Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-499/12-6/MD
  Czy wydatek poniesiony przez spółkę na zapłatę kwoty czynszu, wynikającej z rachunku Wnioskodawczyni, stanowi koszt uzyskania przychodu dla spółki, czyli dla obu wspólników w proporcji odpowiadającej udziałowi w zyskach i stratach spółki?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-499/12-5/MD
  Czy cała otrzymana kwota czynszu, wynikająca z umowy zawartej ze spółką cywilną, stanowi dla Wnioskodawczyni przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1186/12-2/IF
  1. Czy w związku z wniesieniem całości przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki osobowej kontynuuje się rozliczenie umów leasingu operacyjnego na dotychczasowych warunkach tzn.:a) Czy wnioskodawca utraci prawo do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu jako koszt uzyskania przychodów tzn. czy wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty poniesionych od początku trwania umowy kosztów z tytułu opłat leasingowych?b) Czy wnioskodawca będzie musiał dokonać korekty podatku od towarów i usług i oddać dotychczas odliczony podatek od towarów i usług?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1185/12-2/IF
  Czy w związku z wniesieniem całości przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki osobowej kontynuuje się rozliczenie umów leasingu operacyjnego na dotychczasowych warunkach tzn. podatnik jako wspólnik spółki osobowej będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozostałych do zapłaty opłat leasingowych, a po zakończeniu umowy leasingu spółka będzie mogła nabyć przedmioty leasingu po cenie równiej wartości końcowej wynikającej z danej umowy leasingu niższej od wartości rynkowej, co nie będzie traktowane jako świadczenie częściowo odpłatne w rozumieniu art. 14 ust.2 pkt 8 u.p.d.o.f.?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-466/12-6/ASZ
  1. Czy opisane zdarzenie rodzi skutki finansowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy Wnioskodawca nie wykorzystuje dotacji na pokrycie kosztów działalności gospodarczej którą prowadzi? 2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wyksięgowania równowartości netto dotacji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów w miesiącu otrzymania?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-602/12-4/KSU
  Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-838/12-2/MG
  Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1020/12-2/IF
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1021/12-2/IF
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1025/12-2/IF
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1027/12-2/IF
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1026/12-2/IF
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1022/12-2/IF
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1024/12-2/IF
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-595/12-4/JR
  Opodatkowanie przychodów oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu udzielenia licencji na używanie oprogramowania.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-595/12-5/JR
  Opodatkowanie przychodów oraz ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu udzielenia licencji na używanie oprogramowania.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1081/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-824/12-2/MK
  50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy mogą zostać zastosowane do przychodów uzyskiwanych w ramach umowy o pracę. W przedstawionym stanie faktycznym koszty te znajdą zastosowanie do tej części wynagrodzenia, która przysługuje Wnioskodawcy za pracę twórczą wykonywaną przez niego w ramach obowiązków pracowniczych, o ile istotnie, jak stwierdza Wnioskodawca, efekty jego pracy (projekty techniczne sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.) będą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawcy przysługuje prawo do prawidłowego, samodzielnego wykazania kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji PIT - 37. Natomiast do pozostałych składników wynagrodzenia ze stosunku pracy należy zastosować zryczałtowane koszty, wynikające z przywołanego art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; będą to bowiem składniki wynagrodzenia ze stosunku pracy nie pozostające w uchwytnym związku przyczynowo - skutkowym z działaniami twórczymi kreującymi utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1031/12-2/MT
  1. Czy Wnioskodawczyni powinna skorygować koszty uzyskania przychodów o wartość przekazanych towarów, które przy zakupie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów?2. Czy mąż Wnioskodawczyni przejmując towary handlowe z jej firmy powinien je ująć w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności i czy będzie mógł uwzględnić je w swoich kosztach uzyskania przychodu (poprzez różnice remanentowe)?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1314/12-2/MT
  do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-605/12-2/KSM
  Czy do kosztów nabycia – określonych w art. 22 ust. 6c Wnioskodawca ma prawo zaliczyć opłatę notarialną (2% podatku od czynności cywilnoprawnych, wynagrodzenie notarialne oraz opłaty sądowe), którą Wnioskodawca poniósł wspólnie z żoną przy zakupie powyższego mieszkania – wskazaną w akcie notarialnym oraz odsetki zapłacone od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-504/12-2/ASZ
  Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-596/12-2/TS
  Czy w opisanym stanie faktycznym przysługiwały Wnioskodawczyni 50% koszty przychodu?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-476/12-4/KO
  Czy w związku z koniecznością pobytu Wnioskodawcy poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na świadczenie usług związanych z tą działalnością Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-486/12-4/MD
  Czy ponowna amortyzacja środka trwałego z uwzględnieniem dotychczas dokonywanych odpisów będzie zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1315/12-2/MT
  do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-591/12-2/KR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-550/12-6/KR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku Zbycia Udziałów i akcji otrzymanych po umorzeniu Jego akcji w SKA?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-487/12-4/ASZ
  Przychody uzyskiwane przez małoletnie dziecko z tytułu sprzedaży szablonów stron internetowych.
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-550/12-7/KR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku Zbycia Wierzytelności otrzymanych po umorzeniu Jego akcji w SKA?
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1237/12-2/ES
  Czy w przypadku Wnioskodawczyni istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1229/12-2/AM
  Czy aport udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym spółki prawa cypryjskiego (będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) do spółki prawa słowackiego typu komanditn#224; spoioćnost’ (czyli spółki osobowej będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej) będzie oznaczał osiągnięcie przez Wnioskodawcę przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1308/12-2/MT
  Czy kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych, przewidziane w umowie i nałożone przez zamawiającego zgodnie z tą umową, udokumentowane protokołami i notami, zaakceptowane przez Wnioskodawcę, a następnie przez Wnioskodawcę zapłacone w formie potrącenia z umówionego wynagrodzenia, stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-968/12-2/MT
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawczyni wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci ogółu praw i obowiązków nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-469/12-4/ASZ
  Czy dochód Wnioskodawcy z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2011 r.?
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-478/12-2/MAP
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługującym pracownikom, w związku z realizacją usług transportowych?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-833a/12/IG
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety zagraniczne za każdy dzień pobytu poza granicami kraju w celu wykonywania działalności Wnioskodawczyni?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-833b/12/IG
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty dojazdu na miejsce wykonywania działalności środkami komunikacji międzynarodowej?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-758/12/PSZ
  Czy część odsetkowa, (w części 0,172%) z każdej raty kredytu hipotecznego może zostać zaliczana do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa? Czy możliwe jest uznanie sumy zapłaconych odsetek od dnia 1 stycznia 2012 r. do kosztów uzyskania przychodu i rozliczenie jej w rozliczeniu rocznym PIT?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-482/12-2/ASZ
  Czy opłacona składka na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowana ze środków wsparcia pomostowego może być odpowiednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (składka społeczna) oraz odliczona od podatku (składka zdrowotna) w 2010 r.?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-490/12-4/ASZ
  Czy cesja umowy leasingu operacyjnego dokonana przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji spowoduje negatywne skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług? W szczególności, czy Wnioskodawca utraci prawo do zaliczenia poniesionych od początku trwania umowy opłat ustalonych w umowie leasingu, z tytułu używania środków trwałych leasingodawcy, jako koszt uzyskania przychodów, tzn. czy będzie musiał dokonać korekty poniesionych od początku trwania umowy kosztów z tytułu opłat leasingowych?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-837/12-2/AS
  Czy wykonując w latach 2006 – 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-841/12-2/AS
  Czy będąc zatrudnionym w latach 2006 – 2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne do tego stanowiska czynności i funkcje zawodowe w rozliczeniach podatkowych przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-842/12-2/AS
  Czy wykonując w latach 2006 – 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-834/12/DP
  Czy Wnioskodawca, będący wspólnikiem spółki cywilnej, niekorzystający z amortyzacji, o której mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może w bieżącym roku dokonać jednorazowej amortyzacji w działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-903/12-4/EC
  W wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów każdego ze wspólników spółki komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku, od momentu dokonania przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Spółka osobowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, stosownie do treści art. 22h ust. 3 ww. ustawy, obowiązana będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę przekształcaną.
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-477/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw, części zamiennych z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-453/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, koszty paliwa, napraw, części zamiennych z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB5/423-598/12-2/PS
  Czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku wypłaty dywidendy przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki cypryjskiej (nowego akcjonariusza), powstanie obowiązek pobrania przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku u źródła od dywidendy?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-897/12-2/ES
  W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury korygujące - czy z dniem wystawienia faktury korygującej, czy z dniem faktury pierwotnej, do której została wystawiona faktura korygująca?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-604/12-4/JK2
  Zakres skutków podatkowych sprzedaży mieszkania oraz potwierdzenia wysokości wyliczonego podatku z tytułu sprzedaży mieszkania oraz wskazania terminu i formy zgłoszenia do urzędu skarbowego.
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-797/12/WM
  Jak rozliczyć ewentualną darowiznę? Czy po stronie kosztów uzyskania przychodów należy wystornować zaewidencjonowane wcześniej koszty wybudowania sieci wodociągowej?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-671/12/MK
  Czy do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży w sierpniu 2010 r. lokalu mieszkalnego może Pan zaliczyć kwotę zasądzoną na rzecz byłej żony tytułem spłaty?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-817a/12/PSZ
  Czy wartość początkowa budynku może być określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-872/12-2/AM
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wypłaconego odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-873/12-2/AM
  Wnioskodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wypłaconego odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-786/12/IG
  Czy zakup wyposażenia do sprzedawanych mieszkań m.in. sprzętu AGD, mebli kuchennych i rolet może stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-471/12-2/KO
  Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 21 i art. 23 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zaliczyć w 2012 r. do kosztów uzyskania przychodów kwotę 177.313,84 PLN jako pozostałe koszty operacyjne tytułem uprawdopodobnienia nieściągalności opisanych wierzytelności?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-877/12-2/MS
  wydatki jakie ponosi Wnioskodawczyni na zakup kawy, herbaty, wody czy ciastek, które są wykorzystywane przez firmę na poczęstunek dla uczestników w trakcie szkolenia, wkalkulowane w cenę szkolenia, nie mają charakteru wydatków związanych z reprezentacją lecz są wydatkami związanymi z realizacją umowy pomiędzy Wnioskodawczynią a zleceniodawcami. Wydatki takie stanowią zatem w firmie Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodów, o ile do jej przychodów zaliczone zostały, wniesione przez zleceniodawców opłaty za szkolenia, w wysokość których koszty te zostały wkalkulowane.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-782b/12/PSZ
  Czy - w odniesieniu do fundamentów i wieży - Spółka ma prawo przyjąć liniową metodę amortyzacji i zastosować 4,5% stawkę amortyzacyjną z Wykazu stawek amortyzacyjnych, właściwą dla budowli elektrowni napędzanych wiatrem (sklasyfikowanych pod rodzajem 201 KŚT)?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-782a/12/PSZ
  Czy - w odniesieniu do turbiny wiatrowej - Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną i zastosować 7% stawkę amortyzacyjną, właściwą dla środka trwałego zgrupowanego, jako zespół elektryczno-wiatrowy (rodzaj 346 KŚT), podwyższoną o współczynnik równy 2,0, tj. w rezultacie 14% stawkę amortyzacyjną?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-676/12-2/JK3
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1 991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-662/12/IB
  Jaki jest termin pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku otrzymywania wynagrodzenia w części ze stosunku pracy żołnierza zawodowego oraz z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w sytuacji otrzymywania uposażenia z góry na początku miesiąca, gdy rzeczywista ilość pracy twórczej wpływającej na wysokość podstawy ustalenia kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 3) jest rozliczana z końcem tego miesiąca?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-907/12-2/AM
  Wnioskodawczyni do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki ponoszone w związku ze studiami to jest: opłaty czesnego za studia; koszty ponoszone na dojazdy do uczelni, koszty związane z dojazdem do placówek medycznych w związku z realizacją obowiązkowych praktyk pielęgniarskich i inne. Natomiast wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię w związku ze studiami przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą stanowić kosztów tej działalności.
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-849/12-2/AM
  stwierdzić należy, iż opłaty z tytułu nadzoru mogą być uznane - zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za, koszty uzyskania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Przedmiotowe opłaty pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-912/09/12-S/KS
  Jak należy określić wartość początkową gruntu dla potrzeb ewidencji środków trwałych w spółce komandytowej?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-492/12-4/AKr
  Czy w związku z umową sprzedaży zawartej w grudniu 2011 r. pomiędzy Wnioskodawcą a "Z" spółką z o.o. prawa użytkowania wieczystego wymienionych w pkt a) i b) gruntów, kosztem uzyskania przychodów była kwota stanowiąca cenę sprzedaży określoną w akcie notarialnym z lipca 2007 r. w całości tj. kwota 844.861,06 zł?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-772/12/WM
  Czy kwota netto wykazana w fakturze końcowej rozliczającej wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji - rozliczona proporcjonalnie do udziałów Wnioskodawcy w spółce, o których stanowi umowa spółki jest dla Wnioskodawcy - jako wspólnika tej spółki - kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-840/12-2/ES
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia (w tym umorzenia dobrowolnego) lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej Udziałów nabytych?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia (w tym umorzenia dobrowolnego) lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej Udziałów objętych?3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego Udziałów nabytych i Udziałów objętych?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-836/12-2/ES
  kosztem uzyskania przychodów tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów (akcji) może być wydatek poniesiony przez osobę, która taki wkład wniosła ("koszt historyczny") na nabycie przedmiotowych udziałów/akcji.
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-852/12-2/EC
  do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-837/12-2/EC
  Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-839/12-3/ES
  W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku w ciągu 6 lat licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzyma składniki majątku lub wniesienia aportem do spółki kapitałowej kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na nabycie tych składników majątkowych niezliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-835/12-2/EC
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku:1a) odpłatnego zbycia ŚT oraz WNiP?1b) wniesienia aportem do spółki kapitałowej ŚT oraz WNiP?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-838/12-2/ES
  do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-843/12-2/ES
  do kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności Pożyczkowej należy zaliczyć wartość wydatków, które poniósł Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej na udzielenie pożyczki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce osobowej. Odnośnie wierzytelności handlowych kosztem będzie kwota nominalna wierzytelności poniesiona przez spółkę osobową proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce osobowej, nie zaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-646/12-4/MG
  Zakres zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-721/12-3/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-721/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-722/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą, bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-743/12-2/JK
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-743/12-3/JK
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-902/12-2/JB
  Koszty opieki nad dziećmi ponoszone na rzecz Przedszkola, jak i koszty zatrudnienia opiekunki, są wydatkami o charakterze osobistym, tym samym nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/12-3/MS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-808/12-3/MS
  w sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku (papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-809/12-3/MS
  W sytuacji, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia składników majątku ( papierów wartościowych) nie upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach majątku likwidacyjnego będzie różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie, tj. historyczny wydatek poniesiony na ich nabycie przez Spółkę.
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-735/12/WM
  Czy w przedstawionej sytuacji przyjęty sposób przeliczenia wydatków dokonanych przez pracownika w walucie obcej na złotówki, w dacie wynikającej z faktury (rachunku) lub innego dowodu, stosując kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dokumentu w sytuacji, gdy będą one ujęte w księgach rachunkowych w dniu rozliczenia kierowcy będzie prawidłowy?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-682/12-2/AK
  Podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawcy została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-757/12/TK
  Czy Wnioskodawca może zaksięgować jako koszt materiały w cenie zakupu, tj. bez marży?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-702b/12/DP
  Czy poniesione nakłady na rekultywację szczegółową (zakup sprzętu, nawozów, utrata związanych z dzierżawą dochodów z tytułu dotychczasowej działalności rolniczej, itp.) mogą być odliczone od wartości przychodu i tym samym wartość ta nie podlega opodatkowaniu?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-630/12-2/JK3
  należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-610/12/RS
  Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku.
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-703b/12/DP
  Czy poniesione nakłady na rekultywację szczegółową (zakup sprzętu, nawozów, utrata związanych z dzierżawą dochodów z tytułu dotychczasowej działalności rolniczej, itp.) mogą być odliczone od wartości przychodu i tym samym wartość ta nie podlega opodatkowaniu?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/12-4/MS
  przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-745/12-2/AM
  Czy prawidłowe jest dokumentowanie zakupu zużytych tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dowodami wewnętrznymi i zaliczanie takich dowodów wewnętrznych do dowodów księgowych dokumentujących wydatki w celu wykazania kosztów uzyskania przychodów? Czy w przypadku zakupu na podstawie dowodu wewnętrznego istnieją ograniczenia kwotowe odnośnie jednorazowych transakcji zakupu tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych od ludności?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-746/12-2/AM
  Wydatki poniesione na zakup od ludności zużytych tonerów do drukarek, stanowiących odpad poużytkowy, mogą zostać udokumentowane dowodami wewnętrznymi, zawierającymi dane wymienione w § 14 ust. 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Nie istnieje w związku z tym obowiązek dokumentowania takich transakcji umowami kupna sprzedaży W przypadku ww. zakupów, dokumentowanych dowodami wewnętrznymi nie ma znaczenia wartość zakupu w tym zakresie nie istnieją, bowiem normy prawa podatkowego ograniczające wartość transakcji
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-581/12-2/JK3
  Należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, a indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-718/12/WM
  Czy Wnioskodawczyni powinna korygować remanent, czyli spis z natury sporządzany na koniec każdego roku podatkowego o kwotę wynikającą z proporcji wynikającej z udziału przychodu podlegającego opodatkowaniu w ogólnej kwocie przychodów? Jeżeli tak, to jak ustalić tę kwotę (proporcję, współczynnik)?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-625/12-2/AK
  Zakres możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-699b/12/HD
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów gruntu nabytego w drodze darowizny.
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-675/12/WM
  1. Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2012 r. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zgłoszone do sędziego komisarza w postępowaniu obejmującym likwidację majątku, wierzytelności z tytułu należności za wykonane usługi budowlane oraz wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych? 2. Czy Wnioskodawcy służy prawo zaewidencjonowania w roku podatkowym 2012 w podatkowej księdze przychodów i przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2012 r. zgłoszonych do sędziego komisarza wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnych, które to kaucje gwarancyjne zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie usług budowlanych były przez upadłego, potrącone do dnia ogłoszenia upadłości, z należnego stronie wynagrodzenia (łącznie z podatkiem od towarów i usług), zaliczonego w poprzednich latach podatkowych przez Wnioskodawcę do przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-750a/12/AD
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych i wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)??
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-750b/12/AD
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych i wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)??
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/11/12-8/S/KS
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia jej nabycia?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres nie przekraczający 12 miesięcy od dnia ich nabycia, jeśli w tym okresie Wnioskodawca dobrowolnie przekwalifikuje Składniki Majątku na środki trwałe?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-556/12-4/JK
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku po zmarłej żonie będzie podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym podlega również dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nabytym w 2011 r. w wyniku zniesienia współwłasności. Jednocześnie przychód ten może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r. jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa powyżej.
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-845/12-2/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia? Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednią część Wynagrodzenia Wspólnika, wynikającą z zasad podziału zysku w Spółce? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wspólnika?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-60/11-7/12-S/KSU
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię poszczególnych części nieruchomości (działek), nabytej wspólnie z mężem w 2008 r., kosztem uzyskania przychodu, o jaki będzie Ona mogła pomniejszyć uzyskany przez siebie przychód z odpłatnego zbycia poszczególnych części nieruchomości, będzie wysokość wydatków poniesionych na nabycie tych części nieruchomości, tj. cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości określona w akcie notarialnym z dnia 26 maja 2008 r., proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych zbywanych działek, powiększona o ewentualne nakłady poczynione na poszczególne działki?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-509/12-6/MG
  Zakres opodatkowania dochodu z tytułu preferencyjnego nabycia akcji w ramach uczestnictwa w programie opcyjnym, jako dochód ze stosunku pracy z zagranicy oraz kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji objętych w ramach programu.
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-511/12-2/TS
  Czy wniesiony w dniu 16 lipca 2007 r. wkład mieszkaniowy stanowi koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-416/12-4/TS
  Czy Wnioskodawczyni przy obliczeniu należnego podatku powinna od połowy kwoty sprzedaży odliczyć całość wydatków czy tylko połowę ?
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-723/12-2/JK2
  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w świetle wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie karty pracy w stosunku do umowy o pracę, jak i na podstawie faktur w stosunku do działalności gospodarczej, traktowane jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-378/12-4/KO
  Czy wydatki związane z zakupem art. spożywczych dla klientów oraz skromne usługi gastronomiczne będą stanowić koszt uzyskania przychodu, co za tym idzie Wnioskodawca będzie mógł odliczać VAT naliczony od faktur dokumentujących dane wydatki?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-373/12-2/DS
  Czy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną do ww. budynku, w wysokości 10% dla używanych lub ulepszonych środków trwałych?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-372/12-2/DS
  Czy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca mógł zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną do ww. budynku, w wysokości 10% dla używanych lub ulepszonych środków trwałych?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-590/12-2/MP
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-996/12-2/IF
  w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, w tym odpisów amortyzacyjnych u akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-997/12-2/IF
  1. w związku z tym, iż Wnioskodawca jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie uczestniczył bezpośrednio w podziale przychodów i kosztów ich uzyskania wynikających z działalności spółki komandytowo-akcyjnej, to:koszty (wydatki) dotyczące działalności Spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ale nie zaliczone do tego dnia przez Spółkę z o.o. w ciężar kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT, ujęte w księgach rachunkowych Spółki z o.o. nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy jako akcjonariusza tej spółki.Wnioskodawca nie może również zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów udziału w odpisach amortyzacyjnych dokonywanych przez SKA.2. koszty (wydatki) dotyczące działalności Spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ale nie zaliczone do tego dnia przez Spółkę z o.o. w ciężar kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT, ujęte w księgach rachunkowych Spółki z o.o. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej, tj. Wnioskodawcy będącego komandytariuszem.Kosztem uzyskania przychodów będzie także odpowiedni udział odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez spółkę komandytową.w przypadku gdy do przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową nastąpi w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca, rozliczenie przychodów i kosztów, w tym amortyzacji u Wnioskodawcy jako komandytariusza powinny być rozliczane kluczem w proporcji do liczby dni kalendarzowych w miesiącu rejestracji spółki komandytowej.
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-998/12-2/IF
  Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż koszty (wydatki) dotyczące działalności Spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ale nie zaliczone do tego dnia przez Spółkę z o.o. w ciężar kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT, ujęte w księgach rachunkowych Spółki z o.o. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki osobowej (SKA albo Spółki Komandytowej) będącego osobą fizyczną, tj. Wnioskodawcy ? Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca będący wspólnikiem SKA albo Spółki Komandytowej (spółki osobowej) powstałej z przekształcenia Spółki z o.o. (spółki kapitałowej) może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpowiedni udział odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez SKA albo Spółkę Komandytową (spółkę osobową) nawet jeśli wydatki składające się na koszt nabycia albo koszt wytworzenia środka trwałego były dokonywane przed przekształceniem przez Spółkę z o.o. (spółkę kapitałową) ? Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku gdy do przekształcenia Spółki z o.o. w SKA albo w Spółkę Komandytową dojdzie w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca to rozliczenie przychodów oraz kosztów, w tym amortyzacji środków trwałych (między spółką przekształcaną a wspólnikiem spółki przekształconej) powinno nastąpić proporcjonalnie do okresu funkcjonowania SKA albo Spółki Komandytowej w ostatnim miesiącu, gdy nastąpiło przekształcenie formy prawnej ? Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekształcenie Spółki z o.o. w SKA albo w Spółkę Komandytową nie ma żadnego wpływu na umowy leasingu, zawarte przez Spółkę z o.o. przed przekształceniem w SKA albo Spółkę Komandytową i na skutki podatkowe wynikające z wykonania tych umów leasingu?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-550/12-2/JK2
  Czy w przypadku wypłaty prelegentowi wynagrodzenia za wygłoszenie wykładu Spółka jako płatnik może zastosować zryczałtowane koszty w wysokości 50% przychodu uzyskanego przez podatnika?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-680/12/WM
  Czy w świetle następujących przesłanek wynikających z przedstawionego stanu faktycznego, t.j. wyroku w sprawie karnej Sądu Krajowego w Austrii potwierdzającego wykreślenie kontrahenta z odpowiedniego rejestru sądowego firm oraz odbywanie kar pozbawienia wolności przez osoby odpowiedzialne m.in. za płatności dla kontrahentów oraz stwierdzony w wyroku brak majątku przez ww. osoby, uprawdopodabniają nieściągalność przedmiotowej wierzytelności pozwalającą zaliczyć ją do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w 2012 r.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-770/12/DP
  Czy sprzedaż będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-746/12/AD
  Koszty uzyskania przychodu.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-537/12-2/JK3
  Wartość nieruchomości nabytej w zamian za zwolnienie z długu stanowi koszt uzyskania przychodu, a nie koszt odpłatnego zbycia jak wskazuje Wnioskodawca. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-674/12/AK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów wartości diet osoby współpracującej za czas wykonywania pracy poza siedzibą firmy?
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-656/12-2/LS
  Zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-623/12-2/ES
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową do amortyzacji składników (tj. kamienicy i lokali mieszkalnych), które stanowiły majątek odrębny małżonki i były przez nią wykorzystywane w jej działalności gospodarczej?2. Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od kamienicy, a jaką stawkę przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych, jeśli kamienica i lokale mieszkalne stanowiły uprzednio majątek odrębny małżonki?3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową do amortyzacji składników (tj. lokali mieszkalnych i innych ww. składników), które stanowiły majątek wspólny Wnioskodawcy i małżonki, a były wykorzystywane przez małżonkę w jej działalności gospodarczej?4. Jaką należy zastosować stawkę amortyzacyjną przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych, a jaką stawkę przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od innych ww. środków trwałych, jeśli lokale mieszkalne i pozostałe ww. składniki stanowiły uprzednio majątek wspólny małżonków, a jednocześnie jedynie inne składniki poza lokalami były amortyzowane przez małżonkę w jej działalności gospodarczej (lokale mieszkalne nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych zgodnie z art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-533/12-2/MP
  Stanowisko Wnioskodawczyni, dotyczące możliwości zastosowania 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, jako uczestnika tworzenia utworu architektonicznego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, będzie pracą twórczą, tzn. niepowtarzalną, miała indywidualny charakter oraz spełniała przesłanki utworu określonego w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-634/12-2/JK3
  Należy stwierdzić, iż do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz podatnik jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-621/12-2/AM
  Czy koszty, które następnie podlegają refakturowaniu na kontrahenta zagranicznego, poniesione przez Podatnika w związku z zakupem usług gastronomicznych i produktów spożywczych spożytych podczas opisanych powyżej spotkań a także koszty organizacji imprez i spotkań noszących znamiona reprezentacji mogą stanowić dla Podatnika koszty uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-646a/12/AK
  Zakres skutków podatkowych przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna.
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-299/12-6/DS
  Czy wydatki poniesione w okresie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (lecz w tym samym miesiącu), obejmujące zakup sprzętu oraz reklamę (strona internetowa), niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów prowadzonej działalności?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-830/09/12-S/MM
  1. Czy zwolnienie, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującej na dzień 31 grudnia 2008 r. – w związku ze sprzedażą przedmiotowego lokalu mieszkalnego, obejmować będzie – obok małżonki Wnioskodawcy – samego Wnioskodawcę (na podstawie art. 21 ust. 22 ww. ustawy), gdy Wnioskodawca nie był zameldowany w przedmiotowym lokalu? 2. Czy w przypadku braku możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę z przedmiotowego zwolnienia, od podstawy obliczenia podatku, o jakim mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym Wnioskodawca będzie mógł odliczyć: a. wydatki na nabycie lokalu wraz z marżą i odsetkami, jakie należało ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu na zakup tego lokalu? b. wydatki poniesione w kancelarii notarialnej w związku z nabyciem lokalu? c. wydatki poniesione na wykończenie przedmiotowego lokalu (udokumentowane fakturami VAT)?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-629/12-2/JK2
  Czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę i jego małżonkę w związku ze zbyciem praw wynikających z zawartej z developerem umowy zobowiązującej do wybudowania lokalu mieszkalnego i garażu wielostanowiskowego - miejsca parkingowego i przeniesienia własności tego lokalu mieszkalnego oraz udziału we własności nieruchomości wspólnej winien podlegać pomniejszeniu o koszty jego uzyskania, to jest kwotę wpłaconą przez nich dotychczas developerowi, wskutek czego mając - na uwadze, iż koszty te równoważą wartość osiągniętego przychodu - z tytułu transakcji sprzedaży prawa nie powstanie po stronie Wnioskodawcy i jego małżonki dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-489/12-2/SP
  Należy stwierdzić, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku do przychodu uzyskanego z tytułu konkursu mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas, gdy praca wykonana Wnioskodawcę jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz Wnioskodawca jest twórcą, bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy, a osiągnięty przychód jest bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowi skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-781/12-2/AM
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-786/12-2/AM
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-379/12-4/AKr
  Czy należności otrzymywane od X są należnościami, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem podstawa opodatkowania wynika z zastosowania art. 11 ust. 1 oraz art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. przychodem jest otrzymana od X na konto Wnioskodawcy i pochodząca ze Stanów Zjednoczonych kwota (przeliczona na PLN) pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-379/12-5/AKr
  Czy należności otrzymywane od X są należnościami, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem podstawa opodatkowania wynika z zastosowania art. 11 ust. 1 oraz art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. przychodem jest otrzymana od X na konto Wnioskodawcy i pochodząca ze Stanów Zjednoczonych kwota (przeliczona na PLN) pomniejszona o koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-613/12/IB
  Czy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. zawarcia umowy o dzieło na wykonanie programu komputerowego według wymagań zawartych w umowie razem z przeniesieniem praw autorskich do wykonanego dzieła, tj. programu komputerowego, prawidłowe jest określenie kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-661/12/PSZ
  Czy w roku podatkowym 2011 r., przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatku z tytułu zapłaconego dla zleceniobiorcy odszkodowania w kwocie 111.096 zł 66 gr, za nienależyte oraz wadliwe wykonanie usługi budowlanej w roku podatkowym 2007 r.?
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-567/12-4/JK2
  1. Czy i w jakim zakresie dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podlega opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jakie koszty można uznać za koszty związane z nabyciem i zbyciem tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-557/12-4/AA
  Czy podatnikowi będzie służyło prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej amortyzacji od zakupionego samochodu specjalnego – tankowozu bez ograniczeń, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-580/12-2/MS1
  jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca wytwory jego pracy w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę tj. projekty techniczne, stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i są przedmiotem prawa autorskiego, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z prowadzonym systemem rozliczeniowym czasu pracy. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-546/12-2/JK
  należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-547/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-562/12/RS
  Skutki podatkowe wypłaty funkcjonariuszom ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/12-2/MS
  1. Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? 2. Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-513/09/12-6/S/EC
  Czy podatnik do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć stratę na sprzedaży wierzytelności, jeżeli źródłem pochodzenia wierzytelności jest operacja uprzednia, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i która w chwili wystawienia faktury VAT za najem samochodu dla podatnika była zarachowana jako przychód należny w cenie sprzedaży – cenie brutto.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-567/12-2/MG
  W zakresie ustalenia dochodu z tytułu umorzenia przez fundusz w danym dniu wyceny, na podstawie jednego lub kilku zleceń złożonych przez uczestnika funduszu certyfikatów inwestycyjnych tego samego funduszu.
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-466/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-467/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-468/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-470/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-469/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-465/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-462/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-463/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-461/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-471/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-464/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-458/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-457/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-459/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-460/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-472/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-501/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-500/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-499/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-498/12-2/KSM
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub automatycznego?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-635/12/TK
  Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej, poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako wspólnika - akcjonariusza tej spółki?
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-634/12/TK
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowo-akcyjnej, za który to aport zostaną objęte przez Wnioskodawcę akcje tej spółki, ponoszone od dnia wniesienia wkładu, przez spółkę komandytowo-akcyjną w tym różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy - akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-540/12-2/MS1
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia udziałów w Spółce, które zostały objęte w ramach transakcji wymiany udziałów, tj. wniesienia udziałów Innej Spółki, należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli koszty uzyskania przychodów stanowić będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów w Innej Spółce, wniesionych aportem do Spółki w ramach transakcji wymiany udziałów.
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-584/12-2/LS
  Aktualność certyfikatu rezydencji.
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-514/12-2/JK2
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej? Pytanie przyporządkowane do stanu faktycznego dotyczy roku 2011.
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-644/12/WM
  Czy w przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o likwidacji zaniechanej inwestycji, koszt tej inwestycji należy traktować jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych w dacie podjęcia decyzji o likwidacji i zaewidencjonowania jej skutków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-306/12-4/ASZ
  Czy kwota 20.000 zł, o którą zostało obniżone roszczenia Wnioskodawcy stanowić będzie koszt uzyskania przychodu i kwota ta nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/26a/MWJ/2010/PK-713/2010/2012
  opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-685/12-2/KS
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-465/12-2/SP
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-438/12-4/JK2
  Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku za rok 2011 zapłacone odsetki od kredytu mieszkaniowego?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-651/12/PSZ
  Czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-346/12-2/AG
  Czy przyjęcie kwoty 988 zł od każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania oraz powierzchni przynależnego pomieszczenia do tego mieszkania (piwnicy lub komórki) jako wartość początkową do odliczania amortyzacji jest prawidłowe?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-578b/12/DP
  Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne Wnioskodawcy za lata 2007-2008 można odliczyć od ustalonej zaliczki na podatek dochodowy w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?Czy składki na ubezpieczenie społeczne Wnioskodawcy zapłacone do ZUS w 2009 roku za lata 2007-2008 stanowią koszty uzyskania przychodu w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-578a/12/DP
  Czy zapłacone w 2009 roku składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy dotyczące lat 2007-2008 stanowią koszty uzyskania przychodu w roku ich realizacji, tj. w 2009 roku?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-624/12/PSZ
  Czy na gruncie art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku od osób fizycznych, wykonywane czynności powinny być prowadzone w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej? Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować do wymienionego kontraktu menedżerskiego jako umowy cywilnoprawnej?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-586/12/PSZ
  Czy opłata administracyjna stanowi koszt podatkowy okresu bieżącego?Czy wstępna opłata leasingowa stanowi koszt okresu bieżącego?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-600/12/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym, w momencie opuszczenia lokalu i rozwiązania umowy najmu?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-563/12-2/MS1
  Skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z o.o. posiadającej niepodzielone zyski zgromadzone na kapitałach rezerwowych w spółkę SKA albo spółkę komandytową.
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-625/12-2/ES
  należy uznać, że finalny efekt usługi fryzjerskiej jest wyrobem gotowym, zaś materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu (tj. farby, lakiery), bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (tj. szampony, odżywki), zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych. Tym samym, należy je ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów - "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu".Również w tej kolumnie należy ująć zakup kosmetyków odsprzedawanych klientom.
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-534/12/MCZ
  opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w USA przez zawodnika mieszanych sztuk walki.
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-533/12/HK
  Czy będzie możliwe zastosowanie przez pracodawcę 50% kosztów uzyskania przychodu do części wynagrodzenia jaka, zgodnie z umową o pracę, przysługiwać będzie pracownikowi - informatykowi, którego obowiązki pracownicze polegają na tworzeniu programów komputerowych, z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-577b/12/HD
  Jak ustalić koszty własne sprzedanej nieruchomości, czyli jak określić wartość początkową budynku (wartość gruntu wynika z aktu notarialnego)?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-566b/12/WM
  1. Czy wynajmując lokal użytkowy w ramach zarządu majątkiem prywatnym (poza działalnością gospodarczą) Wnioskodawca winien stosować zasady amortyzacji środków trwałych (dla potrzeb określenia kosztów dla tego źródła przychodów), przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stawki określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych? 2. Czy w przypadku lokalu użytkowego wynajmowanego w ramach zarządu majątkiem prywatnym kosztem tego najmu będą koszty utrzymania lokalu (jak podatek od nieruchomości, opłata za ciepło ), jak też koszty odsetek oraz różnic kursowych od kredytu zaciągniętego na ten cel? 3. Czy koszty wyposażenia lokalu użytkowego według wymagań najemcy długoterminowego (np. meble, telewizor, lodówka itp.) powinny powiększyć wartość początkową środka trwałego (lokalu użytkowego), czy też zostać zaliczone do bieżących kosztów zarządu majątkiem, związanych z uzyskiwanymi z tego źródła przychodami?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-516/12/MU
  Obowiązki płatnika (ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby).
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-564/12-2/LS
  W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodów może być jedynie wartość efektywnie poczynionych wydatków na nabycie mieszkania. Natomiast kosztem uzyskania przychodu nie będzie, jak wskazała Wnioskodawczyni, wartość rynkowa nieruchomości z 8.03.2007 r., gdyż wydatek w takiej wysokości nie został przez Wnioskodawczynię poniesiony.
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-520/12-4/MS1
  Zakres możliwości zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-422/12-4/KSM
  1. Czy Wnioskodawca ma płacić miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według ustawy o podatkach oraz czy Wnioskodawca ma się rozliczać z tego dochodu rocznie w deklaracji PIT? 2. Czy powinna rozliczać Wnioskodawcę firma na Gibraltarze z podatku dochodowego?
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-446/12-4/JK2
  Czy zbywając odpłatnie udziały w spadku, którego przedmiotem jest gospodarstwo rolne i czyniąc to przed upływem 5 lat od daty śmierci rodziców, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-684/12-2/KS
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej.
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-605/12-2/AM
  Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów podatkowych wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w części, która, nie przekracza wysokości diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-366/12-5/AKr
  Czy kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w postaci pojedynczego lokalu będzie koszt zakupu całej nieruchomości, a dopiero nadwyżka uzyskanej kwoty ze sprzedaży wszystkich lokali nad sumą kosztów zakupu nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-535/12-2/LS
  Czy wykonując w latach 2007-2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku w rozliczeniach podatkowych dla ww. okresu przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-536/12-2/LS
  Czy w latach 2007-2010 wykonując funkcje kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-503/12-2/MP
  Czy w latach 2007-2011 - wykonując funkcje kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku, w rozliczeniach podatkowych dla ww. okresu przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-504/12-2/MP
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-502/12-2/MP
  należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-622/09/12-5/S/ES
  Czy strata powstała w wyniku rozliczenia opcji walutowej poprzez różnicę pomiędzy rynkową wartością waluty w dniu rozliczenia a wartością tej waluty wynikającą z zawartej transakcji opcyjnej stanowi koszt podatkowy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176)?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-534/12/AK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku podjęcia przez wspólników spółki osobowej (Spółki) uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej (Spółki) na rzecz tych wspólników, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki osobowej) są wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej (Spółki) w wysokości nominalnej kwoty wkładów wniesionych do spółki osobowej?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-533/12/AK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku podjęcia przez wspólników spółki osobowej (Spółki) uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej (Spółki) na rzecz tych wspólników, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki osobowej) są wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej (Spółki) w wysokości nominalnej kwoty wkładów wniesionych do spółki osobowej?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-535/12/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku podjęcia przez wspólników spółki osobowej (Spółki) uchwały o częściowym zwrocie w pieniądzu wkładów wspólników do spółki osobowej (Spółki) na rzecz tych wspólników, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (wspólnika spółki osobowej) są wydatki na objęcie prawa do udziałów w spółce osobowej (Spółki) w wysokości nominalnej kwoty wkładów wniesionych do spółki osobowej?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-489/12/RS
  Świadczenia wypłacane funkcjonariuszom służby więziennej.
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-305/12-2/JB
  Zapłacona kwota prowizji stanowi koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a otrzymana prowizja stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku spółki, w której to Wnioskodawca jest wspólnikiem.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-668/09/12-S/WM
  Czy poniesiony koszt w wysokości 3.880.000 zł jako konsekwencja rozwiązania umowy stanowi koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/12-3/AM
  2. Czy Wnioskodawca, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu majątku prywatnego m.in. spółce jawnej, w której wspólnikami jest Wnioskodawca i jego małżonka, może skorzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, przy czym rozliczenia podatkowego będzie dokonywać małżonka Wnioskodawcy?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-486/12-3/JK2
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-486/12-2/JK2
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-391/12-4/JK2
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, bowiem przeniesienie własności przysługującego Wnioskodawcy udziału w nieruchomości, który nabył w 2005 r. w zamian za spłatę nie nastąpiło na podstawie umowy sprzedaży, lecz w wyniku zniesienia współwłasności. Tym samym spłata, którą Wnioskodawca uzyskał w związku ze zniesieniem współwłasności stanowi odpłatne zbycie udziału w nieruchomości i podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Ponadto należy wskazać, iż do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze licytacji komorniczej Wnioskodawca może zaliczyć opłaty sądowe i komornicze.
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-465/12/IL
  Czy kwota 31.462,46 zł może stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-337/12-5/AKr
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć spłatę zadłużenia komorniczego i koszt wywozu nieczystości do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT-39?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-328/12-4/KO
  Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-329/12-5/KO
  Czy kary umowne są kosztem uzyskania przychodów w momencie ujęcia not obciążeniowych w księgach?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-329/12-4/KO
  Czy kary umowne za nieterminowe dostarczenie wyrobów stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-328/12-5/KO
  Czy kary umowne są kosztem uzyskania przychodów w momencie ujęcia not obciążeniowych w księgach?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-498/12-2/AM
  1. Jak ustalić wartość początkową nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny dla celów amortyzacji podatkowej? 2. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą ksiąg rachunkowych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-499/12-2/AM
  1. Jak ustalić wartość początkową nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny dla celów amortyzacji podatkowej? 2. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Jak ustalić koszt zbycia nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny, w przypadku, gdy na moment zbycia Wnioskodawca będzie ewidencjonował swoją działalność gospodarczą za pomocą ksiąg rachunkowych?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-478/12-2/JK2
  Czy Wnioskodawcy przysługuje w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze (projektowe) prace - prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90 poz. 416)?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-523/12-4/LS
  Reasumując, przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze sprzedaży części odziedziczonego gospodarstwa w części przypadającej na las, nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30e ww. ustawy. Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży części odziedziczonego gospodarstwa w pozostałej części przedmiotowej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-451/12/RS
  Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni nabyła połowę nieruchomości obciążonej w całości zabezpieczeniami hipotecznymi a następnie ją sprzedała przed upływem 5 lat, to podatek dochodowy należy uiścić od 1/2 kwoty wartości sprzedanej nieruchomości czy od 1/2 kwoty tej wartości pomniejszonej o 1/2 wartości długu hipotecznego proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w nieruchomości?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-417/12-4/JK3
  Należy stwierdzić, iż do kosztów odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawczyni może zaliczyć: koszty notarialne, koszty sądowe, opłaty sądowe od wniosków o wpis do ksiąg wieczystych, wydatki udokumentowane fakturami VAT na budowę domu. Natomiast nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu opłatnego zbycia nieruchomości poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki: na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego na zakup działki i budowę domu, prowizja bankowa, opłata przygotowawcza, obowiązkowe ubezpieczenie kredytu.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-454/12-2/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji ww. zakresie współtworzenia audycji TV przysługiwałoWnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2008-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-560/12/DP
  Czy istnieje możliwość amortyzacji wprowadzonego do działalności gospodarczej samochodu osobowego, zamortyzowanego wcześniej przez Pani małżonka w jego odrębnej działalności gospodarczej?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-522/12/WM
  Czy w powyższym przypadku – gdy została ustanowiona odrębna własność lokalu -przysługuje Wnioskodawcy możliwość skorzystania z przyspieszonej amortyzacji (min. na 10 lat), zgodnie ze wzorem, w którym minimalna liczba lat, przez które może amortyzować lokal wynosi 40 lat ze względu na wiek budynku?2. Czy istnieje jakiś termin, w którym Wnioskodawca zobligowany jest rozpocząć zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji, czy może dokonać tego w dowolnym momencie?3. Czy odpisy amortyzacyjne kumulują się na kolejne lata? Chodzi w tym punkcie o przypadek, w którym w danym roku, odsetki od kredytu pokryją większość przychodów z tytułu najmu. Czy jeżeli w tym roku, aby całkowicie pokryć przychody z tytułu najmu zabraknie np. 1.000 zł kosztów i Wnioskodawca odliczy je jako amortyzacje, to czy przy założeniu, że całoroczna kwota odpisu amortyzacji wyniesie np. 30.000 zł, w przyszłym roku będzie mógł skumulować dodatkowe 29.000 zł, którego nie odliczył, czy też kwota ta przepadnie bezpowrotnie?4. Jeżeli odpowiedź na punkt 3 będzie negatywna i odpisy amortyzacyjne nie będą się kumulować, to czy w trakcie wynajmu lokalu mieszkalnego można zawiesić odliczanie amortyzacji i rozpocząć ponownie po pewnym czasie?5. Czy jeżeli zgodnie ze wzorem z punktu 1 Wnioskodawca będzie uprawniony do rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez 10 lat, będzie mógł własną decyzją wybrać okres dłuższy np. 15 lat?6. Czy jeżeli Wnioskodawca wybierze okres amortyzacji np. 10 lat, to po jego upływie, Wnioskodawca nie może już więcej odpisywać kosztów amortyzacyjnych, czy przy założeniu, że koszty te kumulują się i nie wykorzystał ich w całości, może nadal korzystać z tego przywileju?7. Czy w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego, wymagane jest wpisanie lokalu do ewidencji środków trwałych, czy też Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniego dokumentu?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-648/12-2/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-466/12-2/MP
  należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-466/12-3/MP
  Należy stwierdzić, że do przychodów osiągniętych z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu tylko wówczas, gdy praca wykonywana przez pracownika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter, spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz "podatnik" jest twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu tej ustawy.
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-649/12-2/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-868/12-2/ES
  Czy istnieje możliwość zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 74, poz. 397) w świetle wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie karty pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-444/12-2/JK2
  Czy w przypadku Wnioskodawcy istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z marca 2012 r. Dz. U. poz. 361) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za pracę będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-476/12/BJ
  Czy w rozliczeniu rocznym za lata 2009, 2010 oraz 2011 w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/319/BRT/2012/PK-1333
  opodatkowanie przychodów
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-374/12/MU
  Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-579/12-4/ES
  Stwierdzić należy, iż pomimo że Wnioskodawczyni będzie ponosić wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki te należy zatem zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy farmaceutycznej (działalność w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych można również prowadzić bez tego typu wyjazdów szkoleniowych), i w konsekwencji wydatków tych nie można zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. Zatem koszty związane z udziałem w tych szkoleniach nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, gdyż służą podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy. Mają więc one charakter osobisty.
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-567/12-2/MS
  wydatki jakie Wnioskodawczyni będzie ponosiła na realizację usług, które będą wykonane przez Jej małżonka w ramach prowadzonej przez nią odrębnie pozarolniczej działalności gospodarczej (odrębny podmiot gospodarczy), będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawczynię odrębnie działalności gospodarczej. Pamiętać przy tym należy, iż ustalając warunki ww. transakcji, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie uwzględniać treść wskazanego powyżej art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-521b/12/WM
  Zakres kosztów uzyskania przychodów.
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-578/12-2/JB
  Skoro Wnioskodawczyni jest zobowiązana do ponoszenia przedmiotowych wydatków, to mając na względzie charakter prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, mogą stanowić one koszt uzyskania przychodów, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ Wnioskodawczyni nie podpisuje polisy OC i nie jest ubezpieczającym, tylko wpłaca składki za pośrednictwem Rady Adwokackiej, to koszt z tego tytułu powstaje u Niej w momencie ich poniesienia, tj. w dniu wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) tego kosztu.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-452/12/MZ
  Czy w rozliczeniu rocznym w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (w stosunku do tej części wynagrodzenia, która jest przychodem z tytułu wykonywania działalności o twórczym charakterze) przenoszącym na rzecz pracodawcy prawa autorskie do utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-416/12-2/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem czynności producenta wewnętrznego i kierownika produkcji ww. zakresie współtworzenia filmów, spektakli i audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych bezpośrednio z tego tytułu?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-451/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-450/12-2/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-331/12-2/MG
  Czy odsetki od kredytu prywatnego przeznaczonego na uregulowania zobowiązań z tytułu zakupów dla potrzeb działalności oraz spłatę kredytu zaciągniętego dla potrzeb firmy stanowić będą koszt uzyskania przychodu?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-266/12-5/AG
  Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nabytej wierzytelności oraz czy należy w przypadku jej przedawnienia zaliczyć ją później do przychodów lub skorygować koszty uzyskania przychodu ?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-484/12/PSZ
  Czy w opisanym stanie faktycznym można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne w stosunku do przychodów uzyskiwanych z czynszu najmu (dzierżawy) nieruchomości oddanych przedsiębiorcy do odpłatnego używania w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-266/12-4/AG
  Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość nabytej wierzytelności oraz czy należy w przypadku jej przedawnienia zaliczyć ją później do przychodów lub skorygować koszty uzyskania przychodu ?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-526a/12/AD
  Wydatki związane z podjętym szkoleniem specjalistycznym w zakresie chirurgii ogólnej (koszty dojazdu do miejsca szkolenia i z powrotem) jak i wydatki związane z dodatkowymi kursami i zjazdami (opłaty zjazdowe, koszty zakwaterowania i dojazdu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-530/12/IG
  1. Czy opłacone czesne za uczestnictwo w studiach doktoranckich, których kierunek zbieżny jest z prowadzoną działalnością gospodarczą - może stanowić koszt uzyskania przychodu (który definiuje art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych) tej działalności? 2. Czy również pozostałe koszty związane bezpośrednio ze studiami (np. koszty ponoszone za zakup materiałów dydaktycznych lub za uczestnictwo w konferencjach) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z tej działalności?
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-526b/12/AD
  Wydatki związane z zakupem soczewek mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-491/12-2/ES
  Należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe koszty nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowanego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na ten cel będą miały wprawdzie związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, nie zostały jednak poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Celem zapłaty było, bowiem zwolnienie się Wnioskodawcy z ciążącej na niej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Brak jest, zatem spełnienia podstawowej przesłanki uznania wypłaconego odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za koszt uzyskania przychodu.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-500/12-2/ES
  Należy stwierdzić, iż poniesione przez Wnioskodawcę przedmiotowe koszty nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowanego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na ten cel będą miały wprawdzie związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, nie zostały jednak poniesione w celu uzyskania przychodu bądź zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Celem zapłaty było, bowiem zwolnienie się Wnioskodawcy z ciążącej na niej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Brak jest, zatem spełnienia podstawowej przesłanki uznania wypłaconego odszkodowania, kosztów pogrzebu, należnych odsetek, kosztów sądowych i zastępstwa procesowego za koszt uzyskania przychodu.
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-516/12-2/MS1
  Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca wytwory jego pracy w ramach obowiązków wynikających z umowy o pracę tj. projekty sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze i są przedmiotem prawa autorskiego, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z prowadzoną ewidencją prac projektowych pracowników. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-435a/12/PSZ
  Jakie, w jakiej wysokości i jak odliczać koszty (opłatę za mieszkanie opłatę za wodę, opłatę za energię elektryczną, podatek od gruntu, remont), które ponosić Pani będzie w sytuacji przeznaczenia na działalność gospodarczą jednego pokoju w mieszkaniu?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-435b/12/PSZ
  Jakie, w jakiej wysokości i jak odliczać koszty (opłatę za mieszkanie opłatę za wodę, opłatę za energię elektryczną, podatek od gruntu, remont), które ponosić Pani będzie w sytuacji przeznaczenia na działalność gospodarczą jednego pokoju w mieszkaniu?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-590/12-2/ES
  jeżeli istotnie Wnioskodawca na podstawie posiadanych dokumentów udowodni, że koszty uzyskania przychodu były wyższe niż w wysokości 20% uzyskanego przychodu i o ile udokumentowane wydatki poniesione przez Wnioskodawcę istotnie pozostają w związku z uzyskiwanymi przychodami z realizacji zawartej umowy o dzieło, to w przedmiotowej sprawie zaistnieją przesłanki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Tym samym Wnioskodawca przy spełnieniu ww. warunków będzie mógł w zeznaniu podatkowym za 2012 r. wykazać koszty uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionej.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-481/12/DP
  Czy Wnioskodawca, który realizuje projekty i jako beneficjent otrzymuje transze w 85% z Banku Gospodarstwa Krajowego (MF) i w 15% z budżetu państwa na realizację projektów w ramach POKL, powinien sumować te przychody z przychodami z pozostałej działalności gospodarczej a w momencie wystąpienia dochodu do opodatkowania obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, czy też otrzymane dofinansowanie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt 1 ust. 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztów związanych z realizacją projektów w myśl art. 23 ust. 1 pkt 31 - nie uważa się za koszty uzyskania przychodu?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-478/12/PSZ
  Czy odsetki od wyżej wymienionych kredytów będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla prowadzonej działalności gospodarczej?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-496/12-2/AM
  Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu adwokata, warunkujących w świetle Prawa o adwokaturze wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii adwokackiej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-422/12-2/AM
  1. Czy opłata ponoszona na rzecz banku na podstawie Umowy rachunku bankowego z tytułu prowadzenia rachunku bankowego i usług dodatkowych stanowi koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy otrzymana premia za lojalność będzie przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej?
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-278/12-2/AG
  Czy zakup okularów używanych do pracy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą może być uznany za koszt uzyskania przychodu ?
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-252/12-4/KO
  Czy wydatki na remont budynku stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności mimo, iż zostają przedłożone do rozliczenia premii kompensacyjnej?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-463/12/WM
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo kontynuować amortyzację przedmiotowego obiektu na podstawie danych widniejących w ewidencji środków trwałych firmy męża?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/306a/KZU/2011/PK-1631
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-387/12/MZ
  Czy dopuszczalne będzie w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-386/12/MZ
  Czy dopuszczalne jest w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 tejże ustawy 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-440/12-2/KS
  Czy koszty tytułem opłaty za kurs w zakresie pracy z wcześniakami, niemowlętami i dziećmi starszymi z zaburzeniami rozwoju, zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz genetycznymi poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów i zostać ujęte w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-390/12/AA
  Czy dopuszczalne jest, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów, stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-389/12/AA
  Czy dopuszczalne jest, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do wskazanych powyżej utworów, stworzonych w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-426/12/DP
  1. Czy otrzymana dotacja jest zwolniona w całości z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 129 i pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki z nią związane nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56? 2. Czy sprzedany towar, który został zakupiony z dotacji, który w myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu?
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-493/12-2/AS
  Czy wykonując w latach 2007 - 2011 zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-492/12-2/AS
  Czy w związku z zatrudnieniem na stanowisku kierownika produkcji audycji TV i wykonywaniem przynależnych do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawczyni prawo do stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007 - 2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-453/12-2/KS
  1. Czy prawidłowe jest obciążenie kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok?2. Czy wartość nabycia samochodu (koszt, po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej) winien być ustalony w cenie nabycia tj. jako suma pięćdziesięciu procent ceny zakupu wykazanej na fakturze sprzedaży VAT wystawionej w 2008 r. na rzecz dwóch współwłaścicieli (w tym Wnioskodawcy) oraz ceny odpłatnego zniesienia współwłasności?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-379/12-2/AM
  Czy wydatki związane z opisanym wyżej wyjazdem stanowią dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-367/12/MM
  skutki podatkowe sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - po podziale majątku wspólnego malżeństwa
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-240/12-4/AG
  Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, jeśli jako mały podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu sanitarnego dokona jednorazowej amortyzacji samochodów specjalnych - ambulansów?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-356/12/RS
  Od kiedy należy liczyć datę nabycia, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. od 28 grudnia 1994 r. czy od 15 października 2007 r.?Jeżeli uznać, że nabycie nastąpiło w dniu 15 października 2007 r., to czy zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć kwotę 5.500 zł oraz 3.446 zł 50 gr?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-424/12/HD
  Czy koszty uzyskania przychodów niepublicznego przedszkola sfinansowane z przychodów opodatkowanych (wpłat rodziców) oraz przychodów wolnych od podatku (dotacji z Urzędu Miasta), mogą być rozliczane w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 22 ust 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-481/12-4/EC
  1. Czy przychód i koszt związany z odpłatnym zbyciem przez Spółkę Osobową Akcji będą stanowić dla Wnioskodawcy (w części/proporcji odpowiadającej jego udziałowi w zyskach SO) przychód i koszt ze źródła kapitały pieniężne (dochód opodatkowany na podstawie art. 30b ustawy o pdof)?2. Czy przychodem z odpłatnego zbycia Akcji przez SO będzie cena uzyskana za Akcje, a kosztem uzyskania przychodów wartość odpowiadająca wydatkom na nabycie Akcji przez Spółkę Kapitałową, tj. wartość nominalna udziałów w Spółce Kapitałowej wydanych w zamian za objęcie Akcji (dla Wnioskodawcy — w części/proporcji odpowiadającej jego udziałowi w zyskach SO)?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-416/12/WM
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w pełnej wysokości?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-366/12-2/JB
  Czy w przypadku dokonania darowizny lokalu, wykorzystywanego wcześniej do prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem lokalu?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-242/12-5/KO
  Moment zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-242/12-4/KO
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć karę umowną do kosztów uzyskania przychodów?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-243/12-4/KO
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć karę umowną do kosztów uzyskania przychodów?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-243/12-5/KO
  Moment zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-444/12-2/ES
  Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wartość wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez wspólnika zatrudnionego przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem na podstawie umowy o pracę, oraz składki na ubezpieczenie związane z jego zatrudnieniem, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca - spółka, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy.
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-359/12-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-355/12/BD
  Czy Spółka prawidłowo zamierza potrącić pracownikom wykonującym w ramach powierzonych obowiązków utwory będące przedmiotem prawa autorskiego 50% koszty uzyskania przychodu od części wynagrodzenia stanowiącego honorarium za przeniesienie autorskich praw majątkowych, pod warunkiem udokumentowania proporcji w jakiej pozostaje wynagrodzenie odpowiadające nakładowi pracy poświęconemu na stworzenie utworu w ogólnym czasie pracy danego pracownika w miesiącu którego dotyczy wynagrodzenie?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-356/12/BD
  Czy Spółka powinna potrącać 50% koszty uzyskania przychodu od części wynagrodzenia wypłacanej pracownikom za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-414/12-2/MG
  Czy Wnioskodawca powinien w ogóle zapłacić podatek od sprzedanych akcji, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-401/12/HD
  Czy w celu ustalenia jednostkowych wartości początkowych wszystkich nabytych obiektów w ramach nabytej nieruchomości Wnioskodawca ma możliwość dokonania wyceny we własnym zakresie lub w formie wyceny rzeczoznawcy, tak aby łączna wartość tych składników majątku równała się cenie określonej w akcie notarialnym, pomniejszonej o skonkretyzowaną w akcie cenę gruntu?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-416/12-2/ES
  Wartość wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez wspólnika zatrudnionego przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem na podstawie umowy o pracę, oraz składki na ubezpieczenie związane z jego zatrudnieniem, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca - spółka, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy.
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-417/12-2/ES
  Wartość wynagrodzenia brutto uzyskiwanego przez wspólnika zatrudnionego przez spółkę osobową, w której jest wspólnikiem na podstawie umowy o pracę, oraz składki na ubezpieczenie związane z jego zatrudnieniem, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca - spółka, stanowią koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-396b/12/WM
  Czy składki ZUS opłacone od ww. wynagrodzeń w miesiącu lutym 2012 r. stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu miesiąca stycznia 2012 r.?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-396a/12/WM
  Czy wynagrodzenia stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu miesiąca grudnia 2011 r.?
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-419/12/MR
  Czy po przekształceniu Sp. z o.o. w SP.OS., Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku SP.OS.) pełne odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wniesionych wcześniej aportem do Sp. z o.o. przez podmiot inny niż Wnioskodawca, także od tej wartości przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych, która w Sp. z o.o. znajdowała się na kapitale zapasowym i w związku z tym podlegała ograniczeniom wskazanym w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa CIT)?
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-422/12/HD
  Czy przedterminowy wykup umów leasingu (przed upływem 40% normatywnego okresu amortyzacji) ze skutkiem nabycia przedmiotów umów przed upływem okresu na jaki zostały zawarte umowy, spowoduje konieczność korekty kosztów uzyskania przychodu oraz wprowadzenia samochodów do środków trwałych i naliczenia amortyzacji za poprzednie okresy?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-391/12/HD
  1. Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup gruntu, zapłacone po wprowadzeniu gruntu do ewidencji środków trwałych firmy, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości? 2. Czy istnieje możliwość ujęcia odsetek od kredytu na zakup gruntu – jako koszty uzyskania przychodów – przed zakończeniem inwestycji (budowa przedszkola)?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-265/12-4/JK2
  Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w odniesieniu do ich udziałów nabytych w drodze darowizny Wnioskodawca może zaliczyć kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanych udziałów przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości udziałów przyjętej do opodatkowania tym podatkiem. Natomiast koszty poniesione z tytułu opłat sądowo – notarialnych nie mieszczą się w ustawowych kryteriach kosztów uzyskania przychodu zawartych w art. 22 ust. 6d ww. ustawy.
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-228/12-4/KO
  Czy kolejne raty odsetek od kredytu gotówkowego zaciągniętego z konta osobistego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarcza, na rozwój i poszerzenie ww. działalności, mogą być księgowane jako koszt uzyskania przychodu?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-288/12-4/EC
  Obowiązek podatkowy z tytułu najmu lokalu powstanie wyłącznie u Wnioskodawcy jako u współwłaściciela uprawnionego do pobierania pożytków z jego wynajmu. Poniesione przez Wnioskodawcę po zawarciu umowy cywilnej udokumentowane wydatki związane z wyremontowaniem lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-447/12-2/LS
  W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i zapytuje czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego ma prawo do zastosowania w zeznaniach rocznych za lata, w których otrzymywać będzie wynagrodzenie ze stosunku pracy w opisanych okolicznościach, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% osiąganego przychodu ze stosunku pracy w proporcji ustalonej w stosunku, jaki przypada na czas pracy twórczej do czasu pracy ogółem w oparciu o ewidencję czasu pracy prowadzoną w porozumieniu z pracodawcą, czyli do proporcjonalnej części wynagrodzenia uzyskiwanego ze stosunku pracy?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-441/12-2/LS
  1. Czy ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby jest zwolniony przedmiotowo z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy wypłata ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby wpływa na zmniejszenie dotychczas stosowanych wyższych kosztów uzyskania przychodu?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-415/12/PSZ
  Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym wydatki poniesione przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na opłatę niestacjonarnych studiów doktoranckich, opłatę za wpis do działalności gospodarczej czy też koszt wyrobienia pieczątki firmowej będą stanowiły koszty podatkowe tej działalności i powinny zostać wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-367/12-2/JK2
  Czy w przypadku Wnioskodawczyni istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z informatycznego systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-348/12-2/AJ
  Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od części wynagrodzenia dotyczącego rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując nadal do pozostałego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pozostałych obowiązków pracowniczych ogólna stawkę kosztów uzyskania przychodów wynikającą Z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-474/12-4/EC
  Stwierdzić należy, iż zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej spowoduje powstanie u Niego przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, stanowi różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z tej sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z ww. przepisami (tj. wartością wkładu wniesionego do spółki). Obliczony w ten sposób dochód podlegał będzie kumulacji z dochodami z innych źródeł opodatkowanymi na zasadach ogólnych (przy zastosowaniu skali podatkowej) i winien był być wykazany w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy wpłacić należny za rok podatkowy podatek, obliczony zgodnie z określoną w art. 27 ust. 1 ww. ustawy skalą podatkową.
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-517/12-2/ES
  W opisanym we wniosku stanie faktycznym, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Wnioskodawca nie ma jednak prawa do pomniejszenia przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, o kwotę przypadającej na niego proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości, części wydatków poniesionych na spłatę pożyczki zaciągniętej przez zmarłą. Kwota 100.000 zł wypłacona Wnioskodawczyni bezpośrednio przez kupującego nie stanowi więc podstawy do ustalenia podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży przypadającej jej części nieruchomości.
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-362/12-2/IF
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (tj. z zatrzymanego zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/45/KZU/2011/PK-613
  koszty uzyskania przychodów
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-293/11-4/EC
  1. Czy obniżenie wartości wkładu przez wspólnika spółki jawnej bez likwidacji tej spółki ani wystąpienia wspólnika ze spółki wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca - według jakich zasad należy opodatkować wycofanie części wkładu przez wspólnika ze spółki jawnej? 3. Czy sprzedaż samochodu osobowego, stanowiącego uprzednio wkład do spółki jawnej i wykorzystywanego przez spółkę jawną na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, dokonywana po wycofaniu tego wkładu ze spółki bez jednoczesnego wystąpienia z niej wspólnika, wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 4. Jeżeli odpowiedź na pytanie trzecie jest twierdząca - według jakich zasad należy opodatkować sprzedaż samochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jak w takim przypadku ustalić wartość przychodu dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym i jak ustalić wartość kosztu uzyskania tego przychodu, (jaka kwota stanowi przychód, a jaka stanowi koszt uzyskania tego przychodu)? 5. Czy sprzedaż samochodu będzie objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (VAT), czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/12/HD
  Czy otrzymane kwoty z tytułu zwrotu wydatków za użytkowanie samochodu Wnioskodawca powinien doliczyć do przychodu z działalności gospodarczej i opodatkować jako przychody z działalności gospodarczej?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-308/12/MU
  Koszty uzyskania przychodu.
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-382/12/HD
  1. Jakie skutki w podatku dochodowym będzie miało zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce? 2. Czy w przypadku odpłatnego przeniesienia ogółu praw i obowiązków przysługujących Wnioskodawcy w spółce komandytowej, do której jako wkład wniesione zostały akcje innej spółki, koszt uzyskania tego przychodu należy określić w oparciu o wartość wkładów określonych w umowie (akcie założycielskim) spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego lub określonych w akcie notarialnym dotyczącym zmiany umowy (aktu założycielskiego) spółki poprzez podwyższenie wkładów?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-199/12-4/AG
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji obejmującej szczegółowy biznesplan inwestycyjny w 2010 r.?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-342/12-4/AK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-321/11/12-S/MR
  Czy wypłacone przez spółkę wynagrodzenie podstawie porozumienia z tytułu ostatecznego rozliczenia roszczeń wynikających z niewykonania umowy pośrednictwa w zakupie nieruchomości podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami tj. w dacie jego poniesienia?
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-322/11/12-S/MR
  Czy wypłacone przez spółkę wynagrodzenie podstawie porozumienia z tytułu ostatecznego rozliczenia roszczeń wynikających z niewykonania umowy pośrednictwa w zakupie nieruchomości podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodami tj. w dacie jego poniesienia?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-312/12-5/MS
  1. Czy Wnioskodawca może po zakończeniu rozbudowy i adaptacji budynku magazynowego przyjąć wartość początkową w/w środka trwałego na podstawie wyceny biegłego z uwzględnieniem nakładów na rozbudowę z lat 2009-2012? (stosując się do przepisu Art. 22g ust. 8 i ust. 9)2. Czy do podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych, stanowiących koszty uzyskania przychodów Wnioskodawca może przyjąć wartość z wyceny biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-318/12/WM
  Czy w przedstawionej sytuacji przyjęto prawidłowy sposób ujmowania w księgach rachunkowych poniesionych wydatków wyrażonych w walucie obcej ze względu na ich datę ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości kursów walut używanych do rozliczenia kwot przekazywanych kierowcom jako zaliczek na pokrycie kosztów podróży?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-379/12/AK
  Jak Wnioskodawca powinien rozliczyć opłatę wstępną (czynsz inicjalny)? Czy może ten wydatek (32.000 zł) zaliczyć jednorazowo w całości do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury VAT, tj. 21 marca 20012 r.?
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-333/12-2/EC
  Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie uczestniczy bezpośrednio w podziale przychodów i kosztów ich uzyskania wynikających z działalności tej spółki. Przychodem akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej jest wysokość przyznanej mu dywidendy. Przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, który to spółka osiąga jako przychód z działalności staje się jego przychodem należnym z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo – jeżeli określony został dzień dywidendy – w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym opodatkowaniu z tą datą.
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-388/12-2/AK
  Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-387/12-2/AK
  Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-389/12-2/AK
  Należy stwierdzić, iż w każdej z opisanych we wniosku sytuacji do ustalenia przychodu Wnioskodawczyni z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-345/12-2/JK3
  Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca, wykonywana przez niego praca na stanowisku projektanta jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do przychodu osiąganego przez Wnioskodawcę tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-221/12-6/MP
  Wydatki poniesione z tytułu profesjonalnej pomocy prawnej i zastępstwo procesowe, uiszczone na rzecz pełnomocnika procesowego na podstawie umowy zlecenia prowadzenia przedmiotowej sprawy o zapłatę, w związku z reprezentowaniem Wnioskodawczyni w postępowaniu przed sądem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Należy jednak zauważyć, iż w sytuacji, gdy w wyroku zasądzono na rzecz Wnioskodawczyni zwrot kosztów sądowych, tj. wniesionej opłaty oraz zastępstwa procesowego to ww. wydatki poniesione na profesjonalną pomoc prawną i zastępstwo procesowe należałoby pomniejszyć o zwrócone kwoty.
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-276/12/RS
  Czy w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, w opisanej sytuacji, wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-349/12/WM
  Czy do przeniesienia na wspólników własności nieruchomości likwidowanej Spółki można przyjąć wartość, według której wspólnicy wnosili tę nieruchomość do Spółki, czy też konieczne jest ustalenie aktualnej rynkowej wartości tej nieruchomości (poprzez wycenę biegłego) i w zależności od tej rynkowej wartości, jeżeli wartość ta będzie wyższa, Spółka jako płatnik powinna pobrać od wspólników zryczałtowany podatek od osób fizycznych przewidziany w art. 31 a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-316/12-4/JK
  Należy stwierdzić, iż, jeżeli wydatki na dojazd do pracy udokumentowane biletem miesięcznym są wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej, a jednocześnie Wnioskodawczyni wykaże, że ich poniesienie przyczynia się do zwiększenia przychodów z działalności wykonywanej osobiście lub zabezpieczenia albo zachowania tego źródła przychodów, to w rocznym zeznaniu podatkowym może uwzględnić koszty faktycznie poniesione, w myśl art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-181/12-5/KSU
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacji i zmienić stawkę amortyzacji z dotychczasowej 2,5% w przypadku lokalu drugiego na większą, taką jak w przypadku lokalu pierwszego w wysokości 10%, w przypadku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na wyodrębnioną własność?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-141/12-7/KK
  W jaki sposób zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie pełnomocnika?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-285/12/PSZ
  Czy może Pani wprowadzić do ewidencji środków trwałych opisane wyżej środki trwałe, jako wartość początkową przyjąć wycenę biegłego (100% wartości) i dokonać jednorazowej amortyzacji od maszyn zaliczonych do grupy 3-8?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-521/12-2/MS
  Czy zapłata dotychczasowym lokatorom kwaterunkowym rekompensaty z tytułu rozwiązania z nimi stosunku najmu, która umożliwia ponowne wynajęcie lokali na zasadach wolnorynkowych, a co za tym idzie uzyskanie znacznie wyższego czynszu najmu niż dotychczas, stanowiącego przychód Wnioskodawczyni, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej "ustawą")?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-270/12/MM
  Sposób opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych członkom Rady Stowarzyszenia.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-325/12-2/MS
  Stwierdzić należy, iż zbycie przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej spowoduje powstanie u Niego przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków Wnioskodawca może zaliczyć wszystkie udokumentowane wydatki, które poniesione zostały w celu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia praw majątkowych i które mają związek ze źródłem tego przychodu. W szczególności będą to wydatki poniesione uprzednio przez Wnioskodawcę na nabycie tego udziału. Jednocześnie należy zauważyć, że wartość udziału wnoszonego przez wspólnika do spółki winna być określona w zawartej umowie spółki komandytowej. Obliczony w ten sposób dochód podlegał będzie kumulacji z dochodami z innych źródeł opodatkowanymi na zasadach ogólnych (przy zastosowaniu skali podatkowej) i winien był być wykazany w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie należy wpłacić należny za rok podatkowy podatek, obliczony zgodnie z określoną w art. 27 ust. 1 ww. ustawy skalą podatkową.
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-289a/12/WM
  Kiedy Wnioskodawca ma prawo ująć w koszty uzyskania przychodu kwoty wydatków zasądzonych i poniesionych zgodnie z wyrokiem Sądu?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-274/12-3/JK2
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię od 2012 r. (o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny) z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-274/12-2/JK2
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię w latach 2008-2011 z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-329/12-2/IF
  1. Czy uiszczany w czasie inwestycji podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste stanowią koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy, z tytułu działalności prowadzonej w ramach spółki komandytowej, stosownie do wielkości posiadanego udziału w spółce?2. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, to w jakim momencie podatek ten i opłata stanowią koszt uzyskania przychodów?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-341/12-4/IF
  1. Czy z tytułu sprzedaży działek nabytych w 1994 r. Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?2. Czy z tytułu sprzedaży działek nabytych w drodze zamiany w 2008 r. Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?3. Czy z tytułu sprzedaży działki nabytej w 2009 r. jako dostępu do drogi publicznej Wnioskodawca wraz z małżonką powinni odprowadzić podatek dochodowy?4. Czy ewentualne transakcje sprzedaży będą objęte podatkiem VAT w wysokości 23%?
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-435/12-2/EC
  Wydatki poniesione przez Spółkę nie mają żadnego związku z czynnościami mającymi na celu uzyskanie przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Obowiązek wypłacenia kwoty wystąpił bowiem w związku ze zmianą składu osobowego Spółki i w wyniku wzajemnych rozliczeń pomiędzy wspólnikami spółki jawnej. Nie spełniał zatem podstawowej przesłanki uznania go za koszt uzyskania przychodu.
 349. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/31/PMN/12/260
  Wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-450/12-2/EC
  Czy zapłata dotychczasowym lokatorom kwaterunkowym rekompensaty z tytułu rozwiązania z nimi stosunku najmu, która umożliwia ponowne wynajęcie lokali na zasadach wolnorynkowych, a co za tym idzie uzyskanie znacznie wyższego czynszu najmu niż dotychczas, stanowiącego przychód Wnioskodawcy, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej "ustawą")?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-274b/12/PSZ
  Czy faktura VAT (bądź umowa) z ośrodka szkoleniowego za tę usługę dla pracowników będzie kosztem uzyskania przychodu? Czy warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów będzie tylko zdanie egzaminu na prawo jazdy? Czy w sytuacji, gdy pracownik kilkukrotnie przystępował będzie do egzaminu, kursy doszkalające i koszty dodatkowych opłat za egzamin stanowią koszt uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli pracownik rozwiąże umowę o pracę czy wydatki stanowić nadal będą koszt uzyskania przychodów?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-321A/12/AK
  Czy wartość diet z tytułu podróży służbowej wypłaconych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy, w firmie która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, stanowi koszt uzyskania przychodów i czy jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-218/12-4/KSU
  Czy przy posiadaniu przez Wnioskodawcę, jako właściciela, faktury zakupu ww. samochodu, może On przyjąć jako wartość początkową do amortyzacji, koszt zakupu pojazdu zgodnie z fakturą, co byłoby zgodne z zapisem art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-160/12-4/AG
  Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów koszty związane z nabyciem kasku oraz odzieży ochronnej do jazdy motocyklem: rękawiczek, butów, kurtki, spodni?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-196/12-5/KS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa (i) odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa certyfikatów w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, (ii) wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako "ustawa o CIT") oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-193/12-5/KS
  Czy w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa, odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów, akcji, odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu PIT jako dochód z działalności gospodarczej? Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę po likwidacji Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia) otrzymanych w wyniku likwidacji Y - Spółka Osobowa udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej jako "ustawa o CIT") oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-194/12-4/KS
  1.Czy w przypadku dokonania przez Y - Spółka Osobowa odpłatnego zbycia udziałów, akcji (w tym odpłatnego zbycia celem umorzenia), zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia, umorzenia certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ, odpłatnego zbycia innych papierów wartościowych dochód uzyskany z tego tytułu przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako dochód z działalności gospodarczej?2.Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Y - Spółka Osobowa certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, nabytych poprzez wniesienie przez X do FIZ udziałów/akcji posiadanych przez X w polskiej spółce z o.o./akcyjnej, w przypadku (i) zbycia tych certyfikatów, (ii) wykupienia tych certyfikatów przez FIZ celem umorzenia lub (iii) umorzenia tych certyfikatów w wyniku likwidacji FIZ?3.Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia przez Y - Spółka Osobowa, w tym zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, nabytych przez X wskutek transakcji wymiany udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT oraz art. 24 ust. 8a ustawy o PIT?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-353/12-2/MS1
  Stwierdzić należy, iż w przypadku umorzenia udziałów/akcji w sposób dobrowolny po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania dochodu z tytułu zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia zbywanych udziałów/akcji. Dochód ten nie będzie rozliczany przez płatnika, lecz będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-266/12-4/ES
  Wydatki związane ze spłatą miesięcznych składek na ubezpieczenie na życie i dożycie Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki związane z zakupem mieszkania zapłacone do dnia przekazania mieszkania do używania m.in. pierwsza składka ubezpieczenia będą podwyższać wartość początkowej tego środka trwałego.
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-185/12-2/KSU
  1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową? 2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-185/12-3/KSU
  1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową? 2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-259/12-2/JK2
  Czy można zastosować - do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-165/12-4/KR
  Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/12-2/LS
  Czy umorzenie (dobrowolne, przymusowe lub automatyczne) w Spółce udziałów/akcji za wynagrodzeniem w wartości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów/akcji spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-378/12-3/LS
  Należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów/akcji, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane zbycie udziałów/akcji zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-239A/12/AK
  Czy w związku ponoszonym wydatkiem na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część zapłaconych odsetek, w proporcji odpowiadającej powierzchni biura do powierzchni nieruchomości, czyli w przypadku Wnioskodawcy #188; zapłaconych odsetek?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-239B/12/AK
  W jakiej wartości należy wprowadzić część danej nieruchomości do ewidencji środków trwałych (wg wartości rynkowej – wyceny dokonanej przez podatniczkę, czy wg wartości nabycia widniejącej na akcie notarialnym)?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-179/12-4/KSU
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo rozlicza koszty uzyskania przychodów (tj. amortyzacja, koszty paliwa, naprawy, przeglądy, części zamienne, odsetki od kredytu) z tytułu wykorzystywania zakupionych środków trwałych w pozarolniczej działalności gospodarczej?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-196/12-2/KSU
  Czy Wnioskodawca ma prawo do naliczenia indywidualnej stawki amortyzacji (przyspieszonej amortyzacji w wysokości 10% rocznie) od wartości zakupionego lokalu mieszalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem i aktualnie wynajmuje?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-143/12-4/DS
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpi, jeżeli będzie kontynuował amortyzację środków trwałych przejętych od żony?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-244/12/PSZ
  Czy podatnik, który zakupił budynek kwalifikowany jako budynek handlowo-usługowy według rodzaju 103 KŚT (będący budynkiem używanym w rozumieniu art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i po raz pierwszy wprowadził go do ewidencji środków trwałych ma prawo zastosować indywidualną roczną stawkę amortyzacyjną nie wyższą niż 33,33%?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-267/12-2/EC
  1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że skoro otrzymuje w kwocie brutto (zawierające kwotę VAT należnego) wynagrodzenie z tytułu sporządzania opinii na zlecenie sądów, powinien samodzielnie dokonać korekty dotychczas złożonych zeznań w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ten sposób, że podstawę opodatkowania (czyli dochód), o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o PDoF stanowić będzie przychód w wysokości wynagrodzenia biegłego, pomniejszony o kwotę należnego podatku VAT i koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% należnego przychodu?2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym ma on w dalszym ciągu prawo do stosowania 20% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia otrzymywanego od sądów za czynności biegłego sądowego?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-431/12-2/ES
  1. Czy prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok?,2. Czy wartość początkowa samochodu osobowego (koszt po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej) winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia z umowy sprzedaży z lutego 2007 r.?
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-419/12-4/AS
  W zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży w 2011 roku niezabudowanej działki nabytej w 2008 roku
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/14/KOI/BRT/10/85
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/13/KOI/BRT/10/83
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-153/12-4/MD
  Jeśli Firma Wnioskodawcy nie miałaby prawa do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury VAT RR, to czy ma prawo uznać taki nieodliczony podatek VAT, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) tiret drugi ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszt uzyskania przychodu?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-220/12-2/KS
  1. Czy Dywidenda otrzymana przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Akcjonariusza - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?, 2. Mając na uwadze, iż SKA obejmie akcje lub udziały w Spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (na zasadach opisanych w powyższych zdarzeniach przyszłych), czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, o których mowa w art. 17 ust. 1a Ustawy PIT? tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, nie powstanie w dniu: 1) zarejestrowania Spółki kapitałowej albo2) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kapitałowej, albo3) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. 3. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w SKA, w razie zaistnienia opisanych zdarzeń przyszłych, przychód po jego stronie powstanie jedynie w momencie faktycznego otrzymania przez niego Dywidendy z SKA?, 4. Czy w związku z tym, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym faktycznie otrzyma on wypłatę Dywidendy z SKA?,5. Jak należy określić podstawę opodatkowania (przychody oraz koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-230/12-8/AS
  Dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nie może zostać pomniejszony o kwotę dochodu wydatkowanego na budowę budynku mieszkalnego (na własne cele budowlane) na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do której to nieruchomości prawo własności posiadali teściowie Wnioskodawcy.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-312/12-4/AS
  Należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku wniesienia Udziałów Spółki Polskiej jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Polskiej. Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie do wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Brak jest uprawnień na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-284/12-4/AS
  Należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku wniesienia Udziałów Spółki Polskiej jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Polskiej. Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-236/12-4/IF
  Stwierdzić należy, iż dochód uzyskane ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym podlega opodatkowaniu zgodnie z brzmieniem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-280/12-2/AK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym. A Wnioskodawcy przysługuje prawo do prawidłowego, samodzielnego wykazania kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji PIT - 37.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-281/12-2/AK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostały spełnione – to wówczas możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywanych prac o charakterze twórczym. A Wnioskodawcy przysługuje prawo do prawidłowego, samodzielnego wykazania kosztów uzyskania przychodu w rocznej deklaracji PIT - 37.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-166/12-2/KSU
  Czy zakup towarów w przedstawionym stanie faktycznym stanowi dla Wnioskodawczyni koszt zakupu towarów handlowych i w konsekwencji umożliwia pomniejszenie o taki wydatek osiąganych przychodów?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-510/12-2/ES
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-319/12-2/IF
  Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania podlega zwolnieniu od opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z ust. 2 tego artykułu ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2008 r.?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-509/12-2/ES
  Przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w wyniku zamiany działki rolnej będzie podlegać opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, stosowanie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-214/12-4/ES
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; "updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?,2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?,3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-283/12-5/AS
  Należy stwierdzić, że Wnioskodawca w przypadku wniesienia Udziałów Spółki Polskiej jako aportu i objęcia w zamian udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, dla celów związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien wskazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów spółki cypryjskiej objętych w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Polskiej. Dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e i ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie do wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Brak jest uprawnień na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Cypryjskiej.
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-266/12-4/JK
  Czy do uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię przychodów należy stosować 50% koszty uzyskania przychodu przewidziane w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/96/KZU/BRT/08/PK-797
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu diet i kosztów noclegu wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowej
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-309/12-4/EC
  wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-269/12-4/EC
  Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu.
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/110/KZU/BRT/10/PK-379
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-292/12/DP
  Czy Wnioskodawcy przysługuje dieta na czas podróży do miejsca pracy (podróż trwa około 16 godzin, Wnioskodawca pracę rozpoczyna zaraz po przyjeździe)?
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/35/BRT/2010/PK-1230
  koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-156/12-2/KO
  Czy Wnioskodawca może w kwocie netto z faktury zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czynsz inicjalny do umowy leasingowej i czynsz zerowy, jednorazowo w dacie ich poniesienia?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-253/12-2/JK2
  Czy w związku z powyższym Wnioskodawczyni przysługuje prawo odliczenia od wynagrodzenia za wykonywane prace 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416)?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-146/12-2/MD
  Czy zakupione elementy szalunku należy uznać za środek trwały i dokonywać amortyzacji, czy uznać za nisko cenne wyposażenie i ująć w kosztach jednorazowo w dniu poniesienia wydatku?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-340/12-2/AS
  Czy w latach 2007 – 2011 wykonując funkcję kierownika produkcji TV i będąc zatrudnionym na stanowisku przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-339/12-2/AS
  Czy będąc zatrudnionym na tym stanowisku kierownika produkcji TV i wykonując przypisane temu funkcje zawodowe w zeznaniach podatkowych dla lat 2007-2011 przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-359/12-3/MS1
  1.Czy biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie przekraczając terminu 2 lat od dnia sprzedaży mieszkania, Wnioskodawczyni kupiła za wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży nowe mieszkanie, Wnioskodawczyni spełnia warunki zwolnienia od 19% podatku dochodowego od osób fizycznych od odpłatnego zbycia?2.Czy zakup mieszkania nastąpił na "własne cele mieszkaniowe"? Ewentualnie, co organy podatkowe traktują, jako spełniające warunek zakupu "na własne cele mieszkaniowe"?W szczególności, czy warunek "na własne cele mieszkaniowe" oznacza konieczność zameldowania na pobyt stały w tym nowo zakupionym mieszkaniu i jeśli tak, jak długo?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-104/12-5/MD
  Czy wydatki ujęte w fakturach wystawionych na prowadzone przez wspólnika aportowane przedsiębiorstwo i dotyczące okresu prowadzenia działalności tego przedsiębiorstwa przed 30 grudnia 2011 r., a wystawionych przed datą przekazania aportu, lecz otrzymanych po dacie przekazania aportu oraz wystawionych po dacie przekazania aportu Wnioskodawca ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki jawnej (proporcjonalnie do Jego uczestnictwa w zyskach i stratach Spółki jawnej, zgodnie z umową - 33%) i zaksięgować w ewidencji księgowej Spółki jawnej zgodnie z zasadą memoriałową?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-104/12-7/MD
  Czy jako podatnik podatku dochodowego będący wspólnikiem Spółki jawnej Wnioskodawca może ująć jako koszt w księgach rachunkowych Spółki jawnej wydatki na sporządzenie aktu notarialnego i związane z nim opłaty (wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa, podatek PCC, wypisy aktu) oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki jawnej?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-104/12-6/MD
  Czy koszty wynagrodzeń brutto naliczone za okres od 1 grudnia 2011 r. do 29 grudnia 2011 r. i składki ZUS naliczone za listopad 2011 r. - wykazane w deklaracji DRA za grudzień 2011 r. na aportowane przedsiębiorstwo i ujęte w księgach rachunkowych tego przedsiębiorstwa, a zapłacone już przez Spółkę jawną w styczniu 2012 r. w wymagalnym terminie, Wnioskodawca ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki jawnej (proporcjonalnie do Jego uczestnictwa w zyskach i stratach Spółki jawnej, zgodnie z umową - 34%) i zaksięgować w ewidencji księgowej Spółki jawnej?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/12-6/MD
  Czy jako podatnik podatku dochodowego będący wspólnikiem Spółki jawnej Wnioskodawca może ująć jako koszt w księgach rachunkowych Spółki jawnej wydatki na sporządzenie aktu notarialnego i związane z nim opłaty (wynagrodzenie notariusza, opłata sądowa, podatek PCC, wypisy aktu) oraz zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do Jego prawa do udziału w zysku Spółki jawnej?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/12-5/MD
  Czy koszty wynagrodzeń brutto naliczone za okres od 1 grudnia 2011 r. do 29 grudnia 2011 r. i składki ZUS naliczone za listopad 2011 - (wykazane w deklaracji DRA za grudzień 2011 r. na aportowane przedsiębiorstwo) ujęte w księgach rachunkowych tego przedsiębiorstwa, a zapłacone już przez Spółkę jawną w styczniu 2012 r. w wymagalnym terminie, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa, które zostało aportowane do Spółki? Czy też wydatki te Wnioskodawca powinien uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki jawnej (proporcjonalnie do Jego uczestnictwa w zyskach i stratach Spółki jawnej, zgodnie z umową - 34%) i zaksięgować w ewidencji księgowej Spółki jawnej?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/12-4/MD
  Czy wydatki ujęte w fakturach wystawionych na prowadzoną przez Wnioskodawcę Firmę jako osobę fizyczną i dotyczące okresu prowadzenia działalności tej Firmy przed 30 grudnia 2011 r., a wystawionych przed datą przekazania aportu, lecz otrzymanych po dacie przekazania aportu oraz wystawionych po dacie przekazania aportu Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów i ująć w dniu 30 grudnia 2011 r. jako koszt w dotychczas prowadzonej ewidencji księgowej przedsiębiorstwa, które zostało aportowane do Spółki? Czy też wydatki te Wnioskodawca powinien uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki jawnej (proporcjonalnie do Jego uczestnictwa w zyskach i stratach Spółki jawnej, zgodnie z umową - 34%) i zaksięgować w ewidencji księgowej Spółki jawnej zgodnie z zasadą memoriałową?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-141/12-2/MD
  Czy poprawny jest sposób księgowania faktur korygujących (stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów) w ten sposób, iż faktury korygujące wystawione w roku 2011 przed złożeniem deklaracji rocznej za rok 2010, a dotyczące zakupów w 2010 r. powinny być odniesione i zaksięgowane w roku 2010?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-180/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez Jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-179/12-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia Udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie Udziałów nastąpi bez Jego zgody w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-161/12-4/MS
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego będzie mogło korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r., pod warunkiem, że zakupiony lokal kwalifikowany był w chwili zakupu jako lokal mieszkalny. Bez znaczenia natomiast jest fakt, czy po zakupie lokal mieszkalny będzie wynajmowany przez Wnioskodawcę.
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-310/12-2/ES
  koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-191/12/WM
  1. Czy posiadając współwłasność, a nie wydzielony lokal, Wnioskodawczyni może odliczać koszty związane z amortyzacją? 2. Czy określenie wartości początkowej (udziału we współwłasności, a nie lokalu, czy budynku) na podstawie wskaźnika 988 zł za m#178; jest prawidłowe? 3. Czy stawka 1,5% wartości początkowej udziału we współwłasności dla potrzeb amortyzacji jest właściwa? 4. Czy sposób obliczania kosztu amortyzacji wskazany poniżej jest prawidłowy? 5. Czy sposób rozliczania się z US opisany poniżej jest właściwy (jeśli chodzi o rozliczenie roczne, przy maksymalnej kwocie przychodu 3091 zł i założeniach przytoczonych powyżej)?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-139/12-4/DS
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego: 1) umowy o pracę (po wprowadzaniu zmian wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego), 2) tabelaryczne zestawienia projektów, 3) ewidencja wykonanych i przekazanych jedynemu wspólnikowi Wnioskodawcy programów komputerowych (utworów) prowadzona przez Wnioskodawcę, są wystarczające dla udokumentowania pod kątem 50% kosztów uzyskania przychodów, faktu tworzenia przez pracowników utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-139/12-3/DS
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego: 1) umowy o pracę (po wprowadzaniu zmian wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego), 2) tabelaryczne zestawienia projektów, 3) ewidencja wykonanych i przekazanych jedynemu wspólnikowi Wnioskodawcy programów komputerowych (utworów) prowadzona przez Wnioskodawcę, są wystarczające dla udokumentowania pod kątem 50% kosztów uzyskania przychodów, faktu tworzenia przez pracowników utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-215/12-2/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem zadań i zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-249/12-4/ES
  Czy strata odpowiadająca niezamortyzowanej części środka trwałego "inwestycje w obcych środkach trwałych spowodowana brakiem woli wynajmującego do przedłużenia mojej umowy najmu tego lokalu na dalszy okres użytkowania, a nie utratą przydatności gospodarczej tego lokalu na skutek zmiany działalności jest kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy?Ponieważ Wnioskodawca mógłby mieć z tego powodu konflikt z Urzędem Skarbowym w temacie interpretacji tego zapisu Wnioskodawca prosi o jednoznaczną indywidualną interpretację opisanego zdarzenia.
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-238/12-2/IF
  Dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego, w części przypadającej na Wnioskodawczynię, przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez matkę oraz przez zmarłego ojca (spadkodawcę), nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Wydatkowanie ww. dochodu na spłatę długów spadkowych nie stanowi wydatkowania na spłatę własnego kredytu Wnioskodawczyni. Natomiast w przypadku, gdy dochód ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania zostanie w całości wydatkowany na remont domu jednorodzinnego, wówczas dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-215/12-3/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-184/12-2/AG
  Czy koszty związane z wynajęciem lokalu mieszkalnego Wnioskodawca może potraktować jako koszty uzyskania przychodu i księgować je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-255/12/AD
  Czy koszt nabytego munduru można wliczyć w ciężar prowadzonej działalności?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-235/12-2/JB
  Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania nabytego przez Wnioskodawcę w styczniu 2006 r., a wydatkowany przez Niego w ciągu dwóch lat na: spłatę pozostałego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zbyte mieszkanie, spłatę rat kredytu zaciągniętego wraz z żoną na nowe mieszkanie oraz na nadpłatę kredytu na to nowe mieszkanie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania, na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-200/12-2/JK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-246/12-2/LS
  Czy w latach 2007-2009 przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji telewizyjnej?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-247/12-2/LS
  Czy wykonując zadania kierownika produkcji TV i będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni w latach 2007-2011 prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/183/KZU/2011/PK-1367
  skutki podatkowe wniesienia nieruchomości stanowiących wkład wspólnika spółki jawnej do spółki komandytowej
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/182/KZU/2011/PK-1366
  skutki podatkowe wniesienia nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-35/12-5/AM
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wolno odliczyć całość odsetek od kredytu, który został zaciągnięty łącznie przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz ich małżonków na budowę nieruchomości, która zostanie wprowadzona do środków trwałych spółki?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-35/12-4/AM
  Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-125/12-2/JK
  Czy wykonując w latach 2007-2011 zadania kierownika produkcji TV będąc zatrudniona na tym stanowisku przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-23/12-2/KO
  Czy opisane wyżej wydatki ponoszone na studia magisterskie z ekonomii o specjalności rachunkowość, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-14/12-4/MP
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-923/11-4/MP
  O możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków decyduje fatyczne poniesienie przez podatnika wydatków na spłatę odsetek od kredytu oraz innych kosztów kredytu wchodzących w skład opłacanej raty jak również posiadanie dokumentu, z którego wynika fakt ich poniesienia. W przedmiotowej spawie istotne znaczenia ma kto faktycznie dokonuje spłaty przedmiotowych odsetek oraz innych kosztów kredytu.
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1293/11/AK
  Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1296/11/AK
  Czy zakupy nagród wydawanych nieodpłatnie w ramach sprzedaży premiowej są kosztem uzyskania przychodów w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-81/12-2/JK2
  Czy będąc zatrudnionym w latach 2007-2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne tego stanowisku czynności i funkcje zawodowe w rozliczeniach podatkowych przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-80/12-2/JK2
  Czy pracując w latach 2007-2011 na stanowisku kierownika produkcji i wykonując przynależne temu stanowisku czynności i funkcje zawodowe przysługiwało Wnioskodawczyni w rozliczeniach podatkowych prawo stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-371/11-2/ASZ
  Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i grafikiem komputerowym, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pozostałą części wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez ww. pracowników pozostałych obowiązków pracowniczych i zastosować do tego przychodu koszty uzyskania przychodu określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1283/11/AK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki ponoszone na wynajem mieszkania związany z prowadzeniem działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania?
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-321/11-5/ASZ
  Czy diety przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowy o pracę? Czy diety wypłacane kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowę o pracę za czas podróży służbowej poza siedzibą miejsca pracy stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-321/11-4/ASZ
  Czy Wnioskodawcy, jako właścicielowi firmy transportowej, przysługują diety z tytułu podróży służbowej tak w kraju, jak i za granicą?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-320/11-5/ASZ
  Czy diety przysługują kierowcy zatrudnionemu na umowy o pracę? Czy diety wypłacane kierowcy zatrudnionemu na podstawie umowę o pracę za czas podróży służbowej poza siedzibą miejsca pracy stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-320/11-4/ASZ
  Czy Wnioskodawcy, jako właścicielowi firmy transportowej, przysługują diety z tytułu podróży służbowej tak w kraju, jak i za granicą?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-360/11-2/ASZ
  1) Czy prawidłowo Spółka dokonała zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących tego zatrudnienia składki ZUS sfinansowanej przez płatnika (Spółkę) w wysokości 646,80 zł oraz jednorazowego wyjazdu służbowego? 2) Czy słusznie kwota 646,80 zł została uwzględniona w całości do sumy kosztów danego miesiąca Spółki, a następnie podzielona proporcjonalnie (wraz z pozostałymi kosztami i przychodami danego miesiąca) do udziałów każdego ze wspólników po 50%?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-360/11-3/ASZ
  1) Czy prawidłowo Spółka dokonała zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów dotyczących tego zatrudnienia składki ZUS sfinansowanej przez płatnika (Spółkę) w wysokości 646,80 zł oraz jednorazowego wyjazdu służbowego? 2) Czy słusznie kwota 646,80 zł została uwzględniona w całości do sumy kosztów danego miesiąca Spółki, a następnie podzielona proporcjonalnie (wraz z pozostałymi kosztami i przychodami danego miesiąca) do udziałów każdego ze wspólników po 50%?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-31/12-2/MP
  Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w latach 2007-2011 Wnioskodawczyni miała prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-28/12-2/MP
  Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w latach 2007-2011 Wnioskodawca miał prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-339/11-5/KO
  Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy i kosztów noclegu.
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1294/11/HD
  Czy w przypadku zakupu usługi gastronomicznej w trakcie spotkania z kontrahentem w sytuacji, gdy dane spotkanie związane jest z bieżącą obsługą kontrahentów Spółki, jak też w sytuacji spotkania z potencjalnym klientem, któremu przedstawiana jest oferta handlowa Spółki, zakup ten podlega ograniczeniom w zakresie zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-55/12-2/JK2
  Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych w rozliczeniach z lat 2007-2011 Wnioskodawczyni miała prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-52/12-2/JK2
  Czy dla przychodów uzyskiwanych na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV Wnioskodawca mógł w latach 2007-2011 korzystać z prawa stosowania zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu?
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-51/12-3/JK2
  Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-51/12-2/JK2
  Czy w związku z zatrudnieniem na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV i wykonywaniem przynależnych do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-53/12-2/JK2
  Czy dla przychodów osiąganych w latach 2007-2011 z tytułu wykonywania funkcji wewnętrznego producenta audycji TV Wnioskodawca miał prawo stosować zryczałtowaną – 50 % stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/284/BRT/2011/PK-1588
  opodatkowanie przychodów w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-337/11-3/DS
  Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w przyszłości na realizację inwestycji polegającej na adaptacji i rozbudowie ww. budynku z przeznaczeniem na lokale mieszkalne i usługowe na sprzedaż, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w dacie poniesienia?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-337/11-2/DS
  Czy koszty ponoszone w związku z samym faktem posiadania nieruchomości, np. podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, koszty ubezpieczenia, czy monitorowania budynku, mogą być zaliczane do kosztów podatkowych w dacie poniesienia?
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-337/11-4/DS
  Czy wydatki poniesione w związku z zapłatą odsetek od kredytu przeznaczonego na refinansowanie wydatków poniesionych na nabycie ww. nieruchomości, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w dacie poniesienia?
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-819/11-2/KR
  Czy w przypadku umorzenia udziałów Spółki nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości rynkowej wartości umorzonych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust 5d ustawy o PIT?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-351/11-2/DS
  Czy Wnioskodawca miał prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego – naczepy skrzyniowej?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-35/12-2/JK2
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-49/12-2/JK2
  stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1012/11-2/LS
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawczyni stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-12/12-2/MS1
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony).
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-918/11-4/JK2
  Czy koszty uzyskania przychodu z wykonywanej pracy kierownika produkcji i producenta będącego współtwórcą utworu audiowizualnego, wynoszą 50%?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-6/12-2/MS1
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w latach 2007-2011, do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez Wnioskodawcę była pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, miała indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1010/11-2/AK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawczynię z tytułu przeniesienia praw autorskich za lata 2006-2011 i lata następne (o ile nie zmieni się stan faktyczny i prawny).
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1028/11-2/MS1
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji kierownika oraz organizatora produkcji telewizyjnej i filmowej można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana przez Wnioskodawcę jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-747/11-2/AKr
  1. Czy sumę przeznaczoną na spłatę braci Wnioskodawczyni może potraktować jako koszt uzyskania przychodu, zatem czy Wnioskodawczyni ma "możliwość pomniejszenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania o część spłaconą braciom"? 2. Czy Wnioskodawczyni winna zapłacić podatek dochodowy od kwoty 90.000,00 zł (przykładowa kwota uzyskana ze sprzedaży), czy od kwoty 30.000,00 zł (różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży – 90.000,00 zł a kwotą przeznaczoną na spłatę braci – 60.000,00 zł)?
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1082/11-4/EC
  Czy opłaty czynszu (za okres wypowiedzenia umowy), poniesione w okresie zawieszenia działalności są kosztem uzyskania przychodów?
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-819/11-6/JK2
  1. Czy w przypadku opisanym w uzasadnieniu wniosku Wnioskodawczyni powinna zapłacić 19% podatku od 1/2 dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania tj. od kwoty 184.000,00 zł (368.000,00 zł : 2 = 184000,00 zł) czy też od 1/4 tego dochodu, tj. od kwoty 92.000,00 zł (368.000,00 zł :4 = 92.000,00 zł)? 2. Czy koszty uzyskania dochodu podlegającego opodatkowaniu obejmują wartość spłaty na rzecz córki w wysokości 182.000 zł, dokonaną zgodnie z umową działu spadku oraz koszty aktów notarialnych w postępowaniu spadkowym?
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-343/11-2/KSU
  1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika? 2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-343/11-3/KSU
  1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika? 2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-778/11-2/KR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2, które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-892/11-2/MP
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307), dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą czasu pracy (przy czym dla pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w ramach umowy o pracę?
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-891/11-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 Nr 51, poz. 307), dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, w ramach umowy o dzieło oraz dla przychodu uzyskanego tytułem wynagrodzenia za pracę, będącą przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą czasu pracy (przy czym dla pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę, nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy) w ramach umowy o pracę?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-299/11-2/AG
  Czy w przypadku świadczenia usług turystycznych przy wykorzystaniu własnego autokaru, mogą stanowić bezpośredni koszt uzyskania przychodu, pomniejszający przychód, kalkulacyjnie wyliczone kwoty kosztów transportu i czy taka kalkulacja będzie wystarczającym dokumentem stanowiącym podstawę do zaliczenia ich w koszty?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1193/11/AK
  Czy Wnioskodawcy za czas wyjazdu na uczelnię przysługuje dieta?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-963/11/HK
  Czy - na podstawie umowy ustnej oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - słusznym było naliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło, czy też wskutek braku pisemnej umowy o dzieło (w treści której byłby zapis o przekazaniu majątkowych praw autorskich) Wnioskodawca winien był naliczyć koszty w wysokości 20% przychodu?
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-977/11-2/MS1
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu 2 objętych za wniesione przez Wnioskodawcę aportem około 49% udziałów w Spółce zbywanej (nie dających bezwzględnej większości praw głosów w Spółce zbywanej) Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 cytowanej ustawy, czyli w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Holdingu 2 w zamian za aport około 49% udziałów w Spółce zbywanej.Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu 1, otrzymanych w następstwie wymiany udziałów, tj. wniesienia 51% udziałów w Spółce zbywanej przy zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 8 a updof, należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli koszty uzyskania przychodów stanowić będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce zbywanej, wniesionych aportem do spółki Holdingowej 1.
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-970/11-2/MS1
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu 2 objętych za wniesione przez Wnioskodawcę aportem około 49% udziałów w Spółce zbywanej (nie dających bezwzględnej większości praw głosów w Spółce zbywanej) Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 cytowanej ustawy, czyli w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Holdingu 2 w zamian za aport około 49% udziałów w Spółce zbywanej.Koszty uzyskania przychodów z tytułu automatycznego umorzenia udziałów w Holdingu 1, otrzymanych w następstwie wymiany udziałów, tj. wniesienia 51% udziałów w Spółce zbywanej przy zaistnieniu okoliczności określonych w art. 24 ust. 8 a updof, należy ustalić w oparciu o treść art. 23 ust. 1 pkt 38, art. 22 ust. 1f lub art. 22 ust. 1ł ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli koszty uzyskania przychodów stanowić będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce zbywanej, wniesionych aportem do spółki Holdingowej 1.
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/326/KZU/2011/PK-1668
  skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów w spółce z o.o. do spółki osobowej
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-77/12-2/ES
  Czy odsetki zapłacone od zaciągniętej pożyczki bankowej przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-714/11-2/MD
  Czy sprzedaż przedmiotowego mieszkania jest zwolniona z opodatkowania?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-302/11-2/MD
  Ustalenie wartości początkowej budynku
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-961a/11/RS
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1221/11/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-735/11-2/KR
  Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT, w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-292/11-3/KSU
  Czy należności wypłacone pracownikom z tytułu diet i zryczałtowanych kosztów noclegów w przypadku wykonywania prac poza siedzibą firmy, stanowią koszty działalności firmy?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-292/11-2/KSU
  Czy pracodawca, właściciel, również od siebie mógł naliczyć koszty delegacji i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-275/11-2/MD
  1)Czy prawidłowe jest obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie wniesienia samochodu osobowego do składników majątku prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na założenie, iż będzie on użytkowany krócej niż 1 rok? 2)Czy wartość początkowa samochodu osobowego (koszt, po jakim obciążać on będzie koszty prowadzonej działalności gospodarczej), winien być ustalony w oparciu o pierwotną cenę nabycia, tj. fakturę VAT z 2007 r. (30.000 zł)?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-984/11-4/ES
  Czy przedstawione poniżej stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania kosztów prowadzenia w/w rachunku db Firma z Przyszłością" w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności jest słuszne?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-713/11-2/KR
  Czy w przypadku umorzenia Udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych Udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-236/11-7/KSU
  Czy Wnioskodawca może koszty diet oraz ryczałtu za noclegi obowiązujące w danym kraju europejskim i pozaeuropejskim delegowanych kierowców-zleceniobiorców zatrudnionych na umowę zlecenie zaliczyć w swojej Firmie do kosztów uzyskania przychodów?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1042/11-2/ES
  1. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia odpowiedniej części(w proporcji do części mieszkania przeznaczonej na prowadzenie działalnościgospodarczej) zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego do kosztów uzyskania przychodu?, 2.Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania w odpowiedniejczęści (w proporcji do części mieszkania przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej) odpisów amortyzacyjnych od lokalu mieszkalnego?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1010/11-2/ES
  Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na prace rozwojowe do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, to jest wybrać sposób zaliczenia kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 22 ust. 7b pkt 1 ustawy o PIT, niezależnie od tego, czy po pozytywnym zakończeniu prac rozwojowych, efekt tych prac wypełni definicję wartości niematerialnych i prawnych określoną w art. 22b ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Na takich samych zasadach zdaniem wnioskodawcy należy dokonywać zaliczenia kosztów prac przemysłowych do kosztów uzyskania przychodu.
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-983/11-2/LS
  Wydatki związane z kredytem zaciągniętym na nabycie zbywanej nieruchomości nie mogą być kosztami uzyskania przychodu, podobnie jak zaciągnięcie kredytu nie jest przychodem do podatkowania.
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-104/09/12-5/S/KS
  Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o. Wnioskodawca powinien wykazać odpowiednio: - w przypadku sprzedaży 25.959 udziałów stanowiących 13,3% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 13,3% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały sprzedawane; - w przypadku wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej 22.745 udziałów stanowiących 11,7% kapitału zakładowego Spółki z o.o. - kwotę stanowiącą 11,7% wartości księgowej Spółki Jawnej na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o., która przypadała proporcjonalnie na udziały wnoszone w formie aportu.
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-264/11-2/KSU
  Czy przy wykupie wyżej opisanych ubezpieczeń Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć ten koszt w koszty uzyskania przychodu własnej działalności?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-973/11-2/ES
  Wnioskodawca może utworzyć odpis aktualizujący z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości. Odpis ten można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto wierzytelności.
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-972/11-2/ES
  Wnioskodawca może utworzyć odpis aktualizujący z zachowaniem warunków określonych ustawą o rachunkowości. Odpis ten można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto wierzytelności.
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1020/11-2/EC
  1) Czy Wnioskodawczyni może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, który wykorzystuje gospodarczo dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej?2) Czy odpisy amortyzacyjne, o których mowa w pytaniu nr 1, będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawczyni?
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-653/11-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-652/11-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-651/11-2/KR
  W jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w drodze darowizny w przypadku, gdy umorzenie udziałów nastąpi w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1112/11-2/ES
  koszty uzyskania przychodów w przypadku świadzczenia usług spółce przez wspólnika
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-957/11-2/IF
  Dochód uzyskany w 2011 r. ze sprzedaży części działki nabytej przez Wnioskodawcę w 2007 r. w drodze działu spadku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. Należy wskazać, iż art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. nie ma zastosowania do dochodu uzyskanego w 2011 r. ze sprzedaży części działki nabytej przez Wnioskodawcę w 2007 r. od pozostałych spadkobierców w drodze działu spadku.
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-795/11-2/SP
  Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży własnoręcznie namalowanych obrazów.
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-640/11-3/KR
  1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-647/11-3/KR
  1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-642/11-4/KR
  1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT? 2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-647/11-2/KR
  1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-642/11-3/KR
  1. Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT? 2. Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 3. Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4. Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-258/11-2/KSU
  Czy firma, jako płatnik, może stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% w odniesieniu do części wynagrodzenia informatyków – programistów zatrudnionych przy tworzeniu oprogramowania "platforma e-learningowa square e-learning builder"?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-640/11-4/KR
  1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym – w zależności od wyboru Akcjonariusza – czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1098/11-2/EC
  Wartość zobowiązania z tytułu pobytu zmarłej w Domu Opieki Społecznej nie stanowi na gruncie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "kosztu odpłatnego zbycia" udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez Wnioskodawcę tytułem spadku. Wartość dokonanej całkowitej spłaty zobowiązania - nie stanowi na gruncie art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych "udokumentowanego nakładu, który zwiększył wartość" lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawcę tytułem spadku poczynionego w czasie jego posiadania przez Wnioskodawcę. W opisanym we wniosku stanie faktycznym, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Wnioskodawca nie ma jednak prawa do pomniejszenia przychodu z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, o kwotę przypadającej na niego proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości, części wydatków poniesionych na spłatę kosztów pobytu zmarłej w domu opieki.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-935/11-2/MS
  Sprzedaż udziału w działce nr 1 nabytego w dniu 31.07.2001 r., na podstawie umowy kupna-sprzedaży nie stanowi źródła przychodu, a zatem nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego ze względu na upływ pięcioletniego terminu, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-963/11-2/EC
  Czy remont nawierzchni za kwotę 20 tys. zł. przed budynkiem spółki można ująć w kosztach uzyskania przychodu pomimo uzyskania wadliwego dokumentu wystawionego przez wykonawcę?
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-631/11-2/KK
  Czy wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup mieszkania przez rodziców, a spłacanego przez syna, stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 21 ust. 25 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-918/11-2/JB
  Przychód uzyskany w 2012 r. ze sprzedaży przedmiotowej działki, nie będzie stanowił źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części przypadającej na udział nabyty odpowiednio w 2005 i 2006 r. z uwagi na fakt, iż sprzedaż ta nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie tych udziałów. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego przez Wnioskodawcę w 2007 r. w drodze działu spadku będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do treści art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-917/11-2/MS
  Z uwagi na to, że koszty uzyskania przychodów są wyższe od uzyskanego przychodu osiągniętego w 2011 r. w wyniku sprzedaży nieruchomości - wystąpi strata, a tym samym nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości, jednakże Wnioskodawczyni zobowiązana jest wykazać poniesioną stratę w zeznaniu PIT – 36 w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-243/11-2/MD
  Dotyczy możliwości zmiany metody amortyzacji
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-250/11-2/MD
  Wydatek związany z uiszczeniem pierwszej opłaty leasingowej, wynikający z wystawionej faktury VAT, Wnioskodawca może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto, w dacie wystawienia faktury dokumentującej ten wydatek.
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1162/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1175/11-4/AA
  Czy przedstawione stanowisko dot. zaksięgowania kosztów prowadzenia rachunku w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności jest słuszne?
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1094/11/AK
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu nieruchomości od używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-857/11/MK
  Czy możliwe jest zastosowanie przez płatnika do przychodów pracowników 50% kosztów uzyskania przychodów?
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1057/11/PSZ
  1. Czy opłatę za studia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności spółki cywilnej? 2. Czy Wnioskodawca musi zawrzeć ze spółką umowę zobowiązującą Go do prowadzenia w przyszłości księgowości firmy?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-193/11-6/DS
  Czy w chwili podjęcia decyzji o wymianie bramy wjazdowej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć bezpośrednio w koszty, wydatek poniesiony w związku z jej wymianą?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-193/11-5/DS
  Czy wydatek związany z wymianą zestawu okienno-drzwiowego Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu?
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-193/11-4/DS
  Czy ponoszone (sukcesywnie, w bieżącym roku około 18.000 zł) wydatki na remont placu, Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu? W wyniku wykonanych prac zostanie przywrócony tylko pierwotny stan techniczny i użytkowy placu, jego funkcje pozostaną bez zmian.
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-910/11-2/MS
  Stosownie do przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w 2008 r. stwierdzić należy, iż zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 126 objęty jest wyłącznie przychód z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego. Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-232/11-2/KSU
  Czy wydatki związane ze studiami podyplomowymi "Psychologia w Zarządzaniu" można uznać za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów"?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-197/11-5/AG
  Czy przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy byłego pracownika należy stosować koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-197/11-4/AG
  Czy przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy byłego pracownika należy stosować koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy oraz kwotę zmniejszającą podatek?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-766/11-9/MP
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawcy stanowiącego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-959/11-2/EC
  1) Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako Dywidenda przez Wnioskodawcę z SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT, a tym samym w zależności od wyboru Akcjonariusza czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c Ustawy PIT?2) Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy oraz3) Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 Ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy?4) Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Akcjonariusza z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-946/11-2/EC
  Co należy przyjąć jako podstawę naliczenia amortyzacji budynku mieszkalnego wprowadzonego do spółki cywilnej w formie aportu?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-879/11-4/MS
  Wskazane we wniosku wydatki związane z utrzymaniem przedmiotowych nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty ogrzewania i elektryczności, telefon + internet, wywóz nieczystości, bieżące naprawy) wykorzystywanej na podstawie umowy użyczenia na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności, o ile zostaną właściwie udokumentowane, tj. z uwzględnieniem rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych i przepisów regulujących prowadzenie tych ksiąg.
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-212/11-4/KO
  Czy Wnioskodawca może w całości, tzn. w kwocie brutto z faktury, zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów, opłatę wstępną do umowy leasingowej?
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-217/11-2/AG
  Czy w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, w części odpowiadającej wykonanej pracy, która stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzanie tym prawem, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę lub umowy o dzieło), Spółka jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-204/11-6/KO
  Czy wydatek na czynsz za lokal wydzierżawiony od żony Wnioskodawcy stanowi koszt podatkowy w momencie poniesienia zarówno dla Wnioskodawcy?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-881/11-2/MS
  Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione na zakup drzwi antywłamaniowych i szafy metalowej (wraz z montażem) dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej i uwzględnić je na podstawie faktur VAT w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-203/11-4/DS
  Czy Wnioskodawca powinien zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów różnice kursowe w lutym 2011 r., tj. w dniu dokonania zapłaty (czyli faktycznie poniesionego wydatku), czy w 2010 r. i w tym roku rozliczyć je podatkowo?
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1083/11-2/ES
  Czy Spółka, wywiązując się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu (wynagrodzenia) za rozporządzanie majątkowymi prawami autorskimi, powstałymi w wyniku pracy twórczej, obliczonego w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego (honorarium autorskiego), jest uprawniona do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 UPDOF; przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodów powinny zostać określone na podstawie art. 22 ust. 2 UPDOF?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-816/11-2/JK3
  możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-793/11-2/JK
  Czy będąc prokuratorem Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, Wnioskodawczyni jest uprawniona do naliczania kosztów uzyskania przychodów od przysługującego uposażenia w oparciu o treść art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-974b/11/DP
  Czy odpisy amortyzacyjne od pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą stanowią koszty uzyskania przychodu?
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-157/11-4/KSU
  Czy zakupione przez Wnioskodawczynię nagrody dla Użytkowników stanowić będą u Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1107/11/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-754/11-4/MP
  Czy prawidłowym jest niestosowanie kosztów uzyskania dla ww. przychodów żołnierza?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-849/11-2/IF
  w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-719/11-4/MP
  Czy Wnioskodawca, jako odpowiedzialny za prawidłowe pobranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, może uwzględniać koszty uzyskania przychodu od opisanych umów o dzieło w wysokości 50%?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-718/11-4/JK
  Czy prawidłowym jest niestosowanie kosztów uzyskania dla ww. przychodów żołnierza?
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-731/11-4/JK2
  Czy uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych Wnioskodawca może stosować zryczałtowaną - 50% stawkę kosztu uzyskania przychodu?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-981/11/AD
  Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty adiacenckiej.
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-954/11/IG
  Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od zaciągniętego kredytu oraz różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonego kredytu.
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-953/11/IG
  Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od zaciągniętego kredytu oraz różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonego kredytu.
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1027/11/AK
  Czy wypłacona kara umowna i odszkodowanie może stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodu?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-923/11-4/MS
  PIT - w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-889/11-2/LS
  Czy Wnioskodawcy przysługują 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku wynagrodzeń uzyskanych na stanowisku producenta?
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1089/11-4/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poniesionych kosztów.
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-998/11/AK
  Czy Wnioskodawca postępuje właściwie zaliczając odsetki od kredytu do kosztów podatkowych firmy?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-161/11-5/MD
  1)Czy koszty związane z przygotowaniem programu można bezpośrednio wliczyć w koszty podatkowe, czy powinny one podnieść wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej i być amortyzowane według odpowiedniej stawki? 2)Czy serwer i system komputerowy powinny stanowić odrębne środki, czy mogą stanowić całość?
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-161/11-4/MD
  1)Czy koszty związane z przygotowaniem programu można bezpośrednio wliczyć w koszty podatkowe, czy powinny one podnieść wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej i być amortyzowane według odpowiedniej stawki? 2)Czy serwer i system komputerowy powinny stanowić odrębne środki, czy mogą stanowić całość?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-883/11-5/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-817/11-2/ES
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-814/11-2/ES
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-816/11-2/ES
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-813/11-2/ES
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-818/11-2/ES
  Ustalenie źródła przychodów z udziału w spółce komandytowo – akcyjnej oraz możliwości opodatkowania przychodu podatkiem liniowym, momentu powstania przychodu po stronie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego akcjonariuszem, obowiązku odprowadzania zaliczek oraz określenia podstawy opodatkowania.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1115/11-2/IM
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym, w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, w części odpowiadającej wykonanej pracy, która stanowi przedmiot prawa autorskiego (wypłacanego za rozporządzanie tym prawem zgodnie z postanowieniami umowy o pracę), Spółka jako płatnik może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów, w wysokości 50% uzyskanego przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1060/11-3/AA
  Czy bazując na powołanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można amortyzować lokal użytkowy wg stawki indywidualnej 10 w skali roku?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-979/11/MW
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu wydatków związanych z posiadaniem i utrzymaniem lokalu w okresie, kiedy poszukiwany jest dla niego najemca
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1133/11-2/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-218/11-2/KO
  Czy Wnioskodawca może koszty poniesione na zakup oraz montaż drzwi antywłamaniowych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a kwotę podatku od towarów i usług odliczyć?
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/11-4/EC
  Możliwość określenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tytułu opłaty licencyjnej otrzymanej w pierwszym roku trwania umowy.
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/11-6/EC
  Możliwość określenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% z tytułu przeniesienia prawa własności do znaku towarowego.
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/11-5/EC
  W przypadku otrzymania przychodu z tytułu opłaty w związku z zawartą umową upoważniającą do używania znaków, towarowych w drugim roku trwania umowy oraz w latach następnych, nie przysługują Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu.
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-787/11-2/ES
  Ewidencjonowanie przychodów oraz różnic kursowych.
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1124/11-2/AA
  Czy wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca może przyjąć w opisanym stanie faktycznym jako wartość początkową tego środka trwałego, odpowiadającą jego proporcjonalnemu udziałowi w tej ruchomości jako współwłaścicielowi, wartość równą 50% ceny nabycia pojazdu wynikająca z faktury dokumentującej jego zakup?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-165/11-5/KSU
  1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika? 2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-165/11-4/KSU
  1) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie dla Wnioskodawcy stanowił koszt uzyskania przychodu w części w jakiej określony jest w umowie Spółki udział w zyskach przypadający na wspólnika? 2) Czy czynsz z tytułu najmu maszyn będzie kosztem uzyskania przychodu dla Spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem?
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-934/11/AD
  Czy w koszty przyszłego najmu mogą być zaliczone odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy 1,5%?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-965/11/HD
  Czy poniesione wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów?
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-933/11/AD
  Czy wydatek związany z najmem samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku firmy (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych), używanego na podstawie zawartej umowy najmu, może stanowić koszt uzyskania przychodów w całej wysokości wynikającej z wystawionej faktury VAT, czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu tego samochodu i zaliczać do kosztów podatkowych w ramach określonego limitu?
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-744/11-5/ES
  Ustalenie rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od całej wartości wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do kapitałowej spółki celowej nawet w przypadku, gdy w kapitałowej spółce celowej część wkładu niepieniężnego została przekazana na kapitał zapasowy.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-200/11-2/KSU
  Czy z tytułu wyjazdów służbowych w ramach świadczonych usług kierowania pojazdami na terenie kraju i w krajach Unii Europejskiej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu diety krajowe i zagraniczne naliczone przez Niego, jako prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w wysokości nieprzekraczającej kwot, o których mowaw art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-912b/11/AD
  Czy w przypadku usług gastronomicznych świadczonych przez podatnika i sprzedawanych za symboliczną kwotę 0,05 zł przy dokonaniu zakupu w okolicznościach opisanych w punkcie 68. wniosku, kosztem uzyskania przychodów koszt wytworzenia tych wyrobów?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-780/11/IL
  Czy do kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem mieszkanie zgodnie z art. 22 ust. 6c updof można zaliczyć: koszty nabycia mieszkania, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne, opłatę wstępną kredytu i zapłacone odsetki bankowe, wydatki poniesione na remontt lokalu , prowizję?
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-796/11-2/MK1
  Możliwość uwzględnienia faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodów z tytułu realizacji umowy o dzieło.
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-774/11/BJ
  Czy w sytuacji gdy pracownik w ramach obowiązków służbowych wykonuje czynności, których efektem jest powstanie utworu i przenosi prawa majątkowe do niego na pracodawcę, a wynagrodzenie określono w umowie w ten sposób, że określono jego część jako należną za pracę twórczą, można uznać, że ta część jego wynagrodzenia jest w całości równa wysokości uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu rozporządzania prawami autorskimi w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-917b/11/AD
  Czy dodatkowe opłaty, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu są kosztem uzyskania przychodu?
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-907/11/PSZ
  Czy można amortyzować budynek stawką amortyzacji w wysokości 10%?
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-143/11-4/DS
  Czy odsetki od pożyczki hipotecznej można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej?
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-887c/11/AD
  Czy w okresie trwania wynajmu odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów?
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-887a/11/AD
  Czy wydatki poniesione na odbiór oraz zwrot samochodu użyczonego (paliwo, diety, autostrada) oraz wydatki na paliwo związane z przeprowadzeniem jazd testowych stanowią koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1082/11-2/AA
  Czy od momentu zakończenia wynajmu nieruchomości dla uczelni, należy koszt amortyzacji uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, w obniżonej wysokości, to jest proporcjonalnie do pozostałej wynajmowanej powierzchni (pod działalność gastronomiczną)?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-948/11/AK
  Czy czynsz inicjalny, opłatę za wycenę i opłatę manipulacyjną przy stosowaniu "uproszczonej" metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych Wnioskodawca mógł odnieść w koszty jednorazowo w dacie wystawienia dokumentów?
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-922/11/IG
  Czy wypłacona kwota ryczałtu za nocleg stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-643/11-4/JK
  Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego nabytego w drodze darowizny, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, Wnioskodawczyni przeznaczy ten przychód na własne cele mieszkaniowe mieszczące się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-685/11-2/JK2
  Czy Wnioskodawcy przysługuje - w części wynagrodzenia należnego za jej twórcze (projektowe) prace - prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu; o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90 poz. 416)?
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-781/11-2/JB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych (odszkodowań) w związku z opóźnieniem w dostawie towarów.
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1038/11-4/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej.
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-773/11-2/JB
  Możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie tzw. "ulgi meldunkowej".
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-475/11-6/AKr
  1.W jaki sposób Wnioskodawczyni zobowiązana jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółek zbywanych? 2.W jaki sposób Wnioskodawczyni zobowiązana jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółek zbywanych?
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-475/11-5/AKr
  1.W jaki sposób Wnioskodawczyni zobowiązana jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółek zbywanych? 2.W jaki sposób Wnioskodawczyni zobowiązana jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółek zbywanych?
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-951/11/AK
  Diety przedsiębiorcy.
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-761/11-4/AK
  Naliczanie kosztów uzyskania przychodów od uposażenia przysługującego sędziom w stanie spoczynku.
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-135/11-2/AG
  Czy wydatki poniesione na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów stanowią w całości koszty uzyskania przychodu?
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-913/11/HS
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-886/11/WM
  Czy kwota uzyskana z odpłatnego zbycia udziału w prawie własności przedmiotowego lokalu, wykorzystywanego do prowadzonej działalności, ale nieujętego w ewidencji środków trwałych będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej określonej w art. 14 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-847/11/MR
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłatę stanowiącą udział wspólnika cichego z tytułu jego procentowej partycypacji w przychodach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-824/11/AD
  Czy podatnik może uznać czynsz z wynajmu pomieszczenia, którego jest współwłaścicielem do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-805/11-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-6/JK2
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-7/JK2
  Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w 2011 r., t.j. w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżeńskim, w przypadku wydatkowania pieniędzy na spłatę obecnych kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe ustalonych na dzień zawarcia umowy o podziale majątku, w stosunku do których nie dokonał do dnia podziału majątku rozliczeń lub nie wydatkował tych pieniędzy na inne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-549/11-4/JK2
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/11-9/DS
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2012 r. nieruchomości mieszkalnej, niemieszkalnej oraz gruntu, stanowiących środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-103/11-8/DS
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2011 r. nieruchomości mieszkalnej, niemieszkalnej oraz gruntu, stanowiących środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-127/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawczyni może jako wartość początkową koherentnego optycznego tomografu wpisać w księgach wartość brutto tegoż środka trwałego, czyli 130.000,00 zł, co będzie stanowiło podstawę do wyliczania miesięcznej amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodu dla firmy?
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-613/11-2/JS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-89/11-7/MD
  Z uwagi na brak określenia opłat za poszczególne produkty bankowe (w tym opłat związanych stricte z prowadzeniem firmowego rachunku bankowego), opłata za wszystkie oferowane w ramach pakietu produkty bankowe, nie może być uznana jako koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-815/11/WM
  Czy wydatki związane z przygotowaniem i w trakcie wynajmowania pomieszczeń mogą być zaliczone kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-814/11/AK
  Czy wydatki poniesione na wymienione kierunki studiów podyplomowych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-841/11/WM
  Czy wydatki poniesione na sfinansowanie zakupu składników majątkowych zaliczonych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią koszty uzyskania przychodów?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-612/11-4/SP
  Opodatkowanie honorarium za tłumaczenia na rzecz spółki niemieckiej
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-107/11-5/MD
  Czy podatnik może zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, wydatki poniesione na wymianę zniszczonej nawierzchni przed wejściem do siedziby i wjazdem do garażu (uznanego za środek trwały)?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-107/11-4/MD
  Czy Wnioskodawczyni może przyjąć, uznać jako środek trwały i amortyzować, pomieszczenie garażowe, w którym przechowywany jest inny środek trwały - samochód osobowy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-81/11-4/AG
  Czy poniesione nakłady, w związku z wymianą rur w instalacji c.o., można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod datą wystawienia faktury?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-99/11-3/KSU
  1. Czy Wnioskodawca, już jako współwłaściciel pojazdu w 19/20 części, po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych związanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego w stosunku do posiadanych udziałów w jego współwłasności? 2. Czy Wnioskodawca może ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji pojazdu jako iloczyn swojego udziału we współwłasności oraz wartości rynkowej pojazdu? 3. Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w całości wydatki ponoszone na zakup paliwa do pojazdu, części, czy ubezpieczenie samochodu?
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/11-2/EC
  W jaki sposób należy ustalić dochód ze sprzedaży wytworzonych oraz nabytych środków trwałych oraz nabytych przez Podatnika wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem przez Podatnika do spółki komandytowej?
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/11-6/EC
  W jaki sposób należy ustalić dochód ze sprzedaży środków, które zostały wniesione aportem przez Podatnika do spółki komandytowej w ramach opisanych w stanie faktycznym niezakończonych zadań inwestycyjnych, w sytuacji, gdy ostatecznie w ramach tych zadań inwestycyjnych nie powstaną planowane środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/11-3/EC
  W jaki sposób należy ustalić dochód ze sprzedaży środków obrotowych (m. in. towarów, materiałów, półproduktów, opakowań) wniesionych aportem przez Podatnika do spółki komandytowej?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-693/11-4/AS
  Podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinna stanowić wypłacona spadkobiercy uczestnika funduszu kwota odkupienia Jednostki Uczestnictwa bez pomniejszenia o wydatki na ich nabycie poniesione przez spadkodawcę.
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-560/11-4/MP
  Czy będąc prokuratorem Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, Wnioskodawca jest uprawniony do naliczania kosztów uzyskania przychodów od przysługującego mu uposażenia w oparciu o treść przepisu art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-82/11-4/AG
  Czy koszty poniesione na modernizację, przebudowę i adaptację lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego wartością niematerialną i prawną firmy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-599/11-4/ES
  1. Czy do przeliczenia płatności wpływu i wypływu środków na PayPal prawidłowe jest stosowanie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania tej płatności?, 2.Kiedy powstają różnice kursowe od zobowiązań regulowanych przez Wnioskodawcę?, 3.Czy różnice kursowe powstające na rachunku PayPal mogą być rozliczane dla celów podatkowych jako przychody i koszty?, 4.Czy prowizje bankowe naliczane przez PayPal (lub płatności.pl) stanowią koszty uzyskania przychodów?
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-60/11-4/KSU
  Czy w przedstawionej powyżej sytuacji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię poszczególnych części nieruchomości (działek), nabytej wspólnie z mężem w 2008 r., kosztem uzyskania przychodu, o jaki Wnioskodawczyni będzie mogła pomniejszyć uzyskany przez siebie przychód z odpłatnego zbycia poszczególnych części nieruchomości, będzie wysokość wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię na nabycie tych części nieruchomości, tj. cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości określona w akcie notarialnym z dnia 26 maja 2008 r., proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych zbywanych przez Wnioskodawczynię działek, powiększona o ewentualne nakłady poczynione na poszczególne działki?
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-114/11-2/MD
  Czy Wnioskodawca miał prawo do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego – ciągnika siodłowego?
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-61/11-4/AG
  Czy prawidłowe jest dokumentowanie zakupu uszkodzonych palet typu giter-box (palety siatkowe), jako odpadów poużytkowych, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dowodami wewnętrznymi i czy można takie dowody wewnętrzne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy w przypadku zakupu na podstawie dowodu wewnętrznego istnieją ograniczenia kwotowe odnośnie jednorazowych transakcji zakupu od ludności, jeżeli tak, to co powinien zawierać dowód wewnętrzny?
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-62/11-5/AG
  1. Czy przy darowiźnie przedsiębiorstwa, ustalenie wartości początkowej środków trwałych powinno nastąpić według wartości rynkowej, zgodnie z zasadą ustaloną w art. 22g ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniom ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno przy darowiźnie dokonanej na rzecz dzieci jako osób cywilnych, jak i darowiźnie na rzecz tych samych osób, które zawiązały spółkę cywilną? 2. Czy obdarowani przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych mogą korzystać z przewidzianego w art. 22j ust. 1 i 2 wymienionej ustawy, prawa do ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych, jak również dokonywać odpisów jednorazowo dla środków trwałych, których wartość początkową nie przekracza 3.500 zł, zgodnie z art. 22f ust. 3 wymienionej ustawy?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-594/11-2/JK
  Czy można zastosować – do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-595/11-2/EC
  1)Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że nabywa ona wartość materialną i prawną spełniającą kryterium gospodarczego wykorzystania wraz z zawarciem umowy licencyjnej i słusznie uznała całą, wynikającą z umowy, należną kontrahentowi zapłatę za wartość początkową stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych?2)Czy Podatniczka prawidłowo ewidencjonuje sprzedaż licencji polskim odbiorcom jako przychody ze sprzedaży rozpoznając obowiązek podatkowy w miesiącu wystawienia faktury?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-647/11-4/ES
  Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem zbiorników oraz koszty dodatkowe, takie jak: osprzęt zbiorników, zakup materiałów do montażu, usługi dźwigowe, wymianę i ustawienie zbiorników, opłaty za dozór techniczny, badanie zagrożenia korozyjnego?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-72/11-3/MD
  Czy na potrzeby amortyzacji spółka komandytowo - akcyjna będzie zobowiązana przyjąć wartość początkową wniesionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikającą z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej w przedsiębiorstwie będącym przedmiotem aportu, czy też przyjąć jako nową wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wartość rynkową? Czy należy kontynuować przyjęte w przedsiębiorstwie będącym przedmiotem aportu metody amortyzacji wnoszonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-620/11/ASz
  Czy prawidłowe jest przyjęcie przez wnioskodawcę opisanego sposobu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-130/11-4/MD
  Przyszłe koszty opłat szkolnych (za drugi rok nauki w Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych), choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako ściśle powiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-105/11-2/ASZ
  1) Czy prawidłowe jest wpisanie do księgi podatkowej kosztu zakupu towarów handlowych pod datą otrzymania towarów, tj. datą 6 lipca 2011 r., opierając się na § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?2) Czy w opisanej sytuacji koszt zakupu towarów należało wpisać do księgi podatkowej pod datą wystawienia faktury zakupu, tj. datą 30 czerwca 2011 r., stosując zapis art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-506/11-4/JK2
  Czy do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości można zaliczyć kwoty naliczonych i zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie ww. nieruchomości?
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-670/11-2/TR
  Prawidłowość wykazywania przez płatnika w informacji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do należności otrzymywanych przez ławników.
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-669/11-2/TR
  Miesięczne koszty uzyskania przychodów.
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-299/11-4/DS
  Czy możliwe jest uwzględnienie 50% kosztów uzyskania przychodu od części przychodu, który został uzyskany w wyniku pracy nad utworem, pomimo braku odpowiednich uregulowań w umowie o pracę Wnioskodawcy, w rocznym rozliczeniu po uzasadnieniu ich naliczenia?
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-439/10/11-S/DP
  1. Czy przychód otrzymany przez byłego wspólnika spółki jawnej z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce jawnej na pozostałych wspólników podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli wskazany przychód podlega opodatkowaniu to, od jakiej podstawy i według jakiej stawki powinien być rozliczony podatek dochodowy od osób fizycznych i kiedy go należy uiścić w związku z rozłożeniem spłaty na raty?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-533/11-2/JK
  W związku z faktem, że podział majątku małżonków był nieekwiwalentny nabycie przez Wnioskodawcę nieruchomości miało miejsce w dwóch datach, tj. w dniu 20.03.2007 r. do majątku wspólnego małżonków oraz w dniu 10.04.2009 r. w drodze podziału majątku małżonków. Zatem przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej wartości udziału nabytego przez Wnioskodawcę w dniu 20.03.2007 r. podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega również przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części przekraczającej wartość udziału w majątku dorobkowym małżonków nabytej w dniu 10.04.2009 r. na podstawie ww. art. 30e ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. Przy czym do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca nie ma możliwości zaliczenia wartości odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup działki budowlanej.
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-579b/11/WM
  Czy ewentualne rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej przed zawarciem planowanej umowy sprzedaży składników majątku opisanych w stanie faktycznym wniosku i przeniesienie przysługujących każdemu z małżonków udziałów w tych składnikach do majątku wspólnego będzie miało jakikolwiek wpływ na podatkowe skutki zbycia tych składników majątku wspólnie przez oboje małżonków?
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-46/11-2/DS
  Czy koszt zakupu działek, a w istocie zakupu złoża kruszywa naturalnego, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-70/11-2/MD
  Czy poprawny jest sposób księgowania faktur korygujących (stosując zasadę współmierności kosztów i przychodów) w ten sposób, iż faktury korygujące wystawione w roku 2011 przed złożeniem deklaracji rocznej za rok 2010, a dotyczące zakupów w 2010 r. powinny być odniesione i zaksięgowane w roku 2010?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-29/11-6/AG
  Czy w związku z planowanym aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej, a w konsekwencji przejęcia, na podstawie art. 522 i art. 519 Kodeksu cywilnego, zobowiązań wynikających z zawartych przez to przedsiębiorstwo umów leasingu operacyjnego, Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki jawnej będzie miała prawo do wykupienia przedmiotów leasingu po cenie wykupu przewidzianej w umowie leasingu bez deklarowania przychodu z częściowo odpłatnego świadczenia?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-30/11-6/AG
  Czy w związku z planowanym aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej, a w konsekwencji przejęcia, na podstawie art. 522 i art. 519 Kodeksu cywilnego, zobowiązań wynikających z zawartych przez to przedsiębiorstwo umów leasingu operacyjnego, Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki jawnej będzie miała prawo do wykupienia przedmiotów leasingu po cenie wykupu przewidzianej w umowie leasingu bez deklarowania przychodu z częściowo odpłatnego świadczenia?
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-35/11-5/AG
  Czy w związku z planowanym aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej, a w konsekwencji przejęcia, na podstawie art. 522 i art. 519 Kodeksu cywilnego, zobowiązań wynikających z zawartych przez to przedsiębiorstwo umów leasingu operacyjnego, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki jawnej ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wszystkich pozostałych do zapłaty opłat leasingowych?
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-80/11-2/KSU
  Mając powyższe na względzie, o ile wyjazdy w ramach realizacji określonych zadań, jakie Wnioskodawca odbywa są podróżami służbowymi związanymi z prowadzoną przez Niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, to w ciężar kosztów uzyskania przychodów tejże działalności może zaliczyć diety związane z tymi podróżami, jednakże wyłącznie w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych ww. przepisach wydanych przez właściwego ministra.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-69/11-4/KSU
  Udostępnienie Pośrednikowi samochodu osobowego, stanowiącego własność Spółki, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, bez pobierania opłat za korzystanie z niego, nie stanowi czynności, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak zatem podstaw do zastosowania normy wyrażonej w tym przepisie i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej przekazanego do używania samochodu osobowego.
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-255/11-2/KR
  1. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca może w składanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37, samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części:- wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze,- wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawcę utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów?2. Czy w zeznaniu rocznym Wnioskodawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-273/11-4/ASZ
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, osoba fizyczna może zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym od pozostałego przychodu, tzn. za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej?
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-30/11-5/AG
  Czy w związku z planowanym aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej, a w konsekwencji przejęcia, na podstawie art. 522 i art. 519 Kodeksu cywilnego, zobowiązań wynikających z zawartych przez to przedsiębiorstwo umów leasingu operacyjnego, Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki jawnej ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wszystkich pozostałych do zapłaty opłat leasingowych?
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-29/11-5/AG
  Czy w związku z planowanym aportem przedsiębiorstwa do spółki jawnej, a w konsekwencji przejęcia, na podstawie art. 522 i art. 519 Kodeksu cywilnego, zobowiązań wynikających z zawartych przez to przedsiębiorstwo umów leasingu operacyjnego, Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki jawnej ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wszystkich pozostałych do zapłaty opłat leasingowych?
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-76/11-4/KSU
  Czy VAT poniesiony w związku z realizacją Projektu będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-334/11-7/JS
  Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-675/11-4/AO
  1. Czy w związku z tym, że zmieni się przeznaczenie środka trwałego z obiektu mieszkalnego na niemieszkalny, a obiekt ma ponad 30 lat, Wnioskodawczyni mam prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną 10%? 2. Czy zgodnie z powyższą klasyfikacją PKOB, jeżeli część nieruchomości będzie przeznaczona na wynajem jako mieszkania dla osób fizycznych, ale będzie to mniej niż 50 % powierzchni, Zainteresowana nadal będzie miała prawo stosować stawkę indywidualną 10% w stosunku do całej nieruchomości?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-667/11-4/IM
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od zarejestrowanego znaku towarowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji Urzędu Patentowego w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku uzyskanie zostanie prawo ochronne na znak towarowy, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału?
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-519/11-2/MS
  Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości w części przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, zapłacone do dnia przekazania lokalu do użytkowania zwiększają jego wartość początkową i będą zaliczane pośrednio do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Odsetki naliczone i zapłacone po dniu przekazania tego lokalu do użytkowania należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-50/11-4/KSU
  Jeżeli środki finansowe z zaciągniętych pożyczek zostały wydatkowane na zakup zakładu produkcyjnego wykorzystywanego w pozarolniczej działalności gospodarczej i pozostają w związku z uzyskiwanymi z tego źródła przychodami, a faktycznie zapłacone odsetki od pożyczek nie zwiększają kosztów inwestycji, to odsetki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, iż uzyskane pożyczki Wnioskodawca otrzymał jako osoba fizyczna a nie podmiot gospodarczy.
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-548/11-2/ES
  Wnioskodawca do przeliczania na złote kosztów uzyskania przychodów z tytułu importu towarów handlowych winien stosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) przez dostawców.
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-564/11-3/ES
  W przypadku, gdy samochód osobowy stanowi środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej i został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, podatnik nie jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-525/11/PSZ
  Czy powstały niedobór w wysokości 168.694 zł 08 gr, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów klasyfikując go jako straty nadzwyczajne w prowadzonej działalności gospodarczej?
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-665/11-2/IM
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie likwidacji środka trwałego: 1) stratę powstałą z likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego, 2) wydatki poniesione na prace związane z wyburzeniem tego budynku?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-674/11-2/AG
  Czy wydatkowanie na zakup i wyposażenie zakładowych obiektów socjalnych środki finansowe, zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym Funduszu Socjalnego, pochodzące z odpisu obciążającego koszty działalności pracodawcy, naliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym oraz przekazane w ustawowych terminach na odrębny rachunek Funduszu Socjalnego, będą traktowane jako koszt uzyskania przychodu w świetle art. 23 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-491/11-3/MK1
  Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-491/11-2/MK1
  Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-474/11-2/MG
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zarządzaniem aktywami oraz zryczałtowanych kosztów utrzymania rachunku.
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-455/11-5/JK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawcy stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-218/11-2/KO
  Czy przychody uzyskiwane z tytułu zamieszczania filmów i zdjęć na portalu internetowym należy traktować jako przychody z praw majątkowych (art. 18)? Kiedy powstaje przychód w opisanej sytuacji? Czy do przychodów tych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu (art. 22 ust. 9)? Czy od powyższego dochodu nie ma obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-736/08/11-S/PSZ
  Czy istnieje możliwość amortyzowania budynku, który wcześniej był wykorzystywany w spółce jawnej, przy przyjęciu wartości początkowej tego budynku w wysokości wynikającej z wyceny, uwzględniającej ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/11-2/IM
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym powyżej, Wnioskodawca, przy sprzedaży akcji Spółki, powinien ustalić koszt uzyskania przychodów z tej sprzedaży w wysokości 4 jednostek pieniężnych, to jest w wysokości łącznej wartości nominalnej zbywanych akcji z dnia ich objęcia?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-658/11-2/IM
  Czy w zdarzeniu przyszłym opisanym powyżej, Wnioskodawca, przy sprzedaży akcji Spółki, powinien ustalić koszt uzyskania przychodów z tej sprzedaży w wysokości 4 jednostek pieniężnych, to jest w wysokości łącznej wartości nominalnej zbywanych akcji z dnia ich objęcia?
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-765/11-3/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu zbycia nabytych w drodze spadku jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-411/11-4/MS
  Przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach nabytych w 2009 r. w spadku po ojcu podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z przepisem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie z chwilą zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy rozporządzającej tj. umowy sprzedaży nieruchomości, a jako podstawę opodatkowania należy przyjąć wartość nieruchomości wynikającą z aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości z uwzględnieniem art. 19. Koszty postępowania w sprawie nabycia spadku i koszty opłat związanych z wpisem do ksiąg wieczystych i kwoty zainkasowane wcześniej przez rodziców Wnioskodawcy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-456/11/MM
  Zakres kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-457/11/MM
  Zakres kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-591/10/11-S/IM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-474/11/MK
  Czy możliwe jest zastosowanie do przychodów z tytułu dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanych do pracy w biurach spisowych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-34/11-4/MD
  Jeżeli Wnioskodawca spełnia kryteria "małego podatnika", a nabyty w 2011 r. środek trwały w postaci samochodu ciężarowego, zostanie zaliczony do grupy 3 - 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, to zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skorzystanie z jednorazowej amortyzacji, do wysokości określonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich warunków pomocy de minimis będzie zasadne.
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-494/11-2/MS1
  Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca, wykonywana przez niego praca na stanowisku projektanta jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do przychodu osiąganego przez Wnioskodawcę tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z kartą pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-513/11-4/MS
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawczyni stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-546/11-2/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z promocją, reklamą w gazetkach, czasopismach, biuletynach branżowych oraz handlowych.
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-544/11-2/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych.
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-543/11-2/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych.
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-533/11-4/AS
  Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników stanowiących honoraria autorskie.
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-406/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-404/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-405/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w formie spółki komandytowej wydatków z tytułu zakupionych usług prawniczych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-505/11-2/EC
  Zapłacone odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu. Niemniej jednak mogą być one kosztami jeżeli spełnią również zasady określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. Wnioskodawca wskaże, iż zostały one poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Mając na uwadze to, że - jak wykazano - zapłacona na podstawie wyroku sądowego kwota nie została poniesiona w celu uzyskania przychodu, ani też w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że zarówno wartość kwoty stanowiącej zwrot kosztów za uszkodzony tankkontener, odsetek, koszty wpisu sądowego oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu.
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-504/11-2/EC
  Zapłacona na podstawie wyroku sądowego kwota nie została poniesiona w celu uzyskania przychodu, ani też w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że zarówno wartość kwoty stanowiącej zwrot kosztów za uszkodzony tankkontener, odsetek, koszty wpisu sądowego oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu.
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-545/11-2/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z promocją, reklamą w gazetkach, czasopismach, biuletynach branżowych oraz handlowych.
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-503/11-2/EC
  Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy zasądzone kwoty wypłacone Firmie "I." Marek J. zgodnie z wyrokiem sądowym, to znaczy, kwota główna stanowiąca zwrot kosztów za uszkodzony tankkontener, kwota odsetek ustawowych od zasądzonej kwoty liczona od dnia 2 lipca 2005 do dnia zapłaty, koszty poniesione przez powoda wpisu sądowego oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika za obie instancje zostały prawidłowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-359/11-3/JK
  Skutki podatkowe zwrotu poniesionych przez osobę fizyczną nakładów na wybudowanie sieci kanalizacyjno-wodociągowej.
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-370/11-7/MP
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o dzieło oraz do części wynagrodzenia stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-477/11-4/AS
  Opodatkowanie należności z tytułu wypłacania wynagrodzenia biegłym, tłumaczom, kuratorom na podstawie złożonych przez nich rachunków.
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-117/11-2/DS
  Czy możliwe jest wliczenie do kosztów uzyskania przychodów (z tytułu umowy o pracę) rzeczywistych kosztów dojazdów do pracy w innej miejscowości (udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi PKP) w przypadku, gdy dojazdy odbywają się z miejscowości pobytu innej niż wskazana oficjalnie jako miejsce zameldowania/zamieszkania podatnika?
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-492/11/AK
  Zbycie nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-340/11-2/JK2
  Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nabytej wspólnie z mężem w 2003 roku w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, a która przypadła Jej w wyniku podziału majątku dorobkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż od dnia nabycia minęło ponad 5 lat. Natomiast przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej we wrześniu 2007 roku będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Przy czym przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości może zostać pomniejszony o koszty, o których mowa w art. 19 ust. 1 oraz art. 22 ust. 6c ww. ustawy, w tej części, która przypadła Wnioskodawczyni na skutek podziału majątku dorobkowego małżonków.
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-436/11-4/MS1
  Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca, wykonywana przez niego praca na stanowisku kierownika produkcji audycji telewizyjnych jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do przychodu osiąganego przez Wnioskodawcę mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-369/11-5/MP
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawczyni stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-507/11-4/AS
  stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w latach, w których udziały w przedmiotowym mieszkaniu zostały nabyte, (tj. 2008 i 2010). Dochód uzyskany ze sprzedaży może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o ile Wnioskodawca spełni przesłanki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do udziału nabytego w 2008 roku, oraz wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w stosunku do udziału nabytego w 2010 roku.
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-10/11-4/AG
  W jakim momencie nastąpi zaliczenie odpisu aktualizującego wartość należności do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-415/11-2/MS1
  Jeżeli tak jak wskazał Wnioskodawca, że programy, które tworzy są jego własnością intelektualną i spełniają cechy utworu zdefiniowanego w artykule 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim oraz jeżeli traktowany jest on świetle przepisów ww. ustawy jako twórca, a honorarium autorskie za wykonywane prace o charakterze kreatywnym tzn. za przeniesienie praw autorskich do stworzonych utworów stanowi 100 % wynagrodzenia Wnioskodawcy, należy uznać, że do przychodu osiąganego przez Wnioskodawcę mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu.
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-6/AA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji poniesionych wydatków do środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i pozostałych kosztów.
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-5/AA
  Czy poniesione wydatki sfinansowane z ww. dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu nawet jeśli dane zakupy zostały sfinansowane dotacją?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-550/11-4/AA
  Czy otrzymana dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-416/11-2/ES
  Ujęcie w księgach akcji wg wartości rynkowej określonej w sposób wskazany we wniosku oraz kosztów uzyskania przychodów w przypadku ich zbycia.
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-351/11-2/KS
  Zapłacona kwota odstępnego należy zakwalifikować do pośrednich kosztów uzyskania przychodu, co oznacza, iż powinna zostać zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodów w całości w dacie ich poniesienia.
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-325/11-4/ES
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-325/11-5/ES
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-347/11-4/MP
  Skutki podatkowe z tytułu zwrotu nakładów poniesionych na wybudowanie garażu oraz wystawienia korekty PIT-8C.
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-566/11-4/AG
  Czy raty leasingowe aby mogły być podatkowym kosztem uzyskania przychodu w dacie poniesienia muszą być ustalone w równej wysokości przez cały czas trwania umowy leasingowej, czy też mogą być kształtowane dowolnie niezakłócając przy tym zapisów art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Poprzez dowolność rozumiane jest tutaj kształtowanie obciążeń z tytułu leasingu np. ze względu na sezonowość produkcji lub posiadane aktywa finansowe.
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-386/11-2/MS1
  Wartość nakładów poniesionych na budowę garażu przez Wnioskodawczynię w wysokości 12.518,00 PLN nie będzie stanowiła dla Niej przysporzenia majątkowego, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, pod warunkiem, że otrzymana wartość pieniężna z tego tytułu jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych na wybudowanie garażu.
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-9/11-2/AG
  1.Czy wartość nabycia udziału w nieruchomości wspólnej zwiększa wartość nabycia nieruchomości głównej, czy stanowi odrębny składnik majątku?2.Czy w okresie prowadzenia prac adaptacyjnych, wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości, np. czynsz, energia elektryczna, wywóz nieczystości, eksploatacja wind, itp., zwiększają cenę nabycia nieruchomości, czy zwiększają wydatki na ulepszenie?3.Czy wydatki na zakup wyposażenia kuchni, łazienki oraz mebli biurowych będą zwiększały nakłady na ulepszenie?4.Jaki współczynnik amortyzacji powinien być zastosowany, przy założeniu, że nakłady na ulepszenie przekroczą 30%ceny nabycia nieruchomości?5.Jeżeli udział w nieruchomości wspólnej stanowić będzie odrębny składnik majątku, to jak powinien być sklasyfikowany i jaki współczynnik amortyzacji należy zastosować?6.Czy odsetki od kredytu będą zwiększały w trakcie prac adaptacyjnych cenę nabycia, czy nakłady na ulepszenie?
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-294/11-4/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek, prowizji i opłat z tytułu otrzymanej pożyczki.
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-11/11-6/KSU
  Czy wykonywanie czynności kierowcy, stanowiące podstawowe czynności z zakresu działalności gospodarczej z uwzględnieniem, iż kierowca jest jednocześnie właścicielem firmy, mogą być uznane za podróż służbową, a tym samym diety mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, udokumentowane "poleceniem wyjazdu służbowego"?
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-368/11-2/IF
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-481/11-2/EC
  Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów demonstracyjnych stanowiących towary handlowe w tej działalności oraz kwalifikacji samochodu demonstracyjnego (testowego) jako środka trwałego.
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-480/11-2/EC
  Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów demonstracyjnych stanowiących towary handlowe w tej działalności oraz kwalifikacji samochodu demonstracyjnego (testowego) jako środka trwałego.
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-440/11-2/EC
  W przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce cywilnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość bilansowa spółki cywilnej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, czyli nominalna wartość akcji w spółce komandytowo-akcyjnej.
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-441/11-2/EC
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej.
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-344/11-2/ES
  Skutki podatkowe wynajmu mieszkania.
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-4/11-6/AG
  Czy podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup wyposażenia i materiałów, sfinansowanych ze środków przyznanych przez Urząd Pracy?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-362/11-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty odstępnego
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-333/11-4/IF
  Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji.
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-336/11-2/IF
  Możliwość skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-307/11-4/JK
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-305/11-5/IF
  Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania zaległych opłat za czynsz, gaz, energię elektryczną i innych opłat eksploatacyjnych oraz kosztów remontu i zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-358/11-2/JB
  Możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej odsetek od kredytu.
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-356/11-2/AK
  Skutki podatkowe związane z objęciem udziałów/akcji w spółkach kapitałowych z siedzibą na terenie Unii Europejskiej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu).
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1369/09/11-S/AG
  Czy prawidłowo zaliczono koszty uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych: wartość netto budynku częściowo rozebranego oraz wartość netto wyburzonych budynków na miejscu, którym wybudowano nowy budynek?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-378a/11/AK
  Czy prawidłowe było obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie zakupu przedmiotowego samochodu, przy założeniu, że będzie on użytkowany w prowadzonej działalności krócej niż 1 rok?
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-277/11-4/JK
  Stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-371/11-4/MS1
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-318/11-4/MS
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-323/11/RR
  Czy Wnioskodawca jako właściciel firmy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-292/11-4/JB
  Wnioskodawca uruchamiając w 2011 r. działalność gospodarczą - w miejsce działalności uprzednio zlikwidowanej - mógł dokonać wyboru nowej formy opodatkowania wg zasad ogólnych. Dokonując wyboru tej formy opodatkowania na zasadach ogólnych jest zobowiązany prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-17/11-4/KSU
  Jak ująć zakup towarów handlowych z Chin w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w którym roku podatkowym?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-146/11-4/KR
  Czy wydatki poniesione na budowę domu udokumentowane fakturami wystawionymi na męża Wnioskodawczyni stanowią koszt pomniejszający podstawę opodatkowania przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-24/11-2/KSU
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-274/11-3/EC
  Określenie źródła przychodu w związku ze sprzedażą przez spółkę komandytową udziałów, akcji oraz kosztów uzyskania przychodu.
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-341/11-2/ES
  Amortyzacja lokalu mieszkalnego.
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-284/11/RR
  Czy Wnioskodawca ma prawo do ponownej wyceny samochodu i do ponownej jego amortyzacji? Czy w sytuacji opisanej wyżej małżeństwo może "dwukrotnie" zamortyzować wspólnie kupiony samochód?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-260/11-2/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu czynszu płaconego za korzystanie z jednego pokoju lokalu mieszkalnego.
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-249/11-2/EC
  W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej będzie nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub udziałów, a Wnioskodawca będzie dokonywał takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany dochód z tego tytułu będzie podlegał u Wnioskodawcy opodatkowaniu według zasad właściwych dla źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-299/11-2/AS
  Wniesienie do spółki celowej aportu w postaci posiadanego przez Wnioskodawcę pakietu akcji spółki S.A. powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości nominalnej wartości akcji w spółce objętych za wniesiony aport. Koszty uzyskania przychodu będą ustalone odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-338/11-2/MS1
  Skutki podatkowe związane z darowizną udziałów posiadanych w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce na rzecz Spółki z siedzibą na Cyprze.
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-206/11-4/KS
  Sposób oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków.
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-522/11-3/EC
  Skutki podatkowe przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz siostry.
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-293/11-4/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę sieci wodociągowej.
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-189/11-4/SP
  Wnioskodawca dokonując sprzedaży mieszkania nie uzyska dochodu podlegającego opodatkowaniu, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem jak wynika ze stanu faktycznego koszty uzyskania przychodu przewyższają uzyskany przychód ze sprzedaży tego mieszkania.
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-267/11-2/AJ
  Jak w razie dobrowolnego, odpłatnego umorzenia nabytych przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy ustalić po stronie Wnioskodawczyni dochód opodatkowany 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-298/11-2/IM
  Czy wydatki spółki na bieżącą eksploatację samochodów, oddanych w najem zleceniobiorcom (paliwo, bieżące naprawy, przeglądy, ubezpieczenie, opłaty leasingowe) stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu w świetle podatku od osób fizycznych (faktury wystawiane na spółkę)?
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-468/08/11-S/MR
  Czy istnieje możliwość amortyzowania budynku, który wcześniej był wykorzystywany w spółce jawnej, przy przyjęciu wartości początkowej tego budynku w wysokości wynikającej z wyceny, uwzględniającej ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-255/11/DP
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na przejazd autokarem, koszty wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia?
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-280/11-2/AGr
  W jaki sposób należy ustalić wartość początkową Nieruchomości (w tym wartość początkową udziału w Nieruchomości)?
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-314/11-3/AGr
  Czy strata w środkach obrotowych może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów firmy Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-270/11-5/AK
  Opodatkowanie zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na budowę garażu.
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-282/11-3/AO
  Czy koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Własnej Wierzytelności Pożyczkowej obejmują wyłącznie kwotę główną wierzytelności z wyłączeniem naliczonych od niej odsetek?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-287/11-4/AO
  Czy koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Własnej Wierzytelności Pożyczkowej obejmują wyłącznie kwotę główną wierzytelności z wyłączeniem naliczonych od niej odsetek?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-13/11-2/DS
  Czy Wnioskodawca ma prawo jednorazowo w dacie wystawienia faktury zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatki poniesione na opłatę wstępną leasingową?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-238/11/PSZ
  1. Czy wydatki na zakup osprzętu, nowych rur i przewodu kominowego można uznać za wydatek na remont budynku i zaliczyć w koszty z datą poniesienia? 2. Czy wydatek na zakup kotła gazowego można potraktować jako wydatek na odrębny środek trwały i zaliczyć do rodzaju 310 KŚT "Kotły grzewcze wodne…" a zakup kolektora zaliczyć do rodzaju 669 KŚT "Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe"? 3. Czy doprowadzenie gazu do budynku z instalacji zbiornikowej zwiększa wartość budynku?
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-245/11/WM
  1. Czy z uwagi na konieczność zabezpieczenia źródła przychodu, jakim jest przedmiotowa nieruchomość zabudowana, wydatek poniesiony na spłatę byłego wspólnika będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy w czasie trwania spółki nie wystąpił przyrost majątku spółki, którego źródłem byłyby przekazywane wcześniej opodatkowane dochody wspólników spółki, na powiększenie jej majątku? 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pyt. 1 będzie pozytywna, to czy za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień dokonania spłaty na podstawie dowodu zapłaty?
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/11-4/MK
  Opodatkowanie przychodu z tytułu zbycia akcji nie objętych masą spadkową oraz nabytych w spadku i w wyniku działu spadku.
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-273/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych oraz określenia źródła przychodu z ww. sprzedaży.
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-213/11-4/AS
  Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności.
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-213/11-2/AS
  Skutki podatkowe objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności.
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-213/11-3/AS
  Czy koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Własnej Wierzytelności Pożyczkowej obejmują wyłącznie kwotę główną wierzytelności z wyłączeniem naliczonych od niej odsetek?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-221/11-2/MG
  Obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres objęty kontrolą ZUS w odniesieniu do byłego zleceniobiorcy oraz skutków podatkowych uregulowania przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-18/11-3/KSU
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zorganizowanie zagranicznego wyjazdu szkoleniowego na Teneryfę dla kontrahentów i przedstawicieli producenta?
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-323/11-2/MS1
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-222/11-4/EC
  W przypadku dokonania korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego, zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przy dokonaniu sprzedaży przedmiotowego pojazdu, kwota korekty stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów.
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-228/11-2/KS
  Sposób udokumentowania zakupu towarów.
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-180/11-2/JK
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawczyni stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-264/11-5/MS
  Sfinansowanie szkolenia oraz abonamentu telefonicznego radnego nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowi przychód do którego należy zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł (zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-191/11-2/JS
  Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-245/11-4/ES
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze zamiany.
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-212/11/AK
  Czy opłaty roczne za aplikację radcowską oraz opłaty członkowskie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu z umowy zlecenia, której warunkiem zawarcia i trwania jest posiadanie statusu aplikanta radcowskiego?
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-186/11-4/MS
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawcy stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-393/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-392/11-3/EC
  Opodatkowanie przychodu w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-393/11-3/EC
  Opodatkowanie przychodu w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-209/11-2/ES
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-210/11-2/ES
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-239/11-2/EC
  Opodatkowanie otrzymanych nakładów w postaci niedokończonego budynku mieszkalnego oraz skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania lokatorom gruntu oraz lokali.
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-391/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-391/11-3/EC
  Opodatkowanie przychodu w związku z odpłatnym zniesieniem współwłasności nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-208/11-2/ES
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-249/11-2/MS
  Czy koszty uzyskania przychodu kierownika produkcji zatrudnionego na etacie w telewizji jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego wynoszą 50%?
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-242/11-2/AS
  Skutki podatkowe zwrotu nakładów na budowę garażu, wybudowanego na cudzym gruncie.
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-212/11-2/SP
  Możliwość zastosowania kosztów uzyskania przychodów do uposażeń wypłacanych dla prokuratora w stanie spoczynku.
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-254/11-3/JB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami poza siedziba firmy.
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-242/11-2/IF
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-230/11-2/MS
  Jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawcy stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-148a/11/PSZ
  Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów raty leasingowe w sposób właściwy dla leasingu operacyjnego, czy też raty leasingowe powinny być rozliczane w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych?
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-164/11-2/AG
  Czy koszty studiów magisterskich niestacjonarnych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy?
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-144/11/RR
  Czy stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania miesięcznej opłaty za prowadzenie ww. rachunku, wynoszącej 1509 zł 99 gr w koszty prowadzenia działalności jest słuszne?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-149/11-4/AGr
  Czy Wnioskodawca miał prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, za cały czas jej trwania, łącznie z sobotą i niedzielą?
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-166/11-4/IM
  Czy dieta może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-162/11-2/AA
  Czy spółka cywilna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w 2009 r. ma prawo skorzystania z jednorazowej amortyzacji, w sytuacji gdy wspólnicy prowadzili w tym samym roku samodzielnie działalność gospodarczą ?
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-134/11/MM
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przyznanego Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-207/11-2/JB
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na podstawową opiekę medyczną, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności.
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1392/09/11-S/AG
  Czy zapłacona kwota prowizji z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania robót stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku, czy należy ją rozliczyć w okresie na który udzielono gwarancji?
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-121/11/RR
  Czy odsetki od pożyczki w odpowiednio ustalonej proporcji uzależnionej od przeznaczenia środków z tytułu pożyczki stanowią koszty uzyskania przychodów w części pożyczki przeznaczonej na potrzeby bieżące firmy i zakup gruntu przyjętego do użytkowania natomiast w części pożyczki przeznaczonej na zakup budynków odsetki wpływają na zwiększenie ich wartości początkowej do momentu oddania ich do użytkowania?
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-121/11-3/MK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku umorzenia automatycznego albo odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę - udziałów Spółki objętych w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Mieszkań, koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów Spółki na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-120/11-3/MK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w przypadku umorzenia automatycznego albo odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę - udziałów Spółki objętych w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Mieszkań, koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów Spółki na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/11-3/KS
  Sposób rozliczania odsetek związanych z używaniem składników majątku.
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/11-2/KS
  Sposób rozliczania odsetek związanych z używaniem składników majątku.
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-37/11-6/JK
  Czy wpłata do Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 7.984,72 zł tytułem zobowiązania z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię w imieniu Wnioskodawcy może stanowić koszt uzyskania przychodu lub nakłady poniesione na zbywany lokal mieszkalny w rozumieniu art. 22 ust. 6c updof?
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-71/11-4/JK
  1. Co może stanowić koszty uzyskania przychodu, a tym samym pomniejszyć wartość należnego podatku (czy może to być wartość mniejszego mieszkania, które zostało zamienione na większe, a to większe Wnioskodawczyni zamierza sprzedać przed upływem 5 lat od jego nabycia)?2. Czy podatek bez odliczania kosztów stanowiłby 19% czy 18% kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania?
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-41/11-4/LS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości.
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-42/11-4/LS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości.
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-136/11-2/JB
  PIT - w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-114/11-3/JB
  Stwierdzić należy, iż lokal mieszkalny, którego właścicielem stanie się Wnioskodawca niewątpliwie był użytkowany przez poprzedniego użytkownika w okresie dłuższym niż 60 miesięcy przed datą jego nabycia. Oznacza to, że zostały spełnione warunki określone w przepisach art. 22j ust.1 pkt 3 oraz w art. 22j ust. 3 pkt 1. Tym samym w świetle powołanych wyżej przepisów Wnioskodawca może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokość maksymalnie 10% jego wartości początkowej, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-87/11-2/KS
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie nieruchomości.
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-108/11-2/JB
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni może zaliczyć, na mocy art. 30e ust. 2 i art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszty nabycia - zasądzone przez Sąd postanowieniem z dnia 12.10.2010 r. kwoty (łącznie 77.000,00 zł) tytułem spłaty na rzez Marii C. oraz na rzecz pozostałych dwojga spadkobierców Henryka C. .?
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1099/10-7/JB
  Czy wydatki ponoszone w związku z realizacją programu stanowią koszty uzyskania przychodów?
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-74/11-2/JS
  Czy w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o PIT spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowi udokumentowany koszt nabycia?
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-53/11-4/AS
  Nie ma podstaw, aby do części przychodów (potwierdzonych kartą czasu pracy), uzyskanych w wyniku tworzenia indywidualnych projektów technicznych, zastosować podwyższone 50% koszty uzyskania przychodu.
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-753/08/11-S/AK
  Czy opłatę wstępną, czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego?
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-754/08/11-S/AK
  Czy opłata wstępna powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, z dniem jej poniesienia, czy też powinna być rozliczana proporcjonalnie, przez cały okres trwania umowy leasingu?
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/11-5/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/11-2/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/11-3/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-50/11-4/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-67/11-2/EC
  Opodatkowanie przychodów (dochodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-4/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-5/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-2/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-3/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-5/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-4/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-28/11-2/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-73/11-2/MS1
  Czy należy się Wnioskodawczyni zwolnienie z podatku dochodowego w związku ze sprzedażą części działki, której powierzchnia nie przekroczyła wartości powierzchni odziedziczonej w spadku po ojcu? lubCzy Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy 19% z części zysku z darowizny od matki wg części udziałowej i czy obliczenie Wnioskodawczyni jest prawidłowe?
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-17/11-3/TW
  Czy Wnioskodawczyni może wliczyć koszty studiów podyplomowych lub doktoranckich z filologii włoskiej do kosztów uzyskania przychodu.
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-51/08/11-S/WM
  Czy zapłacony czynsz zerowy i opłata manipulacyjna są kosztem uzyskania przychodu w całości w dacie ich poniesienia?
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-19/11-3/KS
  1. Czy amortyzacja środków trwałych sfinansowana z PUP jest kosztem podatkowym oraz czy dokonane zakupy są kosztem uzyskania przychodu?2. Czy zlecenie druku oraz zakup papieru można zaliczyć do kolumny 10 w KPiR?
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-22/11-4/JS
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca powinien zapłacić 19% podatek dochodowy od całości kwoty wynikającej ze sprzedaży mieszkania, czy istnieje możliwość obniżenia dochodu o kwotę wypłaconego zachowku?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-33/11-2/AO
  W jaki sposób należy - po zaistnieniu opisanych zmian organizacyjnych - rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Spółce na stanowisku Dyrektora ds Technologii w zakresie kosztów uzyskania przychodu takiego pracownika?
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-32/11-2/AO
  W jaki sposób należy - po zaistnieniu opisanych zmian organizacyjnych - rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Spółce na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie kosztów uzyskania przychodu takiego pracownika?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-31/11-2/AO
  W jaki sposób należy - po zaistnieniu opisanych zmian organizacyjnych - rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Spółce na stanowisku Menadżera ds Marketingu i PR w zakresie kosztów uzyskania przychodu takiego pracownika?
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-69/11-2/JB
  Czy dla celów ustalenia, czy w roku podatkowym 2012 Wnioskodawca będzie spełniać definicję małego podatnika (art. 5a pkt 20 ustawy o PIT) powinien uwzględnić także - oprócz przychodów ze sprzedaży (z VAT) uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej wpisanej do gminnej ewidencji działalności gospodarczej - przychody z udziału w spółce osobowej niebędącej osobą prawną?
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-9/KS
  Czy Wnioskodawca może wprowadzić na działalność gospodarczą i w jaki sposób ujawnione wyposażenie lub środki trwałe (i w przypadku ich wartości nie przekraczającej 3.500 zł zakwalifikować od razu do kosztów uzyskania przychodów) w przypadku braku dowodu zakupu i czy może określić ich wartość na podstawie wydruku dokonanych transakcji publicznego archiwum internetowego firmy allegro (pośredniczącej W sprzedaży na rynku polskim http://archiwumallegro.pl/szukaj/) według ceny rynkowej podobnego lub takiego samego przedmiotu (wyposażenia lub środka trwałego) oraz czy może wprowadzić (całkowicie lub częściowo) i w jakiej wartości wyposażenie lub środki trwałe, gdy dotyczy to przedmiotów używanych czasem na cele działalności tj. z pomieszczenia, które nie jest wyodrębnione ale czasem używane na cele działalności gospodarczej (pomieszczenie pierwsze)?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-50/11-2/MS1
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany.
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-42/11-3/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w restauracji.
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1160/10-2/KS
  Jaką wartość początkową należy przyjąć przy wprowadzeniu danego lokalu do ewidencji środków trwałych w przypadku, gdy dany lokal został zakupiony?
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-984/10-4/SP
  Organ stoi na stanowisku, iż Wnioskodawca może przesłać do podatników informacje o możliwości uwzględnienia w rozliczeniu rocznym 20% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów od wypłaconych dodatków spisowych .
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1472/10-5/IM
  Czy prawidłowy jest pogląd Wnioskodawcy, że wartość początkowa znaku towarowego wnoszonego przez spółkę kapitałową w postaci wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej powinna zostać ustalona w ewidencji spółki komandytowej dla celów obliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa w udziale w zysku spółki komandytowej zgodnie z jego wartością określoną przez wspólników spółki w umowie spółki komandytowej nie wyższą jednak niż jego wartość rynkowa?
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1472/10-4/IM
  Czy w przedstawionej powyżej sytuacji. w związku z transakcją wniesienia przez spółkę kapitałową wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej oraz nabyciem przez tę spółkę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1473/10-5/IM
  Czy prawidłowy jest pogląd Wnioskodawcy, że wartość początkowa znaku towarowego wnoszonego przez spółkę kapitałową w postaci wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej powinna zostać ustalona w ewidencji spółki komandytowej dla celów obliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa w udziale w zysku spółki komandytowej zgodnie z jego wartością określoną przez wspólników spółki w umowie spółki komandytowej nie wyższą jednak niż jego wartość rynkowa?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1473/10-4/IM
  Czy w przedstawionej powyżej sytuacji. w związku z transakcją wniesienia przez spółkę kapitałową wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej oraz nabyciem przez tę spółkę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1474/10-5/IM
  Czy prawidłowy jest pogląd Wnioskodawcy, że wartość początkowa znaku towarowego wnoszonego przez spółkę kapitałową w postaci wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej powinna zostać ustalona w ewidencji spółki komandytowej dla celów obliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa w udziale w zysku spółki komandytowej zgodnie z jego wartością określoną przez wspólników spółki w umowie spółki komandytowej nie wyższą jednak niż jego wartość rynkowa?
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1474/10-4/IM
  Czy w przedstawionej powyżej sytuacji. w związku z transakcją wniesienia przez spółkę kapitałową wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej oraz nabyciem przez tę spółkę ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-35/11-2/MK1
  Określenie przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia aportu w postaci udziałów i akcji do spółki cypryjskiej.
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1079/10-4/MK
  Zwolnienie z opodatkowania uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1145/10-3/KS
  Czy Podatnik ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości mieszkalnej wprowadzonej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która jest wykorzystywana dla zabezpieczenia kredytu uzyskanego przez Wnioskodawcę dla celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej?
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1145/10-4/KS
  Czy wykorzystanie nieruchomości mieszkalnej jako przedmiotu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz fakt wprowadzenia przez Podatnika tej nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uprawnia Wnioskodawcę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie przedmiotowej nieruchomości (tj. czynsz, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania)?
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-7/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z przygotowaniem pomieszczenia na działalność gospodarczą.
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-6/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w siedzibie oraz poza siedzibą prowadzonej działalności gospodarczej.
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-5/KS
  Możliwość oraz sposób zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-4/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia oraz odsetek z tytułu pożyczek oraz kredytu na studia.
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1140/10-4/MT
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu.
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1050/10-4/MK
  Skutki podatkowe nabycia na preferencyjnych warunkach w wykonaniu umowy opcji kupna akcji w kapitale zakładowym spółki akcyjnej zawartej pomiędzy osobami fizycznymi.
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1030/10-4/MK
  Kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego po przekształceniu w odrębną własność w całości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłacona kwota 90.000 zł dotycząca spłaty byłej żony w żaden sposób nie wpływa na obniżenie wysokości przychodu z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. Poniesiony przez Pana wydatek związany ze spłatą byłej małżonki nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia (w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak również nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (określonego w art. 22 ust. 6c ustawy).
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1163/10-8/ES
  Wnioskodawczyni może wybrać metodę uwzględniania odsetek tj. odliczać odsetki w ramach "ulgi odsetkowej" czy też zaliczać je do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli Wnioskodawczyni zdecyduje się na zaliczenie zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów nie będzie mogła jednocześnie korzystać z ulgi odsetkowej. Fakt zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów nie pozbawi Wnioskodawczynię nabytych praw do korzystania z tzw. ulgi odsetkowej wtedy gdy odsetki nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu.
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/11-2/MS
  wartość początkową przedmiotowego samochodu osobowego stanowi jego cena nabycia, wynikająca z faktury VAT. Jeżeli Wnioskodawczyni nie przysługiwało obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wówczas wartość początkowa przedmiotowego samochodu osobowego winna być ustalona według ceny brutto wynikającej z faktury VAT.
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1059/10-2/MK1
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1095/10-3/KS
  Fundusz szkoleniowy.
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1095/10-2/KS
  Fundusz szkoleniowy.
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1051/10-2/MK1
  W przypadku odpłatnego zbycia udziałów, akcji wniesionych w postaci wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota odpowiadająca wartości objętego przez wspólnika wkładu w spółce osobowej. Jeżeli zaś wartość objętego wkładu będzie odpowiadać wartości rynkowej wnoszonych do spółki osobowej udziałów i akcji, to kosztem uzyskania przychodu będzie wartość rynkowa udziałów i akcji z dnia ich wniesienia do spółki osobowej.
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1110/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania zapłaconych odsetek ustawowych.
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1110/10-3/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania zapłaconych odsetek ustawowych.
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-3/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-22/11-2/MS1
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. dobrowolnym w spółce z o.o. otrzymanych w drodze darowizny.
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-22/11-3/MS1
  Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w trybie tzw. przymusowym w spółce z o.o. otrzymanych w drodze darowizny.
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1132/10-2/JB
  Ustalenie wartości początkowej budynku
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1132/10-4/JB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na prace remontowe budynku mieszkalnego.
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1132/10-3/JB
  Możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 10% rocznie dla nieruchomości, która została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1114/10-6/MT
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia oraz innych przedmiotów eksploatacyjnych sfinansowanych z otrzymanej dotacji.
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1395/10-2/AO
  Czy wydatki na wyposażenie, sfinansowane z bezzwrotnej Pomocy z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyznanej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych tej działalności?
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1080/10-2/MT
  Sposób ustalenia wartości nabytych w ramach wspólności małżeńskiej, otrzymanych na podstawie umowy darowizny oraz spadku towarów handlowych, zaewidencjonowania ich w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz uwzględnienia ich wartości przy obliczaniu dochodu za 2010 r.
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-975/10-4/AS
  W odniesieniu do otrzymanego przychodu z tytułu zawarcia umowy przeniesienia całości praw do wynalazku, który nie został zgłoszony do Urzędu Patentowego i nie posiada prawa ochronnego jako przychodu z praw majątkowych, norma przepisu art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania.
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-6/11-2/ES
  Wydatki poniesione na prowadzenie rachunku Tax Care powinny stanowić koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Wydatki takie, co do zasady są tzw. kosztami pośrednimi, a jako takie koszty, niewątpliwie związane z prowadzoną opodatkowaną działalnością gospodarczą stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-24/11-2/ES
  Koszty uzyskania przychodów.
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-996/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1140/10/TK
  1. Czy w świetle obowiązującego prawa stratę w środkach obrotowych jaką jest kradzież gotówki może Pan uznać za koszt uzyskania przychodów? 2. Czy po otrzymaniu postanowienia o umorzeniu śledztwa może Pan wykazać stratę z tego tytułu i w 2010 roku pomniejszać dochód miesięczny i należną zaliczkę miesięczną?
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-956/10-2/MP
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym, obowiązującym u pracodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu, określone w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-910/10-4/JK
  Czy w sytuacji gdy płatnik nie ma możliwości naliczania miesięcznie kosztów według normy art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka ma prawo wykazać w informacji dodatkowej do PIT-11 faktyczną wysokość przysługujących pracownikowi 50% kosztów określoną na podstawie rzetelnie przygotowanych dokumentów?
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-924/10-7/MP
  1. Czy do poniesionych kosztów budowy domu Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki udokumentowane tylko aktem notarialnym (np. zakup działki) lub umową z wykonawcą (np. z architektem w sprawie wykonania projektu domu), czy tyko fakturami? Czy nie ma znaczenia, na którego z małżonków jest wystawiona faktura?2. Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu (gdy kredyt zaciągnięty jest w walucie obcej), gdzie kwota zwrotu kapitału jest wyższa od otrzymanej pożyczki, Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?3. Czy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 6c i pkt 6e, do dokumentów potwierdzających poniesienie opłat administracyjnych Wnioskodawczyni może zaliczyć różne opłaty dokonane na podstawie Decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta, związane z wymaganymi uzgodnieniami, dotyczącymi budowy oraz poniesione opłaty skarbowe?
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1372/10-2/AO
  Czy ww. wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1370/10-4/IM
  Czy dla celów podatkowych pierwsza znacząco wyższa opłata leasingowa, wraz z opłatą przygotowawczą, której termin płatności upłynął już po podpisaniu umowy i wydaniu przedmiotu leasingu, w momencie jej poniesienia stanowi jednorazowo, bez względu na jej wysokość koszt uzyskania przychodu dla celów podatkowych, czy też powinna być odpisywana w koszty proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej?
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1110/10/RR
  Czy opłaty poniesione z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego tj.: opłata wstępna, "0"opłata leasingowa, opłata za sprawdzenie przedmiotu leasingu w Krajowym Rejestrze Zastawów, opłata za wycenę przedmiotu leasingu oraz pozostałe opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu jednorazowo w całości w dacie ich poniesienia tzn. w dacie wystawienia faktur dotyczących wymienionych opłat?
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1086/10-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni zgodnie, z którym spółka wynajmując lokal od komplementariuszy i ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1087/10-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni zgodnie, z którym spółka wynajmując lokal od komplementariuszy i ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1150/WM
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć wartość umorzonych wierzytelności na kwotę 5.661,17 Euro (22.254 zł 06 gr) w koszty uzyskania przychodów, biorąc pod uwagę fakt, że wierzytelności zostały zarachowane jako przychody należne oraz zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 508 Kodeksu cywilnego, pozwalające uznać, że zobowiązanie wygasło?
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1131/10/WM
  Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych jak również odpisów aktualizujących.
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1014/10/RR
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1349/10-2/IM
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na organizację takiej imprezy będą stanowiły dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki koszt uzyskania przychodów, z uwzględnieniem oczywiście zasad opisanych w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1071/10-4/MG
  W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowych nabytych w części w 2009 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków.
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1341/10-2/AA
  Jak należy dokumentować zakup zużytych palet drewnianych od ludności cywilnej?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1109/10/RR
  1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę spłaty udziałów w spółce należy zaliczyć do przychodów z tytułu praw majątkowych, o których mowa w art. 18 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy otrzymanie spłaty udziału powoduje powstanie przychodu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, t.j. według skali podatkowej?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1108/10/ENB
  Podwyższone koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1334/10-3/IM
  1) Jak określić wartość początkową Nieruchomości wniesionych tytułem aportu do Spółki? Czy wartość początkowa powinna być ustalona przy uwzględnieniu wartości Nieruchomości, która zostanie wskazana przez Wnioskodawczynię w dniu wniesienia aportu do Spółki (zakładając, że wartość ta odpowiadać będzie wartości rynkowej)? 2) Jaki będzie koszt uzyskania przychodu, ustalany dla Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez Spółkę Nieruchomości?
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1334/10-2/IM
  1) Jak określić wartość początkową Nieruchomości wniesionych tytułem aportu do Spółki? Czy wartość początkowa powinna być ustalona przy uwzględnieniu wartości Nieruchomości, która zostanie wskazana przez Wnioskodawczynię w dniu wniesienia aportu do Spółki (zakładając, że wartość ta odpowiadać będzie wartości rynkowej)? 2) Jaki będzie koszt uzyskania przychodu, ustalany dla Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez Spółkę Nieruchomości?
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1104/10/AK
  Czy i kiedy poniesione wydatki na uzyskanie uprawnień mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1083/10/TJ
  50% koszty uzyskania przychodów.
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1325/10-2/AA
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1326/10-2/AA
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1099/10/MR
  Czy wydatki związane z najęciem pracowników od spółki, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem może zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów w działalności prowadzonej indywidualnie?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1086b/10/WM
  Czy w świetle postanowień art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od kredytu na zakup gruntu pod inwestycję budowlaną, można uznać za koszty uzyskania przychodów?
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1086a/10/WM
  Czy w świetle postanowień art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesione koszty, związane z przygotowaniem inwestycji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, t.j. koszty poniesione przy zakupie nieruchomości – opłaty notarialne, prowizja biura nieruchomości, opłaty związane z uzyskaniem kredytu, koszty uzyskania warunków przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, opracowanie dokumentacji technicznej?
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1118/10/PSZ
  Czy możliwe będzie zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej nie wyższej niż 10% rocznie, przy uwzględnieniu faktu, że nabyty lokal był użytkowany przed zakupem przez okres powyżej 60 miesięcy, oraz że nabyty lokal dotychczas nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych?
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1079/10/RS
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia zasądzonego wyrokiem sądowym.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1022/10/TK
  Czy zakup usług przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowił koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym?
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1318/10-4/AO
  Czy prawidłowa jest interpretacja przepisów prawa przez firmę Wnioskodawczyni, iż kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej są również koszty wynagrodzeń pracowników montujących konstrukcje oraz inne koszty związane z montażem konstrukcji na budowie: materiały pomocnicze, koszty pobytu pracowników na budowie, delegacje, zakwaterowanie, organizacji placu budowy?
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/443-1132a/10/AD
  Czy wydatki poniesione na zakup kalendarzy, notesów, długopisów oraz czekoladek – opatrzonych nazwą i logo, rozdawane klientom potencjalnym i aktualnym, np. na targach, w czasie rozmów handlowych lub spotkań biznesowych będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1071/10/IB
  Czy Wnioskodawca miał prawo uwzględnić poniesione koszty subskrypcji danych w sytuacji, kiedy subskrypcja ta została nabyta w innym źródle niż dom maklerski, w którym posiada rachunek?
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1102/10/PSZ
  Czy zgodnie z artykułem 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma Pan prawo ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poniesione koszty związane z remontem instalacji hydraulicznej, grzewczej, wymianą pieca, pracami tynkarskimi, malowaniem, wstawieniem szklanych drzwi, wymianą płytek ceramicznych, jako koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia?
 936. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1023/10/MK
  Czy opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym u Wnioskodawczyni lub Jej kontrahenta, t.j. osoby fizycznej korzystającej z usług biura?
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1279/10-4/AA
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1094/10/PSZ
  Czy przedmiotowy lokal może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych i w związku z tym można naliczać odpisy amortyzacyjne ujmowane w poczet kosztów uzyskania przychodów? Jeśli możliwe jest zaliczenie tego lokalu w poczet środków trwałych, to w jaki sposób obliczyć jego wartość początkową?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1101/10-2/MT
  Skoro przedmiotowy lokal mieszkalny będzie w części wykorzystywany przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to odsetki od kredytu zaciągniętego na jego nabycie w części proporcjonalnie przypadającej na powierzchnię wykorzystywaną w działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów tej działalności, niezależnie od sposobu i formy nabycia przedmiotowego lokalu.
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1109/10-2/ES
  W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1009/10-2/ES
  wartość początkową sieci internetowej stanowiącej składnik zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Amortyzacja sieci internetowej wchodzącej w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytego w drodze spadku jest u nabywcy spadku kosztem uzyskania przychodów.
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1104/10-2/JB
  W sytuacji, gdy środki uzyskane dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzą m.in. ze zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości i z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wówczas stanowią one środki własne firmy. Wobec powyższego, sfinansowane z tego źródła wydatki nie będące wydatkami inwestycyjnymi, są kosztem uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, po spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1076/10-2/MS1
  W związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, ze względu na upływ pięcioletniego terminu licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przedmiotowego lokalu.Natomiast różnice kursowe powstałe w wyniku wzrostu kursu franka szwajcarskiego – waluty w jakiej zaciągnięty był kredyt na zakup ww. lokalu mieszkalnego, nie mogą być kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego lokalu.
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1059/10-2/KS
  Czy momentem potrącenia kosztu w postaci zużycia oleju grzewczego do suszenia kukurydzy, który został zaewidencjonowany w księgach rachunkowych na podstawie dokumentu RW będzie data sprzedania kukurydzy suchej tj. rok 2011?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1077/10-2/ES
  brak jest możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu pakietu usług telewizji kablowej. Przychody sędziego stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Co do zasady koszty uzyskania przychodów z tego źródła określane są ryczałtowo. Wprawdzie mogą one również zostać określone w wysokości kosztów faktycznie poniesionych (jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z ryczałtu), jednakże wydatki z tytułu zakupu pakietu usług telewizji kablowej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Stanowią one bowiem wydatki o charakterze osobistym, tj. służą zaspokojeniu Pana celów osobistych, nie spełniają zatem kryterium celowości, niezbędnego – stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dla możliwości uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1113/10-2/MS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-977/10-4/MT
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku.
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1071/10-2/MS
  Wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1062/10-3/JB
  Koszty związane z wyburzeniem starego środka trwałego, na podstawie art. 22g ust. 4 zwiększą wartość początkową nowego budynku i będą podlegały zaliczeniu w koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne od nowo wytworzonego środka trwałego (budynku lub budowli).
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1062/10-2/JB
  Straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, spowodowane zdarzeniami niezwiązanymi ze zmianą rodzaju działalności, mogą być uznane jednorazowo za koszty uzyskania przychodu w wysokości niezamortyzowanej wartości tych środków.
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-985/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-992/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-990/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-994/10-2/KS
  Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1055/10-2/JB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnej.
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-884/10-2/JK
  Czy Spółka postąpi w sposób odpowiadający obowiązującym regulacjom podatkowym, jeżeli w umowach o pracę zawartych z ww. pracownikami, którzy w ramach swoich obowiązków pracowniczych tworzą m.in. utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych wyróżni w ramach zasadniczego wynagrodzenia: a) wynagrodzenie autorskie i zastosuje do tej części wynagrodzenia 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz b) pozostałą część wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracowników pozostałych obowiązków pracowniczych i zastosuje do tej części wynagrodzenia stawki kosztów uzyskania przychodu, w oparciu o normę z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1252/10-2/TW
  Czy zatem wydatki na zakup towarów handlowych oraz materiałów niezbędnych do świadczenia usług fryzjerskich, poniesione już po dacie rozpoczęcia działalności, pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanych za pośrednictwem Biura Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej. stanowią koszt uzyskania przychodów?
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1258/10-2/AO
  Czy w przypadku sprzedaży przez SK praw ochronnych do znaków towarowych, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy (w proporcji do udziału w zyskach/stratach SK, wynikającej z umowy spółki) będzie wykazana w Ewidencji wartość początkowa praw ochronnych do znaków towarowych pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych do dnia sprzedaży?
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-3/11-2/SP
  Naliczanie przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w stosunku do sędziego w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych członków rodzin sędziego.
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1244/10-2/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości indywidualnej zmiany stawki amortyzacyjnej.
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-913/10-4/MG
  W zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, nabytych w spadku.
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-874/10-2/JS
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Wnioskodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1069/10-2/AS
  Jakie koszty Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego?Czy do kosztów odpłatnego zbycia Wnioskodawca może zaliczyć prowizję pośrednika? Na którym formularzu podatkowym Wnioskodawca powinien dokonać rozliczenia w powyższej sprawie?
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1057/10-3/RS
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca przedmiotowe segmenty proste może zakwalifikować jako odrębne środki trwałe.
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1097/10-2/ES
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na gadżety reklamowe opatrzone logo.
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1033/10/AK
  Studia doktoranckie.
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1234/10-4/AA
  Czy koszty wycieczki organizowanej w ramach kilkudniowego szkolenia, opłacanego przez uczestników szkolenia stanowią koszty uzyskania przychodów?
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1220/10-2/JK
  Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-996/10-5/RS
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowe nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła w części na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej odpowiednio w 1988 r. i w 1998 r. i w części w 2007 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków. Zatem przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia przedmiotowych nieruchomości w części przypadającej na Wnioskodawczynię w majątku dorobkowym wspólnym nie będzie stanowił źródła przychodu podlegający opodatkowaniu, ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło jego nabycie. Natomiast przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia przedmiotowych nieruchomości w części przekraczającej udział w majątku wspólnym podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r.
 970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-870/10-2/JS
  Kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży działki nabytej w drodze zamiany w 2010 r. jest określona w umowie wartość działki przekazanej w zamian za działkę mającą być przedmiotem sprzedaży.
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-863/10-2/LS
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1054/10-4/ES
  Wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w restauracjach są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym i zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na napoje, słodycze itp. podawane podczas pokazów i prezentacji (jeśli nie noszą znamion okazałości, wystawności) nie stanowią kosztów o charakterze reprezentacyjnym w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 i Wnioskodawczyni może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1053/10/AK
  Czy studia doktoranckie i koszty z tym związane są kosztami uzyskania przychodów w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu?
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1019/10/PSZ
  Czy amortyzacja tej nieruchomości będzie kosztem uzyskania przychodu dla celów podatkowych w działalności gospodarczej? Czy w przypadku sprzedaży lub wprowadzenia przedmiotowej nieruchomości do spółki z o.o., kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży bądź z tytułu objęcia udziałów w Spółce będzie niezamortyzowana wartość tej nieruchomości?
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-982b/10/WM
  Czy w przypadku zbycia akcji kosztem uzyskania przychodu ze zbycia, będzie wartość obliczona zgodnie z art. 22 ust. 1 f pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wartość przedsiębiorstwa spółki jawnej wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa z chwili przekształcenia, nie wyższa jednak niż wartość nominalna akcji z dnia objęcia, czy też wartość obliczona zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wartość przedsiębiorstwa spółki jawnej wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa z chwili przekształcenia bez względu na wartość nominalną akcji z dnia objęcia?
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-856/10-2/JS
  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-980/10/IB
  Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować w przypadku tłumaczenia raportu z języka polskiego na angielski?
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1227/10-2/TW
  Czy wydatek na zakup stoiska handlowego w hali handlowej (10m2), stanowiący środek trwały podatnika może być zaliczony do kosztu uzyskania przychodu w całości, czy poprzez odpisy amortyzacyjne?
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1036/10/WM
  Czy wydatki związane z naprawą dachu, wymianą stolarki otworowej, remontem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., elewacji i podłóg mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej jako wydatki na remont budynku, a nie wydatki zwiększające wartość początkową nieruchomości?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1025/10-4/ES
  Czy wydatki na zakup wody, kawy, herbaty, cukru, mleczka do kawy i ciastek dla pracowników i kontrahentów są kosztem uzyskania przychodów?,
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1048/10/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu spółki cywilnej opłacone, należne od przedmiotowego wynagrodzenia małżonka wspólnika spółki cywilnej składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez spółkę jako pracodawcę?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1037/10/WM
  Czy wydatki związane z naprawą dachu, wymianą stolarki otworowej, remontem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., elewacji i podłóg mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej jako wydatki na remont budynku, a nie wydatki zwiększające wartość początkową nieruchomości?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1020/10/RR
  Czy dokonanie darowizny Akcji na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1188/10-3/JK
  Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnośćią nabytych w drodze darowizny. Ustalenie kosztów uzyskania przychodów.
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1199/10-2/IM
  podaetu dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodów z najmu.
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-956/10-2/KS
  Należy stwierdzić, iż wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki na studiach podyplomowych, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienia ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-971/10-2/MT
  Amortyzacja od wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze spadku jest u nabywcy spadku kosztem uzyskania przychodów, z tym że łączna wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej z dnia nabycia spadku nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią, a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn.
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-839/10-6/MG
  Otrzymanego w 2010 r. wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z firmą z siedzibą w USA w części dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie przez twórcę z praw autorskich, Wnioskodawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy podatkowej, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu powołanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, praca wykonywana przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy zlecenia jest twórcza, tzn. niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie, do ustalania czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony. Natomiast w odniesieniu do otrzymanego w 2010 r. wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z firmą z siedzibą w USA w części dotyczącej zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności projektów wynalazczych, norma przepisu art. 22 ust. 9 pkt 1 ww. ustawy nie ma zastosowania z uwagi na to, że Wnioskodawca nie uzyskał patentu na projekty wynalazcze, a tym samym nie mógł przenieść na firmę z siedzibą w USA praw, których w istocie nie posiadał, pomimo, iż pozostałe przesłanki wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej zostały przez Wnioskodawcę spełnione.
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1035/10-2/RS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-969/10-2/EC
  Czy wynagrodzenie za świadczenie usług zarządczych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 9 PITU, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust 1 PITU?
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-950/10-4/MT
  Stwierdzić należy, iż Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z posiadaniem i utrzymaniem 3 lokali (w tym lokalu w okresie, kiedy poszukiwany jest dla niego najemca).
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-998/10-4/MS
  odpisy amortyzacyjne od przedmiotowego lokalu mieszkalnego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Lokal ten winien być wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-959/10-3/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań z kontrahentami w restauracji.
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-959/10-2/EC
  należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na posiłki i napoje zamówione w trakcie spotkań z kontrahentami w restauracjach (kawiarniach) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-937/10-2/EC
  Stwierdzić należy, iż wydatki poniesione na ukończenie studiów magisterskich, o których mowa we wniosku, poniesione przez Wnioskodawczynię, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów, w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-929/10-4/MS1
  Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1008/10-2/MS
  Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Odsetki od kredytu na zakup ww. prawa naliczone i zapłacone do dnia przekazania tego prawa do używania oraz prowizja uiszczona od pozyskanego kredytu zwiększają wartość początkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.Natomiast odsetki naliczone i zapłacone po dniu przekazania tego prawa do użytkowania należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-921/10-4/MS1
  Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prawidłowo stosować będzie do tej części wynagrodzenia pracowników, która wypłacana będzie za obowiązki służbowe związane z tworzeniem przez pracowników utworów oraz rozporządzaniem przez nich prawami autorskimi na rzecz Spółki 50% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wskazać, że to na Wnioskodawcy jako na płatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przedmiotowej sytuacji. W związku z czym zobowiązany jest do prowadzenia stosownej dokumentacji, której forma nie została określona ustawowo. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy.
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-807/10-2/LS
  Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego na wyłączną własność w drodze podziału majątku wspólnego małżonków.
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-899/10-8/MG
  Mając na uwadze powyżej przywołane przepisy prawa podatkowego, w brzmieniu obowiązującym w roku podatkowym, w którym Wnioskodawczyni uzyskała przychód, oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny organ podatkowy stwierdza, iż odsetki i prowizja w wysokości faktycznie poniesionej przez Wnioskodawczynię od kredytu zaciągniętego na zakup akcji są kosztem uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych osiągniętego przez Wnioskodawczynię w 2004 roku, w sytuacji gdy kredyt został spłacony po przydziale akcji z 90% redukcją, który stanowił wymagane zabezpieczenie zamówienia akcji w ofercie publicznej.
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1046/10-3/RS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokość maksymalnie 10% wartości początkowej lokalu użytkowego. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-935/10-2/KS
  stwierdzić należy, iż wydatki poniesione przez podatnika przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli nie zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola pokryte tym dofinansowaniem, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji wydatków tych nie należy rozliczać zgodnie zasada proporcjonalności, ponieważ w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-945/10-4/ES
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-916/10-2/AS
  Należy stwierdzić, że Spółka w związku z przekazywaniem świadczeń Pracownikom ma obowiązek naliczać w miesiącu przekazania tych świadczeń zryczałtowane koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-960/10-2/ES
  Czy przedstawione poniżej stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania kosztów prowadzenia ww. rachunku Tax Care Plus w koszty prowadzenia działalności jest słuszne?
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-951/10-2/ES
  Czy przedstawione poniżej stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania kosztów prowadzenia ww. rachunku Tax Care Plus w koszty prowadzenia działalności jest słuszne?
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-224/11-3/AG
  Czy w roku dokonania sprzedaży mieszkań przez Spółkę Cywilną, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość wniesionego do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci świadczonych w ramach prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej robót budowlanych, proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów?
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1011b/10/RR
  Czy wartość zobowiązań wnoszonego aportem przedsiębiorstwa stanowi dla wspólników spółki komandytowej koszt uzyskania przychodu?
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1108/10-5/IM
  Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć budowany obiekt chłodni czy należy zaliczyć do KŚT 104 i zastosować stawkę amortyzacyjną 4,5%, czy do KŚT 109 jako budynki zastępcze trwale związane z gruntem i zastosować stawkę amortyzacyjną 10%?
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1012b/10/WM
  Czy wartość zobowiązań wnoszonego aportem przedsiębiorstwa stanowi dla wspólników spółki komandytowej koszt uzyskania przychodu?
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-945/10/AK
  Ustalenie wartości początkowej budynku.
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-943/10/AD
  Czy poniesione wydatki do wysokości 3.500 zł winny być zaksięgowane w prowadzonej działalności gospodarczej jako wyposażenie firmy czy jako środek trwały (sfinansowane z dotacji)?
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-927/10-2/KS
  Czy wydatki o wartości poniżej 3.500 zł sfinansowane z przyznanej dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/20/BZL/10/978
  przychód Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze w zamian za wniesione składniki majątkowe (akcje) stanowić będzie nominalna wartość uzyskanych udziałów. Jednakże dokonując wyceny należy mieć również na uwadze przepis art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej, organy podatkowe mogą na podstawie art. 19 tej ustawy oszacować przychód wspólnika wnoszącego wkład, dostosowując wielkość tego przychodu do wartości rynkowej przedmiotu wkładu. W związku z tym należy stwierdzić, że w sytuacji objęcia przez Wnioskodawcę udziałów o wartości nominalnej znacznie niższej od wartości rynkowej wkładu, istnieje możliwość ustalenia przychodu w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast gdy przedmiotem aportu będą akcje w spółce uzyskany przychód Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o wysokość poniesionych kosztów uzyskania przychodu zgodniez przepisem art. 22 ust. 1e pkt 2 ww. ustawy.
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/14/KOI/BRT/10/85
  Czy wydatki niepublicznego przedszkola pokryte w latach 2004-2007 z dwóch źródeł przychodów dotacji z Urzędu Gminy oraz wpłat rodziców powinny być rozliczone w oparciu o zasadę proporcji wyrażonej w art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1017/10-4/MS
  należy stwierdzić, że dochód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w 2007 r. i następnie sprzedanego w 2010 r., będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy. Bez znaczenia dla obowiązku zapłaty podatku jest fakt wydatkowania kwot uzyskanych ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami z innych źródeł, podatek należny z tego tytułu wykazuje się w zeznaniu podatkowym, które należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia roku, następującego po roku, w którym dokonano odpłatnego zbycia (tu 30.04.2011 r.).
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-898/10-2/AM
  Wobec braku dowodów poniesienia wydatków na spłatę odsetek od kredytu i innych kosztów bankowych - Wnioskodawczyni nie przysługuje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-938/10-2/EC
  Uznanie wydatków ponoszonych w związku ze studiami za koszt uzyskania przychodu.
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-950/10-3/MG
  Jak należy określić wysokość przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę wskutek wniesienia do Spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Akcji? Czy w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego przy wniesieniu do Spółki cypryjskiej aportu w postaci Akcji, w przypadku, gdy wartość rynkowa Akcji będzie wyższa od wartości nominalnej objętych w zamian Udziałów, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych Udziałów?Co w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego będzie dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu (o którym mowa w pytaniu nr 1) w chwili wniesienia do Spółki cypryjskiej aportu w postaci Akcji?
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-913/10-5/ES
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji.
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-913/10-4/ES
  Ustalenie wartości początkowej budynku.
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-913/10-6/ES
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodów.
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-913/10-3/ES
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodów.
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/13/KOI/BRT/10/83
  jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić, które wydatki (koszty) zostały sfinansowane ze zwolnionych z opodatkowania przychodów, to winien koszty te ustalić w oparciu o art. 22 ust. 3 i 3a wyżej wymienionej ustawy
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1202/10-2/IM
  1. Czy wartość" początkową poszczególnych środków trwałych spółki osobowej (cywilnej lub jawnej) nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do tej spółki stanowić będą wartości wykazane w ewidencji firmy jednoosobowej ? 2. Czy spółka osobowa (cywilna lub jawna) winna dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metody amortyzacji przyjętą przez osobę fizyczną ?
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1104/10-5/AMN
  Czy istnieje możliwość zastosowania opisanego powyżej sposobu pozbycia się przez spółkę rozpoczętej inwestycji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1095/10-2/AMN
  Czy wartość początkową Nieruchomości ujętej jako środek trwały SK, wykazaną w Ewidencji SK, oraz wartość Nieruchomości ujętej jako towar handlowy/zapas, będzie stanowiła wartość Nieruchomości określona przez wspólników na dzień wniesienia jej aportem do SK, nie wyższa od jej wartości rynkowej?
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1095/10-4/AMN
  Czy, jeśli SK dokona sprzedaży poszczególnych lokali, wyodrębnionych w budynku wzniesionym na Nieruchomości, wówczas przy kalkulacji kosztu uzyskania przychodu ze sprzedaży takich lokali zostanie uwzględniona odpowiednia część wartości Nieruchomości, określonej w umowie spółki SK, przypisana do sprzedawanych lokali wg proporcji powierzchni w jakiej dany lokal pozostaje w stosunku do powierzchni całego budynku (lub budynków)?
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1095/10-3/AMN
  Czy w przypadku sprzedaży przez SK Nieruchomości, koszt uzyskania przychodów stanowić będzie: - w przypadku Nieruchomości zakwalifikowanej jako środek trwały wartość początkowa Nieruchomości, wynikająca z Ewidencji, nie wyższa od jej wartości rynkowej z dnia wniesienia jej aportem do SK, - w przypadku Nieruchomości uznanej za towar handlowy/zapas w SK - wartość aktywów odpowiadająca wartości Nieruchomości z dnia jej wniesienia do SK, określona w umowie SK, powiększona o ewentualnie poniesione w tym zakresie nakłady przez SK, przy czym w przypadku sprzedaży Nieruchomości zabudowanej, wskazany powyżej koszt uzyskania przychodów powinien być odpowiednio zwiększony o koszt wytworzenia wzniesionych na niej zabudowań oraz pomniejszony o dokonane przez SK odpisy amortyzacyjne (O ile budynki będą podlegały amortyzacji przez SK)?
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-909/10-2/AS
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-983/10-2/EC
  Stwierdzić, należy iż Wnioskodawca na podstawie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie uprawniony jako wspólnik spółki jawnej, do ustalenia wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości na dzień wniesienia aportu w wysokości nie wyższej od wartości rynkowej z tego dnia.
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-881/10-3/EC
  wskazać należy, iż odpisy amortyzacyjne mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku i latach następnych (o ile nie ulegnie zmianie stan faktyczny i prawny).
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1098/10-4/AO
  Czy Wnioskodawca będąc nowym podatnikiem świadczącym usługi transportowe może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w przypadku zakupu naczepy w aspekcie pomocy de minimis?
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1103/10-3/TW
  Czy po zrealizowaniu darowizny Wnioskodawczyni powinna ograniczyć podstawę odpisów amortyzacyjnych lokalu do połowy dotychczasowej podstawy?
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1084/10-2/AA
  Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-924/10/PSZ
  Czy prawidłowe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przejazdem (bilety lotnicze), pobytem w miejscu zleconych usług (rachunki za wynajem pokoju) jak również diet za czas podróży służbowych do wysokości limitu, które ponoszone są w związku ze świadczeniem przedmiotowych usług poza miejscem zamieszkania i siedzibą firmy?
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-885/10/MM
  1. Czy wypłata zwaloryzowanego wkładu partycypanta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy Spółka będzie miała obowiązek pobrania zaliczek na ten podatek?3. Czy Spółka będzie miała obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-11 lub PIT-8C)?
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-760/10-4/JK
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych i leśnych.
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-895/10-4/AM
  Należy stwierdzić, iż jeżeli ponoszone wydatki określone jako zwrot ryczałtowych kosztów pozyskania i transportu zwierzyny, będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na zachowanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom. Wydatki te, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1070/10-7/AO
  Czy w przypadku przyszłego zbycia lokalu lub lokali mieszkalnych, które znajdą się w wybudowanym na działce domu mieszkalnym wraz z proporcjonalnym udziałem we własności przedmiotowej nieruchomości gruntowej, kosztem uzyskania przychodu u Wnioskodawcy będzie całość wartości początkowej nieruchomości (w proporcji udziału w kosztach i przychodach), pomniejszona o odpisy amortyzacyjne i bez znaczenia dla wysokości kosztów uzyskania przychodów będzie fakt, że drugi wspólnik swoją część wkładu do spółki cywilnej nabył wcześniej w drodze darowizny?
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1070/10-6/AO
  Czy prawidłowo zostanie ustalona wartość początkowa przedmiotowej nieruchomości, która zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych spółki, jako jej łączna wartość rynkowa (a nie połowa łącznej wartości rynkowej)?
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-809/10-4/ES
  Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-923/10-2/EC
  należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jako mały podatnik ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego motocykla, zaliczonego do środków trwałych, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-901/10-2/EC
  Ustalenie wartości początkowej wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki komandytowej.
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1007/10-2/MT
  Czy kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, w której Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową pozostawać będą wydatki na objęcie lub nabycie udziałów w wysokości wartości wniesionego jako wkład niepieniężny do spółki jawnej nieruchomości?
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-876/10/RS
  Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-949/10-2/AM
  PIT - w zakresie możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1053/10-5/AO
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową składników majątku wchodzących w skład wnoszonego aportu kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy - jako wspólnika tej spółki - będzie wartość przedmiotowego aportu z dnia jego wniesienia do spółki komandytowej przez spółkę z o.o.?
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1054/10-5/AO
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową składników majątku wchodzących w skład wnoszonego aportu kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy - jako wspólnika tej spółki - będzie wartość przedmiotowego aportu z dnia jego wniesienia do spółki komandytowej przez spółkę z o.o.?
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-798/10-4/AS
  powstanie przychodu po stronie udziałowca spółki z o.o. w związku z podziałem spółki przez wydzielenie
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-842/10-4/KS
  Czy możemy stosować indywidualną stawkę amortyzacyjną (możemy rozliczać amortyzację skalkulowaną na okres co najmniej 10 lat)? Czy do wartości początkowej mieszkania można doliczyć koszty poniesione na jego ulepszenie?
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/10-7/KS
  Czynsz najmu płacony przez spółkę jawną na podstawie zawartej umowy najmu nieruchomości, będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawczyni, proporcjonalnie do jej udziałów w zyskach spółki.
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-843/10-4/KS
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz sposobu ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-867/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu.
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1024/10-3/MS
  Wydatki związane z podjętymi przez pracownika studiami mogą – zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1024/10-2/MS
  wydatki związane z podjętymi przez Wnioskodawcę studiami mogą – zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-939/10-2/AM
  Czy wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach stanowią koszty uzyskania przychodów?
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-812/10-6/JB
  należy stwierdzić, że Wnioskodawca zobowiązany jest wybraną metodę amortyzacji stosować do pełnego zamortyzowania środka trwałego (budynku handlowego). W konsekwencji nie jest możliwa zmiana przyjętej metody amortyzacji, ponieważ przepisy art. 22j ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają na ustalenie indywidualnych stawek amortyzacyjnych wyłącznie dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika.
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-840/10-3/ES
  Skutki podatkowe wniesienia aportem nieruchomości do spółki osobowej.
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-888/10-2/MT
  wydatki poniesione na usługi doradcze oraz sporządzenie biznes planu zwiększą wartość początkową środka trwałego.
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-811/10-2/KS
  Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca może wydatki poniesione na montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wartość poniesionych wydatków nie przekroczy 3.500 zł.
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-846/10-2/MT
  w odniesieniu do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa wniesionego jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej zastosowanie znajdą cytowane powyżej przepisy art. 22g ust. 14a oraz art. 22h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość początkową przejętych środków trwałych należy więc ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji prowadzonej w działalności gospodarczej osoby wnoszącej wkład przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuacji wcześniej przyjętej metody amortyzacji.
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-847/10-2/MT
  Jakie zasady amortyzacji należy zastosować ośrodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wnoszonego przedsiębiorstwa?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-890/10-2/RS
  należy stwierdzić, że ponoszone wydatki na ukończenie podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-806/10-4/JB
  stwierdzić należy, iż w zakresie momentu i sposobu zaliczenia czynszu "0" do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe. Natomiast w zakresie momentu i sposobu zaliczenia czynszu inicjalnego do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-797/10-3/KS
  Czy spółka komandytowa, do której wniesiona będzie Nieruchomość (grunt), będzie uprawniona do określenia wartości początkowej wniesionej Nieruchomości (gruntu) dla celów podatkowych według wartości rynkowej Nieruchomości z dnia wniesienia wkładu zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4.
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-796/10-3/KS
  Czy spółka komandytowa, do której wniesiona będzie Nieruchomość (grunt), będzie uprawniona do określenia wartości początkowej wniesionej Nieruchomości (gruntu) dla celów podatkowych według wartości rynkowej Nieruchomości z dnia wniesienia wkładu zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4.
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-867/10/DP
  1. Czy koszt zakupu od spółki samochodu osobowego wg wartości netto jest w 100% kosztem uzyskania przychodu tylko dla Pana i nie ma wpływu na koszty uzyskania przychodu dla pozostałych wspólników? 2. Czy przychodem podatkowym w zeznaniu rocznym będzie wartość #188; uzyskanego przychodu przez spółkę z tytułu sprzedaży samochodu?
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-800/10-2/AK
  skutki podatkowe związanych z darowizna udziałów posiadanych w Spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce - Spółce z siedzibą na Cyprze.
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-844/10-4/RS
  W jaki sposób Wnioskodawca jako wspólnik Spółki osobowej zobowiązany jest określić koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez Spółkę osobową poszczególnych bądź wszystkich nieruchomości wchodzących w skład wkładu, ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tej spółki?
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-844/10-3/RS
  Jaka będzie wartość początkowa poszczególnych nieruchomości wniesionych jako wkład do Spółki osobowej, jezeli Spółka osobowa zdecyduje się je wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej i dokona ich ujęcia w ewidencji śródków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki osobowej?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-851/10-2/ES
  stwierdzić należy, iż poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na studia pracownika (synowej) ze względu na brak ich związku z osiąganym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie wypełniają dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-788/10-2/ES
  cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski w konkretnym celu, tzn. w celu podjęcia pracy u Wnioskodawczyni i Wnioskodawczyni ponosi wydatki związane z ich zatrudnieniem to należy uznać, iż wydatki te związane są z działalnością gospodarczą i wypełniają dyspozycję art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-772/10-5/MT
  PIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki komandytowej oraz sposobu ich amortyzacji
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-893/10-2/AM
  Czy wydatki poniesione na remont hali produkcyjnej można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-763/10-6/ES
  Czy od sprzedaży kolejnych działek będących w posiadaniu Wnioskodawcy zakupionych po 1 stycznia 2007 roku Wnioskodawca ma odprowadzać 19% podatku od przychodu pomniejszonego o koszty zakupu czy też powinienem rozliczać się wedle innej skali podatkowej? Czy jeśli Wnioskodawca założy działalność gospodarczą jednoosobową, przeniesie działki do firmy i wybierze rozliczenie liniowe podatku w skali 19%, to czy wpłynie to na zmianę sposobu rozliczenia podatku od działek sprzedanych do tej pory?
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-818/10-2/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wnioskodawcy?,Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednią część Wynagrodzenia Wspólnika, wynikającą z zasad podziału zysku w Spółce? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wspólnika?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-825/10-2/ES
  Czy datą zaksięgowania faktury w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest data wystawienia faktury czy data otrzymania towa
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-882/10-4/ES
  udzielona premia-bonus stanowi koszt uzyskania przychodów
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-781/10-2/AS
  Czy koszty uzyskania przychodu kierownika produkcji zatrudnionego na etacie w T., jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego wynoszą 50% przychodu?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-783/10-3/ES
  Czy kosztem uzyskania przychodu dla wnioskodawcy z tytułu wypłaty odsetek S2 przez partnera handlowego, będzie wartość, po jakiej odsetki zostały przyjęte do ksiąg podatkowych S2 w związku z ich wniesieniem aportem do S2, w proporcji, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach S2 poprzez swój udział w S1, która to spółka ma z kolei udział w S2?
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-964/10-3/IM
  Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej.
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-990/10-7/AG
  1. Czy dla ww. samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych powinna być prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu? 2. Czy w przypadku nie posiadania ewidencji przebiegu pojazdu dla ww. samochodów wydatki na eksploatację samochodów (paliwo, części zamienne, przeglądy, bieżące remonty ,akcesoria samochodowe, doposażenie samochodów, wycieraczki, dywaniki, radio itp. oraz wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NW) z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 47 stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-982/10-6/IM
  Jak należałoby ustalić w odniesieniu do Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki komandytowej, koszt uzyskania przychodów ze zbycia przez tę spółkę udziałów w Nieruchomości wniesionych do niej przez Wnioskodawcę i drugiego współwłaściciela albo — w przypadku zniesienia współwłasności Nieruchomości — przychodu ze zbycia lokali, z którymi związane są te udziały?
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-982/10-5/IM
  Jak należało będzie ustalić wartość początkową gruntu Nieruchomości oraz wartość początkową budynku stanowiącego cześć składową Nieruchomości po wniesieniu przez Wnioskodawcę i drugiego współwłaściciela tytułem aportu, udziałów w Nieruchomości?
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-982/10-4/IM
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę przysługującego mu udziału w Nieruchomości tytułem aportu do spółki komandytowej, której będzie wspólnikiem, będzie skutkowało powstaniem dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/38/BRT/KBF/10/PK-36
  Czy jako małemu podatnikowi przysługuje Pani jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej samochodu ciężarowego nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-852/10-2/MS
  stwierdzić należy, iż wydatek jaki poniosła Pani na sporządzenie wniosku o dotację na zakup środka trwałego, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jako koszt pośrednio związany z prowadzeniem tej działalności.
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-830b/10/RR
  Czy można ująć w kosztach uzyskania przychodów raty leasingowe zgodnie z podanym harmonogramem?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-830a/10/RR
  Czy można ująć w kosztach uzyskania przychodów raty leasingowe zgodnie z podanym harmonogramem?
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/10-4/ES
  Czy właściwie ujęto w ewidencji środków trwałych jako ujawnione budynek magazynowy, wiatę, utwardzenie placu, ogrodzenie i zastosowano właściwą stawkę amortyzacyjną?,Czy właściwie ujęto baner jako ujawniony środek trwały i ujęto w ewidencji w czerwcu 2010 r. czy zastosowano właściwą stawkę amortyzacyjną?
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-853a/10/AK
  Czy prawidłowe było obciążenie jednorazowo kosztów uzyskania przychodu w momencie zakupu samochodu, przy założeniu, że będzie on użytkowany w prowadzonej działalności krócej niż 1 rok?
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-819a/10/PSZ
  W jaki sposób należy ustalić w księgach spółki osobowej wartość początkową nieruchomości (wkładów) wniesionych przez Pana jako wkład niepieniężny do majątku spółki osobowej dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych w rachunku podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-815/10/WM
  Czy dochód ze sprzedaży powyższego lokalu należy ustalić biorąc pod uwagę jako wartość nabycia - wartość rynkową tego lokalu z dnia podziału majątku?
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-749/10-5/MG
  Mając na uwadze sformułowania zawarte w umowach o pracę podpisane z redaktorami, dotyczące należnego wynagrodzenia za określony rezultat (tj. konkretną liczbę znaków przygotowanego tekstu), a nie czas poświęcony na jego osiągniecie, możliwe będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do całości uzyskanego przez redaktora przychodu stanowiącego wynagrodzenia za prace twórczą, uzyskanego w miesiącu, w którym redaktor przebywać będzie na urlopie.
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-749/10-4/MG
  Mając na uwadze sformułowania zawarte w umowach o pracę podpisane z redaktorami, dotyczące należnego wynagrodzenia za określony rezultat (tj. konkretną liczbę znaków przygotowanego tekstu), a nie czas poświęcony na jego osiągniecie, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do całości uzyskanego przez redaktora przychodu stanowiącego wynagrodzenia za prace twórczą, uzyskanego w miesiącu, w którym redaktor przebywał na urlopie.
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-899/10-3/KS
  Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-899/10-5/KS
  Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-900/10-3/KS
  Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-900/10-5/KS
  Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego - w przypadku mleka przekazywanego do szkół bezpłatnie koszty zakupu mleka stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodu?Czy przy założeniu, że dopłata unijna i krajowa jest zwolniona z podatku dochodowego ma to wpływ na możliwość uznania pozostałych kosztów prowadzenia działalności jako kosztów podatkowych?
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-761/10-3/AS
  Czy w przypadku późniejszego zbycia przez Wnioskodawcę tak objętych udziałów Spółki Luksemburskiej kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-760/10-3/AS
  Czy w przypadku późniejszego zbycia przez Wnioskodawcę tak objętych udziałów Spółki Luksemburskiej kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-784/10-2/MK
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu planowanej sprzedaży wierzytelności.
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-764/10-4/MK
  Czy jako kierownikowi produkcji przysługują Wnioskodawcy 50% koszty uzyskania przychodów?
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-969/10-2/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze darowizny, celem ich umorzenia.
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-757/10-4/RS
  należy stwierdzić, iż jeżeli ponoszone wydatki na uzyskanie licencji pilota, będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na zachowanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom. Wydatki te, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-793/10-2/KS
  należy stwierdzić, iż nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-756/10-3/JB
  W zakresie możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną na spółkę cywilną, której byt prawny ustał.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-753/10-2/MK1
  Czy jako producentowi będą przysługiwały Wnioskodawcy 50% koszty uzyskania przychodów? Chodzi o rozliczenia za rok 2010 oraz lata następne.
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-754/10-2/MG
  Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych postąpi prawidłowo, stosując do tej części wynagrodzenia pracowników, która wypłacana jest za obowiązki służbowe związane z tworzeniem przez nich utworów oraz rozporządzaniem przez nich prawami autorskimi na rzecz Spółki 50% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT?
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-729/10-3/EC
  Czy z tytułu zwrotu części wierzytelności będących należnościami głównymi pożyczki lub pożyczek Spółce przez dłużnika lub dłużników Wnioskodawca będzie musiał uznać za przychód podlegający opodatkowaniu części wierzytelności będące należnościami głównymi pożyczki lub pożyczek, w części, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki?Czy z tytułu zwrotu części wierzytelności będących należnościami głównymi pożyczki lub pożyczek Spółce przez dłużnika lub dłużników kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki będzie wartość, po jakiej części wierzytelności będące należnościami głównymi pożyczki lub pożyczek zostały przyjęte do ksiąg podatkowych Spółki?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-722/10-3/EC
  Czy z tytułu zwrotu kwoty nominalnej pożyczki lub pożyczek Spółce przez Pożyczkobiorcę lub pożyczkobiorców Wnioskodawca będzie musiał uznać za przychód podlegający opodatkowaniu kwotę nominalną zwróconej pożyczki lub pożyczek, w części, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki? Czy z tytułu zwrotu kwoty nominalnej pożyczki lub pożyczek Spółce przez Pożyczkobiorcę lub Pożyczkobiorców kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy, w proporcji, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki będzie wartość, po jakiej pożyczki zostały przyjęte do ksiąg podatkowych Spółki?
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-705/10-4/ES
  Opodatkowanie dochodu ze zbycia nieruchomości.
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-663/10-2/JK
  Należy stwierdzić, że jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do części wynagrodzenia Wnioskodawcy stanowiącego wynagrodzenie (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia uzyskanego z tytułu zwykłych obowiązków pracowniczych zastosowanie znajdą zryczałtowane koszty uzyskania przychodu wynikające z ww. art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-722/10-2/EC
  Czy z tytułu wypłaty odsetek Spółce przez Pożyczkobiorcę lub Pożyczkobiorców Wnioskodawca będzie musiał uznać za przychód podatkowy wypłacone odsetki od pożyczek, w proporcji, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki? Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy z tytułu wypłaty odsetek Spółce przez Pożyczkobiorcę lub Pożyczkobiorców, będzie wartość, po jakiej odsetki zostały przyjęte do ksiąg podatkowych Spółki w związku z ich wniesieniem aportem do Spółki, w proporcji, w jakiej Wnioskodawca partycypuje w zyskach i stratach Spółki?
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-803/10/AK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym uzyskanym przez Wnioskodawcę przychodem, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej będzie nominalna wartość udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki kapitałowej objętych w zamian za ten wkład?
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-746/10-3/MK1
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) Spółki objętych z agio emisyjnym w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, kosztem uzyskania przychodów ze zbycia tych udziałów (akcji) będzie ich wartość nominalna?
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-745/10-2/MK1
  Opodatkowanie osiągniętego przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółkach prawnych z siedzibą w Luksemburgu, Holandii i na Cyprze w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów lub akcji w polskich spółkach kapitałowych.
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-743/10-3/AK
  Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, Holandii i na Cyprze objętych w zamian za wkład niepieniężny.
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-726/10-4/MT
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego.
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-680/10-4/ES
  Przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały, przychodem z odpłatnego zbycia jest cena określona w umowie sprzedaży nieodbiegająca bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej, a kosztami uzyskania przychodów są wydatki na jego nabycie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. liczonych od pełnej wartości początkowej samochodu (bez uwzględniania limitu 20.000 euro) niezależnie od tego czy odpisy te stanowiły koszty uzyskania przychodów
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-799/10-2/ES
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu oraz wydatków marketingowych.
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-779/10-2/ES
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu oraz wydatków marketingowych.
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-731/10-2/AK
  Czy wykonując obowiązki płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa nabytych przez uczestnika w drodze dziedziczenia, Fundusz oblicza podatek od podstawy opodatkowania ustalonej jako różnica należnego uczestnikowi wynagrodzenia z tytułu umorzenia jednostek i wartości tej jednostki w momencie jej nabycia w drodze dziedziczenia?
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-786/10-2/AM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupionych usług prawnych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/1/BZL/BRT/10/895
  Wnioskodawczyni wypłaca odszkodowania lokatorom za wyprowadzenie się z kamienicy, ponieważ nabywca chce kupić nieruchomość bez lokatorów oraz, że zwiększa to wartość nieruchomości należy uznać, że kwoty wypłaconych odszkodowań są wydatkami poniesionymi w celu zbycia nieruchomości czyli kosztami odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy i jako takie pomniejszają przychód ze zbycia nieruchomości. Wydatki te natomiast nie stanowią kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy.
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/033/6/BRT/10/PK-1101
  W spółce osobowej amortyzacji podlegać będzie prawo ochronne na znak towarowy jako wartość niematerialna i prawna, o którym stanowi art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po wydaniu decyzji o udzieleniu tego prawa przez Urząd Patentowy. Odpisy amortyzacyjne będą mogły być dokonywane od wartości początkowej prawa ochronnego na znak towarowy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym prawo to zostało wprowadzone do ewidencji do końca przyjętego okresu amortyzacji, chyba że wcześniej zostaną postawione w stan likwidacji lub zbyte bądź stwierdzony zostanie ich niedobór. Natomiast wartość początkową prawa ochronnego na znak towarowy stanowić będzie wartość rynkowa prawa, ustalona na moment wniesienia aportu.
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-784/10-2/EC
  Czy opłata za studia doktoranckie w opisanym powyżej stanie faktycznym stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza?
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-741/10/WM
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód opodatkowany oraz czy zakupy sfinansowane z dotacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-765/10/AD
  Czy w przypadku kontynuacji działalności po śmierci męża i nabycia materiałów i towarów w drodze spadku, należy ich wartość ująć w remanencie początkowym oraz czy na koniec okresu rozliczeniowego (roku) wartość tych materiałów i towarów będzie kosztem uzyskania przychodu jak wynika z przepisu art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-766/10/AK
  Czy pierwszą opłatę leasingową Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia, czy też musi rozliczyć ją w okresie trwania umowy?
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-734/10-2/KS
  Określenie wartości początkowej wniesionej nieruchomości do spółki jawnej oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środka trwałego.
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-909/10-5/IM
  Wydatki poniesione na budowę Układu drogowego stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia na zasadach opisanych w rubryce 54?
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-614/10-2/SP
  Czy w związku z wykonywaniem ww. pracy, polegającej de facto na: pisaniu scenariuszy programów telewizyjnych i reportaży, przygotowywaniu i realizowaniu materiałów filmowych, pisaniu i wygłaszaniu komentarzy, prowadzeniu programów telewizyjnych i przeprowadzaniu wywiadów, przysługuje Wnioskodawczyni prawo zaliczenia 50% uzyskanego przychodu do kosztów uzyskania przychodu?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-639/10-4/JB
  PIT - dotyczący skutków podatkowych związanych ze sprzedażą środka trwałego oraz wyposażenia wykorzystywanego w działalności gospodarczej.
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-751/10/TK
  Czy wynagrodzenie wspólnika spółki cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w spółce cywilnej nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów tylko dla tego wspólnika w jakim wynosi jego udział w spółce, a będzie stanowić koszt dla drugiego wspólnika (niezatrudnionego), czy również dla drugiego wspólnika (niezatrudnionego) nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodu?
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-894/10-3/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-895/10-3/TR
  Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółce akcyjnej, nabytych w drodze darowizny, w celu ich umorzenia.
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-785/10-2/AM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki Komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupionych usług prawnych od przedsiębiorców będących wspólnikami tej spółki.
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-778/10-2/RS
  Czy koszty związane z nauką języka angielskiego osoby prowadzącej działalność gospodarczą potwierdzone fakturą VAT mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej?
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-710/10-2/KS
  Uznanie zawartej umowy za umowę leasingu oraz możliwości zaliczenia kosztów używania samochodu do kosztów uzyskania przychodów.
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-671/10-2/AK
  Należy stwierdzić, iż honoraria z tytułu praw autorskich wypłacone spadkobiercom stanowią przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik dokonujący wypłaty zobowiązany jest na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy do pobrania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9, oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy twórcom z tytułu korzystania z praw autorskich przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Z powołanego przepisu wynika, że ustawodawca wiąże ściśle koszty uzyskania przychodów z twórcą danego utworu, nie można więc przyjąć, iż przechodzą one na spadkobiercę. W związku z powyższym płatnik dokonując wypłaty honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% bez pomniejszenia jej o koszty uzyskania przychodu.
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-738a/10/AK
  1. Czy prawidłowe jest zaliczanie diet z tytułu podróży służbowej w wysokości nie przekraczającej kwoty przysługującej pracownikom do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy prawidłowe jest zaliczanie diet do kosztów uzyskania przychodu na podstawie wypisanych przez Wnioskodawcę kart drogowych potwierdzonych kopiami dokumentów CMR?
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701b/10/AK
  Czy wydatki poniesione na pokrycie kosztów bieżących prowadzenia firmy, zakup wyposażenia i zakup środków trwałych - sfinansowane kwotą ze zwrotu podatku VAT od zakupów dokonanych bezpośrednio ze środków dotacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-701a/10/AK
  1. Czy przychody z dotacji są opodatkowane? 2. Czy zakupy sfinansowane dotacją stanowią koszt uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-893/10-2/IM
  Jak należało będzie ustalić wartość początkową Nieruchomości po wniesieniu jej, tytułem aportu, przez spółkę z o.o. do Spółki?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-894/10-3/IM
  Jak należałoby ustalić w odniesieniu do Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki, koszt uzyskania przychodów ze zbycia przez Spółkę Nieruchomości wniesionej do niej aportem przez spółkę z o.o.?
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-894/10-2/IM
  Jak należało będzie ustalić wartość początkową Nieruchomości po wniesieniu jej, tytułem aportu, przez spółkę z o.o. do Spółki?
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-893/10-3/IM
  Jak należałoby ustalić w odniesieniu do Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki, koszt uzyskania przychodów ze zbycia przez Spółkę Nieruchomości wniesionej do niej aportem przez spółkę z o.o.?
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-801/10/ŁCz
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego przed zawarciem umowy najmu
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-748/10-2/MS1
  Określenie przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu z tytułu wniesienia aportu do spółki cypryjskiej.
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-732/10/WM
  Czy prawidłowy jest sposób zaewidencjonowania zdarzenia gospodarczego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, poprzez wpisanie w koszty uzyskania przychodu faktury VAT na kwotę 250.000 zł, a następnie skorygowanie kosztów poprzez zaksięgowanie faktury VAT korekta na kwotę 246.933 zł 74 gr ze znakiem "minus", pod datą wystawienia faktury?
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-720a/10/TK
  Czy w związku z wniesieniem do spółki komandytowej aportu w postaci przedsiębiorstwa po stronie wnoszącego go komandytariusza powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-721a/10/TK
  Czy w związku z wniesieniem do spółki komandytowej aportu w postaci przedsiębiorstwa po stronie wnoszącego go komandytariusza powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-720c/10/TK
  Czy wartość początkową składników wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa na potrzeby amortyzacji stanowi wartość rynkowa tych składników w momencie wniesienia aportu?
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-721c/10/TK
  Czy wartość początkową składników wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa na potrzeby amortyzacji stanowi wartość rynkowa tych składników w momencie wniesienia aportu?
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-721b/10/TK
  Czy niezarejestrowany na dzień wniesienia aportu znak towarowy, którym od wielu lat posługuje się przedsiębiorstwo Wnioskodawczyni i jej męża, może być amortyzowany przez spółkę komandytową, do której zostanie wniesiony aport, od wartości początkowej określonej jako wartość znaku ustalonej w wycenie rzeczoznawcy?
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-720b/10/TK
  Czy niezarejestrowany na dzień wniesienia aportu znak towarowy, którym od wielu lat posługuje się Wnioskodawca w swojej działalności, może być amortyzowany przez spółkę komandytową do której zostanie wniesiony aport, od wartości początkowej określonej jako wartość znaku ustalonej w wycenie rzeczoznawcy?
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-713/10/WM
  Czy w przypadku zbycia udziałów w spółce w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia darowizny na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-707b/10/AK
  Czy w przypadku ewentualnej sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kosztami uzyskania przychodu będzie równowartość wcześniej objętych udziałów w zamian za wniesione przedsiębiorstwo, według wyceny z dnia nabycia udziałów równej wartości wniesionego przedsiębiorstwa wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa?
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-629/10/HK
  Czy pracodawca, wykonując względem wnioskodawczyni - radcy prawnego - na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcję płatnika, w odniesieniu do wypłacanego w ramach stosunku pracy wynagrodzenia (honorarium) związanego z przeniesieniem praw autorskich winien będzie obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy, tj. w wysokości 50% wypłacanego wynagrodzenia? Czy w związku z tym niezbędne jest prowadzenie przez pracodawcę szczegółowej dokumentacji określającej w danym miesiącu rozliczeniowym zakres wykonywanych zadań, ich czasochłonność i wycenę czy też wystarczającym jest określenie w umowie o pracę rozgraniczenia kwotowego wynagrodzenia w oparciu o czas pracy przeznaczony na prace o charakterze twórczym i pozostały zakres czynności?
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-646/10-2/AM
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wynajmowanymi lokalami mieszkalnymi.
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-633/10-4/AM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na prace remontowo – adaptacyjne.
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-695/10/WM
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć kwotę wypłaconej inwestorowi, przewidzianej w porozumieniu z nim kary umownej do kosztów uzyskania przychodów?
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-709/10/WM
  Czy przychód ze sprzedaży powyższej nieruchomości wraz z domkami, będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-693/10/WM
  Czy wydatek w kwocie 40.000 zł zapłacony w dniu 18 maja 2010 r. na podstawie ugody sądowej zawartej przed sądem powszechnym dla spółki jawnej Wnioskodawca ma prawo w miesiącu maju 2010 r. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-538/10-6/SP
  Naliczanie przez płatnika kosztów uzyskania przychodów w stosunku do prokuratora w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych oraz sposobu opodatkowania świadczeń z ZFŚS dla prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych.
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-773/10/AK
  Czy właściciel firmy transportowej świadcząc osobiście usługi kierowcy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą do wysokości diet przysługujących pracownikom określonej w odrębnych przepisach?
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567c/10/TK
  Czy wykazując jako swój koszt podatkowy amortyzację tych składników majątku, ale już jako składników majątku Spółki Jawnej (SJ2), w części tego kosztu przypadającej na Panią wyliczonej według wskaźnika procentowego Pani udziału w zyskach Spółki Jawnej, będzie Pani wykazywać jako wartość tego kosztu, amortyzację wyliczoną od wartości tych składników majątku wykazanych w umowie Spółki Jawnej, czy też od innej wartości początkowej?
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-567b/10/TK
  Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawczynię przychodu ze zbycia składników majątku swojego przedsiębiorstwa, na rzecz Spółki Jawnej - SJ2 – będzie Pani mogła zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodu niezamortyzowaną część wartości tych składników majątku, w części 1/2 ich całkowitej wartości, biorąc pod uwagę okoliczność, że będzie tylko aport do SJ2 (bez uprzedniego aportu do SJ1), a i tak winna Pani rozpoznać przychód podatkowy?
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-688/10/WM
  Czy wydatki związane z przebudową linii energetycznych, Spółka powinna zaliczyć bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej w momencie przekazania linii na rzecz zakładu energetycznego, który jest ich właścicielem, czy też wydatki te powinny powiększyć wartość wytworzenia inwestycji polegającej na budowie budynku?
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-694/10/WM
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć kwotę wypłaconej inwestorowi kary umownej w wysokości przewidzianej w porozumieniu z inwestorem do kosztów uzyskania przychodów?
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/10-3/KS
  Czy czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, w tym podatki i opłaty za użytkowanie wieczyste, wynajmowanego i wykorzystywanego dla prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się w pełnym wymiarze (w 100%) do kosztów uzyskania przychodu najemcy prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na to, iż lokal wykorzystywany jest przez najemcę również dla celów mieszkaniowych?
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-644/10-2/KS
  Czy czynsz najmu oraz pozostałe opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, w tym podatki i opłaty za użytkowanie wieczyste, wynajmowanego i wykorzystywanego dla prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się w pełnym wymiarze (w 100%) do kosztów uzyskania przychodu najemcy prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na to, iż lokal wykorzystywany jest przez najemcę również dla celów mieszkaniowych?
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-645/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości.
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-678a/10/TK
  Czy koszty ponoszone na utrzymanie mieszkania znajomych, w którym Państwo mieszkacie są kosztem uzyskania przychodu z wynajmu własnego mieszkania, a więc utworzenia źródła przychodu?
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-744/10-3/TW
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca, wykonując obowiązki płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych z tytułu tzw. działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia), powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, tj. w wysokości 50 proc. w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez nich tymi prawami?
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-744/10-2/TW
  Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca, wykonując obowiązki płatnika w odniesieniu do wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, tj. w wysokości 50 proc. w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez pracowników jako twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez pracowników tymi prawami?
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-557/10-2/JS
  Czy do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-594/10-4/AK
  Wnioskodawcy nie przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, które przysługują w związku z osiągniętym przychodem wymienionym w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 ww. ustawy, Wnioskodawcy nie przysługują również koszty uzyskania przychodu określone w treści art. 22 ust. 2 powołanej ustawy tj. ze stosunku pracy. Rozliczając wynagrodzenie, z tytułu praktyk absolwenckich – jako przychód z innych źródeł, Wnioskodawca może uwzględnić koszty uzyskania przychodów spełniające wyżej określone przesłanki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-555/10-2/JS
  Czy można zastosować - do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-662/10/TK
  Odsetki od kredytu na zakup mieszkania jako koszty uzyskania przychodów z najmu.
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-664/10/IG
  Czy opłatę wstępną, czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia czy proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-724/10-3/MS1
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-724/10-2/MS1
  Określenie przychodu z tytułu wniesienia aportu w postaci papierów wartościowych (m.in. akcji, obligacji) do spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-605/10-4/MG
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, w tym członkom zarządu Spółki.
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-627/10-2/MK1
  Określenie dochodu z tytułu objęcia udziałów w spółce cypryjskiej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w spółce luksemburskiej.
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-639/10-2/AS
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-648b/10/DP
  1. Jaką wartość początkową gruntu należy przyjąć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowej spółki osobowej? 2. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży gruntu (lub jego części) dla wspólników nowej spółki osobowej, będzie wartość wniesionego do niej gruntu liczona według rynkowej ceny jego wniesienia do nowej Spółki, czy też wartość nabycia gruntu przez spółkę z o.o?
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-648a/10/DP
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wywoła transakcja wniesienia gruntu do nowej spółki osobowej, w szczególności czy wspólnicy będą musieli, w związku z wniesieniem gruntu do nowej spółki osobowej wykazać dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości jako wkład do nowej Spółki, a jeśli tak to w jakiej wysokości i jaka wartość będzie w takim przypadku kosztem dla takiego zbycia?
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-712/10-2/RS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia podyplomowe.
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-632/10-4/RS
  Czy koszty wydatkowane na remont i wymianę papy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-647a/10/DP
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych wywoła transakcja wniesienia gruntu do nowej spółki osobowej, w szczególności czy wspólnicy będą musieli, w związku z wniesieniem gruntu do nowej spółki osobowej wykazać dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zbycia nieruchomości jako wkład do nowej Spółki, a jeśli tak to w jakiej wysokości i jaka wartość będzie w takim przypadku kosztem dla takiego zbycia?
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-647b/10/DP
  Jaką wartość początkową gruntu należy przyjąć w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowej spółki osobowej? Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży gruntu (lub jego części) dla wspólników nowej spółki osobowej, będzie wartość wniesionego do niej gruntu liczona według rynkowej ceny jego wniesienia do nowej Spółki, czy też wartość nabycia gruntu przez spółkę z o.o?
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-592/10/MM
  Jaką wartość przedmiotu umowy zamiany należy przyjąć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-711/10-5/AO
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątku przedsiębiorstwa Spółki Gastronomicznej, które będą ujawnione w jej księgach na dzień dokonania przekształcenia Spółki Gastronomicznej w SpK Gastronomiczną stanowić będą koszt uzyskania przychodu wspólników SpK Gastronomicznej od momentu dokonania przekształcenia Spółki Gastronomicznej w SpK Gastronomiczną?
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-656/10/IG
  Czy wydatek na zakup ekspresu do kawy wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem (wartość nie przekracza 3.500 zł) oraz wydatki na zakup kawy i mleka do kawy dla kontrahentów będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-531/10-2/MP
  Opodatkowanie ekwiwalentu sędziowskiego.
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-607/10/BD
  Czy będą miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu dla pracowników tworzących programy komputerowe, grafiki i inne?
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-735/10-2/AGr
  Czy prawidłowo Wnioskodawczyni zastosowała podwyższoną stawkę amortyzacji, tak aby okres amortyzacji wyniósł 10 lat?
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-548/10-4/MK
  Zastosowanie normy 50% kosztów uzyskania przychodów w oparciu o ewidencję czasu pracy przedstawioną przez pracownika w odniesieniu do części wynagrodzenia pracownika z tytułu wykonywania opracowań.
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-659/10-2/AM
  Ustalenie wartości początkowej składników majątku wnoszonych aportem.
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-577/10/HK
  Czy wnioskodawca ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-609/10-2/MS1
  Czy świetle artykułu 22 ust. 9 pkt. 3) i 4) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w stosunku do przychodu z przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworów opisanych powyżej w pozycji 54 będą miały zastosowanie koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-590/10-2/ES
  Czy wydatki (opłata aktywacyjna, abonament miesięczny) poniesione na usługi świadczone przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. W. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555b/10/TK
  Czy wykazując jako swój koszt podatkowy amortyzację składników majątku, ale już jako składników majątku Spółki Jawnej, w części tego kosztu przypadającej na Pana wyliczonej według wskaźnika procentowego udziału w zyskach Spółki Jawnej, Wnioskodawca będzie wykazywał jako wartość tego kosztu, amortyzację wyliczoną od wartości tych składników majątku wykazanych w umowie Spółki Jawnej, czy też od innej wartości początkowej?
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-546a/10/PSZ
  Czy w przypadku nabycia na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nieruchomości w drodze darowizny, uprawniony jest do ustalenia wartości początkowej tego środka trwałego w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przyjmując za jej wartość początkową wartość rynkową z dnia zawarcia umowy darowizny?
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-594/10-3/JB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-575/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego w celu zakupu wynajmowanego mieszkania.
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-561/10-4/JS
  sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-554/10-5/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnych.
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-606/10-5/EC
  Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej oraz koszty uzyskania przychodu w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-669/10-3/EC
  Ustalenie wartości początkowej wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki cywilnej.
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-670/10-3/EC
  Ustalenie wartości początkowej wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki cywilnej.
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-670/10-4/EC
  Ustalenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki cywilnej.
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-557/10-2/MK1
  Należy stwierdzić, że objęcie udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesione udziały, akcje powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Przychód stanowić będzie nominalna wartość uzyskanych udziałów, zaś koszty uzyskania przychodów ustala się na podstawie art. 22 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-553/10/WM
  Czy można uznać wpłaconą kwotę, zasądzoną wyrokiem sądowym w wysokości 10.457 zł 10 gr (47% wartości faktury VAT z dnia 29 grudnia 2006 r.) za koszt uzyskania przychodu?
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-669/10-4/EC
  Ustalenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki cywilnej.
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-15/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-14/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-16/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-17/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-18/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-22/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-21/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-23/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-19/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-20/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-4/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-3/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-2/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-5/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-6/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-11/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-10/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-7/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-8/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-601/10-2/AM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności.
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-12/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-657/10-13/AG
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie towarów i usług w opisanych we wniosku sytuacjach stanowią koszt uzyskania przychodu dla Strony w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof, w tej części w jakiej - zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 updof - jest on określany (przyporządkowany Stronie) proporcjonalnie do udziału w zysku posiadanym przez Stronę w Spółce?
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-618/10-2/KS
  opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-568/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-526/10/DP
  1. Czy przychody otrzymane z dotacji inwestycyjnej oraz ze wsparcia pomostowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy koszty związane z bieżącą działalnością pokrywane ze wsparcia pomostowego oraz odpisy amortyzacyjne od wartości środków trwałych sfinansowanych z dotacji inwestycyjnej będą stanowić koszty uzyskania przychodu? 3. Czy składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacana ze wsparcia pomostowego może pomniejszyć podatek należny?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-540/10/WM
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-630/10-2/RS
  należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Firmę P. w związku z organizacją spotkań z kontrahentami poza siedzibą Firmy (np. w restauracji) są wydatkami o charakterze reprezentacyjnym i zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki na napoje, słodycze, kanapki, itp. podawane podczas spotkań biznesowych w siedzibie Firmy – jeśli nie noszą znamion okazałości, wystawności, nie stanowią kosztów o charakterze reprezentacyjnym w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 i Firma P. może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-584/10-2/JB
  Stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie pierwsza rata leasingu (znacząco wyższa od pozostałych) nie ma charakteru opłaty wstępnej, to znaczy uiszczana jest w ramach systematycznie płaconych w trakcie leasingu rat okresowych, na podstawie przyjętego harmonogramu, wówczas może być zaliczona jednorazowo do kosztów podatkowych, na zasadach określonych w art. 22 ust. 5c i 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-611/10-5/MS1
  Czy w świetle przytoczonych faktów kwota, którą Wnioskodawca wydał na fizyczne postawienie garażu (12.518 zł) jest przychodem Wnioskodawcy i czy powinie on ją ująć w PIT-37 za 2010 r.?
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-615/10-2/AM
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-528/10/WM
  Czy kwotę poniesioną z pozostałej działalności gospodarczej (nie związanej z projektem) Wnioskodawczyni powinna zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i czy kwota ta powinna stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-485/10-4/MG
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu z tytułu dokonania w 2010 r. sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym ojcu Wnioskodawcy.
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-514a/10/PST
  Czy nota obciążeniowa wystawiona przez zleceniodawcę usługi transportowej z tytułu uszkodzonego towaru w wyniku wypadku samochodowego stanowi koszt uzyskania przychodu wykonawcy usługi transportowej?
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-688/10/HS
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży lokalu nabytego w spadku.
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-519/10/AK
  Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na opracowanie i rozliczenie wniosku o dotację unijną?
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-548/10-6/MT
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zasądzonej kwoty, stanowi bowiem ona odszkodowanie za działanie stanowiące nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy łączącej Wnioskodawcę z inwestorem. Tym samym zarówno wartość zapłaconego odszkodowania, odsetek, jak i kosztów sądowych nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu, bowiem wydatki te nie pozostają w związku z uzyskiwaniem przychodów.
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-497/10/PSZ
  1. Czy odsetki od kredytu hipotecznego można traktować jako koszt uzyskania przychodu rozliczając dochód z wynajmu mieszkania na zasadach ogólnych? 2. Czy koszt czynszu administracyjnego, który będzie płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej będzie również kosztem uzyskania przychodu? 3. Czy wynajmowane mieszkanie należy ująć w ewidencji środków trwałych do celów amortyzacji?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-538/10/RS
  Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3.
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-577/10-3/EC
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową gruntów uprzednio wniesionych jako wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodu (rozpoznawany u Wnioskodawcy stosownie do jego udziału w zysku spółki komandytowej) stanowić będzie wartość początkowa środka trwałego (odpowiadająca wartości po jakiej przedmiot wkładu zostanie wniesiony do spółki) pomniejszona o podatkowe odpisy amortyzacyjne?
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-515/10/AK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej bankową opłatę za prowadzenie konta bankowego dla tej działalności?
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-536/10/ASz
  Czy wnioskodawca będzie mógł, na podstawie otrzymywanych od pracodawcy dokumentów będących odzwierciedleniem ustalonych kosztów, dokonać podziału wynagrodzenia i w zeznaniu rocznym zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia prawami autorskimi?
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-602/10-4/IM
  Czy nadwyżka (wynikająca z wyższej wartości rynkowej nieruchomości w dacie wniesienia ich aportem) wartości wnoszonej nieruchomości jest przychodem podatkowym Wnioskodawcy? Czy z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę nieruchomości jako wkładu do spółki osobowej powstanie dla mnie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-416/10-4/SP
  należy stwierdzić, iż dochody uzyskiwane na podstawie umowy o świadczenie usług audytorskich, Wnioskodawczyni winna opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej, stosując 20% koszty uzyskania przychodu, wpłacając zaliczki na podatek w trakcie roku i dokonać rocznego rozliczenia w PIT – 36, część D.1 pkt 5 – łącznie z dochodami ze stosunku pracy.
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-495a/10/AK
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty wydatki na noclegi oraz diety związane z wyjazdami?
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-479/10/WM
  Czy wykonywanie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego za odpłatnością na rzecz płatnika podatku VAT podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak to na jakich zasadach i jaka wartość faktury VAT RR podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz jak uwzględniać koszty związane bezpośrednio z wykonywaniem usług np. paliwo do ciągnika, zużycie sprzętu?
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-474/10/PSZ
  Czy przedmiotowy pojazd może być jednorazowo amortyzowany, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-591/10-6/IM
  Czy wnosząc całe przedsiębiorstwo spółki akcyjnej komplementanusza do spółki komandytowo-akcyjnej z zachowaniem pełnej struktury kapitałów własnych spółki akcyjnej na odpowiednie kapitały spółki komandytowo-akcyjnej, tj. z przekazaniem kapitału zakładowego na kapitał spółka komandytowo akcyjnej pochodzący z wkładów komplementanuszy do spółki komandytowo akcyjnej zaś kapitał zapasowy i rezerwowy na odpowiednio kapitał zapasowy" rezerwowy spółki komandytowo akcyjnej powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wnoszącego aport w postaci przedsiębiorstwa spółki bądź po stronie jego akcjonariuszy od których wnoszący jest obowiązany jako płatnik pobrać podatek dochodowy
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-442/10-2/SP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości spłat na rzecz pozostałych spadkobierców.
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-523/10-3/AM
  Sposób ustalenia wartości początkowej lokalu mieszkalnego oraz stawka amortyzacyjna lokalu mieszkalnego.
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-4/KS
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingu operacyjnego związanego z przyznaną pomocą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz korekty kosztów uzyskania przychodów.
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-6/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingu operacyjnego związanego z przyznaną pomocą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz korekty kosztów uzyskania przychodów
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-425/10-5/SP
  Należy stwierdzić, iż w rozliczeniu emerytury zagranicznej Wnioskodawca nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodu obejmujących standardowe opłaty – prowizje bankowe za transfer gotówki, naliczane zagranicą przez bank wykonujący zlecenie funduszu emerytalnego, a następnie w kraju przez bank P.
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-524/10-5/KS
  należy wskazać, iż w sytuacji gdy pomoc w postaci dofinansowania zakupu środka trwałego jest wypłacane podatnikowi po oddaniu środka trwałego do używania, podatnik może w okresie do miesiąca poprzedzającego miesiąc faktycznego otrzymania dofinansowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości początkowej środka trwałego, a od miesiąca, w którym otrzymano dofinansowanie – tylko od części wartości początkowej, która nie jest objęta dofinansowaniem. W konsekwencji w miesiącu otrzymania środków pomocowych Wnioskodawczyni winna dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów (dotyczących wydatków sfinansowanych bezpośrednio z udzielonej pomocy, uprzednio zaliczonych do kosztów) poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów o odpowiednią część wcześniejszych odpisów amortyzacyjnych.
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-493/10-2/AM
  Spełnienie warunków umożliwiających zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności oraz określenie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 2006 roku nieściągalnej wierzytelności oraz kosztów procesu.
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-495/10-2/MK
  Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/39/BRT/KBF/10/111
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego ww. samochodu ciężarowego, czy też dopiero po dokonaniu dodatkowych badań technicznych?
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-466/10-6/KS
  ustalenie dochodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę osobową wniesionych do niej wkładów
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-456/10/MM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tej sprzedaży Wnioskodawczyni może zaliczyć całość spłaty kredytu mieszkaniowego i wkładu mieszkaniowego oraz koszty wykończenia i ulepszenia tego lokalu?
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-466/10-5/KS
  ustalenie dochodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę osobową wniesionych do niej wkładów
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-551/10-2/ES
  koszty uzyskania przychodów
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-418/10-2/JC
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć koszty związane z zawarciem kredytu konsumpcyjnego, w szczególności odsetki od kredytu, a także wszelkie opłaty związane z nabyciem a następnie sprzedażą nieruchomości oraz udokumentowane nakłady pieniężne, jakie wpłynęły na wzrost wartości działki?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-454/10/PSZ
  Czy w myśl obowiązujących przepisów możliwe jest dokonanie jednorazowej amortyzacji od nabytych środków trwałych w postaci ciągnika siodłowego o wartości 30.000 zł oraz naczepy ciężarowej o wartości 16.000 zł?
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-476b/10/DP
  W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionej do spółki osobowej w przypadku, gdy spółka osobowa zaliczy te składniki do środków trwałych?
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-543/10-4/MT
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego.
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-430/10/WM
  Czy prawidłowym było naliczenie przez bank podatku od różnic kursowych i wystawienie PIT-8C, w przypadku kiedy nie nastąpiła fizyczna wymiana dewiz zdeponowanych w banku?
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-490/10/TJ
  Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. nabytych za wkład niepieniężny.
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-458/10/DP
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego zapłacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-459/10/TK
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając dowód wewnętrzny - § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-492/10-4/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji oraz wsparcia pomostowego
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-513/10-2/ES
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego oraz sposobu ustalenia wartości początkowej tego lokalu
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-449/10/TJ
  Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. nabytych za wkład niepieniężny.
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-499/10/MK
  Czy od przychodu z tytułu odszkodowania otrzymanego przez podatnika w związku z niedostarczeniem przez Urząd Miasta lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku można odliczyć koszty poniesione przez podatnika w związku z użytkowaniem jego mieszkania?
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-458a/10/MM
  1. Czy wszystkie wpłaty do Spółdzielni poniesione przez Wnioskodawcę w okresie od 23 czerwca 1992 r. do 10 listopada 2009 r. mogą stanowić koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży tego lokalu? 2. Czy raty kredytu zaciągniętego na budowę domu spłacone po dniu 10 listopada 2009 r. mogą być wspólnymi z żoną wydatkami na cele mieszkaniowe, podlegającymi zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-439/10/DP
  Czy przychód otrzymany przez byłego wspólnika spółki jawnej z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce jawnej na pozostałych wspólników podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli wskazany przychód podlega opodatkowaniu to, od jakiej podstawy i według jakiej stawki powinien być rozliczony podatek dochodowy od osób fizycznych i kiedy go należy uiścić w związku z rozłożeniem spłaty na raty?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-443/10/DP
  Czy prawidłowym będzie ujęcie dowodów wewnętrznych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako kosztów uzyskania przychodu w kolumnie 10 księgi (koszt zakupu towarów handlowych) dokumentujących zakup od rolników owoców i warzyw?
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-437a/10/TK
  Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku wniesienia aportu środków trwałych (w szczególności budynku biurowo-handlowo-uslugowego) lub wartości niematerialnych i prawnych przez SKA do Spółki, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa pdof"), wartość początkową budynku należy ustalić według jego wartości wskazanej w umowie (statucie) Spółki, która nie może być wyższa niż wartość rynkowa budynku na dzień wniesienia aportu?
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-438a/10/AK
  Czy w przypadku wniesienia aportu środków trwałych (w szczególności budynku biurowo-handlowo-usługowego) lub wartości niematerialnych i prawnych przez SKA do Spółki, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa pdof"), wartość początkową budynku należy ustalić według jego wartości wskazanej w umowie (statucie) Spółki, która nie może być wyższa niż wartość rynkowa budynku na dzień wniesienia aportu?
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-485/10-4/ES
  koszty uzyskania przychodów.
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-468/10-2/MK1
  przeliczanie kursów walut dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych.
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-572/10-2/AG
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego udzielonego osobie fizycznej, ale przeznaczonego na zakup nieruchomości wniesionej aportem do spółki, która będzie wykorzystywana do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będą stanowiły da Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-571/10-2/AG
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego udzielonego osobie fizycznej, ale przeznaczonego na zakup nieruchomości wniesionej aportem do spółki, która będzie wykorzystywana do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będą stanowiły da Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-566/10-2/MS1
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodów pomniejszających osiągnięty przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia, nabytych w drodze darowizny.
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-592/10-2/WM
  Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca, będący osobą fizyczną i wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyska przychód wskazany w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości niepodzielonych zysków XYZ sp. z o. o., na które będą się składać kwoty występujące w bilansie XYZ sp. z o. o. w dniu przekształcenia, w następujących pozycjach bilansu: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (powstałe w wyniku przekazania zysku XYZ sp. z o. o.) i w związku z zapłatą przez spółkę komandytową (jako płatnika) zryczałtowanego podatku dochodowego zrealizuje wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążące zarówno na Wnioskodawcy, jak również na przekształconej spółce?
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-581/10-4/AG
  Czy Wnioskodawca może wymienione składniki wyposażenia zakupionej nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – wynajmu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącach poniesionych wydatków na podstawie art. 22, ust. 4 i ust. 6b oraz art. 22d, ust.1 ustawy o podatku od osób fizycznych?
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-453/10-7/AS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-465/10-4/JB
  dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-656/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów inwestycji w obcym środku trwałym.
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-486/10-2/MR
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-657/10-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów inwestycji w obcym środku trwałym.
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-421/10/MM
  Czy ustalając dochód z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które Wnioskodawca nabył w 2007 r., a sprzedał w 2009 r., do kosztów uzyskania przychodu może zakwalifikować wydatki na jego zakup i prace budowlane wykonane od dnia nabycia do dnia sprzedaży, pomimo tego, że wydatki te częściowo korzystały ze zwolnienia z podatku przy rozliczeniu przychodu ze sprzedaży innej nieruchomości?
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-405a/10/TK
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż Udziałów Spółek Kapitałowych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży będzie stanowiła dla niego przychód ze źródła przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (ustawy o PIT), art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT)? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż dochód ze sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży jest opodatkowany podatkiem PIT na zasadzie art. 30b ustawy o PIT? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w 2010 r. Wnioskodawca nie ma obowiązku wpłaty zaliczki na podatek PIT z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży? 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca ma obowiązek wykazania przychodu, kosztu uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży, w rozliczeniu PIT-38 za 2010 r., oraz zapłaty podatku PIT od dochodu ze sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie tej umowy, w terminie złożenia zeznania PIT-38 za 2010 r.? 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych jest: wartość nominalna Udziałów Założycielskich, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przedsiębiorstwo spółki cywilnej wniesione w 2001 r. do Spółki Kapitałowej A, oraz wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie Udziałów Spółek Kapitałowych?
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-407a/10/TK
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż Udziałów Spółek Kapitałowych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy Sprzedaży będzie stanowiła dla niego przychód ze źródła przychodów kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) (ustawy o PIT), art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT)? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż dochód ze sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży jest opodatkowany podatkiem PIT na zasadzie art. 30b ustawy o PIT? 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w 2010 r. Wnioskodawca nie ma obowiązku wpłaty zaliczki na podatek PIT z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży? 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca ma obowiązek wykazania przychodu, kosztu uzyskania przychodu, z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie Umowy Sprzedaży, w rozliczeniu PIT-38 za 2010 r., oraz zapłaty podatku PIT od dochodu ze sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych na podstawie tej umowy, w terminie złożenia zeznania PIT-38 za 2010 r.? 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży Udziałów Spółek Kapitałowych jest: wartość nominalna Udziałów Założycielskich, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za przedsiębiorstwo spółki cywilnej wniesione w 2001 r. do Spółki Kapitałowej A, oraz wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie Udziałów Spółek Kapitałowych ?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-428/10/AK
  Czy zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego można zaliczyć do kosztów i będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów z tytułu działalności gospodarczej proporcjonalnie do powierzchni lokalu przeznaczonej do prowadzenia działalności w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu ogółem?
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-363/10-4/MG
  Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych nabytych w drodze kupna oraz w drodze darowizny.
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-470/10-2/MR
  stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu honorarium autorskiego
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-562/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-219/09/10-S/KŁ
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane i ponoszone w trakcie wyjazdów poza miejsce zamieszkania i wykonywania działalności gospodarczej w tym także diety z tytułu podróży służbowych?
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-547/10-4/AG
  W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki cywilnej przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy spółka zaliczy te składniki do środków trwałych?
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-412a/10/PSZ
  Czy wydatki poniesione na remont mieszkania, zakup wyposażenia oraz koszty opłaty notarialnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, prowizji pośrednika można zaliczyć, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-412b/10/PSZ
  Jak ustalić wartość początkową i stawkę amortyzacji w przypadku podjęcia decyzji o ujęciu mieszkania w ewidencji środków trwałych?
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-404/10/MM
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży garażu należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2009 r. oraz w jaki sposób ustalić dochód z tej sprzedaży?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-324/10-4/AS
  Obowiązki płatnika związane z inwestowaniem przez osoby fizyczne w 3-letnie strukturalne certyfikaty depozytowe
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-499/10-4/ES
  W przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionej do tego podmiotu tytułem wkładu niepieniężnego - koszt uzyskania przychodu winna stanowić wartość początkowa przedmiotu wkładu wynikająca z ksiąg spółki komandytowej pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-499/10-6/ES
  Wnioskodawczyni może przyjąć, że wartość początkowa wniesionych aportem do Spółki komandytowej nieruchomości tj. składników majątku, będących środkami trwałymi, w tej Spółce może zostać ustalona w wysokości ich wartości rynkowej z dnia wniesienia do Spółki.
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-498/10-4/ES
  W przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionej do tego podmiotu tytułem wkładu niepieniężnego - koszt uzyskania przychodu winna stanowić wartość początkowa przedmiotu wkładu wynikająca z ksiąg spółki komandytowej pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-512/10-4/KS
  należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania ww. przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-512/10-3/KS
  należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej.
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-511/10-3/KS
  należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej.
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-510/10-3/KS
  W przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawczyni, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawczyni, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej.
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-510/10-4/KS
  W przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawczyni, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania ww. przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawczyni, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-548/10-2/AG
  Czy wartość niezamortyzowaną likwidowanych środków trwałych, ustaloną nadzień likwidacji, słusznie zaliczono bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów?
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-548/10-3/AG
  Czy słusznie postąpiono zaliczając wartość robót związanych z częściowąlikwidacją środków trwałych do kosztów wytworzenia nowych hal produkcyjnych?
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-339/10-4/MK
  Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowych nabytych w drodze kupna oraz w drodze darowizny.
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-381b/10/AK
  Czy w przypadku późniejszego zbycia tak nabytych udziałów, kosztem uzyskania przychodu na dzień zbycia, będzie wartość nominalna udziałów z dnia ich objęcia, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-380b/10/AK
  Czy w przypadku późniejszego zbycia tak nabytych udziałów, kosztem uzyskania przychodu na dzień zbycia, będzie wartość nominalna udziałów z dnia ich objęcia, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-383b/10/PST
  Czy w przypadku późniejszego zbycia nabytych udziałów, kosztem uzyskania przychodu na dzień zbycia, będzie wartość nominalna udziałów z dnia ich objęcia, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-384b/10/PST
  Czy w przypadku późniejszego zbycia tak nabytych udziałów, kosztem uzyskania przychodu na dzień zbycia, będzie wartość nominalna udziałów z dnia ich objęcia, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-381a/10/AK
  Czy w przypadku wniesienia do spółki cypryjskiej aportu, którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów, przychodem Wnioskodawcy będzie nominalna wartość objętych udziałów w spółce cypryjskiej?
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-380a/10/AK
  Czy w przypadku wniesienia do spółki cypryjskiej aportu, którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów, przychodem Wnioskodawcy będzie nominalna wartość objętych udziałów w spółce cypryjskiej?
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-377/10/WM
  Czy można działalność finansową rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli wpis do ewidencji działalności gospodarczej obejmuje pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (symbol 64.99.Z)?
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-544/10-2/EC
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-467/10-2/ES
  możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji motocykla
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-459/10-4/MT
  uznać należy, iż może Pan dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu ciężarowego, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-455/10-2/AG
  Czy opisane powyżej koszty poniesione na tę inwestycję stanowią koszty uzyskania przychodów w 2009 roku?
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-507/10-4/JK
  Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-366/10-4/MK1
  skutki podatkowe wniesienia nieruchomości gruntowych do spółki z o.o. w zamian za udziały tej spółki
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-411/10/TK
  Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych: a. od kwoty nominalnej – 50 zł za udział, b. od ceny sprzedaży udziałów – 78 zł z a udział, c. od różnicy tych cen 78 zł – 50 zł tj. 28 zł za udział?
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-315/10-2/AS
  Odnosząc stan faktyczny na grunt powołanych w niniejszej interpretacji indywidualnej przepisów uznać należy, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego może Pan zaliczyć wydatki poniesione na jego zakup oraz wydatki związane z dokonaniem tej czynności w formie aktu notarialnego. Natomiast brak jest podstaw do uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na spłatę kredytu i odsetek od kredytu, gdyż koszty te nie mieszczą się w dyspozycji art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-398a/10/TK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na remont całej kamienicy, t.j. koszty robocizny, materiałów, projektu budowlanego, przeglądów technicznych kamienicy oraz ubezpieczenia w stosunku do całego budynku?
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-398b/10/TK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość odsetek od kredytu zaciągniętego na remont kamienicy oraz prowizji od wartości kredytu?
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-401/10/PSZ
  Czy wydatki na adaptację i ulepszenie budynków związane z przystosowaniem (adaptacją) budynków do prowadzonej działalności gospodarczej poniesione w roku 2009, w roku podatkowym 2010 oraz w następnych latach podatkowych można zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2009, 2010 oraz w następnych latach podatkowych?
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-353/10/WM
  1. Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o., będzie można uznać w ramach spółki osobowej takie prawo do zarejestrowanego znaku towarowego za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. Z76 ze zm.)? 2. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o. (przy uwzględnieniu faktu, iż wcześniej prawo ze zgłoszenia zostało wniesione do spółki z o.o. w ramach aportu przedsiębiorstwa spółki cywilnej)? 3. Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o., Wnioskodawczyni będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od takiego zarejestrowanego znaku towarowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji urzędu patentowego w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku uzyskane zostanie prawo ochronne, w wysokości odpowiadającej udziałowi Wnioskodawczyni w zyskach spółki osobowej?
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-355/10/WM
  1. Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o., będzie można uznać w ramach spółki osobowej takie prawo do zarejestrowanego znaku towarowego za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. Z76 ze zm.)? 2. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o. (przy uwzględnieniu faktu, iż wcześniej prawo ze zgłoszenia zostało wniesione do spółki z o.o. w ramach aportu przedsiębiorstwa spółki cywilnej)? 3. Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o., Wnioskodawczyni będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od takiego zarejestrowanego znaku towarowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji urzędu patentowego w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku uzyskane zostanie prawo ochronne, w wysokości odpowiadającej udziałowi Wnioskodawczyni w zyskach spółki osobowej?
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-354/10/WM
  1. Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o., będzie można uznać w ramach spółki osobowej takie prawo do zarejestrowanego znaku towarowego za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. Z76 ze zm.)? 2. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o. (przy uwzględnieniu faktu, iż wcześniej prawo ze zgłoszenia zostało wniesione do spółki z o.o. w ramach aportu przedsiębiorstwa spółki cywilnej)? 3. Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o., Wnioskodawczyni będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od takiego zarejestrowanego znaku towarowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji urzędu patentowego w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku uzyskane zostanie prawo ochronne, w wysokości odpowiadającej udziałowi Wnioskodawczyni w zyskach spółki osobowej?
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/414-361b/10/AK
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od zarejestrowanych znaków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji Urzędu Patentowego w miejsce praw ze zgłoszeń znaków uzyskane zostaną prawa ochronne na znaki towarowe, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału?
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-352/10/WM
  1. Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o., będzie można uznać w ramach spółki osobowej takie prawo do zarejestrowanego znaku towarowego za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. Z76 ze zm.)? 2. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową prawa ochronnego na znak towarowy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową, jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o. (przy uwzględnieniu faktu, iż wcześniej prawo ze zgłoszenia zostało wniesione do spółki z o.o. w ramach aportu przedsiębiorstwa spółki cywilnej) ? 3. Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową jeżeli spółka osobowa, uzyska prawo ochronne na znak towarowy w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku dopiero po przekształceniu ze spółki z o.o., Wnioskodawczyni będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od takiego zarejestrowanego znaku towarowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji urzędu patentowego w miejsce prawa ze zgłoszenia znaku uzyskane zostanie prawo ochronne, w wysokości odpowiadającej udziałowi Wnioskodawczyni w zyskach spółki osobowej?
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-358b/10/AK
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od zarejestrowanych znaków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji Urzędu Patentowego w miejsce praw ze zgłoszeń znaków uzyskane zostaną prawa ochronne na znaki towarowe, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału?
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-360b/10/AK
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od zarejestrowanych znaków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji Urzędu Patentowego w miejsce praw ze zgłoszeń znaków uzyskane zostaną prawa ochronne na znaki towarowe, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału?
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-308/10-4/MG
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-509/10-3/RS
  Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży akcji w spółce komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej a nie, jak twierdzi Wnioskodawca, wartość proporcjonalnie przypadającego na niego majątku spółki jawnej przekazanego w ramach przekształcenia na kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej.
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-279/10-6/MT
  Wnioskodawca może ustalić wartość początkową przedmiotowego środka trwałego na podstawie art. 22g ust. 8. Wycena dokonana przez Wnioskodawcę winna obejmować całość środka trwałego i dopiero od tak ustalonej wartości, do odpisów amortyzacyjnych, należy, w oparciu o art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określić wartość początkową części wykorzystywanej do działalności gospodarczej, tj. w proporcji, w jakiej pozostaje jej powierzchnia w stosunku do powierzchni całego lokalu. A zatem, w roku przyjęcia do używania części budynku gospodarczego należy ustalić wartość początkową całego środka trwałego, a do amortyzacji przyjąć tylko część faktycznie wykorzystywaną z uwzględnieniem wszystkich dotychczas poniesionych nakładów. Natomiast udokumentowane wydatki poniesione na rozbudowę po dniu wprowadzenia przedmiotowego środka trwałego do ewidencji podwyższą dotychczas ustaloną wartość początkową.
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-390/10/WM
  Czy segment budynku oznaczony jako 13a spełnia przesłanki do uznania go jako używany środek trwały w dniu przyjęcia go do ewidencji środków trwałych przez Wnioskodawczynię w 2006 r.?
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-456/10/AK
  Czy w razie zbycia nieruchomości przez Wnioskodawcę po 12 miesiącach zameldowania w niej będzie mógł skorzystać z ulgi, o jakiej mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r.?
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-371/10/AK
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo rozliczając koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do przychodów na podstawie art. 22 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-331/10-4/AM
  należy stwierdzić, iż nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-287/10-4/AM
  Rozliczenie otrzymanej dotacji.
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-629/10-2/EC
  jednorazowa amortyzacja
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-269/10-4/MP
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-290/10-2/MP
  jeżeli zbycie – na podstawie umowy dożywocia – lokalu mieszkalnego nastąpi przed upływem pięcioletniego terminu, będzie stanowić – podlegające opodatkowaniu – źródło przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem Wnioskodawczyni z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości będzie wartość rynkowa tej nieruchomości, którą należy określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Natomiast kosztem odpłatnego zbycia nie będzie kwota zwróconej bonifikaty.
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-387/10/AK
  Czy wydatki na zakup artykułów spożywczych (ciastek, kawy, herbaty, cukru) oraz koszt posiłku (lunch, obiad) serwowanych w siedzibie spółki podczas spotkań z kontrahentami, stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-322/10-4/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na konsumpcję.
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-436/10-2/MG
  możliwość zaliczenia dokonanej spłaty braci nieżyjącej matki z tytułu zawartej umowy o zniesienie współwłasności do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-382/10/PSZ
  Czy prawidłowo zaliczono do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu grudniu zakup komputera i czy przysługiwało Podatnikowi prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji tego środka trwałego, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-351/10/PSZ
  1. Czy przychody z dotacji są opodatkowane? 2. Czy przychody ze wsparcia pomostowego są opodatkowane? 3. Czy koszty bieżące działalności (ZUS, paliwo, wynajem pomieszczenia, telefony) opłacane ze wsparcia pomostowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? 4. Czy zakupy inwestycyjne dokonane w ramach dotacji inwestycyjnej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? 5. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych w ramach dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 6. Czy o opłacaną ze wsparcia pomostowego składkę zdrowotną ZUS można pomniejszyć należny podatek za 2009 i 2010 r.?
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-320/10-2/MG
  możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w ramach stosunku pracy.
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-369/10/PSZ
  Czy dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a koszty poniesione na realizację zadań zleconych są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-437/10-4/EC
  W przypadku ustalenia wartości początkowej budynku mieszkalnego metodą uproszczoną, wydatki poniesione na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych, nie zwiększające powierzchni budynku, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia.
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-407/10-2/JC
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia nieruchomości można zaliczyć opisane wydatki poniesione i udokumentowane, związane z zaciągnięciem kredytu na zakup lokalu wymienione w punkcie 1, tj. prowizję od umowy, ubezpieczenie kredytu, opłaty za kontrole budowy, odsetki od kredytu, opłatę za wydanie zaświadczenia o zadłużeniu?
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-350/10-2/JC
  1. Czy koszty związane z pozyskaniem pieniądza na nabycie zbywanego mieszkania, w tym różnice w kursie waluty, w jakiej kredyt został zaciągnięty, występujące w trakcie spłaty całkowitej kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tego mieszkania? 2. Czy różnice kursowe, które powstały po zaciągnięciu kredytu na kupno mieszkania, są uwzględniane w kosztach podatkowych przy sprzedaży tego mieszkania? 3. Co w ww. przypadku jest źródłem przychodu?
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-332/10/AK
  1. Czy Wnioskodawca, jako właściciel, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet i ryczałtów za nocleg i w jaki sposób należy dokumentować? 2. Czy Wnioskodawca może wartość wycenionego laptopa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-539/10-2/MT
  moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-381/10/MZ
  Czy mieszkaniec miejscowości X, pracujący na terenie miejscowości Y, może zwiększyć swoje koszty uzyskania przychodu o 25%, ze względu na dojazd do pracy poza miejsce zamieszkania, mimo że zakład pracy, w którym jest zatrudniony błędnie używa miejsca położenia poczty (miejscowości X) jako miejsca swojej siedziby?
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-324/10/PSZ
  Czy jako "mały podatnik", po trzyletnim okresie (2007-2009) dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100% wartości początkowej środków trwałych Wnioskodawca ma prawo w miesiącu lutym 2010 r. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowy odpis amortyzacyjny w kwocie 6.700 zł, uznając jednocześnie, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jako "małemu podatnikowi" przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych jednorazowych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grup 3-8?
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-494/10/AK
  Czy w związku z rodzajem prowadzonej działalności tj. świadczenia usług kierowcy i częstymi wyjazdami na dłuższy czas poza granice kraju Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą do wysokości diet przysługującym pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra?
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-377/10-6/AO
  Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu takiej transakcji będzie niezamortyzowana część tego środka trwałego?
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-377/10-5/AO
  Czy firma jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do wliczania odpisów amortyzacyjnych w koszty prowadzonej działalności gospodarczej?
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-380/10-4/TW
  Czy wydatki poniesione na kurs szkoleniowy, w którym uczestniczy Wnioskodawca jako osoba fizyczna – właściciel firmy prowadzącej działalność gospodarczą, stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl przepisów art. 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-44/09/10-6/S/JK
  Stwierdzić należy, że Spółka jako płatnik, obliczając zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu rozporządzania prawami autorskimi do wykonanych w ramach stosunku pracy utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie mogła zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-332/10-2/AM
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-350/10-4/JB
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca prawidłowo rozpoznał wydatek na zakup we wrześniu 2009 r. samochodu toyota corolla, wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poniżej jednego roku do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (jednorazowo) w dacie jego poniesienia.
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-417/10-2/JB
  opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-317b/10/DP
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy produkcyjnej koszty remontu budynku, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a koszty modernizacji budynku ściśle związane z przedszkolem, traktować jako inwestycję w obcym środku trwałym?
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-317a/10/DP
  Czy Wnioskodawca, który jest wspólnikiem spółki cywilnej, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów spółki faktury za dzierżawę budynku wystawione przez firmę produkcyjną, której jest właścicielem?
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-377/10/BJ
  Czy wnioskodawca ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/126/KZU/10/447
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet przysługujących pracownikowi w przypadku kierowania pojazdem ciężarowym przez Wnioskodawcę osobiście?
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/133/KZU/10/454
  Czy kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest wartość diet w wysokości, która nie przekracza kwot określonych w odrębnych przepisach?
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/135/KZU/10/456
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie transportu międzynarodowego i jednocześnie sam jeżdżący jako kierowca w transporcie międzynarodowym ma prawo do zaliczenia diet z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodów?
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-373/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości ze spłatą współmałżonka?
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-316/10-2/AM
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej kary umownej
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-378/10/AK
  Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty studiów podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomościami (faktura VAT za studia) stanowią koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności?
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-344/10-3/ES
  ustalenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-344/10-2/ES
  ustalenie wartości początkowej wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-329/10-2/ES
  ustalenie wartości początkowej wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej.
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-329/10-3/ES
  ustalenie kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki osobowej
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-457/10-2/AG
  Czy sprzedaż towaru poniżej kosztów zakupu jest kosztem podatkowym dla osoby prowadzącej księgi handlowe w wysokości ceny zakupionego towaru?
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-427/10-2/WM
  Od jakiej wartości Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek?
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-346/10/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie za pracę wypłacane, zatrudnionej przez Spółkę, żonie wspólnika, w latach 2008 i następnych, oraz opłacane ze środków finansowych Spółki należne od przedmiotowego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-342/10/PSZ
  Czy ponosząc wydatki związane z remontem poszczególnych lokali użytkowych i lokalu mieszkalnego, Spółka ma prawo zaliczyć przedmiotowe wydatki do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2010 r. oraz następnych lat podatkowych?
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-344/10/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie za pracę wypłacane, zatrudnionej przez Spółkę, żonie wspólnika, w latach 2008 i następnych, oraz opłacane ze środków finansowych Spółki należne od przedmiotowego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-345/10/DP
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie za pracę wypłacane, zatrudnionej przez Spółkę, żonie wspólnika, w latach 2008 i następnych, oraz opłacane ze środków finansowych Spółki należne od przedmiotowego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-324/10-2/ES
  wartość wynagrodzenia wypłaconego małżonkowi jednego ze wspólników spółki nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla tego wspólnika, którego małżonek otrzymuje to wynagrodzenie ani również nie będzie kosztem uzyskania przychodów pozostałych wspólników spółki. Natomiast wydatki, inne niż wynagrodzenie (tj. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych), które są związane z zatrudnieniem małżonka wspólnika będą stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy do wysokości jego udziału w zysku.
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-316/10/WM
  Czy wydatek w kwocie 18.442 zł 63 gr z tytułu nabycia oraz zamontowania w miesiącu lutym 2010 r. w budynku biurowo – administracyjnym 30 sztuk rolet (żaluzji pionowych) ma prawo zaliczyć w miesiącu lutym 2010 r. do kosztów uzyskania przychodów, czy też o przedmiotowy wydatek, należy zwiększyć wartość początkową wyżej wymienionego budynku, stanowiąca podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu?
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-488/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-489/10-2/MT
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w związku z uzyskiwaniem przychodów opodatkowanych i wolnych od podatku.
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-311/10/TK
  Czy odsetki od uzyskanego kredytu w wysokości 30% wartości kwoty odsetek mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności w roku ich poniesienia?
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-272/10-4/JK
  jeżeli wszystkie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, zostaną spełnione – możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia (honorarium) z tytułu przeniesienia praw autorskich w stosunku do pracowników tworzących utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych (m. in. programy komputerowe).
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/130/PMN/10/451
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej diety zagraniczne?
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/128/PMN/10/449
  Czy Wnioskodawca jako przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu odbywania zagranicznych podróży służbowych?
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-341/10/MK
  Czy płatnik zatrudniając osoby wykonujące rzeźbienia i wykończenia mebli na umowę zlecenia ma prawo do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%?
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-387/10-2/MT
  stwierdzić należy, że wydatki jakie Wnioskodawca poniósł na podwyższenie kwalifikacji zawodowych tj. opłaty za studia, ukończenie których jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, przy czym wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (faktura z 05.02.2010 r.) powinny być zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-277/10-2/MK
  stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-272/10-4/AK
  skutków podatkowych umorzenia akcji w spółce akcyjnej za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej umarzanych akcji.
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-273/10-4/AK
  skutków podatkowych umorzenia akcji w spółce akcyjnej za wynagrodzeniem równym wartości nominalnej umarzanych akcji.
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-372/10-6/KŁ
  Jeżeli wyżej wymienione zakupy są kosztem uzyskania przychodów to kiedy powinny być ujęte w PKPiR, w dacie zakupu czy w miesiącu uzyskania pierwszych przychodów z działalności?
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-281/10/AD
  Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na budowę budynku, który w części wykorzystywany będzie dla celów działalności gospodarczej, a w części na potrzeby mieszkaniowe.
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-289/10/WM
  1. Czy Wnioskodawca ma prawo w 2008 r., w związku z nieotrzymaniem zapłaty za sprzedany towar w 2007 r. dokonać odpisu aktualizującego wartość należności (zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów), zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomimo, iż w 2007 r. opodatkowany był w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? 2. Czy ma prawo do złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-36L za 2008 r. i wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym za 2008 r.?
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-325/10-2/ES
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z remontem budynków usługowo-handlowych i lokalu mieszkalnego.
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-303/10/MR
  Nieodpłatne przekazanie instalacji wodociągowej.
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-296b/10/PSZ
  Czy wartość początkową składników wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa na potrzeby amortyzacji stanowi wartość rynkowa tych składników w momencie wniesienia aportu?
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-356/10-2/IM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-232/10/MM
  1. Czy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego od kwoty 97.500 zł, czy też od kwoty, która faktycznie Jej pozostanie po spłaceniu pozostałych spadkobierców, tj. od kwoty 28.674 zł 68 gr? 2. Czy interpretacja będzie wiążąca dla organu podatkowego?
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-223/10-5/AM
  możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu garażu
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-354/10-4/RS
  należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej nabytej w drodze darowizny, nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., ponieważ zbycie ww. udziału nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Osiągnięty przychód podlega więc opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy. Bez znaczenia pozostaje fakt wydatkowania otrzymanego przychodu na tzw. "cele mieszkaniowe" w przeciągu 2 lat, ponieważ w latach 2007-2008 obowiązywała tylko tzw. "ulga meldunkowa" nie mająca zastosowania w przypadku zbycia nieruchomości gruntowej.
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-395/10-2/EC
  skoro Wnioskodawca w 2008 roku odkupił od spółki z o.o. nieruchomość, to należy uznać, że w tej dacie nastąpiło nabycie nieruchomości. W związku z tym, iż zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat od daty nabycia, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podstawą obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości tj. wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia a udokumentowanymi kosztami nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy, powiększonymi o nakłady, które zwiększyły wartość ww. nieruchomości i były poczynione w czasie jej posiadania.
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-394/10-2/EC
  skoro Wnioskodawca w 2008 roku odkupił od spółki z o.o. nieruchomość, to należy uznać, że w tej dacie nastąpiło nabycie nieruchomości. W związku z tym, iż zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat od daty nabycia, przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podstawą obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości tj. wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia a udokumentowanymi kosztami nabycia, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy, powiększonymi o nakłady, które zwiększyły wartość ww. nieruchomości i były poczynione w czasie jej posiadania.
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-399/10-2/RS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z ponoszeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji.
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-277/10/PSZ
  Czy Wnioskodawca miał prawo, od dnia 1 stycznia 2005 r. do chwili obecnej, naliczania odpisów amortyzacyjnych według stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%, od wartości początkowej przyjętych do użytkowania przedmiotowych pawilonów handlowych nietrwale związanych z gruntem, ewidencjowania ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu danego okresu rozliczeniowego?
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-272b/10/WM
  Jakie są zasady wyceny oraz uznania jako koszty uzyskania przychodów należy zastosować do comiesięcznej spłaty odsetek i prowizji bankowych od kredytu w walucie euro?
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-272a/10/WM
  1. Czy różnice kursowe, które powstaną w związku ze spłatą - dotacją w złotych polskich kredytu inwestycyjnego w walucie obcej stanowią przychody/koszty podatkowe? 2. Jaki jest prawidłowy sposób ich wyliczenia? 3. Jeżeli jest to kurs kupna, jaki należy przyjąć kurs w przypadku gdy bank w jednym dniu określa trzy takie kursy?
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-332/10-5/AGr
  W jaki sposób, w przypadku otrzymania przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo, należy określić wartość początkową składników majątkowych będących elementami przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez wnoszącego aport do jego ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-332/10-4/AGr
  W jaki sposób należy określić wartość początkową poszczególnych składników majątkowych, wniesionych do Spółki w ramach przedsiębiorstwa, którego składniki majątkowe były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy - podmiotu wnoszącego aport?
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-302/10-2/MK1
  możliwość zaliczenia w koszty odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-302/10-3/MK1
  możliwość zaliczenia w koszty odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych.
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-220/10-6/ES
  należy, że Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych i prawidłowo udokumentowanych wydatków na: wynajęcie terenów potrzebnych do wykonania usługi, wynajęcie pomieszczeń na sprzęt konieczny do wykonania usług, wynajęcie sal konferencyjnych, wynajęcie samochodów ciężarowych, reklamę, zatrudnienie firm współpracujących, zakwaterowanie, noclegi, wyżywienie dla uczestników szkoleń i pracowników, wyżywienie dla Wnioskodawcy tylko do wysokości diety, paliwo do wynajmowanych samochodów ciężarowych, paliwo do samochodów stanowiących środek trwały w firmie oraz wydatków na najem samochodów osobowych oraz paliwo do nich (do wysokości limitu).
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-206/10-7/JS
  Należy stwierdzić, iż z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawcy nie przysługuje możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej ze względu na brak zameldowania na pobyt stały w przedmiotowym lokalu przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Dokonując rozliczenia przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca może uwzględnić udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość tego lokalu, tj. zakup materiałów i usług, które są zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 roku w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-253/10-3/ES
  W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej (prawa użytkowania wieczystego gruntu) dochodem będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli natomiast przedmiotem aportu będą nieruchomości zabudowane, dochodem z ich odpłatnego zbycia będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych.
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-268/10-6/EC
  w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej (prawa użytkowania wieczystego gruntu) dochodem będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli natomiast przedmiotem aportu będą nieruchomości zabudowane, dochodem z ich odpłatnego zbycia będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych.
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-352/10-2/JB
  dokumentem będącym podstawą do ujęcia u Wnioskodawcy operacji gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów będą faktury VAT RR, na podstawie których Wnioskodawca będzie ujmował zakup towarów handlowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwocie netto.
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-418/10-2/RS
  sposób określenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego) oraz możliwości korekty wartości początkowej środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych.
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-276/10/PSZ
  Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu ciężarowego degresywną metodę amortyzacji?
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-318/10/PSZ
  Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu degresywną metodę amortyzacji?
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-389/10-2/EC
  sposób określenia wartości początkowej środka trwałego (samochodu osobowego)
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-319/10/PSZ
  Czy Spółka może zastosować do zakupionego samochodu ciężarowego degresywną metodę amortyzacji?
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-270/10-2/KS
  Stwierdzić należy, że wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-228b/10/WM
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez spółkę lokali znajdujących w budynkach, które będą wzniesione na nieruchomości oraz udziałów we współwłasności nieruchomości?
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-287b/10/WM
  W jaki sposób należy określić dochód do opodatkowania osiągnięty przez Wnioskodawcę — wspólnika spółki osobowej, a w szczególności, jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej za pośrednictwem tej spółki działalności gospodarczej, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę domów posadowionych na nieruchomości wniesionej uprzednio przez niego jako wkład niepieniężny, w sytuacji, gdy w spółce tej nieruchomość została zakwalifikowana jako środek obrotowy. Czy prawidłowe jest stanowisko, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania obliczony zostanie jako różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia domów a m.in. wartością nieruchomości przyjętą na potrzeby wyceny wkładu wniesionego do spółki osobowej?
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-288/10/WM
  W jaki sposób należy określić dochód do opodatkowania osiągnięty przez Wnioskodawczynię — wspólnika spółki osobowej, a w szczególności, jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów, w prowadzonej za pośrednictwem tej spółki działalności gospodarczej, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę domów posadowionych na nieruchomości wniesionej uprzednio przez niego jako wkład niepieniężny, w sytuacji, gdy w spółce tej nieruchomość została zakwalifikowana jako środek obrotowy. Czy prawidłowe jest stanowisko, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania obliczony zostanie jako różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia domów, a m.in. wartością nieruchomości przyjętą na potrzeby wyceny wkładu wniesionego do spółki osobowej?
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-286/10/WM
  W jaki sposób należy określić dochód do opodatkowania osiągnięty przez Wnioskodawczynię — wspólnika spółki osobowej, a w szczególności, jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów, w prowadzonej za pośrednictwem tej spółki działalności gospodarczej, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę domów posadowionych na nieruchomości wniesionej uprzednio przez niego jako wkład niepieniężny, w sytuacji, gdy w spółce tej nieruchomość została zakwalifikowana jako środek obrotowy. Czy prawidłowe jest stanowisko, że dochód stanowiący podstawę opodatkowania obliczony zostanie jako różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia domów, a m.in. wartością nieruchomości przyjętą na potrzeby wyceny wkładu wniesionego do spółki osobowej?
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/5/PMN/08/PK-20
  Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowcy samochodem ciężarowym w transporcie krajowym i zagranicznym, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z podróżą służbową – delegacje, do wysokości diet przysługujących pracownikom zatrudnionym w jednostkach państwowych lub samorządowych?
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-243a/10/MR
  Czy nagroda wypłacana przez spółkę cywilną użytkownikom strony mająca na celu uatrakcyjnienie zakupów prowadzonych za pośrednictwem strony i pozyskanie jak największej liczby tych użytkowników będzie kosztem uzyskania przychodów tej spółki w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-234/10-3/KS
  Stwierdzić należy, że w sytuacji kiedy nie przysługuje Wnioskodawczyni prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego produktów rolnych – w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług to nieodliczony podatek od towarów i usług nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-257c/10/PSZ
  Czy wartość początkową składników wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa na potrzeby amortyzacji stanowi wartość rynkowa tych składników w momencie wniesienia aportu?
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-257b/10/PSZ
  Czy niezarejestrowany na dzień wniesienia aportu znak towarowy, którym od wielu lat posługuje się Wnioskodawca w swojej działalności, może być amortyzowany przez spółkę komandytową, do której zostanie wniesiony aport, od wartości początkowej określonej jako wartość znaku ustalonej w wycenie rzeczoznawcy?
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-315/10/AK
  Czy Wnioskodawca może skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 422.000 zł. zaliczając jednorazowo w koszty uzyskania przychodu zakup samochodu ciężarowego?
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-255/10/RS
  Opodatkowanie środków otrzymywanych w ramach umowy stypendialnej.
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-257d/10/PSZ
  Czy wartość zobowiązań wnoszonego aportem przedsiębiorstwa stanowi dla wspólników spółki komandytowej koszt uzyskania przychodu?
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-239/10/PSZ
  Czy za koszt uzyskania przychodów można uznać w całości zakup lokalu, koszt remontu i przebudowy oraz odsetki od kredytu?
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-271/10/WM
  Czy faktury (rachunki) wystawione przez jednego ze wspólników - który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie nauczania języków obcych - na rzecz spółki jawnej za usługi nauczania, będą stanowiły koszt podatkowy w tejże spółce jawnej?
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-247/10-2/MT
  Należy stwierdzić, iż przychody, które będą uzyskiwane przez spółkę komandytową w związku z zawartymi umowami o zarządzanie będą traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji Wnioskodawca jako wspólnik i komandytariusz spółki komandytowej nie może opodatkować tak uzyskanego dochodu podatkiem liniowym według stawki 19% - która zgodnie z art. 30c ww. ustawy przewidziana jest dla dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 cyt. ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie mógł uwzględnić wyższych kosztów, niż określone w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-346/10-2/EC
  otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-228/10/ENB
  W jakim kraju będzie opodatkowany dochód podatnika z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. - w Polsce czy w Holandii? W jaki sposób podatnik może wykazać fakt przebywania na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu roku podatkowego w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o PIT?
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-205/10-4/EC
  czynsz najmu płacony przez spółkę komandytową na rzecz spółki jawnej na podstawie zawartej umowy najmu będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki.
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-207/10-4/EC
  czynsz najmu płacony przez spółkę komandytową na rzecz spółki jawnej na podstawie zawartej umowy najmu będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki.
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-206/10-4/EC
  czynsz najmu płacony przez spółkę komandytową na rzecz spółki jawnej na podstawie zawartej umowy najmu będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki.
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-236a/10/DP
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie 10% stawki amortyzacyjnej jest prawidłowe?
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-236b/10/DP
  Czy zapłacone odsetki od kredytu przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej zwiększają wartość początkową środka trwałego?
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-212/10/RS
  Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3.
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-212/10/AD
  Koszty uzyskania przychodu.
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-183/10-3/MK1
  Spółka nie będzie miała podstaw do zastosowania, dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych premii, nagród i świadczeń urlopowych, podwyższonych 50%-owych kosztów uzyskania przychodów. Zastosowanie powinna tu znaleźć stawka określona w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem normę 50% kosztów uzyskania przychodów tytułem praw autorskich należy stosować w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, które objęte jest prawem autorskim, natomiast nie stosuje się w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia, jakimi są premie, nagrody czy świadczenia urlopowe.
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-183/10-2/MK1
  stanowisko Wnioskodawcy uznano jako nieprawidłowe w części dotyczącej zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do części wynagrodzenia wypłacanego w postaci ryczałtu w wysokości 50% wynagrodzenia pracownika, a jako prawidłowe w pozostałym zakresie złożonego wniosku.
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-271/10-4/KŁ
  Czy w przedstawionej sytuacji dopuszcza się przyjęcie 50% kosztów uzyskania przychodu?
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-283b/10/AK
  Czy w przypadku ewentualnego zbycia nieruchomości przez Spółkę Jawną kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy będzie wartość nieruchomości określona w umowie Spółki Jawnej, nie wyższa od jej wartości rynkowej (pomniejszona o ewentualne odpisy amortyzacyjne) w części stanowiącej udział Wnioskodawcy w Spółce Jawnej?
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-252/10-2/ES
  możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka trwałego (roweru).
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-181/10-3/MR
  Spółka nie będzie miała podstaw do zastosowania, dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych premii, nagród i świadczeń urlopowych, podwyższonych 50%-owych kosztów uzyskania przychodów. Zastosowanie powinna tu znaleźć stawka określona w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem normę 50% kosztów uzyskania przychodów tytułem praw autorskich należy stosować w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, które objęte jest prawem autorskim, natomiast nie stosuje się w stosunku do pozostałych składników wynagrodzenia, jakimi są premie, nagrody czy świadczenia urlopowe.
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-182/10-4/MR
  Należy stwierdzić, iż w przypadku gdy wynagrodzenie będzie wypłacane za korzystanie z praw autorskich, Spółka ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu swoich pracowników pomimo, że utwór ma postać nieukończoną. Prawo do podwyższonych kosztów związane jest nie tylko z rozporządzaniem prawami autorskimi ale i z korzystaniem z nich.
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-182/10-3/MR
  zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodu.
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-182/10-2/MR
  zastosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodu
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-298/10-2/JC
  Jaka procedura ma zastosowanie w celu obliczenia kosztów uzyskania przychodu w stosunku do zapłaconych odsetek od kredytów uzyskanych na zakup tej nieruchomości (spełniony warunek celowości wynikający z art. 22 ust. 1)?
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-241/10-2/ES
  ustalenie dochodu ze zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny przedsiębiorstwa
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-236/10/MK
  Czy płatnik może zastosować 50% koszy uzyskania przychodów, jeżeli dysponuje szczegółowymi narzędziami, które w sposób precyzyjny potrafią wyznaczyć ilość czasu spędzonego przez konkretnego pracownika nad utworem będącym przedmiotem prawa autorskiego?
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-197/10/RS
  Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-164/10-2/AG
  skutki podatkowe związane z podjęciem działalności gospodarczej po śmierci małżonka.
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-208/10/PSZ
  Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem gruntu, opłat notarialnych, opłat bankowych, odsetek od kredytu.
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-245/10-2/KS
  stwierdzić należy, że wydatki na nabycie wyposażenia o wartości poniżej 3.500 zł, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, sfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/160/PMN/08/PK-1280
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą polegającą na kierowaniu pojazdami (tirami) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety krajowe i zagraniczne oraz ryczałt za nocleg z tytułu podróży służbowych odbywanych przez właściciela firmy?
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-179c/10/MR
  W jaki sposób obliczyć koszty uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem Aktywów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku/w ramach likwidacji SK?
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-179a/10/MR
  W jaki sposób Wnioskodawca ma określić dochód/stratę w związku ze zbyciem przez SK niektórych Aktywów, a w szczególności, jak określić koszty uzyskania przychodu?
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-179d/10MR
  Czy w przypadku spłaty przez dłużnika części lub całości wierzytelności stanowiącej część Aktywów otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach likwidacji SK, powinien on rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu, a jeżeli tak, to w jaki sposób określić koszty uzyskania tego przychodu?
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-203/10-2/KS
  jeżeli ponoszone wydatki na naukę języków obcych w postaci kursu oraz egzaminu potwierdzającego poziom opanowania języków obcych, będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania.
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-168/10-5/JB
  Czy kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, w której podatnik dokona odpłatnego zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia Spółki osobowej (do której wniósł uprzednio wkład niepieniężny w postaci nieruchomości) w spółkę kapitałową pozostawać będzie wartość przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia? Czy w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 4 kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, w której podatnik dokona odpłatnego zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia Spółki osobowej (do której wniósł uprzednio wkład niepieniężny w postaci nieruchomości) w spółkę kapitałową pozostawać będzie przypadająca na wspólnika wartość majątku spółki jawnej nie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów?
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-169b/10/MR
  Czy koszt zakupu wadliwych opraw jest kosztem uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy może być odpisany w koszty bieżącego okresu?
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-167/10-3/JB
  Czy w sytuacji, w której spółka osobowa której wnioskodawca pozostaje wspólnikiem dokona odpłatnego zbycia nieruchomości (lub udziału w tej nieruchomości), którą zakwalifikowała jako środek obrotowy (towar) kosztem uzyskania przychodu wnioskodawcy (wyliczonym w proporcji do jego udziału w zyskach spółki) pozostawać będzie wartość tej nieruchomości (lub wartość rynkowa udziału w tej nieruchomości) ustalona na dzień wniesienia wkładu nie wyższa niż rynkowa?
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-167/10-5/JB
  4. Czy kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, w której podatnik dokona odpłatnego zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia Spółki osobowej (do której wniósł uprzednio wkład niepieniężny w postaci nieruchomości) w spółkę kapitałową pozostawać będzie wartość przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia? 5. Czy w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 4 kosztem uzyskania przychodu w sytuacji, w której podatnik dokona odpłatnego zbycia udziałów objętych w wyniku przekształcenia Spółki osobowej (do której wniósł uprzednio wkład niepieniężny w postaci nieruchomości) w spółkę kapitałową pozostawać będzie przypadająca na wspólnika wartość majątku spółki jawnej nie wyższa od wartości nominalnej objętych udziałów?
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/38/PMN/09/317
  Czy pracodawcy wykonującemu taką samą pracę jak zatrudnieni pracownicy należy się wypłata diet oraz ryczałtu za noclegi z tyt. wyjazdów służbowych na terenie kraju oraz poza granicami? Czy diety i ryczałty za noclegi z tytułu wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza granicami, naliczone pracodawcy wykonującemu taką samą pracę jak zatrudnieni pracownicy są kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-116/10-5/KS
  skutki podatkowe z tytułu wniesienia wkładów do spółki osobowej, ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenia dochodu ze sprzedaży wniesionych aportem wkładów i nabytych przez spółkę składników majątku
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-127/10-4/KS
  skutki podatkowe z tytułu wniesienia wkładów do spółki osobowej, ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenia dochodu ze sprzedaży wniesionych aportem wkładów i nabytych przez spółkę składników majątku.
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/161/PMN/08/PK-1280
  Czy wartość diet i ryczałtów za noclegi można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-244/10/PSZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcych środkach trwałych.
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-111/10-6/AK
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-212/10-2/IM
  Czy wartość początkowa nieruchomości gruntowej wraz z budynkami, wniesionej w postaci wkładu niepieniężnego do spółki jawnej powinna zostać ustalona na poziomie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości, tj. w wartości odpowiadającej wartości wkładu wspólnika?
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-163b/10/AD
  Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-163a/10/AD
  Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/105/PMN/10/373
  Czy Wnioskodawca ma prawo naliczyć sobie delegacje, ryczałt za nocleg oraz diety krajowe i zagraniczne za okresy przebywania poza miejscem zamieszkania?
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-306/10-2/RS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą .
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-156/10-3/KS
  na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w formie darowizny nieruchomości zabudowanych. Jednocześnie wartość początkową nieruchomości zabudowanych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu należy ustalić na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 22g ust. 15 powoływanej ustawy tj: w wysokości wartości rynkowej z dnia dokonania darowizny, chyba że umowa darowizny określi tę wartość w niższej wysokości.
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-156/10-4/KS
  mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży Nieruchomości Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowaną wartość środka trwałego.
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-188/10-4/EC
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-203/10/HD
  Czy otrzymany rachunek za noclegi w Niemczech można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-180/10/MK
  Czy wykonawca - dokonując, na podstawie umowy zawartej z zamawiającym, korekty tłumaczenia - będzie uprawniony do naliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 procent uzyskanych przychodów?
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-171/10/BD
  Czy do uzyskanych przychodów na podstawie przepisu art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-179/10/ASz
  Czy wykonawca - dokonując, na podstawie umowy zawartej z zamawiającym, korekty tłumaczenia - będzie uprawniony do naliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanych przychodów?
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-183/09/AK
  Czy w przypadku wniesienia do spółki cypryjskiej aportu, którego wartość rynkowa przekracza wartość nominalną objętych udziałów przychodem Podatnika będzie nominalna wartość objętych udziałów w spółce cypryjskiej?
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-145/10/DP
  1. Czy wydatki poniesione w ramach przeprowadzonego remontu przystosowującego mieszkanie do wynajmu są kosztami uzyskania przychodu i mogą być odliczone od przychodu z wynajmu w zeznaniu rocznym od osób fizycznych PIT za 2009 r. ? 2. Czy koszty poniesione na dwa mieszkania wynajmowane podlegają zsumowaniu i odjęciu od zsumowanych przychodów z obu mieszkań?
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-156/08/AK
  ZFRON i PFRON
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-171/10/AK
  Czy Wnioskodawca może zastosować art. 22g ust. 9 ustawy w celu określenia wartości początkowej budynku wytworzonego we własnym zakresie?
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/111/PMN/10/378
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartości diet z tytułu podróży służbowej właściciela firmy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wodnego śródlądowego transportu towarów w części nie przekraczającej wysokości diet przysługującym pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju?
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/104/PMN/10/372
  Czy jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność i w związku z tym wykonująca funkcję kierowcy Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów - wartość diet z tytułu służbowych wyjazdów (w celu przemieszczania towarów) w kraju i za granicą?
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/101/PMN/10/367
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na noclegi oraz diety związane z wyjazdami? - przedsiębiorca
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/100/PMN/10/366
  Czy koszty diet z tytułu podróży poza granicami kraju (wykonywanych w ramach działalności gospodarczej) stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-150/10-2/KS
  mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca z uwagi na brak pełnego udokumentowania poniesionych wydatków na prace wykończeniowe zakupionego budynku, ma prawo ustalić jego wartość początkową wg zasad określonych w wyżej powołanym art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. według wartości rynkowej określonej przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem wyceny sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę.
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-101/10-4/MK1
  ocena stanowiska Wnioskodawcy dokonana została jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego. Wobec tego ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczy tylko tej części, do oceny której Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest upoważniony, tj. przepisów prawa podatkowego w zaprezentowanym stanie faktycznym w zakresie zasadności zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu.
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-208/10-2/ES
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-113/10-2/MK1
  PIT - należy stwierdzić, iż w przedmiotowym przypadku nie ma podstaw do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-174a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy prawidłowo Wnioskodawca nie dokonuje amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 3. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-165/10/AK
  Czy Wnioskodawca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego samochodu ciężarowego o ładowności 653 kg w miesiącu jego zakupu, do wartości 50.000 euro - w świetle art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-146a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacji majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku ustalonej jako wartość rynkowa na dzień objęcia spadku w części 1/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 5/6 części są inne osoby uzyskuj Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo ustalono stawki amortyzacji obiektów zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wprowadzenia majątku ewidencji dotyczącej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-144/10/DP
  Od jakiej kwoty należy uiścić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży samochodu?
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-271/10-2/JB
  Otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedszkola jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Prawidłowym postępowaniem jest wyłączenie z kosztów kwoty odpowiadającej kwocie otrzymanej dotacji zwolnionej od opodatkowania.
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-221/10-3/JB
  Należy stwierdzić, że jeżeli w 2009 r. przychód u Wnioskodawczyni nie przekroczył równowartości 1.200.000 euro, to w styczniu 2010 r. mogła jako mały podatnik skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego i wprowadzonego do ewidencji środka trwałego, tj. dozatora objętościowego.
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-189/10/PSZ
  Jak ewidencjonować dotację inwestycyjną i podstawowe wsparcie pomostowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-147/10/PSZ
  Czy prawidłowo ustalono wartość wieczystego użytkowania gruntu, przyjmując za wartość wymienioną w akcie notarialnym wartość pierwszej opłaty rocznej?
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-244/10-2/AM
  zakup towarów handlowych należy wprowadzić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie faktury. Dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dniem poniesienia kosztu jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-99/10-8/KS
  powstanie przychodu z tytułu wniesienia nieruchomości do spółki komandytowej.
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-99/10-9/KS
  ustalenie wartości początkowej nieruchomości wnoszonych do spółki komandytowej.
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-108/10/AD
  1. Ustalenie wartości początkowej praw do zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład wnoszonego do spółki komandytowej przedsiębiorstwa. 2. Odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych jako koszt uzyskania przychodów dla spółki komandytowej.
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-109/10/AD
  Czy rozliczając przypadające na Wnioskodawcę przychody i koszty spółki komandytowej, będzie miał on prawo do uznania za koszty uzyskania przychodu odsetek od kredytu otrzymanego w ramach aportu, naliczonych za okres od dnia sądowej rejestracji wniesienia aportu i zapłaconych przez spółkę komandytową?
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-100/10-3/AK
  ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o. o z siedzibą na Cyprze objętych w zamian za wkład niepieniężny
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-97a/10/PSZ
  1. Czy prawidłowo dokonywana jest amortyzacja majątku używanego w działalności gospodarczej od wartości początkowej majątku w części 4/6 własności? 2. Czy z tytułu używania do działalności obiektów, których właścicielami w 2/6 części są inne osoby uzyskuje Pan nieodpłatny przychód w tej działalności? 3. Czy prawidłowo nie dokonuje Pan amortyzacji od obiektów, których jest współwłaścicielem, ale nie użytkuje ich w prowadzonej przez siebie działalności? 4. Czy prawidłowo stosuje Pan takie same stawki amortyzacji jakie były zastosowane przy przyjęciu środków trwałych po raz pierwszy do użytkowania?
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-104/10/WM
  Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu najmu mieszkania, będą odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania?
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-99/10-5/KS
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji dla budynku handlowo-usługowego będącego przedmiotem ulepszeń
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-227b/10/PSZ
  W jakiej wysokości powinna zostać wprowadzona do ewidencji spółki komandytowej wartość początkowa wnoszonej nieruchomości gruntowej, będącej składnikiem majątku obrotowego (towar handlowy)?
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-86a/10/PSZ
  Czy odpis amortyzacyjny od wprowadzonych do ewidencji środków trwałych mieszkań jest kosztem uzyskania przychodu?
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-86b/10/PSZ
  Czy prawidłowo ustalono wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu, a tym samym mieszkań przyjętych do ewidencji środków trwałych?
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-166/10-4/EC
  jednorazowa amortyzacja.
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-161/10-2/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku.
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-74/10/WM
  1. Czy prawidłowo zostały zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych jako koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym oprócz samych prac rozwojowych również badania przemysłowe stosowane? 2. Czy prawidłowo zostały zakwalifikowane wydatki na sfinansowanie: - opracowania przemysłowej technologii wytwarzania; - wdrożenie technologii wytwarzania w tym wykonanie partii informacyjnej do kosztów bieżącego okresu stanowiących koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia.
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-92/10/DP
  Czy przyjęte zasady rozliczeń wypłaconych wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia, ewidencjonowania kwot otrzymanych refundacji oraz uznania za koszt uzyskania przychodu kwot wypłaconych wynagrodzeń i składek ZUS w latach 2007 i 2008 są prawidłowe?
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/10-2/MT
  sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-131/10-3/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej nieruchomości
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-110/10/AK
  Czy koszty zakupu sprzętu, wyposażenia i oprogramowania o wartościach nieprzekraczających 3.500 zł netto sfinansowane ze środków z Urzędu Pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-59/10-4/MK
  uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów w informacji PIT -11 za rok 2009 w wysokości faktycznie zastosowanej, tj. za 11 m-cy pracownikom, którzy przepracowali w zakładzie pracy cały 2009 rok podatkowy
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-75/10-4/SP
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do uzyskanego stypendium doktoranckiego wydatku przeznaczonego na zakup oprogramowania.
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-242/10-2/AG
  Czy odsetki od kredytu hipotecznego udzielonego osobie fizycznej, ale przeznaczonego na zakup nieruchomości wniesionej aportem do spółki, która będzie wykorzystywana do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-49/10/ASz
  Czy z dokumentu statuującego umowę o pracę (powołanie) winno wynikać jaka część (kwota) uposażenia obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia (uposażenia) uzyskiwanego za pracę nie mającą charakteru twórczego?
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-90/10-6/KS
  wycena wkładu niepieniężnego do spółki jawnej oraz kosztów uzyskania przychodów.
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-64/10/MR
  Czy wartość początkowa środków trwałych - poszczególnych lokali stanowiących odrębną własność, które zostały wyodrębnione i nabyte przez dotychczasowego współwłaściciela budynku w wyniku częściowego zniesienia współwłasności, po ich przekazaniu na cele prowadzonej działalności gospodarczej i ujęciu w ewidencji środków trwałych może być określona w oparciu o wartość rynkową poszczególnych lokali na dzień przekazania?
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-65b/10/PSZ
  Czy część niezamortyzowana środków trwałych będzie stanowiła koszt uzyskania i czy będzie można kontynuować amortyzację?
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-77b/10/PSZ
  Czy część niezamortyzowana środków trwałych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu i czy będzie można kontynuować amortyzację?
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/10-3/EC
  Należy stwierdzić, iż faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane, a także spełniające podstawowe przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki związane z eksploatacją motocykla, tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (wystawienia faktury). Natomiast nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem odzieży do jazdy motocyklem oraz kasku, gdyż nie mają one bezpośredniego związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, a ich poniesienie nie ma wpływu na wielkość osiąganego przychodu.
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/10-4/EC
  Czy po wpisaniu motocykla do ewidencji środków trwałych, jako "mały podatnik" w rozumieniu przepisów updof, będę uprawniony do skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej, na podstawie art. 22k ust. 7 updof?
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-251/10-6/EC
  Czy w przypadku umowy użyczenia samochodu osobowego, mając na uwadze jednoczesne wykorzystywanie w działalności gospodarczej środka trwałego w postaci motocykla, będzie mi przysługiwało prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na paliwo oraz wydatków związanych z eksploatacją samochodu (tj. koszty ubezpieczenia, przeglądów, serwisu oraz napraw itp.) oraz podatku od towarów i usług w związku z zakupem paliwa do tego samochodu, do wysokości limitu przewidzianego art. 23 ust. 1 pkt 46 updof (tzw. "kilometrówki"), określonego na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu?
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-91/10/AK
  Czy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet?
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-72/10-2/SP
  uzyskanie oraz spłata kredytu bankowego zaciągniętego na zakup nieruchomości.
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-49/10-4/MP
  skutki podatkowe sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-54c/10/PSZ
  Czy można zastosować do amortyzacji środka trwałego (lokalu użytkowego) indywidualną stawkę amortyzacyjną określoną w art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%?
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-54b/10/PSZ
  Czy wartość lokalu użytkowego wskazana w akcie notarialnym stanowi podstawę ustalenia wartości początkowej środka trwałego w ewidencji środków trwałych?
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-105/10/PSZ
  Czy zakup alkoholu, który zostanie przeznaczony:a) na nagrody dla uczestników konkursów, zawodów,b) do bezpośredniego spożycia przez uczestników imprezy w trakcie jej trwania,będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-87/10-5/JB
  dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-73/10-2/MK1
  potrącenie nadpłaty wynikającej z PIT-40
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-54/10-3/MG
  obowiązek podatkowy związany z transakcjami przewalutowywania posiadanych środków pieniężnych za pośrednictwem banku w odniesieniu do walutowych transakcji terminowych.
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-228/09/10-S/AG
  Czy poniesione de facto straty na transakcjach walutowych w kwocie 455.450,00 zł Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-41a/10/PSZ
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont powypadkowy pojazdu?
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-49/10/WM
  Czy od zakupionego agregatu tynkarskiego odpisy amortyzacyjne ustalać należy od kwoty 19.886 zł, czy też tylko od własnego wkładu, tj. od kwoty 3.386 zł?
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-185/10-2/AG
  Z analizy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2010 roku, przed dniem 30 czerwca wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w którym była zameldowana od 1996 r. na pobyt stały. Wnioskodawczyni oświadczyła, iż zamierza sprzedać w/w lokal mieszkalny po upływie 12 miesięcy od momentu zameldowania. Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawczyni dokona sprzedaży po upływie określonego przez ustawodawcę okresu zameldowania oraz w wymaganym terminie złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, to wówczas uzyskany przez Nią przychód ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-48/10-6/MT
  zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej (odszkodowania
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-62/10/ENB
  W jakiej wysokości i od jakiej kwoty należy uiścić podatek z tytułu zbycia udziałów w społce z o.o.? Na jakim druku należy złożyć zeznanie i w jakim terminie zapłacić podatek?
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-19/10-7/ES
  moment powstania przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkań.
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-69/10-5/AM
  zwrot wspólnikowi wartości wniesionego wkładu niepieniężnego w związku z likwidacją spółki jawnej.
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-84/10-2/MP
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-73/10-3/KS
  zwolnienie z opodatkowania wartości diet z tytułu podróży służbowych pracowników oraz możliwości zaliczenia przedmiotowych diet do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-33/10/AD
  Czy zapłacone odsetki ustawowe od zwróconej dotacji do Urzędu Pracy, z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, stanowią koszty uzyskania przychodu?
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-43/10/AK
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo zaliczając jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia opłatę wstępną - część kapitałową, która stanowi pierwszą ratę wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu na podstawie art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-224/10-4/MR
  sprzedaż działki nabytej w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności.
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-72/10-4/MT
  zwolnienie z opodatkowania diet wypłacanych kierowcom w transporcie krajowym oraz międzynarodowym
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-41/10-2/AK
  Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do ustalenia czego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest uprawniony.
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-49/10-2/MG
  Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni traktowana jest w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako twórca, należy uznać, że do przychodu osiąganego tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy, zgodnie z kartą pracy, mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu. Natomiast do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej, koszty uzyskania przychodu określone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-4/10-4/JS
  możliwość zaliczenia do kosztów nabycia poniesionych wydatków.
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-123/10-2/EC
  1) Czy w szczególnych przypadkach można dokonywać zakupu bydła i trzody chlewnej, dokumentując te zakupy za pomocą księgowych dowodów zastępczych?2) Jaką formę winny mieć zastępcze dowody księgowe?
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-171/10-2/SP
  opodatkowanie otrzymanej kwoty w wyniku uznania reklamacji
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-35/10/DP
  1. Czy w 2010 r. Wnioskodawca może zmienić metodę ujmowania kosztów z metody memoriałowej (art. 22 ust. 5 i 6 ustawy) na metodę uproszczoną (art. 22 ust. 4 i 6b ustawy)? 2. Czy opisany we wniosku sposób stosowania metody uproszczonej jest poprawny i zgodny z przepisami podatkowymi, tzn: - księgowanie w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w 2010 r. dokumentów wystawionych w 2010 r., a dotyczących częściowo lub całkowicie kosztów roku 2009, - księgowanie w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w roku 2010 dokumentów wystawionych w roku 2010, a dotyczących kosztów roku 2010 i lat następnych? 3. Czy przy zmianie metody ujmowania kosztów (z memoriałowej na uproszczoną) opisany sposób ujęcia w kosztach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą 1 stycznia 2010 r. wydatków pochodzących z roku 2009, a podlegających zaliczeniu do kosztów w latach następnych, jest poprawny?
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-31/10-2/AS
  PIT - w zakresie stosowania 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu honorarium
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-62/10-5/JB
  możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-7/10-4/MK
  opodatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu i udziału we współwłasności posadowionego na tym gruncie budynku mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-32/10-4/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/10-4/ES
  Koszty składek na ubezpieczenie samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-29/10/HD
  1. Czy omówione powyżej zdarzenie gospodarcze – w świetle prawa podatkowego – powinno być rozpatrywane jako podróż służbowa, czy jako delegacja?2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy rozliczenia tych wyjazdów służbowych stanowią koszt uzyskania przychodów, który będzie ujmowany w PKPiR?3. Czy rachunki za wyżywienie przedłożone przez zleceniobiorcę stanowią koszt uzyskania przychodów ujmowany w PKPiR?4. Czy są ogólne wymogi w świetle prawa podatkowego, jakie musi spełnić dokumentacja rozliczania wyjazdów służbowych?
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-51/10-4/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconego odszkodowania za skradziony ładunek
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-6b/10/PSZ
  Czy przy wynajmie lokalu użytkowego w ramach tak zwanego prywatnego najmu – odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-6a/10/PSZ
  Czy prawidłowo ustalono stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%?
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-253/10/PST
  Czy wydatki poniesione na studia tj. czesne, opłatę wpisową, koszty związane z zakupem podręczników może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-32/10/AD
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości.
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-44/10-5/WM
  1) Czy kosztami uzyskania przychodów są kwota opłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz koszty poniesione na opłacenie firmy pośredniczącej w sprzedaży? 2) Czy kwota, którą Zainteresowany zgodnie z działem spadku zapłacił pozostałym spadkobiercom jest kosztem uzyskania przychodu? 3) Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-17/10/WM
  Czy na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma prawo do uznania za koszt podatkowy zapłaconej kwoty wynikającej z zawartej ugody z tytułu odstąpienia od umowy?
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-27/10/PSZ
  Czy w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście, polegającej na profesjonalnej grze w piłkę siatkową na podstawie zawartego z klubem sportowym kontraktu, można zastosować koszty uzyskania przychodu w faktycznie poniesionej wysokości, wyższej niż ustawowo ustalona w tym wypadku stawka 20%?
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-15/10-4/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku kradzieży oraz dewastacji instalacji
 1614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-262/10-4/JB
  1. Czy i jaki podatek Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny? 2. Jakie akty prawno-podatkowe będą miały zastosowanie przy rozliczeniu za 2010 r.?
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-17/10-3/AS
  stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu wynagrodzeń
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-17/10-2/AS
  stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu wynagrodzeń
 1617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-14/10-3/MK
  skutki podatkowe umorzenia udziałów w Spółce z o.o. za wynagrodzeniem
 1618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-153/10-2/JB
  Czy dieta związana z podróżą służbową właściciela firmy świadczącego usługi kierowania pojazdami może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 1619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-86/10-5/ES
  możliwość pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty
 1620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-128/09/10-S/AK
  Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu krajowej i zagranicznej podróży służbowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą, za cały czas jej trwania, w tym za soboty i niedziele?
 1621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-42/10/HD
  Czy wydatki pokryte otrzymaną dotacją mogą być kwalifikowane – zgodnie z art. 22 i art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako koszty uzyskania przychodów?
 1622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-26/10-2JB
  opodatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-28/10/PSZ
  Czy wartością początkową wprowadzanego środka trwałego powinna być, zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych cena nabycia pojazdu z dnia 29 grudnia 2007 r., powiększona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 o koszty zakupu, modernizacji, ulepszeń i napraw określonych na podstawie posiadanych dowodów zakupu?
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1060/09/ENB
  Podwyższone koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.
 1625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1006/09/TK
  1. Czy odsetki wypłacone w części, która odpowiada udziałowi Wspólników będących pożyczkodawcami w zysku Spółki dla tych wspólników nie będą stanowić ani kosztów uzyskania przychodów, ani ich przychodu (będzie to bowiem świadczenie "dla samego siebie")? 2. Czy w pozostałej części wyznaczonej wysokością udziału drugiego i trzeciego wspólnika w zysku spółki - będą stanowiły przychód podatkowy dla wspólnika będącego pożyczkodawcą (jako świadczenie otrzymane od osób trzecich), a dla drugiego i trzeciego wspólnika będą kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 32 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 1626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-5/10-2/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 1627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-40/10-5/ES
  koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu
 1628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1011b/09/WM
  W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez spółkę jawną powyższej nieruchomości?
 1629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-15/10/HD
  1. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia oraz innych drobnych materiałów eksploatacyjnych związanych ściśle z prowadzoną działalnością gospodarczą mimo, iż zrefundowane środkami ze wsparcia finansowego i poniesione częściowo przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale poniesione w jej celu – stanowią koszt uzyskania przychodów? 2. Czy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu tytułem pomocy publicznej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 ze zm.)? Czy środki te będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/124/KBF/08/PK-1002
  Realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego równowartość diet związanych z tymi podróżami nie stanowi kosztów uzyskania przychodów
 1631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1010b/09/WM
  W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez spółkę jawną nieruchomości?
 1632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-860/09-4/JS
  opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
 1633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1010a/09/WM
  1. W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość początkowa nieruchomości w spółce jawnej? 2. Czy dokonując odpisów amortyzacyjnych od wniesionej nieruchomości spółka powinna uwzględniać dotychczasową wysokość odpisów amortyzacyjnych i kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez spółkę z o.o.?
 1634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1053a/09/MM
  1. Czy z tytułu umowy dożywocia Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Jeżeli Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek dochodowy, to o jakie koszty uzyskania będzie mogła pomniejszyć swój przychód?3. Czy nabywcy nieruchomości zobowiązani do ponoszenia świadczeń na rzecz Wnioskodawczyni z tytułu dożywocia będą zobowiązani zapłacić podatek dochodowy w związku z nabyciem tej nieruchomości? 4. Jeżeli będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, to o jakie koszty uzyskania przychodu będą mogli pomniejszyć swój przychód?
 1635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-782/09-2/MG
  prawidłowość wykazywania przez płatnika w informacji PIT-11 kosztów uzyskania przychodów, w odniesieniu do należności otrzymywanych przez ławników
 1636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-980/09-2/KS
  1. Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania, stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą? 2. Czy wydatki na zakup strojów sportowych stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą? 3. Czy wydatki na zakup suplementów diety stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą?
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-980/09-3/KS
  1 Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania, stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą? 2 Czy wydatki na zakup strojów sportowych stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą? 3 Czy wydatki na zakup suplementów diety stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu artykułu 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o które są pomniejszane przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą?
 1638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/10-2/ES
  ustalenie wartości początkowej wytworzonego środka trwałego
 1639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-796/09-4/MR
  sprzedaż działki leśno-budowlanej nabytej w drodze spadku
 1640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1012/09/HD
  Czy poniesione wydatki na zakup wycieczek dla kontrahentów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/167/PMN/08/PK-787
  Czy jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych świadczący usługi w zakresie kierowania pojazdem w ramach transportu towarów w kraju i zagranicą, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wartości diet z tytułu podróży służbowych?
 1642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-997b/09/TK
  Czy wypłacone przez spółkę jawną odsetki od udziału kapitałowego wspólnika pomniejszają jego dochód podatkowy z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej?
 1643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-889/09-5/AM
  Jak należy potraktować sprawę dokonanych odpisów amortyzacyjnych łódki za okres od maja 2008 r. do grudnia 2009 r.?
 1644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/170/PMN/08/PK-787
  Czy osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje prawo do diet i czy może zaliczyć je w koszty uzyskania przychodów oraz czy w przypadku kierowcy mamy do czynienia z podróżą służbową jeżeli jego praca polega na "przemieszczaniu się"?
 1645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/169/PMN/08/PK-787
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych przez osobę prowadząca działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy?
 1646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-6/10-5MT
  ustalenie wartości początkowej składników majątkowych wniesionych aportem do spółki cywilnej oraz sposobu ich amortyzacji
 1647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-985a/09/PSZ
  Czy po nabyciu i przyjęciu do użytkowania nabytej w dniu 24 kwietnia 2009 r. nieruchomości Spółka miała prawo samodzielnego ustalenia wartości początkowej poszczególnych środków trwałych od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu od miesiąca maja 2009 r., czy też ustalenie wartości początkowej przedmiotowych środków trwałych winno zostać dokonane przez biegłego z zakresu szacowania nieruchomości?
 1648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-21/10-2/JB
  Czy Wnioskodawca (twórca/artysta) postąpił prawidłowo naliczając 50% koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży obrazu?
 1649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-767/09-6/AK
  ustalenie kosztów uzyskania przychodu w związku ze zbyciem certyfikatów inwestycyjnych
 1650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-8/10-3/KS
  1. ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych.
 1651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-8/10-6/KS
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych uprzednio jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej
 1652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-8/10-4/KS
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 1653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-3/10-2/KS
  Czy w związku z korzystaniem z usług gastronomicznych podczas wykonywania przedmiotu działalności gospodarczej tj. doradztwa personalnego i rekrutacji pracowników Wnioskodawczyni ma prawo umieścić koszty gastronomii w kosztach uzyskania przychodu?
 1654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-8/10-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 1655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-18/10-2/JK2
  Czy można zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy – koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu z wynagrodzenia za pracę nie mającego przymiotu pracy twórczej koszty uzyskania przychodu określone będą na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/3/PMN/10/26
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 1657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1005/09/PSZ
  Czy zasadne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych?
 1658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1008/08/DP
  Czy wydatek na pokrycie dachu budynku blachą trapezową będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia jako koszt pośredni?
 1659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-769/09-5/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 1660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-769/09-4/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 1661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-773/09-4/MK1
  stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu
 1662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-15/10-4/MP
  opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej
 1663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1239/09-2/JK
  Czy Wnioskodawca, mając zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości odpłatności za bilety na dojazd do pracy, które zostały potrącone i doliczone do przychodów opodatkowanych pracownika, może zastosować w rozliczeniu rocznym koszty faktycznie poniesione, stosownie do art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/27/PMN/10/PK-53
  Czy prawidłowe jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet przysługujących pracownikowi w przypadku kierowania pojazdem ciężarowym przez Wnioskodawcę osobiście?
 1665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/37/PMN/10/PK-94
  Czy prawidłowe będzie zaliczenie diet z tytułu podróży służbowych w koszty uzyskania przychodów dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług transportu drogowego?
 1666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-983/09/HD
  Czy prawidłowo dokumentowany jest zakup towarów od producentów krajowych tzw. dowodem wewnętrznym, w celu ich dalszej odprzedaży, zaopatrzony w niezbędne dane?
 1667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1375/09-2/IM
  Czy wniesienie przez Spółkę Jawną przedsiębiorstwa Spółki Jawnej jako wkładu niepieniężnego do Sp. z o.o. spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonania tej transakcji?
 1668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-979b/09/TK
  Czy umorzenie akcji w Spółce za wynagrodzeniem spowoduje po stronie Spółki obowiązek poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji?
 1669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-980b/09/TK
  Czy umorzenie akcji w Spółce za wynagrodzeniem spowoduje po stronie Spółki obowiązek poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji?
 1670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-978a/09/TK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów należących do osoby fizycznej, Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-978b/09/TK
  Czy umorzenie udziałów w Spółce za wynagrodzeniem spowoduje po stronie Spółki obowiązek poboru podatku od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych udziałów?
 1672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/09-4/AG
  możliwość ujmowania w księgach rachunkowych wydatków udokumentowanych dowodami zastępczymi
 1673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-971a/09/AK
  Czy umorzenie akcji w Spółce za wynagrodzeniem istotnie niższym od wartości rynkowej umarzanych udziałów spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy faktycznie otrzymanym wynagrodzeniem a kosztem nabycia umarzanych akcji?
 1674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-981a/09/TK
  Czy umorzenie akcji w Spółce za wynagrodzeniem istotnie niższym od wartości rynkowej umarzanych udziałów spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy faktycznie otrzymanym wynagrodzeniem a kosztem nabycia umarzanych akcji?
 1675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-972b/09/AK
  Czy umorzenie akcji/udziałów w Spółkach za wynagrodzeniem spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji/udziałów?
 1676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-982b/09/TK
  Czy umorzenie akcji/udziałów w Spółkach za wynagrodzeniem spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji/udziałów?
 1677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-940/09/PSZ
  Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo, doksięgowując różnicę pomiędzy wartością początkową środka trwałego, a zaksięgowaną amortyzacją jednorazową w miesiącu maju, przed nowelizacją ustawy?
 1678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-953/09-2/ES
  opodatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości
 1679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-73/09-4/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 1680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-74/09-4/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów równowartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 1681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/4160-54/09-6/MT
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 1682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1324/09-6/IM
  Jak należałoby ustalić w odniesieniu do Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej, koszt uzyskania przychodów ze zbycia przez tę spółkę udziałów w Nieruchomości wniesionych do niej przez Wnioskodawcę i przez jednego z małżonków Drugiego Małżeństwa (udziału będącego sumą Udziału wniesionego przez Wnioskodawcę oraz udziału wniesionego przez jednego z małżonków Drugiego Małżeństwa) – albo w przypadku zniesienia współwłasności Nieruchomości – przychodu ze zbycia lokali, z którymi związane są te udziały (ten udział)?
 1683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1324/09-5/IM
  Jak należało będzie ustalić wartość początkową gruntu Nieruchomości oraz wartość początkową budynku (kamienicy) stanowiącego część składową Nieruchomości po wniesieniu przez Wnioskodawcę oraz przez jednego z małżonków Drugiego Małżeństwa do spółki komandytowej, tytułem aportu, udziałów w Nieruchomości?
 1684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1325/09-6/IM
  Jak należałoby ustalić w odniesieniu do Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej, koszt uzyskania przychodów ze zbycia przez tę spółkę udziałów w Nieruchomości wniesionych do niej przez Wnioskodawcę i przez jednego z małżonków Drugiego Małżeństwa (udziału będącego sumą Udziału wniesionego przez Wnioskodawcę oraz udziału wniesionego przez jednego z małżonków Drugiego Małżeństwa) – albo w przypadku zniesienia współwłasności Nieruchomości – przychodu ze zbycia lokali, z którymi związane są te udziały (ten udział)?
 1685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1325/09-5/IM
  Jak należało będzie ustalić wartość początkową gruntu Nieruchomości oraz wartość początkową budynku (kamienicy) stanowiącego część składową Nieruchomości po wniesieniu przez Wnioskodawcę oraz przez jednego z małżonków Drugiego Małżeństwa do spółki komandytowej, tytułem aportu, udziałów w Nieruchomości?
 1686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1325/09-4/IM
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę za zgodą małżonki, przysługującego Udziału w nieruchomości, tytułem aportu do spółki komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1324/09-4/IM
  Czy wniesienie przez Wnioskodawcę za zgodą małżonki, przysługującego Udziału w nieruchomości, tytułem aportu do spółki komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-971/09-4/MT
  Wnioskodawczyni nie może określić "z pamięci" kosztów wytworzenia środka trwałego. Budując lokal niemieszkalny z zamiarem wykorzystywania go w działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni była zobowiązana do gromadzenia dokumentów potwierdzających poniesione koszty. W związku z powyższym Wnioskodawczyni winna ustalić wartość początkową lokalu niemieszkalnego według kosztu wytworzenia tego lokalu w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany przez Wnioskodawczynię art. 22g ust. 8 nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.
 1689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-741/09-3/MK1
  opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów
 1690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-146/10-2/RS
  zwolnienie od opodatkowania w ramach tzw. "ulgi meldunkowej" przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego
 1691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-729/09-2/MK
  możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz funduszu inwestycyjnego lub osób trzecich o koszty uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika związane ze zrealizowaniem różnic kursowych powstałych przy spłacie kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotowych papierów wartościowych przez fundusz inwestycyjny lub wystąpienia podatnika o zwrot nadpłaconego podatku
 1692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-745/09-2/MK
  skutki podatkowe podwyższenia wartości nominalnej udziałów do wartości kapitału zakładowego oraz prawidłowości ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 1693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-731/09-3/MG
  prawidłowości ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze spadku na rzecz innych wspólników
 1694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-998/09/HD
  Czy w przypadku prowadzenia niepublicznego przedszkola ma zastosowanie art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-768/09-4/MP
  sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku
 1696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-831/09-2/JK2
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania od przychodów
 1697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-991/09-2/RS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych z tytułu przejazdów osoby prowadzącej działalność z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania działalności (bilety na samolot, bilety autobusowe)
 1698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-27/10-2/EC
  Czy udokumentowane wydatki ponoszone w związku ze studiami (czesne, podręczniki) Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w firmie "X" s.c. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-885/09-6/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej
 1700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-885/09-4/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych
 1701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-885/09-3/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych
 1702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-885/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 1703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-890/09-6/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej
 1704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-890/09-4/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych
 1705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-890/09-3/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych
 1706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/09-4/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych
 1707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/09-3/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych
 1708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/09-6/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej
 1709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-728/09-2/MK1
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów kierownika produkcji
 1710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-12/10-2/EC
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach, itp. o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 1711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1128/09/MMa
  Czy zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione przez wnioskodawczynię na modernizację instalacji ciepłowniczej i likwidację pieców węglowych (w ramach umowy o dofinansowanie inwestycji) będą stanowiły koszt uzyskania przychodu związany z otrzymanym na ten cel dofinansowaniem.
 1712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-883/09-6/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej
 1713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-883/09-3/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych
 1714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-883/09-4/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych
 1715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-884/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 1716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-884/09-3/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych
 1717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-884/09-6/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej
 1718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-884/09-4/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych
 1719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-882/09-4/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci wierzytelności oraz wartości niematerialnych i prawnych
 1720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-882/09-3/AG
  ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia składników majątku w postaci nieruchomości i rzeczy ruchomych
 1721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-882/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 1722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-993/09/AK
  Czy prowadząc działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług kierowcy dopuszcza się możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych w kraju, jak i poza granicami?
 1723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-947/09-2/EC
  Czy w przypadku podpisania umowy leasingu operacyjnego (o którym mowa jest w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kwota podatku od środków transportowych wykazana na fakturze stanowi dla mnie koszt uzyskania przychodu?
 1724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-947/09-3/EC
  Czy w przypadku podpisania umowy leasingu finansowego (o którym mowa jest w art. 23f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kwota podatku od środków transportowych wykazana na fakturze stanowi dla Kancelarii koszt uzyskania przychodu?
 1725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-880/09-5/ES
  3. Czy Wnioskodawca w przypadku zamknięcia sklepu w wyniku wcześniejszego zakończenia umowy lub zakończenia umowy po upływie 5 lat od jej podpisania i nieodpłatnego przekazania właścicielowi centrum inwestycji przez spółkę po rezygnacji z prowadzenia sklepu, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu przypadającą na niego (zgodnie z jego udziałem w zysku spółki) część straty zrealizowanej przez spółkę w wyniku likwidacji inwestycji? (Strata spółki zostanie ustalona jako wartość początkowa inwestycji pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne).
 1726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-880/09-3/ES
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku sprzedaży inwestycji w obcym środku trwałym
 1727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-880/09-4/ES
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym
 1728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-883b/09/WM
  1. Czy słusznym jest uznanie budynku, wiaty, placu i dystrybutorów paliw za odrębne środki trwałe? 2. Czy poprawnie przyporządkowano budynek, wiatę, plac i dystrybutory paliw do Klasyfikacji Środków Trwałych, a tym samym czy poprawnie ustalono stawkę amortyzacji dla powyższych składników majątku?
 1729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-883a/09/WM
  Czy poprawnie ustalono wartość początkową środków trwałych uznając za ich wartość, wartość ustaloną przez rzeczoznawcę i powiększoną o wartość wynikającą z faktur jakie posiada od momentu wznowienia budowy do dnia zakończenia inwestycji?
 1730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1110/09-2/WM
  Czy Wnioskodawca, mając zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości odpłatności za bilety na dojazd do pracy, które zostały potrącone i doliczone do Jego przychodów opodatkowanych, może zastosować w rozliczeniu rocznym koszty faktycznie poniesione, tj. 6 957,97 zł, stosownie do art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-924/09/PSZ
  Czy w przypadku, gdy zakup składnika majątkowego został dokonany w 2006 r. na imię i nazwisko małżonka pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, jest możliwy do zarachowania bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów prowadzonej obecnie działalności gospodarczej według wartości ceny nabycia?
 1732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-897/09-4/ES
  możliwość zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od zakupionego środka trwałego
 1733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-981/09-2/EC
  Czy istnieje możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokształcaniem w Policealnej Szkole Nowoczesnych Technik Grzewczych, a w szczególności kosztów czesnego i zakupu podręczników w sytuacji, gdy wiedza uzyskana w ten sposób wykorzystywana jest do wykonywania pracy i zleceń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej?
 1734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-900/09-2/KS
  Czy Spółka "P" prawidłowo do grupy 6 KŚT zakwalifikowała dźwig towarowy? Czy nie powinna zwiększyć wartość lokalu, zaliczając poniesione wydatki do grupy 01 KŚT?
 1735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-898/09-2/EC
  Czy prawidłowo postępuję, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przejazdem (bilety lotnicze), pobytem w miejscu wykonywania zleconych usług (noclegi hotelowe) jak również wartości diet za czas podróży służbowych do wysokości limitu, które ponoszę świadcząc przedmiotowe usługi poza miejscem zamieszkania i siedzibą mojej firmy, najczęściej za granicą?
 1736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-696-2/MK
  zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do części wynagrodzenia zasadniczego pracownika związanej z tworzeniem programów komputerowych
 1737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-913c/09/WM
  Jak należy określić dochód do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży przedmiotowej sieci telewizyjnej przez spółkę komandytową, w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 1738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-913b/09/WM
  Jak należy określić wartość początkową wnoszonej sieci telewizyjnej dla potrzeb podatkowej ewidencji środków trwałych w spółce komandytowej?
 1739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-687/09-2/MK
  zastosowanie 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło
 1740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-677/09-4/MK1
  skutki podatkowe sprzedaży gruntów rolnych nabytych w drodze spadku
 1741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-890/09/ENB
  Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy nie była w nim zameldowana na pobyt stały tylko czasowy, oraz faktycznie mieszkała w przedmiotowym lokalu przez okres ponad 8 lat?
 1742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-862/09-3/KS
  Jak rozliczyć poniesione wydatki na adaptację pomieszczeń, które wykorzystywane są dla prowadzenia działalności gospodarczej?
 1743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1223/09-2/AA
  Czy do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć diety z tytułu podróży służbowych, odbywanych przez Wnioskodawcę w związku ze świadczeniem usług transportowych?
 1744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1234/09-2/AA
  Czy Wnioskodawca słusznie zaliczył wypłacone diety kierowców do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami?
 1745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-679/09-3/AK
  opodatkowanie objęcia udziałów nowej emisji w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych
 1746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-857/09-2/ES
  Jeżeli ponoszone wydatki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych: opłaty za studia, podręczniki i inne koszty związane ze studiami, mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości, przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania.
 1747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-858/09-6/AM
  możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej
 1748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-858/09-5/AM
  określenie wartości początkowej nieruchomości wniesionej jako wkład niepieniężny do spółki jawnej
 1749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-865/09-2/EC
  Czy z punktu widzenia ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stosowany przez Wnioskodawcę sposób alokacji kosztów jest prawidłowy?
 1750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-910/09-2/JB
  Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawczyni może zaliczyć diety z tytułu podróży służbowych za każdy dzień pracy męża jako kierowcy poza siedzibą firmy do wysokości diet przysługujących pracownikom (określonej w odrębnych przepisach)?
 1751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-847/09-5/EC
  1. Czy samochód osobowy zakupiony oraz zarejestrowany na nazwisko męża może wprowadzić do ewidencji środków trwałych swojej firmy? Z mężem mają ustawową współwłasność majątkową. 2. Czy może przyjąć w ewidencji środków trwałych wartość początkową samochodu z faktury zakupu samochodu w 2002 r.?
 1752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-843/09-4/KS
  Jaką wartość początkową środka trwałego (samochodu osobowego wniesionego do firmy) należy zastosować w wyżej opisanej sytuacji dla celów amortyzacji środka?.
 1753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-839c/09/TK
  Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w oparciu o majątek podlegający zwrotowi w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej wykorzystany jako wkład w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w spółce osobowej) bądź jako udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej (w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej), czy też jako podstawa indywidualnej działalności gospodarczej, wartością początkową nieruchomości (które składają się na majątek podlegający zwrotowi w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki) będzie wartość majątku przyjęta jako wartość początkowa wynikająca z umowy dotychczasowej spółki jawnej, czy też wartość tegoż majątku powiększona o wartość wynikającą z zysku wypracowanego przez spółkę jawną?
 1754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-839d/09/TK
  Czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w oparciu o majątek podlegający zwrotowi w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej wykorzystany jako wkład w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej (w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w spółce osobowej) bądź jako udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej (w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej), czy też jako podstawa indywidualnej działalności gospodarczej, wartością początkową nieruchomości (które składają się na majątek podlegający zwrotowi w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki) będzie wartość majątku przyjęta jako wartość początkowa wynikająca z umowy dotychczasowej spółki jawnej, czy też wartość tegoż majątku powiększona o wartość wynikającą z zysku wypracowanego przez spółkę jawną?
 1755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-853/09-2/EC
  Czy dieta związana z podróżą służbową właściciela firmy świadczącego usługi kierowania pojazdami może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
 1756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-817a/09/AK
  Czy wszelkiego rodzaju koszty eksploatacji samochodu, w tym opłaty promowe i zakup paliwa oraz naprawa samochodu w Szwecji mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów?
 1757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-817b/09/AK
  Czy wyjazdy samochodem osobowym do Szwecji właściciela przedsiębiorstwa w celu realizacji działalności gospodarczej (zlecenia) należy traktować jako podróż służbową, w ramach której oprócz kosztów paliwa, promu, diety, itp. do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć także diety?
 1758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-843/09/AD
  Czy odsetki od udzielonego kredytu obrotowego Wnioskodawca może potraktować jako odsetki od kredytu inwestycyjnego, czyli czy spłacane odsetki od kredytu obrotowego do dnia przyjęcia środka trwałego, budynku usługowo-mieszkalnego do używania, podwyższają wartość początkową tego budynku, a po dniu przyjęcia go do używania i ujęciu w ewidencji środków trwałych, spłacane odsetki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w takiej proporcji, jaka wynika z udziału części usługowej w powierzchni użytkowej całego budynku?
 1759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-832/09-4/KS
  Czy nasza spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu poniesione wydatki i czy można dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego?
 1760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-870/09/TK
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu.
 1761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1035/09/JG
  Czy zasadne jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, wypłacając wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło z przeniesieniem praw majątkowych na rzecz Spółki zawartych z pracownikami naukowymi nie będącymi pracownikami Spółki?
 1762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-873/09-2/AM
  PIT - jednorazowa amortyzacja
 1763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-888/09-4/MT
  Czy na podstawie art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie przepisów dotyczących pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379) z 28.12.2006 r. w oparciu o posiadany przez Wnioskodawcę dokument homologacji dla zakupionego samochodu, klasyfikujący ww. pojazd jako ciężarowy kategorii N1 Wnioskodawca postąpił zasadnie rozliczając jednorazowo odpis amortyzacyjny od wartości początkowej pojazdu w ciężar kosztów?
 1764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-780/09-2/EC
  Czy Wnioskodawca przyjmując do firmowej kasy walutowej 1000 Euro, wypłacone z walutowego rachunku osobistego, które były uprzednio przelane z firmowego rachunku walutowego, słusznie przyjmuje, że kursem faktycznie ustalonym jest kurs kupna banku, w którym posiada firmowy rachunek walutowy w związku z otrzymaniem zapłaty należności wyrażonej w Euro, np. 4,2942 PLN/1 EURO? Czy Wnioskodawca słusznie uważa, ze rozliczając z firmowej kasy walutowej wydatek w wysokości 400 EURO, związany z rozliczeniem zagranicznej podróży służbowej przyjmuje kurs 4,2942 PLN/1 EURO tj. kurs kupna banku, w którym posiada firmowy rachunek walutowy w związku z otrzymaniem zapłaty należności wyrażonej w Euro? Czy Wnioskodawca słusznie uważa, że wypłacona z firmowej kasy walutowej pracownikowi kwota 400 EURO stanowi w dniu wypłaty koszt uzyskania w wysokości 1 717,68 PLN (według kursu 4,2942 PLN/1 EURO)?
 1765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1152/09-4/IM
  W przypadku sprzedaży Nieruchomości przez spółkę komandytową 2, w przypadku gdy spółka komandytowa 2 potraktuje tę nieruchomość jako towar handlowy w jakiej wysokości powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku sprzedaży Nieruchomości przez spółkę komandytową 2, w przypadku gdy spółka komandytowa 2 potraktuje tę nieruchomość jako środek trwały w jakiej wysokości powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1152/09-5/IM
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie niektórych nieruchomości przez spółkę komandytową 1 tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziału kapitałowego do spółki komandytowej 2 wiązać się będzie z powstaniem przychodu dla wspólników – spółki komandytowej 1?
 1767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1152/09-6/IM
  Czy wniesienie aportu do spółki komandytowej 2 zaktualizuje po stronie wspólników spółki komandytowej 1 obowiązek skorygowania kosztów uzyskania przychodów (wydatków związanych z nabyciem oraz wyremontowaniem tychże nieruchomości)?
 1768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1152/09-3/IM
  W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki komandytowej 2 przez spółkę komandytową 1 w przypadku, gdy spółka komandytowa 2 zaliczy te składniki do środków trwałych?
 1769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1153/09-6/IM
  Czy wniesienie aportu do spółki komandytowej 2 zaktualizuje po stronie wspólników spółki komandytowej 1 obowiązek skorygowania kosztów uzyskania przychodów (wydatków związanych z nabyciem oraz wyremontowaniem tychże nieruchomości)?
 1770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1153/09-5/IM
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie niektórych nieruchomości przez spółkę komandytową 1 tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziału kapitałowego do spółki komandytowej 2 wiązać się będzie z powstaniem przychodu dla wspólników – spółki komandytowej 1?
 1771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1153/09-4/IM
  W przypadku sprzedaży Nieruchomości przez spółkę komandytową 2, w przypadku gdy spółka komandytowa 2 potraktuje tę nieruchomość jako towar handlowy w jakiej wysokości powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1153/09-3/IM
  W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki komandytowej 2 przez spółkę komandytową 1 w przypadku, gdy spółka komandytowa 2 zaliczy te składniki do środków trwałych?
 1773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB3/423-747/09-2/PD
  1) Czy przejęcie przez Spółkę majątku pozostałego po likwidacji M. spowoduje powstanie po stronie Spółki dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? 2) W jaki sposób należy ustalić wartość podatkową składników majątkowych (w tym Nieruchomości oraz wyposażenia) objętych przez Spółkę w związku z likwidacją M., która będzie stanowiła w zależności od ich przeznaczenia: • podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Spółki (lub po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów uzyskanych ze zbycia tych składników majątkowych) - jeżeli Spółka będzie wykorzystywać te składniki majątkowe na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, lub • koszt uzyskania przychodów ze zbycia w