Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


paragony

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-540/12-4/KW
  Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu usług wstępu na Pływalnię oraz dzierżawy pomieszczeń na terenie tego obiektu.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-540/12-5/KW
  Prawo do dokonania korekty podatku należnego, wystawienia faktur korygujących i dokonania korekty w prowadzonej ewidencji fiskalnej oraz okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty podatku należnego wynikającego z ewidencji fiskalnej i faktur korygujących.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-560/12-2/BH
  Paragon wystawiony klientowi nie będzie zawierał faktycznej kwoty stanowiącej należność od nabywcy usługi
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-409/12/ICz
  Przesyłanie, przechowywanie faktur VAT w formacie elektronicznym oraz digitalizowanie otrzymywanych od kontrahentów dokumentów (faktur VAT, paragonów oraz rachunków) w formacie papierowym i przechowywania ich w zdigitalizowanej (elektronicznej) formie.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-663/12/RS
  Czy przy usłudze udokumentowanej paragonem lub biletem z naliczonym podatkiem od wartości dodanej Spółka powinna rozpoznać import usługi?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-241/12-4/GJ
  Należy uznać, że wydatki udokumentowane paragonem mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena, czy w określonej sytuacji znajduje uzasadnienie udokumentowanie wydatku określonym dowodem może być dokonana przez organ podatkowy jedynie podczas postępowania dowodowego.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-340/12-2/IZ
  W ocenie tut. Organu, Wnioskodawca może w związku z udokumentowaniem świadczonej usług zarówno fakturą VAT jak i zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, mimo nieposiadanie oryginału paragonu, dokonać obniżenia obrotu i kwot podatku należnego wynikającego ewidencji prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej. Wnioskodawca bowiem w celu udokumentowania okoliczności powodującej korektę obrotu wynikającego z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej zamierza uzyskać od kontrahentów potwierdzenia, których członków klubu dotyczyła sprzedaży usług udokumentowana fakturą. Wydruk z wewnętrznego systemu do obsługi klubu fitness T będzie stanowił dowód zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i posłuży jako podstawa do korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-477/12-4/MN
  Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-477/12-5/MN
  Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-477/12-3/MN
  Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-477/12-2/MN
  Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-477/12-6/MN
  Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej obrotu z tytułu eksploatacji autostrady.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/11-2/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/11-3/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-508/11-2/MM
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-524/11-4/AW
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do korekty obrotu i podatku należnego zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej, pod warunkiem udokumentowania ich wpisem do ewidencji korekt.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-502/11-4/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT z paragonów wystawianych za przejazd autostradą.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-139/11-4/MD
  Czy z paragonów wydawanych kierowcom na autostradzie przez Autostrada S.A. można wartość netto zaliczać w koszty uzyskania przychodów?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-386/11-2/AW
  Wykonywana przez Wnioskodawcę usługa polegająca na przygotowaniu posiłku i dowozie go do klienta nie mieści się w pojęciu "usługi cateringowej". Tym samym nie jest możliwe ewidencjonowanie dostarczania gotowego posiłku i jego dowozu do klienta - jako usługi cateringowej - na kasie rejestrującej pod jedną pozycją z zastosowaniem jednej stawki podatkowej.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-914/11-3/AK
  Czy jeżeli klientem będzie osoba prywatna z którą zostanie zawarta umowa ustna na usługę montażową opodatkowaną stawką VAT 8%, czy mogę wystawić tylko paragon fiskalny bez faktury VAT (jeżeli klient nie podał swoich dokładnych danych do faktury).
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-914/11-4/AK
  Czy przy montażu markiz w budynkach mieszkalnych mogę zastosować stawkę VAT 8%?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-914/11-2/AK
  Czy pobieraną kaucje muszę ewidencjonować na kasie fiskalnej, czy dopiero pełną płatność za wykonaną usługę lub sprzedany towar ewidencjonuje na kasie fiskalnej?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-709/08/11-S/MN
  1. Rejestracja za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu częściowo odpłatnych przewozów pracowniczych. 2. Ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej jednym zapisem łącznego obrotu z tytułu przewozów pracowniczych zapewnianych pracownikom Spółki i wydanie przedstawicielowi nabywców jednego paragonu fiskalnego dokumentującego tę sprzedaż.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-212/11-2/MM
  Czy możliwa jest korekta przychodu w przypadku zwrotu / reklamacji towaru, jeżeli klient nie posiada paragonu fiskalnego, a Spółka dysponuje dokumentami wskazanymi w stanie faktycznym w sytuacji nr 1 i 2?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-98/11-2/EK
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dot. podróży służbowych poniesionych na: 1. usługi parkingowe i usługi taksówek osobowych zapłacone kartą służbową, 2. usługi parkingowe i usługi taksówek osobowych zapłacone gotówką, 3. usługi parkingowe, usługi taksówek osobowych, przejazdy "a"/"b" lub przejazdy autostradami zapłacone kartą służbową, 4. usługi parkingowe, usługi taksówek osobowych, przejazdy "a"/"b" lub przejazdy autostradami zapłacone gotówką.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-200/11/MN
  Drukowana na paragonie nazwa "usługa medyczna", "usługa z zakresu opieki medycznej", czy "usługa stomatologiczna" dla świadczonych usług wymaga doprecyzowania, bowiem w tej formie jest ona nieprawidłowa, dotyczy ona bowiem bardzo szerokiej grupy usług w stosunku do której występują różne stawki VAT w tym zwolnienie.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-37/11-4/JC
  Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przy zastosowaniu opisanych powyżej procedur prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach lub rachunkami wystawionymi przez taksówkarzy?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-37/11-5/JC
  Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przy zastosowaniu opisanych powyżej procedur prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach lub rachunkami wystawionymi przez taksówkarzy?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-37/11-4/JC
  Spółka zwraca się o potwierdzenie, że przy zastosowaniu opisanych powyżej procedur prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach lub rachunkami wystawionymi przez taksówkarzy?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-787/10-2/GJ
  Czy kwota zwrotu wydatków na przejazdy taksówkami, środkami transportu publicznego, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płatną i usługi gastronomiczne ponoszone w związku z podróżą służbową pracowników na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie bieżących zadań powierzonych przez Spółkę, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatków z załączonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapłaty i/lub oświadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia księgowania (dekretacja) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-891/10/EA
  Opodatkowanie bezpłatnie dodawanego produktu, prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie tzw. "gratisów" oraz zwrot na rachunek nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a także sposobu dokumentowania transakcji.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-824/10-5/KS
  1. Czy wydatki dokonywane w związku z realizacją bieżących zadań służbowych udokumentowane paragonami fiskalnymi i biletami parkingowymi, które zostaną rozliczone w sposób przedstawiony w zdarzeniu przyszłym będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatki dokonywane w związku z podróżami służbowymi pracowników (krajowymi i zagranicznymi) udokumentowane paragonami fiskalnymi i biletami parkingowymi, które zostaną rozliczone w sposób przedstawiony w zdarzeniu przyszłym będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty dokonanych wydatków w wartości brutto, tj. wraz z wartością zapłaconego podatku VAT wynikającego z paragonów fiskalnych lub biletów parkingowych załączonych do sporządzanych dokumentów wewnętrznych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-824/10-4/KS
  1. Czy wydatki dokonywane w związku z realizacją bieżących zadań służbowych udokumentowane paragonami fiskalnymi i biletami parkingowymi, które zostaną rozliczone w sposób przedstawiony w zdarzeniu przyszłym będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy wydatki dokonywane w związku z podróżami służbowymi pracowników (krajowymi i zagranicznymi) udokumentowane paragonami fiskalnymi i biletami parkingowymi, które zostaną rozliczone w sposób przedstawiony w zdarzeniu przyszłym będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 3. Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty dokonanych wydatków w wartości brutto, tj. wraz z wartością zapłaconego podatku VAT wynikającego z paragonów fiskalnych lub biletów parkingowych załączonych do sporządzanych dokumentów wewnętrznych?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1751/10-2/MN
  Nazwa towaru na paragonie fiskalnym.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-168/10-5/MC
  Czy wydatki dokumentowane poprzez oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach, kwit na okaziciela lub paragon fiskalny (zawierający informacje dotyczące podmiotu świadczącego usługę, jego NIP, datę i czas zawarcia transakcji, kwotę brutto, netto i podatku VAT, poświadczone przez pracownika i jego przełożonego), są wystarczającym dowodem do uznania tych wydatków przez Spółkę za koszt uzyskania przychodu?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-813/09/10-6/S/KK/KOM
  W opinii tut. organu dopuszczalne jest zaewidencjonowanie otrzymanej płatności na kasie rejestrującej z chwilą otrzymania wyciągu bankowego, w przedmiotowej sprawie będzie to pierwszy dzień roboczy po wznowieniu pracy firmy. Natomiast w przypadku, gdy Podatnik otrzyma te wyciągi w miesiącu następnym (po dacie wpłaty) również należy otrzymane płatności zaewidencjonować na kasie w dniu otrzymania wyciągu bankowego (tj. w pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy), z tym że konieczne jest dodanie obrotu i kwoty podatku należnego z tych płatności do raportu okresowego miesiąca poprzedniego, w którym ona wpłynęła, bowiem jest to miesiąc powstania obowiązku podatkowego. W miesiącu następnym wartość ta winna zostać odjęta z zaewidencjonowanego przychodu celem ustalenia prawidłowej wartości przychodu podlegającego opodatkowaniu w danym miesiącu. Tak więc stanowisko Spółki, że może ona dokumentować sprzedaż w drodze wystawienia paragonu w dowolnym momencie (np. otrzymania płatności, pakowania wysyłki) przed wydaniem towaru nabywcy pod warunkiem, że wraz z towarem jest wydawany nabywcy paragon należy uznać za nieprawidłowe.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-438/10/AW
  Czy wydatki udokumentowane paragonami fiskalnymi i oświadczeniami można zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1301/10/MS
  Czy udokumentowanie kosztów podróży służbowej paragonem daje możliwość zakwalifikowania wykazanych w paragonie wydatków w kwocie brutto do kosztów uzyskania przychodów?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1300/10/MS
  Czy pracownik może dokumentować poniesione podczas podróży służbowej krajowej lub zagranicznej wydatki - paragonem, biletem lub blankietem opłaty np. parkingowej uzupełnionymi o brakujące dane wymagane przez przepisy ustawy o rachunkowości niezbędne dla uznania dokumentu księgowego za prawidłowy?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-499/10-6/IB
  Spółka ma obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług w stosunku do usług telekomunikacyjnych nabywanych w postaci kart prepaid przez pracowników Spółki w Szwecji do telefonów służbowych oraz nabywanych przez nich usług automyjni dla samochodów służbowych, pomimo, iż przedmiotowe usługi zostały udokumentowane innymi dokumentami niż faktura.
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-305/10-4/EB
  Czy wydatki poniesione przez pracowników spółki w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, udokumentowane: 1. Paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracowników, 2. Fakturami wystawionymi na pracowników, 3. Biletami lotniczymi wystawionymi na pracowników, 4. Biletami kolejowymi i biletami dotyczącymi przejazdów za granicą, podpisanymi przez tych pracowników, 5. Oświadczeniami pracowników zawierającymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracowników, będą stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-175/10-4/JB/KG
  Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT na rzecz nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą w sytuacji, gdy będzie w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynika, iż sprzedaż taka miała miejsce. Zgodnie z myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/132/PMN/10/453
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych w kraju jak i za granicą Wnioskodawcy – właścicielowi i jedynej osobie firmy transportowej przysługują diety z tytułu podróży służbowych, które może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-28/10/AJ
  Termin przechowywania kopii paragonów z kasy rejestrującej.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1329/09-4/AD
  Czy Wnioskodawca powinien wystawiać Urzędowi Miasta i Gminy fakturę VAT za sprzedane bilety miesięczne?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1160/09-4/AD
  Czy Spółka pobierając częściową odpłatność za zapewnienie własnym pracownikom dojazdu do pracy obowiązana jest do ewidencji tego zdarzenia za pomocą kasy rejestrującej? Czy w przypadku konieczności ewidencjonowania na kasie rejestrującej należy dokonywać ewidencji na poszczególnych pracowników (450 osób) czy też wystarczy zbiorczo w wysokości faktury wewnętrznej i w którym momencie powstaje obowiązek ewidencji na kasie rejestrującej?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-971/09-3/EN
  Jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy sprzedaży leków refundowanych i nierefundowanych przez NFZ, przy udzielaniu takiej bonifikaty (rabatu), że odpłatność klienta za zakupione leki będzie wynosić 1 grosz?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-947/09-2/EWW
  Czy udzielone bonifikaty wykazane prawidłowo w rozbiciu na stawki VAT w raportach fiskalnych, pomniejszą podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz należny podatek VAT na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-813/09-2/KK
  W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w opisanym zdarzeniu przyszłym tj. dokonaniu całości zapłaty przed wysłaniem towaru, obowiązek podatkowy, a co za tym idzie, obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej powstanie z chwilą otrzymania zapłaty tj. w dniu zaksięgowania należnej za towary kwoty na rachunku wnioskującego. Zdaniem tutejszego organu, z uwagi na fakt, iż towar jest wysyłany dopiero po otrzymani zapłaty, możliwe jest wystawienie paragonu i wysłanie go wraz z towarem w jednej paczce do kupującego. Paragon fiskalny, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia winien być umieszczany w wysyłanych do nabywców paczkach.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-541/09-2/AZ
  VAT - w zakresie użytkowania kas rejestrujących
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-421/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-467/09-3/AG
  Czy opłaty za przejazd przez autostradę ponoszone za granicą (na terenie państw UE) Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie paragonów, po uzupełnieniu ich na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy wraz z adresem oraz nazwą zakupionej usługi?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-329/09-4/ISN
  Korekta paragonu fiskalnego w przypadku częściowego zwrotu towaru.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-509/08-2/KR
  prawidłowe jest stanowisko Spółki iż z przepisów ustawy dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie wynika wymóg podawania na dokumentach stwierdzających poniesiony wydatek (faktura, rachunek, paragon) numerów rejestracyjnych samochodów stanowiących majątek podatnika. Spółka musi mieć jednak na względzie konieczność wykazania w tym przypadku, w sposób nie budzący wątpliwości, że dana faktura, rachunek, paragon dokumentuje poniesienie kosztu, który może być uznany za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1243/08/AZ
  obowiązek wydawania oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy w przypadku sprzedaży wysyłkowej oprogramowania na nośnikach CD lub drogą elektroniczną
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-709/08-3/MN
  1. Rejestracja za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu częściowo odpłatnych przewozów pracowniczych. 2. Ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej jednym zapisem łącznego obrotu z tytułu przewozów pracowniczych zapewnianych pracownikom Spółki i wydanie przedstawicielowi nabywców jednego paragonu fiskalnego dokumentującego tę sprzedaż.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-709/08-2/MN
  1. Rejestracja za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu częściowo odpłatnych przewozów pracowniczych. 2. Ewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej jednym zapisem łącznego obrotu z tytułu przewozów pracowniczych zapewnianych pracownikom Spółki i wydanie przedstawicielowi nabywców jednego paragonu fiskalnego dokumentującego tę sprzedaż.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1063/08-4/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008 r. (data wpływu 03.06.2008 r.) uzupełniony pismem z dnia 01.07.2008 r. (data wpływu 11.07.2008 r.) oraz pismem z dnia 28.08.2008 r. (data wpływu 01.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazanego na paragon ...
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-442/08-2/SJ
  Przysługuje prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 pomimo braku posiadania oryginałów paragonów.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-447/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług turystycznych świadczonych we własnym zakresie i usług turystycznych nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty -jest prawidłowe.W dniu 03 ...
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-427/08-2/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług hotelarskich -jest nieprawidłowe.W dniu 03 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-363/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Teatru X, przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2008r. (data wpływu 10.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu biletów na przedstawienie teatralne -jest nieprawidłowe.W dniu 10.03.2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-99/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów, w szczególności pomijanie końcówek kwot podatku VAT o wart ...
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-28/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-10/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27.12.2007 r. (data wpływu 4.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości obniżenia przychodu ze sprzedaży leków o udzielone klientom bonifikaty na podstawie wydruków komputerowych (nie fiskalnych raportów sprzedaży) -jest nieprawidłowe.W dniu 4.01.2008 r. ...
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-101/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów -jest prawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008r. został złożony w ...
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-533/07/AS
  Nazwa towaru na paragonie fiskalnym.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-352/07-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5.11.2007 r. (data wpływu 8.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatku na zakup leków- jest nieprawidłowe.W dniu 8.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-130/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na podstawie paragonów zaopatrzonych na odwrocie w dane okre ...
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-138/07/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007r. (data wpływu 4 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie księgowania zaliczki na paragonie fiskalnym -jest prawidłowe.W dniu 4 września 2007r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-302/07-3/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie używania skróconej nazwy firmy na paragonach fiskalnych -jest prawidłowe.W dniu 03.10.2007 r. (data wpływu 08.10.2007 r.) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepis ...
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-69/07-3/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. S. przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości dokumentowania poniesionych wydatków- jest nieprawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007 r. został zło ...
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-147/07
  1.Czy wydatki na przejazdy z miejsca wykonywania działalności gospodarczej do kontrahenta i z powrotem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów,2.Czy ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej do wysokości określonej w odrębnych przepisach,3.Czy podatek VAT wynikający z zakupionych biletów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/423-41.1-418/07/ZDB
  Czy stosując przepisy ustawy o rachunkowości można księgować drobne zakupy takie jak: zakup usług taksówkarskich, zakup kart telefonicznych na podstawie paragonów i uzupełniać na ww. dowodzie (paragonie) brakujące dane dopisując na nim nazwę i adres Spółki ?
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-187/07/PAWA
  Pytanie podatnika dotyczy przyjmowania zwrotów sprzedanych uprzednio biletów bez potwierdzenia w fiormie paragonu fiskalego (wystawionego przez Spółkę w momencie dokonania sprzedaży)
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-28/07/MK
  Czy fakt udokumentowania wydatków paragonem fiskalnym pozwala na odliczenie podatku VAT ?
 77. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-129/07/KUKM
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na nabycie usług przewozu osób oraz usług parkingowych związanych z wykonywaniem przez konsultantów obowiązków pracowniczych i z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli dokumentami zaświadczającymi nabycie tych usług są paragony fiskalne lub bilety parkingowe oraz oświadczenia konsultantów, z których wynika, że odbyte podróże i poniesione wydatki pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą?
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443-15/07
  Czy wykonując usługę transportową do krajów UE można odliczać VAT z zakupu paliwa, dokumentem potwierdzającym zakup paliwa są paragony?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-2/07
  - Czy udokumentowanie wydatków takich jak opłaty za autostradę, parking i przejazd taksówką, poniesionych podczas krajowej podróży służbowej, paragonem, na którym dodatkowo umieszczono brakujące dane wymagane przez przepisy ustawy o rachunkowości, niezbędne dla uznania dokumentu księgowego za prawidłowy (nie dotyczy to paragonów za przejazd płatną autostradą), daje możliwość zakwalifikowania wydatków w kwocie brutto do kosztów uzyskania przychodów ?
  - Czy udokumentowanie wydatków za nocleg, autostradę i paliwo, ponoszonych podczas zagranicznej podróży służbowej, paragonem, na którym umieszczono brakujące dane wymagane przez przepisy ustawy o rachunkowości, niezbędne dla uznania dokumentu księgowego za prawidłowy, daje możliwość zakwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów ?
  - Czy w przypadku braku możliwości udokumentowania wydatku poniesionego przez pracownika podczas podróży służbowej złożenie oświadczenia przez tego pracownika o wysokości i rodzaju poniesionego wydatku pozwala na zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów ?
  - Czy pracownikom odbywającym zagraniczną podróż służbową samochodem służbowym można zwrócić wydatki związane z poruszaniem się środkami komunikacji miejscowej udokumentowane rachunkami np. za taksówkę i czy wydatki te stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów
 80. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-44081/37/IM/06
  Dotyczy prawidłowości oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym.
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/30/06
  Czy można zaliczyć w ciężar kosztów działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług transportowych, zgodnie z zasadą zawartą w art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki (koszty) ponoszone na terenie państw Unii Europejskiej m.in. Belgii , Francji dotyczące zakupu paliwa do samochodów oraz opłat za przejazdy autostradami , wynikające z dokumentów nie zawierającymi danych identyfikacyjnych firmy oraz numeru rejestracyjnego pojazdu wykonującego usługę?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBII/423/23/06
  Czy wydatki na zakup paliwa, materiałów biurowych, kart telefonicznych, drobnych narzędzi, opłaty za przejazd autostradami, mostami oraz opłaty pocztowe udokumentowane paragonami mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-95/CIT/06
  Czy wydatki udokumentowane w sposób opisany we wniosku, poniesione w celu osiągnięcia przychodu, stanowią koszty uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-69/ŁG/65377
  Czy z uwagi na brak paragonu, wystawiona faktura nie będzie rodzić obowiązku ponownego odprowadzenia podatku VAT zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443-13/06/ER
  Dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży.
 86. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-34/06
  dot. ewidencjonowania przychodów z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych usług.
 87. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-31/06/R1
  Czy paragon za przejazd taksówką może być uznany za dokument księgowy dla celów rachunkowości i czy tak udokumentowany wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-35KN/II/06
  Czy można udokumentować zakup towarów handlowych dokonany za granicą paragonem?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-151/06/IS
  Czy przedmiotowy zakup udokumentowany paragonem Spółka powinna uznać za wwnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/1/162/95/05
  Pytanie podatnika dotyczy czasookresu przechowywania kopii paragonów z kasy rejestrującej.
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/423-48/05/3371/2006
  Czy wydatki za paliwo i inne materiały dokumentowane paragonami wystawionymi w Austrii, stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-87/05
  Klient nieprowadzący działalności gospodarczej zakupił w Spółdzielni grzejniki aluminiowe na kwotę 2.450zł i otrzymał paragon fiskalny. Po kilku dniach zgłosił się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury VAT. Okazało się jednak, że ów klient zagubił wystawiony paragon z kasy rejestrującej. Podatnik ma wątpliwości, czy w tej sytuacji możliwe jest wystawienie faktury VAT? Czy dopuszczalne jest wystawienie duplikatu paragonu fiskalnego i na jego podstawie udokumentowanie transakcji fakturą VAT. Klient twierdzi, że istnieje taka możliwość. W ocenie podatnika paragony fiskalne są specyficznym dokumentem wystawionym w momencie dokonywania sprzedaży. Kasy rejestrujące drukują oryginały paragonów, które otrzymują nabywcy towarów oraz kopie paragonów, które przechowuje sprzedawca.Gdy nabywca towaru żąda wystawienia faktury VAT wówczas powinien zwrócić oryginał paragonu sprzedawcy, który dołącza się do kopii faktury VAT. W przepisach prawa dotyczących wystawiania faktur VAT, zdaniem podatnika, brak jest możliwości wystawiania duplikatów paragonów fiskalnych. Zatem gdy paragon fiskalny zaginie, nabywca towarów nie może otrzymać jego duplikatu, a tym samym faktury VAT. Podatnik wnosi o zajęcie stanowiska w wyżej przedstawionej sprawie i wydanie interpretacji.
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-95/05
  Czy na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 6e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników - paragon fiskalny dokumentujący otrzymanie zadatku może zawierać tylko informacje dotyczące nazwy towaru?
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/41/05
  Strona świadczy na rzecz krajowych podmiotów usługi wynajmu autobusu wraz z kierowcą do przewozu osób na okazjonalne (wycieczkowe) przejazdy do Niemiec, Słowacji i Czech. Wynajmujący ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania kierowcy oraz inne opłaty. Zdarzają się przypadki zakupu paliwa do autokaru poza terytorium RP. Za paliwo płaci kierowca otrzymując paragon. Paragon przelicza się na złotówki i całość księguje w koszty. W przedstawionej sytuacji Strona zwraca się z pytaniem czy:-powinna zarejestrować się jako podatnik VAT UE,-istnieje konieczność rejestracji dla celów VAT w każdym z krajów znajdujących się na trasie przejazdu i w jaki sposób rozliczać VAT z tytułu przedmiotowej usługi w krajach UE,-prawidłowo księguje paragony?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/410/349/2005/Art.14a
  Czy faktury do paragonów wystawione po terminie 7 dni są dla mnie dowodem ksiegowym na podstawie, którego mogę zakupione artykuły /nie towary handlowe ani materiały/ ująć w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów?
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-73/05
  Dotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującej.
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-56-1/ET/05
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy dopuszczalne jest zaprogramowanie w kasie rejestrującej jednego kodu pod nazwą np. "usługa fryzjerska" ze stawką 22% przy założeniu, że podatnik wykonuje wyłącznie usługi fryzjerskie - bez sprzedaży towarów.
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/30/2005/VAT
  Spółka cywilna jest podatnikiem podatku VAT i ewidencjonuje obrót i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu 3 kas rejestrujących. Podatnik prosi o akceptację starego kodu pocztowego drukującego się w nagłówku paragonów fiskalnych, ponieważ jest niemożliwe dokonanie zmiany w/w kodu ze starego 24-140 na nowy 24-150, który w międzyczasie uległ zmianie.
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZDB/415-30/RSK/05
  Czy na udokumentowanie kosztu za przejazd autostradą wystarczy paragon z kasy fiskalnej?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-100/1/05/DG
  Czy można przyjmować zwroty bez przedstawienia paragonu z kasy fiskalnej zachowując inne dowody zwrotu?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 100/2/05/DG
  Czy wystarczającą dokumentacją jest a) zeszyt zwrotów, w którym każdy przypadek zwrotu jest opisany jako - data zwrotu, nazwa i data imprezy, ilość i cena zwracanych biletów, powód zwrotu oraz b) na koniec miesiąca protokół zwrotów?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443 ? 100/3/05/DG
  Czy w sytuacji gdy organizator odwołał imprezę dowodem zwrotu będzie a) bilet lub b) gdy organizator żąda oddania biletu celem wypłaty zwrotu środków, jako dowód może służyć ksero biletów i kopia oświadczenia organizatora o odwołaniu imprezy i sposobie przekazania biletów do rozliczeń?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-PE/005/39/PP/05
  1. Czy do wystawionej faktury VAT musi być dołączony paragon fiskalny, którym jest bilet miesięczny klienta? 2. Czy posiadane kopie faktur VAT bez dołączonych paragonów fiskalnych (biletów miesięcznych) powinny być wykazywane w rejestrze sprzedaży VAT i w deklaracji VAT-7
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/70/05
  Wnioskujący pyta czy prawidłowo określa nazwę towaru na paragonie fiskalnym?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/51/BT/05
  W sprawie określenia nazwy towaru na paragonie fiskalnym
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-162/IV/2005/JD
  Czy jest możliwe w świetle ustawy o VAT zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy Podatnik nie dysponuje oryginałem paragonu fiskalnego?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-78/CIT/05
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy paragon, nie posiadający nazwy i adresu odbiorcy, ale uzupełniony o pozostałe zapisy osób zatwierdzających, wymagane przez art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (m. in. podpisy potwierdzające sprawdzenie dokumentu pod kontem formalnym i rachunkowym, opis rodzaju kosztu i jego przeznaczenie, przeliczenie waluty obcej na walutę polską), stanowi podstawę zaliczenia w koszty uzyskania przychodu?
 108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-68/CIT/05
  Czy uznając paragon fiskalny za wystarczający dowód poniesienia wydatku przez pracownika, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-123/IV/2005/JD
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku gdy dokonywane przez niego zakupy stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku dokumentowania sprzedaży przez kontrahenta paragonem fiskalnym obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-124/IV/2005/JD
  Podatnik zapytuje czy podstawą opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia jest kwota brutto wskazana w fakturze.
 111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-92/05
  Czy można wystawić fakturę VAT potwierdzającą wykonanie usługi zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej w sytuacji, gdy nabywca nie doręczył wykonawcy usługi paragonu fiskalnego i gdy od dnia wykonania usługi minęło 7 dni?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/33/05
  Czy w przypadku zaewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej podatnik ma obowiązek do tej sprzedaży wystawić fakturę VAT w sytuacji gdy nabywca zgubił paragon?
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443 - 23 - 2005
  Czy wydanie towaru (leku recepturowego) z apteki leków gotowych i pobranie opłaty od pacjenta przez ww. aptekę z równoczesnym przekazaniem temu pacjentowi paragonu fiskalnego z apteki leków recepturowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego?
 114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/17/AZ/05
  Pytanie podatnika dotyczy prawidłowego zdefinowania nazwy towaru na paragonie fiskalnym w przypadku sprzedaży "mięsa", "wędlin"
 115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70-1-2/05
  W związku z faktem, iż z dniem 1 maja 2005r. wprowadzono obowiązek ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku świadczenia m.in. usług fryzjerskich i kosmetycznych, czy do kasy fiskalnej w zakładzie fryzjerskim wystarczy wprowadzić sprzedaż ogólną pod nazwą "usługi fryzjerskie", czy sprzedaż z wyszszególnieniem usług.
 116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/443-12/05/02
  Czy mozna odliczyć podatek VAT z paragonu wydawanego przez Autostrada Wielkopolska S.A.?
 117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-19/05
  Czy w przypadku pomyłkowej fiskalizacji kasy rejestrującej (zamiast ewidencjonowania obrotu jako obrotu zwolnionego od podatku został opodatkowany stawką 22%) podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego?
 118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/IV/art.14a/zap.90/05
  Czy na podstawie paragonu fiskalnego usługę taxi można ująć w kosztach działalności gospodarczej, czy też powinien posiadać rachunek lub fakturę VAT, dokumentujące poniesienie tego kosztu.?
 119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-art.14 o.p./18/25/05
  Czy kopie paragonów z kas fiskalnych można przechowywać przez 6 miesięcy?
 120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-130/05
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy paragon fiskalny dokumentujący przejazd taksówką na trasie o odległości mniejszej niż 50 km można uznać za fakturę ?
 121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-BP/443-25/O/05
  Po jakim okresie sprzedający może wystawić fakturę dla kupującego z tytułu zakupu towarów, które wcześniej zostały udokumentowane paragonem fiskalnym?
 122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-XII-4430/17/05
  W dniu 02.02.2004r. zakupiła Pani kuchenkę gazową i otrzymała Pani paragon fiskalny. Zwraca się Pani z zapytaniem, czy istnieje możliwość wystawienia faktury VAT potwierdzającej transakcję sprzedaży po upływie kilku miesięcy od dnia zakupu towaru?
 123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/2005
  Czy w przypadku błędnego nabicia wartości sprzedaży i podatku należnego na kasę rejestrującą i zakończeniu całej operacji paragonem możliwa jest korekta w/w sytuacji za pomocą protokołu anulacji w przypadku posiadania oryginału paragonu?
 124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/12/11/05
  Pytanie podatnika dotyczy obowiązku rozliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy w wyniku błędu serwisu podatnik ewidencjonował za pomocą kasy fiskalnej obrót ze stawką podatku 22%, podczas, gdy podatnik korzystał ze zwolnienia pomiotowego od podatku VAT.
 125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/443-3/1387/BW/05
  Czy mogę stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 3% przy sprzedaży chlorku potasu jeżeli oświadczenia od rolników przypinane są do kopii faktur wraz z paragonem fiskalnym, natomiast w przypadku jeśli kupujący nie chce faktury to sprzedaż rejestrowana jest tylko w kasie fiskalnej, a na oświadczeniu nanoszony jest numer paragonu fiskalnego?
 126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-0012/05
  1.Czy w nagłówku paragonu fiskalnego, gdzie obecnie są dane osobowe podatnika można zastąpić adres zamieszkania adresem i nazwą korporacji, w której podatnik jeździ ? W ocenie podatnika jest to dopuszczalne, gdyż nadal byłaby pełna identyfikacja jego osoby, a adres zamieszkania i miejsce parkowania samochodu byłyby chronione przed osobami o złych intencjach. 2.Czy rozliczając się z Urzędem Skarbowym za pomocą karty podatkowej należy przechowywać kopie paragonów fiskalnych z każdego kursu? Zdaniem Strony rozliczając się za pomocą karty podatkowej i nie będąc podatnikiem podatku VAT nie jest konieczne przechowywanie kopii paragonu z każdego kursu, wystarczyłyby tylko raporty dobowe i miesięczne.
 127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-0011/05
  1.Czy w nagłówku paragonu fiskalnego, gdzie obecnie są dane osobowe podatnika można zastąpić adres zamieszkania adresem i nazwą korporacji, w której Pan jeździ ? W ocenie podatnika jest to dopuszczalne, gdyż nadal byłaby pełna identyfikacja jego osoby, a adres zamieszkania i miejsce parkowania samochodu byłyby chronione przed osobami o złych intencjach. 2.Czy rozliczając się z Urzędem Skarbowym za pomocą karty podatkowej należy przechowywać kopie paragonów fiskalnych z każdego kursu? Zdaniem Strony rozliczając się za pomocą karty podatkowej i nie będąc podatnikiem podatku VAT nie jest konieczne przechowywanie kopii paragonu z każdego kursu, wystarczyłyby tylko raporty dobowe i miesięczne.
 128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PDF/415-4/05
  Czy można zaliczyć w koszty firmy w kwocie netto wydatki na paliwo, przejazdy autostradami, opłaty parkingowe, opłaty za noclegi, wyżywienie, itp udokumentowane paragonami z automatów na terenie UE?
 129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-III/1/443-12/05
  Czy skonstruowanie nazwy towaru, która będzie drukowana przez kasę rejestrującą na paragonie fiskalnym w oparciu o PKWiU jest zgodne z § 4 ust. 1 pkt 6 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz.948 z późn.zm.) ?
 130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP443/IN/175/TL/2004
  Obowiązkowe dane jakie musi zawierać paragon fiskalny.
 131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP-4/443/08/04/KASY/TJ
  Jak należy dokumentować udzielanie rabatów w związku z umową z Spółką z o.o "o wspólnym prowadzeniu działalności" prowadząc ewidencję obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym.
 132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-183/2004
  W jakim terminie Spólka … może wystawić fakturę potwierdzającą sprzedaż - kiedy po dwóch miesiącach klient zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury na podstawie wcześniej otrzymanego paragonu fiskalnego.
 133. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/94/04
  dotyczy możliwości dokonania korekty obrotu w kasie rejestrującej
 134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/37/2004/ER
  Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku Podatnik dokonał sprzedaży zabawki, która w tym celu została uprzednio sprowadzona na zamówienie klienta. Transakcja sprzedaży została zaewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej, a kupującemu został wydany paragon, na którym widniała uiszczona przez niego kwota. Po pewnym czasie klient zgłosił sprzedawcy reklamację zakupionej zabawki nie przedstawiając jednakże paragonu jej zakupu. Ponieważ Podatnik pamiętał okoliczności zakupu przedmiotowego towaru, osobę kupującego, jak również z uwagi na fakt że była to jedyna tego rodzaju zabawka sprzedana przez Podatnika, zgłoszona reklamacja pomimo braku paragonu została przyjęta. Podatnik dokonał zwrotu zabawki do dystrybutora. Z uwagi na fakt, iż ani jej naprawa, ani wymiana na inny egzemplarz nie były możliwe dystrybutor wystawił Podatnikowi fakturę korygującą dokumentującą zwrot towaru. Wobec powyższego Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość pomniejszenia obrotu i podatku należnego w przypadku zwrotu towaru, w sytuacji gdy oryginał paragonu nie został zwrócony.
 135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/142/2004
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług pasażerskiego transportu rozkładowego ma obowiązek zamieszczania na paragonie fiskalnym trasy przejazdu?
 136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/III/443-88/04
  Jakie elementy winien zawierać paragon fiskalny oraz pieczątka nagłówkowa w nowym punkcie sprzedaży?
 137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.Ia/3/40-OP/2004
  Działalność spółki opiera się głównie na eksporcie. Koszty zakupu paliwa, przejazdów, reprezentacji i inne ponoszone są przede wszystkim poza granicami kraju. W jaki sposób koszty poniesione poza granicami państwa powinny być: - dokumentowane - w sytuacji, gdy brak jest możliwości potwierdzenia poniesionych wydatków fakturą VAT, - przeliczane na polskie złote - gdy rozliczanie kosztów odbywa się w kasie spółki, aby mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/217/2004[br]RO/436/217/1/2004
  Jak należy w deklaracji VAT-7 wykazać wartość marży opodatkowanej stawką 22% ?
 139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/64/04
  Jaki jest okres przechowywania kopii wydruków z kas fiskalnych ?
 140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-150/04/148016/2004
  Czy dopuszczalne są rozbieżności pomiędzy wartościami wynikającymi z faktury VAT i paragonu fiskalnego, w przypadku gdy dokumentują one tę samą transakcję?
 141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-57/04/DS
  Czy dopłaty do posiłków sprzedawanych studentom podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-81-1/GW/04
  Podatnik wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1) czy faktura dokumentująca usługę turystyczną wystawiona w miesiącu maju na osobę fizyczną w związku z otrzymaną zaliczką pieniężną (nie zawierająca wyszczególnionej kwoty podatku) powinna być ujęta w kasie fiskalnej, a jeżeli tak, to czy w miesiącu wystawienia faktury (w związku z otrzymaną zapłatą) czy w miesiącu wykonania usługi, tj. faktycznie poniesionych kosztów? 2) czy faktura dokumentująca usługę turystyczną wystawiona w miesiącu maju w związku z otrzymaną zaliczką pieniężną (nie zawierająca wyszczególnionej kwoty podatku) powinna być ujęta w książce przychodów i rozchodów w miesiącu wystawienia (w związku z otrzymaną zapłatą) czy w miesiącu wykonania usługi, tj. w faktycznie poniesionych kosztów?
 143. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1124/113i/04
  Czy brak paragonu fiskalnego powoduje brak możliwości uznania reklamacji oraz możliwości skorygowania obrotu?
 144. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/56/OG-005/173/04[br]PP-1/443/56-U/OG-005-173/04
  1. Czy refundacje otrzymane za leki przez apteki od NFZ podlegają opodatkowaniu VAT ? 2. Czy obrotem ze sprzedaży leków jest kwota należna pomniejszona o kwotę refundacji niezależnie od tego, czy sprzedaż ze wzgledów technicznych została zafiskalizowana na kasie w 100% ?
 145. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/43/04
  Podatnik prowadzi w ramach swojej działalności gospodarczej handel towarami używanymi /samochody/, które nabywa w różnych krajach Unii Europejskiej. Samochody są kupowane najczęściej od osób prywatnych lub firm, które opodatkowały od sprzedaży tych towarów marżę 1/ czy opodatkowanie przy dostawie tych towarów marżą jest w przypadkach, o których mowa wyżej obowiązkowe czy też można zastosować zasady ogólne? 2/ czy jeśli podatnik zastosuje szczególną procedurę polegającą na opodatkowaniu tylko marży to czy do kwoty nabycia pomniejszającą podstawę opodatkowania marżą wlicza się także zapłaconą w związku z tym nabyciem kwotę należnej akcyzy? 3/ jak należy zaewidencjonować fakturę VAT marża na kasie fiskalnej? 4/ czy podatnik dokonujący dostawy towarów używanych zarówno na zasadach ogólnych jak i przy zastosowaniu procedury szczególnej tj. marżą może obniżyć kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!