Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, sygnatura: US40/RPŁ/415/925/04

  
Słowa kluczowe: wynagrodzenie ryczałtowe
Data: 2004-10-19

Pytanie:

Czy płatnik musi potrącać wynagrodzenie płatnika?


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola w odpowiedzi na pismo z dn. 10.08.2004 r. /wpływ do tut. organu podatkowego dn. 17.08.2004 r./,uzupełnione pismem z dnia 28.09.2004 r. /wpływ 29.09.2004 r./ działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

W związku z powyższym w świetle powołanych przepisów, płatnik ma prawo skorzystać z przywileju zryczałtowanego wynagrodzenia ale nie ma takiego obowiązku.

2004-10-19
 

Sponsorem tej strony jest producent programu TaxMachine, wydajnego i prostego w obsłudze programu księgowego.

Zobacz też darmowy program PIT 2013/2014 na stronie: portalpodatnika.eu. Znajdziesz tam informacje na temat PIT-37, a także innych druków PIT, w tym PIT-36. Darmowy program pomoże Ci rozliczyć wszelkiego rodzaju zeznania roczne PIT, sprawdź jakie to jest łatwe z programem PITy 2013/2014!

Warto też odwiedzić stronę abcpodatkowe.pl by dowiedzieć się więcej na temat podatków, deklaracji rocznych i itp.

Inna ciekawa strona o podatkach: rozliczampodatki.pl, znajdziesz tam sporo informacji o podatkach i PIT-ach rocznych, o PIT-36 i PIT-37, ulgach podatkowych, rozliczaniu dochodów z giełdy i ze sprzedaży nieruchomości. Naprawdę warto odwiedzić tą stronę!