Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


samochód osobowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-623/12-4/GJ
  Czy w przypadku korzystania z samochodu osobowego dzierżawionego na podstawie długoterminowej umowy dzierżawy (w załączeniu) korzystający ma obowiązek prowadzenia ewidencji , o której mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-616/12-2/UNR
  Czy Spółka może skorzystać z pełnego odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych w sytuacji, gdy samochody te po nabyciu będą wynajmowane na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a po tym okresie przeznaczy je do dalszego wynajmu, jak również do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-584/12-2/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-577/12-3/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-575/12-3/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dot. leasingu samochodów osobowych oraz paliwa do tych samochodów, przeznaczonych na wynajem.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-713/12-2/JL
  W sytuacji, gdy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności będzie oddawał nabywane samochody w użytkowanie innemu podmiotowi na mocy umowy najmu, leasingu lub umowy o podobnym charakterze, na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, to będzie mógł dokonać pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupu tych konkretnych samochodów.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-146/12/JK
  Opodatkowanie akcyzą pojazdów typu quad.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-151/12/AF
  Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem podwozi samochodowych oraz wewnątrzwspólnotową dostawą i eksportem ambulansów wyprodukowanych na bazie tych podwozi.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1103/12/AW
  Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem zmian w pojazdach marki Subaru Forster SHS powodujących ich przekwalifikowanie na samochody osobowe.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-63/09-5/12/S/KK
  CIT odnośnie kosztów uzyskania przychodów
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1128/12-2/JB
  Wskazany pojazd nie będzie wobec tego stanowił w myśl cytowanych uprzednio przepisów - samochodu osobowego. Do amortyzacji tego pojazdu, nie będzie więc miało zastosowania ograniczenie o którym mowa w 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, o ile przedmiotowy bankowóz spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały i wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej, może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej, bez ograniczeń kwotowych, proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w Spółce.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1129/12-2/JB
  Wskazany pojazd nie będzie wobec tego stanowił w myśl cytowanych uprzednio przepisów - samochodu osobowego. Do amortyzacji tego pojazdu, nie będzie więc miało zastosowania ograniczenie o którym mowa w 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, o ile przedmiotowy bankowóz spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały i wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej, może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej, bez ograniczeń kwotowych, proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w Spółce.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/12-2/JB
  Wskazany pojazd nie będzie wobec tego stanowił w myśl cytowanych uprzednio przepisów - samochodu osobowego. Do amortyzacji tego pojazdu, nie będzie więc miało zastosowania ograniczenie o którym mowa w 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, o ile przedmiotowy bankowóz spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały i wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej, może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od jego wartości początkowej, bez ograniczeń kwotowych, proporcjonalnie do posiadanych przez Pana udziałów w Spółce.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-851/12-2/AO
  Czy sprzedaż samochodu, przy której zostało zastosowana stawka podatku VAT "zw." powoduje konieczność korekty podatku naliczonego?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-8/OS
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wykupu (nabycia) samochodu osobowego celem przeznaczenia na wynajem oraz na inną działalność.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-6/OS
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na wynajem i na potrzeby innej działalności gospodarczej.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-7/OS
  Brak obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego z faktur dokumentujących czynsz leasingowy w sytuacji, gdy po upływie 6 miesięcznego okresu wynajmu samochód będzie wykorzystywany na potrzeby innej działalności gospodarczej.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-4/OS
  Odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących opłaty wstępnej i opłaty manipulacyjnej od zawartej umowy leasingu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na wynajem.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-499/12-5/OS
  prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na wynajem oraz od paliwa nabywanego do napędu tego samochodu
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-754/12-4/JW
  Czy sprzedaż samochodu osobowego będącego środkiem trwałym, używanego powyżej 1/2 roku, od którego nie odliczono podatku VAT, powoduje utratę prawa do zwolnienia z VAT ? Czy utrata prawa następuje z dniem sprzedaży samochodu osobowego, czy z dniem dokonania kolejnej sprzedaży opodatkowanej ?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-578/12-2/AS
  odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości – zakup samochodu
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-469/12-2/GJ
  CIT - w zakresie podatkowej umowy leasingu operacyjnego
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-468/12-2/GJ
  CIT - w zakresie podatkowej umowy leasingu operacyjnego
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-470/12-2/GJ
  CIT - w zakresie podatkowej umowy leasingu
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851b/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. Opodatkowanie darowizny samochodu
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851a/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. opodatkowanie darowizny samochodu
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851b/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. Opodatkowanie darowizny samochodu
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-851a/12/AP
  1. Korekta podatku naliczonego w związku z likwidacją "kratki" w samochodzie ciężarowym 2. opodatkowanie darowizny samochodu
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-450/12-2/UNR
  1. Czy w razie przeznaczenia samochodów osobowych wykorzystywanych pierwotnie przez "Klienta 1" do dotychczasowej działalności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów do wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej? 2. Czy w razie przeznaczenia samochodów osobowych wykorzystywanych pierwotnie przez "Klienta 2" do dotychczasowej działalności, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów do wysokości wynikającej z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-448/12-2/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu przeznaczonego wyłącznie na cele wynajmu, dzierżawy, leasingu.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-434/12-4/JR
  Czy używanie samochodu osobowego dla potrzeb dowożenia dziecka na zabiegi - zajęcia rehabilitacyjne do wyżej wymienionych placówek, podlega odliczeniu od dochodu w granicach limitu i czy można stosować stawkę za kilometr z tzw. "kilometrówki" stosownie do Rozporządzenia stosownego Ministra? Czy można uwzględniać wyjazdy do Prywatnej Poradni P. ?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-605/12-2/IZ
  Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku, naliczonego na fakturze wystawionej przez koncern paliwowy dokumentującej zakup paliwa w części, w jakiej paliwa te są następnie odsprzedawane F.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-712/12-2/KOM
  prawo do doliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia i leasingu samochodów osobowych przeznaczonych do wynajmu
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-669/12-2/AK
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca zachowuje prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-674/12-4/KOM
  prawo do doliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu samochodu osobowego przeznaczonego do wynajmu
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-127a/12/JK
  Opodatkowanie akcyzą zarejestrowanych samochodów osobowych.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-762a/12/AW
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego oraz zwolnienie od podatku jego dostawy na rzecz firmy leasingowej
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-636/12-2/KB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego, paliwa do jego napędu oraz innych towarów i usług związanych z jego użytkowaniem
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-605/12-2/TW
  Czy Pracownicy Spółki będący równocześnie prokurentami, w stanie opisanym powyżej, korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem, uzyskują przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-577/12/RSz
  prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur za opłaty serwisowe dla samochodów osobowych
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-651/12/MO
  Czy umowa zawarta z finansującym spełnia warunki umowy leasingu, tj. warunki określone w art. 17a pkt 1 oraz art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-376/12-3/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu przeznaczonego wyłącznie na cele oddania go do użytkowania przez inny podmiot na podstawie umowy dzierżawy.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-504/12-2/AK
  Spółce w odniesieniu do samochodów nabytych w maju 2012r., które miały zostać oddane na okres 1-30 czerwca 2012r. w najem, a następnie sprzedane w lipcu 2012r. nie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie przedmiotowych samochodów. Spółce, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł – wynikającej z faktury zakupu tych pojazdów
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-575/12-2/KB
  Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia, rat leasingu lub wynajmu samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-298/12-4/EŻ
  Czy Wnioskodawca jako leasingodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w tym w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, a zatem bez ograniczeń, o których mowa wart. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o pdop?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-197/12-3/GG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-197/12-4/GG
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu najmu samochodów dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-687/12/AT
  Czy Spółka prawidłowo wskazała w ewidencjach powadzonych dla celów podatku od towarów i usług oraz w deklaracji dla tego podatku za miesiąc marzec 2011 r., iż dostawa samochodu za kwotę 42.496,50 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy), jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów usług?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-527/12/AA
  Czy w przypadku pracownika, któremu przyznano samochód służbowy i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Wnioskodawca jest zobowiązany do doliczenia do przychodu pracownika ze stosunku pracy wartości dojazdów samochodem służbowym do/z miejsca parkowania, a miejsca wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy Wnioskodawca występuje w roli płatnika podatku dochodowego z tego tytułu?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-98/12-2/KK
  Zmiana ceny nabycia samochodu osobowego dokonana po jego dostawie oraz otrzymanie faktur korygujących dokumentujących sprzedaż samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku (nabycie samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją), pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych, o którym mowa w art. 79 ustawy.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/136/505/WCX/12/PT-640
  zasadność składania wniosku VAT-24 i wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-498/12/AM
  Czy demontaż tzw. "kratki" w samochodzie ciężarowym marki BMW X6 oraz przekwalifikowanie go na samochód osobowy, będą rodziły obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, odliczonego w pełnej wysokości przy nabyciu w/w pojazdu?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-203/12/PH
  W zakresie ustalenia podatnika z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych oraz ich sprzedaży na terytorium kraju.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-649/12/KT
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa służącego do jego napędu.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-609/12-2/IF
  W przypadku najmu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione i udokumentowane wydatki z tytułu czynszu za najem samochodu - jednak wyłącznie do wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-504/12-2/PS
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na czynsz najmu samochodów osobowych stanowią wydatki "z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika", o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 Ustawy o CIT?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-118/12/JK
  Opodatkowanie sprzedaży samochodu klasyfikowanego do pozycji CN 8704.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-186/10/11-S/12-S/MK
  Czy koszty usług transportowych świadczonych przez firmę prowadzoną przez osobę będącą jednocześnie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodu, nawet jeśli przekraczają limit wydatków na ten cel określony w odrębnych przepisach?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-534/12/MN
  Brak opodatkowania nieodpłatnego wykorzystywania służbowych samochodów osobowych do celów prywatnych przez pracowników.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-357/12-2/GJ
  Należy uznać, że stanowisko Spółki wskazujące zastosowanie w/w przepisów jest prawidłowe. Dla rozstrzygnięcia sprawy w tym zakresie nie było konieczne dokonywanie interpretacji przepisów, które są jednoznaczne i nie budzące wątpliwości. Podkreślenia wymaga jednak, że uznanie przez organ stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem dokonanych przez niego wyliczeń rachunkowych. W tym miejscu należy podkreślić, że wydając interpretację indywidualną organ podatkowy dokonuje jedynie interpretacji przepisów prawa podatkowego na podstawie wskazanego przez wnioskodawcę stanu faktycznego lub opisanego zdarzenia przyszłego, nie może natomiast ani dokonywać wyliczeń, ani też weryfikować wyliczeń przedstawionych we wniosku. Interpretacja służy bowiem wyjaśnieniu znaczenia treści normy prawnej, natomiast zgodnie z zasadą samoopodatkowania, to na podatniku spoczywa obowiązek zastosowania tej normy w konkretnej sytuacji (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 01.02.2012r., sygn. akt I SA/Po 835/11). Powyższe oznacza, że organ nie może potwierdzić prawidłowości dokonanych przez Wnioskodawcę wyliczeń. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego; natomiast prawidłowość wyliczenia może zweryfikować naczelnik urzędu skarbowego w toku ewentualnego postępowania podatkowego.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-494/12/AP
  Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego (samochodu osobowego), używanego bardziej intensywniej w stosunku do warunków przeciętnych.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-457/12/ZK
  Czy koszty dojazdu do kraju (do X), gdzie mieści się kamienica, w której wynajmuje lokale pod działalność gospodarczą i gdzie przynależy do US i UM, w postaci faktur za paliwo rozliczanych wg ewidencji przebiegu pojazdu - zgodnie ze stawkami za km, stanowią koszt uzyskania przychodu, o który może pomniejszyć swój przychód z czynszu?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-415/12-4/JK3
  Stwierdzić należy, iż brak jest możliwości do dokonania odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na używanie samochodu osobowego, stanowiącego współwłasność Wnioskodawcy, w związku z dojazdami na leczenie (wykonanie badań, konsultacja medyczna i odbiór leku). Wskazać bowiem należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy nie została spełniona przesłanka uprawniająca do skorzystania z rzeczonej ulgi, o której mowa w ww. art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przedmiotowe przejazdy nie są związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-4/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-5/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-125/12/JK
  Opodatkowanie akcyzą świadczenia usługi demontażu samochodów osobowych przywiezionych z krajów UE.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-562/12-3/MPe
  w zakresie obowiązku dokonania korekty odliczonego w pełnej wysokości podatku naliczonego od samochodu osobowego będącego pojazdem demonstracyjnym, który przed upływem 12 miesięcy zostanie odstawiony na parking i nie używany do żadnych jazd
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-562/12-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji jego sprzedaży
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1094/10/12-5/S/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej wpłatę zaliczki w wysokości 100%, otrzymanej w 2010 lub 2011 r.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-537/12-2/RD
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-366/12/MM
  Ulga rehabilitacyjna - użyczanie samochodu osobowego na dojazd na zabiegi niepełnosprawnego dziecka
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-355/12-2/RR
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług ubezpieczeniowych w ramach usług leasingu oraz od usług serwisowych.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-544/12-2/DG
  W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku ze sprzedażą używanego samochodu osobowego stanowiącego środek trwały.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-389/12-2/DG
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących użytkowania samochodu osobowego.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-482/12-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych wydawanych przez Spółkę laureatom loterii
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/12/HD
  Czy otrzymane kwoty z tytułu zwrotu wydatków za użytkowanie samochodu Wnioskodawca powinien doliczyć do przychodu z działalności gospodarczej i opodatkować jako przychody z działalności gospodarczej?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-309/12-2/AK/DG
  Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu, ale jedynie w okresie kiedy Wnioskodawca będzie go wynajmował osobom trzecim. Natomiast przeznaczenie tego samochodu do użytkowania przez Podatnika w prowadzonej działalności będzie skutkowało brakiem prawa do odliczenia od tych zakupów z uwagi na niespełnienie przesłanki zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy nowelizującej. Ponadto Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma zamiar nabyć używany samochód osobowy, który następnie przeznaczy na wynajem przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji gdy transakcja sprzedaży przedmiotowego samochodu będzie podlegała opodatkowaniu, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu tego samochodu w pełnej wysokości. Późniejsze przeznaczenie tego samochodu do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej niepolegającej na wynajmie nie będzie skutkowało koniecznością korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego od zakupu tego samochodu.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-59/12-8/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-226/12-2/IG
  Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodów osobowych stanowiących środki trwałe, w momencie ich sprzedaży traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-59/12-5/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 81. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/31/PMN/12/260
  Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-218/12-4/KSU
  Czy przy posiadaniu przez Wnioskodawcę, jako właściciela, faktury zakupu ww. samochodu, może On przyjąć jako wartość początkową do amortyzacji, koszt zakupu pojazdu zgodnie z fakturą, co byłoby zgodne z zapisem art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-310/12/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym został oddany w najem.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-101/12/JK
  Zwrot akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową samochodu osobowego.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-209/12/RSz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem, który to samochód po zakończeniu okresu pełnych 6-ciu miesięcy wynajmu będzie wykorzystywany na potrzeby własne w oczekiwaniu na następną, ewentualną umowę najmu
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-215/12-2/JL
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi wynajmu od swoich kontrahentów przedmiotowych samochodów, przeznaczonych wyłącznie do świadczenia usług najmu, z wyłącznym przeznaczeniem do wykorzystania na ten cel przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-306/12-2/IF
  sprzedaż samochodu w przeciągu 6 lat od wykupu, o którym mowa we wniosku, generować będzie przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-228/12-2/EK
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na cele najmu.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-121/12-4/BM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-121/12-5/BM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-121/12-4/BM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-105/12-4/AW
  odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących usługi leasingu samochodów
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-154/12/PSZ
  Czy w opisanej sytuacji, w momencie przekazania tego pojazdu na stałe żonie dla celów jej działalności gospodarczej, wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości pojazdu zaewidencjonowanej w ewidencji wyposażenia?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1663/11-2/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na cele najmu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1629a/11/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu osobowego.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1629b/11/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu naprawy samochodu osobowego oraz okresu rozliczeniowego, za który można dokonać realizacji tego prawa.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1486/11-2/SM
  brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z przeróbką samochodu ciężarowego na osobowy (w samochodzie nie przeprowadzano dodatkowego badania technicznego)
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-38/11-10/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-38/11-9/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/6/KDJ/12/PK-71
  ustalenie wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego przez pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1526/11-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1412/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia podmiotowego.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1367/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz paliwa nabywanego do napędu samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu operacyjnego.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1306/11-2/AWa
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz korekty podatku VAT.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-276/11-3/PM
  Czy koszty opłat za przejazdy płatną autostradą oraz opłat za parkingi będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-276/11-2/PM
  Czy koszty opłat za przejazdy płatną autostradą oraz opłat za parkingi będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1323/11-5/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania usług.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-36/11-3/KK
  Samochód sklasyfikowany przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 21 99 jako samochód ciężarowy, nie podlega podatkowi akcyzowemu z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1038/11/PH
  w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego na cele osobiste podatnika oraz zastosowania zwolnienia podmiotowego
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1138/11-6/JK
  VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1388/11-2/BS
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi usługami serwisowymi samochodów osobowych, na podstawie odrębnej od umowy leasingu, umowy serwisowej.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1204/11-4/SM
  brak opodatkowania akcyzą WNT samochodów typu ambulans klasyfikowanych do kodu CN 8705
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1106/11-7/KB
  Czy czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym związane z nabytym samochodem będą przedmiotem opodatkowania akcyzą?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1124/11-2/AA
  Czy wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca może przyjąć w opisanym stanie faktycznym jako wartość początkową tego środka trwałego, odpowiadającą jego proporcjonalnemu udziałowi w tej ruchomości jako współwłaścicielowi, wartość równą 50% ceny nabycia pojazdu wynikająca z faktury dokumentującej jego zakup?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-933/11/AD
  Czy wydatek związany z najmem samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku firmy (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych), używanego na podstawie zawartej umowy najmu, może stanowić koszt uzyskania przychodów w całej wysokości wynikającej z wystawionej faktury VAT, czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu tego samochodu i zaliczać do kosztów podatkowych w ramach określonego limitu?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1203/11-4/MN
  Korekta podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy. Dla przedmiotowego pojazdu wydano zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-887a/11/AD
  Czy wydatki poniesione na odbiór oraz zwrot samochodu użyczonego (paliwo, diety, autostrada) oraz wydatki na paliwo związane z przeprowadzeniem jazd testowych stanowią koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1054/11/AP
  Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Spółka z o.o., aby moc zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości wydatki i nakłady związane z eksploatacja samochodu takie jak: paliwo, inne płyny eksploatacyjne, naprawy, myjnie, diagnostykę, wymianę opon, a także VAT nie podlegający odliczeniu jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i rozliczania wydatków zgodnie z tzw. kilometrówką?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-456/11-4/JN
  W sytuacji, gdy przedmiotem działalności Wnioskodawcy będą usługi oddania w odpłatne używanie samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i przeznaczone będą wyłącznie na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach VAT dokumentujących raty leasingowe lub zakup przedmiotowych pojazdów, o ile nie wystąpi żadna z okoliczności wyłączających prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonych w art. 88 ustawy.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/11-2/SJ
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu kempingowego i paliwa wykorzystywanego do jego napędu.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1120/11/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu "na wynajem".
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1181/11/ICz
  Czy jest możliwe odliczanie całości podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu przeznaczonego wyłącznie na wynajem?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-876/11/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1004/11-2/KOM
  Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-647/09/11-12/S/AW
  prawo do odliczenia VAT od nabycia samochodu osobowego przekazanego jako nagroda w loterii
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-99/11-3/KSU
  1. Czy Wnioskodawca, już jako współwłaściciel pojazdu w 19/20 części, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych związanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego w stosunku do posiadanych udziałów w jego współwłasności? 2. Czy Wnioskodawca może ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji pojazdu jako iloczyn swojego udziału we współwłasności oraz wartości rynkowej pojazdu? 3. Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości wydatki ponoszone na zakup paliwa do pojazdu, części, czy ubezpieczenie samochodu?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-962/11-4/SM
  prawo do odliczenia całości podatku naliczonego w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu samochodu osobowego, który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1031/11-2/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego wykorzystywania samochodu na cele prywatne.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1031/11-3/EN
  Podatek od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego wykorzystywania samochodu na cele prywatne.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-268/11-5/JN
  Możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia samochodu osobowego przeznaczonego do odsprzedaży.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-709/11/ABu
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym podatnik posiada prawo kolejnego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wykupu samochodu, wystawionej przez leasingodawcę – w wysokości 60% nie więcej niż 6000,00 zł będąc czynnym podatnikiem VAT i prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-928/11-2/TW
  Czy zakupione samochody demonstracyjne wprowadzone do ewidencji środków trwałych mogą korzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-494/11-2/GJ
  W zakresie kosztów podatkowych i obowiązków podatkowych w zakresie najmu samochodu z silnikiem elektrycznym oraz wyposażonym dodatkowo w silnik spalinowy
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-69/11-4/KSU
  Udostępnienie Pośrednikowi samochodu osobowego, stanowiącego własność Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, bez pobierania opłat za korzystanie z niego, nie stanowi czynności, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak zatem podstaw do zastosowania normy wyrażonej w tym przepisie i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przekazanego do używania samochodu osobowego.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-562/11/ESZ
  Czy określenie wartości początkowej samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w kwocie wynikającej faktury zakupu jest prawidłowe? Czy zamiast wartości z faktury zakupu należało określić wartość samochodu według wartości rynkowej?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-635/11/ASz
  prawo do odliczenia 60% nie więcej niż 6.000 zł podatku naliczonego od faktury wykupu samochodu osobowego z firmy leasingowej
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-737/11-4/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu samochodów i paliwa do samochodów zarejestrowanych za granicą (stacje diagnostyczne odmawiają wydania zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym)
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-6/11-8/IB
  prawo do odliczania podatku VAT od paliwa nabywanego do wynajmowanych samochodów w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. do końca 2012 r.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-6/11-9/IB
  prawo do odliczania podatku VAT od paliwa nabywanego do wynajmowanych samochodów w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-523/11/MCZ
  Czy wnioskodawca mający na utrzymaniu niepełnosprawną córkę może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista oraz na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-686/11-4/SM
  Uregulowania w zakresie korekty odliczonego podatku naliczonego w związku ze zmiana przeznaczenia samochodu ciężarowego na samochód osobowy
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-707/11-4/SM
  Uregulowania dotyczące odliczenia podatku naliczonego od samochodów osobowych (demonstracyjnych, zastępczych i administracyjnych)
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-200/11-2/MS
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, doliczając do ceny sprzedaży podatek VAT w wysokości 23%?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-747/11-2/SM
  Uregulowania dotyczące odliczenia podatku naliczonego od samochodów osobowych (administracyjnych)
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-614a/09/11-S/AW
  Prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie samochodów.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-550/11/ABu
  Czy w opisanym stanie faktycznym, od dnia 01.01.2011r. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu osobowego, zakupionego przed dniem 1 stycznia 2011 roku?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostawy pojazdów będących towarami handlowymi.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty odliczonego podatku od nabytych samochodów osobowych.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-5/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostawy pojazdów będących towarami handlowymi.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty odliczonego podatku od nabytych samochodów osobowych.
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-32/11-4/MF
  W przypadku sprzedaży samochodów osobowych o wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów "nieumorzoną część wartości początkowej" tych samochodów, stanowiącą różnicę pomiędzy ich wartością początkową a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (a więc stanowiących i niestanowiących kosztów uzyskania przychodów).
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-46/11-2/GG
  Czy w odniesieniu do samochodów osobowych użytkowanych przez Spółkę na podstawie opisanych umów zawieranych ze Spółką flotową, będzie mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w konsekwencji Spółka będzie mieć obowiązek zaprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, o której mowa w tym artykule?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-289/11-6/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-289/11-7/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku przy wykupie samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-289/11-6/ISN
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-40/11-3/KJ
  Czy koszty opłat za parkingi oraz przejazdy płatnymi autostradami podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, niezależnie od ww. limitu, na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ww. ustawy?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-40/11-2/KJ
  Czy koszty opłat za parkingi oraz przejazdy płatnymi autostradami podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, niezależnie od ww. limitu, na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ww. ustawy?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-630/11-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-69/11/IK
  1. Czy do okresu użytkowania pojazdu można wliczyć okres leasingu, co będzie upoważniać Wnioskodawcę do stosowania przepisów dotyczących pojazdów używanych?2. Czy sprzedaż pojazdu w oparciu o fakturę VAT na stawce zwolnionej od VAT, w opisanym zdarzeniu przyszłym wymaga dokonywania korekt deklaracji podatku od towarów i usług?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-378b/11/AK
  Czy przekazanie samochodu na cele osobiste spowoduje powstanie przychodu lub konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/11-2/KS
  Określenie wartości początkowej samochodu.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-514/11-2/SJ
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup paliwa tankowanego do samochodu osobowego?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-21/11-3/TW
  Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania samochodów osobowych.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-313/11-2/JS
  Wnioskodawczyni posiada stałe miejsce zamieszkania w Niemczech. W związku z powyższym zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. Umowy kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu osobowego, podlega opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni, czyli w Niemczech.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-415/11-2/BS
  opodatkowanie sprzedaży samochodu
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-4/11-2/IB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym nabycia samochodu ciężarowego o kodzie CN 8704 oraz pojazdu nie będącego samochodem osobowym po dokonaniu w nim przeróbki polegającej na wmontowaniu dodatkowych siedzeń.
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-3/11-2/IB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym nabycia samochodu ciężarowego o kodzie CN 8704 oraz pojazdu nie będącego samochodem osobowym po dokonaniu w nim przeróbki polegającej na wmontowaniu dodatkowych siedzeń.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-347/11-4/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych z tytułu użytkowania samochodu i brak prawa do odliczenia paliwa.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-333/11/UH
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa silnikowego, oleju napędowego lub gazu, wykorzystywanego do napędu samochodu
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-341/11-3/MR
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-341/11-2/MR
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-255/11-2/KOM
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów będących własnością Wnioskodawcy i do samochodów będących w najmie.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-142/11-4/KŁ
  1. Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT w 100% przy zakupie pojazdu, dla aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingowej podpisanej przed 1 stycznia 2011 r. oraz po tym okresie do 31 grudnia 2012 r. włącznie, dla samochodów ciężarowych typu van z 1 rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową spełniające wymagania VAT 1 o masie mniej niż 3,5 t. – użytkowanych przez pracowników Spółki wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki oraz oddawanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczone przez co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką? 2. Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT w 100% przy zakupie paliwa do aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingowej podpisanej przed 1 stycznia 2011 r. oraz po tym okresie do 31 grudnia 2012 r. włącznie, dla samochodów ciężarowych typu van z 1 rzędem siedzeń oraz oddzieloną przestrzenią bagażową spełniające wymagania VAT 1 o masie mniej niż 3,5 t. – użytkowanych przez pracowników Spółki wyłącznie do celów służbowych na rzecz Spółki oraz oddawanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczone przez co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-142/11-5/KŁ
  1. Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT w 100% przy zakupie pojazdu, dla aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingowej podpisanej przed 1 stycznia 2011 r., dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych z 2 rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie mniej niż 3,5 t. pod warunkiem rejestracji umowy leasingowej w US do 31 stycznia 2011 r. – oddawanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczone co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką? 2. Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT w 100% przy zakupie paliwa do aut zakupionych lub będących przedmiotem umowy leasingowej podpisanej przed 1 stycznia 2011 r., dla samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych z 2 rzędami siedzeń i oddzieloną przestrzenią bagażową, tzw. auta z kratką o masie mniej niż 3,5 t. pod warunkiem rejestracji umowy leasingowej w US do 31 stycznia 2011 r. – oddawanych w najem i wyłącznie do tego celu przeznaczone co najmniej 6 miesięcy dla podmiotów współpracujących ze Spółką?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-264/11-2/AD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem samochodów oraz nabycia paliwa do ich napędu.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-141/11/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług "o zarządzanie flotą".
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-232/07/11-S/ŁM
  1. Czy koszty wynajmu samochodów osobowych powinny zostać uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki (proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału w zysku/stracie)? 2. Czy koszty ponoszone w związku z używaniem samochodów wynajmowanych bądź stanowiących własność pracowników Spółki komandytowej, powinny być zawsze rozliczane do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też niektóre z nich – tzn. takie koszty, które są związane z podróżą służbową, ale nie dotyczą kosztów przejazdu (np. opłaty parkingowe, opłaty za autostrady) mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-124/11/AP
  Czy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca postępuje właściwie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu, oprócz ryczałtu za używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych, także opłaty za przejazd autostradą oraz za parkingi?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-38/10/11-S/TW
  W jaki sposób formalny i praktyczny ma nastąpić rozliczenie (faktyczna "konsumpcja" ulgi podatkowej) powstałej w ostatniej złożonej deklaracji za miesiąc luty 2009 r. nadwyżki wpłat do rozliczenia?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-10/11/AF
  Zakres prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego związanego z leasingiem samochodu osobowego oraz kwoty podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tego pojazdu.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-70/11-2/AA
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym opodatkowanie przychodów z najmu w formie ryczałtu w wysokości 8,5% jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-59/11-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z nabycia "samochodów z kratką".
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-50/11-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z nabycia "samochodów z kratką".
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-29/11-5/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży samochodu.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-29/11-4/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku przy wykupie samochodu będącego przedmiotem leasingu.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-128/11-7/AW
  prawo do odliczenia podatku z tytułu zakupu paliwa do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych przez Bank (pytanie Nr 1 w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011r.)
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-47/11-2/IB
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie przy nabyciu części zużytych do naprawy i remontu samochodu, który ma zamiar wykorzystywać przy świadczeniu usług opodatkowanych w prowadzonej działalności gospodarczej, przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych.
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-848/10-4/GJ
  Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu używania samochodów osobowych w sytuacji, gdy przejęte umowy leasingu na podstawie cesji nie spełniają wymogów określonych w art. 17b ustawy o PDOP będą stanowiły koszt uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 5 ustawy PDOP ?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/11-2/MS
  wartość początkową przedmiotowego samochodu osobowego stanowi jego cena nabycia, wynikająca z faktury VAT. Jeżeli Wnioskodawczyni nie przysługiwało obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wówczas wartość początkowa przedmiotowego samochodu osobowego winna być ustalona według ceny brutto wynikającej z faktury VAT.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/11-3/MS
  Wnioskodawczyni nie może zastosować indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40%.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1187/10-2/KB
  Od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski w celu ich przewiezienia do innego kraju Unii Europejskiej, a następnie sprzedanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Przy czym, ubiegając się o zwrot należy zastosować się do dyspozycji zawartych w art. 107 ustawy.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1280/10-2/EK
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup od leasingodawcy usług zarządzania flotą wielu samochodów oddanych Spółce w leasing.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1280/10-3/EK
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup od leasingodawcy usług zarządzania flotą wielu samochodów oddanych Spółce w leasing.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1274/10-2/AS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingowanych samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1311/10-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-46/08/11-S/TK
  Czy prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego przywozu z terytorium innego państwa członkowskiego samochodu osobowego, przez osobę fizyczną powracającą na terytorium kraju z czasowego pobytu, rozciąga się na współmałżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-945/10/BJ
  Jakie są skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego przed upływem pół roku od daty jego wygrania?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-288/11/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu użytkowania na podstawie umowy leasingu pojazdu samochodowego z tzw. kratką.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1676/10/CzP
  "Czy w przedmiotowej sprawie Spółka ma prawo w momencie sprzedaży samochodu pomniejszyć podstawę opodatkowania o niezamortyzowaną część i potraktować te koszty jako stanowiące koszt uzyskania przychodu?"
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1886/10-2/EN
  Czy sprzedaż samochodu w roku 2010 spowoduje obowiązek korekty podatku VAT?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1171/10-2/AS
  Korekta podatku naliczonego z tytułu dostawy samochodu.
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-4/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-5/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-6/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-910/10/PK
  opodatkowania wynajętych samochodów osobowych na okres do 24 miesięcy
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-909/10/PK
  opodatkowanie samochodów osobowych wziętych w leasing
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-908/10/PK
  opodatkowanie wynajętych samochodów osobowych na okres od 3 do 5 lat
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1017/10/PH
  Czy w przypadku, gdy ze wskazanych powyżej dokumentów wynika, iż nabywane pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczać podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym? Czy w przypadku, gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym na wniosek właściciela tj. Wnioskodawcy w samochodzie takim zostaną dokonane zmiany w postaci umieszczenia dodatkowych siedzeń po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1176/10-4/EK
  Obowiązek korekty podatku naliczonego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych ze zwolnieniem.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1762/10-2/EN
  Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT wykazanej na fakturach dokumentujących opłaty z tytułu najmu krótkoterminowego samochodów zastępczych?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-275/10-2/MC
  Czy zwrócone pracownikom koszty dotyczące opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej samochodem prywatnym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1452/10/MS
  Czy na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP) i odpowiednich przepisów wykonawczych do wydatków z tytułu kosztów używania pojazdów niebędących własnością podatnika rozliczanych wg tzw. kilometrówki należy wliczać również wydatki na nabycie tytułu prawnego do korzystania z cudzego pojazdu (tj. wydatki na czynsz najmu cudzych pojazdów), czy też te ostatnie wydatki mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, tj. bez limitu?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1453/10/MS
  Czy na gruncie w/w przepisu ustawy PDOP prawidłowe jest stosowanie dla celów ewidencji przebiegu pojazdu najmowanego przez podatnika (najemcy) od osoby trzeciej (wynajmującego) stawki za km wyliczanej dla pojazdu do którego korzystania tytuł prawny ma pracownik (a nie pracodawca, podatnik), tj. stawki z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, czy też stawka ta (tj. górna granica wydatku, który może być zaliczony do podatkowych kosztów uzyskania przychodów) wynika z innych przepisów wykonawczych?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1094/10-2/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od samochodów z faktury potwierdzającej wpłatę 100% zaliczki.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-60/11/SD
  Czy do limitu z ewidencji przebiegu pojazdu przyjmuje się tylko koszty paliwa, myjni, napraw itd. czy również koszty najmu samochodu?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1467/10/SD
  Czy wydatki związane z wynajmem i eksploatacją samochodu osobowego (koszty paliwa, parkingów, myjni, napraw) poniesione w celu realizacji zadań w trakcie odbywania zagranicznej podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodu dla Spółki w pełnej wysokości, czy istnieje w tym przypadku obowiązek porównywania poniesionych wydatków do limitu przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach ?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1025/10/SK
  dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1325/10/CzP
  "Czy Spółka może zaliczyć wydatki z tytułu używania niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych samochodów osobowych używanych przez klientów jako samochody zastępcze, do kosztów prowadzonej działalności, stanowiącej koszty uzyskania przychodów, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?"
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-36/11/CzP
  "Czy Spółka może zaliczyć wydatki z tytułu używania niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych samochodów osobowych używanych przez klientów jako samochody zastępcze, do kosztów prowadzonej działalności, stanowiącej koszty uzyskania przychodów, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?"
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1078/10-4/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw i wykorzystywanego do pojazdów i urządzeń Spółki, termin i sposób rozliczenia podatku.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1078/10-5/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw i wykorzystywanego do pojazdów i urządzeń Spółki, termin i sposób rozliczenia podatku.
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1078/10-6/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw i wykorzystywanego do pojazdów i urządzeń Spółki, termin i sposób rozliczenia podatku.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1078/10-7/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw i wykorzystywanego do pojazdów i urządzeń Spółki, termin i sposób rozliczenia podatku.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-985a/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów osobowych.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-985c/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodów osobowych.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-769/10/PH
  1. Czy jeżeli podatnik kupi w Polsce nierejestrowany wcześniej samochód który został zaimportowany z Niemiec jako pojazd przerobiony w Niemczech z osobowego na ciężarowy, posiadający niemiecki dowód rejestracyjny stwierdzający, że jest to samochód ciężarowy, to czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego? 2. Czy w sytuacji, importu takiego pojazdu po stronie polskiego dostawcy (importera) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie podatnika? 3. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie podatnika powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1056/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pełnej kwoty wartości odpisów amortyzacyjnych wskazanego we wniosku samochodu.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-115/10-2/TW
  Czy w związku ze zmianą charakteru samochodu powstał u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym i w którym ewentualnie momencie przekształcił się on w zobowiązanie podatkowe należne Skarbowi Państwa?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-791/10/ICz
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-789/10/RSz
  czy zmiana rodzaju samochodu (przerejestrowanie) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 500 kg na samochód osobowy, powoduje obowiązek dokonania jakiegokolwiek zwrotu odliczonego VAT-u, czy też jakiejkolwiek korekty VAT-u
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-607/10-2/MT
  CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczący najmu samochodu osobowego.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-606/10-4/MT
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę z tytułu czynszu za wynajem przedmiotowego samochodu osobowego stanowią koszty używania samochodu, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-924/10/AL
  czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup od pierwszego leasingodawcy usług serwisowych dla samochodów osobowych?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1227/10/AL
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup od wydzierżawiającego usług serwisowych dla samochodów osobowych?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1226/10/AL
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup od drugiego leasingodawcy usług serwisowych dla samochodów osobowych?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-951/10-6/IGo
  Mimo tego, iż bieżąca zmiana konstrukcyjna pojazdu niesie zmiany w odliczaniu podatku VAT, to pozostaje bez wpływu na nabyte uprzednio prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z rat leasingowych pojazdu.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1776/10-3/EWW
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym powinna ona skorygować odliczony VAT od samochodów nabytych w drodze WNT (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z WNT, ale nie więcej niż 6.000 PLN), w miesiącu zmiany statusu samochodu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-7/AS
  kosztem uzyskania przychodu dla Spółki w przypadku zbycia samochodów będzie wartość początkowa samochodu pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (stanowiące koszt uzyskania przychodu i niestanowiące kosztu uzyskania przychodu).
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-630/10-5/AS
  Czy w świetle art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą w stosunku do wybranych środków trwałych?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-573/10/10-8/S/IB
  W przypadku, gdy po zakończeniu umowy najmu trwającej powyżej 6 miesięcy, gdy samochód będzie przeznaczony do dalszego wynajmu, ale będzie również wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów - np. do podróży służbowych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie w 100% podatku naliczonego od rat leasingowych i od paliwa zakupywanego do napędu przedmiotowego samochodu osobowego.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-811/10-2/KS
  Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca może wydatki poniesione na montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wartość poniesionych wydatków nie przekroczy 3.500 zł.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-871/10-2/KB
  1) Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od rat leasingowych, w odniesieniu do samochodu osobowego, udostępnianego przez Spółkę kontrahentom w okresie 2 lat w związku z organizacją wydarzeń i imprez integracyjnych oraz szkoleniowych, a następnie będącego przez okres ponad 9 miesięcy przedmiotem długoterminowej umowy wynajmu?2) Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego od rat leasingowych, w przypadku samochodów osobowych, które Spółka planuje wykorzystywać zarówno do celów odpłatnego udostępniania kontrahentom w ramach organizowanych wydarzeń i imprez integracyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, jak i na cele wynajmu niezwiązanego z organizacją takich wydarzeń?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1715/10/CzP
  Czy w przypadku sprzedaży samochodów osobowych o początkowej wartości przewyższającej równowartość 20.000 Euro przeliczonej na złote, Spółka jest uprawniona do zaliczenia nieumorzonej wartości tych samochodów (tj. wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) do kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-586/10-5/JC
  Czy w przypadku sprzedaży samochodów osobowych o początkowej wartości przewyższającej równowartość 20.000 Euro przeliczonej na złote, Spółka jest uprawniona do zaliczenia nieumorzonej wartości tych samochodów (tj. wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) do kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-168/10-4/MC
  Czy koszty opłat za parking oraz opłat za przejazd płatną autostradą, zwracane pracownikowi oprócz kwoty wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu wypłacane w związku z odbytą podróżą służbową samochodem prywatnym pracownika, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-990/10-7/AG
  1. Czy dla ww. samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu? 2. Czy w przypadku nie posiadania ewidencji przebiegu pojazdu dla ww. samochodów wydatki na eksploatację samochodów (paliwo, części zamienne, przeglądy, bieżące remonty ,akcesoria samochodowe, doposażenie samochodów, wycieraczki, dywaniki, radio itp. oraz wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NW) z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 47 stanowią koszty uzyskania przychodu?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-691/10/DG
  Czy w związku z nabyciem własności rzeczy ruchomej w drodze zawłaszczenia (art. 181 kc), potwierdzone stosownym orzeczeniem sądu, której poprzednim właścicielem był obywatel Ukrainy, powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego po stronie osoby, która nabyła własność rzeczy niczyjej?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-853b/10/AK
  Czy przekazanie samochodu na cele osobiste spowoduje powstanie przychodu lub konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-793/10-2/KS
  należy stwierdzić, iż nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1056/10/AK
  Czy zasadnym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów prywatnych na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości nieprzekraczającej kwotę przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju oraz czy wymagane jest potwierdzenie pobytu i dokonywanych oględzin poprzez potwierdzenie daty oraz godziny przybycia i wyjazdu czytelnym podpisem kontrahenta, wskazanie przez kontrahenta daty prowadzenia rozmów, uzyskanie pisemnego potwierdzenia wstępnej oferty lub zaproszenia do prowadzenia rozmów, a także pisemnego określenia obszarów i tematów współpracy?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136b/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136c/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136a/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136b/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-136a/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-832/10-2/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych i zakupu paliwa do samochodu, nieposiadającego świadectwa homologacji
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-785/10/ESZ
  skutki podatkowe darowizny na rzecz syna samochodu, będącego środkiem trwałym w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-680/10-4/ES
  Przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały, przychodem z odpłatnego zbycia jest cena określona w umowie sprzedaży nieodbiegająca bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej, a kosztami uzyskania przychodów są wydatki na jego nabycie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. liczonych od pełnej wartości początkowej samochodu (bez uwzględniania limitu 20.000 euro) niezależnie od tego czy odpisy te stanowiły koszty uzyskania przychodów
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1300/10-2/EN
  W jaki sposób należy stosować limit 6.000 zł dla odliczenia podatku naliczonego wynikającego z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w związku z użytkowaniem danego samochodu osobowego na podstawie kilku umów najmu?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1300/10-3/EN
  W jaki sposób należy stosować limit 6.000 zł dla odliczenia podatku naliczonego wynikającego z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w związku z użytkowaniem danego samochodu osobowego na podstawie kilku umów najmu?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-579/10/BWo
  opodatkowanie akcyzą samochodów ciężarowych o kodzie CN 8704
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-546/10/PH
  Czy od samochodu zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju, a następnie sprzedanego na terytorium innego kraju członkowskiego UE w ramach dostaw wspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium RP?
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-527/10/PH
  Czy po 1 marca 2009 roku sprzedaż niezarejestrowanego wcześniej na terenie kraju ambulansu drogowego, przerobionego z nabytego uprzednio na terenie kraju samochodu osobowego z zapłaconą akcyzą będzie podlegała podatkowi akcyzowemu po przerobieniu go na ambulans w celu dalszej sprzedaży? CN 8705 90 90
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-546/10/PH
  Czy od samochodu zarejestrowanego czasowo na terytorium kraju, a następnie sprzedanego na terytorium innego kraju członkowskiego UE w ramach dostaw wspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium RP?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-596/10/BJ
  Czy sprzedając samochód osobowy przed upływem 6 miesięcy, od którego zakupu odliczono częściowo podatek VAT wg obowiązujących limitów (60% nie więcej niż 6.000 zł) ma prawo do odliczenia podatku, który nie jest ograniczony kwotą odliczeń ?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-657/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-604/10-3/KS
  Ustalenie wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego) oraz zastosowanie indywidualnej stawki odpisów amortyzacyjnych.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-713/10/AP
  Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego zakupionego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste Wnioskodawcy oraz darowizny udziału w tym samochodzie na rzecz jego małżonki.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-599/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego przed upływem pół roku od daty jego wygrania?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-456/10/PH
  Jaki moment jest decydujący dla ustalenia czy dany pojazd mechaniczny jest (lub nie) samochodem osobowym lub ciężarowym w rozumieniu ustawy akcyzowej? Czy grupa pojazdów, o których mowa w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu akcyzą? CN 8704 2139 i CN 8704 3139"
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-775/10-2/KB
  1. Czy w sytuacji opisanej powyżej, gdy z wyżej wymienionych dokumentów, tj. zagranicznej karty pojazdu, zagranicznego dowodu rejestracyjnego oraz badania z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wynika, że nabywany przez podatnika pojazd jest samochodem ciężarowym dwuosobowym to po stronie podatnika (importera) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ustawy o podatku akcyzowym? 2. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń to po stronie podatnika (importera) powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-789/10/MS
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu wynajmu samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej przez pracowników w trakcie zagranicznych podróży służbowych bez dokumentowania przebiegu pojazdu za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu, wykazując koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-660/10-5/KŁ
  Czy podatnik będzie mógł przyjąć ww. samochód (VAN, z kratką) w środkach trwałych jako ciężarowy i całość amortyzacji uznać za koszt uzyskania przychodu?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-661/10-6/KŁ
  Czy podatnik będzie mógł przyjąć ww. samochód (VAN, z kratka) w środkach trwałych jako ciężarowy i całość amortyzacji uznać za koszt uzyskania przychodu?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-358/10-4/IZ
  W przypadku sprzedaży przez Podatnika samochodu osobowego, w odniesieniu do którego przy jego nabyciu przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy, w tym samym miesiącu, tj. w maju 2010 r. nie są spełnione warunki do uznania przedmiotowego samochodu za towar używany w rozumieniu wyżej powołanego art. 43 ust. 2 ustawy, a tym samym jego sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 roku.
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE6/8012/30/KKU/10/3630
  Podmiot świadczący wymienione usługi pośrednictwa przy nabyciu bądź sprzedaży samochodu osobowego, nie jest podatnikiem podatku akcyzowego.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-383/10-4/KG
  Spółka ma prawo do odliczenia podatku na zasadach ogólnych, o ile przedmiotowe nabycie usług będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną, i nie zachodzą inne wyłączenia określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-535/10/EŁ
  Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego dokumentującej nabycie samochodu osobowego oraz nabycie paliw wykorzystywanych do jego napędu, służącego do celów najmu.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-91/10/JK
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów klasyfikowanych do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-573/10-4/IB
  W przypadku, gdy po zakończeniu umowy najmu trwającej powyżej 6 miesięcy, gdy samochód będzie przeznaczony do dalszego wynajmu, ale będzie również wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej innej niż wynajem samochodów - np. do podróży służbowych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało odliczenie w 60% podatku naliczonego od rat leasingowych do momentu osiągnięcia limitu 6.000 zł. na podstawie art. 86 ust. 7, natomiast od paliwa zakupywanego do napędu przedmiotowego samochodu osobowego nie będzie Mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-573/10-3/IB
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości (100%) od rat leasingowych oraz od paliwa zakupywanego do napędu przedmiotowego samochodu w trakcie jego wyłącznego przeznaczenia na oddanie w odpłatne użytkowanie na okres powyżej 6 miesięcy.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-460/10-2/JG
  Czy Spółka jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, których wartość przekracza równowartość 20 000 Euro (przeliczonych na złote polskie według kursu średniego NBP z dnia oddania samochodu do użytkowania) w ten sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do chwili zrównania się wysokości tych odpisów z kwotą w złotych odpowiadającą wartości 20.000 Euro (przeliczoną według kursu średniego NBP z dnia oddania samochodu do użytkowania), zaś kolejne odpisy nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-351/10-4/MC
  koszty najmu samochodów osobowych powinny być uznane za koszty używania samochodów i zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki.
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-647/09-8/S/AW
  Czy w przypadku zakupu samochodów osobowych w celu realizacji ww. usług w ramach której dojdzie m.in. do wydania samochodów osobowych laureatom Loterii, podatnik ma obowiązek naliczenia należnego podatku VAT w przypadku nieodpłatnego przekazania zakupionych samochodów w formie nagrody laureatom Loterii?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-509/10/DM
  Z uwagi na to, że zmiana przeznaczenia (sprzedaż) samochodu o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł nastąpiła w okresie korekty, t.j. w okresie 5 lat, licząc od roku, w którym został nabyty, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy dokonać odpowiedniego skorygowania odliczonego podatku naliczonego.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-474/10/PSZ
  Czy przedmiotowy pojazd może być jednorazowo amortyzowany, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-486/10/AT
  Czy mimo odliczenia (w ramach 60% podatku naliczonego z faktur na czynsz leasingowy) pełnej dopuszczalnej kwoty 6.000,00 zł z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu (usługa), na podstawie umowy leasingu operacyjnego, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia 60% (nie więcej niż 6.000,00 zł) podatku naliczonego przy wykupie tego przedmiotu leasingu (dostawa)?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-722/10/BG
  Czy czynsz najmu samochodu osobowego, wykorzystywanego dla potrzeb prowadzonej działalności i niestanowiącego składnika majątku Spółki należy do kosztów jego używania, które w ograniczonej przepisami (art. 16 ust. 1 pkt 51) wysokości mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-41/07/10-S/JK
  W uzasadnieniu orzeczenia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie nie ulega wątpliwości, że zgodnie z uregulowaniami zawartymi w przepisach akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju, a obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu. Istota sporu, od której zależała ocena zasadności interpretacji, zasadzała się na tym, czy samochodem podlegającym w rozumieniu przepisów o akcyzie jest samochód w stanie oferowanym i sprzedawanym przez Spółkę, czy też łącznie z dodatkowym wyposażeniem, nabywanym przez klientów - w okolicznościach sprawy - jako towar odrębny, przesądzenie której to kwestii ma wpływ na przyjęcie podstawy opodatkowania.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-268/10/AW
  Czy wymienione w stanie faktycznym samochody można nie traktować jako samochody osobowe wg art. 4a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie tych pojazdów w całości, bez stosowania ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 49 tej ustawy?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-539/10/AP
  Sposób ustalenia dochodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku samochodów osobowych.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-537/10/AP
  Możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu wobec wskazanych we wniosku środków trwałych.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-538/10/AP
  Ustalenie wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego przewyższającej równowartość 20.000 euro.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-431/10/ICz
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-496/10/AP
  Odliczenie podatku od zakupu paliw do napędu samochodów osobowych przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy samochody te są przeznaczone do odpłatnego używania na podstawie umów najmu itp.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-306/09-7/S/BM/AK
  Spółce nie będzie przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłaconego w związku z nabywaniem paliw silnikowych, benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu użytkowanych przez nią samochodów (wykorzystywanych na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT) osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 500 kg.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-330/09-7/AZ/KOM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, dotyczącej płatności wynikających z umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-331/08-7/AZ/KOM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, dotyczącej płatności wynikających z umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-409a/10/MN
  Nie ciąży obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu nabycia usług leasingu w trybie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakończenie umowy leasingu nie powoduje zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-409b/10/MN
  Przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z wykupem samochodu osobowego (niezależnie od wcześniejszego odliczenia związanego z leasingiem), w wysokości określonej w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-343/10/MN
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu zakupu samochodów osobowych oraz paliwa na tych samochodów, zatem nie może dokonać korekty w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-345a/10/MM
  Czy Wnioskodawca prawidłowo wykazał w zeznaniu podatkowym kwotę 2.280 zł jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym dowozem niepełnosprawnej córki na zabiegi rehabilitacyjne?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-391/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-459/10-2/AG
  Czy opisany stan przyszły będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy, czy też powstaną zobowiązania podatkowe w wyniku przyszłej sprzedaży samochodu, który został wycofany uprzednio z działalności gospodarczej do majątku prywatnego Wnioskodawcy, gdzie następnie sprzedaż (odpłatne zbycie) nastąpi po okresie 6 miesięcy od końca miesiąca dla daty nabycia, a wartość początkowa w wyniku tego nabycia (wykupu przedmiotu leasingu) była niższa niż 1.500 zł (wykup z leasingu za 1%) oraz została ujęta jako koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w momencie oddania do używania w działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-208/10/PST
  Czy opłata za dzierżawę samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej stanowi w całości koszt uzyskania przychodu, czy na zasadzie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji będzie mogła być zaliczona do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-312/10-3/AP
  Czy do opłat z tytułu wynajmu samochodów osobowych oraz opłat za autostrady i parkowanie mają zastosowanie ograniczenia zawarte w art. 15 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-405/10-4/KŁ
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego pojazdu zgodnie z art. 22k ust. 7-11 ustawy PIT?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-345/10/AT
  Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego określoną na fakturze zakupu samochodów osobowych, które wykorzystuje do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, tj. bez ograniczenia wskazanego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, jak również o kwoty podatku naliczonego określone na fakturze zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, w związku z ich użytkowaniem w zakresie wykonywanych czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-181/10-5/PS
  Czy Spółka ma prawo do naliczania odpisów amortyzacyjnych w ten sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do chwili, gdy ich suma nie przekroczy kwoty 20 tys. euro, po czym dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-311/10/JS
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć pełną kwotę wartości netto zakupu samochodu ciężarowego, tj. 266.803,28 zł, w ewidencji środków trwałych ze stawką amortyzacji 20% i tym samym dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pełnej kwoty, czy też do wartości 20.000 Euro?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-291/10/MN
  W związku z niewykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy, dokonując odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego w wysokości określonej przepisami art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a następnie wykazując go w remanencie likwidacyjnym, jako zwolniony od podatku od towarów i usług, Wnioskodawca zobowiązany był do skorygowania podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 91 ustawy.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-317/10-2/JG
  Czy w przypadku dokonywania przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych oddanych korzystającym do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych Spółka może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość odpisów amortyzacyjnych do momentu, gdy suma zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych wyniesie równowartość 20 000 EURO po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-219/10-2/JG
  Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa pdop"), prawidłowa jest formuła dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych w taki sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane w koszty uzyskania przychodów aż do momentu, gdy łączna suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w koszty uzyskania przychodów zrówna się z kwotą stanowiącą w złotych równowartość kwoty 20.000 EUR przeliczoną na złote polskie według kursu średniego EUR ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania tego samochodu do używania, przy założeniu, że następnie dokonywane (po przekroczeniu kwoty 20.000 EUR wyrażonej w polskich złotych) odpisy amortyzacyjne nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-220/10-2/JG
  Czy M. sp. o.o. może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, będących własnością M. sp. z o.o., oddanych do używania korzystającemu na podstawie umowy leasingu, w taki sposób, że odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do momentu, gdy łączna suma odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów zrówna się z kwotą w złotych 20.000 euro, przeliczoną według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania tego samochodu do używania na podstawie umów leasingu, po czym następnie dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-389/10-2/EC
  sposób określenia wartości początkowej środka trwałego (samochodu osobowego)
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-185/10-2/EŻ
  Czy Spółka ma prawo do kosztów uzyskania przychodów zaliczać pełną wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z art. 16a – 16m Ustawy, od samochodów osobowych, których wartość początkowa przekracza 20.000 euro (a nie część ustaloną na podstawie proporcji jakiej kwota stanowiąca równowartość 20.000 euro pozostaje do wartości początkowej samochodu), do momentu aż łączna wartość odpisów amortyzacyjnych zrówna się z kwotą w złotych odpowiadającą 20 000 euro?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-219/10/MN
  W związane z zakupami towarów związanych z przywiezieniem samochodu do Polski (paliwo, części zamienne oraz usługi tłumaczenia), a także wydatki ogólne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. biurowe, abonament telefoniczny) stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tymi zakupami w zakresie, w jakim wykorzystywane są one do wykonywania czynności opodatkowanych.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-226/10/EB
  W związku z zakupem samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część podatku naliczonego w wysokości 60%, nie więcej niż 6000 zł.
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1835/08-6/S/JF
  dostawa samochodu osobowego nabytego jako towar zwolniony eliminuje możliwość zastosowania szczególnej procedury opodatkowania dostawy towarów używanych.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-226/10-2/KC
  prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu ciężarowego i paliwa wykorzystywanego do tego pojazdu
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-38/10/ZG
  Zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 104 ust. 6 ustawy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość celna pojazdu powiększona o należne cło, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-37/10/JK
  Stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży powstanie z dniem wydania wyrobu. W przypadku konieczności wystawienia faktury obowiązek podatkowy powstanie z dniem jej wystawienia, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania pojazdu. Natomiast w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 5 pkt 2-9, obowiązek podatkowy powstanie z dniem wykonania tych czynności. Podatnikiem akcyzy w ramach dokonywanej sprzedaży będzie komisant (sprzedawca), czyli Wnioskodawca.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-144/10/DP
  Od jakiej kwoty należy uiścić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży samochodu?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-161/10/MD
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego związanego z leasingiem samochodu osobowego oraz kwoty podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tego pojazdu.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-174/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pełnej kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej samochodu osobowego przekraczającej równowartość 20.000 euro.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-137/10-2/RR
  Zwolnienie przewidziane dla towarów używanych oraz zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marżą przy sprzedaży samochodów używanych.
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-142/10-3/JS
  odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem niepełnosprawnego dziecka na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-124/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/10-5/EC
  Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego, mając na uwadze jednoczesne wykorzystywanie w działalności gospodarczej środka trwałego w postaci motocykla, będzie mi przysługiwało prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na paliwo oraz wydatków związanych z leasingiem samochodu (tj. raty i opłaty leasingowe, koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw itp.) oraz podatku od towarów i usług w związku z zakupem paliwa do tego samochodu, a także podatku od towarów i usług od rat i opłat leasingowych, w części co do której nie będzie mi przysługiwać prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług zgodnie z właściwymi przepisami uptu?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/10-6/EC
  Czy w przypadku umowy użyczenia samochodu osobowego, mając na uwadze jednoczesne wykorzystywanie w działalności gospodarczej środka trwałego w postaci motocykla, będzie mi przysługiwało prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na paliwo oraz wydatków związanych z eksploatacją samochodu (tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw itp.) oraz podatku od towarów i usług w związku z zakupem paliwa do tego samochodu, do wysokości limitu przewidzianego art. 23 ust. 1 pkt 46 updof (tzw. "kilometrówki"), określonego na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-90/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-6/10-4/MS
  Zwolnieniem z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą być objęte tylko wydatki na zakup środków trwałych, które znajdą się na terenie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Wnioskodawca nie może więc zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną ani wydatków na nabycie środków transportu ani kontenerów stalowych.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-58a/10/AK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia na terytorium Niemiec samochodu przerobionego z osobowego na ciężarowy w celu dalszej odsprzedaży.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-53/10/ESZ
  Sposób ustalenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu) za określoną na fakturze cenę.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-216/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który spełnia definicję samochodu ciężarowego.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/10-4/ES
  Koszty składek na ubezpieczenie samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-206/10-2/MN
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych (leasing operacyjny), a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-37/10/AT
  Czy Spółka sprzedając w dniu 16 września 2009 r. za kwotę 88.000 zł używany samochód osobowy marki Toyota RAV4, który użytkowany był przez nią w okresie od 15 października 2008 r. do dnia 19 września 2009 r., miała prawo wykazać na fakturze VAT dokumentującej przedmiotową sprzedaż i w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług (VAT-7) za miesiąc wrzesień 2009 r., iż przedmiotowa dostawa używanego samochodu osobowego jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-28/10/KT
  Obowiązek zwrotu podatku naliczonego, odliczonego uprzednio w kwocie 6.000 zł, oraz dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-12/10-4/ISN
  Opodatkowanie dostawy używanych samochodów, nabytych wcześniej w celu ich naprawy i dalszej odsprzedaży.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-945/09/PSZ
  1. Czy zastosowana jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego może stanowić nadal koszt uzyskania przychodu, mimo późniejszej zmiany charakteru tego samochodu na osobowy? - Czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty jednorazowej amortyzacji i zastosować amortyzację liniową, obowiązującą dla samochodów osobowych?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1307/09-2/AP
  Czy podatnikowi prowadzącemu działalność w zakresie sprzedaży i odpłatnego najmu samochodów w przypadku takiego przeznaczenia (wykorzystania) samochodu, tj. do najmu 6 miesięcznego skróconego przez nieplanowane wypowiedzenie najemcy do okresu 3 miesięcy i sprzedaży w przeciągu jednego miesiąca po okresie najmu (w terminie krótszym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia najmu) przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku przy jego zakupie?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1007/09/ICz
  Prawidłowość opodatkowania dostawy samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1063/09/AJ
  Czy suma kwot podatku w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć 60% kwoty podatku naliczonego czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanej fakturą oraz nie może przekroczyć 6.000 zł?
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/433-1043/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-7/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-897/09-4/ES
  możliwość zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od zakupionego środka trwałego
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-730/09/DK
  Jak Wnioskodawca powinien traktować zapłatę czynszu dokonywaną na rzecz firmy litewskiej, czy jako należności licencyjne w rozumieniu art. 12 ust. 3 Umowy, w związku z tym pobierać 10% podatek "u źródła", czy jako przychody litewskiego kontrahenta podlegające opodatkowaniu według zasad wyrażonych w art. 7 Umowy, w związku z tym nie podlegające opodatkowaniu w Polsce?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE6/8012/79/DAL/IRZ/09/10/469
  brak obowiązku składania deklaracji w przypadku sprzedaży samochodów zarejestrowanych
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-974/09/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu części do naprawy samochodów osobowych i innych pojazdów.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-842/09/AŻ
  Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne składając korekty PIT-37 za lata 2003-2007r.? Czy niepełnosprawność datuje się od dnia jej istnienia czy też od dnia ustalonego stopnia niepełnosprawności?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-880/09/RSz
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 550 kg oraz od zakupu paliw silnikowych do tegoż samochodu?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-843/09-4/KS
  Jaką wartość początkową środka trwałego (samochodu osobowego wniesionego do firmy) należy zastosować w wyżej opisanej sytuacji dla celów amortyzacji środka?.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-847/09-5/EC
  1. Czy samochód osobowy zakupiony oraz zarejestrowany na nazwisko męża może wprowadzić do ewidencji środków trwałych swojej firmy? Z mężem mają ustawową współwłasność majątkową. 2. Czy może przyjąć w ewidencji środków trwałych wartość początkową samochodu z faktury zakupu samochodu w 2002 r.?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-2/10-2/RR
  Wnioskodawca który przejął przedmiot leasingu ma odrębne prawo do odliczenia podatku naliczonego niezależnie od kwoty podatku odliczonej u poprzedniego leasingobiorcy w granicach określonych w art. 86 ust. 7.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-168/09/JK
  Reasumując, w ocenie tutejszego organu, trafne jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, podstawą opodatkowania będzie kwota jaką podatnik jest obowiązany za auto zapłacić. Natomiast przepisy art. 104 ust. 7-11 określają zasady i sposób określania podstawy opodatkowania w oparciu o średnią wartość rynkową samochodu osobowego przez uprawnione organy w sytuacjach, gdy ustalona w oparciu o art. 104 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, podstawa opodatkowania bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-899a/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach leasingowych i czy przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości w przyszłosci?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-771/09-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu:a)ponoszenia opłat za pobyt z ŚDS,b)używania samochodu osobowego, będącego Jej współwłasnością, w celu codziennego dowożenia na zajęcia w ŚDS?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1026/09-2/IG
  1. Czy Spółka wynajmując samochody osobowe wyłącznie w celu podnajmu ich swojemu klientowi, na rzecz którego będzie świadczyła usługi obsługi floty samochodów może odliczyć cały podatek VAT wynikający z faktur wystawionych na jej rzecz przez podmiot, od którego wynajmuje samochody? 2. Czy Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów w rozumieniu art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT pomimo, iż planowana przez Spółkę usługa podnajmu jest dopiero pierwszą tego typu usługą realizowaną przez Spółkę?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-857/09/PSZ
  Czy wprowadzając samochód osobowy jako środek trwały do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poprawnie przyjęto, jako wartość początkową tego środka trwałego, cenę nabycia wynikającą z wystawionej faktury dokumentującej zakup samochodu w 2001 roku?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1249/09-4/MT
  Czy sprzedaż samochodu podlega opodatkowaniu VAT?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1136/09-2/MM
  Czy Spółka sprzedając w miesiącu lutym 2009r. za kwotę ogółem 138.000,00 (sto trzydzieści osiem tysięcy) złotych opisane powyżej używane samochody osobowe - które to samochody były użytkowane przez Stronę ponad 6 miesięcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej — miała prawo wskazać w fakturach VAT dokumentujących przedmiotową sprzedaż i w ewidencjach prowadzanych dla celów podatku od towarów i usług oraz w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT —7) za miesiąc luty 2009r, iż przedmiotowa sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-934/09-2/SM
  uregulowania dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wynajmu leasingowanych samochodów osobowych
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1028/09-4/JB
  Korekta podatku naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu osobowego w trzecim roku pięcioletniego okresu korekty. Przy dokonywaniu korekty należy uwzględnić okresy roczne, a nie miesięczne (tzn. ilość miesięcy jaka pozostała do końca okresu korekty)
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-163/09-2/TK
  Czy stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnatrzwspólnotowego samochodu, wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Polski, z dniem zakupu (nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel) zgodnie z zapisem art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3 poz. 11 ze zm.), jest prawidłowe?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1033/09/EA
  Zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży używanego samochodu.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-961/09-3/BS
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do samochodu ciężarowego Toyota Corolla, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującego do 30 kwietnia 2004 r. oraz prawa do sporządzenia korekt deklaracji VAT-7 za okres od 01 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i skorygowania w nich wysokości podatku VAT z tytułu nabycia paliwa do samochodu, o którym mowa we wniosku z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującego do 30 kwietnia 2004 r. – w terminie 5 lat, liczonych od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1105/09/CzP
  "Czy Spółka może rozliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty najmu, eksploatacji, paliwa wynajmowanego przez nią samochodu osobowego, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz czy taką ewidencję musi prowadzić przedstawiciel handlowy, który wynajmowany samochód użytkuje?"
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-766/09-4/GJ
  Czy w ww. stanie faktycznym opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez kolejnego korzystającego ( Wnioskodawcę) z tytułu używania środków trwałych ( samochodu osobowego) stanowić będą koszt uzyskania przychodów w zakresie określonym w art. 17b ustawy o PDOP bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 5 ustawy o PDOP?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1563/09-2/AK
  1. Czy w związku z przepisem art. 86, gdzie ogranicza się odliczenie VAT do 60% - nie więcej niż 6000 zł, ale przepisu nie stosuje się do przypadków gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów, Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktury za używany samochód osobowy będący dla niego towarem handlowym? 2. Czy musi on posiadać źródłowe faktury (poprzednie) jeśli samochód był sprzedawany przez kilku pośredników?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1079/09-2/MP
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz nabycia paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1016/09-2/KT
  Spółce będzie przysługiwać ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych za użytkowanie samochodów osobowych na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy, tj. w wysokości 60% kwoty określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku od nabywanego paliwa wykorzystywanego do ich napędu.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-831/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku związanego z zakupem samochodu osobowego?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1389/09-2/BA
  Czy Wnioskodawcy w związku z dokonanym zakupem samochodów osobowych przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego określonego w fakturach na podstawie art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1111/09/AP
  Czy Spółka z o.o. będąca podmiotem przejmującym prawa i obowiązki wynikające z cesji umowy leasingu samochodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może w całości uwzględnić wydatki poczynione na spłatę pozostałych rat leasingowych wynikających z harmonogramu w kosztach uzyskania przychodu?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1476/09-4/MN
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych (leasing operacyjny), a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-799/09/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu) za określoną na fakturze cenę.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-959/09/MN
  Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu, stosownie do postanowień art. 91 ust. 5 ustawy.
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-880/09/AD
  Sprzedaż samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł w okresie korekty.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-753/09/ŁW
  opodatkowanie samochodu o kodzie CN 8704
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-844/09-4/AO
  Czy Fundacja rozliczając delegację pracownika odbywającego podróż służbową własnym samochodem osobowym poprzez wypłacenie kilometrówki, może rozliczyć również wydatki za przejazd autostradą i opłaty za parking i zaliczyć je do kosztów uzyskania ?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-770/09/UH
  opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-887/09-4/KB
  Czy sprzedaż na terenie kraju samochodów marki R. model T. przed ich rejestracją, nabytych najpierw wewnątrzwspólnotowo jako samochody ciężarowe spełniające kryteria kodu CN 8704, a następnie zabudowanych na terenie kraju do policyjnej wersji specjalizowanej — więźniarki, podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy o AKC?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-820b/09/MD
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu ciężarowego.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-922/09/NG
  Czy zgodnie z wyżej przedstawionym stanem faktycznym, w przypadku sprzedaży auta o wartości 134.550,00 zł za kwotę mniejszą od wymienionej przed upływem 6 miesięcy należy wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT), w rubryce "inne przychody" jako "przychód" umieścić kwotę otrzymaną ze sprzedaży auta, a w jako "koszty uzyskania przychodu" kwotę 134,550,00zł, jeżeli zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie zapłacił organizator loterii, będący fundatorem nagrody?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1110/09-4/MT
  Prawo do odliczenia pełnego podatku od zakupu paliwa w roku 2005 i związana z tym korekta.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-720/09/PSZ
  Jaka będzie kwota przychodu zawodnika w podatku dochodowym, czy będzie to wartość brutto najmu (z podatkiem VAT), netto (bez podatku VAT), czy też wartość netto powiększona o nieodliczoną część podatku VAT (40% VAT), w sytuacji, gdy klub ma prawo odliczyć VAT naliczony w fakturze dokumentującej czynsz najmu samochodu użytkowanego przez zawodnika w wysokości 60% VAT naliczonego, nie więcej niż 6 tysięcy w całym okresie użytkowania samochodu?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-537/09/AW
  Czy poniesione koszty zakupu usług będą kosztem uzyskania przychodu Spółki?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-858/09-2/KG
  pojazd będący przedmiotem wniosku jest samochodem osobowym – Zainteresowany nie posiada pełnego prawa do odliczenia podatku VAT związanego z jego zakupem. Ponadto nie ma On prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do ww. samochodu.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-858/09/MN
  Skoro przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług sprzedaż samochodów, a przedmiotowe pojazdy pełnią przez pewien czas rolę samochodów demonstracyjnych figurujących w ewidencji księgowej jako towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży, Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu tych samochodów.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-834/09-3/CS
  W przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy, gdyż nie zostanie spełniony warunek dotyczący prowadzenia działalności w zakresie wskazanym w tym przepisie. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany stosować uregulowania art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy wskazujące, iż obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-976/09-4/IZ
  Wnioskodawcy będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe od samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1023/09/AM
  Czy niezamortyzowana wartość samochodu osobowego, nabytego w związku ze skróceniem okresu leasingu finansowego, na dzień zbycia stanowi koszt uzyskania przychodu?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-847/09-2/IG
  Czy w przypadku dokonanej dostawy samochodu osobowego o wartości powyżej 15.000 zł. będącym towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług nie będącym środkiem trwałym ma obowiązek w trybie art. 91 w/w ustawy dokonać korekty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-726/09/AF
  Czy jest obowiązek korekty podatku odliczonego na podst. art. 91?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-838/09-4/KB
  Czy sprzedaż samochodu osobowego używanego uprzednio przez Spółkę na podstawie umowy leasingu operacyjnego, przed upływem półrocznego okresu jego używania po nabyciu od leasingodawcy, podlega zwolnieniu z VAT?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-639a/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, poniesionych opłat leasingowych oraz zakupu paliwa do samochodu osobowego.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-692/09-4/JK
  Opodatkowanie sprzedaży samochodów osobowych od których odliczono akcyzę
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-754/09/AW
  Obowiązek zwrotu podatku naliczonego, odliczonego uprzednio w kwocie 6.000 zł, oraz dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-810/09/MN
  Istnieje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu osobowego, stosownie do postanowień art. 91 ust. 5 ustawy, w tym konkretnym przypadku korekta ta winna obejmować całość odliczonego podatku (6.000 zł), gdyż nabycia i sprzedaży przedmiotowego samochodu dokonano w tym samym roku.
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-705a/09/AD
  Ustalenie prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-782/09/BS
  Zwolnienie z opodatkowania dostawy samochodu osobowego będącego towarem używanym.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-687/09-2/JB
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo przy wprowadzeniu w 2009 r. przedmiotowego samochodu do ewidencji środków trwałych określonego jako wartość początkową w wysokości 50.300 zł (tj. w według ceny zakupu w 2004 r.), od której dokonuje odpisów amortyzacyjnych?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-637/09-4/AM
  Czy Wnioskodawca uprawniony był do dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego pojazdu, zgodnie z art. 22k ust. 7-11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-822/09-4/JL
  Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu najmu samochodów, wynikającego z faktur VAT wystawionych przez wynajmującego. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie jest, jak wyraźnie wynika z powyższych uregulowań, aby taki pojazd był przeznaczony wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie umów wymienionych w tym przepisie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-814a/09/BS
  Brak prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od rat leasingowych związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-814b/09/BS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu osobowego.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-789/09-4/SM
  zasady odliczenia podatku naliczonego w przypadku leasingowania samochodów osobowych
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-629/09/DG
  Czy jest zgodne z przepisami stanowisko, że zmiana ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia kwoty akcyzy od nabycia obniżającej akcyzę należną?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-620/09/DG
  Czy jest zgodne z przepisami stanowisko, że zmiana ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia kwoty akcyzy od nabycia obniżającej akcyzę należną?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-850/09/DG
  Czy zmiana ceny sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia i kwoty akcyzy należnej?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-851/09/DG
  Czy zmiana ceny sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia i kwoty akcyzy należnej?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-983/09-4/AN
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-985/09-4/AN
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-984/09-4/AN
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701/09/TK
  Czy można samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych najmu prywatnego i czy odpisy amortyzacyjne dokonane od jego wartości początkowej, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przeglądy okresowe będą stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu prywatnego, czy też wydatki związane z jego eksploatacją należy rozliczać na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu do wysokości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE6/033/138/IRZ/09/9199
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez X na rzecz Spółki w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one wysyłane do innego kraju trzeciego, jako eksportu samochodów, a dostawy dokonywanej przez Spółkę na rzecz odbiorców finalnych jako pozostającej poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1303/09-2/MN
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług leasingu, a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-903/09/AZb
  Czy od chwili podpisania umowy dzierżawy samochodu Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z rat leasingowych w wysokości 100%?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-835/09/LSz
  Podjęcie decyzji o zmianie stanu statusu nabytego uprzednio środka transportu jako towaru handlowego na środek trwały, nie może mieć wpływu na zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego, który w tej sytuacji powstaje zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, a należny podatek winien być obliczony i wpłacony w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3 w związku z ust. 4 tej ustawy.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1109/09/LSz
  Skoro przedmiotem działalności Wnioskodawcy, jest m.in. oddawanie w odpłatne używanie samochodu (pojazdu) na podstawie umowy wynajmu i dzierżawy oraz samochód ten będzie przez Wnioskodawcę przeznaczony wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tego samochodu na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a nie w miesiącu wprowadzenia go do ewidencji, i w odniesieniu do takiego samochodu osobowego nie będzie miało zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 3 ww. ustawy.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-130/09-4/TW
  Czy umowa kupna "KAUFVERTRAG" od osoby fizycznej samochodu jest dokumentem niezbędnym w celu uiszczenia podatku akcyzowego?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-664/09/AJ
  Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek akcyzowy jest składnikiem kwoty nabycia, czy może być tylko składnikiem marży?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-727/09/IK
  Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1086/09-2/EWW
  Świadczenie usług polegających na udostępnieniu pracownikom samochodu służbowego do celów prywatnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1196/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu osobowego wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych – przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-615b/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów osobowych.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-615c/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodów osobowych.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-752/09-4/BS
  Dotyczy opodatkowania dostawy samochodu osobowego nabytego po skróceniu czasu trwania umowy leasingu oraz braku konieczności dokonania korekty podatku naliczonego
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-819/09/JT
  W jaki sposób wnioskodawca powinien rozliczyć sprzedaż wygranego samochodu jeżeli sprzeda go przed upływem 6 miesięcy od jego odbioru? Jaką kwotę powinien ująć jako koszt, a która jako przychód?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-820/09/JT
  W jaki sposób wnioskodawca powinien rozliczyć sprzedaż wygranego samochodu jeżeli sprzeda go przed upływem 6 miesięcy?Jaką kwotę powinien ująć jako koszt, a którą jako przychód?Cena takiego samochodu w salonie to 117 000,00 zł. Czy taką kwotę wnioskodawca powinien przyjąć jako koszt uzyskania przychodu?Jeżeli sprzeda ww. samochód poniżej ceny rynkowej – czy wystąpi u wnioskodawcy dochód ze sprzedaży tego samochodu.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-625/09-4/KS
  Czy wydatki poniesione na wynajem samochodu osobowego za granicą w związku z podróżą służbową pracownika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-840/09-2/JB
  - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu osobowego, przeznaczonego następnie na cele wynajmu (art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b)
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-783/09/ŁW
  zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakresie akcyzy należnej od sprzedaży samochodów osobowych
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-807/09/JT
  W jaki sposób ma wnioskodawca rozliczyć sprzedaż tego samochodu nie znając jego wartości zakupu, jeżeli sprzeda go przed upływem sześciu miesięcy? W jaki sposób ma wykazać te kwoty w zeznaniu rocznym za 2009r.?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-592/09/ŁW
  zmiany ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowanej fakturą korygującą i jej skutkom w zakresie kwoty akcyzy obniżającej akcyzę należną od sprzedaży samochodów osobowych
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-736/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu samochodu osobowego.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-806/09/JT
  Czy jeżeli wnioskodawczyni sprzeda samochód wygrany w konkursie sms przed upływem sześciu miesięcy od daty odbioru poniżej ceny, wartości nagrody, to czy będzie musiała zapłacić podatek dochodowy i rozliczyć tą sprzedaż w zeznaniu rocznym i w jaki sposób powinna to zrobić?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1064/09-2/SJ
  Czy Zainteresowana postąpiła prawidłowo, stosując zwolnienie od podatku VAT przy sprzedaży samochodu przed upływem sześciu miesięcy od dnia wykupu od leasingodawcy?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-901/09-5/AK
  Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT – zakup samochodu osobowego
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-901/09-4/AK
  Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT – zakup samochodu osobowego.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-901/09-5/AK
  Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT – zakup samochodu osobowego
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-653/09/AJ
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych z przeznaczeniem na wynajem?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-618/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-850/09-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodu oraz zakup paliwa
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-620/09-2/JF
  Wnioskodawczyni do dnia 1 maja 2004 r. nie posiadała prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do samochodu osobowego, tj. niespełniającego warunku określonego w art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. Również po dniu 1 maja 2004 r. Wnioskodawczyni nie posiada prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu osobowego niespełniającego warunków określonych w art. 86 ust. 3-5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-620/09-3/JF
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do 60% kwoty podatku naliczonego (nie więcej jednak niż 6.000 zł) - od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu tych samochodów lub innej umowy o podobnym charakterze udokumentowanych fakturą VAT - na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy.
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB
  1) Czy w sytuacji, gdy z wyżej wskazanych dokumentów wynika, że nabywane przez Spółkę pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi po stronie polskiego dostawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie Spółki? 2) Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek korzystającego zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-687/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1135/09-2/MN
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych oraz usług leasingu, a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-629/09/LŻ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodu i motocykla.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-572/09/AD
  W związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodu, przed upływem 1 roku od dnia dokonania nabycia, nie ma obowiązku korygowania wcześniej odliczonego podatku.
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-853/09-3/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu nie posiadającego homologacji pojazdu ciężarowego.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-587a/09/PSZ
  1. Czy przekazanie we wrześniu 2008 r. składnika majątku, wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, powinno mieć wpływ na dochód uzyskiwany z tej działalności? 2. Czy powyższe powinno spowodować powstanie przychodu albo korektę kosztów uzyskania przychodów w roku 2008 albo 2007?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-587b/09/PSZ
  1. Czy przekazanie we wrześniu 2008 r. składnika majątku, wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, powinno mieć wpływ na dochód uzyskiwany z tej działalności? 2. Czy powyższe powinno spowodować powstanie przychodu albo korektę kosztów uzyskania przychodów w roku 2008 albo 2007?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-574/09/ASz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z rat leasingowych oraz od zakupu paliwa do samochodu osobowego.
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-909/09-2/AN
  w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-824/09/MS
  Czy dokonywany na rzecz pracownika w związku z podróżą służbową jego prywatnym samochodem zwrot za przejechane podczas tej podroży służbowej kilometry (liczony jako wynik przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów Spółki oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach) obejmuje swym zakresem także koszty opłat parkingowych oraz opłat za przejazd autostradami płatnymi, czy też wydatki te stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży służbowej, a ich zwrot jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry (tzw. kilometrowi) i powinien być dokonany w wysokości faktycznie poniesionych, prawidłowo udokumentowanych wydatków?Czy zwrot poniesionych przez pracownika w związku z wykonywaną prywatnym samochodem podróżą służbową wydatków w postaci opłat parkingowych oraz opłat za przejazd autostradami płatnymi, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-557/09/UH
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa oraz koszty naprawy samochodu osobowego
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-446/09/DK
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej samochodu kempingowego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-605/09-2/IF
  Czy wprowadzając samochód osobowy jako środek trwały do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawczyni może przyjąć jako wartość początkową tego środka trwałego cenę nabycia wynikającą z kopii wystawionej na nią faktury dokumentującej zakup samochodu w 2004 r. oraz umowy kredytu z bankiem służącej sfinansowaniu zakupu samochodu?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-783/09-4/AG
  Czy w związku z tym, że samochód Wnioskodawcy jest uznawany według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za samochód osobowy, a jego wartość jest wyższa niż 20.000 euro, wówczas odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia tego samochodu, w części przekraczającej równowartość 20.000 euro nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-832/09-4/AK
  Prawo do odliczenia podatku VAT – zakup samochodu osobowego i paliwo do tego samochodu
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-952/09-4/AD
  Czy Podatnik dokonując odliczeń podatku VAT zarówno od nabytego samochodu, jak i od zakupowanego paliwa w sposób opisany we wniosku postąpił słusznie?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-576/09/AP
  Możliwość uwzględnienia przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-564/09-4/IF
  - sposób określenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego) - możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-707/09/EA
  Prawo do dokonania korekty deklaracji VAT-7 za lata 2005-2009, w których Wnioskodawca dokona odliczenia 100% podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dotyczących nabycia, czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartych umów leasingowych oraz paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, dotyczących samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-593/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-549/09-2/EC
  Samochód osobowy nabyty został za określoną cenę. W przedmiotowej sprawie nie mamy więc do czynienia z sytuacją, w której ustalenie ceny nabycia środka trwałego nie jest możliwe, gdyż cena zakupu powyższego środka trwałego jest wartością znaną. Zatem zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna ustala się na podstawie ceny nabycia. Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż wartość początkową nabytego w drodze kupna samochodu osobowego, stanowi jego cena nabycia.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-754/09-4/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing samochodu oraz zakup paliwa
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-548/09/RSz
  czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości od zakupu samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności do 550 kg oraz od zakupu paliw silnikowych do tegoż samochodu
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1554/08-6/S/AP
  VAT - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem samochodu osobowego
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-557/09/ZK
  Czy zakupując auto (wg faktury ciężarowe) wnioskodawca ma prawo do pełnej amortyzacji w podatku dochodowym, czy też do amortyzacji ograniczającej do 20000 euro?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-477/09-2/GJ
  możliwości zastosowania obniżonej stawki amortyzacji (np. do 1 %) dla samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro oddanego do używania osobie trzeciej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, skutków podatkowych sprzedaży powyższego samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro, w odniesieniu do którego zastosowano obniżoną stawkę amortyzacji (np. do 1 %) na rzecz korzystającego po upływie podstawowego okresu leasingu operacyjnego.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-532/09-2/GJ
  możliwości zastosowania obniżonej stawki amortyzacji (np. do 1 %) dla samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro oddanego do używania osobie trzeciej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, skutków podatkowych sprzedaży powyższego samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej równowartość 20.000 euro, w odniesieniu do którego zastosowano obniżoną stawkę amortyzacji (np. do 1 %) na rzecz korzystającego po upływie podstawowego okresu leasingu operacyjnego.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-992/09-2/MN
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych (leasing operacyjny), a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-523/09/ŁW
  opodatkowanie karawanu jako pojazdu specjalnego o kodzie CN 8705
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-902/09-3/SJ
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może dokonać korekty podatku VAT od rat leasingowych leasingu operacyjnego od miesiąca lutego 2006 r. do grudnia 2008 r. samochodu o homologacji – osobowy podgrupa wielozadaniowy AF?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-457/09-6/DS
  Czy Spółka rezygnując z odliczenia podatku VAT nabytego samochodu osobowego może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów całą amortyzację liczoną od wartości środka trwałego wraz z podatkiem VAT?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-640/09/DG
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym, czy sprzedaż samochodu ciężarowego marki F.D. Cargo Furgon doposażonego jako ambulans sanitarny powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym wynikającym z ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym oraz do jakiego kodu CN należy go zakwalifikować?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-559/09-4/JF
  Wnioskodawcy przysługuje wyłącznie częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. w okresie od 1 maja 2004 r. do dnia 21 sierpnia 2005r. w kwocie 50% nie więcej niż 5000 zł, a od dnia 22 sierpnia 2005r. a po tej dacie w kwocie 60% nie więcej niż 6000 zł.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-733/09-6/KG
  Czy przy sprzedaży samochodu zakupionego po zakończonej umowie leasingu operacyjnego, użytkowanego na jej podstawie 2 lata spółka może zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-549/09/MCZ
  1. Czy inwalida I grupy powinien udokumentować dojazd swoim samochodem na rehabilitację? 2. Czy wydatki poniesione za pobyt w sanatorium mogą być powiększone o koszty pobytu opiekuna (koszt noclegów i wyżywienia)?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-503/09/UH
  Czy w związku ze zmianą kwalifikacji samochodu ciężarowego zakupionego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej na samochód osobowy i dokonaniem korekty podatku naliczonego, można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego przysługującego podatnikom dokonującym zakupu samochodu osobowego zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w wysokości 60% podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-120/09/ZG
  Sprzedaż samochodów typu ambulans lub karawan uzyskanych w skutek dokonania przeróbki samochodów powodującej zmiany w świadectwie homologacji (z samochodu ciężarowego na osobowy), przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-832/09-4/AD
  Czy samochód, który ma dowód rejestracyjny jako samochód ciężarowy, a dodatkowe badanie stwierdza, że samochód ciężarowy nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym jest dla podatku VAT samochodem osobowym i Wnioskodawca może odliczyć VAT tylko 60% nie więcej niż 6.000 zł?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-459/09-4/DS
  1. Czy opłaty wstępne poniesione w związku z zawartymi umowami leasingu powinny być rozliczane przez podatnika jako tzw. "pośrednie" koszty uzyskania przychodów, tj. proporcjonalnie przez okres obowiązywania umowy leasingu zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w razie wcześniejszego rozwiązania i wygaśnięcia którejś z umów leasingu przed upływem terminu na który zostały zawarte, m.in. na skutek utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu, możliwe jest: - zaliczenie reszty (nie rozliczonej proporcjonalnie) kwoty opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie i wygaśnięcie umowy leasingu, - zaliczenie dodatkowej opłaty naliczonej przez finansującego do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-459/09-5/DS
  1. Czy opłaty wstępne poniesione w związku z zawartymi umowami leasingu powinny być rozliczane przez podatnika jako tzw. "pośrednie" koszty uzyskania przychodów, tj. proporcjonalnie przez okres obowiązywania umowy leasingu zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w razie wcześniejszego rozwiązania i wygaśnięcia którejś z umów leasingu przed upływem terminu na który zostały zawarte, m.in. na skutek utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu, możliwe jest: - zaliczenie reszty (nie rozliczonej proporcjonalnie) kwoty opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie i wygaśnięcie umowy leasingu, - zaliczenie dodatkowej opłaty naliczonej przez finansującego do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-459/09-6/DS
  1 Czy opłaty wstępne poniesione w związku z zawartymi umowami leasingu powinny być rozliczane przez podatnika jako tzw. "pośrednie" koszty uzyskania przychodów, tj. proporcjonalnie przez okres obowiązywania umowy leasingu zgodnie z art. 15 ust. 4d zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy w razie wcześniejszego rozwiązania i wygaśnięcia którejś z umów leasingu przed upływem terminu na który zostały zawarte, m.in. na skutek utraty, zniszczenia lub nienaprawialnego uszkodzenia przedmiotu leasingu, możliwe jest: - zaliczenie reszty (nie rozliczonej proporcjonalnie) kwoty opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym nastąpiło przedterminowe rozwiązanie i wygaśnięcie umowy leasingu, - zaliczenie dodatkowej opłaty naliczonej przez finansującego do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-539/09/HD
  Czy osoba fizyczna, uzyskująca dochody z tytułu dzierżaw, może zakupiony samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych i uznać za koszty uzyskania przychodu zakup paliwa i wynikającą z jego eksploatacji amortyzację?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-581/09/MS
  Czy przysługuje Panu prawo do odliczenia dopuszczalnej części podatku naliczonego VAT od zakupionego samochodu osobowego, zaliczonego do środków trwałych?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-870/09-2/AI
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego postępowanie Wnioskodawczyni jest prawidłowe?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-593/09/TK
  Ustalenie wartości początkowej środków trwałych (samochód, zestaw komputerowy).
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1187/08-7/S/RK/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w wys. 60% kwoty podatku naliczonego z tyt. raty leasingowej dot. samochodów osobowych, nie więcej jednak niż 6.000 zł w całym okresie użytkowania. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliw do napędu samochodu osobowego.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-493/09/ŁC
  Rozliczenie nadwyżki podatku akcyzowego od samochodów osobowych.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-637/09/BM
  możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupów paliwa w związku eksploatacją samochodów osobowych wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-560/09-2/KB
  Spółce nie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodów osobowych oraz naliczonego z tytułu płatności rat leasingowych. Ponadto Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa zakupionego do napędu tych samochodów.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-647/09-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-685/09-4/AA
  Jaką wartość początkową samochodu osobowego należy przyjąć, aby pomóc rozpatrywać czy umowa leasingu operacyjnego spełnia warunek zawarty w lit. 2 pkt 1 art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-688/09-4/AA
  Jaką wartość początkową samochodu osobowego należy przyjąć, aby pomóc rozpatrywać czy umowa leasingu operacyjnego spełnia warunek zawarty w lit. 2 pkt 1 art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-620/09-4/AP
  Czy w opisanym stanie prawnym Wnioskującej przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT od zakupionego paliwa do wszystkich aut (również osobowych) wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-477/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z rat leasingowych samochodu ciężarowego.
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-479/09/MM
  Korekta podatku akcyzowego od samochodów osobowych niesprzedanych na dzień 28 lutego 2009r.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-691/09-2/MT
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku od zakupionego paliwa do ww. pojazdów oraz odliczenia VAT w pełnej wysokości z faktur dokumentujących ich zakup?
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-92/09-3/TK
  1. Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot nadwyżki akcyzy naliczonej nad należną wykazanej w ostatniej złożonej deklaracji AKC-3 za miesiąc luty 2009 r.? 2. Czy sprzedaż samochodów osobowych przerobionych przez Wnioskodawcę z nowych samochodów ciężarowych (nabytych przez dostawcę wewnątrzwspólnotowo) należy opodatkować podatkiem akcyzowym? 3. Jeśli odpowiedź na pytanie drugie jest twierdząca, to czy w deklaracji składanej za okres sprzedaży samochodów Spółka może uwzględnić nadwyżkę akcyzy naliczonej nad należną wynikającą z deklaracji AKC-3 za miesiąc luty 2009 r.? 4. Czy Zainteresowany powinien złożyć Naczelnikowi Urzędu Celnego zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-92/09-2/TK
  1. Czy Wnioskodawcy przysługuje zwrot nadwyżki akcyzy naliczonej nad należną wykazanej w ostatniej złożonej deklaracji AKC-3 za miesiąc luty 2009 r.? 2. Czy sprzedaż samochodów osobowych przerobionych przez Wnioskodawcę z nowych samochodów ciężarowych (nabytych przez dostawcę wewnątrzwspólnotowo) należy opodatkować podatkiem akcyzowym? 3. Jeśli odpowiedź na pytanie drugie jest twierdząca, to czy w deklaracji składanej za okres sprzedaży samochodów Spółka może uwzględnić nadwyżkę akcyzy naliczonej nad należną wynikającą z deklaracji AKC-3 za miesiąc luty 2009 r.? 4. Czy Zainteresowany powinien złożyć Naczelnikowi Urzędu Celnego zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-589/09/PS
  Opodatkowanie dostawy samochodu osobowego nabytego po zakończeniu umowy leasingu.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-535/09/BK
  Czy można zastosować zwolnienie od podatku przy sprzedaży przedmiotowego pojazdu jako towaru używanego?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-303/09-2/DG
  1. Czy prawidłowo zaliczamy do kosztu uzyskania przychodów raty czynszu płacone firmie leasingowej(wynajmującemu) jak i opłaty związane z eksploatacją samochodów osobowych przy uwzględnieniu limitu wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy raty czynszu i wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodów osobowych nie będących składnikiem naszego majątku, wynikające z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu powinny być uwzględniane w tej ewidencji netto, czy brutto?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-429/09/AP
  Możliwość uznania wskazanego we wniosku pojazdu za samochód osobowy
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-446a/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego w wykupem samochodu i paliwa?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-446b/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-449/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu dostawczego użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy, części zamiennych do tego samochodu oraz jego napraw.
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-93/09-2/TW
  Czy w związku z wejściem w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym od dnia 1 marca 2009 r. Wnioskodawca był zobowiązany do rozliczeń wcześniej odliczonego podatku akcyzowego dotyczącego samochodów będących "na zapasie" w dniu 1 marca 2009 r.?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-439/09-5/JK
  Czy podatek akcyzowy wykazany na korekcie podlega zmniejszeniu w dacie zakupu samochodu, którego dotyczy oraz czy występuje konieczność naliczenia odsetek za ten czas?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-84/09-4/TW
  Czy obowiązkiem Zainteresowanego jest po dokonaniu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dostarczenie wraz ze składaną deklaracja AKC-U oryginałów dokumentów sprowadzonego samochodu?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-751/09-2/EWW
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty z faktur dok. Nabycie samochodów osobowych.
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-424a/09/AF
  Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu, zakupu i najmu samochodów osobowych?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-424b/09/AF
  Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do wynajmowanych samochodów osobowych?
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-647/09-4/AD
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabywanego paliwa do samochodu o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-499/09/TK
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, zaliczając wydatki z tytułu używania wynajmowanego samochodu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-413c/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów osobowych?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-413b/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów osobowych?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-413a/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów osobowych?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-406/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych oraz kosztów eksploatacji samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-417/09/DG
  Kto powinien udzielić podatnikowi informacji o wysokości zapłaconej akcyzy od nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz importu samochodów osobowych, które zostały zakupione po 1 marca 2009r. i następnie sprzedane do krajów unijnych? W jaki sposób składając wniosek o zwrot akcyzy należy ustalić jej wartość i tym samym spełnić wymogi przewidziane w art. 107 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym? Przedstawiając powyższe Wnioskodawca zwraca się z prośba o skazanie podmiotów zobowiązanych udzielić mu informacji o wysokości zapłaconej akcyzy oraz formie w jaki sposób winna być ona udostępniona?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-472/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego oraz z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-451/09/JJ
  Czy zakup samochodu należy potraktować jako zakup towaru handlowego, w związku z którym istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-472/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego oraz z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu.
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-483/09/LSz
  Prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa (towar handlowy) do obcych samochodów osobowych.
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-549/09-2/JB
  Prawo do odliczenia w bieżących rozliczeniach podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania na podstawie umowy leasingu samochodów, pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-581/09-2/AT
  1. Jakie skutki w podatku VAT powoduje przekazanie środka trwałego na potrzeby osobiste wspólnika? 2. W jakiej wartości należy opodatkować podatkiem VAT wycofanie z prowadzonej działalności samochodu, w wartości zakupu, czy też wg wartości rynkowej?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382b/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych.
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382c/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zw. z leasingiem lub najmem samochodów osobowych?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382b/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych.
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382a/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia pełnego podatku przy nabyciu samochodu osobowego?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-596/09-6/BD
  Czy prawidłowe jest odliczenie podatku VAT jednorazowo w momencie zapłaty wszystkich rat leasingowych oraz czy odliczenie to dotyczy zarówno samochodu, jak i koparki?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-263/09-2/KK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu kwoty przekazane swojemu udziałowcowi tytułem zwrotu kosztów użycia przez prezesa zarządu Wnioskodawcy, a jednocześnie pracownika udziałowca, samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości wyższej niż wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, niebędących własnością pracodawcy?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-91/09-4/TK
  Czy import pojazdu, względnie nabycie wewnątrzwspólnotowe na terytorium Polski pojazdu typu quad (kod CN 8703 21 10, pojazd dwuosobowy) jest przedmiotem opodatkowania akcyzą?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-388/09/TK
  Czy zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym (prywatnym): 1) do miejsca pracy, 2) na badania lekarskie lub psychologiczne, 3) do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 4) do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, dokonywany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do wysokości ceny biletu miesięcznego stanowi przychód osoby, która otrzymuje owy zwrot i należy od niego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też zwrot wyżej wymienionych kosztów jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych i należy do grupy zwolnień przedmiotowych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-626/09-2/BM
  odliczenie podatku naliczonego od czynszu i wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodów osobowych
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-71/09-2/TW
  1. Czy postępowanie kontrahenta w pierwszym z przedstawionych przypadków, jest prawidłowe i czy w związku z tym Wnioskodawca powinien dokonać korekty deklaracji podatku akcyzowego za luty 2009 r. oraz czy powinien dokonać zapłaty różnicy podatku akcyzowego wraz z odsetkami za zwłokę? 2. Czy postępowanie kontrahenta w drugim przypadku, jest prawidłowe i czy w związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonywania korekty deklaracji podatku akcyzowego za luty 2009 r.?
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-422/09-4/IZ
  Organ stwierdza, że Wnioskodawca nie może zastosować obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentującej zakup samochodu osobowego o ładowności większej niż 500 kg, ale nie posiadającego świadectwa homologacji, z którego wynika, iż jest to samochód ciężarowy.
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-523/09/AP
  Czy Ośrodek ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu pełnej kwoty poniesionych kosztów związanych z wynajmowanymi pojazdami czyli wydatków na wynajem oraz wydatków eksploatacyjnych, paliwo itp. i czy koszty te będą stanowiły koszt uzyskania (podatkowy) przychodu Ośrodka niezależnie od faktu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla każdego poszczególnego samochodu? Czy jeżeli powyższe koszty nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu podatkowo to czy będą miały wpływ na wysokość podatku dochodowego?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-2/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-3/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-526/09-4/AK
  Korekta deklaracji VAT-7 dokonana od 2004 r. - samochody osobowe i ciężarowe, spełniające i nie spełniające wzoru Lisaka, o ładowności do- i powyżej 500 kg, o masie całkowitej do- i powyżej 3500 kg, własne i używane w ramach umowy leasingu operacyjnego zakupując do tych samochodów paliwo.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-452/09/AZb
  prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu innego niż osobowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-461/09/MS
  Czy z tytułu zakupu lub leasingu samochodu osobowego przysługiwać będzie odliczenie naliczonego podatku VAT (do wysokości odpowiedniego limitu 60% nie więcej niż 6.000 zł)?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-366/09-2/CS
  Jeżeli Spółka wystawiła faktury korygujące, zwiększające wartość usług, które odnoszą się do stanu faktycznego, który wystąpił w okresie obowiązywania ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, zastosowanie będzie miał ww. przepis art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 08 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-732/09/MS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do samochodów innych niż osobowe, które na podstawie homologacji producenta mają ładowność większą niż 500 kg
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-492/09/EA
  Prawo do odliczenia całej wartości podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego.
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-559/09-2/AI
  Czy Spółka ma prawo odliczać podatek naliczony od paliwa nabywanego do samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg a także podatek naliczony w całości od rat leasingowych od tych samochodów, a także podatek naliczony od nabytych samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg oraz czy Spółka ma prawo skorygować swoje rozliczenia w tym zakresie od dnia 1 maja 2004 r.?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-559/09-3/AI
  Czy Spółka ma prawo odliczać podatek naliczony od paliwa nabywanego do samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg a także podatek naliczony w całości od rat leasingowych od tych samochodów, a także podatek naliczony od nabytych samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg oraz czy Spółka ma prawo skorygować swoje rozliczenia w tym zakresie od dnia 1 maja 2004 r.?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-560/09-2/AK
  Czy Wnioskodawca ma prawo dokonania odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu osobowego na warunkach określonych w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, tj. 60% kwoty tego podatku - nie więcej niż 6.000,00zł?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-395/09/JJ
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od towarów i usług naliczonego od zakupu samochodu oraz od wydatków poniesionych na zakup paliwa do tego samochodu?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-313/09/UH
  wysokości podatku naliczonego (100% lub 60%) wykazanego na fakturze dokumentującej koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego do celów służbowych na podstawie umowy użytkowania
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-535/09-2/AW
  Czy podatnik może odliczyć 100% podatku VAT, jeżeli nie nabywa samochodu (jak stanowi art. 86 ust. 3), ale bierze go na 3 lata w leasing finansowy i wydzierżawi go przez pół roku?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-560/09-4/MR
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT z rat leasingowych i zakupionego paliwa?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-463/09/MS
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od użytkowanego na podstawie umowy leasingu samochodu osobowego oraz od zakupionego paliwa do przedmiotowego samochodu osobowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-477/09/MS
  Istota interpretacji: prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu osobowego.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-488/09/AW
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od nabycia w 2005, 2006 i 2007r. samochodów osobowych. Wyrok ETS C-414/07 nie ma zastosowania do samochodów osobowych.
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-203/09-4/JG
  Czy obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i ust. 5 UPDOP powinno być dokonane najpóźniej w momencie dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego w roku podatkowym odpowiednio za pierwszy miesiąc (tj. do 20 dnia następnego miesiąca - w przypadku odpisów miesięcznych) za pierwszy kwartał tj. do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału - w przypadku odpisów kwartalnych) lub na koniec roku podatkowego( tj. w terminie złożenia deklaracji/wpłaty podatku za dany rok podatkowy - w przypadku odpisów rocznych)? Czy w świetle art. 16i ust 5 UPDOP możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą? Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podstawie art. 16i ust. 5 UPDOP możliwe jest podwyższenie uprzednio obniżonej stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standartowa stawka wynikająca z Wykazu, począwszy najwcześniej od następnego roku podatkowego? Czy w przypadku sprzedaży samochodów osobowych o początkowej wartości przewyższającej równowartość 20.000 Euro przeliczonej na złote po upływie okresu leasingu, Spółka jest uprawniona do zaliczenie nieumorzonej wartości tych pojazdów (tj. wartości początkowej pomniejszonej o odpisy stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) do kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-454/09/JT
  Czy jeżeli wnioskodawczyni sprzeda samochody wygrane w konkursach sms przed upływem sześciu miesięcy poniżej ceny, wartości nagrody, to czy będzie musiała zapłacić podatek dochodowy i rozliczyć je w zeznaniu rocznym i w jaki sposób powinna to zrobić?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-421/09-2/TR
  Czy Wnioskodawczyni, jako osoba niepełnosprawna, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne, jeżeli jest ona współwłaścicielem samochodu, ale w dowodzie rejestracyjnym widnieje tylko małżonek?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-312/09/DG
  Czy w sytuacji przedstawionej w powyższym stanie faktycznym, samochody ciężarowe zakupione w transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Spółkę, które to przed dokonaniem rejestracji na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zostałyby dostosowane do wymagań odbiorcy finalnego, a następnie sprzedane staną się przedmiotem obciążenia podatkiem akcyzowym na gruncie przepisów ustawy o podatku akcyzowym?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-332a/09/RS
  Czy Spółka ma prawo od 1 maja 2004 r. do odliczenia podatku naliczonego od paliwa do tzw. "samochodów z kratką" oraz "samochodów nowych"?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-371/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych od samochodu osobowego przeznaczonego na cele najmu.
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-445c/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-525/09-2/MT
  Czy w świetle pisma Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. znak PT3/812/4/15//CZE/09/185 do dyrektorów izb skarbowych i dyrektorów urzędów kontroli skarbowej samochód Zainteresowanego spełnia wymogi określone w obowiązujących przepisach w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-462/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do samochodu X.
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-309/09/ŁW
  rozliczenie nadwyżki podatku akcyzowego od samochodów osobowych
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-268/09-4/JK
  Czy Oddział dokonujący czynności nabycia wewnętrzwspólnotowego samochodów osobowych ma podstawy prawne do korygowania podstawy opodatkowania z tytułu rabatu potransakcyjnego?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-89/09/ZG
  Nie ma obowiązku korygowania deklaracji z tytułu sprzedaży niezarajestrowanych samochodów osobowych na terytorium kraju, złożonych za okresy rozliczeniowe przed wejściem w życie nowej ustawy o podatku akcyzowym. Jednakże w przypadku samochodów nabytych przed dniem 1 marca 2009 roku i sprzedaży ich po tej dacie, Wnioskodawca ma obowiązek złożenia deklaracji z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju i wykazania w niej sprzedaży opodatkowanej na zasadach określonych ustawą o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 roku.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-320/09/MD
  Sposób przeliczenia 12-miesięcznego okresu, o którym mowa w art. 86 ust. 5c ustawy o podatku od towarów i usług.
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-301/09/PK
  opodatkowania sprzedaży po 1 marca 2009r. samochodów osobowych nabytych w okresie do 28 lutego 2009r.
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-559/09-2/JB
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego, który następnie został wynajęty na podstawie umowy najmu, na okres dłuższy niż 6 m-cy i wykorzystywany na te cele. Po zakończeniu umowy najmu nie występuje konieczność korekty odliczonego podatku naliczonego. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw do samochodu osobowego nie przysługuje.
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-300/09/ŁW
  opodatkowanie sprzedaży samochodów osobowych od których odliczono akcyzę
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-466/09-3/MM
  1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia 100% kwoty podatku VAT określonej w fakturze dokumentującej nabycie samochodu?2. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa do wymienionego samochodu?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-500/09-2/MM
  Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć 100% podatku VAT od zakupu w/w samochodu i czy będzie mógł później odliczać podatek VAT od zakupywanego do tego samochodu paliwa?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-499/09-2/MM
  Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć 100% podatku VAT od zakupu w/w samochodu i czy będzie mógł później odliczać podatek VAT od zakupywanego do tego samochodu paliwa?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-413/09-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na usługi leasingu operacyjnego oraz paliwo do napędu samochodów osobowych o ładowności poniżej 500 kg
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-52/09-2/TK
  Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe ww. samochodów osobowych podlega opodatkowaniu akcyzą w wysokości 13,6 %, czy 18,6 % podstawy opodatkowania?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-296/09-2/MPe
  podstawa opodatkowania samochodów osobowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-364/09/DM
  Czy ograniczenie w zakresie odliczania podatku od towarów i usług określone w art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy również umowy o świadczenie kompleksowej obsługi wynajmowanego samochodu?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-169/09-5/AS
  zasadność poboru podatku u źródła z tytułu umowy leasingu operacyjnego zawartej przez spółkę polską z podatkowym rezydentem litewskim
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-289/09/DG
  1. Który urząd Celny będzie właściwy w sprawie zwrotu przedmiotowej akcyzy?2. Jaki dokument należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który potwierdziłby wysokość zapłaconego podatku akcyzowego?3. Zważywszy na fakt, iż Wnioskodawca nie posiada faktury zakupu z wyodrębnioną kwotą akcyzy a Generalny Importer nie ma obowiązku w świetle obecnie obowiązujących przepisów podać wysokości tego podatku, poza tym kwota ta nie figuruje również na potwierdzeniu zapłaty podatku akcyzowego wydanym przez Urząd Celny, (Wnioskodawca nie zna wysokości zapłaconego podatku akcyzowego) w jaki sposób mamy określić kwotę akcyzy, o której zwrot występujemy?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-318/09/TK
  Czy wnioskodawcy przysługuje odliczenie od dochodu kwoty 2.280 zł za korzystanie z samochodu na dojazd na rehabilitację i leczenie?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-49/09-2/TK
  Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe ww. samochodów osobowych podlega opodatkowaniu akcyzą w wysokości 13,6 %, czy akcyzą w wysokości 18,6 % obliczonych od podstawy opodatkowania?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-282/09-2/MPe
  Czy po przywozie samochodów osobowych z krajów Wspólnoty, w których producent ma fabryki, do Polski w celu wykonania usługi ich kompletacji zgodnie z zawartym kontraktem powstanie obowiązek zapłacenia podatku akcyzowego i złożenia deklaracji?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-207/09-4/CS
  W przypadku samochodów, nabytych przed 1 marca 2009 r., gdzie kwota należnej akcyzy z tytułu zakupu samochodu osobowego została naliczona, jednakże równocześnie kwota ta została odliczona od kwoty podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów na terytorium kraju, zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. W konsekwencji Wnioskodawca w odniesieniu do wspomnianych samochodów będzie zobowiązany do naliczenia podatku akcyzowego z tytułu ich późniejszej sprzedaży na terytorium kraju.
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-290/09-3/MM
  Czy Wnioskodawca może w pełnej wysokości odliczyć VAT naliczony od VAT należnego od zakupionych samochodów "osobowych" oraz od zakupionych części i paliwa do tych samochodów?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-277/09-2/MPe
  w przypadku samochodów, nabytych przed 1 marca 2009 r., zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. W konsekwencji Wnioskodawca w odniesieniu do przedmiotowych samochodów będzie zobowiązany do naliczenia podatku akcyzowego z tytułu ich późniejszej sprzedaży na terytorium kraju.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-240/09-2/MT
  Czy wprowadzając samochód osobowy do środków trwałych Wnioskodawczyni może przyjąć jako wartość początkową tego środka trwałego cenę nabycia wynikającą z oryginalnego rachunku , tj. 40135.00 zł?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-367/09-2/BP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych.
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-367/09-3/BP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-367/09-4/BP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego.
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-367/09-5/BP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-330/09-4/AZ
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-373/09-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących leasing samochodów oraz nabycie paliwa
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-331/09-4/AZ
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-266/09/PSZ
  Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-230/09-2/ES
  Czy Z. może w pełnej wysokości odliczyć VAT naliczony od VAT należnego od zakupionych samochodów "osobowych" oraz od zakupionych części i paliwa do tychże samochodów?, Czy w wyniku wyroku i braku ograniczenia w odliczaniu VAT może skorygować dotychczas stosowane odliczenia a VAT zaliczony w koszty i nieodliczony zaliczyć do przychodów w momencie otrzymania zwrotu, nie korygując podatku dochodowego od osób fizycznych?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-605/09-2/AK
  Czy sprzedaż samochodu osobowego przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie korzystać ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-262/09-4/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-436/09/TK
  Wartość początkowa – samochodu wcześniej używanego w celach prywatnych – należy ustalić w wysokości faktury potwierdzającej zakup samochodu.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-345/09/HS
  Czy można odliczyć w rocznym zeznaniu ulgę rehabilitacyjną w wysokości 2280 zł z racji dojazdu na rehabilitację?
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-209/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-233a/09/RS
  Czy przedmiotowy samochód został sprowadzony w ramach WNT, czy też dokonano nabycia, które nie stanowi WNT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-233/09/TK
  Czy osoba z I grupą inwalidzką może odliczyć kwotę 2.280 zł od podstawy wymiaru podatku za 2008 rok?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-177/09-5/CS
  Czy samochody I w wariantach i wersjach podanych powyżej nabywane wewnątrzwspólnotowo, niezarejestrowane na terytorium Polski są przedmiotem opodatkowania akcyzą?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-420/09-2/MM
  Czy Przedsiębiorca wykorzystujący w działalności gospodarczej samochód osobowy może pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony przy zakupie paliwa służącego do napędu tego samochodu?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-265/09-2/TR
  Czy w momencie sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup), dokonanej po cenie nie wyższej niż rynkowa, która była ustalona w momencie zakupu powstanie dochód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-167/09-4/JK
  1. Co należy rozumieć przez akcyzę zapłaconą przy nabyciu towarów akcyzowych niezharrnonizowanych (samochodów osobowych), o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.?2. Kiedy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), związaną ze sprzedażą opodatkowaną?
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-219/09-2/MT
  Czy nowy Korzystający (leasingobiorca) może korzystać z uprawnień podatkowych poprzedniego leasingobiorcy, a w szczególności czy może do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć raty leasingowe poczynając od raty 26 z terminem płatności 24 lutego 2009 roku do ostatniej (nr 48) raty, płatnej do 24 grudnia 2010 roku?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-336/09-2/AA
  Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo ustalając stratę ze sprzedaży środka trwałego zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-199/09/ASz
  obowiązek dokonania korekty, odliczonego wcześniej w kwocie 6.000 zł, podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego w sytuacji jego sprzedaży po okresie używania powyżej 6 miesięcy.
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-265/09/PSZ
  Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-253/09-2/MPe
  możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o cały podatek naliczony przy nabyciu samochodów zastępczych wykorzystywanych przy świadczeniu usług serwisowych.
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-168/09-2/JK
  Czy zakup na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zdekompletowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem na części sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym a także czy następnie sprzedaż tych części również podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-161/09-7/SM
  opodatkowanie akcyzą ambulansów (klasyfikowanych jako samochody osobowe), przerobionych z nabytych uprzednio samochodów ciężarowych
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-209/09/DG
  Czy Spółka może przyjąć jako podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu WNT Samochodów, nabytych od Kontrahenta, niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, cenę sprzedaży należną Kontrahentowi niemieckiemu określoną na fakturach / rachunkach wystawionych przez Kontrahenta, w sytuacji, gdy Spółka nie jest w stanie ustalić zadeklarowanej przez tegoż Kontrahenta wartości celnej z tytułu importu Samochodów z Japonii?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-421/09/DG
  Czy w stosunku do Samochodów nabytych przez Spółkę przed dniem 1 marca 2009, lecz przed tą datą nie sprzedanych na terytorium kraju (zostaną sprzedane po 1 marca 2009r.), zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-15/09-2/TW
  Czy przekazanie przez Wnioskodawcę wyprodukowanych samochodów osobowych w ramach zawartej z wyspecjalizowanymi podmiotami z grupy producenta lub podmiotami trzecimi umów zlecenia na przeprowadzenia testów technicznych samochodów będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-163/09/AK
  Czy podatnikowi od dnia 1 stycznia 2009 r. przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa do samochodu ciężarowego marki Mercedes Sprinter o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-195/09/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z leasingiem przedmiotowego pojazdu w pełnej wysokości i prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa do napędu tego pojazdu?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-312/09/LSz
  Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego VAT od zakupionych po dniu 30 kwietnia 2004r. samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych.
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-472/09/LSz
  Prawo na przyszłość do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego VAT od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych.
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-456/09-2/GZ
  Odliczenie podatku VAT od czynności wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-181/09-3/MC
  Czy Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych w taki sposób, odpisy amortyzacyjne będą w całości zaliczane w koszty uzyskania przychodów aż do chwili, gdy łączne odpisy amortyzacyjne zaliczane w koszty uzyskania przychodów zrównają się z kwotą w złotych 20.000 euro przeliczoną według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania, po czym następnie dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-16/09-2/TW
  Czy określana przez Spółkę cena sprzedaży wyprodukowanych samochodów osobowych na rzecz kontrahenta stanowi prawidłowo ustaloną podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym z tytułu dokonywanej przez nią sprzedaży na terytorium kraju?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-176/09-2/EC
  Czy wartość początkową samochodu w momencie wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych należy określić na podstawie ceny rynkowej, tj. 7.500,00 zł czy też na podstawie ceny zakupu wg rachunków uproszczonych, tj. 44.677,02 zł?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-202/09/AP
  Czy posiadając fakturę zakupu samochodu prywatnego, który został przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały, można przyjąć, że jego wartość początkową na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych stanowi kwota wskazana w tej fakturze?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-210/09-3/MT
  Czy poprawnie została ustalona przez Wnioskodawczynię wartość początkowa tego środka trwałego? Czy posiadając dowód zakupu (fakturę VAT) Wnioskodawczyni powinna ustalić wartość początkową według ceny nabycia wraz z podatkiem VAT nie podlegającym odliczeniu (tj. 66.230, 00 zł) – na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też z uwagi na okres, który upłynął do dnia nabycia (27.04.2005 r.) do dnia wprowadzenia do ewidencji (01.01.2009 r.) Wnioskodawczyni powinna tę wartość urealnić i przyjąć według cen rynkowych z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji środków trwałych, tj. grudzień 2008 r. Jeżeli według cen rynkowych, to w oparciu o jaką podstawę prawną Wnioskodawczyni powinna tak postąpić? Czy Wnioskodawczyni przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego od dokonanych zakupów? Czy dokonane zakupy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności?
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-315/09-3/MM
  Czy dokonanie pełnego odliczenia w związku z zakupem auta (finansowanie przez leasing, a więc odliczanie od wszystkich faktur pełnego VAT) z homologacją ciężarową o ładowności powyżej 500 kg w roku 2009r. jest prawidłowe?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-166/09/WRz
  Czy wydatki na ubezpieczenie samochodu można zaliczyć bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów ?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-265/09-2/AMN
  Czy słusznie jest potrącany podatek dochodowy od ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-182/09/ASz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu pojazdu Volkswagen Caddy oraz paliwa do samochodów Volkswagen Caddy oraz Renault Kangoo.
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-141/09-2/GJ
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając ponoszone wydatki z tytułu przedmiotowych umów leasingu do momentu cesji - do kosztów uzyskania przychodów?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-224/09-2/AK
  Dostawa samochodu osobowego wykorzystywanego przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej w okresie od 1 lutego 2008 r. do 31 lipca 2008 r. nie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy.
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-245/08-7/CS
  W części dotyczącej przemieszczania towarów (samochodów osobowych) z krajów Unii Europejskiej poza terytorium Wspólnoty, stanowisko Podatnika uznaje się za prawidłowe, gdyż czynności te nie podlegają regulacjom podatkowym w Polsce. Odnosząc się do sytuacji, w której Wnioskodawca zamierza przemieszczać te towary z krajów Unii do Polski, gdzie po dokonaniu odprawy celnej w polskim urzędzie celnym przedmiotowe samochody będą eksportowane do krajów poza terytorium Unii Europejskiej, stanowisko Podatnika należy uznać za nieprawidłowe.
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-109/09-4/AJ
  Mając powyższe na uwadze (a w szczególności wyłączenie wprost samochodów specjalnych z rodzaju 741 – "samochody osobowe"), stwierdzić należy, iż Spółka powinna przyjąć dla potrzeb amortyzacji przedmiotowego samochodu stawkę w wysokości 14 % zgodnie z poz. 07 załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidzianą dla symbolu KŚT 743 – "Samochody specjalne".
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-322/09-2/MP
  Wnioskodawca będzie zobowiązany (w zakresie wynikającym z art. 86 ust. 5c ustawy) do skorygowania kwoty podatku naliczonego w całości, odliczonego przy wykupie przedmiotowego samochodu (podatku naliczonego na fakturze wykupu samochodu) w rozliczeniu za okres, w którym dokona zmian, skutkujących wykluczeniem przedmiotowego pojazdu z katalogu pojazdów zawartego w art. 86 ust. 4 ustawy.Odliczony podatek wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe nie będzie podlegał korekcie.
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-382/09/ŁW
  zwrot zapłaconej akcyzy na terytorium kraju w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-195/09/ŁW
  zwrot zapłaconej akcyzy na terytorium kraju w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych zarejestrowanych czasowo na terytorium kraju
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-382/09/ŁW
  zwrot zapłaconej akcyzy na terytorium kraju w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-337/09-2/AW
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej oraz z tytułu nabycia paliw wykorzystywanych do napędu powyższego samochodu
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-317/09-2/AW
  dostawa samochodu osobowego nabytego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego przed upływem półrocznego okresu od jego wykupu, nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przysługującego na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-137/09/MS
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupionych oraz użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych oraz od zakupionego paliwa do przedmiotowych samochodów osobowych wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-127/09-4/JL
  Spółka może dokonać korekty poprzez złożenie deklaracji. Należy jednak podkreślić, że z uwagi na ww. przepisy, korekta może dotyczyć jedynie tych samochodów, które nie są samochodami osobowymi oraz tych, których dopuszczalna ładowność wynosi powyżej 500 kg. Niespełnienie przez dany pojazd choćby jednego z dwóch powyższych warunków skutkuje brakiem możliwości dokonania korekty w stosunku do paliwa, które ten pojazd zużywał.
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-170/09-4/JF
  VAT - w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od nabytego paliwa do samochodu osobowego
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-401/09/MS
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupionych oraz użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego innych samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg oraz od zakupionego paliwa do przedmiotowych samochodów wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-150/09/MK
  Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu poniesionego wkładu własnego na zakup samochodu w ramach programu PFRON "Sprawny dojazd".
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-142/09/DG
  Czy w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaconego podatku akcyzowego, który to podatek uprzednio zwiększył podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, Wnioskodawca ma prawo do odpowiedniego obniżenia kwoty zapłaconego uprzednio podatku od towarów i usług?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-245/09-3/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zawartą umową leasingu.
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-82/09-4/JF
  Czy w związku z wyrokiem ETS w sprawie Magoora, Spółce przysługuje od dnia 1 maja 2004 r. pełne (nieograniczone) prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r. z tytułu nabywania samochodów osobowych oraz korzystania z samochodów osobowych?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-207/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej oraz z tytułu nabycia paliwa
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-338/09-2/MS
  Dokonane przez Wnioskodawcę przemieszczenie samochodu osobowego z terytorium Niemiec na terytorium kraju, nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów - przemieszczeniu z Niemiec do Polski nie towarzyszy przeniesienie prawa do rozporządzania nim jak właściciel, a samochód nie będzie służyć działalności gospodarczej podatnika (przemieszcza osoba fizyczna na własne potrzeby).
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-128/09/ES
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych wynikających z zawartej umowy leasingowej z tytułu używania pojazdu samochodowego oraz zakupionego do niego paliwa
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-120/09/AK
  Wycofanie sprzętu ze spółki.
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-79a/09/MN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego, natomiast wskazany przez Wnioskodawcę wyrok ETS dot. sytuacji, w której przepisy prawa krajowego spowodowały rozszerzenie zakresu obowiązujących wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego po wejściu w życie VI Dyrektywy. Zatem ww. wyrok nie znajduje zastosowania w odniesieniu do będącego w posiadaniu Wnioskodawcy samochodu osobowego.
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-139/09-2/BS
  Wnioskodawca przeprowadzając cesję umów leasingu przedmiotowych samochodów na podmiot trzeci nie będzie zobowiązany do dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe.Podatnikowi, który użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu, niezależnie od tego czy jest pierwszym użytkownikiem tego samochodu (Wnioskodawca) czy też którymś w kolejności (w opisanym przypadku Spółka z o.o.), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym kwota podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Jednak suma tych kwot w całym okresie użytkowania przedmiotowego samochodu przez Podatnika nie może przekroczyć kwoty 6.000 zł z zastrzeżeniem, że przedmiotowy samochód jest wykorzystywany do działalności opodatkowanej
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-167/09/IK
  nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu kempingowego
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-89/09-4/JG
  podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących korekty podatku VAT w związku z wydatkami z tytułu nabywania samochodów osobowych, korzystania z samochodów osobowych na podstawie umów leasingu i innych umów o podobnym charakterze, nabywania paliwa do tych samochodów oraz wydatków związanych z ubezpieczeniem i zakupem paliwa do samochodów osobowych (towarów handlowych)
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-140/09/LSz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu paliwa do samochodów ciężarowych.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-117/09-2/WM
  Czy w momencie sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup), dokonanej po cenie nie wyższej niż rynkowa, która była ustalona w momencie zakupu powstanie dochód z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomej?
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-63/09-2/KK
  CIT odnośnie kosztów uzyskania przychodów
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-210/09-3/MM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu w/w pojazdu?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-107/09-3/BS
  dot. prawa do odliczenia po dniu 1 maja 2004 r. podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa i oleju napędowego wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz terminu przedawnienia prawa do odliczenia z tego tytułu
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-107/09-2/BS
  dot. prawa do odliczenia po dniu 1 maja 2004 r. podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa i oleju napędowego wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz terminu przedawnienia prawa do odliczenia z tego tytułu
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-287/09-2/MM
  Czy na podstawie wyroku ETS i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów pismo z dnia 13.02.2009r. Wnioskodawca ma prawo:Do odliczenia VAT od zakupionego paliwa za lata 2005, 2006, 2007 - wiąże się to ze złożeniem deklaracji korygujących VAT-7?Do odliczania VAT od zakupionego paliwa w roku 2009 i latach następnych?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-112/09-2/ŁM
  1. Czy koszty wynajmu samochodów osobowych powinny zostać uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki? 2. Czy koszty ponoszone w związku z używaniem samochodów wynajmowanych bądź stanowiących własność pracowników Spółki komandytowej, powinny być zawsze rozliczane do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy też niektóre z nich – tzn. takie koszty, które są związane z podróżą służbową, ale nie dotyczą kosztów przejazdu (np. opłaty parkingowe, opłaty za autostrady) mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-185/09-2/AMN
  Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu samochodowego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też to świadczenie jest nieopodatkowane?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-117/09-2/MN
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych, a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej. Spółka kupuje samochody osobowe posiadające homologację osobową o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony bez kratki i z dwoma rzędami siedzeń.
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-172/09-5/GZ
  Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego, który zostanie przerobiony i będzie sprzedawany jako samochód ciężarowy, tzw. "z kratką"
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-150/09/DG
  Czy po 1 marca 2009 roku sprzedaż, nie zarejestrowanego wcześniej na terenie kraju ambulansu drogowego klasyfikowanego do kodu CN 8705, przerobionego z nabytego uprzednio na terenie kraju samochodu ciężarowego, będzie podlegała podatkowi akcyzowemu?
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-103/09/LŻ
  Możliwość zwrotu podatku VAT z faktury naprawy powypadkowej.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-173/09-4/AD
  Czy wobec orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07), zgodnie z którym niezgodnie z prawem unijnym było wprowadzenie przez Polskę, w związku z akcesją do Unii, szerszych ograniczeń w prawie do pełnego odliczenia podatku naliczonego niż istniały w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązującej przed 1 maja 2004 r., podatnikowi który obecnie nabędzie samochód z kratką będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-144/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-58/09-4/WM
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-102/09/MS
  prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od zakupionych po dniu 30 kwietnia 2004r. samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-361/09/MS
  prawo do pełnego odliczania w przyszłości podatku VAT od zakupu samochodów osobowych oraz podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-102b/09/AF
  Czy firma powinna zastosować 22% stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży ww. samochodu w 2009 r. po jego wykupie i nie może odliczyć 60% podatku zawartego na fakturze wykupu przedmiotowego samochodu, nie dokonując jednocześnie korekty odliczenia podatku po sprzedaży?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-63/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu użytkowania samochodu oraz zakupu paliwa do jego napędu.
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-45/09/AS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu samochodów oraz z faktur dokumentujących nabycie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do tych samochodów.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-90/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów do dalszej odsprzedaży.
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-65/09-2/CS
  POJAZDY TYPU PICK-UP ZAKWALIFIKOWANE DO KODU CN 8704 I PKWiU 34.10.4 PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU TOWARÓW NIE PODLEGAJĄ OPODATKOWANIU PODATKEM AKCYZOWYM.
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-103/09-4/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych paliw silnikowych oraz określenie terminu dokonania tego odliczenia.
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-40/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego oraz paliwa do jego napędu.
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-29/09-2/ER
  Opisana umowa wypełnia dyspozycję art. 17a pkt 1. Jeśli jednocześnie wypełnione zostaną przesłanki art. 17b ust. 2 ustawy będzie ona mogła być uznana na gruncie podatkowym za umowę leasingu operacyjnego. W tej sytuacji, zgodnie z art. 16 ust. 3b, Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodów osobowych. Wydatki związane z ich eksploatacją, w tym opłacany czynsz najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem ich zgodnego z prawem udokumentowania.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-40/09/EA
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu samochodów spełniających wymogi określone w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT z 1993r. oraz paliwa do tych samochodów.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-283/09/EA
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu samochodów spełniających wymogi określone w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT z 1993r. oraz paliwa do tych samochodów.
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-130/09-2/BS
  dot. prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących opłaty leasingowe od samochodów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-130/09-3/BS
  dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie paliwa do samochodów o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg, w których przestrzeń ładunkowa oddzielona będzie od części pasażerskiej trwałą przegrodą w postaci kratki
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/436-5/09/MK
  Opodatkowanie umowy zamiany samochodów osobowych.
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-105/09/EA
  Prawo do odliczenia całej wartości podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu samochodów osobowych drogą korekty deklaracji.
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-113/09/EA
  Prawo do odliczenia całej wartości podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów osobowych używanych do prowadzenia działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) drogą korekty deklaracji.
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-53/09-5/AA
  1. Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu opłaty za czynsz - wyliczając proporcjonalnie całość powierzchni mieszkania do powierzchni pokoju Zainteresowanej, w wysokości ok. 120 zł.? 2. Czy Wnioskodawczyni mogłaby korzystając z umowy bezpłatnego użyczenia, którą wystawiłaby matka Zainteresowanej, na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów paliwo?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-53/09-6/AA
  1.Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu opłaty za czynsz - wyliczając proporcjonalnie całość powierzchni mieszkania do powierzchni pokoju Zainteresowanej, w wysokości ok. 120 zł.? 2. Czy Wnioskodawczyni mogłaby korzystając z umowy bezpłatnego użyczenia, którą wystawiłaby matka Zainteresowanej, na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów paliwo?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-39/09/LSz
  Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego VAT od zakupionych po dniu 30 kwietnia 2004r. samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych.
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-282/09/LSz
  Prawo na przyszłość do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego VAT od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych.
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-23/09/LSz
  Prawo do zwrotu nieodliczonego podatku VAT od zakupionych w okresie od stycznia 2005r. do sierpnia 2008r. samochodów osobowych oraz podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych.
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-276/09/LSz
  Prawo na przyszłość do pełnego odliczania podatku VAT od zakupu samochodów osobowych oraz podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-269/08-6/JK
  Czy należy dokonać zwrotu do urzędu skarbowego podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego - w momencie likwidacji działalności gospodarczej?
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-82/09-5/JF
  Czy w związku z wyrokiem ETS w sprawie Magoora, Spółce przysługuje od dnia 1 maja 2004 r. pełne (nieograniczone) prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r. z tytułu nabywania paliwa do samochodów wykorzystywanych do działalności opodatkowanej na podstawie umów leasingu i innych umów o podobnym charakterze?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-279/09/EA
  Prawidłowe udokumentowanie sprzedaży samochodu prywatnego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej.
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-280/09/EA
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-279/09/EA
  Prawidłowe udokumentowanie sprzedaży samochodu prywatnego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej.
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-280/09/EA
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-29/09/EA
  Prawidłowe udokumentowanie sprzedaży samochodu prywatnego wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej.
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-178/09-2/AK
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, z faktury VAT dokumentującej czynność cesji umowy leasingu samochodu osobowego, w wyniku której Wnioskodawca wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego leasingobiorcy
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-52/09-2/AA
  Czy Wnioskodawca musi zastosować podstawową stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%, czy może zastosować podwyższoną (o współczynnik 1,4) zgodnie z art. 22l ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-178/09-2/AK
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, z faktury VAT dokumentującej czynność cesji umowy leasingu samochodu osobowego, w wyniku której Wnioskodawca wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego leasingobiorcy
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-44/09-4/KK
  Czy R prawidłowo zalicza wydatki na ubezpieczenie samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów do wysokości limitu przewidzianego w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest kwota zwrotu wydatków z tytułu ubezpieczeń samochodów osobowych dokonana przez korzystających na rzecz R w wysokości, która uprzednio została zaliczona do kosztów podatkowych z uwzględnieniem limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1040/08/KB
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu wykorzystywanego w prowadzonej przez wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, nie stanowiącego środka trwałego
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-8/09/AW
  Czy Spółka, od dat wskazanych w porozumieniach o przejściu praw i obowiązków z umów leasingowych, może potraktować jako koszty uzyskania przychodów wydatki dotyczące czynszu leasingowego oraz inne wydatki ponoszone na rzecz leasingodawców?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-97/09/DG
  Czy samochód (ambulans) klasyfikowany do kodu CN 8705 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-61/09-4/AS
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących sprzedaży towarów używanych (samochodów osobowych)
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-162/08/TK
  Czy wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia 2.280 zł od dochodu z tytułu korzystania z samochodu oraz czy może odliczyć od dochodu 2.280 zł za rehabilitację?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-245/08-5/CS
  W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na nabywanych samochodach osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Przepisy dotyczące opodatkowania tych wyrobów nakładają w opisanej sytuacji obowiązek zapłaty należnego podatku. Jednakże Zainteresowany będzie miał prawo do zwrotu podatku w przypadku ich wywozu z kraju w ramach eksportu, zgodnie z przepisem art. 107 ust.1 ustawy.
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1/09/MD
  Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku w związku ze sprzedażą samochodu osobowego, który był przedmiotem leasingu operacyjnego.
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1001/08/AP
  Jak określić wartość początkową zakupionego środka trwałego: czy na podstawie wartości rynkowej, czy też wartości wynikającej otrzymanej faktury?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1116/09/AB
  Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu.
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-266/08-2/DG
  Czy Spółka może zmienić stawkę amortyzacyjną dla użytkowanego danego środka trwałego samochodu osobowego od nowego roku podatkowego z wyższej na niższą, tj. z 20% na np. 1% w skali roku. Czy można dowolnie stosować różne obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych.
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1169/08/PC
  Czy poniesione wydatki wyżej wymienione stanowią w całości koszty uzyskania przychodów, zwłaszcza najem samochodu osobowego wykorzystywanego przez pracowników Spółki w związku z odbywaniem przez nich zagranicznej podróży służbowej ?
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-880/08/ŁW
  opodatkowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu sanitarnego na podwoziu samochodu ciężarowego
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-140/08/TK
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie własnego samochodu osobowego związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w 2008 roku?
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1048/08/MS
  Czy sprzedaż środków trwałych Spółki dla wspólnika, do jego nowej firmy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-34/09/ICz
  Możliwości zastosowania opodatkowania metodą marży, przy sprzedaży używanych samochodów osobowych, nabytych uprzednio od podatników, którzy przy zakupie tych samochodów skorzystali z prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1027/08-2/AA
  Czy zakupioną przyczepę Wnioskodawca może zaksięgować bezpośrednio 100% w koszty firmy i czy ten stanowi ten zakup uzasadniony niezbędny cel wykonywania działalności?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-763/08/AW
  Czy koszty Spółki poniesione na utrzymanie i eksploatację, wydanych podmiotowi zarządzającemu, powierzchni biurowych, telefonów i samochodów, koszty ich amortyzacji oraz koszty połączeń telefonicznych będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-968/08/ZK
  Czy samochód specjalny jest samochodem osobowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-20/09-2/MK
  Czy dokonując sprzedaż powyższych samochodów osobowych będących środkami trwałymi po upływie pół roku od nabycia lecz przed upływem 5 lat, powstaje obowiązek korekty podatku VAT odliczonego przy nabyciu tych samochodów?
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1114/08/AP
  Czy Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa), aby zaliczyć koszty ponoszone z tytułu wyżej wymienionej umowy do kosztów uzyskania przychodów?
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1630/08-2/KK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, w którym koszty związane z wynajmem i używaniem podczas podróży zagranicznej samochodu osobowego w całości stanowią koszty uzyskania przychodów?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1114/08-4/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących sprzedaż samochodów osobowych.
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1052/08/AF
  Czy jest zasadne zwolnienie od podatku w zakresie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego po leasingu operacyjnym.
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-91/08-4/TW
  Czy w przypadku dokonania odliczenia akcyzy wynikającej z faktury zakupu samochodu osobowego w deklaracji podatku akcyzowego i późniejszej rejestracji samochodu przez Wnioskodawcę po upływie daty założenia deklaracji za okres za który obniżono akcyzę, Spółka ma obowiązek dokonania korekty deklaracji za ten okres czy też dokonuje zmniejszenia obliczonej akcyzy w rozliczeniu za miesiąc rejestracji samochodu?
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-234/08-2/MŚ
  Czy dopuszczalne jest obniżenie stawek amortyzacji podatkowej dla niektórych samochodów osobowych do poziomu 1% ze skutkiem od początku roku podatkowego lub od miesiąca w którym samochody zostały wprowadzone do ewidencji? Czy jako koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży samochodów osobowych Spółka powinna wykazać wydatki na nabycie samochodów osobowych pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, których podstawę stanowi wartość początkową samochodu osobowego niezależnie od tego, że część amortyzacji nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów jako dokonana od wartości przewyższającej równowartość 20 000 EUR?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1120/08-3/BD
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych, a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazy wykorzystywanych do tych samochodów.
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1120/08-2/BD
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowych, a także paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazy wykorzystywanych do tych samochodów.
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1606/08-4/MS
  Czy w odniesieniu do samochodów nabywanych przez Bank będą miały zastosowanie ograniczenia, które nie pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów w rozumieniu przepisów art. 16a-16m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654), z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 EURO? Czy Bank będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów całą kwotę wydatkowaną przez niego na używanie służbowych samochodów osobowych, czy też wydatki takie będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do wysokości wynikającej z zastosowania tzw. kilometrówki? Czy prawidłowe będzie postępowanie Banku w zakresie, w jakim wydatek na zakup samochodu osobowego przeznaczonego do używania przez pracowników dla celów służbowych, zaliczy do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i potrąci taki koszt w momencie jego poniesienia, to jest w momencie zaksięgowania faktury, dokumentującej jego nabycie w księgach rachunkowych Spółki?
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-93/08/TK
  Czy wydatki w kwocie 2.280 zł poniesione na używanie własnego samochodu osobowego związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (przejazdy do szpitali na zabiegi rehabilitacyjne - pobyt stały, po skierowania na zabiegi i w celu ustalenia terminu zabiegów) wnioskodawca może odliczyć od dochodu (przychodu) za rok podatkowy 2008?
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-243/08-3/SM
  stawka podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego pozbawionego silnika
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-244/08-3/SM
  stawka podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodu osobowego (pozbawionego silnika) przed pierwszą rejestracją
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1064/08/UH
  Sprzedaż samochodu osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, firmie bądź osobie prowadzącej działalność?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-921/08/AB
  Możliwość zakwalifikowania zawartej umowy najmu do umów o których mowa w art. 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-256/08/JK
  Wypełnienie warunków zwolnienie od akcyzy przez osobę fizyczną wracającą z czasowego pobytu w innym państwie członkowskim.
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-87/08/TK
  Czy w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidztwa, a drugi z nich ma na współutrzymaniu niepełnosprawne dziecko zaliczone do I grupy inwalidztwa osiągającego dochody do kwoty 9.180 zł, to czy każdy z nich może odliczyć ulgę rehabilitacyjną z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) małżonków, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1076/08-2/MN
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych przez rzeczoznawców - biegłych. Czy do stawki ryczałtowej wynoszącej 0,8358 zł za 1 km przebiegu, stosowanej przez Wnioskodawcę będącego płatnikiem podatku VAT za dojazdy rzeczoznawców należy doliczać zawsze podatek VAT w wysokości 22%?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2156/08-2/JB
  Korekta podatku VAT w przypadku sprzedaży samochodu osobowego, z zastosowaniem zwolnienia od podatku
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1102/08-2/MN
  Wnioskodawczyni nabyła w krajach trzecich samochody osobowe nie będące nowymi środkami transportu. Dostawca z kraju trzeciego nie pobiera od Zainteresowanej ani nie nalicza jej żadnych prowizji, kosztów opakowania, transportu czy ubezpieczenia, transport z kraju trzeciego na terytorium Niemiec wykonuje inny podmiot. Po nabyciu samochodów dokonuje ich importu na terytorium Niemiec, gdzie płaci cło i podatek VAT importowy. Następnie przemieszcza te samochody z na terytorium Polski, gdzie w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy VAT rozpoznaje WNT na terytorium Polski. Z tytułu przemieszczenia pojazdów na terytorium kraju, Zainteresowana zobowiązana jest zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy. Podstawa opodatkowania WNT.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1403/08-2/IF
  Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo wprowadzając w 2008 r. przedmiotowy samochód do ewidencji środków trwałych i określając jego wartość początkową w wysokości 46 000 zł. (to jest wg ceny zakupu w 2002 r.), od której będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-907/08/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży prywatnego samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanego w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-974/08/PS
  Opodatkowanie czynności przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium Niemiec na terytorium kraju zaimportowanego uprzednio z USA.
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-973/08/PS
  Opodatkowanie czynności przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium Niemiec na terytorium kraju zaimportowanego uprzednio z USA.
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2098/08-2/IZ
  dostawa samochodu osobowego po wykupie z leasingu operacyjnego, dokonana w terminie krótszym niż 6 miesięcy po tym wykupie, nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-691/08/AW
  Czy firma prawidłowo kwalifikuje koszty z wystawionych faktur przez leasingodawcę, jako koszty uzyskania przychodów?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-242/08-2/CS
  Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania samochodu osobowego
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-674/08/HD
  1. Czy poniesione wydatki na: noclegi (faktury za hotele), przejazdy (bilety kolejowe, autobusowe, paliwo do samochodu) oraz diety (nie przekraczające wartości diet ustalonych odrębnymi przepisami dla pracowników) - stanowią koszty uzyskania przychodów? 2. Czy poniesione miesięczne opłaty czynszu najmu samochodu, na podstawie zawartej umowy, stanowią koszty uzyskania przychodu ewidencjonowane w poz. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też będą kosztem rozliczanym na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu? 3. Czy poniesione wydatki za najem mieszkania oraz diety za czas pobytu w miejscu świadczenia usług, stanowią koszty uzyskania przychodów?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1295/08-4/IF
  Jaką wartość początkową środka trwałego należy zastosować w wyżej opisanej sytuacji? Czy w przypadku uznania za wartość początkową ceny nabycia wynikającej z faktury zakupu można powiększyć wartość początkową środka trwałego o poniesione odsetki od udzielonego kredytu na zakup tego samochodu?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1069/08/UH
  Czy limit odliczenia kwoty podatku naliczonego w wysokości 60%, określony w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, dotyczy faktur VAT wystawionych na podstawie umowy na świadczenie usług serwisowych, a więc zakup usług kompleksowej obsługi serwisowej?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-722/08-6/KS
  Czy koszty z tytułu rat leasingowych i opłaty wstępnej poniesione w koszty uzyskania przychodów w latach 2007-2008, w związku z cesją umowy leasingowej pozostają kosztami uzyskania przychodu, bez konieczności korygowania złożonych zeznań podatkowych?
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1241/08-6/AG
  W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną w przypadku leasingu samochodu marki p ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0" w przypadku leasingu samochodu marki v ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0", w przypadku leasingu samochodu marki f g p ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0" w przypadku leasingu samochodu marki f b ?
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1008/08/UH
  Czy jest konieczne dokonywanie korekty zwrotu 4/5 VAT odliczonego przy nabyciu samochodu w 2007r. w deklaracji za listopad 2008r.?
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-42/08/TK
  Czy wnioskodawczyni może w łącznym rozliczeniu rocznym za 2008r. i lata następne wraz z mężem będącym osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa dokonać odpisu ulgi rehabilitacyjnej w kwocie 2 x 2.280 zł z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej oraz z tytułu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej, którym to przewodnikiem byłaby sama wnioskodawczyni
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2000/08-2/AK
  prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych nabytych przez Spółkę w celu dalszej odsprzedaży
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1109/08-2/BD
  Korekta podatku VAT w przypadku sprzedaży samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym w Spółce z zastosowaniem zwolnienia od podatku.
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1032/08-6/AW
  Czy Spółka będzie musiała dokonać korekty VAT i zwrócić podatek od urzędu skarbowego?
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1976/08-2/AK
  Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży samochodu osobowego, który był przedmiotem leasingu operacyjnego przez okres dłuższy niż pół roku i został przez leasingobiorcę wykupiony.
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1026/08/LŻ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem samochodu
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-81/08-2/TK
  Czy w opisanym przypadku należy zapłacić podatek akcyzowy, jeśli tak to kto jest zobowiązany do jego zapłaty?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1957/08-2/MP
  W świetle przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2008 r. ( art. 43 ust. 1 pkt 2, art. 42 ust.2 pkt 2) samochody, które Spółka zamierza sprzedać spełniały definicję towaru używanego. W trakcie trwania leasingu były one użytkowane dłużej niż pół roku, a okres eksploatacji samochodów w czasie trwania umowy leasingu operacyjnego wliczany był do okresu używania samochodu. W przedstawionych przez Spółkę okolicznościach sprawy, mogła ona traktować przedmiotowe samochody jako towar używany i tym samym miała prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.Mając natomiast na uwadze powołane powyżej przepisy prawa podatkowego, obowiązujące od dnia 1.01.2009 r. należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, dokonując sprzedaży samochodów nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Spółka nabyła prawo do rozporządzania towarami jak właściciel w chwili wykupu samochodów będących przedmiotem leasingu operacyjnego (październik 2008 r.). W świetle obecnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności art. 43 ust. 2 pkt 2. przedmiotowe samochody osobowe nie spełniają definicji towaru używanego.
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-79/08-2/TK
  Czy w opisanym stanie faktycznym samochody osobowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1001/08-2/TW
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do tych samochodów?
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1071/08-2/BD
  Korekta podatku VAT w przypadku sprzedaży samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym w Spółce z zastosowaniem zwolnienia od podatku.
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1540/08-2/KK
  Czy opłatę wstępną do umowy leasingowej (leasing operacyjny) można zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-914/08/AD
  Czy prawidłowym jest uznanie sprzedawanego samochodu za towar używany i zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-45/08-6/RK
  W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z dwoma umowami regulującymi różne świadczenia, przy czym umowy indywidualne leasingu w przedstawionym stanie faktycznym podlegają regulacjom wynikającym z art. 86 ust. 7 ustawy, natomiast w stosunku do indywidualnych umów świadczenia usług serwisowych, ograniczenia te nie mają zastosowania. Zatem, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż wszystkie opłaty wynikające z opisanych umów powinny być traktowane jako czynsz (rata) lub inna płatność wynikająca z zawartej umowy w rozumieniu art. 86 ust. 7 ustawy o VAT., i że w związku z tym Strona jest uprawniona do odliczenia 60% podatku VAT od tych opłat, nie więcej niż 6.000 zł, w odniesieniu do każdego samochodu.
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1937/08-2/AK
  Przy sprzedaży samochodu osobowego będącego towarem używanym istnieje prawo do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług.
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-915/08-4/AD
  Czy od nabycia sprowadzonego z zagranicy samochodu osobowego, starszego niż pół roku z przebiegiem ponad 6000 km Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT czy będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia tego podatku?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-954/08-2/BD
  Prawo do zastosowania 7% stawki podatku VAT dla dostawy pojazdu przystosowanego na cele jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-45/08-5/RK
  W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z dwoma umowami regulującymi różne świadczenia, przy czym umowy indywidualne leasingu w przedstawionym stanie faktycznym podlegają regulacjom wynikającym z art. 86 ust. 7 ustawy, natomiast w stosunku do indywidualnych umów świadczenia usług dodatkowych, ograniczenia te nie mają zastosowania. Zatem, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż wszystkie opłaty wynikające z opisanych umów powinny być traktowane jako czynsz (rata) lub inna płatność wynikająca z zawartej umowy w rozumieniu art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, i że w związku z tym Strona jest uprawniona do odliczenia 60% podatku VAT od tych opłat, nie więcej niż 6.000 zł, w odniesieniu do każdego samochodu.
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-932/08-2/KG
  Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego powstałego przy zakupie samochodu przeznaczonego do odsprzedaży, wykorzystywanego czasowo w firmie jako środek trwały?
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-933/08-2/KG
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów demonstracyjnych?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-772/08/ZK
  Czy w stosunku do pojazdu samochodowego specjalnego kempingowego wnioskodawca zobowiązany jest stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 4 i pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1872/08-2/IZ
  Zatem uznać należy za nieprawidłowe stanowisko Podatnika, iż w okresie od dnia 1 maja 2004 r. nie obowiązuje w zakresie prawa do odliczenia paliwa do napędu samochodów osobowych żadne ograniczenie.
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-977/08/UH
  Prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-594/08-5/EK
  1. Czy umowa leasingu po dokonanej cesji będzie nadal umową leasingu (zarówno cywilnie jak i podatkowo), czy też umową podobną do najmu i nie będzie spełniać kryteriów określonych w ustawowej definicji leasingu? 2. Czy niezbędne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu pod rygorem utraty prawa zaliczenia wydatków z tytułu eksploatacji pojazdu do kosztów uzyskania przychodów? 3. Czy całość dokonanej opłaty za przejęcie leasingu na rzecz "przekazującego leasing - dotychczasowego leasingobiorcy" stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku, czy też opłata ta winna zostać rozliczona proporcjonalnie do czasu trwania przejętego leasingu.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-880/08/AF
  1. Czy przy sprzedaży samochodu osobowego wykupionego przez Wnioskodawcę, po zakończonym okresie leasingu operacyjnego, można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy do okresu używania, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług wlicza się okres, w którym samochód był oddany w leasing? 3. Czy przyjęcie założenia, że wykup samochodu służy wyłącznie sprzedaży zwolnionej od podatku, nie odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej wykup samochodu spowoduje, że Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku skorygowania podatku odliczonego na podatnie art. 91 cytowanej ustawy?
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-447e/08/DK
  Czy koszt podatku naliczonego od towarów i usług poniesionego w związku z nabyciem usług i towarów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a, tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-620/08-2/MK
  Czy podatnicy składający zeznanie podatkowe w którym wykazali odliczenie z tytułu koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi lecznico-rehabilitacyjne są zobowiązani z uwagi na treść art. 26 ust. 7c do dokumentowania korzystania z zabiegów.
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-963/08/LŻ
  Zastosowanie art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-805/08/PS
  Opodatkowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej w przypadku przemieszczenia na terytorium kraju samochodu osobowego zaimportowanego wcześniej na terytorium Niemiec.
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-556/08/MK
  Czy do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczyć wydatki ponoszone za granicą lub w kraju z tytułu najmu samochodów osobowych wykorzystywanych tam przez pracowników spółki w związku z odbywaniem przez nich podróży służbowych w pełnej wysokości?
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-889/08-5/BP
  Umowa cesji leasingu. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz opłaty za przejęcie leasingu.
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1489/08-2/MK
  Czy sprzedaż powyższego samochodu będącego towarem handlowym zakupionym od podatnika podatku VAT ze stawką zwolnioną na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może zostać opodatkowana w systemie VAT marża zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1806/08-7/JB
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup części i powypadkową naprawę samochodu osobowego, z uwagi na fakt, iż nie będzie on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-801/08/NG
  Czy opłaty ustalone w umowie dzierżawy, ponoszone przez korzystającego (Wnioskodawcę) w podstawowym okresie umowy stanowią koszt uzyskania przychodów dla korzystającego?
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-844/08/RSz
  zwolnienie od podatku VAT przy sprzedaży pojazdu samochodowego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1123/08/RSz
  obowiązek dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego w związku z jego sprzedażą
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1769/08-2/IG
  W przypadku, gdy nabyte samochody są używane do celów demonstracyjnych dłużej niż rok, to tracą one status towaru handlowego i są zaliczane do środków trwałych na podstawie art. 16e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Samochodów takich nie można już traktować jako towaru handlowego. Dodatkowo samochody te są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy. W przypadku nabycia takich samochodów podatnik jest zobowiązany odliczyć ten podatek na zasadach określonych w przepisie art. 86 ust. 3 ustawy. Kwotę podatku naliczonego będzie stanowiło wówczas 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Wnioskodawca jest więc zobowiązany skorygować VAT naliczony związany z nabyciem takich samochodów używanych do celów demonstracyjnych. Natomiast sprzedaż takiego samochodu demonstracyjnego po upływie roku korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Natomiast w przypadku sprzedaży samochodów demonstracyjnych po pół roku a przed upływem roku powoduje, że takie samochody mają status towaru używanego zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy jednakże nadal spełniają warunki do uznania ich za towary handlowe. W takiej sytuacji sprzedaż takiego samochodu nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (gdyż w przy zakupie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego) oraz na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia (gdyż przy zakupie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy). Sprzedaż takiego samochodu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy powinna być opodatkowana stawką podatkową 22% VAT.
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1358/08/GJ
  W zakresie innych niż raty wydatków związanych z eksploatacją samochodów również późniejsze uzupełnienie umowy o elementy dające prawo Podatnikowi do uznania od tego momentu umowy za umowę leasingu, nie upoważnia Podatnika do zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych w okresie, w którym nie może być uznana za podatkową umowę leasingu
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-218/08/JK
  Czy rozliczenie faktur korygujących zakupy z tytułu udzielonego skonta (dodatkowej premii za sprzedane samochody) w miesiącu w którym otrzymaliśmy te faktury jest prawidłowe?
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-110/08-3/SM
  brak obowiązku składania deklaracji w przypadku sprzedaży samochodów zarejestrowanych
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-110/08-2/SM
  obowiązek rejestracji w przypadku dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-71/08-2/TW
  Stwierdzić należy, iż samochody klasyfikowane do pozycji CN 8704 nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, a zatem samochód o kodzie CN 8704 21 31 nie jest wyrobem akcyzowym.
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-548/08/PSZ
  Amortyzowanie samochodu osobowego przy zastosowaniu podwyższonej stawki amortyzacji.
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-215a/08/JK
  Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-215b/08/JK
  Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-215c/08/JK
  Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-215d/08/JK
  Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-215e/08/JK
  Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1302/08-2/MG
  PIT - w zakresie powstania przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego przeniesienia własności samochodu osobowego, jako rzeczowej formy wynagrodzenia pracownika
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1661/08-4/SM
  kreślenie podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1662/08-5/SM
  określenie podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-701/08/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na ubezpieczenie samochodu osobowego używanego na podstawie zawartej umowy leasingu operacyjnego.
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-689/08-3/AA
  Czy Wnioskodawca jako mały podatnik może dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w oparciu o art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od samochodu zakupionego z przeznaczeniem do przewozu osób chorych - ambulans? Zgodnie ze zezwoleniem MSWiA samochód ten uznany został jako pojazd uprzywilejowany.
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-823/08-2/EWW
  Wnioskodawca wykorzystuje do celów działalności gospodarczej samochód osobowy, a więc w świetle powołanych przepisów, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku należnego z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu - nie więcej niż 6.000 zł. Natomiast w przypadku nabycia paliwa do jego napędu, prawo do odliczenia podatku VAT, nie przysługuje.
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-678/08/BWo
  Czy wewnatrzwspólnotowe nabycie przedmiotowego pojazdu, będzie skutkowało opodatkowaniem tego nabycia podatkiem akcyzowym?
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-827/08/ASz
  zapłata podatku VAT z tytułu zakupu samochodu w Stanach Zjednoczonych
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1813/08-2/AW
  odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych przeznaczonych do wykonywania usług wynajmu krótkoterminowego
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1442/08/MCZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do drugiej grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, można uznać koszty przejazdu na niezbędne w stosowanej terapii litem badania poziomu litu w surowicy krwi?
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-470b/08/PSZ
  Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości zakup samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany w działalności poniżej jednego roku?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-470a/08/PSZ
  Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości zakup samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany w działalności poniżej jednego roku?
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-925/08/RS
  Czy w związku z przekazaniem samochodu osobowego jako towaru używanego w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług z zastosowaniem zwolnienia z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, od którego dokonano odliczenia podatku naliczonego przy jego zakupie, a który nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych, Spółka musi dokonać korekty odliczonej kwoty podatku zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy?
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-766/08/IK
  Termin zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-764/08/PK
  Dokumentacja zapłaty akcyzy w związku z prawem do odliczenia akcyzy związanej z zakupem samochodów
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-593/08/IK
  rozliczenie podatku akcyzowego
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-592/08/PK
  Moment odliczenia akcyzy związanej z zakupem samochodów
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-795/08/LŻ
  Zastosowanie art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego.
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-708/08/NG
  a) Czy w przypadku gdy Wnioskodawca, będąc stroną umowy leasingu operacyjnego - jako finansujący ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu używania samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20 000 Euro, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego, w pełnej wysokości tj. bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? b) Czy finansujący ma prawo rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów pełną wartość składek na ubezpieczenie samochodu, w tym w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 Euro do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, czyli bez ograniczeń z art. 16 ust. 1 pkt 49 w/w ustawy?
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1185/08-2/JG
  1. Czy w przypadku zbycia samochodu osobowego kosztem uzyskania przychodu jest niezamortyzowana część środka trwałego stanowiąca różnicę między wydatkami poniesionymi na zakup samochodu, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem limitu 20.000 euro? To znaczy, czy ustalając koszt własny sprzedaży sprzedanego samochodu osobowego należy wartość początkową pomniejszyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętymi stawkami, czy o sumę odpisów uznanych tylko za koszt uzyskania przychodu. Czy ewentualna niezamortyzowana wartość środka trwałego stanowi w całości koszt własny sprzedaży bez uwzględniania limitu? 2. Czy spółka może zmienić stawkę amortyzacyjną dla użytkowanego danego środka trwałego samochodu osobowego, od nowego roku podatkowego z wyższej na niższą tj. z 20% na np. 1 % w skali roku? Czy można dowolnie stosować różne obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych?
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-798/08-3/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu: 21 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu: 28 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy dostawie samochodu osobowego -jest nieprawid ...
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-760/08/UH
  prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabywanego paliwa silnikowego i oleju napędowego do samochodów.
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-574/08/DG
  Czy dokumentem uprawniającym do odliczenia akcyzy, w przypadku nabycia samochodów osobowych jest faktura zakupu z wyrażoną kwotą akcyzy, czy dowód zapłaty za ww. fakturę?
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1340/08-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2008r. (data wpływu 04 września 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych oraz oleju napędowego wykorzystywanych do napędu samochodów demonstracyjn ...
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-785/08/MK
  Ustalenie prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu ciężarowego dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne.
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-828/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2008 r. (data wpływu: 1 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży używanego samochodu osobowego -jest prawidłowe.W dniu 1 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-900/08/MM
  Czy od wypłacanego pracownikom socjalnym ryczałtu samochodowego należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie to nie jest opodatkowane?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-58/08-4/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodu kempingowego -jest prawidłowe.W dniu 24 lipca 20 ...
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1445/08-2/AK
  prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących raty leasingowe i inne płatności związane z zawartymi umowami leasingowymi dotyczącymi samochodów osobowych oddanych w użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu na okres nie krótszy niż 6 miesięcy
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-688/08/MN
  Istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych służących do celów najmu oraz odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do ich napędu.
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-796/08/LŻ
  Zastosowanie art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego.
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-715/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 21 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-622b/08/AD
  Czy Spółka jest zobowiązana dokonać korekty podatku odliczonego (w wysokości 60%) przy wykupie samochodów z leasingu?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-622a/08/AD
  Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodów osobowych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy?
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-622b/08/AD
  Czy Spółka jest zobowiązana dokonać korekty podatku odliczonego (w wysokości 60%) przy wykupie samochodów z leasingu?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-610/08/PP
  Czy wydatki o których mowa powyżej związane z wynajmem i eksploatacją samochodu osobowego poniesione bezsprzecznie w celu realizacji zadań w trakcie odbywania zagranicznej delegacji służbowej są kosztem uzyskania przychodu Spółki w pełnej wysokości?
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1122/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całości podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów zastępczych, stanowiących towary handlowe -jest prawidłowe.W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony w/w wniosek o ud ...
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443/W-12/08-4/TK
  Wskazane we wniosku pojazdy kempingowe (5 osobowe campery) są wyrobami akcyzowymi, a jako samochody osobowe podlegają zarówno w przypadku importu jak i sprzedaży w kraju podatkowi akcyzowemu.
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-483/08-4/AA
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 20 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-722/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16.06.2008 r. (data wpływu 23.06.2008 r.) oraz piśmie (data nadania 22.09.2008 r., data wpływu 24.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-722/08-2/ES z dnia 10.09.2008 r. (data nadania 10.09.2008 r., data doręczenia 17.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób ...
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-671/08/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko "X" Spółka Cywilna, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008r. (data wpływu 15 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2008r. (data wpływu 4 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej wydatki niestanowiące kosztów uzys ...
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-578/08/MN
  Dostawa samochodu osobowego, przy nabyciu którego przysługiwało częściowe odliczenie spełniające definicje towaru używanego (wcześniej używanego na podstawie umowy leasingu) jest zwolniona od podatku od towarów i usług - § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-955/08-3/PW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez X na rzecz Spółki w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one wysyłane do innego kraju UE, jako wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów, a dostawy dokonywanej przez Spółkę na rzecz odbiorców finalnych jako pozostającej poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym?
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT11/033/2/56/UJB/08/PT/1183
  Jeżeli członek personelu dyplomatycznego Ambasady (...) w Warszawie, dokonał odsprzedaży środka transportu - samochodu (w związku z zakupem którego Ambasada otrzymała zwrot podatku) przed określonym w nocie i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. terminem, to działanie takie stanowi o niespełnieniu warunku nieodstępowania środka transportu przez okres 3 lat od dnia jego nabycia osobie nieuprawnionej do zwrotu podatku, tj. warunku wynikającego także z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r., a tym samym powoduje obowiązek zwrotu kwoty podatku VAT otrzymanej z tytułu nabycia tego środka transportu.
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-423/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008 r. (data wpływu 16 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 18 sierpnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 16 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-535/08-2/ISN
  Obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego, odliczonego w pełnej kwocie w momencie zakupu samochodów, które mają być wprowadzone do ewidencji środków trwałych.
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-619/08/LŻ (KAN-6580/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008r. (data wpływu 30 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej s ...
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-532/08-2/EN
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży samochodu osobowego jako towaru używanego na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy VAT, jeśli tak to jaki okres należy przyjąć do korekty podatku naliczonego częściowo odliczonego przy nabyciu samochodu?
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-517/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia w całości podatku naliczonego od rat leasingowych oraz p ...
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-518/08/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008 r. (data wpływu 3 czerwca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2008 r. (data wpływu 13 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego -jest nieprawidłowe.W dniu 3 czerwca 2008 r. został złożony ww. ...
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-404/08/AB
  Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego podatkiem akcyzowym
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-457/08/WRz (KAN-5576/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. K., przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 2 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu oso ...
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-458/08/AP
  Jak określić wartość początkową zakupionego środka trwałego: czy na podstawie wartości rynkowej, czy też wartości wynikającej otrzymanej faktury?
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-959/08-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia i odsprzedaży samochodów osobowych
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-555/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług w zakresie najmu samochodów osobowych celem ich dalszej odsprzedaży -jest prawidłowe.W dniu 17 czerwca 2008 ...
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-499/08/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych w związku z cesją umowy leasingu operacyjnego samochodu osob ...
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-346/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków poniesionych tytułem zwrotu kosztów używania przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych w jaz ...
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-46/08-2/TK
  Czy prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego przywozu z terytorium innego państwa członkowskiego samochodu osobowego, przez osobę fizyczną powracającą na terytorium kraju z czasowego pobytu, rozciąga się na współmałżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej?
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-602/08/DG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one dostarczane odbiorcy na terenie Polski, jako sprzedaży samochodów na terytorium kraju?
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-705/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej nieujętego w ewidencji środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 19.06.2008 r. został ...
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-470A/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodów osobowych stanowiących przedmiot wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 2 czerwca ...
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-564/08/WN
  możliwość odliczenia całości podatku naliczonego z otrzymanych faktur dokumentujących raty leasingu operacyjnego z tytułu nabycia samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-462/08/ICz
  Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodów osobowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowych samochodów?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-478/08-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-472/08/MN
  W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego używanego z Niemiec od podatnika VAT istnieje obowiązek rozliczenia i zapłaty VAT.
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-992/08/AS (KAN-7055/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2008r. (data wpływu 10 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwolnienia od podatku VAT sprzedaży samochodu osobowego używanego m.in. na podstawie umowy leasingu -jest prawidłowe.W dniu 10 lipca 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielen ...
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-339/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży rzeczy -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-852/08/AZb (KAN-5823/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008r. (data wpływu 10 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla darowizny samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pise ...
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-787/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 9 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie leasingowanych samochodów osobowych powierzonych w użytkowanie -jest nieprawidłowe.W dniu 9 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-275/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 07.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę rat leasingu operacyjnego przejętego w drodze cesji -jest prawidłowe.W dniu 07 maja 2008 r. został złoż ...
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-910/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2008 r. (data wpływu 09.06.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanego wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowany ...
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-462/08-2/HW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu po umowie leasingu operacyjnego. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przy sprzedaży tego samochodu oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1089/08-3/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008r. (data wpływu 10.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży a wykorzystywanych do jazd testowych lub jako pojazdy zastępcze przez okres dłuższy niż rok -jest niep ...
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1089/08-2/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008r. (data wpływu 10.06.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie samochodów nabytych w celu dalszej odsprzedaży a wykorzystywanych do jazd testowych lub jako pojazdy zastępcze przez okres krótszy niż rok -jest pra ...
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-453/08-2/AI
  Czy sprzedaż samochodu osobowego, jakiej dokonała Spółka w dniu 5 grudnia 2007 r., korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-649/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży używanego samochodu osobowego -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-420/08/UH
  dostawa samochodu osobowego, przy zakupie którego odliczono 60% VAT?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-443/08-2/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008 r. został złożony ww ...
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-333/08/AK
  Czy wydatki poniesione na wynajem samochodu za granicą w związku z podróżą służbową pracowników poza granicami kraju Spółka może w pełnej wysokości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-724/08/KG (KAN-4805/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2008r. (data wpływu 12 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT w całości z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe wynikające z zawartej umowy -jest prawidłowe.W dniu 12 maja 2008r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielen ...
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-801/08-3/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. V, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy samochodu osobowego marki X -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-801/08-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy samochodu osobowego marki Y -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-369/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) i z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty w Polsce ...
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-349/08/RM (KAN-4209/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura -24 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na powypadkową napr ...
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-772/08-2/SM
  zasady rozliczenia podatku akcyzowego w przypadku sprzedaży samochodów osobowych w ramach umowy komisowej (nabycie wewnątrzwspólnotowe przez komitenta, który przekazuje je komisantowi, dokonującemu sprzedaży dealerom lub ostatecznym konsumentom)
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1066/08-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008 r. (data wpływu 03.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania przy sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży -jest nieprawidłowe.W dniu 03.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1066/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27.05.2008 r. (data wpływu 03.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży -jest prawidłowe.W dniu 03.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-233/08-3/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-233/08-2/EK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidua ...
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-225/08-3/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony w dniu 13 maja 2008 r. - o udzielenie pisemnej interpre ...
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-297/08/AP
  Czy Spółka postąpi prawidłowo, rozliczając ewidencję przebiegu pojazdu, dla samochodu wynajętego w Niemczech, przyjmując stawkę ryczałtu za kilometr taką jak w Polsce?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-655/08/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008r. (data wpływu 16 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego, który został odliczony w momencie zakupu samochodu osobowego -jest nieprawidłowe.W dniu 16 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek ...
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-390/08-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu: 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-569/08/MS (KAN-3680/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008r. (data wpływu 10 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości z tytułu nabycia samochodów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, przez pewien czas używanych jako samochody zastępcze oraz możliwości odliczeni ...
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-659/08/JP (KAN-4211/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o cały podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie samochodów zastępczych wykorzystywanych przy świadczeniu usług serwisowych - ...
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-208/08-2/AMN
  Czy korzystanie przez pracowników Spółki z samochodów służbowych w przedmiotowym stanie faktycznym skutkuje dla pracowników powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-937/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008r. (data wpływu 14 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego samochodu osobowego -jest nieprawidłowe.W dniu 14 maja 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatk ...
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-306/08/MD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 31 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 13 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia do sprzedaży lokalu użytkowego, jeżeli Wnioskodawca w momencie sprzedaży korzysta ze ...
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-559/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008r. (data wpływu 25.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży samochodów osobowych i obniżenia kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zapłaconej -jest nieprawidłowe.W dniu 25.03.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-559/08-3/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008r. (data wpływu 25.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasad wystawiania faktur -jest prawidłowe.W dniu 25.03.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w ...
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-528/08/AZb (KAN-3499/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko K. Sp. z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008r. (data wpływu 4 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych w związku z cesją umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego -jest prawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008r. wpłynął ww. w ...
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-321/08-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu po umowie leasingu operacyjnego. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przy sprzedaży tego samochodu w miesiącu jego wykupu.
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-521/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2008 r. (data wpływu 19.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży samochodu wygranego w konkursie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie -jest prawidłowe.W dniu 19.03.2008 r. zo ...
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-468/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wypłacanego przez pracodawcę ryczałtu z tytułu używania przez pracowników prywatnych samochodów w celach służbowych -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietn ...
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-530/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008r. (data wpływu 31.03.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od os ...
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-529/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008r. (data wpływu 31.03.2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu -jest prawidłowe.W dniu 31.03.2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od os ...
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-275/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy samochodu nabytego w grudniu 2003 r. oraz obowiązku dokonania korekty uprzednio odliczonego podat ...
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-370/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 4 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 18 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-313/08-4/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z naprawą samochodu osobowego po wypadku -jest prawidłowe.W dniu 18 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-251/08-2/GZ
  Zastosowanie marży przy dostawie samochodu zakupionego ze zwolnieniem na podstawie § 8 ust.1 pkt 5 rozporządzenia wykonawczego do ustawy.
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-430/08/PK (KAN-2500/08 )
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008r. (data wpływu 10 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2008r. (data wpływu 21 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od płatności związanych z realizacją umowy leasingu operacyjnego -jest prawidłowe.W ...
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-594/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-595/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2008r. (data wpływu 31 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 31 marca 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-334/08-5/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku ORD-IN (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od pojazdu typu q -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-255/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej wykup samochodu osobowego, będącego przedmiotem ...
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-450/08/AK (KAN-2940/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wydatków związanych z wynajmowaniem samochodów do kosztów pośrednio bądź bezpośrednio związanych z przyc ...
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-73/08/ZG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008 roku (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do jednorazowego odliczenia podatku od zakupionego samochodu -jest nieprawidłowe.W dniu 25 marca 2008 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-390/08-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2008 r. (data wpływu 03.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych -jest prawidłowe.W dniu 03.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-398/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008r. (data wpływu 03.03.2008r.), uzupełniony w dniu 17.04.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym -jest prawidłowe.W dniu 03.03.2008r wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-511/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008r. (data wpływu 17 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej oraz z tytułu zakupu paliwa do jego eksploata ...
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-20/08-4/TW
  W świetle przepisów art. 80 ust. 1 ustawy, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.Wnioskodawca nie powinien przy sprzedaży, opisanych we wniosku samochodów marki X klasyfikowanych do grupy PKWiU 34.10.41, naliczać podatku akcyzowego.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-177/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy samochodów osobowych dokonywanej przed upływem 6 miesięcy od dnia ich nabycia od leasingodawcy i obowiązku dokonania ...
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-135/08-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. (data wpływu 22 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-230/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008 r. (data wpływu 25.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych ustalonych w umowie leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 25.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-117/08/NG
  Jakie skutki podatkowe powoduje cesja umowy leasingu?Czy w przypadku uznania umowy leasingu za umowę najmu samochodów, wykup samochodów przez korzystającego po upływie okresu leasingu po hipotetycznej wartości netto ustalonej w umowie należy uznać za cenę rynkową?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-159/08/JP
  Odliczenie podatku VAT od zakupionego w grudniu 2007r. samochodu osobowego, w sytuacji gdy sprzedaż opodatkowana występowała do końca grudnia 2007r. natomiast od 1 stycznia 2008r. występuje tylko sprzedaż zwolniona
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-205/08-2/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05 lutego 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego związanego z zakupami towarów i usług dotyczącymi ogólnych kosztów prowadzenia działalności -jest prawidłowe.W dniu 11 lutego ...
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-262/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- reha ...
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-327/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008r. (data wpływu 21.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu kolekcjonerskiego -jest prawidłowe.W dniu 21.02.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-127/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedsta we wniosku z dnia 01.02.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat z tytułu zawartej umowy leasingowej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej- jest prawidłowe.W dniu 04 lutego 2008 r. zost ...
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-154/08/PK
  odliczenie podatku VAT od rat leasingowych
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-42/08/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości kwoty podatku naliczonego z faktur wystawianych przez leasingodawcę oraz w całości kwoty podatku naliczonego z faktur na zakup paliwa do tego pojazdu?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-76/08-2/EWW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych przeznaczonych do wykonywania usług najmu -jest prawidłowe.W dniu 22 stycznia 2008 r. został zł ...
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-12/08-2/TW
  Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie kontrahent zagraniczny, nabył prawo rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel na terenie państwa członkowskiego. Tym samym dokonując przemieszczenia wyrobu akcyzowego na terytorium kraju - dysponując niniejszym prawem - wzbudza powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-13/08-2/TW
  Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie kontrahent zagraniczny, nabył prawo rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel na terenie państwa członkowskiego. Tym samym dokonując przemieszczenia wyrobu akcyzowego na terytorium kraju - dysponując niniejszym prawem - wzbudza powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-100/08/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług przy planowanym zakupie samochodu osobowego oraz paliwa na zasadach obowiązujących przed dniem 1 maja 2004 r. -jest nieprawidłowe.W dniu 31 stycznia 2 ...
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-26/08/ZK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, samochód specjalny pogrzebowy jest samochodem ciężarowym i czy odpisy z tytułu zużycia samochodu (amortyzacja) w części przewyższającej równowartość 20.000 euro są podatkowym kosztem uzyskania przychodów? Czy amortyzacja wyżej wymienionego samochodu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo u małego podatnika?
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-49/08-2/EWW
  Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości z tytułu nabycia samochodów używanych jako samochody demonstracyjne i zastępcze? Możliwość odliczenia podatek VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa do ww. samochodów?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-120/08-2/TLO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w stanie faktycznym przedstawionym poniżej- jest prawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008r. wpłynął wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od ...
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-249/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008r. (data wpływu 8 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z cesją umowy leasingu operacyjnego- jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-554/07/JP
  odliczenia podatku VAT od rat leasingowych
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-61/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007r (data wpływu 27.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na użytkowanie samochodów osobowych bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu -jest nieprawidłowe.W dniu 27.12.2007r ...
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE VI/8012/1/KKU/07/08/1491
  ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 18 października 2007 r. sygnatura IPPP1/443-90/07-4/SM wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów dla Spółki X stwierdzając, że:- nie jest prawidłowe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 18 października 2007 r. sygnatura IPPP1/443-90/07-4/SM, uznające za prawidłowe stanowisko Spółki X zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2007 r. i uzupełnionym 24 wr ...
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-25/08-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu po umowie leasingu operacyjnego. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, przy sprzedaży tego samochodu przed upływem pół roku od chwili nabycia.
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-11/08/AK
  Czy w wyniku cesji umowy leasingu samochodu osobowego Wnioskodawca, jako Spółka wstępująca w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy, może zaliczać raty leasingowe, wynikające z umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? Wnioskodawca zaznacza, że do końca umowy leasingu pozostało od dnia cesji 12 miesięcy, a więc nie jest spełniony warunek okresu minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji.
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-10/08/AK
  Czy opłaty leasingowe poniesione przez leasingobiorcę czyli Spółkę przed rozwiązaniem umowy leasingu nadal stanowić będą koszty uzyskania przychodu czy tez należy te koszty skorygować z powodu braku ewidencji przebiegu pojazdu, która nie była konieczna w przypadku leasingu? Okres leasingu trwał tylko 12 miesięcy, a więc nie jest tu spełniony warunek okresu minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji.
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-313/07/KL
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od samochodów osobowych w leasingu.
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-137/08/JCi
  Zastosowanie art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego.
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-3/08/MT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 2 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 2 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 963. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-56/07/EN/PV-I
  - W jakim zakresie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych i ciężarowych "z kratką",- w jakim zakresie może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu samochodów osobowych i ciężarowych "z kratką", jeżeli zakup nastąpił po 1 maja 2004r.,- czy dokonując korekty rozliczenia podatku naliczonego dotyczącego paliwa i samochodów osobowych zakupionych w poprzednich okresach rozliczeniowych (latach i miesiącach) może na bieżąco (w bieżącej deklaracji składanej dla potrzeb podatku dochodowego) rozpoznać przychód w wysokości kwoty naliczonego podatku od towarów i usług od tych zakupów, która uprzednio została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na brak prawa do odliczenia, a obecnie będzie odliczona (poprzez korekty deklaracji VAT-7), czy też powinna dokonać korekt deklaracji dla potrzeb podatku dochodowego za okresy, w których kwoty podatku naliczonego zaliczono do kosztów uzyskania przychodów i skorygować wartość tych kosztów wykazaną w deklaracjach pierwotnych?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-295/07-4/ŁM
  Czy opłaty za wynajem samochodów osobowych na potrzeby podróży służbowych pracowników Spółki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki w pełnej wysokości, tzn. czy właściwe jest stanowisko, iż opłaty te nie mieszczą się w zakresie pojęciowym art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku CIT i nie podlegają limitowaniu do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach?
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-384/07/AM (KAN-2990/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 14 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - braku podstaw do kwalifikacji zakupion ...
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-295/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy używanego samochodu nabytego po zakończeniu umowy leasingu -jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-540/07/MCZ
  Czy należy ma zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy od wygrania tego samochodu w konkursie?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-603/07/AL
  Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem samochodów od osób trzecich
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-500/07-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 17.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-27/08-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008r. (data wpływu 9 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na cele osobiste używanego samochodu osobowego -jest nieprawidłowe.W dniu 9 stycznia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-301/07/DG
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym pojazdów typu Quad i skuterów śnieżnych.
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-474/07-2/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa -jest nieprawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-467/07-2/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 29 listopada 2007 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 6 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-543/07-2/MS
  limit określony w art. 16 ust.1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy tylko finansującego, organ wydający interpretację zaznacza, iż dokonanie interpretacji w zakresie skutków podatkowych, jakie wywołuje poniesienie wydatków z tytułu składek ubezpieczeniowych w związku z umową leasingu u korzystającego, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, możliwe jest (po wyczerpującym przedstawieniu stanu faktycznego) na wniosek zainteresowanego, którym w tym przypadku pozostaje korzystający. Należy jednak zauważyć, że jeżeli z umowy leasingu wynika, że to korzystający ponosi koszty ubezpieczenia samochodu osobowego, to zaliczenie wydatków z tego tytułu do kosztów podatkowych ograniczone jest ww. limitem wynikającym z ustawy.
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-464/07-2/BD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu: 5 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego zawartego w ratach leasingowych -jest nieprawidłowe.W dniu 5 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-461/07-2/BD
  Możliwość zastosowania systemu marży w zakresie sprzedaży towarów używanych do sprzedaży samochodów osobowych odkupionych uprzednio od podatników, którzy stosownie do przepisów § 8 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, odsprzedali je jako zwolnione z podatku.
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-530/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2007r. (data wpływu 29 listopada 2007r.), uzupełnione pismem z dnia 14 lutego 2008r. (data wpływu 21 lutego 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych - jestprawidłowe.W dniu 29 listopada 2007r. do tut. organu ...
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstaw opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w formie korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych -jest nieprawidłowe.W dniu 5 ...
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-520/07/AZ
  korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą samochodów jako towarów używanych z zastosowaniem zwolnienia z podatku VAT
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-73/08-4/KCH
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2008r. (data wpływu 17 stycznia 2008r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w stanie faktycznym przedstawionym poniżej -jest nieprawidłowe.W dniu 17 stycznia 2008r. wpłynął wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku ...
 981. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 275/07
  Przeszkodą w skorzystaniu ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z o podatku VAT (mającego charakter przedmiotowy) nie może być brak rejestracji skarżącego jako "podatnika VAT czynnego". Rozróżnienie prowadzenia działalności gospodarczej "w znaczeniu ogólnym" (gdy osoba fizyczna rozpoznaje siebie jako podatnika podatku VAT, tj. zgłasza prowadzenie działalności gospodarczej, składa zgłoszenie rejestracyjne, składa deklaracje VAT) i "stania się podatnikiem w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT" (w przypadku wykonania czynności jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy)jest wadliwe. Status danego podmiotu jako podatnika VAT jest kategorią obiektywną - niezależną od dopełnienia obowiązku rejestracji dla potrzeb tego podatku. Brak tej rejestracji w sytuacji, gdy czynność zakupu i sprzedaży podmiot ten dokonuje jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne lub jako osoba wykonująca wolny zawód, nie dyskwalifikuje go jako podatnika podatku VAT.
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-121/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008r. (data wpływu 25 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży samochodu osobowego zakupionego do prowadzonej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 25 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-248/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.), uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia i zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu osobowego - ...
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-326/07/PP (KAN-2323/07)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 22 listopada 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2008r. (przesłanego faxem), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-105/06/MU/EK/PV-IV
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do napędu samochodów osobowych podatnikom użytkującym je na podstawie umów najmu?
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-169/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego- jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-493/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu 16 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2007r. (data wpływu 13 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie samochod ...
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2-443-227/07/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedsiębiorstwa, przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 roku (data wpływu 26 listopada 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania szczególnej procedury dotyczącej dostawy używanych samochodów -jest nieprawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pise ...
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-202/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 31 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 60% podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu osobowego od firmy leasingowe ...
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-286/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. P., przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2007r. (data wpływu 14 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy przepisy art. 120 ustawy o VAT w zakresie sprzedaży towarów używanych można stosować do samochodów osobowych odkupionych od podatników, którzy odsprzedali je jak ...
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-365/07-4/HW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT oraz dokumentowania sprzedaży -jest praw ...
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-232/07-2/ŁM
  1. Czy koszty wynajmu samochodów osobowych powinny zostać uznawane za koszty używania samochodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tylko do wysokości tzw. kilometrówki (proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału w zysku/stracie)?2. Czy koszty ponoszone w związku z używaniem samochodów wynajmowanych bądź stanowiących własność pracowników Spółki komandytowej, powinny być zawsze rozliczane do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 oraz 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też niektóre z nich - tzn. takie koszty, które są związane z podróżą służbową, ale nie dotyczą kosztów przejazdu (np. opłaty parkingowe, opłaty za autostrady) mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-149/07-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. C., przedstawione we wniosku z dnia 06 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliw silnikowych do samochodów osobowych będących towarami handlowymi- jest prawidłowe.W dniu 12 listopad ...
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-373/07-2/KG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-51/08-2/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2008 r. (data wpływu 14.01.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 08.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej s ...
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-482/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007r. (data wpływu 15 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o cały podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie samochodów zastępczych wykorzystywanych przy świadczeniu usług serwisowyc ...
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-262/07/AM
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu do BKIP 02 listopada 2007 r.) uzupełnionym w dniu 13 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od sa ...
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-366/07-2/IN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego -jest prawidłowe.W dniu 31 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa pod ...
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-578/07-2/ASi
  Wniosek dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-463/07-4/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.10.2007 r. (data wpływu 07.11.2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 31.12.2007 r. (data wpływu 03.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia tego podatku -jest nieprawidłowe.W dniu 5.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzi ...
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-601/07-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży samochodów -jest nieprawidłowe.W dniu 29.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-196/07/ESZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego nabytego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 22 paździ ...
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-82/07-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu 17 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania proporcji związanej ze sprzedażą samochodów nowych i uż ...
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-185/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 roku (data wpływu 30 listopada 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu f ...
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-86/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 18 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą towaru używanego -jest nieprawidłowe.W dniu 18 października 2007 r. został złożony ww. wnio ...
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-618/07-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usługi wynajmu samochodów osobowych -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007 r. został złożony ww. ...
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1561/08-3/MK
  Czy dokonując sprzedaży można stosować zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r.
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-393/07-4/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2007r. (data wpływu 24.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe -jest prawidłowe.W dniu 22.10.2007r. (data wpływu 24.10.2007r.) został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu ...
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-630/07-04/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007r. (data wpływu 06.12.2007r.), uzupełnione pismem z dnia 27.12.2007r. (data wpływu 28.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu osobowego -jest nieprawidłowe.W dniu 04.12.2007r. został złożony ww ...
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-545A/07/JJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia przy nabyciu samochodu osobowego -jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007 r. zosta ...
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-739/07-2/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2007 r. (data wpływu 18.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podatku od towarów i usług w zakresie szczególnej procedury dostawy towarów używanych -jest nieprawidłowe.W dniu 14.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-137/07-2/ŁM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wydatków ponoszonych na wynajem samochodów osobowych- jest nieprawidłowe.W dniu 01 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-264/07/PK
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007r. (data wpływu 1 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od rat leasingowych -jest nieprawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW dniu 1 października 2007r. do tut. organ ...
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-147/CzP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynajmu pojazdów zastępczych dla klientów Spółki na czas naprawy lub przeglądu- jest prawidłow ...
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-215/07-4/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2007 r. (data wpływu 03.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży samochodu wygranego w konkursie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie -jest prawidłowe.W dniu 3 października 20 ...
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-562/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16.11.2007r. (data wpływu 26.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy naprawie firmowego samochodu osobowego -jest prawidłowe.W dniu 19.11.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-504/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007r. (data wpływu 16 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy używanego samochodu osobowego -jest prawidłowe.W dniu 12 listopada 2007r. Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej przesłał do Biura Krajo ...
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-377/07-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży samochodu osobowego -jest nieprawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-14/07-2/TW
  Rozważając kwestie związane z powstaniem zobowiązania podatkowego opierając się na założeniu racjonalności ustawodawcy stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe, co do którego powstał obowiązek podatkowy, oraz że obowiązek podatkowy może powstać tylko, gdy wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu czyli nabycie wewnątrzwspólnotowe.Natomiast w przypadku braku dowodów zakupu, które dokumentują transakcję pomiędzy dostawcą a nabywcą wewnątrzwspólnotowym przyjąć należy, iż zastosowanie znajduje art. 10 ust. 5 ustawy.
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-164/07-2/MT
  ,br>Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 18 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwot stanowiących zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika dla potrzeb zakładu pracy w ...
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-246/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04 września 2007r. (data wpływu 11 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji dotyczącej sprowadzenia samochodów używanych ze Szwajcarii z odprawą celną w Niemczech -jest nieprawidłowe.W dniu 11 września 2007r. został złożony wnio ...
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-79a/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej I., przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007r. (data wpływu 30 sierpnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży samochodu osobowego przez Podatnika po wykupie od leasingodawcy za czynność ...
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-79b/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej I., przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007r. (data wpływu 30 sierpnia 2007r.), uzupełnione pismem z dnia 27 listopada 2007r. (data wpływu 30 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego w przypadku sprzedaży samochodu osobowego kor ...
 1023. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 1121/07
  Sprawa, której przedmiotem jest ocena prawna nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobu akcyzowego (w tym przypadku używanego samochodu) należy do kategorii spraw z "kwestią wspólnotową". Pojawienie się takiej kwestii oznacza, że element stanu faktycznego, bądź też jego całości regulowana jest przede wszystkim przez przepisy krajowe ale również przy jej ocenie znajdą zastosowanie przepisy prawa wspólnotowego dotyczące np. tak jak w tym przypadku zasady swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskim
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-162/07-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasad opodatkowania samochodów osobowych -jest nieprawidłowe.W dniu 06.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-92/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007 r. (data wpływu 29 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej wartości składek ubezpieczeniowych, bez ograniczenia do kwoty 20.000, - EURO dla pojazdów dem ...
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-165/07-3/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007 r., (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z ww. podatku dostawy samochodu osobowego w związku z którym podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia ...
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-453/07-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2007 r. (data wpływu 06.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu używanego -jest nieprawidłowe.W dniu 05.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-46/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu 22 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodu typu pickup- jest nieprawidłowe.W dniu 22 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący opodatkowania ...
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-216/07-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.09.2007r. (data wpływu 21.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wartości sprzedaży zwolnionej -jest prawidłowe.W dniu 19.09.2007r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-452/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 roku (data wpływu 24 września 2007 roku) uzupełnionym pismem z dnia 31 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie samochodu osobowego w związku z jego sprzedażą przed upływem 5 lat od dni ...
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-88/07/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 700) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007r. (data wpływu 14 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu osobowego w wysokości 60% nie więcej niż 6000zł -jest prawidłowe.W dniu 14 sierpnia 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek ...
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-75/07/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej W., przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007r. (data wpływu 6 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą samochodów jako towarów używanych z zastosowaniem zwolnienia z podatku VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 6 sierpnia 2007r. wpłynął ww ...
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-150/07-4/IZ
  Stronie przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku (nie więcej niż 6.000zł) naliczonego, zawartego w fakturach dokumentujących nabycie samochodów zastępczych
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-129/07-2/SJ
  Rozliczenie naliczonego podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do samochodów firmowych - osobowych i ciężarowych - z własnych zbiorników paliwa.
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-45/PC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 3 sierpnia 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 6 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przych ...
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-269/07-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 01 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów używanych -jest nieprawidłowe.W dniu 1 października 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-150/07-3/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Beaty C, przedstawione we wniosku z dnia 29.08.2007r. (data wpływu 03.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu samochodów demonstracyjnych, testowych i służbowych -jest nieprawidłoweW dniu 31.08.2007r. został złożony ...
 1038. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443-43/07/BT/KLM
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących samochodu osobowego, użytkowanego na podstawie umowy leasingu.
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-43/07-2/PK
  stanowisko Strony przedstawione we wniosku opierało się na błędnych założeniach, nieuwzględniających wszystkich mających w danej sytuacji zastosowanie przepisów prawa. Reasumując, w przypadku dokonania przez Stronę wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych i ich dalszej odsprzedaży, w tym przypadku eksportu, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej w terminie 5 dni, licząc od dnia wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz w tym terminie zapłaty podatku akcyzowego, zakładając oczywiście, że wcześniej przedmiotowy samochód (samochody) nie zostanie zarejestrowany.
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-115/07-1/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007r (data wpływu 17.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym -jest nieprawidłowe.W dniu 17.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 1041. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/006/14-636/06/MZ/PV-II
  Strona wniosła o udzielenie informacji, czy:do nabywanych samochodów osobowych, które przed ich sprzedażą są używane przez Spółkę (na cele demonstracyjne, testowe, służbowe), zastosowanie znajdzie ograniczenie odliczenia podatku naliczonego przewidziane w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT, w świetle brzmienia art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy o podatku VAT; do nabywanych samochodów osobowych, które przed ich sprzedażą są używane przez Spółkę (na cele demonstracyjne, testowe, służbowe), w okresie od 1.05.2004r. do 21.08.2005r. zastosowanie znajdowało analogiczne ograniczenie odliczenia podatku naliczonego, przewidziane w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT w brzmieniu ówcześnie obowiązującym, w świetle ówczesnego brzmienia art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku VAT.
 1042. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/006/14-1163/05/MZ/PV-II
  Strona wniosła o udzielenie informacji, iż:- w odniesieniu do nabywanych samochodów osobowych, które przed ich sprzedażą, są używane przez Spółkę, zastosowanie znajduje ograniczenie odliczenia podatku naliczonego przewidziane w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT, w świetle brzmienia art. 86 ust. 4. - sprzedaż samochodów osobowych użytkowanych wcześniej przez Spółkę, np. jako samochody demonstracyjne lub służbowe może podlegać zwolnieniu z podatku na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
 1043. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/006/14-1124/06/MZ/PV-II
  Strona wniosła o udzielenie informacji, czy: -ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu samochodów demonstracyjnych stanowiących towary handlowe oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu samochodów służbowych (administracyjnych i demonstracyjnych) odsprzedawanych po upływie roku i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych; -wyłączenie ograniczenia prawa do odliczenia przy nabyciu samochodów osobowych, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT, przewidziane w art. 86 ust. 4 pkt 7 w/w ustawy, dotyczy wszystkich samochodów osobowych nabywanych przez dystrybutora samochodów, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż tych samochodów?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-117/07-2/IN
  Prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingu samochodu osobowego.
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/11/NO12/07
  Stan faktyczny przedstawiony we wnioskuSpółka dla potrzeb własnego taboru samochodowego dokonuje zakupu paliwa jednorazowo, które magazynuje w zbiorniku, następnie tankowanie poszczególnych pojazdów odbywa się według potrzeb w przeciągu 2 miesięcy, aż do wyczerpania zapasów.Z tego samego zbiornika odbywa się tankowanie paliwa do samochodu osobowego, który stanowi środek trwały w spółce.Pytanie wnioskodawcyCzy prawidłowo jest odliczony podatek naliczony według faktury zakupu paliwa w miesiącu otrzymania dostawy i faktury zakupu, a następnie według wydania na podstawie wewnętrznego dowodu RW w rejestrze zakupu VAT dokonywana jest korekta VAT podatku naliczonego wg ilości paliwa zatankowanego w późniejszym okresie do samochodu osobowego?
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-30/07
  Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej polegającej na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych w związku z wykorzytywaniem samochodu osobowego dla potrzeb dowozu żony na chemioterapię w sytuacji, kiedy jedynie małżonek figuruje w dowodzie rejestracyjnym?
 1047. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-731/D/DL/07
  Dotyczy potwierdzenia prawidłowości korekty podatku naliczonego dokonanej po sprzedaży samochodu osobowego przy nabyciu którego odliczono 50% podatku.
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-143/07
  Jakie są koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży samochodu wcześnie zakupionego od pracodawcy po preferencyjnej cenie?
 1049. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/006/14-1351/06/MZ
  Strona wniosła o potwierdzenie, iż:- w odniesieniu do nabywanych pojazdów, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, ale przed sprzedażą używanych przez Spółkę nie ma zastosowania ograniczenie odliczenia podatku naliczonego przewidziane w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT - sprzedaż pojazdów użytkowanych przed sprzedażą przez Spółkę, bez względu na okres użytkowania nie podlega zwolnieniu określonemu w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/972/KDO/423/76/07/EK
  W zakresie interpretacji przepisu art 16 ust 1 pkt 49 ustawy opdop , który zdaniem podatnika dotyczy zarówno składki ubezpieczenia OC jak również składki ubezpieczenia AC
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/07
  Czy koszt podatkowy ubezpieczenia samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu stanowi kwotę do wysokości 20.000,00 EURO w przeliczeniu na złote wg. kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia?
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-74/07-2/IM
  Zakup samochodu używanego ze zw. na podstawie § 8 ust.1 pkt 5 rozporządzenia wykonawczego, a prawo do zastosowania przy jego dostawie opodatkowania na zasadach marży.
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-67/07-2/IM
  Prawo do odliczenia podatku naliczone, w związku z wykupem samochodu osobowego po umowie leasingu operacyjnego.
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-65/07/AS
  1. W jakim zakresie przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych i samochodów ciężarowych ,,z kratką"? 2. W jakim zakresie Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupusamochodów osobowych i samochodów ciężarowych "z kratką", jeżeli zakup nastąpił po 1 maja 2004 r.?
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/4230-4/07
  Czy koszt uzyskania przychodu wydatków dotyczących opłaty manipulacyjnej oraz czynszu inicjalnego wynikających z zawartej umowy leasingowej samochodu osobowego można w całości zaksięgować w chwili ich poniesienia (na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-77/07-3/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007r. (data wpływu 03 sierpnia 2007r.) - uzupełnione pismem z 27 lipca 2007r. (data wpływu 06 sierpnia 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego oraz zastosowania zwolnienia przy d ...
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-19/07/56/KN
  Czy dokonując sprzedaży samochodu używanego nabywanego z krajów Unii Europejskiej w celu jego dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją, wystarczy wpłacić naliczoną akcyzę na właściwy rachunek bankowy, czy trzeba składać odpowiednie dokumenty (formularze) we właściwym urzędzie celnym oraz czy ma znaczenie data wystawienia faktury "VAT marża" dla zapłacenia naliczonej akcyzy?
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-15/07/52/KN
  Czy podatnicy rozliczający się na zasadzie szczególnego opodatkowania "VAT marża" dokonujący nabycia aut używanych z krajów Unii Europejskiej w celu ich dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy?
 1059. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-17/07/54/KN
  Czy wskazany przez Wnioskodawcę sposób wyliczenia podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym przy fakturze "VAT marża" w przypadku nabycia i sprzedaży samochodu używanego z krajów Unii Europejskiej w celu jego dalszej odsprzedaży - jest prawidłowy?
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-18/07/55/KN
  Czy sprzedawca samochodu używanego nabywanego z krajów Unii Europejskiej w celu jego dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją, rozliczającego się na zasadzie szczególnego opodatkowania "VAT marża" jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze "VAT marża" oprócz całkowitej kwoty należnej od nabywcy, kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego?
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-16/07/53/KN
  Czy podatnicy rozliczający się na zasadzie szczególnego opodatkowania "VAT marża" dokonujący nabycia aut używanych z krajów Unii Europejskiej w celu ich dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym "deklaracje podatkowe" za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy?
 1062. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/006/14-266/06/MZ
  Strona wniosła o potwierdzenie prawidłowości swojego postępowania w zakresie miesiąca w jakim należało dokonać korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia samochodu.
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/21/07/MK
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
 1064. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/22/07/AL
  1)Czy w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego opisanego powyżej, wartość rat leasingowych, wynikających z umowy, może zostać w całości zaliczona w koszty uzyskania przychodu wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości przekraczającej kwotę możliwą do odliczenia ( w tym przypadku 6000 zł.)? 2)Czy wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego, przyjętego do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Podmiotem ubezpieczającym będzie lesingodawca, a wartość polisy ubezpieczeniowej zostanie zrefakturowana na leasingobiorcę z godnie z zapisami umowy leasingu?
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/2007
  Czy zgodnie z polskim prawem nalicza się podatek VAT od podatku akcyzowego - w przypadku gdy firma na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła samochód osobowy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, od kontrahenta niemieckiego jako wewnątrzwspolnotowe nabycie (od sprowadzonego samochodu zapłacono podatek akcyzowy w Urzędzie Celnym).
 1066. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/2007
  Czy firma, która na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła samochód osobowy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t od kontrahenta niemieckiego (jako wewnątrzwspolnotowe nabycie) posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w wysokości 60% podatku, nie wiecej niż 6.000,00 zł od zakupionego samochodu, czy zgodnie z prawem Unii Europejskiej może odliczyć cały podatek naliczony?
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-97/07/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 roku (data wpływu 3 sierpnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodów używanych -jest nieprawidłowe.W dniu 3 sierpnia 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 1068. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/023/415/3/2007
  czy jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaż samochodu osobowego, jeśli jedna ze stron czynności cywilnoprawnej jest zwolniona podmiotowo z podatku od towarów i usług
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-2/07-2/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana XXX, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007 r. (data wpływu 24.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie terminu złożenia deklaracji podatkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 24.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 1070. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP/443-38/07/MP
  W jakim zakresie przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych i samochodów ciężarowych "z kratką" ?W jakim zakresie Spółka może odliczyć podatek naliczony z faktur zakupu samochodów osobowych i samochodów ciężarowych "z kratką", jeżeli zakup nastąpił po 1 maja 2004 r.?
 1071. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB1/423-36/07/EF
  Czy udostępnienie przez wspólnika Sp. z o.o. samochodu osobowego, wykorzystywanego do celów służbowych przez tego wspólnika powoduje powstanie w Sp. z o.o. przychód do opodatkowania?
 1072. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31-1-GK/07
  Czy w związku ze sprzedażą przedmiotowych pojazdów jest zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego pomniejszającego w momencie zakupu podatek należny?
 1073. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 444000-PA-911/14a-09/07/DJ
  Czy samochody osobowe nabywane na terytorium Unii Europejskiej przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu takimi samochodami są towarami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z póź. zm.)?
 1074. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 444000-PA-911/14a-10/07/DJ
  Czy przedsiębiorcy nabywający samochody osobowe w krajach Unii Europejskiej celem ich późniejszej odsprzedaży mogą być reprezentowani w zakresie podatku akcyzowego przed organami celnymi przez agentów celnych, którzy nie zdali egzaminu, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z póź. zm.)?
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-27/07/KD
  Czy można amortyzować połowę wartości samochodu osobowego stanowiącego współwłasność podatnika w 50% oraz czy wydatki związane z w/w samochodem takie jak paliwo, przegląd, naprawy, ubezpieczenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wartości czy tylko w 50%?
 1076. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/OB/423/44/2007
  1. Czy w przypadku wykorzystywania samochodu osobowego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie polegającą na handlu lub wypożyczaniu samochodów osobowych, przy założeniu, że przewidywany okres używania samochodu będzie krótszy niż rok, wydatek poniesiony na zakup samochodu może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym wydatek ten został poniesiony? 2. Czy wartość samochodu osobowego wpisanego ze względu na przewidywany okres jego używania krótszy niż rok do ewidencji wyposażenia, powinna zostać ujęta w remanencie końcowym (na koniec roku) jako wartość towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków i w związku z tym powiększyć dochód uzyskany z działalności gospodarczej?
 1077. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/56/07/MO/RR
  Czy w ww. ewidencji przebiegu pojazdu koszty eksploatacji samochodu osobowego - zakup paliwa, części, napraw, myjni, serwisu, przeglądów, itp. ujmuje się w kwocie brutto, a podatku VAT nie odlicza?
 1078. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-55/07/MS
  Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem usług serwisowania samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
 1079. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV-5307/2/IN/IS/07/MM
  Czy nabycie przez osobę niepełnosprawną samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli samochód ten będzie również wykorzystywany do prowadzonej przez nabywcę - w firmie jednoosobowej - działalności gospodarczej ?
 1080. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-47-1/07
  Podatnik pyta, czy powołany przepis i wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż zwolnioną z podatku VAT jest prawidłowa?
 1081. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-18/07/HM
  Czy Podatnik prawidłowo obniża należny podatek akcyzowy od sprzedaży samochodów w miesiącu rozliczeniowym o akcyzę naliczoną wykazaną w fakturach VAT, niezależnie od faktycznego momentu zapłaty?
 1082. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-97/07
  Czy Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu używanego na podstawie umowy świadczenia usług oraz szczegółowej umowy najmu samochodu, stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy w związku z art. 16 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu nie dotyczy samochodów używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 ustawy podatkowej?
 1083. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-318/235/PL/07
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć całość rat leasingowych czy tylko ich część stanowiącą równowartość 20000 EURO ( w przeliczeniu na złote według kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania) ?
 1084. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-60/07/JB
  Czy zaliczając do kosztów podatkowych wydatki związane z korzystaniem z samochodów używanych na podstawie najmu, jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji pojazdów oraz, czy do przedmiotowych wydatków będzie miał zastosowanie limit stanowiący iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu?
 1085. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1428/III/415-5/07/MW
  Czy można jednorazowo amortyzować nowo zakupiony samochód osobowy przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej?
 1086. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-45/07/DC
  Czy brak potwierdzenia korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych pozbawia prawa do ulgi z tytułu dojazdu na rehabilitację własnym samochodem?
 1087. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-22/07
  Czy w przypadku rozliczania kosztów eksploatacyjnych samochodu osobowego (np. zakup opon, płynów do spryskiwaczy, filtra paliwa, napraw, myjni itp.) nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury VAT dokumentującej taki zakup ?
 1088. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-22/07/1002/EU
  Czy wydanie samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju w ramach umowy gwarancji lub rękojmi za wady podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 1089. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN-28/07/AK
  Dotyczy sprawy zwrotu podatku naliczonego z faktury za najem samochodu osobowego.
 1090. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN-14/07/BT
  W sprawie odliczenia w całości podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem na wynajem.
 1091. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN-14a/07/BT
  W sprawie opodatkowania dostawy (sprzedaży) samochodu osobowego z przeznaczeniem na wynajem jako towaru zwolnionego od podatku od towarów i usług .
 1092. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-5/07/BS
  Zapytanie podatnika odnosi się do wyjaśnienia sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z późn. zm.) w zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Zdaniem wnioskodawcy wynika, iż podatkowi akcyzowemu podlegają samochody osobowe, natomiast na samochodzie zabytkowym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.
 1093. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-440/IP/2007
  czy dostawa samochodu osobowego w przedstawionym stanie faktycznym korzysta ze zwolnienia?
 1094. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-19/07
  Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości od wszystkich płatności wynikających z zawartych umów leasingu samochodu osobowego, udokumentowanych fakturami?; Czy wynajem samochodów na krótkie, kilkudniowe okresy spełnia przesłanki określone w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług?
 1095. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-02/07
  Czy w związku z przekazaniem samochodu marki Renault Espace na cele osobiste należy w oparciu o przepis art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dokonać korekty podatku naliczonego.
 1096. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/56/07
  Pytanie dotyczy zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego (nowo zakupionego samochodu osobowego) tej części podatku od towarów i usług, w stosunku do której nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony
 1097. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-18/07/MDK
  Czy pracodawca, ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, od przychodów wypłacanych pracownikowi z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością tego pracodawcy#8722; w sytuacji, kiedy wyjazdy tym samochodem (wyłącznie zamiejscowe) następują na podstawie wydanej przez pracodawcę delegacji, natomiast kwota zwrotu kosztów stanowi iloczyn przejechanych kilometrów oraz obowiązującej stawki za 1 km przebiegu, ustalony w oparciu o przepisy wydane przez właściwego ministra, zaś ilość przejechanych kilometrów wynika z prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu?
 1098. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-19/07
  GOSP.. wypłaca zatrudnionym pracownikom socjalnym ryczałt pieniężny za używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych i w związku z wypłatą ryczałtu jako płatnik odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem jest opodatkowanie ryczałtu pieniężnego wypłacanego pracownikom socjalnym za używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych. Natomiast w przypadku uznania, że zwrot kosztów za używanie własnego samochodu przez pracowników socjalnych będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych GOPS nie będzie mógł dokonać zwrotu niesłusznie pobranego podatku od 01.01.2006 r. tj od daty wprowadzenia zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy będą mogli zwrócić się do właściwych (ze względu na miejsce zamieszkania) urzędów skarbowych o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego.
 1099. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-44071-25/07/IW
  Czy jeśli w art. 120 ust.10 ustawy o podatku VAT nie wymieniono nabycia towarów używanych na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, to czy można do takich przypadków zastosować opodatkowanie dostawy tych towarów na zasadzie art. 120 ust. 4 ustawy, tzn. "VAT marża."
 1100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-77689/07/AS
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z zakupem samochodów służbowych i demonstracyjnych.
 1101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-65/07/52963
  Zapytanie dotyczy interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w szczególności użytego w tym przepisie sformułowania "kosztów używania samochodów".
 1102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-17/07/682/EU
  Czy na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę nowych samochodów osobowych, nie zarejestrowanych na terytorium kraju, należy wykazywać stawkę i kwotę podatku akcyzowego?
 1103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-23/07/TM
  Czy kwoty wypłacone posiadaczom samochodów za udostępnienie Spółce samochodu powinny być w przedstawionym stanie faktycznym opodatkowane zryczaltowanym podatkiem dochodowym od osob fizycznych, a po zakończeniu roku podatkowego każdej osobie która udostępniła pojazd, Spółka powinna wystawić informację PIT-8C?
 1104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-21/07
  Czy samochód osobowy używany do nauki jazdy można amortyzować stosując podwyższony współczynnik 1,4 ?
 1105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-29/07
  Czy używanie samochodu na podstawie umowy leasingu spełnia wymóg towaru używanego zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy?
 1106. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPO-1.15-415-65/07
  Czy przychód w formie zwracanych zleceniobiorcy kosztów dojazdu, będzie dla niego przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 21 ust. 13 tejże ustawy?
 1107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/BA9690/10/10/07
  Czy koszt zakupionego urządzenia nawigacyjnego jest kosztem uzyskania?
 1108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-3/07
  Czy fakt, że współwłaścicielem samochodu jest współmałżonek wpłynie na wysokość odpisów amortyzacyjnych
 1109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-12/07/HZA
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki dotyczące eksploatacji samochodu osobowego, używanego dla potrzeb działalności gospodarczej, udostępnionego nieodpłatnie przez członków rodziny?
 1110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-15/07/551/EU
  Czy podatnik ma prawo do wykazywania zwolnień i pomniejszeń podatku akcyzowego w załączniku AKC3/E do deklaracji AKC-3 dopiero w miesiącu, w którym pojawi się należny podatek akcyzowy ?
 1111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9119-30/07-2/ECH
  Spółka XX prowadzi działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie sprzedaży lam elektrycznych, sprzętu oświetleniowego i innego sprzętu elektrycznego na terenie całej Europy. Kontaktami z częścią klientów oraz poszukiwaniem nowych nabywców towarów zajmuje się osobiście Prezes Zarządu Spółki, który jest obywatelem Danii zamieszkującym w tym państwie. Powyższe czynności na rzecz Spółki wymagają podróżowania po Europie i z tej przyczyny Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu nowego samochodu osobowego. Zakupu samochodu Spółka zamierza dokonać w Danii, gdzie pojazd będzie zarejestrowany i ubezpieczony. Prezes Spółki będzie przyjeżdżał do Polski wielokrotnie w ciągu roku na okresy kilkudniowe. Wnioskodawca deklaruje, iż pobyt samochodu na terytorium RP w ciągu roku nie przekroczy 50 dni.
 1112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-423/09/07
  Czy od zakupionego samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem można dokonywać amortyzacji od wartości netto samochodu czy tylko do wysokości 20.000 euro?
 1113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/6/2007/IW
  Czy można dokonać odliczenia kwoty podatku VAT z faktur dotyczących wymiany części samochodowych, usług naprawy środka trwałego, nie będącego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, samochodem ciężarowym?
 1114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 36100-PA-050-2/07/TS
  Czy przy sprzedaży samochodów osobowych uyskanych po przerobieniu samochodów ciężarowych już zarejestrowanych na terytorium kraju, sprzedający jest zobowiązany do naliczenia w cenie netto podatku akcyzowego według obowiązujących stawek?
 1115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9119-20/07-2/ECH
  Wnioskodawca dokonał importu samochodów osobowych z USA. Przedmiotowe samochody zgłosił do odprawy celnej w niemieckim Urzędzie Celnym, gdzie zostały uregulowane należności z tytułu importu: cło i podatek VAT.Po dokonaniu przywozu na terytorium Polski ww. samochodów, Wnioskodawca dokonał zapłaty akcyzy. Wnioskodawca kwestionuje wartość jaka została przyjęta do podstawy obliczenia podatku akcyzowego. W związku z powyższym Podatnik, wnosi o wyjaśnienie przepisów prawa w tym zakresie.
 1116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-14/07/523/EU
  Czy powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo w przypadku ich zniszczenia (kasacji) przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju?
 1117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/07
  Czy sprzedaż samochodu osobowego, który był używany przez firmę dłużej niż pół roku (podatek VAT odliczono w wysokości 60%) może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 1118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 412000-RPA-911-2/07/WS
  Czy sprzedaż samochodu osobowego przed pierwszą rejestracją w kraju, dokonywaną przez dilera na rzecz osoby zagranicznej, mającej miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, uprawnia sprzedawcę do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej w sytuacji, gdy nabywca odbiera zakupiony samochód w siedzibie sprzedawcy i samodzielnie dokonuje jego przemieszczenia poza granicę państwową RP ?
 1119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/7140/Z/K/07
  Jak wynika ze złożonego wniosku, podatniczka zawarła z bratem umowę użyczenia samochodu osobowego, w związku z czym pyta, czy koszty eksploatacji samochodu użyczonego od brata stanowią koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, czy też jako koszty bezpośrednio związane z przychodem zwolnionym od podatku dochodowego, pozostają poza wpisem do podatkowej księgi przychodów i rozchodów i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem w roku 2007 przychody, z tytułu użyczenia samochodu pozostają poza wpisem do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (jako przychody zwolnione), ale i niestety koszty eksploatacji samochodu jako te związane bezpośrednio z przychodami zwolnionymi od podatku dochodowego, pozostają poza wpisem do podatkowej księgi przychodów i rozchodów i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
 1120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-43/07/AB
  Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka zasadnie zaliczyła samochód osobowy do środków trwałych i zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów od wartości wynoszącej do 20.000 euro zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 1121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/07
  1. Czy prowadząc działalność gospodarczą obejmującą również handel samochodami osobowymi można potraktować samochód osobowy jako towar handlowy i odliczyć pełną wartość podatku naliczonego przy jego zakupie. 2. Czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do samochodów osobowych potraktowanych jako towar handlowy.
 1122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/8/1/2007/IW
  Czy tego typu zmiana spowoduje utratę prawa do pełnego odliczenia podatku VAT z rat leasingowych ( łącznie z czynszem inicjalnym i opłatą manipulacyjną) przed wcześniejszym zakończeniem umowy i w związku z tym korekta podatku naliczonego za poprzednie okresy?
 1123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/12/07/AR
  W jaki sposób należy ustalić wartość początkową samochodu osobowego?
 1124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/VP/443-34/EC
  Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych- demonstracyjnych.
 1125. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-183/06/KO
  Czy w związku z przepisami ustawy o VAT posiadanie zaświadczenie wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu wymagań bądź nie, określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 stanowi o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego nawet gdy pojazd ten jest pojazdem wielozadaniowym?
 1126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP/443/1/12/22/07
  Pytanie dotyczy stawki podatku VAT przy sprzedaży samochodów, od których przy zakupie został odliczony podatek VAT.
 1127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1429/PD/415-1/07/AB
  Czy przyznane pracownikom socjalnym ryczałty samochodowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 1128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/17/A/07/W738
  1.Czy czynsz inicjalny i opłatę manipulacyjną związane z leasingiem operacyjnym na samochód osobowy można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? 2. Czy opłacone przez leasingobiorcę ubezpieczenie samochodu osobowego (OC i AC) mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16-1-GK/07
  Czy wewnątrzwspólnotowa dostawa samochodu osobowego będzie opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 0%?
 1130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11-1-GK/07
  Spółka zadała pytanie, czy jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego pojazdu w wysokości 100% kwoty wynikającej z faktury zakupu.
 1131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-16/TP/07
  Kiedy Spółka może zaliczyć wydatek na zakup samochodu do kosztów uzyskania przychodu?
 1132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-17-1-GK/07
  Czy w związku z faktem, iż przedmiotowe pojazdy używane są w Spółce powyżej roku, następuje konieczność zmiany sposobu rozliczenia przedmiotowej dostawy?
 1133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-8-1-GK/07
  Czy w związku z faktem, iż przedmiotowe pojazdy używane są w Spółce powyżej roku, następuje zmiana uprawnienia Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o całość kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich zakup?
 1134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/10/07
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną 40% przez okres 30 miesięcy dla używanego samochodu osobowego ?
 1135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-6/BP/07
  dDtyczy możliwości zastosowania opodatkowania w systemie marży dostawy towarów używanych, zakupionych uprzednio jako zwolnione w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.)
 1136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/3/07
  Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym jako wydatki rehabilitacyjne dojazd na zabiegi rehabilitacyjne dla obojga małżonków?
 1137. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-18/07/29/JB
  "Czy i ewentualnie w jakim zakresie powyższy przepis ma zastosowanie w odniesieniu do wskazanego powyżej stanu faktycznego oraz czy Spółka będzie podatnikiem akcyzy jako podmiot świadczący usługę produkcji samochodów na rzecz Zleceniodawcy z powierzonego materiału?"
 1138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXII/443-7/07
  - dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT od rat i innych płatności wynikających z umowy leasingowej dotyczącej samochodów osobowych.
 1139. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-144/06/AS
  Czy Spółka ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 90 i art. 91 ustawy o VAT, który został odliczony przy zakupie samochodu osobowego, jeżeli po upływie 7 miesięcy od zakupu pojazd ten został sprzedany jako towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT z zastosowaniem zwolnienia według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (§ 8 ust. 1 pkt 5) ?
 1140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 8 / 16a/9 / 07 / KSz
  czy kosztem uzyskania przychodu podatnika z tytułu sprzedaży samochodu będzie wartość statystyczna wyliczona przez Urząd Celny (cena nabycia w USD po przeliczeniu kursem, który zastosował Urząd Celny plus koszty transportu drogą morską - doliczone na podstawie oświadczenia plus koszty transportu z Gdyni do Białegostoku - potwierdzone fakturą VAT) plus cło, akcyza i VAT?
 1141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-29/07/SAPI
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia, w którym momencie Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego w związku z dokonaniem sprzedaży samochodu osobowego, stosując do tej sprzedaży zwolnienie z podatku VAT na podstawie przepisu § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
 1142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07
  Czy w momencie wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż używanego samochodu osobowego należy dokonać korekty i zwrotu podatku naliczonego w wysokości uprzednio odliczonej?
 1143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG/415/07/07/ID
  dotyczy; zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu osobowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 1144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-2/07
  Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego z przeznaczeniem do rozebrania na części podlega opodatkowaniu akcyzą?
 1145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-3/07
  Czy do zapłaty podatku akcyzowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym pojazdu samochodowego przeznaczonego na części, organ celny może wymagać dokumentu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
 1146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I-415/21/07
  Czy sprzedaż samochodu wygranego w loterii promocyjnej po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie (otrzymano nagrodę), spowoduje powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/206/2006
  Czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, tj. samochodu osobowego marki Fiat Panda Active 1.1, którego zakup w roku 2006 został sfinansowany pożyczką udzieloną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, można uznać za koszty uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 8, art. 22a ust. 1 pkt 2 i art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2006 ?
 1148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-462/06/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje zakupu samochodów osobowych, które zalicza do środków trwałych. Strona zwróciła się z zapytaniem, czy należy skorygować odliczony przy nabyciu ww. samochodów podatek od towarów i usług w przypadku gdy ich sprzedaż nastąpiła w okresie krótszym niż pięć lat licząc od roku, w którym samochody te zostały oddane do używania. Zdaniem Strony nie należy korygować podatku naliczonego w przypadku nabycia po 1 maja 2005 r. samochodów osobowych, gdyż ich sprzedaż była zwolniona w związku z użytkowaniem ich dłużej niż pół roku.
 1149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005/VI/3/2007
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów fakturę za naprawę powypadkową samochodu osobowego będącego w leasingu?
 1150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/5/2007/VAT
  Pan G prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu środkami ochrony roślin, nasionami, artykułami rolno- ogrodniczymi i przemysłowymi, nie prowadzi działalności w zakresie handlu samochodami. Pan G w maju 2006 roku nabył wcześniej laesingowany samochód ciężarowy marki Opel Zafira. W dniu nabycia tj. 23.05.2006 roku samochód nie spełniał warunków dla samochodów ciężarowych - zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - był samochodem osobowym. Pan G nabył powyższy samochód w celu dalszej odsprzedaży, co nastąpiło w dniu 29.05.2006 roku. Po nabyciu samochodu odliczony został podatek naliczony z faktury nabycia w pełnej wysokości wynikający z faktury nabycia VAT , a przy dostawie naliczono podatek VAT wg stawki 22 %. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy postąpił prawidłowo.
 1151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/4/07/TA
  Czy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki jawnej powstanie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/8/07/TA
  W jaki sposób ustalić wartość początkową składników majątku wchodzących w skład jednoosobowego przedsiębiorstwa wniesionego jako wkład do nowo powstałej spółki jawnej?
 1153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/4/07/TA
  Czy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki jawnej powstanie zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/8/07/TA
  W jaki sposób ustalić wartość początkową składników majątku wchodzących w skład jednoosobowego przedsiębiorstwa wniesionego jako wkład do nowo powstałej spółki jawnej?
 1155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pp/443-45/2006
  Jakie są konsekwencje w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży samochodu osobowego bądącego środkiem trwałym firmy ?
 1156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-263/06
  Czy wydatki z tytułu używania samochodów osobowych do dalszego wynajęcia, nie będących składnikiem majątku Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-36/22/US/07
  czy za 2006 r. może Pan odliczyć od dochodu 2.280 zł z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi rehabilitacyjne?czy może Pan odliczyć wydatek poniesiony za opłacenie rehabilitanta, który nie prowadzi działalności gospodarczej i przychodzi do Pana w celu udzielenia zabiegów oraz w jaki sposób może Pan udokumentować poniesiony wydatek?czy może Pan w ramach ulgi na rehabilitację odliczyć koszt zabudowy balkonu?
 1158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-196/PŁIII/07
  Czy ryczałt samochodowy stanowiący zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/586/18638/06
  Spółka zwraca się z pytaniem, czy postąpiła prawidłowo odliczając 60% podatku od towarów i usług zawartego w fakturze nabycia samochodu osobowego (środka trwałego), to jest stosując art. 86 ust. 3 ustawy.
 1160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/587/18644/06
  Spółka zwraca się z pytaniem, czy w odniesieniu do samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych ma zastosowanie art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący, że obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy.
 1161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/127-2/06
  Dot. kwalifikacji samochodu jako ciężarowy i amortyzowania go metodą degresywną.
 1162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/4/07
  Dom Pomocy Społecznej jest podatnikiem VAT. W związku z zakupem nowego 9-osobowego środka transportu - samochodu osobowego Volkswagen Transporter 1,9 TDI-Kombi, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy mamy prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie samochodu zgodnie z art.86 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowisko Pytającego:Odliczenie i zwrot podatku VAT na podstawie art. 86 ustawy o VAT nie będą możliwe. Samochód osobowy VW Transporter 1,9 TDI-Kombi jest samochodem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców DPS i wykorzystywany będzie tylko doprzewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu.
 1163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/11/07
  Czy mogę w zeznaniu składanym wspólnie z żoną, która jest na moim utrzymaniu odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego na dojazd na rehabilitację w wysokości 2.280,00 zł za siebie i 2.280,00 zł za żonę, obydwoje posiadamy II grupę inwalidzką.
 1164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/801/187/2006/AN
  Czy udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego w celach prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-3/07
  Czy wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawieranych z lekarzami weterynarii do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Wterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części wynagrodzenia podstawowego, zwrotu kosztów dojazdów prywatnymi samochodami osobowymi do miejsca wykonywania czynności i zużytych produktów leczniczych weterynaryjnych i materiałów medycznych i czy od w/w wynagrodzenia należy pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?
 1166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/80/06/07/JS
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodu zaliczonego do środków trwałych spółlki oraz kosztów eksploatacji i ubezpieczenia tego samochodu
 1167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/36/06
  Czy wydatki związane z eksploatacją pojazdu zastępczego używanego na podstawie umowy najmu stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-220/356/06/AZ
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności stosując zasady rozliczania kosztów używania prywatnych samochodów na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu ?
 1169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415/132/06/EK
  Czy wycofanie samochodu osobowego na potrzeby własne spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania
 1170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/3/07
  Dotyczy wniosku o wydanie opinii w sprawie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych w związku z zawarciem umowy leasingu na samochód osobowy, oraz zobowiązania do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 1171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-15/06
  Czy w rocznym rozliczeniu podatku mogę ująć w koszty ryczałt na dojazd do specjalisty w wysokości 2.280,00 zł?
 1172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-3/07
  Czy firma w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych sprowadzanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, prawidłowo oblicza podatek akcyzowy do zapłaty, przy zastosowaniu i interpretacji treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak w podanych we wniosku przykładach?
 1173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-2/07
  Czy firma w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży samochodów osobowych sprowadzanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, prawidłowo oblicza podatek akcyzowy do zapłaty, przy zastosowaniu i interpretacji treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak w podanych we wniosku przykładach?
 1174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-1/07
  wysokość stawki podatku akcyzowego od samochodu osobowego zakupionego na terytorium Wspólnoty Europejskiej w 2005 r. i sprowadzonego do Polski w grudniu 2006 r.
 1175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/18/Z/K/07
  Jak wynika ze złożonego wniosku Wasza firma (s.c., której jest Pan współwłaścicielem) wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy wykorzystując go do celów działalności gospodarczej. Z umowy wynika, że opłatę dotyczącą ubezpieczenia (OC, AC samochodu) ponosi Wasza firma, ale w polisie ubezpieczeniowej jako właściciel przedmiotu oraz jako ubezpieczony wskazany musi być Finansujący - jedynie jest adnotacja, że Wasza firma jest użytkownikiem przedmiotu. Powyższe nasuwa wątpliwości, czy sporządzona polisa przedstawiona w załączeniu może stanowić stanowić dokument, na podstawie którego wydatek mógłby być zakwalifikowany do kosztów podatkowych.Ponadto jak wynika z załączonej kopii umowy leasingu potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia OC/AC/NW. Przedmiotem ubezpieczenia jest samochód osobowy m-ki "HONDA". Użytkownikiem samochodu jest I... . Suma ubezpieczenia AC stanowi: 44 590,16 PLN, łączna składka 2 051,00 PLN. Pana zdaniem:jeżeli firma ponosi wydatek to są to koszty podatkowe.
 1176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/31/06/07/SŁ
  Czy dla samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, uzytkowanego na podstawie umowy leasingu należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jeżeli tak, to czy wszelkie opłaty leasingowe nalezy uznać za wydatki objete limitem?
 1177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF2/415-4/06-IT
  Czy można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne wydatek poniesiony na naprawę siłownika sprzęgła w samochodzie osobowym niepełnosprawnej?
 1178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-54-06
  Czy mając na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na wzroku - stopień znaczny (tzn. prawnie jest uznane za osobę niewidomą) można w ramach wydatków rehabilitacyjnych odliczyć od dochodu ponoszone wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego Państwa własność, a oddzielnie wydatki z tytułu opłacania przewodnika syna oraz z tytułu utrzymania psa?
 1179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-12/2006
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości wykorzystywania samochodu osobowego do celów prowadzonej działalności (wynajem nieruchomości) oraz zaliczenia ponoszonych wydatków na amortyzację samochodu, zakup paliwa, ubezpieczenia i remonty do kosztów uzyskania przychodu.
 1180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD2/415/46/06/07/AR
  Czy wydatki związane z używaniem samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu - dotyczy wydatków na zakup paliwa, a pozostałe wydatki - dotyczące ubezpieczenia, napraw, przeglądów bezpośrednio w koszty?
 1181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/456/3/07EL
  Czy w przypadku, gdy nabył samochody osobowe, przeznaczone wyłącznie na wynajem przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, w drodze tzw. leasingu finansowego (tj. zawarta przez Podatnika umowa leasingu samochodów osobowych spełnia warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług), będzie miał prawo do 100 % odliczenia podatku naliczonego od czynszu lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą ?
 1182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-68/06
  Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy Polska jest członkiem Unii Europejskiej i prawo Unii powinno być stosowane przed prawem krajowym ?
 1183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-45/06/4213/EU
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego, w przypadku gdy nabycie samochodu osobowego zostało udokumentowane fakturą zakupu wystawioną w sierpniu 2006r., ale przemieszczenie na terytorium Polski nastąpiło w grudniu 2006r.?Jaką stawkę podatku akcyzowego należy zastosować?Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach należy wykazać za III czy IV kwartał 2006r.?
 1184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4060-91/06
  Czy przekazanie samochodu w ramach porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, powinno być traktowane dla celów podatkowych jako przychód ze stosunku pracy, i czy w związku z tym Wnioskująca obowiązana była do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-37/06/3756/EU
  Czy Spółka postępuje prawidłowo obniżając należny podatek akcyzowy od sprzedanych samochodów w miesiącu rozliczeniowym o akcyzę naliczoną wskazaną w fakturach zakupu VAT, które otrzymała w danym miesiącu rozliczeniowym, niezależnie od tego czy zostały one sprzedane, czy też pozostały jako towar w magazynie.Jeżeli Spółka kupiła samochód w styczniu 2006r. z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży i w tym samym miesiącu dokonała odliczenia akcyzy wynikającej z jego faktury zakupu, a następnie w miesiącu lipcu 2006r. dokonała rejestracji tegoż samochodu, to czy prawidłowo postępuje, dokonując korekty deklaracji ALKC-3E/AKC-3zh oraz załącznika do tej deklaracji AKC-3E przez obniżenie akcyzy naliczonej w miesiącu jego rejestracji tj. lipcu 2006r.
 1186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/1/2007
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodów naliczony podatek od towarów i usług od opłat leasingu operacyjnego za używany samochód osobowy w części, w której podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku w myśl art. 86 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 411000-PA-910-2/2007
  Czy w przypadku przywozu do Polski pojazdu kolekcjonerskiego - stanowiącego w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - ruchomy zabytek techniki, wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego ?
 1188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-344/06/AJ
  Czy Spółka musi dokonać korekty zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2004,2005 oraz CIT-2 za okres 01.02.2006-31.08.2006 jeśli nie odliczała podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych będących towarami, a wliczała w koszty uzyskania przychodów?
 1189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/423/11/06
  Czy ryczałty samochodowe wyrażone miesięcznym limitem kilometrów, przydzielone członkom Zarządu mocą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - stanowią dla stowarzyszenia koszty uzyskania przychodów ?
 1190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-15/WJ/06
  Dotyczy formy zakupu samochodu osobowego tj. indywidualnie jako osoby fizycznej, czy też bezpośrednio na firmę, jak również wysokości kwoty z jaką zakupiony pojazd należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy.
 1191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-15/07/FD
  W jaki sposób prawidłowo rozliczać koszty zakupu samochodu, sfinansowanego w części osobistym kredytem małżonków oraz koszty eksploatacji owego samochodu, w przypadku gdy właścicielem samochodu jest spółka cywilna (małżonkowie są wspólnikami?
 1192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-1/2007
  Podatnik w 2006 r. zakupił dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej samochód, którego wartości przekracza 20.000 EURO. Podatnik zapytuje, czy opisany samochód jest w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych samochodem osobowym czy samochodem ciężarowym ?
 1193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-138/2006/LŚ
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów osobowych. W związku z tym planuje nabycie samochodów osobowych od leasingodawcy na podstawie umów leasingu operacyjnego i jednocześnie w ramach prowadzonej działalności jako leasingobiorca dalsze oddanie ich w użytkowanie osobom trzecim na podstawie umowy najmu na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wobec powyższego podatnik pyta, czy będzie miał prawo do odliczenia całości podatku VAT od w/w nabycia samochodów od wszystkich opłat i rat leasingowych w okresie trwania leasingu. Według wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt. 7B ustawy o VAT ograniczenie odliczenia podatku zawarte w art. 86 ust. 3 i ust. 7 nie będzie miało zastosowania w przedstawionej sytuacji zatem będzie miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości z tytułu nabycia samochodów na podstawie umowy leasingu.
 1194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-74/06
  Pytanie dotyczy dokonywania rozliczenia podatku naliczonego w przypadku tankowania na własnej stacji paliw samochodów osobowych i innych określonych w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), stanowiących środki trwałe w prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej
 1195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-4/07
  Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Spółka jest użytkownikiem na podstawie umowy leasingu samochodu osobowego, który uległ wypadkowi na terenie Niemiec. Za naprawę samochodu niemiecka firma na jednego ze wspólników wystawiła fakturę, do której doliczyła podatek od wartości dodanej. Faktura nie zawiera NIP spółki. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma możliwość odliczenia podatku od wartości dodanej wykazanego w niemieckiej fakturze.
 1196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/66/2006/IW
  Czy w momencie sprzedaży samochodu osobowego używanego zakupionego przez podatnika jako towar handlowy, który następuje wobec jego nie sprzedania w ciągu 12 miesięcy od zakupu został zaliczony do środków trwałych, powstaje obowiązek korygowania zgodnie z wymogami art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług podatku naliczonego, który podatnik odliczył w momencie zakupu, w sytuacji gdy proporcja obrotu podatkowego opodatkowanego w stosunku do całego obrotu wyliczona zgodnie z przepisami art. 90 cyt. ustawy przekroczyła 98%?
 1197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/2007
  Czy w związku ze sprzedażą samochodu osobowego jako towaru używanego zwolnionego z opodatkowania podatkiem VAT, od którego dokonano odliczenia podatku naliczonego przy jego zakupie, a nie wpisanego do ewidencji środków trwałych, podatnik musi dokonać korekty odliczonej kwoty podatku zgodnie z art. 91 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?
 1198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-40/06D30
  Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatki związane z używaniem samochodu osobowego oraz wydatki poniesione na zakup leków, w przypadku, gdy podatnik posiada orzeczenie zaliczające go do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
 1199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-307/06/AJ
  W październiku 2006 r. Spółka wykupi samochody Honda Civic z firmy leasingowej, leasingowane od 2 września 2003 r., posiadające homologację samochodów ciężarowych nr PL*1008*01. 1) Czy samochód ten jest samochodem ciężarowym? 2) Czy zaliczenie kosztów związanych z eksploatacją samochodu od dnia jego wykupu z firmy leasingowej wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu? 3) Jak rozliczać prywatne jazdy pracowników w/w samochodem służbowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-54/06
  Czy opisany we wniosku samochód jest "samochodem osobowym" w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/22/2006
  W jaki sposób należy rozliczyć koszt związany z czynszem za wynajem samochodu, czy powinien być uwzględniony w limicie wynikającym z "kilometrówki", czy też nie ?
 1202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2-443/44/06
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia 60% podatku od towarów i usług przy zakupie wcześniej leasingowanego samochodu osobowego Fiat Seicento ?
 1203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/160/PP/443/90/2006
  Czy Jednostka ma prawo do odliczenia podatku VAT w czasie późniejszej eksploatacji samochodu osobowego, który na terenie Polski zostanie przebudowany na pojazd spełniający warunki okreslone w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT oraz odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości w momencie zakupu tego samochodu ?
 1204. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.II/2-443/266/06
  Problematyka opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego Ford Focus (środek trwały) oraz kwestia obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 411000-PA-910-558/06/BG
  Czy muszę uiścić podatek akcyzowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, który to pojazd był już zarejestrowany w Polsce ?
 1206. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/44071-20/06/TŁ
  Czy Spółka miała prawo zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług dokonanej dostawy samochodów wykupionych po zakończeniu umowy leasingu?
 1207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-51/06
  Czy wprowadzone w § 8 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970 ze zm. ) zwolnienie od podatku dla dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt. 2 ustawy można traktować jako rozszerzenie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm. ) w oparciu o delegacje Ministra Finansów z art. 82 ust. 3 dla celów związanych z dostawami towarów w zakresie określonym w art. 120 ust. 10 pkt 2 tej ustawy? Podatek od towarów i usług. Wysokość opodatkowania. Procedury szczegółowe w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Zwolnienia - Zwolnienie od podatku.
 1208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-7/06
  Jaka cena powinna obowiązywać dla określenia wielkości przychodu w przypadku sprzedaży przez Spółkę samochodu osobowego, nabytego uprzednio od firmy leasingowej ?
 1209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/415/104/2006
  Dotyczy uznania za środek trwały samochodu, jako wycofany z działalności w związku z jej likwidacją, ma zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych z tytułu działalności gospodarczej współmałżonka.
 1210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/415/119a/06/MC
  Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego- samochodu osobowego jest różnica pomiędzy wartością netto środka trwałego powiększonego o nieodliczony podatek VAT, a kwotą dokonanych odpisów amortzacyjnych?
 1211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 411000-PA-910-525/06
  Czy muszę uiścić podatek akcyzowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, który to pojazd był już zarejestrowany w Polsce ?
 1212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DZ/415/46/WL
  Po jakiej wartości prowadzący od dnia 01.10.2005r. działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych może wprowadzić do ewidencji środków trwałych prywatny samochód osobowy będacy współwłasnością małżonków?
 1213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDb-415/15/06
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne, mając prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy można odliczyć od dochodu wydatki na dojazdy własnym samochodem na dializy do szpitala, do wysokości określonej w ustawie?
 1214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-62/06
  1. Czy przysługuje spółce odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych udokumentowanych fakturą na podstawie art. 86 ust. 7 w 100%, w przypadku użytkowania samochodu, który odpowiada warunkom art. 86 ust. 4 pkt 1? 2. Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego należy stopniowo i systematycznie z każdej raty leasingowej udokumentowanej fakturą odliczyć 60% podatku naliczonego aż do kwoty 6.000,00 zł, a potem zrezygnować z odliczania, czy też należy odliczać od pierwszych rat 100% kwoty podatku naliczonego aż do uzyskania limitu 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000,00 zł, a potem zrezygnować z odliczenia?
 1215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/47/06
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących powypadkowy remont samochodu?
 1216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/06
  Czy w związku z nabyciem samochodu po zakończeniu umowy leasingu, istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
 1217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/423-66/IB/06
  - dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rodzaju dokumentów na podstawie których firma powinna kwalifikować wynajmowane pojazdy do samochodów osobowych bądź ciężarowych.
 1218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-177/06/AM
  Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od wydatków związanych, z bieżącą eksploatacją samochodu osobowego tj. dotyczących konserwacji, naprawy, myjni, zakupu części zamiennych, który ma zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika?
 1219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/45/06/AR
  Czy istnieje obowiązek skorygowania podatku naliczonego odliczonego w momencie zakupu samochodu, w związku ze zmianą jego przeznaczenia z ciężarowego na osobowy?
 1220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/46/06/AR
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupu paliwa do samochodu osobowego?
 1221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-631/06/SZU
  Zdaniem Podatnika, przedmiotowe pojazdy, pomimo, iż posiadają homologację ciężarową, powinny być traktowane w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jako samochody osobowe, ponieważ nie spełniają żadnego z warunków określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-6 ww. ustawy.
 1222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-103/06/92585
  Zapytanie Spółki dotyczyło rozstrzygnięcia czy demontaż kratki i w konsekwencji przekwalifikowanie pojazdu w dowodzie rejestracyjnym z samochodu ciężarowego na samochód osobowy ma wpływ na sposób rozliczenia kosztów jego nabycia oraz składek z tytułu jego ubezpieczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/711/148/2006/HZ
  1.Czy Bank ma prawo w deklaracji za m-c czerwiec 2006r. odliczyć 60% z zapłaconegopodatku VAT z tytułu zakupu samochodu osobowego?2.Czy przez czynność opodatkowaną rozumiemy czynność reklamy i w związku z tympodatek naliczony przy nabyciu tych towarów nie może być odliczony, bowiem art. 86ust. 1 stanowi, że podatnik może odliczyć VAT tylko w zakresie w jakim towaryi usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanej?3.Czy przez czynność opodatkowaną rozumiemy to, że przy przekazaniu samochodu -nagrody Bank naliczy i odprowadzi podatek należny w 2007r. i w związku z tym Bankma prawo do odliczenia w 2006r. podatku naliczonego przy zakupie samochodu?
 1224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-86/06/PK
  Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca wykonywania działalności skutkuje powstaniem przychodu?
 1225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-122/06
  Czy przepisy art. 120 ustawy VAT w zakresie sprzedaży towarów używanych można stosować do samochodów osobowych odkupionych od podatników, którzy stosownie do przepisów § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odsprzedali je jako zwolnione, mimo że przy zakupie skorzystali z prawa do odliczenia podatku naliczonego na warunkach wynikających z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT?
 1226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-332/06/GW
  Czy posiadanie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów o spełnieniu lub nie spełnieniu wymagań określonych w powyższym przepisie stanowi o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego nawet gdy dany pojazd jest pojazdem wielozadaniowym?
 1227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40-DF2/415-60/VII/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną zapłaconą w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego samochodu osobowego - jednorazowo w dniu poniesienia wydatku?
 1228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-142/TZ-213/06/AB
  Czy do sprzedaży samochodu, który nie został zaliczony do środków trwałych, ma zastosowanie przepis art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 1229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-166/06/AW
  Czy w momencie wycofania i przeznaczenia samochodu na inne cele niż związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - czyli do własnych potrzeb - wystąpi obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w części dotyczącej pozostałego okresu z 5-letniej korekty.
 1230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/406/350/JS/06
  Czy użyczenie samochodu będzie opodatkowane?
 1231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-353/06/KM
  Jak należy amortzować samochody po dokonanej zmianie: (przekwalifikowanie pojazdu ciężarowego na osobowy) czy jako nowo wytworzony środek trwały (samochód osobowy, czy kontynuować dotychczasową amortyzację z zastosowaniem limitu 20.000 EURO?
 1232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-168/06/AS
  Czy do wartości początkowej samochodu osobowego wlicza się pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC i NW.
 1233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/MK/443-42/06
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego przy zakupie samochodu osobowego, który wcześniej użytkowany był na podstawie umowy leasingu operacyjnego?
 1234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-324/06/ST
  Czy podatnikowi nabywającemu towar używany - samochód osobowy (w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy), od podmiotu, który dokonał odliczenia podatku naliczonego w części przy jego nabyciu, a przy sprzedaży skorzystał ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 w/w rozporządzenia Ministra Finansów, przysługuje prawo do określenia podstawy opodatkowania metodą marży przy sprzedaży tego pojazdu?
 1235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 351000-RPA-91103-25/06
  Czy prawidłowo ustaliliśmy, że w związku z art. 80 ust. 2 i 3 sprzedaż samochodów dla klientów posiadających siedziby (adresy zamieszkania) na terytorium Wspólnoty Europejskiej, pomimo zarejestrowania samochodu (w celu wywozu) będzie dostawą wewnątrzwspólnotową i nie będzie powstawał obowiązek podatkowy w akcyzie?
 1236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-117/06/ŁK
  Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy w przypadku dokonania sprzedaży samochodowego osobowego, który następnie nabywca wykorzysta do prowadzenia działalności gospodarczej podatnik "sprzedający" jest obowiązany do odprowadzenia podatku należnego z tytułu sprzedaży ww. pojazdu, przy nabyciu którego odliczono podatek naliczony? Czy w takiej sytuacji podatnik zobowiązany będzie do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego?"
 1237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/430/88/06/WO
  Czy podatnik ma prawo do do odliczenia 60% nie więcej niż 6 000 zł podatku VAT z faktury wykupu samochodu z leasingu ?
 1238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-207/06
  Czy dla zaliczenia samochodu do kategorii samochodów osobowych konieczne jest zaistnienie łącznie obydwu przesłanek wynikających z art. 16 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (brak homologacji jako samochód inny niż osobowy oraz dopuszczalna ładowność do 500 kg), czy wystarczy spełnienie jednej z tych przesłanek?
 1239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443/29/06
  Pytania podatnika: -czy w przypadku przekazania samochódu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na cele osobiste będzie mieć zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług,- czy po przekazaniu tego pojazdu konieczna będzie korekta podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy.
 1240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/43/06
  Strona prowadzi działalność w zakresie skupu i sprzedaży samochodów osobowych. Wątpliwości dotyczą tego jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży samochodu osobowego zakupionego od spółki jawnej w przypadku, gdy przedawca samochodu skorzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wobec czego nie przysługowało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 1241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/086/06
  W jaki sposób należy rozliczyć podatek VAT z tytułu zakupu samochodu osobowego przeznaczonego do wydania jako nagroda rzeczowa oraz w jaki sposób należy opodatkować czynność wydania tego samochodu oraz innych nagród na rzecz uczestników loterii?
 1242. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I-4230Z-99/06/JP
  czy możliwe jest po stronie najemcy samochodu osobowego, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu, czynszu płaconego wynajmującemu, kosztów paliwa, przeglądów, ubezpieczenia etc.
 1243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US210/AA/443-41/06
  Czy w związku ze sprzedażą samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym, zwolnioną od podatku od towarów i usług na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), przy zakupie którego dokonano odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50 % nie ma obowiązku korekty podatku odliczonego wcześniej
 1244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/758/167/2006/GW
  Czy podatek z faktury na zakup auto alarmu z awaryjnym zasilaniem wraz z jego montażem może być odliczony w całości?
 1245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP/423-105/06/67457
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do zmiany wartości miesięcznej amortyzacji i zaliczenia jej w całości w koszty uzyskania przychodów przypadku zmiany przeznaczenia samochodu z ciężarowego na osobowy oraz obowiązku sporządzenia korekt w deklaracji CIT-2 i CIT-8 w zakresie zmiany podstawy opodatkowania w przypadku obowiązku korekty podatku VAT.
 1246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/69/06
  Jaką kwotę kwoty podatku naliczonego należy odliczyć w przypadku wynikającym z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony u podatnika świadczącego zarówno usługi zwolnione jak i opodatkowane?
 1247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-35/06/JM
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na utrzymanie samochodu oraz odpisy amortyzacyjne naliczone wg indywidualnej stawki od samochodu stanowiącego współwłasność małżeńską?
 1248. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 9/06
  Nowy środek transportu objęty jest zawsze obowiązkiem podatkowym w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku VAT, jeżeli wystąpi choćby jedna z sytuacji faktycznych wymienionych alternatywnie w art. 2 pkt 10 lit. a tej ustawy.
 1249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-46/06
  Wraz z żoną prowadzimy odrębne działalności gospodarcze - prywatne gabinety lekarskie. Większość usług wykonujemy w terenie. Do prowadzonych przez siebie działalności chcemy zakupić samochód osobowy. Samochód ten będzie równomiernie wykorzystywany przez każdego z małżonków i w równym stopniu będzie służył do prowadzenia obu gabinetów. Czy możemy amortyzować przedmiotowy samochód po 50% oraz czy koszty eksploatacji mozemy rozliczać po 50%?
 1250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/674/126/2006/RD
  Czy Spółka ma obowiązek skorygować podatek VAT odliczony przy nabyciu samochodu D zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o. podatku od towarów i usług?
 1251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/06/HM
  Czy strona ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach " Programu wyrównywania różnic w regionach " PFRON?.
 1252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-42/06/HM
  Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach " Programu wyrównywania różnic w regionach " PFRON""?.
 1253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-112-01/06
  Czy sprzedaż przedmiotowego samochodu osobowego będzie zwolniona z podatku VAT i jaki będzie symbol PKWiU?
 1254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54-1-GK/06
  Czy prawidłowe jest odliczenie podatku od towarów i usług w wysokości 60% nie więcej niż 6000 zł wynikajacego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego?
 1255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-54-2-GK/06
  Czy Spółka miała prawo zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług dokonanej dostawy samochodów wykupionych po zakończeniu umowy leasingu?
 1256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-63/06/DW
  Czy sprzedaż byłemu pracownikowi samochodu za kwotę poniżej jego wartości rynkowej skutkuje powstaniem przychodu u tego pracownika?
 1257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.443/IC/25/2006
  Czy Podatnik prawidłowo zastosował zwolnienie wynikające z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 1258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-270/06/MP
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona dokonała przedpłaty w związku z zakupem samochodu osobowego. Fakt ten został potwierdzony przez sprzedawcę fakturą. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że przysługuje jej prawo do odliczenia 60% kwoty podatku określonej w fakturze dokumentującej wpłatę zaliczki, nie więcej niż 6000 zł.
 1259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/23/06/DD
  Czy podatek VAT niestanowiący podatku naliczonego zgodnie z brzmieniem art.86 ust.7 ustawy o VAT dotyczącej usługobiorców użytkujących samochody na podstawie umowy leasingu jest kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US-II/443/90/06
  Czy mam możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przy przekazaniu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w związku ze zlikwidowaniem działalności gospodarczej na potrzeby własne?
 1261. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-98/06/KK
  Spółka ma wątpliwości w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości pojazdu przewyższającej równowartość 20.000 euro. , w sytuacji gdy amortyzacja dotyczy samochodu oddanego w najem
 1262. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4230Z-44/06/EP
  1) czy prawidłowe jest stanowisko, że otrzymując informację od Korzystającego o zmianie rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie ma obowiązku zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową ? 2) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu specjalnego ( stawka amortyzacji 14 % ) na samochód ciężarowy lub osobowy ( stawka amortyzacji 20 % ), Finansujący ma prawo począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmian stawki amortyzacji na 20 % ? 3) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu ciężarowego lub osobowego ( stawka 20 %) na samochód specjalny ( stawka 14% ), Finansujący ma obowiązek począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmiany stawki amortyzacji na 14 % ? 4) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w przypadku jej zmniejszenia skutkuje koniecznością rekalkulacji umowy i ustalenia nowej wartości hipotetycznej w umowie leasingu opartej na nowej stawce amortyzacji ? 5) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w takim przypadku skutkuje koniecznością ustalenia nowego podstawowego okresu umowy leasingu, przy czym do nowego okresu umowy leasingu wlicza się okres dotychczasowy?
 1263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-53-2-GK/06
  czy w związku ze sprzedażą samochodu osobowego jest zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z przepisami art. 90 i 91 ustawy.
 1264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66-1-GK/06
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwoty podatku nalicoznego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa służącego do napędu samochdów demonstracynych?
 1265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-125/TZ-163/06/AB
  Pytanie dotyczy dokumentowania dostawy samochodu osobowego stanowiącego współwłasność małżonków, w sytuacji gdy pierwotnie był wykorzystywany w działalności męża, a następnie przekazany do działalności żony i u każdego z nich stanowił środek trwały
 1266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-129/06/74494
  Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 60 % kwoty podatku z każdej faktury, po wyczerpaniu limitu kwoty 6.000 zł, czy też może jednorazowo na podstawie pierwszych faktur nie uwzględniając 60 % kwoty podatku naliczonego wykorzytać limit 6.000 zł?
 1267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-242/294/06/MK
  Czy wypłacone do warsztatu naprawiającego samochód osobowy (ujęty w ewidencji środków trwałych Podatnika, całkowicie umorzony, nieobjęty ubezpieczeniem AC) przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku, którym nie był pracownik Podatnika, odszkodowanie z polisy OC sprawcy stanowi przychód dla celów podatku dochodowego Podatnika? W dniu 25.04.2006 r. miała miejsce kolizja drogowa.
 1268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-13/2/06/KL
  Stawka podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego Toyota Avensis Combi 2,0, rok produkcji 2005, pojemność silnika 1995 cm3
 1269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-36/41/06
  Czy mogę w swojej działalności gospodarczej, na podstawie limitu określonego w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ewidencji przebiegu pojazdu(art. 23 ust. 7 tej samej ustawy), zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki na wykorzystywanie samochodu osobowego, który jako współwłasność jest zarejestrowany na mnie i na mojego męża, a został zakupiony na firmę męża i nie jest amortyzowany, ponieważ mąż rozlicza się na podstawie karty podatkowej?
 1270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-66/06/MK
  Czy koszt polisy ubezpieczeniowej samochodu zawartej na 5 lat można wpisać jednorazowo w koszty firmy?
 1271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/078/06
  Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, że przedmiotem działalności Spółki jest między innymi handel samochodami. W dniu 26.05.2006 r. od unijnego dostawcy XYZ nabyła samochód osobowy celem dalszej odsprzedaży (faktura sprzedaży z dnia 31.05.2006 r.). Samochodu nie był zarejestrowany. W dniu 26 maja 2006 r. Spółka wystawiła fakturę wewnętrzną, w której wykazała podatek należny według stawki 22%. Rozliczenia podatku dokonano w deklaracji VAT-7 za maj - odliczając cały VAT. Czy Spółka postąpiła prawidłowo?
 1272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/656/116/2006/MK
  1. Czy należy przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne samochodu Ford Transit Connect, jeżeliz homologacji producenta i wpisu do dowodu rejestracyjnego wynika, że jest to samochódciężarowy?2. Czy przy zakupie takiego pojazdu można odliczyć podatek naliczony w całości mimo brakuzaświadczenia z okręgowej stacji pojazdów i odliczać VAT od zakupowanego paliwa?3. Czy samochody, które zostały nabyte po 22 sierpnia 2005r., o których mowa w art. 86 ust 4 pkt1-4, a miano wicie:1)pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, mającejeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lubtrwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju:wielozadaniowy, van;2)pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, mającewięcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunkówścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunkówprzekracza 50% długości pojazdu;3)pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, mająceotwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;4)pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, posiadającekabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielneelementy pojazdu.- wymagają uzyskania zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów, jeżeli z innych dokumentów wynika, iż są to samochody ciężarowe? Jeśli tak, to w jakim terminie?
 1273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-154/06
  Czy Podatnik prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego, w którym wystąpią przychody (memoriałowo) koszty ubezpieczenia majątku Firmy dotyczące nieruchomości (większość nieruchomości związana jest z produkcją) i samochodów handlowców Spółki?
 1274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/305/DJW/06
  1. Czy w przypadku zdjęcia tzw. kratki i przekwalifikowania samochodu ciężarowego na samochód osobowy powstanie obowiązek zwrotu uprzednio odliczonej kwoty podatku naliczonego. 2. Czy w przypadku sprzedaży tego samochodu i zapłaty podatku należnego powstanie obowiązek zwrotu uprzednio odliczonej kwoty podatku naliczonego.
 1275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-101/06/EW
  Czy Podatnik może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na eksploatację prywatnego samochodu używanego dla celów działalności gospodarczej?
 1276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-237/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach swojej działalności oddaje w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu operacyjnego samochody osobowe, które wcześniej pozyskuje w ramach leasingu finansowego. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż przysługuje Jej prawo do odliczenia całego podatku naliczonego z tego tytułu. Zdaniem Strony przepisy art. 86 ust. 4 pkt 7 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uprawniają ja do odliczenia w całości podatku naliczonego z tytułu leasingu finansowego, natomiast w opisanym przypadku nie ma zastosowania art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-75/06/31
  Jak należy rozliczyć podatek VAT z tytułu wykupu leasingowanego samochodu po zakończeniu działalności gospodarczej?
 1278. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/2/1/06/EW
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego współwłasność Podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 1279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-115/TZ-136/06/AB
  Pytanie dotyczy opodatkowania dostawy samochodu osobowego.
 1280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/443/36/06/RCH
  ) Czy w przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego na zakup trzech samochodów osobowych Podatnik może odliczać podatek VAT wykazany na fakturach w 100% do chwili uzyskania 60%, czyli 6.000 zł dla 1 samochodu, czy z każdej faktury może odliczyć tylko 60% VAT wykazanego na fakturze do uzyskania kwoty 6.000 zł dla 1 samochodu?
 1281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-47/06/JK
  Czy w świetle art. 14 ust. 2 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży samochodu osobowego należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej?
 1282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/13/06
  1. Czy wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne przed datą wydania orzeczenia o niepełnosprawności uprawniają do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w związku z koniecznością dowożenia dziecka na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przysługuje rodzicom jedna czy dwie ulgi, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.31/DGI/412/41/289/06/WK
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik zakupił samochód o ładowności 650,00 kg, który w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest samochodem osobowym, wobec tego podatek VAT został odliczony w niepełnej wysokości. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany od kwoty stanowiącej równowartość 20.000 EURO. W związku z powyższym Podatnik ma wątpliwości czy w świetle definicji samochodu osobowego zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych samochód ten ma być traktowany jak samochód osobowy co oznacza ograniczenie kwoty, od której jest amortyzowany do kwoty 20.000 EURO czy powinien być traktowany jak samochód ciężarowy co daje możliwość amortyzacji od pełnej kwoty zakupu oraz zaliczania ubezpieczenia samochodu w koszty w pełnej wysokości.
 1284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/4150-101/06
  Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki związane z naprawą siłownika sprzęgła w samochodzie osobowym przystosowanym do potrzeb wynikającychz niepełnosprawności?
 1285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-541/06/SZU
  Pytanie Strony dotyczy zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie ww. samochodów, w przypadku zmiany ich kwalifikacji z ciężarowej na osobową. W opinii Strony, do dnia 30.04.2004r., w przypadku zakupu paliwa do samochodu innego niż osobowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, miała ona prawo do odliczenia podatku naliczonego i z przepisów obecnie obowiązujących nie wynika obowiązek korygowania kwot podatku już odliczonego przy zakupie paliwa w okresie obowiązywania ustawy z dnia 08.01.1993r.
 1286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-517/06/SZU
  Wnioskodawca uważa, iż zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy nie powoduje konieczności korygowania podatku VAT odliczonego przy ich zakupie.
 1287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/47/06
  Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych pełniących funkcje samochodów testowych?
 1288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/116/PP/443-52/54/2006
  Czy zmiana kwalifikacji samochodu nabytego jako ciężarowy na osobowy poprzez zmianę jego homologacji i demontarz kratki nie spowoduje konieczności zwrotu podatku naliczonego, odliczonego przy jego zakupie ?
 1289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/637/104/2006/MK
  Czy dokonując sprzedaży samochodu osobowego, przy zakupie którego Spółce przysługiwałom prawo do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. l pkt 3 Spółka jest zobowiązana do dokonania korekty odliczonego podatku, w związku z tym , że nie upłynął 5-letni okres używania samochodu?
 1290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-201/11869/06/MK
  1. Czy można obniżyć stawkę amortyzacyjną dla samochodów osobowych, np. do 1%, czy można dowolnie stosować różne obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych samochodów osobowych? 2. Czy można podwyższyć wcześniej obniżoną stawkę amortyzacyjną do poziomu stawek z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych?
 1291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-102/169a/81/06/BB
  Zaliczenie samochodu osobowego do środków trwałych oraz odpisów amortyzacyjnych i wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.
 1292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-117/06/AG
  Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych-demonstracyjnych.
 1293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/06
  Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa służącego do napędu samochodów osobowych będących tzw. pojazdami demonstracyjnymi? Z przedstawionej w piśmie sytuacji wynika, że Podatnik jest dealerem samochodów osobowych i dostawczych marki FIAT a sprzedaż samochodów stanowi przedmiot jego działalności. W związku, z tym podatnik dysponuje między innymi tzw. samochodami demonstracyjnymi, które służą jako pojazdy testowe dla klientów. Są to samochody zarejestrowane. U podatnika w ewidencji figurują jako towary handlowe, ponieważ po pewnym okresie użytkowania (do roku czasu) sprzedawane są klientom jako nowe z odpowiednią bonifikatą. Podatnik uważa, że w przedstawionej sytuacji ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie paliwa.
 1294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-124/06/R1
  Czy zapłacone ubezpieczenia OC i AC można zaliczyć "w poniesione koszty eksploatacji pojazdu samochodowego" do ewidencji przebiegu pojazdu?
 1295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-126/CIT/06
  Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w stanie faktycznym samochody są samochodami osobowymi?
 1296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-113/06/AG
  Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy samochodu osobowego, w którego posiadanie wszedł Podatnik w wyniku wygrania loterii promocyjnej skierowanej do podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą.
 1297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/26/3/06
  1. Czy jest możliwość wprowadzenia przez jednego ze współmałżonków do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego zakupionego w trakcie związku małżeńskiego zarejestrowanego na małżonków i dokonywania od pełnej wartości odpisów amortyzacyjnych ? 2. Czy do zakupionego sześcioletniego samochodu osobowego można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji (podwyższoną) wg art. 22j ust.1 updof.
 1298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-53/06/DW
  Czy sprzedaż pracownikowi samochodu poniżej wartości rynkowej jest przychodem tego pracownika?
 1299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-206/2/06/JP
  Czy sprzedaż wymienionego we wniosku samochodu nie rodzi konsekwencji w postaci dokonania korekty odliczonego przy zakupie podatku VAT w rozliczeniu za okres w którym nastąpiła sprzedaż?
 1300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/45/TL/2006
  Dotyczy prawa do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie wcześniej leasingowanego pojazdu
 1301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/423-0086/06/AK
  Podatnik ma wątpliwość czy w świetle art. 16 ust. 3a w związku z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych samochody dzierżawione przez Spółkę powinny być uznawane za samochody osobowe.
 1302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 447000-PA-9100I-6/06/4918/ZT
  Czy Spółka w przypadku wwozu na terytorium Polski samochodu osobowego w celu wykonania usługi uszlachetniania będzie zobowiązana do uiszczenia podatku akcyzowego?
 1303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-127/06
  Czy odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega kwota 280zł. w związku z ponoszonymi wydatkami związanymi z używaniem samochodu stanowiącego własność żony w związku z dojazdem do lekarzy na badania i zabiegi
 1304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/255/DJW/06
  Czy przy sprzedaży samochodu używanego przez 14 miesięcy ma obowiązek dokonania korekty VAT odliczonego, przy zakupie którego odliczono 50% podatku naliczonego, nie więcej niż 5.000 zł.
 1305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P./443/15/06
  Czy w związku z nabyciem samochodu po zakończeniu umowy leasingu, istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
 1306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/241/448/06
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy w sytuacji, gdy Spółka kupi używany samochód osobowy w cenie nabycia 20.000 zł i odsprzeda go w cenie 15.000 zł - może ona dokonać tej odsprzedaży w systemie VAT marża.
 1307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.2/443-22/2006
  Sporządzanie korekty naliczonego podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży używanego samochodu osobowego od którego przy zakupie odliczono 50% podatku naliczonego i który wykorzystywany był wyłącznie do czynności opodatkowanych.
 1308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III-443/11/06/MZ
  Czy podatek od towarów i usług wykazany na fakturze określającej wysokość raty leasingowej z tytułu leasingu operacyjnego podlega odliczeniu od podatku należnego ? Przedmiotem leasingu jest samochód Peugeot 307. Wnioskodawca nie posiada zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, potwierdzającym, że samochód spełnia warunki, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/183/Z/K/06
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na cele rehablilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu ?
 1310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP IV/443-40/06
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego dokonanego przed dniem rejestracji podatnika dla potrzeb podatku od towarów i usług?
 1311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI 406/2/52/06
  Czy kosztem uzyskania przychodu będzie pełna kwota zapłaconej opłaty wstępnej, jak i rat leasingowych do osiągnięcia kwoty 186.000 zł określonej w umowie jako wartość przedmiotu umowy i odsetek od rat leasingowych, czy tylko równowartość kwoty 20.000 euro w dniu przyjęcia samochodu do używania?
 1312. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/006/14-910/05/EN
  Czy w związku ze sprzedażą samochodów osobowych zwolnionych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), przy zakupie których dokonano odliczenia podatku naliczonego w kwocie 5. 000 zł, nie więcej niż 50% należy dokonywać korekty (zwrotu) podatku naliczonego w przypadku, gdy podatnik nie ma obowiązku stosowania przepisów art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?
 1313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1?423?156/239/06/RM
  Czy koszty: związane z przelotami, zakwaterowaniem, dojazdem do i z lotniska, przejazdów miejscowych związanych z podróżą do Kanady, usług transportowych, najmu samochodu w Kanadzie, reprezentacji i reklamy i inne związane z realizacją zadań i prowadzeniem bieżących spraw Spółki, poniesione przez udziałowca, będącego Członkiem Zarządu, nie będącego pracownikiem zgodnie z prawem pracy, będą kosztem uzyskania przychodu?
 1314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/64/18/21/06
  Moi rodzice Jan i Helena G. w miesiącu lipcu 2005 r. nabyli samochód osobowy Śkoda Octavia o wartości 64.400 zł (wkład własny 20.000 zł, kredyt 44.400 zł). W miesiącu styczniu 2006 roku zmarł mój ojciec w związku z tym, z chwilą jego śmierci własność samochodu przekształciła się we współwłasność w częściach ułamkowych (4/6 przypadło Helenie G., 1/6 córce Agacie K. i 1/6 synowi Pawłowi G.). Z uwagi na konieczność spłaty zadłużenia, ciążącego na powyższym samochodzie, w miesiącu marcu 2006 roku samochód został sprzedany za kwotę 51.000 zł w ww. udziałach. Czy przedstawiona sprzedaż udziałów do części rzeczy samochodu jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-115/06/JW
  Czy - jeżeli przy nabyciu samochodów wystąpi podatek naliczony VAT "graniczny" - Spółka ma prawo do odliczenia go od podatku należnego?
 1316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/605/85/2006/SK
  Czy przy sprzedaży samochodu osobowego, jeżeli odliczono podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, należy dokonać korekty podatku z tytułu jego zakupu ?
 1317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US VI/443-19/06
  Czy przysługuje odliczeniu podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego wystawionej na podatnika i jego współmałżonka, który nie prowadzi działalności gospodarczej?
 1318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM 436/1/2/2006
  Czy przeniesienie własności samochodu będącego własnością spółki cywilnej na rzecz byłej wspólniczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 1319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-39/06
  Czy w związku z działalnością gospodarczą w zakresie przewozu osób pojazdami osobowymi, sklasyfikowaną wg PKWiU jako pozostały pasażerski transport lądowy podatnikowi przysluguje zwrot podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa?
 1320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-95/06/MS/76267
  Czy w przypadku powzięcia decyzji o przeznaczeniu samochodu osobowego na potrzeby służbowe, Spółka powinna dokonać korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego w miesiącu przekwalifikowania samochodu osobowego na środek trwały?
 1321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443-22/06
  Czy w związku z wykonaniem dodatkowego badania technicznego po dniu 31.05.2006 r. podatnik będzie uprawniony do odliczenia zawartego w cenie podatku od towarów i usług od paliwa do pojazdu opisanego przedmiotowym wnioskiem?
 1322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-63/06/JB
  czy może uznać w całości koszt poniesiony w związku z wynajęciem przez pracownika samochodu osobowego podczas podróży służbowej za koszt uzyskania przychodów,
 1323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 411000-PA-910-81/2006/IL
  Czy w przypadku przywozu do Polski pojazdu kolekcjonerskiego - stanowiącego w opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - ruchomy zabytek techniki, wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uiszczenia podatku akcyzowego ?
 1324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/97/06
  Czy przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia samochodu będącego składnikiem majątku kosztem uzyskania przychodu jest różnica pomiędzy wydatkami poniesionymi na jego zakup a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych (bez uwzględnienia limitu 20 tys. euro)?
 1325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93-1/06
  Czy sprzedaż samochodu osobowego, zakwalifikowanego w 2001r. jako samochód ciężarowy z prawem do odliczenia , jako rzeczy używanej będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?
 1326. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-44081/8/TŁ/06
  Spółka X ma wątpliwości, czy przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z wystawionych na spółkę X przez Finansującego faktur dotyczących rat leasingowych.
 1327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15/06
  Czy usługobiorca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o 100 % kwoty podatku naliczonego od ubezpieczenia samochodu osobowego w przypadku użytkowania go na podstawie umowy leasingu ?
 1328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-38-2/2006
  Czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wydatków związanych z używaniem użyczonego samochodu osobowego na podstawie posiadanej umowy użyczenia?
 1329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/78/2006
  Czy mam możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w cenie samochodu zakupionego z przeznaczeniem do odpłatnego wynajmu dla klientów serwisu który prowadzę?
 1330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1109/2006/AP
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1110/2006/AP
  Dotyczy odliczania podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu osobowego oraz od raty za wynajem tego samochodu.
 1332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1109/2006/AP
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/TP/44-1245/MZ/06
  Czy zakup samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony upoważnia do odliczenia podatku VAT w wysokości 60 % kwoty podatku określonego w fakturze ?
 1334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-592/06/FD
  Czy podatnik ma prawo w koszty uzyskania przychodu zaliczać odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego stanowiącego własność małżonki?
 1335. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70-1/06
  Czy istnieje możliwość przerejestrowania samochodów ciężarowych na osobowe bez konsekwencji podatkowych, tj. bez konieczności zwrotu podatku VAT, który jako podatek naliczony został odliczony przy zakupie ww. pojazdów?
 1336. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-2.35-4150-36/06/P
  Czy w ramach ulgi na rehabilitację, osoba zaliczona do pierwszej grupy inwalidów, może odliczyć od dochodu wydatek poniesiony na naprawę samochodu.
 1337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-18/06/WL
  Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalnosci gospodarczej w zakresie: robót ziemnych, rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych, można zaliczyć wydatki związane ze zdobyciem uprawnień do kierowania pojazdem - kategoria B?
 1338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-22/06/32/KN
  Czy podmiot świadczący usługi polegające na magazynowaniu samochodów przemieszczonych przez ich właściciela z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego, jeżeli nie nabywa żadnych praw dotyczących tych samochodów i czy w związku z tym podlega jakimkolwiek obowiązkom wynikającym z ustawy o podatku akcyzowym?
 1339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-9/2/06/KL
  Czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji oraz uiszczenia podatku akcyzowego w sytuacji, gdy samochody osobowe przemieszczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie w terminie 5 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego sprzedane do innego kraju Unii Europejskiej lub w ramach eksportu?
 1340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-9/1/06/KL
  Czy w przypadku zakupu samochodu osobowego na terenie kraju Unii Europejskiej, bez przemieszczenia go na teren Rzeczpospolitej Polskiej Strona ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej oraz uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 1341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-29/06
  Czy przyznane pracownikom socjalnym ryczałty samochodowe korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 1342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-20/06
  Czy prawidłowo ustalono podstawę i kwotę amortyzacji samochodu osobowego ?
 1343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/192A/DF/06
  Czy podatnik może wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu wydatki na eksploatację użyczonego samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej ?
 1344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/192/KO/06
  Czy przysługuje prawo od odliczania podatku naliczonego wskazanych we wniosku wydatków.
 1345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-49/06
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarł umowę użyczenia ze swoim teściem. Przedmiotem tej umowy było użyczenie na potrzeby Wnioskodawcy samochodu marki Fiat Punto. Samochód ten uległ w trakcie eksploatacji awarii w miesiącu marcu 2006r. i Wnioskodawca poniósł wydatki związane z naprawą w/w samochodu w kwocie 1.644,83zł netto. Zgodnie z zapisami umowy użyczenia Wnioskodawca był zobowiązany do wszelkich napraw i utrzymywania pojazdu w należytej sprawności technicznej. Jak wynika z zestawienia przedstawionego w piśmie z dnia 17.05.2006r. odzwierciedlającego dane z ewidencji przebiegu pojazdu , Wnioskodawca poniósł w okresie styczeń-marzec 2006r. łącznie wydatki w kwocie 6.615,23zł , natomiast kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu wyniosła 5.273,16zł. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia prawa do uznania w/w wydatku w kwocie 1.644,83zł za koszt uzyskania przychodów.
 1346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/31/2006
  Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków ponoszonych przez Panią jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidztwa z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego Pani współwłasność dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 1347. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/143-138/06
  Wnioskodawczyni pyta czy naliczając amortyzację od wartości zakupu samochodu oraz przyjmując stawkę amortyzacyjną w wysokości 20%, postąpiła prawidłowo.
 1348. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/81/06
  Czy przysługuje dealerowi samochodowemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z czynszu, rat leasingowych wynikających z zawartej umowy leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, które służą prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie wynajmu pojazdów. Zdaniem firmy po uwzględnieniu zmian, które weszły w życie 22 sierpnia 2005 r. ograniczenie odliczenia podatku naliczonego o którym stanowi w art. 86 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7b ustawy o podatku od towarów i usług. W opinii Spółki nabywa ona prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących uiszczenie rat leasingowych w wysokości 100% podatku na nich określonego, ponieważ przedmiotem działalności podatnika jest oddanie tych samochodów w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
 1349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/14D/06/TK
  Czy można amortyzować samochód nie stosując się do ograniczenia równowartości 20.000 EURO tak jak przy samochodach osobowych, jeśli: - samochód zarejestrowany jest jako osobowy, - w świadectwie homologacji nie ma podanej ładowności, tylko takie dane jak masa całkowita -2635 kg i masa własna 2075 kg, które świadczą, że ładowność samochodu wynosi 560 kg.
 1350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/7/06/KL
  Czy po nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych używanych, w przypadku ich sprzedaży na eksport przed ich zarejestrowaniem na terytorium RP, na fakturze eksportowej dokumentującej sprzedaż powinna być wykazana stawka i kwota podatku akcyzowego?
 1351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/6/06/KL
  Jakie warunki związane z podejmowaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym muszę spełnić, aby prowadzić działalność związaną z wewnątrzwspólnotowym nabyciem osobowych samochodów używanych oraz sprzedażą tychże samochodów na eksport bez dokonywania żadnych napraw tych samochodów lub też po dokonaniu drobnych napraw niektórych samochodów?
 1352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/4/06/KL
  Czy w przypadku kiedy zwolnienie z akcyzy będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w momencie ustalania podstawy do opodatkowania można do ceny nabycia samochodów zaliczyć podatek akcyzowy zapłacony w Polsce?
 1353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/5/06/KL
  Czy podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego za dany miesiąc o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, kiedy może to uczynić i jakie warunki musi spełnić?Zdaniem podatnika, może On dokonać obniżenia kwoty podatku należnego za dany miesiąc o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, gdy do momentu złożenia deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzyma dokumenty potwierdzone przez właściwy urząd celny potwierdzające, że towary, od których podatnik uiścił akcyzę opuściły terytorium Polski.
 1354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/3/06/KL
  Czy zwolnienie z akcyzy, określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego, czy też poprzez możliwość niepłacenia akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w przypadku, kiedy samochody osobowe używane będą przedmiotem ww. nabycia i będą przedmiotem eksportu oraz czy w takim przypadku, warunkiem skorzystania z możliwości niepłacenia podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Celnego, potwierdzających dokonanie eksportu pojazdu?
 1355. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/1/06/KL
  Czy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, które są przedmiotem eksportu istnieje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego (przy założeniu, iż na terytorium Polski samochody nie będą naprawiane lub też będą wykonywane tylko drobne naprawy niektórych uszkodzonych pojazdów)?
 1356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/3/06/KL
  Czy zwolnienie z akcyzy, określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego, czy też poprzez możliwość niepłacenia akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w przypadku, kiedy samochody osobowe używane będą przedmiotem ww. nabycia i będą przedmiotem eksportu oraz czy w takim przypadku, warunkiem skorzystania z możliwości niepłacenia podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Celnego, potwierdzających dokonanie eksportu pojazdu?
 1357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/2/06/KL
  Czy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego z tytułu eksportu ww. samochodów osobowych, niezależnie od tego czy pojazdy te będą naprawiane na terytorium Polski?
 1358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/13/2006/IW
  Czy sprzedaż tego samochodu jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzania Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 1359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/532/WD/423/28/06/ES
  Pytania zawarte we wniosku dotyczą: 1.Możliwości zaliczenia przez przedstawiciela handlowego (przedsiębiorcę) do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem udostępnionych muw ramach umowy współpracy urządzeń, w tym w szczególności: wydatków na paliwo, części zamiennych, naprawy samochodu - zarówno w granicach limitu podlegającego zwrotowi przez spółkę, jak i ponad ten limit. 2. Możliwości rozliczania zwracanych przedstawicielowi (przedsiębiorcy) wydatków związanych z używaniem udostępnionego sprzętu poprzez wskazywanie w fakturach wystawianych przez stacje paliw, sklepy, warsztaty naprawcze, itp.) mieszczących się w granicach limitu, podlegającego zwrotowi - jako nabywcy Spółki XXNatomiast w przypadku wydatków przekraczających uzgodniony limit - zdaniem spółki - właściwym jest wystawianie faktur bezpośrednio na przedstawiciela handlowego, który ma możliwość zaliczenia w/w wydatków, z uwzględnieniem art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, póz. 176 z późn. zmn.) do kosztów uzyskania przychodów.; 3. Uznania, iż w przypadku, gdy ponoszone przez przedstawiciela wydatki (zarówno te zwracane następnie przez spółkę, jak i przekraczające limit i nie podlegające zwrotowi) dokumentowane są fakturami VAT wystawionymi na zleceniodawcę, tj. Spółkę XX, to - ponoszone przez przedstawiciela wydatki, w części nie podlegającej zwrotowi, nie są podlegającym opodatkowaniu przychodem Spółki XX; 4. Uznania, iż zaliczenie przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów zwróconych przedstawicielowi handlowemu (będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego w celu świadczenia usług na rzecz spółki jest możliwe wyłącznie w przypadku prowadzenia przez Spółkę ewidencji przebiegu pojazdu (art. 16 ust. l pkt. 51 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, póz. 654 ze zmn., dalej updop), potwierdzoną przez Spółkę na koniec każdego miesiąca art. 16 ust. 5 updop).
 1360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-2/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w 2004r. zakupił samochód marki Ford Focus 1.6 posiadający "homologację ciężarową". Przy zakupie samochodu Podatnik skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Podatnik wskazuje, że przedmiotowy samochód jest i nadal będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, jednak zamontowana " kratka " powoduje ograniczenie zdolności przewozowych auta (podatnik wykonuje usługi kominiarskie) , i w związku z tym zamierza ją zdemontować. Czy ten fakt będzie skutkował korektą podatku naliczonego wcześniej odliczonego od zakupu auta?
 1361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 - 34/06/BB
  Podatnik wnosi o potwierdzenie, czy w związku z faktem, iż nastąpi sprzedaż towaru używanego ( towar, którego czas użytkowania wynosi przynajmniej pół roku) to zgodnie z art 43 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i § 8 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r czynność ta jest zwolniona z podatku VAT.
 1362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 40 / 89a/27 / 06 / KSz
  na jakim druku podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie za rok podatkowy 2005 o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży w dniu 27 czerwca 2005 r. samochodu osobowego?
 1363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PB-2/415/16/2006
  Czy podatniczka dla potrzeb prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej może wpisać do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, ustalonej według cen rynkowych, samochód osobowy, stanowiący wspólność majątkową podatniczki i jej małżonka, zamortyzowany przez męża podatniczki w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 1364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/506/WD/423/16/06/BC
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem wynajmowanych przez Spółkę samochodów osobowych.
 1365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-34/CIT/06
  Czy koszty zakupu paliwa, usługi mycia samochodu, ponoszone przez firmę z tytułu użytkowania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodu osobowego zastępczego stanowią w świetle podatku dochodowego od osób prawnych koszty uzyskania przychodu? Czy istnieje ograniczenie w zaistniałej sytuacji dotyczące wysokości wydatków w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?
 1366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/6/2006
  Jaką kwotę należy przyjąć jako wartość początkową wniesionego aportem do spółki samochodu osobowego?
 1367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP OIO/443-103/06/ŁG/51806
  Czy przekazanie do odpłatnego korzystania samochodu osobowego przez firmę macierzystą na rzecz jej oddziału winien podlegać podatkowi od towarów i usług i w jaki sposób powinien być udokumentowany (pytanie nr 4)? Jeżeli przekazanie do odpłatnego korzystania samochodu podlega podatkowi od towarów i usług (odpowiedź twierdząca na pytanie nr 4), czy zachodzi obowiązek określony w art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie nr 5)?
 1368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.XIII-415/15/37/06
  Czy odszkodowanie wypłacone na żądanie osoby fizycznej na podstawie art.363 § 1 k.c. w związku z art.361 § 2 k.c. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy ta wysokość odszkodowania nie wynika z porozumienia zawartego między osobą zobowiązaną do naprawienia szkody i poszkodowanym?
 1369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/415-24/06
  Czy istnieje możliwość wprowadzenia do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego zarejestrowanego na męża oraz amortyzacji tego samochodu bez konieczności podpisania umowy użyczenia lub przekazania między małżonkami?
 1370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/498/28/2006/GW
  Czy, zgodnie ze znowelizowanym art. 88 ust. l pkt 3 b ustawy, który wszedł u życic dnia 22 sierpnia 2005 r., Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, wykorzystywanych jako pojazdy demonstracyjne oraz zakupionych w celu dalszej odsprzedaży?
 1371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/4/108/05
  Czy można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla zakupionego używanego samochodu osobowego ?
 1372. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 -32 / 44/130a / 06 / KSz
  czy podatnik może odliczyć zgodnie z art. 26 pkt 7a ppkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu osiągnietego przez podatnika w 2005 roku wydatki na rehabilitację syna poniesione na dowozenie go na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze?
 1373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 320000-PA-9110-I-6/06
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych
 1374. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/3/06
  1. Czy zakupione w systemie VAT - marża samochody mogą być sprzedane w systemie VAT -marża, jeżeli kwota, którą zapłacił nabywca samochodu była niższa niż kwota nabycia? 2. W jaki sposób powinna być prawidłowo wyliczona kwota netto oraz naliczony podatek VAT z tej transakcji?
 1375. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/4/06
  Czy sprzedając w systemie VAT - marża samochody, wyliczając kwotę marży brutto jako różnicę pomiędzy całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia należy również uwzględnić w kwocie nabycia zapłaconą akcyzę?
 1376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/2005/26/2006/AN
  1. Czy w przypadku uzyskania ze stacji kontroli pojazdów odpowiedniego zaświadczenia, według którego samochód spełnia Wymagania określone w art.86 ust.4 pkt 4 i zaświadczenie to zostało przesłane do właściwego urzędu skarbowego, to przepis art.86 ust.3 nie dotyczy tego pojazdu i od faktury za ratę od samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu można odliczyć podatek w pełnej wysokości? 2. Czy w myśl powyższego, jeżeli samochód zgodnie z art.86 ust.4 pkt 4 został wyłączony z grupy pojazdów określonych w art.86 ust.3, to czy ma zastosowanie art.88 ust.3? Czy w takim przypadku możliwe jest odliczanie kwoty podatku zawartego w fakturze od zakupionego oleju napędowego do takiego samochodu?
 1377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-21/CIT/06
  Czy w odniesieniu do przekwalifikowanego na samochód osobowy środka transportu należy kontynuować metodę degresywną, ze stawką 20% i współczynnikiem 2,0, czy też należy zastosować metodę liniową i stawkę nie wyższą niż 20%, która jest właściwa dla samochodu osobowego?
 1378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-21/06
  Czy istnieje możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatku związanego z montażem instalacji gazowej w prywatnym samochodzie osobowym, używanym w działalności gospodarczej w ramach limitu przebiegu kilometrów?
 1379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/ 443-23/06
  Czy w sytuacji gdy zakupiliśmy w salonie nowy samochód, a faktura została wystawiona na obu małżonków(samochód będzie służył do celów prowadzonej przez jednego z małżonków działalności gospodarczej), przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu do wysokości stanowiącej 60% kwoty podatku określonej na fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł?
 1380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/68/11/06
  Czy wydatki na zakup paliwa oraz części do samochodów można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów czy należy prowadzić ewidencję przebiegu?
 1381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-30/06
  Czy można ubiegać się o zwrot podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego, w przypadku gdy płatność została rozłożona na raty?
 1382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-33/06/RK
  •Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku sprzedaży samochodu osobowego zwolnionego od podatku od towarów i usług.
 1383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-30a/06/AG
  W kwietniu 2005r. zakupiłem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W ewidencji nabyć i deklaracji VAT-7 rozliczyłem z tytułu nabycia ww. samochodu kwotę 4.237,70 zł. stanowiącą 50 % kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej transakcję. Obecnie, w związku z trudnościami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozważam likwidację prowadzonej działalności gospodarczej, co nakłada obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego. Moim zdaniem nie mam obowiązku wykazywania w remanencie likwidacyjnym ww. używanego samochodu, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy i odprowadzenia od jego wartości podatku od towarów i usług, ponieważ minęło pół roku od momentu rozpoczęcia jego użytkowania, a przy jego zakupie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o 50 % podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tą czynność (w oparciu o § 8 ust. 1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 ze zm.)
 1384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-30/06/AG
  W kwietniu 2005r. zakupiłem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W ewidencji nabyć i deklaracji VAT-7 rozliczyłem z tytułu nabycia ww. samochodu kwotę 4.237,70 zł. stanowiącą 50 % kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej transakcję. Obecnie, w związku z trudnościami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozpatruję wycofanie ww. samochodu z ewidencji środków trwałych prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa i przekazanie go na potrzeby własne. Moim zdaniem w odniesieniu do czynności przekazania na potrzeby własne samochodu, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy, nie powstaje obowiązek w podatku od towarów i usług, ponieważ minęło pół roku od momentu rozpoczęcia jego użytkowania, a przy jego zakupie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o 50 % podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej tą czynność (w oparciu o § 8 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 ze zm.)
 1385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PD/415-1/2006
  czy wprowadzając do ewidencji środków trwałych samochód osobowy nabyty przez żonę przed zawarciem związku małżeńskiego postępuje właściwie?
 1386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/16/2006
  Podatnik zawarł umowę użyczenia samochodu osobowego od ojca, który jest wykorzystywany dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Czy koszty związane z eksploatacją samochodu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu ?
 1387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-10/06/AM
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przed 1 maja 2004r. Strona nabyła samochód z homologacją ciężarową i odliczyła ? zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami o podatku od towarów usług - cały podatek naliczony związany z jego nabyciem. Obecnie zamierza zdemontować zamontowaną w nim ?kratkę? i zarejestrować go jako osobowy. W związku z tym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy może - bez utraty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu ww. samochodu - przerejestrować go na osobowy, a w rezultacie, czy po demontażu ?kratki? zmuszona będzie skorygować deklarację VAT-7 za okres, w rozliczeniu za który ten podatek odliczyła i zapłacić go wraz z odsetkami.
 1388. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPDE/443-5/2006
  Czy w związku ze zmianą przeznaczenia pojazdu będącego przed dniem 1 maja 2004r samochodem ciężarowym ( "z kratką" oraz ograniczeniem ilości przewożonych osób do 4), który w świetle nowej ustawy o VAT jest samochodem osobowym, dokonanie przebudowy na samochód osobowy (bez "kratki" oraz przeznaczony do przewozu 5 osób) będzie istniała konieczność zwrotu odliczonego podatku VAT.
 1389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06
  Czy dostawa samochodów osobowych zakupionych do majątku prywatnego, następnie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i sprzedanych przed upływem 6 miesięcy powinna być udokumentowana fakturą VAT bez naliczania podatku?
 1390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1417/PG-I/415/22/06/IT
  Czy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód osobowy będący współwłasnością podatnika i byłego małżonka ?
 1391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-4/06
  Czy wniesienie przez wspólnika spółki cywilnej będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, do majątku tej spółki, samochodu osobowego sprowadzonego przez niego z terytorium Niemiec, z zamiarem wykorzystania pojazdu jedynie w celach prywatnych, nie wywiera skutków podatkowych w zakresie podatku VAT zarówno po stronie zbywcy jak i po stronie spółki?
 1392. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: FSK 2023/04
  Zasadnicze znaczenie dla sposobu wyliczenia możliwego zużycia paliwa przez Aptekę miały bowiem ustalenia i dowody w postaci dokumentów zebranych w toku czynności sprawdzających (wymienione szczegółowo w wyroku Sądu I instancji). Zeznania świadków potwierdzały jedynie dane zawarte w dokumentach zgromadzonych podczas czynności sprawdzających. Słusznie zatem konkludował Sąd, iż w tej sytuacji zeznania pozostałych świadków odnośnie ewentualnego ustalenia czyim transportem były odbierane z Apteki lub dostarczane do Apteki leki, pozostają bez wpływu na wyliczenie wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów poniesionych na zakup paliwa. Sąd Kasacyjny w niniejszym składzie nie podzielił tym samym prezentowanego w skardze kasacyjnej poglądu, zgodnie z którym podstawę wznowienia postępowania stanowi nieuczestniczenie strony w jakiejkolwiek czynności postępowania bez względu na jej wpływ na treść rozstrzygnięcia. Wreszcie zauważyć należy, że skarżąca została prawidłowo zawiadomiona o wszczęciu postępowania kontrolnego, pouczona o prawach i obowiązkach kontrolowanego, była powiadamiana o terminach czynności kontrolnych, zapoznana z treścią kwestionowanych dokumentów i miała możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego.
 1393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/06
  Dot. odliczania kwoty podatku VAT z faktur za najem samochodu o masie całkowitej nie przekraczającej 3.500 kg?.
 1394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-49/06/GS
  Czy w przedstawionej sytuacji, jeżeli samochód nadal przeznaczony jest do sprzedaży i dalej służy do jazd testowych, trzeba go zaliczyć do środków trwałych. Jeśli trzeba zaliczyć do środków trwałych, to czy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się wg art. 22h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy wg art. 22e ust. 1 pkt 2 oraz ust.4. Samochody traktowane były jako towary handlowe i nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 1395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-9/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z rejestracją działalności gospodarczej, poniesione przed jej rozpoczęciem ? Czy w związku z tym, że Podatnik nie posiada gabinetu, a usługi medyczne będą wykonywane na wezwanie, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć np. zakupy odzieży ochronnej, obuwia, itp. ? Czy dotychczas używany samochód osobowy można wprowadzić do firmy jako środek trwały, jeśli tak, czy wymaga taki fakt formalnego zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym ?
 1396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-282/06
  Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy wynajem (koszt wynajmu) auta na potrzeby Spółki może stanowić koszt uzyskania przychodów?
 1397. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1-4150/1/06
  Czy zwrot kosztów z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06
  Jaką kwotę podatku VAT powinien zwrócić podatnik, w sytuacji gdy likwiduje działalność gospodarczą, w związku z wcześniej dokonanym odliczeniem 50% kwoty podatku naliczonego, dotyczącego zakupu samochodu osobowego?
 1399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-6/5835/06/PJ
  Czy w związku z nabyciem samochodu Renault Laguna Kombi II (homologacja ciężarowa) po zakończeniu umowy leasingu, Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego ujętego w fakturze zakupu w pełnej wysokości, czy też kwota tego podatku podlega ograniczeniom określonym w przepisach obowiązujących w dniu nabycia pojazdu ?
 1400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/7A/06
  Czy konieczne jest spisywanie z małżonką umowy użyczenia samochodu osobowego, nabytego w trakcie trwania związku małżeńskiego, zarejestrowanego na małżonkę, który mąż zamierza wykorzystywać w działalności gospodarczej jako środek trwały oraz czy wydatki związane z używaniem tego samochodu takie jak benzyna, utrzymanie, naprawy mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodu ?
 1401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-4-06
  Czy naliczony i wykazany w fakturze VAT podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją w kraju jest kosztem uzyskania przychodu w miesiącu dokonania sprzedaży ?
 1402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/444/296/2005/JZ
  Spółka w 2002r dokonała zakupu samochodu marki Renault Megane Scenic 1,9 DCI. Pojazd ten został zarejestrowany jako samochód ciężarowy z homologacją dnia 01.08.2002r. Zgodnie z przysługującym prawem podatek VAT został odliczony. Obecnie Spółka nosi się z zamiarem likwidacji "kratki", zmiany rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy oraz dalszego jego wykorzystania w działalności gospodarczej. Pytanie podatnika Czy zmiana ta rodzi obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu?
 1403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/5/06
  Czy wykupując samochód z leasingu po zakończeniu umowy leasingowej, firma z uwagi na zarejestrowaną umowę w urzędzie skarbowym, ma prawo odliczyć cały VAT z faktury zakupu pomimo, iż samochód nie spełnia kryteriów samochodu ciężarowego zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o VAT?
 1404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/57/05/06/DD
  Zapytujący jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym gospodarstwo sadownicze. Planuje zakup samochodu osobowego.W związku z powyższym zwraca się z zapytaniem: czy na podstawie art.86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu osobowego w wysokości 60% kwoty VAT, lecz nie więcej niż 6.000zł?
 1405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/23/06
  Na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa zwracam się z zapytaniem czy w związku z faktem, iż na podstawie umowy najmu wynajęłam samochód osobowy spółce z o.o.: 1) konieczne jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej 2) mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne wynajmowanego samochodu 3) koszty ubezpieczenia samochodu opłacane zgodnie z umową najmu przez spółkę stanowią mój przychód.
 1406. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/362/2006/MJ
  Czy nabycie samochodu testowego, będącego samochodem osobowym, bądź innym pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, daje prawo - przy spełnieniu pozostałych warunków o których mowa ww. ustawie - do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze zakupu - w pełnej wysokości, czy też jest ograniczone zgodnie z art. 86 ust. 3 do wysokości 60% kwoty podatku określonego w fakturze nie więcej jednak niż 6000zł.?
 1407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-63/05/AR/3
  Czy koszt ubezpieczenia OC, AC i NNW samochodu osobowego zawartego na okres 11/2005 - 10/2006 stanowi koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności w całości czy też w propozycji do wspólnego (małżeńska wspólność majątkowa) udziału Podatnika i jego małżonki w ubezpieczonym pojeździe?
 1408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-63/05/AR/2
  Czy koszty eksploatacji samochodu (paliwo, części, ogumienie, inne usługi) mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu bez konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji, tzn. "ewidencji przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji"?
 1409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-600/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 2000 i 2002 Strona zakupiła dwa samochody ciężarowe "przerobione" z samochodów osobowych. W deklaracjach dla podatku od towarów i usług Strona- zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami - obniżyła podatek należny o podatek naliczony związany z ich nabyciem. Z uwagi na planowaną zmianę przeznaczenia tych samochodów Strona zamierza zdemontować zamontowane w nich "kratki" i zarejestrować je jako osobowe. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że w przypadku ponownego zarejestrowania przedmiotowych samochodów jako osobowych nie będzie zobowiązana do zwrotu odliczonego z tytułu ich nabycia podatku naliczonego, jak również podatku wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z ich eksploatacją.
 1410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0063/05/06
  Czy może odliczyć wydatki na zakup leków, jeśli lekarz specjalista stwierdził, że powinien stosować leki stale lub czasowo? Czy może odliczyć wydatki poniesione na używanie własnego samochodu na dowożenie do szpitali na rehabilitację oraz do przychodni lekarskich? Czy może odliczyć wydatki poniesione na dowożenie do szpitali i lekarza innymi środkami transportu? Czy może odliczyć zakup samochodu osobowego niezbędnego na dowożenie do szpitali na rehabilitację i do przychodni lekarskiej?
 1411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-14/06
  dotyczy odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany kwalifikacji samochodu z ciężarowego na osobowy.
 1412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/426/285/2005/GW
  Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego w związku z wynajmem samochodów od osób trzecich.
 1413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/439-291/05/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii skutków podatkowych jakie niesie wprowadzenie do ewidencji środka trwałego używanego samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy na cele prywatne.
 1414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/12/06
  Czy po przerobieniu samochodu ciężarowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności opodatkowanej mam obowiązek zwrotu podatku VAT naliczonego związanego z zakupem tego samochodu?
 1415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/101/2005/KK
  Czy istnieje możliwość dokonania korekty dekalacji VAT-7 i odliczenie całej kwoty podatku wykazanego w fakturze dokumentującej nabycie samochodu oraz w fakturach dokumentujących nabycie paliwa?
 1416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/5/2006
  Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem dotyczącym prawidłowości rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu samochodów osobowych nie zaliczanych do środków trwałych, które następnie przed upływem okresu użytkowania krótszym niż jeden rok, sprzedaje.
 1417. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 531/05
  Podstawą rozstrzygnięcia w zaskarżonym wyroku była odmienna od dokonanej przez organy podatkowe ocena stanu faktycznego sprawy, co do rzeczywistego dokonania przeróbek w nabytym przez podatnika samochodzie.
 1418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-6/06
  Pytanie podatnika dotyczy prawa do odliczania podatku VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe (samochód osobowy nabyty był w 2003 r., a podatnik na mocy poprzedniej ustawy o podatku od towarów i usług nie miał prawa do odliczenia).
 1419. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/305/05
  Czy Spółka może odliczyć podatek naliczony od zakupu paliwa powołując się bezpośrednio na postanowienia VI Dyrektywy?
 1420. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 593/05
  Gdy podatnik deklaruje, iż uzyskał sprowadzony do Polski z kraju członka Unii Europejskiej towar akcyzowy (nabycie wewnątrzwspólnotowe) pod tytułem darmym (np. w związku z darowizną) podstawę opodatkowania organy podatkowe władne są określić w oparciu o przepis art. 10 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.W sytuacji, gdy kwota należna z tytułu dostawy krajowej lub wewnątrzwspólnotowej bądź z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego nie jest znana, bowiem nie została w danym przypadku oznaczona, organy podatkowe mogą ją określić wyłącznie w oparciu o przepis art. 10 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (oczywista omyłka-powinno być "ustawy o podatku akcyzowym"-przyp. wprowadzający wyrok), której to normy nie są władne uzupełniać o regulacje szczególne.
 1421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/9153/8/58/06
  Czy odliczenie kwoty maksymalnej podatku VAT, tj. zgodnie z art.86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ? 6.000 zł, nie daje już możliwości odliczania podatku VAT w kolejnych miesiącach z płaconych rat leasingowych?
 1422. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 533/05
  Termin ładowność jest terminem nie związanym z samochodami osobowymi a intencją ustawodawcy było wyeliminowanie możliwości odliczeń podatku naliczonego przez nabywców wszystkich samochodów osobowych. W ramach wykładni językowej brak jest więc logicznych podstaw do przyjęcia poglądu, że wynikające z § 12 ust. 3 rozporządzenia ograniczenie uprawnień podatników do odliczenia podatku naliczonego ma zastosowanie tylko do samochodów, których dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg.
 1423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-8/05
  Czy firma będąc podatnikiem podatku akcyzowego zgodnie z treścią art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz sprzedając nabywany wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju, prawidłowo oblicza podatek akcyzowy do zapłaty, przy zastosowaniu i interpretacji treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, jak w podanych we wniosku przykładach?
 1424. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-9/05
  Czy firma będąc podatnikiem podatku akcyzowego zgodnie z treścią art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz sprzedając nabywany wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju, prawidłowo oblicza podatek akcyzowy do zapłaty, przy zastosowaniu i interpretacji treści art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, jak w podanych we wniosku przykładach?
 1425. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-82-05
  Jak należy udokumentować koszty używania samochodu nie będącego w ewidencji środków trwałych, przez właściciela spółki cywilnej, w celu wyjazdów służbowych oraz wydatków na wyżywienie podczas podróży służbowej ?
 1426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/45/AZ/05
  Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących leasing samochodu osobowego w przypadku, gdy przejęcie umowy leasingu nastąpiło z dniem 15 października 2005r.
 1427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/419/WD/423/127/05/EG
  Czy odpisy amortyzacyjne i koszty ubezpieczenia w/w samochodu o wartości powyżej 20.000 EURO posiadającego homologację jako ciężarowy, nie spełniającego warunków wymienionych w art 86 pkt 3 znowelizowanej z dniem 01.09.2005r ustawy o podatku od towarów i usług VAT stanowią koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?
 1428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/11/2006/MO
  Czy sprzedaż samochodu po przerejestrowaniu na osobowy będzie zwolniona od podatku VAT?
 1429. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/1-2/06
  Czy podatnik posiadający orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z dojazdem na zabiegi, samochodem osobowym zarejestrowanym na małżonkę?
 1430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDOF/415/3-2/06
  Czy podatnik zaliczony do III grupy inwalidztwa może skorzystać z ulgi na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 1431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM-IV/436/9/05
  Jaka wartość będzie podstawą opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn w przypadku przekazania w drodze darowizny przez spółkę cywilną samochodu zakupionego przez tę spółkę z Europejskiego Funduszu Leasingowego na rzecz małżeństwa będącego w 50% udziałowcami spółki ?
 1432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-17/TZ-157/05/06/AB
  Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących najmu samochodów osobowych stanowiących ekspozycję w salonie sprzedaży.
 1433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/122/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie samochodu wymienionego w art. 86 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT oraz przy nabyciu paliwa do tego samochodu jeżeli w dacie nabycia pojazdu podatnik nie dysponował zaświadczeniem o jakim mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o VAT?
 1434. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1717/05/AK
  Wątpliwość podatnika dotyczy prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem.
 1435. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1720/05/AK
  Wątpliwość podatnika dotyczyła opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem.
 1436. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1719/05/AK
  Wątpliwość podatnika dotyczy momentu dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w związku z przekwalifikowaniem demonstracyjnego samochodu osobowego pierwotnie zaliczonego do towarów handlowych na samochód służbowy w środek trwały.
 1437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415/865/05
  Na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, zwracam się z zapytaniem czy w związku z faktem, że w dowodzie rejestracyjnym posiadanego samochodu osobowego jako właściciele figurują: ja oraz moja żona ? samochód ten może być wykorzystywany jako środek trwały w działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie przeze mnie.
 1438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR 415/43/05/PD
  Czy przyjmując samochód od żony na stan środków trwałych "na nowo" można ustalić jego wartość początkową i amortyzować od listopada 2005 r. ?
 1439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-222-6039/06
  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 14.11.2005 r., o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania na cele osobiste nabytego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej środka trwałego - samochodu osobowego, jest nieprawidłowe.
 1440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-13/MO/06
  Czy prawidłowo opodatkowano sprzedaż w/w samochodu jako zwolnioną od podatku?
 1441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-157/05/RS
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych. Do tego celu wykorzystuje on zaliczony do środków trwałych samochód marki Volkswagen Furgon o ładowności - 1.070 kg, liczbie miejsc - 6 (w dwóch rzędach) i masie całkowitej - 2.575 kg. Obecnie ze względu na parametry techniczne pojazdu nie ma możliwości odliczania podatku VAT od zakupionego do niego paliwa. Podatnik zamierza jednak powiększyć część bagażową w tym samochodzie poprzez usunięcie jednego rzędu siedzeń i oddzielenie tej części trwałą przegrodą. Czy taka zmiana we wspomnianym samochodzie, potwierdzona przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczeniem o spełnianiu przez niego wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług, umożliwi Podatnikowi odliczanie podatku VAT od zakupionego paliwa?
 1442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-116/05
  Podatnik zwraca się z pytaniem, czy może odliczyć podatek VAT i jak to udokumentować-w deklaracji VAT-7.
 1443. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-36/05
  Czy dokonując sprzedaży samochodu osobowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 3, Spółka jest obowiązana do zwrotu wcześniej odliczonego podatku w całości lub w części, w związku z tym, że nie upłynął jeszcze 5 letni okres używania?
 1444. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-5331-06-6791004568-191-123-mk
  Czy w związku z likwidacją środka trwałego (sprzedaż samochodu osobowego uszkodzonego w wyniku wypadku) - prawidłowo rozliczono podatek od towarów usług?
 1445. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP1/I-418/I/1/06
  Pracownik jednostki będąc właścicielem samochodu osobowego, użytkuje go na potrzeby jednostki w jazdach lokalnych, na podstawie zawartej umowy. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od opodatkowania podatkiem są zwroty kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu użytkowania pojazdu.
 1446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-9/06/V13
  Dotyczy braku podstaw prawnych dokonania korekty - zwrot podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego w 2004r. w związku z przekształceniem tegoż samochodu na osobowy.
 1447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/79/05
  Czy wydatki na samochód i koszty utrzymania samochodu potrzebnego do przyjazdów i odjazdów z miast na terenie całej Polski są kosztami prowadzonego kursu?
 1448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-84/2/05
  Czy w związku z uchybieniem terminowi do złożenia kopii zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu samochodowego przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa wykorzysytywanego do tego pojazdu.
 1449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443-72/05
  Prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu zakupionego na podstawie umowy leasingu, zarejestrowanej do 15.06.2005 r. w urzędzie skarbowym lub nie spełniającego wymogów z art. 86 ust. 1-4.
 1450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/9/PDII/2/2006
  Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji zbycia samochodu wygranego w konkursie ?
 1451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I415/1/34/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki związane z eksploatacją użyczonego podatnikowi samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/60/ACH/05
  Zapytanie podatnika dotyczy wyjaśnienia: -czy przychód z nieodpłatnego użyczenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ? czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją użyczonego samochodu.
 1453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-200-1-1/05/06
  Czy sprzedaż samochodu używanego w działalności gospodarczej zwoniona jest od opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/109/2005/IW
  Czy po tak dokonanej zmianie Podatnik jest zobowiązany do zwrotu do urzędu skarbowego otrzymanego w 2004r. podatku VAT od zakupionego samochodu?
 1455. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/443-47/2006/MJ
  Dotyczy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych wynajmowanych klientom oraz samochodów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.
 1456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/443-48/2006/MJ
  Dotyczy odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych do jazd demonstracyjnych.
 1457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/05
  prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej samochodu osobowego
 1458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/461/Z/K/05
  Jestem pod stałą opieką lekarzy spejalistów, posiadam inwalidzką kartę parkingową. W związku z częstymi wizytami u lekarzy specjalistów i w szpitalu korzystam z samochodu osobowego Wobec powyższego czy korzystajac z odliczeń na wydatki związane z dojazdami na niezbędne zabiegi muszę przedkładać dodatkowe dokumenty.
 1459. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-35/05
  Czy dokonując sprzedaży samochodu osobowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 3, Spółka jest obowiązana do zwrotu wcześniej odliczonego podatku w całości lub w części, w związku z tym, że nie upłynął jeszcze 5 letni okres używania?
 1460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-36/05/06
  Od jakiej wartości należałoby zapłacić podatek dochodowy w przypadku gdyby Podatnik wraz z małżonką kupił poleasingowe auto ?
 1461. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-212-1-2/05/06
  Czy można odliczyć podatek VAT od rat leasingowych samochodu osobowego w związku ze zmianą leasingobiorcy?
 1462. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-315- 4/05/AW
  Spółka wnosi o wydanie pisemnej interpretacji dotyczącej skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku zmiany konstrukcyjnej samochodu z ciężarowego na osobowy oraz potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.
 1463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-2/PW/06
  Podatnik używał samochód osobowy na podstawie umowy leasingu przez okres dwóch lat, od 2003r. do 2005r. W/w umowa została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym 05.05.2004r. W trakcie trwania umowy leasingu odliczano podatek naliczony od rat leasingowych. W dniu 16.11.2005 - po wystawieniu faktury przez leasingodawcę samochód stał się własnością podatnika. Czy będzie można zastosować stawkę VAT zwolnioną przy planowanej sprzedaży samochodu?
 1464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/40/05/2006
  Czy można przy amortyzacji samochodu osobowego marki FIAT Seicento Van zastosować idywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 40% w stosunku rocznym i amortyzować liniowo, wliczjąc co miesiąc w koszty odpisy amortyzayjne od ustalonej wartości początkowej?
 1465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/47/ACH/05
  Czy wydatki poniesione na działalność gospodarczą przed dniem zgłoszenia rejestracyjnego tej działalności w Urzędzie Skarbowym, a dotyczące poniesionych opłat z tytułu zakupu samochodu osobowego w Europejskim Funduszu Leasingowym, będą stanowić koszt uzyskania przychodu w kwotach brutto. Wydatkami tymi są ; opłata czynszu inicjalnego, opłata manipulacyjna oraz ubezpieczenie samochodu w wysokości.
 1466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-210/CIT/05
  Czy wszystkie koszty związane z używaniem przedmiotów (telefon komórkowy, samochód osobowy), będących własnością Spółki, powierzonych członkom zarządu do korzystania, będą kosztem uzyskania przychodów w Spółce?
 1467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/110/2005/PP-2/443/42-3/05/06
  Czy przyjęty przez podatnika sposób rozliczania podatku naliczonego VAT jest prawidłowy w przypadku prowadzenia sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku ?
 1468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-1/14a/06/AL
  Czy od rat leasingowych dotyczących samochodu spełniającego wymagania art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług znajdującego się w leasingu operacyjnym można odliczyć podatek VAT w całości ?
 1469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-206-291/06
  Czy w przypadku gdy Spółka zakupiła na potrzeby własne samochód osobowy i odliczyła część VAT-u (5.000 zł), a następnie chce oddać ten samochód w leasing operacyjny, ma prawo (jako leasingodawca) do odliczenia całego podatku VAT, poprzez złożenie korekty deklaracji w miesiącu zakupu samochodu. Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wskazał, iż Spółka w swojej działalności poza usługami najmu świadczy usługi leasingu operacyjnego. W pierwszym półroczu 2005 r. Spółka zakupiła samochód osobowy na potrzeby własne jako środek trwały i odliczyła część VAT-u (5.000 zł). Obecnie Spółka chce oddać w leasing operacyjny samochód używany powyżej pół roku. Powstała wątpliwość czy jako leasingodawca, Spółka ma prawo do odliczenia całego VAT-u poprzez złożenie korekty deklaracji w miesiącu zakupu samochodu. Zdaniem Podatnika, Spółka powinna zachować się tak jak leasingodawca w przypadku zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze leasingu operacyjnego, czyli dokonać korekty deklaracji w miesiącu nabycia samochodu i odliczyć VAT.
 1470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-28/2/05/KL
  Czy podatnik ustalił w prawidłowej wysokości stawkę podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Toyota Highlander 3.0, rok prod. 2002, poj. silnika 2998 cm 3 w wysokości 30,20%?
 1471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-28/3/05/KL
  Czy podatnik prawidłowo ustalił wysokość podatku akcyzowego należnego z tytułu sprzedaży w dniu 25.10.2005r. samochodu osobowego marki Toyota Highlander na kwotę 2041,00 zł?
 1472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/246/05/MJS
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60 % kwoty podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 sierpnia 2005r. od rat lesingowych, w przypadku gdy umowę leasingową dotyczą samochodu osobowego zawarto po 1 czerwca 2005r.
 1473. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-148/05
  Czy za usługę najmu samochodu osobowego od kontrahenta z Niemiec istnieje obowiązek naliczenia podatku VAT w kraju?
 1474. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-226/05/AŁ
  "Czy podatnik może zastosować zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży samochodu użytkowanego w działalności gospodarczej?"
 1475. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-135/165449/05
  dotyczy opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży samochodu wygranego w konkursie organizowanym w środkach masowego przekazu przed upływem 6 miesięcy od daty jego otrzymania.
 1476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-73-2/AZ/05
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy będzie na nim ciążył obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu przywozu z Niemiec środka transportu w postaci samochodu osobowego
 1477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-80/1/05
  Pytanie Gminy dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z nabyciem samochodu osobowego.
 1478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-25/05
  Czy podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo pomniejszenia podatku akcyzowego należnego z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją, o którym mowa w art. 79 ustawy o akcyzie, już w momencie otrzymania faktury sprzedaży nabywanego samochodu osobowego?
 1479. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/168/2005
  Czy w przypadku przerejestrowania samochodu "ciężarowego" (na podstawie świadectwa homologacji) na samochód osobowy przed upływem 12 m-cy od daty zakupu, należy skorygować kwotę podatku VAT odliczonego przy zakupie tego samochodu ?
 1480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO ?XV/443/VAT-555/202 /RF/05
  Czy Spółka korygując w dniu 21 października 2005r. deklarację dla podatku od towarówi usług ( VAT -7K) za II kwartał 2005r, ma prawo wskazać, iż pomniejsza podatek należny od podatek naliczony związany z importem samochodu osobowego marki Chrysler (nabycie zaewidencjonowane w ewidencjach podatkowych w miesiącu kwietniu 2005r., zapłacono podatek naliczony z tytułu importu 1.700,60 zł, samochód został przyjęty do użytkowania przez spółkę w dniu 13.10.2005r.), korygując deklarację odliczono ostatecznie od podatku należnego podatek naliczony w kwocie 850,00 zł?
 1481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/415-18/05
  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszę wydatki na dojazdy z miejsca zamieszkania do zakładu i z zakładu do miejsca zamieszkania. Posiadam samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i prowadzę ewidencję przebiegu pojazdu. Czy przejazdy te mogę ujmować w ewidencji przebiegu pojazdu?
 1482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443-61/05
  Czy po przekwalifikowaniu samochodu ciężarowego na osobowy, spółka będzie musiała zwrócić do budżetu odliczony (zasadnie) podatek VAT przy jego zakupie i eksploatacji? Czy nie spowoduje to zmian we wcześniejszych rozliczeniach dotyczących podatku VAT? Czy przekwalifikowanie jest możliwe dla wszystkich aut dotychczas ciężarowych a obecnie osobowych, czy też jest uzależniona od okresu ich użytkowania?
 1483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-88/347b/109/05/BB
  Czy zmiana w dowodzie rejestracyjnym statusu samochodu z ciężarowego na osobowy nie pozbawi prawa amortyzacji tegoż samochodu metodą degresywną?
 1484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-142/05
  Czy podatnik słusznie dokonuje odliczeń podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup usług (naprawy, przeglądy, mycie i konserwacja) oraz materiałów (inne niż paliwo, w tym oleje i inne płyny, części), do posiadanych pojazdów samochodowych.
 1485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-92/05
  Czy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę leasingowego samochodu?
 1486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-0110/05
  Z opisu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie wynika, że wnioskodawca w listopadzie 2002 r. nabył razem z teściem samochód marki "Citroen Xsara" za kwotę 52.200,00zł. Oprócz tego poniesiono inne wydatki przy odbiorze samochodu, takie jak: montaż alarmu, nabycie opon zimowych, pakiet ubezpieczeniowy ( OC, AC, NW ). W przedmiotowym wniosku wskazano, że koszty z tego tytułu wyniosły łącznie 5.200,00zł, aczkolwiek w piśmie uzupełniającym wniosek wskazano następujące kwoty: montaż alarmu - 1.500,00zł, opony zimowe - 699,99zł, pakiet ubezpieczeniowy - 2.715,00zł. Wnioskodawca rozpoczął od 1.02.2005 r. prowadzenie działalności gospodarczej - indywidualna praktyka lekarska - i zamierza wprowadzić ww. samochód do ewidencji środków trwałych swojego przedsiębiorstwa. Nadmienił też, że jest obecnie jedynym użytkownikiem ww. samochodu, teść zmarł w 2004 r.; nie przeprowadzono postępowania spadkowego. Wnioskodawca w związku z zamiarem wprowadzenia ww. samochodu do ewidencji środków trwałych ma wątpliwości dotyczące stosowania stawki amortyzacyjnej.
 1487. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-30/05
  Czy z tytułu zawartej z ojcem umowy użyczenia samochodu osobowego przeznaczonego do działalności gospodarczej zaistnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 1488. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/1481/05/PO
  Czy można odliczyć całość podatku naliczonego ujętego w fakturach zakupu samochodów przeznaczonych do jazd próbnych.
 1489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-54/05/WI
  Podatnik w 1999r. zakupił samochód marki Honda Civic posiadający "homologację ciężarową". Przy zakupie samochodu skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Spółka wskazuje, że przedmiotowy samochód jest i nadal będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności gospodarczej, jednak zamierza zdemontować "kratkę", co spowoduje zmianę homologacji z samochodu ciężarowego na osobowy. W związku z tym pyta czy zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy spowoduje konieczność skorygowania dokonanego odliczenia podatku VAT.
 1490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/443-32/2005
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy sprzedaż samochodu osobowego jako towaru używanego przy zakupie którego skorzystał z odliczenia podatku naliczonego rodzi obowiązek skorygowania podatku naliczonego, jeżeli tak to w jakiej formie?
 1491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/436/Z/K/05
  Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały ?
 1492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 303000-PA-9106-22/05
  Strona dokonała sprzedaży samochodu osobowego za pośrednictwem komisu samochodowego przed jego pierwszą rejestracją na terytorium kraju. Na kim będzie ciążył obowiązek złożenia deklaracji - na komitencie, czy na komisancie?
 1493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 371000-PA1-0550-20/05/MS
  Czy podatek akcyzowy od samochodu osobowego zarejestrowanego na terytorium RP jest należny?
 1494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/326/224/2005/GW
  1.Czy kwotę podatku VAT naliczoną na fakturze za opłatę wstępną Spółka ma prawo odliczyć w 100%, czy po 22.08.2005 VAT od rat leasingowych Spółka winna odliczać w proporcji 60% ( nie więcej niż łącznie 6.000 PLN) ?2.Czy do dnia 22.08.2005r Spółka ma prawo odliczać VAT od zakupionego paliwa?
 1495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PMIV/436/4/05
  Czy przyjęcie samochodu osobowego lub dostawczego od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy komisu podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%?
 1496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-111/05/RS
  Czy zakładając instalację gazową do samochodu osobowego Podatniczka ma prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego zawartego na fakturze dokumentującej ten zakup, w sytuacji gdy będzie ona wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług?
 1497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA- 415/11 /2005
  Czy podatek od towarów i usług zawarty w opłatach leasingowych dotyczących samochodu osobowego w części, która zgodnie z przepisami art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-110/13/05
  Dotyczy prawa do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych na samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
 1499. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/321/41/05
  Czy w przypadku samochodu osobowego (towarowego) wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej (eksponat) bez przebiegu można uznać wydatki OC, NW, AC za koszt?
 1500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D3/443/64/05
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu płynów hamulcowych, części zamiennych do samochodu osobowego marki Fiat Seicento używanego w prowadzonej działalności gospodarczej?
 1501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/443-15/05/AL/86222
  Czy w związku ze zmianą przepisów od dnia 22 sierpnia 2005 roku Podatnik będzie uprawniony do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe po dokonaniu demontażu kratki oddzielającej część osobową od bagażowej oraz po zarejestrowaniu pojazdów jako osobowe?
 1502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-342/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w momencie sprzedaży w/w samochodów, powstaje obowiązek korygowania VAT naliczonego, który Spółka odliczyła w momencie ich zakupu.
 1503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WP/415/351/47/05/JK
  Czy kwoty wypłacane pracownikom Spółki w formie ryczałtu miesięcznego tytułem zwrotu kosztów używania samochodów prywatnych pracowników dla potrzeb pracodawcy zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-52/2/05/WI
  Firma zajmuje się sprzedażą nowych samochodów. W ramach prowadzonej działalności podatnik nabył używany samochód osobowy marki CITROEN C5, rok produkcji 2003, w celu jego dalszej odsprzedaży. Przedmiotowy samochód nabyty został od innego podmiotu gospodarczego, podatnika VAT, na podstawie faktury VAT. Następnie samochód ten został sprzedany z zastosowaniem szczególnej procedury opodatkowania marży - wystawiono fakturę VAT MARŻA. Wątpliwości podatnika dotyczą zasadności wystawienia faktury VAT MARŻA. W ocenie pytającego - transakcja taka powinna być udokumentowana fakturą VAT MARŻA.
 1505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-52/1/05/WI
  Firma zajmuje się sprzedażą samochodów. Podatnik ma wątpliwości odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w cenie zakupu używanego samochodu osobowego, nabytego, na podstawie faktury VAT, od podmiotu gospodarczego - podatnika VAT. Samochód ten nabyty został w celu jego dalszej odsprzedaży. W ocenie pytającego - nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie takiego samochodu.
 1506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-169/05
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 100 % z faktury na zakup samochodu osobowego po zakończonym leasingu, jeżeli umowa leasingu zarejestrowana była w Urzędzie Skarbowym przed dniem 14.05.2004 r.? Podatnik korzystał z odliczenia 100 % podatku naliczonego z rat leasingowych.
 1507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/23/05
  Czy otrzymana pomoc finansowa - umorzona pożyczka z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na zakup środka transportu niezbędnego w rehabilitacji - wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz czy inwalida I grupy inwalidzkiej może odliczyć od dochodu za 2005 r. ulgę rehabilitacyjną z tytułu poniesinych wydatków na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 1508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-40/05
  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych oraz sprzedaży artykułów fotograficznych. W ramach prowadzonej dzialalności gospodarczej w dniu 10-08-2005 r.zawarłem umowę leasingu samochodu osobowego FIAT PANDA DYNAMIC . W jaki sposób nalezy rozliczyć faktury VAT w podatku od towarów i usług wystawione do 21 sierpnia i od 22 sierpnia 2005 r. Czy przy fakturach wystawionych do 21 sierpnia 2005 r. za opłatę wstępną i manipulacyjną przysługuje mi prawo do 50 % odliczenia VAT a z faktur wystawionych po 22 sierpnia 2005 r. mam prawo do 60% odliczenia VAT ?
 1509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/357/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że jest Pan użytkownikiem samochodu osobowego, będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego. W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zawartej umowy leasingu zwrócił się Pan z zapytaniem, czy prawo do odliczenia 50% kwoty podatku przysługuje do dnia 22 sierpnia 2005r. czy też za cały sierpień 2005r.? Prezentując własne stanowisko wskazuje Pan, iż począwszy od sierpnia 2005r. zaprzestał odliczania podatku VAT za cały miesięczny okres.
 1510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-75/05/MD
  Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami osobowymi, dokonując sprzedaży samochodu osobowego demonstracyjnego, przyjętego do używania i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 1511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443/74/05/MD
  Czy podatnik prowadzący działalność w zakresie handlu samochodami osobowymi, który odliczył całą kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego używanego do celów demonstracyjny, a po upływie 12 miesięcy (ze względu na brak nabywcy) został on przekazany do używania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych - powinien dokonać korekty podatku naliczonego, mając na względzie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 1512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MM-4360-PCC-3/05
  Czy sprzedaż samochodu osobowego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wpisanego do ewidencji środków trwałych , użytkowanego przez tę osobę dłużej niż 6 miesięcy i nabytego przez nią przed 1 maja 2004 r. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 1513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15/POIII/443/36/05/AR
  Od jakiego momentu należy liczyć kwotę stanowiącą limit odliczeń podatku naliczonego z faktur leasingowych dla samochodów nie spełniających wymogów samochodów ciężarowych?
 1514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/77/05
  Czy występuje prawo odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach za paliwo oraz prawo do odliczania w podatku VAT 50% kwoty podatku, który stanowi podatek naliczony z faktury dokumentującej comiesięczny czynsz dzierżawy samochodu ?
 1515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2206/2005/ADB
  Czy dokonując demontażu kratki w samochodzie i przerejestrowaniu go na samochód osobowy podatnik będzie miał obowiązek zwrotu podatku naliczonego odliczonego przy zakupie tego samochodu?
 1516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P.443-43/05
  Czy zakup i montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% czy 60%?.
 1517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/82/198/05
  Odliczenie całego podatku VAT od nabycia samochodów osobowych na podstawie umowy leasingu, w przypadku gdy przedmiotem działalności jest oddanie w odpłatne użytkowanie tych samochodów na zasadzie umowy najmu lub dzierżawy.
 1518. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/436/1/2005
  Dnia 22.04.2005r otrzymałam od rodziców w drodze darowizny samochód osobowy o wartości 9.000 zł. Była to pierwsza darowizna.Następnie w dniu 30.06.2005r sprzedałam powyższy samochód za taką samą kwotę,tj. 9.000 zł. Uważam, że jestem zwolniona z podatku od spadków i darowizn i podatku dochodowego.
 1519. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-117/05/R1
  Czy koszty poniesione na wynajem samochodu osobowego można w całości i bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie faktur wystawianych przez firmę wynajmującą samochód?
 1520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-31/05
  Czy podatniczce przysługuje prawo odliczenia od dochodów za 2005 r. wydatków na rehabilitację związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodem osobowym stanowiącym własność syna, bądź zięcia?
 1521. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-I37/2005
  Podatnik wnosi zapytanie odnośnie wysokości maksymalnej kwoty odliczenia podatku VAT z tytułu użytkowania, w oparciu o zawartą umowę leasingu, samochodu osobowego.
 1522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-162-1/05
  Czy w okresie od 1 maja 2004 r. do 22 sierpnia 2005 r. można dokonywać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów posiadających mniejszą ładowność niż określona wg wzoru wynikającego z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przed 1 maja 2004 r. Spółka zawarła umowy leasingowe na ww. samochody ciężarowe.
 1523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/339/297/05
  Czy Podatnik - Leasingodawca zachowuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku od towarów i usług wynikającego z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego stanowiącego przedmiot umowy leasingu w przypadku, gdy pojazd ten zostanie przekazany na potrzeby własne Podatnika po upływie minimum sześć miesięcy od daty oddania pojazdu w używanie na podstawie umowy leasingu?
 1524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D3/443/60/05
  Czy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa (gazu, benzyny) do samochodu osobowego marki Fiat Seicento używanego w prowadzonej działalności gospodarczej?
 1525. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/290/203/2005/SK
  a) Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT za dzierżawę samochodów w wysokości 6.000 zł po 22.08.2005r.? b) Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT za usługi serwisowe samochodów osobowych?
 1526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-G-415/28/05
  Czy od sprzedaży samochodu sprowadzonego z zagranicy, dokonanej przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, należy odprowadzić podatek (i w jakim terminie)? W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży oraz w którym zeznaniu wykazać dochód, jeśli sprzedaż nastąpi w innym roku niż nabycie?
 1527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.V-443/42/05
  Czy nabywając samochody osobowe, wyłącznie w celu sprzedaży, Spółka miała prawo przed 22.08.2005 r. do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług oraz czy nadal będzie miała to prawo po zmianie tej ustawy od 22.08.2005 roku?
 1528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/173/194/05
  Podatnik pyta czy ma prawo do odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego nie więcej niż 6.000 zł, określonej w fakturach dokumentujących leasing samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu zawartej dnia 07.06.2005 r.
 1529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-60/05
  Czy zakupy związane z bieżącą eksploatacją samochodu podlegają odliczeniu w całości?
 1530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D6/443-46/05
  Czy zakup samochodu osobowego uprawnia do dokonania odliczenia 50 % podatku naliczonego?
 1531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 312000-OG-055-137/2005
  Jak należy rozliczyć w podatku akcyzowym korektę faktury zakupu samochodu osobowego w przypadku jeżeli podatnik rozliczył akcyzę, a następnie otrzymał fakturę korygującą na skutek udzielonego rabatu od sprzedawcy?
 1532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-17/05
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodów podatek od towarów i usług wynikający z faktur nabycia samochodów osobowych, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, oraz z faktur dokumentująch usługę najmu, w części w jakiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie można odliczyć od podatku należnego?
 1533. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/449/4/05
  Jakie kryteria musi spełnić samochód, by podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do samochodu?.
 1534. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/421-74/05
  Czy w przypadku przeznaczenia na własne potrzeby samochodu osobowego (środka trwałego) uprzednio wykorzystywanego w prowadzonej samodzielnie działalności gospodareczej, w związku z jej likwidacją, powstaje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Po 415/1/PCC/2005
  Czy fakt zawarcia z ojcem nieodpłatnej umowy użyczenia samochodu osobowego używanego przez wnioskodawcę do działalności jego firmy powinien być zgłoszony do Urzędu Skarbowego ?
 1536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-89-1/05/ML
  Czy nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do korzystania w celach prywatnych, należy uznać za dodatkowe świadczenie związane ze stosunkiem pracy, a jego wysokość ustala się zgodnie z art. 12 ust. 3 oraz art. 11 ust. 2 - 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1537. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-89-2/05/ML
  Czy prawidłowy jest sposób wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia w postaci nieodpłatnego udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych, obliczonej na podstawie liczby kilometrów przejechanych przez pracownika w celach prywatnych oraz stawki za 1 kilometr określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, pomniejszonej o koszty zużycia paliwa przypadające na 1 kilometr przebiegu pojazdu pokrywane przez pracownika?
 1538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/136/2005
  Czy spółka dobrze postąpiła odliczając w całości podatek VAT z faktury na zakup samochodu ciężarowego C-15D w ramach leasingu finansowego, w przypadku gdy umowa leasingu została zawarta 5.07.2005 r. i samochód ten spełniał wymagania art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w starym brzmieniu ?
 1539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/135/2005
  1. Czy dokonując sprzedaży samochodu osobowego "demonstracyjnego" ujętego w ewidencji środków trwałych po upływie 8 miesięcy lub 1 roku używania, słusznie postępuje korzystając ze zwolnienia z tytułu sprzedaży towarów używanych, oraz korygując podatek naliczony odliczony przy zakupie o 4/5, 2. Czy w przypadku przewidywanego okresu użytkowania samochodu osobowego poniżej 1 roku może odliczyć przy zakupie całość podatku naliczonego, a następnie przy sprzedaży opodatkować całość przychodu ze sprzedaży, 3. Czy w związku z tym, że przedmiotem działalności Spółki jest odsprzedaż samochodów, można samochody demonstracyjne przeznaczone do jazdy traktować jako towar handlowy (bez względu na okres ich użytkowania) tzn. tak samo jeśli są użytkowane pół roku i ponad 1 rok dokonując przy zakupie pełnego odliczenia podatku VAT, a sprzedając jako samochód używany naliczyć podatek VAT od całej wartości netto sprzedaży.
 1540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-115/05/EN
  Czy podatnik podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę całego podatku naliczonego, określonego w fakturze VAT, dokumentującej nabycie samochodu marki Skoda, o dopuszczalnej masie całkowitej 1985 kg, na podstawie art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b znowelizowanej ustawy o VAT? Czy unormowanie zawarte w w/w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b ma również zastosowanie w przypadku zaliczenia przez podatnika przedmiotowego samochodu do środków trwałych? Czy następstwem zaliczenia samochodu do środków trwałych jest stosowanie przepisu art. 86 ust. 3 w przypadku wynajmowania tego samochodu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy?
 1541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423/137/2005
  1. Czy można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów zakup samochodu osobowego, jeżeli przewidywany okres użytkowania wyniesie poniżej 1 roku? 2. Czy sprzedając samochód osobowy będący środkiem trwałym można jako koszt uzyskania przychodów wykazać niezamortyzowaną wartość samochodu (środka trwałego)?
 1542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 332000-RPA-055-034/2005/CJ
  1. Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe pojazdów samochodowych typu "quad" jest objęte podatkiem akcyzowym?2. Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem akcyzowym sprzedaż przed pierwszą rejestracją tych pojazdów w kraju?
 1543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-40/05
  Jak należy ustalić wartość początkową i sposób amortyzacji samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej
 1544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3/4111/415/0032/05
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować samochód osobowy stanowiący współwłasność małżeńską (małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej), który został zakupiony i zarejestrowany 2 lata przed rozpoczęciem działalności gospodarczej? Jak postępować w przypadku upływu 5 lat amortyzacji środka trwałego lub jego wcześniejszej sprzedaży? Czy istnieje obowiązek prowadzenia kilometrówki? Czy rachunki związane z eksploatacją samochodu można ująć w kosztach uzyskania przychodu w wartości brutto?
 1545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/37/05/P
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym ubezpieczenie OC, NW, AC samochodu wykorzystywanego w celu osiągnięcia przychodu z działalności gospodarczej wpisanego do ewidencji środków trwałych stanowi koszt uzyskania przychodu ?
 1546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD-I/415/1/29/05
  Czy przychód uzyskany w 2005 r. ze sprzedaży samochodu osobowego wycofanego z działalności gospodarczej w 2002 r. stanowi przychód z działalności gospodarczej ?
 1547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI-415/1/38/05
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niestanowiącego środka trwałego.
 1548. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RP/443-14/05
  Czy należy dokonać korekty odliczonej w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2005 r. kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego (w miesiącu grudniu 2004 r.), używanego przed dniem nabycia na podstawie umowy leasingu, oraz w rozliczeniu za jaki miesiąc należy dokonać tej korekty?
 1549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-76/05
  Czy zakup samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony upoważnia do odliczenia podatku VAT, bez ograniczeń określonych w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 1550. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 310000-PA-9116-74/05
  Czy podatnikowi podatku akcyzowego przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu w sytuacji, gdy sprzedaż samochodów osobowych nastąpiła przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego, jednak deklaracja podatkowa dla podatku akcyzowego została złożona we właściwym terminie, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego?
 1551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.1-415-19/05
  Czy podatek naliczony przy zakupie usługi leasingu operacyjnego w przedmiocie samochodu osobowego, w części w jakiej zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, nie przysługuje usługobiorcy obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, stanowi on koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZV/443-14/05
  Jaką stawką VAT opodatkowane są usługi transportu młodzieży zagranicznej samochodem osobowym?
 1553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP 443/49/2005
  W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wchodzącą w życie 22 sierpnia 2005 r. i nowym brzmieniem art. 86 ust. 3 - 5 tejże ustawy Firma ma następującą wątpliwość: Czy od paliwa zakupionego do eksploatowanego samochodu marki "LUBLIN" zarejestrowanego jako pojazd osobowy przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą (jeśli badania techniczne nie spełnią warunków, warunków których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy) nie będzie można odliczać podatku VAT, pomimo iż przed nowelizacją ustawy można było ten podatek odliczać?
 1554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-108/05/EN
  Czy w sytuacji gdy samochód będący przed dniem 1 maja 2004 r. samochodem ciężarowym utracił ten status i w świetle nowej ustawy o VAT jest samochodem osobowym, należy dokonać zwrotu wcześniej odliczonego przy zakupie podatku VAT?
 1555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-415-25/05
  Czy wydatek poniesiony na zakup samochodu osobowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z najmu ?
 1556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-423-67/PW/05
  Pytanie w sprawie prawidłowego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku Spółki .
 1557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/268/186/2005/SK
  Czy przepisy art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży towarów używanych można stosować do samochodów osobowych odkupionych od podatników, którzy stosownie do przepisów § 8 ust.5 rozporządzenia Min. Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odsprzedali je jako zwolnione z podatku, mimo że przy ich zakupie skorzystali z prawa do odliczenia podatku naliczonego na warunkach wynikających z art.86 ust. 3 ustawy VAT ?
 1558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/268/185/2005/SK
  Czy zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży samochodów powoduje konieczność dokonania korekty( zwrotu) podatku naliczonego odliczonego w kwocie: 5.000 zł ( 6.000 zł w stanie prawnym obowiązującym od dnia 22.08.2005r.) nie więcej niż 50% ( 60%) przy ich zakupie?
 1559. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-61/05/Z/09
  Czy możliwym jest zastosowanie stawki 7% na dostawę samochodu osobowego przystosowanego dla celów jednostki przeciwpożarowej?
 1560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-77/2/05
  Czy sprzedaż samochodu osobowego jako towaru używanego, przy zakupie którego Podatnik skorzystał z odliczenia 50% podatku naliczonego, pociąga za sobą obowiązek zwrotu odliczonego przy zakupie podatku od towarów i usług?
 1561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/244/162/2005/SK
  a)Czy w przypadku umów zawartych w 2003r. i 2004r. i zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym do dnia14 maja 2004r. w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 01 czerwca2005r. konieczna jest ich ponowna rejestracja w Urzędzie Skarbowym?b)Czy w przypadku umów zawartych w dniu 10 maja 2005r. konieczna jest ich rejestracja w UrzędzieSkarbowym?c)Czy sposób odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe z umówzawartych w dniu 10 maja 2005r. jest prawidłowy?d)Czy powinniśmy posiadać zaświadczenie o przeprowadzeniu badania technicznego do w/ w pojazdów?
 1562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/253/171/B/2005/SK
  Czy Podatnik ma prawo do odliczenia 60% podatku VAT naliczonego przy jego zakupie, zgodnie ze zmienionym brzmieniem art.86 ustawy VAT, czy też do dnia wejścia w życie zmian do art.86 tj. do dnia 22 sierpnia 2005r. Podatnik nie będzie miał w ogóle prawa do odliczenia podatku naliczonego?
 1563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/253/171/C/2005/SK
  1)Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego w okresie do dnia 22 sierpnia 2005r. 2)Czy aby mieć prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do w/ w samochodu ciężarowego Podatnik winien przeprowadzić badanie techniczne, z którego będzie wynikało, że zakupiony samochód będzie klasyfikowany do rodzaju wielozadaniowy lub van zgodnie ze zmienionym brzmieniem art.86 ust.4 pkt. 1 ustawy VAT?
 1564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/253/171/A/2005/SK
  1) Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT na zakup paliwa do samochodu spełniającego warunki określone w art.86 ust.4 pkt. l ustawy VAT i art.86 ust.5 ustawy VAT podniu22.08.2005r.?2)Czy Podatnik może przeprowadzić badanie techniczne przed obowiązkowym terminem wynikającym zdowodu rejestracyjnego samochodu tj. np. w dniu 23 sierpnia 2005r?3)Czy jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia badania technicznego w innym niż w obowiązkowymterminie - podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochoduautomatycznie z dniem wejścia w życie zmian do art.86 i art.88 ustawy VAT i do dnia przeprowadzeniatakiego badania?
 1565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L. I US.XVII/415/113/05
  dotyczy opodatkowania miesięcznego ryczałtu wypłacanego pracownikowi za używanie samochodu osobowego
 1566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-139/05/ST
  Czy mam prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu. W dniu 12.03.2002r. została zawarta umowa leasingu operacyjnego na samochód osobowy marki MERCEDES-BENZ E200 CDI. Według mnie jest dopuszczalne odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego, nie przekraczając w całym okresie tj. od 1 maja 2004r. kwoty 5 000 zł.
 1567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-127/05/ST
  Czy mogę odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do samochodów Toyota Corolla kombi, Toyota Avensis liftback i Fiat Panda. W latach 2003r. i 2004r. zawarłam trzy umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu ww. samochodów z homologacją ciężarową o dopuszczalnych ładownościach odpowiednio:Toyota Corolla kombi - 575 kg, czteromiejscowy, Toyota Avensis liftback - 583 kg, czteromiejscowy,Fiat Panda - 527 kg, trzymiejscowy. Według mnie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w faktur dokumentujących nabycie paliwa do przedmiotowych samochodów służących działalności gospodarczej w trakcie trwania umów leasingowych, w związku z zarejestrowaniem ich w stosownym terminie w Urzędzie Skarbowym zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 1568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-318/05/AM
  Czy wystawiane przez Spółkę faktury dokumentujące otrzymanie zadatku (raty) oraz faktury dokumentujące sprzedaż pojazdu pracownikowi (końcowe) winny korzystać ze zwolnienia od podatku?
 1569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-406/24/05
  Czy można skrócić okres amortyzacji z 5 lat do 3 lat i kilku miesięcy dla samochodów wykorzystywanych w ramach radio-taxi, stanowiących środki trwałe w przedsiębiorstwie, stosując przepis prawny określony w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-267/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży przedmiotowych samochodów powoduje konieczność dokonania korekty (zwrotu) podatku naliczonego odliczonego w kwocie 5 000 zł nie więcej niż 50 % przy ich zakupie w sytuacji gdy Podatnik nie ma obowiązku stosowania przepisów art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/239/160/05/AG
  Czy w związku ze sprzedażą samochodów osobowych jako zwolnionych na postawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.970 z późn. zm.), przy zakupie których dokonano odliczenia podatku naliczonego w kwocie 5.000 zł nie więcej niż 50 %, należy dokonywać korekty (zwrotu) podatku naliczonego w przypadku, gdy podatnik nie ma obowiązku stosowania przepisów art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 1572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-79-2/05/ML
  "Czy konieczne jest zawieranie umowy z pracownikiem na używanie jego samochodu osobowego dla celów służbowych w przypadku, gdy pracodawca wyrazi na to zgodę na wniosek pracownika, w celu dokonania zwrotu kosztów z tego tytułu korzystającego ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?"
 1573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-59/SG/05
  Czy przy sprzedaży samochodu osobowego, jako towaru używanego, przez auto-komis można zastosować metodę marżową?
 1574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/97/05
  Czy w przypadku zakupu samochodu osobowego udokumetowanego fakturą zakupu bez określonej ładownosci ma prawo doliczyć 50% kwoty podatku określonej w fakturze (nie więcej niż 5 000 zł) od nabycia samochodu o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż okreslona wg wzoru zapisanego w ustawie?
 1575. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/199/05
  Czy możliwe jest dokonanie odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do samochodów nie posiadających świadectw homologacji, ani decyzji zwalniającej z obowiązku posiadania takiego świadectwa ?
 1576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/178/159/05
  Wystąpienia skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży samochodu osobowego, który wcześniej został wykupiony z leasingu operacyjnego.
 1577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/415-25/05/KL
  Czy wydatki takie jak: amortyzacja samochodu osobowego, ubezpieczenie samochodu, opłaty notarialne, badanie bilansu, zużycie materiałów (tj. paliwo, opłaty pocztowe, części do samochodu osobowego), delegacje służbowe oraz noclegi i udział w targach obciążają koszty danego roku?
 1578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/30/2005.
  Czy przy zakupie samochodu osobowego w miesiącu lipiec 2005 r. możliwe jest odliczenie 60 % kwoty podatku, nie więcej niż 6000 zł. ?
 1579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341-RPA-911-2/05
  Czy zakup na terenie kraju członkowskiego samochodu osobowego od obywatela Białorusi jest dostawą wewnątrzwspólnotową?
 1580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-92/05/EN
  Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą nieodpłatne zużycie towarów i naliczyć VAT z tytułu przekazania części paliwa do samochodów osobowych, czy musi skorygować podatek naliczony bezpośrednio w deklaracji VAT-7?
 1581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415- 12/JJ/05
  Czy Podatniczka w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej może, w swojej Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów, wpisywać dowody wewnętrzne wystawiane na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu osobowego zarejestrowanego na męża.
 1582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/110/PP2/443/24-3/05
  Czy zmiana samochodu ciężarowego na osobowy spowoduje konieczność korekty podatku VAT ?
 1583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/117/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa służącego do napędu samochodów, po dniu 22.08.2005 r.
 1584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/101/2005/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa służącego do napędu wydzierżawianych przez Podatnika samochodów, po dniu 22.08.2005 r.
 1585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/119/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii ?czy art. 86 ust. 4 pkt 7 w związku z art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym po dniu 22.08.2005 r. dotyczy wyłącznie samochodów nabytych pod rządami nowych przepisów, czy też również nabytych wcześniej?
 1586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II.443/114/05/MR
  Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do pełnego odliczania podatku od towarów i usług zawartego w czynszu płaconym przez dzierżawców Podatnikowi, na podstawie umów, po dniu 22.08.2005 r.
 1587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-92/13/05
  Dotyczy braku obowiązku naliczenia podatku od towarów i usług w związku ze zmianą kategorii samochodu z ciężarowego na osobowy.
 1588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/219/05
  Czy przy sprzedaży samochodu osobowego ,jeżeli odliczono podatek naliczony zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, należy dokonać korekty podatku z tytułu jego zakupu?
 1589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/50/05
  Czy zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowego na osobowy rodzi obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego zwiazanego z jego nabyciem?
 1590. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406/288/05/JS
  Czy w związku ze sprzedażą samochodów osobowych (zwolnioną), spółka jest zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego, uwzględnionego w rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług?
 1591. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-124/05
  Dotyczy kwestii amortyzowania wg stawki indywidualnej wprowadzonego do Pani działalności gospodarczej samochodu osobowego, wcześniej zamortyzowanego przez Pani męża, w jego odrębnej działalności.
 1592. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 310000-PA-9116-42/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą od importu samochodu osobowego w sytuacji, gdy import nastąpił przed zarejestrowaniem się jako podatnik podatku akcyzowego, zaś sprzedaż samochodu przed jego rejestracją na terytorium kraju miałaby nastąpić już po dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego?
 1593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/005-34/415-I/31/05
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pożyczki celowe udzielone pracownikom Państwowego Gospodarstwa Leśnego z przeznaczeniem na zakup samochodów osobowych, które są następnie wykorzystywane przez pracowników nadleśnictw do celów służbowych ?
 1594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-49.3/30702/05/PJ
  Czy w związku z tym, że prowadzona przez Podatnika działalność gospodarcza obejmuje również handel samochodami, można potraktować samochód osobowy (używany wcześniej na podstawie umowy leasingu) jako towar handlowy i odliczyć pełną wartość podatku naliczonego przy jego zakupie?
 1595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-49.2/30702/05/PJ
  Czy zmiana klasyfikacji pojazdu z ciężarowego na osobowy (demontaż kratki, zmiana w dowodzie rejestracyjnym) nie spowoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie w/w samochodu w wysokości 50 % kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż 5000 zł ?
 1596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443/313/DJW/05
  spółka zapytuje, czy:- jako leasingobiorcy samochodu osobowego przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie tego samochodu od leasingodawcy po upływie okresu leasingu;- czy powyższy samochód sprzedany osobie trzeciej w terminie krótszym niż pół roku od daty jego zakupu od leasingodawcy, należy traktować w transakcji sprzedaży jako towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt. 2 ustawy o VAT.
 1597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących raty leasingowe, po zmianie umowy leasingowej?
 1598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/207/135/2005/AG
  Czy w przypadku sprzedaży w/w samochodów po upływie 6 miesięcy sprzedaż taka będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czy też będzie podlegać opodatkowaniu stawką 22% od ceny sprzedaży netto?
 1599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/59/2005
  Czy Sp. z o.o. ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur za paliwo do w/w samochodu?
 1600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/71/2005
  Czy Sp. z o.o. jako drugi Korzystający w zawartej umowie leasingu, ma prawo do odliczania podatku VAT wynikającego z faktur za użytkowanie samochodu i opłatę końcową w pełnej wysokości (bez ograniczenia do kwoty 6.000 zł)?
 1601. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/4117-005-7/05
  Czy Podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej: - "używania samochodu osobowego" stanowiącego Pana własność w związku z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne "w kwocie nieprzekraczającej 2.280 zł"? - odliczenia od podstawy obliczenia podatku odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego?
 1602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-133/05/MGD
  Pytanie zawarte w piśmie Podatnika dotyczy wątpliwości związanych z możliwością pełnego odliczenia podatku naliczonego od wynagrodzenia pobranego przez leasingodawcę w zamian za usługę zawarcia umów ubezpieczenia komunikacyjnego w związku z zawartą umową leasingu samochodu osobowego.
 1603. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406z-24/05/JS
  Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur nabycia paliw silnikowych i oleju napędowego wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.
 1604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473WV/443/206/136/2005/AG
  1.Czy S.A. przysługuje prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu paliwa od tego samochodu, pomimo obowiązującego od l maja 2004r. brzmienia art. 86 ust. 3 i 5?2.Czy w świetle nowych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535), obowiązującej od 01 maja 2004r. Podatnik nabył prawo do odliczenia 50% (do 5.000 zł.) kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia nowego samochodu osobowego?
 1605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-34/05
  Czy powstanie przychód z działalności gospodarczej z tytułu używania przez każdego ze wspólników spółki jawnej samochodów osobowych będących własnością tych wspólników?
 1606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/115/138/05
  Czy jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT samochodów osobowych, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej, w spisie z natury należy wykazać wartości sprzedaży i podatku należnego na podstawie faktury zakupu (wykupu) ww. samochodów osobowych?
 1607. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-F/415-16/05/z
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki na zakup samochodu osobowego?
 1608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/112a/PDI/4115-35/2005
  Czy po dokonaniu przebudowy samochodu ciężarowego na osobowy nadal będzie istniała możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości (netto) za jaką zakupiono pojazd?
 1609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-54.2/32583/05/PJ
  Czy mimo zmiany klasyfikacji pojazdu z ciężarowego na osobowy (demontaż kratki, zmiana w dowodzie rejestracyjnym) Podatnik zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu w okresie od ich nabycia do czasu wejścia w życie ustawy zmieniającej z dnia 21.04.2005 r.?
 1610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-54.1/32583/05/PJ
  Czy w związku ze zmianą klasyfikacji samochodu z ciężarowego na osobowy podatnik zachowuje prawo do dokonanego na podstawie ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarówi usług oraz o podatku akcyzowym odliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu?
 1611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/3123/28/05
  Podatnik prowadzący działalność gospodarczą otrzymał nieodpłatnie do używania samochód ciężarowy marki Toyota Yaris o dopuszczalnej ładowności do 550kg. Czy może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją tego samochodu, nie prowadząc przy tym ewidencji przebiegu pojazdu?
 1612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/89/BF/19/05
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W listopadzie 2003 roku wprowadzono do ewidencji środków trwałych nowy samochód osobowy, który wykorzystywano w działalności gospodarczej. Z dniem 30.03.2005 r. samochód został wycofany z ewidencji środków trwałych i przekazany na własne potrzeby. Następnie tenże samochód przy podziale majątku, w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej małżonków przekazano żonie. W związku z powyższym kieruje Pan pytanie: czy fakt przekazania żonie samochodu rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, czy powstaje on dopiero w momencie sprzedaży samochodu przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wycofano samochód ze środków trwałych firmy. Zdaniem Pana obowiązek podatkowy powstanie w momencie sprzedaży samochodu przed upływem 6 lat od wycofania go ze środków trwałych.
 1613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/440-130/14a/05/MŚ
  Wnioskodawcy zwraca się z pytaniem czy może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o zakup paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów ciężarowych, uznanych za takie wg ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i nie spełniających parametrów samochodów ciężarowych określonych w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535; dalej: "VAT")
 1614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/42/05
  Czy w związku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje mi ryczałt z tytułu używania samochodu, którego jestem właścicielem i w jakiej wysokości ? Czy wydatki na zakup paliwa muszę dokumentować fakturami? Od kiedy mogę korzystać z ryczałtu z tytułu używania samochodu?
 1615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-58/05
  Możliwość odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne - dojazd na zabiegi samochodem córki.
 1616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/12/2005
  Czy wprowadzając samochód osobowy do środków trwałych spółki cywilnej przez jednego ze wspólników, wspólnik ten zobowiązany będzie do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych? Jaką kwotę należy przyjąć jako wartość początkową wniesionego aportem do spółki samochodu osobowego?
 1617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-24/05/TS
  Pani XX zakupiła od Dealera samochód osobowy. Następnie samochód zgłosiła w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, w którym wydano numery rejestracyjne. W czerwcu 2003r, wyszła za mąż za obywatela Finlandii i przeprowadziła się do Finlandii wywożąc przedmiotowy samochód jako mienie przesiedlenia. Z przesłanego pisma wynika, iż w marcu 2005r. powróciła do Polski z czasowego pobytu i chciałaby ubiegać się o zwolnienie samochodu osobowego z podatku akcyzowego.
 1618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-12/05/id
  Czy od przyjętych zaliczek na poczet sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją należy wykazywać na fakturach potwierdzających przyjęcie zaliczki podatek akcyzowy od otrzymanej kwoty zaliczki i w tym momencie uwzględnić w deklaracji podatku akcyzowego, czy w momencie sprzedaży samochodu od pełnej jego wartości?
 1619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-62/EM/05
  korekty podatku naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu osobowego, przy nabyciu którego dokonano odliczenia 50% kwoty podatku, nie więcej jednak niż 5000 zł
 1620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/181/120/2005/GW
  Czy Spółka, jeżeli sprzedany środek trwały służyć miał wyłącznie sprzedaży opodatkowanej i nie był objęty obowiązkiem 5-letniej korekty odliczenia, nie ma obowiązku dokonania korekty odliczenia w miesiącu sprzedaży środka, także wtedy, gdy sprzedaż ta była zwolniona od podatku VAT?
 1621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/1/23/94/2005
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik w marcu 2005 r. zakupił samochód osobowy na swoją firmę. Działalność gospodarczą prowadzi od 1999 r. jako osoba fizyczna w zakresie nauki języka angielskiego (kursy). Zakup samochodu osobowego dokonany został z myślą wykorzystywania go do prowadzenia działalności gospodarczej. W miesiącu zakupu czyli w marcu 2005 samochód osobowy został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i od miesiąca następnego - od kwietnia 2005 r. - zaczęto wliczać do kosztów uzyskania przychodów : amortyzację, wydatki związane z eksploatacją jak paliwo, ubezpieczenia OC, NW, AC, parking itp. Jednocześnie podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu ponieważ przepisy podatkowe tego nie nakazują w sytuacji gdy samochód osobowy jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany. W opisanym stanie faktycznym podatnik zwrócił się z następującymi pytaniami: I. W sytuacji gdy - jako osoba fizyczna - mam jeden samochód osobowy zakupiony na firmę jednoosobową i jest on wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz jest amortyzowany to czy mogę wliczyć w koszty podatkowe wszystkie wydatki związanez eksploatacją tego samochodu bez obowiązku prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów i ograniczeń? II. W sytuacji gdy będę miała do dyspozycji dwa samochody osobowe - pierwszy jak wyżej zakupiony na firmę jednoosobową, wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany oraz drugi samochód użyczony mi przez rodziców do celów prywatnych to czy wtedy już bez przeszkód będę mogła wliczyć w koszty podatkowe wszystkie wydatki związane z eksploatacją pierwszego samochodu bez obowiązku prowadzenia ewidencji przejechanych kilometrów i ograniczeń.? AD I. Zdaniem podatnika, w sytuacji posiadania tylko jednego samochodu osobowego można wliczać w koszty podatkowe wszystkie wydatki związane z jego eksploatacją (amortyzację, paliwo, parking, ubezpieczenia OC, AC, NW, naprawy itp.) w sytuacji gdy ten samochód jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest amortyzowany. AD II. Zdaniem podatnika, w sytuacji gdy pierwszy samochód osobowy jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dodatkowo istnieje możliwość korzystania prywatnie z drugiego samochodu najbliższej rodziny to można uznać, że dla samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych nie trzeba limitować kosztów podatkowych w oparciu o ewidencję przejechanych kilometrów.
 1622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-395/05/AW
  Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi możliwości odliczenia podatku VAT zawartego w cenie zakupu samochodu.
 1623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/415/47/2005
  Dotyczy wprowadzenia do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej.
 1624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/423-12/1/05/54339
  Czy spółka aby zaliczyć wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w sytuacji gdy samochody te używane są przez klientów Spółki jako samochody zastępcze?
 1625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0070/05/JW
  Czy podatnik może odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe?
 1626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-121/05/BKJ-45503
  Pytanie podatnika dotyczy uznania za wewnątrzwspólnotowe nabycie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przekazania przez węgierską Spółkę "matkę" samochodów osobowych stanowiacych jej własność na potrzeby oddziału z siedziba na terytorium Polski.
 1627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-9736-7/05
  Czy w przypadku przerejestrowania samochodu ciężarowego na samochód osobowy, który nadal będzie używany w prowadzonej działalności, powstanie zobowiązanie w podatku dochodowym?
 1628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-13/1/05/KG
  Proszę o określenie momentu uprawniającego do skorzystania z prawa do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającą z faktur zakupu?
 1629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-13/2/05/KG
  Czy dokumentem uprawniającym do odliczenia akcyzy w przypadku nabycia samochodów osobowych może być faktura zakupu z wykazaną kwotą akcyzy (sam fakt jej posiadania), a nie dowód jej opłacenia?
 1630. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-29/05/Z/06
  Spółka zapytuje, czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej, niż określona przy pomocy wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - dla pojazdów użytkowanych na podstawie umów leasingu zawartych przed 1 maja 2004 r. ?
 1631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/16/05/SŁ
  Czy zachodzi obowiązek poboru podatku przez płatnika od świadczeń wypłacanych żołnierzom z tytułu zwrotu kosztów przejazdu prywatnym pojazdem, w związku z podróżą służbową ?
 1632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-105/05
  Czy jako osoba niepełnosprawna może odliczyć zakup samochodu osobowego od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 1633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDB/415-25/RSK/05
  Czy ponosząc wydatki związane z samochodem osobowym - towarem w działalności gospodarczej nie należy prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu i czy można wydatki te ( na paliwo, ubezpieczenie, rejestrację, opłaty za przejazd autostradą itp.) wpisywać bezpośrednio do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-ROG-056-13/05
  Przywóz na terytorium kraju samochodów osobowych z USA.
 1635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 302000-PA-9103-14/05/id
  Na kim ciąży obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju samochodu osobowego za pośrednictwem komisu samochodowego?
 1636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I 415/18/05
  Podatnik w okresie od 2003 r. do maja 2004 r. amortyzował metodą degresywną samochód ciężarowy; od maja 2004 r. samochód ciężarowy został przerejestrowany na samochód osobowy. Czy w związku z przerejestrowaniem samochodu ciężarowego na samochód osobowy zachowane zostaje prawo do zastosowania degresywnej metody naliczania amortyzacji za okres od 2003 r. do maja 2004 r.?
 1637. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 62/05
  Organy podatkowe w świetle zebranego materiału dowodowego miały prawo rozstrzygające znaczenie przypisać świadectwu homologacji, że mimo innego wpisu w dowodzie rejestracyjnym zakupiony samochód był samochodem osobowym.
 1638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-102/05/GS
  Firma zwróciła się o wyjaśnienie wątpliwości w sprawie ustalenia ceny wykupu leasingowanego samochodu osobowego.
 1639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/P1/423-0063/05/AP
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów spółki z o.o. wydatków związanych z używaniem dla potrzeb działalności gospodarczej spółki przez pracownika- członka zarządu prywatnego samochodu osobowego?
 1640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-29/PW/05
  Czy istnieje możliwość dokonania korekty deklaracji VAT za wrzesień 2004r. jeśli w chwili obecnej spółka dokona przekwalifikowania samochodu zaliczonego uprzednio do środków trwałych na towar handlowy, i odliczenia podatku VAT w wysokości 100%?
 1641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/05
  Czy możliwym jest zastosowanie stawki 7% na dostawę samochodu osobowego przystosowanego dla celów jednostki przeciwpożarowej?
 1642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD.III-423/1/4/05
  Czy zakup przez firmę biletów parkingowych (miesięcznych abonamentów), z których korzysta pracownik używający prywatnego samochodu do jazd lokalnych na potrzeby firmy jest kosztem uzyskania przychodów ?
 1643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-17/05/MS/50668
  Czy w związku z treścią art. 86 ust. 4 pkt 1 - 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) zmienionej ustawą z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756) Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ww. przepisie (spełniających warunek ładowności określony wzorem), nabytych w oparciu o umowy leasingowe zawarte przed dniem 01.06.2005 r. (tj. dniem wejścia ustawy z dnia 21.04.2005 r.), w okresie od dnia wejścia przedmiotowych zmian (po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 21.04.2004 r. tj. 22.08.2005) do czasu przeprowadzenia badania technicznego przez okręgową stację kontroli pojazdów ?
 1644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-563/05/FD
  Czy wydatki na naprawę (wymianę części silnika) samochodu stanowiącego środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej w czasie prywatnej podróży zagranicznej stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?
 1645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-1/A-415-9/05
  Czy "karty tankowania" wystawione przez Włoskie Stacje Paliw mogą stanowić dowód księgowy będący podstawą dokumentowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów?
 1646. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2/448-932/04/I
  Czy zmiana rodzaju (typu) pojazdu z ciężarowego na osobowy rodzi obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego związanego z jego nabyciem?
 1647. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-1/05/ES
  Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej. Podatnik przestawił również stan faktyczny oraz swoje stanowisko w sprawie. We wniosku wyjaśniono, że Firma XX nabywa samochody osobowe do dalszej odsprzedaży i płaci podatek akcyzowy wyszczególniony na fakturze zakupu. Następnie samochody sprzedawane są do krajów Unii. Samochody te odbierane są w Polsce i wywożone z udziałem przewoźnika nabywcy. Nabywca w ciągu 14 dni składa oświadczenie o wywozie z kraju samochodu. Podatnik uważa, że dostawcą wewnątrzwspólnotowym, któremu przysługuje zwrot podatku akcyzowego jest nabywca zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 26 lutego 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257).
 1648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/50/2005/IW
  Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od zakupionego paliwa do przedmiotowych samochodów?
 1649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/223./05/MAK
  Spółka zwróciła się z zapytaniami:1.Którą wartość należy wpisać w kolumnie c dział D informacji podsumowującej VAT-UE przy zakupie samochodu osobowego, od którego zapłacono podatek akcyzowy i podatek od towarów i usług?2.Czy ww. wartość jest to wartość zobowiązania powstałego wobec dostawcy czy też podstawa opodatkowania zgodna jest z podstawą wykazaną w deklaracji VAT-7 w poz. 30?
 1650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/32/05
  Zapytanie w przedmiocie:-prawa opodatkowania marżą sprzedaży używanych samochodów osobowych zakupionych w Niemczech na umowy kupna sprzedaży od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz -możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie innych towarów i usług niż towary używane opodatkowane przy ich nabyciu podatkiem VAT marża.
 1651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/33/05
  Zapytanie dotyczące wyjaśnienia zagadnienia kwoty nabycia, o której mowa w art.120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 1652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/95/PP2/443/28/2005
  Czy zmiana samochodu ciężarowego na osobowy spowoduje, że należy dokonać korekty podatku VAT i zwrócić podatek naliczony, a jeśli tak, to w jakiej wysokości należy zwrócić ten podatek?
 1653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-41/05
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych w związku z naprawą powypadkową samochodu.
 1654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-18/05
  Czy podatnik jest zobowiązany do naliczania tzw. wtórnej akcyzy po sprzedaży aut, wcześniej zarejestrowanych na polskich numerach tymczasowych?
 1655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-16/05/MI/46542
  Jeżeli na podstawie art. 154 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dokonano do dnia 14 maja 2004 r. rejestracji umów leasingu samochodów osobowych, a art. 7 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie zawiera w tym względzie żadnych unormowań, to czy należy dokonać ponownej rejestracji umów leasingu samochodów osobowych zawartych przed 20 kwietnia 2004 r.?
 1656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIII/415-19/2005
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu - w ramach ulgi rehabilitacyjnej - wydatki poniesione na: 1.przystosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności samochodu osobowego nabytego w formie leasingu 2.dojazdy tym samochodem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 1657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-41/05
  1) Czy możliwe jest zastosowanie zryczałtowanej formy opodatkowania w przypadku osiągania przychodow z tytułu udostępnienia na podstawie umowy użytkowania, samochodu osobowego do wyłącznego korzystania na rzecz Spółki z o.o., w której podatnik jest udziałowcem oraz pełni funkcję prokurenta? 2) Czy złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, będzie wystarczające dla korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania?
 1658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/45/2005/kk
  Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących zakup paliwa, jeżeli jestem użytkownikiem samochodu osobowego zgodnie z umową leasingu operacyjnego?
 1659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ADIG/415/3/05
  Czy wydatki związane z używaniem na cele działalności gospodarczej samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych stanowią koszt uzyskania przychodów.
 1660. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-71/05/R1
  Pytanie dotyczy sposobu ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego kupionego za granicą w stanie uszkodzonym. Podatnik nie posiada dowodów dokumentujących poniesienie wydatków na jego naprawę. Po naprawie samochód zostanie wprowadzony do majątku firmy jako środek trwały.
 1661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1418/ZT/T/443-43/05/SG
  W maju 2005r. Podatnik zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Umowa zawarta na 2 lata przy czym z tytułu raty wstępnej zapłacono 30 % należności. Czy przysługującą do odliczenia kwotę podatku stanowiącą 50% kwoty podatku naliczonego nie przekraczającą 5.000,00 zł można odliczyć w całości już z tytułu opłaty wstępnej?
 1662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443-275/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż na podstawie zawartej umowy nr ........ leasinguje Pan samochód ciężarowy marki TOYOTA Corolla Verso. W związku z powyższym wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie interpretacji w trybie art. 14a - Ordynacji podatkowej w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie paliwa tankowanego do przedmiotowego samochodu oraz kwoty podatku wykazanego na fakturze w odniesieniu do umowy zawartej w dniu 30 grudnia 2004r. Zdaniem Strony, z racji umowy leasingu na samochód ciężarowy marki TOYOTA Corolla Verso oraz, tego, że umowa ta została zawarta przed nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT w powyższym zakresie.
 1663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-12/1/05/KL
  Czy odsprzedaż zaimportowanych samochodów osobowych, niezarejestrowanych na terytorium kraju przed dniem ich sprzedaży, pomimo zapłacenia akcyzy w dniu wwiezienia ich na terytorium kraju podlega opodatkowaniem podatkiem akcyzowym?
 1664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-12/2/05/KL
  Jakie stawki podatkowe podatku akcyzowego należy zastosować przy ustalaniu podatku akcyzowego należnego przy odsprzedaży na terenie kraju przed ich pierwszą rejestracją niżej wymienionych importowanych samochodów osobowych: czy winny być to stawki podatkowe jakie wynikają z poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.), tj. w zależności od pojemności silnika: 13,6 % lub 3,1 % czy też stawki w wysokości określonej przez organ celny w deklaracjach zgłoszeniowych, tj:- samochód osobowy marki Ford Focus, stawka podatkowa wynosi 3,1 %,- samochód osobowy marki Toyota Camry stawka podatkowa wynosi 10 %,- samochód osobowy marki Toyota, stawka podatkowa wynosi 25,6 %,- samochód osobowy marki Leksus, stawka podatkowa wynosi 37,6 %,- samochód osobowy marki Toyota, stawka podatkowa wynosi 37,6 %?
 1665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-12/1/05/KL
  Czy odsprzedaż zaimportowanych samochodów osobowych, niezarejestrowanych na terytorium kraju przed dniem ich sprzedaży, pomimo zapłacenia akcyzy w dniu wwiezienia ich na terytorium kraju podlega opodatkowaniem podatkiem akcyzowym?
 1666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-94/05/ST
  W dniu 31.03.2005r. zakończyłem działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko, ale nadal wynajmuję samóchod osobowego dla firmy uważam, że nie powinienem płacić podatku VAT.
 1667. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9141-23/05/ES
  Podatnik prowadzi komis samochodowy, zamierza przyjmować w komis samochody od kontrahenta z Unii Europejskiej. Zwrócił się więc z pytaniem, czy w momencie przyjmowania samochodów i ich przechowywania powstaje obowiązek podatkowy, czy dopiero w chwili ich sprzedaży przez komis?
 1668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/21/Int-40/05
  Czy w sytuacji kiedy nabywcą samochodu jest firma podatnika oraz żona podatnika przysługuje odliczenie 50% podatku naliczonego wykazanego na fakturze VAT?
 1669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA-415/3a/2005
  Podatnik zapytuje o możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu podatku VAT naliczonego, zawartego w cenie kupowanego paliwa i gazu do napędu samochodów osobowych i ciężarowych wykazanych w ewidencji środków trwałych.
 1670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MOP/415-13/1/05
  Dot. opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wygranego w drodze konkursu samochodu osobowego.
 1671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ib-415-12/05
  Czy zwolnione od podatku dochodowego są kwoty wypłacone osobom niepełnosprawnym ze środków ZFRON, stanowiące zwrot ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałty za używanie własnych pojazdów mechanicznych?
 1672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PBOI/423/103/05/GT
  W jakiej sytuacji ma zastosowanie przepis art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych?
 1673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-60/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu osobowego na zlecenie najemcy tego samochodu?
 1674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443-243/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w lutym 2005r. nabył Pan samochód osobowy marki FIAT NOWA PANDA ACTIVE 1,1 - transakcja ta udokumentowana została fakturą VAT: NR.......... z dnia 22 lutego 2005r.. Termin płatności określony na fakturze został odroczony na okres 130 dni (tj. 01.07.2005r.). Ponadto, faktura zawiera adnotacje "towar staje się własnością kupującego po dokonaniu pełnej zapłaty". Wystąpił Pan z zapytaniem, w którym miesiącu powinno dokonać się odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowego samochodu, czy będzie to miesiąc, w którym wystawiono fakturę VAT , czy też miesiąc dokonania zapłaty za fakturę? Stoi Pan na stanowisku, iż klauzula na fakturze oraz brak karty wozu nie daje możliwości do dysponowania towarem jak właściciel. W związku z tym podatek naliczony wynikający z faktury zakupu podlegać będzie odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 12 tj. w miesiącu dokonania zapłaty za przedmiotowy samochód.
 1675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/29/05
  W 1999 r. Strona nabyła samochód dostawczy DAEWOO NUBIRA, którego ładowność jest niższa niż określona wg wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535. z późn. zm.). Zdaniem Strony zakup paliwa silnikowego do ww. samochodu po 30 kwietnia 2004 r. daje nadal możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony (pomimo mniejszej ładowności niż określona wzorem), ponieważ ograniczenie wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o VAT dotyczy zdaniem Strony tylko samochodów zakupionych po 30 kwietnia 2004 r.
 1676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-16/05
  Czy wydatki poniesione przez Podatnika będącego osobą niepełnosprawną związane z przejazdami, samochodem nie będącym własnością Podatnika, pociągiem lub autobusem do szpitala na badania lekarskie podlegają odliczeniu od dochodu za 2004r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej w przypadku braku dokumentów stwierdzających ich poniesienie ?
 1677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-57/05
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT od rat leasingu finansowego samochodu osobowego oddanego nastepnie przez podatnika w odpłatne użytkowanie osobie trzeciej ?
 1678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-4-9/05
  Czy nieodpłatne przekazanie przypadającej na Pani męża części samochodu nie spowoduje u Pani skutków finansowych oraz czy może amortyzować ten samochód w swojej działalności gospodarczej wg stawki indywidualnej jako środek trwały używany.
 1679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-ZO/415-18/05
  Czy posiadając orzeczenie resortowej komisji lekarskiej, w którym zakwalifikowano podatnika do II grupy inwalidzkiej jako osobę niezdolną do pracy w resorcie oraz posiadającą ograniczoną zdolnośc do pracy poza resortem można skorzytsać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania pojazdu osobowego na dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 1680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 372000-PA-055-7/05/PZ
  Czy w przypadku sprzedaży samochodu osobowego wniesionego aportem przez wspólnika mniejszościowego do Spółki z o.o. mającej siedzibę na terytorium RP, gdy prawo własności tego samochodu przeszło na Spółkę wskutek zawarcia umowy spółki, a jednocześnie samochód ten nie został przemieszczony na terytoium RP, lub innego nim rozporządzenia dokonanego na terytorium RP prowadzącego do zmiany właściciela samochodu osobowego bez jego przemieszczania na terytorium RP w szczególności w przypadku zamiany samochodu stanowiącego aport na inny samochód stanowiący własności osoby trzeciej zarejestrowany w kraju i znajdujący się na terytorium Polski - powstanie obowiązek podatkowy, a jeśli tak to w jakiej chwili i kiedy Spółka ma obowiązek złożyć deklarację oraz uićcić podatek akcyzowy.
 1681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 372000-PA-055-6/05/KZ
  Czy w przypadku sprzedaży pojazdu dokonanej na terytorium państawa członkowskiego bez jego przemieszczania na terytorium RP, lub w przypadku innego rozporządzenia prowadzącego do zmiany właściciela pojazdu bez jego przemieszczania na terytorium RP, w szczególności w przypadku zamiany samochodu stanowiącego aport na inny samochód stanowiący własności osoby trzeciej i znajdujący się na terytorium RP ( zarejestrowany na terytorium RP i i z uregulownym obowiązkiem podatkowym w podatku akcyzowym lub bez takiego obowiązku, a wię gdzie kwestia podatku akcyzowego od innego pojazdu nie występuje), powstanie obowiązek podatkowy a jeśli tak to w jakiej chwili i kiedy Spółka ma obowiązek złożyć deklarację oraz uićcić podatek akcyzowy.
 1682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-REK-055-4/2005
  Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym?
 1683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-REK-055-5/2005
  Czy w przypadku złozenia zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego bedącego przedmiotem odprawy czasowej rozpoczetej przed 01.05.2004r. pojazd ten korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?
 1684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-146/05/KH/37415
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik nabył samochód w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami ) i na gruncie obowiązujących przepisów samochód spełniał kryteria ciężarowego i uprawniał Podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu orza z tytułu zakupu paliwa.Co dzieje się z podatkien VAT odliczonym przy zakupie samochodu z homologacją, jeżeli przerejestruje się pojazd z ciężarowego na osobowy ?
 1685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-29/05/31209
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie samochodów osobowych używanych przez Spółkę przez okres krótszy niż rok.
 1686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-68/05/BKJ-31164
  Mozliwośc odliczenia całości podatku wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie samochodu osobowego wykorzystywanego na potrzeby firmy o ładowności mniejszej niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji kiedy nabywający prowadzi działalność w zakresie sprzedaży samochodów osobowych.
 1687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443-171/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów osobowych. Jeden z samochodów (Renault Megane) zakupiony został przez Pana na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Zakup przedmiotowego samochodu został udokumentowany fakturą Nr ....., w kwocie netto. Ww. transakcja została rozliczona w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2004r. zarówno po stronie podatku naliczonego jak i należnego, z tym że podatek należny z tytułu tego nabycia nie został uiszczony. Obecnie ww. samochód chce Pan zarejestrować, ale urząd Gminy wymaga deklaracji VAT-24. W świetle powyższego, uważa Pan, iż nie posiada obowiązku składania deklaracji VAT-24 oraz uiszczania podatku VAT, gdyż dokonał Pan wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu oraz podlega on dalszej odsprzedaży. Jednocześnie obowiązek zapłaty podatku VAT nastąpi za miesiąc, w którym zostanie sprzedany przedmiotowy samochód.
 1688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-III/1/443-28/05
  Czy od momentu przejęcia umowy leasingu tj. od listopada 2004r. Podatniczka ma prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących leasing przedmiotowego samochodu osobowego, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł. łącznie? Zdaniem Strony w związku z tym, iż nastąpiła zmiana umowy leasingu polegająca na zmianie leasingobiorcy nie ma prawa do odliczenia całego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących usługę leasingu samochodu, jednakże jako pełnoprawna strona umowy leasingu ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur na zasadach określonych w art. 86 nowej ustawy o podatku od towarów i usług.
 1689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/406/9/EG/2005
  1) W jednym z wynajmowanych budynków zamierzają Państwo wydzielić pomieszczenie na biuro i wyposażyć je w meble biurowe oraz komputer. Czy w świetle art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość poszczególnych mebli nie przekroczy 3.500zł, można w całości zakupione wyposażenie i komputer zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z wynajmu ? Czy koszty utrzymania biura tj. energia, woda, podatek od nieruchomości przeliczony na powierzchnię biura itp., można uznać jako koszty uzyskania przychodu z wynajmu ?2) Czy zakup samochodu osobowo - dostawczego, przeznaczonego tylko dla potrzeb wynajmu, po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych zgodnie z art. 22a do 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą mogli Państwo amortyzować, a amortyzację zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wraz z bieżącymi kosztami eksploatacji samochodu ?
 1690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/PDW/415-12/05/HP
  Czy wydatki z tytułu dojazdu męża na zabiegi rehabilitacyjne samochodem stanowiącym własność małżonka podatniczka może odliczyć od dochodów uzyskanych w 2004r.?
 1691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-16/415/13/05
  Czy wydatki Kancelarii Radcy Prawnego z tytułu przyznanego ryczałtu na jazdy lokalne osobie, z którą zawarto umowę zlecenia ( do wysokości ryczałtu ) stanowią koszty uzyskania przychodu.
 1692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 323000-RPA-058-14/05/MM
  Czy zawarcie umowy dzierżawy ( najmu) samochodu osobowego z kontrahentem z państwa członkowskiego, a następnie jego przemieszczenie na teren kraju i dokonanie rejestracji w imieniu wynajmującego spowoduje, iż na podmiocie krajowym będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 1693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US. VI/I - 415 - 45 - IV/05
  Czy Podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej: - "używania samochodu osobowego" stanowiącego Pana własność w związku z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne "w kwocie nieprzekraczającej 2.280 zł"? - odliczenia od podstawy obliczenia podatku odpłatności za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego?
 1694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/8/14/05
  Jestem lekarzem i prowadzę działalność gospodarczą - świadczenie usług medycznych. W 1999 r. zakupiłam wraz z mężem (na nazwisko męża) nowy samochód osobowy, który został zarejestrowany i w zwyczajny sposób wykorzystywany. Nie mam rozdzielności majątkowej z mężem, oraz posiadam fakturę na zakup samochodu i fakturę na zakup i montaż autoalarmu. Czy można uznać ten środek trwały za używany i w związku z tym amortyzować go w ciągu 30 miesięcy. Uważam, że w tej sytuacji znajduje zastosowanie przepis art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i ustala miesięczne kwoty amortyzacji w oparciu o 30 miesięczny okres amortyzowania dlatego, że samochód przed wprowadzeniem do ewidencji był użytkowany ponad 6 miesięcy.
 1695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/27/2005
  Czy przy nabyciu samochodu osobowego przekazanego jako darowizna, przysługuje częściowe odliczenie podatku naliczonego od podatku należnego zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535)?
 1696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/20/2005
  Czy przekazanie samochodu osobowego w formie darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/71/2005
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT darowizna samochodu osobowego dokonana przez Straż Miejską dla Komendy Wojewódzkiej Policji, przy którego zakupie nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego?
 1698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005/10/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego ujętego w ewidencji środków trwałych lecz zarejestrowanego na współmałżonka?
 1699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-911-8/05/Dło
  Rejestracja czasowa samochodu a obowiązek wynikający z treści przepisu art. 80 ustawy o podatku akcyzowym.
 1700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPD 005/28/05
  Czy wypłata pracownikowi, będącemu obywatelem belgijskim i zamieszkałemu w Belgii ekwiwalentu za używanie samochodu osobowego dla potrzeb służbowych, zgodnego z obowiązującą w Belgii stawką, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów ?
 1701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-14/43901/2005/DK
  Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2005r., który wpłynął w dniu 22.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie :1.w części dotyczącej wysokości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem oraz leasing samochodów osobowych, według umów zawartych odpowiednio dnia 01.10.2003r. oraz umowy leasingu operacyjnego z dnia 04.03.2004r. jest prawidłowe. 2.w części dotyczącej wysokości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem samochodów osobowych, według umowy zawartej dnia 26.05.2004r. jest nieprawidłowe.W dniu 22.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej wpłynął wniosek ww. Wnioskodawcy o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek ten spełniał wymogi formalne nałożone przez art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
 1702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-15/MWA/05
  Czy mam prawo do odliczania podatku naliczonego od rat leasingowych po dniu 01.05.2004 r. w wysokości 50 % kwoty tego podatku, wynikającego z faktur dokumentujących kolejne opłaty czynszowe?
 1703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXV/415-19/05
  dotyczy możliwości odliczenia wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na niezbędne zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze
 1704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/36/37/25800/2005
  Czy do kwoty podatku naliczonego od raty czynszu, należy doliczyć podatek naliczony od pozostałych opłat, wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego, a w szczególności od opłaty manipulacyjnej, opłaty z tytułu rejestracji pojazdu, czy też czynszu inicjalnego?
 1705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/37/05/MJ
  Czy zwrot pracownikom Spółki wydatków takich jak opłaty za przejazd płatnymi autostradami oraz opłaty za parkingi poniesione w związku z odbywaną podróżą służbową własnym środkiem transportu mieszczą się w zakresie przydhodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy Spółka jako płatnik zwolniona jest z poboru zaliczki na podatek od tego rodzaju wypłat?
 1706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72-1-2/05
  Sprzedaż samochodu osobowego nie będącego towarem używanym.
 1707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-54/05/MAS
  Na podstawie zawartej z Zakładem XXX umowy zlecenia pełnię obowiązki kierowcy samochodu osobowego. Samochód ten jest najmowany od ww. podmiotu przez S. S.A., z którym pozostaję w stosunku pracy. Samochód wykorzystywany jest przeze mnie na polecenie lub za zgodą przełożonego z firmy S. jako pomoc w wykonywaniu obowiązków specjalisty ds. bhp w firmie XXX - kontroli obiektów oraz pracy brygad eksploatacyjnych i innych komórek organizacyjnych. Uważam, że jestem uprawniony do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art.113 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na podstawie § 9 ust.1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 97 poz.970 z późn. zm./ twierdząc tym samym, że czynności wykonywane na podstawie powyższej umowy zlecenia spełniają, zawartą w art.15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, definicję wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej i jako takie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415-30/2005
  Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych zarówno na przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jak i na dojazd samochodem na wizyty lekarskie.
 1709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8a/05
  Czy półroczny okres, dla celów ustalenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym ze sprzedaży rzeczy (samochodu), liczy się od daty nabycia, czy też od końca miesiąca, w którym nabyto samochód?
 1710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-8/05
  Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji zbycia samochodu wygranego w konkursie?
 1711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PR.II/423/17/PDOP/259/AT/05
  Czy dochody przeznaczone na zakup środka trwałego w postaci samochodu osobowego, który będzie bezpośrednio przeznaczony do realizacji celów statutowych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?
 1712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-22/05
  Czy podatnik będący inwestorem giełdowym ma prawo do odliczenia kosztów związanych z codziennym dojazdem własnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do biura maklerskiego?
 1713. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/8/05
  Czy należy korygować kwotę odliczonego podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego w celach demonstracyjnych, który został wprowadzony na stan środków trwałych i amortyzowany, a następnie po 6 miesiącach używania sprzedany ze zwolnieniem jako towar używany?
 1714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/18/2005
  Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania dotyczące zeznania podatkowego za 2004 rok. Nasz syn jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. W roku podatkowym 2004 osiągnął 18 lat (02.08.2004 roku), posiada też umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Od 02.08. 2004 roku pobiera rentę socjalną. Własnego samochodu nie posiada. Jako małżonkowie rozliczamy się wspólnie i posiadamy samochód osobowy. Nasze pytania są następujące: 1. czy możemy odliczyć od dochodu kwotę 2.280 zł z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby związane z koniecznym przejazdem syna na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne? 2. Czy syn powinien złożyć zeznanie podatkowe (rentę socjalną pobiera od 02.08.2004 roku) jeżeli nie będzie korzystał z żadnych odliczeń a w PIT-40 A otrzymanym od organu rentowego jest informacja, że zaliczka na podatek pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego wynosi 0,00 zł?
 1715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/54/30/2005/GW
  Spółka dokonuje zakupu samochodów osobowych, które następnie są przedmiotem dzierżawy. Podatek naliczony przy zakupie tych samochodów traktowany jest w całości jako związany z czynnościami dającymi prawo do odliczenia i jest odliczany na zasadzie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług. Samochody te po kilku miesiącach (powyżej 6-m-cy) używania są następnie sprzedawane z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług.W opinii Spółki, jeżeli sprzedany środek trwały służyć miał wyłącznie sprzedaży opodatkowanej i nie był objęty obowiązkiem 5-letniej korekty odliczenia, Spółka nie ma obowiązku dokonania korekty odliczenia w miesiącu sprzedaży środka, także wtedy, gdy sprzedaż ta była zwolniona od podatku VAT. Sprzedaż taka nie następuje bowiem "w okresie korekty, o której mowa w art. 91 ust. 2 ustawy", ponieważ ten środek trwały nie jest w ogóle objęty zakresem tej korekty.
 1716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-6/05/AD
  Jakie dokumenty trzeba prowadzić i co należy zrobić aby koszty użytkowania samochodu zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 1717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/11/2005
  Czy w związku z przerejestrowaniem samochodu ciężarowego na samochód osobowy należy dokonać korekty podatku naliczonego, uprzednio odliczonego z tytułu nabycia pojazdu ciężarowego?
 1718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/DG/415/28/98/UJ/05
  Samochód osobowy wpisany do ewidencji środków trwałych posiadający jedynie ubezpieczenie OC uległ wypadkowi. Pytanie dotyczy zasad ustalenia sposobu rozliczania odszkodowania za w/w szkodę.
 1719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/05/P/23/05
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego samochodu dla Straży Miejskiej ?
 1720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I/443-76/05
  Czy przysługuje Podatnikowi prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy jego użytkowania w przypadku, gdy Podatnik skorzystał z przysługującego mu prawa odliczenia podatku VAT zapłaconego przy jego nabyciu? Czy ma on również możliwość skorzystania z prawa odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie części składowych i usług remontowych ww. samochodu?
 1721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/440-60/14a/05/MŚ
  Czy nabywając samochody osobowe w celu oddania ich w odpłatne użytkowanie osobom trzecim na podstawie umowy dzierżawy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego od zakupionego samochodu osobowego w całości.
 1722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/I/31/2005/RD
  Czy można odliczyć podatek naliczony od zakupionego centralnego zamka do samochodu osobowego, będącego własnością spółki cywilnej?
 1723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 0090/1/58/05
  Pytanie dotyczy zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospdoarczej wydatków poniesionych na ubezpiecznie samochodu osobowego (AC i OC), który stanowi własność podatnika i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
 1724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-85/05/ST
  Czy zapis zapis art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) odwołuje się do nabytych samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru podanego w art. 86 ust. 3, czyli zdaniem Spółki do samochodów zakupionych po wejściu w życie ustawy tj. po 1 maja 2005 r., czy również samochodów nabytych przed tą datą?
 1725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/104/05
  SAMOCHÓD OSOBOWY - ODLICZENIA ZAKUPÓW ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ
 1726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/05
  Czy można nie księgować po stronie przychodów zwrotu poniesionych kosztów i tym samym po stronie kosztów poniesionych wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego ?
 1727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/29-21/05
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki związane z eksploatacją użyczonego samochodu.
 1728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443/VAT/27/27/31/2005AW
  Czy przy sprzedaży używanego samochodu osobowego przysługuje zwolnienie z podatku VAT (art. 43 ust. 2 pkt 2)?
 1729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP.443/32/2005
  Czy dokonując zakupu samochodu osobowego od zagranicznego kontrahenta na podstawie faktury VAT marża, a pojazd ten nie jest starszy niż 6 miesięcy, sprzedaję ten pojazd na fakturę VAT z pełnym VAT-em, nie mając jednocześnie obowiązku zapłacenia podatku Vat w terminie 14 dni uznając, że zakup ten nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
 1730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/DP/415-171/05
  Czy koszty używania własnego samochodu osobowego do celów związanych z opracowaniem na zlecenie sądu opinii/ tj dojazd na rozprawy oraz do siedzib stron w celu badania dokument ów za zgodą sądów / na zasadzie art. 21 ust 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jestem biegłym sądowym i używam samochodu osobowego do wykonywania ww czynności.
 1731. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-568/04/I
  1.Czy art.86 ust. 3 i ust. 4 pkt 3 oraz art 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) ma zastosowanie do samochodów Mercedes Sprinter, zakupionych w kraju od prywatnego importera, nie posiadających świadectwa homologacji, przebudowanych na autobusy.Samochody zostały dopuszczone do ruchu wymaganymi polskim prawem drogowym procedurami, a liczba miejsc ( 28 ) i dopuszczalna masa całkowita ( 4600 kg ) określona jest wkarcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym. 2.Czy mogę wystąpić o zwrot podatku VAT z faktur na zakup paliwa do tych pojazdów ? 3.Czy mogę wystąpić o zwrot podatku VAT z tytułu zakupu u prywatnego importera samochodu Mercedes Sprinter w wersji ciężarowej bez homologacji ?
 1732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/05
  Dotyczy zaliczania do kosztów działalności wydatków związanych z używaniem wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu w części dotyczącej remontów, napraw i zakupu części zamiennych.
 1733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-III-4409/443/18/IK/05
  Jaka jest wysokość podatku VAT przy sprzedaży samochodu osobowego, od którego przysługiwało odliczenie podatku w wysokości 50%?
 1734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I-415/2/05
  Czy możliwe jest użycie podwyższonego współczynnika amortyzacji dla nowego samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w firmie ?
 1735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSIPD1/PB/415/18/05
  Dotyczy ustalenia wartości początkowej samochodu osobowego zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności - środek trwały oraz ustalenia wartości początkowej komputera zakupionego w częściach.
 1736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/16/8A/8512/2005
  Podatnik nabył od kontrahenta z Niemiec samochód osobowy z zamiarem jego dostawy na terenie kraju i bez dokonania rejestracji. Podatnik nie prowadzi działalności w zakresie handlu samochodami. Pytanie podatnika dotyczy:1. prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą 50% kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego. 2. stawki podatku VAT od dostawy samochodu w kraju 3. obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego. 4. wykazania w deklaracji VAT-7 kwoty zapłaconego podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego.
 1737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/87/05
  CZY ZMIANA TYPU SAMOCHODU Z CIĘŻAROWEGO NA OSOBOWY OBLIGUJE PODATNIKA DO ZWROTU ODLICZONYCH WCZEŚNIEJ KWOT PODATKU ?
 1738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/62/Z/K/05
  W maju 2004r. nabyłem samochód osobowy w Niemczech, sprowadzajac go do kraju poniosłem dodatkowe koszty, na które posiadam rachunki, tj. podatek akcyzowy, przegląd techniczny samochodu, zaświadczenie dot. zwolnienia z podatku VAT, tłumaczenie dokumentów, opłata za tablice rejestracyjne, ubezpieczenie samochodu. Czy w/w wydatki stanowią koszty związane z zakupem samochodu.
 1739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I UB III/436/2/2006/BR
  Czy można odliczyć kwoty podatku VAT z faktur dotyczących zakupu usług naprawy i wymiany części samochodowych, środka trwałego, nie będącego godnie z ustawą o podatku od towarówi usług samochodem ciężarowym ?
 1740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF 411-415/5/05
  Czy z racji poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne dwojga dzieci przysługuje do odliczenia podwójna kwota limitu ?
 1741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EI/15/10/2005
  Podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do pierwszej grupy inwalidów, a żona zaliczona jest do drugiej grupy inwalidów. W związku z powyższym ponoszą wydatki na zakup leków i inne wydatki związane z leczeniem, w tym dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Podatnik nie posiada własnego samochodu lecz korzysta z pojazdów państwowych i samochodów stanowiących własność rodziny lub znajomych. Podatnik prosi o udzielenie informacji, czy ponoszone z tego tytułu koszty może odliczyć od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne.
 1742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-21/05/ML
  Czy należność wypłacona pracownikowi z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do odbycia podróży służbowej korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lub art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/8/05
  dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu związanych z używaniem samochodu osobowego na dojazdy podatnika z miejsca zamieszkania do zakładu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
 1744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDII/0090/1/25/594/05
  Podatnik w 2004 r. wygrał w loterii promocyjnej trzy samochody. Jeden samochód podatnik zamierza sprzedać po upływie pół roku od jego wygrania. Czy przychód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-2b/05/WS
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kwestii pomniejszania podatku akcyzowego należnego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych na terenie kraju o podatek naliczony od samochodów sprzedanych do innego państwa członkowskiego UE w deklaracjach miesięcznych AKC-3.
 1746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.1-415-4/05
  Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej można zaliczyć koszty używania samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 1747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US IV/I/443-51/05
  - dotyczy zwrotu podatku naliczonego w związku z przekwalifikowaniem samochodu ciężarowego na osobowy.
 1748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 11 / 62a/13 / 05 / KSz
  Czy podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu wydatków poniesionych w 2004 i w 2005 roku na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, z tytułu zakupu wydawnictw i materiałów szkoleniowych, sosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz na zakup leków ?
 1749. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9141-22/05/ES
  Podatnik dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, które w ramach swojej działalności sprzedaje w kraju przed ich rejestracją. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany płacić podatek od sprzedaży tych samochodów w kraju oraz w jaki sposób obliczyć kwotę w kolumnie e deklaracji AKC 3 E?
 1750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-4/05
  1. Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od paliwa zakupionego do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji? 2. Czy od czynszu dzierżawy takiego samochodu można odliczyć podatek od towarów i usług?
 1751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/11/02/05/ZM
  Czy podatnik którego podstawą działalności są usługi budowlane