Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


nabycie wewnątrzwspólnotowe

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-100/09/12-16/S/JK
  wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów oznaczonych kodem CN 2710 19 91 oraz CN 2710 11 21
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-733/12-2/JK
  sposób wystawiania dokumentu dostawy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym węgla; korygowanie błędnie sporządzonego wykazu dokumentów dostawy;prowadzenie ewidencji przez pośredniczący podmiot węglowy;ubytki gdy węgiel jest w paczkach;umieszczanie na FV adnotacji, iż sprzedaż węgla podlega zwolnieniu;opodatkowanie rozdawania węgla podczas akcji promocyjnych
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-776/12/AK
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzeń
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-850/12/AW
  uznanie zakupu kombajnu zbożowego od kontrahenta z Niemiec za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązek składania deklaracji podatkowych
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-127a/12/JK
  Opodatkowanie akcyzą zarejestrowanych samochodów osobowych.
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-762a/12/AW
  prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego oraz zwolnienie od podatku jego dostawy na rzecz firmy leasingowej
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-725/12/MD
  Określenie podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: PT8/033/136/505/WCX/12/PT-640
  zasadność składania wniosku VAT-24 i wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-550/12-2/JK
  opodatkowanie pyłu węglowego węgla brunatnego
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP4/443-203/12/PH
  W zakresie ustalenia podatnika z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych oraz ich sprzedaży na terytorium kraju.
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-456/12-4/KW
  Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu pożarniczego oraz stawka podatku VAT dla ww. czynności.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-5/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-4/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-5/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-81/12-4/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-125/12/JK
  Opodatkowanie akcyzą świadczenia usługi demontażu samochodów osobowych przywiezionych z krajów UE.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-316/12/KO
  w zakresie stawki podatku VAT w imporcie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzeń medycznych i oryginalnych części zamiennych do tych urządzeń medycznych.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-615/11/12-6/S/KB
  Czy zakupiony pojazd stanowi środek transportu, a co za tym idzie czy Wnioskodawca powinien do 14 dni odprowadzić podatek VAT, czy też powinien zakup potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozliczyć podatek naliczony i należny w deklaracji VAT-7 i VAT UE oraz czy Wnioskodawcy przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego czy tylko częściowe?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-291/12-5/KW
  Wnioskodawca w sytuacji zmiany przeznaczenia przedmiotowych środków transportu z towarów handlowych na środki trwałe po kilku miesiącach od daty ich wewnątrzwspólnotowego nabycia, winien z tego tytułu zapłacić podatek w należnej wysokości oraz złożyć informację VAT-23. Jednocześnie winien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych pojazdów.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-59/12-8/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-59/12-5/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-129/12-6/KT
  Prawo do obniżenia podatku należnego w związku z wystawianiem faktury korygującej do faktury wewnętrznej dokumentującej WNT w deklaracji VAT-7 za miesiąc wystawienia faktury korygującej oraz określenie kursu właściwego do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wynikających z faktury korygującej.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-112/12-4/JS
  w zakresie obowiązku zapłaty oraz terminu odliczenia podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem koparki gąsiennicowej
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-109/11-8/BM
  Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu – ciągników rolniczych, nabytych jako towary handlowe.
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-109/11-7/BM
  Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu – ciągników rolniczych, nabytych jako towary handlowe.
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1573/11-4/SM
  brak obowiązku rejestracji się jako podmiot pośredniczący dla skorzystania ze zwolnienia od akcyzy przy imporcie i wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów węglowych
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-11/12/PK_s
  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona dla kontrahenta z Czech 30 listopada 2010r. towar dostarczono 6 grudnia 2010r., a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzymał 8 grudnia 2010r.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-12/12/PK_s
  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona dla kontrahenta ze Słowacji 30 listopada 2010r. gdzie towar wysłano i dostarczono 30 listopada 2010r., a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzymał 1 grudnia 2010r.
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-10/12/PK_s
  określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona 30 listopada 2010r. gdzie towar wysłano i dostarczono 1 grudnia 2010r., a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzymał 1 grudnia 2011r.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-9/12/PK_s
  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego przy WDT i wykazania tej dostawy w deklaracji i informacji podsumowujące w sytuacji gdy faktura została wystawiona 30 kwietnia 2011r., towar dostarczono 4 maja 2011r. a dokumenty potwierdzające wywozu towarów za granicę Wnioskodawca otrzymał 5 maja 2011r.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1254/11/PH
  Reasumując powyższe stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania korekty obrotu dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów spowodowanej wadliwością dostarczanego towaru w przypadku uznanej reklamacji, w wyniku której nie nastąpi zwrot dostarczonego towaru Dostawcy, lecz jego zniszczenie oraz że prawidłowe jest korygowanie tych rozliczeń (na podstawie wewnętrznej faktury korygującej) w okresie, w którym wystawiono faktury korygujące wartość obrotu w ramach systemu samofakturowania.
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-748/11-2/EWW
  1. Jak prawidłowo należy obliczyć marżę przy sprzedaży używanych towarów, jakimi w opisanym przypadku są samochody nabyte w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej od kontrahenta francuskiego? 2. Czy w opisanym stanie faktycznym Zainteresowana postępuje właściwie doliczając do kwoty nabycia kwotę podatku akcyzowego zapłaconego w polskim urzędzie celnym, opierając się na zapisie art. 31 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-38/11-10/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-38/11-9/KK
  Samochody klasyfikowane do kodu CN 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1422/11-4/SM
  uregulowania związane z zakupem i sprzedażą samochodów używanych poza terytorium Polski
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-646/11-4/JN
  Uznanie transakcji zakupu materiałów do księgozbioru od kontrahenta unijnego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązek dokonania rejestracji.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1093/11/KO
  -w zakresie nie wystąpienia wewnąrztwspólnotowego nabycia towarów w postaci bloków żelaza, -w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usługi hartowania żelaza, -w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług przechowywania (magazynowania) bloków żelaza po zakończeniu procesu hartowania, -w zakresie rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług transportu magnesów, -w zakresie wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów z tytułu przetransportowania gotowych magnesów do Polski
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-612/11-3/PM
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz dostawa materaców i poduszek będących wyrobami medycznymi będą korzystały z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 146a pkt 2 w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy oraz w związku z § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-36/11-3/KK
  Samochód sklasyfikowany przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704 21 99 jako samochód ciężarowy, nie podlega podatkowi akcyzowemu z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1138/11-6/JK
  VAT-25 w sytuacji zakupu samochodu osobowego na terytorium państwa trzeciego
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1243/11-2/MPe
  w zakresie samofakturowania
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-200/11/JK
  Stanowisko Spółki w sytuacji (zdarzeniu przyszłym) jest prawidłowe. Powyższe wynika z faktu, że w przedstawionym zdarzeniu w stosunku do przewożonych przez terytorium kraju wyrobów akcyzowych nie powstanie obowiązek podatkowy. Należy bowiem zauważyć, że obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego przedmiotowych wyrobów powstanie tylko w sytuacji, gdy nastąpi odbiór (otrzymanie) oleju formowego przez Spółkę na terytorium kraju.
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1091/11-4/MPe
  w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia przemieszczanych na terytorium Polski samochodów rajdowych, wyposażenia warsztatu, części zamiennych oraz momentu powstania obowiązku podatkowego,
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-26/11-4/BJ
  Alkohol etylowy zawarty w kosmetyku jest wyrobem akcyzowym, natomiast zgodnie z art. 30 ust.9 pkt 2 oraz rozporządzeniem w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, nabycie wewnątrzwspólnotowe kosmetyku zawierającego alkohol podlega zwolnieniu z akcyzy.
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1114/11-2/MPe
  W zakresie uznania transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, do której ma zastosowanie procedura uproszczona
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1040/11-4/MK
  Deklaracje składane przez rolnika ryczałtowego prowadzącego jednoczesnie działalność gospodarczą
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-360/11-5/JN
  Należy stwierdzić, iż nie zostaną spełnione przesłanki wynikające z powołanych przepisów, pozwalające na zastosowanie przy sprzedaży samochodów procedury opodatkowania marżą. Procedura ta znajdzie zastosowanie do określonych towarów (np. towarów używanych), które zostaną nabyte bez podatku naliczonego, natomiast w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem przedmiotowych samochodów.
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-360/11-4/JN
  Należy stwierdzić, iż przemieszczenie towarów z Niemiec do Polski, uprzednio zaimportowanych z terytorium państwa trzeciego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, spełnia przesłanki określone w art. 11 ust. 1 ustawy i należy je traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski według stawek właściwych dla nabytych towarów.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-360/11-5/JN
  Należy stwierdzić, iż nie zostaną spełnione przesłanki wynikające z powołanych przepisów, pozwalające na zastosowanie przy sprzedaży samochodów procedury opodatkowania marżą. Procedura ta znajdzie zastosowanie do określonych towarów (np. towarów używanych), które zostaną nabyte bez podatku naliczonego, natomiast w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem przedmiotowych samochodów.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-17/11-4/IB
  Brak obowiązku informowania właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Celnego o transakcjach pośrednictwa w sprzedaży olejów bazowych o kodzie CN 2710 19 99
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1037/11/BW
  Jaką stawkę podatku należy zastosować w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (biomasy) - pelet/brykiet z łusek słonecznika, pelet/brykiet ze słomy zbożowej, pelet/brykiet ze słomy rzepakowej przeznaczonych do spalania w systemach ciepłowniczych jako opał - sklasyfikowany wg PKWiU w grupie 16.29.25.0 w roku 2011?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-823/11-2/KC
  W zakresie zastosowania wyłączenia rozliczenia transakcji WNT, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 83 ust. 1 pkt 6 i pkt 18 ustawy
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-790/11-2/MK
  Opodatkowania dystrybucji przedmiotowego magazynu jako bezpłatnej wkładki do dziennika o charakterze ogólnopolskim
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443A-6/11-2/IB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu ciężarowego.
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-142/11/ZG
  Zakup i sprzedaż wyrobu akcyzowego dokonywana na terytorium innego państwa członkowskiego bez fizycznego wprowadzania tego wyrobu na terytorium Polski, nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na terytorium kraju.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-691/11-4/KC
  W zakresie prawa do odliczenia podatku oraz terminu zwrotu na rachunek bankowy przez podmiot z siedzibą w Niemczech
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-714/11-4/SM
  Brak stałego miejsca prowadzenia działalności, obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę towarów Spółki, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu najmu magazynu
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-529/11/PH
  w zakresie wykazania przez Wnioskodawcę w ewidencji nabyć i w deklaracji VAT-7 zakupionego (zatankowanego) paliwa na terenie kraju i poza granicami kraju przy wykorzystaniu kart paliwowych
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-134/11-2/IR
  Wykazanie w informacji podsumowującej VAT-UE nietransakcyjnego przemieszczenia towarów z Niemiec do Polski.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/442-673a/11/RS
  Zakup towarów handlowych na paragon fiskalny w Niemczech stanowi WNT.
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-673d/11/RS
  Brak odzyskania podatku od wartości dodanej naliczonego na paragonie fiskalnym w Niemczech.
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-673b/11/RS
  Obowiazek wykazania zakupu towarów handlowych w Niemczech na podstawie paragonów fiskalnych w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE.
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-673c/11/RS
  Podstawa opodatkowania nabytych towarów handlowych w Niemczach na podstawie paragonów fiskalnych.
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-673b/11/RS
  Obowiazek wykazania zakupu towarów handlowych w Niemczech na podstawie paragonów fiskalnych w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-73/11-4/PM
  Czy Wnioskodawca zasadnie uważa, że rozliczenia z tytułu podatku VAT w związku z dokonanym zakupem powinien przeprowadzić na zasadach ogólnych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a nie według przytoczonych przepisów szczególnych dla środków transportu, którym to zakupiony dźwig samochodowy nie jest?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP2/443-10/11-4/BM
  Podstawową czynnością będzie przeniesienie praw do rozporządzania jak właściciel gotowymi boxami. Skompletowanie poszczególnych komponentów w pudełka jest tylko elementem służącym do lepszego zrealizowania dostawy zamówionego towaru i nie świadczy o tym, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest działalność usługowa. Wykonywane czynności przez Wnioskodawcę nie stanowią także działalności produkcyjnej. A zatem nie zostaje spełniony warunek, o którym mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy, umożliwiający prowadzenie magazynu konsygnacyjnego.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-563/11-2/LK
  Uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, do której ma zastosowanie procedura uproszczona
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-530b/11/AW
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-530a/11/AW
  Włączenie do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dodatkowych wydatków, tj. kosztów obsługi celnej, ubezpieczenia i transportu.
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-292/11-2/PG
  Moment powstania obowiązku podatkowego, ustalenie podstawy opodatkowania i przyjęcie kursu waluty do przeliczenia WNT towaru zaimportowanego z Chin (odprawa w Niemczech).
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-384/11/DG
  Zakup i sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego bez fizycznego wprowadzania wyrobów na terytorium kraju
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-3/11-2/IB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym nabycia samochodu ciężarowego o kodzie CN 8704 oraz pojazdu nie będącego samochodem osobowym po dokonaniu w nim przeróbki polegającej na wmontowaniu dodatkowych siedzeń.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP3/443-4/11-2/IB
  Opodatkowanie podatkiem akcyzowym nabycia samochodu ciężarowego o kodzie CN 8704 oraz pojazdu nie będącego samochodem osobowym po dokonaniu w nim przeróbki polegającej na wmontowaniu dodatkowych siedzeń.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/1/CCA/11/5618
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 19 81.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-324/11/IK
  Momentu dokonania korekty z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-143/11-2/ISN
  W jakim momencie powstanie obowiązek podatkowy VAT w zakresie zaliczki i pozostałej zapłaty?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-89/11-4/ISN
  Czy faktury za pozostałe czynności holenderskiej firmy spedycyjnej (m.in.: transport, opłatę za usługę przedstawiciela podatkowego), należy rozliczyć jako zakup usługi niewchodzący do wartości nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-142/11-6/JF
  po dokonaniu rejestracji dla celów rozliczeń WNT Stowarzyszenie winno było złożyć deklarację VAT-8 i winno składać deklarację VAT-8 za kolejne miesiące.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1298/10-4/KC
  możliwość zastosowania procedury składu konsygnacyjnego
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-937/10//PH
  w zakresie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71, 2710 19 83 oraz 2710 19 99 zwolnionych ze względu na przeznaczenie.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-945/10-2/KS
  Czy wartość noty debetowej stanowi koszt podatkowy Spółki na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1919/10-2/EN
  Czy Spółka powinna ujmować otrzymane credit noty dla celów VAT, tj. wystawiać wewnętrzną fakturę korygującą oraz pomniejszać podstawę opodatkowania i kwoty VAT w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymała fakturę korygującą lub notę kredytową przeliczając ją po kursie zastosowanym do faktury pierwotnej?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP4/443-4/11-2/EWW
  1. Czy wartość noty debetowej stanowi korektę ceny i powinna być potraktowana, jako korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia na gruncie ustawy o VAT? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla tej transakcji na gruncie ustawy o VAT?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-910/10/PK
  opodatkowania wynajętych samochodów osobowych na okres do 24 miesięcy
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-908/10/PK
  opodatkowanie wynajętych samochodów osobowych na okres od 3 do 5 lat
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-909/10/PK
  opodatkowanie samochodów osobowych wziętych w leasing
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-1017/10/PH
  Czy w przypadku, gdy ze wskazanych powyżej dokumentów wynika, iż nabywane pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczać podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym? Czy w przypadku, gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym na wniosek właściciela tj. Wnioskodawcy w samochodzie takim zostaną dokonane zmiany w postaci umieszczenia dodatkowych siedzeń po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-100/09/10-13/S/JK
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów oznaczonych kodem CN 2710 19 91 oraz CN 2710 11 21
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-978/10/AW
  Czy obowiązek podatkowy od nabycia towaru na terenie UE powstaje na osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą niebędącą w czasie nabycia towaru podatnikiem VAT? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-1069/10-4/KB
  Czy art. 78 ustawy ma zastosowanie do wyrobów oznaczonych kodem CN 2713 20 00, w przypadku gdy na terytorium państwa członkowskiego wyroby te nie podlegają opodatkowaniu akcyzą, a na terytorium kraju stosuje się do nich stawkę 0%, w związku z czym nie można mówić o nabyciu wyrobów z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1079/10/AK
  Uznanie za import towarów nabycia od kontrahenta niemieckiego towaru, który dostarczany jest na terytorium Polski bezpośrednio z Chin.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-990/10-5/JF
  Opodatkowanie nabycia przez organ władzy państwowej systemu obrony.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-769/10/PH
  1. Czy jeżeli podatnik kupi w Polsce nierejestrowany wcześniej samochód który został zaimportowany z Niemiec jako pojazd przerobiony w Niemczech z osobowego na ciężarowy, posiadający niemiecki dowód rejestracyjny stwierdzający, że jest to samochód ciężarowy, to czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego? 2. Czy w sytuacji, importu takiego pojazdu po stronie polskiego dostawcy (importera) nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu czynności o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji na podstawie art. 100 ust. 2 tejże ustawy obowiązek ten nie powstanie również po stronie podatnika? 3. Czy w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu pojazdu nie będącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostaną dokonane w tym pojeździe przeróbki polegające na wmontowaniu dodatkowych siedzeń, po stronie podatnika powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-749/10/DG
  Rozliczenie transakcji nabycia towarów od kontrahenta z USA, w sytuacji, gdy import miał miejsce na terytorium Niemiec, a następnie towar zostanie przemieszczony do kraju.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-115/10-2/TW
  Czy w związku ze zmianą charakteru samochodu powstał u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym i w którym ewentualnie momencie przekształcił się on w zobowiązanie podatkowe należne Skarbowi Państwa?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1220/10/AF
  1. Czy dopuszczalne jest zastosowanie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdy nabyty wewnątrzwspólnotowo sprzęt RTG będzie wykorzystywany do kontroli, tj. czynności mieszczących się w ramach usług z zakresu administracji publicznej, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ww. ustawy (wymienionych w załączniku nr 4 pod poz. 6)? 2. Czy w przypadku, gdy brak jest możliwości zastosowania art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy, Wnioskodawca, jako państwowa jednostka budżetowa, zwolniony jest z obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego przeznaczonego do kontroli?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-620/08/10-S/JK
  Premia pieniężna – WNT. Dokumentacja.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-963/10/MN
  Zakres konsekwencji wprowadzenia do ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1776/10-3/EWW
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym powinna ona skorygować odliczony VAT od samochodów nabytych w drodze WNT (tj. skorygować odliczony podatek do wysokości 60% kwoty podatku należnego wynikającego z WNT, ale nie więcej niż 6.000 PLN), w miesiącu zmiany statusu samochodu (tj. w miesiącu wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych)?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1017/10/PS
  Nie można uznać transakcji handlowej za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, nie wystąpi obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-873/10-5/KC
  Działalność jako podatnika podatku VAT podmiotu zagranicznego z siedzibą w Niemczech, który obecny jest na terytorium Polski również poprzez Przedstawicielstwo.
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-897/10-4/JK
  Stawka akcyzy na wyroby energetyczne CN 2710 1125, 2710 1121, 2901 1010 które nie będą stosowane jako paliwa opałowe, paliwa do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-656/10/DG
  Nabycie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą i zwrot dokumentów potwierdzających odbiór wyrobów akcyzowych wysyłającemu.
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-861/10/PK
  Wnioskodawca nabywając przedmiotowe zabezpieczenia i przywożąc je do Polski dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski gdyż zabezpieczenia te zostały nabyte na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa i służą działalności gospodarczej podatnika. W konsekwencji Wnioskodawca stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT winien tą transakcję opodatkować w kraju. Natomiast w przypadku gdy przedmiotowe zabezpieczenia są przemieszczane do innego kraju członkowskiego niż Polska Wnioskodawca winien rozliczyć tę transakcję zgodnie przepisami kraju zakończenia transportu
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-652/10-6/KT
  Wnioskodawca, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, rozliczający się poprzez składanie deklaracji VAT-7, podlega obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT UE z tytułu dokonywanych wewnątrzewspólnotowych nabyć towarów i importu usług oraz zobowiązany jest wykazywać podatek należny z tytułu tych transakcji w składanych deklaracjach VAT-7.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-733/10-4/KC
  Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług.
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-576/10/PH
  W zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z terytoriom Niemiec, po ich uprzednim zaimportowaniu z Chin, na terytorium Polski (moment powstania obowiązku podatkowego, kurs waluty, podstawa opodatkowania, deklaracja VAT-7, informacja podsumowująca).
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-532/10/DG
  nabycie towarów od niemieckiego kontrahenta, które w chwili nabycia będą w Australii i nie będą wwożone na terytorium Wspólnoty
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-521/10/DG
  Czy Spółka prawidłowo określiła podstawę opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego dla zakupu maszyny z transportem? Czy pozostała część kosztów,tj.: nadzór nad montażem, próby technologiczne stanowią import usług i będą opodatkowane przez usługobiorcę?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-532/10/DG
  nabycie towarów od niemieckiego kontrahenta, które w chwili nabycia będą w Australii i nie będą wwożone na terytorium Wspólnoty
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-521/10/DG
  Czy Spółka prawidłowo określiła podstawę opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego dla zakupu maszyny z transportem? Czy pozostała część kosztów,tj.: nadzór nad montażem, próby technologiczne stanowią import usług i będą opodatkowane przez usługobiorcę?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-513/10/KO
  powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz kursu, jaki ma zastosowanie w przypadku przeliczenia faktury wystawionej w walucie EURO
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-649/10-4/KC
  W zakresie obowiązków Spółki w sytuacji zmiany przeznaczenia nabytego z Belgii nowego środka transportu z towaru handlowego na środek trwały.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-459/09-13/S/SM
  uregulowania dotyczące nabycia i dalszej odsprzedaży wyrobów o kodzie CN 2901 (n-heptan i izooktan)
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-705/10/PK
  obowiązku wystawienia przez Spółkę faktur wewnętrznych, wykazania podatku należnego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymywania od kontrahentów zagranicznych drogą elektroniczną lub faksem faktur VAT dotyczących importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-679/10-2/KT
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT oraz nabycia towarów i usług w kraju dokonanego przed rejestracją w podatku VAT.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-753/10-2/KB
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 19 81.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1085/09/10-S/GZ
  Korekta WNT na podstawie faktur korygujących wystawianych przez dostawców oraz na podstawie not kredytowych wystawianych przez podmiot pośredniczący przy udzielaniu rabatu.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-456/10/PH
  Jaki moment jest decydujący dla ustalenia czy dany pojazd mechaniczny jest (lub nie) samochodem osobowym lub ciężarowym w rozumieniu ustawy akcyzowej? Czy grupa pojazdów, o których mowa w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu akcyzą? CN 8704 2139 i CN 8704 3139"
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-739/10-2/SM
  Rejestracja oddziału firmy zagranicznej w Polsce; WNT i obowiązek podatkowy w przypadku czasowego przemieszczenia samochodów ciężarowych w celu świadczenia usług wynajmu.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-875/10-2/PG
  Premia jaką Wnioskodawczyni ma otrzymać od kontrahenta niemieckiego będzie traktowany jako rabat, który spowoduje obniżenia podstawy opodatkowania WNT.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-574/10/AW
  Brak obowiązku zapłaty podatku z tytułu przemieszczenia na terytorium kraju środków transportu w celu wykonania na nich usług przebudowy na ambulanse sanitarne.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-427/10-5/MPe
  W zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-317/10/DG
  Jak prawidłowo powinno się rozliczyć podatek od towarów i usług VAT dla towarów zgłaszanych na dokumentach T2 czy jak dotychczas jako import towarów na dokumentach SAD czy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na deklaracji VAT UE i VAT? Jaki NIP UE powinien znaleźć się w deklaracji VAT UE jeżeli przywóz towarów uznany zostanie za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-450b/10/AP
  Przeliczanie kwot w walutach zawartych w fakturach zaliczkowych i końcowych.
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-450a/10/AP
  Moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT w przypadku zaliczek potwierdzonych i niepotwierdzonych fakturą.
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-397/10-4/SM
  Brak obowiązku oznaczania znakami akcyzy alkoholu importowanego do składu celnego jak i nabywanego wewnątrzwspólnotowo, który będzie zwolniony od akcyzy (dostarczany na pokłady samolotów).
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-329/10/DG
  Czy w związku z tym, że dostawca odprawił maszynę oraz opłacił cło i podatek VAT, czynność zakupu maszyny przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-64/09-4/IK/KOM
  Nie można się zgodzić ze stanowiskiem Spółki, iż podatek powinien być pobrany i rozliczony na terytorium Hiszpanii i według stawki VAT obowiązującej w Hiszpanii dla danego rodzaju towarów do momentu osiągnięcia kwoty wskazanej w art. 24 ust. 2 ustawy o VAT, a po przekroczeniu tej kwoty - podatek będzie pobrany i rozliczony na terytorium Polski i według stawki VAT obowiązującej w Polsce. Wskazany wyżej art. 24 ust.2 ustawy o VAT nie ma w rozpatrywanej sprawie zastosowania, gdyż jak to wywiedziono wcześniej nie ma tu miejsca sprzedaż wysyłkowa w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy.
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1738/08-8/AS/KOM
  Wnioskodawca przemieszczając ww. maszyny na terytorium Polski nie wykorzystuje ich do świadczenia jakichkolwiek usług ani też po dokonaniu tego przemieszczenia nie dochodzi do ich zbycia. Zatem towary, które zostały przemieszczone przez Stronę z terytorium innego państwa członkowskiego nie służą czynnościom wykonywanym przez Stronę jako podatnika na terytorium kraju. Wskutek niespełnienia podstawowych przesłanek zawartych w art. 11 i art .12 ust. 1 pkt 7, przedmiotowego przemieszczenia maszyn nie można uznać za podlegające opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Tak więc stanowisko Spółki odnośnie uznania przedmiotowego przemieszczenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów po upływie 24 miesięcy od przywiezienia maszyn na terytorium Polski uznaje się za nieprawidłowe.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-337/10-4/KC
  Opodatkowanie dostawy kart przez nabywców w Polsce oraz prawidłowego wystawienia faktury.
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1738/08-8/AS/KOM
  Wnioskodawca przemieszczając ww. maszyny na terytorium Polski nie wykorzystuje ich do świadczenia jakichkolwiek usług ani też po dokonaniu tego przemieszczenia nie dochodzi do ich zbycia. Zatem towary, które zostały przemieszczone przez Stronę z terytorium innego państwa członkowskiego nie służą czynnościom wykonywanym przez Stronę jako podatnika na terytorium kraju. Wskutek niespełnienia podstawowych przesłanek zawartych w art. 11 i art .12 ust. 1 pkt 7, przedmiotowego przemieszczenia maszyn nie można uznać za podlegające opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie. Tak więc stanowisko Spółki odnośnie uznania przedmiotowego przemieszczenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów po upływie 24 miesięcy od przywiezienia maszyn na terytorium Polski uznaje się za nieprawidłowe.
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-321/10-4/KG/SM
  prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze spóźnioną rejestracją
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-395/10-3/KB
  Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, dla stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 20 Rozporządzenia w/s zwolnień wystarczające jest spełnienie warunków, o którym mowa w tym przepisie, a w szczególności czy nie jest konieczne spełnianie warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5 – 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r., o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11, ze zm., dalej: ustawa akcyzowa)?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-437/10/PK
  -nabycie przez podatnika VAT towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z innego państwa członkowskiego od podatnika podatku od wartości dodanej będzie rozpoznane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o VAT, -przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, o ile transakcja ta do tego dnia nie zostanie udokumentowana fakturą, -wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów winno być wykazane w informacji podsumowującej VAT-UE.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-322/10-2/KT
  Opisana dostawa towarów przez Spółkę w Niemczech do magazynów w Polsce, które to towary będą służyć działalności gospodarczej Spółki na terytorium kraju, wypełniać będzie przesłanki zawarte w ww. art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i stanowić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jako przesunięcie własnych towarów z Niemiec do Polski. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.Dokonując następnie sprzedaży przedmiotowych towarów w Polsce, Spółka powinna rozliczyć podatek VAT z tytułu dostawy krajowej rzecz polskich kontrahentów, według właściwej dla tych towarów stawki podatku VAT.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-166/10-4/JK
  rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przemieszczania własnych towarów objętych procedurą tranzytu na terytorium kraju w celu ich uszlachetnienia; rozpoznanie eksportu.
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-38/10/ZG
  Zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 104 ust. 6 ustawy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej zgodnie z przepisami celnymi, ale niezarejestrowanego na terytorium innego państwa członkowskiego jest wartość celna pojazdu powiększona o należne cło, z uwzględnieniem prowizji, kosztów transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie, ale zostały już poniesione do miejsca, w którym nastąpiło objęcie towaru procedurą celną.
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-172c/10/RS
  Uznanie zakupu palet jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-118b/10/AP
  W informacji podsumowującej należy wykazać WNT w związku z przemieszczeniem towarów do kraju uprzednio zaimportowanych na terytorium Niemiec.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-118a/10/AP
  Przemieszczenie towarów do kraju uprzednio zaimportowanych na terytorium Niemiec stanowi WNT, a obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu przewiezienia towaru do Polski.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-118b/10/AP
  W informacji podsumowującej należy wykazać WNT w związku z przemieszczeniem towarów do kraju uprzednio zaimportowanych na terytorium Niemiec.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-99a/10/AF
  Czy Wnioskodawca - winien płacić VAT w przypadku rejestracji pojazdów samochodowych i czy winien zapłacić VAT 23 lub VAT 24.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-235/10-2/JF
  Dlaczego został pobrany VAT w Polsce skoro został zapłacony w Niemczech?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-12/10/ZG
  Pojazd przeznaczony do transportu towarów klasyfikowany do kodu CN 8704 nie podlega opodatkowaniu akcyzą z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tego pojazdu.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-113/10-3/LK
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT oraz jaki kurs należy zastosować do ustalenia podstawy opodatkowania?
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-183/10/DG
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe olejów smarowych o kodach 2710 19 71 – 2710 19 99 z zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2-443-26/10-2/JB
  Termin rozliczenia faktury korygującej "in minus" wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub import usług.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1361/09-2/JB
  Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Parafię z tytułu nabycia oświetlenia do kościoła.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1321/09-3/IZ
  w związku z faktem, iż przemieszczenie towarów przez Spółkę z terytorium Litwy na terytorium Polski dokonywane jest wyłącznie w celu tymczasowego przechowania tych towarów w Polsce przed dostawą tych towarów na rzecz odbiorców w innych państwach członkowskich UE, po stronie Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie WNT
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1280/09-4/IZ
  Transakcja przemieszczenia towarów Niemiec, na terenie Niemiec zaimportowanych stanowi wewnątrzwspolnotowe nabycie towarów. W sytuacji gdy w miesiącu wrześniu 2009 r. Strona dokonała dostawy towarów będącej przedmiotem wewnatrzwspolnotowego nabycia obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji powstał z dniem 15 października 2009 r. Podstawy opodatkowania wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów Strona nie zwiększyła o koszt transportu drogowego, opłat portowych, ubezpieczenia oraz wynagrodzenia działającego na zlecenie Wnioskodawcy polskiego spedytora - podmiotu organizującego i zlecającego innym podmiotom z nim współpracującym wykonanie w/w czynności związanych z przywozem towarów, z uwagi na to, iż nie są one pobierane od Wnioskodawcy przez dostawce towaru słowa kluczowe towar z Niemiec import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, podstawa opodatkowania przy WNT, obowiązek podatkowy z tytulu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, faktura wewnętrzna
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1068/09/RS
  Obowiązek dokonania rejestracji jako czynny podatnik oraz jako podatnik VAT-UE w związku z czynnością sprowadzenia odzieży z terytorium Niemiec
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1276/09-4/JB
  Premia pieniężna otrzymana od kontrahenta włoskiego nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Przyznaną premię pieniężną udokumentowaną notą uznaniową przez kontrahenta zagranicznego, należy traktować jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy, który zmniejsza podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1204/09-3/MP
  Dla przedmiotowej transakcji, która jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru do Polski. W informacji podsumowującej VAT UE, Wnioskodawca powinien wykazać jako kontrahenta przedstawiciela fiskalnego z Holandii. Do wyliczenia podstawy opodatkowania należy przyjąć wartość towarów wynikającą z faktury kontrahenta urugwajskiego powiększoną o wartość należności celnych przeliczoną według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego 15. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został dostarczony do magazynu Wnioskodawcy w Polsce. Otrzymanie faktury korygującej od dostawcy stanowi podstawę do korekty podstawy opodatkowania, której należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał fakturę korygującą od dostawcy, przeliczając ją po kursie zastosowanym dla faktury pierwotnej. Zmniejszenie wartości nabycia wewnatrzwspólnotowego należy wykazać w informacji podsumowującej za okres, w którym otrzymano fakturę korygującą od dostawcy towaru, podając w informacji podsumowującej jako podmiot od którego nastąpiło zmniejszenie wartości nabycia wewnątrzwspólnotowego holenderską firmę spedycyjną .
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1096/09-4/IG
  VAT- w zakresie ustalenia wartości WNT od transakcji zakupu, terminu korekty rozliczenia WNT, uwzględnienia prawidłowych kwot z dokumentu celnego już przy wystawianiu faktury pierwotnej, prawa do odliczenia całości kwoty podatku naliczonego w miesiącu wykazania WNT bez względu na wartość kwestionowanego cła, oraz podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1090/09-4/JB
  Czy Spółka postąpiła zasadnie traktując transakcję jako nabycie wewnątrzwspólnotowe a nie darowiznę? Czy Spółka miała prawo do odliczenia podatku należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w tej sytuacji?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE6/8012/79/DAL/IRZ/09/10/469
  brak obowiązku składania deklaracji w przypadku sprzedaży samochodów zarejestrowanych
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1151/09-4/IZ
  W świetle powyższego polska spółka zobowiązana będzie do rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów otrzymanych od Wnioskodawcy w ramach umowy komisu. Tym samym Strona, z tytułu przedmiotowej transakcji nie jest zobowiązana do rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, a zatem stanowisko Wnioskodawcy w niniejszej sprawie uznać należy za prawidłowe.
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-168/09/JK
  Reasumując, w ocenie tutejszego organu, trafne jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż zgodnie z zasadą określoną w przepisie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, podstawą opodatkowania będzie kwota jaką podatnik jest obowiązany za auto zapłacić. Natomiast przepisy art. 104 ust. 7-11 określają zasady i sposób określania podstawy opodatkowania w oparciu o średnią wartość rynkową samochodu osobowego przez uprawnione organy w sytuacjach, gdy ustalona w oparciu o art. 104 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, podstawa opodatkowania bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego.
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-844c/09/MD
  Sposób postępowania w związku z otrzymaniem faktury korygującej "in minus" wystawionej przez unijnego kontrahenta.
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-800/09/PK
  opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaimportowanych na terenie UE oraz ustalenia miejsca świadczenia usług transportu oraz usług wspomagających i pomocniczych na rzecz transportu.
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-163/09-2/TK
  Czy stanowisko Wnioskodawcy, dotyczące powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnatrzwspólnotowego samochodu, wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Polski, z dniem zakupu (nabycia prawa rozporządzania samochodem jak właściciel) zgodnie z zapisem art. 101 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3 poz. 11 ze zm.), jest prawidłowe?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1365/09-5/ISN
  WDT- przesunięcie towarów do własnego oddziału w innym kraju UE , podstawa opodatkowania i dokumentowanie.
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-861/09/WN
  uznanie transakcji za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT 0%
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-987/09-2/KB
  1) Czy Spółka może w dowolny sposób skażać alkohol etylowy skażalnikami z rozporządzenia KE 3199/93 oraz rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 120, poz. 776) ze skutkiem, iż wwóz tego alkoholu etylowego na teren RP będzie zwolniony z zapłaty podatku akcyzowego? 2) Czy alkohol etylowy skażony skażalnikami z rozporządzenia KE 3199/93 przewidzianymi np. dla Łotwy będzie również korzystał ze zwolnienia z zapłaty podatku akcyzowego, który będzie wwieziony z Ukrainy na teren Polski?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8012/8/FLL/08/9937
  opodatkowanie importowanych i nabywanych wewnątrzwspólnotowo antyperspirantów i płynów do higieny jamy ustnej, zawierających w swoim składzie alkohol
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-868/09-2/JK
  Zwolnienie alkoholu etylowego zawartego w Produktach nabywanych wewnątrzwspólnotowo.
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-805/09/AF
  Czy Spółka słusznie kwalifikuje wymienione zakupy towarów, nie zaliczając ich do nabycia wewnątrzwspólnotowego (nie ujmując ich w sprawozdawczości)?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1347/09-2/ISN
  WNT rzeźby - podstawa opodatkowania, stawka podatku.
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1107/09-3/KOM
  Czy w świetle powyższego stanu faktycznego dostawy towarów, dokonywane w ramach powyższej struktury komisowej z Danii do Polski, między Spółką a polskim kontrahentem są wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów w Polsce w rozumieniu art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej "ustawa o VAT")? Czy wydanie towaru przez Spółkę na rzecz polskiego kontrahenta powinno być rozpoznane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w Danii przez Spółkę oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce przez polskiego kontrahenta? Czy w świetle powyższego stanu faktycznego Spółka jest zobowiązana do zarejestrowania się na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1159/09-4/JB
  W związku z tym, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy, nie podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnika VAT czynnego, przed dokonaniem pierwszej czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy i nie jest obowiązany do rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT z tytułu dokonanej transakcji do właściwego urzędu skarbowego w Polsce.
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1032/09-2/PR
  prawidłowość dokonywania rozliczeń i opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów dokonywanej na rzecz polskich kontrahentów
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-834/09/BW
  Czy Wnioskodawca miał prawo do odliczenia od podatku należnego całej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym ww. samochodów osobowych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-795/09/RS
  Sposób wykazania w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej przywozu do polski materiałów do produkcji łożysk ślizgowych zaimportowanych z kraju trzeciego, dopuszczonych do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-668/09/IK
  Czy faktura dokumentująca refakturowanie kosztów tankowania paliwa w kraju oraz poza granicami kraju wykorzystywanego do świadczenia usług transportowych winna być traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i opodatkowana na terytorium kraju
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1018/08-4/MK/KOM
  W zadanej sytuacji jeśli Wnioskodawca dysponować będzie Protokółem/raportem z policji zagranicznej o kradzieży potwierdzający iż do kradzieży całości towaru doszło poza terytorium Polski tj. na terytorium innego kraju UE będzie miał prawo do zastosowania 0% stawki VAT do przedmiotowej dostawy. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie będzie miał prawa do 0% stawki VAT jeśli kradzież uprawdopodobni innymi z pośród wymienionych dokumentów niż Protokół/raport z policji zagranicznej o kradzieży.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-960/09-2/AZ
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-944/09-5/PW
  VAT - w zakresie ustalenia czy opisana we wniosku transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-916/09-4/BM
  czy spółka zakup towaru pochodzącego z Chin, kupionego od firmy holenderskiej i przemieszczonego z Holandii do Polski, objętego procedurą składu celnego i tranzytu powinna na podstawie art. 9 ustawy o VAT potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Jeśli nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to czy zakup ten podlega ustawie o VAT?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152a/09/JK
  W przypadku, gdy Wnioskodawca dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw opałowych i zamierza skorzystać z preferencyjnych stawek podatku akcyzowego, to powinien złożyć oświadczenie, że nabywany wewnątrzwspólnotowo olej zostanie przeznaczony do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych.
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152b/09/JK
  Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nakładają obowiązek złożenia oświadczenia w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw przeznaczonych do celów opałowych. Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca nabywa oleje napędowe, które nie są przeznaczone do celów opałowych, zatem gdy nie będą one traktowane preferencyjnie, to w stosunku do tych wyrobów nie jest wymagane złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 89 ust. 11 ustawy.
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152c/09/JK
  To na Wnioskodawcy, jako na prowadzącym skład podatkowy, będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z faktu nabycia wewnątrzwspólnotowego i wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego w procedurze zawieszenia pobory akcyzy, nawet w przypadku, gdy nie jest on właścicielem wprowadzanego do składu wyrobu.
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152d/09/JK
  W celu zastosowania preferencyjnych stawek podatku akcyzowego właściwych dla paliw opałowych przeznaczonych do celów opałowych, powinno zostać złożone stosowne oświadczenie przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów.
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152c/09/JK
  To na Wnioskodawcy, jako na prowadzącym skład podatkowy, będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z faktu nabycia wewnątrzwspólnotowego i wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego w procedurze zawieszenia pobory akcyzy, nawet w przypadku, gdy nie jest on właścicielem wprowadzanego do składu wyrobu.
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152e/09/JK
  W dokumencie ADT, zgodnie z treścią Not wyjaśniających dotyczących rubryki 7, wskazuje się odbiorcę przesyłki wyrobów akcyzowych uprawnionego do odbioru wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W opisanym zdarzeniu przyszłym w rubryce 7 powinny zostać podane dane dotyczące składu podatkowego, a nie właściciela wyrobów.
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-152d/09/JK
  W celu zastosowania preferencyjnych stawek podatku akcyzowego właściwych dla paliw opałowych przeznaczonych do celów opałowych, powinno zostać złożone stosowne oświadczenie przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów.
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-131/09-2/TK
  1. Czy preparaty smarowe klasyfikowane do pozycji CN 3403, wykorzystywane jako oleje smarowe do silników samochodów osobowych i ciężarowych oraz jako oleje przekładniowe są opodatkowane akcyzą według stawki w wysokości 0 zł? 2. Czy działalność polegająca na przelewaniu preparatów smarowych, wykorzystywanych jako oleje smarowe do silników samochodów osobowych i ciężarowych oraz jako oleje przekładniowe, z opakowań zbiorczych do opakowań jednostkowych, musi odbywać się w składzie podatkowym? 3. Czy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym preparatów smarowych klasyfikowanych do pozycji CN 3403, wykorzystywanych jako oleje smarowe do silników samochodów osobowych i ciężarowych oraz jako oleje przekładniowe, Spółka jest obowiązana spełniać wymogi określone w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-700/09-2/SM
  zwolnienie nabywanych wewnątrzwspólnotowo antyperspirantów i płynów do higieny jamy ustnej, zawierających w swoim składzie alkohol (dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-835/09/LSz
  Podjęcie decyzji o zmianie stanu statusu nabytego uprzednio środka transportu jako towaru handlowego na środek trwały, nie może mieć wpływu na zmianę momentu powstania obowiązku podatkowego, który w tej sytuacji powstaje zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, a należny podatek winien być obliczony i wpłacony w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3 w związku z ust. 4 tej ustawy.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1109/09/LSz
  Skoro przedmiotem działalności Wnioskodawcy, jest m.in. oddawanie w odpłatne używanie samochodu (pojazdu) na podstawie umowy wynajmu i dzierżawy oraz samochód ten będzie przez Wnioskodawcę przeznaczony wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tego samochodu na zasadach ogólnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a nie w miesiącu wprowadzenia go do ewidencji, i w odniesieniu do takiego samochodu osobowego nie będzie miało zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 3 ww. ustawy.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-762/09-4/SM
  nabycie wewnątrzwspólnotowe art. spożywczych zawierających w swoim składzie alkohol etylowy
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-618/09/RSz
  Powstanie obowiązku podatkowego od zaliczek.
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-664/09/AJ
  Czy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek akcyzowy jest składnikiem kwoty nabycia, czy może być tylko składnikiem marży?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-912/09-2/IK
  opodatkowania VAT przy nabyciu towaru i przy jego sprzedaży dla odbiorcy z Czech
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/8012/8/FLL/09/9038
  opodatkowanie importowanych i nabywanych wewnątrzwspólnotowo antyperspirantów i płynów do higieny jamy ustnej, zawierających w swoim składzie alkohol
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-930/09-4/AS
  uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z terytorium Belgii lub Holandii na terytorium kraju oraz następnie rozpoznanie dostawy krajowej towarów dokonywanej przez Spółkę na rzecz ostatecznego kontrahenta
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-631/09/UH
  Jaką stawkę VAT powinna stosować firma X przy zakupie z Republiki Czeskiej i dalszej odsprzedaży akrylowych zębów sztucznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 7%, czy 22%?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-835/08/09-S/AW
  Określenie okresu rozliczeniowego, w którym należy ująć faktury korygujące do faktur wewnętrznych, mających udokumentować WNT; prawo do korekty faktury, o której mowa w art. 108 ust. 1 ustawy.
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-859/09-2/PW
  1. Czy na podstawie faktury wystawionej w imieniu dostawcy można sporządzić fakturę wewnętrzną będącą podstawą zadeklarowania wewnątrzwspólnotowego nabycia w deklaracji VAT-7 składanej przez W.? 2. Czy obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury selfbilling? 3. Czy istnieje obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego w Polsce o zawarciu umowy pomiędzy W. a Dostawcą o wystawianiu faktur przez W. w imieniu Dostawcy?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1015/09-3/SJ
  Kiedy (konkretna data) wystąpi obowiązek podatkowy w podatku VAT przy nabyciu towarów przywiezionych z Chin do Polski z odprawą celą w Hamburgu – czy w dniu wystawienia dokumentu odprawy celnej przez przedstawiciela fiskalnego w Niemczech na towar i cło, czy w dniu faktycznego otrzymania towaru do magazynu w Polsce?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1015/09-4/SJ
  Czy do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zaliczyć należy usługę frachtu morskiego i opłaty portowe, czy jest to import usług?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-132c/09/JK
  Wskazane wyroby nie są wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, a także stosuje się do nich stawkę podatku w wysokości 0 zł. Zatem, w opisanym stanie faktycznym, nie są objęte dyspozycją przepisu art. 78 ust. 1 ustawy i nie ma konieczności wypełnienia określonych tam obowiązków, a w szczególności dokonywania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, składania deklaracji uproszczonej oraz prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-988/09-2/AD
  Czy przy zakupie z Republiki Czeskiej (zakupy wewnątrzunijne) i dalszej odsprzedaży zębów akrylowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zainteresowany powinien zastosować stawkę 7% czy 22%.
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-557/09/DG
  Zwolnienie z akcyzy aromatów i esencji owocowych zawierających w swoim składzie alkohol etylowy wykorzystywanych do produkcji artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2% objętości.
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-578/09/MD
  Opodatkowania sprzedaży odzieży używanej otrzymywanej nieodpłatnie z innego kraju Wspólnoty Europejskiej.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-526/09/IK
  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu zaliczki dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji wystawienia faktury przed wpłatą zaliczki.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-726/09/IK
  powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczki dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji gdy dostawca wewnątrzwspólnotowy nie wystawił faktury dokumentującej pobrane.
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-562/09/PK
  zarówno przy "klasycznym" wewnatrzwspólnotowym nabyciu towarów jak i przy wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem towarów konieczne jest aby podmiot który sprowadza towary na terytorium kraju dysponował tymi towarami jak właściciel. Natomiast jak wynika ze stanu faktycznego przedmiotowe towary są własnością kontrahenta na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługę. W konsekwencji nie zachodzą tutaj okoliczności pozwalające uznać przywóz przedmiotowych towarów za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u Wnioskodawcy.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-706/09-2/AS
  dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca; prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym; oraz wystawienie faktury korygującej oraz sposobu jej rozliczenia
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-535/09-2/MPe
  alkohol etylowy zawarty w nabywanych przez Wnioskodawcę kosmetykach podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jednakże przy spełnieniu warunków określonych ww. art. 30 ust. 9 pkt 1-4 ustawy opodatkowanie przedmiotowego alkoholu etylowego może korzystać ze zwolnienia.
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-529/09-2/MPe
  Czy na mocy art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r. Nr 3 poz. 11), który stwierdza, że "Zwalnia się od akcyzy alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszaninach substancji zapachowych, stosowanych do wytwarzania artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 1,2 % objętości." Spółka posiadająca status zarejestrowanego handlowca zwolniona jest z płacenia podatku akcyzowego a fakt ten wykazuje w deklaracji akcyzowej AKC-4/A w polu 12 jako towary zwolnione z podatku akcyzowego?
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-883/09-2/ISN
  Podstawa opodatkowania WNT
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-802/09-5/KK
  otrzymane wsparcie finansowe/wsparcie walutowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług . Nie zmniejsza ono także kwoty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zatem stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-459/09-7/SM
  uregulowania dotyczące nabycia i dalszej odsprzedaży wyrobów o kodzie CN 2901
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE3/0812/6/FLL/08/09/8009
  Alkohol etylowy skażony benzoesanem denatonium 0,3 g na 100 L 100% alkoholu etylowego i zawarty w nabywanym wewnątrzwspólnotowo środku odkażającym nie może być zwolniony od podatku akcyzowego na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego i tym samym powstanie obowiązek zapłaty akcyzy.
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-537/09-2/JK
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony, na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym do zwolnienia od podatku akcyzowego?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-806/09-4/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-472/09/ŁW
  przemieszczania alkoholu etylowego o kodzie CN 2207 skażonego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r.
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-458/09/ŁW
  wytwarzanie wyrobów nieakcyzowych na bazie alkoholu etylowego skażonego zwolnionego z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-494/09-2/MPe
  Reasumując, odpowiadając na zadane pytanie, należy stwierdzić, iż jakkolwiek przedmiotowe wyroby, w związku z klasyfikacją do kodów CN 3808 94 90. oraz CN 3401 30 00. nie mogą być uznane za wyroby akcyzowe, to jednak w świetle załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym poz. 43, wyrobem akcyzowym będzie alkohol etylowy w nich zawarty, który będzie podlegał opodatkowaniu z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego i importu.Wskazać jednakże należy, iż w sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. wyrobów gdy zostaną spełnione przedstawione powyżej warunki wynikające z art. 30 ust. 9 pkt 2 ustawy oraz § 4 rozporządzenia wówczas alkohol ten korzysta ze zwolnienia.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-461/09/ŁW
  opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobu o kodzie CN 3820 i 3814
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/09-2/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/09-3/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, pierwotnie objętych procedurą tranzytu w X.
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-735/09-3/EWW
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-735/09-2/EWW
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-736/09-2/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-432/09-4/JK
  Czy w związku z wykonywaniem usługi konfekcjonowania Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego?Czy konfekcjonowanie musi odbywać się w składzie podatkowym?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-742/09-4/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-742/09-3/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-742/09-4/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1293/S/08-8/GD/AP
  VAT - w zakresie obowiązku składania informacji podsumowujących, dostarczania oprogramowania i uaktualnień na terytorium kraju oraz klasyfikacji usług
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-430/09-4/JK
  Czy zachodzi konieczność prowadzenia ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-628/09-2/MS
  VAT - w zakresie korekty faktury
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-697/09-2/AK
  Czy towar nabyty przez polską spółkę w ramach WNT od dostawcy niemieckiego, który nie znalazł w Polsce nabywców po jakimś czasie faktycznie zwracany z Polski do Niemiec do tego samego dostawcy po cenie obniżonej o 16% w stosunku do ceny pierwotnie fakturowanej może być dokumentowany przez niemieckiego dostawcę notą kredytową i wykazywany w polskiej spółce jako korekta obrotu WNT?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-581/09-2/MS
  VAT - w zakresie korekty deklaracji VAT -7
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-642/09-2/IK
  Za jaki okres w deklaracji VAT-7 należy rozliczyć (zmniejszyć podstawę opodatkowania) skonto dotyczące wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz jaki zastosować kurs waluty
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-441/09/ICz
  Obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspółnotowego nabycia towarów oraz prawidłowość wypełnienia informacji podsumowującej.
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-107/09/ZG
  Alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 roku w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, podlega zwolnieniu od podatku akcyzowego.
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-423/09-2/SM
  wymiana wadliwego paliwa żeglugowego w ramach reklamacji jakościowej, dostarczonego uprzednio na statek pływający pod obcą banderą, będzie uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie (lub import) oraz jego ponowną dostawę wewnątrzwspólnotową
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-438/09-4/ES
  Czy sprzedając mieszkanie po upływie roku od zameldowania tj. od dnia 16.04.2009 r. skorzystam z ulgi podatkowej?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-422/09-2/SM
  wymiana wadliwego paliwa żeglugowego w ramach reklamacji jakościowej, dostarczonego uprzednio na statek pływający pod obcą banderą, będzie uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie (lub import) oraz jego ponowny eksport
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-363b/09/MD
  Czy jeżeli nie następuje przemieszczenie towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, można uznać dany zakup za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-434/09/AB
  Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje opisaną transakcję jako wewnątrzwspolnotowe nabycie towarów
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-361a/09/EŁ
  Obowiązek zapłaty przez rolnika ryczałtowego, podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-8, z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-361b/09/EŁ
  Prawo do odliczenia przez rolnika ryczałtowego podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-361a/09/EŁ
  Obowiązek zapłaty przez rolnika ryczałtowego, podatku należnego wykazanego w deklaracji VAT-8, z tytułu zakupu samochodu ciężarowego na terytorium Unii.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-591/09/BW
  Czy Wnioskodawca słusznie dokonuje pomniejszenia podatku VAT naliczonego i podatku VAT należnego poprzez wystawienie wewnętrznych faktur korygujących VAT w przypadku rabatów od dostawców z innych niż Polska krajów UE?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-368/09-2/SM
  dostawa olejów smarowych z innego niż Polska państwa członkowskiego na pokłady zagranicznych statków zacumowane w polskich portach jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym;prawo do korzystania ze zwolnienia w przypadku dostawy olejów smarowych na zagraniczny przez zarejestrowanego handlowca
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-453/09-2/MS
  VAT - w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-88a/09/ZG
  Wnioskodawca nie posiadając zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący lub prowadzenia działalności jako zarejestrowany handlowiec, w zakresie opisanym we wniosku nie może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego wskazanego w § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Ponadto w celu korzystania z przedmiotowego zwolnienia nie ma obowiązku składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów, lecz należy wypełnić warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym.
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-88b/09/ZG
  Alkohol etylowy zawarty w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, skażony środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej pochodzenia wyrobu, jest zwolniony z podatku akcyzowego na mocy art. 30 ust. 9 pkt. 2 ustawy, bez konieczności składania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów jak również posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-369/09/AW
  Uznanie za WDT zakupu materiałów pokonferencyjnych oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-547/09-6/EN
  Kiedy powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru w świetle ustawy o VAT?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-547/09-5/EN
  Co powinno tworzyć wartość podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru i wg jakiego kursu (z jakiego dnia) powinna być ona ustalona?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-547/09-6/EN
  Kiedy powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru w świetle ustawy o VAT?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-547/09-5/EN
  Co powinno tworzyć wartość podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru i wg jakiego kursu (z jakiego dnia) powinna być ona ustalona?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-547/09-4/EN
  Z jakim numerem NIP Zainteresowana powinna wykazać transakcję zakupu tkaniny w deklaracji VAT-UE?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-571/09-5/ISN
  WNT - przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów zaimportowanych z Chin na terytorium Niemiec w procedurze 4200, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, faktura wewnętrzna, informacja podsumowująca.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-285/09/ICz
  Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu w przypadku zmiany jego przeznaczenia z towaru handlowego na towar przeznaczony do rejestracji na terenie kraju.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-365/09-2/CS
  W opisanej sytuacji nie jest wymagane prowadzenie składu podatkowego, posiadanie statusu zarejestrowanego handlowca bądź niezarejestrowanego handlowca, nie jest wymagane przemieszczenie aromatów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, czy składanie zabezpieczenia akcyzowego.
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-348/09/WN
  - uznanie zdarzenia za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jego dokumentowania i ustalenia obowiązku podatkowego oraz - opodatkowanie i dokumentowanie sprzedaży towaru-motoru
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-333/09-4/SM
  opodatkowanie importowanych i nabywanych wewnątrzwspólnotowo antyperspirantów i płynów do higieny jamy ustnej, zawierających w swoim składzie alkohol
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-321/09/LŻ
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia z Hamburga do Polski zaimportowanego wcześniej towaru z Chin oraz sposobu wykazania tej transakcji w kwartalnej informacji podsumowującej
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-579/09-2/MR
  Czy po wprowadzeniu pojazdu ciężarowego do ewidencji środków trwałych firmy, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu i ewentualnych odsetek i sprzedaży pojazdu w przyszłości?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-273/09/MD
  Wliczenie do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów części wartości faktury za transport, a w efekcie uwzględnienia tej wartość w informacji podsumowującej (VAT-UE).
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-94/08/09-S/SJ
  Nie ma miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w okolicznościach nabycia samochodu na terytorium kraju od podatnika z innego państwa członkowskiego.
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-268/09-4/JK
  Czy Oddział dokonujący czynności nabycia wewnętrzwspólnotowego samochodów osobowych ma podstawy prawne do korygowania podstawy opodatkowania z tytułu rabatu potransakcyjnego?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-407/09-4/SAP
  1. Czy w przypadku, gdy Podatnik korzystając z wagonów przemieszczonych na terytorium Polski, będzie wynajmował je w dalszym ciągu polskim podmiotom, po upływie 24 miesięcy od daty ich przemieszczenia - będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski?2. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, to za jaki okres powinno zostać wykazane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce, przy założeniu, że wagony zostały przemieszczone do Polski w dniu 03.07.2007 roku?3. Jaki nr identyfikacyjny dostawcy należy podać w informacji podsumowującej - numer nadany Podatnikowi w przez polskie władze skarbowe czy nadany przez władze słowackie?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-533/09-2/AK
  Czy Wnioskodawca musi zarejestrować się jako podatnik VAT, VAT-UE czynny?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-296/09-2/MPe
  podstawa opodatkowania samochodów osobowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-464/09-2/MN
  Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych – rabat zmniejszający podstawę opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-645/09-2/AK
  Czy mimo iż Wnioskodawczyni nie posiada żadnych dokumentów, że kontrahent od którego zakupiła samochód jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i na dokumencie zakupu nie podano numerów NIP sprzedawcy i nabywcy powinna rozliczyć zakup jako nabycie wewnątrzwspólnotowe?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-572/09-2/MN
  Spółka dokonuje zakupu usług druku książek od kontrahenta, podmiotu z Finlandii. Zainteresowany przesyła kontrahentowi gotową i pełną treść wydania na płycie CD wraz z projektem okładki. Następnie kontrahent, w swoim kraju, dokonuje wydruku przekazanej mu treści przy pomocy własnych maszyn i materiałów (w tym papieru).
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-572/09-4/MN
  Spółka dokonuje zakupu usług druku książek od kontrahenta, podmiotu z Finlandii. Zainteresowany przesyła kontrahentowi gotową i pełną treść wydania na płycie CD wraz z projektem okładki. Następnie kontrahent, w swoim kraju, dokonuje wydruku przekazanej mu treści przy pomocy własnych maszyn i materiałów (w tym papieru).
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-274/09-2/JK
  1. Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie kosmetyków wytworzonych z dodatkiem alkoholu skażonego bitrexem z kraju członkowskiego Unii Europejskiej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?2. Czy nabycie od producenta polskiego kosmetyków wytworzonych z dodatkiem alkoholu skażonego bitrexem, który to alkohol zakupił w kraju członkowskim Unii Europejskiej, gdzie bitrex jest dopuszczony do użytku - alkohol ten nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem akcyzowym?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-269/09/KO
  Czy otrzymane od kontrahenta zagranicznego z UE faktury zaliczkowe na podstawie których Spółka dokonuje płatności rodzą obowiązek podatkowy z tytułu WNT w dacie ich wystawienia? Czy otrzymane od kontrahenta zagranicznego z UE faktury zaliczkowe na podstawie których Spółka dokonuje płatności rodzą obowiązek podatkowy z tytułu WNT w dacie dokonania płatności zaliczki przez Spółkę?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-498/09-2/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczep i naczep.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-180a/09/PS
  Rozliczenie podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży oraz ich dostawy na terytorium kraju.
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-264/09-5/IZ
  rekompensata za poniesione koszty napraw gwarancyjnych nie stanowi wynagrodzenia za usługę wyświadczoną na rzecz unijnego dostawcy. Nie można zgodzić się jednak z tezą, iż pozostaje ona poza zakresem podatku od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ustawy, ma ona bowiem wpływ na podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od unijnego dostawcy.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-233a/09/RS
  Czy przedmiotowy samochód został sprowadzony w ramach WNT, czy też dokonano nabycia, które nie stanowi WNT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-177/09-5/CS
  Czy samochody I w wariantach i wersjach podanych powyżej nabywane wewnątrzwspólnotowo, niezarejestrowane na terytorium Polski są przedmiotem opodatkowania akcyzą?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-225/09-4/IK
  obowiązek obliczenia oraz wpłacenia podatku VAT wg stawki właściwej dla danego towaru w kraju (podatek należny). Faktura wystawiona przez dostawcę nie zawiera podatku VAT (podatku naliczonego), kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego, wykazana przez nabywcę w deklaracji VAT-7. Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy.
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-214/09/ŁW
  faktury korygujące w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-172/09/MD
  Obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w związku z przemieszczeniem do kraju towaru (samochodu) uprzednio zaimportowanego do innego państwa członkowskiego Wspólnoty.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3-443-168/09-2/JK
  Czy zakup na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zdekompletowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem na części sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym a także czy następnie sprzedaż tych części również podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-302/09-4/MN
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ich eksport.
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-151/09-2/CS
  AD.1 Gdy zostanie potwierdzony odbiór wyrobów akcyzowych na dokumencie ADT i przedstawiony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w celu opieczętowania urzędowymi pieczęciami, powyższe wyroby mogą zostać przemieszczone poza obszar "Miejsca Odbioru". AD.2 Obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowanego handlowca powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-151/09-3/CS
  AD.1 Wnioskodawca może zwrócić do dostawcy krajowego wycofany ze sprzedaży towar, lecz przed upływem terminu ważności znaków podatkowych. AD.2 W sytuacji, gdy towar jest wycofany z oferty przed upływem terminu ważności znaków podatkowych, przeznaczony ponownie do sprzedaży – może zostać zwieziony ze stoisk sklepowych w miejsce docelowe, w celu dokonania zbiorczego spisu i przedstawienia go w celu potwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-160/09-2/SM
  zasady rozliczeń (prowadzenia ewidencji) przez zarejestrowanego handlowca nabywającego paliwo żeglugowe zwolnione od akcyzy
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-257/09-3/EN
  Co stanowi podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprzednio zaimportowanych w Hamburgu?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-245/08-7/CS
  W części dotyczącej przemieszczania towarów (samochodów osobowych) z krajów Unii Europejskiej poza terytorium Wspólnoty, stanowisko Podatnika uznaje się za prawidłowe, gdyż czynności te nie podlegają regulacjom podatkowym w Polsce. Odnosząc się do sytuacji, w której Wnioskodawca zamierza przemieszczać te towary z krajów Unii do Polski, gdzie po dokonaniu odprawy celnej w polskim urzędzie celnym przedmiotowe samochody będą eksportowane do krajów poza terytorium Unii Europejskiej, stanowisko Podatnika należy uznać za nieprawidłowe.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-166/09-2/IK
  Przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów, uprzednio zaimportowanych spoza Unii Europejskiej i dopuszczonych do obrotu na obszarze Unii Europejskiej będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o ile towary te będą służyć działalności gospodarczej podatnika na terytorium kraju. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, regulującymi dokonanie takich transakcji.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-142/09/DG
  Czy w związku z otrzymanym zwrotem nadpłaconego podatku akcyzowego, który to podatek uprzednio zwiększył podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, Wnioskodawca ma prawo do odpowiedniego obniżenia kwoty zapłaconego uprzednio podatku od towarów i usług?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-100/09-3/CS
  Czynnością która podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jest nabycie wewnatrzwspólnotowe. Przedstawione we wniosku oleje smarowe i benzyny specjalne są wyrobami akcyzowymi. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 3, poz. 11 ), wyroby o kodzie CN 2710 11 21 są objęte stawką zerową, natomiast oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 91 mogą korzystać ze zwolnienia przy spełnieniu warunków, określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Ponadto, aby Wnioskodawca mógł nabywać wewnątrzwspólnotowo wymienione we wniosku wyroby, musi spełniać określone procedury, dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-338/09-2/MS
  Dokonane przez Wnioskodawcę przemieszczenie samochodu osobowego z terytorium Niemiec na terytorium kraju, nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów - przemieszczeniu z Niemiec do Polski nie towarzyszy przeniesienie prawa do rozporządzania nim jak właściciel, a samochód nie będzie służyć działalności gospodarczej podatnika (przemieszcza osoba fizyczna na własne potrzeby).
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-139/09/AP
  Uznanie przemieszczenia towarów z H. do Polski zaimportowanych uprzednio na terytorium UE za WNT i wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego.
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-233/09-4/ISN
  Opodatkowanie otrzymanego rabatu od kontrahenta niemieckiego.
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-167/09/IK
  nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu kempingowego
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-99/09/RSz
  - czy prawidłowo Spółka uznaje opisaną transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, - czy dokonując na terenie Niemiec w Hamburgu odprawy celnej zaimportowanych z Chin towarów późniejszy ich transport do Polski spowoduje, że Spółka nie będzie rozliczać importu towaru a wewnątrzwspólnotowe nabycie gdyż podatek VAT zapłaci zobowiązany do jego zapłaty przedstawiciel podatkowy, - czy prawidłowo Spółka postąpi wystawiając fakturę wewnętrzną z podaniem po stronie nabywcy i sprzedawcy swoich danych i swojego numeru NIP PL, - jaki kurs przy wystawianiu faktury wewnętrznej należy przyjąć do wyceny transakcji i od jakiej podstawy należy obliczyć należny podatek VAT
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-141/09/KO
  Czy z punktu widzenia polskich przepisów wystawianie faktur w imieniu i na rzecz kontrahenta unijnego, dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów (WNT) na podstawie opisanego powyżej porozumienia jest możliwe? Czy faktury sprzedaży wystawione w powyższym trybie samofakturowania będą dla Spółki właściwą podstawą umożliwiającą rozpoznanie WNT w Polsce?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-169/09-7/JB
  Przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu o dopuszczalnej ładowności większej niż 500 kg przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego stanowiącego podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tego pojazdu.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-102/09-4/MR
  1) Czy nabycie towarów używanych w krajach unijnych, zwolnionych od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów? 2) Czy przy sprzedaży samochodu nabytego we Włoszech, Wnioskodawca może zastosować VAT marżę, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-122/09/DG
  Czy w przypadku dokonywania wewnątrzwpólnotowego nabycia, a następnie sprzedaży krajowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71 – 2710 19 99, wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i opałowe, transakcje te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-236/09-2/AK
  1. czy to, że kontrahent niemiecki nie wykazał na dokumencie sprzedaży swojego nr unijnego NIP ma wpływ na to, czy w przedmiotowej sprawie wystepuje WNT, czy tez nie? 2. Jak ustala się podstawę opodatkowania w przypadku WNT - samochodu dostawczego? 3. Jaką podstawę opodatkowania powinnam w tym przypadku wykazać w fakturze wewnętrznej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz w informacji podsunoującej VAT-UE za I kwartał 2009 r., czy kwotę netto przeliczona na złote, czy może kwotę brutto przeliczoną na złote?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-156/09-2/SJ
  Czy od otrzymanego gutschriftu dokumentującego redukcję ceny Zainteresowana powinna skorygować WNT, czy też potraktować to jako premię pieniężną, która nie podlega VAT?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-53/09-5/JK
  Wstrzymanie na określony czas aukcji internetowej - świadczenie usługi - stawka 22%.Sprzedaż w ramach aukcji internetowej jako: dostawa krajowa, WNT, WDT - w zależności jakie podmioty są nabywcą czy dostawcą towarów.
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-53/09-4/JK
  Wstrzymanie na określony czas aukcji internetowej - świadczenie usługi - stawka 22%.Sprzedaż w ramach aukcji internetowej jako: dostawa krajowa, WNT, WDT - w zależności jakie podmioty są nabywcą czy dostawcą towarów.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-53/09-5/JK
  Wstrzymanie na określony czas aukcji internetowej - świadczenie usługi - stawka 22%.Sprzedaż w ramach aukcji internetowej jako: dostawa krajowa, WNT, WDT - w zależności jakie podmioty są nabywcą czy dostawcą towarów.
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-53/09-4/JK
  Wstrzymanie na określony czas aukcji internetowej - świadczenie usługi - stawka 22%.Sprzedaż w ramach aukcji internetowej jako: dostawa krajowa, WNT, WDT - w zależności jakie podmioty są nabywcą czy dostawcą towarów.
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-64/09-2/IK
  sprzedaż towarów przez Oddział w Hiszpanii do magazynów w Polsce stanowić będzie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (art. 25 ust. 1).
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-172/09-4/KK
  Czy wypływając z Wielkiej Brytanii powinniśmy złożyć deklarację VAT 436 czy też są w tym zakresie wymagane specyficzne, polskie deklaracje.
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-107/09-2/AS
  opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia automatów oraz części, z których następnie składane są automaty hazardowe
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-194/09-2/PW
  Czy czynność nabycia towarów przywożonych z Chin do Polski z odprawą celną dokonaną w Niemczech przez przedstawiciela fiskalnego należy uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Kiedy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów polegającego na nabyciu towarów przywiezionych z Chin do Polski z odprawą celną dokonaną w Niemczech przez przedstawiciela fiskalnego powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (VAT)?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-55/09-6/PW
  Czy spółka N miała obowiązek zarejestrowania się do celów podatku od towarów i usług na terytorium Polski?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-25/09-2/EN
  Kiedy (chodzi o konkretną datę) wystąpi obowiązek podatkowy w podatku VAT przy nabyciu towarów przywiezionych z Korei lub Chin do Polski z odprawą celną dokonaną w Niemczech przez przedstawiciela fiskalnego: czy w dniu wystawienia faktury przez przedstawiciela fiskalnego w Niemczech na transport i cło, czy w dniu faktycznego otrzymania towarów do naszego magazynu w Polsce?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP1/443-1806/08/AZb
  wewnątrzwspólnotowe nabycie mikromacierzy i odczynników korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 57 ust. 2 w powiązaniu z art. 44 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-245/08-5/CS
  W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na nabywanych samochodach osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Przepisy dotyczące opodatkowania tych wyrobów nakładają w opisanej sytuacji obowiązek zapłaty należnego podatku. Jednakże Zainteresowany będzie miał prawo do zwrotu podatku w przypadku ich wywozu z kraju w ramach eksportu, zgodnie z przepisem art. 107 ust.1 ustawy.
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1164/08-3/MR
  1. Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania rozliczeń w zakresie VAT (wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów) w związku z nieodpłatnym udostępnieniem (powierzeniem) rudy przez podmiot niemiecki, na rzecz którego dokonywana jest dostawa wyprodukowanych przez Spółkę chłodnic? 2. Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania rozliczeń w zakresie VAT (import usług) w związku z nabyciem od podmiotu trzeciego usługi przetwarzania rudy na taśmę/rurkę? 3. Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania rozliczeń w zakresie VAT (wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów) w związku z transportem taśmy/rurki na terytorium Polski, po usłudze przerobu z powierzonej rudy, a jeżeli tak, to jaki numer identyfikacji podatkowej Spółka powinna podać w informacji podsumowującej? 4. Czy dokonywane przez Spółkę obciążenie podmiotu niemieckiego, który udostępnił rudę, na wyprodukowane przez Spółkę chłodnice jest obciążeniem za dostawę towaru czy za świadczenie usługi?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1164/08-2/MR
  1. Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania rozliczeń w zakresie VAT (wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów) w związku z nieodpłatnym udostępnieniem (powierzeniem) rudy przez podmiot niemiecki, na rzecz którego dokonywana jest dostawa wyprodukowanych przez Spółkę chłodnic? 2. Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania rozliczeń w zakresie VAT (import usług) w związku z nabyciem od podmiotu trzeciego usługi przetwarzania rudy na taśmę/rurkę? 3. Czy Spółka zobowiązana jest do dokonania rozliczeń w zakresie VAT (wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów) w związku z transportem taśmy/rurki na terytorium Polski, po usłudze przerobu z powierzonej rudy, a jeżeli tak, to jaki numer identyfikacji podatkowej Spółka powinna podać w informacji podsumowującej? 4. Czy dokonywane przez Spółkę obciążenie podmiotu niemieckiego, który udostępnił rudę, na wyprodukowane przez Spółkę chłodnice jest obciążeniem za dostawę towaru czy za świadczenie usługi?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1146/08-2/AD
  Czy wystawienie przez Spółkę faktury wewnętrznej VAT dokumentującej WNT z datą faktycznego otrzymania towaru od kontrahenta z UE jest prawidłowe pomimo tego, że faktura od dostawcy unijnego dostarczana wraz z towarem ma datę wcześniejszą niż data dotarcia tego dokumentu i towaru do Spółki?Czy zastosowanie na tak wystawionej fakturze wewnętrznej VAT kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury wewnętrznej w celu przeliczenia wartości z EUR na PLN jest prawidłowe?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1089/08/AF
  Z jakiego tytułu i w którym momencie Wnioskodawca powinien deklarować obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1166/08/RSz
  określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w WNT, sposobu jej udokumentowania oraz wykazania w informacji podsumowującej kwartalnej
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1066b/08/MD
  Stawka podatku właściwa dla sprzedaży ruchomości (maszyn) dokonywanej poza terytorium kraju.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-1066a/08/MD
  Obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz podstawy opodatkowania właściwej dla tej czynności.
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1165/08/RSz
  rozliczenie podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów specjalnych
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1085/08-6/GZ
  Miejsce świadczenia przy usłudze polegającej negocjowaniem rabatów, czynnościach związanych z prognozowaniem kwot wypracowanych i oczekiwanych rabatów oraz ich poborem od dostawców, kontrolą statusu tych płatności oraz ich alokacją do spółek z Grupy - art. 27 ust. 1
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1085/08-7/GZ
  Miejsce świadczenia przy usłudze polegającej negocjowaniem rabatów, czynnościach związanych z prognozowaniem kwot wypracowanych i oczekiwanych rabatów oraz ich poborem od dostawców, kontrolą statusu tych płatności oraz ich alokacją do spółek z Grupy - art. 27 ust. 1
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1085/08-5/GZ
  Korekta WNT na podstawie faktur korygujących wystawianych przez dostawców; nie ma podstaw do skorygowania WNT na podstawie not kredytowych wystawianych przez podmiot pośredniczący przy udzielaniu rabatu
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-100/08-7/MPe
  Strona w niniejszym wezwaniu wskazała, że "Zakup oprogramowania od czeskiego podatnika, który jest przedmiotem interpretacji indywidualnej został dokonany jednorazowo i nie ma żadnych okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy. Zakup powyższy został dokonany w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych w związku z zadaniami jakie wykonuje Państwowa Inspekcja Pracy w sferze swoich obowiązków nałożonych ustawą i statutem." Ponadto Strona powołała się na art. 15 ust. 6 ustawy, który stanowi, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem w świetle tak przedstawionej ponownie sytuacji należy uznać, iż Strona nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jeżeli dokonała zakupu usługi od czeskiego podatnika podatku od wartości dodanej, w związku z realizacją swoich zadań, o których mowa w ww. przepisie art. 15 ust. 6 ustawy, a co za tym idzie przepis art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy odnośnie miejsca świadczenia przedmiotowych usług nie będzie miał zastosowania. W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko Strony, iż z tytułu zawartej umowy nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1119/08/ASz
  transakcje wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów z tytułu przemieszczenia z Niemiec do Polski zaimportowanego wcześniej towaru z Chin oraz udokumentowanie tego nabycia fakturą wewnętrzną.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1795/08-2/AZ
  Dot. podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla sprzedaży książek i kalendarzy wydrukowanych z materiałów własnych dla podmiotu zagranicznego będącego członkiem Wspólnoty Europejskiej.
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1121/08/RSz
  transakcja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przemieszczenia z Niemiec do Polski zaimportowanego wcześniej towaru z Chin oraz udokumentowania tego nabycia fakturą wewnętrzną
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-284/08-4/SM
  nabycie wewnątrzwspólnotowe i sprzedaż na terytorium kraju wymienionych samochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/08-7/EN
  Czy Wnioskodawca ma obowiązek złożenia informacji VAT-23?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/08-5/EN
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jak ustalić podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/08-4/EN
  Przemieszczenie samochodu (uprzednio zaimportowanego i odprawionego w Niemczech) z Niemiec do Polski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/08-5/EN
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jak ustalić podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1090/08-6/EN
  Po jakim kursie przeliczyć opłaty wyrażone w walutach obcych dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-92/08-2/TK
  1. Jakie warunki muszą być spełnione aby korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 13 ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 ze zm.)? 2. Czy wszystkie wyroby akcyzowe wymienione w zdarzeniu przyszłym wniosku mogą być zwolnione od akcyzy na podstawie § 13 ust. 2d ww. rozporządzenia?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1717/08-4/AS
  podatnik podatku od towarów i usług (dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca); rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; obowiązek rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w Polsce; rozliczanie po dokonaniu rejestracji sprzedaży krajowej jako opodatkowaną przez nabywcę; możliwość wyrejestrowania i zaprzestania rozliczania podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sprzedaży krajowej
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-249/08/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zarówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych. Ich nabycie wewnątrzwspólnotowe wiąże się z dokonaniem zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożeniem zabezpieczenia akcyzowego.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-243/08-3/SM
  stawka podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego pozbawionego silnika
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1083/08-2/MR
  1) Czy świadczona przez Spółkę usługa wulkanizacji stanowi usługę wykonaną poza terytorium kraju wykazywaną w deklaracji VAT-7 w poz. 21? 2) Czy dostawa przez kontrahenta zagranicznego materiałów stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? 3) Czy dostawa przetworzonego (zwulkanizowanego) towaru kontrahentowi zagranicznemu stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towaru? 4) Czy dostawa opakowań, w które opakowany będzie przedmiot usługi (zwulkanizowane towary) stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1145/08/WN
  moment powstania obowiązku podatkowego w związku ze zmianą przeznaczenia sprowadzonego samochodu
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-86/08-3/TW
  Czy na Spółce w związku z przywozem ww. rozpuszczalnika, ciąży obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego?
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1102/08-2/MN
  Wnioskodawczyni nabyła w krajach trzecich samochody osobowe nie będące nowymi środkami transportu. Dostawca z kraju trzeciego nie pobiera od Zainteresowanej ani nie nalicza jej żadnych prowizji, kosztów opakowania, transportu czy ubezpieczenia, transport z kraju trzeciego na terytorium Niemiec wykonuje inny podmiot. Po nabyciu samochodów dokonuje ich importu na terytorium Niemiec, gdzie płaci cło i podatek VAT importowy. Następnie przemieszcza te samochody z na terytorium Polski, gdzie w oparciu o art. 11 ust. 1 ustawy VAT rozpoznaje WNT na terytorium Polski. Z tytułu przemieszczenia pojazdów na terytorium kraju, Zainteresowana zobowiązana jest zapłacić z tego tytułu podatek akcyzowy. Podstawa opodatkowania WNT.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1159/08-4/MN
  Usługi przygotowania do transportu oraz przygotowania do eksportu towarów na terenie Polski. Eksport towarów. Wystawianie, podpisywanie, i dostarczanie faktur.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-973/08/PS
  Opodatkowanie czynności przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium Niemiec na terytorium kraju zaimportowanego uprzednio z USA.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-974/08/PS
  Opodatkowanie czynności przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium Niemiec na terytorium kraju zaimportowanego uprzednio z USA.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-159/08-2/MM
  Czy znaki akcyzy, pozostające u producenta zagranicznego po dokonaniu ich rozliczenia za daną partię produkcyjną, mogą pozostać u tego producenta po ich rozliczeniu (dłużej niż 3 miesiące od ich otrzymania) pod warunkiem, że będą wykorzystane na następne partie dostaw z zachowaniem 12 miesięcznego terminu ważności przewidzianego przez art. 107 ustawy?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1049/08-2/MN
  Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - procedura uproszczona. Podmiot holenderski dokonuje sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy, który rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i odsprzedaje zakupione towary słowackiemu Kontrahentowi. Kontrahent, zgodnie z umową zakupu odbiera towary bezpośrednio z centrum logistycznego prowadzonego przez podmiot holenderski.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-2017/08-2/IG
  VAT - w zakresie kursu waluty obcej stosowanego do przeliczania wartości faktur korygujących na polskie złote
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1783/08-2/PW
  Czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów ustawy o VAT, na Wnioskodawcy ciąży, jako osobie fizycznej nie będącej podatnikiem VAT, obowiązek zapłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1036/08/WN
  skorygowanie podatku należnego i naliczonego wynikającego z faktury wewnętrznej dokumentującej otrzymaną przedpłatę z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1038/08/RSz
  udokumentowanie fakturami wewnętrznymi korygującymi transakcji dotyczących reklamacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-991/08-4/MN
  Opodatkowanie usługi transportowej związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-163/08-4/SM
  zwolnienie nabywanych wewnątrzwspólnotowo olejów smarowych
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-174/08-4/SM
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1674/08-2/PW
  Czy urząd skarbowy prawidłowo uznał konieczność zapłaty podatku VAT po raz drugi?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-196/08-2/SM
  nabycie wewnątrzwspólnotowe części do automatów do gier o niskich wygranych, ich montaż i wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1603/08-2/SAP
  Prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż przy dostawach dokonywanych przez Spółkę (jako komisanta) na rzecz krajowych odbiorców (osób trzecich) podstawą opodatkowania tej czynności będzie kwota należna z tytułu dostawy towarów pomniejszona o kwotę podatku, zaś podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-998/08/AP
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT w sytuacji, gdy w zgłoszeniu rejestracyjnym nie zaznaczono zamiaru dokonywania takich transakcji
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-90/08-2/SM
  zasady obrotu olejami smarowymi
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-81/08-2/TK
  Czy w opisanym przypadku należy zapłacić podatek akcyzowy, jeśli tak to kto jest zobowiązany do jego zapłaty?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1564/08-2/SAP
  Czy przemieszczenie przez Spółkę w sierpniu 2008 r. towarów z D do wynajętego magazynu w Polsce stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy do przemieszczonych na teren Polski, zmagazynowanych towarów będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 ustawy, zgodnie z którym nie uznaje się - pod określonymi tam warunkami - przemieszczenia towaru za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Czy moment powstania obowiązku podatkowego dla towarów przemieszczonych z D na teren Polski, nastąpi dopiero wtedy, gdy zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy "ustaną okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5" i dopiero z chwilą ich ustania przemieszczenie towarów zostanie uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-79/08-2/TK
  Czy w opisanym stanie faktycznym samochody osobowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-997/08/ASz
  rozliczenia podatku z tytułu zapłaty zaliczki za zakup linii technologicznej.
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-913/08/MD
  Dotyczy prawidłowosci rozliczenia w deklaracji VAT-7 wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu uzywanego, obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu w terminie 14 dni oraz złożenia dokumentu VAT-23.
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1531/08-4/SAP
  VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-932/08-2/EWW
  Dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora), odpowiedzialnego za wywóz towaru z terytorium kraju, z których jednoznacznie ma wynikać, że towary te zostały dostarczone przez niego do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, nie zostały ograniczone przez ustawodawcę tylko do listu przewozowego. Jest to katalog otwarty, w którym zawierać może się każdy dokument, który będzie potwierdzać fakt powierzenia przewoźnikowi (spedytorowi) przewozu (spedycji) towaru, zgodnego ze specyfikacją i fakturą i dostarczenie go do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE2/8012/4/CCA/08/09/22
  W niniejszej sprawie podstawową kwestią jest uznanie, czy przy wykonywaniu czynności polegających na lutowaniu, opalaniu i zgrzewaniu gaz propan-butan jest zużywany w celach opałowych. Ponieważ w przepisach akcyzowych pojęcie "celu opałowego" nie zostało zdefiniowane, należy w tym względzie posiłkować się potocznym rozumieniem tego określenia. Zgodnie np. ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pojęcie "opał" oznacza "to czym się ogrzewa pomieszczenie, czym się pali w piecu, w kuchni itp.". Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) definiuje "opał" jako "to czym się pali, materiał do opalania: drewno, węgiel, szczapy", natomiast "opałowy" oznacza "nadający się na opał, służący do palenia". Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż w przypadku lutowania, opalania (nie w piecu, ale np. elementu z powłoki lakierniczej) i zgrzewania, gaz propan-butan nie jest wykorzystywany w celach stricte opałowych.W przypadku zatem gdy gaz propan-butan jest nabywany wewnątrzwspólnotowo w procedurze zapłaconej akcyzy i będzie przeznaczony do takich celów jak lutowanie, opalanie (nie w piecu, ale np. elementu z powłoki lakierniczej), zgrzewanie innych materiałów, nie podlega on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-887/08/PS
  Rozliczenie transakcji nabycia towarów od kontrahentów z krajów Wspólnoty, które przemieszczane są na terytorium kraju do magazynu Spółki na zasadzie depozytu, a następnie pobierane są z magazynu w celu odsprzedaży.
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-915/08-4/AD
  Czy od nabycia sprowadzonego z zagranicy samochodu osobowego, starszego niż pół roku z przebiegiem ponad 6000 km Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT czy będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia tego podatku?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-228a/08/ZG
  Oleje smarowe przeznaczone na cele inne niż opałowe lub napędowe klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71-2710 19 99 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zrówno w świetle uregulowań wspólnotowych jak również krajowych. Ich nabycie wewnątrzwspólnotowe wiąże się z dokonaniem zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożeniem zabezpieczenia akcyzowego. Podatnik zobligowany będzie do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego, lecz nie musi uzyskać zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1560/08-3/PW
  Na jakim druku deklaracji powinno być wykazane WNT - VAT-7 czy VAT-8 i od jakiej kwoty? Czy w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez rolnika ryczałtowego zwolnieniu podlega kwota nie przekraczająca wartość 10000,00 euro. Jeżeli takie przekroczenie miało miejsce to czy obowiązek podatkowy występuje od nadwyżki? Czy w przypadku dokonania rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na druku deklaracji VAT-7 będziemy mieli prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeżeli tak to w jakiej kwocie i w jakim miesiącu? Sporządzając deklarację podsumowującą VAT UE jaką wartość powinniśmy wykazać w nabyciach i w jakim miesiącu? Czy prowadzący działalność rolniczą powinien wystawić faktury wewnętrzne dokumentujące WNT, na jaką wartość i w jakim miesiącu tj. kwietniu 2005 kiedy był rolnikiem ryczałtowym, czy też w maju 2005r., w którym stał się czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb WNT?
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-905/08/RS
  Czy prawidłowe jest ujęcie faktur korygujących dotyczących WDT w deklaracji za miesiąc, w którym je wystawiono, a faktur korygujących dotyczących WNT i importu usług, w deklaracji za miesiąc ich otrzymania od kontrahenta?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1858/08-2/SM
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-873/08-2/AD
  Czy Wnioskodawca prawidłowo przelicza kwoty wyrażone w walucie obcej na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, a jeżeli na dany dzień nie został wyliczony i ogłoszony według kursu wymiany ostatnio wyliczonego i ogłoszonego?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-716/08/IK
  opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprzedaży krajowej oleju smarowego w celu zużycia go do celów innych niż paliwa silnikowe lub paliwa do ogrzewania.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-921/08-4/MN
  Czy usługi pośrednictwa podatkowego, związanej z czynnościami Przedstawiciela podatkowego w zakresie odprawy celnej towarów i usługi przesyłki dokumentów od Przedstawiciela podatkowego wliczane są do podstawy opodatkowania z tytułu WNT?
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-805/08/PS
  Opodatkowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej w przypadku przemieszczenia na terytorium kraju samochodu osobowego zaimportowanego wcześniej na terytorium Niemiec.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-1148/08/BM
  - ustalenia czy opisana we wniosku transakcja stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, - określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, - ustalenia kursu jaki należy zastosować do wyceny ww. nabycia w celu ujęcia go w deklaracji podatku VAT, - ustalenia dostawcy, którego należy wykazać w kwartalnej informacji podsumowującej
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-918/08/BM
  - ustalenia czy opisana we wniosku transakcja stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, - określenia momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, - ustalenia kursu jaki należy zastosować do wyceny ww. nabycia w celu ujęcia go w deklaracji podatku VAT, - ustalenia dostawcy, którego należy wykazać w kwartalnej informacji podsumowującej
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-688/08/DG
  Czy istnieje możliwość wprowadzenia do składu podatkowego wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy nabytych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz nakładania znaków akcyzy na te wyroby w magazynie tj. poza procesem produkcji? Czy w przypadku nakładania znaków akcyzy w składzie podatkowym prowadzącemu skład podatkowy przysługuje prawo do pomniejszenia zaliczek na podatek akcyzowy o wartość nałożonych znaków akcyzy? Czy można dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych polskimi znakami akcyzy z przeznaczeniem ich do sprzedaży na rynku krajowym?
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1777/08-2/SM
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1582/08-4/BM
  kurs walut winien być zatem określony w oparciu o fakturę dokumentującą usługę transportową. W przypadku, gdy Spółka takiej faktury nie wystawi, ustalenie kursu walut winno nastąpić według kursu właściwego w dniu powstania obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu przedmiotowych usług transportowych nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-863/08/AF
  Czy konieczne jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego obowiązek lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z innego państwa członkowskiego?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1422/08-2/KK
  Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych oraz składania deklaracji uproszczonej AKC-U ?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-28/08-2/SM
  opodatkowanie odsprzedaży rozcieńczalników pochodzących z nabycia wewnątrzwspólnotowego
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-110/08-3/SM
  brak obowiązku składania deklaracji w przypadku sprzedaży samochodów zarejestrowanych
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-110/08-2/SM
  obowiązek rejestracji w przypadku dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1733/08-2/SM
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-215b/08/JK
  Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-849/08/RS
  Czy istnieje obowiązek rozliczenia faktury wystawionej przez niemieckiego kontrahenta?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-842/08-4/EWW
  Z przepisu art. 41 ust. 10 ustawy wynika, iż towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy korzystają z opodatkowania 7% stawką podatku tylko wtedy, gdy ich dostawa jest dokonywana na terenie kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu strażackiego oraz sprzętu przeciwpożarowego stanowiącego jego wyposażenie, opodatkowane jest 22% stawką podatku od towarów i usług.
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-833/08-2/SJ
  Opisana we wniosku transakcja spełnia definicję WNT. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy. Podstawa opodatkowania obejmuje cenę nabycia samochodu powiększona o podatek akcyzowy oraz o opłatę recyklingową.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1661/08-4/SM
  kreślenie podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1662/08-5/SM
  określenie podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-840/08/ASz
  ustalenie podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przemieszczanych w ramach przedsiębiorstwa podatnika
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-801/08/DG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka lub nabywca finalny może wystąpić o zwrot zapłaconego podatku akcyzowego w sytuacji jeżeli finalny odbiorca zużyje przedmiotowe oleje smarowe na cele zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-624/08/DG
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe ma możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego w sytuacji bezpośredniej dostawy olejów smarowych od sprzedawcy z Unii Europejskiej do nabywców końcowych w kraju zużywających ww. oleje do celów objętych zwolnieniem? Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego w sytuacji odsprzedaży w kraju finalnemu odbiorcy zużywającemu oleje na cele objęte zwolnieniem od akcyzy? Czy w przedstawionym stanie faktycznym analizowana transakcja będzie odbywać się z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-800/08/DG
  Czy Wnioskodawca powinien dokumentować zużycie wyrobów przez uprawnionego nabywcę, o którym mowa w§ 13 ust. 1 pkt. 5? Jeżeli tak to jakimi dowodami i jak w dalszej kolejności powiadamiać urząd celny o możliwości zwolnienia zabezpieczenia? Czy jeżeli nie powstaje zobowiązanie Wnioskodawca jako podatnik jest zobowiązany składać deklaracje podatku akcyzowego?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-650/08/IK
  Czy w świetle wspólnotowych regulacji dotyczących podatku akcyzowego tj. art. 2 ust. 4 Dyrektywy Energetycznej, zarówno wewnątrzwspólnotowe nabycie (i dostawy), jak również krajowa sprzedaż olejów smarowych przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe, podlega opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym? Czy stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe (CN 2710 19 81, CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, CN 2710 19 99) podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie Horyzontalnej
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-827/08/ASz
  zapłata podatku VAT z tytułu zakupu samochodu w Stanach Zjednoczonych
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-863/08/BW
  moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-836/08/AJ
  Czy w tym stanie faktycznym, gdy Spółka odbierze z urzędu skarbowego VAT-25, będzie Jej przysługiwało prawo do odliczenia w całości naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1651/08-2/IZ
  w związku z przemieszczaniem towarów do składu konsygnacyjnego położonego w Polsce i - tym samym - dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce Podatnik zobowiązany jest do wykazywania w deklaracjach VAT-7 podatku VAT należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1419/08-2/SAP
  Czy w przypadku zmiany przeznaczenia samochodu nabytego pierwotnie do dalszej odprzedaży, a następnie jego rejestracji, Spółka ma obowiązek złożyć informację VAT-23 i dokonać zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (tj. w przypadku samochodów nabytych i rozliczonych jako nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów handlowych - uiścić odsetki od podatku nie uregulowanego w terminie 14 dni)?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-918/08/AF
  Czy zasadne jest składanie wniosku VAT-24 i wydawanie przez tutejszy urząd skarbowy zaświadczenia VAT-25 dla personelu oraz członków ich rodzin?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-766/08/IK
  Termin zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-593/08/IK
  rozliczenie podatku akcyzowego
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-746/08-2/ISN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2008 r. (data wpływu 14 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 14 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-692/08/BW
  Czy transakcja, w której materiał nabywany od podatnika czeskiego, a następnie poddany obróbce we Włoszech jest dla Spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-745/08-2/EWW
  W opisanej sytuacji wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w którym do podstawy opodatkowania należy wliczyć wartość licencji, zatem nabycie to, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia, podlegać będzie opodatkowaniu stawką 0%.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-721/08/RS
  Czy przywóz do Polski przędzy zakupionej w Turcji, dopuszczonej do obrotu na terytorium Anglii i pobarwionej w Anglii stanowi wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów i skutkuje obowiązkiem rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usług, oraz obowiązkiem wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania WNT w informacji podsumowującej z podaniem własnego numeru NIP?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1530/08-5/GD
  opodatkowanie olejów smarowych podatkiem akcyzowym na terytorium RP nie jest sprzeczne z przepisami UE
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1291/08-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania nabycia towarów od kontrahenta za pośrednictwem magazynu zlokalizowanego na terytorium Polski za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów -jest prawidłowe.W dniu 11 sierpnia 2008r. został złożony ww. wnio ...
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1515/08-2/JB
  Przemieszczanie towarów należących do Spółki, posiadającej siedzibę w Wielkiej Brytanii, z terytorium państwa UE z terytorium Polski, w celu świadczenia usług stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-740/08/BM
  czy wystawienie przez dostawcę faktury na zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przed jej zapłatą powoduje powstanie w dacie sporządzenia tego dokumentu obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a tym samym wymóg naliczenia przez jednostkę podatku należnego i naliczonego według stawki krajowej
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1492/08-4/GD
  określenie podmiotu dokonującego przywozu gazu płynnego LPG w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowegio w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-58/08-4/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu 24 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym samochodu kempingowego -jest prawidłowe.W dniu 24 lipca 20 ...
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1210/08-2/IK
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości (bez limitu określonego w art. 86 ust. 3) z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu, który następnie stanowił przedmiot odpłatnej dostawy towarów.
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1377/08-6/SM
  przemieszczenie wymienionych przez Spółkę wyrobów (olejów napędowych, opałowych, smarowych) między składami podatkowymi będzie odbywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-541/08/DG
  Czy sprowadzony z USA samochód z przebiegiem 8 024 mile (około 12 910 km) z uszkodzonym silnikiem, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług art. 2 pkt 10 lit. a zalicza się do samochodów używanych?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-508/08/BWo
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma do czynienia z wewnątrzwspólnotową transakcją w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Czy wnoszący niniejszy wniosek będzie musiał dokonać korekty wystawionej faktury WNT?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1376/08-5/GD
  Czy zarówno sprzedaż dokonywana na rzecz podatnika (z unijnego składu podatkowego) jak i odsprzedaż przez podatnika na rzecz podmiotów, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego objęta jest zwolnieniem z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-696/08/BWo
  1. Czy dostawca z Belgii słusznie naliczył Wnioskodawcy podatek VAT mimo, że firma polska wykonująca na jego podzlecenie konstrukcję nośną pod kruszarkę obciążyła go podatkiem VAT? 2. Czy Wnioskodawca winien zapłacić naliczony podatek? 3. Czy w przypadku kiedy okaże się, że dostawca z Belgii słusznie naliczył Wnioskodawcy podatek VAT będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-523/08/BWo
  1.Czy istnieje konieczność rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia w związku z przemieszczeniem do Polski maszyn nabytych przez Wnioskodawcę na terytorium Niemiec i tam następnie wynajmowanych (na podstawie art. 9 lub art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług)? 2.Wskazania daty powstania obowiązku podatkowego w przypadku uznania, że nastąpiło wewnątrzwwspólnotowe nabycie (art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług)? 3. Wskazania deklarowanej podstawy opodatkowania (art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy)?
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1120/08-2/IK
  przemieszczenie towarów objętych procedurą tranzytu, a następnie składu celnego, bezpośrednio z Malezji do Polski oraz przemieszczenie towarów objętych procedurą tranzytu z Niemiec do Polski.?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-642/08/BS
  Kurs waluty stosowany do przeliczania wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia dla potrzeb podatku od towarów i usług.
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1291/08-6/JL
  Jeżeli zakupiona usługa transportowa na trasie Hiszpania - Polska ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w cyt. art. 88 - polskiej spółce nabywającej taką usługę przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-626/08-4/GZ
  Zakup towaru z Korei - odprawa w Austrii jako wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz podstawa opodatkowania.
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-493/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008r. (data wpływu 8 lipca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2008r. (data wpływu 24 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji nabycia towarów od kontrahenta ze Szwajcarii, w sytuacji gdy import miał miejsce na ter ...
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-589/08/AW
  Przemieszczenie towarów z państwa trzeciego (Chin) uprzednio na terenie Niemiec, stanowi WNT.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1293/08-4/GD
  W jaki sposób należy pod względem podatku od towarów i usług ocenić dostarczanie oprogramowania i jego uaktualnień przez dostawców Spółki oraz przez Spółkę użytkownikom końcowym? Czy jest to odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez Spółkę i dostawa towarów na terenie kraju, czy też import usług i świadczenie usług na terenie kraju? Czy zatem Spółka winna składać informacje podsumowujące z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia programów komputerowych? Jeśli dokonane czynności należy ocenić jako świadczenie i import usług powstaje pytanie, jakiego rodzaju są to usługi?
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-627/08-4/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008 r. (data wpływu 7 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zakupu maszyny od podmiotu koreańskiego -jest nieprawidłowe.W dniu 7 lipca 2008 r ...
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1062/08-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 03 lipca 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów przy uwzględnieniu korekt:
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-608/08-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 2 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 2 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-608/08-3/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 2 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 2 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-605/08-3/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku podatkowego oraz kursu waluty do przeliczenia WNT -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-605/08-2/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-570/08/MD
  Obowiązek sporządzenia informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu oraz obowiązku zapłaty podatku w terminie 14 dni, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia ciągnika rolniczego.
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-586/08/WN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008r. (data wpływu 23 czerwca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2008r. (data wpływu 26 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku VAT na usługi montażu zabawek w Polsce -jest nieprawidłowe.W dniu 23 czerwca 2008r. wpłynął ww ...
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1025/08-4/PW
  Czy opisana sytuacja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru? Jeśli tak, to w jaki sposób powinna zostać wypełniona informacja podsumowująca VAT-UE? Czy jest zgodne z przepisami aby samochody zakupione w przedstawionym stanie faktycznym sprzedawać w trybie VAT-marża.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1352/08-2/MPe
  Przywóz do Polski towarów uprzednio zaimportowanych i dopuszczonych do obrotu na obszarze Wspólnoty (w Niemczech) za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, oraz Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia importu usług reprezentacji fiskalnej niemieckiego przedstawiciel
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1352/08-3/MPe
  Uznając, iż przedmiotowa transakcja spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca będzie obowiązany rozpoznać obowiązek podatkowy zgodnie z generalną zasadą art. 20 ust. 5 tj. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym będzie miało miejsce przemieszczenie towarów na terytorium kraju.
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1352/08-2/MPe
  Przywóz do Polski towarów uprzednio zaimportowanych i dopuszczonych do obrotu na obszarze Wspólnoty (w Niemczech) za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, oraz Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia importu usług reprezentacji fiskalnej niemieckiego przedstawiciel
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-1352/08-3/MPe
  Uznając, iż przedmiotowa transakcja spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca będzie obowiązany rozpoznać obowiązek podatkowy zgodnie z generalną zasadą art. 20 ust. 5 tj. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym będzie miało miejsce przemieszczenie towarów na terytorium kraju.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-574/08/AF
  Czy dostawa w sytuacji, gdy dostawca jest zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług tylko na terenie kraju, a przemieszczenia dokonuje nabywca, stanowi dla tego ostatniego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-580/08/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Z., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Niemczech oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-855/08/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. A., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowego kursu walut przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-856/08/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S. A., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w kwartalnej informacji podsumowującej -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-854/08/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej Z., przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2008r. (data wpływu 20 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprzednio sprowadzonych z Chin, dopuszczonych do obrotu z zastosowaniem procedury cel ...
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1217/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2008 r. (data wpływu 24.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 24.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemn ...
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1147/08-2/SM
  dostawa olejów smarowych z innych niż Polska państw członkowskich UE na statki zacumowane w polskich portach będzie nabyciem wewnątrzwspólnotowym
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1215/08-2/IG
  Kiedy w opisanej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ? Czy powstanie 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru? Czy powstanie w dniu dopuszczenia towaru do obrotu na obszarze wspólnoty, czyli w dniu dokonania odprawy celnej przez przedstawiciela Spółki?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-561/08-4/TW
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca dokonał nabycia produktów włókienniczych z Chin, które do odprawy celnej zgłoszone zostały w H(…). Zgłoszenia dokonała działająca w imieniu Wnioskodawcy niemiecka firma spedycyjna.
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-424/08/DG (KAN-6003/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego w celu zużycia go do celów innych niż paliwa silnikowe lub paliwa do ogrzewania -jest nieprawidłowe.W dniu 16 czerwca 20 ...
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-632/08/DG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008r. (data wpływu 16 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych do składu podatkowego, a następnie wyprowadzenia ich ze składu podatkowego z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyz ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1085/08-6/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 09.06.2008r.), uzupełnione w dniu 14.07.2008r. na wezwanie z dnia 04.07.2008r. znak IPPP1/443-1085/08-2/GD (doręczone w dniu 10.07.2008r.) oraz w dniu 19.08.2008r. na wezwanie z dnia 31.07.2008r. znak IPPP1/443-1085/08-4/GD (doręczone w dniu 08.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego do ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-53/08-2/TW
  Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty akcyzy na terytorium kraju w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym.
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-527/08/ASz
  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z tytułu przemieszczenia z Hamburga do Polski zaimportowanego wcześniej towaru z krajów nienależących do Unii Europejskiej
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-904/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko p. Matysiaka Krzysztofa przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008r. (data wpływu 09 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania na fakturze wewnętrznej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 09 czerwca 2008r. wpłynął ww. w ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-1018/08-2/MK
  CPT oznacza, iż sprzedający dostarcza towar do wyznaczonego przez siebie przewoźnika i opłaca koszty transportu do miejsca przeznaczenia. W momencie dostarczenia towaru przewoźnikowi, ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego. CIP oznaczą, iż sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi i opłaca koszty transportu do miejsca przeznaczenia. W momencie dostarczenia towaru przewoźnikowi ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego. Sprzedający musi również uzyskać, na rzecz kupującego, ubezpieczenie towaru od ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru podczas przewozu. CIF oznacza, iż sprzedający musi opłacić fracht niezbędny do dostarczenia towaru do wymienionego z nazwy portu przeznaczenia, ale ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na kupującego w momencie, gdy towar przekracza nadburcie statku w porcie załadunku. Sprzedający musi jednakże uzyskać, na rzecz kupującego, ubezpieczenie morskie towaru od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia podczas przewozu.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-873/08-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 30.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczeń podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu zaimportowanego z terytorium USA, a dopuszczonego do obrotu na terytorium Niemiec -jest prawidłowe.W dniu 30.05.2008r. wp ...
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-873/08-3/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2008r. (data wpływu 30.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczeń podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu zaimportowanego z terytorium USA, a dopuszczonego do obrotu na terytorium Niemiec - ,b>jest nieprawidłowe.W dniu 30.05.20 ...
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-456/08-2/MR
  Czy firma może stosować do przeliczenia kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony, czyli kurs z poprzedniego dnia?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-472/08/MN
  W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego używanego z Niemiec od podatnika VAT istnieje obowiązek rozliczenia i zapłaty VAT.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-931/08-2/SM
  zastosowanie zwolnienia z podatku akcyzowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym mieszanin substancji zapachowych zawierających w swym składzie alkohol etylowy w okresie od dnia 20 sierpnia 2004r.
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-468/08/ASz (KAN-5079/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Spółka z o.o. w organizacji, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu 19 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przemieszczenia z Niemiec do Polski zaimportowanego wcześniej towaru ze Stanów Zjednoczonych -jest prawidłowe.W dniu 19 maja ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-579/08-4/SM
  nabycie wewnątrzwspólnotowe wymienionego oleju o kodzie CN 3824 90 97 przeznaczonego na cele opałowe podlega stawce w wysokości 60,00 zł/1.000 kg; w przypadku jego sprzedaży na terytorium krajuniebędzie on podlegać znakowaniu i barwieniu
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE III/0812/4/FLL/08/3472
  ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 72 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.), § 18 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn zm.)Minister Finansów z urzędu zmienia interpretację indywidualnąz dnia 24 stycznia 2008 r. Nr ITPP3/443-102/07/WW wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów na wniosek Pana Mariana D. ul. (...) stwierdzając, że:- ...
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-851/08-2/JF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez nabywców w przypadku, gdy dostawy towarów realizowane są przez Spółkę zarejestrowaną dla ce ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-409/08-4/GZ
  Import do H., a następnie przemieszczenie do Polski samochodów nie będących WNT.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-329/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 12 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 16 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 2 maja 2008 r. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu został ...
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-869/08-6/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko s.c. przedstawione we wniosku z dnia 21.04.2008 r. (data wpływu 05.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -jest prawidłowe.W dniu 05.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-567/08-2/MN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 20 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-453/08-2/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru od kontrahenta z Unii Europejskiej -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-453/08-3/SJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru od osób prywatnych -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-381B/08/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej do dostawy części i wyposażenia okrętowego oraz sposobu udokumentowania ich przeznaczenia -je ...
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-728/08-3/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-728/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 28.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokonania przez Spółkę Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT) -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-369/08/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 9 lipca 2008 r.) i z dnia 15 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty w Polsce ...
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-381/08/ICz
  Czy w opisanym stanie faktycznym występuje czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (płyt VCD) oraz czy ma miejsce import usług licencji?
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-366/08/ICz
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo zastosować szczególną procedurę w zakresie dostawy towaru używanego.
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-620/08-2/SAP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. E przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008r. (data wpływu 11.04.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT, jeżeli zakupiony pojazd wodny nigdy nie przypłynie do portu polskiego -jest prawidłowe.W dniu 11 kwietnia 2008r. został złożony ww. wn ...
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-358/08/BM (KAN-3660/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B., przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2008r. (data wpływu 10 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w związku z otrzymaniem numeru NIP UE Wnioskodawca może dokonywać zakupów u kontrahentów ze Słowacji, posiadających i nieposiadających numer identyfikacyjny NIP UE -jest pra ...
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-817/08-4/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2008r. (data wpływu 28.04.2008r.), uzupełniony w dniu 30.04.2008r. oraz 05.05.2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz miejsca świadczenia usług -jest prawidłowe.W dn ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-295/08/WN
  rozliczenie importu produktów włókienniczych na granicy Unii Europejskiej - w Hamburgu
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-940/08-5/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie danych umieszczanych w informacji podsumowującej VAT-UE -jest nieprawidłowe.W dniu 15.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywid ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-940/08-4/RK
  skoro obowiązek rozliczenia podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał w miesiącu marcu 2008 r. Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego od przedmiotowej transakcji stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy w deklaracji VAT-7 również za miesiąc marzec 2008 r. lub stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, za następny okres rozliczeniowy.
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-940/08-3/RK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.05.2008 r. (data wpływu 15.05.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania -jest prawidłowe.W dniu 15.05.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-940/08-4/RK
  skoro obowiązek rozliczenia podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał w miesiącu marcu 2008 r. Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego od przedmiotowej transakcji stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy w deklaracji VAT-7 również za miesiąc marzec 2008 r. lub stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, za następny okres rozliczeniowy.
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-100/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 18 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 30 maja 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych -jest prawidłowe.W dniu 18 kwietnia 2008 roku złożony został ww. wniosek, uzupełniony ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-520/08-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008r. (data wpływu 20 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, ...
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-276/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 21 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty zaliczki dotyczącej transakcji nabycia maszyny od kontrahenta z innego kraju UE -jest nieprawidłowe.W dniu 21 marca 2008 r. został złożony w ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-271/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzenia od kontrahenta z kraju UE -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-270/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia urządzenia od kontrahenta z kraju UE -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-228/08/RSz
  opodatkowania nabycia towaru
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-218/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008 r. (data wpływu 3 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 kwietnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 3 marca 2008 r. złożono ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-63/08/AO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 12 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie momentu złożenia i obciążenia zabezpieczenia akcyzowego w związku z nabyciem wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą -jest prawidłowe.W dniu 12 marca 2008 r. został złożony wniosek o ...
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-418/08-2/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ministerstwa przedstawione we wniosku nr xxxxxxxxx z dnia 29.02.2008 r. (data wpływu 06.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych -jest prawidłowe.W dniu 06.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-155/08/BM
  Możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych samochodów osobowych pomimo mylnie złożonych informacji VAT-23 i zaświadczenia VAT-25 oraz określenia jakie skutki powoduje błędne złożenie ww. dokumentów
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-752/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.04.2008 r. (data wpływu 18.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku uzyskania zaświadczenia VAT-25 -jest prawidłowe.W dniu 18.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-36/08/WW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 14 kwietnia 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku składania deklaracji podatkowych AKC 3 -jest nieprawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 roku złożony został ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-605/08-2/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 28.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu zaliczki związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 31.03.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-71/08/DG
  Czy w celu utworzenia w Polsce magazynu konsygnacyjnego należącego do podmiotu z innego państwa unijnego (Hiszpanii) konieczne jest zarejestrowanie się Spółki z Hiszpanii jako podatnika VAT w Polsce?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-84/08/BM
  czy należy zwiększyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o koszty składowania pszenicy i czy usługa ta powinna być opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-356/08-2/GZ
  Nabycie NŚT (łodzi) przez osobę fizyczną
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-356/08-3/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 5 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu -jest prawidłowe.W dniu 5 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-326/08-5/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. ..., przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2008r. (data wpływu 21 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy w przypadku rozliczania podatku VAT jako nabywca towarów, podatnik powinien rozpoznać WNT czy dostawę krajową -jest prawidłowe.W dniu 21 lutego 2008r. wpłynął ww. ...
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-116/08/AF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2008 r.) uzupełnionym w dniach 4 kwietnia 2008 r. oraz 21 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności zapłaty podatku związanego z zakupem szybowca -jest prawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. złożono wniosek o udzielenie ...
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-26/08/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) uzupełnione pismem znak 783/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania akcyzą ubytków powstałych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych -jest prawidłowe.W dniu 14 lutego ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-86/08-4/EWW
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz dokumentacja ww. nabycia.
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-401/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008r. (data wpływu 4 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości i terminu zmniejszenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku ze zwrotem towarów -jest prawidłowe.W dniu 4 marca 2008r. wpłynął wniosek o udziele ...
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-12/08-2/TW
  Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie kontrahent zagraniczny, nabył prawo rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel na terenie państwa członkowskiego. Tym samym dokonując przemieszczenia wyrobu akcyzowego na terytorium kraju - dysponując niniejszym prawem - wzbudza powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-13/08-2/TW
  Zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie kontrahent zagraniczny, nabył prawo rozporządzania samochodami osobowymi jak właściciel na terenie państwa członkowskiego. Tym samym dokonując przemieszczenia wyrobu akcyzowego na terytorium kraju - dysponując niniejszym prawem - wzbudza powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-94/08-3/SJ
  Nie ma miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w okolicznościach nabycia samochodu na terytorium kraju od podatnika z innego państwa członkowskiego.
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-479/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 11.03.2008 r. (data wpływu 13.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przemieszczenia własnych towarów z terytorium Niemiec do magazynu konsygnacyjnego w Polsce- jest prawidłowe.W dniu 13.03.2008 r. ...
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-151/08-4/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku (data wpływu 28 stycznia 2008r.) uzupełniony w dniu 25 marca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przywozu do Polski towarów importowanych z Chin, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec -jest prawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008r. został złożony ...
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-18/08/ZG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2008 roku (data wpływu 31.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnień od podatku akcyzowego alkoholu etylowego skażonego zawartego w nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobach w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów -jest prawidło ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-100/08-2/ASi
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu do sprzedaży, pomimo iż w okresie poprzedzającym sprzedaż pobierane są z nich pożytki ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-21/08-2/GZ
  1. Odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących premie pieniężna wypłacane za : - Osiągnięcie określonego obrotu, - ekspozycja towarów nabytych od zlecającego na terenie marketów celem zwiększenia ich sprzedaży, - udzielanie klientom szczegółowych informacji i wyjaśnień w zakresie użyteczności, właściwości i parametrów technicznych oraz jakościowych towarów nabytych od Zlecającego, - zapewnienie optymalnego dostępu klientów do towarów nabytych od Spółki w marketach - prowadzenie innych czynności zmierzających do intensyfikacji sprzedaży. 2. Podstawa opodatkowania przy WNT, kiedy ilośc otrzymanego towaru jest większa niż ta na fakturze.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-75/08-2/GD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008r. (data wpływu 18.01.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie terminu złożenia deklaracji uproszczonej oraz zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia energii elektrycznej -jest prawidłowe.W dniu 18.01.2008r. wpłynął wniosek o udzielenie pis ...
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: AE VI/8012/1/KKU/07/08/1491
  ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 18 października 2007 r. sygnatura IPPP1/443-90/07-4/SM wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów dla Spółki X stwierdzając, że:- nie jest prawidłowe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 18 października 2007 r. sygnatura IPPP1/443-90/07-4/SM, uznające za prawidłowe stanowisko Spółki X zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2007 r. i uzupełnionym 24 wr ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-3/08-4/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy N. Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-380/07/ASz
  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z tytułu przemieszczenia z Hamburga do Polski zaimportowanego wcześniej towaru z Chin
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-7/08/BWo
  Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostały skradzione oraz jaki jest termin tego odliczenia?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-23/08/EJ
  faktura otrzymana drogą elektroniczną i przechowywana zgodnie z rozp. MF w sprawie wystawiania oraz pprzesyłania faktur w formie elektronicznej stanowi podstawę do uznania jej za dokument potwierdzający WNT lub import usługi
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-223/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniach 9 stycznia i 25 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania kursu waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury do przel ...
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-80/08-2/MP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki ..., przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2008 r. (data wpływu 21.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przemieszczenia własnych towarów z terytorium Niemiec do magazynu konsygnacyjnego w Polsce -jest prawidłowe.W dniu 17.01.2008 r. ...
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-248/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.), uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia i zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu osobowego - ...
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-307/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych -jest prawidłowe.W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udziel ...
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-304b/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S., przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej int ...
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-304c/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S., przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2008r. (data wpływu 22 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, obowiąz ...
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-303/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S. przedstawione we wniosku z dnia z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości pomniejszenia wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanych w miesiącu wystawienia "credit note", a następnie w kwartale (deklaracja VAT-7, VAT-UE) ...
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-304a/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. S., przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 22 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czynności nabycia towarów za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-295b/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko .... Spółka Akcyjna przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu 20 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 lutego 2008r. (data wpływu 20 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie rozliczania zaliczek zapłaconych dostawcy austriackiemu - dostawcy urządzeń do produkcji profili ...
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-296/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007r. (data wpływu 20 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-26/07-2/TW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-683/07-2/JL
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu w związku z wystawieniem zaliczkowej faktury VAT -jest prawidłowe.W dniu 8 grudnia 2007 r. zos ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-679/07-3/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 04.12.2007r. (data wpływu 10.12.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia -jest nieprawidłowe.W dniu 07.12.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-607/07-3/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 (data wpływu 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transportu pojazdu z terenu Niemiec do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. został ...
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-607/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 (data wpływu 19 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia statusu dla sprowadzonego z Niemiec, a uprzednio zaimportowanego z USA pojazdu -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. został złożony wniosek o udzielenie p ...
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-706/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 grudnia 2007r. (data wpływu 06 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji dotyczącej sprowadzenia towarów z Chin z odprawą celną w Niemczech -jest prawidłowe.W dniu 06 grudnia 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej ...
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-615/07-2/IB
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) (uzupełniony w dniu 16.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wliczenia do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabyci ...
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-137/07-2/TK
  Czy Wnioskodawca, który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego nowego środka transportu tylko i wyłącznie w celu dalszej odsprzedaży, był zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-116/07-2/GZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007 r. (data wpływu 30 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia -jest nieprawidłowe.W dniu 30 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 549. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-138/06/MCz/PV-III
  Czy opisana transakcja z kontrahentem zagranicznym, w której towar pozostaje własnością niezarejestrowanego dla potrzeb VAT zagranicznego dostawcy do momentu zafakturowania sprzedaży na spółkę polską, jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-176/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -jest prawidłowe.W dniu 5 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek (uzupełniony dnia 9 stycznia 2008 r. ...
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-590A/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów-jest nieprawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony w ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-614/07-2/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych -jest prawidłowe.W dniu 21 listopada 2007 r. został złożony ww. wnios ...
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-536/07-2/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007r. (data wpływu 02 listopada 2007r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji zakupu i sprzedaży uzbrojenia na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej -jest prawidłowe.W dniu 02 listopada 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-512/07-2/GD
  INTERPRETACJA INDYWIPIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X i S-ka Sp.J. , przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007r. (data wpływu 15.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości sporządzania informacji podsumowującej, określania podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zasad przeliczania walut obc ...
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-181/07/ASz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. X, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu 9 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2007r. (data wpływu 11 grudnia 2007r.) oraz pismem z dnia 27 grudnia 2007r. (data wpływu 31 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wewnątrzwspólnotowego naby ...
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-65/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007 r. (data wpływu 10 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz miejsca świadczenia usługi transportu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 10 października 2007 r. został ...
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-65/07-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007 r. (data wpływu 10 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca dostawy towarów -jest prawidłowe.W dniu 10 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-65/07-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007 r. (data wpływu 10 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca oraz miejsca świadczenia usługi transportu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 10 października 2007 r. został ...
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-563/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.11.2007r. (data wpływu 26.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zakupionych w USA samochodów, oclonych i przywiezionych z terytorium Niemiec -jest nieprawidłowe.W dniu 23.11.2007r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-721/07-2/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17.12.2007 r. (data wpływu 20.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru -jest prawidłowe.W dniu 18.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ind ...
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-18/07-3/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko firmy B. POLSKA Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów o kodzie CN 3814 00 90 i kodzie CN 3824 90 98 -jest niepra ...
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-550/07/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) uzupełnionym pismami z dnia 12, 22 listopada i 21 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia balonu z podwójną membraną -jest nieprawidł ...
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-163/07/BWo
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007r. (data wpływu 2 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest prawidłowe.W dniu 2 października 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pis ...
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-130/07/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko B. przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007r. (data wpływu 20 września 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego określenia wartości faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów -jest prawidłowe.W dniu 20 września 2007r. został złoż ...
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-32/07/AD
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007r. (data wpływu 27 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości zastosowania szczególnej procedury (opodatkowanie marży) -jest prawidłowe.W dniu 27 września 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-306/07-4/IZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.10.2007r. (data wpływu 11.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu przemieszczenia własnych towarów objętych procedurą składu celnego z terytorium Niemiec na terytorium kraju -jest prawidłowe.W dniu 05.1 ...
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-458/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007 r. (data wpływu 27 września 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia z państwa trzeciego samochodu osobowego zakwalifikowanego jako nowy środek transportu -jest pr ...
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-14/07-2/TW
  Rozważając kwestie związane z powstaniem zobowiązania podatkowego opierając się na założeniu racjonalności ustawodawcy stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlega nabycie wewnątrzwspólnotowe, co do którego powstał obowiązek podatkowy, oraz że obowiązek podatkowy może powstać tylko, gdy wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu czyli nabycie wewnątrzwspólnotowe.Natomiast w przypadku braku dowodów zakupu, które dokumentują transakcję pomiędzy dostawcą a nabywcą wewnątrzwspólnotowym przyjąć należy, iż zastosowanie znajduje art. 10 ust. 5 ustawy.
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-270/07-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 (data wpływu 17 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poprawności wykazania w deklaracji VAT-7 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zakupu motocykla) -jest prawidłowe.W dniu 17 września 2007r. został złożony wniosek o udzielenie ...
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-246/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04 września 2007r. (data wpływu 11 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia transakcji dotyczącej sprowadzenia samochodów używanych ze Szwajcarii z odprawą celną w Niemczech -jest nieprawidłowe.W dniu 11 września 2007r. został złożony wnio ...
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-425/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2007r. (data wpływu 10 października 2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahentów z Unii Europejskiej -jest prawidłowe.W dniu 10 października 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej p ...
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-275A/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dotychczas stosowanego sposobu przeliczania faktur wystawionych w walutach obcych dotyczących wewnątrzws ...
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP3/443-33/07/ZG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnień od podatku akcyzowego alkoholu etylowego skażonego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym -jest prawidłowe.W dniu 25 września 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywi ...
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-191/b/07/AW;ITPP1/443-275/b/07/EŁ
  Czy można dokonywać w inny sposób rozliczenia wydatków wyrażonych w walutach obcych, np. przyjmując tylko jeden z kursów waluty do przeliczania transakcji zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku od towarów i usług?
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-162/07-3/SM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2007 r. (data wpływu 10.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasad opodatkowania samochodów osobowych -jest nieprawidłowe.W dniu 06.09.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-67E/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług przeładunku i ochrony terminala wykonanych w porcie niemieckim -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przep ...
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-67C/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu przeliczania i zastosowania prawidłowego kursu walut przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. ...
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-67D/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w informacji podsumowującej -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-67B/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-67A/07/EJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki jawnej przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007r. (data wpływu 27 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jestnieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-175D/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniach 23 października i 12 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania w ...
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-175E/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniach 23 października i 12 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku od sprowadzonych z Japonii towarów -jest prawidłoweW dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożon ...
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-175B/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniach 23 października i 12 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wykazania przedmiotowej transakcji w deklaracji ...
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-175C/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniach 23 października i 12 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatk ...
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-175A/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniach 23 października i 12 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i obowiązku wystawienia faktury wewnętrznej -jest prawidłowe.W dniu 24 sierpnia 2007 ...
 586. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-1/07/MZ/PV-II
  Strona prosi o potwierdzenie, czy w przypadku gdy dla potrzeb dokonywanych transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Spółka podaje polski numer VAT, przyznany jej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wewnątrzwspólnotowe nabycie uznaje się za dokonane również na terytorium Polski, nawet gdy wysyłka towaru z jednego kraju członkowskiego UE kończy się na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-276/07-2/BS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Michała S, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2007 r.(data wpływu 02.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 01.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-279/07/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 6 września 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru -jest prawidłowe.W dniu 6 września 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 589. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/140/07
  Czy zakup towaru z firmy amerykańskiej, dostarczonego bezpośrednio do Polski od producenta z Niemiec, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP1-443-315/07-2/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zakwalifikowania transakcji jako importu towarów bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego -jest prawidłowe.W dniu 03.10.2007r. (data wpływu 08.10.2007r.) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej ...
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-102/07/EŁ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu 6 sierpnia 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 października (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni od daty nabycia używanego ciągnika rolnicz ...
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-12/07/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki O przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu 9 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie nabycia wewnatrzwspólnotowego olejów smarowych CN 2710 19 71 - 2710 19 99 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy -jest nieprawidłowe.W dniu 9 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-43/07-2/PK
  stanowisko Strony przedstawione we wniosku opierało się na błędnych założeniach, nieuwzględniających wszystkich mających w danej sytuacji zastosowanie przepisów prawa. Reasumując, w przypadku dokonania przez Stronę wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych i ich dalszej odsprzedaży, w tym przypadku eksportu, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej w terminie 5 dni, licząc od dnia wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz w tym terminie zapłaty podatku akcyzowego, zakładając oczywiście, że wcześniej przedmiotowy samochód (samochody) nie zostanie zarejestrowany.
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-148/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu 23 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej -jest nieprawidłowe.W dniu 23 sierpnia 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-60/07-2/IG
  Zmiana właściciela wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w trakcie jego przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego na terytorium Wspólnoty Europejskiej do składu podatkowego odbiorcy wyrobu w kraju, nie wpływa na prawo do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, pod warunkiem zachowania wymogów określonych przepisami szczegółowymi. Tak więc spółka przenosząc prawo własności wyrobów na ostatecznego nabywcę tj. podmiot prowadzący skład podatkowy, przed wprowadzeniem tego wyrobu do składu podatkowego, korzysta z procedury zawieszenia poboru akcyzy, i nie musi składać pisemnego wniosku do urzędu celnego o wydanie jednorazowego zezwolenia na nabycie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP3/443-8/07/IK
  INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2007 r. (data wpływu 2 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie objęcia obowiązkiem podatkowym towaru o nazwie dicyklopentandien. (PKWiU 24.12 -15.43 i CN 2902 19 80) -jest nieprawidłowe.W dniu 2 sierpnia 2007 r. ...
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-134/1/07
  W związku z powyższym, Spółka zwróciła się z następującymi zapytaniami:1) Czy w przypadku opisanej powyżej transakcji ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez Spółkę (B), a u dostawcy niemieckiego (A) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów?2) Czy jeśli nie występuje nabycie wewnątrzwspólnotowe, ma miejsce sprzedaż wysyłkowa z terytorium Niemiec i czy podmiotem dokonującym sprzedaży jest dostawca z Niemiec (A) czy też Spółka (B), która musiałaby w tym celu zarejestrować się w Niemczech jako podatnik VAT?3) Czy w opisanej transakcji ma miejsce sprzedaż krajowa między podmiotem (B) i podmiotem (C)?4) Jak należy rozliczyć dla celów podatku VAT koszty transportu w przypadku wystawienia refaktury przez dostawcę (A) i w przypadku wystawienia faktury przez wynajętą firmę spedycyjną? Czy mamy do czynienia z importem usług czy z podniesieniem wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?5) Czy jeśli ostateczny odbiorca (C) jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sprzedaż na jego rzecz powinna być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej czy też korzysta ona ze zwolnienia przewidzianego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym? Czy ma znaczenie, że w pierwszym sposobie organizacji sprzedaży paczki dla ostatecznych polskich odbiorców byłyby pakowane w Niemczech przez dostawcę (A) i poprzez pocztę niemiecką lub kurierem wysyłane indywidualnie do klientów w Polsce (C)? Przy wysyłaniu paczek pośrednio brałaby udział poczta niemiecka albo niemieckie firmy kurierskie.6) Gdyby paczki dla ostatecznych polskich odbiorców były:• pakowane w Niemczech przez dostawcę (A) i poprzez pocztę niemiecką lub kurierem wysłane indywidualnie do klientów w Polsce (C), lub• pakowane w Niemczech, a następnie zbiorczym transportem przywożone do Polski do określonej placówki Poczty Polskiej, która w ramach umowy ze Spółką zajmowałaby się rozsyłaniem przesyłek do ostatecznych odbiorców w kraju, ostateczny odbiorca towaru w Polsce w obu ww. przypadkach otrzymywałby wraz z paczką dokument sprzedaży wystawiony przez Spółkę w PLN i płaciłby go za pobraniem, a zapłata wpływałaby na rachunek bankowy Spółki w Polsce. Czy mamy tutaj do czynienia z dostawą wysyłkową dokonywaną za zaliczeniem pocztowym, dla której obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 ustawy, tj. w momencie otrzymania zapłaty?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-52/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2007r. (data wpływu 30 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostaw towarów, których przedmiotem są towary znajdujące się w składach konsygnacyjnych -jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/423-44/07

  - według jakiego kursu waluty obcej należy przeliczać - dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych - wartości wyrażone w walucie obcej na fakturach dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług ?
  - jaki kurs waluty (średni NBP czy kurs kupna banku, z którego usług korzysta Spółka) należy stosować w przypadku zapłaty należności przez kontrahenta zagranicznego wpływającej na rachunek bankowy Spółki prowadzony w walucie obcej ?
  - jaki kurs należy stosować przy kompensacie wzajemnych zobowiązań i należności
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-53/4/07/MK
  Czy w wartości obrotu niedającego prawa do odliczenia nie należy uwzględniać wartości podstawy opodatkowania z tytułu importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zostały zaliczone przez Spółkę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów, używanych przez Spółkę na potrzeby jej działalności, a także obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie ?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/57/2007/MB
  1. Czy spółka stosuje prawidłową zasadę przeliczania na złotówki faktur w walucie obcej dokumentujących nabycie wewnątrzwspólnotowe? 2. Czy przeliczenie faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ujęcia w księgach rachunkowych jest prawidłowe ze względu na przepisy podatku VAT i przepisy podatku dochodowego od osób prawnych?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-15/07-2/IM
  Zakup od kontahenta ze Stanó Zjednoczonych towarów przywiezionych z terytorium Belgii.
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-6/07-2/WT
  Według uregulowań art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu. Jak wynika z powyższego zastosowanie procedury zawieszenia akcyzy jest niezbędnym warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku. Tej z kolei zarejestrowany handlowiec dostarczając biopaliwo do wybranych flot nie może zastosować, co wyklucza tym samym zwolnienie niniejszych wyrobów z podatku akcyzowego
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-51/07-2/BM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2007r. (data wpływu 30 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 30 lipca 2007r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-22/07/MC
  Czy spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną traktując transakcję sprowadzenia z innego kraju unii zaimportowanych towarów jak wewnątrzwspólnotowe nabycie wykazane w poz. 32 i 33 deklaracji VAT-7 oraz w części D deklaracji VAT-UE wpisując jako kontrahenta własne dane ?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-168/07/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 01 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nasienia męskiego nabytego na terenie Unii Europejskiej- jest nieprawidłowe.W dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-67/07-2/AZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2007 r. (data wpływu 03 sierpnia 2007 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania proporcją podatku naliczonego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (samochody używane)- jest prawidłowe.W dniu 25 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udziel ...
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-36/07-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko B Sp. z o.o. w Warszawie, przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2007r. (data wpływu 27.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do otrzymania zaświadczenia o uiszczeniu podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem używanych samochodów -jest prawidłowe.U Z A S A D N I E N I EW ...
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-112556/07/AS
  1. Czy na fakturze wewnętrznej (także zbiorczej fakturze wewnętrznej) dotyczącej importu usług i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w polu sprzedawca i w polu nabywca powinny widnieć dane spółki? 2. Czy zbiorcza faktura wewnętrzna musi zawierać dane kontrahenta zagranicznego? 3. Czy obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług powstaje w momencie wystawienia zbiorczej faktury wewnętrznej (z uwzględnieniem przypadku, kiedy to zbiorcza faktura wystawiana jest do 7 dnia licząc od końca miesiąca, którego dotyczy)? 4. Czy przy księgowaniu w/w faktury wewnętrznej w ewidencjach sprzedaży i zakupu, spółka powinna podawać jako dane sprzedawcy i dane nabywcy swoje dane? 5. Czy spółka ma prawo dokumentować zbiorczą fakturą wewnętrzną za dany miesiąc dany typ transakcji tzn. oddzielną fakturą zbiorczą import usług, a oddzielną wewnątrzwspólnotowe nabycie?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-107/07/AB/1
  Jaki kurs należy stosować: 1.do wystawianych przez Spółkę faktur sprzedaży, 2.do faktur zakupu towaru wg wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, 3.do faktur za usługi (np. prowizja za kontrakty wewnątrzwspólnotowe), 4.do faktur zakupu towaru u producenta mającego siedzibę na terenie Unii i poza nią, przy bezpośredniej sprzedaży i dostawie do odbiorcy zagranicznego z krajów Unii lub poza (towar nie jest wprowadzany na teren Polski), 5.do rozliczania delegacji zagranicznej, 6.przy kompensatach (czy data kompensaty jest dniem, w którym obie strony postanowiły skompensować wzajemne należności), a także dokonanie interpretacji w następującym zakresie: 7.czy różnice kursowe przy kompensacie oraz od zwracanych pożyczek są podatkowymi różnicami kursowymi,
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-19/07/56/KN
  Czy dokonując sprzedaży samochodu używanego nabywanego z krajów Unii Europejskiej w celu jego dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją, wystarczy wpłacić naliczoną akcyzę na właściwy rachunek bankowy, czy trzeba składać odpowiednie dokumenty (formularze) we właściwym urzędzie celnym oraz czy ma znaczenie data wystawienia faktury "VAT marża" dla zapłacenia naliczonej akcyzy?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-18/07/55/KN
  Czy sprzedawca samochodu używanego nabywanego z krajów Unii Europejskiej w celu jego dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją, rozliczającego się na zasadzie szczególnego opodatkowania "VAT marża" jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze "VAT marża" oprócz całkowitej kwoty należnej od nabywcy, kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego?
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-17/07/54/KN
  Czy wskazany przez Wnioskodawcę sposób wyliczenia podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym przy fakturze "VAT marża" w przypadku nabycia i sprzedaży samochodu używanego z krajów Unii Europejskiej w celu jego dalszej odsprzedaży - jest prawidłowy?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-16/07/53/KN
  Czy podatnicy rozliczający się na zasadzie szczególnego opodatkowania "VAT marża" dokonujący nabycia aut używanych z krajów Unii Europejskiej w celu ich dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym "deklaracje podatkowe" za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy?
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-15/07/52/KN
  Czy podatnicy rozliczający się na zasadzie szczególnego opodatkowania "VAT marża" dokonujący nabycia aut używanych z krajów Unii Europejskiej w celu ich dalszej odsprzedaży przed pierwszą rejestracją są obowiązani składać we właściwym urzędzie celnym informacje podsumowujące za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy?
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-12/07
  Czy dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportowych w celu ich dalszej odsprzedaży bez uprzedniego ich zarejestrowania w kraju, podatnik jest obowiązany odprowadzić podatek od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia dokonania nabycia ?
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-39/07
  Czy zastosowano prawidłowe kursy walut przy wystawianiu faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ujętej w rejestrze sprzedaży jak i w fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ujętej w rejestrze zakupu.?
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-423-40/07
  Czy podatek VAT naliczony i należny jest ujmowany tylko w rozrachunkach i nie stanowi odpowiednio ani przychodu ani kosztu podatkowego?
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP-443/1/17/2007
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy znając planowany udział procentowy części przeznaczonej na działalność gospodarczą, przy dokonywaniu nabyć na terenie krajów Unii Europejskiej wydatki przeznaczone na wybudowanie lokalu w planowanej części, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza, może kupować w cenie netto posługując się numerem NIP nadanym w celu dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-31/2007
  Czy zgodnie z polskim prawem nalicza się podatek VAT od podatku akcyzowego - w przypadku gdy firma na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła samochód osobowy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, od kontrahenta niemieckiego jako wewnątrzwspolnotowe nabycie (od sprowadzonego samochodu zapłacono podatek akcyzowy w Urzędzie Celnym).
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44/2007
  Czy firma, która na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła samochód osobowy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t od kontrahenta niemieckiego (jako wewnątrzwspolnotowe nabycie) posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w wysokości 60% podatku, nie wiecej niż 6.000,00 zł od zakupionego samochodu, czy zgodnie z prawem Unii Europejskiej może odliczyć cały podatek naliczony?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443-20/07/IW
  Pytanie dot. sposobu rozliczenia się w podatku VAT w przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych dot. samochodów.
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/255/07/JB
  Dotyczy zastosowania kursu waluty obcej do przeliczenia na złote kosztów poniesionych w walutach obcych w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR2/443-34/07/MK
  odnośnie różnic kursowych pomiędzy komitentem a komisantem, powstałych pomiędzy kwotą w PLN wynikającą z faktury a kwota stanowiąca równowartość w PLN waluty obcej,
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-37-38/07
  Czy sposób opodatkowania premii (bonusu) zastosowany przez Spółkę jest prawidłowy?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-311/291/JB/07
  Według jakiego kursu bankowego strona jest zobowiązana ujmować w kosztach uzyskania przychodu wydatki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym materiałów oraz usług do produkcji wyrobów jubilerskich ?
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-36/07
  Czy udzielony bonus przez firmę unijną podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-2/07-2/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana XXX, przedstawione we wniosku z dnia 24.07.2007 r. (data wpływu 24.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie terminu złożenia deklaracji podatkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 24.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP3/443-3/07-3/TK
  Wnioskodawca zamawia gaz xxx u pośrednika, który ten gaz nabywa od producentów na terenie Niemiec, Czech i Litwy. Pośrednik ten gaz odsprzedaje Wnioskodawcy jako dostawę krajową wystawiając Fakturę VAT w PLN. Wnioskodawca zakupiony gaz odbiera bezpośrednio od producentów na terenie Niemiec, Czech i Litwy własnym transportem ub pośrednik kieruje wagony kolejowe z gazem na adres Wnioskodawcy. Czy w opisanym przypadku Spółka dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/443/31/07/EC
  Strona zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego prawa do zastosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku VAT przy sprzedaży towaru ze składu celnego. W dniu 01.08.2007r. wpłynęło do tutejszego Urzędu uzupełnienie w/w wniosku w zakresie przedstawienia własnego stanowiska w sprawie. Zdaniem wnioskującego w opisanym stanie faktycznym, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), Spółka ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%.
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-315/269/JB/07
  Według jakiego kursu walut Spółka zobowiązana jest od 1 stycznia 2007r. wyceniać wewnątrzwspólnotowe nabycie usług, materiałów oraz środków trwałych wystawiając fakturę wewnętrzną, ewidencjonowaną w ewidencji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług, na podstawie której to ewidencji jest sporządzana deklaracja dla podatku od towarów i usług za dany miesiąc rozliczeniowy, przy czym wydatki te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
 632. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-9116-286/07/474/JB
  "Czy dokonując nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży produktów sklasyfikowanych w ramach kodów CN 2710 19 83 - 2710 19 93, Podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego przewidzianego w § 13 ust. 2d rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?"
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49-1-GK/07
  Spółka zadała pytanie jaki zastosować kurs waluty w przypadku otrzymania korekty faktury unijnej. Czy kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy faktury korygowanej? Z pisma Spółki wynika, iż otrzymywane faktury korygujące dotyczą faktur pierwotnych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów kontrahentów Spółki, które stanowiły u Podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.
 634. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48-1-GK/07
  Jaki stosować kurs waluty do przeliczania fakutr?
 635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-87/2/07
  czy w przypadku nabycia komponentów z państw członkowskich, Spółka ma prawo potraktować przedmiotowe czynności związane z modyfikacją i zakupem narzędzi (wykonane w ramach realizacji przez kontrahenta zlecenia na dostawę komponentów), jako świadczenie pomocnicze do świadczenia głównego (tj. nabycia komponentów z państwa członkowskiego do Polski) i rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na podstawie odrębnych faktur dokumentujących przedmiotowe czynności wystawionych przez włoskiego podwykonawcę? czy ze względu na brak praktycznych możliwości rozliczenia na poszczególne dostawy kosztów modyfikacji i zakupu narzędzi (wykonanych przez podwykonawców z państw członkowskich), dopuszczalne jest udokumentowanie przedmiotowych czynności odrębnymi fakturami, przy zastosowaniu zasad opodatkowania identycznych jak w przypadku świadczenia głównego, tj. wewnątrzwspólnotowej dostawy części samochodowych? W szczególności czy możliwe jest w takiej sytuacji zastosowanie stawki 0% VAT na fakturze dokumentującej koszty dostosowania narzędzi, o ile zostały spełnione wymogi dokumentacyjne w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy części samochodowych do Wielkiej Brytanii lub magazynu we Włoszech?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1/07-3/IN
  Termin rozliczenia podatek należny i naliczony w deklaracji VAT-7 od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia.
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-406-23/07-2/PK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2007 roku (data wpływu 19 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie transakcji nabycia towaru od podmiotu, który nie posiada numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podatku od wartości dodanej -jest prawidłowe.W dniu 19 lipca 2007 roku został złożon ...
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-49/2007/ACH
  Czy Spółka postępuje prawidłowo :uznając przemieszczenie towarów z terenu Niemiec do Polski za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,dokumentując w/w czynności fakturami wewnętrznymi wystawionymi 15 dnianastępnego miesiąca po miesiącu, w którym towar został przyjęty do magazynu zewskazaniem Spółki jako dostawcy i nabywcy towaru,ustalając podstawę opodatkowania WNT,wykazując w w/w sposób opisane transakcje w deklaracji VAT-7,wykazując w w/w sposób opisane transakcje w informacji podsumowującej VAT-UE.
 639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/25/2007/IW
  Podatnik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanych kwestiach i sprecyzowanie obiegu dokumentów przy tego typu transakcjach, określenie co stanowi podstawę opodatkowania polskim podatkiem VAT, określenie jakie kursy walut winny być zastosowane przy przeliczeniach obcych walut na złote polskie ( czy mają to być średnie kursy NBP z dnia wygenerowania poszczególnych kosztów, czy może z dnia powstania poszczególnych zobowiązań, kursy obowiązujące w polskich Urzędach Celnych, Czy może jakieś inne).
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-PA-050-6/07/DJ
  Czy w sytuacji stawki zerowej akcyzy na wyroby kosmetyczne należy obligatoryjnie składać uproszczone deklaracje nabycia wewnątrzwspólnotowego po każdym dokonaniu przywozu na terytorium kraju wyrobów niezharmonizowanych - kosmetyków zgodnie z art. 76 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 29 i zm.) oraz kwartalne informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych zgodnie z art. 78 ust.1 w/w ustawy?
 641. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/107/05
  Zasady rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) w sytuacji uzyskania upustu potrasakcyjnego, udokumentowanego przez kontrahenta fakturą korygującą.
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24-1-GK/07
  Czy doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu od swojej filii w Niemczech?
 643. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/006/14-1219/06/EN
  dotyczy kwestii ujmowania w ewidencji i wykazywania w deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług z odpraw importowych dokonywanych na rzecz podatnika przez Jego przedstawiciela podatkowego w Hamburgu połączonych z bezpośrednią dostawą do Polski.
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443-44/07/GW
  1. Czy w przypadku gdy Spółka kupuje towar od Strony Umowy, a następnie realizuje inwestycję dla podmiotu polskiego, prowizję, przysługującą Spółce z tytułu w/w umowy przedstawicielstwa, jako bezpośrednio związaną z dostawą towarów, należy traktować jako należność za usługę pośrednictwa dokonywaną w imieniu i na rzecz Strony Umowy będącej dostawcą towarów z Unii? W związku z tym czy miejscem świadczenia usługi i jej opodatkowania, w przypadku gdy Strona Umowy podała Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby VAT w innym kraju członkowskim, jest terytorium kraju, który nadał Stronie Umowy ten numer. Jak powinna wyglądać faktura za prowizję? W którym miejscu deklaracji podatkowej transakcja ta powinna być wykazana? 2. Czy w przypadku gdy inwestor polski, nie będący Spółką, kupuje towar od Strony Umowy, prowizję, przysługująca Spółce z tyt. w.w. umowy przedstawicielstwa, jako bezpośrednio związana z dostawą towarów, należy traktować jako należność za usługę pośrednictwa dokonywaną w imieniu i na rzecz Strony Umowy, będącej dostawcą towarów z Unii? W związku z tym czy miejscem świadczenia usługi i jej opodatkowania, w przypadku gdy Strona Umowy podała Spółce numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby VAT w innym kraju członkowskim, jest terytorium kraju, który nadał Stronie Umowy ten numer. Jaka powinna wyglądać faktura za prowizję? W którym miejscu deklaracji podatkowej transakcja ta powinna być wykazana?
 645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.28.I/443-6/07
  1/Czy stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów tj. zakup samochodu używanego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej opodatkowanego przez dostawcę podatkiem od wartości dodanej na terytorium tego kraju na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT tj. w systemie marży ?2/Czy wystąpi obowiązek rozliczenia podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w przypadku nabycia samochodu używanego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, opodatkowanego przez dostawcę podatkiem od wartości dodanej na terytorium tego kraju na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT tj. w systemie marży ?3/Jakie dokumenty winien posiadać podatnik dla udokumentowania nabycia samochodu używanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, opodatkowanego przez dostawcę podatkiem od wartości dodanej na terytorium tego kraju na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT tj. w systemie marży ?4/Czy stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zakup samochodu używanego na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej?5/Czy dla dostawy na terytorium kraju samochodu używanego, nabytego uprzednio w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej od podatnika od wartości dodanej, który rozliczył daną transakcję na zasadach ogólnych należy zastosować ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT, czy też można zastosować szczególną formę opodatkowania w systemie marży ?6/ Czy kwota nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, obejmuje koszty dodatkowe (cenotwórcze) związane z nabyciem samochodu, poniesione w celu przygotowania pojazdu do sprzedaży na terytorium kraju - typu koszt wyjazdu po auto, koszt zakupu ubezpieczenia i tablic wyjazdowych z danego kraju, koszt paliwa zarówno na terytorium kraju jak i poza nim, koszt dojazdów do urzędu celnego, koszt tłumaczenia dokumentów, koszt przeglądu technicznego, koszt wyjazdu i wjazdu na giełdę samochodową, kwotę należnego podatku akcyzowego ?7/ Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących poniesione koszty dodatkowe (cenotwórcze - wymienione w pytaniu 7) związane z nabyciem samochodu używanego, którego sprzedaż podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT ?8/Czy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących poniesione wydatki ogólne, typu zakup energii elektrycznej, wody oraz połączeń telefonicznych, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy sprzedaży samochodów używanych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT? 9/W jaki sposób wyliczyć kwotę uprawniającą do zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT ?10/ Czy za podstawę opodatkowania przy dostawie w kraju samochodów używanych - nabytych uprzednio w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej od podatnika od wartości dodanej, który rozliczył daną transakcję na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT - można przyjąć marżę, czy też należy w tym przypadku zastosować zasady ogólne ? 11/ Czy w przypadku nabycia samochodu używanego w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej od podatnika od wartości dodanej, który rozliczył daną transakcję na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, występuje obowiązek składania kwartalnych "informacji podsumowujących"? 12/Czy można zastosować szczególne procedury opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, przy dostawie w kraju samochodów używanych nabytych uprzednio na terytorium kraju od osób i podatników wymienionych w ust. 10 tegoż artykułu ?
 646. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/006/14-1332/06/AŁ
  Czy sprowadzenie do Polski samochodów, które znajdowały się na wyposażeniu Przedsiębiorstwa w Szwecji i w Austrii podlega opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? W przypadku uznania, iż sprowadzenie samochodów podlega opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak należy wypełniać informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów?
 647. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/006/14-228/06/BT/AŁ
  dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w miesiącu odprawy celnej w Hamburgu.
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-76/07
  Akademia w deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. ujęła przedmiotową transakcję w poz. 32 i 33 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast w korekcie do deklaracji za luty 2007 r. Podatnik ujął tą transakcję w poz. 36 i 37, jako dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca ( stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 5 tej ustawy).
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.III.443/11/07
  Prowadzę działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu pojazdami samochodowymi, jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT-UE. Nabyłem od niemieckiego unijnego podatnika od wartości dodanej samochód osobowy w ramach WNT, spełniający definicję "nowego środka transportu" z przeznaczeniem go do dalszej odsprzedaży (jako towar handlowy), opłaciłem podatek akcyzowy. Samochód ten zamierzam sprzedać na terenie RP, przy czym nie dokonam jego rejestracji jako nabywca. Samochód będzie więc sprzedany przed jego pierwszą rejestracją na terenie Polski. Czy w takim przypadku powinienem zapłacić podatek VAT od nabycia takiego środka transportu w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego wraz ze złożeniem w tym samym terminie informacji na formularzu VAT-23 i rozliczyć podatek VAT w deklaracji VAT-7.W mojej ocenie, zgodnie z art.103 ust.4, jeśli ja jako nabywca nie zarejestruję tego środka transportu na terenie kraju, sprzedam go przed pierwszą rejestracją, nie jestem obowiązany do zapłaty podatku VAT od nabycia. Nie jestem również zobowiązany do złożenia informacji na formularzu VAT-23 z tego tytułu Powinienem jedynie rozliczyć podatek w deklaracji VAT-7 od nabycia wewnątrzwspólnotowego (pola 33 i 47 dekl.VAT-7) i w przypadku sprzedaży samochodu na terytorium RP wykazać podatek VAT należny na podstawie faktury VAT- ze stawką 22% (pole 29 dekl.VAT-7).
 650. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-I/006/14-90/07/EN
  Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?
 651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-pAI-9100I-24/07/1120/EU
  Co zrobić, gdy część towaru sprzedajemy do stref bezcłowych, które przyjmują towar tylko i wyłącznie bez banderol?
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-46/5/07
  Zdaniem Podatnika, w opisanym stanie faktycznym, Wnioskująca powinna obciążyć dostawcę ww. odlewów fakturą dokumentującą przedstawione wyżej czynności, stosując 22 % stawkę podatku od towarów i usług, ponieważ wykonane czynności nie mieszczą się w katalogu stawek zwolnionych lub obniżonych.
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/51/07/MJS
  Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów występującego w przypadku czynności przemieszczenia z Niemiec do Polski stanowiących własność Spółki towarów sprowadzonych do Niemiec spoza Wspólnoty.
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-44/3/07
  Wnioskująca stoi na stanowisku, iż w opisanej we wniosku sytuacji, dla potrzeb rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kwoty wyrażone w fakturach wystawionych przez kontrahentów, stanowiące ostateczne rozliczenie tych transakcji winny być przeliczone przez Spółkę na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego na dzień wystawienia faktury, jeżeli wystawiona została w terminie, tj. nie później niż 7 dnia wydania towaru Spółce. W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdzie kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez NBP na dzień powstania obowiązku podatkowego.
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-44/2/07
  W sytuacji natomiast, gdy wynagrodzenie dostawcy będzie mogło zostać pomniejszone o uzgodnione skonto, podstawę opodatkowania stanowić będzie, zdaniem Spółki, kwota jaką będzie faktycznie obowiązana zapłacić na rzecz kontrahenta, pomimo, iż zagraniczny kontrahent nie wystawi z tego tytułu faktury korygującej.
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-35/07/AP
  Czy nabycie opisanego we wniosku samochodu powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2/07
  W złożonym wniosku wnioskodawca pyta: 1.Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju? 2.Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od podatnika VAT na fakturę VAT - marża w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju? 3.Czy ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej VAT-23 i opłacenia podatku VAT oraz uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, czy też deklaracji VAT-24 i opłaty skarbowej w wysokości 160 zł, jeżeli kupuje pojazd (samochód używany) od podatnika VAT na fakturę VAT ze stawką 0% w kraju Unii Europejskiej, a poza terytorium kraju?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-26-1-GK/07
  Prawidłowość przeliczania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wystaiwonych w walucie obcej.
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-31/07/AP
  Czy od kontrahenta z Wielkiej Brytanii do wydania i druku polskiej wersji językowej książki , wydanie i wydrukowanie na materiale własnym polskiej wersji językowej w/w książek przez D. Ltd. oraz ich dostawa do Spółki, winno być potraktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-15/07
  Który kurs średni NBP należy zastosować przy przeliczaniu wartości faktury wystawionej przez kontrahenta dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych - czy kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czy też kurs z dnia wystawienia faktury?
 661. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/177/06
  Spółka nabywa towar od kontrahenta tureckiego, który nie posiada na terenie UE przedstawicielstwa, ani zakładu. Na dyspozycję dostawcy towar zostaje dostarczony wraz z dokumentem CMR - potwierdzającym wywóz z terytorium Francji (bez żadnych zabezpieczeń, czy dokumentów celnych). Przedsiębiorca turecki nie posiada numeru NIP UE podatnika VAT we Francji. Czy nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie?
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14-1-GK/07
  Faktura z grudnia od kontrahenta z Niemiec, towar w styczniu z Rumunii. Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 663. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15-1-GK/07
  Faktura z grudnia od kontrahenta z Niemiec, towar przed 01 stycznia 2007r. z Rumunii. Czy wystąpi import towarów?
 664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-14/07/523/EU
  Czy powstaje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych nabytych wewnątrzwspólnotowo w przypadku ich zniszczenia (kasacji) przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju?
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV-443-31/07/BZ
  Jaką należy stosować stawkę podatku od towarów i usług przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym peruk?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/ZV/P/Pr/25/07/JJK
  Czy w związku z nabyciem przyczep i naczep podatnik jest zobowiązany do składania informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) i zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-4/07/KL
  Czy podatnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego lub procedury zawieszenia poboru akcyzy nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci olejów hydraulicznych i przekładniowych o kodach CN 2710 19 83 i CN 2710 19 87, które następnie odsprzedaje w kraju finalnemu odbiorcy zużywającemu wyrób w celu objętym zwolnieniem?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.X/443-13/07
  Czy nabycie towaru od kontrahenta angielskiego w sytuacji, gdy towar został dostarczony przez przewoźnika z depozytu na terytorium kraju, można uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XII/443-12/07
  1) Czy otrzymane bonusy należy traktować jako rabaty, opusty? 2) Czy na podstawie otrzymanych dokumentów Wnioskodawca powinien sporządzać korekty faktur wewnętrznych za okresy, którego dotyczy bonus? 3) Czy sporządzone faktury wewnętrzne należy zaewidencjonować w rejestrach VAT sprzedaży i zakupu w miesiącach, w których zaewidencjonowane były faktury wewnętrzne czy w miesiącu otrzymania bonusów? 4) Czy bonusy przyznane z tytułu dodatkowych świadczeń, należy traktować jako świadczenie usług?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-39/07
  1. Kiedy Spółka powinna rozliczyć korektę podatku należnego i naliczonego w przypadku otrzymania faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług - w momencie wystawienia faktury korygującej przez kontrahenta z UE, czy też w momencie otrzymania faktury korygującej?2. Z jakiego dnia Wnioskująca powinna zastosować kurs do przeliczenia wartości faktury korygującej na walutę krajową, celem korekty podatku należnego i naliczonego z tytułu otrzymanych korekt faktur?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-10a/07/400/EU
  Czy podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.)?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PA-9100I-18/07/743/EU
  Czy przemieszczenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomiędzy składami podatkowymi na terytorium Wspólnoty Europejskiej przez terytorium Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.)?Czy Spółka przewożąc wyroby akcyzowe zharmonizowane pomiędzy składami podatkowymi Wspólnoty Europejskiej może korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy? Ponadto, kto jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych pomiędzy składami podatkowymi na terenie Wspólnoty przez terytorium Polski?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-74/07/RM
  Jak zaewidencjonować: 1) koszt własny sprzedanego pojemnika? 2) zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego? 3) różnice kursowe wynikające z zapłaty za Invoice? Spółka sprzedaje pojemniki z polietylenu na odpady komunalne. Zamawia towar u producenta z siedzibą w Niemczech i otrzymuje fakturę za towar w Euro. Spółka pokrywa koszt transportu towaru do Polski - fakturę wystawia polska firma transportowa w PLN. Tak więc cena zakupu danego towaru kalkulowana jest: cena nabycia w Euro x średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury + odpowiednio przypadająca wartość transportu. Wartość zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego stanowi wartość faktury wyrażona w Euro x średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury. Nabycia wewnątrzwspólnotowe Spółka przelicza według kursu średniego NBP.
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 444000-PA-911/14a-04/07/DJ
  Czy tytułem nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłacona akcyzą na podstawie art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) przysługuje Podatnikowi zwrot zapłaconej akcyzy, a jeśli tak to na jakich warunkach, w jakich terminach oraz na podstawie jakich dokumentów?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 444000-PA-911/14a-02/07/DJ
  Czy dla nabyć wewnątrzwspólnotowych z zapłacona akcyzą - na podstawie dokumentu UDT lub dokumentów handlowych Spółka powinna postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004r, w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74 poz. 668 ze zm.) oraz zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) dokonać zapłaty akcyzy w terminie 10 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 444000-PA-911/14a-03/07/DJ
  Czy wykazywaną w deklaracji AKC-U i zapłacona akcyzę należy również ująć w deklaracji sporządzonej dla podatku akcyzowego AKC-3/AKC-3zh (części C,D i E) i w Informacji o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego AKC-3/A (części C,D,E i F)?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 444000-PA-911/14a-05/07/DJ
  Sposób skorygowania deklaracji, ewidencji i rozliczeń w przypadku, gdyby dotychczasowe postępowanie Podatnika zostało uznane za nieprawidłowe.
 678. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/4407-14/04
  Czy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia ultralekkiego samolotu, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej istnieje obowiązek obliczenia i zapłaty podatku VAT na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy o VAT?
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-13/07
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy prawidłowo ustala obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku braku faktury od dostawcy unijnego a w oparciu o tzw. notę dostawy, zgodnie z przepisem art. 20 ust. 5 ustawy o VAT?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-7/07/248/EU
  Zasady zwolnienia z akcyzy na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) produktów oznaczonych symbolami: CN 2710 11 25, CN 2710 11 21, CN 2710 19 41, CN 2710 19 25, CN 2902 19 80, wykorzystywanych jako dodatki kosmetyczne oraz w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443 - 7/07
  Czy możliwe jest zastosowanie szczególnej procedury, polegającej na opodatkowaniu marży przy dostawie samochodu używanego na podstawie art.120 ust.4 ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji zakupu samochodu z Francji, przyjęcia go do ewidencji środków trwałych, a następnie sprzedaży przed upływem 6 miesięcy użytkowania?
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-4/07/107/EU
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, w przypadku gdy klient Spółki odbiera wyrób akcyzowy bezpośrednio z magazynu producenta z innego państwa członkowskiego UE, i z tą chwilą przejmuje wszelkie ryzyka związane z tym towarem, podatnikiem podatku akcyzowego dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów w Polsce jest polski klient? Natomiast w przypadku, gdy Spółka organizuje transport wyrobów od magazynu zagranicznego producenta i dostarcza wyroby, aż do magazynu polskiego klienta, kiedy to wszelkie ryzyka związane z dostarczanym towarem przechodzą na polskiego klienta, podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów w Polsce jest Spółka?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-36/07/RM
  Czy prawidłowo wylicza koszty uzyskania przychodów wyrażone w walutach obcych Spółka zajmująca się sprzedażą detaliczną podzespołów elektronicznych, importowanych i nabywanych w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia, rozchodowanych z magazynu pojedynczo przez kilka miesięcy, przyjmując: dla importu towarów - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu SAD, dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - kurs średni NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury?
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-5/07/SG
  dotyczy opodatkowania nabytego w Niemczech ciągnika.
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-84/07/CHYK
  Czy w przypadku, gdy na fakturze widnieje zapis o warunkach i wysokości udzielonego skonta, podstawa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinna być pomniejszona o wysokość udzielonych skont, również w przypadku, gdy sprzedawca nie wystawi faktury korygującej ?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-3/07/4/KN
  Czy prawidłowe jest zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w przypadku obrotu handlowego wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi z udziałem "pośrednika" nie prowadzącego składu podatkowego, ani nie będącego zarejestrowanym handlowcem lub niezarejestrowanym handlowcem, który będzie nabywał wyroby akcyzowe we własnym imieniu i na własny rachunek w składach podatkowych zlokalizowanych na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej, a następnie będzie je odsprzedawał polskim podmiotom prowadzącym składy podatkowe, a wyroby akcyzowe przemieszczane będą bezpośrednio z zagranicznego składu podatkowego do składu podatkowego prowadzonego przez polskiego odbiorcę?Czy w przypadku transakcji opisanych powyżej w dokumencie ADT wystawianym przez zagraniczny skład podatkowy, jako "odbiorca" powinien być wpisany wskazywany polski ostateczny odbiorca wyrobów akcyzowych prowadzący skład podatkowy?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DP-443-11/07
  Spółka pyta, czy w okresie od 1 stycznia 2007r. kwoty wyrażone w walutach obcych wynikające z faktur dokumentujących powstanie kosztu lub zakup należy dla celów zarówno podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług przeliczać na złote polskie według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury, również w przypadku otrzymania faktury w miesiącu późniejszym niż miesiąc jej wystawienia?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/443/9/07/EC
  Strona zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczących dostarczenia towaru do portu w Niemczech, a następnie przemieszczenia go już wewnątrz Unii Europejskiej (Niemcy-Polska); usług wykonanych przez firmę niemiecką, oraz wykazywania polskiego numeru NIP w informacji podsumowującej VAT-UE jako dostawca i nabywca wewnątrzwspólnotowych towarów i usług.
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-43/07/SAPI
  Zagadnienia, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Instytut, dotyczą momentu wystawienia faktury; dokumentów niezbędnych do udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT); przyporządkowania jednego listu przewozowego do kilku faktur oraz prawidłowości rozliczenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PUE/443-4/07/AU
  Odliczenie podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu.
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-20/07/RM
  Spółka nabywa towary i usługi z krajów Unii Europejskiej oraz importuje towary z państw spoza Unii, na które otrzymuje dowód odprawy celnej JDA SAD. Spółka dokonuje też sprzedaży do krajów Unii i eksportuje towar. Czy prawidłowo przelicza zobowiązania do 31.12.2006 r. i przychody w walutach obcych do 31.12.2006 r. i po tej dacie, oraz oblicza różnice kursowe?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-2-1/07
  W grudniu 2006r. ................... otrzymała od niemieckiego kontrahenta, posiadającego numer unijny NIP, fakturę zaliczkową dokumentującą wpłatę zaliczki w wysokości 100% wartości dostawy na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (................... również posiada numer unijny NIP). Na fakturze wyszczególniona jest kwota obejmująca : cenę za towar, opłatę za transport i ubezpieczenie oraz przyznany rabat. Faktyczna dostawa towaru z Niemiec do Polski nastąpi w lutym 2007r. i wtedy będą naliczone opłaty celne. Jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z tym, że wraz z dostarczeniem towaru do Polski w lutym 2007r. dopiero wtedy będą naliczone opłaty celne - .................... powinna złożyć korektę deklaracji VAT-7 za grudzień 2006r. zwiększając podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o ww. opłaty celne?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-1/07/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona wykazuje obrót wynikający z faktury korygującej dokumentującej wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji za miesiąc, w którym ją otrzymała. Zdaniem Strony właściwym miesiącem rozliczenia i wykazania obrotu jest miesiąc wystawienia faktury korygującej przez podatnika podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym Strona zwróciła się o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-2/07/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona do przeliczania faktur korygujących dokumentujących wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów stosuje kurs waluty obcej wyliczony na dzień jej wystawienia. Zdaniem Strony kursem właściwym do przeliczania faktur korygujących jest kurs historyczny tj. kurs średni NBP z dnia wystawienia faktury pierwotnej przez podatnika podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym Strona zwróciła się o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-1/07/MA
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona wykazuje obrót wynikający z faktury korygującej dokumentującej wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji za miesiąc, w którym ją otrzymała. Zdaniem Strony właściwym miesiącem rozliczenia i wykazania obrotu jest miesiąc wystawienia faktury korygującej przez podatnika podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym Strona zwróciła się o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-9100I-9/07/325/EU
  Czy istnieje obowiązek składania deklaracji uproszczonych od nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), jeżeli stawka podatku akcyzowego dla kosmetyków wynosi zero?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/VAT2/443-7/07/AZ
  Pytanie dotyczy kwestii uznania za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czynności przemieszczenia z terytorium Niemiec na terytorium Polski towarów zaimportowanych i dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec.
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/31/30164/07
  Pytanie Podatnika dotyczy wskazania momentu powstania obowiązku podatkowego, a tym samym wskazania w deklaracji za jaki okres powinna być ujęta transakcja zidentyfikowana przez Spółkę jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/32/30167/07
  Czy za podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi wartość wynikająca z dokumentu SAD powiększona o wartość wszystkich usług świadczonych na rzecz Podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-8/07/SG
  W piśmie Spółka pyta czy opisane transakcje należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-3/07
  Czy do zapłaty podatku akcyzowego przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym pojazdu samochodowego przeznaczonego na części, organ celny może wymagać dokumentu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-2/07
  Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego z przeznaczeniem do rozebrania na części podlega opodatkowaniu akcyzą?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1120/443/87/1/2006/IW
  Czy w związku z podanym stanem faktycznym powyższa sytuacja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-44/07/CHYK
  Spółka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o rozstrzygniecie kwestii czy prawidłowo postępuje przy wystawianiu faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub import usług, przyjmując jako podstawę opodatkowania wartości wyrażone w złotych polskich podane na fakturze zagranicznej.
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-273/1/06
  Spółka traktuje przywóz towarów do Polski jako wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów, które winno zostać udokumentowane fakturą wewnętrzną oraz ujęte w deklaracji VAT - 7 w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy a także informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/808/192A/2006/ACH
  Czy rabaty przyznawane przez dostawców towarów z innych krajów członkowskich pomniejszają podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też stanowią wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz dostawcy towarów?
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-347/06/JW
  Czy transakcja polegająca na nabyciu przez Podatnika towarów od kontrahenta niemieckiego, które nie zostaną przemieszczone na terytorium Polski, lecz bezpośrednio z Niemiec będą wywiezione na terytorium państwa trzeciego (do kontrahenta rosyjskiego), nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VI/443-348/06/JW
  Czy transakcja polegająca na sprzedaży i przemieszczeniu towarów należących do Podatnika z terytorium Niemiec bezpośrednio do kontrahenta na terytorium państwa trzeciego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju oraz sposobu jej wykazania w deklaracji VAT-7?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/812/195/2006/AN
  Jak interpretować i zaewidencjonować opisane powyżej zdarzenie?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-257/06
  1. Czy należy naliczyć VAT należny i odliczyć VAT naliczony od wartości towarów wykazywanych w treści faktury, czy też od wartości faktycznie otrzymanego towaru ?, 2. Jaka wartość dostawy winna zostać wskazana w informacji podsumowującej dla celów statystyki unijnej ?
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443 -7/2007
  Czy spółka transakcję polegającą na zakupie towaru od kontrahenta z Niemiec, który to towar przywożony jest z terytorium Ukrainy przez przewoźnika ukraińskiego, powinna traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie czy import towarów?
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VTR1/443-433/06/LS
  Czy usługi montażu, instalacji wykonania kominków w budownictwie mieszkaniowym są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług.
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/565/17253/KN/06
  Pytnie dotyczy wskazania, czy transakcja polegająca na zaimportowaniu towarów z Tajwanu dopuszczonych do obrotu na terytorium Austrii, a następnie przemieszczonych na terytorium kraju, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz wskazania formy udokumentowania tej transakcji.
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-100/2006
  Czy zakupioną w Niemczech koparko-ładowarkę można uznać za maszynę budowlaną oraz czy istnieje obowiązek uiszczenia podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego przedmiotu
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/564/15928/06
  W jakim okresie należy ująć wewnętrzną fakturę korygującą wystawioną w związku z pomyłką w cenie w pierwotnej fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZP/443/429/EZ/06/07
  1.Czy należało wystawić korektę do faktury wewnętrznej?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-277/06/MKi/18376
  Czy zakupy od kontrahenta ze Szwajcarii można zaliczyć do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie posiadanych dokumentów, czy wykazywać jako zakupy krajowe?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-768/06/SZU
  Sformułowane we wniosku pytanie dotyczy zastosowania regulacji dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, gdy dostawca towaru nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, prawidłowości składania w takim przypadku informacji podsumowującej bez podania numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta oraz kwestii opodatkowania tej transakcji.
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-421/06/4,5/RB
  Czy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystywanych w prowadzonej przez Spółkę działalności oraz czy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w danym okresie rozliczeniowym również w sytuacji, gdy w tym okresie rozliczeniowym jedyną opodatkowaną czynnością wykonywaną przez Spółkę jest dokonanie wewnątrzwspólnotwego nabycia towarów w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT ( w tym towarów w stosunku do towarów spełniających definicję prezentów o małej wartości i próbek w rozumieniu art. 7 ust. 4-7 ustawy o VAT)"?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/VUR1/443-421/06/3/RB
  Czy przemieszczenie towarów dokonywane z terytorium Niemiec do Polski, gdzie przemieszczane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez Spółkę jako podatnika w Polsce, powinno stanowić dla Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce ?
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-93-1-GK/06/07
  Czy wystapi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-89/06
  Czy dokonane przez polskiego podatnika podatku VAT zidentyfikowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych będącego jednocześnie niemieckim podatnikiem podatku od wartości dodanej przemieszczenie z Niemiec do Polski towarów będących uprzednio przedmiotem importu na terytorium Niemiec jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów opodatkowanym na terytorium Polski?
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 442000-AP-9104-1/07
  wysokość stawki podatku akcyzowego od samochodu osobowego zakupionego na terytorium Wspólnoty Europejskiej w 2005 r. i sprowadzonego do Polski w grudniu 2006 r.
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-72/06
  Czy Spółka może pomniejszać podatek VAT należny i naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o uzyskany rabat bez dokumentu potwierdzającego uznanie rabatu ?
 725. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 440000-PA-568/06/1133/GK
  "Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe biopaliw o zawartości 30% estrów rzepakowych oraz 70% zawartości oleju napędowego uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w wysokości określonej na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w wysokości 2,20zł od 300 litrów dodanych do tych paliw biokomponentów w odniesieniu do 1000 litrów gotowego wyrobu?
 726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-406/2/06/ST
  Czy faktura zakupu dokumentująca tłoczenie CD i opakowanie przez niemieckiego kontrahenta stanowi WNT w sytuacji, kiedy miejsce zakończenia transportu towarów znajduje się na terytorium kraju (Polski), czy też jest to import usługi?
 727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-14/14a/07/GM
  Czy w związku ze sprawą importu z Australii i związanych z tym importem zawiłości jesteśmy w porządku w stosunku do polskiego Urzędu Skarbowego, czy nie musimy składać dodatkowych dokumentów i opłacać związanych z tymi dokumentami powinności podatkowych?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-31/06/ECH
  Czy, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. towarów dostarczonych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z akcyzy benzyny specjalnej i nafty przeznaczonej jako zmywacz antykorozyjny na podstawie § 16 ust. 1 oraz § 16a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity w Dz. U. Nr 72 z 2006, poz. 500 ze zmianami).
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-403a/06/AW/LS
  Czy transakcję, w wyniku której następuje nabycie towaru z Czech, a faktura wystawiana jest w Szwajcarii przez oddział firmy mającej główną siedzibę i zidentyfikowanej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Danii, należy traktować jako wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POIV-443/2/07
  Wątpliwości Strony dotyczą tego czy występuje, a jeżeli tak to w jakim terminie, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu nabycia używanych środków transportu z terenu Unii Europejskiej, jeżeli pojazdy te stanowią towary handlowe i nie będą przez nią rejestrowane do poruszania się po drogach.
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPIV/443-80/06
  Czy nabycie towarów dostarczonych przez firmę ze Słowacji, znajdujących się w składzie konsygnacyjnym na terenie Polski stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 732. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PP/443/3/07/EC
  Czy opisany przez podatnika sposób korekty wewnątrzwspólnotowych nabyć jest zgodny z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 441000-PAI-45/06/4213/EU
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego, w przypadku gdy nabycie samochodu osobowego zostało udokumentowane fakturą zakupu wystawioną w sierpniu 2006r., ale przemieszczenie na terytorium Polski nastąpiło w grudniu 2006r.?Jaką stawkę podatku akcyzowego należy zastosować?Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach należy wykazać za III czy IV kwartał 2006r.?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PP/443/70/2006/PS
  W rozliczeniu za jaki miesiąc w deklracji VAT-7 powinien zostać wykazany VAT należny i naliczony z tytułu noty kredytowej/przyznanego skonta. W którym kwartale w informacji podsumowującej VAT-UE należy wykazać obniżenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia z tytułu otrzymanej noty/przyznanego skonta.
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-135/06
  - Czy spółka prawidłowo potraktowała opisaną transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, oraz czy sposób ujęcia transakcji w deklaracji VAT 7 oraz informacji podsumowującej jest właściwy?- Czy dokonując odprawy celnej na terenie Niemiec towarów importowanych przez spółkę z Chin powoduje, że spółka nie rozlicza importu towarów a wewnątrzwspólnotowe nabycie?- Czy prawidłowo wystawiono fakturę wewnętrzną wpisując po stronie nabywcy i odbiorcy swój NIP PL?- Czy prawidłowo wyceniono dostawę jeśli do jej wyceny przyjęto kurs NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-67/06
  1. Według jakiego kursu należy przeliczyć faktury korygujące z tytułu zwrotu towarów na okoliczność reklamacji, które to towary zakupiono w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i w jakim okresie należy ujmować wewnętrzne faktury korygujące wystawione na podstawie w/w faktur korygujących? 2. Według jakiego kursu należy przeliczyć notę uznaniową z tytułu rekompensaty poniesionych kosztów wynikających z wadliwości dostarczonego materiału przez kontrahenta zagranicznego i czy nota ta z w/w tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 3. Według jakiego kursu należy przeliczyć jedną notę uznaniową z tytułu rabatów udzielonych przez dostawcę unijnego w stosunku do czterech pierwotnych faktur i kiedy korektę faktury wewnętrznej ujmuje się do rozliczenia podatku VAT? 4. Czy po otrzymaniu od sprzedającego faktury z klauzulą, że towar do czasu zapłaty należności pozostaje własnością sprzedającego, Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT przed dokonaniem zapłaty za tą fakturę?
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 422000-PA-9102-00001/2007/JS
  Wnioskodawca planuje dokonywać zakupu i sprzedaży w procedurze zawieszenia poboru akcyzy spirytusu porektyfikacyjnego jednakże, w powyższych transakcjach zamierza występować jedynie jako pośrednik handlowy tj. zakupować spirytus w składzie podatkowym i następnie go odsprzedawać do innego składu podatkowego- bez przyjęcia spirytusu do własnego składu podatkowego oraz bez jego wysyłki z własnego składu podatkowego.
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-22/06/AL
  Jakie dokumenty są wymagane przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym win z Bułgarii, zwłaszcza ze strony dostawcy?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-23/06/AL
  Jaki jest termin płatności akcyzy i czy jest on liczony oddzielnie dla każdego nabycia wewnątrzwspólnotowego, czy też obejmuje zapłatę miesięczną wg. deklaracji?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-18/06/AL
  Jakimi pozwoleniami muszą wylegitymować się strony nabycia towarów wewnątrzwspólnotowych tj. win w procedurze zawieszenia akcyzy?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28-3/2006
  Jak rozliczyć nabycie towarów od kontrahenta z Irlandii niezarejestrowanego dla potrzeb od podatku od towarów i usług oraz czy wykazać ją w deklaracji VAT-7.
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28-4/2006
  Pytanie Podatnika dotyczy obowiązku lub braku obowiązku wykazania w informacji podsumowującej VAT-UE transakcji nabycia towaru od kontrahenta z Irlandii, niezarejestrowanego dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych.
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D2/443/56/2006
  Jak opodatkować przywóz do Polski towarów dopuszczonych do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/001/07
  Zapytanie dotyczy uwzględnienia skonta w podstawie opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz wykazania w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE wartości zastosowanych skont.
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-373/06/GW
  Czy otrzymanie faktury na podwozie, za którą płatność nastąpiła po jej otrzymaniu należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu?
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000-RPA-9105-16/06/KJ
  Czy można nabywać wewnątrzwspólnotowo i dalej odsprzedawać koncentrat płynu do spryskiwaczy (do zawartości alkoholu etylowego - ok.64%) o kodzie PKWiU : 24.66.33-50.90 (kod CN : 38200000) bez otwierania składu podatkowego?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/.443-130/06
  1) Czy import towarów do Polski, polegający na wprowadzeniu go na obszar UE - wszelkie procedury - wszelkie procedury są dokonywane w Austrii - jest dla Spółki wewnatrzwspólnotowym nabyciem towaru? 2) Jak należy prawidłowo wypełnić " Informację VAT-UE" - w części D poz. 1 kolumna a i b ?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-2/443-46/06
  Co należy uznać za WNT?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/132/06/MB
  Jak należy potraktować uzyskany bonus, rabat od dostawcy zagranicznego (unijnego): - czy należy pomniejszyć wielkość wewnątrzwspólnotowych nabyć dokonanych w bieżącym miesiącu a następnie kwartale (deklaracja VAT-7, a następnie VAT UE)? - co zrobić w przypadku gdy w miesiącu lub kwartale nie wystąpiły zakupy z kontrahentem zagranicznym a Podatnik otrzymał za poprzedni okres credit note? - czy powyższe powinno być traktowane jako wynagrodzenie za świadczenie usług? - czy należy wystawić fakturę sprzedażową wystawcy noty ze stawką "nie podlega"?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-109/06/IS
  Czy w przypadku, gdy spółka dokonuje naprawy samochodu (awaria na trasie) na terenie któregokolwiek państwa należącego do Unii Europejskiej powstaje u niej w każdym przypadku obowiązek w podatku VAT z tytułu importu usług?Kiedy powstaje obowiązek z tytułu importu usług opisanych poniżej i na której stronie transakcji on spoczywa.
 751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-94/06/IS
  Czy w przypadku, gdy spółka dokonuje naprawy samochodu (awaria na trasie) na terenie któregokolwiek państwa należącego do Unii Europejskiej powstaje u niej w każdym przypadku obowiązek w podatku VAT z tytułu importu usług?Kiedy powstaje obowiązek z tytułu importu usług opisanych poniżej i na której stronie transakcji on spoczywa.
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-132/06/JK
  Jak należy ująć w deklaracji VAT - 7K i VAT-UE nabycie wewnątrzwspólnotowe, w przypadku gdy numer VAT kontrahenta jest błędny, a kontrahent nie ma innego numeru.
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-197/06
  1. Czy wspomniany zakup towaru od kontrahenta z Chin Spółka ma potraktować jako import towarów z Chin, czy też uznać, że import nastąpił na terytorium Austrii, a dla Spółki jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z Austrii ?2. Jeżeli ww. zakup towarów Spółka potraktuje jako import towarów, to czy ma obowiązek dokonać wyrównania pobranego w Austrii z tytułu importu podatku VAT, do stawek obowiązujących w Polsce?3. Jeżeli ww. zakup Spółka uzna jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z Austrii, to czy obowiązek podatkowy powstaje w 07/2006 r. (faktura wystawiona 13.07.2006), czy w 08/2006 r. (SAD z 01.08.2006 r., towar dotarł do Spółki 08.08.2006 r.) ?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 411000-PA-910-558/06/BG
  Czy muszę uiścić podatek akcyzowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, który to pojazd był już zarejestrowany w Polsce ?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-619/06/KUP
  W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska, iż w stosunku do nabycia od podwykonawców (będących podmiotami zarejestrowanymi jako podatnicy od wartości dodanej na terytorium Unii Europejskiej) towarów wytwarzanych na zlecenie Spółki, które to towary są dalej odsprzedawane przez Spółkę jako produkty lecznicze, bez konieczności poddawania tych towarów dalszym procesom produkcyjnym, powinna stosować 7 % stawkę podatku od towarów i usług.
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-601/06/KUP
  W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka wystąpiła o potwierdzenie własnego stanowiska zgodnie z którym w przypadku, gdy dla potrzeb dokonywanych przez Wnioskodawcę transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Spółka podaje polski numer identyfikacyjny przyznany jej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wewnątrzspólnotowe nabycie uznaje się za dokonane również na terytorium Polski, nawet gdy wysyłka towaru z jednego kraju członkowskiego Unii Eurpopejskiej kończy sie na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.Jednocześnie Spółka zwróciła się z pytaniem czy podatek naliczony od ww. transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WVO/443/726/155/2006/MJ
  Czy usługa transportu towarów zakupiona od zagranicznego przewoźnika ( nie będącego jednocześnie dostawcą towarów) mogła być do dnia 31 maja 2005r. zaliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a tym samym czy Podatnik mógł jej nie wykazywać odrębnie jako importu usługi transportowej?
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DWUS DPP-0051-32/06
  W jaki sposób ująć transakcję trójstronną (zgodnie z art. 135 oraz art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) w deklaracji podatkowej VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT UE ?
 759. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1240/06
  Czy w związku z otrzymaniem premii Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku naleznego z tytułu WNT w miesiącu wystawienia wewnętrznej faktury korygujacej?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 411000-PA-910-525/06
  Czy muszę uiścić podatek akcyzowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, który to pojazd był już zarejestrowany w Polsce ?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-3/443/15/06
  1.Czy Podatnik postąpił prawidłowo dokonując całkowitej odprawy zakupionego motocykla w Szwajcarii na terenie Niemiec? 2.Czy przywóz do Polski towaru uprzednio zaimportowanego ze Szwajcarii i dopuszczonego do obrotu na terenie innego państwa członkowskiego UE (w Niemczech) stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? 3.Czy ustalając kwotę wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru powinien Podatnik doliczyć do ceny wynikającej z zakupu (faktura ze Szwajcarii) zapłacone na terenie Niemiec cło i podatek VAT? 4.Po jakim kursie (z którego dnia) powinien Podatnik wystawić fakturę wewnętrzną przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym? 5.Czy tak dokonane nabycie wewnątrzwspólnotowe powinien Podatnik umieszczać w informacji kwartalnej VAT-UE?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/22/POII/443/7-1/06/DS
  Czy w związku z nabyciem nowej naczepy siodłowej należy uiścić podatek VAT w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego oraz przedłożyć do Urzędu Skarbowego informację na formularzu VAT-23 ?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP-IV-440/77/06/P-I/104593
  Podatnik w złożonym wniosku zapytuje czy prawidłowo wykazał w deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, nabycie towaru, który wcześniej został importowany.
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPII/4430-678/AT/06
  Czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonaniu korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006r.?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPP-IV-440/79/06/P-I/104600
  Podatnik w złożonym wniosku zapytuje czy prawidłowo zastosował kursy walut, przyjmując przelicznik na dzień wystawienia faktury przez agencję celną za cło i obsługę.
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-118/06
  Czy zakup towaru z Austrii oraz dalsza jego odsprzedaż polskiemu kontrahentowi stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, jeśli transportu towarów dokonuje polski kontrahent podatnika?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98/06
  Jak ustalić podstawę opodatkowania WNT dla towarów zaimportowanych do Niemiec, a następnie sprowadzonych do Polski?
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/431/71253/06
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w sytuacji gdy przed dokonaniem części lub całości zapłaty przez nabywcę kontrahent zagraniczny wystawił fakturę zaliczkową?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-443/4560/GK-1-4/45-I/06
  Czy w związku z otrzymaniem dotacji na zakup maszyn z Polskiej Agencji Przedsiębiorczości w Warszawie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek należny wyszczególniony w fakturach VAT wewnętrznych dokumentujących nabycie wewnątrzwspólnotowe?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-13/06
  Czy w przypadku otrzymania skonta (za terminową zapłątę) od kontrahenta unijnego, podstawę opodatkowania należy obniżyć o jego wysokość?
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-134/06
  1. Czy uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie przemieszczenie własnych towarów z Austrii do Polski? 2. Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów? 3. Jak potraktować wewnątrzwspólnotowe usługi transportu wykonane na trasie Austria - Polska, oraz Austria - Słowacja, czy jest to imort usług? 4. Czy uznać jako czynnośc niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT dostawę z Austrii na Słowację? 5. Czy można pominąć numer identyfikacji podatkowej VAT kontrahenta w informacji podsumowującej VAT-UE w przypadku przemieszczenia własnych towarów z Austrii do Polski?
 772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-73/06/V13
  Dot. zastosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych - środków transportu każdorazowo w przypadku uzyskania z urzędu skarbowego zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/443-28/06
  Czy dostawy od dostawców unijnych surowców, zakupionych przez klienta z USA (będących jego własnością), przetwarzanych a następnie eksportowanych, stanowią dla podmiotu dokonującego ich przetworzenia wewnątrzwspólnotowe nabycie i czy winno być ono uwzględnione w deklaracjach VAT-7 i VAT-UE?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-II-PP-443/25/2006/JP
  Zapytanie podatnika dotyczy następującej kwestii: - czy wyżej wymienione nabycie stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?- w jakim miesiącu powstanie obowiązek podatkowy w powyższym wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru? - czy do podstawy opodatkowania należy doliczyć opłaty celne, koszty transportu, ubezpieczenia i opłaty pobrane przez niemiecką firmę dokonującą odprawy celnej? - jak wykazać przedmiotowe wewnatrzwspólnotowe nabycie w informacji podsumowującej VAT-UE?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GV/443-93/2006/LŚ
  Podatnik zajmuje się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego i towary te w większości sprowadza z krajów Unii Europejskich. Od kontrahenta podatnik zamówił konkretny wyrób. Kontrahent ten w miesiącu marcu przysłał fakturę z tytułu zakupu. Po zapłaceniu należności zamówienie zostało zrealizowane i towar został wyprodukowany. Zamówiony towar wraz z listem przewozowym został przysłany w maju. Wnioskodawca wystawił fakturę wewnętrzną w dacie otrzymania tego towaru (w maju), przyjmując cenę i kurs euro z dnia wystawienia faktury przez kontrahenta (w marcu). W związku z powyższym podatnik pyta, czy postąpił prawidłowo.
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-17/06/ACH
  1.Czy od paliwa, którego gęstość w temperaturze 15oC jest wyższa od 890 kg/m3, a po wykonaniu badań co do destylacji okaże się, że mniej niż 30% objętości paliwa destyluje przy 350 oC, stawka podatku akcyzowego wynosi 60,00 zł/1.000 kg i paliwo takie nie podlega obowiązkowi barwienia?2.Czy na Spółce ciąży obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w związku z faktem, iż podatek akcyzowy został już uiszczony w należnej wysokości z tytułu produkcji wyrobu akcyzowego przez producenta?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-58/06
  Czy zakup od uprawnionych podmiotów zagranicznych oprogramowania standardowego w wersji BOX, czyli w spotykanej zwykle w sklepach tzw. wersji "pudełkowej", przeznaczonego do dalszej odsprzedaży stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT) i import towarów (w przypadku zakupu poza krajami UE), czy import usług?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-68-1-GK/06
  Zakup od kontrahenta niemieckiego folderów reklamowych wykonanych z jego materiałów.
 779. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430-186/06
  Wniosek podatnika dotyczy opodatkowania nabyć towarów, które po ocleniu przez przedstawiciela fiskalnego są sprowadzone do Polski. Pytanie podatnika dotyczy czyje dane powinien zawierać dokument przyjęcia towaru do obrotu.
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-107/06
  Jak należy zakwalifikować i opodatkować transakcję nabycia towarów z Niemiec od kontrahenta z Ukrainy?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/448-321/06/LS
  Czy z tytułu dostawy towarów z terytorium Niemiec nie powstanie po stronie jej oddziału działającego w Polsce obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług, gdyż przedmiotowa transakcja stanowi po stronie elektrowni wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie istnieją przesłanki do uznania tej transakcji za dostawę towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy, lub podmiot działający na jego rzecz, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/11/06
  Czy faktura wystawiana przez kontrahenta unijnego, na której nie podano nazwy firmy nabywcy lecz tylko imię i nazwisko nabywcy jest wystawiona prawidłowo?
 783. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-60/06/AS
  Czy przyjęty w Spółce sposób dokumentowania zdarzeń mających wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu WNT, polegający na wystawieniu przez Spółkę not korygujących, może być uznany za prawidłowy i wystarczający dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, to jest czy tego rodzaju dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do obniżenia lub podwyższenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz w konsekwencji do obniżenia lub podwyższenia kwot podatku naliczonego?
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-307/06/GW
  Czy sprowadzenie do Polski samochodów, które znajdowały się na wyposażeniu Przedstawicielstw w Szwecji i Austrii podlega opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a w konsekwencji powyższego przedmiotowa czynność podlega wykazaniu w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów?
 785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-481/06/BIK
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, kiedy w powyższym przykładzie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT oraz z tytułu dostawy dla której podatnikiem jest nabywca.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443/107/06/KW
  Czy Podatnik prawidłowo zwiększa podstawę wewnątrzwspólnotowego nabycia wytłaczanek od kontrahenta z Danii o koszty związane z przygotowaniem do druku klisz drukarskich?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-9/443/7/2006
  Czy nabycie koparko-ładowarki stanowi podstawę do złożenia VAT-23 lub VAT-24 i uiszczenia stosownych opłat?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/120/PP/443-67/73/2006
  Określenie zasad opodatkowania podatkiem VAT nastepujących transakcji: 1. Zakupu przez spółkę hali produkcyjnej z wyposażeniem na podstawie umowy i wystawionych przez kontrahenta niemieckiego faktur oraz rozliczenie od tej transakcji nabycia wewnątrzunijnego. 2. Wystawienia faktur na otrzymane zaliczki i sprzedaż przez spółkę hali produkcyjnej z wyposażeniem firmie zleceniodawcy i opodatkowanie stawką 22%. 3. Sprzedaży części wyposażenia hali produkcyjnej na zlecenie firmy polskiej, niemieckim kontrahentom oraz wystawienia faktury korygującej dotyczącej wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych (omówionych w punkcie 2).
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/682/133/2006/JZ
  Prosimy o wydanie oceny prawidłowości rozliczania powyżej opisanej transakcji pod kątem podatku VAT oraz potwierdzenie możliwości stosowania ww. sposobu rozliczania importu i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dla przyszłych dostaw.
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-19/06
  Jaka jest wysokość zwolnienia od akcyzy z tytułu zawartości 30% biokomponentu w paliwie Biodiesel sprowadzanym ze Słowacji w nabyciu wewnątrzwspólnotowym?
 791. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.IX/3-443/177/06
  Czy spółka powinna pomijać kwotę zawieszonej akcyzy zarówno przy rozliczaniu WNT jak i przy sprzedaży krajowej?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/06/V13
  Dot. braku podstaw prawnych żądania dodatkowych wyjaśnień w przypadku składania wniosku o wydanie zaświadczenia.
 793. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-104/06/KW-67385
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej miejsca powstania obowiązku podatkowego, sposobu fakturowania transakcji oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym.
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPO/443-13/06/MŁ
  Czy zakup nowych naczep od austriackiego podatnika podatku od wartości dodanej można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a nie jako nabycie nowych środków transportu?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/381/57557/06
  Ze złożonego wniosku wynika, iż Podatnik otrzymał rabat dotyczący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w związku z czym, zwraca się z pytaniem, czy może pomniejszyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o uzyskany rabat w miesiącu jego otrzymania, poprzez wystawienie wewnętrznej faktury korygującej.
 796. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 9/06
  Nowy środek transportu objęty jest zawsze obowiązkiem podatkowym w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku VAT, jeżeli wystąpi choćby jedna z sytuacji faktycznych wymienionych alternatywnie w art. 2 pkt 10 lit. a tej ustawy.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-99/06/AK-66342
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej rozliczenia podatku VAT od importu towarów sprowadzonych z Korei, dopuszczonych do obrotu na terytorium Austrii i przywiezionych do siedziby Spółki na terytorium kraju.
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-0061/06
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy nabycie towarów od kontrahentów z Litwy, którzy nie są zarejestrowani dla celów podatku VAT stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/47/06/IW
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów mimo, że nie było przemieszczenia towarów z Niemiec do Polski?
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/363/54879/06
  Podatnik ma wątpliwości, czy do wyceny noty uznaniowej otrzymanej od kontrahenta z tytułu 100% upustu ceny surowca zakupionego w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy przyjąć kurs walutowy: - z daty wystawienia pierwotnej faktury wewnętrznej z zastrzeżeniem, że wystawiona została w terminie, w którym podatnik obowiązany był do jej wystawienia, - z dnia powstania obowiązku podatkowego dotyczącego WNT, w przypadku gdy pierwotna faktura wewnętrzna nie została wystawiona w terminie w którym podatnik był obowiązany do jej wystawienia, - z daty wystawienia noty uznaniowej przez kontrahenta wewnątrzwspólnotowego, - z daty wystawienia wewnętrznej faktury korygującej do noty uznaniowej w przypadku, gdy faktura ta została wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany był do jej wystawienia, - z daty powstania obowiązku podatkowego do noty uznaniowej, w przypadku gdy wewnętrzna faktura korygująca nie została wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany był do jej wystawienia.
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-191/14a/06/AL
  Czy rolnik będący podatnikiem podatku od towarów i usług nabywając towary, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym mogą być zaliczane do środków trwałych może wykazać podatek naliczony VAT w deklaracji jako nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych, mimo braku możliwości ich amortyzacji i ma prawo wystąpić o zwrot podatku zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-98/06/ŁK/1
  Strona wnosi o wyjaśnienie, czy zakup środków inscenizacji od firmy ze Szwecji, która podała numer VAT-UE, następnie zakwestionowany przez Urząd skarbowy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-170/06/MAS
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję nabycia towarów handlowych z Chin drogą morską do Niemiec, gdzie odbywa się odprawa celna i towar zostaje dopuszczony do obrotu na terytorium Wspólnoty przy zastosowaniu procedury o kodzie 42. Przed niemieckimi organami celnymi w moim imieniu występuje niemiecki przedstawiciel fiskalny - agencja celna, gdyż nie jestem zarejestrowana na terytorium Niemiec jako podatnik podatku od wartości dodanej. W trakcie odprawy niemiecki urząd celny pobiera należności celne, natomiast nie pobiera podatku VAT. Następnie towar transportowany jest do Polski. Moim zdaniem opisana czynność stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-276/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona nabyła od kontrahenta litewskiego drukarkę na potrzeby swojego litewskiego Oddziału. W celu próbnego uruchomienia urządzenie zostało przywiezione do Polski. Po sprawdzeniu zostało przewiezione do miejsca docelowego, tj. do siedziby Oddziału (Litwa). W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż przywiezienie czasowe drukarki w celu jej sprawdzenia na terytorium Polski, a następnie jej ponowne wywiezienie do Oddziału nie stanowi ani wewnątrzwspólnotowego nabycia, ani też wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP443-28/BP/06
  Czy zakup środków chemicznych, których krajem pochodzenia jest Francja, od kontrahenta mającego siedzibę w Szwajcarii, zarejestrowanego dla celów podatku od wartości dodanej w Niemczech jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/669/122/2006/EŻ
  1. Czy transakcja dostawy towarów opisana w stanie faktycznym którego dotyczy niniejszy wniosek, stanowi dla Podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, rodzące powstanie obowiązku podatkowego ciążącego na Podatniku w terminie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT; natomiast odliczenie naliczonego podatku z tego tytułu nastąpi po otrzymaniu faktury sprzedaży wystawionej przez dostawcę zagranicznego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy w którym wpłynęła faktura, czy też 2. Transakcja opisana przez Podatnika we wniosku nie stanowi po stronie Podatnika wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale mamy do czynienia z sytuacją, o której mowa w art. 17 ust. l pkt 5 ustawy, a więc z sytuacją, w której podatnikiem obarczonym obowiązkiem podatkowym staje się nabywca towaru, jeśli dokonał on nabycia od dostawcy spoza terenu kraju - zatem w myśl tego przepisu podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku od towarów i usług na terenie RP będzie Podatnik jako nabywca towaru, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych określonych w ustawie w Dziale IV Rozdział I ustawy, a prawo do rozliczenia podatku naliczonego powstanie u Podatnika zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 w związku z ust. 2 pkt 4 ustawy, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od dostawy towary dla której podatnikiem jest nabywca. W opisanym stanie faktycznym wątpliwości podatnika budzi: kwestia zakwalifikowania powyższych czynności w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, określenie rodzaju i momentu powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu, istnienie lub nie obowiązku rejestracji Dostawcy w Polsce na potrzeby podatku VAT.
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/109/2006/AK
  Wątpliwości Podatnika dotyczą tego, czy ogólna zasada wyrażona w art. 86 ust 11 ustawy o VAT, pozwalająca podatnikom na korzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy, odnosi się również do podatku naliczonego od importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1418/ZT/T/443-61/06/SG
  Wnioskiem z dnia 25.07.2006 r uzupełnionym w dniu 30.08.2006 r zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej sposobu rozliczenia podatku od towarów i usług od towarów sprowadzanych z Indii . Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika , iż: importuje Pani meble drewniane z Indii , które będą transportowane drogą morską do Hamburga , gdzie nastąpi końcowa odprawa celna i dopuszczenie do obrotu .Następnie towar zostanie przetransportowany do Polski . W piśmie pyta Pani czy sprowadzenie towaru z Indii , dopuszczonego do obrotu w Hamburgu i przetransportowanego do Polski powinna Pani potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie , czy import towarów. Pani zdaniem jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które powinno być dokumentowane fakturą wewnętrzną i rozliczone w deklaracji podatkowej w miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy jako podatek należny i naliczony zarazem.
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1734/2006/ADB
  Dotyczy wewnątrzwspólnowego nabycia towarów - podstawy opodatkowania - powstania obowiązku podatkowego - faktury wewnętrznej oraz informacji podsumowującej VAT-UE.
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/44/06/IW
  Czy nabycie towaru od dostawcy chińskiego za pośrednictwem agencji celnej w Niemczech stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/660/120/2006/MK
  Pytania Spółki: Jak potraktować zakup maszyny produkcyjnej w przypadku gdy fakturę wystawiła Firma która ma siedzibę w Niemczech i jest przedstawicielstwem Firmy J a sama maszyna została dostarczona z Japonii i na granicy odprawiona na podstawie dokumentu SAD? Czy potraktować to jako nabycie wewnątrzwspólnotowe czy jako import towarów?
 812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-24/06
  W jaki sposób (jeżeli transakcja jest opodatkowana podatkiem VAT) naliczyć ten podatek, gdy transport jest po stronie sprzedawcy(Słowacja, Czechy, Litwa) (autocysterna, cysterna kolejowa)?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-23/06
  W jaki sposób (jeżeli transakcja jest opodatkowana podatkiem VAT) naliczyć ten podatek, gdy transport jest po stronie kupującego (autocysterna, cysterna kolejowa)?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZO/443-22/06
  Czy sprowadzając olej bazowy o symbolu PKWiU 23.20.18-01.90 bezpośrednio do Polski z Unii Europejskiej (dostawy wewnątrzwspólnotowe) spółka jest obowiązana zapłacić podatek VAT?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-13/2/06/KL
  Stawka podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego Toyota Avensis Combi 2,0, rok produkcji 2005, pojemność silnika 1995 cm3
 816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-0051-15/06/15983
  Czy dostawa towarów do magazynu w kraju do firmy po wcześniejszym dopuszczeniu ich do obrotu w Niemczech ( Hamburgu) stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)?
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-82/KW-06-61242
  Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej potwierdzenia prawa zmniejszenia obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie wystawionych przez Spółkę not księgowych oraz momentu, w którym możliwe jest skorygowanie obrotu z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-41/06/AB
  Czy w związku z transakcją zakupu używanego jacht motorowego zakupionego w Stanach Zjednoczonych, odprawionego w Niemczech, należy opłacić podatek od towarów i usług jak przy zakupach wewnątrzwspólnotowych?
 819. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/443-30/06/Z/05
  Jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest nabycie statku ratowniczego od kontrahenta z Unii Europejskiej?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/653/113/2006/GW
  Pytanie Wnioskodawcy:Czy zmiany te dotyczą definicji środków transportu na użytek nabycia wewnątrzwspólnotowego naczep i przyczep? Czy w tym zakresie dotychczasowe przepisy nadal będą obowiązywać i nadal dla sprowadzanych z innych krajów UE naczep, przyczep i wagonów kolejowych nie stosuje się procedury potwierdzania uiszczenia podatku VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego na druku VAT-25?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-111/06/72933
  Czy w sytuacji wysyłki towaru do naprawy za granicę dochodzi ze strony podatnika do dostawy wewnątrzwspólnotowej?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-43/06
  Czy sprowadzenie towaru z Chin do Polski poprzez odprawę celną w Hamburgu stanowi import zwolniony od podatku VAT i wewnątrzwspólnotowe nabycie podlegające opodatkowaniu w Polsce?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-255b/06/LS
  Czy w opisanym przypadku faktura od dostawcy z kraju członkowskiego WE dokumentująca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez przedstawiciela handlowego na rzecz Strony może być podstawą do wystawienia przez nią faktury wewnętrznej z uwzględnieniem zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXVUE/443/I/11/2006/AK
  Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprzednio zaimportowanych z terytorium państw trzecich, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec.
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXVUE/443/I/12/2006/AK
  Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czynności przemieszczenia z terytorium Niemiec na terytorium Polski towarów zaimportowanych i dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec.
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-145/06
  Spółka wnosi o udzielenie informacji w sprawie rozciągniętej w czasie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów poprzez magazyn typu call-off stock w Anglii.
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPP-443-74/06/DC
  W deklaracji, za który miesiąc należy ująć fakturę na transport, w deklaracji lipcowej, czy należy skorygować deklarację za miesiąc czerwiec?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443-51/06
  Czy wartość usług i zużytych materiałów należy wykazać w jednej pozycji w deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy też należy wydzielić import usług i wykazać go w pozycji import usług w deklaracji VAT-7 odrębnie od WNT ?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/129/PP2/443/30/06
  Czy dokonując zakupu fortepianu w Niemczech szkoła muzyczna będzie miała obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE oraz naliczenia i odliczenia podatku VAT, jeżeli jednostka (szkoła) korzytsła ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-443/20/06
  Dotyczy odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia oleju napędowego wykorzystywanego w związku ze świadczoną usługą transportu wewnątrzunijnego.
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1414/PP/PO/443-28/06/JW
  Jak rozliczyć nabycie towarów od Holendra w przypadku gdy w odniesieniu do części tych towarów organ celny wydał decyzję określającą kwotę podatku od towarów i usług z tytułu importu ?
 832. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPB1-449/15/06/I
  1. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportu w postaci maszyn wchodzących w skład linii technologicznej przywiezionych z terytorium innego państwa członkowskiego?2. Czy kwota wniesionego aportu powinna być wykazana w deklaracji VAT-7?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-28/MO/06
  Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/83/2006/BO
  Czy na dokonaną w oparciu o fakturę pro forma wpłatę zaliczki na planowane nabycie wewnątrzwspólnotowe spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej fakt wpłacenia tej zaliczki w przypadku, gdy kontrahent niemiecki nie wystawił faktury na otrzymaną przed dostawą zaliczkę i czy interpretacja art. 20 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług jest prawidłowa?
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-116/06/MZ
  Czy pozycje wolne od zapłaty (free of charge) powinny być umieszczane w fakturach wewnętrznych?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-204/2/06/JP
  W jakim kraju oraz w jakim terminie Spółka powinna odprowadzić należny podatek od towarów i usług?
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-509/06/BIK
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek związany z WNT za wynagrodzeniem mimo że nie nastąpiła faktyczna dostawa towaru wymienionego na fakturze.
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/067/06
  W jaki sposób powinien być rozliczony podatek od towarów i usług w przypadku nabycia nowej naczepy do ciągników siodłowych w kraju Unii Europejskiej?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/49/06
  Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czynności nabycia towaru od kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych, nie zarejestrowanego dla podatku od wartości dodanej w kraju Unii Europejskiej.
 840. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/443-27/06/Z/08
  Podatnik zapytuje o moment powstania obowiązku podatkowego oraz sposób udokumentowania transakcji, polegającej na nabyciu towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, w sytuacji gdy odprawa celna dokonywana jest na terytorium Wielkiej Brytanii.
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/595/78/2006/JZ
  Kiedy i w jakich wartościach oraz na jakiej podstawie spółka winna wykazać obowiązek podatkowy w zakresie całego kontraktu, biorąc pod uwagę fakt, że otrzymała dwie faktury od dostawcy w związku z jego realizacją, a dostawa została dokonana jednorazowo w grudniu 2005r?w szczególności:czy należy w ogóle wiązać powstanie obowiązku podatkowego z fakturą numer 25784, *jeżeli tak, to z jaką datą powstanie obowiązek podatkowy z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia w tym przypadku ?*jeżeli nie, to w którym miesiącu dokonać opodatkowania kwoty 330 450 SEK ?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-406/10/AZ/06
  Czy istnieje obowiązek uiszczenia podatku od towarów i usług w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych przyczep i naczep do samochodów lub ciągników siodłowych ?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-444/06/SS
  Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące zapytania: Punkt 1: Czy w związku z opisaną transakcją Spółka dokonuje WNT? Punkt 5: Czy Spółka powinna traktować transakcję jak zakupy krajowe?
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1439/ZV/P/Pr/57/2006
  Czy zakup towarów w Chinach, dopuszczonych do obrotu na terytorium Niemiec a nastepnie przepieszczonych do Polski stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-604/DEC/KW/06
  Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odliczenia podatku.
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-165/06/AM
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona nabyła od firmy z siedzibą w Irlandii moduły do łącznika sieciowego i opodatkowała tę transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W wyniku błędu w dostawie towar został zwrócony dostawcy. Strona otrzymała notę korygującą od firmy irlandzkiej, natomiast towar zastał odesłany bezpośrednio do oddziału ww. firmy znajdującego się w Stanach Zjednoczonych, co zostało potwierdzone dokumentem celnym. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż w opisanym przypadku zwrot towaru do oddziału dostawcy znajdującego się poza terytorium Wspólnoty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-422/06/KS
  Czy w sytuacji, gdy powodem korekt są udzielone rabaty, upusty itp. także w przypadku gdy przyczyną korekty są wady dostarczonych towarów odnoszą się one do stanu faktycznego na dzień udzielania rabatu upustu itp. winno się stosować kurs waluty z dnia wystawienia faktury korygującej?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-182-235/06/AJ
  Czy niekompletne dostawy (braki) towarów za wynagrodzeniem pozwalają na uznanie reklamacji za koszt uzyskania przychodów? Spółka od kontrahenta z Unii Europejskiej (Dostawca) otrzymuje faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru za wynagrodzeniem. Zgodnie z ustaleniami stron reklamacje z tytułu niekompletnych dostaw w wysokości nie przekraczającej jednorazowo 200 EUR nie są przez Dostawcę rozpatrywane, Dostawca nie wystawia dokumentu korygującego pierwotną fakturę sprzedaży i kwota ta pozostaje kosztem odbiorcy.
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1412/PP/443-17/06
  Pytanie dotyczy dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-405/2006/PS
  CZy wartość importu usług, jak i wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinna być uwzględniana dla celów kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, stosowanej do określenia kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu przez Stronę?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/194/401/06
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, w jaki sposób Spółka powinna rozliczać faktury z tytułu otrzymanych premii pieniężnych (rabatów) w aspekcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tj. jaki należy zastosować kurs dla rozliczenia usługi i w którym miesiącu należy ją rozliczyć.
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP. 443/42/06
  Czy należy naliczyć podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia ciągnika rolniczego, gdy kontrahent niemiecki wystawił fakturę z wyliczonym podatkiem od wartości dodanej, ale podatek ten nie został zapłacony przez nabywcę towaru?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443-52/06
  Na podstawie artykułu 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Spółka zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie odnośnie otrzymania rocznego bonusu z tytułu zakupów handlowych dokonanych u dostawców unijnych.
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443/84/06/KW
  Jak zakwalifikować nabycie koparki, która następnie została wysłana za pośrednictwem firmy niemieckiej do Afryki?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443-19/06/ER
  Dotyczy: opodatkowania nabycia desek snowboardowych dokonanego na rzecz Podatnika od kontrahenta z zagranicy. Czy Podatnik winien naliczyć podatek VAT, a następnie wykazać go jako podatek naliczony?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-53/06/06
  Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT jak również czynności odnośnie których nie posiada statusu podatnika VAT. Czy zakup towarów od podatnika podatku od wartości dodanej z innego kraju członkowskiego Wspólnoty związany wyłacznie z czynnościami odnośnie których Wnioskodawca nie posiada statusu podatnika rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37/06
  Czy w świetle obowiązujących przepisów otrzymana premia pieniężna podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako usługa, czy też jako pieniądz nie będący towarem, jako taki nie podlega przepisom dotyczącym podatku od towarów i usług? Czy prawidłowy jest sposób rozliczenia przyjęty przez Podatnika, tzn. sporządzenie do rachunku wystawionego przez firmę belgijską faktury wewnętrznej dokumentującej przychód i naliczenie VAT należnego w wysokości 22%, równocześnie wykazanie go jako VAT naliczony?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-53516/06/141004/93/123/mk
  Czy występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie w przypadku, gdy do dostawy samochodu używanego zagraniczny dostawca zastosował procedurę marży?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/54/06/MB
  Wątpliwości Podatnika dotyczą terminu, w jakim powinien on dokonać korekty wartości obrotu i podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/52/06/MB
  Wątpliwości podatnika dotyczą terminu zmniejszenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy spółka skorzysta z udzielonego skonta, a kontrahent nie wystawi faktury korygującej.
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-375/06/IS
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-374/06/IS
  Czy u Spółki wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy też import towarów?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/28/06/IW
  Czy opisane usługi są usługami marketingowymi czy pośrednictwa? Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 864. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-44092/1/AD/06
  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę wynikało, iż dokonuje ona zakupu automatów do gier hazardowych od kontrahentów posiadających siedzibę na terytorium kraju członkowskiego innym niż terytorium kraju. Automaty wykorzystywane są do działalności opodatkowanej podatkiem od gier. Jednostka zadała pytanie, czy przedmiotowe nabycie będzie podlegać przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-60/4/06
  W ocenie Podatnika, podstawa opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obejmuje podatki cła opłaty i inne należności o podobnym charakterze, związane z nabyciem towarów. Jednakże, Spółka podnosi, iż w opisanym stanie faktycznym należności celne związane z importem towarów nie są pobierane przez dostawcę i nie należny wliczać ich do podstawy opodatkowania z tytułu dokonanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.Spółka zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie słuszności Jej stanowiska w tej sprawie.
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-60/5/06
  W ocenie Podatnika, wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności przedstawiciela podatkowego nie należy zaliczać do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nie jest ono związane z nabyciem lecz z importem towarów. Jednocześnie, czynności te podlegają opodatkowaniu na terytorium Niemiec i nie stanowią importu usług.Spółka zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie słuszności Jej stanowiska w tej sprawie.
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-60/1/06
  W ocenie Podatnika, dostawa towarów dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na terytorium Niemiec, a następnie przemieszczanych na terytorium Polski stanowi dla Niej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Spółka zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie słuszności Jej stanowiska w powyższej sprawie.
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/556/53/2006/GW
  1) Czy sprzedaż ciągników rolniczych może odbywać się na zasadzie opodatkowania marży , jako sprzedaż towarów używanych, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT? 2) Co z podatkiem VAT naliczonym zawartym w kosztach działalności (np. Części do naprawy kupowanego ciągnika rolniczego). Czy podatek naliczony z tego rodzaju kosztów Spółka może odliczyć w pełnej wysokości? 3)Czy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów? 4)Czy Spółka może stosować ogólne zasady opodatkowania wystawiając fakturę VAT ze stawką 22%?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-15/06/TS
  Podatnik zamierza kupować w składzie podatkowym w Niemczech olej napędowy. Posiada zezwolenie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec. Zakupiony olej napędowy będzie wysyłany ze składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego (na podstawie dokumentu ADT). W polu nr 7 dokumentu ADT będzie wpisany podmiot krajowy będący faktycznym odbiorcą towaru, który jest również podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec. Towar z Rafinerii zostanie odebrany przez uprawniony do odbioru podmiot (zarejestrowanego handlowca), w miejscu odbioru wyznaczonym w zezwoleniu . W polu nr 7a dokumentu ADT zostanie wpisany adres miejsca odbioru przesyłki ostatecznego odbiorcy. Ponadto przed wysyłką oleju opałowego Podatnik sprzeda olej napędowy ostatecznemu odbiorcy, będąc w ten sposób pośrednikiem w tej transakcji.Zdaniem Podatnika obowiązek podatkowy ciążył będzie na podmiocie, który dokona odbioru przesyłki.
 870. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: L.IS.II/1/4430-42/06
  Podatnik zwrócił sie z nastepującymi pytaniami:1. Czy transakcja polegająca na zakupie u kontrachenta w Rumunii na podstawie faktury towary, które zostały odprawione w Austrii i zostały przetreansportowane własnym transportem do Polski stanowi wewnątrzwspólnotowenabycie towarów?2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu tej transakcji?3. Kto powinien znajdować się jako dostawca na fakturze wewnętrznej?4. Czy opisana transakcja powinna być ujęta na deklaracji podsumowywującej VAT-UE?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443/55/06/KW
  Czy dostawa towaru od podatnika z Niemiec, który nie jest zarejestrowany w swoim kraju jako podatnik VAT-UE stanowi dla firmy wnioskodawcy WNT?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-122 /06/ST
  Czy w przypadku reklamacji wadliwych towarów Spółka może obniżyć wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i podatku należnego z tego tytułu, na podstawie faktury korygującej wystawionej przez zagranicznego wystawcę w deklaracji VAT - 7 za miesiąc wystawienia faktury korygującej?
 873. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1262/05/P/08
  Podatnik zapytuje czy nabycie samochodu z terytorium Niemiec stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/139-50a/2006/AO
  Czy nabycie towarów od podatnika podatku od wartości dodanej, który nie podaje numeru identyfikacji VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym, które należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/139-50b/2006/AO
  Czy nabycie towarów od kontrahenta niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym i należy je wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-22/06/32/KN
  Czy podmiot świadczący usługi polegające na magazynowaniu samochodów przemieszczonych przez ich właściciela z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego, jeżeli nie nabywa żadnych praw dotyczących tych samochodów i czy w związku z tym podlega jakimkolwiek obowiązkom wynikającym z ustawy o podatku akcyzowym?
 877. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-II-005/163/IM/05/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka prowadzi sprzedaż wysyłkową przedmiotów kolekcjonerskich, tj. pocztówek. Ich sprzedaż opodatkowuje zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Część pocztówek Podatniczka zakupiła od niemieckiego podatnika podatku od wartości dodanej zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. W opinii Podatniczki wewnątrzwspólnotowe nabycie przedmiotów kolekcjonerskich nie wyklucza ich sprzedaży z zastosowaniem opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłącznie marży.
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/06/AZ
  Pytanie dotyczy konieczności zapłaty podatku od towarów i usług od nabytego z terenu Unii Europejskiej środka transportu - samolotu.
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-9/1/06/KL
  Czy w przypadku zakupu samochodu osobowego na terenie kraju Unii Europejskiej, bez przemieszczenia go na teren Rzeczpospolitej Polskiej Strona ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej oraz uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-339/06/MJ
  Czy, jeśli dostawca unijny wystawił fakturę zaliczkową niepotwierdzającą otrzymanej zaliczki, a jedynie określającą kwotę przedpłaty, która zgodnie z umową dopiero ma zostać wpłacona, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury, czy może 15 dnia następnego miesiąca po dostawie lub z datą wystawienia faktury handlowej?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-9/2/06/KL
  Czy istnieje obowiązek złożenia deklaracji oraz uiszczenia podatku akcyzowego w sytuacji, gdy samochody osobowe przemieszczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie w terminie 5 dni od dnia dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego sprzedane do innego kraju Unii Europejskiej lub w ramach eksportu?
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-08/1/06/JJ
  Czy faktury VAT (rachunki) wystawione przez zarejestrowanego podatnika VAT UE na terytorium krajów UE lub niezarejestrowanego, potwierdzające nabycia powypadkowych samochodów przeznaczonych do rozbiórki, wymagają tłumaczeń dokonanych przez tłumacza przysięgłego, czy wystarczy przetłumaczenie we własnym zakresie?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-20/MWR/06
  Czy do rocznego obrotu w stosunku do którego ustala się roczną proporcję odliczenia podatku VAT wlicza się:1. nabycie wewnątrzwspólnotowe, 2. import usług, 3. nabycie towarów, z tytułu którego podatnikiem jest nabywca.
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-134/178/06/MC
  Czy i w którym momencie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym kaucje na opakowania jednostkowe środków niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych otrzymane od klientów Spółki przy sprzedaży tych środków, a nie zwrócone klientowi za nie wywiązanie się przez niego z obowiązku zwrotu odpadów opakowaniowych?
 885. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-22/06/PP
  Czy podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług przywóz do kraju nowego środka transportu w ramach tzw. mienia przesiedlenia?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/3/06/KL
  Czy zwolnienie z akcyzy, określone w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego, czy też poprzez możliwość niepłacenia akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego w przypadku, kiedy samochody osobowe używane będą przedmiotem ww. nabycia i będą przedmiotem eksportu oraz czy w takim przypadku, warunkiem skorzystania z możliwości niepłacenia podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Celnego, potwierdzających dokonanie eksportu pojazdu?
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/2/06/KL
  Czy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego z tytułu eksportu ww. samochodów osobowych, niezależnie od tego czy pojazdy te będą naprawiane na terytorium Polski?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/1/06/KL
  Czy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, które są przedmiotem eksportu istnieje obowiązek zapłaty podatku akcyzowego (przy założeniu, iż na terytorium Polski samochody nie będą naprawiane lub też będą wykonywane tylko drobne naprawy niektórych uszkodzonych pojazdów)?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/6/06/KL
  Jakie warunki związane z podejmowaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym muszę spełnić, aby prowadzić działalność związaną z wewnątrzwspólnotowym nabyciem osobowych samochodów używanych oraz sprzedażą tychże samochodów na eksport bez dokonywania żadnych napraw tych samochodów lub też po dokonaniu drobnych napraw niektórych samochodów?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/4/06/KL
  Czy w przypadku kiedy zwolnienie z akcyzy będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w momencie ustalania podstawy do opodatkowania można do ceny nabycia samochodów zaliczyć podatek akcyzowy zapłacony w Polsce?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/5/06/KL
  Czy podatnik może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego za dany miesiąc o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, kiedy może to uczynić i jakie warunki musi spełnić?Zdaniem podatnika, może On dokonać obniżenia kwoty podatku należnego za dany miesiąc o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych, gdy do momentu złożenia deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzyma dokumenty potwierdzone przez właściwy urząd celny potwierdzające, że towary, od których podatnik uiścił akcyzę opuściły terytorium Polski.
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 311000-PA-0550-7/4/06/KL
  Czy w przypadku kiedy zwolnienie z akcyzy będzie realizowane poprzez zwrot zapłaconej akcyzy w trybie § 50a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w momencie ustalania podstawy do opodatkowania można do ceny nabycia samochodów zaliczyć podatek akcyzowy zapłacony w Polsce?
 893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-19-2-GK/06
  Czy w informaci podsumowującej VAT-UE należy wykazywać zaliczki dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i (lub) nabyć towarów?
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-296/06/KB
  Spółka zwróciła się z potwierdzenie stanowiska, iż w opisanej we wniosku sytuacji nie jest ona stroną wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak również nie jest eksporterem towarów w rozumieniu ustawy o VAT.
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US 1439/ZV/P/Pr/45/2006
  Podatnik złożył wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący dokumentowania oraz możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-273/06/IS
  Dotyczy zastosowania przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT.
 897. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/55/06/AW
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powinien naliczać należny podatek od towarów i usług z tytułu otrzymanej z Niemiec faktury za przygotowanie produkcji. Zdaniem Wnioskodawcy w wyżej opisanej sytuacji nie ma podstawy prawnej do naliczania należnego podatku VAT.
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-274/06/KB
  Podatnik pyta, czy miał prawo uznać podatek należny powstały przy dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia jednocześnie jako podatek naliczony i dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o jego warość w sytuacji, gdy przedmiotowy zakup związany był z wykonywaniem czynności zwolnionych z VAT.
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III/443-27/IK/06
  Czy istnieje obowiązek składania wniosku VAT-23 w przypadku nabycia od kontrahentów unijnych samochodów używanych, w przypadku gdy stanowią one towar handlowy?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV/443-88/06/AM
  Nabyłem w okresie po 1 maja 2004 r. z Holandii przyczepę campingową ( rok produkcji 1992 r.). Moim zdaniem nie mam obowiązku składania wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego wymienionej wyżej przyczepy.
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-80/1/06/GW
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-80/2/06/GW
  Jaka jest podstawa opodatkowania w przypadku wewnatrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-65/06
  W ocenie Wnioskującej, potraktowanie powyższej transakcji jednocześnie jako import towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, prowadziłoby do jej podwójnego opodatkowania. W związku z tym, zdaniem Spółki, transakcję należy traktować jako import towarów. Jednakże, konsekwencją tego będą rozbieżności pomiędzy wartościami handlu wewnątrzwspólnotowego deklarowanymi przez niemieckiego dostawcę a wartościami deklarowanymi przez Spółkę.Spółka zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie słuszności Jej stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP-OIO/443-35/06/ŁG/51804
  Czy transakcje, w których polski odbiorca zakupuje towar na terenie Polski i odbiera z magazynu wolnocłowego na terenie polskiego portu (np. Port Świnoujście) powinny być poprzedzone nabyciem wewnątrzwspólnotowym dla oddziału określonym w art. 11 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z podstawą opodatkowania określoną zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy ?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-113/14a/06/DB
  Wnioskodawca zwraca się do tut. organu z pytaniem, czy transakcję zakupu towaru od podatnika unijnego w sytuacji gdy towar przybył bezpośrednio z Korei do Polski, należy traktować jako nabycie wewnątrzwspólnotowe, czy jako import towarów.
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXVUE/443/I/08/2006/AK
  Jaki kurs waluty należy zastosować ustalając podstawę opodatkowania w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego ?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPD/415-6/06
  Sposób ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego stanowiącego towar handlowy oraz poprawnego sporządzenia spisu z natury w tym zakresie.
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/VAT/443-21/PW/06
  Czy planowany zakup szybowca z innego kraju UE na potrzeby prywatne będzie podlegał obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-73/33696/06/230680/68/CzW
  1. Czy, w przypadku gdy dokonujący dostawy wina nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej - występuje po stronie Spółki WNT, 2. Czy, w przypadku gdy kontrahent zarejestrowany dla potrzeb transakcji wartości dodanej (19%) - wewnątrzwspólnotowych naliczył przy dostawie podatek od podstawą opodatkowania WNT dla Spółki jest kwota brutto?, 3. Czy, w przypadku zakupu od kontrahenta będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lecz niezarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych - podstawą opodatkowania WNT dla Spółki jest kwota brutto?, 4. Czy, drobne błędy w danych Spółki znajdujące się na fakturach wystawionych przez kontrahentów zagranicznych mogą zostać skorygowane poprzez wystawienie noty korygującej?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-7-1-GK/06
  Spółka nabyła od kontrahenta zagranicznego (z Wspólnoty Europejskiej) udziały w spółce działającej na terytorium Polski. W umowie nabycia udziałów strony transakcji zgodnie postanowiły, że wszelkie koszty, m.in. doradztwa prawnego, realizowane przez dotychczasowego właściciela udziałów, związane z transakcją nabycia udziałów poniesie Spółka. Kontrahent zagraniczny wystawił na spółkę "matkę" mającą siedzibę na terytorium Niemiec fakturę będącą w istocie refakturą poniesionych kosztów. Tak wystawioną fakturę spółka "matka" refakturowała z kolei na Spółkę. Czy do tak wystawionej faktury Spółka winna wystawić fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie usług i wykazać oraz rozliczyć podatek VAT należny?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/17/06/IW
  Pytanie dot. możliwości uzyskania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o uiszczeniu podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu używanego przeznaczonego do dalszej odsprzedaży?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-57/32525/06/222847/53/CzW
  Czy nabycie towary pochodzącego z krajów trzecich od czeskiego kontrahenta stanoi dla podatnika "wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów"?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341000-RPA-911-3/06
  Czy słusznie podatnik przy nabywaniu towarów z Anglii, wymienionych we wniosku, dokonuje zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów, składa deklaracje AKC-U oraz prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/52/230/06
  Podatnik zwraca się z pytaniem, w jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku nabycia surowców od kontrahenta z siedzibą w Niemczech i dostarczenia ich bezpośrednio do kontrahentów w Szwecji i Austrii, w celu wykonania gotowych produktów, a następnie przywiezienia tych produktów do Polski.
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-11/06
  Czy dokonując korekty deklaracji VAT-7, w której pierwotnie nie wykazano nabycia wewnątrzwspólnotowego, należy wykazać podatek należny i naliczony z tego tytułu ?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-18/06/KR
  Czy uzyskanie licencji od podmiotu działającego na terenie państwa członkowskiego UE stanowi import usług oraz czy import ten ma wpływ na ustalenie proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-10/2006
  Działalność gospodarcza sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzonej działaności godpodarczej , z tytułu prowadzenia tej działalności na rzecz kontrahenta - firmy niemieckiej Eurocopter , która jest płatnikiem VAT, posiada numer NIP UE i prowadzi swoją działalność na terenie Uni Europejskiej mogę wystawiać faktury w składce 0.Moje zadanie to koordynowanie projektem , a konkretnie:wspieranie koordynacji produkcji w PZL Świdnik,nadzór i koordynacja planów dostaw,śledzenie części krytycznych w produkcji oraz zabezpieczenie ustalonych terminów dostaw, - koordynacja rozwiązywania technicznych problemów z właściwymi osobami w firmie Eurocopter i wprowadzanie ukierunkowanych działań,osoba kontaktowa dla szefa programu z PZL Świdnik oraz dla osób odpowiedzialnych za dostawców w firmie Eurocopter,przesyłanie cotygodniowych sprawozdań rozboczych do firmy Eurocopter,przekazywanie sprawozdań bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za dostawców w firmie Eurokopter.
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-14.1/16369/06/PJ
  Czy przywóz do Polski towarów uprzednio zaimportowanych przez Spółkę i dopuszczonych do obrotu na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE (w Niemczech) stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-14.2/16369/06/PJ
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i konieczność rozliczenia w WNT, gdy brak jest faktury wystawionej przez kontrahenta unijnego a dostawa została dokonana w lutym ?
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-44/06/AP
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT?
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/37/222/06
  Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wskazanie jak potraktować zakup opisanego towaru handlowego tj. czy jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy zakup krajowy.
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-217/2006/PS
  Czy do opisanej poniżej sytuacji nie ma zastosowania żadna z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym z tytułu paliwa zakupionego za granicą nie istnieje prawna podstawa do wystawienia na rzecz klienta faktury VAT z wykazanej na niej kwotą podatku VAT obliczoną według stawek obowiązujących w kraju.
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_1-005/43/06
  Czy kwartalna deklaracja VAT-UE ma ujmować wartości tylko rzeczywistych dostaw bez przedpłat, a więc ma być niezgodna z VAT-7, a zgodna z kwartalną deklaracją VAT-UE unijnego dostawcy.
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-3/06
  Podatnik dokonuje nabycia wewnątrzwspółnotowego naczep i ciągników siodłowych, które sprzedaje wystawiając fakturę z 22% podatkiem VAT. Zdaniem podmiotu, nie ma obowiązku skaładania informacji VAT-23 oraz zapłaty podatku, mimo iż przed sprzedażą dokonuje ich zarejestrowania.
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-5/06,PP/443-6/06
  brak podstaw do uznania dokonanej transakcji zakupu za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 402000-EK-9000-84/06/RJ
  Czy dostawa towaru do siedziby polskiego podmiotu w kraju po wcześniejszym dopuszczeniu go do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stanowi podstawę powstania obowiązku podatkowego z tytułu VAT w imporcie?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-05/06
  Czy w przypadku dokonywania wewnatrzwspólnotowych nabyć podstawa opodatkowania obejmuje podatek akcyzowy, a w związku z tym czy podstawa opodatkowania wykazana na fakturze wewnętrznej rzeczywiście ma być powiększona o akcyzę płaconą w Polsce i tak wykazywana zarówno w deklaracji VAT jak i informacji podsumowującej?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9012-4/06/TS
  Podatnik zamierza dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, które wnioskodawca w następujący sposób klasyfikuje :1. oleje silnikowe, oleje do turbin, oleje do sprężarek i urządzeń ręcznych o napędzie pneumatycznym ( PKWiU 23.20.18-50.20, CN 2710 19 81 ),2. oleje hydrauliczne (PKWiU 23.20.18-50.30, CN 2710 19 83 ), 3. oleje przekładniowe, płyny do automatycznych skrzyń biegów, przemysłowe oleje przekładniowe ( PKWiU 23.20.18-50.50, CN 2710 19 87 ),4. oleje do obróbki metalu, oleje formierskie ( PKWiU 23.20.18-50.60, CN 2710 19 91),5. oleje transformatorowe ( PKWiU 23.20.18-50.70, CN 2710 19 93 ),6. smary morskie, smary do prowadnic i obrabiarek, smary stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne-czyszczące ( PKWiU 23.20.18-50.80, CN 2710 19 99 ),7. antyobladzacze i ochładzacze silników ( PKWiU 24.66.33-50.00, CN 3820 00 00 ), 8. płyn do sprzęgieł i hamulców ( PKWiU 24.66.33-30.00, CN 3819 00 00 ).Uważa, że nabyte w przyszłości wyroby nie będą podlegać podatkowi akcyzowemu na terytorium Polski ponieważ nie będą wykorzystywane jako paliwo napędowe lub do celów opałowych (art. 24 ustawy o podatku akcyzowym).
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/474/10/2006/SK
  Spółka zamówiła i zapłaciła za towar w firmie w Szwajcarii, na co otrzymała fakturę. Towar w Austrii został dopuszczony do obrotu na terenie Unii i został dostarczony do Polski z dokumentem stwierdzającym to dopuszczenie wraz z adnotacją , że ostateczny nabywca ( Spółka) ponosi odpowiedzialność za rozliczenie podatku z tytułu tej transakcji. Towar został dopuszczony do obrotu na terenie Unii, ale podlega tam zwolnieniu z podatku VAT ponieważ zostanie dostarczony do innego państwa Unii ( Polska). Spółka nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Austrii, ani nie ma ustanowionego przedstawiciela podatkowego na terenie tego kraju. Ponadto Spółka nie jest w posiadaniu faktury wystawionej przez kontrahenta unijnego, a towar odprawiono ostatecznie w Austrii. Czy transakcja taka winna być rozpoznana dla celów podatku VAT jako nabycie wewnątrzwspólnotowe i czy wartość tego nabycia winna być wykazana w informacji kwartalnej VAT-UE? Jeśli nie, to w jaki sposób udokumentować powstały obowiązek podatkowy, gdzie umieścić go w deklaracji VAT-7?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/7/2006
  1. Czy w sytuacji, gdy firma polska zakupi w firmie hiszpańskiej towar, który fizycznie przypłynie z Meksyku (gdzie jest produkowany) do Polski, a faktury wystawi firma w Hiszpanii, to wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy też import towarów z kraju trzeciego? 2. Podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy do kontrahenta w Niemczech. Dostawa dokonana była własnym transportem. Firma polska nie mając stosownych dokumentów rozliczyła tę transakcje jako sprzedaż krajową i naliczyła VAT należny. Obecnie firma dostała prawomocny wyrok sądu w Niemczech stwierdzający, iż kontrahent rzeczywiście odebrał towar w Niemczech. Podatnik pyta czy w związku z powyższym ma prawo do korekty stosownych deklaracji VAT?
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/457/307/2006/HZ
  W lutym 2005 (w ciągu roku transakcje powtarzały się) zostało przez Wnioskodawcę sprowadzone ziarno sezamu PKWiU 01.11.33-00-40. Dostawcą była amerykańska firma "Y". Według uzyskanych przez Spółkę po dostawie towaru informacji towar został wprowadzony na obszar celny UE w Rotterdamie (Holandia). Stawka celna 0%. Od opisanej powyżej dostawy Spółka naliczyła zgodnie z art. 17 ust. l Ustawy o podatku VAT podatek wg obowiązującej stawki tj. 3%. Powyższe po stronie podatku należnego zostało wykazane w poz. 34 deklaracji VAT, zaś po stronie podatku naliczonego w poz. 43 deklaracji VAT-7. Pytenie podatnika doczyczy kwestii czy zasadne jest wykazanie wyżej wymienionego nabycia w pozycji deklaracji "dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca"
 932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-3/06/KH/25860
  Czy w sytuacji niepewności co do posiadania przez dostawę statusu podatnika unijnego, spółka ma prawo uznać transakcję za wewnątrzwspólnotowe nabycie?
 933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-658c/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku otrzymania faktury korygującej wystawionej przez zagranicznego kontrahenta należy wystawić wewnętrzną fakturę korygującą w oparciu o średni kurs z daty wystawienia faktury pierwotnej celem uniknięcia ?sztucznych różnic kursowych? pomiędzy fakturą pierwotną i fakturą korygującą.
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-658a/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż postępuje prawidłowo nie korygując wcześniej wartości, stanowiącej podstawę opodatkowania, wynikającą z faktury pierwotnej o stwierdzone braki ilościowe w przypadku nie posiadania faktury korygującej.
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR2/443-658b/05/MŻ
  Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż faktury korygujące obniżające ilość i/lub wartość zakupionego towaru należy ująć w bieżącej deklaracji VAT-7, bez cofania się i korygowania deklaracji, w której rozliczono dane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-656a/05/LS
  Czy do podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wlicza się koszty delegacji pracowniczych?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-656b/05/LS
  Czy w przypadku, gdy towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostaną złomowane, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7?
 938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPP-005-24/06
  Czy nabyty jako towar handlowy w krajach UE używany ciagnik będzie rozliczony na podstawie art 103 ust. 3 i 4 ystawy o VAT czy na zasadach ogólnych dotyczacych wewnątrzwspólnotowego nabycia ?
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/452/303/2005/JZ
  Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspółnotowego towarów (tj. części zamiennych do traktorów rolniczych i kombajnów zbożowych), które przewożone są bezpośrednio od dostawców z terenów Francji i Niemiec, do klientów Spółki, którzy zajmują się sprzedażą detaliczną, (części nie będą przyjmowane do magazynów Spółki), X rozpoznając obowiązek podatkowy 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy towarów, które są przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, lub w przypadku, gdy przed tym terminem dostawca wystawi fakturę, w dacie wystawienia faktury ma również prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 940. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-21/06/AC
  Jak określić miejsce świadczenia czynności polegającej natransferze środka pojazdu z kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na terytoriumkraju w wykonaniu umowy najmu? Czy taka czynność może być uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-39/TZ-181/05/06/AB
  Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, w sytuacji gdy dostawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-531/IV/2005/JW
  Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz terminu tego odliczenia, w przypadku kradzieży przedmiotowych towarów na terytorium kraju w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
 943. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/8/06
  Czy jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów przywóz do Polski samochodu wykorzystywanego do kontroli działalności salonów gier?
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-4/06/WI
  Podatnik VAT-UE nabył towar od kontrahenta ?X? spoza Unii Europejskiej. Kontrahent ten nie jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Przedmiotowy towar produkowany jest w Republice Słowacji. Firma ?X? nabywa towar od producenta, a następnie sprzedaje go firmie polskiej. Towar zostaje przewieziony bezpośrednio do Polski, z pominięciem wywozu do firmy sprzedawcy. Towar nie opuszcza granic Unii Europejskiej, a transport odbywa się na trasie Słowacja ? Polska. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy można zastosować przepis art. 9 ustawy o VAT i potraktować wyżej wymienioną transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, oraz czy będzie prawidłowoym opodatkowanie tej transakcji stawką VAT 0%.
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-646/05/ST
  Czy w opisanym stanie faktycznym występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i czy należy wykazać je w deklaracji VAT - 7 oraz w informacji podsumowującej?
 946. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VR/4407/14-10/06/WD
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dokonano odprawy celnej zaimportowanego towaru w Niemczech, co stanowi import towarów na terytorium innego państwa członkowskiego i wobec tego podlega przepisom państwa, na terenie którego miało miejsce zdarzenie gospodarcze.Następnie dalsze przemieszczanie zaimportowanych przez Stronę w Niemczech towarów na terytorium innego kraju (Polski) nabiera charakteru wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie art. 11 ust.1 ustawy.
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-14/06/MS/22411
  Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie materiałów udokumentowane paragonem fiskalnym nie zawierającym numeru VAT UE kontrahenta unijnego należy ujmować w kwartalnej informacji podsumowującej VAT UE?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/522/166/05
  Podatnik zwraca się z pytaniem, kiedy należy zmniejszyć podstawę opodatkowania, a także podatek należny oraz naliczony w przypadku otrzymania faktur korygujących (Gutschrift) dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i dostaw towarów z montażem.
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 445000-PA-9104-82-2/05/223/KN
  "Czy podlega akcyzie nabycie wewnątrzwspólnotowe oleju rzepakowego zakupionego na podstawie faktury u producenta w Niemczech (przywożonego do Polski w zbiornikach ciągników, które będą tylko środkiem transportu) i przeznaczonego do celów napędowych innych pojazdów niż te, w których został przywieziony?"
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/527/159/05
  Podatnik wskazał, iż w odniesieniu do przedstawianego stanu faktycznego jego wątpliwości dotyczą terminu i momentu dokonania korekty kwoty podatku należnego i naliczonego w związku z otrzymaniem rabatu w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/AV/443/2006/76/TCH
  Dotyczący dokonywanego przez podatnika przemieszczenia towarów z terytorium Austrii na terytorium Polski.
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-164/06/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości procedury udokumentowania fakturami wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu.
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP/443/4/06
  Czy VAT naliczony od importu należy odprowadzić na konto Urzędu Skarbowego w Ropczycach czy na konto urzędu celnego w Rzeszowie?
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-158/06/IS
  Podatnik pyta czy przemieszczenie towaru z Niemiec do Polski należało potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-173-1-GK/05/06
  Czy transport wlicza się do podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-172-1-GK/05/06
  Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uwzględnia się skonto, które zostało wykazane na fakturze?
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-471/05
  Wnioskująca wnosi o potwierdzenie Jej stanowiska, że przekazywanie towarów z terenu przedsiębiorstwa Spółki francuskiej we Francji na teren składu konsygnacyjnego w Polsce ma charakter wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez Oddział. W opinii Wnioskującej, powyższe jest zgodne z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, zdaniem Oddziału, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowić będzie kwota podatku należnego zapłaconego z tytułu tego nabycia. Zatem, podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie jednocześnie stanowił podatek naliczony, podlegający odliczeniu.
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/459/305/2005/AG
  Po jakim kursie należy przeliczać faktury korygujące dotyczące WNT ?
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-461/1/05
  Spółka prosi o wyjaśnienie:1. Czy dokonany zakup należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, od którego należy naliczyć podatek VAT należny i naliczony i wykazać w deklaracji w miesiącu dostawy przedmiotu umowy kupna?2. Czy dokonanego zakupu nie należy traktować jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z uwagi na status dostawcy i w związku z tym nie wykazywać jego zakupu w deklaracji VAT-7?3. Czy dokonany zakup należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, lecz z uwagi, że jest to towar używany podlegający zwolnieniu od podatku VAT, wystawić dowód wewnętrzny z uwzględnieniem zwolnienia od podatku VAT w miesiącu dostawy?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-152/06/IS
  Podatnik pyta czy prawidłowo wykazał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji VAT-7 za 08.2005 r.?
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-151/06/IS
  Czy przedmiotowy zakup udokumentowany paragonem Spółka powinna uznać za wwnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-510/IV/2005/JW
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy dopuszczalne jest złożenie korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym Spółka otrzymała od kontrahentów zagranicznych potwierdzenie odbioru korekt faktur VAT, z uzupełnionym wpisem numeru identyfikacyjnego nabywcy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych?
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/443-365/2006/MJ
  Czy przysługuje Instytutowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od ww. zakupu związanego z działalnością zwolnioną oraz niepodlegającą opodatkowaniu?
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-150/05/06
  Czy wewątrzwspólnotowe nabycie magazynu branżowego, nie posiadającego oznaczenia ISSN, podlega opodatkowaniu według stawki 7%?
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-107/05
  - dotyczy zakupu wina na terenie państwa członkowskiego i zużytkowania go w ramach reprezentacji na terenie tego państwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-595/05/AK
  Czy dostawę towarów z kraju poza unijnego t.j. ze Szwajcarii powinna traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy jako import towarów?
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/114/05
  Ja należy rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostały zaimportowane z Chin a na terytorium Niemiec dopuszczone do obrotu?
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/AV/443/2006/62/TCH
  Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/AV/443/2006/61/TCH
  Dotyczy rozstrzygnięcia, opisana we wniosku transakcja (nabycie towarów od norweskiej firmy niezarejestrowanej dla celów podatku od wartości dodanej; przemieszczenie tych towarów następuje z Holandii do Polski) stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/439-291/05/2006/AO
  Pytanie dotyczy kwestii skutków podatkowych jakie niesie wprowadzenie do ewidencji środka trwałego używanego samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy na cele prywatne.
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/422/283/2005/SK
  Firma X Sp. z o.o. dokonała zakupu części do maszyn od firmy Y Co LTD., odprawa celna towaru odbyła się w Wiedniu na podstawie dokumentów SAD z dnia 13.10.2005r. Powyższa czynność podlega obowiązkowi w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wątpliwość podatnika dotyczy sposobu rozliczenia należnego podatku od towarów i usług w sytuacji gdy na dokumencie SAD nie ma podanej wartości importowanego towaru w PLN oraz podatek ten nie został naliczony w momencie dokonywania odprawy celnej. Pytanie podatnika: W jaki sposób X Sp. z o.o. powinien dokumentować powstanie obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług i jaki organ jest właściwy do poboru podatku?
 972. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 444000-PA-911/14a-5/05/02/06/DJ
  Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów przeznaczonych do produkcji urzadzeń ogródków dzieciecych- siedziask, akcesoriów pomocniczych do huśtawek oraz urządzeń sprężynowych.
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IX/443-80/BK/05
  Czy podstawą opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jest również kwota podatku akcyzowego?
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP_443_7_06_P
  Czy 100% zaliczki otrzymane w miesiącu grudniu 2005 r. lub w miesiącu styczniu 2006 r. na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, które zostaną wysłane do kontrahenta zagranicznego dopiero w przyszłym roku powodują powstanie obowiązku podatkowego z chwilą ich otrzymania? Czy firma może wystawić fakturę VAT dopiero w miesiącu realizacji dostawy i zastosować stawkę 0%?
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP OIO/443/ 427 / 05 /ŁG
  Spółka zwróciła się o z pytaniem dotyczącym prawidłowości ustalenia podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i imporcie usług oraz o możliwości podziału kosztów finansowania określonych na jednej fakturze - proporcjonalnie do wartości - na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i import usług.
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/423/280/2005/JZ
  Spółka dokonuje w krajach Unii Europejskiej zakupów towarów ? są to nasiona kwiatów i warzyw oraz sadzonki kwiatów. Zarówno Spółka i nasi unijni dostawcy są podatnikami zarejestrowanymi dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dokonując zakupu otrzymujemy od dostawcy fakturę wyrażoną w walucie obcej, na podstawie której wystawiamy fakturę wewnętrzną naliczając podatek VAT. Kwoty wyrażone w walucie obcej przeliczamy na złotówki wg kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień wystawienia przez dostawcę faktury. Dokonując zakupów natrafiamy na różne sytuację, które znajdują odzwierciedlenie w otrzymanych dokumentach. I tak: a) otrzymujemy od dostawcy fakturę za zakupiony towar powiększoną o koszty dokumentacyjne lub i koszty transportu a pomniejszoną o rabat należny nam w związku z uregulowaniem płatności w ciągu 7 dni, b) po otrzymaniu faktury za zakupiony towar stwierdzamy, że dostawca zastosował niewłaściwe ceny, zawyżając wartość zakupionego towaru. Po złożeniu przez nas reklamacji dostawca wystawia nam Notę (Credit Notę) pomniejszając błędnie wystawione ceny, c) po otrzymaniu przez Spółkę faktury i towaru stwierdzamy, że jakość towaru jest nieodpowiednia, składamy reklamację i otrzymujemy od dostawcy Notę (Credit Notę), na której dostawca odpowiednio pomniejsza ceny reklamowanych towarów lub uznaje Spółkę całą wartością dostarczonego towaru -jeżeli towar nie nadaje się do odsprzedaży, d) po otrzymaniu przez nas faktury i towaru stwierdzamy, że ilość otrzymanego towaru jest niezgodna z fakturą, zgłaszamy reklamację i otrzymujemy Notę ( Credit Notę ) w której dostawca uznaje nas wartością niedostarczonego towaru, e) dokonujemy zakupu towaru u dostawcy otrzymując wydłużony termin płatności, w sytuacji kiedy możemy należność uregulować wcześniej negocjujemy rabat, na potwierdzenie czego otrzymujemy od dostawcy Notę ( Credit Notę ). W jaki sposób w powyższych sytuacjach należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/99/1/2005/BR
  W jakim terminie należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/99/2005/BR
  W jakim terminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia ?
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PP OIO/443/ 421 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy pomimo braku faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, a posiadając jedynie fakturę od dostawcy z obszaru poza terytorium Unii, ma prawo do odliczenia jako podatku naliczonego kwoty podatku z wystawionej przez Spółkę faktury VAT wewnętrznej?
 980. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/1858/05/PD
  Z wniosku firmy X wynika, iż Spółka ma wątpliwości, czy w przypadku dokonania korekty faktury wewnętrznej, dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów(zarównopojedynczej, jak i zbiorczej) właściwym kursem do przeliczenia walut obcych jest średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury wewnętrznej korygującej zakładając, że faktura ta wystawiona została w terminie.
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/5/35/2006
  Strona będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadząc działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu używanymi maszynami rolniczymi, nabywa ww. towary od podatników podatku od wartości dodanej z terytorium Szwecji, a następnie po przetransportowaniu na terytorium kraju dokonuje ich dostawy. Nabywane maszyny rolnicze są towarami używanymi w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami). Przy ich nabyciu Strona przedkłada swym kontrahentom swój nr identyfikacyjny podatnika VAT UE, dostawcy zaś na wystawianych fakturach nie zawsze zawierają adnotację "Vinstmarginalbeskalining" (system marży).Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie, czy nabycie ww. towarów handlowych w sytuacji gdy faktura wystawiona przez kontrahenta Szwedzkiego nie zawiera adnotacji "Vinstmarginalbeskalining" stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w związku z którym należy rozliczyć podatek należny od całości zakupu, czy też nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie, opodatkowane jedynie marżą w sytuacji dostawy towaru na terytorium kraju.
 982. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 593/05
  Gdy podatnik deklaruje, iż uzyskał sprowadzony do Polski z kraju członka Unii Europejskiej towar akcyzowy (nabycie wewnątrzwspólnotowe) pod tytułem darmym (np. w związku z darowizną) podstawę opodatkowania organy podatkowe władne są określić w oparciu o przepis art. 10 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.W sytuacji, gdy kwota należna z tytułu dostawy krajowej lub wewnątrzwspólnotowej bądź z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego nie jest znana, bowiem nie została w danym przypadku oznaczona, organy podatkowe mogą ją określić wyłącznie w oparciu o przepis art. 10 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (oczywista omyłka-powinno być "ustawy o podatku akcyzowym"-przyp. wprowadzający wyrok), której to normy nie są władne uzupełniać o regulacje szczególne.
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/19/291/06
  Czy przyznana kwota przez firmę niemiecką uprawnia Panią do dokonania korekty podstawyopodatkowania z tytułu WNT?
 984. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/418/77/05
  W dniu 8 listopada 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu pismem z dnia 20 stycznia 2006 r. Nr PPII/443/418-419/34/05 wezwał Spółkę do uzupełnienia braków w złożonym wniosku. Pismami z dnia 27 stycznia 2006 r. i z dnia 7 lutego 2006 r. Spółka uzupełniła złożony wniosek. Wątpliwości Spółki dotyczą powstania obowiązku podatkowego, z tytułu dokonanego przez Spółkę nabycia towarów od podmiotu z Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług lub zakwalifikowania powyższego nabycia, jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT UE. W lipcu 2005 r. Spółka nabyła za wynagrodzeniem towary od podmiotu z Wielkiej Brytanii. Dostawca na wystawionej fakturze VAT nie naliczył kwoty należnego podatku od wartości dodanej i nie podał własnego numeru identyfikacyjnego dla rozliczeń podatku od wartości dodanej. Podmiot brytyjski na wystawionej fakturze wskazał natomiast, że jest w trakcie rejestracji, jako podatnik podatku od wartości dodanej. Podmiot brytyjski otrzymał numer identyfikacyjny dla rozliczeń podatku od wartości dodanej w dniu 9 września 2005 r., który obowiązuje z datą wsteczną tj. od dnia 16 czerwca 2005 r. Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, winna ona zakwalifikować nabycie towarów od podmiotu brytyjskiego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 985. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/405/272/2005/AS
  Kiedy powstaje obowiązek korekty po otrzymaniu faktury korygującej przy dostawach zagranicznych?
 986. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-217/05
  1. Gospodarstwo Pasieczne "X" sprowadziło od dostawcy z Chin drogą morską produkty pszczele do Hamburga. Produkty te zostały podane odprawie celnej przez niemiecką agencję celną (nie będącą przedstawicielem fiskalnym).Po dopuszczeniu tych towarów do obrotu na terytorium Niemiec, transportem drogowym produkty te zostały dostarczone do siedziby w Polsce. Niemiecka agencja celna obciążyła Gospodarstwo Pasieczne kosztami transportu z Gdańska do Hamburga, z Hamburga do Stróż, opłatami terminalowymi i kosztami odprawy.Do powyższych opłat agencja celna doliczyła 16 % VAT od zaimportowanego towaru.Czy opisana transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie i na podstawie jakiego dokumentu?.2. Czy wszystkie koszty podane w obciążeniu niemieckiej agencji celnej stanowią podstawę naliczenia podatku?.3. Czy prawidłowe jest zastosowanie do wyceny wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kursu z dnia odprawy?.
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-79/06/KB
  Pytanie Podatnika dotyczy podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu z przemieszczeniem towarów w ramach przedsiębiorstwa.
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/443-51-2/05
  Jaką stawką opodatkować dostawę, zakupionej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, używanej maszyny rolniczej?
 989. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-P-443/126/05
  Czy firma, która kupuje w krajach wspólnoty od zarejestrowanych podatników VAT UE używane pojazdy samochodowe, które nie są przez nią rejestrowane i służą dalszej odsprzedaży na terenie Polski, zobowiązana jest do rozliczenia podatku należnego od nabytych w ramach WNT używanych pojazdów samochodowych - do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży pojazdu tj. na podstawie przepisów art.103 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO/UPO-443-164/05/RK
  ? Czy przemieszczenie materiałów pomiędzy krajami UE (na podstawie listu przewozowego bez wynagrodzenia), następnie zużytych do produkcji wyrobów, sprzedanych bez kosztów tych materiałów, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie, oraz czy czynność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107b/05
  Czy otrzymanie towarów w styczniu oraz w lutym 2005r. udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi w m-cu grudniu 2004r. spowodowało, że wewnątrzwspólnotowe nabycie nastąpiło odpowiednio w styczniu i lutym 2005r. ?
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107c/05
  Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe zakupy jeżeli Spółka na dzień otrzymania faktur VAT nie dokonała rejestracji VAT-UE ?
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107a/05
  Czy otrzymanie faktur w grudniu 2004r. (rejestracja VAT-UE w styczniu 2005r.) spowodowało, że nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i czy należy to wewnątrzwspólnotowe nabycie wykazać w deklaracji VAT-7 za grudzień 2004r. ?
 994. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107b/05
  Czy otrzymanie towarów w styczniu oraz w lutym 2005r. udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi w m-cu grudniu 2004r. spowodowało, że wewnątrzwspólnotowe nabycie nastąpiło odpowiednio w styczniu i lutym 2005r. ?
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107a/05
  Czy otrzymanie faktur w grudniu 2004r. (rejestracja VAT-UE w styczniu 2005r.) spowodowało, że nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i czy należy to wewnątrzwspólnotowe nabycie wykazać w deklaracji VAT-7 za grudzień 2004r. ?
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/107b/05
  Czy otrzymanie towarów w styczniu oraz w lutym 2005r. udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi w m-cu grudniu 2004r. spowodowało, że wewnątrzwspólnotowe nabycie nastąpiło odpowiednio w styczniu i lutym 2005r. ?
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-579/06/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona kupuje od kontrahenta szwajcarskiego modemy telekomunikacyjne. Modemy te produkowane są na zasadzie outsoursingu przez firmy zlokalizowane w Hiszpanii i Francji i bezpośrednio przesyłane przez tych producentów do Polski. Kontrahent szwajcarski nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w ww. państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w opisanym przypadku nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ani też do ich importu i w związku z tym transakcje te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/AV/443/2005/35/TCH
  Dotyczy rozstrzygnięcia, czy przemieszczenie należących do podatnika towarów z terytorium Niemiec do składu konsygnacyjnego położonego na terytorium Polski, stanowi dla podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/391/263/2005/MK
  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT po stronie X z tytułu dostarczanych towarów, które są instalowane/montowane na terenie zakładu budowanego na rzecz Spółki? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT po stronie X z tytułu zakupu usług związanych z realizacją przez zagranicznego kontrahenta na rzecz Spółki inwestycji "pod klucz"? 3. Jaki kurs wymiany walut (tj. z jakiego dnia) ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (dalej "NBP") Spółka powinna zastosować dla celów ustalenia podstawy opodatkowania V A T z tytułu nabywanych towarów, które są instalowane / montowane w obiektach Spółki, a także z tytułu zakupu usług związanych z realizacją na rzecz Spółki inwestycji "pod klucz"?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/02/2006/VAT
  W roku 2005 firma Pani S sprowadziła towary z Indonezji. Odprawa celna odbyła się w Hamburgu przez przedstawiciela podatkowego. Cło zostało zapłacone na terenie Niemiec. W momencie dopuszczenia do obrotu na terytorium Niemiec, towar uzyskał status towaru wspólnotowego. Czy powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie, które winno być rozliczone w deklaracji VAT-7K oraz wykazane w informacji podsumowującej VAT-UE?
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/2/06
  Kiedy należy dokonać korekty rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z związku z otrzymaniem dodatkowej faktury podwyższającej pierwotną cenę zakupu?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-100/05/PG/5654
  Czy opisane przemieszczenie towarów do składu konsygnacyjnego może być traktowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z prawem do zastosowania stawki 0 %?
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-531/4/05/AP
  Czy importer dokonujący ostatecznej odprawy celnej w Hamburgu przez przedstawiciela fiskalnego w deklaracji VAT-7 wykazuje jedynie transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia czy również importu towarów?
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-531/5/05/AP
  Czy Spółka przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów będącym następstwem dokonanej przez przedstawiciela fiskalnego na terenie Niemiec ostatecznej odprawy celnej ma obowiązek zarejestrować to zdarzenie w Polsce w INTRASTAT i wykazać w informacji podsumowującej?
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-531/4/05/AP
  Czy importer dokonujący ostatecznej odprawy celnej w Hamburgu przez przedstawiciela fiskalnego w deklaracji VAT-7 wykazuje jedynie transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia czy również importu towarów?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-PP/443/96/05/As
  Czy koszt wykonania matryc służących wykonaniu nadruku, udokumentowany fakturą za "usługi poligraficzne" wystawioną przez dostawcę, stanowi import usługi czy powinien zostać włączony do podstawy opodatkowania z tytułu WNT oraz czy w przypadku dokonania WDT do kontrahentów z UE ww. folii z nadrukiem, refaktura ww. kosztów z tytułu wykonania matryc stanowi osobną usługę, czy też powinna być włączona w podstawę opodatkowania WDT?
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-51/06/IS
  Podatnik pyta czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 1008. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-527/05/LS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona będąca oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego (dalej ? przedsiębiorca zagraniczny) w oparciu o umowę zawartą pomiędzy innym przedsiębiorcą zagranicznym, powiązanym z przedsiębiorcą zagranicznym, którego Strona jest Oddziałem (dalej ? inny przedsiębiorca zagraniczny) a kontrahentem z Polski, została wyznaczona do świadczenia na rzecz tego kontrahenta usług utrzymania i konserwacji sprzedanego przez innego przedsiębiorcę zagranicznego sprzętu komputerowego oraz usług wsparcia w zakresie oprogramowania. Jak wynika z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego, jest Ona zobowiązana również do sprowadzania i zwrotu części zamiennych do ww. sprzętu. Części zamienne sprowadzane są przez Stronę do Polski z Niemiec, na terytorium których inny przedsiębiorca zagraniczny posiada magazyny i zarejestrował się dla potrzeb VAT-UE, a następnie dostarczane do nabywcy ww. sprzętu komputerowego. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż transakcje, w wyniku których zostały sprowadzone części zamienne nie stanowią wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W związku z tym Strona nie ma obowiązku opodatkowywać ww. transakcji.
 1009. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-110/05/PG/4854
  Czy przysługuje odliczenie podatku VAT, w przypadku opodatkowania nadwyżki towaru w sytuacji, gdy ta nadwyżka nie zostanie zafakturowana przez kontrahenta? Czy firma może nie korygować faktur wewnętrznych, a otrzymaną od kontrahenta notę księgową potraktować jako obrót nie podlegający VAT?
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-540/05/AS
  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona nabywa od firmy ze Szwajcarii sprzęt medyczny, który dostarczany jest do Polski za pośrednictwem innej firmy z jej centralnego magazynu, który znajduje się na terytorium RFN. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w opisanym przypadku dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ( we wniosku mowa jest błędnie o ,,dostawie wewnątrzwspólnotowej?- uwaga Naczelnika Urzędu Skarbowego), które Strona winna wykazać odpowiednio w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) i informacji podsumowującej (VAT-UE).
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-148-1-GK/05/06
  Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w sytuacji gdy towar ten został wprowadzony na terytorium Wspólnoty w NIemczech, gdzie zostało pobrane tylko cło.
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-66/05
  brak obowiązku rejestracji prowadzonej działalności jako podmiotu dokonującego transakcji wewnątrzwspólnotowych (podatnik VAT UE)
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PP-IV-440/78/06/P-I/104595
  Podatnik w złożonym wniosku zapytuje czy prawidłowo uznał, iż wartość rachunku otrzymanego od agencji celnej za cło oraz obsługę celną należy wykazać w delkarcji VAT -7 jao wewnątrzwspółnotowe nabycie.
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/363/13/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym kursu, według jakiego należy przeliczać kwoty wyrażone w walucie obcej, wykazywane na fakturach korygujących wystawianych przez podatników podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze (tzw. credit nota) oraz na fakturach korygujących wystawianych przez Podatnika, dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-22/06/KB
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z przemieszczeniem w ramach przedsiębiorstwa.
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-4/361a/289/2005/IR
  Czy podatek akcyzowy naliczony od danych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabytych, stanowi podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do faktury wewnętrznej?
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-146-3-GK/05
  Czy nabycie przez Spółkę towarów od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę na terytorium Wspólnoty będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, udokumentowanej fakturą nie zawierającą numerów identyfikacyjnych Spółki lub dostawcy lub Spółki i dostawcy stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą") i czy brak ww. numerów identyfikacyjnych na fakturach dokumentujących dokonanie dostawy przez kontrahenta Spółki stanowi przeszkodę w obniżeniu kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będącego podatkiem należnym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-47/05
  Czy w związku z nabyciem od osoby fizycznej urządzenia do ugniatania śniegu (ratraka)można uznać, iż zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie i czy powyższy zakup można potraktować jako krajowy zakup towarów?
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-16/06/SS
  Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym Spółka powinna ująć faktury korygujące otrzymane od spółki francuskiej i dokonać korekty faktur wewnętrznych.
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-417/05
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy opisaną czynność należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem i opodatkować podatkiem od towarów i usług? Ponadto, czy podatek ten może być następnie odliczony na zasadach ogólnych jako podatek naliczony?
 1021. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-10/06/IS
  Podatnik pyta czy rozliczony przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów podatek VAT należy następnie korygować o podatek VAT od wartości rozliczonych ze zwrotów prasy; jeżeli zaś konieczna byłaby korekta, to w którym miesiącu należy jej dokonać - czy w miesiącu raportowania przez Spółkę zwrotów od dostawców, czy w miesiącu wystawienia noty korygującej przez dostawcę?
 1022. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSppII/443-289/349b/277/05/PP
  Czy spółce w rozliczeniu za III kwartał 2005 r. w złożonej deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K) przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego za III kwartał 2005 r. o podatek należny w kwocie 3.476,00 zł wynikający z faktury VAT wewnętrznej z dn. 09.09.2005r. dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu ciężarowego marki FIAT DUCATO, przyjętego w miesiącu wrześniu 2005 r. na stan magazynu spółki jako towar handlowy?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-499/05/AK
  1.Czy czynności podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce, wykonywane przez Spółkę za pośrednictwem Oddziału powinny być wykazywane przez Oddział w jego rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług prowadzonych pod numerem NIP Oddziału?2.Czy wewnętrzne przepływy finansowe pomiędzy rachunkiem bankowym Oddziału i rachunkiem bankowym Spółki powinny pozostać neutralne dla rozliczeń Oddziału z tytułu VAT w Polsce?
 1024. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9143-16/05/ES
  Spółka XX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 13 maja 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące olejów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę, a następnie sprzedawanych w kraju jako zwolnionych od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami).
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USXVUE/443/I/06/2005/AK
  Czy zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT transakcja związana z odprawą (uprzednio zaimportowanego) towaru w Wolnym Porcie w Hamburgu będzie traktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wszelkie rozliczenia podatku VAT będą podlegały przepisom art. 20 ww. ustawy?
 1026. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/337-239/05/AO
  Pytanie dotycząy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży kontrahentowi w Polsce oclonych towarów zakupionych ze składu celnego w Holandii .
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/358/243/2005/HZ
  Czy przemieszczenie przez terytorium Niemiec zaimportowanych przez Spółkę towarów, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski?Czy rozliczenie podatku VAT powinno być dokonane na podstawie faktury wewnętrznej wystawianej na koniec każdego miesiąca?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy tytułu dokonanej transakcji?
 1028. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/270/05
  Zapytanie dotyczyło kwesti czy przedmiotową transakcję należy zakwalifikować jako import czy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1029. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/325/05
  Czy fakt, iż usługodawca słowacki potraktował wykonaną usługę drukowania jako dostawę towarów obliguje Spółkę do wykonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/05
  Jak prawidłowo dokonywać rozliczenia w deklaracji VAT-7 transakcji nabycia z krajów UE (w ramach prowadzonej działalności) używanych samochodów ?
 1031. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421AV/443-3846/05/IM
  Jak należy rozliczać podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów przywiezionych z Chin do Polski z odprawą celną dokonaną w Niemczech przez przedstawiciela fiskalnego?
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-139-2-GK/05
  Wg jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w fakturze korygującej wystawionej przez kontrahenta w walucie obcej i rozliczeniu którego miesiąca należy wykazać przedmiotową korektę dla celów podatku od towarów i usług w przypadku kiedy faktura korygująca dotyczy konkretnej dostawy zrealziowanej przez kontrahenta?
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-140-2-GK/05
  Wg jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w fakturze korygującej wystawionej przez kontrahenta w walucie obcej i rozliczeniu którego miesiąca należy wykazać przedmiotową korektę dla celów podatku od towarów i usług w przypadku kiedy faktura korygująca dotyczy kilku dostaw zrealizowanych przez kontrahenta w przedziale czasowym?
 1034. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPP/443/35/2005
  Czy nabycie mebli używanych od osoby fizycznej mieszkajacej we Włoszech, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług jest opodatkowane podatkiem VAT?
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-63/BB/05
  Czy dokument Fahrzeugbrief /karta pojazdu/ jest niezbędny dla udokumentowania transakcji nabycia środka transportu z terytorium Unii Europejskiej i musi być przechowywany w aktach sprzedającego ?
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PZ/415-176/05
  Czy zakup materiałów w postaci odczynników diagnostycznych od kontrahenta szwajcarskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 1037. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-215/14a/05/KC
  czy prawidłowo wystawiono fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/ ?
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-214/14a/05/KC
  czy prawidłowo nie wystawiono faktury wewnętrznej na WNT?
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-213/14a/05/KC
  dotyczy wystawienia faktury wewętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz obowiązku ich wystawienia.
 1040. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-137-2-BS/05
  Czy przywóz z krajów UE formy-urządzenia do produkcji podlega opodatakowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-135-2-BS/05
  Czy nieodpłatne nabycie próbek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-138/05/EN
  Czy zakup łożysk od firmy bułgarskiej w sytuacji, gdy towar jest dostarczany do Polski z terytorium Niemiec, można zakwalifikować jako WNT?
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443- 53 /05
  W momencie bowiem gdy podatnik nabywa pojazd dla celów handlowych to nie występuje w takiej sytuacji obowiązek wcześniejszego rozliczenia podatku od towarów i usług w terminie określonym w art. 103 ust. 4. Dopiero zdarzenie jakim było zmiana przeznaczenia i zakwalifikowania towaru jako środek trwały w firmie spowodował powstanie takiego obowiązku.
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: TP/443-83/05
  Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega przemieszczony przez kontrahenta włoskiego z terytorium państwa członkowskiego UE na terytorium kraju, towar będący przedmiotem usług magazynowania świadczonych na rzecz tego kontrahenta przez podatnika polskiego na terytorium RP ?
 1045. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-219/1/05/AW
  Wnioskodawca stoi na stanowisku, że powinien zarejestrować się dla potrzeb VAT-u unijnego i w deklaracji kwartalnej wykazywać kwoty brutto z faktur w pozycji nr 30 deklaracji VAT-7K.
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/2005/554/TCH
  Dotyczy przemieszczenia towarów należących do podatnika z terytorium Austrii do składu konsygnacyjnego na terytorium Polski
 1047. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-PP.443/63/2005
  W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług (w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów) w przypadku, gdy wystawienie faktury i wydanie towaru przez kontrahenta z kraju UE nastąpiło na koniec danego miesiąca, a dostawa towaru do magazynu kupującego nastąpiła w miesiącu następnym po miesiącu wystawienia faktury?
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-197/05/WN-71892
  Jaki jest termin rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku należnego oraz naliczonego wynikającego z reklamacji w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uznanych przez dostawcę notą kredytową?
 1049. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/335-227/2005/MK
  Właściwość organu podatkowego i miejsca opodatkowania nabycia maszyny poligraficznej
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/335-226/2005/MK
  Termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia maszyny poligraficznej w firmie szwajcarskiej dopuszczonej do obrotu na terytorium Unii Europejskiej w Niemczech
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-SN-ZH-9110-108/05/IK
  Podatnik zwrócił się z pytaniem czy właściwym będzie wypełnianie pola 7 -?odbiorca? przez podanie danych odbiorcy tj. składu podatkowego w dokumencie ADT (administracyjny dokument towarzyszący) w związku z tym, że ostatecznym odbiorcą wyrobu akcyzowego zharmonizowanego (paliwa) nabytego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie skład podatkowy w kraju pomimo faktu iż nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonuje Spółka X (pośrednik)?.
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/184/2005/JZ
  Dostawca towarów z kraju UE dostarczał będzie towary do magazynu zlokalizowanego w obrębie przedsiębiorstwa Podatnika zlokalizowanego na terytorium RP. Przez okres składowania materiały będą własnością dostawcy, natomiast Podatnik będzie miał prawo pobrania z magazynu dowolnej ilości materiałów i w dowolnym czasie. Operacja pobrania materiałów będzie traktowana jako sprzedaż i stanowić będzie podstawę wystawienia faktury przez dostawcę towarów. Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii zakwalifikowania powyższej czynności w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, określenia obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz prawa do odliczenia naliczonego podatku po otrzymaniu faktury sprzedaży od kontrahenta.
 1053. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-211/05/BB
  Zdaniem Strony na terytorium Niemiec dokonano importu samochodu, natomiast przemieszczenie samochodu z Niemiec na terytorium Polski wiąże się z uznaniem tej transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-53/05
  Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - automatów do gier losowych lub ich części, a następnie przekazanie ich do użytku w salonach gier na automatach losowych lub w punktach gier o niskich wygranych rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług ?
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/443/357/05
  Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, notę uznaniową wystawioną przez dostawcę, w związku ze zwrotem reklamacyjnym towarów, zakupionych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/275/339/05
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.06.2005 r. był zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu usług pakowania, których wartość zwiększała podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ustaloną na podstawie art. 31 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/440/351/05
  Zapytanie Podatnika dotyczy wskazania okresu rozliczeniowego, w którym powinien wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE, credit notę wystawioną przez dostawcę wewnątrzwspólnotowego, w związku z zafakturowaniem wyższej ilości towarów, niż faktycznie otrzymane przez nabywcę.
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 422000-PA-9102-000031/2005/AP
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 19 lipca 2005 roku jeżeli Spółka nie prowadziła i nie korzystała ze składu podatkowego, to czy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogła korzystać ze zwolnienia od akcyzy przewidzianego w § 18 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień.
 1059. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/818/05/JK
  Spółka zwróciła się z pytaniem czy powinna rozliczyć podatek VAT na zasadzie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT nabywając w Niemczech maszynę od podmiotu posiadającego siedzibę w Japonii i który nie jest zarejestrowany dla celów VAT w państwie Unii Europejskiej, a której transport dokonany został przez podmiot niemiecki, od którego podmiot japoński nabył przedmiotową maszynę.
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-437b/05/LS
  Co oznacza wystawienie faktury w terminie, o którym mowa w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-437a/05/LS
  Według jakiego kursu dla celów podatku od towarów i usług należy przeliczać wewnętrzne faktury korygujące dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz w którym miesiącu w ewidencji, należy wykazać ww korekty?
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-436/05/LS
  Strona dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz dodatkowo zakupuje usługi ich wewnątrzwspólnotowego transportu i podaje swój NIP firmie świadczącej te usługi. Czy obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi oraz, że do wyliczenia podstawy opodatkowania należy przyjąć zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) kurs z dnia wystawienia faktury przez usługodawcę (podatnika podatku od wartości dodanej), jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, tj. przed powstaniem obowiązku podatkowego u Strony, lub w przeciwnym razie z dnia powstania obowiązku podatkowego.
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-185/05/KW-69376
  pytanie podatnika dotyczy obowiązku korygowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku wystawienia przez kontrahentów z Unii not uznaniowych bądź obciążeniowych związanych z procentowymi bonusami, reklamacjami (jakościowymi i ilościowymi) oraz pomyłkami w cenie a także zwrotem towarów bedacych przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia
 1064. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-350/05
  W opinii Podatnika, zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, po nowelizacji z dnia 21.04.2005 r., w przedstawionej powyżej sytuacji, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.Spółka zwróciła się z wnioskiem o ustosunkowanie się do Jej stanowiska w przedstawionej we wniosku sytuacji.
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84/05
  Czy jest możliwość odliczenia podatku naliczonego z wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu w przypadku braku rejestracji VAT UE?
 1066. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-429b/05/AM
  W rozliczeniu podatku od towarów i usług za jaki miesiąc należy uwzględnić fakturę korygującą w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz, w której informacji podsumowującej (VAT-UE) tę fakturę rozliczyć?
 1067. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/252/05
  Czy w związku z nabyciem na terytorium Wspólnoty środków transportowych nowych i używanych bez rejestracji w celu dalszej odprzedaży , podatnik obowiązany jest do składania informacji VAT-23 i do zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego?
 1068. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/AV/443-3376/KW/05
  Dotyczy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych środków transportu, sprowadzonych w celu dalszej odsprzedaży oraz prawa odliczenia podatku należnego z tego tytułu.
 1069. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-627/05/AW
  Spółka zwraciła się z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości rozpoznania dokonanej czynności nabycia folii jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bądź jako import towarów.
 1070. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/272/05/MJS
  Wniosek dotyczącej prawa do powiększania limitu podatku do zwrotu w terminie 60 dni o obrót z tytułu zaliczek na poczet eksportu lub wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz obrót z tytułu eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych w sytuacji, gdy eksport lub dostawa nastąpiły w tym samym miesiącu co otrzymanie zaliczki, a przed złożeniem deklaracji za ten okres Spółka uzyskała dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 01.06.2005 r.
 1071. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-121/05
  W jaki sposób rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów używanych? Czy należy składać informacje podsumowującą VAT-UE w przypadku nabycia towarów używanych?
 1072. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 362000 RPA-0630-55/05/PB
  Pytanie brzmi: Czy XXXXX zobowiązana jest do odprowadzenia podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oraz sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez Spółkę odbiorcy prowadzącemu skład podatkowy?
 1073. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/76/05/IW
  Pytanie dot. importu towarów handlowych z Chin przez Hamburg do Polski.
 1074. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-66/50430/05/PJ
  Czy przywóz do Polski towarów zaimportowanych przez Podatnika z Chin i dopuszczonych do obrotu na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE uznać należy za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy też za import towarów?
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/301/209/2005/GW
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli nie są wystawiane faktury na przemieszczenie towarów na trasie Hamburg - Żyrardów?Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur na fakt przemieszczenia towarów pomiędzy Hamburgiem a Żyrardowem przez Spółkę?
 1076. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/VO/4407/14-105/05/AC
  DECYZJANa podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez Stronę na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 21.07.2005 r. znak US-31/PWI/443-275/I/05/GC w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji Pismem z dnia 29.06.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z wnioskiem o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). ...
 1077. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-166-1/05
  Obowiązek rejestracji VAT UE w związku ze sporadycznymi nabyciami wewnątrzwspólnotowymi towarów inwestycyjnych.
 1078. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.IV-406/42/2005/VAT
  Spółka cywilna zajmuje się handlem samochodami używanymi sprowadzanymi z krajów Unii Europejskie, głównie z Włoch. Samochody te są kupowane w firmach trudniących się handlem samochodami używanymi i od osób fizycznych. Zakup samochodów dokumentowany jest fakturami wystawionymi przez podatników VAT, którzy opodatkowali sprzedaż wg matody marży, oraz umowami sprzedaży wystawionymi przez osoby fizyczne nie będące podatnikami podatku VAT. Na dokonane zakupy nie są wystawiane faktury wewnętrzne. Sprzedaż samochodów w kraju dokumentowana jest fakturami VAT i paragonami z kasy fiskalnej z zastosowaniem 22% stawki VAT na zasadach ogólnych. Czy taki sposób rozliczenia jest prawidłowy?
 1079. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-2/443-225/TZ(1)-224/05/AB
  Wnioskodawca pyta czy kontrahent duński postępuje prawidłowo cedując na nią rozliczenie podatku należnego z tytułu nabycia paliwa, i czy w związku z tym ujęcie otrzymanych od niego faktur w rozliczeniu należnego podatku od towarów i usług na podstawie faktur wewnętrznych jest właściwe?
 1080. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/292-205/2005/MK
  Obowiązek opodatkowania importu towarów z terytorium kraju trzeciego objętych procedurą celną na terytorium Niemiec jako wewnątrzwspólnotowej dostawy i ujęcia tej wartości w informacji kwartalnej VAT-UE
 1081. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/292-204/2005/MK
  Obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej import towarów z terytorium kraju trzeciego objętych procedurą celną na terytorium Niemiec i przyjęcia jej do rozliczenia po stronie podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT-7
 1082. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III/443-76/05
  Czy podatnik ma prawo do wystąpienia o zwrot zapłaconego podatku VAT, jeżeli nie wystąpił obowiązek zapłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu.
 1083. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1435/PP1/443-180/05/AW
  Zdaniem Strony importu towarów dokonano na terytorium Niemiec, a przywóz towarów przez przedstawiciela podatkowego został w tym kraju zwolniony z VAT, gdyż bezpośrednio po imporcie dokonano wewnątrzwspólnotowej dostawy tych towarów do Polski. W konsekwencji tej dostawy nabycie prawa do rozporządzania w/w towarami jak właściciel jest dla Spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Wobec powyższego Strona uważa, że nie musi się rejestrować jako podatnik podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec (wszelkich obowiązków dotyczących podatku obrotowego dopełnia w imieniu Spółki ustanowiony przez nią przedstawiciel podatkowy). Spółka powinna więc traktować przedmiotowy zakup towarów jako nabycie wewnątrzwspólnotowe i tak też wykazywać w deklaracji VAT wystawiając fakturę wewnętrzną WNT.
 1084. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-116-1-BS/05
  Czy od towarów uszkodoznych w procesie produkcji, nieodesłanych do zleceniodawcy Spólka musi zapłącic podatek VAT?
 1085. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/148/2005/RR
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31.05.2005 r.
 1086. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/164/2005/RR
  Pytanie podatnika dotyczy możliwości dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia o otrzymane skonto, w stanie prawnym po nowelizacji ustawy od podatków i usług tj. od dnia 1.06.2005 r.
 1087. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/194/253/05
  Podatnik sformułował zapytanie, czy od nieodpłatnie otrzymanych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego próbek powinien obliczyć podatek należny i podatek naliczony. Ze złożonego wniosku wynika, że Podatnik dokonuje odpłatnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (środków chemicznych do produkcji farb) od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej. W ramach tych nabyć Podatnik otrzymuje nieodpłatnie niewielkie ilości próbek tych środków (na podstawie faktury pro forma), które następnie również nieodpłatnie przekazuje swoim potencjalnym klientom (odbiorcom). Wątpliwości Podatnika dotyczą ewentualnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tych właśnie nieodpłatnie otrzymanych próbek w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, a w szczególności czy Podatnik powinien od tych nabyć obliczyć podatek należny i podatek naliczony. Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne nabycie towarów (próbek) od kontrahentów z Unii Europejskiej, nie podlega w naszym kraju opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1088. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-57/05/KH/76962
  Podatnik w każdym miesiącu dokonuje wielu operacji dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W odniesieniu do każdej faktury zakupu wystawiane są faktury wewnętrzne ze wskazaniem poszczególnych pozycji towarów będących przedmiotem zakupu. Zapytanie dotyczy możliwości wystawienia zbiorczej fatury wewnętrznej, dotyczące dostaw w danym miesiącu na następujących zasadach: - podanie w fakturze zbiorczej w jednej pozycji jako kwoty sprzedaży - kwoty wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć z danego miesiąca, przeniesionej z rejestru sprzedaży, dotyczącego wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz zastosowania do tej "sprzedaży" stawki podatku w wysokości 22%, - potraktownie kopii faktur zakupu od unijnych dostawców (wraz z naniesionym kursem waluty) oraz zapisów rejestru VAT jako załącznika do tej faktury.
 1089. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-48/05/Z/08
  Podatnik zapytuje o obowiązek wykazywania w informacji podsumowującej VAT-UE dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
 1090. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/HTI/4407/14-25/05/EN
  Pytanie Podatnika dotyczy określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług zarówno przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu, jak i dostawie krajowej paliw silnikowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
 1091. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/16/BŻ/05
  Czy mozna zaksięgować w kosztach uzyskania przychodów w kwocie brutto wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, tj. zakupione od zagranicznych kontrahentów towary przeznaczone do dalszej odsprzedaży, w sytuacji, gdy kontrahenci ci wystawili rachunki z naliczonym podatkiem od wartości dodanej, w świetle art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 Nr 14 poz. 176 ze zm.).
 1092. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-55/DJ/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, potrącenie kosztów bankowych z należności przekazanej przez kontrahenta z kraju Unii Europejskiej?
 1093. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-54/DJ/05
  - dotyczy zasad opodatkowania zakupów drobnych towarów, nabywanych przez kierowców Spółki podczas delegacji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej.
 1094. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-105-2-GK/05
  Czy nieodpłatne przekazanie woreczków przez kontrahenta niemieckiego należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1095. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-104-2-GK/05
  Czy nieodpłatne przekazanie części zamiennych przez kontrahenta niemieckiego należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i czy czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1096. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/132/05
  W jakim miesiącu należy ująć do deklaracji VAT-7 korekty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku gdy, m.in. podwyższono/obniżono cenę, udzielono rabatu, na fakturze kontrahenta doszło do oczywistej pomyłki w cenie?
 1097. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-98-2-GK/05
  - czy w przypadku otrzymania faktur zaliczkowej dotyczącej WNT powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?- czy istnieje obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej?-czy ww. faktura winna być rozliczona w deklaracji dla celów podatku od towarów i usług?
 1098. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP III 443/1124/05/PO
  Zasady opodatkowania nabywanego poza granicą RP paliwa do samochodów służbowych oraz wykazywania kwot podatku naliczonego przy zakupie paliwa w pozycji 57 deklaracji VAT.
 1099. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/93/1/2005
  Czy wartość otrzymanej premii podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Jeśli tak to: 1. Czy kwota otrzymanej premii jest wartością brutto, a obowiązkiem spółki jest wystawienie faktury wewnętrznej ?2. Czy wartość VAT-u należnego może stanowić również VAT naliczony podlegający odliczeniu?
 1100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/46/05
  Czy rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia w podatku dokonujący nabycia prosiąt od podatnika podatku od wartości dodanej przeznaczonych do dalszej hodowli na łączną kwotę 400 000 zł może nadal korzystać ze zwolnienia z rejestracji w podatku od towarów i usług?
 1101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/263/182/2005/EŻ
  W którym momencie powyższe noty (korekty cenowe) powinny korygować wykazany przez Spółkę obrót z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Czy momentem tym jest: 1.data wystawienia noty korygującej przez dostawcę Spółki, 2.data wpływu noty do siedziby Spółki, 3.data wystawienia faktury, której nota korygująca dotyczy, tj. noty powinny korygować obrót tego miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.
 1102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-308/IV/2005/JD
  W którym miesiącu podatnik powinien rozliczyć korektę podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, wynikającą z udzielonego przez dostawcę, po miesiącu rozliczenia nabycia, rabatu, upustu, lub zwrotu kwoty z tytułu dokonanego nabycia?
 1103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/64/05/ME
  Czy towary importowane z Chin i odprawione w składzie celnym w Niemczech, a następnie przemieszczone na terytorium Polski można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z obowiązkiem ujęcia podatku naliczonego i podatku należnego w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7?
 1104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/217/248/MZ/2005
  Wątpliwości Spółki dotyczą następujących kwestii: 1. Czy nieodpłatne otrzymanie od kontrahenta z Unii brakujących elementów towarów, za które Spółka już zapłaciła, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? 2. Czy nieodpłatna dostawa próbek towarów od kontrahenta z Unii, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? 3. Czy nieodpłatne przekazanie Spółce przez kontrahenta z Unii materiałów reklamowych stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/86/05
  Czy jako rolnik ryczałtowy zarejestrowany do wewnątrzwspólnotowych nabyć mam możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ?
 1106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DV/443-87/05
  Podatnik zapytuje jak należy opodatkować nnabycie towarów z Chin i Hongkongu, które dopuszczane są do obrotu na terytorium Niemiec a następnie transportowane są do Polski.
 1107. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-4430/228/05
  Pytanie Spółki dotyczy dokumentowania zaliczki wpłaconej tytułem wewnątrzwspólnotowego nabycia.
 1108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/443-64/05/AK/68545
  Jak należy rozliczyć czynność przemieszczenia własnych towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski?
 1109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/33/Int-57/05
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca towarów, wśród których można wyodrębnić następujące zagadnienia:Czy przedstawione czynności będą stanowiły dostawę towarów z montażem, czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?.Czy miejscem świadczenia przedmiotowej dostawy towarów będzie Polska?.Czy w przypadku wykonania niżej opisanych czynności podatnikiem będzie nabywca towaru?.Czy opisana transakcja winna być potwierdzona fakturą wewnętrzną?.Czy podstawą opodatkowania jest kwota, jaką podatnik zobowiązany jest zapłacić firmie słowackiej?.
 1110. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR2/443-329/05/JP
  Podatnik zwrócił się z pytaniem: Czy Spółka dokonała prawidłowego rozliczenia wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej według procedury uproszczonej?
 1111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84-1-GK/05
  W jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 otrzymanie rabatu?
 1112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-83-1-GK/05
  Czy rabat koryguje obrót podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub zakupów w kraju?
 1113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84-1-GK/05
  W jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 otrzymanie rabatu?
 1114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-57/66/05
  Czy określenie "faktura" użyte w przepisie art. 20 ust. 5 ustawy odnosi się do wszelkiego rodzaju dokumentów sprzedaży wystawianych przez zagranicznych dostawców towarów na podstawie przepisów obowiązujących w ich krajach?
 1115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/443-9/05/KD/66502
  Czy w przypadku, gdy Spółka w celu wykonania w kraju usług naprawczych sprzętu komputerowego nabywa od firmy zagranicznej tzw. abonament, obejmujący wartość usługi serwisowej, w tym części zamienne, który jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług na zasadzie importu usług, to w sytuacji konieczności sprowadzenia części zamiennych z innego kraju Wspólnoty (objętych wartością abonamentu) dla celów wykonania usługi Spółka powinna opodatkować ich nabycie na zasadzie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 1116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP5/443-7/05/KD/66494
  Spółką dla celów wykonania usług naprawczych sprzętu komputerowego zamawia dla tych celów części zamienne. Części te sprowadzane są z magazynów zlokalizowanych w krajach Wspólnoty (Wielka Brytania, Irlandia). Faktura za zamówione części wystawiana jest przez Firmę mającą obecnie siedzibę w Szwajcarii (państwo trzecie) ale zarejestrowaną dla celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie Wspólnoty (Irlandia).Przedmiot zapytania sformułowany w pytaniach l i 2 dotyczy rozstrzygnięcia, czy opisana transakcja spełnia kryterium nabycia wewnątrzwspólnotowego, czy importu towarów?
 1117. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/26/ICH/05
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zakupione od zagranicznych kontrahentów towary przeznaczone do dalszej odprzedaży w sytuacji gdy kontrahenci ci wystawili rachunki z naliczonym podatkiem od wartości dodanej.
 1118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/02/26/05
  W dniu 30.06.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołowie wpłynął wniosek z dnia 30.06.2005 roku o udzielenie interpretacji co zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w kwestii zasad rejestracji działalności gospodarczej związanej z dokonywaniem nabyć wewnątrzwspólnotowych.
 1119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-84/05/RS
  Czy faktura wewnętrzna, na której widnieje wartość faktury końcowej pomniejszona o wartość zaliczki, została przez Spółkę wystawiona prawidłowo?
 1120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/42/05
  Jakie skutki w podatku od towarów i usług wywołuje nieodpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta unijnego w ramach promocji za terminową spłatę zobowiązań ?
 1121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-261/IV/2005/DP
  Czy wystawienie wewnętrznej faktury korygującej w dacie wystawienia noty jest zgodne z przepisami ustawy o VAT?
 1122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-500/05/IS
  W którym miesiącu należy ująć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz jaki należy przyjąć kurs do jej przeliczenia na walutę polską?
 1123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-498/05/IS
  Czy wartość usługi transportowej powinna zwiększyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozliczenu za miesiąc, w którym miało miejsce nabycie towaru? Jaki kurs należy przyjąć do przeliczenia wartości faktury za transport na walutę polską?
 1124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 341-RPA-911-2/05
  Czy zakup na terenie kraju członkowskiego samochodu osobowego od obywatela Białorusi jest dostawą wewnątrzwspólnotową?
 1125. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/112/2005
  Czy w sytuacji zmiany systemu informatycznego, który nie nalicza automatycznie podatku VAT do poszczególnych faktur od nabyć wewnątrzwspólnotowych, można wystawiać faktury wewnętrzne?
 1126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-59/05
  Podatnik pyta, w jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WWNT) w sytuacji gdy łączna wartość faktury, będącej potwierdzeniem dostaw wyrażona jest w polskich złotych.
 1127. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/4430-209/VAT/05/MG
  Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie wydane przez Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 24.05.2005r. Nr ŁUS-III-2-443/48/05/AMM, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, a tym samym uznaje stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 24 lutego 2005r. za prawidłowe.Wnioskiem z dnia 24.02.2005r. Strona zwróciła się do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego o wydanie interpretacji w sprawie rozliczenia po dniu 01.05.2004r. zwrotu reklamacyjnego towaru wprowadzonego w polski obszar celny przed dniem 01.05.2004r. w procedurze dopuszczenia do obrotu.Ze stanu faktycznego przedstawionego prze ...
 1128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO III/443-36/05
  Wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów - pytanie odnosi się do prawidłowości dokonywania rozliczeń podatku należnego i naliczonego.
 1129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: dpp-005-50/05
  Czy potracone skonto wywołuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowania deklaracji VAT-7 ?
 1130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/16/2/2005/IW
  Czy przy ustaleniu proporcji, o której mowa w art. 91 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, wlicza się do kwoty obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443-79/05/KW
  Zakup towaru przez Podatnika następuje od osoby fizycznej z Luksemburga nie prowadzącej działalności gospodarczej i nie mającej nr identyfikacyjnego VAT UE. Następnie towar zostaje sprowadzony do Polski i sprzedany na rynku krajowym. Na rachunku otrzymanym od sprzedawcy z Luksemburga jest jedna cena brutto. Jak należy postępować z naliczaniem i odliczaniem podatku VAT?
 1132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: LUS/I-2/443/77-78/05/KW
  Zakup towaru przez Podatnika następuje od osoby fizycznej z Luksemburga nieprowadzącej działalności gospodarczej i niemającej nr identyfikacyjnego VAT UE. Następnie towar jest sprzedany bezpośrednio firmie niemieckiej posiadającej nr identyfikacyjny VAT UE. Czy powyższą transakcję należy traktować jako trójstronną i zastosować stawkę 0%?
 1133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-37-1/05
  Czy z tytułu nabycia samochodu który sprowadził z Niemiec (na lawecie) samochód, który ?nie był w stanie samodzielnie poruszać się? z powodu uszkodzenia powypadkowego. Pojazd został zakupiony dnia 10 marca 2005 r., zaś pierwsza rejestracja pojazdu na terenie Niemiec miała miejsce w dniu 5 listopada 2004 r - zobowiązany jest do zapłaty podatku od towarów i usług?
 1134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 241-1 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy należy ujmować w deklaracji VAT faktury pro-forma na przedpłaty, pomimo faktu, iż nie są one dokumentami księgowymi, czy czekać do momentu otrzymania faktury handlowej, która może być wystawiona w innym okresie sprawozdawczym i nie pokrywać się z wartością otrzymanej przedpłaty?
 1135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-429/05/IS
  dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 1136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-430/05/IS
  Jak potraktować fakturę na zakup towarów i usług na majątku ruchomym (towary dostarczone i usługa wykonana na terytorium Czech) od podmiotu zarejestrowanego na Słowacji, który na tej fakturze podaje nr NIP, który jest rozpoznawany przez system VIES jako nieprawidłowy? Czy transakcja powinna zostać potraktowana jako WNT (w części dotyczącej zakupu towarów i jeśli tak to jak ją wykazać w deklaracji podsumowującej VAT-UE oraz "jak prawidłowo rozliczyć następującą transakcję: dostawa mebli i usług montażowych na majątku ruchomym do Czech dla firmy X (podatnik VATUE zarejestrowany w Czechach, faktura za meble oraz usługi dla firmy Y (podatnik VATUE zarejestrowany w Szwecji)- czy prawidłowo zastosowana została stawka 0 % i transakcja potraktowana jako WDT"?
 1137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-72/13/05
  Wykazanie w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług w miesiącu marcu 2005r. zapłaconego podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu zakupionego w październiku 2004r.
 1138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-421/05/PS
  Czy usługa wykonywana przez Stronę na rzecz kontrahenta na materiałach powierzonych, będących w całości (w pierwszym wariancie) lub w części (w drugim wariancie) własnością zleceniodawcy, stanowią usługę na majątku ruchomym ?
 1139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-204/IV/2005/MS
  Podatnik zapytuje czy "unijne" pochodzenie towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów musi być dodatkowo poświadczone przez inny dokument niż faktura.
 1140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-205/IV/2005/MS
  Podatnik zapytuje czy w informacji podsumowującej VAT-UE obok kwoty nabyć wewnątrzwspólnotowych nalezy wykazać numer NIP UE wyznaczonego przez kontrahenta szwajcarskiego przedstawiciela podatkowego.
 1141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIVPP/A/53/2/05
  Czy można dokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycie fakturą wewnętrzną z ogólną kwotą netto z faktury dostawcy bez wyszczególniania wszystkich pozycji?
 1142. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 323000-RPA-058-15/05/ZB
  Podatnik posiadając status zarejestrowanego handlowca dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia gazu płynnego propan-butan w procedurze zawieszenia akcyzy z przeznaczeniem go do produkcji wyrobów aerozolowych. W opinii Strony opisane powyżej działania umożliwiają jej skorzystanie w myśl § 15 ust 1 i ust 5 pkt 3 w/w rozporządzenia ze zwolnienia z podatku akcyzowego.
 1143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP3/443-33/P/75684/2005/DM
  Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz jakie w tym zakresie stosujemy przepisy?
 1144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/VAT-390/40/AM/05
  Czy transakcja zakupu samochodu dokonana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, objetego procedura celna w Niemczech i transportowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, została prawidłowo potraktowana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ?
 1145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPI/443/1/193/05
  Czy jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym nabycie towarów ze składu konsygnacyjnego prowadzonego przez Spółkę na terenie kraju, do którego dostaw dokonuje podmiot zagraniczny z kraju UE niezarejestrowany w kraju jako podatnik od towarów i usług.
 1146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-22/05/WS
  1. Czy dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa do lotniczych silników turbinowych dla jednostki wojskowej za pośrednictwem firmy polskiej nie posiadającej składu podatkowego wnioskodawca zachowuje prawo do zwolnienia z akcyzy?2. Czy w przypadku, gdy zakupione paliwo lotnicze będzie dostarczone bezpośrednio do jednostki, przy odbiorze musi uczestniczyć przedstawiciel urzędu celnego?
 1147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-121/05/BKJ-45503
  Pytanie podatnika dotyczy uznania za wewnątrzwspólnotowe nabycie w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przekazania przez węgierską Spółkę "matkę" samochodów osobowych stanowiacych jej własność na potrzeby oddziału z siedziba na terytorium Polski.
 1148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-234a/05/AS
  Czy nabycie części zamiennych od francuskiego kontrahenta stanowi dla polskiej Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-234c/05/AS
  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że prowadzi Ona działalność w zakresie naprawy i konserwacji silników samolotowych. W niektórych przypadkach silniki przekazywane Stronie do naprawy są przesyłane do Wielkiej Brytanii, gdzie są naprawiane przez inny podmiot działający na rzecz Strony. Niekiedy naprawienie silnika przez podwykonawcę wymaga dostarczenia części zamiennych. Przy czym są to części zamienne do środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym do wykonywania głównie transportu międzynarodowego o masie własnej przekraczającej 12 ton. Elementy te nabywane są przez Stronę od podmiotu francuskiego i wysyłane bezpośrednio z Francji do podwykonawcy w Wielkiej Brytanii. W wyniku ww. transakcji prawo własności tych części przechodzi na Stronę. Po wykonaniu naprawy silniki, łącznie z nabytymi częściami, są transportowane do Polski i przekazywane ich właścicielowi. Strona obciąża swojego klienta kosztami usługi naprawy, przy czym koszt nabytych części rozliczany jest odrębnie.Strona wskazała, iż nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT w Wielkiej Brytanii. Przy nabyciu części od podmiotu francuskiego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, posługuje się polskim numerem VAT UE, nadanym jej dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Strona powołując się na art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zajęła stanowisko, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, tzn. ww. części zamiennych, mające miejsce na terytorium Polski, podlega 22% stawce VAT. Zdaniem Spółki enumeratywnie wyliczone przypadki wyłączenia stosowania stawki 22%, zawarte w ww. artykule, nie obejmują wewnątrzwspólnotowego nabycia części zamiennych do środków transportu lotniczego, będącego przedmiotem zapytania. W związku z tym zwróciła się o potwierdzenie, iż wymieniona transakcja podlega opodatkowaniu według stawki 22%.
 1150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/38/2005
  Czy Spółka miała podstawę prawną do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego na podstawie wystawionego przez sprzedającego rachunku, nie zawierającego numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy, co potwierdza wystawiona przez spółkę faktura wewnętrzna?
 1151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-185/IV/2005/JD
  Podatnik zapytuje czy nalezy wykazać i naliczyć podatek VAT z tytułu importuusług transportowych od unijnego dostawcy towarów w ramachwewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1152. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1/153/137/05
  Wątpliwości Podatnika dotyczą wyceny faktury korygującej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie w podatku od towarów i usług.
 1153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/178/05
  Podatnik ma wątpliwości czy w związku z nabyciem materiałów zakupionych w Niemczech (niemiecka hurtownia nie nalicza podatku od wartości dodanej dla tej transakcji) Podatnik powinien opodatkować przedmiotową transakcję i dokonać rozliczenia podatku w Polsce, czy przy zakupie materiałów w Polsce Podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku dostawcy oraz czy dokonując rozliczenia z podwykonawcą, Podatnik powinien zapłacić podwykonawcy z tytułu tej transakcji podatek należny.
 1154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1/179/05
  Podatnik ma wątpliwości czy przy zakupie materiału w Niemczech powinien opodatkować przedmiotowe nabycie podatkiem od towarów i usług i dokonać jego rozliczenia w Polsce, czy przy zakupie materiałów w Polsce Podatnik powinien zapłacić podatek należny dostawcy oraz, czy Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług w tytułu nabycia usługi niemieckiego kierownictwa.
 1155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 361000-ROG-056-13/05
  Przywóz na terytorium kraju samochodów osobowych z USA.
 1156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/78/2005
  Spółka zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na niżej wymieniony temat. Zakupiła od szwajcarskiej firmy towar. Faktura na tę transakcję została wystawiona przez szwajcarską firmę w dniu 04.03.2005r. Firma spedycyjna dokonała zgłoszenia tego towaru do odprawy celnej w dniu 07.03.2005r. w Austrii. W zgłoszeniu celnym została zastosowana procedura celna 4200 (dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym wprowadzeniem na rynek krajowy towarów, które podlegają zwolnieniu z podatku, w przypadku transportu do innego państwa wewnątrzwspólnotowego - import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową). Do odprawy celnej została zastosowana preferencyjna stawka cła 0%. W związku z tym nie powstało żadne zobowiązanie celne. Towar przyjechał do Polski w dniu 14.03.2005r. Firma dokonująca zgłoszenia celnego w Austrii podała do zgłoszenia numer polski NIP UE Spółki. Jako zgłaszający wystąpiła wystąpiła firma austriacka i podała swój numer NIP UE. Firma z Austrii poinformowała Spółkę, że zgodnie z obowiązującym w Austrii prawem, to ona wykaże w Austrii dostawę wewnątrzwpólnotową do Polski. W świetle powyższych informacji, Spółka stwierdza, że jest to dla niej nabycie wewnątrzwspólnotowe od firmy z Austrii. Spółka nie rejestrowała się w Austrii dla potrzeb tej transakcji ponieważ transakcja ta w Austrii zostanie rozliczona przez firmę austriacką.
 1157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BP/443-80/05
  Jak należy zdefiniować przemieszczenie towarów z terenu Niemiec na teren Rzeczypospolitej Polskiej uprzednio przywiezionych na teren Wspólnoty z Chin oraz Stanów Zjednoczonych ? Czy transakcję tę należy zakwalifikować w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. jako import towarów czy też jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-65/05
  Jak należy zakwalifikować i ewidencjonować nabycie towarów handlowych od firmy z USA wysyłanych do Polski z Holandii?
 1159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 235 / 05 /ŁG
  Spółka skorygowała deklarację VAT-7 za miesiąc luty 2005r. w oparciu o art. 20 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Korektę Spółka dokonała w zakresie podatku należnego i naliczonego w oparciu o art. 86 ust. 2 pkt 4 oraz art. 86 ust. 10 pkt 2. Spółka zwraca się o potwierdzenie, czy postępowanie Spółki w opisanej sytuacji jest słuszne.
 1160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/443-25/1/05
  Czy podstawa opodatkowania podatkiem VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje odsetki od zaciągniętego kredytu kupieckiego ? Jeżeli nie, to czy powyższe odsetki są opodatkowane podatkiem VAT, w/g jakiej stawki podatkowej i kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu ?
 1161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-216a/05/AM
  Czy rabat udzielony po zakończeniu roku odnoszący się do konkretnych dostaw związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów winien być udokumentowany fakturą wewnętrzną oraz rozliczony w miesiącu otrzymania zagranicznego dokumentu korygującego i wystawionej do niego faktury wewnętrznej.
 1162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/159/106/2005/GS
  Jakie konsekwencje w obowiązku podatkowym w podatku od to watów i usług spowoduje dostawa wyrobów produkowanych przez naszą firmę do magazynu logistycznego na Węgrzech, należącego do firmy węgierskiej i świadczącej usługi składu i spedycji, a następnie sprzedaż tych wyrobów klientom węgierskim ( zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE)? Czy możliwe jest traktowanie takiej sprzedaży jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zastosowanie stawki 0 % oraz wystawianie faktur dla poszczególnych klientów raz w miesiącu (w przypadku sprzedaży ciągłej dla tych klientów)? Jakie wymogi formalne powinny być spełnione w celu właściwej dokumentacji opisanej transakcji?
 1163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-12/2005
  Czy istnieje obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku, zakupu towarów na terenie innego państwa, na podstawie umowy kupna-sprzedaży?
 1164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/102/2005
  Czy do wyceny faktur korygujących należy przyjmować kurs waluty ustalony przez NBP na dzień wystawienia faktury piewotnej (tej, której dotyczy korekta), czy też na dzień wystawienia faktury korygującj?
 1165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/50/2005/KK
  Jak należy rozliczyć podatek VAT z tytułu nabycia towarów przywiezionych z kraju trzeciego, których odprawa celna obejmująca towar procedurą dopuszczenia do brotu odbyła się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niz terytorium Kraju ?
 1166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/05
  Czy zakup w Stanach Zjednoczonych środka trwałego,którego dostarczenie i odprawa miała miejsce na terenie Belgii, a następnie towar przemieszczony został do Polski przez spółkę własnym środkiem transporu, jest dla spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem?
 1167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-213/05/LS
  Czy Spółka ma prawo odliczać podatek VAT naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które służą reprezentacji i reklamie niepublicznej Spółki, jeżeli kwoty wynikające z tych faktur nie mogą zostać przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na przekroczenie limitu z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT?
 1168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/84/2005/ZK
  Jednostka zamówiła w firmie niemieckiej urządzenia elektroniczne, które zostały dostarczone do Polsku bezpośrednio od producenta z Chin. Podatnik dokonał odprawy celnej płacąc cło oraz podatek VAT. Natomiast firma niemiecka wystawiła fakturę z podatkiem 0 % i NIP UE. W związku z tym Podatnik sformułował pytanie: czy nastąpiło wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów z Niemiec czy był to import towarów z Chin.
 1169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP1/443-10/05/MS/47038
  Przedmiotem zapytania jest ustalenie, czy towary o statusie niewspólnotowym sprowadzane ze składu celnego znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej od ddostawcy posługującego się unijnym numerem identyfikacji podatkowej i następnie dopuszczone do obrotu na terytorium Polski powinny być, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 535, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowane podatkiem VAT dwukrotnie zarówno jako import towarów, jak i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-18/05
  Czy podatnik jest zobowiązany do naliczania tzw. wtórnej akcyzy po sprzedaży aut, wcześniej zarejestrowanych na polskich numerach tymczasowych?
 1171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-27/05
  Czy w przypadku nabycia maszyny transakcja winna zostać uznana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, które winno być wykazane w kwartalnej deklaracji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach VAT-UE. W deklaracji VAT-7, na podstawie wystawionej faktury wewnętrznej, winien być wykazany podatek naliczony i należny. W momencie sprzedaży od całej kwoty netto powinien być naliczony VAT w stawce podstawowej 22%.
 1172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPOI-443/205/05/MAK
  zwraca się z zapytaniem, czy cyt.: "Faktura z błędnym numerem EURO-NIP powinna zostać zaewidencjonowana w miesiącu marcu, także w marcu naliczony i odliczony zostać powinien VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, wartość zakupu ujęta zostać powinna także w informacji podsumowującej za I kwartał 2005 r. (..) Korekta faktury oraz faktura nowa zostać ujęta powinna tylko jako informacja dokumentująca (..) starania do uzyskania dokumentu z poprawnymi danymi."
 1173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/72/05/AMM
  Czy w przypadku stwierdzenia niedoborów lub nadwyżek towarów w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Spółka winna wystawić wewnętrzną fakturę korygującą ?
 1174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/05
  Czy słusznie dokonano obniżenia podatku należnego za m-c kwiecień 2005r. na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) z tytułu dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego urządzeń wentylacyjnych wraz z montażem z Czech, jeżeli: - po wcześniejszym wyrejestrowaniu się dla potrzeb nabyć wewnątrzwspólnotowych z dnia 19.10.2004r., firma ponownie zarejestrowała się w dniu 05.06.2005r. (potwierdzenie rejestracji z dnia 06.05.2005r.), - dokonano nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą z dnia 06.04.2005r.
 1175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS/IPD2/4430/39/2005
  Czy dokonanie odprawy celnej przez pośrednika fiskalnego na terenie Niemiec,i późniejsze przekazanie towaru importerowi mającemu siedzibę na terenie Polski wypełnia przesłanki wewnątrzwspólnotowej dostawy z art.11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 1176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-005/178/05
  Czy import surowców z Brazylii gdy odprawę celna dokonanała w Holandii firma holenderska należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie?
 1177. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPPII/443-147/203A/163/05/SP
  czy w związku z zakupem samochodu o którym mowa w przedstawionym stanie faktycznym ciąży na Pani obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu czy występuje przypadek wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-105/14a/05/KC
  Dotyczy rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku od wewnatrzwspólnotowego nabycia środka transportu.
 1179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-JP/443-70/O/05
  Podatnik zapytuje czy dokonując dostawy ryby firmie ukraińskiej musi się rejestrować jako podatnik dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych i złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R/UE.
 1180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-335/05/IS
  Czy Spółka ma obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu?
 1181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US15POIII/443/24/05/RCH
  Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych urządzeń rolniczych od kontrahentów zarejestrowanych na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego jak też od indywidualnych rolników, a następnie sprzedaży tych urządzeń na terytorium kraju, zarejestrowany na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego podatnik ma obowiązek naliczyć podatek VAT od całości sprzedaży, czy też może zastosować opodatkowanie marży?
 1182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/46/2005/IW
  Czy jako zwolniony podmiotowo podatnik podatku od towarów i usług przy dokonaniu nabycia towarów z krajów Unii Europejskiej musi odprowadzić podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia?
 1183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 354000-RPA-911-14/05
  Jakim wymogom i obowiązkom z punktu widzenia przepisów akcyzowych podlegają transakcje nabycia wewnątrzwspólnotowego i sprzedaży na terenie kraju preparatów higienicznych do nosa (PKWiU 24.52.19-90.39, CN 3307 90 00) oraz wg jakiej stawki akcyzy powinien być opodatkowany przedmiotowy towar?
 1184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/124/83/2005/SK
  Kiedy należy ująć w deklaracji VAT korektę nabycia wewnętrzwspólnotowego, związaną zotrzymaniem od kontrahenta faktury krygującej dotyczącej korekty ceny nabycia, kiedy korektęwynikająca ze zwrotu towaru nabytego w ramach WNT (obie sytuacje udokumentowane są notą uznaniową). Czy o terminie wykazania korekty w deklaracji VAT decyduje data wystawieniafaktury korygującej przez dostawcę zagranicznego ? Czy powód korekty ma znaczenie dla tegoterminu? Jaki kurs należy przyjąć dokumentując taką korektę - ten przyjęty dla wykazania obowiązkupodatkowego z tytułu WNT ( użyty do wystawienia "pierwotnej faktury wew.), czy kurs z dniawystawienie przez dostawcę faktury korygującej? Czy w analogiczny sposób dokonywać przeliczenia faktur korygujących dokumentującychkorektę dotyczącą WDT?
 1185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-61/05/RS
  Czy istnieje możliwość zastosowania procedury opodatkowania marży (o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług) przy sprzedaży polskiemu rolnikowi używanego kombajnu zbożowego zakupionego od kontrahenta z Wielkiej Brytanii?.
 1186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1.443/57/05
  Czy podatnik otrzymujacy fakturę korygujacą dotyczącą wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów( WNT) po upływie kilku miesięcy od wystawienia faktury powinien: - dokonać korekty deklaracji VAT - 7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT (data wystawienia faktury przez kontrahenta unijnego) i korekty informacji podsumowujacej dotyczącej WNT za dany kwartał, -dokonać korekty WNT w rozliczeniu za miesiąc, w którym faktura korygująca dotyczaca WNT została wystawiona?
 1187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/86/2005
  1. Czy Spółka w wewnątrzwspólnotowym nabyciu z tytułu otrzymania faktury, w której m.in. wykazano niedostarczony towar, rozlicza VAT zgodnie z tą pełną fakturą, korygując następnie podatek na podstawie credit noty w miesiącu wystawienia faktury źródłowej wg kursu walut z dnia jej wystawienia? 2. Czy w przypadku przesłania niezamówionego towaru przez dostawcę z UE i zwrotu tego towaru przez Spółkę ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1188. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-39/05
  Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie używanych środków transportu (autobusów) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/69/44310/05/35
  Czy przedstawione we wniosku czynności mogą być potraktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-47/24906/05/PJ
  Spółka dokonała przywozu towarów spoza terytorium Wspólnoty. Dopuszczenie towaru do obrotu na obszarze UE nastąpiło w Holandii przez przedstawiciela pośredniego - firmę holenderską. Pośrednik uiścił cło, zaś Spółka chce rozliczyć podatek VAT od importu towarów na podstawie dokumentu celnego w Polsce. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?
 1191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/1110/443/41/2005/IW
  Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów , obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej, naliczenia i odliczenia podatku VAT na podstawie tej faktury oraz złożenie informacji podsumowującej
 1192. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9141-23/05/ES
  Podatnik prowadzi komis samochodowy, zamierza przyjmować w komis samochody od kontrahenta z Unii Europejskiej. Zwrócił się więc z pytaniem, czy w momencie przyjmowania samochodów i ich przechowywania powstaje obowiązek podatkowy, czy dopiero w chwili ich sprzedaży przez komis?
 1193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-P25/05/MB
  Czy po opłaceniu w miesiącu lutym 2005r. należnego podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu oraz po wydaniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenia potwierdzającego fakt uiszczenia tego podatku (VAT - 25) powinien skorygować deklarację VAT - 7 miesiąc lipiec 2004r. w poz. 37 poprzez wykazanie tam kwoty zapłaconego podatku VAT zgodnie z zaświadczeniem VAT - 25.
 1194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/54/05
  Czy zakup samochodu osobowo-dostawczego przez podatnika VAT-UE stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe i winno być zgłoszone w Urzędzie Skarbowym w deklaracji VAT-24?
 1195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/234/TCH
  Dotyczy wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów.
 1196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/233/TCH
  Dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 1197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/232/TCH
  Dotyczy identyfikacji opisanych we wniosku czynności jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów
 1198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-136/IV/2005/MS
  Czy nabywając towary od dwóch kontrahentów duńskich a następnie przekazanych do trzeciego ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie?
 1199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-124/IV/2005/JD
  Podatnik zapytuje czy podstawą opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia jest kwota brutto wskazana w fakturze.
 1200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-123/IV/2005/JD
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przypadku gdy dokonywane przez niego zakupy stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku dokumentowania sprzedaży przez kontrahenta paragonem fiskalnym obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.
 1201. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-38-2-BS/05
  Jak rozliczyć otrzymanie noty uznaniowej wystawionej przez kontrahneta zagranicznego dokumentującej przyznanie rabatów?
 1202. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-B/406z-05/05/AU
  dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT
 1203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-23/05
  Jak należy prawidłowo udokumentować i opodatkować podatkiem od towarów i usług montaż maszyny z elementów dostarczonych przez podmiot zagraniczny (kontrahent unijny) oraz z własnych części, a następnie przesłanie z powrotem wytworzonego produktu (maszyny) do tego kontrahenta?
 1204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40?VAT/I/1132/2005/ADB
  Dotyczy uznania transakcji za WNT.
 1205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-136/1/05
  Wnioskująca zwróciła się z pytaniem, czy powinna korygować pierwotną deklarację VAT-7, w której wykazała wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli po złożeniu deklaracji otrzymała od kontrahenta: - notę uznaniową ze względu na braki w dostawie,- notę uznaniową ze względu na nieprawidłową ( zawyżoną ) cenę,- notę obciążeniową ze względu na nieprawidłową ( zaniżoną ) cenę,czy też powinna uwzględnić ją w deklaracji za miesiąc, w którym została wystawiona dana nota przez dostawcę?
 1206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443-38/17442/05/3779/91/124/CzW
  1. Czy każda rejestracja samochodu (nawet tymczasowa) zakupionego w krajach Unii Europejskiej jako towaru handlowego powoduje, iż samochód z dniem rejestracji przestaje być towarem handlowym i w konsekwencji po stronie podatnika powstaje obowiązek zapłaty podatku zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy rejestracja dokonana w maju 2005 r. samochodu nabytego 10.01.2005 r. (data wystawienia faktury) powoduje konieczność zapłaty należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia podatku wraz z odsetkami?
 1207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/92/57/2005/AN
  Czy przesunięcie towaru będącego własnością spółki A pomiędzy własnym magazynem a składem fabrycznym na terenie Niemiec powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT? Czy obowiązek podatkowy od importu usług świadczonych na terenie Niemiec będzie spoczywał na firmie A?
 1208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/69/111/05
  Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik kupuje od podmiotu niemieckiego zestawy kołowe, a od drugiego wózki (oba podmioty niemieckie są podatnikami podatku od wartości dodanej), wykorzystywane przy produkcji wagonów kolejowych. Spółka otrzymuje od obu podmiotów niemieckich faktury ze stawką VAT 0%, dotyczące odpowiednio dostaw zestawów kołowych i wózków oraz zawierające numer identyfikacji podatkowej Spółki poprzedzony kodem PL. Dostawca zestawów kołowych po wystawieniu faktury dla Spółki przekazuje je dostawcy wózków, który łączy oba towary, a następnie wystawia fakturę za wózek oraz wysyła do Spółki zestawy kołowe wraz z wózkami. Spółka zaznacza dodatkowo, iż dostawca zestawów kołowych wystawia faktury wcześniej, niż dostawca wózków. Oznacza to, że w danym okresie (np. jednego miesiąca) zestawy kołowe, na które została wystawiona faktura, pozostają przez pewien czas w Niemczech (w niektórych przypadkach nawet przez kilka miesięcy), zanim zostaną połączone z wózkami i wysłane (razem z wózkami) do Polski. W rezultacie, Spółka otrzymuje faktury od dostawcy zestawów kołowych, w niektórych przypadkach nawet kilka miesięcy wcześniej zanim zestawy te znajdą się na terytorium Polski. Przedmiotowe towary (zarówno zestawy kołowe, jak i wózki) są wykorzystywane przez Spółkę do czynności opodatkowanych na terytorium Polski: produkcji wagonów, które są sprzedawane przez Spółkę.W przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Spółki dotyczą:prawidłowości uznania transakcji zakupu zestawów kołowych od podmiotu niemieckiego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce (dalej: WNT),momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu powyższej transakcji (WNT),momentu powstania w przedstawionej sytuacji prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy WNT.Zdaniem Spółki, w przedstawiony stanie faktycznym, dotyczącym zakupu zestawów kołowych, WNT powinno być rozpoznawane w Polsce, z uwagi na fakt, iż transport zestawów kołowych z Niemiec do siedziby Spółki (nabywcy zestawów kołowych) na terytorium Polski, zostaje zakończony u nabywcy w Polsce. W rezultacie Spółka uznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie zestawów kołowych za dokonane na terytorium Polski. Spółka podkreśla, iż już w momencie wystawienia faktury zarówno Spółka jak i jej kontrahent - dostawca zestawów kołowych - są przekonani, iż towary będą przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Podmiot niemiecki traktuje analizowaną transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu zestawów kołowych po stronie Spółki powstaje z dniem wystawienia faktury przez podmiot niemiecki. W ocenie Spółki w analizowanej sytuacji nie ma znaczenia jak długo trwa faktyczny transport zestawów z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Skoro faktura została wystawiona przed "15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy" to Spółka rozpoznaje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce w miesiącu, w którym została wystawiona faktura dokumentująca dostawę zestawów kołowych. Spółka uważa, iż w analizowanym przypadku posiada prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu wystawienia faktury przez podmiot niemiecki - dostawcę zestawów kołowych.
 1209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1/443/51/05
  Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż dokonuje on wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Część otrzymywanych towarów ze względu na złą ich jakość jest reklamowana u dostawcy, który uznając reklamację wystawia faktury korygujące. Podatnik zwraca się z zapytaniem jaki kurs walut powinien przyjąć dla przeliczenia otrzymanej faktury korygującej, czy średni kurs bankowy z dnia wystawienia faktury głównej do której wystawiana jest korekta czy też kurs z dnia wystawienia faktury korygującej?. Zdaniem podatnika faktura korygująca winna być przeliczana po kursie średnim banku z dnia wystawienia faktury korygującej.
 1210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/443-171/KO/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży używanych samochodów osobowych. Jeden z samochodów (Renault Megane) zakupiony został przez Pana na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Zakup przedmiotowego samochodu został udokumentowany fakturą Nr ....., w kwocie netto. Ww. transakcja została rozliczona w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2004r. zarówno po stronie podatku naliczonego jak i należnego, z tym że podatek należny z tytułu tego nabycia nie został uiszczony. Obecnie ww. samochód chce Pan zarejestrować, ale urząd Gminy wymaga deklaracji VAT-24. W świetle powyższego, uważa Pan, iż nie posiada obowiązku składania deklaracji VAT-24 oraz uiszczania podatku VAT, gdyż dokonał Pan wewnątrzwspólnotowego nabycia przedmiotowego samochodu oraz podlega on dalszej odsprzedaży. Jednocześnie obowiązek zapłaty podatku VAT nastąpi za miesiąc, w którym zostanie sprzedany przedmiotowy samochód.
 1211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-298/05/IS
  Pytanie Podatnika dotyczy rozliczenia wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju w przypadku, gdy zapłata za towar następuje w formie ratlnej.
 1212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 321000-RPA-9104-12a/05/WS
  Czy różnice powstające na etapie przyjęcia gazu do składu podatkowego wpływają na wysokość należnej akcyzy. Jeżeli tak, to czy do powyższych różnic mają zastosowanie normy dopuszczalnych ubytków powstające podczas przewozu gazu. Czy wielokrotny przeładunek gazu podczas transportu, np. przeładunek z cystern kolejowych szerokotorowych na wąskotorowe lub ze statku na cysterny kolejowe następnie z cystern kolejowych do składu podatkowego, umożliwia zastosowanie określonych norm oddzielnie dla każdego przeładunku? Jakie są maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające podczas przewozu drogą morską?
 1213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 323000-RPA-058-14/05/MM
  Czy zawarcie umowy dzierżawy ( najmu) samochodu osobowego z kontrahentem z państwa członkowskiego, a następnie jego przemieszczenie na teren kraju i dokonanie rejestracji w imieniu wynajmującego spowoduje, iż na podmiocie krajowym będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 1214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/05
  Podatnik zapytuje czy opłata za użytkowanie dróg przez samochody cięzarowe uiszczona w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinna zostać ujęta w fakturze wewnętrznej VAT oraz czy podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Podatnika opłaty tej nie należy uwzględnić w fakturze wewnętrznej VAT oraz nie należy jej opodatkowac podatkiem VAT.
 1215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-44-2-GK/05
  Czy zakup maszyny z montażem jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem?
 1216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-45-2-GK/05
  Czy przekazanie zaliczki na dostawę towaru z montażem należy trkatować jako zaliczkę na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48-2-GK/05
  Spółka planuje zakup maszyny wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem i transportem z terytorium Wspólnoty Europejskiej. Kontrahent Spółki nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka dokonuje przedpłaty w wysokości 20% ceny przed dokonaniem dostawy. Jaka jest podstawa opodatkowania przy dokonywaniu przedpłaty w wysokości 20% na dostawę towaru wraz z montażem?
 1218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-46-2-GK/05
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przedpłaty w wysokości 20% przed dokonaniem dostawy?
 1219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPE-P/443-12/05
  W jaki sposób i kiedy należy ewidencjonowac i opodatkować nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów nabytych do sprzedaży w kraju? Zdaniem podatnika, momentem, kiedy obowiązek podatkowy powinien wystapić, jest data sprowadzenia środka transportu na terytorium kraju.
 1220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-38/ME/05
  Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie przedmiotów kolekcjonerkich nie wyklucza opodatkowanie ich sprzedaży metodą marży?
 1221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-37/ME/05
  Czy zakup towaru dokonany przez podatnika zarejestrowanego na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego od podatnika podatku od wartości dodanej, również zarejestrowanego na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem, pomimo naliczenia podatku od wartości dodanej na fakturze wystawionej przez dostawcę?
 1222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/406-39/ME/05
  Podatnik nabył przedmioty kolekcjonerskie od kontrahenta z UE. Obaj kontahenci są zarejestrowani do handlu wewnątrzunijnego i na fakturze zamieścili stosowne numery NIP. Pomimo tego kontrachent z Niemiec naliczył i pobrał od kupujacego podatek od wartosci dodanej (mehrwertsteuer). Podatnik pyta czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem?
 1223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/021/443/34/05/IW
  Podatnik nabywa w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w krajach Unii Europejskiej samochody jako towary handlowe. Pyta czy jest obowiązany do wpłaty podatku z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego do urzędu skarbowego.
 1224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32/05
  Czy podatnik nie zarejestrowany jako podatnik VAT UE ma obowiązek opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Czy podstawą opodatkowania jest wartość netto, czy brutto wynikająca z faktury kontrahenta zagranicznego ? Czy podatek naliczony z tytułu wewnątrzspólnotowego nabycia towaru podlega odliczeniu?
 1225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-911-8/05/Dło
  Rejestracja czasowa samochodu a obowiązek wynikający z treści przepisu art. 80 ustawy o podatku akcyzowym.
 1226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-JP/443-54/O/05
  Podatnik zapytuje czy nabycie towaru od firmy litewskiej, w sytuacji gdy towary zostały przywiezione z firmy na terenie Polski stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-29/05
  w sprawie dotyczącej określenia momentu powstania obowiązku podatkowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyposażenia
 1228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-87/IV/2005/JW
  Czy nabycie towarów od kontrahenta z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju z wykorzystaniem magazynu typu "call-off stock" stanowie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-122/1/05
  Wnioskująca ma zamiar wynajmować dostawcom z krajów unijnych wydzielone magazyny, w których składowane będą tylko towary przeznaczone dla Spółki. Przemieszczenie towarów odbywałoby się pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej ( Francja - Polska ). Towary na magazynie będą własnością dostawcy. Wnioskująca będzie miała prawo pobrania ich z magazynu ( zgodnie z umową z dostawcą ) w dowolnym momencie i ilości, jednak ich własność będzie przechodziła na Spółkę dopiero z chwilą ich pobrania, wtedy też dostawca zagraniczny wystawi fakturę sprzedaży. W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, jakie konsekwencje na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, rodzi zastosowanie powyższego rozwiązania, z punktu widzenia Spółki?
 1230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-62-94/05/IW
  Co oznaczają pojęcia "dzień zarachowania kosztu", "dzień poniesienia kosztu"? Jak określić średni kurs w przypadku otrzymania faktury kosztowej drogą elektroniczną? Jak określić dzień zarachowania kosztu w przypadku importu towarów, gdy Spółka otrzymuje JDA SAD oraz gdy towar został wydany z magazynu wcześniej niż Spółka otrzymała JDA SAD?
 1231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-78/05/DZ
  Pytanie Strony, dotyczy wątpliwości związanych z kwestią dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia aparatury w drodze darowizny od podmiotu pochodzącego z innego państwa członkowskiego.
 1232. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1434/PV443-57/05/ST
  Dotyczy uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w okresie rozliczeniowym , w którym wykazuje czynności opodatkowane w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.
 1233. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-85/IV/2005/DB
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy z uwagi na zmianę przepisów prawa, regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, wystawienie faktur przez kontrahenta z kraju Wspólnoty w miesiącu kwietniu 2004 r., daje Podatnikowi prawo do wystawienia faktury wewnętrznej w miesiącu maju 2004 r. i wykazania kwoty podatku należnego i naliczonego, czy tylko kwoty podatku należnego?
 1234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IUS-II-443/11/2005
  Wątpliwości Jednostki dotyczą możliwości zastosowania stawki podatku 0% do opodatkowania nabycia wewnatrzwspólnotowego czasopisma specjalistycznego budzi fakt nieuwidocznienia na czasopiśmie wysokości nakładu.
 1235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1427/ZV/443-6/05
  Jaki sposób rozliczania podatku VAT związanego z nabyciem używanych maszyn rolniczych w krajach UE i następnie ich sprzedażą w Polsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 1236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PPIV/443-25/05
  Czy przedstawiona w piśmie transakcja jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym, jak winna być zaewidencjonowana w ewidencji zakupów VAT i według jakiego kursu waluty.
 1237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-III-2-443/35/05/AMM
  Czy w związku z nabyciem na terytorium innych państw członkowskich Wspólnoty używanych środków transportu celem dalszej odsprzedaży, Podatnik zobowiązany jest do składania informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) i zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego?
 1238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-57/IV/2005/JW
  Podatnik zapytuje czy zakup materiałów do zabezpieczenia ładunku, zuzytych bezposrednio po zakupie w trakcie wykonywania usługi transportowej na terytorium Wspólnoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie Polski. Zdaniem Podatnika zakup w/w materiałów nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-911-6/05/AW
  Jak należy rozumieć nieprecyzyjnie zdefiniowane pojęcia "dokonanie przywozu" i "dzień dokonania nabycia", o których mowa w art. 76 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym? Czy pojęcie "dokonanie nabycia" tożsame jest z datą zakończenia procedury przemieszczania wyrobów?
 1240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 322000-RPA-911-7/05/AW
  W jaki sposób należy wykazać, w deklaracji AKC-3/D - pole D "INFORMACJA O KWOTACH WPŁAT DZIENNYCH", wpłaty dzienne uwzględniające obniżenie akcyzy dokonane na podstawie § 2 ust. 1 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 85, poz.799 z późniejszymi zmianami).
 1241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/142/ 05 /ET
  PODATNIK ZAPYTUJE CZY : 1) ŁĄCZNA KWOTA NABYĆ WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TOWARÓW ZAWARTA W KWARTALNEJ INFORMCJI PODSUMOWUJĄCEJ ZA DANY KWARTAŁ POWINNA BYĆ ZGODNA Z SUMĄ WARTOŚCI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH NABYĆ - WYKAZYWANĄ W DEKLARACJACH VAT-7 ZA KOLEJNE TRZY MIESIĄCE ODPOWIEDNIEGO KWARTAŁU ?. 2) JAK PRAWIDŁOWO WYKAZAĆ KWOTĘ NABYĆ WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWCYCH W KWARTALNEJ INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ ?.
 1242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-1/443-7/05
  Czy podatek VAT od zakupionego samochodu dostawczego od podmiotu z Wielkiej Brytanii nie będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej podlega rozliczeniu w deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MP/443-14/05
  Czy powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku nabycia przez rolnika ryczałtowego - używanego ciągnika rolniczego o wartości 40.000 - 50.000 euro od podmiotu niemieckiego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej ? Czy w związku z tym istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-RUE ?
 1244. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/i/4407/15/05
  Czy w związku z roczną premią pieniężną udokumentowaną jedną Credit Notą Spółka może traktować taka premię jako rabat zmniejszający obrót z tytułu WWN zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT? Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia takiej Credit Noty dla potrzeb dokumentacji VAT?
 1245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-24/05/KW-24243
  Zakres i sposób zastosowania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia na terytorium kraju towarów pochodzących spoza terytorium Wspólnoty od dostawcy posiadającego siedzibę w Szwajcarii.
 1246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-36/IV/2005/MS
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy nabycie gazetek reklamowych od podmiotu duńskiego należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Zdaniem Podatnika zakup przedmiotowych gazetek stanowi dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1247. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/18/05
  Dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakupu paliwa do ciągnika siodłowego udokumentowanego refakturą wystawioną przez kontrahenta niemieckiego.
 1248. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/31/18/05/AG
  Czy wystąpienie czynności opodatkowanych w postaci nabycia wewnątrzwspólnotowego uprawnia podatnika do wnoszenia o zwrot bezpośredni na konto bankowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?
 1249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-15-2-GK/05
  Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów przy otrzymaniu 3% upustu.
 1250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-IN-31-AK-05
  Zastosowanie kursu EURO do przeliczenia faktury korygującej.
 1251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-42/58/05/PS
  Jak rozpoznać koszt nabycia towarów handlowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów w Austrii? Czy wystąpią różnice kursowe od włanych środków pieniężnych? Spółka zakupiła walutę euro w podmiocie nie posiadajacym statusu banku.
 1252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/34/21/05/EŻ
  1. Kiedy należy rozliczyć udzielony rabat przez kontrahenta zagranicznegow wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w związku z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji wad jakościowych, jeżeli na udzielony rabat kontrahent zagraniczny stosuje noty uznaniowe; czy w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy ( maj), czy też w rozliczeniu za okres z dnia uznania reklamacji ( data wystawienia noty uznaniowej)? 2. Z jakiego okresu należy zastosować średni kurs NBP przy wystawieniu wewnętrznej fakturykorygującej, obejmującej korekty podstawy opodatkowania o rabat określony w pierwszym zdaniu;czy z dnia powstania obowiązku podatkowego, czy z dnia wystawienia noty uznającej reklamację?
 1253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/6/05/1
  1. Czy przywóz bezpłatnych elementów (części zamiennych) od firmy austriackiej, a następnie ich przekazanie - w imieniu tej firmy - klientom finalnym na podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji, nie należy do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy pomniejszenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od firmy austriackiej o wartość części zamiennych (będących towarem handlowym Spółki), przekazanych w imieniu gwaranta klientom finalnym w ramach gwarancji lub rękojmi, jak również pomniejszanie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o wartość świadczonych usług gwarancyjnych jest działaniem prawidłowym?
 1254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-14-2-BS/05
  Czy nieodpłatnie nabyty towar od kontrahenta majacego siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-42/05/RS
  Czy istnieje obowiązek złożenia organowi podatkowemu deklaracji VAT-23 (informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu) z tytułu dokonania zakupu koparki?
 1256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-16/05/DG
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 19 kwietnia 2004r. Minister XXX działając przez umocowanego pełnomocnika zawarł z francuskim kontrahentem umowę na zakup szczepionek w ramach "Programu XXX" na rok 2004r. Towar przekroczył granicę po dniu 1 maja 2004r. Wykonywanie powyższych czynności przez Ministra nie prowadzi do pogorszenia warunków konkurencji a towar nie będzie służył czynnościom wykonywanym przez Ministra jako podatnika podatku od towarów i usług. Podatnik prosi o potwierdzenie, iż w powyższym przypadku nie nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1257. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/427/04, IS.I/3-423/94/04
  dotyczy opodatkowania podatkiem VAT świadczeń wykonywanych na rzecz przedsiębiorców, zaliczanych - wg podatnika - do usług pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU 65 23, oraz w zakresie opodatkowania tym podatkiem zaliczek w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów a także daty powstania przychodu z tytułu ww. usług w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1473/WV/443/30/14/2005/GW
  Bonusy traktowane są przez Spółkę jako rabaty, upusty. Czy bonusy stanowiące pewien procent od nabyć wewnątrzwspólnotowych w myśl art. 31 ustawy o podatku od towarów i usług bonusy, które otrzymuje od dostawców, bezpośrednio lub za pośrednictwem głównego udziałowca, są nie opodatkowane podatkiem VAT.
 1259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP 443/1/25/22/05
  Z przedmiotowego pisma wynika, że firma dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W listopadzie i grudniu 2004 r. pojawiły się koszty transportu dotyczące sprowadzanych towarów. Koszty transportu związane są z dostawą towarów płacone są dostawcy i zostały pierwotnie zakwalifikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, bowiem faktura za transport została wystawiona przez dostawcę i jemu zapłacona (poz. 8 deklaracji VAT-7). Jednakże takie rozliczenie spowodowało powstanie niezgodności danych zawartych w deklaracji VAT-7 z danymi zawartymi w deklaracji INTRASTAT. W związku z powyższym spółka dokonała korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2004 r. wyłączając powyższe wydatki z podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i zaliczyła je do importu usług. Zwróciliście się Państwo z zapytaniem, w której rubryce deklaracji VAT-7 należy wykazać wydatki dodatkowe. Państwa zdaniem koszty transportu, z uwagi na fakt iż płacone są dostawcy, w myśl art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stanowią część podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Właściwe jest więc zaliczenie kosztów transportu do wewnątrzwspólnotowego nabycia.
 1260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-139/IV/2005/JW
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem o wskazanie okresu rozliczeniowego, w którym przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zdaniem Podatnika prawo do odliczenia podatku naliczonego wystąpi w miesiącu dokonania faktycznej dostawy towarów potwierdzonej dokumentem PZ lub protokołem odbioru.
 1261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-443/9/05
  W piśmie Spółka Jawna "X" nadmienia, że planuje rozszerzyć działalność gospodarczą o sprowadzanie i sprzedaż samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej. W związku z tym Jednostka składa zapytanie jak prawidłowo naliczać podatek VAT w przypadku zakupu w/w towaru od osoby fizycznej, a jak jeśli będzie to podatnik rozliczający się na zasadzie opodatkowania marży.
 1262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/ 80 / 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów należy pomniejszyć o skonto, (a jeśli tak, to w jakim terminie, skoro spółka w momencie wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie wie, czy skorzysta z możliwości wcześniejszej zapłaty) oraz czy należy wystawić fakturę wewnętrzną (jeśli tak, to w rozliczeniu za jaki miesiąc w deklaracji VAT-7 należy ująć fakturę korygującą wewnętrzną), a także według jakiego kursu należy przeliczać kwotę w walucie obcej z rachunku korygującego?
 1263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/60/ 05 /AD
  Spółka zwróciła się z zapytaniem: 1.czy podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje koszty transportu towaru, które wykazane są w odrębnej fakturze za usługę transportową dotyczące danej dostawy,2.jeśli tak, to czy powinny być one ujęte w kwocie netto czy wraz z naliczonym podatkiem VAT.
 1264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/16/8A/8512/2005
  Podatnik nabył od kontrahenta z Niemiec samochód osobowy z zamiarem jego dostawy na terenie kraju i bez dokonania rejestracji. Podatnik nie prowadzi działalności w zakresie handlu samochodami. Pytanie podatnika dotyczy:1. prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą 50% kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego. 2. stawki podatku VAT od dostawy samochodu w kraju 3. obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego. 4. wykazania w deklaracji VAT-7 kwoty zapłaconego podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego.
 1265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/123/TCH
  Dotyczy zwrotu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów niebędących nowymi środkami transportu, sfinansowanego ze środków Phare, dokonanego przez jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej.
 1266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2005/122/TCH
  Dotyczy zwrotu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, sfinansowanego ze środków Phare, dokonanego przez jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej.
 1267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-443/7/05, (1025_POS_9_11_16)
  Prośba o wskazanie właściwej interpretacji przepisów w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów towarów i usług od 01-01-2005 r. w sytuacji gdy podatnik rozlicza się stosując szczególną procedurę opodatkowania na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
 1268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/39/2005
  Podatnik sprowadza z Niemiec "pojazd wyścigowy". Czy stanowi on środek transportu, a co za tym idzie czy ma on obowiązek odprowadzenia do 14 dni podatku VAT oraz czy przysługuje mu z tego tytułu pełne odliczenie podatku naliczonego czy tylko częściowe?
 1269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/116/ 05 /ŁG
  Spółka pyta, czy prawidłowo stosuje przepisy podatku od towarów i usług do wymienionych dostaw ?
 1270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-32a/05
  Czy wymagana jest informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu VAT - 23 w przypadku zawarcia usługi leasingu operacyjnego z firmą mającą siedzibę w Austrii na leasing ciągników siodłowych ?.
 1271. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 420000-WPA-9141-22/05/ES
  Podatnik dokonuje nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, które w ramach swojej działalności sprzedaje w kraju przed ich rejestracją. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany płacić podatek od sprzedaży tych samochodów w kraju oraz w jaki sposób obliczyć kwotę w kolumnie e deklaracji AKC 3 E?
 1272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/48/2005
  Spółka dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, z tytułu dokonania płatności w terminie określonym na fakturze otrzymuje obniżkę ceny towaru 1) Czy uzyskane skonta stanowią zmniejszenie obrotu ? 2) W jaki sposób należy rozliczać i dokumentować fakt uzyskania skonta od dostawcy towarów w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia, jeżeli dostawca nie wystawia faktury korygującej dokumentującej skonto ? 3) Jaki kurs przeliczeniowy należy przyjąć przy ustalaniu wartości udzielonego skonta ?
 1273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/44/2005
  Czy dostawa towaru z terytorium Niemiec przez unijnego kontrahenta którego instalacji dokona przedstawiciel handlowy dostawcy (podatnik podatku VAT w Polsce) jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
 1274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2-1/443-1/05
  Dotyczy zaliczenia jako importu towarów, czynności przywozu towarów z Chin do Polski, których odprawa celna obejmująca towar procedurą dopuszczenia do obrotu odbyła się na terytorium innego państwa członkowskiego.
 1275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/44/2005
  Czy dostawa towaru z terytorium Niemiec przez unijnego kontrahenta którego instalacji dokona przedstawiciel handlowy dostawcy (podatnik podatku VAT w Polsce) jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
 1276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-1/443/9/2005/JL
  Stosowanie prawidłowej stawki podatku VAT dla kosztów transportu związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.
 1277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/14/2005
  Zapytanie dotyczy sposobu udokumentowania dokonywanych przez Jednostkę transakcji polegających na tym, iż Podatnik kupuje towar bezpośrednio od producenta na Węgrzech i sprzedaje innemu podmiotowi (handlowcowi) również na Węgrzech - bez przywożenia towaru na terytorium kraju, przy czym oba te podmioty zarejestrowane są na Węgrzech na potrzeby podatku VAT. Jednostka natomiast nie jest zarejestrowanym podatnikiem na terenie Węgier.
 1278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/3/05/KS
  Spółka pyta czy nabycie paliwa na terytorium Wspólnoty Europejskiej, przywiezionego do kraju, do środków transportowych można traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i czy nabycie to podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
 1279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-36/05/MS/17540
  Czy zakup kwiatów ciętych i żywych od firmy mającej siedzibę w Ekwadorze, przewiezionych następnie do Holandii, gdzie otwarto procedurę tranzytu T 1, a po przewiezieniu do Polski otwarto procedurę tranzytu TIR do ostatecznego odbiorcy w Federacji Rosyjskiej należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie czy taż jako import towarów?
 1280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-35/05/MS/17538
  Czy zakup kwiatów ciętych i żywych od firmy z siedzibą w Ekwadorze, które zostały przetransportowane do Holandii drogą lotniczą, gdzie zostały przepakowane na transport kołowy celem dokonania tranzytu do Federacji Rosyjskiej stanowi import czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-28/05
  Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wewnętrznej dotyczącej transakcji udokumentowanej fakturą, na której nie został zamieszczony numer VAT UE kontrahenta?
 1282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-5/05/TS
  Strona zamierza powrócić z pobytu w Niemczech, ma zamiar przywieźć samochód osobowy zarejestrowany na nią od 9 miesięcy. Zwraca się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zapłacenia podatku akcyzowego?
 1283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UCP.III./443-0034/05
  Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy zwroty dostarczonych do kraju wspólnotowego towarów z wadami staniwą wewnątrzwspólnotowe nabycie?
 1284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-154/05/IS
  Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem VAT kosztów transportu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZPA/443-14/BJA/05
  Podatnik pyta, czy podstawę opodatkowania wewnątrzspólnotowego nabycia towarów powiększa się o koszty zakupu paliwa do własnego środka transportu oraz jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować opakowania nabyte wraz z towarem, stanowiące przedmiot WNT.
 1286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443-40/05/MI/17164
  Czy nieodpłatne udostępnienie maszyn produkcyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 1287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/15/PP2/443/5/2005
  W dniu 10.01.2005 r. został zakupiony od niemieckiego przedsiębiorcy samochód ciężarowy, który ma być zarejestrowany na terytorium kraju. Transakcja została udokumentowana fakturą, gdzie wyszczególniono wartość netto i podatek 16%. Podatniczka zwróciła się z zapytaniem, czy prawidłowo zakwalifikowała zakup w/w auta jako nabycie wewnątrzwspólnotowe ? W jakich pozycjach deklaracji VAT-7 należy ująć w/w nabycie ? W jaki sposób ująć w/w nabycie w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów VAT-UE w przypadku, gdy nie jest znany numer identyfikacyjny kontrahenta dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, tzn. poprzedzonego kodem kraju DE ?
 1288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/4-2/2005/MK
  Dot. prawidłowego rozliczenia faktur korygujących z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/443/4-1/2005/MK
  Dot. zastosowania kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443-10/12/05
  Jak mam postępować w przypadku przerzutów towarów z Polski do filii w Niemczech i odwrotnie?
 1291. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/1c/BT/2005
  W sprawie braku powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia przez osobę fizyczną środka transportu na cele osobiste przy zachowaniu warunku, że środek transportu nie jest nowym środkiem transportu.
 1292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-21/05
  Podatnik zapytuje z jakiego dnia należy zastosować średni kurs do przeliczenia wartości faktury wystawionej w euro w celu ustalenia podatku należnego oraz naliczonego podlegającego odliczeniu.
 1293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-22/05
  Podatnik zapytuje kiedy uwzględnić w deklaracji VAT-7 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów po stronie podatku należnego i naliczonego?
 1294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-1/05
  Podatnik zapytuje z jaką datą należy wystawić fakturę wewnętrzną , kiedy ująć wewnątrzwspólnotowe nabycie w deklaracji VAT-7 oraz czy na fakturze wewnętrznej musi znaleźć się rubryka zawierająca cenę nabycia towarów w walucie obcej?
 1295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P III/1/443-23/05
  Podatnik zapytuje czy przy wystawianiu faktury wewnętrznej potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z których część podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w wartości netto należy uwzględnić podatek akcyzowy?
 1296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP.005/17/2005
  Czy istnieje obowiązek wpłaty podatku od towarów i usług w terminie 14 dni z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu przeznaczonego do dalszej odsprzedaży?
 1297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 333000 - RPA ? 9103 - 2 /2005/JK
  Czy nabycie pojazdów kolekcjonerskich podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?.
 1298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/PP/443/7/2005/MA
  W jakich pozycjach deklaracji VAT-7 należy wykazać podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?Czy w sytuacji gdy towar sprowadzany jest z USA do Polski za pośrednictwem Holandii, gdzie pośrednik dokonuje opłat cła należy złożyć informację podsumowującą, w której jako dostawcę należy wykazać pośrednika holenderskiego oraz czy przedmiotowa sytuacja jest wewnatrzwspólnotowym nabyciem towarów dla firmy polskiej?
 1299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-1/05/AZ
  Czy nabycie towarów od kontrahenta spoza wspólnoty, jeżeli jednocześnie towar ten został dostarczony na terytorium kraju z terytorium wspólnoty jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru?
 1300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/3/2005
  Dostawca obciąża Spółkę fakturą za towar, natomiast inna firma pochodząca z tego samego kraju świadczy usługę transportową przewożąc towar od dostawcy do oddziału znajdującego się na terytorium kraju. W celu rozliczenia podatku VAT związanego z usługą transportową Spółka wystawia fakturę wewnętrzną do faktury otrzymanej od świadczącego usługę. Do ustalenia kwot podatku należnego i naliczonego Spółka przyjmuje średni kurs waluty na dzień wystawienia faktury przez podmiot zagraniczny. Podatek należny i naliczony związany z wymienioną transakcją rozliczany jest w poz. 31 i 44 deklaracji VAT-7. Spółka zwraca się z zapytaniem czy opisany sposób postępowania jest prawidłowy ?
 1301. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-384/04/JM
  Spółka użytkuje nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia samochód ciężarowy Mitshubishi L-200 o ładowności 2830 kg, będący własnością firmy z siedzibą w Belgii, której oddziałem w Polsce jest Spółka. Podatnik nie posiada świadectwa homologacji wydanego dla w/w samochodu. Pytania Spółki dotyczą następujących problemów : 1. czy przedmiotowy samochód może być użytkowany bezterminowo, bez konieczności opłacania podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, 2. czy wszystkie koszty związane z użytkowaniem samochodu stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki, 3. jeżeli w/w wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu, to czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu dokumentujących te wydatki.
 1302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-25/05/LS
  Spółka zakupiła towar od firmy zagranicznej nie zarejestrowanej w Polsce dla potrzeb podatku od towarów i usług. Towar został wyprodukowany na zlecenie firmy zagranicznej w Polsce i przez producenta bezpośrednio dostarczony do Spółki. Zdaniem Spółki transakcja ta jest nabyciem towaru, dla którego podatnikiem jest nabywca.
 1303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/11/PP2/443/2/2005
  Czy należy traktować jako nabycie wewnątrzwspólnotowe sytuację, w której nabywcą jest podatnik "unijny" a dostawcą jest podatnik podatku od wartości dodanej ("nie unijny") z Niemiec oraz czy w takim przypadku kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowiłaby dla nabywcy kwotę podatku naliczonego?
 1304. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-17/05
  Czy przyznane premie pieniężne należy uznać za rabat obniżający obrót, czy za usługę podlegającą opodatkowaniu, czy też za czynność niepodlegającą podatkowi VAT i nie rodzącą żadnych kosekwencji w VAT?
 1305. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-209/04/JM
  1). W dniu 30.04.2004r. kontrahent z Włoch (będący podatnikiem podatku od wartości dodanej) wystawił fakturę dokumentującą sprzedaż towarów dla Spółki. Towar został nadany przesyłką kurierską przez dostawcę w dniu 05.05.2004r. i dotarł do Spółki w dniu 17.05.2004r. Spółka zadała pytanie kiedy w przedstawionej sytuacji powstanie obowiązek podatkowy i jak należy rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. 2). Spółka otrzymuje towary handlowe od dostawcy z innego kraju Wspólnoty Europejskiej kilka razy w miesiącu na podstawie dokumentów transportowych. Dostawca ten na koniec miesiąca wystawia fakturę zbiorczą, która wpływa do Spółki w następnym miesiącu. Przed datą wystawienia faktury zbiorczej przez dostawcę dokonywana jest sprzedaż otrzymanych towarów handlowych. W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka ma wątpliwości co do zakresu stosowania art. 21 pkt 3 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jak należy prawidłowo dokonywać wyceny towarów handlowych i ustalać różnice kursowe. 3). Spółka otrzymała towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz fakturę w dniu 02.07.2004r. Faktura została wystawiona przez dostawcę w dniu 29.06.2004r. Spółka zadała pytanie w jakim terminie w przedstawionej sytuacji rozliczyć podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru i w rozliczeniu za jaki miesiąc Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
 1306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/I-17/05
  Czy przyznane premie pieniężne należy uznać za rabat obniżający obrót, czy za usługę podlegającą opodatkowaniu, czy też za czynność niepodlegającą podatkowi VAT i nie rodzącą żadnych kosekwencji w VAT?
 1307. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/95/04/2005/MK
  Dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych samochodów w celu dalszej odsprzedaży w karju.
 1308. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/129/05
  Czy wywóz do Niemiec uszkodzonych lub wadliwych produktów firmy, której się jest oficjalnym przedstawicielem na Polskę, w celu ich naprawy ewentualnie wymiany na niewadliwy, a następnie przywóz tych towarów do Polski stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 1309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IV/443 - art.14 O.p./8/8/05
  Czy w przypadku, gdy nabywane opony używane od kontrahentów z Niemiec , którzy wystawiają rachunki bez numeru NIP-UE sprzedawcy, ale z naliczonym 16% VAT, lub bez NIP-UE sprzedawcy i bez podatku, występuje nabycie wewnątrzwspólnotowe?
 1310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-40/05
  Wnioskująca podnosi, iż dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na rzecz działalności ustawowo zwolnionej od podatku od towarów i usług. Podatnik wystawia faktury wewnętrzne, z należnym podatkiem od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W związku z powyższym, Wnioskujaca zwróciła się z zapytaniem, czy o kwotę tego podatku przysługuje Jej prawo do obniżenia podatku należnego?
 1311. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-166-2-GK/04/05
  Czy pozostający do dyspozycji Spółki odpad po wykonanej usłudze na majątku ruchomym (nieopodatkowanej w Polsce - art. 28 ust. 7 i 8 ustawy) musi być ujęty w fakturze wewntrznej lub ewidencjonowany i opodatkowany w inny sposób?
 1312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/8/2005
  - Czy podstawa opodatkowania w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ulega pomniejszeniu o kwotę udzielonych przez zagranicznego dostawcę opustów, które nie powodują obowiązku zwrotu zapłaconych kwot?
  - Czy odpowiednio ustalona podstawa opodatkowania (nie obejmująca opustów) stanowi jednocześnie podstawę do obliczania podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia
 1313. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-170-7-GK/04/05
  Czy podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykazywana na fakturach wewnętrznych, wystawionych ze względu na wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów powinna zostać ujęta w obrocie na podstawie którego wyznaczana jest proporcja bazowa, o której mowa w art. 90 ustawy?
 1314. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 42000-WPA-9141-21/2005/ES
  Podatnik uiścił podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, pojazd nie został zarejestrowany, dokonano więc jego wywozu do Niemiec, gdzie został zarejestrowany. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość zwrotu podatku uiszczonego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego?
 1315. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-175-2-GK/04/05
  Czy Spółka prawidłowo rozliczyła otrzymaną fakturę potwierdzającą wpłatę zaliczki w wysokości 30% na zakup środka trwałego od kontrahenta zagranicznego?
 1316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PV-AK/443-15/O/05
  W jaki sposób nalicza się podstawę opodatkowania przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów tj. czy do faktury zakupu dolicza się również koszty transportu własnego lub obcego ?
 1317. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443/38/04
  1. Za który miesiąc (kwiecień czy maj 2004 r.) Spółka winna wykazać w deklaracji VAT-7 fakt dokonania zakupu, w sytuacji gdy faktura zakupu została wystawiona w dniu 21.04.2004 r., natomiast towar Spółka otrzymała 5.05.2004 r. (bez dokumentu SAD)? 2. Z którego dnia powinien być zastosowany kurs USD do przeliczenia wartości zakupu na polskie złote?
 1318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PPO I/443/43/ 05 /ŁG
  Spółka pyta o wybór średniego kursu NBP do przeliczania korekt wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-631/2/04
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy otrzymując fakturę z datą wystawienia 28 czerwca 2004 r., powinna rozpoznać obowiązek podatkowy na podstawie art. 20 ust. 6 przywoływanej ustawy i dokonać korekty faktury wewnętrznej, w której zadeklarowała podatek na podstawie art. 20 ust. 5 ?
 1320. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US38/443/223/04/2005/MK
  Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności zakupu w krajach Unii Europejskiej samochodów używanych do dalszej odsprzedaży.
 1321. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DP/443-167/04
  Jak rozliczyć fakturę korygującą nabycie wewnątrzwspólnotowe, czy wystawić fakturę wewnętrzną i czy korygować podatek należny i naliczony w deklaracji VAT-7?
 1322. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-386/04/JM
  Spółka dokonuje zakupu tkanin we Włoszech. Sprzedawca wystawia na rzecz Spółki fakturę, na której jest umieszczony nr NIP UE Spółki. Z chwilą wystawienia faktury Spółka nabywa prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Tkanina jest następnie przekazywana wprost od sprzedawcy do innego kontrahenta we Włoszech, który wykonuje nadruki na zlecenie Spółki. Po wykonaniu zlecenia, najpóźniej w ciągu 30 dni, towar jest przesyłany partiami do Polski, a wykonawca usługi wystawia dla Spółki fakturę (zawierającą również nr NIP UE Spółki) dokumentującą wykonanie usługi. Spółka zwraca się o udzielenie informacji: 1. Czy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru powstaje z dniem wystawienia faktury przez sprzedawcę towaru ? 2. Czy zakup usługi nadruku w w/w stanie faktycznym jest dla Spółki importem usług ?
 1323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP2/443-17/05/AK/5631
  Czy kwota przekazana tytułem zaliczki stanowi wartość brutto czy netto przy ustalaniu podstawy opodatkowania od tej czynności?
 1324. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/271/04
  Jak opodatkować podatkiem VAT usługi pośrednictwa w dostawie towarów na rzecz firm mających siedzibę na terenie UE? Dostawy towarów realizowane są do krajów UE.
 1325. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-270/04
  Podatnik zwrócił się z zapytaniami:
 1326. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-1-443/VAT/66/2005AB
  Czy nabyte środki trwałe od niemieckiej firmy w imieniu której sprzedaży dokonał likwidatormożna potraktować jako nabycie wewnątrzwspólnotowe ?
 1327. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/252/04
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego? Jak rozliczyć koszty z tym związane?
 1328. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZV/443-2/05
  Jestem podatnikiem podatku VAT zajmującym się wymianą handlową z państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej. Od miesiąca maja dokonywałem zakupu używanych zbiorników do mleka, dojarek, opon itp. w przeważającej mierze z Danii. Dokumentem na zakup towarów używanych były rachunki. Niestety osoby dokonujące transakcji ze strony sprzedawcy nie podawały na dokumentach swojego odpowiednika numeru NIP. W niektórych przypadkach byli to rolnicy. Czy takie zakupy mam obowiązek zaliczyć do nabyć wewnątrzwspólnotowych i jako takie wykazywać w deklaracjach VAT - 7 oraz w informacjach podsumowujących VAT-UE?
 1329. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/1001/15i/04
  Wątpliwości Podatnika dotyczą: 1) zasad opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży towarów dla odbiorców mających siedzibę poza UE, nie zarejestrowanych na potrzeby podatku od towarów i usług w żadnym kraju UE, przy założeniu, że towar jest dostarczany: a) do granicy terytorium UE lub do państwa poza terenem Wspólnoty (z przeprowadzeniem procedury eksportu przez spółkę zidentyfikowaną w Holandii w związku ze sprzedażą dla podatnika, który z kolei sprzedaje towar ostatecznemu nabywcy poza terytorium Wspólnoty) b) do wskazanego przez nabywcę podatnika magazynu położonego na terytorium UE w krajach innych niż kraj identyfikacji VAT sprzedawcy dla podatnika)c) do innego miejsca w Holandii W żadnym z wymienionych powyżej wariantów, towar nie jest dostarczany na terytorium RP. 1.1 czy zakup towarów w kraju UE innym niż Polska od dostawcy zidentyfikowanego tam na potrzeby VAT, z dostawą w innym niż Polska kraju UE, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlegające opodatkowaniu należnym podatkiem VAT w Polsce, jeżeli podatnik nie rozlicza podatku VAT w kraju, w którym towar znajduje się w momencie zakończenia transportu lub wysyłki; 1.2 czy zakup towarów w kraju UE innym niż Polska od dostawcy zidentyfikowanego tam na potrzeby VAT z dostawą w kraju poza Wspólnotą nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i nie podlega opodatkowaniu należnym podatkiem VAT ani w Polsce ani w innym kraju Wspólnoty; 1.3 czy sprzedaż towaru: a) na terenie innego niż Polska kraju Wspólnoty podmiotowi gospodarczemu, niezarejestrowanemu na potrzeby VAT w żadnym kraju Wspólnoty, gdy towary odbierane są w tym kraju, gdzie nastąpiło nabycie, przez nabywcę b) na terenie innego niż Polska kraju Wspólnoty podmiotowi gospodarczemu, niezarejestrowanemu na potrzeby VAT w żadnym kraju Wspólnoty, gdy towary dostarczane są przez podatnika do innego kraju Wspólnoty c) na terenie innego niż Polska kraju Wspólnoty podmiotowi gospodarczemu, niezarejestrowanemu na potrzeby VAT w żadnym kraju Wspólnoty, gdy towary dostarczane są przez podatnika do miejsca w kraju poza Wspólnotąnie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem VAT; 1.4 czy podatek naliczony od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, służących następnie sprzedaży opisanej w pytaniu 1.3. jest podatkiem podlegającym w całości odliczeniu, bez stosowania do jego rozliczenia struktury sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, ponieważ jest związany wyłącznie ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu z prawem do odliczenia VAT należnego; 1.5 czy wymóg posiadania dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami niepodlegającymi VAT z prawem do odliczenia VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT będzie spełniony jeśli: a) w przypadku podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów- z dokumentów magazynowych rozchodu towarów, faktur wystawionych na zagranicznego odbiorcę, wystawionej na jej podstawie faktury wewnętrznej VAT oraz dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji sprzedaży i jej warunki, będzie wynikać łącznie, że zakup jest związany wyłącznie ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu VAT b) w przypadku podatku naliczonego od zakupów zaliczanych do kosztów ogólnego zarządu, które również częściowo, pośrednio związane są ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu VAT- jedynie z całości dokumentacji dotyczącej działalności podatnika, a nie z pojedynczych, konkretnych dokumentów wynika pośredni związek tych zakupów zarówno ze sprzedażą opodatkowaną jaki i niepodlegającą opodatkowaniu z prawem do odliczenia VAT naliczonego; 2) jaką proporcją należy rozliczać podatek VAT od zakupów zaliczanych do kosztów ogólnego zarządu, czyli kosztów pośrednich nie związanych bezpośrednio z żadnym rodzajem działalności podstawowej, gdy ustalony na podstawie przepisów ustawy współczynnik jest niereprezentatywny; 3) jaką stawką należy opodatkować usługę wymiany na terenie Polski części w urządzeniu przesłanym do naprawy przez podatnika podatku od wartości dodanej z innego kraju UE oraz jaką stawką należy opodatkować sprzedaż wymienionej części, która wraz z całym urządzeniem jest wywożona po naprawie do innego kraju UE; 4) w jakiej wartości drugi podatnik powinien wykazywać w deklaracji VAT transakcje wewnątrzwspólnotowe; 5) jakie konsekwencje w zakresie podatku należnego lub naliczonego będą wynikać z zakupu przez podatnika, na terenie Holandii, towaru od podatnika zidentyfikowanego dla celów podatku od wartości dodanej w Holandii, gdy miejscem dostawy będzie Holandia (magazyn sprzedawcy), w przypadku sprzedaży przez podatnika nabytego towaru w Holandii na rzecz podatników spoza Wspólnoty, gdy towar jest odbierany przez nabywcę bezpośrednio z magazynu dostawcy dla podatnika; 6) jakie będą konsekwencje w podatku VAT wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych dla drugiego w kolejności podatnika, w przypadku nie dotrzymania jakiegokolwiek warunku określonego dla: - wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - procedury uproszczonej w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT a) gdy nabywca (ostateczny - trzeci podmiot) chce odbierać towar własnym transportem b) gdy drugi w kolejności podatnik podatku VAT nie stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku VAT tego samego numeru identyfikacyjnego na potrzeby VAT,, który został mu przyznany przez państwo inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka c) gdy ostatni w kolejności podatnik podatku VAT nie zastosuje numeru identyfikacyjnego na potrzeby VAT, w którym kończy się transport lub wysyłka a np. innego państwa Wspólnoty Europejskiej lub państwa spoza Wspólnoty d) gdy ostatni w kolejności podatnik podatku VAT nie zostanie wskazany przez drugiego w kolejności podatnika podatku VAT jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.
 1330. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/234/04
  Czy nabycie towarów od zagranicznego podmiotu nie posiadającego numeru identyfikacyjnego do transakcji wewnątrzwspólnotowych, uznać można za ww. nabycie?
 1331. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/443/5/2005
  Czy faktury zakupu pochodzące z krajów Unii Europejskiej ujmuje się w fakturach wewnętrznych i deklaracji VAT-7, w przypadku: - faktury wystawionej przez kontrahenta z Niemiec za serwis dotyczący obsługi systemem informatycznego słuzącego do podglądu zamówień klienta ? - faktury wystawionej przez kontrahenta z Finlandii za usługę promową na trasie pomiędzy portem w Estonii a portem w Finlandii ? - faktury wystawionej przez kontrahenta z Holandii za sprzedaż części do wózka widłowego ? - faktury wystawionej przez kontrahenta z Holandii za leasing naczep specjalistycznych do przewozu szkła ? - faktury wystawionej przez kontrahenta "E" ze Słowacji za paliwo tankowane do samochodów będących w drodze do klienta w krajach Unii ?
 1332. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-163/04/IG
  - Czy wystarczającym potwierdzeniem wywozu (dającym prawo do stawki 0) towaru poza terytorium wspólnoty (w eksporcie towarów) jest dokument SAD 3, na którym widnieje potwierdzenie wyjścia zewnętrznego z nadanym numerem PWZ przez wewnętrzny urząd celny?- Czy potwierdzenie odbioru towarów przez nabywcę w wewnątrzwspólnotowej dostawie na jednym z trzech dokumentów, o których mowa w art. 42 ustawy, tzn. na kopii faktury, specyfikacji lub dokumencie przewozowym, czyni zadość warunkom określonym w art. 42 ustawy, od których spełnienia uzależniona jest stawka podatku 0%?- Czy rabaty i skonta w wewnątrzwspólnotowym nabyciu powinny być pomijane przy ustalaniu podstawy opodatkowania (przy wystawianiu faktur wewnętrznych)?
 1333. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/211/04/kk
  Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu motocykla?
 1334. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/216/04/kk
  Czy dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (używanych maszyn do szycia) od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, bądź podatników zwolnionych od podatku od wartości dodanej ze względu na obroty, powinnam wykonywane czynnosći opodatkować ?
 1335. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/443/57/MZ/04
  1. Czy faktury za transport lub składowanie trzeba traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i opodatkować, czy też należałoby wyłączyć z podstawy opodatkowania w procedurze celnej wartość usługi transportowej lub składowania, a tylko zgłosić do odprawy fakturę za towar, co jest sprzeczne z procedurą celną? 2. W przypadku, gdy importerem jest firma z Austrii, która sprowadza kamienie z Brazylii, a następnie sprzedaje je Spółce, a towar ten przypływa statkami i nie jest składowany w Austrii, tylko bezpośrednio po przeładunku w Antwerpii na mniejsze statki jest dostarczany do portów w Polsce i obsługą transportu zajmuje się firma niemiecka, czy jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import z kraju trzeciego? 3. Czy usługę składowania należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i opodatkować stawką 0 % jako usługi portów polskich, czy jako import usług i opodatkować stawką 22 %?
 1336. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-249/04/JM
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu używanymi maszynami rolniczymi. W/w maszyny są nabywane w innych krajach Unii Europejskiej, a następnie sprzedawane w Polsce podmiotom gospodarczym i rolnikom indywidualnym. Zapytanie dotyczy stawki opodatkowania używanych maszyn rolniczych nabytych zarówno przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz sprzedaży przedmiotowych maszyn z zastosowaniem procedury opodatkowania marży.
 1337. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OP/443/57/MZ/04
  1. Czy faktury za transport lub składowanie trzeba traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i opodatkować, czy też należałoby wyłączyć z podstawy opodatkowania w procedurze celnej wartość usługi transportowej lub składowania, a tylko zgłosić do odprawy fakturę za towar, co jest sprzeczne z procedurą celną? 2. W przypadku, gdy importerem jest firma z Austrii, która sprowadza kamienie z Brazylii, a następnie sprzedaje je Spółce, a towar ten przypływa statkami i nie jest składowany w Austrii, tylko bezpośrednio po przeładunku w Antwerpii na mniejsze statki jest dostarczany do portów w Polsce i obsługą transportu zajmuje się firma niemiecka, czy jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów czy import z kraju trzeciego? 3. Czy usługę składowania należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i opodatkować stawką 0 % jako usługi portów polskich, czy jako import usług i opodatkować stawką 22 %?
 1338. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/204/2004/IW
  Podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej sprowadził samochód nie będący nowym środkiem transportu z USA i zgłosił go do odprawy celnej w Bremerhaven na terenie Niemiec. W Niemczech też zapłacił wszystkie należności celno podatkowe w związku z wprowadzeniem samochodu z kraju trzeciego na celny obszar UE. Służby celne dopuściły ten samochód na obszar UE. Samochód ten następnie został przywieziony do Polski. Podatnik złożył deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U i zapłacił deklarowaną kwotę akcyzy. Czy od powyższej transakcji przyprowadzenia samochodu z Niemiec do Polski powinien być zapłacony podatek od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia ?
 1339. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO III 443/143/04
  Podatnik będąc zarejestrowanym podatnikiem dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonał zakupu towarów od podatnika podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec zarejestrowanego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy taka transakcja powinna być opodatkowana w kraju jako wewnatrzwspólnotowe nabycie?
 1340. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-443-52-04-MI
  Jak ma wyglądać rozliczenie upustów przyznawanych z tyt. dokonanych nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów oraz zwrot (reklamacja) towarów ?.
 1341. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-107/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się pytaniami: 1) Czy przedmiotowe nabycie towarów stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? 2) Czy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), należy w/w transakcję opodatkować podatkiem należnym? 3) Czy zgodnie z art. 86 ustawy podatnik ma prawo traktować jednocześnie podatek należny jako podatek naliczony podlegający odliczeniu? W ocenie Podatnika nabycie towarów na terytorium Holandii od kontrahenta z Australii, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zatem na mocy art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.
 1342. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-108/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się zapytaniem, czy powyższe nabycie towarów niewspólnotowych stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? W ocenie Podatnika dokonanie odprawy celnej towaru w jakimkolwiek kraju członkowskim, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1343. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/161/04/kk
  Jak są opodatkowane towary używane, które stanowią nabycie wewnątrzwspólnotowe i po dokonaniu niezbędnych napraw i remontów są sprzedawane w kraju ?
 1344. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/145/2004
  Pytanie: Jaki kurs należy przyjąć do przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te są wykazane w walutach obcych w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw ?
 1345. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II/443/51/04/DR
  Interpretacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dotycząca rozstrzygnięcia kwestii czy przyznany upust należy uwzglednić w podstawie opodatkowania przy obliczaniu podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1346. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-62/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy powyższą transakcję winien potraktować jako transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i rozliczyć ją zgodnie z przepisami art. 31 ust. 1 oraz art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą. Ponadto Podatnik zapytuje czy prawidłowym działaniem było nie rozliczenie przez niego przedmiotowej transakcji jako nabycia wewnątrzwspólnotowego i nie wykazania jej w informacji podsumowującej. Swoje stanowisko Podatnik oparł na tym, że transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykazywane są w kwartalnych informacjach podsumowujących, a przedmiotowa transakcja nie posiada wszystkich koniecznych danych do prawidłowego sporządzenia informacji podsumowującej, tj. numeru VAT kontrahenta.
 1347. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/46/2004
  Przedmiotem działalności podatnika jest świadczenie usług m. in. w zakresie zbioru płodów rolnych. Działalność ta sklasyfikowana jest pod symbolem PKD 0141A. Obecnie podatnik zajmuje się zbiorem jabłek na terenie Szwecji. Usługi te świadczone są na rzecz unijnego podatnika od wartości dodanej, zarejestrowanego jako czynny podatnik UE. W związku z wykonywanymi usługami podatnik wynajmuje pomieszczenie, w którym przechowuje niezbędne narzędzia do wykonywania prac przy zbiorze jabłek. Ponadto wynajmuje komputer, fax, ksero, internet, które również znajdują się w wynajmowanym pomieszczeniu i są niezbędne do celów prowadzonej działalności zapewniając łączność z bankiem, biurem rachunkowym itp. Miejsce prowadzonej działalności charakteryzuje się, według podatnika, określoną skalą prowadzenia działalności, wyróżniającą się stałością jej prowadzenia w określonym wydzielonym pomieszczeniu z udziałem personelu i urządzeń. Miejsce siedziby firmy znajduje się w Polsce. W związku z powyższym: 1) Jak należy określić w świetle art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług miejsce świadczenia dla tej usługi? Czy usługi te powinny być opodatkowane w kraju gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, czy też należy uznać, że świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności i nie podlega opodatkowaniu na terenie Polski? 2) Czy mając na uwadze regulację art. 27 ust. 3 ustawy w przypadku usług wynajmu komputera, faksu, ksero, internetu świadczonych przez podatnika podatku od wartości dodanej na terenie Szwecji, na rzecz polskiego podatnika VAT mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, usługi te ma opodatkować polski podatnik VAT, czy też mają być opodatkowane w stałym miejscu prowadzenia działalności, czyli przez podatnika ze Szwecji? 3) Podatnik zakupił od podatnika podatku od wartości dodanej na terenie Szwecji narzędzia, które są mu niezbędne do naprawy samochodu ciężarowego, używanego w działalności gospodarczej na terenie Szwecji. Dokumentem potwierdzającym tę transakcję jest paragon wystawiony przez szwedzkiego podatnika ze szwedzkim podatkiem VAT. Narzędzia te podatnik używa na terenie Szwecji gdzie prowadzi działalność. Zakup tych narzędzi nie spełnia definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy, czyli towary te nie są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu. Narzędzia nie zostały przywiezione ze Szwecji do Polski. Nabyte narzędzia mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika podatku od towarów i usług. Po zakończeniu zbiorów podatnik narzędzia stanowiące wyposażenie samochodu przywiezie do Polski. Kiedy należy tę czynność potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i wystawić fakturę wewnętrzną, czy w momencie wystawienia paragonu, czy w momencie przywiezienia narzędzi do Polski?
 1348. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-278/04/MS
  Czy nieodpłatne otrzymywanie towarów z terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty, następujące w wykonaniu umowy darowizny, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 1349. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/294/103/ECH/04
  Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że nabywa towary i produkty w Unii Europejskiej i dowozi je od nabywcy do siedziby firmy najczęściej własnym transportem lub transportem wynajętym krajowym. Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytania: 1. Czy wystawiając fakturę wewnętrzną należy podstawę opodatkowania zwiększać o koszty tego transportu? 2. Jak należy rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą dostaw wewnątrzwspólnotowych i ich prawidłowego rejestrowania i księgowania? 3. Jak należy rozliczyć fakturę korygującą dotyczącą nabyć wewnątrzwspólnotowych i ich prawidłowego rejestrowania i księgowania?
 1350. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-163-2-GK/04
  Kiedy skorygować wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w przypdaku gdy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia powstał w m-cu wrześniu, natomiast dokumenty korygujące wpłynęły do Spółki w m-cu październiku (data wystawienia m-c wrzesień)?
 1351. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1443/199/04
  Zwracamy się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Stan faktyczny: Spółka nabywa towary z krajów unijnych, przywożąc je transportem własnym lub zamawiając usługę transportową u przewoźnika polskiego, a następnie za tą usługę transportową obciążana jest fakturą VAT , w kwocie brutto, czyli z naliczonym podatkiem VAT.Na wartość nabycia Spółka wystawia faktury wewnętrzne. W pierwszym i drugim przypadku wartość nabycia to: wartość faktury w euro po średnim kursie NBP z dnia faktury, jeśli nie występują żadne inne koszty żądane przez dostawcę towaru. W obu przypadkach Spółka nie dolicza kosztów transportu: własnego (zakup paliwa, przejazdy autostradą, parkingi, delegacja kierowcy), ani też kosztów transportu wg. faktury przewoźnika polskiego do wartości nabycia wewnątrzwspólnotowego.Koszty transportu własnego i koszty transportu wykonane przez przewoźnika polskiego spółka zalicza do kosztów działalności, odliczając podatek VAT z faktury zakupu usługi transportowej.Pytanie:Czy Spółka prawidłowo oblicza podstawę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do opodatkowania, stosując się do art. 31 ustawy z dn. 11 marca 2004 o podatku od towarów i usługWłasne stanowisko:Tak obliczona podstawa opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego jest prawidłowa
 1352. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-49/04
  Dot. transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od podmiotu szwajcarskiego, zarejestrowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej w Niemczech.
 1353. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-205/04/AM
  Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Postanowienia umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym przewidują, że Spółka otrzymuje od kontrahenta zagranicznego rabaty cenowe (kwartalne). Rabaty te udzielane są Spółce po wystawieniu przez kontrahenta zagranicznego faktury dokumentującej dokonaną transakcję. Udzielenie rabatu kontrahent Spółki dokumentuje poprzez wystawienie faktury korygującej. W którym okresie rozliczeniowym powinna ująć otrzymany rabat ?
 1354. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/97/04
  Czy nieodpłatne użyczenie towaru w postaci form należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie ?.
 1355. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-276/04/JM
  Spółka dokonuje zakupu towaru od kontrahenta z Niemiec. Dostawca Spółki ustala na swoje wyroby detaliczną cenę sprzedaży (w Polsce) i udziela nabywcom opustu handlowego. Na fakturze wystawionej dla Spółki ceny sprzedaży są pomniejszone o opust handlowy. Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu kwotę jaką jest zobowiązana zapłacić dostawcy (po odliczeniu upustu), przeliczoną z euro na złotówki wg kursu obowiązującego w dniu wystawienia faktury przez dostawcę ?
 1356. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI/443-179/04
  Czy podstawą do odliczenia podatku VAT jest data złożenia dokumentu o nadanie EURO NIP.
 1357. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-6/443/117/04
  Czy przysługuje mi obniżenie podatku należnego o podatek naliczony od nabycia wewnątrzwspólnotowego, gdy w momencie nabycia nie byłem zarejestrowany jako podatnik VAT UE i nie posiadałem NIP z kodem PL ?
 1358. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/173/EŚ/2004
  Pytanie podatnika dotyczy wysokości stawki podatku V AT na usługi wg PKWiU 01.41 oraz rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia naczep, cystern przed pierwszą ich rejestracją na terytorium kraju, udziela następującej odpowiedzi:
 1359. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1916/04/CIP/01
  1) W jaki sposób należy ująć przedmiotową fakturę w deklaracji VAT-7? 2) Czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy przedmiotowa faktura nie spełnia kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. (DZ. U. Nr 97, poz. 971) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług? W ocenie Podatnika powyższa faktura jest zgodna z przepisami Dyrektywy UE znak 2001/115/EC. Zdaniem Podatnika powyższą transakcję należy uznać za transakcję krajową i ująć w pozycji 43 i 44 deklaracji VAT-7.
 1360. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-157/04/IG
  - Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe używanego środka transportu drogowego przez podatnika, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż środków transportu drogowego jest zwolnione z podatku od towarów i usług? - Czy podatnik, którego przedmiotem działalności jest odsprzedaż środków transportu drogowego winien wystąpić do odpowiedniego terytorialnie urzędu skarbowego z wnioskiem VAT-24 w celu uzyskania zaświadczenia o braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług? <- Czy podstawą opodatkowania w przypadku odsprzedaży pojazdu używanego nabytegoz terytorium kraju członkowskiego jest wyłącznie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszona o kwotę podatku? - Czy podatnik dokonujący sprzedaży objętej procedurą opodatkowania marży ma prawo do wykazania podatku naliczonego w fakturze VAT-marża i czy podatnik będący nabywcą przedmiotu objętego procedurą opodatkowania marży ma prawo do odliczenia podatku naliczonego? - Czy podatnik, który wykazał w fakturze VAT podatek od towarów i usług ma obowiązek do zapłaty tegoż podatku mimo, że sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania? - Czy podatnik będący nabywcą ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT mimo, że sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania? - Czy naliczenie podatku od towarów i usług w fakturze VAT w przypadku gdy sprzedaż była zwolniona z opodatkowania lub objęta szczególną procedurą opodatkowania może być skorygowana poprzez wystawienie stosownych dokumentów (faktury korygującej VAT i faktury VAT-marża)?
 1361. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-25/024/404/241/04
  Z przedłożonego pisma wynika, że Przychodnia Lekarska prowadzi działalność w zakresie usług medycznych przedmiotowo zwolnioną od podatku VAT. W listopadzie i grudniu 2004r. firma będzie sprowadzała sprzęt medyczny od firmy francuskiej. Wartość transakcji wyniesie 5185 EURO. Są to jedyne transakcje zakupu w krajach Unii Europejskiej realizowane w bieżącym roku. Czy transakcje te będą traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, od których należy odprowadzić podatek VAT?
 1362. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP2-443/101/04
  Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionej faktury wewnnętrznej oraz jeżeli nie dokonano odliczenia VAT z wystawionych faktur w danym miesiącu, czy prawo to przysługuje przez złożenie korekty deklaracji, czy mozna odliczyć w rozliczeniu za następny miesiąc ?.
 1363. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-33-2004-BM
  Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wystawienia przez dostawcę przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym faktury w okresie (miesiącu) poprzedzającym otrzymanie przez spółkę towarów, oraz sposobu ujęcia tego faktu w deklaracji VAT-7?
 1364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-1-443-30-2004-SM
  Czy przywóz z Francji do Polski towarów i przekazanie ich polskiemu podatnikowi do nieodpłatnego użytkowania z zastrzeżeniem, że ich właścicielem jest firma francuska jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów? Czy nieodpłatne użytkowanie tych towarów będzie podlegało opodatkowaniu z tytułu importu usług? Czy wprzypadku stwierdzenia, że w obu przypadkach są to czynności niepodlegające to czy o podatek naliczony od tych transakcji Spółka ma prawo obniżyć podatek należny?
 1365. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-48/04
  Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wózka widłowego należy złożyć VAT-23?
 1366. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PV/443-152/04
  Czy do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wlicza się koszty związane z zakupem towarów, a naliczone przez polskiego dostawcę ?
 1367. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-380/04/MS
  - Czy "miesiąc, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia" (wspomniany w art. 20 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług mówiącym o momencie powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów) to miesiąc, w którym unijny kontrahent spoza Polski wydał towar z magazynu (czyli dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej), czy też - miesiąc, w którym Podatnik otrzymał sprowadzone z krajów Wspólnoty towary;- Czy transakcja zakupu towaru od kontrahenta z innego kraju Wspólnoty, niebędącego podatnikiem VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy powinna być wykazana w deklaracji VAT-7;- Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów wykonywanej na zlecenie Podatnika przez przewoźnika z innego kraju Wspólnoty (transport towarów z terytorium innego kraju Wspólnoty na terytorium Polski), dla której to usługi przewoźnik nie zamieścił w fakturze polskiego numeru Podatnika dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, u Podatnika wystąpi obowiązek rozpoznania importu usług (tj. naliczenia podatku należnego podlegającego odliczeniu i wykazania transakcji w deklaracji VAT-7).- Czy transakcje zakupu usług od podmiotów z innych krajów Wspólnoty i związany z nimi podatek wykazuje się w deklaracji VAT-7 w pozycji C.2.9 "Import usług".
 1368. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-298/04
  Firma nabywa towary od firmy czeskiej. Towary te kontrahent czeski zakupił w USA i zadysponował przywiezienie tego towaru bezpośrednio do Polski. Towary te zostały odprawione w Polsce. Czy powyższą transakcję należy uznać za import towaru oraz czy firmie przysługuje odliczenie podatku naliczonego z dokumentu SAD dotyczącego odprawy czasowej komputera.
 1369. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-3/443/16/2004/GH
  W jaki sposób należy opodatkować transakcje nabycia w sytuacji, gdy dostawca nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej?
 1370. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 404000-PA-9101-22/2004
  Firma zamierza kupować i sprzedawać naftę służącą do oświetlenia i produkcji kosmetyków. Będzie ją nabywać "luzem" z rafinerii (w Polsce; za granicą- jako zarejestrowany handlowiec)w cysternach. W swojej bazie będzie ją rozlewać (konfekcjonować) do opakowań jednostkowych, a następnie sprzedawać. Produkt ten nie będzie przetwarzany ani mieszany z innymi produktami.1.Jakie dokumenty i procedury muszą być spełnione, aby nafta konfekcjonowana w ww. sposób korzystała ze zwolnienia na podstawie §16a rozporządzenia MF z 26.04.2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, a także czy rozlewanie nafty w opakowania jednostkowe będzie podlegać szczególnemu nadzorowi podatkowemu2.Co należy rozumieć pod pojęciem "opakowanie jednostkowe"3.Czy przepisy dot.zwolnień od akcyzy dotyczą tylko i wyłącznie nafty oznaczonej kodem CN 2710 19 25, PKWiU 23.20.14-00.90. Czy o zwolnieniu od akcyzy może decydować przeznaczenie nafty, a nie jej kod CN i PKWiU.
 1371. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-133/04/AM
  Czy udostępnienie do czasowego używania maszyny przywiezionej z kraju należącego do UE jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym oraz czy opłaty z tytułu najmu w/w urządzenia należy opodatkować jako import usług ?
 1372. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-32/04/09
  W dniu 7 września 2004 nabyłem w Autosalon-Koch w Niemczech samochód osobowy rok produkcji 2002.Samochód ten kupiłem po przecenie jako używany w salonie na przyległym placu gdzie klienci mogą nabyć taki typ auta.Przy sprzedaży otrzymałem rachunek do którego doliczono kwotę 2.689,65 EURO podalku VAT. Na moje zapytanie dlaczego naliczono mi podatek w Niemczech sprzedawca oświadczył, że przy sprzedaży samochodów używanych podatek ten w krajach Unii Europejskiej opłacony musi być w kraju sprzedawcy jedynie przy sprzedaży nowego auta podatek VAT opłacony musi być w kraju nabywcy. O tym, że kupiony samochód nie jest nowy świadczy niższa cena sprzedaży a zwłaszcza fakt że pojazd ten poprzez rejestrację w dniu 18 grudnia 2002 został po raz pierwszy dopuszczony do ruchu drogowego. Dlatego też w rachunku tę datę wykazano. Datę tę wpisano również w tzw. "liście przejazdu".Przywożąc auto do kraju Urząd Celny naliczył mi podatek akcyzowy, biorąc za podstawę wartość pojazdu i podatku VAT czyli cenę brutto, stosując stawkę dla pojazdu dwuletniego, czyli używanego. W przypadku gdyby to był samochód nowy płaciłbym mniejszy podatek o ponad 10%.Chcąc zarejestrować kupiony samochód Urząd Skarbowy żąda ponownej wpłaty podatku VAT w kraju powtarzając, że kupiłem auto nowe w rozumieniu arŁ2 pkt 10 ustawy o podatku VAT z dn. 11 marca 2004 (Ar U Nr.54 póz. 535) w myśli którego, jeżeli pojazd nie ma przebiegu 6000km nateży go traktować jako nowy i dlatego VAT należy zapłacić w Polsce. Tłumaczono mi. że takie iest również stanowisko Izby Skarbowej.Chociaż miałem poważne wątpliwości chcąc uczynić zadość postanowiłem:skontaktowałem się, ze sprzedawcą o zwrot niesłusznie pobranego podatku VAT. Sprzedawca wyraził ogromne zdziwienie i następnego dnia radca podatkowy z firmy doradczej wytłumaczył mi, że w państwach Unii Europejskiej wyłącznie nowe samochody przy sprzedaży poza granicą Niemiec korzystają ze zwolnienia podatku VAT. Jednocześnie wyjaśnił, że wszystkie przepisy o stosowaniu zasad podatkowych muszą być spójne i ktoś w Polsce będzie interpretował prawo podatkowe. Według niego było to pierwsza taka interpretacja. Sprzedawca nie może dokonać ani korekty rachunku, ani pobrany podatek wrócić, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem w Niemczech. Po tej odpowiedzi czułem się zawstydzony.Aby sprawę wyjaśnić zapoznałem się z obowiązującą normą prawną wyrażoną powołanym wyżej Art. 2 ustawy i twierdzę, że radca Niemiecki miał całkowitą rację, bowiem nasze przepisy również wyraźnie określają granicę, który pojazd należy uważać za nowy. Wyrażona norma stanowi, iż to nowe auto należy uważać:- pojazd który nie ma przebiegu 6000kmlub- pojazd który od momentu dopuszczenia do eksploatacji (od momentu pierwszej rejestracji) nie minęło 6 miesięcy,czyli określa dwa odrębne kryteria pojęciowe nowego samochodu. Wypada zwrócić uwagę, że słowo "lub" jest spójnikiem wzajemnie wyłączający się zdań równorzędnych.W świetle powyższego przepisu prawnego samochód przestaje być nowy:a) w momencie przekroczenia GOOOkm bez względu na okres w którym ten przebieg osiągnięto( np. w 1 miesiącu)b) jeżeli od momentu dopuszczenia do ruchu tj. pierwszej rejestracji minęło 6 miesięcybez względu na przebieg kilometrów-czyli mniej niż SOOOkmTylko taka interpretacja art2 jest prawidłowa a nie stosowane interpretacje organu podatkowego,która jest interpretacją bezprawnie rozszerzającą o stanie kryteria (zawsze) przebiegu 6000km.Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w każdym przypadku pojęcie "nowy" musi być ograniczone okresem czasowym,a w konkretnym przypadku określony został w drugiej części zdania art2 pktlO po spójniku lub.Nie może być tak, że pojazd powiedzmy 8 letni, który nie ma przebiegu 6000km mimo zużycia czasowego(korozja, skruszenie całego ogumienia itd.)traktować można by go było jako nowy. Byłby to zwykły absurd.W świetle powyższego samochód używany który nabyłem, a który ma przebieg 147km w myśli Art. 2 powstałej ustawy nie jest traktowany jako nowy gdyż został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu prawie dwa lata przed moim kupnem.Kończąc, zauważam, że jestem obywatelem świadomym i opłacamwszystkie podatki zawsze w terminie, ale nie mogę się zgodzić abym w wyniku błędnej interpretacji musiał bezpodstawnie opłacić ten sam podatek, w Niemczech, i w Polsce.
 1373. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.21/AV/443-4043/2004/IM
  Firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla potrzeb UE : 1. nabywa towar handlowy od podmiotu niemieckiego zarejestrowanego dla potrzeb UE, który firma niemiecka eksportuje w jej imieniu na Ukrainę; - Czy powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i winna być udokumentowana fakturą wewnętrzną ? - Jak powinna być udokumentowana dostawa na Ukrainę /oryginalne dokumenty eksportowe SAD znajdują się u podmiotu niemieckiego/? - Czy powyższe transakcje są wyłączone z ustawy o podatku od towarów i usług ? 2. nabywa od podmiotu holenderskiego zarejestrowanego dla potrzeb UE towar handlowy, który wchodzi na skład celny w Polsce i bezpośrednio ze składu celnego zostaje sprzedany na Ukrainę; - Czy powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i winna być udokumentowana fakturą wewnętrzną ? - Jak powinna być udokumentowana dostawa na Ukrainę / dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest faktura eksportowa wystawiona przez skład celny, oryginalne dokumenty znajdują się w składzie celnym/? - Czy powyższe transakcje są wyłączone z ustawy o podatku od towarów i usług ? 3. dokonuje dostawy towarów handlowych na rzecz podmiotu niemieckiego zarejestrowanego dla potrzeb UE i w jego imieniu dokonuje eksportu do Rosji; - Czy powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i winna być udokumentowana fakturą wewnętrzną WDT ? - Czy powyższa transakcja stanowi sprzedaż eksportową / oryginalne dokumenty dotyczące eksportu znajdują się w posiadaniu firmy /?
 1374. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-443-37-04-OJ
  Wnioskodawca nabył z innego państwa Wspólnoty Europejskiej od podmiotu zidentyfikowanego dla celów rozliczania podatku od wartości dodanej automaty do gier losowych. Automaty wykorzystane będą dla celów działalności nie związanej z zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Podatnik ocenia, że czynność nabycia towarów spełnia warunki do uznania transakcji jako nabycia wewnątrzwspólnotowego podlegającego opodatkowaniu. Uważa również, że przysługuje mu prawo obniżenia podatku należnego o naliczony z tyt. nabycia w/w automatów.
 1375. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-331/04/DG
  1. Według kursu z jakiego dnia należy przeliczać kwoty wyrażone w walucie obcej na fakturze? 2. Czy za podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu należy przyjąć kwotę brutto przed upustem czy pomniejszoną o udzielony upust? 3. Czy poniesione przez spółkę koszty własne transportu zwiększają podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu?
 1376. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-1/443/66/ECH/04
  1. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie otrzymanych towarów powierzonych? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie towarów zakupionych? 3. Czy do podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy dodać wartość usługi transportowej? 4. Czy wartość podatku od towarów i usług w przypadku towarów powierzonych stanowi dla Spółki podatek naliczony do odliczenia? 5. Czy w przedstawionej sytuacji Spółka ma do czynienia z importem usług transportowych?
 1377. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-286/04
  Czy w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje nabycia towarów od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1378. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/94/04
  Jakie są zasady wydawania zaświadczeń VAT-25 ? Czy powinienem złożyć wniosek VAT-24 w celu uzyskania zaświadczenia VAT-25 do sprowadzonego samochodu ?
 1379. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-3-443/73/04
  Jestem podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce i mam nadany numer NIP dla potrzeb wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług. Nabywam części samochodowe we Włoszech, Francji, Holandii. Kontrahenci wystawiając faktury bądż rachunki nie umieszczają swojego nr NIP i stawki 0% odpowiadającej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, lub umieszczają zarówno NIP, jak i stawki VAT odpowiadające wysokości tych towarów w ich kraju.Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania:1) Czy na fakturach wystawionych ze stawką VAT-u i z NIP-em wartość podatku VAT ma zostać policzona od wartości netto? Czy będzie to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?2) Jak postąpić w przypadku, gdy na rachunek lub na fakturze brak jest numeru NIP i potwierdzenia tego numeru przez dostawcę zagranicznego? Czy w takim wypadku to zdarzenie gospodarcze traktowane traktowane będzie przez Urząd Skarbowy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1380. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I/3/KO/443-170/04
  Jaka jest procedura uiszczania podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu używanego środka transportu przed rozliczeniem tego podatku w deklaracji VAT-7, w celu zarejestrowania tego środka transportu w Wydziale Komunikacji?
 1381. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NPV-443/48/04
  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nastąpiło 6.07.2004 r., w tym dniu otrzymano fakturę wraz z towarem. Otrzymana faktura od kontrahenta zagranicznego ma datę wystawienia 29.06.2004 r. kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na przedmiotowej fakturze przeliczono na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. W dniu 6.07.2004 r. wystawiono fakturę wewnętrzną wg wyliczenia jw. i wykazano w niej podatek należny, który ujęto w rejestrze sprzedaży w miesiącu lipcu 2004 r. jak również ujęto tę fakturę w rejestrze zakupów również w lipcu gdzie odliczono kwotę podatku naliczonego.Czy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał w miesiącu lipcu czy czerwcu br.Czy podatek VAT naliczony można odliczyć w miesiącu czerwcu, mimo że towar dotarł do nas w lipcu br. Naszym zdaniem obowiązek podatkowy z tytułu podatku należnego powstał w miesiącu lipcu 2004r. jak również w lipcu spółka nabyła prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w dacie otrzymania towaru i faktury.
 1382. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-97/04/AM
  Kiedy powstaje prawi do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z importem usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz w jakim terminie następuje zwrot podatku na rachunek bankowy podatnika ?
 1383. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2135/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? W ocenie Podatnika w związku z tym, iż jest to nabycie towarów bez wynagrodzenia nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem VAT.
 1384. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-14/PPM/440-1833/04/RN
  Czy w przypadku nabycia naczepy z kraju należącego do Wspólnoty Europejskiej podatnik powinien wystąpić o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia VAT-25 w celu przedstawienia w Wydziale Komunikacji?
 1385. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS.II/2-443/233/04
  1. Towar zafakturowany przez kontrahenta unijnego w kwietniu 2004 r. przekroczył granicę RP w maju 2004 r. W opinii jednostki transakcję tę uznać należy za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rodzące obowiązek podatkowy 15.06.2004 r. Wątpliwości budzą również zasady "wyceny" faktury handlowej sporządzonej przez dostawcę towarów. 2. Czy dokonanie przedpłaty na rzecz kontrahenta z Czech na towar pochodzacy ze Stanów Zjednoczonych, który na terytorium Czech znajduje się na składzie celnym wywołuje obowiącek podatkowy?
 1386. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/56/04
  dotyczy obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w terminie 14 dni od wewnątrzwspólnotowego nabycia używanych środków transportu
 1387. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443-113/04
  Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia częsci zamiennej do importowanej uprzednio maszyny produkcyjnej. Nabycie tej częsci poprzedzone było reklamacją, w związku z czym dostawa nastapiła w ramach gwarancji- była jednakże nieodplatna. Na fakturze wystawinej przez wystawionej przez zagranicznego dostawcę zawarto zapis, ze w przypadku zwrotu uszkodzonej częsci przez spółkę , jej sprawdzeniu i zaaprobowaniu reklamacji zostanie wystawiona faktura korygująca te dostawę. Podatek Vat od wewnątrzwspólnotowego nabycia wyżej opisanej części rozliczono w miesiącu lipcu 2004. Po uznaniu reklamacji przez zagranicznego dostawcę w mc październiku wpłyneła od zagranicznego dostawcy, zgodnie z umową faktura korygujaca datowana na 31.08.2004rczy wystawienie przez dostawcę zagranicznego faktury korygujacej dostawe części zamiennej obliguje spółkę do korekty wykazanego w deklaracji VAT-7 za mc lipiec 2004 podatku VAT naleznego i naliczonego oraz wystawienia wewnetrznej faktury korygujacej?
 1388. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/443-133/04/IG
  Czy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wystawiając fakturę wewnętrzną należy również uwzględnić na niej koszty za opakowania zwrotne?Podatnik w dniu 24 września 2004 r. dokonał przedpłaty na poczet przyszłej transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, towar otrzymał w dniu 27 września 2004 r., natomiast faktura wystawiona została w dniu 01 października 2004 r. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 1389. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 39/ZV/1415/2004
  Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 1390. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-471/04
  Podatnik nabywa towary od kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Szwajcarii, który nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w żadnym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Fizyczny przepływ towarów dokonywany jest do siedziby Spółki na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Holandii od podmiotu mającego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych, będącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Holandii. W związku z powyższym, Spółka zwraca się z zapytaniem czy opisana transakcja stanowi dla Niej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1391. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/150/1/2004
  1. Czy sprzedaż towarów do włoskiego kontrahenta w celu wykonania na nich usług montażu części i malowania jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów ? 2. Czy zakup towarów przez włoskiego kontrahenta na terenie Włoch w imieniu polskiej firmy jest dla tej firmy wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ?
 1392. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I/443-158/04
  W sprawie prawidłowości rozliczenia deklaracji VAT-7 i VAT-UE.
 1393. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2536/2004/MG
  Podatnik zwrócił się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy podatnik będący wyłącznie podatnikiem VAT UE w deklaracji VAT-8 wykazuje tylko podatek należny, który powstał z tyt. wewnątrzwspólnotwego nabycia towarów? 2. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów? 3. Kiedy powinna być wystawiana faktura wewnętrzna?
 1394. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US IV/II/443-149/04
  Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wewnętrznej wystawionej w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów przez podatnika VAT czynnego w przypadku nie złożenia w terminie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika VAT R-UE.
 1395. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IS-Pł-WV-443/355/04/IG
  Czy w przypadku importu przędzy z Turcji stosujemy kurs z dokumentu SAD do wyliczenia podatku VAT (zdaniem Strony - tak)? Czy wystawiając fakturę korygująca mamy do czynienia z korektą nabycia wewnątrzwspólnotowego czy też z korektą importu i korygujemy wówczas transakcję poprzez korektę dokumentu SAD i otrzymanej decyzji Urzędu (zdaniem Strony - jest to korekta importu poprzez korektę dokumentu SAD)? Czy korygując podatek naliczony stosujemy kurs do podatku z dokumentu SAD (zdaniem Strony - tak)? Czy też jeśli jest to korekta nabycia wewnątrzwspólnotowego, to korygujemy podatek należny i podatek naliczony wg kursu średniego NBP z daty wystawienia faktury korygującej czy też z kursu dokumentu SAD (zdaniem Strony - z dokumentu SAD)?
 1396. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/111/04
  Stan faktyczny Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa towary od podmiotu mającego swoją siedzibę na terytorium Szwajcarii. Dostawca ten nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług, jak również nie jest podatnikiem od wartości dodanej. Podmiot szwajcarski nabywa towary od podatnika od wartości dodanej posiadającego siedzibę naterytorium Portugalii. Podatnik portugalski jest producentem tychże towarów. Towary te są bezpośrednio dostarczane z Portugalii do Polski na warunkach CIP-Lublin (Carriage and InsurancePaid To...) - na ryzyko dostawcy, tj. podmiotu szwajcarskiego. Z uwagi na to, że organizatorem transportu jest podmiot szwajcarski, który ponosi odpowiedzialność i jego finansowy ciężar transport (wysyłkę) należy przyporządkować jego dostawie. Pytanie podatnika W tym stanie faktycznym powstają wątpliwości dotyczące miejsca opodatkowania tej transakcji?
 1397. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-443/18/04
  Czy dostawa towarów przez niemieckiego podatnika od wartości dodanej na rzecz polskiego podatnika podatku od towarów i usług udokumentowana fakturą pro forma traktowana jest u polskiego podatnika jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i jako taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) ?
 1398. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-2047/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z pytaniem: 1. czy prawidłowym działaniem jest: - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, naliczanie podatku należnego od wartości netto zakupu, a nie od marży? - przy dostawie ww. towarów używanych w kraju naliczanie podatku VAT od marży w trybie art. 120 ust. 1 pkt 4, ust. 4, ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą? 2. czy podając w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R/UE tylko swoje imię i nazwisko powinien dokonać jego zmiany, gdyż na fakturach dokumentujących sprzedaż towarów na terytorium kraju, umieszcza także nazwę prowadzonej przez siebie firmy? Podatnik prezentując swoje stanowisko w sprawie dostawy towarów używanych na terytorium kraju, nabytych uprzednio w krajach Wspólnoty, przedstawia dwa sprzeczne działania polegające na tym, iż: 1. nalicza on podatek VAT od marży w trybie art. 120 ust. 1 pkt 4, ust. 4, ust. 10 ustawy, a także 2. stosuje stawkę podatku VAT 22% od wartości netto wykazanej na fakturze. Ponadto, Podatnik stwierdza, iż wystawianie faktur dokumentujących sprzedaż towarów na terytorium kraju, w których umieszcza również nazwę prowadzonej przez siebie firmy /bez uprzedniego podania nazwy firmy w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT R-UE/ nie koliduje z przepisami prawa podatkowego.
 1399. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/150/kk
  Kiedy płacę podatek VAT od zakupu samochodu, jeżeli prowadzę działalność w zakresie handlu samochodami ?
 1400. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2412/2004/D.Sz.
  Dotyczy obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towarów przeznaczonych do budowy elektrowni wodnej.
 1401. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.34/VP/443-220/04/ST
  Moje przedsiębiorstwo złożyło u dostawcy niemieckiego zamówienie na zakup broni w marcu 2004 r. Bezpośrednio po zamówieniu dostawca wystawił fakturę z datą 24.03.2004 r. Faktura nie zawiera unijnego numeru NIP odbiorcy, ponieważ jeszcze go nie miałem, ani dostawcy. Zapłata za dokonane zamówienie została wysłana 15 lipca 2004 r.. Zamówiona broń zpstała dostarczona pocztą lotniczą i odebrana przeze mnie 26 lipca 2004 r. Czy transakcja faktycznie dokonana w lipcu 2004 r. ( nabycie wewnątrzwspólnotowe) a zafakturowana przez dostawcę z Niemiec w marcu 2004 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 1402. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP/443-399/04
  Czy obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru w sytuacji, gdy przed wydaniem towaru przez dostawcę, została wystawiona faktura?
 1403. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2370/315/04
  Z treści wystąpienia podatnika wynika, że wątpliwości Spółki w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczą następujących kwestii: 1) Miejsca świadczenia, przy zakupie usług informatycznych. 2) Odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług w przypadku pojazdów specjalnych.
 1404. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/233/04
  Czy dokonaną transakcję zakupu puszek ze Słowacji w dniach 5.05.2004 r. i 12.05.2004 r. należy uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy też za import towarów?
 1405. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2/443-284/04
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu czasopism specjalistycznych na których nie jest uwidoczniona wysokość nakładu ?
 1406. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1MUS-1471/NUR2/443-225/04/UD
  1. Czy w przypadku, wszczęcia procedury celnej przy imporcie w kwietniu 2004 r. dopuszczeniu towaru na teren RP w maju 2004 r. mamy do czynienia z importem czy wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru? 2. W przypadku eksportu towarów przy wszczęciu procedury w kwietniu 2004 r. i przekroczeniu granicy po 1 maja 2004 r., mamy do czynienia z eksportem, czy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów? 3. Czy podatnik ma prawo do dokonania korekty podatku należnego i wykazania sprzedaży ze stawką 0%, jeżeli do 30 kwietnia nie otrzymał zapłaty (w terminie 40 dni od dnia wydania towaru) za towary nabywane przez nierezydentów, niebędących podatnikami, o których mowa w § 65 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268), i wykazał sprzedaż ze stawką 22%, a następnie otrzymał zapłatę po 1 maja? 4. Jeżeli Spółka dokonała sprzedaży towarów wymienionych w § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268) w kwietniu, a zapłatę otrzymała w maju, to czy w takiej sytuacji przysługuje podatnikowi prawo do wykazania w majowym rejestrze sprzedaży ze stawką 0%? 5. Czy dysponując tylko niektórymi dokumentami wymienionymi w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnik ma możliwość zastosowania stawki podatku VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru, w przypadku gdy wywóz towarów będących przedmiotem WDT dokonywany jest bezpośrednio przez podatnika dokonującego WDT lub przez jego nabywcę przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy?
 1407. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/125/04
  W jaki sposób nastąpi zwrot nadpłaconego podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu.
 1408. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-1/443/103/2004[br]OG/005/298/PP1/2004
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ? Kiedy należy składać deklaracje podsumowujące VAT-UE, aby informacje tam zawarte były zgodne ze stanem faktycznym ?
 1409. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-588/04/TM
  Podatnik nabywa towar handlowy od kontrahenta szwajcarskiego (zarejestrowanego w Niemczech podatnika podatku od wartości dodanej), zaś towar jest transportowany z Hiszpanii. Urzad Celny odmówił oclenia tego towaru i potraktowania transakcji jako importu towarów. Podatnik pyta czy transakcję tę należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1410. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 422000-PA-000006/2004/AP
  Spółka planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie dostarczania samochodów osobowych dla odbiorcy włoskiego. Samochody te Spółka kupuje od dostawcy niemieckiego. Fizycznie dostawa towarów odbywa się bezpośrednio między dostawcą niemieckim a odbiorcą włoskim. Samochody osobowe będące przedmiotem tej transakcji nie są przemieszczane przez terytorium Polski i nie podlegają rejestracji w Polsce. Powstaje pytanie czy opisane powyżej transakcje są wewnątrzwspólnotowym nabyciem i wewnątrzwspólnotową dostawą i czy w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 1411. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.12.PP/443-99/04/KM
  W złożonym zapytaniu Spółka zwraca się z zapytaniem czy w przypadku, gdy kontrahent zagraniczny wystawił fakturę w miesiącu czerwcu 2004 r., obowiązek wystaiwenia faktury wewnętrznej i naliczenia podatku nalżnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia powstaje z chwilą wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta - w czerwcu 2004 r., czy z chwilą dostawy przedmiotowego towaru do polskiego podatnika - w sieroniu 2004 r.
 1412. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-162/04/KW
  Firma zakupiła książki od dostawcy z Austrii, który jest organizacją non-profit. Organizacja ta nie posiada numeru identyfikacji podatkowej. W związku z tym czy zakup ten potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie i czy wykazać je w informacji podsumowującej?
 1413. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-2-443/102/04
  Stan faktyczny: Spółka nasza jest producentem koncentratów soków owocowych. Do procesu produkcji nabywa m.in. pektyny od dostawców zagranicznych. W miesiącu czerwcu br. Spółka nabyła od stałego dostawcy szwąjcarskiego posługującego się numerem niemieckim VAT pewną partię surowca do produkcji. Dostawa ta została udokumentowana fakturą i stanowiła dla Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu czerwcu 2004. W miesiącu lipcu 2004 otrzymaliśmy od swego dostawcy korektę z udzielonym rabatem za rok 2003 w związku z realizacją pewnego poziomu zamówień. Z otrzymanego dokumentu wynika, że korekta odnosi się do opisanej wcześniej faktury i koryguje w całości jej wartość. Jednocześnie wiadomym jest, że korekt takich będzie więcej, aż do rozliczenia przyznanego Spółce rabatu za rok 2003. Pytanie: Czy w świetle powyższego można przyjąć, że Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (art. 5 ust. I pkt 4 ustawy o VAT), a udzielony rabat nie ma wpływu na fakt dokonania i rozliczenia takiej transakcji?Czy też należy uznać, że udzielony rabat wywiera skutek w postaci konieczności korekty In minus wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, co wiązałoby się z koniecznością wykazania takiej korekty w deklaracji VAT-7, a jeśli tak to w rozliczeniu za jaki miesiąc ?
 1414. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2211/2004/D.Sz.
  Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 1415. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/930/386/04
  Podatnik zwraca się o wyjaśnienie następujących kwestii: 1. czy i jakie konsekwencje może ponieść Spółka w rozliczeniu podatku VAT, jeżeli w załączniku VAT-R/UE do zgłoszenia aktualizacyjnego VAT - R nie zaznaczyła poz. B 4. p-kt 4 (nabycia wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towaru)? 2. czy Spółka ma prawo do odliczenia VAT zawartego w kopiach otrzymanych z Urzędu Celnego?
 1416. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/573/AGA/04
  1. Czy zakupiony towar od kontrahenta norweskiego, który był składowany w Holandii i od momentu jego wyprodukowania przez firmę irlandzką nigdy nie przekroczył granic Unii, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, z pełnym zastosowaniem ustawy VAT w tym zakresie? 2. Jeżeli jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nie możemy wskazać unijnego nr NIP kontrahenta norweskiego w deklaracji VAT - UE/B. Czy zatem w deklaracji należy wskazać nr NIP producenta - firmy irlandzkiej?
 1417. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/256/04/EN
  Z jakiego dnia zastosować średni kurs NBP przy wystawieniu faktury wewnętrznej (czy z daty wystawienia faktury nabycia towaru czy z daty wystawienia faktury korygującej) oraz w jaki sposób ująć w deklaracji VAT-7 za m-c wrzesień fakturę wewnętrzną dotyczącą zwrotu towaru, czy kwotę netto i kwotę podatku z minusem zapisać w pozycjach: "wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru" (podatek należny), "nabycie towarów i usług pozostałych" (podatek naliczony)?
 1418. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1839/04/CIP
  1)Czy sprzedając samochód wg procedury opodatkowania marży można odliczyć w całości podatek VAT z faktur dokumentujących w/w zakupy związane z samochodem.Czy wg art. 90 ustawy należy odrębnie określić kwotę podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną (marża) i związanego ze sprzedażą nie podlegającą opodatkowaniu (wartość zakupu samochodu). Zdaniem Podatnika ma on prawo odliczyć podatek VAT w całości. 2)Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, gdy wystawiono fakturę wewnętrzną, natomiast nie otrzymano towaru. Zdaniem Podatnika ma on prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wewnętrznej bowiem zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów niezależnie od otrzymanego towaru. 3)Czy od dnia 1 maja 2004r. w związku z brzmieniem art. 86 ust. 9 ustawy o VAT istnieje obowiązek odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną oraz zwolnioną (pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe). Zdaniem Podatnika art. 86 ust. 9 zezwala na odliczenie podatku VAT w całości od zakupów dotyczących transakcji ubezpieczeń oraz finansowych.
 1419. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/2016/290/ŁM/04
  Z treści złożonego pisma wynika, że podatnik ma wątpliwości czy otrzymanie od kontrahenta z państwa członkowskiego towaru w ramach gwarancji jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
 1420. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1864/05/CIP/01
  Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: Ad. I 1) Czy w związku z nabyciem materiałów pokonferencyjnych miał on obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną ? 2) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? W ocenie Podatnika nabycie towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zatem na mocy art. 106 ust. 7 ustawy należy wystawić fakturę wewnętrzną. Ponadto zdaniem Podatnika na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Ad. II 1) Czy w związku z dokonaniem importu usług od kontrahenta ze Szwecji miał on obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną ? 2) Czy obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej powstanie wg zasad ogólnych określonych w art. 19 ust. 4 ustawy, czy też na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy? 3) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? Zdaniem Podatnika na mocy art. 2 pkt 9 ustawy przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca, a usługi świadczone są przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju. W ocenie Podatnika nabycie od kontrahenta ze Szwecji usługi polegającej na wynajęciu wyposażenia stoiska targowego stanowi import usług. Zatem ma on obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy. Zdaniem Podatnika obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego na fakturze. Kwotę podatku należnego należy wykazać w deklaracji VAT-7 za lipiec 2004r. Ponadto zdaniem Podatnika na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ad. III 1) Czy czynności wynikające z umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną z Czech należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną? 2) Czy zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego? W ocenie Podatnika definicja zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje, iż podatnikami są m.in. osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju. Zdaniem Podatnika usługi świadczone przez kontrahenta z Czech należy traktować jako import usług i opodatkować je podatkiem należnym dokonując jednocześnie odliczenia podatku naliczonego. Ponadto Podatnik zapytuje: 1) Jaką wartość należy przyjąć jako podstawę do naliczenia podatku należnego wynikającego z faktur wewnętrznych potwierdzających przekazanie prezentów kontrahentom?
 1421. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.DPP2/443/06/157/2004
  1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?
 1422. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/25/04/HK
  Czy wykupienie przez Wnioskodawcę od kontrahenta holenderskiego tzw. usługi wsparcia przy nabyciu sprzętu komputerowego można zakwalifikować do usług elektronicznych ?
 1423. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-131/04
  Dotyczy korekty faktury przy wewnątrzwspólnotowej dostawie.
 1424. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US36/2BV/443/2004/26/TCH
  Na rzecz pewnej amerykańskiej firmy towary produkują dwa przedsiębiorstwa - z Niemiec i z Wielkiej Brytanii. Przedsiebiorstwa te nie występują jednak jako sprzedawcy towarów - sprzedaży dokonuje firma amerykańska, która nie jest zarejestrowana dla celów podatkowych ani w Niemczech, ani w Wielkiej Brytanii. Składająca zapytanie Spółka nabyła od tej firmy towary, celem dalszej odsprzedaży. Towary przyjechały bezpośrednio z Niemiec i z Wielkiej Brytanii, w związku z czym urząd celny odmówił dokonania odprawy celnej. (1) Czy podatnik ma prawo rozliczyć VAT tak, jak w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? (2) Czy towary zakupione od amerykańskiej firmy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu - na podstawie faktury, pomimo braku dokumentu SAD?
 1425. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-III/443-13/04
  Czy wszystkie n/w wydatki i inne opłaty ponoszone w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów są podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a w szczególności: usługi transportowe opłacane na rzecz dostawcy towarów oraz innych przewoźników unijnych, usługi transportowe nabyte od przewoźników krajowych, najem wózka widłowego od firmy krajowej do przeładunku towarów, krajowa usługa transportowa wykonywana samochodem stanowiącym własność Spółki ..., ubezpieczenie towaru na czas transportu płacone towarzystwu ubezpieczeniowemu.
 1426. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-256-1/04
  Kiedy należy rozliczyć oraz jaki zastosować kurs na fakturze korygującej dotyczącej nabyć i dostaw wewnątrzunijnych.
 1427. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: Uś35/PP1/443-210/04/PN
  Czy istnieje nożliwość obniżenia podatku VAT należnego wyliczonego z tytułu wewnątrzwspółnotowego nabycia o podatek naliczony z tego tytułu?
 1428. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1694/04/CIP/01
  Spółka zwraca się z zapytaniem czy nabycie używanego środka transportu od podatnika podatku od wartości dodanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w sytuacji, gdy nabywany pojazd ma służyć: 1. prowadzonej działalności gospodarczej lub 2. do dalszej odsprzedaży na terytorium kraju W opinii Spółki, nabycie używanego środka transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym na Spółce ciążyć będzie obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-23 "Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu". Jednakże w przypadku, gdy nabyte środki transportu zostaną przeznaczone do dalszej odsprzedaży na terytorium kraju przez Spółkę, wówczas rejestracji nabytych pojazdów na terytorium kraju dokona ostateczny nabywca - użytkownik pojazdu. Zdaniem Spółki w myśl art. 103 ust. 4 ustawy, z tytułu przedmiotowej transakcji, na Spółce nie będzie ciążyć obowiązek zapłaty podatku, gdyż nabyty pojazd nie będzie rejestrowany na terytorium kraju przez Spółkę. Należny podatek VAT wystąpi z chwilą dokonania odsprzedaży ostatecznemu użytkownikowi, który dokona rejestracji nabytego pojazdu.
 1429. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-125-2-GK/04
  Spółka pyta, czy ma obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakupu paliwa do ciągników siodłowych, jak również usług mycia cystern.
 1430. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-532/04/IS
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje w Słowenii zakupu towarów od szwajcarskiej firmy, posługującej się numerem identyfikacyjnym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadanym przez Holandię. Transport towaru z terenu Słowenii realizowany jest przez Spółkę.
 1431. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PPE/443-15/04/DW
  Pytanie 1. Czy nabycie używanych samochodów osobowych z zagranicy, głównie z Niemiec, z komisów samochodowych i zakładów naprawczych, potwierdzone umową kupna - sprzedaży należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie?Pytanie 2. Czy przy sprzedaży samochodu na fakturę VAT MARŻA można jego wartość podwyższyć o zapłaconą akcyzę, koszty paliwa, poniesione wydatki na badania techniczne oraz tłumaczenia dokumentów lub nabycie do tych samochodów części i dopiero do tak ustalonej wartości dodać marżę?
 1432. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/121/DM/04
  Czy w związku z zakupem koparki w Niemczech na umowę kupna od osoby nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług i z zamiarem wykorzystania jej w działalności gospodarczej powstaje obowiązek w podatku VAT?.
 1433. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/26/04/MI
  Czy nieodpłatne otrzymanie przez Spółkę od podmiotu mającego siedzibę na terenie UE rzeczy i towarów oraz korzystanie z nieodpłatnych usług świadczonych przez podmiot mający siedzibę na terenie jednego z państw UE (innym niż Polska) w miejscu jego siedziby, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem od towarów i usług?
 1434. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/207/2004
  Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dla wewnątrzwspólnotowych nabyć, jeżeli w raportach VAT zarówno podatek należny i naliczony jest prawidłowo zapisywany dla każdej transakcji ?
 1435. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1856/248/DD/04
  Zapytanie podatnika dotyczy wewnątrzwwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości, 1) od kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w stosunku do towarów dostarczonych do Polski w maju, a dokumentowanych fakturami dostawców z okresu wcześniejszego oraz 2) od kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w stosunku do towarów dostarczonych do Polski w czerwcu, a dokumentowanych fakturami dostawców wystawionymi w maju, a także 3) kiedy powinna zostać wystawiona faktura wewnętrzna dokumentująca ww. transakcje.
 1436. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1698/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy przedmiotową refakturę winien zaksięgować w miesiącu jej otrzymania i uwzględnić w deklaracji podatkowej VAT-7 za lipiec 2004r. czy też należy kierować się datą wykonania usługi transportowej, zgodnie z którą winien on sporządzić korektę deklaracji podatkowej VAT-7 za czerwiec 2004r. oraz korektę informacji podsumowującej za drugi kwartał 2004r., a w konsekwencji również fakturę wewnętrzną korygującą. Podatnik mając na uwadze fakt, iż przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, nie regulują kwestii refakturowania usług transportowych, stwierdza, iż właściwszym działaniem będzie sporządzenie w/w korekt deklaracji podatkowych.
 1437. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/22/04/AK
  Jak należy rozliczyć nabycie maszyny której zakup poprzedzony jest próbnym - 3 miesięcznym - okresem odpłatnego testowania. ?
 1438. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I-2/443-108/2004
  Podatnik dokonując zakupu towarów od firmy holenderskiej uiścił należność w kwocie obejmującej podatek VAT w wysokosci 19%. W związku z powyższym Podatnik zwrócił się o sprawdzenie poprawności załączonej faktury oraz o udzielenie odpowiedzi na nastepujące pytania: - Czy do momentu odzyskania holenderskiego podatku jesteśmy zwolnieni z zapłaty podatku VAT w Polsce? - Jak wygląda procedura odzyskiwania VAT-u? - Od jakiej kwoty naliczony zostanie VAT w Polsce?
 1439. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/36/04/MI
  Przedmiot zapytania sprowadza się do ustalenia powstania obowiązku rozliczenia czynności, zwolnionej od podatku?.Czy istnieje obowiazek dokumentowania przekazywanego nieodpłatnie towaru (papieru) przez kontrahenta z innego kraju członkowskiego Wspólnoty w celu wykonania na nim usługi drukarskiej ?.Czy zwrot kontrahentowi z innego kraju członkowskiego Wspólnoty papieru niewykorzystanego przy świadczonej usłudze podlega opodatkowaniu ?.
 1440. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-140/04
  W sprawie nabycia towarów używanych od osób fizycznych, na terytorium Unii Europejskiej.
 1441. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP I 443/1226,1659-229/HCh/04
  Sp. z o. o. świadczy usługi wypełniania dokumentów celnych związanych z międzynarodowym transportem drogowym na przejściach granicznych zarówno na terytorium RP jak i na przejściach na terenie znajdującym się pod administracją RP. W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje zakupu usługi najmu pomieszczeń znajdujących się poza granicami RP od firmy niemieckiej, dokonuje również zakupu usług telekomunikacyjnych od niemieckiej firmy telekomunikacyjnej. Sp. z o. o. zwraca się z wnioskiem o stwierdzenie sposobu poprawnego opodatkowania podatkiem VAT następujących czynności: 1. usługa sporządzenia dokumentów odprawy celnej na przejściu znajdującym się na terytorium RP dla:dostawy towarów których miejscem dostawy i nabywcą jest podatnik z UE. Według Spółki usługa jest wykonywana na terytorium RP, towar nie jest eksportowany do kraju trzeciego - stawka za czynności dokonywane przez spółkę wynosi 22%dla dostawy towarów opuszczających terytorium UE których nabywcą jest podatnik z poza UE. Zdaniem Spółki miejsce ma eksport towarów i usługi agencji celnej dotyczące towaru opuszczającego obszar RP oraz obszar UE stawka VAT wynosi 0% Spółka ma wątpliwości czy za eksport towarów należy uznawać jedynie towar wyprodukowany lub kupiony w Polsce, czy np. producent czeski wywożący towar przez przejście graniczne w Koroszczynie do Białorusi wykonuje eksport towarów umożliwiający Spółce obciążenie dostawcy czeskiego fakturą VAT ze stawką 0%. W ocenie Spółki stawka podatku winna wynosić 22% Czy jako eksport towarów -wywóz poza granice UE uznawać należy wywóz towarów, których zakup dokonała firma szwajcarska w Szwajcarii, po czym towar ten został wywieziony przez przejście graniczne w Koroszczynie poza granicę UE. Wykładnia gramatyczna definicji eksportu towarów zawarta w ustawie o PTU kwalifikuje tą sytuację jako eksport towarów a usługa agencji celnej jako dotyczącą eksportu towarów powinna wynosić 0%. Zdaniem Spółki działanie firmy Szwajcarskiej stanowi tranzyt, a nie eksport towarów w konsekwencji czego usługa agencji celnej winna zostać opodatkowana 22% stawką VAT. 2. usługa sporządzania dokumentów odprawy celnej na przejściu granicznym znajdującym się poza terytorium RP (Goerlitz) - Spółka wykonuje usługę sporządzania dokumentów celnych na rzecz nabywcy z Niemiec. Siedzibą Spółki jest miasto Zgorzelec, miejscem wykonywania działalności murowany budynek w Goerlitz. Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje, że miejscem świadczenia usług jest siedziba lub miejsce stałego wykonywania usług. Stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, natomiast jeśli jako miejsce świadczenia usług, przyjąć miejsce wykonywania działalności tj. terytorium Niemiec wówczas przedmiotowa usługa będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. Podatnik stosuje stawkę 22% dla usług wykonywanych w Goerlitz. 3. zakup usługi najmu pomieszczeń i korzystania z linii telefonicznej na przejściu znajdującym się poza terytorium RP w Goerlitz, gdzie wynajmującym jest niemiecki właściciel budynku w Goerlitz. W ocenie Spółki ma miejsce import usług z tytułu którego powstaje obowiązek w podatku od towarów i usług w miesiącu otrzymania usługi, podatek ten podlega odliczeniu w tym samym miesiącu co podatek należny.
 1442. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-I-443/166/04
  Kiedy należy ująć korektę nabycia wewnątrzwspólnotowego, związaną z otrzymaniem od kontrahenta noty uznaniowej dotyczącej reklamacji zakupionego towaru.
 1443. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/204/2004
  dotyczy rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów od kontrahenta hiszpańskiego dostarczonych do Polski w maju 2004 r., jeżeli faktura została wystawiona przez tego kontrahenta w kwietniu 2004 r.
 1444. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-42/04/TS
  Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie kartę 3 ADT musi potwierdzić oprócz odbiorcy Naczelnik Urzędu Celnego lub pracownik szczególnego nadzoru podatkowego? Czy w przypadku zwolnień od podatku akcyzowego benzyn specjalnych kod CN 271011210, CN 271011250 oraz nafty kod CN 211019250 wyroby te mogą być wykorzystane na własne potrzeby lub odsprzedane?
 1445. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-107/04
  Jak prawidłowo należy wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
 1446. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/2023/2004/MJ
  Podatnik zwrócił się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 1. W którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru: w miesiącu wystawienia faktury, czy w miesiącu, w którym podatnik wchodzi w posiadanie faktury i towaru?br>2. W którym miesiącu przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów: w miesiącu wystawienia faktury przez dostawcę, czy w miesiącu, w którym faktura i towar dociera do odbiorcy?
 1447. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1-443/136/2004
  Firma zwraca się z zapytaniem w następującej sprawie:Spółka zamówiła towar u kontrahenta z państwa członkowskiego będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Towar miał być odebrany na koszt Spółki za pośrednictwem polskiego przewoźnika. Dostawca potwierdził zamówienie i w dniu 30.06.2004r. wystawił fakturę. Po wystawieniu faktury i wysłaniu jej do Spółki, poinformował ją, że nie posiada wszystkich towarów wyspecyfikowanych na fakturze, więc do odebrania towaru nie doszło. W dniu 02.07.2004r. kontrahent wystawił fakturę korygującą na całość wyspecyfikowanych towarów. Spółka na podstawie otrzymanej faktury wystawiła fakturę wewnętrzną przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 30.06.2004r. Podatek VAT należny i podatek naliczony wynikający z faktury wewnętrznej został rozliczony w deklaracji VAT-7 za 06.2004r. W lipcu 2004r. na podstawie otrzymanej faktury korygującej wystawiona została faktura wewnętrzna korygująca przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury. W deklaracji VAT-7 za lipiec 2004r. odpowiednio został pomniejszony podatek VAT należny i naliczony.
 1448. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-172-04
  Jak opodatkować i rozliczyć w deklaracji VAT - 7 transakcję zakupu we Francji używanego samochodu dostawczego?
 1449. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-16/IV/PH/04
  Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż dokonując zakupu towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2004 r. korzystał z przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery (Dz. U. Nr 152, poz. 1484) zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W związku z uchwaleniem w dniu 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług powyższe regulacje przestały obowiązywać. Strona wskazuje, iż stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów wykorzystywanych na potrzeby sił zbrojnych państw NATO oraz personelu pomocniczego, personelu dyplomatycznego i misji specjalnych, a także organizacji międzynarodowych mających siedzibę na terytorium kraju. Strona prosi o udzielnie odpowiedzi na pytanie, czy aby móc prowadzić wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, zobowiązana jest dokonać rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz otrzymać numer identyfikacyjny NIP-VAT/UE? Nadto Strona prosi o udzielenie informacji, czy jest obowiązana do składania w urzędzie skarbowym kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów?
 1450. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-71-1-GK/04
  1. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i kiedy Spółka będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będącego podatkiem należnym z tytułu ww. transakcji? 2. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu środka transportu, kiedy Spółka nie posiada świadectwa homologacji.
 1451. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-C/005-148/04
  Spółka dokonała jednorazowego zakupu towaru (programator teleinformatyczny) od przedsiębiorstwa mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty, a w wyniku nabycia nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Podatnik pyta czy zakup towaru należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
 1452. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1492/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem: 1) Czy należy naliczać podatek VAT i w jakiej stawce za wydane paliwa do samolotów i okrętów dla sił zbrojnych Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz jaką należy przyjąć podstawę opodatkowania; czy w tym przypadku występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w rozumieniu ustawy o VAT? 2) Czy należy naliczyć podatek VAT za paliwo pobierane przez polskie wojskowe samoloty i okręty odbywające ćwiczenia na terytorium danego kraju? Czy w takim przypadku występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i podatek VAT winien być uiszczony na terytorium kraju?
 1453. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1445/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy prawidłowo określił podstawę opodatkowania w złożonej deklaracji podatkowej VAT-7 za miesiąc czerwiec 2004r. oraz informacji podsumowującej VAT-UE za II kwartał 2004r.
 1454. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-31/PWI/443-407/AW
  W jaki sposób podatnik winien dokonać rozliczenia podatku od wewnatrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu?
 1455. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: I USB III/436/130/04/KK
  Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi pośrednictwa związane z dostawą towarów przez dostawców z unii Europejskiej na rzecz podmiotów gospodarczych - podatników w Polsce (odbiorców towarów)? Wynagrodzenie otrzymuję w formie prowizji na konto bankowe.
 1456. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/78/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz jakie obowiązują zasady obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tego tytułu?
 1457. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/79/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia towarów (samochodów używanych) z innych państw członkowskich?
 1458. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/32/04/MI
  Przedmiotem zapytania Podatnika jest określenie właściwej stawki VAT przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym owoców egzotycznych niżej wymienionych: 1. Ananasy PKWiU 01.13.21.-00.13 2. Arbuzy PKWiU 01.13.23-00.90 3. Avocado PKWiU 01.13.21-00.14 4. Banany PKWiU 01.13.21-00.16 5. Brzoskwinie PKWiU 01.13.23-00.25 6. Figi PKWiU 01.13.21-00 7. Cytryny PKWiU 01.13.22-0.40 8. Grejpfruty PKWiU 01.13.22-00.30 9. Gruszki PKWiU 01.13.23-00.13 10. Jabłka PKWiU 01.13.23-00.12 11. Kiwi PKWiU 01.13.23-00.60 12. Limonki PKWiU 01.13.22 13. Mandarynki PKWiU 01.13.22-00.20 14. Mango PKWiU 01.13.21-00 15. Melony PKWiU 01.13.23-00.90 16. Nektarynki PKWiU 01.13.23-00.90 17. Papaje PKWiU 01.13.23-00.50 18. Pomarańcze PKWiU 01.13.22-00.10 19. Śliwki PKWiU 01.13.23-0021 20. Winogrona PKWiU 01.13.1
 1459. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/19/04/TZ
  Przedmiotem zapytania Spółki jest rozstrzygnięcie kwestii: 1. dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego, który nie posiada świadectwa homologacji, 2. podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1460. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 421000-PA-9102-34/04/JS
  Czy zarejestrowany handlowiec może nabywać wewnątrzwspólnotowo i przeznaczać do dalszej odsprzedaży wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od podatku akcyzowego ( zwolnione w procedurze zawieszenia )? Czy zarejestrowany handlowiec zwolniony ze złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 44 ust. 1-3 ( ... ) może korzystać z tego zwolnienia nabywając wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od podatku akcyzowego ( zwolnienie w procedurze zawieszenia )?
 1461. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1059/04/CIP/01
  Czy podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług przy dostawie i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w świetle powyższych warunków obejmuje zawieszony podatek akcyzowy. Zdaniem Podatnika zawieszonego podatku akcyzowego nie wlicza się do podstawy opodatkowania.
 1462. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1335/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z pytaniami: jak dokonywać rozliczenia podatku należnego i naliczonego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów? Czy dokonywać korekt deklaracji VAT-7 za okresy już rozliczone? Czy do wykazania podatku należnego i jego obniżenia o podatek naliczony mają zastosowanie przepisy art. 86 ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Podatnika w przedstawionej przez niego sytuacji podatek należny i naliczony należy wykazać w deklaracji za czerwiec. Obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji powstał w maju (ale maj już został rozliczony), biorąc jednak pod uwagę art. 86 ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług rozliczenia tego podatku można dokonać w czerwcu zgodnie z wystawioną fakturą wewnętrzną, dlatego też nie ma obowiązku korygowania deklaracji VAT-7 za maj. Powołując się na § 16 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. Podatnik wskazuje, że fakturę wewnętrzną na wewnątrzwspólnotowe nabycie można wystawić nie później niż 7 dnia od otrzymania towaru. Faktura ta upoważnia do rozliczenia podatku należnego i naliczonego za okres kiedy ją wystawiono. W ocenie Podatnika podstawą do księgowania i ujęcia podatku jest dokument w postaci faktury wewnętrznej. Obowiązek podatkowy powstał w maju, jednak brak jest podstawy do wystawienia faktury wewnętrznej za ten miesiąc, bowiem zgodnie z art. 20 ust.7 ustawy za wskazany towar nie zapłacono zaliczki.
 1463. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1359/04/CIP/01
  W ocenie Podatnika wszystkie koszty, również koszty krajowe jak akcyza zapłacona do Urzędu Akcyzowego i koszty transportu przewoźnika krajowego powiększają podstawę opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1464. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP-443/51/04
  Czy stosowanie numeru NIP PL na dokumentach potwierdzających dokonywanie transakcji krajowych dotyczących zakupu i sprzedaży ( fakturach VAT) jest błędem ?
 1465. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP II 443/864/303/04
  Czy nabycie w kraju Unii Europejskiej przez osobę prawną używanego samochodu osobowego, spełniającego kryteria towaru używanego, uprawnia Spółkę do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 1466. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/448-95/04/JM
  - Miejsce opodatkowania prowizji otrzymywanej od podatników podatku VAT z krajów Unii Europejskiej z tytułu wykonywania usług pośrednictwa związanych z transakcjami sprzedaży produktów;- Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z wymienionym nabyciem;- Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - nieodpłatne otrzymanie od podatnikaz terytorium Wspólnoty części zamiennych do napraw gwarancyjnych opodatkowanych oraz, czy w wymienionej sytuacji, podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jeżeli przedmiotowe nabycie nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).
 1467. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/9/04/TZ
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od nabycia towaru od kontrahenta niemieckiego przekazanego przewoźnikowi wraz z wystawioną fakturą w dniu 29.04.2004 r., a dostarczoną Podatnikowi 04.05.2004 r.?
 1468. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIIIVAT/443/846/2004/MS
  Czy koszty transportu powiększają podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji gdy podatnik sam odbiera towar u kontrahenta i przewozi go na terytorium kraju?
 1469. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-49/2004
  Działając na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr 137 , poz. 926 z późn.zmian.)uprzejmię proszę o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.Prowadzę działalność gospodarcza w zakresie handlu artukułami przemysłowymi. W dniu 05-05-2004 r. dla potrzeb firmy zakupiłem środek trwały tj. samochód osobowy używany marki VOLKSWAGEN SHARAN z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej . Posiadam nastepujące dokumenty stwierdzające zakup w/w samochodu:- rachunek zakupu wystawiony przez Fimę niemiecką - tłumaczenie rachunku z języka niemieckiego na polski - dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.Dokonałem również w tut. Urzędzie Skarbowym opłaty skarbowej VAT-24 w wysokości 150 zł. jako niezbędna formalność potrzebna przy rejestracji samochodu. Informuję , że przed dokonaniem transakcji kupna samochodu nie byłem zarejstrowany jako podatnik VAT-UE. Dostawca samochodu nie wymagał odemnie okazania dokumentu potwierdzającego posiadanie NIP UE . Na wystawionym rachunku brak jest również numeru NIP unijnego dostawcy . Nie posiadam też żadnej informacji pisemnej , czy dostawca w swoim kraju uiścił należny podatek. Przy dokonywaniu opłaty skarbowej tut. Urząd Skarbowy nie wymagał odemnie żadnych dodatkowych dokumentów ani opłat pieniężnych.Stanowisko podatnika:Będąc w posiadaniu w/w dokumentów uważam , że nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie , ponieważ nie byłem zarejstrowanym do VAt UE jak również nie wynika to z w/w dokumentów.Wobec powyższego , jeżeli nie jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie nie podlega sporządzeniu faktury wewnątrznej wraz z obliczeniem podatku należnego . W związku z tym , iz nie jestem zarejstrowanym jako podatnik WNT i nie dokonałem naliczenia podatku należnego zwracam się z zapytaniem czy w chwili obecnej muszę dokonać tych wszystkich procedur , a mianowicie czy:- muszę zarejestrować się do VAT UE i potraktować tą transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu- jestem zobowiązany naliczyć od tej transakcji podatek należny i wykazać go w deklaracji VAT-7 za miesiąc , w ktorym został dokonany zakup- z powodu barku rejestracji nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
 1470. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III/448-94/04/JM
  Czy w sytuacji, gdy czynny podatnik VAT dokona wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego środka transportu, stanowiącego towar handlowy, który będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży, ale nie korzysta ze zwolnień od podatku (przy czym u kontrahenta z kraju Wspólnoty zafakturowany jest jako dostawa wewnątrzwspólnotowa opodatkowana w kraju nabywcy) - ma obowiązek uiścić VAT w terminie uregulowanym przepisem art. 103 ust. 1, czy też art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?
 1471. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US35/PP1/443-132/04/DG
  Strona dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, przy czym producent wystawił fakturę w dniu 06.04.2004 r., zapłata nastąpiła przed dniem 30 kwietnia 2004 r., zaś towar przekroczył granicę RP w maju 2004 r., w związku z czym pytanie brzmi:
 1472. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-403/2004/JJ
  Czy możliwe jest zastosowanie zasad opodatkowania wynikających z art. 120 przy sprzedaży sprzętu medycznego nabytego uprzednio od podmiotu duńskiego?
 1473. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USIV/II/443-119/04
  Obowiązk podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 1474. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-203/04
  Czy może zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia kamery termowizyjnej, która będzie wykorzystywana do celów medycznych i pozamedycznych ?
 1475. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1259/04/CIP/01
  Zdaniem Pytającego, faktury wystawione przez wewnątrzwspólnotowych dostawców z Hiszpanii zawierają prawidłową strukturę numeru identyfikacyjnego VAT i istnieje podstawa prawna do odliczenia podatku VAT.
 1476. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/23/2004
  Gmina zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia są samochody pożarnicze, które zostały zakupione przez podatnika dla jednostek ochotniczej straży pożarnej i mają służyć ochronie przeciwpożarowej.
 1477. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1286/04/CIP/01
  Podatnik zwraca się z następującymi pytaniami: 1. Czy unijny charakter pochodzenia towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia musi być dodatkowo zaświadczany przez inny dokument? 2. Czy obok w/w dokumentów kolejnym niezbędnym dokumentem umożliwiającym naliczanie i odprowadzanie podatku VAT jest dokument T2L? 3. Czy dokument T2L jest potrzebny w momencie eksportu towaru pochodzenia Unijnego jako podstawa do zastosowania stawki 0% w podatku VAT?
 1478. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: NP./443-4/04
  Czy podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług ze względu na niewielkie obroty ( poniżej 10 000 euro) uzyskiwane z dzialalności handlowej towarami przemyslowymi zakupowanymi w krajach Unii Europejskiej, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zwolniony ,jest zobowiazany do składania kwartalnych informacji podsumuwujących ?
 1479. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/129/PP1/443/20/04
  1. Gdzie jest opodatkowana podatkiem VAT usługa remontowa ciągnika siodłowego wykonywana przez firmę niemiecką na terenie Niemiec ? 2. Gdzie jest opodatkowana sprzedaż części zamiennych w sytuacji, kiedy sprzedawcą jest firma niemiecka, a nabywcą firma polska ? 3. Jaką stawką VAT jest opodatkowana usługa polegająca na transporcie towarów przez firmę polską dla firmy austriackiej na trasie Polska-Niemcy, a jaką na trasie Niemcy-Polska ? 4. Jaka stawka VAT obowiązuje przy wystawieniu faktury VAT za usługę transportową wykonaną w kwietniu 2004 r., zaś faktura została wystawiona w maju 2004 r. ?
 1480. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1/443/65/04
  Stan faktyczny: W miesiącu sierpniu br. sprowadziliśmy z Niemiec dwie używane naczepy do ciągnika siodłowego (PKWiU 34.20.23) wcześniej dopuszczone do ruchu drogowego (zarejestrowane) w Niemczech jeszcze w roku 1991 o numerach rejestracyjnych GT-N902 i GT-JS584.Z wstępnych rozmów przeprowadzonych z pracownikiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w celu uzgodnienia jakie dokumenty obowiązani będziemy przedstawić w celu zarejestrowania w/w przyczep stwierdził on, że jednym z bezwzględnie wymaganych dokumentów jest zaświadczenie z urzędu skarbowego określone w art. 105 ustawy o V AT. Wątpliwości nasze wiążą się ze znajomością stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w piśmie PP3-812-443/2004/BK/1638 PP z dnia 01.07.2004, a ponadto zważywszy na istotne cechy stanu faktycznego: 1) przedmiotowe naczepy nie stanowią towarów zaliczanych do nowych środków transportu, gdyż nie są wyszczególnione w zał. nr1 do ustawy VAT, 2) przyczepy zostały sprowadzone w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, co w myśl przepisu art. 105 ust. 3 ustawy wyklucza możliwość uzyskania zaświadczenia określonego w art. 105 ust. 1, pkt 2 ustawy, 3) sprowadzone naczepy nie będą rejestrowane po raz pierwszy w rozumieniu art.72 ust. 1 , pkt 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (pkt 8 dodany w myśl art. 141 ustawy o VAT), gdyż jeszcze w 1991 roku były po raz pierwszy zarejestrowane w Niemczech. Zapytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wiążące wyjaśnienie czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia naczepy do ciągnika siodłowego objętej symbolem PKWiU 34.20.23 uprzednio zarejestrowanej (dopuszczonej do ruchu drogowego) na terenie Wspólnoty Europejskiej (poza terytorium Polski) musimy dla celów rejestracji w Polsce uiścić podatek od towarów i usług w trybie określonym w art. 103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług a ponadto uzyskać stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego okreslone w art. 105 ustawy.
 1481. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/45/04/PK
  1. Jaką stawką podatku VAT opodatkowany jest import wyrobów medycznych ? 2. Jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów medycznych ? 3. Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest sprzedaż wyrobów medycznych w kraju ?
 1482. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/IN/96/BT/2004
  Pytanie podatnika dotyczy: -obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez małego podatnika; -powstania obowiązku podatkowego u małych podatników -wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu na własne potrzeby osobiste.
 1483. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/173/2004
  1) Czy nienależnie otrzymane kwoty stanowią "częściową zapłatę" w rozumieniu art. 19 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług ? 2) Czy usługi świadczone przez firmę "R" stanowią usługę elektroniczną czy też telekomunikacyjną ? 3) Usługi doradcze - jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy imporcie usług z tego tytułu i wg jakiego kursu ? 4) Jak potraktować zwrot towarów za granicę do kraju UE - czy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czy korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ? 5) W jaki sposób należy wykazać skonta z tytułu przedterminowej płatności uzyskiwane od kontrahentów z UE w związku z zakupem towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ?
 1484. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/4430/162/2004
  Jakie są zasady zaokrągleń przy przeliczaniu wartości wyrażonych w walucie obcej na złote polskie?
 1485. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1227/04/CIP/01
  Podatnik pyta kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz czy mimo wystawienia faktury przez firmę mającą siedzibę poza Unią może traktować tę transakcję jako wewnątrzwspólnotową. Zdaniem Podatnika przedstawiona powyżej transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów a obowiązek podatkowy powstanie 15 czerwca.
 1486. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/I/1756/2004/MS
  Dotyczy zastosowania procedury wewnątrzwspólnotowego nabycia w przypadku otrzymania faktury ze Szwajcarii.
 1487. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-1/443/112/2004
  Czy zakup paliwa do samochodu ciężarowego na terenie Unii Europejskiej jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym i czy istnieje obowiązek składania informacji podsumowującej o dokonanym w/w nabyciu.
 1488. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-353/0/IS
  Podatnik otrzymuje nieodpłatnie część towarów z państw członkowskich Wspólnoty. Zdaniem Podatnika wartości nieodpłatnie otrzymanych towarów nie należy uwzględniać w podstawie opodatkowania wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów
 1489. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP1-443-72/04
  Dotyczy stosowania marży w przypadku dostawy samochodów używanych, sprowadzonych z państwa trzeciego, których odprawa celna miała miejsce w państwie członkowskim innym niż terytorium kraju.
 1490. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US 24/1110/443/394/2004/IW
  Spółka zakupuje towar od firmy szwajcarskiej mającej siedzibę w Szwajcarii. Towar ten kontrahent szwajcarski zakupił w Niemczech i zadysponował przywiezienie tego towaru z Niemiec do Polski. Firma szwajcarska obciążyła Spółkę polską fakturą za ten towar.Spółka zapytuje czy według ustawy z dnia 11.03. 2004r. o podatku od towarów i usług będzie to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czy będzie to import towarów.
 1491. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/110/2004
  dotyczy rozliczenia podatku od towarów i usług w przypadku zakupu towaru od kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych transportowanego z Francji
 1492. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/224/PP1/2004[br]PP-1/443/73/2004
  Czy sprzedając maszynę używaną, gdy jej poprzedni właściciel nie jest VAT UE i nie prowadzi działalności, to gdzie rozliczam podatek i na jakich zasadach ?
 1493. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP.443/52/04
  Czy kupując na terenie UE pojazd osobowy używany od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, rozliczającego tę sprzedaż w systemie marż, należy przy sprzedaży tego pojazdu zapłacić podatek VAT od kwoty nabycia tego pojazdu, czy też od kwoty marży?
 1494. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/238/04
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów? Jak przelicza się kwoty wykazane na fakturach w walutach obcych? W którym miesiacu należy ująć fakturę korygującą związaną z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów?
 1495. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 402000-PA-910-84/2004
  Czy dostawa wewnątrzwspólnotowa towaru w postaci zmywacza do paznokci (PKWiU: 24.52.19-90.90) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
 1496. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/278/04
  Czy mogę odliczyć podatek VAT od zakupu samochodu wcześniej wziętego w leasing, i czy naliczyć podatek w przypadku jego sprzedaży ?.
 1497. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/60/2004
  Czy mamy obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE w przypadku gdy jesteśmy producentami schodów drewnianych i dokonujemy ich montażu u odbiorców z krajów UE ?
 1498. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-84-1/GW/04
  Podatnik pyta jak ma postąpić w przypadku otrzymania dostawy w danym miesiącu wraz z fakturą z datą wystawienia z poprzedniego miesiąca? Czy w związku z faktem, że faktura wpłynęła po dacie sporządzenia deklaracji VAT-7, należy dokonać jej korekty z dalszymi konsekwencjami i czy w ten sam sposób należy postąpić w przypadku otrzymania faktury VAT bez dostawy towarów?
 1499. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PI/005-1107/04/CIP
  Podatnik zapytuje: 1)czy nabycie od firmy niemieckiej prowadzącej działalność gospodarczą i posiadającej niemiecki NIP, nie zarejestrowanej jako podatnik na terenie Polski stanowi nabycie wewnątrzunijne, w związku z którym podatnik miał prawo odliczyć VAT należny wynikający z wystawionej faktury wewnętrznej oraz 2)czy kontrahent niemiecki ma prawo ubiegać się o zwrot uiszczonego na granicy Polski podatku VAT od podatnika. Podatnik wyraził swoje stanowisko zgodnie z którym powyższa transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz nie jest zobowiązany do zwrócenia firmie niemieckiej zapłaconego przez nią w urzędzie celnym podatku od towarów i usług.
 1500. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/159/04
  Czy otrzymanie towaru - w ramach bezpłatnej naprawy gwarancyjnej - od kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej - stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe? Czy należy w księdzie przychodów i rozchodów odnotowywać tego typu zdarzenania z wartościami zerowymi?
 1501. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.PPM/443-103/DJ/04
  Dotyczy dokumentowania po 1 maja 2004 r. dokonanych zwrotów reklamacyjnych materiałów nabytych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1502. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I/443/14/04/TZ
  Jak rozstrzygnąć kwestię, rozliczenia w deklaracji VAT-7 transakcji dotyczącej nabycia towarów, usług transportowych i sprzedaży tych towarów poza granicami kraju oraz odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących wydatków, które będą służyły zarówno sprzedaży objętej VAT jak i nie objętej VAT ?.
 1503. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-I-443-17-04-TZ
  Czy koszty transportu i inne koszty związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów można: 1) potraktować łącznie jako nabycie towaru i zastosować stawkę podatkową właściwą dla dostawy towarów, 2) czy traktować oddzielnie jako: wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i import usługi (transportowej). ?.
 1504. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.06.VAT-443/409/04/MO
  W którym miesiącu powstaje obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, a w którym miesiącu powstaje prawo odliczenia VAT od tego nabycia?
 1505. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: III-2-443-58/04/AgM
  Czy zakup środka transportu na terytorium innego państwa członkowskiego przez podatnika podatku od towarów i usług zarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych od podatnika który rozlicza się z podatku od wartości dodanej na zasadzie opodatkowania marży jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru ?
 1506. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-210/297/04
  Z zapytaniem do tutejszego organu podatkowego zwrócił się podatnik zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzunijnych, który nabył na potrzeby działalności gospodarczej używany samochód ciężarowy od kontrahenta niemieckiego. Transakcja została udokumentowana fakturą, na której nie umieszczono numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy. Podatnik wystawił fakturę wewnętrzną i odprowadził należny podatek VAT, a następnie odliczył podatek naliczony. Podatnik pyta: Czy ma obowiązek złożenia informacji podsumowującej? Czy postąpił prawidłowo odliczając podatek naliczony z tytułu tej transakcji? Zdaniem podatnika, mimo że kontrahent nie podał swojego numeru NIP miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i w związku z tym należy złożyć informację podsumowującą o dokonanych transakcjach wewnątrzunijnych. Podatnik uważa, iż miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1507. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-36/04
  Dotyczy transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz czy będą miały zastosowanie przepisy art. 20 ustawy dotyczące obowiązku podatkowego w transakcjach wewnątrzwspólnotowych?
 1508. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP 443-213/261/04
  Podatnik otrzymał w miesiącu czerwcu 2004 r. towar, jak również potwierdzającą dostawę fakturę, wystawioną w miesiącu maju 2004 r. Zgodnie z opinią podatnika obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu otrzymania towaru i faktury, tj. w miesiącu czerwcu 2004 r. Ponadto Spółka dokonuje montażu kominków z obudową w budynkach mieszkalnych, a pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla powyższej usługi. Zdaniem podatnika przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku w wysokości 7%.
 1509. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: ZP-II/443-103/04
  Dotyczy podstawy opodatkowania i wystawiania faktur przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym.
 1510. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/145/2004
  Co oznacza wyraz "nie obejmuje" w świetle art. 31 ustawy o podatku od towarów i usług ?
 1511. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: RO/436/139/2004
  Czy przedstawiona procedura postępowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - jest prawidłowa ? Czy firma musi wpłacać kaucję gwarancyjną ?
 1512. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/61/04
  Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej oraz podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 - jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy ...
 1513. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/12/04/HK
  1. Czy karta Jednolitego Dokumentu Administracyjnego 3 SAD potwierdzona przez urząd celny wyjścia i skład wolnocłowy wraz z fakturą eksportową i listem przewozowym z potwierdzeniem odbioru towaru przez skład wolocłowy są dokumentami wystarczającymi do potraktowania transakcji jako eksport i zastosowania stawki podatku od towarów i usług 0%? 2. Czy faktury wewnętrzne wystawione na podstawie faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, które nie zawierają kodu państwa przed nr VAT stanowią podstawę do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w tym dokumencie?
 1514. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP-II/443/24/04/PG
  Czy koszt dojazdu z siedziby firmy do miejscowości przygranicznej, ponoszony przez nabywcę towarów z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów winien podwyższyć wartość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?
 1515. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-88-1-GK/04
  Czy w przypadku bezpłatnego otrzymania towarów od podatnika podatku od wartości dodanej z terytorium Wspólnoty Europejskiej dojdzie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?Czy wycena tych towarów na podstawie cen stosowanych w obrocie z dostawcami towarów jest właściwą ceną?
 1516. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/RPP1/443-298/04/MM
  Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Spółka zajmuje się sprzedażą prenumeraty prasy zagranicznej. Prenumerata jest przesyłana przez wydawców do Podatnika lub do bezpośrednich odbiorców. Według informacji przedstawionych przez Spółkę, wydawca zagraniczny jest podatnikiem podatku VAT i obciąża fakturą za zamówienie bezpośrednio firmę EuroPress.
 1517. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PUS II/443/185/04
  Jednostka dokonała nabycia towaru od kontrahenta ze Słowacji. Towar jednostka otrzymała w dniach 5 i 12.05.2004 r., przy czym faktury potwierdzające dostawę zostały wystawione z datą 30.04.2004 r. Podatnik uznał dokonaną ww. transakcję za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i dokonał rozliczenia powyższej transakcji w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2004 r.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!