Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


przychód z działalności gospodarczej

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-675/11-9/12-S/MP
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-481/12-4/MD
  Czy otrzymana kwota grantu stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1002/12-2/ES
  stwierdzić należy, iż uzyskane przez Wnioskodawczynię przychody na podstawie umów, których przedmiotem będzie wykorzystanie wizerunku, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/12-2/ES
  Należy zauważyć, iż wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków własnych na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-667/11-6/12-S/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-899/12/AP
  Dot. skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomości.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-474/12-2/ASZ
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-833/12-5/IF
  W jaki sposób będzie opodatkowany dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie i po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, jeśli w tym okresie lokal będzie wynajmowany (jako środek trwały w działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz jako składnik majątku prywatnego Wnioskodawcy po wycofaniu lokalu z majątku przedsiębiorstwa)?W jaki sposób będzie opodatkowany dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie i po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, jeśli w tym okresie lokal nie będzie wynajmowany (ani jako środek trwały w działalności gospodarczej Wnioskodawcy ani jako składnik majątku prywatnego Wnioskodawcy po wycofaniu lokalu z majątku przedsiębiorstwa)?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-833/12-6/IF
  wskazać należy, iż uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z wynajmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych będą stanowić w myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-527/12-4/JR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-526/12-4/JR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-527/12-4/JR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-526/12-4/JR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-528/12-4/JR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-524/12-5/MP
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-523/12-4/MP
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-524/12-5/MP
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-525/12-4/MP
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-523/12-4/MP
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-525/12-4/MP
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-819/12/WM
  Czy odszkodowanie, w tym zwrócona przez bank kwota nadpłaty, wynikająca z rozliczenia umowy kredytowej w wysokości 3.300 zł, będzie przychodem o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-519/12-4/AKr
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-520/12-4/AKr
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-519/12-4/AKr
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-521/12-4/AKr
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-520/12-4/AKr
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-521/12-4/AKr
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-417/12-4/MG
  Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-420/12-4/MG
  Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-418/12-4/MG
  Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-419/12-4/MG
  Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-422/12-4/MG
  Opodatkowanie akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-516/12-4/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-529/12-4/ASZ
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-530/12-4/ASZ
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-529/12-4/ASZ
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-531/12-4/ASZ
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-530/12-4/ASZ
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-517/12-4/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-518/12-4/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-503/12-4/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-502/12-4/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1154/12-2/MS
  środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1156/12-2/MS
  środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-692/12-4/JK3
  uznać należy, iż wynajem składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - w związku z przytoczonym wyżej zapisem ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym - wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych nie tylko z najmu ale także z działalności gospodarczej.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-509/11-8/12-S/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-819/12-3/IF
  Należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-497/11-8/12-S/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-509/11-8/12-S/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-645/12-6/MS
  kwota uzyskana ze sprzedaży przez Wnioskodawcę udziału w lokalu mieszkalnym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto nieruchomość (2011 r.). Pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie, winien być liczony od końca roku kalendarzowego 2011 r. - upłynie więc z dniem 31 grudnia 2016 r. Zbycie lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym lokal ten nabyto - nie stanowi bowiem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ująć tej kwoty w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-500/11-9/12-S/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/12-5/MS
  Kwota uzyskana ze sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto nieruchomość (2011 r.). Pięcioletni termin, o którym mowa w ww. przepisie, winien być liczony od końca roku kalendarzowego 2011 r. - upłynie więc z dniem 31 grudnia 2016 r. Zbycie lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym lokal ten nabyto - nie stanowi bowiem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Tym samym Wnioskodawczyni nie będzie miała obowiązku ująć tej kwoty w deklaracjach składanych do urzędu skarbowego.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-699a/12/HD
  1) Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza przychód ze sprzedaży budynków mieszkalnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?2) Czy przychód ze sprzedaży części działki przynależnej do budynku mieszkalnego i udziału w drodze przynależnego do każdego budynku mieszkalnego można rozliczać i opodatkowywać jako przychód poza działalnością gospodarczą w zeznaniu PIT-39?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-405/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-394/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-391/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-356/12-4/KSU
  1)Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w Spółce komandytowo-akcyjnej przychód (dochód) po Jego stronie powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy, chyba, że został wyznaczony inny dzień dywidendy? 2)Czy w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? 3)Czy przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej? 4)Czy do ww. przychodów z działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie sposób opodatkowania stawką liniową lub progresywną?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-389/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-388/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawczynię statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niej w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-386/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-385/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-355/12-4/KSU
  1)Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej przychód (dochód) po Jego stronie powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy, chyba że został wyznaczony inny dzień dywidendy? 2)Czy w związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? 3)Czy przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-356/12-4/KSU
  1)Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w Spółce komandytowo-akcyjnej przychód (dochód) po Jego stronie powstanie w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku z przeznaczeniem na wypłatę dla akcjonariuszy, chyba, że został wyznaczony inny dzień dywidendy? 2)Czy w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych? 3)Czy przychód Wnioskodawcy jako akcjonariusza będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej? 4)Czy do ww. przychodów z działalności gospodarczej znajdzie zastosowanie sposób opodatkowania stawką liniową lub progresywną?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-393/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-392/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-393/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-390/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-392/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-231/12-3/IR
  Czy przychody z tytułu dywidendy otrzymywanej przez S. od A. SKA będą podlegać opodatkowaniu w Polsce ?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-387/12-4/KSU
  Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w SKA powstanie dla Niego w dacie podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o podziale zysku, czy też obowiązek podatkowy powstawał będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku komplementariusza SKA, co będzie się wiązać z obowiązkiem opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-752/12/HD
  Czy wynagrodzenie wspólnika Spółki cywilnej, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez tę Spółkę, prowadzącą szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, pokryte z dotacji z Urzędu Miasta – jest przychodem z działalności gospodarczej, który zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-399/12-4/KR
  Opodatkowanie przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-539/11-6/12-S/KR
  1) W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód?2) W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-553/12-4/MK
  Spółka przekształcona nie będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od przyznanej akcjonariuszowi spółki komandytowo - akcyjnej (niebędącemu komplementariuszem) i nie uzyskującemu przychodów z działalności gospodarczej, dywidendy.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-656/12/AP
  skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz rozpoczętą na niej budową budynku usługowo-mieszkalnego
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-629/12/HD
  Czy przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem Poczty Polskiej (zawarcie umowy w imieniu i na rzecz kupującego na podstawie pełnomocnictwa), stanowią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-692/12/AP
  Skutki podatkowe nabycia przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych i innych składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki osobowej.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-691/12/AP
  Skutki podatkowe nabycia przez wspólnika spółki osobowej środków pieniężnych i innych składników majątku tej spółki w związku z przeprowadzeniem procesu likwidacji spółki osobowej.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-606/12-4/KS
  Stwierdzić należy, iż przychód (dochód) akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-545/12/PSZ
  Czy wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty przekształcenia nieruchomości (z jednej nieruchomości gruntowej powstałej w 2001 r. na 3 nieruchomości lokalowe powstałe w 2012 r.)?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-605b/12/PSZ
  Czy przy sprzedaży lokalu użytkowego wycofanego z działalności gospodarczej należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-374/12-2/MP
  1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-373/12-2/MP
  1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązana wykazać uzyskany przychód? 2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązana wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-372/12-2/MP
  1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy Wnioskodawca będzie zobowiązana wykazać uzyskany przychód? 2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązana wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-756/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-755/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-754/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-757/12-2/ES
  Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż środki pieniężne oraz niepieniężne składniki majątku otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-550a/12/AD
  Czy sprzedaż mieszkań nadbudowywanych nad budynkiem DF, będzie podlegała podatkowi dochodowemu?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-550b/12/AD
  Czy koszty inwestycji, poniesione w czasie budowy budynku IJ, kiedy budynek był środkiem trwałym, w części wykorzystanej do nadbudowy dwóch mieszkań (np. połowę kosztów fundamentów itp.) należy obciążyć podatkiem dochodowym i uwzględnić w PIT-37?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-624/12-2/KS
  Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub po spełnieniu przez podatnika warunków określonych przepisami art. 9a wskazanej ustawy, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust. 1 tej ustawy, tj. 19% podatkiem, określanym potocznie jako podatek liniowy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą, a nie jak twierdzi Wnioskodawca, w dniu faktycznego otrzymania dywidendy przez akcjonariusza. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-351/12-2/KR
  Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-362/12-2/KR
  Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-353/12-2/KR
  Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-565/12-2/IF
  stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-564/12-2/IF
  Stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-563/12-2/IF
  Stwierdzić należy, iż środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie będą stanowiły dla Niego przychodu z działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-285/12-2/ASZ
  1)Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przychód z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie dla akcjonariusza (prowadzącego działalność gospodarczą) przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej? 2)Jaką datę należy przyjąć jako datę uzyskania przychodów? 3)W jakim terminie powstaje obowiązek zapłaty zaliczki od uzyskanego w ten sposób dochodu?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-352/12-2/KR
  Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-355/12-2/KR
  Czy obowiązek podatkowy w odniesieniu do przychodów Wnioskodawcy uzyskiwanych w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki, powstanie wyłącznie w odniesieniu do faktycznie wypłaconej przez Spółkę dywidendy oraz w dacie jej wypłaty ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych? Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza Spółki należy wpłacić za miesiąc, w którym została faktycznie wypłacona dywidenda?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-340/12-2/KR
  Czy w związku z likwidacją SKA, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-450/12/PSZ
  Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-448/12/PSZ
  Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-19/12/AW
  Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/415-20/12/AW
  Czy, w powyższym stanie faktycznym, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia poszczególnych działek, powstałych z podziału większej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychód uzyskany ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/323/KZU/2011/PK-1665
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-443/12-2/EC
  Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą. Od przychodu tego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc, w którym podjęto uchwałę przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo też dzień dywidendy (w razie jego określenia).
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-189/12-4/ASZ
  1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po Jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty dywidendy? 2) Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-189/12-5/ASZ
  1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po Jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty dywidendy? 2) Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-189/12-6/ASZ
  Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA - niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA - stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-191/12-6/ASZ
  Czy dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA - niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA - stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-191/12-5/ASZ
  1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po Jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty dywidendy? 2) Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-191/12-4/ASZ
  1) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, przychód podatkowy po Jego stronie powstaje jedynie w dacie wypłaty dywidendy? 2) Jak w takim przypadku należy określić podstawę opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-282/12/KB
  Podział przychodów i kosztów między wspólników spółki jawnej w przypadku wykluczenia jednego ze wspólników ze spółki z datą wsteczną
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-273/12/KB
  Podział przychodów i kosztów między wspólników spółki jawnej w przypadku wykluczenia jednego ze wspólników ze spółki z datą wsteczną.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-274/12/KB
  Obowiązek korygowania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 rok w związku ze zmianą wysokości udziału Wnioskodawczyni w zysku spółki.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-272/12/KB
  Podział przychodów i kosztów między wspólników spółki jawnej w przypadku wykluczenia jednego ze wspólników ze spółki z datą wsteczną.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-193/12-4/KS
  Czy otrzymanie majątku z tytułu likwidacji Y - Spółka Osobowa będzie neutralne podatkowo dla wspólników Y, tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT? Czy takie same skutki podatkowe, jak wynikające z odpowiedzi na pytania 1-4, będą miały miejsce w przypadku rozwiązania Y - Spółka Osobowa bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-196/12-4/KS
  Czy otrzymanie majątku z tytułu likwidacji Y - Spółka Osobowa będzie neutralne podatkowo dla wspólników Y, tj. nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-349/12-2/EC
  W razie otrzymania środków pieniężnych oraz składników majątku w toku likwidacji spółki osobowej w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca na dzień otrzymania nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie otrzymanie przez podatnika środków pieniężnych oraz składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej lub rozwiązania takiej spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie wywołuje skutków prawnych w postaci powstania przychodu podatkowego, gdyż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to czynności prawna neutralna podatkowo.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-306/12-2/IF
  sprzedaż samochodu w przeciągu 6 lat od wykupu, o którym mowa we wniosku, generować będzie przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-240/12/AP
  Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-590/12/AP
  Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-591/12/AP
  Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-592/12/AP
  Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-593/12/AP
  Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-587/12/AP
  Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-589/12/AP
  Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-588/12/AP
  Skutki podatkowe uczestnictwa Wnioskodawcy, jako akcjonariusza, w spółce komandytowo-akcyjnej oraz posiadania akcji SKA przez spółkę komandytową lub inne spółki nie będące osobami prawnymi (inne niż SKA), wspólnikiem których będzie Wnioskodawca.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/333/SEW/2011/PK-1644
  skutki podatkowe wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/335/SEW/2011/PK-1646
  skutki podatkowe wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki komandytowej)
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/333/SEW/2011/PK-1644
  skutki podatkowe wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-209/12/IG
  Czy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (jako jednej całej lub kilku, kilkunastu działek) Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-376/12-2/ES
  Na moment likwidacji u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania składników majątku likwidowanej spółki osobowej.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-188/12-2/AM
  otrzymane środki pieniężne będą stanowiły przychód Wnioskodawcy
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-113/12-2/AKr
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-113/12-3/AKr
  1. Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-232/12-4/ES
  PIT w zakresie momentu powstania przychodu
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/332/SEW/2011/PK-1643
  skutki podatkowe wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/329/SEW/2011/PK-1640
  skutki podatkowe wniesienia zabudowanej nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą jako wkładu niepieniężnego do spółki jawnej
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-234/12-4/ES
  Przychód ze zbycia samochodu stanowi przychód o którym mowa w art. 14 ust. 1 t.j. z działalności gospodarczej. W związku z powyższym, iż Wnioskodawca był obowiązany wpłacić w ciągu roku podatkowego zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 44 ust. 6 ww. ustawy tj. do dnia 20 lutego 2012 r.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-175/12-2/ES
  1. Który dzień należy uznać za dzień wykonania usługi, by móc prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług: #61485;ostatni dzień okresu rozliczeniowego w ujęciu miesięcznym (nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi), czy #61485;datę wystawienia raportu przez kontrahenta zawierającego ilość i wartość odebranych połączeń?,2. Który dzień należy uznać za dzień wykonania usługi, by móc prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych: #61485;ostatni dzień okresu rozliczeniowego (nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi), czy #61485;datę wystawienia raportu przez kontrahenta zawierającego ilość i wartość odebranych połączeń?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/288/BRT/2011/PK-1574
  skutki podatkowe w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-335/11-2/ASZ
  Czy otrzymana od firmy kurierskiej kwota, a pobrana przez tę firmę od odbiorcy przesyłki stanowi dla Wnioskodawcy przychód z działalności podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-280/11-4/MF
  Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, który przy działalności polegającej na kupnie i sprzedaży walut jest różnicą pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem sprzedaży?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-686/11-5/AKr
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-687/11-5/AKr
  1. Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych? 2. Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3. Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 4. Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-687/11-4/AKr
  Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-687/11-5/AKr
  1. Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych? 2. Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3. Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 4. Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1014/11-4/ES
  Czy Wnioskodawca świadcząc powyższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-736/11-2/KR
  Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-680/11-2/MP
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-680/11-3/MP
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-678/11-2/MP
  Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-678/11-3/MP
  1.Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA?Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych? 2.Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-681/11-3/MP
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-671/11-3/MP
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-671/11-2/MP
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-268/11-4/KO
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi przychód ze źródła jakim jest działalność gospodarcza?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-672/11-3/MP
  1.Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych? 2.Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-675/11-3/MP
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-3/KR
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA?Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-2/KR
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-3/KR
  1.Mając na uwadze, iż SKA, w ramach reinwestycji zysków, uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych, przychody w postaci Odsetek oraz przychody z tytułu Dyskonta, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną (będą otrzymane) po stronie SKA?Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z tytułu udziału w Funduszach kapitałowych z tytułu Odsetek oraz Dyskonta będą SKA należne, otrzymane bądź pozostawione do jej dyspozycji? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę, w gotówce lub na rachunek bankowy, Dywidendy z SKA? 4.Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-669/11-2/KR
  Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA – niezależnie od tego jakie rodzaje przychodów (dochodów), i z jakich rodzajów transakcji, będzie otrzymywała sama SKA – stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-672/11-3/MP
  1.Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych? 2.Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3.Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-667/11-3/KR
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1111/11-2/EC
  Czy po przeniesieniu, na podstawie aneksów do umów pożyczek, niektórych lub wszystkich pożyczek, które zostały udzielone przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, do swojej działalności gospodarczej, wypłacane Wnioskodawcy przez pożyczkobiorców odsetki, zarówno te naliczone przez podpisaniem aneksów, jak i te naliczone po podpisaniu aneksów, będą dla Wnioskodawcy przychodem ze źródła przychodów "pozarolnicza działalność gospodarcza", w zakresie pożyczek przeniesionych do działalności gospodarczej Wnioskodawcy?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-672/11-2/MP
  Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-661/11-3/KR
  1. Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych? 2. Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3. Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 4. Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-661/11-2/KR
  Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-661/11-3/KR
  1. Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym zdarzeniu przyszłym przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych, a także realizacji praw wynikających z Praw pochodnych i Pochodnych instrumentów finansowych (tj. przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 10 Ustawy PIT), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w momencie, gdy przychody z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych? 2. Czy zatem w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie, zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA? 3. Czy w związku z tym, w opisanych zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca, na podstawie art. 44 ust. 1 Ustawy PIT, będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA? 4. Co stanowi podstawę opodatkowania dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1082/11/HD
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego w związku z posiadaniem samochodu wycofanego z działalności gospodarczej, którego nie zamierza sprzedawać?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-226/11-4/KO
  Czy po sprzedaży w 2012 r. całej nieruchomości (grunt + pracownia krawiecka + budynek mieszkalny) otrzymaną cenę będzie musiała wliczyć, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przychód firmy za dany rok podatkowy?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-966/11-2/EC
  Czy w związku z otrzymaniem składników majątkowych (zarówno rzeczy jak i praw majątkowych) w toku likwidacji Spółki w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień likwidacji?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-909/11-2/AM
  W myśl art. 14 ust. 2 pkt 7d ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - jest również naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zatem nie przysługiwało Panu prawo do zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodu, zwrot tego podatku nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-900/11-2/MS
  Czy prawidłowe jest stanowisko, że obowiązek podatkowy wnioskodawcy powstaje z momentem wypłaty dywidendy, podstawą opodatkowania jest kwota wypłaconej dywidendy, a opodatkowanie następuje zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zapłatę zryczałtowanego 19% podatku? Czy prawidłowe jest stanowisko, że wnioskodawca będący akcjonariuszem osiąga przychody z działalności gospodarczej przychód (dochód) zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych moment obowiązku podatkowego powstaje z chwilą wypłaty dywidendy? Czy prawidłowe jest stanowisko, że w sytuacji opisanej w pytaniu 2 nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-183/11-4/ASZ
  Czy podatek dochodowy należy zapłacić tylko od sprzedaży pawilonu agroturystycznego?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-182/11-4/ASZ
  Czy podatek dochodowy należy zapłacić tylko od sprzedaży pawilonu agroturystycznego?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-577/11-8/AKr
  1.Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawczynię) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-577/11-7/AKr
  1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-577/11-4/AKr
  1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? 2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-577/11-5/AKr
  1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? 2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-577/11-6/AKr
  1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-883/11-2/ES
  Czy kwoty otrzymane z tytułu realizacji wyżej opisanej umowy, zarówno "wstępna cena za projekt" jak i "dodatkowa cena projektowa" zaliczone byćpowinny do przychodów z działalności gospodarczej, czy do przychodów ze sprzedaży praw majątkowych?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-899/11-2/MS
  Należy stwierdzić, iż przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowił przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1015/11/AB
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1018/11/AB
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1016/11/AB
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1017/11/AB
  czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem wkładu w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki jawnej?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/11-2/AKr
  1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? 2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/11-3/AKr
  1.W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? 2.Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawcy) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/11-4/AKr
  1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/11-5/AKr
  1.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2.W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawca) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/11-6/AKr
  1.Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawcę) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-750/11-6/AK
  Przychód powstał już w momencie, w którym Wnioskodawca otrzymał nieodpłatnie akcje w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym. Wydatki poniesione przez pracodawcę za pracownika w związku z uczestnictwem w programie tj. wydatki związane z nabyciem powinny być kwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1003/11/AP
  nieodpłatne przekazanie na rzecz Wnioskodawcy środków trwałych i wyposażenia wykorzystywanych w prowadzonej przez Jego żonę pozarolniczej działalności gospodarczej
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1014/11/AP
  skutki podatkowe przekazania w drodze darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawczynię na rzez jej męża
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-574/11-3/AKr
  1. W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? 2. Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-574/11-4/AKr
  1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyka przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-574/11-5/AKr
  1. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyska przychód w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? W zeznaniu za który rok podatkowy akcjonariusz będzie zobowiązany wykazać uzyskany przychód? 2. W którym momencie akcjonariusz S.K.A. (Wnioskodawczyni) będzie zobowiązany wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-574/11-6/AKr
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez akcjonariusza (Wnioskodawczynię) w związku z posiadaniem akcji S.K.A. odprowadza podatnik, czy S.K.A. jako płatnik?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-574/11-2/AKr
  1. W jaki sposób opodatkowany jest przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A.? 2. Czy przychód akcjonariusza S.K.A. (Wnioskodawczyni) uzyskiwany w związku z posiadaniem akcji S.K.A. może być opodatkowany podatkiem liniowym?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-553/11-2/AKr
  1. Czy w związku z planowanym nabyciem akcji i posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej, przychód (dochód) po jego stronie – z tytułu udziału w zysku - powstanie w dacie wypłaty zysku (dywidendy), tj. po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub gdy statut SKA tak stanowi w innym dniu), czy też przychód z tego tytułu wystąpi po stronie Wnioskodawcy w innym momencie i będzie On zobowiązany do zapłaty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu? 2. Czy opisane wyżej przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w przyszłości w związku z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-181/11-2/ASZ
  Czy jeżeli otrzymane odszkodowanie od właściciela parkingu z tytułu poniesionej szkody przez Spółkę z powodu kradzieży z tego parkingu samochodu ciężarowego jest przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej, to czy przepis art. 23 ust. 1 pkt 48 uniemożliwiający zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu strat w samochodach, które nie posiadały ubezpieczenia dobrowolnego Auto Casco ma zastosowanie w opisanej sytuacji, a jeżeli nie, to czy wartość zakupionego samochodu może być kosztem uzyskania przychodu, na przykład w chwili otrzymania od osoby trzeciej odszkodowania?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-3/KR
  1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika? 2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-2/KR
  1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika? 2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-4/KR
  Czy podobnie jest w przypadku Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą), działającego i osiągającego przychód z odsetek od lokat zakładanych przez spółki?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-3/KR
  1. Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od lokat Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą) jest pobierany przez bank jako płatnika? 2. Czy w przypadku niepobrania takiego podatku przez bank Wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego zapłatę?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-560/11-4/KR
  Czy podobnie jest w przypadku Wnioskodawcy (osoby fizycznej, która być może w przyszłości będzie prowadziła działalność gospodarczą), działającego i osiągającego przychód z odsetek od lokat zakładanych przez spółki?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-973/11/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości gruntowej.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-844/11-4/MS
  Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza — czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-785/11-2/AM
  Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej (a więc również, ze sprzedaży używanego przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochodu, będącego wcześniej przedmiotem leasingu), nawet nie wprowadzonego do ewidencji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą po jego wykupie, stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-921/11/AP
  Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo–akcyjnej oraz obowiązku uiszczania od dochodu uzyskanego z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/11-2/ES
  Opodatkowanie usług doradczych podatkiem linowym według stawki 19 %.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-229/10/11-S/HD
  Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-811/11/KB
  zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków otrzymanych przez Wnioskodawcę od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z realizacją projektu rozwojowego
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-786/11/ZK
  skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-787/11/ZK
  skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-788/11/ZK
  skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-784/11/KB
  skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-785/11/KB
  skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-783/11/KB
  skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomościach otrzymanych przez Wnioskodawczynię z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-886/11/WM
  Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia udziału w prawie własności przedmiotowego lokalu, wykorzystywanego do prowadzonej działalności, ale nieujętego w ewidencji środków trwałych będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej określonej w art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519a/09/11-S/HD
  Czy czynność wniesienia przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do spółki komandytowej, powoduje powstanie przychodu podatkowego na moment wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa, dla podatnika wnoszącego wkład?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-839/11/HD
  Czy od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej po jej likwidacji trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-705/11-2/EC
  Czy przychody uzyskiwane przez SK z dywidend wypłacanych przez Spółkę bułgarską powinny być przez Wnioskodawcę opodatkowane wraz z pozostałymi przychodami z udziału w SK jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-696/11/AP
  Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania nieruchomości na potrzeby osobiste wspólników spółki jawnej.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-530/11-2/SP
  Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną zalicza się do dochodów z pozarolniczej działalności, co oznacza, że Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku oraz złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-529/11-2/SP
  Dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną zalicza się do dochodów z pozarolniczej działalności, co oznacza, że Wnioskodawczyni ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku oraz złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-530/11-2/SP
  Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną zalicza się do dochodów z pozarolniczej działalności, co oznacza, że Wnioskodawca ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku oraz złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-529/11-2/SP
  Dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię z dywidendy wypłacanej przez spółkę komandytowo-akcyjną zalicza się do dochodów z pozarolniczej działalności, co oznacza, że Wnioskodawczyni ma obowiązek wpłacania w trakcie roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku osiągnięcia przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej w danym roku oraz złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-778/10/11-S/PSZ
  Czy wniesienie do spółki jawnej przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, obejmującego wszystkie występujące w tym przedsiębiorstwie składniki wymienione w art. 551Kodeksu cywilnego oraz przejęcie przez spółkę jawną zobowiązań przedsiębiorstwa - stanowić będzie dla wnoszącego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-501/11/PSZ
  Czy prawidłowo zastosowano wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych będących środkami trwałymi rolnika na podstawie art. 10 pkt 1 ust. 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-15/11-4/ES
  Czynność wniesienia aportu do osobowej spółki prawa handlowego jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu oraz nie wystąpią koszty uzyskania przychodu.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-80/10-7/ES
  Czynność wniesienia aportu do spółki cywilnej jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu oraz nie wystąpią koszty uzyskania przychodu.
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-607/09/11-6/S/EC
  Czynność wniesienia aportu do osobowej spółki prawa handlowego jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-249/11-2/EC
  W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub udziałów, a Wnioskodawca będzie dokonywał takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-248/11-2/EC
  Określenie źródła przychodu w związku ze zbyciem udziałów w spółce z o.o.
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-542/10/11-5/S/RS
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych i prawnych stanowiących przedsiębiorstwo do spółki komandytowej nie rodzi po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-540/10/11-5/S/RS
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych i prawnych stanowiących przedsiębiorstwo do spółki komandytowej nie rodzi po stronie Wnioskodawcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-236/11-2/ES
  Przychód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-202/11-4/AS
  Zaliczenie do przychodów osób pełniących funkcje członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów oraz pracowników pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze składek opłacanych przez Spółkę z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-121/11-4/JB
  przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług adwokackich na zlecenie sądu będą zawsze traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i jako takie winny być opodatkowane tylko za pośrednictwem płatnika. Wobec tego Wnioskodawca nie może zaliczyć uzyskanego z tego tytułu dochodu do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-63/11-4/KS
  Kwalifikacja przychodu i momentu jego powstania.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1099/10-6/JB
  Czy przychodem Wnioskodawcy jest jedynie kwota prowizji, jaką uzyskuje z tytułu przekazania @bonów, który winien być rozpoznany zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-994/10-2/LS
  Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży #189; nieruchomości nabytej w 1996 roku nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży działek nabytych w 2010 r., będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jeśli w ciągu 2 lat zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe wskazane przez ustawodawcę w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1082/10-4/KS
  Skutki podatkowe dotyczące inwestowania w pochodne instrumenty finansowe.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-2/11-2/EC
  Skutki podatkowe zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1/11-2/EC
  Skutki podatkowe zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1115/10-2/EC
  PIT- w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1116/10-2/EC
  PIT - w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1103/10-2/EC
  PIT - w zakresie skutków podatkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1096/10-3/EC
  Skutki podatkowe zwrotu VAT na rachunek bankowy spółki.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1147/10-2/ES
  odsetki od lokat na rachunku pomocniczym należy zaliczyć do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1345/10-2/AJ
  Czy sprzedaż ww. nieruchomości podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1156/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1155/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1157/10-2/MS
  Przychód uzyskany z wynajmowania nieruchomości może być zaliczony do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu najmu nieruchomości mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-966/10-4/ES
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zapłaci podatek dochodowy oraz w jakiej wysokości?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1105/10-2/MS
  Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1089/10-2/EC
  Wnioskodawca, zgłaszając do 20 stycznia 2011 roku wybór opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym, utraci prawo do zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 63a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wybór formy opodatkowania na 2011 rok dotyczy wszystkich dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, zarówno dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie zezwolenia jak również dochodów nie korzystających ze zwolnienia z opodatkowania.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1183/10-7/AP
  Czy wydatki na zakupienie - z kwot uzyskanych z odszkodowania - urządzeń i towaru do sklepu oraz wyremontowanie obiektów stacji diagnostycznej stanowią koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej wnioskodawców?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1183/10-4/AP
  Czy przychody z odszkodowania jakie wypłaca ubezpieczyciel w związku z tą powodzią są dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1183/10-5/AP
  Czy wydatki na zakupienie - z kwot uzyskanych z odszkodowania - urządzeń i towaru do sklepu oraz wyremontowanie obiektów stacji diagnostycznej stanowią koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej wnioskodawców?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1183/10-6/AP
  Czy przychody z odszkodowania jakie wypłaca ubezpieczyciel w związku z tą powodzią są dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1098/10-2/MT
  Przychód ze sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1130/10/KB
  ustalenie źródła przychodu dla przychodu uzyskanego z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-964/10/MM
  Sprzedaż nieruchomości.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1210/10-2/AG
  Czy różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, a poniesionymi wydatkami na utrzymanie gimnazjum i liceum jako szkół publicznych stanowi dochód Wnioskodawcy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1013/10/RR
  Czy przychód ze sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej określonych w art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-963/10-2/KS
  otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej zgodnie ze skutecznie wybraną przez Wnioskodawczynię formą opodatkowania. Przychód ten nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej. Dofinansowanie to nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1110/10/WRz
  Czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania zaliczki na podatek i złożenia informacji na formularzu PIT-38a z tyt. przekazania nieodpłatnie świadczeń osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1093/10/KB
  przychód z tytułu przeniesienia na spółkę komandytowo – akcyjną, której wnioskodawca będzie akcjonariuszem, jako powiernika, własności akcji i udziałów w wykonaniu umowy powierniczej
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1094/10/KB
  przychód z tytułu sprzedaży przez spółkę komandytowo – akcyjną, której wnioskodawca będzie akcjonariuszem, akcji i udziałów otrzymanych na podstawie umowy powierniczej
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1096/10/KB
  przychód z tytułu sprzedaży przez spółkę komandytowo – akcyjną, której wnioskodawca będzie akcjonariuszem, akcji i udziałów otrzymanych na podstawie umowy powierniczej
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1095/10/KB
  przychód z tytułu przeniesienia na spółkę komandytowo – akcyjną, której wnioskodawca będzie akcjonariuszem, jako powiernika, własności akcji i udziałów w wykonaniu umowy powierniczej
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-817/10-4/MT
  Kwota zwróconych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na utrzymanie przedmiotowych nieruchomości i uzyskanie świadczeń wzajemnych w kwocie 7.015.446,81 zł. zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając zapis art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód z tej działalności, który powinien być rozliczany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego źródła przychodów.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/10-2/AM
  odszkodowanie obejmuje koszty naprawy samochodu to pod względem podatkowym jego część może być uznana za zwrot poniesionych wydatków (kategoria kosztów obejmuje pojęcie wydatków), które nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych i dlatego ich zwrot nie stanowi przychodu podatkowego.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-904/10-2/AM
  Skoro w wyniku podpisania aneksów nastąpiła zmiana pożyczkodawcy, a pożyczkodawcą stał się podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek, zatem przychody z tytułu otrzymanych odsetek należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-930/10/PSZ
  Czy wprowadzenie w istniejącym stanie faktycznym i prawnym w odniesieniu do zdarzenia przyszłego (chęć wprowadzenia do ewidencji środków trwałych sprowadzonego, używanego samochodu dostawczego) posiadanego samochodu, za który dokonano już zapłaty i stanowi on wyłączny przedmiot własności podatnika, spowoduje powstanie przychodu u podatnika skutkującego podwyższeniem dochodu lub zmniejszeniem straty?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-982/10-2/EC
  stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości stanowiącej składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - do nowo powstałej spółki jawnej będzie stanowić odpłatne zbycie tej nieruchomości. Wartość nieruchomości określona w umowie spółki jawnej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-938/10/RR
  Czy sprzedaż lokalu użytkowego, który nie jest składnikiem majątku firmy i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jest przychodem z działalności gospodarczej?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-995/10-2/MT
  Czy przychody, które mają być osiągane przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej należy klasyfikować do przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-901/10-3/EC
  Koszty uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową wniesionej do niej w formie aportu nieruchomości, zakwalifikowanej jako środek trwały lub wartość niematerialna i prawna oraz nieruchomości zakwalifikowanych jako środek obrotowy.
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1041/10-4/ES
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-857/10-4/MS
  dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są "dopłatami krajowymi" w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleka podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-856/10-4/MS
  dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetu państwa - jeśli są "dopłatami krajowymi" w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/10-2/KS
  stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na nabycie środka trwałego w postaci budynku, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji do tej części dofinansowania nie będzie miał zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-822/10-3/KS
  Czy kwota dotacji, która ma wpłynąć na wyodrębnione dla celów projektowych konto Spółki cywilnej realizującej przedmiotowy projekt w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest przychodem firmy (a co za tym idzie przychodem Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki) korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i co za tym następuje, nie powinna być ujmowana w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla Spółki cywilnej, jako przychód firmy, a koszty z niej sfinansowane nie powinny być uznawane za koszty uzyskania przychodów firmy M. S.C. (a co za tym idzie Wnioskodawczyni jako wspólnika Spółki)?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-796/10-2/KS
  Czy w przypadku uzyskania wyroku sądu powszechnego potwierdzającego, iż właścicielem Nieruchomości jest Wnioskodawca, wniesienie przez Wnioskodawcę Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej (lub innej osobowej spółki handlowej) nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-797/10-2/KS
  Czy w przypadku uzyskania wyroku sądu powszechnego potwierdzającego, iż właścicielem Nieruchomości jest Wnioskodawczyni, wniesienie przez Wnioskodawczynię Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej (lub innej osobowej spółki handlowej) nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawczyni?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-907/10-2/RS
  mając na uwadze, iż przedmiotowe nieruchomości o nr ewidencyjnych 213/9, 213/10 nie są wykorzystywane przez Wnioskodawczynię w prowadzonej działalności gospodarczej i nie były wciągnięte do ewidencji środków trwałych należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości w styczniu 2011 r. nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, 5 letni okres upłynie z dniem 31 grudnia 2010 r. W związku z tym od uzyskanego ze sprzedaży przychodu Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do uiszczania podatku.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-844/10-5/RS
  W jaki sposób Wnioskodawca jako wspólnik Spółki osobowej zobowiązany jest określić koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez Spółkę osobową poszczególnych bądź wszystkich nieruchomości wchodzących w skład wkładu - zakwalifikowanych przez Spółkę osobową jako środki obrotowe (towary handlowe) tej spółki?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-790/10-2/JB
  Stwierdzić należy, iż odpłatne zbycie przedmiotowych nieruchomości, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód uzyskany z tego tytułu stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbycie tych nieruchomości będzie dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je nabyto.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-808/10-2/MT
  Stwierdzić należy, że wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udział w tej spółce, stanowi odpłatne zbycie składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-807/10-2/MT
  Stwierdzić należy, że wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udział w tej spółce, stanowi odpłatne zbycie składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-792/10-2/JB
  Stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak działalność gospodarcza.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-850/10-2/MS
  Jeżeli od wycofania gruntu z działalności nie minęło 6 lat, przychód z tej sprzedaży należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-669/10-4/JS
  1. Czy sposób naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest prawidłowy (ewentualnie wnioskodawca prosi o wskazanie właściwego sposobu obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) w przypadku stypendiów sportowych wypłacanych przez organ samorządowy? 2. Czy zaliczkę na podatek dochodowy od stypendiów sportowych wypłacanych dla uczniów, osób pracujących, bezrobotnych oraz prowadzących własną działalność gospodarczą należy obliczyć z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodu?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-667/10-4/SP
  Należy stwierdzić, iż Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego ani do składania informacji lub deklaracji podatkowych, w związku z wydawaniem nagród w ramach Akcji Promocyjnej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-826/10-2/RS
  Czy w związku z wniesieniem nieruchomości do Spółki osobowej u Wnioskodawcy powstanie przychód w rozumieniu Ustawy PIT?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-433/10/AM
  W jaki sposób, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przy uwzględnieniu opisanych wyżej uzgodnień z Kontrahentem, dotyczących sposobu rozliczeń wynagrodzeń pobieranych od Klientów Końcowych w wykonaniu tej umowy, powinien być ustalony moment powstania przychodu z tytułu udzielenia Klientom Końcowym praw do korzystania przez nich z Produktów? W szczególności: -czy przychód powstaje z chwilą pobrania wynagrodzenia przysługującego Wnioskodawcy już przez Kontrahenta od Klienta Końcowego, -czy też przychód powstaje z chwilą faktycznego otrzymania wynagrodzenia przez Wnioskodawcę od Kontrahenta, po pomniejszeniu o opłatę za korzystanie z Platformy?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-900/10-2/KS
  Czy ww. dopłaty mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dopłata unijna - art. 21 pkt 46a, dopłata krajowa - art. 21 pkt 47c?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-899/10-4/KS
  Czy ww. dopłaty mogą zostać uznane jako przychód wolny od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: dopłata unijna - art. 21 pkt 46a, dopłata krajowa - art. 21 pkt 47c?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/10-4/KS
  Nie można podzielić w pełni poglądu Wnioskodawczyni, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenie otrzymane w ramach ww. projektu będzie stanowiło przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania oraz otrzymana dotacja jest w całości zwolniona z podatku dochodowego. Raz jeszcze podkreślić należy, iż tylko środki, które w roku 2010 r. Wnioskodawczyni otrzyma w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy. Natomiast środki otrzymane w roku 2010 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a nie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 powoływanej ustawy.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-94/09/10-8/S/ES
  Należy stwierdzić, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa jako przedmiot opodatkowania jedynie wniesienie aportu do spółki kapitałowej. Ustawa ta nie uznaje natomiast wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej za zdarzenie skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-759/10-2/KS
  Nie można podzielić poglądu Wnioskodawczyni, iż kwota przyznanej pomocy nie powinna być opodatkowana. Wyjaśnić bowiem należy, mając na względzie treść powołanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, iż refundacja otrzymana przez Wnioskodawczynię jako zwrot kosztów wcześniej zapłaconej raty leasingowej nie stanowi zwrotu wydatków na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Udzielona Wnioskodawczyni pomoc została bowiem przeznaczona na refundację raty leasingowej a więc na inne cele niż zakup lub wytworzenie środka trwałego. Przedmiotowa pomoc stanowi dla Wnioskodawczyni w całości przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie otrzymana pomoc finansowa nie mieści się w kategorii przychodów zwolnionych od opodatkowania.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-735/10-6/ES
  Przychód osiągnięty ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nabytej w 1997 r. nie będzie stanowiła również źródła przychodu podatkowego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu a w konsekwencji nie wystąpi stronie Wnioskodawcy obowiązek uiszczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu tej sprzedaży.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-753/10-2/KS
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu wniesienia zwróconej nieruchomości do spółki cywilnej.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-680/10-4/ES
  Przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały, przychodem z odpłatnego zbycia jest cena określona w umowie sprzedaży nieodbiegająca bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej, a kosztami uzyskania przychodów są wydatki na jego nabycie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. liczonych od pełnej wartości początkowej samochodu (bez uwzględniania limitu 20.000 euro) niezależnie od tego czy odpisy te stanowiły koszty uzyskania przychodów
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-749/10-2/ES
  Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1063/09/10-S/IM
  W jakiej dacie powstaje przychód z płatności otrzymywanych przez Spółkę od banku z tytułu zawarcia i realizacji Transakcji Zabezpieczających?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1062/09/10-S1/IM
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z zawartymi Transakcjami Zabezpieczającymi mogą być zaliczone przez Wnioskującą do kosztów uzyskania przychodów ze źródła działalność gospodarcza w dacie obciążenia rachunku Spółki?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1062/09/10-S/IM
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z zawartymi Transakcjami Zabezpieczającymi mogą być zaliczone przez Wnioskującą do kosztów uzyskania przychodów ze źródła działalność gospodarcza w dacie obciążenia rachunku Spółki?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1063/09/10-S1/IM
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz banku z tytułu Transakcji Zabezpieczających stanowią dla Wnioskującej koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w dacie ich poniesienia?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-674/10-4/KS
  Zwolnienie z opodatkowania uzyskanego dofinansowania w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych oraz z budżetu.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-727/10/PSZ
  1. W jaki sposób jest opodatkowany przychód ze sprzedaży działek? Czy jest wliczany w dochody działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem liniowym, czy jest opodatkowany w ten sposób, że od przychodu uzyskanego ze sprzedaży działek odejmuje się koszty nabycia i podatek opłaca się według skali podatkowej? 2. Czy od podatku przysługuje zwolnienie w sytuacji gdy w ciągu 2 lat uzyskane środki przeznaczone zostaną na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-772/10-5/AO
  1. Na jakiej podstawie należy wpisywać przychód do KPiR skoro nie będzie żadnych faktur? 2. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy, z chwilą powstania raportu sprzedaży dostępnym na portalu czy z chwilą otrzymania przelewu na rachunek bankowy?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/10-2/KS
  Czy czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, w tym podatki i opłaty za użytkowanie wieczyste, wynajmowanego i wykorzystywanego dla prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się w pełnym wymiarze (w 100%) do kosztów uzyskania przychodu najemcy prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na to, iż lokal wykorzystywany jest przez najemcę również dla celów mieszkaniowych?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-589/10-5/KS
  PIT - w zakresie skutków podatkowych pomocy udzielonej na sfinansowanie kosztów kształcenia pracownika.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-725/10-2/EC
  Ustalenie przez akcjonariusza przychodu z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej oraz możliwości zastosowania opodatkowania 19 % podatkiem liniowym dywidendy otrzymanej przez udziałowca spółki komandytowo-akcyjnej.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-678/10-4/MT
  Czy od sprzedaży ww. nieruchomości zakupionej przed 1 stycznia 2007 r. Wnioskodawca zapłaci podatek ryczałtowo w wysokości 10%, czy jednak będzie musiał zastosować ogólne zasady opodatkowania dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-713/10/AP
  Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego zakupionego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste Wnioskodawcy oraz darowizny udziału w tym samochodzie na rzecz jego małżonki.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-537/10-6/ES
  skutki podatkowe odpłatnego zbycia budynku mieszkalno-usługowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-509a/10/PSZ
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-630/10-4/AG
  Czy sprzedaż całej nieruchomości stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-541/10/AB
  Skutki podatkowe przekazania nieruchomości zakupionej przez spółkę jawną na potrzeby osobiste wspólników tej spółki.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-591/10-3/MT
  Możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19%.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-728/10/AK
  przychód powstały w wyniku umorzenia zobowiązań dotyczących faktur uprzednio zaliczonych do kosztów strefowych, stanowi przychód strefowy, z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-468/10-4/AM
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-476/10-3/JB
  Stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży przedmiotowego budynku stanowi przychód z działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 lub w art. 30c ust. 1 ww. ustawy, w zależności od wybranego sposobu opodatkowania na dany rok podatkowy, jednakże przy ustalaniu dochodu do opodatkowania, Wnioskodawczyni nie może uwzględnić kosztu wybudowania tej nieruchomości oszacowanego przez rzeczoznawcę.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-312/09/10-S/MC
  Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka ma prawo pomniejszać przychód o wartość udzielonych bonifikat?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-582/10-4/AM
  stwierdzić należy, iż kwota umorzonych odsetek od kredytów bankowych udzielonych na prowadzoną działalność gospodarczą stanowić będzie dla Wnioskodawczyni przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet w sytuacji gdy nie prowadzi ona już obecnie działalności gospodarczej.
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-402/10-3/RS
  Wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości o charakterze mieszkalnym) w zamian za udział w tej spółce, stanowi odpłatne zbycie nieruchomości. Wartość wnoszonej nieruchomości określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki. Natomiast kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia będzie wartość nieruchomości wynikająca ze zmiany umowy spółki (aktu notarialnego), z zastrzeżeniem, że po przeniesieniu prawa własności ze spółki na Wnioskodawcę, nie będzie stanowiła u Wnioskodawcy środka trwałego.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-541/10-2/RS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udziały w tej spółce stanowi odpłatne zbycie przedmiotowego przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-542/10-2/RS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udziały w tej spółce stanowi odpłatne zbycie przedmiotowego przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-541/10-2/RS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udziały w tej spółce stanowi odpłatne zbycie przedmiotowego przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-542/10-2/RS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udziały w tej spółce stanowi odpłatne zbycie przedmiotowego przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-540/10-2/RS
  Wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udziały w tych spółkach stanowi odpłatne zbycie przedmiotowego przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-435/10-2/KS
  Stwierdzić należy, iż sprzedaż używanego w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej samochodu będącego wcześniej przedmiotem umowy leasingu, stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również w sześcioletnim okresie po wycofaniu tego składnika majątku, stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-508/10-2/RS
  sposób opodatkowania dochodów z udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/10-4/AM
  Rozliczenie otrzymanej dotacji.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-400/10-4/MT
  Stwierdzić należy, że zawarcie przez Wnioskodawcę umowy podnajmu lokalu, w którym prowadzona jest pozarolnicza działalność gospodarcza i osiąganie z tego tytułu przychodów, które ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza do źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza - wyłączy go z możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania. Przychód z wynajmu składników majątku jest bowiem przychodem z działalności gospodarczej, a nie przychodem z najmu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-376/10/TK
  Czy prawidłowe jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych udziałowców spółki komandytowej w trakcie roku podatkowego nie na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na podstawie faktycznie otrzymanych wpłat ze spółki, dokonanych na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, ustalającej wysokość i termin wypłaty udziału w zyskach dla poszczególnych wspólników w trakcie roku?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-401/10-3/IM
  1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)? 2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-401/10-2/IM
  1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)? 2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-400/10-2/IM
  1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)? 2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-400/10-3/IM
  1) Czy w opisanej w stanach faktycznych sytuacji gdy spółka osobowa uzyskuje przychody z tytułu zarządzania spółkami kapitałowymi, bądź 1 spółką kapitałową. przychody wnioskodawcy z udziału w takiej spółce osobowej będą stanowiły przychód z prowadzenia pozarolniczej działa1noci gospodarczej (art. 5b ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 10 ust 1 pkt 3 PDOF)? 2) Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce osobowej świadczącej usługi w zakresie zarządzania mogą być opodatkowane na zasadach przewidzianych w art. 30c PDOF?
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-474/10-2/RS
  Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-342/10/AP
  Prawidłowość ustalenia dochodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku środków trwałych, w wyniku którego wartość uzyskana ze sprzedaży tych środków trwałych uznana została za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast niezamortyzowana wartości tych środków trwałych uznana została za koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-469/10-2/EC
  Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który po spełnieniu przez podatnika zasad określonych przepisami art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowany zgodnie z art. 30c ust.1 tej ustawy 19% podatkiem liniowym.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-470/10-3/EC
  ustalenie momentu uzyskania przychodu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej oraz sposobu ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej.
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-470/10-2/EC
  ustalenie źródła przychodów z tytułu przychodu uzyskanego przez akcjonariusza w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-310/10/TK
  1. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowi przychód z działalności gospodarczej do opodatkowania? 2. Jeżeli tak, to w jaki sposób należy ustalić dochód do opodatkowania?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-289/10/AB
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej na potrzeby własne.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-253/10-2/ES
  Stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania stanowiących składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - do nowo powstałej spółki cywilnej będzie stanowić odpłatne zbycie tej nieruchomości. Wartość nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania określona w umowie spółki cywilnej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-281/10-2/JB
  Reasumując, w świetle powyższego niezależnie od tego, że Wnioskodawca uzyskuje przychód z najmu prywatnego, od którego zryczałtowany podatek płaci w całości małżonka Wnioskodawcy, najem lokalu apartamentowego w ramach działalności gospodarczej będzie stanowił dla Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tego tytułu może być opodatkowany wg wybranej przez Wnioskodawcę formy opodatkowania, tj. według skali podatkowej, bądź 19% podatkiem liniowym.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-268/10-4/EC
  Stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania stanowiących składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - do nowo powstałej spółki jawnej będzie stanowić odpłatne zbycie tej nieruchomości. Wartość nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania określona w umowie spółki jawnej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-290/10/AP
  Skutki podatkowych wniesienia w formie aportu wskazanych we wniosku składników majątkowych do spółki komandytowej.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-328/10-2/AG
  należy stwierdzić, iż wniesienie przez wnioskodawcę Nieruchomości niewykorzystywanej w działalności gospodarczej do spółki osobowej jako aportu rzeczowego, w zamian za udział w zyskach spółki, nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-372/10-2/RS
  należy stwierdzić, iż wniesienie do spółki komandytowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udział w tej spółce stanowi odpłatne zbycie tego przedsiębiorstwa. Wartość majątku określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-206/10-3/EC
  należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z wynajmu posiadanej przez spółkę nieruchomości należy zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z najmu prowadzonego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej.
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-207/10-3/EC
  należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z wynajmu posiadanej przez spółkę nieruchomości należy zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z najmu prowadzonego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-166/10-2/MG
  należy stwierdzić, iż dochody wypłacane Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo - akcyjną, w części przypadającej proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach spółki, stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-165/10-2/MG
  Skoro dochody wypłacane Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo – akcyjną stanowią przychód z działalności gospodarczej, to nie mogą być traktowane, jako dochody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, należy stwierdzić iż, dochody wypłacane Wnioskodawcy jako akcjonariuszowi przez spółkę komandytowo - akcyjną, w części przypadającej proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach spółki, stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-223b/10/TK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu stanowi przychód zwolniony z opodatkowania - jako majątek osoby fizycznej?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-223a/10/TK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu z działalności gospodarczej?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-74/07/10-5/S/AG
  Przychód uzyskany przez podatnika z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów nie będzie stanowił przychodu z tytułu działalności gospodarczej, gdyż prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz nieruchomości (magazyny, garaże i biura) nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a tym samym nie stanowiły majątku firmy. W związku z powyższym sprzedaż udziału w przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów będzie stanowiła źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/10-2/JB
  należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie przychód powstaje w dacie zaistnienia jednego ze zdarzeń przedstawionych w art. 14 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem przychód powstanie w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, jeżeli jednak przed tym dniem zostanie wystawiona faktura albo zostanie uregulowana należność, to przychód powstanie odpowiednio wcześniej.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-182/10/HD
  Czy uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód należy rozliczyć w całości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-133/10-2/MK
  Skoro dochody wypłacane Podatnikowi jako akcjonariuszowi przez SKA stanowią przychód z działalności gospodarczej, to nie mogą być traktowane, jako dochody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, należy stwierdzić iż, dochody wypłacane Podatnikowi jako akcjonariuszowi przez SKA, w części przypadającej proporcjonalnie do prawa udziału w zyskach spółki, stanowią przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-116/10-5/KS
  skutki podatkowe z tytułu wniesienia wkładów do spółki osobowej, ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenia dochodu ze sprzedaży wniesionych aportem wkładów i nabytych przez spółkę składników majątku
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-302/10-2/AM
  możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-178/10/ESZ
  Skutki podatkowe sprzedaży wskazanych we wniosku lokali mieszkalnych.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-252a/10/HD
  Czy przychód Wnioskodawcy, jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, z tytułu udziału w tej spółce, powinien być klasyfikowany do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-252b/10/HD
  Czy przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, z tytułu udziału w tej spółce, powstaje dla Wnioskodawcy dopiero w momencie powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-176/10/HD
  Czy wniesienie do spółki jawnej przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę – osobę fizyczną (zgodnie z art. 551Kodeksu cywilnego) stanowi dla wnoszącego wkład niepieniężny przychód podlegający opodatkowaniu?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-242/10-2/JB
  Należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie przychód powstaje w dacie zaistnienia jednego ze zdarzeń przedstawionych w art. 14 ust. 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie z dniem wykonania usługi, jeżeli miało ono miejsce przed wystawieniem faktury i dokonaniem zapłaty.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-139/10/AB
  Skutki podatkowe wycofania środka trwałego z ewidencji środków trwałych na własne potrzeby.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-201/10/AK
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu wykorzystywanego do prowadzonej działalności, ale nieujętego w ewidencji środków trwałych będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej, czy też nie będzie przychodem z działalności gospodarczej?
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-37/10-4/AM
  Otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie nie będzie korzystało ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast otrzymana kwota odszkodowania stanowi przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-52/10-2/KS
  określenie momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-17/01/10/AB
  Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku kompensaty należności przysługujących Wnioskodawcy w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-76/10-2/EC
  W którym roku wnioskodawca powinien rozpoznać u siebie przychód z tytułu otrzymania premii pieniężnej obliczonej i wypłaconej w bieżącym roku podatkowym przez kontrahenta w związku z osiągnięciem przez wnioskodawcę określonego pułapu obrotów u tego kontrahenta w poprzednim roku podatkowym: poprzednim czy bieżącym?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-989b/09/AD
  Czy sprzedaż lokalu po uprzednim wynajmowaniu go przez okres krótszy niż 2 lata będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-949/09-2/AM
  Przekazane na rzecz spółki osobowej prawa handlowego nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny będzie stanowiło przychód tej spółki zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opisanej sytuacji to spółka osobowa handlowa nabędzie do swojego majątku nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny a nie Wnioskodawca. Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy odnosi się do wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych otrzymany od osób zaliczanych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn i nie będzie miało zastosowania w rozpatrywanej spawie ponieważ podmiotem, który otrzyma nieodpłatne świadczenie w postaci darowizny będzie spółka a nie jej wspólnicy.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-77/10/AP
  Moment powstania przychodu z tytułu otrzymanej premii pieniężnej.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/10-2/JB
  opodatkowanie dochodu ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-961/09/BK
  W zakresie skutków podatkowych sprzedaży samochodu osobowego wykupionego po zakończeniu jego leasingu.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-39/10-2/JB
  Czy przychody uzyskane z najmu Wnioskodawca może rozliczyć w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy należy to zrobić w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-979/09-2/JG
  W których miesiącach powstanie przychód podatkowy w przypadku dostaw energii trakcyjnej w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-845/09-4/JB
  opodatkowanie dochodu ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-936/09-2/MT
  Czy w świetle tak opisanego stanu faktycznego wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej spowoduje powstanie przychodu u wspólnika wnoszącego ten wkład, a tym samym, czy powstanie konieczność opodatkowania powstałego dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-789/09-2/KS
  1. Czy odszkodowanie, które niebawem Wnioskodawczyni otrzyma, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy ww. odszkodowanie należy kwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej?3. Kiedy powinno być opodatkowane ww. odszkodowanie?4. Jaką stawką podatku dochodowego zryczałtowanego należy opodatkować otrzymane odszkodowanie z tytułu zniszczonych środków trwałych, zniszczonych towarów handlowych oraz utraconych zysków z prowadzonej firmy?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-888/09/BK
  w zakresie momentu uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wybudowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-935/10-3/KS
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje przychody i ponosi koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem otrzymana dotacja, nie stanowi dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania na podstawie cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie za pracę w przedszkolu nie stanowi dla Wnioskodawcy odrębnego (powtórnego) przychodu. Nie można bowiem dwukrotnie uznać za przychód tych samych kwot uzyskanych przez tę samą osobę. W konsekwencji na Wnioskodawcy od uzyskanego przez niego przychodu pochodzącego z dotacji nie będzie ciążył obowiązek naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-840/09-4/MT
  Czy przychody spółki komandytowej z odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) akcji oraz koszty uzyskania tych przychodów będą dla podatnika, w przypadającej na niego części wynikającej z umowy spółki, przychodami i kosztami zaliczanymi do źródła przychodów podatnika – pozarolnicza działalność gospodarcza, gdy:1. udziały lub akcje zostały wniesione do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego; przedmiotem działalności spółki komandytowej będzie m.in. obrót akcjami, co zostanie potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem PKD w umowie spółki.2. spółka komandytowa dokonała zakupu udziałów lub akcji; przedmiotem działalności spółki komandytowej będzie m.in. obrót akcjami, co zostanie potwierdzone formalnie odpowiednim wpisem PKD w umowie spółki.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-797/09-4/EC
  PIT - w zakresie obowiązków płatnika w związku z umorzeniem osobom fizycznym wierzytelności z tytułu umów leasingu
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1076/09-2/TW
  Czy wniesienie aportem całości przedsiębiorstwa w postaci wyodrębnionego oddziału X przez Wnioskodawcę do spółki osobowej – spółki komandytowej jako komandytariusza spowoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek ustalenia przychodu z jakiegokolwiek tytułu dla jego wspólników, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1063/09-4/IM
  1. W jakiej dacie powstaje przychód z płatności otrzymywanych przez Spółkę od banku z tytułu zawarcia i realizacji Transakcji Zabezpieczających? 2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz banku z tytułu Transakcji Zabezpieczających stanowią dla Wnioskującej koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w dacie ich poniesienia?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1063/09-3/IM
  1. W jakiej dacie powstaje przychód z płatności otrzymywanych przez Spółkę od banku z tytułu zawarcia i realizacji Transakcji Zabezpieczających? 2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz banku z tytułu Transakcji Zabezpieczających stanowią dla Wnioskującej koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w dacie ich poniesienia?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1062/09-6/IM
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z zawartymi Transakcjami Zabezpieczającymi mogą być zaliczone przez Wnioskującą do kosztów uzyskania przychodów ze źródła działalność gospodarcza w dacie obciążenia rachunku Spółki?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1062/09-5/IM
  Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z zawartymi Transakcjami Zabezpieczającymi mogą być zaliczone przez Wnioskującą do kosztów uzyskania przychodów ze źródła działalność gospodarcza w dacie obciążenia rachunku Spółki?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1061/09-3/IM
  Czy przychody z tytułu odsetek od pożyczek udzielanych przez Spółkę w związku z faktycznym pełnieniem funkcji podmiotu finansującego w ramach Grupy stanowi dla Wnioskującej przychód z działalności gospodarczej?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-780/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych udzielenia licencji na posługiwanie się znakiem towarowym lub sprzedaży prawa ochronnego na znak
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-786/09/ZK
  Czy na gruncie podatku dochodowego, w stanie faktycznym sprawy, po zmianie kwalifikacji urządzeń ze środków trwałych na towar handlowy podlegający odsprzedaży, Spółka powinna dokonać korekty amortyzacji podatkowej (skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych) za cały okres amortyzacji, począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu wprowadzenia urządzeń do ewidencji? Czy w momencie sprzedaży urządzeń kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie koszt zakupu urządzeń?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-768/09/AD
  Zbycie nieruchomości mieszkalno-użytkowej.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1094/09-4/IM
  Czy odsetki od ww. kredytu oraz inne z tym związane opłaty (prowizja bankowa, opłataod umowy poręczenia) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-678/09-6/JB
  Czy w związku z wyksięgowaniem przez Pana A. faktury Wnioskodawcy, której Wnioskodawca fizycznie u siebie nie posiada, Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy i VAT od tej faktury?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-781/09/HD
  Czy sprzedaż domu w stanie surowym może być opodatkowana 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-769/09/AP
  Skutki podatkowe otrzymanych od Beneficjenta Projektu "Badanie trendów rozwojowych w województwie poprzez wyznaczanie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji" środków pochodzących z dotacji rozwojowej. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych oraz pozostałych kosztów kwalifikowanych pokrytych otrzymanymi środkami finansowymi, jak również podatku od towarów u usług naliczonego od wydatków kwalifikowanych.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-714/09-3/ES
  Datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z cytowanym powyżej art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, iż moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem takiego zdarzenia przyszłego jak uregulowanie należności. Reasumując stwierdzić należy, iż Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu udostępniania infrastruktury teleinformatycznej (usługi przepłacone i wykup dodatkowego transferu) w momencie otrzymania środków pieniężnych z tytułu ich sprzedaży.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-714/09-2/ES
  Datę powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z cytowanym powyżej art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu wynika wprost, iż moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem takiego stanu faktycznego jak uregulowanie należności. Reasumując stwierdzić należy, iż Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu udostępniania infrastruktury teleinformatycznej (usługi przepłacone i wykup dodatkowego transferu) w momencie otrzymania środków pieniężnych z tytułu ich sprzedaży.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-682/09-2/ES
  Czy w spółce lub u pozostałych dwóch wspólników powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z udostępnieniem przez jednego ze wspólników części swojego lokalu na potrzeby działalności gospodarczej spółki cywilnej?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-718/09/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży wskazanego we wniosku lokalu oraz obowiązku ujęcia uzyskanego w wyniku tej sprzedaży przychodu w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz fakt sprzedaży w ewidencji środków trwałych.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-721/09/MM
  Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-685/09/MM
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej, a nie wpisany do ewidencji środków trwałych podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak, to na jaich zasadach?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-774/09/HD
  Czy w roku, w którym Wnioskodawca po raz pierwszy rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i wybierze opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz uzyskane przychody ze sprzedaży towarów i środków trwałych przekroczą kwotę 150.000 euro – to w dalszym ciągu, aż do końca roku, można opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-676/09-2/EC
  Czy od sprzedaży powyższej nieruchomości jestem zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy od sprzedaży tej nieruchomości (grunty) oraz budynek jestem zobowiązana zapłacić podatek od towarów i usług?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-677/09-2/EC
  Czy od sprzedaży powyższej nieruchomości jestem zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-698/09-4/AM
  Czy wobec zorganizowania konkursu dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-667/09-2/MT
  Czy w opisanym stanie faktycznym, wniesienie do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa majątkowego będzie skutkowało powstaniem po stronie Podatnika przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-689/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia wydatków z tytułu nabycia przez małżonków gruntu do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez jednego z nich pozarolniczej działalności gospodarczej oraz skutków podatkowych sprzedaży tego gruntu wraz z wybudowanym na nim budynkiem mieszkalnym
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/09-3/JB
  1)Czy różnica pomiędzy wartością księgową netto a wartością objętych wkładów w zamian za aport w wysokości 370 tys. PLN (4.370 tys PLN - 4.000 tys. PLN) spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2)Czy fakt, że wartość wkładów objętych za aport będzie odpowiadała wartości netto przedmiotowej nieruchomości (bez podatku Vat), zaś podatek Vat w wysokości 961,4 tys. PLN zostanie uregulowany odrębnie przez spółkę otrzymującą aport, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości podatku Vat należnego od przedmiotowej transakcji?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/09-2/JB
  1)Czy różnica pomiędzy wartością księgową netto a wartością objętych wkładów w zamian za aport w wysokości 370 tys. PLN (4.370 tys PLN - 4.000 tys. PLN) spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2)Czy fakt, że wartość wkładów objętych za aport będzie odpowiadała wartości netto przedmiotowej nieruchomości (bez podatku Vat), zaś podatek Vat w wysokości 961,4 tys. PLN zostanie uregulowany odrębnie przez spółkę otrzymującą aport, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości podatku Vat należnego od przedmiotowej transakcji?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/09-3/JB
  1)Czy różnica pomiędzy wartością księgową netto a wartością objętych wkładów w zamian za aport w wysokości 370 tys. PLN (4.370 tys PLN - 4.000 tys. PLN) spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2)Czy fakt, że wartość wkładów objętych za aport będzie odpowiadała wartości netto przedmiotowej nieruchomości (bez podatku Vat), zaś podatek Vat w wysokości 961,4 tys. PLN zostanie uregulowany odrębnie przez spółkę otrzymującą aport, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości podatku Vat należnego od przedmiotowej transakcji?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/09-2/JB
  1)Czy różnica pomiędzy wartością księgową netto a wartością objętych wkładów w zamian za aport w wysokości 370 tys. PLN (4.370 tys PLN - 4.000 tys. PLN) spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2)Czy fakt, że wartość wkładów objętych za aport będzie odpowiadała wartości netto przedmiotowej nieruchomości (bez podatku Vat), zaś podatek Vat w wysokości 961,4 tys. PLN zostanie uregulowany odrębnie przez spółkę otrzymującą aport, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w wysokości podatku Vat należnego od przedmiotowej transakcji?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-706/09/HD
  Czy wystawiając fakturę VAT jako przedsiębiorca, Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ocieplenie prywatnego domu?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-688/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gruntu, stanowiącego wspólność majątkową małżeńską, wykorzystywanego w ramach prowadzonej przez małżonka wnioskodawczyni pozarolniczej działalności gospodarczej
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-661/09-2/MT
  Stwierdzić należy, że wniesienie do spółki osobowej wkładu w postaci przedsiębiorstwa w zamian za udział w tej spółce, stanowi odpłatne zbycie przedsiębiorstwa. Wartość wnoszonego przedsiębiorstwa określona w umowie spółki (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-635/09-2/EC
  Na gruncie niniejszej sprawy, przedmiotem zbycia ma być lokal użytkowy stanowiący współwłasność majątkową małżeńską Wnioskodawcy i jego małżonki (w 1/2 części) oraz ich syna (w 1/2 części). Lokal ten do 1998 roku był wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę i jego żonę pozarolniczej działalności gospodarczej, a następnie do końca 2008 roku w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę Wnioskodawcy wraz z synem. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że Wnioskodawca z tytułu sprzedaży udziału w przedmiotowej nieruchomości nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/09-2/JB
  stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez spółkę, której wspólnikiem jest Wnioskodawca - do nowo powstałej spółki osobowej (np. komandytowej) będzie stanowić odpłatne zbycie tych nieruchomości. Wartość nieruchomości określona w umowie spółki komandytowej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/09-3/JB
  Czy wniesienie przez Spółkę nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do SpK nie będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy? Czy, w przypadku, gdy wniesienie aportu do SpK będzie podlegać opodatkowaniu VAT i Spółka oraz SpK ustalą, że kwota podatku VAT należnego związanego z tym aportem zostanie rozliczona przez SpK w gotówce otrzymane przez Spółkę od SpK środki pieniężne stanowiące równowartość VAT należnego po stronie Spółki z tytułu omawianej transakcji, wynikającego z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz SpK, nie będą stanowić przychodu dla Wspólnika? Czy podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wniesionych do SpK Nieruchomości, z wyjątkiem gruntów oraz praw użytkowania wieczystego gruntów, które zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych SpK, powinna zostać ustalona w wysokości ustalonej przez wspólników SpK, na dzień wniesienia wkładu do SpK wartości poszczególnych nieruchomości, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu? Czy dochodem do opodatkowanie na moment sprzedaży przez SpK nieruchomości wniesionych uprzednio jako wkład niepieniężny, zarówno zaklasyfikowanych przez SpK jako towary, jak również jako środki trwałe, będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia Nieruchomości, pomniejszoną o koszty związane ze sprzedażą oraz, określoną w umowie SpK/uchwale zmieniającej umowę spółki dotyczącej wniesienia do SpK danej Nieruchomości na dzień wniesienia wkładu, wartością wkładu wniesionego do SpK powiększoną o koszty związane z wniesieniem Nieruchomości do SpK oraz pomniejszoną ewentualnie o wysokość dokonanych przez SpK odpisów amortyzacyjnych od Nieruchomości zaklasyfikowanych przez SpK jako środki trwałe?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-635/09/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży wskazanych we wniosku lokali mieszkalnych.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-482/09-4/MG
  zastosowanie normy przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy do przychodów wypłacanych osobom niebędącym pracownikami z tytułu zawieranych umów zlecenia i umów o dzieło w sytuacji, gdy wynagrodzenie określone w umowie kwotowo jest wypłacane jednorazowo, przy czym nie jest określone miesięcznie i wynagrodzenie wskazane w umowie nie przekracza określonej w umowie kwoty 200 zł
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-482/09-5/MG
  zastosowanie normy przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy do przychodów wypłacanych osobom niebędącym pracownikami z tytułu zawieranych umów zlecenia i umów o dzieło w sytuacji, gdy wynagrodzenie określone w umowie kwotowo jest wypłacane jednorazowo, przy czym nie jest określone miesięcznie i wynagrodzenie wskazane w umowie nie przekracza określonej w umowie kwoty 200 zł
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-482/09-4/MG
  zastosowanie normy przepisu art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy do przychodów wypłacanych osobom niebędącym pracownikami z tytułu zawieranych umów zlecenia i umów o dzieło w sytuacji, gdy wynagrodzenie określone w umowie kwotowo jest wypłacane jednorazowo, przy czym nie jest określone miesięcznie i wynagrodzenie wskazane w umowie nie przekracza określonej w umowie kwoty 200 zł
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-582/09/BK
  momentu uzyskania przychodu z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich, podstawy prawnej ustalenia momentu uzyskania ww. przychodu oraz podstawy prawnej i sposobu przeliczenia przychodu otrzymanego w walucie obcej.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-650/09/TK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży kiosku będzie przychodem z działalności gospodarczej?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-702/09/HD
  Czy można opodatkować wynajem pokoi gościnnych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% przychodów, jeżeli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartości 4.000 euro?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-589b/09/HD
  1. Czy w zeznaniu rocznym dochody z hodowli dżdżownic należy rozliczyć w odrębnym zeznaniu, czy też połączyć je z innymi dochodami, tj. z jednoosobowej działalności gospodarczej i ze spółki cywilnej? 2. Czy istnieją przeciwwskazania formalnoprawne, np. z punktu widzenia podatku dochodowego, aby pracodawca i pracownik byli jednocześnie wspólnikami spółki cywilnej?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-522/09-2/JB
  Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym i w podatku VAT przekazania całego majątku, tj. środków trwałych i wyposażenia Spółki Cywilnej P.T.H.U. "M" Marek W, Barbara W do firmy jednoosobowej Usługi Transportowo-Handlowe Marek W? Czy wynajem samochodów opisanych powyżej stanowi przychód dla firmy wystawiającej fakturę VAT, zaś koszt dla firmy otrzymującej fakturę VAT?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-607/09-2/AG
  Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego przez wnioskodawcę do spółki komandytowej stanowi odpłatne zbycie tego znaku towarowego. Wartość znaku towarowego określona w umowie spółki komandytowej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki, tj. wnioskodawcy.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-508/09-3/KS
  1. Czy wniesienie zabudowanej nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą, jako wkładu do spółki jawnej stanowi przychód, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-516/09-4/KS
  Czy sprzedaż przedmiotowego udziału we współwłasności zabudowanej nieruchomości będzie stanowiła przychód z prowadzonej działalności gospodarczej?.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-573/09/MM
  Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę prawa wieczystego użytkowania gruntu, zakupionego przez małżonków na potrzeby działalności gospodarczej, przychód z tej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu tak, jak przychód ze sprzedaży majątku osobistego?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-733/09-4/AG
  Czy sprzedaż jednego, względnie kilku lokali mieszkalnych lub użytkowych w budynku będzie przychodem z prowadzonej przez Wnioskodawcę wcześniej działalności gospodarczej lub prowadzonej obecnie działalności w formie spółki jawnej zawiązanej w dniu 3 marca 2005 r., do której przedmiotowe nieruchomości zostały wniesione do nieodpłatnego używania, lub przychodem osobistym każdego ze współwłaścicieli budynku?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-552/09/MM
  Jaki podatek i w jakiej wysokości powinien być zapłacony przez Wnioskodawcę z tytułu dokonanej w dniu 22 czerwca 2009 roku sprzedaży nieruchomości, a jaki przez jego małżonkę?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519a/09/HD
  Czy czynność wniesienia przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do spółki komandytowej, powoduje powstanie przychodu podatkowego na moment wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa, dla podatnika wnoszącego wkład?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519c/09/HD
  Czy w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną (opisanego w stanie faktycznym), w formie wkładu do spółki komandytowej, na podatniku wnoszącym wkład ciążą inne niż wymienione w dwóch poprzednich pytaniach, obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-524/09/MM
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu opisanej umowy mogą podlegać opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. 19% stawką podatku liniowego, jeżeli podatnik dokona takiego wyboru?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-459/09/AP
  skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego wykorzystywanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-474/09/AP
  Jak należy opodatkować przychód ze sprzedaży przedmiotowego budynku mieszkalnego wraz z gruntem, który w całości wykorzystywany był do celów prowadzonej działalności gospodarczej?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-473/09/ZK
  Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie ujętej w ewidencji środków trwałych, jest przychodem z działalności gospodarczej?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-590/09/AK
  Czy dochody uzyskane przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu dywidendy stanowią dochody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w momencie faktycznej wypłaty dywidendy?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-400/09/AP
  Moment powstania przychodu z tytułu przedpłaty na poczet czynszu za najem hal produkcyjnych.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-368/09/KB
  skutki podatkowe zniesienia współwłasności nieruchomości i ruchomości
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-301/09-4/DS
  1. W jakich okresach należy wykazać zwiększenie przychodów udokumentowanych fakturami VAT korektami wystawionymi w m-cu sierpniu 2008 (dotyczy pierwszego porozumienia) oraz w jakim okresie należy wykazać zwiększenie przychodów udokumentowanych fakturą VAT korektą wystawioną w m-cu marcu 2009 (dotyczy drugiego porozumienia)? 2. Czy przychód należy uwzględnić w miesiącu dokonania pierwotnej sprzedaży czy w momencie wystawienia faktur korygujących?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-351b/09/HD
  Zasady opodatkowania przychodu uzyskiwanego z tytułu czynności wykonywanych za granicą.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-329/09/AP
  skutki podatkowe sprzedaży lokalu użytkowego nabytego i wykorzystywanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-359/09/PSZ
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-309/09-4/IF
  Czy w związku z przelaniem przez klienta na konto bankowe Wnioskodawcy kwoty 25.000 zł z przeznaczeniem na wpis sądowy i kwoty 9.530 zł z przeznaczeniem na zaliczkę na koszty komornicze powstał u niego przychód podatkowy, a zapłacone z jego konta bankowego kwoty 25.000 zł tytułem wpisu sądowego i 9.530 zł tytułem zaliczki na koszty komornicze stanowią koszty uzyskania przychodu?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-428/09/AK
  Czy dochody uzyskane przez akcjonariusza SKA z tytułu dywidendy wypłacanej przez SKA stanowią dochody z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w momencie faktycznej wypłaty dywidendy?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-314/09/PSZ
  Możliwość zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem certyfikatu.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-387/09-2/IM
  W jakiej wysokości i w jaki sposób Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-351/09-2/AG
  Czy informacja na druku PIT-8C powoduje konieczność opodatkowania dochodów ze sprzedaży Świadectw Pochodzenia Energii Elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-356/09-4/IM
  Jak Wnioskodawczyni powinna rozliczać dochód: w miesiącu kiedy wpłyną pieniądze i jest wystawiony rachunek czy też w miesiącu o którym się mówi w treści rachunku?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-270/09-4/WM
  Czy sprzedając budynek użytkowy, w którym była prowadzona działalność gospodarcza, ale nie był on wpisany do ewidencji środków trwałych oraz nie były generowane koszty związane z utrzymaniem tego budynku Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych? Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 10 ustawy updof, skoro sprzedaż budynku użytkowego nastąpiła po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego wybudowanie?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-220/09/MM
  Czy prawidłowe jest pomniejszenie przychodu w aptece o udzielone bonifikaty?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-208/09/PSZ
  Skutki podatkowe sprzedaży samochodu ciężarowego wykupionego po zakończeniu leasingu.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-233/09/PSZ
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-171/09-4/EK
  Czy Spółka prawidłowo ustaliła datę powstania przychodu w podatku dochodowym?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-191/09/AP
  Moment powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług promocji.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-148/09/PSZ
  Możliwość zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem certyfikatu.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-94/09-2/ES
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej w postaci Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-347/09/AP
  Sposób ustalenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-131/09/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-121/09/WRz
  Czy przychód w podatku dochodowym powstanie w momencie otrzymania zwrotu podatku VAT?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-127/09/MW
  Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości użytkowo-mieszkalnej wykorzystywanej na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-83d/09/PSZ
  Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-83b/09/PSZ
  Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-73b/09/PSZ
  Sprzedaż środka trwałego stanowiącego współwłasność małżonków.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-86/09-4/HS
  1. Czy sprzedaż usługi polegającej na wykupie praw do udziału w licytacji podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy w przypadku sprzedaży wylicytowanych towarów po cenie niższej od ceny zakupu podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi cena sprzedaży?3. Czy koszt zakupionego towaru stanowi w całości koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-154/09/MM
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości zakupionej przez spółkę na potrzeby działalności gospodarczej.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-102/09/PSZ
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-65/09-2/KS
  Czy otrzymane środki w postaci wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej, a także nieodpłatne usługi szkoleniowo-doradcze stanowią dla mnie opodatkowany przychód z działalności gospodarczej?Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia i środków trwałych (ich amortyzacji), zrefinansowane środkami z dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-129/09-4/AA
  Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek spółki jawnej jednemu z udziałowców, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-143/09-2/MT
  Czy w opisanej sytuacji przychody z wynajmu lokali (środki trwałe) będą mogły być w dalszym ciągu kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-61/09-2/JB
  Czy pobranie zadatku na poczet ceny sprzedaży tego prawa wraz z budowlą stacji tankowania gazem (zakładając, że jest to przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie wystawienia faktury zaliczkowej, czy też dopiero w momencie realizacji umowy tj. przeniesienia własności prawa wieczystego użytkowania gruntu na podstawie aktu notarialnego?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-38/09-2/KS
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu obciążenia kontrahentów karami umownymi w sytuacjach określonych w stanie faktycznym?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-39/09-2/KS
  W którym momencie Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy z tytułu obciążenia kontrahenta opłatą z tytułu braku poboru określonej w umowie ilości gazu?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1027/08/RM
  Czy dochód ze zbycia przedsiębiorstwa należy wyliczyć wg art. 24 ust. 2 to jest przychodem będzie kwota wynikająca z umowy sprzedaży, a kosztem uzyskania tego przychodu będzie niezamortyzowana część wartości środków trwałych, gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, wartości spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego oraz niezamortyzowana wartość inwestycji w obcych środkach trwałych? Czy należności i zobowiązania w sprzedanym przedsiębiorstwie przejętych przez kupującego mają wpływ na przychody i koszty uzyskania przychodów mimo nie wymienienia ich w art. 24 ust. 2 i art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1015/08/KB
  moment rozpoznania przychodów i kosztów jego uzyskania w związku z odziedziczeniem udziału w spółce jawnej
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-213/09/KB
  Zaliczenie dochodu uzyskanego w związku z odziedziczonym udziałem spółce jawnej do źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1048/08-2/IM
  Jakie to zdarzenie będzie miało konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-176/08/HS
  Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej.
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-767/08/HD
  Czy w przypadku zawarcia umów użyczenia na bezpłatne użytkowanie budynków powstanie przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawcy i w spółce jawnej?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-972/08/UB
  Jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości zakupionej ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-159/09/UB
  Sposób opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów w nieruchomości (stacji paliw) wydzierżawianej i amortyzowanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-795/08/HD
  Czy dochód rolnika ryczałtowego ze sprzedaży warzyw i owoców stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-907/08/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży prywatnego samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanego w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-928/08-2/TW
  Wnioskodawczyni chce samodzielnie rozliczyć się z tytułu sprzedaży nieruchomości (art. 6), w związku z tym zadała pytania: czy sprzedaż nieruchomości powinna rozliczyć wg zasad określonych w art. 19 jako sprzedaż nieruchomości określoną w art. 10 ust. 1 pkt 8, czy też z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 i 2c przez zapłatę części podatku jako podatku z przychodu w działalności gospodarczej, której de facto nie prowadziła.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-899/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych przez wnioskodawcę pracowników niepełnosprawnych
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-929/08-2/TW
  Jaką Wnioskodawca powinien zastosować stawkę podatku dochodowego? Czy Wnioskodawcy przysługuje odliczenie przychodu zwolnionego od opodatkowania w przypadku przeznaczenia całości bądź części środków na zakup innej nieruchomości na cele mieszkalno-usługowe?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI1/415-829/08/ESZ
  możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym, dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradztwa w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-830/08/ESZ
  możliwość opodatkowania 19% podatkiem liniowym, dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług doradztwa w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1660/08/MM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będzie zwolniony z opodatkowania jeżeli zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1211/08-4/JB
  Czy postępowanie Wnioskodawcy w zakresie wydzielania z opodatkowania części przychodu przypadającego na sprzedaż majątku osobistego zgodne jest z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy postępowanie Wnioskodawcy w zakresie zastosowania 7% stawki VAT dla sprzedaży gruntu z budynkiem zgodne jest z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-563/08/MK
  W którym momencie Spółka powinna ująć przychód dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku dochodowego? Czy należy skorygować pierwotną fakturę cofając się wstecz, czy wystawić korektę w dacie otrzymania aneksu i w tym miesiącu zwiększyć przychód podatkowy, czy też należy wystawić normalną fakturę VAT w dacie otrzymania aneksu?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-711/08-4/ŁM
  Czy zapis w uchwale o naliczeniu jednorazowym-wyrównującym po zatwierdzeniu planu jest wystarczający dla uniknięcia korygowania za każdym razem miesięcy poprzednich?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/436-353/08-4/AF
  PCC zakresie sprzedaży nieruchomości
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415--758/08-2/IM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży budynku będzie przychodem z działalności gospodarczej?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-928/08/IB
  Czy przychód uzyskany w 2009 r. ze sprzedaży części gruntu nie wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej, ale będącej w Pani współwłasności będzie stanowił przychód z prowadzonej działalności (opodatkowany będzie według skali podatkowej) czy też opodatkowany będzie poza działalnością i jako, że sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie od sprzedaży zapłaci Pani tylko podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-585/08/HD
  W jakiej wysokości powinien zostać zapłacony podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1131/08-2/ES
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany od 2009 roku na skutek przekroczenia limitu przychodu 1.200.000 euro do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-740/08/ZK
  Czy od sprzedaży nakładów poniesionych na budowę tymczasowego pawilonu handlowego należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-741/08/ZK
  Czy od sprzedaży nakładów poniesionych na budowę tymczasowego pawilonu handlowego należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1057/08-4/JB
  W przypadku późniejszej sprzedaży przez spółkę jawną nieruchomości - budynku hali produkcyjno-magazynowej - wniesionej do spółki w formie aportu, dochód wspólników spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy, zostanie określony jako nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartość nieruchomości ujawnioną w ewidencji środków trwałych spółki jawnej (nie wyższą od wartości rynkowej nieruchomości z dnia aportu do spółki jawnej), powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotem zbycia będzie nieruchomość gruntowa - działka gruntu w wieczystym użytkowaniu, dochód wspólników spółki jawnej, w tym Wnioskodawcy, zostanie określony jako nadwyżka ceny sprzedaży ponad wartość nieruchomości ujawnioną w ewidencji środków trwałych spółki jawnej (nie wyższą od wartości rynkowej nieruchomości z dnia aportu do spółki jawnej).
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-720/08/TK
  Czy do przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, zarówno nieruchomości, której w całości jestem właścicielką, jak i wszystkich moich udziałów w nieruchomości, której jestem współwłaścicielką, stosować się będzie zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007r.?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-525/08/AK
  1. Co należy rozumieć przez dochód stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym - czy równowartość zamortyzowanej części lokalu, czy cały przychód ze sprzedaży? 2. Czy dochód ze sprzedaży lokalu podlega odrębnemu opodatkowaniu, czy też należy doliczyć go do dochodów osiąganych z prowadzonej działalności i opodatkować?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-693/08-2/TW
  Kiedy w obowiązującym stanie prawnym powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - w dacie protokołu przekazania (wydania) lokalu, czy w dacie podpisania aktu notarialnego?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1041/08-4/JB
  Czy przychód ze sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej, czy też jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości? Jeżeli przychód ze sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu jako przychód z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - które przepisy będą miały do niego zastosowanie (art. 28 w brzmieniu sprzed 01.01.2007 r., czy art. 30e ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r.)? Jeżeli przychód ze sprzedaży przez Wnioskodawczynię udziału we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu jako przychód z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od jakiej daty należy liczyć pięcioletni okres wymieniony w tym przepisie? Z jaką chwilą powstanie przychód z odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości (obowiązek podatkowy) - czy z chwilą zawarcia umowy końcowej (przenoszącej własność), czy też z chwilą dokonywania przez Panią X płatności zaliczkowych po zawarciu umowy przedwstępnej? Czy sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału we współwłasności nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-588/08/MM
  Czy należy pomniejszyć przychód o udzielone bonifikaty?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-967/08-4/JB
  zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodów z tytułu transakcji dokonywanych w Domu Maklerskim...Spółka Akcyjna Wnioskodawca nie może odnosić do przychodów i kosztów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Przychody te stanowią bowiem przychód z kapitałów pieniężnych, stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie winny być opodatkowane, w myśl art. 30b ust. 1 ww. ustawy
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-475/08/AK
  Sprzedaż nieruchomości, stawka opodatkowania, termin zapłaty podatku dochodowego.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-678/08/ZK
  Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie ujętej w ewidencji środków trwałych, jest przychodem z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1036/08-2/JB
  Według jakich zasad Wnioskodawca winien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 2145/8, związanej w przeszłości (w 2006 r.) z działalnością gospodarczą:czy według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy, czy też na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj 19 % podatkiem liniowym, skoro na takich zasadach była opodatkowana zlikwidowana z końcem 2006 r. działalność gospodarcza?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/08-2/IM
  Czy w momencie dokonania potrącenia odszkodowania powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji zakwestionowania zasadności roszczenia przez wykonawcę i toczącego się w tym zakresie postępowania sądowego?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-659/08-2/IM
  Czy w momencie dokonania potrącenia kar umownych powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji zakwestionowania zasadności naliczenia kar umownych przez wykonawcę i toczącego się w tym zakresie postępowania sądowego?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-661/08-2/IM
  Czy kara umowna, którą był zobowiązany zapłacić Wnioskodawca z tytułu określonego w akcie notarialnym - niestawienia się w celu podpisania umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości - jest kosztem uzyskania przychodu?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-637/08-4/IM
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek zapłacenia podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości zabudowanym warsztatem?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-613/08/TK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. prawa jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 czy też przychodem ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-614/08/TK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. prawa jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 czy też przychodem ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-612/08/TK
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. prawa jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 czy też przychodem ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-594/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 31 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 22 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych w prowadzonej pozarolniczej działalności g ...
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-848/08/AP
  Sposób opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości użytkowej, niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych i niewykorzystywanej w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-901/08-2/TS
  Ani w grudniu 2008 r., ani w roku 2009, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (roku 2008) nie upłynie 5 lat i tym samym przychód ze zbycia tego prawa będzie przychodem opisanym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zbycie przedmiotowego prawa nastąpi w roku 2008 lub 2009, to dochód z tego tytułu będzie opodatkowany na zasadach opisanych w wyżej przytoczonym art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-579/08/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 25 lipca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 16 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów wspólników Spółki jawnej w związku z nabyciem udziałów w tej Spółce przez spadko ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-879/08-2/JB
  Jak należy dokonać podziału przychodów i kosztów uzyskania przychodów dotyczących miesiąca przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytową aby prawidłowo ustalić w tym miesiącu dochód wspólnika spółki komandytowej, będącego osobą fizyczną?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1269/08/HS
  Skutki podatkowe dla zbywcy akcji przeznaczenia zysku przypadającego akcjonariuszom w spółce komandytowo-akcyjnej na kapitał zapasowy.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-559/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W., przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku mieszkalno-usługowego stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości za ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-878/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru liniowej formy opodatkowania przez wspólnika spółki komandytowej, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową -jest prawidłowe.W dniu 04.08.2008 r. został z ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-503/08-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 11 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 25 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży składnika majątku firmy -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1257/08/HS
  Skutki podatkowe przeznaczenia całego zysku w części przypadającej akcjonariuszom w spółce komandytowo-akcyjnej na kapitał zapasowy.
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1612/08/HS
  Skutki podatkowe wypłaty części zysku spółki komandytowo-akcyjnej pochodzącego z kapitału zapasowego w postaci dywidendy
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1613/08/HS
  Powstanie obowiązku podatkowego przy zbyciu części lub całości akcji posiadanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej lub ewentualnie ustanowienia na tych akcjach prawa użytkowania z możliwością wykonywania prawa z akcji przez użytkującego.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1256/08/HS
  Skutki podatkowe przeznaczenia całego zysku w części przypadającej akcjonariuszom w spółce komandytowo-akcyjnej na kapitał zapasowy.
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1611/08/HS
  Powstanie obowiązku podatkowego przy zbyciu części lub całości akcji posiadanych przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej lub ewentualnie ustanowienia na tych akcjach prawa użytkowania z możliwością wykonywania prawa z akcji przez użytkującego.
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1610/08/HS
  Skutki podatkowe wypłaty części zysku spółki komandytowo-akcyjnej pochodzącego z kapitału zapasowego w postaci dywidendy.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-543/08/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 10 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gruntu, przypisanego proporcjonalnie do sprzedawanych lokali, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wybudowanych w ra ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-797/08-4/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2008 r. (data wpływu 11.07.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 11.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-516/08/AP (KAN-6596/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana F. przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 1 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 1 lipca 20 ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-790/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2008 r. (data wpływu 10.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.W dniu 10.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-789/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 08.07.2008 r. (data wpływu 10.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 10.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-484/08/TK
  Czy sprzedając działki wspólnicy Spółki zobowiązani będą zapłacić podatek 10% od przychodów ze sprzedaży, czy 19 % podatek od dochodu ze sprzedaży?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-703/08-4/TS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji sprzedaży nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 19.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-539/08-7/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27.04.2008 r. (data wpływu 07.05.2008 r.) oraz piśmie z dnia 16.08.2008 r. (data nadania 19.08.2008 r., data wpływu 21.08.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-539/08-2/ES z dnia 23.07.2008 r. (data nadania 23.07.2008 r., data doręczenia 12.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-705/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 09.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z odpłatnego zbycia samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej nieujętego w ewidencji środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 19.06.2008 r. został ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-431/08/RM (KAN-5260/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości opodatkowania dochodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa, 19% stawką tzw. podatku liniowego -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. wpłynął do tut. ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-433/08/RM (KAN-5270/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości opodatkowania dochodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa, 19% stawką tzw. podatku liniowego -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. wpłynął do tut. ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-440/08/RM (KAN-5267/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości opodatkowania dochodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa, 19% stawką tzw. podatku liniowego -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. wpłynął do tut. ...
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-607b/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 30 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-299/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udziele ...
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-623/08-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-624/08-4/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-259/b/08/WM
  Czy w razie przeniesienia własności nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania nieruchomości) w wykonaniu umowy zlecenia powierniczego przez zleceniobiorcę (powiernika) na osobę trzecią wskazaną przez Wnioskodawcę - przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych z tej czynności wykazuje Wnioskodawca jako zlecający? W jaki sposób Wnioskodawca wykazuje przychód dla celów podatkowych? Czy konieczne jest wystawienie faktury przez Wnioskodawcę na zleceniobiorcę?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-363/08/TK (KAN-4356/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 28 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia lokalu niemieszkalnego nabytego i wykorzystywanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jes ...
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-295/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2008 r. (data wpływu 30 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów z najmu dobudowanej części budynku wykorzystywanego na potrzeby działalno ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-343/08/TK
  Czy odpłatne zbycie przez podatnika części nieruchomości nabytych w 2001 r., (poprzez wydzierżawienie - wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej), dokonane po upływie pełnych pięciu lat kalendarzowych od nabycia, nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-348/08/TK (KAN-4114/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G., przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 22 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odszkodowania za szkodę komunikacyjną -jest nieprawidłowe.W d ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-251/08-5/IM
  Czy datą osiągnięcia przychodów z działalności developerskiej w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych w przypadku, otrzymania wpłaty na mieszkanie przed zawarciem aktu notarialnego jest data wpływu, czy też data zawarcia aktu notarialnego?
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-291/08/BK (KAN-3564/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B. przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 8 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży, stanowiących współwłasność nieruchomości niemieszkalnych, wydzierżawionych w ramach prowadzonej przez małżo ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-239/08-2/AA
  Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uprawy pieczarek oraz usług transportowych. Łączne przychody realizowane z obydwu rodzajów działalności przekroczyły w latach 2005-2007 kwotę 800.000 euro. W 2006 r. zaprowadził księgi rachunkowe i rozliczał się według zasad ogólnych opodatkowując dochód ustalony jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. W związku z tym Wnioskodawca pyta czy księgi rachunkowe powinny być prowadzone łącznie dla wszystkich rodzajów działalności czy też wyłącznie dla działalności transportowej.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-245/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku zaliczenia do przychodu wartości przekazanych nieodpłatnie klientom nagród w ramach sprzedaży premiowej -jest prawidłowe.W dniu 25 kwietnia 2008 r. został ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-261/08/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości w tym budynku warsztatu krawieckiego wykorzystywanego do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-215/08/DP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 11 kwietnia 2008 r.) uzupełnione pismami z dnia 15 maja 2008 r., 20 maja 2008 r., 28 maja 2008 r. oraz 16 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarcze ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-383/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej -jest nieprawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-203/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 2 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zaewidencjonowania przychodu uzyskanego z Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację wyrobów farmaceutycznych -jest prawidłowe.W dniu 2 kwietnia 2008 r. został złożo ...
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-180/08/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - obowiązku zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej, przych ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-161/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 6 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-166/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-142/08-10/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 22.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów w części dotyczącej zdarzenia przyszłego nr 2 -jest prawidłowe.W dniu 22 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-161/08/AB
  Skutki podatkowe związane z objęciem w formie spadku udziałów w spółce jawnej.
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-147/07MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 28 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone bonifikaty -jest nieprawidłowe.W dniu 28 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-133/08/KB
  Sposób opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości stanowiącej środek trwały, wykorzystywany w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-115/08/TK
  Jaki wnioskodawczyni będzie musiała w przyszłości zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży swojej części nieruchomości - czy obowiązujący z poprzedniej działalności czy obecnej i czy okres prowadzenia działalności ma wpływ na wysokość podatku?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-115/08-4/HS
  Przychody którego roku należy skorygować w przypadku wystawienia w roku 2008 faktury korygującej z tytułu podwyższenia/obniżenia ceny sprzedaży oddziału (po dokonaniu transakcji oraz wystawieniu pierwotnej faktury w roku 2007)?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-110/08-2/HS
  Czy Spółka sporządzając w miesiącu lutym 2008 r. aneks do aktu notarialnego zwiększający cenę budynku oddanego do użytkowania kupującemu w maju 2007 r., prawidłowo zwiększa wartość przychodów podatkowych 2007 r. wystawiając fakturę korygującą do faktury dokumentującej sprzedaż ww. budynku?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-87/08/ZK
  Jakie są skutki podatkowe sprzedaży przedsiębiorstwa?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-93/08/TK
  Czy istnieje obowiązek zaliczenia wartości darowanej nieruchomości do przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i jej opodatkowania?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-161/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości- jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-160/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej- jest nieprawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-190/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 18 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o u ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25.01.2008 r. (data wpływu 04.02.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uprawnienia do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym -jest prawidłowe.W dniu 04.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-53/08/RM
  W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży przedsiębiorstwa w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego dla sprzedającego.
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-156/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-155/08/KB
  czy na wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika względem osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-45/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.01.2008 r. (data wpływu 10.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego pracownika związanej z pracą twórczą projektanta i przekazanymi pracodawcy prawami aut ...
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-14/08/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odszkodowania -jest prawidłowe.W dniu 11 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatk ...
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-9/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 4.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych (nie fiskalnych raportów sprzedaży) -jest nieprawidłowe.W dniu 4.01.2008 r. ...
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-6/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 4.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych (nie fiskalnych raportów sprzedaży) -jest nieprawidłowe.W dniu 4.01.2008 r. ...
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-48/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. P. przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z działalności gospodarczej- jest prawidłowe.W dniu 14 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-520/07-4/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2007 r. (data wpływu 31.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości komercyjnej, użytkowanej w działalności gospodarczej i nie wprowadzonej do ewidencji środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 31.12.2007 r. zo ...
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-360/07/BK
  Czy kwoty netto z faktur VAT sprzedaży otrzymanych zaliczek w 2007r. na poczet dostawy mieszkań w 2008r. Stanowią przychód z działalności gospodarczej w 2007r.
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-352/07/AP
  Jak należy opodatkować przychód ze sprzedaży budynku, który wykorzystywany był do celów prowadzonej działalności gospodarczej?
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-41/08-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 07.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-41/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2008 r. (data wpływu 07.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 07.01.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-322/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B-M., przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 7 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych w przypadku rezerwacji środków płatniczych w walucie obcej -jest nieprawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek ...
 610. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 733/07
  W sytuacji, gdy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia dwa źródła przychodów: z kapitałów pieniężnych i pozarolniczą działalność gospodarczą, to jeżeli podatnik został zarejestrowany jako podmiot gospodarczy (przedsiębiorca), który faktycznie wykonuje działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i następnie sprzedaży świadectw pochodzenia tej energii w celach zarobkowych, zawodowo we własnym imieniu i na własny rachunek, a ponad to działalność ta ma charakter zorganizowany i ciągły, to przychody osiągane z tego rodzaju działalności powinny być uznawane za przychody ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, a nie z kapitałów pieniężnych.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-204/07-2/IM
  Do jakiego źródła przychodu należy zaliczyć przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu użytkowego w dniu 28.09.2007 r. i w jaki sposób powinien on zostać opodatkowany?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-192/07-2/IM
  Czy istnieje konieczność wspólnego rozliczania, (na zasadach ogólnych pełnej rachunkowości) dochodów uzyskiwanych z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej i działalności rolniczej z tyt. działów specjalnych produkcji rolnej po przekroczeniu przychodów z działalności gospodarczej w wys. 800.000,- euro.
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-186/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. J. przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2007 r. (data wpływu 14 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania osiągniętych przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 14 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-179/07-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodówjest:
  - prawidłowaw zakresie zakw ...
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-562/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty powstania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 16 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzie ...
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-508/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku doliczenia marży -jest nieprawidłowe.W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-165/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanego odszkodowania -jest nieprawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-166/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wspólnika występującego ze spółki cywilnej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-244/07-5/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-153/07-2/IM
  czy w związku ze sprzedażą lokalu (wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej) osobie fizycznej na cele mieszkalne należy zapłacić podatek w wysokości 10% i złożyć PIT-23.
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-731/07/HD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej -jest nieprawidłow ...
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-32/08/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 25 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia przez urząd skarbowy podstawy opodatkowania podatkiem od czynności c ...
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-146/07-2/IM
  Czy w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) do uzyskanych przychodów będzie miał zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli uzyskane przychody należy potraktować jako przychód z działalności gospodarczej) oraz czy zgodnie z wybraną formą opodatkowania (liniowy 19%) uzyskany przychód z przedmiotowej transakcji będzie opodatkowany zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-867/08/AP
  Sposób opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych i niewykorzystywanej w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-409a/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu 23 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego -jest nieprawidłow ...
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-150/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie możliwości i momentu zaliczenia należnych zaliczek z tytułu wykonania poszczególnych części dzieła wynikającego z zawartej umowy, do ...
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-183/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W. przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rodzaju ksiąg podatkowych do których prowadzenia jest obowiązany w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą -jest niepr ...
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-128/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 11 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych z działów specjalnych produkcji rolnej -jest nieprawidłowe.W dniu 11 października 2007 r. został złożony ww. wniosek ...
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-130/07-4/AMN
  ,br>Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 11 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 5 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów osiągniętych w związku ze sprzedażą nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 11 października 2007 r. z ...
 630. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/1/4151/43/2007, IS.I/1/4151/44/2007
  Czy umorzenie pożyczki należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej lub do przychodów z innych źródeł, czy też wyłączyć całkowicie z opodatkowania?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-151/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości w tym budynku mieszkalno-usługowego w części wykorzystywanego do prowadzenia pozarolniczej działalności go ...
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-320/07-2/AŻ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży wycofanego z ewidencji środków trwałych budynku magazynowo-biurowego -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. ...
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-325/07/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2007r. (data wpływu 8 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 8 października 20 ...
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-101/07-2/GM
  Czy podlega opodatkowaniu przeniesienie własności nieruchomości w zamian za wierzytelność?
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-189/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. R., przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 27 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-102/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana I. A., przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej- jest prawidłowe.W dniu 26 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-103/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. A., przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej- jest prawidłowe.W dniu 26 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-84/07/AB
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B. przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 29 sierpnia 2007r.) uzupełnionym w dniu 9 października 2007 r. oraz w dniu 10 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatko ...
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-346/07/AB
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Lucyny B. przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 29 sierpnia 2007r.) uzupełnionym w dniu 9 października 2007 r. oraz w dniu 10 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie przedmio ...
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-134/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 28 września 2007r.), uzupełnionym w dniu 27 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości niemieszkalnych niewprowadzonych do ewidencji środków ...
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-95/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 4 września 2007r.) uzupełnionym w dniu 19 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych dla powierzającego, tj. Spółki Jawnej -transakcji nieodpłatnego przeka ...
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-288/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 4 września 2007r.) uzupełnionym w dniu 19 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie przedmiotu opodatkowania i momentu powstania przychodu u powierzającego, tj. Spółki Jawnej ...
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-90/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - M. - Spółka Komandytowa przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali w budowanym budynku -jest prawidłowe.W dniu 1 ...
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-91/07-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stawki podatku -jest prawidłowe.W dniu 17 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 645. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PP-II/4210-9/07/BB
  a) Czy sposób umarzania wierzytelności stosowany przez Spółkę jest prawidłowy? b)Czy wartość umorzonych należności i w jakiej wysokości stanowi przychód u dłużnika - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i rodzi obowiązek wystawienia informacji PIT-8C? c)czy obowiązek, o którym mowa w pkt b) istnieje również w stosunku do dłużnika, jeżeli istnieje domniemanie, że dłużnik ten obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast kwota wierzytelności ma związek z prowadzoną przez niego uprzednio działalnością gospodarczą i wynika z faktury wystawionej na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? d) jak należy postępować w przypadku, gdy Spółka nie posiada wszystkich danych dotyczących dłużnika, jakie są wymagane dla wypełnienia PIT-8C?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-159/07-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych (niefiskalnych raportów kasowych) -jest prawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. zos ...
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-83/07-4/AP
  Wnioskodawca prowadzi zakład pogrzebowy oraz jest administratorem cmentarza komunalnego. Uzyskane przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zapytanie dotyczy kwestii, czy opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody zawierające podatek VAT, o niego pomniejszone.
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-81/07-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. I. przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów- jest prawidłowe.W dniu 10 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-134/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania "kwoty amortyzacji" oraz sprzedaży gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007 r. wpłynął ww. wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-103/07/DK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w związku z wnioskiem z dnia 11 października 2007 roku (data wpływu 17 października 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu dokumentowania udzielonych bonifikat w związku ze sprzedażą detalicznąstwierdza, co następuje:W dniu 17 października 2007 roku zos ...
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-75/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ć. przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skutecznego złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym przez wspólnik ...
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-54/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 13 sierpnia 2007 r. (data wpływu 20.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - możliwości obniżenia przychodu o wartość udzielonych bonifikat przy sprzedaży towarów oraz- sposobu dokumentowania na paragonie fiskalnym przez Spółkę udzielonych kupuj ...
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-132/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania otrzymanej z EFS dotacji dotyczącej podstawowego wsparcia pomostowego-jest nieprawidłowe.W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-74/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości niemieszkalnej wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów -jest nieprawidłowe.W dniu 16.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udz ...
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu 09.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z działalności gospodarczej w części dotyczącej przychodu ze sprzedaży nieruchomości-jest nieprawidłoweW dniu 09 sierpnia 2007 r. został złożony wniosek ...
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-173/07/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007r. (data wpływu 5 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymywanych należności za usługę pocztową -jest prawidłowe.W dniu 5 wrz ...
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-305/07/AK
  Interpretacja praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej na podstawie art. 30 podatku dochodowego od osób fizycznych.
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-161/07-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9.09.2007 r. (data wpływu 12.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 12.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-13/07-5/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2007 r. (data wpływu 19.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych (niefiskalnych raportów kasowych) -jest nieprawidłowe.W dniu 19.07.2007 r. ...
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-110/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaksięgowania obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych (niefiskalnych raportów kasowych) -jest niepra ...
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-61/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o bonifikaty oraz należny podatek VAT -jest nieprawidłowe.W dniu 27 lipca 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udziele ...
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-14/07-2/MT
  Określenie momentu uzyskania przychodu z tytułu usług pośrednictwa finansowego.
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-48/MC/07
  Czy wystawione przez Spółkę w bieżącym okresie, jeszcze przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedni, faktury korygujące dokumentujące udzielone przez Spółkę rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje dot. zdarzeń zaistniałych w poprzednim okresie rozliczeniowym powinny korygować przychody Spółki osiągnięte w okresie poprzednim ?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/128/PDIII/423-44/2007
  Czy różnice kursowe powstałe w wyniku zastosowania różnych kursów walut wynikających z ustawy VAT i CIT stanowią koszt uzyskania przychodu lub przychód podatkowy?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-57/07/S/III/117766
  czy dokonując zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce (poprzez zmianę umowy spółki komandytowej) uzyskany częściowy zwrot wkładów do spółki podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/116/2007
  - Czy pomoc finansowa jaką otrzymam w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej jako Beneficjent Ostateczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2-Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?- Czy wartość otrzymanego przeze mnie szkolenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?- Czy otrzymane przeze mnie podstawowe wsparcie pomostowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US I/415-40/07
  Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą, ale nie amortyzowaną i faktycznie nie wykorzystywaną w prowadzonej działalności gospodarczej będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/1/415-0035/07
  Czy otrzymany bezpłatnie od właściciela firmy towar z przeznaczeniem dla konkretnego odbiorcy - w ramach promocji należy traktować jako sprzedaż, czy jako towar powierzony.
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/62/1/07
  Spółka zwraca się z zapytaniem czy zawarte umowy z przedstawicielami handlowymi może zaliczając do przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych rozliczać na podstawie wystawionych przez przedstawicieli faktur VAT?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.OP/423-12/JG/07
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zapłaconej z góry należności za prenumeratę wydawanych gazet i miesięczników i za reklamy umieszczone w tych gazetach.
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-138/07/WP
  Czy rozpoznanie momentu powstania przychodu powstaje z dniem wydania paczki (towaru)odbiorcy nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności, czy też powstaje w momencie wydania towaru z magazynu celem nadania.
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/51/07
  Czy wniesienie przez podatników zorganizowanej części przedsiębiorstwa art. 55 (1)kc., tj. części prowadzonej działalności gospodarczej, jako aportu do spółki z o.o. i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale spowoduje powstanie przychodu z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-32/07
  W którym roku należy dokonać korekty przychodów: w roku realizacji usług tj. 2006 czy w roku wystawienia rachunków korygujących i zwrotu otrzymanej należności tj. w 2007r?
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-46/07
  dot: opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego odszkodowania od byłej spółki za straty w środkach trwałych.
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/217/07/JB
  Czy przychody uzyskiwane przez Spółkę z odsetek od własnych środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych z tytułu lokat typu overnight, uzyskanych w związku z działalnością prowadzoną na terenie ŁSSE korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych ?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/64/07/MJ
  Do jakiego źródła przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych powinna być zakwalifikowana otrzymana przez zwycięzcę kwota pieniężna stanowiąca nagrodę w konkursie? Czy Bank jako organizator konkursu wypłacający nagrody pieniężne zobowiązany będzie do potrącenia 10% ryczałtowanego podatku od nagród w konkursie (zgodnie z art. 41 ust. 4 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód z tego tytułu powinien zostać opodatkowany samodzielnie przez zwycięzcę na zasadach właściwych dla założonej przez niego działalności gospodarczej?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/100/2007
  - Czy w roku 2004, 2005, 2006 i 2007 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych (symbol PKWiU - 01.41.12) mogłem i mogę opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?- Czy wykonywany przeze mnie rodzaj działalności gospodarczej może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z uwagi na fakt wejścia w życie z dniem 1 maja 2004r. rozporządzenia Rady ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)- Dz. U. z 2004r. Nr 89, poz. 844 ze zm. ?
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-31/07
  Czy otrzymana przez podatnika pomoc finansowa pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zakup środków trwałych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na zakup środków trwałych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-59/07/KB
  Czy jako wspólnik spółki jawnej może opodatkować uzyskany dochód z tytułu działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-35/07
  Czy otrzymana refundacja w 2007 r. będzie stanowiła przychód do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/95/2007
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu w roku 2007 podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-288/07/KUKM
  1. Czy "datą powstania przychodu"będzie:a) dzień wydania rzeczy, który w zakresie lokali mieszkalnych bądź użytkowych będzie rozumiany jako dzień sprzedaży, która zgodnie z art. 158 Kodeksu Cywilnego następuje przez przeniesienie własności w formie aktu notarialnego? b) dzień uregulowania należności (całkowitej zapłaty ceny sprzedaży) - w przypadku zapłaty przed dniem sprzedaży przenoszącej własność lokalu (sporządzenia aktu notarialnego)?2. Czy pojęcie "kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami" i "koszty uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami" należy utożsamiać z bezpośrednio i pośrednio związanymi z wytworzeniem produktów, jakimi są lokale mieszkalne i usługowe?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/1/415-0032/07
  Czy będzie postępował prawidłowo w powyższej sytuacji, jeżeli nie będzie brał faktur z Poczty Polskiej za koszty przesyłki i nie będzie tych wydatków ewidencjonował do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy kupujący udziela mu ww. pełnomocnictwa.
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-24/2007
  Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż następuje za pośrednictwem portalu internetowego.
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/1-415/4/07
  Jak uwzględnić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wartości świadczenia usługi remontowej na potrzeby osobiste przez własną firmę budowlaną.
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-43/07
  Czy otrzymane wsparcie pomostowe oraz jednorazowe dotacje inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-3/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6.07.2007 r. (data wpływu 9.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zmiany formy opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 9.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-42a/07
  Czy opłaty pobierane od pracowników pełnosprawnych oraz od osób zewnętrznych będą stanowiły przychód ZFRON opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-37/07
  Czy przychody wspólnika z tytułu członkostwa w spółce osobowej świadczącej usługi zarządzania zaliczają sie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB.415/3/07
  Czy część odszkodowania wypłaconego w 2007 r., na pokrycie wydatków poniesionych w 2006 r. związanych z naprawą, przeglądem oraz holowaniem kutra stanowi przychód Podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku opodatkowania w 2006 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych natomiast w 2007 r. podatkiem liniowym?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-38/07
  Czy zawarcie i wykonanie umowy konsorcjum w związku z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych wywiera szczególne skutki podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy przedstawiony przez spółkę sposób fakturowania przychodów i zaliczania kosztów zakupów związany z wykonaniem umowy konsorcjum jest prawidłowy ?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-4-415/60/07
  Czy w związku z realizacją projektów unijnych, dotacja pomostowa wypłacana miesięcznie beneficjentom ostatecznym oraz jednorazowa dotacja inwestycyjna są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy jednostka będąca płatnikiem tych dotacji powinna obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-99/MC/II/07
  Czy kaucja gwarancyjna stanowi przychód z działalności gospodarczej
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-60/07/DG
  Czy można zaliczyć przychody uzyskiwane w ramach umowy zlecenia do przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP-220/234/BDŚ/07
  Czy wysokość udzielonych bonifikaty przy sprzedaży refundowanych leków na receptę należy uznać za koszt nie stanowiący kosztu uzyskania przychodów?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-35-07
  Czy wartość umorzonej pożyczki udzielonej przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy jest przychodem z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie jest przychodem z działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/72/2007
  Czy pomoc finansowa, którą już otrzymałem oraz w najbliższych dniach otrzymam (zarówno w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej jak i podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego) jako Beneficjent Ostateczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości,podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 698. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BM/415-14/07/Z/KJR
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-25/07/MŁ
  Czy otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jest przychodem z działalności gospodarczej?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-308/07/MK
  Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-163/07/MK
  Kiedy powstaje przychód należny z działalności gospodarczej w sytuacji otrzymywania premii pieniężnych (bonusów) w związku z przekroczeniem określonego poziomu obrotów? Spółka świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do tych pojazdów - opon i olejów samochodowych, akumulatorów. Z głównymi dostawcami podpisała umowy handlowe, w których zobowiązują się oni do udzielenia jej bonusów (premii pieniężnych) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów z danym kontrahentem.
 702. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/4150/IN-98/PUSŁ-G/07/BM
  Czy można pomniejszyć przychód o udzielone bonifikaty ?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-17/07
  Czy wynagrodzenie właściciela firmy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i pełniąca i równocześnie funkcję personelu zaangażowanego w realizację projektu finansowanego z EFS-u jest objęte zaliczką miesięczną na podatek dochodowy od działalności gospodarczej czy tylko zeznaniem rocznym?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-34/153/07/AZ
  Czy przychody osiągane przez wspólnika spółki komandytowej stanowią przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem liniowym ?
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-21/07
  Czy przychód z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-20/07
  Czy przychody lekarza weterynarii, uzyskane na podstawie zlecenia zawartego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, powinny być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej, czy z umowy zlecenie ?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/bf/415-20/GJ/07
  Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie komisu samochodowego, przychodem jest cena, którą otrzymuje komitent, czy też prowizja komisanta?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23/07
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nakładów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-45/07/KB
  Czy przychody z najmu powinny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też jako przychody uzyskiwane poza pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-24/07
  Czy otrzymana pomoc (dotacja) w postaci wsparcia pomostowego oraz dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na zakup środków trwałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-33c/154/07/AZ
  Czy otrzymane przez Stronę częściowo nieodpłatne świadczenia w postaci dofinansowania do szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i do jakiego źródła należy je zakwalifikować, czy do przychodów z działalności gospodarczej, czy też do innych źródeł ?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-33b/154/07/AZ
  Czy otrzymana dotacja w postaci dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 80% kosztów kursu szkolenia wspólnika jest przychodem spółki jawnej podlegającym opodatkowaniu i wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a tym samym przychodem podlegającym opodatkowaniu u jej wspólników w takiej proporcji w jakiej uczestniczą w zyskach ?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/81/07/JB
  Co należy rozumieć pod pojęciem "dzień częściowego wykonania usługi" w przypadku usług budowlanych, o którym mowa w art. 12 ust. 3a w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującą od 01.01.2007r. ?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-28/130/07/AZ
  Czy dochody osiągane z tytułu działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 19% podatkiem liniowym?
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-29a/127/07/AZ
  Czy przychody osiągane przez wspólnika spółki komandytowej mogą być zakwalifikowane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-29b/127/07/AZ
  Czy dochody osiągane przez wspólnika spółki komandytowej mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 19% podatkiem liniowym?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-29c/127/07/AZ
  Czy wielkość przychodów przypadających do opodatkowania powinna być proporcjonalna do prawa udziału w zysku spółki komandytowej, wynikającego z umowy spółki oraz uchwał wspólników określających udział w zysku każdego ze wspólników ?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-24/07
  Czy otrzymana dotacja jest przychodem, a tym samym czy podlega podatkowi dochodowemu? Czy Podatnik postąpił prawidłowo naliczając jednorazową amortyzację i odnosząc w koszty kwotę 23.000,00zł po odjęciu 24.000,00zł dotacji z PUP? Czy prawidłowo nie zaksięgował otrzymanej dotacji na pozostałe przychody (PKPiR), a więc nie opodatkowałem?
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/6/07
  Czy sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawce 5,5% ?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-6/07
  Czy otrzymana jednorazowa dotacja inwestycyjna podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-IX/71-19/07
  Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu udostępniania bezpłatnych programów komputerowych typu freeware i shareware.
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/15/2007
  Czy dochód osiągany z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie Sądu (który potrąca zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie powinien być wliczany do podstawy opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-20/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa - dotacja pomostowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-20-07
  Dotyczy momentu powstania przychodu oraz zasady przeliczania przychodów na złote.
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.005.V/17/2007
  Czy jednorazowa dotacja inwestycyjna ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-20-07-a
  Kiedy powstaje przychód w opisanym stanie faktycznym oraz jakie są zasady przeliczania przychodów w walutach obcych na złote?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-67/07
  Czy kwoty otrzymywane w ramach wsparcia pomostowego stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-63/07
  1.czy przedmiotowe dotacje podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego w 2006r. oraz 2007r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2.czy ujęcie dotacji inwestycyjnej po stronie przychodów podatkowych, a amortyzacji środków trwałych, zakupionych ze środków z dotacji, po stronie kosztów uzyskania przychodów jest dopuszczalne?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/50/2007
  Czy dochód ze sprzedaży w roku 2007 nieruchomości, tj. gruntu wraz z naniesieniami w postaci budynków niemieszkalnych, ktora to nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-34/07/KB
  Czy kosztem uzyskania przychodów jest cała kwota widniejąca na dokumencie zakupu, a przychodem cała wartość sprzedanego samochodu zaewidencjonowana ze stawką VAT zwolnioną i marżą opodatkowaną podatkiem VAT 22%, czy też kosztem uzyskania przychodów jest podatek od czynności cywilnoprawnej a przychodem marża?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-11/07
  Czy cała kwota ze sprzedaży samochodu, zakupionego częściowo za pożyczkę Rejonowego Urzędu Pracy, będzie stanowić przychód, czy kosztem związanym ze sprzedażą będzie cała kwota zakupu pomniejszona o dokonane faktyczne odpisy amortyzacyjne?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3/415-19/07
  Czy przychód uzyskany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-5/07
  Pytanie podatnika dotyczy określania momentu (daty) ujęcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w księgach rachunkowych w 2007 roku, w sytuacji, gdy: - wydanie towaru wraz z fakturą VAT następuje przed zapłatą za towar, - uregulowanie należności będącej przedpłatą na poczet dostawy towaru następuje przed wydaniem towaru, - zapłata za towar następuje w ostatnim dniu miesiąca a przesyłka (towar wraz z dokumentem sprzedaży) zostaje nadana w pierwszym dniu kolejnego miesiąca.
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-47142/07/FD
  Czy dzień wystawienia faktury VAT na otrzymaną zaliczkę na wykonanie robót w czasie przyszłym jest dniem uzyskania przychodu z działalności gospodarczej i czy przeliczenie przychodu otrzymanego w walucie obcej winno być dokonane według kursu średniego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-30/07
  Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/10/07/SŁ
  Po jakim kursie walut podatnik powinien przeliczać naliczone przez bank odsetki w walucie obcej od lokat "overnight" na rachunku dewizowym ?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07
  W jaki sposób należy zadeklarować zwrócone w 2006 r. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy?
 738. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.I/1/4151/12/2007
  1. czy otrzymana jednorazowa dotacja inwestycyjna na zakup środków trwałych, wyposażenia, stanowi koszt uzyskania przychodu; 2. czy otrzymana jednorazowa "dotacja inwestycyjna" stanowi przychód podlegający opodatkowaniu; 3. jak ewidencjonować dokonane zakupy inwestycyjne z dotacji; 4. w której pozycji i jaką część ewentualnie wykazywać w deklaracjach podatkowych; 5. czy podatek VAT od wydatków inwestycyjnych, który ewentualnie nie podlega odliczeniu, stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/429/63/2007
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu użytkowego spółki należy rozliczyć jako przychód spółki (z działalności gospodarczej, uwzględniając w kosztach wartość księgową lokalu pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne) czy jako przychód przypisany w odpowiedniej części do każdego ze wspólników i podlegający opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 10% zgodnie z art.28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/75-29/07
  We wniosku podatnik pyta czy zakup uszkodzonych drukarek stanowi koszt firmy oraz czy sprzedaż niepotrzebnych części z tych drukarek do punktu skupu surowców wtórnych oraz złomu stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/4/90/2007
  Czy przychody z działalności gospodarczej oraz z tytułu najmu lokali należy łączyć dla celów podatkowych VAT?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-5/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega opodatkowaniu, a jeśli tak to na jakiej zasadzie.
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-122/110/BDŚ/07
  - cz od sprzedaży nieruchomości, nabytej w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jest Pani zobowiązana zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z art.28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy 19% tj. wg podatku liniowego?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/105/Z/K/07
  Jak wynika ze złożonego wniosku podatnik podpisał umowę z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego (instytucją wdrażająca) o dofinansowanie projektu "Wykorzystanie technologii informatycznych do zarządzania wiedzą", w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucja wdrażająca przyznała firmie dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 50% wydatków kwalifikowanych, w tym:z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (35%) z budżetu państwa (15%) Czywydatki związane z realizacją projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodówdofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest przychodem firmy ?Zdaniem wnioskodawcy, otrzymane dotacje stanowić będą przychód z działalności gospodarczej stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast poniesione wydatki na specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy, gdyż: pozostają w związku przyczynowym z przychodem i poniesione są w celu osiągnięcia przychodu,nie znajdują się na liście kosztów nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów,nie są kosztami poniesionymi na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/6/07
  Czy otrzymane w/w wsparcie pomostowe w ramach ZPORR na rozpoczęcie działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-638/07/AK
  Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy postepuję poprawnie, że dochody za dyżury rozliczam na zasadach ogólnych w prowadzonej działalności ?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPDI/415/1/9/07
  W jaki sposób należy ustalić moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w zakresie usług sprzątania klatek schodowych i terenów przylegających.
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07
  Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej, prowizji bankowej i odsetek od zaciągniętego kredytu.
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-13-07
  Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej skup i sprzedaż walut (kantor wymiany walut) do ustalenia wartości przychodów i kosztów mają zastosowanie przepisy art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-622/07/AK
  Czy rozdanie płyt w ramach promocji spowoduje jakieś skutki w podatku dochodowym i czy możliwa jest sprzedaż płyt za "symboliczną złotówkę" ?
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/07
  Podatnik zwrócił się o udzielenie odpowiedzi, czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-10/2007
  Zapytanie o sposób przyporządkowania uzyskanego dochodu z najmu środka trwałego - budynku do odpowiedniego roku podatnowego.
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-3/423/4-N/07/EM/2
  Czy Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy dla celów CIT w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, tj. w ostatnim dniu miesiąca określonego na fakturze wystawionej klientom specjalnym?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-60/07/AJ
  Czy przychody zrealizowane za usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów, wykonane faktycznie w grudniu 2006 r., a wykazane na fakturze VAT z datą wystawienia w styczniu 2007 r., należy rozliczyć zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. - zgodnie z art. 12 ust. 3d pkt 3, tj. wg terminów płatności wynikających z tych faktur?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-3/07
  Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu lub innego stanowiska, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane przez prowadzącego działalność gospodarczą może być rozliczane wewnętrzną notą księgową w deklaracji PIT-5?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-17/07/DM
  Czy praktyka lekarska i pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ wykonywana na rzecz spółki w związku z umową zlecenia zawartą przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółką NZOZ będą uznane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a osiągniętych z nich dochód będzie mógł być opodatkowany 19% podatkiem liniowym?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/4150-5/07/DM
  Czy praktyka lekarska wykonywana na rzecz spółki w związku z umową zlecenia zawartą przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a spółką prowadzącą NZOZ będzie uznana za czynności wykonywane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a osiągnięty z nich dochód będzie mógł być opodatkowany 19% podatkiem liniowym?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WA/415-02/2/07
  Czy nabycie nieruchomości gruntowej, o której mowa w art 10 ust.1 pkt 8 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w drodze darowizny od męża a następnie sprzedaż tej nieruchomości jednej osobie może być uznana za działalność gospodarczą podatnika?
 759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-6/07
  Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz zleceniodawcy usług polegających na prowadzeniu zajęć nauki języka obcego dla osób trzecich jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDa-415/5/07
  1. Czy przy wyliczaniu dochodu z działalności gospodarczej prowadząc księgę przychodów i rozchodów oraz przy sprzedaży przedsiębiorstwa wartość remanentu początkowego stanowi koszt uzyskania przychodu (pomniejszenie tegoż dochodu)? 2. Czy przy wyliczaniu dochodu z działalności gospodarczej oraz przy sprzedaży przedsiębiorstwa niezamortyzowana wartość składników majątku wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej stanowić będzie koszt uzyskania przychodu, a tym samym stanowić będzie pomniejszenie dochodu? 3. Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przy sprzedaży przedsiębiorstwa będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-5/07/IJ
  Czy można nie zaliczać do przychodów danego okresu sprawozdawczego otrzymanych części transz (dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego) stanowiących zaliczkę na pokrycie kosztów, które zostaną poniesione w następnych okresach sprawozdawczych?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-6/07/IJ
  Czy w sytuacji gdy zostały poniesione koszty, a nie otrzymano środków na ich pokrycie (z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego) można dokonać w księgach danego okresu sprawozdawczego zapisu po stronie przychodów w kwocie stanowiącej równowartość kosztów?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/9/2007
  dotyczy kwalifikacji przychodu z działalności gospodarczej z tytułu wymiany punktów na premiowe doładowania telefonów komórkowych jako nieodpłatnego świadczenia
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/5/07/GW
  Otrzymał Pan dofinansowanie z tytułu przyuczenia do zawodu pracownika młodocianego. W związku z powyższym, Pana pytanie dotyczy zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej otrzymanej kwoty. W Pana opinii, otrzymana kwota stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, a tym samym - będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionym stanie faktycznym ma zastosowanie art. 14 ust. 2 pkt 2) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 14, poz. 176 ze zm. ).
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-7/07
  Czy koszty poniesione w związku z zakupem wydawnictw fachowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-57/06
  Jak traktować zasądzone w roku 2000 koszty procesu (opodatkowane podatkiem dochodowym) w przypadku ich wpłaty bądż umorzenia w latach następnych?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-6/07
  Czy kwota zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu zakupu środków trwałych, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-146/06/PK
  Czy środki z EFS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym a koszty sfinansowane dotacjami z w/w źródeł będą kosztami uzyskania przychodu?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/146a/06/PK
  Czy środki pochodzące z EFS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym a koszty sfinansowane dotacjami z ww. źródeł będą kosztami uzyskania przychodu?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/423-3/07/21028/2007
  Czy podatek od wartości dodanej zaliczony do kosztów uzyskania w jednym roku podatkowym, jest przychodem w następnym roku podatkowym w momencie wpływu zwrotu na konto spółki?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/208/06/JB
  Czy uzyskany dochód ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4151-18/07
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i winien być wykazany w podatkowej księdze przychodów?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/15/06
  Czy otrzymana dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe, podstawowe i przedłużone otrzymane w ramach udziału jako Beneficjent Ostateczny w programie ZPORR 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-194/06/JB
  Czy Strona prawidłowo przyjęła zasady rozpoznawania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych od stycznia 2007r.
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/4/BF/2/07
  Czy przychody uzyskane na podstawie umowy zawartej ze Spólką X w zakresie "udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów dokumentów prawnych(w szczególności umów, statutów, regulaminów, pism procesowych i urzędowych, uchwał organów Usługobiorcy, poleceń i zarządzeń wewnątrzorganizacyjnych, udział w negocjacjach oraz postępowaniach przed sądami, arbitrażami i urzędami, koordynowanie prac pracowników świadczących usługi dla Usługobiorcy. Usługi będą świadczone w języku polskim i angielskim" można zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Kancelarii Radcy Prawnego.
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P/3-415-33/06
  Czy otrzymana pomoc finansowa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? czy otrzymana dotacja powinna być zaliczona do przychodów z działalności gospodarczej ? i czy wydatki sfinansowane z tej dotacji będą stanowić koszty uzyskania przychodów ?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-7/06/IJ
  Czy do przychodu z tytułu działalności gospodarczej nabywcy należy zaliczyć wartość przedmiotów, za które nabywca nie zapłacił, gdyż przedmioty te dostarczono w miejsce dostawy wadliwej, a koszty tej transakcji pokrywa w całości dostawca?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-11/07
  Czy kwota wsparcia pomostowego i dotacji inwestycyjnej uzyskana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przychodem opodatkowanym czy zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-45/07/AP
  W którym momencie powstanie przychód z tytułu sprzedaży kolportowanej prasy - w momencie przekazania nabywcy tytułów do kolportażu, czy w momencie rozliczenia przez nabywcę (kolportera) zwrotów nie sprzedanej prasy i zwrotu jej do sprzedającego? Spółka sprzedaje (dostawa) prasy, sprzedaje prasę różnym nabywcom, m. in. hurtownikom i detalistom prowadzącym dalszą odsprzedaż wydawnictw prasowych na podstawie umowy kolportażu, która przewiduje, że "kolportaż dostarczonej prasy uważa się za wykonany w momencie przesłania do Spółki przez Odbiorcę (kolportera) wypełnionego i podpisanego protokołu zwrotów oraz przesłania winiet lub kompletnych egzemplarzy zwracanych tytułów". W tym momencie jest też wystawiana faktura.
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-17/06
  Czy uzyskany w 2006 roku przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, przychód z realizacji umów częściowo finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-71/06
  Czy otrzymaną kwotę dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika po zakończonym szkoleniu należy zaksięgować jako przychód z tytułu prowadzonej działalności?
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/33/06
  1.Czy otrzymany przez Pana jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych - Praktyka Lekarska, opodatkowaną na zasadach ogólnych, przychód z całości pełnionych dyżurów na podstawie wystawionego rachunku, w ramach zawartego kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia w........., i zaewidencjonowany w ten sposób w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychód, nie narusza zasad zawartych w przepisach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?2.Czy wypłata należności na podstawie otrzymanego rachunku innym lekarzom prowadzącym Indywidualne Praktyki Lekarskie , którym zostały przez Pana częściowo powierzone (zlecone) obowiązki pełnienia w/w dyżurów lekarskich, ujęta w ciężar kosztów Pana działalności gospodarczej, zaewidencjonowana w ten sposób w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychód, nie narusza zasad zawartych w przepisach podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-1-349/07/ZDB
  Czy jest obowiązek płatnika do poboru podatku dochodowego "u źródła" z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu w celu dalszej odsprzedaży konkretnych egzemplarzy programu komputerowego wraz z licencją na ich używanie od zagranicznych przedsiębiorców m. in. z USA, Holandii, W. Brytanii i Szwajcarii. w przypadku gdy licencja na używanie zezwala wyłącznie na korzystanie z programu zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem i nie obejmuje udzielenia odbiorcom praw do jakichkolwiek własności intelektualnych (m. in. kopiowania, powielania, modyfikowania i publicznego rozpowszechniania) ?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-57/06
  Czy ujęte w kosztach uzyskania przychodów wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych winny stanowić przychód z działalności gospodarczej w dacie otrzymania zwrotu tj. w 2006 r.?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4111/415/0002/07
  Czy kwotę dofinansowania należy wpisać w przychody firmy i zapłacić od niej podatek dochodowy, czy też jest to kwota wolna od podatku dochodowego?
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-58/06/GW
  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wynajmu nieruchomości własnych na cele działalności gospodarczej. W 2005 roku zawarłem umowę przedwstępną, dotycząca nabycia udziałów w spółce z o.o. Celem tej umowy było wejście we współwłasność nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą i wynajmowanie jej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy zawarciu tej umowy uiściłem okresloną kwotę tytułem zadatku. W związku z faktem, iż zbywcy nie wywiązali się z umowy przedwstępnej, sa oni zobowiązani do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Dlatego też moje pytanie dotyczy sposobu opodatkowania uzyskanego z w/w tytułu dochodu. W mojej opinii, uzyskany dochód stanowić będzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem celem nabycia tych udziałów było rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o usługi związane z nieruchomościa stanowiącą majątek spółki, zaś poniesiony wydatek został sfinansowany wyłącznie ze środków pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-1/2007
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-209/338/06/AZ
  Czy wykonując usługi polegające na korekcie i redakcji tekstów w języku polskim, sklasyfikowane pod numerem 74.85.Z PKD (działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi) podatnik będzie mógł skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% ?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38/06
  Czy podstawą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w przypadku świadczenia usług budowlanych na terenie Francji, będzie kwota netto przychodu, przychód pomniejszony o zapłacony tam podatek od wartości dodanej? Czy ryczałt należny od robót budowlanych będzie stanowił 5,5% kwoty netto wskazanego przychodu?
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/35P/06/TK
  Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu użytkowego wykorzystywanego do działalności gospodarczej jest wolny od podatku dochodowego jeśli lokal ten nie był amortyzowany i nie figurował w ewidencji środków trwałych
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-7/07
  Czy dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika w ramach przygotowania zawodowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/169/2006
  Czy sprzedaż budynku wraz z gruntem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/125/06
  Czy odsetki naliczone i uzyskane przez Spółkę od kontrahentów z tytułu opóźnienia w zapłacie należności stanowiących dochód z działalności określonej w zezwoleniach na działalność w TSSE są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie przepisów normujących zasady korzystania z ulg podatkowych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/1/5/2007
  Czy wartość sprzedanych palet stanowi przychód do opodatkowania?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-348/06/AJ
  Czy przychodem będzie w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, cena sprzedaży nieruchomości, a kosztem uzyskania przychodu kwota odpowiadająca wartości netto (cena zakupu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne)?
 796. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1497/05
  Trafne są zarzuty skargi kasacyjnej wskazujące na naruszenie przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, tj. art. 141 § 4 i art. 3 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), poprzez nie poddanie w ramach sądowej kontroli decyzji administracyjnych, wnikliwej analizie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego, pominięcie istotnych dla sprawy okoliczności i ustaleń organów podatkowych, co doprowadziło do zakwestionowania właściwego zastosowania przez organy podatkowe art. 24 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy uchylaniu decyzji podatkowej, kwestionowanie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ustaleń faktycznych organów podatkowych, mieści się w pojęciu obowiązku dokonania przez sąd administracyjny I instancji pełnej oceny dokonanych przez ten organ tychże ustaleń. Sąd nie odniósł się do wszystkich podniesionych w decyzji organu podatkowego argumentów oraz nie wyjaśnił w sposób pełny wszystkich motywów, którymi się kierował przy podjęciu zaskarżonego wyroku. Z kolei uzasadnienie wyroku, które nie zawiera pełnej oceny dokonanych przez organ podatkowy ustaleń faktycznych stanowi o istotnym naruszeniu art. 141 § 4 p.p.s.a. dającym podstawę do uchylenia zaskarżonego wyroku.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-52/06/SS
  Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, która w roku 2003 zawarła umowę z inną firmą - jako wykonawcą - na realizację robót budowlanych związanych z budową zakładu. Na podstawie w/w umowy, spółka cywilna, jako gwarancję należytego i terminowego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę, zatrzymała 10% wynagrodzenia netto wykonawcy ( kaucja gwarancyjna ). Po zakończeniu tych robót spółka cywilna zarzuciła wykonawcy, iżprzedmiotowe roboty budowlane nie zostały wykonane we właściwy sposób. W terminach wskazanych przez spółkę cywilną, wykonawca nie usunął części usterek. Z uwagi na fakt, iż nie doszło do ugodowego załatwienia spornych spraw, spółka cywilna rozpoczęła naliczanie kar umownych. Natomiast wykonawca uznał, iż roszczenia spółki cywilnej są bezzasadne. Wobec powyższego, sprawa stała się sporna i wymaga rozstrzygnięcia sądowego. Wobec powyższego, moje pytanie dotyczy zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej części kaucji gwarancyjnej, zaliczonej na poczet kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. W Pana opinii, wystawienie przez spółkę cywilną noty obciążeniowej, w której znajduje się zapis o zaliczeniu części niezwróconej wykonawcy kaucji gwarancyjnej, bez akceptacji takiego zaliczenia przez wykonawcę, nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki cywilnej.
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-84/06
  O udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii opodatkowania środków pieniężnych otrzymanych w celu realizacji projektu - działanie 2.5 ZPORR w części finansowanego z budżetu Wspólnot Europejskich.
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-85/06
  Co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-17/06/MKUL2/1020
  Czy dotacja otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy na stworzenie nowego stanowiska pracy stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-334/06/MK
  Jaki kurs waluty stosować do wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu do dnia 31.12.2006 r. w sytuacji, gdy Banque Populaire we Francji (w którym Spółka ma konto, na które wpływają środki w Euro ze sprzedaży usług, z których pokrywane są zobowiązania na rzecz dostawców zagranicznych lub środki przekazywane są na rachunek w Polsce) nie ogłasza kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej (Euro)?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USI/415/65/06
  czy powyższe wsparcie w oparciu o art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktować jako dotację czy też dopłatę i ujmować w przychodach do podatkowej książki przychodów i rozchodów.
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-156/06/AB
  Czy w momencie zaliczenia kaucji pobranej przy wydaniu magnetycznej karty wjazdu na poczet odszkodowania powstaje przychód podatkowy?
 804. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/46/06/AG
  Czy mimo przedmiotu prowadzonej działalności, sprzedaż prywatnego majątku wspólników należy traktować odrębnie od spraw spółki jawnej i tym samym zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może przysługiwać obojgu małżonkom?
 805. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/47/06/AG
  Czy mimo przedmiotu prowadzonej działalności, sprzedaż prywatnego majątku wspólników należy traktować odrębnie od spraw spółki jawnej i tym samym zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może przysługiwać obojgu małżonkom?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-37/06/US
  Czy od częściowo umorzonej pożyczki, którą otrzymała osoba niepełnosprawna z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej nalicz się podatek dochodowy ?
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-187a/302/06/AZ
  Czy podatnik postąpił prawidłowo wprowadzając do ewidencji środków trwałych nieruchomości wynajmowane wcześniej poza działalnością gospodarczą oraz opodatkowując dochody z ich wynajmu łącznie z dochodami z pozostałej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-187b/302/06/AZ
  Czy otrzymane po dniu 01.08.2006r. płatności za czynsz i ponoszone wydatki dotyczące wynajmu z okresu przed dniem 31.07.2006r. podatnik powinien zaliczyć do przychodów i kosztów pozarolniczej działalności gospodarczej, czy w dalszym ciągu do przychodów i kosztów najmu (poza działalnością gospodarczą) i na tę okoliczność składać deklarację PIT-5 ?
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD-IB/423/2/2006
  Czy umorzenie udziałów (części udziałów) bez wynagrodzenia dla wspólnika stanowić będzie dla Spółki podatkowy dochód do opodatkowania?
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/20/2006
  Jaka jest granica obrotów netto obowiązujących nas jako spółkę cywilną do przekształcenia w spółkę jawną i założenia ksiąg handlowych w roku 2007?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-23/06
  Czy otrzymana dotacja współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Budżetu Panstwa jest przychodem z działalności gospodarczej oraz czy zakupione w ramach w/w dotacji wyposażenie i sprzęt nie stanowiące środków trwałych sfinansowane dotacją będą kosztem uzyskania przychodów ?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-178/296/06/AZ
  Czy sprzedaż voucherów tj. bonów towarowo-usługowych uprawniających do skorzystania z usługi hotelowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też obowiązek podatkowy powstaje dopiero w momencie realizacji usługi tj. zapłaty bonem?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-55/06
  Czy słusznie podatnik, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiotem jest naprawa samochodów, ewidecjonuje w księdze przychodów i rozchodów przychody uzyskane z tytułu wynajmu na czas naprawy, samochodu zastępczego ?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-92/06/PK
  Czy kwoty wypłacane byłemu współpracownikowi który już nie prowadzi DG stanowią dla niego przychód z DG?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-39-06
  Cy w sytuacji gdy zakupiony towar nie został sprzedany ponieważ został przywłaszczony przez pracowników, co stwierdzono w wyniku przeprowadzenia remanentu kontrolnego należy ustalić przychód z działalności i opodatkować podatkiem dochodowym?
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-177/288/06/AZ
  Czy przychody z wynajmu uzyskane po zgłoszeniu działalności w powyższym zakresie do ewidencji działalności gospodarczej i założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, można traktować jako przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 817. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PM/E-4117-1/5/06
  - obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą ale nieamortyzowanej i faktycznie nie wykorzystanej w prowadzonej działalności gospodarczej.
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-431/506/BDŚ/06
  Czy z tytułu nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń wartość ewentualnego czynszu stanowić będzie przychód?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/150/06/AT
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia wydatków na organizację spotkania biznesowego dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.1431/DGI/415-65-220/UD/06
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą X polegającą głównie na obrocie złomem, hurtowym handlu maszynami, handel bronią. Na rzecz firmy Y w której jest dyrektorem generalnym wykona usługi związane z opracowaniem podręcznika. Zakres czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy jest inny niż zakres prowadzonej działąlności gospodarczej.W związku z tym podatnik pyta czy będzie mógł korzystać z opodatkowania podatkiem liniowym.
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/55/AK/06
  Czy istnieje możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy przychód z wykonywanych usług lombardowych w latach poprzednich nie przekroczył wartości 10.000 euro? Również w 2006r. przychód nie przekroczył ww. kwoty
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-60-320/06/ZDB
  Czy otrzymane dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu korzysta ze zwolnienia z pod. doch. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), a wydatki związane z realizacją projektów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 56 cytowanej ustawy ?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/16839/45/06
  Czy otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy refundacja kosztów na stworzenie nowego stanowiska pracy, w całości przeznaczona na sfinansowanie zakupu środka trwałego, stanowi przychód podatkowy i jak powinien być przyjęty do celów podatkowych zakup środka trwałego?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPD-406/17/22713/2006
  Jak należy zakwalifikować zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne?
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/1CG/415/i-44/06/MM
  Czy dochód osoby fizycznej,podlegajacej w Polsce - nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na podstawie art. 3 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , osiągany ze spółki komandytowej ,prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Polski stanowi dochód osoby fizycznej ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza według 19 %stawki , o której mowa w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 826. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-I/418-14/4/421/06/AG
  dot. zaliczenia wartości otrzymanej nagrody rzeczowej do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3/415/25/06
  Jeśli w 2006 r. zwrócone zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy należy korygowac zeznania roczne PIT-36 za 2004 i 2005 r., czy też należy opodatkować zwróconą nadpłatę w bieżącym roku ?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/295/Z/K/06
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty netto z faktury VAT za naprawę powypadkową samochodu ?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-13/60
  Jakie są skutki podatkowe cesji wierzytelności?
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I 415/58/06
  Czy 22% podatek VAT z tytułu eksportu wyliczony w związku z brakiem na dzień sporządzenia deklaracji VAT-7 potwierdzenia wywozu to jest karty SAD-3 uprawniającej do zastosowania stawki VAT 0% zmniejsza przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 831. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1336/05: II FSK 1335/05
  1. Ocena prawna wyrażona w orzeczeniu sądu wiąże w danej sprawie sąd oraz organ administracyjny w przyszłości, ilekroć ta sprawa będzie przedmiotem rozpoznania sądu lub organu, jeżeli ocena prawna nie zostanie uchylona w prawem określonym trybie i jeżeli nie uległy zmianie przepisy stanowiące podstawę oceny w sprawie. 2. Nie można zatem na każdym etapie postępowania powracać do kwestii, która już została przesądzona.
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P3-415/21/06
  Czy otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie za szkody wyrządzone pożarem w cegielni, w której prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi przychód spółki ?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/415-9/IM/2006
  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej ustalania różnic kursowych, wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych, wpływających na wysokość przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów.Od sierpnia 2003 roku, jako osoba fizyczna, prowadzę działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie towarowego transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi PKD 60 24 B, jak również handlu detalicznym artykułami budowlanymi PKD 52 46 Z.Uzyskiwane w 2006 roku przychody rozliczam na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nadmieniam, iż od tego roku świadczę również usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów na terytorium Unii Europejskiej.W fakturach wystawianych na rzecz podmiotów zagranicznych, wartość za wykonanie usługi określana jest w walucie euro. Zapłatę za wykonane usługi również otrzymuje w walucie euro, bezpośrednio na posiadany rachunek walutowy firmy.Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję także zakupów na terenie Unii Europejskiej, jak również ponoszę opłaty za przejazdy płatnymi autostradami.Za w/w zobowiązania wobec podmiotów zagranicznych dokonuję zapłaty w formie gotówkowej w walucie euro, wypłaconej uprzednio z rachunku walutowego, nie korzystając przy tym z usług banku (polecenie przelewu). Dlatego też, od razu dysponuję dokumentem stwierdzającym ich poniesienie.W tej sytuacji nie powstają rozbieżności w czasie, między dniem zarachowania kosztu (wystawienia dokumentu), a dniem faktycznej zapłaty będących przyczyną powstania różnic kursowych.W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem wg jakiego kursu powinienem dokonać przeliczenia na złotówki wartości poniesionych kosztów? Czy powstaną w tej sytuacji różnice kursowe mające wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów, jak również różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym? A jeśli tak, to wg jakich kursów należy je obliczyć?Proszę również o wyjaśnienie, czy w sytuacji gdy wypłacam z rachunku walutowego środki pieniężne w walucie euro, nie dokonując tym samym ich wymiany na złotówki, a jedynie przesuwając do kasy firmy, pozostawiając na zagraniczne wydatki, powstają różnice kursowe mające wpływ na przychody podatkowe, jak również różnice od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym firmy?Ponadto, czy w momencie ich późniejszej odsprzedaży w kantorze wymiany walut, powstaną różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym?Z kolei, wg jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na złotówki pobieranych przez bank w walucie euro, prowizji od przeprowadzanych operacji gospodarczych oraz opłat związanych z prowadzeniem rachunku walutowego? I czy występują w związku z tym różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?Interesuje mnie także, czy jeśli dzień wpływu na konto należności od kontrahenta za wykonanie usługi (dzień faktycznego uzyskania przychodu) jest tym samym dniem, w którym wystawiono fakturę (dzień uzyskania przychodu) dokumentującą usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, to wg jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na złote uzyskane przychody? Według średniego kursu NBP, czy kursu kupna walut ogłaszanego przez bank obsługujący podatnika?Pragnę podkreślić, iż w ciągu dnia może zostać ogłoszonych kilka kursów kupna bądź sprzedaży stosowanych przez bank, w którym posiadam rachunek walutowy, w związku z czym pojawiają się wątpliwości co do stosowanych kursów, wg których należy dokonywać stosownych przeliczeń. Nadmieniam, iż wyciąg bankowy nie zawiera godziny przeprowadzonej transakcji, w związku z czym nie jestem w stanie określić czasu w jakim miały miejsce określone operacje bankowe.Z tego względu po zakończeniu miesiąca, korzystam ze strony internetowej banku, w którym posiadam rachunek walutowy, stosując do powyższych obliczeń kursy kupna i sprzedaży walut, ogłaszane w tabelach za poszczególne dni. Do niniejszego pisma dołączam przykładową tabelę, z której stosowałem powyższe kursy. Proszę o wyjaśnienie, czy moje postępowanie jest prawidłowe?Ponadto proszę o wyjaśnienie, jak należy prawidłowo stosować przyjętą w mojej firmie metodę rozchodu - FIFO (ostatnie weszło pierwsze wyszło) służącą do ustalenia rozchodu walut z rachunku bankowego, mająca zastosowanie do ustalenia różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, przy zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów. Ściślej mówiąc określeniu kursu kupna walut na dzień po jakim wpłynęły na konto należności za wykonane usługi, koniecznego do prawidłowego obliczenia różnic. Bardzo proszę o dokładne opisanie powyższej metody.Czy przy uwzględnianiu rozchodu z rachunku walutowego, należy uwzględniać również wypłaconą z rachunku walutę w formie gotówki, przekazaną do kasy firmy lub odsprzedaną bankowi oraz prowizje pobierane przez bank od dokonywanych operacji bankowych?Czy należy brać pod uwagę tylko wydatki na spłatę zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów? Jak również, czy dla celów ustalenia powyższych rozchodów należałoby prowadzić szczegółową ewidencję odzwierciedlającą powyższe zdarzenia?Na koniec zwracam się z zapytaniem, czy sposób, w który dokumentuję wydatki dotyczące opłat za przejazdy płatnymi autostradami oraz sposób naliczania różnic od własnych środków na rachunku walutowym wynikających z zapłaty w/w opłat, według załączonych do niniejszego zapytania dokumentów księgowych jest prawidłowy?Natomiast w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, naliczanych w związku z otrzymaniem zapłaty od kontrahenta zagranicznego, obliczam je na wolnym polu wyciągu bankowego oraz na jego podstawie księguję, zwiększając bądź zmniejszając przychody podatkowe. Czy postępuję prawidłowo?UzasadnienieBędąc zobligowanym do zajęcia stanowiska w sprawie, uważam iż poniesione koszty podatkowe, w sytuacji kiedy dzień zarachowania kosztu jest tym samym dniem, w którym dokonano faktycznej zapłaty zobowiązania, należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia ich poniesienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Z bezpośredniego brzmienia przepisu wynika, iż koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Natomiast jeżeli koszty wyrażone w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednia podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.W związku z tym, iż nie powstają rozbieżności między dniem ich zarachowania i dniem faktycznej zapłaty, nie powstają różnice kursowe mające wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów.Z kolei w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, uważam iż powstaną one w związku z zapłatą zobowiązania, w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1a) ustawy i należy ustalić ich wysokość, jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania (wpływ waluty na konto) albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank dewizowy, z którego usług korzystał podatnik. I tak w przypadku gdy kurs sprzedaży, na dzień zapłaty zobowiązania wyrażonego w walucie euro jest wyższy od kursu kupna walut, z dnia otrzymania zapłaty należności, koszty podatkowe ulegają obniżeniu. W odwrotnej sytuacji koszty podatkowe ulegają zwiększeniu.W odpowiedzi na pytanie dotyczące wypłaty z rachunku walutowego waluty euro, nie dokonując tym samym ich wymiany na złotówki, zajmuję stanowisko, iż w takiej sytuacji nie występują różnice kursowe, gdyż nie następuje wydatkowanie środków walutowych, a jedynie ich przesunięcie. Nadmieniam, iż przy ustalaniu rozchodu walut z rachunku bankowego (zapłata zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów), wyceniamy wówczas ich wartość wg kursu "historycznego", tj. takiego, po jakim przeliczyliśmy wpływ waluty na konto.Różnice kursowe powstają z kolei przy ustalaniu różnic od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym, w momencie zapłaty zobowiązania, obliczone jako różnica między kursem sprzedaży stosowanym przez bank z dnia zapłaty zobowiązania, a kursem kupna z dnia otrzymania zapłaty należności (wpływ walut na konto).Natomiast w chwili ich późniejszej odsprzedaży w kantorze wymiany walut nie powstają różnice kursowe, gdyż zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy podatnik nabywa prawo do podwyższenia lub obniżenia kosztów uzyskania przychodów (bądź uzyskanych przychodów), tylko o różnice wynikające z różnych kursów walut, ogłaszanych przez NBP i bank, z którego usług korzysta podatnik. W przepisach ustaw nie przewidziano natomiast możliwości przyjęcia za podstawę obliczania różnic kursowych kursów walut obcych, innych niż bankowe (np. kursu stosowanego w kantorach wymiany walut).W przypadku pytania po jakim kursie należy przeliczyć na złotówki wartość pobieranych prowizji i opłat bankowych, uważam iż winien to być średni kurs NBP z dnia poniesienia kosztu, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto z braku rozbieżności między dniem pobrania prowizji i opłat, a dniem wpływu należności od kontrahenta, nie występują różnice od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym, mające wpływ na wysokość kosztów podatkowych.Z kolei w odniesieniu do pytania, według jakiego kursu należy ustalić wysokość uzyskanego przychodu, jeśli dzień uzyskania przychodów (dzień wystawienia faktury) jest tym samym dniem, w którym przychody te faktycznie otrzymano, uważam, iż wówczas przychód ustala się według kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystam zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Jeśli natomiast chodzi o wątpliwości dotyczące zmieniających się w ciągu dnia kursów kupna bądź sprzedaży stosowanych przez bank, w którym posiadam rachunek walutowy, uważam iż w związku z tym, iż przepisy podatkowe nie precyzują, jak należy postąpić w takiej sytuacji, określając jedynie, iż powinien być to kurs sprzedaży bądź kupna ogłaszany przez bank obsługujący podatnika, uznaję iż moje postępowanie nie narusza przepisów podatkowych, będąc tym samym dopuszczalnym postępowaniem.Na koniec pragnę ustosunkować się od zapytania odnośnie metody rozchodu walut obcych - FIFO z rachunku walutowego. Myślę, iż należy przy uwzględnianiu rozchodu, brać pod uwagę wszelkie operacje rozchodu z konta bankowego tj. pobrane opłaty i prowizje, wypłacone w gotówce bądź odsprzedane bankowi lub zapłacone zobowiązania wobec kontrahentów zagranicznych.Proszę o ustosunkowanie się oraz wyjaśnienie powyższych kwestii i jednocześnie informuję, iż w sprawach, o których mowa nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa czy postępowanie przed sądem administracyjnym.
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/415-8/IM/2006
  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej ustalania różnic kursowych, wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych, wpływających na wysokość przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów.Od sierpnia 2003 roku, jako osoba fizyczna, prowadzę działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie towarowego transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi PKD 60 24 B, jak również handlu detalicznym artykułami budowlanymi PKD 52 46 Z. Uzyskiwane w 2006 roku przychody rozliczam na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nadmieniam, iż od tego roku świadczę również usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów na terytorium Unii Europejskiej.W fakturach wystawianych na rzecz podmiotów zagranicznych, wartość za wykonanie usługi określana jest w walucie euro. Zapłatę za wykonane usługi również otrzymuje w walucie euro, bezpośrednio na posiadany rachunek walutowy firmy.Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję także zakupów na terenie Unii Europejskiej, jak również ponoszę opłaty za przejazdy płatnymi autostradami.Za w/w zobowiązania wobec podmiotów zagranicznych dokonuję zapłaty w formie gotówkowej w walucie euro, wypłaconej uprzednio z rachunku walutowego, nie korzystając przy tym z usług banku (polecenie przelewu). Dlatego też, od razu dysponuję dokumentem stwierdzającym ich poniesienie.W tej sytuacji nie powstają rozbieżności w czasie, między dniem zarachowania kosztu (wystawienia dokumentu), a dniem faktycznej zapłaty będących przyczyną powstania różnic kursowych. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem wg jakiego kursu powinienem dokonać przeliczenia na złotówki wartości poniesionych kosztów? Czy powstaną w tej sytuacji różnice kursowe mające wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów, jak również różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym? A jeśli tak, to wg jakich kursów należy je obliczyć? Proszę również o wyjaśnienie, czy w sytuacji gdy wypłacam z rachunku walutowego środki pieniężne w walucie euro, nie dokonując tym samym ich wymiany na złotówki, a jedynie przesuwając do kasy firmy, pozostawiając na zagraniczne wydatki, powstają różnice kursowe mające wpływ na przychody podatkowe, jak również różnice od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym firmy?Ponadto, czy w momencie ich późniejszej odsprzedaży w kantorze wymiany walut, powstaną różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym? Z kolei, wg jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na złotówki pobieranych przez bank w walucie euro, prowizji od przeprowadzanych operacji gospodarczych oraz opłat związanych z prowadzeniem rachunku walutowego? I czy występują w związku z tym różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?Interesuje mnie także, czy jeśli dzień wpływu na konto należności od kontrahenta za wykonanie usługi (dzień faktycznego uzyskania przychodu) jest tym samym dniem, w którym wystawiono fakturę (dzień uzyskania przychodu) dokumentującą usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, to wg jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na złote uzyskane przychody? Według średniego kursu NBP, czy kursu kupna walut ogłaszanego przez bank obsługujący podatnika? Pragnę podkreślić, iż w ciągu dnia może zostać ogłoszonych kilka kursów kupna bądź sprzedaży stosowanych przez bank, w którym posiadam rachunek walutowy, w związku z czym pojawiają się wątpliwości co do stosowanych kursów, wg których należy dokonywać stosownych przeliczeń. Nadmieniam, iż wyciąg bankowy nie zawiera godziny przeprowadzonej transakcji, w związku z czym nie jestem w stanie określić czasu w jakim miały miejsce określone operacje bankowe.Z tego względu po zakończeniu miesiąca, korzystam ze strony internetowej banku, w którym posiadam rachunek walutowy, stosując do powyższych obliczeń kursy kupna i sprzedaży walut, ogłaszane w tabelach za poszczególne dni. Do niniejszego pisma dołączam przykładową tabelę, z której stosowałem powyższe kursy. Proszę o wyjaśnienie, czy moje postępowanie jest prawidłowe? Ponadto proszę o wyjaśnienie, jak należy prawidłowo stosować przyjętą w mojej firmie metodę rozchodu - FIFO (ostatnie weszło pierwsze wyszło) służącą do ustalenia rozchodu walut z rachunku bankowego, mająca zastosowanie do ustalenia różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, przy zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów. Ściślej mówiąc określeniu kursu kupna walut na dzień po jakim wpłynęły na konto należności za wykonane usługi, koniecznego do prawidłowego obliczenia różnic. Bardzo proszę o dokładne opisanie powyższej metody.Czy przy uwzględnianiu rozchodu z rachunku walutowego, należy uwzględniać również wypłaconą z rachunku walutę w formie gotówki, przekazaną do kasy firmy lub odsprzedaną bankowi oraz prowizje pobierane przez bank od dokonywanych operacji bankowych?Czy należy brać pod uwagę tylko wydatki na spłatę zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów? Jak również, czy dla celów ustalenia powyższych rozchodów należałoby prowadzić szczegółową ewidencję odzwierciedlającą powyższe zdarzenia?Na koniec zwracam się z zapytaniem, czy sposób, w który dokumentuję wydatki dotyczące opłat za przejazdy płatnymi autostradami oraz sposób naliczania różnic od własnych środków na rachunku walutowym wynikających z zapłaty w/w opłat, według załączonych do niniejszego zapytania dokumentów księgowych jest prawidłowy? Natomiast w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, naliczanych w związku z otrzymaniem zapłaty od kontrahenta zagranicznego, obliczam je na wolnym polu wyciągu bankowego oraz na jego podstawie księguję, zwiększając bądź zmniejszając przychody podatkowe. Czy postępuję prawidłowo? Uzasadnienie Będąc zobligowanym do zajęcia stanowiska w sprawie, uważam iż poniesione koszty podatkowe, w sytuacji kiedy dzień zarachowania kosztu jest tym samym dniem, w którym dokonano faktycznej zapłaty zobowiązania, należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia ich poniesienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Z bezpośredniego brzmienia przepisu wynika, iż koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Natomiast jeżeli koszty wyrażone w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednia podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.W związku z tym, iż nie powstają rozbieżności między dniem ich zarachowania i dniem faktycznej zapłaty, nie powstają różnice kursowe mające wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów.Z kolei w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, uważam iż powstaną one w związku z zapłatą zobowiązania, w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1a) ustawy i należy ustalić ich wysokość, jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania (wpływ waluty na konto) albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank dewizowy, z którego usług korzystał podatnik. I tak w przypadku gdy kurs sprzedaży, na dzień zapłaty zobowiązania wyrażonego w walucie euro jest wyższy od kursu kupna walut, z dnia otrzymania zapłaty należności, koszty podatkowe ulegają obniżeniu. W odwrotnej sytuacji koszty podatkowe ulegają zwiększeniu.W odpowiedzi na pytanie dotyczące wypłaty z rachunku walutowego waluty euro, nie dokonując tym samym ich wymiany na złotówki, zajmuję stanowisko, iż w takiej sytuacji nie występują różnice kursowe, gdyż nie następuje wydatkowanie środków walutowych, a jedynie ich przesunięcie. Nadmieniam, iż przy ustalaniu rozchodu walut z rachunku bankowego (zapłata zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów), wyceniamy wówczas ich wartość wg kursu "historycznego", tj. takiego, po jakim przeliczyliśmy wpływ waluty na konto.Różnice kursowe powstają z kolei przy ustalaniu różnic od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym, w momencie zapłaty zobowiązania, obliczone jako różnica między kursem sprzedaży stosowanym przez bank z dnia zapłaty zobowiązania, a kursem kupna z dnia otrzymania zapłaty należności (wpływ walut na konto).Natomiast w chwili ich późniejszej odsprzedaży w kantorze wymiany walut nie powstają różnice kursowe, gdyż zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy podatnik nabywa prawo do podwyższenia lub obniżenia kosztów uzyskania przychodów (bądź uzyskanych przychodów), tylko o różnice wynikające z różnych kursów walut, ogłaszanych przez NBP i bank, z którego usług korzysta podatnik. W przepisach ustaw nie przewidziano natomiast możliwości przyjęcia za podstawę obliczania różnic kursowych kursów walut obcych, innych niż bankowe (np. kursu stosowanego w kantorach wymiany walut).W przypadku pytania po jakim kursie należy przeliczyć na złotówki wartość pobieranych prowizji i opłat bankowych, uważam iż winien to być średni kurs NBP z dnia poniesienia kosztu, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto z braku rozbieżności między dniem pobrania prowizji i opłat, a dniem wpływu należności od kontrahenta, nie występują różnice od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym, mające wpływ na wysokość kosztów podatkowych. Z kolei w odniesieniu do pytania, według jakiego kursu należy ustalić wysokość uzyskanego przychodu, jeśli dzień uzyskania przychodów (dzień wystawienia faktury) jest tym samym dniem, w którym przychody te faktycznie otrzymano, uważam, iż wówczas przychód ustala się według kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystam zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Jeśli natomiast chodzi o wątpliwości dotyczące zmieniających się w ciągu dnia kursów kupna bądź sprzedaży stosowanych przez bank, w którym posiadam rachunek walutowy, uważam iż w związku z tym, iż przepisy podatkowe nie precyzują, jak należy postąpić w takiej sytuacji, określając jedynie, iż powinien być to kurs sprzedaży bądź kupna ogłaszany przez bank obsługujący podatnika, uznaję iż moje postępowanie nie narusza przepisów podatkowych, będąc tym samym dopuszczalnym postępowaniem.Na koniec pragnę ustosunkować się od zapytania odnośnie metody rozchodu walut obcych - FIFO z rachunku walutowego. Myślę, iż należy przy uwzględnianiu rozchodu, brać pod uwagę wszelkie operacje rozchodu z konta bankowego tj. pobrane opłaty i prowizje, wypłacone w gotówce bądź odsprzedane bankowi lub zapłacone zobowiązania wobec kontrahentów zagranicznych.Proszę o ustosunkowanie się oraz wyjaśnienie powyższych kwestii i jednocześnie informuję, iż w sprawach, o których mowa nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa czy postępowanie przed sądem administracyjnym.
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/135/2006 PDI-415/18/2006
  Czy kwota otrzymanego odszkodowania wypłaconego z polisy sprawcy wypadku będzie przychodem z dzialalności ? Czy VAT naliczony z faktury wystawionej za remont powypadkowy tego samochodu może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-164/262/06/AZ
  Dotyczy kwestii możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej osobiście 19% podatkiem liniowym, a dochodów z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - na zasadach ogólnych.
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/123/2006
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, sklasyfikowanej wg PKD pod numerem 52.61.Z, jako sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej ?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-80/06
  Czy otrzymanie zapłaty połowy należności, w wyniku zawartej ugody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.I/423/61/06
  Jaka jest treść podatkowa powstałych w ten sposób różnic. Czy dodatnie różnice są przychodem podatkowym, a ujemne kosztem uzyskania przychodów?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PD/415-33/06
  Jestem właścicielem jednoosobowej firmy, prowadzącym działalność gospodarczą jako osoba fizyczna z wakresie usług kształcenia, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 80.42B. Na mocy podpisanej dnia 27 kwietnia 2006 r. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Wdrażająca), umowy o dofinansowanie projektu, prowadzone przez Pana przedsiębiorstwo realizuje jako Beneficjent, projekt: "Znajomość języka obcego szansą na znalezienie pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Celem w/w projektu jest zwiększenie liczby kobiet podnoszących swe kwalifikacje i uzyskujących zatrudnienie, a także wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez kursy szkoleniowe i naukę umiejętności elastycznego podejścia do zawodu. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Instytucja Wdrażająca przyznaje Beneficjentowi środki finansowe na realizację projektu i przekazuje je na wyodrębniony rachunek bankowy. Szczegółowy harmonogram wydatków kwalifikowanych obejmuje m.in. wynagrodzenie koordynatora projektu, którym jest właściciel firmy. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006, koordynator projektu m.in. nadzoruje i odpowiada za całość projektu, koordynuje prace Zespołu Zarządzającego oraz pracowników obsługi, prowadzi nadzór nad monitorowaniem i ewaluacją realizacji projektu, prowadzi nadzór nad promocją projektu i rekrutacją BO, zarządza finansami projektu, nawiązuje umowy cywilno-prawne z osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Czy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymane przez prowadzącego dzialalność gospodarczą jest objęte deklaracją PIT-5, czy tylko zeznaniem rocznym?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/OPD/415-95/06/RC/a
  Czy wniesienie do nowo zawiązanej spółki cywilnej prowadzonego dotychczas przez podatników przedsiębiorstwa powoduje skutek podatkowy w postaci przychodu po stronie nowo powstałego podmiotu?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-159/245/06/AZ
  Czy na gruncie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopuszczalna jest sytuacja, w której jeden współmałżonek będzie osiągał dochody z najmu wspólnych nieruchomości i dochody te będą opodatkowane w całości w formie ryczałtu ewidencjonowanego, a drugi współmałżonek będzie prowadził w innej nieruchomości, stanowiącej również majątek wspólny, pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% podatkiem liniowym?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/116/2006
  Czy otrzymana premia indywidualna stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowana jest według zasad określonych w art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), czy według zasad wynikających z art. 27 ust. 1 wyżej powołanej ustawy ?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/12/06
  Czy prowizja z tytułu sprzedaży telefonów jest przychodem?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/16/06
  Czy kwota otrzymana z tytułu spłaty części majątku wspólnego będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-144/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do kwoty odszkodowania należnego Spółce od zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej przedmiotu leasingu lub kradzieży przedmiotu leasingu?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-120/06/R1
  Czy wydatki związane z realizacją projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Czy dotacja z Europejskiego Funduszu Spłecznego jest przychodem firmy podatnika?
 848. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-96/06/MC
  Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy przychód uzyskany z produkcji rolnej (uprawa zbóż) może zaliczyć do przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych.
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/4061-137/06
  Spółka wnioskuje o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym, rabaty przyznawane w danym roku podatkowym, dotyczące sprzedaży zrealizowanej w poprzednim roku podatkowym, pomniejszają na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bieżące przychody Spółki (tj. Spółka zobowiązana jest do zmniejszania o kwotę przyznanego rabatu przychodów podatkowych wykazanych w roku podatkowym, w którym rabat został udzielony i wystawione zostały faktury korygujące, dokumentujące przyznane rabaty).
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII/415-47/06/JK
  Czy w świetle art. 14 ust. 2 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży samochodu osobowego należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-47-4/2006
  Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, nie będacej środkiem trwałym firmy podlegać będzie podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-104/163b/79/06/BB
  Kwestia dotycząca przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związkuz korzystaniem z nieruchomości, stanowiącej własność jednego ze wspólników.
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-108/160a/69/06/BB
  prawidłowość postępowania odnośnie kwestii dotyczących przychodów wyrażonych w walutach obcych
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-109/160b/70/06/BB
  kwestie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnychw walutach obcych
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-32/06
  - dotyczy zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą ale nieamortyzowaną i faktycznie nie wykorzystywaną w prowadzonej działalności gospodarczej.
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/130/2006
  Czy na podstawie zawartej umowy o dzieło, otrzymane przez Podatnika przychody, należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w sytuacji gdy Podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/2006
  Firma w ramach loterii promocyjnej zorganizowanej przez dostawcę towarów wygrała samochód osobowy FIAT Seicento. Wygrany samochód będzie przeznaczony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi sposób w jaki należy rozliczyć nieodpłatne nabycie samochodu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w jaki sposób dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-42/06
  Czy nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w konkursie na opracowanie dokumentacji projektowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415/73/2005
  Czy całość przychodu z prowadzenia działalności polegającej na zakupie i sprzedaży nieruchomości będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej? Czy współmałżonek Podatnika będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodu?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-37/06
  Czy można zastosować bonifikatę przy sprzedaży, pomniejszając na koniec miesiąca przychód o kwotę bonifakaty z całego miesiąca, wynikającej z zestawienia komputerowego?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/6/06
  Czy kwota VAT-u zawierająca się w otrzymanej dotacji, będzie przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/91/2006
  Czy towar znaleziony, na który nie będzie wystawionej faktury zakupu może być ewidencjonowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie wystawionego przez Podatnika dowodu wewnętrznego?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-PD-112/AM/06
  Czy faktury na zakup i faktury na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane netto czy brutto?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDG/415-41/06/
  Czy ustalenie momentu osiągnięcia przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień wyliczenia prowizji - wynagrodzenia w przypadku kiedy wielkość przychodu jest uzależniona od kursu walut na ten dzień jest prawidłowe ?
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/2585/GK-1/X-1/06
  Czy dotacja z PARP na nabycie środków trwałych podlega opodatkowaniu ?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/06
  Czy podatnik może dochody za rok 2006 rozliczyć wspólnie z małżonką gdy wybrał do 20 stycznia 2006 zryczałtowaną formę opodatkowania a w trakcie roku podatkowego osiągnął przychody z działalności, która została wyłączona z ryczałtu?
 867. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415/U-8/06/EG
  Czy nabycie nieruchomości na zasadzie przysądzenia podlega opodatkowaniu i czy sprzedaż tej nieruchomości będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-90/CIT/06
  W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przepis art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter zasady wyjątkowej, tzn. czy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy nie ma innej możliwości przypisania kosztów poszczególnym rodzajom przychodów?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-103B/156/06/AZ
  W jaki sposób należy rozliczyć po zakończeniu roku podatkowego dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym oraz dochody ze stosunku pracy?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-48/06
  Czy po zakończeniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, przy sprzedaży lokalu stanowiącego środek trwały, będę mógł przychód z tej sprzedaży opodatkować podatkiem liniowym?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/46/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży nieruchomości, która, mimo iż nie stanowiła majątku spółki jawnej, została ujęta w ewidencji środków trwałych spółki ?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/81/2006; PDI-415/11/2006
  Czy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane na realizację projektu wykonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, podlegają zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym ?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDG/415-38/06
  Czy w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w formie spółki podatnik może stosować zasadę, że datą powstania przychodu będzie dzień wystawienia rachunku ?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-7/06/KG
  W jaki sposób należy dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w przypadku gdy w imieniu klienta ponoszone są opłaty urzędowe ?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/23/06
  Czy opodatkowanie podatkiem od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu użyczenia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność ustawową małżeństwa, spółce jawnej, której wspólnikami są osoby użyczające tę nieruchomość ?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/22/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu użyczenia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność ustawową małżeństwa, spółce jawnej, której wspólnikami są osoby użyczające tą nieruchomość?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-102B/152/06/AZ
  Czy w sytuacji, gdy wykonanie usługi nastąpi w grudniu danego roku podatkowego, a faktura zostanie wystawiona w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miało miesjce świadczenie usługi?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS.PB-3/415/15/06
  Czy spłata wierzytelności wniesionej jako wkład do spółki jawnej przez jednego ze wspólników stanowi przychód z działalności gospodarczej pozostałych wspólników?
 879. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.I/2-4231/15/06
  Czy opłata na PFRON podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD2/415/25/06
  Czy przychód i ponoszone wydatki związane z wynajmowaniem budynku wprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy należy zaliczyć są do źródła przychodu "pozarolnicza dzialaność gospodarcza"?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406/34/06
  Czy spółka cywilna od chwili otrzymania dotacji od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości może odpowiednio zmniejszyć koszty o wydatki remontowe w części pokrytej dotacją.
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406/30/06
  Czy odpisy amortyzacyjne w związku z otrzymaną dotacją na zakup środka trwałego są kosztem uzyskania przychodów.
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/423-0001/06
  Czy Spółka z o.o. nie prowadząca działalności gospodarczej powinna wystąpić o nadanie NIP oraz zwolnienie z obowiązku składania deklaracji CIT w okresie, w którym nie rozpoczęła działalności i nie uzyskała przychodów do opodatkowania?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/4111/415-0031/06
  Czy kwota umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CG/412/i-25/06/EW
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu nie będącego środkiem trwałym jest przychodem z działalności gospodarczej?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/7/06/ES
  czy refundacja zakupu środków trwałych ze środków Funduszu Pracy nie stanowi przychodu do opodatkowania , a odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej zakupionych środków trwałych w części odpowiadającej kwocie przyznanej refundacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu ?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD2/423-59/06/MS
  czy w przedstawionym stanie faktycznym:1.przychód wynikający z wystawionej dla klienta z Belgii faktury, obejmującej całość należności za kontrakt, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w 2005r.2.wartość netto wykazana na fakturze finalnej dotyczącej schodów dostarczonych przez zakład stolarski, pomimo nie wydania ich klientowi z Belgii, stanowi koszt uzyskania przychodów w 2005r. w rozumieniu art. 15 ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,3.wartość netto wykazana na fakturze dokumentującej otrzymanie zaliczki przez zakład stolarski z tytułu dostawy schodów, które do dnia 31 marca 2006r. nie zostały dostarczone do Spółki, a tym samym nie wydane klientowi z Belgii, stanowi koszt uzyskania przychodów w 2005r. w rozumieniu art. 15 ust. 4 cytowanej ustawy,4.pozostała kwota, należna za drugą partię schodów, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów roku 2006, w momencie otrzymania faktury finalnej od zakładu stolarskiego za drugą partię schodów.
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-11/06
  Czy zaliczenie do przychodów kwot wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej w miesiącu wystawienia faktury końcowej jest prawidłowe
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDG/415?14/06/MDK
  W jakim okresie rozliczeniowym należy skorygować w prowadzonych księgach handlowych wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej wniesione do kosztów uzyskania przychodów w latach 2004 i 2005, w sytuacji otrzymania w roku 2006, wystawionej w tymże roku faktury korygującej, z której wynika, iż koszty te, naliczone w fakturach korygowanych (z lat 2004 i 2005) zostały przez wystawcę faktur zawyżone o kwotę 5.827,11 zł?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/59/06
  Pytanie dotyczy uznania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów do przychodów z działalności gospodarczej.
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/24/06
  Jak opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu, stanowiącego środek trwały, którego zakup został sfinansowany dotacją celową?
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-588/06/FD
  Czy dotacja otrzymana ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych i czy wynagrodzenia finansowane z tych środków dla osób bezpośrednio realizujących cel programu korzystają z tego zwolnienia?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/105/06
  Podatnik pyta czy koszt wysyłek pocztowych stanowi przychód Podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w przypadku wydania przez organ podatkowy interpretacji stanowiącej, iż koszt przesyłek pocztowych nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu to interpretacja będzie miała zastosowanie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-25/2006
  Firma nasza wygrała samochód osobowy FIAT Seicento w loterii zorganizowanej przez dostawcę w ramach konkursu dla firm dystrybucyjnych, które zajmują się oferowaniem i sprzedawaniem jej produktów. Wygrany samochód Spółka zamierzawykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód będzie wprowadzony na środki trwałe Spółki celem dokonywania odpisów amortyzacyjnych w koszty działalności. Czy powinniśmy zapłacić podatek 10% zryczałtowany od wartości nagrody.
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/57/2006
  - Czy w związku z zamiarem likwidacji działalności gospodarczej można sprzedać po obniżonych cenach towary handlowe (meble), które są zbędne i gospodarczo nieprzydatne ?- Czy należy zawiadomić Urząd Skarbowy o przecenie towarów i zamiarze ich sprzedaży oraz czy stosuje się w takiej sytuacji termin 14 dni ?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/21/56-I/06
  podatnik zwraca się z pytaniami, czy:1.uzyskane w wyniku umowy podpisanej z firmą ... z Wielkiej Brytanii przychody należy zakwalifikować do przychodów działalności gospodarczej, czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?2.za datę uzyskania przychodu należy uznać dzień wystawienia rachunku, czy też datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy oraz dokonać przeliczenia przychodu na PLN według średniego kursu euro podanego na ten dzień przez NBP?3.w przypadku zakwalifikowania przychodu, o którym mowa do działalności wykonywanej osobiście, należy składać miesięczne deklaracje PIT-53 i wpłacać zaliczkę na podatek?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-3/06/MK
  W jakim momencie należy przyjąć do przychodów podatkowych opłatę za obsługę pożyczki w domu klienta, zgodnie z umową pożyczki ?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-21/06
  Czy uzyskana ze sprzedaży zastawionego towaru kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-21/06
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług internetowych
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US - 415/24/06/int
  W jaki sposób należy ewidencjonować w książce przychodów i rozchodów osiągane obroty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: w kwocie brutto, czy też w kwocie netto ?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.EI./27/10/2006
  W ramach unowy o świadczenie usług firma, z którą podpisała Pani umowę zobowiązała się do przekazywania na Pani konto kwoty 500 euro na pokrycie kosztów Pani działalności. Wystawiać Pani będzie faktury za usługi pośrednictw i tylko ta firma będzie Pani kontrahentem. Czy otrzymywana kwota 500 euro stanowić będzie przychód Pani firmy i czy koszty ponoszone przez Panią a finansowane przez tę firmę stanowić będą koszty uzyskania Pani firmy ?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/9/2006
  Czy przychody uzyskane przez podatnika z tytułu cesji na jego rzecz wierzytelności Klubu Sportowego powinny być zakwalifikowane do przychodów z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/9a/2006
  Czy przychody uzyskane przez podatnika z tytułu cesji na jego rzecz wierzytelności Klubu Sportowego powinny być zakwalifikowane do przychodów z w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów związanych z działalnością gospodarczą podatnika ?
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/4/06
  Czy można uznać w dacie uzyskania środków na konto za przychody z działalności gospodarczej zwrotu podatku VAT od rachunków i paragonów z zagranicznych firm zapłaconego w krajach europejskich, który został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-42/06
  Czy otrzymany bon towarowy stanowi źródło przychodów ?
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/31/06
  Czy obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przyznanych bonusów marketingowych i obrotowych za 2005 r. wystąpi w roku, którego dotyczą bonusy, czy też w roku wystawienia faktur, czyli w 2006 ?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/145A/DF/06
  Czy przychód z opracowania powyższych dzieł i usług szkoleniowych stanowi przychód podatnika z praw autorskich, osobny od przychodów z działalności gospodarczej i czy może skorzystać z możliwości określenia 50 % kosztów uzyskania przychodów ?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/29/2006
  Czy w związku z uzyskiwanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychodem z najmu nieruchomości stanowiących współwłasność wspólników spółki cywilnej (wprowadzonych do ewidencji środków trwałych) istnieje możliwość opodatkowania tegoż przychodu stawką 19% przewidzianą dla pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-412/06/FD
  Jaka część dotacji otrzymanej ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych i czy dobra zakupione z tych środków będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/20/2006
  Czy można kumulować w roku podatkowym 2005, dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych z dochodami uzyskanymi z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, która to działalność opodatkowana była jednolitą stawką 19% (tzw. podatek liniowy) ?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI/415-22/06
  Czy naliczony w fakturze korygującej dot. zakupu ciągnika samochodowego podatek VAT z uwagi na brak żądania jego zapłaty podwyższa wartość tego środka trwałego, czy też stanowi przychód do opodatkowania?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415/1640/19/06
  Czy faktura sprzedaży za usługi wystawiona w styczniu 2006 r. z tytułem: usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego za grudzien 2005 r. - jest przychodem w 2005 czy w 2006 roku? Czy przychody za usługi wykonane w grudniu 2005 r., na które wystawiono fakturę w 2006 r. powinny odpowiadać kosztom przeniesionym na styczeń 2006 r. a poniesionym w grudniu 2005 r.?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-58/36a/22/06/BB
  Czy stanowi dla stron od dnia 1 lipca 2005r. źródło przychodów, o którym mowa w art.10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), pozostawiony przez spółkę akcyjną budynek, wzniesiony na uprzednio wydzierżawianym od spółki jawnej gruncie, który nie jest wykorzystywany przez spółkę jawną przy prowadzeniu działalności gospodarczej?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415/5/2006
  Czy dofinansowanie otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zwrot poniesionych kosztów do zakupu maszyn w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzcja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2005" podlega zwolnieniu od podatku dochodowego ?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-15/06/AJ
  Czy przychód i koszty związane ze sprzedażą w formie elektronicznej książki, którą podatnik napisał, mogą zostać zakwalifikowane do pozarolniczej działalności gospodarczej?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD4150/3/06/HS
  Czy wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej i nieodpłatne przekazanie go w darowiźnie, stanowi przychód z tej gospodarczej?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-18/06
  Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podstawowym rodzajem działalnści są usługi instalowania, napraw i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej. Wykonywaną działalność chciałbym rozszerzyć o dodatkowe usługi tj. instalowania konstrukcji metalowych, instalowania i naprawy: silników i turbin, maszyn ogólnego przeznaczenia, pozostałych narzędzi mechanicznych oraz o badanie i analizy techniczne. Czy w związku z tym nadal będę opłacał podatek zryczałtowany 8,5%?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-81/126/06/MG
  Spółka zawrze umowę kolportażu wydawnictw prasowych, w celu ich dalszej sprzedaży na rynku. Kiedy powstanie przychód należny dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku sprzedaży wydawnictw prasowych i dziełowych, gdy umowa z firmą świadczącą usługi kolportażowe przewiduje faktury po rozliczeniu zwrotów?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/2006
  Prowadzona jest działalność gospodarczą w zakresie handlu lekami , towarami farmaceutycznymi - apteka. Przychodami z prowadzonej działalności są kwoty ztytułu sprzedaży leków i materiałów medycznych pomniejszone o kwoty dopłat do leków refundowanych. Ponadto przychodem z prowadzonej działalności są kwoty otrzymywanej refundacji z NFZ . Za dzień uzyskania przychodu w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych jak wskazano we wniosku uznaje Pani dzień, w którym uzyskała refundację na rachunek bankowy. W grudniu 2004 r. zaksięgowała Pani jako przychody przysługującą za ten miesiąc refundację, pomimo tego, iż jej wpływ na rachunek bankowy nastąpił w miesiącu styczniu 2005 r.
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-25.2-245/06/ZDB
  Chcę prowadzić sprzedaż na aukcji internetowej, pod jaką datą zaewidencjonuję przychód, czy przychodem będzie wpłata odbiorcy za towar ?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/06
  Kiedy w przypadku uzyskania przychodu z eksportu na przełomie okresów rozliczeniowych (koniec miesiąca) należy go wykazać w deklaracji PIT-5L?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-49/2006
  Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego wykupił Pan naczepę do ciągnika samochodowego płacąc wartość hipotetyczną, która jest niższa niż wartość rynkowa. Uważa Pan, że powinien Pan zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej różnicę pomiędzy wartością rynkową naczepy a wartością hipotetyczną, natomiast zakupiony środek trwały wycenić według wartości rynkowej.
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-11/2006
  Czy wspólnik spółki cywilnej korzystający ze zwolnienia lekarskiego i nie otrzymujący (fizycznie) zysków osiągniętych przez spółkę w tym okresie powinien odprowadzić w równej części zaliczkę na poczet podatku?
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-21-238/06/ZDB
  Prowadzę działalność - naprawa samochodów na ryczałcie. Kupuję części samochodowe na imię klienta, na fakturze (rachunku) do zakładu ubezpieczeń wpisuję całą kwotę z materiałem. Czy do opodatkowania stawką 8,5% mogę wziąć tylko wartość usługi bez wartości materiału ?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-32/06
  Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia od tego podatku i nie ewidencjonującym sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dokonuje m.in. sprzedażywysyłkowej za zaliczeniem pocztowym. Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą wystawia przed wysyłką towarów fakturę, która wraz z zamawianym towarem wysyłana jest do urzędu pocztowego, który jako pośrednik wydaje towar odbiorcy i pobiera od niego należność wynikającą z faktury.Zapłata za towar następuje więc w momencie doręczenia i przyjęcia przesyłki przez zamawiającego.Wątpliwość podatnika budzi kwestia, kiedy powstaje przychód należny w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy właściwe jest przyjęcie za datę uzyskania przychodu ze sprzedaży wysyłkowej datę wydania towaru z urzędu pocztowego odbiorcy, czyli dzień otrzymania zapłaty za towar?
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-2/06
  Czy podatnik prowadzący w formie jednoosobowej pozarolniczą działalność gospodarczą moze dokonać sprzedaży surowców, środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych do spółki cywilnej utworzonej z żoną, wynająć bądź użyczyć w/w spółce pozostałe środki trwałe, czy z tytułu w/w użyczenia powstanie przychód dla tego podatnika i ewentualnie spółki oraz czy wydatki ponoszone przez spółkę dot. użytkowania i eksploatacji użyczonych i wynajętych składników majątkowych będą stanowiły dla niej koszt uzyskania przychodów, a także czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla użyczonego spółce samochodu ciężarowego ?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1a/415-1/06
  Czy z tytułu użyczenia spółce cywilnej utworzonej z żoną składników majątku wykorzystywanych w indywidualnej działalności męża powstanie przychód z działalności gospodarczej dla spółki, czy wydatki ponoszone przez spółkę dot. użytkowania i eksploatacji użyczonych składników będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w spółce oraz czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla użyczonego spółce samochodu ciężarowego?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-332/06/FD
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do zbycia każdego zaewidencjonowanego środka trwałego będącego samochodem osobowym, jeśli w zakresie swej działalności nie prowadzi handlu samochodami?
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/7/2006
  Czy środki finansowe pochodzące z jednorazowej bezzwrotnej dotacji, otrzymanej przeze mnie z Funduszu Pracy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i przeznaczone na podjęcie tej działalności, wykorzystane na zakup środka trwałego (zestaw komputerowy) oraz drobnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tejże działalności, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i czy moje przychody z tego tytułu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 930. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-G 415-26/06
  Czy prowadząc działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność agencji informacyjnych, reklama , działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, artystyczna i literacka działalność twórcza gdzie indziej nie sklasyfikowana, mogę pisanie artykułów własnego autorstwa do ogólnopolskich gazet wykonywać w ramach umów z tytułu praw autorskich .
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415/2/06/SS
  W ramach umowy o świadczenie usług zobowiązany jestem do wykonywania szeregu działań polegających między innymi na planowaniu i projektowaniu, wprowadzaniu, aktualizacji i nadzoru nad procesami i procedurami wewnętrznymi dotyczącymi systemów informatycznych kontrahenta. W związku z tą umową Zleceniodawca zobowiązał mnie także do udziału w imprezach branżowych, spotkaniach biznesowych oraz w szkoleniach związanych bezpośrednio z zakresm świadczonych usług. W związku z wykonywaniem tych usług, Zleceniodawca zakupił bilet lotniczy powrotny umożliwiający wzięcie przeze mnie udziału w ważnej imprezie zagranicznej. Powyższy wydatek został refakturowany na mnie,a następnie podwyższałem odpowiednio kwotę faktury za wykonane świadczenia. W związku z powyższym moje pytanie dotyczy tego, czy w/w działanie zleceniodawcy spowoduje że kwota tego wydatku będzie kwalifikowana jako mój przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanych świadczeń ( w sytuacji w której nie miałoby miejsca refakturowanie tego wydatku ).
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-44/18a/12/06/BB
  Prawne uzasadnienie możliwości odliczania od przychodów udzielonych klientom rabatów (bonifikat).
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUSB I-2/415-30/06
  dot. kwalifikacji przychodów uzyskanych ze świadczenia usług edukacyjnych na rzecz uczelni do przychodów z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-1/06
  Czy dochód uzyskany z tytułu pełnienia funcji nadzorczych w radach nadzorczych spółek może być dochodem z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% liniowym podatkiem dochodowym?
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-15-231/06/ZDB
  Podpisałam umowę o dofinansowanie Projektu "Wygramy Europę-kontynuacja" z Wojewódzkim Urzędem Pracy w formie częściowych dotacji na pokrycie kosztów. Pytanie dotyczy konieczności zaliczenia do przychodów mojego przedsiębiorstwa podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym wpłat własnych uczestników szkolenia.
 936. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PD-4218Z-6/06/IJ
  czy podlega opodatkowaniu dochód z tytułu oprocentowania lokat w ramach bieżącego rachunku bankowego, jeżeli Spółka prowadzi działalność gospodarczą w ramach zezwolenia w tarnobrzeskiej SSE ? podstrefa Radom.
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-1/WJ/06
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej traktuje się jako przychód z działalności gospodarczej, czy też jako przychód objęty zryczałtowanym 10 % podatkiem od sprzedaży nieruchomości?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/1/2006
  Czy można dokonać wyboru w 2006r. opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego w przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę przez firmę, w której obecnie jest on wspólnikiem ?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/2/2006
  Czy w 2006r. można dokonać wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego w przypadku zatrudnienia podatnika na umowę o pracę przez firmę, w której jest on obecnie wspólnikiem.
 940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFD-406/59/2006
  Czy kaucja pobrana od kontrahenta unijnego nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ?Czy w przypadku niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy - zatrzymana kaucja stanowi przychód, którego wartość nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB415-64/HZA/05/06
  Czy sprzedaż wyrobów (kartek świątecznych) obecnemu zakładowi pracy pozbawia podatnika prawa do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-207/05/02/RL
  Spółka w złożonym piśmie zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z następującymi pytaniami:1. czy w przedstawionym stanie faktycznym jest to darowizna otrzymana i darowana?2. czy jest to kosztem i przychodem?3.czy należy potraktować to jako materiały obce, powierzone, niezbędne do realizacji zamówienia, w postaci wyrobów gotowych trafiają do kontrahenta w UE i to on ponosi konsekwencje podatkowe?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-30/417a147/05/BB
  Czy otrzymana dotacja w wysokości 30.711,13 zł za wyświetlane w 2004 roku filmy europejskie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 944. Interpretacja Ministra Finansów, sygnatura: PB3/GM-8213-12/06/144
  W przypadku, gdy określone świadczenia (m.in. przekazanie praw) są z założenia bezpłatne dla wszystkich podatników, a nie jednostkowym przypadkiem stosowanym w stosunku do indywidualnego podmiotu, to wówczas nie należy ustalać w związku z zaistnieniem takiego zdarzenia przychodów podatkowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/Z-7/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kamieniarskich opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierza rozszerzyć powyższą działalność o handel używanymi pojazdami mechanicznymi, polegającą na skupie przedmiotowych pojazdów i maszyn od osób nieprowadzących działalności gospodarczej z Państw Unii Europejskiej i sprzedawać je z zyskiem w kraju. Ponadto zamierza w zakresie podatku od towarów i usług skorzystać ze szczególnej procedury opodatkowania marży. W związku z powyższym podatnik wystąpił o wyjaśnienie, czy do przychodów z tytułu sprzedaży powyższych pojazdów i maszyn, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, może zaliczyć wartość marży, a nie całą wartość sprzedanych pojazdów.
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-63/05/AR/7
  Do jakiego okresu winien być zakwalifikowany przychód ze sprzedaży (za wykonane usługi biura rachinkowego) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/345/05
  Czy nota obciążeniowa na karę umowną w kwocie netto będzie stanowiła dla firmy przychód i podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-23/06
  W którym miesiącu w trakcie roku podatkowego powstanie przychód z działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego - w miesiącu zawarcia umowy ubezpieczenia, w miesiącu wystawienia rachunku, czy w miesiącu otrzymania zapłaty.
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/06
  W którym roku podatkowym - 2005 czy 2006, powstanie przychód z tytułu wykonania usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, jeżeli usługi wykonane zostały w 2005r., a rachunek za prowizję wystawiony został w 2006r. i w 2006r. nastąpiła zapłata nalezności za wykonane usługi.
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-332-61/05/AJ
  Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu należności za usługi wynikające z umowy leasingu finansowego narzędzi (analiza parku narzędziowego i konsultacje, serwis oraz konserwacja narzędzi, początkowa modernizacja, przygotowanie raportów z rozliczeń, itd.)?
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1447/NDM/415/1/06/BS
  Czy przychodem z działalności gospodarczej jest kwota netto bez podatku od wartości dodanej wyszczególniona na fakturze norweskiej ?
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/23/2006 PDI-415/2/2006
  Do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować przychody osiągane z zawartych umów na rzecz osób prawnych w zakresie doradztwa ekonomicznego, działań promocyjnych, sporządzania opinii handlowych oraz usług marketingowych ?
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-75-05
  Czy przychód ze sprzedaży majątku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPD1/423-122/05/KK
  Czy: 1)przychody uzyskane przed momentem rejestracji w KRS i US Oddziału należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych, 2)koszty związane z uzyskaniem tych przychodów poniesione przed rejestracją w KRS i US Oddziału można zaliczyć do kosztów podatkowych, 3)obowiązek złożenia deklaracji CIT-2 powstał w kwietniu 2005r., tj. w miesiącu, gdy uzyskany został pierwszy przychód, 4)może być naliczana amortyzacja od środków trwałych, które zostały nabyte przez ETS Amsterdam z przeznaczeniem dla Oddziału w Polsce, 5)środki pieniężne przekazywane na finansowanie działalności Oddziału przez ETS Amsterdam nie należy traktować jako przychody do opodatkowania, lecz jako ekwiwalent kapitału założycielskiego i ujmować w rozrachunkach?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-195/05/AZ
  Czy ewidencjonowanie przychodu z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet usług promocji i reklamy w wysokości 1/54 wartości netto wynikającej z wystawionej faktury VAT jest prawidłowe?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-63/05
  Czy sprzedaż udziału 1/4 lokalu handlowego, w którym do końca września 2004 r. prowadziłam działalność gospodarczą w spółce cywilnej będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-9041-14/06
  Czy w prowadzonej działalności gospodarczej na własne imię i nazwisko, w której w roku podatkowym nie przekroczymy kwoty 800.000 euro będzie trzeba prowadzić księgi rachunkowe?
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/327/05
  Podatnik pyta, czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych środki otrzymane od osób przebywających w hotelu, powinny być księgowane w całości jako przychód firmy, czy proporcjonalnie do wysokości poniesionych nakładów z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wracać na fundusz, a pozostała część stanowić będzie jego przychód.
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OPD/415-51/05/AR/2
  Czy otrzymane dofinansowanie na zakup środków trwałych stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPD/415-67/06
  Jak ustaliś przychód w przypadku zastosowania różnic kursowych?
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-116/T-136/4/06
  Czy kwota odszkodowania za utracone korzyści, zasądzona na rzecz spółki jawnej wyrokiem sądu, jest przychodem z działalności gospodarczej ?
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415-116/136/7/06
  Czy kwota odszkodowania za utracone korzyści, zasądzona na rzecz spółki jawnej wyrokiem sądu, jest przychodem z działalności gospodarczej ?
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-9/06
  Pytanie brzmi: czy o ile wystąpi przychód u występującego wspólnika, z jakiego źródła będzie to przychód i jakie ciążą obowiązki na spółce jako jednostce odpowiedzialnej za rozliczenie się z byłym wspólnikiem. Czy należy sporządzić informacje podatkowe i na jakim formularzu.Stanowisko podatniczki: Przychód z tytułu wypłaty udziału kapitałowego wystąpi po stronie występującego wspólnika. Przychód ten dla wychodzącego wspólnika jest przychodem z działalności gospodarczej, który sam wykazuje i osobiście się rozlicza.
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/8/2006
  Spółka prowadzi aptekę. Przychody ze sprzedaży rejestrowane są za pomocą kas fiskalnych. Z uwagi na brak możliwości technicznych w raportach dobowych i miesięcznych całość sprzedaży nie jest pomniejszana o kwoty bonifikat. Bonifikaty widoczne są dopiero na wydrukach komputerowych. Czy na podstawie tak posiadanych dokumentów można pomniejszyć przychody o udzielone bonifikaty ?
 965. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/47/05/JC
  dot. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków w sytuacji, gdy jeden z nich korzysta z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jednolitą stawką 19%.
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/146/PDI-415/21/05/06
  Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości - gruntu, zakupionego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ?
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OP/423/445/155/KBU/06
  Spółka X posiada wątpliwości, czy przychody osiągnięte w okresie od 01.02.2005 r. do 31.03.2005 r. z tytułu zawartej umowy z Y Sp. z o. o. związane z opieką nad stadem należy zaliczyć do przychodów z działalności rolniczej określonej w art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do których nie stosuje się przepisów tej ustawy?
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-5/06
  Czy otrzymana pomoc finansowa z ARiMR zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KCz/415-65/05
  Czy otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac interwencyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i premii dla pracowników należy zaliczyć do przychódów z prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkować 19% podatkiem?
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/6/2006
  Czy istnieje obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu cesji - odpłatnego zbycia wierzytelności należnej w związku ze sprzedażą towarów?Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu cesji - odpłatnego zbycia naliczonych kontrahentowi odsetek z tytułu braku uregulowania zobowiązania?
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/39/05
  Czy przychód z tytułu najmu składnika majątku nie związanego z działalnością gospodarczą może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (pod warunkiem złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania - wysokość ryczałtu 8,5% do kwoty 4000 Euro), jak też przy braku oświadczenia - na zasadach ogólnych - jako odrębne źródło opodatkowania?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415/05/2006
  W jaki sposób ustalić wartość początkową składników majątku wniesionych do nowo zawiązanej spółki osobowej?W jaki sposób ustalić przychód i koszty w przypadku zbycia składników majątku?
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/415-28-2005
  Czy otrzymanie zaliczek na poczet późniejszej sprzedaży nieruchomości stanowi dla spółki przychód podlegający opodatkowaniu ?
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 15 PO-II-415/45/05/JL
  Czy kwota umorzonej pożyczki udzielonej podatnikowi przez Powiatowy Urząd Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-1080/05/FD
  U kogo powstanie przychód w przypadku sprzedaży maszyn, które wcześniej były wpisane w ewidencji środków trwałych zlikwidowanej spółki?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/74/3/05
  Czy w opisanym stanie faktycznym powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego korzystania z lokalu użytkowego, w stosunku do którego brak jest właścicela prawnego.
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/23/2005
  Czy przychód osiągnięty ze sprzedaży środka trwałego ujętego w ewidencji środków trwałych ma wpływ na przychód powodujący obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych?
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/415-15/2005
  Czy przychód powstały wskutek wypłacenia wartości udziału w spółce w świetle art. 871 kodeksu cywilnego jest zwolniony od podatku dochodowego, czy podlega opodatkowaniu?
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/35/05
  Czy korzystanie z części nieruchomości, należącej do osoby z I grupy podatkowej, na rzecz prowadzonej własnej działalności gospodarczej, można potraktować jako nieodpłatne świadczenie w naturze o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8, otrzymane od osób bliskich (matka), niebędące źródłem przychodu i niepodlegające opodatkowaniu?
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFII-SSM/415-30/05
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości wprowadzonej do ewidencji środków trwałych, w której prowadzono działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-321/304/05/MC
  czy w świetle ustawy o p.d.o.p. wartość otrzymanej gotówki będzie dla Spółki przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a kwota wypłaconych premii będzie traktowana w świetle tej ustawy jako k.u.p.? Czy też zarówno otrzymanie jak i wypłata środków będą neutralne z punktu widzenia tej ustawy?
 982. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-93/05
  Czy sprzedaż patentu dot. wykonanego prototypu towaru jest przychodem z prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż praw majątkowych nie jest przedmiotem diałalności?
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/465/2005/art.14a
  W jakiej wysokości nalezy ewidencjonować przychód w przypadku wystawiania faktury VAT MARŻA?
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/Df/410/464/2005/art.14a
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomość, która była wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej i amortyzowana należy wykazać jako przychód z działalności gospodarczej i opodatkować podatkiem liniowym ?
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDG/415-11/05/21029
  Czy podatnik prowadzący w 2005 roku działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych będzie mógł rozliczać w 2006 roku podatek dochodowy od osób fizycznych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli w 2005 roku przychody z prowadzonej działaności gospodarczej nie przekroczą równowartości 250.000 EURO?
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/25/05
  Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych możliwy jest wybór 19-procentowego liniowego podatku dochodowego z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przy równoczesnym opodatkowaniu przychodów z tytułu udziału w spółce cywilnej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/33/2005
  Czy dotacja otrzymana ze środków współianasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/32/05
  Czy datą powstania przychodu z tytułu wykonania usługi dotyczącej udostępnienia pracowników tymczasowych przez podmiot gospodarczy działający pod nazwą Patron Inwestycji, Agencja Pracy Tymczasowej jest data otrzymania zapłaty za wykonane świadczenie (art. 14 ust. 1c pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy data wystawienia faktury (art. 14 ust. 1f pkt 1, 2, 3 wyżej wymienionej ustawy)?
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/222/05
  Czy podstawę opodatkowania w podatku dochodowym stanowi wartość nettotj. po umniejszeniu o zapłacony w Danii podatek VAT. czy wartość brutto zawartej transakcji?
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DF-I/4111-82/05
  Czy zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy osoby współpracującej, należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w rubryce 8 jako pozostałe przychody?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-250/280/05/MC
  czy na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o p.d.o.p. koszt przekazywania tytanowych głowic wielokrotnego użytku oraz pęset dostarczanych przez XXX przy zakupie określonej partii soczewek przez klientów, jako element warunkujący przyjęcie oferty przez klientów - stanowi dla Spółki w pełni odliczalny k.u.p.
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-29/05
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu Daewoo Tacuma, nie będącego środkiem trwałym firmy, stanowi przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-167/CIT/05
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do należności, przysługujących Spółce wobec korzystającego, stanowiących - zdaniem Wnioskującego - odszkodowanie z tytułu rozwiązania umów leasingu, bądź naruszenia postanowień ogólnych warunków umowy leasingu?
 994. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDF-415-71-05
  Czy sprzedaż nieruchomości zakupionej w 2001r., przeznaczonej na działalność gospodarczą i przyjętej do ewidencji środków trwałych stanowi przychód z działalności gospodarczej.
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/II/415-art.14a/6/05/GK
  Czy świadczone usługi o charakterze doradczym nie stanowią przychodu do którego mógłby mieć zastosowanie przepis , o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, choć zdaniem podatnika usług doradczych , nie można zaliczyć do umów o zarządzanie przedsiębiorstwem , kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze -do których należałoby stosować art. 22 ust 9 pkt 5 ustawy podatkowej. Zatem przychody ze świadczonych przez podatnika usług stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2CG/415/i-64/05/MŁ
  Czy podatnik może skorzystać z liniowej formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej skoro pierwszy przychód z tej działalności został osiągnięty przez spółkę komandytową po złożeniu oświadczenia o wyborzez formy opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym?
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/36/2005
  Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w mojej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług elektronicznych od 1 października 2005. Usługi polegają na publikacji w sieci internetowej bannerów reklamowych obcych witryn internetowych, i z tytułu wejść internautów przez banner na strone usługobiorcy, pobieranie stosownego wynagrodzenia. Ilość wejść za pośrednictwem bannerów zliczana jest elektronicznie przez usługobiorcę. Odbiorcami usług są osoby prawne z USA. Wybrałem zwolnienie z VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Pytanie: Jak dokumentować przychody uzyskane z tytułu świadczenia powyższych usług? Jaki dokument będzie podstawą wpisu do księgi przychodów i rozchodów powyższych przychodów? Jakie dane odbiorcy usługi powinny znaleźć się na takim dokumencie? Stanowisko pytającego: Przychody z opisanych usług można dokumentować wystawianymi przez sprzedawcę usługi rachunkami uproszczonymi i na ich podstawie dokonywać wpisu do księgi przychodów i rozchodów. Dane odbiorcy usługi, jakie powinny znaleźć się na ww. rachunku to nazwa firmy i jej adres.
 998. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/FA/4117-14/29/05/AP
  dot. zaliczenia operacji prowadzonych na kontraktach terminowych do przychodów z działalności gospodarczej
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-866/05/FD
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej wprowadzonej do ewidencji środków trwałych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/35b/05/P
  Czy zaliczana do przychodów rachunkowych równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych w ciężar ZFRON stanowi przychód podatkowy z działalności gospodarczej?
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-55/05
  Czy opłatę administracyjną od udzielonej pożyczki należy zaliczyć do przychodów w dacie udzielenia pożyczki czy w dacie spłaty raty pozyczki?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-70/2005
  Podatnik pyta, czy z uwagi na poszerzenie działalności gospodarczej o działalność handlową może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tej działalności, jeżeli nie osiągnął w 2003r. przychodu w wysokości 10.000 euro.
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/122/EG/05
  W którym okresie rozliczeniowym podatnik może dokonać korekty w przypadku gdy przychód należny ze sprzedaży z powodu sporu między stronami został zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu?
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/121/EG/05
  Czy wnioskodawcy jako podatnikowi podatku dochodowego przysługuje prawo korekty przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy przychód należny ze sprzedaży usług budowlanych z powodu sporu między stronami został zasądzony prawomocnym wyrokiem sądu w wartości niższej, niż pierwotnie zarachowany przychód wynikający z wystawionych faktur?
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-OF-406/12/6/2005
  Czy refundacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakupem środka trwałego stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/19/05
  Czy Klub wypłacając świadczenie pieniężne dla zawodnika grającego na rzecz Klubu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej:-występuje jako płatnik i traktuje wypłatę jako przychody określone w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których musi odprowadzać zaliczkę na podatek,- czy też wypłaca całą kwotę przewidzianą w umowie, natomiast zawodnik sam odprowadza zaliczki na podatek i rozlicza się z działalności gospodarczej? Zdaniem wnioskodawcy powyższe świadczenia stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDF-415-63-05
  Czy otrzymana zaliczka rodzi obowiązek wystawienia rachunku oraz czy wystawiony rachunek byłby w tym momencie dokumentem stwierdzającym powstanie obowiązku podatkowego?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/43/05
  Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące zakupionych urządzeń w części refundowanej ze środków PUP stanowią koszt uzyskania przychodu?Czy kwota otrzymanej refundacji jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-24b/05
  Czy po stwierdzeniu, iż składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłaconych wynagrodzeń zostały nienależnie odprowadzone, należy je przypisać do pozostałych przychodów w kol. 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/42/05
  Czy odpisy amortyzacyjne dotyczące zakupionych urządzeń w częście refundowanej ze środków PUP stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy wydatki na zakup urządzeń biurowych w części finansowanej ze środków PUP stanowią koszt uzyskana przychodu? Czy kwota otrzymanej refundacji jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-236-224/05/JL
  W celu zwiększenia sprzedaży i uczynienia oferowanych towarów bardziej konkurencyjnymi, Spółka organizuje różne akcje promocyjne. Akcje te są skierowane do określonej grupy odbiorców np. hurtowni, w różnym okresie przeprowadzane w innej części kraju. Czy zakup towarów (lub koszt wytworzenia) towarów sprzedawanych po cenach promocyjnych mogą stanowić k.u.p.
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPD2/415-17/05 PBB1/423-979/05
  Z opisu stanu faktycznego wynika, że ze sklepu i warsztatu zostały skradzione przedmioty, które de facto stanowiły własność osób trzecich, a podatnikowi zostały powierzone wyłącznie na czas naprawy. Straty powstałe w przedsiębiorstwie w wyniku kradzieży były objęte ubezpieczeniem. Podatnik uznał, że odszkodowanie otrzymane za przedmioty przekazane przedsiębiorcy do naprawy, w części wypłaconej przez firmę właścicielom sprzętu nie stanowi przychodu w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000r. Dz. U. nr 14 poz. 176 ze zm.).
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-173/197/05/AF
  czy wystawienie i wysłanie do kontrahenta (na podstawie umowy) noty obciążeniowej dotyczącej kar umownych za nienależyte wykonanie robót jest podstawą do wykazania w deklaracji CIT - 2 przychodu, na podstawie art. 12 ust. 3 updop.
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I/005/14/05
  Czy przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu?
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/05
  Czy sprzedaż w 2004 r. samochodów zakupionych w 2003 r. nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych ze względu na przewidziany okres użytkowania krótszy niż 1 rok, których wartość początkowa przekroczyła 3.500 zł, używanych w prowadzonej działalności gospodarczej będzie przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-20-2/2005
  Czy nieodpłatne otrzymanie od kontrahenta samochodu, telefonu komórkowego i laptopa do użytkowania, w celu wykonania przedmiotu umowy, powoduje powstanie przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/406/23/05
  Czy przychody dotyczące pomocy prawnej wykonywanej z urzędu przez adwokatów i radców prawnych w formie spółki partnerskiej stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/406/15/05
  Czy nowowprowadzoną produkcję podłoża z wsianą grzybnią można zaliczyć do działów specjalnych produkcji rolnej i zastosować szacunkowe normy ustalania dochodu z określonej powierzchni upraw pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącego okresu przetrzymywania w fazie wzrostu zakupionej grzybni? Czy można tę metodę stosować tylko do tej części produkcji, która jest uprawiana w tunelach, natomiast pozostałą część traktować jako przychody z działalności gospodarczej?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!