Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


dom letniskowy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-936/12/MS
  Stawka VAT przy budowie domów rekreacyjnych.
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-668/12-4/AK
  Jeżeli całoroczny budynek "letniskowy" będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-855/12-2/AM
  Czy Wnioskodawca może uznać wydatki na ww. nieruchomość za zgodne z art. 21 ust. 25.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPP4/443-287/12-4/OS
  Sprzedaż produkowanych domów mieszkalnych i letniskowych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11 dla osób fizycznych, firm i dewelopera, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, jest opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług.
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1/443-1232/11-2/ISz
  stawka podatku VAT dla usługi budowlano-montażowej (adaptacja lokalu użytkowego na dom letniskowy całoroczny)
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-662/11-3/AK
  Zwrot niektórych wydatków związanych z budową domu letniskowego oraz budynku gospodarczo-garażowego.
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-524/11/MMa
  Czy wnioskodawczyni przysługuje prawo zwrotu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku letniskowego według projektu "...", który będzie służył zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-522/11-4/MPe
  w zakresie stawki podatku
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-265/11-4/AK
  Jeżeli całoroczny budynek "letniskowy" będzie służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tj. będzie spełniał funkcję mieszkalną (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne), to – po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ustawie – przysługuje Wnioskodawczyni prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z realizowaną inwestycją.
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-148/11-2/ES
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca jest uprawniony do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1424/10-2/ES
  Czy Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT (na mocy ustawy z 29 sierpnia 2005 r.) przy budowle budynku, który w dokumentacji zakwalifikowany jest jako budynek letniskowy, a w rzeczywistości jest budynkiem mieszkalnym?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-1055/10/AT
  Czy prawidłowo, jako wykonawca robót, słusznie chce Wnioskodawca zastosować stawkę 7% VAT na roboty budowlano - montażowe tego budynku?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-697/09-5/LK
  Czy w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca będzie mógł rozliczać podatek VAT — ewentualnie uzyskać zwrot podatku zapłaconego od nabytych towarów i usług budowlanych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-648/10-2/EC
  Opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-779/09-2/AK
  zwrot niektórych wydatków związanych z budową domu letniskowego, który będzie służył zaspokojeniu potrzeb rodziny przez cały rok
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-82/10-2/EC
  Czy wydatki (potwierdzone fakturami ) z przychodu 97 000 zł uzyskanego ze sprzedaży działki w dniu 25.11.2009 r ponoszone przez Wnioskodawczynię na dalszą budowę tego budynku letniskowego całorocznego (który będzie zaspakajał jej potrzeby mieszkaniowe) może zaliczyć jako wydatki na cele mieszkaniowe w myśl art. 21 ust. 1 pkt.32 lit. a) i lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm) ?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-968/09-2/ES
  Czy podlegają zwrotowi wydatki poniesione na rozbudowę i przebudowę budynku letniskowego przystosowanego do całorocznego zamieszkania, w którym wraz z rodziną Wnioskodawczyni jest zameldowana na pobyt stały, a budynek służy do zaspokojenia stałych, podstawowych potrzeb mieszkaniowych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-628/09-5/AK
  przystosowanie domku kempingowego do potrzeb mieszkaniowych
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-743/09-3/KS
  Przy założeniu, iż w wynajmowanych domkach turystycznych łączna liczba pomieszczeń spełniających słownikową definicję pokoju (przy zastosowaniu wykładni językowej) nie przekroczy 12, można uznać (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), że Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z tej formy opodatkowania. Przy czym dokonując wyjaśnienia pojęcia ,,pokój" należy zastosować wykładnię językową a nie funkcjonalną. Dlatego też tylko pomieszczenia, które spełniają wskazaną powyższej definicję ,,pokoju" tj. w każdym z tych pomieszczeń znajduje się okno, drzwi i które są oddzielone ścianami od innych pomieszczeń można uznać za jeden pokój.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-666/09/MM
  Czy od przychodu ze sprzedaży domu letniskowego Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-416/09/TK
  Czy w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1468) przysługuje wnioskodawcy "zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym" oraz czy faktury mają być wystawiane na jedno nazwisko (wnioskodawcy) czy też na dwa nazwiska (wnioskodawcy i współwłaściciela)?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP2/443-296/09/EŁ
  Stawka podatku na prace polegające na budowie domu z drewna.
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-307/08/AD
  Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-98/09-2/TK
  Czy roboty budowlane polegające na budowie ww. budynku podlegają opodatkowaniu według stawki 7%?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1391/08-4/AK
  Czy na Wnioskodawczyni ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w tytułu sprzedaży nieruchomości (domku letniskowego oraz gruntu) w dniu 16.05.2008 r.? Wnioskodawczyni pyta dlaczego wg. US Warszawa - Mokotów powinna zapłacić podatek dochodowy od domku letniskowego wybudowanego i nabytego w formie darowizny w 1986 r., tj. po upływie 5 lat ?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP2/443-1201/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 28 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży domów letnich (letniskowych) -jest prawidłoweW dniu 28 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-752/08/MM
  Czy w sytuacji zakończenia budowy domu letniskowego Wnioskodawca nabył prawo do odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-653/08/IL
  Czy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-204/08/MR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 12 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych -jest nieprawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-336/08/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uzyskania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wnios ...
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-355/08-2/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2008r. (data wpływu 29 lutego 2008r.) oraz uzupełnione pismem z dnia 17 kwietnia 2008r. (data wpływu 18 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej zaliczki za wykonanie usług budowlanych -jest prawidłowe.W dniu 29 luteg ...
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PP2-443-293/08-2/IK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008r. (data wpływu 25 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży/nabycia domu letniego -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-174/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie warunków zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 r. zost ...
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-324/07-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16.10.2007 r. (data wpływu 02.11.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w ramach tzw. ulgi o ...
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPP1/443-222/07/RS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) uzupełniony dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem drewnianego domu letniskowego -jest prawidłowe.W dniu 31 sie ...
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-5/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007 r. (data wpływu 09 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania przez Pana zwrotu niektórych wydatków związanych z budową całorocznego budynku rekreacji indywidualnej, który bę ...
 37. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0035/07
  Czy podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu letniskowego?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: F.II.0550-11/2006
  - dotyczy opodatkowania tarasu.
 39. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-59/US/2006/ACH
  Dotyczy kwestii wydatkowania zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności na przeprowadzenie prac remontowych w budynku mieszkalnym letniskowym.
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-21/06
  Czy podatnikowi realizującemu inwestycję, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, mającą na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika i członków jego rodziny, polegającą na budowie budynku mieszkalnego rekreacyjnego całorocznego wypoczynku, w którym zamierza on wraz z rodziną zamieszkać na stałe i będzie tam zameldowany, (na sfinansowanie której zostanie udzielony kredyt z banku przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego do udzielania kredytów, a z umowy kredytowej będzie wynikało, że dotyczy on inwestycji, związanej z budową przedmiotowego budynku rekreacyjnego całorocznego wypoczynku), przy spelnieniu pozostałych warunków wynikajacych z art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje, po zakończeniu inwestycji, prawo do odliczenia od dochodu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie tej inwestycji ?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-VII-443/13/06
  Jaką stawkę VAT należy zastosować za usługę wynajmu domku letniskowego?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/195/06
  Czy jest możliwe korzystanie z odliczeń od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę letniskową?
 43. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0189/05
  Czy podatnicy mogą odliczyć od podatku wydatki związane z remontem domku letniskowego?
 44. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OF/415-0027/06
  Czy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej związanej z budową budynku letniskowego oraz prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III/415-5/06
  Czy instalację centralnego ogrzewania w budynku letniskowym można uznać jako wydatek na remont i modernizację budynku mieszkalnego?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/42/DP-II/4110-36/06
  Czy mogę uzyskać zwrot podatku VAT za materiały budowlane jeżeli wybudowałam dom na podstawie pozwolenia na budowę na dom letniskowy i po zakończeniu budowy uzyskałam oświadczenie inspektora nadzoru, że budynek spełnia normy domu mieszkalnego całorocznego i ponadto zameldowałam się i zamieszkałam w tym domu z całą rodziną, jest to jedyny dom jaki posiadamy?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USPD/415/T-20/3/512/2006
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego w przypadku, gdy przeznaczony jest na remont i modernizację domku letniskowego?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-7-3/2006
  Czy wydatki związane z remontem domu letniskowego , który został wybudowany na podstawie pozwolenia z 1989 roku na budowę budynku rekreacyjnego, pełniącego funkcję domu mieszkalnego przekazanego aktem darowizny na rzecz córki z zastrzeżeniem, iż obdarowana ustanawia na nabytej nieruchomosci, dożywotnie, bezpłatne i niepodzielne prawo uzytkowania na rzecz darczyńcy podlegają odliczeniu od podatku
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/442/DJW/06
  Czy można skorzystać z ulgi na remont i modernizację budynku znajdującego się na działce letniskowej.
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-17/14a/06/KC
  Czy usługi /roboty budowlane/ polegające na wykonaniu domku letniskowego należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 22% czy 7%?
 51. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BD-P/423-12/05/Z
  Czy kwotę otrzymanego odszkodowania z tytułu spalenia domku letniskowego, który służył działalności socjalnej, należy potraktować jako koszty uzyskania przychodów lub przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-37/05/JM
  Czy do przychodu uzyskanego z tytułu najmu domku letniskowego należy zastosować opodatkowanie ryczałtem według stawki 8,5% czy według stawki 17%?
 53. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-53/IIUSŁ-B/2005/AA
  Dotyczy odliczeń na budowę/remont domku letniskowego.
 54. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BI/005-0012/05
  Czy podatnicy mogą do przychodu uzyskanego z tytułu najmu domu letniskowego zastosować opodatkowanie w formie karty podatkowej i jednocześnie do przychodu uzyskanego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415-90/05/GS/1
  Możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej z tytułu poniesionych w 2005 roku wydatków na remont domku letniskowego.
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB III-415- /PDOF/ /DW/O5
  Czy poniesione koszty na remont budynku letniskowego (w 2005 r. - zmiana funkcji domu letniskowego na mieszkalną) podlegają odliczeniu w ramach ulgi remontowej?
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-IV/II/443-35/05
  pkt 4) jak należy rozliczać imprezę turystyczną, w której oprócz usług obcych nabytych dla bezpośredniej korzyści klienta, świadczone są usługi własne, pkt 4 a) czy należy wystawić jedną zbiorczą fakturę na całą wartość imprezy, czy też oddzielnie na usługi własne i obce, pkt 6) jak należy opodatkować usługę polegającą na odsprzedaniu zakwaterowania w domkach letniskowych, nabytą od jej organizatora dla bezpośredniej korzyści klienta, pkt 11) w jaki sposób należy opodatkować sprzedaż usługi hotelowej, zakupionej uprzednio od hotelu dla bezpośredniej korzyści turysty.
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UBPI/443-5P/05
  Czy należność z tytułu dzierżawy używanych drewnianych domków letniskowych osobom fizycznym jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PP.KP/443/04/2005
  Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży nieruchomości (gruntu i budynku letniskowego o PKOB 1110) na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy, a nieruchomość ta została zabudowana w 2004 r. budynkiem letniskowym na podstawie zezwolenia na budowę?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443-9/05
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków mieszkalnych drewnianych z elementów prefabrykowanych.
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FK.3161/1-3/2005
  Czy domki typu "Brda"należy zakwalifikować do budynków, w których są świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b uchwały Nr XXV/79/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, czy też do budowli?
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-9/05 D.P.
  Czy podlegają odliczeniu od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku wydatki poniesione w 2004 roku na remont i modernizację budynku letniskowego przystosowanego do całorocznego użytkowania i zamieszkania, w którym podatniczka jest zameldowana na pobyt stały?
 63. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: IV/443/147/04/I
  dot. stawki podatku VAT na usługę budowy domku jednorodzinnego, całorocznego wykonanego w technologii drewnianej
 64. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: II US-II-443/134/2004
  Czy za wykonanie domku letniskowego mogę stosować stawkę VAT 7 %?
 65. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PBF-415/32190/35136/39/2004
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla używanego budynku letniskowego niemieszkalnego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji danego podatnika?
 66. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: WP-443-44A/04
  W zakresie określenia stawki podatkowej w podatku VAT na domek letniskowy drewniany.
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!