Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


budynek gospodarczy

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-574/12/BK
  ulga meldunkowa- budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-283/09/12-S/MC
  1. Czy wyżej wskazany zakres robót można uznać za prace remontowe, a wydatki z tym związane mogą być bezpośrednio odnoszone w ciężar kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki remontowe? 2. Czy można kwalifikować ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, biorąc pod uwagę fakt, iż nabyty przez Spółkę obiekt nie będzie przynosił obecnie dochodów, a przychody pojawią się dopiero w następnym roku podatkowym?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-730/11-2/MF
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca wraz z małżonką i ich córką, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej, a szczególnie zakwalifikowanie działki położonej o nr ew. 643/1 o pow. 3687 m2 jako działki oznaczonej symbolem "R", po przeznaczeniu dochodów z odpłatnego zbycia swoich nieruchomości na zakup tego gruntu, spełnią warunki uzasadniające prawo do zwolnienia zakupu tej nieruchomości, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy zakup ten mieści się w kategorii zakupu gruntu pod budownictwo mieszkaniowe?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-111/11-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1111/10/MMa
  Czy za sprzedaż domu wnioskodawczyni będzie mogła kupić dwa mieszkania, tj. jedno dla siebie i drugie dla córki (poprzez darowiznę)? Czy przysługuje wnioskodawczyni ulga meldunkowa?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-776/10/CJS
  Czy "ulga meldunkowa" swym zakresem obejmuje również sprzedaż gruntu oraz budynku gospodarczego (szopy)?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-682/10-2/MG
  Skutki podatkowe sprzedaży gruntów rolnych nabytych w drodze umowy darowizny w 2000 roku oraz w drodze umowy dożywocia zawartej w 2003 roku wraz z budynkiem w stanie surowym zamkniętym nie oddanym do użytkowania.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-434/10-4/JK
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości rolnej nabytej w drodze spadku
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-104/10-4/MG
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki rolnej w części przeznaczonej na wypłatę w gotówce członkom spółdzielni
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-540/09/PS
  W jaki sposób Wnioskodawczyni ma się rozliczyć z podatku dochodowego od sprzedaży, jeżeli złożyła wcześniej PIT-37, ile jest winna fiskusowi, czy podlega podatkowi dochodowemu od sprzedaży spadku?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-183/09-4/JK2
  możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-213/09/BK
  Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od części odziedziczonej po ojcu, czy od części odziedziczonej po matce?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-884/08-2/MN
  Sprzedaż lokali mieszkalnych, powstałych z wyremontowanego budynku mieszkalnego, zakupionego jako towar handlowy do prowadzonej działalności gospodarczej.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-411/08/PSZ
  1. W jaki sposób amortyzować lokale użytkowe i pozostałe pomieszczenia gospodarcze oraz jak zaksięgować koszty rozpoczętej inwestycji budowlanej (zmiany sposobu użytkowania bramy przejazdowej na lokal użytkowy i dobudowy wiatrołapu)? 2. Czy w tym przypadku należy dokonywać podwójnej amortyzacji, tj. uproszczoną oraz od wartości początkowej)?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-671/08-4/EN
  Czy osoby fizyczne uzyskujące przychód ze sprzedaży nieruchomości mogą nie opodatkowywać podatkiem od towarów i usług przychodów uzyskanych z tej sprzedaży?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-314/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 18 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki -jest nieprawidłowe.W dniu 18 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP2/443-227/08-4/EN
  Sprzedaż budynku (towar używany art. 43 ust. 1 pkt 2) oraz budynku mieszkalnego (art. 43 ust. 1 pkt 10) podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPP1/443-166/08-2/AI
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2008 r. (data wpływu 04 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej -jest nieprawidłowe.W dniu 04 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji p ...
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-226/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007 r. (data wpływu 12.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 12.10.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 20. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DVAT/443-110380/07/AS
  Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, zabudowanego budynkami z przeznaczeniem do rozbiórki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 21. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-34/ET/07
  Dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działki budowlanej zabudowanej budynkiem gospodarczym.
 22. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-18-375/07/ZDB
  Czy do celów amortyzacji przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej wystarczy dokonać wyceny samej nieruchomości (budynku gospodarczego przeznaczonego do prowadzenia w nim działalności) bez uwzględnienia gruntu ?
 23. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-14/07/13588
  Czy wybudowanie garażu przeznaczonego na samochód dostawczy wykorzystywany przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, można potraktować jako inwestycję związaną z tą działalnością?
 24. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/E/449-2/07
  - dotyczy: 1) prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 2) przysługiwania prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
 25. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/PP/P/440-204/14a/06/DB
  Podatnik zwraca się do tut. organu podatkowego z pytaniem, jaka jest właściwa stawka podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym, który został przyjęty w użytkowanie w dniu ..... 1990r.
 26. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-25/06
  W budynkach Domu Pomocy Społecznej wykonywane są prace budowlane o charakterze remontowym, modernizacyjnym czy też inwestycyjnym. Prace te wykonywane sa w obiekcie budynku zbiorowego zamieszkania, jak również w budynku administracyjnym, który zarówno pod względem formalnym, jak i konstrukcyjnym jest budynkiem odrębnym od budynku domu opieki społecznej. Jaką należy zastosować stawkę podatku od towarów i usług przy wykonaniu robót w tych budynkach?
 27. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US40/VAT/1875/2006/ADB
  Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 28. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-64/06
  Czy zakup lokalu mieszkalnego w budynku zaadaptowanym na cele mieszkaniowe uprawnia do skorzystania z ulgi odsetkowej?
 29. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NUS-MPPiO/415-20/23/06
  Dot. amortyzacji niezdatnego do użytku środka trwałego.
 30. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/RPP1/443-418/06/MJ
  Pytanie Podatnika prowadzącego stadninę koni dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę budynku gospodarczego, który ma być wykorzystywany w dwojaki sposób: 1. część pomieszczeń ma zostać oddana do nieodpłatnego wykorzystania na potrzeby pracowników w trakcie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy; 2. pozostałe pomieszczenia mają być przeznaczone do wynajmu na rzecz klientów, którzy na czas treningów chcą być ulokowani na terenie stadniny.
 31. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1011/05
  WSA niesłusznie stwierdził, że zaskarżona decyzja narusza § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U Nr 6, poz. 35 ze zm.) w wyniku odrzucenia dokonanej przez podatnika metody ustalenia wartości początkowej nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej. Utożsamianie sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie ubezpieczeniowej z wartością rynkową środka trwałego z dnia nabycia, w przypadku gdy data sporządzenia polisy 21.04.1999 r. (a także data dokonania przez agenta ubezpieczeniowego oględzin budynków) odbiega znacznie od daty nabycia przez skarżącego pełnego prawa własności tych budynków 10.08.2000 r. nieruchomości, nadto polisa nie podaje wartości odrębnej poszczególnych budynków wskazując jedynie ich wartość zbiorczą -nie zasługuje na aprobatę. Z akt sprawy nie wynika poziom wiedzy fachowej posiadany przez agenta ubezpieczeniowego, a wskazane przez niego podstawy szacowania wartości budynków są niewystarczające do stwierdzenia czy dokonaną w ten sposób wycenę można uznać za rzetelną i prawidłową. Zważywszy na trwające w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego prace budowlane należy uznać, ze dotychczasowa zabudowa gospodarcza uległa zmianom uniemożliwiającym ustalenie przez biegłego rzeczoznawcę wartości początkowej poszczególnych budynków na podstawie ich oględzin. W takiej sytuacji organ podatkowy słusznie zwrócił się do strony o dalsze informacje i wyjaśnienia w tym zakresie, a bierna postawa podatnika uniemożliwiła ustalenie wartości początkowej budynków zgodnie z § 6 ust. 6 w/w rozporządzenia, a tym samym ustalenie wysokości odpisów amortyzacyjnych od tych budynków.
 32. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/ROP1/423-140/217/06/MK
  Czy wydatki na wyposażenie budynku gospodarczego w meble, sprzęt AGD i TV, wykorzystywanego na cele socjalno-bytowe pracowników przez umożliwienie im nieodpłatnego korzystania z lokali w budynku w okresie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy, też na potrzeby mieszkaniowe oraz wynajmowanego klientom, powiększają wartość budynku będącą podstawą do odpisów amortyzacyjnych?
 33. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP1/4407-II-005-1/06
  - dotyczy udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie 7% stawki podatku od towarów i usług do robót budowlanych związanych z wykonywaniem ogrodzenia posesji, na której znajdują się budynek leśniczówki PKOB 1110, budynek gospodarczy i chodniki
 34. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XVI/415/29/06
  Czy w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej podlegają odliczeniu poniesione wydatki związane z realizacją robót mających na celu zmianę sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na budynek mieszkalno-gospodarczy ?
 35. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-39/06
  Podatnik wprowadził budynek administracyjno - biurowy do ewidencji środków trwałych z przeznaczeniem pod wynajem w ramach prowadzonej dzialalności gosodarczej. Budynek został wprowadony przez podatnika po raz pierwszy do ewidencji, był używany przez nabyciem ponad 5 lat - zastosowano indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10%. Czy podatnik miał prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną?
 36. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415/13/06
  Czy podatnik ma prawo do zaliczenia budynku gospodarczego do środków trwałych i rozpoczęcia amortyzacji od wartości początkowej ustalonej przez biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych ?
 37. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.JM.3110/I/02/06
  Czy podatnik nie posiadający statusu organizacji pożytku publicznego, zajmujący nieruchomość, w której nie jest prowadzona działalność statutowa przez organizację pożytku publicznego, ma prawo ubiegać się o zwolnienie przewidziane w przepisie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 38. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I 415/4/2006
  Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku w ramach ulgi remontowej faktur na zakup materiałów z 2005 roku, które podatnik posiada przed datą przekształcenia budynku gospodarczego na budynek mieszkalny?
 39. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/4/2006
  Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od użyczonych jej przez jednego ze wspólników budynku i placu, oraz zaliczać te odpisy do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spółki?
 40. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-9-2/2006
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji (tj. 10%) dla budynku, wybudowanego w 1980r., który był używany przez poprzedniego właściciela, zakupionego do celów prowadzonej działalności gospodarczej?
 41. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB-415/87/05
  Czy wydatki związane z remontem i modernizacją budynku gospodarczego, który nie uzyskał statusu budynku mieszkalnego oraz nie posiada odbioru technicznego - można odliczyć w ramach ulgi remontowej ?
 42. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NUR1/443-491/05/AP
  Jaką stawkę należy zastosować w stosunku do robut budowlanych prowadzonych na obiekcie o mieszanym przeznaczeniu?
 43. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-135/05/EN/2
  Czy można zastosować zwolnienie z podatku VAT dla usługi wynajmu budynku, stanowiącego towar używany?
 44. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-148/05/RK
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dostawa zabudowanej nieruchomości, składającej się z gruntu i budynków gospodarczych?
 45. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-38-2/2005
  Czy istnieje możliwość, aby przychody z odrębnego źródła jakim jest wynajmowanie zabudowań gospodarczych, wchodzących w skład nieruchomości, stanowiącej współwłasność małżeńską, były ewidencjonowane w całości przez jedno z małżonków?
 46. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419?UPO-443-117/05/EN/1
  Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi budowlano-montażowe w budynku mieszkalnym oraz w budynku niemieszklanym?
 47. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-117/05/EN/2
  Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi remontowo-budowlane w budynku niemieszkalnym?
 48. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419?UPO-443-117/05/EN/1
  Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi budowlano-montażowe w budynku mieszkalnym oraz w budynku niemieszklanym?
 49. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IA 415/23/05
  Czy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą naniesienia w postaci niżej wymienionych budynków:- pawilonu handlowego, dobudowanego w 1995r. - przeznaczonego na działalność handlową opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z wykorzystaniem prawa do odliczania podatku VAT, będącego w trakcie procesu inwestycyjnego,- budynku mieszkalnego zakupionego w roku 1988 - część mieszkalna, służącego nieprzerwanie na cele mieszkalne,- budynku mieszkalnego j.w. - część mieszkalna - przeznaczonego na cele działalności gospodarczej, bez wprowadzonych jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych i adaptacyjnych,- przyległego budynku gospodarczego, zakupionego w 1988 roku, wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej?
 50. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP-443/62/212/2005
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym przez Wójta Gminy XXX wynika, że Gmina zamierza sprzedać położony we wsi YYY budynek gospodarczy wraz z przynależnym do niego gruntem. Budowa tego budynku została zakończona w 1967 r. Właściciel tej nieruchomości nie odliczał podatku naliczonego z tytułu jej nabycia jak również nie ponosił wydatków na jej ulepszenie.Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona sformowała zapytanie wg, jakiej stawki podatku od towarów i usług winna być opodatkowana sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
 51. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.III-443/11,12,13/05
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż przez gminę działek stanowiących jej własność, na których dzierżawcy wznieśli budynki mieszkalne i gospodarcze?
 52. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/NTR1/443-302/05/AM
  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność w zakresie budowy i wynajmu pomieszczeń obiektów magazynowych. W ramach swojej działalności Strona nabyła nieruchomość gruntową i wybudowała na niej dwa budynki magazynowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa w/w budynków została zakończona w styczniu 2002r., a w chwili obecnej budynki w całości są wynajęte osobie trzeciej (Najemcy). Strona nie posiada wyodrębnionego zakładu (oddziału) i prowadzi jeden bilans obejmujący całość swojej działalności. Strona sprzeda posiadany grunt wraz z w/w budynkami magazynowymi Kupującemu. Kupujący wraz z gruntem i budynkami nabędzie od Strony również ich wyposażenie. Dodatkowo Kupujący wstąpi z mocy prawa w prawa i obowiązki Strony wynikające z umowy najmu z Najemcą, jak również w prawa z uzyskanego przez Stronę pozwolenia wodnoprawnego, niezbędnego do korzystania z w/w budynków. Na Kupującego nie przejdą żadne inne aktywa ani pasywa wykazane w bilansie Strony. Ponadto Kupujący nie przejmie zawartej przez Stronę umowy najmu lokalu biurowego położonego w Warszawie ani też wyposażenia tego lokalu, pracowników oraz jej ksiąg rachunkowych. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że sprzedaż przedmiotowego gruntu wraz z budynkami stanowi sprzedaż składników majątkowych opodatkowaną podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i nie jest wyłączona z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 6 pkt 1 tej ustawy.
 53. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US31/DG/415/27/ES/05
  Małżonkowie są właścicielami budynku warsztatowego, który jest wynajmowany na warsztat samochodowy. Właściciele na własny koszt wykonali prace remontowe (naprawa ogrodzenia, kraty okiennej, drzwi warsztatowych). Czy tego rodzaju wydatki będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 54. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PP/443-13/05
  Czy spółka jawna może dokonać odliczeń od inwestycji dokonanej na wydzierżawionym gruncie?
 55. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-22/PO II/443/6-1/05
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do opodatkowania robót budowlanych związanych z budową budynku gospodarczego, który będzie wykorzystywany przez lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego do przechowywania opału?
 56. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US46/PP/443/9a/05/IT
  Czy dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zasiedlonym oraz budynkami gospodarczymi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 57. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: XII-1/443-121/TZ-98/05/DK
  Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami substandardowymi?
 58. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-443-52/05/RS
  Jaką stawką podatku VAT winna być opodatkowana transakcja sprzedaży zabudowanej nieruchomości, będącej towarem używanym?
 59. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF.415/3/05
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w tym gruntu stanowią bieżący koszt, czy powiększają wartość początkową nieruchomości ?
 60. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-2/415/151/05
  czy koszty związane z modernizacją (przystosowaniem) budynku gospodarczego, który nastepnie, z uwagi na stan techniczny został rozebrany, mogą zostać odliczone w ramach odliczeń wydatków na remont i modernizację .
 61. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: B.F. Nr 3110-6/1/05
  - dotyczy opodatkowania budynków administracyjnych Nadleśnictwa (biura Nadleśnictwa).
 62. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIV/I/443-39/05
  - dotyczy stawki podatku od towarów i usług właściwa dla robót budowlanych zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowań: 45.33.11-00.00, 45.33.20-00.00 i45.33.30-00.00 wykonywanych w budynkach sklasyfikowanych w PKOB - 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127.
 63. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: 1437US37/ZI/85/DJW/05
  Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że przedmiotem transakcji handlowej dokonanej przez spółkę jest sprzedaż osobie prawnej, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z trwale z nim związanym budynkiem magazynowym, używanym dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności w/w budynku, który wybudowano i oddano do użytku przed rokiem 1992, zostało wniesione do spółki jako aport, aktem notarialnym z dnia 18 lutego 1992 roku, a zatem przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie użytkowania budynku, przez okres dłuższy niż 5 lat, nie poniesiono wydatków na jego ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej. Stoją Państwo na stanowisku, iż zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku, spełniającego kryteria towaru używanego winno być zwolnione z podatku od towarów i usług w trybie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT.
 64. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn. 3100-84/05
  Czy będąc podatnikiem podatku rolnego w Gminie A., powinien płacić podatek od nieruchomości za budynek gospodarczy położony w B.?
 65. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: FB.31100-10044/05
  Jaki podatek będzie płaciła Spółka z o.o. B. w momencie, gdy wydzierżawiła nieruchomość innej spółce prowadzącej tą samą działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej?
 66. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1436/2BV/443/33/05/MKow
  Czy przysługuje podatnikowi prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego z tytułu nabycia w/w towarów (usług) tj. prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności gruntu wraz z posadowionymi budynkamii, nad podatkiem należnym, w oparciu o art. 87 ustawy o VAT.
 67. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Fn.3110-1/J/2005
  Zastosowanie obniżonej stawki podatku od nieruchomości.
 68. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PF-I-005/1/SR/05
  Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie amortyzacji nabytego prawa wieczystego użytkowania gruntu i posadowionych na nim budynków gospodarczych.
 69. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-I/1/415/28/04
  Czy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu ciężarowego, nie prowadzący żadnej działalności rolniczej, który wybudował garaż przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej na działce rolniczej, na podstawie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na maszyny rolnicze, może wprowadzić garaż do ewidencji środków trwałych, podlegających amortyzacji, zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 70. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US.RPP-415/VAT/107/04
  Czy przebudowa budynku gospodarczego na cele agroturystyczne może być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %?
 71. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/443/98/2004
  Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT w przypadku dzierżawy budynków gospodarczych ( obora, magazy zbożowy, budyneko socjalno-garażowy?
 72. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/71/MW/04
  Spółka nie posiada wystarczającej wolnej powierzchni gruntu nadającej się pod zabudowę, w obrębie terenu przeznaczonego pod zabudowę, zgodnie z projektem, znalazł się budynek starej kotłowni podlegający kompleksowej przebudowie. Na placu objętym projektem budowy znajdowały się również inne stare i mało przydatne (za wyjątkiem kotłowni) obiekty. Wobec powyższego budynki i place w/w zostały rozebrane lub wyburzone. Na placu, na którym budowana jest hala produkcyjno - magazynowa znajdowały się następujące środki trwałe, które zostały zlikwidowane: -budynek magazynowy (była kotłownia) -budynek kotłowni -plac węglowy -skład opału i żużlu -zbiornik p.poż Spółka poniosła również koszty związane z likwidacją (wyburzeniem) obiektów.Poniesione zostały następujące koszty usług obcych z tego tytułu: Koszty wyburzenia obiektów Koszty przeniesienia kotłów grzewczych do innego budynku Czy wszystkie w/w koszty można zaliczyć do wartości budowanej hali produkcyjno-magazynowej ?
 73. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO-3/443/234/673/KBU/04
  1. Czy sprzedaż nieruchomości, będąca w świetle ustawy o podatku od towarów i usług częściowo dostawą budynku, a częściowo dostawą terenu niezabudowanego, jest zwolniona w całości z podatku VAT? 2. Czy dostawa nieruchomości zabudowanej, w sytuacji, gdy od końca roku, w którym zakończono budowę budynku minęło ponad pięć lat, a w odniesieniu do nabycia samego budynku nie przysługiwało dostawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenach materiałów użytych do wzniesienia budynku, jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
 74. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PD-F415/49/04
  Czy fakt wniesienia do spółki z o.o. w formie aportu rzeczowego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i pomieszczeniami gospodarczymi przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie powodował powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 75. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/005w-884/04/MWI
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować gdy roboty budowlane dotyczą infrastruktury towarzyszącej związanej zarówno z budownictwem mieszkaniowym jak i pozostałym?
 76. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/296/04/RS
  Czy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej kwoty zadatku oraz jaką stawką VAT należy zastosować w przypadku obowiązku wystawienia faktury VAT na kwotę zadatku?
 77. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US18/ZT/T/443- 174/04/EK
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zobowiązana do instalacji kasy rejestrującej, w przypadku świadczenia usług polegających na dzierżawieniu pomieszczeń gospodarczych oraz w przypadku sprzedaży miejsc postojowych znajdujących się w zarządzanym przez Wspólnotę budynku - na kondygnacji "O" i "-1". Umowa dzierżawy podpisywana była na 29 lat a za w/w usługę Wspólnota pobierała jednorazową opłatę za 1 m2 powierzchni.
 78. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PP/448-103/04
  W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego?
 79. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US-III-443/87/2004
  Nadleśnictwo uprzejmie prosi o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy pracach remontowych i inwestycyjnych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej (budynki biurowe, warsztaty, stolarnia, muzeum, osada dewizowa) zarządzanych przez Lasy Państwowe.
 80. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: DV-II-443-132/04
  Dotyczy zasadności opodatkowania wg 22 % - owej stawki podatku VAT transakcji, sprzedaż budynku gospodarczego winna być zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy o VAT.
 81. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: UPO-443/VAT/235/RS/2004
  1) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego? 2) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki z tytułu remontów w budynkach gospodarczych? 3) Jakiego rodzaju dokumentację, poza dokumentacją niezbędną do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT, należy prowadzić będąc podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku rolnego?
 82. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: PO I-415/12/2004
  W wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystuję budynek magazynowy zaliczony do środków trwałych. Przychody z tej działalności opodatkowane są na zasadach ogólnych. Obecnie w budynku tym zaistniała konieczność przeprowadzenia robót budowlanych. Roboty te będą polegały na wymianie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą, zamontowanych w latach siedemdziesiątych na nowe drzwi drewniane, lepiej niż obecne zabezpieczające wyposażenie przechowywane w pomieszczeniu biurowym. Zamierzam także zmienić, powstałe jeszcze w latach sześćdziesiątych pokrycie dachu, składające się obecnie z kilku zużytych, ciężkich i przeciekających warstw papy asfaltowej, na nowe pokrycie z jednej warstwy blachy ocynkowanej. W tej sytuacji mam pytanie, czy roboty budowlane związane z wymianą drzwi oraz roboty związane z wymianą pokrycia dachu są remontem i czy mogę wartość tych robót zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!