Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


ogólne zasady opodatkowania

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-766/11-4/MP
  Czy koszty związane z obsługą kredytu – czyli prowizja związana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni, może ująć jako koszty uzyskania przychodu?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-820/08/11-S/MN
  Opodatkowanie opłat naliczanych z tytułu nielegalnego poboru gazu.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-860/10-2/AP
  Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków za 2010 r. w przypadku, gdy żona uzyskuje przychody z najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-780/10/MW
  Czy dochód ze sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych akcji z zakładu pracy jest dochodem opodatkowanym na zasadach ogólnych i w związku z tym powinien być wykazany na zaświadczeniu wystawionym przez Urząd Skarbowy zatytułowanym "Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych"?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-960/09-4/AG
  obowiązki płatnika związane z przekazywaniem nagród w ramach konkursu
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-680/09-5/MR
  1.Jak należy zakwalifikować powyższą umowę w świetle opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 2.Czy od tego rodzaju czynności powinien zostać zapłacony podatek VAT, czy jeśli stanowi ona czynność opodatkowaną podatkiem VAT, jaka jest właściwa dla niej stawka podatku VAT?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-493/09/TJ
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-263/09-3/IG
  Czy w przypadku sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości przejętych przez Państwo właściwym będzie nie naliczanie podatku VAT?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-86/09-4/HS
  1. Czy sprzedaż usługi polegającej na wykupie praw do udziału w licytacji podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy w przypadku sprzedaży wylicytowanych towarów po cenie niższej od ceny zakupu podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi cena sprzedaży?3. Czy koszt zakupionego towaru stanowi w całości koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-65/09/HD
  Czy w roku podatkowym 2008 oraz w latach podatkowych następnych ma Pani prawo do opłacania od dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-18/09-2/AA
  Czy Wnioskodawca postępuje słusznie zaliczając odsetki od kredytów hipotecznych oraz inne opłaty do kosztów uzyskania przychodów z najmu lokali zakupionych z tych kredytów?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-666/08-2/ES
  Zaliczenie odsetek (w stosownej proporcji) od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego celem wynajęcia jego części, do kosztów uzyskania przychodów.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-841/08-4/TW
  1) Czy istnieje możliwość posiadania przez osobę fizyczną dwóch firm, z których jedna opodatkowana będzie na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego a druga na zasadach ogólnych? 2) Czy przychody z obu firm będą się sumować w rozliczeniu za dany rok podatkowy? 3) Jak w tej sytuacji należy prawidłowo rozliczać się z fiskusem? Czy każda z firm będzie osobno rozliczać się z podatku dochodowego?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-771/08-2/AA
  Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania rozpoczętej w marcu 2008 r. indywidualnej działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, o których mowa w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-820/08-2/MN
  Opodatkowanie opłat naliczanych z tytułu nielegalnego poboru gazu.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-766/08/IK
  Termin zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-805/08-2/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10.07.2008 r. (data wpływu 14.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania- jest nieprawidłowe.W dniu 14.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczące ...
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-315/08-4/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania objęcia udziałów w spółce z o.o. -jest nieprawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z dnia 05 sier ...
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-462/08-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 20 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług turystyki -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-431/08/KO (KAN-3114/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej -jest nieprawidłowe.W dniu 26 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji pr ...
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-432/08/KO (KAN-3114/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej na zasadach ogólnych w sytuacji gdy odbiorca ostateczny nie jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnot ...
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-430/08/KO (KAN-3114/03/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008r. (data wpływu 26 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej rozliczanej na zasadach ogólnych -jest prawidłowe.W dniu 26 marca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1-415-191/08MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008 roku (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjo ...
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-193/08-2/IM
  Czy nowa działalność może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz czy po przerwie 15 dni należy traktować zaistniałą sytuację jako kontynuację działalności?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-546/08-5/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.03.2008 r. (data wpływu 21.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT- jest prawidłowe.W dniu 21.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-12/08/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokonywania wpisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego dotyczącego przekazania do sprzedaży ryb z własnego połowu -jest nieprawidł ...
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-54/08-2/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 24 grudnia 2007 r. (data wpływu 02.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym- jest prawidłowe.W dniu 02 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-234/07-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 29. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-139/06/EN/PV-I
  Czy opisana transakcja może zostać uznana za transakcję trójstronną w rozumieniu art. 135 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT i czy może być rozliczona z zastosowaniem uproszczonej procedury rozliczenia podatku od towarów i usług zgodnie z art. 135 ust.1 pkt 4 w/w ustawy?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-170/07-2/MŚ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 03.09.2007r. (data wpływu 05.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawidłowego rozliczenia kosztów uzyskania przychodu -jest prawidłowe.W dniu 05.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-254/07/WM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 r. (data wpływu 20.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania dla wspólników spółki cywilnej -jest prawidłowe.W dniu 20 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-93/07/72873
  Czy umorzenie przez kontrahentów Spółki odsetki od zobowiązań z tytułu dostawy towarów i usług są obojętne podatkowo?
 33. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/415/1/48/BK/12/07
  Czy jest możliwe, aby dwaj wspólnicy prowadzący tą samą działalność gospodarczą rozliczali się w różny sposób tzn. jeden na zasadach ogólnych - prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a drugi zryczałtowanym podatkiem dochodowym - prowadząc ewidencję przychodów?
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-1/415/54/07
  Pytanie Podatnika dotyczy możliwości prawidłowości rozliczenia dochodów za rok 2006 wspólnie z żoną na zasadach ogólnych, w przypadku gdy Podatnika dochody z działalności gospodarczej podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem liniowym.
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/07
  W jakiej sytuacji wierzytelności, na które została wystawiona faktura stanowią koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDF/415-37/07
  Podatnik w miesiącu sierpniu 2007r. przekroczy limit obowiązujący do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Od kiedy będzie zobowiązany zaprowadzić księgę podatkową i opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych, oraz w jakim terminie powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tej zmianie?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-8/07
  Czy w zwiazku z nowymi przepisami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązujących od 01.01.2007r., można nadal używać statusu przedsiębiorcy i rozliczać się na dotychczasowych zasadach czyli na zasadach ogólnych?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FB2/415/3D/07/ES
  Z tytułu osiąganych w roku 2006 przychodów z najmu, opłacam podatek w formie ryczałtu. Natomiast od nowego roku zamierzam przejść na zasady ogólne. W mojej opinii, rezygnując z ryczałtu będę obowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego a także odprowadzania w terminie do 20 następnego miesiąca, zaliczek na podatek.
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-7/DCH/07
  Dotyczy zasad opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDIA/415-4/2007
  Pytanie podatnika dotyczy zasad opodatkowania zwróconych przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne.
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/206/2006
  Czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, tj. samochodu osobowego marki Fiat Panda Active 1.1, którego zakup w roku 2006 został sfinansowany pożyczką udzieloną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, można uznać za koszty uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 8, art. 22a ust. 1 pkt 2 i art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2006 ?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/201/2006
  - Czy w związku z faktem, że świadczę usługi taxi mogę zakupić okulary korekcyjne, których zakup w moim przypadku jest wydatkiem niezbędnym z uwagi na duży stopień pogorszenia wady wzroku ?- Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług ubezpieczeniowych mogę wydatek związany z zakupem garnituru i krawata zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/78/06/JSz
  Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym według jednolitej 19% stawki podatku - wykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy.
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDF/415/14/07/HC/06
  Czy przychody z najmu mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych , w przypadku gdy najem jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika ?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/4111-7/415-2/07/DO/JT/2007
  Czy odszkodowanie przyznane właścicielowi lokalu mieszkalnego na podstawie wyroku sądu z tytułu nidostarczenia przez gminę lokalu socjalnego eksmitowanemu najemcy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/2007
  Wyjaśnienie kwestii w jaki sposób powinny być opodatkowane transakcje zawierane przez podmioty gospodarcze (spółki cywilne), w których wspólnikami są te same osoby (między innymi Pan). Oba podmioty są podatnikami podatku liniowego, zamierzają zawrzeć pomiędzy sobą umowę za wynajem lokalu, będącego własnością jednej ze spółek.
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-26/06
  Czy wydatek na zakup roweru stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-63/06/07
  Czy osiągane w 2007r. dochody z najmu samochodu mogę opodatkować na zasadach ogólnych?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-42/06
  Czy karty prezentowe dla pracowników opłacane z funduszu socjalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 50. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 37/06; II FSK 38/06
  Z dniem 1 stycznia 2003 r. wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezależnie od reżimu podatkowego, któremu podlegały w 2002 r., zostały objęte regułą, zgodnie z którą opodatkowani zostali oni na zasadach ogólnych - wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że do dnia 20 stycznia 2003 r. Złożyli stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanego.
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-176/06/GS
  Czy przy wniesieniu przez wspólnika nieruchomości i ruchomości w formie wkładu niepieniężnego do nowoutworzonej spółki cywilnej można przyjąć za wartość początkową środka trwałego wartość rynkową ustaloną przez wspólnika na dzień wniesienia wkładu?i czy wartość rynkowa, o której mowa wyżej musi być każdorazowo ustalona przez biegłego, czy wystarczy jeśli wspólnik przyjmie, że nieruchomości wyceni biegły zaś ruchomości tj. samochody, zestawy komputerowe, narzędzia i urządzenia wyceni sam podatnik (wspólnicy).
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-156-70935/06
  Czy składanie jednocześnie skróconej deklaracji VAT-12 (z tytułu świadczenia usług taksówki osobowej) oraz deklaracji VAT-7K (z tytułu prowadzenia działalności handlowej) jest zgodne z obowiązującym prawem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług? Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wskazuje, iż prowadzi działalność gospodarczą, prowadząc sklep spożywczy, a od 2006 roku rozszerzył tę działalność o usługi taksówki osobowej. Podatnik wskazał również, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa kwartalne deklaracje VAT-7K. Od lutego 2006 r. Wnioskodawca wybrał uproszczoną formę opłacania VAT od działalności usług taksówki osobowej (art. 114 ustawy o podatku od towarów i usług). Podatnik pisze, iż obecnie składa deklaracje VAT-7K z działalności handlowej i VAT-12 z usług taksówki osobowej. W ocenie Podatnika, obowiązująca ustawa o podatku od towarów i usług pozwala na stosowanie opodatkowania usług taksówek osobowych w formie ryczałtu według stawki 3%, po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego i składanie miesięcznych skróconych deklaracji VAT-12 oraz deklaracji VAT-7K z pozostałej działalności.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/FD1/415-42/06/GW
  Uzyskuje dochody z tytułu najmu, opodatkowane na zasadach ogólnych. Przychody oraz poniesione z w/w tytułu koszty ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Z uwagi na zły stan techniczny elewacji wynajmowanego budynku, zamierzam przeprowadzić prace remontowe. Zakres tych prac, oprócz odbicia starej elewacji, napraw, zabezpieczeń, demontażu i innych tego typu prac, obejmuje także położenie 5 cm warstwy styropianu w celu zabezpieczenia murów przed dalszym murszeniem oraz wyrównania ubytków w murze. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy zaliczenia w/w wydatków do remontu, a co z tym związane - całości poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. W mojej opinii, zamierzone prace można zakwalifikować jako remont i w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-PD-127/AM/06/1
  W którym miesiącu i do którego roku podatkowego można zaliczyć poniesione wydatki jako koszt uzyskania przychodów.
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/632/100/2006/GW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem o zakres stosowania art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i stanowisko urzędu skarbowego, co do następujących kwestii: 1.Czy zmiana stanu faktycznego przedstawionego w poprzednim zapytaniu skierowanym do tutejszego urzędu skarbowego nr sprawy 1473/WV/443/455/301/2005/GW, w związku z ewentualnym nabyciem Nieruchomości przez X, wpływa na ocenę tutejszego urzędu skarbowego w kwestii uznania wskazanych transakcji za czynność zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów podatkowych. 2. Czy zbycie Nieruchomości, na której prowadzony jest przez X warsztat samochodowy w związku z uprzednim zbyciem aktywów majątkowych tworzących ten warsztat przez Y na rzecz X, stanowi w ocenie tutejszego urzędu skarbowego, transakcję zbycia przedsiębiorstwa. W razie gdyby zaś urząd skarbowy uznał, iż mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa (ewentualnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa), podatnik zwraca się z prośbą o wskazanie, czy transakcja taka będzie objęta wyłączeniem z art. 6 pkt) 1 ustawy VAT.
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/69/2006
  - Czy będąc udziałowcem w różnych spółkach można rozliczać się podatkiem dochodowym w każdej inaczej ?- Czy podjęcie nowej działalności wymagającej rozliczania się na zasadach ogólnych powoduje brak możliwości rozliczania się zryczałtowanym podatkiem dochodowym w istniejących spółkach ?- Czy jest możliwość, aby dwaj wspólnicy prowadzący tę samą działalność rozliczali się w róźny sposób tzn. jeden na warunkach ogólnych, a drugi zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?- Czy podjęcie nowej działalności (Apteka) powinno (może mieć) wpływ na sposób rozliczania się wspólników wnioskodawcy, którzy prowadzą inne dotychczasowe działalności ?- Jeżeli wnioskodawca miałby zmienić sposób opodatkowania w ciągu roku rozliczeniowego, to jakby to miało wyglądać od strony technicznej ?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/65/06
  W jakim miesiącu należy wykazywać przychód z tytułu świadczeń usług medycznych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej - w miesiącu ich faktycznego wykonania, czy w miesiącu następnym, kiedy przychód ten staje się przychodem należnym ?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/06
  Czy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług remontowych opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego można jednocześnie zostać udziałowcem spółki cywilnej, której dochody rozliczane będą na zasadach ogólnych?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 1-4/415-17/06
  Czy w okresie od 15 października 2001r. do 18 grudnia 2005r. osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych miała obowiązek informowania urząd skarbowy o przerwach w prowadzeniu działalności gospodarczej ?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-69/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność wydawniczą. W celu zwiększenia sprzedaży wydawanych gazet i czasopism organizuje konkursy i promocje z udziałem partnerów (tzw. współorganizatorów). W ich ramach zamieszcza w gazetach i czasopismach kupony rabatowe lub kupony uprawniające do nieodpłatnego nabycia towarów lub usług współorganizatora. W tym celu zawiera ze współorganizatorami dwojakiego rodzaju umowy: o wspólnej akcji promocyjnej oraz o wspólnej organizacji konkursu. Na podstawie umów o wspólnej akcji promocyjnej Strona zamieszcza w swoich wydawnictwach kupony rabatowe z logo współorganizatora i jego hasłem reklamowym, a współorganizator zobowiązuje się do udzielenia rabatu osobom, które przedstawią kupon rabatowy z gazety/czasopisma, natomiast na podstawie umowy o wspólnej organizacji konkursu Strona zobowiązuje się do przygotowania materiałów reklamowych dotyczących konkursu, rozpowszechniania wiadomości o konkursie, umieszczania logotypu współorganizatora i zdjęć ufundowanych przez niego nagród w materiałach dotyczących konkursu publikowanych w Jej tytułach prasowych, do obsługi technicznej konkursu, w szczególności powiadomienia współorganizatora o zdobywcach nagród i niekiedy ich wydania, a współorganizator zobowiązuje sie do współpracy w przygotowaniu materiałów dotyczących konkursu i niekiedy rozpowszechniania informacji o nim w miejscach prowadzenia działalności, ufundowania nagród i wydania nagród zwycięzcom. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku strony umowy zobowiązują się do pokrycia we własnym zakresie wszystkich kosztów związanych z realizacją własnych zobowiązań i nie dokonują na swoją rzecz jakichkolwiek opłat. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie, że realizując zobowiązania z ww. umów nie wykonuje jakiejkolwiek czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług na rzecz współorganizatora.
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA-415/14/2006
  Czy można otrzymane od pracodawcy przychody, z tytułu wykonywania na jego rzecz, w ramach prowadzonej przez pracownika działalności gospodarczej, opodatkować na zasadach podatku liniowego (art. 30c), jeżeli zakres świadczonych przez pracownika usług w ramach w/w działalności jest inny niż czynności wykonywane w ramach umowy o pracę ?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZD/F/415/31/06/PM
  W latach 2004 -2005 Podatnik prowadził działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej opodatkowaną na zasadach ogólnych. W trakcie 2005 roku w ramach działalności spólki osiągnięto przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego i obecnego pracodawcy. Usługi świadzcone w ramach działalnośi gospodarczej na rzecz pracodawcy dotyczyły sprzedaży artykułów biurowych. W/w pracodawca zatrudniał Podatnika w swojej firmie na stanowisku Młodszego Specjalisty ds. Serwisu i Wdrożeń, gdzie zajmował się "Działalnością związaną z informatyką". Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego przysługuje możliwość opodatkowania działalności gospodarczej w sposób okreslony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 63. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/87/06
  Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą można opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz podatek dochodowy na zasadach ogólnych?
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/06
  Czy w zeznaniu o wysokości dochodów uzyskanych w 2005 r. przysługuje prawo złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie z małżonką?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/1/06
  Czy można w 2006r. zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy ?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/005-20/05/BA
  Czy możliwe jest opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a dochodów osiąganych w ramach spółki cywilnej na zasadach ogólnych?
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/37/Z/K/06
  Jak wynika ze złożonego wniosku stała się Pani współwłaścicielką nieruchomości (budynki użytkowe) nabytej w spadku. Jest Pani osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Uważa Pani, iż każdy ze spadkobierców (żona zmarłego i dwie córki) mają prawo indywidualnie wybrać formę opodatkowania (zryczałtowany podatek dochodowy/zasady ogólne).
 68. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-44/14a/06/KC
  Czy w ramach swojej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna mogę prowadzić dwie metody obliczania VAT. Fakt ten ma znaczenie z punktu widzenia kupującego oraz czy jest to sprzedaż dzieła sztuki, jego najem lub też usługa doradztwa marketingowego.
 69. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/415/148/AP/05
  Dotyczy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zbycia przed upływem pół roku samochodu wygranego w konkursie.
 70. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/23c/2006
  Czy dochody z praw majątkowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winny być doliczone do innych dochodów podatnika i opodatkowane wg skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym podatnik te dochody osiągnął ?
 71. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-1/3610/06
  1)Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż kwoty mlecznej? 2) Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług otrzymane odszkodowanie w związku z dokonanym ubojem zakażonych sztuk bydła?
 72. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0060/05/06
  Czy podatnik jest zobowiązany od dochodu uzyskanego z tytułu renty zagranicznej zapłacić podatek, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i w jaki sposób?
 73. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/406-44/145/BW/06
  Czy w przypadku sprzedaży pensjonatu wraz wyposażeniem oraz gruntem przysługiwać będzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 74. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-19/2006/PS
  Czy sprzedaż omawianych "programów" powinna być uznana jako część działalności w zakresie zakładów bukmacherskich, która mieści się w zakresie stosowania przepisów ustawy o grach?.
 75. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: EDB/415-58/RSK/05
  Czy w związku z otrzymaną decyzją o ograniczeniu wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2005r., podatnik zobowiązany jest składać w latach 2006 i 2007, miesięczne deklaracje na zaliczkę na podatek dochodowy (PIT-5), od dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu? Czy do momentu wykorzystania kwoty ograniczenia wynikającej z decyzji składanie deklaracji nie jest konieczne?
 76. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/02/2006/IPP
  Jak należy zakwalifikować przychody osiągane przez biegłego sądowego wykonywanie na zlecenie w trybie określonym w art.13 pkt 6 ustawy o p.d.f. Istotę pytania stanowi konieczność rozstrzygnięcia jak winny być traktowane przychody uzyskiwane z tego tytułu:- czy przychody z działalności wykonywanej osobiście (art.10 ust.1 pkt 2 w związku z art.13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ) zwolnione są albo obciążone podatkiem VAT ? - czy jako przychody z działalności pozarolniczej ( art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodo- wym od osób fizycznych ) opodatkowane są podatkiem VAT na zasadach ogólnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą ( art. 15 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług
 77. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/01/2006/IPP
  Jak należy zakwalifikować przychody osiągane z wykonywania czynności na zlecenie komornika sądowego ( art.1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm. I § 128 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 09.03.1968 roku w sprawie czynności komorników ( Dz. U. Nr 10, poz.52 ze m. ) polegające na szacowaniu nieruchomości?". Istotę pytania stanowi konieczność rozstrzygnięcia jak winny być traktowane przychody uzyskiwane z tego tytułu:- czy przychody z działalności wykonywanej osobiście (art.10 ust.1 pkt 2 w związku z art.13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ) zwolnione są albo obciążone podatkiem VAT ? - czy jako przychody z działalności pozarolniczej ( art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodo- wym od osób fizycznych ) opodatkowane są podatkiem VAT na zasadach ogólnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą ( art. 15 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towa rów i usług
 78. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/54/20005/IPP
  Czy zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prawidłowo ustaliłem stawkę 22% , kwalifikując wykonywane usługi do łowiectwa, hodowli i pozyskiwania zwierząt łownych, usług związanych z łowiectwem PKWiU 01.50.10 czy też należało te usługi zakwalifikować do usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna PKWiU 02.02.10 i naliczyć podatek VAT w wysokości 3% zgodnie z art.41 ust. 2 oraz art.146 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 79. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-45/05
  Czy prowadząc dziłalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług na rzecz biura podatkowego, można dla celów opodatkowania podatiem dochodowym wybrać ryczłt od przychodów ewidencjonowanych (z jaką stawką), czyteż podatek dochodowy na ogólnych zasadach?
 80. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW-2/415-0059/I/KES2/05
  Czy podatnik jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o wysokości zapłaconego podatku przez armatora mającego siedzibę na Wyspie Man czy też leży to w gestii Urzędów Skarbowych obu państw?
 81. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: zb-415/25/2005
  Czy można zmienić formę opodatkowania przychodów z najmu z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne?
 82. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-20/1/05
  Czy podatnik będący adwokatem i jako osoba prowadząca działalność gospodarcza rozliczająca się na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) i czynny podatnik podatku od towarów i usług winien za wystawione faktury VAT otrzymywać należność brutto i osobiście rozliczyć się z podatku VAT?
 83. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/38/2005
  Pytania podatnika dotyczą księgowania zdarzeń gospodarczych w zakresie robót ogólnobudowlanych w księdze przychodów i rozchodów.
 84. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/98/05/MJ
  Kwestia zasad opodatkowania i obowiązków płatnika wynikających z umowy o zarządzanie zawartej z osobą pełniącą jednocześnie funkcję wymienioną w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prowadzącą działalność gospodarczą.
 85. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/100/05/MJ
  Dotyczy zasad opodatkowania i obowiązków płatnika wynikających z umowy o zarządzanie, zawartej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą nie będącą członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych?
 86. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/263/AM/05
  Czy szczególna procedura przy świadczeniu usług turystyki jest obowiązkowa, czy też podatnik ma prawo z niej zrezygnować i opodatkować usługi turystyki na zasadach ogólnych?
 87. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/448-717/04/I
  1/ czy w przypadku przekazania prezentów o małej wartości, ale przekraczającej 50 zł należy naliczać podatek VAT w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego ?2/ czy od przekazania zakupionych wieńców przeznaczonych na pogrzeb pracownika (o wartości powyżej 50 zł) należy naliczyć podatek VAT w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego ?
 88. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-1/415-25A/05/KP
  Czy dokonana usługa dowozu do odbiorcy sprzedanego torfu będzie podlegała opodatkowaniu?
 89. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 24/PD/415/1-25/B/05
  W jakim okresie można rozliczyć stratę podatkową za 1999 r. ?
 90. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-12/1/05/KL
  Czy odsprzedaż zaimportowanych samochodów osobowych, niezarejestrowanych na terytorium kraju przed dniem ich sprzedaży, pomimo zapłacenia akcyzy w dniu wwiezienia ich na terytorium kraju podlega opodatkowaniem podatkiem akcyzowym?
 91. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/443/24/05/RCH
  Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych urządzeń rolniczych od kontrahentów zarejestrowanych na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego jak też od indywidualnych rolników, a następnie sprzedaży tych urządzeń na terytorium kraju, zarejestrowany na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego podatnik ma obowiązek naliczyć podatek VAT od całości sprzedaży, czy też może zastosować opodatkowanie marży?
 92. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/415-38/05/MJM
  Czy odszkodowanie przyznane pracownikowi na mocy ugody sądowej, którego kwota została ustalona w wysokości umownej (nie wynikającej wprost z odrębnych przepisów) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 93. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-27-05
  Dotyczy sposobu ewidencjonowania oraz prawidłowego opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej zgłoszonej w zakresie wydawnictwa i prasy oraz wydawania gazet.
 94. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/3/415-29/05
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży akcji pracowniczych nabytych w drodze darowizny podlega opodatkowaniu ?
 95. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US III/406-14/2645/BW/05
  W którym kraju winny być opodatkowane otrzymane od słowackiej firmy dopłaty:- do handlowców, jeśli obrot netto w danym miesiącu jest wyższy niż 40.000 zł: za obrót wykonany w sieci PSS, jeśli sprzedaż netto towrów w/w firmy w danym miesiącu jest wyższa niż 8.000 zł.
 96. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415 -18/05
  Czy wypłacony w 2005 r. przez Klub Sportowy zawodnikom piłki nożnej ekwiwalent za konserwację sprzętu sportowego (pranie odzieży sportowej) podlega opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku ?
 97. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/21/05
  Czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej podlega zaliczkowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 98. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/15/2/05
  Czy w przypadku sprzedaży samochodu ciężarowego, sprowadzonego z Unii i zakupionego od osoby fizycznej lub podatnika rozliczającego się na zasadach marży, zostanie wystawiona faktura na zasadach ogólnych, to nabywca będzie miał prawo do podatku naliczonego z tej faktury?
 99. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/11/05
  Czy szczególna procedura przy świadczeniu usług turystyki jest obowiązkowa, czy też Podatnik może z niej zrezygnować i opodatkować usługi turystyki na zasadach ogólnych?
 100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP-443/9/05
  Jakie są zasady opodatkowania usług wyrębu i pozyskania drewna na terenie Szwecji świadczonych przez podatnika na rzecz kontrahenta szwedzkiego, a także opodatkowania usług świadczonych w Szwecji przez podwykonawców na rzecz tego podatnika oraz jaka stawka podatku obowiązuje dla opisanych usług?
 101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I US PB-3/415/7/05
  Czy dochody z podjętej po przerwie działalności gospodarczej nadal będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP-415/7/3/05
  Czy oświadczenie złożone w dniu 27 stycznia 2005r. o rezygnacji z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w sytuacji, gdy w roku 2004 uzyskiwane przychody z najmu opodatkowane były w sposób zryczałtowany ma moc prawną?
 103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/14/05
  Dotyczy możliwości ponownego skorzystania przez rolnika rozliczającego się na zasadach ogólnych ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT po upływie 3 lat w przypadku przekroczenia wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym równowartości 10.000 EURO oraz obowiązku odprowadzenia podatku VAT od wcześniej odliczonego od zakupów towarów i środków trwałych.
 104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/005/10/2005
  Czy dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów w spółce z.o.o. łączy się z dochodami uzyskanymi ze stosunku pracy, oraz czy dochody te są opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19 % ?
 105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-53/05
  Czy premie pieniężne (bonusy) otrzymane od sprzedawcy za dokonane zakupy w określonym okresie oraz z tytułu terminowej zapłaty stanowią świadczenie usług. Czy podlegą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy powinny być dokumentowane fakturą VAT.
 106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1420/DP-415/1/05
  W jaki sposób wystawiać faktury dla klientów, rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych po dokonaniu przez każdego z małżonków odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i odrębnego zgłoszenia obowiązków podatkowych?
 107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-12/05
  #61623; czy powstał obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości należy zapłacić ten podatek, oraz#61623; na jakim rodzaju formularza podatkowego dotyczącego rozliczenia rocznego należy wykazać uzyskany dochód z odpłatnego zbycia dnia 18 grudnia 2004 roku samochodu osobowego za kwotę 3.500,- złotych, nabytego przez podatniczkę dnia 26 czerwca 2004 roku w formie darowizny od syna - określonej na kwotę 5.000,- złotych, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie w formie darowizny i jakie należy złożyć załączniki do zeznania za rok 2004?
 108. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/5/2005
  Czy przychody uzyskane w 2005 roku z tytułu najmu mieszkania, które nie jest składnikiem działalności gospodarczej i nie będzie wynajmowane do działalności gospodarczej, stanowić będą inne niż działalność gospodarcza źródło przychodu, które może być opodatkowane na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
 109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPŁ/423-18/MJM/05
  Czy wypłacone 06.01.2005 r. na mocy ugody sądowej w sprawie z zakresu prawa pracy odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę korzysta ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nie otrzymane w związku z działalnością gospodarczą i nie dotyczące utraconych przyszłych korzyści?
 110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.III/415-2/05
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pan X prowadzi działalność gospodarczą wspólnie z żoną Panią Y na imię i nazwisko obojga małżonków. W związku z wykonaniem obowiązków nałożonych na przedsiębiorców ustawą z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej /Dz.U. Nr 173, poz.1808/ - poprzez zmianę wpisów w ewidencji działalności gospodarczej - małżonkowie będą kontynuować działalność jako odrębni przedsiębiorcy. W zaistniałej sytuacji małżonkowie XY zwrócili się z zapytaniem - czy będzie miał zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy żona jako odrębny przedsiębiorca będzie kooperantem męża i będzie wystawiać faktury za wykonane usługi, oraz - czy żona powinna opłacać z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podatek dochodowy na zasadach ogólnych.
 111. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443 2-419/04/10 513/124/CzW
  Czy bezpłatne przeniesienie praw własności do obiektu przepławki na stan majątku RZGW w (...) stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?
 112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443-327/04
  POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2004r. b/n, który wpłynął w dniu 17.12.2004r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stwierdzenia czy słusznie nie stosuje szczególnej procedury rozliczania VAT przy świadczeniu usług turystycznych - jest nieprawidłowe. W dniu 17.12.2004r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udziele ...
 113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-4/23a/7/05/BB
  Czy w trakcie roku podatkowego / w marcu, kwietniu, lub maju/ mógł Pan zmienić zasady opodatkowania prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. przejść z opodatkowania na zasadach ogólnych i zaprzestać prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, a w to miejsce założyć ewidencję przychodów i być opodatkowanym podatkiem zryczałtowanym?
 114. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPD-415/31/04/05
  1. Czy w sytuacji kiedy w umowie występuję tylko ja, choć nieruchomość jest naszą wspólną własnością, możemy z żoną rozliczyć przychód z tej umowy za 2005 r. po połowie? 2. Czy każdemu z małżonków przysługuje w zryczałtowanym podatku dochodowym limit 4000 euro do wysokości, którego ma zastosowanie stawka podatkowa 8,5 % ?
 115. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/212/04/kk
  Proszę o wydanie opinii odnośnie przepisów podatkowych w sprawie sprzedaży monet w przypadku gdy: - sprzedaję własne monety, które nabyłem w formie kupna, wymiany w okresie ostatnich 50 lat,- przyjmuję monety od znajomych zbieraczy. Czy muszę zarejestrować działalność handlową?
 116. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDI/2-413/56/2004
  Czy kwota stypendium naukowego sfinansowana ze środków Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości stanowi dla studenta dochód wolny od podatku? Czy Uczelnia ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C i wskazania w nich kwoty umorzonego czesnego, jako przychód z innych źródeł?
 117. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2421/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z pytaniem czy ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT zgodnie z art. 42 ust.3 pkt 1 do 4 ustawy o podatku od towarów i usług do faktury VAT za dostawę wewnątrzunijną posiadając w/w dokumenty ? Zdaniem Podatnika ma On prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT do dostawy wewnątrzunijnej, gdyż pomimo tego, że na dokumencie CMR nie ma potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę a przez odbiorcę ostatecznego, posiada On dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz posiada wszystkie dokumenty o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 - 4 warunkujących zastosowanie stawki 0% do dostawy wewnątrzunijnej.
 118. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: U.S.IV-443/35/2004/VAT
  Podatnik zamierza dokonać dostawy budynku po byłym magazynie ziemniaczanym o konstrukcji stalowej, obudowany cegłą (rok budowy 1968, do remontu, nieeksploatowany od 1985r., nie były ponoszone żadne nakłady na jego remont) oraz budynek po byłej mieszalni pasz o konstrukcji stalowej obudowany cegłą (rok budowy 1976, do remontu nieeksploatowany od 1985r., nie były ponoszone żadne nakłady na jego remont). Udział w gruncie pod budynkami wynosi 100%. Czy można dokonać dostawy ww. nieruchomości jako towar używany łącznie z gruntem bez podatku od towarów i usług?
 119. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D2-443/169/04
  Czy gmina sprzedając mieszkania komunalne na rzecz dotychczasowych najemców i oddając im ułamkową część gruntu w wieczyste użytkowanie ma doliczyć 22 % podatku VAT do opłaty związanej z gruntem ?
 120. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/206/04/AP
  Czy sprzedaż usług typu kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska dla dzieci i młodzieży, winna być opodatkowana marżą czy też powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych. W piśmie opisano stan faktyczny zgodnie, z którym organizowanie imprez turystycznych rodzaju: kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska dla dzieci i młodzieży przez podatnika przedstawia się następująco: zakupywane są usługi zakwaterowania, gastronomiczne, transportowe, ubezpieczeniowe, zatrudniana jest kadra kierownicza, wychowawcza, medyczna i ratownicza posiadająca kwalifikacje zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty i Wychowania, zakupywany jest sprzęt do gier świetlicowych i terenowych, nagrody na konkursy, bilety wstępu do miejsc zwiedzania, oraz usługi przewodników itp. usługa zgłoszona w Kuratorium Oświaty i Wychowania. Do chwili obecnej usługa ta mieści się w grupowaniu PKWiU 55.23.11.
 121. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 443/147/04/MG
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu motocyklami (sprzedaż, kupno, komis) oraz częściami motocyklowymi. Zapytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących koszty stałe firmy oraz pozostałe koszty i towary handlowe, związane z prowadzonym przez spółkę serwisem oraz dostawą na zasadach ogólnych.
 122. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-415/134/04/RL
  Podatnik jest współwłaścicielem spółki jawnej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania firmy zakupiono w dniu 11.12.2003r. samochód ciężarowy Peugeot 307 o wartości 47.540,98zł netto oraz w dniu 30.12.2003r. samochód ciężarowy Peugeot Boxer o wartości 66.500,00zł netto. Zakupione samochody nie zostały zaliczone do środków trwałych ze względu na przewidywany okres używania nie dłuższy niż 1 rok, natomiast zostały zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki i były eksploatowane w firmie ponad pół roku. Czy sprzedając samochody przed upływem roku uzyskane kwoty muszę wykazać do przychodów z działalności gospodarczej jako przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z tą działalnością w myśl art.14 ust. 2 pkt1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 123. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415/27/2004/GB
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych ma obowiązek informować urząd skarbowy o okresowych przerwach w prowadzeniu działalności?
 124. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-222/04
  Podatnik świadczy usługi transportowe zarówno w kraju, jak i za granicą Polski i Unii Europejskiej i jest zarejestrowanym podatnikiem z NIP PL. Usługi te wykonuje głównie jako podwykonawca polskiego podatnika posiadającego NIP PL.W związku z powyższym Podatnik pyta o zasady opodatkowania tych usług..
 125. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/05/168/04
  Podatnik sformułował pytanie, czy w zakresie dostawy produktów rolnych (zbóż) pochodzących z własnej działalności rolniczej prowadzonej na dzierżawionym gruncie, przysługuje mu status rolnika ryczałtowego w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, a w konsekwencji, czy w przedmiotowym zakresie dokonana dostawa produktów rolnych korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT?
 126. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-65-04
  Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług przez jednoosobowe podmioty gospodarcze.
 127. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415- 24/04
  Czy w sytuacji, gdy żona będzie kontynuowała w 2004 roku prowadzenie działalności gospodarczej - zarejestrowanej na jej nazwisko w trybie art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a małżonek zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w 2004 roku, małżonkowie będą zobligowani do sporządzenia remanentu towarów na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej na imię obojga małżonków zarówno w trybie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn.zm.), jak i w trybie art. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U z 2004 roku, Nr 54. Poz.535 ) - w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, oraz jego opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz należnym podatkiem VAT w stosunku do tych towarów, do których przysługiwało podatnikom prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 128. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/446-2278/04
  Zasady opodatkowania usług zakwalifikowanych wg symbolu PKWiu 80.10.12-00.00 ?
 129. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/31/04/AK
  Czy przyznanie premii pieniężnej jest czynnością podlegającą ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535)?
 130. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-158/04
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tym, iż bada polski rynek i poszukuje polskich nabywców na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego, który jest usługobiorcą i ma swoją siedzibę na terenie Niemiec. Usługa jest wykonywana na terenie Polski, a wykorzystywana w Niemczech. Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi przedstawicielskie na rzecz kontrahenta zagranicznego polegające na badaniu rynku oraz poszukiwaniu nabywców na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego ( bez dokonywania sprzedaży towarów ) mieszczą się w grupowaniu : PKWiU : 74.87.14-00.00 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości". Wynagrodzenie za świadczone usługi jest stałe plus prowizja od zawartych umów, jakie dzięki pracy podatnika polegającej na znalezieniu nabywcy na polskim rynku na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego, firma niemiecka zawarła z polskimi kontrahentami. Podatnik podaje we wniosku, że nie zajmuje się sprzedażą towarów oferowanych przez niemieckiego kontrahenta. Pytanie dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla świadczonych usług, bądź określenia wyłączenia z opodatkowania od podatku od towarów i usług.
 131. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-160/04
  Spółka jest producentem "balsamu do wymion krowich", który zapobiega pękaniu wymion i przyspiesza gojenie się ran po urazach mechanicznych. Spółka pyta, czy dostawa powyższego wyrobu podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7 %.
 132. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PP 443/107/04/BJ
  Podatnik dokonał wyboru procedury opodatkowania marży i zadaje pytanie czy w tej sytuacji zobligowany jest do wystawiania wyłącznie faktur VAT marża w każdym przypadku sprzedaży samochodu używanego, zakupionego bez VAT, czy też może nie tracąc prawa do korzystania z procedry opodatkowania marży wystawiać dla firmy leasingowej faktrury VAT, w której podatek doliczony będzie do całej wartości samochodu.
 133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-157/14a/05/KC
  Czy niezależnie od rozliczania się metodą "VAT marża" do dostawy towarów używanych możemy stosować zasady ogólne opodatkowania?
 134. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/79/04
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa gruntów przez podatnika podatku od towarów i usług nie prowadzącego działalności gospodarczej ?
 135. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/4430/73/04
  Czy przyczepy sprowadzone z zagranicy są objęte obowiązkiem uzyskania zaświadczenia o obowiązku uiszczenia podatku lub zaświadczenia o nie podleganiu takiemu obowiązkowi ?
 136. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-36-04
  Podatnik który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zwraca się z pytaniem czy w momencie uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu pośrednictwa finansowego (wg PKWiU 65.23.10.00) będzie mógł nadal dokonywać rozliczeń na ryczałcie czy na zasadach ogólnych?
 137. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-395 /04/TM
  Czy opodatkowaniu podlegają czynności na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do parkingów oraz do garaży tzw. "blaszaków"?
 138. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-B/005-128/04
  Spółka jako podwykonawca polskiego podatnika VAT świadczy na terytorium Czech usługę polegającą na modernizacji sterowania maszyny do cięcia profili okiennych PCV. Pytanie dotyczy określenia, czy przedmiotowa usługa jest opodatkowana podatkiem VAT.
 139. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/76/04
  Czy przychody z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu spółki po przekroczeniu 10.000 EURO powodują konieczność rejestracji do VAT ?
 140. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2-443/95/2004
  1.Czy do załączonej umowy Dyrektora Oddziału zastosowanie mają przepisy art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176) ? 2.Jeżeli umowa Dyrektora Oddziału jest kontraktem menadżerskim określonym w art. 13 pkt 9 ustawy, to czy Centrum Języków ............. jest płatnikiem podatku dochodowego zgodnie z art. 41 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? 3.Na podstawie jakiego dokumentu Centrum Języków ............. wypłaca wynagrodzenie Dyrektorowi Oddziału ? 4.Czy Centrum Języków ............. nalicza również podatek od towarów i usług od umowy Dyrektora Oddziału ? 5.Jeżeli tak, to co jest podstawą do wyliczenia podatku od towarów i usług, czy kwota brutto przed odprowadzeniem zaliczki na poczet podatku dochodowego, czy kwota po odliczeniu zaliczki na poczet podatku dochodowego ? 6.Czy Dyrektor Oddziału staje się podatnikiem podatku od towarów i usług w chwili przekroczenia kwoty przychodów w wysokości 45.700 zł uzyskanych z tytułu umowy Dyrektora Oddziału od początku roku kalendarzowego ? 7.Czy Dyrektor Oddziału staje się podatnikiem podatku od towarów i usług w chwili przekroczenia kwoty przychodów w wysokości 45.700 zł uzyskanych z tytułu umowy Dyrektora Oddziału od 1 maja 2004 r. ? 8.Czy do ustalenia czy Dyrektor Oddziału jest podatnikiem podatku od towarów i usług bierze sie pod uwagę przychody uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym ? 9.Jeżeli tak, to czy bierze się pod uwagę wszystkie przychody Dyrektora Oddziału czy tylko te uzyskane z tytułu umowy zlecenia ? Czy uwzględnia się też przychody z tytułu innej prowadzonej działalności gospodarczej ?
 141. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-156/2004
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z o.o. przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 142. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-089/04/DD
  - Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT składki członkowskie rzemieślników dobrowolnie należących do cechu oraz odsetki bankowe?
  - Czy przy obliczaniu proporcji dotyczącej ustalenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu należy uwzględnić przedmiotowe składki członkowskie oraz odsetki bankowe, które zdaniem podmiotu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!