Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-406/12/2006

  
Słowa kluczowe: budowa budynków
Data: 2006-04-26

Pytanie:

Podatniczka po dniu 30.04.2004 r. poniosła udokumentowane fakturami VAT wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu mieszkalnego, tj. płyta gazowa PKWiU 29.72.11-13.23, pianka poliuretanowa PKWiU 26.82.16-30.90, płytka ścienna PKWiU 26.30.10-75.41, plafon PKWiU 31.50.25-11.99, płytka podłogowa PKWiU 26.30.10-73.41, płytka ścienna PKWiU 26.30.10, pustak szklany PKWiU 26.15.12-00.90, przewód gazowy PKWiU 29.72.20-00.00, rura STABI 16, 20 PKWiU 25.21.22, rura miedziana PKWiU 27.44.26-30.11, kręg betonowy PKWiU 26.61.13-00.15. Czy zakup powyższych materiałów uprawnia do ubiegania się o odzyskanie części poniesionych wydatków?


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. N 8, poz. 60) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3, 4, 8 ustawy z dnia 29.08.2005 . o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468),po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 15.02.2005 r. (data wpływu 17.02.2006 r.), postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

W dniu 17.02.2006 r. wpłynął do tut. organu wniosek pani Danuty N. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatniczka po dniu 30.04.2004 r. poniosła udokumentowane fakturami VAT wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową domu mieszkalnego, tj.

 1. płyta gazowa PKWiU 29.72.11-13.23,
 2. pianka poliuretanowa PKWiU 26.82.16-30.90,
 3. płytka ścienna PKWiU 26.30.10-75.41,
 4. plafon PKWiU 31.50.25-11.99,
 5. płytka podłogowa PKWiU 26.30.10-73.41,
 6. płytka ścienna PKWiU 26.30.10,
 7. pustak szklany PKWiU 26.15.12-00.90,
 8. przewód gazowy PKWiU 29.72.20-00.00,
 9. rura STABI 16, 20 PKWiU 25.21.22,
 10. rura miedziana PKWiU 27.44.26-30.11,
 11. kręg betonowy PKWiU 26.61.13-00.15

Według podatniczki materiały wymienione zostały w wykazie materiałów budowlanych stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r., a zatem ich zakup daje prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na ten cel.

Szczegółowe zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29.08.2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468). Treść art. 3 ww. ustawy w:

 • ust. 1 pkt 1 stanowi, że osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego,
 • ust. 2 stanowi, że zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2007 r.,
 • ust. 3 stanowi, że zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT 22 %,
 • ust. 4 stanowi, że dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1 jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

W art. 3 ust. 8 ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zobowiązany został do ogłoszenia w drodze obwieszczenia wykazu materiałów budowlanych uwzględniającego materiały budowlane, które do dnia 30.04.2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1.05.2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT 22 %. Wykaz taki opublikowany został jako załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1).

Po dokonaniu analizy tut. organ stwierdził, że wszystkie wskazane przez podatniczkę materiały zostały wymienione w ww. załączniku do obwieszczenia, a mianowicie:

 1. płyta gazowa o symbolu PKWiU 29.72.11-13.23 - poz. 128 załącznika PKWiU ex 29.72.11-13 - urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych,
 2. pianka poliuretanowa o symbolu PKWiU 26.82.16-30.90 - poz. 46 załącznika PKWiU 26.82.16-30 - mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 3. płytka ścienna o symbolu PKWiU 26.30.10-75.41, płytka podłogowa o symbolu PKWiU 26.30.10-73.41, płytka ścienna o symbolu PKWiU 26.30.10 - poz. 37 załącznika PKWiU 26.30.1 - płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i płyty chodnikowe,
 4. plafon o symbolu 31.50.25-11.99 - poz. 152 załącznika PKWiU ex 31.50.25-11 - oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe do żarówek - z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody,
 5. pustak szklany o symbolu PKWiU 26.15.12-00.90 - poz. 35 załącznika PKWiU ex 26.15.12 - płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła ołowiowego itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe w blokach, płytach i podobnych formach - z wyłączeniem witraży,
 6. przewód gazowy o symbolu PKWiU 29.72.20-00.00 -, poz. 135 załącznika PKWiU ex 29.72.20 - części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99),
 7. rura STABI 16, 20 o symbolu PKWiU 25.21.22 - poz. 26 załącznika PKWiU ex 25.21.2 - rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych - z wyłączeniem węży i sztucznych jelit. do kiełbas,
 8. rura miedziana o symbolu PKWiU 27.44.26-30.11 - poz. 59 załącznika PKWiU ex 27.44.26 - miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur i przewodów rurowych ze stopów miedzi (PKWiU 27.44.26-30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi,
 9. kręg betonowy o symbolu PKWiU 26.61.13-00.15 - poz. 40 załącznika PKWiU ex 26.6. - wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:
  1. płyt kamiennych i surowych,
  2. wyrobów ze sztucznego kamienia "Lastrico", w tym pomników i nagrobków - z wyjątkiem: płyt parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych i ścian oraz wykładzin posadzkowych.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż materiały te służyły budowie budynku mieszkalnego, a wydatki na ich zakup zostały poniesione i udokumentowane fakturami wystawionymi od dnia 1.05.2004 r. podatniczka ma prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup ww. materiałów.

2006-04-26
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!