Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


składki na ubezpieczenia zdrowotne

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-482/12-2/ASZ
  Czy opłacona składka na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowana ze środków wsparcia pomostowego może być odpowiednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (składka społeczna) oraz odliczona od podatku (składka zdrowotna) w 2010 r.?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-578a/12/DP
  Czy zapłacone w 2009 roku składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy dotyczące lat 2007-2008 stanowią koszty uzyskania przychodu w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-578b/12/DP
  Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawcy za lata 2007-2008 można odliczyć od ustalonej zaliczki na podatek dochodowy w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?Czy składki na ubezpieczenie społeczne Wnioskodawcy zapłacone do ZUS w 2009 roku za lata 2007-2008 stanowią koszty uzyskania przychodu w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-502/12-4/ES
  ma Pani prawo do odliczenia opłaconych - z tytułu prowadzonej działalności - składek na ubezpieczenie zdrowotne od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-309/12/MU
  Możliwość odliczenia od podatku dochodowego zapłaconych, zaległych składek zdrowotnych po śmierci ojca.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-185/12-4/SP
  Obowiązki płatnika z tytułu nadpłaconej składki zdrowotnej.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-150/12-4/MG
  Przychód z tytułu zapłaconej za byłego pracownika z własnych środków Spółki składki na ubezpieczenia społeczne w części, w której winny być sfinansowane przez podatnika stanowi przychód ze stosunku pracy.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-222/12-2/SP
  Możliwość odliczenia od podatku składki opłaconej w Niemczech na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-70/12-4/ASZ
  1) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 każdemu pracownikowi aktualnie zatrudnionemu oddzielnie za poszczególne lata: 2008, 2009, 2010? Czy w związku z tym, że składki za te lata wpłacone zostaną dopiero w roku 2012 wszystko ująć w jednym rozliczeniu rocznym PIT – 11 za 2012 r.? 2) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 byłych pracowników (w tym nieżyjących), skoro Wnioskodawca zamierza odstąpić od egzekwowania od tych osób należności z tytułu zaległych składek w części, w której winny być sfinansowane ze środków pracownika?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-70/12-5/ASZ
  1) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 każdemu pracownikowi aktualnie zatrudnionemu oddzielnie za poszczególne lata: 2008, 2009, 2010? Czy w związku z tym, że składki za te lata wpłacone zostaną dopiero w roku 2012 wszystko ująć w jednym rozliczeniu rocznym PIT – 11 za 2012 r.? 2) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 byłych pracowników (w tym nieżyjących), skoro Wnioskodawca zamierza odstąpić od egzekwowania od tych osób należności z tytułu zaległych składek w części, w której winny być sfinansowane ze środków pracownika?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-70/12-4/ASZ
  1) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 każdemu pracownikowi aktualnie zatrudnionemu oddzielnie za poszczególne lata: 2008, 2009, 2010? Czy w związku z tym, że składki za te lata wpłacone zostaną dopiero w roku 2012 wszystko ująć w jednym rozliczeniu rocznym PIT – 11 za 2012 r.? 2) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 byłych pracowników (w tym nieżyjących), skoro Wnioskodawca zamierza odstąpić od egzekwowania od tych osób należności z tytułu zaległych składek w części, w której winny być sfinansowane ze środków pracownika?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-70/12-5/ASZ
  1) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 każdemu pracownikowi aktualnie zatrudnionemu oddzielnie za poszczególne lata: 2008, 2009, 2010? Czy w związku z tym, że składki za te lata wpłacone zostaną dopiero w roku 2012 wszystko ująć w jednym rozliczeniu rocznym PIT – 11 za 2012 r.? 2) Czy należy dokonać korekty PIT - 11 byłych pracowników (w tym nieżyjących), skoro Wnioskodawca zamierza odstąpić od egzekwowania od tych osób należności z tytułu zaległych składek w części, w której winny być sfinansowane ze środków pracownika?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-328/11-2/ASZ
  1) Czy płatnik w przypadku dokonania w roku 2011 wpłaty zarówno zaległych za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, jak i bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne powinien odliczyć powyższe składki wyłącznie od podatku dochodowego za 2011 r.? 2)Czy kwotę zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, a zapłaconą w 2011 r., płatnik może odliczyć od podatku dochodowego za 2011 r. w takiej samej wysokości w jakiej mógłby ją odliczyć gdyby zostały one zapłacone w terminie?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-147/11-5/KSU
  1)Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje roczne za 2009 r. i 2010 r.?2)Czy korygując roczne deklaracje za 2009 r. i 2010 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek dochodowy wyliczony od łącznych dochodów o:- potrącone i odprowadzone na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,- składki zdrowotne odprowadzone w ramach działalności gospodarczej?W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. dodano, iż pytanie nr 4 obejmuje, także swym zakresem zagadnienia dotyczące pomniejszenia w korektach zeznań podatkowych za lata 2009-2010 podatku dochodowego wyliczonego od łącznych dochodów o należne zaliczki na podatek dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-147/11-4/KSU
  1) Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować deklaracje roczne za 2009 r. i 2010 r.? 2) Czy korygując roczne deklaracje za 2009 r. i 2010 r. Wnioskodawca może pomniejszyć podatek dochodowy wyliczony od łącznych dochodów o: - potrącone i odprowadzone na podstawie wystawionych rachunków do umów zleceń za okres od czerwca 2009 r. do grudnia 2010 r. składki zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, - składki zdrowotne odprowadzone w ramach działalności gospodarczej? W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 sierpnia 2011 r. dodano, iż pytanie nr 4 obejmuje, także swym zakresem zagadnienia dotyczące pomniejszenia w korektach zeznań podatkowych za lata 2009-2010 podatku dochodowego wyliczonego od łącznych dochodów o należne zaliczki na podatek dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-835/11/BD
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2012 r. w rozliczeniu rocznym za 2011 r. - zapłaconych w 2011 r. zaległych za poprzednie lata składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-764/11/MK
  Czy możliwe jest w zeznaniu podatkowym odliczenie w pełnej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-498/11-2/KSU
  Czy 7,75% podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w 2011 rok Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok składając zeznanie podatkowe za 2011 rok?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-588/11/DP
  Zadano pytanie sprowadzające się do kwestii możliwości odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu uzyskanego w 2010 roku.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-311/11-2/MP
  Czy, w wyrażeniu zwrot nienależnie pobranego świadczenia w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się wyłącznie wynagrodzenie netto wraz z zaliczką na podatek dochodowy, czy też, również składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, czyli całe wynagrodzenie brutto? W jakiej kwocie, pracownik powinien zwrócić nienależnie pobrane wynagrodzenie: brutto kwotę 1.741,06 zł, czy netto kwotę 1.231,16 zł, powiększoną o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 154 zł, łącznie kwotę 1.367,06 zł?Czy zwrócone przez ZUS nadpłacone przez pracownika składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 238,69 zł i zdrowotne w kwocie 135,21 zł, należy doliczyć w miesiącu zwrotu do uzyskanych przez pracownika przychodów ze stosunku pracy i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?Czy i na podstawie jakiego dokumentu, pracownik powinien doliczyć w zeznaniu rocznym odliczoną od podatku w roku poprzednim składkę na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% w kwocie 116,43 zł?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-528/11-2/MP
  Odliczenia od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz odliczenia od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-203/11-2/MP
  Obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres objęty kontrolą ZUS w odniesieniu do byłego zleceniobiorcy oraz skutków podatkowych uregulowania przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-120/11-2/AKr
  1.Czy wartość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które obciążają ubezpieczonego a zostały zapłacone w całości przez płatnika, który odstąpił od dochodzenia zwrotu kosztów tych składek od ubezpieczonego, stanowi dochód ubezpieczonego z tytułu podatku dochodowego cd osób fizycznych? 2.Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć dochód, o którym mowa w pytaniu 1?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-120/11-3/AKr
  1.Czy w sytuacji, gdy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które obciążają ubezpieczonego a zostały zapłacone w całości przez płatnika, który odstąpił od dochodzenia zwrotu kosztów tych składek od ubezpieczonego płatnik miał obowiązek sporządzić i przesłać informację PIT-11?2.Kto (podatnik czy płatnik) zobowiązany jest/był w opisanym stanie faktycznym zapłacić podatek od dochodu, o którym mowa w pytaniu 1?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-408/11/MK
  Czy podatnik ma prawo odliczyć od należnego podatku dochodowego za 2010r. kwotę zaległych za poprzednie lata składek zdrowotnych ale zapłaconych w 2010r.?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-221/11-2/MG
  Obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres objęty kontrolą ZUS w odniesieniu do byłego zleceniobiorcy oraz skutków podatkowych uregulowania przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-140/11-4/ES
  Wnioskodawczyni nie może odliczać od podatku dochodowego (zaliczek na podatek) kwoty jaką zwraca Związkowi Wyznaniowemu za opłaconą za nią składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a zatem stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-93/11-8/AO
  Czy czynności Wnioskodawczyni opisane powyżej są poprawne jako płatnika podatku PIT poprzez sporządzenie korekt deklaracji PIT-11 i PIT-4R za lata 2007, 2008, 2009 tak, aby wykazać kwoty zaliczek na podatek z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-49/11-2/MK
  Skutki podatkowe, związane z nieprawidłową kwalifikacją wypłacanego przez płatnika wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia, które powinno być zakwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-996/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1047/10-2/RS
  Wnioskodawczyni nieodliczoną w miesiącach od stycznia do sierpnia 2009 r. kwotę z tytułu zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne może odliczyć od należnej kwoty zobowiązania podatkowego wynikającego z karty podatkowej w miesiącach od września do grudnia 2009 r.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-718/10/HK
  Jakie są skutki podatkowe uregulowania przez płatnika nieprawidłowo wcześniej pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? W jaki sposób należy sporządzić deklaracje PIT-11 za rok podatkowy w którym uregulowano ww. składki?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-666/10
  Jakie są skutki podatkowe niepotrącenia przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i niepobrania składek na ubezpieczenie zdrowotne od nagród i dodatków wypłaconych pracownikom w 2009r.?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-867/10/MK
  Czy sfinansowane w 2010r. z własnych środków płatnika niepotrącone składki na ubezpieczenie społeczne i niepobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne od nagród i dodatków wypłaconych w 2009r. należy byłym pracownikom zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy w 2010r.?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-868/10/MK
  Czy płatnik w informacji PIT-11 za 2010r. powinien wykazać byłym pracownikom zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-869/10/MK
  Czy płatnik może pomniejszyć wpłatę na konto właściwego urzędu skarbowego (np. przelewem) kwotę pobranych zaliczek na podatek od dochodu pracowników i byłych pracowników o nazwaną przez siebie "sumę zaliczek na minus"?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-645/10/HK
  Czy wnioskodawca w prawidłowy sposób oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji, gdy w ciągu miesiąca wypłaca w różnych terminach poszczególne składniki wynagrodzenia?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-633/10/MK
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zwrot nienależnie pobranych składek społecznych i zdrowotnych po zmarłym pracowniku osobom niespełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-634/10/MK
  Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zwrot nienależnie pobranych składek społecznych i zdrowotnych po zmarłym pracowniku osobom spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-626/10/HK
  Czy w związku z oddelegowaniem pracownika do Wielkiej Brytanii w rozliczeniu rocznym ma on prawo do odliczenia w pełnej wysokości odprowadzonej w Polsce składki na ubezpieczenie społeczne jak i składki na ubezpieczenie zdrowotne (do 7,75% podstawy wymiaru tej składki) od całości dochodu uzyskanego zarówno w Wielkiej Brytanii jak i Polsce?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-657/10-2/MK
  Prawidłowe rozliczenie funkcjonariuszy pozostających i zwolnionych ze służby, którym płatnik nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2007.
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-695/10/BK
  w zakresie możliwości odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-586/10/AŻ
  prawidłowość wypełnienia informacji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-568/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-525/10/BD
  Czy zwrócone pracownikowi w 2009r. składki na ubezpieczenie zdrowotne winny być wykazane w zeznaniu podatkowym?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-480/10-2/MK
  Prawidłowe rozliczenie pracownika, któremu płatnik nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2000 – 2007.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-442/10/MR
  Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodów osiągniętych w Niemczech.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-351/10/PSZ
  1. Czy przychody z dotacji są opodatkowane? 2. Czy przychody ze wsparcia pomostowego są opodatkowane? 3. Czy koszty bieżące działalności (ZUS, paliwo, wynajem pomieszczenia, telefony) opłacane ze wsparcia pomostowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? 4. Czy zakupy inwestycyjne dokonane w ramach dotacji inwestycyjnej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? 5. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 6. Czy o opłacaną ze wsparcia pomostowego składkę zdrowotną ZUS można pomniejszyć należny podatek za 2009 i 2010 r.?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1/10-4/MG
  opodatkowanie zaległego ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy oraz premii, wypłaconych byłemu pracownikowi na podstawie zawartej ugody
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-845/09-4/JK
  Czy zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 20 i art. 12 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kwoty stanowiące pokrycie kosztów biletów, wyjazdów na wycieczki i ubezpieczenia stanowią przychód ze stosunku pracy skutkujący obowiązkiem wystawienia przez Wnioskodawcę informacji o jego osiągnięciu na druku PIT?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-858/09-2/SP
  możliwość odliczenia w Polsce składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w Niemczech
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-952/09/MK
  Czy żona może odliczyć od podatku dochodowego zaległe składki zdrowotne męża, które wpłacane są przez żonę po śmierci męża?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-794/09-4/SP
  Wykazanie przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-898/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe nie zwrócenia przez pracownika pracodawcy składek na ubezpieczenia zdrowotne, które odprowadzone zostały przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z własnych środków?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-842/09/PSZ
  1. Czy przychody otrzymane z dotacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przychody otrzymane ze wsparcia pomostowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy koszty związane z bieżącą działalnością oraz składki społeczne opłacone ze wsparcia pomostowego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? 4. Czy składka zdrowotna opłacona ze wsparcia pomostowego może pomniejszyć podatek należny? 5. Czy odpis amortyzacyjny od wartości środków trwałych sfinansowanych z dotacji stanowić będzie koszt podatkowy?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-765a/09/AD
  Czy zapłacone w 2007 r. przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne i inne od wynagrodzeń wypłaconych w 2006 r. osobom zatrudnionym w podmiocie gospodarczym są kosztem uzyskania przychodów w 2007 r.?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-765b/09/AD
  Czy zapłacone w 2007 r. składki na ubezpieczenia społeczne i inne podatnika dotyczące 2006 r. można było odliczyć od dochodu za 2007 r.?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-610/09-2/SP
  Poprawność wypełnienia deklaracji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy do Niemiec.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-595/09-2/SP
  Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych tytułem pracy wykonywanej na terytorium Polski przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech oraz możliwość odliczenia opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Niemczech.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-703/09/MK
  Jak płatnik powinien prawidłowo rozliczyć pracowników w 2009r. w przypadku gdy nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999-2001?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-861/09/MK
  Jak płatnik w 2009r. powinien prawidłowo rozliczyć byłego pracownika w przypadku, gdy nieprawidłowo pobrał składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w latach 1999-2001?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-687/09/HK
  Czy w przypadku wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dotyczących wynagrodzenia pracowników za lata poprzednie i rok bieżący, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia korekt deklaracji PIT-4, PIT-4R lub PIT-11? Czy w zaistniałej sytuacji pracownicy wnioskodawcy są zobowiązani do złożenia korekt zeznań podatkowych za ww. lata?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-470/09-4/AK
  Czy potrącając podatek dochodowy od przychodu powstałego w związku ze zwrotem składek na ubezpieczenia emerytalno - rentowe płatnik powinien zastosować kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek w myśl przepisu art. 27b ust. 2 updof według stawki procentowej jaka obowiązywała w miesiącu, którego dotyczyła korekta, czy też stosując stawkę procentową składki zdrowotnej obowiązującej w miesiącu, w którym nastąpi zwrot ubezpieczonemu z tego tytułu?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-564/09/HK
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2009r. dokonał zwrotu nienależnie pobranych składek - od wynagrodzenia pracowników - na konto wnioskodawcy jako płatnika. W związku z tym istnieje konieczność dokonania dopłaty do podatku za 2007r. i 2008r. Czy wnioskodawca powinien kwoty zwróconej składki zdrowotnej wypłacić pracownikowi, a kwotę zwrotu doliczyć do podatku za 2009r.? Czy jest obowiązany do korekty PIT-4 za lata ubiegłe (2007r., 2008r.)?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-561/09-2/AM
  Czy Wnioskodawczyni jest uprawniona do złożenia korekty deklaracji zeznania podatkowego za okres 5 lat, tj. lata 2004-2008 i odliczenia od podstawy obliczenia podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwrotu wpłaconej z tego tytułu kwoty?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-536/09/ENB
  Czy w związku ze zmianami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, ust. 13b) świadczenia ponoszone przez pracowników od wynagrodzeń walutowych z tytułu opłacania składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego należy nadal wykazać w PIT-11 (17) w części E. poz. 76, oraz poz.78?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-488/09/ASz
  Czy zleceniobiorcy zatrudnieni w latach 2002-2006 uzyskali przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku opłacenia za nich składki FUS?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-636/09/ASz
  Czy zleceniobiorcy zatrudnieni w latach 2002-2006 uzyskali przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku opłacenia za nich składki FUS?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-372/09
  Czy zakład pracy był zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 o osiągniętych dochodach na podstawie wyroku sądowego z tytułu wypłaconych zaległych wynagrodzeń?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-385/09/JSz
  w zakresie skutków podatkowych pracy w USA za 2008r. w części dotyczącej: - opodatkowania przychodów uzyskanych na kontrakcie w USA za 2008r. z możliwości zastosowania odliczenia: - kwoty diety w wysokości 30% za każdy dzień pracy w USA - 50% kosztów uzyskania przychodów. - składki na ubezpieczenie zdrowotne - ustalenia kursu przeliczeniowego walut
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-234/09-2/MT
  Czy w świetle art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może od podatku - za wynajem domu w Polsce - odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą w Niemczech?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-258/09-2/ES
  1.Czy zapłacone przez Wnioskodawcę w Niemczech składki na ubezpieczenie społeczne będą mogły być odliczone od dochodu opodatkowanego w Polsce? 2.Czy zapłacone w Niemczech składki na ubezpieczenie zdrowotne Zainteresowany będzie mógł odliczać od podatku płaconego w Polsce?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-229/09/TK
  Opodatkowanie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne przez płatnika.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-155a/09/IL
  Wykazanie przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-107/09/IB
  1) Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy AOW/WAO otrzymywane z Holandii w latach 2005-2008 podlegają opodatkowaniu w Polsce? 2) Czy można odliczyć w Polsce składki na ubezpieczenia w Holandii?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-137/09/MK
  Jakie są skutki podatkowe zwrotu w 2009r. przez płatnika nieprawidłowo pobranych w 2005r. i 2006r. składek na ubezpieczenia zdrowotne?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-112/09/AD
  Odliczenia od podatku - dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-125/09-4/AG
  Czy jako wspólniczka spółki cywilnej Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej spółki cywilnej swoje składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-76/09/PS
  Czy kwota składki ubezpieczeniowej ponoszonej przez pracodawcę na rzecz zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, obejmującej swoim zakresem pokrywanie przez zakład ubezpieczeń kosztów świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników pracodawcy, podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-116/09/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego ?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1035/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego ?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-767/08-2/ES
  Czy w wyżej zakreślonym stanie faktycznym podatnik powinien opłacać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wynagrodzenia netto, tj. kwoty brutto pomniejszonej o składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika stosując art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-768/08-2/ES
  Czy w wyżej zakreślonym stanie faktycznym podatnik powinien opłacać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wynagrodzenia netto, tj. kwoty brutto pomniejszonej o składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika stosując art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-767/08-3/ES
  Czy w wyżej zakreślonym stanie faktycznym podatnik powinien opłacać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wynagrodzenia netto, tj. kwoty brutto pomniejszonej o składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika stosując art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-768/08-3/ES
  Czy w wyżej zakreślonym stanie faktycznym podatnik powinien opłacać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wynagrodzenia netto, tj. kwoty brutto pomniejszonej o składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika stosując art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-767/08-2/MM
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty związane z wynagrodzeniem pracowniczym i składki społeczne (pracownicze) nieopłacone przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej - wniesionej aportem do Spółki?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-701/08-4/AJ
  Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-593/08-4/MM
  Czy Spółka, która uregulowała zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przejęte aportem od X ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychody kwoty 19.433,75 zł (obejmującej część finansowaną przez płatnika składek)?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-843/08/AD
  Opodatkowanie nadpłaconych składek ZUS przez płatnika.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1382/08/BJ
  1. Czy jest możliwość naliczenia nauczycielce zaliczki na podatek dochodowyw wysokości 0,00 zł? 2. Czy w rozliczeniu rocznym PIT-11 wnioskodawca powinien wykazać potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne jeśli zaliczki na podatekdochodowy są zerowe?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-475/08-2/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów .z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając .w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu 3 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia zaległych zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne -jest prawidłowe.W dniu 3 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-401/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-921/08/HK (KAN-4918/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G. przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekt zeznań podatkowych za okres od 2004r. do 2007r. w związku z nienależnym pobraniem i odprowadzeniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z ...
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-950/08/MCZ (KAN-4990/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura 16 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzenia pracownika będącego w podróżach służbowych w Wielkiej Brytanii przez okres dłuższy niż 183 dni w okresie 12 miesięcy danego roku ...
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-677/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2008 r. (data wpływu 11.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego z zagranicy wynagrodzenia za pracę:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-311/08/BK (KAN-3799/08/04/BK)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 7 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie skutków podatkowych, dla podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Francji, dok ...
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-198/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008 r. (data wpływu 28 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o całość składek na ubezpieczenie społeczne oraz obniżenia podatku o całość składek zdrowotnych odprowadzanych do Polski od dochodó ...
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-425/08-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2008 r. (data wpływu 10.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę cywilną w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę jednego ze wspólników -jest prawidłowe.W dniu 10.04.2008 r. został zło ...
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2-415/581/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2008 r. (data wpływu 21 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika ciążących na komorniku sadowym egzekwującym zaległe wynagrodzenie za pracę -jest prawidłowe.W dniu 21 maja 2008 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-346/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełnienia przez płatnika informacji o dochodach, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy -jest nieprawidłowe.W d ...
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-308/08-4/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Instytutu, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008 r. (data wpływu 18.02.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 15.05.2008 r. (data wpływu 19.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwróconych pracownikowi w roku bieżącym składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych, dokonanych w wyniku decyz ...
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-345/08-5/MG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku w zakresie brakującego podpisu z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 05.05.2008 r. Nr IPPB2/415-345/08-2/MG (data nadania 06.05.2008 r. data doręczenia 09.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot ...
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-235/08/MO (KAN-2778/3/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodów zapłaconych w całości przez Spółkę składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz ...
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-142/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczenia podstawy opodatkowania w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy w Norwegii -jest prawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełnio ...
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-125/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 30 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2008 r. (data stempla pocztowego), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy z tytułu otrzymywaneg ...
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-28/08/BJ
  W jakiej formie powinna być prawidłowo przekazana informacja o korekcie i wyrównaniach pomiędzy podatkiem dochodowym a składką na ubezpieczenie zdrowotne mając na uwadze fakt, iż zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowią kwotę ujemną (zostały pomniejszone na rzecz odprowadzonego podatku dochodowego, który faktycznie przekazano w miesiącu październiku), a osoby te nie uzyskały żadnych dochodów w 2006r.?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-272/07-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. P., przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 19 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- jest prawidłowe.W dniu 19 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-547/07/ASz
  W jaki sposób wnioskodawczyni ma rozliczyć należny podatek dochodowy od osób fizycznych od sum pieniężnych w postaci alimentów w wysokości 1400zł miesięcznie oraz jak uwzględnić wpłacane osobiście składki zdrowotne w zeznaniu podatkowym za rok 2007?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-264/07/RM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N. przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wypłaconych wynagrodzeń oraz naliczonych i odpr ...
 109. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0951/07
  Czy zapłacone po dacie likwidacji działalności zaległe składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń stanowią koszt?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-268/07/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie społeczne w ...
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-295/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko "V" Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 25 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 27 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania opłaconych przez Spółkę składek z tytułu grupowego ubezpieczenia zdrowotnego ...
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-197/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani R., przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i wysokości odliczania od uiszczanego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dobrowolnie opłacanych składek na ubezpieczen ...
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-231/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych -jest prawidłowew zakresie odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne inieprawidłowew zakresie dokonania odliczenia od podatku odsetek od powy ...
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-256/07-2/IŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz członków zarządu i innych osób w postaci sfinansowania bezimiennego ubezpieczenia OC -jest nieprawidłowe.W dniu 12.10.2007 r. został złożony ww. wni ...
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-283/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 17.10.2007 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-238/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 04.10.2007 r. (data wpływu 06.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 06.10.2007 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-131/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 07 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia zwróconej składki rentowej do przychodu miesiąca, w którym nastąpi jej zwrot -jest prawidłowe.W dniu 07 września 2007r. wpłynął do tut. BKI ...
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-187/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wyegzekwowanych przez komornika wynagrodzeń za pracę -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-115/07-3/RL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2007 r. (data wpływu 04.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 04.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych ...
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-96/07/WRz
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. B. przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 4 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia karty podatkowej uiszczonej za miesiąc lipiec 2007r. o zapłacone a nie odliczone w c ...
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/07-2/AG
  Na podstawie art.14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28.08.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne zapłaconych do greckiego systemu ubezpieczeń społecznych-jest nieprawidłowe.W dniu 08.10.2007 r. został złożony w/w wniosek o ud ...
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-144/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania opłaconych składek wynikających z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników -jest nieprawidłowe.W dniu 10.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-29/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki E. S., przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obliczania i wykazywania w PIT-11 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników oddelegowanych do pracy za granicę -jest prawidłowe.W dniu ...
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/BJ/07
  Czy w informacji PIT-11 powinny zostać uwzględnione składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacone do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które: 1) zostały odliczone od dochodu opodatkowanego w innym kraju, 2) nie zostały odliczone od dochodu opodatkowanego w innym kraju?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/119/2007
  Czy mogę pozostałą część składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-89/125a/86/07/BB
  Składki zapłacone do ZUS w maju 2007r., a dotyczące okresu 12/2005-03/2007.
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/415-58/07
  1. Czy kwota wsparcia pomostowego w wysokości 4.200,00 zł (6 miesięcy x 700,00 zł) z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przychodem opodatkowanym czy zwolnionym z podatku dochodowego? 2. Czy wydatki pokrywane ze wsparcia pomostowego będą kosztami uzyskania przychodów? 3. Czy dotacja inwestycyjna z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przychodem opodatkowanym czy zwolnionym z podatku dochodowego? 4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych oraz wydatki na zakup urządzeń, których wartość nabycia jest niższa niż 3.500,00 zł (finansowane w 75% z EFS) będą kosztem uzyskania przychodów? 5. Czy kwoty otrzymanych dotacji należy ująć w księdze przychodów i rozchodów? 6. Czy kwoty amortyzacji środków trwałych oraz wydatki na zakup urządzeń, których wartość nabycia jest niższa niż 3.500,00 zł w części finansowanej przez EFS należy ująć w księdze przychodów i rozchodów?Tożsamy z129927, 129867, 130460
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/22/07/AL
  1)Czy w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego opisanego powyżej, wartość rat leasingowych, wynikających z umowy, może zostać w całości zaliczona w koszty uzyskania przychodu wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości przekraczającej kwotę możliwą do odliczenia ( w tym przypadku 6000 zł.)? 2)Czy wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, przyjętego do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Podmiotem ubezpieczającym będzie lesingodawca, a wartość polisy ubezpieczeniowej zostanie zrefakturowana na leasingobiorcę z godnie z zapisami umowy leasingu?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-26/07
  W jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-4/07-2/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2007r. (data wpływu 12.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych od dochodu uzyskanego z pracy najemnej wykonywanej za granicą- jest prawidłowe.W dniu 12.07.2007r. został złożony ww. wnios ...
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-PB-415-49/07/347/AT
  Czy raty dotyczące zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, powstałe w wyniku wykluczenia z KRUS, podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu oraz od podatku w dacie zapłaty, pomniejszając należną zaliczkę na podatek dochodowy w miesiacu dokonania tych wpłat?
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-28/07/MC
  Czy w rozliczeniu podatku za 2006 rok może pani uwzględnić składki n ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy zakładając, że pracodawca je opłacił?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/07
  Czy zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne należy doliczyć do podatku w zeznaniu podatkowym?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415-20/07
  1. Czy otrzymane wsparcie pomostowe w 2007 r. na sfinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będzie przychodem do opodatkowania? 2. Czy wydatki poniesione na ubezpieczenie społeczne będą stanowiły koszty uzyskania przychodu? 3. Czy wydatki poniesione na ubezpieczenie zdrowotne będą podlegały odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-48/07/AS
  Czy prawidłowe jest pomniejszenie dochodu o składki na ubezpieczenie społeczne oraz odliczenie od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-42/07/AR/2
  Czy z należnego podatku od dochodu z tytułu wynajmu, Podatniczka może potrącać składkę ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości dozwolonej, tj. 7,75%
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-48/07/PK
  Czy od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego Spółka może pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłacać ww. zasiłki po potrąceniu podatku, po czym wykazywać je w informacji PIT-11?
 138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440-DF2/415-61763/VII/2007
  Czy składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz oraz składki na fundusz pracy wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, muszą być opłacane z pieniędzy spółki czy mogą być opłacane z prywatnych pieniędzy każdego ze współników?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-42/07/PK
  czy składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne odporowadzane w Portugalii mogą być odliczane od podatku w Polsce?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XV/415-6/07
  Dot. pomniejszenia wyliczonego podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% których podstawą wymiaru były dochody z tyt. umowy zlecenia zwolnione z opodatkowania.
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/11/07
  Czy płatnik ma obowiązek dokonywania korekt rozliczeń podatkowych PIT-4 i informacji PIT-11 za okresy nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-12/JJ/07
  Dotyczy możliwości skorygowania zeznania podatkowego za 2002r.
 143. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4151/15/2007
  dot. zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, otrzymanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/415-5/07
  dotyczy możliwości odliczenia od dochodu za 2006 r. składek na ubezpieczenie społeczne uiszczonych w 2006 r. za okresy wcześniejsze i od podatku za 2006 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/4/2007
  Czy w zeznaniach podatkowych za lata 2003, 2004 i 2005 można odliczać zapłacone w Polsce, składki na ubezpieczenie zdrowotne od emerytury, przyznanej poza granicami Polski ?
 146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-811/07/AK
  Jak rozliczyć zapłacone a nastepnie zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy?
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07
  W jaki sposób należy zadeklarować zwrócone w 2006 r. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy?
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-25/07
  Podatnik wnosi o potwierdzenie słuszności przyjętego rozwiązania.
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIII/415-6/07
  W wyniku błędu komputerowego programu płacowego w latach 2004 - 2006 zostały zaniżone składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia pracowników. W dniu 02.02.2007 roku dokonano korekty do ZUS i wpłacono należne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka została zapłacona przez płatnika poprzez pomniejszenie zadeklarowanej zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 za luty 2007 roku, gdyż płatnik nie ma innej możliwości pozyskania środków na wymaganą wpłatę, ponieważ jest jednostką budżetową.Płatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:Czy płatnik w przypadku dokonania w roku 2007 wpłaty zarówno zaległych jak i bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne powinień odliczyć powyższe składki wyłącznie od podatku za 2007 rok? Czy powinien dokonywać korekty deklaracji PIT-4 za okres 2004-2006 oraz informacji PIT-111 za w/w okres?
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/406-1/07/EW
  Czy jako przychód w rubryce 9 dokumentu PIT/ZG należy wpisać przychód netto, czyli sumę wynagrodzenia jaką otrzymywał Podatnik od pracodawcy po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy, czy przychód brutto zawierający zapłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy? Czy od ww. przychodu przysługują 50% koszty uzyskania przychodów?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-39729/07/FD
  Czy podatnik ma prawo do pomniejszania podatku od przychodów z najmu lokali użytkowych, będących jego własnością, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanej na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia?
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-25/07
  Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne i od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone do ZUS od dochodów uzyskanych w Niemczech?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-27/07/IJ
  Jak prawidłowo rozliczyć zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres 2004-2006 otrzymany przez podatnika przywróconego do KRUS, opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-17-374/07/ZDB
  Czy odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne syna jako osoby współpracującej stanowią koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne syna, podlegają odliczeniu od rocznego podatku wyliczonego od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej przedsiębiorcy na druku PIT 36L ?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  W jaki sposób wykazać zwóconą przez ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej na skutek przywrócenia podatnika do ubezpieczenia społecznego rolników?
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/1/07
  Na jakich zasadach należy opodatkować zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-13/07
  Czy sugerowane rozliczenie w związku z uzyskanym zwrotem skaładek na ubezpieczenie zdrowotne z Urzędem Skarbowym byłoby prawidłowe?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-3/07
  Czy w rozliczeniu rocznym mogę odliczyć całość składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu osiągniętego w Polsce i składek na ubezpieczenie zdrowotne od wyliczonego podatku?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/6/2007
  Czy rolnik prowadzący działy specjalne można obniżyć podatek dochodowy o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłaconych do KRUS?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-III/415-6/2007
  Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?
 161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.1431.DGI/412-5-10/WK/07
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą z zakresu badania rynku pracy. Oprócz obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaca składkę na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W zamian za składkę ubezpieczeniową towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się pokrywać koszty korzystania z niepublicznej służby zdrowia. Czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty związane z zapłatą dodatkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/919/GK-1/II-1/07
  Czy prowadzący działalność gospodarczą ma prawo odliczyć od podatku dochodowgo składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za żonę, jako osobę współpracującą ?
 163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MPPiO/415-8/07
  Dot. rozliczenia zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne
 164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-1/07/DM
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku dochodu od osób fizycznych za rok 2006 kwot zapłaconych przez Podatnika w 2006 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-3/07
  Jak należy rozliczyć podatkowo zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-3/07
  Czy wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawieranych z lekarzami weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Wterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części wynagrodzenia podstawowego, zwrotu kosztów dojazdów prywatnymi samochodami osobowymi do miejsca wykonywania czynności i zużytych produktów leczniczych weterynaryjnych i materiałów medycznych i czy od w/w wynagrodzenia należy pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?
 167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/19/07
  Czy postępowanie polegające na wykazaniu otrzymanej nadpłaty w odpowiednich rubrykach zeznania za 2006r jest prawidłowe?
 168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VI/2/2007
  Jak rozliczyć zapłacone i następnie zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne?
 169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFNII/415-37/06/1/JGN/07
  Czy mogę odliczyć w zeznaniu rocznym składki na ZUS od dochodu osiągniętego w Polsce, i dalej składki na ubezpieczenia zdrowotne od wyliczonego podatku w sytuacji gdy od 01 stycznia 2006 r. pracowałam w węgierskiej firmie z oddziałem w Polsce, dochody uzyskiwane opodatkowane były na Węgrzech, a składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotne były płacone w Polsce, natomiast od 01 czerwca 2006 r. umowa o pracę została zmieniona (węgierski oddział w Polsce stał się Polską siedzibą firmy polskiej) i podatek za uzyskany dochód jest odprowadzany w Polsce, składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotne płacone są w Polsce.
 170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/434-95/06
  Podatnik uzyskujący z tytułu prowadzonej działalności przychody opodatkowane i korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 uopdof pyta, czy ma prawo odliczyć całą opłaconą składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-415/35/07/int
  Komornik sądowy dokonujący wypłaty świadczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę wyegzekwowanego na rzecz wierzyciela zobowiązany jest przy poborze podatku pomniejszyć ten podatek o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pytanie dotyczy tego od kogo podatnik, który zobowiązany jest sam wpłacić składkę zdrowotną, ma otrzymać wyżej wymienioną składkę. Czy od komornika, czy też od komornika za pośrednictwem urzędu skarbowego ?
 172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF-1/415-210/336/06/07/AG
  Pytanie podatnika dotyczy konieczności opodatkowania przekazanej podatnikowi przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na opłacenie ciążących na pracodawcy składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia wypadkowego i Funduszu Pracy.
 173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/222/06
  W związku z przejściem do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w listopadzie 2006 r. ZUS dokonał podatnikowi zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczeniu społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP za okres od października 2004 r. do sierpnia 2006 r. W jaki sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien rozliczyć otrzymany z ZUS zwrot opłaconych składek?
 174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-27/06/BJ
  Czy w informacji PIT-8B należy wpisać naliczoną składkę zdrowotną w wysokości 7,75 % podstawy wymiaru składki, czy tez składkę zdrowotną do wysokości naliczonego podatku ?
 175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/189/2006/PD II/415-68/06
  Czy w zeznaniu rocznym za 2006 r. będzie można odliczyć od dochodu osiągniętego w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone w Polsce od dochodów opodatkowanych na Węgrzech ?
 176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG/415/87/06/IT
  dotyczy;opodatkowania zwróconych w październiku 2006r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne podatnika odliczonych w okresie 01.01.2006 r. do 31.08.2006 r.od dochodu i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych w okresie od 01.10.2004 r. do końca 2005 r.od karty podatkowe, a w koresie od 01.01.2006 r. do 31.08.2006r. od podatku liniowego w wysokości 19%.
 177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/315/Z/K/06
  Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym wyegzekwowane przez komonika z wynagrodzenia ze stosunku pracy zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na podstawie wydanego przez ZUS zaświadczenia ?
 178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/294/Z/K/06
  W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego decyzją KRUS z dnia 22.09.2006r. został Pan przywrócony do ubezpieczenia w KRUS od 01.10.2004r. (tj. od dnia wyłączenia z KRUS i objęcia ubezpieczeniem ZUS). W związku z czym z dniem 01.10.2004r. wyrejestrował się Pan jako płatnik ZUS. Składki zostały Panu zwrócone jednorazowo w dniu 23 listopada 2006r. lecz decyzję o rozliczeniu zwrotu w/g poszczególnych składek i ich wysokości ma Pan otrzymać w miesiącu grudniu 2006r., w związku z czym uważa Pan, że:zasadnym będzie zwrócone kwoty (składki społeczne i zdrowotne) doliczyć odpowiednio do dochodu i podatku w zeznaniu rocznym za 2006 rok.
 179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/124/06
  Pytanie dotyczy prawidłowości rozliczenia przychodu, uzyskanego z tytułu zwrotu składek przez ZUS.
 180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-28/06
  Kiedy należałoby uwzględnić do opodatkowania zwrócone w miesiącu październiku 2006 r. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy a kiedy składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłacone za okres 2004 r. i 2005 r. ?
 181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/19/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów miesiąca października 2006 składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące przedsiębiorcy za okres od 01.05.2003 do 30.09.2004?
 182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/V/20/2006
  Czy odsetki od zapłaconych nieterminowo składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I.PB/423-7/06
  Czy kosztem uzyskania przychodów będą dla Spółki składki ZUS zapłacone przez Nią w całości tj. emerytalne 19,52%, rentowe 13%, chorobowe 2,45%, wypadkowe 0,93% i zdrowotne 8,75%, naliczone od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce narodowej a osiąganym przez pracowników zatrudnionych za granicą wynagrodzeniem?
 184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-81/06
  Pytanie dotyczy sposobu opodatkowania nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pdf 415/40/2006
  W jaki sposób należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy zwróconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
 186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/20/06
  Czy zwrócone składki na ubezpieczenia społeczne i fudnusz pracy należy doliczyć do przychodów roku 2006 a zwrócone składki na ubezpieczenia zdrowotne doliczyc do podatku w deklarcji PIT-36L?
 187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/415/25/06
  Jeśli w 2006 r. zwrócone zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy należy korygowac zeznania roczne PIT-36 za 2004 i 2005 r., czy też należy opodatkować zwróconą nadpłatę w bieżącym roku ?
 188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 22 / 2006
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą uzyskał z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2006 roku zwrot zapłaconych w latach 2004 - 2005 składek na ubezpieczenie społeczna, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz FGŚP. Składki na ubezpieczenie społeczne odliczał od dochodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczał od podatku najpierw w deklaracjach, a następonie w zeznaniach podatkowych. Natomiast składki na FP i FGŚP zaliczył do kosztów działalności w dniu ich poniesienia. Podatnik zwraca się z zapytaniem w jaki sposób dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych wykazać zwrot powyższych składek ?
 189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-55/06/JK
  Czy podlega obniżeniu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o zapłacone w 2006 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2000-2005?
 190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.406/005-5/06
  Czy należy dokonać korekty PIT-5 za lata 2004 i 2005 jedną deklaracją, czy w zeznaniu za rok 2006 w związku ze zwrotem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne ?
 191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FO2/415-31/06/AK
  Czy z tytułu zapłaconych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne powstanie przychód po stronie pracownika oraz czy należy go wykazać w informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B i w której pozycji
 192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/17/2006
  W jaki sposób należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za okres X/2004 - IX/2005) zwróconych w sierpniu 2006 r. przez ZUS ?
 193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-62/06/PK
  Czy od dochodu uzyskanego w Niemczech można odliczać pobrane od tych dochodów składki na ubezpieczenie społeczne? Czy od podatku pobranego od dochodów uzyskanych w Niemczech można odliczać pobrane od tych dochodów skłądki na ubezpieczenie zdrowotne?
 194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/I/415-53/06/MB
  Czy składki ubezpieczeniowe społeczne i zdrowotne za dany okres sprawozdawczy podlegają odliczeniu od dochodu i podatku w momencie zapłaty czy podlegają ograniczeniu tylko do danego roku podatkowego?
 195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD41/415/314/19/06/IJ
  Czy świadczenia ponoszone za pracowników z tytułu opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego należy wykazać w PIT -11 w części ,, E poz. 75 składki na ubezpieczenie społeczne ...., poz. 76 składki na ubezpieczenie zdrowotne "" ?
 196. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0833/05
  Czy podatnik może od dochodu osiągniętego w Irlandii odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone w Polsce?
 197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-64/06/SG
  Pytanie dotyczy ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieprzekazanych na konto ZUS, składek, w części finansowanej przez pracodawcę.
 198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-42/06
  Czy zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów składek na Fundusz Pracy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym korygować zeznania podatkowe za poprzednie lata ?
 199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/14-1/42376/06
  Czy składki uiszczone na własne ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne zapłacone w 2006 r., a dotyczące 2005 r. podlegają odliczeniu w roku podatkowym w którym zostały zapłacone?
 200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/80/69-2/TB/06
  Czy w oparciu o art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, istnieje możliwość złożenia korekty zeznania podatkowego CIT - 8 za 2005 rok, nawet po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia bilansu za 2005 r., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ewidencji księgowej kosztów uzyskania przychodów oraz czy na podstawie art. 15 ust. 1 lub 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo odliczyć od dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2006: 1. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracowników, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku; 2. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 roku; 3. Zapłacone w 2006 r. zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 4. Zapłacony w 2006 r., zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych, który nie został wcześniej zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 5. Zapłacone składki na FP i FGŚP, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w 2005 r.; 6. Czy też możliwość odliczenia od dochodu tych kosztów z momentem zakończenia roku bezpodstawnie przepada? Jeżeli tak to dlaczego?
 201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/13/4/06
  Czy zwrot spadkobiercom kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne spadkodawcy niesłusznie pobranych, a następnie odliczonych od podatku dochodowego od osób fizycznych powoduje obowiązek doliczenia ich do podatku dochodowego od osób fizycznych spadkobierców, czy wchodzą one jedynie w skład masy spadkowej i podlegają podatkowi od spadków i darowizn?
 202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/21/06
  Czy zwrócone przez ZUS w 2006 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne należy w roku bieżącym doliczyć do podatku dochodowego, czy też dokonać korekty zeznań za lata 2004 -2005?
 203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI.415.47.06
  Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy zapłata składek na FUS, ubezpieczenie zdrowotne, FP ze środków Spółki za wspólników będzie spełniało wymogi zapisów art. 26 ust. 1 pkt 2a i art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 204. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0035/2006
  Czy podatnik może obniżyć podatek dochodowy w 2006r i nastepnych latach o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej i pobranej w 2005 r., która " nie zmieściłą się" w 2005 r. z uwagi na małą kwotę podatku?
 205. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-191/06
  Czy ubezpieczenie społeczne i zdrowotne można w całości zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności (podatniczka zamierza skorzystać z preferencyjnych składek).
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423/43/06/JB
  W jaki sposób należy ująć w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia i składki ZUS od tych wynagrodzeń ?
 207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-22/06
  Czy kwotę zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne należy doliczyć do podatku dochodowego od osób fizycznych
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-25/06/PK
  Czy w wyniku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne powstanie przychód ze stosunku pracy? Czy w przypadku gdy zwrot dotyczy składek nadpłaconych więcej niż 5 lat temu, przychód nie powstanie ze względu na przedawnienie?
 209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/14/06, US.III-415/15/06, US.III-415/16/06, US.III-415/17/06, US.III-415/18/06, US.III-415/19/06
  Czy wspólnik spółki ma prawo pomniejszyć podatek dochodowy należny od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym (nieobjętej zezwoleniem na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej) o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą z najniższej podstawy ustalania stawek (odliczenie dotyczy 7,75 % podstawy wymiaru tej składki)?
 210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS PDFD1-415/20/06
  Dotyczy odliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy dotyczących osoby współpracującej.
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-16/06/PK
  Czy w przypadku zwrotu nadpłaconych skłądek ZUS należy pobrać podatek, pomniejszyć go o składkę zdrowotną, zastosować 1/12 kwoty wolnej oraz zastosować koszty uzyskania przychodu?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-16a/58/06
  Czy ubezpieczenie społeczne i zdrowotne można w całości zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności (podatniczka zamierza skorzystać z preferencyjnych składek).
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/06
  Czy mam możliwość przeniesienia odliczenia pozostałej części składki na ubezpieczenie zdrowotne na następny rok podatkowy - 2006 ?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-5/KK/06
  W rozliczeniu za który rok podatkowy należy ująć zwrócone w dniu 13.01.2006r. składki na ubezpieczenie zdrowotne potrącane od 1 maja 2004r. do kwietnia 2005r. ?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-4/06/AS
  Czy podlegają odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu dochodów uzyskanych na terytorium Niemiec?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/77/Z/K/06
  Czy potrącane przez organ rentowy Pana składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie mogła odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym współmałżonka, uważając jednocześnie o możliwości skorzystania z odliczenia od podatku potrąconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ?? czy współmałżonek może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z użytkowaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/5/2006
  Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2005 płatne w terminie do dnia 10.01.2006r. lecz faktycznie zapłacone w grudniu 2005r. mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005, czy też piowinnam je odliczyć w deklaracji PIT-5 za miesiąc styczeń 2006r?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/140/05/PP/2
  Czy w przypadku skorygowania zaniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP za lata 1999-2004 Spółka powinna dokonać dopłat tych składek z bieżącego wynagrodzenia pracownika, bez konieczności sporządzania korekt PIT-4 i PIT-11 za w/w okres?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/140/05/PP/1
  Czy w przypadku zwrotu dokonanego przez ZUS nienależnie naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata 1999-2004 Spółka jako płatnik ma obowiązek korygowania deklaracji PIT-4 oraz informacji PIT-11?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415/4111-26a/06/BS
  Czy i ewentualnie w jakiej wysokości mogę odliczyć od przekazanych (wypłaconych) mi kwot na ubezpieczenie zdrowotne.
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-15/06
  Wątpliwość wnioskodawcy budzi kwestia prawa do odliczenia zapłaconych zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne za wcześniejsze lata , od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r., czyli rok , w którym nastąpiła zapłata składek.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/23/Z/K/06
  W jaki sposób dokonać odliczenia nadpłaconych w latach 2002-2003 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/1/06
  Czy zapłacone w 2005 roku składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiące X i XI w 2004 roku można uwzględnić w PIT-28 za 2005 r. ?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/PP/415/20/HG/06
  Czy wykazywać i w jakich pozycjach informacji PIT-11/8B za 2005r. składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne, naliczonych i przekazanych od przychodów zwolnionych z art. 21 ust. 1 pkt 46, wykazanych w poz. 78 w/w informacji?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/62B/05/AJ
  czy wykazane w informacji PIT-11/8B składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podlegają odliczeniu odpowiednio od dochodu i podatku?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.31/DG/415/67/176/05/EŁ
  Czy możliwe jest obniżenie podatku wykazanego w zeznaniu rocznym (PIT-37) nie tylko o składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika, ale również o składki opłacone bezpośrednio przez Pana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-3/06
  Prowadząc działalność gospodarczą osiągam dochody opodatkowane w sposób określony w przepisach ar. 30c ust. 1, czyli podatkiem liniowym. Opłacam składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osobę współpracującą. Czy mogę odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osobę współpracującą (współmałżonka)?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDF/415/42/2006/I/LH
  wykazania w informacji PIT-11 zwróconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych rent i emerytur zagranicznych
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/7-2/06
  Dotyczy konieczności zapłaty przez Pana podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej innego niż ten, który został ustalony decyzją o wysokości karty podatkowej uwzględniającą Pana jako wspólnika oraz możliwości odliczenia od ustalonego podatku, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez Pana w związku z prowadzoną działalnością.
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/5/6/06
  Czy wysokość opłacanych na mocy porozumienia z pracodawcą składek na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu osiągniętego w Niemczech można odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych we wspólnym zeznaniu podatkowym z małżonką za rok 2004?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDN/415-2/Int-6/2006
  Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych przez firmę do pracy za granicę ?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/06
  W złożonym wniosku podatnik prosi o wyjaśnienie, czy składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona za osobę współpracującą - w tym przypadku żonę, podlega odliczeniu od podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
 233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/412/31/2006
  Czy od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą?
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-8/06
  1. Czy w świetle obowiązujących przepisów dochody pracowników uzyskane z pracy najemnej w Niemczech i tam opodatkowane, przeliczone na PLN, należy wykazywać w informacji PIT-11? 2. Czy od dochodów pracownika uzyskanych w kraju oraz podatku zapłaconego w kraju, można odliczyć odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, opłacone od wynagrodzeń zagranicznych ?
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-PE/005/63/PP-2/05
  Czy w zakresie prawidłowego ustalenia kwoty zwalniającej od podatku VAT należy brać pod uwagę kwotę z umowy zlecenia do wypłaty (netto), czyli kwotę po potrąceniu składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-96/05/PK
  Czy w wyniku korekty rozliczeń składek ZUS i związaną z tym zmianą wysokości zobowiązania podatkowego należy korygować PIT-11 za okresy których ta korekta dotyczy?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-659/22/BDŚ/05
  Czy można potrącać z aktualnie płaconych podatków zapłacone obecnie, zaległe składki na ubezpiecznia zdrowotne za lata 1999-2004, a także obniżyć przychód z działalności gospodarczej o zapłacone zaległe składki na ubezpieczenia społeczne za te lata?
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-415-29-05-KD
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od przychodu nadwyżki powyżej 7,7% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, która nie podlega odliczeniu od podatku?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/02/2006
  W jaki sposób rozliczyć zapłącone w 2005 r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dotyczące lat ubiegłych?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-90/05
  Czy istnieje możliwość zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów zaległych ?składek ZUS??
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPdg2/415/429/65/05
  Czy od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej można odliczyć kwoty zapłaconych zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne / bez odsetek /, jeśli wcześniej nie były odliczane od podatku dochodowego?
 242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/456/2005/art.14a
  Czy kwota zwróconej składki zdrowotnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-72/05/PK
  Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku zwrotu podatnikowi (za pośrednictwem płatnika) nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?
 244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-70/05/PK
  Czy w związku z korektą wynagrodzenia za chorobę za 2004r. dokonaną w 2005r. należy korygować PIT-11 za 2004r.?
 245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-37/05
  Czy prawidłowe jest zmniejszanie podatku odprowadzanego z tytułu osiąganych dochodów z najmu lokalu i umów o dzieło o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie indywidualnej umowy zawartej z NFZ ?
 246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-I/4111-82/05
  Czy zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy osoby współpracującej, należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w rubryce 8 jako pozostałe przychody?
 247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-2/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w części, w jakiej wysokość tych składek przewyższa należny podatek?
 248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-60/05/PK
  Czy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogą być w deklaracji PIT-11 wykazywane w kwotach ujemnych?
 249. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-69/05
  Jaka jest możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne i odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika zatrudnionego przez polskie przedsiębiorstwo w Niemczech ?
 250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/289/P/05/AB
  Jak z punktu widzenia podatkowego należy postąpić w przypadku, gdy: *pracownik wyraża zgodę na strącenie z jego wynagrodzenia zaległych zaliczek na ubezpieczenia społeczne,*pracownik nie wyraża zgody na strącenie z jego wynagrodzenia zaległych zaliczek na ubezpieczenia społeczne, *w danym miesiącu odprowadzone są również składki na ubezpieczenie zdrowotne należne za lata 2003 - 2004 oraz miesiące I - IV 2005r.
 251. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4151/16/05
  dotyczy zasad udzielania interpretacji podatkowych oraz opodatkowania "wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz zwrotu kosztów podróży (dojazd do siedziby spółki na posiedzenie Rady Nadzorczej) obywatelowi Ukrainy, nie posiadającemu certyfikatu rezydencji, natomiast posiadającemu wizę pobytową", a także możliwości pomniejszania "zaliczki na podatek dochodowy" o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
 252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-56/05/PK
  Jaką kwotę kosztów uzyskania przychodów należy zastosować gdy spółka wypłaca wynagrodzenie ze stosunku pracy i zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS?
 253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR415/22/05/PD
  Czy składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w miesiącu sierpniu 2005 r. a należne za mesiąc kwiecień 2004, mogą być odliczone w deklaracji Pit-5 za miesiąc sierpień 2005?
 254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/415-0050/05
  Czy potrącone i przekazane do ZUS składki zdrowotne dotyczące lat poprzednich, które nie zostały odliczone od miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy z uwagi, iż były ustalone w kwocie przewyższającej wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym?
 255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/37/05/P
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym ubezpieczenie OC, NW, AC samochodu wykorzystywanego w celu osiągnięcia przychodu z działalności gospodarczej wpisanego do ewidencji środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu ?
 256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-45/05/MS
  Czy pracownik powinien rozliczyć się ze zwrotu wynagrodzenia nienależnie pobranego w latach 2004-2005 w zeznaniu podatkowym za 2005r., w którym zwrot nienależnie pobranego świadczenia wykaże jako odliczenie?
 257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IPD/415-26/05
  Czy zakład pracy powinien po przeprowadzonej kontroli w 2005 r. przez ZUS, stwierdzającej nadpłatę składki zdrowotnej zatrudnionych pracowników za lata 2002-2004, dokonać korekty informacji PIT-11 i zeznań rocznych pracowników za lata ubiegłe tj. 2002-2004?
 258. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FB/005-465/ZL/05
  Pismem z dnia 25 lutego 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2005 r. wystąpił Pan w sprawie rozmyślnego i bezpodstawnego, niezgodnego z prawem obniżenia składki (podatku) na ubezpieczenie zdrowotne, co skutkuje zwiększeniem podatku. Stwierdza Pan, że jest to działanie bezprawne, bez legitymacji organu ustawodawczego. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od wypłaconej Panu w 2004 roku emerytury, płatnik (Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie) pobrał w ciągu tego roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.714,14 zł. Natomiast w informacji (PIT-11A) o dochodach uzyskanych przez Pana w 2004 roku od organu rentowego, płatnik ten, wykazał kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3.506,48 zł. Zdaniem Pana takie działanie jest bezprawne, gdyż po obliczeniu podatku dochodowego za 2004 rok według skali podatkowej, obliczenie od tego podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.506,48 zł., a nie w kwocie faktycznie pobranej, w ciągu 2004 roku przez płatnika, powoduje zawyżenie należnego podatku dochodowego o kwotę 207,66 zł. W powyższym wystąpieniu pyta Pan, w jaki sposób powinno być wypełnione zeznanie za 2004 rok (PIT-37), z pełną realną składką na ubezpieczenie zdrowotne, czy też z obniżoną. Powołanym w sentencji postanowieniem Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga uznał Pana stanowisko, że odliczeniu od podatku dochodowego podlega faktycznie pobrana przez płatnika kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, za nieprawidłowe.
 259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-137/PD/05/AZ
  Zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych, które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji otrzymanych z PFRON.
 260. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117- 0052/05
  1) Czy podatniczka w odniesieniu do dochodów osiągniętych w 2004r. podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i była zobowiązana do złożenia rocznego zeznania podatkowego? 2) Czy może w zeznaniu PIT - 36 odliczyć od podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii (potrącone przez pracodawcę) składki na ubezpieczenie zdrowotne?
 261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-415/03/05
  Dotyczy odliczenia w zeznaniu PIT-37 od dochodu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US.XVII/415/106/05
  dotyczy możliwości odliczania od podatku dochodowego pobieranego przez płatnika w formie zryczałtowanej składek na ubezpieczenie zdrowotne
 263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-25/05
  Czy u prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą mogą stanowić koszt uzyskania przychodów opłacone przez niego składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej?
 264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/20/2005
  Zakład pracy odprowadził w 2004 r. za pracownika składkę społeczną, zdrowotną i składkę na ubezpieczenie grupowe PZU. Kwoty te nie zostały potrącone z wynagrodzenia podatnika ani też nie zostały zwrócone przez podatnika w 2004 r. W 2005 r. podatnik dokonał tylko częściowego zwrotu w/w kwot odprowadzonych przez zakład pracy za pracownika. Pytanie dotyczy sposobu sporządzenia przez zakład pracy informacji PIT-11 za 2004 r. w zaistniałej sytuacji.
 265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-137-22/05
  Czy Spółka prawidłowo sporządza informacje PIT-11 dla swoich pracownikó zatrudnionych na terenie Niemiec podając informację, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie podlegaja odliczeniu.
 266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIM/423/1/2005
  Pytanie Podatnika dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, potrąconych z wynagrodzeń brutto pracowników, kwot z tytułu: składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, ubezpieczeń osobowych, rat pożyczek i wynagrodzeń zajętych na podstawie tytułów egzekucyjnych - przelanych na właściwe rachunki w miesiącach następujących po miesiącu, w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia netto.
 267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-31/05
  Czy spółka z o.o. jako płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne jedynego udziałowca, ma prawo do odliczenia tego wydatku w zeznaniu rocznym CIT-8?
 268. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.2-4117/105/I/05
  Wniosek dotyczy odliczania od podatku w formie karty podatkowej zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłaconych w roku podatkowym.
 269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/24/05
  Czy zapłacone w 2005r. zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2001-2005 można odliczyć od podatku w 2005r.?
 270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I-415/13/2005
  Od 2004 r. jestem zatrudniony przez firmę M... Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce na umowę o pracę. Firma ta zawarła kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na "Zarządzanie i nadzór nad budową Autostrady A-2 K...-Ł..., odcinek D... (km 303 + 100) - E... (km 242 + 900)" nr 2003/S ...-... . Kontrakt ten jest finansowany w 82 % ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Fundusz Spójności - Program CF 2004/PL/16/PT/001-6, pozostałe 18 % finansowania pochodzi z budżetu państwa. Zapytanie dotyczy:- opodatkowania przez płatnika podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bądź zwolnienia z opodatkowania dochodów z wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej- od której części wynagrodzenia odliczać koszty uzyskania, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IA-415/16/05
  Czy mogę obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 rok wykazany w zeznaniu podatkowym PIT-37, o zapłaconą w roku 2004 składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, w tej części, która nie mogła zostać odliczona w zeznaniu podatkowym PIT-28 za 2004 rok, z uwagi na fakt, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był niższy od kwoty opłaconej z tytułu w/wym. ubezpieczenia?
 272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/DP1/423-49/05/KK
  dot. momentu zaliczenia do k.u.p. wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS
 273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG-I/415/55/05/IT
  dotyczy; odliczenia od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za maj 2005r. zaległej 2001 r. i 2004 r. składki na ubezpieczenie społeczne wyegzekwowanej na podstawie tytułu wykonawczego w maju 2005r. i odliczenia od podatku zryczałtowanego za maj 2005 zaległej za 2001r. i 2004 r. składki na ubezpieczenie zdrowotnej wyegzekwowanej na podstawie tytułu wykonawczego w maju 2005 r.
 274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DW/415-12/05/GL
  Czy podatniczka może odliczyć od podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w Holandii?
 275. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/4218-SIP-1/05
  Czy zapłacone od trzech rodzajów działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik może odliczyć od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ nie odlicza ich od innego podatku dochodowego.
 276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-20/05
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz osiąga przychody z tytułu umowy o pracę. Czy zapłacone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatnika składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne można uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37?
 277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-10/05
  Czy zapłacone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatnika składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za siebie i osobę współpracującą można uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37?
 278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415-17/05
  Czy odliczeniu od dochodu polegają składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) naliczone od dochodów opodatkowanych w Turcji, oraz czy odliczeniu od podatku podlega składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne naliczona od ww. dochodów.
 279. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBD/4117-005-1/05
  - dotyczy: 1. możliwości odliczania od podatku dochodowego za 2004 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, 2. w sprawie wspólnego opododatkowania małżonków za 2004 rok.
 280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-34/03/05
  Czy podlegają odliczeniu od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane z tytułu należności wypłaconych ławnikom?
 281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/1/7/05
  Czy opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest możliwość korzystania z odliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ?
 282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD1/423-4/05
  Czy składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrącone z wynagrodzeń pracowników należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów miesiąca w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, czy w miesiącu faktycznego ich przelania na konto ZUS i US?
 283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-27/05/KAR
  Bank wypłaca emerytury i renty z zagranicy. Czy otrzymanie przez klientów Banku zwrotu zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne powoduje konieczność skorygowania przez Bank deklaracji PIT-4 za miesiące, za które klienci otrzymali zwrot składek oraz informacji PIT-11 za 2004 rok ?
 284. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0008/05
  Czy pobrana składka na ubezpieczenie zdrowotne w części 0,25% podstawy wymiaru tej składki powinna podlegać odliczeniu od dochodu podobnie jak inne obowiązkowe składki?
 285. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0116/05
  Czy podatnik w deklaracji PIT-5L ma prawo odliczyć od podatku opłacone w danym miesiącu wszystkie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości nie przekraczającej 7,75% podstawy wymiaru składek?
 286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-34-III/05
  Czy w składanym zeznaniu podatkowym za 2004 r. można "dokonać odliczeń od podatku" składek zapłaconych tytułem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia? Czy podatnik przyjął prawidłową podstawę do ustalenia wartości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, którą chce odliczyć od podatku?
 287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/8/05
  Czy jako wspólnik Spółki jawnej w świetle przepisów art. 27 b ust. 1 pkt 1 uopdof postępuje prawidłowo, odliczając od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne, dysponując nastepującymi dowodami: przelewem Spółki, dowodzącym zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale wszystkich ubezpieczonych oraz imiennym raportem miesięcznym o należnych składkach (druk ZUS PRCX), stanowiącym część składową deklaracji rozliczeniowej Spółki (druk ZUS PDRA). Z druku ZUS PRCX wynika wprost kwota należnej, przypadającej na podatnika składki, ale fakt jej zapłaty potwierdza tylko przelew ogólny Spółki.
 288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-III/415-5-2/05
  Strona zapytuje czy ma prawo odliczyć od swojego dochodu i podatku spłacane wg układu ratalnego zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka strony.
 289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-34-76/05/ZDB
  W 2004r. po kontroli stwierdzono nieprawidłowości w odprowadzonych składkach ZUS za pracowników w latach 1999 do 2003. W związku z tym nastąpiły korekty deklaracji w ZUS-ie. Czy muszę skorygować zeznania podatkowe o te korekty za lata 1999-2003?
 290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-102- 90/05/AF
  Przedmiotem pytania Podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest potwierdzenie jego stanowiska, iż wydatki poniesione przez XXX Poland Sp. z o.o., wymienione w punkcie i) oraz ii), stanowią w pełnej wysokości jego koszty uzyskania przychodów.
 291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD I/ T / 415 / 3 / 2005
  Prawo do rozliczenia w deklaracji PIT-36 za 2004 rok, zapłaconych w 2004r. zaległych za lata 2002 i 2003 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/005/14/05
  Czy mogę uwzględnić wszystkie opłacone w 2004r. składki zdrowotne w PIT-37 a nie uwzględnione w PIT-36L.
 293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-16/05
  Czy w informacjach PIT-11 należy wskazać kwotę składek zdrowotnych obliczonych od przychodów podlegających opodatkowaniu, czy kwotę składek zdrowotnych pobranych w roku podatkowym do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki?
 294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-27/03/05
  Czy w zeznaniu podatkowym należy odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, pobrane przez płatnika z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, lecz nie przekazane na konto ZUS?
 295. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-415/9-5/2005
  Pytanie dotyczy zasad opodatkowania dochodow z pracy w Wielkiej Brtytanii oraz możliwości odliczenia od podatku dochodowego za 2004 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w Wielkiej Brytanii
 296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBN/415/3/2005/JG
  Czy podlegają odliczeniu od podatku opłacone w 2004r. składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, z tytułu wykonywanej umowy o dzieło?
 297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDC/415/21/LUG/05
  Czy od podatku dochodowego obliczonego od dochodu z wynagrodzenia ze stosunku pracy można odliczyć w zeznaniu rocznym składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, pobraną przez płatnika od świadczenia pieniężnego otrzymanego przez żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej, opodatkowanego w sposób zryczałtowany ?
 298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 16 / 42a/7 / 05 / KSz
  dotyczy interpretacji art. 33 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 27b tej ustawy
 299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/16A/2005/II/JM
  Czy podatnik będzie mógł odliczyć od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne pobraną przez płatnika z tytułu uposażenia wypłaconego przez Wojskowe Biuro Emerytalne po zwolnieniu ze służby wojskowej w wysokości 7,75 %?
 300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-3/415/5/05
  W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nadpłaty składek opłacanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-9/45/05
  Czy zapłacone od trzech rodzajów działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik może odliczyć od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ewidencjonowanego, ponieważ nie odlicza ich od innego podatku dochodowego.
 302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I/415/PDOF/160/72/UW/05
  Czy kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą z tytułu prowadzonej w 2004 r. działalności gospodarczej, z której poniesiono stratę, można odliczyć od podatku obliczonego od dochodów ze stosunku pracy uzyskanych w tym samym roku?
 303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/415-10/05
  Czy ma prawo do odliczenia od podatku opłaconych w 2004r. składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki?
 304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF 411-415/4/05
  Czy można odliczyć od podatku (zeznanie wsplne) zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, w sytuacji, gdy z prowadzonej działalności gospodarczej poniesiono stratę.
 305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-44-III/05
  Czy różnica pomiędzy potrąconymi składkami. a należnym podatkiem wynosząca 2.487,20 zł może być odpisana od podatku w następnym roku?
 306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII-415-7/05
  Czy istnieje możliwość dokonania odliczenia od obliczonego wg skali podatkowej podatku dochodowego wszystkich zapłaconych przez podatnika i pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75%.
 307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD III 423-1/1/05
  czy składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od umów ubezpieczenia na rzecz pracowników stanowią koszt uzyskania przychodu
 308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1-415-2/05
  Pytanie w sprawie możliwości odliczenia od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych za 2004 rok składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych do KRUS z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
 309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DZ/415-0017a/05
  Czy od wynagrodzenia otrzymywanego od polskiego pracodawcy podatnik może odliczyć płacone w Niemczech składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, podatek na kościół i podatek na odbudowę byłego NRD?
 310. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS/CiWD/413P-2704/AO
  Na podstawie art.14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ( z póź. zm. Ordynacji podatkowej prosimy o udzielenie odpowiedzi czy mamy składać w Urzędzie Skarbowym informację roczną o wysokości świadczeń ponoszonych za pracowników z tutułu opłacania składek ubezpieczenia zdrowatnego i społecznego a pracownik doliczania do dochodu . PPH utworzyła oddział w Niemczech . Oddział posiada numer podatkowy w Niemczech , księgi prowadzi biuro rachunkowe . Oddziałsporządza bilans , który jest połączony z tutejszą firmą . Podatek dochodowy z działalności i od zatrudnionych pracowników jest rozliczany w Niemczech . Pracownicy są zatrudnieni w Polsce i oddelegowani do Oddziału . Wynagrodzenie jest naliczane i wypłacane przez Oddział w Niemczech według prawa niemieckiego . ZUS jest naliczany i odprowadzany w Polsce .Spółka ponosi koszty składek ZUS w pełnej wysokości również te których obowiązek zapłaty ma opracownik tj. 50% składki emerytalnej i rentowej oraz składkę corobową i zdrowotną . Kosztami składek za pracodawcę i świadczeniami za pracowników obciążamy Odział w Niemczech , któty przelewa nam środki na rachunek bankowy . Według naszej oceny pomimo że ponosimy świadczenia za pracownika nie mamy obowiązku składania rocznej informacji w Urzędzie Skarbowym , gdyż nie jesteśmy płatnikiem podatku dochodowego dla pracowników wysyłanych do Niemiec , płatnikiem jest Oddział w Niemczech więc nie możemy wystawić PIT-11. W PIT -8 C nie zostały przewidziane powyższe świadczenia . Pracownicy nie mają obowiązku doliczania powyższych świadczeń w zeznaniu rocznym.
 311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-10/05
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 rok obliczony zgodnie z art. 27 ustawy może obniżyć o kwotę wszystkich opłaconych w roku 2004 składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
 312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-4/05/RC
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz osiąga przychody z tytułu umowy o pracę. Czy zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne, które nie zostały odliczone od podatku liniowego można uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37?
 313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/415/1/2005
  Czy zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości do 50% miesięcznego wynagrodzenia w skali roku stanowi przychód ze stosunku pracy i należy go wykazać w informacji PIT-11 łącznie ze wczystkimi przychodami?
 314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-9/05
  - dotyczy: 1. możliwości odliczania od podatku dochodowego za 2004 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, 2. w sprawie wspólnego opododatkowania małżonków za 2004 rok.
 315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-6/415/3/05
  Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia od podatku w PIT-37 składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, których nie można odliczyć w zeznaniu PIT-36L z powodu zerowego podatku.
 316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-7/05/KAR
  Czy w przypadku otrzymania od pracownika zwrotu części wynagrodzenia, które powinno być w latach 2002-2003 przekazane do ZUS jako składki na ubezpieczenie społeczne Spółka ma to traktować jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zastosować regulacje art. 41b ustawy o p.d.o.p. ?.
 317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-16/8/05
  czy istnieje możliwość odliczenia w zeznaniu PIT-37 za rok 2004 opłaconych przez podatnika w miesiącu styczniu i lutym 2004 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej składek na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiące grudzień 2003 i styczeń 2004, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 za rok 2004.
 318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6-20/05/ZDB
  Czy mogę skorygować zeznania podatkowe za lata 2002-2003 jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zostaną uiszczone w roku 2005 ?
 319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-9-2005-KW
  W jakim momencie wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę, oraz składka na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych stanowią koszt uzyskania przychodów?
 320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-423-10-2005-KW
  W jakim momencie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pokrywane przez pracownika oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych stanowią koszt uzyskania przychodów?
 321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/6/05
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość odliczenia odpowiednio od dochodu i podatku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne żony będącej osobą współpracującą, która nie osiąga żadnych dochodów? Małżonkowie mają rozdzielność majątkową i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
 322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO V/415-1/05
  Płatnik zwrócił się z zapytaniem w sprawie odliczenia odprowadzonej w 2004 roku zaległej składki na ubezpieczenie zdrowotne zatrudnionego cudzoziemca za okres od 1.09.2001 do 31.08.2002 roku .Składka na ubezpieczenie zdrowotne wówczas nie była odprowadzana do ZUS-u oraz nie była potrącana od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wykazywanych w miesięcznych deklaracjach PIT-4 oraz nie była wykazywana w informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za w/w okres wystawionej na podatnika . Cudzoziemiec zatrudniony u płatnika był od października 1993 roku.W okresie od 1.09.2001 do 31.08.2002 roku naliczane i odprowadzane były zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat wynagrodzeń dla tego pracownika .Po kontroli ZUS- u płatnik w dn.19.10.2004 roku wpłacił zaległą składkę na ubezpieczenie zdrowotne , za powyższy okres . Jednakże nie była ona potrącona z bieżacych wypłat wynagrodzeń zatrudnionego cudzoziemca lecz zapłacona przez płatnika poprzez pomniejszenie zadeklarowanej zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 za m-c 0-9 2004 roku .Trudno było płatnikowi pozyskać w inny sposób środki na wymagana wpłatę , ponieważ jest jednostka budżetową. Własne stanowisko płatnika : uważamy , że powinniśmy potrącić zaległą składkę na ubezpieczenie zdrowotne za w/w okres z bieżących wypłat pracownika , który nie miał dokonywanych potraceń składek od podatku .Jeżeli potrącimy w tym roku składki na ubezpieczenia zdrowotne podatnik , który miał takie potrącenia będzie mógł je wykazać w rozliczeniu rocznym dokonywanym zeznaniem podatkowym .W tym przypadku nie powinniśmy dokonywać korekt za okres 1.09.2001 -31.08.2002 .czy nasze stanowisko jest prawidłowe .
 323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/3/05
  Czy można pomniejszać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy o zapłacone składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w podwójnej wysokości?
 324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GF/I/412/XII/05
  Czy uzyskując wyłącznie przychody z najmu przysługuje z tego tytułu prawo do obniżenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne?
 325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-146/05/FD
  Czy zaległe za 2003r. składki na własne ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w 2004r. podatnik może odliczyć od podatku za 2004r.?
 326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/4/05
  Czy składkę na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc listopad 2004 r. zapłaconą w styczniu 2005 r.można odliczyć od podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym za 2004 r. ?
 327. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NG/GF/art.14a-56/04/05/BF
  W jaki sposób należy rozliczać zaliczki na podatek dochodowy w/g deklaracji PIT-5 z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnym zatrudnieniu na umowę o pracę?
 328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/51/05/GW
  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zadeklarowałem opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tego tytułu opłacam składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości pomniejszenia należnego w danym miesiącu ryczałtu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym także składki zapłacone w miesiącach, w których nie uzyskałem przychodu.
 329. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.2-415/277/2004
  Czy mogę odliczyć od stawki ryczałtu - ubezpieczenie zdrowotne, które opłacam od różnicy kwoty najniższego wynagrodzenia z racji nauki religii w szkole? Wg. własnego stanowiska i informacji udzielonej mi w Kurii Metropolitalnej w Lublinie odliczać mogę od podatku zryczałtowanego 7,75 % zapłaconej przez siebie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 330. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-31/5/04
  Pracownicy otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków własnych oraz funduszu Phare. W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy odliczeniu od dochodu i od podatku podlega odpowiednio składka na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, obliczona tylko do tej części wynagrodzenia, która podlega opodatkowaniu.
 331. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0877/04
  Czy opłacane przez urząd pracy składki zdrowotne stanowią przychód osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku ?
 332. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.39/DF/410/320/2004
  W którym momencie nastepuje zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie społeczne podatników prowadzących działalność gospodarczą i składki na Fundusz Pracy.
 333. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/415/428/26/2004
  W związku z wykrytymi błędami w naliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne u dwóch pracowników, ZUS nakazał sporządzenie deklaracji korygującyh za lata 2001, 2002, 2003 oraz 2004. Korekty spowodują zmniejszenie kosztów uzyskania przychodu. Po sporządzeniu deklaracji korygujących ZUS zostanie sporządzony dowód wewnętrzny, który zbiorczo zminusuje koszty uzyskania przychodu za lata 2001-2004 w księdze przychodów i rozchodów za 2004 rok. Data księgowania - bieżąca.
 334. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/4150-9/04/EK
  Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT - 37 za 2003 r., która nie została odliczona od podatku w formie karty podatkowej ?
 335. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI-415/9/04
  Czy można odliczyć od podatku w zeznaniu za 2003 r. zapłaconą w Polsce składkę zdrowotną od otrzymanej z Kanady emerytury, która została opodatkowana w Kanadzie?
 336. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-24/2150/415/54/2004
  Pytanie dotyczy możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne potrąconej od uposażenia wypłaconego w 2004r. przysługującego żołnierzom po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.
 337. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PBI-2/415/90/04
  1. Czy w sytuacji zatrudnienia osób do pracy na terenie RFN na okres przekraczający 183 dni, nasza Spółka ma jako płatnik obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? 2. Czy dla pozostałych pracowników zatrudnionych do pracy w Niemczech na okres nie przekraczający 183 dni: a) nasza spółka jako płatnik ma obowiązek poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy b) czy opłacane przez pracownika składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszają podstawę podatku dochodowego o kwotę ubezpieczenia zdrowotnego?
 338. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US32/IPdg2/415/428/20/2004
  Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację przepisów podatku dochodowego w następującej sprawie. Mąż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług murarskich i swoje przychody opodatkowuje w ramach kart podatkowej. Ja pracuję z mężem jako osoba współpracująca. Mimo, że z uzyskanych przychodów rozlicza - się tylko mąż ( US w Mińsku Mazowieckim ) to z tytułu ubezpieczenia społecznego oboje jesteśmy zobowiązani do opłacana obowiązkowych składek ZUS, z których tylko składka zdrowotna zarówno moja jak i męża jest możliwa do odliczenia od comiesięcznego zobowiązania podatkowego. Od czerwca br. prywatnie wynajmuję mieszkanie ( odrębna moja własność ) na cele mieszkalne i z tego tytułu rozliczam się na zasadach ogólnych wypełniając PIT 5 i płacąc podatek wyliczony zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważam, że rozliczając się na zasadach ogólnych mam możliwość od wyliczonego dochodu odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, których zapłacenie wynika z mojej współpracy z mężem w ramach jego działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym nie ogranicza mi tego prawa, mimo, że obowiązek ich płacenia wynika z innego tytułu. Skoro wysokość zapłaconych składek nie ma wpływu na zobowiązanie podatkowe wynikające z Karty podatkowej ( tylko mogę potrącić składkę zdrowotną) to mogę tego dokonać przy obliczaniu dochodu do opodatkowania od innych zobowiązań rozliczanych, czy na zasadach ogólnych, czy w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W moim przypadku byłoby to pomniejszenie dochodu wynikającego z osiąganych przychodów z tytułu najmu. Uprzejmie proszę o informację, czy mój tok rozumowania jest zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 339. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0690/04
  Czy w tej sytuacji świadczenia wypłacane ze wskaznego tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZF/415-361/04
  Czy odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wpłacone w 2004 r. na konto zakładu pracy, w związku z wyegzekwowaniem przez komornika zaległych wynagrodzeń ze stosunku pracy? Jak należy udokumentować wpłatę w/w składek?
 341. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0379/04
  1. Czy u podatnika powstanie przychód w związku z wykorzystywaniem pracy ojca bez wypłacania wynagrodzenia? 2. Czy przepis art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować zarówno do składek podatnika, jak i osoby współpracującej?3. Czy podatnik może na podstawie art. 27b i art. 44 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno swoje, jak i opłacone za ojca jako osobę współpracującą?4. Czy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne, o której mowa w treści art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy ująć sumę składek podatnika oraz ojca - osoby współpracującej?
 342. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD.423.-75/04
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił przekroczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rok 2002 oraz 2003 pracownikowi Szpitala. Szpital naliczył składkę emerytalną i rentową do zwrotu dla pracownika za 2002 r. w kwocie xyz zł. oraz za 2003 r. w kwocie xyz zł. Prawidłowość rozliczenia pobranej zaliczki na podatek dochodowy w sytuacji gdy pracodawca zwrócił część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 343. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/413/36/04/MK
  Czy kwota nadpłaconych ze środków pracownika składek ZUS stanowi przychód dla tego pracownika w roku, w którym nastąpił zwrot powyższych składek i czy płatnik jest w związku z tym zobowiązany do wystawienia informacji o dochodach PIT-11/8B?
 344. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.Ia/1/36-OP/04
  Czy istnieje możliwość pomniejszenia w roku bieżącym podatku dochodowego o wpłacone zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy trzeba robić korekty do poprzednich lat oraz jeżeli byłoby możliwe odliczenie, to czy ewentualnie można dokonać tego pomniejszenia w ciągu roku przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy?
 345. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/34/2004
  Czy wydatek na obowiązkową składkę ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osoby współpracującej (męża) można odliczyć odpowiednio od dochodu i od podatku żony prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym lub zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 346. Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, sygnatura: PB5/IK-066-385-1206/04
  W związku z pismem z dnia 26 lipca 2004 r. Nr PBB1/423-253/04 dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od podstawy obliczenia podatku, odlicza się kwoty składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.): - zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,- potrąconych w roku ...
 347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.III.415/34/04
  Czy składkę zdrowotną opłaconą za osobę współpracującą można odliczyć od podatku dochodowego w deklaracjach PIT-5L (podatek liniowy)?Czy różnicę pomiędzy opłaconą składką zdrowotną a wysokością składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku (odpowiadającej 0,50%) można zaliczyć do kosztow uzyskania przychodu z działalności gospodarczej?
 348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD 2/415/07/2004
  Czy prawidłowo rozliczono składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?
 349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-60/13/04
  W którym momencie powstaje obowiązek złożenia pierwszej w danym roku podatkowym deklaracji PIT-5? Czy składki na Fundusz Pracy należy zaliczyć do kosztów miesiąca za który była płacona, czy w miesiącu w którym dokonano faktycznej wpłaty na konto ZUS?Czy w odliczeniach w PIT-5 uwzględnić należy tylko te składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały opłacone do miesiąca, za który składana jest deklaracja PIT-5?
 350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-5/04
  Czy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej można odliczyć od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone w Kasie Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego ?
 351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/OPBI/423/125/04/MJ
  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) "kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1". Zatem koszt, który firma ta poniosłaby wypłacając mu wynagrodzenie za wykonaną pracę, w godzinach nadliczbowych, za urlop oraz za czas niezdolności do pracy wraz z odsetkami za zwłokę oraz należne z tych tytułów składki na ubezpieczenie, w myśl cytowanego powyżej art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, byłby kosztem uzyskania przychodu dla tej firmy. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych "ko ...
 352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/FD1/415/39/04/AJ
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia zapłaconej w ciągu roku podatkowego składki na ubezpieczenie zdrowotne od zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
 353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-24/04
  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W latach ubiegłych nie opłacała z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. W 2004 r. dokonała zapłaty zaległych składek na to ubezpieczenie. Czy kwota składek za lata ubiegłe (bez uwzględniania odsetek) zapłacona w bieżącym roku za lata ubiegłe, nieodliczona w poprzednich latach, może zostać odliczona od podatku dochodowego w bieżącym roku ? Czy przysługuje uprawnienie do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe w deklaracjach PIT-5 składanych w bieżącym roku ?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!