Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


stawka preferencyjna

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-656/12-6/JS
  Dotyczy sprzedaży posiłków i dań na rzecz pacjentów szpitala w zakresie uznania czynności jako świadczenie usług oraz stawki podatku VAT
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-772/12-3/PR
  zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT dla usług telewizji satelitarnej świadczonej wraz z usługą udostępniania dekoderów
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-354/11-3/12-S/AW
  Opodatkowania obniżoną 8% stawką podatku VAT kompleksowej usługi montażu trwałej zabudowy kuchennej.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-920/12/RS
  1. Czy sprzedaż towarów w składzie celnym dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podlega przepisom tej ustawy, a jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy zastosować do tej sprzedaży? 2. Czy sprzedaż towarów ze składu celnego znajdującego się na terytorium Polski do składu celnego kraju unijnego podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, a jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy zastosować do tej sprzedaży?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-678/12-2/IG
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i to od chwili zgłoszenia wyrobów do Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-582/12-4/ALN
  Czy zgodnie z artykuł 83 ust. 14 punkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczącym dostawy sprzętu komputerowego przeznaczonej dla placówki oświatowej możliwe jest zastosowanie zerowej stawki VAT-u (sporządzenie korekty) na przedstawiony sprzęt komputerowy?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-708/12-2/EK
  Stawka podatku VAT dla produktów sklasyfikowanych pod PKWiU 11.07.19.0 zawierających tłuszcz mlekowy.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-886/12/MN
  Określenie właściwej stawki podatku VAT dla dokonywanej przez Spółkę z o.o. dostawy ręcznie malowanych obrazów akrylowych wykonywanych przez jej pracowników.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-757/12-4/KOM
  stawka 8% podatku VAT na świadczenie usług cateringowych
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-593/12-7/JS
  stawka podatku dla sprzedaży koktajli owocowych oraz soków z owoców i warzyw
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-662/12/MN
  opodatkowanie usług sprzedaży karnetów miesięcznych i biletów jednorazowego wejścia na siłownie
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-659/12/MN
  opodatkowanie usług organizacji wyjazdów na przedstawienia teatralne, muzyczne dla dzieci, do kin, do muzeów, na lodowiska, na pływalnie oraz wyjazdów do parku linowego
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-657/12/MN
  opodatkowanie usług organizacji wyjazdów do teatrów i oper
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-593/12-6/JS
  stawka podatku VAT dla sprzedaży szejków kawowych
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-833/12-2/MPe
  Tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, że sprzedaż produktu o nazwie "Szafran oryginalny nitki" sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.19.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, w związku poz. 13 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-803/12/MS
  Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę VAT – w wysokości 8%, budując dla siebie jako nabywcy usługi budowlanej wraz z materiałem wykonawcy, tj. budowy własnego domu mieszkalnego?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-820/12/TS
  Obniżona stawka podatkuw przypadku usług budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku sklasyfikowanego w PKOB w dziale 11
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-672/12-4/KT
  dokumentów uprawniających do zastosowania 0% stawki podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-667/12-2/JK
  Stawka dla usług wstępu na salę zabaw (do parku rozrywki) i usług organizacji imprezy urodzinowej oraz możliwości dokonania korekty podatku należnego,
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-763/12/TS
  Zwolnienia oraz stawki podatku w odniesieniu do świadczonych usług organizacji obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-433/12-2/UNR
  Czy wykonane przez Wnioskodawcę usługi w postaci prac budowlanych przy budowie domu dwurodzinnego powinny być w całości opodatkowane stawką 8% właściwą dla obiektów budownictwa mieszkaniowego?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-752/12-2/JW
  Czy produktu "Kminek cały ziarno", będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 5%?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-753/12-2/JW
  Czy produktu "Anyż cały ziarno", będzie opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 5%?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-661/12-2/KOM
  zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla dostawy fosforanów
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-601/12-2/KT
  Prawo do zastosowania stawki podatku 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w przypadku potwierdzenia ważności numeru identyfikacyjnego kontrahenta oraz obowiązek rozliczenia podatku z tytułu WDT przez nabywcę
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-501/12-2/MPe
  w zakresie stawki podatku dla lodów, produktów na ciepło i hot-dogów
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-667/12-3/MPe
  w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedawanych bezalkoholowych, niegazowanych napojów z soi
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-501/12-2/MPe
  w zakresie stawki podatku dla lodów, produktów na ciepło i hot-dogów
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-667/12-3/MPe
  w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedawanych bezalkoholowych, niegazowanych napojów z soi
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-535/12-5/KC
  w zakresie uznania posiadanej dokumentacji w eksporcie pośrednim i opodatkowania stawką 0%
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-517/12-3/JS
  uznanie dostaw towarów za eksport i opodatkowanie ich stawką 0%
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-517/12-2/JS
  uznanie dostaw towarów za eksport i opodatkowanie ich stawką 0%
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-598/12-2/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT dostawy obuwia ortopedycznego
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-493/12-4/IG
  Czy do sprzedaży miejsc parkingowych i garaży sprzedawanych łącznie z lokalem mieszkalnym należy stosować stawkę właściwą dla lokalu mieszkalnego - 8%?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-662/12-2/DG
  W zakresie stawki podatku VAT dla usług montażu rolet oraz karniszy w budynkach mieszkalnych
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-682/12-2/RD
  Czy, w świetle okoliczności przedstawionych w stanie faktycznym, począwszy od 1 stycznia 2011 r., sprzedaż Produktów w systemie "food court" należy traktować jako świadczenie usług gastronomicznych, czy też jako dostawę gotowych posiłków i dań (poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT), opodatkowanych stawką VAT 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-724/12-2/KC
  w zakresie przechowywania dokumentów przewozowych CMR w formie elektronicznej.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-556a/12/AW
  Uznanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz zastosowania do niej stawki podatku 0%.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-550/12-3/KOM
  Stawka 8% VAT na usługę związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-46/10/12-S/AI
  Czy prawidłowe będzie zastosowanie 7% stawki podatku VAT dla całości robót dotyczących kompleksowej realizacji budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-474/12-2/MPe
  stawka podatku dla wykonywania robót budowlanych ziemnych oraz robót posadzkarskich w garażach w ramach inwestycji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażami PKOB 112
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-406/12-4/JN
  Stawka podatku VAT 0% dla świadczonych usług spedycji międzynarodowej.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-635/12/MS
  Stawki VAT przy dostawie zajęcy.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-462/12/ICz
  Czy Spółka, dla dostaw wymienionych środków spożywczych, które obecnie są opodatkowane stawką 23% lub 8%, ma prawo zastosować super-obniżoną stawkę VAT wynoszącą 5% bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz załącznika nr III poz. 1 dyrektywy Rady UE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 2006/112/WE?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-479/12-4/LK
  Opodatkowanie dostawy wyrobu medycznego wraz dostawą sprzętu komputerowego doprowadzeniem sieci informatycznej , adaptacją pomieszczeń oraz opodatkowania dostawy wyrobu medycznego wraz ze szkoleniem pracowników, a także dostawą literatury naukowej
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-580/12/RS
  Uznanie dokonanej sprzedaży za wewnatrzwspólnotową dostawę towarów i prawa do zastosowania 0% stawki podatku.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-412/12-2/KW
  Czy dokument IE-599 otrzymany w formie papierowego wydruku stanowi podstawę do zastosowania stawki 0%?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-375/12/ICz
  Zastosowanie stawki podatku do dostawy projektu opracowania graficznego specjalistycznego miesięcznika informacyjnego.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-573/12/AK
  Możliwości zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-632/12/AK
  Możliwość zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu modernizacji toru podejściowego.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-544/12/MS
  Stawki podatku obowiązujące przy dostawie kory dekoracyjnej.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-530/12-2/MPe
  W zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla usług polegających na montażu trwałej zabudowy kuchennej wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym (PKOB 111, 112 i 113).
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-399/12/ICz
  Zastosowanie stawki podatku do dostawy opraw optycznych do okularów korekcyjnych.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-476/12-2/KC
  W zakresie uznania transakcji dostawy towarów dla kontrahenta z Rosji za eksport pośredni, na podstawie łotewskich dokumentów celnych.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-461/12/TS
  Stawki podatku obowiązujące dla sprzedaży z automatów.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-503/12-2/AW
  Opisane przez Zainteresowanego czynności polegające na montażu drewnianej konstrukcji zadaszenia tarasu w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wykonywane w ramach usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-340/12-4/AS
  Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację PKWiU towaru będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0, jako wymienionego pod pozycją 48 załącznika nr 3 do ustawy – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlegają jedynie ekstrakty słodowe i produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-459/12-2/AO
  Dostawa komórek lokatorskich zbywanych jednocześnie z lokalem mieszkalnym stanowiących jego część składową, podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku właściwą dla lokalu mieszkalnego, tj. 8% na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-355/12/ICz
  Stawka podatku do dostawy napoju z dodatkiem soku aloesowego oraz napoju z dodatkiem granatu.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-378/12-2/RR
  Dostawa wody oligoceńskiej przez bezpośredniego dostawcę – stawka 8%
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/137/507/WCX/12/PK-41
  stawka podatku VAT na sprzedaż słodkich herbatników
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-417/12/AK
  Stawki podatku obowiązujące dla dostawy oleju słonecznikowego surowego z przeznaczeniem do produkcji pasz.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-335/12-2/JM
  Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, skoro – jak wskazano we wniosku – usługi remontowo – budowlane wykonywane są w obiekcie mieszczącym się w PKOB w klasie 113, to zastosowanie znajdzie stawka 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-498/12/AK
  Możliwości zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu modernizacji toru.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1040/11/12-S/RS
  Stawki podatku obowiązujące dla usług związanych z czynnościami wyładunku i załadunku morskich lub lądowych środków transportu, wykonywanych w związku z transportem międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, na obszarze polskich portów morskich.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-231/12-4/JS
  świadczona przez Wnioskodawcę usługa opróżniania szamb i dołów gnilnych samochodem specjalistycznym oraz oczyszczania ścieków opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-352/12-2/SM
  stawka podatku na wyroby medyczne
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-291/12-3/KT
  Opodatkowanie dostawy towarów ze składu celnego do państw trzecich - eksport bezpośredni towarów z zastosowaniem stawki podatku 0%.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-278/12-2/KT
  Brak prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy towarów dokonywanej przez przewoźnika na rzecz pasażerów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-244/12-2/AP
  Jaką stawką podatku VAT winna być obciążona budowa budynku plebanii?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-344/12-4/MM
  sprzedaż produktu o nazwie "Anyż cały ziarno" sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.28.14.0 podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-192/12-2/JN
  Zastosowanie stawki podstawowej podatku VAT dla usług transportu towarów importowanych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-153/12-4/IG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka powinna odprowadzić podatek VAT od wartości przekazanego budynku łącznie z gruntem, stanowiącym prywatną własność wspólników, czy tylko od wartości budynku?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-204/12-3/JW
  Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na konserwacji i bieżącym utrzymaniu kanalizacji sanitarnej są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-188/12-2/IG
  1. Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2011 i 2012 r., w przypadku wykonywania robót: budowlanych, budowlano - montażowych i instalacyjnych, związanych z przebudową, modernizacją i remontem budynków zbiorowego zamieszkania, znajdujących się na terenie koszar policyjnych, klasyfikowanych wg PKOB w klasie 1130, właściwą stawką VAT dla tego rodzaju usług jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%?2. Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2011 i 2012 r. wykonywanie wszystkich czynności w zakresie świadczenia usług budowlano - montażowych, remontowych, modernizacji, termomodernizacji, czy robót konserwacyjnych w budynkach zbiorowego zamieszkania, klasyfikowanych wg PKOB w klasie 1130, podlega opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, niezależnie od tego czy roboty te dotyczą części mieszkalnej, czy też części niemieszkalnej budynku, zwłaszcza w sytuacji gdy umowa dotyczyła wykonania robót budowlanych budynków jako całości?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-217/12-2/IGo
  Opisane przez Zainteresowanego czynności polegające na montażu rolet zewnętrznych przeciwwłamaniowych, dodatkowej izolacji na tarasie oraz zamianie domofonów na wideodomofony w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wykonywane w ramach usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-199/10/12-S2/AK
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-199/10/12-S1/AK
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-199/10/12-S/AK
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-6/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-8/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-7/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług oraz podstawy opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-6/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-7/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług oraz podstawy opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1679/11-3/MN
  Stawka podatku - montaż drzwi przesuwnych na prowadnicach między pomieszczeniami (zazwyczaj pomiędzy garderobą a pokojem sąsiadującym).
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1662/11-9/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego i których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania książki, przekraczają 10 zł, a także w zakresie stawki podatku, oraz w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów, od nabycia których przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego i których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania książki, nie przekraczają 10 zł.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1022/11-4/IG
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług ma zastosować Wnioskodawca przy dostawie gruntu z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1546/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży napojów kawowych.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1164/11/PH
  zakresie określenia stawki podatku stosowanej przy usłudze najmu miejsc noclegowych
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-598/11-6/JS
  W przypadku, gdy tłuszcze paszowe drobiowe kategorii III są sklasyfikowane do PKWiU 10.12.30.0 "Tłuszcz z drobiu", to sprzedaż tych tłuszczy podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-598/11-7/JS
  W przypadku, gdy tłuszcze paszowe drobiowe kategorii III są sklasyfikowane do PKWiU 10.12.30.0 "Tłuszcz z drobiu" i nie będą stanowiły tłuszczy technicznych, to sprzedaż tych tłuszczy będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1321/11-4/KC
  w zakresie zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-659/11-6/IR
  Należy stwierdzić, że w sytuacji gdy Wnioskodawca na dowód świadczenia usług transportu towarów wykonywanego w całości na terytorium kraju i stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego towarów importowanych, posiada wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy, wówczas jest uprawniony do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% dla przedmiotowej usługi.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-880/11-2/AK
  Stawka podatku dla usług wykonania i montażu elementów z granitu w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-892/11-2/RG
  Jaka stawka podatku VAT w roku 2011 obowiązuje na wykonanie usług polegających na montażu (wraz z materiałem) roletek, żaluzji wewnętrznych oraz rolet zewnętrznych w budynkach mieszkalnych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1298/11-6/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług dotyczących zarządzania cmentarzem.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1652/11-2/AW
  stawka podatku VAT dla dostawy brykietu kominkowego
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1442/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla kosztów, którymi obciążany jest najemca.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1438/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z wynajmem lokali.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-711/09/11-S/RS
  Stawka podatku do usług związanych z przyjęciem lądowych środków transportu, ich wyładunkiem i załadunkiem oraz czynności dodatkowych.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-9/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-10/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku sporządzenia korekty deklaracji VAT-7.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-12/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-11/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-15/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-14/SJ
  Czy tzw. wpisowe (pkt 3) jest objęte podatkiem VAT?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-15/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-12/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-13/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.19.19.0 oraz 93.29.19.0.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-17/SJ
  Jeżeli zostały w ciągu tego roku podatkowego, tj. 2011 błędnie zastosowane stawki podatku VAT w opisanych wyżej świadczonych usługach w jednostce Wnioskodawcy, przed dniem sporządzenia niniejszego pisma z uwagi na błędną interpretację przepisów podatkowych lub błędnie sklasyfikowanie usług w grupowaniu PKWiU z 2008 roku, to czy Wnioskodawca jest zobligowany do sporządzenia odpowiednich korekt deklaracji podatkowych VAT? Jeżeli tak, to czy od daty otrzymania prawidłowej interpretacji podatkowej, czy od początku 2011 roku?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-16/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0, 86.90.1 i 85.51.10.0 oraz dla usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych zaklasyfikowanych w PKWiU 96.04.10.0 i 86.90.1.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-4/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-6/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług zaklasyfikowanych w PKWiU 93.19.19.0 oraz 93.29.19.0.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-5/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług organizacji nauki pływania dla uczniów.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-8/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług basenowych zaklasyfikowanych w PKWiU 93.11.10.0 oraz dla przedmiotowych usług świadczonych na rzecz jednostek budżetowych.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1297/11-7/SJ
  Czy tzw. wpisowe (pkt 3) jest objęte podatkiem VAT?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-613/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę towarów, oraz w zakresie stawki podatku na montaż gotowych balustrad, barierek, poręczy, schodów lub daszków.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-631/11-2/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku na wstęp do siłowni i sauny.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1345/11/RS
  Stawka podatku dla rejsów z wędkarzami, z nurkami i wycieczkowych.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-632/11-2/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1251/11/AK
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w sytuacji posiadania kopii dokumentu przewozowego.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1289/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy wyposażenia wyrobów medycznych np. zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, pamięci wewnętrznych i zewnętrznych w celu archiwizacji badań, urządzeń "A" – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1289/11-5/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy materiałów zużywalnych, koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego działania, określonych przez wytwórcę wyrobu medycznego ulegających zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej eksploatacji – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1289/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy części zamiennych i zapasowych wyrobów medycznych – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1289/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy oprogramowania wyrobów medycznych i modyfikacji oprogramowania zwiększających ich funkcjonalność (upgrady) – przeznaczonych do stosowania z wyrobami medycznymi.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1187/11-2/KB
  1. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wobec Biletu Wstępu? 2. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wobec Biletów na Atrakcje? 3. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wobec usług hotelowych świadczonych przez Wnioskodawcę w sytuacji, gdy będzie On operatorem Hotelu? 4. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wobec usług świadczonych przez Wnioskodawcę w sytuacji, gdy będzie on operatorem Restauracji?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1193/11-2/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy i montażu podłóg (paneli podłogowych).
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1218/11/IK
  Określenie stawki podatku dla czynności montażu drzwi przez producenta.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-896/09/11-S/EN
  Czy w przypadku wykonania aluminiowych szklonych zabudów balkonowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, Spółka powinna stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% czy 22%?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1110/11-2/SM
  Stawka podatku dla wyrobu o symbolu PKWiU 20.15.31.0, używanego w technologii oczyszczania spalin
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-910/11-4/JO
  usługi sauny i solarium w zakresie wstępu opodatkowane są 8% stawką VAT.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1089/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1089/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1083/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wydawania posiłków.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1083/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług zakwaterowania w internacie.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1062/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-467/11-2/ISN
  Czy Spółka dla sprzedaży towaru pod nazwą handlową "A" tj. 32,5% roztworu mocznika, sklasyfikowanego w PKWiU jako 20.15.31.0 może stosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w zw. z załącznikiem nr 3 poz. 59 do ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-743/09/11-7/S/AW
  Stawka VAT dla dostawy lokali mieszkalnych wraz z miejscem postojowym
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-136/09/11-S/GZ
  Wysokość stawki na usługę wykonania przyłączy gazowych.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-453/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku oraz w zakresie prawidłowego sposobu umieszczania nazwy świadczonych usług na paragonie fiskalnym.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-279/11-2/IR
  Świadczone przez Spółkę usługi załadunku, wyładunku, rozładunku, przeładunku i magazynowania będą świadczeniem złożonym, do którego będzie miała zastosowanie jedna stawka podatku. W związku z tym, że Spółka – jak wynika z treści wniosku - nie będzie w stanie prowadzić dokumentacji, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, która jest niezbędna dla zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 7-18 i 20-22 ustawy, przedmiotowe usługi będą podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-900/11-2/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi montażu stolarki otworowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-953/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla wykonywanych na zamówienie klientów i montowanych w domach i mieszkaniach szaf wnękowych, pawlaczy i garderoby.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-373/11-2/AW
  Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, polegające na montażu trwałych zabudów kuchennych i wnękowych są opodatkowane 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-453/11-S/AP
  Od którego momentu można stosować obniżoną stawkę podatku przy sprzedaży wyrobów medycznych.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-215/11-4/IR
  Należy stwierdzić, że czynności Wnioskodawczyni polegające na wytworzeniu produktu (książki) w oparciu o własne materiały należy uznać za dostawę towarów, która będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5%, pod warunkiem, że książki drukowane są oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN i mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 58.11.1. Natomiast w sytuacji, gdy w procesie produkcji Wnioskodawczyni zużywa surowce i komponenty dostarczone jej przez zamawiającego, o ile stanowią 100% materiałów zużytych przy wykonaniu danego produktu bądź przeważającą część w stosunku do materiałów własnych, przedmiotowe czynności należy uznać jako świadczenie usług, do których nie znajdzie zastosowania preferencyjna stawka podatku.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1340/09/11-7/S/PR
  Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w sytuacji gdy dokumentem przewozowym, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy jest tzw. packing list oraz prawidłowość uznania za dowód kserokopii dokumentów bądź dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej lub faksem, wymienionych w art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy.
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-862/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-869/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-8/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-2/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym, była opodatkowana według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-5/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-6/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-7/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-9/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-11/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawek VAT, odpowiednio na 9% lub 10%, na podstawie art. 146a Ustawy VAT, interpretacje indywidualne Ministra Finansów zawierające odpowiedzi udzielone na zadane pytania nr 1-8 zachowają aktualność w odniesieniu do sytuacji Spółki z tym, że zamiast stawki preferencyjnej 8% zastosowanie znajdzie stawka 9% lub 10%?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-2/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym, była opodatkowana według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-3/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-5/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-4/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych, ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-3/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane wyłącznie z Wyrobem medycznym, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy odrębnych faktur?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-6/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-4/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Wyposażenia dodatkowego, które może być wykorzystywane w Wyrobach medycznych, ale także z różnymi innymi towarami, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Wyposażenia dodatkowego przy pomocy jednej faktury?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-10/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki VAT na 7% na podstawie art. 146a Ustawy VAT, z dniem 1 stycznia 2014 r. interpretacje indywidualne Ministra Finansów zawierające odpowiedzi udzielone na zadane pytania nr 1-8 zachowają aktualność w odniesieniu do sytuacji Spółki z tym, że zamiast stawki preferencyjnej 8% zastosowanie znajdzie stawka 7%?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-7/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować wyłącznie w Wyrobach medycznych, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-840/11-9/EN
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, była opodatkowana, według przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy VAT, preferencyjną stawką 7%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy odrębnych faktur?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/11-8/SJ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym dostawa Części zamiennych, które ze względu na ich specyfikację techniczną i funkcjonalność można zamontować w Wyrobach medycznych oraz w innych towarach, jest opodatkowana, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a Ustawy VAT, preferencyjną stawką 8%, w przypadku udokumentowania dostawy Wyrobu medycznego oraz Części zamiennych przy pomocy jednej faktury?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-894/10/11-S/BD
  Stawka podatku VAT dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem we współwłasności gruntu oraz udziału w lokalu użytkowym do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-356/11-2/JS
  Dostawa materiału genetycznego – nasienia knurów, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 01.46.10.0 "Świnie żywe" korzysta z obniżonej 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy..
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-380/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-358/11-4/BA
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną dla własnych uczniów, nauczycieli oraz dla pozostałych pracowników szkoły.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-74/09/11-4/S/ASi/KOM
  1. Czy w związku z tym, iż nie można ustalić zgodnie z art. 90 ust 2 i 3 ustawy VAT, udziału rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, Stowarzyszeniu przysługuje w całości prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług, które są wykorzystywane zarówno do prowadzenia działalności opodatkowanej (sprzedaż reklam), jak z działalnością statutową z której prowadzeniem nie powstaje żaden obrót? 2. Czy w związku z przekroczeniem przez "Magazyn…" nakładu 15.000 egzemplarzy, na Stowarzyszeniu spoczywa obowiązek naliczenia, zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT, podatku w wysokości 7% od nieodpłatnego przekazania Magazynu…"?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-548/11-4/MM
  1. Czy nieodpłatne przekazanie kompletów składających się z książki i płyty lub samej płyty związanej tematycznie z książką, w ramach działań marketingowych i promocyjnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów usług? Jeśliby uznać założenie, że podlega opodatkowaniu czy należy stosować 5% stawkę? 2. Czy nieodpłatne przekazanie kompletów składających się z książki i płyty lub samej płyty związanej tematycznie z książką, w sytuacji kiedy przekazane towary są próbkami czy prezentami o małej wartości, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-679/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-695/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-712/11-3/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-643/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-139/09/11-6/S/AS/KOM
  Jeżeli Spółka posiada dowody w postaci kopii faktury, specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku oraz dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz spełnia pozostałe warunki zawarte w art. 42 ustawy o VAT, to w takiej sytuacji przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0%, pomimo braku posiadania dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-650/11-3/AD
  Czy Spółka może stosować przy sprzedaży swoich wyrobów zaklasyfikowanych do słodkich herbatników stawkę podatku w wysokości 7% (w 2011 r. – 8%)?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-593/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi montażu markiz.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-627/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży towarów o symbolu PKWiU 01.24.10 oraz dla sprzedaży towarów o symbolu PKWiU 10.39.30.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-485/11/TS
  Jaką stawką podatku, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy opodatkować od dnia 1 stycznia 2011 r.: a) wyroby Spółki zamrożone, które są sprzedawane do punktów sprzedaży, b) wyroby Spółki rozmrożone, gotowe do spożycia, sprzedawane finalnym konsumentom?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-609/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla pieczywa chrupkiego.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-727/11-2/MP
  Stawka podatku dla sprzedaży kawy (bez dodatku tłuszczu mlekowego)- 23% , herbaty ( bez dodatku tłuszczu mlekowego) – 23%, wody mineralnej gazowanej – 23% oraz napojów zawierających tłuszcz mlekowy sporządzanych na bazie kawy – 5%, wody mineralnej niegazowanej – 23%.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-547/11-2/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż gotowych posiłków: - dotyczący sprzedaży gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.85.1, pakowanych i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż, - dotyczący sprzedaży gotowych posiłków i dań na wynos, przygotowanych przez Wnioskodawcę i sprzedanych w stanie nadającym się bezpośrednio do spożycia.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-386/11-4/MPe
  w zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż suplementu diety w postaci syropu pomarańczowego
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-585/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-623/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-583/11-2/BS
  uprawnienie do stosowania 5% stawki VAT, w przypadku dokonywania dostaw (sprzedaży): książek wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w książce oraz broszur wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w broszurze
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-596/11-3/BS
  uprawnienie do stosowania 5% stawki VAT, w przypadku dokonywania dostaw (sprzedaży): książek wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w książce oraz broszur wraz z płytami CD i/lub DVD z nagranymi utworami dźwiękowymi lub wizualnymi stanowiącymi kontynuację lub uzupełnienie informacji zawartych w broszurze;
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-439/11-5/AK
  Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-439/11-4/AK
  Stawka podatku na budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09/11-S/KG
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe – miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku – z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09/11-S2/MP
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe – miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku – z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09/11-S1/KG
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe – miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku – z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-566/11-4/PR
  Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla usług polegających na wdrożeniu i obsłudze systemu umożliwiającego lub ograniczającego wstęp na obiekty sportowe poprzez identyfikację kibiców.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-498/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-399/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8%?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-399/11-2/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie dziatki, na zasadzie podziału do użytkowania (quoad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/11-4/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/11-4/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-373/11-2/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-373/11-3/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-373/11-4/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-382/11-2/MP
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-306/11-4/LK
  stawka podatku stosowana przy sprzedaży książek sprzedawanych wraz z nośnikami CD VCD lub DVD
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-372/11-2/KG
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, oraz miejsca postojowe na powierzchni działki w ramach zagospodarowania terenu i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych zarówno w pomieszczeniu garażowym jak i na terenie działki, na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-372/11-4/KG
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym stanowiącym boks garażowy (garaż dla jednego samochodu osobowego zabudowany ścianami) - do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-372/11-3/KG
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe, w którym nie jest ustanawiane prawo do korzystania z miejsca postojowego na zasadzie podziału do użytkowania (quad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 8% ?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-26/11-5/IR
  Sprzedaż przez Wnioskodawcę materiału genetycznego – nasienia knurów sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.11.60.0 od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 17 załącznika nr 10 do ustawy.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-419/11-4/AD
  Czy wartość całej usługi montażu stałej zabudowy kuchennej i wnękowej z gotowych elementów składowych trwale zamontowanych w pomieszczeniach mieszczących się w klasyfikacji PKOB 111, 112 w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym może być opodatkowana w 2010 r. obniżoną stawką 7% i odpowiednio 8% (w 2011 r.)?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/11-5/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczenia usług najmu lokali w celu krótkotrwałego zamieszkania.
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/11-4/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokali.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-17/11-2/IB
  Możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku do sprzedaży towaru sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU ex 20.15.3.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-493/11-2/JO
  Opłaty pobierane przez Wnioskodawcę tytułem biletów wstępu, również dla grupy dzieci wraz z opiekunami, na korzystanie z sali zabaw będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-493/11-3/JO
  Wnioskodawca winien opodatkować przedmiotowe usługi organizacji imprez okolicznościowych podstawową stawką podatku od towarów i usług.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-524/11-4/KAN
  zastosowanie stawki VAT przy sprzedaży owoców i warzyw przetworzonych
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-239/11-4/KC
  Prawo do zastosowania stawki 0% dla prowadzonych prac badawczych w ramach umowy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-227/11-4/KC
  Uznanie kserokopii celnego dokumentu litewskiego za dokument uprawniający do zastosowania stawki 0% w eksporcie
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-442/11-2/EK
  Stawka podatku dla dostawy świeżych wyrobów ciastkarskich poddanych wcześniej rozmrożeniu.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-378/11-4/KAN
  Stawka VAT na obrusy.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-429/11-3/KC
  Zastosowanie stawki VAT dla środka spożywczego-napoju o symbolu PKWiU 11.07.19.0
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-141/11-4/JK
  montaż dźwigu osobowego (windy) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - stawka 8%
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-277/11-2/LK
  prawa do zastosowania stawki 0% do dostawy części i wyposażenia do środków transportu morskiego oraz rybołówstwa morskiego
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-358/11-2/MS
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wywozu i opróżniania szamb i dołów gnilnych oraz osadów ze ścieków kanalizacyjnych.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-347/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy montażu stałej zabudowy wnękowej.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1067/08/11-S/AK
  Czy do sprzedaży prawa do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, usytuowanego w podziemiach budynku mieszkalnego, będzie miała zastosowanie stawka podatku od towarów i usług właściwa dla lokali mieszkalnych tj. 7%, czy też stawka podstawowa w wysokości 22%?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-279/11-3/JL
  Świadczone przez Spółkę usługi, o których mowa we wniosku, a tym samym pobierane przez nią opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-40/11-4/IG
  Jakie stawki podatku VAT Wnioskodawca ma zastosować do wymienionych usług:1. prowadzenie kółek-klubów zainteresowań z upowszechniania kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zajęcia z filozofii, malarstwa, indywidualne zajęcia gry na instrumentach, indywidualne zajęcia nauki śpiewu, itp.) z odpłatnością miesięczną lub bez odpłatności. 2.organizowanie koncertów własnych i obcych zespołów, muzycznych, tanecznych, kabaretowych, teatralnych. 3.organizowanie imprez na zlecenie takich jak: happeningi uliczne promujące zdrowy styl życia, niebiletowane koncerty plenerowe, konkursy poetyckie.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-263/11-4/JL
  Do przedmiotowej usługi wykonywanej przez Wnioskodawcę na klatkach schodowych budynków zbiorowego zamieszkania zastosowanie ma stawka podatku VAT w wysokości 8%.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-986/09/11-8/S/AN/IZ
  W sytuacji, gdy Spółka dysponuje kopią faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku oraz dowodem zapłaty za dostawę ma prawo do zastosowania dla wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku w wysokości 0%. Tym samym w sytuacji, gdy po wykazaniu w deklaracji podatkowej wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów i opodatkowaniu jej stawką krajową, Strona będzie w posiadaniu ww. dokumentów uprawniających do zastosowania dla tej czynności stawki podatku w wysokości 0% będzie uprawniona do korekty deklaracji., zgodnie z regulacjami wyżej powołanych przepisów.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-299/11-2/MN
  Czy wykonane przez Wnioskodawcę usługi budowlano-montażowe, polegające na stałej zabudowie wnęk podlegać będzie opodatkowaniu 8%, preferencyjną stawką podatku od towarów i usług?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-325/11-2/MN
  Jaką stawkę podatku VAT ma stosować Wnioskodawca przy sprzedaży świń z własnego gospodarstwa 5% czy 8%?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-5/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-275/11-4/MN
  Opodatkowanie sprzedaży ośrodka wypoczynkowego wraz z wyposażeniem oraz przynależnym do niego prawem użytkowania gruntu i infrastrukturą towarzyszącą, a także obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-232/11-4/AD
  Jaką stawkę VAT (23% czy 8%) należy zastosować do robót budowlano-montażowych w ramach społecznego programu mieszkaniowego?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-181/11-2/PR
  opodatkowanie oraz zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 5% dla dostawy podręcznika wraz z kodem dostępu do strony on-line z ćwiczeniami.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1759/09/11-S/EWW
  Czy posiadanie kopii faktur i zbiorczego potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zawierającego wyszczególnienie wszystkich numerów faktur wraz ze specyfikacją dostawy (ilość i waga towaru), nazwę odbiorcy i numer zamówienia wraz z oryginalnym podpisem i pieczątką odbiorcy, jak również dokumentu potwierdzającego zapłatę za towar i korespondencję e-mailową prowadzoną pomiędzy Spółką a kontrahentem, z której wynika, że towar został dostarczony na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, spełnia wymogi art. 42 ustawy o VAT i tym samym uprawnia Spółkę do zastosowania stawki 0%?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-89/09/11-S/GZ
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie – 7%, udział w drodze i parkingu - 22%
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1759/09/11-S/EWW
  Czy posiadanie kopii faktur i zbiorczego potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zawierającego wyszczególnienie wszystkich numerów faktur wraz ze specyfikacją dostawy (ilość i waga towaru), nazwę odbiorcy i numer zamówienia wraz z oryginalnym podpisem i pieczątką odbiorcy, jak również dokumentu potwierdzającego zapłatę za towar i korespondencję e-mailową prowadzoną pomiędzy Spółką a kontrahentem, z której wynika, że towar został dostarczony na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, spełnia wymogi art. 42 ustawy o VAT i tym samym uprawnia Spółkę do zastosowania stawki 0%?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-203/11-2/BA
  Czy podatnik słusznie będzie naliczał stawkę 8% VAT?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-137/11-3/AK
  1. Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży usługi wraz z towarem - instalacja roletek lub żaluzji wewnętrznych lub instalacja rolet zewnętrznych w obiekcie budowlanym lub jego części zaliczonej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - PKOB 11? 2. Jaką stawkę należy zastosować do usługi budowlanej polegającej na instalacji stolarki budowlanej w piwnicach, klatkach schodowych w budynkach wielomieszkaniowych - np. blokach?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-451/11-4/IGo
  Kompleksowa budowa jednego lub kilku budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, od 1 stycznia 2011r. usługa taka opodatkowana jest preferencyjną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-186/11-2/JL
  Stawką podatku VAT właściwą przy sprzedaży omówionego we wniosku napoju gazowanego jest stawka podstawowa w wys. 23%.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-293/11-2/KAN
  opodatkowanie podatkiem VAT działalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży domów
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-138/11-2/TW
  Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do wykonywanych usług Wnioskodawca ma prawo stosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-187/11-2/BA
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki przy montażu trwałej zabudowy meblowej oraz trwałej zabudowy kuchennej.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-61/11-4/BS
  Dostawa produkowanych przez Spółkę jadalnych olejów i tłuszczy roślinnych mieszczących się w PKWiU 10.4, podlega opodatkowaniu 5% stawką podatku, bez względu na przeznaczenie czy wykorzystanie przedmiotowych olejów i tłuszczy przez nabywców.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-154/11-2/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym czynności drukowania i oprawiania książek wykonywane przez Podatnika będą stanowić dostawę towarów (czasopism, książek), do której Podatnik będzie mógł zastosować stawkę 5% podatku VAT?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-74/11-4/AK
  Czy wystawiając fakturę na Wspólnotę Mieszkaniową powołując się na art. 41 ust. 12-12c prawidłowo zastosowano 8% stawkę VAT za usługę wymiany stolarki okiennej na PCV na klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-32/11-2/KC
  Zwrot podatku VAT z tytułu dostawy towaru dla stałego urzędnika Komisji Europejskiej.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-418/11-2/AW
  stawka podatku VAT (kawa latte, czekolada na gorąco)
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1280/10-2/KC
  Posiadanie dokumentacji uprawniającej do zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-83/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-34/11/TS
  Czy mieszanki kawy zbożowo - naturalnej podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną 8%
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-775/09/11-6/S/BM/KOM
  Stawka podatku VAT właściwej dla importu oleju sojowego surowego przeznaczonego dla zwierząt
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-309/11-2/IB
  W poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex. zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem wskazać należy, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych mieszczące się w PKWiU 37.00.12 będą zaliczać się do powyższej kategorii, a tym samym Wnioskodawca może do nich zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8 %.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1271/10-2/IB
  Niezbędnik podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, natomiast załączany do niego gratis w postaci książki telefonicznej stanowi prezent o małej wartości, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 7 ust. 3 ustawy).
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1298/10-4/AP
  Czy zastosowana przez Spółkę stawka podatku VAT w wysokości 7% do sprzedaży rozpoczętego obiektu budowlano – mieszkaniowego w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany jest prawidłowa?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1989/10-4/SJ
  Czy Spółka uprawniona jest do stosowania preferencyjnej stawki VAT 7% dla sprzedawanych wyrobów antyalergicznych od momentu sklasyfikowania i skwalifikowania przez wytwórcę wyrobów jako wyrobów medycznych oraz zgłoszenia ich do rejestru wyrobów medycznych (zgłoszenie, rozumiane jako techniczna czynność złożenia wniosku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych)?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-5/11-4/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka posiadając jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3, a dysponując dodatkowo jednym z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), ma prawo zastosować 0% stawkę podatku VAT w tak udokumentowanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-5/11-2/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka posiadając jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3, a dysponując dodatkowo jednym z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), ma prawo zastosować 0% stawkę podatku VAT w tak udokumentowanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-5/11-3/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka posiadając jedynie niektóre dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3, a dysponując dodatkowo jednym z dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.), ma prawo zastosować 0% stawkę podatku VAT w tak udokumentowanej transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-7/11-3/EWW
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w sytuacji, gdy poza kopią faktury VAT, stanowiącą specyfikację towarów Wnioskodawca posiada otrzymaną od kontrahenta drogą mailową w formacie PDF kopię podpisanego listu przewozowego wraz z potwierdzeniem w treści wiadomości elektronicznej, iż otrzymał on towar.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1226d/10/AK
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do usług spedycji wykonywanych na rzecz przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium kraju, w sytuacji posiadania dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika wywóz towarów.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1226c/10/AK
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do usług spedycji wykonywanych na rzecz przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium kraju, w sytuacji braku dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynikałby wywóz towarów.
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1226b/10/AK
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do usług spedycji towarów importowanych na terytorium Polski, wykonywanych na rzecz przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium kraju, w sytuacji, gdy co najmniej część wartości usługi będzie wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu importu tych towarów.
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1226a/10/AK
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do usług spedycji towarów importowanych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska, wykonywanych na rzecz przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium kraju, w sytuacji braku dokumentu potwierdzonego przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynikałby fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1177/10/TS
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do dostawy towaru w postaci bułki tartej smakowej, bułki tartej bezglutenowej oraz bułki tartej niskobiałkowej?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-989/10/RSz
  zastosowania 7% stawki podatku za wykonanie usługi montażu pokryć podłogowych, wykładzin dywanowych, wykładzin elastycznych, paneli oraz drewna
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1345/10-4/AW
  stawka podatku VAT dla dostawy wyrobów PKWiU 15.87.12-70
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-49/11-2/KOM
  Od dnia 01.01.2011r. sprzedaż przez Wnioskodawcę żywych świń sklasyfikowana do PKWiU 01.46, winna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 146a ust. 2 ustawy o VAT w powiązaniu z poz. 14 zał. nr 3 do tej ustawy.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1819/10-4/MN
  Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w zakresie usług rozrywkowych, tj. organizacja koncertów artystycznych, kabaretowych itp. oraz koncertów organizowanych jako sprzedaż biletowana. Artyści, z którymi pracuje Wnioskodawczyni, zawierają z nią umowę o dzieło lub otrzymuje ona faktury z ich macierzystych agencji.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1899/10-4/EWW
  Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, Zainteresowany ma prawo do zastosowania do WDT stawki 0% VAT, posiadając oprócz kopii faktury oraz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, dokument zastępczy?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1130/10-4/IB
  W przedmiotowej sprawie dochodzi do świadczenia przez Wnioskodawcę usług transportu na rzecz kontrahenta, to o ile Wnioskodawca będzie dysponować dowodami, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy to będzie miał prawo do zastosowania dla świadczonej usługi preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1513/08/10-6/S/PR
  zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem do korzystania z miejsc postojowych i komórek lokatorskich
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1152/10-2/AP
  Czy w świetle ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym za okres 1 września 2010 r. - 31 października 2010 r., usługi dla których obowiązek podatkowy powstał we wrześniu i październiku 2010 r. polegające na udzieleniu operatorom sieci telewizji kablowych pozwoleń (licencji) na reemisje programów telewizyjnych, wyprodukowanych przez Spółkę, podlegają opodatkowaniu stawką 7% VAT?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-39/11-2/IB
  W fakturach sprzedaży polskim producentom suplementów diety opisanego we wniosku surowca (laktoferyny - ekstraktu protein mlecznych z mleka krowiego w postaci suchego proszku do produkcji suplementu diety) mieszczącego się w PKWIU z 2008 r. pod symbolem wskazanym we wniosku można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8 % zgodnie z art. 146a ust. 2 ustawy.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1090/10-4/JF
  Dostawa okularów korekcyjnych wykonanych na podstawie zleceń klientów, recept okularowych uznanych za wyrób medyczny podlega opodatkowaniu stawką 7%, natomiast usługa wymiany soczewek okularowych w oprawach klienta podlega opodatkowaniu także stawką 7%.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1068/10/TS
  Zakres stawki podatku przy sprzedaży brykietu i pellet produkowanych ze słomy, siana, trocin oraz pozostałych roślin energetycznych.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1814/10-2/EWW
  1. Czy przedstawiona sprzedaż towarów handlowych przez Zainteresowanego jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów? 2. Czy Spółka posiada niezbędne dokumenty, aby opodatkować tę transakcję stawką 0%?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-882/10/ICz
  Prawo do zastosowania stawki podatku VAT do sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego i udziału we współwłasności we wspólnym garażu podziemnym wielostanowiskowym w wysokości 7%.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1055/10-2/SM
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego opodatkowana stawką 7% (w ramach pierwszego zasiedlenia).
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1021/10-4/LK
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca dokonuje przeładunku towarów transportowanych z krajów trzecich (spoza terenu wspólnoty) na terytorium Polski. Jak wskazuje Wnioskodawca z dokumentów, jakie posiada wynika fakt wliczenia (przez podmioty dokonujące przywozu towarów) usługi przeładunkowej do podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu importu towarów. A zatem Wnioskodawca będzie miał prawo zastosowania stawki podatku VAT 0% do tych usług. W sytuacji gdy jak wskazał Wnioskodawca z dokumentów nie wynika fakt wliczenia usługi przeładunkowej do podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu importu towarów, bądź usługi te nie zostały wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów wówczas należy zastosować do usług przeładunkowych stawkę podstawową 22% zgodnie z art. 41ust. 1 ustawy.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1064/10/RS
  Stawka podatku na świadczone usługi pralnicze świadczone na rzecz amerykańskich sił zbrojnych.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1031/10-4/IB
  Podatnik sam określa jaka część ceny dotyczy wersji drukowanej, a jaka dostępu online z zastosowaniem odpowiednich stawek VAT (7% dla wersji drukowanej i 22% dla wersji online), o ile nie wynika to bezpośrednio z faktur dokumentujących dostawę tego towaru od wydawcy.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1705/10-4/EWW
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować: - czy 7% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym, - czy osobno 7% przy sprzedaży lokalu mieszkalnego a 22% naliczyć od miejsca postojowego?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1698/10-2/AD
  1. Czy sprzedaży masy betonowej, a więc sprzedaży towaru bez uwzględnienia przeznaczenia, gdzie ów towar przez kupującego będzie wykorzystany podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług? 2. Czy dostawa masy betonowej wraz z jej transportem własnym lub wynajętym (betonomieszarką lub pompo-gruszką), gdzie konieczna jest usługa operatora tego sprzętu, gdyż nie można dostarczyć betonu bez usługi operatora betonomieszarki czy pompo-gruszki, o ile zamawiający wskazuje, że usługa ta będzie realizowana na rzecz budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu stawką VAT 7% podatku od towarów i usług? 3. Czy sprzedaż usługi budowlanej/budowlano-montażowej (wg PKWiU 45.25.2 – roboty związane z fundamentowaniem, 45.25.31 – roboty betoniarskie związane z betonem zbrojonym oraz 45.25.32 – roboty betoniarskie pozostałe), gdzie zamawiający składa zamówienie na zakup masy betonowej z jej dowozem i zalaniem fundamentów stropów lub innych elementów betonowych, o ile zamawiający wskazuje, że dotyczyć to będzie budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu stawką 7% VAT podatku od towarów i usług?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1067/10-2/JL
  Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 45, wykonywane w budynkach mieszkalnych, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-827/10/RSz
  stawka podatku przy sprzedaży "przyprawy do piernika"
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-826/10/RSz
  stawka podatku przy sprzedaży "przyprawy do piernika"
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1076/10-4/MK
  Stawka podatku VAT na produkt dla diabetyków sklasyfikowany pod symbolem PKWiU z roku 2008 – 10.86.10, a wg PKWiU z roku 2004 – pod symbolem 15.89.14.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/433-1622/10-4/BA
  1. Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego? 2. Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane, tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-8/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-6/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-7/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-8/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-5/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1671/10-4/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1068/10-2/AI
  Czy Spółka postąpiła właściwie stosując stawkę 0% przy sprzedaży dla szkoły prywatnej? Czy w takim wypadku wystarczy na zamówieniu podpis osoby reprezentującej osobę prawną która prowadzi szkołę?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1221/08/10-9/S/AW
  W przypadku eksportu pośredniego (art. 2 pkt 8 ustawy) wystarczającym dowodem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty upoważniającym do zastosowania stawki 0% jest komunikat IE-599 lub jego wydruk wygenerowany z systemu informatycznego (kopia) bez względu na to czy został uwierzytelniony przez Urząd Celny wyprowadzenia.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-941/10-4/KC
  Uznanie oświadczenia przewoźnika/spedytora za dokument o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy i w konsekwencji dającym prawo do stawki podatku 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-765/10-4/KG
  stawka VAT dla dostawy wyrobów medycznych
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1105/08/10-6/S/JB/KG
  Opodatkowanie dostawy towarów przeznaczonej na cele ochrony przeciwpożarowej
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-964/10-2/KB
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na fakturach sprzedaży sklasyfikowanych towarów według PKWiU 01.11.60-00 (brykiet ze słomy) oraz PKWiU 20.10.40-05 (brykiet z trocin)?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-5/JKa
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-3/JKa
  Cash-pooling: . import usług i opodatkowanie cash-poolingu
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-3/JKa
  Cash-pooling: . import usług i opodatkowanie cash-poolingu
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-939/10/KW
  Czy opisane we wniosku usługi drukowania traktowane są jako dostawa towarów i opodatkowane są 0% stawką podatku czy jako usługi drukarskie opodatkowane stawką 22%?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-893/10-4/MG
  Należy stwierdzić, iż świadczenie przez Wnioskodawcę usług polegających na montażu, instalacji, konserwacji, naprawie sieci wodociągowej, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 41.00.20-00.00 oraz 90.00.11-00.00, będą podlegały opodatkowaniu preferencyjną 7% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z pozycją 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie są to obiekty budownictwa mieszkaniowego.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1012/10-2/MK
  Stawka podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 90.0.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-952b/10/MD
  Prawo do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na podstawie posiadanych dokumentów.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-855/10-4/KT
  Prawo do zastosowania stawki 0% przy sprzedaży urządzeń placówkom dyplomatycznym Rzeczypospolitej Polskiej znajdującym się na terytorium państw Unii Europejskiej.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-924/10-2/MPe
  W zakresie dokumentacji i stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-808/10/MS
  Stawka podatku VAT dla dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-778/10/MS
  Stawka podatku VAT dla dostawy na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych samochodów strażackich.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-855/10/AW
  Zakup sprzętu pożarniczego przez Gminę
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1339/10-4/MN
  Stawka podatku w przypadku wniesienia aportem: gruntu przeznaczonego pod zabudowę, rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych, dokumentacji projektowej
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1339/10-3/MN
  Stawka podatku w przypadku wniesienia aportem: gruntu przeznaczonego pod zabudowę, rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych, dokumentacji projektowej
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1339/10-2/MN
  Stawka podatku w przypadku wniesienia aportem: gruntu przeznaczonego pod zabudowę, rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych, dokumentacji projektowej
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1339/10-5/MN
  Stawka podatku w przypadku wniesienia aportem: gruntu przeznaczonego pod zabudowę, rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych, dokumentacji projektowej
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-913/10-4/PR
  Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT dla dostawy sprzętu komputerowego.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-905/10-4/MP
  Spółka powinna sprzedać lokal mieszkalny i prawo do korzystania z miejsca postojowego w ramach udziałów w części wspólnej przy zastosowaniu dwóch stawek podatkowych, tj. stawki 7% do dostawy lokalu mieszkalnego i stawki 22% do miejsca postojowego.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-870/10-2/AP
  Czy opisane w stanie faktycznym usługi VOD, świadczone przez X, podlegają opodatkowaniu 7% stawką VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z brzmieniem poz. 151 załącznika nr 3 do ustawy o VAT?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1305/10-4/PG
  WDT – prawo do zastosowania stawki 0%.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1305/10-3/PG
  WDT – prawo do zastosowania stawki 0%.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-614/10/PH
  stawka VAT dla dostawy monitorów pracy serca, komputerów na rękę, zegarków i innych urządzeń z funkcją monitorowania pracy serca
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-860/10-4/ISz
  Określenie stawki podatku VAT dla książek z symbolami ISBN.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-660/10-4/KOM
  stawka podatku VAT na usługi montażu stałej zabudowy kuchennej w budynkach i lokalach mieszkalnych
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-771/10/EA
  Właściwa stawka podatku VAT dla dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki ochotniczej straży pożarnej na cele ochrony przeciwpożarowej wynosi 22%.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1061/10-2/MP
  W przedmiotowej sprawie zostanie spełniony warunek określony w art. 41 ust. 10 ustawy i będzie możliwe zastosowanie preferencyjnej, tj. 7% stawki podatku od towarów i usług.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-5/JKa
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu,
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-5/JKa
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu,
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania,
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-703/10-4/KT
  Sprzedaż lokalu użytkowego, jakim jest garaż (lub miejsce postojowe) znajdujący się w budynku mieszkalnym, podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku, bez względu na sposób sprzedaży tego garażu i przynależność do lokalu mieszkalnego, gdyż na gruncie ustawy o VAT traktowany jest on jako lokal użytkowy.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-776/10-4/IB
  W konsekwencji przedmiotowa dostawa książek oznaczonych odpowiednimi symbolami ISBN, sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 22.11, gdzie transakcja nie dotyczy książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0% na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-590/10/ICz
  Czy sprzedaż mieszkania wraz z przynależną mu służebnością gruntową miejsca postojowego będzie mogło być opodatkowane jedną stawką podatkową w wysokości 7%.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-590/10-6/MG
  Czy prace wykonywane przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy sklasyfikowane przez GUS jako roboty związane z wyposażeniem kuchni i łazienki w niezbędną armaturę sanitarną wykonywane w lokalach mieszkalnych mogą korzystać z preferencyjnej 7% stawki VAT?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-488/10-4/KOM
  Należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług konserwacji przepompowni ścieków oraz czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzającej wodę z budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie osiedli mieszkaniowych (PKWiU 90.00.11-00.10 i PKWiU 90.00.11-00.40 ), zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Określone przez Wnioskodawcę czynności zostały ujęte w poz. 153 załącznika nr 3 ("Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%"), jako usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, które zostały sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym PKWiU 90.0, a zatem realizacja tych czynności jest opodatkowana stawką preferencyjną w wysokości 7%.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-589/10-6/MG
  Należy stwierdzić, iż usługi będące przedmiotem zapytania sklasyfikowane do grupy PKWiU 45.43 wykonywane przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, w lokalach mieszkalnych mogą korzystać z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-504/10-6/KG
  Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania stawki 0%, gdyż o zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku VAT decyduje data zawarcia umowy (kontraktu), na podstawie której polski podmiot otrzymał środki pomocowe, a nie data zawarcia umowy, w wykonaniu której nabywane są usługi ze środków pomocowych. Celem właściwego opodatkowania przedmiotowej transakcji wystawiający faktury obowiązany jest do ich korekty, zgodnie z warunkami powołanego wyżej rozporządzenia.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-558/10-2/RR
  Stawka podatku dla sprzedaży wykonanych okularów korekcyjnych, leczniczych i ochronnych do komputera.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-499/10-2/IG
  Czy wykonując opisane usługi dla odbiorców indywidualnych świadczonych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB 111, 112, 113 prace grupowane według PKWiU 45.42.11-00 można stosować obniżoną stawkę 7% VAT?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-281/10-12/AK
  Na podstawie obecnie obowiązujących uregulowań, tj. na podstawie załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z art. 41 ust. 2 tej ustawy Wnioskodawca ma prawo do stosowania od dnia 1 stycznia 2011r. dla dostawy towarów sklasyfikowanych w grupowaniach: PKWiU 15.7, PKWiU 24.15.30-19.00, PKWiU 24.20.14-90.00 oraz PKWiU 24.41.60-50.30 stawki podatku VAT w wysokości 7%.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-583/10-4/JF
  Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termoizolacja lub przebudowa budynku sklasyfikowanego w klasie 1264 PKOB, przeznaczonego w większej części na dom opieki z usługą stałego zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską wykonawca może zastosować stawkę 7 %.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/10-3/PG
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-6/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-5/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-4/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-5/PG
  Cash-pooling: stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-4/PG
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-3/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-2/PG
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-3/PG
  Cash-pooling: import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/10-6/PG
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-6/EWW
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-2/EWW
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-3/EWW
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-4/EWW
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-5/EWW
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-987/10-2/EWW
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-646/10-4/AS
  Stawka podatku na części zamienne do aparatury medycznej.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-5/JKa
  Cash-pooling:stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-4/JKa
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-989/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-3/JKa
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-2/JKa
  Świadczenie usług.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-6/JKa
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-5/JKa
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-4/JKa
  Podstawa opodatkowania.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-6/JKa
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-5/JKa
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-990/10-6/JKa
  Zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-499/10/WN
  stawka podatku VAT na usługi transportu międzynarodowego związane z importem eksponatów muzealnych
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-5/MN
  Stawka, zwolnienie od podatku usługi cash-poolingu.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-4/MN
  Cash-pooling: podstawa opodatkowania.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-3/MN
  Import usług i opodatkowanie cash-poolingu.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-6/MN
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-986/10-2/MN
  Cash-pooling: świadczenie usług.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-624/10-2/KOM
  Zastosowanie 7% stawki podatku VAT dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki straży pożarnej za pośrednictwem urzędu gminy
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-585/10/RS
  Stawka podatku na wykonanie usługi remontu i konserwacji platformy wiertniczej.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-599/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca przy świadczeniu usług polegających na wykonaniu i montażu schodów i balustrad.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-919/10-4/MN
  Roboty budowlane związane z wymianą lub instalacją stolarki budowlanej oraz instalacją zewnętrznych rolet okiennych, sklasyfikowane pod symbolami PKWiU: 45.21.11-00.00, 45.34.31-00.00, 45.42.11-00.00, 45.42.12-00.00 i 45.42.13-00.00, wykonywane w budynkach mieszkalnych (PKOB 111, 112 i 113), podlegają opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-490/10/WN
  uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę oraz prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-40/08-4/SAP/KOM
  Stawka podatku VAT od sprzedaży miejsc postojowych w garażach
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-685/10-4/MP
  W treści faktury dokumentującej sprzedaż display’a Wnioskodawca winien wykazywać przedmiotowy zestaw jako jedną pozycję, opodatkowaną 22 % stawką podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez dostawcę i dokumentującej zakup przedmiotowego zestawu (display’a).
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-503/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży towarów, będących wyrobami medycznymi.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-632/10-2/MK
  Stawka podatku VAT na druk książek oraz czasopism.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-533/10/AW
  Stawka podatku mająca zastosowanie do dostawy udziału we własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, prawie własności gruntu pod budynkiem oraz części wspólnej budynku.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-531/10-4/JF
  Wnioskodawca do dostawy produktów będących przedmiotem wniosku ma prawo stosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-515/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca przy przebudowie falochronu.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-487/10/RS
  Stawka podatku na usługi telewizji.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-473/10/JJ
  Czy stawka podatku w wysokości 7% dla świadczonych usług obsługi technicznej imprez kulturalno - rozrywkowych jest prawidłowa?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-449a/10/EŁ
  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru wraz z montażem od kontrahenta unijnego.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-447/10/MD
  Możliwość zastosowania 0% stawki podatku w eksporcie, w związku z otrzymaniem z urzędu celnego zaświadczenia o wywozie towaru poza obszar celny Wspólnoty.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-425/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą na niej budową budynku wielomieszkaniowego.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-281/10-4/AK
  do sprzedaży produktów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.7, od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2010r. należy stosować stawkę podatku 3%; w odniesieniu do preparatów sklasyfikowanych w grupowaniach: PKWiU 24.20.14-90.00 oraz PKWiU 24.41.60-50.30 należy stosować, począwszy od dnia 1 maja 2004r., stawkę podatku 7%; do sprzedaży towarów, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 24.15.30-19.00, w okresie od dnia 1 maja 2004r. do dnia 30 kwietnia 2008r. istniało prawo do stosowania stawki podatku 3%, zaś od dnia 1 maja 2008r. zastosowanie ma stawka podatku 7%.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-515/10-4/AP
  W zakresie stawki podatku VAT właściwej dla świadczonych usług zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowej.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-514/10-2/AP
  W zakresie określenia stawki podatku VAT dla wykonanej usługi.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-291/10-4/KG
  Z uwagi na fakt, iż usługi są konsumowane przez ostatecznego odbiorcę poza terytorium Wspólnoty, zasadne jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% w stosunku do tych usług, pod warunkiem posiadania przez Podatnika dokumentów potwierdzających świadczenie usługi poza terytorium Wspólnoty.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-432b/10/RS
  Dostawa trofeów i tusz opodatkowana stawką 3%.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-379/10/MS
  Stawka VAT dla usług w zakresie organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie schroniska.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-376/10/RS
  Stawka podatku na dostawę podnośników pożarniczych.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-298/10-2/MM
  sprzedaż wymienionego we wniosku wyrobu o nazwie "galaretka w połączeniu z ciastkiem", która jest sklasyfikowana w symbolu PKWiU 15.81.12-00 podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. nr 25 załącznika nr 3 do tej ustawy. Natomiast wyroby wyprodukowane przez Wnioskodawcę i sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.84.23 jako, że nie zostały wymienione w żadnym z załączników do cytowanej wyżej ustawy, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi, do ich dostawy zastosowanie znajdzie, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22%.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-310/10-4/MPe
  W zakresie stosowania 0% stawki podatku VAT do usług transportu towarów do składu celnego.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-354b/10/RS
  Stawka podatku na usługi polegające napakowaniu, załadunku, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-354a/10/RS
  Stawka podatku na usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-342a/10/RS
  7% dla czynności ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-553/10-4/EWW
  Czy otrzymany od przewoźnika (spedytora) skonsolidowany dokument przewozowy, zawierający specyfikację dostaw realizowanych w danym okresie rozliczeniowym, oraz oświadczenie przewoźnika (spedytora) o dostawie przedmiotowych wyrobów do odbiorców zlokalizowanych w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej, jest dokumentem o którym mowa w przepisie art. 42 ust. 3 pkt. 1 Ustawy o VA T, a zatem w połączeniu z kopią faktury i specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku stanowić może dowód potwierdzający dokonanie dostaw wewnątrzwspólnotowych i zastosowanie stawki 0% VAT dla tych transakcji?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-423/10-2/MP
  1. Pakiet powinien być traktowany dla celów podatku VAT jako jedna usługa kompleksowa, podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w jednej stawce właściwej dla tego typu usługi. 2. Pakiet powinien zostać wykazany na fakturze VAT wystawianej przez Spółkę jako jedna pozycja. 3. Do Pakietu powinna zostać zastosowana stawka 22% VAT. 4. W sytuacji, gdy zgodnie z wolą stron potwierdzoną zapisami umowy celem ekonomicznym transakcji nie jest nabycie przez Klienta jednej kompleksowej usługi składającej się z szeregu świadczeń składowych, lecz szeregu odrębnych świadczeń, świadczenia te stanowiłyby odrębne usługi podlegające opodatkowaniu według właściwych dla nich stawek podatku VAT.
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-454/10-2/EN
  1. Czy usługą zasadniczą w zamówieniu publicznym pn. "Budowa Parku Miejskiego ", zgodnie z przedmiotem zamówienia publicznego i projektem umowy cywilno-prawnej, której przedmiotem jest budowa Parku Miejskiego – jest usługa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, która sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 01.41.12 zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jako usługa wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 135 jest objęta stawką VAT 7%? 2. Czy dla ww. usługi należy zastosować dwie stawki VAT – dla usługi wiodącej 7%, a dla usług pomocniczych 22%, tj. usług budowlanych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 45.11.12?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-214/10-2/IG
  Czy takie czasopismo może być sprzedawane ze stawką VAT 0%?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-337/10/WN
  stawka podatku VAT na dostawę części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego oraz statków morskich
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-335/10-4/KC
  uznanie oświadczenia spedytora za dokument o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy i w konsekwencji dającym prawo do stawki podatku 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-312/07-6/MK/KOM
  stwierdzić należy, iż złożenie korekty deklaracji VAT-7 w przypadku obniżenia podatku należnego nieprawidłowo wykazanego w ewidencji i deklaracjach za dane okresy rozliczeniowe jest możliwe w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast korekta zawyżonej stawki VAT w odniesieniu do sprzedanych wraz z lokalem miejsc postojowych, wykazanej w fakturach VAT odbędzie się w drodze korekty tych faktur, które po otrzymaniu potwierdzenia ich odbioru Wnioskodawca rozliczy na bieżąco, w składanych deklaracjach VAT-7.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-386/10-2/IB
  w fakturach sprzedaży polskim producentom suplementów diety opisanego we wniosku surowca (laktoferyny - ekstraktu protein mlecznych z mleka krowiego w postaci suchego proszku do produkcji suplementu diety) mieszczącego się w PKWIU z 1997r. pod symbolem wskazanym we wniosku można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, Ze względu na to, iż zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT jest spowodowane zamieszczeniem przedmiotowych towarów w wykazie towarów i usług, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku stanowisko Podatnika należało uznać za nieprawidłowe.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-267/10-2/JK
  Czy Administracyjny Dokument Towarzyszący może służyć jako dokument potwierdzający, że towary zostały dostarczone do Unii Europejskiej?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-353/10-4/LK
  sprzedaż wydrukowanych książek z materiałów własnych Spółki będzie opodatkowana stawką 0% podatku od towarów i usług jako dostawa towarów.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-239c/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca do usługi naprawy okularów korekcyjnych.
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-239b/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca do usługi wymiany soczewek w oprawkach klienta.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-239c/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca do usługi naprawy okularów korekcyjnych.
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-239a/10/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży towarów będących wyrobami medycznymi (okularów korekcyjnych) oraz soczewek kontaktowych.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-420/10-4/EK
  Stawka podatku VAT dla sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i prawem wyłącznego korzystania z miejsca postojowego
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-243d/10/MD
  Stawka podatku obowiązująca dla usług transportowych świadczonych na trasach międzynarodowych (początek i koniec transportu w kraju innym niż kraj siedziby nabywcy).
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-218a/10/EŁ
  Dokumentowania dostawy towaru i świadczenia usługi transportowej, wykonywanych dla kontrahenta unijnego.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-231/10-2/JF
  Wnioskodawca dokonując odsprzedaży usług dostarczania wody (PKWiU 41.00.2) oraz odprowadzania ścieków (PKWiU 90.0), w przypadku kiedy opłaty z tego tytułu umownie są niezależne od czynszu najmu lokali użytkowych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy posiada prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 7%.
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-211/10-2/KC
  Gdy Spółka dokonuje sprzedaży biomasy jako dostawy towaru, w skład której wchodzą usługi wspomagające, bezpośrednio związane z tą dostawą, może opodatkować całość transakcji stawką właściwą dla dostarczanego towaru - biomasy rolnej o PKWiU 15.6, czyli 7% stawką podatku VAT.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-198b/10/RS
  Stawka podatku dla czynności sprzedaży obrazów na aukcji.
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-410/10/ICz
  Czy przyszła dostawa udziału w wielostanowiskowym parkingu podziemnym przynależnym do lokalu mieszkalnego lecz objęta oddzielnym aktem notarialnym, będzie podlegać opodatkowaniu stawką 7%
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-155/10/ICz
  czy dostawę lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich udziałami w wielostanowiskowym parkingu podziemnym, objętą jednym aktem notarialnym, opodatkować należy stawką 7% dla całości transakcji.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-31/10-6/MM
  dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB 1122 - budynek o trzech i więcej mieszkaniach oraz PKOB 113 – budynek zbiorowego zamieszkania, w których znajdują baseny oraz garaże, zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 7%. Natomiast do wykonania robót budowlanych związanych z rozbudową budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w PKOB 1122 (budynek o trzech i więcej mieszkaniach) oraz PKOB 113 (budynek zbiorowego zamieszkania) o takie części składowe jak basen czy garaż Wnioskodawca powinien zastosować w stosunku do tych obiektów podstawową stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-327/10-4/IB
  Sprzedawany przez Wnioskodawcę nawóz, mieszczący się w grupowaniu PKWiU 24.15.60-00.90, będzie opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie art. 41 ust. 2 załącznik nr 3 poz. 59 ustawy o VAT.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-156/10/AF
  Czy usługi rozrywkowe podlegają opodatkowaniu wg stawki 7%?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-289/10-2/MP
  Czynności montażu sprzętu AGD oraz zlewozmywaków w stałej zabudowie kuchennej produkowanej przez Wnioskodawcę z zakupionych materiałów i trwale montowanej w budynkach i lokalach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB grupa 111 i 112, winny podlegać opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-117/10/AK
  Sprzedaż mąki z lnu jako produktu jadalnego sklasyfikowanego pod symbolem 15.41.32-00.00 PKWiU korzysta z preferencyjnej, 7% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-56/10/JJ
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej polegającej m.in. na druku książek i czasopism wykonanych w całości przy użyciu własnych materiałów może opodatkować podatkiem od towarów i usług według preferencyjnej stawki 0% lub 7% czynności będące przedmiotem zapytania, polegające na wytworzeniu i dostarczeniu do zamawiającego książek i czasopism, mieszczących się w grupowaniu PKWiU odpowiednio: ex 22.11 i ex 22.13, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami odpowiednio ISBN i ISSN, czy też konieczne jest zastosowanie przez Wykonawcę stawki podstawowej 22%?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-5/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-8/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-6/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-4/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-7/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-9/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-11/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-114/10-10/EWW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, dostawy udokumentowane w sposób w nim opisany, w świetle art. 42 ust. 1 w związku z przepisem art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, powinny być opodatkowane 0% stawką VAT?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-333/10/RS
  Stawka podatku na roboty budowlane.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-72c/10/RS
  Stawka podatku na usługi związane z budową statku świadczone przez podwykonawców.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-182/10/AK
  Sposób rozliczania w ewidencji i deklaracji VAT-7 otrzymanych częściowych zapłat na poczet eksportu towarów, w przypadku gdy planowany wywóz towaru nie nastąpi w przeciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki oraz ewentualnych korek deklaracji, w których wykazano otrzymane zaliczki ze stawką podatku 0%, w sytuacji braku dokumentów celnych, które uprawniają do zastosowania tej stawki.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-140/10-4/MP
  Świadczona przez Spółkę usługa polegająca na udostępnianiu abonentom filmów i innych programów telewizyjnych na ich indywidualne zamówienie podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy.
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1212/09-5/IZ
  Uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku w wysokości 22% dla dostawy masy betonowej, a więc sprzedaży towaru bez uwzględnienia przeznaczenia, gdzie ów towar przez kupującego będzie wykorzystany i w zakresie stawki podatku w wysokości 7% dla usługi budowlanej/budowlano montażowej oraz za nieprawidłowe w zakresie stawki podatku w wysokości 7% dla dostawy wraz z jej transportem własnym lub wynajętym betonomieszarką lub pompo-gruszka.)
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-434/07-8/KCH/KOM
  sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z określonych miejsc parkingowych znajdujących się w danym budynku lub poza nim podlegać będzie jednej stawce VAT, właściwej dla sprzedaży lokalu mieszkalnego, to jest stawce 7%.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-12/10-2/KG
  W przypadku gdy Wnioskodawca będzie w posiadaniu dokumentów o których mowa w cyt. powyżej przepisie art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, będzie jednocześnie uprawniony dla zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0 % dla całej usługi transportu wykonanej na rzecz polskiego podatnika na trasie Polska – Rosja.tożsame: brak
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1074/09/AP
  Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz użytkowego, do których ustanowione zostaną odrębne ich własności objęte odrębnymi księgami wieczystymi, należy stosować stawki odpowiednie dla każdego rodzaju lokalu.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1073/09/JJ
  Czy jest możliwe zastosowanie stawki 7% w podatku od towarów i usług w odniesieniu do wykonania wszelkich robót budowlanych opisanych w stanie faktycznym?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1272/09-2/JL
  Skoro Wnioskodawca dokonuje dostawy wykonanych przez siebie na zlecenie wydawnictw, książek lub czasopism specjalistycznych, to dla tych dostaw znajdzie zastosowanie 0% stawka podatku od towarów i usług, o ile spełnione są wszystkie wymagania wskazane w ww. § 9 ust. 1 pkt 10 lit. a) i lit. b) oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1647/08-12/AS/KOM
  W świetle przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wprowadzone do obrotu towary o symbolu PKWiU 24.20.14-90.00 spełniają ustawowe warunki, o których mowa w poz. 62 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 62 załącznika nr 3 do ww. ustawy), opodatkowane są 7% stawką podatku VAT.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1015/09/RS
  Stawka podatku na świadczoną usługę remontu promu liniowego.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-37/10-3/LK
  Czy Spółka może stosować stawkę podatku VAT 3% na brykiet wyprodukowany ze słomy sprzedawany w kraju do elektrociepłowni?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-13/10/LŻ
  Stawka podatku VAT dla dostawy książek
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-167/09/ZG
  Stosowanie stawki podatku VAT w związku z dostawą paliwa lotniczego.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-980a/09/AK
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do dostaw paliwa lotniczego pośrednikowi, w sytuacji gdy paliwo jest wydawane bezpośrednio do baku samolotu należącego do przewoźnika realizującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1216/09-2/BS
  stosowanie stawki VAT 0% do odpłatnej dostawy książki, w skład której wchodzi część papierowa (drukowana) oraz płyta, na której zapisano funkcjonalnie i merytorycznie związaną z nią część, stanowiącą dopełnienie treści zawartych w części drukowanej.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1441/09-2/TW
  Stawka podatku na słoninę wędzoną (wieprzową) sklasyfikowaną w PKWiU pod symbolem 15.11.30-30.20 (jest to tłuszcz wieprzowy niewytapiany podskórny suszony lub wędzony)?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-863/09/EŁ
  Czy posiadana dokumentacja uprawnia do zastosowania stawki podatku 0%.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-954/09/MS
  Czy działalność Wnioskodawcy związana z organizacją obozów, biwaków, obozów żeglarskich dla szkół, klubów sportowych jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-944/09/UH
  dostawa w kraju książek mieszczących się w grupowaniu PKWiU ex 22.11
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-814/UH
  Stawkę podatku w wysokości 0% dla dostawy podręczników szkolnych?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-973/09/MS
  Czy prawidłowe jest zastosowanie do wyceny ww. zakresów prac zwolnienia od podatku VAT na podstawie zakwalifikowania prac jako "usługi konserwatorskie w obiektach objętych ochroną zabytków (PKWiU 92.52.12-00.00)?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1225/09-3/AK
  Stawka na paszę dla psów i kotów, paszę dla pozostałych zwierząt, suplementy dla zwierząt
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1347/09-2/ISN
  WNT rzeźby - podstawa opodatkowania, stawka podatku.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-854/09/AJ
  Stawka podatku dla dostawy domu mieszkalnego.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1345/09-4/EWW
  Stawka podatku na dostawę zestawu pizzy i napoju.
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1161/09-2/MK
  Stawka podatku VAT na czynność druku książek i czasopism sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 22.11 oraz 22.13 z własnych materiałów obejmująca przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1285/09-2/MT
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży produkowanych brykietów? Czy jest ona różna w zależności od tego, czy jest z produktu własnego, czy z nabytego?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1287/09-3/AI
  Jak jest stawka podatku VAT na sprzedaż brykietu ze słomy?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1058/09-4/IK
  import produktu leczniczego opodatkowany jest stawką 7%, na podstawie § 6 ust. 7 pkt 1 powołanego rozporządzenia.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1295/09-3/MN
  Inwestycja - budowę budynków letniskowo-usługowych (PKOB 11): 1. Stawa opodatkowania dla robót budowlanych w przedmiotowej inwestycji. 2. Stawka opodatkowania sprzedaży rozpoczętej inwestycji stanowiącej udział w przedmiotowej nieruchomości. 3. Stawka sprzedaży dla robót budowlanych, polegających na wybudowaniu lokalu usługowego w przedmiotowej inwestycji dla klienta, który będzie już właścicielem udziału w rozpoczętej inwestycji. 4. Stawka dla zaliczek, które będą wpłacane przez klienta, z którym podpisana zostanie umowa przyrzeczenia sprzedaży lokalu wypoczynkowego oraz lokalu usługowego.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1212/09-4/EWW
  Dokumentacja WDT oraz stawka podatku.
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1142/09-4/TW
  Czy dla wymienionych elementów sprzętu komputerowego, które Wnioskodawca zamierza zakupić, można zastosować 0% stawkę podatku VAT, zgodnie z art. 83 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-758/09/KT
  Czy dla wymienionych elementów sprzętu komputerowego, które Wnioskodawca zamierza zakupić, można zastosować 0% stawkę podatku VAT, zgodnie z art. 83 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-711/09/RS
  Stawka podatku na świadczoną usługę w zakresie przyjęcia lądowego środka transportu, jego wyładunku lub załadunku oraz dla czynności dodatkowych związanych z ładunkami.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-712/09/RS
  Stawka podatku na świadczoną usługę w zakresie przyjęcia morskiego środka transportu, jego wyładunku lub załadunku oraz dla czynności dodatkowych związanych z ładunkami.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1087/09-2/AD
  Jaką stawką podatku od towarów i usług w opisanej sytuacji powinny być: - lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym jakim jest piwnica, oraz prawo do parkowania samochodu w wyznaczonym miejscu znajdującym się w podziemiach budynku mieszkalnego? - garaż wyodrębniony ścianami, posiadający odrębną bramę wjazdową zamykaną na pilot, który będzie lokalem użytkowym z odrębną od lokalu mieszkalnego księgą wieczystą?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-869/09-4/IG
  1) Czy Pakiet powinien być traktowany dla celów podatku VAT jako jedna usługa kompleksowa, podlegająca opodatkowaniu w jednej stawce właściwej dla tego typu usługi? 2) Czy Pakiet powinien zostać wykazany na fakturze VAT wystawianej przez Spółkę jako jedna pozycja? 3) Jaka stawka VAT powinna zostać zastosowana do Pakietu przy założeniu, że Pakiet nie jest klasyfikowany do grupowania PKWiU, dla którego ustawa o VAT przewiduje obniżoną stawkę podatku bądź zwolnienie z opodatkowania? 4) W przypadku gdyby świadczenia, które mogą wchodzić w skład Pakietu były świadczone przez Spółkę na podstawie umowy nie zawierającej zapisów analogicznych do postanowień Umowy opisanych powyżej w punktach 6 (i) - (iv) stanu faktycznego (a zatem w sytuacji. gdy zgodnie z wolą stron potwierdzoną zapisami umowy celem ekonomicznym transakcji nie jest nabycie przez Klienta jednej kompleksowej usługi składającej się z szeregu świadczeń składowych, lecz szeregu odrębnych świadczeń), czy świadczenia te stanowiłyby odrębne usługi podlegające opodatkowaniu według właściwych dla nich stawek podatku VAT?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-679/09/PS
  Jeżeli z postanowień zawartej umowy wynika, że kwota zaliczki pozostała po dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet kolejnych dostaw wewnątrzwspólnotowych, nie należy korygować stawki podatku 0% pozostałej kwoty na opodatkowaną wg stawki podatku właściwej dla dostawy krajowej.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-898/09/MS
  stawka podatku VAT dla robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych wykonywanych w obiektach Wnioskodawcy sklasyfikowanych w PKOB w klasie ex 1264
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1247/09-3/MR
  Czy z uwagi na typowo edukacyjny cel wykorzystania laptopa, spełniającego rolę stacjonarnej jednostki komputerowej (argument logiczny), możliwe jest zastosowanie 0% stawki podatku VAT?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT2/033/8/432/EPT/09/5629
  interpretacja słowa "głównie" w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zastosowanie stawki podatku 0% przy świadczeniu usług na rzecz przewoźników powietrznych oraz dla dostawy towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego, dokumentacja warunkująca stosowanie 0% stawki podatku do dostaw towarów zaopatrujących środki transportu lotniczego, interpretacja słowa "międzynarodowy" w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, oraz stawka podatku dla sprzedaży paliwa lotniczego pośrednikowi
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1026/09-4/AS
  Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw towarów z terytorium kraju na terytoria innych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Spółka w swojej dokumentacji nie posiada wszystkich dokumentów, wymienionych w przywołanych wyżej przepisach art. 42 ust. 3 i ust. 11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, które łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W związku z tym należy uznać, że posiadane przez Spółkę dokumenty nie będą upoważniały do zastosowania 0% stawki podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1027/09-2/AS
  W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zamierza rozpocząć handel hurtowy nasionami lnu objętymi klasyfikacją statystyczną PKWiU 01.11.91.W przedmiotowej sprawie nasiona lnu mieszczą się zgodnie z załącznikiem w grupie ex 01.11. Zatem, jeśli jego dostawa nie odbywa się dla celów wymienionych w punkcie 5 wyłączenia, tj. dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji oraz do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych, to jego sprzedaż podlega opodatkowaniu wg 3% stawki VAT.
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1028/09-2/EN
  Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać z preferencji podatkowej (stawka VAT 0%) w oparciu o § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-662/09-2/JF
  Zastosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy, możliwe jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy towary będące przedmiotem dostawy mieszczą się w definicji wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały wymienione w pozostałych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-898/09-6/EWW
  Dokumentacja WDT oraz stawka podatku.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-876/09/AL
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla budynku hospicjum oraz infrastruktury towarzyszącej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-729/09-4/KB
  Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do dostaw olejów smarowych służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dokonywanych za pośrednictwem innego podmiotu?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1081/09-2/EWW
  Stawka podatku na ciastka kruche o PKWiU 15.81.12-00.00
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-884/09-4/MT
  Czy dostawa udziału w prawie (1/12) do niezabudowanego gruntu stanowiącego drogę dojazdową do poszczególnych nieruchomości korzysta ze stawki 7% podatku od towarów i usług, z uwagi na łączną sprzedaż praw do budynku oraz gruntu na nim posadowionego z nieodłączną sprzedażą prawa do udziału (1/12) w gruncie stanowiącym drogę dojazdową?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-631/09/RS
  Stawka podatku przy wewnatrzwspolnotowym nabyciu zębów sztucznych i ich dostawie na terytorium kraju.
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-596/09/AP
  Prawo do zastosowania stawki 0% przy imporcie części i wyposażenia do statków.
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-760/09-4/KG
  chmiel w szyszkach, granulat chmielowy aromatyczny oraz granulat goryczkowy - sprzedaż podlega opodatkowaniu wg 3% stawki VAT. Natomiast w odniesieniu do czynności dostawy na terytorium kraju ekstraktu chmielowego goryczkowego CO2 sklasyfikowanego podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-780/09-4/PR
  zastosowanie stawki podatku dla całości świadczenia polegającego na nadawaniu programów telewizji satelitarnej wraz z przekazaniem na własność abonentowi dekodera z kartą abonencką
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-838/09-2/AS
  opodatkowanie usług związanych z transportem lotniczym
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-617/09/EŁ
  Stawka podatku obowiązująca przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu zębów sztucznych (będących wyrobami medycznymi) i ich dostawie na terytorium kraju.
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-643/09/MS
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do przedmiotowych prac o wysokim rygorze konserwatorskim w celu konserwacji miejsc i budynków zabytkowych i historycznych architektury murowanej?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-896/09-2/EN
  Czy w przypadku wykonania aluminiowych szklonych zabudów balkonowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, Spółka powinna stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% czy 22%?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-907/09-4/MN
  Stawka podatku dla usług budowlanych w budynku sklasyfikowanym w grupowaniu PKOB 111 (70% powierzchni mieszkalnej, 30% powierzchni usługowej), dotyczących całego obiektu.
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-579/09/RS
  Stawka podatku przy wewnątrzwspolnotowym nabyciu zębów sztucznych i ich dostawie na terytorium kraju.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-755/09/EA
  Zastosowanie do dostawy sztucznych zębów akrylowych stawki podatku VAT w wysokości 7%.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-913/09-2/ISN
  Stawka podatku dla brykietów ze słomy sklasyfikowanych w PKWiU ex 01.11.60 00.10.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-857/09-5/MN
  Stawka podatku dla sprzedaży eko-brykietu za słomy (PKWiU 01.11.60-00.10).
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-878/09-2/ISN
  Stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży sztucznych zębów akrylowych.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-553/09-4/KB
  Jeżeli usługi transportu lotniczego, w związku z którymi Wnioskodawca pobiera opłatę serwisową, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.10.1 - korzystają one z opodatkowania stawką podatku obniżoną do 7%. W konsekwencji, pobierana przez Zainteresowanego opłata serwisowa będąca częścią transportu lotniczego odbywającego się na terytorium kraju (przewozy wewnątrzkrajowe), również korzysta z opodatkowania preferencyjną, 7% stawką podatku.
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT3/812/43/203/LPJ/09/PK511
  świadczone przez Spółkę usługi w zakresie wyrobu protez dentystycznych oraz sztucznych zębów oraz ich dostawa podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%, chyba że wyroby te są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i wówczas dostawa ich podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-866/09-2/EWW
  Miejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-593b/09/MS
  Czy usługi świadczone w Ośrodku Rekreacji przy Parku Kultury i Wypoczynku (sklasyfikowane w PKWiU 55.23) – podlegają 22% stawce podatku VAT, czy też są zwolnione?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-593a/09/MS
  Czy usługi świadczone w Ośrodku przy Parku Kultury i Wypoczynku (sklasyfikowane w PKWiU 92.72) – podlegają 22% stawce podatku VAT, czy też są zwolnione?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-593b/09/MS
  Czy usługi świadczone w Ośrodku Rekreacji przy Parku Kultury i Wypoczynku (sklasyfikowane w PKWiU 55.23) – podlegają 22% stawce podatku VAT, czy też są zwolnione?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-583/09/AK
  Prawo do zastosowania 0% stawki tego podatku dla usług skanowania laserowego zlecanych w związku z "Programem Ochrony Brzegów Morskich".
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-732/09-4/MN
  Stawka podatku dla usług związanych z infrastrukturą towarzysząca oraz budową garaży podziemnych w budynku mieszkaniowym (usługa kompleksowa).
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-491/09/AK
  Stawka podatku dla usług związanych bezpośrednio z czynnościami wyładunku i załadunku morskich lub lądowych środków transportu, wykonywanych w związku z transportem międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, na obszarze polskich portów morskich i związanych z obsługą morskich środków transportu oraz ich ładunków.
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-493/09/AK
  Stawka podatku dla usług związanych bezpośrednio z czynnościami wyładunku i załadunku morskich lub lądowych środków transportu, wykonywanych w związku z transportem międzynarodowym lub wewnątrzwspólnotową usługa transportu towarów, na obszarze polskich portów morskich i związanych z obsługą morskich środków transportu oraz ich ładunków.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-473b/09/RS
  Stawka podatku na usługę portową.
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-473a/09/RS
  0% stawka podatku na świadczoną usługę transportu wewnatrzwspolnotowego stanowiącą część transportu międzynarodowego oraz związaną z nią usługą pomocniczą.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-473b/09/RS
  Stawka podatku na usługę portową.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-473a/09/RS
  0% stawka podatku na świadczoną usługę transportu wewnatrzwspolnotowego stanowiącą część transportu międzynarodowego oraz związaną z nią usługą pomocniczą.
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-579/09-2/JL
  Na podstawie wyjaśnień wskazanych w PKWiU oraz przepisów cyt. ustawy, należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie może zastosować 7% stawki podatku VAT przy dostawie używanej odzieży dla niemowląt oraz używanego obuwia dziecięcego. Ponieważ sprzedawane przez wnioskodawcę produkty są używane nie można stosować do nich klasyfikacji przewidzianej dla produktów nowych.
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-716/09-3/MP
  Dostawa wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (posiadającego certyfikat zgodności z Dyrektywa 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro korzysta z preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług. Stawka ta będzie miała zastosowanie również przy dostawie doposażenia do wyrobu medycznego (oprogramowanie, zestaw komputerowy i kamera) nabywanego razem z wyrobem medycznym, stanowiącego jego integralną część i zapewniającego funkcjonowanie wyrobu medycznego (w przedmiotowym przypadku mikroskopu do badań in vitro) zgodne z jego przeznaczeniem.Preferencyjna 7% stawka podatku od towarów i usług nie będzie miała zastosowania dla dostawy modułu iluminacji strukturalnej .
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-533/09-4/MS
  VAT - w zakresie wymaganej dokumentacji uprawniającej do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% przy dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-414/08-7/S/MP
  Dla robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wykonanych faktycznie w 2007 r. będzie miała zastosowanie preferencyjna 7% stawka podatku od towarów i usług.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-460/09/EŁ
  Dokumenty wystarczające do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika.
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-530/09-2/IG
  Czy usługi (w zgrupowaniu PKWiU 92.72) zajęcia jogi należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług 7% czy 22%?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-737/09-2/BD
  Stawka podatku VAT na usługi remontowe wykonywane w Uzdrowisku (PKOB 1264).
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-516/09/AK
  Stawka podatku na dostawę komputerów przenośnych – laptopów na rzecz prywatnej szkoły.
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-397/09/AK
  W stosunku do czynności rozładunku towarów z lądowego środka transportu, jako świadczonej na obszarze polskich portów morskich, związanej z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegającej na obsłudze lądowych środków transportu Spółka będzie miała prawo do korzystania z obniżonej, 0% stawki podatku, w stosunku zaś do usługi przechowywania towaru (magazynowania), obowiązujące przepisy takiej preferencji nie przewidują, stąd zastosowanie znajdzie podstawowa, 22% stawka podatku.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-416a/09/RS
  Stawka podatku na świadczoną usługę przeładunku i składowania oleju.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-417/09/RS
  Stawka podatku na świadczoną usługę przeładunku oleju napędowego oraz estrów metylowych.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-418b/09/RS
  Stawka podatku na usługi sporządzania analiz jakości.
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-418a/09/RS
  Stawka podatku na usługi przyjmowania, składowania i załadunku na statek siarki granulowanej.
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-418c/09/RS
  Stawka podatku na usługi spedycyjno-portowe.
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-418b/09/RS
  Stawka podatku na usługi sporządzania analiz jakości.
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-418c/09/RS
  Stawka podatku na usługi spedycyjno-portowe.
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-418b/09/RS
  Stawka podatku na usługi sporządzania analiz jakości.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-418a/09/RS
  Stawka podatku na usługi przyjmowania, składowania i załadunku na statek siarki granulowanej.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-399/09/AP
  Prawo do zastosowania 0% stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w sytuacji braku CMR.
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-416b/09/RS
  Stawka podatku na usługi spedycji.
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-438/09/AK
  Stawki podatku dla usług dzierżawy zbiornika ze zgazowywaczem oraz butli do tlenu medycznego.
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-662/09-2/ISN
  Stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-525/09-2/KG
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla żywności dietetycznej (w tym dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego)? Czy wpływ na wysokość stawki może mieć postać żywności dietetycznej np. to że jest w płynie, w proszku, w kapsułkach?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-517/09-2/AP
  Czy prawidłowe jest stosowanie stawki VAT 7% do:Produkt 1. - nr PKWiU 15.89.14-90-99, Produkt 2. - nr PKWiU 15.89.14-90.99?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-473/09-2/KG
  Świadczone przez Stronę usługi, wymienione w załączniku nr 4 do ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, natomiast pozostałe podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 22%.
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-556/09-4/MN
  Korekta obrotu z tytułu zwiększenia ceny towarów, na podstawie wystawionych faktur korygujących.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-461/09/AL
  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy dostawie zębów sztucznych akrylowych?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-446/09-3/IK
  w przypadku kiedy Spółka nie otrzyma zapłaty na rachunek bankowy z tytułu dostawy okładek w ciągu 60 dni od dnia ich wydania do Podmiotu trzeciego, czy Spółka będzie zobowiązana do skorygowania podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym upłynął 60-dniowy termin do otrzymania zapłaty i opodatkowania tej sprzedaży stawką
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-334a/09/EŁ
  Wysokość stawki podatku dla realizowanych działań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, świadczonych w ramach usług leśnych.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-409a/09/BS
  Stawka VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wykończonego "pod klucz".
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-328b/09/AK
  Dla uznania, iż znajduje zastosowanie norma wynikająca z przepisu art. 83 ust. 1 pkt 7, 8 i 18 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, winno wynikać widocznie mniejsze wykonywanie przewozów w transporcie międzynarodowym, a w zakresie dostaw towarów widoczne mniejsze wykorzystanie środków transportu w działalności w zakresie obsługi ruchu krajowego aniżeli obsługi ruchu międzynarodowego.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-328a/09/AK
  Usługi związane z lądowaniem statku powietrznego, obsługą odlatującego pasażera, postojem statku powietrznego, użyciem agregatu prądotwórczego GRU, business lounge, asenizacją, użyciem wodniarki, ogrzewaniem statku, użyciem ciągnika bagażowego, podstawieniem schodków, cateringiem, usługi handlingowe, jako usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków i z szeroko rozumianą obsługą ruchu lotniczego - mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-531/09-4/AD
  Czy usługa transportu oraz spedycji międzynarodowej, której świadczenie rozpoczyna się w kraju poza terytorium Wspólnoty (Szwajcaria) i kończy na terytorium naszego kraju opodatkowana jest stawką 0%?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-476/09-6/ISN
  Eksport towarów, dokumenty do stawki 0%.
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-476/09-4/ISN
  Uznanie sprzedaży towarów za eksport pośredni.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-476/09-5/ISN
  Eksport towarów, dokumenty do stawki 0%.
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-342/09-2/KT
  Jeżeli przedmiotem dostawy są części lub wyposażenie do statku wymienionego w art. 83. ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, transakcja ta – jako wypełniająca dyspozycję art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy – podlegać będzie opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 0%. Powyższe dotyczy zarówno dostaw do gotowych środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego lub statków ratowniczych morskich, jak i będących w trakcie budowy - o ile etap budowy pozwala je zaklasyfikować do jednostek pływających wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-500/09-2/MR
  Czy opieranie się przez Wnioskodawcę (dostawcę towarów w innych krajach UE), dla wykazania WDT, na skanach tradycyjnych listów przewozowych (zabezpieczonych na trwałych nośnikach elektronicznych na serwerze przewoźnika) lub alternatywnie poprzez oświadczenia przewoźnika o dokonaniu przez niego danej dostawy spełnia wymogi art. 42 ust. 3 ustawy VAT?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-299c/09/AK
  Opodatkowanie czynności umożliwienia osobom fizycznym postoju na wodzie, przy pływających pomostach, będących ich własnością nich jachtów, łodzi i motorówek.
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-299a/09/AK
  Stawka podatku dla usług slipowania, postoju oraz wypożyczania urządzeń armatorom pełnomorskich jednostek pływających, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 35.11.31-30.00 oraz właścicielom takich jednostek pływających jak: statki, łodzie, jachty do przewozu osób oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki lub wędkarstwa.
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-299b/09/AK
  Opodatkowanie czynności udostępniania w sezonie zimowym, właścicielom łodzi i jachtów, będącym osobami fizycznymi, miejsca na wydzielonym terenie postojowym.
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-490/09-3/AK
  Stawka podatku przy sprzedaży drewna kominkowego
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-441/09-3/EWW
  Import usług Cash pooling
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-506/09-2/EWW
  Sztuczne zęby produkowane przez Wnioskodawcę, uznane za wyrób medyczny, korzystają z 7% stawki podatku.
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-441/09-3/EWW
  Import usług Cash pooling
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-372/09-4/MK
  Stawka podatku VAT dla budynku mieszkalnego wraz z przyłączami sanitarnymi, deszczowymi oraz wodociągowymi, a także miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu.
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-260/09/RS
  Czy potraktowanie tej transakcji, udokumentowanej fakturą sprzedaży wystawioną dla nabywcy (zwykłą fakturą krajową lecz w walucie obcej) jako sprzedaży krajowej opodatkowanej stawką 0% jest prawidłowe?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-329/09-2/IG
  Czy wnioskodawca, jako końcowy użytkownik mikroskopu będącego wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 93, poz. 696 z późn. zm.), który to wyrób znajdzie zastosowanie do celów innych niż zastosowanie u ludzi (vide art. 3 ust. 1 pkt 17 cytowanej ustawy) tj. jako mikroskop dla stanowiska badawczego do katodoluminescji (wykorzystanie do celów innych niż medyczne) może nabyć przedmiotowy mikroskop z zastosowaniem preferencyjnej (7%) stawki podatku VAT?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-248a/09/AW
  Stawka podatku mająca zastosowanie do robót termomodernizacyjnych realizowanych w Domu Opieki Społecznej.
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-440/09-2/MN
  Czy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celną transportu międzynarodowego (wystawianie dokumentów T1)?
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-253/09/AP
  Stawka podatku dla usługi plantowania działki przy użyciu sprzętu mechanicznego wraz z wyrównaniem powierzchni.
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-378/09-3/EWW
  Wnioskodawca rozpoznaje import usług, nie korzysta natomiast ze zwolnienia od podatku.
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-416/09-4/MP
  Protezy oczu sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 33.10.17-90.10 wymienione zostały w poz. 101 załącznika nr 3 do ustawy podlegają opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 7%.
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-499/09-2/EWW
  Usługa rekrutacji pracowników na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Holandii nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-318/09-4/MK
  Stawka podatku VAT na dostawę miejsc postojowych zlokalizowanych w wielostanowiskowym garażu podziemnym.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-344/09-2/JB
  Czynność druku książek i czasopism specjalistycznych z materiałów stanowiących własność podatnika stanowi dostawę towaru, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W okresie od przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, Wnioskodawca ma prawo do stosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% w odniesieniu do dostawy wykonanych przez siebie na zlecenie wydawców książek (PKWiU 22.11) oraz czasopism (PKWiU 22.13), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN.
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-295/09-2/MN
  Stawka podatku dla kompleksowej usługi polegającej na dostawie urządzenia medycznego oraz rozbudowie infrastruktury komputerowej.
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-368/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży wyprodukowanych brykietów ze słomy
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-214/09/BS
  Stawka VAT przy przeniesieniu praw autorskich do projektu architektonicznego.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-272/09-4/JK
  Stawką na świadczenie usługi wznoszenia domu z bali z drewna – 7% na dostawę elementów konstrukcyjnych wraz z ich montażem
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-272/09-5/JK
  Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczkach na świadczenie usługi wznoszenia domu z bali z drewna.
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-183/09-2/IZ
  Uwzględniając stanowisko Podatnika, iż czasopisma, których Strona jest wydawcą są czasopismami specjalistycznym oraz powołane wyżej przepisy uznać należy, że ich dostawa przez Spółkę podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną w wysokości 0% podatku od towarów i usług, a także, że wykonanie przez drukarnię z własnych materiałów przedmiotowych czasopism należy traktować jako dostawę towarów i opodatkować również stawką preferencyjną w wysokości 0%.
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-239/09-5/MN
  Stawka podatku dla świadczonych usług, sklasyfikowanych w dziale 20 PKWiU.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-182/09/RS
  Czy dostawa towarów służących bezpośredniemu zaopatrzeniu statków na rzecz holenderskiego podatnika unijnego, będzie opodatkowana stawką 0% na zasadach określonych w art. 83 ust. 1 pkt 10 lit. a), czy też będzie to typowa dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana na ogólnych zasadach?
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-184/09/RS
  Czy dostawa towarów służących bezpośredniemu zaopatrzeniu statków na rzecz nigeryjskiej firmy z siedzibą w Holandii będzie opodatkowana stawką 0%?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-125/09/AJ
  Czy usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni", oraz czy opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-357/09-3/EN
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku sprzedaży kostek ze słomy?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-368/09-2/EWW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tyt. realizacji inwestycji.
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-349/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania sprzedaży książek
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-372/09-2/MN
  Stawka podatku dla opłat transakcyjnych związanych za sprzedażą biletów w imieniu przewoźników, na przeloty krajowe i międzynarodowe.
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-188/09-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji transportu międzynarodowego
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-143/09-4/MPe
  usługi w zakresie montażu skrzynek pocztowych przez wykonawcę niebędącego ich producentem w budynkach mieszkalnych (spełniających definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego wg art. 2 pkt 12 ustawy) korzysta z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy, ewentualnie na podstawie § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. Istotne jest jednak, aby wykonywana przez Podatnika czynność w istocie była usługą budowlano-montażową sklasyfikowaną w PKWiU pod symbolem 45.
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-135/09-2/IG
  Czy w świetle tak przedstawionego stanu faktycznego dopuszczalnym jest zastosowanie obniżonych stawek VAT w transakcji refakturowania wyżej wymienionych usług i towarów na właściciela budynku?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-92/09-4/MPe
  Z analizy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotowe czasopismo spełnia wszystkie przesłanki określone w definicji czasopisma specjalistycznego zawarte w przepisie § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia.Reasumując, należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawca dokonuje dostawy czasopisma specjalistycznego, to dla tej dostawy znajdzie zastosowanie 0% stawka podatku od towarów i usług - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 lit. b) ww. rozporządzenia.
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-393/09-2/MN
  Stawka podatku dla sprzedaży kwiatów ciętych (PKWiU 01.12.22).
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-136/09-2/GZ
  Wysokość stawki podatku na prace wykonywane na instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-136/09-3/GZ
  Wysokości stawki podatku na prace wykonywane na instalacji gazowej w budynkach mieszkalno-usługowych.
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-139/09-2/AS
  zastosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-136/09-4/GZ
  Wysokość stawki na usługę wykonania przyłączy gazowych.
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-119/09-4/JK
  Zastosowanie stawki 0% przy eksporcie pośrednim. Transakcja łańcuchowa.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-203/09-2/GZ
  Stawka na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-174/09/AJ
  Czy prowadząc działalność zaopatrywania statków i dokumentując ją w sposób opisany powyżej można powoływać się na art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym stosować 0% stawkę podatku dla zaopatrywania (realizowania zaopatrzenia) statków używanych do żeglugi na pełnym morzu?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-126/09/BS
  Stawka VAT przy sprzedaży cukru sklasyfikowanego w PKWiU 15.86.14.
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-209/09/WN
  ustalenie stawki podatku VAT na prace remontowe oddziałów szpitalnych internistycznego i kardiologicznego w szpitalu powiatowym
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-88/09/BW
  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego powinny być opodatkowane stawką 22% czy też stawką 0%
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-217/09-4/MP
  Dla uznania prawa do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% dla świadczonych usług, konieczne było otrzymanie od posła Parlamentu Europejskiego - przed ich wykonaniem - dokumentów określonych w § 11 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-38/09-4/MR
  Czy dla wymienionych elementów sprzętu komputerowego, które Wnioskodawca zamierza zakupić, można zastosować 0% stawkę podatku VAT, zgodnie z art. 83 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-58/09-5/EWW
  Świadczone usługi wypoczynkowe podlegają opodatkowaniu 7% stawka podatku.
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-133/09-2/JK
  Opodatkowanie 7% stawką robót budowlanych w budynku gdzie ponad 50% powierzchni przeznaczona jest na cele mieszkalne - PKOB 11.
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-212/09-2/MN
  Stawka podatku dla usługi transportu kolejowego towarów na terytorium kraju, będącej częścią międzynarodowego transportu towarów.
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-111/09-2/ISN
  Wnioskodawca dokonuje transakcji wywozu towarów z Polski na rzecz podmiotu z Rosji przez terytorium Litwy, na którym rozpoczyna i kończy celną procedurę wywozu.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-89/09-2/GZ
  Usługi pomocy w odzyskiwaniu podatku od wartości dodanej od podatnika nieposiadającego siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju stanowi import usług, podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-38/09-2/IG
  1.Czy w 2008r. Podatnik dalej może wystawiać faktury VAT ze stawką 7% z tytułu sprzedaży wybudowanych przez siebie domów jednorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą? 2. Czy udział w drodze wewnętrznej osiedla domów jednorodzinnych, sprzedawany wraz z budynkiem podlega opodatkowaniu stawką 7% VAT?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-5/09-4/MS
  stawka podatkowa dotycząca dostawy części składowych fotelików samochodowych dla dzieci
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1163/08-4/GZ
  Stawka 7% przy refakturowaniu usług przewozu osób, i 0% przy refakturowaniu na rzecz przewoźników powietrznych.
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1163/08-3/GZ
  Stawka 0% przy refakturowaniu usług cateringowych na rzecz przewoźników powietrznych.
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-29/09/UH
  Czy Wnioskodawca ma prawo do stosowania preferencyjnej stawki 0% VAT dla druku książek oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN oraz czasopism specjalistycznych oznaczonych symbolami ISBN, do wykonania których wykorzystywane są materiały własne drukarni?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09-4/AK
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe - miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku - z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09-3/AK
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe - miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku - z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-7/09-2/AK
  Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe - miejsca postojowe wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, boksy garażowe wewnątrz budynku - z ustanowionym prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego oraz bez ustanowienia takiego prawa.
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1068/08/AP
  Brak możliwości uznania transakcji za eksport i zastosowania 0% stawki w przypadku nieposiadania dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towarów.
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1800/08/EA
  Określenie właściwej stawki podatku VAT dla wykonanej budowy instalacji zbiorczej RTV-SAT.
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1090/08/AP
  Sprzedaż praw wieczystego użytkowania gruntu wraz ze sprzedażą części budynku (w budowie) posadowionego na tym gruncie należy opodatkować stawką podatku właściwą dla tego budowanego budynku.
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-40/09-2/AS
  stawka podatku 0% dla czynności sprzedaży książek i czasopism specjalistycznych
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1042/08/EŁ
  Zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez stołówki szkolne.
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1805/08/EA
  Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 7% dla robót budowlano-montażowych wykonywanych w budynkach szpitalnych.
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1113/08-2/ISN
  Czy w przypadku, gdy świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego zostanie podpisane przez posła do Parlamentu Europejskiego, zastosowanie znajdzie 0% stawka podatku od towarów i usług.
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-41/09-2/BM
  Stawka podatku VAT właściwa dla usług nabywanych w ramach usługi turystyki poza terytorium Wspólnoty od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2101/08-2/BS
  Przeniesienie przez Drukarnię na wydawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez nią z własnych materiałów majątkiem rzeczowym, czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy, do których to dostaw znajdzie zastosowanie 0% stawka podatku.
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-958/08/AK
  Stawka podatku dla usług rozładunku kontenerów świadczonych na obszarze polskich portów morskich.
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1115/08-2/MR
  Czy oświadczenie spedytora może być uznane za dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji może dawać prawo do zastosowania stawki 0%, po spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w art. 42?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1877/08-2/AS
  interpretacja słowa "głównie" w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zastosowanie stawki podatku 0% przy świadczeniu usług na rzecz przewoźników powietrznych oraz dla dostawy towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego, dokumentacja warunkująca stosowanie 0% stawki podatku do dostaw towarów zaopatrujących środki transportu lotniczego, interpretacja słowa "międzynarodowy" w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, oraz stawka podatku dla sprzedaży paliwa lotniczego pośrednikowi
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-876/08/PK
  odliczenia naliczonego podatku z tytułu importu towarów
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1117/08-2/AK
  Czy Wnioskodawca może stosować kwalifikację wyrobu jakim jest drewno opałowe PKWiU 02.01.14- VAT 7% mimo, że zakupił surowiec o symbolu PKWiU 02.01.12 - VAT 22%?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-30/09-2/MM
  Jeżeli Wnioskodawca dokonuje dostawy czasopisma specjalistycznego, to dla tych dostaw znajdzie zastosowanie 0% stawka podatku od towarów i usług, o ile są spełnione wymagania wskazane w ww. § 9 ust. 1 pkt 10 lit. a) lub lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług .
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2110/08-2/JB
  Opodatkowanie czynności drukowania książek z własnych materiałów na zlecenie wydawcy.
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1654/08/LSz
  opodatkowania sprzedaży przedmiotów (książek) o symbolach PKWiU 22.11, 22.12, 22.13 oraz ewentualnych skutków podatkowych w podatku VAT przy sprzedaży ww. przedmiotów bez marży.
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1829/08-2/ASi
  Stawka podatku obowiązująca dla dostawy samochodu przystosowanego na cele jednostki straży pożarnej.
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1006/08/JJ
  1. Jaka stawka VAT obowiązuje na usługi w zakresie udrażniania kanalizacji oraz udrażniania studzienek kanalizacyjnych oraz czy nadal obowiązuje na wywóz nieczystości płynnych stawka VAT 7%? 2. Czy jedna stawka obowiązuje dla wszystkich (czy to osoby indywidualne czy firma)?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1045/08/AP
  Budowa części do statku z materiałów częściowo powierzonych (mniej niż 50%) stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu 0% stawką podatku.
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-123/08-3/RK
  Z okoliczności sprawy wynika, że to Wnioskodawca będzie posiadał oryginały dokumentów potwierdzających eksport. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z tzw. eksportem bezpośrednim, który zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług korzysta z preferencyjnej stawki podatku 0%, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w ust. 6-8 tego art. Reasumując, stwierdzić należy, że w opisywanym przypadku będzie miał miejsce eksport bezpośredni.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1647/08-4/AS
  stawka podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 24.14.64-70
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1647/08-5/AS
  stawka podatku na towary objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 24.66.42-10.60
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1083/08/JJ
  Jaka jest właściwa stawka VAT dla ww. usług świadczonych na zasadach podwykonawstwa, jeżeli usługi te wykonywane są w lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-249/08-2/MM
  Dla jakich rozmiarów obuwia należy w tym przypadku przy sprzedaży stosować obniżoną 7% stawkę podatku VAT?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1019/08-2/GZ
  Świadczenie usług na podstawie umowy zawartej w marcu 2005 r. na rzecz posła Parlamentu
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1619/08-4/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjne stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży wyrobu medycznego
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-923/08/AK
  Czy w świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług przedstawiony sposób udokumentowania transakcji wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów uprawnia Spółkę do zastosowania stawki podatku 0%?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-969/08-2/MR
  Stawka podatku dla produktu sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 24.20.14-50.10.
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-910/08/AK
  Czy usługi wykonane przez Wnioskodawcę na towarze pochodzącym z państwa trzeciego, a znajdującym się w składzie celnym, przed jego wprowadzeniem na polski obszar celny, które polegały na magazynowaniu i przepakowaniu towarów należy traktować jako usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-55/08-2/SM
  zasady opodatkowania usług w zakresie obsługi naziemnej lotów świadczonych na rzecz przewoźników krajowych i zagranicznych
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-902a/08/AK
  1. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do usług świadczonych przez Spółkę w portach krajowych, w portach krajów Unii Europejskiej, w portach krajów trzecich? 2. Czy miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę (art. 27 ust. 1 ustawy)? 3. Czy miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy)? 4. W których pozycjach deklaracji VAT-7 ujmować sprzedaż usług dla kontrahentów z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów trzecich?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-1916/08-2/IG
  W jakiej wysokości Zainteresowany powinien płacić podatek od towarów i usług za usługi świadczone przez obozowisko?
 677. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1561/07
  Bez wykazania, iż podatnik wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł i powinien przypuszczać, ze na wystawionym przez niego przed 1.01.2005 r. dokumencie TAX FREE nie znajduje się odcisk stempla urzędu celnego lub też wymieniony w tym dokumencie towar nie został faktycznie wywieziony za granicę, nie można go pozbawiać prawa do zastosowania 0% stawki podatku.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1966/08-2/JB
  Dostawa domów mieszkalnych wraz z gruntem, na którym zostały wybudowane, w całości podlega opodatkowaniu wg 7% stawki podatku VAT.
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-933/08-2/MR
  Czy w świetle art. 13 ustawy o VAT, powyższą transakcję Wnioskodawca może potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w związku z tym może zastosować stawkę VAT 0% do tej transakcji?
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-896/08-2/JK
  Stawka podatku dla produktu sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 24.20.14-30.20.
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1491/08-2/KK
  VAT - opodatkowania usług spedycji
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1635/08-2/KK
  Czy Sprzedawca ma prawo do przedmiotowej dostawy towarów zastosować stawkę 0% VAT, o której mowa w art. 129 Ustawy, przy założeniu, iż brak pieczęci firmowej Sprzedawcy i imiennej pracownika Sprzedawcy wraz z jego podpisem zostanie prawidłowo uzupełniony na dokumencie imiennym, w sytuacji braku stempla służby celnej potwierdzającej formalnie wywóz towaru, w istocie jednak potwierdzającej faktyczny wywóz towaru poprzez przybicie na dokumencie stempla wskazującego, iż jedyną przyczyną odmowy potwierdzenia wywozu towaru jest brak na dokumencie TAX FREE pieczęci firmowej sprzedawcy oraz pieczęci imiennej i podpisu pracownika Sprzedawcy, a nie brak wywożonego towaru? Czy na gruncie przepisu art. 128 ust. 1 i 2 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt 2 Ustawy za dokument imienny uprawniający do zastosowania stawki 0% VAT może być uznany dokument obarczony brakami jak w opisanym stanie faktycznym, uzupełniony następnie prawidłowo przez Sprzedawcę o pieczęć firmową i imienną oraz podpis pracownika sprzedawcy?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1904/08-4/AP
  Opodatkowanie usługi instalacji telewizyjnej w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych wg PKWiU 112
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1831/08-2/SM
  stawka podatku VAT na wykonywane w usługi budowlane dotyczące budynku mieszkalnego wynosi 7%
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1843/08-4/RK
  jeżeli usługa wykonywana jest w obiekcie zaliczanym do budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT), a firma niebędąca producentem wykonuje tę usługę z użyciem własnych materiałów co wynika z zawartej ze zleceniodawcą umowy, to do całej wartości usługi należy zastosować stawkę właściwą ze względu na rodzaj robót, w analizowanej sytuacji 7%.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-933/08/JJ
  Czy do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług budowlanych polegających na "wykończeniu" garaży (położenie sufitów oraz płytek) Wnioskodawca może zastosować preferencyjną 7% stawkę VAT?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-883/08-4/HW
  Stawka podatku VAT na roboty budowlane w budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne, garaże, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne, komórki lokatorskie oraz związane z infrastrukturą towarzyszącą.
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1771/08-2/SM
  stawka podatku na zakończone w 2008r. roboty budowlane w budynku o PKOB 113 wynosi 7%
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1598/08-3/KK
  sprzedawane przez Wnioskodawcę drewno opałowe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 02.01.14, opodatkowane jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1725/08-2/JB
  Stawka podatku VAT dla świadczonych usług na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1330/08-6/IZ
  Organ podatkowy zmienia swoje stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 10.10.2008 r. znak: IPPP1-443-1330/08-3/IZ i stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie Stronie przysługuje prawo do wystawienia faktur korygujących i zastosowania do części sfinansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, a zatem stanowisko Podatnika w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/08-4/EWW
  Z przepisu art. 41 ust. 10 ustawy wynika, iż towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy korzystają z opodatkowania 7% stawką podatku tylko wtedy, gdy ich dostawa jest dokonywana na terenie kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu strażackiego oraz sprzętu przeciwpożarowego stanowiącego jego wyposażenie, opodatkowane jest 22% stawką podatku od towarów i usług.
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-834/08-2/MT
  Jaka jest stawka podatku VAT dla robót budowlanych, remontu i adaptacji pomieszczeń kuchni, stołówki oraz części mieszkalnej byłego internatu pod potrzeby stacjonarnego hufca?
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1639/08/AZb
  stawka VAT dla usług budowlanych wykonywanych w budynku sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 1130
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-833/08/JJ
  Prawidłowość zastosowania stawki 7% VAT przy wykonaniu i montażu ogrodzeń, balustrad balkonowych, schodów metalowych i kotłów grzewczych centralnego ogrzewania dla budynków mieszkalnych (PKOB 11).
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1670/08-2/MP
  Wnioskodawca będzie posiadał dokumenty spełniające wymogi dowodów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, a tym samym Spółka ma prawo do zastosowania stawki podatku 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, potwierdzonych tymi dokumentami. Wnioskodawca posiada list przewozowy wystawiony przez przewoźnika odbierającego towar ( bez podpisu nabywcy), kopię faktury i specyfikację poszczególnych sztuk ładunku. Ponieważ dokument przewozowy CMR nie potwierdza jednoznacznie, że towar został dostarczony do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dokumentami, które łącznie potwierdzają fakt dostawy mogą być posiadane przez Spółkę dokumenty : potwierdzenie odbioru towaru przez klienta w formie elektronicznej (ewentualnie faksu) oraz potwierdzenie zapłaty za dostarczony towar (wyciąg bankowy).
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-814/08-3/AD
  Czy realizacja umowy, polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, z niewielką ilością lokali usługowych oraz niezbędną infrastrukturą można traktować jako kompleksową realizację zadania, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-814/08-2/AD
  Czy realizacja umowy, polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, z niewielką ilością lokali usługowych oraz niezbędną infrastrukturą można traktować jako kompleksową realizację zadania, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-814/08-3/AD
  Czy realizacja umowy, polegająca na wykonaniu robót budowlano-montażowych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, z niewielką ilością lokali usługowych oraz niezbędną infrastrukturą można traktować jako kompleksową realizację zadania, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-834/08/EJ
  stawka 0% VAT dla czynności polegającej na dostawie książek
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-792/08-2/EWW
  Zainteresowana świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek § 7c ust. 1 ww. rozporządzenia i ma prawo do skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Dla uznania prawa Wnioskodawczyni do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla przedmiotowych usług, konieczne jest otrzymanie od posła Parlamentu Europejskiego przed ich wykonaniem, dokumentów określonych w § 7c ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli Zainteresowana przed wykonaniem przedmiotowych usług jest w posiadaniu ww. dokumentów, ma prawo do zastosowania dla nich 0% stawki podatku od towarów i usług.
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-805/08-3/AI
  Czy od 1 stycznia 2008 r. można stosować 7% stawkę VAT na całość usług związanych z wykonywaniem kompletnej instalacji ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła w budynkach mieszkalnych?
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-747a/08/AW
  Do usług związanych z obsługą startu, lądowania, postoju statków powietrznych, obsługą pasażerów i ładunków, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych wykonujących głównie przewozy międzynarodowe, ma zastosowanie stawka podatku 0%.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-747b/08/AW
  Do usług obsługi lotu nad terytorium RP na rzecz przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym ma zastosowanie stawka podatku 0%.
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-736/08/AK
  Czy opisane w stanie faktycznym usługi, w tym dotyczące kontroli ładunków statkowych i towarów, związane bezpośrednio z czynnościami wyładunku i załadunku morskiego lub lądowego środka transportu, wykonywane w związku z transportem międzynarodowym, świadczone na obszarze polskich portów morskich, opodatkowane są 0% stawką podatku od towarów i usług na mocy postanowień art. 83 ust. 1 pkt 9 i pkt 9a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-759/08-4/GZ
  Eksport towarów - zastosowanie stawki podatku 0% przy braku dokumentu SAD a posiadaniu kserokopię 3 strony SAD z pieczątką urzędu celnego wyjścia, list przewozowy (CMR) z pieczątką urzędu celnego wyjścia, oraz pieczątką i podpisem potwierdzającym odbiór towaru przez firmę szwajcarską, oświadczenie przewoźnika o dostarczeniu towaru do odbiorcy w Szwajcarii i oświadczenie o zagubieniu karty 3 SAD, kopię faktury, zapłatę należności za sprzedany towar, kserokopię dokumentów celnych importowych odbiorcy w Szwajcarii.
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-845/08-3/AT
  1. Czy Wnioskodawczyni może stosować 7% stawkę VAT przy sprzedaży zbiorników na ścieki z montażem dla celów mieszkaniowych? 2. Czy Zainteresowana może skorygować deklarację VAT-7 za luty, marzec, kwiecień 2008 r. i odzyskać stracone 23.979 PLN?
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-845/08-2/AT
  1. Czy Wnioskodawczyni może stosować 7% stawkę VAT przy sprzedaży zbiorników na ścieki z montażem dla celów mieszkaniowych? 2. Czy Zainteresowana może skorygować deklarację VAT-7 za luty, marzec, kwiecień 2008 r. i odzyskać stracone 23.979 PLN?
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-747/08-2/MR
  W jaki sposób winien zostać rozliczony podatek VAT z tytułu nabywanych przez Wnioskodawcę usług transportu lotniczego?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-840/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2008 r. (data wpływu: 5 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT -jest prawidłowe.W dniu 5 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1290/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia towarów w składzie celnym od kontrahenta -jest prawidłowe.W dniu 11 sierpnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-707/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 1 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-715/08/BW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008r. (data wpływu 28 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008r. (data wpływu 27 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy oświadczenie spedytora może być uznane za dokument, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pk ...
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1594/08-4/MP
  Otrzymywany przez Wnioskodawcę komunikat IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, uprawniającym do zastosowania stawki 0%, zgodnie z art. 41 ust. 4 i 6 ustawy. Spółka musi posiadać przedmiotowy dokument przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów.
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-179b/08/JK
  Prawo do zastosowania stawki 0% w przypadku dostaw paliwa żeglugowego na statki.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-178b/08/JK
  Prawo do zastosowania stawki 0% w przypadku dostaw paliwa żeglugowego na statki.
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-786/08-3/HW
  Stawka podatku VAT na roboty budowlane w budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne a na parterze lokale użytkowe.
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-681/08/AK
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo stosując przy sprzedaży "miseczek do mocowania kół pojazdów" 0% stawkę podatku od towarów i usług, opierając się na oświadczeniu nabywcy towaru, że zostaną one przeznaczone na potrzeby pełnomorskiego transportowca do przewozu samochodów o symbolu PKWiU 35.11.24-60.00?
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-699/08/AK
  Czy Spółka prawidłowo stosuje stawkę 0% dla frachtu morskiego i 22% do usług transportu samochodowego?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-787/08-2/BD
  1. Jaka stawka podatku VAT będzie właściwa w 2008 r. dla usług budowlanych i remontowych dotyczących szpitali? 2. Czy budynki szpitali objęte są definicją społecznego programu mieszkaniowego określoną w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-736/08-2/BD
  1. Czy Spółka ma prawo wystąpić do wykonawców usług budowlanych w budynkach skalsyfikowanych zgodnie z PKOB pod symbolem 1264, o dokonanie korekty wystawionych faktur VAT od 1 stycznia 2008 r. i zastosowanie stawki VAT 7% zamiast 22% w zakresie remontów i inwestycji dokonanych w sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, pijalni wód mineralnych, basenie rehabilitacyjnym? 2. Czy użyte sformułowanie w art. 41 ust. 12a "w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych" oznacza, że klasa ex 1264 i zastosowanie stawki VAT 7% dotyczy tylko budynków świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską (sanatoria, szpitale uzdrowiskowe), a nie dotyczy pozostałej infrastruktury np. budynków, w których znajdują się punkty żywienia, zakłady przyrodolecznicze, kotłownie, pijalnie wód mineralnych, basen rehabilitacyjny itp.?
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-652/08/AK
  Czy przy robotach budowlanych należy zastosować procentowe rozbicie wartości robót w stosunku do powierzchni mieszkaniowej i lokali użytkowych?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1133/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008r. (data wpływu 16 lipca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług transportu międzynarodowego -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-744/08/EJ
  roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynków wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym podlegają w całości opodatkowaniu wg stawki 7% podatku VAT
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-625/08/AP
  Brak możliwości zastosowania 0% stawki podatku dla usług montażu i demontażu rusztowań dla kontrahenta dokonującego budowy i remontów statków na terenie stoczni.
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1391/08-2/MP
  Stawka podatku VAT w wysokości 7% znajdzie zastosowanie w odniesieniu do robót ogólnobudowlanych wykonywanych w obiekcie zaklasyfikowanym do PKOB 11, tj. w obiekcie budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o VAT. Stawka podatku w wysokości 7% będzie więc stosowana do robót związanych z budową i wznoszeniem obiektu budownictwa mieszkaniowego lub jego części. Natomiast roboty wykonywane poza bryłą budynku tj. związane z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie wykonania : dróg, chodników, placów postojowych, ogrodzeń, przyłączy mediów, zieleni itp. Będą opodatkowane 22% stawką podatku VAT.
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-659/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla preparatów stosowanych w żywieniu zwierząt hodowlanych -jest prawidłowe.W dniu 16 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1034/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008r. (data wpływu 18 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sprzedawane dodatki paszowe zaklasyfikowane do PKWiU 15.71 -jest prawidłowe.W dniu 18 lipca 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-2/MN
  Opodatkowanie usług polegających na rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem (PKWiU 85.14.15) - zwolnione od podatku
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-491/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008r. (data wpływu 8 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania posiadanej dokumentacji za wystarczającą do zastosowania 0% stawki podatku VAT w eksporcie towarów -jest prawidłowe.W dniu 8 lipca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-592/08/MD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia ze stawką obniżoną faktury dokumentującej sprzedaż wyrobów medycznych wraz z odpłatnym udostępnieniem na czas określony aparatury do badań -jest nieprawidłowe.W dniu 7 lipc ...
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-660/08/UH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008r. (data wpływu 9 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2008r. (data wpływu 2 października 2008r.) oraz pismem z dnia 6 października 2008r. (data wpływu 6 października 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii ustalenia, czy druk ksi ...
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-482/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008r. (data wpływu 4 lipca 2008r.) uzupełnionym pismem z 26 września 2008r. (data wpływu 26 września 2008r.) i 30 września 2008r. (data wpływu 30 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu dokonania sprzedaży eksportowej -jest ...
 734. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1236/07
  Stawka obniżona 7% powinna mieć zastosowanie jedynie do takich inwestycji (remontów) tej infrastruktury, które są realizowane w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego (inwestycji budownictwa mieszkaniowego), i których ostatecznymi odbiorcami w sensie podatkowym (finansowym) jako konsumentów w finalnym rachunku (bezpośrednio lub pośrednio - poprzez pośrednich inwestorów jakimi są spółdzielnie czy deweloperzy, sprzedających lub wynajmujących lokale mieszkalne w takich obiektach) są osoby (podmioty) użytkujący te obiekty (infrastrukturę). W przypadku tym nie mieszczą się zatem sytuacje, gdy dany rodzaj inwestycji zawarty jest wprawdzie przedmiotowo w pojęciu infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w ujęciu art. 146 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług i służyć będzie użytkownikom określonych obiektów mieszkaniowych, lecz inwestycja ta nie jest realizowana w ramach konkretnej inwestycji budownictwa mieszkaniowego.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1021/08-2/IK
  dla robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku mieszkalnego sklasyfikowanego w dziale PKOB 11 obowiązuje stawka 7% podatku VAT. Natomiast dla robót budowlano-montażowych związanych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, które są przeprowadzane poza bryłą budynku, od 1 stycznia 2008r. obowiązuje stawka 22% podatku od towarów i usług, jeśli czynności te zostały wykonane po 1 stycznia 2008r
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-612/08/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. B., przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008r. (data wpływu 27 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2008r. (data wpływu 10 września 2008r.) oraz pismem z dnia 17 września 2008r. (data wpływu 17 września 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na k ...
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-543/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem w dniu 22 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej dla czynności przeniesienia własności wydrukowanych książek na rzecz wydawców (odbiorców) -jest prawidłowe.W dniu 23 czerwca ...
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-595/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku na usługi spedycyjne związane z transportem międzynarodowym -jest prawidłowe.W dniu 27 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-557/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 sierpnia 2008 r. (data wpływu 27 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług przygotowywania i sprzedaży posiłków dla żołnierzy i pracowników wojska -jest prawidłowe.W dniu 2 ...
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-729/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data wpływu 14 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 26 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót polegających na przebudowie przejść żeglownych pod mostem na rz. Z w km 35,59 -jest prawid ...
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-549/08/JCi
  Stawka podatku VAT dla usługi kompleksowego wykonania instalacji niskoprądowych (PKWiU 45.31) dla budownictwa mieszkaniowego o PKOB 111.
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-576/08-2/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 18 czerwca 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego w związku z eksportem towarów -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 200 ...
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-576/08-3/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 18 czerwca 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku należnego w związku z eksportem towarów -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 200 ...
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-611/08-3/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2008 r. (data wpływu 18 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym wielostanowiskowym -jest prawidłowe.W dniu 18 czerwca 2008 r ...
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-543/08-5/EN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 11 czerwiec 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 16 czerwiec 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 18 sierpień 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla ...
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-526/08/EJ
  eksport towarów służących do świadczenia usługi poza terytorium Wspólnoty
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-587/08-2/HW
  Stawka podatku VAT na usługi budowlano - montażowe budynku w którym znajduje się internat, stołówka oraz część biurowo - administracyjna (PKOB 1130).
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1137/08-2/JL
  Mąka i mączka z gorczycy, sklasyfikowana według PKWiU pod numerem 15.87.12-53.00 mieści się w wymienionym przez ustawodawcę grupowaniu 15.87.12, a więc ma tu zastosowanie stawka 7%.
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-577/08-2/HW
  Stawka podatku VAT na roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z podziemną halą garażową i lokalami usługowymi w parterze.
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-525/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008 r. (data wpływu 9 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentów potwierdzających eksport towarów -jest prawidłowe.W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1188/08-2/SM
  stawka podatku VAT na roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowego w 2008r. wynosi 22%
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-496/08-4/MN
  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla zastosowania stawki podatku 0%.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-493/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży garaży będących odrębnymi nieruchomościami -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-496/08-5/MN
  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla zastosowania stawki podatku 0%.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-493/08-3/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży garaży podziemnych przynależnych do lokali mieszkalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-493/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży praw do stanowisk garażowych zlokalizowanych w części podziemnej budynku mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-511/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu 1 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, określenia charakteru dokonywanych ...
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-859/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej , przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatk ...
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-900/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2008r. (data wpływu 21 sierpnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług budowlanych świadczonych w związku z budową budynku specjalistycznych ...
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-894/08-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008r. (data wpływu 03 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy chmielu -jest prawidłowe.W dniu 03 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-468/08-3/MN
  Stawka podatku dla sprzedaży kwiatów ciętych (PKWiU 01.12.B) oraz zieleni ciętej (PKWiU 02.30.30).
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-468/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej po ...
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-465/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 20 maj 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 11 lipiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla:
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-454/08-4/JK
  Opodatkowanie usługi spedycji związanej z transportem międzynarodowym oraz stawka podatku.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-457/08-4/EWW
  W przypadku robót remontowych w budynku internatu o PKOB 1130, Wnioskodawca może zastosować stawkę podatku w wysokości 7%, natomiast do robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą musi zastosować stawkę 22%.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-450/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 16 maj 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę preparatu w postaci tabletek do ssania -jest prawidłowe.W dniu 16 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-443/08/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008 r. (data wpływu dnia 19 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT do sprzedaży usług wykaszania traw i porostów na wałach przeciwpowodziowych -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ...
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-415/08/JJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku za wykonane usługi związane z wykonaniem prac na instalacji gazowej w budynkach mieszk ...
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-892/08-6/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 09.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-892/08-5/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 24.04.2008 r. (data wpływu 09.05.2008r ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania opodatkowania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy stawką w wysokości 0% -jest nieprawidłowe.W dniu 09.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pis ...
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-937/08/PK (KAN-6568/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług budowlanych prowadzonych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych zgodnie z PKOB pod symbolem 1263 oraz 1130 -jest nieprawidłowe.W dniu 30 czerwca 2 ...
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-389/08-2/MR
  Wnioskodawca świadcząc usługi na rzecz posła Parlamentu Europejskiego wypełnia warunek § 7c ust. 1 rozp. Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. i ma prawo do skorzystania z obniżonej stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem iż otrzyma od posła dokumenty określone w § 7c ust. 2 ww. rozporządzenia.
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-368/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki podatku dla robót w obiektach budownictwa mieszkaniowego -jest prawidłowe.W dniu 23 k ...
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-972/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na roboty budowlane polegające na realizacji budynków mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi i budynków mieszkalnych z budynkami garażowymi wolnostojącymi -jest prawidłowe ...
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-719/08/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008r. (data wpływu 28 kwietnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lipca 2008r. (data wpływu 9 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy czarter statku morskiego (jachtu żaglowego) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 12 jest objęty stosowaniem sta ...
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-408/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.), uzupełniony pismami z dnia 25 czerwca i 3 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług transportu międzynarodowego -jest nieprawidłowe.W dniu 7 maja 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dni ...
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-407/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1105/08-2/JB
  stawka podatku obowiązująca przy dostawie towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w przypadku gdy nabywcą jest urząd gminy
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-844/08/PK (KAN-5793/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008r. (data wpływu 6 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usług budowlanych prowadzonych w obiektach budowlanych sklasyfikowanych zgodnie z PKOB pod symbolem 1264 -jest nieprawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008r. wpłynął d ...
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-362/08/BW
  Stawka podatku VAT dla wznoszonych budynków mieszkalnych wraz z podziemnymi garażami.
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1192/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów -jest prawidłowe.W dniu 19.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-260/08/BW
  Stawka podatku VAT na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dwulokalowym wraz z garażami i pomieszczeniami technicznymi, które są pomieszczeniami przynależnymi - działu we współwłasności działki gruntu, na której dom jest usytuowany wraz z nakładami czyli podjazdem, tarasami, podestami i ogrodzeniem oraz przyłączami wod.-kan., gazu i energii elektrycznej, - udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej drogę wewnętrzną osiedla.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-323/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku 7% dla montażu węzła ciepłowniczego lub kotła CO oraz robót konserwacyjnych wewnętrznej instalacji cieplnej w obiektach budownictwa mieszkaniowego -jest prawidłowe.W dniu 9 ...
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-600/08-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku dla transportu towarów przy eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 7 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-554/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki na usługi sal balowych -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-293/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 31 marzec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania czynności eksportu -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-203/08/KO
  Czy Spółka posiadająca ważny polski numer VAT-UE może zastosować stawkę podatku VAT 0% w związku z ww. dostawą w sytuacji, gdy nabywca (dystrybutor) podał ważny hiszpański numer VAT-UE, ale dokument dostawy CMR figuruje na innego odbiorcę z kraju Wspólnoty Europejskiej (Hiszpanii lub innego)? Czy uprawnienie do 0% stawki podatku VAT będzie przysługiwało w przypadku zastrzeżenia w umowie sprzedaży aparatury innego miejsca dostawy niż siedziba nabywcy? Czy jest to niewystarczające i aparatura ma bezwzględnie dojechać do nabywcy?
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-815/08-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej "X", przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług zagospodarowania terenów zielonych -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-910/08-4/MP
  W sytuacji, gdy przewidywany przez Wnioskodawcę eksport prasy na poczet którego podatnik otrzymał już część należności nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, otrzymanie tej zaliczki nie rodzi obowiązku podatkowego na podstawie przepisów art. 19 ust. 11 i ust. 12 ustawy.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-292A/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 27 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego wg PKOB w dziale 11, w którym w podziemiach znajdują się miejsca postojowe dla samochodów, a ...
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-292B/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 27 marca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót remontowych dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego wg PKOB w dziale 11, w którym w podziemiach znajdują się miejsca postojowe dla samochodów, a ...
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-292D/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 27 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych dotyczących budynku mieszkalnego wielorodzinnego sklasyfikowanego wg PKOB w dziale 11, w którym w podziemiach znajdują się miejsca postojowe dla samochodów, a ...
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-390A/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania stawki 7% w przypadku dostawy Ratowniczo-Lecznicze ...
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-863/08/PK (KAN-3915/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką VAT dostawy sprzętu strażackiego dla OSP -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-255/08-2/GZ
  Dokumenty przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - brak podpisanej CMR.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-215/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania kryterium procentowego udziału powierzchni mieszkalnej w całej powierzchni budynku dla zastosowania 7% stawki ...
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-225A/08/AK
  Jakie stawki podatku od towarów i usług obowiązują na wykonanie tych robót w budynkach mieszkalnych?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-231/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 roku (data wpływu 13 marca 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki tego podatku dla robót budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego -jest prawidłowe.W dniu 13 marca 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interp ...
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-224/08-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2008 r. (data wpływu 5 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi budowlane -jest prawidłowe.W dniu 5 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-178/08-4/EWW
  W przypadku wykonywania konserwacji zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych instalacji i urządzeń technicznych, konieczne jest stosowanie 7 % stawki podatku do części robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, a 22 % stawkę podatku do pozostałych robót.
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-390B/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania stawki podatku w wysokości 0% w przypadku dostawy ...
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-208/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dostawy i montażu stolarki budowlanej w obiektach budownictwa mieszkaniowego -jest prawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-501/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008 r. (data wpływu 17.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji uprawniającej do uznania transakcji za WDT i prawa do zastosowania stawki 0% -jest prawidłowe.W dniu 17.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-657/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 07 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od t ...
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-219/08-4/EWW
  Wnioskodawca posiadając zaświadczenie wystawione przez urząd celny, stwierdzające fakt opuszczenia przez towar terytorium Wspólnoty Europejskiej oraz dodatkowo kserokopię karty 3 SAD i fakturę dokumentującą transakcję i tożsamość towaru objętego procedurą wywozu, miał możliwość potraktowania wywozu jako eksport i opodatkowania go stawką podatku 0%.
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-253/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pelnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. w ...
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-84/08/IK
  Stawka podatku dla usług budowlanych w budownictwie mieszkaniowym
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-288/08-3/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008r. (data wpływu 18 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług od 01 stycznia 2008r. przy robotach budowlanych dotyczących hospicjum onkologicznego -jest prawidłowe.W dniu 18 lutego 2008r. został złożony ww. wniosek o ...
 809. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 314/08
  Wniosek o udzielenie interpretacji , złożony przez podmiot nieuprawniony, wymagał bowiem od organu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, stosownie do treści art. 165a § 1 Ordynacji.
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-133/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. (data wpływu 8 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług drukarskich -jest nieprawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-87/08/EJ
  roboty budowlane polegające na wybudowaniu budynków wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym podlegają w całości opodatkowaniu wg stawki 7% podatku VAT
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-342/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 17 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) oraz z dnia 24 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasto ...
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-666/07-5/IZ
  W odpowiedzi na wezwanie Sp. z o.o., z dnia 27.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28.02.2008 r. znak. IPPP1-443-666/07-3/IZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje:W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany w/w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.W treści zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa Strona podnosi, iż otrzymana ...
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-84B/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 roku (data wpływu 31 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji niezbędnej do zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku w przypadku dostaw farb służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu -jest prawidło ...
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-84A/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 roku (data wpływu 31 stycznia 2008 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania preferencyjnej 0% stawki podatku w przypadku dostaw farb służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków używanych do żeglugi na pełnym morzu -jest prawidłowe.W dniu 31 stycznia 2008 ro ...
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-128/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2-443-44/08/AJ
  Czy posiadanie przez Wnioskodawcę elektronicznego potwierdzenia wywozu na druku jest wystarczające dla udokumentowania wywozu towaru poza Wspólnotę i zastosowania stawki 0% w eksporcie pośrednim?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-521/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008r. (data wpływu 22 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokości 0% w eksporcie towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-95/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 27.03.2008r. (data wpływu 1 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku w wysokości 0% do usług nabywanych ze środków C -jest prawidłowe.W dniu 21 s ...
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-414/08-2/MP
  W przypadku usług budowlanych lub budowlano - montażowych "wykonanie usługi" powszechnie rozumie się jako odbiór techniczny robót, potwierdzony stosownym protokołem zdawczo - odbiorczym. W sytuacji, gdy Wnioskodawca wykonywał zarówno zewnętrzne (do budynku) jak i wewnętrzne (w budynku mieszkalnym) roboty budowlane związane z infrastrukturą, powinien odpowiednio zastosować 7% stawkę podatku od towarów i usług do części robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, a 22% stawkę do pozostałych robót
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-170/08-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22.01.2008 r. (data wpływu 01.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% przy sprzedaży norm krajowych i zagranicznych na papierze, oznaczonych symbolem ISBN -jest prawidłowe.W dniu 01.02.2008 r. wpłynął ww. wniose ...
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-312/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008r. (data wpływu 19 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do dostawy książek wraz z wchodzącą w jej skład płytą CD/DVD -jest prawidłowe.W dniu 19 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-93/08-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2008r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie: 15 stycznia 2008r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku: 21 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 17 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ...
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-352/08-4/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 25 lutego 2008 r. wpłynął wniosek ( uzupełniony w dniu 19.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-62/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S.C., przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej- jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-29/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani E. J., przedstawione we wniosku z dnia 1 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez technika dentystycznego- jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-134/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 7% stawki podatku na wykonywane prace remontowe -jest prawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-103/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 09 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniem przynależnym (komórką) i garażem (miejscem parkingowym) -jest nieprawidłowe.W dniu 21 sty ...
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-156/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% na import części i wyposażenia do tankowca -jest prawidłowe.W dniu 28.01.2008 r. do tut. Organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-80/08/LŻ
  Zastosowania 7% stawki podatku VAT przy dostawie dla jednostek samorządu terytorialnego towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. K., przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów- jest prawidłowe.W dniu 21 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pr ...
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-746/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku (data wpływu 21 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0% na świadczone usługi związane z eksportem towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 21 grudnia 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-225/07-2/MN
  1. Definicja powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych po 01.01.2008 r.2. Stawka podatku przy sprzedaży usług budowlano-montażowych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, w których to obiektach znajdują się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 150m2 po 01.01.2008 r. 3. Stawka podatku przy sprzedaży usług związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i przyłączami dla budynku mieszkalno-usługowego po 01.01.2008 r.
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-226/07-2/ISN
  Stawka 0% podatku dla eksportu towarów w przypadku poosiadania kserokopii karty 3 SAD.
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-69/08/LSz
  Opodatkowanie sprzedaży drewna opałowego stawką podatku VAT w wysokości 7%.
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-716/07/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży produktu-preparatu "D." -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-258/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 6 grudnia 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 838. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-II/4407/14-40/07/MZ
  Spółka wniosła o potwierdzenie czy, biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka dokonuje transportu towarów bezpośrednio z Polski do ostatecznego nabywcy (tj. Spółka jest odpowiedzialna za zorganizowanie tego transportu i jest obciążona jego kosztami przez firmę spedycyjną) oraz warunki dostawy ustalone pomiędzy Spółką i innymi stronami transakcji łańcuchowej, transport towarów powinien być przyporządkowany dostawie realizowanej przez Spółkę zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 1484 z późn. zm.) dalej ustawa o VAT. Dostawa dokonywana przez Spółkę powinna zostać uznana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku, gdy towar jest transportowany z Polski do innego kraju UE. W konsekwencji, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o VAT: • miejscem dostawy towarów pomiędzy Podmiotem A i Spółką, która poprzedza transport towarów, będzie miejsce rozpoczęcia transportu towarów tj. Polska; • miejscem dostaw towarów, które następują po dostawie towarów dokonanej przez Spółkę i po transporcie towarów jest miejsce zakończenia wysyłki tj. kraj docelowy.
 839. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 2037/07
  Za sprzeczną z wykladnią językową , systemową i celowościową należy uznać taką wykładnię art. 7 ust.2 pkt 2 ustawy o VAT, ktora prowadzila by do wniosku, ze czynność sprzedarzy wydawnictwa (czasopisma lub książki) z dołączonym do niego gadżetem ( przykladowo samochodem) podlegalaby opodatkowaniuw/g stawki 7% lub 0% tylko z tej przyczyny, że podatnik przyjąłby, iż samochód jest gadżetem nawet wówczas, gdy cena sprzedaży wydawnictwa z dolączonym do niego samochodem( gadżetem) byłaby kilka tysięcy razy wyższa od ceny sprzedaży takiego samego wydawnictwa bez gadżetu (samochodu).
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-605/07-3/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007r. (data wpływu 03 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług gastronomicznych od dnia 01.01.2008r. -jest nieprawidłowe.W dniu 03 grudnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-151/07-2/ISN
  Eksport towarów, powstanie obowiązku podatkowego, stawka podatku w sytuacji gdy brak jest dokumentów potwierdzających wywóz towarów.
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-148/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy zaliczce na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wn ...
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-297/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania robót wykonanych w kanale portowym -jest prawidłowe.W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony 22 i 23 stycznia 2008 r.) o udziel ...
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-532/07-4/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007r. (data wpływu 20.11.2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.01.2008r. (data wpływu 21.01.2008r.), o dzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatkowej na dostawę części do środków transportu morskiego -jest nieprawidłowe.W dniu 16.11.2007 ...
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-385/07/JP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu 24 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 stycznia 2008r. (data wpływu 18 stycznia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT na wykonanie ogrodzenia -jest prawidłowe.W dniu 24 października 2007r. d ...
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-489/07-5/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.), uzupełnionego w dniu 24.12.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania przekształceń spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (nabytego po 1 maja 2004 r.) w prawo odrębnej własności -jest ...
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-608/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2007 r. (data wpływu 30.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy braku wszystkich dokumentów do uznania dostawy za WDT -jest nieprawidłowe.W dniu 27.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pise ...
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-401/07-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. (data wpływu 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi konserwacyjne obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym od dnia 01.01.2008r. -jest ni ...
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-180/07/UH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowiskoSp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 9 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 stycznia 2008r. (data wpływu 7 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowej stawki VAT do dostawy wydrukowanych książek oznaczonych symbolem ISBN -jest niep ...
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-94B/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim to ...
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-94A/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim to ...
 852. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-48/07/MZ/PV-II
  Przy tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wniosła o potwierdzenie, że: Postępuje prawidłowo wystawiając za zakupione materiały, które wyjechały na terytorium Niemiec, fakturę VAT WDT ze stawka 0% oraz, żePosiadane dokumenty stanowią dowody, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT.Zdaniem Spółki odpowiedzi na oba wyżej postawione pytania powinny być twierdzące.
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-45/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. T.C. przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2007 r. (data wpływu 28 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w przypadku świadczenia usług wynajmu umeblowanych lokali wczasowych -jest prawidłowe.W dniu 28 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443/306/07-5/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, X, przedstawione we wniosku z dnia 07.10.2007 r. (data wpływu 11.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla dostawy towarów na rzecz kontrahentów zarejestrowanych na potrzeby VAT w Polsce -jest prawidłowe.W dniu 09.10.2007 r. został ...
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-33/07/AK
  Co należy rozumieć przez użyte w art. 83 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług sformułowanie "dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków"?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-73A/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2007 roku (data wpływu 3 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 7% stawki tego podatku do całości robót związanych z modernizacją kotłowni -jest nieprawidłowe.W dniu 3 października 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-247/07-2/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko A. S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu: 19 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych związanych z ogrodzeniem placu budowy osiedla mieszkaniowego- jest nieprawidłowe.W dniu 19 września 2007 r. został ...
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-386/07-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku , który wpłynął w dniu 22.10.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności wystawienia faktur VAT korygujących -jest nieprawidłowe.W dniu 17.10.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkoweg ...
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-403/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na roboty budowlano-montażowe -jest prawidłowe.W dniu 23.10.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-334/07-5/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2007 r. (data wpływu 27.09.2007 r.), uzupełnione pismami z dnia 03.10.2007 r. oraz z dnia 28.11.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowych stawek podatku przy świadczeniu usług sklasyfikowanych w PKWiU 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowa ...
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-248/07-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej A. przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 19 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych związanych z budową ekranu akustycznego przy osiedlu mieszkaniowym- jest prawidłowe.W dniu 19 września 2007 r. został złożony w ...
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-24/07-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 7 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-30/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 20 września 2007r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług ...
 864. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-181/06/EN/PV-I
  Czy opisane sposoby dokumentowania wysyłek towaru uprawniają Ją do stosowania stawki 0% VAT?
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-234A/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku (data wpływu 3 września 2007 r.) uzupełnione pismem z dnia 16 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlanych związanych z doprowadzeniem wody do działek budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek uzupełn ...
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-235/07/KM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży ratowniczej łodzi hybrydowej stanowiącej wyposażenie statku ratowniczego "M" -jest prawidłowe.W dniu 3 września 2 ...
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-84/07/LSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007r. (data wpływu 13 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia prawidłowej stawki VAT dla czynności polegających na kompleksowym wykonaniu druku książek -jest prawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-294/07-03/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu 19 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług przy dostawie maki sojowej teksturowanej sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 15.89.14-90 -jest prawidłowe.W dniu 19 września 2007r. wpłynął wniosek Spółki ...
 869. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1092/07
  1. Minimalna wartość zakupów przy której można żądać zwrotu podatku, to łączna wartość zakupów wynikająca z dokumentów, o których mowa w art. 128 ust. 2. Tak więc "łączna wartość zakupów" oznacza wartość zakupów sumaryczną (podlegającą sumowaniu), mogącą wynikać z wielu dokumentów (imiennych, o których mowa w art. 128 ust. 2); w art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy VAT wyraz "dokument" użyty został w liczbie mnogiej. 2. Skoro podstawą zastosowania stawki podatku 0% ma być dokument stwierdzający określone zdarzenie, to nie powinno budzić wątpliwości, że chodzi o dokument cechujący się poprawnością materialną, a zatem taki dokument, który faktycznie potwierdza wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy).
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-106/07/RSz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. S przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku przy dostawie ziemi urodzajnej (humus) objętej symbolem PKWiU ex 14.30.13-90.10 -jest nieprawidłowe.W dniu 14 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-106/07-2/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych, remontów oraz robót konserwacyjnych związanych z drogami -jest prawidłowe.W dniu 10 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wnios ...
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-106/07-3/BP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych, remontów oraz robót konserwacyjnych związanych z infrastruktura towarzyszącą objętych odrębną inwestycją na istniejących osie ...
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-89/07-02/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05 sierpnia 2007r. (data wpływu 10 sierpnia 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowaniem podatkiem VAT sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę, nabytych w drodze darowizny w 2000r. wydzielonych z części gospodarstwa rolnego -jest nieprawidłowe.W dniu 10 ...
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-114/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007 r. (data wpływu 09.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów -jest prawidłowe.W dniu 09 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 14.09.2007 r.) o udziel ...
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/8/NO10/07
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w handlu wewnątrzwspólnotowym i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej. Podatnik w dniu 12.05.2007r. podpisał umowę na wykonanie mebli z klientem z Holandii, zarejestrowanym jako podatnik UE. W ramach zawartej umowy strony zobowiązały się do: 1. Rozliczania transakcji w PLN 2.Zamawiający do wpłaty zaliczki w kwocie 5.000 zł na konto zakładu ...., którą dokonał w dniu 21.05.2007r. 3.Wykonawca do bezpośredniego transportu towarów do klienta, w związku z czym koszty transportu zostały wliczone w cenę towaru. 4. Zamawiający do podania właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy. W związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów podatnik wystąpił z wnioskiem do Biura Wymiany Informacji Podatkowej o zweryfikowanie danych klienta, skąd otrzymał pozytywną opinię. W dniu 22.06.2007r. podatnik dokonał wywozu towarów, będących WDT przy użyciu własnego środka transportu do Holandii, stosując na wystawionej fakturze preferencyjną stawkę podatku VAT 0%. Na potwierdzenie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy podatnik posiada: - potwierdzenie o zidentyfikowanie podatnika UE, - dokument przewozowy (CMR) podpisany przez nabywcę, - podpisaną kopię faktury wewnątrzwspólnotowej, - specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, - dokument potwierdzający przyjęcie towarów na terytorium Holandii, - inne dokumenty, takie jak: umowa na wykonanie mebli, dokumenty potwierdzające zapłatę za towar. Wymienione dokumenty podatnik posiadał przed złożeniem deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2007r. Pytanie wnioskodawcy: 1.Czy dokumentacja, którą podatnik posiada z tytułu bezpośrednio dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przy użyciu własnego środka transportu do klienta mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju jest wystarczająca do zastosowania stawki podatku VAT 0%? 2.Czy podatnik postąpił prawidłowo, opodatkowując zarówno dostawę towaru jak i świadczenie usługi transportowej stawką 0%, traktując ją w całości jako wewnątrzwspólnotową dostawę?
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-106/07-2/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01 sierpnia 2007r. (data wpływu 16 sierpnia 2007r.) o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT obowiązującej przy sprzedaży produktu sklasyfikowanego przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99 -jest prawidłowe.W ...
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-78/07-02/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 sierpnia 2007r. (data wpływu 07 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług instalacji klimatyzacji w obiektach budownictwa mieszkaniowego -jest prawidłowe.W dniu 07 sierpnia 2007r. wpłynął wniosek o udziel ...
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-68/07-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 02.07.2007 r. (data wpływu 03.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku od zakupionego garażu - jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 02.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podat ...
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/78/07/AMM
  Sposób opodatkowania, rozliczenia i wykazania w deklaracji VAT-7 otrzymanej przez Spółkę zaliczki częściowej na poczet eksportu pośredniego towarów.
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/13/07
  Strona sprzedała materiały budowlane podmiotowi mającemu siedzibę na Ukrainie. Zgłoszenie towarów do wywozu zostało dokonane w agencji celnej na podstawie JDA SAD zgodnego z fakturą wystawioną przez Stronę. W trakcie kontroli na przejściu granicznym stwierdzono brak części towaru i jednocześnie potwierdzono fizyczny wywóz poza granice kraju części towarów z w/w faktury. Czy prawidłowe jest uznanie sprzedaży towarów jako eksport i zastosowanie stawki 0% do ich wywozu w ilości potwierdzonej przez urząd celny?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-56/07
  Czy spółka może stosowac 7 % przy sprzedaży na cele techniczne oleju rzepakowego jadalnego rafinowanego ?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-2/443-60-16/07
  Czy w związku z wejściem w życie ustawy o biopaliwach i postrzeganiem oleju rzepakowego jako biokomponentu Spółka nadal będzie mogła stosować stawkę VAT w wysokości preferencyjnej 7% w stosunku do całości dostaw tego towaru, niezależnie od sposobu wykorzystania przedmiotowego oleju przez nabywcę.
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-25-07/JB
  Czy w opisanej sytuacji Spółka A ma prawo zastosować obniżoną do 0% stawkę podatku VAT na swoje usługi?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-3/07/MC
  Czy stosując art. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 pkt 21 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT wraz z późniejszymi zmianami i podpisując w konsekwencji umowy agencyjne z dostawcami towarów na eksport, można zastosować stawkę VAT 0% dla producentów towarów i dla eksportera ?
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/06
  Ustalenie metody wydzielenia infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przy inwestycjach związanych z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi.
 886. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-94/06/KO
  Czy przysługuje Stronie prawo do zastosowania preferencyjnej stawki w wysokości 0% w odniesieniu do sprzedaży dokonanej na składzie celnym.
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-66/07/CHYK
  Czy 7% stawkę podatku VAT do wykonywania prac wyposażeniowych przy budowie basenu w budynku pensjonatowo-mieszkalnym można stosować tylko wówczas, jeżeli co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej przeznaczona jest do wykorzystywania na cele mieszkalne i budynek zostanie sklasyfikowany jako mieszkalny?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/02/2007/IPP
  Nadleśnictwo w ramach prowadzonych robót zleca montaż oczyszczalni mechaniczno - biologicznych przy osadach leśnych, w tym przy leśniczówkach, jak również prowadzone są prace związane z odprowadzaniem wody opadowej z powyższych obiektów. Czy przytoczone w stanie faktycznym prace opodatkowane są stawką 22% czy też stawką 7% ?"
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0088/06
  Czy mam prawo zastosować stawkę VAT 0% do sprzedaży alkoholi na statki?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/172/2006/PP/443/95/2007
  1) CZY PODOBNIE JAK SZKOŁY JEDNOSTKA OBJĘTA JEST PREFERENCYJNĄ STAWKĄ PRZY ZAKUPIE KOMPUTERÓW ? 2) JEŚLI TAK, TO CZY ZWOLNIENIE TO DOTYCZY ZARÓWNO NOWYCH KOMPUTERÓW JAK I UŻYWANYCH ? 3) CZY ZWOLNIENIE TO DOTYCZY RÓWNIEŻ OPROGRAMOWANIA ORAZ DRUKARKI I INNEGO OSPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ? 4) JAKI DOKUMENT NALEŻY PRZEDSTAWIĆ, ABY SKLEP UWZGLĘDNIŁ ZWOLNIENIE OD PODATKU VAT - CZY WYSTARCZY PISMO/ODPOWIEDŹ URZĘDU SKARBOWEGO NA NINIEJSZE PYTANIE?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-0051-40/06
  Czy brak zwrotnej CMR z potwierdzonym na niej odbiorem towaru przez klienta przy posiadaniu innych dowodów (zapłata za fakturę, e-mail od klienta potwierdzający odbiór towaru) wyklucza możliwość opodatkowania stawką 0% jako WDT ?
 892. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 463/06
  Jeśli przepis § 66 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym wymagał "jednoznacznego" wykazania przez podatnika za pomocą "prowadzonej dokumentacji" uprawnienia do skorzystania przezeń z preferencyjnej stawki opodakowania, to brak było podstaw do tego, by przerzucać ciężar realizacji wspomnianego obowiązku na organy podatkowe
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-33/06
  Czy przy dostawach wewnątrzunijnych wystarczającym dokumentem do zastosowania stawki VAT 0% może być elektroniczne (w formie e-mail) potwierdzenie odbioru towaru przez odbiorcę z UE?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-275/06/JD
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaką stawkę podatku należy zastosować dla usługi związanej z upoważnieniem nabywców działek do przyłączenia się do infrastruktury głównej
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-197/2/06
  Wniosek dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego dla środków trwałych, w których nie są zastosowane układy mikroprocesorowe i systemy komputerowe przy zastosowaniu współczynników 2,0; 1,2 oraz 1,4.
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-197/1/06
  Wniosek dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego dla środków trwałych, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe i systemy komputerowe przy zastosowaniu współczynnika 2,0.
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-184/06/JD
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy do opodatkowania przedmiotowych usług ma zastosowanie art. 83 ust. 15 ustawy o VAT, pozwalający na zastosowanie stawki podatku w wysokości 0 %.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!