Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


odliczenie podatku

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-961/12-5/AW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych nakładów w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-587/12-4/JM
  Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług i jego zwrotu w związku z realizacją projektu pn. "", gdyż zakupione w ramach projektu towary i usługi – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-820/12-4/JN
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-794/12-2/JS
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-849/12-2/JN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-796/12-2/JN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-829/12-2/JN
  Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-547/12-4/UNR
  Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego lub do uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-874/12-2/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania lub odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-743/12-8/MM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługującego nowo utworzonej spółce komandytowo – akcyjnej z tytułu nabycia nieruchomości
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-54/12-4/KK
  Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. <…> w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez OSP do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-925/12-2/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabywaniem usług cateringowych, pod warunkiem jednak, iż nabyte usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-697/09/12-12/S/SM
  Spółka ma prawo do odliczenia części podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 i nie prawa do zastosowania proporcji określonej w art. 90 ust. 3
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-839/12-2/JN
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1301/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1157/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-824/12-3/AP
  Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-801/12-5/AP
  Czy do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-749/12-4/AW
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-867/12-4/EK
  Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, gdyż Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie kształcenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-807/12-3/MP
  Do odliczenia przez Spółkę II podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie Nieruchomości zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT w związku z art. 6 pkt 1 ustawy VAT.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-790/12-6/RD
  W zakresie sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury VAT
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-790/12-7/RD
  W zakresie sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury VAT
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-743/12-2/JS
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-792/12-2/AW
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z wystawionych faktur VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-974/12-2/MM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług polegających na przeprowadzeniu konkursu
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-923/12-4/IGo
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie wkładu niepieniężnego w postaci praw ochronnych na znaki towarowe.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-798/12-4/AW
  prawo do odliczenia podatku VAT przysługujące Spółce, jaka ma zostać utworzona
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-957/12-4/MM
  opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-959/12-4/MM
  opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1004/12/PS
  Brak prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1052/12/AP
  Czy jest możliwość odzyskania podatku w zakresie realizowanego projektu?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1179/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-906/12-2/PR
  opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-841/12-4/MM
  prawo przysługujące nowo utworzonej Spółce do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie nieruchomości
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-521/12-4/UNR
  W rozliczeniu za jaki okres służy nabywcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zagubionych faktur? Czy w rozliczeniu za okres, w którym otrzymane zostały duplikaty zagubionych faktur, czy w rozliczeniu za okres w którym otrzymane zostały przez osobę postronną oryginały faktur?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-988/12/AJ
  Zwolnienia od podatku zadatku wpłaconego na poczet przyszłej dostawy budynku i obowiązku dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-680/12-2/MPe
  w zakresie korekty podatku naliczonego oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania nakładów właścicielowi lokalu.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1168/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-840/12-4/KOM
  prawo do odliczenia podatku VAT przysługującego Spółce, jaka ma zostać utworzona
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-846/12-4/KOM
  składnik majątkowy, odliczenie podatku, prawo do odliczenia, przedsiębiorstwa, zorganizowania część przedsiębiorstwa;
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1029/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na budowę oczyszczalni ścieków, sfinansowaną w części z dotacji celowej.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-683/12-3/MW
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z przebudową i rozbudową kino-teatru oraz zakupu wyposażenia.
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-660/12-5/MW
  W związku z wykonywaniem przez Gminę za wynagrodzeniem przyłączy wodociągowych na rzecz właścicieli posesji, Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z wykonaniem ww. przyłączy. Ww. prawo Gmina będzie mogła realizować zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 lub ust. 11 ustawy, tj. w miesiącu otrzymania faktury lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-660/12-4/MW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT poniesionego przez Gminę w związku z wykonaniem przyłączy oraz sposobu realizacji tego prawa
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-660/12-7/MW
  W związku z wykonywaniem przez Gminę za wynagrodzeniem przyłączy wodociągowych na rzecz właścicieli posesji, Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z wykonaniem ww. przyłączy. Ww. prawo Gmina będzie mogła realizować zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 lub ust. 11 ustawy, tj. w miesiącu otrzymania faktury lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-660/12-6/MW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT poniesionego przez Gminę w związku z budową wodociągu oraz sposób realizacji tego prawa
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-937/12/EK
  Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego w latach 2009-2011 w związku z realizacją projektu.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-740/12-2/AW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania dotyczącego termomodernizacji, przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Urzędu Gminy, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Gminę.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-728/12-2/JS
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1077/12/MS
  Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-687/12-2/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani części w przypadku, gdy prawo do obniżenia podatku powstało w 2008 r. w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-726/12-2/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione na zakup towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1095/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1009/12/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1103/12/AW
  Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem zmian w pojazdach marki Subaru Forster SHS powodujących ich przekwalifikowanie na samochody osobowe.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-944/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji dofinansowanej ze środków UE, związanej z budową kanalizacji sanitarnej.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-714/12-4/AW
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-450/10/12-5/S/IZ
  dotyczy prawidłowości wystawiania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesyłanych drogą elektroniczną (email)
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-907b/12/MS
  Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach związanych z zakupem towarów i usług bezpośrednio oraz odpowiednio pośrednio służących rekultywacji składowisk, w przypadku gdy Spółka "częściowo" odpłatnie przekaże właścicielom nieruchomości poniesione nakłady na wykonanie usługi obciążając ich fakturą na równowartość sumy nakładów niepokrytej dofinansowaniem ze środków unijnych ?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-907c/12/MS
  Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określony w fakturach związanych z zakupem towarów i usług bezpośrednio oraz odpowiednio pośrednio służących rekultywacji składowisk, w przypadku gdy Spółka nieodpłatnie przekaże właścicielom nieruchomości poniesione nakłady (współfinansowane ze środków unijnych), na wykonanie usługi?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1149/12/AW
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-864/12-2/IG
  Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w zakupach dokonanych w ramach projektu?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-943/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-657/12-5/MW
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z usługami cmentarnymi, skalsyfikowanymi pod symbolem PKWiU 96.03 - "Usługi pogrzebowe i pokrewne", ponieważ wydatki te związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-657/12-4/MW
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z usługami cmentarnymi, skalsyfikowanymi pod symbolem PKWiU 96.03 - "Usługi pogrzebowe i pokrewne", ponieważ wydatki te związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-648/12-4/AW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ ponoszone wydatki nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-690/12-2/AW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-673/12-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/246/849/WCX/12/PT-831
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego marki Mercedes-Benz Springer
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-925/12-2/DG
  W zakresie uznania sprzedaży Nieruchomości jako składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania właściwą stawką oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-927/12-2/DG
  W zakresie uznania sprzedaży Nieruchomości jako składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania właściwą stawką oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-926/12-2/DG
  W zakresie uznania sprzedaży Nieruchomości jako składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania właściwą stawką oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1027/12-2/AO
  brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-674/12-2/MPe
  w zakresie opodatkowania dokonywanych transakcji kartami paliwowymi oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-725/12-2/AP
  Stanowisko Wnioskodawcy, iż w sytuacji, gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a ponadto nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu takich zakupów, należało uznać za prawidłowe.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-869/12-2/KOM
  prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu (bankowozu) oraz paliwa do jego napędu
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1037/12/AW
  Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją imprezy sportowej na świeżym powietrzu.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-872/12-3/AW
  Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1000/12-2/IGo
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację projektu.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-710/12-2/IGo
  Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących przyznanie premii.
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-607/12-5/JS
  w związku ze sprzedażą działek w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz momentu powstania ww. prawa do odliczenia
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-989/12-2/IGo
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług szkoleniowych.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-999/12-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-904/12-2/IGo
  Przedmiotem planowanej umowy sprzedaży będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, Sprzedający i kupujący będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-961/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-710/12-2/IR
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-986/12-2/AW
  Tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione obydwa podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy – Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach zrealizowanego projektu. Ponadto należy uznać, iż Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-859/12-2/JS
  Wnioskodawca nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektów nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-710/12-2/IR
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-907/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na zorganizowaniu spotkań ludowych.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-896/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na utworzeniu miejsca do wędkowania, wypoczynku i rekreacji nad jeziorem.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-735/12-4/KG
  opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług, sposób dokumentowania tych czynności oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-709/12-4/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-713/12-2/JN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku, ponieważ nie spełnia warunków, o których mowa w rozdziale 9 ww. rozporządzenia.
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-922/12-2/BH
  Przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo ani też ZCP. Sprzedaż nieruchomosci będzie korzystać ze zwolneinia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10.
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-923/12-2/BH
  Przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo ani też ZCP. Sprzedaż nieruchomosci będzie korzystać ze zwolneinia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-924/12-2/BH
  Przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo ani też ZCP. Sprzedaż nieruchomosci będzie korzystać ze zwolneinia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z możliwością wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-787/12-2/AO
  Czy obciążenie OSiR za Usługi stanowi czynność opodatkowaną VAT i powinno być dokumentowane fakturą VAT wystawianą przez Gminę? Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawianych przez OSiR dokumentujących Opłaty Eksploatacyjne oraz inne koszty związane z obsługą i utrzymaniem z Pływalni?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-892/12-2/MM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie znaków towarowych
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-952/12-2/IGo
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-563/12-6/JS
  Wnioskodawczyni nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani części w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowana nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-850/12-2/IGo
  Czy - w przypadku jeżeli Zbywca naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT) - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do (i) obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT) oraz (ii) otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT)?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-892/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-614/12-3/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-551/12-4/MG
  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni budynku wykorzystywanej na cele niemieszkalne (użytkowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) i mieszkalne.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-759/12-2/MM
  zastosowanie do dostawy nieruchomości właściwej stawki podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-642/12-2/AS
  określenie terminu otrzymania faktury VAT w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 i ust. 10 ustawy, w przypadku jej doręczenia pełnomocnikowi Wnioskodawcy
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-610/12-7/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-618/12-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-667/12-2/IR
  Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione na realizację projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-913/12/AW
  Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-729/12-2/MP
  Wnioskodawca nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, a związku z tym działalność socjalna wykonywania przez Niego jako administratora ZFŚS nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, finansowanych z ZFŚS.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-689/12-4/MP
  Zachowanie najemcy w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT uznać należy za usługę świadczoną odpłatnie i w związku z tym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanej fakturze, bowiem nabyta usługa będzie wykorzystana przez Wnioskodawcę, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-840/12/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie aportu.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1079/12/AP
  Możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-899/12/AP
  prawo do odliczenia przy nabyciu składników majątku niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-914/12/AW
  Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-738/12-2/BH
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z utworzeniem spółki celowej.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-699/12-2/JN
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-695/12-2/JN
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-654/12-2/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4//443-437/12-4/BM
  Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur z tytułu leasingu samochodu oraz obowiązek rejestracji umowy leasingu w US.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-547/12-7/RG
  Czy Gmina Miasto ma możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wyżej wymienionego projektu od podatku należnego lub ubieganie się o jego zwrot?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-844/12/AW
  możliwość odzyskania przez Wspólnotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-822/12/PS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturze korygującej dokumentującej obciążenie z tytułu ubezpieczenia samochodu będącego przedmiotem leasingu
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-631/12-5/IR
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-617/12-3/IR
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-611/12-2/JS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-587/12-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani części w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-642/12-2/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-874/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na wybudowaniu zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-902/12/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-671/12-4/SM
  rozliczenia dostawy towarów z montażem
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-671/12-5/SM
  rozliczenia dostawy towarów z montażem
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-439/12-2/BM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury przesłanej w formie elektronicznej.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-627/12-4/JN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-621/12-2/AW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-810/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zorganizowania zlotów rowerowych.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-786/12/DM
  Otrzymanie podatku naliczonego z tytułu otrzymanych faktur VAT dokumentujących nabycie za wynagrodzeniem uslug piłkarskich i marketingowych.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-657/12-2/KB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do pilarek, przecinarek, agregatu oraz wózków widłowych
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-605/12-2/IZ
  Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku, naliczonego na fakturze wystawionej przez koncern paliwowy dokumentującej zakup paliwa w części, w jakiej paliwa te są następnie odsprzedawane F.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-621/12-2/RR/AK
  Wnioskodawca będzie miał prawo do dokonania odliczenia podatku naliczonego, z faktur wystawionych przez menedżerów w związku ze świadczeniem przez nich usług na rzecz Spółki na podstawie zawartych kontraktów menedżerskich
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-586/12-4/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-705/12-2/MH
  Czy podatek VAT poniesiony w związku z wydatkami dotyczącymi realizacji projektu może zostać w jakikolwiek sposób odzyskany (odliczony)?
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-842/12/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-872/12/MS
  Czy poniesiony przez Klub Sportowy koszt podatku VAT, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób przez Klub odliczony lub zwrócony?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-657/12-2/IZ
  Wnioskodawcy jako Spółce przejmującej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT wystawionych na spółkę przejmowaną zarówno przed jak i po dniu połączenia spółek a otrzymanych po tej dacie bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi bądź towaru.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-742/12-3/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-742/12-2/IR
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-658/12-2/JN
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-957/12/TS
  Czy w związku ze przedstawionym zdarzeniem przyszłym można stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, a tym samym musi być on w pełni kosztem kwalifikowanym?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-762a/12/AW
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego oraz zwolnienie od podatku jego dostawy na rzecz firmy leasingowej
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-605/12-4/JN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-762/12-5/JN
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadań nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-622/12-2/JN
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-908/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-921/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-514/12-4/AS
  prawo do odliczenia od wydatków wykorzystywanych do działalności gospodarczej i na cele osobiste
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-876/12/EB
  Nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-695/12/UH
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-953/12/MS
  Czy uwzględniając fakt, iż z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu nigdy nie była i nadal nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani też sprzedaż usług innym podmiotom, możliwe jest odliczenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakup sprzętu w ramach projektu?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-711/12-2/KW
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ zakupione środki trwałe będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-505/12-4/MW
  Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ przedmiotowy wydatek ma związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-646/12-2/IGo
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakup bądź raty leasingowe takiego bankowozu oraz zakup paliwa do bankowozu.
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-587/12-2/MH
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT na fakturach za "…"?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-602/12-2/MH
  Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT ponoszonego na pokrycie kosztów zadania "…" obejmującego roboty związane z położeniem chodników bocznych i chodnika na placu przed kościołem?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1010/12/AP
  Odzyskanie podatku naliczonego.
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-919/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia nieruchomości zabudowanej
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-586/12-2/RR
  Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – prawo do odliczenia.
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-575/12-3/JN
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie instrumentu muzycznego, ponieważ wydatek poniesiony w ramach realizacji projektu nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-666/12-2/JN
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-995/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-706/12-2/JS
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-745/12-2/JN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-924/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-783/12-2/AP
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez Kontrahenta, dokumentującej zakup przez Spółkę materiału produkcyjnego, do którego zakupu Spółka została zobowiązana na mocy postanowień Umowy oraz Porozumienia, a który to materiał produkcyjny został następnie przez Spółkę zutylizowany?
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-9/12-4/BJ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-881/12/EK
  Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż realizowany projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-473/12-4/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości, która - jak wskazał Wnioskodawca - będzie przeznaczona na siedzibę Urzędu Miasta i będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-482/12-5/AW
  W sytuacji, gdy zakup danego towaru przez Wnioskodawcę jest dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn od niego niezależnych, tj. w sposób niezawiniony czy jak to ujął Trybunał "z powodów pozostających poza kontrolą podatnika", jego prawo do odliczenia w związku z ww. nabyciem zostaje zachowane, a tym samym nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-473/12-4/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości, która - jak wskazał Wnioskodawca - będzie przeznaczona na siedzibę Urzędu Miasta i będzie wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-516/12-4/AK
  Czy dotacja otrzymana przez Ośrodek z Urzędu Miasta na pokrycie kosztów usług medycznych dotyczących specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie uzależnień oraz w celu realizacji programów psychoterapii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-482/12-4/AW
  W sytuacji, gdy zakup danego towaru przez Wnioskodawcę jest dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn od niego niezależnych, tj. w sposób niezawiniony czy jak to ujął Trybunał "z powodów pozostających poza kontrolą podatnika", jego prawo do odliczenia w związku z ww. nabyciem zostaje zachowane, a tym samym nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-579/12-2/JN
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-552/12-3/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-552/12-2/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pt. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-384/12-4/ALN
  Czy istnieje możliwość prawna odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-646/12-2/MM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wystawionych na podmiot przekształcany po dacie przekształcenia i wystawiania not korygujących
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-731/12-2/MM
  Czy wypłacenie najemcy kwoty w gotówce jako wynagrodzenia za zawarcie umowy najmu i zgodę na warunki najmu przedstawione przez wynajmującego stanowi zapłatę za usługę i w związku z tym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez najemcę dokumentującej otrzymanie tego wynagrodzenia?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-806/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-613/12-3/JN
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-623/12-2/MP
  Będących przedmiotem transakcji Aktywów nie można kwalifikować jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) KC ani jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e UVAT. Sprzedaż Aktywów będzie podlegać opodatkowaniu VAT, a Spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z nabyciem Aktywów w zakresie, w jakim Aktywa te będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-910/12/AP
  Możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-613/12/MN
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w przedmiotowej fakturze za okres rozliczeniowy w którym ją otrzyma
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-596/12-2/IGo
  Prawo do uwzględnienia w swoich rozliczeniach kwoty podatku VAT naliczonego (pomniejszenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego), wynikającego z faktur VAT wystawianych przez sędziów, trenerów.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-555/12-2/AW
  opodatkowanie czynności wniesienia aportem infrastruktury oraz prawo do odliczenia podatku
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-774b/12/AT
  Czy Wnioskodawcy w ramach realizowanego projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji pracowników branży XXXX - szansą na rozwój regionu" w ramach poddziałania 8. 1. 1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-554/12-4/JN
  Możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-469/12-4/KW
  Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją inwestycji pn. "…", gdyż zakupione w ramach projektu towary i usługi – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-627/12-2/JK
  prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz prawa do odliczenia podatku od nabywanego paliwa do wynajmowanego samochodu
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-573/12-6/JK
  1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku od towarów i usług z oryginału faktury zakupu samochodu specjalnego bankowozu (wymienionego w wykazie pojazdów specjalnych, który jest załącznikiem do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – Dz. U. 10.247.1652 z późniejszymi zmianami), bez ograniczeń o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy? 2. Czy Zainteresowanemu będzie służyło prawo odliczenia podatku od podatku od towarów i usług od zakupionego paliwa do pojazdu specjalnego – bankowozu w okresie od daty zakupu do 31 grudnia 2012 r.?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-528/12-4/JN
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-535/12-7/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-793/12/EB
  Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, gdyż realizowany projekt nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-602/12-2/MM
  opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania wyrobów gotowych wytworzonych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związku z nabyciem towarów i usług służących do wytworzenia wyrobów gotowych
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-787/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-518/12-2/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją zadania pn. "…", ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-498/12-4/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem know-how.
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-8/12-2/KK
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "…" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów", ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-814/12/MS
  Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją zadania.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-708/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na poprawie stanu technicznego oraz remoncie wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-458/12-2/RG
  Czy Powiat realizując wyżej opisana inwestycje ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-466/12-2/RG
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. "…", Gmina będzie miała możliwość uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT w sposób określony w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT dotyczącym realizacji w/w inwestycji w szczególności wartości podatku VAT naliczonego w związku z realizacją robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-575/12-2/KB
  Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia, rat leasingu lub wynajmu samochodów osobowych przeznaczonych na wynajem
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-728/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-15/12-2/BJ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-655/12/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową krytej pływalni.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-502/12-4/KT
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur przesyłanych w formie elektronicznej
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-882/12/AP
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-567/12-2/EK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na Towary oraz opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom Towarów, których jednostkowa cena nabycia netto nie przekracza 10zł -
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-415/12-6/KW
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, które następnie zostaną wniesione w drodze aportu do Spółki komunalnej lub odpłatnie dzierżawione.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-842/12/MS
  Bak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-808/12/MS
  Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-588/12/AD
  Czy w przypadku uznania za podatnika podatku od towarów i usług będzie można pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie usług i materiałów związanych z przekształceniem nieruchomości (np. za usługi geodezyjne, uzbrojenie działki w media – doprowadzenie do działek wody, kanalizacji, prądu, gazu, itp.)?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-694/12/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-740/12/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-510/12-2/IG
  Czy w świetle opisanego stanu faktycznego Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej dostawę Nieruchomości?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-681/12/EB
  Nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-467/12-5/KW
  Przechowywanie otrzymanych e-faktur oraz przesyłanie i przechowywanie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur elektronicznych.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-467/12-4/KW
  Określenie momentu otrzymania e-faktury oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej e-faktury.
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-441/12-4/IG
  Czy jako podmiotowi wykonującemu usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przysługiwać będzie zwrot podatku naliczonego przez wykonawców i usługodawców w związku z realizacją projektu?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-666/12/EB
  Nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-641/12/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (szkolenia finansowane z funduszy europejskich) i czynnościami opodatkowanymi stawką 23% podatku.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-650/12-2/AK
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-429/12-3/RG
  Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot tego podatku?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-715/12/BK
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia kombajnu.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-210/12/PK
  odliczenie podatku wynikającego faktur otrzymanych drogą elektroniczną
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-304/12/PK
  odliczenie podatku wynikającego faktur przesłanych drogą elektroniczną, a otrzymanych w formie wydruku
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-444/12-4/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-541/12-4/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-522/12-4/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-660/12/AP
  Czy Wnioskodawcy (dzierżawcy) przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez wydzierżawiającego z tytułu ubezpieczenia lokomotyw?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-700/12-2/IGo
  Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-385/12-4/OS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-685/12/EB
  Parafia nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-701/12/EB
  Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-465/12-4/JN
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-477/12-4/JN
  Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z realizacją zadania.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-511/12/BM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę budynku w części w jakiej wydatki te będą miały związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi oraz prawidłowości wystawienia faktur dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, stanowiących podstawę odliczenia podatku VAT.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-480/12/BM
  w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego udostępniania przez Wnioskodawcę części nieruchomości (jednego z pomieszczeń klasztoru) na rzecz fundacji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie w tej części nieruchomości prac konserwatorskich i budowlanych
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-612/12-2/MH
  Czy Gminie Miasto realizującej projekt będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-551/12-2/MPe
  w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-471/12-6/KB
  należy stwierdzić, że w opisanej sytuacji, Zainteresowanemu w odniesieniu do przedmiotowego samochodu, będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku określonej w fakturze zakupu tego samochodu, nie więcej jednak niż 6000 zł.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-208/12/PK
  wewnątrzwspólnotowa dostawy towarów na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku nabyciami opodatkowanymi w kraju, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku nabyciami opodatkowanymi poza granicami kraju, określenie miejsca dostawy towarów odnośnie produktu finalnego.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-436/12-7/JN
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-436/12-6/JN
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-392/12-4/AK
  Czy SP ZOZ ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-445/12-4/PR
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-189/12/PK
  rozliczenie podatku VAT przez podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-458/12-7/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrotu podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-600/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, polegającego na adaptacji gabinetu stomatologicznego.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555c/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji zajęć dla dzieci i rodziców.
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555b/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zajęć ekologiczno-przyrodniczych.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555d/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego spotkań przyrodniczo-historycznych.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555a/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego edukacji regionalnej.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-578/12/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zakupu i montażu kolektorów.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-792/12/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-508/12-2/MM
  Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ma prawo do rozliczenia w pierwszej deklaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej w ostatniej deklaracji złożonej przez osobę fizyczną. W sensie prawnym nastąpiła jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, która na gruncie ustawy o VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wywołuje sukcesję tych praw.
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-484/12-2/AO
  Kwota dofinansowania przekazana przez Spółkę Dealerowi stanowi wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto zachowanie Dealera i dostosowanie punktu sprzedaży itp. w ramach dbałości o markę Wnioskodawcy związane jest pośrednio z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy. Zatem wobec przedstawionych okoliczności oraz przywołanych uregulowań prawnych stwierdzić należy, iż Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z faktury wystawionej przez Dealera dokumentującej otrzymane, na podstawie umowy, dofinansowanie.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-477/12-2/RR
  Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do własnej stacji paliw, zużywanego do napędu samochodów i innych pojazdów samochodowych i urządzeń.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-571/12/PS
  Brak obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu samochodu dostawczego.
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-427/12-2/IG
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego zadania w ramach działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-195/12/PK
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabyć na Towarowej Giełdzie Energii
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-287/12/PK
  odliczenie podatku naliczonego wynikającego z nabyć energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających z certyfikatów wytworzenia energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii od swych klientów
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-615/12-3/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadań.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-425/12-7/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-566/12-2/JK
  Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów spożywczych, cateringu, kolacji z noclegiem i poczęstunku w restauracji?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-520/12-2/JN
  Prawo do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-426/12-4/JS
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-586/12/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze świadczeniem usług budowlanych na terytorium Belgii.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-520/12/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-402/12-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu ani odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji operacji pt. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-490/12-3/JN
  Prawo do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-651/12-3/JK
  prawo do odliczenie podatku od towarów i usług w związku z realizacją regat
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-480/12-2/JK
  przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-283/12-2/DP
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości przekazanego Bankowi majątku likwidacyjnego?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-602/12-3/MP
  Z uwagi na niespełnienie przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, (związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, status podatnika podatku od towarów i usług) , Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług służących realizacji wymienionej operacji.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-511/12/BK
  Prawa do odliczenia podatku.
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-795/12/AP
  Brak prawa do odliczenia w związku z realizacją inwestycji z PROW.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-413/12-4/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-422/12-4/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-413/12-4/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-414/12-2/OS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-654/12-2/MM
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków związanych z realizacją opisanego w zdarzeniu przyszłym remontu kościoła.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-407/12-4/JK
  opodatkowanie sprzedaży towarów na rzecz podmiotów krajowych, z UE oraz spoza UE przez podmiot zagraniczny nabywający te towary na terytorium kraju
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-455/12-2/KB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowanie nieodpłatnych czynności na rzecz pracowników i kontrahentów.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-177/12/PK
  prawo do odliczenia podatku z faktury VAT wystawionej przez podmiot zagraniczny
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-360/12-2/MH
  Czy Zakład Opieki ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 4.1 PROW 2007-2013)?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-562/12-3/MPe
  w zakresie obowiązku dokonania korekty odliczonego w pełnej wysokości podatku naliczonego od samochodu osobowego będącego pojazdem demonstracyjnym, który przed upływem 12 miesięcy zostanie odstawiony na parking i nie używany do żadnych jazd
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-573/12-2/MM
  spółka komandytowo – akcyjna albo spółka komandytowa będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych na spółkę przekształcaną (Wnioskodawcę).
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-478/12-2/IG
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją Projektu - Poprawa infrastruktury związanej z przyjęciem, obsługą i pobytem cudzoziemców składających wnioski o status uchodźcy...
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-382/12/RSz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup okularów korekcyjnych.
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-380/12-2/IZ
  dotyczy obowiązku dokonania korekty podatku w związku z wyborem zwolnienia podmiotowego
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-242/12/PK
  Odliczenie podatku związanego ze świadczeniem usług poza terytorium kraju
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-534/12/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej, budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-276/12-2/JM
  Mając na uwadze art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł) zawartego w fakturze dokumentującej jego nabycie, przy założeniu, że przedmiotowy motocykl wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi i nie wystąpią wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT. Natomiast przy nabyciu paliwa do jego napędu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ograniczeniem wynikającym z art. 4 ustawy nowelizującej.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-266/12-4/BM
  Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-414/12-2/JS
  Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pod nazwą "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-421/12-2/JN
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-525/12-4/BH
  podatnik ma prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych jednocześnie z czynnosciami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-576/12-3/BH
  Spółka ma prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia składników majątku
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-405/12-2/IG
  Czy przy założeniu, że Spółka i Wnioskodawca złożą na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania (rezygnacji ze zwolnienia) dotyczące Nieruchomości, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Spółkę z tytułu wydania Nieruchomości jako wynagrodzenia w zamian za umarzane udziały?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-426/12-4/MM
  spółka komandytowo – akcyjna będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych na spółkę przekształcaną (Wnioskodawcę).
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-355/12-5/KB
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, leasingu bankowozu, zakupu paliwa do jego napędu oraz kosztów serwisowych.
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-504/12-2/MP
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-342/12-6/ALN
  Czy Akademia dokonując zakupów inwestycyjnych i usług na potrzeby czynności zwolnionych z tego podatku ww. projektu, których przedmiot został opisany w ramach prezentowanego stanu przyszłego ma prawo do obniżania podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby ww. projektu?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-315/12-3/RG
  Czy X ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot jego podatku?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-316/12-3/RG
  Czy X ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot jego podatku?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-650/12/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-622/12/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-462/12-2/IG
  Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w zakupach dokonanych w ramach projektu?
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-568/12-2/PR
  możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu "Modernizacja systemu telekopiowego"
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-610/12/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-589/12/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-394/12-2/IG
  1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż czynność nieodpłatnego udostępnienia członkom Spółki na podstawie "umowy udostępnienia" zakupionych przez tę Spółkę środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które pozostają jej własnością, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż od zakupu środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które następnie są udostępniane nieodpłatnie członkom Spółki przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli udostępnienie tych towarów ma związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością opodatkowaną, polegającą na sprzedaży owoców i warzyw nabytych od członków Spółki?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-406/12-2/IZ
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nieodpłatnego otrzymania budynków i budowli, gdyż Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu dokumentu - faktury, z której wynikałby podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-284/12-5/RR
  Stawka podatku dla dostawy Budynku B i C wraz z gruntem lub z prawem wieczystego użytkowania oraz prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zabudowanej.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-481/12/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-362/12-2/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-415/12/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w przypadku gdy sprzedaż opodatkowana prowadzona jest przez zakład budżetowy Gminy.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-428a/12/MD
  Prawo do odliczenia podatku w związku z planowanym aportem know-how oraz prawa własności rzeczy ruchomych w postaci egzemplarzy opracowań do spółki prawa handlowego.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-459/12-3/AKr
  Odzyskanie podatku VAT
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-276/12-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania pod nazwą "…", ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z ww. zadaniem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-355/12-5/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją zadania pn. "…", ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-463/12-2/IZ
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach realizowanego projektu, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-306/12-2/MS
  Czy Gminie będzie przysługiwało pełne odliczenie kwoty podatku z tytułu bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska miejskiego? W sytuacji, gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Gminę do działalności opodatkowanej VAT jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu i nie jest wykorzystywana do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a Gmina nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych przez siebie zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, to Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu kosztów związanych z utrzymywaniem i funkcjonowaniem targowiska miejskiego.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-460/12/EK
  Odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych samochodu (bankowozu) oraz zakupu paliwa do jego napędu.
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-464/12/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-278/12-5/BM
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub inna forma odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-482/12-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych wydawanych przez Spółkę laureatom loterii
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-566/12/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-309/12-4/IR
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji.
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-364/12-4/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-366/12-4/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-364/12-4/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-361/12-3/KW
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. "…", ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-375/12-2/MP
  Spółka jako nabywca usługi, może zakwalifikować nabywaną usługę jako usługę kompleksową organizacji spotkania integracyjnego, związaną z prowadzoną działalnością opodatkowaną - a w konsekwencji — przysługuje jej prawo do odliczenia całości podatku VAT wskazanego na fakturze otrzymanej od organizatora spotkania.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-312/12-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy w związku z realizacją projektu pod nazwą "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-530/12-3/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia środków trwałych w związku z realizacją projektu.
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-368/12-2/MM
  1. Czy Spółka zobowiązana jest do drukowania i przechowywania papierowych kopii faktur, skoro w dowolnym momencie może wydrukować kopię faktury, której treść będzie identyczna, jak w sytuacji, gdy kopia faktury zostałaby wydrukowana w tym samym czasie co oryginał faktury?2. Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta skanu faktury w formacie PDF, z podpisem odręcznym na fakturze i z odręcznie wpisaną datą i pieczątką (dopisanych po wydrukowaniu faktury) Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego? Czy tak otrzymaną fakturę można traktować jako "oryginał"?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-440/12-2/IGo
  Stowarzyszenie będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych kosztów zarządu w całości, tj. kiedy dane zakupy wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem VAT jak i do czynności niepodlegających opodatkowaniu w sytuacji, kiedy nie ma ona możliwości przypisania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności.
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-542/12-3/BH
  Spółce przejmującej służy prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych na spółki przejmowane
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-323/12-2/EK
  Z uwagi na pośredni związek z działalnością gospodarczą, Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od pozostałych wydatków. Jednakże prawo to przysługuje w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać bezpośredniej alokacji podatku naliczonego wyłącznie do czynności opodatkowanych lub czynności zwolnionych od podatku.
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-46/12-9/RR
  Należy stwierdzić, iż przy nabyciu udziału w Nieruchomości wskutek umowy ze Zbywcą oraz w wyniku postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności Nieruchomości, która to Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jeżeli strony zdecydują się na wybór opodatkowania VAT części omawianej transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony oraz zgodnie z art. 87 ustawy o VAT, Strona będzie miał również prawo do zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na wskazany rachunek bankowy.
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-359/12-2/KG
  Czy w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, jaka występuje w przypadku wynajmowania/podnajmowania przez Spółkę lokali dla kolektorów prawnych Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach VAT zakupowych związanych bezpośrednio z wynajmowanymi lokalami?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-338/12-4/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-305/12-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia ani zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-222/12-6/JN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących: zakupy w celu świadczenia usługi w ramach warsztatów reintegracji zawodowej i na posiłki oraz zakup usług telekomunikacyjnych, opału, energii elektrycznej.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-315/12-4/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-340/12-2/JS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-168/12-6/MH
  Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku realizowanej inwestycji?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-339/12-2/MH
  Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od zrealizowanego zadania w ramach działania 4.1/413 … dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "…"?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-442/12/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-479/12-2/IGo
  Możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektów.
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-189/12-5/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z zakupem towarów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ….. na lata 2007-2013. Jednocześnie stwierdzić należy, iż będzie miał prawo do skorygowania nieodliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów w ramach projektu, w części w jakiej zakupy te będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem, poprzez dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego zgodnie z zasadami oraz w terminach przewidzianych prawem, wynikających z przepisów art. 91 ustawy.
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-128/12-9/IGo
  Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości będących przedmiotem niniejszej interpretacji, ze względu na fakt, iż przedmiotowa transakcja podlegała zwolnieniu z podatku VAT, w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-395/12/KM
  Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od towarów objętych niedoborem.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-337/12-2/RR
  Brak prawa do odliczenie podatku VAT w związku z wykonaniem placu zabaw.
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-230/12-4/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją działania "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji działania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-201/12-4/BM
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-177/12-4/BM
  Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-311/12-4/MM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu okularów korekcyjnych
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-266/12-4/PR
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-333/12-4/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-504/12/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu ani możliwość otrzymania jego zwrotu.
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-423/12-2/EK
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-169/12-5/RG
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu "…" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Gmina będzie mogła zaliczyć wydatki poniesione na podatek VAT (zawarty w fakturach dotyczących zrealizowanej inwestycji) do kosztów kwalifikowalnych projektu ze względu na brak możliwości "odzyskania" podatku od towarów i usług?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-370/12/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-252/12-2/IZ
  spełnione są przesłanki zarówno o charakterze podmiotowym jak i przedmiotowym, wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, od których zaistnienia ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonej przez Stronę usługi polegającej na badaniu ultrasonograficznym USG.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-234/12-2/JK3
  możliwość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-261/12-4/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-216/12-4/OS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-165/12-5/MW
  Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizowaniem imprez Dni X, ponieważ wydatki te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-310/12/EB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym został oddany w najem.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-287/12/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-307/12-2/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-251/12-2/JK3
  Możliwość skorzystania z rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz odliczenia ulgi z tytułu wychowania dziecka.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-187/12-4/MW
  Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ przedmiotowy wydatek ma związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-263/12-4/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-165/12-2/ALN
  Czy w stanie opisanym powyżej przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wystawionych przez leasingodawcę fakturach korygujących, w szczególności faktur wystawionych po upływie okresu przedawnienia roszczeń leasingodawcy wobec korzystających lecz przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego leasingodawcy a także faktur wystawionych po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego leasingodawcy, wynikającego z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-186/12-4/MW
  Gmina ma prawo do odliczenia podatku z faktury otrzymanej od kancelarii prawnej, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ przedmiotowy wydatek ma związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-417/12-2/MP
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji wymienionego projektu.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-311/12-2/MP
  Opisanej transakcji nie będzie można zaklasyfikować jako nabycia przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa - objętego zakresem art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Stanowi ona natomiast nabycie poszczególnych składników przedsiębiorstwa i jako dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Sprzedającego, dokumentujących nabycie poszczególnych składników.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-290/12-4/MP
  Oddanie przez Leasingodawcę inwestycji w obcych środkach trwałych do użytkowania przez Wnioskodawcę na podstawie umowy leasingu finansowego należy traktować jako świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia przedmiotu leasingu.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-282/12-2/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-151/12-4/MW
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez pełnomocnika dotyczącej wynagrodzenia dodatkowego (za efekt).
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-224/12-4/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-343/12-2/AK
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-377/12-4/BH
  Wspólnota ma prawo do odliczenia podatku tylko w zakresie w jakim zakupy dotyczą wynajmowanej powierzchni budynku
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-270/12-2/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-536/12/EB
  Odliczenie i zwrot podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-251/12-3/JN
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-284/12-2/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-147/12-2/ALN
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia na zasadach ogólnych naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturze za nabywane od P. usługi "A", jeśli usługa ta zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-193/12-5/OS
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-224/12-3/AP
  Czy w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym wystawienie zbiorczej faktury korygującej będzie uprawniało Spółkę do obniżenia obrotu i kwoty należnego podatku VAT, jeżeli Spółka będzie posiadać potwierdzenie otrzymania tej faktury przez nabywcę towaru?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-524/12-2/JF
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy naliczonego przy nabyciu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu "Przygotowanie systemu…w Polsce".
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-426/12/EB
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-475/12/EB
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-134/12-4/UNR
  Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "….", gdyż poniesione wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-143/12-4/ALN
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…", gdyż poniesione wydatki nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-228/12-2/EK
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie na cele najmu.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-339/12/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-267/11-2/MP
  Wnioskodawcy, w przypadku nabycia motocykla wykorzystywanego w działalności gospodarczej do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – z uwagi na treść art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. – będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w ograniczonym zakresie, tj. 60% kwoty określonej w fakturze – nie więcej jednak niż 6.000 zł. W myśl art. 4 ustawy zmieniającej, Wnioskodawcy nie będzie natomiast przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do napędu motocykla.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-306/12-5/AW
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "Nowoczesne technologie …"ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-226/12-2/JN
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-219/12-2/AW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "", ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-204/12-2/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-185/12-4/JN
  Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-204/12-2/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-217/12-2/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach tej operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-219/12-2/AW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "", ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-185/12-4/JN
  Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-160/12-4/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-203/12-3/AP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu nagród wydawanych przez Wnioskodawcę zwycięzcom konkursu?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-446/12/EB
  Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-210/12-2/KG
  prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem urządzeń
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-258/12-4/MP
  Dokonana czynność przeniesienia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej tj. 23%. W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy. Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego faktury dokumentującej poniesione opłaty notarialne, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w części obejmującej otrzymaną należność powstaje na zasadach określonych w art. 19 ust. 11 ustawy tj. z chwilą otrzymania zapłaty (grudzień 2011 r.).
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-152/12-2/UNR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-464/12-2/BH
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-205/12-2/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji "…" w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Działanie Małe Projekty, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-364/12-3/MH
  Czy Parafia ma prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-408/12-2/JN
  Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-161/12-4/JN
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-180/12-2/IR
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionej faktury z uwagi na wystąpienie przesłanki negatywnej wymienionej w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-203/12-2/JN
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją projektu.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-259/12-4/JF
  VAT - w zakresie opodatkowania i prawa do odliczenia podatku z tytułu dostawy paliwa do samochodów oddanych w leasing
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-112/12-4/BM
  Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-103/12-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług na potrzeby prowadzonej przez Zainteresowanego działalności medycznej zwolnionej z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy w związku z realizacją projektu "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-112/12-4/BM
  Odzyskanie podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-219/12-4/ALN
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odzyskania podatku od towarów i usług związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-176/12-2/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji w ramach "…" na tzw. "Małe projekty", finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013, Oś 4 LEADER, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-344/12/EB
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-105/12-4/AW
  odliczenie podatku VAT z faktur dokumentujących usługi leasingu samochodów
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-232/12-2/IGo
  Z uwagi na pośredni związek z działalnością gospodarczą, Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od pozostałych wydatków. Jednakże prawo to przysługuje w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać bezpośredniej alokacji podatku naliczonego wyłącznie do czynności opodatkowanych lub czynności zwolnionych od podatku.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-302/12/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-222/12-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-332/12/EB
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-156/12-4/AK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu podatku od towarów i usług w całości lub w części w związku z realizacją ww. zadania?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-198/12-7/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia w części ani w całości kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-107/12-7/JS
  z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie ma możliwości przyporządkowania zakupów dotyczących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej do odpowiedniego rodzaju sprzedaży, Zainteresowanemu będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego według ustalonego wskaźnika proporcji
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-210/12-5/JN
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część lub całość kwoty podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-223/12-8/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia w części ani w całości kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu w partnerstwie pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-140/12-4/PR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-203/12-2/AK
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskać podatek od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z realizacją operacji?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-35/12/EB
  Prawo do odliczenia podatku od zakupu ciągnika siodłowego, na podstawie umowy leasingu finansowego, przysługuje w rozliczeniu za kwartał, w którym zostanie uregulowana cała należność wynikająca z faktury zakupu.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-887/11-5/JN
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-872/11-5/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa uzyskania zwrotu ani obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "…", ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-875/11-4/JS
  Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT w całości ani w części z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadania "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-872/11-5/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa uzyskania zwrotu ani obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "…", ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-174/12-2/IR
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-858/11-4/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu kawy, herbaty, napojów, słodyczy i cukru przekazywanych w ramach poczęstunku kontrahentom i pracownikom oddelegowanym do negocjacji.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-858/11-5/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT od usług cateringowych.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-865/11-4/JN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-896/11-2/JN
  Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-25/12-4/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-78/12-2/AK
  Czy Uczelnia przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-8/12/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-884/11-2/KW
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez Agencję z tytułu świadczonych przez nią usług marketingowych.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-862/11-2/JS
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku od towarów i usług, naliczonego na fakturach dokumentujących zakupy urządzeń (środków trwałych) wykorzystywanych w produkcji i dostawie protez dentystycznych w związku z realizacją projektu "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-830/11-4/KW
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-849/11-4/IR
  Prawo w jakimkolwiek zakresie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby projektu.
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-830/11-4/KW
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-802/11-4/JN
  Możliwość zwrotu/odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-193/12-2/AW
  odliczenie VAT – projekt
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-97/12-2/IGo
  Spółka może wystawić faktury korygujące do uprzednio wystawionych faktur wewnętrznych, co stanowić będzie dla Wnioskodawcy podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu w rozliczeniu podatku za okres (miesiąc), w którym te faktury zostały wystawione.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-843/11-4/JN
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-846/11-4/JN
  Prawo do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektów.
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-882/11-2/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-816/11-5/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa od obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-761/11-4/IR
  W sytuacji, gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do działalności opodatkowanej VAT, jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a ponadto nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, Wnioskodawcy przysługiwało i przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów w ramach realizacji projektu
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-107/11-2/OS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-108/11-2/OS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-826/11-2/KW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego lub jego zwrot od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-834/11-2/JN
  Prawo do odzyskania podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu.
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1037/11-2/AK
  Czy dotacja otrzymana przez Stowarzyszenie na pokrycie kosztów projektu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-125/11-2/JM
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości ani w części w związku z zamiarem realizacji projektu, ponieważ nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-782/11-4/IR
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-1011/11-4/MH
  Czy Parafia w odniesieniu do realizowanego projektu ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1723/11/EB
  Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego.
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-124/12-2/IGo
  Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1762/11/AP
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-11/12-4/OS
  Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1798/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-785/11-2/AK
  Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym przysługuje Wnioskodawcy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. odpis na wychowanie niepełnosprawnego syna który pobierał rentę socjalną oraz uzyskał dochód z tytułu zatrudnienia?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-822/11-2/JN
  Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-809/11-4/JN
  Możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z tytułu realizacji projektu.
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1701/11-3/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją służącą czynnościom opodatkowanym oraz korekta deklaracji za miesiące, w których powstało to prawo do odliczenia.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1381/11-2/RR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupionymi usługami w ramach pakietu konferencyjnego opodatkowanego jedną stawką 23% VAT mimo, że część wynagrodzenia hotelu dotyczy usług hotelowych i usług gastronomicznych
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-86/12-2/MH
  Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-756/11-7/KW
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia towarów i usług w związku z realizacją inwestycji polegającej na rozprowadzeniu instalacji doprowadzającej ciepło wewnątrz lokali mieszkalnych, będących przedmiotem najmu, ponieważ poniesione nakłady będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania.
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1493/11-2/KB
  Opodatkowanie usługi kompleksowej, oddzielne opodatkowanie poszczególnych usług nie stanowiących elementów usługi kompleksowej, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi cateringowej i prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usługi gastronomicznej oraz usługi zakwaterowania.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-778/11-5/KW
  Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. "…" współfinansowanego z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1616/11-2/EK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi.
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1486/11-2/SM
  brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z przeróbką samochodu ciężarowego na osobowy (w samochodzie nie przeprowadzano dodatkowego badania technicznego)
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1227/11/PK
  Odliczenie podatku naliczonego przez Oddział.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-762/11-2/JS
  Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pt. "…" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Oś 4 Leader), ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-749/11-2/JS
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pt. "…" w ramach działania 3.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi, lecz są wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1496/11-2/JK
  Spółka w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będzie miała prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług poprzez zwrot podatku z Urzędu Skarbowego lub poprzez odliczenie podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-744/11-2/JS
  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług w ramach projektu.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1478/11-2/KB
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych biletów wstępu oraz usług organizacji konferencji i szkoleń
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1458/11-4/KB
  Skoro motocykl wypełnia definicję pojazdu samochodowego, to mając na uwadze art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł) zawartego w fakturze dokumentującej jego nabycie (a nie jak wskazano w całości), przy założeniu, że przedmiotowy motocykl wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi i nie wystąpią wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy. Natomiast przy nabyciu paliwa do jego napędu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ograniczeniem wynikającym z art. 4 ustawy nowelizującej.
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1751/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1756/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-733/11-2/IR
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu p.n. "…" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-50/11-5/BM
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupów mających związek z czynnościami nieopodatkowanymi.
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-743/11-2/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług w ramach projektu.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-733/11-2/IR
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu p.n. "…" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1436/11-2/SM
  opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy konsorcjum i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1755/11/MD
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1728/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego.
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-5/12/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1791/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-724/11-4/JN
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu.
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-810/11-2/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-724/11-4/JN
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-810/11-2/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu.
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1526/11-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu osobowego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1371/11-2/BD
  Prawo do odliczenia z faktur VAT wystawionych na starostwo powiatowe.
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-912/11-4/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-694/11-4/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu p.n. "..", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1605/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu oraz możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-979/11-2/IG
  Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i odzyskania podatku VAT za rok 2011, w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – PROW na lata 2007-2013?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1551/11-2/AS
  Prawo do odliczenia przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1675/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1660/11-5/AW
  odliczenia podatku VAT w związku z realizacją szkoleń w ramach projektu
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1509/11/BK
  Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1203/11-2/JW
  Czy wypłacana danemu najemcy przez Spółkę jednorazowa kwota stanowiąca zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy Spółce będzie przysługiwać odliczenie podatku VAT naliczonego z faktury VAT wystawionej przez najemcę dokumentującej wypłatę przez Spółkę najemcy jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1639/11/EB
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1634/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1593/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1201/11-2/KG
  w zakresie opodatkowania jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu i prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wypłatę tej kwoty
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1519/11-2/AS
  prawo do obniżenia podatku należnego w zakresie działalności związanej z przejętym na skutek podziału przez wydzielenie przedsiębiorstwem, w rozliczeniu za okres, w którym zostanie wystawiona faktura wewnętrzna korygująca
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1778/11-2/AW
  odliczenie VAT – projekt
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1680/11/MD
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1575/11/IK
  Czy Szkoła może odliczyć podatek naliczony w związku z realizacją projektu?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1530/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-33/11-2/JM
  Parafia nie ma prawa do odzyskania w całości ani w części podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "..", ponieważ efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-679/11-4/JN
  Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-909/11-2/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1371/11-2/KB
  Czy w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, t.j. z dnia 29 lipca 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054) wykazanego na fakturze zakupu (fakturach zakupu) zakupu Pojazdu (Pojazdów)?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-660/11-4/AW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-668/11-2/JN
  Prawa do odliczenia podatku VAT od ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu.
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-689/11-2/JN
  Możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania.
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-637/11-4/JN
  Prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wydatkami ponoszonymi w wyniku realizacji projektu.
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-82/11-3/JM
  Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "", ponieważ nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupy związane z realizacją projektu nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-670/11-2/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1750/11-2/EK
  Odliczenie podatku VAT
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-650/11-5/KW
  Świadczone przez Gminę usługi odprowadzania ścieków przy pomocy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W związku z tym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z inwestycją w zakresie budowy ww. sieci kanalizacji sanitarnej na terenie jednej z gminnych miejscowości.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-619/11-4/PM
  Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi – jak wskazał Wnioskodawca - nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, lecz będą wykorzystywane do świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-847/11-4/RG
  Czy Powiat może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej: ciągnika, przyczepy samowyładowczej 2-osiowej, kosiarki bijakowej wysięgnikowej, pilarki spalinowej i kosy spalinowej?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-654/11-4/PM
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-847/11-4/RG
  Czy Powiat może odzyskać podatek VAT naliczony od zakupu sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej: ciągnika, przyczepy samowyładowczej 2-osiowej, kosiarki bijakowej wysięgnikowej, pilarki spalinowej i kosy spalinowej?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1313/11-2/JK
  Prawo do odliczenia podatku związanego z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na budowę, których nie można przypisać tylko i wyłącznie do czynności opodatkowanych bądź zwolnionych
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-783/11-4/MW
  Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na realizację konkursu, wchodzące w skład wdrażanego procesu CRS, nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty podatku naliczonego.
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-811/11-5/MW
  W związku ze zmianą przeznaczenia budynków i rozpoczęciem wykorzystywania ich wyłącznie do czynności opodatkowanych (najem lub dzierżawa), Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy.
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1279/11-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-575/11-6/JN
  Możliwość pomniejszenia podatku VAT należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie usług cateringowych oraz pozostałych towarów i usług związanych z organizacja i przeprowadzeniem Dni Otwartych.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-824/11-2/IG
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku VAT w ramach realizowanej inwestycji pn. "…"
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1305/11-3/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez bank
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP/443-1373/11/EB
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupu motocykla i paliwa do jego napedu.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-814/11-4/IG
  Czy Gmina ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu zrealizowanego projektu opisanego w pkt 68 ?
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1226/11-7/AK
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-856/11-4/IG
  Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją inwestycji pn. "…"?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1632/11-4/IGo
  Zainteresowany nie ma możliwości skorygowania podatku należnego od niezapłaconej faktur, gdyż nie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 1a i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-722/11-4/MW
  Czy od zakupionych nagród przysługiwać będzie odliczenie podatku VAT?
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-543/11-4/PM
  Skoro motocykl wypełnia definicję pojazdu samochodowego, to mając na uwadze art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł) zawartego w fakturze dokumentującej jego nabycie (a nie jak wskazano w całości), przy założeniu, że przedmiotowy motocykl wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1494/11-2/RD
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-730/11-5/MS
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/433-615/11-2/IR
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 p.n."……", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1702/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1401/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1628/11/EB
  Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1083/11-4/KG
  w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabywanymi usługami gastronomicznymi i noclegowymi
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1248/11-2/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług organizacji szkoleń
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1104/11/ABu
  Czy podatek VAT wykazany w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe, dotyczące tego samochodu ciężarowego stanowi w całości prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1264/11-2/MPe
  w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży produktów po cenie promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1309/11-2/AKr
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia składników majątkowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-691/11-3/KW
  Czy Uczelnia ma prawo odliczyć podatek VAT w całości lub w części od zakupów zrealizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot tego podatku?
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-838/11-2/AK
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z odliczeń podatku naliczonego od towarów i usług?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1373/11-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas wewnętrznych spotkań, narad, a także spotkań z kontrahentami, a także określenie czy wiąże się z tym konieczność opodatkowania nieodpłatnego przekazania.
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-691/11-3/KW
  Czy Uczelnia ma prawo odliczyć podatek VAT w całości lub w części od zakupów zrealizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot tego podatku?
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-710/11-2/ISN
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 413 PROW 2007-2013)?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1339/11/EB
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-678/11-4/KW
  Czy Uniwersytet w świetle przedstawionego stanu faktycznego ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu w jakimkolwiek zakresie?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1006/11-6/KAN
  odliczenie podatku VAT
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-566/11-2/BM
  Skoro Wnioskodawca nie posiada stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, to tym samym nie sposób uznać, że warunki określone w art. 3 ust. 3 ustawy nowelizującej zostały spełnione. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony stanowiący 100% kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit a) ustawy.
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-915/11-2/MW
  Czy świadczone przez Gminę usługi odprowadzenia ścieków stanowią czynności opodatkowane VAT?
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-734/11-2/KW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-502/11-4/JN
  Prawo do odliczenia podatku VAT z paragonów wystawianych za przejazd autostradą.
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1460/11/AP
  Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją projektu w ramach PROW.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1273/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-654/11-4/IG
  Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w postaci zwrotu podatku z tytułu realizacji projektu "…"?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1167/11-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1553/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1234/11/AJ
  Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji projektu niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1244/11/MN
  Czy Spółka miała prawo do odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu?
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-787/11-2/MS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-891/11-4/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-787/11-2/MS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-707/11-2/RG
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur VAT związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków publicznych ?
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1243/11/MN
  Czy Wspólnota miała prawo do odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1412/11/EB
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-808/11-2/RG
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. "…" możliwe jest pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych przez wnioskodawcę - Gminę nakładów inwestycyjnych w trakcie jej realizacji jak i po jej zakończeniu?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1305/11-2/AS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług związanych z nabyciem akcji
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-745/11-5/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1196/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-750/11-4/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-779/11-2/AK
  Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-681/11-2/RG
  Czy wykonując usługi w zakresie: - prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów - sporządzania deklaracji podatkowych; - ewidencji środków trwałych i wyposażenia; - ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT; - ewidencji wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, pełna dokumentacja dla pracowników: - sporządzania deklaracji rozliczeniowych ZUS i ich przekazywanie wysyłką automatyczną przy użyciu certyfikatu elektronicznego wydanego przez Wytwórnię S.A., którego jest właścicielem Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT od 01.01.2012 roku jeżeli wartość sprzedaży w 2011 roku nie przekroczy 150 000 zł (nadmienia, iż nie wykonuje i nie będzie wykonywał czynności w zakresie doradztwa)?
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-43/10/11-7/S/JK
  Możliwość obniżenia akcyzy na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy w przypadku zmiany maksymalnej ceny detalicznej
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-699/11-2/IR
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania kwoty podatku VAT w związku z zakupem sprzętu medycznego.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1148/11-2/SM
  uregulowania związane z rozliczeniem sprzedaży samochodów osobowych nabywanych na terytorium UE (opodatkowanych na zasadach ogólnych i "VAT-marża")
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-633/11-5/MW
  Czy prawo do odliczenia będzie przysługiwało także w sytuacji, w której Gmina przed ukończeniem inwestycji podejmie decyzję, że Wodociąg termalny zostanie przekazany Spółce komunalnej w drodze wkładu niepieniężnego? Czy na zakres prawa do odliczenia wpłynie otrzymanie przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na pokrycie części kosztów inwestycji?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-633/11-4/MW
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową Wodociągu termalnego? Czy na zakres prawa do odliczenia wpłynie otrzymanie przez Gminę dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na pokrycie części kosztów inwestycji?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1339/11-2/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych przez L. z tytułu świadczenia usług promocji produktów leczniczych.
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-655/11-2/RG
  Czy w związku z realizacją przez Ochotniczą Straż Pożarną (stowarzyszenie rejestrowe) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i ponoszonymi przez nią wydatkami związanymi z projektem pn. "…" OSP przysługuje prawo do odzyskania uiszczonego podatku VAT?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1368b/11/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-667/11-4/AK
  Czy Parafia realizująca zadania pn. ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-782/11-2/MW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT, naliczonego wykazanego na fakturach dotyczących nabycia towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. …, ponieważ efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-710/11-2/MW
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją operacji pn. … w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1071/11-4/KAN
  prawo do odliczenia podatku należnego
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1241/11-2/EK
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur otrzymywanych drogą elektroniczną oraz zasady przechowywania tych faktur.
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1031/11-2/KAN
  prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1370/11/AP
  Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-207a/11/JK
  Parafii nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach projektu towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż z wniosku wynika, że środki, które uzyska na realizację zadania nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 powołanego rozporządzenia.
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-213/11/JK
  Parafii nie przysługuje i nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zakupy dokonane w ramach realizacji operacji nie służą i nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. Nie przysługuje i nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o które się ubiegała i ubiega nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-711/11-3/MW
  Powiat nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w związku realizacją zadania pn. "", ponieważ nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku VAT, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1210/11-2/AP
  Czy w świetle powyżej przedstawionego stanu faktycznego Spółka ma prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z nabyciem akcji spółki z branży energetycznej?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-664/11-2/MW
  Czy w stosunku do Projektu Uczelni przysługuję zwrot podatku naliczonego w całości lub w części?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1456/11/AP
  Możliwość odliczenia podatku w związku z realizacją projektu w ramach PROW.
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1142/11-4/JF
  Dostawa nieruchomości w przypadku gdy nastąpi przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia nie korzysta ze zwolnienia i podlega opodatkowaniu stawką 23%
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1014/11-2/KAN
  prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od towarów i usług
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1521/11-2/AW
  Zaprezentowany sposób przyporządkowywania dokonanych zakupów do konkretnych centrów kosztowych, jak również określonego rodzaju sprzedaży, należy uznać za zgodny z regulacją art. 90 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji poprawny z punktu widzenia ustalenia prawa Banku do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego, z dokonanych zakupów.
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1120/11/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu "na wynajem".
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-628/11-4/MS
  Czy Klubowi Sportowemu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków w latach 2011-2013 w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-592/11-4/JM
  Czy w odniesieniu do realizowanej operacji Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania w ramach Osi 4 PROW 2007-2013 Lokalna Grupa Działania "…." ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-618/11-3/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1181/11/ICz
  Czy jest możliwe odliczanie całości podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu przeznaczonego wyłącznie na wynajem?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-876/11/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-521/11-4/MW
  Czy Gmina ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług związanych z realizowaną inwestycją naliczony w związku z wydatkami poniesionymi z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-701/11-2/JM
  Czy Parafia ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze za realizację działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1036/11-4/MPe
  zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-615/11-4/IG
  Czy podatnik świadczący usługi w branży przedmiotowo zwolnionej z podatku od towarów i usług może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy przedmiotowych zakupach inwestycyjnych?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1403/11-2/AW
  prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-972/11-4/KG
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu.
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-508/11-2/MW
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części (tj. czy będzie miała możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki)?
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-392/11-4/IR
  W przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do doliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturze dokumentującej nabycie aparatu USG, bowiem przedmiotowy aparat będzie wykorzystywany, co wprost wskazał Wnioskodawca, wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w związku z poniesionym wydatkiem.
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-962/11-4/SM
  prawo do odliczenia całości podatku naliczonego w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu samochodu osobowego, który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-502/11-4/MS
  Czy Miejski Klub Sportowy jako beneficjent w odniesieniu do realizowanego projektu ma lub w przyszłości będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-450/11-3/IG
  Czy Wnioskodawczyni ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w fakturach za zakup sprzętu stomatologicznego w ramach projektu?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-446/11-3/IG
  Czy Wnioskodawczyni ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w fakturach za zakup sprzętu stomatologicznego w ramach projektu?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-217/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-529/11-2/MW
  Czy w stosunku do realizowanego projektu uczelnia ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu? Jeżeli tak, to czy w całości czy części?
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-442/11-2/MW
  Czy wartość otrzymanego przez Gminę dofinansowania ze środków wskazanego w opisie stanu faktycznego Programu Operacyjnego na realizację Projektu będzie stanowiła element podstawy opodatkowania usługi realizowanej przez Gminę na rzecz Spółki?
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-619/11-2/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług od podatku należnego w ramach realizacji projektu?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-188/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-187/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-186/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-182/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-185/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-491/11-4/MW
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją działania "…" objętego PROW na lata 2007-20136.
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-811/11/ABu
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT z faktury dokumentującej zakup quada przeznaczonego do wynajmu oraz z tytułu nabycia paliwa do tego quada.
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-251/11-4/IR
  Należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy kontrahent Wnioskodawcy nie posiada na terytorium Polski siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności to stosownie do art. 17 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy przy dostawie towaru wraz z montażem nie jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego. Tym samym faktury VAT wystawione przez zagranicznego kontrahenta - dostawcę towaru wraz z montażem zawierające podatek VAT nie stanowią dla Wnioskodawcy na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokumentują one czynności opodatkowane, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze.
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-208b/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-208a/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-342/11-4/IG
  Czy w odniesieniu do planowanej inwestycji w ramach projektu "…" (planowanych wydatków), istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb projektu, w części realizowanej przez ZTM (budowa pętli Autobusowych, budowa przystanków przesiadkowych, budowa bus – pasów)?
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-268/11-5/JN
  Możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia samochodu osobowego przeznaczonego do odsprzedaży.
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-896/11-2/KAN
  prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i usług zakupionych ze środków uzyskanych od Powiatowego Urzędu Pracy oraz dokonanie korekty deklaracji VAT-7
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-419/11-2/RG
  Prawo do obniżenia podatku VAT
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-981/11-3/AS
  Prawo do odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług doradczych w związku z nabyciem akcji
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-493/11-2/RG
  Czy podatek od towarów i usług VAT zapłacony w przyszłości przez Klub Sportowy przy realizacji przedmiotowej operacji jest możliwy do odliczenia przez klub sportowy?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-383/11-2/IG
  Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania może odzyskać podatek VAT uiszczony w trakcie realizacji powyższej operacji ?
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-626/09/11-5/S/KB
  1. Czy dokonywane przez Spółkę nieodpłatne przekazania opisanych wyżej gadżetów oraz nagród rzeczowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako "podatek VAT")? 2. Jeżeli dokonywane przez Spółkę nieodpłatne przekazania gadżetów oraz nagród rzeczowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem przekazywanych gadżetów i nagród rzeczowych?
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-334/11-4/MW
  Czy spółka ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanego zadania pn.: "…"?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-352/11-4/IG
  Czy w ramach realizowanego projektu pn.: "…" Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT)?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-429/11-2/IG
  Czy beneficjent środków – Miasto ubiegający się o uzyskanie dofinansowania projektu: Promocja marki poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "…" ze środków UE ma prawną możliwość odliczenia w całości lub w części podatku VAT w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu w przypadku gdy VAT związany z realizacją projektu jest dla beneficjenta wydatkiem kwalifikowanym?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-190/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-175-/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-349/11-5/IG
  Czy Parafia jest podatnikiem podatku VAT i czy może ten podatek odliczyć?
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-403/11-5/RG
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest podatnikiem podatku VAT i czy może ten podatek odliczyć?
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-176/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-377/11-4/MW
  1. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Ośrodek Kultury będzie mógł wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług, poniesionego w ramach dokonanych w ramach realizacji projektu pn.: "..." czynności (zakupów) ? 2. Czy w związku z przyszłymi zdarzeniami związanymi z realizacją czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w ramach realizacji projektów finansowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 (tj. np. dokonywaniem w przyszłości zakupów opodatkowanych podatkiem VAT), Ośrodek Kultury będzie mógł wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o zwrot poniesionego w ramach planowanych zakupów podatku od towarów i usług?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-377/11-5/MW
  1. Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Ośrodek Kultury będzie mógł wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług, poniesionego w ramach dokonanych w ramach realizacji projektu pn.: "..." czynności (zakupów) ? 2. Czy w związku z przyszłymi zdarzeniami związanymi z realizacją czynności podatkowanych podatkiem od towarów i usług, w ramach realizacji projektów finansowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 (tj. np. dokonywaniem w przyszłości zakupów opodatkowanych podatkiem VAT), Ośrodek Kultury będzie mógł wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o zwrot poniesionego w ramach planowanych zakupów podatku od towarów i usług?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-715/11/ABu
  Czy w związku z zawarciem umowy leasingu motocykla przeznaczonego przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy tylko i wyłącznie do dalszego najmu (dzierżawy), a następnie do najmu (dzierżawy) oraz innych potrzeb Spółki, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących należności leasingowe w całym okresie trwania umowy leasingu?
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-709/11/ABu
  Czy w zaistniałym stanie faktycznym podatnik posiada prawo kolejnego odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktury wykupu samochodu, wystawionej przez leasingodawcę – w wysokości 60% nie więcej niż 6000,00 zł będąc czynnym podatnikiem VAT i prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną?
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1083/11-3/AS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych przed dopełnieniem formalności rejestracyjnych
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-422/11-2/RG
  Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zrealizowanego zadania pn. "…" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-388/11-2/IG
  Czy Stowarzyszenie jest uprawnione do odzyskiwania podatku VAT zapłaconego w cenie towarów i usług opłaconych w ramach realizacji projektów finansowanych w 75% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich), w 10% ze środków budżetu państwa, a w pozostałych 15% ze środków własnych.
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-371/11-4/AK
  Czy Gmina ma możliwość prawną odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-169/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-373/11-2/IG
  Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od realizowanego zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1090/11-2/AS
  brak prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-665/11-3/AK
  Czy Parafia ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-459/11-2/RG
  Czy w odniesieniu do projektu realizowanego przez Parafię pn. "…" istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-94/11-7/MW
  Czy, jeśli założyć, iż odsetki od rozłożonej płatności na raty podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, płatnik tych odsetek ma prawo z faktur odliczyć podatek naliczony w całości?
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-161/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-199/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-414/11-4/MS
  Zainteresowany nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu, gdyż nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-170/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-667/11/ABu
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup motocykla oraz z tytułu nabycia paliwa do tego motocykla.
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-995/11/ABu
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu wynajmowanego wraz z kierowcą.
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-994/11/ABu
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących zakup pojazdów przeznaczonych do wynajmu.
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-652/11/ABu
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej zakup busa.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-343/11-2/RG
  Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VA T w rozliczeniu inwestycji budowlanej polegającej na regulacji koryta rzeki?
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-484/11-2/AK
  Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-896/11-2/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywanych usług cateringowych.
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-329/11-2/AK
  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-651/11/ABu
  Czy podatnik może rozliczyć VAT z faktury potwierdzającej zakup motocykla oraz od zakupu paliwa w sytuacji, gdy paliwo tankowane do motocykla jest kupowane na fakturę rozliczaną w kosztach działalności?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-865/11-2/AS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej usługę najmu lokalu użytkowego
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-282/11-2/MS
  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "…" w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-549/11-2/MW
  Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup usług i materiałów przeznaczonych na remont konserwatorski więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego budynku kościoła parafialnego?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-266/11-5/RG
  "Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego od zrealizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą "…"?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-249/11-4/AK
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-540/11-1/AK
  Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji małego projektu, który jest współfinansowany dotacją pochodzącą ze środków unijnych?
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-249/11-4/AK
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-247/11-4/AK
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-246/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-248/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-246/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-248/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-243/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-248/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-243/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-241/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-243/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-241/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-240/11-4/JM
  Czy Miasto ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-330/11-3/RG
  Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowaną realizacją operacji pn. "…"?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-986/11-3/JK
  Czy Parafia może odzyskać poniesiony koszt podatku od towarów i usług?
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-919/11-2/MP
  Korekta podatku naliczonego odnoszącego się do powyższej nieruchomości powinna być dokonana w oparciu o uregulowania art. 91 ustawy o VAT. Korekty podatku naliczonego należy dokonać jednorazowo w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy w którym nastąpi sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-818/11-2/EK
  Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług marketingowych polegających na promowaniu produktów Spółki wśród konsumentów i kontrahentów, ze względu na fakt, iż poniesione wydatki służyć będą Spółce do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-528/11-2/MP
  Odliczenia od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz odliczenia od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-318/11-3/IG
  Czy Parafii przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup usług i materiałów przeznaczonych na budowę placu parkingowego i chodnika?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-617/11/ABu
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo nie odliczając w 2011 roku w całości podatku VAT od rat leasingowych oraz od paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-939/11/ABu
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odliczając w 2011 roku podatek VAT w 100% od rat leasingowych oraz odliczając w 100% podatek VAT od paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-374/11-2/AK
  Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-263/11-6/RG
  Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej realizacji Projektu?
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-177/11-4/RG
  Czy Parafia realizując operację pn. "…" nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-397/11-2/RG
  Czy Parafia ma możliwość obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (działania 4.1 PROW 2007-2013).
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-315/11-2/RG
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-687/11-4/JF
  odpłatne świadczeni usług i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-324/11-5/MW
  Czy w związku z realizacją projektu "…" i Uczelni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części?
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-220/11-2/MW
  Czy Wnioskodawca w odniesieniu do usługi hotelowej ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części lub ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-332/11-4/MW
  Czy Wnioskodawca, ubiegający się o refundację z funduszy unijnych na operację z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt." …", ma prawo do zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-210/11-3/MW
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową kanalizacji, jeżeli infrastruktura tworząca kanalizację, jako składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny do spółki komunalnej?Czy na zakres prawa do odliczenia wpłynie otrzymanie przez Gminę dofinansowanie na pokrycie części kosztów inwestycji?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-210/11-2/MW
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową kanalizacji, jeżeli infrastruktura tworząca kanalizację zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny do Spółki komunalnej, przy czym przedmiotem wkładu nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana cześć przedsiębiorstwa?Czy Gmina będzie mogła zachować prawo do odliczenia przez Gminę dofinansowania na pokrycie części kosztów inwestycji?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-210/11-3/MW
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową kanalizacji, jeżeli infrastruktura tworząca kanalizację, jako składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny do spółki komunalnej?Czy na zakres prawa do odliczenia wpłynie otrzymanie przez Gminę dofinansowanie na pokrycie części kosztów inwestycji?
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-210/11-2/MW
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową kanalizacji, jeżeli infrastruktura tworząca kanalizację zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny do Spółki komunalnej, przy czym przedmiotem wkładu nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana cześć przedsiębiorstwa?Czy Gmina będzie mogła zachować prawo do odliczenia przez Gminę dofinansowania na pokrycie części kosztów inwestycji?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB3/423-70/11-2/KJ
  Czy Wnioskodawca ma prawo na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatek od towarów i usług naliczony w części, w której nie skorzystano z opcjonalnego prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-788/11-2/MR
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących najem samochodu.
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-274/11-2/RG
  Czy Parafii realizującej powyższy projekt będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-171/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-936/11/EK
  Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku, a efekt projektu nie będzie służył sprzedaży opodatkowanej.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-159/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-157/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-278/11-2/MW
  Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT, poniesiony w ramach realizacji Działania 4.31 "…" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś LEADER?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-77/11-6/BM
  Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem usług niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju w 2011 r., pod warunkiem, że jest on w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, potwierdzających związek odliczonego podatku z ww. usługami.
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-574/11/ABu
  Prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu umowy leasingu motocykla oraz zakupu paliwa służącego do napędu motocykla wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu.
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-193/11-5/RG
  Czy Powiat realizując wyżej opisaną inwestycję ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-232/11-4/RG
  Czy w latach 2011-2015 Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług i tym samym uznaniu tego kosztu jako wydatku niekwalifikowalnego?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-145/11-4/JN
  Jeżeli nabywane urządzenia/aparaty medyczne, będą wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług, wówczas Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1, w związku z poniesionymi wydatkami.
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-267/11-2/MW
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot zawartego w fakturach wystawionych i otrzymanych na okoliczności realizowanej inwestycji?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-145/11-4/JN
  Jeżeli nabywane urządzenia/aparaty medyczne, będą wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług, wówczas Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1, w związku z poniesionymi wydatkami.
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-147/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-146/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-149/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-148/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-172/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-697/11-4/AW
  1. Czy Wnioskodawca jako podmiot wnoszący aport będzie musiał go opodatkować VAT? 2. Czy Wnioskodawca ma prawo, w trakcie realizacji inwestycji, skorzystać z odliczenia podatku VAT, jaki poniesie przy budowie basenu?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-752/11/EB
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości przy nabyciu motocykla lecz w ograniczonym zakresie.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-165/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-299/11-4/MS
  Czy Klub Sportowy ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu "…"?
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-182/11-2/MW
  Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji "…"?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-258/11-2/IG
  Czy w przedstawionej sytuacji podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przysługiwać będzie obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-212/11-2/IG
  Czy Miastu przysługuje, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, przy realizacji projektu "…"
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-251/11-2/MW
  Czy istniałaby możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy wykonane w związku z realizacją przedmiotowych zadań inwestycyjnych wg art. 86 ustawy, gdyby ZOPG nie zrezygnował z odliczenia podatku naliczonego?Czy istnieje możliwość zwrotu podatku naliczonego dla ZOPG z faktur dokumentujących zakupy wykonane w związku z realizacją przedmiotowych zadań inwestycyjnych wg § 22 ust. 1, § 24 ust. 1 i ust. 2, § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-807/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-806/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-808/11/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-614b/09/11-S/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez złożenie korekt deklaracji, z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-614c/09/11-S/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez złożenie korekt deklaracji, związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodów.
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-316/11-5/IG
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wyżej wymienionego projektu zgodnie z art. 86. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art.87 podatku o VAT. W sytuacji kiedy projekt nie będzie służył czynnościom opodatkowanym a Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT?
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-296/11-4/MS
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z planowaną realizacją projektu pn. "…"?
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1097/08/11-5/S/ASi/KOM
  Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na wybudowanie boisk, opodatkowanie czynności rozwiązania umowy o użytkowanie gruntu
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-660b/11/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowanych dotacją.
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-550/11/ABu
  Czy w opisanym stanie faktycznym, od dnia 01.01.2011r. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu osobowego, zakupionego przed dniem 1 stycznia 2011 roku?
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-187/11-4/ALN
  Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową i modernizacją kanalizacji deszczowej jest związana ze sprzedażą opodatkowaną, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. zadania.
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-106/11-3/IG
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach nabycia towarów i usług w związku z wydatkami poniesionymi na realizację inwestycji pod nazwą "…".
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-167/11-4/RG
  Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej?
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-625/11/EK
  Jeżeli w momencie rozpoczęcia inwestycji Spółka będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a wydatki poniesione w związku z jej realizacją, będą w całości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, w pełnej wysokości.
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-311/11-2/ALN
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z planowaną inwestycją w zakresie, w jakim zakupy te związane będą ze sprzedażą opodatkowaną.
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-285/11-2/MW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych.
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-284/11-2/MW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych.
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-286/11-2/MW
  Miasto nie będzie miało możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku realizacją projektu, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych.
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-311/11-2/ALN
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z planowaną inwestycją w zakresie, w jakim zakupy te związane będą ze sprzedażą opodatkowaną.
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-287/11-2/MW
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych.
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-186/11-2/IG
  Wnioskodawca w związku z realizacją inwestycji pn.: "…" nie ma możliwości prawnej obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług.
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-697/11/AD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu.
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-650b/11/RS
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług noclegowych, wyżywienia i alkoholu.
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-557/11-5/SM
  rozliczenie podatku od towarów i usług przez nabywcę towarów i prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-663/11/AD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu.
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-252/11-2/RG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-142/11-6/IG
  Wnioskodawczyni nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu p.n. … w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-651/11-4/JF
  Brak związku z czynnościami opodatkowanymi uniemożliwia odliczenie podatku naliczonego
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-586/11/MN
  Zakres prawa do odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu.
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-587/11/DM
  Prawo do odliczenia podatku przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu.
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-5/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostawy pojazdów będących towarami handlowymi.
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-3/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostawy pojazdów będących towarami handlowymi.
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-2/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty odliczonego podatku od nabytych samochodów osobowych.
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-693/11-4/AD
  Podatek od towarów i usług w zakresie korekty odliczonego podatku od nabytych samochodów osobowych.
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-154/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-49/11-3/IG
  Jeżeli faktura VAT, o której mowa we wniosku została wprowadzona do obrotu prawnego, wnioskodawca winien odliczyć podatek naliczony w kwocie (i stawce) wykazanej na fakturze
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-49/11-2/IG
  Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa usługa budowlana została wykonana (zakończona i ostatecznie odebrana) w roku 2010, winna zostać opodatkowana stawką podatku w wysokości 22%. W konsekwencji, wystawiona przez wykonawcę robót w dniu 8 kwietnia 2011 r. faktura VAT dotycząca ww. robót budowlanych z naliczoną 23% stawką podatku zawiera nieprawidłową stawkę.
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-131/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-670/11-4/KAN
  obniżenie kwoty podatku naliczonego
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-137/11-2/IG
  Zainteresowany nie ma możliwości uzyskania zwrotu lub odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług w ramach realizacji operacji "...", gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-253/11-2/RG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "…".
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-192/11-4/RG
  Parafia nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. "…".
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-692/11/EB
  Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi.
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-154/11-5/RG
  Wnioskodawcy, w myśl powołanych przepisów, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-153/11/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-767/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – o ile rzeczywiście zakupy towarów i usług dokonywane w ramach przedmiotowego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-106/11/JK
  Spółka będzie mogła wysyłać oraz otrzymywać od swoich kontrahentów faktury przesłane pocztą elektroniczną we wskazanym we wniosku formacie bez stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jednakże warunkiem stosowania elektronicznego przesyłu faktur będzie akceptacja takiego sposobu fakturowania przez odbiorców takich faktur oraz zagwarantowanie przez podatników dokonujących takiego przesyłu autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur. Wskazać także należy, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, łatwe ich odszukanie oraz organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur. Wskazać także należy, iż z uwagi na fakt, że Spółka w opisanej sytuacji wypełni wymogi określone w treści wymienionego rozporządzenia dla faktur przesłanych w formie elektronicznej, to będzie także uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-131/11-4/ALN
  Reasumując, stwierdzić należy, że Spółka ma prawo prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług z faktur otrzymanych od kontrahentów z nieprawidłową stawką.
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-645/11-2/AK
  Czy parafia może odzyskać zapłacony podatek VAT?
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-642/11-2/MN
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania Gminie gruntów należących do Spółki wraz z poczynionymi na nich nakładami
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-845/11-4/SM
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-156/11/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-287/11-2/PG
  Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-571/11-4/AK
  Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nadal może odliczać podatek VAT naliczony zawarty w paliwie nabywanym do przedmiotowego pojazdu?
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-348/11-2/RG
  Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "…", gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-766/11/EK
  Skoro towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, wykonywanym na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, to Inspektoratowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-360/11-7/KG
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego z Funduszy Unii europejskiej ze środków ZPORR
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-484/11-3/MM
  1. Czy opisana w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę do Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT po stronie Spółki na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, ponieważ przedmiot aportu Spółki do Sp. z o.o. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT? 2. Czy Spółka będzie ona miała prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nakładów poniesionych w związku z realizacją nieruchomości komercyjnych do dnia aportu, jednocześnie, w momencie wniesienia aportu, Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków (tj. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego)?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-64/11-4/MW
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskiwania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych.
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-431/11-4/JK
  odliczenie podatku przy zakupie quadów wykorzystywanych do celów demonstracyjnych, pokazowych
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-742/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi.
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-615/11-2/KAN
  obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-630/11-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-555/11/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-82/11-2/RG
  Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-45/11-4/IG
  Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-460/11-4/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-479/11-2/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-340/11-7/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodów posiadających dodatkowe badanie techniczne
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-534/11-4/JF
  Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji projektu
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-446/11-4/AS
  określenie terminu, w jakim przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług budowlanych;
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-648/11/EK
  Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż brak jest związku nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi.
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-565/11-2/AS
  prawo do odliczenia – usługi cateringowe
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-78/11-2/IG
  Parafia nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego zarówno w całości jak i w części, w związku z realizacją zadania pn. "…" w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-676/11-3/SM
  brak opodatkowania otrzymanej dotacji i brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-245/11-7/IZ
  Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur korygujących za lata 2007-2009, w zakresie w jakim nabyte usługi służą czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Wnioskodawcę, i przy założeniu, iż nie zachodzą przesłanki negatywne uniemożliwiające obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wymienione w art. 88 ustawy.
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-597/11-4/MP
  Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur korygujących w zakresie w jakim nabyte usługi służą czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Wnioskodawcę.
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-509/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach projektu z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu podatku.
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-402/11-3/SM
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-349/11-4/AP
  Czy Spółka jest uprawniona do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabywania usług cateringowych?
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-18/11-4/BM
  Spółka uprawniona jest do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (miesiąc), w którym ten dokument otrzymała agencja celna występująca w charakterze przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku nieobniżenia podatku należnego w terminie wskazanym wyżej, Spółka może dokonać tego obniżenia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-129/11-4/RG
  Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu współpracy, polegającego na organizacji Festiwalu.
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-108/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-105/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-103/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-94/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-441/11-2/JF
  Biblioteka nie ma prawa do stosowania odliczenia na podstawie art. 90 ust. 3, natomiast winna stosować odliczenia na podstawie art. 86 ust. 1
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-478/11-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od umowy leasingu samochodu osobowego zawartej z obywatelem Niemiec
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-234/11-4/KOM
  Czy w okresie obowiązywania art.88 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT, tj. do 30 listopada 2008r.- w odniesieniu do wydatków związanych z działalnością opodatkowaną, które w związku z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o CIT nie mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów - Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od tych wydatków, a w szczególności czy Spółka miała prawo odliczyć podatek VAT naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie upominków dla kontrahentów R.?
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-164/11-2/IG
  Miasto ma możliwość obniżenia podatek należny o podatek naliczony z tytułu zakupu usług i robót budowlanych w związku z realizacją projektu pn. " "w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych, a także ewentualnego zwrotu po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 87 ustawy.
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-166/11-3/RG
  Parafia nie ma prawa do odzyskania podatku VAT związanego z realizacją inwestycji – "Wymiana konstrukcji dachu z pokryciem na kaplicy, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-100/11/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-93/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-92/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-96/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-97/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-143/11-2/IG
  Gmina w związku z realizacją inwestycji pn.: "..." nie ma możliwości prawnej obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług.
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-158/11-2/IG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Równe Szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-282/11/PS
  Odzyskanie podatku naliczonego.
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-394/11-2/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodu posiadającego dodatkowe badanie techniczne.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-463/11/EB
  Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w takim zakresie w jakim istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach przedmiotowego projektu z czynnościami opodatkowanymi.
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-203/11-2/RG
  Parafia nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związanych z realizacją inwestycji.
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-202/11-2/RG
  Parafia nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji.
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-55/11-2/MW
  Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania p.n. "…" w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-382/11-3/SM
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-15/11-4/BM
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z ponoszonymi wydatkami na nabycie sprzętu medycznego, w ramach projektu.
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-54/11-2/MW
  Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania p.n. "…" w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-350/11-2/MM
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku, gdy Sprzedawca, przed zawarciem umowy sprzedaży zostanie zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny" i wystawi Wnioskodawcy faktury VAT:1) z tytułu:a) otrzymania zadatku, gdzie jego otrzymanie miało miejsce jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem go jako podatnik - Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tak wystawionej faktury;b) z tytułu dokonania sprzedaży na pełną kwotę pomniejszoną o kwotę zadatku w związku z wystawieniem faktury, o której mowa w pkt 1 - Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tak wystawionej faktury, albo2) z tytułu dokonania sprzedaży na pełna kwotę wynikającą z umowy sprzedaży (bez pomniejszania jej o wcześniej zapłacony zadatek — zostanie wystawiona tylko jedna faktura końcowa) - Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tak wystawionej faktury.
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-297/11-4/JF
  Spółka ma prawo do odliczane pod. naliczonego tylko od zakupów wykorzystywanych po realizacji projektu do czynności opodatkowanych.
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-150/11-2/RG
  Parafia nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usłu
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-238/11/PK
  prawo do odliczenia podatku naliczonego
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-17/11-2/IG
  Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku ze współfinansowaniem projektu pn. "…".
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-337/11-2/JF
  Instytut nieprawidłowo ustala proporcje odliczenia w wyniku czego odliczając podatek naliczony również od zakupów służących działalności niepodlegającej opodatkowaniu
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-73/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-77/11-4/MW
  Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "…", ponieważ nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych.
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-201/11-2/IZ
  Dotyczy korekty podatku naliczonego w związku ze zmiana przeznaczenia nabytych towarów i usług.
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-403/11/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-110/11-2/MW
  Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług w związku z realizacją zadania p.n. "Remont kościoła" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-128/11-6/MPe
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-467/11-2/JF
  Faktury elektroniczne przesyłane w formacie PDF spełniają obowiązek dokumentacyjny określony w art. 106 ust. 1 i stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego,
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-468/11-2/JF
  Faktury elektroniczne przesyłane w formacie PDF spełniają obowiązek dokumentacyjny określony w art. 106 ust. 1 i stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-428/11-4/BS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu.
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-341/11-3/MR
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-341/11-2/MR
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-326/11-4/JF
  Odliczenie podatku naliczonego od usługi cateringowej.
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/443-29/11-4/MW
  Parafia nie ma prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania p.n. "…" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-85/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-122/10/11-7/S/PR
  Gwarancje ochronne związane z zastosowaniem się do interpretacji ogólnej Ministra Finansów oraz prawidłowy sposób dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych.
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-432/11-4/MP
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację projektu.
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-153/11-2/IZ
  Stronie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tej części nieruchomości, która została przekazana w maju 2010 r. na cele osobiste Wnioskodawcy. Tym samym stwierdzić należy, iż czynności przekazania przez Wnioskodawcę części posiadanej nieruchomości na potrzeby osobiste nie można uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, a tym samym za czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-194/11-2/IZ
  Dotyczy odliczenia podatku z faktur dokumentujących nabycie usług doradczych związanych z nabyciem akcji
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-425/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie istnieje związek towarów i usług nabywanych w ramach projektu z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo do otrzymania zwrotu podatku.
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-945/08/11-6/S/BM/IZ
  Dotyczy opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania towarów na cele reprezentacji oraz możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów będących przedmiotem nieodpłatnego przekazania.
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-40/11-2/MW
  Parafia nie będzie miała prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania p.n. "Remont i kolorystyka elewacji Kościoła Parafialnego" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013, gdyż poniesione wydatki nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP1/433-47/11-2/MW
  Parafia nie będzie miała prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania p.n. "Remont i kolorystyka elewacji Kościoła Parafialnego", gdyż poniesione wydatki nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-356/11-2/JF
  jednorazowa kwota wypłacana "na zachętę" uznana jest za wynagrodzenie za świadczenie usług. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-568/11-2/MP
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, wynikającego z faktur zakupu towarów i usług służących do realizacji projektu .
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-218/11-2/AS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego – projekt.
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-105/11-4/AS
  Opodatkowanie sprzedaży lokalu użytkowego.
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-72/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-141/11/KT
  Prawo do odliczenia w 2011 r. podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu samochodów posiadających dodatkowe badanie techniczne wykonane w 2010 r.
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-10/11/AF
  Zakres prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego związanego z leasingiem samochodu osobowego oraz kwoty podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tego pojazdu.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-1233/08/11-4/S/PW/IZ
  W związku z nabyciem opodatkowanych podatkiem VAT towarów i usług, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur w takiej części jaka odnosi się do sprzedaży opodatkowanej, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-13/11-2/IZ
  dotyczy odliczenia podatku naliczonego w oparciu o współczynnik sprzedaży oraz prawa do dokonania rocznej korekty podatku
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-106/11-4/JF
  Fundacja nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Uchodźców w ramach przedkładanych sprawozdań Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-46/11-2/IZ
  Stawki podatku dla sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii i prawa do odliczenia podatku z faktur dotyczących nabycia praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-295/11-2/MP
  U wnioskodawcy nie wystąpiły przesłanki określone przepisami art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, skutkujące odliczeniem podatku w związku z realizacją projektu rozwojowego.
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1238/10-4/JF
  Spółka oddaje w najem powierzchnię biurową i magazynową świadczy usługę określoną w art. 8 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Miejscem świadczenia, jest miejsce położenia budynku. Obowiązek powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-975/10-4/JS
  możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej w zeznaniu podatkowym za 2008 rok
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-430/11-2/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-67/08/11-12/S/MPe
  W zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów i prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich nabyciem
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-66/11-4/PR
  Opodatkowanie dofinansowania otrzymanego w ramach realizacji projektu oraz prawo do doliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją w/w projektu.
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1277/10-4/AP
  Czy prawidłowe jest odliczenie podatku naliczonego VAT z faktury zakupu za karnety wstępu uprawniające pracowników do nieodpłatnego skorzystania z obiektów sportowych typu: basen, siłownia, korty tenisowe i kluby fitness?
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1299/10-2/AP
  Czy wynagrodzenie należne Y od Spółki z tytułu przedterminowego rozwiązania Umowy stanowi odpłatność za świadczenie na rzecz X usługi podlegającej opodatkowaniu VAT? Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z Faktury otrzymanej od Y z tytułu Rekompensaty za przedterminowe rozwiązanie Umowy?
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1196/10-4/AS
  prawo do odliczenia z faktur otrzymanych od sędziego sportowego
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1990/10-4/BA
  Czy podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1286/10-4/KŁ
  Czy Instytut ma prawo do odliczania - strukturą - podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu sprzętu (aparatury), materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn. "Zwiększenie potencjału badawczego" finansowanego ze środków strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1287/10-4/KŁ
  Czy Instytut ma prawo do odliczenia (strukturą) podatek VAT naliczony w fakturach zakupu sprzętu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn. "Platforma", finansowanego ze środków strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1287/10-5/KŁ
  Czy Instytut ma prawo do odliczenia (strukturą) podatek VAT naliczony w fakturach zakupu sprzętu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn. "Platforma", finansowanego ze środków strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1286/10-5/KŁ
  Czy Instytut ma prawo do odliczania - strukturą - podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu sprzętu (aparatury), materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn. "Zwiększenie potencjału badawczego" finansowanego ze środków strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1287/10-5/KŁ
  Czy Instytut ma prawo do odliczenia (strukturą) podatek VAT naliczony w fakturach zakupu sprzętu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn. "Platforma", finansowanego ze środków strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-14/11-3/AS
  Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadań.
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-664/09/11-6/S/MM
  1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia całości Podatku naliczonego (VAT) z faktur dokumentujących uiszczane przez niego zaliczki na poczet ceny kupna lokalu wykorzystywanego jednocześnie dla celów działalności gospodarczej oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych własnych oraz jego rodziny? 2. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dokonywania korekty odliczenia podatku naliczonego (VAT) związanego z nabywanym lokalem? 3. Czy czynność polegająca na wykorzystywaniu lokalu dla własnych (oraz rodziny) potrzeb mieszkaniowych będzie doliczana do mianownika proporcji odliczenia zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 4. Czy w przypadku trwałego zaprzestania wykonywa czynności opodatkowanych po zgłoszeniu tego faktu do urzędu skarbowego, Podatnik będzie miał obowiązek opodatkowania lokalu według zasad wskazanych w art. 14 ustawy o ustawy VAT? W jaki sposób określić podstawę opodatkowania takiego lokalu dla potrzeb opodatkowania zgodnie z art. 14 ustawy o VAT?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-32/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku w przypadkach i trybie przewidzianym w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r., gdyż środki na realizację projektu nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 wymienionego rozporządzenia.
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-13/11/EB
  Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w takim zakresie w jakim dokonane zakupy będą służyły czynnościom opodatkowanym. Gmina nie ma możliwości otrzymania zwrotu podatku.
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-6/11/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-54/11-2/JK
  Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-118/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ze względu na brak związku zakupów dokonanych w ramach projektu, z czynnościami opodatkowanymi.
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1312/10-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego proporcjonalnie w stosunku powierzchni pomieszczenia na biuro do całkowitej powierzchni mieszkania
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1925/10-2/JK
  Czy Spółka może wykazać VAT wydatkowany w ramach zakupów jako naliczony i tym samym zmniejszyć o jego wartość kwotę VAT podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1921/10-2/MR
  Czy Spółka może wykazać VAT wydatkowany w ramach zakupów jako naliczony i tym samym zmniejszyć o jego wartość kwotę VAT podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego?
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1254/10/AT
  Czy Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć podatek VAT z faktur zakupu biletów na przejazd lub faktur za usługi parkingowe i nie naliczać go, jako należnego, na fakturze wewnętrznej?
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-192b/10/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku w przypadkach i trybie przewidzianym w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., gdyż środki na realizację projektu nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 wymienionego rozporządzenia.
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-197/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1112/10-6/JF
  wypłacana jest premia pieniężna stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego przez Wnioskodawcę.
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-117/11-3/JKa
  Czy Zainteresowany może uzyskać zwrot podatku od towarów i usług od zakupów towarów i usług dokonanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi", zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim?
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-217/11-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego – projekt
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1257/10/MD
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1213/10/AP
  Koszty mediów stanowią element usługi dzierżawy.
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-4/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-6/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-5/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-4/MN
  Czy Spółka powinna skorygować odliczony VAT od nabytych Pojazdów (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z nabycia, ale nie więcej niż 6.000 PLN), dopiero w miesiącu zmiany statusu Pojazdu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/4/WCX/11/PT-291
  prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją, która miała być oddana w nieodpłatne użyczenie, jednakże w tracie realizacji inwestycji JST postanowiła, iż po zakończeniu procesu inwestycyjnego, środek trwały zostanie oddany w odpłatną dzierżawę (sytuacja oznaczona przez Wnioskodawcę jako B)
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-842/10-6/AJ
  W zakresie możliwości odliczenia podatku dochodowego zapłaconego w Grecji w związku wykonaniem w Polsce na rzecz kontrahenta greckiego usług projektowych oraz w zakresie udokumentowania zapłaty tego podatku.
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-68/11-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego – projekt
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1137a/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego organizacji rozgrywek w piłce nożnej.
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1137b/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1305/10/EK
  Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a dokonane zakupy nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-44/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ze względu na brak związku zakupów dokonanych w ramach projektu, z czynnościami opodatkowanymi.
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-45/11/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ze względu na brak związku zakupów dokonanych w ramach projektu, z czynnościami opodatkowanymi.
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-2000/10-2/TK
  Prawo do odliczenia przez gminę podatku naliczonego z faktur dotyczących nabycia towarów i usług na realizacje inwestycji pn. "Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej".
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-185/10/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku w przypadkach i trybie przewidzianym w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., gdyż środki na realizację projektu nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 wymienionego rozporządzenia.
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-184/10/JK
  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-187/10/JK
  Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego działania. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku w przypadkach i trybie przewidzianym w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-830/10/IK
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z aportem inwestycji zrealizowanej w latach 2008
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1282/10-2/IGo
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta z tytułu przyznanych premii pieniężnych.
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-2/BD
  Która ze Spółek będzie zobowiązana do wykazania podatku należnego z faktur dokumentujących sprzedaż energii elektrycznej dostarczonej przed dniem podziału, co do których obowiązek podatkowy powstanie w dniu lub po dniu podziału?
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1157/10-8/BD
  Która ze Spółek będzie mogła skorzystać z ulgi na złe długi, w przypadku gdy fakturę VAT wystawił (..)?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1117b/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania.
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1117a/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego organizacji rozgrywek w piłce nożnej.
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-891/10/EA
  Opodatkowanie bezpłatnie dodawanego produktu, prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie tzw. "gratisów" oraz zwrot na rachunek nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a także sposobu dokumentowania transakcji.
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1310/10-2/KŁ
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. "Przewodnik Przyrodniczo-Edukacyjny Ziemi x"?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1794/10-2/JK
  Czy Wnioskodawca będąc podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji w ramach osi 4 Leader działanie "…"?
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-719/10-4/IG
  1) Czy zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu? 2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u Wnioskodawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1107/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE dotyczącego organizacji rozgrywek w piłce nożnej.
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-810/10-5/IZ/KG
  Czy jeżeli małżonek Wnioskującej wystawi faktury VAT dokumentujące przekazanie składników mienia używanych przez niego w działalności gospodarczej z wykazaną kwotą podatku, to Wnioskująca będzie mogła go uznać za podatek naliczony i obniżyć kwotę podatku należnego w zakresie, w jakim towary będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych?
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1231/10/EK
  Parafii nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, gdyż dokonane zakupy nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-747/10-3/MM
  1) Czy w przypadku opisanym w niniejszym wniosku, zgodnie z art. 116 ust. 6 u.p.t.u. zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u spółki cywilnej "E." kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona zapłaty zaliczki (przedpłaty) rolnikowi ryczałtowemu?2) Czy w przypadku wypłaty zaliczki (przedpłaty) na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego za nabywaną usługę rolniczą objętą załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. lub wybranych usług rolniczych objętych załącznikiem Nr 2 do u.p.t.u. od rolnika ryczałtowego, prawo do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku wystąpi u spółki cywilnej "E." jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od towarów i usług, już po dokonaniu na rzecz tego rolnika ryczałtowego zaliczki (przedpłaty) za nabywaną usługę rolniczą lub nabywane usługi rolne, a nie dopiero po wykonaniu usługi lub usług i wystawieniu faktury VAT RR lub faktur VAT RR?
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-981/10-4/MPe
  W zakresie obrotu energią elektryczną oraz w zakresie obrotu kontraktami terminowymi.
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1016/10-4/JF
  opodatkowanie premii pieniężnej i odliczenie z tego tytułu podatku naliczonego
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-985b/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-985c/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodów osobowych.
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-985a/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów osobowych.
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-650/10-6/DG
  Wnioskodawca, z uwagi na literalne brzmienie przepisu art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej nie ma prawa rozliczenia zapłaconego podatku od dochodu osiągniętego za granicą w 2010r. w kolejnym roku podatkowym. Faktu tego nie zmienia kwalifikacja wynagrodzenia jako zaliczki. Przepis art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej określa, iż "od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie". Zatem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, iż jak to argumentuje Wnioskodawca "wynagrodzenie płatne jest w zaliczkach" w sytuacji gdy kontrahent potrącił podatek u źródła w 2010r. w wysokości 10% o czym Spółka została pisemnie poinformowana. Przytoczone powyżej przepisy nie przewidują możliwości odliczenia tego podatku w latach następnych. Podkreślić należy, iż odliczenia można dokonać jedynie w roku opodatkowania w Polsce zagranicznego dochodu, od którego zapłacono zagraniczny podatek. Przepis wyraźnie określa, iż "w rozliczeniu za rok podatkowy dochody te łączy się z dochodami (…)" wprowadzając zasadę łączenia dochodów osiąganych w tych samych latach podatkowych a nie w kolejno po sobie następujących.
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1266/10-4/AW
  Prawo do odliczenia podatku VAT – projekt.
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-936/10/EA
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup artykułów spożywczych na spotkania z kontrahentami we własnej restauracji; ponadto nie należy wystawiać faktury wewnętrznej, gdyż drobny poczęstunek nie jest czynnością zrównaną ze sprzedażą, a zarazem nie podlega opodatkowaniu. Z uwagi na to, że drobny poczęstunek nie jest czynnością opodatkowaną to określanie w tym przypadku podstawy opodatkowania jest bezprzedmiotowe.
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-188/10/JK
  Z uwagi na fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku w przypadkach i trybie przewidzianym w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r., gdyż środki na realizację projektu nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 7 ust. 3 i 4 wymienionego rozporządzenia.
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-986/10/MN
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, stanowiącego sumę kwot podatku określonych w otrzymanych fakturach z tytułu nabycia towarów i usług, w sytuacji gdy faktury wystawione przez kontrahenta Wnioskodawcy zawierają błędny numer NIP, a wystawca nie wskazał w nazwie firmy swojego imienia i nazwiska, ale podpisał wystawioną przez siebie fakturę swoim imieniem i nazwiskiem.
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1783/10-2/JKa
  Czy Zainteresowany ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1098/10-2/AI
  Czy istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT od nabytego samochdu ciężarowego opisanego we wniosku?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-959/10/EA
  Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej na Gminę z NIP Urzędu Gminy, natomiast komornik powinien wystawić fakturę z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania w drodze licytacji na Gminę jako stronę zakupu.
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1052b/10/TS
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie kompleksu sportowego.
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1052a/10/TS
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie kompleksu sportowego.
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-911/10-6/JF
  wniesienie aportem nieruchomości zabudowanej do spółki komandytowej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT i § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej aport.
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-912/10-6/JF
  wniesienie aportem nieruchomości zabudowanej do spółki komandytowej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT i § 12 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury dokumentującej aport.
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1169/10-4/MP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawianych przez Bank dokumentujących należne wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług pośrednictwa finansowego.
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1604/10-4/JK
  W jakim terminie Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-7, w której zostanie dokonana korekta 1/5 podatku naliczonego odliczonego w 2006 r. (w związku z nabyciem samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały) wg realnego wskaźnika za 2010 r. (tj. 0%), tj. czy taką deklarację należy złożyć do 25 września 2010, czy do 25 lutego 2011?
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1147/10-2/MPe
  W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w zw. z realizacją projektu.
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1275/10-2/AW
  Prawo do odliczenia podatku VAT- realizacja projektu.
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-791/10/ICz
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego.
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-792/10/UH
  prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków remontowych dotyczących budynku gospodarczego przeznaczonego na cele prowadzonego gospodarstwa rolnego
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-959/10-4/AS
  Transakcja wniesienia aportem przedmiotowych nieruchomości podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1619/10-4/MR
  Czy w odniesieniu do poniesionych kosztów robót budowlanych dokumentowanych fakturami VAT Parafia będzie miała prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od kwoty podatku należnego?
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1688/10-2/BA
  Czy Urząd Miejski ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług, zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1053/10-2/AK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1602/10-4/JKa
  Czy w świetle przytoczonego opisu sprawy Spółka będzie miała prawo do odzyskania podatku VAT od zakupów inwestycyjnych?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-831/10-3/MM
  otrzymujący premie (kontrahent) w zamian za osiągnięcie określonego poziomu zakupów dokonanych u Wnioskodawcy w danym okresie rozliczeniowym nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta u niego nie podlega opodatkowaniu i nie powinna być dokumentowana fakturą VAT. W konsekwencji, skoro wystawca faktury nie świadczy usług na rzecz Wnioskodawcy, to wystawione przez niego faktury zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wykazany.
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1986/08/10-6/S/AW
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów związanych ze zwiększeniem sprzedaży produktów oraz prawo do odliczeni podatku naliczonego
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1167/10/AJ
  Czy możliwe jest odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu?
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1169/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ze względu na brak związku zakupów dokonanych w ramach projektu, z czynnościami opodatkowanymi.
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-982/10/KM
  Czy świadcząc usługi dermatologii kosmetycznej przy pomocy lasera pod nadzorem pielęgniarki, kosmetyczki lub kosmetologa Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdzie w poz. 9 załącznika nr 4 do ww. ustawy wymienione są usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych i czy w związku z tym będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem (opodatkowanym stawką 7%) urządzenia umożliwiającym wykonywanie tych usług?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1599/10-2/EN
  1. Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT z faktur VAT RR proporcjonalnie do zrealizowanej zapłaty? 2. Czy też Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek dopiero w kwietniu, po zapłacie całości?
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1017/10-4/AW
  Odliczenie podatku.
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1097/10-4/JK
  Czy Stowarzyszenie nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1072/10-4/JK
  Czy Parafia może odzyskać poniesiony koszt podatku od towarów i usług?
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1482/10-17/MN
  W zakresie nieodpłatnego przekazania towarów klientom w celu przedstawienia nowego asortymentu.
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1672/10-6/JKa
  Cash-pooling: zaliczenie wartości importu usług do wyliczenia proporcji (art. 90 ust. 3).
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-822/10-2/MM
  Czy przedstawioną powyżej metodologię przyporządkowywania dokonanych zakupów (a tym samym kwot podatku VAT naliczonego) do konkretnego rodzaju sprzedaży, tj. (I) sprzedaży uprawniającej do odliczenia VAT naliczonego, (II) sprzedaży nieuprawniajacej do odliczenia podatku VAT naliczonego, bądź też (III) do obu tych rodzajów sprzedaży jednocześnie, należy uznać za zgodną z regulacją art. 90 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o VAT, a w konsekwencji, prawidłowy z punktu widzenia ustalania prawa B. do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów?
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-176/10/JK
  W ocenie tutejszego organu, z uwagi fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z projektem.
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-771/10-3/MM
  Czy zgodnie z art. 90 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 1, ust. 8 i ust. 9 ustawy o VAT, w stosunku do zakupów towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności uprawniających do obniżenia kwoty podatku należnego i przyporządkowanych do tych czynności zgodnie z przedstawioną Metodologią, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, przy czym jednocześnie w stosunku do zakupów wykorzystywanych do wykonywania czynności niedających prawa do odliczenia i przyporządkowanych do tych czynności zgodnie z przedstawioną Metodologią Odział nie będzie uprawiony do odliczenia podatku naliczonego?
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1036/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-882/10-4/JF
  opodatkowanie usługi factoringu i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-955/10-6/AW
  prawo do odliczenia podatku oraz zwrot w terminie 25 dni nadwyżki podatku naliczonego z tytułu wniesienia aportem towarów
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-744/10-3/AO
  1) Czy przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży, względnie aportu Nieruchomości, wraz ze związanymi z nią składnikami majątku i prawami, będą składniki majątkowe nie stanowiące przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 2 pkt 27e oraz art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku towarów i usług (ustawy o VAT)?2) Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z przedmiotową sprzedażą/aportem?3) Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego w terminie 25 dni?
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-715/10/ASz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa wlewanego do baku aut przeznaczonych do wynajmu i umów o podobnym charakterze, niezależnie od faktu czy paliwo było wlane do baku tego auta na stacji benzynowej, czy zakup paliwa był do kanistra, a opis ile litrów wlano do baku którego auta z podaniem numeru rejestracyjnego, został uzupełniony przez pracownika firmy, wlewającego paliwo do baku z kanistra.
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1446/10-3/ISN
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (odliczenia podatku VAT) z tytułu zrealizowanej inwestycji?
 1046. Interpretacja ogólna, sygnatura: PT2/033/5/530/TXW/2010/1143
  Prawo do odliczenia podatku przez podatników dokonujących importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotów z krajów wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy.
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1118/10/BM
  Czy odpłatne przekazanie świadczeń w postaci turnusów rehabilitacyjnych rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego oraz czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem.
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1119/10/BM
  Czy odpłatne przekazanie świadczeń w postaci turnusów rehabilitacyjnych rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego oraz czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem.
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1121/10/BM
  Czy nieodpłatne przekazanie świadczeń w postaci turnusów rehabilitacyjnych rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego oraz czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem.
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1120/10/BM
  Czy nieodpłatne przekazanie świadczeń w postaci turnusów rehabilitacyjnych rodzi obowiązek naliczenia podatku należnego oraz czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z ich nabyciem.
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-975/10-4/MPe
  VAT - w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-936/10/KW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących miesięczne raty wynikające z umowy leasingu operacyjnego dla samochodu ciężarowego oraz faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1061/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-156/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-157/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną,
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-159/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-876/10-2/JK
  Prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do realizowanego projektu polegającego na odnowieniu i konserwacji zabytkowego budynku.
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-596/10-6/KOM
  prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizacją projektu badawczego
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-862/10-3/AS
  Prawo do odliczenia od rat leasingowych oraz opłat związanych z eksploatacją awionetki.
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-631/10-4/KG
  brak prawa do obniżenia podatku naliczonego z faktur VAT oraz faktur VAT korygujących otrzymanych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem fax, które nie są fakturami w formie elektronicznej
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-999/10-4/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu.
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1037/10-4/MP
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-883/10/EA
  Określenie właściwego terminu skorygowania podatku naliczonego w przypadku otrzymania zwrotów zaliczek nieudokumentowanych fakturami korygującymi.
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-780/10-3/MM
  mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz zaprezentowane we wniosku zdarzenie przyszłe, z uwagi na fakt, iż składniki majątku Wnioskodawcy, wchodzące w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aportu, były przez niego wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz będą one u nabywcy (tj. w spółce z o.o.) również wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, w konsekwencji czego Spółdzielnia nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek korekt w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupionych materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych.
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-579/10-4/KG
  Odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT oraz faktur VAT korygujących otrzymanych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem fax, które nie są fakturami w formie elektronicznej.
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-622/10/PH
  W zakresie opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych ulepszonych w 2008 roku (zmiana przepisów).
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-803/10/PH
  W zakresie opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych, które powstaną na poddaszu.
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-909/10-8/NS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-786/10-5/MPe
  W zakresie odliczenia podatku VAT.
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1018/10/AJ
  Odzyskanie podatku.
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-916/10-4/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki i udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi przez kontrahenta Spółki.
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-847/10-2/MP
  Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne lub faksem, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego a Wnioskodawca nie jest upoważniony do stosowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur.
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1014/10-4/IGo
  Zainteresowanemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej aport, z uwagi na fakt, iż przedmiot aportu będzie służyć wykonywanym czynnościom opodatkowanym, a także nie będzie stanowić czynności wyłączonej spod działania ustawy na podstawie art. 6 pkt 1 oraz nie będzie zwolniony z tego podatku, pod warunkiem nie zaistnienia innych przesłanek wynikających z art. 88 ustawy.
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1629/10-2/ISN
  Brak możliwości odzyskania podatku, związek ze sprzedażą zwolnioną od podatku VAT.
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-782/10/DM
  Czy Wnioskodawca, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści art. 29 ust. 1 i art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ma prawo do odliczenia całości lub części podatku od wydatków związanych z poniesionymi wydatkami w ramach projektu?
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-817b/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-134/10/ZG
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przez odbiorcę usługi lub towaru, jest następstwem otrzymania od podatnika/kontrahenta faktury wystawionej, która stwierdza okoliczności transakcji. Jednakże na skutek otrzymania faktury mailem (następnie wydrukowanym) nie można skorzystać z prawa do przedmiotowego odliczenia.
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-972/10-3/AS
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z realizowaną inwestycją służącą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-377/S/09-9/IZ
  Gdy nie zachodzi żadna z przesłanek określonych w art. 88 ustawy ograniczających prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a nabywana usługa służy czynnościom opodatkowanym świadczonym przez Stronę, na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej jej nabycie, otrzymanej od niemieckiego kontrahenta, zarejestrowanego w Polsce jako czynny podatnik podatku od towarów i usług,
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-834/10-4/EK
  Prawidłowość wystawiania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesyłanych wyłącznie e-mailem ( w formacie PDF, JPG, GIF)
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1118/10/EJ
  odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT, zwolnionymi z VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VAT
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1534/10/AZ
  odniesieniu do zakupów związanych z organizowaniem Festiwalu Kultury najpierw należy określić jaka część podatku naliczonego związana jest z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT wykonywanymi w ramach całej działalności Uczelni, a dopiero do pozostałej części podatku naliczonego zastosować proporcję, o której mowa w przepisach art. 90 ustawy o VAT
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-661/10-2/MM
  Wnioskodawca postępuje poprawnie alokując dany wydatek (podatek naliczony) do konkretnego rodzaju sprzedaży (tj. sprzedaży uprawniającej do odliczenia podatku VAT naliczonego, sprzedaży nieuprawniającej do takiego odliczenia bądź też sprzedaży mieszanej), poprzez powiązanie wydatku z funkcjonowaniem konkretnej jednostki / komórki organizacyjnej Banku.
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-825/10-4/JL
  Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej, a Wnioskodawca nie jest upoważniony do stosowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, co przewiduje art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-800/10-2/AS
  opodatkowanie i dokumentowanie nieodpłatnego przekazania próbek i prezentów o małej wartości
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-762/10-4/EK
  Odliczenie podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rezygnacją ze zwolnienia od podatku.
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-656/10/WN
  prawa odliczenia podatku VAT, zapłaconego na rzecz kancelarii notarialnej w związku z operacją podwyższenia kapitału podstawowego
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-562/10/PK
  przesyłania faktur drogą elektroniczną
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-809/10-4/MP
  Pozbawienie prawa wieczystego użytkowania gruntu z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegającą opodatkowaniu. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej kwotę wypłaconego odszkodowania.
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-819/10-4/KB
  Czy w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów PT3/812/4/15/CZE/09/185 z dnia 13.02.2009 r. wydanej w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie Spółka może skorygować deklaracje VAT-7 i uwzględnić wcześniej nie odliczony częściowo podatek przy nabyciu samochodu i w całości od nabycia paliwa?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-551/10/PK
  odliczania podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-752/10-4/AS
  Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania.
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-542/10/PK
  odliczania podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-752/10/BK
  Brak prawa do odliczenia.
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-145/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-143/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-144/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-778/10/AP
  Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w sytuacji braku faktury zakupu.
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-524/10/PK
  odliczania podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1173/10-2/JKa
  Cash-pooling: świadczenie usług,
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-129/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-133/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-943/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE.
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-942/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE.
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-944/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE.
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-603/10-6/KB
  Czy względem ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującej przed 1 maja 2004 r. ww. samochód spełnia wymagania samochodu ciężarowego? Czy Wnioskodawca ma prawo, po wyroku ETS w sprawie C-414/07, do odliczenia podatku VAT od paliwa do tego samochodu od dnia zakupu samochodu tj. luty 2004 r. oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej?
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-784/10-4/AP
  Czy dokumenty w formie elektronicznej, zawierające wszystkie wymagane w przypadku faktury dane przesyłane kontrahentom Wnioskodawcy pocztą elektroniczną lub faksem, celem ich wydrukowania przez odbiorcę i odpowiadające im dokumenty otrzymane przez Spółkę pocztą elektroniczną lub faksem i następnie drukowane przez Spółkę będą mogły być traktowane jako faktury lub faktury korygujące w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług? Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach i fakturach korygujących otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem, niebędących przy tym fakturami przesłanymi za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub systemu danych elektronicznych (EDI)?
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-900/10-4/IGo
  W świetle powołanych przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przedmiotowego samochodu ciężarowego oraz wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa do niego pod warunkiem, że tego typu pojazdy posiadają homologację wskazującą na ładowność większą niż 500kg.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-724/10-4/MP
  Przesłanką konieczną do zastosowania zwolnienia podatkowego jest charakter realizowanych przez konkretnego podatnika usług sklasyfikowanych jako "Usługi w zakresie edukacji" PKWiU 80. W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących towary i usługi nabywane na potrzeby świadczenia usług szkoleniowych, a mianowicie związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-812a/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-812b/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-763/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służyć czynnościom opodatkowanym.
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-728/10-2/JF
  Spółka posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków dotyczących emisji obligacji związanych pośrednio bądź bezpośrednio z prowadzoną działalnością opodatkowaną.
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-559/10-3/MM
  Czy prawidłowe jest uwzględnienie w rozliczeniu VAT kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług na podstawie faktur VAT i faktur korygujących VAT otrzymanych drogą elektroniczną (lecz nie systemem EDI) lub faksem, niebędących fakturami w postaci elektronicznej w podpisem elektronicznym?
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-657/10-6/SM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług związanych z działalnością tzw. Ambasadorów
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-592/10/UH
  Czy przekazanie towarów kontrahentom na cele związane z promocją przedsiębiorstwa i umocnieniem jego dobrego wizerunku stanowi przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-652/10/BK
  Prawo do odliczenia podatku.
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-889/10-2/JF
  Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu wydatków poniesionych w związku z organizacją koncertów w ramach realizowanego programu.
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-109/10/ZG
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przez odbiorcę usługi lub towaru, jest następstwem otrzymania od podatnika/kontrahenta faktury wystawionej, która stwierdza okoliczności transakcji. Jednakże na skutek otrzymania faktury mailem (następnie wydrukowanym) nie można skorzystać z prawa do przedmiotowego odliczenia.
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-614b/09/10-S/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez złożenie korekt deklaracji, z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-110b/10/ZG
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przez odbiorcę usługi lub towaru, jest następstwem otrzymania od podatnika/kontrahenta faktury wystawionej, która stwierdza okoliczności transakcji. Jednakże na skutek otrzymania faktury mailem (następnie wydrukowanym) nie można skorzystać z prawa do przedmiotowego odliczenia.
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-659b/10/DM
  Prawo do odliczenia z faktur wystawionych na inny podmiot (zbywcę przedsiebiorstwa), konieczność korekty - nastepstwo prawne art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-114/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-112/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-737/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-676a/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi oraz z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych.
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-501/10/AB
  prawo do odliczenia podatku VAT
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-496/10/PK
  odliczania podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-616/10-4/MPe
  W zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowej.
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-705/10/PK
  obowiązku wystawienia przez Spółkę faktur wewnętrznych, wykazania podatku należnego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymywania od kontrahentów zagranicznych drogą elektroniczną lub faksem faktur VAT dotyczących importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-746/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-633a/10/AJ
  Czy Lider posiada prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT naliczonego od wszystkich zakupów związanych z realizacją kontraktu, również tej części (1%), którymi obciążany jest Partner?
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-741/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszu unijnego.
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-732/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszu unijnego.
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-751/10/AF
  Czy podatek zawarty w fakturach dokumentujących poniesione wydatki na realizację zadania inwestycyjnego może być odzyskany przez Wspólnotę w jakikolwiek sposób w systemie VAT lub poza tym systemem?
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-721/10/AF
  Czy Parafii przysługuje możliwość odzyskania VAT w związku z realizacją projektu?
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-18/08/10-S/DM
  Podatek naliczony wynikający z usług związanych z podwyższeniem kapitału spółki daje prawo do obniżenia podatku należnego.
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-450/10-4/IZ
  Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej, a Wnioskodawca nie jest upoważniony do stosowania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych faktur, przewidzianego w art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-675/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy.
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-463/10/PH
  "Czy, zważywszy na przeznaczanie części (tj. 30%) nieruchomości na wykonywanie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca uprawniony jest do częściowego odliczenia naliczonego podatku z faktur dokumentujących nabycie gruntu oraz wybudowanie na nim budynku wystawionej przez Spółdzielnię? Czy Wnioskodawca uprawniony jest do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług w miesiącu otrzymania duplikatów lub dwóch kolejnych miesiącach po jego otrzymaniu?"
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-678/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym.
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-730/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/433-107a/10/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-107b/10/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-595/10/AJ
  Odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia firmy.
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-627/10-2/AS
  W świetle art. 86 ust. 1, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT, dokumentujących wydatki na nabycie towarów i usług w celu promocji i reprezentacji podmiotów dystrybucyjnych w ramach świadczenia przez Spółkę usług na podstawie zawartej Umowy z wyłączeniem usług gastronomicznych i noclegowych.
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-717/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym.
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-715/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym.
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-716/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym.
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-635/10/DM
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą nieodpłatne zużycie towarów i naliczać podatek z tytułu przekazania części paliwa do samochodów osobowych, czy należy wystawić zwykłą fakturę VAT, w której w miejscu przeznaczonym na nabywcę wskazane zostaną Pani dane, czy też należy korygować podatek naliczony bezpośrednio w deklaracji VAT-7 (poz. 54) bez wystawiania faktury, tylko na podstawie dokumentu RW?
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-657/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego.
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-779/10-2/AW
  Przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur i faktur korygujących w formacie PDF na serwerze oraz prawo do odliczenia podatku VAT.
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-581/10-4/JF
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia towarów i usług służących realizacji obowiązków wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zbierania i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1041/10-2/JK
  Czy istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa …"?
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-746/10-2/ISz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-694/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym.
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-581/09/MS
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup usług audytu prawnego oraz wyceny spółki
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-803/10-2/IGo
  Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury w całości od zakupionych samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej ładowności 593kg i posiadających wyciąg ze świadectwa homologacji producenta oraz od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów, o których mowa we wniosku, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-103/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-102/10/ZG
  Czy faktury zakupu otrzymane przez Spółkę faxem lub też mailem, stanowią dokument uprawniający do obniżenia podatku należnego VAT o podatku naliczony wykazanych w tychże fakturach, czy też Spółka winna dokonać odliczenia podatku dopiero w momencie otrzymania tych faktur pocztą lub też osobiście?
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-591a/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego.
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-104/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-591b/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-743/10/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-774/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-588/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-628a/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-628b/10/PS
  Opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację projektu.
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-625b/10/PS
  Opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację projektu.
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-626a/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-625a/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-764/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-626b/10/PS
  Opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację projektu.
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-586/10-4/EK
  Moment odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi reklamowe w sieci WWW
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-1042/10/EJ
  rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT, zwolnionymi z VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VAT
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-685/10-4/MP
  W treści faktury dokumentującej sprzedaż display’a Wnioskodawca winien wykazywać przedmiotowy zestaw jako jedną pozycję, opodatkowaną 22 % stawką podatku od towarów i usług. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktury wystawionej przez dostawcę i dokumentującej zakup przedmiotowego zestawu (display’a).
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-558b/10/DM
  Odliczenie, odzyskanie podatku od towarów i usług.
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-568/10-4/KB
  Czy Fundacja realizując wyżej wymienione programy może odliczać podatek VAT naliczony lub występować o zwrot tego podatku do urzędu skarbowego?
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-720/10/MD
  Prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w zakresie działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania".
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-559/10/AW
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych nieruchomości.
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-656a/10/EB
  Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej, ze względu na fakt, iż będzie ona służyć czynnościom opodatkowanym.
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-656b/10/EB
  Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, ze względu na fakt, iż będzie ona służyć czynnościom opodatkowanym.
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-739/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym.
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-700/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym.
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-699/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku realizacją zadania współfinansowanego ze środków UE.
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-672/10/ICz
  Czy faktura dokumentująca wynagrodzenie prokurenta upoważnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego na zasadach określonych w art. 86 ust. 2 w zw. z ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-629/10/BK
  Czy Gmina będzie mogła odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujących zakupy związane z budową i remontem budynku, który zostanie przeznaczony na Centrum wspierania przedsiębiorczości?
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-593/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ze względu na fakt, iż nie będzie on służył czynnościom opodatkowanym.
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-571/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z z nabyciem tomografu komputerowego.
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-471/10/MD
  Zasadność odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej usługi faktoringu.
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-416/10-3/MM
  1. Czy wyżej opisane rozliczenia bonusu miesięcznego i rocznego są prawidłowo dokumentowane fakturą VAT wystawioną przez kontrahenta z tytułu wypłaty bonusu? 2. Czy otrzymanie faktur VAT z tytułu wypłaty bonusu miesięcznego i rocznego uprawnia Spółkę do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w tych fakturach?
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-517/10-2/KB
  Czy w odniesieniu do realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013 – Działania 4.1. – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – "Małe Projekty" Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-255/10-4/IZ
  Jeżeli Strona nie jest w posiadaniu proporcji wyliczonej szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, a zatem proporcji, która ma służyć do ustalenia kwot podatku naliczonego, o które Wnioskodawca może pomniejszyć podatek należy, to przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie dają możliwości stosowania wyliczonej przez Spółkę proporcji.
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-290/10-4/IZ
  Uznaje się za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazywania towarów w ramach działań reprezentacyjno-reklamowych i za prawidłowe w zakresie opodatkowania zużycia towarów, w tym artykułów spożywczych na cele reprezentacyjno – reklamowe oraz odliczenia podatku związanego z nabyciem towarów przekazywanych nieodpłatnie, w tym towarów zużytych w ramach działań reprezentacyjno-reklamowych.
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-556/10-4/IB
  Przedmiotowy samochód należy traktować jak samochód ciężarowy. W konsekwencji czego, Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć podatek VAT ze wszystkich faktur otrzymanych od finansującego związanych z umową leasingu, stanowiących element świadczonej usługi w sytuacji wykorzystywania ww. samochodu wyłącznie do wykonywania działalności opodatkowanej. Wynika to z faktu, że przedmiotowy samochód posiada homologację z której wynika, że samochód ten nie jest samochodem osobowym i dopuszczalna ładowność wynosi 580 kg.
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-497b/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu osobowego.
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-497a/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu umowy leasingu samochodu osobowego.
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-496/10-4/EK
  prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupu motocykla oraz paliwa służącego do napędu motocykla
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-535/10-2/KB
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w zakupach, które będzie musiał poczynić podczas realizacji zajęć dydaktycznych ujętych we wniosku o dofinansowanie złożonym do LGD?
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-519/10/EB
  Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją, ze względu na fakt, iż będzie ona służyła wyłącznie czynnościom opodatkowanym.
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-474/10/DM
  W sytuacji, gdy czynność korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury.
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-89/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-96/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-95/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-478b/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do napędu samochodu.
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-478a/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z ratami leasingowymi.
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-449/10/RSz
  ustalenie czy nieodpłatne przekazanie towarów i wyrobów własnych na cele prowadzonej działalności gospodarczej po 31 maja 2005r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-574/10/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje, bowiem nie będzie związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-541/10-2/JF
  Rozliczanie świadczeń wzajemnych, powstanie obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia.
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-551/10/MS
  Prawo do odliczenia - w związku z realizacją projektu.
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-605/10/EB
  Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem dotyczącym przebudowy drogi.
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-604/10/EB
  Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem dotyczącym przebudowy drogi.
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-561/10/EB
  Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego przez Parafię w związku z realizowanym projektem.
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-544a/10/EB
  Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-431/10/ICz
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego.
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-518/10-5/LK
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Lokalnej Grupie Działania przysługuje prawo do odliczania i zwrotu podatku należnego poniesionego w związku z realizacją projektu?
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-612/10/BW
  - Czy w opisanym we Wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca zachowa pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z wytworzeniem Dodatków przekazanych nieodpłatnie na rzecz kontrahentów w sytuacji, gdy przedmiotowe wydania nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: "VAT")?- Czy, w odniesieniu do opisanego we Wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie miał pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z wytworzeniem Dodatków i Odżywek przekazanych nieodpłatnie na rzecz kontrahentów, pomimo, że przedmiotowe przekazania nie będą podlegać opodatkowaniu VAT?
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-627b/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-627a/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-716/10-2/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-704/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-426a/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu umowy leasingu samochodu ciężarowego.
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-426b/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-411/10-7/JF
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej na jego rzecz, dokumentującej nabycie usług z zamiarem wykorzystania ich w prowadzonej działalności opodatkowanej w deklaracjach za właściwe okresy rozliczeniowe składane po dokonaniu rejestracji, czyli zgodnie z art. 86 ust. 11 i ust. 12 ustawy, tj. w deklaracji podatkowej za sierpień 2009 r., wrzesień lub październik 2009 r. po dokonaniu aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-469/10/EB
  Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem ze względu na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku – brak związku z czynnościami opodatkowanymi.
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-618/10/AJ
  Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-616/10/AJ
  Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-617/10/AJ
  Odzyskanie podatku związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-719/10-3/AS
  Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-402/10/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie kompleksowej usługi szkoleniowej.
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-548/10/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-86/10/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-560/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-401/10/MN
  Jeżeli w tym konkretnym przypadku sposób wyliczania kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu – proporcjonalne do przypadającej części powierzchni agroturystycznej w stosunku do ogólnej powierzchni budynku – będzie miarodajny i będzie odpowiadać zakresowi prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, możliwe będzie odliczenie podatku naliczonego w tak przyjęty sposób.
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-569/10/BJ
  Czy poniesiony przez Stowarzyszenie koszt podatku od towarów i usług, w przypadku przedmiotowej realizacji zadania może zostać w jakikolwiek sposób odliczony lub zwrócony?
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-427a/10/DM
  Opodatkowanie wydania nieruchomości gruntowej zabudowanej i prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-388/10-2/AO
  Odliczenie podatku od zakupu motocykla i paliwa służącego do jego napędu.
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-526/10/DM
  1. Czy zwrot nakładów na nieruchomość w kwocie odpowiadającej wartości nakładów będzie opodatkowany podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku? 2. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zwrotu nakładów?
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-353b/10/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od kontrahentów z tytułu wypłacanych "premii pieniężnych".
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-374/10/MS
  Prawo do odliczenia w związku z realizacją inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków), prawo do zwrotu.
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-409b/10/MN
  Przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z wykupem samochodu osobowego (niezależnie od wcześniejszego odliczenia związanego z leasingiem), w wysokości określonej w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-74b/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-74c/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-74d/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-79/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-80/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-74a/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-402/10/DM
  Czy Spółka mogła odliczyć na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez "L." sp. z o.o., która otrzymała wynagrodzenie z tytułu zrzeczenia się prawa dzierżawy nieruchomości?
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-461/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-528/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE.
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-357b/10/MD
  Sposób udokumentowania otrzymania wkładu własnego wnoszonego przez podmioty korzystające z usług doradczych i szkoleniowych dofinansowywanych przez podmiot trzeci (Urząd Pracy) oraz wpływu ewentualnego zwolnienia tych ostatnich od opodatkowania na prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-72/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-543b/10/DM
  1. Czy w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka, jako nabywca przedsiębiorstwa (stanowiącego "przedsiębiorstwo" w rozumieniu przepisów cyt. ustawy), będzie zobowiązana do dokonywania ewentualnych korekt podatku naliczonego od składników majątkowych objętych przedmiotem transakcji, do których przed transakcją był zobowiązany zbywca? 2. Czy w przypadku uznania, że przedmiot transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym, że transakcja, jako dostawa poszczególnych składników majątkowych będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce będzie przysługiwało prawo od odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, mając na względzie fakt, że składniki majątkowe nabyte w ramach transakcji będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem?
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-347c/10/AJ
  Odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji wniesionej następnie aportem do spółki prawa handlowego.
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-418/10/BJ
  Czy Wnioskodawca jako jednostka organizacyjna Gminy i podmiot realizujący projekt, będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia poniesionego VAT w przypadku nieosiągania żadnych dochodów z zakupionego na rzecz szkół sprzętu i pomocy dydaktycznych?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-363/10/AP
  Wykonując inwestycje na drogach publicznych stanowiących własność gminy, spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-366/10/MN
  Przysługuje prawo do odliczenia wynikającego z faktury wystawionej na oboje małżonków (bez względu kto jest określony jako nabywca, a kto jako współkontrahent) podatku naliczonego w zakresie, w jakim wydatek nią udokumentowany wykorzystywany jest do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro wcześniej nie otrzymano faktury pierwotnej i nie dokonano obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z oryginału faktury, istnieje prawo pomniejszenia podatku należnego na podstawie duplikatu tej faktury.
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-269/10-5/AO
  dot. prawa do odliczenia na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy, kwoty podatku naliczonego z tytułu realizowanego zadania
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-210/10-4/KG
  Na skutek przejęcia spółek Wnioskodawca jako następca prawny przejął wszelkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki. Sukcesja ta obejmuje także prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które przysługiwało spółce przejętej.
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-330/10/BM
  możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup środka trwałego, sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarki i wyposażenia biura, sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-246/10/RSz
  skutki podatkowe związane ze świadczeniem usługi finansowania
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-536/10/AJ
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizacji przedmiotowego zadania?
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-66/10/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-65/10/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP14/443-428/10-4/MK
  Czy kupując taki rodzaj samochodu z wyciągiem ze świadectwa homologacji Wnioskodawczyni miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury?
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-339/10/KM
  Czy Wnioskodawca może dokonać korekty błędów formalnych na fakturach za posiłki profilaktyczne, poprawiając notą korygującą symbol PKWiU z 55.3 na prawidłowy 55.5 i tym samym odliczyć VAT?
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-530/10/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-324/10/AZb
  prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-465/10/MS
  Czy Stowarzyszenie jako podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług może odliczać podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-331/10/MN
  Przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w fakturach potwierdzających zakupy dokonanie przed dniem rejestracji.
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-346/10/DM
  Czy urząd skarbowy ma obowiązek zwrotu kwoty z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2009 r. z tytułu rozliczenia faktury VAT?
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-321b/10/AD
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-321a/10/AD
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego.
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-239/10/RSz
  prawo do odliczania podatku naliczonego przy zakupie, opisanych we wniosku, samochodów w pełnej wysokości oraz prawa do odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tych pojazdów
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-402/10-2/JL
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury końcowej, w miesiącu otrzymania tej faktury, pod warunkiem, że będzie to również miesiąc przeniesienia na Wnioskodawcę prawa do rozporządzania lokalem jak właściciel. W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma fakturę końcową przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, prawo do odliczenia podatku naliczonego zawieszone zostaje do czasu przeniesienia prawa do rozporządzania lokalem jak właściciel, lub przysługuje z chwilą otrzymania faktury, jeśli nabycie prawa do rozporządzania lokalem jak właściciel nastąpi przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca dokona obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający.
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-504/10/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-61/10/JK
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przy realizacji opisanego we wniosku projektu.
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-84/10/JK
  Z treści złożonego wniosku wynika, że realizowany projekt, po stronie Gminy, nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przy realizacji opisanego we wniosku projektu.
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-529/10/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszu unijnego.
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-306/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-369/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z nabyciem środków trwałych.
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-509/10-3/MR
  Czy od dokonanych zakupów udokumentowanych fakturami VAT: wyceny akcji przez biegłego, doradztwa prawnego i opinii ekspertów, korespondencji, wysyłki, publikacji i przekazywania informacji akcjonariuszom emisji nowych dokumentów akcji, Spółka ma prawo odliczyć podatek VAT, zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-509/10-2/MR
  Czy od dokonanych zakupów udokumentowanych fakturami VAT: wyceny akcji przez biegłego, doradztwa prawnego i opinii ekspertów, korespondencji, wysyłki, publikacji i przekazywania informacji akcjonariuszom emisji nowych dokumentów akcji, Spółka ma prawo odliczyć podatek VAT, zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.?
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-197/10-3/MM
  w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z dostawą gruntu położonego w terenie przeznaczonym pod zabudowę. Zatem dostawa przedmiotowej nieruchomości w wykonaniu czynności zamiany nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatna dostawa towaru dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług, według 22% stawki VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-296/10-6/MP
  U Lidera powstanie obowiązek wykazania i rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu wystawionych faktur na zamawiającego dotyczących usług wykonanych przez konsorcjum oraz prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu od całości zakupionych towarów i nabytych usług podwykonawczych dotyczących kosztów poniesionych przez konsorcjum, Faktury wystawiane przez partnerów będą zawierać koszty poniesionych prac bez doliczania marży.
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-359/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w zwiazku z realizacją projektu współfinansowanego ze srodków UE.
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-292/10/AF
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku, poniesionego w związku z realizacją projektu?
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-226/10/EB
  W związku z zakupem samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o część podatku naliczonego w wysokości 60%, nie więcej niż 6000 zł.
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-652/10/AŚ
  LGD nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-176/10-4/RR
  Odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych.
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-185b/AD
  W związku z leasingiem samochodów osobowych przeznaczonych na cele najmu przysługuje prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego.
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-210a/10/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ratami leasingowymi oraz nabyciem paliwa do samochodu ciężarowego.
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-210b/10/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-59/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-58/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-57/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-192/10-4/RR
  Samochód po przeróbce - odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych oraz od nabywanego paliwa.
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-219/10-2/JF
  Opodatkowanie nabycia, dostawy i utrzymania zapasów paliwa oraz odliczenie naliczonego i przeliczenie kursu walut
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-169/10/ASz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług organizacji szkolenia.
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-50/10/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-42/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-39/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-41/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-40/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1355/08-11/AS/KOM
  tylko w przypadku zakupu przez Spółkę artykułów spożywczych przeznaczonych dla pracowników (kawa, herbata, mleko lub śmietanka do kawy, cukier itp.), do ogólnej konsumpcji, na wewnętrzne spotkania firmowe pracowników i członków zarządu Spółki, na szkolenia pracowników Spółki i upominków dla kontrahentów Spółki, z którymi Spółka rozwija współpracę gospodarczą, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT. Również wyłączenie wydatku na nabycie towaru lub usługi z kategorii kosztów uzyskania przychodów nie przesądza o braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich zakupie. W przypadku pozostałych zakupów takie prawo nie przysługuje.
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-117/10-4/MM
  1. Czy od usług zakwaterowania nie będących noclegami dla uczestników (dla których Wnioskodawca świadczy usługi) oraz swojej osoby i pracowników zatrudnionych przez niego może odliczać podatek VAT naliczony?2. Czy od usług wyżywienia uczestników (dla których Wnioskodawca świadczy usługi) oraz pracowników zatrudnionych przeze niego może odliczać podatek VAT naliczony, jeśli nie są to usługi gastronomiczne; czyli są to np. usługi cateringowe lub zakup artykułów spożywczych i napojów?
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-77/10-3/IZ
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT wystawionej na jego rzecz i dokumentującej zakupy służące opodatkowanej działalności gospodarczej otrzymanej przed dokonaniem rejestracji dla celów podatku od towarów i usług.
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-218/10-4/MP
  Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowej nieruchomości.
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-372/10/EB
  Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego – brak związku z czynnościami opodatkowanymi, nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku.
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-128b/10/AK
  Prawo do otrzymania zwrotu podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz kontrahenta z siedzibą w Japonii.
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-205/10/AF
  Czy Starostwu powiatowemu przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego?
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-282/10/AJ
  Odzyskanie podatku w związku z realizacją inwestycji finansowej ze środków Uni Europejskiej.
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-168/10-2/AO
  prawo do obliczania podatku należnego według metody "uproszczonej"
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-283/10/AJ
  Odzyskanie podatku w związku z realizacją inwestycji finansowych ze środków UE.
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-174/10-4/JK
  Czy w odniesieniu do zrealizowanych projektów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części?
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-161/10/MD
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego związanego z leasingiem samochodu osobowego oraz kwoty podatku naliczonego przy zakupie paliwa do tego pojazdu.
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-146/10/AJ
  Czy Urząd Miasta, jako podatnik podatku od towarów i usług, ma możliwość dokonania obniżenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-145/10/AJ
  Czy Urząd Miasta, jako podatnik podatku od towarów i usług, ma możliwość dokonania obniżenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu finansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-27/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-30/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-26/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-204/10/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-402/08-7/S/AK
  nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzoną działalnością wyłączone jest z zakresu opodatkowania tym podatkiem
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-32/10/JK
  W ocenie tutejszego organu, z uwagi fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-33/10/JK
  W ocenie tutejszego organu, z uwagi fakt niespełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-217/10/PS
  Brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-150/10/EŁ
  Odzyskanie podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-81b/10/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-319/10-2/AW
  rozliczenie i dokumentowanie wzajemnych świadczeń pomiędzy członkami konsorcjum oraz prawo do odliczeni podatku VAT.
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-17/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-21/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-148/10/EB
  W związku z realizacją projektu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak również otrzymania zwrotu podatku, gdyż nie będzie istniał związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-149/10/EB
  W związku z realizacją projektu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak również otrzymania zwrotu podatku, gdyż nie będzie istniał związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-19/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-18/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-13/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną, a środki nie pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-297/10-2/AW
  opodatkowanie wynagrodzenia należnego z tytułu zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-35/10-6/JB
  Opodatkowanie dotacji na realizację szkoleń dla pracowników oraz prawo do odliczenia podatku w związku z ponoszonymi wydatkami, finansowanymi z dotacji
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-71/10-2/KB
  Opodatkowanie czynności wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa, prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązku dokonania korekty podatku w związku z aportem całego przedsiębiorstwa.
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-72/10-2/KB
  Opodatkowanie czynności wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa, prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązku dokonania korekty podatku w związku z aportem całego przedsiębiorstwa.
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-95/10/AT
  1. Czy można zastosować rozliczenie VAT marża? 2. Czy przysługuje prawo do odliczenia VAT?
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-49/10/ICz
  Czy przedstawiono przez wnioskodawcę metodologię przyporzadkowywania dokonanych zakupów do konkretnego rodzaju sprzadaży (stosowana przez bank X do momentu połączenia), należy uznać za poprawną z punktu widzenia ustalenia prawa banki X do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego dokonanych zakupów.
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-83/10/AP
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej naprawy samochodu prywatnego po kolizji.
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-82/10/EB
  Czy w przypadku wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa do spółki jawnej zastosowanie znajdzie art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w takim przypadku nie ma obowiązku skorygowania odliczonego podatku naliczonego?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-71/10/MS
  Czy Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 113 ust. 1?
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-69a/10/AJ
  Odliczenie podatku w 100% z tytułu nabycia paliwa i rat leasingowych.
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-24/10/MS
  Korekta deklaracji podatku od towarów i usług.
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-60/10/EŁ
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-179/10-2/MP
  Wydanie (za wynagrodzeniem) nakładów inwestycyjnych w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i będzie ono opodatkowane przy zastosowaniu stawki 22%, a Spółka będzie mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej operacji na zasadach ogólnych .Zbycie zabudowanej nieruchomości przez Spółkę (po rozwiązaniu umowy dzierżawy i przejęciu nakładów) podlega opodatkowaniu 22% VAT.
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-45/10/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed wykonaniem usługi powstanie zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy z chwilą wykonania usługi.
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-44/10-4/IZ
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej na Stronę i na jej męża, dokumentującej nabycie działki budowlanej, przeznaczonej na budowę budynku usługowego
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-12/10/DM
  Dostawy zrealizowane przez rolnika ryczałtowego, który w trakcie realizacji dostaw zmienił status podatkowy, winny być udokumentowane w sposób określający rzeczywisty przebieg transakcji, tj. dostawy dokonane w okresie, w którym podmiot posiadał status rolnika ryczałtowego – według zasad określonych w art. 115-116 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast dokonane po zmianie statusu na podatnika VAT czynnego – na zasadach ogólnych określonych w ustawie.
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-249b/10/BJ
  Czy Gminie z tytułu realizacji powyższej inwestycji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-249a/10/BJ
  Czy z tytułu realizacji inwestycji przysługuje Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwkotę podatku naliczonego?
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1123b/09/AD
  Odliczenie i ubieganie się o zwrot podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług udzielania pożyczek na rzecz kontrahenta z Norwegii.
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1123a/09/AD
  Odliczenie i ubieganie się o zwrot podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług udzielania pożyczek na rzecz kontrahenta z Norwegii.
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1123b/09/AD
  Odliczenie i ubieganie się o zwrot podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług udzielania pożyczek na rzecz kontrahenta z Norwegii.
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1123a/09/AD
  Odliczenie i ubieganie się o zwrot podatku naliczonego związanego ze świadczeniem usług udzielania pożyczek na rzecz kontrahenta z Norwegii.
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1257/09-2/MPe
  w zakresie prawa do odliczenia podatku oraz zwrotu w terminie 25 dni nadwyżki podatku naliczonego z tytułu wniesienia aportem budynków biurowych
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1339/09-4/IZ
  z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia, jaką jest związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-90/10-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązek dokonania korekty podatku w związku z aportem całego przedsiębiorstwa
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-88/10-2/MP
  Zespół składników materialnych oraz niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb Ustawy o VAT, będzie stanowił przedsiębiorstwo zgodnie z art. 551 KC. Spółka będzie ona miała prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nakładów poniesionych w związku z realizacją Projektu, do dnia aportu przedsiębiorstwa do spółki z o.o. .Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków. Wniesienie aportem przedsiębiorstwa przez Spółkę nie będzie miało wpływu na wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i ust 3 Ustawy o VAT. Na podstawie art. 91 ust. 9 Ustawy o VAT, to nabywca przedsiębiorstwa (, a nie Spółka będzie zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty rocznej podatku naliczonego VAT odliczonego przez Spółkę
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1241/09/MN
  Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu towarów i usług związanych remontem holu budynku w całości. Jedynie wydatki pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi mogą dać prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego.
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-9/10/JK
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-20/10/JK
  Z treści złożonego wniosku wynika, że realizowany projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego, oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia naliczonego podatku VAT przy realizacji projektu opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-7/10/JK
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-6/10/JK
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-8/10/JK
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-49/10/EB
  Wnnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu gdyż nie ma związku dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-233/10-2/EK
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji kongresów, konferencji, warsztatów, zjazdów, szkoleń produktowych oraz szkoleń dla pracowników działu sprzedaży i marketingu, szkoleń integracyjnych dla pracowników, szkoleń produktowych połączonych z elementami integracyjno-rozrywkowymi
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1251b/09/BJ
  Prawo do odliczenia podatku od realizowanego projektu.
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1251a/09/BJ
  Prawo odliczenia podatku od realizowanego projektu.
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-73/10/EB
  Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu gdyż nie ma związku dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-114/10-4/LK
  Czy Gminna Biblioteka Publiczna w świetle przedstawionego stanu faktycznego ma prawo odliczyć podatek naliczony od towarów i usług w zakupach usług dotyczących realizowanego projektu lub ubiegania się o zwrot podatku VAT?
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-22/10/JK
  Projekt nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przy realizacji projektu opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-206/10-2/EK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikające z otrzymanej od kontrahenta faktury z tytułu premii pieniężnej, będącej wynagrodzeniem za świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-45/10-4/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z organizacją konferencji na rzecz kontrahentów
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-236/10/BK
  Realizacja projektu - odzyskanie podatku.
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-237/10/BK
  Czy Gmina realizując przedmiotowy projekt jako podmiot prawa publicznego może odzyskać podatek VAT?
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1120/09/EB
  Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, ale częściowo, gdyż ponoszone wydatki na remont świetlicy wiejskiej będą związane zarówno z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, jak również niepodlegającymi opodatkowaniu.
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1100/09/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-127/10/MN
  Skoro nabyte towary i usługi (media) związane są ze sprzedażą opodatkowaną, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy ich nabyciu przysługuje na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż nie występują przesłanki ograniczające to prawo, wynikające z art. 88 cyt. ustawy.
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1272/09/EA
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupowych dokumentujących nabycie quadów przeznaczonych do wynajmu oraz nabycie paliwa do tych pojazdów.
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1220/09-2/JF
  Czy czynności nieodpłatnego przekazania przez Spółkę towarów w ramach powyżej opisanych akcji promocyjno-reklamowych na rzecz jej klientów w okresie od 1 czerwca 2005 r. podlegają opodatkowaniu VAT, przy założeniu, że Spółka dokonuje odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tych towarów? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu przekazywanych nieodpłatnie towarów na cele związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością przy jednoczesnym braku naliczenia podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania tych towarów? Czy w przypadku stwierdzenia, iż nieodpłatne przekazywanie przez Spółkę towarów w ramach akcji promocyjno - reklamowych na rzecz jej klientów w okresie od 1 czerwca 2005 r. nie podlega opodatkowaniu VAT, Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku należnego VAT w miesiącu wystawienia korekt faktur wewnętrznych w tych przypadkach, w których niezasadnie naliczała podatek należny od przekazywanych towarów?
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1236/09-2/MPe
  Czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach wewnętrznych dotyczących zakupu usług doradztwa prawnego, rachunkowego i finansowego związanych z transakcją zakupu przedsiębiorstwa?
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1051/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu nieposiadającego homologacji samochodu ciężarowego.
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1090b/09/AP
  Przy nabyciu paliwa do napędu samochodu ciężarowego z homologacją przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1090a/09/AP
  Przy nabyciu samochodu ciężarowego z homologacją przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku.
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-94/10-2/AI
  Czy Spółka ma prawo odliczać podatek VAT od nabywanego (obecnie) paliwa, wykorzystywanego w samochodach, które posiadają homologację ciężarową i ładowność pow. 500 kg, czyli spełniających warunki do odliczenia podatku VAT od nabywanego paliwa wg. przepisów podatkowych obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2004 r.?
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1081/09/AJ
  Czy Gmina Miasto będzie miała prawo do odliczenia podatku?
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-52/10/BJ
  Czy realizując projekt LGD ma prawo do odliczenia i zwrotu naliczonego podatku VAT poniesionego w związku z ww. projektem?
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1192/09/BJ
  Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek od towarów i usług w części lub w całości od dokonanych zakupów towarów i usług z tytułu realizacji projektu?
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-2/10/JK
  Z treści złożonego wniosku wynika, że realizowany projekt, po stronie Gminy, nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi. Zatem, biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przy realizacji opisanego we wniosku projektu.
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-11/10/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1063/09/AJ
  Czy suma kwot podatku w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć 60% kwoty podatku naliczonego czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanej fakturą oraz nie może przekroczyć 6.000 zł?
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1287/09-2/IZ
  z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia, jaką jest związek dokonanych zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1316/09-5/AW
  rozliczenia umowy konsorcjum
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1101/09-4/KG
  Należy przyjąć, iż mimo że wydatki ponoszone na budowę restauracji nie będą wykorzystywane niezwłocznie po ich nabyciu do wykonywania czynności opodatkowanych ale z uwagi na fakt, iż związane są z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy działającego w charakterze podatnika VAT czynnego, zatem zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług.
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1295/09-2/MP
  Świadczone przez Wnioskodawcę usługi, wykonywane na zlecenie kontrahenta z państwa UE posiadającego numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy, których nabycie pozostaje w związku ze świadczeniem tych usług.
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1111/09-4/JF
  Dotacja przyznana będzie na pokrycie kosztów związanych z realizacją ww. projektu i w bezpośredni sposób nie ma ona wpływu na cenę świadczonych usług realizowanych w ramach tego projektu - dotacja ta nie stanowi obrotu, więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu, również w części objętej ryczałtem kosztów pośrednich.
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-199/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/433-1043/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodu osobowego.
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1175/09-2/KG
  Korekty podatku naliczonego Wnioskodawca winien dokonać w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana.
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1323/09-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1235/09-2/MP
  Przedmiotem aportu są składniki majątku przedsiębiorstwa, a nie zorganizowana część przedsiębiorstwa. W przedmiotowej sprawie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miał zastosowania. Wnioskodawca nie utraci prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu. Powyższa czynność nie rodzi również obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-26/10-2/MPe
  w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług, związanych z realizacją przedmiotowego projektu na lata 2007—2013. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1269/09-2/AW
  obowiązek podatkowy dla usług o charakterze ciągłym, prawo do odliczenia
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-25/10-3/MM
  Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dokonane zakupy?
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1296/09-4/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1845/10-7/MN
  Czy do dostawy Pojazdów będących towarami handlowymi nie będzie stosować się zwolnienia z VAT, uregulowanego w § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia?
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-12/10-3/MM
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez Stowarzyszenie naliczonego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu?
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1247/09-4/LK
  Czy Gmina, jako beneficjent ma możliwość odliczenia (czy nie ma) podatku VAT w całości lub w części poniesionego na realizację tego projektu?
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1209/09-2/AW
  prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-34/10-2/RR
  Prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości jeżeli ładowność pojazdu przekracza 500 kg, a fakt, że samochód nie jest pojazdem osobowym potwierdza świadectwo homologacji.
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1029/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku w przypadku usług organizacji konferencji?
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1137/09-4/IZ
  Wypłacane premie pieniężne są wynagrodzeniem za świadczoną usługę i Podatnik może odliczyć podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących ich nabycie.
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-197/09/JK
  Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przy realizacji wymienionej we wniosku inwestycji.
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-978/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie garażu z faktury wystawionej na osobę "prywatną".
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-1/10/JK
  Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego, oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania naliczonego podatku VAT przy realizacji projektu opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-190/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-192/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-969b/09-2/RS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od materiałów zużytych do świadczonych usług na rzecz kontrahenta z Niemiec.
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1028/09/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1090b/09/DM
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odliczając podatek od towarów i usług naliczony od zakupów paliwa i innych czynności związanych z nieodpłatnym udostępnieniem składników swojego majątku zleceniobiorcy w celu wykonania zadania, z którego zostanie osiągnięty przychód przez Wnioskodawcę?
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-799/09-4/MS
  4. W jaki sposób powinien zostać ustalony dochód (przychód i koszt) w przypadku późniejszej ewentualnej sprzedaży przez SpK wniesionych do niej znaków towarowych, w szczególności, w jaki sposób powinny zostać w takim przypadku ustalone koszty uzyskania przychodu? 5. Czy przy zbyciu znaku towarowego przez SpK, w przypadku gdyby nie stanowił on wartości niematerialnej i prawnej, kosztem uzyskania przychodu Spółki (jako wspólnika SpK) ze zbycia znaku towarowego będzie wartość znaku towarowego określona w umowie spółki SpK/uchwale aportowej, pomniejszona o odliczalny podatek VAT, jeśli wystąpił (tj. wartość netto), nie wyższa jednak niż wartość rynkowa tego znaku towarowego z dnia wniesienia wkładu?
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1042/09/AJ
  Czy Fundacja ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług bądź, odliczenia tego podatku z tytułu zakupów związanych z realizacją programu?
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1054/09/AJ
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości bądź w części?
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-998a/09/AJ
  Odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji wniesionej następnie aportem do spółki prawa handlowego.
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1036/09/KM
  Prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku.
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1053/09-2/JF
  Czy prawidłowe jest stanowisko, że kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszają obrót jednocześnie obniżając podstawę opodatkowania (kwotę podatku należnego) w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej nawet w przypadku braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta w sytuacji kiedy uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury jest nie możliwe dla Spółki? Jakie formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących będą prawidłowe w świetle przepisów obowiązujących od 1 grudnia 2008 r., które będą dawały prawo do obniżenia kwoty podatku należnego?
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1179/09-4/AP
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach PROW na lata 2007 2013 L ma prawo odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu?
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-999/09/AJ
  Odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z realizacją inwestycji przekazanej następnie w dzierżawę.
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-977b/09/AJ
  Czy w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-977a/09/AJ
  Czy w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1002/09-3/MM
  1. Czy w przytoczonym stanie faktycznym będzie miało miejsce świadczenie usług pomiędzy Odbiorcą a Spółką, za które to świadczenie wynagrodzeniem będzie Premia wypłacana przez Wnioskodawcę?2. Czy w konsekwencji powyższego Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Odbiorcę (dokumentujących usługi świadczone w zamian za przyznaną Premię), na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT, z pominięciem przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT?
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-974/09-5/KG
  W sytuacji przedstawionej w przedmiotowym wniosku otrzymujący premie nie świadczy na rzecz Spółki usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta nie podlega u niego opodatkowaniu i nie powinna być dokumentowana fakturą VAT. W konsekwencji, jeżeli kontrahenci nie świadczyli usług na rzecz Spółki, to wystawione przez nich faktury, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich wykazanego. Zastosowanie interpretacji ogólnej zależy od tego, czy określony stan faktyczny dotyczy sytuacji, w której dochodzi do świadczenia usług, za które nabywca towarów otrzymuje wynagrodzenie. Wykonywane przez podatników czynności mają różnorodny charakter, w wyniku których są wypłacane premie pieniężne, a więc w głównej mierze należy mieć na uwadze określony stan faktyczny.
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-899b/09/AF
  Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu benzyny?
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-899a/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach leasingowych i czy przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości w przyszłosci?
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-183/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-186/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-185/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-187/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-184/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-189/09/ZG
  Wnioskodawca w związku z realizacją projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż projekt nie będzie miał związku ze sprzedażą opodatkowaną.
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1078/09-3/JL
  Spółka będzie uprawniona do otrzymania zwrotu różnicy kwoty podatku należnego i naliczonego na zasadach ogólnych.
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-996/09-4/JF
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowej projektu.
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-926/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-932/09-2/JF
  opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne przekazanie towarów podmiotom innym niż osoba fizyczna za wyjątkiem materiałów reklamowych i próbek, wykorzystywanych w działalności tych instytucji.nieodpłatne przekazanie takich samych towarów osobom fizycznym, dla których Spółka posiada ewidencję, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy i na jej podstawie można ustalić tożsamość obdarowanych, których wartość nie przekracza kwoty 100 zł brutto nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - nawet jeśli Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów.
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-932/09-3/JF
  1. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów wskazanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku? 2. Czy nieodpłatne przekazania wskazanych towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich nabyciem?
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-967/09-2/JF
  1) Czy w przypadku rozpoczęcia składania deklaracji podatkowych za okresy kwartalne na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, okresami rozliczeniowymi, o których mowa w art. 86 ust. 10 pkt 1-6 oraz w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT będą okresy kwartalne, z zastrzeżeniem opisanym w pytaniu 2? 2) Czy w przypadku wyboru przez Spółkę składania deklaracji kwartalnych, o których mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT w związku ze zdarzeniami określonym w art. 86 ust. 10 pkt 1-6 ustawy o VAT w rozliczeniu za: i) pierwszy kwartał, od którego stosowane jest rozliczenie kwartalne, jeżeli prawo do odliczenia VAT powstało w dwóch miesiącach bezpośrednio poprzedzających ten kwartał, pod warunkiem, iż w miesiącach tych Spółka nie odliczyła VAT? ii) drugi kwartał, od którego stosowane jest rozliczenie kwartalne, jeżeli prawo do odliczenia VAT powstało w pierwszym kwartale, od którego stosowane jest kwartalne rozliczenie VAT albo w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym pierwszy kwartał, pod warunkiem, iż w okresach tych Spółka nie odliczyła VAT? 3) Czy w przypadku, gdy zaliczki na poczet podatku, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy o VAT, ustalane są na podstawie art. 103 ust. 2f ustawy o VAT (to znaczy w wysokości faktycznego rozliczenia za dany miesiąc), kwota VAT naliczonego podlegająca odliczeniu za dany kwartał może być uwzględniona przy obliczeniu faktycznej kwoty rozliczenia za każdy z miesięcy tego kwartału, tj. pierwszy, drugi albo trzeci miesiąc kwartału będącego okresem rozliczeniowym?
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-927/09/EŁ
  Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z wyposażeniem sal informatycznych w szkołach.
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-991/09-2/JF
  Czy niezależnie od wskazanych w treści niniejszego wniosku ewentualnych uchybień względem stosownych przepisów popełnionych przy wystawianiu Faktur Zaliczkowych przez Dostawców, Spółce przysługiwało w przeszłości (w stanie prawnym począwszy od 1 maja 2004 r.) i przysługiwać będzie w przyszłości prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z takich faktur?
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-922/09-2/JK
  Czy podatek od towarów i usług wynikający z faktur dotyczących Kosztów Prywatyzacji może być uznany jako podatek pomniejszający kwotę podatku należnego?
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-903b/09/AF
  Czy kwota podatku naliczonego w fakturze zakupu oleju napędowego służącego do napędu samochodu ciężarowego nabytego w 2009 r., o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg i niespełniającego warunków określonych w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wykorzystywanego przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, stanowi dla niego kwotę podatku naliczonego, o którą ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego? Czy kwota podatku naliczonego w fakturze z tytułu zakupu oleju napędowego w przyszłości służącego do napędu samochodu ciężarowego nabytego w 2009 r., o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg i niespełniającego warunków określonych w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wykorzystywanego przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, stanowić będzie dla niego kwotę podatku naliczonego, o którą będzie miał prawo obniżyć kwotę podatku należnego?
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-903a/09/AF
  Czy w oparciu o interpretację ogólną nr PT3/812/4/15/CZE/09/185 Ministra Finansów w związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r., kwotę podatku naliczonego stanowi 100% kwoty określonej w fakturze otrzymanej w 2009 r. z tytułu nabycia opisanego samochodu ciężarowego?
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-903b/09/AF
  Czy kwota podatku naliczonego w fakturze zakupu oleju napędowego służącego do napędu samochodu ciężarowego nabytego w 2009 r., o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg i niespełniającego warunków określonych w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wykorzystywanego przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, stanowi dla niego kwotę podatku naliczonego, o którą ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego? Czy kwota podatku naliczonego w fakturze z tytułu zakupu oleju napędowego w przyszłości służącego do napędu samochodu ciężarowego nabytego w 2009 r., o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg i niespełniającego warunków określonych w art. 86 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług, wykorzystywanego przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, stanowić będzie dla niego kwotę podatku naliczonego, o którą będzie miał prawo obniżyć kwotę podatku należnego?
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1242/09-2/MM
  Czy Wnioskodawca ma możliwość uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług (Vat) w związku z realizacją projektu?
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-942/09-2/JF
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, czynność wniesienia aportu do Spółki Komandytowej w postaci poszczególnych znaków towarowych będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i konsekwentnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji sprzedaży fakturą VAT wystawioną na rzecz Spółki Komandytowej? Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka Komandytowa uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej transakcję wniesienia do Spółki Komandytowej przedmiotu aportu (tj. świadczenie usług przez Spółkę)?
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-910/09-2/MPe
  aport nieruchomości, prawo do odliczenia
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1345/09-2/AS
  Zespół składników materialnych oraz niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb Ustawy o VAT, będzie stanowił przedsiębiorstwo zgodnie z art. 551KC
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-912/09-2/MPe
  w zakresie opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonania czynności wniesienia aportem nieruchomości
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1010/09-2/KG
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowych projektów.
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-927/09-2/JK
  W jaki sposób Fundacja ma zastosować art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? Czy Fundacja ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego?
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1026/09-2/IG
  1. Czy Spółka wynajmując samochody osobowe wyłącznie w celu podnajmu ich swojemu klientowi, na rzecz którego będzie świadczyła usługi obsługi floty samochodów może odliczyć cały podatek VAT wynikający z faktur wystawionych na jej rzecz przez podmiot, od którego wynajmuje samochody? 2. Czy Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu samochodów w rozumieniu art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT pomimo, iż planowana przez Spółkę usługa podnajmu jest dopiero pierwszą tego typu usługą realizowaną przez Spółkę?
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-960/09-4/JF
  1. Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz wyroku ETS z dnia 22.12.2008 r. sygn. akt C-414/07 w sprawie MAGOORA Sp. z o.o. oraz pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2009 r. PT3/812/4/15/CZE/09/185 dla potrzeb VAT samochód ten powinien być potraktowany jako ciężarowy, a w konsekwencji przy jego leasingu Podatnik ma prawo do odliczania podatku VAT od rat leasingowych w pełnej wysokości? 2. Czy tym samym może też odliczać kwoty podatku VAT zawarte w cenie paliwa?
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1425/09-2/AD
  Czy Wniesienie przez Zainteresowanego praw do zarejestrowanych znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1425/09-3/AD
  W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1007/09-2/JL
  W przedmiotowym stanie faktycznym SK uprawniona będzie do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej dokonanie wkładu niepieniężnego. W przypadku natomiast braku wykonania czynności opodatkowanych, SK będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zwrot podlegającego odliczeniu podatku VAT naliczonego.
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-1001/09-2/JF
  Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą pełną kwotę podatku określonego w fakturze z tytułu nabycia przedmiotowego samochodu z homologacją z której wynika, że nie jest to samochód osobowy i dopuszczalna ładowność tego pojazdu wynosi powyżej 500 kg.
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-934/09-2/SM
  uregulowania dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku wynajmu leasingowanych samochodów osobowych
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-920/09-5/MM
  Czy w przypadku pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tj. przez przeniesienie na rzecz Spółki w formie aportu wierzytelności pieniężnej przysługującej Gminie w stosunku do Spółki z tytułu wybudowania ze środków Gminy odcinka sieci kanalizacyjnej, Spółka uzyska prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturze wystawionej przez Gminę przy wniesieniu aportu?
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1008/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług faktoringowych.
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1253/09-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1051/09/BM
  prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do świadczenia usług wynajmu
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-987/09/AL
  Dotyczy wystawiania faktur VAT i faktur korygujących.
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-995/09-2/MPe
  w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub jego zwrotu w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu w ramach PROW 2007-2013
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1175/09-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej za zrealizowany obrót
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-844/09-5/JF
  Czy w świetle art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciami powyższych Towarów?
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1563/09-2/AK
  1. Czy w związku z przepisem art. 86, gdzie ogranicza się odliczenie VAT do 60% - nie więcej niż 6000 zł, ale przepisu nie stosuje się do przypadków gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów, Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktury za używany samochód osobowy będący dla niego towarem handlowym? 2. Czy musi on posiadać źródłowe faktury (poprzednie) jeśli samochód był sprzedawany przez kilku pośredników?
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1255/09-2/MP
  Dokonane w ramach realizacji Programu zakupy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi zatem, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich nabycie.
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1019/09-4/KB
  Czy w związku z realizacją projektu "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu LGD przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług?
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-954/09-2/KB
  Czy Stowarzyszenie LGD w odniesieniu do realizowanych zadań ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-800/09/RSz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego motocykla
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-831/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku związanego z zakupem samochodu osobowego?
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1169/09/BK
  Czy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania VAT?
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1318/09-4/MR
  1. Czy przy sprzedaży, wymieniona wyżej nieruchomość powinna być potraktowana jako jeden budynek, czy też Wnioskodawca powinien uwzględnić dokonany przez siebie podział ewidencyjny (z uwzględnieniem części dotyczącej działalności zwolnionej oraz części dotyczącej działalności opodatkowanej)? 2. Czy traktując nieruchomość jako całość, Wnioskodawca powinien naliczyć VAT przy sprzedaży, czy potraktować sprzedaż jako zwolnioną? 3. Czy traktując nieruchomość zgodnie z podziałem ewidencyjnym, Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie od podatku VAT, do części od której nie odliczył podatku VAT, a opodatkować tę część, która będzie związana z działalnością opodatkowaną i od której Wnioskodawca zamierza odliczać VAT od poniesionych nakładów?
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-986/09-4/IZ
  w zakresie w jakim usługi i towary nabywane w związku z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania służą czynnościom opodatkowanym Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych zakupów. Jednocześnie Strona zobowiązana jest do opodatkowania odpłatnie świadczonej usługi montażu instalacji centralnego ogrzewania niezależnie od statusu nabywcy.
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-947/09-4/AP
  Czy Spółka jest uprawniona do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup usług doradczych, konsultingowych i prawnych związanych z nabyciem udziałów w spółce - córce uwzględniając fakt, że docelowo doszło do połączenia obydwu podmiotów i tym samym kontynuacji przez Spółkę działalności spółki - córki podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (wynajem powierzchni handlowej)?
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1005/09-2/IZ
  Z uwagi na to, iż zespół składników materialnych oraz niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb ustawy o VAT, będzie stanowił przedsiębiorstwo zgodnie z art. 551 KC, to wniesienie aportem nieruchomości gruntowych wraz z usytuowanymi na nich budynkami mieszkalnymi w ramach przedsiębiorstwa nie będzie powodować utraty przez Spółkę prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Spółka nie będzie miała obowiązku uwzględnienia obrotu z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa aportem przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku VAT, a obowiązek ewentualnej korekty będzie ciążył na spółce komandytowej.
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-181/09/JK
  Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-182/09/JK
  Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-178/09/JK
  Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-177/09/JK
  Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-180/09/JK
  Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-179/09/JK
  Uczelni nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1355/09-2/ISN
  Brak prawa do odliczenia przy nabyciu samochodu ciężarowego i wykorzystywanego do niego paliwa w przypadku braku homologacji - ograniczone prawo do odliczenia.
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1239/09-2/LP
  Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu przez Stowarzyszenie.
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1130/09-2/LP
  Dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacja przez powiat programu stypendialnego.
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-762/09/UH
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu art. spożywczych związanych z targami.
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1013/09/UH
  prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu usług gastronomicznych i hotelowych przez pracowników firmy podczas delegacji służbowych?
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1012/09/UH
  prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu art. spożywczych nabywanych do celów biurowych
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1198/09-3/AK
  Odzyskanie podatku VAT – Stowarzyszenie
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1031/09-2/MM
  Czy Spółka ma prawo odliczyć VAT naliczony (w ramach limitu 60%) z faktury otrzymanej od Finansującego z tytułu opłat za Czynsz Leasingu, uwzględniających raty ubezpieczeniowe?
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-971/09-4/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług notarialnych w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-904/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1401/09-3/TK
  Czy parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontraktowanych w projekcie?
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-842/09/AF
  Czy możliwe jest uzyskanie zaświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku naliczonego?
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1146/09-2/AK
  Zwrot podatku w zawiązku z realizacją projektu.
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-911/09/BJ
  Czy Gmina może skorzystać z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie wozu strażackiego?
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-862/09/BJ
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT do wysokości poniesionych kosztów?
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1017/09-4/ASZ
  Czy Spółce Komandytowej będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur(y) dokumentujących(ej) otrzymanie wkładu niepieniężnego w postaci Znaków Towarowych i Innych Składników w stosunku do przedmiotów aportu, których wniesienie podlegać będzie opodatkowaniu VAT a nie będzie zwolnione z VAT?
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-902/09-2/IG
  Czy Spółce przysługuje w kwartale/miesiącu otrzymania faktury prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z tej faktury związanego z nabyciem usług świadczonych w okresie wykraczającym poza okres rozliczeniowy, w którym otrzymano fakturę?
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1271/09-3/HW
  Czy parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontraktowanych w projekcie?
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1399/09-4/MR
  Czy parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontraktowanych w projekcie?
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1273/09-3/HW
  Czy parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontraktowanych w projekcie?
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1396/09-3/SJ
  Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontraktowanych w projekcie?
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1272/09-3/HW
  Czy parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontraktowanych w projekcie?
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-900/09-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zaliczkowych zawierających uchybienia
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-797/09/MD
  Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodów, ich użytkowaniem na podstawie umów leasingu oraz nabyciem paliwa służącego do ich napędu.
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1278/09-3/AT
  Czy parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontraktowanych w projekcie?
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/436-170/09-7/MK
  Obciążenie prawa własności udziałów w spółce kapitałowej prawem użytkowania.
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1400/09-3/AK
  Czy parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług kontraktowanych w projekcie?
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-829/09-4/JF
  Uznając, iż premia pieniężna (tonus) która będzie wypłacana przez Spółkę kontrahentom stanowi wynagrodzenie za świadczoną przez kontrahenta usługę (w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT) podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to Spółce - na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez kontrahenta
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-840/09/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-853/09/PS
  Brak prawa odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31.
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-814/09/AF
  Czy Lokalna Grupa Działania ma prawo do odliczenia bądź zwrotu podatku naliczonego?
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-871/09-4/MPe
  Czy Spółce rozliczającej się metodą kwartalną przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z otrzymanych faktur - gdy towar zostaje dosłany w następnym okresie rozliczeniowym oraz w przypadku późniejszej niż data otrzymania faktury VAT kwalifikacji środka trwałego - w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – kwartałach, jeżeli podatnik nie dokonał takiego odliczenia w okresie otrzymania dokumentu ?
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-964/09/AJ
  Czy w związku z zakupem samochodu służącego do przewozu osób sfinansowanego ze środków UE istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-871/09/PS
  Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-825/09/AF
  Czy obecnie Gmina może skorzystać z prawa odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie wodociągu, dokonując korekty zgodnie z art. 91 ust. 2 i ust. 7a ustawy?
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-892/09/AT
  Jak prawidłowo należy odliczać naliczony podatek VAT od zakupów związanych z budową budynku mieszkalnego?
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-172/09/JK
  Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji inwestycji.
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-174/09/JK
  Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji inwestycji.
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-914/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-873/09/BK
  Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1071/09-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków służących realizacji inwestycji
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-893/09-4IZ
  Czy wypłacane premie pieniężne (bonusy) za przekroczenie określonego poziomu obrotów i w określonym czasie są wynagrodzeniem za świadczoną usługę ? Czy Spółdzielnia bez konsekwencji może nadal odliczać VAT naliczony z otrzymywanych faktur VAT do czasu ewentualnej zmiany stanowiska i wydania ogólnej interpretacji w tej sprawie przez Ministra Finansów uznając, że premie pieniężne wypłacane z tytułu dokonywanych przez kontrahenta (odbiorcę) nabyć określonych wartości czy ilości produktów w określonym czasie, czy też osiągnięcie określonych obrotów, gdy nie są one związane z żadną konkretną dostawą, może uznać, że są one związane z określonym zachowaniem kontrahenta (odbiorcy) a tym samym świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, która podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-858/09-2/KG
  pojazd będący przedmiotem wniosku jest samochodem osobowym – Zainteresowany nie posiada pełnego prawa do odliczenia podatku VAT związanego z jego zakupem. Ponadto nie ma On prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do ww. samochodu.
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-884/09-2/KG
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, określonego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby reprezentacji, związanych pośrednio lub bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi - z wyłączeniem usług noclegowych i gastronomicznych, w stosunku do których, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, prawo do odliczenia nie przysługuje.Zużycie artykułów spożywczych w drodze poczęstunku klientów Wnioskodawcy stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-858/09-2/KG
  pojazd będący przedmiotem wniosku jest samochodem osobowym – Zainteresowany nie posiada pełnego prawa do odliczenia podatku VAT związanego z jego zakupem. Ponadto nie ma On prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do ww. samochodu.
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-884/09-2/KG
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, określonego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby reprezentacji, związanych pośrednio lub bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi - z wyłączeniem usług noclegowych i gastronomicznych, w stosunku do których, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, prawo do odliczenia nie przysługuje.Zużycie artykułów spożywczych w drodze poczęstunku klientów Wnioskodawcy stanowi czynność niepodlegającą ustawie o podatku od towarów i usług
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-990/09-4/JB
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFRR
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-872/09/MD
  Prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją operacji w zakresie działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania".
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1143/09-4/MK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy paliwa do samochodu ciężarowego oraz rat leasingowych.
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1013/09-4/IZ
  w sytuacji gdy Podatnik nie jest w stanie wyodrębnić, w jakim zakresie nabywane usługi i towary służą czynnościom, opodatkowanym, w stosunku, do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, obowiązany jest do rozliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem wyżej powołanych regulacji art. 90 ww. ustawy
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-966/09/BJ
  Prawo do odliczenia podatku przy zakupie specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-810/09/RS
  Prawo do odliczenia przy zakupie wyposażenia do nowego stanowiska pracy.
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-939/09-4/KB
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej? (działanie 4.2 i 4.3 PROW 2007-2013)
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-752/09/ASz
  możliwość odliczenia podatku VAT od nabytego samochodu oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-834/09-3/CS
  W przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy, gdyż nie zostanie spełniony warunek dotyczący prowadzenia działalności w zakresie wskazanym w tym przepisie. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany stosować uregulowania art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy wskazujące, iż obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy.
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-823/09-5/CS
  Wnoszone przez mieszkańców dobrowolne wpłaty na rzecz Gminy nie stanowią należności związanej z wykonywaniem przez Gminę, na rzecz jej mieszkańców, czynności podlegających opodatkowaniu, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Gmina nie będzie mogła skorzystać z odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków".
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-849/09-4/JK
  Czy Spółce Osobowej będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej otrzymanie wkładu niepieniężnego w stosunku do przedmiotów aportu, których wniesienie podlegać będzie VAT?
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-851/09-5/KG
  Spółce Osobowej przysługiwać będzie prawo do odliczenia na zasadach ogólnych podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Wnioskodawcę dokumentującej transakcję wniesienia do Spółki Komandytowej przedmiotu aportu, gdyż nabyta przez Spółkę Osobową Nieruchomość w formie wkładu niepieniężnego wniesionego przez Wnioskodawcę służyć będzie wykonywaniu przez Spółkę Osobową czynności opodatkowanych VAT.
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-161/09/JK
  Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji inwestycji, oraz prawo do odliczenia tego podatku.
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-166b/09/JK
  Gmina nie będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, w związku z realizacją opisanego projektu.
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-772a/09/RS
  Prawo do odliczenia przy nabyciu prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z posadowionymi budynkami.
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-876/09-4/IZ
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodów służbowych, niezależnie od rodzaju samochodu, wykorzystywanych w opodatkowanej działalności gospodarczej?
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-976/09-4/IZ
  Wnioskodawcy będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących raty leasingowe od samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-804/09/KT
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu finansowanego z funduszu unijnego.
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-959/09/AJ
  Czy w związku z budową sieci wodociągowej i sanitarnej Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-932/09-4/BM/ASZ
  Czy Spółka prawidłowo odliczyła podatek od towarów i usług w pełnej wysokości z faktury dokumentującej wykonanie systemu poczty pneumatycznej? Czy w momencie przekazania poczty pneumatycznej klientowi bez dodatkowych opłat powstanie obowiązek naliczenia VAT należnego z tytułu bezpłatnego przekazania lub korekty wcześniejszego odliczenia podatku?
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1003/09-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-941/09-3/IZ
  przedsiębiorstwo wnoszone aportem do spółki komandytowej nie powoduje obowiązku korekty podatku naliczonego. Do korekty takiej zobowiązany jest nabywca poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa.
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-896/09-4/JL
  Spółdzielni będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu działki , będzie również przysługiwać prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-956/09-2/MM
  w sytuacji przedstawionej w przedmiotowym wniosku otrzymujący premie nie świadczy na rzecz Spółki usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta nie podlega u niego opodatkowaniu i nie powinna być dokumentowana fakturą VAT. W konsekwencji, jeżeli Odbiorcy nie świadczyli usług na rzecz Spółki, to wystawione przez nich faktury, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich wykazanego.
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-799/09-2/JF
  dokonana na rzecz kontrahenta dostawa towarów nie może zostać uznana za zaliczkę na poczet wzajemnie świadczonej przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy usługi lub dostawy towarów, w konsekwencji kontrahent nie powinien wystawiać faktury zaliczkowej (bowiem nie mamy do czynienia z zaliczką), z której Wnioskodawca mógłby odliczyć podatek naliczony.
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1266/09-6/AK
  Czy w związku z wykonaniem instalacji windy osobowej i urządzeń klimatyzacyjnych firma będzie mogła odliczyć VAT naliczony?
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1177/09-3/TW
  Czy Starostwo Powiatowe może dokonać odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego wynikającego z faktur za realizację projektu inwestycyjnego pn. "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych (...)." od podatku należnego?
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-691a/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem pojazdu specjalnego typu quad z pługiem śnieżnym.
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-691b/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego.
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-726/09/AF
  Czy jest obowiązek korekty podatku odliczonego na podst. art. 91?
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-917/09/BM
  Czy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w okresie, w którym odebrano fakturę pierwotną, czy w miesiącu otrzymania duplikatu tejże faktury (lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych).
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-829/09/PK
  ewidencji podatkowej prowadzonej przez sądowego zarządcę nieruchomości oraz uznania zarządcy nieruchomości za płatnika.
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-749/09/KT
  Odzyskanie podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług sfinansowanym ze środków unijnych.
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-845/09-4/CS
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od rat leasingu operacyjnego a także podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur za paliwo do przedmiotowego pojazdu tylko w tej części, która służyć będzie czynnościom opodatkowanym.
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-749/09/PH
  Czy od zakupu samochodu ciężarowego spełniającego warunki starej ustawy przysługuje odliczenie VAT w pełnej wysokości?
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1140/09-2/TK
  Czy motocykl należy uważać za pojazd samochodowy, którego dotyczą ograniczenia z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT i czy zgodnie z tą ustawą można odliczyć podatku od towarów i usług od paliwa zakupionego do motocykla?
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-788/09-6/JF
  Spółce Osobowej będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących otrzymanie wkładu niepieniężnego.
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-892/09-4/MPe
  Czy Stowarzyszenie ponosząc w/w koszty w postaci zakupionych towarów i usług może odzyskać podatek VAT?
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-886/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1501/08-7/S/MPe
  Czy w związku z tym, że przepis art. 88 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT nie stanowi prawidłowej implementacji zasad określonych w VI Dyrektywie, Wnioskodawca nie uwzględniając tego przepisu i kierując się bezpośrednio regułami Dyrektywy 2006/112 zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach VAT dokumentujących wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w tym również z faktur dokumentujących wydatki na reprezentację o których mowa w art.16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inne niż wydatki o których mowa w art. 176 Dyrektywy 2006/112 (dawnej 17 ust. 6 VI Dyrektywy) w znaczeniu wynikającym z art.11 ust. 4 II Dyrektywy?
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-904/09-4/JB
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-732/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej.
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-676/09/PH
  Czy w świetle zaleceń Ministra Finansów i wyroku ETS nr 414-C-2007 w przypadku takich aut przysługuje odliczenie całości naliczonego VAT przy zakupie takich samochodów oraz czy jest możliwe odliczanie VAT od zakupu paliw do tych samochodów?
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-853/09-4/IZ
  Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów Spółka może odliczać całość podatku VAT od rat leasingowych oraz od paliwa?
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-709/09/PH
  Czy w świetle art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług oraz tez zawartych w wyroku ETS podatnik prowadzący działalność rolniczą ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego oraz od zakupionego do tego samochodu paliwa, jeżeli samochód ten będzie wykorzystywany do prowadzonej działalności rolniczej?
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1187/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg na podstawie umowy leasingu operacyjnego oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu.
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-894/09-5/IZ
  Wnioskodawca dokonuje sprzedaży określonego towaru po cenie ustalonej w warunkach promocji, co oznacza, że powyższa sprzedaż następuje po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar (rabat przysługuje kontrahentowi po spełnieniu warunków określonych w warunkach promocji). w przypadku nabycia towarów usług związanych z promocyjną sprzedażą swoich wyrobów, Spółka zachowuje prawo do pełnego odliczenia naliczonego VAT.
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-722/09/PH
  "prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z paliwem do napędu motocykla firmowego"
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-720/09/PS
  Czy przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31.
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1039/09-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakup samochodu stanowi zadanie określone w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym.
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-844/09-4/AW
  prawo do odliczenia podatku VAT od raty leasingowej
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-814b/09/BS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu osobowego.
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-814a/09/BS
  Brak prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego od rat leasingowych związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-814b/09/BS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodu osobowego.
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-785/09/MS
  Czy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych, jeżeli prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku?
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-854/09/BJ
  Brak możliwości odliczenia podatku VAT.
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-700/09/AF
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia, bądź zwrotu podatku od towarów i usług?
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-790/09/MD
  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku w związku z realizacją operacji w zakresie działania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-737a/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-812/09-4/CS
  Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-864/09-4/CS
  W przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-783/09-4/CS
  W przedmiotowej sytuacji nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka wynikająca z cyt. przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - tym samym Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu, ponieważ nie będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-789/09-4/SM
  zasady odliczenia podatku naliczonego w przypadku leasingowania samochodów osobowych
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-659/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-685a/09/AJ
  Czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od zakupu motocykla na podstawie art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT?
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-685b/09/AJ
  Czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od zakupu motocykla na podstawie art. 86 ust. 1 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT?
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1109/09/LSz
  Skoro przedmiotem działalności Wnioskodawcy, jest m.in. oddawanie w odpłatne używanie samochodu (pojazdu) na podstawie umowy wynajmu i dzierżawy oraz samochód ten będzie przez Wnioskodawcę przeznaczony wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tego samochodu na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a nie w miesiącu wprowadzenia go do ewidencji, i w odniesieniu do takiego samochodu osobowego nie będzie miało zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 3 ww. ustawy.
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-816/09/BM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami poczynionymi na nieruchomości wniesionej następnie do spółki komandytowej
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-769/09-2/SM
  możliwość przyspieszonego zwrotu podatku VAT w przypadku wniesienia aportem znaków towarowych
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1011/09-2/KK
  1. Czy nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego przysługuje mi prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy należność dla rolnika ryczałtowego regulowana jest w całości poprzez kompensatę z moimi należnościami za dostarczone temu rolnikowi towary i usługi? 2.Czy zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego także wtedy, gdy dostarczy on rolnikowi ryczałtowemu towary i usługi w terminie 14 dni (licząc od dnia zakupu) w ramach kompensaty zobowiązań za produkty rolne? 3.Czy fakturę VAT RR można wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego?
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-648/09/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od rat leasingowych z tytułu zakupu samochodu ciężarowego oraz od zakupu paliwa wykorzystywanego do jego napędu.
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-697/09-4/JF
  Czy podatek VAT naliczony związany z kosztami utrzymania Przekazanych Linii Światłowodowych, w stosunku do którego prawo do odliczenia powstało przed 1 grudnia 2008 r., podlega odliczeniu z uwzględnieniem współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 2-11 ustawy o VAT?Czy podatek VAT naliczony związany z kosztami utrzymania Przekazanych Linii Światłowodowych, w stosunku do którego prawo do odliczenia powstało po 1 grudnia 2008 r., podlega odliczeniu w całości?
 1614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-979/09-5/AT
  Czy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem usług doradczych świadczonych po uzyskaniu dotacji?
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-979/09-4/AT
  Czy Spółka jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wydatkami, poniesionymi przez nią w roku 2008 i w roku 2009, dotyczącymi ubiegania się o wspomniane dotacje bez względu na efekty starań o przyznanie dotacji?
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-693/09-4/JF
  Czy Spółka po przeprowadzeniu procesu likwidacji, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych tj. spłaceniu zobowiązań spółki i następnie przewidzianego przepisami ww. ustawy podziału pozostałego majątku pomiędzy wspólników - nie ma obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie środków trwałych służących działalności opodatkowanej Spółki?
 1617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-975/09-4/AK
  Ustalenie proporcji do odliczania podatku naliczonego dla połączonego podmiotu.
 1618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-824/09/AJ
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przedmiotową inwestycją?
 1619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-946/09-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązek dokonania korekty podatku w związku z aportem całego przedsiębiorstwa
 1620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-761/09-4/MPe
  Czy realizując projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?
 1621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-930/09-2/AW
  prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązek dokonania korekty podatku w związku z aportem całego przedsiębiorstwa
 1622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-936/09-3/JB
  Aport przedsiębiorstwa do sp. komandytowej nie podlega opodatkowaniu VAT, nie powoduje konieczności korekty podatku u wnoszącego aport, nie ma wpływu na wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. Do dokonania ewentualnej korekty podatku zobowiązany jest nabywca przedsiębiorstwa
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-944/09-3/JB
  Aport przedsiębiorstwa do sp. komandytowej nie podlega opodatkowaniu VAT, nie powoduje konieczności korekty podatku u wnoszącego aport, nie ma wpływu na wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. Do dokonania ewentualnej korekty podatku zobowiązany jest nabywca przedsiębiorstwa
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-936/09-3/JB
  Aport przedsiębiorstwa do sp. komandytowej nie podlega opodatkowaniu VAT, nie powoduje konieczności korekty podatku u wnoszącego aport, nie ma wpływu na wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. Do dokonania ewentualnej korekty podatku zobowiązany jest nabywca przedsiębiorstwa
 1625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-736/09-2/SM
  sposób rozliczenia podatku naliczonego w związku z budową budynku handlowo-mieszkalnego
 1626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-727/09/IK
  Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego.
 1627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-900/09-2/IK
  prawidłowość wystawienia faktury VAT na 100% kwoty uzyskanej ze sprzedaży działki zabudowanej oraz prawa do odliczania 100% podatku VAT z faktur dotyczących zakupu materiałów podstawowych i pomocniczych
 1628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-688/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-751/09/AJ
  Złożenie po terminie zawiadomienia o zmianach dokonanych w samochodzie ciężarowym a korekta VAT.
 1630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-743/09/KM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją.
 1631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-687/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-663b/09/AF
  Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do przedmiotowych samochodów?
 1633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-663a/09/AF
  Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących płatności dotyczących zawartych umów leasingu przedmiotowych samochodów?
 1634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-663b/09/AF
  Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do przedmiotowych samochodów?
 1635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-615c/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodów osobowych.
 1636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-615a/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu lub najmu samochodów.
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-615b/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów osobowych.
 1638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-727/09/MD
  Odliczenie i zwrot kwoty podatku w związku z dofinansowaniem realizacji projektu.
 1639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-840/09-3/MM
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupach opodatkowanych, stanowiących koszty kwalifikowane podlegające dofinansowaniu dotacją uzyskaną z PARP?
 1640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-790/09-2/CS
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytuły zrealizowanej w ramach przedmiotowego projektu inwestycji dotyczącej budowy sali gimnastycznej, ponieważ nie jest ona wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.
 1641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-770/09-2/AW
  nieodpłatne wydanie towarów oraz prawo do odliczenia podatku VAT
 1642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-945/09-3/MP
  Aport przedsiębiorstwa do sp. komandytowej nie podlega opodatkowaniu VAT, nie powoduje konieczności korekty podatku u wnoszącego aport, nie ma wpływu na wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. Do dokonania ewentualnej korekty podatku zobowiązany jest nabywca przedsiębiorstwa.
 1643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-746/09-4/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z kosztami remontów budynków posadowionych na działce 2, kosztami związanymi z nabyciem nieruchomości oraz ogólnymi kosztami utrzymania nieruchomości, ponieważ przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była wyłącznie do czynności opodatkowanych. Podatek naliczony związany z ww. kosztami nie podlega korekcie.
 1644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-746/09-5/MP
  Prawo do odliczenia nie przysługuje z tytułu kosztów poniesionych w związku z wniesieniem aportu
 1645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-690/09-3/JF
  Nabyty przez Wnioskodawcę sprzęt w ramach realizacji współfinansowanych ze środków wspólnotowych nie służy jego czynnościom opodatkowanym i zostanie przekazany jednostkom podrzędnym (sprzęt i urządzenia umożliwiają dostęp do bazy Systemu Informatycznego Schengen). Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanymi projektami.
 1646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-646/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie urządzeń mających być przedmiotem aportu.
 1647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-805/09-6/MP
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z czynnościami zwolnionymi od podatku.
 1648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-887/09-2/MP
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacja projektu.
 1649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-805/09-6/MP
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z czynnościami zwolnionymi od podatku.
 1650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-840/09-2/JB
  - Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu osobowego, przeznaczonego następnie na cele wynajmu (art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b)
 1651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-766/09/BM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury za dostarczenie usług w postaci ulg resortowych uprawnionym pracownikom Wnioskodawcy oraz emerytom i rencistom oraz czy Wnioskodawca w rozliczeniach z pracownikami, emerytami i rencistami związanych z przekazywaniem ww. ulg resortowych powinien do wartości netto tych świadczeń doliczyć podatek od towarów i usług.
 1652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-6/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 1653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-909/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu transakcji nabycia nieruchomości, wobec której zastosowano rezygnację ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.
 1654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-4/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 1655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-5/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 1656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-982/09-6/AD
  1. Czy bonusy udzielane przez Spółkę, których wysokość uzależniona jest od przebiegu współpracy z kontrahentem w danym okresie rozliczeniowym stanowią świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymanie przez nich ww. bonusy? 3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłata bonusów powinna być traktowana jako udzielanie rabatów (bonifikat, opustów, skont) w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT? 4. Czy Spółka będzie miała obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, jeżeli otrzyma od kontrahentów zagranicznych faktury lub noty z tytułu otrzymania przez nich bonusów?
 1657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-831/09/BJ
  Czy w związku z realizacją projektu Wnioskodawca ma możliwość odzyskania (odliczenia) poniesionego kosztu podatku od towarów i usług od zakupionego sprzętu specjalistycznego?
 1658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-756/09/RS
  Prawo do odzyskania podatku z tytułu realizowanego projektu.
 1659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1008/09-4/MR
  Czy Urząd ma prawo do odliczenia w tej samej części podatku naliczonego od importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 1660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-736/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu samochodu osobowego.
 1661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-705c/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu ciężarowego bez homologacji.
 1662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-766/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-705a/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie samochodu ciężarowego bez homologacji.
 1664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-766/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-705b/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego bez homologacji.
 1666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-751/09/AJ
  Odliczenie podatku w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków U.E., w sytuacji gdy Wnioskodawca świadczy usługi zwolnione (edukacje i zakwaterowanie w domach studenckich).
 1667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-719/09/KT
  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, obowiązek składania deklaracji VAT-7.
 1668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-779a/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-746/09/LSz
  Prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg będącego przedmiotem leasingu oraz z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu - Podatnik dokonując wykupu samochodu od leasingodawcy po upływie okresu leasingu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, może skorzystać wyłącznie z częściowego prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury, tj. w kwocie 60% nie więcej niż 6000zł. Jednocześnie Wnioskodawca nie miał i nie ma w ogóle prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do napędu ww. samochodu.
 1670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-649/09-2/CS
  Na mocy art. 90 ust. 10 ustawy o VAT Podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup przedmiotowego sprzętu medycznego.
 1671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-592/09-4/CS
  Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących zakup "pakietów serwisowych", gdyż usługi związane z przedmiotowym pakietem będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec powyższego, zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka będzie mogła dokonać obniżenia podatku naliczonego na fakturze zakupu pakietu serwisowego - z chwilą wykonania usługi w ramach przedmiotowego pakietu.
 1672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-691/09/BJ
  Czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych w miesiącu poprzedzającym rejestrację, jako podatnika VAT czynnego, a związanych ze sprzedażą dokonaną po rejestracji i opodatkowaną podatkiem VAT?
 1673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-737/09-5/IZ
  Z uwagi na fakt, że czynności wykonywane przez Oddział podmiotu zagranicznego w Polsce na rzecz firmy macierzystej z siedzibą w Wielkiej Brytanii nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby prawnej, lecz są czynnościami wykonywanymi w ramach jednego podmiotu, czynności te nie spełniają definicji świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a tym samym Oddziałowi nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami.
 1674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-901/09-5/AK
  Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT – zakup samochodu osobowego
 1675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-901/09-4/AK
  Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT – zakup samochodu osobowego.
 1676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-759/09-4/KG
  zastosowanie metody klucza powierzchniowego obiektu jest właściwe z uwagi na fakt, iż umożliwi to alokację podatku wg powierzchni wykorzystywanej do czynności opodatkowanych oraz czynności, w związku którymi nie przysługuje prawo do odliczenia
 1677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-759/09/JJ
  Czy realizując zadanie pn. "Budowa budynku szkoły podstawowej dla klas 0-3 z pomieszczeniami dla Biblioteki Publicznej przy Zespole Szkół wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowania terenu" Gmina może odliczyć podatek o towarów i usług?
 1678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-703/09-4/MPe
  w przypadku poniesionych wydatków inwestycyjnych, które nie mogą zostać jednoznacznie przypisane do części budynku, która będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej lub do części obiektu przeznaczonej na cele mieszkaniowe, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących te wydatki w wysokości na przykład 30% (jak wskazano we wniosku), tj. od części, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
 1679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-653/09/AJ
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup samochodów osobowych z przeznaczeniem na wynajem?
 1680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-796/09-4/ASZ
  Czy podatnik jest uprawniony do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku ze świadczeniem na terytorium Polski usług transportu międzynarodowego poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej, za okres w którym nastąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, za okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od początku roku, w którym nastąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, bez względu na to czy przez cały ten okres był czynnym (zarejestrowanym) podatnikiem?
 1681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-810/09-2/JB
  Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem motoroweru do działalności opodatkowanej VAT.
 1682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-755/09/PS
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części w związku z realizacją projektu?
 1683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-742/09/BM
  czy w odniesieniu do wydatków dokonywanych przez Spółkę na rzecz pracowników, byłych pracowników (emerytów) i kontrahentów Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego oraz czy powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego
 1684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1031/09/BM
  czy w odniesieniu do wydatków dokonywanych przez Spółkę na rzecz pracowników, byłych pracowników (emerytów), kontrahentów i innych osób Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego oraz czy powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego (sytuacja oznaczona przez Wnioskodawcę we wniosku jako "D"
 1685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-750/09-3/MM
  Spółka będzie uprawniona do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 1686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-725/09-2/MPe
  w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zabudowanej nieruchomości oraz sposobu dokumentowania tej czynności, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT przez spółkę komandytową, w zakresie stawki podatku VAT sprzedaży przez spółkę komandytową nieruchomości otrzymanej w formie wkładu niepieniężnego
 1687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-740/09-2/MPe
  VAT - w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia samochodu ciężarowego oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu
 1688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-653/09-2/MPe
  Czy Spółce Osobowej będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej otrzymanie wkładu niepieniężnego?
 1689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-704/09-4/MPe
  odliczenie podatku – proporcja
 1690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-877/09-2/KG
  Czy Spółka jako podatnik VAT czynny ma prawo w opisanym powyżej stanie faktycznym do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT wykazanego na wystawionych przez Sprzedającego fakturach VAT, dokumentujących otrzymane zaliczki?
 1691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-621b/09/MD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową lokali planowanych do sprzedaży.
 1692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-621a/09/MD
  Obowiązek wystawienia faktury VAT, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.
 1693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-687/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie samochodu osobowego.
 1694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-609/09-2/JK
  Wnioskodawca, przekazawszy komplementariuszowi w zamian ze aport świadczenia w postaci praw majątkowych i dokonanie przelewu VAT należnego na podstawie faktury dokumentującej aport na rachunek bankowy komplementariusza, będzie uprawniony do uznania na potrzeby ustalenia terminu, w jakim może się on ubiegać o zwrot nadwyżki podatku naliczonego, że podatek naliczony związany z aportem wynika z faktury dokumentującej należności w całości zapłacone w rozumieniu art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 1695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-615/09-2/CS
  Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowane jest tym, aby zakupowane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W powyższej sprawie warunek ten nie został spełniony, ponieważ Gmina jest tylko inwestorem przedmiotowej inwestycji, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi
 1696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-616/09-2/CS
  W związku z tym, że rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej służy realizacji zadań własnych Gminy i jednocześnie została nieodpłatnie przekazana do bezpłatnego używania na czas nieokreślony Zakładowi Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy gminy), Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części związanego z przedmiotową inwestycją.
 1697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-610/09-3/KT
  Odliczenie podatku przy nabyciu nieruchomości w formie aportu
 1698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-669/09/HD
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ulgi prorodzinnej? Jeśli tak, czy istnieje możliwość złożenia korekty zeznania za 2008 r.?
 1699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-613/09-2/JF
  Wnioskodawca, przekazawszy komplementariuszowi w zamian ze aport świadczenia w postaci praw majątkowych i dokonanie przelewu VAT należnego na podstawie faktury dokumentującej aport na rachunek bankowy komplementariusza, będzie uprawniony do uznania na potrzeby ustalenia terminu, w jakim może się on ubiegać o zwrot nadwyżki podatku naliczonego, że podatek naliczony związany z aportem wynika z faktury dokumentującej należności w całości zapłacone w rozumieniu art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 1700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-675/09-4/KB
  Czy Spółka będzie mogła odliczyć VAT od towarów i usług zakupionych w celu realizacji projektu szkoleniowego realizowanego w celu podniesienia kwalifikacji własnych pracowników i podniesienia w ten sposób swojej konkurencyjności?
 1701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-965/09-4/ASZ
  Czy podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji?
 1702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-605/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-666/09/PH
  "Czy Wnioskodawca będzie miał prawo odliczyć 100% podatku VAT naliczonego przy zakupie motocykla i paliwa do napędu tego motocykla?"
 1704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-755/09-4/AP
  Czy posiadanie tylko świadectwa homologacji uprawnia do odliczenia VAT od zakupionego paliwa za okres 01.05.2004 r. i nadal obecnie?
 1705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-946/09-4/EN
  Czy zakupiony przez Zainteresowanego samochód może być sklasyfikowany jako samochód ciężarowy, a tym samym przysługuje prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do jego napędu?
 1706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-832/09-4/AK
  Prawo do odliczenia podatku VAT – zakup samochodu osobowego i paliwo do tego samochodu
 1707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-727/09/LSz
  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od paliwa do samochodu ciężarowego, w przypadku braku dokumentów homologacyjnych.
 1708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-824/09-2/ASZ
  Czy kwota premii pieniężnej wypłacana przez Spółkę odbiorcom, stanowi podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług i w przypadku, gdy jej wypłata jest udokumentowana fakturą VAT Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od tak wystawionej faktury?
 1709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-649/09/PH
  "Czy Wnioskodawca może odliczać cały podatek VAT z faktur rat leasingowych i faktur paliwowych samochodu ciężarowego, który ma ładowność dopuszczalną 610 kg i nie posiada dodatkowego badania technicznego, gdyż nie odpowiada wymogom ustawy art. 86 ust. 4 pkt 1?"
 1710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-630/09-4/MPe
  Czy Spółce będzie przysługiwać odliczenie podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej wypłacenie premii pieniężnej na rzecz Najemcy będącej zapłatą za usługę świadczoną przez Najemcę w formie zobowiązania się przez niego do przedłużenia najmu powierzchni nieruchomości biurowej Spółki i poprzez podpisanie nowej umowy najmu?
 1711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-707/09-2/JL
  Czy Centrum może w pełni odliczać podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług służących zarówno wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT oraz niepodlegających VAT, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie kwot podatku do czynności opodatkowanych i niepodlegających podatkowi?
 1712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-728/09/RS
  Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Lokalnej Grupie Działania przysługuje prawo do odliczania i zwrotu podatku należnego poniesionego w związku z realizacją projektu?
 1713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-592/09/AJ
  Odliczenie podatku z tytułu realizacji projektu współfinansowanego ze środków U.E.
 1714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-591/09/AJ
  Odliczenie podatku z tytułu realizacji projektu.
 1715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-593/09/PS
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego.
 1716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-825/09-3/KG
  1. Czy Gmina będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT dokonując przekazania aportu może nie naliczać VAT? Czy też musi naliczyć podatek VAT od wartości aportu? 2. Czy Spółka, która ten VAT zapłaci Gminie będzie mogła go odliczyć od swojego podatku VAT należnego traktując VAT zapłacony jako naliczony do odliczenia? Czy przy zamianie działki nr 429/10 na udział we własności działki nr 430 Spółce będzie przysługiwało odliczenie podatku z faktury otrzymanej od Gminy?
 1717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-825/09-2/KG
  1. Czy Gmina będąca zarejestrowanym podatnikiem VAT dokonując przekazania aportu może nie naliczać VAT? Czy też musi naliczyć podatek VAT od wartości aportu? 2. Czy Spółka, która ten VAT zapłaci Gminie będzie mogła go odliczyć od swojego podatku VAT należnego traktując VAT zapłacony jako naliczony do odliczenia?
 1718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-554/09/BW
  Czy od zakupu artykułów spożywczych dla pracowników oraz dla kontrahentów Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 1719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-664/09-2/MM
  1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia całości Podatku naliczonego (VAT) z faktur dokumentujących uiszczane przez niego zaliczki na poczet ceny kupna lokalu wykorzystywanego jednocześnie dla celów działalności gospodarczej oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych własnych oraz jego rodziny?2. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek dokonywania korekty odliczenia podatku naliczonego (VAT) związanego z nabywanym lokalem?3. Czy czynność polegająca na wykorzystywaniu lokalu dla własnych (oraz rodziny) potrzeb mieszkaniowych będzie doliczana do mianownika proporcji odliczenia zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?4. Czy w przypadku trwałego zaprzestania wykonywa czynności opodatkowanych po zgłoszeniu tego faktu do urzędu skarbowego, Podatnik będzie miał obowiązek opodatkowania lokalu według zasad wskazanych w art. 14 ustawy o ustawy VAT? W jaki sposób określić podstawę opodatkowania takiego lokalu dla potrzeb opodatkowania zgodnie z art. 14 ustawy o VAT?
 1720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-764/09-2/MM
  Czy na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT Spółka Osobowa będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez Spółkę i otrzymanej przez Spółkę Osobową ze względu na fakt, iż Znaki Towarowe będą wykorzystywane przez Spółkę Osobową do działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT tj. licencji Znaków Towarowych?
 1721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-712/09-3/IZ
  Czy w odniesieniu do planowanych zakupów dotyczących inwestycji realizowanej w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w L. istnieje możliwość odliczenia przez Stronę podatku VAT naliczonego przy zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego?
 1722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-639/09/BS
  Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia paliwa do samochodu ciężarowego i dokonania w związku z tym korekty deklaracji. Z uwagi jednak na ograniczenie czasowe wynikające z treści art. 86 ust. 13 ww. ustawy, prawo do korekty deklaracji zwiększającej podatek naliczony o kwotę nieodliczonego podatku wynikającego z nabycia paliwa do tych samochodów nie przysługuje za okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.
 1723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-724/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-681/09/BS
  Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia samochodu ciężarowego i dokonania w związku z tym korekty deklaracji.
 1725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-763/09-4/MS
  VAT - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z zakupem samochodu dla osób starszych i niepełnosprawnych
 1726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-611/09-3/MM
  Czy czynności działalności Wnioskodawcy kwalifikowane jako usługa marketingowa podlegają opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji, czy podatek naliczony od tych czynności podlega odliczeniu u nabywcy?
 1727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-551/09-2/CS
  Skoro faktury VAT odbierane będą przez podmiot zewnętrzny, któremu Spółka udzieli pełnomocnictwa do ich otrzymania w jej imieniu, momentem otrzymania przez Spółkę faktur VAT będzie ich odbiór przez pełnomocnika.
 1728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-907/09-2/KK
  Czy Spółce będzie przysługiwał prawo do odliczenia podatku VAT z faktury sprzedaży nieruchomości, która zostanie wystawiona przez T.?
 1729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-537/09/PH
  "Czy na podstawie opisanej w stanie faktycznym faktury i wyciągu z homologacji stwierdzającej zakup auta N1 - ciężarowego, Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie?"
 1730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-902/09-3/SJ
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca może dokonać korekty podatku VAT od rat leasingowych leasingu operacyjnego od miesiąca lutego 2006 r. do grudnia 2008 r. samochodu o homologacji – osobowy podgrupa wielozadaniowy AF?
 1731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-626/09-2/KB
  1. Czy dokonywane przez Spółkę nieodpłatne przekazania opisanych wyżej gadżetów oraz nagród rzeczowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej jako "podatek VAT")?2. Jeżeli dokonywane przez Spółkę nieodpłatne przekazania gadżetów oraz nagród rzeczowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, to czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem przekazywanych gadżetów i nagród rzeczowych?
 1732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-559/09-4/JF
  Wnioskodawcy przysługuje wyłącznie częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. w okresie od 1 maja 2004 r. do dnia 21 sierpnia 2005r. w kwocie 50% nie więcej niż 5000 zł, a od dnia 22 sierpnia 2005r. a po tej dacie w kwocie 60% nie więcej niż 6000 zł.
 1733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-621/09-4/MPe
  stwierdzić należy, iż skoro jest Pani zarejestrowana jako czynny podatnik VAT przysługiwać będzie Pani prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na Panią dokumentującą zakup przedmiotowego lokalu, przy założeniu, że lokal ten związany będzie wyłącznie z prowadzoną przez Panią jako podatnika VAT działalnością opodatkowaną jaką jest wynajem nieruchomości na cele użytkowe.
 1734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-851/09-2/AD
  Czy Zainteresowanemu przysługuje odliczenie VAT od zakupu inwestycyjnego sfinansowanego z Unii Europejskiej?
 1735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-509/09/BW
  Czy Wnioskodawca po otrzymaniu oryginału faktury VAT dokumentującej opisaną we wniosku transakcję ma prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury?
 1736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-865/09-2/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu motoroweru i wykorzystywanego do niego paliwa.
 1737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-480/09-4/JF
  Czy w związku z otrzymaniem faktury od pośrednika w 2009 r. Spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 1738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-624/09-2/KG
  Prawo do odliczenia podatku związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodów o których mowa we wniosku przysługuje Zainteresowanemu przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-519/09-2/JF
  1) w odniesieniu do nieruchomości (lokali mieszkalnych stanowiących części obiektów budownictwa mieszkaniowego) nabywanych w celu odsprzedaży po 1 stycznia 2009 r., w ramach pierwszego zasiedlenia (np. od deweloperów), przysługuje jej w chwili zakupu nieruchomości - z uwagi na zakładany termin odsprzedaży (wciągu 2 lat od momentu nabycia nieruchomości) - prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu; 2) w przypadku, gdy do faktycznej odsprzedaży przedmiotowych nieruchomości dojdzie po upływie wymienionego okresu (tj. po 2 latach od momentu nabycia), ciąży na niej obowiązek korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego wyłącznie, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT sprzedaż ta zostanie zwolniona z VAT; 3) w konsekwencji korekty, o której mowa w pkt 2 powyżej, Spółka powinna dokonać w rozliczeniu VAT za okres, w którym dojdzie do odsprzedaży nieruchomości; 4) podobnie, Spółka powinna w takim przypadku dokonać odpowiedniej, tj. in minus, korekty podatku należnego, naliczonego na ewentualnych zaliczkach otrzymanych od przyszłych nabywców nieruchomości przed ich odsprzedażą.
 1740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-554/09/AJ
  Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
 1741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-832/09-4/AD
  Czy samochód, który ma dowód rejestracyjny jako samochód ciężarowy, a dodatkowe badanie stwierdza, że samochód ciężarowy nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym jest dla podatku VAT samochodem osobowym i Wnioskodawca może odliczyć VAT tylko 60% nie więcej niż 6.000 zł?
 1742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-559/09/AW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu - etap III Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru."
 1743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-924/09-4/ISN
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę i remont osad leśnych - kancelarii leśniczych.
 1744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-670/09/BG
  Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w związku - z odpowiednio w zależności od siedziby kontrahenta zagranicznego – (i) art. 12 Umowy z Czechami, (ii) art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 1976 r. (w zakresie wypłat dokonywanych do końca obowiązywania tej umowy), (iii) art. 12 Umowy z Wielką Brytanią z 2006 r. (w zakresie wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie odpowiednich postanowień tej umowy), (iv) oraz art. 12 Umowy z Włochami, Spółka ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego od osób prawnych obliczonego od łącznej sumy dochodów - kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Czechach, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech, przy założeniu, że kwota odliczenia nie przekroczy tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1 zdarzenie przyszłe)
 1745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-512/09-2/CS
  Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją ww. projektu w części odpowiadającej wysokości ustalonego wskaźnika proporcji.
 1746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-587/09/AJ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-792/08/09-S/AK
  Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowych.
 1748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-550/09/AJ
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
 1749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-798/09-3/SJ
  Czy w świetle przepisów prawa wspólnotowego, a w szczególności art. 2, art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy oraz art. 1 ust. 2, art. 168 i art. 176 Dyrektywy 2006/112/WE, a także art. 2 Traktatu Akcesyjnego, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym podatnikowi przysługuje po dniu 1 maja 2004 r. (na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy VAT z 1993 r.) prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu przez niego paliw do napędu samochodu nabytego przed dniem 1 maja 2004 r., w stosunku do którego takie prawo podatnikowi przysługiwało przed dniem 1 maja 2004 r., nawet jeśli w świetle przepisów art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT z marca 2004 r. takie prawo podatnikowi by nie przysługiwało?
 1750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-637/09/BM
  możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupów paliwa w związku eksploatacją samochodów osobowych wykorzystywanych do prowadzonej działalności gospodarczej
 1751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-764/09-4/AD
  1. Czy wniesienie aportu do SpK stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT i konsekwentnie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przez co w rezultacie Wnioskodawca będzie zobowiązany do udokumentowania omawianej transakcji fakturą VAT wystawioną na SpK? 2. Czy w przypadku wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej, strony mają swobodę wyboru metody ustalenia podstawy opodatkowania VAT (zgodnie z metodą .w stu" lub "od stu")? W szczególności, czy, o ile strony tak postanowią, podstawą opodatkowania VAT może być wartość Nieruchomości określona w umowie spółki/uchwale aportowej jako wartość netto? 3. Czy Spółka komandytowa, do której zostanie wniesiony wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, w przypadku, gdy Nieruchomości zostaną następnie przez tą Spółkę sprzedane, a sprzedaż ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT (i nie będzie od tego podatku zwolniona) lub Spółka będzie je wykorzystywała do prowadzenia działalności podlegającej VAT i niezwolnionej z tego podatku, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przedmiotowym aportem?
 1752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-795/09-2/MN
  Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabycie folii poagralnej. Wnioskodawca nabył folię, a następnie ją odsprzedał, towar nigdy nie trafił fizycznie do Zainteresowanego.
 1753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-641/09-2/MPe
  Czy spółce przysługuje możliwość odliczenia podatku naliczonego od wydatków na infrastrukturę towarzyszącą powstawaniu obiektu handlowego? Czy czynność nieodpłatnego przekazania infrastruktury towarzyszącej budowie obiektu handlowego na rzecz gminy jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?
 1754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-497/09-2/CS
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu beneficjent, czyli Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Wx ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 1755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-594/09/BM
  opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług, jako uczestnika w projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją tych projektów i dokumentowania świadczenia tych usług.
 1756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-525/09/AJ
  Prawo do odliczenia projektu.
 1757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-477/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z rat leasingowych samochodu ciężarowego.
 1758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-701/09-4/MT
  1. Czy można odliczyć podatek VAT naliczony w fakturze dokumentującej zakup samochodu z "kratką", posiadającego homologację ciężarową o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg? 2. Czy można odliczać podatek VAT naliczony w fakturach za zakup paliwa do tego typu pojazdu?
 1759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-701/09-5/MT
  1. Czy można odliczyć podatek VAT naliczony w fakturze dokumentującej zakup samochodu z "kratką", posiadającego homologację ciężarową o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg? 2. Czy można odliczać podatek VAT naliczony w fakturach za zakup paliwa do tego typu pojazdu?
 1760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-883/09/BM
  czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje nie odliczając podatku naliczonego i nie naliczając podatku należnego w przypadku zużycia słodyczy i owoców w ramach poczęstunku członków Rady Nadzorczej
 1761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-884/09/BM
  czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT odliczając i naliczając podatek VAT w ramach czynności reprezentacji i reklamy
 1762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-691/09-2/MT
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku od zakupionego paliwa do ww. pojazdów oraz odliczenia VAT w pełnej wysokości z faktur dokumentujących ich zakup?
 1763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-685/09-4/IZ
  zostały spełnione dwie przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla dostawy przedmiotowego samochodu tj. Strona odliczyła podatek związany z jego nabyciem na podstawie art. 86 ust. 3 i przedmiotowy samochód jest towarem używanym w rozumieniu art. 42 ust. 2 ( pomiędzy nabyciem prawa do rozporządzania samochodem, a jego dostawą upłynął okres dłuższy niż pół roku).
 1764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-485/09-2/JF
  Czy Podatnik może dokonać obniżenia kwoty swojego podatku VAT należnego o wartość VAT naliczonego, skalkulowanego wg 22% stawki, wynikającego z wystawionych przez aptekę faktur VAT?
 1765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-536/09/AT
  Czy w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i przyjęciem przez Polskę przepisów VI Dyrektywy VAT, z dniem 1 maja 2004 r. nie mają zastosowania wszelkie określone w prawie krajowym ograniczenia w odliczaniu podatku od towarów i usług, zawartego w zakupach dotyczących wydatków na nabycie paliwa do samochodów oraz na zakup samochodów wykorzystywanych w działalności opodatkowanej podatkiem VAT, a w szczególności, czy nie ma w całości zastosowania obowiązujący obecnie (tj. w brzmieniu od 22 sierpnia 2005 r.) art. 88 ust. 1 pkt 3 oraz art. 86 ust. 3 ustawy o VAT?
 1766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-600/09-4/IZ
  Strona nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, gdyż brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb prowadzonej inwestycji z czynnościami opodatkowanymi.
 1767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-558/09/LSz
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy zakupie samochodów, dla których ze świadectw homologacji wynika, iż są to samochody ciężarowe oraz od zakupionego paliwa do przedmiotowych samochodów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.
 1768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-474/09-5/JF
  W odniesieniu do uregulowań art. 86 ust. 1 ustawy Instytut będąc właścicielem wyników prac naukowych i badań może swobodnie nimi dysponować i uzyskiwać korzyści z ich sprzedaży. W opinii Instytutu wydatki poniesione na realizacje projektu, którego wyniki oraz środki trwałe/wartości niematerialne zakupione w ramach realizacji tych projektów wydatki wykazują pośredni związek z przyszłymi czynnościami opodatkowanymi, co daje Instytutowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 1769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-474/09-6/JF
  skoro Instytut w wyniku realizacji projektu uzyskuje korzyści uboczne i występuje związek pośredni pomiędzy zakupami towarów i usług i otrzymywanymi korzyściami, to Instytut ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 1770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-474/09-2/JF
  Czy Instytut ma prawo do odliczania podatku naliczonego VAT od zakupów (towarów czy usług) sfinansowanych ze środków dotacji zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy usługi świadczone w ramach projektów finansowanych ze środków dotacji nie powinny być kwalifikowane jako świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej (…) lub nakazem wynikającym z mocy prawa - w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług co dawałoby prawo do odliczania podatku naliczonego VAT przy zakupach towarów i usług ponoszonych w trakcie realizacji tych projektów?
 1771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-480/09/AJ
  Odzyskanie podatku z tytułu realizacji inwestycji.
 1772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-474/09-3/JF
  czy Instytut ma prawo do odliczania podatku naliczonego VAT od zakupów (towarów czy usług) sfinansowanych ze środków dotacji zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? czy usługi świadczone w ramach projektów finansowanych ze środków dotacji nie powinny być kwalifikowane jako świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej (…) lub nakazem wynikającym z mocy prawa - w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług co dawałoby prawo do odliczania podatku naliczonego VAT przy zakupach towarów i usług ponoszonych w trakcie realizacji tych projektów?
 1773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-788/09-2/EWW
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości.
 1774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-529b/09/AT
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT?
 1775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-424/09/ASz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe za samochód o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg, niebędący samochodem osobowym.
 1776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-661/09/ASz
  prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg, niebędącego samochodem osobowym.
 1777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-553/09-2/AP
  Czy prawidłowym jest odliczanie całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe, zakup paliwa do napędu pojazdu oraz akcesoriów takich jak kask czy kombinezon, które są niezbędne do użytkowania motocykla? Czy podatnik ma prawo dokonać stosownej korekty podatku naliczonego (odliczenie 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe oraz zakup paliwa) za okres od momentu nabycia motocykla do dnia otrzymania stosownej interpretacji z Ministerstwa Finansów (na podstawie posiadanych oryginałów faktur)?
 1778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-604/09/BJ
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu "Pewniejsze Jutro" Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 1779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-449/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu dostawczego użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy, części zamiennych do tego samochodu oraz jego napraw.
 1780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-549/09/AJ
  Czy Gminie Miasta będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstałego w ramach realizacji projektu opisanego we wniosku?
 1781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-400/09-2/JG
  Czy naliczony podatek VAT od nabywanych usług gastronomicznych, zaliczanych do wydatków reprezentacyjnych, od których nie przysługuje Spółce prawo do odliczenia, stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 1782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-485/09/BJ
  Czy Gminie, mającej zrealizować projekt przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych?
 1783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-404/09-4/CS
  Jeżeli u Wnioskodawcy wystąpiła sytuacja, w której dokonał zakupów związanych zarówno z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, opodatkowanymi i zwolnionymi z opodatkowania, i jednocześnie nie ma możliwości jednoznacznego przyporządkowania dokonanych zakupów do konkretnego rodzaju działalności, zastosowanie będzie miała zasada proporcjonalnego odliczania podatku przy pomocy proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy, przy czym należy podkreślić, iż czynności niepodlegających opodatkowaniu nie uwzględnia się przy ustalaniu ww. proporcji
 1784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-715/09-4/ISN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu ciężarowego i wykorzystywanego do niego paliwa.
 1785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-440/09/AJ
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług występującego przy realizacji operacji?
 1786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-412a/09/AW
  Odliczenie podatku naliczonego przez jednostkę budżetową z tytułu wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy i dotyczących nieruchomości użytkowanych na mocy decyzji o oddaniu w trwały zarząd.
 1787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-441/09/AJ
  Czy istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku od towarów i usług występującego przy realizacji operacji?
 1788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-499/09/MS
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od zakupionego samochodu ciężarowego oraz od zakupionego paliwa do przedmiotowego samochodu ciężarowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej
 1789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-656/09-2/AW
  VAT - prawo do obniżenia podatku należnego
 1790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-449/09-2/CS
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, iż powyższa inwestycja nie będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, zatem nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
 1791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-424b/09/AF
  Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu paliwa do wynajmowanych samochodów osobowych?
 1792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-424a/09/AF
  Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu, zakupu i najmu samochodów osobowych?
 1793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-413c/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów osobowych?
 1794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-413b/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów osobowych?
 1795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-413a/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodów osobowych?
 1796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-490/09-2/MM
  Czy na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT Spółka Osobowa będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez Wspólnika i otrzymanej przez Spółkę Osobową w związku z transakcją wniesienia przez Spółkę, jako wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, któregokolwiek z Praw do Znaków Towarowych?
 1797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-532/09-4/MP
  Otrzymana dotacja na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych dla grupy 120 osób pozostających bez zatrudnienia, realizowanych w ramach projektu "Obsługa komputera wraz ze znajomością wdrażania systemu HACCP szansą dla każdego" będzie miała bezpośredni wpływ na cenę, gdyż dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności (usługi). Tym samym będzie ona stanowiła obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem przy zastosowaniu stawek podatkowych właściwych dla usług, do ceny których stanowi dopłatę. Otrzymane dotacje winny być uwzględniane przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.
 1798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-406/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-410/09-2/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do samochodu, który na podstawie przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2004r. był pojazdem, przy nabyciu którego oraz przy nabyciu paliwa używanego do jego napędu, przysługiwało pełne odliczenie podatku od towarów i usług – w zakresie, w jakim jest on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.
 1800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-472/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego oraz z faktur dokumentujących nabycie paliw wykorzystywanych do napędu tego samochodu.
 1801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-745/09-2/KK
  Czy MEE, prowadząc w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem Oddziału, będzie miała status podatnika VAT dla potrzeb polskich przepisów o podatku VAT? Czy MEE wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przejętych spółek MPLT i MPLTG, w szczególności, prawa i obowiązki MPLT i MPLTG wynikające z polskich przepisów VAT? Czy, w oparciu o wyżej wspomnianą sukcesję praw i obowiązków podatkowych MPLT i MPLTG, Spółce przysługiwało będzie, w szczególności, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, istniejącego w dniu połączenia po stronie MPLT i MPLTG, jak również prawo do odliczenia w przyszłych okresach rozliczeniowych ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, lub też do zwrotu tej nadwyżki na rachunek bankowy MEE Oddział w Polsce?
 1802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-500/09-2/ES
  1) Czy w związku z poniesionymi w latach 2003-2007 nakładami związanymi z rozpoczętą w 2003 r. inwestycją, polegającą na budowie domu jednorodzinnego, przysługuje Wnioskodawcy prawo do kontynuowania tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, obowiązującej do końca 2001 r., do której Wnioskodawca nabył prawa w 2001 r. z tytułu wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego? 2) Czy zapłacone w latach 2004-2007 odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2003 r. na budowę domu jednorodzinnego podlegają odliczeniu od dochodu w ramach tzw. ulgi odsetkowej?
 1803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-495/09/AJ
  Czy Gmina realizując powyższe zadanie może odliczyć podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na realizację zadania lub odzyskać podatek w inny sposób?
 1804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-470/09/AJ
  Czy Gmina realizując projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w R." w ramach RPO na lata 2007-2013, jako podmiot prawa publicznego nie może odzyskiwać podatku od towarów i usług?
 1805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-476/09/BW
  Możliwość otrzymania częściowego zwrotu podatku VAT w związku z zakupem drzwi wejściowych oraz drzwi na klatce schodowej
 1806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-409/09-2/CS
  Z uwagi na fakt, iż nie został spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją przedmiotowego projektu
 1807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382b/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodów osobowych.
 1808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382c/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zw. z leasingiem lub najmem samochodów osobowych?
 1809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-382a/09/AF
  Czy przysługuje prawo do odliczenia pełnego podatku przy nabyciu samochodu osobowego?
 1810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-644/09-2/BD
  Prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego.
 1811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-356/09/AJ
  Czy zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w trakcie trwania inwestycji?
 1812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-596/09-2/MP
  Wnioskodawca ma prawo do odliczania podatku VAT od zakupu motocykla (jego leasingu), o którym mowa we wniosku oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
 1813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-617/09-2/MM
  Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług służących realizacji projektów finansowanych z Funduszu Schengen mających na celu poprawę bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach UE?
 1814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-856/09-3/AK
  Czy Spółka może odliczyć 100% podatku VAT od zakupionych dwóch samochodów?
 1815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-626/09-2/BM
  odliczenie podatku naliczonego od czynszu i wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodów osobowych
 1816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-422/09-4/IZ
  Organ stwierdza, że Wnioskodawca nie może zastosować obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentującej zakup samochodu osobowego o ładowności większej niż 500 kg, ale nie posiadającego świadectwa homologacji, z którego wynika, iż jest to samochód ciężarowy.
 1817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-443b/09/AD
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części, która będzie oddana w dzierżawę?
 1818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-443a/09/AD
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot podatku w części już zrealizowanej inwestycji i przekazanej spółce z o.o. na dokapitalizowanie?
 1819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-443b/09/AD
  Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w części, która będzie oddana w dzierżawę?
 1820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-489/09/BM
  czy Wnioskodawca może refakturować koszty hoteli oraz wyżywienia na rzecz zagranicznych spółek, czy przy nabyciu i dalszym refakturowaniu usług noclegowych i gastronomicznych ma zastosowanie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, czy Wnioskodawca ma prawo stosować do nabycia i dalszego refakturowania usług noclegowych i gastronomicznych szczególny schemat opodatkowania VAT marża
 1821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-505/09/BM
  Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć podatek VAT na podstawie otrzymanych duplikatów w rozliczeniu za okres, w którym je otrzyma, bądź w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, czy poprzez korektę deklaracji za okresy związane z pierwotnym doręczeniem oryginałów faktur
 1822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-607/09-4/ISN
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Projektu, w przypadku gdy czynności te służą sprzedaży zwolnionej od podatku VAT.
 1823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-452/09/AZb
  prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samochodu innego niż osobowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg
 1824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-559/09-3/AI
  Czy Spółka ma prawo odliczać podatek naliczony od paliwa nabywanego do samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg a także podatek naliczony w całości od rat leasingowych od tych samochodów, a także podatek naliczony od nabytych samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg oraz czy Spółka ma prawo skorygować swoje rozliczenia w tym zakresie od dnia 1 maja 2004 r.?
 1825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-559/09-2/AI
  Czy Spółka ma prawo odliczać podatek naliczony od paliwa nabywanego do samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg a także podatek naliczony w całości od rat leasingowych od tych samochodów, a także podatek naliczony od nabytych samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg oraz czy Spółka ma prawo skorygować swoje rozliczenia w tym zakresie od dnia 1 maja 2004 r.?
 1826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-591/09-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu stanowiącego zadanie własne Gminy - uregulowane w art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym - nie dotyczącego czynności opodatkowanych Gminy.
 1827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-594/09-2/IZ
  Wnioskodawczyni w przedstawionym stanie faktycznym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3a obowiązującej do dnia 30 kwietnia 2004r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na zakup paliwa do przedmiotowego samochodu.
 1828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-524/09-2/KK
  Zdaniem Dyrektoria Izby Skarbowej w Warszawie wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących poniesienie tych wydatków. Jak wynika z opisu stanu faktycznego wnioskodawca zamierza wykorzystać zakupione towary i usług w prowadzonej działalności gospodarczej, mimo podjęcia decyzji o zaniechaniu inwestycji lub dokona ich zbycia. Z analizy przytoczonych przepisów ustawy wynika, iż każdy kto dokonuje nabycia towarów i usług, które zmierzają do przyszłego wykorzystania ich do świadczenia czynności opodatkowanych w prowadzonej działalności gospodarczej, ma prawo od odliczenia podatku naliczonego.
 1829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-708/09/BM
  czy od zakupionego paliwa do maszyn, urządzeń i pojazdów niezarejestrowanych do ruchu drogowego, wykorzystywanych w gospodarstwie Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT i jaką należy prowadzić ewidencję paliwa wlewanego do tych urządzeń
 1830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-535/09/BM
  czy Wnioskodawca jako podatnik VAT, kupując od rolników ryczałtowych ich produkty ma obowiązek wystawiać faktury VAT RR z 6% stawką podatku
 1831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-535/09-2/AW
  Czy podatnik może odliczyć 100% podatku VAT, jeżeli nie nabywa samochodu (jak stanowi art. 86 ust. 3), ale bierze go na 3 lata w leasing finansowy i wydzierżawi go przez pół roku?
 1832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-488/09/AW
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od nabycia w 2005, 2006 i 2007r. samochodów osobowych. Wyrok ETS C-414/07 nie ma zastosowania do samochodów osobowych.
 1833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-475/09/PH
  Czy Wnioskodawca może odliczać VAT od zakupu paliwa do motocykla?
 1834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-326/09/BM
  Czy w związku ze zmianą przeznaczenia części realizowanej inwestycji Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego za poszczególne miesiące 2005r. i 2006r. zgodnie z art. 91 ustawy o VAT?
 1835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-536/09-4/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z projektem obejmującym czynności opodatkowane.
 1836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-338d/98/AD
  W przypadku przekazania obiektów kanalizacji sanitarnych i wodociągu, które w momencie dokonania aportu zostaną opodatkowane, istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wykonawcy inwestycji.
 1837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-384/09/AJ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu.
 1838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-456/09/AJ
  Czy Gminie realizującej projekt pn. "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji B. – etap I", przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?
 1839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-502/09-3/AI
  Czy w związku z tym, że nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne przekazanie elementu infrastruktury nie powodowałoby konieczności naliczenia i odprowadzenia VAT należnego, a VAT naliczony przy wydatkach na wytworzenie tego elementu infrastruktury podlegał odliczeniu, należy dokonać korekty VAT zgodnie z art. 91 ustawy o VAT?
 1840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-454/09/ES
  prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do samochodu ciężarowego
 1841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-342/09-4/JL
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahentów tytułem zapłaty premii pieniężnych za działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta i w konsekwencji do zwiększenia popytu na towary Spółki od 1 stycznia 2009 r.
 1842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-300/09/MD
  Prawidłowość wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy oraz prawidłowości odliczenia całości podatku naliczonego związanego z prowadzoną działalnością.
 1843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-371/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych od samochodu osobowego przeznaczonego na cele najmu.
 1844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-458/09-2/IZ
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków finansowanych ze środków otrzymanych z funduszy unijnych w takim zakresie, w jakim będą one służyły czynnościom opodatkowanym.
 1845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-352/09/AF
  Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji?
 1846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-308/09/BJ
  Czy Wnioskodawca prawidłowo dokonał korekty podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych.
 1847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-445c/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową.
 1848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-327/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu.
 1849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-378/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu ciężarowego oraz paliwa do jego napędu.
 1850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-379/09/ES
  Prawo do odliczenia podatku VAT od paliwa do samochodu ciężarowego.
 1851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-310/09/AD
  Fundacji nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ usługi świadczone w ramach projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, lecz wyłącznie z realizacją czynności podlegających zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 1852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-496/09-4/MK
  Czy Powiat realizując zadanie własne – uregulowane w ustawie o samorządzie powiatowym – polegające na termomodernizacji obiektów szkolnych może dokonać odliczenia podatku VAT ?
 1853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-437/09/PS
  Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego współfinansowanego z funduszu unijnego.
 1854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-451/09-2/MM
  przeprowadzony przez Wnioskodawcę remont budynku produkcyjnego i związany z nim zakup materiałów i usług remontowo - budowlanych będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych (Wnioskodawca po wyremontowaniu zamierza przeznaczyć w/w budynek na działalność gospodarczą polegającą na podnajmie), tak więc Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie materiałów i usług remontowo - budowlanych służących wyremontowaniu budynku.
 1855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-309/09/AD
  Fundacji nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ usługi świadczone w ramach projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, lecz wyłącznie z realizacją czynności podlegających zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 1856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-310/09/AD
  Fundacji nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ usługi świadczone w ramach projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, lecz wyłącznie z realizacją czynności podlegających zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 1857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-369/09/AT
  Czy w związku z realizacją projektu Business and Innovation Support for North - East Poland (BISNEP), będącego częścią sieci Enterprise Europe Network, finansowanej w ramach Programu Ramowego Komisji Europejskiej na rzecz konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programmes 2007-2013 CIP) Fundacji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 1858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-364/09/DM
  Czy ograniczenie w zakresie odliczania podatku od towarów i usług określone w art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy również umowy o świadczenie kompleksowej obsługi wynajmowanego samochodu?
 1859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-481/09-2/JB
  Pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących raty leasingowe od samochodu ciężarowego posiadającego, zgodnie z homologacją, dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg.
 1860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-322/09/AF
  Czy w związku z realizacją inwestycji przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez wykonawców inwestycji lub ubiegania się o zwrot tego podatku?
 1861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-323/09/BJ
  Czy podatnik ma prawo odliczyć 7% podatku VAT od sprzedaży lokalu mieszkalnego i 22% podatku VAT od sprzedaży podziemnego miejsca parkingowego, wykazanego w fakturze VAT?
 1862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-418/09-4/MK
  Gmina jako podatnik podatku VAT w związku z wniesieniem aportem inwestycji do spółki prawa handlowego oraz prawo do odliczenia.
 1863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-410/09-7/EN
  Czy w przypadku wystawiania refaktur (NP) na japońskiego inwestora, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur związanych z realizacją projektu polegającego na badaniu zasobności biogazowej składowisk komunalnych na wysypisku śmieci na Ukrainie?
 1864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-434/09-3/AK
  Czy odnosząc się do projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 1865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-244/09/AJ
  Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach dokumentujących otrzymanie bonusów (premii pieniężnych) otrzymywanych od kontrahentów?
 1866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-250/MD
  Prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie usługi internetowej.
 1867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-332/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-277a/09/AT
  1. Czy we wskazanym stanie faktycznym Spółka ma prawo - od momentu zawarcia przedmiotowej umowy leasingowej – do odliczenia 100% podatku naliczonego w fakturach za poszczególne raty leasingowe, jak również w fakturach za paliwo? 2. Czy odnośnie faktur za poszczególne raty leasingowe oraz faktur za paliwo do pojazdów wystawionych po dniu uzyskania pozytywnej odpowiedzi Spółka może przy rozliczaniu podatku od towarów i usług odliczać 100% VAT naliczonego w tych fakturach?
 1869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-423/09/AZ
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z modernizacją lokalu nieodpłatnie użyczonego gminnej instytucji kultury
 1870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-600/09/AZ
  termin dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych towarów i usług
 1871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-367/09-5/BP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.
 1872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-367/09-4/BP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od raty lub innych płatności wynikających z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego.
 1873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-367/09-3/BP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych.
 1874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-367/09-2/BP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych.
 1875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-488/08/09-S/IN
  Czy w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 maja 2005 r. Spółka mogła stosować proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT i w konsekwencji, czy otrzymywane przez Spółkę wpłaty abonamentowe powinny być uwzględniane w tej proporcji dla potrzeb prawidłowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług?
 1876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-460/09-2/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków.
 1877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-459/09-3/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w zakresie boiska szkolnego.
 1878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-363/09-2/PW
  Czy charakter działalności Oddziału, w szczególności pomocniczy charakter tej działalności w stosunku do działalności Spółki zgodnie z opisem zawartym w stanie faktycznym, pozwala na potraktowanie VAT-u naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez Oddział jako VAT-u naliczonego pomniejszającego VAT należny deklarowany przez Spółkę od sprzedaży realizowanej w Polsce. Innymi słowy, czy Spółka jako podmiot zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce ma prawo do odliczenia od jej podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z działalnością Oddziału (np. wynajem biura, usługi księgowe, itp.)? Czy faktury związane z funkcjonowaniem Oddziału w Polsce, tj. faktury wystawione w związku z nabyciem przez Oddział towarów i usług (faktury zakupu), jak również wystawiane przez Oddział (faktury sprzedaży - o ile taka sytuacja wystąpiłaby w przyszłości), powinny zawierać w zakresie danych nabywcy (dotyczy faktur zakupu) i sprzedawcy (dotyczy faktur sprzedaży): (i) nazwę Oddziału, jego adres i numer identyfikacji podatkowej dla potrzeb podatku od towarów i usług nadany Spółce, czy też (ii) nazwę Spółki, jej adres w Polsce zgłoszony dla potrzeb rejestracji w VAT i numer identyfikacji podatkowej nadany Spółce?
 1879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-275/09/MS
  Czy istnieje możliwość pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego ze sporządzonego przez Wnioskodawcę spisu z natury, na dzień rezygnacji ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy – w miesiącach następujących po dniu rezygnacji ze zwolnienia?
 1880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-298/09-4/IZ
  Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opłaty za udział w konferencjach zawodowych (zarówno szkoleniowych jak i poza szkoleniowych) są wynagrodzeniem za usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarowi usług, a tym samym wynagrodzenie to powinno być uwzględniane w kalkulacji współczynnika proporcji według, którego KIBR dokonuje częściowego odliczenia podatku VAT? Czy prawidłowym postępowaniem jest opodatkowanie działalności wydawniczej Wnioskodawcy stawką VAT w wysokości 0%, a tym samym wynagrodzenie z tego tytułu powinno być uwzględniane przy kalkulacji współczynnika proporcji według, którego K dokonuje częściowego odliczenia podatku VAT?
 1881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-389/09-4/AI
  Czy w związku z korektą podatku należnego od sprzedaży za ubiegły rok, czy należy dokonać również korekty podatku naliczonego od zakupów za rok 2008?
 1882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-358/09-2/AP
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu SPZOZ ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie realizacji projektu?
 1883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-385/09-2/AP
  Czy w związku z realizacją przedmiotowego projektu Politechnice przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)?
 1884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-247/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
 1885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-272/09-2/KT
  Realizowany projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.
 1886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-271/09-2/KT
  Wnioskodawcy przysługuje, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane dotacją z UP, o ile nie występują przesłanki ograniczające to prawo, wynikające z art. 88 ww. ustawy.
 1887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-383/09-4/MK
  Czy jednostka samorządu terytorialnego może odzyskać podatek VAT w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych?
 1888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-205/09/AJ
  Prawo odzyskania podatku.
 1889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-487/09-3/MK
  Odliczenie podatku z inwestycji oddanej w zarząd
 1890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-288/09-2/KT
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi odliczając podatek VAT od zakupu przedmiotowej nieruchomości, ujmując w deklaracji VAT jako nabycie towarów i usług zaliczonych u podatnika do środków trwałych?
 1891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-380/09-2/AT
  1.Czy Spółka będzie mogła obniżyć podatek należny o pełną wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów czteromiejscowych z homologacją ciężarowych spełniających warunki, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 starej ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 kwietnia 2004 r., lecz nie spełniających obecnie obowiązujących warunków, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o VAT? 2.Czy Spółka będzie mogła obniżyć podatek należny o podatek naliczony z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów czteromiejscowych z homologacją ciężarowych spełniających warunki, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 starej ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 kwietnia 2004 r., lecz nie spełniających obecnie obowiązujących warunków, o których mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT?
 1892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-245/09/AF
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach VAT dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych?
 1893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-471/09-2/EWW
  Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.
 1894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-260/09/PK
  Zarówno zysk jak straty, generowane przez instrumenty pochodne nie powinny być dokumentowane fakturą VAT i nie powinny być ujmowane w rejestrze sprzedaży gdyż nie są to kwoty powstałe w wyniku działalności Wnioskodawcy podlegającej opodatkowaniu (sprzedaży). W konsekwencji kwoty te nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym uzyskane wartości, zarówno dodatnie jak i ujemne, uzyskane z ww. instrumentów pochodnych nie będą miały wpływu na, ewentualną, wielkość korekty podatku naliczonego.
 1895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-421/09-2/PR
  prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe oraz zakup paliwa do samochodów służących do celów najmu
 1896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-249/09/AF
  Czy Gminie, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji w pełnym zakresie?
 1897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-251/09/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędu samochodu ciężarowego.
 1898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-346/09-4/MK
  Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu obejmującego zadanie własne Gminy.
 1899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-225/09-4/IK
  obowiązek obliczenia oraz wpłacenia podatku VAT wg stawki właściwej dla danego towaru w kraju (podatek należny). Faktura wystawiona przez dostawcę nie zawiera podatku VAT (podatku naliczonego), kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego, wykazana przez nabywcę w deklaracji VAT-7. Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy.
 1900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-348/09-3/IZ
  Czy Gminie przy realizacji przedmiotowej inwestycji przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot ?
 1901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-307/09-4/MK
  Czy jednostka samorządu terytorialnego może odzyskać podatek VAT w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych?
 1902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-313/09-7/AT
  1. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę należących do jego przedsiębiorstwa towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega podatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego w przypadku ich nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w sytuacji gdy czynność nieodpłatnego przekazania towarów nie zostanie opodatkowana podatkiem VAT (czynność ta bowiem nie podlega podatkowaniu podatkiem VAT).
 1903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-388/09-2/SJ
  Czy opodatkowane podatkiem VAT zakupy towarów i usług dokonywane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów projektu EEN, upoważniają do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w tych towarach i usługach?
 1904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-172/09-2/CS
  1. Co należy rozumieć przez akcyzę zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.?2. Kiedy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), związanej ze sprzedażą opodatkowaną ?
 1905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-466/09-2/KK
  Czy podatnik w związku z transakcją zakupu lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy istnieje możliwość sprzedaży ww. lokalu użytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w związku z wniesieniem tegoż lokalu użytkowego aportem do spółki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu?
 1906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-377/09-3/KG
  Czy Gmina może ubiegać się o zwrot podatku VAT, który zostanie naliczony w nabytych towarach i usługach (zaliczonych u podatnika do środków trwałych), dotyczących adaptacji budynku przeznaczonego na bibliotekę i świetlicę wiejską?
 1907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-197/09-2/KT
  Instytutowi nie będzie przysługiwało prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do odliczenia podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowych projektów, ponieważ nie będą one służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 1908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-261/09-2/IK
  Na podstawie faktur VAT otrzymanych od dostawcy, dokumentujących wynagrodzenie za niewykorzystane zdolności produkcyjne, będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.
 1909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-208/09-5/KT
  Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych w ramach opisanej inwestycji, gdyż będzie on związany z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 1910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-208/09-6/KT
  Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych w ramach opisanej inwestycji, gdyż będzie on związany z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 1911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-71/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-186/09/BS
  Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia paliwa do samochodów ciężarowych i dokonania w związku z tym korekty deklaracji. Z uwagi jednak na ograniczenie czasowe wynikające z treści art. 86 ust. 13 ww. ustawy, prawo do korekty deklaracji zwiększającej podatek naliczony o kwotę nieodliczonego podatku wynikającego z nabycia paliwa do tych samochodów nie przysługuje za okres od 1 maja do 31 grudnia 2004 r.
 1913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-195/09/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z leasingiem przedmiotowego pojazdu w pełnej wysokości i prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa do napędu tego pojazdu?
 1914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-190/09-2/KT
  Realizowany projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.
 1915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-400/09-4/AI
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu przedmiotowego samochodu - zatem czy Zainteresowany może dokonać korekty z odliczenia 60% na 100% oraz dokonywać odliczenia pełnego VAT od paliw?
 1916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-296/09-5/MK
  Czy jednostka samorządu terytorialnego może odzyskać podatek VAT w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych?
 1917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-194/09-2/KT
  Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych w ramach opisanego projektu, gdyż będzie on związany z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 1918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-77/09/ZG
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji?
 1919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-72/09/ZG
  Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 1920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-445/09-2/SJ
  Czy w świetle wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, który uznał polskie przepisy w sprawie odliczenia VAT od paliwa do samochodów o ładowności powyżej 500 kg za niezgodne z przepisami unijnymi, Spółka ma prawo dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliw do takich samochodów?
 1921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-290/09-2/KG
  Czy w świetle wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, który uznał polskie przepisy w sprawie odliczania podatku VAT od paliwa do samochodów o ładowności powyżej 500 kg za niezgodne z przepisami unijnymi, Wnioskodawca ma prawo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa do takiego samochodu?
 1922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-211/09/BM
  prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją, która miała być oddana w nieodpłatne użyczenie, jednakże w tracie realizacji inwestycji JST postanowiła, iż po zakończeniu procesu inwestycyjnego, środek trwały zostanie wniesiony aportem do spółki kapitałowej
 1923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-248/09/BM
  prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi przy realizacji projektu "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Z."
 1924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-213/09/BM
  prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją, która miała być oddana w nieodpłatne użyczenie i została nieodpłatnie użyczona, a następnie środek trwały zostanie wniesiony aportem do spółki kapitałowej
 1925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-267/09-4/MK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z projektu o nazwie : "Rozbudowa drogi …".
 1926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-212/09/BM
  prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją, która miała być oddana w nieodpłatne użyczenie i została nieodpłatnie użyczona, a następnie została wydzierżawiona (sytuacja oznaczona przez Wnioskodawcę jako A)
 1927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-204/09-2/KT
  Jeżeli nabywane w ramach inwestycji towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych, Parafii, która nie jest podatnikiem podatku VAT, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynikającego z faktur VAT związanych z realizacją tego projektu.
 1928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-174/09-2/KT
  Prowadzona przez Wnioskodawcę inwestycja nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, zatem nie ma on prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.
 1929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-296/09-2/EN
  Czy w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) Zainteresowanej przysługuje prawo odliczenia 100% podatku naliczonego przy zakupie opisanego w stanie faktycznym samochodu ciężarowego?
 1930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-183/09-7/BP
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów służących do wyprodukowania napojów alkoholowych, a wydawanych przez Wnioskodawcę nieodpłatnie w ramach akcji promocyjno-reklamowych?
 1931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-131/09-4/AK
  Zakup towarów i usług związanych z nabyciem mieszkania oraz jego modernizacją, związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku od towarów i usług (wynajmem mieszkania na cele mieszkaniowe – PKWiU 70.20.11) nie podlegają odliczeniu od podatku należnego, z uwagi na niespełnienie warunku koniecznego do uzyskania prawa do odliczenia, określonego w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy
 1932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-337/09-2/AW
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej oraz z tytułu nabycia paliw wykorzystywanych do napędu powyższego samochodu
 1933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-63/09/JK
  Możliwość odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizowanym projektem.
 1934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-156/09/MN
  Wnioskodawca nabył prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia paliwa do przedmiotowego samochodu ciężarowego i dokonania w związku z tym korekty deklaracji. Z uwagi jednak na ograniczenie czasowe wynikające z treści art. 86 ust. 13 ww. ustawy, przysługuje Wnioskodawcy prawo do korekty deklaracji za okres od 1 stycznia 2005 r. do 21 lutego 2007 r., poprzez zwiększenie podatku naliczonego o kwotę nieodliczonego podatku wynikającego z nabycia paliwa do ww. samochodu, o ile pojazd ten wykorzystywany był wyłącznie do działalności opodatkowanej i nie zachodziły inne ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy.
 1935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-147/09/AF
  Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujących przed 1 grudnia 2008 r. oraz tych, które zaczęły obowiązywać z dniem 1 grudnia 2008 r., a także z dniem 1 stycznia 2009 r., podatek od towarów i usług związany z importem towarów, których importerem na mocy przepisów szczególnych jest Spółka, podlega odliczeniu na zasadach ogólnych pomimo faktu, że Spółka nie jest właścicielem przedmiotowych towarów?
 1936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-401/09-2/SJ
  Czy w świetle wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, który uznał polskie przepisy w sprawie odliczenia VAT od paliwa do samochodów o ładowności powyżej 500 kg za niezgodne z przepisami unijnymi, Spółka ma prawo dokonać obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliw do takich samochodów?
 1937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-180/09/BM
  określenie czy istnieje konieczność posiadania odrębnego licznika prądu wskazującego zużycie wyłącznie w ramach prowadzonej działalności czy też dopuszczalne jest posiadanie wspólnego licznika i proporcjonalne dzielenie wartości rachunku, a tym samym odliczenie podatku VAT w części dotyczącej prowadzonej działalności
 1938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-324/09/AJ
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach projektu?
 1939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-255/09/AJ
  Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach projektu?
 1940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-290/09-2/KK
  1. Czy zaprzestanie wykorzystywania Aktywa, wpływa na długość okresu, w którym dokonuje się korekty odliczenia kwoty podatku naliczonego (czy zmienia się pięcio lub dziesięcio-letni okres dokonywania korekty)? 2. Według jakich zasad dokonuje się korekty Aktywów, które w danym roku nie były wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności z uwagi na utratę ich przydatności, wygaśnięcie licencji, lub wycofanie z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (likwidacja) w związku z planowaną sprzedażą w sytuacji, gdy do sprzedaży ostatecznie nie doszło.
 1941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-299/09-2/SJ
  Czy w wyniku wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie spółki M. (sygn. C-414/07) będzie można odliczyć 100% podatku VAT od nabytego samochodu z homologacją ciężarową, a następnie odliczyć 100% podatku VAT od zakupionego do tego samochodu paliwa?
 1942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-176/09/EŁ
  Termin, od którego przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących obciążenie z tytułu leasingu samochodu osobowego służącego do celów najmu.
 1943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-157c/09/RS
  Czy w związku ze zmianą treści art. 88 (od dnia 1 grudnia 2008 r.), można uznać, że nabywcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z inwestycją zaniechaną w 2006 r.?
 1944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-81/09-4/MP
  W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego wynajmujący (niebędący podatnikiem podatku od nieruchomości) nie ma uprawnień do obciążania najemcy (podatnika tego podatku) podatkiem od nieruchomości, jak również nie ma prawa traktować tego obciążenia jako obrót, stanowiący podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku, gdy właścicielem wynajmowanej nieruchomości jest podmiot inny niż Skarb państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, pomimo że stanowi odrębny element rozliczeń z najemcą, jest on należnością wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi najmu i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Wynajmujący, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług jest obowiązany wystawić dla najemcy fakturę VAT.. Najemcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawianych przez wynajmującego.
 1945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-170/09-4/JF
  VAT - w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od nabytego paliwa do samochodu osobowego
 1946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-229/09/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wyposażenia biura, sfinansowanych ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu pracy.
 1947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-51/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-52/09/ZG
  Czy podatek VAT poniesiony na wydatki związane z przebudowa drogi będzie podlegał zwrotowi?
 1949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-59/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 1950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-208/09-2/JK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów wykorzystywanych do czynności opodatkowanych. Zakup odzieży reprezentacyjnej ( garnitur, koszula, krawat) dla pracowników firmy
 1951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-110/09-4/IZ
  W świetle powołanych wyżej przepisów prawa wspólnotowego i krajowego oraz biorąc pod uwagę treść złożonego wniosku, tut. Organ stwierdza, że Strona ma prawo do odliczania podatku VAT od zakupu samochodu o których mowa we wniosku, a także paliwa do tego samochodu, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże z uwzględnieniem zapisu art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r.
 1952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-151/09/BM
  sposób opodatkowania i dokumentowania usług własnych (hotelarsko-gastronomicznych) i usług nabywanych u innych podatników oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści klienta
 1953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-198/09-3/AK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem taboru kolejowego przysługuje bez względu na wartość świadczonych następnie usług dzierżawy (wysokość czynszu)
 1954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-149/09/AF
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z nabyciem pojazdu w pełnej wysokości, a tym samym prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa do napędu tego pojazdu?
 1955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-265/09/BM
  czy w związku z zakupem towarów i usług związanych z realizacją wspólnego zadania inwestycyjnego Konsorcjum przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych na Wnioskodawcę
 1956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-118/09-2/CS
  Czy Fundacji, jako jednostce która zrealizowała projekt pod nazwą: "W biznesie pierwszy (k)rok? - z nami nie najtrudniejszy" przysługuje prawo do zwrotu lub odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenach towarów i usług nabywanych w celu realizacji przedmiotowego projektu, prowadzonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości?
 1957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-132/09-2/JK
  W odniesieniu do realizowanego projektu - "Modernizacja stacji wodociągowej i rozbudowa wodociągu" - gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 1958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-82/09-4/JF
  Czy w związku z wyrokiem ETS w sprawie Magoora, Spółce przysługuje od dnia 1 maja 2004 r. pełne (nieograniczone) prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z 2004 r. z tytułu nabywania samochodów osobowych oraz korzystania z samochodów osobowych?
 1959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-101/09-5/JF
  Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?
 1960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-223/09-3/MK
  Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania gminnego w przedmiocie zagospodarowania terenu wokół świetlicy.
 1961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-116/09-2/KT
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług nabywanych w celu realizacji projektu, gdyż nie służy on sprzedaży opodatkowanej.
 1962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-197/09/AP
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 1963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-79a/09/MN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego, natomiast wskazany przez Wnioskodawcę wyrok ETS dot. sytuacji, w której przepisy prawa krajowego spowodowały rozszerzenie zakresu obowiązujących wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego po wejściu w życie VI Dyrektywy. Zatem ww. wyrok nie znajduje zastosowania w odniesieniu do będącego w posiadaniu Wnioskodawcy samochodu osobowego.
 1964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-79b/09/MN
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia z tytułu nabycia paliwa wykorzystanego do napędu samochodu osobowego. Wskazany przez Wnioskodawcę wyrok ETS dot. sytuacji, w której przepisy prawa krajowego spowodowały rozszerzenie zakresu obowiązujących wyłączeń prawa do odliczenia podatku naliczonego po wejściu w życie VI Dyrektywy. Zatem ww. wyrok nie znajduje zastosowania w odniesieniu do będącego w posiadaniu Wnioskodawcy samochodu osobowego.
 1965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-230/09-2/MK
  Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania gminnego w przedmiocie przebudowy drogi.
 1966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-199/09-4/MK
  Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania gminnego w przedmiocie budowy drogi.
 1967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-298/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-267/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-140/09/LSz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu paliwa do samochodów ciężarowych.
 1970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-185/09-2/AS
  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów zrealizowanych ze środków pochodzących z dotacji podmiotowych oraz ze środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji projektów badawczych
 1971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-169/09-7/JB
  Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego stanowiącego podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tego pojazdu.
 1972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-151/09-3/KG
  Czy Spółka jako podatnik VAT czynny ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z wystawionej przez kontrahenta faktury, w sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży jest działka przeznaczona w części pod budowę ulicy publicznej klasy lokalnej - KDL i uprawę polową - R?
 1973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-105/09/PS
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w części w związku z realizacją projektu.
 1974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-179/09/BK
  Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT, a jeżeli nie, to czy VAT będzie kosztem kwalifikowanym?
 1975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-147/09/BW
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez kontrahentów z tytułu premii pieniężnych oraz bonusów.
 1976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-261/09-2/AD
  Czy w przytoczonym stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usług pomiędzy Odbiorcą (świadczącym) a Spółką (beneficjentem świadczenia), z tytułu którego wynagrodzeniem jest premia wypłacana przez Wnioskodawcę a w konsekwencji, czy Zainteresowany jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Odbiorcę w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną premię na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT, z pominięciem przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT?
 1977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-289/09-2/SJ
  Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu sprzętu i urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla szpitala powiatowego?
 1978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-103/09/LŻ
  Możliwość zwrotu podatku VAT z faktury naprawy powypadkowej.
 1979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-31/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 1980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-28/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 1981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-34/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 1982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-38/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 1983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-130/09/AF
  Czy istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją inwestycji w systemie podatku od towarów i usług lub poza nim?
 1984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-32/09/JK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem budowy zespołu rekreacyjno-sportowego.
 1985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-47b/09/JK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem budowy biblioteki cyfrowej udostępnianej nieodpłatnie.
 1986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-47a/09/JK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem budowy biblioteki cyfrowej udostępnianej nieodpłatnie.
 1987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-41/09/JK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem renowacji zabytkowych budowli.
 1988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-85/09/AF
  Czy w związku z zakupem pojazdu mam prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości oraz prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakupem paliwa do opisanego samochodu?
 1989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-107/09/AF
  Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu "Program dostosowania kwalifikacji pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw do standardów firm stosujących nowoczesne systemy produkcji w województwie" istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części?
 1990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-257/09-7/MK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 1991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-257/09-6/MK
  Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 1992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-63/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu użytkowania samochodu oraz zakupu paliwa do jego napędu.
 1993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-266/09-2/SJ
  Czy Gminie, przy realizacji opisanej inwestycji, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 1994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-98/09-2/SP
  Możliwość skorzystania z odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej w przypadku, gdy dziecko uzyskiwało dochody za granicą.
 1995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-45/09/AS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu samochodów oraz z faktur dokumentujących nabycie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do tych samochodów.
 1996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-116/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-115/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-92/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 1999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-66/09/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 2000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-91/09/LŻ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od raty leasingowej oraz zakupionego paliwa do motocykla
 2001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-61/09/ICz
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów i usług związanych z rozbudową domu jednorodzinnego w celu przeznaczenia części tego budynku do działalności gospodarczej.
 2002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-204/09-2/SJ
  Czy Wnioskodawca realizując opisaną inwestycję ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji?
 2003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-40/09/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego oraz paliwa do jego napędu.
 2004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-56/09/AF
  Czy kwota podatku od towarów i usług określona na fakturze dotyczącej odstępnego za najem lokalu użytkowego może być jednorazowo odliczona w dacie otrzymania faktury?
 2005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-171/09-2/KG
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu towarów i usług związanych z realizacją projektu "Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym w Przychodni Rejonowej".
 2006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-227/09/KG
  Brak prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przebudową i doposażeniem szpitala.
 2007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-195/09-2/KG
  Gmina nie nabędzie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 2008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-69/09-2/MR
  Czy w świetle art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej, w związku z art. 6 i 91 ust. 7 w związku z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia wykonawczego, aport może być objęty zwolnieniem od podatku od towarów i usług, a co za tym idzie czy wniesienie aportu powinno skutkować korektą odliczenia podatku, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy?
 2009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-69/09-2/JF
  Czy w związku ze świadczonymi przez ZTM usługami transportu zbiorowego (sprzedażą biletów na przejazd środkami transportu miejskiego), istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT związanych z budową, rozbudową lub modernizacją obiektów i urządzeń związanych lokalnym transportem zbiorowym, takich jak: wydzielone pasy ruchu (BUS—PAS), infrastruktura przystankowa, zatoki autobusowe, pętle autobusowe, infrastruktura torowo—sieciowa (tym: perony przystanków tramwajowych, elementy trakcji elektrycznej związane z obsługą ruchu tramwajów, pętli tramwajowych), inne niewymienione wyżej elementy infrastruktury bezpośrednio lub pośrednio związane z prawidłowym funkcjonowaniem transportu zbiorowego na terenie Miasta (w tym: sygnalizacji świetlnej wraz ze sterownikami i innymi elementami systemu sterowania ruchem tramwajów i autobusów)?
 2010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-82/09-6/JF
  Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup tych samochodów w sytuacji gdy przedmiotem działalności Spółki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług sprzedaż samochodów.
 2011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-57/09-3/HS
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo wykazując przychody uzyskane z tytułu udziału i rozwiązania cichej spółki oraz potrąciła kwotę podatku zapłaconego w roku 2007 i dotyczącego zaliczki za rok 2007?
 2012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-67/09-4/HS
  Czy można dokonać korekty podatku (CIT-8) za lata 2005 - 2006 i potrącić zapłacony podatek dotyczący tych lat, ale zapłacony w 2007 r.?
 2013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-282/09/LSz
  Prawo na przyszłość do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego VAT od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do samochodów osobowych.
 2014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-75/09/AF
  Czy Wnioskodawca miał/ma prawo odliczenia, zwrotu lub odzyskania podatku od towarów i usług podczas realizacji, jak i po zrealizowaniu inwestycji polegającej na budowie/przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej?
 2015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-23/09-2/KT
  Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia podlegające przedmiotowemu zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przy realizacji projektu "Likwidacja Barier Architektonicznych w SPZOZ
 2016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-11/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 2017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-19/09/JK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym zadaniem.
 2018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-21/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 2019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-21/09/AD
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia za IV kwartał 2008 r. podatku naliczonego w kwocie 8.845,08 zł wynikającego z faktury VAT dokumentującej nabycie w dniu 29 grudnia 2008 r. samochodu ciężarowego marki Toyota Yaris?
 2020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-23/09/LSz
  Prawo do zwrotu nieodliczonego podatku VAT od zakupionych w okresie od stycznia 2005r. do sierpnia 2008r. samochodów osobowych oraz podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych.
 2021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-276/09/LSz
  Prawo na przyszłość do pełnego odliczania podatku VAT od zakupu samochodów osobowych oraz podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów osobowych.
 2022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-254/09-2/IZ
  Strona nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż brak jest związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.
 2023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-253/09-2/IZ
  Strona nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż brak jest związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.
 2024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-255/09-2/IZ
  Strona nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż brak jest związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi
 2025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-117/09-2/CS
  Czy Fundacji, jako jednostce która zrealizowała projekt "Aktywizacja zawodowa Twoją szansą" przysługuje prawo do zwrotu lub odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenach towarów i usług nabywanych w celu realizacji przedmiotowego projektu, prowadzonego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa?
 2026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-68/09-3/AT
  Czy wykonanie inwestycji pn. "Przebudowa budynku (…)", daje możliwość prawną Gminie odliczenia podatku od towarów i usług?
 2027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-18/09-2/JK
  W odniesieniu do realizowanego projektu - "Rozbudowa stadionu miejskiego i budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego" - miastu nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego.
 2028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-21/09-2/JK
  W odniesieniu do realizowanego projektu - "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej doliny rzeki" - miastu nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego.
 2029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-20/09/JK
  Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej.
 2030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-22/09/JK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem budowy sieci wodociągowej.
 2031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-50/09-5/TW
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego za okres od października 2006 r. do września 2007 r., tj. przed rejestracją, ale już po rozpoczęciu działalności gospodarczej?
 2032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-89/09-4/MP
  Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu usług cateringowych w takiej części w jakiej nabyte usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
 2033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-68/09-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymanej jak i wypłaconej premii za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem
 2034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-71/09/BJ
  Czy gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu?
 2035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP/443-12/09-2/SJ
  Czy firma Wnioskodawcy, w związku z brakiem dokumentów homologacyjnych, może odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa, jeżeli z dowodów rejestracyjnych wynika, że są to pojazdy ciężarowe?
 2036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-50/09-2/IG
  Czy w przypadku otrzymania faktury VAT wystawionej przez odbiorcę na kwotę wyliczonej według umowy procentowo od wartości sprzedaży premii pieniężnej (za wielkość sprzedaży, terminową płatność w danym okresie, długotrwałą współpracę etc.) podatek naliczony z takiej faktury obniża podatek należny dostawcy? Czy w sytuacji gdy kontrahent - dostawca otrzymuje od odbiorcy fakturę dokumentującą udzieloną premię pieniężną, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w tej fakturze, w szczególności czy w związku ze zmianą art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Ustawy o VAT od dnia 1 stycznia 2008 r. prawo do odliczenia podatku zostało zachowane?
 2037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-145/09-2/PR
  prawo od odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów.
 2038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-58/09-4/AP
  Z uwagi na to, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Ośrodek nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami.
 2039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-285/08-2/CS
  Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
 2040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1/09-2/AP
  Czy premie pieniężne (bonusy) udzielane przez Spółkę jej kontrahentom (w związku: z osiągnięciem przez nich określonego poziomu zakupów, jak i realizacją innych zachowań, których celem jest intensyfikacja sprzedaży towarów Spółki) stanowią świadczenie usług podlegające podatkowi VAT? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur wystawionych przez kontrahentów dokumentujących otrzymane przez nich ww. premie pieniężne?
 2041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-36/09/WN
  prawo do odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdu w działalności gospodarczej w tym również podatek VAT od paliwa
 2042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-259/08/JK
  Możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT od nieodpłatnie przekazanej inwestycji.
 2043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-9/09/AF
  Czy Wnioskodawca miał prawo odliczyć w całości podatek naliczony od wykonanej usługi?
 2044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-127/09/AD
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu?
 2045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: hIPPP1-443-155/09-2/IZ
  Strona nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, gdyż brak jest związku nabywanych towarów i usług dla potrzeb prowadzonej inwestycji ze sprzedażą opodatkowaną.
 2046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-48/09-2/AP
  Czy premie pieniężne wypłacane przez Spółkę na rzecz Agencji stanowią wynagrodzenie za świadczenie przez te Agencje usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT? W konsekwencji, czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach VAT wystawionych przez Agencje dla udokumentowania premii pieniężnych?
 2047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-44/09-2/MP
  Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury dewelopera w kwocie stanowiącej 29,3% podatku naliczonego z tytułu dostawy przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Odliczenie powyższe przysługuje w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych
 2048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-91/09-2/KG
  brak możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z realizacji projektu
 2049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-159/09-2/PW
  Czy Urząd Miasta jako jednostka organizacyjna powołana do wykonywania zadań w imieniu Gminy ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od realizowanych inwestycji?
 2050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-12/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 2051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-9/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma mozliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 2052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-7/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 2053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-14/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 2054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-3/09/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 z uwagi na fakt, iż wykonana inwestycja nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych.
 2055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-96/09/PK
  Sprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VAT
 2056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-13/09/JK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z budową placów zabaw.
 2057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-5/09/JK
  Możliwość odliczenia podatku w całości lub części naliczonego przy zakupie towarów i usług.
 2058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-30/09/JK
  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizowanym projektem.
 2059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-27/09/ZG
  Czy Parafia realizując projekt "Wykonanie prac zabezpieczających i poprawiających elewację zewnętrzną budynku zabytkowego kościoła" może w jakikolwiek sposób odzyskać podatek VAT naliczony w fakturze za roboty, które zostaną wykonane w ramach realizowanego projektu.
 2060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-43/09-3/MR
  Czy ma miejsce świadczenie usług pomiędzy Odbiorcą (świadczącym), a Wnioskodawcą (beneficjentem świadczenia) z tytułu którego wynagrodzeniem jest Premia wypłacana przez Wnioskodawcę, a w konsekwencji czy Zainteresowany jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Odbiorcę w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną Premię, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT, z pominięciem przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT?
 2061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2170/08-2/IZ
  jeżeli Podatnik po zakończeniu umowy najmu, która trwała ponad 7 miesięcy chce przeznaczyć przedmiotowy samochód do celów służbowych, nastąpi zmiana przeznaczenie przedmiotowego samochodu, ale nie zachodzi konieczność korygowania dokonanego przy nabyciu tego samochodu pełnej kwoty podatku naliczonego, przy założeniu, że samochód ten służył będzie nadal czynnościom opodatkowanym.
 2062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-869/08/PK
  Korekty podatku VAT w związku ze zmianą przeznaczenia budynku
 2063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2196/08-4/AK
  prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji konferencji/szkolenia
 2064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2147/08-5/AK
  ze względu na związek poniesionych wydatków na realizację projektu z czynnościami opodatkowanymi, Gmina realizująca zadania własne nabędzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie
 2065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-14/09-3/MM
  zbycie przez Dostawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami i budowlami winno podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawcy, mimo naliczenia tego podatku na fakturze sprzedaży, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie przedmiotowego prawa.
 2066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1134/08-5/BP
  Nabywca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej nabycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 21/62 wraz z własnością posadowionego na niej budynku wobec zaistnienia przesłanki negatywnej z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.
 2067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-137/09-2/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg gminnych.
 2068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1861/08-4/PW
  Czy obciążając Zamawiającego wynagrodzeniem za wykonane prace H - jako lider konsorcjum - powinien wystawić fakturę VAT naliczając VAT należny od całej kwoty wykazanego na fakturze wynagrodzenia? W konsekwencji, czy H powinien wykazać w deklaracji VAT-7 VAT należny od całej kwoty wynagrodzenia, która jest objęta fakturą wystawioną na rzecz Zamawiającego "w imieniu konsorcjum"? Czy H ma prawo odliczyć VAT naliczony, wykazany na fakturach wystawionych przez Partnerów na H?
 2069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-138/09-2/MK
  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji związanej z siecią szerokopasmowego internetu.
 2070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1850/08-4/MK
  Czy Powiatowi przy realizacji wyżej opisanej pomocy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegać się o jego zwrot w całości lub części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu tj. do 31.12.2011r.
 2071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1850/08-3/MK
  Czy Powiatowi przy realizacji wyżej opisanej pomocy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegać się o jego zwrot w całości lub części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu tj. do 31.12.2011r.
 2072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-131/09/ICz
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu podatku VAT w związku z nabywanymi przez podatnika towarami i usługami, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym?
 2073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1128/08-2/AK
  Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich?
 2074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1834/08-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu inwestycyjnego
 2075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1101/08/BK
  Czy przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup wyposażenia i środków trwałych sfinansowanych jednorazową dotacją otrzymaną ze środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 2076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1050/08/BK
  Czy w odniesieniu do realizowanego projektu "Badanie Potrzeb Edukacyjnych Mieszkańców Obszarów Wiejskich" istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w okresie od rozpoczęcia realizacji projektu do upływu 5 lat od jego zakończenia?
 2077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1105/08/BK
  Czy przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup wyposażenia i środków trwałych sfinansowanych jednorazową dotacją otrzymaną ze środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
 2078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-53/09/BK
  Czy Gmina może odliczyć w całości lub w części podatek, który będzie naliczony w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z planowaną realizacją inwestycji?
 2079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1115/08/JJ
  Czy Wnioskodawczyni miała prawo do odliczenia VAT z faktur zaliczkowych na pomieszczenia garażowe oraz na lokal mieszkalny?
 2080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2209/08-5/AW
  Możliwość odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Ł współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR
 2081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1783/08/BM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej w sytuacji gdy w dowodach rejestracyjnych ww. samochodów figuruje mąż Wnioskodawczyni jako współwłaściciel
 2082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2180/08-2/AP
  Komenda Państwowej Straży Pożarnej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i nie wykonuje czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT w związku z realizowanym w przyszłości projektem (zakup sprzętu ratowniczego).
 2083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1733/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących otrzymanie bonusów wystawianych przez kontrahentów.
 2084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1098/08/MN
  Ustawowe ograniczenia nie dotyczą przypadku, w którym nabywca usługi otrzyma fakturę wystawioną wcześniej niż powinna ona być wystawiona. Istotnym jest, iż dokumentuje ona określoną czynność - usługę. Zatem nabywca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury, o ile oczywiście przedmiotowe nabycie usług będzie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nie zachodzą inne wyłączenia określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
 2085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2100/08-5/JB
  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 2086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2044/08-4/IZ
  Stronie przysługuje i będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych zakupów w zakresie w jakim są one związane z czynnościami opodatkowanymi w rozliczeniu za okres, w którym Podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą ich nabycie bądź w okresach rozliczeniowych wskazanych przez art. 86 ust. 11
 2087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-4/09/JK
  Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem.
 2088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-2/09/JK
  Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem.
 2089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-257/08/JK
  Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym projektem.
 2090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-186/08-2/JF
  Czy Wnioskodawca postępuje właściwie nie korzystając ze zwolnienia na podstawie przepisu z rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 2091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1737/08/ES
  opodatkowania podatkiem VAT usług dystrybucyjnych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach wystawianych przez kontrahentów Wnioskodawcy, w związku z wykonywanymi przez nich usługami dystrybucyjnymi
 2092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-196/08-2/MO
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje pełna, w wysokości 1173,70 zł ulga z tytułu wychowania studenta, który w trakcie roku ukończył 25 rok życia?
 2093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1696/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony uiszczony przy nabyciu towarów i usług związanych z budową budynku, a także w jakim momencie przysługuje to prawo oraz czy prawo do odliczenia oblicza się na podstawie proporcji.
 2094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-216/08-4/JK
  W odniesieniu do realizowanego projektu - "Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu, w tym do Zamku - modernizacja drogi w latach 2007-2011"- Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego.
 2095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1773/08-2/MS
  zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanej inwestycji
 2096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1718/08-2/AS
  stosowanie właściwego kursu euro do obliczania kwoty zryczałtowanego podatku od gier
 2097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-929d/08/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego (stanowiącego podatek należny od dostawy, dla której podatnikiem będzie Spółka) wystąpi za miesiąc, w którym powstanie obowiązek podatkowy, przy uwzględnieniu zaliczek. Ponadto, jeżeli w tym terminie Spółka nie dokonała/nie dokona odliczenia, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 11, ma/będzie miała prao do odliczenia tego podatku w okresie do 30 listopada 2008 r. - za następny okres rozliczeniowy, natomiast po tym okresie - za jeden z dwóch następujących okresów rozliczeniowych.
 2098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-929c/08/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego (stanowiącego podatek należny od dostawy, dla której podatnikiem będzie Spółka) wystąpi zamiesiąc, w którym powstanie obowiązek podatkowy, tj. za miesiąc podpisania protokołu odbioru instalacji i przekazania do eksploatacji głównemu użytkownikowi, przy uwzględnieniu zaliczek. Ponadto jeżeli8 w tym terminie Spółka nie dokonała/nie dokona odliczenia, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 11, ma/bedzie miała prawo do odliczenia tego podatku w okresie do 30 listopada 2008 r. - za następny okres rozliczeniowy, natomiast po tym okresie - za jeden z dwóch następujących okresów rozliczeniowych.
 2099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-929d/08/MN
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego (stanowiącego podatek należny od dostawy, dla której podatnikiem będzie Spółka) wystąpi za miesiąc, w którym powstanie obowiązek podatkowy, przy uwzględnieniu zaliczek. Ponadto, jeżeli w tym terminie Spółka nie dokonała/nie dokona odliczenia, zgodnie z zapisem art. 86 ust. 11, ma/będzie miała prao do odliczenia tego podatku w okresie do 30 listopada 2008 r. - za następny okres rozliczeniowy, natomiast po tym okresie - za jeden z dwóch następujących okresów rozliczeniowych.
 2100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-990/08/PS
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu samochodu nabytego w 2003 r.
 2101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-215/08-4/KT
  Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013?
 2102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-983/08/AW
  Korekta podatku naliczonego, w przypadku zbycia hali produkcyjnej wraz z modernizacją nie oddaną jeszcze do użytkowania.
 2103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2052/08-2/AP
  Czy zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych za otrzymaną dotację rozwojową, w ramach realizowanego programu, ewentualnie od jakich zakupów istnieje taka możliwość, a od jakich nie ma możliwości dokonania odliczeń?
 2104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-255/08/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-252b/08/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-252a/08/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2199/08-2/PR
  prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz prawo do skorygowania deklaracji.
 2108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2122/08-2/AK
  Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu
 2109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2117/08-2/MP
  Jeśli istnieje związek zakupionych usług świadczonych ze sprzedażą opodatkowaną i nie występują przypadki określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać, iż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przez Redaktora w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała te faktury.
 2110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-963/09-2/MPe
  w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy proporcja obliczona zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy nie przekroczy 2%
 2111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-245/08/ZG
  Wniskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na zwolnionym od podatku wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-966/08/BJ
  Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji?
 2113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1132b/08/BK
  Prawo do odliczenia podatku niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 2114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1132a/08/BK
  Prawo do odliczenia podatku niezwiązanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 2115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-239/08/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1040/08/DM
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie motocykla.
 2117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-234/08/ZG
  Wnioskodawca nie ma mozliwosci obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-241/08/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-240/08/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-94/08-2/JF
  Czy nieodpłatne przekazanie towarów (prezentów/upominków/nagród) podlega opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT? Czy Spółka zachowuje prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia przekazywanych towarów (prezentów/upominków/nagród)?
 2121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-955/08/EŁ
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami dokonanymi na potrzeby realizacji projektu finansowanego z UE.
 2122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1985/08-2/IZ
  W przypadku braku możliwości ustalenia które z towarów oznaczonych co do gatunku są zwracane, możliwe jest wystawienie faktury korygującej (faktur korygujących) odnoszącej się do pierwszej faktury sprzedaży z danego okresu rozliczeniowego. Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej nabycie usługi związanej z działalnością opodatkowaną.
 2123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-235/08/ZG
  Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż projekt polegać będzie wyłącznie na nieopodatkowanym wykorzystaniu zakupionych towarów i usług.
 2124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1675/08/ES
  prawo do odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku VAT naliczonego na fakturach VAT RR przy zakupie kapusty kwaszonej i ogórków kwaszonych wyprodukowanych przez rolnika ryczałtowego we własnym gospodarstwie rolnym
 2125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-975/08/AP
  Czy w deklaracjach VAT-7 za miesiące od stycznia 2007 r. do września 2008 r. można uwzględnić do odliczenia VAT naliczony wynikający z faktur zakupu za te okresy?
 2126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1007/08-2/AW
  Czy firma może odliczyć VAT od zakupionego oleju napędowego, mimo braku numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze?
 2127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-957/08/KM
  Brak obowiązku korekty odliczonego podatku w związku ze zbyciem całego przedsiębiorstwa.
 2128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1616/08-2/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia przez firmę podatku VAT z faktur wystawionych na osobę fizyczną.
 2129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-77/08-2/JF
  Czy otrzymane przez Spółkę premie pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy otrzymane przez Spółkę premie pieniężne od kontrahenta podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce tj. w kraju świadczącego usługę? Czy wypłacane przez Spółkę dealerom premie pieniężne są opodatkowane podatkiem od towarów i usług? Czy otrzymane przez Spółkę od dealerów faktury dokumentujące udzielenie premii pieniężnych z wykazanym 22% podatkiem od towarów i usług dają Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego na tych fakturach?
 2130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/08-5/AA
  Czy ze względu na związek małżeński Wnioskodawca ma obowiązek rozliczać podatek dochodowy zawsze w takiej samej formie jak żona ponieważ będą to podmioty powiązane?
 2131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-56/08/AZ
  możliwość skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach zadania pod nazwą "Modernizacja budynku na potrzeby Przychodni i Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii"
 2132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-69/08-2/JF
  Wnioskodawca zamierza nabyć od podatnika VAT roszczenie o przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości. Skutkiem tej transakcji będzie kolejna, w wyniku której Wnioskodawca nabędzie nieruchomość, która ma służyć jego czynnościom opodatkowanym. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od kupna roszczenia od spółki akcyjnej.
 2133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1004/08/RSz
  czy w przypadkach określonych w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług można uznawać za datę wpływu faktury zakupu do Spółki datę skanowania faktury
 2134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-66/08-4/JF
  Czy działalność prowadzona przez zawodnika sportowego posiada charakter samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Klub posiada prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego określonej w wystawionych przez zawodników fakturach VAT z tytułu świadczenia usług sportowych?
 2135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-65/08-4/JF
  Czy działalność prowadzona przez zawodnika sportowego posiada charakter samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Czy Klub posiada prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego określonej w wystawionych przez zawodników fakturach VAT z tytułu świadczenia usług sportowych?
 2136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-935/08/AD
  Czy w ramach realizacji projektu istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług?
 2137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-23/08-6/JF
  w przypadku, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabycia usług przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania w ramach prowadzonej sprzedaży premiowej, to przekazanie tych usług nie stanowi odpłatnego świadczenia usług i nie ma obowiązku opodatkowania tych czynności.
 2138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-1018/08-2/AI
  Czy Wnioskodawczyni może odliczyć #189; wartości podatku VAT naliczonego na fakturze zakupu nieruchomości?
 2139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1618/08-4/ASi
  wniosek dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją współfinansowaną ze środków UE.
 2140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-914/08/AD
  Czy prawidłowym jest uznanie sprzedawanego samochodu za towar używany i zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 2141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-899/08/EŁ
  Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenia z tytułu leasingu samochodu osobowego służącego do najmu oraz paliwa do jego napędu.
 2142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-2009/08-2/AK
  Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT, dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu
 2143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-37/08-2/SM
  brak prawa do odliczenia od wydatków, nie będących kosztem uzyskania przychodów
 2144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1969/08-5/AP
  z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w celu realizacji przedmiotowego projektu
 2145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-23/08-5/JF
  Czy Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (lub wyprodukowaniu) towarów wydawanych nieodpłatnie na rzecz klientów w ramach działalności reprezentacyjnej Spółki, jeżeli wydatki te nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a jednocześnie przy nieodpłatnym wydaniu tych towarów podatek VAT należny nie byłby naliczany? Czy w przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pyt. 1 nieodpłatne przekazanie na rzecz klientów towarów w ramach działalności o charakterze reprezentacyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 2146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-966/08-2/AI
  Czy VAT naliczony w związku z zakupami dokonywanymi na rzecz realizacji projektu EE(…) podlega odliczeniu od podatku należnego?
 2147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1902/08-2/IZ
  Strona przedmiotowy budynek będzie wykorzystywać do działalności opodatkowanej, a zatem zgodnie z powołanymi przepisami Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących prace remontowo-konserwacyjne.
 2148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-891/08/MS
  Czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w nakładach inwestycyjnych w związku z wystąpieniem sprzedaży opodatkowanej?
 2149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-900/08/PS
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją projektów?
 2150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-904/08/AJ
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego z częścią użytkową podlega opodatkowaniu 22% stawki podatku?
 2151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-941/08/AJ
  Stawka podatku dla dostawy domu wraz z infrastrukturą.
 2152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-23/08-4/JF
  nieodpłatne przekazanie towarów oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 2153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-832/08/PS
  Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z decyzji dyrektora izby celnej w związku z nabyciem (importem) samochodu, po ponownym podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
 2154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-881/08/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu nie związanego z czynnościami opodatkowanymi.
 2155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-894/08/AP
  Brak odliczenia podatku naliczonego od zakupów służących inwestycji nie związanej ze sprzedażą opodatkowaną.
 2156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1768/08-2/JL
  Wnioskodawcy nie przysługiwało (nie przysługuje) prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z uwagi na fakt, iż dokonane wydatki związane z realizacją projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, gdyż są związane - jak wskazuje wnioskodawca - wyłącznie z realizacją działań podlegających zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 2157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1883/08-4/AP
  Czy od 01.01.2008 r. po nowelizacji ustawy o VAT art. 88 ust. 3a pkt 2 z otrzymywanych przez Spółkę ww. faktur VAT na premie pieniężne i bonusy Spółka ma prawo odliczyć wykazany na tych fakturach podatek VAT?
 2158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1586/08/AZb
  Czy w związku ze zmianą wartości netto zakupu środka trwałego z kwoty wyższej na niższą podatnik jako nabywca środka trwałego (samochodu) ma możliwość odliczenia podatku VAT z ww. faktury korygującej w miesiącu jej otrzymania lub w miesiącu następnym a tym samym skorygowania deklaracji VAT?
 2159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-933/08-2/KG
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów demonstracyjnych?
 2160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-932/08-2/KG
  Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego powstałego przy zakupie samochodu przeznaczonego do odsprzedaży, wykorzystywanego czasowo w firmie jako środek trwały?
 2161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1521/08/JP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych po przekroczeniu obrotu.
 2162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1872/08-2/IZ
  Zatem uznać należy za nieprawidłowe stanowisko Podatnika, iż w okresie od dnia 1 maja 2004 r. nie obowiązuje w zakresie prawa do odliczenia paliwa do napędu samochodów osobowych żadne ograniczenie.
 2163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-823/08/AD
  Czy z faktur dokumentujących poniesione wydatki na realizację projektu o nazwie "Autostrada Morska" przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 2164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-861/08/BJ
  Czy Gmina składając wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy sieci w kwietniu 2009 r. (tj. po uregulowaniu spraw własności)ma mozliwość odliczenia/odzyskania podatku VAT?
 2165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1584/08-2/AZ
  podatku od towarów i usług w zakresie stosowania szczególnej procedury dotyczącej dostawy samochodów używanych
 2166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1808/08-4/JF
  Czy przy nabyciu samochodu demonstracyjnego i paliwa do takiego samochodu Wnioskodawca ma prawo odliczyć cały podatek naliczony zawarty w fakturach VAT?
 2167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-773/08/PS
  Odliczenie podatku naliczonego przez nowopowstałą Spółkę cywilną (małżeńską) w związku z nabyciem przez małżonków do majątku wspólnego nieruchomości zabudowanej.
 2168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1908/08-2/MP
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturach potwierdzających nabycie przedmiotowej nieruchomości (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy).
 2169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1801/08-2/SM
  Sprzedaż oddziału, samodzielnie sporządzającego bilans, nie wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego; powyższy fakt nie jest uwzględniany we współczynniku struktury sprzedaży
 2170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1816/08-2/SM
  zbycie przedsiębiorstwa nie powoduje obowiązku korekty odliczonego podatku VAT (z wyjątkiem kontynuowania korekty rocznej przez nabywcę
 2171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1801/08-2/SM
  Sprzedaż oddziału, samodzielnie sporządzającego bilans, nie wpływa na prawo do odliczenia podatku naliczonego; powyższy fakt nie jest uwzględniany we współczynniku struktury sprzedaży
 2172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-828/08/MS
  Prawo do odliczenia faktury z tytułu dzierżawy gruntów.
 2173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-988/08/AJ
  Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT wystawianych przez sieci handlowe za otrzymane premie pieniężne?
 2174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1000/08/AJ
  Czy Spółdzielni przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT wystawianych przez sieci handlowe za otrzymane premie pieniężne?
 2175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-236/08/JK
  Możliwość odliczenia zapłaconego podatku przy realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-834/08/BJ
  Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów związanych z działalnością edukacyjną?
 2177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1600/08-2/PW
  Czy prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku powstanie w miesiącu, w którym dokonano częściowej zapłaty należności, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, o taką kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, jaka odpowiada procentowi kwoty przekazanej w danym miesiącu na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w stosunku do całej kwoty należności za produkty rolne?
 2178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1326/08-5/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT otrzymanych przed dniem rezygnacji ze zwolnienia a po dniu złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
 2179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-912/08/AT
  Czy w przypadku wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa do spółki jawnej zastosowanie znajdzie art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług i czy w takim przypadku nie ma obowiązku skorygowania odliczonego podatku naliczonego?
 2180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-20/08-4/CS
  Nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu, nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina działając w imieniu Miasta zrealizowało zadanie własne, zwolnione w tym zakresie z podatku od towarów i usług.
 2181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-890/08/AP
  Brak odliczenia podatku naliczonego od zakupów służących inwestycji nie związanej ze sprzedażą opodatkowaną.
 2182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-790b/08/AD
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnością opodatkowaną.
 2183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-891/08/AP
  Brak odliczenia podatku naliczonego od zakupów służących inwestycji nie związanej ze sprzedażą opodatkowaną.
 2184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-892/08/AP
  Brak odliczenia podatku naliczonego od zakupów służących inwestycji nie związanej ze sprzedażą opodatkowaną.
 2185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-893/08/AP
  Brak odliczenia podatku naliczonego od zakupów służących inwestycji nie związanej ze sprzedażą opodatkowaną.
 2186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-889/08/EŁ
  Możliwość odzyskania podatku naliczonego od zrealizowanego projektu związanego z zakupem sprzętu służącego działalności statutowej, medycznej, zwolnionej z opodatkowania.
 2187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-233/08/ZG
  Wnioskodawca nie miał mozliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, gdyż przedmiotowy projekt polegać będzie wyłącznie na bezpłatnym swiadczeniu usług, które nie wypełnia dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym brak jest związku dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 2188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-912/08-2/MK
  Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1378/08-3/KK
  Czy usługi świadczone przez spółkę na rzecz klienta na podstawie umowy o świadczenie usług reklamowych i doradczych będą opodatkowane vat w miejscu siedziby usługobiorcy? Czy usługi świadczone przez spółkę na rzecz klienta przy pomocy osób fizycznych, realizujących zobowiązanie wynikające z zawartych ze spółką umów oraz umów o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu podatkiem vat w miejscu siedziby usługobiorcy? Czy świadczone przez spółkę na rzecz klienta usługi związane z reprezentacją w postępowaniu rejestracyjnym oraz usługi związane z tłumaczeniem ulotek przylekowych i opakowań podlegają opodatkowaniu w miejscu siedziby usługobiorcy?Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku vat związanego z wszystkimi wydatkami stanowiącymi podstawę kalkulacji wynagrodzenia spółki należnego z tytułu wykonywania zawartych przez spółkę umów, w szczególności kosztami gadżetów i prezentów wydawanych podczas spotkań promocyjnych oraz kosztami poczęstunku podczas takich spotkań?
 2190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2035/08-2/AP
  Czy podatnik będzie mógł odliczyć w pełnej wysokości podatek naliczony przy nabyciu motocykla oraz naliczony przy nabyciu paliwa do jego napędu?
 2191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1707/08-2/IG
  Czy w związku z zaszłym zdarzeniem faktycznym związanym z otrzymaniem i dokonaniem zapłaty za faktury dokumentujące zakup towarów i usług od tego samego kontrahenta mogę złożyć deklaracje na podatek VAT za miesiąc wrzesień i październik i dokonać odliczenia tego podatku jak i pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w następnym okresie rozliczeniowym?
 2192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-21/08-2/CS
  PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO OD ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU PRZYSŁUGUJE WNIOSKODAWCY TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM BĘDĄ ONE SŁUŻYŁY CZYNNOŚCIOM OPODATKOWANYM
 2193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-21/08-3/CS
  PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO OD ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG W RAMACH PROJEKTU PRZYSŁUGUJE WNIOSKODAWCY TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM BĘDĄ ONE SŁUŻYŁY CZYNNOŚCIOM OPODATKOWANYM
 2194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1447/08-2/IK
  Czy Gmina jako beneficjent, realizując projekt poprzez Urząd Gminy nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w kosztach wykonanego projektu.
 2195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1383/08-4/IK
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu apartamentu oraz czy nieodpłatne korzystanie z apartamentów przez niepełnosprawnych pracowników i ich rodziny jest usługą podlegającą opodatkowaniu VAT. Czy wydatki ponoszone na utrzymanie apartamentu np. czynsz, podatek od nieruchomości, sprzątanie itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodu i czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy ich nabyciu?
 2196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1447/08-2/IK
  Czy Gmina jako beneficjent, realizując projekt poprzez Urząd Gminy nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w kosztach wykonanego projektu.
 2197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1430/08/AL
  Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta - sektor zachodni i środkowy?"
 2198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-853/08/KM
  Czy Spółka miała prawo w deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2008 r. dokonać jednorazowej korekty podatku naliczonego związanego z inwestycją zaniechaną?
 2199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1792/08-4/MPe
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność zwolnioną i opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu ambulanse medyczne i inkubator, wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do świadczenia usług podlegających zwolnieniu od podatku od towarów i usług (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy) i nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym.
 2200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1324/08-5/ASi
  wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy otrzymanie bonusu (premii pieniężnej) podlega opodatkowaniu VAT i w jaki sposób powinno być udokumentowane (tj. faktura VAT, faktura korygująca, nota księgowa czy też inny rodzaj dokumentu) oraz czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur bonusowych wystawianych przez kontrahentów.
 2201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-219/08/ZG
  Wnioskodawca nie będzie miał mozliwości odliczenia podatku od towarów i usług od nabywanych towarów i usług, gdyż przedmiotowy projekt polegać będzie wyłącznie na bezpłatnym świadczeniu usług, które nie wypełnia dyspozycji przepisu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym brak jest związku dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
 2202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-209/08/ZG
  W związku z faktem, iż realizowana inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej będzie przekazana w bezpłatne użytkowanie przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji, Gmina nie bedzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 2203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-846/08/DM
  Czy naliczony podatek od towarów i usług przy zakupach sfinansowanych z dotacji nie podlega odliczeniu od należnego podatku i w związku z tym wydatki refundowane są w kwotach brutto?
 2204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1776/08-2/JF
  Nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, związanego z nabyciem towarów wykorzystanych w ramach opisanego projektu, gdyż jest on związany z realizacją działań podlegających zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
 2205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1640/08-5/IZ
  Czy można odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakupy, poniesione w miesiącu poprzedzającym miesiąc‚ w którym Strona dokonała rejestracji dla celów VAT?
 2206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1334/08-3/KR
  Jeżeli nie przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku na