Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


rehabilitacja

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-690/12/EJ
  Brak zwolnienia od podatku VAT dla usług organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-686/12/AŚ
  W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług: programów oraz turnusów rehabilitacyjnych oraz opodatkowania różnicy między kwotą nabycia a kwotą sprzedaży usług świadczonych przez fizjoterapeutę, technika fizjoterapeutę, pielęgniarkę lub lekarza
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-539/12-4/JL
  Usługi rehabilitacyjne (fizjoterapeutyczne), które zamierza świadczyć Wnioskodawca wykonywane przez wykwalifikowanego rehabilitanta, korzystać będą ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-386/12-4/IG
  1. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi masażu (leczniczego, relaksacyjnego oraz klasycznego) od 2011 r. są zwolnione od podatku od towarów i usług?2. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zabiegów w zakresie rehabilitacji (terapia manualna, diagnostyka i leczenie dysfunkcji tkanek miękkich, Kinesiotaping oraz Kinezyterapia) są zwolnione od podatku od towarów i usług?3. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zabiegów w zakresie terapii leczenia otyłości/nadwagi (zabiegi urządzeniem medycznym Bodyka Plus) są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-440/12-2/KS
  Czy koszty tytułem opłaty za kurs w zakresie pracy z wcześniakami, niemowlętami i dziećmi starszymi z zaburzeniami rozwoju, zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz genetycznymi poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów i zostać ujęte w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-366/12/MM
  Ulga rehabilitacyjna - użyczanie samochodu osobowego na dojazd na zabiegi niepełnosprawnego dziecka
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-197/12-7/AK
  Czy jako podmiot gospodarczy nie będący ZOZ-em organizując turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych Wnioskodawca prawidłowo ustala podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-197/12-6/AK
  Czy jako podmiot gospodarczy (biuro turystyczne) nie będący ZOZ-em organizując turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych rozliczając się na zasadach ogólnych Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z VAT ?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1405/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług wykonywanych przez fizjoterapeutę.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-887/11-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1096a/11/MN
  Zwolnienia od podatku usług rehabilitacyjnych.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-836/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług wykonywanych przez fizykoterapeutę.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-688/11-3/MK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez fizjoterapeutę
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-289/11-4/JK
  Ulga rehabilitacyjna
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-202/11-4/LS
  Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/11-5/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/11-7/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/11-8/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/11-6/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-201/11-2/JK
  Wydatki związane z dojazdem taksówką do Palcówek Narodowego Funduszu Zdrowia nie podlegają odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-246/11/RM
  Dot. możliwości odliczenia wydatku poniesionego przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną na zakup i montaż kolektorów słonecznych jako wydatku na cele rehabilitacyjne.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-202/11-2/SM
  Zwolnienie świadczonych usług w zakresie fizjoterapii.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-45/10-4/BD
  Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla usług paramedycznych.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-4/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług turnusów rehabilitacyjnych wcześniej zakupionych od innego podmiotu.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-6/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych niespełniających warunków w myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-3/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę sprzedawanych osobom niepełnosprawnym, korzystającym z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub Europejskiego Funduszu Społecznego.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-57/11-5/AK
  Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług organizowania turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Wnioskodawcę, niefinansowanych ze środków PFRON lub EFS dla osób niepełnosprawnych.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-960/10-6/LS
  Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2074/10-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1342/10-5/BD
  podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu świadczenia usług polegających na organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1359/10-3/AGr
  Czy posiadanie przez Wnioskodawczynię powyższej decyzji uprawnia ją do skorzystania z odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność Zainteresowanej dla potrzeb związanych z koniecznym dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-906/10/BJ
  Czy od wypłacanych osobom niepełnosprawnym posiadającym status poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu stypendiów ze środków PFRON za okres stażu oraz za okres szkoleń należy naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-923/10-3/MM
  Czy świadczenie usług polegających na organizacji pobytów rehabilitacyjnych w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym, Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotne podlega zwolnieniu z VAT?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-996/10/MU
  Odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej opłat za pobyt w ośrodku opiekuńczo – pielęgnacyjnym.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-990/10/ŚS
  Czy zakup przez osobę niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności materaca rehabilitacyjnego jest wydatkiem uprawniającym do odliczenia od dochodu przed opodatkowaniem, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-583/10-4/JF
  Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termoizolacja lub przebudowa budynku sklasyfikowanego w klasie 1264 PKOB, przeznaczonego w większej części na dom opieki z usługą stałego zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską wykonawca może zastosować stawkę 7 %.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-907/10/EJ
  odliczenie podatku naliczonego według współczynnika proporcji z art. 90 ust. 2
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-304/10-6/JS
  odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-415/10-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/108/MCA/10/DD-431
  Czy wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu za rok 2009 wydatki poniesione na zakup – aparatów słuchowych oraz baterii do aparatów i środków konserwujących?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-317/10/MM
  Czy wydatki poniesione na zakup wyrobów z dzianin wełnianych podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-200/10/MM
  Czy Wnioskodawca w ramach ulgi rehabilitacyjnej - w zeznaniu rocznym - może dokonać odliczenia wydatków na zakupu urządzenia czyszcząco-filtrującego?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-193/10-4/ES
  - opodatkowanie sprzedaży nieruchomości - obowiązek składania deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-97/10/AŻ
  Czy poniesione przez wnioskodawcę wydatki w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych wobec niego, tj. kwota 3.820,00 zł za pobyt w Stowarzyszeniu, kwota 2.150,00 zł za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym oraz kwota 7.000,00 zł za pobyt w Domu Rodzinnym stanowią wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji mogą pomniejszyć uzyskany w roku podatkowym 2009 dochód przed opodatkowaniem? Jeśli tak to czy wydatki wskazane powyżej, będą pomniejszać uzyskany w roku podatkowym 2009 dochód przed opodatkowaniem w całości czy tylko w części?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-142/10-3/JS
  odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem niepełnosprawnego dziecka na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-842/09/AŻ
  Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne składając korekty PIT-37 za lata 2003-2007r.? Czy niepełnosprawność datuje się od dnia jej istnienia czy też od dnia ustalonego stopnia niepełnosprawności?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-850/09-3/DS
  Czy dochody Stowarzyszenia w całości są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-542/09-4/KS
  Czy w świetle przepisów podatkowych CIT - 8 Stowarzyszenie uzyskuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-607/09/AŻ
  W jaki sposób można odliczyć wydatki związane z kosztami rehabilitacji, kosztami zakupu niezbędnych leków i środków medycznych?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-573/09/TK
  Jakie rodzaje kosztów - wobec braku wykładni jednoznacznie określającej koszty związane z opłacaniem przewodnika - można zgodnie z prawem uznać za koszty opłacania przewodnika, które nie wymagają udokumentowania przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej, odnosząc się szczególnie do zastrzeżeń zawartych w opisie stanu faktycznego w pkt 1-3?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-957/09/KG
  Gmina nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-318/09/TK
  Czy wnioskodawcy przysługuje odliczenie od dochodu kwoty 2.280 zł za korzystanie z samochodu na dojazd na rehabilitację i leczenie?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-286/09/MCZ
  Czy podatnik będący osobą niepełnosprawną może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na podawanie leku X w formie iniekcji do wnętrza oka jako wydatki na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze, w tym wydatki poniesione na te zabiegi przed datą uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-141/08-2/IŚ
  Czy wydatki - z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzonego ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na realizację indywidualnych programów rehabilitacji (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), stanowiące finansowanie wydatków pracowników niepełnosprawnych (stanowiące zobowiązania pracowników niepełnosprawnych) z tytułu, m.in.: opłat za szkolenia, opłat za studia wyższe, opłat za usługi rehabilitacyjne, zakupu sprzętu komputerowego oraz finansowania tzw. na ryczałtów samochodowych mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-278/09/TK
  Czy wnioskodawca może odliczyć od dochodu koszt zakupu urządzenia do masażu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-233/09/TK
  Czy osoba z I grupą inwalidzką może odliczyć kwotę 2.280 zł od podstawy wymiaru podatku za 2008 rok?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-193/09/TK
  Czy można skorzystać z prawa do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne - na opłacenie przewodnika-opiekuna osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa bez konieczności udokumentowania wydatków zgodnie z art. 26 ust 7a pkt 7 i ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 2.280 zł?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-167/09/TK
  Czy osoba z orzeczoną I grupą inwalidzką z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych do kwoty w limitowanej wysokości 2.280 zł?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-91/09-4/JK
  Wśród wydatków, których poniesienie uprawnia do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie ma wydatków na leczenie i diagnostykę dziecka za granicą. Należy w tym miejscu nadmienić, iż ulgi podatkowe (w tym ulga rehabilitacyjna) są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące ich zakresu winny być interpretowane ściśle, nie rozszerzająco. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz prawny należy stwierdzić, iż brak jest podstaw prawnych do odliczenia od dochodu – jako wydatku na cele rehabilitacyjne – kosztów związanych z leczeniem i diagnostyką dziecka zagranicą.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-90/09/TK
  Czy w pełnej wysokości można odliczyć od dochodu kwotę za zakupiony materac rehabilitacyjny?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-146/09/TK
  Czy koszt zużycia energii elektrycznej potrzebnej do działania urządzenia - koncentratora tlenu, można zaliczyć do wydatków ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną na cele rehabilitacyjne?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-110/09/TK
  Czy można skorzystać z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych w 2008r. na podstawie wystawionych rachunków za rehabilitację, operację i pobyt w szpitalu na terenie Niemiec?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-78/09/TK
  Czy wydatek poniesiony w 2008 roku na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup materaca rehabilitacyjnego można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-47/09/TK
  Czy wydatek poniesiony na zakup łóżka do rehabilitacji oraz leków może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej za 2008 rok?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-6/09/TK
  Czy wydatek poniesiony na zakup materaca może odliczyć w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-162/08/TK
  Czy wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia 2.280 zł od dochodu z tytułu korzystania z samochodu oraz czy może odliczyć od dochodu 2.280 zł za rehabilitację?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-150/09/TK
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej w 2008 roku?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-140/08/TK
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie własnego samochodu osobowego związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w 2008 roku?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-93/08/TK
  Czy wydatki w kwocie 2.280 zł poniesione na używanie własnego samochodu osobowego związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (przejazdy do szpitali na zabiegi rehabilitacyjne - pobyt stały, po skierowania na zabiegi i w celu ustalenia terminu zabiegów) wnioskodawca może odliczyć od dochodu (przychodu) za rok podatkowy 2008?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-107/08-4/SP
  Wnioskodawca poniósł w 2008 r. wydatki za pobyt na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej jak i na Oddziale Rehabilitacji z rehabilitacją leczniczą stałą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w L. Jest osobą w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono stopień niepełnosprawności. Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2008 r. za pobyt na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej jak i na Oddziale Rehabilitacji z rehabilitacją leczniczą stałą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w L., bowiem ww. zakłady - jak wynika z informacji zawartych we wniosku - są zakładami wymienionymi w pkt 6 ust. 7a art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-42/08/TK
  Czy wnioskodawczyni może w łącznym rozliczeniu rocznym za 2008r. i lata następne wraz z mężem będącym osobą niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa dokonać odpisu ulgi rehabilitacyjnej w kwocie 2 x 2.280 zł z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego związanego z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej oraz z tytułu wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej, którym to przewodnikiem byłaby sama wnioskodawczyni
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-116/08-2/IŚ
  CIT w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, m.in. na szkolenia, zwrot opłat za studia wyższe, na usługi rehabilitacyjne, zakup sprzętu komputerowego oraz ryczałty samochodowe - ponoszone w ramach realizacji indywidualnych programów rehabilitacji z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzonego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-620/08-2/MK
  Czy podatnicy składający zeznanie podatkowe w którym wykazali odliczenie z tytułu koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi lecznico-rehabilitacyjne są zobowiązani z uwagi na treść art. 26 ust. 7c do dokumentowania korzystania z zabiegów.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1551/08/MCZ
  Czy zakup pompy insulinowej oraz zakup leków i sprzętu potrzebnego do jej prawidłowego działania będę mogła odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym? Jeżeli tak, to w jaki sposób, w jakiej wysokości i jakie dokumenty muszę posiadać na potwierdzenie zakupu?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-36/08-2/AS
  1. Czy zakupiony apartament będzie środkiem trwałym Spółki i w związku z tym odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy w Spółce powstaje przychód z tytułu sfinansowania zakupu apartamentu ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? 3. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu apartamentu? 4. Czy nieodpłatne korzystanie z apartamentów przez niepełnosprawnych pracowników i ich rodziny jest usługą podlegającą opodatkowaniu VAT? 5. Czy wydatki ponoszone na utrzymanie apartamentu, np. czynsz, podatek od nieruchomości, sprzątanie itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodu i czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1442/08/MCZ
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do drugiej grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, można uznać koszty przejazdu na niezbędne w stosowanej terapii litem badania poziomu litu w surowicy krwi?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-3/MN
  Opodatkowanie usług krótkookresowego zakwaterowania wraz z wyżywieniem (PKWiU 55.23.12) - opodatkowane stawką podatku 7%
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-2/MN
  Opodatkowanie usług polegających na rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem (PKWiU 85.14.15) - zwolnione od podatku
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-624/08-3/MN
  Opodatkowanie usług krótkookresowego zakwaterowania wraz z wyżywieniem (PKWiU 55.23.12) - opodatkowane stawką podatku 7%
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-250/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-162/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup aparatu "C.", który ułatwi wspólnikowi Spółki oddychanie - jest ...
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-283/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne -jest nieprawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-262/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2008 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- reha ...
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-40/08/PS
  Czy wypłacone ze środków PFRON stypendia za okres stażu i przygotowania zawodowego osobom niepełnosprawnym posiadającym status poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-15/08-5/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008r. (data wpływu 7 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lutego 2008r. (data wpływu 11 lutego 2008r.) oraz pismem z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu 25 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług -jest ...
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-225/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego świadczeń finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- jest prawidłowe.W dniu ...
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-557/07/BJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu 26 października 2007 r.) uzupełnionym w dniu 14 grudnia 2007 r. i 16 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem i utrzymaniem bazy rehabilitacyjnej oraz ewen ...
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-121/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 4 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów wypłacanych z tytułu odbywanego stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym jako po ...
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-314/07/FW
  Czy wydatki poniesione na zakup monitora - telewizora dla niepełnosprawnego syna podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-45/07/DC
  Czy brak potwierdzenia korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych pozbawia prawa do ulgi z tytułu dojazdu na rehabilitację własnym samochodem?
 91. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-56/07
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie w zeznaniu podatkowym zakupu kanapy narożnej tapicerowanej oraz kosztów napraw samochodu osobowego, którym dojeżdża się na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/14/07/AW
  Dotyczy wydatków na rehabilitację.
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/159/Z/K/07
  Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi na rehabilitację zakup pościeli leczniczej gdy podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do drugiej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia i jednocześnie znajduje się pod opieką przychodni lekarskiej z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów ?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-0011/07
  Czy przysługuje podatnikom prawo do odliczenia poniesionych przez nich wydatków na zakup pompy insulinowej i osprzętu do tej pompy dla córki posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/8/AP/07
  Pytanie dotyczy możliwości odliczenia od dochodu za lata 2003 - 2006 wydatków w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/89/Z/K/07
  Czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego pezez ZUS uprawnia do zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej i skorzystania z odpisów podatku w formie karty podatkowej o których mowa w art. 34 ustawy ?
 97. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 3620/06
  Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez ogan jako zażalenie na postanowienie. Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął.
 98. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 3619/06
  Strona składając wniosek o przywrócenie terminu musi uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. O braku winy można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku było niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, tj. że strona nie mogła tej przeszkody usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, a przy tym powstała ona w czasie biegu terminu do dokonania czynności procesowej. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Kryterium braku winy wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Przywrócenie terminu nie jest więc możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa w tym zakresie.
 99. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: III SA/Wa 3620/06
  Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez ogan jako zażalenie na postanowienie. Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął.
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZIIPD/4111-29/07
  Czy osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć wydatki na zakup telefonu komórkowego oraz dojazdy do pracy własnym samochodem w ramach ulgi na rehabilitację?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-2-3/07/MDK
  1) Czy w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku 2006, istnieje możliwość złożenia przez drugiego z małżonków wniosku o łączne opodatkowanie dochodów uzyskanych w tym roku podatkowym? 2) Czy w przypadku śmierci, w trakcie roku podatkowego, małżonka ponoszącego do dnia śmierci wydatki z tytułu zakupu leków oraz używania samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (ulga rehabilitacyjna), drugiemu z małżonków rozliczającemu się za tenże rok podatkowy w trybie art.6a ust.1 pkt 1, ust.2, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej w pełniej wysokości tj. z pominięciem innych spadkobierców?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-35/07
  Czy osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności i przyczynę niepełnosprawności 11-J, 07S może odliczyć w zeznaniu podatkowym wydatki z tyt. ulgi rehabilitacyjnej związane z opłaceniem przewodnika osób niewidomych I lub II grupy inwalidzkiej oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-08/03/07
  Czy poniesione wydatki związane z likwidacją barier architektonicznych podlegają odliczeniu od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-24/07
  Czy można odliczyć w zeznaniu rocznym wydatki na rehabilitację w przypadku gdy orzeczono niepełnosprawność w miesiącu wrześniu?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/27/07
  Czy osobie niepełnosprawnej posuadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności narządu ruchu, wymagającej zabiegów rehabilitacyjnych związanych z podłączeniem do węzła sanitarnego np. hydroterapii, przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów podłączebnia budynku mieszkalnego do przyłącza kanalizacyjnego, w tym kosztów dokumentacji, materiałów i robocizny ?
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-12/07
  Czy w art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podana granica dochodów w kwocie 9.120 zł stanowiąca dochody osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu podatnika, stanowi kwotę netto po potrąceniu podatku dochodowego, bez dochodów zwolnionych w myśl art. 21 ustawy, np. dodatku wiekowego po ukończeniu 75 lat, dodatku mieszkaniowego, ekwiwalentu węglowego ?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/11/07
  Czy mogę w zeznaniu składanym wspólnie z żoną, która jest na moim utrzymaniu odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego na dojazd na rehabilitację w wysokości 2.280,00 zł za siebie i 2.280,00 zł za żonę, obydwoje posiadamy II grupę inwalidzką.
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/Nl/LF/II/4111-153/06/JS
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej podatnik może odliczyć wydatek na zakup aparatu słuchowego?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/175/PDII/415-89/06
  Czy można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne koszty zakupu pralki automatycznej i zmywarki do naczyń ?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-413/11/06
  Czy i w jaki sposób mogę odliczać wydatki na rehabilitację męża ponieważ przy jego rocznym dochodzie 8.411,64 zł wspólnie ponosimy wydatki związane z jego leczeniem. Mąż obecnie otrzymuje rentę inwalidzką. Posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Uważam, że ja u siebie ich nie mogę odliczyć ponieważ faktury są imiennie wystawiane na męża.
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-17/06/AK
  Czy wydatki na zabieg - wszczeienie soczewki mogę potraktować jako koszt uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-26/06/JS1
  Czy wypłacone świadczenia na rehabilitację zawodową i społeczną dla absolwentów skierowanych na staż przez Urząd Pracy korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 ustawy?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-II/415-51-2/06
  Czy istnieje możliwośc opłacania podatku liniowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarcaej w zakresie usług lekarskich i rehabilitacyjnych w ramach kontraktu ze szpitalem X jednoczesnie będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w tym szpitalu lecz wykonując inne usługi?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-104/06/AŚ
  Czy w przypadku poniesienia wydatku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego typy ,,atlas"" można go odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym?
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/40/06
  Dotyczy sposobu udokumentowania wydatków z tytułu opłacenia przewodników oraz z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/415-127/06
  Czy odliczeniu od podstawy opodatkowania w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega kwota 280zł. w związku z ponoszonymi wydatkami związanymi z używaniem samochodu stanowiącego własność żony w związku z dojazdem do lekarzy na badania i zabiegi
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/06
  Czy można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nie przekraczającej 2.280,00 zł., jeśli otrzymałem decyzję z miesiąca grudnia 2005 r., którą uznano mnie za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji z tytułu choroby nowotworowej ?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15PO-II-415/14/06/KD
  P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 czerwca 2006roku, dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnymp o s t a n a w i auznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie odliczenia od dochodu za 2005rok w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup komputera dla córki, który jest niezbędny w rehabilitacji oraz ułatwia wykonanie czynności życiowych w związku z posiadaną przez córkę niepełnosprawnością jako prawidłow ...
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P.P/443/17/06
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy świadcząc usługi w zakresie organizowania turnusów rehabilitacyjnych zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 85.14.15-00.00 "usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone w obiektach zapewniających pacjentom zakwaterowanie, innych niż szpitale podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/1/40/2006
  Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków poniesionych w 2005 r. za pobyt na leczeniu w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-30-06
  Czy podlega odliczeniu wydatek związany z zakupem koncentratora tlenowego poniesiony przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-152/197/06/RM
  Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego lub organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w celu pomocy ofiarom katastrofy budowlanej, która zgodnie z umową ma być przekazana przez obdarowanego na rzecz wskazanych przez darczyńcę osób fizycznych i w określonej formie (polecenie)?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/48/Z/K/06
  Na podstawie orzeczenia wydanego przez Lekarza Rzeczoznawcę KRUS w oparciu o art. 21 ustawy z dnia 20.12.1999r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25) podatnik został uznany za długotrwale niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym a nastepnie uznano podatnika za okresowo całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym. Czy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia od dochodu kwot przeznaczonych na zabiegi rehabilitacyjne na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 13 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 7d w powiązaniu z ustawą "rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych" art. 3 i 5.
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3-415/6a/06/DJ
  Czy wydatki na szczepionkę można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415/6b/06/DJ
  Czy wydatki na analizę moczu można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-181-V/05
  Czy koszt zakupu pralki automatycznej można odliczyć w zeznaniu podatkowym w ramach ulgi remontowej lub rehabilitacyjnej za 2005 r.?
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/46/PDII/415-10/06
  Czy zakup takiego urządzenia podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/1/MS/06
  Czy opisany stan faktyczny według wnioskodawcy uprawnia do skorzystania z przedmiotowego odliczenia bowiem:posiada I grupę inwalidztwa z niepełnosprawnością narządów ruchu,korzystał z pomocy osób drugich.
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-68-05
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidztwa związane z zakupem w Stanach Zjednoczonych suplementów diety zmniejszających objawy choroby ?
 130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-50/BJ/05
  Czy podatnik może złożyć wspólne zeznanie podatkowe wraz z małżonkiem oraz odliczyć odrębnie od dochodów swoich i odrębnie od dochodów współmałżonka wydatki z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z dojazdem na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne?Czy wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup lekarstw przed uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności ?
 131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6.1 -214/06/ZDB
  Jestem inwalidką z tytułu narządu wzroku (po operacji), czy mogę odliczyć zakup oprawek okularowych i soczewek do dali ?
 132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6-214/06/ZDB
  Jesteśmy inwalidami z orzeczoną grupą inwalidztwa, ponieśliśmy wydatki na lekarza dentystę (posiadamy faktury), czy możemy je odliczyć w ramach ulgi na rehabilitację niepełnosprawnych?
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1-410-3-45/05
  Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na zakup materiałów papierniczych, piśmiennych i rysunkowych?
 134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-135-III/05
  Czy poniesione wydatki na zakup materaca i poduszki "ortopedyczne" podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej i jakie powinno się posiadać dowody na udokumentowanie poniesionych wydatków?
 135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-40/05
  Czy podatnicy, posiadający orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy orzeczonej na okres trwały mogą odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych koszty używania własnego samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznymi przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/53/05
  Czy osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje uprawnienie do odliczenia w ramch ulgi rehabilitacyjnej poniesionych wydatków na zakup komputera (wraz z monitorem, drukarką oraz programem LEX) ?
 137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPBII/415-10/05
  Czy wydatek z tytułu opłaty klimatycznej można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 138. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0090/05
  Czy wydatek na zakup lampy Bioptron można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/36/05
  Czy można odliczyć za rok 2004 wydatki na cele rehabilitacyjne w wysokości 2.280 zł związane z dowozem własnym samochodem pozostającego na utrzymaniu syna z ustaloną I grupą inwalidztwa, który urodził się w dniu 06 kwietnia 1988 r. na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-18/05
  Czy posiadając rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przyznanej przez ZUS można wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US38/RM/436/art.14a/209/8/2005
  Czy w przypadku uiszczenia przez Fundację, na rzecz placówki medycznej, określonej kwoty pieniężnej tytułem zapłaty za usługę rehabilitacyjną wykonaną przez tą placówkę na rzecz określonej osoby fizycznej (podopiecznego fundacji), dochodzi do powstania zobowiązania podatkowego, a jeśli dochodzi to czy jest to zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn, jeżeli zapłata następuje na podstawie faktury vat wystawionej przez placówkę medyczną na rzecz Fundacji?
 142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/266/1/Z/K/05
  Czy zakup wody mineralnej w związku chorobą kamicy nerkowej podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/266/2/Z/K/05
  Czy poniesione wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, tj. obuwia zdrowotnego, przedmioty pomocnicze łagodzące dolegliwości kończyn podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
 144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-1/B-415-12/05
  Czy zakup fotela do masażu podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
 145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-ZO/415-18/05
  Czy posiadając orzeczenie resortowej komisji lekarskiej, w którym zakwalifikowano podatnika do II grupy inwalidzkiej jako osobę niezdolną do pracy w resorcie oraz posiadającą ograniczoną zdolnośc do pracy poza resortem można skorzytsać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania pojazdu osobowego na dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 146. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB-3/4117-SIP-7/05
  Dotyczy odliczenia od dochodu osiągniętego za 2004 rok wydatków rehabilitacyjnych poniesionych na zakup zmywarki.
 147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-07/05
  Dotyczy możliwości zaliczenia opłaty czynszu za korzystanie z urządzenia koncentrującego tlen w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne.
 148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/21/05
  Czy w ramach wydatków rehabilitacyjnych można odliczyć wydatki na zakup ciśnieniomierza?
 149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415-30/2005
  Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych zarówno na przystosowanie samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jak i na dojazd samochodem na wizyty lekarskie.
 150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.VI/I-415-47-VI/05
  Czy z w związku z używaniem własnego samochodu można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
 151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/05
  Czy można odliczyć koszty poniesione na zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego elektrycznego.
 152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI-JS/415-11/05
  Czy w związku z sędziwym wiekiem i posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności z całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w tym dojazdy na wizyty u lekarza. Podatniczka nie posiada samochodu ?
 153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US pb IB / 415 - 11 / 62a/13 / 05 / KSz
  Czy podatnikowi przysługuje odliczenie od dochodu wydatków poniesionych w 2004 i w 2005 roku na cele rehabilitacyjne z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, z tytułu zakupu wydawnictw i materiałów szkoleniowych, sosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz na zakup leków ?
 154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/40/2005/PDII/415-5/05
  Czy w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne mogę odliczyć wydatki poniesione na zakup płynu oraz tabletek do przechowywania soczewek kontaktowych ?
 155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: KD-415-2/05
  Czy rozliczając podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 r. może odliczyć poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne tj. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-5/I/05
  Czy wydatek poniesiony przez podatniczkę na zakup inhalatora ultradźwiękowego podlega odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.?
 157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/13/DJW/05
  Strona wystąpła z wnioskiem w sprawie ustalenia stawek podatku od towarów i usług na niżej wymienione wyroby i usługi: akcesoria do aparatów do rehabilitacji (PKWiU 33.10.15-79.90); aparaty do rehabilitacji nie posiadające aktualnych atestów (PKWiU 33.10.12-50.00 oraz 33.10.15-79.90); naprawa aparatów do rehabilitacji PKWiU 33.10.9.?
 158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-2-7/05/ZDB
  Czy w ramach ulgi na rehabilitację mogę odliczyć takie wydatki jak: zakup łóżka ze stelażem regulowanym automatycznie, wymianę drzwi i okien, pokrycie podłogi akrylem antypoślizgowym, automatycznie otwieranych drzwi garażowych itp. jeżeli te wydatki są związane z wykonywaniem czynności zyciowych osób niepełnosprawnych?
 159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/5A/2005/II/JM
  Czy osoba z II grupą inwalidzką może odliczyć od dochodu kwotę w wysokości nieprzekraczającej 2.280,00 zł z tytułu poniesionych wydatków na dojazd własnym samochodem na turnus rehabilitacyjny (zabiegi rehabilitacyjne) ?
 160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD1/415/5/2005/II/JM
  Czy osoba z II grupą inwalidzką może skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć od dochodu poniesiony wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym?
 161. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US33/NL/LF/II/415-157/04
  Stan faktyczny Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego od roku 1998 podatnik jest osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczoną do I grupy inwalidztwa. W roku 2004 podatnik poniósł wydatki: -na wykonanie zdjęć rentgenowskich z uwagi na nasilające się bóle kręgosłupa, stawu biodrowego oraz stawu kolanowego; -na konieczne zabiegi z zakresu akupunktury i leczenia bólu, zalecone przez lekarza pierwszego kontaktu; -na zakup elektrostymulatora wraz z elektrodami, przyrządu niezbędnego w dalszej rehabilitacji we własnym zakresie. Pytanie Czy powyższe wydatki uprawniają do odliczenia ich od dochodu w ramach wydatków rehabilitacyjnych?
 162. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005/0578/04
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na zakup leków dla chorej żony?
 163. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI-412/1585/2004
  - Czy w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne (jestem inwalidą I grupy) mogę odliczyć w 2004 r. od swojego dochodu kwotę 2 280 zł z tytułu używania własnego samochodu na niezbędne zbiegi leczniczo-rehabilitacyje?- Czy moja siostra, na utrzymaniu której pozostaję (mój dochód w 2004 r. nie przekroczy kwoty 9 120 zł) będzie mogła odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na adaptację mieszkania do potrzeb wynikających z mojej niepełnosprawności, jeżeli rachunki wystawione zostały na moje nazwisko?
 164. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1157/04/CIP/01
  Czy usługi świadczone przez Ośrodek Wczasowy podczas turnusów rehabilitacyjnych mieszczą się w zakresie usług zwolnionych od podatku VAT, czy też są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%? Zdaniem podatnika w/w usługi mieszczą się w zakresie usług zwolnionych od podatku VAT.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!