Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


czynsz inicjalny

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/11/12-S/MR
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/11/12-S1/MR
  Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-226/12-2/AWa
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur dotyczących opłat leasingowych motocykla oraz od zakupu paliwa służącego do jego napędu.
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-156/12-2/KO
  Czy Wnioskodawca może w kwocie netto z faktury zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czynsz inicjalny do umowy leasingowej i czynsz zerowy, jednorazowo w dacie ich poniesienia?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-127/11/12-S-2/DS
  Czy pierwsza opłata leasingowa, która ma zostać poniesiona przez Spółkę, zawierająca opłatę przygotowawczą, winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Spółki w całości, w dacie jej poniesienia, czy też winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości umowy leasingu, która ma zostać zawarta?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-476/11-2/DS
  Czy Spółka wyżej określoną opłatę wstępną może zaliczyć w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. otrzymania i zaksięgowania faktury przez Spółkę, czy też opłatę wstępną należy zaliczyć do pośrednich kosztów podatkowych i rozliczyć jej wartość w kosztach uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-376/11-2/DS
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo opłaty wstępnej (czynsz inicjalny, czynsz zerowy) wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego w jej pełnej wysokości w miesiącu ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, tj. we wrześniu br.?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-212/11-4/KO
  Czy Wnioskodawca może w całości, tzn. w kwocie brutto z faktury, zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, opłatę wstępną do umowy leasingowej?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/11-4/MR
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-1273/11-3/MR
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od czynszu inicjalnego oraz od rat leasingowych, a także od zakupu paliwa służącego do napędu motocykla będącego przedmiotem umowy leasingu?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-489/11/MS
  1. Czy Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo Opłatę Wstępną do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy Spółka może w przypadku uznania, iż Opłata Wstępna jest kosztem uzyskania przychodu o charakterze jednorazowym, dokonać jej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2010r.?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-754/08/11-S/AK
  Czy opłata wstępna powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, z dniem jej poniesienia, czy też powinna być rozliczana proporcjonalnie, przez cały okres trwania umowy leasingu?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP1-443-9/11-2/MP
  Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-285/10-4/DS
  Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-288/10-4/DS
  1. Czy wstępną opłatę z tytułu zawartej umowy leasingowej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (opłaty), czy podzielić proporcjonalnie na czas za zawartej umowy (36 miesięcy). W 2010 zawarto już 14 umów leasingu, więc kwota wynikająca z pierwszych opłat jest znacząca. 2. Czy różnice kursowe wynikające z zapłaty kwoty podatku VAT wg faktury zakupu w EUR są kosztem uzyskania przychodu tak jak różnice kursowe od kwoty netto wyrażonej na tej fakturze.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-288/10-5/DS
  1. Czy wstępną opłatę z tytułu zawartej umowy leasingowej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (opłaty), czy podzielić proporcjonalnie na czas za zawartej umowy (36 miesięcy). W 2010 zawarto już 14 umów leasingu, więc kwota wynikająca z pierwszych opłat jest znacząca. 2. Czy różnice kursowe wynikające z zapłaty kwoty podatku VAT wg faktury zakupu w EUR są kosztem uzyskania przychodu tak jak różnice kursowe od kwoty netto wyrażonej na tej fakturze.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-288/10-4/DS
  1. Czy wstępną opłatę z tytułu zawartej umowy leasingowej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (opłaty), czy podzielić proporcjonalnie na czas za zawartej umowy (36 miesięcy). W 2010 zawarto już 14 umów leasingu, więc kwota wynikająca z pierwszych opłat jest znacząca. 2. Czy różnice kursowe wynikające z zapłaty kwoty podatku VAT wg faktury zakupu w EUR są kosztem uzyskania przychodu tak jak różnice kursowe od kwoty netto wyrażonej na tej fakturze.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-288/10-5/DS
  1. Czy wstępną opłatę z tytułu zawartej umowy leasingowej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (opłaty), czy podzielić proporcjonalnie na czas za zawartej umowy (36 miesięcy). W 2010 zawarto już 14 umów leasingu, więc kwota wynikająca z pierwszych opłat jest znacząca. 2. Czy różnice kursowe wynikające z zapłaty kwoty podatku VAT wg faktury zakupu w EUR są kosztem uzyskania przychodu tak jak różnice kursowe od kwoty netto wyrażonej na tej fakturze.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB4/423-288/10-4/DS
  1. Czy wstępną opłatę z tytułu zawartej umowy leasingowej należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (opłaty), czy podzielić proporcjonalnie na czas za zawartej umowy (36 miesięcy). W 2010 zawarto już 14 umów leasingu, więc kwota wynikająca z pierwszych opłat jest znacząca. 2. Czy różnice kursowe wynikające z zapłaty kwoty podatku VAT wg faktury zakupu w EUR są kosztem uzyskania przychodu tak jak różnice kursowe od kwoty netto wyrażonej na tej fakturze.
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1339/10/PC
  Czy przy tak zawartych umowach leasingu operacyjnego należy jednakowo traktować pierwsze opłaty wynikające z zawartych umów (w pierwszym przypadku jest to pierwsza rata wynagrodzenia, a w drugim przypadku jest to czynsz zerowy) jako formę czynszu inicjalnego i rozliczać je proporcjonalnie w ciężar kosztów uzyskania przychodu przez cały okres trwania danej umowy leasingu operacyjnego?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1341/10/PC
  Czy opłata manipulacyjna, która w obu przypadkach jest tak samo nazywana i stanowi znikomą wartość przedmiotu leasingu powinna być rozliczana proporcjonalnie w ciężar kosztów uzyskania przychodu przez cały okres trwania danej umowy leasingu operacyjnego?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1242/10/PC
  Czy wstępna opłata leasingowa może zostać przez wnioskodawcę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, czy też Wnioskodawca jest obowiązany rozliczyć przedmiotową opłatę w czasie przez okres, na jaki zawarto umowę?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-806/10-4/JB
  stwierdzić należy, iż w zakresie momentu i sposobu zaliczenia czynszu "0" do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. Natomiast w zakresie momentu i sposobu zaliczenia czynszu inicjalnego do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1686/10/JD
  Czy opłaty z tytułu leasingu operacyjnego za licencję na oprogramowanie stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia kosztu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1426/10/PP
  Czy Spółka powinna rozliczać wydatek na Pierwszą Ratę Leasingowa proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingowej i zaliczać w koszty uzyskania przychodu danego roku podatkowego, w którym trwa leasing, stosowną część Pierwszej Raty Leasingowej -proporcjonalnie do długości trwania danej umowy leasingowej w danym roku podatkowym ?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-1127/10/PP
  Czy Spółka powinna rozliczać wydatek na Wstępną Ratę Leasingową proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy leasingowej i zaliczać w koszty uzyskania przychodu danego roku podatkowego, w którym trwa leasing, stosowną część Wstępnej Raty Leasingowej -proporcjonalnie do długości trwania danej umowy leasingowej w danym roku podatkowym ?
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-744/10-2/RS
  W przypadku Wnioskodawczyni czynsz inicjalny stanowiący wstępną opłatę leasingową jest kosztem pośrednim. W/w opłaty nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez Wnioskodawczynię, gdyż jest ona uiszczona jednorazowo, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a jej zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Czynsz inicjalny leasingu stanowiący opłatę wstępną, pomimo że ponoszony jest jednorazowo, to dotyczy ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony i zgodnie z art. 22 ust. 5c w/w ustawy podlega rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-382/10/ESZ
  moment i sposób zaliczenia pierwszej raty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego wycinarki laserowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-56/07/10-S/PST
  Czy rata inicjalna jako koszt pośredni jest kosztem uzyskania przychodu w daciejej poniesienia?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-69/07/10-S/PST
  Czy przygotowawcza rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-161/10/PST
  Czy pierwsza rata leasingowa w wysokości 20% wartości przedmiotu leasingu może, jako koszt w podatku dochodowym od osób prawnych, być zaksięgowana jednorazowo w momencie poniesienia, czy też winna być rozliczona proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-169c/10/MR
  Zaliczenie do kosztów czynszu zerowego, czynszu inicjalnego, opłaty manipulacyjnej.
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-78/10/JS
  Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając czynsz nr "0" jednorazowo do kosztów w momencie jego poniesienia tj. w miesiącu grudniu 2009 r. z uwagi na fakt, iż czynsz nr "0" stanowi opłatę za pierwszy miesiąc korzystania ze sprzętu? Czy Spółka postąpiła prawidłowo zaliczając poniesioną opłatę manipulacyjną proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy leasingowej z uwagi na to, iż opłata ta odnosi się do wartości przedmiotu leasingu w całym okresie korzystania ze sprzętu?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-43/10/AK
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia opłatę wstępną - część kapitałową, która stanowi pierwszą ratę wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu na podstawie art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-45/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-43/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-44/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-42/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-835/09/ESZ
  Czy opłata wstępna jest kosztem w dacie wystawienia faktury w całości, czy należy ją rozliczać w czasie przez cały okres trwania umowy?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-817/09/ESZ
  Czy spółka może jednorazowo w momencie poniesienia wydatku zaliczyć opłatę wstępną do kosztów uzyskania przychodów?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-699/09-2/JG
  Czy prawidłowe jest zaliczenie jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej (czynsz inicjalny, czynsz zerowy) wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego w jej pełnej wysokości w miesiącu otrzymania faktury?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-711/09/AK
  Czy czynsz zerowy oraz opłata manipulacyjna mogą być zaliczone przez wspólników spółki jawnej - podatników podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo z dniem ich poniesienia, czy też powinny być rozliczone proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasing?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-599/09-3/PJ
  Czy kwotę opłaty wstępnej należy potrącić jednorazowo w momencie poniesienia, czy należy koszt ten rozliczać proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-694/09/AK
  Czy może podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych jednorazowo opłata wstępna, w dacie poniesienia, bez konieczności rozliczania jej w czasie?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-609/09/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia czynszu inicjalnego, który będzie wynikał z planowanej z umowy leasingu operacyjnego na samochód osobowy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-608/09/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia czynszu inicjalnego wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu dostawczego z homologacją ciężarową do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-645/09/AK
  Czy opłata manipulacyjna i czynsz inicjalny winny być rozliczane proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu (36 miesięcy), czy można opłaty zaliczyć w koszty jednorazowo?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-635/09/AP
  Czy w świetle art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uregulowaną opłatę wstępną w kwocie 594.659,15 zł netto należy rozliczać w czasie proporcjonalnie do okresu trwania umowy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-390/09-4/JG
  Czy czynsz inicjalny i czynsz zerowy powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo z chwilą ich poniesienia, czy też opłaty te trzeba rozliczać przez cały okres trwania umowy leasingu?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-487/09-4/TW
  Czy wspólnik spółki ustalając swój dochód podlegający opodatkowaniu może w grudniu 2008 r. uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku całą kwotę wydatkowaną na pokrycie kosztów opłaty manipulacyjnej i czynszu zerowego, czy też jednak wartość tych usług powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego? Czy kwota odpowiadająca wartości czynszu inicjalnego w przedmiotowej sprawie stanowi element warunkujący zawarcie umowy, a przez to powinna być uwzględniana w kosztach proporcjonalnie do upływu okresu obowiązywania umowy, czy może należy odmówić jej takiego charakteru i uznać za koszt grudnia 2008 r.?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-486/09-4/TW
  Czy wspólnik spółki ustalając swój dochód podlegający opodatkowaniu może w grudniu 2008 r. uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku całą kwotę wydatkowaną na pokrycie kosztów opłaty manipulacyjnej i czynszu zerowego, czy też jednak wartość tych usług powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy leasingu operacyjnego? Czy kwota odpowiadająca wartości czynszu inicjalnego w przedmiotowej sprawie stanowi element warunkujący zawarcie umowy, a przez to powinna być uwzględniana w kosztach proporcjonalnie do upływu okresu obowiązywania umowy, czy może należy odmówić jej takiego charakteru i uznać za koszt grudnia 2008 r.?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-488/09-2/TW
  Czy czynsz inicjalny oraz opłatę manipulacyjną można jednorazowo zaksięgować w koszty uzyskania przychodu zgodnie z datą wystawienia faktury VAT?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-305/09/AK
  Opłata wstępna, leasing operacyjny, "metoda kasowa".
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-294/09/IG
  Czy opłaty leasingu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w miesiącu grudniu 2008 r. (dot. opłaty wstępne leasingowe)?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-306/09-4/AG
  Czy wartość nierozliczonych rat leasingowych (dotyczących okresu po utracie przedmiotu leasingu), które zostały uwzględnione w rozliczeniu umowy leasingowej są dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów? Czy część czynszu inicjalnego przyporządkowana do 2008 roku i lat następnych (proporcjonalnie do planowanego okresu leasingu) są dla firmy Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów? Czy stanowią one koszty 2008 roku (roku rozliczenia umowy leasingowej i spełnienia wynikających z rozliczenia zobowiązań)?
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-202/09-2/AG
  Czy kwota zapłaconego czynszu inicjalnego związanego z zawarciem umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt podatkowy w momencie jego poniesienia, którym jest dzień wystawienia faktur, czy tez powinna być rozliczana proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej której dotyczy?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-36/09/AP
  W którym momencie opłatę manipulacyjną, czynsz inicjalny oraz czynsz "0" będą dla Spółki podatkowym kosztem uzyskania przychodu?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-126/09/PH
  Czy opłaty wstępne poniesione w 2008 r. na podstawie umów leasingu operacyjnego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku 2008?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-817/08/AK
  W jaki sposób rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów opłatę wstępną, czy jednorazowo w dacie jej poniesienia, czy też należy ją rozliczyć proporcjonalnie do długości trwania umowy czyli w okresie 3 lat?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-48/09/AK
  Jak należy rozliczyć wstępną opłatę leasingową do kosztów uzyskania przychodów w firmie prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której zdarzenia gospodarcze księgowane są według metody memoriałowej?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-838/08-2/KS
  Czy poniesione opłaty z tytułu leasingu operacyjnego - w tym czynsz inicjalny rozliczany przez okres trwania umowy leasingowej proporcjonalnie do upływu czasu, w kwocie pozostającej do rozliczenia - będą stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli umowa ta zostanie rozwiązana przed terminem jej zakończenia?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-166/09-4/MT
  Czy przedstawiony powyżej (w punktach 1-4) sposób zaksięgowania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu w leasingu operacyjnym w przypadku działalności jednoosobowej firmy Wnioskodawczyni jest prawidłowy?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-800/08/AK
  Czy opłatę wstępną należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie jej poniesienia, czy też należy uwzględnić ją kosztach proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-251/08-2/AS
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wstępnej opłaty leasingowej warunkującej rozpoczęcie umowy leasingu.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-750/08/AK
  Czy można całą wartość netto czynszu inicjalnego z wystawionej faktury zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-931/08/ESZ
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną w momencie poniesienia wydatku?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1557/08-2/KK
  czynsz inicjalny oraz czynsz "0" są kosztami pośrednimi. Ww. opłat nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiągniętymi przez podatnika, gdyż są one na ogół uiszczane jednorazowo, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ww. opłaty podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, tj. okresu trwania umowy leasingu.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-752/08/PSZ
  Czy czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłata manipulacyjna winny być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jednorazowo w momencie poniesienia, czy też winny być rozliczone proporcjonalnie w okresie trwania umowy?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1353/08-2/AŻ
  Czy wstępna opłata leasingowa (zwana w niektórych umowach także czynszem inicjalnym) jako typowy koszt pośredni winna być ujęta w całości w księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej na takich samych zasadach jak księgi rachunkowe, w dacie jej poniesienia?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-763/08/AK
  Czy wstępna opłata leasingowa jako typowy koszt pośredni winna być ujęta w całości w księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej na takich samych zasadach jak księgi rachunkowe, w dacie jej poniesienia?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1241/08-6/AG
  W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną w przypadku leasingu samochodu marki p ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0" w przypadku leasingu samochodu marki v ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0", w przypadku leasingu samochodu marki f g p ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0" w przypadku leasingu samochodu marki f b ?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-762/08/AK
  Czy wstępna opłata leasingowa (czynsz inicjalny) jako typowy koszt pośredni winna być ujęta w całości w księdze przychodów i rozchodów, prowadzonej na takich samych zasadach jak księgi rachunkowe, w dacie jej poniesienia?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-886/08-4/AG
  Czy firma mogłaby zaksięgować czynsz inicjalny w koszty w całości w dacie jego poniesienia nie dzieląc go na lata?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/08/AK
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej przez wspólników - umowa leasingu operacyjnego nieruchomości.
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-1530/08-2/KR
  Zawierając umowę leasingu Spółka powinna podzielić koszty poniesienia wstępnej (inicjalnej) opłaty leasingowej proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy i w tej proporcji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych okresów. Opłata ta nie może więc zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów w całości, w momencie jej poniesienia.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-602/08/IG
  Czy czynsz inicjalny należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie jego poniesienia, czy też należy uwzględniać go w kosztach proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-850/08/PP
  Czy spółka mając powyższe na uwadze powinna w obu przypadkach - kwotę czynszu inicjalnego oraz w wypadku maszyny - kwotę przedpłaty jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1101/08-4/AG
  Czynsz zerowy jest kosztem pośrednim. Nie zmienia tego fakt, że czynsz zerowy jak wskazano we wniosku stanowi opłatę za pierwszy miesiąc korzystania ze sprzętu - skoro od jego wniesienia zależy rozpoczęcie realizacji umowy leasingu. Zatem czynsz zerowy, pomimo że ponoszony jest jednorazowo, to dotyczy ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony. Tak więc zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy czynsz zerowy podlega rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519/08/AK
  Czy czynsz inicjalny, czynsz "0" i opłata manipulacyjna powinny być traktowane jako jako koszty pośrednie i rozliczane proporcjonalnie w okresie trwania umowy, czy też mogą być zaliczane w koszty jednorazowo w momencie poniesienia, czy czynsz "0" może być traktowany jako pierwsza rata leasingowa i rozliczona w koszty jednorazowo?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1149/08-2/EC
  Czy opłaty leasingowe wynikające z faktur 203721 I 204321, tj. przede wszystkim opłata wstępna, a także opłaty za czynności administracyjne związane z rejestracją i ubezpieczeniem przedmiotu leasingu, należy zakwalifikować do "koszów dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy", o których mowa w art. 22 ust. 5c zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zgodnie z tym przepisem należy rozliczać proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-491/08/AK
  Czy opłata wstępna powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, z dniem jej poniesienia (wystawienia faktury), czy też winna być rozliczona proporcjonalnie, przez cały okres trwania umowy leasingu?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-515/08-2/KS
  Czy przedmiotowe wydatki należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia czy należy je rozliczać proporcjonalnie do okresu trwania każdej z umów leasingowych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3-423-1172/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.08.2008r. (data wpływu 11.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
  - uznania czynszu inicjalnego za koszt należący do kategorii kosztów innych niż b ...
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-830/08-8/JK
  Czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztami pośrednimi. Ww. opłat nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one na ogół uiszczane jednorazowo, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Czynsz zerowy i opłata manipulacyjna, pomimo że ponoszone są jednorazowo, to dotyczą ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony. Tak więc zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy czynsz zerowy i opłata manipulacyjna podlegają rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-408/08/AK
  Umowa leasingu operacyjnego.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-514/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodó ...
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-513/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-368/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 28 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. został złożony ww. wni ...
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-362/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 17 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wn ...
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-365/08-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 15 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 27 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-447/08/NG (KAN-5433/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 28 maja 2008r.) uzupełnionym w dniu 18 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego w dacie jego poniesienia -jest ...
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-343/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ..., przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008 r. (data wpływu 19 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 19 maja 2008 r. został złożony ww. ...
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-316/08-6/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 czerwca 2008 r. oraz w dniu 21 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pierwszej opłaty leasingowej oraz opłaty przygotowawczej -jest n ...
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-757/08-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15.05.2008r. (data wpływu 20.05.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych -
  - w zakresie momentu zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty tzw. odstępnego -jest prawidłowe,- w zakr ...
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-578/08-4/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.05.2008 r. (data wpływu 16.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 16.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-244/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 22 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-210/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2008 r. (data wpływu 9 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów przygotowawczej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 9 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o ...
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-496/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2008r. (data wpływu 17.03.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 17.03.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-222/08/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów przygotowawczej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-206/08/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia wstępnej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-215/08/NG (KAN-2860/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2008r. (data wpływu do tut. Biura 18 marca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego w dacie jego poniesienia -jest nieprawidłowe.W dniu 18 marca 2008 ...
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-158/08/AP
  Czy opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu w momencie dokonania zapłaty, czy też należy ją rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-114/08/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2007 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatku dotyczącego wstępnej opłaty wynikającej z umowy leasingowej oraz w zakresie daty zakwalifikowania kosztów ...
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-255/08-2/KR
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.02.2008r. (data wpływu 06.02.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenie momentu powstania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 06.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualne ...
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-93/08-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego w związku z zawartą umową leasingu -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 20 ...
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-93/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 3 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie prawa autorskiego -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożo ...
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-265/08-4/MO
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2008 r. (data wpływu 05.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 05.03.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-149/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez pełnomocnika , przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 29 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-159/08-4/MO
  Wstępna opłata leasingowa jest kosztem pośrednim. Wstępnej opłaty leasingowej nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika, gdyż są one na ogół uiszczane jednorazowo, a ich zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu.Opłata wstępna, pomimo że ponoszona jest jednorazowo, to dotyczy ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony. Reasumując zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy Wnioskodawca powinien podzielić koszty poniesienia opłaty wstępnej proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, tj. okresu trwania umowy leasingowej
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-69/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 29 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego związanego z zawartą umową leasingową- jest prawidłowe.W dniu ...
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-69/08-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 23 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 29 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego w przypadku zmiany formy księgowości -jest nieprawidł ...
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-71/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 26 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-52/08-2/AG
  Czy opłatę wstępną należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, tzn. wystawienia faktury przez leasingodawcę, bez rozliczania proporcjonalnie do czasu trwania umowy?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-54/08-5/AG
  Czy faktura za opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy leasingu może zostać ujęta jednorazowo w kosztach uzyskania przychodu?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-80/08-4/EK
  Czy opłata wstępna (czynsz inicjalny) oraz czynsz zerowy powinny zostać zaliczone w koszty uzyskania przychodów jednorazowo, w dniu otrzymania faktur, czy też powinny być rozliczane przez cały okres trwania umowy leasingowej?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-39/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. S., przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-30/08-4/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 19 marca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-10/08/RM
  W związku z zawartymi umowami leasingu operacyjnego podatnik pyta czy wynikający z umowy leasingu czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie poniesienia, czy proporcjonalnie do długości umowy leasingu.
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-366/07/RM
  Czy czynsz inicjalny można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w dacie faktury, czy też należy rozliczyć ten czynsz na okres trwania umowy, tj. 36 miesięcy (3 lata) i zaliczyć w koszty w poszczególnych latach określoną część tego czynszu.
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-9/08-6/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 11 lutego 2008 r. oraz 13 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzi ...
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-355/07/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia wstępnej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-779/07/PSZ
  Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy tzw. leasingu operacyjnego nie ma zastosowania zasada niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-351/07/TK
  Czy prawidłowym jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty opłaty wstępnej w dacie wystawienia faktury, która jest jednocześnie datą poniesienia kosztu?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-266/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. Spółka Jawna, złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-763/07/AK
  Czy wstępną opłatę leasingową należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie poniesienia owego kosztu, czy należy ją rozliczyć proporcjonalnie do okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-500/07-3/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15.11.2007 r. (data wpływu 17.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 17.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-262/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 14 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 16 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 14 grudnia 2007 r. Spółka Cywilna złożyła ww. wniosek o udzielenie pis ...
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-253/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 17 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inte ...
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-260/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r., (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej oraz jednorazowej opłaty przygotowawczej -jest prawidłowe.W dniu 10 grudnia 2007 r. z ...
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-318/07/ESZ
  W którym momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępną opłatę leasingową dotyczącą leasingu samochodu.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-712/07/AK
  Czy opłatę wstępną (tzw. czynsz inicjalny) należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w miesiącu poniesienia wydatku, czy też należy zaliczyć ją w czasie proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-583/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2007 r. (data wpływu 22.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ubezpieczenie OC i AC samochodu ciężarowego -jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został ...
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-332/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 23 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu czynszu inicjalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 23 listopada 2007 r. wpłynął do tu ...
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-600/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 26.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatku dotyczącego tzw. czynszu inicjalnego wynikającego z umowy leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 26 listopad ...
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-246/07-5/EK
  Czy opłatę wstępną dot. leasingu operacyjnego można zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie jej poniesienia?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-250/07/ESZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 14 listopada 2007r.) uzupełnionym w dniu 20 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolnic ...
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-249/07/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M., przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 14 listopada 2007 r.) uzupełnionym w dniu 12 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozaro ...
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-303/07/PP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 16 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej warunkującej zawarcie umowy leasingu oraz umowy najmu -jest niepra ...
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-171/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. K., przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 8 listopada 2007 r.), uzupełnionym w dniu 27 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej- jest prawidłowe.W dniu 8 listopada 2 ...
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-212/07-2/EK
  Czy poniesiony wydatek związany z opłatą wstępną z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego winien zostać zaliczony jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-205/07-3/EK
  Czy czynsze inicjalne i czynsze "0" mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku (miesiącu) jej poniesienia, czy powinny być uwzględnione w kosztach proporcjonalnie w poszczególnych latach (miesiącach) przez cały okres trwania umowy?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-222/07/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Komandytowej, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 2 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospo ...
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-199/07-5/MC
  Czy wpłatę wstępnej opłaty leasingowej należy potraktować jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami i potrącić w roku podatkowym zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też traktować je jako koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy i stanowiące koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości trwania umowy leasingu zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-159/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 12 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 31 paździ ...
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-246/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pierwszej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 29 października 2007 ...
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-154/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. P., przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 28 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej- jest prawidłowe.W dniu 29 pa ...
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-194/07/MW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 30 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej po ...
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-177/07-4/EK
  Czy koszty poniesione tytułem opłaty wstępnej można zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-135/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-126/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007 r. (data wpływu 10 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 10 października 2007 r ...
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-154/07-4/EK
  Czy czynsz inicjalny, którego opłacenie jest warunkiem dojścia do skutku umowy leasingu operacyjnego, stanowić będzie dla Spółki, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia, tj. ujęcia tego kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-115/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. S., przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 4 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest nieprawidłowe.W dniu 4 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów p ...
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-114/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana E. L., przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 2 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest prawidłowe.W dniu 2 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-173/07/AM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 01 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu czynszu inicjalnego, czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej wynikających z zawartej u ...
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-120/07/BK
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G., przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 września 2007r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do ...
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-387/07/IG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat z tytułu umowy leasingu operacyjnego -jest prawidłowe.W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wnios ...
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-119/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana I. przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2007r.), uzupełnionym w dniu 19 października 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarcze ...
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-116/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W., przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 września 2007r.), uzupełnionym w dniu 24 października 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej raty leasingowej (czynszu inicjalnego) oraz ubezpieczenia przedmiotu ...
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-92/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. J., przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 18 października 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej- jest nieprawidłowe.W dniu 14 wrze ...
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-113/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W. przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 14 września 2007r.), uzupełnionym w dniu 31 października 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia opłaty wstępnej wynikającej z umowy leasingu do kosztów uzyskania przychodów prowa ...
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-454/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 2.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów pierwszej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 2 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pi ...
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-318/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25.10.2007 r. (data wpływu 29.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 29.10.2007 r. spółka jawna "x" złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-97/07-3/EK
  Czy pierwsza rata leasingowa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku (miesiącu) jej poniesienia, czy powinna być uwzględniona w kosztach proporcjonalnie w poszczególnych latach (miesiącach) przez cały okres trwania umowy leasingu?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-185/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego, czynszu zerowego i opłaty manipulacyjnej z tytułu zawarcia umowy leasingu -jest nieprawidłow ...
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-105/CzP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP 03 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 21 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego z tytułu zawarcia umowy leasingu operacyjn ...
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-56/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 26 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007 r. ...
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-92/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 3 września 2007r.), uzupełnionym w dniu 28 września 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnych opłat leasingowych i opłat administracyjnych do kosztów uzyskania ...
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-167/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2007r (data wpływu 03.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym -jest nieprawidłowe.W dniu 03.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-83/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W., przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 28 sierpnia 2007r.), uzupełnionym w dniu 19 października 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności go ...
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-269/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 08.10.2007 r. (data wpływu 15.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 15.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-195/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2007 r. (data wpływu 20.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 20.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-91/07-4/EK
  Czy opłaty wstępne (czynsz inicjalny i opłata manipulacyjna powiększone o niepodlegającym odliczeniu podatek VAT wykazany na fakturze VAT) płatne przy zawarciu umowy leasingu należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów proporcjonalnie do rzeczywistego trwania umowy (tj. w latach 2007, 2008, 2009, 2010)?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-26a/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów czynszu inicjalnego z tytułu planowanego zawarcia umowy leasingu operacyjnego oraz jednorazowego zalicze ...
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-68/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L. M., przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej- jest nieprawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie p ...
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-65/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L. B., przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów pierwszej opłaty leasingowej- jest nieprawidłowe.W dniu 30 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-72/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 sierpnia 2007r.) uzupełnionym w dniu 15 października 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kau ...
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-66/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczania wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-62/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 29 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępne ...
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-66/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2007 r. (data wpływu 31 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczania wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 31 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej i ...
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-62/07-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 29 sierpnia 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu opłaty wstępne ...
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-76/07/BK
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 23 sierpnia 2007r.), uzupełnionym w dniu 21 września 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia czynszu inicjalnego (w ...
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-64/07/BK
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. wspólnika spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 sierpnia 2007r.), uzupełnionym w dniu 14 września 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia pierwszej ...
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-67/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SP.J. przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej (c ...
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-72/07-3/EK
  W jakim momencie Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępną opłatę leasingową (czynszu inicjalnego) dotyczącą przedmiotu leasingu?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-53/07-4/AG
  Czy opłata za czynsz inicjalny i raty leasingowe stanowić będą w całości koszt uzyskania przychodów, jeśli tak, to czy opłaty te można zaliczyć w koszty w momencie ich poniesienia?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-53/07-5/AG
  Czy opłata za czynsz inicjalny i raty leasingowe stanowić będą w całości koszt uzyskania przychodów, jeśli tak, to czy opłaty te można zaliczyć w koszty w momencie ich poniesienia?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-72/07-3/EK
  W jakim momencie Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępną opłatę leasingową (czynszu inicjalnego) dotyczącą przedmiotu leasingu?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-62/PC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 17 sierpnia 2007 r.) uzupełnionego w dniu 1 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu pierwszej opłaty leasingowej -jest niep ...
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-176/07-2/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2007r (data wpływu 05.09.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym -jest nieprawidłowe.W dniu 05.09.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-56/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B., przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 9 sierpnia 2007r.), uzupełnionym w dniu 18 września 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia czynszu inicjalnego (wstępnej opłaty leasingowej) do kosztów uzyskania przychodów p ...
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-372/07/AK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2007 r. (data wpływu 17.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej z tytułu zawartej umowy leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 17 października 2007 r. został złożony ...
 192. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-1/4110-0059/07/BB/PPII
  Czy wstępna opłata leasingowa stanowi koszt jednorazowy w momencie jej poniesienia, czy też należy ujmować ją w kosztach firmy proporcjonalnie do długości trwania umowy?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-36/07/MS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 3 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej tzw. czynszu inicjalnego warunkującego zawarcie umowy leasingu -jest ...
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-66/07-2/EK
  Określenie momentu zaliczenia wydatków z tyt. wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-152/07-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.09.2007 r. (data wpływu 11.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej oraz opłaty manipulacyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 11.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prze ...
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-69/07/AT
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu 28 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatków na zapłatę przygotowawczej raty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 28 si ...
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-24/07-2/AG
  Czy opłata wstępna (tzw. czynsz inicjalny) do umowy leasingu stanowi w całości koszt uzyskania przychodu w dacie wystawienia faktury (przy prowadzeniu ksiąg handlowych), czy też należy ją rozliczyć proporcjonalnie do długości okresu na jaki została zawarta umowa leasingowa?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-26/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 24.07.2007r.), uzupełnionym w dniu 17 sierpnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków z ...
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-115/07-1/GJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007r (data wpływu 17.08.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym -jest nieprawidłowe.W dniu 17.08.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w i ...
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-26/07-2/MC
  Czy Spółka prawidłowo jednorazowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną w całości w miesiącu jej uiszeczenia i otrzymania faktury od lesingodawcy?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IP-PB3-423-45/07-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2007 r. (data wpływu 03.08.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie leasingu -jest prawidłowe.W dniu 03.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego ...
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB3/423-46/07/BG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 6 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m. in. w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej tzw. czynszu inicjalnego warunkującego zawarcie umowy leasingu ...
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-66/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej z tytułu zawarcia umowy leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 27 sierpnia 2007 r. wpłynął do tutejszego orga ...
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-49/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o. przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej z tytułu zawarcia umowy leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 10 sierpnia 2007 r. wpłynął do tutejszego organu ...
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-56/07/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007 r. (data wpływu 22 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu ujęcia do kosztów uzyskania przychodów raty inicjalnej z tytułu zawartej umowy leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 22 sierpnia 2007 r. wpłynął do tut. organu ...
 206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-43/07
  - Czy w koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej można zaliczyć diety oraz ryczałty za noclegi z tytułu odbycia podróży służbowej na terenie kraju przedstawiciela handlowego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, - czy w koszty uzyskania przychodu można zaliczyć zwrócone pracownikom kwoty dotyczące pokrycia kosztów noclegów związku z wyjazdami udokumentowane fakturami VAT, - czy spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu czynsz inicjalny na leasing samochodów jednorazowo w dacie otrzymania faktury, czy należy rozliczać go w proporcji do czasu trwania umowy leasingu przy pomocy konta rozliczenia międzyokresowego kosztów, - w koszty jakiego miesiąca zaliczyć czynsz za używanie samochodu w ramach umowy leasingu operacyjnego w sytuacji gdy miesiąc sprzedaży wykazany na fakturze zakupu za - czynsz jest późniejszy niż miesiąc wystawienia faktury.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-61/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 24 sierpnia 2007 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek ...
 208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US/415-36/07/AD
  Wnioskodawca zwraca się z pytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów i wykazania w księdze podatkowej wydatków dotyczących czynszu inicjalnego, czynszu zerowego oraz opłaty manipulacyjnej?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/423-12/07/PS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu opłaty wstępnej z tytułu zawarcia umowy leasingowej-jest nieprawidłowe.W dniu 16 lipca 2007 r. wpłynął do tutejszego organu w/w wniosek o udzielenie ...
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-2/07-3/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2007 r. (data wpływu 09.07.2007 r.), uzupełnionym w dniu 13.08.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej -jest nieprawidłowe.W dniu 09.07.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-21/07
  Czy wstępna opłata leasingowa stanowi jednorazowy koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia, czy też należy ujmować ją w kosztach proporcjonalnie przez cały czas trwania umowy?
 212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415-10/07
  1. Czy płacona jednorazowo opłata wstępna będzie kosztem uzyskania przychodów w całości w momencie poniesienia wydatku, czy powinna być rozliczona w równych ratach w okresie trwania umowy leasingu? 2. Czy opłaty za ubezpieczenie pojazdów zawarte na okres roku - to jest na przykład od 15 lipca 2007 do 14 lipca 2008 r. będą koszem uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, czy też proporcjonalnie na okres 2007 i 2008 roku ?
 213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-79/07
  Czy można odliczyć jednorazowo czynsz inicjalny zapłacony na podstawie FV za wzięty przeze mnie w leasing operacyjny autobus?
 214. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-68/07/GS
  Czy opłata wstępna (czynsz inicjalny ) obejmująca około 40 % wartości całej umowy leasingu operacyjnego może zostać bezpośrednio-jednorazowo zaliczona w koszty uzyskania przychodów w miesiącu poniesienia kosztu, czy też należy ją księgować proporcjonalnie do czasu trwania umowy tzw. rozliczenia międzyokresowe w świetle uregulowań znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II US.I/423-7/07
  Czy wynikające z zawartej w 2007 r. umowy leasingu: wstępna opłata leasingowa i opłata administracyjna będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czy też w częściach proporcjonalnych do okresu na jaki zawarto umowę?
 216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-21/07
  W jakim momencie czynsz inicjalny powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/406-5/07
  Czy opłatę stanowiącą czynsz inicjalny należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie jej poniesienia czy rozliczać proporcjonalnie do czasu trwania umowy?
 218. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-58/101a/57/07/BB
  Czy opłatę wstępną (tzw. czynsz inicjalny) poniesioną w związku z realizacją umowy leasingu samochodu osobowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia, czyli w dacie jej faktycznej wpłaty?
 219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-DP/4211-3/07
  Czy czynsz inicjalny może być zaliczony w koszty podatkowe jednorazowo, w dacie poniesienia, na podstawie wystawionej faktury przez leasingodawcę?
 220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/17/A/07/W738
  1.Czy czynsz inicjalny i opłatę manipulacyjną związane z leasingiem operacyjnym na samochód osobowy można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? 2. Czy opłacone przez leasingobiorcę ubezpieczenie samochodu osobowego (OC i AC) mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPR2/423-196/06/JB
  Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków:1. z tytułu czynszów inicjalnych, zapłacone w momencie podpisania umowy 2. z tytułu czynszów leasingowych wynikających z harmonogramów spłat do umów leasingowych.
 222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-394/06/IG
  Czy opłaty wstępne (czynsz inicjalny-wpłata początkowa) płatne przy zawarciu umowy leasingu należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów stosowanie do rzeczywistego trwania umowy?
 223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/24/06
  Czy czynsz inicjalny oraz opłatę manipulacyjną zapłaconą w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego na samochód ciężarowy, można rozliczyć w koszty działalności w okresie 48 miesięcy tj. po 1/48 w każdym miesiącu trwania umowy czy należy zaliczyć je jednorazowo w koszty uzyskania przychodu?
 224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/412-18/06
  Czy czynsz inicjalny powinien być w całości wpisany w koszty w miesiącu wystawienia faktury, czy też podlega on podzieleniu na ilość rat leasingu i powinien być wpisywany w koszty w wysokości czynszu w poszczególnych miesiącach ?
 225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-70/06
  Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur dokumentujących dopłatę do czynszu inicjalnego, który to czynsz wynika z umowy leasingowej (faktury takie nie zostały wymienione w art. 88 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)?
 226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: MB-415-4-06
  Czy czynsz inicjalny przy zakupie samochodu osobowego (użytkowanego na potrzeby prowadzonej dzialalności gospodarczej) w ramach leasingu operacyjnego będzie stanowił koszt uzyskania przychodów u korzystającego?
 227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI.OF-406/2/6/2006
  Czy poniesione koszty tytułem opłaty wstępnej - czynszu inicjalnego powinny być zaliczane w ciężar kosztów uzyskania przychodów przez cały okres trwania umowy, proporcjonalnie w wysokości 1/24 poniesionych kosztów, czy też w momencie ich poniesienia?
 228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/423-115/05/3801
  Pytanie podatnika dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego (opłat wstępnych) z tytułu umowy leasingu operacyjnego.
 229. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/24/05
  Czy faktura dokumentująca wpłatę czynszu inicjalnego daje prawo do odliczenia podatku naliczonego mimo, że wydanie przedmiotu leasingu nastapi po upływie 2-3 miesięcy od momentu uiszczenia czynszu?
 230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-275-296/05/AJ
  Czy opłaty wstępne (czynsz inicjalny) płatne przy zawarcia umowy leasingu należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów stosownie do rzeczywistego trwania umowy?
 231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-0093/05/JW
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT z czynszu inicjalnego, w przypadku gdy przedmiotem leasingu jest mini-koparka?
 232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/423-0011/05
  Czy można kwotę czynszu inicjalnego zaliczyć jednorazowo w całości do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku?
 233. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/005-SIP-62/05
  Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowego płaconego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i czynszu inicjalnego oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej składki dotyczącej wspólnika spółki - na Fundusz Pracy.
 234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-31/158a/32/05/BB
  Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty manipulacyjnej i czynszu inicjalnego w pełnej wysokości w momencie ich poniesienia.
 235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/423-32/05
  Czy opłatę inicjalną w kwocie 4.464 zł należało zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania faktury, czy należało ją rozliczać w czasie trwania umowy leasingowej ?
 236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSPP/443/36/37/25800/2005
  Czy do kwoty podatku naliczonego od raty czynszu, należy doliczyć podatek naliczony od pozostałych opłat, wynikających z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego, a w szczególności od opłaty manipulacyjnej, opłaty z tytułu rejestracji pojazdu, czy też czynszu inicjalnego?
 237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD3.2-415-5/05
  Dotyczy momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowego płaconego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i czynszu inicjalnego oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej składki dotyczącej wspólnika spółki - na Fundusz Pracy.
 238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/406-4/1/CIT/05
  Czy zapłacona opłata początkowa w wysokości 30% wartości samochodów oraz zapłacone miesięczne czynsze leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu?
 239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I.415/4/2005
  Czy spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nie rozliczoną część opłaty wstępnej należnej z tytułu zawartej umowy leasingu środków trwałych przez spółkę jawną?
 240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-22/05
  Czy opłata, na którą została wystawiona faktura VAT, za pierwszą ratę leasingu określonego art. 23b ust. 1 ustawy wynosząca np. aż 40% wartości rzeczy branej w leasing, należy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu odpowiednio proporcjonalnie do okresu trwania tego leasingu
 241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/2/05
  W jaki sposób zaliczać opłaty i raty leasingowe od kosztów uzyskania przychodu, z zawartej przed 01.05.2004 r. umowy leasingu samochodu osobowego?
 242. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PDII-423/7/04
  Czy czynsz inicjalny oraz pierwsza rata leasigowa są kosztami uzyskania przychodu w miesiącu ich poniesienia ?
 243. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-50/2004
  Czy w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów: czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną, raty czynszowe, depozyt gwarancyjny, wydatek poniesiony z tytułu składek na ubezpieczenie przedmiotu leasingu, wynagrodzenie za zawarcie umowy ubezpieczenia na korzystającego-leasingobiorcę?
 244. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/781/04/AJ
  Czy opłaty inicjalne (jednorazowa opłata administracyjna oraz opłata wstępna) płatne przy zawarciu umowy leasingu należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów stosownie do rzeczywistego trwania umowy?
 245. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USI.-OF-415/10/5/2004
  dotyczy rozliczania kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczeń AC, OC samochodów ciężarowych
 246. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415/35/2004
  Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów art. 23 a - 23 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.). Stan faktyczny: w dniu 08.10.2004 r. zawarłem umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód ciężarowy marki PEUGEOT, który wykorzystywany jest w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na czas oznaczony to jest do 08.10.2007 r. Moje stanowisko w sprawie: uważam, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu zawarta umowa leasingu spełnia następujące warunki: została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawnesuma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. I dlatego poniesione przeze mnie opłaty w podstawowym okresie trwania umowy w tym czynsz inicjalny i opłata manipulacyjna mogą być zaliczone w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Pytanie: proszę o udzielenie informacji w sprawie zasad zaliczania opłaty wstępnej z tytułu umowy leasingu operacyjnego w ciężar kosztów uzyskania przychodów.
 247. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: BD/005-84/04
  Czy czynsz inicjalny wynikający z umowy dzierżawy ciągnika siodłowego stanowi koszt uzyskania przychodów ?
 248. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US72/ROP1/423/680/04/PS
  Czy wynikająca z umowy leasingu operacyjnego opłata wstępna (czynsz inicjalny) może być jednorazowo odpisana w koszty uzyskania przychodów?
 249. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: USX-443/53/04
  Czy uiszczenie wpłaty poczatkowej przy leasingu operacyjnym stanowi koszt uzyskania przychodów w miesiącu dokonania wpłaty? Czy podatnik użytkując ciągnik siodłowy w ramach umowy leasingowej ma prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe i w jakiej wysokości?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!