Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PUS.II/443/194/2005/ZK

  
Słowa kluczowe: dostawa towarów, premia pieniężna, rabaty
Data: 2005-12-16

Pytanie:

Czy dostawca towaru ma potraktować premie pieniężne jako rabat, wystawiając faktury korygujące do dostaw?


Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 08 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 04.10.2005 r. (data wpływu 07.10.2005 r.) znak 1196/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku odnośnie sposobu udokumentowania wypłaconych premii pieniężnych jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 04.10.2005 r. Jednostka zwróciła się w sprawie udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wskazując, iż posiada zawartą umowę handlową z siecią supermarketów. Z tytułu współpracy na zakończenie każdego miesiąca zamawiającemu towar (sieci supermarketów) będzie należeć się premia pieniężna w wysokości 5% miesięcznego obrotu. W związku z tym Podatnik sformułował pytanie: czy dostawca towaru ma potraktować to jako rabat wystawiając faktury korygujące do dostaw? Podatnik wyraził stanowisko, iż premię pieniężną winno się potraktować jako wynagrodzenie za świadczenie usług ponieważ nie jest ono związane z konkretną dostawą, ale dotyczy całego obrotu miesięcznego, w związku z tym nabywca winien wystawić fakturę VAT na usługę opodatkowując ją 22% podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego jn:

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników w tym między innymi od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone tzn. czy dotyczą one konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. W przypadku, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą , nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 cyt. na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W takim przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

W stanie faktycznym przedstawionym przez Podatnika tzn. w sytuacji gdy premia pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą, dotyczy bowiem dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości i ilości towarów w określonym czasie (obrót miesięczny) powyższe przepisy nie będą miały w ocenie tut. organu podatkowego zastosowania. Zaznaczyć jednak należy, że otrzymujący w opisanym stanie faktycznym premię pieniężną będzie miał obowiązek wynikający z przepisu art. 106 ust. 1 ustawy aby wystawić fakturę VAT.

W przedstawionym zatem stanie faktycznym w ocenie tut. organu podatkowego stanowisko Podatnika jest zasadne.

2005-12-16
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!