Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów

Podkategorie

Dokumenty
 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-848/12-2/MK
  Zakres ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-618/12-2/AKR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-617/12-2/AKR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-616/12-2/AKR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA 2 w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych), które Wnioskodawca obejmie za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA 2 będzie równa wartości rynkowej wkładów niepieniężnych oraz wartości wkładów pieniężnych?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/12-7/JR
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA: a. objętych w zamian za wkład gotówkowy, b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/12-8/JR
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA: a. objętych w zamian za wkład gotówkowy, b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/12-6/JR
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA: a. objętych w zamian za wkład gotówkowy, b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-580/12-9/JR
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, których wartość nominalna została podwyższona z kapitałów własnych (kapitału zapasowego spółki) albo akcji nowej emisji, które zostały pokryte środkami z kapitałów własnych (kapitału zapasowego spółki).
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-580/12-8/JR
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA: a. objętych w zamian za wkład gotówkowy, b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-580/12-7/JR
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA: a. objętych w zamian za wkład gotówkowy, b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-580/12-6/JR
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA: a. objętych w zamian za wkład gotówkowy, b. objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, c. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa,
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-579/12-9/JR
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, których wartość nominalna została podwyższona z kapitałów własnych (kapitału zapasowego spółki) albo akcji nowej emisji, które zostały pokryte środkami z kapitałów własnych (kapitału zapasowego spółki).
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1075/12-2/EC
  wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1082/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1080/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1079/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1076/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1184/12-2/EC
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci niepieniężnej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia lub sprzedaży tych akcji, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie przedmiotowego wkładu niepieniężnego.
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1198/12-2/AM
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-974/12-2/AM
  1. Czy w przypadku braku rozdzielenia ceny nabycia pomiędzy grunt, a budynek, prawidłowym będzie wykorzystanie wyceny gruntu dokonaną na zlecenie urzędu gminy i odjęcie jej od ceny nabycia z aktu notarialnego, aby w ten sposób wycenić wartość początkową budynku?2. Czy część gruntu, na której postawiony jest budynek podlega amortyzacji wraz budynkiem?3. Czy niezamortyzowana cześć inwestycji w zakupionym budynku, która do czasu nieruchomości podlegała amortyzacji powiększą jego wartość początkową.
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1199/12-2/AM
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1197/12-2/AM
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w SKA, w tym odpłatnego ich zbycia na rzecz SKA w celu umorzenia, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (z kapitału zapasowego SKA lub z zysku SKA, w tym zysków przekazywanych wcześniej na kapitał zapasowy) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-483/12-4/KO
  Z jaką datą należy dokonać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów korekty zakupów towarów handlowych, tj. z datą zwrotu towaru i wystawienia faktury korygującej przez dostawcę (czerwiec 2012 r.), czy z datą wystawienia faktury pierwotnej (maj 2010 r.)?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-550/12-5/KR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodu w przypadku Zbycia ST i WNiP otrzymanych po umorzeniu Jego akcji w SKA?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-550/12-4/KR
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić wartość początkową ST i WNiP dla celów ich amortyzacji w razie Kontynuacji działalności po umorzeniu Jego akcji w SKA?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1010/12-2/JB
  należy, iż wartość początkową nieruchomości gruntowych nabytych w drodze darowizny Wnioskodawca powinien ustalić w oparciu o przepis art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanym przypadku będzie to wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1309/12-2/MT
  Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat. Tym samym Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie od wartości początkowej przedmiotowego lokalu.
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-878/12/KB
  koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-848/12/ZK
  Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-874/12/KB
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-847/12/ZK
  Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-846/12/ZK
  Jak ustalić wartość początkową przedmiotowej nieruchomości?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-875/12/KB
  koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1015/12-3/AM
  wydatki poniesione na utworzenie placu zabaw wraz z ogródkami zwierzęcymi oraz nakłady na ich utrzymanie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-833/12-4/IF
  Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenia przyszłe, wskazać należy, iż:przedmiotowy lokal mieszkalny zakupiony w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej może być amortyzowany jako środek trwały w działalności gospodarczej jednego z małżonków w myśl art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; do wartości początkowej przedmiotowego lokalu Wnioskodawca nie może zaliczyć naliczonego i płatnego do dnia wniesienia lokalu do majątku przedsiębiorstwa podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu, tj. wydatki oznaczone w pytaniu Nr 2 poz. n) i o); do wartości początkowej lokalu mieszkalnego Wnioskodawca może natomiast zaliczyć pozostałe wydatki, tj. wymienione w pytaniu oznaczonym we wniosku Nr 2 od pozycji a) – m) oraz p) – r); Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z eksploatacją lokalu oraz ze spłatą kredytu hipotecznego ustalone i płatne po dniu wniesienia lokalu do majątku przedsiębiorstwa ujęte w pytaniu oznaczonym we wniosku Nr 3 poz. a) – n) i p);Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które zostaną poniesione na opłaty bankowe - koszty upomnień listownych i kontaktów telefonicznych w sytuacji opóźnień w spłacie rat kredytowych, koszty sądowe związane z roszczeniami banku wobec Wnioskodawcy, koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym i windykacją w sytuacji zaprzestania spłaty kredytu, odsetki związane z zawarciem i wykonaniem umowy o korzystanie z karty kredytowej oraz opłaty za wystawianie opinii i zaświadczeń, harmonogramów spłaty kredytu itp. z uwagi na fakt, iż nie zostanie spełniona przesłanka określona w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-904/12-4/EC
  W wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów każdego ze wspólników spółki komandytowej, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku, od momentu dokonania przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Spółka osobowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, stosownie do treści art. 22h ust. 3 ww. ustawy, obowiązana będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji przyjętej przez spółkę przekształcaną.
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-908/12-3/ES
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadach określonych w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne stosując stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie od całej wartości początkowej przedmiotowego lokalu.
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-917/12-4/KS
  W przypadku zbycia udziałów (akcji) przez spółkę komandytowo-akcyjną źródłem przychodu dla Wnioskodawcy będzie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Natomiast kosztem uzyskania przychodów będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie udziałów spółki z o.o. oraz akcji spółki akcyjnej.
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-544/12-2/KSM
  W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawcę na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawcę po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-545/12-2/KSM
  W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawczynię na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawczynię po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-832/12/ESZ
  Czy kosztami uzyskania przychodu mogą być faktury za usługi gastronomiczne nabywane dla bezpośredniej korzyści uczestników wyjazdu językowego?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-833/12//ESZ
  Czy kosztem uzyskania przychodu mogą być bilety wstępu do obiektów, w których zajęcia będą się odbywały, np. zoo, taras widokowy na lotnisku?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/12/ESZ
  Czy faktury z ośrodka agroturystycznego (pensjonatu, hotelu czy obiektu o podobnym charakterze), z wyszczególnionymi pozycjami za nocleg, wyżywienie (usługi gastronomiczne bez zakupu alkoholi), najem sali, innymi bezpośrednio związanymi z organizacją wyjazdu językowego, w całości może stanowić koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej i mogą być wpisane pod datą otrzymania w kolumnie 13 książki przychodów i rozchodów?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-543/12-2/KR
  W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawcę na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawcę po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-542/12-2/KR
  W jaki sposób należy określić koszt podatkowy zbycia akcji SKA przez Wnioskodawczynię na rzecz SKA w celu umorzenia dobrowolnego akcji SKA, jeżeli akcje SKA będą zbywane przez Wnioskodawczynię po likwidacji Spółki (dokonanej po jej przekształceniu w spółkę osobową)?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-428/12-4/MD
  1) Czy przychody Wnioskodawcy, który w ramach prowadzonej działalność, zajmuje się zakupem i windykacją wierzytelności, należy zakwalifikować jako osiągnięte z praw majątkowych, czy też osiągnięte z działalności gospodarczej? 2) Czy w przypadku zakwalifikowania przychodów z windykacji zakupionych wierzytelności jako osiągniętych z praw majątkowych ma zastosowanie art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i koszty związane z fakturą leasingową są związane oprócz przychodów z działalności prawniczej również z przychodami osiągniętymi z windykacji wierzytelności i winny być proporcjonalnie przypisane do ww. działalności, czy też dotyczą wyłącznie przychodów związanych z działalnością prawniczą?
 47. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-918/12/MZa
  Czy przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze spadku po zmarłej siostrze, obciążonego długiem hipotecznym, może być pomniejszony o kwotę spłaty tego długu hipotecznego?
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-934/12-2/JB
  Wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-98/11/12-9/S/KS
  1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres przekraczający 12 miesięcy od dnia jej nabycia?2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien rozliczyć odsetki, do których zapłaty jest zobligowany, w przypadku używania Składników Majątku w prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy od dnia ich nabycia, jeśli w tym okresie Wnioskodawca dobrowolnie przekwalifikuje Składniki Majątku na środki trwałe?
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-426/12-4/ASZ
  Czy jeśli Wnioskodawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w ramach posiadanego przez Finansującego pakietu ubezpieczeń i wybrał inną (dopuszczalną) formę ubezpieczenia, tj. ubezpieczył przedmiot leasingu na rzecz Finansującego na Swój koszt, a w polisie ubezpieczeniowej wskazał Finansującego (leasingodawcę), jako właściciela przedmiotu leasingu oraz jako ubezpieczonego, natomiast Siebie jako ubezpieczającego, czy może zaliczyć ten poniesiony wydatek do kosztów Swojej działalności gospodarczej i pomniejszyć osiągane przez Siebie przychody w prowadzonej działalności gospodarczej o te ww. koszty zawartej samodzielnie polisy ubezpieczeniowej?
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-937/12-3/JB
  Czy Wnioskodawca uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w części odpowiadającej przeznaczeniu nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej? Czy odsetki od kredytu hipotecznego w zakresie, jak w pkt 1 powyżej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-643/12-4/MS
  Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawczynię na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-645/12-5/MS
  Przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-834/12-3/ES
  Czy odpowiednia część Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być na podstawie art. 22 w związku z art. 8 i art. 23 Ustawy o PIT uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów? Czyli jeśli, przykładowo, udział Wnioskodawcy w zysku Spółki wyniesie 15%, to czy może on do kosztów uzyskania przychodów ze swojej działalności gospodarczej zaliczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wnioskodawcy za usługi świadczone na rzecz Spółki?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-768/12/KB
  zaliczenie do kosztów nieumorzonej wartości początkowej likwidowanych środków trwałych
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-769/12/KB
  koszty ze sprzedaży środków trwałych
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-680/12/WM
  Czy w świetle następujących przesłanek wynikających z przedstawionego stanu faktycznego, t.j. wyroku w sprawie karnej Sądu Krajowego w Austrii potwierdzającego wykreślenie kontrahenta z odpowiedniego rejestru sądowego firm oraz odbywanie kar pozbawienia wolności przez osoby odpowiedzialne m.in. za płatności dla kontrahentów oraz stwierdzony w wyroku brak majątku przez ww. osoby, uprawdopodabniają nieściągalność przedmiotowej wierzytelności pozwalającą zaliczyć ją do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w 2012 r.
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-778/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-716/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-810/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-777/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-776/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-779/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-365/12-2/ASZ
  1)Czy w odniesieniu do wyżej opisanego zdarzenia przyszłego, objęcie akcji w Spółce B. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych akcji w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także wówczas, gdy wartość ta będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu? 2)Czy w przypadku wniesienia aportem części wierzytelności, koszty uzyskania przychodów należy ustalić stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności w takiej proporcji, w jakiej pozostaje nominalna wartość wierzytelności wniesionej aportem do nominalnej wartości całej wierzytelności?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-364/12-2/ASZ
  1)Czy w odniesieniu do wyżej opisanego zdarzenia przyszłego, objęcie akcji w Spółce B. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności będzie skutkowało u Wnioskodawcy powstaniem przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych akcji w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także wówczas, gdy wartość ta będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu? 2)Czy w przypadku wniesienia aportem części wierzytelności, koszty uzyskania przychodów należy ustalić stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie wierzytelności w takiej proporcji, w jakiej pozostaje nominalna wartość wierzytelności wniesionej aportem do nominalnej wartości całej wierzytelności?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-633/12-4/ES
  W myśl art. 22g ust. 4 ww. ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Natomiast aby obliczyć, jaka część wykazanych w ewidencji odpisów amortyzacyjnych, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, należy obliczyć wskaźnik procentowy wykorzystania infrastruktury na cele prywatne. W tym przypadku będzie to udział powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w całkowitej powierzchni użytkowej, obsługiwanej przez tą infrastrukturę (tj. sumie powierzchni użytkowej budynku zakładu produkcyjnego i mieszkalnego). Tak obliczonym wskaźnikiem procentowym pomniejszamy całkowitą amortyzację wykazaną w ewidencji i uzyskujemy wartość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów, którą należy wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-714/12-2/EC
  Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, a jednocześnie respektując zasadę odrębności przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, należy zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Kosztem uzyskania przychodu będą poniesione przez udziałowca wydatki na nabycie lub objęcie udziałów w spółce, której udziały są przekazywane spółce nabywającej. W przedmiotowej sprawie przychód (dochód) z odpłatnego zbycia ww. składników majątku powstanie niezależnie od 6-letniego upływu terminu określonego w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-715/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-713/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-613/12-2/EC
  Czy z tytułu obniżenia wkładu kapitałowego w spółce w sposób wskazany we wniosku, Wnioskodawca uzyska dochód rozumiany jako nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-712/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-711/12-2/EC
  Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. w przypadku odkupienia od Wnioskodawcy przez zagraniczną spółkę kapitałową udziałów własnych w celu ich umorzenia (stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej) dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów odpowiadające wartości nominalnej udziałów w Spółce wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-319/12-4/ASZ
  Czy wartość zakupionych usług doradczych w wysokości sfinansowanej ze środków własnych Spółki, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w dniu poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury końcowej, jako zakup usług, czy też wartość tego zakupu należy uznać za wartości niematerialne i prawne (know-how) i dokonywać odpisów amortyzacyjnych po przyjęciu zakupionego projektu do używania?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-318/12-4/ASZ
  Czy wartość zakupionych usług doradczych w wysokości sfinansowanej ze środków własnych Spółki, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w dniu poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury końcowej, jako zakup usług, czy też wartość tego zakupu należy uznać za wartości niematerialne i prawne (know-how) i dokonywać odpisów amortyzacyjnych po przyjęciu zakupionego projektu do używania?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-784/12-2/AM
  W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne), które Wnioskodawca obejmie za wnoszony Wkład, biorąc pod uwagę, iż wartość nominalna zbywanych akcji SKA będzie równa wartości rynkowej Wkładu?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-783/12-2/AM
  Wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo. Zatem Wnioskodawca wnosząc aport do spółki komandytowo-akcyjnej w postaci udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej nie osiągnie przychodu i tym samym nie rozpozna kosztu z tytułu odpłatnego zbycia objętych w ten sposób akcji w takiej wysokości, jak akcjonariusz spółki akcyjnej, który uprzednio przychód opodatkował. Nie można więc uznać za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w celu ich umorzenia, kosztem będzie wartość nominalna tych akcji z dnia ich objęcia, a więc wartość rynkowa przedmiotu aportu. W przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wyłącznie wydatki historyczne poniesione na nabycie udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej.
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-542/12-4/AM
  Czy podstawę amortyzowania w spółce cywilnej nieruchomości wybudowanej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników stanowi wartość określona zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wycena przez rzeczoznawcę?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-540/12-4/AM
  Czy podstawę amortyzowania w spółce cywilnej nieruchomości wybudowanej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników stanowi wartość określona zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wycena przez rzeczoznawcę?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-541/12-4/AM
  Czy podstawę amortyzowania w spółce cywilnej nieruchomości wybudowanej przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników stanowi wartość określona zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wycena przez rzeczoznawcę?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-639/12-2/MS
  1. Czy odpowiednia część Wynagrodzenia, wynikająca z zasad podziału zysku w Spółce, może być uznana przez Wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia?2. Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpowiednią część Wynagrodzenia Wspólnika, wynikającą z zasad podziału zysku w Spółce? Przykładowo, jeśli Wnioskodawca miałby 10% udziału w zyskach Spółki, to czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 10% Wynagrodzenia Wspólnika?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-679/12/ZK
  Czy w opisanym wyżej przypadku wydruk potwierdzenia lotu jest dokumentem, na podstawie którego Wnioskodawca może zaliczyć wydatki dotyczące przelotów do kosztów uzyskania przychodów?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-532/12/ZK
  Czy w opisanym stanie faktycznym i obowiązującym stanie prawnym, wydatki poniesione na remont i modernizację kamienicy są prawidłowo zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-677/12/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela firmy usługowej ? Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć ryczałt za noclegi uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas długotrwałych podróży służbowej właściciela
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-680/12/AB
  Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę cywilną na spłatę kredytu wspólników, zaciągniętego na zakup nieruchomości gruntowej, która wniesiona została aportem do Spółki i na której realizowana jest budowa zakładu, będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-613/12/AB
  skutki podatkowe umorzenia przez bank części zobowiązania Wnioskodawcy, wynikającego z zawartych transakcji opcji walutowych.
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-628/12/AB
  Czy spółka komandytowa, do której jako wkład niepieniężny zostało wniesione całe przedsiębiorstwo osoby fizycznej ma prawo do amortyzowania tej wartości przedsiębiorstwa, jako całości, czy powinna amortyzować poszczególne składniki tego majątku?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-698/12-2/AM
  stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie wskazany we wniosku rower prawidłowo został zaliczony do grupy 7 Klasyfikacji Środków Trwałych, a do Wnioskodawcy nie znajduje zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 22k ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to może On skorzystać z prawa jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego.
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-641/12/KB
  różnice kursowe od środków własnych
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-369/12-4/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-571/12-2/AM
  1. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością prywatną wspólników spółki jawnej oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości będą kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do jej prawa do udziału w zysku spółki jawnej?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-705/12/MMa
  Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-701/12/MMa
  Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-700/12/MMa
  Zakładając cenę sprzedaży w wysokości niespłaconego kredytu tj. 3,5 mln zł czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości na rzecz spółki będzie kwota pierwotnej ceny zakupu nieruchomości powiększona o kredyt, który zostanie spłacony bezpośrednio po przeniesieniu własności nieruchomości? Czy podstawa opodatkowania wyniesie 0 zł?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-298/12-2/ASZ
  Czy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 oraz art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wierzytelności wynikające z przedmiotowych faktur można uznać za wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, a co za tym idzie, czy ww. wierzytelności można uznać za koszty uzyskania przychodu, jeżeli ich nieściągalność została uprawdopodobniona postanowieniem o nieściągalności jednej z nich, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego oraz postanowieniem sądu o wpisaniu dłużnika do KRS Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, czy tez konieczne jest uzyskanie postanowień o nieściągalności wydanych przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego dla wszystkich ww. wierzytelności przysługujących wobec tego samego dłużnika, co łączyłoby się ze znacznym obciążeniem wierzyciela kosztami procesu oraz kosztami postępowania egzekucyjnego?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-287/12-5/MD
  Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia uzyskanych udziałów w przyszłości? Czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia będzie wartość obliczona zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wartość przedsiębiorstwa Spółki jawnej wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa z chwili przekształcenia, jednak nie wyższa iż wartość nominalna udziałów z dnia objęcia, czy wartość obliczona zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wartość przedsiębiorstwa Spółki jawnej wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa z chwili przekształcenia bez względu na wartość nominalną udziałów z dnia ich objęcia?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-287/12-4/MD
  1) Czy w przypadku przekształcenia Spółki jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi do objęcia przez byłych wspólników Spółki jawnej udziałów za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa i czy stosuje się tu art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2) Czy przy uznaniu, iż nie dochodzi wówczas do objęcia przez byłych wspólników Spółki jawnej udziałów za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, zdarzenie w postaci przekształcenia powoduje skutki podatkowe w postaci powstania obowiązku uiszczenia podatku dochodowego przez byłych wspólników Spółki jawnej, w związku z otrzymaniem udziałów?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-675/12-2/JB
  1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości diet oraz innych należności z tytułu podróży służbowych osoby z nim współpracującej - w części nieprzekraczającej wysokości diet i innych należności przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach? 2. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na szkolenia osoby współpracującej niezbędne do współprowadzenia przedsiębiorstwa i świadczenia usług?.
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-277/12-4/ASZ
  Budynek mieszkalno-usługowy w części wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodów.
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-565/12/WM
  Jaki jest prawidłowy sposób wyliczenia różnic kursowych od raty kredytowej w walucie euro w obecnym stanie prawnym (zmiana przepisów od dnia 1 stycznia 2012 roku)?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-597/12/ZK
  Czy w związku z nabyciem przedsiębiorstwa w drodze darowizny Wnioskodawczyni będzie uprawniona do dokonywania amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych od wartości początkowej ustalonej według ich wartości rynkowej z dnia nabycia - podanej w umowie darowizny, i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej tychże odpisów amortyzacyjnych?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-644/12/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów ochrony ubezpieczeniowej, wynikających z umowy wzajemnego ubezpieczenia na wypadek śmierci wspólników tej spółki
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-601/12/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów ochrony ubezpieczeniowej, wynikających z umowy wzajemnego ubezpieczenia na wypadek śmierci wspólników tej spółki
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-267/12-5/ASZ
  Czy wydatki poniesione na zakup części i usługę serwisową mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, czy też należy je amortyzować?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-646/12/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, naliczonej przez kontrahenta kary umownej.
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-304/12-4/KR
  1) Czy Wnioskodawca może łączyć przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ze stratą wynikającą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz stratą wynikającą z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, co w konsekwencji dałoby Wnioskodawcy dochód za rok 2011? 2) Czy Wnioskodawca może od dochodu uzyskanego w 2011 r., z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odliczyć stratę powstałą z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz stratę z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, powstałą w latach ubiegłych tj. 2008 r. i 2009 r. (w wysokości nie większej niż 50% kwoty tej straty)? 3) Czy do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można zaliczyć wartość nominalną zbytych udziałów z dnia ich objęcia? 4) Czy koszty poniesione, za pośrednictwo biura doradczego, w odpłatnym zbyciu udziałów zmniejszą przychód z odpłatnego zbycia udziałów?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-482/12/ZK
  Czy składniki wycofanego przedmiotu wkładu, które były ujęte w ewidencji środków trwałych w spółce mogą być dalej amortyzowane w nowoutworzonym podmiocie lub jednoosobowej działalności gospodarczej, do której zostaną wniesione?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-537/12-4/JB
  Stwierdzić należy, iż wartość początkowa, o której mowa w art. 23b ust. 1 pkt 3 jest wartość początkowa środka trwałego określona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie aktualna wartość księgowa przedmiotu umowy z dnia zawarcia umowy. W obecnym stanie prawnym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują możliwości ustalenia w inny sposób wartości początkowej odpłatnie nabytego środka trwałego oddanego w leasing. Gdyby sformułowanie "wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych" użyte w przepisie art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy miało się odnosić do wartości innej niż wartość początkowa ustalona przez finansującego, to musiałoby to znaleźć odzwierciedlenie w treści tego przepisu.
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-684/12/MMa
  Czy kwota 14.502,03 zł przeznaczona na spłatę pożyczki jako część kwoty ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na wcześniejszą spłatę pożyczki zaciągniętej na jej zakup może być przedmiotem zmniejszenia kwoty 50.000 zł, od której naliczony i zapłacony został podatek?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-367/12-2/AK
  Czy Wnioskodawcy przysługuje, w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze prace, prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416)?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-532/12-4/IF
  Należy stwierdzić, iż przedmiotowy środek trwały, tj. lokal mieszkalny może być amortyzowany przez Wnioskodawcę na zasadzie określonej w art. 22j ust. 1 pkt 3 tj. przez okres nie krótszy niż 10 lat.
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-657/12/MW
  Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pożyczkę w kwocie 14.620 zł zaciągniętą na uregulowanie zadłużenia obciążającego lokal mieszkalny?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-656/12/MW
  Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pożyczkę w kwocie 14.620 zł zaciągniętą na uregulowanie zadłużenia obciążającego lokal mieszkalny?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-494/12/AP
  Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla środka trwałego (samochodu osobowego), używanego bardziej intensywniej w stosunku do warunków przeciętnych.
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-297/12-4/KO
  Czy w związku z odbywanymi podróżami związanymi z działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów część wydatków związanych z wyżywieniem, ustaloną w formie diety, na zasadach jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-457/12/ZK
  Czy koszty dojazdu do kraju (do X), gdzie mieści się kamienica, w której wynajmuje lokale pod działalność gospodarczą i gdzie przynależy do US i UM, w postaci faktur za paliwo rozliczanych wg ewidencji przebiegu pojazdu - zgodnie ze stawkami za km, stanowią koszt uzyskania przychodu, o który może pomniejszyć swój przychód z czynszu?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-482/12-4/AM
  Stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych darowanego lokalu mieszkalnego stanowić będzie wartość początkowa określona zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie spełniony zostanie warunek wykorzystywania lokalu mieszkalnego przed jego nabyciem przez Wnioskodawczynię przez okres, co najmniej 60 miesięcy, a zatem Wnioskodawczyni przy jego amortyzacji może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną, z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Zatem w myśl powyższego, Wnioskodawczyni może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu wskazanego lokalu mieszkalnego odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% rocznie.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-8/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-216/12-7/KR
  Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-502a/12/TK
  Czy nakłady poniesione na adaptację lokalu Wnioskodawca może rozliczyć w okresie 5-ciu lat?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-406/12/MK
  W jakiej wysokości należy zastosować koszty uzyskania przychodu, w przypadku gdy pracownik przebywał w danym miesiącu na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni natomiast za 1 dzień wypłacono mu wynagrodzenie ze stosunku pracy?
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-590/12/ŁCz
  sprzedaż działki nabytej w drodze zamiany a koszt uzyskania przychodu
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-478/12-2/AM
  Pomimo że Wnioskodawca w latach wcześniejszych, czyli przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, poniósł wskazane we wniosku wydatki, to nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w tej działalności. Przedmiotowe wydatki nie spełniają, bowiem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro wydatki zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie. Zatem koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-407/12/BJ
  1. Czy jest możliwe rozliczanie się z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę w charakterze m. in. informatyków, programistów, software deweloperów, architektów oprogramowania, projektantów, designerów przy wykorzystaniu stawki 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich?2. Czy całe wynagrodzenie może podlegać 50% kosztom uzyskania przychodu czy tylko część z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-441/12-2/IF
  Wskazać należy, iż nabyte majątkowe prawo autorskie stanowiące wartość niematerialną i prawną będzie podlegało zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z art. 22m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nośnik utworu (egzemplarz obrazu) jako dzieła sztuki w myśl art. 22cww. ustawy nie będzie podlegał amortyzacji.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-421/12/AP
  dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wniesionych do spółki cywilnej w formie wkładu niepieniężnego (aportu), stanowiących środki obrotowe w tej spółce
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-456/12/ESZ
  Czy wydatek poniesiony na zakup napojów alkoholowych podawanych przez organizatora w czasie kolacji będącej elementem programowym konferencji branżowej może stanowić u wspólnika Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-539/12/MM
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez osobę fizyczną akcji w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskanych za wniesiony do tego podmiotu aport w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca może przyjąć wartość nominalną zbywanych akcji jako koszt uzyskania przychodów?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-541/12/MMa
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez osobę fizyczną akcji w spółce komandytowo-akcyjnej uzyskanych za wniesiony do tego podmiotu aport w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca może przyjąć wartość nominalną zbywanych akcji jako koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-542/12/MMa
  Czy w przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową (jawną lub komandytową) zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych po stronie akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej pojawi się przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-543/12/ŁCz
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-385/12/ZK
  Czy do wartości początkowej nieruchomości, w postaci zabytkowej kamienicy, spółka mogła wliczyć, oprócz kosztów remontu i przebudowy, także wcześniej poniesione przez małżonków (tj. przed zawiązaniem spółki) koszty wykupu lokali mieszkalnych wraz z przynależnym im gruntem? Czy spółka poprawnie nalicza amortyzację stosując do kamienicy art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-458a/12/TK
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie umorzenia (przymusowego albo automatycznego) udziałów Spółki otrzymanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu - dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziału spółki z o.o. - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów spółki z o.o. (Spółki) z dnia dokonania darowizny, tzn. dochód z tytułu umorzenia udziału Spółki stanowi różnica pomiędzy: (i) wynagrodzeniem otrzymanym przez Wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów Spółki, oraz (ii) wartością rynkową udziałów Spółki z dnia nabycia w wyniku umowy darowizny?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-245/12-5/MG
  Czy w powyższym zdarzeniu przyszłym kwota kary umownej naliczonej z tytułu opóźnień w dostawie towarów może zostać zaliczona przez Wnioskodawczynię do kosztów uzyskania przychodów?
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-245/12-4/MG
  Czy w powyższym zdarzeniu przyszłym kwota kary umownej naliczonej z tytułu odstąpienia od umowy przez Wnioskodawczynię, z przyczyn niezależnych od Kontrahenta, może zostać zaliczona przez Wnioskodawczynię do kosztów uzyskania przychodów?
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-774/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-419/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-775/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-418/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-216/12-7/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu wypłaty poszkodowanemu zadośćuczynienia oraz odszkodowania za poniesione przez poszkodowanego koszty zakupu leków i środków medycznych.
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-216/12-6/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków związanych z wypłatą poszkodowanemu renty z tytułu zwiększonych potrzeb będących następstwem wypadku przy pracy.
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-310/12-4/JK
  Skutki podatkowe zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w części w drodze spadku oraz w części na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-459/12/WRz
  Jaka jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wynagrodzenie małżonki?
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-417/12/KB
  zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych dotacją oraz zwolnienie dotacji z opodatkowania
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-361/12-2/IF
  Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji SKA, nabytych (otrzymanych) w wyniku powyższego podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych SKA (tj. z zatrzymanego zysku SKA) poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-393/12/AB
  Kwalifikacja poniesionych wydatków do bezpośrednich i pośrednich kosztów uzyskania przychodów.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-395/12/AB
  sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego w celu realizacji budowy osiedla domów jednorodzinnych.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-394/12/AB
  możliwość zakwalifikowania wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego na rzecz żony do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-502/12/MM
  Czy zwaloryzowany całkowity wkład mieszkaniowy stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność?
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-360/12/ZK
  Czy koszty poniesione na zdobycie licencji, która umożliwi uzyskiwanie przychodów z tytułu zarządzania nieruchomościami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-5/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-4/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-10/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-9/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-7/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-6/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-186/12-8/KO
  1) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B, Wnioskodawca, jako płatnik, powinien traktować to wynagrodzenie z umowy o dzieło jako przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osobę A i B, czy też przychód z przeniesienia praw autorskich zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z praw majątkowych? 2) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobom A i B Wnioskodawca, jako płatnik, obowiązany jest w sposób odmienny obliczać tę podstawę w części dotyczącej przeniesienia majątkowych praw autorskich i w części dotyczącej wykonania utworu, tj. w części dotyczącej wynagrodzenia za wykonanie dzieła jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, zaś w części odnoszącej się do przeniesienia majątkowych praw autorskich jako przychód z praw majątkowych, czy też obliczenie podstawy opodatkowania jest w tym zakresie jednolite i oparte na art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3) Czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego osobie A (199 zł) Wnioskodawca powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to od jakiej kwoty – 100 zł, czy 199 zł? 4) Czy przy obliczaniu przez Wnioskodawcę, jako płatnika, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu opisanych umów o dzieło należy uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-377/12/ZK
  Czy Wnioskodawczyni może wprowadzić część lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych i zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodu? Czy Wnioskodawczyni ma możliwość ustalenia wartości początkowej części nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej stosując metodę uproszczoną, zgodnie z art. 22g ust. 10 ww. ustawy?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-379/12/ZK
  Czy koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem mieszkania, do których zalicza się czynsz, opłaty za energię elektryczną, Internet, wg wartości ustalonej od wartości początkowej lokalu mieszkalnego odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni mieszkania, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-378/12/ZK
  Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w wysokości proporcji jaką stanowi część mieszkania przeznaczonego na działalność gospodarczą do całości mieszkania będą stanowić koszt uzyskania przychodu w nawiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-187/12-4/DS
  Czy prowizja i odsetki od kredytu płacone przez Wnioskodawcę stanowią koszt uzyskania przychodu?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-325/12/ZK
  Czy stawka amortyzacji właściwa dla lokali mieszkalnych (symbol KŚT 122) jest właściwa, w przypadku gdy mieszkanie jest w całości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-324/12/ZK
  Czy odsetki od kredytu można zaliczyć do koszty prowadzonej działalności gospodarczej?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/12-4/MP
  Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na inwestycje kapitałowe (w efekcie na zakup certyfikatów inwestycyjnych) obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie zabezpieczenia na określonych papierach wartościowych zdeponowanych w Domu Maklerskim, potrącane będą do kosztów uzyskania przychodów w momencie ustalania dochodu ze sprzedaży/umorzenia tych certyfikatów inwestycyjnych, czy też na bieżąco w roku, w którym zostały zapłacone?
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/12-3/MP
  1. Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na zakup certyfikatów inwestycyjnych poniesione przez Wnioskodawcę, a obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie blokady na papierach wartościowych zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w części, w jakiej pożyczka ta została wydatkowana na ich zakup? 2. Czy opłata za ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki, poprzez dokonanie blokady na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w całości, czy w części przypadającej proporcjonalnie do tej części pożyczki, która została wydatkowana na zakup certyfikatów inwestycyjnych?
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/12-2/MP
  1. Czy koszty związane z uzyskaniem pożyczki na zakup certyfikatów inwestycyjnych poniesione przez Wnioskodawcę, a obejmujące prowizje bankowe, zapłacone odsetki i opłatę za ustanowienie blokady na papierach wartościowych zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowią koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w części, w jakiej pożyczka ta została wydatkowana na ich zakup? 2. Czy opłata za ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki, poprzez dokonanie blokady na rachunku papierów wartościowych Wnioskodawcy w Domu Maklerskim, stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia/umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w całości, czy w części przypadającej proporcjonalnie do tej części pożyczki, która została wydatkowana na zakup certyfikatów inwestycyjnych?
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-513/12/ZK
  Czy z chwilą wynajęcia lokalu (uzyskania przychodów z najmu), wydatki dotyczące bieżących opłat, jakie będzie ponosić, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów zarówno w czasie trwania najmu jak i w okresach gdy czasowo nie prowadzony będzie najem (w okresie poszukiwania najemcy)?
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-512/12/ZK
  Czy nakłady (wydatki) poniesione na remont przed wynajęciem lokalu zwiększają jego wartość początkową, a co za tym idzie mogą znaleźć odzwierciedlenie w kosztach wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od powiększonej wartości początkowej? Czy koszty bieżących opłat (fundusz remontowy, zużycie wody, energia elektryczna, co., wywóz śmieci, koszty związane z zarządzaniem nieruchomością, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego), poniesione od daty nabycia do dnia wynajmowania zwiększają wartość początkową przedmiotowego lokalu, i mogą znaleźć odzwierciedlenie w kosztach wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od powiększonej wartości początkowej? Czy może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%?
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-263/12-4/AMN
  Czy spotkanie z klientem (potencjalnym klientem) w trakcie szkolenia (lub w innym terminie) daje Wnioskodawcy prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne w trakcie tego spotkania?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-323/12/ZK
  Czy pobierana należność za prowadzenie szkoły stanowi dla Niej przychód z tytułu prowadzonej działalności, który należy opodatkować?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/35/KOI/BRT/10/107
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-138/12-4/ASZ
  Czy wydatki na szkolenia w ramach wkładu własnego Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-137/12-4/KO
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć poniesiony wydatek związany z dodatkowym wynagrodzeniem Pełnomocnika?
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-213/12-4/ES
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; "updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?, 2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?, 3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-215/12-4/ES
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, spółka wynajmując lokal od wspólników ponosząc czynsz najmu na ich rzecz będzie miała prawo zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu, który jednocześnie będzie stanowił koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 2 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej; "updof"), tj. proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w spółce?, 2. Czy w wynajmie lokalu w ramach tak zwanego prywatnego najmu (tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) wynajmujący rozliczający się z podatku dochodowego na tzw. zasadach ogólnych może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu amortyzację lokalu 10 % indywidualną stawką amortyzacyjną?, 3. Czy sprzedaż przedmiotowego lokalu, po upływie 5 lat od jego nabycia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/11-3/12-S/ASZ
  1) Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej? 2) Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na kupno sprzedawanego mieszkania są kosztem uzyskania przychodu oraz czy kosztem tym jest wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana przez Urząd Skarbowy dla potrzeb określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych?
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-147/12-2/MP
  Czy sprzedając własnościowe prawo do lokalu w xx, do kosztów uzyskania przychodów do wyliczenia dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawca, będzie mógł zaliczyć kwotę 81.522,73 zł ? Wnioskodawca kwotę tą, będzie musiał dać byłej żonie, jako spłatę z majątku wspólnego związaną z posiadaniem lokatorskiego prawa do sprzedawanego lokalu.
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-269/12-5/EC
  Wnioskodawca, jako mały podatnik będzie mógł dokonać jednorazowej amortyzacji wskazanego we wniosku motocykla, o ile spełnia wszystkie ustawowe kryteria w tym zakresie. Odpisu tego należy dokonać w roku podatkowym, w którym motocykl ten zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym łączna wysokość dokonanych odpisów w 2012r. nie może przekroczyć limitu wskazanego w cyt. wyżej przepisach, tj. równowartości 50.000 euro, a także wartości początkowej tego środka trwałego, ustalonej zgodnie z cyt. art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. ceny jego nabycia.
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-291/11/12-S/AA
  Czy w sytuacji przekazania przez wspólnika aportem do spółki cywilnej wszystkich składników jego przedsiębiorstwa, w tym środków trwałych po amortyzacji jednostkowych wartości powyżej 3.500 zł ustalonych w dniu założenia spółki na podstawie średnich cen giełdowych w internecie i wykorzystywanych w działalności gospodarczej można ponownie wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pojazd i urządzenia?
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-121/12-3/MP
  Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki Osobowej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-478/12/ZK
  Czy środki obrotowe takie jak towary, wyposażenie sklepu zakupione za udzieloną i umorzoną pożyczkę są kosztem podatkowym?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-111/12/ZK
  Czy naliczona amortyzacja powinna być w całości kosztem uzyskania przychodów, czy tylko w części sfinansowanej przez podatnika?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-190/12/WM
  Czy w związku z nowym brzmieniem art. 24c ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. prawidłowo Wnioskodawca wylicza różnice kursowe w oparciu o wycenę otrzymanych na rachunek walutowy należności według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania waluty?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-86/12-4/ASZ
  Czy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zaliczyć w 2011 r. do kosztów uzyskania przychodów kwotę 42.826,26 zł, jako pozostałe koszty operacyjne tytułem uprawdopodobnienia nieściągalności opisanych wierzytelności?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-124/12-5/KSU
  1) Czy w związku z tym, że Wnioskodawca nie jestem płatnikiem podatku od towarów i usług, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto z faktur (prace remontowe)? 2) Czy wartość początkowa zakupionych środków trwałych to wartość brutto stanowiąca podstawę do wpisania do rejestru środków trwałych i naliczenia amortyzacji?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-124/12-4/KSU
  1) Czy w związku z tym, że Wnioskodawca nie jestem płatnikiem podatku od towarów i usług, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości brutto z faktur (prace remontowe)? 2) Czy wartość początkowa zakupionych środków trwałych to wartość brutto stanowiąca podstawę do wpisania do rejestru środków trwałych i naliczenia amortyzacji?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-127/12/KB
  ustalenie stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzowania radiolinii
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-125/12/KB
  ustalenie stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzowania Stacji Czołowej Telewizji Kablowej
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-126/12/KB
  ustalenie stawki amortyzacyjnej właściwej do amortyzowania Centrum Dystrybucji Sygnału Internetowego
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-129/12/KB
  zaliczenie do kosztów wydatków na podłączenie abonenta do sieci
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-34/12-4/AM
  Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-33/12-4/AM
  Czy wolno amortyzować w spółce cywilnej nieruchomość wybudowaną przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, której koszty wytworzenia zostały wycenione przez rzeczoznawcę zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-806/11-2/JR
  Czy kosztem uzyskania przychodów ze zbycia przez Wnioskodawczynię udziałów w A… nabytych w opisany w niniejszym wniosku sposób będzie wartość nominalna udziałów wydanych Wnioskodawczyni przez A…, w zamian za wniesiony aport w postaci akcji spółki I. SA?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-805/11-2/JR
  Czy kosztem uzyskania przychodów ze zbycia przez Wnioskodawczynię udziałów w A… nabytych w opisany w niniejszym wniosku sposób będzie wartość nominalna udziałów wydanych Wnioskodawczyni przez A…, w zamian za wniesiony aport w postaci akcji spółki I. SA?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-64/12-2/LS
  W przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wprawdzie dojdzie do zbycia udziałów, jednakże zbycie to nie będzie miało charakteru odpłatnego, tym samym dla Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia, bowiem jak wskazano powyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym, natomiast jak podano w treści wniosku planowane umorzenie udziałów zostanie dokonane bez wynagrodzenia, a zatem będzie miało charakter nieodpłatny.
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-766/11-4/MP
  Czy koszty związane z obsługą kredytu – czyli prowizja związana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni, może ująć jako koszty uzyskania przychodu?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-379/11-2/KO
  Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami służbowymi do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych dla wskazanej grupy pracowników – w przypadku podróży zagranicznych – w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.)?
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-339/11-6/KO
  Zaliczenie w koszty uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorcy i kosztów noclegu.
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-806/09/12-S/AG
  Czy wniesienie przez Wnioskodawczynię nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej przychodu podatkowego?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-330/11-2/AG
  W jakiej proporcji wydatki na realizację inwestycji będą stanowiły wartości początkowe powstałych środków trwałych?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-331/11-2/AG
  W jakiej proporcji wydatki na realizację inwestycji będą stanowiły wartości początkowe powstałych środków trwałych?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-326/11-3/MD
  Skutki podatkowe wynikające z rozwiązania umowy dotyczącej opcji walutowych
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-326/11-2/MD
  Skutki podatkowe wynikające z rozwiązania umowy dotyczącej opcji walutowych
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-689/11-4/KK
  Czy wymienione we wniosku wydatki związane z zawarciem aktu notarialnego, powinny być odliczone jako koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu ?
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-295/11-2/AG
  Czy w związku z wykonywaną działalnością polegającą na świadczeniu usług transportowych i odbywaniem częstych podróży służbowych diety z delegacji Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-662/11-4/AK
  1.Czy otrzymane w 2010 r. oraz w latach następnych uposażenie, uprawnia Wnioskodawcę i będzie uprawniało do uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 2 pkt 1, a ze względu na miejsce zamieszkania – art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? 2.Czy Wnioskodawca może skorygować zeznanie za 2010 r. uwzględniając podwyższone koszty uzyskania przychodu?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-654/11-3/MP
  1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako dywidenda przez Wnioskodawcę ze SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Wnioskodawcy - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po Jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania dywidendy? 3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust 1 pkt 1 ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Wnioskodawcy z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-654/11-2/MP
  1.Czy dochód z udziału w zysku SKA, otrzymany jako dywidenda przez Wnioskodawcę ze SKA stanowi przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, a tym samym - w zależności od wyboru Wnioskodawcy - czy taki dochód może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT? 2.Czy w związku z posiadaniem przez Wnioskodawcę statusu Akcjonariusza w SKA, przychód po Jego stronie nie powstaje w dniu sprzedaży przez SKA rzeczy oraz wyświadczenia usług, gdyż przychód ten powstanie zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania dywidendy? 3.Czy w związku z tym zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie art. 44 ust 1 pkt 1 ustawy PIT, Wnioskodawca nie jest zobowiązany płacić za miesiące, w których SKA sprzedaje rzeczy, prawa majątkowe oraz wyświadczy usługi, gdyż przychód powstaje wyłącznie w dacie faktycznego otrzymania Dywidendy? 4.Co stanowi podstawę opodatkowania (przychody minus koszty uzyskania przychodu) dla faktycznie otrzymanych dochodów Wnioskodawcy z SKA, tj. czy dochodem w rozumieniu art. 9 ust 1 i ust. 2 ustawy PIT jest faktycznie otrzymana Dywidenda z SKA?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1022/11-4/EC
  Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynię przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone (od momentu przekazania lokalu do użytkowania – wynajmu) zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-57/12/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1100/11/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1097/11/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę czynszu i mediów dot. lokalu użytkowego wykorzystywanego na potrzeby tej działalności
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-58/12/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1099/11/AP
  Czy w związku, iż zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym samochodu jest wystawione z późniejszą datą podatnik mógł dokonać jednorazowej amortyzacji w dniu przyjęcia samochodu do ewidencji środków trwałych i do użytkowania?
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1020/11-2/EC
  1) Czy Wnioskodawczyni może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, który wykorzystuje gospodarczo dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej?2) Czy odpisy amortyzacyjne, o których mowa w pytaniu nr 1, będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawczyni?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-641/11-2/MP
  Czy w przedstawionym stanie na dzień objęcia udziałów powstanie dochód do opodatkowania, oraz czy ustalając koszt uzyskania przychodu do wyceny rzeczy ruchomych i gruntu, należy stosować aktualną wartość rynkową aportu, czy wartość nabycia poszczególnych składników aportu?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-920/11-6/EC
  1) Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT wydatek dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-920/11-5/EC
  1) Czy wydatek udokumentowany przez Ubezpieczyciela fakturą VAT wydatek dotyczący Ubezpieczenia na życie na koszt Spółki zatrudnionych pracowników oraz ich rodzin od miesiąca lipca 2011 r. ma prawo podatnik pod datą wystawienia powyżej opisanej faktury VAT zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w każdym miesiącu roku podatkowego 2011 oraz w następnych latach podatkowych oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-880/11-3/LS
  W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki C?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-284/11-2/KO
  Możliwość uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wymianę pokrycia dachowego budynku związanego z działalnością gospodarczą
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-996/11-2/JB
  Wartość początkową przedmiotowego samochodu osobowego stanowi jego cena nabycia, wynikająca z faktury VAT. Jeżeli Wnioskodawcy nie przysługiwało obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy w podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług wówczas wartość początkowa przedmiotowego samochodu osobowego winna być ustalona według ceny brutto wynikającej z faktury VAT. Tak ustalona wartość będzie podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tym, że odpisy te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w części nie przekraczającej równowartości 20 000 euro ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy.
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-879/11-3/LS
  W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego oraz automatycznego umorzenia objętych udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółki C?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1068/11/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania "pomocy" związanej z nieodpłatnym dostarczaniem owoców i warzyw do placówek oświatowych, pochodzącej ze środków wspólnotowych i budżetu państwa
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-620/11-2/MP
  Czy Wnioskodawczyni, jako kierownikowi produkcji oraz uczestnikowi tworzenia utworu audiowizualnego, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w TV przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-893/11-4/IF
  Czy spółka jawna będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1074/11-4/ES
  Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty wydatki poniesione na wymianę zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na dwupłaszczowe o wartości powyżej 3.500 złotych za sztukę, kwalifikując poniesione wydatki jako remont środka trwałego?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-892/11-4/IF
  5. Czy spółka jawna będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-944/11-2/ES
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od budynku usługowego oraz od warsztatu lakierniczego stanowią koszty uzyskania przychodu pomimo faktu, że otrzymane zostały w drodze darowizny?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-944/11-3/ES
  Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny (nieruchomość gruntowa, budynek usługowy, warsztat lakierniczy) niezamortyzowana wartość może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-914/11-2/MS
  przychód uzyskany z odpłatnego zbycia części nieruchomości nabytej w 1997 r., nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skoro nie stanowi przychodu nie może więc podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-227/11-2/ASZ
  1.Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących w świetle art. 24 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 23 ustawy o radcach prawnych wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej? 2.Czy możliwość kwalifikacji jako kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego poniesionych przed rozpoczęciem działalności uzależniona jest od sposobu prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (metoda memoriałowa albo kasowa)?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-891/11-4/ES
  Czy wierzytelność może być uznana za nieściągalną i odpis aktualizujący wartość należności zaliczony ostatecznie do kosztów uzyskania przychodu?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1157/11-3/AMN
  Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki, w kwocie 34.000 EUR, na odbycie szkolenia T. w okresie od 6 kwietnia do 15 czerwca 2011 r. Zainteresowany może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-980/11-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-596/11-2/KR
  Czy w przypadku otrzymania przychodów w postaci wartości nominalnej objętych akcji lub udziałów w spółce mającej osobowość prawną (spółce kapitałowej), w związku z wniesieniem akcji SKA w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (mającej osobowość prawną) będącej, rezydentem podatkowym Państwa Unii Europejskiej (w tym polskiej spółki kapitałowej), Wnioskodawca może ustalić koszty uzyskania przychodów według, istniejącej na dzień przekształcenia w SKA wartości bilansowej aktywów spółki komandytowej czy też według wartości rynkowej aktywów spółki komandytowej?
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-904/11-2/ES
  Czy w opisanym przypadku, w związku z tym, że wierzytelność jest nieściągalna, może być w kwocie netto uznana za koszt uzyskania przychodu?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1035/11/ESZ
  Czy prawidłowo ustalono wartość początkową środków trwałych ?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-876/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-870/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej? Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-887/11-2/KS
  1. Czy amortyzacja środków trwałych służących zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej w całości będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w działalności, gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę? Jeżeli, nie to jak należy wyliczyć kwotę amortyzacji stanowiącej koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Jak należy zaliczać w koszty działalności gospodarczej zakup paliwa, części, naprawy itp do ww. środków twałych, oraz inne koszty dotyczące zarówno działalności gospodarczej jak i rolniczej?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-871/11-4/KS
  Czy Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej przez spółkę osobową, która powstanie z przekształcenia Spółki, wartości nieruchomości gruntowej wniesionej do spółki z o.o., ustalonej przez spółkę z o.o. na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od jej wartości rynkowej (wartość ta odpowiadała wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w zamian z wkład) oraz poniesione przez Spółkę po dniu nabycia nierochomości wydatki związane z nieruchomością gruntową opisaną w stanie faktycznym w wysokości ustalonej proporcjonalnie w stosunku do prawa do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki osobowej?Czy dochód Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w proporcji przypadającej na Wnioskodawcę według jego prawa do udziału w zysku będzie kwalifikował się do dochodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-946/11-2/EC
  Co należy przyjąć jako podstawę naliczenia amortyzacji budynku mieszkalnego wprowadzonego do spółki cywilnej w formie aportu?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-907/11-2/EC
  Czy po wprowadzeniu Lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetkową część rat spłacanego Kredytu 2 w momencie ich zapłaty? Czy po wprowadzeniu Lokalu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatnik może dokonywać amortyzacji Lokalu wykorzystując stawkę 2,5%?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1002/11/ZK
  Czy prawidłowe jest zaliczanie w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych liczonych od całej powierzchni budynku, w sytuacji gdy Wnioskodawca użytkuje i wynajmuje tylko niewielką wyremontowaną część?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-820/11/BJ
  Czy w związku z wykonywaniem projektów z zakresu budowy dróg i parkingów przysługuje Wnioskodawcy prawo, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do naliczania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1013/11/HS
  Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką.
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1004/11/AP
  możliwości amortyzacji środków trwałych nieodpłatne przekazanych na rzecz Wnioskodawcy, a wykorzystywanych uprzednio w prowadzonej przez Jego żonę pozarolniczej działalności gospodarczej.
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1023/11/ZK
  Czy sprzedając jedną umową dwie działki: -jedną stanowiącą majątek osobisty (nie związaną z działalnością gospodarczą) i-drugą w wykonaniu działalności gospodarczej, przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będzie cały przychód wynikający z umowy sprzedaży, czy tylko jego część związana ze sprzedażą działki sprzedawanej w wykonaniu działalności gospodarczej?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1006/11/AP
  możliwości amortyzacji środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanego w drodze darowizny od żony Wnioskodawcy.
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1022/11/ZK
  Czy opisana sprzedaż będzie stanowić przychód w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1012/11/ESZ
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie nauczania języków obcych i tłumaczeń można wliczyć w koszta działalności koszt studiów zaocznych w kolegium języka francuskiego tj. tzw. czesne pobierane przez uczelnię?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-585/11-2/MP
  Czy, koszty uzyskania przychodu Wnioskodawczyni, jako kierownika produkcji zatrudnionego na etacie w Telewizji, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego wynoszą 50%?
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1010/11/ESZ
  Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1009/11/ESZ
  Czy wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, środków higieny osobistej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-981/11/ZK
  Czy po wybudowaniu całego budynku, który w całości Wnioskodawczyni chce przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej, może amortyzację budynku zaliczyć w koszty podatkowe?
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-897/11-2/EC
  Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-993/11/ZK
  1. Czy odsetki od udzielonego kredytu, w części odpowiadającej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej? 2. Czy dodatkowe (obowiązkowe) koszty związane z udzielonym kredytem, tj. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie od niskiego wkładu, w części odpowiadającej powierzchni przeznaczonej na działalność mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej?
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-985/11/AP
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu ciężarowego (beczkowozu), niedopuszczonego do ruchu drogowego.
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-971/11/ZK
  Czy wydatki z tytułu utrzymania mieszkania (w tym media), ponoszone w związku z przyjęciem do używania ww. mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki w całości i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-970/11/ZK
  Czy zakupione mieszkanie spółka będzie mogła amortyzować zgodnie z art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wartości początkowej ustalonej wg zasad określonych w art. 22g ust. 1 ustawy i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł zaliczać tak ustaloną amortyzację do kosztów uzyskania przychodu?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-969/11/ZK
  Czy wydatki z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętego przez wspólników, jako osoby fizyczne, kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu mieszkania, ponoszone po dniu przyjęcia do używania tego mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-972/11/ZK
  Czy wydatki z tytułu zapłaconych odsetek od zaciągniętego przez wspólników, jako osoby fizyczne, kredytu hipotecznego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu mieszkania, ponoszone po dniu przyjęcia do używania tego mieszkania, będą mogły być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności spółki i czy Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego w proporcji określonej udziałami spółki będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-965/11/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych dokonywanych na aukcjach internetowych, udokumentowanych wydrukami z komputera informującymi o wygranej aukcji oraz bankowymi potwierdzeniami zapłaty za zakupiony towar
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-168/11-2/AG
  Jakie wartości winny przyjąć: wartość początkowa i umorzenie środków trwałych, wartość wyposażenia oraz wartość remanentu wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1092/11-2/AP
  Zaliczenie podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-978/11/ZK
  Czy od momentu zakończenia wynajmu nieruchomości dla uczelni, należy koszt amortyzacji uwzględniać w kosztach uzyskania przychodu, w obniżonej wysokości, to jest proporcjonalnie do pozostałej wynajmowanej powierzchni (pod działalność gastronomiczną)?
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-984/11/AP
  Sposób amortyzacji wskazanego we wniosku środka trwałego (pawilonu handlowego).
 267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1074/11-2/AP
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz w zakresie ustalenia dochodu ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-516/11-5/MP
  Czy, aby uzyskać prawo do zwolnienia części dochodu z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koniecznym jest wydatkowanie całej kwoty przychodu uzyskanego z tego zbycia na własne cele mieszkaniowe nie później, niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-516/11-4/MP
  1.Czy cyt. "kwota wartości wydanego przez Wnioskodawcę (wraz z żoną) mieszkania przy ul. U, tj. 55.000 zł może być uznana za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu przy ul. H?". 2.Czy kwota 8.724,63 zł, będąca uregulowaniem zadłużenia poprzedniego lokatora stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu przy ul. H? 3.Czy kwota wydatkowana na wniesienie wkładu budowlanego w kwocie 26.645,65 zł do Spółdzielni, stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu przy ul. H?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-920/11-2/WM
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzeń wypłacanych pracownikom kadry zarządzającej.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1169/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-146/11-6/MD
  1) Czy fakt, że wypłaty należnych Panu J. K. korzyści na podstawie umowy z dnia 10 maja 2003 r. były dokonywane z prywatnych kont bankowych Wspólników, a nie z kont bankowych Spółki Osobowej, daje Wspólnikom prawo do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów Spółki Osobowej (a ściślej Wspólników)? 2) Do kosztów podatkowych którego roku (których lat) Spółka Osobowa (a ściślej Wspólnicy) powinni zaliczyć wypłaty dokonane w latach 2006 - 2011 na rzecz Pana J. K., na podstawie umowy z dnia 10 maja 2003 r., tj. czy należy je zaliczyć do kosztów podatkowych 2011 r., czy do kosztów podatkowych tych lat, w których je fizycznie wypłacono z prywatnych kont bankowych Wspólników?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-146/11-7/MD
  1) Czy fakt, że wypłaty należnych Panu J. K. korzyści na podstawie umowy z dnia 10 maja 2003 r. były dokonywane z prywatnych kont bankowych Wspólników, a nie z kont bankowych Spółki Osobowej, daje Wspólnikom prawo do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów Spółki Osobowej (a ściślej Wspólników)? 2) Do kosztów podatkowych którego roku (których lat) Spółka Osobowa (a ściślej Wspólnicy) powinni zaliczyć wypłaty dokonane w latach 2006 - 2011 na rzecz Pana J. K., na podstawie umowy z dnia 10 maja 2003 r., tj. czy należy je zaliczyć do kosztów podatkowych 2011 r., czy do kosztów podatkowych tych lat, w których je fizycznie wypłacono z prywatnych kont bankowych Wspólników?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1060/11-4/AA
  Czy amortyzacja może być naliczana od wartości początkowej lokali (ceny nabycia powiększonej o inwestycję) począwszy od kwietnia 2011 r. przez najbliższe 10 lat, bez odliczania okresu wcześniejszego użytkowania?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1073/11-2/AMN
  Czy należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę otrzymanego dofinansowania w roku jego otrzymania (2011), czy w latach, w których wydatki z tytułu poniesionych nakładów zostały poczynione a koszty ujęte w podatkowej książce przychodów i rozchodów (2009 -2010)?
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1131/11-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-789/11-2/AM
  W przypadku wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa do spółki komandytowej wartość początkową poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa: środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - dla celów amortyzacji ustala się według wartości początkowej określonej w ewidencji zbywcy, czyli w tym wypadku wnoszącego aport Wnioskodawcy.
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-949/11/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-774/11-2/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-931/11/ZK
  Czy remont pokrycia dachowego może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1052/112/AMN
  Czy koszt polisy, o której mowa wyżej stanowi koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-878/11/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczą można zaliczyć odpisy amortyzacyjne od rozbudowanej nieruchomości oddanej do użytkowania oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę tej nieruchomości związanej z tą działalnością?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-934/11/ZK
  Jakie konsekwencje w podatku dochodowym rodzi sprzedaż nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-788/11-2/AM
  Organizacyjne, finansowe funkcjonalne wyodrębnienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną pozwała na uznanie go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu updof w związku z czym w sytuacji, gdy Podatnik uzyska Dział jako darowiznę to będzie uprawniony do ujęcia w swej ewidencji środków trwałych i wartości niemateriałnych składników majątkowych Działu po ich wartości rynkowej z momentu dokonania darowizny i dokonywania odpisów amortyzacyjnych podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-937/11/ZK
  Czy umorzona część pożyczki, której kwota była przeznaczona na zakup środków trwałych może podlegać amortyzacji w prowadzonej działalności gospodarczej?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/4160-76/11/ZK
  1. Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów rozpoczynanej działalności gospodarczej poniesione przed jej rozpoczęciem wydatki, bez poniesienia których działalność taka nie byłaby możliwa? 2. Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów rozpoczynanej działalności gospodarczej poniesione przed jej rozpoczęciem wydatki na kurs wyceny dla banków, po to aby bezzwłocznie po otrzymaniu uprawnień móc świadczyć usługi wyceny nieruchomości dla sektora bankowego, co pozwala na wpisanie na bankową listę rzeczoznawców majątkowych i uzyskanie większej ilości zleceń?
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1107/11-2/AG
  Czy odstępne stanowi koszt uzyskania przychodu?
 288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-139/11-4/MD
  Czy z paragonów wydawanych kierowcom na autostradzie przez Autostrada S.A. można wartość netto zaliczać w koszty uzyskania przychodów?
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-748/11/ZK
  W jaki sposób Wnioskodawca może rozdzielić koszty odsetek od przyznanego całościowo kredytu dotyczącego wszystkich inwestycji na każdą inwestycję z osobna na podstawie wyciągu bankowego?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-877/11/ZK
  Czy szacunkowa wartość rynkowa tego gruntu jest wystarczającą wyceną czy też wymagana jest wycena rzeczoznawcy?
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-784/11/AŻ
  Czy opłata za szkolenie na aplikacji adwokackiej stanowi koszt uzyskania przychodu, jeśli aplikant adwokacki osiąga dochody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło? Czy obligatoryjna składka członkowska, uiszczana z tytułu przynależności do samorządu adwokackiego, stanowi koszt uzyskania przychodu jeśli aplikant adwokacki osiąga dochody z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło?
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-125/11-4/KSU
  Czy wydatki sfinansowane z dotacji (wg załączonych faktur zakupu) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-506/11-4/KR
  1.W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółek zbywanych? 2.W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia objętych (otrzymanych) udziałów w Holdingu w zamian za wniesione aportem udziały Spółek zbywanych?
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-992/11/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej towarów handlowych przekazanych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/423-41/11/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wydatków związanych ze zwrotem członkom klubu kosztów przejazdu na imprezy sportowe oraz uiszczeniem wpisowego z tytułu udziału ww. członków w tych imprezach.
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-819/11/ZK
  Czy opisany sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest prawidłowy?
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-149/11-4/KO
  Czy prawidłowym jest ustalenie wartości początkowej jako ceny nabycia zwiększonej o koszty związane z zarejestrowaniem pojazdu, koszty prowizji bankowych, koszty odsetek od zaciągniętego kredytu oraz korekty o różnice kursowe naliczone od dnia nabycia pojazdu do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych?
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-877/11-4/EC
  Składki wpłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapłacone przez spółkę przekształconą (jednoosobową spółkę z o.o.) odnoszące się do wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych oraz wynagrodzeń osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, nie mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy przekształcanego (osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą).
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-916/11/MW
  Skutki podatkowe zbycia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym nabytych w części w drodze spadku oraz w części na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-746/11-4/EC
  Proporcjonalne rozliczenia kosztów uzyskania przychodów u przedsiębiorcy przekształcanego.
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-878/11-4/EC
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności wynagrodzeń pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, które zostały wypłacone przez spółkę przekształconą.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-932/11/MW
  Skutki podatkowe zbycia akcji spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-501/11-3/MP
  1.Czy przychód uzyskany w ramach wyżej opisanego stypendium należy w zeznaniach rocznych za rok 2006 i 2007 wykazać w dwóch odrębnych pozycjach: a)jako przychód z praw majątkowych o których mowa w art 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując koszty uzyskania przychodu 50% określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 związane z przeniesieniem praw autorskich; oraz b)jako przychód z innych źródeł (stypendium) o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując do części tego przychodu zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a)? 2.Czy ustalając kwotę przychodu dla poszczególnych źródeł przychodów, o których mowa w pytaniu 1, może zastosować kryterium pracochłonności związanej z prowadzeniem prac na rzecz Muzeum oraz własnej pracy badawczej? Uwzględniając fakt, że czas poświęcony wykonywaniu prac twórczych na rzecz Muzeum wynosił 50%, a czas związany z własną pracą badawczą 50%, czy prawidłowe będzie wykazanie w zeznaniach rocznych za rok 2006 i 2007 kwot przychodu z praw majątkowych w wysokości 50%, a kwoty przychodu z innych źródeł w wysokości 50% środków otrzymanych od Muzeum w danym roku?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-501/11-2/MP
  1.Czy przychód uzyskany w ramach wyżej opisanego stypendium należy w zeznaniach rocznych za rok 2006 i 2007 wykazać w dwóch odrębnych pozycjach: a)jako przychód z praw majątkowych o których mowa w art 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując koszty uzyskania przychodu 50% określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 związane z przeniesieniem praw autorskich; oraz b)jako przychód z innych źródeł (stypendium) o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosując do części tego przychodu zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a)? 2. Czy ustalając kwotę przychodu dla poszczególnych źródeł przychodów, o których mowa w pytaniu 1, może zastosować kryterium pracochłonności związanej z prowadzeniem prac na rzecz Muzeum oraz własnej pracy badawczej? Uwzględniając fakt, że czas poświęcony wykonywaniu prac twórczych na rzecz Muzeum wynosił 50%, a czas związany z własną pracą badawczą 50%, czy prawidłowe będzie wykazanie w zeznaniach rocznych za rok 2006 i 2007 kwot przychodu z praw majątkowych w wysokości 50%, a kwoty przychodu z innych źródeł w wysokości 50% środków otrzymanych od Muzeum w danym roku?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-100/11-8/MD
  Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekty zeznania podatkowego PIT-36 za 2010 r. zwiększając koszty uzyskania przychodów z działalności przypadających na Jego udział o wartość błędnie skorygowanej amortyzacji skanera laserowego oraz korekty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy za poszczególne miesiące 2011 roku?projektu "Perspektywa"?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-137/11-2/AG
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo amortyzować nabytą w drodze darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa od wartości początkowej ustalonej na nowo według wartości rynkowej z dnia nabycia - podanej w umowie darowizny i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisy amortyzacyjne?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1010/11-3/AP
  Czy odpowiednia część odpisów amortyzacyjnych ustalana w oparciu o udział Wnioskodawcy w zysku spółki komandytowej, obliczona od wartości początkowej prawa do znaku towarowego, będzie stanowiła koszt podatkowy Wnioskodawcy?
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1010/11-2/AP
  W jaki sposób Wnioskodawca będąc wspólnikiem spółki komandytowej oraz spółka komandytowa winna ustalić wartość początkową otrzymanych w formie wkładu praw do znaku towarowego?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1016/11-2/AP
  W jaki sposób Wnioskodawca będąc wspólnikiem spółki komandytowej oraz spółka komandytowa winna ustalić wartość początkową otrzymanych w formie wkładu praw do znaku towarowego?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1016/11-3/AP
  Czy odpowiednia część odpisów amortyzacyjnych ustalana w oparciu o udział Wnioskodawcy w zysku spółki komandytowej, obliczona od wartości początkowej prawa do znaku towarowego, będzie stanowiła koszt podatkowy Wnioskodawcy?
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-808/11-4/AJ
  Czy za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można uznać wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zbytego w drodze umowy zamiany z dnia 18 lipca 2008 roku, tj. kwotę 180 000 zł, przy uwzględnieniu faktu, że w zamian za powyższy lokal Zainteresowana nabyła lokal o wartości 80 000 zł?
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-452/11-4/MP
  Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do uiszczenia opłaty w wysokości 19% podatku dochodowego? Czy koszty uzyskania przychodu to kwoty wynikłe z: - tytułu spłaty spadkobiercy podatek PCC, - f-ra za pośrednictwo w sprzedaży mieszkania
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-101/11-4/MD
  Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek dokonać korekty zapisów w ewidencji podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz dokonać korekty zeznania podatkowego PIT-36L za rok 2010, oraz korekty zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy poszczególnych miesięcy 2011 r.?
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-875/11/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego na w celu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-110/11-2/ASZ
  Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych faktura za wynajem w sytuacji przedstawionej wyżej jest kosztem uzyskania przychodów?
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-95/11-4/ASZ
  Czy prawidłowo zastosowano 30% stawkę amortyzacji dla inwestycji w postaci budowy sieci dostępowej do szerokopasmowego internetu?
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-91/11-2/AG
  1.Jak prawidłowo udokumentować nieodpłatne nabycie towarów handlowych pozyskanych nieodpłatnie na niemieckich "wystawkach", a następnie wprowadzić je do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, aby potem sprzedawać je na polskim rynku? 2.Czy wprowadzenie do obrotu gospodarczego przedmiotów z tzw. "wystawek" jest możliwe i zgodne z przepisami podatkowymi?
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-90/11-7/ASZ
  1)Czy wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, stanowiące koszty kwalifikowalne projektu, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu? 2)Czy wydatki ponoszone ze środków własnych w związku z realizacją projektu stanowiące koszty niekwalifikowane, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-90/11-6/ASZ
  1)Czy wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, stanowiące koszty kwalifikowalne projektu, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu? 2)Czy wydatki ponoszone ze środków własnych w związku z realizacją projektu stanowiące koszty niekwalifikowane, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-638/11-5/EC
  W jaki sposób ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w skład których weszły towary i usługi, które zostały nabyte przez spółkę komandytową w drodze aportu w ramach opisanych w stanie faktycznym niezakończonych zadań inwestycyjnych?
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-83/11-2/ASZ
  Czy konieczna jest forma aktu notarialnego, ażeby nieruchomość wraz ze stanowiącym jej część składową budynkiem gospodarczym została skutecznie wprowadzona do majątku spółki i istniała możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych?
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-655/11/AP
  możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z remontem nawierzchni parkingu, placu manewrowego i dojazdowego
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-809/11/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-341/11-4/MD
  1. Czy koszty związane z budową domu mieszkalnego, które poniosła Wnioskodawczyni w latach 2009 - 2010 mogą zostać zaliczone do podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako ulga podatkowa z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? 2. Czy zapłacenie zaliczki na budowę mieszkania deweloperowi, zwalnia Wnioskodawczynię z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji kiedy nie upłynął okres dwóch lat od sprzedaży mieszkania?
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-341/11-5/MD
  1. Czy koszty związane z budową domu mieszkalnego, które poniosła Wnioskodawczyni w latach 2009 - 2010 mogą zostać zaliczone do podstawy do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jako ulga podatkowa z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? 2. Czy zapłacenie zaliczki na budowę mieszkania deweloperowi, zwalnia Wnioskodawczynię z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji kiedy nie upłynął okres dwóch lat od sprzedaży mieszkania?
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-684/11/ZK
  Czy Organizator akcji promocyjnych i reklamowych kierowanych do pracowników Klienta może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów, zarówno wydatki związane z organizacją szkolenia jak również wartość nagród przekazywanych pracownikom Klienta za uczestnictwo w zorganizowanej akcji promuj i reklamuj produkty marki?
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-651/11/AB
  w zakresie skutków podatkowych dotyczących kontynuacji umów leasingu w przypadku aportu przedsiębiorstwa do spółki osobowej
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-303/11-4/GG
  Czy Wnioskodawcy przysługuje – do wynagrodzenia należnego z umowy o dzieło – prawo do odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 .pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307)
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-744/11/MW
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji wydatków na spłatę odsetek od pożyczki otrzymanej od osoby fizycznej na zakup akcji, wydatków na zapłatę za opinię prawną z zakresu możliwości zaskarżania uchwał Spółek giełdowych, które naruszałyby interesy podatnika, wydatków na zakup usługi w postaci indywidualnej rekomendacji związanej z zakupem akcji, które podatnik zamierza nabyć, lub rekomendacji dotyczącej trzymania lub zbywania posiadanych akcji.
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-742/11/MW
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji wydatków na spłatę odsetek od pożyczki otrzymanej od osoby fizycznej na zakup akcji, wydatków na zapłatę za opinię prawną z zakresu możliwości zaskarżania uchwał Spółek giełdowych, które naruszałyby interesy podatnika, wydatków na zakup usługi w postaci indywidualnej rekomendacji związanej z zakupem akcji, które podatnik zamierza nabyć, lub rekomendacji dotyczącej trzymania lub zbywania posiadanych akcji.
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-709/11/WRz
  Jakie warunki należy spełnić aby dokonać jednorazowej amortyzacji?
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-641/11/ZK
  Czy Wnioskodawca właściwie określił wartość początkową prawa ochronnego na znak towarowy według wartości rynkowej prawa ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę?
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-640/11/ZK
  Czy Wnioskodawca mógł uznać wskazane prawo ochronne na znak towarowy za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji podatkowej w ramach wykonywania działalności gospodarczej w spółce jawnej?
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-630/11/ESZ
  W jaki sposób zaewidencjonować surowce do produkcji, które również otrzyma w darowiźnie?
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-900/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-899/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci zobowiązań z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu środków trwałych, z tytułu rozrachunków z pracownikami, z tytułu pożyczek i kredytów, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-898/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci rozliczeń międzyokresowych kosztów, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-897/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci środków pieniężnych w kasie i na rachunkach, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-895/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci należności z tytułów dostaw i usług, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, innych świadczeń dochodzonych na drodze sądowej i innych oraz z tytułu podatków i ceł, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-894/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci zaliczek na dostawy, pobranych przez właściciela na cele osobiste, pobranych przez właściciela na cele prowadzonej działalności, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-893/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci zapasów (materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary), w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-892/11/AK
  Jak zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalić dla celów podatkowych wartość składników przedsiębiorstwa w postaci środków trwałych w budowie, w przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w zamian za to przedsiębiorstwo?
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-705/11/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-286/11-4/KR
  Podatku dochodowego od osób fizycznych: - w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych, - w zakresie zaliczenia amortyzacji za lata 2008-2010 w kosztach uzyskania przychodu roku 2011.
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-722/11/ŁCz
  spłata jako koszt uzyskania przychodu
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-66/11-4/MD
  Czy X.X. (imię i nazwisko Wnioskodawcy) przysługuje prawo amortyzowania części budynku mieszkalnego bez obowiązku wydzielania lokalu po określeniu jego kosztu wytworzenia w części przypadającej na część budynku wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej?
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-584/11/BK
  w zakresie obowiązku wykazywania w spisie z natury części oraz innych elementów przeznaczonych do sprzedaży, pozyskanych z samochodów przeznaczonych do demontażu oraz sposobu ich wyceny, jak również opodatkowania tym podatkiem czynności nieodpłatnego nabycia pojazdów przeznaczonych do demontażu
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-71/11-2/ASZ
  1. Czy dotacja otrzymana z Miejskiego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121?2. Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł, sfinansowane z Funduszu Pracy dla bezrobotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowią koszt uzyskania przychodu?
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-622/11/AP
  Skutki podatkowe sprzedaży składników majątku (nieruchomości), stanowiących środki trwałe w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-788/11-3/AMN
  Czy wykonując umowę o dzieło dotyczące opracowania przez Wnioskodawcę kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczne - budowlanej, jako uprawniony projektant, w firmie (Zainteresowany jest zatrudniony na pełen etat w innej firmie projektowej) Wnioskodawca może rozliczyć podatek dochodowy związany z tym zatrudnieniem, stosując 50% koszty uzyskania przychodów?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-19/11-6/MD
  Czy odsetki mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu przez ich płatnika, Wnioskodawcę, w pełnej wysokości?
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-558/11/ZK
  Czy amortyzacja oddanej zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do użytkowania części budynku jest jego kosztem uzyskania przychodów?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-645/11-2/MK
  Czy w świetle powyższego stanu faktycznego oraz interpretacji podatkowej zawarte umowy z pracownikami oraz tabelaryczne zestawienie projektów oprogramowania zawierające informacje o realizowanych projektach i pracownikach, którzy je realizują są wystarczające dla udokumentowania pod kątem 50% kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) faktu tworzenia przez pracowników utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-45/11-5/ASZ
  Czy Wnioskodawca prawidłowo ustali dochód (lub stratę) ze zbycia gruntu w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego środka?
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-56/11-2/ASZ
  Czy wydatki poniesione na rozbudowę (w kwocie netto) podnoszą wartość początkową amortyzacji oraz czy do podstawy (wartości początkowej) można dodać całą sumę obecnie poniesionych wydatków i całość amortyzować jeszcze ok. 2 lata, czy też należy rozpocząć nową amortyzację?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-746/11/AP
  Dot. możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup i rozbiórkę wskazanego we wniosku budynku mieszkalnego.
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-562/11/ESZ
  Czy określenie wartości początkowej samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w kwocie wynikającej faktury zakupu jest prawidłowe? Czy zamiast wartości z faktury zakupu należało określić wartość samochodu według wartości rynkowej?
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-548/11/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-547/11/WRz
  Czy można dokumentować zakup paliwa po zagranicami Polski paragonami fiskalnymi?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-581/11/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-573/11/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatku na zakup projektu budowlanego
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-572/11/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatku na zakup projektu budowlanego
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-571/11/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatku na zakup projektu budowlanego
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-807/11/ZK
  Czy Wnioskodawczyni może zastosować stawkę amortyzacji 10% od całości wartości budynku powiększonej o wydatki modernizacyjne w wysokości ponad 30% wartości początkowej budynku?
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-512/11/ZK
  W jaki sposób ustalić wartość początkową środka trwałego?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-660/11/JG
  Czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji są wydatki na szkolenie i nabycie specjalistycznych publikacji (gazet, książek) związanych z inwestowaniem na giełdzie oraz cała prowizja i odsetki od kredytu, który nie został w pełni wykorzystany na nabycie akcji?
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-661/11/JG
  Czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji są wydatki na szkolenie i nabycie specjalistycznych publikacji (gazet, książek) związanych z inwestowaniem na giełdzie oraz cała prowizja i odsetki od kredytu, który nie został w pełni wykorzystany na nabycie akcji?
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-657/11/MM
  Czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji są wydatki na szkolenie i nabycie specjalistycznych publikacji (gazet, książek) związanych z inwestowaniem na giełdzie oraz cała prowizja i odsetki od kredytu, który nie został w pełni wykorzystany na nabycie akcji?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-659/11/MM
  Czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji są wydatki na szkolenie i nabycie specjalistycznych publikacji (gazet, książek) związanych z inwestowaniem na giełdzie oraz cała prowizja i odsetki od kredytu, który nie został w pełni wykorzystany na nabycie akcji?
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-658/11/MM
  Czy kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji są wydatki na szkolenie i nabycie specjalistycznych publikacji (gazet, książek) związanych z inwestowaniem na giełdzie oraz cała prowizja i odsetki od kredytu, który nie został w pełni wykorzystany na nabycie akcji?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-513/11/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych dokonywanych na aukcjach internetowych, udokumentowanych dowodami transakcji internetowej, dokumentami wykonanej płatności oraz oświadczeniem, że zakup był dokonany w celach handlowych
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-540/11/ESZ
  Czy nabyty motocykl, kwalifikowany jako środek trwały podatnika, może zostać poddany jednorazowej amortyzacji w oparciu o treść art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-732/11-2/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków marketingowych.
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-733/11-2/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków marketingowych.
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-500/11/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu podróży służbowej właściciela firmy
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-694/11-2/AG
  Czy wydatki poniesione na adaptację pomieszczeń nie będących przedmiotem sprzedaży, a stanowiących warunek zakupu pozostałej części nieruchomości, będą podwyższały wartość początkową zakupionej inwestycji?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-693/11-4/AO
  Czy kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorstwa osoby fizycznej są opłaty leasingowe ponoszone przez firmę w podstawowym okresie trwania umowy leasingowej, w tym opłata wstępna w momencie ich poniesienia?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-515/11/ESZ
  Czy może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup kawy, herbaty oraz drobnego poczęstunku?
 379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-47/11-2/ASZ
  Czy wydatki z tytułu najmu mieszkania oraz jego używania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisu art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli będą pomniejszać przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą?
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-564/11-2/ES
  W sytuacji wniesienia przez Wnioskodawczynię do spółki partnerskiej wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego (samochodu) za jego wartość początkową, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać wydatki poniesione na nabycie przedmiotu wkładu.
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-682/11-5/AO
  Wnioskodawca pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonką, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty remontów i bieżących napraw lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność.
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-682/11-4/AO
  Wnioskodawca pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonką, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty eksploatacji i utrzymania lokalu również w sytuacji, gdy umowy z dostawcami mediów usług nie zostały zawarte ze spółką, lecz z jej wspólnikami (właścicielami lokalu), takie jak: koszty dostarczenia prądu, wody, gazu; koszty opłat do wspólnoty mieszkaniowej; opłat za służebność drogi; koszty ochrony i ubezpieczenia oraz koszty podatku od nieruchomości ponoszone przez właścicieli.
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-682/11-3/AO
  Wnioskodawca pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonką, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty zapłaconych odsetek od kredytu, z którego sfinansowano zakup przedmiotowego lokalu.
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-682/11-2/AO
  Wnioskodawca pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonką, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-681/11-5/AO
  Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty remontów i bieżących napraw lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność.
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-681/11-4/AO
  Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty eksploatacji i utrzymania lokalu również w sytuacji, gdy umowy z dostawcami mediów usług nie zostały zawarte ze spółką, lecz z jej wspólnikami (właścicielami lokalu), takie jak: koszty dostarczenia prądu, wody, gazu; koszty opłat do wspólnoty mieszkaniowej; opłat za służebność drogi; koszty ochrony i ubezpieczenia oraz koszty podatku od nieruchomości ponoszone przez właścicieli.
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-681/11-3/AO
  Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty zapłaconych odsetek od kredytu, z którego sfinansowano zakup przedmiotowego lokalu.
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-681/11-2/AO
  Wnioskodawczyni pragnie upewnić się, że w kalkulacji podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce cywilnej prowadzonej z małżonkiem, może kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów koszty amortyzacji lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzona działalność.
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-672/11-4/AMN
  1. Czy Wnioskodawczyni może stosować stawkę 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach wykładów jakie prowadzi (zarówno w ramach etatu, jaki na podstawie umowy cywilno-prawnej)? 2. Czy pracodawca ma prawo odmówić zastosowania normy 50%?
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-677/11-2/AMN
  Czy uposażenie prokuratora w stanie spoczynku należy traktować jako przychód ze stosunku służbowego (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a zatem uposażenie pomniejszać o koszty jego uzyskania określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro prokurator w stanie spoczynku nie świadczy pracy i nie ponosi kosztów związanych dojazdem do pracy, chociaż pozostaje w stanie służbowym?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-524/11-2/JS
  Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jako mały podatnik ma prawo dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionych maszyn i urządzeń, zaliczonych do środków trwałych, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-419/11/AB
  Sposób ustalenia wartości wniesionej do spółki cywilnej, tytułem wkładu nieruchomości gruntowej stanowiącej aktywa obrotowe w prowadzonej działalności gospodarczej oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na jej nabycie.
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-185/11-2/ASZ
  1.Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?2.Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na kupno sprzedawanego mieszkania są kosztem uzyskania przychodu oraz czy kosztem tym jest wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana przez Urząd Skarbowy dla potrzeb określenia prawidłowej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych?
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-589/11/NG
  Czy w przypadku umorzenia przez Spółkę udziałów w trybie przewidzianym przez art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przychód wnioskodawcy z tytułu takiego umorzenia (równy kwocie ustalonej jako wynagrodzenie za umarzane udziały) może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia ich nabycia przez wnioskodawcę w drodze darowizny, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-630/11-4/AG
  Czy koszt poniesiony przez Wnioskodawczynię na rzecz operatora "Programu 1" w związku z udziałem Wnioskodawczyni w "Programie 1" stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 updof?
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-662/11-3/AMN
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej diet z tytułu podroży służbowych.
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-190/11-2/ASZ
  Czy zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy naliczać koszty uzyskania przychodów w zryczałtowanej wysokości w odniesieniu do uposażenia wypłacanego sędziemu w stanie spoczynku?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-620/11/AB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej rekompensaty za nie wywiązanie się z warunków zawartych w kontraktach.
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-402/11-4/ES
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji.
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-144/11-4/KR
  Czy w związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca może złożyć zeznanie za rok 2008, wykazując stratę z wyżej wymienionych akcji, gdyż zakupił je za kwotę 2435 EURO, natomiast wartość ich wynosiła zero (zostały umorzone)?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-97/11-4/GG
  Czy Wnioskodawczyni przysługuje - w części wynagrodzenia należnego za jej twórcze (projektowe) prace –prawo do odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 .pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307)
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-112/11-4/KR
  Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od zbycia papierów wartościowych, jeżeli faktycznie poniósł z tytułu sprzedaży stratę, a nie zysk?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-327/11-4/KS
  Moment oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem komputera, oprogramowania oraz tuszu do drukarki.
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-163/11-4/KR
  Czy umarzając udziały nabyte częściowo za aport, częściowo zaś za gotówkę o równowartości 300.000,00 zł i otrzymując wypłatę od Spółki o wartości 300.000,00 zł z tytułu potem umorzonych udziałów, powstanie dochód do opodatkowania?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-577/11-4/AG
  1. Czy datą powstania obowiązku podatkowego jest dzień odprawy celnej na terenie Niemiec? 2. Czy dla celów podatku dochodowego należy przyjąć sumę wartości towaru w euro po przeliczeniu przez dokonującego odprawy wraz z cłem i po kursie z jakiego dnia należy przeliczyć ww. wartość?
 406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-96/11-2/GG
  Czy spółce jako płatnikowi przysługuje – w części wynagrodzenia należnego wykonawcom dzieła za twórcze (projektowe) prace – prawo do odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.)?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-12/11-4/MD
  Czy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z uwzględnieniem zapisów podpisanej "Umowy podziału nieruchomości do używania", Wnioskodawczyni i Jej mąż, jako osoby prowadzące odrębne działalności gospodarcze, a jednocześnie współwłaściciele nieruchomości na zasadzie współwłasności łącznej małżeńskiej, prawidłowo rozliczają koszty, przychody podatkowe związane z tą nieruchomością, tj. koszty amortyzacji, koszty podatków od nieruchomości, koszty związane z eksploatacją, np. prąd, pożytki z tytułu wynajmu części nieruchomości?
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-509/11-2/JK
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu inwestowania na rynkach papierów wartościowych.
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-370/11/BJ
  Czy w przypadku umów zawieranych w celu przeprowadzenia działalności dydaktycznej w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa mogą być zawierane umowy o dzieło, z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-63/11-2/KR
  Spółka w dniu 16 lutego 2011 r. zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem o to, czy będzie płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu uzyskanego przez wspólników Spółki z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia w sytuacji, gdy umowa zbycia udziałów w celu umorzenia została zawarta w dniu 9 grudnia 2010 r., a raty są płatne w roku 2011 r. i latach następnych. Spółka jeszcze nie otrzymała odpowiedzi na to pytanie. Przyjmując jednak, że z odpowiedzi może wynikać, iż Spółka jest płatnikiem tego podatku, to w takiej sytuacji, w jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu umorzenia udziałów nabytych przez wspólników w drodze darowizny, czy Spółka powinna przy obliczaniu wysokości dochodu zastosować zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu obowiązujące w roku 2011, w przypadku, gdy udziały wspólników były otrzymane przez każdego z nich w drodze darowizny dokonanej w roku 2010?
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-300/11-2/KS
  Określenie wartości początkowej samochodu.
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-247/11-4/WM
  1. Czy kwotę wpłaconą do kasy spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 176 000 zł Wnioskodawca może zaliczyć na poczet kosztów związanych z nabyciem prawa do ww. lokalu i tym samym, czy może On o tę kwotę pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości? 2. Czyli, czy wpłata gotówkowa w kasie spółdzielni mieszkaniowej na pokrycie wkładu mieszkaniowego może być zaliczona jako koszt związany z nabyciem lokalu mieszkalnego?
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-291/11-4/AA
  Czy w sytuacji przekazania przez wspólnika aportem do spółki cywilnej wszystkich składników jego przedsiębiorstwa, w tym środków trwałych po amortyzacji jednostkowych wartości powyżej 3.500 zł ustalonych w dniu założenia spółki na podstawie średnich cen giełdowych w internecie i wykorzystywanych w działalności gospodarczej można ponownie wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pojazd i urządzenia?
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-292/11-2/TW
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup telewizora, nagrywarki i odtwarzacza płyt.
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-258/11-3/JB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet i innych należności związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-281/11-4/AMN
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-264/11-4/AP
  Czy koszt organizacji ww. imprezy artystycznej jest kosztem uzyskania przychodu firmy?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-280/11-3/AGr
  W jaki sposób określić koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia: a) Nieruchomości wchodzących w skład aportu ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki? b) Nieruchomości wchodzących w skład aportu zakwalifikowanych przez Spółkę jako środki obrotowe – towary handlowe?
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-25/11-2/MD
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę za przedterminowe zerwanie umowy leasingu?
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-260/11-2/AGr
  Czy i kiedy części zużyte do zmontowania zestawu modułów (urządzenia pompowego) Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tytułu wykonywania usługi najmu zestawu modułów (w przypadku awarii - urządzenie przestaje być zestawem modułów (urządzeniem) i zamienia się ponownie w składankę części (modułów) gotową do montażu następnego innego - o innych parametrach - zestawu modułów, z wyjątkiem uszkodzonych elementów)?
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-258/11-3/AO
  1a. Czy po zakończeniu rewitalizacji budynku, od wartości początkowej całości budynku obejmującej dotychczasowe dwie części, stanowiące całość funkcjonalną i budowlano-instalacyjną, lecz nabytego odrębnymi aktami notarialnym (położonego na dwóch działkach) powiększonej o wydatki związane z jego rewitalizacją (nadbudową i przebudowa), będzie przysługiwała Wnioskodawcy możliwość kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych według indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości wynikającej z art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 1b. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, czy Wnioskodawcy będzie przysługiwała możliwość kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej całości budynku (położonego na dwóch działkach) powiększonej o wydatki związane z jego rewitalizacją, w wysokości stawki wynikającej z Załącznika 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Od którego momentu Wnioskodawca może dokonać kontynuowania dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla budynku, który ponownie jest wykorzystywany do działalności gospodarczej prowadzonej przez Niego?
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-314/11-3/AM
  Jak będzie ustalana dla celów amortyzacji wartość początkowa składników majątku wniesionych do spółki jawnej przez Wnioskodawczynię?
 423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-278/11-2/ES
  Ustalenie wartości początkowej środka trwałego.
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-390/11-2/AP
  Czy otrzymane odszkodowanie jest-zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych?
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-197/11/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej.
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-196/11/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej.
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-205/11/ZK
  Czy można zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne?
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-221/11-2/ES
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów podczas spotkań organizowanych w lokalach gastronomicznych.
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-1/11-4/MD
  Czy w związku z wyceną znaku towarowego przez biegłego można znak towarowy wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w cenie rynkowej, wynikającej z opinii biegłego, i czy można znak ten amortyzować?
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-41/11-2/MP
  Jak ustalić koszty uzyskania przychodu w odniesieniu do przychodu udziałowca z dokonanego umorzenia udziałów?
 431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-169/11/ZK
  Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu? Jeżeli dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania, czy wówczas należy dokonać korekty kosztów w zeznaniu rocznym za 2009 rok PIT-36L według procentu przyznanego dofinansowania według wydatków? Czy należy również dokonać korekty zapisu w księdze przychodów i rozchodów?
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-191/11/HSt
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w koszty grudnia 2010r. składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, które z przyczyn od Wnioskodawcy niezależnych zostały przekazane do ZUS w styczniu 2011r.?
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-195/11/HSt
  1) Czy wyposażenie zakupione z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy stanowi koszt uzyskania przychodu? 2) Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od środka trwałego, którego zakup został sfinansowany z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-170/11/ZK
  Czy otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu? Jeżeli dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania, czy wówczas należy dokonać korekty kosztów w zeznaniu rocznym za 2010 rok PIT-36L według procentu przyznanego dofinansowania według wydatków? Czy należy również dokonać korekty zapisu w księdze przychodów i rozchodów?
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-192/11-2/ES
  W jaki sposób i jaką stawką należy dokonywać amortyzacji po dacie zakupu lokalu aktem notarialnym z 22.12.2010 r. jeśli do dnia zakupu lokalu amortyzowano wyłącznie inwestycję w obcym środku trwałym, a po dacie zakupu lokalu przysługuje Wnioskodawcy również prawo amortyzacji lokalu (wartość lokalu określona w akcie notarialnym nie obejmuje wartości adaptacji inwestycji w obcym środku trwałym)?,
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-155/11-5/AO
  Czy wartość środków trwałych wnoszonych do spółki ustala się w wysokości ich wartości początkowej ujętej w ewidencji środków trwałych, nawet gdy środek trwały jest całkowicie zamortyzowany?
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-172/11/RM
  Dot. oceny prawidłowości dokonanej amortyzacji środka trwałego.
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-161/11/MMa
  W jaki sposób wnioskodawczyni wyliczy podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości z uwzględnieniem wartości wniesionej nieruchomości będącej kosztem nabycia?
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-115/11-4/WM
  "Czy w PIT-38 za rok 2010 r. kwota 6 000 zł jest kosztem uzyskania przychodów i jakie dokumenty należy przedstawić celem potwierdzenia stanu faktycznego?".
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-142/11-2/JK
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wkładu budowlanego
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-132/11/AB
  Skutki podatkowe czynności wniesienia nieruchomości gruntowej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej.
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-188/11-2/AGr
  Czy Wnioskodawca ma rozliczyć zakup towarów handlowych na podstawie faktur zaliczkowych czy na podstawie faktur ostatecznych dokumentujących faktyczny odbiór drewna?
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-109/11-4/IF
  Określenie stawki amortyzacji lokalu mieszkalnego.
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-3/TW
  Czy wskazane w stanie faktycznym towary (wyposażenie) i usługi, sfinansowane z dotacji, stanowią koszty uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-132/11-2/TW
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, zwolniony z podatku na podstawie art. 121 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-134/11-3/AGr
  Czy Wnioskodawczyni musi robić korektę zeznania rocznego za 2009 r. kilka razy w roku za każdym razem jak dostaje faktury VAT korekty?
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-138/11-2/AO
  Czy sporządzanie w spółce spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wspólnika spółki jawnej?
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-174/11-2/JS
  50% koszty uzyskania przychodów.
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-114/11-3/JB
  Stwierdzić należy, iż lokal mieszkalny, którego właścicielem stanie się Wnioskodawca niewątpliwie był użytkowany przez poprzedniego użytkownika w okresie dłuższym niż 60 miesięcy przed datą jego nabycia. Oznacza to, że zostały spełnione warunki określone w przepisach art. 22j ust.1 pkt 3 oraz w art. 22j ust. 3 pkt 1. Tym samym w świetle powołanych wyżej przepisów Wnioskodawca może skorzystać z wyboru indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokość maksymalnie 10% jego wartości początkowej, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-78/11/ZK
  W przypadku sprzedaży części lokali w budynku, w jaki sposób wyliczyć koszty uzyskania przychodów, przypadające na te lokale (a więc koszty wytworzenia sprzedawanych "wyrobów gotowych", jakim staną się lokale)?
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-77/11/ZK
  1. Czy zapłacone odsetki od bankowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup i remont budynku, w którym wybudowane lokale zostaną sprzedane, powinny być wpisywane w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (jako zakup towarów handlowych i materiałów), czy też może w kol. 13 tejże księgi (jako pozostałe wydatki)?2. Czy pozostałe koszty związane z prowadzoną inwestycją, takie jak projekty, roboty remontowo-budowlane wykonywane przez firmy zewnętrzne, koszty energii, wody itp., powinny być księgowane w kolumnie 10, czy 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?3. Czy koszty wymienione wyżej w pytaniu 1 i 2 należy – do czasu wybudowania lokali – na koniec roku podatkowego ujmować w spisie z natury jako "produkcję w toku"?
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-89/11-2/KS
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie rozliczenia wydatków na nabycie Nieruchomości, powstaną w przypadku sprzedaży Nieruchomości w trakcie trwania umów najmu lub po ich zakończeniu, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia jej nabycia?
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-15/11/BK
  w zakresie możliwości i sposobu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, o kwotę nienależnie zapłaconych wynajmującemu opłat oraz sposobu jej udokumentowania
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-93/11-9/AO
  Czy czynności Wnioskodawczyni opisane powyżej są poprawne jako podatnika PIT, tj. ujęcia w koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącu ich poniesienia, tj. za rok podatkowy 2010?
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-13/11/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków otrzymanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-57/11/ES
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo amortyzować nabytą w drodze darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa od wartości początkowej ustalonej na nowo, według wartości rynkowej z dnia nabycia - podanej w umowie darowizny i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej te odpisy amortyzacyjne?
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-75/11/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-49/11-4/KS
  Czy, w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych, wartość zapłaconego przez Spółkę podatku PCC stanowi dla wszystkich wspólników Spółki, proporcjonalnie do ich udziału w zysku/stracie Spółki, koszt uzyskania przychodu z prowadzonej przez nich, w formie Spółki, pozarolniczej działalności gospodarczej?
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-25/11/KB
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu skradzionej gotówki
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-113/11/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z opłaceniem kursów poniesionych przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-12/11/ZK
  Czy wydatki w postaci kosztów sądowych: wpis, koszty wynagrodzenia biegłego, koszty zastępstwa procesowego powoda i pozwanego w I i II instancji, poniesione przez Wnioskodawcę, jak i zwrócone wierzycielowi w wyniku zasądzenia ich przez sąd, dotyczące wnioskowanej sprawy, mogą zostać uznane przez Wnioskodawcę za koszty uzyskania przychodu?
 462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-12/11-7/AG
  W jakiej wysokości należało określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki cywilnej przez spółkę jawną w przypadku, gdy spółka cywilna zaliczyła te składniki do środków trwałych?
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-12/11-8/AG
  W jaki sposób Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki cywilnej, zobowiązana jest określić koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę cywilną poszczególnych bądź wszystkich nieruchomości wchodzących w skład wkładu ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tej spółki?
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1130/10-9/KS
  Czy Wnioskodawca może wprowadzić na działalność gospodarczą i w jaki sposób ujawnione wyposażenie lub środki trwałe (i w przypadku ich wartości nie przekraczającej 3.500 zł zakwalifikować od razu do kosztów uzyskania przychodów) w przypadku braku dowodu zakupu i czy może określić ich wartość na podstawie wydruku dokonanych transakcji publicznego archiwum internetowego firmy allegro (pośredniczącej W sprzedaży na rynku polskim http://archiwumallegro.pl/szukaj/) według ceny rynkowej podobnego lub takiego samego przedmiotu (wyposażenia lub środka trwałego) oraz czy może wprowadzić (całkowicie lub częściowo) i w jakiej wartości wyposażenie lub środki trwałe, gdy dotyczy to przedmiotów używanych czasem na cele działalności tj. z pomieszczenia, które nie jest wyodrębnione ale czasem używane na cele działalności gospodarczej (pomieszczenie pierwsze)?
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-27/11/SK
  możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej wskazanego we wniosku środka trwałego.
 466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1160/10-3/KS
  Jaką wartość początkową należy przyjąć przy wprowadzeniu danego lokalu do ewidencji środków trwałych w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze umowy darowizny?
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1160/10-4/KS
  Jak ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży lokalu nabytego w drodze darowizny wpisanego do ewidencji środków trwałych?
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1457/10-2/AMN
  1. Czy otrzymana dotacja oraz wsparcie pomostowe korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? 2. Czy zakupy dokonane za otrzymaną dotację oraz sfinansowane wsparciem pomostowym stanowią koszty uzyskania przychodu? 3. W jaki sposób księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury dokumentujące zakupy sfinansowane ze środków z dotacji? 4. Czy w remanencie na dzień 31 grudnia 2010 r. uwzględnić stan: a) wszystkich towarów handlowych – zakupionych zarówno ze środków z dotacji oraz środków własnych b) czy tylko tych zakupionych ze środków własnych? 5. Który stan remanentu wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów – opisany w punkcie "a" czy w punkcie "b"? 6. W jaki sposób dokonać rocznego rozliczenia kosztów z uwzględnieniem różnic remanentowych?
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-74/11/NG
  Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo amortyzowania budynku mieszkalnego indywidualną stawką amortyzacyjną w wysokości10%?
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1169/10/GR
  Czy po sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej Wnioskodawca ma obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od wylicytowanej przez komornika kwoty, skoro uzyskana przez komornika kwota została rozdysponowana dla wierzycieli poprzedniego właściciela nieruchomości, a Wnioskodawca poniósł dużą stratę?
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-32/11-2/MS
  Możliwość dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-7/11-3/MS
  Wnioskodawczyni nie może zastosować indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 40%.
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1273/10/RM
  Dot. sposobu zaliczenia do przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podatku od wartości dodanej
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-940/10-4/SP
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło.
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1246/10/RM
  Dot. momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zaliczek na poczet czynszu za wynajem lokali handlowych.
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1139/10-2/JB
  Wnioskodawca miał prawo dokonywać w 2010 r. jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowych środków trwałych, jednakże do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca mógł zaliczyć odpisy amortyzacyjne, w części, w jakiej przysługuje mu prawo do udziału w spółce jawnej (tj. w 50%). Odpisy amortyzacyjne dokonywane od kasy fiskalnej nie wchodzą do kwoty limitu, o których mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-216/11-2/ES
  Koszty uzyskania przychodów.
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1231/10/ZK
  Czy spółka jawna może rozpocząć amortyzację od początku, tzn. od nowej wartości początkowej (ustalonej poprzez wycenę biegłego rzeczoznawcy) i nie musi kontynuować amortyzacji rozpoczętej w spółce cywilnej?
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1327/10-7/AO
  Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy prowadzeniu sprzedaży przez sklep internetowy w oparciu o model logistyczny dropshippingu?
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1327/10-6/AO
  Jak należy ewidencjonować sprzedawany w tym trybie towar jako zakup w księdze podatkowej?
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1123/10-2/KS
  Nie jest możliwe dokonanie jednorazowej amortyzacji przedmiotowego samochodu, na zasadach określonych w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż na gruncie cytowanej ustawy jest on samochodem osobowym. To, czy dany pojazd samochodowy jest samochodem osobowym w rozumieniu komentowanego przepisu, ustalane jest na podstawie badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (udokumentowane zaświadczeniem) oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego odpowiednią adnotację (zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1380/10-5/AO
  Czy wypłacona klientowi kwota stanowi dla firmy Wnioskodawcy koszt podlegający odliczeniu od przychodu?
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1361/10-3/AO
  Czy w przypadku kiedy firma, której Zainteresowany jest wspólnikiem zakupi bilet na przelot czy wynajmie samochód pracownikowi/właścicielowi firmy zewnętrznej celem wykonania badania rynku danego kraju, może ten wydatek zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu?
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1027/10-4/MT
  Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz syna nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem darowizny. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do dokonania korekty kosztów w stosunku do przekazanych towarów handlowych, materiałów i wyposażenia.
 485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-140/11/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia magisterskie?
 486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-141/11/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na naukę języka obcego?
 487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1371/10-4/AMN
  Czy kwota prowizji i odsetek płaconych z tytułu zaciągniętego kredytu z banku Y w proporcji (50%) przypadającej na spłatę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym prowadzonego w związku z działalnością gospodarczą stanowi koszt uzyskania przychodu? Wnioskodawczyni zaznacza, że za moment zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu, rozumie się datę zapłaty prowizji i odsetek.
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1361/10-4/AO
  Czy wydatki poniesione na zakwaterowanie lub wyżywienia specjalisty, niebędącego pracownikiem firmy Wnioskodawcy, zajmującego się naprawą maszyny należącej do firmy Zainteresowanego można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów?
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1367/10-2/AMN
  1. Czy wypłacone na podstawie opisanej wyżej umowy wynagrodzenie Wnioskodawca powinien potraktować jako przychód z praw majątkowych i czy może zastosować do ww. wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy podatek od ww. przychodu Wnioskodawca powinien rozliczyć samodzielnie w terminie do 30 kwietnia następnego roku po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpi wypłata wynagrodzenia?
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1252/10/SK
  w zakresie skutków podatkowych wydatkowania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1107/10-2/ES
  Stanowisko Wnioskodawcy że dla celów amortyzacji podatkowej lokale zostały prawidłowo wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki po wartości, w jakiej zostały wycenione w operacie szacunkowym, bez wydzielenia wartości wieczystego użytkowania z wartości danego lokalu jest nieprawidłowe. Pomimo, że Wnioskodawca będzie rozpoznawał koszt uzyskania przychodu z tytułu amortyzacji lokali w części w jakiej uczestniczy w zyskach i stratach spółki to w tej części również należało uznać za nieprawidłowe ponieważ nie może tego kosztu rozpoznać od łącznej wartości lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego.
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1107/10-3/ES
  Amortyzacja środków trwałych.
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1270/10/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia?
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1120/10/TK
  Czy przyjęty sposób rozliczenia kosztów poniesionych za granicą w wartości brutto jest prawidłowy?
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1225/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zwrotu kosztów zakupu biletów PKP, PKS itp., poniesionych przez uczestników szkoleń organizowanych, w ramach tej działalności
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-949/10/HK
  Czy w przypadku umów zawieranych w celu przeprowadzania działalności dydaktycznej mogą być zawierane umowy zlecenia, czy w tej sytuacji istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-200/11/MM
  Czy wydatki na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowych ścian, której dotąd nie było w kamienicy mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania?
 498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1329/10-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-3/AG
  1. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 2. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1328/10-2/AG
  Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1331/10-3/AG
  1) Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 2) W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-3/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1332/10-2/AG
  1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z o.o. do tworzonej Spółki skutkować będzie powstaniem przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy? 2. Do przychodów z jakiego źródła powinien zostać zaliczony przez Wnioskodawcę przypadający na niego przychód z tytułu sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów w spółce z o.o.? 3. W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez Spółkę wniesionych udziałów?
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-3/AG
  Ppodatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1330/10-2/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1108/10-2/JB
  Sposób zakwalifikowania dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz uznania tych lokali za środki trwałe.
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1108/10-3/JB
  Sposób zakwalifikowania dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz uznania tych lokali za środki trwałe.
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1336/10-4/AGr
  Czy składka na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego i Wołowego, potrącana przez zakłady mięsne, stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1320/10-4/AMN
  Czy w związku z faktem podpisania umowy z pracownikiem na dofinansowanie płatnych studiów na kierunku farmacja i poniesieniu kosztów związanych z opłatą semestralną bez posiadania faktury VAT, a tylko potwierdzeniem poniesienia kosztów z wyciągu bankowego, można ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności w spółce jawnej?
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1232/10/ZK
  Czy dla wspólników spółki cywilnej kosztem będzie wynajęcie od spółki jawnej nieruchomości na cele działalności pomimo tego, że wspólnikami są te same osoby?
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1259/10/ZK
  Czy Wnioskodawczyni miała prawo do własnej wyceny wyposażenia budynków, których ilość potwierdza Protokół Zdawczo-Odbiorczy, a wartość nie została wykazana?
 512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1216/10/M
  Czy wydatki na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowych ścian, której dotąd nie było w kamienicy mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1215/10/MM
  Czy wydatki na prace remontowe, które zostały sfinansowane z przyznanej dotacji w sytuacji gdy przedmiotowa dotacja nie korzystała ze zwolnienia podatkowego, będą mogły zostać zaliczone jednorazowo w koszty?
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1323/10-2/AMN
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1300/10-2/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia długu.
 516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1320/10-5/AMN
  Czy opłata za te studia poniesiona za pracownika w całości przez spółkę jawna jest przychodem pracownika zwolnionym z podatku dochodowego w powyższej sytuacji na mocy art. 21 ust. I pkt. 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-1074/10/GR
  Czy dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości, w części przypadającej na udziały nabyte w drodze odpłatnego zniesienia współwłasności, podlega 19% podatkowi dochodowemu?
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1191/10/ZK
  Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne?
 519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1193/10/ZK
  Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1213/12/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu czesnego oraz kosztów dojazdów na studia magisterskie Wnioskodawcy
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1155/10/SK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu w pełnej wysokości
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-176/11/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu czesnego oraz kosztów dojazdów na studia magisterskie/podyplomowe Wnioskodawcy
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1090/10-2/MS
  Czy na podstawie art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na podstawie przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379) z 28.12.2006 r. w oparciu o posiadany dokument homologacji dla zakupionego samochodu, klasyfikujący ww. pojazd jako ciężarowy kategorii N1, jednorazowe rozliczenie odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej pojazdu w ciężar kosztów można uznać za zasadne?
 524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1316/10-2/AO
  Czy po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód z tytułu zbycia przez spółkę jawną na rzecz Zainteresowanego będącego jej wspólnikiem akcji nowoutworzonej spółki, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy obliczyć koszty nabycia zbywanych akcji?
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1240/10/MMa
  W jakim terminie komandytariusz winien ustalić dochód z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę komandytową i odprowadzić podatek dochodowy zgodnie z wysokością posiadanych udziałów?
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1239/10/MMa
  W jakim terminie komandytariusz winien ustalić dochód z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę komandytową i odprowadzić podatek dochodowy zgodnie z wysokością posiadanych udziałów?
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1177/10/KB
  nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym w kosztach uzyskania przychodu
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1070/10-2/JB
  Ustalenie wartości początkowej nieruchomości wniesionej w formie aportu do spółki jawnej oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-1106/10/RR
  Czy mogę zaliczyć diety za okres od 1 stycznia 2010 r. w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom do kosztów uzyskania przychodów? Czy przysługuje mi ryczałt za noclegi jeśli spałem w kabinie samochodu lub motelu ale nie posiadam rachunków?
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1101/10-3/MT
  Możliwość amortyzowania lokalu mieszkalnego częściowo przeznaczonego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
 531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-22/11/SK
  w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodów demonstracyjnych, stanowiących towary handlowe w prowadzonej działalności.
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1303/10-5/AMN
  Czy wydatki pokryte środkami z dotacji, których wartość nie przekroczyła 3.500 zł mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1303/10-4/AMN
  Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-721/09/11-13/S/EC
  Czy w przypadku, gdy Spółka zaprzestanie najmu lub dzierżawy Nieruchomości mieszkalnych oraz nie będą one w inny sposób używane przez Spółkę, przy czym decyzja o rezygnacji z ich najmu lub używania będzie miała charakter trwały - a Nieruchomości te uprzednio były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych Spółki oraz są spełnione pozostałe warunki określone w art. 22a-22c updof - Nieruchomości tych nie należy już uznawać za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne Spółki i przekwalifikować na towary handlowe, a co za tym idzie, czy przychody ze sprzedaży takich przekwalifikowanych Nieruchomości będą zaliczane od źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza, czyli z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy pdof, czy też z art. 10 ust. 3 ustawy o pdof?
 535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1115/10/ZK
  Czy nota obciążeniowa jest prawidłowym dokumentem do zaksięgowania kosztu w księdze przychodów i rozchodów?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1114/10/ZK
  1. Czy odpisy amortyzacyjne ww. mieszkania przeznaczonego na lokal biurowy stanowić będą koszty uzyskanie przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy Wnioskodawca może zastosować stawkę amortyzacyjną indywidualną w wysokości 10% rocznie?
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1277/10-2/AMN
  Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego powstałe różnice kursowe dotyczące zobowiązań (różnica pomiędzy kursem przyjętym dla zaksięgowania faktury dokumentującej zakup towaru, tj. ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury, a kursem przyjętym przy dokonaniu kompensaty, tj. ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia dokumentu kompensaty) należy zaliczyć do zrealizowanych różnic kursowych i tym samym zwiększa się odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe?
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1275/10-2/AP
  Czy mogę dokonać wyceny lokalu użytkowego według aktualnej ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego składnika majątku zgodnie z art. 28 ust. 2, 3 ustawy o rachunkowości lub ustalić jego godziwą wartość zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości?
 539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1180/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją szkolenia dla kontrahentów na terenie kraju można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1116/10/RM
  Dot. konieczności dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów.
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1174/10/ZK
  1. Czy pomimo nie wniesienia przedmiotowej nieruchomości aportem do spółki cywilnej, możliwe będzie zaliczenie tej nieruchomości do środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności w ramach spółki cywilnej? 2. Czy pomimo nie wniesienia przedmiotowej nieruchomości aportem do spółki cywilnej, po oddaniu do używania wybudowanego budynku dopuszczalna będzie amortyzacja tego budynku w ramach działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1205/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonywaniem usług poza miejscem zamieszkania
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1179/10/KB
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od maszyny oddanej w użyczenie
 544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-882/10-2/SP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w tytułu umowy o pracę wydatku przeznaczonego na zakup podręczników, komentarzy oraz opracowań prawniczych.
 545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-1186/10/WRz
  Jakie warunki należy spełnić aby dokonać jednorazowej amortyzacji?
 546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1142/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1243/10-5/AP
  podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej gruntu i budynku w części dotyczącej sytuacji, gdy ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe.
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1183/10-5/AP
  Czy wydatki na zakupienie - z kwot uzyskanych z odszkodowania - urządzeń i towaru do sklepu oraz wyremontowanie obiektów stacji diagnostycznej stanowią koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej wnioskodawców?
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1183/10-7/AP
  Czy wydatki na zakupienie - z kwot uzyskanych z odszkodowania - urządzeń i towaru do sklepu oraz wyremontowanie obiektów stacji diagnostycznej stanowią koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej wnioskodawców?
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1248/10-4/AGr
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1003/10-4/MS
  Wnioskodawca nie może zastosować indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% przez 10 lat przy wynajmie przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-118/11/ESZ
  Czy wydatki na zakup posiłków, które Wnioskodawczyni podaje kontrahentom w siedzibie firmy, a także wydatki na zakup obiadu w restauracji, bądź noclegu dla delegacji firm współpracujących mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1156/10/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia pracownika?
 554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1163/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1230/10-2/WM
  Czy kwota kredytu spłacona z prywatnego konta jest zaliczana jako koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zakupionego przed 2006 r.?
 556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1240/10-4/AO
  Czy wartość zakupionego towaru (odpad), a następnie przekazanego do utylizacji, która nie nadaje się do dalszej sprzedaży może stanowić koszt podatkowy?
 557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1067/10-2/EC
  Straty z tytułu likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, spowodowane zdarzeniami niezwiązanymi ze zmianą rodzaju działalności, mogą być uznane, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowo za koszty uzyskania przychodu w wysokości niezamortyzowanej wartości tych środków.
 558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1238/10-5/AMN
  Czy narzędzia zakupione za środki z dotacji zaliczane do wyposażenia o wartości nie przekraczającej 3500 zł stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów i wnioskodawca może je wpisać do KPIR pomimo że dochodu z dotacji nie wykazuje w KPIR i nie odprowadza od niego podatku dochodowego?
 559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-1078/10/AB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej rekompensaty za nie wywiązanie się z warunków zawartych w kontraktach.
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1137/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup wyposażenia sfinansowanych ze środków pochodzących z Urzędu Pracy
 561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1132/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonaniem usług poza miejscem zamieszkania
 562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1233/10-2/AGr
  Czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, które to wynagrodzenie wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u pracodawcy Zainteresowanego, można zastosować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przy czym do pozostałego przychodu, z tytułu wynagrodzenia za pracę nie mającą charakteru pracy twórczej, przyjąć koszty uzyskania przychodu określone na podstawie art. 22 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-1118/10/WRz
  Czy można dokumentować zakup roślin zielarskich dowodami wewnętrznymi?
 564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1126/10/KB
  możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na budowę lewoskrętu
 565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1135/10/HSt
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo ustalając koszt uzyskania przychodów przyjmując postanowienia art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze definicje środka trwałego – gruntu, jakie są zawarte w art. 5a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości?
 566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1133/10/HSt
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo ustalając koszt uzyskania przychodów przyjmując postanowienia art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze definicje środka trwałego – gruntu, jakie są zawarte w art. 5a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości?
 567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1119/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych przez tę spółkę tytułem nabycia projektu architektonicznego wykonanego przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy o dzieło zawartej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawczyni będzie udziałowcem
 568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1112/10/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1101/10/ZK
  Czy koszty niepokryte odpisami amortyzacyjnymi w kwocie 54.983,02 zł stanowią koszty uzyskania przychodu?
 570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1125/10/NG
  sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1124/10/NG
  sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie
 572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1123/10/NG
  sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie
 573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1122/10/NG
  sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej otrzymanej nieodpłatnie
 574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1121/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonanego od wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu ciężarowego.
 575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1138/10/MMa
  Czy wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo ustalając koszt uzyskania przychodów przyjmując postanowienia art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze definicje środka trwałego – gruntu, jakie są zawarte w art. 5a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości?
 576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1139/10/MMa
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo ustalając koszt uzyskania przychodów przyjmując postanowienia art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze definicje środka trwałego – gruntu, jakie są zawarte w art. 5a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości?
 577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1108/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu prowizji, odsetek, rat od kredytu
 578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-625/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej: -wydatków poniesionych na zakup poczęstunku lub usług cateringowych dla kontrahentów podczas spotkań organizowanych w siedzibie Oddziału "X" w mieście "Y", -wydatków poniesionych na zakup poczęstunku w restauracjach i innych lokalach gastronomicznych.
 579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1206/10-4/AGr
  Czy obliczając koszty uzyskania przychodu Wnioskodawczyni może – oprócz ceny działki i aktu notarialnego – doliczyć koszty budowy budynku? Jeżeli tak, to czy wszystkie, np. projektów, map geodezyjnych, odbiorów, instalacji etc.? Zainteresowana zachowała faktury z okresu budowy.
 580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1201/10-4/AGr
  Czy wydatek na odzież ochronną tj. kombinezon roboczy, buty ochronne, kask, kamizelkę ochronną, rękawice ochronne, okulary ochronne itp. dla Wnioskodawcy i osób z nim współpracujących mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1201/10-3/AGr
  Czy właścicielowi firmy transportowej i osób z nim współpracujących przysługują diety i inne koszty związane z podróżą służbową na terenie kraju, jak i poza jego granicami, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-996/10/KB
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej
 583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1193/10-3/AP
  Czy do roku podatkowego 2008 przypisać koszty zasądzone przez Sąd w I i II instancji dotyczące kosztów procesów, jak i kosztów zastępstwa procesowego?
 584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1195/10-2/AO
  Czy rekompensata pieniężna - kara umowna - wypłacona przez Wnioskodawczynię niemieckiemu kontrahentowi ze względu na wypowiedzenie przez Wnioskodawczynię umów sprzedaży celem zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów stanowi koszt uzyskania przychodu?
 585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1054/10/ZK
  Czy w tej sytuacji może skorzystać z uprawnień biegłego rzeczoznawcy, który dokonałby szacunkowej wyceny jego inwestycji w celu skorzystania z amortyzacji?
 586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1085/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi.
 587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1069/10/WRz
  Jakie są skutki otrzymania dotacji z Urzędu pracy?
 588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1079/10/RM
  Dot. możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego.
 589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1025/10/SK
  dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wskazanego we wniosku samochodu.
 590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-965/10/RM
  Dot. momentu ujęcia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
 591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1034/10/ZK
  1. Czy inwestycja ponoszona na adaptację, modernizację i ulepszenie ww. budynku może być uznana za inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzacja tej inwestycji zaliczona do kosztów uzyskania przychodu przez wspólników spółki cywilnej proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów w spółce? 2. Jeśli tak, to czy prawidłowa będzie w tym przypadku stawka amortyzacyjna 10% w skali roku?
 592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1033/10/ZK
  Czy koszty ponoszone przez wspólników spółki cywilnej na eksploatację użyczonego budynku wraz z placem, tj. koszty energii, ogrzewania, bieżące naprawy i remonty stanowią koszty uzyskania przychodu wspólników proporcjonalnie do wysokości posiadanych przez nich udziałów w spółce cywilnej?
 593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1143/10-5/AGr
  Czy czynsz dzierżawny za przedmiotową nieruchomość będzie stanowił w części koszt prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jako koszt z udziału w spółce, określony proporcjonalnie do prawa w udziale spółki?
 594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1144/10-5/AGr
  Czy czynsz dzierżawny za przedmiotową nieruchomość będzie stanowił w części koszt prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, jako koszt z udziału w spółce, określony proporcjonalnie do prawa w udziale spółki?
 595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1048/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych zbycia wierzytelności z tytułu niespłaconych, lub częściowo spłaconych pożyczek
 596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1046/10/BK
  braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej niespłaconych pożyczek, udzielonych w ramach tej działalnosci oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat komorniczych i sądowych związanych z prowadzeniem postępowań wobec pożyczkobiorców
 597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1045/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kwot pożyczek udzielonych w ramach tej działalności
 598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1041/10/BK
  w zakresie braku obowiązku kontynuowania amortyzacji środka trwałego w przypadku zmiany źródła przychodów oraz możliwości zastosowania do ponownej amortyzacji środka trwałego indywidualnej stawki amortyzacyjnej
 599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1056/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pełnej kwoty wartości odpisów amortyzacyjnych wskazanego we wniosku samochodu.
 600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1049/10/ESZ
  Czy wstępna opłata leasingowa poniesiona przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą jest kosztem uzyskania przychodów, o ile spełnia przesłanki o których mowa w art. 22 ust. 1 updof, jednorazowo w dacie w poniesienia kosztu na podstawie art. 22 ust. 5c i 5d ustawy.
 601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1060/10/ŁCz
  Czy w przypadku zbycia udziałów przez podatnika za kwotę równą wartości nominalnej udziałów tj. kwotę 27 500 złotych, po stronie podatnika powstanie przychód do opodatkowania?
 602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1042/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za studia (czesne) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1061/10/ŁCz
  Czy sprzedaż udziałów przez podatnika za kwotę równą wartości nominalnej udziałów tj. za kwotę 27 500 zł może zostać zakwestionowana przez organ podatkowy jako sprzedaż po cenie, która nie odpowiada wartości rynkowej tych udziałów?
 604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-977/10/ZK
  Czy ponoszony przez Wnioskodawcę co roku koszt ubezpieczenia tego budynku może być zaliczony w koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1000/10/BK
  w zakresie sposobu ustalenia wartości udziałów w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, wniesionej do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego, uznanej za towar handlowy
 606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1001/10/BK
  w zakresie sposobu ustalenia dochodu wspólnika spółki komandytowej w związku ze sprzedażą przez tę spółkę zabudowanych nieruchomości, posadowionych na gruncie wniesionym do tej spółki w formie wkładu niepieniężnego, stanowiącym w niej towar handlowy
 607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1010/10/RM
  Dot. sposobu ustalenia dochodu wspólnika spółki komandytowej w związku ze sprzedażą przez tę spółkę zabudowanych nieruchomości, posadowionych na gruncie wniesionym do tej spółki w formie wkładu niepieniężnego, stanowiącym w niej towar handlowy.
 608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1009/10/RM
  Dot. sposobu ustalenia wartości udziałów w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, wniesionej do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego, uznanej za towar handlowy.
 609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1012/10/RM
  Dot. sposobu ustalenia wartości udziałów w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, wniesionej do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego, uznanej za towar handlowy.
 610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1013/10/RM
  Dot. sposobu ustalenia dochodu wspólnika spółki komandytowej w związku ze sprzedażą przez tę spółkę zabudowanych nieruchomości, posadowionych na gruncie wniesionym do tej spółki w formie wkładu niepieniężnego, stanowiącym w niej towar handlowy.
 611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-816/10/BD
  Czy pracownik naukowy Instytutu może złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, w którym zgłosi 100% swojego wynagrodzenia do ustalenia 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich, jednocześnie prosząc urząd skarbowy o wysłanie do Dyrekcji Instytutu pisma o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z powyższym, a nie według zarządzenia Dyrektora?
 612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1007/10/ESZ
  Dot. sposobu ustalenia dochodu wspólnika spółki komandytowej w związku ze sprzedażą przez tę spółkę zabudowanych nieruchomości, posadowionych na gruncie wniesionym do tej spółki w formie wkładu niepieniężnego, stanowiące w niej towar handlowy.
 613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1006/10/ESZ
  Dot. sposobu ustalenia wartości początkowej udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, wniesionej do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego, uznanej za towar handlowy.
 614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1004/10/ESZ
  Dot. sposobu ustalenia dochodu wspólnika spółki komandytowej w związku ze sprzedażą przez tę spółkę zabudowanych nieruchomości, posadowionych na gruncie wniesionym do tej spółki w formie wkładu niepieniężnego, stanowiące w niej towar handlowy.
 615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1003/10/ESZ
  Dot. sposobu ustalenia wartości początkowej udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, wniesionej do spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego, uznanej za towar handlowy.
 616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1113/10-2/AG
  1. Czy odsetki, zapłacone od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu, stanowią koszt uzyskania przychodu w poszczególnych latach podatkowych (w których zostały zapłacone)? 2. Czy zapłaty rat kredytu w poszczególnych latach, przy zmianie kursu CHF w stosunku do kursu z dnia udzielenia kredytu, wiążą się z powstaniem przychodu lub kosztu na podstawie art. 14 ust 2 pkt 7g lit. b i art. 23 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1023/10/SK
  możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka trwałego (motocykla)
 618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-915/10-2/EC
  Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki z o.o., które będą ujawnione w księgach Spółki jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na dzień dokonania przekształcenia Spółki w Spółkę komandytową stanowić będą koszt uzyskania przychodu każdego ze wspólników Spółki komandytowej proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku, od momentu dokonania przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową.
 619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1104/10-4/AMN
  Czy prawidłowym jest potraktowanie poniesionych wydatków jako inwestycji w obcym środku trwałym, gdyż nieruchomość, choć nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych spółki, to jednak jest własnością wspólników?
 620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-982/10/KB
  zaliczenie do kosztów wydatków na remont i ulepszenie
 621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-984/10/KB
  zaliczenie do kosztów wydatków na remont i ulepszenie
 622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-993/10/ESZ
  Czy można zaliczyć bezpośrednio w koszty prowadzonej działalności faktury na zakup cegły, cementu i innych materiałów budowlanych oraz wyposażenia?
 623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1111/10-2/AA
  Czy czynsz dzierżawny opłacany na podstawie zawartych umów dzierżawy przedmiotowych nieruchomości będzie stanowił koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawczyni w przypadku przystąpienia do Spółki?
 624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-913/10/AB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków z tytułu podatku od nieruchomości.
 625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-990/10/ZK
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo zarachować w koszty uzyskania przychodu, część odsetek od kredytu, wyliczoną wg wskaźnika 26%, tj. wskaźnika procentowej powierzchni przeznaczonej pod wynajem dla turystów?
 626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-883/10/ZK
  Czy przychód z tytułu zbycia lokalu w przyszłości wyodrębnionego ze sfinalizowanego i oddanego do użytku budynku będzie mógł być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i jeżeli tak, to jak określić wysokość tych kosztów?
 627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-859/10/ZK
  Czy po zwrocie części dotacji koszty z odpisów amortyzacyjnych niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2004-2010 mogą stanowić koszty podatkowe w momencie zwrotu środków do A. na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego czy powinno się dokonać korekt kosztów w latach ubiegłych?
 628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-858/10/ZK
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty postępowania sądowego od zwróconej części dotacji do Agencji?
 629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-881/10/ZK
  Czy sfinalizowany i oddany do użytku budynek będzie podlegał amortyzacji i jeżeli tak, to jak należy ustalić wartość początkowa budynku?
 630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-857/10/ZK
  Czy zapłacone odsetki ustawowe w związku z wydanym wyrokiem od zwróconej części dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu?
 631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-882/10/ZK
  Czy w przypadku ewentualnego najmu wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub usługowych do kosztów najmu będzie można zaliczyć odpisy amortyzacyjne odpowiednio liczone od wartości początkowej?
 632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1087/10-2/AGr
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1109/10-4/AMN
  Czy dokonując zakupów pieczarek (które, wiadomo że nie pochodzą od rolnika) Wnioskodawczyni może udokumentować ich zakup dowodem wewnętrznym?
 634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-958/10/AB
  ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionych do spółki w formie aportu
 635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-956/10/AB
  ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionych do spółki w formie aportu.
 636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1076/10-4/AG
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów służbowych ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-873/10/ZK
  Czy przychód z tytułu zbycia lokalu w przyszłości wyodrębnionego ze sfinalizowanego i oddanego do użytku budynku będzie mógł być pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i jeżeli tak, to jak określić wysokość tych kosztów?
 638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-872/10/ZK
  Czy w przypadku ewentualnego najmu wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub usługowych do kosztów najmu będzie można zaliczyć odpisy amortyzacyjne odpowiednio liczone od wartości początkowej?
 639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-871/10/ZK
  Czy sfinalizowany i oddany do użytku budynek będzie podlegał amortyzacji i jeżeli tak, to jak należy ustalić wartość początkowa budynku?
 640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-917/10/ZK
  Czy zgodnie z art. 22g ust. 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni ma prawo do ustalenia wartości początkowej wymienionych lokali według wyceny przez rzeczoznawcę?
 641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-909/10/BK
  w zakresie konieczności i sposobu ewidencjonowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów doładowań pre-paid do telefonów komórkowych zbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-960/10/SK
  momentu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych
 643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-974/10/RM
  Dot. sposobu ustalenia wartości początkowej nieruchomości gruntowych, wniesionych do Spółki komandytowej w formie wkładu niepieniężnego.
 644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1266/10/RM
  Dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem nieruchomości gruntowej wniesionej uprzednio do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego.
 645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-806/10/BD
  Czy kierownikowi produkcji przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
 646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1090/10-3/AP
  1. Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości gruntowej, wniesionej przez Komplementariusza tytułem wkładu, przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część kwoty wynagrodzenia określonej w umowie przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/5 całkowitego przychodu (kwoty należnej spółce osobowej) z tytułu tej transakcji)? 2. Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionej do tej spółki przez Komplementariusza kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy jest odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część wartości nieruchomości ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/5 wartości rynkowej nieruchomości)?
 647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1089/10-3/AP
  1) Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości gruntowej, wniesionej przez Komplementariusza tytułem wkładu, przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część kwoty wynagrodzenia określonej w umowie przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/5 całkowitego przychodu (kwoty należnej spółce osobowej) z tytułu tej transakcji)? 2) Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionej do tej spółki przez Komplementariusza kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy jest odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część wartości nieruchomości ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/5 wartości rynkowej nieruchomości)?
 648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1073/10-4/JK
  1) Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości gruntowej, wniesionej przez Komplementariusza tytułem wkładu, przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część kwoty wynagrodzenia określonej w umowie przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/5 całkowitego przychodu (kwoty należnej spółce osobowej) z tytułu tej transakcji)? 2) Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionej do tej spółki przez Komplementariusza kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy jest odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część wartości nieruchomości ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/5 wartości rynkowej nieruchomości)?
 649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1072/10-4/JK
  1) Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości gruntowej, wniesionej przez Komplementariusza tytułem wkładu, przychodem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część kwoty wynagrodzenia określonej w umowie przenoszącej prawo własności przedmiotowej nieruchomości (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/5 całkowitego przychodu (kwoty należnej spółce osobowej) z tytułu tej transakcji)? 2) Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionej do tej spółki przez Komplementariusza kosztem uzyskania przychodu Wnioskodawcy jest odpowiadająca udziałowi w zyskach spółki komandytowej część wartości nieruchomości ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu (zgodnie z proporcjami podanymi w stanie faktycznym, 1/5 wartości rynkowej nieruchomości)?
 650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-810/10/ŚS
  Czy Sąd Okręgowy w X. powinien stosować koszty uzyskania przychodu od uposażenia przysługującemu sędziemu w stanie spoczynku i od uposażenia rodzinnego? ponadto, czy w przypadku stosowania kosztów uzyskania przychodu, a zamieszkiwania przez sędziego w stanie spoczynku lub osobę pobierającą uposażenie rodzinne poza miejscowością, w której znajduje się siedziba sądu wypłacającego uposażenie należy stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu?
 651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-774/10/BD
  Czy wypłaty dokonywane na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o wartości do 200 zł miesięcznie osobie, która nie jest pracownikiem wnioskodawcy - podlegają przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-987/10/MW
  Skutki podatkowe sprzedaży w 2009r. lokalu mieszkalnego wykupionego przez wnioskodawcę od spółdzielni mieszkaniowej po dokonaniu podziału majątku małżeńskiego, którego przedmiotem był wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.
 653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-381/08/10-S/ES
  50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami ustaw: o wynalazczości, Prawo własności przemyslowej.
 654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-908/10/ESZ
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę jawną poszczególnych budynków mieszkalnych wraz z przynależnymi do tych budynków działkami, kosztem uzyskania przychodu będzie również przypadająca proporcjonalnie do powierzchni na poszczególne działki część wartości nieruchomości wniesionej do spółki tytułem wkładu niepieniężnego (nie wyższej, niż wartość rynkowa tej nieruchomości), wskazana w ewidencji księgowej Spółki, ustalona na dzień wniesienia wkładu, zgodnie z fakturą VAT dokumentującą wniesienie wkładu?
 655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-907/10/ESZ
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę jawną poszczególnych budynków mieszkalnych wraz z przynależnymi do tych budynków działkami, kosztem uzyskania przychodu będzie również przypadająca proporcjonalnie do powierzchni na poszczególne działki część wartości nieruchomości wniesionej do spółki tytułem wkładu niepieniężnego (nie wyższej, niż wartość rynkowa tej nieruchomości), wskazana w ewidencji księgowej Spółki, ustalona na dzień wniesienia wkładu, zgodnie z fakturą VAT dokumentującą wniesienie wkładu?
 656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-976/10/ESZ
  Dot. sposobu ustalenia wartości początkowej Znaku Towarowego wniesionego w formie aportu do spółki komandytowej przez wspólnika będącego osobą prawną.
 657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-975/10/ESZ
  Czy dla Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną, wartością początkową komputera wniesionego przez niego do spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego dla potrzeb amortyzacji podatkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i spółce komandytowej będzie wartość komputera określona w umowie spółki komandytowej nie wyższa od jego wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu?
 658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-934/10/ŁCz
  Ustalenia wartości początkowej nieruchomości i zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1218/10/RM
  dot. skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych nabytych uprzednio w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-849/10/ZK
  Czy Wnioskodawca ma prawo do kontynuacji amortyzacji wg stawki 10% rocznie wartości obiektu, czy w związku z rozbudową musi zastosować inną stawkę czyli 2,5% rocznie?
 661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1028/10/HSt
  Czy wartość zwróconej bonifikaty może być kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości?
 662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-957/10/HSt
  Czy zgodnie z art. 22 ust. 6c za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit b) można uznać spłatę w wysokości 111.102,58 zł, jaką zgodnie z postanowieniem sądu Wnioskodawczyni dokona na rzecz drugiego współspadkobiercy? Czy można rozliczyć jako koszty uzyskania przychodu spłatę dokonaną na rzecz współspadkobiercy po uzyskaniu przychodów z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego? W jaki sposób należy udokumentować spłatę dla współspadkobiercy? Czy wystarczającym dokumentem będzie pokwitowanie otrzymania pieniędzy w gotówce przez tego współspadkobiercę?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-900/10/AB
  Metoda wyceny aportu.
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-888/10/AB
  Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości wnoszonych do spółki cywilnej tytułem wkładu niepieniężnego.
 665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-887/10/AB
  Sposób ustalenia wartości początkowej znaku towarowego wnoszonego do spółki cywilnej tytułem wkładu niepieniężnego.
 666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-979/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup usług gastronomicznych oraz artykułów spożywczych (napojów) podczas spotkań biznesowych odbywających się w lokalach gastronomicznych
 667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-886/10/KB
  możliwość uznania refaktury za dokument księgowy stanowiący podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-885/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za czynsz, wodę oraz energię
 669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-906/10/RM
  Dot. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem poszczególnych nieruchomości lub ich części wybudowanych na gruncie wniesionym do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego.
 670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-979/10/HSt
  Czy wypłacony zachowek może pomniejszyć wartość sprzedaży, która powinna stanowić podstawę opodatkowania?
 671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-950/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-952/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-877/10/ZK
  Czy w opisanej sytuacji Spółka może ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla ulepszonego środka trwałego?
 674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-966/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonywaniem usług poza miejscem zamieszkania
 675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-925/10/MW
  Czy w sytuacji otrzymania faktury rozliczeniowej za media wystawionej w danym roku podatkowym, która dotyczy częściowo rozliczenia za okres kilku miesięcy roku poprzedniego, częściowo za okres kilku miesięcy danego roku podatkowego, należy koszty zużycia mediów ująć w kosztach uzyskania przychodu jednego i drugiego roku w kwotach odpowiadających zużyciu w tych latach podatkowych?
 676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-874/10/SK
  możliwość uznania opłat za studia pracownika za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej
 677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-876/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1181/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji
 679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD9/DD2/033/176/PMN/10/833
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-854/10/WRz
  Czy podatek od wartości dodanej zwrócony zagranicą należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-957/10-3/AMN
  Czy koszty uzyskania przychodów należy pomniejszyć o otrzymany zwrot kosztów pośrednich w formie ryczałtu?
 682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-957/10-2/AMN
  1. Czy środki finansowe z tytułu wynagrodzenia wykładowcy i opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie cukiernik stanowią dla Wnioskodawcy przychód proporcjonalnie do udziału w przychodach spółki? 2. Czy przychód ten korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy zwrot kosztów pośrednich w formie ryczałtu korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-724/10/BJ
  Czy wnioskodawczyni jako tłumacz przysięgły, sporządzający na zlecenie sądów, policji, prokuratury oraz firm, tłumaczenia powierzonych jej materiałów - będące przekładem językowym dokumentów, podpisywanym jej nazwiskiem i uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego - ma prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% od uzyskanego przychodu z tytułu praw autorskich?
 684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-843/10/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie usług prawniczych świadczonych na rzecz tejże spółki przez Wspólników w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej.
 685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-842/10/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie usług prawniczych świadczonych na rzecz tejże spółki przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej.
 686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-841/10/KB
  sposób ustalenia wartości początkowej budynku
 687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-799/10/RM
  Dot. momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z remontem kamienicy.
 688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-935/10/HSt
  Czy wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od połowy wartości za jaką sprzeda nieruchomość, ponieważ od podpisania umowy darowizny nie minęło 5 lat?
 689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-943/10/HS
  sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z odkupienia przez spadkobiercę jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych nabytych w drodze spadku
 690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-830/10/KB
  Możliwość uznania wydatków poniesionych na zakup form do wyrobu obcasów za inwestycję w obcym środku trwałym oraz sposób zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/10/KB
  Sposób ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na zakup form do wyrobu obcasów oraz na zakup obcasów.
 692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-845/10/KB
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na nabycie od żony wnioskodawcy praw do wykorzystania schematów, prototypów oraz wzorów graficznych, będących przedmiotem prawa autorskiego.
 693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-914/10/MMa
  Czy zgodne z przepisami prawa podatkowego będzie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokalu użytkowego, części wydatków poniesionych na konieczną wymianę pieca centralnego ogrzewania oraz wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów przypadających na utrzymanie źródła przychodu jakim jest najem lokalu użytkowego z wydatków poniesionych na cały budynek, poprzez ustalenie udziału lokalu użytkowego w proporcji jaka uwidoczniona jest w księdze wieczystej w wielkości 5453/10000? Udział lokalu mieszkalnego zgodnie z księga wieczystą wynosi 4547/10000 nieruchomości.
 694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-707/10/AŻ
  Czy w przypadku przyszłej sprzedaży wierzytelności pożyczkowej innemu podmiotowi, przychodem (z praw majątkowych) będzie otrzymana od nabywcy kwota pieniędzy, a kosztem – wartość nominalna wierzytelności pożyczkowej (kapitał plus odsetki naliczone do dnia sprzedaży)?
 695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1135/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków
 696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-788/10/ESZ
  Czy koszty wynagrodzeń można przypisać do okresu w którym były faktycznie wykonane mimo, ze są to umowy zlecenia?
 697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-716/10-4/RS
  stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może ustalić wartości początkowej składnika majątku - budynku handlowo-usługowego, zgodnie z brzmieniem art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w oparciu o wycenę biegłego. Okoliczności przedstawione we wniosku nie uzasadniają bowiem takiego sposobu ustalenia wartości początkowej. Prawidłowym sposobem ustalenia wartości początkowej środka trwałego jest sposób wskazany w art. 22g ust. 4 powołanej ustawy.
 698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-789/10/ESZ
  Czy prawidłowe jest korygowanie poniesionych kosztów o kwotę otrzymanego dofinansowania zwolnionego z podatku dochodowego? Jak ewidencjonować w takim przypadku przychody i koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-778/10/RM
  Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do amortyzowania wskazanych we wniosku obiektów.
 700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-775/10/ZK
  Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca może ustalić wartość początkową środka trwałego w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych przez biegłego?
 701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-790/10/KB
  Sposób dokonywania amortyzacji środków trwałych przejętych od męża Wnioskodawczyni w związku z likwidacją przez niego działalności gospodarczej
 702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-684/10/BD
  Czy poniesione wydatki związane z dojazdami i zakwaterowaniem z racji odbywania aplikacji ogólnej Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-918/10/HSt
  Czy wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce z o.o. udokumentowane aktem notarialnym i pismem oraz oświadczenie wspólnika o objęciu nowych udziałów z dnia 27 listopada 2000r. wsparte dokumentacyjnie kopiami zapisów w księdze udziałów spółki kapitałowej dają podstawę ujęcia ich jako koszt uzyskania przychodów przy ustaleniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów?
 704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-746/10/RM
  Dot. możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości utraconego wadium.
 705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-784/10/RM
  Dot. możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem i wymianą zbiorników na paliwo.
 706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-847/10/ŁCz
  Czy w związku ze skorzystaniem z ulgi mieszkaniowej wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie w części do końca 2010r., czyli niewydatkowaniem całego dochodu z odpłatnego zbycia zostaną odliczone od przychodu wszystkie wymienione wydatki i koszty? Czy w razie uzyskania przychodu wobec jego nie wydatkowania na remont własnego lokalu w terminie 2 lat od odpłatnego zbycia podatnik w pozostałej do opodatkowania części uzyskanego przychodu zapłaci odsetki ustawowe, czy też od 1 maja 2011?Czy za wydatki poniesione na remont własnego lokalu uznać należy wszelkie udokumentowane koszty remontu, w tym zakup pieca centralnego ogrzewania, okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana instalacji posadzek, zakup mebli oraz niezbędnych sprzętów AGD?
 707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-906/10/MW
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. objętych w 2000r. w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji i udziałów.
 708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/II/1/415-682/10/BJ
  Czy płatnik na podstawie zawartych umów o dzieło postępuje prawidłowo stosując 50% koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-728/10/KB
  wycena kosztów poniesionych w walutach obcych u podatników prowadzących księgi rachunkowe
 710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-753/10/KB
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnej.
 711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-744/10-2/RS
  W przypadku Wnioskodawczyni czynsz inicjalny stanowiący wstępną opłatę leasingową jest kosztem pośrednim. W/w opłaty nie można bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami osiąganymi przez Wnioskodawczynię, gdyż jest ona uiszczona jednorazowo, przed wydaniem przedmiotu leasingu, a jej zapłata jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu. Czynsz inicjalny leasingu stanowiący opłatę wstępną, pomimo że ponoszony jest jednorazowo, to dotyczy ściśle określonego czasu trwania umowy leasingowej zawartej na czas oznaczony i zgodnie z art. 22 ust. 5c w/w ustawy podlega rozliczeniu proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczy, tj. okresu trwania umowy leasingu.
 712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-709/10/ZK
  Czy koszty związane ze zmianą dachu, tj. krokwie, blachę i związaną z tym robociznę (w zakresie dotychczas istniejącej jego powierzchni) można jednorazowo, w dacie poniesienia wydatku zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
 713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-745/10/ESZ
  moment i sposób zaliczenia wstępnej raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-725/10/RM
  Dot. momentu zaliczenia wydatków poniesionych w związku z planowaną budową budynków wielorodzinnych do kosztów uzyskania przychodów.
 715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-730/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1018/10/ESZ
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wartości wypłacanych diet w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników
 717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1095/10/MM
  W jaki sposób ustalić wartość początkową nieruchomości, czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych według indywidualnej stawki amortyzacyjnej oraz czy obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych nie istnieje?
 718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-729/10/ZK
  Czy prawidłowo postąpiono uznając część budynku, co do której otrzymano pozwolenie na użytkowanie, za środek trwały, czego konsekwencją było wpisanie go do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcie amortyzacji, czy też należało uznać, że jest to środek niekompletny, więc nie może być uznany za środek trwały lecz nadal stanowi inwestycję?
 719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1043/10/ZK
  Czy jeżeli uznamy, że budynek nie stanowił środka trwałego, a jego amortyzacja kosztów uzyskania przychodów, to czy przychód z jego sprzedaży powinien być opodatkowany, a jeżeli tak to z jakiego tytułu?
 720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-814/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety oraz ryczałty za noclegi za czas podróży służbowej właściciela firmy?
 721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-802/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na wynajem pokoju w hotelu bądź mieszkania w trakcie pobytu służbowego poza miejscem zamieszkania?
 722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-801/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy budowlanej?
 723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-792/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-689/10/ZK
  Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca może ustalić wartość początkową środka trwałego w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych przez biegłego?
 725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-724/10/AB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z założeniem i utrzymaniem rachunku bankowego
 726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1035/10/KB
  możliwość zawarcia z wydawnictwem umowy o napisanie recenzji poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą i zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu
 727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-714/10/KB
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu straty w majątku obrotowym powstałej na skutek pożaru.
 728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-638/10/KB
  możliwość zawarcia z wydawnictwem umowy o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych w związku z dokonaniem przekładu literackiego poza prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą i zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu
 729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-706/10/AB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatku poniesionego na zakup i montaż konstrukcji stalowej do telebimu używanego na podstawie umowy leasingu
 730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-718/10/ZK
  Czy odsetki wypłacone przez Spółkę jawną od pożyczki udzielonej przez jednego ze wspólników, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w części równej udziałowi w zysku Spółki jawnej?
 731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-697/10/AB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, związanych z budową budynku mieszkalnego, kontynuowaną w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-727/10/KB
  Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji motocykla.
 733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-939/10/AK
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z najmu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania.
 734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1024/10/ZK
  Czy dochód może być pomniejszony o nierozliczone odpisy amortyzacyjne?
 735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-941/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-918/10/SK
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.
 737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-834/10-3/AGr
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zaliczenia tego kosztu uzyskania przychodu do 2010 r.? 2. Czy też Wnioskodawczyni powinna ująć ten koszt w zeznaniu rocznym za 2009 r. poprzez jego korektę?
 738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-938/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-761/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć ryczałty za noclegi w czasie podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-937/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć ryczałty za noclegi w czasie podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-665/10/ZK
  Czy (mając na uwadze, że wszystkie zapisy będą odzwierciedlały stan rzeczywisty i że, gdy zajdzie taka potrzeba, w każdej chwili wszelkie dokumenty można będzie wydrukować w wersji papierowej) dokumentami źródłowymi do dokonywania tych zapisów mogą być dokumenty w wersji elektronicznej bez drukowania ich wizualizacji w formie papierowej? Czy w analogiczny sposób mogą być ewidencjonowane przychody ze sprzedaży punktów kredytowych Nabywcom, jak również przychody ze świadczenia usług portalu na rzecz Autorów?
 742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-678/10/WRz/
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-784/10/MM
  Sposób ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zawarcia umowy o dzieło pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej?
 744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-664/10/ZK
  Czy dla celów ewidencjonowania poniesionych wydatków na zakup punktów kredytowych od Autorów dopuszczalne jest, aby Spółka dla tego celu prowadziła dodatkową księgę przychodów i rozchodów, w której w kolumnie 13 ewidencjonować będzie te wydatki w sposób zgodny z rozporządzeniem o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a następnie po zakończeniu miesiąca kwotę z podsumowania wprowadziła do właściwej księgi przychodów i rozchodów?
 745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-758/10-4/AO
  Czy rekompensata pieniężna - kara umowna - wypłacona przez Wnioskodawcę niemieckiemu kontrahentowi ze względu na wypowiedzenie przez Wnioskodawcę umów sprzedaży celem zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów stanowi koszt uzyskania przychodu?
 746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-944/10-2/AG
  Czy strata na transakcji wymiany walut będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu dla podatnika?
 747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-621/10/ZK
  Czy koszt nabycia szalunków budowlanych należy zaliczyć w bieżące koszty uzyskania przychodów, czy podlega on odpisom amortyzacyjnym z tytułu zużycia środków trwałych?
 748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/10-4/AG
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2006 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)? 2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2006 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)? 3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2006 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
 749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/10-5/AG
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2007 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)? 2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2007 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)? 3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2007 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
 750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/10-6/AG
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2008 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)? 2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2008 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)? 3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2008 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
 751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-769/10-7/AG
  1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo dokonać korekty stawek amortyzacyjnych z 1,5% na 10% za rok 2009 zakupionych lokali mieszkalnych w ramach tej samej metody amortyzacyjnej (liniowej)? 2. Czy Wnioskodawczyni może złożyć korekty rocznych zeznania podatkowego za rok 2009 w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)? 3. Czy Wnioskodawczyni może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009 na mocy art. 72 par. 1 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa?
 752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-607/10/ZK
  1. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały zakupione? 2. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały objęte w drodze spadku?
 753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-608/10/ZK
  1.W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały zakupione? 2. W jaki sposób określić wartość kamienic (środka trwałego), w których udziały zostały objęte w drodze spadku?
 754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-946/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją opisanych szkoleń może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-604/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją opisanych szkoleń może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-947/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją opisanych szkoleń może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
 757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-605/10/ESZ
  Czy wydatki związane z organizacją opisanych szkoleń może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-744/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety ora ryczałty za noclegi za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-668/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów dokonanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych prowadzony wspólnie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca jest udziałowcem
 760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-675/10/TK
  Czy nabyte w trakcie trwania spółki cywilnej środki trwałe, finansowane z wypracowanego, opodatkowanego zysku, mogą być amortyzowane w spółce cywilnej na podstawie uchwały wspólników/małżonków o przeznaczeniu tych środków trwałych do prowadzonej działalności gospodarczej i wpisu ich do ewidencji środków trwałych, bez zmiany umowy spółki?
 761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-733/10/MMa
  Czy dofinansowanie, które wnioskodawca otrzymał można nazwać dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 jest zwolnione z podatku dochodowego ? Czy w związku z powyższym Urząd Miasta nie popełnił błędu wystawiając PIT-8C?
 762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-786/10/WRz
  Czy wartości diet wypłacanych pracownikom w związku z odbywanymi podróżami służbowymi będą kosztami uzyskania przychodów?
 763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-750/10/MW
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej.
 764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-585/10/BK
  w zakresie możliwości i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków na nieruchomość, wykorzystywaną w ramach tej działalności, niezaliczoną do środków trwałych oraz braku obowiązku wprowadzenia tej nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-726/10/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe pracownika?
 766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-604/10-3/KS
  Ustalenie wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu osobowego) oraz zastosowanie indywidualnej stawki odpisów amortyzacyjnych.
 767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-604/10-4/KS
  Możliwość skorygowania wartości początkowej środka trwałego oraz odpisów amortyzacyjnych oraz możliwość złożenia korekty deklaracji PIT-5 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy.
 768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-555a/10/TK
  Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu ze zbycia składników majątku swojego przedsiębiorstwa, na rzecz Spółki Jawnej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, niezamortyzowaną część wartości tych składników majątku, w części 1/2 ich całkowitej wartości?
 769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-596/10/BK
  w zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi wydatków, poniesionych na zakup towarów handlowych (produktów rolnych)
 770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-676/10/AP
  Możliwość wprowadzenia do ewidencji środków trwałych wskazanych we wniosku budynków oraz ich amortyzacji.
 771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-642/10/AP
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego
 772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-641/10/AP
  Możliwość amortyzacji budynku stanowiącego współwłasność.
 773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-708/10/MW
  Czy wnioskodawcy przysługuje prawo amortyzowania budynku niemieszkalnego indywidualną stawką amortyzacyjną w wysokości 10%?
 774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-565/10-2/ES
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym amortyzacja od wartości rynkowej poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa nabytego w drodze darowizny będzie u Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów?
 775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-660/10-5/KŁ
  Czy podatnik będzie mógł przyjąć ww. samochód (VAN, z kratką) w środkach trwałych jako ciężarowy i całość amortyzacji uznać za koszt uzyskania przychodu?
 776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-661/10-6/KŁ
  Czy podatnik będzie mógł przyjąć ww. samochód (VAN, z kratka) w środkach trwałych jako ciężarowy i całość amortyzacji uznać za koszt uzyskania przychodu?
 777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-590/10/ZK
  Czy odsetki, zapłacone przez podatnika od udzielonej pożyczki bankowej, przeznaczonej w całości na sfinansowanie realizowanej inwestycji, po zakończeniu inwestycji będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-699/10/HS
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przez wnioskodawcę przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-700/10/HS
  Czy w przypadku zbycia w celu umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przez wnioskodawcę przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-562/10/HK
  Czy należy uposażenie sędziego w stanie spoczynku pomniejszyć o koszty uzyskania określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-665/10/AK
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność: opłatę za nabycie mieszkania lokatorskiego (wynikająca z kwoty zaoferowanej w wygranym przetargu), koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokali oraz przeniesienia własności lokalu, opłatę za wykup mieszkania na własność, czynsz w części dotyczącej funduszu remontowego?
 782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-554/10/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-573/10-4/AG
  1. Czy uzyskiwany przychód w Indiach, na warunkach podpisanego kontraktu, podlega w Polsce w ramach działalności gospodarczej opodatkowaniu podatkiem liniowym pomniejszonym o podatek w Indiach, czy cały przychód opodatkowuje się pomniejszając go o koszty uzyskania przychodu? 2. Czy bilety lotnicze i zakwaterowanie stanowi dla Wnioskodawcy przychód w Polsce podlegający opodatkowaniu? 3. Czy opisany wyżej kontrakt musi podlegać opodatkowaniu w Polsce w ramach działalności gospodarczej, czy poza tą działalnością?
 784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-573/10-5/AG
  Jeżeli podlega opodatkowaniu w Polsce, to czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, ponieważ rodzaj wykonywanej przez Wnioskodawcę pracy ma charakter wyraźnie twórczy?
 785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-540/10/BJ
  1. Czy jest możliwe rozliczanie się z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w charakterze informatyka przy wykorzystaniu stawki 50% kosztów z praw autorskich? 2. Czy całe wynagrodzenie może podlegać 50% kosztom uzyskania przychodu czy tylko część?
 786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-622/10-2/KŁ
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów ponoszonych w ramach realizowanych zleceń zagranicznych?
 787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-503/10/TK
  Czy może Pan zaksięgować w koszty zapłacone, na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Celnego, cło pod datą wystawienia decyzji, czy też należy korygować koszty roku, w którym powstał dług celny?
 788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-765/10/ZK
  Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. przez spółkę komandytową jest wartość tych udziałów określona na dzień ich wniesienia tytułem wkładu do spółki komandytowej w aneksie do umowy spółki komandytowej?
 789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-766/10/ZK
  Czy jeżeli udziały zostaną zbyte za kwotę wyższą niż wartość określona w aneksie do umowy spółki komandytowej na dzień wniesienia udziałów, podatek jest płatny tylko od tej nadwyżki czy od całej ceny transakcyjnej?
 790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-767/10/ZK
  Czy przychody i koszty z tytułu zbycia udziałów w spółce z o.o. przez spółkę komandytową winny być przypisywane poszczególnym wspólnikom wg proporcji ich udziału w zyskach?
 791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-768/10/ZK
  W jaki sposób wykazać przed organem podatkowym przychody i koszty z tytułu sprzedaży udziałów w sp. z o.o. przez spółkę komandytową?
 792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-557/10/AP
  Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla budynku niemieszkalnego.
 793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-515/10-4/RS
  wartość początkową będzie stanowiła cena nabycia kamienicy wynikająca z aktu notarialnego powiększona o wartość wszystkich nakładów (remontowo-modernizacyjno-adaptacyjnych), które miały miejsce przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych na podstawie posiadanych dokumentów. Przy ustalaniu wartości początkowej będzie miał zastosowanie art. 22g ust. 11 ww. ustawy stanowiący, iż w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. Jeżeli tylko część udziału w nieruchomości przypadająca na Wnioskodawczynię będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej należy mieć na uwadze art. 22f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-539/10/AP
  Sposób ustalenia dochodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku samochodów osobowych.
 795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-538/10/AP
  Ustalenie wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego przewyższającej równowartość 20.000 euro.
 796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-537/10/AP
  Możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu wobec wskazanych we wniosku środków trwałych.
 797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-604/10/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku w 2004r., które spadkodawca nabył w 1995r.
 798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-445/10/TK
  Czy w świetle obowiązujących przepisów m.in. Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może obniżyć przychód z tytułu sprzedaży nabytych w części w drodze spadku po zmarłym mężu akcji o koszty uzyskania przychodów w postaci wydatków na ich nabycie i zapłaconych prowizji bankowych przy nabyciu, które zostały poniesione wspólnie przez Wnioskodawcę i małżonka jeszcze przed śmiercią małżonka?
 799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-672/10/KB
  skutki podatkowe zbycia nieruchomości nabytej w drodze umowy zamiany
 800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-673/10/KB
  wpływ przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości rolnych i nieużytków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa
 801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-433/10/KB
  sposób rozliczania kosztów
 802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-432/10/KB
  wpływ przychodu uzyskanego ze zbycia w drodze umowy zamiany gospodarstwa rolnego, stanowiącego przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu
 803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-544/10-5/AG
  1. W przypadku sprzedaży nieruchomości przez spółkę cywilną, w przypadku gdy spółka cywilna potraktuje te nieruchomości jako towar handlowy, w jakiej wysokości powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. W przypadku sprzedaży nieruchomości przez spółkę cywilną, w przypadku gdy spółka cywilna potraktuje te nieruchomości jako środek trwały, w jakiej wysokości powinien być określony dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-544/10-6/AG
  Czy, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie nieruchomości (wydzielonych działek) przez Wnioskodawcę tytułem wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej wiązać się będzie z powstaniem przychodu dla wspólników?
 805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-544/10-4/AG
  W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionych do spółki cywilnej przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy spółka zaliczy te składniki do środków trwałych?
 806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-415/10-2/ES
  sposób ustalenia wartości początkowej budynku
 807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-392/10/PST
  Czy w świetle aktualnie obowiązującego prawa Wnioskodawca postąpił prawidłowo – uznając, że diety wypłacane członkom Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupie Działania za udział w posiedzeniach Rady korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17?
 808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-435/10-2/KS
  Stwierdzić należy, iż sprzedaż używanego w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej samochodu będącego wcześniej przedmiotem umowy leasingu, stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również w sześcioletnim okresie po wycofaniu tego składnika majątku, stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.
 809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-391/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-382/10/ESZ
  moment i sposób zaliczenia pierwszej raty leasingowej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego wycinarki laserowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-576/10/AB
  Możliwość i sposób amortyzacji nakładów poniesionych na dokończenie inwestycji budowlanej.
 812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-494/10/AK
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku zamiany.
 813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-343/10/JS
  skutki podatkowe przejęcia przez bank naczepy przewłaszczonej na zabezpieczenie kredytu
 814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-514/10/AK
  Czy koszt uzyskania przychodu z tytułu poddzierżawy obiektów mogą stanowić wydatki z tytułu czynszu dzierżawnego, remontu, ubezpieczenia obiektów, podatków lokalnych?
 815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-383/10/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej wskazanej we wniosku nieruchomości oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-390/10/BD
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo stosując od wypłaconego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe koszty uzyskania przychodu, umieszczając je następnie w sumie kosztów za 2009r. w deklaracji PIT-11 mimo, że w momencie wypłaty nie łączył już wnioskodawcy stosunek pracy z byłym pracownikiem?
 817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-388/10/ESZ
  moment i sposób zaliczenia pierwszej i drugiej raty leasingowej, do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-401/10-2/KS
  przekwalifikowanie komputera na środek trwały w związku z przyłączeniem urządzeń peryferyjnych.
 819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-412/10/ESZ
  Czy wniesienie na własność do spółki cywilnej całego przedsiębiorstwa, prowadzonego dotychczas przez Wnioskodawcę, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (z tytułu wniesienia przedmiotowego wkładu niepieniężnego) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-384/10/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na aplikację radcowską?
 821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-393/10/AP/
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni będąca małym podatnikiem, może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego (dźwigu osobowego)?
 822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-352/10/ZK
  Czy kosztem uzyskania przychodów w momencie opodatkowania sprzedaży będzie wartość początkowa wpisana do ewidencji środków trwałych, ustalona zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz pomniejszona o ewentualnie dokonane odpisy amortyzacyjne?
 823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-350/10/ZK
  Czy sposób przeprowadzenia wyceny zgodnie z art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie w jego przypadku prawidłowy?
 824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-392/10-2/AGr
  Czy kwoty diet do wysokości określonej w ustawie Wnioskodawca może księgować w koszty działalności gospodarczej?
 825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-342/10/AP
  Prawidłowość ustalenia dochodu ze sprzedaży wskazanych we wniosku środków trwałych, w wyniku którego wartość uzyskana ze sprzedaży tych środków trwałych uznana została za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast niezamortyzowana wartości tych środków trwałych uznana została za koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.
 826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-337/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia przez Wnioskodawczynię (obdarowaną) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu rat leasingowych wynikających z umowy leasingu samochodu zawartej pomiędzy Darczyńcą (korzystającym) a finansującym oraz wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu
 827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-356/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów zaniechanej inwestycji w obcym środku trwałym.
 828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-405/10-4/KŁ
  Czy Wnioskodawca jest uprawniony do dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego pojazdu zgodnie z art. 22k ust. 7-11 ustawy PIT?
 829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-603/10/WRz
  czy kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy stanowi koszt uzyskania przychodu?
 830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-366/10/KB
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu skradzionej gotówki
 831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-370/10/WRz
  czy kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy stanowi koszt uzyskania przychodu?
 832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-312/10/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę ubezpieczenia OC i AC samochodów osobowych stanowiących środki trwałe tej działalności oraz sposobu ich udokumentowania.
 833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-406/10-4/KŁ
  Czy skapitalizowane odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej stanowią w opisanym przypadku koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej osoby fizycznej podatniczki?
 834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-389/10-2/AGr
  1. Co będzie w przypadku gdy fakturę za towar Wnioskodawca otrzyma po rozliczeniu miesiąca kwietnia? 2. Czy Zainteresowany może z tyłu faktury dokonać zapisu: wpłynęło/otrzymano (i tutaj dokładna data wpływu w m-cu maju 2010 r.) czyli datę późniejszą niż jest na fakturze? 3. Przedmiotem zapytania jest w jakim miesiącu należy księgować fakturę zakupu. Jeśli dokonamy zakup np. w miesiącu czerwcu, czy można fakturę zaewidencjonować w miesiącu lipcu i zaksięgować jako koszt uzyskania przychodu?
 835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-569/10/BK
  w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej Znaku Towarowego wnoszonego w formie aportu do spółki komandytowej, przez wspólnika będącego osobą fizyczną
 836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-307/10/BK
  w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej Znaku Towarowego wnoszonego w formie aportu do spółki komandytowej, przez wspólnika będącego osobą prawną
 837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-422/10-2/ES
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawczynię Akcji (nabytych wcześniej w drodze darowizny) na rzecz spółki akcyjnej w celu ich umorzenia, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia Akcji będzie ich wartości rynkowa z dnia otrzymania przez Nią darowizny?
 838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/132/PMN/10/453
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych w kraju jak i za granicą Wnioskodawcy – właścicielowi i jedynej osobie firmy transportowej przysługują diety z tytułu podróży służbowych, które może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-349/10/KB
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej
 840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-339/10/ZK
  Czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych do wysokości diet przysługujących pracownikom (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-338/10/ZK
  W jakiej wartości początkowej może przyjąć część budynku na stan środków trwałych oraz według jakiej stawki amortyzować?
 842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-365/10/JS
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieściągalnej wierzytelności
 843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-311/10/JS
  Czy Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć pełną kwotę wartości netto zakupu samochodu ciężarowego, tj. 266.803,28 zł, w ewidencji środków trwałych ze stawką amortyzacji 20% i tym samym dokonywać odpisów amortyzacyjnych od pełnej kwoty, czy też do wartości 20.000 Euro?
 844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-301/10/JS
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie wyposażenia i narzędzi służących do prowadzonej działalności gospodarczej, skoro źródłem ich finansowania był przychód, od którego zaniechano poboru podatku a fakt ten spowodował powstanie straty z działalności? Czy prawidłowe jest nieuwzględnianie w kosztach uzyskania przychodów w 2010 roku wydatków sfinansowanych wsparciem pomostowym?
 845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-226/10-4/AM
  możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu.
 846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-314/10/ZK
  Czy czynsz dzierżawny za nieruchomość, której właścicielem jest jeden ze wspólników Spółki jawnej będzie stanowił koszt uzyskania przychodów prowadzonej przez wspólników działalności w tejże spółce?
 847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-268/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej wydatków poniesionych na modernizację nieruchomości lokalowej, używanej na potrzeby tej działalności na podstawie umowy najmu.
 848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-266/10/ZK
  Czy otrzymane dofinansowanie na realizację projektów stanowi przychód zwolniony z opodatkowania, a w związku tym poniesione wydatki stanowiące wydatki kwalifikowane projektów sfinansowane ze środków otrzymanego dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?
 849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-368/10/MM
  Czy koszt remontu ścian nośnych może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu lokalu handlowego?
 850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-326/10/MM
  Sprzedaż nieruchomości nabytej w części w drodze darowizny i w części w drodze umowy kupna-sprzedaży.
 851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-268/10-4/EC
  Stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania stanowiących składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - do nowo powstałej spółki jawnej będzie stanowić odpłatne zbycie tej nieruchomości. Wartość nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania określona w umowie spółki jawnej (stanowiąca podstawę do ustalenia udziału kapitałowego) stanowi, w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy przychód z działalności gospodarczej wnoszącego wkład do spółki.
 852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/0698/PMN/07/PK-420
  Czy podatnik prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych?
 853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-309/10/MM
  Sposób ustalenia wartości początkowej budynku handlowo-usługowego oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej?
 854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-222/10/ŚS
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu
 855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-261/10/JS
  Czy wydatki z tytułu wynajmu mieszkania w Y., takie jak czynsz oraz opłaty eksploatacyjne, stanowią koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-450/10/AB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją umowy sfinansowanych z własnych środków.
 857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-230/10/JS
  w jaki sposób należy określić w spółce komandytowej wartość wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej?
 858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-172/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości odsetek od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku usługowo-mieszkalnego, nie zaliczonych uprzednio w koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wydatków poniesionych na zakup nieruchomości gruntu wraz z rozpoczętą na niej budową ww. budynku.
 859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-237/10/ZK
  Czy wydatek spółki partnerskiej z tytułu zakupionej usługi prawnej od przedsiębiorcy będącego wspólnikiem tej spółki, udokumentowany fakturą wystawioną przez takiego wspólnika stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu uczestniczenia w spółce partnerskiej dla wszystkich partnerów, także dla tego, który wykonał usługę na rzecz spółki, proporcjonalnie do udziału w przychodach, określonego w umowie spółki?
 860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-185/10/TK
  Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz innych wspólników udziałów w Spółce objętych w drodze spadku oraz darowizny, w związku z panującą między Wnioskodawcą a małżonkiem współwłasnością majątkową, kosztem zbycia tych udziałów będą wydatki (w tym wydatki na podatki związane z nabyciem udziałów) poniesione przez męża Wnioskodawcy ze wspólnego majątku na objęcie tych udziałów?
 861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-153/10/WRz
  Czy wartości diet wypłacanych pracownikom w związku z odbywanymi podróżami służbowymi będą kosztami uzyskania przychodów?
 862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-155/10/WRz
  w jaki sposób przeliczać prowizje pobrane przez bank z konta walutowego podatnika w przypadku, gdy kwoty tych prowizji zostaną wykorzystane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-236/10/MM
  Ustalenie limitu odsetek podlegających odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej w przypadku gdy kredyt wypłacany jest w transzach.
 864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-204/10/KB
  sposób zaliczania do przychodów prowadzonej działalności gospodarczej oraz kosztów jego uzyskania podatku od wartości dodanej
 865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-217/10-4/IM
  Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży przez spółkę osobową nieruchomości (lokale mieszkalne i usługowe wraz z udziałem w gruncie), a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment uzyskania przychodu z ich zbycia?
 866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-217/10-3/IM
  Jak należy ustalić wartość początkową wnoszonej nieruchomości w postaci gruntu oraz lokali mieszkalnych i usługowych przez spółkę z o.o. do spółki komandytowej w zamian za udziały?
 867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-217/10-2/IM
  Czy wniesienie przez wspólnika (spółkę z o.o.) aportem nieruchomości do spółki komandytowej powoduje powstanie przychodu po stronie pozostałych wspólników spółki komandytowej (w tym przypadku osób fizycznych)?
 868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-199/10/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-209/10/ZK
  Czy opłata legalizacyjna nakładana w trybie przepisów prawa budowlanego jest kosztem uzyskania przychodów to znaczy, powiększa wartość wybudowanego w ten sposób środka trwałego?
 870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-122/10/ZK
  W jaki sposób rozliczyć się ze sprzedaży nieruchomości?
 871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-378/10/WRz
  Czy diety przedsiębiorcy z tytułu podróży służbowych będą kosztami uzyskania przychodów?
 872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-160/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisu aktualizującego wartość
 873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-196/10/ZK
  Czy Wnioskodawca wykonujący zawód adwokata, pokrywający koszty szkolenia zawodowego pracownika, będącego aplikantem radcowskim może zaliczyć koszty poniesione na opłatę za szkolenie na aplikacji radcowskiej do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-185/10/AP
  Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów demonstracyjnych stanowiących towary handlowe w tej działalności.
 875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-159/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości gruntowej przeznaczonej na potrzeby tej działalności.
 876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-143/10/AŻ
  Czy uposażenie sędziego w stanie spoczynku należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w jakiej kwocie (podstawowe czy podwyższone), skoro sędzia w stanie spoczynku nie świadczy pracy i nie ponosi kosztów (w tym dojazdu do pracy)?
 877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-184/10/AP
  Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodów demonstracyjnych stanowiących towary handlowe w tej działalności.
 878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-174/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pełnej kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej samochodu osobowego przekraczającej równowartość 20.000 euro.
 879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-135/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wynagrodzeń oraz zwróconych wydatków wynikających z zawieranych umów o współpracy.
 880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-194/10/KB
  sposób ustalenia wartości początkowej częściowo wyburzonego budynku
 881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-193/10/KB
  sposób amortyzowania ogrodzeń, placów, dróg oraz sieci infrastruktury podziemnej
 882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-192/10/KB
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, energii elektrycznej, gazu oraz wywozu nieczystości, poniesionych przed wprowadzeniem nieruchomości do ewidencji środków trwałych
 883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-190/10/KB
  określenie właściwych stawek amortyzacyjnych
 884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-41/10/KB
  moment wprowadzenia środków trwałych do ewidencji środków trwałych w wartości niematerialnych i prawnych
 885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-150/10/WRz
  Czy diety przedsiębiorcy poniesione w związku z podróżami służbowymi będą kosztami uzyskania przychodów?
 886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-95/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia społeczne ?
 887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-94/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia społeczne?
 888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-93/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego?
 889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-92/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego?
 890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-96/10/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia społeczne?
 891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-124/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-130/10/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na opłacenia polisy ubezpieczeniowej
 893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-145/10/WRz
  Czy diety przedsiębiorcy poniesione w związku z podróżami służbowymi będą kosztami uzyskania przychodów?
 894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-23/10/WRz
  Czy wypłacone pracownikom zwroty poniesionych wydatków w związku z podróżami służbowymi będą kosztami uzyskania przychodów?
 895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-379/10/ZK
  Czy podatnicy mogli zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną na podstawie art. 22j ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-66/10/ZK
  Czy podatnicy mogli przyjąć wartość początkową nowo wybudowanego budynku hurtowni w ramach działalności gospodarczej na podstawie wyceny rzeczoznawcy na zasadzie art. 22g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-90/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-91/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi
 899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-100/10-4/AG
  Czy przychody oraz koszty z realizacji pochodnych instrumentów finansowych stanowią przychody oraz koszty z wykonywanej działalności gospodarczej?
 900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-53/10/ESZ
  Sposób ustalenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu) za określoną na fakturze cenę.
 901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-34/10/KB
  ustaleniw kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku wykorzystywania środków trwałych jednocześnie w tej działalności i w działalności rolniczej
 902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-62/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samolotu stanowiącego środek trwały w tej działalności.
 903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-315/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionego samolotu stanowiącego środek trwały w tej działalności
 904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-216/10/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który spełnia definicję samochodu ciężarowego.
 905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-59/10/BK
  w zakresie możliwości regulowania przez Wnioskodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych związanych z prowadzoną w ramach spółki cywilnej pozarolniczą działalnością gospodarczą z rachunku bankowego tej spółki
 906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-69/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Urzędu Pracy środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej oraz ich wydatkowania na nabycie środków trwałych i towarów handlowych oraz na potrzeby bieżącej działalności (m.in. zakup materiałów biurowych, koszty reklamy)
 907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-48/10/BK
  w zakresie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatku poniesionego na nabycie egzemplarza programu komputerowego
 908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-58/10/ZK
  Czy powyższe wydatki remontowe może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-39/10/AP
  Obowiązek sporządzenia i opodatkowania remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-43/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-45/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-42/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-44/10/ESZ
  moment i sposobu zaliczenia czynszu zerowego, czynszu inicjalnego oraz opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-31/10/AB
  Możliwość wniesienia nieruchomości, jako aportu do spółki cywilnej, w której wspólnikami są małżonkowie, bez sporządzenia aktu notarialnego.
 915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-30/10/AB
  Możliwość wniesienia nieruchomości, jako aportu do spółki cywilnej, w której wspólnikami są małżonkowie, bez sporządzenia aktu notarialnego.
 916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-16/10-3/AK
  skutki podatkowe umorzenia udziałów w Spółce z o.o. za wynagrodzeniem
 917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-8/10/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej przedsiębiorcy?
 918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1123/09/ZK
  Czy poniesione wydatki na wykonanie czynności polegających na demontażu stropu betonowego więźby dachowej, wykonaniu konstrukcji więźby dachowej, pokrycie blachą nowej więźby dachowej, za kwotę 60.000 zł można zakwalifikować na podstawie art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/122/KBF/08/PK-1000
  Nie może być bowiem tak, że przedsiębiorca świadczący osobiście usługi transportowe mógłby odliczać jako koszty uzyskania przychodów określoną wartość diet, a więc część kosztów swojego wyżywienia w czasie wykonywania działalności gospodarczej. Realizacja usług, których specyfika i prawidłowe wykonanie w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z wyjazdami poza siedzibę firmy nie może być utożsamiana z odbywaniem podróży służbowej w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dlatego równowartość diet związanych z tymi podróżami nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Pana stanowisko w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych jest nieprawidłowe.
 920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/118/KBF/08/PK-996
  Czy w związku z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej oraz ciągłym świadczeniem usług poza jej siedzibą, Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu równowartość diet z tytułu podróży służbowych?
 921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-18/10-2/ES
  1) W jaki sposób należy określić koszty uzyskania przychodów w przypadku przeniesienia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia, jeżeli udziały zostały nabyte w drodze darowizny? 2) Czy koszty te powinny zostać ustalone w wysokości wartości udziałów wskazanej w umowie darowizny, nie wyższej niż wartość rynkowa udziałów z dnia otrzymania darowizny?
 922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1131/09/KB
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na prace pielęgnacyjno – konserwacyjne drzewostanu, znajdującego się na gruncie zakwalifikowanym do grupy "tereny rekreacyjno-wypoczynkowe", ponoszonych przed oddaniem obiektu do eksploatacji
 923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1130/09/KB
  zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na prace pielęgnacyjno – konserwacyjne drzewostanu, znajdującego się na gruncie zakwalifikowanym do grupy "grunty leśne, grunty zadrzewione i zakrzewione", ponoszonych przed oddaniem obiektu do eksploatacji
 924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-8/10-5/KS
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki.
 925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1144/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu czesnego za studia.
 926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-31/10-3/EC
  Czy księgowanie składek ZUS w części finansowanej przez płatnika, FP i FGŚP z datą faktycznej wpłaty zawsze były prawidłowe?
 927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-31/10-2/EC
  1) Czy w świetle zmian jakie weszły w życie od 01.01.2007 r. wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), a także późniejszych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych taki sposób księgowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest prawidłowy?
 928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1355/09-5/AG
  Jaki w związku z tym wystąpią skutki w podatku dochodowym dla Spółki oraz wspólniczek jako właścicieli nieruchomości – chodzi o koszty ponoszone przez Spółkę na utrzymanie tych lokali?
 929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-14/10-2/ES
  koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu
 930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/33/PMN/10/106
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.
 931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/32/PMN/10/105
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-945/09/PSZ
  1. Czy zastosowana jednorazowa amortyzacja samochodu ciężarowego może stanowić nadal koszt uzyskania przychodu, mimo późniejszej zmiany charakteru tego samochodu na osobowy? - Czy w takiej sytuacji należy dokonać korekty jednorazowej amortyzacji i zastosować amortyzację liniową, obowiązującą dla samochodów osobowych?
 933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1226/09/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytową.
 934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1227/09/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytową.
 935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/31/PMN/10/PK--79
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 936. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871
  Wyjaśnienia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot uzyskiwanych przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej) z tytułu zwolnień podatkowych, tj. z podatku od nieruchomości oraz z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1076/09/WRz
  Jakie warunki należy spełnić aby dokonać jednorazowej amortyzacji?
 938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1084/09/ZK
  Czy wydatki poniesione na zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych mogą być zaliczone jako jednorazowy odpis amortyzacyjny do kosztów uzyskania przychodów w momencie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w oparciu o art. 22a oraz art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1085/09/AP
  Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej wskazanego we wniosku środka trwałego
 940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-970/09-2/ES
  ustalenie stawki amortyzacyjnej wybudowanego pawilonu handlowego
 941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-47/10-2/JB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-742/09-3/MG
  opodatkowanie dochodu z tytułu umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów
 943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-736/09-2/MK
  możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku zbycia certyfikatów inwestycyjnych na rzecz funduszu inwestycyjnego lub osób trzecich o koszty uzyskania przychodów ponoszone przez podatnika związane ze zrealizowaniem różnic kursowych powstałych przy spłacie kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotowych papierów wartościowych przez fundusz inwestycyjny lub wystąpienia podatnika o zwrot nadpłaconego podatku
 944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1091/09/AP
  Czy posiadając fakturę zakupu samochodu prywatnego, który został przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały, można przyjąć, że jego wartość początkową na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych stanowi kwota wskazana w tej fakturze?
 945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1039/09/AP
  Możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu (motocykla).
 946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1329/10-3/AG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do spółki komandytowej.
 947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1054/09/ZK
  Czy ma prawo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatki na utrzymanie lokalu w części przeznaczonej na biuro?
 948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1046/09/ZK
  Czy ma prawo amortyzować lokal w części przeznaczonej na biuro?
 949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-896/09-4/AM
  ustalenie dochodu
 950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1031/09/ESZ
  Ustalenie wartości początkowej nieruchomości wniesionych do spółki komandytowej w formie aportu.
 951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1161/09/MW
  Czy w związku z tym, iż przewidywany okres używania budynku jest krótszy niż jeden rok – można wartość budynku w pełnej wysokości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych z tytułu dzierżawy?
 952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1057/09/ZK
  Czy w myśl obowiązujących przepisów można zaliczyć wypłacone odszkodowanie do kosztów prowadzonej działalności?
 953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1047/09/AP
  Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych przez podmiot rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1042/09/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni będąca małym podatnikiem, może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego do wysokości nieprzekraczającej 50.000 euro?
 955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1025/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia wydatków związanych z kursem prawa jazdy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1024/09/AP
  Spełnienie kryteriów umożliwiających dokonanie jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych.
 957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1002/09/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1032/09/ESZ
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionych do spółki w formie aportu.
 959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1027/09/ESZ
  Ustalenie wartości początkowej nieruchomości wniesionych do spółki komandytowej w formie aportu.
 960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1022/09/KB
  Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej aportem do spółki oraz możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1028/09/ESZ
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionych do spółki w formie aportu.
 962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1293/09-2/AMN
  Czy w opisanym przyszłym stanie faktycznym prawidłowe jest stosowanie przez Spółkę 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów do obliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom-twórcom od tej części wypłacanego im wynagrodzenia, która stanowi honorarium za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych utworów?
 963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-890/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-945/09-2/KS
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia sfinansowanych ze środków przyznanych przez Urząd Pracy
 965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-919/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-909/09-3/ES
  amortyzacja wniesionego do spółki jawnej aportem znaku towarowego
 967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-883/09-5/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych uprzednio jako majątek po likwidacji spółki
 968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-882/09-6/AG
  ustalenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółkach oraz dywidendę w formie niepieniężnej
 969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-912/09-2/KS
  rozliczenie wydatków z tytułu używania samochodów osobowych wynajmowanych dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej
 970. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD2/033/259/PMN/09/1113
  Kwestia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem wyjazdów służbowych w ramach zatrudnienia na stanowisku kierowcy oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, na tle orzeczeń wydanych w tym zakresie przez sądy administracyjne.
 971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-997/09/BK
  W zakresie okresu rozliczeniowego, w którym należy dokonać korekty przychodów.
 972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1017/09/AP
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ze zbycia wskazanej we wniosku nieruchomości.
 973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1012/09/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości gruntowej wniesionej do Spółki osobowej w formie aportu, w przypadku jej uznania za środek trwały w tej Spółce.
 974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-944/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z rozliczeniem umowy leasingu, jakie nastąpiło na skutek utraty przedmiotu leasingu.
 975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-945/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z obsługą prawną prowadzoną przez prawnika negocjującego ugodę pomiędzy finansującym, a korzystającym, w związku z kradzieżą przedmiotu umowy leasingu operacyjnego
 976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1018/09/ESZ
  Spełnienie kryteriów umożliwiających dokonanie jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych.
 977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1005/09/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć prowizje i odsetki od kredytu konsumenckiego zaciągniętego na w celu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-848/09-6/AG
  ustalenie stawki amortyzacyjnej oraz ustalenie wartości początkowej środka trwałego
 979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-922/09-2/KS
  Ze względu na to, że Wnioskodawca spotkał się z różnymi sprzecznymi interpretacjami tego zagadnienia, powstała u niego wątpliwość, czy w tej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonych w odrębnych przepisach, związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, polegającą m.in. na świadczeniu usług transportowych, również wówczas, kiedy wyjazd dotyczy realizacji wcześniej zawartych zleceń?
 980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-948/09/AB
  W jaki sposób powinien zostać ustalony dochód w przypadku późniejszej ewentualnej sprzedaży przez Spółkę jawną wniesionej do niej nieruchomości, w szczególności, w jaki sposób powinny zostać w takim przypadku ustalone koszty uzyskania przychodu?
 981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-949/09/AB
  W jaki sposób powinien zostać ustalony dochód w przypadku późniejszej ewentualnej sprzedaży przez Spółkę jawną wniesionej do niej nieruchomości, w szczególności, w jaki sposób powinny zostać w takim przypadku ustalone koszty uzyskania przychodu?
 982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1252/09-5/AMN
  1. Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawczynię do spółki komandytowej, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni w formie aportu praw do znaku towarowego stanowiących obecnie majątek prywatny Wnioskodawczyni, po stronie Wnioskodawczyni lub po stronie pozostałych wspólników spółki komandytowej powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 2. Czy odpisy amortyzacyjne od praw do znaku towarowego wniesionych w formie aportu do spółki komandytowej będą stanowiły koszty podatkowe dla pozostałych wspólników spółki komandytowej oraz dla Wnioskodawczyni jako osoby będącej również wspólnikiem tej spółki komandytowej?
 983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1252/09-4/AMN
  1. Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawczynię do spółki komandytowej, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni w formie aportu praw do znaku towarowego stanowiących obecnie majątek prywatny Wnioskodawczyni, po stronie Wnioskodawczyni lub po stronie pozostałych wspólników spółki komandytowej powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym? 2. Czy odpisy amortyzacyjne od praw do znaku towarowego wniesionych w formie aportu do spółki komandytowej będą stanowiły koszty podatkowe dla pozostałych wspólników spółki komandytowej oraz dla Wnioskodawczyni jako osoby będącej również wspólnikiem tej spółki komandytowej?
 984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1001/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi.
 985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-855/09-5/KS
  1. Jak ustalić wartość przejętych środków trwałych dla celów amortyzacji?
 986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-934/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.
 987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-940/09/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/415-907/09/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego, wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-913/09/ESZ
  Czy można zaliczyć taki zestaw komputerowy do wyposażenia?
 990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-933/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu odsetek i prowizji od kredytu zaciągniętego przez małżonków na wytworzenie środka trwałego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z nich.
 991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-906/09/ZK
  Czy wydatki związane z remontem budynku można zaliczyć w pozostałe koszty działalności gospodarczej, czy też traktować je jako nakłady na środek trwały?
 992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-870/09-7/MT
  Czy z uwagi na fakt co miesięcznych szkoleń i dokonywanych wpłat, które nie podlegają zwrotowi i są w całości wymagane, Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłacone kwoty w dacie dokonania wpłaty na konto Instytutu?
 993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-946/09-2/MT
  Czy opłaty ustalone i opłacone w 2009 r. na podstawie ugody pozasądowej (naliczone przez firmę leasingową w oparciu o postanowienia umów leasingu operacyjnego zawartych w 2006 r.) stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy wydatki te winny być odniesione w koszty jednorazowo w dniu obciążenia bądź zapłaty, czy może rozliczone proporcjonalnie do okresu trwania umów leasingowych?
 994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-867/09-2/AG
  Czy Spółka może zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji ?
 995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-845/09/AŻ
  Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spłatę pożyczki uzyskanej od pracodawcy na szkolenie specjalistyczne dające uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy?
 996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-854/09-2/KS
  Czy prawidłowe jest stanowisko podatnika, w którym koszty opisane powyżej stanowią koszty uzyskania przychodu?
 997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1134/09/MMa
  Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w świetle art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych na podstawie umowy darowizny, koszty uzyskania przychodu – dla celów ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów - ustala się w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia dokonania darowizny, tzn. czy dochód z tytułu umorzenia udziałów stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem otrzymanym przez wnioskodawcę z tytułu umorzenia udziałów oraz wartością rynkową udziałów z dnia nabycia w formie darowizny?
 998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1034/09/AK
  Czy warunkiem koniecznym jest amortyzacja środka trwałego (mieszkania), aby zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z wynajmu część raty, którą stanowią odsetki płacone co miesiąc od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania? Czy w przedmiotowym przypadku można przyjąć dowolną indywidualną stawkę amortyzacyjną od O do 10%? Czy w przedmiotowym przypadku po rozpoczęciu amortyzacji stawką np. X% istnieje możliwość zmiany po kilku latach tej stawki? Czy wnioskodawca może zastosować metodę wzrastających odpisów amortyzacyjnych środka trwałego? Czy prawidłowe są składniki wartości początkowej?
 999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-851/09/ZK
  1. Czy za wartość początkową przedmiotowego lokalu może przyjąć wartość z wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych tego samego rodzaju środka trwałego (lokalu) z grudnia 2008r.? 2. Czy może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla lokali o okresie amortyzacji 10 lat, gdyż lokal ten był wykorzystywany od 01 stycznia 2000r., tj. przez okres powyżej 60-mcy?
 1000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-805/09-2/KS
  Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych i jaką brać wysokość diet, jeżeli przejazd jest przez dwa kraje?
 1001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1043/09/MMa
  Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego prawidłowa jest decyzja o zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej ustalonej w wysokości 5% oraz o zwiększeniu wartości początkowej lokalu mieszkalnego o koszty wymiany stolarki okiennej?
 1002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1045/09/MMa
  Czy w związku z tym, iż lokal był użytkowany przez co najmniej 60 miesięcy, wnioskodawczyni może zastosować indywidualna stawkę amortyzacji w wysokości 10%?
 1003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-861/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 1004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-868/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie
 1005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-856/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
 1006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-882/09/KB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego.
 1007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-883/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego
 1008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-850/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego
 1009. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-844/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego
 1010. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-843/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego
 1011. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-801/09-2/AG
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej płaconych odsetek od kredytu hipotecznego
 1012. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1014/09/HS
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia akcji otrzymanych w drodze darowizny.
 1013. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-838/09/ZK
  Jak ustalić wartość początkową unitu stomatologicznego, będącą jednocześnie podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych?
 1014. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-791/09/MK
  Czy Prokuratura jako płatnik zobowiązana jest do naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia przysługującego prokuratorowi w stanie spoczynku?
 1015. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-785/09-2/AM
  Czy w związku z otrzymaną interpretacją Spółka powinna dokonać korekty kosztów dotyczących najmu, ujętych za lata 2004 – 2006 w księgach spółki jawnej i jednocześnie dokonać korekty podatku dochodowego przez wspólników spółki za lata 2004, 2005, 2006? Czy istnieje zależność dokonania korekty kosztów przez spółkę jawną i korekty przychodów dokonanych przez właścicieli nieruchomości?
 1016. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-839/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odszkodowania z tytułu naprawy uszkodzonego gazociągu, za wypuszczony w wyniku awarii gaz oraz za przekroczenie zamówionej mocy umownej
 1017. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-804/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnych
 1018. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-783/09/MZ
  W jakiej wysokości należy określić koszty kosztów uzyskania przychodów przy wypłacie wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu na podstawie powołania?
 1019. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-760/09-2/KS
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodu z działalności spółki?
 1020. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-761/09-2/KS
  Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodu z działalności spółki?
 1021. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-980/09/MW
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu nominalnej wartości udziałów objętych w Spółce kapitałowej w zamian za wniesienie w formie wkładu niepieniężnego akcji nabytych uprzednio za środki z kredytu.
 1022. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-978/09/MM
  Ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu nominalnej wartości udziałów objętych w Spółce kapitałowej w zamian za wniesienie w formie wkładu niepieniężnego papierów wartościowych nabytych uprzednio za środki z Linii Kredytowej.
 1023. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-977/09/MM
  Zasady ustalania kosztu uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (prowizja i odsetki od kredytu) na podstawie stanu prawnego obowiązującego od 01 stycznia 2009r.
 1024. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-976/09/MM
  Zasady ustalania kosztu uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (prowizja i odsetki od kredytu) na podstawie stanu prawnego obowiązującego do końca 2008r.
 1025. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-784/09-2/JB
  PIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów oraz naliczonego podatku od towarów i usług
 1026. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-784/09-3/JB
  mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż kwota niepodlegająca odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatku naliczonego VAT przy zakupie powyższych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1027. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-812/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów.
 1028. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.
 1029. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-835/09/ESZ
  Czy opłata wstępna jest kosztem w dacie wystawienia faktury w całości, czy należy ją rozliczać w czasie przez cały okres trwania umowy?
 1030. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-817/09/ESZ
  Czy spółka może jednorazowo w momencie poniesienia wydatku zaliczyć opłatę wstępną do kosztów uzyskania przychodów?
 1031. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-775/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z uzyskaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a poniesionych po zmianie formy opodatkowania tej działalności na tzw. zasady ogólne
 1032. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-796/09/KB
  możliwość uznania produkcji trawy rolowanej za działalności rolniczą i opodatkowania przychodów uzyskiwanych z jej sprzedaży podatkiem dochodowym od osób fizycznych, opodatkowania ww. podatkiem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży ww. trawy wraz z usługą jej układania oraz wpływ przychodu uzyskanego z działalności rolniczej na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 1033. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-818/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na opłacenie składek na rzecz Rady Adwokackiej, poniesionych za pracowników
 1034. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-789/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w firmie.
 1035. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-790/09/ZK
  Czy używany budynek handlowo-usługowy, trwale związany z gruntem, o kubaturze powyżej 500 m#61448;, zaliczony do rodzaju 103 KŚT, można amortyzować przez okres nie krótszy niż 3 lata, stosując indywidualną stawkę amortyzacji, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1036. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-786/09/ZK
  Czy na gruncie podatku dochodowego, w stanie faktycznym sprawy, po zmianie kwalifikacji urządzeń ze środków trwałych na towar handlowy podlegający odsprzedaży, Spółka powinna dokonać korekty amortyzacji podatkowej (skorygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych) za cały okres amortyzacji, począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu wprowadzenia urządzeń do ewidencji? Czy w momencie sprzedaży urządzeń kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie koszt zakupu urządzeń?
 1037. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-810/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z opracowaniem wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji nie uzyskania dotacji unijnej.
 1038. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/1/415-920/09/AB
  Sposób zarachowania wydatków poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji uzyskania dotacji unijnej.
 1039. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-919/09/AB
  Sposób zarachowania wydatków poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji uzyskania dotacji unijnej.
 1040. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-827/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z opracowaniem wniosku o dotację na zakup środka trwałego, w sytuacji nie uzyskania dotacji unijnej.
 1041. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-805/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.
 1042. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-794/09/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wstępnych rat leasingowych wynikających z zawartych umów leasingu.
 1043. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-791/09/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1044. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1114/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów organizowanych w restauracji.
 1045. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-773/09/BK
  w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnych
 1046. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-788/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi
 1047. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-799/09/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej zakupionego środka trwałego (samochodu) za określoną na fakturze cenę.
 1048. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-970/09/MM
  Możliwość zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów z najmu kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności wynajmowanej kamienicy.
 1049. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-971/09/MM
  Możliwość zaliczenia do kosztu uzyskania przychodów z najmu kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności wynajmowanej kamienicy.
 1050. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1051/09-3/AK
  Czy poniesione opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1051. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-772/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom zwroty poniesionych wydatków w związku z podróżami służbowymi będą kosztami uzyskania przychodów?
 1052. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-774/09/ZK
  1. Czy nakłady poniesione przez firmę wnioskodawcy na wykonanie infrastruktury technicznej, które firma zobowiązana była przekazać nieodpłatnie na rzecz Gminy są kosztami uzyskania przychodów firmy? 2. Czy nakłady poniesione przez firmę na wykonanie infrastruktury technicznej, a następnie nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy winny być zakwalifikowane jako nakłady w obcym środku trwałym i aktywowane zgodnie z art. 22j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1053. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1083/09/ZK
  W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nakłady poniesione przez firmę Wnioskodawcy na wykonanie infrastruktury technicznej, które firma zobowiązana była przekazać nieodpłatnie na rzecz Gminy?
 1054. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-712/09-2/AM
  Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnej i prawnej w postaci Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej wniesionego jako wkład niepieniężny do Spółki Komandytowej oraz ujawnionego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tej spółki, które to prawo nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę?
 1055. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-712/09-3/AM
  Czy wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej wniesionego jako wkład niepieniężny do Spółki Komandytowej oraz ujawnionego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tej spółki, które to prawo nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę, stanowi wartość rynkowa tego prawa?
 1056. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1081/09/KB
  wpływ otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu, nie stanowiących wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 1057. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-721/09/KB
  sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z wytworzeniem e – usługi
 1058. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1036/09/ZK
  Czy wydatki ponoszone przez niego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, z tytułu leasingu samochodu oraz z tytułu obsługi prawnej zmierzającej do odzyskania wierzytelności zaliczyć może do kosztów uzyskania przychodu?
 1059. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-769/09/AP
  Skutki podatkowe otrzymanych od Beneficjenta Projektu "Badanie trendów rozwojowych w województwie poprzez wyznaczanie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji" środków pochodzących z dotacji rozwojowej. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych oraz pozostałych kosztów kwalifikowanych pokrytych otrzymanymi środkami finansowymi, jak również podatku od towarów u usług naliczonego od wydatków kwalifikowanych.
 1060. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1080/09/KB
  wpływ otrzymanego dofinansowania na strukturę podatkowych kosztów uzyskania przychodu, stanowiących wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 1061. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-713/09-3/AM
  Czy wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej wniesionego jako wkład niepieniężny do Spółki Komandytowej oraz ujawnionego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tej spółki, które to prawo nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę, stanowi wartość rynkowa tego prawa?
 1062. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-713/09-2/AM
  Możliwość zaliczenia do kup odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnej i prawnej w postaci Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej wniesionego jako wkład niepieniężny do Spółki Komandytowej oraz ujawnionego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tej spółki, które to prawo nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę?
 1063. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-711/09-4/AM
  Czy wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Prawa Majątkowego do Witryny Internetowej wniesionego jako wkład niepieniężny do Spółki Komandytowej oraz ujawnionego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tej spółki, które to prawo nie było wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Wnioskodawcę, stanowi wartość rynkowa tego prawa?
 1064. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-937/09/NG
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w spółce jawnej będzie przychodem odpłatnego zbycia praw majątkowych (art. 18 ustawy o pdof), opodatkowanych wspólnie z pozostałymi dochodami w roku podatkowym, a ich suma będzie rozliczana wg skali podatkowej, czy też będzie przychodem z kapitałów pieniężnych określonych w art. 17 ust. 6 ustawy o pdof? Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych (zbycie udziałów w spółce jawnej) należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o pdof?
 1065. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1005/09-5/AK
  Wnioskodawca w 2004 r. poniósł koszty sądowe i egzekucyjne. Czy koszty te może zaliczyć do kosztów 2009 r. ?
 1066. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-791/09-3/AM
  W jakiej wysokości Spółka powinna uwzględnić koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży lokali mieszkalnych?
 1067. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-792/09-3/AM
  W jakiej wysokości Spółka powinna uwzględnić koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży lokali mieszkalnych?
 1068. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1164/09/NG
  Czy sprzedając nieruchomość nabytą w drodze spadku, obciążoną hipoteką z tytułu zaciągniętego kredytu hipotecznego, wartość nieruchomości można ustalić uwzględniając jej stan prawny, w szczególności obciążenia hipoteczne. Przykładowo jeśli wartość rynkowa nieruchomości wynosi 500 000zł a obciążenia hipoteczne tego lokalu 400 000zł, czy można przyjąć wartość 100 000zł jako jej rzeczywistą wartość płacąc od 100 000zł podatek dochodowy z tytułu zbycia w okresie 5 lat od daty jej nabycia w drodze spadku?
 1069. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-735/09-2/AM
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 1070. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-770/09/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej ?
 1071. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-734/09-2/AM
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 1072. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-733/09-2/AM
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 1073. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-732/09-2/AM
  Czy stanowią koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach itp., o ile spotkania takie służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz polegają na zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach?
 1074. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-777/09/ZK
  Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników wykonujących usługi ogólnobudowlane?
 1075. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-757/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatkó1)w poniesionych na nabycie towarów handlowych, udokumentowanych decyzjami Naczelnika Urzędu Celnego
 1076. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-752/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku nabyciem importowanego towaru, który został zniszczony przez służby celne oraz wydatków związanych ze zniszczeniem tego towaru
 1077. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-762/09/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 1078. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-751/09/ZK
  Czy w związku ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego, wnioskodawca będzie mógł zaliczyć kwotę odsetek od rat kredytowych do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą, jeżeli środki pieniężne z tytułu kredytu inwestycyjnego zostały przeznaczone na zakup nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?
 1079. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-739/09/BK
  W zakresie skutków podatkowych otrzymania nagrody rzeczowej za wyniki w sprzedaży przez podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.
 1080. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-750/09/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej ?
 1081. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-768/09-2/MT
  Czy wykonując usługi projektowe na terenie państw Unii Europejskiej Wnioskodawca ma prawo do zaliczania diet w koszty uzyskania przychodu?
 1082. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-746/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z budową infrastruktury drogowej
 1083. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-692/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Spółkę jawną pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków zapłaconych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością po dniu wniesienia przedsiębiorstwa Spółki jawnej do tej spółki
 1084. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-729/09/AP
  Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych (ciągnika siodłowego i naczepy) przez podmiot rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.
 1085. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-999/09/KB
  Ustalenie wartości początkowej nieruchomości wniesionych do spółki komandytowej w formie aportu.
 1086. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-916/09/MW
  Czy w przypadku wniesienia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w formie wkładu niepieniężnego do cypryjskiej spółki kapitałowej, koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy powinien zostać ustalony w oparciu o przepis art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1087. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-917/09/MW
  Czy w przypadku wniesienia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w formie wkładu niepieniężnego do cypryjskiej spółki kapitałowej, koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy powinien zostać ustalony w oparciu o przepis art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1088. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-918/09/MM
  Czy w przypadku wniesienia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w formie wkładu niepieniężnego do cypryjskiej spółki kapitałowej, koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy powinien zostać ustalony w oparciu o przepis art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1089. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-919/09/MM
  Czy w przypadku wniesienia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej w formie wkładu niepieniężnego do cypryjskiej spółki kapitałowej, koszt uzyskania przychodu wnioskodawcy powinien zostać ustalony w oparciu o przepis art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1090. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-719/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnych
 1091. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-734/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu studiów uzupełniających
 1092. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1000/09/KB
  Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia przez spółkę komandytową nieruchomości wniesionych do spółki w formie aportu.
 1093. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-976/09-2/AK
  Czy pobrane i odprowadzone przez skupującego wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego i Fundusz Promocji Mięsa Wołowego w wysokości 0,1% wartości netto skupowanych zwierząt są kosztem uzyskania przychodów u dostawcy?
 1094. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-898/09/MM
  Czy podatnik prawidłowo ustalił wartość początkową środka trwałego?
 1095. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-710/09/BD
  Czy do przychodu wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o dzieło za stworzenie programu komputerowego znajdzie zastosowanie regulacja art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1096. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-996/09-2/AMN
  Czy w przypadku rozliczania się jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej mogę odliczać odsetki od kredytu jako koszt wynajmu mieszkania?
 1097. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-949/09-2/AK
  Czy wartość kary umownej z tytułu braku realizacji umowy może zostać zaliczona do kosztów podatkowych
 1098. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-713c/09/TK
  Czy po wniesieniu nieruchomości do spółki możliwe jest zastosowanie dla opisanego budynku indywidualnej stawki amortyzacji wynoszącej 10% rocznie, przy czym odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jedynie od wartości budynku a nie od wartości gruntu?
 1099. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-907/09/MM
  Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania nabytego w drodze spadku w 2007r. i w 2008r.
 1100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-715/09/BK
  w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu nabycia w drodze licytacji towaru handlowego (mieszkania)
 1101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-850/09-2/ES
  1) Czy w odniesieniu do wynagrodzeń ze stosunków pracy wskazanych w stanie faktycznym można zastosować koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 50% uzyskanego przychodu? 2) Do jakiej części wynagrodzenia za pracę można zastosować koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu? 3) Czy do wynagrodzeń za pracę objętą prawem autorskim wypłacanych za okresy sprawiedliwionej nieobecności: pracownika w pracy (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy i in.) można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu? Do jakiej części wynagrodzenia za nadgodziny można stosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%?
 1102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-923/09-5/AMN
  1. Czy spółka komandytowa będzie miała prawo do rozpoznania kosztów podatkowych odsetek od kredytu bankowego za okres od daty wprowadzenia do daty spłaty kredytu? 2. Czy wniesiony aportem kredyt bankowy przez osobę fizyczną do spółki komandytowej bez spełnienia rygorów określonych w art. 519 KC lecz po uzyskaniu stanowiska banku wyrażającego wolę kredytodawcy przeniesienia, nie wnosi negatywnych skutków podatkowych w zakresie pdof dla wnoszącego aport oraz pozostałych wspólników spółki komandytowej?
 1103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-923/09-4/AMN
  1. Czy spółka komandytowa będzie miała prawo do rozpoznania kosztów podatkowych odsetek od kredytu bankowego za okres od daty wprowadzenia do daty spłaty kredytu? 2. Czy wniesiony aportem kredyt bankowy przez osobę fizyczną do spółki komandytowej bez spełnienia rygorów określonych w art. 519 KC lecz po uzyskaniu stanowiska banku wyrażającego wolę kredytodawcy przeniesienia, nie wnosi negatywnych skutków podatkowych w zakresie pdof dla wnoszącego aport oraz pozostałych wspólników spółki komandytowej?
 1104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-720/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup nagród przekazanych nieodpłatnie klientom w ramach sprzedaży premiowej.
 1105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-929/09-3/AMN
  Czy wypłacone przez wydawcę autorowi książki wynagrodzenie w wysokości 50% kwoty uzyskanej ze sprzedaży każdego egzemplarza książki, będą stanowić dla wydawcy koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zawartej pisemnej umowy?
 1106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-714/09/ESZ
  moment i sposób zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-705/09/AB
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
 1108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-713/09/AP
  Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na naprawę ciągnika siodłowego uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej.
 1109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-555/09-2/AK
  skutki podatkowe umorzenia udziałów w Spółce z o. o. otrzymanych na podstawie umowy darowizny tzw. "umorzenie dobrowolne".
 1110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-871/09/HS
  Umorzenie nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych
 1111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-714c/09/TK
  Czy po wniesieniu nieruchomości do spółki możliwe jest zastosowanie dla opisanego budynku indywidualnej stawki amortyzacji wynoszącej 10% rocznie, przy czym odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jedynie od wartości budynku a nie od wartości gruntu?
 1112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-578/09-5/AM
  Czy zakupiona nieruchomość to zakup towaru?Czy Spółka może zaksięgować cenę ww. nieruchomości ogólną wartością wg. sporządzonego aktu notarialnego, czy też w miesięcznych ratach, które wpłacane są do banku
 1113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-706/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi
 1114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-704/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z realizacją projektów unijnych, które uznane zostały za niekwalifikowane w projekcie.
 1115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-708/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnych
 1116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-707/09/ZK
  Czy Spółka cywilna ma prawo do amortyzacji dwóch budynków, ogrodzenia oraz bitumicznych placów, drogi i parkingu, która będzie uznana za koszty uzyskania przychodów począwszy od miesiąca stycznia 2009r.?
 1117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-1013/09/MM
  Czy podatnik prawidłowo ustalił wartość początkową środka trwałego?
 1118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-747/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi.
 1119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-697/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety oraz inne należności będą kosztami uzyskania przychodów?
 1120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-950/09-2/TW
  Czy podatnik ustalając pierwotną wartość nieruchomości może przyjąć jej wartość z dnia wprowadzenia jej do ewidencji środków trwałych prowadzonego przedsiębiorstwa, na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego?
 1121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-700/09/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 1122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-956/09/JG
  Czy należności wypłacane kierowcom wykonującym usługę transportową w związku z odbytą podróżą służbową korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-774/09-2/AM
  Czy diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika-budowy stanowią koszt uzyskania przychodu i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są wolna od podatku dochodowego.
 1124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-683/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania faktury elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, którego ważność wygasła
 1125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-613/09-2/KS
  Czy nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt podatkowy? Czy wystawiona nota obciążeniowa stanowi przychód podatkowy?
 1126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-690/09/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej otrzymanej w drodze spadku części nieruchomości i możliwość jej amortyzacji.
 1127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-918/09/KB
  możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej czynszu
 1128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-679/09/KB
  możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej czynszu
 1129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-709/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup poczęstunku dla kontrahentów.
 1130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-673/09/KB
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, dokumentacją projektową dotyczącą budowy tych sieci, rozbudową zjazdu z drogi powiatowej oraz utwardzeniem drogi dojazdowej.
 1131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1066/09-2/AG
  Czy czynsz inicjalny, a następnie raty leasingowe, związane z użytkowaniem przyczepy kempingowej do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowić będą koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-680/09/ZK
  Czy wartość nieumorzona zlikwidowanego środka trwałego w kwocie 505.584,81 PLN może stanowić koszty uzyskania przychodów?
 1133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-940/09-2/AMN
  Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym wartość świadczonej usługi w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej jest przychodem dla Wnioskodawcy w pełnej wysokości i jednocześnie kosztem uzyskania przychodów dla spółki cywilnej (dla obu wspólników), czyli również dla Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez Niego udziału?
 1134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1116/09-2/AG
  Czy adwokat powinien w zeznaniu rocznym wykazywać koszty uzyskania przychodów wg księgi jako wspólne dla obydwu źródeł przychodów bez kosztów ryczałtowych, na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-680/09/BD
  Czy Spółka jako płatnik ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia dla konstruktorów (twórców) w ramach wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o pracę?
 1136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-685/09/BD
  Czy kwoty umorzonych należności z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień są nieodpłatnymi świadczeniami, które należy zaliczyć do przychodów i innych źródeł i w związku z tym powstaje obowiązek sporządzania i przekazania informacji PIT-8C? Jak należy postępować w przypadkach gdy umorzenie dotyczy osób bezdomnych (brak adresu) lub zmarłych?
 1137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-672/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu odzieży specjalistycznej.
 1138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-677/09/ESZ
  możliwość zaliczenia wydatków związanych z przeprowadzeniem operacji oka do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-880/09-4/AK
  Czy nakłady poniesione na budowę lokali, które mają być przekazane gminie winny stanowić koszt nabycia działki?
 1140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-892/09-2/TW
  Czy w zaistniałej sytuacji, po zapłaceniu zaległych składek emerytalnej i rentowej, kosztem dla Spółki będą składki zapłacone w części i za zakład pracy i za pracownika?
 1141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-665/09/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?
 1142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/I/1/415-668/09/KB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków, poniesionych na wypłatę wynagrodzeń rodzicom wspólników Spółki, zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz innych kwot związanych z pracą wykonywaną przez te osoby w Spółce (delegacje).
 1143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-664/09/ZK
  Czy koszty remontu lokalu użytkowego w postaci pomieszczenia magazynowego (środka trwałego w obcym obiekcie) stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-654/09/AP
  Spełnienie kryteriów umożliwiających dokonanie jednorazowej amortyzacji zakupionych środków trwałych
 1145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-653/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2010, wydatków poniesionych w 2009r., związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.
 1146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-860/09-2/AMN
  Czy poniesione wydatki sfinansowane dotacją można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-844/09-4/TW
  Czy można zakwalifikować przedmiotowy budynek po adaptacji do poz. 109 KŚT (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych), czy należy zakwalifikować do którejś z poz. 101-103 ww. Klasyfikacji?
 1148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-830/09-2/AK
  W którym roku należy ująć w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wydatek związany z partycypacją w kosztach wykonania sieci wodociągowej?
 1149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-645/09/ZK
  Czy wynagrodzenie żony jednego wspólnika jest kosztem uzyskania przychodu dla drugiego wspólnika (proporcjonalnie do udziałów)?
 1150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-588/09-2/KS
  Czy kosztem przy najmie mieszkania kupionego na kredyt są płacone odsetki od tego kredytu?
 1151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-648/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi.
 1152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-633/09/AP
  Prawidłowa kwalifikacja wydatków poniesionych przez Spółkę na budowę wjazdu i wyjazdu do nieruchomości gruntowej, na której zostanie wybudowana siedziba firmy, usytuowanych na drodze niebędącej własnością Spółki.
 1153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-951/09-4/AG
  1. Czy straty poniesione przez Spółkę z tytułu zawartych z Bankiem transakcji terminowych (forward i CIRS) można uznać za straty poniesione w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej? 2. Czy powstałe w wyniku zawartych transakcji terminowych koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tej działalności?
 1154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-562/09-4/KS
  stwierdzić należy, iż wymienione we wniosku wydatki ponoszone są w związku z prowadzoną działalnością i w celu zwiększenia uzyskiwanych przez firmę przychodów. W takiej też sytuacji można przyjąć, iż wydatki te pozostają w związku ze źródłem przychodów i mogą tym samym podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tego źródła. Ponadto przedmiotowe koszty należy kwalifikować do kosztów pośrednich związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które są potrącane w dacie poniesienia kosztu. Jednocześnie poniesione wydatki nie zwiększają wartości początkowej środka trwałego jakim będzie amortyzowany i modernizowany budynek w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
 1155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-642/09/TK
  Czy w związku z wycofaniem z ewidencji środków trwałych nieruchomości w postaci gruntu wraz z postawionymi na nim budynkami handlowo-usługowymi w celu przekazania w formie darowizny 1/6 tychże nieruchomości - pozostałe 5/6 części nieruchomości będzie dalej wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej - wystąpi obowiązek dokonania korekty (zmniejszenia) dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych ujmowanych w kosztach uzyskania przychodów w latach 2000-2009?
 1156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-627/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zapłatę czynszu i opłaty za ogrzewanie w wynajmowanym lokalu wykorzystywanym na cele prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, za okres od stycznia 2007 do grudnia 2007 r. na podstawie wystawionej faktury oraz dokonanych dopłat do opłat za ogrzewanie nieuwzględnionych w lata wcześniejszych, na podstawie faktur korygujących.
 1157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/I/1/415-599/09/KB
  Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wniesienie wkładu pieniężnego związanego ze współfinansowaniem projektu badawczego.
 1158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-744/09-4/WS
  1.Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania w 2007 i 2008 r. od wydawnictwa z siedzibą w Holandii kwoty łącznie 142.100 Euro? 2.Jeżeli Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania w 2007 i 2008 r. od wydawnictwa z siedzibą w Holandii kwoty 142.100,- Euro, to czy od uzyskanego przychodu może odliczyć koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 % uzyskanego przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 1159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-837/09/AB
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą przez spółkę jawną nieruchomości wniesionej do niej w formie wkładu niepieniężnego i przyjętej do ewidencji spółki jako towar handlowy.
 1160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-622/09/AB
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą przez spółkę jawną nieruchomości stanowiącej środek trwały wniesiony do niej w formie wkładu niepieniężnego
 1161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-490/09-4/MG
  opodatkowanie dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
 1162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-907/09-2/AG
  Czy pierwsza rata leasingowa prawidłowo została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, gdyż jest to wydatek - zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy - bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 1163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-871/09-2/AG
  Czy zakupioną odzież (spodnie, kurtka, buty oraz kask) potrzebną do jazdy na motocyklu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-768/09/AP
  Możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji wskazanych we wniosku środków trwałych.
 1165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-621/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, opłat leasingowych ponoszonych w związku z cesją praw z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego
 1166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-618/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 1167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-586/09/AP
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przeznaczonej na zakup środków trwałych.
 1168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-751/09-2/ES
  Czy w opisanej sytuacji należy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu jeśli umowa o pracę nie rozgranicza czynności związanych z korzystaniem z praw autorskich bądź opracowywaniem cudzych utworów od czynności związanych z wykonywaniem codziennych obowiązków służbowych?
 1169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/09-5/AG
  Czy dochody pracownika zatrudnionego do realizacji zadania, który będzie bezpośrednio uczestniczył w realizacji projektu jako informatyk będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w części, która jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)?
 1170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-846/09-4/AG
  Czy przyznana kwota dotacji stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-847/09/ZK
  W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki na spłatę odsetek od kredytu od części handlowo-usługowej budynku?
 1172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-612/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, odszkodowania z tytułu śmiertelnego wypadku przy pracy pracownika zatrudnionego na umowę zlecenia, wypłaconego na podstawie ugody sądowej lub pozasądowej rodzinie zmarłego
 1173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-573/09/ZK
  W jaki sposób ustalić wartość początkową środka trwałego (budynku) dla celów odpisów amortyzacyjnych związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz wg jakiej stawki należy go amortyzować?
 1174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-620/09/BK
  w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej prowizji przygotowawczej oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów w spółce z o.o.
 1175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-619/09/BK
  w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej prowizji przygotowawczej oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie udziałów w spółce z o.o.
 1176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/121/KZU/09/DD-622
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika?
 1177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/120/KZU/09/DD-621
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika?
 1178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-604/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z obsługą prawną prowadzoną przez kancelarię adwokacką współmałżonka i opłat komorniczych uiszczonych na rzecz Komornika Sądowego oraz momentu i sposobu zaewidencjonowania tych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 1179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-749/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty wypłaconej byłemu wspólnikowi Spółki tytułem spłaty udziału kapitałowego.
 1180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-748/09/AB
  Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku Spółki jawnej przejętych przez jednego wspólnika na podstawie orzeczenia Sądu.
 1181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-742/09/CJS
  1. Czy wnioskodawczyni, będąc jedynym właścicielem ww. nieruchomości i wynajmując je samodzielnie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie mogła rozpocząć amortyzację wszystkich wynajmowanych budynków od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ww. ustawy ? 2. Czy wnioskodawczyni powinna kontynuować amortyzacje dokonywaną przez męża?
 1182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-747/09-2/ES
  1. Czy zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 3, a małżonkowie nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 4, w przypadku dokonania wynajmu osobie trzeciej (Spółka z o.o.) podatek dochodowy od wynajmu rozliczają małżonkowie, czy tylko mąż, którego nazwisko występuje w księdze wieczystej. 2. Czy zgodnie z art. 22 czynsz najmu będzie stanowił koszt uzyskania przychodu dla spółki cywilnej i działalności gospodarczej?
 1183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-543/09-4/MT
  Czy kwota otrzymanego zwrotu pomniejsza początkową wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych i jednocześnie kwota zwrotu nie stanowi przychodu? Czy pozostała kwota nakładów inwestycyjnych podlega amortyzacji, jako inwestycja w obcych środkach trwałych"?
 1184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-745/09/AK
  Czy raty leasingowe określone w umowie leasingu operacyjnego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu z najmu?
 1185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-765/09/HS
  Sposób opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
 1186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-764/09/HS
  Sposób ustalenia dochodu z tytułu umorzenia udziałów otrzymanych przez udziałowca w drodze darowizny.
 1187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/122/KZU/09/DD-623
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków transportu zakupionych przez małego podatnika?
 1188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD2/033/124/KZU/09/625
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika?
 1189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-581/09/AP
  Możliwość i sposób amortyzacji motocykla wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej.
 1190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-837/09-2/AK
  Czy poniesiona kara umowna za nierozliczoną prasę i towary może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
 1191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-609/09/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia czynszu inicjalnego, który będzie wynikał z planowanej z umowy leasingu operacyjnego na samochód osobowy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-608/09/ESZ
  Moment i sposób zaliczenia czynszu inicjalnego wynikających z zawartej umowy leasingu operacyjnego samochodu dostawczego z homologacją ciężarową do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-578/09/AB
  Określenie skutków podatkowych czynności wniesienia przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki z o.o.
 1194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-743/09/MW
  Czy wartość wkładu mieszkaniowego nabytego w spadku i darowiźnie będzie kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego?
 1195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-783/09-4/AG
  Czy w związku z tym, że samochód Wnioskodawcy jest uznawany według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za samochód osobowy, a jego wartość jest wyższa niż 20.000 euro, wówczas odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia tego samochodu, w części przekraczającej równowartość 20.000 euro nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?
 1196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-815/09-2/AK
  Czy wspólnik spółki cywilnej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłaconą kwotę najemcy tytułem zwrotu poniesionych przez Niego nakładów remontowych na lokal oraz odszkodowanie za brak możliwości prowadzenia przez najemcę działalności gospodarczej?
 1197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-580/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom zwroty poniesionych wydatków w związku z podróżami służbowymi będą kosztami uzyskania przychodów?
 1198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-825/09-2/AG
  Czy po zakończeniu inwestycji, z datą 1 lutego 2009 r., można wprowadzić do ewidencji środków trwałych poddasze użytkowe przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, stosując symbol klasyfikacji 110 i stawkę amortyzacyjną 10% w skali roku (czas trwania amortyzacji 10 lat)?
 1199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-572/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Spółkę pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty wypłaconej wspólnikowi występującemu z tej Spółki tytułem rozliczenia się tego wspólnika ze Spółką
 1200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-576/09/AP
  Możliwość uwzględnienia przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego środek trwały prowadzonej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.
 1201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-577/09/BK
  W zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wpłat dokonanych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-522/09-2/JB
  Jakie są skutki podatkowe w podatku dochodowym i w podatku VAT przekazania całego majątku, tj. środków trwałych i wyposażenia Spółki Cywilnej P.T.H.U. "M" Marek W, Barbara W do firmy jednoosobowej Usługi Transportowo-Handlowe Marek W? Czy wynajem samochodów opisanych powyżej stanowi przychód dla firmy wystawiającej fakturę VAT, zaś koszt dla firmy otrzymującej fakturę VAT?
 1203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-545/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu hipotecznego.
 1204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-554/09/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka będąca małym podatnikiem, może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej 50.000 euro?
 1205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-546/09/AP
  Czy zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości w części wykorzystywanej w działalności gospodarczej, będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów tej działalności proporcjonalnie do wydzielonej powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej?
 1206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-555/09/AP
  zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych spółka będąca małym podatnikiem, może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej 50.000 euro?
 1207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-559/09/KB
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu należności głównej, odsetek oraz kosztów procesowych zasądzonych przez sąd.
 1208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-547/09/ZK
  Czy poniesione nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych oraz wartość nieruchomości (wg ceny nabycia) można ująć w koszty uzyskania przychodów w dniu zbycia nieruchomości?
 1209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-717/09/AK
  Czy w przypadku zbycia udziałów objętych w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów, a przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa)?
 1210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-782/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego przez wspólników
 1211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-568/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego przez wspólników
 1212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-598/09-2/MT
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Podatnika, zgodnie z którym koszty opisanej w stanie faktycznym Pierwszej kategorii wydatków stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-598/09-3/MT
  1. Czy kwota niepodlegającego odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT podatku naliczonego VAT przy nabyciu opisanej w stanie faktycznym Drugiej kategorii wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-594/09-2/KS
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Podatnika, zgodnie z którym koszty opisanej w stanie faktycznym Pierwszej kategorii wydatków stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-595/09-2/KS
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Podatnika, zgodnie z którym koszty opisanej w stanie faktycznym Pierwszej kategorii wydatków stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-594/09-3/KS
  1. Czy kwota niepodlegającego odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT podatku naliczonego VAT przy nabyciu opisanej w stanie faktycznym Drugiej kategorii wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-595/09-3/KS
  1. Czy kwota niepodlegającego odliczeniu na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT podatku naliczonego VAT przy nabyciu opisanej w stanie faktycznym Drugiej kategorii wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-557/09/ZK
  Czy zakupując auto (wg faktury ciężarowe) wnioskodawca ma prawo do pełnej amortyzacji w podatku dochodowym, czy też do amortyzacji ograniczającej do 20000 euro?
 1219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-760/09-5/AG
  1. Czy prawidłowo Wnioskodawca wypłacane kierowcom diety i ryczałty za noclegi zalicza do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane kierowcom są w tym wypadku zwolnione z podatku dochodowego?
 1220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-760/09-6/AG
  1. Czy prawidłowo Wnioskodawca wypłacane kierowcom diety i ryczałty za noclegi zalicza do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane kierowcom są w tym wypadku zwolnione z podatku dochodowego?
 1221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-542/09/AB
  Czy faktury za sporządzenie wniosku o dotację są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu, czy może zwiększają wartość początkową finansowanego dotacją środka trwałego?
 1222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-541/09/AB
  Czy faktury za sporządzenie wniosku o dotację są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu, czy może zwiększają wartość początkową finansowanego dotacją środka trwałego?
 1223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-543/09/AB
  Czy faktury za sporządzenie wniosku o dotację są bezpośrednio kosztem uzyskania przychodu, czy może zwiększają wartość początkową finansowanego dotacją środka trwałego?
 1224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-510/09/BK
  w zakresie braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wpłat dokonanych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 1225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-511/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety i ryczałty za noclegi będą kosztami uzyskania przychodów?
 1226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-508/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych z tytułu zakupu poczęstunku w związku z organizowanymi spotkaniami biznesowymi.
 1227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-507/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych z tytułu zakupu poczęstunku w związku z organizowanymi szkoleniami oraz spotkaniami biznesowymi.
 1228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-527/09/AP
  Zasady amortyzacji środków trwałych
 1229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-526/09/ZK
  Jaką wartość początkową gruntu należy przyjąć przy wniesieniu go do własnej działalności gospodarczej?
 1230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-745/09-4/AG
  Czy strata poniesiona przez Wnioskodawcę, która powstała w momencie zakończenia walutowej transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS) i wzajemnym przekazaniu przez bank i klienta (Wnioskodawcę) należnych im kwot bazowych, a wynikająca z różnicy kursu waluty obcej w której rozliczona została transakcja może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 1231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-669/09-4/AJ
  W związku z wysokością miesięcznego czynszu (fundusz remontowy i inne opłaty) wartość pieniężna kosztów zakwaterowania tych pracowników będzie przekraczała limitu wyznaczonego w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zakwaterowanych w tym mieszkaniu? Czy mieszkanie a także odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup tego mieszkania będzie można traktować jako koszty uzyskania przychodu?
 1232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-554/09-2/KS
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 1233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-555/09-2/KS
  Czy postępujemy właściwie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu równowartości diet z tytułu podróży służbowych do wysokości diet należnych pracownikom sfery budżetowej?
 1234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-726/09/AB
  Czy dodatnia wartość firmy wygenerowana na dokonywanym aporcie stanowić będzie wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji dla celów podatkowych.
 1235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-727/09-2/AMN
  Czy świadczenia z tytułu podróży służbowych na rzecz zatrudnionych kierowców Wnioskodawca prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów?
 1236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-518/09/AB
  Ustalenie wartości początkowej składników majątkowych, wniesionych do Spółki komandytowo-akcyjnej w ramach przedsiębiorstwa, które stanowić będą dla Spółki wartości niematerialne i prawne.
 1237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-725/09/AB
  Czy dla akcjonariusza Spółki komandytowo-akcyjnej wnoszącego do niej wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej wniesionych w ramach przedsiębiorstwa wartości niematerialnych i prawnych w postaci znaku towarowego, oprogramowania CRM oraz bazy klientów stanowić będą, proporcjonalnie do udziału w zysku Spółki, koszty uzyskania przychodów.
 1238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-499/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przypadającej na wnioskodawcę części odszkodowania za uszkodzenie mienia
 1239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-506/09/RM
  Czy przedstawiony przez wnioskodawczynię sposób księgowania kosztów jest prawidłowy? Czy wszystkie koszty wymienione przez wnioskodawczynię (t.j. odsetki oraz prowizje bankowe od zaciągniętego kredytu konsumenckiego) będą kosztami uzyskania przychodu?
 1240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-495/09/AB
  Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości gruntowej wniesionej do Spółki cywilnej
 1241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-492/09-2/KS
  Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy, kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy oraz odszkodowanie, które powstały w związku ze zdarzeniem (pożarem) spowodowanym przez pracownika zatrudnionego przez wspólników spółki cywilnej?
 1242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-660/09/JG
  Czy kosztem uzyskania przychodu z wynajmu są: odsetki płacone co miesiąc od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przeznaczonego do wynajmu, ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki, ubezpieczenia na życie związane z kredytem, ubezpieczenia nieruchomości, zapłacona składka ubezpieczenia, odpłatne wydanie zaświadczenia przez bank o terminowości spłaty rat, prowizja zapłacona z tytułu zmiany w umowie kredytowej, zaliczka eksploatacyjna oraz zaliczka na poczet kosztów przyszłych remontów płacone co miesiąc w czynszu dla Administracji Budynku?
 1243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-651/09-2/ES
  Czy w przypadku umów zawieranych w celu dokonywania szkoleń, (osoba przygotowuje własne - autorskie materiały dla uczestników szkoleń, przedstawia - wykłada zakres przedmiotowy będący w zakresie szkolenia- sama opracowuje zakres, udziela informacji, odpowiada na pytania), mogą być zawierane umowy o dzieło, z możliwością zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu?
 1244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-714/09-4/AK
  1. Czy otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie szkoły jest zwolniona z opodatkowania? 2. Czy przypisywanie części kosztów uzyskania przychodu z kosztów ogólnych może wynikać z ilości uczniów i słuchaczy w szkole, studium i kursach?
 1245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-505/09/ZK
  Czy czynsz płacony przez spółkę cywilną z tytułu wynajmu budynku, na rzecz jednego z jej wspólników (gdyż jest to jego prywatny majątek) będzie stanowił zasadny koszt uzyskania przychodów u każdego ze wspólników proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku spółki i będzie podlegał księgowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-743/09/ESZ
  możliwość zaliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego przez wspólnotę mieszkaniową do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-628/09/ZK
  Czy nakłady, które planują ponosić jesienią tego roku i na wiosnę przyszłego 2010r., na remont wynajmowanego budynku będą mogły być potraktowane przez spółkę jako inwestycja w obcym środku trwałym, która zostanie przyjęta do używania po jej zakończeniu oraz wprowadzona do ewidencji środków trwałych spółki i będzie amortyzowana sezonowo, a amortyzacja będzie księgowana jako koszt uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów u każdego ze wspólników proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku spółki?
 1248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-742/09/ESZ
  moment i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wpłat na fundusz remontowy
 1249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-496/09/KB
  Możliwość uznania za jeden środek trwały zakupionych budynków, wybudowanych magazynów oraz urządzeń technicznych (instalacji).
 1250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-497/09/ESZ
  możliwość zaliczenia składki na fundusz remontowy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-483/09/AB
  Rozliczania różnic kursowych w związku z przepływem walut obcych między rachunkiem osobistym a rachunkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 1252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-704/09-3/AK
  Czy w wypadku uznania za prawidłowe stanowiska podatnika na pytanie 1 i dokonania przez niego korekt deklaracji podatku od towarów i usług w ww. zakresie, podatnik będzie zobowiązany do korekty deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych za ten okres, czy też zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód powstanie w momencie otrzymania zwrotu podatku VAT?
 1253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-490/09/RM
  1. Czy przychód z dotacji z PFRON jest opodatkowany? 2. Czy zakup towarów handlowych zakupionych ze środków z PFRON będzie stanowił koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.
 1254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-524/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z dowozem, dojazdem, noclegami i wyżywieniem podwykonawców, zgodnie z treścią zawartej między stronami umowy
 1255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-485/09/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej?
 1256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-477/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety będą kosztami uzyskania przychodów?
 1257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-478/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety będą kosztami uzyskania przychodów?
 1258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-472/09-5/KS
  Czy pierwsza rata leasingowa do umowy K 1..... stanowi w całości koszt uzyskania przychodu w miesiącu maju 2009, czy należy rozliczyć ją w czasie trwania całej umowy?
 1259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-681/09-4/AK
  1. Czy w przypadku przedstawionym przez Wnioskodawcę dowodem zakupu towaru może być wydruk z internetu informujący o wygranej aukcji uzupełniony o dowód zapłaty? 2. W jakiej dacie należy zaksięgować zakup towaru? W dacie wygranej aukcji czy dacie zapłaty?
 1260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-471/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych o wartości początkowej wytworzonych w ramach tej działalności znaków towarowych.
 1261. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-470/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na utrzymanie ogrodu
 1262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-434/09-3/KS
  Czy takie uprawdopodobnienie nieściągalności 1 mln zł, w tym kwoty 900 tys. zł nie zasądzonej wyrokiem sądowym stanowi podstawę do wliczenia całej kwoty w koszty uzyskania przychodu?
 1263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-473/09/ZK
  Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie ujętej w ewidencji środków trwałych, jest przychodem z działalności gospodarczej?
 1264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-651/09/AP
  Czy posiadając fakturę zakupu samochodu prywatnego, który został przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały, można przyjąć, że jego wartość początkową na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych stanowi kwota wskazana w tej fakturze?
 1265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-460/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu, który nie spełnia definicji samochodu ciężarowego.
 1266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-449/09/AB
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup usług hotelowych w celu odbycia delegacji służbowej.
 1267. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-469/09/ZK
  Czy prowizja od kredytu, który ostatecznie nie został wykorzystany stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-463/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych z tytułu zakupu poczęstunku w związku z organizowanymi spotkaniami biznesowymi
 1269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-656/09-2/AG
  Czy rozwiązanie umowy leasingu przed upływem okresu, na jaki została zawarta spowoduje, iż poniesione wydatki na poczet opłaty wstępnej i rat leasingowych, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pozostaną, pomimo tego wcześniejszego rozwiązania, kosztami uzyskania przychodów, bez konieczności korygowania złożonych zeznań podatkowych?
 1270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-445/09/ZK
  Do jakiego rodzaju wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) należy zaliczyć ten budynek i wg jakiej stawki należy go amortyzować?
 1271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-658/09-4/AG
  Czy Wnioskodawca może uznać za koszt podatkowy fakturę za studia prawnicze, na które uczęszcza?
 1272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-659/09-4/AG
  Czy Wnioskodawca może uznać za koszt podatkowy fakturę za studia prawnicze, na które uczęszcza?
 1273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-663/09/RM
  Czy prawidłowym będzie obciążanie kosztów działalności gospodarczej wartością zapłaconych składek dotyczącą ubezpieczonych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 55a cytowanej ustawy?
 1274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-455/09/RM
  Czy prawidłowym jest zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. nie obciążanie kosztów działalności gospodarczej wartością składek dotyczącą ubezpieczonych?
 1275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-481/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nieruchomości nabytej w drodze darowizny oraz niezamortyzowanej wartości tego środka trwałego (nieruchomości) w przypadku jego sprzedaży
 1276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-415/09-4/MT
  Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty należności głównej jak i ustawowych odsetek zasądzonych wyrokiem sądu.
 1277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-434/09/RM
  W jaki sposób rozliczać koszty uzyskania przychodu w sytuacji gdy występują przychody zarówno opodatkowane jak i zwolnione z podatku i nie ma możliwości przyporządkowania tych kosztów do poszczególnych źródeł przychodów?
 1278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-437/09-2/AM
  W jaki sposób należy ustalić wartość początkową powyższego lokalu?
 1279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-447/09-2/AM
  Czy faktura otrzymana za media winna być ujęta w księdze podatkowej z datą wystawienia faktury ( tj. w podanym przykładzie - w dniu 15 maja 2009 r.), czy też w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy przedmiotowa faktura (tj. w podanym przykładzie - w miesiącu kwietniu 2009 roku)?
 1280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-630/09/HS
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-629/09/HS
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-425/09-2/JB
  W przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy aktualizujące należność, o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 21 w zw. z art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-457/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu umowy najmu nieruchomości zawartej z jednej strony przez osobową Spółkę handlową (której jedynymi wspólnikami będzie Wnioskodawca oraz jego małżonka) a z drugiej strony przez Spółkę najemcę której wspólnikiem jest Wnioskodawca.
 1284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-437/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez spółkę z tytułu najmu nieruchomości której współwłaścicielem jest jeden ze wspólników spółki.
 1285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-444/09/ZK
  1. Czy nieumorzoną część likwidowanego środka trwałego należy odnieść w ewidencji księgowej środków trwałych w budowie i tym samym zwiększyć wartość nowo budowanego obiektu? 2. Czy nieumorzona część będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
 1286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-435/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia do tychże kosztów strat powstałych w wyniku kradzieży środków pieniężnych.
 1287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-427/09/ZK
  Jaki minimalny okres amortyzacji należy przyjąć do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej do budynku handlowo-usługowego zaliczonego do rodzaju 103 KŚT?
 1288. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-430/09/ZK
  Czy przedsiębiorca ma prawo do uznania w kosztach amortyzacji powierzchni całkowitej 2.851,20 m#178;?
 1289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-598/09/AK
  Czy w przypadku zawarcia przez współwłaścicieli lokalu mieszkalnego umowy o podział do korzystania (umowy quoad usum) i zawarcia przez wnioskodawczynię oraz jej męża umowy najmu lokalu jako wynajmujących, z której to wynika, że samodzielnie korzystają i pobierają pożytki z wynajmu tego lokalu i tylko wnioskodawczyni wraz z mężem opodatkowuje całą kwotę przychodu - to czy wszystkie koszty związane z utrzymaniem lokalu będą stanowiły dla wnioskodawczyni podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 1290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-401/09-2/AM
  W rozliczeniu za który rok - 2006 (data wydania wyroku), czy 2008 (data zakończenia procedur odwoławczych i poniesienia wydatków) Wnioskodawca może zaliczyć wydatki opisane w poz. 50, poniesione w roku 2008 do kosztów działalności gospodarczej i dokonać obniżenia dochodu oraz podatku dochodowego w kwotach: 1. Kwota główna (za korzystanie z biur, eksploatacyjne) 27 492,43 zł 2. Odsetki od podanych kwot do dnia wpłaty: 29139,95 zł 3. Zwrot kosztów procesu 5 460,47 zł 4. koszty poniesione na rzecz komornika 975,10 zł Razem 63 067,95 zł
 1291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-647/09-4/AG
  Spółka prosi o potwierdzenie, czy w opisanym stanie faktycznym, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), nakłady poniesione przez Spółkę na budowę niezbędnego, utwardzonego pasa drogi dojazdowej prowadzącej do zakładu produkcyjnego, stanowią koszty uzyskania przychodów odnoszone w ciężar kosztów podatkowych, w sposób bezpośredni w chwili ich poniesienia?
 1292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-635/09-2/AG
  1. Jak należy traktować jednorazową opłatę związaną z ceremonią otwarcia galerii, która została zapłacona przed rozpoczęciem działalności handlowej w wynajmowanym lokalu w Centrum Handlowym? 2. Czy będzie ona stanowiła koszt inwestycji w obcym środku trwałym, będzie ona powiększała jego wartość początkową? 3. Czy może opłata ta stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodów?
 1293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-419/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych otrzymaną dotacją.
 1294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-580/09/AK
  Czy w związku z opodatkowaniem dochodu ze zbycia nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów wlicza się oprócz kosztów udokumentowanych nakładów poczynionych w czasie posiadania nieruchomości i zapłaconego podatku od spadku, również wartość rynkową nieruchomości z dnia nabycia spadku?
 1295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-411/09/ZK
  Czy faktura za transport wyrobów z wikliny dotycząca usługi transportowej za miesiąc grudzień 2008r. wystawiona w styczniu 2009r. jest zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2009r. prawidłowo?
 1296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-592/09-2/AG
  Czy budynek, jeśli miał przeznaczenie do rozbiórki, powinien być wyceniony w księgach? Czy wartość rozebranego budynku (wg przyjętej wcześniej wyceny) będzie jednorazowo kosztem podatkowym w dniu likwidacji budynku (zakończenia rozbiórki, tj. 12/2008)? Czy koszty rozbiórki podwyższają wartość nowego budynku, czy też są kosztem podatkowym w dniu zakończenia rozbiórki? Czy pozostałe koszty dotyczące budynku zbierane przez okres od zakupu do likwidacji na koncie inwestycyjnym "080" będzie również kosztem podatkowym jednorazowo w 12/2008?
 1297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-592/09-3/AG
  Z rozbiórki zostaje m.in. złom, który spółka sprzedała, jak wycenić ten złom? Czy o tą wycenioną wartość należy umniejszyć wartość budynku księgowanego w koszty i wartość złomu będzie kosztem podatkowym w dniu jego sprzedaży? Czy też umniejszać wartość likwidowanego budynku, a w dniu sprzedaży złomu osiągnięty będzie tylko przychód?
 1298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-625/09-2/AG
  Czy prawo do przysądzenia prawa wieczystego użytkowania gruntów należy traktować jako wartość niematerialną i prawną, która podlega amortyzacji?
 1299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-640/09-2/AG
  1. Czy Wnioskodawca może potraktować wydatki na wymianę zniszczonych elementów parkingu i drogi dojazdowej jako remont i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy wydatki te stanowią ulepszenie środka trwałego?
 1300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-634/09-2/AG
  Czy przedmiotowy budynek po przeprowadzonej rozbudowie i modernizacji oraz przystosowaniu do nowego rodzaju wykorzystania jako pawilon handlowy będzie mógł być amortyzowany przez Wnioskodawcę indywidualną stawką amortyzacyjną?
 1301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-575/09/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wymienionych we wniosku wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych.
 1302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-407/09/RM
  1. Czy o kwotę dofinansowania powinien pomniejszyć koszty uzyskania przychodu? 2. Z jaką datą dokonać ewentualnego pomniejszenia?
 1303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-806/09-3/AG
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawczynię nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej przychodu podatkowego? 2. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową nieruchomości wnoszonej przez Wnioskodawczynię w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych (w części przypadającej na Wnioskodawczynię)? 3. W jaki sposób należy ustalić dochód Wnioskodawczyni w przypadku sprzedaży nieruchomości wniesionej uprzednio do spółki osobowej przez Wnioskodawczynię?
 1304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-806/09-4/AG
  1. Czy wniesienie przez Wnioskodawczynię nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawczyni jako osoby fizycznej przychodu podatkowego? 2. W jaki sposób należy ustalić wartość początkową nieruchomości wnoszonej przez Wnioskodawczynię w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych (w części przypadającej na Wnioskodawczynię)? 3. W jaki sposób należy ustalić dochód Wnioskodawczyni w przypadku sprzedaży nieruchomości wniesionej uprzednio do spółki osobowej przez Wnioskodawczynię?
 1305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-631/09/MW
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-632/09/MW
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-404/09/RM
  Czy przyznane środki z Urzędu Pracy i EFS na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla osób poprzednio bezrobotnych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy zakup wyposażenia (w przypadku wnioskodawcy narzędzi nieprzekraczających 1.500 PLN netto) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 1308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-607/09/KB
  Obowiązek i sposób dokonania korekty wartości początkowej środków trwałych oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych, których zakup sfinansowano częściowo umorzoną pożyczką.
 1309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-387/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych przez "małego podatnika".
 1310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-579/09-2/AG
  Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów opłacanych rat leasingowych na podstawie opisanej umowy?
 1311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-391/09/BK
  w zakresie opodatkowania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, pochodzących z Funduszu Promocji Mleczarstwa oraz ze środków wspólnotowych i Budżetu Państwa
 1312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-410/09/AP
  Limit łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 50.000 euro, określony w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i limit wartości przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w wysokości 800.000 euro, określony w art. 5a pkt 20 ww. ustawy, odnoszą się do spółki, a nie do poszczególnych jej wspólników?
 1313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-399/09/RM
  Czy w myśl artykułu 23 par. 2 pkt 3 oraz par. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można zaliczyć nieściągniętą wierzytelność w kwocie netto w koszty uzyskania przychodu z pominięcie tworzenia tzw. odpisu aktualizacyjnego?
 1314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-388/09/ZK
  1. Jak długo należy przechowywać faktury zakupu dokumentujące nakłady inwestycyjne (modernizacja i adaptacja) w obcych środkach trwałych, przekraczające w danym roku 3.500 zł? 2. Czy czynsze dzierżawne do chwili oddania do użytkowania przez dzierżawcę zwiększają nakłady inwestycyjne, a tym samym wartość początkową środka trwałego?
 1315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-583/09/MM
  Ustalenie kosztów przy sprzedaży działek nabytej w wyniku zamian.
 1316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-517/09-4/AJ
  Czy w związku z zaistniałym faktem kwota 11 512,55 zł stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-395/09/AB
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej rekompensaty wypłaconej za odstąpienie od umowy najmu.
 1318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-314/09-5/SP
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa nabytych w drodze spadku.
 1319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-477/09-2/KS
  Czy odsetki (nie raty kapitałowe) od ww. kredytu hipotecznego, zaciągniętego przez Wnioskodawcę i jego żonę na zakup ww. lokalu mieszkalnego będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w okresie wynajmowania przedmiotowego lokalu?
 1320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-530/09/JSz
  Czy wnioskodawca może odpisać od dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2007r. koszty poniesione na spłatę kredytu ?
 1321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-543/09/JG
  Czy jeżeli wnioskodawczyni kupi samochód, czy może go amortyzować, odpisać od przychodu i czy musi prowadzić książkę środków trwałych?
 1322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-547/09/CJS
  Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od lokalu mieszkalnego nie stanowiącego jego własności a używanego do celów najmu prywatnego?
 1323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-403/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi
 1324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-369/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należności uiszczanych w okresie bezumownej dzierżawy nieruchomości oraz zastosowania w ww. zakresie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)
 1325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-563/09/JSz
  Czy wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, gdzie zameldowany na pobyt stały jest tylko jej mąż?
 1326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-381/09/UB
  Czy, po wniesieniu budynków i budowli do spółki komandytowej, wprowadzając środki trwałe do ewidencji spółki komandytowej, można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków i budowli - traktując budynki i budowle, które były wykorzystywane przez Spółkę ponad 60 miesięcy jako środki trwałe używane?Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna – Spółka prosi o informację, czy można budynek stacji obsługi pojazdów, po jego wniesieniu do spółki komandytowej, amortyzować przez okres 3 lat, zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-267/09/RM
  1. Czy uzyskany przychód jest przychodem w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z praw majątkowych. 2. Czy w związku z tym kosztem uzyskania przychodów z przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych będzie: - kapitał założycielski spółki wpłacony w momencie rejestracji spółki (na dzień zbycia 1.400,00 zł) - kapitał zapasowy utworzony w trakcie istnienia spółki tj. wniesiony samochód i wpłata gotówki przez wspólników (na dzień zbycia 90.000,00 zł) - kapitał rezerwowy tworzony w trakcie istnienia spółki i tworzony z odpisów z zysku po opodatkowaniu, który finansował zakup majątku firmy (na dzień zbycia 1.468.893,00 zł).
 1328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-556/09/MM
  Skutki podatkowy otrzymania przez spółkę komandytową, której wnioskodawca jest wspólnikiem, wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia.
 1329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-557/09/MM
  Skutki podatkowy otrzymania przez spółkę komandytową, której wnioskodawca jest wspólnikiem, wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia.
 1330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-558/09/MM
  Skutki podatkowy otrzymania przez spółkę komandytową, której wnioskodawca jest wspólnikiem, wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia.
 1331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-511/09/MW
  Czy przychód jaki uzyskał wnioskodawca w związku ze zbyciem wkładów w spółce jawnej miał prawo pomniejszyć o wartość remanentu likwidacyjnego oraz o wartość wniesionych do spółki udziałów?
 1332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-527/09/JG
  Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego?
 1333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-526/09/JG
  Czy wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego?
 1334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-465/09-4/WM
  W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009 r.?
 1335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-394/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych (pytanie oznaczone we wniosku Ad. 2 pkt 1
 1336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-366/09/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej autobusu oraz określenie momentu rozpoczęcia jego amortyzacji
 1337. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-531/09-2/AG
  Czy ustalona 10% roczna stawki amortyzacji jest prawidłowa, a tym samym będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?
 1338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-536/09-2/AG
  Czy Spółka może naliczać pracownikami 50% koszty uzyskania przychodów za okresy pracy twórczej na podstawie umowy o pracę oraz prowadzonej ewidencji czasu pracy twórczej?
 1339. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-516/09-4/IM
  1) Czy Wnioskodawca ma prawo do wliczania w koszty uzyskania przychodów 100% spłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup lokalu? 2) Czy Wnioskodawca ma prawo amortyzować zakupiona nieruchomość od jej pełnej wartości? Jeżeli odpowiedź na postawione pytanie jest negatywna Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Wnioskodawca ma amortyzować zakupioną nieruchomość, jeżeli Wnioskodawca nie ma prawo do amortyzacji w 100%? 3) Czy Wnioskodawca może wynajmować żonie wyposażenie zakupione wyłącznie na swoją firmę w okresie gdy działalność żony nie była jeszcze zarejestrowana w ewidencji działalność gospodarczej?
 1340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-516/09-5/IM
  1) Czy Wnioskodawca ma prawo do wliczania w koszty uzyskania przychodów 100% spłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup lokalu? 2) Czy Wnioskodawca ma prawo amortyzować zakupiona nieruchomość od jej pełnej wartości? Jeżeli odpowiedź na postawione pytanie jest negatywna Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Wnioskodawca ma amortyzować zakupioną nieruchomość, jeżeli Wnioskodawca nie ma prawo do amortyzacji w 100%? 3) Czy Wnioskodawca może wynajmować żonie wyposażenie zakupione wyłącznie na swoją firmę w okresie gdy działalność żony nie była jeszcze zarejestrowana w ewidencji działalność gospodarczej?
 1341. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-393/09/HK
  W jakiej wysokości Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno zastosować koszty uzyskania przychodu przy wypłacie wynagrodzeń dla pozaetatowych członków Kolegium za 2009r.?
 1342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-337/09/AP
  Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków związanych z remontem zakupionego lokalu użytkowego.
 1343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-354/09/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej ?
 1344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-340/09/ZK
  1. Czy zapłacone po dniu przekazania środka trwałego do używania odsetki od udzielonego podatnikowi kredytu mieszkaniowego na zakup nieruchomości stanowiącej środek trwały wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów dla podatnika? 2. Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r. podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej winien w przedstawionym stanie faktycznym ustalać przychody (odpowiednio koszty ich uzyskania) wynikające z treści art. 14 ust. 7g oraz art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do spłaty poszczególnych rat kredytu mieszkaniowego udzielonego na nabycie i remont budynku przeznaczonego i wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej?
 1345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-531/09/ZK
  Czy poprawnym jest stosowanie w przedstawionym przypadku stawki amortyzacji w wysokości 2,5%, tj. w wysokości właściwej dla budynków niemieszkalnych?
 1346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-345/09/WRz
  W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nabyte od ludności palety drewniane?
 1347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-355/09/BK
  w zakresie skutków podatkowych darowizny na rzecz syna samochodu, będącego środkiem trwałym w prowadzonej przez wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 1348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-583/09/RM
  1. Czy otrzymane dotacje na realizację projektów stanowią przychód i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektów będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. 2. Czy wynagrodzenie właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) z tytułu wykonania pracy koordynatora w ramach projektów stanowi przychód, który korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego.
 1349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-333/09/RM
  1. Czy otrzymane dotacje na realizację projektów stanowią przychód i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a koszty kwalifikowane w związku z realizacją projektów będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. 2. Czy wynagrodzenie właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) z tytułu wykonania pracy koordynatora w ramach projektów stanowi przychód, który korzysta w całości ze zwolnienia od podatku dochodowego. 3. Czy opłaty z tytułu udziału w szkoleniu wnoszone przez osoby fizyczne bądź firmy wnioskodawcy wysyłające swoich pracowników na szkolenia na podstawie wystawionych przez firmę wnioskodawcy faktur będą stanowiły przychód dla firmy wnioskodawcy i przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz czy równocześnie, w tej części sfinansowane koszty szkolenia będą dla firmy wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu.
 1350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-339/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wypłaconego osobie fizycznej zadośćuczynienia, odszkodowania zasądzonego przez sąd oraz kosztów sądowych
 1351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-500/09-4/AK
  Czy można uznać za koszty uzyskania przychodów opłaty poniesione przez podatnika na rzecz kancelarii prawniczej z tytułu prowadzenia sprawy sądowej przeciwko pracownikowi firmy, będącego jednocześnie jej Prokurentem samoistnym oraz osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP w firmie, na podstawie wystawionej przez kancelarię faktury?
 1352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-523/09-5/AK
  Czy pracodawca ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej czesnego, opłaty rekrutacyjnej, za podręczniki, kosztów dojazdu do szkoły itp. tj. wydatków związanych z finansowaniem nauki pracowników.
 1353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-327/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety i ryczałty za noclegi będą kosztami uzyskania przychodów?
 1354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-328/09/ZK
  Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować?
 1355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-332/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należności głównej, wraz z odsetkami za zwłokę oraz kosztów postępowania egzekucyjnego wynikających z orzeczenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe osoby trzeciej
 1356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-428/09-2/AJ
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości
 1357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-476/09-2/MT
  Czy odsetki przypadające na raty kredytu, zaciągniętego na zakup Przedmiotu, zapadalne po 31 maja 2009 r. stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów?
 1358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-344/09/AP
  Możliwość nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na naprawę uszkodzonego w wypadku ciągnika siodłowego i jednocześnie nie zaliczenia do przychodów z tej działalności otrzymanego z OC sprawcy wypadku odszkodowania.
 1359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-313/09/ZK
  Czy można zaliczyć wynagrodzenie pracownicze należne za m-c styczeń w styczniu, jeżeli wypłacone będzie do 05 lutego, jak wynika z umowy z pracownikami, którzy pracują na umowę o pracę?
 1360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-432/09-4/ES
  Czy w przedmiotowej sprawie, z tytułu umowy o dzieło, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-313/09-2/SP
  Opodatkowanie dochodu ze zbycia ekspektatywy.
 1362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-321/09/ZK
  1. Czy koszty remontu generalnego istniejącego budynku, tj. w szczególności wymiana podłóg, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, wszelkich istniejących instalacji, wymiana stropu, mogą być uznane za bieżący koszt remontu i księgowane w koszty w momencie ich poniesienia? 2. Czy też należy te nakłady rozumieć jako nakłady na przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację lub też rekonstrukcję budynku i traktować je jako podwyższenie wartości początkowej majątku trwałego?
 1363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-313/09-2/ES
  Czy wydatki poniesione z tytułu kosztów wykupu wierzytelności w części przypadającej zgodnie z umową konsorcjum na Podatnika stanowią po jego Stronie podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 1364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-322/09/AP
  Obowiązek wprowadzenia do ewidencji środków trwałych gruntu, na którym został wybudowany pawilon handlowo-usługowych wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, sposób ustalenia jego wartości początkowej oraz skutki podatkowe jego sprzedaży.
 1365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-310/09/ZK
  Czy wydatki polegające na naprawie podłogi, odnowieniu powierzchni ścian, wymianie okien można zaliczyć bezpośrednio w koszty działalności gospodarczej? Czy koszty remontu wspólnych elementów budynku takich jak: dach, łazienka, drzwi wejściowe do budynku, itp., dla części mieszkalnej i części wykorzystywanej dla działalności gospodarczej można zaliczyć w koszty działalności gospodarczej w części proporcjonalnej do powierzchni wykorzystywanej do tej działalności?
 1366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-307/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków, poniesionych na zakup towarów handlowych (warzyw, owoców, grzybów, wyrobów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, runa leśnego) dokonywanych od osób nie prowadzących działalności gospodarczej
 1367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-325/09/RM
  Czy vat należny wykazany w fakturach wewnętrznych dokumentujących nieodpłatne przekazanie towarów na degustacje stanowi koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 43 b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-304/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety będą kosztami uzyskania przychodów?
 1369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-286/09/ZK
  Czy przy wprowadzaniu środków trwałych do ewidencji prawidłowym będzie zakwalifikowanie budynku murowanego do grupy 10 środków trwałych i zastosowanie stawki amortyzacyjnej 2,5%, a hali stalowej do grupy 806 i skorzystanie z jednorazowej amortyzacji, a na pozostałą wartość hali (wartość hali jest dużo wyższa niż 50.000 euro) stawki amortyzacyjnej 10%?
 1370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-302/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem czesnego za studia skierowanego na nie pracownika oraz sposobu ich udokumentowania
 1371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-433/09/KB
  skutki podatkowe wniesienia do Spółki cywilnej aportu w postaci nieruchomości będących środkami trwałymi w tej Spółce w wartości wyższej niż cena nabycia
 1372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-291/09/ZK
  Czy możliwe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej 10% rocznie?
 1373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-537/09/ESZ
  możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji składników majątku nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 1374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-536/09/ZK
  Czy możliwe jest zastosowanie stawki amortyzacyjnej 10% rocznie?
 1375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-297/09/ESZ
  Czy zapłacone odsetki od kredytu w części dotyczącej spłaty kredytu hipotecznego, proporcjonalnie do wydzielonej powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej, będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów
 1376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-289/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnych
 1377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-287/09/AP
  Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na budowę pawilonu handlowego, który w części wykorzystywany będzie w tej działalności, a w części na potrzeby mieszkaniowe
 1378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-292/09/KB
  możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu obrotowego zaciągniętego na finansowanie i refinansowanie rozliczenia z tytułu zamknięcia pozycji walutowych
 1379. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-476/09-2/AG
  1. Czy Spółka cywilna, będąc płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne powinna koszty wynikające z tych składek zaliczać do kosztów uzyskania przychodów Spółki, czy też każdy ze wspólników Spółki może w ramach własnych, jednoosobowych działalności gospodarczych zaliczać składki na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów swoich indywidualnie prowadzonych działalności gospodarczych? 2. Czy stosowany może być pierwszy lub drugi sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?
 1380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-268/09/KB
  Możliwość uznania opcji walutowych za zawierane w wykonywaniu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaliczenia wydatków związanych z zamknięciem ww. transakcji, do kosztów uzyskania przychodu tej działalności
 1381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-440/09/ZK
  Czy koszty, które poniesie w celu przystosowania pozostałej części usługowej do dzierżawy – podniosą wartość środka trwałego?
 1382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-222/09/ZK
  Czy wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartość rynkowej wg operatu szacunkowego biegłego – całej części usługowej?
 1383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-380/09-3/JK
  50% koszty uzyskania przychodów.
 1384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-620/09-6/AG
  Jaka jest możliwość rozliczenia poniesionych kosztów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok?
 1385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-273/09/AP
  Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej budynku wybudowanego przez wspólników Spółki jawnej, ze środków pieniężnych tej Spółki, na gruncie prywatnym stanowiącym współwłasność tych wspólników.
 1386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-257/09/KB
  możliwość uznania składników majątkowych wykorzystywanych dla celów działalności rolniczej za środki trwałe
 1387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-254/09/ZK
  - Czy wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo dokonując odpisu amortyzacyjnego metodą uproszczoną (art. 22g pkt 10) wynajmowanego lokalu?- Jeżeli mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą uproszczoną, a została wprowadzona w błąd przez Biuro podatkowe, to czy może dokonać korekty amortyzacyjnej dokumentów podatkowych (podatku dochodowego) od dnia zawarcia umowy najmu?- Czy ma prawo do amortyzacji wyodrębnionego lokalu na pierwszym piętrze, którego kapitalnego remontu dokonała bez żadnych odliczeń, choć dokonywany remont był przeprowadzony w celu wynajęcia ww. lokalu, a który oczekuje na wynajem
 1388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-248/09/AP
  Sposób ewidencjonowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zdarzeń gospodarczych opisanych w ww. wniosku oraz obowiązku wykazania w spisie z natury zakupionych i wytworzonych we własnym zakresie przedmiotowych strojów.
 1389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-371/09-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
 1390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-265/09/WRz
  Jak ustalić wartość początkową zakupionego budynku ?
 1391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-445/09-4/AG
  Czy Wnioskodawcy, jako pracownikowi kultury, przysługuje prawo do wyłączenia 50% kosztów uzyskania przychodów od wysokości wynagrodzenia przy obliczaniu podatku?
 1392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-666/09-2/AG
  Czy Wnioskodawca prawidłowo dokonuje księgowań w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 1393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423W-74/09/AM
  Zapytanie Spółki dotyczy określenia prawidłowej metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości wniesionej aportem do spółki komandytowej, w szczególności ustalenia, czy zastosowanie znajdzie w tym przypadku zasada kontynuacji amortyzacji.
 1394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423W-73/09/CzP
  Jak określić prawidłowo metodę określenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej aportem do Spółki komandytowej?
 1395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-568/09/MM
  Czy w związku z dokonaniem wkładu niepieniężnego do spółki, którego przedmiotem będzie wierzytelność z tytułu udzielonej przez wnioskodawcę pożyczki na rzecz spółki, wnioskodawca będzie uprawniony do wykazania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej wnoszonej wierzytelności?
 1396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-251/09/WRz
  Czy zastosować indywidualną stawkę amortyzacji samochodu osobowego?
 1397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-253/09/ESZ
  Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanych środków trwałych można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?
 1398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-480/09/ZK
  Czy można ponoszone po 31 października 2008r. wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych na budowę i modernizację budynku kredytów zaliczyć, po zastosowaniu proporcji powierzchni, w koszty prowadzonej działalności gospodarczej?
 1399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-250/09/ZK
  Czy można, ustalając wartość początkową środka trwałego – powierzchni budynku przeznaczonej na gabinet stomatologiczny, uwzględnić w sumie wydatków, do których następnie zastosowano proporcję powierzchni, koszty kredytów poniesione do dnia 31 października 2008r. w związku z budową i modernizacją budynku?
 1400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-256/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat poniesionych przez powoda związanych z zawartą ugodą sądową
 1401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-249/09/UB
  Sposób wyceny waluty wpłacanej na rachunek walutowy dla celów ustalenia różnic kursowych
 1402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-487/09/ZK
  Czy odsetki od zaciągniętego kredytu może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w momencie zapłaty?
 1403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-247/09/ZK
  Czy może zakup tych budynków odnieść bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu w momencie zakupu?
 1404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-246/09/KB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconego podatku dochodowego.
 1405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-243/09/ZK
  Kiedy należy ująć pozostałe koszty polis ubezpieczenia pojazdu?
 1406. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-240/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odszkodowania za całkowite zniszczenie przewożonego samochodu
 1407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-239/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odszkodowania za całkowite zniszczenie przewożonego samochodu.
 1408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-275/09/BD
  Jakie koszty uzyskania przychodu należy uwzględnić w przypadku gdy pracownik z zakładem pracy zawarł dwie umowy o pracę? W przypadku gdy winny być podwyższone czy można złożyć korektę zeznania za 2008r.?
 1409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-238/09/ZK
  1. Czy wartość początkową budynku przed ulepszeniem należy przyjąć w wysokości wynikającej z umowy darowizny z 2003 roku, która to wartość była wartością rynkową z dnia nabycia poprzez własną wycenę gruntu, budynku gospodarczego, budynku stodoły z garażem, aby w sumie otrzymać kwotę podaną w akcie notarialnym? 2. Czy po dokonaniu rozbudowy budynku i oddaniu go do użytkowania można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% i amortyzować budynek przez 10 lat?
 1410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-236/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego (koparko-ładowarki) przez "małego podatnika".
 1411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-240/09-2/MT
  Czy wprowadzając samochód osobowy do środków trwałych Wnioskodawczyni może przyjąć jako wartość początkową tego środka trwałego cenę nabycia wynikającą z oryginalnego rachunku , tj. 40135.00 zł?
 1412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-385/09-4/AG
  Czy pierwszą miesięczną ratę leasingową netto w wysokości 112.269,62 zł wynikającą z zawartej umowy leasingu samochodu osobowego należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia, czy należy koszt ten rozliczać proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta umowa leasingu?
 1413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-232/09/TK
  Koszty poniesione na wykończenie oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu – przy czym wydatki poniesione na adaptację zwiększają wartość początkową środka trwałego (wraz z kosztami aktu notarialnego), natomiast wyposażenie, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów bezpośrednio lub poprzez odpisy amortyzacyjne.
 1414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-384/09-4/AG
  Czy sposób w jaki Wnioskodawczyni prowadzi i dokumentuje swoją działalność jest prawidłowy?
 1415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-333/09-4/AMN
  Czy w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, z którym zawarto dodatkowo umowę o dzieło z korzystaniem z praw autorskich, można przy naliczaniu tych prac zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 1416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-233/09/AP
  Sposób zaewidencjonowania nabytego środka trwałego wykorzystywanego zarówno w działalności gospodarczej zwolnionej jak i opodatkowanej podatkiem od towarów i usług
 1417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-377/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu nieruchomości, kwoty zasądzonej na rzecz skarbu państwa przez sąd tytułem zwrotu poczynionych na ww. nieruchomość nakładów oraz odsetek od ww. nakładów
 1418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-218/09-2/IF
  Wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki na niestacjonarnych studiach doktoranckich, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem ich należytego udokumentowania. Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
 1419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-207/09-2/EC
  PIT - w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków na spłatę kredytu, odsetek, prowizji bankowych, opłat podatku od nieruchomości
 1420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-204/09-2/IF
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów bezpośrednio w dacie ich poniesienia wydatki związane z remontem budynku wpisanego do rejestru zabytków dotyczące następujących prac?:Prace remontowe krenelaża nad wejściem głównym w murze szyjowym Fortu Remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej muru szyjowego w/w Fortu. (zakładamy remont zachowawczy wraz z korektą współczesnych ingerencji w ścianie wewnętrznej oraz w przypadku elewacji zewnętrznych, remont techniczny i estetyczny, lecz z uszanowaniem historycznego wyglądu zabytku). Remont części nadziemnych i podziemnych elewacji zewnętrznych przylegających do muru szyjkowego wraz z naczółkami (wraz z usunięciem gruntu ze stropów i wykonaniu zadaszenia tymczasowego). Po osuszeniu muru elewacji zewnętrznej części podziemnych wykonanie wszystkich właściwych zabiegów remontowych. Usunięcie gruntu z zasypanego fragmentu fosy. Wymiana bramy wjazdowej na dziedziniec fortu. Wykonanie w miejsce wcześniej istniejącej posadzki kamiennej na dziedzińcu fortu.
 1421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-370/09/AP
  Niezaliczenie do kosztu wytworzenia budowanego magazynu opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowej należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej i opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
 1422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-225/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości.
 1423. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-219/09/BK
  Dotyczącej braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odszkodowania uiszczonego tytułem wadliwie wykonanej usługi
 1424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-223/09/BK
  W zakresie momentu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych i korekty tych wydatków oraz sposobu sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego, a także momentu ewidencjonowania w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów zdarzeń gospodarczych będących następstwem otrzymania not korygujących związanych z otrzymaniem rabatu lub zwrotem towarów.
 1425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-277/09/JSz
  Czy wnioskodawca poniesione koszty na wykonanie instalacji elektrycznej, wstawienie bramy garażowej i wykonanie przyłącza gazu i tynków możne uznać za koszty sprzedaży nieruchomości lub nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, jeśli faktura została wystawiona przez wykonawcę po przeniesieniu własności na nabywcę i opłacono gotówką przez zbywcę również po przeniesieniu własności przy czym zbywca uzgodnił z nabywcą w umowie przedwstępnej, że wykona te prace na własny koszt w cenie sprzedaży?
 1426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-252/09-2/ES
  Czy opłata przygotowawcza oraz odsetki od kredytu będą stanowiły dla Zainteresowanego koszty uzyskania przychodu w opisanym stanie faktycznym?
 1427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-251/09-2/ES
  Czy opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy oraz strata na różnicy kursowej powstałej przy bieżącej wycenie rynkowej transakcji zamiany stóp procentowych (CIRS) będą stanowiły koszty uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy?
 1428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-250/09-2/WM
  Czy prawidłowe jest wyliczenie wysokości odsetek od kredytu, które stanowią koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości za 2008 r?
 1429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-162/09-2/ES
  Czy w opisanej sytuacji można przyjąć wynajmowane budynki na środki trwałe i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w koszty podatkowe?, W jakiej wysokości przyjąć wartość początkową środków trwałych?
 1430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-219/09-2/MT
  Czy nowy Korzystający (leasingobiorca) może korzystać z uprawnień podatkowych poprzedniego leasingobiorcy, a w szczególności czy może do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć raty leasingowe poczynając od raty 26 z terminem płatności 24 lutego 2009 roku do ostatniej (nr 48) raty, płatnej do 24 grudnia 2010 roku?
 1431. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-242/09/AK
  Czy dla celów obliczenia podatku dochodowego należy obliczyć średnią cenę zakupu czy też uwzględnić procentową wartość poszczególnych działek w wartości ogólnej wyliczonej przez rzeczoznawcę i podaną w operacie szacunkowym wyceny nieruchomości dla zbycia nieruchomości?
 1432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-299/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków sfinansowanych środkami pochodzącymi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 1433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-277/09/BK
  skutków podatkowych otrzymania dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w gimnazjach pochodzących z Funduszu Promocji Mleczarstwa
 1434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-243/09/AK
  Czy dla celów obliczenia podatku dochodowego należy obliczyć średnią cenę zakupu czy też uwzględnić procentową wartość poszczególnych działek w wartości ogólnej wyliczonej przez rzeczoznawcę i podaną w operacie szacunkowym wyceny nieruchomości dla zbycia nieruchomości?
 1435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415W-25/09/RM
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji oraz wsparcia pomostowego na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 1436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-223/09-4/JK
  Czy przedstawione przez Wnioskodawcę wyliczenie podatku (z tytułu zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną) jest właściwe?
 1437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-216/09/ZK
  Czy w ramach uzyskiwanych przychodów z najmu i dzierżawy można rozliczyć zakup środka trwałego w postaci samochodu osobowego, który będzie służył tym przychodom? Czy w związku z powyższym odpisy amortyzacyjne i koszty eksploatacyjne będą kosztem uzyskania przychodu?
 1438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-210/09/KB
  obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
 1439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-211/09/RM
  Czy może uznać wierzytelności za nieściągalne na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 podatku dochodowego od osób fizycznych i odpisywać w koszty podatkowe.
 1440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-231/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia składki na fundusz remontowy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-177/09/PSZ
  Koszty odpłatnego zbycia nieruchomości.
 1442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-414/09/ZK
  Czy w przypadku faktycznego przyjęcia przez ww. Spółkę cywilną do używania zakupionej przez wnioskodawcę oraz jego współmałżonkę nieruchomości, podatnik w ramach Spółki cywilnej miałby prawo amortyzowania budynku oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz odsetek kredytowych?
 1443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-416/09/ZK
  Czy w przypadku faktycznego przyjęcia przez ww. Spółkę cywilną do używania zakupionej przez wnioskodawczynię oraz jej współmałżonka nieruchomości, podatnik w ramach Spółki cywilnej miałby prawo amortyzowania budynku oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz odsetek kredytowych?
 1444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-413/09/ZK
  Czy w przypadku wniesienia aktem notarialnym zakupionej nieruchomości przez wnioskodawcę oraz jego współmałżonkę do wiążącej ich Spółki cywilnej oraz przystąpienia tej Spółki do kredytu (za zgodą banku) Spółka cywilna mogłaby amortyzować budynek oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz kwot uiszczonych odsetek kredytowych?
 1445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-415/09/ZK
  Czy w przypadku wniesienia aktem notarialnym zakupionej nieruchomości przez wnioskodawczynię oraz jej współmałżonka do wiążącej ich Spółki cywilnej oraz przystąpienia tej Spółki do kredytu (za zgodą banku) Spółka cywilna mogłaby amortyzować budynek oraz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz kwot uiszczonych odsetek kredytowych?
 1446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-199/09/ZK
  Czy w przypadku podpisania ze współmałżonkiem umowy guo ad usum, na podstawie której przyjęłaby do faktycznego używania połowę zakupionej nieruchomości do swojej osobistej działalności gospodarczej, miałaby prawo amortyzowania połowy tej nieruchomości i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów połowy odsetek kredytowych?
 1447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-198/09/ZK
  Czy w przypadku podpisania ze współmałżonką umowy guo ad usum, na podstawie której przyjąłby do faktycznego używania połowę zakupionej nieruchomości do swojej osobistej działalności gospodarczej, miałby prawo amortyzowania połowy tej nieruchomości i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów połowy odsetek kredytowych?
 1448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-236/09/MK
  Koszty uzyskania przychodów z umowy o dzieło.
 1449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-206/09/ESZ
  momentu i sposobu zaliczenia czynszu inicjalnego, opłaty zerowej i opłaty manipulacyjnej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-160/09-3/KS
  Wnioskodawca w 2008 r. zakupił wraz z małżonką lokal mieszkalny na zasadach współwłasności ustawowej. Obecnie lokal ten jest ulepszany na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatki na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej lokalu. Od ww. wydatków został odliczony podatek VAT. Przedmiotowy lokal zostanie po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Reasumując, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, jeżeli wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej o której mowa w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na ulepszenie lokalu mieszkalnego w kwotach netto będą powiększały wartość początkową tego środka trwałego.
 1451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-211/09-4/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów udokumentowanych biletami imiennymi okresowymi
 1452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-293/09-2/AMN
  Czy koszt narzutów na wynagrodzenia pracownicze wypłacone w grudniu 2008 roku tj. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłaconych do 15 stycznia 2009 roku, należy rozliczyć według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2008 roku, czy według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 roku?
 1453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-203/09/AP
  Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych przez podatnika rozpoczynającego indywidualną działalność gospodarczą będącego wspólnikiem spółki cywilnej.
 1454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-176/09-2/EC
  Czy wartość początkową samochodu w momencie wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych należy określić na podstawie ceny rynkowej, tj. 7.500,00 zł czy też na podstawie ceny zakupu wg rachunków uproszczonych, tj. 44.677,02 zł?
 1455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-202/09/AP
  Czy posiadając fakturę zakupu samochodu prywatnego, który został przeznaczony na cele prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały, można przyjąć, że jego wartość początkową na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych stanowi kwota wskazana w tej fakturze?
 1456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-200/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej niewypłaconego wynagrodzenia oraz skradzionego utargu.
 1457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-195/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zamieszczenie ogłoszeń, do zamieszczenia których wnioskodawca został zobligowany przez sąd
 1458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-210/09-3/MT
  Czy poprawnie została ustalona przez Wnioskodawczynię wartość początkowa tego środka trwałego? Czy posiadając dowód zakupu (fakturę VAT) Wnioskodawczyni powinna ustalić wartość początkową według ceny nabycia wraz z podatkiem VAT nie podlegającym odliczeniu (tj. 66.230, 00 zł) – na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też z uwagi na okres, który upłynął do dnia nabycia (27.04.2005 r.) do dnia wprowadzenia do ewidencji (01.01.2009 r.) Wnioskodawczyni powinna tę wartość urealnić i przyjąć według cen rynkowych z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji środków trwałych, tj. grudzień 2008 r. Jeżeli według cen rynkowych, to w oparciu o jaką podstawę prawną Wnioskodawczyni powinna tak postąpić? Czy Wnioskodawczyni przysługuje odliczenie podatku VAT naliczonego od dokonanych zakupów? Czy dokonane zakupy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności?
 1459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-136/09-5/KS
  Czy mogę zaliczyć kwotę 10.600 zł do kosztów uzyskania przychodu? W którym roku mogę wpisać stratę w 2008 czy w 2009 roku?
 1460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-180/09/BK
  Zakres możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od ludności puszek aluminiowych i złomu stalowego (złomu metali żelaznych).
 1461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-203/09/MW
  Czy wnioskodawca może policzyć zwiększoną stawkę amortyzacyjną w wysokości np. 3-5% od budynków mieszkalnych, w których ma lokale pod wynajem?
 1462. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-181/09/RM
  Czy wydatki na zakup mebli, sprzętu komputerowego oraz fachowej literatury sfinansowane ze środków przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osoby bezrobotnej na podjęcie działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu z tej działalności?
 1463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-166/09/WRz
  Czy wydatki na ubezpieczenie samochodu można zaliczyć bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów ?
 1464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-250/09-2/AMN
  Czy faktury winny być wystawione na wspólnika spółki i jego nr NIP czy na spółkę i jej nr NIP, aby spółka mogła uznać je za koszt uzyskania przychodu spółki podlegający wpisowi do księgi przychodów i rozchodów spółki?
 1465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-252/09-2/AMN
  Czy faktury winny być wystawione na wspólnika spółki i jego nr NIP czy na spółkę i jej nr NIP, aby spółka mogła uznać je za koszt uzyskania przychodu spółki podlegający wpisowi do księgi przychodów i rozchodów spółki?
 1466. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-251/09-2/AMN
  Czy faktury winny być wystawione na wspólnika spółki i jego nr NIP czy na spółkę i jej nr NIP, aby spółka mogła uznać je za koszt uzyskania przychodu spółki podlegający wpisowi do księgi przychodów i rozchodów spółki?
 1467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-253/09-2/AMN
  Czy faktury winny być wystawione na wspólnika spółki i jego nr NIP czy na spółkę i jej nr NIP, aby spółka mogła uznać je za koszt uzyskania przychodu spółki podlegający wpisowi do księgi przychodów i rozchodów spółki?
 1468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-249/09-2/AMN
  Czy faktury winny być wystawione na wspólnika spółki i jego nr NIP czy na spółkę i jej nr NIP, aby spółka mogła uznać je za koszt uzyskania przychodu spółki podlegający wpisowi do księgi przychodów i rozchodów spółki?
 1469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-249/09-3/AMN
  Czy zakupiony na spółkę bilet miesięczny komunikacji miejskiej może stanowić równowartość najmu samochodu przez spółkę i wówczas nie nastąpi nieodpłatne świadczenie rzeczowe z tytułu nie używania przez Wnioskodawczynię własnego samochodu do działalności spółki?
 1470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-177/09/MM
  Czy wnioskodawca postąpił prawidłowo ustalając wartość początkową środków trwałych w oparciu o wycenę biegłego z uwzględnieniem cen rynkowych z grudnia 2008r. tj. poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 1471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-167/09/WRz
  Jak księgować wydatek z tyt. pierwszej raty za studia podyplomowe?
 1472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-246/09-2/AG
  1. Z jakim dniem po stronie Spółki jawnej powstają przychody i koszty uzyskania przychodów związane z uczestnictwem kapitałowym tej spółki w spółce komandytowej, czy następuje to z chwilą każdej operacji gospodarczej, na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, czy też na koniec roku kalendarzowego? 2. Czy przychody i koszty związane z uczestnictwem w spółce komandytowej są ujmowane w księdze przychodów i rozchodów spółki jawnej? Jeśli tak, w jaki sposób w księgach rachunkowych spółki jawnej ująć przychody i koszty związane z uczestnictwem w spółce komandytowej? Czy należy doliczyć tylko jedną pozycję w postaci 80% dochodu za dany miesiąc/rok, czy może zarówno po stronie przychodów i kosztów spółki jawnej należy doliczyć po 80% przychodów kosztów spółki komandytowej?
 1473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/2/423-268/09/BG
  Czy w przypadku sprzedaży Nieruchomości (wchodzących w skład Oddziału stanowiącego ZCP) przez Spółkę Osobową, do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka - jako wspólnik Spółki Osobowej - będzie mogła zaliczyć (przypadającą na Spółkę proporcjonalnie do wielkości posiadanego udziału) wartość Nieruchomości, wynikającą z ksiąg rachunkowych Spółki Osobowej. Wartość ta równa będzie wartości określonej w umowie Spółki Osobowej, w łącznej wysokości nie wyżej jednak niż wartość rynkowa Nieruchomości z dnia dokonania aportu.
 1474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-196/09-2/MT
  Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając faktury z 3 % stawką Vat? Czy powinien wystawiać faktury z adnotacją że usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, i czy w takim przypadku Wnioskodawca może zwrócić się o zwrot zapłaconego podatku VAT? Czy w związku z tym, że Wnioskodawca spędza za granicą dwa lub trzy tygodnie w miesiącu może wyjazdy te rozliczać jako podróże służbowe, i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet?
 1475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-241/09-4AK
  Czy faktura wystawiona przez firmę wspomnianego pracownika dla Spółki może być kosztem uzyskania w Spółce?
 1476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-178/09/ZK
  Czy kara umowna (nota obciążeniowa) za nieterminowe wykonanie usługi może stanowić koszty uzyskania przychodów?
 1477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-177/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z wynajmem mieszkania
 1478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-172/09/ZK
  W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową nabytych udziałów w nieruchomości zabudowanej?
 1479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-115/09/WRz
  Czy ubezpieczający (wnioskodawca) może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów płacone przez niego składki z tytułu polisy na życie pracownika?
 1480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-371/09/KB
  Sposób rozliczania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach umowy konsorcjum
 1481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-171/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego (samochodu ciężarowego) przez "małego podatnika".
 1482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-232/09-2/EC
  przeprowadzone prace nie będą stanowiły ulepszenia środka trwałego to Wnioskodawca będzie miał prawo złożyć korektę deklaracji (zeznań) oraz zaliczyć poniesione wydatki na remont, bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności.
 1483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-186/09-2/TR
  Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania
 1484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-151/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę należności głównej, odsetek od tej należności wraz z dalszymi odsetkami zasądzonymi przez sąd oraz kosztów procesowych
 1485. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-152/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę należności głównej, odsetek od tej należności wraz z dalszymi odsetkami zasądzonymi przez sąd oraz kosztów procesowych
 1486. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-84/09-4/EC
  Czy właściwym jest stosowanie stawki 10% rocznie przy amortyzacji zmodernizowanego środka trwałego? Czy właściwym jest ustalenie wartości początkowej na podstawie ceny z aktu notarialnego? Czy właściwym jest zaliczenie w koszty działalności gospodarczej wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkania po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych? Czy właściwym jest odliczenie podatku naliczonego od faktur wystawionych przez developera na mnie oraz mojego męża? Czy właściwym jest odliczenie podatku naliczonego od faktur za wykonaną modernizację? Czy właściwym jest stosowanie stawki VAT = 7% dla wynajmu mieszkania?
 1487. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-254/09-2/AG
  Czy ustalone odpisy amortyzacyjne w powyższej sytuacji stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-254/09-3/AG
  Czy odsetki od kredytu, zapłacone po dacie oddania budynku do użytkowania stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-98/09/RM
  Czy otrzymana dotacja w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, tj. zakupu środków trwałych powyżej 3,5 tyś złotych i nakładów zwiększających wartość budynku używanego w prowadzonej działalności gospodarczej nie jest przychodem z działalności podlegającym opodatkowaniu, a zarazem odpisy amortyzacyjne w części sfinansowanej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów natomiast pozostałe wyposażenie i drobne składniki majątku nie wprowadzone na środki trwałe w części sfinansowanej dotacją są przychodem z działalności gospodarczej, a zarazem ich zakup stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia.
 1490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-163/09/ESZ
  możliwość zaliczenia wypłaconego odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-151/09/JSz
  Czy wnioskodawca może odpisać od dochodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2007r. poniesionych kosztów?
 1492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-132/09/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego
 1493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-105/08-2/AŻ
  koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o.
 1494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-106/08-2/AŻ
  koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o.
 1495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-104/08-2/AŻ
  koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży i wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego spółki akcyjnej udziałów w Spółce z o.o. nabytych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę z o.o.
 1496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-216/09-2/AG
  Czy kary umowne nałożone notami księgowymi przez kontrahenta stanowią koszty uzyskania przychodów? W którym roku podatkowym należy ująć kary umowne jako koszty uzyskania przychodów?
 1497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-111/09/BK
  zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi
 1498. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-106/09/AP
  Skutki podatkowe nieodpłatnego użyczenia lokalu oraz jego amortyzacja
 1499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-108/09/WRz
  Czy diety i wydatki poniesione na najem mieszkania w miejscowości realizacji zleconych przez kontrahenta usług są kosztami uzyskania przychodów przedsiębiorcy
 1500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-121/09/WRz
  Czy przychód w podatku dochodowym powstanie w momencie otrzymania zwrotu podatku VAT?
 1501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-97/09/BK
  w zakresie możliwości uznania, że pozarolnicza działalność gospodarcza na terytorium Wielkiej Brytanii prowadzona jest przez położony tam zakład oraz kraju (miejsca) opodatkowania dochodów uzyskanych z ww. działalności
 1502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-342/09/RM
  Czy podatnik prawidłowo ustalił wartość początkową budynku przeznaczonego do używania w działalności gospodarczej od której będzie naliczał odpisy amortyzacyjne.
 1503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-120/09/ZK
  Czy wydatki poniesione na rozbudowę budynku powinny zwiększać jego wartość początkową i od tak powiększonej wartości powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych wg dotychczasowej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% rocznie, czy też wartość nakładów na rozbudowę stanowi nowy obiekt, któremu od dnia przekazania do użytkowania należy ustalić odrębną stawkę, tak jak dla nowych inwestycji tego typu?
 1504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-101/09/KB
  Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na budowę sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, wodociągowej i deszczowej oraz infrastruktury drogowej oraz obowiązku dokonania korekty ww. kosztów w momencie przekazania tych elementów gminie
 1505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-202/09-2/AG
  Czy kwota zapłaconego czynszu inicjalnego związanego z zawarciem umowy leasingu operacyjnego stanowi koszt podatkowy w momencie jego poniesienia, którym jest dzień wystawienia faktur, czy tez powinna być rozliczana proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej której dotyczy?
 1506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-119/09/WRz
  Czy gdy uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy straci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i będzie opłacał podatek dochodowy na zasadach ogólnych?
 1507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-147/09/BD
  Czy do przychodów z tytułu wynagrodzeń dla twórców projektów racjonalizatorskich będą miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu?
 1508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-205/09-2/AMN
  Czy w każdym z przedstawionych przypadków podatek akcyzowy jest kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-199/09-4/AK
  1. Czy uwzględnić przy przeliczaniu listy płac prawidłowe koszty uzyskania przychodu? 2. Czy pozostawić bez zmian naliczone koszty uzyskania przychodu w latach od października 2002 roku - sierpnia 2008 roku?
 1510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-127/09/KB
  Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup ogłoszeń
 1511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-143/09/MM
  Czy dopuszczalnym jest zmiana ustalania wartości początkowej z metody uproszczonej opisanej w art. 22g ust. 1 pkt 10 na metodę opisaną w art. 22g ust. 1 pkt 8 lub na metodę opisaną w art. 22g ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1512. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-207/09-2/IM
  Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych na dzień oddania ich do używania w wyżej wykazanej sytuacji, tj. w przypadku otrzymania przez SKA wkładu w postaci przedsiębiorstwa obejmującego rozpoczętą inwestycję i jej późniejszego ukończenia przez SKA (w szczególności poprzez ponoszenie dodatkowych nakładów inwestycyjnych)?
 1513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-146/09/AP
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zapłatę odsetek od kredytu konsumenckiego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu samochodu ciężarowego wykorzystywanego w tej działalności.
 1514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-94/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją samochodu ciężarowego wykorzystywanego w tej działalności na podstawie umowy użyczenia.
 1515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-112/09/BK
  w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat za uzyskanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi
 1516. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-93/09/WRz
  Czy mały podatnik może skorzystać z jednorazowo z odpisu amortyzacyjnego od wartości zakupionego samochodu ciężarowego?
 1517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-135/09/AD
  Koszty nabycia nieruchomości.
 1518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-155/09-2/AG
  1. Czy koszty podatku od nieruchomości, czynszu dla wspólnoty i inne stałe opłaty związane z przedmiotem tytułu najmu (kiosk, grunt) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, pomniejszające przychód z tytułu najmu pierwszego lokalu, tj. lokalu handlowego, którego najem trwa od stycznia 2008 roku?
 1519. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-83/09/WRz
  Czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na studia podyplomowe?
 1520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-120/09/MM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości można zaliczyć koszty związane z zawarciem kredytu, odsetki od kredytu, opłaty związane z zawarciem umowy przedwstępnej, jak i umowy przenoszącej własność oraz czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia uzyskanego przez małżonków dochodu ze sprzedaży nieruchomości?
 1521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-82/09/ZK
  Czy po dokonaniu nowej wyceny i doszacowaniu nieruchomości będzie możliwe dokonywanie odliczeń amortyzacji wynikłej z różnicy między amortyzacją dokonaną a wynikającą z nowej?
 1522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-95/09/KB
  możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zapłatę należności głównej wraz z odsetkami zasądzonymi przez sąd oraz sposób udokumentowania tych kosztów.
 1523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-318/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów adwokackich, kosztów procesu, opłaty od zwrotu wierzycielowi oraz kosztów egzekucyjnych
 1524. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-78/09/RM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem strojów sportowych oraz odżywek i witamin.
 1525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-72/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety i ryczałty za noclegi będą kosztami uzyskania przychodów?
 1526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-71/09/WRz
  Jakie są możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych?
 1527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-77/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związanych z wykonywaniem usług medycznych poza miejscem zamieszkania.
 1528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-92-2/WM
  Czy w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania dochodu ze sprzedaży akcji oraz zapłaty podatku w zeznaniu rocznym za 2008 r.?
 1529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-65/09-2/KS
  Czy otrzymane środki w postaci wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej, a także nieodpłatne usługi szkoleniowo-doradcze stanowią dla mnie opodatkowany przychód z działalności gospodarczej?Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia i środków trwałych (ich amortyzacji), zrefinansowane środkami z dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
 1530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-92/09/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z nabyciem biżuterii diamentowej stanowiącej wzór handlowy niezbędny przy pozyskiwaniu klientów
 1531. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-100/09/MM
  Czy wartość początkową lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku można ustalić według cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji?
 1532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-85/09/ZK
  W jakim okresie należało rozpocząć amortyzację, od jakiej wartości i czy będzie ona kosztem uzyskania przychodów?
 1533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-76/09/UB
  Sposób rozliczenia spłaty kredytu indeksowanego kursem waluty obcej
 1534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-68/09/KB
  sposób rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu realizacji przedsięwzięcia w ramach zawartej umowy konsorcjum
 1535. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-78/09-2/JK
  Opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych (koszty uzyskania przychodów).
 1536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-129/09-2/IF
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z odbyciem specjalistycznego kursu (opłata za kurs, koszty dojazdu, koszty zakupu podręczników) oraz koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu przed ministrem właściwym ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej?
 1537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-125/09-4/AG
  Czy jako wspólniczka spółki cywilnej Wnioskodawczyni może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej spółki cywilnej swoje składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy?
 1538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-64/08/WRz
  Czy wydatki na utrzymanie mieszkania w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej nie związanym z miejscem zamieszkiwania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1539. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-294/09/ZK
  Do którego miesiąca należy zaksięgować składki ZUS oraz Fundusz Pracy i FGŚP opłacone w terminie do dnia 15 marca 2009r. od wynagrodzeń za miesiąc styczeń wypłaconych do dnia 10 lutego 2009r., w części finansowanej przez płatnika?
 1540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-53/09/ZK
  Do którego miesiąca należy zaksięgować wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2009r. wypłacone do dnia 10 lutego 2009r.?
 1541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-293/09/ZK
  Do którego miesiąca należy zaksięgować składki ZUS oraz Fundusz Pracy właściciela finansowane ze środków ubezpieczonego oraz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia finansowane ze środków płatnika, ujęte na deklaracji DRA za luty 2009r., opłaconych w terminie do dnia 15 marca 2009r.?
 1542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-59/09/ZK
  1. Czy jednorazowe opłaty dotyczące stacji trafo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej i być zakwalifikowane jako koszty inne niż bezpośrednio zwiane z przychodami, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też powinny być zaliczone w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne, jeżeli te wydatki potraktować jako inwestycję w obcym obiekcie? 2. Jeżeli te opłaty uzna za koszty nie związane bezpośrednio z przychodami, to czy te jednorazowe opłaty powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czy też powinny zostać rozliczone w czasie proporcjonalnie do okresu trwania umów najmu lokali?
 1543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-60/09/AP
  Obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o jednorazowy odpis amortyzacyjny, na skutek likwidacji środka trwałego.
 1544. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-51/09/KB
  możliwość zaliczenia do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w zakresie wynajmu nieruchomości pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów i kosztów związanych z wynajmem lokalu mieszkalnego
 1545. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-50/09/ZK
  Czy do ulepszonego budynku winna być stosowana stawka amortyzacyjna wynosząca 10% rocznie liczona od wartości budynku uwzględniającej dokonane ulepszenia, modernizacje, rozbudowy?
 1546. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-74/09/ZK
  Czy możliwe jest zaliczenie wydatków poniesionych w związku z "adaptacją strychu" bezpośrednio w koszty bez konieczności amortyzowania?
 1547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-49/09/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki komandytowej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na wypłatę premii pieniężnych.
 1548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-36/09/BK
  w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pozostałych do spłaty rat leasingowych w kwocie określonej fakturą wystawioną przez finansującego
 1549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-78/09-3/TW
  Czy wydatki ponoszone na zakup gadżetów i upominków oznakowanych marką i logo firmy dla klientów Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-78/09-2/TW
  Czy do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca może zaliczyć zakup ubrań opatrzonych marką i logo firmy dla pracowników pracujących w działach obsługi klientów?
 1551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-78/09-4/TW
  Czy wymienione m.in. wydatki związane z organizacją tzw. "dni otwartych", podczas których prezentowane i reklamowane są najnowsze modele samochodów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
 1552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-115/09-2/MT
  wydatek poniesiony na dopłatę do PCC po dniu wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów
 1553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-237/09/AK
  Czy wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodu używanego do celów najmu prywatnego?
 1554. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-33/09/KB
  sposób ujmowania w spisie z natury towarów handlowych
 1555. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-43/09/RM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków sfinansowanych z jednorazowych środków otrzymanych z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
 1556. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-73/10/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 1557. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-122/09-2/AMN
  Czy przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny?
 1558. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-121/09-2/AMN
  Czy przy ustalaniu dochodu ze zbycia udziałów w Spółce w celu ich umorzenia, Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej udziałów z dnia ich nabycia w drodze darowizny?
 1559. Interpretacja indywidualna, sygnatura: BPBI/1/415-244/09/ZK
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup budynku zaliczyć można do kosztów uzyskania przychodu z najmu?
 1560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-32/09/ZK
  1. Czy budynek (kamienica mieszkalno-usługowa) nabyty w 2006r. we współwłasności z żoną stanowi od 01 stycznia 2009r. (data wprowadzenia do ewidencji środków trwałych) środek trwały w działalności gospodarczej prowadzonej przez niego? 2. Czy amortyzowane będą tylko te lokale, które obecnie są wynajmowane? 3. Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla tego budynku (mieszkalno-usługowy) np. w wysokości 4 max 5% i zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującymi od 01 stycznia 2007r., skoro budynek wprowadzono do ewidencji 01 stycznia 2009r.?
 1561. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-16/09/WRz
  Czy wypłacone pracownikom z tytułu podróży służbowych diety i ryczałty za noclegi będą kosztami uzyskania przychodów?
 1562. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-46/09/RM
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej
 1563. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-21/09/WM
  Jak ujmować w księgach opłatę za "przekwalifikowanie" gruntów?
 1564. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-5/09/RM
  Czy otrzymana dotacja kosztów kształcenia młodocianych, jako kwota niestanowiąca przychodu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być wykazana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? (po 31 stycznia 2009 r) Czy dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest przychodem określonym w art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czego skutkiem byłby obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu uprzednio zaliczonych wydatków na wyszkolenie uczniów?
 1565. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-28/09-2/ES
  Czy w przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 1566. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-28/09-3/ES
  Czy w przypadku zbycia udziałów w celu umorzenia, nabytych w drodze darowizny, uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszt w wysokości wartości umarzanych udziałów z dnia darowizny, na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o PIT?
 1567. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-10/09-2/AŻ
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą
 1568. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-71/09-4/AG
  Czy istnieje możliwość skrócenia okresu amortyzacji kosztów przebudowy do rozsądnego okresu, pomimo, że Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu, a tylko najemcą?
 1569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-23/09-2/JK
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę, dzieło i zlecenie.
 1570. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-23/09-3/JK
  Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę, dzieło i zlecenie.
 1571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1027/08/RM
  Czy dochód ze zbycia przedsiębiorstwa należy wyliczyć wg art. 24 ust. 2 to jest przychodem będzie kwota wynikająca z umowy sprzedaży, a kosztem uzyskania tego przychodu będzie niezamortyzowana część wartości środków trwałych, gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, wartości spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego oraz niezamortyzowana wartość inwestycji w obcych środkach trwałych? Czy należności i zobowiązania w sprzedanym przedsiębiorstwie przejętych przez kupującego mają wpływ na przychody i koszty uzyskania przychodów mimo nie wymienienia ich w art. 24 ust. 2 i art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b?
 1572. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-226/09/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na nabycie oraz eksploatację prywatnego samochodu, wykorzystywanego na potrzeby tej działalności a nie stanowiącego środka trwałego
 1573. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1012/08/AP
  moment i sposób zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej wynikających z zawartych umów leasingu operacyjnego ciągnika siodłowego i naczepy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1574. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-116/09/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego ?
 1575. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1039/08/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość początkowa wskazanego wyżej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.(we wniosku pytanie to oznaczono nr 1)
 1576. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1038/08/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wartość początkowa wskazanego wyżej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.(we wniosku pytanie to oznaczono nr 1)
 1577. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1036/08/ZK
  W jaki sposób ustalić wartość początkową zmodernizowanych środków trwałych oraz jaką zastosować stawkę amortyzacyjną?
 1578. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1035/WRz
  Jaka jest możliwość zmniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o zapłacone zaległe składki ubezpieczenia zdrowotnego ?
 1579. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-229/09/RM
  W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez spółkę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.(we wniosku pytanie to oznaczono nr 2)
 1580. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-228/09/RM
  W jakiej wysokości należy przyjąć koszt uzyskania przychodów, w sytuacji ewentualnej sprzedaży przez spółkę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.(we wniosku pytanie to oznaczono nr 3)
 1581. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-9/09/BD
  W jakiej wysokości należy określić koszty uzyskania przychodów przy dokonywaniu wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu na podstawie powołania? Czy wnioskodawca ma obowiązek pobierać od członków zarządu miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych czy wystawić PIT-8C?
 1582. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-13/09-4/AMN
  Jakim dokumentem ewidencjonowanym w projekcie mogę się rozliczać. Czy zostać przy nocie wewnętrznej, czy zastosować inne rozwiązanie, jeżeli tak, to jakie? W jaki sposób Wnioskodawczyni - prowadząca szkolenia ma rozliczać koszty dojazdu na szkolenia? Czy dopuszczalne jest rozliczanie biletów PKP i PKS oraz kosztów kilometrówki w przypadku podróży samochodem prywatnym w kosztach projektu, przedkładając bilety lub rachunek kosztów, jednocześnie oświadczając, że nie zostaną one rozliczone w działalności gospodarczej, jako koszt uzyskania przychodu? W jaki sposób rozliczać koszty trenerów? Czy trenerzy mogą refakturować bilety PKP i PKS oraz rachunki kosztów dojazdu samochodem prywatnym?
 1583. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-43/09-2/AG
  Czy kara umowna w przedstawionym przypadku może stanowić koszt uzyskania przychodów?
 1584. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1025/08/BK
  w zakresie skutków podatkowych dotyczących kontynuacji umów leasingu w przypadku aportu przedsiębiorstwa do spółki osobowej
 1585. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1018/08/BK
  w zakresie momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłat wynikających z zawartej umowy na udostępnienie znaków towarowych
 1586. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1026/08/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 podatnik jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i równocześnie będąca wspólnikiem spółki cywilnej ma prawo dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych w prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, spełniając kryterium "małego podatnika"?
 1587. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1007/08/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej naliczonego przez kontrahenta zagranicznego podatku od towarów i usług
 1588. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1008/08/ZK
  1. Czy, po wniesieniu budynków i budowli do spółki komandytowej, można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków i budowli – traktując budynki i budowle, które były wykorzystywane przez daną Spółkę z o.o. ponad 60 miesięcy jako środki trwałe używane? 2. Czy można budynek stacji obsługi pojazdów, po jego wniesieniu do spółki komandytowej, amortyzować przez okres 3 lat, zgodnie z art. 22j ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1589. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1021/08/RM
  Czy koszt procesu jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej wnioskodawczyni.
 1590. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1016/08/ESZ
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej opłaty wstępnej wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego.
 1591. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1015/08/KB
  moment rozpoznania przychodów i kosztów jego uzyskania w związku z odziedziczeniem udziału w spółce jawnej
 1592. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1024/08/AP
  Sposób sporządzenia spisu z natury w związku z przekroczeniem kwoty powodującej utratę zwolnienia z podatku od towarów i usług w prowadzonej działalności gospodarczej.
 1593. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1425/08-2/AG
  Czy wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bez żadnych ograniczeń, odsetki od pożyczek, których udzielił spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (po dokonaniu darowizny faktycznym pożyczkodawcą, czyli wierzycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanie się żona wnioskodawcy), wraz z niewypłaconymi odsetkami od tych pożyczek, naliczonymi do wyniku finansowego, lecz nienaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na udział procentowy, jaki wnioskodawca będzie miał w zysku spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?
 1594. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1009/08/ZK
  Jak określić wartość początkową budynków i budowli wniesionych tytułem aportu do spółki komandytowej?
 1595. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-197/09/ZK
  Co będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości przez spółkę komandytową?
 1596. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-42/09/AK
  Kto może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, tzn. który z podatników - współwłaścicieli, np. zakup kosiarki do trawy całego terenu? Oraz jak rozliczać inne koszty wspólne? Oryginał faktury kosztowej może być tylko jeden, a zakup jest wspólny.
 1597. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-42/09-2/EC
  Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie informatyki, może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu zakup okularów korekcyjnych soczewki plus oprawy okularowe)? Wspomniany podatnik nie ma innych źródeł przychodu poza prowadzeniem jednoosobowo działalnościgospodarczej, a jego podstawowym i niezbędnym narzędziem pracy jest komputer (specyfika działalności).
 1598. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-45/09-2/EC
  Czy w 2009 r. mogę zakupić samochód ciężarowy i korzystać z jednorazowego odpisu amortyzacji, do wysokości 50.000 euro, mając na uwadze, że jednorazowy odpis amortyzacji jest pomocą de minimis?
 1599. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-145/09/UB
  1. Czy, po wniesieniu budynków i budowli do spółki komandytowej, wprowadzając środki trwałe do ewidencji spółki komandytowej, można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków i budowli - traktując budynki i budowle, które były wykorzystywane przez Spółkę ponad 60 miesięcy jako środki trwałe używane? 2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie pozytywna - Spółka prosi o informację, czy można budynek stacji obsługi pojazdów, po jego wniesieniu do spółki komandytowej, amortyzować przez okres 3 lat, zgodnie z art. 22jj ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1600. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1386/08-4/ES
  Czy podróż związana z wyjazdem spełnia wymagania podróży służbowej?, Czy podatnik jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości diet zagranicznych, kosztów noclegów, kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz udokumentowanych wydatków związanych z wyjazdem i powrotem ze stypendium?, Jak wyliczyć w opisanym stanie faktycznym wysokość diet, kosztów noclegów oraz kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1601. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1001/08/AP
  Jak określić wartość początkową zakupionego środka trwałego: czy na podstawie wartości rynkowej, czy też wartości wynikającej otrzymanej faktury?
 1602. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1002/08/ZK
  Jak określić wartość początkową budynku wniesionego jako aport do Spółki, tj. czy wartość początkową budynku wniesionego do Spółki aportem należy ustalić uwzględniając wartość wskazaną przez wspólnika w dniu wniesienia aportu do Spółki, zakładając, że wartość ta odpowiadać będzie wartości rynkowej budynku?
 1603. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-177/08/JSz
  Czy odsetki od kredytu związane z rozbudową budynku handlowego ,przeznaczonego na wynajem do dnia przekazania go do użytkowania zwiększają jego wartość początkową, natomiast po tym dniu będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 1604. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-192/09/ZK
  Co będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości przez Spółkę?
 1605. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1116/09/AB
  Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej zakupionego samochodu.
 1606. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-982/08/RM
  Czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poniesiony na ten cel wydatek w momencie jego poniesienia bez względu na to czy dotacja zostanie przyznana.
 1607. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-19/09-3/AG
  Czy budynek, o którym mowa, można amortyzować przez okres 3 lat, biorąc pod uwagę, że jest on zdatny do użytku, używany, po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych i został wymieniony w rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych?
 1608. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-991/08/AP
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej czynszu zerowego wynikającego z zawartej umowy leasingu operacyjnego.
 1609. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-981/08/BK
  w zakresie obowiązku zawarcia umowy najmu lub umowy bezpłatnego użyczenia samochodu pomiędzy wspólnikiem (właścicielem samochodu), a spółką cywilną, dokumentujących wydatki związane z odbywaniem podróży służbowych
 1610. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-988/08/AP
  Możliwość zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych eksploatowanych w sposób intensywniejszy niż przyjęty sposób używania tych środków.
 1611. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-169/08/JSz
  Czy cena nabycia sprzedanego mieszkania, zapłacone przy nabyciu prowizje biura nieruchomości, koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz zapłacony przy nabyciu podatek od czynności cywilnoprawnych mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia?
 1612. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-170/08/MW
  Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości w przypadku zniesienia współwłasności.
 1613. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-136/08/BD
  Czy wypłacone diety i zwrot wydatków podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sytuacji gdy z umowy o pracę wynika, że miejscem pracy jest siedziba pracodawcy i teren prowadzonych przez niego prac budowlanych? Czy pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy ustalane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 Ustawy?
 1614. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-138/09/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionego lokalu mieszkalnego oraz odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na jego zakup.
 1615. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-956/08/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 1616. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-993/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na remont i modernizację budynku wykorzystywanego w tej działalności na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.
 1617. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1381/08-5/AŻ
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową drugą nieruchomości, która to spółka komandytowa druga nabyła uprzednio jako wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodu (rozpoznawany u wnioskodawcy stosownie do jego udziału w zysku spółki komandytowej pierwszej oraz przy uwzględnieniu udziału spółki komandytowej pierwszej w zyskach spółki komandytowej drugiej) stanowić będzie wartość początkowa środka trwałego (odpowiadającą wartości, po jakiej przedmiot wkładu zostanie wniesiony do spółki), pomniejszona o podatkowe odpisy amortyzacyjne
 1618. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1380/08-5/AŻ
  Czy w przypadku zbycia przez spółkę komandytową drugą nieruchomości, która to spółka komandytowa druga nabyła uprzednio jako wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodu (rozpoznawany u wnioskodawcy stosownie do jego udziału w zysku spółki komandytowej pierwszej oraz przy uwzględnieniu udziału spółki komandytowej pierwszej w zyskach spółki komandytowej drugiej) stanowić będzie wartość początkowa środka trwałego (odpowiadającą wartości, po jakiej przedmiot wkładu zostanie wniesiony do spółki), pomniejszona o podatkowe odpisy amortyzacyjne
 1619. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1035/08-2/AG
  Czy były wspólnik spółki cywilnej po rozwiązaniu spółki i kontynuowaniu działalności jako jednoosobowa firma, po przejęciu środka trwałego, tj. lokalu niemieszkalnego będącego wcześniej własnością spółki, ma obowiązek kontynuowania amortyzacji rozpoczętej przez spółkę, czy też amortyzuje od początku powstałą w wyniku podziału nieruchomość?Jeżeli amortyzuje od początku, to czy wartość początkowa środka trwałego, w związku z nieodpłatnym nabyciem ustala się według cen rynkowych z dnia przejęcia - w tym przypadku określonej w akcie notarialnym sporządzonym z tytułu rozwiązania spółki cywilnej oraz zniesienia współwłasności nieruchomości w grudniu 2007 roku w wysokości 475.000 zł?
 1620. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-155/08/AK
  Czy w przypadku rozliczania się jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wnioskodawca może odliczać odsetki od kredytu, jako koszt wynajmu mieszkania w przypadku gdy żona wnioskodawcy rozlicza przychody z najmu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym?
 1621. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1379/08-5/JB
  Czy wniesienie przez spółkę komandytową pierwszą do spółki komandytowej drugiej jako wkładu niepieniężnego prawa użytkowania wieczystego wg wartości rynkowej tego prawa spowoduje powstanie u wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jaki sposób winien zostać ustalony przychód oraz koszt uzyskania przychodów (dochód) w związku z tak przeprowadzoną transakcją i jaki podatek winien przypadać do zapłaty. Czy w przypadku przeniesienia (zbycia) przez spółkę komandytową drugą prawa użytkowania wieczystego, które to prawo spółka komandytowa druga nabyła uprzednio jako wkład niepieniężny - koszt uzyskania przychodu (rozpoznawany u wnioskodawcy stosownie do jego udziału w zysku spółki komandytowej pierwszej oraz przy uwzględnieniu udziału spółki komandytowej pierwszej w zyskach spółki komandytowej drugiej), stanowić będzie wartość, po jakiej ww. prawo użytkowania wieczystego zostało przeniesione na spółkę komandytową drugą i zapisane w jej księgach jako wartość niematerialna i prawna?
 1622. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1030/08-2/AG
  Czy Spółka prawidłowo zastosowała indywidualnie ustaloną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10% rocznie dla budynku opisanego pod pozycją 50-tą niniejszego wniosku?
 1623. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-950/08/BK
  sposobu rozliczenia dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu i wytworzenia środków trwałych (pytanie oznaczone nr 1)
 1624. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-971/08/WRz
  Czy wydatki na dokształcanie pracownika będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
 1625. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-963/08/AP
  Brak obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji przedterminowego rozwiązania umowy leasingu.
 1626. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1013/08-6/AG
  Czy wydatki na wyłożenie placu wewnątrz posesji, zrobienie części spacerowej na ogrodzie oraz wybudowanie ogrodzenia wokół całej posesji, w części przeznaczonej na działalność gospodarczą będą nowym środkiem trwałym?
 1627. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-974/08/BK
  zakresie możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego oraz możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z prowadzeniem tego gospodarstwa jako wydatków prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1628. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-951/08/WRz
  1. Kiedy można opłacać podatek dochodowy w formie liniowej ? 2. Jak dokumentować zakup nieruchomości ?
 1629. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-17/09/MM
  Czy przypadku sprzedaży udziału w mieszkaniu nabytego w spadku należy zastosować art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1630. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-965/08/KB
  możliwość uznania budynku za środek trwały w spółce jawnej, w której wnioskodawczyni jest wspólnikiem oraz sposób ustalenia jego wartości początkowej
 1631. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-118/08/BJ
  1. Czy Jednostka Wojskowa występująca jako płatnik w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może stosować wobec żołnierzy i pracowników zwiększone koszty uzyskania przychodów w związku z zamieszkiwaniem podatników poza miejscowością, w której znajduje się jednostka? 2. Czy jednocześnie wartość świadczenia z tytułu bezpłatnych przejazdów stanowi przychód podatnika?
 1632. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-133/08/AK
  Kiedy należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki eksploatacyjne oraz wydatki na remonty związane z najmem wykonywanym na własny rachunek (nie jako działalność gospodarcza)? Czy z datą wystawienia faktury przez kontrahenta, czy w dacie faktycznego poniesienia wydatku (zapłaconych pieniędzy)?
 1633. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-64/08-3/AŻ
  Czy środki uzyskane z dotacji (EFRR i budżet państwa) są przychodem ?Czy wydatki sfinansowane dotacją stanowią koszt uzyskania przychodu?Czy środki uzyskane z dotacji rodzą konieczność uiszczenia podatku dochodowego?
 1634. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-964/08/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na nabycie usług reklamowych, udokumentowanych fakturą drukowaną z serwera, poleceniem przelewu oraz zestawieniem poniesionych usług reklamowych za dany miesiąc
 1635. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-947/08/KB
  możliwość uznania zakupionej nieruchomości za składnik majątku Spółki Cywilnej oraz obowiązek wniesienia ww. nieruchomości do Spółki w formie aktu notarialnego.
 1636. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-942/08/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej niedoborów w środkach obrotowych stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji
 1637. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-935/08/AP
  Czy istnieje możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej od używanego lokalu, w stosunku do którego wnioskodawca posiada spółdzielcze prawdo do lokalu użytkowego, a które zostanie przekształcone na podstawie umowy w formie aktu notarialnego w odrębną własność?
 1638. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1392/08-2/AM
  Czy w przedstawionej sytuacji można dokonać jednorazowej amortyzacji?
 1639. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-962/08/AP
  Możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej ustalonej w umowie leasingu operacyjnego kwoty stanowiącej wartość wykupu przedmiotu tej umowy.
 1640. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-961/08/WRz
  W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nabyte od ludności palety drewniane?
 1641. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-934/08/ZK
  Czy opłata ustanowiona przez Prezydenta Miasta z tytułu służebności gruntowej stanowi w momencie dokonania wpłaty bezpośredni koszt działalności, czy stanowi koszt inwestycyjny i po oddaniu inwestycji do użytkowania będzie kosztem amortyzacji?
 1642. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-979/08-2/AG
  Czy dieta związana z podróżą służbową Wnioskodawcy, mającą bezpośredni wpływ na uzyskanie przychodów, może być wliczona w koszty uzyskania przychodów?
 1643. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1404/08-2/IF
  sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z uzyskiwaniem przychodów z tytułu dotacji otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego
 1644. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-923/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na remont budynku wykorzystywanego w tej działalności.
 1645. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-920/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków transportu zakupionych przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?
 1646. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1329/08-2/ES
  Czy podatek od wartości dodanej wyliczony od usługi transportu, płacony kwartalnie Niemczech będzie w opisanym powyżej przypadku stanowił koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce?, Czy zwrot podatku od wartości dodanej, otrzymany z niemieckiego urzędu skarbowego w przyszłym roku należy traktować jako przychód w dacie otrzymania?
 1647. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-918/08/RM
  Czy istnieje możliwość zaliczenia w 2008 r. do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zaległych składek za ubezpieczenie za lata 2005-2007.
 1648. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-913/08/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej prowizji przygotowawczej od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania wykorzystywanego w tej działalności oraz wszystkich kosztów eksploatacyjnych z nim związanych
 1649. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-931/08/ESZ
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną w momencie poniesienia wydatku?
 1650. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-148/09/ESZ
  moment i sposób zaliczenia czynszu zerowego do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 1651. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-940/08/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wysokość dochodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez SKA Nieruchomości w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały SKA.
 1652. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-141/08/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wysokość dochodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez SKA Nieruchomości w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały SKA.
 1653. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-938/08/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wysokość dochodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez SKA Nieruchomości w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały SKA.
 1654. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-142/09/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wysokość dochodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez SKA Nieruchomości w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały SKA.
 1655. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-139/09/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wysokość dochodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez SKA Nieruchomości w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały SKA.
 1656. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-140/09/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wysokość dochodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez SKA Nieruchomości w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały SKA
 1657. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-941/08/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wysokość dochodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez SKA Nieruchomości w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały SKA.
 1658. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-939/08/RM
  W jaki sposób powinna zostać ustalona wysokość dochodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży przez SKA Nieruchomości w sytuacji, gdy Nieruchomość będzie stanowiła środek trwały SKA.
 1659. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-921/08/AB
  Możliwość zakwalifikowania zawartej umowy najmu do umów o których mowa w art. 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1660. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1304/08-2/AG
  Czy odsetki od pożyczki zapłacone przez spółkę jawną jej wspólnikowi będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów dla wszystkich wspólników tej spółki ?
 1661. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-910/08/WRz
  W jaki sposób określić wartość początkową oraz dokonać odpisów amortyzacyjnych od zakupionego samochodu?
 1662. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-844/08/WRz
  Jaka jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikających z umowy leasingu wydatków z tyt.:- "czynszu inicjalnego",
 1663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-911/08/BK
  w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kosztów sfinansowanych z ww. dotacji.
 1664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-909/08/AP
  możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu (motocykla).
 1665. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1030/08/ZK
  Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności handlowej w wynajmowanym obiekcie, na malowanie i szpachlowanie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodnej i elektrycznej, uszkodzonych płytek, naprawę elewacji, naprawę ubytków asfaltu na parkingu itp. można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych i potraktować jako koszty remontu, czy należy je uznać za inwestycję w obcym środku trwałym podlegająca amortyzacji?
 1666. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1327/08-4/JB
  Czy pracodawca może ww. fakturę uznać jako koszt uzyskania przychodów?
 1667. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1403/08-2/IF
  Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo wprowadzając w 2008 r. przedmiotowy samochód do ewidencji środków trwałych i określając jego wartość początkową w wysokości 46 000 zł. (to jest wg ceny zakupu w 2002 r.), od której będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych?
 1668. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-895/08/AP
  Sposób ustalenia wartości początkowej środka trwałego (pawilonu handlowo-usługowego).
 1669. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-908/08/RM
  Czy wydatki związane z organizacją szkolenia poza granicami kraju na rzecz kontrahentów wnioskodawcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 1670. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-31/09-4/AG
  W jaki sposób rozliczyć koszty budowy lokalu handlowego: do całości inwestycji, czy rozliczać faktury z proporcji powierzchniowej, czy rozgraniczać kupno materiałów i usług budowlanych osobno na lokal i osobno na mieszkanie? Jak rozgraniczyć budowę np. dachu, stropu, podjazdów itp.?
 1671. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-893/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych przez podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej?
 1672. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-51/08/MM
  Czy poniesione wydatki na pomoc prawną oraz na usługi doradztwa finansowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o., oraz zostać odliczone od uzyskanego ze sprzedaży przychodu w celu obliczenia dochodu do opodatkowania?
 1673. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-906/08/ZK
  Czy przekazanie do użytkowania i wyliczenie wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych było prawidłowe?
 1674. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-52/08/MM
  Czy poniesione wydatki na pomoc prawną oraz na usługi doradztwa finansowego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów spółki z o.o., oraz zostać odliczone od uzyskanego ze sprzedaży przychodu w celu obliczenia dochodu do opodatkowania?
 1675. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-917/08/WRz
  Czy do kup można zaliczyć wydatki na modernizację lokalu w budynku mieszkalnym który będzie amortyzowany metodą uproszczoną?
 1676. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-970/08/BK
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kary umownej zapłaconej w związku z odstąpieniem od umowy o świadczenie usług remontowych na rzecz kontrahenta
 1677. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-905/08/AB
  możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej
 1678. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1280/08-2/AM
  Do kosztów uzyskania przychodów z najmu można zaliczyć wydatki ponoszone w celu utrzymania (zabezpieczenia) budynku mieszkaniowego w trakcie czasowego braku najemcy, których wysokość nie jest uzależniona od faktu jego wynajmowania. Do takich wydatków można zaliczyć m.in. opłaty wnoszone do spółdzielni obejmujące koszty sprawowania zarządu i administracji osiedlem mieszkaniowym, fundusz remontowy, ubezpieczenie lokalu, składniki stałe opłat za energię oraz centralne ogrzewanie, opłaty za utrzymanie linii telefonicznej radia, telewizji, internetu, które nie są uzależnione od wielkości zużycia. Kosztem uzyskania przychodów będą również wydatki ponoszone w związku z konserwacją i odnowieniem budynku przeznaczonego do wynajmu jak również pielęgnacją działki.
 1679. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-66/09/AB
  Zasady ustalenia wartości początkowej środka trwałego.
 1680. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-887/08/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zakupem tui ogrodowych
 1681. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-891/08/AP
  Czy Spółka cywilna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, w sytuacji gdy jeden z jej wspólników w roku jej rozpoczęcia prowadzi również samodzielnie działalność gospodarczą?
 1682. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-901/08/ESZ
  Czy czynsz zerowy, opłatę manipulacyjną oraz pierwsza ratę można zaliczyć do kosztów uzyskana przychodów w miesiącu wystawienia faktury, czy też należy te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą?
 1683. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1249/08-4/AŻ
  Czy rośliny pochodzące z własnej szkółki przekazane do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności po cenach rynkowych i sprzedawane dalej po cenach powiększonych o marżę, stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy wydatki związane ze sprzedażą towaru pochodzącego z własnej szkółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak: koszty transportu, koszty osobowe sprzedawców, koszty marketingowe, reklama stanowią koszt uzyskania przychodu?
 1684. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-883/08/BK
  w zakresie zwolnienia z opodatkowania ww. podatkiem dopłat krajowych do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych
 1685. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-932/08/BK
  w zakresie zwolnienia z opodatkowania ww. podatkiem dopłat unijnych do spożycia mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych
 1686. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-707/08-2/WM
  Czy odsetki od kredytu - biorąc pod uwagę wyżej opisany stan faktyczny oraz praktyczne wykorzystanie kredytu - mogą zostać potraktowane jako koszty osiągniętego dochodu na podstawie zaświadczenia banku o zapłaconych odsetkach?
 1687. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1349/08-2/AG
  Czy wnioskodawca ma prawo w świetle art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczyć kwotę zapłaconej kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania usługi w koszty uzyskania przychodów?
 1688. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-81/09-3/AMN
  Czy wino zużyte na bezpłatne degustacje win podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej formie zaliczyć je do kosztów?
 1689. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1241/08-6/AG
  W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną w przypadku leasingu samochodu marki p ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0" w przypadku leasingu samochodu marki v ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0", w przypadku leasingu samochodu marki f g p ? W jakim momencie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wstępne opłaty leasingowe, a wiec czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną i czynsz "0" w przypadku leasingu samochodu marki f b ?
 1690. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-879/08/ZK
  Czy będzie kosztem uzyskania przychodu strata powstała w wyniku sprzedaży nie w pełni umorzonego środka trwałego (wymienionej wyżej instalacji)?
 1691. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/I/1/415-863/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej straty w środkach pieniężnych spowodowanej kradzieżą przez pracownika
 1692. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1269/08-2/ES
  Czy możliwe jest ustalenie wartości początkowej środków trwałych nabytych częściowo w drodze kupna i częściowo nieodpłatnie, w wysokości określonej z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok ujawnienia środków, przez powołanego biegłego?
 1693. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-881/08/ZK
  Czy wnioskodawca może zastosować stawkę 10% do ww. lokali handlowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym?
 1694. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-887/08-4/AG
  Czy w opisanej sytuacji, realizując obowiązki płatnika zaliczek na podatek, określone w art. 31 i 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przy naliczeniu dochodu, a następnie zaliczki na podatek z tytułu wypłacanych wynagrodzeń za pracę, należy od części przychodu o charakterze autorskim odliczyć koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, a od pozostałej części wynagrodzenia tj. "nieautorskiej" ewentualnie odliczyć koszty określone w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ww. ustawy?
 1695. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-882/08/AP
  - możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego stanowiącego współwłasność wnioskodawcy, - ustalenia warunków jakie powinien spełniać dowód zakupu ww. środka trwałego
 1696. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-950/08-4/AMN
  Czy koszty zużytych materiałów i inne wydatki niezbędne do wykonania opinii - § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 254 ze zm.) można traktować jako koszty uzyskania przychodów przy naliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 22 pkt 10 (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Czy należy wyłączyć kwoty kosztów zużytych materiałów niezbędnych do wydania opinii z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (jednocześnie wyłączając je z kwoty brutto rachunku wystawionego przez biegłego sądowego) i wypłacić w całości, a opodatkować tylko wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę i od tego wynagrodzenia naliczyć 20% kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 pkt 9 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 1697. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-44/08/MK
  Czy do wynagrodzeń za urlop wypoczynkowi i urlop naukowy wypłacany nauczycielom akademickim można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?
 1698. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-865/08/RM
  Czy ustalanie kosztów uzyskania przychodów opierać się powinno na przepisie art. 22 ust. 3 i 3a ustawy ze względu na uzyskanie przychodu podlegającego opodatkowaniu (wpłaty rodziców) oraz podlegającemu zwolnieniu (dotacje). Czy momentem poniesienia kosztu uzyskania przychodów można uznać datę otrzymania faktury lub innego dokumentu źródłowego. Czy należy przyjąć datę wystawienia dokumentu.
 1699. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-984/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania usługi
 1700. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-852/08/RM
  1. Czy środki otrzymane jednorazowo z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 2. Czy wydatki na wyposażenie poniesione ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 1701. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-861/08/WRz
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć diety za czas podróży służbowej właściciela firmy transportowej ?
 1702. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1264/08-4/AŻ
  Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu towarów w kraju i za granicą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione lecz nie zaewidencjonowane z tytułu podróży służbowych (wyżywienie, noclegi) w wysokości ustawowych diet?
 1703. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-831/08/BK
  w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zapłaconych zaliczek na poczet czynszu dzierżawnego udokumentowanych fakturami VAT
 1704. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-859/08-4/AG
  Czy to zdarzenie zaksięgować na bieżąco, czy też stosownie do okresu, którego dotyczy? Na podstawie jakich dokumentów dokonać księgowania?
 1705. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-845/08/WRz
  Czy wydatki na remont budynku po jego spaleniu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1706. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1033/08/AB
  Sposób ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów gruntu, wniesionego do Spółki cywilnej w formie aportu.
 1707. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415W-74/08/AP
  Czy spółka cywilna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w 2007 r. może skorzystania z jednorazowej amortyzacji, w sytuacji gdy jeden ze wspólników prowadził w tym samym roku samodzielnie działalność gospodarczą ?
 1708. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-850/08-2/AG
  Czy możliwe jest ustalenia wartości początkowej opisanych czterech obiektów w ten sposób, że wartość początkowa każdego z budynków w momencie oddania ich do użytku będzie sumą:- wartości inwestycji wg stanu na dzień rozpoczęcia prac związanych z jego wykończeniem, ustaloną według cen rynkowych z grudnia roku poprzedniego przez biegłego powołanego przez Wnioskodawcę i - nakładów, które Wnioskodawca poczyni na wykończenie i oddanie obiektu do użytku, ustalonych na podstawie faktur dokumentujących nabycie towarów i usług?
 1709. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-855/08-2/AG
  Czy Wspólnik spółki ustalając dochód podlegający opodatkowaniu może w lipcu 2008 r. uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku całą kwotę wydatkowaną na pokrycie kosztów opłaty administracyjnej i opłaty leasingowej nr 1, czy też jednak wartość tych usług powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy finansowania operacyjnego?
 1710. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-856/08-1/AG
  Czy Wspólnik spółki ustalając dochód podlegający opodatkowaniu może w lipcu 2008 r. uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku całą kwotę wydatkowaną na pokrycie kosztów opłaty administracyjnej i opłaty leasingowej nr 1, czy też jednak wartość tych usług powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy finansowania operacyjnego?
 1711. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-837/08/ZK
  Czy amortyzacja całej nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1712. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1044/08/ZK
  Czy koszty ewentualnej rozbiórki (części lub całości nieruchomości) powiększają wartość początkową nowo wybudowanych budynków w miejscu poprzedniej nieruchomości?
 1713. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-857/08/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem gruntu przeznaczonego na odkrywkową kopalnię piasku.
 1714. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-834/08/RM
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji udzielonej wnioskodawcy na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymanej z jednostek samorządu terytorialnego.
 1715. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-835/08/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odszkodowania wypłaconego przez wnioskodawczynię w związku z błędnie wystawioną przez nią umową ubezpieczenia samochodu.
 1716. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-815/08/KB
  możliwość oraz sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z otrzymywanymi fakturami VAT za najem lokalu oraz wydatków poniesionych na jego adaptację
 1717. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-869/08/RM
  Czy wszystkie poniesione wydatki na zakup środków trwałych, wyposażenia, towarów i materiałów handlowych oraz materiałów biurowych będą kosztami uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy przyznane jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1718. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-838/08/BK
  zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za niezrealizowanie umowy o dostawę
 1719. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-12/08/TK
  Czy w przypadku przychodów uzyskiwanych związku z czynnościami polegającymi na przygotowaniu testów egzaminacyjnych i przeprowadzeniu egzaminów przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
 1720. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-826/08-5/AG
  Po jakim kursie należy przeliczyć poniesione wydatki w walucie obcej na zakup towarów (towary importowane), w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzymuje fakturę handlową, dokumenty celne oraz towar po dniu, w którym kontrahent wystawił fakturę?
 1721. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-671/08-2/AJ
  Jak OF powinna ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży przez SO akcji wniesionych tytułem wkładu do SO?
 1722. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-666/08-2/ES
  Zaliczenie odsetek (w stosownej proporcji) od kredytu bankowego zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego celem wynajęcia jego części, do kosztów uzyskania przychodów.
 1723. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-826/08-4/AG
  Czy wydatki poniesione na zakup towarów handlowych (importowanych) oraz koszty uboczne zakupu należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie otrzymywania towaru? Czy zakupiony towar (importowany), który nie został jeszcze przez Wnioskodawcę otrzymany (tzw. towar w drodze), w sytuacji gdy podatnik nie posiada jeszcze faktury handlowej oraz dokumentów celnych i towar ten nie został ujęty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, powinien zostać wykazany w spisie z natury?
 1724. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-824/08/BK
  w zakresie momentu i sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej pierwszej raty leasingowej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tej działalności wartości rat leasingowych i ubezpieczenia przedmiotu leasingu (samochodu osobowego) bez ograniczenia do kwoty 20.000 Euro.
 1725. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-826/08/WRz
  Jak ustalić wartość początkową wybudowanego środka?
 1726. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-863/08-4/AK
  Czy w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Wnioskodawczyni będzie miała możliwość ujmowania tych zakupów w księdze?
 1727. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415W-73/08/ZK
  Czy nieumorzona wartość likwidowanego budynku oraz koszty usług obcych związanych z likwidacją mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?
 1728. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-39/08/NG
  Czy kosztem uzyskania przychodu z najmu jest rata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania będącego przedmiotem umowy najmu? Czy odsetki od ww. kredytu są kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu?
 1729. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-823/08/ZK
  Czy podatnik jako nabywca samochodu będącego środkiem trwałym powinien skorygować wartość zakupionego środka trwałego oraz naliczoną amortyzację od miesiąca otrzymania faktury korygującej czy też od miesiąca zakupu środka trwałego?
 1730. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-832/08-2/AMN
  Czy faktura za powyższe usługi stanowi koszt uzyskania przychodu? Czy inaczej rozpatruje się sytuację pod kątem kosztów podatkowych w zależności od tego czy dotacja zostanie przyznana czy też nie?
 1731. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1198/08-2/ES
  Czy w okresie 32 miesięcy pozostających do zakończenia umowy leasingu warunkiem koniecznym do zaliczenia do kosztów uzyskanie przychodów opłaconych rat leasingowych i innych kosztów eksploatacji samochodu jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 23 ust. I pkt 46 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1732. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-809/08/BK
  Skutki podatkowe cesji umowy leasingu dla cedenta
 1733. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-812/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych w związku z zapłatą za towary zakupione przez kontrahentów za uzyskane od wnioskodawcy kupony promocyjne
 1734. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-807/08/RM
  Jakie skutki w podatku dochodowym będzie miało zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.
 1735. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-804/08/RM
  Jakie skutki w podatku dochodowym będzie miało zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.
 1736. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-806/08/RM
  Czy prawidłowe jest obliczanie przychodów i kosztów wspólnika spółki komandytowej na podstawie zysku rachunkowego spółki wynikającego z transakcji zbycia nieruchomości i stosownie do udziału wspólnika w zyskach spółki
 1737. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-805/08/RM
  Czy prawidłowe jest obliczanie przychodów i kosztów wspólnika spółki komandytowej na podstawie zysku rachunkowego spółki wynikającego z transakcji zbycia nieruchomości i stosownie do udziału wspólnika w zyskach spółki.
 1738. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-792/08/WRz
  Jak dokumentować zakup produktów od rolników ryczałtowych?
 1739. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1171/08-2/ES
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym koszty poniesione w trakcie trwania umowy leasingu oraz koszty związane z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?, Czy w przedstawionym stanie faktycznym można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT zapłacony od kosztów poniesionych w trakcie trwania umowy leasingu oraz kosztów związanych z przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu operacyjnego?
 1740. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-896/08/WRz
  W jakiej części można zaliczyć do kup wydatki na remont lokalu w którym jeden z pokoi wykorzystywany jest na działalność gospodarczą?
 1741. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1205/08-2/AM
  Czy zakup od ludności mebli, przedmiotów dekoracyjnych i codziennego użytku może być udokumentowany dowodem wewnętrznym i na jego podstawie zaewidencjonowany w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1742. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-802/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu odsetek od kredytu konsumenckiego zaciągniętego w celu sfinansowania zakupu urządzeń i sprzętu medycznego wykorzystywanych w tej działalności.
 1743. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-8/08-4/SP
  Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za opracowanie projektu racjonalizatorskiego.
 1744. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-7/08-4/SP
  Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia za opracowanie projektu racjonalizatorskiego.
 1745. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1176/08-2/AM
  Czy wydatki związane z wykorzystaniem przez firmę Wnioskodawcy motocykla tzn. odpisy amortyzacyjne oraz koszty jego eksploatacji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej
 1746. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1415-783/08/AB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej strat w środkach obrotowych.
 1747. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-793/08/ZK
  Czy po zakupieniu samochodu specjalnego kempingowego Spółka może wpisać go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w koszty działalności gospodarczej?
 1748. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1032/08/KB
  kwalifikowanie otrzymanych należności czynszowych oraz poniesionych wydatków, dotyczących okresu przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do źródła tzw. najmu prywatnego
 1749. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-779/08/KB
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej strat w środkach obrotowych spowodowanych przez nieuczciwego przedstawiciela handlowego
 1750. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-770/08/AP
  Skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa dokonanej na rzecz córki
 1751. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-719/08/ZK
  Czy sprzedając działki budowlane można rozliczyć wszystkie nakłady związane z ich uzbrojeniem (w szczególności koszty utworzenia drogi) jako koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą tych działek?
 1752. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-761/08/TK
  Czy właścicielowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej tj. diet (określonych przez właściwego ministra) oraz udokumentowanych kosztów wynajmu lokalu, za czas pobytu i świadczenia usług w Holandii?
 1753. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-772/08/ZK
  Czy w stosunku do pojazdu samochodowego specjalnego kempingowego wnioskodawca zobowiązany jest stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 4 i pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1754. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1012/08-10/AŻ
  Koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu honorariów i zwrotu kosztów podróży otrzymywanych za granicą
 1755. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-778/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej strat powstałych w środkach obrotowych z tytułu kradzieży towarów handlowych oraz środków pieniężnych
 1756. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-751/08/ZK
  Czy wydatki poniesione na wymianę instalacji grzewczej mogą zostać zakwalifikowane jako remont i w konsekwencji stanowić koszt uzyskania przychodów w całości w miesiącu ich poniesienia?
 1757. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-554/08/DP
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej, poniesione po dniu wniesienia w tym: różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla wspólnika spółki komandytowej będącego osobą fizyczną?
 1758. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-559/08/DP
  Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza będącego osobą fizyczną?
 1759. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-558/08/DP
  Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza będącego osobą fizyczną?
 1760. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-560/08/DP
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej, poniesione po dniu wniesienia w tym: różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. Będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla wspólnika spółki komandytowej będącego osobą fizyczną?
 1761. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-557/08/DP
  Czy koszty (wydatki), dotyczące działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej poniesione przed dniem wniesienia, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, będą po dniu wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów będącego osobą fizyczną wspólnika spółki komandytowej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do dnia wniesienia?
 1762. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-561/08/DP
  Czy koszty (wydatki), dotyczące działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę (osobę fizyczną), wniesionego jako wkład do spółki komandytowej poniesione przed dniem wniesienia, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, będą po dniu wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów będącego osobą fizyczną wspólnika spółki komandytowej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do dnia wniesienia?
 1763. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1183/08-2/EC
  Czy koszty (wydatki), dotyczące działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez przedsiębiorcę - osobę fizyczną, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej, poniesione przed dniem wniesienia, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą, będą po dniu wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów będącego osobą fizyczną wspólnika spółki komandytowej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do dnia wniesienia?
 1764. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1117/08-4/EC
  możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym do kosztów uzyskania przychodów,momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz "A" oraz kosztów proceduralnych i opłat sądowych
 1765. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415W-68/08/RM
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę komandytową wniesionych do niej w formie aportu papierów wartościowych, wszelkich wydatków jakie Spółka ta poniesie w związku z posiadaniem akcji oraz ich sprzedażą. Zasady określenia i opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji spółki kapitałowej, wniesionych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego oraz zasady określenia i opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokali lub całej nieruchomości w ramach prowadzonej przez Spółkę komandytową pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1766. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-746/08/TK
  Czy tak zawarta umowa pozwala na zaliczenie bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wszystkich opłat określonych w harmonogramie opłat leasingowych, a w szczególności pierwszej opłaty?
 1767. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-760/08/BK
  Czy prowizja przygotowawcza od otrzymanych kredytów jest kosztem uzyskania przychodu w dacie poniesienia - zapłaty? Czy należy ją zaliczać do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu zawartej umowy?
 1768. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-762/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego (quada) zakupionego przez małego podatnika?
 1769. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-843/08/BK
  - zaciągniętego na bieżącą działalność gospodarczą firmy, - inwestycyjnego zaciągniętego na zakup środków trwałych w roku 2008 oraz refinansowanie nakładów poniesionych w roku 2007 na zakup środków trwałych.
 1770. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-738/08/RM
  Czy prawidłowym będzie zaliczenie w koszty uzyskania przychodu roku 2008 zaległych składek opłaconych w latach 2006 i 2008 (za płatnika oraz pracowników).
 1771. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-992/08/KB
  Obowiązek wniesienia do Spółki wybudowanego budynku w formie aktu notarialnego.
 1772. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1248/08-6/JS
  koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku
 1773. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-743/08/KB
  możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego w oparciu o wycenę biegłego rzeczoznawcy
 1774. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-751/08-4/AK
  Czy faktury za ww. prace na terenie otaczającym pawilon Wnioskodawca może zaliczyć w koszty firmy czy muszą być zaliczone w podniesieniu wartości budynku i amortyzowane?
 1775. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-509/08/MH
  Gospodarka zasobami mieszkaniowymi w świetle kosztów uzyskania przychodu.
 1776. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-740/08/ZK
  Czy od sprzedaży nakładów poniesionych na budowę tymczasowego pawilonu handlowego należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1777. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-741/08/ZK
  Czy od sprzedaży nakładów poniesionych na budowę tymczasowego pawilonu handlowego należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1778. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-707/08/BK
  Czy prawidłowym działaniem jest uznanie charakteru wniesionej aportem nieruchomości jako kosztu i rozliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania w dacie aportu w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1779. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-704/08/RM
  Skutki podatkowe otrzymania dotacji udzielonej wnioskodawcy na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymanej z jednostek samorządu terytorialnego.
 1780. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-706/08/BK
  Czy prawidłowym działaniem jest uznanie charakteru wniesionej aportem nieruchomości jako kosztu i rozliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania w dacie aportu w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1781. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-732/WRz
  Czy nowo utworzona spółka cywilna, której jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą może jednorazowo dokonać odpisów amortyzacyjnych ?
 1782. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-733/08/AP
  Kryteria, limit oraz termin dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych w prowadzonej w formie spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 1783. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-724/08/ZK
  Czy wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodu wydatki związane z poczęstunkiem dla klientów?
 1784. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-699/08/TK
  Czy pracodawcy przysługuje prawo zaliczenia w koszty uzyskania przychodów diet i innych należności za czas podróży służbowej?
 1785. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-708/08/ZK
  W jaki sposób ustalić wartość początkową nieruchomości wniesionej do spółki cywilnej w postaci aportu?
 1786. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-590/08-2/ES/
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ujęte w księgach rachunkowych spółki z o.o. jako czynne rozliczenia kosztów, a następnie rozliczane w czasie przez spółkę komandytowo-akcyjną będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną?
 1787. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-588/08-2/ES
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ujęte w księgach rachunkowych spółki z o.o. jako czynne rozliczenia kosztów, a następnie rozliczane w czasie przez spółkę komandytowo-akcyjną będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną?
 1788. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-589/08-2/ES
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ujęte w księgach rachunkowych spółki z o.o. jako czynne rozliczenia kosztów, a następnie rozliczane w czasie przez spółkę komandytowo-akcyjną będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną?
 1789. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-590/08-2/ES
  Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności spółki z o.o., poniesione przed dniem przekształcenia, ujęte w księgach rachunkowych spółki z o.o. jako czynne rozliczenia kosztów, a następnie rozliczane w czasie przez spółkę komandytowo-akcyjną będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną?
 1790. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-705/08/WRz
  Czy wypłacone pracownikowi z tytułu podróży służbowej diety będą kosztami uzyskania przychodów?
 1791. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-747/08/ZK
  Czy nieumorzona wartość likwidowanego budynku oraz koszty usług obcych związanych z likwidacją mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym środki te zostały fizycznie zlikwidowane, czy będą składową wartości początkowej nowo wytworzonego środka trwałego?
 1792. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-714/08/TK
  Czy może podczas wykonywania umowy (tej lub podobnych w przyszłym czasie ) traktować codzienne, czy też cotygodniowe wyjazdy jako "wyjazdy służbowe" i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów "polecenie wyjazdu służbowego" z rozliczeniem wartości przysługujących diet i zapłaty za noclegi zgodnie z posiadanymi fakturami lub rachunkami?
 1793. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-703/08-4/AMN
  1. Czy kurs do ustalenia dochodu lub zmniejszenia kosztów należy przyjąć wg faktur, z którymi dokonano kompensaty czy też wg daty wystawienia faktury uznaniowej przez Niemców? 2. Czy bonus może zmniejszać koszt własny towarów sprzedanych - kompensata - czy też powinien być traktowany jako dochód z działalności pozaoperacyjnej?
 1794. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-903/08/AB
  Możliwość zakwalifikowania wydatków poniesionych w związku z uruchomieniem maszyny używanej na podstawie umowy leasingu operacyjnego jako inwestycji w obcym środku trwałym.
 1795. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-708/08-4/AK
  Czy kwotę za czesne udokumentowane fakturą ze szkoły mogę wliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1796. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1042/08-4/MO
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłatę podatku od nieruchomości za budynek oraz grunty pod działalność gospodarczą?
 1797. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1500/08/BJ
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez wierzyciela na uregulowanie należności za przeprowadzenie egzekucji komorniczej dokonanej celem wprowadzenia właścicieli (wierzyciela) w posiadanie majątku stanowiącego ich źródło przychodów?
 1798. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-700/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków transportu zakupionych przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?
 1799. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-692/08/ESZ
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z zagraniczną podróżą służbową.
 1800. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-697/08/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego do wysokości nieprzekraczającej 50.000 euro?
 1801. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-927/08/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego do wysokości nieprzekraczającej 50.000 euro?
 1802. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-692/08-2/AMN
  Czy przy wypłacie wynagrodzenia w formie premii, wypłacanej co miesiąc w wysokości określonego procentu od sprzedaży wyrobów, (których receptury i znaki towarowe zostały stworzone przez twórców - pracowników Spółki), twórcom tych receptur i znaków towarowych, zatrudnionym w Spółce na umowę o pracę, w sytuacji gdy umowy o pracę będą przewidywały, że stworzone utwory w wyniku wykonywania przez pracowników obowiązków ze stosunku pracy, będą nabywane przez pracodawcę jako prawa majątkowe z chwilą przyjęcia utworu, można zastosować koszty uzyskania przychodu do ww. wynagrodzeń w wysokości 50%, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1803. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-691/08-2/AMN
  Czy przy wypłacie wynagrodzenia w formie jednorazowej premii, twórcom receptur i znaków towarowych, zatrudnionym w Spółce na umowę o pracę, w sytuacji gdy umowy o pracę będą przewidywały, że stworzone utwory w wyniku wykonywania przez pracowników obowiązków ze stosunku pracy, będą nabywane przez pracodawcę jako prawa majątkowe z chwilą przyjęcia utworu, można zastosować koszty uzyskania przychodu do ww. wynagrodzeń w wysokości 50%, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Czy przeniesienie praw majątkowych będące podstawą do wypłaty wynagrodzenia,musi nastąpić odrębną umową, czy też stosowne zapisy w umowach o pracę będąwystarczające do uznania, że nastąpiło przeniesienie własności praw majątkowychpomiędzy pracownikiem - twórcą, a pracodawcą?
 1804. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-681/08/ESZ
  Czy wynikające z umowy leasingu operacyjnego czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłatę manipulacyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 22 ust. 4 w związku z ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy tez rozliczać w czasie?
 1805. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-686/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?
 1806. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-676/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?
 1807. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-687/08/RM
  Czy prawidłowym działaniem jest uznanie charakteru wniesionej aportem nieruchomości jako towaru handlowego i rozliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania w dacie zakupu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 1808. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-688/08/RM
  Czy prawidłowym działaniem jest uznanie charakteru wniesionej aportem nieruchomości jako towaru handlowego i rozliczenie bezpośrednio w koszty uzyskania w dacie zakupu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 1809. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-690/08/AB
  Sposób ustalenia wartości początkowej nieruchomości wniesionej przez osoby fizyczne do spółki komandytowej w związku z nabyciem ogółu praw i obowiązków w tej spółce.
 1810. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1509/08/MM
  Odsetki od kredytu na zakup i remont mieszkania, przeznaczonego na wynajem do dnia przekazania mieszkania do użytkowania zwiększają jego wartość początkową, natomiast po tym dniu będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 1811. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1007/08-5/EC
  Wydatki poniesione na zakup działek budowlanych są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w momencie poniesienia i powinny być zaksięgowane w kolumnie 10 "zakup towarów handlowych" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, natomiast kolumna 11 przeznaczona jest na zaksięgowanie "kosztów ubocznych zakupu" np. kosztów aktu notarialnego, opłat sądowych.
 1812. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1493/08/MM
  Sposób obliczenia podstawy opodatkowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia?
 1813. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-952/08-4/AŻ
  Opodatkowanie niepodzielonego zysku spółki kapitałowej, który nie podwyższa wkładów wspólników spółki osobowej w momencie przekształcenia w spółkę osobową.
 1814. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1477/08/MM
  Czy poniesione wydatki na wykończenie budynku stanowiącego własność syna będą stanowiły za inwestycję w obcym środku trwałym oraz będą mogły być zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z najmu poprzez odpisy amortyzacyjne?
 1815. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1009/08-02/JB
  Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu zamierzonego najmu lokalu mieszkalnego odsetki płacone od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem najmu?
 1816. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-914/08/RM
  Czy sprzedaż stacji paliw (jeśli jej sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu) kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu jest wartość gruntu wg wyceny rzeczoznawcy.(we wniosku pytanie to oznaczono nr 2)
 1817. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-673/08/ZK
  Czy wydatki takie jak czynsz oraz opłaty eksploatacyjne związane z wynajmem mieszkania w W. stanowią koszty uzyskania przychodów firmy?
 1818. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-677/08/TK
  Czy Spółka może dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu?
 1819. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1678/08/BD
  Czy 50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie zarówno do wynagrodzenia konstruktora w momencie kiedy utwór ma postać nieukończoną jak i w momencie kiedy następuje zakończenie prac nad utworem oraz przyjęcie utworu przez pracodawcę?
 1820. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1677/08/BD
  Czy 50% koszty uzyskania przychodu mogą mieć zastosowanie do takich składników wynagrodzenia jak premie, nagrody i dodatek specjalny w części dotyczącej pracy twórczej konstruktorów?
 1821. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1441/08/BD
  Czy Spółka jako płatnik ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia dla konstruktorów (twórców) w ramach wypełnienia obowiązków wynikających z umowy o pracę?
 1822. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-656/08/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków udokumentowanych paragonem i pokwitowaniem zapłaty
 1823. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-1054/08-2/JB
  W jaki sposób należy ustalić koszty uzyskania przychodów przypadające na wspólnika Spółki w razie dokonania przez Spółkę w przyszłości sprzedaży budynków mieszkalnych, jakie zostaną wybudowane na aportowanych działkach, w części dotyczącej ceny sprzedaży poszczególnej działki?
 1824. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-828/08/AB
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w spółce kapitałowej, powstałej na skutek przekształcenia ze spółki osobowej.
 1825. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-660/08-4/AG
  Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłacenie rat leasingu operacyjnego, udokumentowane fakturami wystawionymi po dniu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, w sytuacji gdy umowa leasingu została zawarta wcześniej (tj. po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności, wynikającym ze zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1, złożonego we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym)?
 1826. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-663/08/TK
  Czy przy obliczaniu dochodu wspólnika (osoby fizycznej) z tytułu dokonanej przez spółkę osobową sprzedaży udziałów (w spółce kapitałowej) wniesionych uprzednio przez wspólnika aportem do tej spółki osobowej, kosztem uzyskania przychodów pomniejszającym dochód wspólnika jest wartość po jakiej wspólnik wniósł wkład niepieniężny (udziały sprzedawane przez spółkę osobową) z dnia wniesienia aportu, odzwierciedlona w umowie spółki osobowej?
 1827. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-667/08/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 i 11 spółka cywilna może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionego środka trwałego do wysokości nie przekraczającej 50.000
 1828. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1369/08/JG
  Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości (działka wraz z budynkiem w stanie surowym) podatek dochodowy w wysokości 19% płacony będzie płacony od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży domu a wysokością kredytu zaciągniętego na jego budowę oraz ceną zakupu działki czy też należny jest od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a faktycznie poniesionymi kosztami wybudowania budynku oraz ceną zakupu działki i bez znaczenia jest wysokość zaciągniętego na budowę kredytu?
 1829. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-756/08/AP
  Sposób ustalenia wartości przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości wniesionego do osobowej spółki handlowej
 1830. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-655/08/WRz
  Jaka jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w połowie na działalność gospodarczą?
 1831. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-670/08/ESZ
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z opłaceniem studiów pracownika
 1832. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-665/08/WRz
  czy kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej są wydatki na "Biesiadę" połączoną ze sprzedażą promocyjną wyrobów firmy?
 1833. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-626/08-2/AG
  Czy w sytuacji opisanej we wniosku, Wnioskodawca ma prawo nie wystawiać not korygujących nazwę firmy, jednocześnie zaliczać faktury do kosztów uzyskania przychodów?
 1834. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1417/08/MM
  Czy tzw. opłata za zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, dotycząca zarówno sprzedanych jak i kupionych a nie sprzedanych w roku podatkowym papierów wartościowych, pobierana od klientów przez firmę inwestycyjną (Dom Maklerski) stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1835. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-655/08-5/AG
  Czy Spółka prawidłowo w latach 2002-2004 zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów naliczony, a nie zapłacony ZUS płatnika?
 1836. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-625/08-4/AG
  Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia czynszu zerowego jednorazowo w koszty uzyskania przychodu, tj. w miesiącu sprzedaży (miesiąc sprzedaży tożsamy jest z miesiącem, w którym podpisany został protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu leasingu), czy też należy rozliczyć go w czasie - tak, jak czynsz inicjalny?
 1837. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-655/08-6/AG
  Czy Spółka prawidłowo w latach 2005-2007 nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów naliczony ZUS płatnika, a nie zapłacony?
 1838. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-653/08/RM
  Czy prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną - kasową można zaliczyć opłatę wstępną leasingu operacyjnego jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku.
 1839. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-640/08/ZK
  1. Czy zmiana przesłanki związanej z zamiarem użytkowania samochodu powyżej roku jest wystarczająca, aby samochód, który był towarem przyjąć do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych? 2. Czy w przypadku, gdy samochody o przewidywanym okresie powyżej roku (przyjęte do ewidencji środków trwałych i amortyzowane) zostaną sprzedane przed upływem roku należy dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych?
 1840. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-613/08-2/TW
  Jeżeli handlowa spółka osobowa zdecyduje się na sprzedaż Nieruchomości otrzymanej w ramach wkładu wniesionego przez spółkę cywilną, czy uzyskany przychód - dla ustalenia dochodu ze zbycia - może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu, w wysokości wartości Nieruchomości uwzględnionej w akcie notarialnym dokumentującym wniesienie wkładu do spółki osobowej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane przez handlową spółkę osobową przed sprzedażą?
 1841. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-612/08-2/TW
  Jeżeli handlowa spółka osobowa zdecyduje się na sprzedaż udziału w Nieruchomości (lub całej Nieruchomości), czy uzyskany przychód - dla ustalenia dochodu ze zbycia - może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu, w wysokości udziału w Nieruchomości uwzględnionej w akcie notarialnym dokumentującym wniesienie wkładu do spółki osobowej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane przez handlową spółkę osobową przed sprzedażą?
 1842. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-611/08-2/TW
  W przypadku, gdy udział w Nieruchomości zostanie wniesiony jako wkład do handlowej spółki osobowej, w jakiej wysokości należy określić w ewidencji środków trwałych handlowej spółki osobowej wartość początkową tego udziału?
 1843. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-610/08-2/TW
  W przypadku, gdy Nieruchomość zostanie wniesiona jako wkład do handlowej spółki osobowej, w jakiej wysokości należy określić w ewidencji środków trwałych spółki osobowej wartość Nieruchomości?
 1844. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1301/08/JG
  czy w przypadku zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat liczyć od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycia koszty uzyskania przychodu stanowić będą udokumentowane koszty wytworzenia powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości w czasie jej posiadania w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1845. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-591/08-2/AG
  Czy można przekazać część urządzeń modernizowanej stacji transformatorowej odpłatnie po cenie niższej niż rzeczywista wartość, a o pozostałą kwotę zwiększyć wartość środka trwałego, która będzie podstawą do odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu?
 1846. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-604/08/BK
  Skutki podatkowe cesji umowy leasingu dla cedenta
 1847. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-603/08/AP
  Czy wspólnik spółki jawnej jest małym podatnikiem, czy też spółka i w związku z tym czy może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?
 1848. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB3/423-430b/08/AW
  Czy czynności dostawy wody zimnej, kanalizacji, śmieci, energii cieplnej z własnych urządzeń (infrastruktury) bez względu na to, czy odbiorca jest członkiem Spółdzielni, czy też nie, należy traktować jako gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a dochód z tego tytułu będzie podlegał zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 1849. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-565/08-2/AMN
  W jakiej wysokości należy określić w ewidencji środków trwałych spółki osobowej wartość Nieruchomości, w przypadku, gdy nieruchomość zostanie wniesiona jako wkład do handlowej spółki osobowej?
 1850. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-598/08/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W. przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 01 sierpnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego w budowie -jest nieprawidłowe.W dniu 01 sierpnia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek ...
 1851. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-582/08/WRz
  W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nabyte nieodpłatnie towary handlowe?
 1852. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-596/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 31 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup materiałów i usług związan ...
 1853. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-591/08/TK
  INTERPRETACJA INDYWIDULNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej osoby fiz ...
 1854. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-586/08/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 29 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, wydatków związanych z remontem budynku wykorzystywanego w ramach prowadzonej ...
 1855. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-585/08/ZK
  Czy zapłacone odsetki od kredytu na zakup nieruchomości, która została sprzedana będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w latach przyszłych?
 1856. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-548/08-4/AG
  Czy Spółka prawidłowo jednorazowo rozliczyła koszty?
 1857. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-575/08/TK
  Czy wypłata wszystkim pracownikom diet w pełnej wysokości, w tym będącym na budowie w innej miejscowości niż powiat krakowski, jedynie kilka dni i tym dojeżdżającym kilka tygodni, jest dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu?
 1858. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-570/08/TK
  Czy w 2007 roku miał prawo do jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego w ramach prowadzonej działalności usługowej - transport, przy zastosowaniu przepisu dotyczącego jednorazowej amortyzacji określonego w art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1859. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-576/08/ZK
  Czy zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka żeglugi rzecznej stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
 1860. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-573/08/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.J., przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania na podstawie decyzji Prezydenta Miasta dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w części dotyczącej:
 1861. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-531/08-2/AG
  W przypadku, gdy nieruchomość zostanie niesiona jako wkład do spółki osobowej, w jakiej wysokości należy określić w ewidencji środków trwałych spółki osobowej wartość nieruchomości?
 1862. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-562/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2008r. (wpływ do tut. Biura - 21 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków, poniesi ...
 1863. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-567/08/AP
  Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej.
 1864. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-569/08/KB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 02 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 23 lipca 2008r.), uzupełnionym w dniu 26 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie Spółki Jawnej pozarolniczej działaln ...
 1865. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-566/08/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B., przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 21 lipca 2008r.), uzupełnionym w dniu 15 września 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków ...
 1866. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-966/08-2/AG
  Czy ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych w darowiźnie a następnie wniesionych do prowadzonej działalności gospodarczej zostało wykonane w sposób prawidłowy i czy właściwe jest dokonywanie w oparciu o tak ustaloną wartość początkową odpisów amortyzacyjnych?
 1867. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-828/08-2/AM
  przychód z tytułu otrzymanych odsetek w pełnej wysokości powinien Pan wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 2007 r. wraz z innymi dochodami uzyskanymi w 2007 r., zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1868. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-888/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15.07.2008 r. (data wpływu 04.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej wydatków poniesionych do dnia przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową -jest prawidłowe.W dniu 04.08.2008 r. został złożony w ...
 1869. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-550/08/ZK
  1.Czy w opisanym stanie faktycznym podatniczka ma prawo ustalić wartość początkową środka trwałego w oparciu o wyceną biegłego powołanego przez podatniczkę?Czy jeśli biegły wycenił budynek stanowiący współwłasność podatniczki (w połowie) i jej rodziców (w połowie) - wartość początkowa budynku powinna odpowiadać 50% wartości budynku ustalonej przez biegłego? 2.Czy podatniczka ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, uwzględniając fakt, iż budynek był zamieszkiwany i użytkowany przez okres dłuższy niż 60 m-cy przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych?
 1870. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-559/08/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W., przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 17 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku mieszkalno-usługowego stanowiącego środek trwały w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości za ...
 1871. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-514/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - możliwości jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodó ...
 1872. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-513/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2008 r. (data wpływu 14 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 14 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indyw ...
 1873. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1253/08/MM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 07 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 11 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 11 lipca 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa poda ...
 1874. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1254/08/MM
  Czy opłata za zarządzanie aktywami finansowymi pobierana przez spółkę inwestycyjną działającą w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stanowi koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1875. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-525/08/RM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 03 lipca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 19 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie możliwości uznania za środek trwały udziału w budynku wykorzystywanym w ramach prowadzonej pozarolniczej dzia ...
 1876. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-773/08/RM
  Czy wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu budynku położonego na nieruchomości koszty ubezpieczenia budynku w całości.Czy wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów z wynajmu budynku położonego na nieruchomości koszty podatku od nieruchomości dotyczące budynku w całości.
 1877. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-780/08/ZK
  Jakie będą skutki podatkowe w przypadku sprzedaży przez spółkę komandytową wniesionej do niej nieruchomości - także lokali na niej wzniesionych?
 1878. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-541/08/ZK
  Czy wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki komandytowej skutkuje powstanie przychodu (dochodu) oraz w jaki sposób ustalić jej wartość początkową w przypadku uznania jej za środek trwały?
 1879. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1059/08-2/MG
  Czy podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% Wnioskodawca zobligowany będzie zapłacić od uzyskanego dochodu, obliczonego jako różnicę pomiędzy przychodem, którym będzie należne od spółki wynagrodzenie za zbycie udziałów, a kosztami uzyskania tego przychodu, które stanowić będzie kwota odpowiadająca wartości udziałów z dnia nabycia darowizny, tj. kwota wykazana w zeznaniu, które Wnioskodawca złoży po otrzymaniu darowizny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn?
 1880. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-484/08-2/AMN
  Czy przyznane pracownikowi wynagrodzenie za opracowanie projektu racjonalizatorskiego (wynalazczego) zgłoszonego w trybie zgodnym z przepisami w zakresie zgłaszania rozwiązań racjonalizatorskich wg obowiązującego w przedsiębiorstwie regulaminu racjonalizacji może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 18 oraz art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście art. 7 oraz art 8 przepisów ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej?
 1881. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-497/08-2/AG
  Czy Wnioskodawca może koszty wynajęcia lokalu mieszkalnego zliczyć jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej?
 1882. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1185/08/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 02 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia posiadanych udziałów w spółce z o.o. do spółki komandytowo-akcyjnej -jest niepraw ...
 1883. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1193/08/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 03 lipca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o objętych w zamian za wkład niepieniężny -jest prawidłowe. ...
 1884. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-739/08-6/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24.06.2008 r. (data wpływu 27.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 15.09.2008 r. (data nadania 16.09.2008 r., data wpływu 18.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-739/08-2/JB z dnia 10.09.2008 r. (data nadania 10.09.2008 r., data doręczenia 12.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podat ...
 1885. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-498/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 29 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisó ...
 1886. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1173/08/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 01 lipca 2008r.), uzupełnionym w dniu 21 sierpnia 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia pracownika za przeniesienie praw a ...
 1887. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-465/08-4/AG
  Czy w wyniku przeceny przedsiębiorstwo powinno skorygować koszty uzyskania przychodów, wynikające z sytuacji, gdy np. stolarka będzie sprzedana poniżej kosztów jej wytworzenia?
 1888. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-517/08/WRz (KAN-6636/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.P. przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 2 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków gastronomicznych poniesionych w związku z usług ...
 1889. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-522/08/RM (KAN-6684/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S. przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 02 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych na wynajem mieszkania, związan ...
 1890. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-509/08/AB (KAN-6573/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej zapłaconych odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup udziałów ...
 1891. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1163/08/MZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana...przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 30 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabytych w drodze darowizny w celu ich umorzenia -jest prawidłowe.W ...
 1892. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-500/08/KB
  Możliwość dokonywania przez spółkę cywilną, w której wnioskodawczyni jest wspólnikiem, odpisów amortyzacyjnych od lokali, do których prawo użytkowania wniesiono do tejże spółki oraz sposobu ustalenia ich wartość początkowej i możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
 1893. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-493/08/ZK (KAN-6293/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani G., przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 24 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości:- rezygnacji - w trakcie roku podatkowe ...
 1894. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-462/08-2/AG
  Czy w przypadku ww. umowy leasingu pierwszą opłatę leasingową oraz jednorazową opłatę przygotowawczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów korzystającego w dniu poniesienia wydatku, czy też opłaty te należy rozliczać w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 1895. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-449/08-2/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów usług księgowych świadczonych na rzecz spółki komandytowej przez komandytariusza tej spółki -jest prawidłowe.W dniu 23 czerw ...
 1896. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-496/08/BK (KAN-6391/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 06 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 25 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej -jes ...
 1897. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-505/08/WRz (KAN-6495/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.B. przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 27 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na studia -jest prawidłowe.W dniu 27 czerwca ...
 1898. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-477/08/ZK
  Czy koszty inwestycji w obcym środku trwałym rozliczane w czasie jako koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne są zgodne z art. 22j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1899. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-712/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 19 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych -jest nieprawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej inter ...
 1900. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-759/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku (data wpływu 02.07.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych właściciela i pracowników firmy transportowej oraz zwolnienia przedmiotowego z tytułu wypłacanych diet -jes ...
 1901. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-769/08-03/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2008r. (data wpływu 03.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie kosztów ponoszonych przez pracodawcę, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów -jest prawidłowe.W dniu 03.07.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prz ...
 1902. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-410/08-5/AG
  Czy nieumorzona część budynku, który w wyniku rozbiórki uległ likwidacji, stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1903. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-410/08-4/AG
  Czy nie umorzona część budynku, który w wyniku rozbiórki uległ likwidacji, stanowi koszt uzyskania przychodów?
 1904. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-400/08-9/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku (data wpływu do Biura KIP w Lesznie - 10 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 28 lipca 2008 r., 6 sierpnia 2008 r., 20 sierpnia 2008 r. oraz 10 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów -jest prawidłowe.W dniu 10 czerwca 2008 r. został złożony ww. ...
 1905. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-470/08/BK (KAN-5875/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani P. przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 11 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania ww. podatkiem dopłat do spożycia mleka i przetworów mle ...
 1906. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-471/08/ZK (KAN-5866/06/08 KAN-8034/08/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 11 czerwca 2008r.), uzupełnionym w dniu 05 sierpnia 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej w formie Spółki cywilnej ...
 1907. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-461/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego zakupionego przez małego podatnika zarówno 2007r, jak i 2008r?
 1908. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-407/08-5/AG
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca powinien dokonać korekty kosztów w momencie wystawienia faktury korygującej, czy powinien dokonać tej korekty wcześniej, wracając do faktury pierwotnej, nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku obrotowego, np. korekt w roku 2008 do sprzedaży mającej miejsce w roku 2007?
 1909. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-407/08-4/AG
  Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca powinien dokonać korekty przychodów w momencie wystawienia faktury korygującej, czy powinien dokonać tej korekty wcześniej, wracając do faktury pierwotnej, nawet jeżeli faktura dotyczy zakończonego roku obrotowego, np. korekt w roku 2008 do sprzedaży mającej miejsce w roku 2007?
 1910. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-473/08/TK
  Czy ma prawo do zaliczenia diet w koszty uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług?
 1911. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-534/08/BK
  Czy jest kosztem uzyskania przychodów zakup produktów roślinnych (nie przerobionych sposobem przemysłowym) bezpośrednio od producentów krajowych udokumentowany dowodem wewnętrznym zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sytuacji, gdy rolnicy nie chcą podać swoich danych identyfikacyjnych i adresowych niezbędnych do sporządzenia faktury VAT RR?
 1912. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-431/08-3/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2008 r. (data wpływu 27 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 27 czerwc ...
 1913. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1469/08/MM (KAN-5680/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 04 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów w spółce z o.o. wniesionych do spółki komandytowo-akcyjnej -jest prawidłowe.W dniu 04 czer ...
 1914. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1055/08/BD (KAN-5663/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 04 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie umorzenia należności z tytułu pobytu osób w izbie wytrzeźwień -jest nieprawidłowe.W dniu 04 czerwca 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pis ...
 1915. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-435/08-2/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2008 r. (data wpływu do BKIP w Lesznie 1 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży akcji objętych przez spółkę osobową -jest prawidłowe.W dniu 19 czerwca 2008 r. Pan złożył do Urzędu Skar ...
 1916. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1462/08/MM (KAN-5682/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 02 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 04 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów w spółce z o.o. wniesionych do spółki komandytowo-akcyjnej -jest prawidłowe.W dniu 04 czer ...
 1917. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-464/08/RM (KAN-5768/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N. przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 06 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wynajem mieszkania spełniającego funkcję mieszkalno - biurową w miejscowości w której nawiąz ...
 1918. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-388/08-5/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ..., przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 10 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 6 cz ...
 1919. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-389/08-3/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 6 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek ...
 1920. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-457/08/WRz (KAN-5576/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. K., przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 2 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup samochodu oso ...
 1921. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-458/08/AP
  Jak określić wartość początkową zakupionego środka trwałego: czy na podstawie wartości rynkowej, czy też wartości wynikającej otrzymanej faktury?
 1922. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-824/08-4/IF
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008 r. (data wpływu 22.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej -jest prawidłowe.W dniu 22.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 1923. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-451/08/KB (KAN-5544/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawne ...
 1924. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-454/08/KB (KAN-5599/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawne ...
 1925. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-696/08-2/EC
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 02.06.2008 r. (data wpływu 16.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wypłaconej Pośrednikowi prowizji z tytułu realizacji zawartej umowy pośrednictwa z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. -jest prawidłowe.W dniu 16.06.2008 r. został złożony ww. ...
 1926. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-380/08-5/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty należności z tytułu umowy-zle ...
 1927. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-380/08-4/AG
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty należności kontrahentowi pro ...
 1928. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-690/08-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu 17.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 17.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 1929. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-453/08/KB
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu premii pieniężnych przyznawanych kontrahentom, w przypadku gdy nie podlega on odliczeniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
 1930. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-649/08/RM (KAN-5267/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie:
  - sposobu ustalenia dochodu ze sprzedaży przedsiębi ...
 1931. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-644/08/KB (KAN-5327/05/08 KAN-6894/07/08)
  INTERPREACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana C., przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008r.), uzupełnionym w dniu 08 lipca 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie możliwości uznania za inwestycję w obcym środku trwałym wydatków inwestycyjnych poniesi ...
 1932. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-647/08/RM (KAN-5270/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie:
  - sposobu ustalenia dochodu ze sprzedaży przedsiębi ...
 1933. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-645/08/RM (KAN-5260/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie:
  - sposobu ustalenia dochodu ze sprzedaży przedsiębi ...
 1934. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-435/08/KB
  Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla ulepszonego budynku.
 1935. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-537/08/AB (KAN-4885/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 13 maja 2008 r.) uzupełnionym w dniu 1 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie określenia momentu zaliczenia odpisu aktualizującego wartość należności do kosztów uzyskania przychodów prow ...
 1936. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1565/07; II FSK 1566/07
  1. Naczelny Sąd Administracyjny z urzędu bierze pod uwagę jedynie nieważność postępowania. Warunkiem skuteczności skargi kasacyjnej jest skonstruowanie jej zarzutów i ich uzasadnienie. Poza zakresem rozstrzygania Sądu pozostają te zagadnienia, które wprawdzie przedstawiono w uzasadnieniu skargi kasacyjnej, ale nie poprzedzono ich właściwie sformułowanym zarzutem kasacyjnym. 2. Naczelny Sąd Administracyjny nie może dokonywać interpretacji środka odwoławczego (skargi kasacyjnej), jego uzupełnienia bądź konkretyzacji. 3. Zarówno ze wskazanych w skardze kasacyjnej podstaw kasacyjnych, jak i z ich uzasadnienia musi wynikać w sposób logiczny i zrozumiały, z czego apelujący wywodzi, że doszło do naruszenia prawa, i jakie argumenty przemawiają za słusznością jej stanowiska. 4. Podstawa orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego są akta sprawy podatkowej, a nie dokumenty zgłaszane przez skarżącego w postępowaniu sądowym. W postępowaniu sądowoadministracyjnym nie dokonuje się ponownego ustalenia stanu faktycznego, lecz jedynie kontroluje, czy organy podatkowe ustaliły stan faktyczny zgodnie z prawem.
 1937. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-439/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka transportu zakupionego przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?
 1938. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-429/08/BK (KAN-5286/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:- braku możliwości korzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, w sytuacji opodatkowania dochodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach ok ...
 1939. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-436/08/MW (KAN-5325/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana W., przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki jawnej, której wnioskodawca jest wspólnikiem, wydatków poniesionych na nabycie usług świadczonych ...
 1940. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-441/08/AP (KAN-5420/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G., przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 28 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na rzecz kontrahenta zagranicznego -jest prawidłowe.W dniu 28 maja 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzi ...
 1941. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-384/08-2/ES
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wkładu budowlanego przy zbyciu w 2008 r. lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej jako odrębnej własności, natomiast brak możliwości zaliczenia do wydatków wpłat na fundusz remontowy do tej spółdzielni.
 1942. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-392/08/TK
  Czy ma prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od nabywanych środków transportu o wartości początkowej powyżej 3.500 zł do wysokości 50.000 Euro w roku podatkowym?
 1943. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-427/08/ZK (KAN-5193/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 21 maja 2008r.), uzupełnionym w dniu 03 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce jawnej -jest nieprawidłowe.W dniu 21 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. w ...
 1944. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-426/08/ZK (KAN-5134/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 16 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 20 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wartości diet z tytułu podróży służbowych -jest pra ...
 1945. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-683/08-2/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją wyjazdu na targi kontrahentów -jest nieprawidłowe.W dniu 13.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o ud ...
 1946. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-424/08/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawczyni może jednorazowo dokonać odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej 50.000 euro?
 1947. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-417/08/TK
  Czy może dokonać jednorazowej amortyzacji od zakupionych ciągników siodłowych, naczep i samochodów ciężarowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych?
 1948. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-425/08/TK
  Czy Spółka może dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego w 2008 roku autobusu oraz naczepy, na podstawie przepisów art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1949. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-428/08/WRz (KAN-5187/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.S.-S., przedstawione we wniosku z dnia 1 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłat za wieczyste użytkowanie gruntu -jest prawidłowe.W dniu 21 maja ...
 1950. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-418/08/AP (KAN-5099/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 20 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu (naczepy wywrotki) -jest prawidłowe.W dniu 20 maja 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wn ...
 1951. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-414/08/ZK
  Czy można zaliczyć pierwszą opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu do pozostałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (kolumna 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów) w momencie jej poniesienia? Czy roczne opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w trakcie realizowania inwestycji prowadzonej na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i wpisywane w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w momencie ich ponoszenia?
 1952. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-381/08-2/ES
  50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami ustaw: o wynalazczości, Prawo własności przemyslowej.
 1953. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-935/08/BD (KAN-4951/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1954. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-938/08/BD (KAN-4955/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1955. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-934/08/BD (KAN-4950/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1956. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-936/08/BD (KAN-4952/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1957. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-937/08/BD (KAN-4953/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu -jest nieprawidłowe.W dniu 15 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1958. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-408/08/RM (KAN-5006/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 16 maja 2008 r.) uzupełnionym w dniu 9 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wpłat wnioskod ...
 1959. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-416/08/TK
  1. Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego mógł skorzystać z pomocy, o której mowa w art. 22k ust 7 w związku z ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowo zinterpretował art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do obliczenia limitu równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do wnioskodawcy - podatnika podatku dochodowego, a zarazem wspólnika spółki cywilnej? 3. W jakim terminie, kogo i na podstawie jakiego przepisu prawa ma powiadomić o skorzystaniu z pomocy de minimis w formie przyspieszonej amortyzacji?
 1960. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-412/08/AP (KAN-5046/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 19 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków transportu (ciągnika siodłowego i naczep) -jest nieprawidłowe.W dniu 19 maja 2008r. w ...
 1961. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-411/08/KB
  Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabytych w drodze wniesienia w 2000r do ww. spółki przedsiębiorstwa spółki cywilnej, w której wnioskodawca był wspólnikiem.
 1962. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-404/08/BK (KAN-4977/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L. przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 15 maja 2008r.), uzupełnionym w dniu 23 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości ujęcia w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu produktów rolnych dokona ...
 1963. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-409/08/WRz (KAN-5015/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.Ż. przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 16 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność g ...
 1964. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-397/08/KB (KAN-4888/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P., przedstawione we wniosku z dnia 02 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 13 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:- możliwości uznania nabytej nieruchomości za towar oraz ...
 1965. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-393/08/KB (KAN-4877/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 02 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 13 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:- możliwości uznania nabytej nieruchomości za towar oraz ...
 1966. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-395/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków transportu zakupionych przez małego podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego?
 1967. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-401/08/AP
  Czy można skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego (quada) zakupionego przez małego podatnika?
 1968. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-400/08/TK (KAN-4923/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu (samochodu ciężarowego) -jest prawidłowe.W dniu 14 maja 2008r. wpłynął ...
 1969. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-618/08-4/JB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej -jest prawidłowe.W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 1970. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-385/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na usługi doradcze będące przedmiotem wniosku o dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego
 1971. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-383/08/AB
  Zasady potrącania kosztów w czasie u podatników prowadzących księgi rachunkowe.
 1972. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-852/08/BD (KAN-4599/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 05 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku umów o dzieło -jest nieprawidłowe.W dniu 05 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o u ...
 1973. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-382/08/ZK (KAN-4668/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K., przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 07 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości towarów handlowych otrzymanych w darowi ...
 1974. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-514/08/BK (KAN-3773/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S., przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 14 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 24 i 30 czerwca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m. in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji stanowiących własność spółki komandytowej w ramach prowadzonej przez ...
 1975. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-384/08/ZK
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, mimo że raty kredytu nie są spłacane bezpośrednio z rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz, że mamy do czynienia z samochodem osobowym, którego wartość początkowa przekracza 20 000 euro, można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów działalności prowadzonej przez podatniczkę?Czy wystarczającym sposobem udokumentowania poniesienia tego kosztu jest dowód opłaty w postaci wyciągu bankowego, przeliczony w oparciu o umowę kredytową potwierdzającą faktyczny udział odsetek w każdej kolejnej racie?
 1976. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-874/08/BD (KAN-4589/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 kwiecień 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 30 kwietnia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1977. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-376/08/KB (KAN-4776/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M., przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 09 maja 2008r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie:- możli ...
 1978. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-568/08/KB (KAN-4776/05/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M., przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 30 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ewidencjonowania w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na zakup materiałów i usług niezbędnych ...
 1979. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-616/08-4/JK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zakupionego sprzętu i urządzeń, sfinansowanych z dotacji otrzymanej z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej -jest ...
 1980. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-316/08/RM (KAN-3836/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 15 kwietnia 2008 r.) uzupełnionym w dniu 16 lipca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu i sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej ...
 1981. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-372/08/AP (KAN-4422/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana N., przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków transportu (ciągnika siodłowego i naczepy ciężarowej) -jest prawidłowe.W dniu 29 kwietn ...
 1982. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-367/08/WRz (KAN-4374/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data złożenia do tut. Biura 29 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków dotyczących rozmów telefonicznych prowa ...
 1983. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-312/08-5/ES
  50% koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z przepisami ustawy Prawo własności przemyslowej.
 1984. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-312/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 22 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 22 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 1985. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-337/08/WRz
  W jaki sposób określić wartość początkową oraz dokonać odpisów amortyzacyjnych od zakupionego samochodu?
 1986. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-807/08/MZ (KAN-4278/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP - 25 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem i sprzedażą akcji -jest praw ...
 1987. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-371/08/TK (KAN-4396/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 29 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu (ciągnika siodłowego) -jest prawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008r ...
 1988. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-359/08/KB
  możliwość i sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z remontem zakupionego budynku
 1989. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-357/08/BK
  Dot. sposobu ustalenia wysokości przychodu należnego pozwalającego na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej straty ze sprzedaży wierzytelności faktorowi.
 1990. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1224/08/HS (KAN-4207/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji spółki akcyjnej wniesionych do spółki komandytowo - akcyjnej i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu -jes ...
 1991. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1225/08/HS (KAN-4208/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji spółki akcyjnej wniesionych do spółki komandytowo - akcyjnej i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu -jes ...
 1992. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1226/08/HS (KAN-4205/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji spółki akcyjnej wniesionych do spółki komandytowo - akcyjnej i sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu -jes ...
 1993. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-787/08/HS (KAN-4207/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wniesienia posiadanych akcji w spółce akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008r. wpł ...
 1994. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-788/08/HS (KAN-4208/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wniesienia posiadanych akcji w spółce akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008r. wpł ...
 1995. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-786/08/HS (KAN-4205/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 24 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wniesienia posiadanych akcji w spółce akcyjnej do spółki komandytowo-akcyjnej -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008r. wpł ...
 1996. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-302/08-3/AG
  1) Czy Wnioskodawca będzie mógł koszty robót wykończeniowych, z chwilą powstania biura zarządu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów firmy? 2) Czy koszty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę lokalu, który będzie służył prowadzonej działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1997. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-351/08/BK (KAN-4213/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 24 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2008r. oraz 18 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gos ...
 1998. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-296/08-2/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, reprezentowanego przez Skarbnika, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest prawidłowe.W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 1999. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-350/08/BK (KAN-4212/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. przedstawione we wniosku z dnia 09 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 24 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 27 maja 2008r. oraz 18 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gos ...
 2000. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1110/08/HS (KAN-6145/06/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 05 czerwca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 19 czerwca 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. objętych w 2000r. w zamian za aport w postaci udziałów w przedsiębiors ...
 2001. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-334/08/TK (KAN-4026/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 21 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionych środków transportu (naczepy i ciągnika siodłowego) -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia ...
 2002. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-338/08/KB
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zapłatę prowizji oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości
 2003. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-355/08/TK (KAN-4253/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T. przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 25 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji zakupionego środka transportu (samochodu ciężarowego) -jest prawidłowe.W dniu 25 kwietnia 2008r. ...
 2004. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-336/08/KB
  możliwość zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z remontem budynku wykorzystywanego w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 2005. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-326/08/RM (KAN-3951/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 17 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania transakcji zakupu towarów -jest nieprawidłowe.W dniu 17 kwietnia 2008 r. wpłynął do tut. biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 2006. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-504/08-2/PJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15.04.2008 r. (data wpływu 29.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych -jest prawidłowe.W dniu 29.04.2008 r został złożony ww. wniosek o udziele ...
 2007. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-322/08/ZK (KAN-3916/04/08 KAN-6717/07/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R., przedstawione we wniosku z dnia 08 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 16 kwietnia 2008r.), uzupełnionym w dniu 03 lipca 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych składowania części wyrobów wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w magazy ...
 2008. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-328/08/WRz (KAN-3980/04/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.K., przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu do tut. Bi