁK
  Strona wnosi o wyjaśnienie jaka stawka podatku VAT powinna być obowiązująca " za korzystanie przez Członków Spółdzielni z parkingu zlokalizowanego na terenie SM XXX.
 1688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405 UPP-443/3/2006/AJ
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. X oznaczonej jako działka Nr Y?
 1689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-6/MT/06
  Stawka podatku od towarówi usług w przypadku wzięcia przez podatnika udziału w cyklicznej audycji telewizyjnej, który to udział ma charakter twórczy lub charakter artystycznego wykonania utworu w rozumieniu praw autorskich i praw pokrewnych.
 1690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-11/MT/06
  Stawka podatku od towarów i usług w przypadku udzielenia przez podatnika wywiadu dla telewizji.
 1691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-10/MT/06
  Stawka podatku od towarów i usług w przypadku wzięcia udziału przez podatnika oraz innej artystki w sesji zdjęciowej.
 1692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-9/MT/06
  Stawka podatku od towarów i usług w przypadku wykonania koncertów z udziałem własnym i innych artystów.
 1693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-8/MT/06
  Stawki podatku od towarówi usług w przypadku udzielenia przez podatnika wywiadu na wyłączność do czasopisma, który ma charakter twórczy lub charakter artystycznego wykonania utworu w rozumieniu praw autorskich i praw pokrewnych.
 1694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-243/5b/05/ŁK
  Strona wnosi o wyjaśnienie jaką stawką podatku regulowanego ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) należy opodatkować tę sprzedaż.
 1695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-243/5c/05/ŁK
  uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 20.10.2005r. W zakresie pytani nr 5c - dotyczącego stawki podatku jaką należy opodatkować wynajem pokoju gościnnego - za prawidłowe
 1696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-243/4/05/ŁK
  Strona wnosi o wyjaśnienie czy przedmiotowa usługa opodatkowana będzie stawką 7% podatku od towarów i usług, czy też będzie zwolniona od tego podatku.
 1697. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/274/05
  Zapytanie dotyczyło określenia stawki podatku VAT jaką należy opodatkować usługi budowlano - montażowe wykonywane w obiekcie budowlanym, w którym conajmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest dla celów mieszkalnych oraz rodzaju dokumentów jakie musi posiadać sprzedawca aby udowodnić przed organem skarbowym mieszkalny charakter obiektu budowlanego.
 1698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-64/05/SG
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik dokonuje sprzedaży urządzeń medycznych i laboratoryjnych dla jednostek służby zdrowia oraz laboratoriów naukowych i badawczych . Podatnik otrzymał od jednego z europejskich producentów urządzeń medycznych deklaracje zgodności z normami Unii Europejskiej potwierdzające , że wymienione w tych dokumentach urządzenia , które są przedmiotem sprzedaży , spełniają wymogi określone w dyrektywie 98/79/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.1998 r dotyczące Urządzeń Medycznych do Diagnostyki In-Vitro. W piśmie pisze Pan , iż sprzedawane przez Pana urządzenia są urządzeniami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych ( Dz.U.Nr 93 po.896) Podatnik pyta , czy wobec tych urządzeń może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% . Według opinii Podatnika przedstawionej we wniosku urządzenia te jako wyroby medyczne wymienione w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm) są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7 %
 1699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-42/05
  Czy rozszerzenie działalności o świadczenie usług w zakresie spedycji towarów w transporcie drogowym spowoduje obligatoryjnie zmianę formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne? Czy w przypadku pośrednictwa w usługach transportowych zajdzie konieczność zmiany formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne? W jakiej wysokości naliczać podatek od przychodów ewidencjonowanych w przypadku zakupu i dalszej odsprzedaży usług transportowych / 5,5% jak od transportu pojazdami powyżej 2 ton, czy też 3% jak od handlu/ ? W jakiej wysokości naliczać podatek od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji świadczenia usług sprzętem budowlanym / koparki, ładowarki / na rzecz budownictwa drogowego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego a jak w sytuacji niwelacji gruntów pod zalesianie lub boiska sportowe i miejsca pochówku?
 1700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37/05
  Spółka wykonuje usługę transportu towarłw z Węgier do Szwajcarii na zlecenie polskiej firmy transportowej, podając dla tej czynności świadczącemu usługę czyli Spółce swój numer unijny nadany w Polsce.Pytanie Spółki dotyczy zastosowania stawki podatku VAT przy świadczeniu usługi na zlecenie polskiej firmy.
 1701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37/05
  Pytanie dotyczy zastosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży własnej produkcji kotłów centralnego ogrzewania wraz z ich montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 1702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-AB/443-286/O/05
  Czy sprzedaż na rzecz dzierżawcy, gruntu zabudowanego garażami w zabudowie szeregowej wybudowanymi w roku 1999 ze środków własnych dzierżawcy, posiadacza, na podstawie zezwolenia na budowę i w tym samym roku zostały oddane do użytku, będzie zwolniona z podatku VAT ?
 1703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/308/392/05
  Zapytanie Spółki dotyczy prawa do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług na wystawianej fakturze VAT, dokumentującej sprzedaż koksu dla odbiorcy krajowego, w przypadku gdy dostawca zleca wywóz koksu poza terytorium Wspólnoty Europejskiej. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka zamierza zawrzeć kontrakt na dostawę koksu dla odbiorcy krajowego, z przeznaczeniem na eksport dla odbiorcy poza granicami Wspólnoty Europejskiej. W ramach umowy obowiązkiem Podatnika będzie organizacja transportu, załadunek towarów, dostawa towarów na przejście graniczne Polska - Białoruś po stronie białoruskiej oraz przekazanie odbiorcy kopii dokumentów wysyłkowych z każdej wysłanej partii towarów. Sprzedawany towar będzie wywożony na terytorium państwa trzeciego transportem kolejowym (PKP), a odpraw celnych towaru będącego przedmiotem umowy dokonywać będzie Urząd Celny w Wałbrzychu, który dokonuje odpraw celnych ostatecznych i jest urzędem celnym wyjścia. Stronami umowy będą podmioty, podatnicy podatku od towarów i usług z siedzibą na terytorium Polski, przy czym ostatecznym odbiorcą towarów będzie przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Białorusi. Zdaniem Spółki, ma ona prawo do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług, na wystawianej fakturze VAT, dokumentującej sprzedaż koksu dla odbiorcy krajowego, w przypadku gdy dostawca zleca wywóz koksu poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, wyłącznie w przypadku, gdy posiada dokumenty celne potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.
 1704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PIII/2/443-110/05
  Czy Spółka postępuje prawidłowo nie wykazując obrotu z tyt.sprzedażyeksportowej za dany miesiąc , w przypadku braku dokumentów potwierdzającychwywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przed sporządzeniem deklaracji za bieżącyokres rozliczeniowy? W opinii Spółki nie miała ona obowiązku wykazywania obrotu z tyt. transakcji wymienionychwe wniosku z dnia 05.09.2005r w ewidencji za marzec i opodatkowania wg stawki obowiązującejdla dostaw w kraju.
 1705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/352-243/2005/MK
  Łączne opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży towaru z usługą transportu z zastosowaniem 0% stawki tego podatku
 1706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-526/182/AM/05
  Jaką stawkę podatku VAT nalezy zastosaować przy koncertach, audycjach szkolnych sprzedawanych ryczałtem, gdy nie są wydawane bilety wstępu ?
 1707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/37/05
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi związane z przebudową drogi i placu manewrowego przy gospodarstwie rolnym?.
 1708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/107/2005/AN
  Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do prowadzonych przez podatnika za odpłatnością sekcji: plastycznych, komputerowych, muzycznych i tanecznych?
 1709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/106/2005/AN
  Czy organizowanie przez podatnika konkursów, quizów, wystaw, imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym mających na celu kształtownie postaw proekologicznych i popularyzację kultury ekologicznej jest opodatkowne 7% stawką podatku VAT?
 1710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/104/2005/AN
  Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowanie organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Bożego Narodzenia itp. ?
 1711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/105/2005/AN
  Jaką stawką VAT opodatkowane jest organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych?
 1712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/103/2005/AN
  Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi polegające na organizowaniu występów zespołów działąjących przy osrodku kultury (orkiestra dęta, chór, kabaret, zespoły taneczne) z okazji świąt państwowych i okolicznościowych?
 1713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-29/ECH/05
  Czy sprzedaż okularów korekcyjnych na zlecenie opodatkowana jest 7% stawką VAT?
 1714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-48/05
  Czy odszkodowanie otrzymane w związku ze szkodą środka trwałego stanowi przychód firmy?
 1715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-106/05
  W sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 05.00.50-00.00 "Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem".
 1716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-148/05
  Czy przejęcie nieruchomości za długi należy zakwalifikować jako odpłatą dostawę towaru w świetle art.7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i należy odprowadzić od tej czynności podatek VAT w wysokości 22% od wyszacowanej wartości łącznie z gruntem , czy też takie przejęcie nieruchomości za długi nie jest opodatkowane podatkiem VAT?
 1717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/258/179/2005/AN
  -treść pytania: ?Czy dokument potwierdzający wywóz motocykla poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej wystawiony przez Urząd Celny, upoważnia Spółkę do dokonania korekty podatku należnego??
 1718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-67/05
  dotyczy opodatkowania zaliczek i przedpłat w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, zastosowania do w/w dostawy odpowiedniej stawki VAT, sposobu ustalania i rozliczania różnic kursowych "Spółka Jawna "XXXXXXXX" prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonująca przychody w dacie wystawienia faktury dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. W oparciu o wystawioną przez spółkę fakturę proforma ( kwoty w EURO ) odbiorca zagraniczny dokonuje przedpłat na poczet dostaw. Kwota zaliczki stanowi 100% ceny towaru lub określoną część wartości dostawy. "otrzymanie od kontrahenta zagranicznego zaliczki skutkuje w każdym przypadku obowiązkiem wystawienia faktury zaliczkowej w walucie w jakiej dokonano wpłaty zaliczki z zastosowaniem stawki VAT 0% właściwej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych. W przypadku otrzymania zaliczki obejmującej 100% ceny towaru nie jest wymagane wystawienie ostatecznej faktury VAT w momencie faktycznej dostawy towaru, dostawę wewnątrzwspólnotową dokumentuje w tym przypadku faktura zaliczkowa wystawiona przez dostawcę w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez niego przedpłaty"
 1719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P. 443-33-2/05
  Co powinna zawierać faktura VAT wystawiona przez biegłego geodetę?.
 1720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P.443-33-1/05
  W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury przez biegłego geodetę?.
 1721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/PB/415/60/2005
  Dotyczy możliwości zatrudnienia przez podatnika trzech stażystów na okres dwunastu miesięcy po złożeniu przez te osoby egzaminu uczniowskiego bez utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.
 1722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIPdg 2/415/327/99/05
  Czy można stosować dwie różne stawki ryczałtu z tytułu prowadzonej działalności usługowej - naprawy oraz sprzedaży części zamiennych temu samemu kontrahentowi?
 1723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-222/IV/2005/DP
  Czy prace projektowe będące nieodłącznym elementem procesu budowlanego należy traktować jako etapy realizacji robót budowlanych czy też jako prace poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych?
 1724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-224/IV/2005/DP
  Czy wyodrębnienie w fakturach poszczególnych elementów realizacji umowy pociąga za sobą obowiązek określenia stawek VAT właściwych dla tych elementów?
 1725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-223/IV/2005/DP
  Czy dopuszczalne jest wyodrębnienie w poszczególnych fakturach VAT poszczególnych elementów (etapów) realizacji budowy?
 1726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-221/IV/2005/DP
  Czy czynności wykonywane przez Podatnika w ramach zawartej umowy na roboty budowlane stanowią, dla celów podatku od towarów i usług, jedną usługę, dla której będzie miała zastosowanie jedna (wspólna) stawka podatku od towarów i usług w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 1727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPK443/IPP/8/2005
  Czy zasadne jest zastosowanie dwóch stawek podatku VAT tj. 7% i 22% do jednej inwestycji w odniesieniu do procentowego udziału infrastruktury mieszkaniowej i lokali użytkowych ?
 1728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPK443/IPP/7/2005
  Czy przy remoncie chodników i parkingów w istniejącym osiedlu mieszkaniowym należy zastosować satwkę podatku VAT w wysokości 7% czy 22% i czy przy przy przebudowie ulic w mieście - dróg utwardzanych kamieniem na drogi z kostki należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% czy 22% ?
 1729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-65/05
  Czy sprzedaż okien i drzwi przez producenta na cele mieszkaniowe jest objęta 7% podatkiem VAT?
 1730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 111/05/DG
  Czy świadczona usługa, polegająca na sprzedaży i montażu minibasenów w budynkach mieszkalnych jest zaliczana do robót budowlano - montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz czy usługa ta opodatkowana jest stawką 7%?
 1731. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0068/05
  1. Czy Podatnik prawidłowo zastosował w 2004r. podwyższoną stawkę amortyzacyjną w stosunku do samochodów ciężarowych nabytych w 2004r.? 2. Czy można podwyższyć od 1 stycznia 2005r. stawkę amortyzacyjną dla samochodu nabytego w 2003r. i amortyzowanego do końca 2004r. według 20% stawki amortyzacyjnej?
 1732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/53/S/38/05
  Spółka prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wynajmie, kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Na mocy uchwały wspólników Sp-ki, a następnie aktu notarialnego zostały wniesione w formie wkładu niepieniężnego do spółki działki rolne, stanowiące współwłasność osob fizycznych (wspólników tejże spółki) jako ich majątek osobisty. Wniesione działki zostaną przekwalifikowane na budowlane, na których Spółka będzie wznosiła budynki mieszkalne, a następnie będzie je sprzedawała wraz z gruntem inwestorom prywatnym. Spółka wnosi zapytanie, jaką stawką podatku VAT będzie opodatkowana sprzedaż (dostawa) gruntów wraz z wybudowanymi na nich budynkami mieszkalnymi.
 1733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1445/PP44/443/4/2005
  Czy przy wykonaniu-przebudowie chodnika z brukowych płyt betonowych wraz z obrzeżem przy budynkach mieszkalnych należy zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług?
 1734. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0100/05
  Jaka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje w stosunku do opisanej powyżej działalności gospodarczej ?
 1735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/19/05/KL
  Jaka jest prawidłowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu wykonywania usług w zakresie odśnieżania lub czyszczenia ulic?
 1736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/81/2005/MO
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi montażu rolet wewnętrznych, zewnętrznych oraz żaluzji?
 1737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54/ET/2005
  Podatnik zajmuje się produkcją, sprzedażą ogrodzeń i ich montażem. W związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług od 1 maja 2004r. towar, jak i montaż objęty jest 22% podatkiem VAT. Firmy o podobnym profilu wystawiają faktury na towar wraz z montażem z 7% podatkiem VAT. W związku z powyższym Podatnik pyta z jaką stawką VAT 7% czy 22% ma zafakturować wykonanie ogrodzenia wraz z usługą w budynku jednorodzinnym.
 1738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0065/05
  Czy wykonywane na terytorium państwa unijnego tj. Belgii, usługi produkcji pieczywa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?
 1739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VAT/443-4-4/05/BC
  Czy do dnia 31 grudnia 2007r: - usługa montażu stolarki wraz z wartością tej stolarki nabywanej od innych producentów podlega opodatkowaniu stawką 7% (z wyłączeniem lokali użytkowych),- usługa montażu stolarki wraz z wartością tej stolarki wyprodukowanej przez podatnika podlega opodatkowaniu stawką 7% (z wyłączeniem lokali użytkowych)?
 1740. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/448-918/I/04
  .Spółdzielnia sprzedaje własnościowe prawa do lokali uzytkowych zlokalizowanych:- w budynkach mieszkalnych oddanych do użytku przeda 1993r.,-w pawilonach handlowo -usługowych oddanych do użytku przed 1993r.Czy sprzdaż własnościowego prawa do lokali użytkowych podlega zwolnieniu w podatku VAT?Czy sprzedaz sprzedaż wlasnościowego praw do lokali uzytkowych mieszczących się w pawilonach handlowo uslugowych nalezy traktować tak samo jak zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych?2.ustalenie stawki VAT od oplat elsploatacyjnych dotyczacych lokali uzytkwych, garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
 1741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/139/05
  Dotyczy opodatkowania sprzedaży zakupionych rzeczy używanych.
 1742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/68/2005
  Spółka pyta czy w zwiazku z art. 41 ustawy o podatku VAT ma prawo do wykazania sprzedaży jako eksport ze stawką 0% i dokonania korekty deklaracji VAT - 7 za grudzień 2004 r. (w którym sprzedaż ta została wykazana ze stawką krajową VAT) oraz czy posiadane dokumenty są wystarczajace do potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium wspólnoty?
 1743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/50/EŚ/2005
  Opodatkowanie podatkiem VAT usługi montażu towarów nabytych od innych producentów.
 1744. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/87/05
  Czy zwolnione z podatku VAT są usługi stomatologiczne w zakresie których leczenie pacjenta wymaga wykorzystania wykonanych przez techników dentystycznych uzupełnień protetycznych?
 1745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-92-1/05
  Czy dla podatnika organizującego wypoczynek dla dzieci i młodzieży - ma zastosowanie procedura szczególna i jaka jest właściwa stawka podatku VAT dla tych czynności ?.
 1746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-497/05/FD
  Czy usługi polegające na zakładaniu stolarki budowlanej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5,5%?
 1747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23/05
  Czy w przypadku poniesienia wydatków na modernizację budynku użytkowego sytuacji można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla ulepszonego środka trwałego?
 1748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/38/EŚ/2005
  Opodatkowanie podatkiem VAT usługi montażu okien lub drzwi własnej produkcji.
 1749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/39/S/18/2005
  Podatnik wnosi zapytanie w sprawie stawki podatku VAT na świadczone usługi budowlano-montażowe w zakresie robót dekarskich, robót związanych z instalowaniem konstrukcjui dachowych, robót dekarskich, związanych z pokrywaniem i malowaniem dachów, wykonywanych na obiektach budynków mieszkalnych (PKOB - 111).
 1750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/61/34/05/AG
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług powyższa transakcja to wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru czy eksport, jaką stawkę VAT zastosować i jakie dokumenty powinna Spółka posiadać aby zastosować stawkę 0 %?
 1751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/31/39/2005/SW
  Czy prowadząc sprzedaż usług w zakresie bhp, doradztwa jak i szkolenia osób dorosłych można korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług?
 1752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/191/2/K/05
  Jaka stawka obowiązuje w zryczałtowanym podatku dochodowym z prowadzonej działalności w zakresie handlu ? Działalność polega na nabyciu maszyn używanych i po uprzednim ich przygotowaniu - mycie, wymiana oleju, zużytych części następuje ich sprzedaż.
 1753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.III.443-08/2/2005
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy robotach budowlanych dotyczących "Domu Parafialnego"?
 1754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-11/MT/05
  Jaką stawką należy opodatkować usługi - pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych przy zakładach przemysłowych, przy szkołach, przy budynkach użyteczności publicznej, które mieszczą się w grupie PKWiU 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni"?
 1755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-20/MGA/05
  Podatnik zwraca się o ustalenie stawki podatku od towarów i usług na szamba do gnojowicy produkowane z żywic i włókna szklanego dla potrzeb rolnictwa oraz dostawy w/w szamba wraz z usługą jego montażu w sytuacji, gdy szamba obsługują wyłącznie budynki gospodarcze ale i też równocześnie budynki gospodarcze i mieszkalne położone w danym gospodarstwie.
 1756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/13/05
  Czy sprzedaż zbioru map podlega opodatkowaniu według 7% stawki podatku od towarów i usług?
 1757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  Czy sprzedaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem w budynkach mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%?
 1758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII-415-3/05
  Dotyczy zastosowania stawki ryczałtu do opodatkowania usług optycznych.
 1759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII-415-6/05
  Dotyczy stawek ryczałtu świadcząc usługi optyczne polegające na oszlifowaniu soczewek i ich montażu w oprawie.
 1760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7/05
  Według jakich stawek podatku od towarów i usług powinny być opodatkowane czynności polegające na sprzedaży trumien i świadczeniu usług pogrzebowych?
 1761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/05
  Według jakiej stawki podatku od towarów i usług należy opodatkować montaż stolarki budowlanej (futryny drzwiowe, ramy okienne) w budynkach mieszkalnych?
 1762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/4/BT/2005
  W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług według stawki 22% dostawy (sprzedaży) budynku użytkowego.
 1763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IPD/415-9/05
  dot. wysokości stawki podatku zryczałtowanego przy usługach przewozu osób autobusem.
 1764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/3/BT/2005
  W sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy (sprzedaży) lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym.
 1765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-30/05/178803/124/CzW
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować wykonanie usługi remontu instalacji elektrycznej w budynku internatu?
 1766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/5/5/2005EL
  Czy przy wystawianiu faktury korygującej dotyczącej zwrotu towaru należy zastować stawkę obowiązującą w dniu wystawienia faktury pierwotnej czy w dniu wystawienia faktury korygującej?
 1767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-5/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje jakie dokumenty uprawniają do skorzystania z preferencji podatkowej przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy?
 1768. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IA/2/415-1/37a/12/05/RŁ
  Czy podatnik prowadząc działalność gospodarczą od roku 2004 w zakresie skupu i sprzedaży złomu metali kolorowych mógł i może w r. 2005 rozliczać sie w formie zryczałtowanego podatku od przych. ewidencjonowanych wg stawki 3 % ?
 1769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/14/05/AP
  Pytanie dotyczy wysokości opodatkowania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 01.41.12.
 1770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-18/05/TR/12003
  Jakie dokumenty są wystarczające do przyjęcia, że zostały spełnione warunki do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
 1771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 1/443-24/05/KM/11004
  Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę wyrobów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki w wysokości 0%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535)?
 1772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/2005
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi remontowo - budowlane w obiektach budownictwa mieszkaniowego z wykorzystaniem materiałów budowlanych zakupionych w swojej Firmie (Firma zajmuje się handlem hurtowym materiałami budowlanymi)?
 1773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19/2005
  Czy maksymalne stawki za usługi taxi uchwalone przez Radę Miasta Krakowa można traktować jak stawki netto i doliczyć do nich 3% podatek VAT?
 1774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI - 443 /4/05/ MS
  Spółka zapytuje o stawkę podatku dla sprzedawanych preparatów do konserwacji i ochrony drewna.
 1775. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/40/2004/KM
  Czy dokonana przez Spółkę sprzedaż oddziału podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy zbycie oddziału powoduje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, o który obniżono podatek należny z tytułu nabycia wchodzących w skład oddziału towarów?
 1776. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/39/2004/KM
  Zapytanie dotyczy stawek podatku VAT dla: 1. całodobowy pobyt matek w oddziale szpitalnym przy chorym dziecku, 2. wykonywanie na zlecenie innych podmiotów usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi lekarskich i materiałów opatrunkowych 3. sporządzanie dokumentacji zawierającej informację o stanie zdrowia pacjenta dla zakładów ubezpieczeniowych, 4. prowadzenie szkoły rodzenia przez pracowników szpitala, porody rodzinne.
 1777. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/38/2004/KM
  Czy usługa obsługi prawnej, wykonywana na jego rzecz przez radcę prawnego w 2003 roku winna być udokumentowana rachunkiem czy fakturą?
 1778. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/100/04
  Jakie stawki podatku od towarów i usług należy zastosować przy świadczeniu następujących usług: 1) zakwaterowanie uczniów w internacie szkolnym (z wyżywieniem lub bez) zaliczonych do symbolu PWiU 55.23.15-00.00 - usługi krótkotrwałego zawaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, 2) w zakresie wynajmu mieszkań zaliczonych do symbolu PKWiU 70.20.11.00.00 - usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny, 3) powielania wykonane na rzecz uczniów zaliczone do symbolu PWiU 74.85.12-00.00 - usługi powielania, 4) wynajmu sali gimnastycznej na cele sportowo - rekreacyjne zaliczone do symbolu PWiU 92.61.10-00.00 - usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, 5) wynajmu sali gimnastycznej na inne cele - nie związane ze sportem np. festyny, bale, imprezy handlowe zaliczone do symbolu PKWiU 70.20.12-00.00 - usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny, 6) w zaresie wywozu ścieków zaliczane do symbolu PKWiU 90.01.12-00.00 - usługi w zakresie opróżniania czyszczenia szamb i dołów gnilnych, 7) w zakresie zapewnienia wyżywienia dla nauczycieli, pracowników i młodzieży szkolnej realizowane w ramach działalności wewnątrzzakładowej zaliczane do działu PKWiU 80 - usługi w zakresie edukacji?
 1779. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142-1/ET/2004
  Podatnik zwrócił się do tut. organu z zapytaniem w sprawie wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) na świadczone przez nią usługi archiwizacji i udostępniania przechowywanej dokumentacji zainteresowanym, które jak wskazuje, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sklasyfikowane zostały pod pozycją PKWiU 92.51.12.
 1780. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/446-2645/04
  Opodatkowanie usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem zaklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny pod symbolem PKWiU 85.31.1.
 1781. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/4150-11/04/AS
  Czy wspólnicy spółki, którą tworzą: lekarz weterynarii i technik weterynarii, mogą płacić podatek zryczałtowany w wysokości 8,5 % ? Spółka wykonuje usługi w zakresie: profilaktyka i leczenie zwierząt, nadzory weterynaryjne, badanie mięsa oraz świadczy usługi na rzecz osób i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 1782. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-22/04
  Pytanie dotyczy stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych z tyt. działalności handlowej oraz usługowej w budownictwie.
 1783. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-147/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych, które wykonuje w ramach działalności gospodarczej oraz na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w oparciu o decyzję i zawartą na jej podstawie umowę cywilnoprawną. Podatnik wnosi o udzielenie informacji dotyczącej prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) związanej z usługami szczepienia psów przeciwko wściekliźnie oraz zwalczania chorób zakaźnych. Usług tych nie wymienia się na umowie zawartej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
 1784. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/51/04
  Czy opłata za wyżywienie wychowanków zamieszkujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1785. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/118/2004
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie między innymi usług optycznych (PKWiU 52.48.14-00.00), polegających na wykonywaniu okularów korekcyjnych oraz ich sprzedaży na indywidualne zamówienie klienta na podstawie wystawionej przez lekarza recepty. Napodstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), definiującej wyrób medyczny, przez który należy rozumieć narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu, wyłączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi, wystąpiłem z wnioskiem do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie o dokonanie wpisu wykonywanych w moim zakładzie optycznym okularów korekcyjnych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i używania. Czy po uzyskaniu wpisu do rejestru wyrobów medycznych, na podstawie pozycji 106 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) będę miał prawo do stosowania do wykonywanych w moim zakładzie optycznym okularów korekcyjnych stawki podatku w wysokości 7%.
 1786. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP_443/34/04
  1) Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi ogrodnicze w ramach, których wykonuję położenie trawników, zagospodarowanie terenów zieleni, skwery, zabiegi pielęgnacyjne zieleni sklasyfikowane w PKWiU 01.41.12-00.00?2) Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi odśnieżania sklasyfikowane w PKWiU 90.03.13-00.10?
 1787. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1999/04/EF
  W złożonym piśmie Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: "...Polski przedsiębiorca obciążył naszą firmę fakturą VAT za usługę dotyczącą wynajmu powierzchni wystawowej na targach i naliczył 22% VAT. Jednocześnie nasza firma musi obciążyć częścią kwoty z tej faktury zagranicznego kontrahenta (który również brał udział w w/w targach), którego siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej (w Niemczech)". Przedmiotem zapytania, zawartego w piśmie Podmiotu jest zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej w dalszej części "ustawą" w zakresie refakturowania usługi dla zagranicznego kontrahenta mającego swoją siedzibę na terenie Niemiec.
 1788. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-112-3/GW/04
  Podatnik pyta o stawkę podatku od towarów i usług dla świadczonych przez niego usług:1) obsadzania terenów zielonych przy obiektach przemysłowych - PKWiU 01.41.12, 2)pielęgnacji roślin ozdobnych, murawy boiska, - wysiewka traw na działce rekreacyjno -sportowej administrowanej przez spółdzielnię mieszkaniową - PKWiU 01.41.12, 3)zagospodarowania terenów zieleni - sadzenie roślin na terenach tworzących infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, lecz nie wchodzącą w skład zadania inwestycyjnego w zakresie wznoszenia nowych obiektów budowlanych PKWiU 01.41.12.
 1789. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-301/04/PN/KP
  1) Jaka stawka podatku obowiązuje na import makuchów i stałych pozostałaści po ekstrakcji tłuszczów (PKWiU ex 15.41.3), (CN ex 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208), gdy importer nie jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej? 2) Jaką stawkę podatku zastosować przy dostawie w kraju makuchów podatnikowi podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej?
 1790. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-06-VAT-443/645/04/MW
  Czy usługi wykonania konstrukcji i pokrycia dachu, montażu rynien, okien w budynkach mieszkalnych z materiałów zarówno zakupionych od innych podmiotów jak i z własnej produkcji mogą być traktowane jako usługa kompleksowa i opodatkowane wg stawki 7%?
 1791. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-1941/04/MF
  Wzłożonym wystąpieniu Podatnik wskazuje, że ".. zakres pracobejmuje następujące grupy robót: 1) Remont elewacji zabytkowej cerkwi. 2) Artystyczne malowanie elewacji zabytkowej cerkwi z imitacją kamieni i antycznych patyn. 3) Roboty sztukatorskie na elewacji zabytkowej cerkwi. 4) Odtworzenie zabytkowych, blaszanych elementów wystroju na dachu cerkwi jak: - krzyże wysadzane kryształami, - ozdobne kule z ornamentem tłoczonym w blasze. 5) Prace pozłotnicze na elementach wystroju dachu zabytkowej cerkwi. 6) Renowacja zabytkowych krat żeliwnych j.w. 7) Wykonanie i montaż na wzór zabytkowych elementów szklanych dekoracji kopuł cerkwi w formie kryształów. 8) Renowacja i konserwacja elementów kamiennych jak schody. 9) Renowacja zabytkowych latarń żeliwnych stojących przy wejściu do zabytkowej cerkwi. 10) Remont więźby dachowej zabytkowej cerkwi. 11) Renowacja i konserwacja zabytkowych drzwi wejściowych do cerkwi. 12) Izolacja przeciwwilgociowa fandamentów i ścian piwnic cerkwi." Jakouzasadnienie swojego wystąpienia Podatnik załączył pismo OśrodkaInterpretacji Standardów Klasyfikacyjnych UrzęduStatystycznego w Łodzi znak: OK-5672/KU-368/10-6494/2004 z dnia09.08.2004r., który w oparciu o przedstawiony przez Podatnikaopis pismem z dnia 30.07.2004r. wyraził opinię, "...iżwymienione w piśmie usługi wykonywane przez dyplomowanychkonserwatorów dzieł sztuki prowadzone pod nadzoremkonserwatora zabytków polegające na wykonywaniu prackonserwatorskich na zabytkach, obejmujących m.in.: rekonstrukcjibrakujących oraz konserwacji zachowanych sztukaterii, artystycznemalowanie elewacji z imitacją kamieni i antycznych patyn, odtworzeniezabytkowych blaszanych elementów wystroju na dachu (krzyże,ozdobne kule), prace pozłotnicze na elementach wystroju dachu,wykonanie i montaż na wzór zabytkowych elementówszklanych dekoracji kopuł cerkwi w formie kryształów, itp. (zwyjątkiem prac budowlanych) mieściły się w grupowaniu: PKWiU92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków". Wyżejwymienione grupowanie nie obejmuje robót budowlanych,wykonywanych nawet pod nadzorem konserwatora zabytków, takichjak: prace murarskie, wymiana stolarki budowlanej, wykonanie izolacjiprzeciwwilgociowej, odnowienie lub uzupełnienie tynków, montażnowych instalacji, malowanie ścian i elewacji, wykonanie nowychsztukaterii itp., które to prace należy klasyfikować w dzialePKWiU 45 "Roboty Budowlane". Nadtow piśmie tym wskazano, że budynek cerkwi mieści się w grupowaniu PKOBgrupa 127 klasa 1272 "Budynki przeznaczone do sprawowania kultureligijnego i czynności religijnych".
 1792. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1911/04/EF
  Przedmiotem zapytania, zawartego w piśmie Podmiotu jest zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej w dalszej części "ustawą" w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług dla "prowizji otrzymywanej przez Biuro jako agenta turystycznego z tytułu dokonanej sprzedaży imprez turystycznych organizowanych przez organizatora na terenie UE oraz poza terenem UE". Ponadto Podmiot pyta "czy do podatnika ma zastosowanie faktura VAT marża".
 1793. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/446-1910/04/EF
  Przedmiotem zapytania, zawartego w piśmie Podatnika jest zastosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej "ustawą" w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług dla świadczenia usług zakwalifikowanych przez Podatnika do grupowania o symbolu PKWiU 92.51, 72.30 oraz o symbolu 37.20.
 1794. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/89/04
  Czy czynność pobierania opłaty targowej w drodze inkasa jest opodatkowana podatkiem VAT i w jakiej wysokości ?
 1795. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/87/04
  Jaką stawką podatku opodatkowane są usługi wypożyczania sukien ślubnych sklasyfikowane w PKWiU 71,40.16-00.10, 71.40.16-00,00.
 1796. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/89/04
  Czy czynność pobierania opłaty targowej w drodze inkasa jest opodatkowana podatkiem VAT i w jakiej wysokości ?
 1797. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-132/04/IG
  Jaką stawką powinna być opodatkowana sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej, które przygotowywane są przez obcą firmę ?
 1798. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: pp-443/86/04
  1. Czy prawidłowe jest nasze stanowisko, że nie mamy obowiązku opodatkowania otrzymanej w lipcu 2004r. dotacji do usług badania opryskiwaczy rolniczych wykonanych przed dniem 1.05.2004r., tj. w marcu i w kwietniu 2004r.? 2. Czy prawidłowe jest naliczenie 22% podatku VAT od otrzymanej w sierpniu 2004r. dotacji do usług badania opryskiwaczy rolniczych wykonanych w maju i w czerwcu 2004r. w następujący sposób: kwota dotacji x 22% = należny podatek VAT ?
 1799. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-102/04
  Jak należy stosować stawkę w podatku od towarów i usług na sprzedawane wyroby z wikliny?
 1800. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: F II 3110b/15/04
  Czy budynki przeznaczone na zakwaterowanie wojsk tzw. budynki koszarowe - powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?
 1801. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/2/443-69/AJK/04
  Podatnik prowadzi stację paliw na terenie Polski. Dokonuje sprzedaży m. in. paliw do pojazdów dla kontrahentów krajowych jak i zagranicznych. Czy podatnik jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z zastosowniem zwolnienia z VAT lub stawki 0 % dokonując sprzedaży paliwa zużytego bezpośrednio po zatankowaniu na rzecz podatnika z Litwy?
 1802. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/NUR2/443-225/04/UD
  1. Czy w przypadku, wszczęcia procedury celnej przy imporcie w kwietniu 2004 r. dopuszczeniu towaru na teren RP w maju 2004 r. mamy do czynienia z importem czy wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru? 2. W przypadku eksportu towarów przy wszczęciu procedury w kwietniu 2004 r. i przekroczeniu granicy po 1 maja 2004 r., mamy do czynienia z eksportem, czy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów? 3. Czy podatnik ma prawo do dokonania korekty podatku należnego i wykazania sprzedaży ze stawką 0%, jeżeli do 30 kwietnia nie otrzymał zapłaty (w terminie 40 dni od dnia wydania towaru) za towary nabywane przez nierezydentów, niebędących podatnikami, o których mowa w § 65 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268), i wykazał sprzedaż ze stawką 22%, a następnie otrzymał zapłatę po 1 maja? 4. Jeżeli Spółka dokonała sprzedaży towarów wymienionych w § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268) w kwietniu, a zapłatę otrzymała w maju, to czy w takiej sytuacji przysługuje podatnikowi prawo do wykazania w majowym rejestrze sprzedaży ze stawką 0%? 5. Czy dysponując tylko niektórymi dokumentami wymienionymi w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnik ma możliwość zastosowania stawki podatku VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru, w przypadku gdy wywóz towarów będących przedmiotem WDT dokonywany jest bezpośrednio przez podatnika dokonującego WDT lub przez jego nabywcę przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy?
 1803. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/126/04
  Czy przychody uzyskane z tyt. wykonywania usług w zakresie udzielania korepetycji i tłumaczeń mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wg. stawki 20%?
 1804. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.06.VAT-443/576/04/MT
  Czy można opodatkować stawką VAT 7% - usługi budowlano-montażowe dotyczące montażu okien w budownictwie mieszkaniowym (PKOB 111 i 112)
 1805. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-96-2/GW/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie automatyzacji bram wjazdowych i garażowych oraz wykonuje i montuje ogrodzenia domostw, balustrady schodowe i balkonowe w budynkach mieszkalnych. Do tej pory Podatnik korzystał ze stawki podatku VAT w wysokości 7% na wykonywane usługi. Jednakże w związku z wieloma zmianami jakie wprowadzone zostały ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwraca się z wnioskiem o informację dotyczącą wysokości stawek podatkowych obowiązujących dla sprzedawanych przez niego usług.
 1806. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegająca na montażu stolarki okiennej, a materiały zakupuje u różnych kontrahentów.Wykonywane usługi zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.52 jako "roboty związane z montażem stolarki budowlanej". Podatnik pyta, według jakiej stawki podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana usługa montażu stolarki okiennej wraz z materiałami.
 1807. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-238/04/PN
  Jaką stawkę winien zastosować wystawca faktury w sytuacji przedstwionej w stanie faktycznym? Czy odbiorca faktury ma prawo do odliczenia?
 1808. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/196/2004
  Czy stawka minimalnego wynagrodzenia Radcy Prawnego jest określona w kwocie brutto ?
 1809. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/20/04/AL
  Czy w przypadku sprzedaży towaru z błędną stawką przysługuje prawo do skorygowania po otrzymaniu opinii z urzędu statystycznego, która klasyfikuje ww. towar do innej stawki podatku?
 1810. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/7/2004/KM
  Czy dostawy towarów wykonanych przez pacjentów szpitala w ramach terapii zajęciowej, które są prezentowane na aukcjach i w ramach loterii fantowej za które nabywcy - wzamian za ich nabycie - wrzucają do puszek dobrowolne datki podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?.
 1811. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.Si-WV/443-159/04/DG
  Pytanie dotyczy informacji dotyczącej stawki podatyku VAT jaką powinna być opodatkowana budowa obiektu sportowego dla Zespołu Szkół. Budowa obiektu sportowego trwa od 2002 roku a będzie zakończona w 2005 roku i była opodatkowana stawką 7%.
 1812. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-64/BO/04
  Czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki O% posiadając tylko dokument celny potwierdzający procedurę wywozu towaru?.
 1813. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/35/04
  Czy dostawy komponentów pasz, dokonywane dla podatników podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są 7% stawką podatku, muszą być dokumentowane fakturami VAT ?
 1814. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 5 UPP-443/19/2004/AJ
  Jaką stawką VAT należy opodatkować szkolenia prowadzone dla osób opracowujących projekty dotyczące dotacji z funduszy unijnych?
 1815. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-226-1/04
  Czy sprzedaż posiłków w stołówce podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli tak to na jakich zasadach?
 1816. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/6/04
  Czy opłaty za przejazd samochodu po drogach krajowych pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym stanowią obrót w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i powinny być wykazane w deklaracji VAT - 7 ? Czy prowizja jaką otrzymuje podatnik pośredniczący w pobieraniu opłat za przejazd po drogach krajowych stanowi obrót pośrednika i powinna być wykazana w deklaracji VAT - 7 ? Jaką stawką podatku VAT jest opodatkowana prowizja podatnika pośredniczącego w pobieraniu ww. opłat ? Czy pobór od osób fizycznych opłat za przejazd drogami podlega rejestracji za pomocą kasy rejestrującej ?
 1817. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.06.VAT-443-466/04/EG
  jaka jest stawka podatku od towarów i usług przy dostawie specjalistycznego oprogramowania, wchodzącego w skład stanowiska komputerowego do czytania dla osoby niewidomej, które mieści się w grupowaniu PKWiU 30.02.16-00.10?
 1818. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-93/04/JM
  - Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa? - Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność zamontowania na siedzibie bannera zawierającego informacje o prowadzonej działalności? - Czy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, otrzymanie tylko części dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), bezspornie potwierdzających otrzymanie towarów przez odbiorcę, bądź gdy dokumenty te otrzymano w formie faksu, uprawnia do zastosowania stawki podatku VAT 0%? - Czy kwoty podatku naliczonego, o których mowa w art. 87 ust. 6 cytowanej ustawy obejmują tylko podatek naliczony wynikający z faktur zakupu z danego miesiąca, bez uwzględniania kwot z przeniesienia z poprzednich miesięcy? - Czy do przeliczenia wartości faktury eksportowej na potrzeby podatku VAT, wystawionej w walucie obcej na rzecz kontrahenta zagranicznego dopuszczalne jest w przypadku braku pieczątki VAT z datownikiem przyjęcie kursu waluty stosowanego na dokumencie celnym SAD do obliczenia wartości statystycznej, a także w jakiej dacie w omawianym przypadku powstaje obowiązek podatkowy? - Czy za formę potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty można przyjąć dokument potwierdzony pieczątką organu celnego państwa członkowskiego bez datownika? - Czy państwa Wspólnoty przekazały polskim organom podatkowym wzory pieczątek urzędu celnego, stosowane do sporządzenia potwierdzenia wywozu oraz gdzie możemy się z nimi zapoznać, bowiem w praktyce spotykamy się z różną treścią pieczątek stosowanych nawet w tym samym państwie Wspólnoty?
 1819. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPM/4430-16/2004
  Jaką należy stosować stawkę podatku VAT przy sprzedaży faszyny?
 1820. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I /443/2218/166Z/MMI/04
  Z treści zapytania wynika, że podatnik prowadzi działalność w zakresie usług gastronomicznych oraz usług dla zewnętrznych odbiorców w zakresie obsługi, podawania i dystrybucji posiłków. Spółka zamierza dokonywać zakupu gotowych posiłków od firm świadczących usługi w zakresie przygotowania posiłków i dostarczania, nie bezpośrednio konsumentom, lecz innym podmiotom gospodarczym. Zakupione posiłki Spółka odsprzedawałaby w ramach imprez zbiorowych organizowanych przez Spółkę na zlecenie firm i osób fizycznych. Sprzedaż usług opisanych powyżej odbywałaby się w obiektach hotelowo-gastronomicznych należących do Podatnika. W związku z powyższym Podatnik ma wątpliwości czy w opisanym przypadku możliwe jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z zakupu usług z grupy 55.52.13 PKWiU (usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla pozostałych firm i instytucji) zawartego w fakturach wystawionych przez podmiot świadczący tego rodzaju usługi oraz jaką stawką opodatkowana jest sprzedaż w lokalu gastronomicznym towaru w stanie nieprzetworzonym.
 1821. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-1000/04
  Jaka stawka podatku dla refaktury kosztów eksloatacyjnych przy wynajmie lokali ?
 1822. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/36/04
  Czy roboty budowlano-montażowe polegające na montowaniu bram garażowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) są opodatkowane stawką podatku VAT 7%?
 1823. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPPII/443/67/04/BG
  Czy opłaty za korzystanie ze środowiska, którymi obciąża swoich klientów zarządzający składowaniem odpadów wliczając ją w cene świadczonych usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1824. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-85-1/GW/04
  Podatnik wnosi o potwierdzenie stanowiska dotyczącego stosowanej przez niego stawki podatku VAT dla świadczonych, w ramach prowadzonej działalności, usług.
 1825. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-91/04/JM
  Według jakiej stawki VAT należy opodatkować wyroby lecznicze wytwarzane, a następnie sprzedawane w Aptece Ziołoleczniczej (zioła suszone, nalewki ziołowe, maści, mazidła) ?
 1826. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  Jestem podatnikiem podatku VAT, równocześnie jestem twórcą dzieł sztuki. Prowadzę salon wystawowy dzieł sztuki współczesnej, połączony ze sprzedażą dzieł przyjętych w depozyt od autora dzieła.Dzieła do sprzedaży spełniają warunki okreslone w art. 120 ust.1 ustawy o VAT. W przypadku zainteresowania nabywcy dokonuję sprzedaży dzieła sztuki i jednocześnie dokonuję sprzedaży dzieła i dokonuję jego zakupu od autora. Ponadto w ramach salonu dokonuję sprzedaży dzieł sztuki własnego autorstwa i mojego męża. Proszę o wyjasnienie:1. czy mam prawo do wystawienia faktury VAT marża,2, czy podatek od faktury VAT marża powinien wynosić 22%,3. czy podatek od dzieł mojego autorstwa wynosi 7%4. czy przy sprzedaży dzieł autorstwa męża mogę stosować opodatkowanie marży.
 1827. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/383A/2004/IW
  Podatnik zapytuje jaką stawką podatku od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług udostępniania gier zręcznościowych ( tj. bilardu elektrycznego, stolików piłkarskich, stołów bilardowych, gier TV) sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi pod numerem PKWiU 92.72.12-00.00 ?
 1828. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-87/04/JM
  - Według jakiej stawki VAT należy opodatkować organizowane przez Ośrodek Kultury półkolonie, imprezy kulturalne z udziałem zespołów amatorskich i artystów zawodowych ?- W jaki sposób wyliczyć współczynnik struktury w związku z otrzymywanymi dotacjami ?
 1829. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-228/170 385/122/04
  Czy podatnik ma prawo do stawki 7% na roboty budowlane refakturowane po 1 maja 2004 r.?
 1830. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443-28/04
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę budowlaną ( w budynku szkolnym), jeżeli umowa na jej wykonanie została podpisana w kwietniu 2004 r. a wykonanie nastąpiło w lipcu 2004 r.?
 1831. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/04
  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować posiłki wydawane w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły?
 1832. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/85/04/KK
  Jaka stawka podatku obowiązuje na świadczone usługi polegające na konserwacji i naprawie instalacji domofonowych, telewizyjnych typu Azart i telewizji kablowej w budynkach wielorodzinnych ?
 1833. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-78-1/GW/04
  Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się produkcją i montażem rolet zewnętrznych antywłamaniowych oraz usługami budowlano-montażowymi. Problem podatnika dotyczy ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. Podatnik dla sprzedaży rolet stosuje stawkę 22%. Jednak z częścią klientów zawiera on umowy na zamontowanie produkowanych wyrobów w ramach usług budowlano-montażowych. Kwota zawarta w umowie obejmuje wartość rolet, jak również innych materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania zlecenia. W przypadku wykonywania zlecenia w lokalach użytkowych podatnik stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 22%, natomiast gdy zlecenie jest wykonywane w obiektach mieszkalnych (PKOB 111) podatnik stosuje stawkę 7%.
 1834. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-101/RD/04
  Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług wykonanych przed 1 maja 2004 roku, dla których obowiązek podatkowy powstał po dniu 30 kwietnia 2004 roku.
 1835. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-53-2/ET/2004
  Podatnik pyta, czy przedstawionym wyżej stanie faktycznym, właściwą stawką podatku od towarów i usług, dla usług nabywanych za własne środki finansowe, jest stawka w wysokości 7%.
 1836. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77-1/GW/04
  Podatnik w swojej działalności gospodarczej zajmuje się produkcja stolarki otworowej oraz usługami budowlano-montażowymi. Na sprzedaż stolarki otworowej stosuje stawkę 22 %. Z częścią klientów zawiera umowy na wyminę bądź zamontowanie stolarki otworowej w postaci usług budowlano montażowych. Kwota zawarta w umowie zawiera wartość stolarki otworowej jak również innych materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania zlecenia. W przypadku wykonywania zlecenia w lokalach użytkowych podatnik stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 22%, natomiast gdy zlecenie jest wykonywane w obiektach mieszkalnych (PKOB11) to stosuje stawkę w wysokości 7%. W związku z powyższym podatnik zwraca się z wnioskiem o wskazanie prawidłowej stawki VAT na poszczególne rodzaje działalności wyżej opisane.
 1837. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S. 43 PD41/415/248/04
  Zwracam się z prośbą o zinterpretowanie przepisu art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stosowania ryczałtu w wysokości 8,5 %Informuję że prowadzę działalność gospodarczą według :zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 26/2003 -usługi w zakresie kierowania pojazdami powyżej 3,5 tony - zaświadczenia o numerze identyfia=kacyjnym Regon -towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD6024 B)Od osiąganych z tego tytułu przychodów odprowadzam podatek zryczałtowany w wysokości 8.05 % . Czy zastosowana stawka ryczałtu jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami ?Nadmieniam że nie jestem właścicielem żadnego pojazdu samochodowego (dzierżawię samochody , którymi świadczę usługi)
 1838. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-26/PP/443/46/04
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonaniu przez Miasto nawierzchni dróg łącznie z kanalizacją deszczową? Ulice wg planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w strefach mieszkaniowo - usługowych. Nowobudowane drogi z siecią kanalizacyjną mają służyć jako dojazd do posesji poszczególnych mieszkańców i mają charakter publicznych dróg lokalnych.
 1839. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75-1/GW/04
  Przedmiotem działalności podatnika są usługi zduńskie. W szczególności zajmuje się wykonywaniem pieców i różnego rodzaju kominków grzewczych na zamówienie klienta. Zgodnie z życzeniem klienta w pierwszej kolejności wykonywany jest projekt pieca (kominka), po jego zatwierdzeniu zakupione zostają przez Podatnika potrzebne materiały, a następnie wykonuje on kominek i montuje go. Prace wykonywane przez Podatnika charakteryzują się znacznym nakładem pracy. Podatnik wystawia fakturę za wykonywane usługi gdzie wykazuje w jednej pozycji jej całą wartość, bez rozbicia na części składowe tj. zakupione materiały i robociznę oraz oblicza od wartości netto podatek VAT w stawce 7%. Podatnik zajmuje się także dostarczaniem gotowych kominków, które są następnie u klienta montowane. Usługa ta, to przede wszystkim wartość materiałów oraz stosunkowo nieznaczny koszt robocizny około 10-15% i innych kosztów pośrednich. W fakturowaniu tych usług, podobnie jak w opisanej wyżej sytuacji podatnik wyszczególnia w jednej pozycji usługę zduńską i nalicza podatek VAT w wysokości 7%. W związku z powyższym podatnik pyta czy dla wyżej opisanych usług wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego może on zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%, bez względu na procentowy udział robocizny i materiałów w całości nakładów.
 1840. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-22-3/GW/04
  Podatnik prosi o wypowiedzenie się w kwestii stosowania na fakturach stawki dla następujących rodzajów remontu mieszkań, budynków, budynków mieszkalnych:1) wymiana okien - cena remontu obejmuje usługę, materiały budowlane, w tym okna i parapety oraz narzut innych kosztów, 2) wymiana okien z zamontowaniem żaluzji zewnętrznych, cena jak wyżej zwiększona jest o żaluzje, 3) wymiana okien z zamontowaniem żaluzji zewnętrznych i wewnętrznych, cena rośnie o kolejne dodatkowo zastosowane materiały, 4) wymiana okien z zamontowaniem rolet, w cenie nie ma okien i żaluzji, 5) montaż żaluzji zewnętrznych, cena podobnie jak wyżej obejmuje część z wymienionych materiałów, 6) montaż rolet, cena obejmuje część wymienionych materiałów.
 1841. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56-2/GW/04
  Podatnik ma wątpliwości dotyczące stawki podatku VAT na wykonywane przez niego roboty polegające na: 1)budowie chodników przy istniejących drogach powiatowych i wojewódzkich oraz przy istniejącej zabudowie budynkami mieszkalnymi i innymi np. sklepy, 2) wykonaniu nawierzchni drogowej asfaltowej z podbudowa tłuczniową, 3) wykonaniu kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wód powierzchniowych z nawierzchni drogowej.
 1842. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/21/BZ/04
  Czy na wyrób okularów do korekcji wzroku, soczewek kontaktowych, sprzedaży oprawek okularowych oraz usługi związane bezpośrednio z okularami do korekcji wzroku przysługuje stawka 7% ?
 1843. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/04
  Czy mogę stosować stawkę podatku VAT 7% dla usług w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji urządzeń gazowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego ?
 1844. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-72/04/IG
  Według jakiej stawki VAT należy opodatkować usługi pocztowe świadczone przez jednostki inne niż poczta państwowa ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!