Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


sprzęt rehabilitacyjny

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-400/12-4/MP
  Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-360/12/MZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w związku z upośledzeniem narządu wzroku, będącego następstwem wieloletniej cukrzycy, może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup pompy insulinowej oraz sprzętu potrzebnego do jej użytkowania, takiego jak wkłucia podskórne, pojemniki na insulinę, podskórne sensory glikemii?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-220/12-2/AKr
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu w zał. PIT/O do PIT-37 zakupione urządzenie o nazwie orbitrek jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w poz. PIT/O część B poz. 3 ?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-270/12/IG
  Czy w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2011 rok można rozliczyć fakturę za protezę do wysokości zapłaconego podatku, a różnicę kwoty przenieść do rozliczenia na następne lata? Czy też należy rozliczyć tylko do wysokości zapłaconego podatku, a reszta "przepadnie" ponieważ Wnioskodawczyni nie zarabia rocznie wystarczająco dużo aby jednorazowo w roku podatkowym rozliczyć całą kwotę poniesionego wydatku?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-168/12-2/AK
  Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu uzyskanego w 2011 r. zakup urządzenia medycznego niezbędnego do codziennej rehabilitacji?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-159/12-2/AK
  Czy w związku z tym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z możliwości odliczenia zakupu tego urządzenia w rozliczeniu rocznym jako wydatku na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-49/12-2/AK
  Czy koszt zakupionego łóżka wraz ze stelażem i materacem oraz maty ozonowej Wnioskodawca może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 26 ust. 7a pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-210/11-4/AKr
  Czy wydatki na zakup opatrunków hydrożelowych mogą być uznane za wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: za wydatki na zakup indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-926/10-5/LS
  należy stwierdzić, iż zakup pościeli rozgrzewającej nie uprawnia Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, bowiem nie jest wydatkiem podlegającym odliczeniu od dochodu w ramach preferencji przewidzianej art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-990/10/ŚS
  Czy zakup przez osobę niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności materaca rehabilitacyjnego jest wydatkiem uprawniającym do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-661/10/MCZ
  Czy osoba z orzeczoną III grupa inwalidztwa może zaliczyć zakup łóżka ortopedyczno-rehabilitacyjnego jako wydatek na cele rehabilitacyjne i potraktować je jako indywidualny sprzęt niezbędny w rehabilitacji i ułatwiający wykonywanie czynności życiowych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-403/10/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z zakupem łóżka "CERAGEM"?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-415/10-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-317/10/MM
  Czy wydatki poniesione na zakup wyrobów z dzianin wełnianych podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-200/10/MM
  Czy Wnioskodawca w ramach ulgi rehabilitacyjnej - w zeznaniu rocznym - może dokonać odliczenia wydatków na zakupu urządzenia czyszcząco-filtrującego?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-51/10/ŚS
  Czy wydatek na zakup masażera można odliczenia od dochodu
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-787/09/MZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej wnioskodawca może, jako osoba niepełnosprawna odliczyć od dochodu wydatki w kwocie 630zł poniesione na zakup okularów korekcyjnych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-759/09/HS
  Czy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM w kwocie 9980 zł, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego, podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-559/09/TK
  Czy materiały użyte do budowy tego pomieszczenia wraz z wyposażeniem można odliczyć od dochodu w załączniku PIT-O?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-514/09-4/CS
  W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, (jest zarejestrowany jako zwolniony od podatku VAT) nie przysługuje mu więc prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach inwestycji. Ponadto zakupiony sprzęt jest przez Wnioskodawcę wykorzystywany do celów prowadzonej działalności z zakresu ochrony zdrowia, która zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT jest zwolniona od tego podatku.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-538/09/MU
  Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup łóżka rehabilitacyjnego.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-840/09/KG
  Podatnik nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakup sprzętu do fizjoterapii, rehabilitacji oraz odnowy biologicznej.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-475/09/KG
  Szpital nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z powstaniem gabinetu rehabilitacyjnego.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-320/09/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatek poniesiony na zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-386/09-2/IZ
  Strona nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, gdyż brak jest związku nabytego towaru ze sprzedażą opodatkowaną
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-278/09/TK
  Czy wnioskodawca może odliczyć od dochodu koszt zakupu urządzenia do masażu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-358/09-2/AP
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu SPZOZ ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie realizacji projektu?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-402/09-2/AP
  Czy w świetle przedstawionych powyżej okoliczności istnieje możliwość obniżenia przez SPZZOZ podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wydatkach poniesionych na realizację inwestycji dofinansowanej ze środków PFRON?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-257/09-4/JK2
  Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu zakup ciśnieniomierza oraz sprzętu rehabilitacyjnego - pościeli wełnianej?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-218/09/MK
  Czy przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego może Pani odliczyć koszty zużycia energii elektrycznej przez koncentrator tlenu oraz koszty dojazdu do lekarza?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-128a/09/RS
  Odliczenie od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup łóżka będącego sprzętem rehabilitacyjnym.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-90/09/TK
  Czy w pełnej wysokości można odliczyć od dochodu kwotę za zakupiony materac rehabilitacyjny?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-146/09/TK
  Czy koszt zużycia energii elektrycznej potrzebnej do działania urządzenia - koncentratora tlenu, można zaliczyć do wydatków ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną na cele rehabilitacyjne?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-78/09/TK
  Czy wydatek poniesiony w 2008 roku na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup materaca rehabilitacyjnego można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-305/09/KG
  Szpital nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-47/09/TK
  Czy wydatek poniesiony na zakup łóżka do rehabilitacji oraz leków może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2008 rok?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-55/09/MCZ
  Czy w rozliczeniu podatkowym za 2008r. osoba niepełnosprawna może dokonać odliczenia wydatku poniesionego na endoprotezy kolanowe wraz z zabiegiem?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-6/09/TK
  Czy wydatek poniesiony na zakup materaca może odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-154/08/MCZ
  Czy wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM –E, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości wynikającej z dowodu zakupu?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-129/08/MCZ
  Czy wydatek na zakup łóżka leczniczego CERAGEM –E, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości wynikającej z dowodu zakupu?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-116/08-2/IŚ
  CIT w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, m.in. na szkolenia, zwrot opłat za studia wyższe, na usługi rehabilitacyjne, zakup sprzętu komputerowego oraz ryczałty samochodowe - ponoszone w ramach realizacji indywidualnych programów rehabilitacji z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzonego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1551/08/MCZ
  Czy zakup pompy insulinowej oraz zakup leków i sprzętu potrzebnego do jej prawidłowego działania będę mogła odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym? Jeżeli tak, to w jaki sposób, w jakiej wysokości i jakie dokumenty muszę posiadać na potwierdzenie zakupu?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1233/08/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Opieki Zdrowotnej przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008r. (data wpływu 27 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między R ...
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1138/08/KG (KAN-8218/08/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2008r. (data wpływu 29 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia przez Spółkę w całości lub w części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami ...
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-627/08/KG
  Możliwość do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Szpital za zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-639/08/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup kompletu pościeli rozgrzewającej?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-124/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 12 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną -jest nieprawidłowe.W dniu 12 lutego 200 ...
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-343/08/KG
  Możliwość do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Szpital na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-48/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 15 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne przez podatnika b ...
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-477/07/ES
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-172/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem sprzętu rehabilitacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pis ...
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-334/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 02.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez beneficjentów pomocy -jest nieprawidłowe.W dniu 02.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-43/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko FUNDACJI X przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 22 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych świadczeń otrzymywanych przez beneficjentów od Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego -jest prawidłowe.W dniu 22 ...
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-129/07/MCZ
  Na podstawie art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 6 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną -jest prawidłowe.W dniu 6 września 20 ...
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-210/07/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu rehabilitacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007r. wpłynął ww. wni ...
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-158/07/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu medycznego -jest prawidłowe.W dniu 11 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o u ...
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-162/07/KO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 11 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizowania "Programu wyrównywania różnic między regi ...
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/436-14/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 17 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn i podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych świadczeń otrzymywanyc ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-181/07-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, przedstawione we wniosku z dnia 10.09.2007r. (data wpływu 12.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 11.09.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-174/07-3/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 05.09.2007 r. (data wpływu 11.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu sfinansowanego ze środków własnych i pozyskanych z PFRON- jest prawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-78/07/PK
  Czy udział w szkoleniu stanowi dla uczestnika przychów podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/173/Z/K/07
  Czy w ramach odliczeń od dochodu - ulga rehabilitacyjna może skorzystac z odliczenia poniesionego wydatku na zakup pościeli zdrowotnej ?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/36/2007/MM
  Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach sprzętu rehabilitacyjnego służącego do świadczenia usług medycznych?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DL/D/210/07/224/BŁ
  Czy wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i usług, poniesione przed datą ustalenia niepełnosprawności mogą być odliczone w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-24/07
  Czy zakup sprzętu do masażu kręgosłupa mogę odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/ET/07
  Dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, który następnie ma być wykorzystywany do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT.
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-16/07
  Czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może w ramach ulg rehabilitacyjnych odliczyć wydatki na zakup baterii do aparatów słuchowych?
 68. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 140/07
  Zarówno na etapie postępowania wywołanego wniesieniem zażalenia, jak i na etapie kontroli sądowej wydanego w wyniku tego postępowania rozstrzygnięcia, kontroli podlega prawidłowość wyjaśnienia treści przepisów w odniesieniu do zadanego pytania. Nie jest więc możliwe po rozpoznaniu wniosku o interpretację przez organ pierwszej instancji dalsze jego uzupełnienie, bądź doprecyzowanie. Aby skorzystać z odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust 1 pkt 6 u.p d f. zakupiony sprzęt, urządzenia czy narzędzia techniczne powinny cechować ich indywidualne przeznaczenie i niezbędność w rehabilitacji oraz ułatwienie wyłącznie osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności życiowych.
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-III-415/10/07
  Czy dziadkowie, nie mający prawa do opieki nad niepełnosprawnym wnukiem, mają prawo do odliczenia od swojego dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej, w części niesfinansowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-56/07
  Czy podatnicy mogą odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek poniesiony na zakup łóżka rehabilitacyjnego do masażu?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/32/07
  Czy przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup baterii do aparatu słuchowego, wkładki usznej (wraz z przewodami łączącymi wkładkę z aparatem) oraz wydatków na konserwację i naprawę aparatu słuchowego ?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/07
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem sprzętu medycznego, służącego sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PPM/443-7/07
  Czy Zakładowi Opieki Zdrowotnej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami inwestycyjnymi sprzętu rehabilitacyjnego współfinansowanymi przez PEFRON?
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PE.443/03/07
  Czy SP ZOZ ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach otrzymanych przez Starostwo w xxxx z tytułu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1408/PD/415-4/07
  Dotyczy możliwości skorzystania z odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2006r. wydatków poniesionych na zakup pościeli rehabilitacyjno-leczniczej, opasek uciskowych na stawy kończyn i gorsetu Jevetta.
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-2/07
  Czy prawidłowe jest nasze stanowisko dotyczące braku podstaw do odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego, który jest związany z nieodpłatnym świadczeniem usług rehabilitacyjnych?
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443-9/07
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w zakupach sprzętu do rehabilitacji medycznej związanych z realizacją programu finansowanego dotacjami z PFRON?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-19/06/AN
  Opodatkowanie zwrotu kosztów zakupu sprzętu ochronnego zakupionego przez zawodników Klubu Sportowego w celu używania go na treningach i zawodach.
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/3/07
  Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu sprzętu rehabilitacyjnego?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-08/07/AD
  Czy mogę odliczyć od dochodu poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne związane z zakupem maty do hydromasażu, użytkowanej przez niepełnosprawne dziecko będące na moim utrzymaniu?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-4/07
  Możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupionych środków trwałych (sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych).
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX/443-55/HM/06
  Czy organizacja pożytku publicznego może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VIII-2/436-2/06
  dot. opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przekazywania osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego i leków oraz finansowania usług medycznych i rehabilitacyjnych.
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-27/06
  Czy Powiat może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów sfinansowanych ze środków PFRON w ramach realizacji programu "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej"?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.2/443-27/2006
  Możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT sfinansowanych ze środków przyznanego dofinansowania z PFRON w ramach projektu "Wypożyczalnia, konserwacja, serwis sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych" w przypadku gdy zakupione towary są nieodpłatnie użyczane osobom niepełnosprawnym.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/48/06
  Przedmiotem zapytania jest ustalenie czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem ze środków PFRON sprzętu rehabilitacyjnego. Zakup związany jest ze sprzedażą zwolnioną.
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-104/06/AŚ
  Czy w przypadku poniesienia wydatku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego typy ,,atlas"" można go odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/9/06
  Dotyczy odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup pościeli rehabilitacyjnej oraz maty do hydromasażu.
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-34/06
  Czy mogę odliczyć od dochodu zakup sprzętu i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-23/06
  Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne można odliczyć od dochodu zakup lampy "BIOPTRON PRO" ?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/27/2006/MM
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu specjalistycznego przeznaczonego do realizacji usług medycznych, gdy brak jest związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/23/06
  Czy można dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup aparatu słuchowego w maju 2005r. przy wydanym orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności w dniu 28.10.2005r. ze stwierdzoną niepełnosprawnością od miesiąca września 2004r. ?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-26/06
  Mozliwość odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2005 rok, lampy do światłoterapii BIO-V 3002.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/4/06
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu sprzętu, który ma służyć czynnościom nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/464/2006/ADB
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego dla potrzeb pracowni fizjoterapii - czyli dla celów działalności nie opodatkowanej?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-1/06
  Czy można odliczyć zakup urządzenia rehabilitacyjnego BALSAN FUTURA do kąpieli perełkowych i ozonoterapii jako wydatek poniesiony na cele leczniczo-rehabilitacyjne?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/8/2006
  Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny oraz za roboty budowlane służące świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia podlega odliczeniu?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI-/443-12/06
  Czy Powiat może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT sfinansowanych ze środków PFRON w ramach projektu utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla osób niepełnosprawnych?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-2/I/06
  Czy można odliczyć od podatku koszt zakupu aparatu słuchowego i części niezbędnych do jego funkcjonowania tj. wkładki i baterii?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/200/PD II/61/2005
  Czy otrzymaną przy zakupie urządzenia fakturę VAT można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-135-III/05
  Czy poniesione wydatki na zakup materaca i poduszki "ortopedyczne" podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej i jakie powinno się posiadać dowody na udokumentowanie poniesionych wydatków?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDM/415-8/05/MW
  Czy można skorzystać z odliczeń na rehabilitację wydatków poniesionych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci lampy naświetleniowej "Bioptron" oraz aparatu do mierzenia ciśnienia?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/71/05
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego do realizacji usług medycznych - dofinansowanego z PFRON gdy brak jest związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT ?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/53/05
  Czy osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramch ulgi rehabilitacyjnej poniesionych wydatków na zakup komputera (wraz z monitorem, drukarką oraz programem LEX) ?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/38/3/05
  Czy ponoszone przez osobę niepełnosprawną (osobę po mastektomii piersi) wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-2/443-36/05
  Czy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do wykonywanych przez Podatnika aparatów słuchowych dla osób fizycznych na podstawie zlecenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7 % oraz, czy kwotę dofinansowania należy potraktować jako kwotę brutto, w której zawarty jest podatek VAT w wysokości 7%.
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/266/2/Z/K/05
  Czy poniesione wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, tj. obuwia zdrowotnego, przedmioty pomocnicze łagodzące dolegliwości kończyn podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-2/443-16/05
  - czy sprzedaż dokonywaną w komisie należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, w całości, czy prowizję, jak dokumentować? - w jaki sposób należy ewidencjonować kaucję z tytułu wypożyczenia własnego sprzętu? - jaką stawką podatku VAT należy opodatkować kaucję i co będzie podstawą opodatkowania?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/246/Z/K/05
  Czy wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną (II -ga grupa inwalidztwa po mastektomii) na zakup automatycznej pralki i robota kuchennego, mozna uznać za wydatki na cele rehabilitacyjne niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiajace wykonywanie czynności życiowych?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.443/29/2005
  Czy Gminno-Miejskie Centrum Pomocy O. jako jednostka organizacyjna musi być płatnikiem VAT? Czy usługi z zakresu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i umowy o świadczenie usług rehabilitacyjnych kwalifikują się do opodatkowania podatkiem VAT?
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-18/05
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej ponoszenie zwiększonych wydatków na zużycie energii elektrycznej, zasilającej koncentrator tlenu, można odliczyć jako wydatek na cele rehabilitacyjne?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-33/05/MF
  Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego udostępnia sprzęt rehabilitacyjny mieszkańcom Łodzi za symboliczną opatę 0,50 zł za każdą rozpoczętą dobę. Jednocześnie pobierana będzie zwrotna kaucja w wysokości 20% wartości zakupu sprzętu. Działalność wypożyczalni mieści się w opinii Urzdu Statystycznego w grupowaniu PKWiU 74.40.16-00.00 - "Usługi dzierżawy lub wypożyczania artykułów użytku osobistego lub domowego pozosta", do celów podatkowych w grupowaniua PKWiU 71.40.16-00.60 - "Usługi wypożyczania sprzętu medycznego".
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-13/05
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu kwoty poniesionych w 2004 roku wydatków na cele rehabilitacyjne oraz na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez osobę niepełnosprawną - zaliczona do II grupy inwalidztwa, , jeżeli wydatki te związane są z opłaceniem koniecznego przewozu przez tę osobę na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne innym pojazdem niż karetką transportu sanitarnego, bez posiadania dowodów poniesienia tych wydatków, oraz z opłaceniem przewodnika dla tej osoby - jako osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do II grupy inwalidztwa, bez posiadania dowodów poniesienia tych wydatków ?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/40/2005/PDII/415-5/05
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup płynu oraz tabletek do przechowywania soczewek kontaktowych ?
 115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IPD/415/10/04
  Według definicji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodwego od osób fizycznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami podatkowymi są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z ustawowej definicji kosztu podatkowego wynika więc aby koszt był poniesiony w celu uzyskania przychodu oraz nie był wymieniony w katalogu negatywnym zawartym w art. 23 ww ustawy o podatku dochodwym od osób fizyczncyh. Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie. Zwrot "w celu osiągnięcia przychodu" oznacza, izaby wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu to między tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesieni ...
 116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-39/04
  Czy podlegają odliczeniu wydatki na zakup lampy do światłoterapii, mającej zastosowanie w leczenia schorzenia stawów wynikającego z orzeczenia o niepełnosprawności?
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-130/04
  Podatnik prowadzi działalność w zakresie usług rehabilitacyjnych. Ponadto wydzierżawia sprzęt reghabilitacyjny na rzecz Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej. Czy faktura wystawiona za przedmiotową dzierżawę winna być obciążona podatkiem VAT?
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443/V-378/04
  Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje przy sprzedaży wyrobów rehabilitacyjnych ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!