Interpretacje podatkowe

Darmowy program PITy 2013/2014


Chcesz odszukać potrzebne Ci informacje z zakresu stosowania prawa podatkowego szybciej, wygodniej i pewniej, bez reklam?
Pobierz program Interpretacje Podatkowe, natychmiastowe przeszukiwanie pełnego zbioru ponad 141 tysięcy interpretacji na Twoim komputerze. Również bez połączenia z Internetem.


Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podkategorie

Dokumenty
 1. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-561/12-4/JR
  Czy Spółka z o.o., jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych będzie zobligowana do pobrania podatku z tytułu niewypłaconych w formie dywidend przed datą przekształcenia zysków wypracowanych przez Spółkę z o.o. (podlegającą przekształceniu). - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-562/12-4/JR
  Czy możliwe jest zakwalifikowanie przychodu z tytułu zawarcia w 2010 r. umowy przeniesienia całości praw do wynalazku, który nie został zgłoszony do Urzędu Patentowego i nie posiada prawa ochronnego, jako przychodu z praw majątkowych,
 3. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-562/12-5/JR
  Czy możliwe jest zastosowanie w związku z tym kosztów uzyskania przychodów z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku – w wysokości 50% uzyskanego przychodu (zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?
 4. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-620/12-4/JR
  Czy w opisanej sytuacji powinien składać zeznanie podatkowe w Polsce za 2012 r., jeśli w tym roku nie osiągnie w Polsce żadnych dochodów?
 5. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-813/12/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług call center ?
 6. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-434/12-4/JR
  Czy używanie samochodu osobowego dla potrzeb dowożenia dziecka na zabiegi - zajęcia rehabilitacyjne do wyżej wymienionych placówek, podlega odliczeniu od dochodu w granicach limitu i czy można stosować stawkę za kilometr z tzw. "kilometrówki" stosownie do Rozporządzenia stosownego Ministra? Czy można uwzględniać wyjazdy do Prywatnej Poradni P. ?
 7. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-491/12-2/JR
  Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 8. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-490/12-2/JR
  Czy przychody ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od jego nabycia przeznaczone i faktycznie wydatkowane na spłatę kredytu refinansującego kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup tej nieruchomości podlegają zwolnieniu z opodatkowania 10 % podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 9. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-419/12-4JR
  Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?
 10. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-419/12-5/JR
  Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?
 11. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-488/12-2/JR
  czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 12. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-486/12-2/JR
  czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 13. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-487/12-2/JR
  czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 14. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-485/12-2/JR
  czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 15. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-482/12-2/JR
  czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 16. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-483/12-2/JR
  W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 17. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-481/12-2/JR
  czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 18. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-484/12-2/JR
  czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 19. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-480/12-2/JR
  W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Niego udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 20. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-479/12-2/JR
  czy w przypadku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową, wartość kapitału zapasowego - przypadająca na posiadane przez Nią udziały - utworzonego z nadwyżki wartości wkładów pieniężnych wspólników ponad wartość nominalną obejmowanych przez nich udziałów, stanowić będzie zysk niepodzielony, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 21. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-406/12-4/JR
  Czy ma zastosowanie wyłączenie z opodatkowania na mocy art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw z (Dz. U. z 2003 r., Nr 202 poz. 1956)?
 22. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-377/12-4/JR
  Czy będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego związanego z faktem, że nie minęło 5 lat od dnia nabycia przez Nią praw do całej nieruchomości?
 23. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-358/12-4/JR
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) tej ustawy?
 24. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-384/12-4/JR
  Czy odszkodowanie wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania, zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w P. z marca 2011 r. na rzecz Wnioskodawczyni w otrzymanej kwocie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym?
 25. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-323/12-5/JR
  Czy uzyskany przychód wynikający z umowy przedwstępnej zawartej w 2012 r., mimo, że umowa ostateczna zawarta będzie w 2014 r., podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19 % uzyskanego dochodu?
 26. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-308/12-4/JR
  1.Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki za lata 2009 – 2011. 2.W jakiej proporcji Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania córki.
 27. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-425/12/MCZ
  ulga rehabilitacyjna – remont i modernizacja łazienki
 28. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-284/12-4/JR
  Czy w kontekście ww. stanu faktycznego, stan prawny do rozliczenia z Urzędem Skarbowym będzie na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy w związku z tym przepisem upłynął już okres 5 lat od momentu, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie Jej lokalu (ekspektatywy) do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, czy też na podstawie umowy o przeniesieniu lokalu ze stycznia 2010 r., będą obowiązywały Wnioskodawczynię przepisy do art. 10 lub art. 30e, z którego będzie wynikał obowiązek opodatkowania 19% podatkiem przy zastosowaniu kosztów nabycia poniesionych w okresie od 2001 r. do 2004 r. i czy w związku z tym Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać z ulgi w mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 29. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-250/12-4/JR
  Czy ewentualna sprzedaż nieruchomości spowoduje, że będzie naliczony podatek od osób fizycznych?
 30. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-294/12-4/JR
  Czy sprzedaż opisywanego budynku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy korzysta ze zwolnienia, gdyż jest to część gospodarstwa rolnego.
 31. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-228/12-4/JR
  Czy za datę nabycia lokalu, od której liczony jest pięcioletni termin, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8, należy uznać datę nabycia spółdzielczego prawa, w przypadku Wnioskodawcy - marzec 2008 r.?
 32. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-501/12/ŁCz
  Czy może to zrobić Wnioskodawczyni, ponieważ do niej należą pieniądze i zyski pomimo, iż to inna osoba jest zarejestrowana w banku jako właściciel konta?
 33. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-373/12/AB
  Zasady opodatkowania zysku przypadającego na wspólnika spółki jawnej w sytuacji zbycia przez Niego prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej w tej spółce, bez przenoszenia na nabywcę praw niemajątkowych oraz obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce.
 34. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-714/12/AB
  Możliwość uznania za koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej spółki jawnej kwoty będącej sumą wydatków na wniesienie wkładów do spółki jawnej oraz skumulowanego w spółce, a niewypłaconego zysku.
 35. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-713/12/AB
  W zakresie możliwości zakwalifikowania przychodu uzyskanego ze zbycia prawa do udziału w zysku i udziału w masie likwidacyjnej spółki jawnej, bez przenoszenia na nabywcę praw niemajątkowych oraz obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 36. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-233/12-2/JR
  Czy w świetle powyższych faktów, przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego lokalu podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli tak to w jakiej wysokości?
 37. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-218/12-4/JR
  Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytej w drodze podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 38. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-202/12-2/JR
  1.Czy po sprzedaży przedmiotowego lokalu nr X. przy ul. Z. nr Y. w K. powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość? 2.Czy po sprzedaży przedmiotowego lokalu nr X. przy ul. Z. nr Y. w K. powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży związanego z tym lokalem udziału w gruncie i powierzchniach wspólnych?
 39. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-201/12-2/JR
  1.Czy po sprzedaży przedmiotowego lokalu nr X przy ul. Z. nr Y. w K. powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość? 2.Czy po sprzedaży przedmiotowego lokalu nr X przy ul. Z. nr Y. w K. powstanie obowiązek zapłaty przez Wnioskodawczynię podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży związanego z tym lokalem udziału w gruncie i powierzchniach wspólnych?
 40. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-150/12-4/JR
  Czy wydatki na spłatę wspomnianego kredytu, a także odsetek od niego, poniesione w okresie od 15 grudnia 2010 r. do 15 grudnia 2012 r., mogą zostać odliczone od dochodu uzyskanego ze sprzedaży ww. działki, a konkretnie czy przychód ten jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 41. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-128/12-4/JR
  Czy instrumenty opisane wyżej są instrumentami pochodnymi w rozumieniu art. 30b ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) i od dochodów uzyskanych z takiej działalności inwestycyjnej na tejże platformie należy płacić podatek według stawki 19%?
 42. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-166/12-2/JR
  Czy koszty odsetek od kredytu udzielonego na nabycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, naliczone i faktycznie zapłacone do dnia zbycia ww. nieruchomości stanowią koszty nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy można zaliczyć je do kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 43. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-167/12-2/JR
  Czy koszty odsetek od kredytu udzielonego na nabycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej, naliczone i faktycznie zapłacone do dnia zbycia ww. nieruchomości stanowią koszty nabycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czy można zaliczyć je do kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 44. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-119/12-5/JR
  Czy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy, podstawą opodatkowania w stosunku do Wnioskodawcy jest kwota 35.000 zł, uzyskana w wyniku podziału majątku wspólnego małżeńskiego po sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?
 45. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-99/12-4/JR
  Czy instrumenty opisane wyżej są instrumentami pochodnymi w rozumieniu art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków z takiej działalności inwestycyjnej na tejże platformie należy płacić podatek według stawki 19% od uzyskanego stąd dochodu?
 46. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-110/12-2/JR
  1. Czy wydatkowanie w opisany wyżej sposób kwoty uzyskanej ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (w części nabytej w 2011 roku) na spłatę całego kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania wraz z drugą osobą (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział we współwłasności w wysokości #189;), stanowi wydatek na cele mieszkaniowe i uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości w części nabytej w 1984 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 47. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD5/033/1/12/KSM/DD-125
  opodatkowanie dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
 48. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-803/11-4/KO
  Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.
 49. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1122/11-4/WS
  Obowiązki płatnika – certyfikat rezydencji.
 50. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-787/11-4/JR
  Czy mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art 3 w związku z art 4a oraz postanowienia art 18 umowy miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej, opodatkowaniu podlega całość świadczenia otrzymana z francuskiego systemu emerytalnego, czy tylko ta część, która stanowi "czyste świadczenie? Zapytanie dotyczy 2010 roku.
 51. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-32/12-5/JR
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym i zamiarem dokonania sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2012 r. Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi meldunkowej, tj. ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt. 126 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2008 r.?
 52. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-820/11-2/11/JR
  - Od której daty należy liczyć nabycie przedmiotowego prawa mieszkania od roku 1987 czy od 2010? - Czy na Wnioskodawczyni i Jej mężu istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 53. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-821/11-3/11/JR
  - Od której daty należy liczyć nabycie przedmiotowego prawa mieszkania od roku 1987 czy od 2010? - Czy na Wnioskodawcy i jego żonie istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 54. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-722/11-4/AK
  Czy w przypadku sprzedaży jednej z działek o pow. 4.900 m2, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawczyni na rzecz innego rolnika, prowadzącego gospodarstwo rolne, który włączy je do swojego gospodarstwa rolnego, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia?
 55. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1082/11/AP
  Możliwość i moment skorygowania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o wartość wynikającą z faktury wystawionej na nieistniejący podmiot.
 56. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-632/11-2/AK
  Czy wpłata w kwocie 29.751,61 zł do Spółdzielni Mieszkaniowej, udokumentowana zaświadczeniem, stanowi koszt uzyskania przychodu w poz. 22 w PIT-39?
 57. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-580/11-4/JR
  Czy wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki cywilnej jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 58. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-614/11/4/AK
  Czy w związku z przedstawioną sytuacją, a w szczególności faktem posiadania i użytkowania przez Wnioskodawcę części ww. mieszkania przez 17 lat, może być zastosowane wobec Niego prawo korzyści, powodujące odstąpienie od uiszczenia podatku z tytułu sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat, czy też będzie zmuszony zapłacić podatek od zbycia #190; części tego mieszkania?
 59. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-564/11-4/JR
  Czy w związku z rozliczeniem w USA dochodów uzyskanych z polskiej i amerykańskiej emerytury, prawidłowo nie złożono w Polsce zeznania rocznego za 2010 r.
 60. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-600/11-2/AK
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia opisanej wyżej niezabudowanej nieruchomości rolnej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 61. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-645/11-3/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie z tytułu zaniżenia ilości akcji jest – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 62. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-591/11-2/AK
  Czy kupując dom od żony Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z przeznaczeniem środków ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe?
 63. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-589/11-4/AK
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w ramach rozszerzonej wspólności majątkowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 64. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-584/11-2/AK
  Czy inwestując środki finansowe uzyskane ze sprzedaży mieszkania stanowiącego odrębną własność Wnioskodawcy na nowy wspólny małżeński cel mieszkaniowy będzie różnicowany sposób uregulowania podatku tj. czy wydatki Wnioskodawcy na cel mieszkaniowy biorąc pod uwagę należny podatek za zbytą nieruchomość będą respektowane w całości czy w połowie?
 65. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-955/11/WRz
  Czy wspólnik zawiązanej spółki cywilnej będący równocześnie udziałowcem innej spółki osobowej może opłacać ryczałt ewidencjonowany od przychodów uzyskanych z zawiązanej spółki mimo opodatkowania dochodów tzw. podatkiem liniowym uzyskanych równocześnie w ramach spółki osobowej?
 66. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-928/11/WRz
  Czy działalność rolnicza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 67. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-1080/11-4/IM
  Czy spółka powinna pobrać podatek dochodowy od wspólnika, który odsprzedał spółce swoje udziały w celu ich umorzenia, czy też, powinien on rozliczyć się samodzielnie w zeznaniu rocznym?
 68. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-566/11-2/AK
  Czy i ewentualnie jakie konsekwencje podatkowe poniesie Wnioskodawczyni w następstwie sprzedaży w 2011 r. opisanego lokalu mieszkalnego i udziału we współwłasności gruntu?
 69. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-962/11-2/AG
  Czy faktura wystawiona z błędami formalnymi oraz z pominięciem faktury zaliczkowej może stanowić podstawę do zaliczenia w koszty (w formie bezpośredniej lub jako koszt pośredni?)
 70. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-551/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 71. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-573/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 72. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-492/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 73. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-532/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 74. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-518/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 75. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-478/11-5/AK
  Czy otrzymane odszkodowanie wraz z odsetkami jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 76. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-742/11/AP
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu studiów podyplomowych
 77. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-495/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 78. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-493/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 79. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-491/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 80. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-459/11-2/AK
  Czy zasądzone na rzecz Wnioskodawcy odszkodowanie netto wraz z należnymi odsetkami jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95 ww. ustawy?
 81. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-445/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 82. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-435/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 83. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-360/11-2/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie sądowe, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione z opodatkowania ?
 84. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-344/11-2/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie sądowe, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione z opodatkowania ?
 85. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-305/11-2/KK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie sądowe, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione z opodatkowania ?
 86. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-363/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 87. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-364/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 88. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-376/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 89. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-378/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 90. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-400/11-2/AK
  Czy należności przekazane w całości na uregulowanie zużytych przez najemcę mediów i wywóz śmieci powinny powiększyć przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem?
 91. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-379/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 92. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-361/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 93. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-359/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 94. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-354/11-3/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 95. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-329/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 96. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-313/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 97. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-314/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 98. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-315/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 99. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-322/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1191 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 100. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-278/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 101. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-290/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 102. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-272/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 103. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-307/11-2/AK
  Czy otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie jest – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 104. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-174/11-3/KK
  Czy opisane zdarzenie przyszłe (dział spadku i zniesienie współwłasności bez spłat i dopłat) będzie rodziło skutki finansowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 105. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-524/11/MCZ
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej oraz z możliwości rozliczenia dochodu w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 106. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-523/11/MCZ
  Czy wnioskodawca mający na utrzymaniu niepełnosprawną córkę może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista oraz na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 107. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-518/11/MCZ
  Czy wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania dziecka i czy przysługuje mu prawo do wniesienia korekt do zeznań podatkowych mających na celu uwzględnienie tej ulgi?
 108. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-332/11-2/AK
  Czy wobec przedstawionego stanu faktycznego, kwota odszkodowania za przydzielenie niewłaściwej ilości akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego wraz z należnymi odsetkami – wynikająca z orzeczenia sądowego, jest zwolniona z opodatkowania w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3b i art. 21 ust. 1 pkt 95, czy też kwota ta stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 109. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/436-8/11-3/KK
  Czy opisane zdarzenie przyszłe (dział spadku i zniesienie współwłasności) będzie rodziło skutki finansowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych?
 110. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-501/11/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z wynajęciem mieszkania
 111. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-703/11-2/AMN
  Czy prawidłowe jest uznanie, że leki, inne preparaty, strzykawki, opatrunki itp. nie stanowią w opisanym stanie faktycznym materiałów podstawowych ani pomocniczych, a tym samym powinny być na bieżąco ujmowane kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz nie podlegają ujęciu w spisie z natury, o którym mowa w § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.)?
 112. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-222/11-2/AK
  Czy odpłatne zbycie nieruchomości (działka wraz z budynkiem w budowie – stan surowy) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 113. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-499/11/ŚS
  Dlaczego ulga podatkowa jest tylko dla korzystających z rehabilitacji, a nie dla wszystkich niepełnosprawnych?Co mają zrobić osoby takie jak wnioskodawczyni i jej mąż, którzy potrzebują samochód na codzień by egzystować?
 114. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-676/11-2/AG
  Czy tak prowadzona numeracja spełnia warunki rozporządzenia, w szczególności pkt 2 objaśnienia z załącznika nr 1 do rozporządzenia?
 115. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-177/11-5/AK
  Czy z mężem wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi odliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu?
 116. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-523/08/11-S/ES
  Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 117. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-27/11-2/KSU
  1. Czy w związku ze świadczeniem usług stomatologicznych, które mają charakter niematerialny wszystkie zakupy, tj. leki, materiały do wypełnień, zęby akrylowe, igły, wałeczki stomatologiczne, masy wyciskowe, paski ścierne winny być zaewidencjonowane w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki", czy np. leki, materiały do wypełnień, zęby akrylowe powinny być zaksięgowane w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów", gdy założone plomby, lub wstawiane zęby mają postać rzeczową?2. Czy prace protetyczne wykonane przez pracownie protetyki stomatologicznej (protezy) na zlecenie Wnioskodawcy, które następnie po odpowiednim dopasowaniu oddaje pacjentowi, winny być zaewidencjonowane w podatkowej księdze przychodowi rozchodów w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki"?
 118. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-48/11-4/AK
  czy odszkodowanie, które otrzymał Wnioskodawca od byłego pracodawcy jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy odsetki od ww. odszkodowania podlegają opodatkowaniu?
 119. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-47/11-4/AK
  Czy od 1 stycznia 2011 r. 18% zryczałtowany podatek dochodowy ma zastosowanie do należności biegłych, tłumaczy, kuratorów i adwokatów występujących w postępowaniu przygotowawczym prokuratora, jeżeli przedstawione przez ww. rachunki nie przekraczają kwoty 200 zł?
 120. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-365/11-2/MK
  Sposób opodatkowania przychodu osiągniętego przez rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z tytułu wniesienia akcji polskiej spółki komandytowo - akcyjnej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego z siedzibą w Polsce w zamian za przydzielenie i wydanie certyfikatów inwestycyjnych oraz z tytułu wniesienia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w PoIsce jako wkładu do limited liability company (LLC) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w zamian za jej prawa udziałowe.
 121. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-108/11-2/AK
  Czy Zakład Karny był zobowiązany, jako płatnik, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od każdego imiennie wymienionego funkcjonariusza SW pełniącego służbę w Zakładzie Karnym w związku z uprawnieniem funkcjonariuszy SW do przejazdu z ulgą 50% w komunikacji krajowej, w pociągach. Czy też ewentualnie jednorazowo raz w roku kalendarzowym realizując i pobierając zaliczkę na podatek dochodowy od przedmiotowego świadczenia za cały rok kalendarzowy.
 122. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-43/11-4/KSU
  Czy dokonując zakupów od ludności złomu stalowego i puszek aluminiowych Wnioskodawca może na udokumentowanie poniesienia w/w wydatku wystawiać dowody wewnętrzne?Czy puszki aluminiowe po napojach należy klasyfikować jako złom metali nieżelaznych i wówczas można je kupować jedynie na podstawie umów kupna sprzedaży, czy należy je klasyfikować jako odpad poużytkowy tzw. odpad opakowaniowy i wówczas, czy można je księgować na podstawie dowodów wewnętrznych?
 123. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-447/11/WRz
  Jakie są skutki podatkowe udostępnienia części nieruchomości dla potrzeb rządzeń łączności?
 124. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-524/08/11-S/ES
  Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 125. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09/11-S/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 126. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-346/11/WRz
  Jaki jest moment powstania przychodu w sytuacji przelewu przedpłaty na zamówiony towar?
 127. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-154/11-2/AK
  Czy przychód ze zbycia po upływie 12 miesięcy od daty zameldowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego?
 128. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-119/11-2/AK
  Czy odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, przyznane przez Sąd w wysokości równej wynagrodzeniu, które pracownik powinien otrzymać, gdyby stosunek pracy uległ rozwiązaniu przy zastosowaniu 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 129. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-283/11-2/AMN
  1. Czy w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym wypłacane przez Wnioskodawcę świadczenia podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, Wnioskodawca będzie zobowiązany potrącać zaliczki na podatek od kwot wypłacanych świadczeń?
 130. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB2/415-54/11-2/KK
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w 2002r. wraz z domem w budowie podlega podatki dochodowemu od osób fizycznych ?
 131. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPTPB1/415-7/11-4/KSU
  Czy Wnioskodawca ma prawo do dokumentowania zakupu od ludności złomu żelaznego za pomocą dowodów wewnętrznych?
 132. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-179/11/AK
  Czy sprzedaż akcji przez pracownika nabytych w ramach programu opcyjnego RSU w wyniku wykonania opcji w wariancie Restricted Stock Units skutkuje powstaniem przychodu (ze stosunku pracy lub z innych źródeł przychodów) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez co wnioskodawca stałby się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadkach kiedy jest i nie jest obciążany kosztami udziału i organizacji programu w stanie prawnym po 01 stycznia 2011r.?
 133. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-161/11/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 134. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1265/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
 135. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1207/10/RM
  Dot. momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dopłaty do podatku od nieruchomości za lata 2005-2010.
 136. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1235/10/RM
  Dot. powstania przychodu z działalności gospodarczej w związku z planowaną sprzedażą wskazanych we wniosku składników majątku oraz opodatkowania dochodu uzyskanego z ww. tytułu na tzw. zasadach ogólnych.
 137. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1196/10/BK
  w zakresie skutków podatkowych otrzymania zaliczki
 138. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1236/10/KB
  skutki podatkowe nabycia przez Wnioskodawcę akcji w spółce komandytowo - akcyjnej
 139. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1248/10/KB
  skutki podatkowe nabycia przez Wnioskodawcę akcji w spółce komandytowo - akcyjnej
 140. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1221/10/KB
  skutki podatkowe nabycia przez Wnioskodawcę akcji w spółce komandytowo - akcyjnej
 141. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1220/10/KB
  skutki podatkowe nabycia przez Wnioskodawcę akcji w spółce komandytowo - akcyjnej
 142. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1243/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 143. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1147/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 144. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1149/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 145. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1148/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 146. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1146/10/RM
  Dot. możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych otrzymanych w związku z realizacją projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 147. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1076/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 148. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1062/10/RM
  Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych pozyskanych wraz z innym podmiotem w ramach zawartej umowy partnerskiej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 149. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1084/10/ESZ
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym, podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego samochodu ciężarowego na podstawie art. 22k ust 7 PDOF?
 150. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1140/10-2/JK
  Czy objęcie udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych udziałów wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni dochodu w momencie objęcia udziałów?
 151. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1115/10-4/WM
  Dlaczego Wnioskodawca nie może przeznaczyć pieniędzy uzyskanych ze zbycia nieruchomości na inne cele mieszkaniowe, skoro artykuł 21 ust. 131 ustawy o podatku dochodowym jasno tę kwestię precyzuje?
 152. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1117/10/ESZ
  Czy wniesienie aportem ww. nieruchomości do spółki cywilnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 153. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1145/10-2/JK
  Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych.
 154. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-1021/10-4/ES
  1. Czy w tym przypadku znajdują zastosowanie przepisy o tzw. uldze meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008 ? 2. Czy dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości i sprzedaż kilku działek powstałych po podziale upoważnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej?
 155. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-957/10/AB
  Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych wnoszonych do spółki komandytowej, tytułem wkładu niepieniężnego
 156. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-955/10/AB
  Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych wnoszonych do spółki komandytowej, tytułem wkładu niepieniężnego.
 157. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-823/10/MK
  Jakie są skutki podatkowe przyznania, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej, "BILETU WOLNEJ JAZDY" uprawniającego dzieci i młodzież do korzystania z bezpłatnego transportu?
 158. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-756/10/BJ
  Czy dofinansowanie pracownikom wycieczek, rajdów, spływów, zlotów itp. pokrywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 159. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-750/10/ŚS
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup specjalistycznych igieł do portu naczyniowego (a także sprzętu umożliwiającego infuzję jak korki, wężyki, strzykawki, rękawiczki) dla dziecka chorego na hemofilię, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, w ramach wydatków wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 160. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-839/10/ESZ
  Czy w przypadku rozwiązania spółki cywilnej i podziału pomiędzy wspólniczki majątku tej spółki, poprzez przyznanie każdej z nich na wyłączną własność akcji S.A., w takim stosunku w jakim każda z nich uczestniczy w zyskach i stratach tej spółki, bez spłat i dopłat powstanie po stronie dotychczasowych wspólniczek spółki cywilnej przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 161. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-803/10/ESZ
  Jakie skutki podatkowe będzie miało przekazanie powyższej darowizny w zakresie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 162. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-920/10/MM
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy cała kwota po dodaniu kwoty czynszu i kosztów utrzymania lokalu?
 163. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-787/10/ESZ
  określenia momentu powstania przychodu i ujęcia go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 164. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-785/10/ESZ
  skutki podatkowe darowizny na rzecz syna samochodu, będącego środkiem trwałym w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej
 165. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-1111/10/ESZ
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieodliczonego podatku od towarów i usług
 166. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-758/10/ESZ
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieodliczonego podatku od towarów i usług
 167. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-708/10/ESZ
  konieczność i sposób pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę otrzymanej dotacji rozwojowej
 168. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-842/10/MM
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca może stosować od stycznia 2010r. ryczałt w wysokości 8,5 procent?
 169. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-756/10/WRz
  Czy można dokumentować zakup towarów handlowych paragonami fiskalnymi?
 170. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-702/10/ESZ
  możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej zapłaconej kary umownej za nieterminowe zrealizowanie usługi
 171. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-685/10/PB
  dokonania jednorazowej amortyzacji nabytego środka trwałego (samochodu)
 172. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-755/10/PB
  zaliczenie w koszty uzyskania przychodów wydatków studia
 173. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-666/10/PB
  możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji nabytego środka trwałego (samochodu)
 174. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-787/10/HSt
  Czy na następujące pozycje: - zasobnik solarny 300L z dwiema wężownicami PKWIU 29.72.14-00.90, - kolektor próżniowy 15 rurowy PKWIU 29.72.14-00.40 przysługuje zwrot VAT na materiały budowlane?
 175. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-679/10/PB
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków sfinansowanych ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 176. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-759/10/MM
  Czy kwoty uzyskane z refakturowania usług zakupionych w celu ich dostarczenia najemcom stanowią przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów z najmu?
 177. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-659/10/BK
  w zakresie braku obowiązku ujmowania w spisie z natury materiałów i instrumentów medycznych wykorzystywanych do świadczenia usług weterynaryjnych
 178. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-520/05/10/AB
  Sposób ustalenia dochodu z prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej na dzień wniesienia jej w formie wkładu niepieniężnego do spółki cywilnej.
 179. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-521/05/10/AB
  Sposób ustalenia dochodu spółki cywilnej na koniec roku podatkowego w sytuacji gdy został do niej wniesiony wkład niepieniężny w skład którego wchodziły towary handlowe.
 180. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-550/10/WRz
  Czy kwota czynszu określona w umowie, uiszczona przez podnajemcę w oparciu o wystawioną mu refakturę, stanowiącą część kosztów poniesionych przez głównego najemcę, podlega u niego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 181. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB/I/1/415-531/10/WRz
  Kiedy należy składać zeznanie roczne PIT-36?
 182. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-525/10/WRz
  Jaka jest możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług porządkowych oraz obsługi kelnerskiej kawiarni, restauracji i stołówek?
 183. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-476b/10/DP
  W jakiej wysokości należy określić wartość początkową nieruchomości wniesionej do spółki osobowej w przypadku, gdy spółka osobowa zaliczy te składniki do środków trwałych?
 184. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-636/10/MMa
  Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu stawką 8,5% jest cała kwota przychodu w momencie jego otrzymania, czy otrzymane kwoty przychodu należy pomniejszyć o wnoszone przez lokatorów opłaty za media – dostawę wody, wywóz śmieci i zużycie energii elektrycznej w częściach wspólnych budynku?
 185. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-516/10-6/AGr
  Czy dochód otrzymany przez Wnioskodawcę od Spółki Osobowej, wypłacany w wyniku zbycia jej majątku ruchomego w postaci udziałów w Spółce Kapitałowej podlega opodatkowaniu w Niemczech czy w Polsce?
 186. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-516/10-5/AGr
  Czy posiadanie przez Wnioskodawcę praw udziałowych w Spółce Osobowej, z siedzibą na terytorium Niemiec powoduje powstanie zakładu na terytorium Niemiec w rozumieniu Umowy?
 187. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-517/10-5/AGr
  Czy dochód otrzymany przez Wnioskodawcę od Spółki Osobowej, wypłacany w wyniku zbycia jej majątku ruchomego w postaci udziałów w Spółce Kapitałowej podlega opodatkowaniu w Niemczech czy w Polsce?
 188. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-517/10-4/AGr
  Czy posiadanie przez Wnioskodawcę praw udziałowych w Spółce Osobowej, z siedzibą na terytorium Niemiec powoduje powstanie zakładu na terytorium Niemiec w rozumieniu Umowy?
 189. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-518/10-5/AGr
  Czy dochód otrzymany przez Wnioskodawcę od Spółki Osobowej, wypłacany w wyniku zbycia jej majątku ruchomego w postaci udziałów w Spółce Kapitałowej podlega opodatkowaniu w Niemczech czy w Polsce?
 190. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-518/10-4/AGr
  Czy posiadanie przez Wnioskodawcę praw udziałowych w Spółce Osobowej, z siedzibą na terytorium Niemiec powoduje powstanie zakładu na terytorium Niemiec w rozumieniu Umowy?
 191. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09/10-S/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 192. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-537/10/MM
  Czy przychodem wynajmującego jest cała kwota otrzymana od najemcy, łącznie z zaliczką na media oraz czynszem do wspólnoty mieszkaniowej, czy też opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem podlega wynagrodzenie wnioskodawcy bez części czynszowo – eksploatacyjnej?
 193. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-484/10-3/WM
  Czy objęcie udziałów w spółce kapitałowej po wartości nominalnej, która jest niższa niż wartość obejmowanych udziałów wynikająca z wyceny majątku spółki kapitałowej, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy dochodu w momencie objęcia udziałów?
 194. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-404/10/MCZ
  Czy dotacja, przeznaczona na pokrycie części kosztów inwestycji realizowanej w ramach programu ograniczenia niskiej emisji, stanowi przychody (dochód) osoby fizycznej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 195. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-403/10/MCZ
  Czy osoba niepełnosprawna może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w związku z zakupem łóżka "CERAGEM"?
 196. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-410/10/AB
  skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do Spółki cywilnej
 197. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-333/10/WRz
  jakie są możliwości opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w 2010r
 198. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-413/10/AK
  Czy można uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym przy obliczaniu podatku należnego do zapłaty w Polsce z tytułu dywidendy otrzymanej od Spółki Cypryjskiej Podatnik jest uprawniony do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę podatku cypryjskiego wynoszącą 10% wartości dywidendy, bez względu na to, czy podatek ten został, czy też nie został faktycznie zapłacony na Cyprze?
 199. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-412/10/AK
  Czy wynagrodzenie wypłacone na rzecz wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego Spółki Cypryjskiej będzie kwalifikowało się jako "wynagrodzenia dyrektorów" w myśl art. 16 Umowy i jako podlegający opodatkowaniu na Cyprze i będzie zwolnione z opodatkowania w Polsce w myśl art. 24 ust. 1 Umowy, a zgodnie z art. 27 ust. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływać będzie jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?
 200. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-370/10/MMa
  Co będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w powyższej sytuacji, kwota czynszu czy razem kwota czynszu i opłat zwykłych?
 201. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-133/10/WRz
  Czy można dokumentować zakup towarów handlowych paragonami fiskalnymi
 202. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-250/10-3/ES
  Czy zakup udziału w TBS kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (inne cele mieszkaniowe)?
 203. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-176/10/BK
  w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wierzytelności nieściągalnej
 204. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-137/10/WRz
  z jaką datą refakturować przychody i koszty ich uzyskanie odnośnie zużycia mediów?
 205. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-157/10/ESZ
  Czy ma prawo opodatkować swoje dochody uzyskane ze świadczenia usług menedżerskich, przypadające na niego ze spółki jawnej, podatkiem liniowym wg art. 30c ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 206. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-156/10/ESZ
  Czy ma prawo opodatkować swoje dochody uzyskane ze świadczenia usług menedżerskich, przypadające na niego ze spółki jawnej, podatkiem liniowym wg art. 30c ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 207. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-55/10/HD
  Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2009 r. kwoty otrzymanego dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników z urzędu miasta lub urzędu gminy podlegają opodatkowaniu w ramach karty podatkowej? Czy otrzymane dofinansowanie należy wykazać w zeznaniu rocznym? Jeśli tak, to na jakim druku należy rozliczyć dofinansowanie?
 208. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-3/10-2/ES
  Czy mając na uwadze cytowane w poz. 47 wniosku ORD-IN przepisy prawa Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych przez Niego przychodów ze sprzedaży prawa do lokalu?
 209. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/47/KDJ/08/PK-385
  Wnioskodawca wypłacił:1. świadczenie pieniężne (z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),2. świadczenie rodzinne (z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)3. zaliczkę alimentacyjną (z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej), które w wyniku dalszego postępowania okazały się świadczeniami nienależnie pobranymi (wydano decyzje administracyjne wraz z żądaniem zwrotu). W związku z aktualnie trudną sytuacją materialną i rodzinną - w oparciu o obowiązujące przepisy prawne - wydano decyzję o umorzeniu należności wraz z odsetkami.Czy należy uznać, że umorzenie należności jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?Jeśli tak, to czy w związku z tym należy sporządzać informację PIT-8c?
 210. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-833/09/ZK
  Czy refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 211. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-840/09/ESZ
  możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu studiów podyplomowych
 212. Interpretacja indywidualna, sygnatura: DD3/033/102/IMD/09/627
  Przyznana Wnioskodawcy – Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 750 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 213. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-766/09/ESZ
  Możliwość zaliczenia wydatków poniesionych tytułem składek na grupowe ubezpieczenie dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 214. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/4160-30/09/ZK
  Czy nieodpłatne udostępnienie przez wnioskodawcę na rzecz stowarzyszenia powierzchni samochodu pod reklamę jest zmianą stanu faktycznego podanego we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, który powoduje utratę warunków do opodatkowania w tej formie (art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. a), w szczególności czy jest to naruszenie zakazu sformułowanego w art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy – prowadzenia innej pozarolniczej działalności gospodarczej, poza działalnością podlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej?
 215. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-841/09-4/WM
  Czy Wnioskodawca mógłby skorzystać ze zwolnienia płacenia podatku ze względu, iż wszystkie środki zamierza przeznaczyć na cele budowlane?
 216. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-948/09-5/IM
  Czy wniesienie przedsiębiorstwa (Pracowni) jako wkład do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 217. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-849/09-7/AA
  Czy wartość otrzymanych towarów handlowych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu? Czy w sytuacji, w której nie będzie ona stanowić kosztów uzyskania przychodów jako remanent początkowy, należy zachować się analogicznie przy sporządzaniu remanentu końcowego również wycenić te towary, i nie uwzględniać ich wartości przy ustalaniu dochodu rocznego?
 218. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-840/09-3/IM
  Czy umorzenie akcji w Spółce za wynagrodzeniem spowoduje po stronie Wnioskującego powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem oraz kosztem nabycia umarzanych akcji?
 219. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-840/09-2/IM
  Czy umorzenie akcji w Spółkach kontrolowanych przez Wnioskodawcę bez wynagrodzenia, w trybie przewidzianym w art. 359 § 2 KSH, spowoduje po jego stronie powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 220. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-726/09-4/MK
  Opodatkowanie kwoty otrzymanej z ubezpieczenia osobistego na życie po zmarłym wujku
 221. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-585/09/WRz
  Czy sprzedaż praw majątkowych (rozwiązanych testów) pozwala na opłacanie podatku dochodowego w formie zryczałtowanej?
 222. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-579/09/WRz
  Czy sprzedaż energii oraz praw majątkowych wynikających z produkcji energii elektrycznej odnawialnej pozwala na opłacanie podatku dochodowego w formie zryczałtowanej?
 223. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-662/09-6/ES
  Czy nabycie nieruchomości w drodze darowizny w 2004 r. i jej zbycie w 2009 r. jest zwolnione w całości od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 224. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-724/09-2/AA
  Czy wynajmujący jest zobowiązany doliczyć od 2007 roku, do podstawy opodatkowania ryczałtem, kwot pochodzących z refaktur za wodę i gaz?
 225. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB4/415-438/09-3/JS
  Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku umorzenia udziałów w spółce kapitałowej oraz likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu (SARL), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
 226. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-683/09-3/IM
  Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty za rok 2005, czyli wykazania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wartości książek ujawnionych w trakcie kontroli podatkowej według wyceny rynkowej z roku 2005, a tym samym ujęcia ich w kosztach działalności gospodarczej prowadzonej jako osoba fizyczna?
 227. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-683/09-2/IM
  Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty za rok 2005, czyli wykazania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wartości książek ujawnionych w trakcie kontroli podatkowej według wyceny rynkowej z roku 2005, a tym samym ujęcia ich w kosztach działalności gospodarczej prowadzonej jako osoba fizyczna?
 228. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-441/09/WRz
  Czy poszerzenie działalności gospodarczej o najem lokali w budynku użytkowanym w działalności gospodarczej wyłącza opodatkowanie przychodów z tej działalności ryczałtem ewidencjonowanym?
 229. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-625/09/MM
  Zasady prawidłowego rozliczania przychodu z najmu.
 230. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-424/09/WRz
  Czy sprzedaż praw majątkowych wynikających z produkcji energii elektrycznej odnawialnej pozwala na opłacanie podatku dochodowego w formie zryczałtowanej?
 231. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-462/09/MCZ
  Czy Stowarzyszenie jako płatnik słusznie pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych bezpośrednio ze środków pomocowych Komisji Europejskiej?
 232. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-631/09-2/AG
  Jakie będą dla Wnioskodawczyni skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, gdy nie wyprowadza on z niej żadnych składników majątku?
 233. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-856/09-2/AG
  Jakie będą dla Wnioskodawczyni skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, gdy nie wyprowadza on z niej żadnych składników majątku?
 234. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-409/09/BK
  W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na zakup towarów handlowych udokumentowanych dowodem wewnętrznym
 235. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-571/09-3/AG
  Czy Wnioskodawczyni prawidłowo wprowadza ww. artykułu do kolumny 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 236. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-560/09-2/TW
  Czy sprzedaż ryb świeżych pochodzących z własnej hodowli poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze jeziora, w którym prowadzona jest hodowla ryb, której potwierdzeniem jest "zezwolenie na połów ryb" stanowi przychód z działalności rolniczej? Tym samym czy przychody ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 237. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-599/09-3/JK
  Czy zatrudniony przez Spółkę pracownik, będący rezydentem Łotwy, który wykonuje pracę wyłącznie poza granicami Polski - na Łotwie, podlega opodatkowaniu w Polsce?
 238. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-599/09-2/JK
  Czy zatrudniony przez Spółkę pracownik, będący rezydentem Litwy, który wykonuje pracę wyłącznie poza granicami Polski - na Litwie, podlega opodatkowaniu w Polsce?
 239. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-546/09-2/IM
  Sposób rozliczania się z urzędem skarbowym z prowadzonej działalności w formie ryczałtu czy księgi przychodów i rozchodów?
 240. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-443/09-2/ES
  Czy wypłata przez spółkę przekształconą (spółkę kapitałową, tj. z o.o.) należnego wspólnikowi (Wnioskodawcy) całości zysku w spółce przekształcanej (spółce osobowej, tj. spółce jawnej) w rozumieniu art. 52 ksh, wskutek zgłoszenia przez wspólnika żądania wypłaty zysku przed przekształceniem spółki jawnej - spowoduje dla wspólnika (Wnioskodawcy) jakiekolwiek zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?
 241. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-252/09/AB
  Czy wystawienie faktury pro forma rodzi skutki podatkowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 242. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-278/09/WRz
  Czy przychód z tyt. sprzedaży nieruchomości w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej jest przychodem z tej działalności?
 243. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-446/09-4/AJ
  1. Czy w świetle powyższego tzw. renta wdowia wypłacana Wnioskodawczyni przez Federalną Dyrekcję Finansów w Niemczech podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce? 2. Czy bank pobierając podatek od ww. świadczenia postępuje prawidłowo?
 244. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-113/09-4/ES
  Czy Wnioskodawca, w związku ze sprzedażą w xx sierpnia 2005 r. budynku (w stanie surowym otwartym) posadowionym na działce nabytej w 1997 r. stracił prawo do ulgi (ulgi na wynajem) wynikającej z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie jest zobowiązany doliczyć kwoty odliczone od dochodu w latach wcześniejszych z tytułu tej ulgi do dochodu opodatkowanego?
 245. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-359/09/WRz
  Czy w remanencie likwidacyjnym należy zamieścić również składniki majątku o wartości poniżej 1.500,00 zł?
 246. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-358/09/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy odpłatnego zbycia, towarów, materiałów i ruchomych składników majątku o wartości powyżej 1.500,00 zł?
 247. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-215/09/WRz
  Czy po zmianie formy organizacyjno- prawnej prowadzenia działalności gospodarczej należy ponownie złożyć do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania?
 248. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-193/09/WRz
  Jaka jest stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności wydawniczej.?
 249. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/1/415-132/09/HK
  Czy rezydentura podatkowa wnioskodawcy pozostała na terenie Wielkiej Brytanii w 2005r. i 2006r
 250. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-188/09-2/AK
  W jaki sposób wycenić poszczególne artykuły znajdujące się na palecie dla potrzeb prowadzonego magazynu, aby w sposób prawidłowy dokonać wyceny wartości spisu z natury?
 251. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-129/09-3/TR
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie tzw. "ulgi meldunkowej" oraz Ordynacja podatkowa w zakresie terminu płatności podatku
 252. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-121/09/HS
  Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania.
 253. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-73/09/WRz
  Czy można wybrać podatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w formie podatku liniowego?
 254. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBII/2/415-80/09/HS
  Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 255. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-73/10/ESZ
  Skutki podatkowe otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 256. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-41/09-2/ES
  Ulga meldunkowa w kontekście sprzedaży lokalu mieszkalnego po dniu 31 grudnia 2008 r. nabytym w 2007 r.
 257. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-43/09-4/TW
  Czy w związku z zaksięgowaniem przez Wnioskodawcę wystawionej faktury i rozliczeniem podatkowym tej faktury oraz w związku z jej niezaksięgowaniem i zwrotem przez nabywcę można dokonać korekty faktury oraz zeznań podatkowych?
 258. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-261/09-4/AG
  W którym momencie należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów fakturę korygującą, która nie jest podpisana (przyjęta przez odbiorcę) wiedząc, że faktura jest wystawiona zasadnie i prawidłowo?
 259. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-97/09-4/AJ
  Czy powstanie u wspólników Spółki z tytułu otrzymania udziałów w zamian za wkład pieniężny równy wartości nominalnej pożyczek?
 260. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-999/08/WRz
  Jaka jest definicja podatkowa "ludności"?
 261. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 335/08
  Sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej preferencyjnym 19% podatkiem dochodowym, stanowi przesłankę dla utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza).
 262. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-975/08/AP
  Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją mieszkania wykorzystywanego w tej działalności.
 263. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-109/09/WRz
  Czy można opłacać kartę podatkową wynajmując część lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?
 264. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPBI/1/415-933/08/WRz
  Czy można opłacać kartę podatkową zatrudniając osobę na umowę cywilno-prawną?
 265. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-716/08-4/ES
  Przyznana Wnioskodawcy - Prezesowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dieta z dniem 1 stycznia 2009 r. w wysokości 750 zł miesięcznie w kontekście zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 266. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-705/08-2/ES
  Skutki podatkowe dla wspólników (przychody z kapitałów pieniężnych) - przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną zgodnie z przepisami art. 551 do 570 oraz art. 575 i 576 Ksh.
 267. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1546/07
  W postępowaniu w przedmiocie wydania interpretacji, tylko i wyłącznie podatnik (albo płatnik albo inkasent) "wyczerpująco przedstawia stan faktyczny". Oznacza to, iż stan faktyczny brany pod uwagę do wydania interpretacji nie może być precyzowany w toku postępowania, w tym w składanym zażaleniu.
 268. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-883/08-6/AMN
  1. Czy koszt noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, a dla pracodawcy kup.? 2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów w kwocie przekraczającej ryczałty określone w rozporządzeniu są przychodem pracownika, a dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodu ? 3. Czy do rozliczenia kosztu wynajętego samochodu z kierowcą konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy ww. koszt w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określony przepisami stanowi przychód pracownika? Czy dla pracodawcy koszty te stanowią kup? 4. Czy zwrot kosztów wynajmu przez pracownika samochodu osobowego podczas podróży zagranicznej w części przekraczającej limit określony przebiegiem i stawką za 1 km przebiegu stanowią dla pracownika przychód do opodatkowania? 5. Czy należności wypłacone pracownikowi z tyt. dojazdu pracownika, w części przekraczającej dietę hotelową określoną rozporządzeniem stanowią przychód pracownika, a dla pracodawcy kup?
 269. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-883/08-7/AMN
  1. Czy koszt noclegu w hotelu w części przekraczającej limit hotelowy stanowią przychód pracownika podlegający opodatkowaniu, a dla pracodawcy kup.? 2. Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów dojazdów w kwocie przekraczającej ryczałty określone w rozporządzeniu są przychodem pracownika, a dla pracodawcy kosztami uzyskania przychodu ? 3. Czy do rozliczenia kosztu wynajętego samochodu z kierowcą konieczna jest ewidencja przebiegu pojazdu, czy ww. koszt w części przekraczającej limit wydatków na ten cel określony przepisami stanowi przychód pracownika? Czy dla pracodawcy koszty te stanowią kup? 4. Czy zwrot kosztów wynajmu przez pracownika samochodu osobowego podczas podróży zagranicznej w części przekraczającej limit określony przebiegiem i stawką za 1 km przebiegu stanowią dla pracownika przychód do opodatkowania? 5. Czy należności wypłacone pracownikowi z tyt. dojazdu pracownika, w części przekraczającej dietę hotelową określoną rozporządzeniem stanowią przychód pracownika, a dla pracodawcy kup?
 270. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-688/08-2/ES
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowych nabytych w latach 1997-1999.
 271. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-677/08-2/ES
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży zamrożonych malin pochodzących z własnego Wnioskodawcy gospodarstwa rolnego.
 272. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-686/08-3/KS
  Czy prawidłowym jest traktowanie przedmiotowych wyjazdów (poza województwo dolnośląskie oraz poza granice kraju) jako podróż służbowa oraz czy Spółka może zaliczyć te diety do kosztów uzyskania przychodów?
 273. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-798/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub wyremontowanych urządzeń ?
 274. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-833/08-2/RP
  Czy w kontekście zaprezentowanego zdarzenia przyszłego powstanie u wnioskodawcy obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego osób fizycznych, określony w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z opłacaniem przez wnioskodawcę na rzecz pracowników ogólnej i ryczałtowej składki ubezpieczeniowej?
 275. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-644/08-2/ES
  Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w sytuacji zbycia spóldzielczego własnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 1/2 udziału na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiazującej do 31 grudnia 2006 r. (zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d)) oraz w 1/2 udziału nabytego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiazującej po 1 stycznia 2007 r. (zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 126)
 276. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-1413/08-4/SP
  bowiązek złożenia zeznań podatkowych za lata 2004 - 2006 w związku z wejściem w życie ustawy o abolicji.
 277. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-822/08-2/RP
  Czy wykupienie abonamentu medycznego dla pracowników staje się dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 278. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-894/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 279. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-892/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 280. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-893/08-2/RP
  Czy wartość dodatkowych świadczeń zdrowotnych otrzymywanych przez pracowników Spółki stanowi dla tych osób przychód podatkowy i tym samym czy Spółka powinna uwzględniać wartość tych świadczeń w podstawie obliczenia zaliczek na podatek pobieranych od pracowników?
 281. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-737/08/AP
  Skutki podatkowe dofinansowania otrzymanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
 282. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-747/08-3/RP
  Czy odszkodowanie zasądzone przez sąd zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 283. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1524/08/MZ
  Czy w imieniu osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowiony kurator sądowy ma obowiązek składania deklaracji podatkowych i rozliczenia rocznego, a w przypadku wystąpienia dochodu zapłacenia podatku dochodowego?
 284. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-659/08-2/ES
  Czy wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki, należne Wnioskodawczyni za lata 2011 i następne, należy zakwalifikować jako "odsetki od pożyczki" w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo iż podstawą obliczenia tego wynagrodzenia będzie nie kwota pożyczki, lecz kwota wypracowanego przez pożyczkobiorcę zysku?
 285. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-675/08-2/AK
  Czy od naliczonego ekwiwalentu za materiały biurowe należy naliczać i potrącać podatek dochodowy?
 286. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-945/08-4/AŻ
  obowiązek zapłaty podatku dochodowego w przypadku zakupu licencji od firmy z USA i uzyskania od niej certyfikatu rezydencji
 287. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-580/08/HD
  Czy w 2001 r. istniał obowiązek informowania urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej?
 288. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1115/07
  1. Orzeczenie odpowiada prawu mimo błędnego uzasadnienia, gdy nie ulega wątpliwości, że po usunięciu błędów zawartych w uzasadnieniu, sentencja nie uległaby zmianie. 2. Publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób, czyli wyłącznie do pracowników i osób fizycznych wchodzących w skład władz spółek.
 289. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-638/08/AP
  Czy otrzymany grant pieniężny z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczony na zakup środków trwałych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, a odpisy dokonywane od zakupionych środków trwałych stanowią koszty uzyskania przychodu?
 290. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-524/08-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 291. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-523/08-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 292. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-608/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji świadczenia do źródła przychodu -jest prawidłowe.W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 293. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-599/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani reprezentowanej przez adwokata, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 8 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zaliczki wypłacanej akcjonariuszowi (wspólnikowi) na poczet jego udziału w zysku -jest prawidłowe.W dniu 8 sierpnia 2008 r. został ...
 294. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-633/08/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 podatnik jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i równocześnie będąca wspólnikiem kilku spółek cywilnych ma prawo dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych w ramach powyższych podmiotów, spełniając kryterium "małego podatnika"?
 295. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1356/08/HK
  Czy w przypadku przyznania członkom zarządu świadczenia dodatkowego w postaci ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego można dokonać obowiązkowych potrąceń (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne), a następnie do towarzystwa ubezpieczeniowego przesłać kwotę po odjęciu tych potrąceń? Jaką wartość świadczenia można uznać za przychód: 1. czy wartość przyznanego świadczenia dodatkowego na ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym, 2. czy wartość składki przelanej do towarzystwa ubezpieczeniowego?
 296. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-582/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocników, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 18 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest nieprawidłowe.W dniu 4 sierpnia 2008 r. został ...
 297. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-582/08-5/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocników, przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 18 września 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest nieprawidłowe.W dniu 4 sierpnia 2008 r. został ...
 298. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-468/08-2/ES
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawczyni jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawczyni będzie ponosiła odpowiedzialność za ten podatek? 2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanej i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?
 299. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-469/08-2/ES
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawcy jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ten podatek? 2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanego i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?
 300. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-470/08-2/ES
  1. Czy w przypadku, gdy Spółka nie pobierze od Wnioskodawcy jako udziałowca Spółki podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uznawanego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dochód z udziału w zyskach osób prawnych i nie wpłaci tego podatku do kasy właściwego urzędu skarbowego Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność za ten podatek? 2. Czy zatem w takim przypadku organ podatkowy będzie miał prawo wydać wobec Zainteresowanego i egzekwować decyzję, w której zostanie wymierzone zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem tego dochodu?
 301. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-463/08-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz wynagrodzenia otrzymywanego za realizację celów 6 Programu Ramowego Badań.
 302. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-436/08-2/ES
  Zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymywanego ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy wspólnotowej Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III oraz wynagrodzenia otrzymywanego za realizację celów 6 Programu Ramowego Badań.
 303. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-409/08-3/RP
  Czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 2, art. 14, art. 17, art. 18 oraz art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wniesienie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nakładów na budynki i budowle do spółki osobowej, w związku z udziałem Wnioskodawcy w tej spółce, nie spowoduje u Wnioskodawcy, jak i u pozostałych wspólników spółki osobowej, powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 304. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-460/08/WRz
  Czy prowizja ze sprzedaży dekoderów i opłat aktywacyjnych może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%?
 305. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-390/08-2/RP
  Czy z dniem przekształcenia Wnioskodawcy - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową, zgromadzony na kapitałach zapasowym i rezerwowym niepodzielony zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się u wspólników Spółki komandytowej przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka - jako płatnik, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - obowiązana będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?
 306. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-391/08-2/RP
  Czy w przypadku przekształcenia spółki we wskazanym stanie faktycznym powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przypadającej części środków pozostawionych na kapitale zapasowym i rezerwowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconą w spółkę komandytową, a jeśli tak, to w którym momencie obowiązek ten powstanie?
 307. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-381/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:
  - w części dotyczącej ...
 308. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-413/08/WRz
  Czy można w opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zarówno od przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej jak i przychodów uzyskiwanych w ramach wynajmu pokoi?
 309. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-345/08-2/RP
  Pracownik jest zatrudniony u Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę, w której nie ma żadnych zapisów związanych z prawem autorskim. Pracownik wykonując swoje obowiązki tworzy programy komputerowe (programuje systemy informatyczne). Czynności tej poświęca cały swój czas pracy. Czy firma jako płatnik może zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% w odniesieniu do wynagrodzenia tego pracownika?
 310. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-350/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożon ...
 311. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-320/08-7/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych sfinansowanych pracownikom opłat pobieranych za egzaminy oraz szkolenia wraz z opłatą członkowską dla uzyskania uprawnień ACCA, CIA, ClMA -jest pr ...
 312. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-320/08-3/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych sfinansowanych pracownikom: szkoleń indywidualnych, szkoleń grupowych, kursów językowych - prowadzonych przez podmioty prawa handlowego prowadzące ...
 313. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-320/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych sfinansowanych pracownikom szkoleń oraz egzaminów na doradcę podatkowego, biegłego rewidenta -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. został złożony ...
 314. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-320/08-5/RP
  Czy wartość sfinansowanych przez spółkę szkoleń, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 315. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-320/08-6/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych sfinansowanych pracownikom opłat pobieranych z tytułu udziału w programach doskonalących wiedzę typu MBA -jest prawidłowe.W dniu 5 maja 2008 r. zo ...
 316. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-320/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 5 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych sfinansowanych pracownikom studiów podyplomowych, studiów wieczorowych (licencjackich, magisterskich), studiów uzupełniających magisterskich -jest ...
 317. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-330/08-4/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu "odstępnego" za mieszkanie -jest nieprawidłowe.W dniu 29 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 318. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-286/08-4/RP
  Wnioskodawca organizuje dla swoich pracowników imprezy w postaci: a) imprez (spotkań) integracyjnych w lokalu gastronomicznym, b) wyjazdowych imprez integracyjnych połączonych z noclegiem i wyżywieniem c) imprez okolicznościowych. Część tak organizowanych imprez zawiera elementy szkoleniowe lub informacyjne w szczególności o realizowanych przez Wnioskodawcę projektach, wdrażanych obecnie i przyszłych procesach budowlanych oraz planowanym rozwoju firmy, a część ma wyłącznie charakter integracyjny. W aspekcie szkoleniowym i informacyjnym, celem Wnioskodawcy jest podnoszenie wiedzy pracowników dotyczącej szeroko pojętej działalności Wnioskodawcy oraz jego otoczenia gospodarczego. Realizowane tak imprezy są następnie analizowane przez Wnioskodawcę w celu poprawy organizacji i efektywności pracy. Forma organizacji imprezy ma zróżnicowany charakter, albo jest ona w całości organizowana przez pracowników Wnioskodawcy - w takim przypadku Wnioskodawca odrębnie kupuje usługę gastronomiczną, przejazdy, noclegi etc. - albo też Wnioskodawca zleca podmiotowi trzeciemu całościową organizację imprezy włącznie z organizacją przejazdów, noclegami, wyżywieniem oraz programem artystycznym. W drugim przypadku Wnioskodawca dokumentuje jej zakup fakturą opiewającą na całość zakupionej usługi. Czy udział w imprezie integracyjnej (okolicznościowej) stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
 319. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-271/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 23 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 23 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu zaliczki na podatek -jest nieprawidłowe.W dniu 23 kwietnia 2008 r. został złożony ww. ...
 320. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-282/08-3/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego, przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 24 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 29 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego -jest nieprawidłowe.W dniu 24 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 321. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-303/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów osiąganych w Wielkiej Brytanii -jest nieprawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacj ...
 322. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-268/08-2/RP
  Wnioskodawca zamierza powołać zgodnie z art. 208 § 6 Kodeksu spółek handlowych prokurenta. Prokurenta nie łączy ze Spółką żadna umowa cywilnoprawna ani umowa o pracę. Prokurent otrzymywał będzie wynagrodzenie określone uchwałą zgromadzenia wspólników. Do jakiej kategorii źródeł przychodów należy zaliczyć wypłacone prokurentowi wynagrodzenie i w jaki sposób je opodatkować? Sposób kwalifikacji wynagrodzenia do odpowiedniego źródła przychodów wpływa bowiem na zakres obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika.
 323. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-263/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów pra ...
 324. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-302/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (data wpływu - 21 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 21 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepi ...
 325. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-250/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatko ...
 326. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-227/08-2/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2008 r. (data wpływu 3 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 3 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 327. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-231/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.), uzupełnionym w dniu 26 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 4 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 328. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-230/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 4 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów używania własnego pojazdu przez zleceniobiorcę -jest nieprawidłowe.W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. w ...
 329. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-203/08-4/RP
  Wnioskodawca ponosi koszty utrzymania zakładowej służby zdrowia niezależnie od ilości korzystających pracowników, sama zaś ilość korzystających wpływa na wysokość ponoszonych kosztów. Wnioskodawca potrafi zidentyfikować pracowników korzystających z usług medycznych ponieważ prowadzony jest rejestr. Czy po stronie pracownika mającego możliwość korzystania ze świadczeń medycznych Zakładowej Przychodni, powstaje przychód z tytułu świadczeń w naturze, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 330. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-236/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu - 26 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej -jest prawidłowe.W dniu 26 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej spra ...
 331. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-202/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 5 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. ...
 332. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-209/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 31 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest nieprawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. do Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu wpłyn ...
 333. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-199/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 334. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-195/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 19 marca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów używania pojazdu do celów służbowych -jest prawidłowe.W dniu 19 marca 2008 r. z ...
 335. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-186/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 17 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 17 marca 2008 r. został złożony ww. wniose ...
 336. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-182/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 14 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków ewidencyjnych oraz przychodu podlegającego opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 14 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 337. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 1125/07
  System prawa podatkowego jako regułę przyjmuje określanie wartości rynkowej rzeczy lub prawa jako podstawy opodatkowania bez odliczenia długów i ciężarów. Odstępstwa od tej reguły są formułowane przez ustawodawcę w sposób wyraźny. Brak tego rodzaju zastrzeżenia w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje określać wartość pieniężną otrzymanych przez podatnika świadczeń w naturze na podstawie cen rynkowych w obrocie świadczeniami rodzajowo podobnymi, jednak bez odliczania ewentualnych długów i ciężarów.
 338. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-178/08-2/RP
  Planowana działalność firmy Wnioskodawcy ma polegać na prowadzeniu serwisu internetowego z quizami/ konkursami o charakterze edukacyjno-rozrywkowym. Wszystkie quizy/ konkursy będą miały profil wyraźnie "wiedzowy", tzn. o wyniku osiągniętym przez uczestników będzie decydowała wyłącznie lub przede wszystkim ich wiedza, sprawdzana za pomocą zestawu pytań. Nagroda będzie miała formę pieniężną. 1. Czy nagrody pieniężne dla zwycięzców quizów / konkursów, o których mowa powyżej będą podlegały obowiązkowi opłacenia od nich jakiegokolwiek podatku? 2. Czy trzeba przekazywać do Urzędu skarbowego informacje o tych wypłaconych nagrodach pieniężnych, które ze względu na ich zbyt niską wartość nie podlegały obowiązkowi opłacenia podatku? 3. Jeśli uczestnik quizów / konkursów wygra w nich na przykład kilka razy w miesiącu (będzie to zapewne wyjątkiem, ale może się zdarzyć), to czy wartość wypłaconych mu nagród pieniężnych należy do siebie dodać i jeśli ich suma przekroczy kwotę 760 zł, to łączna nagroda będzie podlegała opodatkowaniu? Jeśli tak, to w jakim okresie należałoby te nagrody sumować? 4. Czy jeśli nagrodę za zwycięstwo w quizie/ konkursie otrzyma obywatel innego państwa (bo klientela serwisu może być międzynarodowa), to jakiekolwiek przepisy podatkowe obowiązujące polską firmę mogą wymagać zapłacenia przez nią w Polsce lub innym kraju podatku od tej nagrody (na rzecz jej odbiorcy)?
 339. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/OR-I/418-3/08/AM
  dotyczy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 340. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-165/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Straży Miejskiej w X, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania ekwiwalentu za pranie umundurowania -jest prawidłowe.W dniu 7 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji ...
 341. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 1127/07
  Termin do zawiadomienia organu podatkowego o zakończeniu przerwy w działalności gospodarczej wiążący się z przyznaniem stronie uprawnień w postaci odstąpienia od poboru podatku, jest terminem prawa materialnego i dla prawidłowego wyznaczenia upływu terminu nie są przydatne zasady liczenia terminów procesowych.
 342. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-182/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2008 r. (data wpływu - 6 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 343. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-158/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wartości świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych -jest prawidłowe.W dniu 4 marca ...
 344. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-180/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu - 4 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej -jest nieprawidłowe.W dniu 4 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...
 345. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-411/08/CJS (KAN-2037/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura - 27 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów -jes ...
 346. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-178/08/RM
  Czy ulga z tytułu wyszkolenia pracowników młodocianych (przyznana do 31 grudnia 2003 r.) może być odliczona również w podatku dochodowym rozliczanym rocznie w PIT 37.
 347. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/08-2/GM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki na remont maszyn i urządzeń, finansowanie robót budowlanych (remont), wyposażenia i dostosowania pomieszczeń zakładu, finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii, tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy, szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niepełnosprawnych.
 348. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/08-4/GM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki na remont maszyn i urządzeń, finansowanie robót budowlanych (remont), wyposażenia i dostosowania pomieszczeń zakładu, finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii, tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy, szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niepełnosprawnych.
 349. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-117/08-3/GM
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć wydatki na remont maszyn i urządzeń, finansowanie robót budowlanych (remont), wyposażenia i dostosowania pomieszczeń zakładu, finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii, tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy, szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niepełnosprawnych.
 350. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-143/08/WRz
  Czy przychód z dzierżawy gruntów przez wspólnotę gruntową przekazany jej udziałowcom może być opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?
 351. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-201/08-2/RP
  Liczna grupa pracowników jest kierowana przez Wnioskodawcę na szkolenia organizowane przez różnorodne zewnętrzne podmioty. Szkolenia te są finansowane lub dofinansowane przez Wnioskodawcę. Znaczna część oferty rynku szkoleniowego nie jest objęta regulacjami systemu oświaty w Polsce, zatem nie można w stosunku do tej oferty stosować wymogów opartych na postanowieniach tej ustawy. Zapis art. 83 ust. 2 tejże ustawy podaje, że działalność szkoleniowa może być prowadzona także w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z pojawiającymi się sprzecznymi interpretacjami w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych osób biorących udział w szkoleniach Generalna Dyrekcja (...) prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie w przypadku, gdy szkolenie jest organizowane przez podmioty nie mające akredytacji oświatowej.
 352. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-115/08-4/RP
  Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo naliczając i odprowadzając podatek podróży służbowej prezesa oddziału nie będącego pracownikiem? Czy Wnioskodawca słusznie pomniejszył podstawę do opodatkowania o dochody uwzględnione w art. 21 pkt 16?
 353. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB2/415-209/08/IB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 19 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie utraty prawa do tzw. "ulgi na wynajem" w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -jest nieprawidłowe.W dniu 19 lutego 2008 r. zost ...
 354. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-109/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o. o., przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 13 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 13 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ...
 355. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-141/08/BK (KAN-1468/02/08)
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani S.-W., przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu do tut. Biura 13 lutego 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania z Urzędu Pracy środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej wydatkowanych na nabycie:
  Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-139/08/WRz
  Czy wartość podatku od nieruchomości stanowi przychód opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
 356. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-117/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu - 8 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -jest nieprawidłowe.W dniu 8 lutego 2008 r. został złożony ww. wn ...
 357. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-102/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2008 r. (data wpływu 8 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej inwestycji -jest prawidłowe.W dniu 8 luty 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidu ...
 358. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-108/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu - 7 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków -jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych w uzasadnieniu.W dniu 7 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 359. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB3/423-72/08-3/MM; ILPB1/415-32/08-3/GM
  Czy wnoszony aport do spółki z o.o. ma charakter przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego?
 360. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-103/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Nadleśnictwa, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 11 marca 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 4 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 361. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-98/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zarządu Cmentarzy Komunalnych przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2008 r. (data wpływu 6 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest prawidłowe.W dniu 6 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa ...
 362. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-224/08/CJS
  W jaki sposób ustalić moment od jakiego liczony będzie 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, czy od dnia nabycia nowo wybudowanego mieszkania w 2002r., czy od momentu podziału majątku dorobkowego, który nastąpił w 2003r.?
 363. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-225/08/MK
  1) Czy w przypadku przeniesienia na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych - Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm., na pisemne żądanie najemcy, prawa własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku, będącym własnością spółdzielni mieszkaniowej, który to lokal przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, powstaje po stronie osoby, na rzecz której dokonano przeniesienia własności lokalu, przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkujący po stronie spółdzielni obowiązkiem wystawienia odpowiedniego druku PIT-8C? 2) Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 1) jest twierdząca, to: a. w jaki sposób ustalić wysokość tego przychodu, b. czy ustalony przychód należy pomniejszyć o nakłady konieczne, które zostały wpłacone przez najemcę zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych? 3) Czy w przypadku przeniesienia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych - Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm., na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształcone wcześniej z umowy najmu bez obowiązku wpłaty wkładu mieszkaniowego (zgodnie z art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu sprzed 31 lipca 2007r.) prawa własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku będącym własnością spółdzielni mieszkaniowej, powstaje po stronie osoby, na rzecz której dokonano przeniesienia własności lokalu, przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkujący po stronie spółdzielni obowiązkiem wystawienia odpowiedniego druku PIT-8C?
 364. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-92/08-4/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2008 r. (data wpływu 1 lutego 2008 r.), uzupełnionym w dniu 20 lutego 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych -jest nieprawidłowe.W dniu 1 lutego 2008 r. został złożony ww. w ...
 365. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-204/08/BJ
  Czy w związku z przenoszeniem na rzecz najemcy własności lokali w trybie art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które przed przejęciem przez spółdzielnię były mieszkaniami zakładowymi na lokatorach ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od ustanowionej własności lokali?
 366. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-74/08-3/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka Akcyjna przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika -jest nieprawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indy ...
 367. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-74/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka Akcyjna przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania składki ubezpieczenia OC członków zarządu -jest nieprawidłowe.W dniu 28 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 368. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-80/08-2/RP
  Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił jako płatnik potrącając zaliczkę na podatek dochodowy od zawartej ugody sądowej?
 369. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-70/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2008 r. (data wpływu 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu -jest prawidłowe.W dniu 24 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisem ...
 370. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-172/08/MK
  Czy w związku ze skreśleniem art. 12#61447; ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w wyniku wejścia w życie nowelizacji tej ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. należy przyjąć, że różnica między wartością rynkową lokalu nabytego a ceną zakupu lokalu jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 371. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-171/08/BD
  Czy w związku ze skreśleniem art. 12#61447; ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w wyniku wejścia w życie nowelizacji tej ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. przyjmować muszę, że różnica miedzy wartością rynkową lokalu nabytego, a ceną zakupu lokalu jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 372. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-74/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu - 23 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne -jest nieprawidłowe.W dniu 23 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 373. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-185/08-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23.01.2008 r. (data wpływu 28.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce, której majątek składa się w przeważającej części z nieruchomości przez rezydenta Belgii- jest prawidłowe.W dniu 28.01.2 ...
 374. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-143/08-3/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r.(data wpływu 25 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z tytułu sprzedaży udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną -jest prawidłowe.W dniu 25 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpret ...
 375. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-162/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 7 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodu z działalności gospodarczej -jest nieprawidłowe.W dniu 7 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 376. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-143/08-2/GM
  1. Czy wniesienie posiadanych przeze mnie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialności do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?2. Czy w następstwie zdarzenia opisanego w pyt.1 dokonana następnie sprzedaż udziałów objętych przez spółkę komandytowo-akcyjną spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak to w jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów?
 377. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-82/08/WRz
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej?
 378. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-64/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X S.A., przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowanego przychodu -jest prawidłowe.W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkow ...
 379. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 1131/07
  Pełną wiedzę o stanie faktycznym stanowiącym punkt wyjścia dla ustalenia adekwatnych regulacji prawa podatkowego organ podatkowy czerpie wyłącznie z wniosku uprawnionego podmiotu. Jeśli wniosek ten nie zawiera określonych informacji organ może zwrócić się o jego uzupełnienie w trybie przewidzianym dla usuwania braków formalnych. Zaakcentować należy, że organ w tym postępowaniu nie może prowadzić żadnego postępowania dowodowego.
 380. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-121/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej z dnia 13 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 18 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczą ...
 381. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-86/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Panów przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotacji otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego -jest prawidłowe.W dniu 29 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemne ...
 382. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-127/08/MK
  Czy w związku z dokonaniem odliczeń wydatków na zakup działki i budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami na wynajem (zakup działki - 1995r., koszt projektu - 1996r.) w latach 1995-1996, mają zastosowanie do odliczeń wydatków dokonywanych na ten cel przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 1996r. oraz zarządzaniu mieszkaniami zgodnie z tą ustawą (Dz. U. Nr 90, art. 26 ust. 1 pkt 6)?
 383. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-124/08/CJS
  W jaki sposób należy obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości na której posadowiony jest budynek mieszkalny?
 384. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-103/08-3/ES
  Opodatkowania opłaty za korzystanie z lokalu wnoszonej przez najemcę osobie upoważnionej przez właścicieli (obywateli amerykańskich z miejscem zamieszkania w USA) lokali mieszkalnych.
 385. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-60/08-2/GM
  Czy otrzymane środki finansowe stanowią przychód z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z działalnością pokryte z otrzymanych dotacji nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu, natomiast odpisy amortyzacyjne w tej części wartości inwestycji która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy?
 386. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-130/08/MK
  Czy przeniesienie na rzecz najemcy własności lokalu jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też najemca powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od różnicy między ceną rynkową lokalu, a ceną jego zakupu (która wynosi 0 zł)?
 387. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-684/08/MK
  Czy przeniesienie na rzecz członka Spółdzielni posiadającego lokatorskie prawo do lokalu odrębnej własności, rodzi po stronie nabywającego odrębną własność obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 388. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-139/08/MK
  przeniesienie na rzecz najemcy własności lokalu jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też najemca powinien zapłacić podatek w wysokości 19% od różnicy między ceną rynkową lokalu, a ceną jego zakupu?
 389. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-52/08-2/ES
  Ulga rehabilitacyjna - wydatki poniesione na zabieg okulistyczny.
 390. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-104/08/CJS
  Czy zameldowanie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy liczone jest od daty faktycznego zameldowania, czy tez od daty nabycia spadku?
 391. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-97/08/CJS
  Czy wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłacenia podatku w wysokości 19% od części mieszkania nabytej w 2007r. w drodze zrzeczenia się przez dzieci na jej rzecz i sprzedanego też w 2007r.?
 392. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-25/08/CJS
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy?
 393. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-71/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2008 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie 24 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego- jest nieprawidłowe.W dniu 11 stycznia 200 ...
 394. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-40/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu- jest nieprawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 395. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-45/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X S.A., przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowanego przychodu- jest prawidłowe.W dniu 11 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowe ...
 396. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-66/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w X, przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu 10 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu kosztów używania pojazdu do celów służbowych- jest prawidłowe.W dniu 10 stycznia 2008 r. został złożony ...
 397. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-75/08/MK
  Czy w związku z przenoszeniem własności lokalu mieszkalnego na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, które przed nabyciem przez Spółdzielnię Mieszkaniową było mieszkaniem zakładowym i skreśleniem art. 12 ze znaczkiem 2 z ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w wyniku wejścia w życie nowelizacji tej ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. przyjmować należy, że różnica między wartością rynkową lokalu mieszkalnego nabywanego przez członka Spółdzielni Mieszkaniowej a ceną zakupu lokalu, jest dochodem nabywcy podlegającym podatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy na Spółdzielni Mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C?
 398. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-43/08/TK
  Czy wniesienie do spółki prawa handlowego składników majątkowych firmy prowadzonej przez osobę fizyczną skutkować będzie powstaniem u tej osoby zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 399. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-34/08/TK
  Czy w świetle w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość diet o których mowa w opisie stanu faktycznego jest kosztem uzyskania przychodu?
 400. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-64/08/CJS
  Czy wobec faktu, że wnioskodawca jest zameldowany w lokalu ponad 15 lat, a małżonka była przez lat 14 przed nabyciem lokalu (odrębnej własności) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT przysługuje każdemu z nas zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od jakiego momentu należy liczyć termin 12-miesiecy, który uprawnia do ulgi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT?
 401. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-28/08-2/IM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów -jest nieprawidłowe.W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w ...
 402. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-63/08/MK
  1. Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zobowiązana do wystawienia formularza PIT-8C osobom, które dokonały lub dokonają w przyszłości przekształcenia umowy najmu lokalu spółdzielczego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię Mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego w prawo odrębnej własności, a osoby te są zobowiązane do wykazania dochodu z tego tytułu w swoim zeznaniu podatkowym? 2. Jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zobowiązana do wystawienia PIT-8C, to w jaki sposób powinna obliczyć dochód dla osoby dokonującej przekształcenia, skoro brak jest wyceny wartości rynkowe dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego?
 403. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-81/08/MK
  Czy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy notarialnej na najemcę dawnego mieszkania zakładowego zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?
 404. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-55/08/MK
  Czy przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwolnienie przedmiotowe dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego (zakupu) przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową lokalu a ceną zakupu, dotyczy również przypadków, w których najemca byłego lokalu zakładowego, znajdującego się w chwili obecnej w zasobach mieszkaniowych wnioskodawcy, dokonuje wyodrębnienia spółdzielczego lokalu mieszkalnego (zakupu) na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych i czy zachodzi obowiązek wystawienia nabywcy lokalu mieszkalnego PIT-8C?
 405. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-15/08/AP
  Jakie skutki podatkowe wywołuje jednorazowa refundacja kosztów przyznanych z Urzędu Pracy na doposażenie i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych do pracy bezrobotnych?
 406. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0771/07
  Czy dochody uzyskane z tytułu spłaty w związku z działem spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 407. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-9/08/AB
  Skutki podatkowe wniesienia do spółki cywilnej, jako wkładu niepieniężnego, prawa do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
 408. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-27/08/CJS
  W jaki sposób ustalić moment od jakiego liczony będzie 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, czy od dnia nabycia w drodze spadku nieruchomości, czy od momentu wyodrębnienia współwłasności nieruchomości i ustanowienia odrębnej własności poszczególnych lokali ?
 409. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-17/08-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 28 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu podlegającego opodatkowaniu- jest prawidłowe.W dniu 28 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 410. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-8/08-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. K. przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych - jest:
  - n ...
 411. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-8/08-2/GM
  1. Czy wszelkie opłaty za wieczyste użytkowanie nabytego przez mnie jako- użytkownika wieczystego gruntu przeznaczonego pod działalność budowlaną (w tym pierwsza opłata roczna, proporcjonalnie koszty aktu notarialnego), są kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w momencie poniesienia i powinny być zaksięgowane w rubryce "pozostałe wydatki" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i to bez względu na fakt dalszych operacji gospodarczych związanych z tym wieczystym użytkowaniem gruntu tj. czy zostanie sprzedane z budynkiem w całości lub częściach, czy też zostanie wniesione aportem do spółki z o.o.? 2. Czy w związku z wniesieniem aportu do spółki z o.o. w postaci prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oraz własności budynku w celu nabycia udziałów w tej spółce, konieczne jest wyksięgowanie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pod datą wpisania przez Sąd Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym nabycia udziałów za te aporty (podniesienia kapitału) kosztu nabycia tych praw i nieruchomości wraz z proporcjonalnie przypadającymi na te koszty kosztami ubocznymi nabycia tych praw i nieruchomości (opłaty notarialne i sądowe)? 3. Czy prawidłowa jest wycena spisu z natury na koniec roku podatkowego, który w mojej firmie stanowi produkcja niezakończona, tylko w wartości kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do tej produkcji t. j. bez uwzględnienia usług dotyczących budowanych budynków, kosztów zatrudnienia, energii itp., a także bez uwzględnienia prawa wieczystego użytkowania gruntu?
 412. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-8/08-4/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. B., przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyceny spisu z natury- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego ...
 413. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-8/08-3/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. B., przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyksięgowania z kosztów uzyskania przychodów towarów handlowych- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpreta ...
 414. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-42/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. Z., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie - 11 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania- jest prawidłowe.W dniu 28 grudnia 2007 r. Pan P. Z. złożył do Urzędu Skarbowego ...
 415. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-581/07/CJS
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym i garażu nabytym w drodze spadku będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32lit. d)?
 416. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-417/07-2/MK
  Warunki niezbędne do korzystania z ulgi odsetkowej.
 417. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-580/07/CJS
  Czy przychody uzyskane ze sprzedaży udziałów w prawie do lokalu mieszkalnego i garażu nabytych w części w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w części w drodze spadku po mężu będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 418. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-277/07-3/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością V. P., reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią E. G., przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.), uzupełnionym w dniu 11 stycznia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczen ...
 419. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-7/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. K. przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 420. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-6/08-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. W. przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 27 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej- jest nieprawidłowe.W dniu 27 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 421. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-263/07-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. W., przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z kapitału zapasowego spółki z o.o. przekształconej w spółkę jawną- jest prawidłowe.W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wn ...
 422. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-541/07/CJS
  Czy dokonana sprzedaż mieszkania korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy?
 423. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/354/07
  Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji przy zakupie samochodu ciężarowego na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od soób fizycznych?
 424. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-520/07/HS
  Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o w spółkę komandytową.
 425. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-326/07/MW
  Czy przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinna być księgowana wyłącznie kwota marży netto jako konsekwencja rejestrów sprzedaży VAT?
 426. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-336/07/AP
  Czy zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą i równocześnie będąca wspólnikiem spółki jawnej ma prawo dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od zakupionych środków trwałych w ramach prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, spełniając kryterium "małego podatnika"?
 427. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-273/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 19 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodu oraz kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu-jest prawidłowe.W dniu 19 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 428. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-248/07-4/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 7 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania przychodu oraz prawidłowego udokumentowania osiągniętego przychodu -jest prawidłowe.W dniu 7 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 429. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-516/07/CJS
  Czy wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni w całości w wyniku podziału majątku wspólnego przez sąd, który pozbawił byłego męża wnioskodawczyni udziału w majątku wspólnym.
 430. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-543/07/CJS
  Czy dokonana sprzedaż mieszkania korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy?
 431. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 923/07
  Przesłanką negatywną wskazaną w art. 26 b ust. 2 pkt 7 updof do skorzystania z ulgi odsetkowej jest bowiem sam fakt korzystania ( w przeszłości lub w dalszym ciągu) przez choćby jednego z podatników wymienionych enumeratywnie w tym przepisie.
 432. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-476/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 03 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za rentę dożywotnią-jest prawidłowe.W ...
 433. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-482/08/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 03 grudnia 2007r.) uzupełnionym w dniu 19 lutego 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 20 lutego 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:• zasad opodatkowania wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu pokrywania zakupu prz ...
 434. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-479/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP- 3 grudnia 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 grudnia 2007r. (wpływ do tut. BKIP- 31 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia pożyczki -jest prawidłowe.W dniu 3 grudnia 20 ...
 435. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-303/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana H., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 4 grudnia 2007r.), uzupełnionym w dniu 28 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu i momentu ujęcia w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów, podatku akcyzoweg ...
 436. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1/415-451/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007 r. (data wpływu 03.12.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie metodologii wyceny elementów w spisie z natury -jest nieprawidłowe.W dniu 03.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w in ...
 437. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-249/07-7/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. T., przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wniesionej nieruchomości i praw autorskich oraz proporcji jaką należy zastosować dla ustalenia wielkości odpisów amortyzacyjnych dl ...
 438. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-249/07-6/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. T., przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia nieruchomości i uwzględnienia tego kosztu u poszczególnych wspólników- jest prawidłowe.W dniu 5 ...
 439. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-249/07-5/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. T., przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uzyskania przychodu z tytułu wniesienia do spółki nieruchomości i praw autorskich- jest prawidłowe.W dniu 5 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie ...
 440. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-307/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana G. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 6 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas krajowych i zagranicznych podróży służbowych osoby fizycznej prowadząc ...
 441. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-250/07-6/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. Ś. przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia nieruchomości i uwzględnienia tego kosztu u poszczególnych wspólników- jest prawidłowe.W dniu 5 ...
 442. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-250/07-7/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. Ś., przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 5 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej wniesionej nieruchomości i praw autorskich oraz proporcji jaką należy zastosować dla ustalenia wielkości odpisów amortyzacyjnych dl ...
 443. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-250/07-5/GM
  1. Czy wniesienie przez wspólnika nieruchomości i praw autorskich tytułem wkładu do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie pozostałych wspólników spółki? 2. Jaką wartość początkową wniesionej Nieruchomości i praw autorskich należy przyjąć dla potrzeb ewidencji środków trwałych oraz jaką proporcję należy zastosować dla ustalenia wielkości odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych wspólników? 3. Jaki będzie koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia nieruchomości wniesionej do spółki komandytowej według wartości wyższej niż wartość kwot wydatkowanych przez wspólnika na jej nabycie lub wytworzenie? Czy koszt uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości zostanie uwzględniony zgodnie z udziałem w zyskach i stratach spółki, wynikających z umowy spółki?
 444. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-244/07-2/GM
  Czy na wspólnikach likwidowanej spółki z o.o. ciąży : - zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów uzyskanych z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki, czyli od wartości majątku zwracanego wspólnikom- osobom fizycznym czy - zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów uzyskanych z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki, pomniejszony o poniesione przez nich wydatki, na objęcie i nabycie udziałów.
 445. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-450/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 28 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu budowlanego przeznaczonego na finansowanie inwestycji mieszkaniowej -jest niep ...
 446. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-31/08/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D-W., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości kontynuacji odliczeń z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na ...
 447. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-274/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani O., przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 26 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za pozarolniczą działalność gospodarczą, czynności jakie wnioskodawczyni będzie wykonywała na podstawie umowy o świadcz ...
 448. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-277/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T. przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą ...
 449. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-245/07-4/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. K., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wypłaconych pracownikom diet z tytułu podróży służbowych, noclegów, oraz kosztów związanych z przywożeniem i odwożeniem pracowników do miejsca de ...
 450. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-219/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. F. reprezentowanego przez Pana Dariusz Bilwina, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej- jest nieprawidłowe.W dniu 26 listop ...
 451. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-230/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. G. reprezentowanego przez Panią H. L., przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 30 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji prowadzonych przez Wnioskodawcę usług do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza or ...
 452. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-245/07-5/AMN
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. K., przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia wypłaconych pracownikom diet z tytułu podróży służbowych, noclegów, oraz kosztów związanych z przywożeniem i odwożeniem pracowników do miejsca de ...
 453. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-209/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. G. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów otrzymanej dotacji oraz uwzględnienia w kosztach wydatków pokrytych ww. dotacją- jest prawidłowe.W dniu 22 listopada 2007 r. został z ...
 454. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-210/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. G., przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007 r. (data wpływu 22 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów otrzymanej dotacji oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup zosta ...
 455. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-418/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 21 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu liczenia 5-letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odwołania darowiz ...
 456. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-213/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. W. przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2007 r. (data wpływu 23 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przychodów uzyskanych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej- jest nieprawidłowe.W dniu 23 listopada 2007 r. został złożony ...
 457. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-258/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za pozarolniczą działalność gospodarczą, czynności jakie wnioskodawczyni będzie wykonywała na podstawie umowy o współpracy j ...
 458. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-200/07-2/RP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień z opodatkowania -jest nieprawidłowe.W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów praw ...
 459. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-195/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. A. B. przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu wykonania usługi finansowanej ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej- jest nieprawidłowe.W dniu 19 listo ...
 460. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-401/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wartości nagród wręczanych uczestnikom konkursów -jest prawidłowe.W dniu 19 listopada 2007r. wpłyn ...
 461. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-188/07-2/RP
  Czy opłacanie usług medycznych kwotą zryczałtowaną (niezależną od ilości pacjentów i wykonanych usług medycznych) na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników i jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić wysokość świadczenia dla poszczególnego pracownika?
 462. Interpretacja ogólna, sygnatura: DD7/0682/68/ZDA/08/1464/07
  Postanowienia umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1989 r., Nr 13, poz. 65) nie mają zastosowania do Hong Kongu. Zgodnie z prawem chińskim Hong Kong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych.
 463. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-371/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 12 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania rocznego PIT-37 za 2006 rok oraz za lata poprzednie w związku z niezastosowaniem przez płatnika 50% kosztów uzys ...
 464. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-356/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 07 listopada 2007r. (data wpływu do tut. Biura 09 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 09 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzieleni ...
 465. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-305/07-2/AJ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 08.11. 2007 r. (data wpływu 09.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia rezydencji podatkowej -jest prawidłowe.W dniu 09.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...
 466. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 982/07
  Usługi pomocy prawnej świadczone z urzędu niewątpliwie zaliczają się do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 6 stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie sposób bowiem zgodzić się z założeniem przyjętym przez WSA w Lublinie, że adwokat lub radca prawny świadczący pomoc prawną z urzędu nie działa na zlecenie sądu.
 467. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-329/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 05 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 1989r., a sprzedanej w 2007r. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokośc ...
 468. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-166/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia wspólnika występującego ze spółki cywilnej -jest nieprawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretac ...
 469. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-163/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Z. K., przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczenia podatku dochodowego w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej- jest nieprawidłowe.W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniose ...
 470. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-244/07-5/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu -jest nieprawidłowe.W dniu 19 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 471. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-328/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 05 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze - jestprawidłowe.W dniu ...
 472. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-344/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Z.T., przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 07 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działki, której zakup sfinansowany został ze środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku prowadzonym przez Kasę Mie ...
 473. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-341/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 06 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntu -jest prawidłowe.W dniu 06 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie ...
 474. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-318/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura 31 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 28 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec pracownika wykonującego pracę w Czechach -jest nieprawidłowe.W dniu 31 października 2 ...
 475. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-160/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 31 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przychodów uzyskanych ze środków pochodzących z Funduszu Spójności Unii Europejskiej -jest nieprawidłowe.W dniu 31 października 2007 r. został zło ...
 476. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-211/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 29 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej osoby fizycz ...
 477. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-212/07/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L., przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 29 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ...
 478. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-151/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana A. Z., przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem wg 19% stawki liniowej- jest prawidłowe.W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o ...
 479. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-149/07-3/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 16 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania aportu towarów i środków trwałych do Spółki -jest prawidłowe.W ...
 480. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-280/07/HK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko C. P. Spółkiz o.o. przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007r. (wpływ do tut. BKIP- 22 października 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2007r (wpływ dotut. BKIP - 27 listopada 2007r.) oraz pismem z dnia 7 grudnia 2007r. (wpływ do tut. BKIP- 31 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowegow części dotyczącej podatku dochodowego od ...
 481. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-279/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 22 października 2007r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego ze sp ...
 482. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-601/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 26 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - zasady opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego z tyt ...
 483. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-197/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani R., przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 22 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości i wysokości odliczania od uiszczanego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dobrowolnie opłacanych składek na ubezpieczen ...
 484. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-30/08/UB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 18 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorygowania uzyskanego z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przychodu, zaewidencjonowanego na podstawie błędnego zapisu d ...
 485. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-106/07
  Czy wspólnik spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o. ma prawo do rozliczenia straty podatkowej, wykazanej przez spółkę z o.o.?
 486. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-105/07
  Czy wspólnik spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o. ma prawo do rozliczenia straty podatkowej, wykazanej przez spółkę z o.o.?
 487. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-104/07
  Czy wspólnik spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o. ma prawo do rozliczenia straty podatkowej, wskazanej przez spółkę z o.o.?
 488. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-231/07-2/PW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych -jest prawidłowew zakresie odliczenia od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne inieprawidłowew zakresie dokonania odliczenia od podatku odsetek od powy ...
 489. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-138/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana T. B. przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania świadczonych usług zarządzania- jest nieprawidłowe.W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 490. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ITPB1/415-561/07/AW
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w Norwegii -jest prawidłowe.W dniu 20 listopada 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. ...
 491. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-137/07-2/GM
  Spółka jawna będzie świadczyć usługi zarządzania na rzecz innych spółek kapitałowych, czy Podatnik jako wspólnik spółki jawnej może opodatkować przychód uzyskany z tytułu udziału w tej spółce 19 % podatkiem liniowym?
 492. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-136/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 12 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania świadczonych usług zarządzania -jest nieprawidłowe.W dniu 12 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpr ...
 493. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-244/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 09 października 2007r.) uzupełnionym w dniu 17 grudnia 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
  - zastosowania 5 ...
 494. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-159/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani H. przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 10 października 2007r.), uzupełnionym w dniu 07 listopada 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie - jestn ...
 495. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-161/07/AP
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K., przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 10 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad ustalania dochodu osiąganego przez małżonków z prowadzonej wspólni ...
 496. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-121/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 5 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania udziału wypłaconego wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej- jest nieprawidłowe.W dniu 5 października 2007 r. został złożony ww. wnio ...
 497. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-166/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. (data wpływu do tut .Biura 14 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego kwoty dofinansowania do studiów podyplomowych pracownikowi przez zakład pracy -jest nieprawidłowe.W dniu 14 września 200 ...
 498. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0019/07/Z
  Czy mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na odzież w którą wyposażani są pracownicy salonu RESERVED?
 499. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-177/07-2/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2007 r. (data wpływu 24.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego -jest prawidłowe.W dniu 24.09.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie do ...
 500. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-176/07-2/ES
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani D. B. przedstawione we wniosku z dnia 18.09.2007 r. (data wpływu 24.09.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości- jest nieprawidłowe.W dniu 24.12.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa p ...
 501. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-346/07/AB
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Lucyny B. przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 29 sierpnia 2007r.) uzupełnionym w dniu 9 października 2007 r. oraz w dniu 10 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie przedmio ...
 502. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-84/07/AB
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B. przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 29 sierpnia 2007r.) uzupełnionym w dniu 9 października 2007 r. oraz w dniu 10 grudnia 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatko ...
 503. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-201/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki , przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 26 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów pracowników z tytułu uczestnictwa w kursie językowym sfinansowanym przez pracodawcę -jest nieprawidłoweW dniu 26 września 2007r. wpłynął do tut. Bi ...
 504. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-203/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 27 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej:
  - obowiązku odprowadzenia zaległych zaliczek na ...
 505. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-188/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura 20 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w stosunku do wynagrodzeń pracowników, którzy zostali przejęci w trybie art. 231Kodeksu pracy:- w części dotyczącej braku obowiązku wystawi ...
 506. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-95/07/AB
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 4 września 2007r.) uzupełnionym w dniu 19 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych dla powierzającego, tj. Spółki Jawnej -transakcji nieodpłatnego przeka ...
 507. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-195/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 25 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń w postaci dofinansowania do wycieczek i wczasów organizowanych lub zakupionych przez pracodawcę dla swoich pracownikó ...
 508. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-114/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 03 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 17 września 2007r.), uzupełnionym w dniu 23 października 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do:- kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarcze ...
 509. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-139/07/TK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L. przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 1 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działa ...
 510. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-147/07/WRz
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J., przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007 r. (data wpływu do tut. Biura - 2 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych między innymi w zakresie:
 511. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB2/415-151/07-2/MK
  Dywidenda wypłacona podatnikowi rezydentowi RP przez Spółkę rezydenta Wielkiego Księstwa Luksemburg.
 512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-71/07
  Czy dochód uzyskany za świadczoną pracę w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzącej z Unii Europejskiej podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)?
 513. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-110/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 13 września 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zmiany formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej z karty podatkowej na tzw. podatek l ...
 514. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1162/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007r.(data wpływu do tut. Biura 13 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży domeny internetowej wraz ze stroną WWW -jest nieprawidłowe.W dniu 13 września 2007r. do tut. Biu ...
 515. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-149/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 11 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia z członkiem spółdzielni mieszkaniowej umowy przeniesienia własności lokalu -jest prawidłowe.W dniu 11 wrześni ...
 516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-67/07/AŚ
  Czy odpłatne zbycie składników majątkowych stanowiących współwłasność małżeńską a następnie podzielonych na wskutek zniesienia współwłasności małżeńskiej i sprzedaż wyodrębnionego w ten sposób lokalu mieszkalnego nie będzie spełniało negatywnych przesłanek uzyskania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176. ze zm.)
 517. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-174/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. W. przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 18 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wydatkowania środków wycofanych z kasy mieszkaniowej -jest prawidłowe.W dniu 18 września 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pis ...
 518. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-121/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 4 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów wypłacanych z tytułu odbywanego stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy osobom niepełnosprawnym zarejestrowanym jako po ...
 519. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/146/07
  Czy prowizje i opłaty bankowe ponoszone w związku z działalnością gospodarczą można uznawać za koszt uzyskania przychodu zapisując w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów opłat bankowych, sporządzanych tylko w formie elektronicznej i zapisywanych w formie pliku PDF na płytce CDR, bez potrzeby drukowania dokumentów.
 520. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-119/07/CJS
  Czy od wypłaconych odsetek od pożyczki należy potrącić zryczałtowany 19% podatek na podstawie art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 521. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-125/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 05 września 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 05 września 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie p ...
 522. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-70/07-4/AP
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J. C., przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 3 września 2007 r.), uzupełnionym w dniu 20 listopada 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych- jest nieprawidłowe.W dniu 3 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielen ...
 523. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-214/07/CJS
  Czy świadczenia związane ze szkoleniem pracowników i kontrahentów-przedstawicieli podmiotów gospodarczych stanowią przychód dla tych osób, a jeżeli tak to w jaki sposób przychód ten wykazać?
 524. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 883/07
  Wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 525. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-106/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 29 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu powstałego w związku z refundacją uprzednio poniesionych wydatków na wymianę stolarki okiennej i drzwi wejści ...
 526. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-97/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r.(data wpływu do tut. Biura 28 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego -jest nieprawidłowe.W dniu 28 sierp ...
 527. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-80/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 27 sierpnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku w sytuacji zmiany źródła przychodów w ramach którego środki te były am ...
 528. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-68/07/WRz
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P. K. przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 21 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet za czas krajowych i zagranicznych ...
 529. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-76/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości -jest prawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie p ...
 530. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-85/07/MK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani M. B. przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie praw nabytych do korzystania z ulgi odsetkowej -jest prawidłowe.W dniu 20 sierpnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpre ...
 531. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0070/07
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik w zeznaniu jest zobowiązany doliczyć dochody małoletniego dziecka?
 532. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-73/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 09 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 17 sierpnia 2007r.) uzupełnione w dniu 05 listopada 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych przez sędziego zawodów sportowych- jestnieprawidłowe.W dniu 17 sierpnia 2007 r. ...
 533. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-84/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 20 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu, uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przeznaczonego na spł ...
 534. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-63/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 r. (data wpływu do tut. BKIP - 14 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia praw poboru wynikających z akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004r. -jest niep ...
 535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-0657/ZKK/07/1145
  Czy dochody uzyskane z tytułu zatrudnienia w ambasadzie RP w Hadze należy rozliczyć w Polsce?
 536. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-47/07/WRz
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.J., przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 7 sierpnia 2007r.) w części dotyczącej udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie metody amortyzacji gruntów pod złożami służącymi wydobyciu kopalin oraz sposobu ustalenia wartości początkowej środka trwałego jakim jest złoże -jest ni ...
 537. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-59/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007r.(data wpływu do tut. Biura 13 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości -jest nieprawidłowe.W dniu 13 sierpnia 2007 r. do tut. Biu ...
 538. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-41/07/CJS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007r. (data wpływu do tut. BKIP 03 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu powstałego w związku z zawieranymi pomiędzy spółdzielnią a jej członkami umowami przeniesienia własn ...
 539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/423-5/07
  Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (w rozpatrywanej sprawie w spółkę jawną) możliwe będzie rozliczenie kosztów realizowanej inwestycji (poniesionych przez spółkę kapitałową) z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży tych obiektów przez spółkę osobową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej?
 540. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-53/07/BK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. F., przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 6 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za pozarolniczą działalność gospodarczą, czynności jakie wnioskodawca będzie wykonywał na podstawie umowy o świadczenie usług, w zakres ...
 541. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-38/07/WRz
  I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N ANa podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko N., przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 31 lipca 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości wniesionej do spółki cywilnej przez jej współ ...
 542. Interpretacja indywidualna, sygnatura: ILPB1/415-40/07-2/GM
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani A. A., przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 17 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zwolnienia podatkowego- jest prawidłowe.W dniu 17 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzieleni ...
 543. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB2/415-72/07-6/AS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2007 r. (data wpływu 16.08.2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego -jest prawidłowe.W dniu 16.08.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej in ...
 544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-415-285-7/07
  Czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy podatnika jest zaległością podatkową?
 545. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DPB-2.35-415003-31/07
  Czy przeniesienie kredytu do innego banku będzie miało wpływ na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej?
 546. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4117/IN-112/PUSŁ-G/07/BM
  Czy można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku, ustalonej w oparciu o wycenę biegłego z roku 2006? Przy czym budynek nabyty w w roku 1989 i rozbudowywano w latach 1994-97.
 547. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-13/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 19 lipca 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółkę jawn ...
 548. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-45/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 549. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-51/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 550. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-50/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana K. przedstawione we wniosku z dnia 02 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 06 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 551. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-57/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 03 sierpnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 09 sierpnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wykorzystywanego przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej przez spółk ...
 552. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-37/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani B. przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł, zakup ...
 553. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-35/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana M. przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 30.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dotacji na dofinansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środ ...
 554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/7/07
  Jakie są skutki podatkowe dla rozwiązywanej spółki w przypadku zwrotu wkładów dla wspólników, oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nie zamortyzowanej wartości składników majątku postawionych w stan likwidacji bądź zwróconych wspólnikom?
 555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/6/07
  1. Czy przychody w postaci pieniężnej i rzeczowej (ruchomości i nieruchomości) otrzymane jako zwrot wkładu wniesionego do spółki jawnej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości wniesionych wkładów?2. Jak należy w tej sytuacji określić wartość zwracanych w formie rzeczowej wkładów?3. Jak należy wycenić wartość początkową środków trwałych otrzymanych jako zwrot wkładów wniesionych do spółki jawnej używanych następnie przez byłego wspólnika w działalności gospodarczej prowadzonej przez niego samodzielnie?4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od otrzymanych w powyższy sposób składników majątku stanowią koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wspólnika?
 556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.PD-1/415/33/AK/07
  Czy prawidłowym jest rozpoznanie przychodu z tytułu wykonywania usług - w miesiącu faktycznego zakończenia wykonania usług - w podanym przykładzie w czerwcu 2007 r., czy w miesiącu, który podany został na fakturze jako okres, za który usługa została zrealizowana i należne jest wynagrodzenie (w podanym przykładzie za maj 2007 r.)?
 557. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/79/07
  Czy w przypadku przychodów uzyskanych z działalności polegającej na wykonaniu nagrobków z materiału własnego wykonawcy (podatnika) na zamówienie ludności można stosować stawkę ryczałtu w wysokości 5,5%?
 558. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-35/07
  1.kiedy należy uznać jako przychody podlegające opodatkowaniu dotację należną za m-ce listopad 2006 r. i grudzień 2006 r. a otrzymaną w roku 2007. Jak zaewidencjonować zwrot części dotacji po rozliczeniu rocznym za 2006 r. 2.Kiedy należy rozliczyć otrzymane dofinansowanie do części osobowych kosztów pracodawcy odpowiadających należnej składce na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe. 3.Kiedy należy rozliczyć dofinansowanie do części wynagrodzenia odpowiadające należnej składce na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe. 4.jak rozliczyć wydatki na zakup składników majątku trwałego, które zostały zfinansowane z ZFRON.
 559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/80/07
  Czy prawidłowym jest stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% w zakresie wykonywania wyrobów medycznych jakimi są okulary korekcyjne z materiału własnego wytwórcy?
 560. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-19/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej, przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura - 20.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wspólników spółki jawnej jako małych podatników, którzy mogą skorzystać z amortyzacji jednorazowej, zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku d ...
 561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/234-64/07
  Wnioskodawca pyta czy wykonując czynności zarządzania przedsiębiorstwem na warunkach opisanych we wniosku może nadal świadczyć dla tej spółki usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego oraz koordynacji prac projektowo-budowlanych w inwestycjach prowadzonych przez spółkę?
 562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-41/07
  Czy poniesione wydatki związane z działalnością gospodarczą sfinansowane z dotacji mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu, czy poniesione wydatki stanowiące 25% wkładu własnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jako koszty związane z prowadzoną działalnością.
 563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-13-1/07
  Czy osiągnięcie przyszłych zysków z udziału podatnika w spółkach osobowych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zwolnione z opodatkowania przyszłych dywidendy z udziału w spółce kapitałowej?
 564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-152/07
  Czy należy zaliczyć wydatek wynikający z faktury do kosztów uzyskania przychodów w 2006 roku czy do kosztów roku 2007 ze względu na datę wystawienia duplikatu w 2007r.
 565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/8/07
  Czy stanowi koszt uzyskania przychodu podatek od nieruchomości oraz opłata związana z wieczystym użytkowaniem gruntu, na którym jest prowadzona inwestycja związana z wykonywaną pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/73/07
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną dla nowo wybudowanego budynku?
 567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: pd/415-30/07
  Czy poniesiona wstępna opłat leasingowa stanowi koszt jednorazowy w momencie poniesienia?
 568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-89/125a/86/07/BB
  Składki zapłacone do ZUS w maju 2007r., a dotyczące okresu 12/2005-03/2007.
 569. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-11/07/HS
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17.07.2007r. (data wpływu do tut. BKIP - 20.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży akcji -jest prawidłowe.W dniu 18 lipca 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa po ...
 570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-33/07
  Czt przyznane bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu "Bądź aktywny - zacznij od nowa" tytułem pomocy publicznej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy sfinansowane tą dotacją zakupy towarów i wyposażenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 571. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-3/07/MCZ
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko (...)Sp z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2007r. (data wpływu do tut. Biura 12.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w No ...
 572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-85/07/PK
  Czy w przypadku przkeazywania przez spółkę-matkę świadczeń na rzecz Spółki ciążą na tej Spółce obowiązki płatnika?
 573. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-0807/JP/07/PMGA-1813
  Czy dochody z tytułu działalności publicystycznej podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 574. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/67/07
  Czy otrzymując środki z Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/51/07
  Czy wniesienie przez podatników zorganizowanej części przedsiębiorstwa art. 55 (1)kc., tj. części prowadzonej działalności gospodarczej, jako aportu do spółki z o.o. i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale spowoduje powstanie przychodu z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/BJ/07
  Czy po nabyciu własnych udziałów w celu ich umorzenia, zarówno dla Spółki jak i dla pozostających w niej wspólników, skutki podatkowe nie powinny wystąpić ?
 577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-86/132b/94/07/BB
  Kwestia ujęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w stosownej ewidencji i ich amortyzowania.
 578. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/12/05/07
  Czy zaliczki na poczet diet i ryczałtów za noclegi kierowców będących pracownikami stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów, oraz wg jakiego kursu walut należy przeliczać te wydatki wyrażone w walutach obcych?
 579. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/12/01/07
  Czy właściwe jest opodatkowanie przychodu, od którego nie odliczono jeszcze (bezpośredniego) kosztu jego uzyskania (zakup towarów handlowych), kiedy winno rozliczać się przychody a kiedy koszty ich uzyskania i na podstawie jakich dowodów?
 580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/133/PDI/415-34/07
  Od 11.07.1992 r. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w firmie jednoosobowej w zakresie usług transportowych oraz handlu materiałami budowlanymi. Ponadto od 26.09.2006 r. wraz z żoną zarejestrował działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej z udziałem w wysokości 50%. W 2006 roku kwota przychodu brutto z działalności gospodarcze w firmie jednoosobowej wyniosła 3.803.330,33zł. Kwota przychodu brutto przypadająca na wspólnika z działalności prowadzonej w spółce cywilnej w 2006 roku wyniosła 679.789,75zł. Podatnik ma wątpliwości, czy w świetle opisanego stanu faktycznego spółka cywilna posiada status małego podatnika.
 581. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/133/PDI/415-34/07
  Od 11.07.1992 r. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w firmie jednoosobowej w zakresie usług transportowych oraz handlu materiałami budowlanymi. Ponadto od 26.09.2006 r. wraz z żoną zarejestrował działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej z udziałem w wysokości 50%. W 2006 roku kwota przychodu brutto z działalności gospodarczej w firmie jednoosobowej wyniosła 3.803.330,33 zł. Kwota przychodu brutto przypadająca na wspólnika z działalności gospodarczej prowadzonej w spółce cywilnej w 2006 roku wyniosła 679.789,75 zł. W czerwcu 2007 r. spółka cywilna zakupoła używaną naczepę ciężarową za kwotę 90.000zł. natomiast w lipcu zamierza kupić ciągnik siodłowy za kwotę ok. 120.000zł. Czy spółka spełnia warunki do zastosowania przepisów art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych ?
 582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-32/07
  W którym roku należy dokonać korekty przychodów: w roku realizacji usług tj. 2006 czy w roku wystawienia rachunków korygujących i zwrotu otrzymanej należności tj. w 2007r?
 583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/136/07/PD II/415-15/07
  Dotyczy sposobu rozliczenia dochodów uzyskanych w 2006 r. w związku z wykonywaniem pracy w Nigerii. Wnioskodawca prosi o określenie sposobu rozliczenia podatku za 2006 r. i rok bieżący oraz zadaje pytania: Czy obowiązuje go dodatkowo opodatkowanie w Polsce? Jeżeli obowiązuje opodatkowanie w Polsce, to w jaki sposób powinien się rozliczyć? Jakie odliczenia są stosowane w związku z sytuacją, którą opisał we wniosku?
 584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-69/272/07/ER
  Czy towary handlowe wniesione do spółki jawnej jako część aportu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo, stanowić będą remanent początkowy w tej spółce dla potrzeb rozliczenia rocznego dochodu ?
 585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-37/07
  Wniesienie do zamkniętego funduszu inwestycyjnego akcji i udziałów w zamian za obejmowane certyfikaty inwestycyjne zamkniętego funduszu inwestycyjnego nie powoduje powstania po stronie wnoszącego przychodu w dacie ich wniesienia, zaś kosztem uzyskania przychodu będzie cena za certyfikaty odpowiadające wartości udziałów i akcji wnoszonych do funduszu w dacie ich wniesienia.
 586. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/91/07/MP
  Po jakim czasie może sprzedać nieruchomość zakupioną w 2006 roku by nie być zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego od tej transakcji i w jakiej wysokości zapłaci podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli sprzeda nieruchomość przed upływem tego czasu ? Natomiast, czy w przypadku sprzedaży nieruchomości zakupionej w 2006 roku przed upływem tego czasu i zadeklarowania przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków na cele mieszkaniowe, będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej transakcji ?
 587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-89/07/GS
  Czy otrzymując udziały o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej wnoszonych jako aport do spółki z o.o. udziałów w innej spółce z o.o., będzie mógł przyjąć jako przychód wartość nominalną objętych udziałów, przy uwzględnieniu okoliczności, iż wartość wnoszonych udziałów zostanie odniesiona do wartości spółki, do której przedmiotowe udziały zostaną wniesione i na tej podstawie zostanie określony udział Podatnika w kapitale tej spółki (tym samym wartość nominalna objętych udziałów).
 588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-83/07/GS
  Czy rozwiązanie spółki jawnej, której jedynym majątkiem są udziały w spółce z o.o. spowoduje powstanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy objęcie przez Niego udziałów w tej spółce będzie traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych ?
 589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/88/07/MP
  Czy sprzedając część nieruchomości rolnej stanowiącej zabudowane użytki rolne - siedlisko, będzie musiała zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży ?
 590. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-44/07
  Czy w przypadku zamiany nieruchomości w roku 2007 został osiągnięty dochód, jeśli tak, to w jaki sposób ustalić podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/50/07
  - opodatkowanie środków finansowych z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,- możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej zakupionego środka trwałego,- zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zakupu programu komputerowego, a także jako pozostałe wydatki zakupu płyt DVD, CD. VHS oraz ich opakowań.
 592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-77/118e/73/07/BB
  Wg jakiego kursu walut od dnia 1 stycznia 2007r. strona jest zobowiązana wyceniać uzyskane na rachunku dewizowym odsetki oraz wg jakiego kursu walut od dnia 1 stycznia 2007r. podatnicy są zobowiązani wyceniać ponoszone przez stronę opłaty, prowizje bankowe na rachunku dewizowym oraz wydatki związane z zakupem towarów i usług (np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp.) opłacone gotówką lub kartą płatniczą?
 593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-15/07
  Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą pokryte z otrzymanej dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu?Opodatkowanie otrzymanej dotacji i odpisy amortyzacyjne od tej części inwestycji która została zrefundowana. Dotyczy dotacji jednorazowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-8/07
  Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą pokryte z otrzymanej dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu? Opodatkowanie otrzymanej dotacji i odpisy amortyzacyjne od tej części inwestycji która została zrefundowana. Dotyczy dotacji jednorazowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 595. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-37/07/KCz
  Kwestia dotyczy ustalenia wartości początkowej budynku oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni tej nieruchomości wynoszącemu 30%; dotyczącej zastosowania rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.
 596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-61b/07/DG
  Czy ulga odsetkowa obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie zakupu domu w budowie?
 597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-61a/07/DG
  Czy prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19% Podatnik może skorzystać z ulgi odsetkowej?
 598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-109/I/07/BG
  W jaki sposób należy ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000 zł?
 599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-37/07
  Czy może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej koszty wyjazdów ponoszonych w ramach realizowanych zleceń krajowych i zagranicznych ?
 600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/udd-415/81/07/GS
  Czy ustalając dochód ze sprzedaży samochodu osobowego,dochodem będzie różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych wymienionych w art. 22h ust. 1 pkt 1, w tym odpisy nie uznawane za koszty uzyskania przychodów, tzn. czy przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży można uwzględnić w sumie odpisów amortyzacyjnych także i te odpisy, które nie były zarachowane do kosztów uzyskania przychodów?
 601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-58/07/TM
  Czy wartość przekazanego świadczenia (obiadu), jeżeli brak jest możliwości ustalenia dokładnej wartości usługi przypadającej na kontrahenta lub dostawcę, tj. co za ile zjadł zaproszony gość oraz pracownik, należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-35/07
  Czy otrzymana refundacja w 2007 r. będzie stanowiła przychód do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-34/07
  Czy można podzielić dochód z najmu lokalu należącego do majątku odrębnego jednego z małżonków pomiędzy małżonkami między którymi istnieje wspólność majątkowa.
 604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/78/07/GS
  Jaka jest stawka podatku od nagród rzeczowych i kto opłaca podatek, nagrodzony czy nagradzający oraz czy nagrody rzeczowe dolicza się do dochodu rocznego za dany rok kalendarzowy, jakie PIT-y i w ilu egzemplarzach należy wypełnić od w/w nagród, czy paliwo przekazane do samochodu prywatnego członka zarządu lub prezesa należy też zaliczyć do nagrody rzeczowej. Ponadto R.O.D. zapytuje jaki PIT obowiązuje w 2007r. od umowy o dzieło oraz do kiedy i jakie PIT-y należy złożyć w Urzędzie Skarbowym po zakończeniu roku.
 605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/77/07/MP
  Czy podatnik winien odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży pawilonu wraz z przynależnym gruntem ?
 606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/65/07
  Czy wydatki na remont dachu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/27/07/TA
  Czy w przypadku świadczenia usług zarządzania przez spółkę jawną na rzecz innych podmiotów gospodarczych i otrzymywania przez spółkę jawną z tego tytułu wynagrodzenia, wspólnik tej spółki będzie miał prawo do opodatkowania uzyskanego dochodu z udziału w spółce - 19% stawką podatku dochodowego.
 608. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-36/07
  Czy w przypadku objęcia przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, za wniesienie wpłaty w postaci akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powstaje u tej osoby fizycznej przychód ze źródła przychodów "prawa majątkowe" lub "inne źródła"?
 609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-70/121b/76/07/BB
  Czy w związku z wydaniem samochodu ciężarowego do użytkowania na stronie spoczywa obowiązek wystawienia dowodu wewnętrznego i zaewidencjonowania w kol. 10 księgi, iż koszty zakupów towarów handlowych ulegają zmniejszeniu o kwotę 23.000,00 zł?
 610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-50-430/07/ZDB
  Czy realizacja przez jednoosobowego przedsiębiorcę umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu czynności zmierzających do zapewnienia prawidłowego działania ogólnodostępnej apteki, będzie uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą czy za samozatrudnienie ?
 611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO1/423-96/07/72674
  Jakie znaczenie należy przypisać zmianie wprowadzającej począwszy od 1 stycznia 2007 r. w art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr. 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej ustaw PDOP, ust. 5a, który przewiduje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez podatników prowadzących działalność za pośrednictwem zagranicznego zakładu położonego w Polsce?
 612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/32c/07/ACH
  Zapytanie podatnika dotyczy możliwości dokonywania zapisów w prowadzonej ewidencji środków trwałych w rubryce "uwagi" .
 613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/53/07
  Czy kwoty otrzymane od właściciela lokalu tytułem zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot najmu są opodatkowane?
 614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-415/13/07
  czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności
 615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-35/07
  Czy spółka jako płatnik podatku dochodowego powinna pobierać zryczałtowany podatek od kwot wypłaconych czy od kwot należnych,( wypłaty będą realizowane zgodnie z zawartą umową w ratach) oraz czy rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu w/w podatku ciąży na osobie fizycznej otrzymującej wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów.
 616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIA/415-25/2007
  Pytanie dot. sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2007 r.
 617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/32b/07/ACH
  Zapytanie podatnika dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, odpisów amortyzacyjnych w okresie 24 miesięcy, z tytułu zakupu programu komputerowego sfinansowanego z własnych pieniędzy.
 618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/32/07/ACH
  Zapytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakup zespołu komputerowego i oprogramowania w części sfinansowanej z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej.
 619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/32e/07/ACH
  Czy ewidencję środków trwałych oraz ewidencję wyposażenia dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej można prowadzić systemem komputerowym?
 620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-12/07
  Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą pokryte z otrzymanej dotacji stanowią koszt uzyskania przychodu?
 621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/10/2007
  Czy w przypadku nie złożenia oświadczenia zgodnie z treścią art. 21 ust. 21 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), można korzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ?
 622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-48-427/07/ZDB
  Czy wykupienie dla pracowników polisy ubezpieczenia zdrowotnego: "Opieka Medyczna S" oferowaną przez ubezpieczyciela P... Ż... SA., która jest własnością konkretnej osoby (pracownika) wg złożonej imiennej deklaracji przystąpienia, a składki polisy będą przekazywane przez zakład miesięcznie wraz z wykazem ubezpieczonych, stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu ?
 623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/21/07/MK
  Dotyczy zwolnienia z opodatkowania ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
 624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-4/07
  czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, pokryte z otrzymanej dotacji, stanowią koszty uzyskania przychodów.
 625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-42/07
  Czy prowadząc działalność gospodarczą - Prywatny Gabinet Lekarski - moża być współwłaścicielem spółki cywilnej i wystawiać na jej rzecz raz w miesiącu rachunek?
 626. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/9/2007
  Od jakiej kwoty i w jakim terminie należy zapłacić podatek dochodowy z tytułu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu gdy:- wkład lokatorski wynosił 29.820,00 zł- wpłata celem przekształcenia prawa 6.090,00 zł- przychód ze sprzedaży 70.000,00 zł
 627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-36/07
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zakupionego w roku 1980, a w roku 2007 przekształconego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności wystąpi 10% podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?
 628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-35/07
  Czy w przypadku odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zakupionego w roku 1980, a w roku 2007 przekształconego ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności wystąpi 10% podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości?
 629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-66/106a/61/07/BB
  Czy podatnicy mają prawo w miesiącu czerwcu 2007r. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę z tytułu sprzedaży zbędnych zapasów w kwocie około 25.000,00 zł oraz czy powyższa strata powinna zostać zaewidencjonowana w kolumnie 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-28/07
  Czy wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia umowy leasingu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?
 631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07/1
  czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych w zamian za paczki żywnościowe, podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 632. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBF/005-1-133/07
  - dotyczy stosowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych aportem od spółki cywilnej (podobne: 122 998,124 006,105 483 - referencje przy postanowieniu nr 146 491).
 633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-85/07/AS
  Czy uzyskany przychód z tytułu dofinansowania do wymiany stolarki okiennej otrzymanego od Spółdzielni Mieszkaniowej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 634. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117-46/07/1/17/EN
  Jak podatnik powinien rozliczyć PIT-11 otrzymany w 2007r. informujący o świdczeniach wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świdczeń Pracowniczych?
 635. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117-47/07/1/14/EN
  Czy otrzymane odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-21/07/MZ
  Czy kwoty - wypłacane stażystom w formie diet, nieprzekraczające limitów, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-311/291/JB/07
  Według jakiego kursu bankowego strona jest zobowiązana ujmować w kosztach uzyskania przychodu wydatki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym materiałów oraz usług do produkcji wyrobów jubilerskich ?
 638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-310/292/JB/07
  Według jakiego kursu walut od 1 stycznia 2007r. podatnik ma obowiązek wyceniać dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów na terytorium Unii Europejskiej lub też sprzedaż towarów na eksport , która to sprzedaż jest ewidencjonowana w księdze rachunkowej i zaliczana do przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowy, od osób fizycznych ?
 639. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117-45/07/1/13/EN
  Czy spłata kredytu inwestycyjnego -biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005r. do 18.04.2007r. zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat ?
 640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-42/07
  Czy wydatki na remont i adaptację ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego poniesione ze środków ZFRON mogą być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów oraz czy odniesiona na pozostałe przychody operacyjne równowartość tych środków stanowi przychód do opodatkowania?
 641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-42a/07
  Czy opłaty pobierane od pracowników pełnosprawnych oraz od osób zewnętrznych będą stanowiły przychód ZFRON opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-3/07
  Czy wydatki związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, pokryte z otrzymanej dotacji, stanowią koszty uzyskania przychodów.
 643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-28/03/07
  Czy powstaje obowiązek doliczenia do podatku kwot odliczonych przez rodziców podatnika z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej (poprzednich właścicieli rachunku), w sytuacji gdy oszczędności nie zostaną wydatkowane przez dziecko zgodnie z celami systematycznego oszczędzania ?
 644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/1/415/67/07
  Czy zaliczki otrzymane w związku ze świadczeniem usług turystycznych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 645. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D/415-0005/07/Z
  Czy podatnik ma prawo do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług doradczych spółce, w której jest prezesem zarządu?
 646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/415/31/2007/DK
  Czy możliwe jest uzyskanie - w formie decyzji - zgody Naczelnika US na dokonanie indywidualnego przelewu na konto CARITAS przy zachowaniu możliwości odliczenia tejże kwoty do wysokości 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego za 2007r.?
 647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/415/24/2007/DK
  Czy Podatnik w sytuacji, gdy samodzielnie dokona wpłaty na konto organizacji pożytku publicznego - mając na uwadze przepis art. 45 ust. 5c ustawy o podatku pochodowym obowiązujący od dnia 01.01.2007r. - będzie mógł odliczyć kwotę 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego za rok 2007?
 648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/1/15/52/2007
  Zaliczenie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej całości wydatków związanych z systemem wizyjnym i instalacją alarmową budynku, którego część będzie wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej.
 649. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/64/07
  Czy wydatki poniesione na przeznaczony do wynajmu lokal, w okresie przerwy w jego wynajmie, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z najmu?
 650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-69/07/AS
  Czy uzyskany przychód z tytułu przekazania mieszkania w drodze umowy dożywocia przed upływem pięciu lat od daty nabycia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 651. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-41/US/07/FM
  Dotyczy częściowego zwrotu kosztów poniesionych w 2002 roku w związku z wymianą okien, z jednoczesnym zobowiązaniem zwrotu otrzymanej kwoty w miesięcznych ratach wraz z czynszem.
 652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-04/07
  Czy otrzymana pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego (wsparcie pomostowe) w ramach ZPORR Działanie 2-5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46-47 ustawy opdoof ?Czy wydatki sfinansowane z tych przychodów stanowią koszty uzyskania przychodu ?
 653. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-09/07
  Czy otrzymana pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego (wsparcie pomostowe) w ramach ZPORR Działanie 2-5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46-47 ustawy opdof ?Czy wydatki sfinansowane z tych przychodów stanowią koszty uzyskania przychodu ?
 654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-07/07
  Czy otrzymana pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego (wsparcie pomostowe) w ramach ZPORR Działanie 2-5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46-47 ustawy opdof ?Czy wydatki sfinansowane z tych przychodów stanowią koszty uzyskania przychodu ?
 655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-14/07
  Czy otrzymana pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego (wsparcie pomostowe) w ramach ZPORR Działanie 2-5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46-47 ustawy opdof ?Czy wydatki sfinansowane z tych przychodów stanowią koszty uzyskania przychodu ?
 656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-06/07
  Czy otrzymana pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego (wsparcie pomostowe) w ramach ZPORR Działanie 2-5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podst. art. 21 ust. 1 pkt 46-47 ustawy opdof ?Czy wydatki sfinansowane z tych przychodów stanowią koszty uzyskania przychodu ?
 657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-18/07/EW
  Czy ustalenie kapitału zakładowego w przekształconej spółce akcyjnej w wysokości większej niż wysokość kapitału zakładowego w przekształcanej spółce z o.o. ustalonej na podstawie wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) dokonanej zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie różnicy pomiędzy dotychczasową wartością kapitału zakładowego a wartością kapitału zakładowego w spółce przekształconej?
 658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-55/07
  Czy zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej w celu budowy budynku z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, będzie skutkować obowiązkiem doliczenia do dochodów, uprzednio odliczonych od dochodu wydatków poniesionych na zakup tej nieruchomości?
 659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-138/07
  Czy do kosztow uzyskania przychodów prowadzonej działalnosci gospodarczej zaliczyć można diety z tytulu odbytych podróży zagranicznych i krajowych ?
 660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-24/2007
  Czy prawidłowo zinterpretowno przepisy stwierdzając, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają tylko dochody otrzymywane z budżetu państwa, natomiast dochody które są finanasowane ze środków unijnych otrzymywane z Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlegają opodatkowaniu ?
 661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/20/07/AW
  Dotyczy dotyczące zaliczenia kosztów związanych z "Dniem Ciepłownika" do przychodów pracownika.
 662. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-37/07
  Czy przychody wspólnika z tytułu członkostwa w spółce osobowej świadczącej usługi zarządzania zaliczają sie do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 663. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB2/415-1/07/CJS/KAN-17/07/07
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 04 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe. W dniu 04 lipca 2007 r. został złożo ...
 664. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPB1/415-11/07/ZK
  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wniosodawca przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007r. (data wpływu do tut. Biura -16.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kar umownych jako kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej -jest prawidłowe.Pismem z dnia 12 lipca 2007r. ...
 665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/14/07
  Czy należy pobierać podatek zryczałtowany od bonów towarowych wydawanych emerytom i rencistom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ?
 666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-79/07/AS
  Czy od kwoty 8.183,50 zł, którą wpłacił na konto były mąż, jako rozliczenie spraw o podział majątku wspólnego musi uiścić podatek?
 667. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-0419/ZKK/07/723
  Czy dochody osiągane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego prace badawcze na uniwersytecie w Irlandii (w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty pierwszego przybycia do Irlandii) są zwolnione od podatku zarówno w Irlandii jak i w Polsce?
 668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-10/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/415-4/07/DW
  Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę na potrzeby Izby Adwokackiej w wysokości 65,00 zł miesięcznie?Czy prawidłowo postępuję zaliczając do kosztów uzyskania przychodów składkę na szkolenie aplikantów I grupy w wysokości 299.70 zł miesięcznie?
 670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-52-432/07/ZDB
  Czy posiadanie lokalnego prawa do zabudowy domem mieszkalnym otrzymane na podstawie złożonego do gminy wniosku stanowi realizacje celów mieszkaniowych i nie spowoduje utraty ulgi w podatku dochodowym z tytułu oszczędzania w "kasie mieszkaniowej" ?
 671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/415-9/07/HR
  Prowadząc działalność w zakresie handlu wierzytelnościami czy wlicza sie w koszty w przypadku umorzenia części wierzytelności ?
 672. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/415-10/07/HR
  Czy przy obrocie wierzytelnościami koszty poniesioe na egzekucję wierzytelności tj. opłaty pocztowe, notarialne i inne zwiększają koszty nabycia wierzytelności czy zaliczamy je do kosztów okresu , w którym zostały poniesione ?
 673. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/415-11/07/HR
  Jak miesięcznie ustalić przychód i koszt uzyskani przychodu w przypadku gdy:- wpływ należności od dłużnika następuje ratami co miesiąc w kwocie niższej od wartości nominalnej (wynikającej z umowy kredytowej) i niższej od ceny zakupu,- wpływ należności od dłużnika następuje ratami co miesiąc w kwocie niższej od wartości nominalnej ( wynikającej z umowy kredytowej), a wyższej od ceny zakupu
 674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/ZPD/415-8/07/HR
  Jak ustalić przychód i koszt uzyskania przychodu w sytuacji gdy zakup części wierzytelności nastąpił w pakiecie ( nie ma określonej ceny zakupu poszczególnych wierzytelności) ?
 675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/75/07/GS
  Czy Sąd powinien naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od oprocentowania sum depozytowych - poręczeń majątkowych w sprawach karnych oraz sum na zlecenie - środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie K. p. c. w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami?
 676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/74/07/GS
  Czy Sąd zobowiązany jest naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych odsetek za zwłokę ?
 677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1428.III/415-9/07/HK
  - Czy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży usług telekomunikacyjnych, powstaje w miesiącu, w którym zgodnie z Umową Subagencyjną, następuje rozliczenie ich z tytułu świadczonych na rzecz Agenta usług, czy też w miesiącu, w którym świadczyli usługi na rzecz Agenta.
 678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/70/07
  Czy w związku z faktem, że w ewidencji środków trwałych umieszczony jest już jeden samochód, podatnik może zakupić drugi o wyższym standardzie bezpieczeństwa jazdy w trasie i czy może również wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej.
 679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/54/07
  Czy sprzedaż budynku wybudowanego w 1998 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-23/07
  Czy diety w przypadku świadczenia usług kierowcy w kraju i zagranicą stanowią koszty uzyskania przychodów?
 681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-9/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Pani Justyna Michlewicz przedstawiła własne stanowisko w sprawie.
 682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/29/07
  Czy otrzymywane dotacje samorządowe można uznać za zwolnione od podatku dochodowego i jednocześnie pokrywane dotacją koszty za niestanowiące kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-6/07/1
  Czy odpłatne zbycie nieruchomości niezabudowanej w dniu 17.05.2007 r., w części dotyczącej nabycia udziału małżonka w wyniku podziału majątku wspólnego, jest źródłem przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/55/07
  Czy przychód z Europejskiego Funduszu Społecznego jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/55a/07
  Czy zakup narzędzi za środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-50/07
  Czy zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokali w wybudowanym budynku na wynajem będzie skutkować obowiązkiem doliczenia do dochodów, uprzednio odliczonych od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi na wynajem?
 687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/192/Z/K/07
  Czy odszkodowanie wypłacone w związku z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej określone w umowie o zakazie konkurencji zawartej pomiędzy podmiotami, które pozostawały w tym stosunku prawnym po ustaniu stosunku pracy ma charakter wyłącznie cywilnoprawny i nie podlega unormowaniu prawa pracy i winno zostać uwzględnione w deklaracji PIT-8C ?
 688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-18/07
  Jaki będzie sposób naliczania podatku od odchowu piskląt od pierwszego dnia ich życia ?
 689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD41/415/6/07AP
  Czy można przyjąć wycenę biegłego w przypadku budowy budynku z z przeznaczeniem na wynajem lokali pod działalność gospodarczą ?
 690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/4/07
  Czy możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów udziału partnera prowizji promocyjnej banku oraz nie uznania jako przychodu kredytobiorcy tejże prowizji?
 691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-75/07
  Jest Pani udziałowcem spółki jawnej. Udział każdego ze wspólników w przychodach i kosztach spółki wynosi 25 %. W czerwcu Spółka nabyła wagę elektroniczną za 4.000,00 zł netto i zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przyjmując wagę do użytkowania i wpisując ją do ewidencji środków trwałych. We wniosku zwróciła się Pani z zapytaniem czy jako wspólnik spółki jawnej jest Pani "małym podatnikiem", jeżeli przychód brutto spółki za 2006 r. wyniósł 6.178.650,94 zł, a przychód przypadający na wspólnika 1.544.662,73 zł i czy ma prawo korzystać z uprawnień wynikających z art. 22k ust. 7 w/w ustawy?
 692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-74/07
  Jest Pan udziałowcem spółki jawnej. Udział każdego ze wspólników w przychodach i kosztach spółki wynosi 25 %. W czerwcu Spółka nabyła wagę elektroniczną za 4.000,00 zł netto i zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonała jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przyjmując wagę do użytkowania i wpisując ją do ewidencji środków trwałych. We wniosku zwrócił się Pan z zapytaniem czy jako wspólnik spółki jawnej jest Pan "małym podatnikiem", jeżeli przychód brutto spółki za 2006 r. wyniósł 6.178.650,94 zł, a przychód przypadający na wspólnika 1.544.662,73 zł i czy ma prawo korzystać z uprawnień wynikających z art. 22k ust. 7 w/w ustawy?
 693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1745/07/AK
  Czy przy zakupie motocykla moge skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego jako małe przedsiębiorstwo?
 694. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-2/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-51-431/07/ZDB
  Czy prowadząc jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi można zaliczyć diety do kosztów swojego przedsiębiorstwa ?
 696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDA/415-9/PE/07
  Czy może wycenić w wartości rynkowej wnoszone do spółki cywilnej w postaci wkładu niepieniężnego środki trwałe, uprzednio używane w prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej?
 697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/115/2007/PD II/415-13/07
  Czy podlega zwolnieniu od podatku odprawa z tytułu likwidacji etatu nauczyciela ?
 698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/81/PDI/415-13/07
  Kiedy powstaje przychód z prowadzonej działalności i z jakim dniem należy przeliczyć przychód w walucie obcej ?
 699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/18/52/07
  W jakiej wysokosci wystąpi podatek dochodowy w przypadku sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w XYZ?
 700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-23/2007
  Czy dofinansowanie przyznane na podnoszenie kawalifikacji pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-38/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opłaty za studia ?
 702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46-425/07/ZDB
  Czy gdy zakończone zostało postępowanie spadkowe, a od śmierci spadkodawcy upłynęło 16 lat, to sprzedaż otrzymanej w wyniku spadku działki będzie objęta 10% zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego ze zbycia tej nieruchomości ?
 703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-68/07/GS
  Czy opłata wstępna (czynsz inicjalny ) obejmująca około 40 % wartości całej umowy leasingu operacyjnego może zostać bezpośrednio-jednorazowo zaliczona w koszty uzyskania przychodów w miesiącu poniesienia kosztu, czy też należy ją księgować proporcjonalnie do czasu trwania umowy tzw. rozliczenia międzyokresowe w świetle uregulowań znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: AD / 415 / 20 / 2007
  Możliwość opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym
 705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-47-426/07/ZDB
  Na podstawie jakiego dokumentu można zaksięgować opłatę podatku od nieruchomości uiszczoną syndykowi przez najemców?
 706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1428/III/415-7/07/MW
  Czy cena zakupu samochodu używanego nabytego w kraju UE widniejąca na fakturze lub umowie cywilnej kupno-sprzedaż plus koszty dodatkowe poniesione przy nabyciu auta oraz koszty umożliwiające podjęcie próby jego sprzedaży składają się na cenę nabycia auta, wg podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz czy akcyza jest kosztem wchodzącym w cenę nabycia używanego sprowadzonego samochodu z krajów UE, czy też powinny być uwzględnione w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodu?.
 707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-49/07
  Czy uzyskany w 2007 r. przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2003 r., przeznaczony na zakup nieruchomości we Francji, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 708. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117-39/07/1/11/MG
  Czy należy doliczyć w zeznaniu podatkowym kwoty uprzednio odliczonych ulg w związku z otrzymanym od Syndyka Masy Upadłości zwrotem części uprzednio wpłaconych do developera środków pieniężnych ?
 709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/3/07
  Czy przychody z tytułu diet za czas podróży służbowej wykazane w informacji PIT-11 jako przychody z innych źródeł są zwolnione z obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-16/07
  Udzielenia interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000r., Dz.U.Nr 14, poz. 176 z póź.zm.) w sprawie: jaki kurs EURO oraz z jakiego dnia należy zastosować do przeliczenia na PLN z tyt. zbycia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną.
 711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-22/07
  Udzielenia interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000r., Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sprawie: zaliczenia prowizji pobranej przez bank do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów w spółce
 712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDG/415-11/07/AFK
  Czy dotacja, otrzymywana z Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca dopłatę do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-278/236/MK/07
  czy będąc wspólnikiem spółki cywilnej xxx i spółki jawnej xxx ma Pan prawo do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P2/415-25/07
  - czy dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w spółce przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, - czy z tytułu umowy-zlecenia płatnik pobierze zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy rozliczenia powinien dokonać sam podatnik, - czy przez osiągnięcie przychodu z tytułu umowy zlecenia podatnik straci możliwość korzystania z opodatkowania liniowego w wysokości 19 % (art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-71/07
  Czy datą nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy tj. 2004 r. czy też data uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu praw do spadku i czy w opisanym przypadku będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) obowiązujące do dnia 31.12.2006 r., czy przepisy obowiązujące od 01.01.2007 r.?
 716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-318/235/PL/07
  Czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć całość rat leasingowych czy tylko ich część stanowiącą równowartość 20000 EURO ( w przeliczeniu na złote według kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania) ?
 717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/162/Z/K/07
  Czy za wycofane po okresie systemtycznego oszczędzania oszczedności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowj można nabyć działkę o statusie budowlano-rekreacyjnym na którj planuje budowe budynku mieszkalnego ?
 718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/204/Z/K/07
  Czy przyznane odszkodowanie w oparciu o art. 128 ust. 1 art. 129 ust. 1, art. 130, art. 132 ust. 1a, 2, 3, 3a, i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) z tytułu wywłaszczenia nieruchomości stanowiącej w dacie wywłaszczenia własność Pana ojca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/70/07/MP
  Jak prawidłowo rozliczyć zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu zwrotu składek ZUS ?
 720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-31/07
  Czy w przypadku umorzenia należności finansowej obejmującej niespłaconą część kosztów remontu budynku podlegającej spłacie w ratach oraz ustawowe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat przedmiotowej należności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którą należy wykazać w informacji złożonej na druku PIT-8C.
 721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-33/07
  Czy przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-61/81a,b/49,50/07BB
  Kwestia ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży środków trwałych.
 723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/4115-1/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-0219/ZKK/07/401
  W którym kraju powinnam się rozliczać z podatku dochodowego, mieszkając na stałe w Szwecji i uzyskując dochody z pracy w Konsulacie Generalnym RP?
 725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1440/DF1/415-86186/III/2007
  1)czy w rozumieniu przepisu art.22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizyczncyh ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 , ze zm.) należy uznać w pełnej kwocie netto ( bez VAT) za koszty uzyskania przychodów wydatki z tytułu korzystania z usług gastronomicznych przez właściciela zakładu-osobę fizyczną w trakcie odbywania przez niego podróży służbowej, pozostającej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?2)czy wyżej opisany stan nie koliduje z wprowadzonym od dnia 01.01.2007r. brzmieniem art. 22 ust. 1 pkt 23 cyt. wyż. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne , zakup żywności oraz napojów w tym alkoholowych.
 726. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-56/07
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie w zeznaniu podatkowym zakupu kanapy narożnej tapicerowanej oraz kosztów napraw samochodu osobowego, którym dojeżdża się na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne?
 727. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-54/07
  Czy świadczenia pieniężne z tytułu dodatków za zwrot kosztów oraz diet wypłacane Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu związków zawodowych są zwolnione z podatku dochodowego stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/08/07
  Jaki powinien wystawić dokument na potwierdzenie świadczenia usług tłumaczeń dla podatników Unii Europejskiej - rachunek czy faktura VAT?
 729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-12/07
  Czy prowadząc działalność gospodarczą można przyjąć wartość budynku określoną przez biegłego od początku budowy (budowa bez rachunków i wraz z rachunkami) oraz parking i ogrodzenie od wartości faktycznych kosztów wynikających w faktur?
 730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/173/Z/K/07
  Czy w ramach odliczeń od dochodu - ulga rehabilitacyjna może skorzystac z odliczenia poniesionego wydatku na zakup pościeli zdrowotnej ?
 731. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-46/07
  Czy zakupione środki trwałe można amortyzować na ogólnych zasadach jeżeli zakup sfinansowany jest kredytem inwestycyjnym, jak ustalić wartość poczatkową tych środków trwałych?
 732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/24/07/BL
  ODPŁATNE ZBYCIE W ROKU 2007 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ GOSPODARSTWO ROLNE NABYTEJ PO 01.01.2007R. A ZWOLNIENIE Z OPODATKOWANIA 19 % PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - ART.21 UST.1 PKT 28 USTAWY Z DNIA 26.07.1991R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ.U.NR 14,POZ.176 z 2000R. ZE ZM.)
 733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-20/2007
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania w 2007 r. premii finansowej przyznanej za realizację obrotu w 2006 ?
 734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD II/415/1/76/07
  Czy Podatnik, który ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecka może odliczyć zakup roweru jako wydatki na cele rehabilitacyne?
 735. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ro-xv/415/pdof/309-233/BD/07
  Czy należności z tytułu projektu wynalzaczego płatne na rzecz spadkobierców ustawowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i na jakich zasadach?
 736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/4115-11/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/4115-14/07
  Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/52a/07
  Czy ryczałty za nocleg i dojazdy przedsiębiorcy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?
 739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/52/07
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet przedsiębiorcy będącego w podróży służbowej?
 740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-270/231/RF/07
  Czy dokonując darowizny tego mieszkania własnemu dziecku, nadal będzie można kontynuować odliczanie z tytułu nabytej ulgi budowlanej, nie tracąc wykorzystanej jej części? Jeżeli nie, to kiedy będzie mógł Pan darować to mieszkanie dziecku, aby nie zwracać podatku z tytułu dużej ulgi budowlanej?
 741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-192/229/JS/07
  Czy ponoszone przez zatrudnionego w Pani firmie pracownika - rzeczoznawcę majątkowego, koszty w postaci składek, jakie opłaca z tytułu swojej przynależności do stowarzyszenia kwalifikują się do zaliczenia do kosztów prowadzonej przez firmę działalności?
 742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-25/07
  Czy należy złożyć zeznanie roczne w Polsce z tytułu prowadzonej w 2006 r. działalności gospodarczej w wielkiej Brytanii? W jaki sposób należy przeliczać przychód z tytułu działalności za granicą wyrażony w walutach obcych na złote?
 743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-25/07
  Czy zakup działki bez aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zwalniał z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
 744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-22/07
  Czy otrzymane od zakładu pracy tj. Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie w wysokości 50% do pobytu na 14 dniowym turnusie sanatoryjnym o profilu antystresowym dla czynnych zawodowo funkcjonariuszy i pracowników stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-34/07
  Dotyczy wyliczenia pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/76/07/MP
  Czy wypłacone pracownikom odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie im umów o pracę, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415/26/07/MJ
  Czy w przypadku objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej czlonków zarządu Spółki zatrudnionych na umowę o pracę, kwota ubezpieczenia będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodoywm od osób fizycznych?
 748. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/423/27/HL/2007
  #61548; czy dochody uzyskiwane ze zleceń usług projektowych, których przedmiotem są indywidualne (niepowtarzalne) projekty architektoniczne podlegają w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) 50 % kosztom uzyskania przychodu?
 749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-6/07
  W jakiej wysokości należy obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych jednorazowo zaległych należnych za okres kilku lat wynagrodzeń w wysokości 117.486,61zł i 67.904,84zł ?
 750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-269/215/JS/07
  Czy do ustalenia dochodu na dzień likwidacji powinien Pan zastosować wskaźnik procentowy:1.wynikający z udziału dochodu w przychodach w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja2.czy wskaźnik procentowy udziału dochodu w przychodach za rok podatkowy 2006?
 751. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/4150/IN-98/PUSŁ-G/07/BM
  Czy można pomniejszyć przychód o udzielone bonifikaty ?
 752. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-28/07
  Jak należy ewidencjonować oraz amortyzować środki trwałe a także ewidencjonować towary handlowe i materiały w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny?
 753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/71/2007/PD II/415-8/07
  Czy podatnik może skorzystać z "ulgi odsetkowej" z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od całego kredytu po zakończeniu budowy domu mieszkalnego ?
 754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406-23/07
  Czy przysługuje skorzystanie z ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet w telefonie komórkowym?
 755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-53/07
  Czy nieumorzona część inwestycji w obcym środku trwałym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/40a/07
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż lokalu mieszalnego jeżeli część udziału w nieruchomości związanego z tym lokalem została nabyta w 2002 roku w drodze zamiany?
 757. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-64/07/AZ
  Czy od całej kwoty faktury ENERGA może obliczyć koszt energii elektrycznej współczynnikiem w wysokości 24%, czy też najpierw odliczyć od całej kwoty faktury opłaty stałe i dopiero wyliczoną współczynnikiem w wysokości 24 % kwotę zaliczyć w koszty działalności gospodarczej ?.
 758. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/40/07
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaży lokalu mieszkalnego jeżeli część udziału w nieruchomości związana z tym lokalem została nabyta w 1992 roku?
 759. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415-46/Z/07/AO
  czy wartość diet z tytułu podróży służbowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie kierowania obcymi pojazdami można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów do wartości nie przekraczającej wysokości diet przysługującycm pracownikom- na podstawie art.23 ust.1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-1479/07/AK
  Czy kierowcom przysługuje wypłata ryczałtu za noclegi, według obowiązaujących styawek dla podróży słuzbowych poza granicami kraju, jeśli samochody są przystosowane do nocowania w nich?
 761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-71/07/PK
  Czy z tytułu sfinansowania pracownikowi szkolenia powstaje obowiązek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-9/31622/07
  Czy środki pieniężne otrzymane w ramach projektu - działanie 2.5 ZPORR podlegają zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?
 763. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.1-412/07/ZDB
  Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży mieszkania, które zostało nabyte przez osobę nie będącą w związku małzeńskim spoczywa wyłącznie na niej, czy równiez na małżonku ?
 764. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.2-412/07/ZDB
  Czy obowiązek zapłaty 10 % podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej przez małżonków, którzy w dacie nabycia jeszcze małżeństwa nie zawarli i prawa do lokalu mieszkalnego nabytego wspólnie, spoczywa w równych częściach na małżonkach ?
 765. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.4-412/07/ZDB
  Czy spłata zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania, które następnie zostało zbyte przed upływem 5 lat od daty nabycia mieści się w zwolnieniu przedmiotowym zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 766. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38.5-412/07/ZDB
  Czy uzyskany przychód ze zbycia działki i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia, jeżeli zostanie przeznaczony na cele mieszkaniowe (łączne ze spłatą kredytu i odsetek od kredytu) ?
 767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-17/07/MZ
  Czy wydatki poniesione na zakup napojów chłodzących, kawy, herbaty, cukru, mleka, cytryn przeznaczonych do spożycia przez pracowników na terenie biura należy zaliczyć do przychodu pracowników
 768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1/415-2/07
  Czy otrzymaną dotację zarachować do przychodów?
 769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-39-415/07/ZDB
  Czy spłata zaciągniętego kredytu może stanowić podstawę pomniejszenia przychodu dla ustalenia 10 % podatku zryczałtowanego należnego od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży kawalerki ?
 770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.423-30/07
  Czy w świetle obowiązującego stanu prawnego od przychodów uzyskiwanych z pracy wykonywanej za granicą przez pracowników tymczasowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zawartej w Polsce ze wskazaniem miejsca wykonywania pracy we Francji u pracodawcy użytkownika przysługuje zwolnienie z art.21 ust.1 pkt.20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące zastosowania zwolnienia w kwocie odpowiadającej 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy.
 771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/56/07
  Pytanie dotyczy zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego (nowo zakupionego samochodu osobowego) tej części podatku od towarów i usług, w stosunku do której nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony
 772. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/415-0785/06
  Czy można ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku braku pozwolenia na budowę w momencie zakupów materiałów budowlanych?
 773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USI-1/406/9/1679/AK/07
  Stan faktyczny: Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Prezydent Miasta umarza wierzytelności cywilnoprawne osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej z tytułu zaległych opłat czynszowych, uzytkowania wieczystego, najmu. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z pytaniami: - Czy Urząd Miasta ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C w przypadku umorzeń zobowiązań cywilnoprawnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej?- Czy wartość umorzonych odsetek od zaległości cywilnoprawnych osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?- Czy umorzenie wierzytelności cywilnoprawnej w stosunku do zmarłego dłużnika stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w stosunku do spadkobierców zobowiązanego ?- Czy odpisanie przez Urząd Miasta należności przedawnionych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-OF-12/2007
  Czy w składanym do Urzędu Skarbowego zeznaniu podatkowym, po otrzymaniu przez pracownika informacji PIT-11 zawierającej dane niezgodne ze stanem faktycznym, należy wykazać nierzeczywiste dochody zawarte w tej informacji, czy też dochody faktycznie otrzymane przez pracownika?
 775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-5/07
  Z wniosku strony wynika, że jest współwłaścicielem wraz z bratem działki budowlanej, którą nabyli we wrześniu 2006r. W listopadzie ubiegłego roku obaj bracia uzyskali pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego i rozpoczęli prace budowlane. Obecnie dom jest w budowie. Bracia zamierzają sprzedać dom w stanie surowym bez technicznego odbioru w sierpniu 2007r. W opisanej sytuacji wnioskodawca pyta: jaka jest stawka podatku dochodowego od sprzedaży gruntu i budynku ?Strona wyjaśniła, że wspólnie z bratem jest na etapie rejestracji Spółki Jawnej, która będzie zajmować się działalnością developerską, usługami budowlanymi, obrotem nieruchomościami.
 776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/GF/415-45/07/KB
  Czy przychody z najmu powinny być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też jako przychody uzyskiwane poza pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/04/07
  Czy formę do wtryskarki można zakwalifikować jako samodzielny środek trwały, podlegający amortyzacji?
 778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.28.II/415-2/ML/07
  Czy opłacona przez Spółdzielnię składka na ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej stanowi przychód członka zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-10/BT/07
  Czy w dniu podpisania umowy pożyczki, kwota wypłacona pożyczkobiorcy jest kosztem pożyczkodawcy ? Kiedy powstanie u pożyczkodawcy obowiązek podatkowy? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu naliczonych kar ( w dniu wezwania do zapłaty czy w dniu zapłaty)? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku rozwiązania umowy pożyczki ? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu odsetek ustawowych w przypadku posiadania prawomocnego wyroku sądu nalkazującego zapłatę ? Jakie kwoty można uznać za koszt uzyskania przychodu bądź straty w
 780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/50/PDII/415-19/07
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia wydatkowany na zakup niezabudowanej nieruchomości, która nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego jest zwolniony z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/70/PDI/415-12/07
  - Czy należy wystawić informację o wartości wykonanych na rzecz beneficjenta ostatecznego usług doradczych i szkoleniowych na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
  - Czy należy pobrać zaloczkę na podatek dochodowy od przekazanego beneficjentowi ostatecznemu kwot wsparcoa pomostowego i kwoty dotacji inwestycyjnej
 782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/15/07
  1. Czy istnieje konieczność informowania urzędu o otwarciu konta w PayPal? 2. Czy na podstawie wydruków z konta w PayPal można księgować różnice kursowe?
 783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-65/07/RL
  Czy dochód uzyskany przez osobę fizyczną ze zbycia akcji otrzymanych w drodze darowizny jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn rozumianej jako wartość równa kwocie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zapłaconego przez podatnika z tytułu nabycia darowizny- akcji zbywanych.
 784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-20/07
  W jaki sposób opodatkować i jaką informację należy przekazać Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oraz podatnikowi z tytułu wypłat beneficjentom ostatecznym świadczeń z tytułu n/w projektów.
 785. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0007/07/Z
  Czy decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (przed wykonaniem wszystkich robót) spełnia wymogi art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. warunku zakończenia inwestycji w okresie trzyletnim.
 786. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-14/07
  1.Czy z tytułu przychodów z własnej indywidualnej działalności mam możliwość wybrania rozliczenia na zasadach tzw. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub podatku zryczałtowanego ? 2.Czy prowadzenie dodatkowej indywidualnej działalności gospodarczej daje mi wybór pomiędzy progami podatkowymi lub liniowymi zasadami rozliczania podatku dochodowego oraz czy przychody osiągane w spółce i te uzyskane z indywidualnej działalności rozdziela się, czy zawsze traktuje się łącznie w rozliczeniu rocznym ?
 787. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-24/07
  Czy otrzymana pomoc (dotacja) w postaci wsparcia pomostowego oraz dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na zakup środków trwałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 788. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/51/07
  Czy w myśl nowych przepisów prowadzenie jednoosobowo działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług nauczania i tłumaczeń można uznać za działalność gospodarczą?
 789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/52/07
  Pytanie dotyczy wystawiania rachunków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie nauczania i tłumaczeń.
 790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-35-405/07/ZDB
  Czy w przypadku korzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przedsiębiorstwo musi ustalić wartość przychodu do opodatkowania w wysokości wartości wytworzenia środków trwałych ?
 791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-03/07
  Podatnik świadczy usługi kierowania pojazdem (PKD-7450B) w zakresie transportu krajowego i zagranicznego. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wartość diet krajowych i zagranicznych z tytułu wyjazdów służbowych poza siedzibę firmy?
 792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-7/07
  Czy produkcja i realizacja programów telewizyjnych na zamówienie ... S.A. Oddział w ... stanowi działalność gospodarczą?
 793. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0006/07/Z
  Czy uzyskane środki pieniężne z tytułu przymusowego wykupu akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-66/07/PK
  Czy częściowe sfinansowanie pracownikom okresowych biletów komunikacjji miejskiej powoduje powstanie u nich przychodu?
 795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-69/07/PK
  Czy sfinansowanie kandydatom na pracowników przejazdu do miejsca sprawdzania ich kwalifikacji skutkuje u nich powstanie przychodu?
 796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-289/192/JS/07
  zwraca się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie opodatkowania w/w dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-48/07
  Czy wydatki na materiały biurowe zakupione z dotacji otrzymanej od Urzędu Pracy z funduszy unijnych stanowić będą koszt uzyskania przychodów?
 798. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-57/07/RL/01
  Podatnik zwraca się z prośbą o pełną wykładnię prawną uzasadniającą zakwestionowanie zaliczenia powyższych składek jako odliczenie od dochodu.
 799. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I/415-2/07
  Czy sprzedaż ww nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 800. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1430/ND/415-5/07/UB
  Czy prowadzona przez Podatnika jednoosobowa działalność gospodarcza po zmianie definicji od 01 stycznia 2007r. nie będzie uważana za samozatrudnienie.
 801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-19/07/4/RSD
  Czy likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność oraz wniesienie w formie wkładu przedsiębiorstwa pochodzącego z tej działalności do spółki cywilnej (małżeńskiej), spowoduje konieczność ustalenia dochodu na dzień zlikwidowania się jednoosobowej firmy?
 802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-51/07/AS
  Czy umorzone odsetki od kredytu stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-60/07/AZ
  Czy możliwe jest dokonanie korekt zeznań za lata 2005 i 2006 w celu dokonania odliczeń poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego?Czy w korekcie zeznania za 2005r. może odliczyć odsetki spłacone w latach 2002-2005, a w korekcie zeznania za 2006r., odsetki spłacone w 2006r? Czy Podatniczce przysługuje odliczenie spłaconych odsetek od jej dochodów mimo, iż kredyt był udzielony na oboje małżonków, a rozliczają się z małżonkiem oddzielnie, ponieważ on prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym ?-czy Podatniczce przysługuje odliczenie spłaconych odsetek od jej dochodów mimo, iż kredyt był udzielony na oboje małżonków, a rozliczają się z małżonkiem oddzielnie, ponieważ on prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym?
 804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1c/415-12/07
  Czy pożyczka uzyskana od firmy ... S.A. Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 08/07/IPD/415-8/07AB/4
  Czy z tytułu wypłaty zaległych wynagrodzeń za lata 2004-2006 w sytuacji, gdy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy podatnik jes zobowiązany do zaplacenia 30% podatku?
 806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-54/07/MM
  Czy z tytułu dochodów pracowników w postaci opcji i akcji przyznawanych przez spółkę-matkę
 807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-22/07/ML
  Czy kwoty wierzytelności umorzonych dłużnikom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działaności gospodarczej jak i dłużnikom będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi dzialalność gospodarczą są nieodpłatnym świadczeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym. W konsekwencji powyższego, czy po stronie Spółki powstanie obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a w/w ustawy o PDOF?
 808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1405/UPD-415/7/07/ES
  Czy możemy z mężem skorzystać z ulgi odsetkowej, w przypadku zaciągnięcia kredytu budowlanego z przeznaczeniem na dokończenie budowy budynku mieszkalnego?
 809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-1A/18/10/KR/07
  Czy przychód ze zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalno-pensjonatowymi wykorzystywanymi w prowadzonej działalności gospodarczej, jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/37/07
  Czy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze darowizny w 2002 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/35/07
  Czy odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w drodze spadku w 2006 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 812. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-34/07
  Czy przychód ze sprzedaży pierwotnej należy traktować jako przychód zleceniobiorcy (powiernika) czy zleceniodawcy?
 813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-36-407/07/ZDB
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy całość uzyskanych pieniędzy ze sprzedaży natychmiast przeznaczy się na zakup mieszkania w innym mieście ?
 814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I.415/6/07
  Czy sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w stawce 5,5% ?
 815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/2/07
  Czy posiadając zaświadczenie, że pojazd spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym, mogę zaliczyć samochód do pojazdów cięzarowych również w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 816. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: I FSK 993/06
  Działania organu podatkowego podejmowane w ramach przepisów zawartych w dziale V i VI Ordynacji podatkowej nie korzystają z powagi rzeczy osądzonej, która jest przymiotem władczych rozstrzygnięć, wydawanych po przeprowadzeniu postępowania uregulowanego w dziale IV
 817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF/415-60/I/07/BG
  Czy osobę zagraniczną zamieszkałą w Polsce (która w Polsce założyła rodzinę, posiada kartę czasowego pobytu) przy zatrudnieniu na umowę o dzieło należy rozliczać jak cudzoziemca wystawiając informację IFT-1R, czy jak polskiego obywatela oraz czy przysługuje takiej osobie prawo do wspólnego z małżonkiem opodatkowania
 818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/14/07
  Czy zwolnione od podatku dochodowego jest dofinansowanie otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup ciągnika używanego w prowadzonej działalności gospodarczej?
 819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-59/07/PK
  Czy w wyniku połączenia oddziałów osoby prawnej powstaje obowiązek wystawienia przez te oddziały informacji PIT-11?
 820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-68/07/PK
  czy wypłata refundacji za studia wieczorowe/zaoczne licencjackie, magisterskie oraz studia podyplomowe jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/07/PK
  Czy koszt usług medycznych opłacanych na rzecz pracowników przez pracodawcę w formie ryczałtu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych u tych pracowników?
 822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-50/59c/67/07BB
  Czy darowizna budynku żonie podlega podatkowi dochodowemu?
 823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I/415-28/07
  - dotyczy wyceny wkładu niepieniężnego (aport) wniesionego do spółki osobowej w postaci przedsiębiorstwa a skutki podatkowe.
 824. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/16/07
  Czy należy traktować jako działalność gospodarczą opodatkowaną sprzedaż sprasowanej słomy?
 825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-49/07/PK
  Czy jeśli udziałowiec spółki przekazuje pracownikom spółki swoje akcje lub opcje na nie to na Spółce ciążą obowiązki płatnika?
 826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-51/07/PK
  Czy kursy, szkolenia i studia podyplomowe dofinansowane z EFS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 827. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-60/07/PK
  Czy przychody z tytułu uczestnictwa we wszystkich rodzajach kształcenia są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na to czy organizator szkolenia posiada akredytację czy też nie?
 828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-55/07/PK
  Czy rok podatkowy jaki spółka wybrała dla potrzeb CIT ma znaczenie dla obowiązku skłądania deklaracji PIT-4?
 829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-xv/pdof/415-184/BD/07
  Czy w przypadku zakupu mieszkania wspólnie z inną osobą,nie bęącą małżonkiem przysługuje prawo do odliczenia od podatku całości zapłaconych odsetek od kredytu bankowego.
 830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-241/184/JS/07
  Czy będzie Pani opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży opisanych działek?
 831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD41/415/07/ML
  Czy w wyniku nabycia akcji spółki mającej siedzibę poza granicami kraju na preferencyjnych warunkach - przychód podlegający opodatkowaniu powstaje w momencie nabycia tych akacji czy w momencie ich sprzedaży i w jaki sposób dochód uzyskany z ich sprzedaży jest opodatkowany?
 832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/32/07
  Czy wydatki na zakup paliwa silnikowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/31/07
  Czy wydatki na zakup paliwa silnikowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-29-392/07/ZDB
  Jaki jest moment zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów na podstawie faktur otrzymanych w 2006r., z których należności nie zostały zapłacone do 31.12.2006r. ?
 835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-17/07/KB
  Czy Spółdzielnia jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconego odszkodowania uzyskanego na podstawie ugody sądowej?
 836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: III-2/415-7/07/AS
  Czy zwrócone, udokumentowane wydatki związane z wykorzystywaniem do celów służbowych samolotu, którego jestem operatorem, tj. wydatki na paliwo, opłaty za lądowanie, starty inawigację itp. - będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-24/07
  Czy sprzedaż nieruchomości i udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów podlegające opodatkowaniu w sytuacji, gdy zbywane działki nabył pan w 1995 r. i 1992 r., w drodze umowy sprzedaży, częściowo w drodze spadku, a udział w jednej ze sprzedawanych działek nabył jako wspólnik spółki cywilnej?
 838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-3/07
  Czy od nowego roku muszę stosować skomplikowane reguły związane z prawidłowym rozpoznaniem momentu odliczenia wydatku prowadząc podatkową książkę przychodów i rozchodów?
 839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415/11/14/2007
  Czy możliwe jest skorzystanie z ulgi odsetkowej przez Podatniczkę w przypadku, gdy akt notarialny sporządzony jest na jej Syna?
 840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-6/2007
  1. Czy pod pojęciem "kurs faktycznie zastosowany" należy rozumieć kurs kupna lub sprzedaży banku obsługującego, a jeżeli tak, to czy kurs kupna i sprzedaży dotyczy tylko transakcji zrealizowanych kupionych, lub odsprzedanych bankowi walut? 2. Czy do wyceny transakcji dokonywanych na rachunku walutowym należy zastosować hipotetyczny kurs kupna, bądź sprzedaży banku obsługującego (bank nie stosuje i nie podaje kursu) czy średni NBP?
 841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFIII/415/4/2007/334
  Czy wynagrodzenia, które nie zostały postawione do dyspozycji pracownika z uwagi na brak środków podlegają opodatkowaniu p.d.o.o.f?
 842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/8508/07/11/20/07
  Czy świadczenia rzeczowe i pieniężne, inne niż uregulowane ustawą o służbie zastępczej, wypłacone poborowym odbywającym tą służbę, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 843. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: VIII/402/873/2007/MJ
  Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku rejestracji działalności gospodarczej w przypadku zarządzania nieruchomością, której jest współwłaścicielem. Jak podaje w złożonym wniosku nie pobiera od współwłaścicieli nieruchomości wynagrodzenia za wykonywanie swoich czynności.
 844. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-235/181/JS/07
  1. Ile córka mogła zarobić maksymalnie, żeby mogła Pani rozliczać się za rok 2006 z urzędem skarbowym jako matka samotnie wychowująca dziecko i ile ta kwota wolna od podatku wynosi?2. Czy w zeznaniu podatkowym za 2006r. powinna Pani wykazać dochody z renty córki, czy też kwotę zarobioną w czasie wakacji?3. Jaki PIT obowiązuje w tym roku dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-21/07
  Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej poniesionych wydatków w 2006 r. na budowę budynku mieszkalnego, w związku z kontynuacją rozpoczętej w 1996 r. inwestycji budowlanej?
 846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-56/07/PK
  Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółki giełdowe za pośrednictwem K. S.A. - ta spółka czy biura maklerskie?
 847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/28-388/07/ZDB
  Czy podatek dochodowy uzyskany ze sprzedaży funduszu kapitałowego PKO/C. S. może być łącznie opodatkowany z podatkiem dochodowym od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej ?
 848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/32/07/LJ
  Czy w przypadku kiedy nabyłam wraz z dziećmi w udziale po #8531; spadek po mężu winnam rozliczyć kwoty zwrócone przez syndyka w zeznaniu podatkowym za 2006 rok PIT-37, czy też dzieci winny zapłacić tylko podatek od spadku?
 849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/48/PDII/415-18/07
  Czy otrzymane na podstawie zawartego porozumienia zadośćuczynienie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-47/07/PK
  Czy w przypadku przekazania pracownikom kluczy elektronicznych uprawniających do pobierania kawy z automatu, nie jest możliwe do ustalenia faktyczne korzystanie z nich przez pracowników i w związku z tym nie powinno się przypisywać powyższej usługi pracownikowi jako świadczenia pracowniczego do opodatkowania?
 851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-02/07
  Podatnik zamierza zakupić środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 KST. Jest małym podatnikiem, prowadzi działalność gospodarczą od 1989r. Żona w 2006r. rozpoczęła działalność gospodarczą. Czy może skorzystać z jednorazowej amortyzacji ?
 852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-8/07
  Czy w zwiazku z nowymi przepisami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązujących od 01.01.2007r., można nadal używać statusu przedsiębiorcy i rozliczać się na dotychczasowych zasadach czyli na zasadach ogólnych?
 853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/13/07
  Kiedy powstaje przychód z tytułu zawartej umowy dzierżawy z której wierzytelność została przekazana faktorowi?
 854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07
  Czy na podstawie kserokopii dokumentu KP i dowodu wewnętrznego można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów opłatę skarbową i sądową?
 855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-76/07
  Czy dochody z najmu wspólnej własnosci może rozliczać tylko jeden z małżonków?
 856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/423/20/HL/2007
  Czy księgowy dokument zastępczy zakupu może być stosowany w przypadku jako dokument dokonania zakupu od rolnika odmawiającego podania danych ?
 857. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/BA/11/11/07
  Czy powstanie przychód z tytułu użyczenia budynku na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzony przez Siostry Zakonne?
 858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-44/07/PK
  Czy kwota stanowiąca zwrot kosztów przeniesienia pracownika do pracy w innej miejscowości oraz kwota stanowiąca rekompensatę kosztów wynajmu lokalu mieszkalnego w związku z przeniesieniem, do kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienia, jest wolna od podatku ?
 859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-38/07/PK
  Czy udostępnienie pracownikom w czasie ich podróży służbowych mieszkania służbowego stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu?
 860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/15/35/07
  Czy należy zastosować koszty uzyskania przychodów przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zasiłku macierzyńskiego?
 861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-31/07
  Podatnik prowadzi gabinet rehabilitacyjno-kosmetyczny w formie s.c. W 2006 r. spółka dokonała zakupu nowych środków trwałych - urządzenia do hydroterapii i elektroterapii zaliczane do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Wysokość odpisów amortyzacyjnych za ten rok ustalono w oparciu o art. 22k ust. 4 updof. Dokonany w 2006 r. odpis wynosił więc 30 % wartości środka trwałego. Spółka zamierza w końcu 2007 roku dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, ustalając wartość odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego bez uwzględniania premii amortyzacyjnej zastosowanej w 2006 r. Rozliczenie odpisu amortyzacyjnego nastąpi metodą degresywną. Czy takie rozliczenie jest prawidłowe, czy też należy uwzględnić odpis premii amortyzacyjnej w rozliczeniu amortyzacji za 2007 r.?
 862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-239/176/JS/07
  Czy istnieje możliwość rozliczania sie wg przedstawionego sposobu z podatków, bez konieczności rejestracji działalności w Urzędzie Gminy?
 863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-223/175/JS/07
  Czy fakt wprowadzenia tej nieruchomości w formie aportu do Pana firmy, będzie Pan mógł uznać za koszt i zarejestrować w księdze przychodów i rozchodów, co w czasie sprzedaży domów jednorodzinnych obniży Pana zysk?
 864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/28/07
  Jak opodatkować przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w formie umowy o dożywocie?
 865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-0357/JG/07/623
  Czy dochody osiągnięte w 2006 r. w Zjednoczonym Królestwie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli do Zjednoczonego Królestwa zostało przeniesione miejsce zamieszkania?
 866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-048/JG/07/112
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Rumunii, dochody osiagnięte w tym państwie nie podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-054/JG/07/106
  W którym państwie podlegają opodatkowaniu dochody osiagnięte w Polsce i w Irlandii, jeśli miejsce zamieszkania zostało przeniesione do Irlandii?
 868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-30/07
  Czy za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień wystawienia faktury, czy rachunek, a nie dzień zapłaty bez względu na stosowaną metodę ewidencjonowania wydatków?
 869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-010/JG/07/19
  Czy dochody z pracy na terytorium USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-0140/JG/07/264
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Zjednoczonego Królestwa należy opodatkować w Polsce dochody uzyskane z pracy w Zjednoczonym Królestwie?
 871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/1/415-41/07/JS
  1.Czy ekwiwalent za zwrot kosztów wymiany zużytego wyposażenia lub urządzeń technicznych wypłacanego przez Skarb Państwa - Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA na rzecz zamieszkałych w nich osób uprawnionych w trybie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP ( Dz.U. z 2005r. nr.41 poz.398 z późn.zm.) - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy w przypadku opodatkowania - Zarząd Zasobów Mieszkaniowych jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-26/07
  W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową poszczególnych składników majątku nabytych w drodze darowizny?
 873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-21/07
  W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową poszczególnych składników majątku nabytych w drodze darowizny?
 874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-25/07
  W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową poszczególnych składników majątku nabytych w drodze darowizny?
 875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-24/07
  W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową poszczególnych składników majątku nabytych w drodze darowizny?
 876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-225/168/JS/07
  Czy przychód z tytułu wykonania usługi w ramach umowy o dzieło należy potraktować jako przychód z działalności gospodarczej, czy też jako przychód z działalności wykonywanej samodzielnie z uwagi na innego kontrahenta?
 877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-23/07
  W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową poszczególnych składników majątku w drodze darowizny?
 878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/07/PK
  Czy jeśli miejsce pracy określone jest jako obszar to czy poruszanie się przez pracownika po tym obszraze można uznać za podróż służbową?
 879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/112/Z/K/07
  Czy można dokonać odliczenia od dochodu przekazanej rzeczy /lekarstwo/ w formie darowizny na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej ?
 880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1430/ND/415-3/07/UB
  Czy prawidłowe jest wykazanie w złożonym zeznaniu PIT-38 dochodu i podatku wyliczonego przez podatnika, jeżeli w informacji PIT-8C płatnik wykazał inne wartości?
 881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/09/07
  Z dniem 01.04.2005r. zostałem przeniesiony służbowo z pracy w Gdańsku do pracy w Łodzi. W deklaracji PIT-11 nie wsykazno mi dodatkowych kosztów pracy, pomimo uzyskiwania przychodów z różnych miejsc pracy. Przychody uzyskiwałem w 2005r w różnych miesiącach. W 2006r. uzyskałem także przychód z pracy w Gdańsku (tzw. trzynastkę) - było to dodatkowe wynagrodzenie wypłacone w jednym miesiącu. W związku z powyższym proszę o informację, czy przysługuje mi prawo do odloczenia kosztów uzyskania przychodu w wysokości wskazanej w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.: - za 2005r. w wysokości 2.300,94 zł za rok podatkowy, - za 2006r. w wysokości 2.300,94 zł za rok podatkowy.
 882. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-42/07/PK
  czy składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne odporowadzane w Portugalii mogą być odliczane od podatku w Polsce?
 883. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-8/07
  Jak należy amortyzować fundamenty oraz halę magazynowo - handlową, nietrwale związaną z gruntem, wykupioną po umowie leasingu?
 884. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-20/07
  Czy w przypadku pełnienia dyżurów na podstawie kontraktu zawartego ze Szpitalem Powiatowym w L. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w którym jest Pan równocześnie zatrudniony na umowę o pracę utraci Pan prawo do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z działalności gospodarczej w wysokości 19% tzw. "podatkiem liniowym" ?
 885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-27/07
  Od jakiego momentu należy opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej, od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, po utracie prawa do opodatkowania dochodów wysokości 19% tzw. "podatkiem liniowym" ?
 886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/46/07
  1. W którym miesiącu podatniczka powinna zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychód dotyczący świadczonych przez podatniczkę usług prowadzenia punktu dystrybucyjnego w miesiącu marcu, za którą wystawiona zostanie faktura w kwietniu, 2. W którym miesiącu powinna podatniczka zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przychód dotyczący świadczonych przez podatniczkę usług organizacji sieci dystrybucyjnej w miesiącach rozliczeniowych, za które podatniczka wystawi fakturę do 21-go następnego miesiąca.
 887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415-2/07/AG
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki rolniczej o pow. 16a nabytej przez wnioskodawczynię w opisany wyżej sposób korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-29/07
  Czy należy pomniejszyć przychód o udzielone bonifikaty ?
 889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415- 27/07
  W jakiej dacie, w myśl obowiązującej od 01.01.2007 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaksięgować wydatki z tytułu zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych?
 890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-36/07/PK
  Czy zwrot kosztów podróży dla osób zaproszonych do programu telewizyjnego jest przychodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych przez rozporządzenie?
 891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-33/07/EK
  Czy od zysków kapitałowych uzyskanych ze sprzedaży akcji serii C i D w okresie 1992 - 1993 podatnik winien uiścić podatek dochodowy?
 892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-55/07/RL
  Czy Podatniczka może odliczyć poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne dla swojej mamy od podstawy wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych? Jako " osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika" czy z uprawnienia przewidzianego przedmiotowym przepisem może skorzystać podatnik, którego osoba niepełnosprawna jest rodzicem i z którym pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w sytuacji, gdy jednocześnie osoba niepełnosprawna rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze swoim małżonkiem i niezależnie od wydatków poniesionych przez podatnika, na którego utrzymaniu pozostaje również poniosła osobiście jako podatnik - osoba niepełnosprawna wydatki na cele rehabilitacyjne.
 893. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 140/07
  Zarówno na etapie postępowania wywołanego wniesieniem zażalenia, jak i na etapie kontroli sądowej wydanego w wyniku tego postępowania rozstrzygnięcia, kontroli podlega prawidłowość wyjaśnienia treści przepisów w odniesieniu do zadanego pytania. Nie jest więc możliwe po rozpoznaniu wniosku o interpretację przez organ pierwszej instancji dalsze jego uzupełnienie, bądź doprecyzowanie. Aby skorzystać z odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust 1 pkt 6 u.p d f. zakupiony sprzęt, urządzenia czy narzędzia techniczne powinny cechować ich indywidualne przeznaczenie i niezbędność w rehabilitacji oraz ułatwienie wyłącznie osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu czynności życiowych.
 894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1406/DL/415-14/HH/07
  Pismem z dnia 26.04.2007r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.Przedstawiony we wniosku stan faktyczny:Orzeczeniem Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28.06.2005r. małżonek Pani został uznany za osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności.Niepełnosprawność datuje się od dnia 07.11.2000r.Choroba Alzhaimera na którą choruje mąż jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną. Dodatkową dolegliwością jest nadciśnienie tętnicze i choroba wieńcowa.W chwili obecnej małżonek Pani wymaga całodobowej opieki.Stan zdrowia męża wymaga leczenia niektórych schorzeń w znieczuleniu ogólnym.W dniu 20.02.2007r. dokonano u męża ekstrakcji 5 zębów, kolejne zostały wype ...
 895. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-21-379/07/ZDB
  Czy transakcja sprzedaży w 2006r. akcji NFI nabytych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 1999r, jest zwolniona z opodatkowania w sytuacji kiedy akcje odpowiadają wymogom określonym w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/16/07
  Czy przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kwot zapłaconych odsetek umownych od wpłaconych po terminie rat leasingowych?
 897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/38/07
  Jakie konsekwencje podatkowe rodzi sprzedaż działki zabudowanej budynkiem gospdarczym ujętej w ewidencji środków trwałych lecz nie wykorzystywanej w działalności gospodarczej?
 898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-7/07
  Czy wystąpi przychód podatkowy dla wspólników w momencie likwidacji-wskrzeszenia z rejestru spółki jawnej z tytułu nie spłaconych zobowiązań dotyczących pożyczek własnych wspólników oraz nie spłaconych zobowiązań odsetek od tych pożyczek?
 899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/159/Z/K/07
  Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi na rehabilitację zakup pościeli leczniczej gdy podatnik jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do drugiej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia i jednocześnie znajduje się pod opieką przychodni lekarskiej z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów ?
 900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: POI-415/14/07
  Co należy rozumieć pod pojęciem "faktycznie zastosowany kurs walut"?
 901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-152/158/PL/07
  Czy od 1 stycznia 2007 r. spoczywa na Spółce także obowiązek sporządzania oraz złożenia we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym informacji na druku (PIT-8C), którego to wzór został określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 243, poz. 1760), zaznaczeniem w części D przedmiotowej informacji, jaką kwotę brutto odsetek umownych uzyskała dana osoba fizyczna w roku podatkowym z tytułu zawartej ze Spółką umowy pożyczki?
 902. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-29/07
  Czy do właściciela mieszkania, który na podstawie umowy bezpłatnego użytku z możliwością wynajmu oddał mieszkanie swojej córce ma zastosowanie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-4/07
  W jaki sposób dla potrzeb amortyzacji ustalić wartość początkową poszczególnych składników nabytych w drodze darowizny?
 904. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nasz znak: PB I- 1/4117/IN- 4/07/US Bełchatów/JN
  Czy przychód polegający na świadczeniu usług kierowania pojazdami przez podmioty gospodarcze, z którymi zawarła Podatniczka umowę na świadczenie usług transportowych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej dla tych podmiotów ?
 905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/10/07
  Czy może pomniejszyć fakture sprzedaży usług o kwotę 5% ogólnej wartości brutto, tj. kaucji gwarancyjnej zatrzymanej przez usługobiorcę oraz czy kwota potrąconej kaucji jest kosztem uzyskania przychodów ?
 906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2150/415/5/07/ML
  Czy występuje podatek od dochodu ze zbycia nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarlym mężu?
 907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-18-375/07/ZDB
  Czy do celów amortyzacji przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej wystarczy dokonać wyceny samej nieruchomości (budynku gospodarczego przeznaczonego do prowadzenia w nim działalności) bez uwzględnienia gruntu ?
 908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-6/07
  Czy stypendium doktoranckie otrzymywane za bezpośrednią realizacje projektu badawczego SAFE realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego UE i finansowanego z jego środków podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym?
 909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/11/07
  Czy płatnik ma obowiązek dokonywania korekt rozliczeń podatkowych PIT-4 i informacji PIT-11 za okresy nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
 910. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USP-II-415/17/2007
  Czy odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny przekazane na rzecz wszystkich osób fizycznych, czy też może tylko na rzecz osób fizycznych prowadzących działaność gospodarczą?
 911. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-15/07
  Jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę i ponadto na podstawie umowy z niemiecką instytucją naukową nieposiadającą przedstawicielstwa w Polsce wykonuje Pan konsultacje, analizy i wstępne obliczenia związane z konstrukcją akceleratora. We wniosku zwrócił się Pan z zapytaniem czy charakter świadczonych usług mieści się w definicji działalności gospodarczej w kontekście art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-1A/13/8/KR/07
  Czy przychód uzyskany ze zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności wzniesionych na tej nieruchomości budynków wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, nabytych w 1993 roku, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01967/JG/06/11122
  Jak należy opodatkować dochód z tytułu działalności prowadzonej za pomocą zakładu w Polsce?
 914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-37/30b/22/07/BB
  Czy kupując używane, zamieszkałe uprzednio mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej należy przyjąć jako koszt zakupu wartość transakcji z umowy o ustanowienie spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-36/30a/21/07/BB
  Czy kupując używane, zamieszkałe uprzednio mieszkanie od osoby fizycznej należy przyjąć jako koszt zakupu wartość transakcji z aktu notarialnego zakupu?
 916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-38/30c/23/07/BB
  Czy remontując zakupione mieszkanie należy przyjąć wartość faktur brutto zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych służących do remontu oraz faktur brutto robocizny z tytułu prac remontowych powyższego mieszkania jako koszt?
 917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/21/07
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2004 roku jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/20/07
  Czy dotacja jest przychodem z działalności gospodarczej?
 919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/101/Z/K/07
  Czy otrzymywane dochody z tytułu wykonywanej pracy z umowy o prace zawartą firmą a pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych lub ze środkw przyznanych przez rządy państw obcych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-32/07/PK
  Opodatkowanie dochodów pracowników oddelegowanych do pracy poza Polskę
 921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-091/JG/07/172
  Czy wynagrodzenie za czas choroby pracownika oddelegowanego do pracy w Niemczech podlega opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-0176/JG/07/325
  W jaki sposób należy opodatkować dochód pracowników oddelegowanych do pracy w Republice Czeskiej?
 923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-0143/JG/07/270
  Czy dochody osiągnięte z pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa w 2006 r. podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-0113/JG/07/MB7-1302
  Jak opodatkować dochody rezydentów Irlandii z tytułu najmu nieruchomności w Polsce?
 925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/11/07
  W ramach działania 2.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Reginalnego 2004-2006 Powiat wypacac będzie studentom stypendia. Zgodnie z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Reginalnego 2004-2006 wypłata stypendiów finansowana jest z dwóch źródeł: 1) ze środków unijnych - z Europejskiego Funduszu Społecznego 2) ze środków budżetu państwa. O wysokości i zasadach przyznawania stypendiów studentom, stanowi Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu. Wysokość stypendium została określona na kwotę 170,00 zł miesięcznie. Poziom współfinansowania w/w świadczeń wynosi 75% - środki unijne, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego, 25% środki z budżetu państwa. Czy wypłacone stypendia podlegają opodatkowaniu i w jaki sposób należy je udokumentować Urzędowi Skarbowemu ?
 926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-29/07
  Czy można wycenić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego według wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych na podobne mieszkania z miesiąca grudnia roku poprzedniego?
 927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-30/07
  Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10 % dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-4100-02-6734/07
  Jak prawidłowo udokumentować zakup towarów od osób fizycznych nie będących podmiotami gospodarczymi
 929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-3/07
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów całe spłacone odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?
 930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-3/07
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów całe spłacane odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?
 931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-3/07
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów całe spłacane odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?
 932. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-14/US/2007/AA
  Rozliczenie podatkowe osoby samotnie wychowującej dziecko.
 933. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-23/US/2007/AA
  Dotyczy opodatkowanie diet członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-27/07/PK
  Czy wypłacany emerytom (byłytm pracownikom) ekwiwalent za świadczenie wypoczynkowe korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-023/MN-JG/07/253
  Czy dochody osiągnięte z pracy wykonywanej na terytorium Holandii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-0154/JG/07/291
  Czy w świetle postanowień polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w polskiej spółce podlega opodatkowaniu w Polsce?
 937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-32/07/GS
  Czy w związku z darowizną spółka z o.o. będzie zwolniona z obowiązku pobrania 19% podatku od darowanego kapitału zapasowego (podatek od dywidendy) utworzonego wcześniejszymi uchwałami zarządu z zysków lat wcześniejszych - nie wystąpi nowa uchwała zarządu, która zmienia wcześniejszą uchwałę w sprawie przeznaczenia zysków na kapitał zapasowy.
 938. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-189/US/2007/PM
  Dotyczy utraty prawa do ulgi odsetkowej.
 939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-8/07
  Dotyczy opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ogólnego wypracowanego z działalności rolniczej i pozarolniczej, przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi.
 940. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1401/BF-II/415-18/AS/07
  Czy przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa przewidują możliwość wydawania interpretacji prawa podatkowego w przypadku przedstawienia przez podatnika stanu hipotetycznego lub zdarzeń przyszłych ?
 941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/07/07
  Czy sprzedaż nieruchomości zakupionej w 1997r. będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od momentu nabycia minęło 5 lat ?
 942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-18/03/07
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze spadku w roku 2007, przed upływem 12 miesięcy od od daty śmierci spadkodawcy, podlega opodatkowaniu, jeżeli w budynku tym jestem zameldowany od urodzenia ?
 943. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-6/PD/07
  Dotyczy opodatkowania zwrotu kosztów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracownika socjalnego świadczącego usługi na terenie gminy.
 944. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-022/JG/07/61
  W którym państwie powinien zostać opodatkowany dochód osób oddelegowanych do pracy w Norwegii?
 945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-33/07/AZ
  Jaką formę i stawkę podatku należy zastosować do wygranych rzeczowych opisanych we wniosku ?
 946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ro-xv/415/PDOF/125-130/BD/07
  "Czy w podatkowej księdze podatkowej podatnicy maja prawo zaewidencjonować wydatek na nabycie samochodu ciężarowego w kwocie netto 10.000 zł oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia tego środka trwałego w wysokości 100 % w roku podatkowym 2007 ?
 947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-6/07
  Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego w którym byłam zameldowana w 2006 roku, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?
 948. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFMP/415-3/07
  Czy od odsetek od sum depozytowych złożonych w związku z toczącym się postępowaniem karnym, administracyjnym, cywilnym, sąd jako płatnik pownien pobrać podatek dochodowy?
 949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/10631/07/14/16/07
  Od 1983 r. jestem właścicielem gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodziła działka X.W 1993 r. zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego i teren ten przeznaczono m. in. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Z powodów losowych mam zamiar sprzedać część działki. W tym celu wydzielono działkę o pow. 0,52 ha, która zostanie sprzedana. Czy od sprzedaży przedmiotowej działki zapłacę podatek dochodowy?
 950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-24/07/AM
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest zwolniona z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego ?
 951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-22/07/GS
  Czy wydatki ponoszone na świadczenie usług konsultingowych (doradczo - szkoleniowych), wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie przedstawicieli firmy konsultingowej oraz na zakup w/w artykułów spożywczych, a także wydatki ponoszone na rzecz firmy wdrażającej system ISO, tj. opłaty podstawowe i wydatki zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli firmy wdrażającej - stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 952. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-23/07/GS
  Czy wydatki ponoszone na świadczenie usług konsultingowych (doradczo - szkoleniowych), wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie przedstawicieli firmy konsultingowej oraz na zakup w/w artykułów spożywczych - stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 953. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/1/415-5/07
  Czy można zastosować amortyzację do inwestycji w obcych środkach trwałych - dotyczących środków transportu przez okres 30 miesięcy.Czy po zakończeniu umowy i wykupie pojazdu nie zamortyzowana wartość będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu jednorazowo, czy w miesięcznych odpisach amortyzacyjnych.
 954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-46/07/AZ
  Czy do zeznania rocznego PIT-36 za 2006 rok ma uwzględniać PIT-14 wystawiony przez Xi w upadłości, w przypadku jego nie uwzględniania, czy musi dokonać zwrotu odliczonego w ramach dużej ulgi budowlanej w zeznaniu PIT- 36 za 2000r. wkładu mieszkaniowego, wniesionego na konto developera w wysokości 70%, jeżeli w wyniku upadłości developera, zwrócono jej po 5 latach, decyzją Sądu wkład mieszkaniowy w wysokości 90%, który w całości przeznaczy na zakup lokalu mieszkalnego, a więc w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych?
 955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-16/07/MP
  Jakie możliwości rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok ma ojciec jako osoba samotnie wychowująca dzieci ?
 956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-14/07
  Czy możliwe jest zastosowanie dla bydynku indywidualnej stawki amortyzacyjnej podyktowanej ulepszeniem tego budynku, w stopniu przekraczającym 30% wartości początkowej, przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych.
 957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-25/07
  dot : kosztów uzyskania dochodów z importu.
 958. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-35/07
  W jaki sposób ewidencjonować przychody w podatkowej księdze przychodó i rozchodów z tytułu uzyskiwanych przychodów z działalności związanej z bazami danych (PKD 72.40.Z), przetwarzania danych (PKD 72.30.Z), która będzie opierała się na transakcjach dokonywanych drogą internetową.
 959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-10/2007
  Jak rozliczyć podatek dochodowy od sprzedaży praw majątkowych do nazwy domena xxx.pl, którą sprzedano za kwotę 20.000,00 zł w dniu 22 stycznia 2007 r. ?
 960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1-415/6/2007
  Czy uzyskany przez podatnika zwrot wkładu i otrzymana część wspólnego majątku nabytego w czasie trwania spółki cywilnej, odpowiadająca udziałowi podatnika w zyskach spółki w związku z jego wystąpieniem ze spółki cywilnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-16-372/07/ZDB
  Czy można poniesione wydatki na wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie amortyzować jednorazowo w 2007r przy zastosowaniu przepisu art. 22k ust. 7 i 8 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/47/PDII/2007
  Czy dochód uzyskany ze sprzedaży papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-44/07/AŚ
  Czy wydatek poniesiony w 2006 roku (w związku z zapłatą za utracony podczas transportu towar) stanowiący koszt uzyskania przychodu oraz przychód (z tytułu odszkodowania wypłaconego w 2007 roku przez towarzystwo ubezpieczeniowe ...) można zaksięgować w 2007 roku?
 964. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-21/07/AŚ
  Czy kwotę zapłaconą za spalony towar będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu oraz czy otrzymane odszkodowanie będzie przychodem?
 965. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-45/07/PK
  Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w Spółce będzie ona miała obowiązek pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych od wspólników pozostających w Spółce, jak również od wspólników, którzych udziały sa umarzane bez wynagrodzenia?
 966. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/25/PDII/415-8/2007
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu w części dotyczącej zawartej w ekspektatywie (akt notarialny Rep. A .../2006 z dnia 21.02.2006r.) wartości wkładu budowlanego na lokal mieszkalny i pomieszczenia przynależne podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 26b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000r. poz. 176 ze zmian.) ?
 967. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/10-1/25/07
  Czy od dochodu można odliczyć wpłaty dokonywane tytułem "adopcji na odległość"?
 968. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/2B/6/08/JD38/07
  Pytanie dotyczy wysokości stawki amortyzacyjnej i metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z zakupem i zamontowaniem kominka.
 969. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-4/07
  Czy wartość początkową samochodu sprowadzonego zza granicy, wyremontowanego oraz wykorzystywanego jako środek trwały można ustalić według cen rynkowych?
 970. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-DB//415-23/12/07
  Czy koszty szkolenia zawodowego mogę wliczać w koszty uzyskania przychodów?
 971. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDc/415-3/07
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, uzyskany przed upływem pięciu lat od daty nabycia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 972. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/41170-13/07/BL
  Czy zasądzona wyrokiem Sądu rekompensata z tytułu nierozliczonego dochodu i zapłaconych odsetek mieści sie pod pojęciem odszkodowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 973. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/17/07
  Czy podlega opodatkowaniu remanent likwidacyjny jeżeli składniki majątku nim objęte zostały przez podatnika wniesione do spółki cywilnej?
 974. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/PIA/06
  Wnioskodawca został okradziony przez własnego pracownika, co zostało potwierdzone w trakcie prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę i orzeczone wyrokiem właściwego Sądu. Wnioskodawca ustalał wysokość zobowiązań podatkowych na podstawie dokumentacji, która została przez byłego pracownika sfałszowana i nie odzwierciedla stanu faktycznego. Czy wobec faktu, iż doprowadzenie dokumentacji do stanu odzwierciedlającego rzeczywiście uzyskane przychody i poniesione koszty - szczególnie, gdy że na bieżąco odkrywa nowe niezgodności między posiadaną dokumentacją a stanem faktycznym, jest niemożliwe, można pozostawić dokumentację firmy w takim stanie w jakim znajduje się obecnie.
 975. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-02/07/BJ
  Płatnik zwrócił się z zapytaniem, czy świadczenia wypłacane osobom wykonującym prace społecznie użyteczne stanowi dla osoby bezrobotnej przychód z tzw. innych źródeł, o której mowa w art.10 ust.1 pkt 9 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy , jak wynika z postanowień art.42a w/w ustawy o podatku dochodowym, gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne i które dokonywały wypłaty należności za wykonanie prac społecznie użytecznych są obowiązane sporządzić osobie bezrobotnej oraz organowi podatkowemu informację o wysokości przychodów i czy osoba bezrobotna ma obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę należności otrzymanych za wykonanie prac społecznie użytecznych ?
 976. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDB/415-9/BJ/07
  Jak w świetle przepisów podatkowych należy rozliczyć wypłacone świadczenia dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej ? Czy odliczać koszty uzyskania przychodów - jeśli tak, to w jakiej wysokości i jaką stosować stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych?
 977. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/11/07/EB
  Źródła przychodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
 978. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/5/07/MK
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z kredytem bankowym oraz innych opłat na zakup akcji na rynku pierwotnym.
 979. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-169/114/AM/07
  Czy przy zamianie nieruchomości wystąpi konieczność zapłacenia podatku od sprzedaży tej nieruchomości ?
 980. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/4/07
  Czy jest wyłączone z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym nieodpłatne zniesienie współwłasności?
 981. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/31/07
  Pytanie dotyczy momentu zaksięgowania faktur za usługę rachunkową i telekomunikacyjną, wystawionych w 2007 r. a dotyczących roku 2006.
 982. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/11/07
  Jak zinterpretować przepisy art. 5A ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 983. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-42/07/MP
  Czy wypłata zadatku w 2006 roku zobowiązuje go do rozliczenia tego zadatku w zeznaniu podatkowym za 2006 rok ?
 984. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-10/US/2007/ACH
  Dotyczy sprzedaży akcji.
 985. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-32/07
  Czy kwota dofinansowania szkolenia ze środków EFS stanowiąca kwotę pomocy publicznej w postaci usługi szkoleniowej w ramach Sektorowego Programy Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2, 3 jest zwolniona z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 986. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 554/06
  1. W niniejszej sprawie istotne było wynikające z art. 153 u.p.p.s.a. związanie Sądu oraz organów podatkowych oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażone w wyroku WSA z dnia 4 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 813/02; a. zaakceptowanie przez Sąd l instancji decyzji pogarszającej sytuację podatnika oznaczało w tej sytuacji, że Sąd wydając zaskarżony wyrok naruszył art. 134 § 2 u.p.p.s.a., bowiem wydał w istocie wyrok na niekorzyść strony w porównaniu do sytuacji skarżącego przyjętej w wiążącym Sąd przy ponownym orzekaniu wyroku z dnia 4 marca 2004 r. 2. Jeśli organ doręczył pismo samej stronie, z pominięciem pełnomocnika, to działanie takie musi być traktowane jako pominięcie samej strony. 3. Z art. 144 u.p.p.s.a wynika jedynie od jakiego czasu wyrok sądu administracyjnego jest dla tego sądu wiążący. Co jednak nie oznacza tego samego, co norma prawna ustanawiająca zakres tego związania (co do oceny prawnej w nim wyrażonej).
 987. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NPP/005-3/07
  Czy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 5 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1202 można skorzystać z umorzenia zobowiązań podatkowych?
 988. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/6/07
  Jak opodatkować przychód ze sprzedaży towarów pozostałych po likwidacji działalności handlowej przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 989. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-12/07
  Czy aby skorzystać w 2005 r. z ulgi remontowej faktury na materiał, usługi musiały być opłacone w 2005 roku?
 990. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01850/MN-JG/06/8894
  Czy dochody osiągnięte na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 991. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01832/JG/06/8652
  W jaki sposób należy opodatkować dochody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług na terytorium Zjednoczonego Królestwa?
 992. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-17-374/07/ZDB
  Czy odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne syna jako osoby współpracującej stanowią koszty uzyskania przychodu przedsiębiorstwa, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne syna, podlegają odliczeniu od rocznego podatku wyliczonego od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej przedsiębiorcy na druku PIT 36L ?
 993. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/1A/07/MK
  Czy wystąpi podatek od dochodu ze zbycia nieruchomośc w przypadku sprzedaży nieruchomosci po dwunastomiesiecznym okresie zameldowania od daty nabycia, a także daty od jakiej nalezy liczyć dwunastomiesięczny okres zameldowania, tj. od daty zgonu, czy od daty sprawy spadkowej?
 994. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/1/07/MK
  Pytanie dotyczy rodzaju i wysokości podatku z tytułu sprzedazy mieszkania po upływie jednego miesiąca, dwóch miesiecy lub trzech miesiecy od daty nabycia.
 995. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/6/OB/423/3/2007
  Czy podatnik będąc osobą fizyczną prowadzącą w roku podatkowym 2006 księgi rachunkowe może w następnym roku podatkowym zmienić zasady prowadzenia dokumentacji księgowej na podatkową księgę przychodów i rozchodów w sytuacji kiedy przychody osiągnięte w 2006 roku nie przekroczyły kwoty w EURO określonej w przepisach o rachunkowości.
 996. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-22/07
  Jestem przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczę usługi związane z transportem drogowym polegające na kierowaniu pojazdami przewoźnika oraz załatwianiu formalności przewozowych i reprezentowaniu przewoźnika, ilość zleceń w poszczególnych okresach jest zróżnicowana i przypadku ich braku ponoszę ryzyko prowadzenia działalności, ponosząc koszty jej prowadzenia bez uzyskiwania przychodów, zgodnie z zawartą umową działalność może być wykonywana osobiście lub przez udzielnie dalszego zlecenia, zlecane czynności nie są wykonywane w miejscu i czasie, ani pod kierownictwem dających zlecenie. Pytanie brzmi, czy również po 01.01.2007 roku świadczone usługi stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pana zdaniem spełniają one wszystkie kryteria określone w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 roku Nr. 14, poz 176 po zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 16 listopada 2006 roku - Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i nie występują przesłanki wyłączające z art. 5b ustawy, a zatem są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 997. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/87/Z/K/07
  Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie wypłacone w 2006r. przez Zakład Energetyczny w związku z poczynionymi szkodami w gospodarstwie rolnym (z tytułu zniszczeń w drzewostanie) uzgodnione na podstawie podpisanego porozumienia i wykazane na PIT-8C ?
 998. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-37/07/AZ
  Czy przysługuje Podatniczce za 2006r. wspólne rozliczenie z mężem (pozostawanie w związku małżeńskim od 10 lat, między małżonkami istnieje wspólność majątkowa).?
 999. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-20/07/MP
  Jakie są możliwości rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok osoby samotnie wychowującej dziecko ?
 1000. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/26/07/MP
  Czy ryczałt za użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikowi jest przedmiotowo wolny od podatku dochodowego ?
 1001. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/36/07/MP
  Czy realizując obowiązki płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy od pracowników należy posługiwać się NIP nadanym urzędowi, czy NIP nadanym gminie ?
 1002. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/10/Z/K/07
  Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej poniesione koszty w zakresie przystosowania mieszkania dla osoby niepełnosprawnej ?
 1003. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-28/11k/8/07/BB
  Kwestia dotycząca ustalenia kosztu uzyskania przychodów w wypadku późniejszego odpłatnego zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa.
 1004. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-26/11g/4/07/BB
  Czy określony we wniosku wkład niepieniężny stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym?
 1005. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO.2/415-01/07
  Podatnik świadczy usługi kierowcy na rzecz przewoźnika polegające na kierowaniu pojazdami, załatwianiu formalności przewozowych oraz reprezentowania przewoźnika. Czy świadczone usługi stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1006. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-143/94/PL/07
  Czy w rozliczeniu podatku za 2006r. mogę dokonać odliczenia z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego?
 1007. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3415-3/2007
  Czy powinien być pobierany podatek dochodowy od zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników ?
 1008. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-14/07
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości należy opodatkowć zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z udziałem wynikającym z aktu zamiany nieruchomości?
 1009. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-6/US/2007/ACH
  Dotyczy opodatkowania renty wyrównawczej z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobistych otrzymywanej na skutek wypadku samochodowego.
 1010. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-18/07
  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: usługi czystościowe. Dodatkowo wykonuje również stoły do ping-ponga, ktore sprzedaje za posrednictwem portalu ALLEGRO.W ostatnio zakończonej aukcji oferowany przez Wnioskodawczynię towar znalazł nabywcę. Okazało sie jednak, że licytującym był nieletni syn klientki. W tej sytuacji do sprzedaży nie doszło. Z uwagi na odstąpienie przez klientkę od zakupu portal ALLEGRO nie pobrał należnej prowizji. Ze względu na powyższe, zdaniem Podatniczki nie miała ona obowiązku w rozliczeniu za miesiąc luty (aukja zakończona w dniu 02.02.2007 r.) wykazać sprzedaży ponieważ tej faktycznie nie było (brak zapłaty za towar, brak odbioru towaru przez klientkę).
 1011. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/13/07/MP
  Czy otrzymane środki są w całości zwolnione z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 46 i pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wg stanu na 1 stycznia 2007r.), czy też otrzymane środki są zwolnione z podatku dochodowego tylko w części przeznaczonej na inwestycje w środki trwałe tj. w kwocie 162.913,59 zł (art. 14 ust.2 pkt 2 cyt. ustawy o pdof). Jednocześnie Podatnik prosi o odpowiedź, czy koszty wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, ustanowienie hipoteki na prywatnym mieszkaniu jednego ze współwłaścicieli, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu i w którym momencie, czy w chwili ich poniesienia, czy po otrzymaniu środków ?
 1012. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/54/1/Z/K/07
  Czy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatą zasądzoną postanowieniem Sądu z tytułu kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnejnależy do obowiązków Sądu rejonowego jako płatnika czy spoczywa na podatniku ?
 1013. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/1/07
  Na jakich zasadach należy opodatkować zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy?
 1014. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-2/19050/07
  Czy w świetle uregulowań art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1015. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-16/07
  Czy przychód uzyskiwany przez Pana z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?
 1016. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-III/415-KK-I-OF-8/2007
  Czy wydatki poniesione na zaniechaną inwestycję w obcym środku trwałym stanowią w momencie sprzedaży tej inwestycji koszty uzyskania przychodu, zaś uzyskane ze sprzedaży inwestycji kwoty - przychód z działaności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1017. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-15/07/BLG
  Czy odszkodowanie z tytułu wypowiedzneia umowy o pracę bez wypowiedzenia podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1018. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4151-19/07
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż mieszkania w sytuacji, gdy środki uzyskane z tej sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup domu?
 1019. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415-14/07/AZ
  Czy przyjęcie stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% oraz 10- letniego okresu amortyzacji dla lokalu uzytkowego jest prawidłowe ?
 1020. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-20a/07/MZ
  W jaki sposób Podatnik powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w walucie polskiej związany z dokonanymi zakupami towarów i usług od dostawcy zagranicznego, gdy zapłata dokonywana jest w walucie obcej?
 1021. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-29/06/R1
  Czy dotacja wypłacona na podstawie przedłożonej umowy, związana z bezpośrednią realizacją projektu Ogólne i kierunkowe szkolenia językowe dla przedsiębiorstw w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1022. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/4150/IN-47/USŁ-Śr./07/LP
  Czy działalność Podatnika polegająca na kierowaniu pojazdami komunikacji miejskiej należącymi do MPK, na podstawie umowy o współpracy w świadczeniu usług, zawartej ze Związkiem Zawodowym Kierowców i Motornicznych Komunikacji Miejskiej nie pozbawia go statusu przedsiębiorcy?
 1023. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-11/07
  Czy sprzedaż nieruchomości w której byłem zameldowany od 20 lat spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1024. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-71/88/JB/07
  jaką datę należy uznać za dzień poniesienia kosztu i zastosować do przeliczenia walut obcych na złote :- czy ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury przez dostawcę?- czy ostatni dzień roboczy poprzedzający przyjęcie towarów na stan magazynu ( wystawienie dokumentu PZ)?
 1025. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-5/07/ML
  Czy dana umowa ubezpieczenia opisana we wniosku spełnia przesłanki do uznania jej za ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, w rozumieniu art. 30a ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 15 i art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też, spełnia przesłanki uznania jej za umowę ubezpieczenia bez funduszu kapitałowego, korzystającą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1026. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-3/07
  Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie usług budowlanych wykonywana w Norwegii na podstawie kontraktów i przy zatrudnieniu pracownika będzie uważana za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1027. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/PD-I/1/2/5/2007
  Czy prawidłowe jest opodatkowanie podatkiem liniowym działalności gospodarczej polegającej na śwadczeniu usług w zakresie nauczania języka obcego.
 1028. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-13-368/07/ZDB
  Czy wykupienie polisy dla pracownika będącego w delegacji służbowej we Włoszech stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu ?
 1029. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/1/1/07
  Podatnicy zwrócili się z zapytaniem dotyczącym wspólnego rozliczania małżonków w kolejnych latach, w przypadku zmiany formy opodatkowania przez małżonka prowadzącego działalność gospodarczą z podatku liniowego na podatek według skali podatkowej.
 1030. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-24/11j/7/07/BB
  Czy zwolnienie Pana z długów funkcjonalnie związanych ze zbywanym przedsiębiorstwem, dokonane na zasadzie art. 519 kc lub ich spłata przez Spółkę na zasadzie art. 392 kc spowoduje powstanie u Pana przychodu podatkowego?
 1031. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-20/11ł/10/07/BB
  Jeżeli umowy leasingu operacyjnego zostaną wyłączone z wkładu niepieniężnego do Spółki, to jak należy opodatkować sprzedaż Spółce przedmiotów leasingu, które odkupi Pan od leasingodawcy po zakończeniu umowy leasingu?
 1032. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/415-21/11i/6/07/BB
  Czy uzyskanie przychodu zwolnionego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pociąga za sobą konieczność skorygowania kosztu uzyskania przychodu, w szczególności w stosunku do: wydatków na nabycie aktywów rzeczowych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego, a zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów (np. amortyzacja jednorazowa, wyposażenie); czynszów leasingowych - w wypadku przeniesienia na Spółkę umów leasingu operacyjnego?
 1033. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-RDF/415-1/GA/2007
  Czy usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej, polegające na prowadzeniu nauki tańca oraz prowadzeniu zajęć nauki języka obcego na podstawie umowy z pklacówką edukacyjną w świetle zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można uznać za działalność gospodarczą?
 1034. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-423/47/07/AG
  Czy dochody uzyskiwane przez Spółdzielnię m.in. z oprocentowania środków na rachunku bankowym (środki pochodzące od członków spółdzielni, gromadzone w celu realizacji przyszłych remontów) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy ?
 1035. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-10/07/WŁ
  Czy osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu wydatki rehabilitacyjne poniesione na zakup laptopa?
 1036. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-7/07/BLG
  Czy wypłatę transferową z PPE należy traktować jako wpłatę na IKE przy ustalaniu wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu z tytułu zwrotu środków z IKE?
 1037. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-Ia-415-3/07
  Podatnik zwraca się z zapytaniem czy do wniesienia aportem nieruchomości do spółki cywilnej, której to współwłaścicielami nieruchomości gruntowej są wspólnicy spółki cywilnej oraz żona jednego ze wspólników( w małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa ) wystarczy podjęcie stosownej uchwały przez wspólników spółki, za zgodą małżonki wspólnika i zmiana umowy spółki oraz czy konieczne będzie przeniesienie własności w formie aktu notarialnego, pomimo że stronami będą te same osoby.
 1038. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/12/07/MP
  Z którego dnia przelicza się na złote kurs średni NBP dla celów podatku dochodowego w zakresie przychodów i kosztów ?
 1039. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-DB/415-5/3/07
  Czy w przypadku rozliczania się z podatku za 2007r. można odpisać wpłaty dokonane w 2006r. będąc opodatkowanym podatkiem liniowym?
 1040. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0443/07/JU
  Czy w wyniku przekształcenia, kiedy majątek spółki z o.o. staje się majątkiem spółki jawnej, a zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym przechodzą na własność spółki jawnej to jest on wkładem wspólników do tej spółki i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1041. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-1/07
  Czy sprzedaż nieruchomości której jestem współwłaścicielem ułamkowym od 1989 r. spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1042. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-19/07/PK
  1.Czy na podmiocie wydającym nagrody w konkursach ciąży obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?2.Jeśli tak to w którym momencie (nagrody wydawane są na raty)?3.Czy jeśli konkurs promuje inny podmiot to nagrody korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a updof?
 1043. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01786/ZKK/06/1043
  Polska Spółka zatrudnia pracownika mającego miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy. Gdzie są opodatkowane dochody z pracy najemnej takiego pracownika, jeżeli pracę wykonuje on na terytorium Ukrainy?
 1044. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-24/07/PK
  Czy opłacanie usług medycznych na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1045. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-130/US/2007/PM
  Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia ?
 1046. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/17/Z/K/07
  Czy można odliczyć od dochodu odsetki od kredytu zaciągnietego w banku na finansowanie kaucji zabezpieczającej oraz partypacje w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w budynku realizowanym przez TBS ?
 1047. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/412/PDOF-138/85/AM/07
  Czy mógłbym zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki związane z obiadami przed pracą. Czy w moim przypadku, miesięczne wykupienie talonów na obiady można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu ?
 1048. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/4/07
  Czy przychody ze świadczenia usług edukacyjnych są przychodami z działalności gospodarczej.
 1049. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I-415/1/1/07
  Czy w związku z wejściem w życie art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian), może w dalszym ciągu zatrudniać osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą na umowę o świadczenie usług.
 1050. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DO/415-31/07II
  Czy prowadzona działalność gospodarcza w zakresie kierowania pojazdem nie stanowiącym własności podatnika po zmianie definicji od 1 stycznia 2007 roku nie będzie uważana za samozatrudnienie?
 1051. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/9/07
  Czy poniesione przez wspólników spółki osobowej na rzecz tej spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 1052. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/3a/07
  Jak ustalić koszt uzyskania przychodu w wypadku zbycia przez spółkę komandytową środka trwałego wniesionego w formie wkładu niepieniężnego?
 1053. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-22/07/PK
  Czy w wyniku likwidacji spółki z o.o. i wypłacenia kwoty majątku polikwidacyjnego w kwocie niższej niż wniesione udziały - u wspólników powstanie przychód?
 1054. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/29/07/LJ
  Czy możliwość odliczenia od podstawy podatku kwoty wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), który został udzielony na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, w wysokości nie większej niż wartość określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe ograniczona jest wyłącznie do lokalu mieszkalnego czyli bez udziału w nieruchomości wspólnej oraz kosztów nabycia pomieszczenia gospodarczego?
 1055. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-2/07
  Czy spadkobiercy kontynuującemu działalność gospodarczą spadkodawcy, przysługuje prawo do odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych wykazanych w zeznaniach podatkowych w latach ubiegłych przez spadkodawcę, z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ?
 1056. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/26/07
  Czy różnice kursowe o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyznaczać jako różnica między wartością dodatnich różnic kursowych wyznaczonych wg. art. 24c ust. 2 oraz wartością ujemnych różnic kursowych wyznaczonych wg. art. 24c ust. 3, czy też jako różnica między wartością dodatnich różnic kursowych wyznaczonych wg. art. 24c ust. 2 oraz wartością bezwzgledną ujemnych różnic kursowych wyznaczonych wg. art. 24c ust. 3.
 1057. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/23/07
  1. jaki kurs kryje się pod pojęciem "faktycznie zastosowanego kursu" występującym w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez podatnika, od kontrahenta, środków w walucie obcej na konto złotówkowe - czy chodzi o kurs kupna zastosowany w rzeczywistości przez bank podczas operacji automatycznego przewalutowania, czy może chodzi o samodzielnie wybrany przez podatnika kurs, zastosowany do przeliczenia otrzymanych środków, 2. czy w przypadku wpływu środków w walucie obcej na konto walutowe podatnika, kiedy kurs kupna banku z dnia wpływu środków na rachunek walutowy nie jest znany, należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu przelewu na rachunek bankowy, 3. czy w przypadku otrzymania przez podatnika środków w walucie obcej na konto złotówkowe podatnika, mimo przewalutowania dokonanego przez bank przy zastosowaniu kursu kupna z momentu wpływu środków na rachunek podatnika, należy stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu przelewu na rachunek bankowy.
 1058. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/22/07
  Jaki kurs kryje się pod pojęciem "faktycznie zastosowanego kursu" występującym w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez podatnika od kontrahenta środków w walucie obcej na konto walutowe - czy chodzi o kurs kupna banku dla danej waluty, obowiązujący w momencie wpływu środków na konto podatnika, czy może chodzi o samodzielnie wybrany przez podatnika kurs, zastosowany do przeliczenia otrzymanych środków.
 1059. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/24/07
  Czy w sytuacji gdy podatnik wystawił fakturę z kwotą należności w walucie obcej w roku podatkowym 2006, zaś wpływ środków od kontrahenta na rachunek bankowy podatnika nastąpił w roku 2007, to do celów obliczenia różnic kursowych należy uwzględnić wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury (jak nakazywały przepisy w roku podatkowym 2006), czy też należy uwzględnić wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (jak nakazują przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.).
 1060. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/25/07
  1. czy w przypadku przelewu środków własnych podatnika z konta walutowego na konto złotówkowe, w wyniku którego to przelewu bank dokona automatycznego przewalutowania przy zastosowaniu kursu kupna banku z momentu dokonania przewalutowania, do celów obliczenia różnic kursowych należy zastosować ten właśnie kurs, czy może kurs średni NBP z poprzedniego dnia roboczego, 2. czy w przypadku wypłaty waluty z konta walutowego podatnika, oraz wymiany jej w kantorze na złotówki, do celów obliczenia różnic kursowych należy zastosować rzeczywisty kurs kupna uzyskany w kantorze, czy też średni kurs NBP z poprzedniego dnia roboczego, czy może w tej sytuacji różnice kursowe nie wystąpią, 3. czy różnice kursowe, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyznaczać raz dla całego roku podatkowego, raz dla całego miesiąca, dla każdej oddzielnej operacji gospodarczej czy jeszcze w inny sposób.
 1061. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/406/1/3/1/7
  Czy terminem dokonania wpisu z tytułu ponoszonych kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej (pozostałych wydatków), jest moment faktycznego otrzymania faktury bądż w okresie późniejszym najpóźniej do końca roku, bez względu na moment dokonania zapłaty wynikający z tej faktury?
 1062. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-109/72/JS/07
  Czy w takiej sytuacji poprawnie były księgowane w koszty raty leasingowe (leasing operacyjny - środek trwały jest przedmiotem amortyzacji leasingodawcy), gdy w chwili obecnej samochód będzie poza majątkiem firmy? Czy nie należy skorygować kosztów podatkowych o raty leasingowe?
 1063. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-149/73/JS/07
  Czy sprzedaż samochodu przez wspólnika po upływie 6 miesięcy od daty nabycia, będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego w związku z tym, że samochód nie był nigdy środkiem trwałym i majątkiem firmy?
 1064. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-108/71/JS/07
  Czy poprawne jest w przypadku podjęcia przez wspólników Spółki decyzji o pozostawieniu samochodu poza majątkiem firmy, poza działalnością gospodarczą (jako przedmiot współwłasności wspólników) nieujmowanie faktury VAT w kosztach podatkowych?
 1065. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/57/07/LJ
  Czy w przypadku korzystania z odliczeń w ramach ulgi budowlanej, zwrot środków dokonany przez syndyka z tytułu dokonanych wpłat na budowę mieszkania podlega doliczeniu do przychodów za 2006 rok?
 1066. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I- 1/4150/IN - 33/US Pajęczno/07/JK
  Firma PPHU "X" w ... zaciągnęła pożyczki od osób fizycznych. Od przedmiotowych pożyczek zostały naliczone odsetki nie zaliczone jednakże do kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie były wypłacone. Osoby które udzieliły pożyczek po wypłaceniu im kwoty udzielonych pożyczek zrzekają się na rzecz pożyczkobiorcy naliczonych odsetek. W związku z powyższym stanem faktycznym zwrócono sied z pytaniem "czy pożyczkobiorca może podatkowo nie zaliczyć tych odsetek do przychodów firmy, tylko jako wolne od podatku art. 21".
 1067. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-114/67/PL/07
  Czy w związku z zaistniałą sytuacją i w świetle obowiązującego prawa podatnik jest zobowiązany płacić podatek dochodowy od sprzedaży udziałów?
 1068. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-11/07/PK
  Czy kwota ryczałtu za świadczenia maedyczne po odjęciu kosztów obowiązkowej medycyny pracy (badań wstępnych, okresowych, po 30 dniach nieobecności w pracy) powinna być dodawana do przychodu każdego pracownika i opodatkowana?
 1069. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-8/07/PK
  Czy jeśli zagraniczna spółka-matka przekazuje pracownikom spółki-córki opcje na akcje to istnieje obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych po stronei spółki-córki?
 1070. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-13/07/PK
  Czy przychody kierowców z tytułu wypłacanych dodatków za podróż poza stałym miejscem pracy będą zwolnione od opodatkowania jako należności za czas podróży w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1071. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-5/US/2007/FM
  Dotyczy opodatkowania adwokata wykonującego działalność w formie spółki partnerskiej.
 1072. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/04/07
  Jestem pracownikiem i akcjonariuszem S.A. "X", która w 1995r. została przekształcona ze Spółdzielni Y. Jako członkowi Spółdzielni każdego miesiąca potrącano z mojego wynagrodzenia tzw. udziały członkowskie, które były ewidencjonowane na indywidualnym koncie. W roku 1995 udziały moje zostały zamienione na akcje serii A. Ilość otrzymanych akcji była uzależniona od posiadanych udziałów członkowskich. Następnie Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.11.1997r. dokonano emisji akcji serii B z prawem wyboru. Wpłatę na zakup akcji serii B dokonałem w kasie Spółki.Wdniu 30.04.1998r. Spółka "X" S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Czy ze sprzedaży akcji w 2006r. zobowiązany jestem do uiszczenia podatku ?
 1073. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/06/07
  W 1993r. nabyłem na warunkach współwłasności nieruchomość. W chwili obecnej zamierzam znieść współwłasność i podzielić budynek na wyodrębnione lokale. Po zniesieniu współwłasności mam otrzymać lokal znajdujący się na parterze, który zamierzam sprzedać. Czy sprzedaż mojej części nieruchomości przed upływem 5 lat od zniesienia współwłasności będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1074. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-16/62/RF/07
  Czy środki trwałe o wartości niższej niż 3.500 zł wniesione do spółki cywilnej mogą być przez nią amortyzowane jednorazowo?
 1075. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-4/07/3/RSD
  Podatnik zamierza w 2007 r. wprowadzić do ewidencji środków trwałych zakupiony w grudniu 2006r. dla celów działalności gospodarczej sprzęt (ciągniki rolnicze za kwotę 37.000,00 zł i 9.000,00 zł). Czy będąc małym podatnikiem ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
 1076. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/05/07
  Czy należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy od bonów otrzymanych przez emerytów i rencistów ?
 1077. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/02/07
  Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia ?
 1078. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-1/07
  Czy prowadzona działalność w zakresie usług transportowych w świetle zmienionych przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych jest pozarolniczą działalnością gospodarczą?
 1079. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/25/07
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości (lokalu użytkowego), wykorzystywanej przez Podatnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą a w związku z tym ujętej w ewidencji środków trwałych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1080. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446PDI/415/1/07/WW
  czy w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2007r. zmian w art. 5a pkt 6 i art.5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czynności wynikające z zawartej umowy można zakwalifikować do pozarolniczej działalności i w związku z tym nie ciąży na podatniku obowiązek płatnika podatku dochodowego ?
 1081. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 147/06
  1. Zarzuty nie wskazała konkretnej jednostki redakcyjnej tegoż przepisu, a zarówno przepis art. 72 jak i 75 zawierał w brzmieniu obowiązującym w 2001 r. paragrafy, a artykuł 72 nawet punkty. Tym samym należy uznać takie sformułowanie zarzutów skargi kasacyjnej za nieprawidłowe, jednakże nie pozbawiające możliwości jej rozpatrzenia. 2. Strona skarżąca skutecznie nie zakwestionowała stanu faktycznego przyjętego przez Sąd I instancji, zarzut skargi kasacyjnej naruszenia wskazanych przepisów prawa materialnego nie mógł okazać się zasadny. U podstaw bowiem wykładni powyższych przepisów, była ocena, iż płatnik nie pobrał z wynagrodzenia skarżącej kwoty wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1082. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/17/07
  Amortyzacja budynku handlowo-usługowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej.
 1083. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-19-376/07/ZDB
  Czy istnieje obowiązek w 10 % zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu uzyskanego ze zbycia w roku 2005r spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które zostało nabyte w 2004r w całości w drodze spadku ?
 1084. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-6-357/07/ZDB
  - Czy można skorzystać z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej "gabinet stomatologiczny" tzw. podatkiem liniowym ?- Czy w roku 2007 nie ma obowiązku składania deklaracji na zaliczkę miesięczną PIT-5 ?
 1085. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/16/2007
  dotyczy możliwości pomniejszenia wartości nieodpłatnego świadczenia o koszt wysłania SMS
 1086. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/15/2007
  dotyczy obowiązku księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanego nieodpłatnego świadczenia
 1087. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/1/9/2007
  dotyczy kwalifikacji przychodu z działalności gospodarczej z tytułu wymiany punktów na premiowe doładowania telefonów komórkowych jako nieodpłatnego świadczenia
 1088. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 395/06
  1. Istotne znaczenie ma data poniesienia wydatków przez skarżącą bowiem to ona determinują zgodnie z powołanym przepisem zastosowanie odpowiedniego brzmienia przepisu stanowiącego podstawę prawną rozstrzygnięcia. 2. Wcześniejsze zgromadzenie środków finansowych w walutach obcych - przed 1 stycznia 1998 r. - w wyniku pracy za granicą, czy nieudokumentowanego handlu, nie stanowiło jeszcze przesłanki do zastosowania art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., gdyż nie wystąpił w stanie faktycznym wydatek, którego zaistnienie skutkuje zastosowaniem omawianego przepisu. 3. Ta część przepisu, która odnosi się do "opodatkowanych bądź wolnych od opodatkowania" - dotyczy zarówno źródeł przychodów, jak i posiadanych przedtem zasobów majątkowych. 4. w postępowaniu podatkowym dotyczącym dochodu z nieujawnionych źródeł przychodu zostanie stwierdzone poniesienie wydatków przekraczających znacznie zeznany dochód, to na podatniku ciąży wykazanie, że wydatki te znajdują pokrycie w określonym źródle przychodów lub posiadanych zasobach. 5. Podnosząc zatem zarzut naruszenia prawa polegający na przeprowadzeniu kontroli działalności administracji publicznej opartej na dowolnym wnioskowaniu, sprzecznym z zasadami prawidłowego rozumowania i doświadczenia życiowego -należało wskazać jako naruszony art. 1 § 2 p.u.s.a., natomiast w zakresie zarzutu związanego z nie zastosowaniem środków przewidzianych ustawą w celu usunięcia naruszeń prawa zasadne byłoby powołanie naruszenia art. 145 p.p.s.a., w którejś z przewidzianych tym przepisem postaci. 6. W odróżnieniu od decyzji wydanych na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a o.p., który nie ustanawia przesłanek do wydania tych decyzji, można wydać decyzję kasacyjną przewidzianą w tym przepisie tylko wówczas, gdy zdaniem organu odwoławczego organ pierwszej instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego lub przeprowadzone przez ten organ postępowanie wyjaśniające nie jest wystarczające do rozstrzygnięcia sprawy i brak jest podstaw do zastosowania w postępowaniu odwoławczym art. 229 o.p., tj. przeprowadzenia przez organ odwoławczy dodatkowego, uzupełniającego postępowania dowodowego albo zlecenie przeprowadzenia tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
 1089. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-80/58/JS/07
  Czy wypłacając kwotę przyznanej zapomogi należy ją potraktować jako dochód osobisty i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy w takim przypadku Areszt Śledczy jest płatnikiem w rozumieniu art. 31 ustawy? Jakie są obowiązki Aresztu Śledczego w tym zakresie w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1090. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/17/PDII/415-7/07
  Czy od kwoty odszkodowania wypłaconego w związku z niezgodnym z prawem odwołaniem z funkcji dyrektora szkoły obejmującego dodatek funkcyjny należy odprowadzić podatek dochodowy ?
 1091. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2140/4111/415/3/07/JSz
  Czy osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy może dobrowolnie prowadzić księgi rachunkowe według ustawy o rachunkowości ?
 1092. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/6A/Z/K/07
  Czy przejęcie i zapłacenie zadłużenia wierzytelności przysługującej wynajmującemu dla najemcy, którego dług jest przejmowany przez inną osobę fizyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ?
 1093. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415-10/07
  Czy uzyskiwane przychody z czesnego płaconego przez rodziców uczniów prywatnej szkoły winny być księgowane w dacie ich faktycznej wpłaty?
 1094. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005-7/07
  Czy koszty poniesione w związku z zakupem wydawnictw fachowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 1095. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/2/07/LJ
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1096. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/3/07/LJ
  1. Czy otrzymywane wynagrodzenie przez wspólnika spólki pełniącego funkcje członka zarządu należy traktować jako przychody z samodzielnej działalności?2. Czy koszty uzyskania przychodów powinny być odliczone w wysokości 108,50 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1302 zł?3. Czy podatek dochodowy należy pobierać w wysokości 19% należności, czy też stosować skalę podatkową obowiązującą w danym roku.
 1097. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-15-370/07/ZDB
  W jakiej wysokości powinna być wykazana zaliczka na podatek dochodowy oraz czy przy jej wyliczeniu należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku, jeżeli jestem powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z o.o. za wynagrodzeniem ?
 1098. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-12/07
  Czy spłacone w 2006 roku odsertki od kredytu udzielonego przez bank na spłatę kredytu zaciągniętego w banku na przebudowę budynku mieszkaniowego wraz z adaptacją poddasza na cele mieszkaniowe, można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie art. 26 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 roku i jakie są warunki skorzystania z tego uprawnienia?
 1099. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4151-28/07
  Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż mieszkania w sytuacji gdy: - podatniczce przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do 2 lokali mieszkalnych, - w 1983 r. mieszkania zostały połączone i otrzymano przydział na połączony lokal w warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, - w VI 2003 r. lokal został rozłączony i spółdzielcze własnościowe prawo przysługiwało odrębnie dla każdego z lokali, - obecnie zamierza Pani dokonać sprzedaży jednego z lokali.
 1100. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-10/07/PK
  Czy w przytpadku gdy spółka matka przekazuje pracownikom spółki córki opcje na akcje to na spółce-córce ciążą obowiązki płatnika?
 1101. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/03/07
  Czy diety wypłacane członkom Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego z tytułu udziału w organach statutowych ZNP są wolne od podatku dochodowego ?
 1102. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/1/07
  Czy odpłatne zbycie udziału w nieruchomości nabytego w 1998 roku skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1103. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415-5/07
  Czy wykonując usługi na rzecz Spółki z o.o. której jestem Prezesem mogę podlegać opodatkowaniu podatkiem liniowym?
 1104. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PW2/415-0001/07
  Czy w opisanej sytuacji płatnik jest zobowiązany od wypłaconego wynagrodzenia potrącić zryczałtowany 20% podatek dochodowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym?
 1105. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-12-367/07/ZDB
  Czy możliwe jest skorzystanie z odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup baterii przeznaczonych dla aparatu słuchowego, w ramach odliczeń wydatków rehabilitacyjnych ?
 1106. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/5/07/LJ
  Czy powstaje przychód u członków zarządu z tytułu ponoszenia przez Spółkę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D., w sytuacji, gdy zawarta będzie umowa ubezpieczenia bez wskazania personalnego poszczególnych członków zarządu tj. bezimiennie?
 1107. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/4/07/LJ
  Czy w przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powstaje za miesiąc, w którym opłacona została składka za cały okres obowiązywania polisy?
 1108. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-11-365/07/ZDB
  Czy świadczenie alimentacyjne na rzecz byłej żony podlega opodatkowaniu ? Proszę o określenie sposobu regulacji podatku z tytułu otrzymania alimentów w 2005r.
 1109. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-11.1-365/07/ZDB
  Czy otrzymana należność wynikająca z podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1110. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4150/IN-01/07/US Sieradz/MB
  Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
 1111. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-77/49/PL/07
  Czy mogę odliczyć w rozliczeniu rocznym PIT - 37 odsetki od kredytu zaciągniętego w 2006r. na zakup w/w mieszkania?
 1112. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV /415-63/pdof/BD/07
  Czy w zeznaniu rocznym przysługuje prawo do odliczenia od podatku ,obliczonego zgodnie ze skalą podatkową potrąconej przez zakład zaliczki o świadczenia pięnięnego opodatkowanego w formie ryczałtu ?
 1113. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/360/Z/K/06
  Podatnicy w drodze darowizny w 2006r otrzymali działkę gruntu wraz z rozpoczęta budową budynku mieszkalnego. Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wydane w 2001r. na poprzednich właścicieli zostało przeniesione na podatników w 2006r. Nastepnie w 2006r. podatnicy zawarli umowę o kredyt hipoteczny z Bankiem z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe, tj. dokończenie budowy domu jednorodzinnego. Budowa zostanie ukończona w 2007r. Czy w związku z tym podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi odsetkowej w 2007r. ?
 1114. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/146a/06/PK
  Czy środki pochodzące z EFS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym a koszty sfinansowane dotacjami z ww. źródeł będą kosztami uzyskania przychodu?
 1115. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-146/06/PK
  Czy środki z EFS podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym a koszty sfinansowane dotacjami z w/w źródeł będą kosztami uzyskania przychodu?
 1116. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-84/06
  Według jakiej stawki i w jakim terminie należy odprowadzić podatek od ewentualnej sprzedaży ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej?
 1117. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1799/06
  Fakt, że Skarżący nabył dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej określone składniki majątkowe wspólnie z małżonką nie pozbawił go prawa do ujęcia zakupionych przedmiotów w ewidencji środków trwałych oraz dokonywania z tytułu ich stopniowego zużycia odpisów amortyzacyjnych. Wobec powyższego wartość początkowa środków trwałych powinna być ustalona w oparciu o cenę ich nabycia wynikającą z umowy kupna, nie zaś na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę
 1118. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01851/JG/06/1154
  Czy powstaje obowiązek potrącania podatku w Polsce od dochodów wypłacanych zagranicznym artystom z tytułu ich występów na terytorium Polski?
 1119. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/150a/06
  Czy sprzedaż udziałów w budynku mieszkalnym wykorzystywanym do działalności gospodarczej skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej?
 1120. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/147/06
  Jak opodatkować przychód z opodatkowanego zbycia nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 1121. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/2/07
  Czy podstawę opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu można pomniejszyć o koszty związane z nabyciem tego prawa?
 1122. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-7/07/R1
  Czy uzyskiwane przychody z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowane 19 % liniowym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30c ust.1 w/w ustawy?
 1123. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/327/06
  Wnioskodawca zwraca się z następującymi pytaniami:1. czy zaliczkę na podatek dochodowy za ostatni miesiąc zmienionego roku podatkowego można przez analogię do art.44 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjąć z miesiąca kwietnia i wpłacić do 20-go maja?2. czy zeznanie podatkowe można złożyć przez analogię do art.45 ust.1 w/w ustawy w terminie do 30-go września roku następnego po roku obliczeniowym?
 1124. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-1-415/13/07
  Czy "gratisy" wydawane klientom, dokonującym zakupu usług stanowią koszt uzyskania przychodu w całości.
 1125. Wyrok zwykłego składu wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygnatura: I SA/Gd 179/06
  W konsekwencji niezasadny jest pogląd jakoby informacja PIT-8C dotyczyła wyłącznie należności pieniężnych, gdyż nie znajduje potwierdzenia w obowiązującym stanie prawnymUmorzenie oznacza bowiem zwolnienie dłużnika z całości lub części długu, w efekcie czego następuje u niego trwały przyrost majątku. Wobec tego należy uznać, iż na gruncie prawa podatkowego umorzenie kredytu (pożyczki) jest zdarzeniem powodującym powstanie z mocy prawa zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
 1126. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-39/45/JS/07
  Czy uchwalone przez właścicieli lokali ryczałty wypłacane członkom Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej na pokrycie bieżących kosztów zarządu (telefony, bilety MPK, itp.) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1127. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/8/07
  - Czy określenie przez ustawodawcę "faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia" jest kursem kupna i sprzedaży z banku, z którego usług korzysta podatnik ?- Czy faktycznie zastosowany kurs waluty z tego dnia jest kursem średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dział uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu ?
 1128. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/DD1/415/9/07/TA
  Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych ( prawa wieczystego użytkowania, budynku ) nabytych nieodpłatnie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów ?
 1129. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-13/07/R1
  Czy przychód ze sprzedaży własnościowego prawa do lokalu użytkowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych będzie przychodem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8, czy też przychodem z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 updof w sytuacji wycofania tego lokalu z działalności i przekształcenia do na lokal mieszkalny?
 1130. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-49/54a/06
  W najbliższym nasza czasie firma otrzyma z Urzędu Pracy refundację kosztów związanych z tworzeniem nowego stanowiska pracy. Refundacja będzie wynosić 100% (netto + VAT) wartości poniesionych wydatków na zakup wyposażenia i środków trwałych. Refundacja ta finansowana będzie ze środków Funduszu Pracy. Jeżeli podatek VAT podlega odliczeniu od zakupionego w ramach tworzenia nowego stanowiska pracy wyposażenia i środków trwałych, a firma otrzymała refundację kosztów brutto, to czy zrefundowany VAT z Funduszu Pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ? Uważamy że odliczony zrefundowany podatek VAT powinien zostać zakwalifikowany do przychodu do opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1131. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-2/07
  Czy w związku ze zmianą przepisów podatkowych wykonywane usługi szkolenia mogę zaliczyć do działalności gospodarczej?
 1132. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-18/07
  Czy wypłata udziału kapitałowego dla występującego ze spółki jawnej wspólnika oraz zmiana udziałów wspólników w zyskach i stratach rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1133. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII.415/8/18/07
  Czy przekazana darowizna na rzecz Wojskowego Koła Lowieckiego może zostać odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochdowym od osób fizycznych?
 1134. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415-01/07
  Czy wykonywane usługi w zakresie kierowania pojazdami, mogą być uznane za pozarolniczą działalność gospodarczą w świetle okazanych umów o współpracę i w oparciu o treść art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1135. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-4/07
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej na współwłasność w drodze darowizny należy opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1136. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2/415-2/07
  Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości do której spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyto w 2001 r. należy opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1137. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415-03/03/07
  Czy kwoty otrzymywane przez działaczy ZNP, w związku z działalnością związkową podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1138. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4151-24/07
  Według jakich przepisów powinna być opodatkowana sprzedaż nieruchomości w sytuacjia, gdy nabycie działki nastąpiło w 2006 r., na działce rozpoczęto budowę domu która zostanie zakończona w 2007 r., a podatnik zamierza sprzedać tę nieruchomość?
 1139. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/1/1-2/37/17356/07
  Czy w przypadku podpisywania umowy przedwstępnej i otrzymania zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży gruntu należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy naliczony od wysokości otrzymanej zaliczki?
 1140. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/1/1-3/37/17359/07
  Czy w przypadku sprzedania kilku nieruchomości w niedługim okresie czasu istnieje możliwość zarzucenia mi, że powinienem opodatkować sprzedaż tych nieruchomości jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 1141. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/1-1/37/17352/07
  Czy w przypadku sprzedaży działek budowlanych na rzecz spółki budowlanej będę zobowiązany zapłacić podatek dochodowy i w jakiej wysokości - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1142. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-3/US/2007/AR
  Dotyczy ulgi odsetkowej.
 1143. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/415-12/07
  Czy w art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podana granica dochodów w kwocie 9.120 zł stanowiąca dochody osób niepełnosprawnych będących na utrzymaniu podatnika, stanowi kwotę netto po potrąceniu podatku dochodowego, bez dochodów zwolnionych w myśl art. 21 ustawy, np. dodatku wiekowego po ukończeniu 75 lat, dodatku mieszkaniowego, ekwiwalentu węglowego ?
 1144. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDF/415/16/07/HC
  czy czynsz za wynajem płacony przez spółkę cywilną i wynikając z umowy najmu będzie w całości kosztem uzyskania przychodu w spółce , w której wnioskodawca jest wspólnikiem ?
 1145. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1446.PDF/415/14/07/HC/06
  Czy przychody z najmu mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych , w przypadku gdy najem jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika ?
 1146. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-126/06/PK
  Czy od odszkodowania wypłaconego z tytułu zawartej ugody sądowej należy pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1147. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-128/06/PK
  Czy abonamenty medyczne dla zleceniobiorców podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1148. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/4/2007/PD II/415-3/07
  Czy diety wypłacane osobom pełniącym funkcje społeczne polegające na wykonywaniu zadań statutowych na rzecz Związku organów PZD w ROD powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1149. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/32/Z/K/07
  Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w dwóch firmach, tj.:spółce cywilnej orazprowadzonej samodzielnie.Przeważającą działalnością obu firm jest hurtowa sprzedaż materiałów budowlanych. Wspólnik podatnika jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie - na rzecz której dokonano sprzedaży w 2006r. partii materiałów budowlanych - zajmującej się wykonywaniem usług budowlanych, na stanowisku Projekt Menagera kierującego kontraktami budowlanymi. W związku z powyższym pyta, czy ma prawo do rozliczenia dochodów w 2007 roku podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1150. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415/1/2007
  Czy podatnik w 2006 r. może skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci?
 1151. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-9/07/PK
  Czy diety i zwrot kosztów wypłacane pracownikom - maszynistom kolejowym korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof ?
 1152. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-1/US/2007/ER
  Czy jest możliwe aby cały dochód, tj. emerytura i wypłacane z niej alimenty był rozliczany na dwie osoby lub opodatkowaniu podlegał jedynie dochód po pomniejszeniu go o wypłacone alimenty wraz z zapłaconym od nich podatkiem ?
 1153. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-11/07/R1
  Czy istnieje obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego spółki trzyosobowej?
 1154. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/4151-18/07
  Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i winien być wykazany w podatkowej księdze przychodów?
 1155. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDF/423/451/06/LJ/07
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od otrzymanej w 1995 roku przez funkcjonariusza pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe?
 1156. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO/415-34/06
  Czy diety wypłacane osobom zatrudnionym na umowę o dzieło korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. G ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 1157. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/7/07
  Czy wartość umorzenia pożyczki udzielonej na rehabilitację zawodową ze środków PFRON, którą podatnik otrzymał na działalność gospodarczą stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 1158. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01817/JG/06/1086
  Czy dochody osiągnięte z pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa w 2006 r. podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, jeśli osoba przeniosła tam miejsce zamieszkania?
 1159. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/5/07
  Koszty uzyskania przychodów-diety z tytułu podróży służbowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowcy w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług transportowychZwolnienia od podatku wartości diet wypłacanych pracownikom za czas podróży służbowej.
 1160. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-154/10/RR/2007
  Czy po przystąpieniu do spółki nowego wspólnika wysokość dochodów poszczególnych wspólników dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy należy ustalać na podstawie udziałów wynikających z umowy spółki, natomiast po jednogłośnie podjętej przez wspólników na koniec roku uchwały zmieniającej wysokość udziałów wspólników w spółce - na podstawie uchwały?
 1161. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/15/06
  Czy otrzymana dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe, podstawowe i przedłużone otrzymane w ramach udziału jako Beneficjent Ostateczny w programie ZPORR 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" stanowi przychód z działalności gospodarczej?
 1162. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/28/Z/K/07
  Podatnik sprawuje opiekę nad niepełnosprawną żoną zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności. Nie zatrudnia innych osób do opieki nad żoną. Czy w związku z tym, że sam opiekuje się żoną , której dochód nie przekracza kwoty 9.120 zł ma prawo do odliczenia w ramach ulgi na rehabilitacje kwoty 2.280 zł na opłacenie przewodnika osób niepełnosprawnych. Czy może również odliczyć wydatki na zakup lekarstw dla siebie (mino iż nie posiada stopnia niepełnosprawności) z uwagi na to że jest opiekunem niepełnosprawnej żony ?
 1163. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NP/415-1/07/5/LSH
  Czy w 2007 roku, podatnik prowadząc księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości i dokonując zakupu od ludności runa leśnego może w dalszym ciągu dokumentować te operacje gospodarcze dokumentami o takiej samej treści jak w 2006 roku, t.j. dowodami wewnętrznymi zawierającymi nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową, wartość towaru, datę i podpis osoby skupującej ?
 1164. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/24/Z/K/07
  Czy można odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne opłacane dobrowolnie przez podatnika po ustaniu zatrudnienia aż do czasu nowego zatrudnienia jako kontynuacja ?
 1165. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OR/415-3/07
  Jak należy rozliczyć podatkowo zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne?
 1166. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-7-358/07/ZDB
  Czy możliwe jest skorzystanie z odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zakup telefonu komórkowego posiadającego funkcję udźwiękowienia, przeznaczonego dla osób niewidzących, w ramach odliczeń wydatków rehabilitacyjnych ?
 1167. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/415-20/JT/06
  Czy płacony przez Zakłady czynsz z tytułu najmu lokali w okresie adaptacyjnym będzie stanowić koszt uzyskania przychodu bieżącego okresu, czy też będzie zwiększać wartość inwestycji w obcym środku trwałym?
 1168. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOF-12/25/AM/07
  Czy z tytułu nieodpłatnego użyczenia sprzętu informatycznego (komputer wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - środek trwały), w ramach przedstawionego programu, osobom fizycznym (pracownikom, z którymi zostały zawarte umowy), na Szkole ciążą obowiązki płatnika, tj. pobierania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzania informacji podatkowych, w związku z powstaniem ewentualnego świadczenia nieodpłatnego zwiększającego przychód w/w pracowników.
 1169. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/146/06
  Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości?
 1170. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WP/440201-1/07
  Czy zaliczenie środków wydatkowanych na wykończenie mieszkania do środków przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe nie pozbawia możliwości odzyskania różnicy VAT na podstawie deklaracji VAT
 1171. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/415-65/06/07/WŁ
  Czy w świetle art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie "nabycia" lokalu mieszkalnego na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży?
 1172. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/128/06
  Czy odpłatne zbycie nieruchomości zwróconej spadkobiercy byłego właściciela podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1173. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/142/06/GG
  Czy odsetki zasądzone przez Sąd za zwłokę od zadośćuczynienia na rzecz osób represjonowanych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1174. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/BA13096/06/32/38/07
  Czy istnieje możliwość dzierżawienia lokalu użytkowego zakupionego przez Firmę jednoosobową spółce cywilnej, w której jednym ze wspólników jest właściciel firmy?
 1175. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-861/06
  1.Czy wsparcie pomostowe jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych a wydatki finansowane z tych przychodów nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 2.Czy pomoc w postaci dotacji inwestycyjnej nie rodzi żadnych skutków podatkowych w postaci jej opodatkowania a odpisy amortyzacyjne od tej części wartości inwestycji, która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.
 1176. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-1B/05/4/JJ/07
  Jak należy opodatkować przychód ze sprzedaży wiaty zakupionej dla działalności gospodarczej lecz nie wykorzystywanej w tej działalności?
 1177. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415/137b/06/DJ
  Czy w związku z likwidacją działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową mogę się rozliczyć z mężem za 2006 rok?
 1178. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB3/415/137a/06/DJ
  Czy ulgę z tytułu wyszkolenia ucznia mogę odliczyć od dochodów z tytułu renty?
 1179. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415/136/06/MJ
  Czy jako osoba zatrudniona w Wielkiej Brytanii mogę odliczyć jako koszt uzyskania przychodów wydatki na bilety lotnicze związane z podróżami do Polski?
 1180. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/30/Z/K/07
  Czy dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności w formie spółki cywilnej, które są opodatkowane na zasadach ogónlnych, mogą być opodadatkowane podatkiem liniowym 19% ?
 1181. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/4/07
  - Czy wsparcie finansowe oferowane w ramach projektu jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?- Czy opodatkowanie dotyczy jedynie części wsparcia finansowego pochodzącego ze środków publicznych tzn. wspólnotowych i budżetu państwa?
 1182. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-172/06/R1
  Czy podlega opodatkowaniu zmiana mieszkania w sytuacji gdy: - otrzymane w 1980 r. mieszkanie lokatorskie, zostało w 2003 r. przekształcone na spółdzielcze własnościowe i obecnie podatnik zamierza dokonać zmiany tego mieszkania na mniejsze spółdzielcze własnościowe otrzymując z tyt. zamiany dopłatę pieniężną?
 1183. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/151/06
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego mogą być zaliczone do kosztów najmu tego środka trwałego?
 1184. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2/415-51/JC/06
  - dotyczy opodatkowania gratyfikacji pieniężnej wypłaconej osobie fizycznej za powierzone spółce środki pieniężne (na podstawie umowy powierniczej).
 1185. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: U.S.I/3.415-2/2007
  Czy odchów kurcząt ogólnoużytkowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 1186. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01680/JG/06/MB7-6168
  W jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w Danii?
 1187. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-9/07/11034
  Co jest podstawą obliczenia wysokości zaliczki w uproszczonej formie?
 1188. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PB I- 1/4150/IN - 16/IUSŁ- B/07/JN
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 16.01.2007 r. Nr I USBI - 2/415 - 4/07.Wnioskiem z dnia 16.11.2006r. uzupełnionym pismami złożonymi w dniach 12.12.2006r. i 15.01.2007r., wystąpiła Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.Z informacji zawartych w złożonym w dniu 16.11.2006r. wniosku oraz złożonym w dniu 15.01.2007r. uzupełnieniu tego wniosku wynika, iż jest Pani zatrudniona w firmie X na stanowisku dyrektora finansowego. Do obowiązków Pani n ...
 1189. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF I/415-71/06
  Czy otrzymaną kwotę dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianego pracownika po zakończonym szkoleniu należy zaksięgować jako przychód z tytułu prowadzonej działalności?
 1190. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/41/Z/K/07
  Jakie skutki w podatku dochodowym rodzi nieodpłatne przekazanie samochodu będącego środkiem trwałym synowi ?
 1191. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-31/2006
  Czy w trakcie roku podatkowego można wybrać formę opodatkowania podatkiem liniowym w rozpoczętej działalności w spółce cywilnej, w przypadku gdy, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko opodatkowane są podatkiem dochodowym według skali podatkowej, a od chwili założenia spółki cywilnej i wyboru opodatkowania podatkiem liniowym, całość dochodów z działalności gospodarczej winny być opodatkowane według stawki 19 %?
 1192. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/PZ/0090/01/07
  Czy możliwe jest obciążenie odbiorcy (klienta) kosztami noclegów poniesionymi przez wnioskodawcę w czasie odbywanych podróży służbowych w celu wykonania usługi zleconej przez odbiorcę oraz kosztami diet za czas podróży służbowej?
 1193. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-3/07
  Czy posiadając status małego podatnika ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego wprowadzonego do ewidencji.
 1194. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-166/06/R1
  Czy obiekt - stacja dystrybucji gazu płynnego propan-butan z wiatą i budynkiem obsługi stacji może być amortyzowany w całości jako środek trwały wg grupy KŚT - 103 stawką 10 %, czy też powinno się dokonywać odpisów amortyzacyjnych odrębnie: - od stacji dystrybucji gazu - jako grupy 4 KŚT 449 (Inne maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów) stosując w pierwszym roku używania jednorazowy 30% odpis amortyzacyjny, a w kolejnych latach roczną stawkę amortyzacyjną 18 %; - od budynku obsługi będącego również miejscem działalności handlowej artykułami spożywczo-przemysłowymi - grupa 1 KŚT 10 (Budynki niemieszkalne) stosując roczną stawkę amortyzacyjną 2,5% ?
 1195. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/1/17/1/2006
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnikowi przysługuje prawo skorzystania z ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania na rynku pierwotnym.
 1196. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-43/06
  Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają zwolnieniu zakupione ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wykonanych szczepień przeciw grypie dla pracowników niepełnosprawnych na zlecenie pracodawcy?
 1197. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/3/Z/K/07
  W wyniku ugody podpisanej przed Sądem po rozpoznaniu sprawy wniesionej przez podatnika przeciwko byłemu pracodawcy zostały przyznane:- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,- odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,które podlegają opodatkowaniu i od których w trakcie roku podatkowego odprowadzono zaliczki na podatek. Kwoty które podatnik uzyskał zgodnie z zawartą ugodą zostały wykazane na PIT-11 jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Przed sądem podatnik reprezentowany był przez Kancelarie Radcy Prawnego który za swoje usługi wystawił fakturę. Czy w związku z poniesionymi kosztami na zastępstwo procesowe podatnik może pomniejszyć uzyskany dochód o te koszty?
 1198. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-6/8129/07
  Czy płatnik stypendium szkolnego, udzielanego na mocy art. 90d ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego organu podatkowego informacji PIT-8S?
 1199. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1407/N-005/US/51/06/DD
  Czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wykonując usługi na rzecz byłego pracodawcy można skorzystać z opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1200. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/III/415-8/07/JM
  1/ Czy określony w art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek zameldowania się na pobyt stały będzie spełniony jeżeliosoba sprzedająca nieruchomość posiada prawo własności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, ale zameldowana była przed dniem nabycia prawa własności .2/ Czy użyte w art. 21 ust. 1 pkt. 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenie budynek mieszkalny powoduje konieczność podania w akcie notarialnym odrębnej ceny za działkę gruntu , budynek mieszkalny i budynki gospodarcze . 3/ Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki gruntu zwolniony będzie również zwolniony od podatku dochodowego w przypadku zwolnienia od podatku dochodowego budynku mieszkalnego na podstawie art. 21 ust.1 pkt.126 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1201. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 245/06
  Za nierzetelne można uznać takie księgi, w których nie ujęto wszystkich zdarzeń bądź sporządzone w nich zapisy nie obejmują wszystkich dowodów. Stwierdzenie sprzeczności będących wynikiem analizy danych wykazanych w księdze nie przesądza o jej nierzetelności.
 1202. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/4111/415/5/06/2007
  Czy należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy opłaconego przez pracodawcę uczestnictwa pracowników w zawodach sportowych?
 1203. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-3.1-351/07/ZDB
  Czy koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności, a sfinansowane przez Urząd Pracy, które są bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 1204. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-3-351/07/ZDB
  Czy koszty związane z udziałem w targach tekstylnych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 1205. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-3/415/3/07
  - Czy wniesienie przedsiębiorstwa w drodze aportu do spółki komandytowej spowoduje powstanie przychodu i obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ?- Czy na dzień likwidacji prowadzonej działalności w niesienia aportem do sp. komandytowej składników objętych remanentem należy złożyć zaświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz dokonać ustalenia dochodu z tytułu likwidacji podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?- Czy w przypadku skorzystania przez Panią jako wspólnika sp. komandytowej z możliwości wyboru liniowej stawki podatkowej, przychód z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej będzie opodatkowany w/g stawki liniowej w wysokości 19%?
 1206. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/2/2007/PD II/415-1/07
  Czy podatnik może odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w ramach "ulgi remontowej" udział w kredycie zaciągniętym przez wspólnotę mieszkaniową ?
 1207. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DN/415-4/07
  Czy świadczenie pieniężne wypłacone przez spółkę z o/o wynikające z prawa opcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy zgodnie z art.30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanym podatkiem.
 1208. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-1-349/07/ZDB
  Czy jest obowiązek płatnika do poboru podatku dochodowego "u źródła" z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na nabywaniu w celu dalszej odsprzedaży konkretnych egzemplarzy programu komputerowego wraz z licencją na ich używanie od zagranicznych przedsiębiorców m. in. z USA, Holandii, W. Brytanii i Szwajcarii. w przypadku gdy licencja na używanie zezwala wyłącznie na korzystanie z programu zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem i nie obejmuje udzielenia odbiorcom praw do jakichkolwiek własności intelektualnych (m. in. kopiowania, powielania, modyfikowania i publicznego rozpowszechniania) ?
 1209. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZDD/423/407/HL/2006/2007
  czy ma prawo do dokonywania odliczeń ulgi odsetkowej od zaciągniętego kredytu bez względu na to, że już posiada dom i bez względu na to, że zakupione mieszkanie wynajmie w ramach umowy cywilnoprawnej.
 1210. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-5/07
  Byłem zatrudniony na stanowisku starszy technik od dnia 1 stycznia 2005 roku. Umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony. Dnia 17 marca 2006 roku otrzymałem pismo o rozwiązaniu umowy o prace za wypowiedzeniem. W dniu 23 marca 2006 roku złożyłem do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i wniosłem o przywrócenie mnie do pracy na dotychczasowe stanowisko oraz o zasądzenie na moją rzecz odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia. Podczas rozprawy przed sądem w dniu 19 września 2006 roku wycofałem część pozwu dotyczące przywrócenia mnie do pracy, a pozostałą część dotyczącą odszkodowania podtrzymałem. Pełnomocnik pozwanego wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania w sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia i została zawarta ugoda postanowieniem Sądy Pracy z dnia 28 września 2006 roku. Czy zawarcie ugody sądowej i wypłata wynikającego stąd odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracy w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia jest zwolnione od podatku dochodowego?
 1211. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415/132/06/EK
  Czy wycofanie samochodu osobowego na potrzeby własne spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania
 1212. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-552/582/AM/07
  Czy mogę dokonać odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od nowego kredytu ?
 1213. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP-I/415-1/7917/07
  Czy środki pieniężne otrzymane w ramach projektu - Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych?
 1214. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/12/06/07/EL
  Czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/budowlanego zachowałam uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003r. na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?
 1215. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/1/07
  Czy dokonanie przez małego podatnika jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji środków trwałych, których łączny koszt zakupu wyniesie około 50.000 euro, jest zgodne z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1216. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/452-98/4/06
  We wniosku strona pyta kiedy powinna wystawić rachunek zamawiającemu w sytuacji gdy oddanie tekstów zamawiającemu nie jest jednoznaczne z ich przyjęciem.
 1217. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/16/06
  Czy przychody stanowiące zwrot wniesionych wkładów pieniężnych oraz z tytułu podziału likwidowanego majątku otrzymane przez członków Zrzeszenia Producentów Rolnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1218. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-6/07
  Czy sprzedaż nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku i zniesienia współwłasności będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
 1219. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.XIII-415/2/4/07
  Czy Sąd powinien naliczać zryczałtowany podatek dochdowy od osób fizycznych od oprocentowania sum depozytowych środków wnoszonych przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, przechowywanych na oprocentowanym rachunku bankowym i następnie zwracanych tym osobom wraz z odsetkami.
 1220. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/215/2006/PD II/415-76/06
  Czy podatnik może odliczyć od dochodu za 2006 r. poniesione wydatki na rehabilitację osoby, która ukończyła 18 lat w 2006 r., dla której podatnik wraz z żoną stanowi rodzinę zastępczą ?
 1221. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDDW/415-32/06
  Jak należy obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w w sytuacji, gdy pracownik oprócz zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego wypłacanego przez zakład pracy uzyskuje przychody ze stosunku do pracy w wysokości niższej od miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów?
 1222. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/415-19/AG/06
  Czy do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć oprócz kwoty wynagrodzenia także koszty określone w § ust.1 pkt 2 (koszty użytych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz koszty dojadu do osób wyznaczonych?
 1223. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/415-18/AG/06
  Czy przychody z tytułu umowy w sprawie wykonania czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Inspekcji należy zaliczyć do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście także w przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą?
 1224. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/005/52/06
  Czy w przypadku braku możliwości zastosowania stawki 0% do opodatkowania transakcji wewnątzwspólnotowej podatnik powinien pomniejszyć przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych o podatek VAT ?
 1225. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415/130/06/MC
  Czy wniesienie wkładu do spółki osobowej powoduje powstanie przychodu u wspólników i jaka jest wartość początkowa środków trwałych?
 1226. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI-415/2/1431/2/07
  Czy jest możliwe opodatkowanie w sposób liniowy dochodów z działalności gospodarczej uzyskanych przez podatnika, będącego byłym pracownikiem przedsiębiorstwa wniesionego aportem do spółki jawnej, w której podatnik jest wspólnikiem?
 1227. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/01/07
  W 2007r. stałam się akcjonariuszem spółki na podstawie umowy darowizny. Przedmiotowa darowizna została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. Akcje spółki nie są przedmiotem publicznego obrotu, nie istnieje rynek notowań dla tych papierów. Spółka, której jestem akcjonariuszem po sprzedaży majątku i spłacie zobowiązań nie prowadzi dotychczasowej działalności - jedynym jej majątkiem jest gotówka oraz trudno ściągalne należności. Najwięksi akcjonariusze, po zmianie przedmiotu działalności spółki są zainteresowani pozbyciem się mniejszościowych akcjonariuszy ze składu akcjonariuszy. W związku z tym na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ma być podjęta uchwała o wykupie akcji od akcjonariuszy mniejszościowych w celu ich umorzenia. Jako akcjonariusz mniejszościowy zamierzam skorzystać z tej propozycji i sprzedać swoje akcje Spółce do umorzenia. Czy kosztem nabycia w przypadku sprzedaży przez podatnika akcji Spółce do umorzenia będzie wartość tych akcji określona w umowie darowizny?
 1228. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-121/06/PK
  Czy świadczenia wypłacone przyszłemu pracownikowi przed dniem nawiązania stosunku pracy stanowią jego przychód z innych źródeł o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie stanowią przychodu ze stosunku pracy? Czy w związku z tym ciążą na wypłacającym obowiązki płatnika albo obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
 1229. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 211/06
  Zarzucając naruszenie prawa materialnego skarżący winien wskazać konkretny przepis prawa materialnego naruszony skarżonym wyrokiem, wyjaśnić na czym polegała niewłaściwa wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie tego przepisu (przepisów) przez sąd pierwszej instancji, dokonane dla potrzeb oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego (decyzji podatkowej) i jaka - jego zdaniem - winna być wykładnia właściwa lub właściwe zastosowanie. Sprzedaż praw autorskich w ramach prowadzonej i zgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej nie uzasadnia stosowania 50% kosztów uzyskania z tytułu korzystania z praw autorskich
 1230. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US PDF-II/415-3/2007
  Czy komornik sądowy jest płatnikiem podatku dochodowego w przypadku zajęcia, na podstawie tytułu egzekucyjnego, równowartości sprzedanych akcji?
 1231. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD 415-70/06/6926
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatek VAT zawarty w cenie gruntu (towaru handlowego), jeżeli sprzedaż udokumentowana jest aktem natarialnym a nie fakturą VAT?
 1232. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415-50/55/06
  Jak określić wartość początkową środków trwałych wniesionych do spółki jawnej, nowo utworzonej przez małżonków w miejsce zlikwidowanej działalności w formie tzw. "spółki małżeńskiej"? Zdaniem podatnika wartość początkową środków trwałych nowo powstałej spółki należy ustalić na poziomie ich wartości realnej, w której przyjęła je spółka jawna, a nie na zasadzie kontynuacji wg. ewidencji zlikwidowanej firmy, mimo kontynuowania tego samego rodzaju działalności.
 1233. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-78/US/2006/AA
  Wnioskodawca w wybranych miejscowościach na terenie kraju, znajdujących się poza miejscowością będącą siedzibą firmy, dla wybranej grupy pracowników organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestniczą pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na komunikację interpersonalną, współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane są wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Każda z imprez połączona jest z uroczystą kolacją oraz wspólną zabawą. Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę.
 1234. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDPII/415-31/06/9657/2007
  Czy świadczenie w postaci zakupienia biletów wstępu na mecz hokeja na lodzie dla części pracowników firmy będzie przychodem tych pracowników podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1235. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-557/13/JS/07
  Czy jako nabywca przedsiębiorstwa może Pani dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, i od jakiej wartości początkowej?
 1236. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-556/12/JS/07
  Czy czynność kupna przedsiębiorstwa powoduje powstanie przychodu po stronie podatniczki?
 1237. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-8/07
  Czy jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży zagranicznych związanych z prowadzoną działalnością ?
 1238. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-559/15/JS/07
  Czy likwidacja przez Panią sklepu spożywczego rodzi obowiązek ustalenia dochodu na dzień jego likwidacji w sytuacji, gdy będzie Pani kontynuować działalność handlową dotychczas prowadzoną przez Pani męża?
 1239. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-558/14/JS/07
  Czy towary handlowe nabyte odpłatnie w ramach zakupu przedsiębiorstwa mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie nabycia i czy powinny być ujęte do spisu z natury sporządzanego na koniec roku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składniki majątku niebędące środkami trwałymi (poniżej 3.500 zł) w dniu nabycia?
 1240. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ŁUS-II-2-415/36/06/JB
  Dotyczy bowiązku Spółki - emitenta dłużnych papierów wartościowych za pośrednictwem banku, jako płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
 1241. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-169/06/R1
  Czy sprzedaż przez spadkobiercę odzyskanej wywłaszczonej działki jest zwolniona od podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości?
 1242. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/2 415/2/2007
  Czy uzyskany przychód z tytułu umorzonych pożyczek należy traktować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym sporządzić informację na druku PIT-8C ?
 1243. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/415-2/07
  Czy od dnia 1.01.2007 roku kwoty otrzymanych dotacji nie będą już korzystały ze stosownego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, czy może to zwolnienie przedmiotowe zostało przedłużone.
 1244. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1409/PDFPP/413-i-1/07/MC
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki rekreacyjnej i lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1245. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFNII/415-37/06/1/JGN/07
  Czy mogę odliczyć w zeznaniu rocznym składki na ZUS od dochodu osiągniętego w Polsce, i dalej składki na ubezpieczenia zdrowotne od wyliczonego podatku w sytuacji gdy od 01 stycznia 2006 r. pracowałam w węgierskiej firmie z oddziałem w Polsce, dochody uzyskiwane opodatkowane były na Węgrzech, a składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotne były płacone w Polsce, natomiast od 01 czerwca 2006 r. umowa o pracę została zmieniona (węgierski oddział w Polsce stał się Polską siedzibą firmy polskiej) i podatek za uzyskany dochód jest odprowadzany w Polsce, składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotne płacone są w Polsce.
 1246. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-3/2007
  Czy do nabycia i sprzedaży nieruchomości w 2007 roku będą miały zastosowanie przepisy według stanu prawnego obowiązującego od 01.01.2007 roku?
 1247. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0005/07
  Czy opłatę wstępną związaną z zawartą umową leasingu należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?
 1248. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 199/06
  1. Art. 55 ust. 7 u.s.p.k. z uwagi na przedmiot swojej regulacji jest przepisem podatkowym, który jakkolwiek zamieszczony został w akcie prawnym spoza gałęzi prawa podatkowego, to w konsekwencji jest przepisem podlegającym tym samym zasadom wykładni co inne przepisy prawa podatkowego. 2. Brak legalnej definicji sprawozdania uprawnia do odwołania się do słownikowego określenia tego pojęcia, tylko takie bowiem odwołanie zapewni realizacje dyrektywy równości opodatkowania i pozostaje w zgodności z zasadami interpretacji prawa podatkowego. Za takim rozumieniem omawianego przepisu przemawia również fakt, że ustawodawca wyznaczył aż dwuletni okres na sporządzenie sprawozdania, wskazując tym samym na rzeczywiste, efektywne wykorzystanie przeznaczonych na działalność charytatywno-opiekuńczą środków. Chodzi więc o sprawozdanie z czegoś co już się zrealizowało w konkretnej formie, a nie o powiadomienie, nawet w formie sprawozdania, o niezrealizowanych intencjach. 2a. Sprawozdanie, o którym stanowi art. 55 ust. 7 u.s.p.k. jest dokumentem prywatnym, który nie jest objęty domniemaniem prawdziwości przedstawionych w nim oświadczeń. Z związku z tym, informacje wynikające z wymienionego dokumentu winny być na tyle dokładne, konkretne i sprawdzalne, aby na ich podstawie można było zweryfikować, ustalić i ocenić, że w rzeczywistości dokumentuje on przeznaczenie darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńcza. 3. Ciężar dowodowy z mocy art. 122 w związku z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej obciąża organy podatkowe, chyba że przepisy szczególne bądź inicjatywa samej strony przesuną go na podatnika. Realizacja zasady współdziałania podatnika z organami podatkowymi w dochodzeniu do prawdy obiektywnej ma charakter akcesoryjny, albowiem nie może ona zwolnić organów podatkowych z obowiązku zgromadzenia dowodów dotyczących faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. 4. Niedostateczne ustalenie w zakresie stanu faktycznego, uniemożliwia jednoznaczną ocenę czy skarżącym przysługiwało prawo do wyłączenia z podstawy opodatkowania darowizn na rzecz parafii na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b u.p.d.o.f. do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, czy też w pełnej wysokości po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 55 ust, 7 ustawy kościelnej. Bez wątpienia informacje o przeznaczeniu darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze nadają się do sprawdzenia za pomocą środków dowodowych przewidzianych w odpowiednich uregulowaniach Ordynacji podatkowej.
 1249. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01929/IDy/06/8394
  Czy dochód uzyskany przez Podatniczkę z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Danii, podlega w Polsce opodatkowaniu
 1250. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-1/07/Z.Z.
  Sprzedaż mieszkania oddanego do uzytkowania 6 lat temu, współinwestor budowy mieszkań w bloku z przeznaczeniem mieszkań na wynajem, korzystał z ulgi w podatku dochodowym, czy sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 1251. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/4/15/art.14a-82/06/EW
  Czy od przychodu uzyskanego w Szwajcarii należy podatek zapłacić w Szwajcarii, czy należy złożyć zeznanie podatkowe z wpisaniem jako należnego podatku kwoty "0" słownie: zero ?
 1252. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415/308/06
  czy w sytuacji gdy faktury są wystawiane w PLN i zapłata wpływa na konto w PLN nalezy rozliczać różnice kursowe?
 1253. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/199/2006/PD II/415-73/06
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego dochody uzyskiwane ze środków pomocowych w związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie projektu "Ośrodki Przedszkolne - szansa na dobry start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny ?
 1254. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-2/415-1/07
  Byłem zatrudniony na stanowisku starszy technik od dnia 1 stycznia 2005 roku. Umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony. Dnia 17 marca 2006 roku otrzymałem pismo o rozwiązaniu umowy o prace za wypowiedzeniem. W dniu 23 marca 2006 roku złożyłem do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i wniosłem o przywrócenie mnie do pracy na dotychczasowe stanowisko oraz o zasądzenie na moją rzecz odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia. Podczas rozprawy przed sądem w dniu 19 września 2006 roku wycofałem część pozwu dotyczące przywrócenia mnie do pracy, a pozostałą część dotyczącą odszkodowania podtrzymałem. Pełnomocnik pozwanego wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania w sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia i została zawarta ugoda postanowieniem Sądy Pracy z dnia 28 września 2006 roku. Czy zawarcie ugody sądowej i wypłata wynikającego stąd odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracy w wysokości sześciomiesięcznego średniego wynagrodzenia jest zwolnione od podatku dochodowego?
 1255. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-30/06
  Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej?
 1256. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-36/06
  Czy przychód uzyskany z zamiany nieruchomości nabytej na podstawie umowy o dział spadku i zniesienia współwłasności, uzyskany przed upływem pięciu lat od daty nabycia będzie podlegał opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?
 1257. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-6/07
  Podatnika prowadzi dz.gosp.(szkoła językowa) w formie sp.cywilnej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Szkoła realizuje projekt pod nazwą X w ramach Działania 2.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W dacie złożenia wniosku, w trakcie realizacji projektu występuje strata wynikająca z braku przychodu projektu, tzn. na rachunek bankowy projektu nie wpłynęły środki pieniężne służące pokryciu kosztów związanych z jego realizacją. Koszty te Szkoła pokrywa ze środków własnych. Dla potrzeb projektu prowadzona jest osobna księga przychodów i rozchodów.Stosując się do postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z dnia...., znak..... Spólka zaliczyła przychody i koszty projektu do przychodów i kosztów prowadzoenej działalności gospodarczej.Zdaniem wnioskodawczyni, oznacza to, że z założenia neutralny (czyli nie mający wpływu na osiągnięty dochód lub poniesioną stratę) projekt osiągnie strate podatkową, którą Spółka będzie mogła odliczyć w kolejnych latach podatkowych.
 1258. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-5/07/PK
  Czy świadczenia przekayzwane osobom fizycznym w zamian za opuszczenie przez nie budynków podlegają pdof?
 1259. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-117/06/PK
  Czy dopuszczalne jest regulowanie zobowiązań podatkowych przez pełnomocnika?
 1260. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415-1/07/MJ
  Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Podatnika w skierowanym do Urzędu Skarbowego wniosku w miesiącu lipcu 2006r. przeszedł on operację stawu biodrowego. W związku z powyższym do chwili obecnej chodzi o kuli. Podatnik posiada rachunek dokumentujący koszt przebytej operacji. W przedmiotowym wniosku Podatnik pyta, czy z uwagi na obecną niepełnosprawność mógłby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym za 2006r., a wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości odliczenia wydatku poniesionego na sfinansowanie przebytej operacji. Zdaniem Podatnika może on skorzystać z odliczenia tego wydatku w zeznaniu podatkowym za 2006r.
 1261. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-70.1-338/07/ZDB
  Gdy dochód z umowy zlecenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, której przedmiotem jest kierowanie realizacją projektów budowy autostrad współfinansowanych przez Unię Europejską jest zwolniony z opodatkowania. to w jaki sposób odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne po korekcie podatku dochodowego ?
 1262. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-70-338/07/ZDB
  Czy otrzymane dochody z podpisanej umowy zlecenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zwaną Beneficjentem projektu, której przedmiotem jest kierowanie realizacją projektów budowy autostrad współfinansowanych przez Unię Europejską są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy?
 1263. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-71-339/ZDB
  Czy przyznane odszkodowanie za zajęcie przez Skarb Państwa pod drogę publiczną nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej , którego wysokość została ustalona decyzją Prezydenta Miasta, mieści się w zwolnieniu przedmiotowym na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób ?
 1264. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: D-1/415-838/06
  Czy należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom zatrudnionym przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 1265. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-116a/06/PK
  Czy stypendia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1266. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-116/06/PK
  Czy jeśli Spółka zawarła z organizacją międzynarodową umowę o wykonanie projektu i otrzymała na ten cel środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej to wynagrodzenia jej pracowników zatrudnionych przy tym projekcie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?
 1267. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDP-415/27/Int 94/06
  Czy kwota zaliczki, na którą zostanie wystawiona faktura VAT będzie przychodem z tytułu prowadzonej działalności i winna być zaksięgowana w kolumnie 7 księgi podatkowej pod datą wystawienia faktury, czyli otrzymania zaliczki?
 1268. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-543/574/AM/07
  Czy od odszkodowań wypłaconych na podstawie decyzji Urzędu Miejskiego należy zapłacić 19% podatku ?
 1269. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-76-345/07/ZDB
  Czy w przypadku zbycia akcji nabytych w drodze spadku kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji będzie wartość nabycia akcji powiększona o zapłacony podatek od nabycia spadku ?
 1270. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM-415/1/07
  Płatnik prosi o wydanie postanowienia w sprawie organizacji wyjazdu turystycznego pracowników. Wyjazd nie jest organizowany przez biuro turystyczne. Całkowity koszt wyjazdu czyli wynajem autokaru, noclegi, wyżywienie oraz opłata przewodnika będzie pokryty ze środków funduszu socjalnego. Zgodnie z regulaminem obowiązującym w zakładzie koszt takiego wyjazdu pokrywany jest w 100% z funduszu socjalnego, bez odpłatności pracownika. Czy przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy korzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 wymienionej ustawy. Zdaniem płatnika przychód z tego tytułu podlega zwolnieniu jako wartość świadczeń rzeczowych do wysokości 380,00 zł. w roku.
 1271. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/222/06
  W związku z przejściem do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w listopadzie 2006 r. ZUS dokonał podatnikowi zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczeniu społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP za okres od października 2004 r. do sierpnia 2006 r. W jaki sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien rozliczyć otrzymany z ZUS zwrot opłaconych składek?
 1272. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/169/2006/PD II/415-65/06
  Czy podlegają opodatkowaniu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w związku z realizacją umowy z Fundacją "Fundusz Współpracy" - Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci i realizacją projektu "Praktyka zawodowa w świetle standardów europejskich w hotelarstwie i gastronomii" ?
 1273. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/16/06
  Czy istnieje obowiązek wystawienia dokumentu PIT dla uczestników prac społecznie użytecznych w roku 2006 ?
 1274. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-5/07
  Podatniczka prowadzi dz.gospodarczą - wydawnictwo. Zamierza wydać książkę, której autorem jest jej małżonek. Jak zaznaczyła we wniosku, warunkiem wydania książki jest przeniesienie praw autorskich na wydawnictwo. Przeniesienie praw autorskich nastąpi za wynagrodzeniem (honorarium autorskie).W związku z powyższym,Podatniczka pyta czy koszt honorarium będzie dla niej kosztem uzyskania przychodów prowadzonej działalności w sytuacji, gdy autor książki jest jej mężem.Zdaniem Wnioskodawczyni, wspomniane honorarium może stanowić koszt uzyskania przychodów ponieważ nie podlega ono wyłączeniu na podstawie art.23 ust.1 pkt 10 ustawy o pdof.
 1275. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01537/JP/06/561
  Czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1276. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01605/IDy/06/710
  Czy w związku z wykonywaniem pracy na terytorium Rosji od dnia wyjazdu do Rosji Podatniczka podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 1277. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-165/06/R1
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zakupionej przez osobę fizyczną korzysta ze zwolnienia od podatku w sytuacji gdy pieniądze z tej sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego w ciągu 2 lat?
 1278. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415-2/07
  Czy wydatek poniesiony na zwrot sprzedającemu zorganizowaną część przedsiębiorstwa, części rocznej opłaty z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów, uprzednio w całości zapłaconej przaz sprzedającego, nabywca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesieni ?
 1279. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/189/2006/PD II/415-68/06
  Czy w zeznaniu rocznym za 2006 r. będzie można odliczyć od dochodu osiągniętego w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne i od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone w Polsce od dochodów opodatkowanych na Węgrzech ?
 1280. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-71-2/06
  Małżonkowie, miedzy którymi istnieje wspólność majątkowa zaciągnęli kredyt na budowę budynku mieszkalnego. Obecnie jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą korzystając z opodatkowania podatkiem dochodowym liniowym według stawki 19% i nie może skorzystać z odliczenia ulgi odsetkowej. Czy drugi małżonek rozliczający dochody na zasadach ogólnych ma prawo do odliczenia pełnej ulgi odsetkowej, a nie tylko jej połowy?
 1281. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0044/06/MZ
  Czy składki z tytułu ubezpieczenia opłacane przez spółkę stanowią nieodpłatne świadczenie członków zarządu?
 1282. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415/50/2006/IM
  Jakie są konsekwencje podatkowe zawierania umów o dzieło między osobami fizycznymi ?
 1283. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01522/JP/06/3437
  Czy będzie posiadał ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?
 1284. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/177/PDII/415-92/06
  Centrum Szkolenia prosi o pomoc w interpretacji co do kwestii zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia dla żołnierzy pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego w jednostkach poza granicami.
 1285. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-72-340/07/ZDB
  Czy uzyskany przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy jego zbycie nastąpi po upływie 5 lat od roku nabycia ?
 1286. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/AD/415-63/06/07
  Czy osiągane w 2007r. dochody z najmu samochodu mogę opodatkować na zasadach ogólnych?
 1287. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/150/06/07
  Czy w związku ze zmianą art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) prowadzona przez podatniczkę działalność od 1 stycznia 2007 r. będzie uważana za pozarolniczą działalność gospodarczą.
 1288. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1411/PB/415-1/HK/2007
  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w jakim terminie będę mógł notarialnie przekazać mieszkanie, które wraz z moją żoną zakupiliśmy w XXXXXX.Mieszkanie przekazano nam protokolarnie w dniu 20.07.2000r.Akt notarialny na to mieszkanie został sporządzony 15.01.2001 roku, a wpis do księgi wieczystej wykonano 22.05.2001r.Od chwili przekazania mieszkania korzystałem wraz z żoną z odpisów podatkowych (rozliczamy się wspólnie), co związane było z zakupem w/w mieszkania.Proszę o udzielenie odpowiedzi czy mieszkanie to można przepisać córce, czy minął już wymagany okres czasu od ostatniego odpisu podatkowego na w/w mieszkania.Uważam, że okres ten już upłynął.Pytanie moje nie dotyczy podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, gdyż tego mieszkania nie sprzedalem i nie zamierzam go sprzedać.Zamierzamy natomiast wraz z żoną aktem notarialnym na własność przekazać nasze mieszkanie córce.- Czy podatek od osób fizycznych odliczany od zakupu naszego mieszkania jest uzależniony od terminu nabycia aktem notarialnym, czy ostatniego terminu odliczenia podatku dochodowego?- Czy przekazanie dziecku nie jest uzależnione od w/w warunków?Moim zdaniem termin pięcioletni obowiązuje przy sprzedaży mieszkań i nie wpływa na ewentualny zwrot odliczonego podatku przy notarialnym przekazaniu mieszkania własnemu dziecku.
 1289. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/215/2007
  Czy dochód osiągnięty w 2007 r. podlegający opodatkowaniu podatkiem liniowym można obniżyć o wysokość strat z działalności gospodarczej poniesionych w latach ubiegłych?
 1290. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-154/06/R1
  Czy przekazanie nieodpłatne środka trwałego firmy na rzecz jednego ze wspólników powoduje konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym?
 1291. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4150/IN - 284/06/US Piotrków Tryb./AS
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.11.2006r. Nr US I/1-415/16d/2006.Wnioskiem z dnia 23.08.2006r. (złożonym w dniu 31.08.2006r.), uzupełnionym pismami złożonymi w dniach 26.10.2006r. i 13.11.2006r., wystąpił Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Wątpliwości powstały na tle następującego stanu faktycznego:Z treści przedłożonego wniosku wynika, iż jest Pan właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości X, nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską. Na terenie tej ...
 1292. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-3/07
  dot : opodatkowania wartości wynikającej ze sprzedaży usług budowlanych.
 1293. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01589/JG/06/678
  Czy dochody, uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1294. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01604/JG/06/708
  Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 16 grudnia 1976 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r., Nr 7, poz. 20),Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie zmiany miejsca zamieszkania dla celów podatkowych oraz zasad opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa w latach 2005 - 2006.Z przedstawionego we wniosku sta ...
 1295. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/1/07
  Czy w przypadku otrzymania dokumentów o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom, odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
 1296. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-113/06/PK
  Czy wszystkie świadczenia dla pracownika na stanowisku prezesa zarządu podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
 1297. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-112/06/PK
  Czy zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie dieta w pełnej wysokości wynikającej z przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r.?
 1298. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-110/06/PK
  Czy z tytułu wydawania nagród w loterii audioteksowej ciążą na organizatorze obowiązki płatnika pdof?
 1299. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-1/07
  Prowadzona przez Podatniczkę w formie spółki jawnej firma otrzymała w październiku 2006 r. od jednego ze swoich dostawców bony towarowe stanowiące nagrodę za przekroczenie określonego poziomu zakupów dokonanych u tego dostawcy. Z dołączonego do wniosku regulaminu promocji wynika, że oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych lub prawnych, które w okresie trwania promocji w danym miesiącu kalendarzowym dokonają w firmie X zakupu dowolnych towarów dostępnych w ofercie handlowej firmy za pośrednictwem internetowej aplikacji handlu elektronicznego o wartości co najmniej 15.555,00 zł lub jej wielokrotności. Po spełnieniu ww. warunków uczestnika uzyskuje on prawo do nagrody - kuponów premiowych o nazwie Y o łącznej wartości 150,00 zł za każde pełne 15.555,00 zł netto wartości zakupów dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce lub wymianie na inne nagrody. Wydanie jednej nagrody uczestnikowi powoduje odjęcie jednego punktu z salda punktowego uczestnika, uzykanego w ramach uczestnictwa w organizowanej promocji. W opinii Wnioskodawczyni wartość tak otrzymanych bonów stanowi przychód Spółki. Spółka zaliczyła otrzymaną nagrodę do przychodów Spółki.
 1300. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-114/06/PK
  Czy jeśli Spółka zawarła z organizacją międzynarodową umowę o wykonanie projektu i otrzymała na ten cel środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej to wynagrodzenia jej pracowników zatrudnionych przy tym projekcie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?
 1301. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-42/06
  Czy w przypadku wniesienia przez wspólnika do spółki cywilnej gruntów w postaci aportu wystepuje przychód oraz będzie miał zastosowanie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1302. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01548/IDy/06/575
  czy z dochodu osiągniętego w 2005 r. z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Podatnik może rozliczyć się wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie.
 1303. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01529/IDy/06/542
  czy w związku z wyjazdem do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem stałego pobytu posiada w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy.
 1304. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/14/06
  Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fiznych ?
 1305. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01564/JG/06/4177
  Czy dochody osiągane na terytorium Litwy z tytułu wykonywanych usług budowlanych podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1306. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01526/JG/06/548
  W jaki sposób należy opodatkować dochód z tytułu renty po zmarłym mężu wypłacanej z Włoch?
 1307. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-108/06/PK
  Czy z tytułu opłacania skłądki ubezpieczeniowej za członków zarządu i prokurentów ciążą na spółce obowiązki płatnika?
 1308. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/412/PDOF-491/561/AM/07
  Czy w wyżej wymienionej sytuacji umowa użyczenia lokalu mieszkalnego będzie dla mnie źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli tak to na jakich zasadach ?
 1309. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-106/06/PK
  Czy w wyniku przekształcenia Funduszy w subfundusze jednego funduszu dojdzie do powstania po stronie uczestników Funduszy przychodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i czy w związku z tym na Towarzystwie nie będzie ciążył obowiązek poboru podatku z tego tytułu?
 1310. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01609/06/JG/699
  Jak należy opodatkować w Polsce dochody z pracy wykonywanej na terytorium Niemiec?
 1311. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-524/555/JS/07
  Czy koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego może Pan potraktować jako koszty uzyskania przychodów?
 1312. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-107/06/PK
  Czy wydawanie nagród w konkursach pracownikom innego podmiotu powodują konieczność poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1313. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/315/Z/K/06
  Czy można odliczyć w zeznaniu podatkowym wyegzekwowane przez komonika z wynagrodzenia ze stosunku pracy zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na podstawie wydanego przez ZUS zaświadczenia ?
 1314. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01594/IDy/06/701
  Czy dochód uzyskany w 2005 r. z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa podlega w Polsce opodatkowaniu
 1315. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01483-JP/06/421
  Czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
 1316. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-103/06/PK
  Czy przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytową spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od swoich obecnych akcjonariuszy?
 1317. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01488/JG/06/441
  W jaki sposób należy liczyć okres 183 dni, o którym mowa w art. 15 ust 2 pkt a) polsko-szwedzkiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?
 1318. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01540/JG/06/589
  W jaki sposób należy opodatkować dochód pracowników oddelegowanych do pracy we Francji po przekroczeniu przez nich okresu 183 dni pobytu w tym państwie?
 1319. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1/415/127/06/MC
  Czy faktura VAT wystawiona dla Sądu za wykonane usługi tłumaczenia winna być księgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 1320. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZN-II-2/O/415-2/06/AJ
  Czy podatnik ma obowiązek rozliczyć w Polsce podatek dochodowy od dochodów uzyskanych za granicą?
 1321. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/415/3/2006/BB
  Komenda Wojewódzka Policji prosi o wyjaśnienie wątpliwości, czy w opisanym powyżej stanie faktycznym wskazane kategorie podatników korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1322. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423-294/P/356/06/BM/135262
  Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnienia, czy ma obowiązek sporządzania informacji PIT-8C dotyczących kwot umorzonych osobom fizycznym należności cywilnoprawnych stanowiących dochody budżetowe, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń będących własnością miasta ... lub Skarbu Państwa?
 1323. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP/4231/11/06
  Czy wydatki poniesione we wrześniu 2006r. na uiszczenie należnego podatku od nieruchomości za lata 2001 - 2005 można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2006?
 1324. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-149/06/R1
  Czy wartość czynszu wynikająca z umowy (niezapłacona) będzie stanowiła przychód z nieodpłatnych świadczeń?
 1325. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-162/06/R1
  Czy w przypadku stosowania metody kasowej należy ewidencjonować pozostałe koszty w księdze podatkowej w dacie faktycznej zapłaty czy też w dniu, w którym podatnik wszedł w posiadanie dowodu stwierdzającego zdarzenie gospodarcze?
 1326. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01503/JP/06/462
  Czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1327. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/27/2006
  Wystąpił Pan z zapytaniem czy koszty związane z zakupem komputera i urządzeń peryferyjnych stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu kapitałów pieniężnych w myśl przywołanej na wstępie ustawy i czy ma Pan prawo pomniejszyć o te koszty przychód wykazany w zeznaniu rocznym PIT 38? Poza tym pyta Pan czy koszty związane z opłatami za usługi internetowe stanowią koszty uzyskania przychodu z tytułu kapitałów pieniężnych w myśl przywołanej na wstępie ustawy i czy mam prawo pomniejszyć o nie przychód wykazany w zeznaniu rocznym PIT 38 w wysokości faktycznie poniesionego wydatku? Pana zdaniem wydatki związane z opłatami za internet, jak również koszt zakupu komputera stanowią koszty uzyskania przychodów z tego źródła, ponieważ niewątpliwie wiążą się z osiąganymi przez Pana przychodami, a zgodnie z definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.
 1328. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/303/Z/K/06
  - W jakiej wysokości przysługuje mi prawo odliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu, jeżeli do marca 2006 r. z rachunku rodziców dokonywane były spłaty rat kredytu mieszkaniowego ?- Czy przysługuje mi prawo odliczenia odsetek, jeżeli od kwietnia 2006 jestem jedynym właścicielem rachunku, z którego są dokonywane spłaty kredytu ?
 1329. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2150/415/2/2006/GW
  Dotyczy opodatkowania dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wycieczki dla pracowników.
 1330. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-73/06
  Czy przy zmianie formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej z podatku liniowego na podatek płacony według skali podatkowej, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia tego podatku o kwotę przyznanych ulg za wyszkolenie uczniów?
 1331. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/36/06
  Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków w walutach obcych związanych z działalnością gospodarczą.
 1332. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIIUS.PD-2/415/123/279/06
  Czy w związku ze sprzedażą mieszkania ciąży na mnie obowiązek podatkowy z tytułu osiagniętego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości?
 1333. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/165/PDII/415-86/06
  Czy zaległa część wynagrodzenia z tytułu tej umowy wypłacona w 2006 roku powinna być opodatkowana ?
 1334. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-III-415/28/06
  Czy w ramach ulgi związanej ze systematycznym gromadzeniem oszczędności w kasie mieszkaniowej , odliczeniu od podatku za 2006 rok będzie podlegać 30% dokonanej wpłaty incydentalnej w kwocie 30.000,00 zł, jeśli zostanie ona dokonana do dnia 20.12.2006r. w sytuacji, gdy umowa o kredyt kontraktowy z bankiem ....... SA została zawarta w dniu 20.12.2001 roku, na okres 60 miesięcy.Czy będzie podlegać odliczeniu w latach następnych kwota odliczenia, która nie znajdzie pokrycia w podatku za 2006 rok?
 1335. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 58/06
  1. Sąd w zaskarżonym wyroku oceniał zaskarżoną decyzję właśnie z punktu widzenia rozpatrzenia przez organ administracji przesłanek stwierdzenia nieważności z art. 247 § 1 o.p. Podkreślono przy tym, że istotą stwierdzenia nieważności decyzji jest to, aby przesłanka będąca przyczyną stwierdzenia nieważności istniała już w chwili wydania tej decyzji, czego w konkretnej sprawie nie wykazano. Stwierdzono ponadto, że naruszenie prawa tylko wtedy powoduje nieważność aktu administracyjnego, gdy ma ono charakter "rażącego", tzn. gdy decyzja wydana została wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawa, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono, albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem albo uchylono obowiązek. Powyższej oceny w skardze kasacyjnej skutecznie nie zakwestionowano, np. poprzez sformułowanie zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. i wskazanie odpowiedniej argumentacji na jego poparcie. Stąd brak jest podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 151 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ ww. ustawy. 2. Podnosząc zarzut naruszenia przepisów postępowania, należy w skardze kasacyjnej wskazać przepisy procedury sądowej. Dlatego zarzut taki może być uznany za skuteczny tylko wtedy, gdy następuje wskazanie konkretnych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 3. Tylko dla prawidłowo ustalonego stanu faktycznego można zastosować przepisy prawa materialnego skutkujące powstaniem prawa i obowiązków strony postępowania sądowoadministracyjnego. Brak zarzutów w skardze kasacyjnej umożliwiających badanie prawidłowości zaaprobowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny ustaleń faktycznych oznacza, że są one wiążące. Należy bowiem mieć na uwadze to, że przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego jest ocena z punktu widzenia zgodności z prawem procesu konkretyzacji (zastosowania) norm prawa materialnego (głównie administracyjnego) w określonej sytuacji faktycznej. Zadaniem sądu jest ocena, czy zebrany w postępowaniu administracyjnym materiał procesowy jest pełny, czy został zebrany prawidłowo i jest wystarczający do wymaganego przez prawo ustalenia podstawy faktycznej decyzji. 4. Zarzut naruszenia art. 134 p.p.s.a. został postawiony wadliwie. Artykuł ten w § 1 stanowi, że Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Granice orzekania wyznaczone są w rozumieniu cytowanego przepisu tylko i wyłącznie granicami sprawy rozpatrywanej przez Sąd, czyli ogółem elementów stosunku administracyjno-prawnego będącego przedmiotem zaskarżonej decyzji. Art. 134 § 1 p.p.s.a. zostałby więc naruszony, gdyby Sąd wyszedł poza granice ww. sprawy. Autor skargi kasacyjnej nie wskazał przy tym, jakie zarzuty i wnioski oraz podstawę prawną, poza zgłoszonymi w skardze, Wojewódzki Sąd Administracyjny winien był jeszcze uwzględnić. 5. W rozpatrywanym przypadku nie doszło również do niewłaściwego zastosowania art. 134 § 2 p.p.s.a., gdyż jego naruszenie byłoby przez Sąd możliwe jedynie wówczas, gdyby zaskarżone rozstrzygnięcie Sądu było którymś z wymienionych w art. 145-150 p.p.s.a. W konkretnej sprawie oddalono jednak skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a.
 1336. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-105/06/PK
  Czy jeśli Spółka zawarła z organizacją międzynarodową umowę o wykonanie projektu i otrzymała na ten cel środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej to wynagrodzenia jej pracowników zatrudnionych przy tym projekcie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?
 1337. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/167A/PDII/415-88/06
  Czy otrzymany przez członków spółdzielni zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji w mieszkaniach stanowi dla nich przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu i czy wobec tego spółdzielnia ma obowiązek sporządzić deklarację PIT-8C?
 1338. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/OF/415/25/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług w kierowaniu pojazdami.
 1339. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/320/Z/K/06
  Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podst. decyzji Prezydenta Miasta podatnik otrzymał odszkodowanie z tytułu zajęcia pod drogę publiczną przez miasto części nieruchomości. Decyzja ta została wydana na podst. art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) i art. 128 ust. 1 art. 129 ust. 1, art. 130, art. 132 ust. 1 i 2, art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Czy uzyskane odszkodowanie podlega opodatkowaniu ?
 1340. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/126/06
  Czy można amortyzować środek trwały przewłaszczony na rzecz banku celem zabezpieczenia kredytu?
 1341. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-99/06
  Jaki są zasady opodatkowania, w szczególności obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu otrzymania nowych jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez Fundusz w wyniku reinwestycji otrzymanej przez Fundusz dywidendy w nowe akcje EDF / francuskiej spółki Electricite de France S.A./, w szczególności obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu?
 1342. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1442/DF/415/WD/125/06
  Czy dochód ze sprzedaży działek wraz z wybudowynymi na niej lokalami mieszkalnymi jest w całości dochodem podatnika z działalności gospodarczej, mimo tego iż działki budowlane nabyte zostały na zasadach małżeńskiej wspólności majątkowej?
 1343. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-139/233a/109/06/BB
  Potwierdzenie, iż wsparcie finansowe otrzymane w ramach projektu "Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia". , realizowane w ramach programu Phare 2003- Rozwój Zasodbów Ludzkich, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 1344. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/164/2006/PD II/415-63/06
  Czy kwota umorzonej pożyczki będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla spadkobierców zmarłej pracownicy ?Czy na tę okoliczność należy złożyć informację wzór PIT-8C ?
 1345. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/175/PDII/415-89/06
  Czy można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne koszty zakupu pralki automatycznej i zmywarki do naczyń ?
 1346. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/INT/55/MK/06
  Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik dokonuje obrotu jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz papierów wartościowych na giełdzie. W związku z powyższym podatnik pyta w jaki sposób opodatkować zyski ze sprzedaży tych instrumentów.
 1347. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0056/06/3
  Czy uzyskując przychody ze źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik może zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego używanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?
 1348. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-39/06
  Czy wynajem określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może zaliczyć do przychodów z "najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze" i opodatkowania wg zasad ogólnych.
 1349. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1A/415-40/06
  Czy dochody z udostępnienie określonej powierzchni internetowej w celach reklamowych innych firm, może rozliczać na ogólnych zasadach składając deklarację PIT-53?
 1350. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01377-JP/06/270
  Czy dochody uzyskane w wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1351. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01376-JP/06/269
  Czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1352. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/304/Z/K/06
  Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2005 podlegają odliczeniu wydatki związane ze spłatą kredytu zaciągniętego przez spółdzielnie mieszkaniowe przed dniem 31.05.1992r. ?
 1353. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-40/06
  Czy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego można odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2006r.?
 1354. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01649/IDy/06/777
  Na jakich zasadach podlega opodatkowaniu w Polsce dochód uzyskiwany ze Stanów Zjednoczonych z tytułu umieszczania na własnej stronie internetowej reklam.
 1355. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/418/2/2/06/EL
  Czy dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowane ze środków bezwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1356. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-80/06
  Dotyczy opodatkowania przychodów z najmu nieruchomościami stanowiących współwłasność podatnika.
 1357. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB -2/415-2/07
  Czy można zaliczyć zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi wierzytelności na poczet należnego podatku dochodowego jaki w przyszłych latach ma zostać uiszczony przez podatnika ?
 1358. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-69-333/06/ZDB
  Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć niezamortyzowaną wartość początkową środka trwałego (skradzionego samochodu ciężarowego) ?
 1359. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-64.1-326/06/ZDB
  Czy wydane z magazynu wzory towarów należy księgować w koszty firmy?.
 1360. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/15/06
  Czy należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy od ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego emerytom - byłym pracownikom szkoły - w zamian za bon świąteczny ?
 1361. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-80/06
  dot: opodatkowania przychodów z tytułu najmu nieruchomości stanowiących współwłasność.
 1362. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-69-333/06/ZDB
  Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć niezamortyzowaną wartość początkową środka trwałego, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa i ubezpieczony w zakresie OC i AC, a aktualnie został utracony w wyniku kradzieży ?
 1363. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG-DB/4111/415/410/53/06
  "Czy fakt, że jeden z partnerów spółki jest związany umową o pracę z zakładem na rzecz którego spółka będzie wykonywała usługę powoduje, że wszystkie moje dochody muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych?"
 1364. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB4/415/119a/06/MC
  Czy kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego- samochodu osobowego jest różnica pomiędzy wartością netto środka trwałego powiększonego o nieodliczony podatek VAT, a kwotą dokonanych odpisów amortzacyjnych?
 1365. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-1431/JP/06/359
  Czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1366. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01348/JP/06/262
  Czy podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
 1367. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I/415/8/06
  W dniu 13 października 2006 r. zaewidencjonowano na kasie rejestrującej sprzedaż dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej w nieprawidłowej kwocie 45.900 zł brutto (42.897,20 zł netto). Paragon z nieprawidłową kwotą wydano kupującemu. Po upływie kilku godzin stwierdzono pomyłkę i jeszcze raz zaewidencjonowano na kasie rejestrującej sprzedaż towaru, tym razem w prawidłowej kwocie 459 zł brutto. Kupujący nie odniósł paragonu z nieprawidłową kwotą. Czy wobec zaistniałego stanu faktycznego mogę nie zaliczyć do podstawy opodatkowania kwoty 42.897,20 zł. wynikającej z nieprawidłowo zaewidencjonowanej kwoty?Nie ulega wątpliwości, że nieprawidłowo zaewidencjonowana na kasie rejestrującej kwota 45.900 zł nie była kwota należną od kupującego. Moim zdaniem mam prawo nie zaliczyć do podstawy opodatkowania nieprawidłowo zaewidencjonowanej sprzedaży.
 1368. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01636/JG/06/751
  Czy dochód osiągany z działalności gospodarczej w Norwegii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1369. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01455/JG/06/2272
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Zjednoczonego Królestwa, dochód uzyskiwany w tym państwie podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1370. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/166/PDII/415-87/06
  Czy od wartości zawartej transakcji mam obowiązek zapłacić podatek czy też nie ?
 1371. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/163/2006/PD II/415-62/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości a wydany na spłatę kredytu hipotecznego oraz wydatek związany z pośrednictwem przy sprzedaży udokumentowany fakturą VAT możne potraktować jako koszty zbycia tej nieruchomości ?
 1372. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-55/06/3
  Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?
 1373. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-37/06/US
  Czy od częściowo umorzonej pożyczki, którą otrzymała osoba niepełnosprawna z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej nalicz się podatek dochodowy ?
 1374. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0045/2006
  Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji jest zarówno prowizja, jak i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tych akcji pomimo, że do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana została tylko część uzyskanego kredytu?
 1375. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/418-0011/06/3
  Czy podatnik ma obowiazek sporządzania informacji PIT-8C w przypadku przekazywania osobom fizycnym prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach pokazów instruktażowych, ubrań roboczych z logo firmy wnioskodawcy oraz narzędzi do rozprowadzania fug i kleju?
 1376. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/123/06
  W jakiej kwocie należy przyjąć przychód ze sprzedaży składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 1377. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/334/Z/K/06
  W miesiącu sierpniu zakupiła Pani wspólnie z mężem spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Zakupiony lokal udokumentowany aktem notarialnym został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W miesiącu październiku lokal został sprzedany. Według Pani:od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nie trzeba było odprowadzać zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, lecz należało go rozliczyć w ramach przychodów z działalności gospodarczej
 1378. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/330/Z/K/06
  Spółka cywilna, której jest Pan współwłaścicielem otrzymała dwie różne dotacje z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Dotacje dotyczą Działania 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości". Pierwsza dotacja przeznaczona jest na bieżące wydatki (np. zapłata składek ZUS, zapłata za energię elektryczną, czynsz, telefon itp.), druga na wydatki inwestycyjne (np. zakup mebli, sprzętu, wyposażenia itp.) - 25% otrzymanej dotacji pochodzi z budżetu państwa, 75% finansowane jest ze środków unijnych, w związku z czym pyta Pan, czy otrzymane kwoty są przychodem firmy - Pana zdaniem są to dochody zwolnione.
 1379. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/35/06
  Jak umieszczać na fakturze koszty ogrzewania i czynszu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu?
 1380. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/PR 415-5/07
  Czy zatrudnianemu kierowcy samochodu ciężarowego wykonującemu zadania poza stałym miejscem pracy-... przysługują diety na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania podróży służbowe?
 1381. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-99/06
  Czy od kwot wypłacanych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie zawartej z tą osobą "Umowy dzierżawy powierzchni reklamowej" na Spółce ciąży obowiązek potrącania podatku dochodowego, czy też dla ww. osoby uzyskane kwoty stanowią dochód z "innych źródeł", od którego ww. osoba powinna samodzelnie zapłacić podatek za cały rok podatkowy w zeznaniu rocznym ?
 1382. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PS-I/415-10/06/JT
  Czy wystawiona faktura VAT przez małżonka na sprzedaż pospółki będzie kosztem uzyskania przychodów dla wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą?
 1383. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/180/PDII/415-90/06
  Czy świadczenia w postaci zakupionych odznaczeń, statuetek okolicznościowych i książek przekazanych dla członków stowarzyszenia są u obdarowanych objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1384. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-01328-167/06/JP
  Czy dochody uzyskane w 2006 r. w Wielkiej Brytanii będą podlegały opodatkowaniu także w Polsce?
 1385. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBM/415-21/06
  Kto winien wystawić fakturę dla Sądu za obronę z Urzędu, jeżeli osoba występująca jako obrońca z urzędu nie żyje, a postanowieniem sądu przyznano adwokatowi wynagrodzenie, ale wyrok nie uprawomocnił się przed zgonem adwokata lub uprawomocnił się na jeden lub dwa dni przed jego śmiercią, w związku, z czym adwokat wcześniej nie miał możliwości wystawienia faktury VAT? Czy wynagrodzenie nieżyjącego adwokata powinno być wypłacone w całości żonie adwokata na podstawie wyroku?
 1386. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01480/JG/06/422
  Czy dochód z działalności prowadzonej we Włoszech podlega w tym państwie opodatkowaniu?
 1387. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-97/06/PK
  Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika w przypadku gdy jej spółka-matka przekazuje pracownikom spółki świadczenia?
 1388. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-51/06/3
  Czy uzyskane przez podatniczkę dochody w związku z realizacją umowy o pracę są w 82% zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1389. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01445/mk-JG/06/377
  Czy dochody uzyskiwane z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w Norwegii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1390. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01487/JG/06/430
  Czy w związku z wyjazdem do Zjednoczonego Królestwa została przeniesiona rezydencja podatkowa?
 1391. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-73/GJ/06
  Czy możliwe jest dokonywanie zapisów faktur w księdze przychodów i rozchodów jedną kwotą, wynikającą z dziennego zestawienia sprzedaży?
 1392. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-47/06/3
  Czy dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1393. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-100/06/PK
  Czy w zakresie obowiązków płatnika spółka przejmująca przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółek przejętych?
 1394. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-98/06/PK
  Czy wypłata sumy ubezpieczeniowej podlega opodatkowaniu podatkiemn dochodowym od osób fizycznych?
 1395. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF/415-52/06
  Jak opodatkować przychód ze sprzedaży działki wraz z będącym w trakcie budowy budynkiem mieszkalno - usługowym?
 1396. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/272/Z/K/06
  Czy wynagrodzenia pracowników, którzy realizują bezpośrednio cel programu, realizowanego przez Towarzystwo, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej PIW EQUAL, wolne są od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 1397. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PI/2/415-48/06
  Jak powinny być ujmowane w deklaracji PIT-5L przychody wynikające z faktur korygujących, jeżeli przyczyną korekty nie jest naprawa błędu lecz podwyższenie ceny sprzedaży tj. okoliczność, która zaistniała po dokonaniu pierwotnej sprzedaży
 1398. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1 415/123/06/EK
  Czy cesja samochodu leasingowanego spowoduje obowiązek dokonania korekty w zakresie kosztów uzyskania przychodów?
 1399. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415- 78/06
  Podatnik prowadzi dz.gosp. (SZKOŁA JĘZYKOWA) w formie sp. cywilnej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2006 r. spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Wdrażająca) o dofinansowanie Projektu X w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z EFS. Na całkowite wydatki projektu składają się:- przyznana kwota dofinansowania stanowiąca nie wiecej niż 74,10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (środki te pochodzą od Instytucji Wdrażającej - PARP),- w pozostałej części (26 % całkowitych wydatków) wkład własny wniesiony przez podmiot, którego pracownicy korzystać będą z organizowanych przez szkołę kursów językowych. W tak przedstawionym stanie faktycznym powstała wątpliwość, czy wkład własny wniesiony przez podmiot, którego pracownicy będą uczestniczyć w kursach językowych stanowi dla spółki przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i czy w konsekwencji podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.W przekonaniu podatnika wspomniane 26 % całkowitych wydatków Projektu podlega zwolnieniu przedmiotowemu ponieważ środki te zgodnie z harmonogramem kosztów pomniejszają dofinansowanie projektu i rozliczane są łącznie w całym wniosku. W innym przypadku wydatki poczynione z tych środków byłyby kosztem uzyskania przychodów.
 1400. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-77/06
  Podatnik prowadzi dz.gosp.(SZKOŁA JĘZYKOWA) w formie sp. cywilnej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2005 r. spółka podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w X (Instytucja Wdrażająca) umowę o dofinansowanie Projektu Y w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5. -Promocja Przedsiębiorczości). Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2005 r. do 30.06.2006 r., przy czym zakończenie finansowe realizacji nastąpiło 31.07.2006 r.W przekonaniu Podatnika wydatki związane z podpisaniem wcześniejszych umów o dofinansowanie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, tym samym zwrot tych wydatków w formie refundacji ze środków funduszy strukturalnych nie bedzie zaliczony do do przychodów opodatkowanych.
 1401. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-96/06/PK
  Na kim ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od emerytur zagranicznych?
 1402. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-91/06/PK
  Czy z tytułu wyrównywania szkód powstałych w majątku uczestników w związku z zawinioną działalnością Towarzystwa ciąży na nim obowiązek poboru podatku PIT, ani obowiązek wystawiania deklaracji podatkowych?
 1403. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-68-331/06/ZDB
  Do usług Spółki z o.o. m.in. należą:- wydawanie gazetek, w których są prezentowane towary Spółki,- eksponowanie towaru poprzez ustawienie towaru w określonym miejscu na regale lub w hali marketu,- ekspozycja towaru w nowo otwieranych marketach,- utrzymanie określonej ilości miejsc sprzedaży. Czy w/w wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 1404. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-67-329/06/ZDB
  Czy wydatek na pokrycie kosztów za opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1405. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP.I415/22a/2006
  W związku z możliwością odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego podatnik pyta czy jeżeli uzyskałby kredyt hipoteczny i uruchomił z niego środki na przyszłą budowę, a samą budowę rozpoczął wiosną 2007 r. z planowanym jej zakończaniem na jesień 2008 r, to czy w takim przypadku mógłbym skorzystać w wyżej wymienionej ulgi Zdaniem podatnika ma on prawo do skorzystania z wyżej wymienionej ulgi.
 1406. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1482/05, II FSK 1483/05
  1) W postępowaniu przed sądami administracyjnymi zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi a nie Ordynacja podatkowa Już tylko z tej przyczyny zarzuty dotyczące naruszenia przepisów ostatnio wymienionej ustawy nie mogą stanowić podstawy skargi kasacyjnej. 2) Ulga podatkowa nie może bowiem wspierać tzw. samowoli budowlanej która podlega karze niezależnie od nakazu rozbiórki (art. 48 Prawa budowlanego). Stąd też należy podzielić pogląd Sądu l instancji, że jedynym dowodem przesądzającym o związku poniesionych wydatków z określonym w ustawie celem mieszkaniowym, którego realizacja wymaga pozwolenia na budowę jest to pozwolenie. Ten kto wykonuje prace budowlane bez wymaganego pozwolenia narusza prawo i nie może z tego tytułu odnosić jakichkolwiek korzyści - także w postaci ulgi podatkowej.
 1407. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO/436-11/06BK
  1) Czy i w jakim trybie płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn może pobrać zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi, jeżeli wcześniej płatnik nie korzystał z tej możliwości? 2) Za jaki okres może zostać pobrane w/w wynagrodzenie?
 1408. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/105/06
  Czy pobrane wynagrodzenie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1409. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-104/06/PK
  Czy w wyniku przekształcenia sp. z o.o. w S.A. powstaje przychód po stronie udziaowców - osób fizycznych?
 1410. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/106/06
  Czy pobrane wymagrodzenie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1411. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-R I-PDP/423-236/P/328/06/WS/123859
  Czy pobrane i wpłacone zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w Polsce od dochodu zwolnionego na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania za okres 183 dni podlegają zwrotowi podatnikowi na podstawie rocznego zeznania podatkowego, czy też obowiązek zwrotu ciąży na płatniku, który to zaliczkę pobrał i wpłacił Urzędowi Skarbowemu?
 1412. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/173/2006/PD II/415-64/06
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1413. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-87/06/PK
  Czy w związku z przekazaniem byłemu pracownikowi nadpłaty składek społecznych nalezy korygować PIT-11/8B za lata w których powstała ta nadpłata?
 1414. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-86/06/PK
  Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca wykonywania działalności skutkuje powstaniem przychodu?
 1415. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-92/06/PK
  Czy kwoty wypłacane byłemu współpracownikowi który już nie prowadzi DG stanowią dla niego przychód z DG?
 1416. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-90/06/PK
  Czy przy dokonywaniu wypłat klientom Banku (osobom fizycznym - rezydentom i nierezydentom) świadczeń z dywidend oraz należności z umorzeń tytułów uczestnictwa zagranicznego funduszu, na Banku będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1417. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-94/06/PK
  Czy świadczenie pieniężne przekazane osobie fizycznej w związku z promocją karty kredytowej podlega opodatkowaniu PIT?
 1418. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6-033-01282-47/06/PB2/JP
  Czy świadczenie uzyskiwane w Holandii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1419. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-147/06/R1
  Czy wypłacona w wyniku zawartej ugody byłemu pracownikowi kwota pieniężna na zaspokojenie jego wszelkich roszczeń z tytułu doznanej szkody w wypadku przy pracy stanowi koszt uzyskania przychodów.
 1420. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-61/06
  Czy podatnik może skorzystać z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym jeśli wykonuje na rzecz pracodawcy usługi w ramach tej działalności, które nie odpowiadają czynnościom, które wykonuje w ramach stosunku pracy?
 1421. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: SD/415-66/06
  Czy w przypadku utraty w ciągu roku podatkowego prawa do opodatkowania podatkiem liniowym podatnik bedzie miał prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkiem?
 1422. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/22/111/06
  Czy przeniesienie prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność spółki jawnej w zamian za należny występującemu wspólnikowi kapitał udziałowy stanowi dla pozostałych wspólników koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wartość netto przeniesionej nieruchomości stanowi w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a przychód dla pozostałych wspólników, w proporcji w jakiej uczestniczą w zyskach i stratach zgodnie z umową spółki jawnej? Jak prawidłowo należy zaksięgować przedmiotową operację w księdze przychodów i rozchodów?
 1423. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/160/PDII/415-85/06
  Jakie kryteria powinny być uwzględnione w celu kwalifikowania uzyskanych przychodów przez Dyrektora z tytułu świadczonej pracy na podstawie w/w umowy - na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?Czy przychody z tego tytułu powinny być zaliczone zgodnie z art. 13 pkt 8 do przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, czy też powinny być uważane za przychody, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1424. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4117/IN-13/IIUSŁ-B/06/JK
  Czy uregulowana w 2005r, po zaprzestaniu działalności spółki kwota długu celnego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2004r, poprzez złożenie korekt zeznania przez wspólników spółki ?
 1425. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-572/06/MK
  Dotyczy momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.
 1426. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-61-2/2006
  Czy posiadajac pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego oraz zaciągając na ten cel dwa kredyty zwiazane z budową - Pierwszy z kredytów będzie to kredyt budowlano-hipoteczny udzielony przez jeden z komercyjnych banków, natomiast drugi będzie to kredyt preferencyjny na zakup urzadzeń grzewczych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej istnieje możliwość odliczenia w całości odsetek od kredytu udzielonego przez bank komercyjny na budowę domu oraz kredytu preferencyjnego, który bedzie udzielony na zakup urzadzeń grzewczych w budowanym domu?
 1427. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-44-06
  Czy w związku z przekształceniem spółki z o.o w spółkę jawną, niepodzielony zysk z lat ubiegłych spółki z o.o przeniesiony na kapitał spółki jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1428. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-95/06/PK
  czy postanowienie Naczelnika US w Pruszkowie prawidłowo interpretuje przepisy i czy Spółka ma obowiązek korygować informacje PIT-8B za lata ubiegłe, a jeśli tak to komu zostanie zwrócona nadpłata z wynikająca z tej korekty.
 1429. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-44/06/3
  Czy istnieje możliwość rozliczania działalności biegłego sądowego łącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą, której przedmiotem w znacznej części są ekspertyzy rzeczoznawców i szkolenia?
 1430. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB 2/415/72/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na wynajem lokalu mieszkalnego podczas pobytu za granicą w celu realizacji kontraktu
 1431. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-141/06/EK
  Czy ma Pan prawo do rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2006 kwoty 800,00zł. z tytułu opłacenia sztucznej soczewki ocznej, po usunięciu zaćmy z prawego oka, w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?
 1432. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/297/Z/K/06
  Na mocy wyroku sądu została przywrócona do pracy i podjeła zatrudnienie osoba, z którą wcześniej rozwiązano umowę o pracę. Osobie tej została wypłacona odprawa, która w chwili obecnej jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. Czy istnieje mozliwosć korekty PIT-11 za 2005r. oraz PIT-4.
 1433. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-59-319/06/ZDB
  Jaką stawkę amortyzacyjną może zastosować do celów amortyzacji budynku jeżeli budynek był użytkowany przez poprzedniego właściciela przez okres dłuższy niż 60 miesięcy i po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych ?
 1434. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/157/PDII/415-81/06
  Czy uzyskane wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 1435. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/159/PDII/415-83/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1436. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-66-325/06/ZDB
  Czy rozliczyłam się prawidłowo składając 2 zeznania podatkowe za 2005r. jeżeli wybrałam na rok 2005 opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w formie podatku liniowego w wysokości 19 % podstawy obliczenia podatku oraz w roku 2005 osiągnęłam również dochody ze stosunku pracy i złożyłam odrębne zeznanie PIT-37 wraz z małżonkiem, który nie uzyskał w 2005r. żadnych przychodów ?
 1437. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-60-320/06/ZDB
  Czy otrzymane dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu korzysta ze zwolnienia z pod. doch. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), a wydatki związane z realizacją projektów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 56 cytowanej ustawy ?
 1438. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-61-321/06/ZDB
  Czy wniesiony za uczestnictwo w projekcie wkład prywatny przez Beneficjentów Ostatecznych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania ?
 1439. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-88/06/PK
  Czy dochody pracowników i zleceniobiorców, w ramach umów zawartych z podmiotem otrzymującym bezzwrotną pomoc zagraniczną, realizujących bezpośrednio cel projektu korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a Spółka jako płatnik zwolniona jest od pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1440. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-01171-897/06/HM/JP
  Czy dochody uzyskane z tytułu renty inwalidzkiej podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1441. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-61-321/06/ZDB
  Czy wniesiony za uczestnictwo w projekcie wkład prywatny przez Beneficjentów Ostatecznych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania ?
 1442. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/21/109/06
  1. W którym miesiącu należy pomniejszyć przychód w związku z uznaniem reklamacji. Czy w miesiącu uznania reklamacji, czy też w miesiącu wystawienia faktury?2. Jeżeli w miesiącu wrześniu 2006r. uznano podobną reklamację usługi wykonanej w 2005r., to kwota wynikająca z faktury korygującej powinna pomniejszyć przychód miesiaca września 2006, czy też pomniejszyć przychód 2005r.?
 1443. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-2/4117/IN ? 19/PUS Ł-G/06/MM
  Czy nieodpłatne otrzymanie próbek od kontrahentów i ich dalsze nieodpłatne przekazanie potencjalnym odbiorcom kreuje przychód w formie nieodpłatnego świadczenia w myśl przepisów art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1444. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/418-7/06/3
  Czy dochody osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1445. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/153/2006/PD II/415-60/06
  Czy podatnik może odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w ramach "ulgi remontowej" udział w kredycie zaciągniętym przez wspólnotę mieszkaniową ?
 1446. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-488/500/JS/06
  Jakie zobowiązania podatkowe ciążą na Panu w związku z ustąpieniem ze spółki iuzyskaniem z tego tytułu przychodów w postaci zwróconego wkładu kapitałowego?
 1447. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-460/499/JS/06
  Czy Prokuratura powinna naliczać zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od poręczeń majątkowych w sprawach karnych?
 1448. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-15/06
  Czy można zaliczyć w prowadzonej działalność gospodarczej w zakresie świadczenia usług kierowcy samochodem ciężarowym w transporcie krajowym i zagranicznym w koszty uzyskania przychodów diety do wysokości przysługującej pracownikom zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej?
 1449. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1439/DF/I-90/06/Ak
  Czy w świetle obowiązujących przepisów spółka cywilna pośmierci drugiego wspólnika może prowadzić działalność gospodarczą i czy spadkobiercy wchodzą na jego miejsce do spółki?
 1450. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415?32-34/06/MDK
  1) Czy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, dla celów ustalenia wartości początkowej środka trwałego w postaci części usługowej, budynku mieszkalno#8722;usługowego może ustalić wartość środka trwałego w oparciu o wycenę dokonaną przez powołanego przez podatnika dla tego celu biegłego? 2) Czy wycena, o której mowa w pytaniu 1, dokonana przez biegłego, winna dotyczyć całości budynku i w konsekwencji#8722; mając na uwadze fakt, iż część usługowa stanowi 52% całości powierzchni budynku#8722; należy jako wartość początkową środka trwałego przyjąć 52% wartości całego budynku, ustalonej przez biegłego? 3) Czy wycena, o której mowa w pytaniu 1, dokonana przez biegłego, winna dotyczyć osobno części mieszkalnej i osobno części użytkowej budynku i w konsekwencji, należy jako wartość początkową środka trwałego przyjąć ustaloną przez biegłego wartość części usługowej budynku?
 1451. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-49/06/87816
  Czy umorzona pożyczka po śmierci pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to z jakiego tytułu i czy obowiązek zapłaty podatku spada na małżonka?
 1452. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-81/06/89559
  Czy i w jakim trybie płatnik może pobrać zryczałtowane wynagrodzenie przysługujące płatnikowi, jeżeli wczesniej płatnik nie korzystał z tej możliwości? Za jaki okres może zostać pobrane wynagrodzenie?
 1453. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-79/06/89556
  Czy nagrody pieniężne wypłacane żołnierzom pełniącym służbę poza granicami państwa podlegają opodatkowaniu?
 1454. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-3/415-82/06
  Czy i w jakim trybie płatnik może pobrać zryczałtowane wynagrodzenie przesługujące płatnikowi, jeżeli wcześniej płatnik nie korzystał z tej możliwości? Za jaki okres może zostać pobrane wynagrodzenie?
 1455. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/258/06
  Czy otrzymane wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł miesięcznie przez okres 6 do 12 miesięcy jest przychodem podatnika i podlega opodatkowaniu.
 1456. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-63-323-/06/ZDB
  Czy zapłacone odsetki oraz prowizja za przyznanie kredytu od tej części kredytu, która zostanie przeznaczona na zakup mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu ?
 1457. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/282/Z/K/06
  Czy prowadząc działy specjalne produkcji rolnej (hodowla szynszyli) mogę sprzedawać wyprodukowane klatki, które sprzedaję łącznie z szynszylami ?
 1458. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-63.1-323/06/ZDB
  Czy w koszty działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki na zakup części lokalu mieszkalnego i w jakiej formie ?
 1459. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0042/06/3
  Czy wydatki na prace projektowe oraz remontowo-budowlane związane z przystosowaniem lokalu na potrzeby szkoły, można zaliczyc do wydatków na cele szkoły w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 36 i ust. 7 pkt 1 uopdof?
 1460. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF II/415-45/06
  Czy spółka jawna jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, przy spłacie udziału dla występującego ze spółki jednego ze wspólników?
 1461. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: NS/PD-2/4152/3/06
  Czy Stowarzyszenie dokonując wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych osobom zaangażowanym w realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ma obowiązek pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1462. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF-I/41180-0021/06/JK
  Dotyczy prowadzenia przez małżonków wspólnej działalności gospodarczej, na dwa odrębne wpisy ? bez zawiązywania spółki.
 1463. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/23/06
  Czy zwolnione od podatku dochodowego jest otrzymane odszkodowanie w postaci zadośćuczynienia, kosztów rehabilitacji, leczenia i zniszczenia odzieży oraz otrzymane w związku z tym odsetki?
 1464. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/22/06
  Czy przychodem z innych źródeł jest otrzymane odszkodowanie za utracone zarobki i otrzymane w związku z tym odsetki?
 1465. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/16/06
  Czy przychodem z tytułu działalności gospodarczej są odszkodowanie otrzymane za: szkodę całkowitą w pojeździe, holowanie pojazdu, koszty uzyskania kredytu, zniszczony towar oraz otrzymane w związku z tym odsetki za zwłokę?
 1466. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/105/06
  Czy laptop i dodatkowy program komputerowy należy traktować jako jeden środek trwały oraz czy jeden zestaw komputerowy (z monitorem) i dodatkowy program komputerowy należy traktować jako jeden środek trwały.
 1467. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-1443/JP/06/378
  Czy dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1468. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-143/06/R1
  Czy powstanie przychód ze zprzedaży mieszkania (nabytego w drodze darowizny przez jednego małżonka przed zawarciem małżeństwa) dla małżonka, który stał się jego współwłaścicielem na mocy umowy rozszerzającej wspólność ustawową i czy zawarcie umowy rozszerzającej wspólność majątkową jest nabyciem nieruchomości?
 1469. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/33/06
  Zastosowanie właściwej stawki opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu świadczonych usług w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i burzących wraz z obsługą.
 1470. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US/3-PDP/4150-3/06
  Pytanie: Czy jest kosztem uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej dodatkowa składka na ubezpieczenie społeczne rolników opłacana z uwagi na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej?
 1471. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-58.1-317/06/ZDB
  Czy przychody wynikające z wynagrodzenia przyznawanego przez sąd w postępowaniu upadłościowym, za wykonywanie czynności przez syndyka mogą być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli podatnik zgłosił wykonanie działalności w tym zakresie ?
 1472. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-412/493/PL/06
  Czy w powyższym przypadku istnieje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w rozliczeniu podatkowym za rok 2006?Jeżeli nie, to czy w przypadku przewidywanej likwidacji tej ulgi w 2007r., będziemy mogli mimo wszystko z niej skorzystać w związku z tym, że kredyt zaciągnęliśmy i zaczęliśmy spłacać w tym roku oraz w tym roku, w którym ulga obowiązuje, zostanie oddane nam do użytkowania mieszkanie?
 1473. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1431/05
  1. Uzasadnienie zarzutu (zarzutów) naruszenia prawa procesowego winno zawierać opis tego naruszenia (popełnionego przez Sąd) i - istotnego - wpływu jakie to uchybienie mogło wywrzeć na wydany wyrok. Autor skargi miał wykazać, a w każdym razie podjąć wysiłek wykazania, że gdyby naruszenie (konkretnego przepisu) prawa procesowego nie miało miejsca rozstrzygnięcie Sądu byłoby - co do istoty - odmienne od tego, które było przedmiotem skargi kasacyjnej. 2. Sformułowanie zarzutu naruszenia przez Sąd prawa procesowego nie mogło ograniczyć się do powtórzenia treści art. 174 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ani do powielenia podnoszonych wcześniej zarzutów naruszenia art. 180 w związku z art. 187 § 1 i art. 190 Ordynacji podatkowej, jednoznacznie kierowanych pod adresem organów podatkowych. 3. Umknęło uwadze autora skargi kasacyjnej, iż nie ma analogii między dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym (podatkowym), a dwuinstancyjnym postępowaniem sądowoadministracyjnym.
 1474. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1357/05
  Powzięcie przez organ podatkowy wiadomości o wydaniu tego wyroku dawało podstawę do podjęcia zawieszonego postępowania i postanowienie w tym przedmiocie nie naruszyło przepisu art. 205a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej w taki sposób, iżby stanowić to mogło podstawę do wzruszenia zaskarżonej w sprawie decyzji w oparciu o przepis art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 1475. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1397/05
  Instytucja umorzenia zaległości podatkowej uregulowana w powołanym przepisie zbudowana została przy zastosowaniu konstrukcji uznania administracyjnego. Oznacza to, iż nawet w przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy zaistnienia przesłanek wymienionych w tym przepisie (interesu publicznego lub ważnego interesu podatnika) może on, ale nie musi uwzględnić wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Decyzja organu jest oparta w znacznej mierze na elementach natury słusznościowej, bowiem ustawowe przesłanki umorzenia zostały określone za pomocą pojęć nieostrych. Stąd kontrola sądu administracyjnego (który stosuje jedynie kryterium legalności- art. 3 § 1 ppsa i art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. Nr 153,poz. 1269) ogranicza się w tym przypadku wyłącznie do oceny prawidłowości przeprowadzenia postępowania dowodowego, wyjaśnienia sprawy i sposobu wyciągnięcia wniosków z ustalonego przez organ podatkowy stanu faktycznego.
 1476. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1C/415-28/06
  Czy przychód uzyskany z zamiany nieruchomości nabytej na podstawie umowy o dział spadku i zniesienia współwłasności, uzyskany przed upływem pięciu lat od daty nabycia będzie podlegał opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym?
 1477. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UDD-415/161/06/MP
  Czy klimatyzację, system wizyjny i instalację alarmową w budynku należy potraktować jako odrębne środki trwałe, czy też należy zwiększyć wartość budynku ?
 1478. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-01512/JP/06/487
  Czy z dochodów uzyskanych z tytułu pracy świadczonej na rzecz pracodawcy polskiego w Rzymie ma obowiązek rozliczać się w Polsce?
 1479. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-41/06/3
  Czy przeznaczenie przychodu ze sprzedzaży nieruchomości z prowadzoną budową budynku mieszkalnego w ciągu dwóch lat od dnia zbycia na nabycie działki nie będącej gruntem pod budowę budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1480. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-137/06/R1
  Czy z tytułu nieodpłatnego korzystania z lokalu żony istnieje obowiązek opodatkowania się?
 1481. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-156/06/R1
  Czy na podstawie wystawionego na żonę zawiadomienia o wysokości zaliczki eksploatacyjnej lokalu w oparciu o sporządzony dokument wewnętrzny, podatnik może zapłaconą kwotę zaliczyć do kosztów prowadzonej diałalności gospdodarczej? (działalność prowadzona w lokalu żony na podstawie umowy użyczenia)
 1482. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01210-1754/06/WP/IDy
  Czy dochód uzyskany z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Niemiec jest w Polsce zwolniony z opodatkowania?
 1483. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01186-SM6-6491/06/IDy
  czy podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
 1484. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/20/06
  Czy zwrócone składki na ubezpieczenia społeczne i fudnusz pracy należy doliczyć do przychodów roku 2006 a zwrócone składki na ubezpieczenia zdrowotne doliczyc do podatku w deklarcji PIT-36L?
 1485. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/253/Z/K/06
  Czy przysługiwać będzie ulga odsetkowa od zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe, jeżeli umowa z firmą developerską jest z 2006r. a odbiór lokalu nastąpi w 2007r. ?
 1486. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01357-IK/06/17
  Czy zatrudniony przez Spółkę pracownik, będący rezydentem Litwy, który wykonuje pracę wyłącznie poza granicami Polski - na Litwie, podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1487. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: BI/4117-0072/06
  Czy w sytuacji powiększenia mieszkania o niezagospodarowaną część strychu Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania odsetki od pożyczki zaciągniętej na ten cel?
 1488. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/28/06/IJ
  Czy ewentualny wynajem lokalu mieszkalnego (stanowiącego współwłasność małżeńską) może być opodatkowany podatkiem dochodowym wyłącznie przez żonę na zasadach ogólnych w ramach przepisu art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1489. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/27/06/IJ
  Czy ewentualny wynajem lokalu mieszkalnego (stanowiącego współwłasność małżeńską) może być opodatkowany podatkiem dochodowym wyłącznie przez żonę na zasadach ogólnych w ramach przepisu art. 10 ust. 1 pt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1490. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/104/06
  Czy stanowisko, iż uzyskiwane przychody z działalności gospodarczej podatnik będzie mógł opodatkować podatkiem liniowym jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1491. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-56.2-309/06/ZDB
  Czy w celach rozliczenia działalności w skład której wchodzi również najem nieruchomości rodzi obowiązek łączenia w/w przychodów w jednego rodzaju ewidencji podatkowej obejmującej: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu i kosztów eksploatacji prywatnego samochodu do celów prowadzonej działalności ?
 1492. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-56.3-309/06/ZDB
  Czy wydatki takie jak: koszty związane z eksploatacją wynajmowanej nieruchomości, koszty utrzymania nieruchomości w stanie oczekiwania na wynajem, koszty inne jak np. koszty energii elektrycznej, gazu, dostawy wody, odprowadzania ścieków, wywóz pojemników na śmiecie, dozoru obiektu, monitoringu włamaniowego, sprzątania, ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej, koszty zatrudnienia dozorców lub firmy ochrony mienia, sprzątaczy, koszty przeglądów kominiarskich, gazowniczych, strażackich, koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, podatek od nieruchomości, wydatki na remonty bieżące, koszty biura rachunkowego oraz usług prawnych i rzeczoznawców, koszty prowadzenia rachunku w banku, eksploatacja samochodu używanego do działalności a także amortyzacja obiektu można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów ?
 1493. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Pd.1.406/7/2006
  Czy zwolnienie żołnierza z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę w szkole wojskowej oraz kosztów nauki, na którą żołnierz uzyskał pomoc od organów wojskowych ze względu na powołanie do innej służby publicznej pociąga za sobą konsekwencje podatkowe ?
 1494. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-56.1-309/06/ZDB
  Czy w przypadku zaliczenia przychodów uzyskanych z najmu nieruchomości do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychód ten należy wykazywać w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 w łącznej kwocie z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej ?
 1495. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-56-309/06/ZDB
  Czy osiągnięty przychód z najmu jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej czy stanowi odrębne źródło przychodu na mocy art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1496. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-56.2-309/06/ZDB
  Czy w celach rozliczenia działalności w skład której wchodzi również najem nieruchomości rodzi obowiązek łączenia tych przychodów w jednego rodzaju ewidencji podatkowej obejmującej: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu i kosztów eksploatacji prywatnego samochodu do celów prowadzonej działalności ?
 1497. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I / 415 - 23 / 2006
  Podatnik wykonuje zadania w zakresie przygotowania aplikacji dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zleconych przez Firmę go zatrudniającą. Środki na wypłatę wynagrodzeń pochodzą z funduszy przedakcesyjnych, tj. Phare. Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z obowiązku opodatkowania wypłaconych mu wynagrodzeń.
 1498. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFIII/415/23/2006/334
  Czy kwota wypłacana tytułem wykonania ugody oraz kwota wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego stanowi koszt uzyskania przychodu?
 1499. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-38/06/3
  Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę w całości zaciągniętego, przed dokonaniem zakupu tego lokalu, kredytu w PKO BP?
 1500. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415/54/2006
  Czy małżonkowie mający różne miejca stałego zamieszkania mogą się wspólnie rozliczyć? Czy jest ograniczenie co do wyboru urzędu skarbowego?
 1501. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF/392-390/BD/06
  "Czy wydatki poniesione przed rozpocząciem działaności gospodarczej poniesione na wpis do ewidencji dzialalności gospodarczej , wyrobienie pieczatki ,ubezpieczenie samochodu stanowiącego środek trwały firmy , używanego do działalności gospodarczej oraz na remont wynajętego dla potrzeb działalności gospodarczej lokalu użykowego stanowią koszty uzyskania przychodów ?
 1502. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/102/06
  Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodów przy współwłasności?
 1503. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/423-45/06/82783
  Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej i potrącenia zaliczki na podatek.
 1504. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/86a/06
  Czy posiadając różne nieruchomości można stosować wobec nich różne stawki amortyzacji?
 1505. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/86/06
  Czy osiągając przychody z najmu, który nie wchodzi w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, można stosować dla wynajmowanych nieruchomości amortyzację liniową i czy będzie ona stanowić koszt uzyskania przychodów?
 1506. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/86d/06
  Czy jeżeli zaistnieją przerwy w wynajęciu części lokal wchodzących w skład amortyzowanej liniowo nieruchomości, to miesięczny odpis amortyzacyjny dla danej neruchomości w całości będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?
 1507. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/86c/06
  Czy w przypadku gdy w danej nieruchomości są wynajmowane równocześnie lokale mieszkalne i użytkowe, na które nie ma osobnej wyceny można stosować jedną stawkę amortyzacyjną?
 1508. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/86e/06
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości przeznaczonej na wynajem będą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów z najmu?
 1509. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/86f/06
  Czy jeżeli dojdzie do sprzedaży amortyzowanej nieruchomości tak w trakcie jej amortyzowania jak i po zakończeniu okresu amortyzacji, to zaistnieje konieczność zapłacenia podatku od tej transakcji?
 1510. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: UP-II-1A-415-33/06/208
  Jak należy zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nabycie, w celu złomowania, statku rybackiego w zamian za poniesione koszty tego złomowania.
 1511. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01089-SM6-6049/06/HM/IK
  Czy dochody z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1512. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-II-415/1/31/2006
  Czy nowy pracodawca może złożyć korekty dokumentów za okres prowadzenia działalności przez poprzedniego płatnika i czy należy korygować deklaracje PIT-4 i informację PIT-11 oraz za jaki okres, w przypadku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie w kwocie netto przez byłego pracownika.
 1513. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII/415/1/163/2006
  Czy umorzone odsetki od nie wpłaconej części wkładu budowlanego podlegaja zwolnieniu z podatku dochodowego osób fizycznych i nie podlegają wykazaniu w PIT-8C?
 1514. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Upd/415-31/06
  Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota otrzymana przez pracownika będącego osobą niepełnosprawną ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie letniego obozu edukacyjnego dziecka ?
 1515. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/475/31/2006/AD
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na organizację szkoleń, w tym wydatki na zakup biletów lotniczych dla uczestników ?
 1516. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01023/IDy/06/1497
  Czy w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 1517. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1 415/100b/06/EB
  Czy otrzymana kaucja skutkuje powstaniem obowiązku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1518. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-32/06/3
  Czy wydatki poniesione w roku 2005 na przebudowę części strychu znajdującego się na poddaszu budynku na cele mieszkalne mogą być odliczone w ramach ulgi z tytułu remontu i modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego?
 1519. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-27/06/3
  Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłascicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ośób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?
 1520. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DG/415-63/06
  Czy zaniechanie amortyzacji z końcem 2004 r było zabiegiem prawidłowym?
 1521. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IIPDG/415/309/215/06
  Czy opłatę za zarządzanie indywidualnymi pakietami (portfelami) instrumentów finansowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1522. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-82/06/PK
  Czy umorenie osobie fizycznej odsetek od kredytu powoduje koniecznością wystwienia jej przez Bank informacji PIT-8C?
 1523. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-79/06/PK
  Czy wynagrodzenia wypłacane w związku z otrzymaną przez pracodawcę pomocą zagraniczną korzystają ze zwolnienia z PIT?
 1524. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-01148-3290/06/HM/IK
  Czy dochody z pracy naukowej wykonywanej w Japonii podlegaja opodatkowania w Polsce według metody wyłączenia z progresją?
 1525. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-63/US/2006/ACH
  Dotyczy obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez podatnika pracującego w USA.
 1526. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/92/06
  Jak rozliczyć dochód uzyskany od firmy szwajcarskiej?
 1527. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.406/005-5/06
  Czy należy dokonać korekty PIT-5 za lata 2004 i 2005 jedną deklaracją, czy w zeznaniu za rok 2006 w związku ze zwrotem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne ?
 1528. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-81/06/PK
  Czy zasadę FIFO należy stosować przy odpłatnym zbyciu akcji celem umorzenia?
 1529. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01261-1809/06/WP/ZP
  Czy podlegam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Norwegii od wszystkich osiąganych dochodów, w tym z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w związku z moim pobytem i pracą najemną w Norwegii?
 1530. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-89/06/PK
  Jak nalezy zakwalifikować przychód siostry smarłego pracownika w postaci wynagrodzenia przysługującego temu pracownikowi?
 1531. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-66/06/PK
  Spółka stoi na stanowisku, iż bezpłatna opieka medyczna nie powinna być zaliczana do przychodu jej pracowników, ze względu na brak możliwości identyfikacji ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika w ramach abonamentu, gdyż konstrukcja abonamentu oznacza możliwość skorzystania przez pracownika z dowolnych procedur medycznych, bądź niekorzystania z nich w ogóle.
 1532. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-80/06/PK
  Czy wykupienie przez pracodawcę dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych, obejmujących świadczenia obowiązkowe i dodatkowe opłacanych w formie ryczałtu powoduje powstanie u tych pracowników przychodu?
 1533. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01384/JP/06/277
  Czy od uzyskanych za granicą odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od papierów wartościowych powinien zapłacić podatek w Polsce pomniejszony o wysokość podatku zapłaconego w Szwajcarii?
 1534. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/146/PDII/415-80/06
  Czy kwoty wypłacane z tytułu zwrotu kosztów za telefony, bilety komunikacji miejskiej dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1535. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-01218-1738/06/WP
  Czy dochody uzyskiwane przez kanadyjskiego rezydenta podatkowego z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Kanady podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1536. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-01203-1747/06/HM/JP
  Czy dochód z tytułu polisy na życie podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1537. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1240/05
  1) Art. 106 § 3 u.p.p.s.a. nie służy więc do zwalczania w postępowaniu sądowoadministracyjnym ustaleń faktycznych poczynionych przez organy administracyjne, z którymi strona się nie zgadza. Aby przeprowadzić uzupełniający dowód z dokumentów sąd musi powziąć wątpliwości, o której mowa w art. 106 § 3 u.p.p.s.a. W rozpatrywanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku takiej wątpliwości nie miał i uznał, że stan faktyczny sprawy ustalony został przez organy podatkowe w sposób prawidłowy.2) Elementy zawarte w art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego takie jak brzmienie oświadczeń woli stron przedmiotowej umowy, zamiar stron oraz cel umowy jak również okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia należą do elementów stanu faktycznego sprawy, których nieuwzględnienie może zostać jedynie podnoszone w ramach podstawy kasacyjnej zawartej w art. 174 pkt 2 u. p. p. s. a. Autor skargi kasacyjnej, nie zarzucił skutecznie uchybień co do poczynionych w rozpoznawanej sprawie ustaleń w zakresie faktycznych okoliczności sprawy, co skutkuje uniemożliwieniem, z uwagi na związanie Sądu zarzutami skargi kasacyjnej, dokonania merytorycznej oceny wskazanego naruszenia art. 65§ 2 Kodeksu cywilnego, którego jako podstawę wskazano stanowi art. 174 pkt 1 u. p. p. s. a.
 1538. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/31/06
  Czy można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość sprzedawanej nieruchomości o ile dotychczas nie była amortyzowana, ale znajdowała się w ewidencji środków trwałych ?
 1539. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2-415-30-06
  -Czy sprzedaż jednego lub dwóch lokali w budynku mieszkalnym stanowiącymwspółwłasność, budowanym na wynajem, skutkuje utratą ulgi podatkowej na pozostałe lokale, jeżeli doliczone zostaną do dochodu kwoty uprzednio odliczone z tytułu ulgi na wynajem, -Czy nadal istnieje obowiązek zwiększenia podstawy o 10% za każdy rok podatkowy, brakujący do upływu dziesięcioletniego okresu, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku. -Czy zwrot ulgi jest liczony proporcjonalnie do ilości mieszkań czy do ilości metrów kwadratowych sprzedawanego mieszkania, -Czy doliczając do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności uprzednio odliczone kwoty należy złożyć oddzielny PIT-37 (podatnik wybrał opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wg liniowej 19% stawki) i czy można skorzystać z zasady rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. -Czy dochód ze sprzedaży mieszkań podlega opodatkowaniu tylko 10% zryczałtowanym podatkiem podatkiem, czy też podlega doliczeniu do dochodów roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż.
 1540. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0916-1365/06/HM/JP
  Czy renta uzyskiwana w Austrii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1541. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/111/06/MG
  Czy przychód z umowy zlecenia otrzymany w związku z prowadzoną działalnością należy zaliczyć do przychodów w ramach działalności gospodarczej?
 1542. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFP/415-14/06
  Podatnik pyta, czy zakup fotela z funkcją masażu ciała za kwotę przekraczającą 3.500,00 zł można wprowadzić do ewidencji środków trwałych i naliczoną od niego amortyzację potraktować jako wydatek stanowiący koszt uzyskania przychodów.Zdaniem podatnika, zakup tego fotela można wprowadzić do ewidencji środków trwałych i naliczoną od niego amortyzację potraktować jako wydatek stanowiący koszt uzyskania przychodu.
 1543. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-78/06/PK
  Na kim ciąży obowiązek wystawienia PIT-11 w przypadku połączenia spółek? Czy w takim przypadku nalezy wystawić jeden czy dwa PIT-11?
 1544. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-73/06/PK
  Czy osoby wykonujące projekty budowlane i wykonawcze sieci sanitarnych i wodociągowych mogą korzystać z preferencyjnej stawki 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów?
 1545. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-72/06/PK
  Czy potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń na rzecz byłych pracowników winna być w całości odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, czy też zastosowanie będzie miał art. 38 ust. 2 ustawy o PIT?
 1546. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-68/06/PK
  Czy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych stanowi przychód pracownika?
 1547. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4-033-01676/ZKK/06/832
  Gdzie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanego przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Hiszpanii wynagrodzenia za pracę w Konsulacie Generalnym RP w Hiszpanii ?
 1548. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/41170-97/06
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej na wyłączną własność przez jednego z małżonków w drodze podziału majątku dorobkowego podlega wyłączeniu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 2 ust. 1 pkt 5 updof.
 1549. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/159/06/MP/1
  Czy kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie reklamy, jest kosztem uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy do kosztów uzyskania przychodu wydatek należy zaliczyć w terminie zapłaty raty, czy też w terminie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej ?
 1550. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-120/188a/87/06/BB
  Kwestia dotycząca opodatkowania dotacji z Unii Europejskiej.
 1551. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-16/06
  W jaki sposób powinna się rozliczać osoba uzyskująca dochody z działalności rolniczej, z działów specjalnych produkcji rolnej oraz dochody z działalności gospodarczej i które z tych dochodów należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
 1552. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-69/06
  Podatniczka prowadzi dz.gosp. w formie sp. cywilnej, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W okresie od października 1995 r.do grudnia 2003 r. siedziba firmy mieściła się w X. Z powodu utrudnień ze strony właściciela wynajmowanego lokalu firma zmuszona została zmienić siedzibę. Od maja do grudnia 2003 r.ze względu na duże koszty adaptacji nowego lokalu firma nie płaciła czynszu za wynajmowane pomieszczenia. Faktury VAT wystawiane za wynajem nie były księgowane w pdpir jako koszty. Spółka stosuje metodę kasową ewidencjonowania kosztów.Z przedstawionych przez Wnioskodawczynię dokumentów wynika, że wspólniczki zostały pozwane o zapłatę czynszu. Ostatcznie w styczniu 2006 r. strony zawarły ugodę na mocy której wspólniczki zobowiązały się zapłacić solidarnie na rzecz wierzyciela łączną kwotę 20.000 zł w sześciu miesięcznych ratach, pierwszej w wys. 2.500 zł i pięciu kolejnych po 3.500 zł każda. Podatniczka wyjaśniła, że spłata należności trwała od marca do sierpnia 2006 r.W związku z powyższym Wnioskodawczyni stoi na stanowisku że kwota 20.000 zł winna być zaksięgowana jako koszt poniesiony przez firmę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 1553. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/285/Z/K/06
  Jak wynika ze złożonego w dniu 27.09.2006r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego, w ramach spółki cywilnej podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży domów jednorodzinnych. Przed oddaniem budynku do użytkowania pobierane są od zainteresowanych kupnem (inwestorów) zaliczki i przedpłaty na poczet przyszłej sprzedaży domu. W związku z tym, czy w świetle art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedpłaty takie stanowią przychód z działalności gospodarczej - zdaniem podatnika nie.
 1554. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD415/20/06/IJ
  Czy gmina, będąc płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych powinna odprowadzać zaliczkę od kwot wypłaconych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 1555. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-63/06/DW
  Czy sprzedaż byłemu pracownikowi samochodu za kwotę poniżej jego wartości rynkowej skutkuje powstaniem przychodu u tego pracownika?
 1556. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/143/2006/PD II/415-58/06
  W jakiej wysokości i na jakich warunkach należy pobrać podatek od zapomóg, od częściowej refundacji kosztów leczenia oraz od dopłat do wypoczynku dla emerytów i rencistów oraz dla wdów pobierających renty rodzinne ?
 1557. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/2/4/06/AM
  Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 1980r. Podatnicy nabyli od osoby prywatnej, gospodarstwo rolne aktem notarialnym, stając się w ten sposób jedynymi właścicielami tego gospodarstwa. W 1983r. otrzymali od Naczelnika Gminy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na w/w gruncie. Budowę rozpoczęto w 1987r. i do chwili obecnej budowy tego budynku mieszkalnego nie zakończono. W dniu 05.04.2006r. Podatnicy dokonali aktem notarialnym sprzedaży całego gospodarstwa rolnego wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. W związku z powyższym w złożonym wniosku Podatnicy zadają następujące pytania: czy jako sprzedający nieruchomość z rozpoczętą budową płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, czy w efekcie tej sprzedaży powinni uiścić podatek dochodowy od uzyskanego przychodu, czy są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Skarbowym oświadczenia o dokonanej sprzedaży, czy okres 5-ciu lat liczy się w tym przypadku od dnia zakupu gospodarstwa rolnego, tj. od 1980r., czy też od dnia rozpoczęcia budowy (tj. od 1987r.), czy też od dnia zakończenia budowy (w tym przypadku budowa nie została zakończona), czy w przypadku Podatników ten 5-letni okres już minął.
 1558. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/11/06/EW
  Czy przysługuje prawo pomniejszenia kwoty odprowadzonego podatku za rok 2005 o równowartość 30 diet w świetle art. 21 ust.1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1559. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/11/06
  Na działce rolnej o powierzchni 34 arów jest prowadzona działalność polegająca na hodowli zwierząt: królików, szynszyli, świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych. Hodowane myszy i szczury nie są zwierzętami laboratoryjnymi. Którą z wymienionych hodowli zwierząt należy uznać za prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej ?
 1560. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415/96/06
  Czy podlegają zwolnieniu świadczenia pieniężne wypłacane beneficjentom ostatecznym, które finansowane są ze środków, otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL?
 1561. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1421/BF/415-64/GJ/06
  Czy podatnik, który nabył przed 2002r. prawo do ulgi budowlanej z tytułu wniesienia wkładu budowlanego do Spółdzielni Mieszkaniowej, w sytuacji niewywiązania się Spółdzielni z umowy budowy lokalu mieszkalnego i wniesienia aportem wierzytelności wobec Spółdzielni do developera, który dokończył inwestycję, ma prawo odliczania w latach 2003-2004 ulgi budowlanej z tytułu kontynuacji danej inwestycji?
 1562. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB2-415/110/06/AC
  Czy zawarcie wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 1563. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIII/415-34/95/06
  1. Co zrobić ze zwróconym towarem? 2. Kto ma do niego prawo? 3. Jak i kto może ten towar sprzedać? 4. W jaki sposób przyjąć ten towar do ewidencji?
 1564. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 2403-PDFD-415-32-06
  Czy częściowe dofinansowanie wycieczki przez jej organizatora podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1565. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-54.2-297/06/ZDB
  Czy zapłacone wraz z kwotą długu celnego odsetki za zwłokę stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Moim zdaniem odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.
 1566. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-54.1-297/06/ZDB
  Czy uregulowana po zaprzestaniu działalności spółki kwota długu celnego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w 2004r. poprzez złożenie korekt zeznania przez wspólników spółki ?
 1567. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0199/06
  W którym urzędzie skarbowym podatniczka miałaby obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego, jeżeli działalność gospodarczą zarejestrowałaby w Jeleniej Górze, a jej miejscem zamieszkania i zameldowania jest Wałbrzych?
 1568. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-386/451/JS/06
  Czy może Pani odliczyć od dochodu, przy II grupie inwalidzkiej (stałej), wydatek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego typu materac gryczany w komplecie pościeli wełnianej, gryczanej?
 1569. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-55-298/06/ZDB
  Czy wydatek na zakup domu z własnych środków, które otrzymałam ze zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty nabycia mieści się w zwolnieniu przedmiotowym zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy rodzic nie utraci prawa do ulgi w podatku dochodowym z tytułu oszczędzania na wyodrębnionym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, jeżeli sprzeda dziecku zakupiony z tych środków lokal ?
 1570. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/27/29/2006/AD
  Czy środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa przeznaczone na cele projektu podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 1571. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DUS-PDFN/415/12/2006/AS
  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej inwalida I grupy może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na usługi opiekuńczo- pielęgnacyjne?
 1572. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/242/Z/K/06
  Czy w ramach ulgi internetowej można odliczyć opłaty abonamentowe przy korzystaniu z dostępu do sieci internetowej za pośrednictwem operatora sieci telefoni komórkowej ?
 1573. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD2-4151-133/06
  W jakiej wysokości należy odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku oraz działu spadku ?
 1574. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-53/US/2006/ACh
  Dotyczy obowiązku podatkowego w Polsce, przy stałym zamieszkaniu w Wielkiej Brytanii.
 1575. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/17/2006
  W jaki sposób należy rozliczyć zwrot nadpłaconych składek (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za okres X/2004 - IX/2005) zwróconych w sierpniu 2006 r. przez ZUS ?
 1576. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0852-1295/06/HM/JP
  Czy dochody osiągnięte w Zjednoczonym Królestwie będą opodatkowane w Polsce i czy w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę zaliczenia proporcjonanego.
 1577. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-56/06/DW
  Czy istnieje możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów osiąganych przez członków rady nadzorczej z tytułu odpłatnego sprawowania tej funkcji, jako przychodu z tytułu działalności gospodarczej?
 1578. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0018/06/3
  Czy przychód uzyskany przez współautora wynalazku patentowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdy: nie ma związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, został wypłacony z prywatnego konta osób wykorzystujących rozwiązanie patentowe na prywatne konto podatnika i został wcześniej opodatkowany w ramach spółki jawnej?
 1579. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0071/2006
  Czy podwyższenie kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1580. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0712-1082/06/HM/JP
  Spółka wystąpiła o interpretację umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy pracownicy Spółki będą przebywać za granicą dłużej niż 183 dni w jednym państwie w trakcie roku lub okresu dwunastomiesięcznego.Spółka zwróciła się z pytaniem, czy w takiej sytuacji dochody pracowników Spółki będą opodatkowane za granicą. Ponadto Spółka zapytuje, czy dwunastomiesięczny okres liczenia 183 dni w stosunku do pracownika wykonującego pracę w Niemczech w 2005 r. rozpocznie się na nowo od dnia 1 stycznia 2006 r., gdyż koniec roku podatkowego 2005 przerywa jego bieg, czy też dwunastomiesięczny okres rozpoczyna się od dnia 4 września 2005 r. i biegnie nieprzerwanie, mimo końca roku podatkowego.
 1581. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 1141/05
  W tym stanie faktycznym sąd stwierdził, że skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, z uwagi na brak wystarczających podstaw. Żaden z podniesionych w skardze zarzutów nie zasługuje na uwzględnienie, w tym brak: rachunku uproszczonego nr 5/0/98, postępowania dowodowego na okoliczność poniesienia oraz że IS wydała decyzję z naruszeniem art. 200 § 1 Op.
 1582. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-01471/JG/06/299
  Czy dochód zagranicznych artystów z tytułu sprzedaży dzieła sztuki podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1583. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-129/06/R1
  Czy kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania będzie korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedawane mieszkania oraz w części przeznaczonej na jednorazową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowego mieszkania oraz czy na korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego nie ma wpływu fakt, że sprzedawne mieszkanie było częściowo sfinansowane środkami zaoszczędzonymi w kasie mieszkaniowej?
 1584. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/79/06
  Czy wypłacone odszkodowanie wraz z odsetkami zwolnione jest od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy od nich odprowadzić podatek dochodowy i w jakiej wysokości.
 1585. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/123/2006/PD II/415-56/06
  Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia przyznane pracownikowi w zakresie pokrycia: a) całości lub części kosztów studiów podyplomowych, b) całości lub części kosztów kursów o czasie trwania krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, c) całości lub części kosztów egzaminu na uzyskanie certyfikatu z języka obcego, bądź innego egzaminu kończącego naukę ?
 1586. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1-4151-124/06
  Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach realizacji projektu, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym ?
 1587. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0035/06/JU
  Czy koszt szkolenia pracowników i imprezy integracyjnej w ramach szkolenia stanowi przychód dla pracownika?
 1588. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-2/415-211/06
  Czy w powyższym stanie faktycznym świadczenie w/w czynności wzajemnych , zgodnie z umową o współpracy handlowej nie stanowi przychodu i nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego.
 1589. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD-G/415-12/06
  Czy: 1. refundacja, otrzymana na pokrycie części wydatków, związanych z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie stanowi przychodu oraz równocześnie odpisy amortyzacyjne do wysokości refundacji nie obciążają kosztów podatkowych?2. refundacja na pokrycie kosztów wyposażenia oraz prac remontowych wraz z podatkiem VAT stanowi przychód przedsiębiorstwa, podlegający opodatkowaniu?3. refundacja podatku VAT, odliczonego z tytułu zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowi przychód z działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu?
 1590. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/2/1/06/EW
  Czy podlegają odliczeniu od dochodu wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego współwłasność Podatnika dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne?
 1591. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-122/06/R1
  Czy powstanie przychód ze sprzedaży mieszkania (nabytego przez jednego małżonka przed zawarciem małżeńtwa) dla małżonka, który stał się jego współwłaścicielem na mocy umowy rozszerzającej wspólność ustawową?
 1592. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/151/2006 PDI-415/22/2006
  Czy można opodatkować podatkiem liniowym, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, prowadząc jednocześnie firmę jednoosobową opodatkowaną ryczałtem o przychodów ewidencjonowanych ?
 1593. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0635-999/06/HM/JP
  W jaki sposób mają być opodatkowane w Polsce dochody ze stypendium uzyskane na terytorium Stanów Zjednoczonych w 2005 r. ?
 1594. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFD/415-73/06
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remont i adaptację wynajętego lokalu
 1595. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0074/2006
  Czy wydatek poniesiony na budowę dojazdu (podjazdu) do własnego budynku mieszkalnego spełnia warunki zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy pdof ?
 1596. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-125/06/R1
  Jaka stawka amortyzacyjna winna być zastosowana dla nowej elektronicznej najazdowej wagi samochodowej o wartości netto 35.000 zł i symbolu wg KŚT - 660?
 1597. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII/415-9/06
  Czy wartość motocykla można zaliczyć w koszty dzialalności poprzez odpisy amortyzacyjne? Jaka będzie stawka odpisów amortyzacyjnych? Czy wartość paliwa można zaliczyć do kosztów? Czy naprawy i części do motocykla można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 1598. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01150-1650/06/HM/ZP
  Czy podlega opodatkowaniu w Polsce wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji urzędnika w strukturach NATO?
 1599. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415-9/06
  Czy nagrody pieniężne żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też korzystają ze zwolnienia przedmiotowego?
 1600. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415/40/06/AR
  Sposób opodatkowania dochodów z pracy profesora - rezydenta Niemiec.
 1601. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01039/mk-JG/06/SM6-5661
  W którym państwie, w Polsce czy w Zjednoczonym Królestwie znajduje się miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Podatnika?
 1602. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01057/mk-JG/06/3039
  Czy dochód uzyskany z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem zagranicznego biura firmy położonego w Niemczech będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech?
 1603. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01002/JG/06/1469
  Czy dochody uzyskane w 2005 r. z tytułu działalności wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa podlegają opodatkowaniu w Polsce jeśli Podatnik przeniósł do Zjednoczonego Królestwa miejsce zamieszkania?
 1604. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P-I/423/37/AN/06
  Czy Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconych stypendiów szkoleniowych i dodatków szkoleniowych?
 1605. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-1409-JP/06/322
  Czy dochody uzyskane w Zjednoczonym Królestwie będą podlegały opodatkowaniu także w Polsce?
 1606. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-62/06/PK
  Czy od dochodu uzyskanego w Niemczech można odliczać pobrane od tych dochodów składki na ubezpieczenie społeczne? Czy od podatku pobranego od dochodów uzyskanych w Niemczech można odliczać pobrane od tych dochodów skłądki na ubezpieczenie zdrowotne?
 1607. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-50-292/06/ZDB
  Jakie obowiązki podatkowe w Polsce za rok 2005 i 2006 ma podatnik, który wyjechał w 2005r. do Anglii, gdzie uzyskał certyfikat rezydenta oraz podjął legalną pracę zarobkową ? Mam wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na tle ustalenia czy jeżeli wrócę do Polski to zmieni się moje rozliczenie podatkowe ?
 1608. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-13/06/3
  Pytanie podatnika dotyczy zeznania o wysokosci wspólnych dochodów małżonków
 1609. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/18/06
  Stawki ryczałtu od przychodów z działalności gospodarczej w zakresie przeładunku towarów, magazynowania i przechowywania towarów oraz sprzątania i czyszczenia obiektów.
 1610. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0880-mk/JG/06/1354
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Zjednoczonego Królestwa Podatniczka podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
 1611. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0921-mk/JG/06/1373
  Czy należy opodatkować w Polsce dochody uzyskane z tytułu pracy w Zjednoczonym Królestwie?
 1612. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0842-mk/JG/06/SM6-4777
  Czy spoczywa na Podatniku obowiązek opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych na terytorium Holandii z tytułu prowadzonej w tym państwie z działalności w 2005 r.?
 1613. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0812-mk/JG/06/1239
  Czy podlegają opodatkowaniu w Polsce dochody uzyskiwane z tytułu udziału w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w Polsce?
 1614. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0662-mk/JG/06/1025
  Jaki jest zakres obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania Podatniczki na terytorium Danii?
 1615. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0700-mk/JG/06/SM6-3929
  W jaki sposób należy opodatkować w Polsce dochody uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej?
 1616. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01155/mk-JG/06/SM6-6231
  W którym państwie, w Polsce czy w Zjednoczonym Królestwie, znajduje się miejsce zamieszkania Podatniczki i w związku z tym, w którym państwie należy opodatkowywać uzyskiwane w ciągu roku dochody?
 1617. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01071/mk-JG/06/1589
  Jaki jest zakres obowiązku podatkowego w Polsce Podatnika posiadającego miejsce zamieszkania w USA?
 1618. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01212/mk-JG/06/1756
  Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90),Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Niemiec.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w styczniu 2005 r. Podatniczka wyjechała z Polski do Niemiec, gdzie w dniu 03.01.2005 r. dokonała fo ...
 1619. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-65/06/PK
  Czy od odszkodowania za zakaz konkurencji nalezy pobierać podatek?
 1620. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-38/06
  Czy uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomści korzysta ze zwolnienia od podatku dochodwego w przypadku przeznaczenia go na zakup innej nieruchomości?
 1621. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-3/415-75/06
  Czy można złożyć po 30 kwietnia roku podatkowego korektę zeznania - wspólne zeznanie małżeńskie (rozliczenie ze zmarłym małżonkiem), w przypadku gdy minął ustawowy termin do wyboru wspólnego rozliczenia?
 1622. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0032/06/KA
  Czy istnieje możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku Inżyniera ds. Rozwoju/Walidacji?
 1623. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-67/06/PK
  Czy odszkodowanie wynikające z ugody sądowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1624. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0545-SM6-3321/06/WP
  Czy Podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
 1625. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0544-SM6-3320/06/WP
  Czy Podatniczka posiada ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?
 1626. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/2/2/06/EW
  Czy zapłacona prowizja od kredytu na zakup akcji prywatyzowanego banku jest kosztem uzyskania przychodu?
 1627. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0477-SM6-3012/06/HM/JP
  Czy do unikania podwójnego opodatkowania dochodów z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku morskiego będzie miała zastosowanie umowa zawarta między Polską a Cyprem czy też umowa między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi?
 1628. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/119/2006/PD II/415-53/06
  Dotyczy opodatkowania dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego
 1629. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/135/PDII/415-76/2006
  1) Czy uzyskane wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art.21 ust.1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zmian.).2) Czy wykonywanie tych usług w ramach rozpoczętej działalności gospodarczej uprawniałoby do skorzystania z opodatkowania podatkiem liniowym - według stawki 19% tj. na zasadach o których mowa w art. 9a i 30c cyt ustawy o podatku dochodowym?
 1630. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/89/06/PK
  Czy udzielone kontrahentom prowizje mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 1631. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0741-mk/JG/06/1149
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Zjednoczonego Królestwa Podatnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 1632. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/1/20/61/2006
  W związku z powyższym, wnioskodawca pyta czy wspólnicy spółki jawnej mogą wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19% od momentu przekształcenia spółki z o. o. w spółkę jawną.
 1633. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0754-1101/06/IDy
  Czy dochody uzyskane z tytułu pracy wykonywanej w Australii podlegają w Polsce opodatkowaniu?
 1634. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0013/06/Z
  Czy ojciec będący wdowcem, pozostający formalnie od 24.08.1991 r. w związku małżeńskim może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów jako osoba samotbnie wychowująca dziecko?
 1635. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0699-mk/JG/06/1053
  Jak należy opodatkowac w Polsce dochód uzskiwany z tytułu usług lekarskich wykonywanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa?
 1636. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/251/41/06
  Czy osiągane przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw zalicza się do działalności gospodarczej?
 1637. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0651-mk/JG/06/1000
  Czy w związku z posiadaniem ściślejszych powiązań osobistych i gospodarczych ze Zjednoczonym Królestwem, Podatniczka podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 1638. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0559-932/06/WP
  Czy Podatnik jest zobowiązany do składania rocznych deklaracji podatkowych w Polsce, wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji podatkowej PIT-53.
 1639. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1434/SD-DF/415/74/AP/06
  Pytanie dotyczy nabycia prawa do skorzystania z ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w 2006 roku na zakup aktem notarialnym w 2008 roku nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego od developera .
 1640. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-109/160b/70/06/BB
  kwestie różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnychw walutach obcych
 1641. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-102/169a/81/06/BB
  Zaliczenie samochodu osobowego do środków trwałych oraz odpisów amortyzacyjnych i wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.
 1642. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/250/Z/K/06
  Jak podaje podatnik prowadząc samodzielnie działalność gospodarczą w 2006r. przekroczy limit przychodów pozwalających na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w 2007r. (tj. 800 tys. euro). Jednocześnie zamierza zakończyć działalność jednoosobową w 2006r. i założyć w miesiącu grudniu spółkę cywilną, bądź jawną. Spółka ta nie przekroczy do końca 2006r. limitu obrotów. Czy fakt przekroczenia limitów obrotów za 2006r. zobowiązujący go, jako osobę prowadzącą działalność samodzielnie do przejścia na pełną rachunkowość, będzie rzutował na sposób opodatkowania w 2007r. nowo powstałej spółki, której będzie wspólnikiem ? Czy spółka będzie mogła prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zdaniem podatnika - tak.
 1643. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFN/415-44/06/141950
  Czy do kosztów uzyskania przychodów z najmu można zaliczyć wydatek poniesiony na zakup i wykonanie instalacji solarów słonecznych w budynku mieszkalnym, który w częci jest wynajmowany ?
 1644. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-58/06
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyposażenim lokalu mieszkalnego w kwocie poniżej 3500 zł.
 1645. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-59/06
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem rzeczy do wynajmowanego lokalu.
 1646. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0653-mk/JG/06/1018
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania dla celów podatkowych do Holandii, Podatniczka podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?
 1647. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443PD41/415/314/19/06/IJ
  Czy świadczenia ponoszone za pracowników z tytułu opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego należy wykazać w PIT -11 w części ,, E poz. 75 składki na ubezpieczenie społeczne ...., poz. 76 składki na ubezpieczenie zdrowotne "" ?
 1648. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0440-IK/06/742
  Gdzie podlega opodatkowaniu wynagrodzenie z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku pod norweską banderą?
 1649. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/9/06/EG
  Czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS upoważnia do skorzystania w 2005r. z odliczenia wydatków na cele rechabilitacyjne - ryczałt 2280 zł i wydatków na leki - ponad 100zł miesięcznie.
 1650. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/4111/415/246/37/06
  Czy otrzymane z organu podatkowego odsetki z tytułu nadpłaty podatku VAT stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?
 1651. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-61/06/PK
  Czy niezbywalne ekwiwalenty akcji otrzymywane przez pracowników Spółki należałoby zakwalifikować jako przychody ze stosunku pracy i czy w związku z tym ciążą na Spółce obowiązki płatnika?
 1652. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/109/2006/PD II/415-50/06
  Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym można zastosować zwolnienie przedmiotowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy podatkowej ?
 1653. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0011/06/3
  Czy dochód z tytułu najmu współwłasności mieszkania opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli czy tylko u tego współwłaściciela, który na mocy pisemnego porozumienia włada mieszkaniem, ponosi wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem i dochód z najmu jest jego wyłączną włąsnością?
 1654. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0674-mk/JG/06/1044
  Jak należy opodatkować dochody uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich eksploatowanych przez pracodawców mających siedzibę w Norwegii i Singapurze?
 1655. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0478-mk/JG/06/789
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Zjednoczonego Królestwa Podatnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 1656. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NL/LF/II/415-119/EK
  Czy małżonka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa może podpisać w moim imieniu zeznania podatkowe za lata 2006-2007 ?
 1657. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0510-mk/JG/06/839
  Czy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Niemczech z tytułu zbycia akcji polskiej spółki powinien być opodatkowany w Polsce?
 1658. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-37/06
  Czy renta odszkodowawcza za przymusową pracę w latach 1942-1945 w Niemczech, obecnie wypłacana za pośrebnictwem Banku PKO S.A. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1659. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0646-1003/06/IK
  Czy dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Niemiec należy wykazać w zeznaniu rocznym?
 1660. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0260-1650/05/HM/JP
  Przez jaki okres w roku podatkowym przedsiębiorstwo prowadzące prace we Francji podlegać będzie polskiemu ustawodawstwu (załatwianie wszelkich spraw oraz odprowadzanie zaliczek i podatków do polskiego urzędu skarbowego). W jakim okresie w roku podatkowym, pracownicy będą podlegać polskiemu ustawodawstwu (podatek dochodowy będzie obliczany, pobierany i odprowadzany do polskiego urzędu skarbowego zgodnie z polskim prawem podatkowym).
 1661. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-101/168a/80/06/BB
  Kwestia dotycząca opodatkowania prowadzonej hodowli królików ras mięsnych.
 1662. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IPB2/4117-0006/06/3
  Czy sprzedaż w 2000r. akcji nabytych przez pracownika nieodpłatnie od Skarbu Państwa w związku z prywatyzacją zakładu pracy na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996r.o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych korzysta ze zwolnienia podatkowego?
 1663. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0079/2006
  Czy istnieje mozliwość odliczenia przez matkę jako spadkobiercę ulgi mieszkaniowej po zmarłym synu, która pozostała do odliczenia od podatku w latach następnych?
 1664. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII-415/1/29/1/2006
  Czy zwrot kwoty wydatków mieszkaniowych wczesniej odliczonych podlega doliczeniu do podatku.
 1665. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PZ 0090/1/06/06
  Czy mieszkając i prowadząc firmę w Niemczech i osiągając tam dochody opodatkowane niemiecką skalą podatkową, przy składaniu rocznego rozliczenia dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie Polski wnioskodawca będzie musiał dopłacać podatek (różnicę), np. do wysokości stawek podatków obowiązujących w Niemczech?
 1666. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD.I-415-43-06-ED
  Czy w okresie, gdy lokal mieszkalny przeznaczony na wynajem nie jest przedmiotem najmu, koszty ponoszone na jego utrzymanie stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1667. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBI-1/4150/IN-138/IIUSŁ-B/06/JN
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty Nr I/415-35-258/06/ZDB z dnia 05.05.2006r.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wyniki ...
 1668. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-53/06/DW
  Czy sprzedaż pracownikowi samochodu poniżej wartości rynkowej jest przychodem tego pracownika?
 1669. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZD/415-16/BT/06/I
  Skutki podatkowe w zakresie obowiązku spadkobierców zapłaty podatku od spadków i darowizn, na wypadek śmierci podatnika, w przypadku gdyby spadkobiercy kontynuowali dzialalność gospodarczą spadkodawcy.Czy konieczne jest zmknięcie działalności firmy w sensie podatkowym i sporządzenie remanentu likwidacyjnego, czy też mogą kontynuować działalność bez podejmowania powyższych czynności.
 1670. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/221/Z/K/06
  Jak wynika ze złożonego wniosku, podatnik dokonał nabycia kasy fiskalnej za 900,00 zł netto plus VAT 198,00 zł, ponieważ odliczenie w deklaracji VAT może objąć 50% ceny netto zakupu pyta, jak należy zaksięgować fakturę zakupu kasy fiskalnej, czy:1.900 zł w koszty 198 zł VAT do odliczenia i 450 zł do refundacji, czy2.450 zł w koszty 99 zł VAT do odliczenia, 450 zł do refundacji i 99 zł w kosztyzaznaczając przy tym, że VAT od kwoty refundowanej /ponieważ ta kwota nie jest kosztem/ nie podlega odliczeniu. Uważa, że poprawnym jest drugi sposób księgowania, skoro 50% ceny netto zakupu zostało odliczone, jako wydatek na nabycie w deklaracji VAT, tylko pozostałe 50% ceny netto może stanowić koszt uzyskania przychodów.
 1671. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-60/06/PK
  Czy odszkodowania za ograniczenie czasu nasłonecznienia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1672. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/7/06/AG
  Czy w przypadku wycofania oszczędnościz Kasy Mieszkaniowej i nie przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe należy oddać wykorzystaną ulgę podatkotą w całości ?
 1673. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4117/IN-11/IUSŁ-B/06/JK
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wierzytelność stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki i czy zakończenie postępowania egzekucyjnego stanowi podstawę do uznania wierzytelności za nieściągalną ?
 1674. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1432/IPDG2/415/428/94/94/06
  Na jakich zasadach opodatkowany jest dochód uzyskany w 2006r. ze zbycia udziałów w spółce z o.o.?
 1675. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/1/217/63/06
  Podatnik pyta o możliwość wyboru opodatkowania dochodu podatkiem liniowym według stawki 19%, po przekształceniu spółki z o. o. w spółkę jawną.
 1676. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PSUS/PB-PDFO/423/173/P/233/06/BM
  Czy bezpłatny dowóz węgla deputatowego pracownikom przy narzuceniu terminu jego dostawy i ograniczenia swobody dysponowania, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1677. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US34/DD1/415/25/06/TA
  W jaki sposób należy wycenić towary handlowe wniesione jako wkład do spółki cywilnej nie będącej podatnikiem VAT a pochodzące z remanentu likwidacyjnego firmy 1-osobowej opłacającej podatek VAT.
 1678. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-12/06
  Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży w dniu 25 kwietnia 2005r. nieruchomości nabytej w dniu 27 czerwca 1996r. na której został wybudowany budynek mieszkalny ( oddany do użytkowania w dniu 09 listopada 2000r. ) ?
 1679. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-101/06/R1
  Czy faktury dotyczące remontu kapitalnego wynajmowanego lokalu wystawione w miesiącach luty i marzec mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów za kwiecień 2006 r. (w delaracji Pit-5) oraz czy odpisy amortyzacyjne za okres I-IV 2006 r. mogą być zaliczone do kosztów w delaracji Pit-5 za IV 2006 r.?
 1680. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-49/06/PK
  Kto jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w grach i konkursach - spółka czy jej oddziały?
 1681. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/05/06
  Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym. Przedmiotem umowy był samochód osobowy Skoda Fabia. Samochód był amortyzowany przez fundusz leasingowy a u nas do kosztów były zaliczane opłaty leasingowe. Samochód był wykorzystywany w wykonywanej działalności gospodarczej.W dniu 28.05.2006 r. Europejski Fundusz Leasingowy wystawił fakturę na wykup ww. pojazdu. Faktura wykupu została wystawiona na NZOZ. Również w dniu 28.05.2006 r. nastąpiło przekazanie tego samochodu na cele osobiste wspólnika firmy na podstawie faktury wewnętrznej. Samochód ten nie będzie w żaden sposób wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej.
 1682. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-51/06/PK
  Czy wynagrodzenia wypłacane w związku z pracą w ramach programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1683. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-47/06/PK
  Czy wynagrodzenia refundowane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej korzsyatają ze zwolnienia?
 1684. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-46/06/PK
  Czy przychody otrzymywane przez pracowników od podmiotu trzeciego w ramach programów akcyjnych stanowią dla tych pracowników przychody z kapitałów pieniężnych i czy w związku z tym ciążą na spółce . W związku z tym zdaniem Spółki nie ciążą na niej obowiązki płatnika
 1685. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-45/06/PK
  Czy pokrywanie przez pracodawcę wydatków na noclegi, przejazdy, wyżywienie i leczenie pracowników podczas krajowych i zagranicznych podróży służbowych skutkuje powstaniem u nich przychodu?
 1686. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/128/PDII/415-77/06
  Czy nabycie przedmiotowych akcji nieodpłatnie rodzi skutki podatkowe z tytułu świadczenia nieodpłatnego w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obliczonego według skali progresywnej ?
 1687. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/4/2006/AK/2
  Jaki dochód winni wykazać wspólnicy, którzy otrzymali nieruchomość w zamian za umorzone udziały i jaki zapłacić podatek?
 1688. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/423/4/2006/AK/3
  Czy Urząd Skarbowy miałby prawo określić przychód wspólników szacunkowo wg wartości rynkowej skoro operacja nie miałaby charaketru odpłatnego zbycia lub też darowizny?
 1689. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-48/06/PK
  Czy w wyniku sfinansowania pracownikom, emerytowanym pracownikom i ich rodzinom wycieczki powstanie u tych osób przychód?
 1690. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-37/06
  Czy można zastosować bonifikatę przy sprzedaży, pomniejszając na koniec miesiąca przychód o kwotę bonifakaty z całego miesiąca, wynikającej z zestawienia komputerowego?
 1691. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PO2/443-83/06/63746
  Czy otrzymane odszkodowanie od przewoźnika z tytułu wykonywania usługi winno być opodatkowane na gruncie ustawy o podatku VAT?
 1692. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB1-415/77a/06/EK
  Czy dotacje z Urzędu Miasta na rzecz szkoły publicznej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1693. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-53-296/06/ZDB
  Czy przychód osiągnięty z umowy o dzieło w zakresie opracowania indywidualnego programu nauczania i prowadzenia zajęć z języka angielskiego (w dwóch grupach w wymiarze 180 godzin rocznie) będzie przychodem z działalności gospodarczej podlegającym ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?
 1694. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0081/2006
  Czy wynagrodzenie pobierane z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego w ramach działania 2.1 ZPORR, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1695. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0497-mk/JG/06/817
  Czy w związkiem z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Zjednoczonego Królestwa Podatniczka podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 1696. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0517-mk/JG/06/847
  W jaki sposób należy w Polsce opodatkować dochody uzyskane z pracy wykonywanej na terytorium Cypru?
 1697. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0360-mk/JG/06/SM6-2365
  Czy renta wypłacana w ramach belgijskiego systemu ubezpieczeń społecznych jest zwolniona od opodatkowania w Polsce?
 1698. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0759-mk/JG/06/1096
  Czy w związku z uzyskiwaniem dochodów wypłacanych przez pracodawcę mającego siedzibę w Irlandii, wynagrodzenie Podatnika podlega opodatkowaniu w Polsce zgodnie z tzw. metodą wyłączenia z progresją zawartą w polsko-irlandzkiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 1699. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0424-mk/JG/06/713
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Zjednoczonego Królestwa, dochody uzyskane przez Podatnika z pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Kólestwa w 2005 r. podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1700. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0521-mk/JG/06/SM6-3214
  Czy dochód oddelegowanego pracownika z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Niemiec podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1701. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0336-IK/06/561
  Czy podlegają łącznemu opodatkowaniu dochody z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Holandii, z dochodami osiągniętymi na terytorium Polski z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym?
 1702. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-01067-IK/06/1558
  Czy podlega opodatkowaniu w Polsce wynagrodzenie rezydenta Rosji, z tytułu pracy świadczonej na terytorium Rosji na rzecz polskiego pracodawcy?
 1703. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-56/06
  Dotyczy obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty zryczałtowanego podatku przez wspólników spółki jawnej w sytuacji gdy po wniesieniu tytułem aportu do spółki akcyjnej całego przedsiębiorstwa spółki jawnej ulega ona rozwiązaniu.
 1704. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-57/06
  Dotyczy obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku likwidacyjnego od sporządzonego remanentu w przypadku wniesienia aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną całego przedsiębiorstwa.
 1705. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/18/94/06
  W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów: 12 czy też 14, należy zaksięgować otrzymaną fakturę za ogólnokrajową reklamę w Panoramie Firm?
 1706. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB XIV/415/9/06
  Dotyczy odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków na zakup pościeli rehabilitacyjnej oraz maty do hydromasażu.
 1707. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF/291-398/BD/06
  1/Czy odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty przychodów wykonawcom umów zlecenia i umów o dzieło podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 2/Czy w takiej sytuacji zleceniodawca obowiązany jest obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od tych odsetek oraz jaki rodzaj dokumentacji obowiązany jest sporządzić i przekazać zleceniobiorcy .
 1708. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6-033-0300/HM/ZKK/06/509
  Gdzie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanego przez podatnika mającego obywatelstwo holenderskie wynagrodzenia za pracę w ambasadzie RP w Holandii ?
 1709. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/189-2/Z/K/2006
  Czy wykupiona polisa ubezpieczeniowa zdrowotna na pobyt w USA podlega odliczeniu w kosztach od dochodu uzyskanego poza granicami kraju ?
 1710. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/189-1/Z/K/2006
  Czy przysłygują 50% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu z tytułu pracy naukowej poza granicami kraju ?
 1711. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/8/2006
  Czy wynagrodzenia wypłacane ze środków finansowych uzyskanych za pośrednictwem agencji rządowej z funduszy Wspólnoty Europejskiej i z budżetu państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od oóśb fizycznych oraz czy Płatnik może skorygować nienależnie pobrany i zapłacony podatek dochodowy od osób fizycznych?
 1712. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/116/PDII/415-62/06
  Czy uzyskane wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 1713. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/217/Z/K/06
  Czy posiadając dokumenty stwierdzające poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne przysługuje zwrot całej wydatkowanej kwoty, czy wyłącznie kwota nadpłaty wynikająca ze złożonego zeznania podatkowego ?
 1714. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/112/PDII/415-69/06
  Czy część wynagrodzenia otrzymywanego za pracę wykonywaną w ramach wdrażania projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 1715. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/116/PDII/415-63/06
  Czy uzyskane wynagrodzenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 1716. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/101/2006/PD II/415-49/06
  I.Czy podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego dochody uzyskiwane ze środków pomocowych w związku z realizacją przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie projektu "Ośrodki Przedszkolne - szansa na dobry start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny? II.Czy podatniczka ma prawo opodatkowania usług psychologicznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki 19% ?
 1717. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0451-mk/JG/06/764
  Czy w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonego Królestwa Podatnik podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 1718. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/VII/415/art.14a-44/06/GS
  Czy jako osoba fizyczna, a także komandytariusz spółki komandytowej, działający w jej ramach i osiągający dochód z tytułu udziału w tej spółce, Podatnik będzie osiągał dochód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1, pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz czy Podatnik będzie mógł wybrać sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy?.
 1719. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0472-mk/JG/06/799
  W jaki sposób należy opodatkować w Polsce dochody osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Niemczech pełniącej funkcję dyrektora w polskiej spółce?
 1720. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0443-mk/JG/06/735
  Czy dochody osoby, któa przeniosła miejsce zamieszkania do Szwecji podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1721. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1411-PB-415/4/DD/06
  W grudniu 1999r. zakupiłem na terenie Makowa Maz. działkę budowlaną. Koszt zakupu w odpowiedniej proporcji tj. 350m2 został zaliczony przez mnie do tzw. dużej ulgi budowlanej. Następnie w grudniu 2001r. przystąpiłem do budowy domu jednorodzinnego na wymienionej działce.Rachunki z budowy zostały również zaliczone do tzw. dużej ulgi budowalnej. W ten sposób zrealizowałem resztę limitu tzw. dużej ulgi budowlanej. Korzystanie z tej ulgi rozpocząłem wczesniej przy realizacji innego budynku mieszkalnego w Ciechanowie oraz oszczędzaniu w tzw. Kasie Mieszkaniowej.Teraz sytuacja zmusza mnie do rezygnacji z kontynuowania budowy domu w Makowie Maz.. Zamierzam sprzedać rozpoczętą budowę wraz z działką i zgromadzonymi na niej materiałami budowlanymi.Zwracam się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy w związku z ewentualną sprzedażą tej nieruchomości będę zmuszony zwrócić wykorzystane na obiekt (budowę i działkę) w Makowie Maz. części wykorzystanej ulgi mieszkaniowej (budowalnej) w podatku dochodowym. Nadmieniam, że do 2002 roku ulgę w podatku dochodowym rozliczałem wraz z żoną w ramach PIT36. Zaś od 2003 roku w ramach PIT 28 z racji opłacanego od tego czasu podatku ryczałtowego od dochodów z najmu budynku mieszkalnego w Ciechanowie i mieszkania w Warszawie.Jednocześnie wnoszę zapytanie czy sprzedając budowę w Makowie Maz. podlegam jeszcze obowiązkowi płacenia 10% podatku ryczałtowego od zbycia nieruchomości mieszkaniowej.Na podstawie moich ustaleń wynika, że od sprzedaży budowy indywidualnej obiektu mieszkalnego nie przysługuje zwrot odliczonej ulgi budowalnej. Natomiast 10% ryczałt od sprzedaży nieruchomości należy uiścić jeżeli nie minęło więcej niż 5 lat od zakupu nieruchomości. Zakup działki nastąpił wcześniej, zatem za datę graniczną należy uznać datę aktu notarialnego. Rozpoczęcie budowy natomiast nie jest datą zasadną do rozpatrzenia tej kwestii.
 1722. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US1411-PB-415/4b/JK/06
  W grudniu 1999r. zakupiłem na terenie Makowa Maz. działkę budowlaną. Koszt zakupu w odpowiedniej proporcji tj. 350m2 został zaliczony przez mnie do tzw. dużej ulgi budowlanej. Następnie w grudniu 2001r. przystąpiłem do budowy domu jednorodzinnego na wymienionej działce.Rachunki z budowy zostały również zaliczone do tzw. dużej ulgi budowalnej. W ten sposób zrealizowałem resztę limitu tzw. dużej ulgi budowlanej. Korzystanie z tej ulgi rozpocząłem wczesniej przy realizacji innego budynku mieszkalnego w Ciechanowie oraz oszczędzaniu w tzw. Kasie Mieszkaniowej.Teraz sytuacja zmusza mnie do rezygnacji z kontynuowania budowy domu w Makowie Maz.. Zamierzam sprzedać rozpoczętą budowę wraz z działką i zgromadzonymi na niej materiałami budowlanymi.Zwracam się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy w związku z ewentualną sprzedażą tej nieruchomości będę zmuszony zwrócić wykorzystane na obiekt (budowę i działkę) w Makowie Maz. części wykorzystanej ulgi mieszkaniowej (budowalnej) w podatku dochodowym. Nadmieniam, że do 2002 roku ulgę w podatku dochodowym rozliczałem wraz z żoną w ramach PIT36. Zaś od 2003 roku w ramach PIT 28 z racji opłacanego od tego czasu podatku ryczałtowego od dochodów z najmu budynku mieszkalnego w Ciechanowie i mieszkania w Warszawie.Jednocześnie wnoszę zapytanie czy sprzedając budowę w Makowie Maz. podlegam jeszcze obowiązkowi płacenia 10% podatku ryczałtowego od zbycia nieruchomości mieszkaniowej.Na podstawie moich ustaleń wynika, że od sprzedaży budowy indywidualnej obiektu mieszkalnego nie przysługuje zwrot odliczonej ulgi budowalnej. Natomiast 10% ryczałt od sprzedaży nieruchomości należy uiścić jeżeli nie minęło więcej niż 5 lat od zakupu nieruchomości. Zakup działki nastąpił wcześniej, zatem za datę graniczną należy uznać datę aktu notarialnego. Rozpoczęcie budowy natomiast nie jest datą zasadną do rozpatrzenia tej kwestii.
 1723. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0427-mk/JG/06/710
  Jak należy opodatkować w Polsce dochody uzyskane z pracy wykonywanej w Zjednoczonym Królestwie?
 1724. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0285-mk/JG/06/SM6-1866
  W jaki sposób należy opodatkować dochody w Polsce w związku z przeniesieniem ośrodka inetresów życiowych do Zjednoczonego Królestwa?
 1725. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/183/Z/K/06
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki poniesione na cele rehablilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu ?
 1726. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/210/Z/K/06
  W 1996r. została udzielona pomoc finansowa funcjonariuszowi, która co do zasady miała charakter zwrotny i podlegała zabezpieczeniu wekslem gwarancyjnym. Kiedy powyższa pomoc staje się przychodem i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycnzych ?
 1727. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/63/06
  Jak rozliczyć odpisy amortyzacyjne przy przekształceniu spółki?
 1728. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF-415/63a/06
  Jak rozliczyć koszty uzyskania przychodów przy przekształceniu spółki?
 1729. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/214/Z/K/06
  Pracownikowi została udzielona pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS, która ma zostać umorzona.Czy od umorzonej pożyczki winien zostać pobrany przez płatnika podatek dochodowy od osób fizycznych ?
 1730. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/10/PDII/415-68/06
  Czy dochody otrzymywane przez wnioskodawcę z tytułu umowy o pracę na stanowisku referenta ds. obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?
 1731. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/4117-0039/06/3
  Czy można dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za pomocą dowodów wewnętrznych, zakupy monet "kolekcjonerskich" sprzedawanych przez oddziały NBP po cenie nominalnej?
 1732. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0369-mk/JG/06/617
  Czy jeśli ośrodek interesów życiowych całej rodziny Podatnika znajduje się na terytorium Zjednoczonego Królestwa, podlega on obowiązkowi podatkowemu w Polsce z tytułu dochodów uzyskanych za granicą?
 1733. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-99/06/R1
  Czy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego w sytuacji sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny (żona otrzymuje w darowiźnie od męża połowę mieszkania, stanowiącego jego majątek odrębny)?
 1734. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/443/PDOF-284/378/AM/06
  Czy mam prawo uznać, iż zwrot refundacji w dniu 19 sierpnia 2005 roku powoduje, iż przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2005 ulega zmniejszeniu o kwotę 2.746,88 zł.
 1735. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0064/2006
  Czy 10% zryczałtowany podatek dochodowy można zapłacić od różnicy pomiędzy wartością mieszkania wyrażoną w cenie sprzedaży i kwotą wkłady mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni?
 1736. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0760-mk/JG/06/1097
  W jaki sposób są opodatkowane dochody osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce uzyskane z pracy wykonywanej w Irlandii w 2005 r?
 1737. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDOF-415/21/2006
  Czy w związku z przekwalifikowaniem znacznej części powierzchni mieszkalnej budynku na cele działalności gospodarczej należy zwrócić kwotę odliczonych wydatków mieszkaniowych w ramach "dużej ulgi budowlanej "?
 1738. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0447-mk/JG/06/751
  Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania do Wielkiej Brytanii Podatniczka podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
 1739. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0481-801/06/mk/JG
  Czy dochód uzyskany z tytułu działalności gospodarczej wykonywanej w Norwegii podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1740. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-0751-1106/06/HM/JP
  Czy dochody uzyskane w Danii z tytułu stypendium podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1741. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/52/06
  Czy przychody podwykonowacy wykonującego usługi finansowane ze środków unijnych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1742. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/033/415/18/2006/MZ
  Jak należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych od srodków trwałych zaliczonych do grup 3-6 KŚT, od ktorych dokonano w pierwszym roku podatkowym jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokosci 30% wartosci początkowej?
 1743. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-41/06/PK
  Czy koszty świadczeń medycznych ponoszone przez pracodawcę w formie ryczałtu są przychodem pracownika?
 1744. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-70/06/PK
  Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej?
 1745. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-15/06
  Czy w związku z odrębnie prowadzoną przez współmałżonków pozarolniczą działalnością gospodarczą przychód uzyskany w związku ze sprzedażą towarów handlowych jednemu ze współmałżonków stanowi przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 1 jest przychodem należnym choćby nie był faktycznie otrzymany.
 1746. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415-16/06
  Czy zakup towarów handlowych w przedsiębiorstwie handlowym prowadzonym przez jednego współmałżonka do odrębnej działalności handlowej prowadzonej przez drugiego wspómałżonka należy traktować jak wynagrodzenie małżonka nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu - art. 23 ust. 1 pkt 10 czy jak koszt zakupu towarów handlowych.
 1747. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-309/372/JS/06
  Czy może Pani odliczyć 2.280 zł od dochodu, czy od podatku?
 1748. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-167/USŁ-P/06/AW
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/41/2006 z dnia 22.05.2006r.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany ...
 1749. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-98/06/R1
  Czy w przypadku otrzymania od dostawców tzw "bonusów" (premii pieniężnych) za sprzedaż towarów, przychód z tego tytułu powstaje z datą wystawienia faktury VAT, czy też z datą zapłaty "bonusu" (premii pieniężnej) przez dostawcę?
 1750. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-316/367/JS/06
  Czy jako koszt uzyskania przychodu w roku podatkowym 2005 można traktować odpisy amortyzacyjne od środka trwałego - budynku handlowo-usługowego do chwili jego zbycia, w przypadku gdy wydatki na jego modernizację sfinansowane zostały ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pochodzących wyłącznie ze zwolnień w podatku od nieruchomości i innych podatkach?
 1751. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-317/368/JS/06
  Czy po sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w grudniu 2005r., przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży środka trwałego należało uwzględnić sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz czy wydatki na modernizację środka trwałego - budynku handlowo-usługowego, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinny być traktowane jako koszty uzyskania przychodu?
 1752. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0063/2006
  Czy amortyzując budynek mieszkalny, przeznaczony na wynajem,według stawki amortyzacji 1.5% podatnik może, w 2006r. podwyższyć roczną stawkę amortyzacji z 1.5% do 10% w oparciu o art. 22j ust. 1 pk3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1753. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1-415-35-06
  Kto przekazanym pracownikom powinien wystawić informację PIT - 11/8B o uzyskanych dochodach w 2006 r.? Kto powinien sporządzić informację PIT - 11/8B za 2006 r. bezrobotnymzamieszkującym na terenie Powiatu N., którym z dniem 01.06.2006 r. zmienił się organ zatrudnienia?
 1754. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-83/45/06
  Czy mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup gadżetów reklamowych z logo firmy?
 1755. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/102/PDII/415-59/06
  Czy wynagrodzenie otrzymywane za pracę wykonywaną w ramach wdrażania projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 1756. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD41/415/265/15/06/IJ
  1. Czy podatnik, którego wynagrodzenie jest w 75% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, korzysta w tej proporcji ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) ?2. Od którego momentu należy liczyć moment zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof - czy od chwili zatrudnienia Podatnika (zawarcia umowy o pracę) czy od chwili zrefundowania Płatnikowi kosztów poniesionych na zatrudnienie Podatnika w roku 2005 ?3. Kto - Podatnik czy Płatnik - zgodnie z art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 Nr 137 poz.926 z późn. zm.) powinien złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym PITem rocznym w celu odzyskania nienależnie pobranych zaliczek za rok 2005 ?
 1757. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1461/DCi-I/415/U-8/06/EG
  Czy nabycie nieruchomości na zasadzie przysądzenia podlega opodatkowaniu i czy sprzedaż tej nieruchomości będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
 1758. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-1/4150/IN-166/USŁ-P/06/AW
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/39/2006 z dnia 23.05.2006 r.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany ...
 1759. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DM/415-0025/06/EW
  W jaki sposób należy opodatkować odsetki z lokaty terminowej założonej w dniu 30.11.2001 r. przewidującej miesięczną kapitalizację odsetek?
 1760. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0287-464/06/HM/JG
  Jak należy opodatkować dochody z pracy wykonywanej na terytorium Danii?
 1761. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-103/06/R1
  Jak wyliczyć wartość czynszu, który stanowić będzie koszt uzyskania przychodu za część lokalu mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej?
 1762. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFI/415-33/06
  Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć równowartość diet z tytułu odbywania podróży służbowych, związanych z prowadzoną dizałalnością gosodarczą?
 1763. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-37/US/2006/KA
  Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w w/w piśmie wynika, iż z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PPHU "S" S.A. w Łowiczu otrzymał Pan od Syndyka Masy Upadłości - w wykonaniu planu podziału kategorii VI masy upadłościowej - należność w kwocie 2.757,97 zł. Przedmiotowa należność została przelana na Pańskie konto bankowe w dniu 1 lutego 2005 r. Na okoliczność dokonanej wypłaty nie otrzymał Pan informacji o uzyskanym dochodzie oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzanej według wzoru PIT 11/ 8B.
 1764. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-34/US/2006/ER
  Dotyczy rozliczenia renty rodzinnej wypłacanej pełnoletniemu dziecku.
 1765. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0056/2006
  Czy wartość świadczeń przyznanych przez spółkę na rzecz młodocianego pracownika, poniesionych w związku z jego nauką w szkole poza granicami kraju, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1766. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0046/06/U
  Podatniczka zakupiła na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy o dopuszczalnej ładowności 570 kg wynikającej ze świadectwa homologacji. Wartość samochodu przewyższa kwotę 20.000 Euro. Czy musi ograniczyć odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu do wysokości będącej równowartoscią 20.000 Euro?
 1767. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-415/71/2006
  Pan ..... wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego - dotyczące, cytując Wnioskodawcę : "czy nieodpłatne przekazanie pieniędzy z kasy spółki jawnej na osobisty rachunek bankowy jednego ze wspólników, jak również przekazanie nieodpłatne tych pieniędzy (wcześniej przekazanych z kasy spółki) z osobistego rachunku bankowego jednego ze wspólników na rachunek bankowy spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych".
 1768. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0305-530/06/HM/IDy
  Czy ma obowiązek rozliczenia się w Polsce za 2005 r. z dochodów uzyskanych z pracy wykonywanej na terytorium Zjednoczonego Królestwa?
 1769. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0416-683/06/mk/JG
  Czy emerytura wypłacana z Francji na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1770. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/PB6/033-0261-438/06/HM/JG
  W jaki sposób należy opodatkować dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec?
 1771. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/199/Z/K/05
  Czy zamiana lokali mieszkalnych spowoduje utratę prawa do odliczenia niezrealizowanej kwoty podatku do której nabyto praw w latach ubiegłych ?
 1772. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/218/Z/K/2006
  Czy podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowej poniesione wydatki na zakup piekarnika elektrycznego będącego wyposażeniem remontowanej kuchni w lokalu mieszkalnym ?
 1773. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD1/4111/415/0035/06
  Czy fakt zakupienia kolejnego mieszkania za środki pieniężne uzyskane z kredytu mieszkaniowego, a następnie spłata tego kredytu środkami finansowymi uzyskanymi ze sprzedaży poprzedniego mieszkania może rodzić obowiązek zapłaty podatku lud zwrotu tzw. ulgi mieszkaniowej
 1774. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-1/415/7/06/LA
  Czy wydatki związane z budową domów jednorodzinnych budowanych w celu dalszej odsprzedaży (firma developerska) stanowią dla podatnika koszt uzyskania przychodu w momencie ich przeniesienia?
 1775. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/84/06/MG
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów opłaty za występ DJ-a na imprezie rozrywkowej?
 1776. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: ZB/415-21/2006
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od nieruchomości?
 1777. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-307/357/JS/06
  Czy opisany przez Pana sposób postępowania, samoobliczenie zobowiązania podatkowego i regulowania poprzez zapłatę jest prawidłowy?
 1778. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-4/285/32797/MZ
  Czy wniesienie aportem do spółki akcyjnej przez spółkę jawną majątku przedsiębiorstwa w zamian za udziały w spółce akcyjnej powoduje konieczność sporządzenia remanentu likwidacyjnego i zapłaty podatku z remanentu likwidacyjnego ?
 1779. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-77/06/R1
  Czy spółka komandytowa może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w 100% fakturę wystawioną przez prowadzącego indywidualną dzałalność gospodarczą podatnika w tej spółce za świadczone przez niego usługi na rzecz tej spółki?
 1780. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/165-2/Z/K/06
  Czy podlegają opodatkowaniu odsetki od wyegzekwowanego przez Komornika Sądowego zaległego wynagrodzenia ?
 1781. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF/415-520/06/FW
  Czy zasądzone przez sąd świadczenie na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. nr 9, poz. 59 ze zmianami) na zaspokajanie potrzeb rodziny stanowi w myśl art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu alimentów podlegający opodatkowaniu?
 1782. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II/415-6/285/32797/06/MZ
  Czy w przypadku, gdy po wniesieniu całego przedsiębiorstwa tytułem aportu do spółki akcyjnej, spółka jawna (która ten aport wniosła) zostanie rozwiązana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców, wspólnicy spółki jawnej zobowiązani są do sporządzenia remanentu likwidacyjnego oraz zapłacenia zryczałtowanego podatku od dochodu z likwidacji ?
 1783. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-310/350/RF/06
  Czy umorzone przez Spółdzielnię odsetki będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dla członków Spółdzielni?
 1784. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1403-PDP/4150-2/06
  Czy dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19% stawką podatkową na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dochody z emerytury należy w zeznaniu rocznym rozliczyć łącznie na zasadach ogólnych ?
 1785. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/139/06/MP
  Czy wydatki związane wyłącznie z uzyskaniem dotacji można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy też wydatki związane z uzyskaniem dotacji oraz wydatki na nabycie samej maszyny należy zsumować i w ten sposób ustalić wartość początkową środka trwałego ?
 1786. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/4117-0024/06/3
  Czy pomoc w postaci usługi szkoleniowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi przychód z działalnosci gospodarczej?
 1787. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/4117-0025/06/3
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w oparciu o zawarta ugodę oraz czy niezamortyzowana część budynku usługowo- mieszkalnego stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?
 1788. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0051/2006
  Czy podatnikowi, który ma na utrzymaniu dorosłą, niepełnosprawną córkę, którą wozi swoim samochodem osobowym na badania lekarskie, badania diagnostyczne, na pogotowie ratunkowe oraz odbiera z różnych miejsc w których córka miała atak choroby, przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna ?
 1789. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD4/033-0145-247/06/WP/JG
  Czy dochody uzyskiwane z tytułu działalności gospodarczej na terytorium Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce?
 1790. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/160/Z/K/06
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku ?
 1791. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/102/2006/PD II/415-44/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrot kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych, zostanie prawomocnie umorzone z powodu braku cech przestępstwa lub zakończone wyrokiem uniewinniającym ?
 1792. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-52/06/PK
  Jakie są zasady skorzystania ze zwolnienia dla przychodów ze sprzedaży premiowej zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?
 1793. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: Nr PB I-1/4150/IN-164/USŁ-P/06/AW
  Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie Nr US IA-415/31/2006 z dnia 19.05.2006r.Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Na podstawie regulacji zawartych w art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany ...
 1794. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1426/US300/KB/415-42/06
  Czy zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów składek na Fundusz Pracy należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym korygować zeznania podatkowe za poprzednie lata ?
 1795. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-52/06
  Podatnik podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w X o jednorazowe przyznanie z Funduszu Pracy środków na rozpoczęcie działąlności gospodarczej. Na podstawie ww. umowy zobowiązał się do wykorzystania przyznanych środków przed datą rozpoczęcia działąlności gospodarczej, tj. przed dniem 22.04.2006 r. Do tego czasu Wnioskodawca dopełnił wszystkich czynności względem organu podatkowego tzn. złożył zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1 i zawiadomił naczelnika tutejszego organu podatkowego o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W okresie od 27.03.2006 r. do 21.04.2006 r. podatnik dokonał zakupu: a) towarów handlowych, ujętych w remanencie początkowym sporządzonym na dzień rozpoczęcia działąlności gospodarczej, b)składników wyposażenia, które Podatnik wykorzytuje w działalności gospodarczej, c)materiałów zużytych w związku z przygotowaniem lokalu do rozpoczęcia działalności gospodarczej takich jak: wkręty, kołki rozporowe, emalia do malowania, materiały do namalowania szyldu na elewacji budynku. Wszystkie wydatki udokumentowane są fakturami VAT. W powyższym stanie faktycznym Wnioskodawca pyta, czy poniesione wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1796. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-406/11/06
  Czy istnieje możliwość dokonania odliczeń od podatku w 2005r. w ramach ulgi remontowo modernizacyjnej poniesionych wydatków na dokończenie budowy budynku mieszkalnego?
 1797. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI/415/1/51-162/06
  Wnioskodawca pyta czy osoba fizyczna prowadząca książkę przychodów i rozchodów, przychody i koszty związane z odsetkami od rachunku bankowego dotyczącego działalnosci gospodarczej, może doliczyć jako przychód i koszty do końcowej deklaracji podatkowej (rocznej).
 1798. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD-I-415/89/06
  Podatnik w latach 2001-2004 otrzymywał stypendium fundowane, które było rozliczane w składanych zeznaniach podatkowych. W 2005 r. połowa stypendium została umorzona, a drugą połowę podatnik został zobowiązany zwrócić płatnikowi. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku wykazywania kwoty umorzonego stypendium w zeznaniu podatkowym za rok 2005, ponieważ podatek z tego tytułu został już zapłacony i rozliczony w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2004.
 1799. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-25/USŁ/2006/FM
  Dotyczy obowiązu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty zapłaconej przez Wojewodę Dolnośląskiego, tytułem uregulowania wierzytelność wynikającej z umowy cesji - kompensaty.
 1800. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0040/2006
  Czy odszkodowanie otrzymane od Skarbu Państwa za utracone mienie ruchome i utracone korzyści na skutek niezgodnego z prawem upaństwowienia przedsiębiorstwa XXX podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1801. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-49-284/06/ZDB
  W roku 2006r. dokonałem odpłatnego zbycia nieruchomości w postaci niezabudowanej działki. Powyższą nieruchomość nabyłem wraz z małżonką w 1992r. w drodze umowy kupna-sprzedaży. Po ustaniu małżeństwa w wyniku podziału majątku wspólnego dokonanego wyrokiem sądu w 2005r. nabyłem te działki na wyłączną własność. Pytanie moje sprowadza się do ustalenia obowiązku w 10 % zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu ze zbycia tej nieruchomości.
 1802. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/103/PDII/415-60/06
  Czy renta wyrównawcza przyznana w drodze wyroku sądowego na podstawie art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1803. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/98/PDII/415-55/06
  Czy dochody podatnika uzyskane w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1804. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF/415-7/06/KG
  W jaki sposób należy dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w przypadku gdy w imieniu klienta ponoszone są opłaty urzędowe ?
 1805. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDII415/57/15/18/2006
  Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem od developera w całości stanowią podstawę do odliczenia?
 1806. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/133/06/MP
  Czy poniesione wydatki na prace remontowe, można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne ?
 1807. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46-277/06/ZDB
  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie - sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Wątpliwość sprowadza się do ustalenia czy umowa cywilnoprawna dotycząca zakupu towaru od osoby fizycznej oraz dowód opłaty pocztowej i opłaty bankowej stanowią podstawę zapisów dotyczących zakupu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?
 1808. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/58/Z/K/06
  Czy można przyjąć za koszty uzyskania wartość 30 diet przewidzianych dla delegacji służbowej ?
 1809. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-36/06/GS
  Czy można zamknąć rachunek firmowy i wykorzystywać dla potrzeb płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą posiadany rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ?
 1810. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/22/06
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu użyczenia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność ustawową małżeństwa, spółce jawnej, której wspólnikami są osoby użyczające tą nieruchomość?
 1811. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/25/06
  Zastosowanie stawki ryczałtu do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży sprzętu optycznego.
 1812. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/23/06
  Czy opodatkowanie podatkiem od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu użyczenia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność ustawową małżeństwa, spółce jawnej, której wspólnikami są osoby użyczające tę nieruchomość ?
 1813. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/24/06
  Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie nieruchomości będącej przedmiotem umowy użyczenia przez wspólników spółki jawnej.
 1814. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/21/06
  Czy wydatki poniesione na bieżące utrzymanie nieruchomości będącej przedmiotem umowy użyczenia przez wspólników spółki jawnej można uznać za koszty uzyskania przychodu ?
 1815. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/101A/PDII/415-57/06
  1) Czy równoważnik wypłacany w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej powinien zostać opodatkowany ? 2) Czy oszczędności mundurowe wypłacane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1615) powinny zostać opodatkowane ?
 1816. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46.2-277/06/ZDB
  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie - sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Interesuje mnie czy dowodami księgowymi mogą być wydruki z komputera i potwierdzające zapłatę wyciągi bankowe potwierdzające wysokość zapłaconej prowizji za sprzedaż na aukcjach internetowych ?
 1817. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46.3-277/06/ZDB
  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie - sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Interesuje mnie czy dowodem księgowym na udokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wysokości wydatku na cło i usługi transportowe będzie deklaracja SAD ?
 1818. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46.1-277/06/ZDB
  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie - sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Interesuje mnie czy dowodami księgowymi mogą być wydruki z komputera potwierdzające zakup danego przedmiotu na aukcji, oraz deklaracja SAD bez faktury zakupu ?
 1819. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-46.4-277/06/ZDB
  Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą polegającą głównie na kupnie - sprzedaży towarów za pomocą aukcji internetowych w kraju i zagranicą. Interesuje mnie czy prawidłowo przeliczam walutę za zakupiony towar handlowy lub koszty transportu, biorąc wartość waluty z deklaracji celnej SAD ?
 1820. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1438/DF2/415-102D/152/06/AZ
  Czy przedstawiony przez podatnika we wniosku sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów spełnia wymagania uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
 1821. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-51/06
  Czy w związku z otrzymywanym przychodem ze sprzedaży nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, koszt przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności koszt energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę ?
 1822. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII/415-11/06
  Czy organizowane przez zakład pracy imprezy integracyjne tj. wycieczki, ogniska dla pracowników i emerytów finansowane w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1823. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-33/06/PK
  Jak w przypadku gdy spółka matka przekuje pracownikom spółki córki akcje i opcje na akcje określić moment powstania przychodu?
 1824. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4117/IN-23/USP/2006/PSz
  Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu przymusowego wykupu przez akcjonariuszy większościowych akcji spółki akcyjnej w oparciu o uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjętą w trybie art. 418 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uprzednio otrzymanych w drodze darowizny.
 1825. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/106/PDII/415-73/06
  1) Czy 50% ryczałt z tytułu przeniesienia wypłacony w trakcie roku traktować jako jednorazową należność z tytułu konkretnego przeniesienia i z tego tytułu tylko raz można skorzystać ze zwolnienia czy też za każdym przeniesieniem w danym roku wypłacony ryczał traktować jako zwolniony z podstawy opodatkowania aż do momentu przekroczenia 200% uposażenia żołnierza (jednorazowa wypłata nie przekracza 200% natomiast 3 krotna wypłata już przekroczy) ? 2) Czy jeśli żołnierz przenoszony jest służbowo systematycznie do innych miejscowości i nie dokonuje czynności meldunkowych, wypłacany za każdym razem 50% ryczałt z tytułu przeniesienia należy je zsumować czy traktować jako odrębne wypłaty ? 3) Czy w przypadku gdy należności z tytułu jednego przeniesienia są częściowo wypłacone na przełomie roku kalendarzowego należy je rozgraniczać jako dwie różne należności i w każdym roku zastosować zwolnienie z opodatkowania do wysokości 200% uposażenia zawodowego ?
 1826. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD II/415-8/06
  Czy ojciec moze bezpłatnie pracować u córki nie będąc zatrudnionym na umowę o pracę ???
 1827. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0032/2006
  Czy wsparcie udzielone przez PARP na wspieranie przedsiębiorczości poprzez wzrost akcji poręczeniowej, przeznaczone na wynagrodzenie osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1828. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/14-2/42377
  czy składki na ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚ pracownika dotyczące 2005 r., a zapłacone w 2006 r. podlegają zaliczeniu jako koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia ?
 1829. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/101/PDII/415-57/06
  Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach wdrażania projektu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym ?
 1830. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/19/06
  Czy wniesienie w formie aportu do nowo powstałej spółki cywilnej składników majątkowych, w związku z którymi zastosowana była ulga inwestycyjna spowoduje utratę prawa do odliczeń wydatków inwestycyjnych ?
 1831. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB415/55b/06/DJ
  Czy wydatki związane z rehabilitacją, odliczane w zeznaniu rocznym należy pomniejszyć o kwotę zasiłku otrzymanego z MOPS?
 1832. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/145Z/K/06
  Czy refundacja wymiany stolarki okiennej przekazana przez Spółdzielnię Mieszkaniową podlega opodatkowaniu z innych źródeł ?
 1833. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IB/415-23/06
  Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sądowej z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1834. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-48-282/06/ZDB
  Nabyłam razem z mężem nieruchomość, której budowa została rozpoczęta przez poprzedniego właściciela w roku 1989. Obecnie budowa trwa nadal, a ponieważ ma być zakończona w 2006r., został zaciągnięty kredyt na dokończenie budowy domu, a tym samym na przystosowanie tej nieruchomości na cele mieszkalne. Chcielibyśmy skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu zapłaconych odsetek od tego kredytu. Czy mamy prawo do tej ulgi ?
 1835. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PF.415/5/06
  Jestem właścicielem lokalu będącego odrębną własnością o pow. 230 m2. Część lokalu (72 m2) wynajmuję podatnikom prowadzącym własną działalność gospodarczą i od tej powieżchni odprowadzam podatek od nieruchomości wg. stawek właściwych dla lokali użtykowych. Czy od wartości wynajmowanej powierzchni mogę dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zastosować amortyzację przyspieszoną ?
 1836. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/13/77/06
  Czy do kosztów działąlności powinna Pani wliczać cotygodniowe delegacje (diety z tytułu podróży służbowych), ryczałt za noclegi oraz koszty dojazdów?
 1837. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-35/06/PK
  Czy w wyniku opłacania przez spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, powstaje u nich przychód?
 1838. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-34/06/PK
  Czy w wyniku umożliwienia pracownikom zaspokajania swoich potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) w budynkach należących do pracodawcy powstaje u pracowników przychód?
 1839. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1433/NG/GF/415/art.14a-39/06/EW
  1. czy przychód ze sprzedaży akcji zakupionych przed 1 stycznia 2004r. objęty jest rozliczeniem podatkowym, czy sprzedaż akcji winna być wykazana w PIT-38 i czy należy zapłacić podatek od sprzedaży akcji ? 2. na podstawie jakich dokumentów należy dokonać rozliczenia, 3. co stanowi podstawę rozliczenia podatkowego, tu Podatnik wskazuje, iż jest to różnica pomiędzy wartością zakupu, a wartością sprzedaży akcji. W jaki sposób i jakie koszty można uwzględnić ? 4. jakich kursów USD należy użyć przy obliczaniu różnicy pomiędzy zakupem a sprzedażą akcji, czy powinien to być kurs z dnia sprzedaży, czy kurs z dnia pojawienia się kwoty na koncie w polskim banku, 5. jaka stawka podatku powinna być zastosowana w sytuacji istniejącej umowy zawartej pomiędzy Polską a USA o unikaniu podwójnego opodatkowania, 6. co to jest załącznik PIT/ X, powstała wątpliwość czy obowiązuje Podatnika ten załącznik ?
 1840. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD I 1/16/54/2006
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik sprzedał prawo użytkowania wieczystego gruntu. Do czasu sprzedaży były dokonywane odpisy amortyzacyjne, które nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu. Prawo wieczystego użytkowania nie zostało do końca umorzone. Zdaniem podatnika, przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu kosztami uzyskania przychodu jest wartość początkowa wykazana w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
 1841. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-50/06
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, doradztwa i zarządzania. W ramach działalności zawarł trzy umowy zlecenia ze Stowarzyszeniem X w Y. termin wykonania umów przypada na okres 01.12.2005 r. - 30.08.2006 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (instytucja kontraktująca) w oparciu o którą realizowany jest projekt ..... działania na rzecz rozwoju lokalnego województwa....W ramach podpisanych umów Wnioskodawca jako wykonawca : 1.pełni rolę koordynatora wspomnianego projektu, 2. doradza projektodawcom w zakresie aplikowania o wsparcie z EFS, 3. prowadzi szkolenia w zakresie aplikowania o wsparcie z EFS oraz budowania partnerstw lokalnych dla uczestników rekrutowanych przez ww. Stowarzyszenie.Realizowane projekty finansowane są ze środków PHARE oraz ze środków budżetowych natomiast wynagrodzenie za czynności wykonywane przez Podatnika w ramach wspomnianych umów wypłacane jest w całości ze środków PHARE. Czy w powyższym stanie faktycznym słusznym jest korzystanie przez Podatnika ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1842. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/89/PDII/415-50/06
  Czy stanowisko zajęte w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu nadpłaconych składek społecznych jest prawidłowe ?
 1843. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 959/05
  Wydanie decyzji w przedmiocie podatku VAT, po ostatecznym określeniu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest ujawnieniem nowych okoliczności faktycznych, które mogłyby wpłynąć na zmianę rozstrzygnięcia o wysokości zobowiązania w podatku dochodowym.
 1844. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 973/05
  Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zamieszczone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.12.1995 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 148, poz. 720) nie mogą być uznane za przepis prawa materialnego.
 1845. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD/PB6/033-071-147/06/IK
  Czy podlega opodatkowaniu w Polsce świadczenie otrzymane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z tytułu pracy naukowej świadczonej w ramach stypendium postdoktoranckiego?
 1846. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/47/06
  Czy komisant ma obowiązek poboru podatku dochodowego od wypłat dokonanych na rzecz komitentów z tytułu sprzedanych rzeczy?
 1847. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1419/UPO-415/124/06/MP
  Jakie należy zastosować koszty uzyskania przychodów przy pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadkach gdy - robotnik mieszka w miejscowości znajdującej się w gminie np.X i pracuje na terenie tej gminy,- robotnik mieszka w miejscowości znajdującej się w gminie np. Y i pracuje na terenie różnych gmin ?
 1848. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 1/14/42/2006
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości na własny rachunek (określenie przedmiotu działalności z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 70,20). Wszystkie wynajmowane nieruchomości stanowią majątek wspólny podatnika i małżonki (wspólność ustawowa). Nieruchomości stanowią środki trwałe w prowadzonej działalności. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT opodatkowanym na zasadach podatku liniowego. Żona, prowadząca odrębną działalność gospodarczą (także podatnik podatku VAT oraz podatku liniowego) przeniosła siedzibę wykonywanej przez siebie działalności na adres jednej ze wspólnych nieruchomości, która stanowi środek trwały w działalności męża. Pod tym samym adresem również mąż ma swoją siedzibę. Małżonkowie korzystają z jednego pomieszczenia przeznaczonego na biuro oraz z mediów w takim samym stopniu. Faktury za korzystanie z mediów wystawiane są na firmę męża. W opisanej sytuacji podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy powinien refakturować połowę kosztów dotyczących mediów za użytkowane przez małżonków biuro na żonę (koszty dotyczące zużycia wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci, abonament telefonu stacjonarnego) oraz czy powinien podpisać umowę użyczenia z żoną na użytkowanie ww. nieruchomości. Zdaniem podatnika należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wystawione na niego faktury za media w całości a następnie refakturować połowę ponoszonych kosztów na żonę, wystawiając w tym celu refakturę, która z kolei będzie stanowiła przychód u męża. Nie musi on także podpisywać umowy użyczenia z żoną ponieważ mają oni takie samo prawo do korzystania z tej nieruchomości.
 1849. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443ZPD41/415/220/14/06
  Czy wydatki w nowo wybudowanym budynku można odliczyć w ramach ulgi na remont i modermizację w zeznaniu za rok 2005 ?
 1850. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/59/06
  Pytanie dotyczy uznania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów do przychodów z działalności gospodarczej.
 1851. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/61/06
  Czy zadatek otrzymany przed podpisaniem aktu notarialnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1852. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/62/06
  Czy wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu z działalności gospodarczej straty z lat ubiegłych małżonka, który zakończył działalność gospodarczą?
 1853. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/65/06
  Pytanie dotyczy sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania i uznania za koszt uzyskania przychodów wartości budynku pomniejszoną o dotychczasową amortyzację oraz koszt zakupu prawa wieczystego użytkowania gruntów.
 1854. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/152/Z/K/06
  Czy słusznie została porbana zaliczka na podatek od nagrody pieniężnej wypłaconej żołnierzowi pełniącemu służbę w miscji stabilizacyjnej w Polskim Kontygnęcie Wojskowym w Republice Iraku przyznaną przez Ministra Obrony Narodowej ?
 1855. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/73/2006/PD II/415-32/06
  Czy wynagrodzenie podatnika otrzymane z funduszy Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych ?
 1856. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-18/06/N
  Czy przychód z bezumownego korzystania z nieruchomości otrzymany na podstawie ugody notarialnej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1857. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: WB-PD/415-0008/06/Z
  Czy przychody uzyskiwane z zawodowego uprawiania sportu należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej czy też do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?
 1858. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/14/06
  Rozliczenie kosztów uzyskania przychodów związanych z używaniem własnego lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzonej działalności gopsodarczej.
 1859. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII.415-10/06
  Czy utracę prawo do korzystania z odliczeń od podstawy opodatkowania kwot poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, jeżeli zdecyduję się na refinansowanie pierwotnie zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania nowym kredytem z tym samym przeznaczeniem ?Refinansowanie pierwotnie zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe nowym kredytem jest związane z możliwością uzyskania nowego kredytu z tym samym przeznaczenie, na korzystniejszych warunkach.Zrefinansowanie pierwotnie zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe nowym kredytem znacząco obniży wartość płaconych przez ze mnie odsetek od kredytu i jednocześnie będzie miało wpływ na odliczenie od podstawy opodatkowania niższych kwot poniesionych na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
 1860. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: USIB/415/7/06
  Czy dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, które były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?
 1861. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/141/Z/K/06
  Czy w ramach ulgi odsetkowej można odliczyć od dochodu odsetki od ponoszonych wydatków na spłetę rat kredytu jeżeli w wyniku podziału majątku podatnik zrzekł się praw do budynku mieszkalnego ?
 1862. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII/415/1/134/06
  Czy Spółka zobowiązana jest do sporządzenia informacji o wysokości przychodów PIT-8C w przypadku, gdy akcjonariusze, których dotyczył przymusowy wykup akcji Spółki, zmarli, nie można ustalić faktycznego świadczeniobiorcy lub Spółka nie posiada informacji o miejscu zamieszkania tych osób?
 1863. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/182/Z/K/06
  Czy czynności syndyka wykonywane na podstawie postanowienia Sądu są w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowane jako pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof) ?
 1864. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD-I/1/15/50/2006
  Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Prowadzona działalność obejmuje m. in. prowadzenie szkoleń i realizację usług z zakresu doradztwa personalnego. Zdaniem podatnika może on jako trener i doradca personalny zawierać umowy cywilno - prawne (jako osoba fizyczna) i wystawiać rachunki (nie faktury ze spółki) dotyczące realizacji szkoleń i usług z zakresu doradztwa personalnego poza spółką. Z tytułu takich umów pracodawca powinien naliczać zaliczki na podatek dochodowy i zryczałtowane koszty uzyskania przychodów.
 1865. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/62/06
  Czy wydatki na uregulowanie stanu prawnego i podział, bedącej przedmiotem współwłasności, wynajmowanej nieruchomości mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z najmu?
 1866. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: II-2/415/196/29/06
  Czy zwrócone przez Biuro Rachunkowe odsetki stanowią przychód?
 1867. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/68/18/23/06
  Czy na podatniku prowadzącym nadal działalność gospodarczą ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego sporządzonego w związku ze śmiercia wspólnika spółki cywilnej?
 1868. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/034/415/6/2006
  Czy zasądzone wyrokiem sądowym odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
 1869. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I-415/14/2006
  Czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1870. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-46/06
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi telekomunikacyjne. Jednym z klientów wnioskodawcy jest jego były pracodawca. W związku z powyższym podatnika pyta: czy jako korzystający z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy może świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. Zakres obowiązków jakie wykonywał w ramach stosunku pracy nie pokrywa się z czynnościami jakie wykonywane będą w ramach działalności gospodarczej.
 1871. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-91/06/R1
  Czy koszty dotyczące działalności gospodarczej poniesione przed zgłoszeniem jej w Urzędzie stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1872. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-90/06/R1
  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wliczyć w koszty uzyskania przychodów zakup odzieży służbowej oraz zakup środków czystości z przeznaczeniem do higieny w miejscu pracy.
 1873. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-89/06/R1
  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wliczyć koszty uzyskania przychodów w koszty dojazdu do pracy samochodem znajomego (przejazd wspólny), któremu podatnik zwraca część poniesionych wydatów na paliwo i dokumentuje ten koszt dowodem wewnętrznym?
 1874. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-81/06/R1
  Czy faktura na zakup lokalu użytkowego może stanowić podstawę do zaliczenia lokalu w kwocie netto do ewidencji środów trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych?
 1875. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/90/PDII/415-54?
  Czy równoważnik mundurowy przysługujący żołnierzowi za każdy zakończony rok przedłużenia użytkowania przedmiotów umundurowania wydawanych w naturze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie Dz. U. z 2004 r., Nr 153 poz. 1615 ze zm.) powinien podlegać zwolnieniu przedmiotowemu w trybie art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1876. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-265/336/JS/06
  Czy prawidłowa jest przyjęta przez T. praktyka opodatkowywania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a nie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zawieranych z artystami polskimi umów kupna-sprzedaży dzieł sztuki, stanowiących własne prace plastyczne artysty, powstałe w ramach wykonywanej osobiście działalności artystycznej?
 1877. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP%/423-16/06/48231
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może w ciągu roku wielokrotnie przekazywać jednorazowe świadczenia tej samej osobie w kwocie nieprzekraczającej 100 zł i czy stanowi to przychód obdarowanego podlegający opodatkowaniu. Podatnik pyta również, czy należy żądać od obdaraowanego danych niezbędnych do sporządzenia informacji PIT-8C.
 1878. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-65/39/06
  Czy diety z tytułu podróży słuzbowej pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy stanowią koszt uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług transportowych?
 1879. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1425/032/415/15/06/MJ
  Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym z dniem 01.01.2006r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał z urzędu zmiany dotychczasowego świadczenia Podatnika z tytułu renty inwalidzkiej na świadczenie z tytułu emerytury. Podatnik otrzymał informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z której wynika, że mimo wyżej opisanej zmiany świadczenia przyznane mu orzeczenie komisji lekarskiej o niezdolności do pracy pozostaje w mocy przez okres, na jaki zostało przyznane, tj. w przypadku Podatnika na stałe. Wobec powyższego Podatnik pyta, czy jako osoba niepełnosprawna w przedstawonym stanie faktycznym może korzystać z ulg rehabilitacyjnych w 2006r.
 1880. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-47-278/06/ZDB
  Dyrektor szkoły z którą mam podpisaną umowę o pracę, udzielił mi rocznego urlopu dla poratowania zdrowia z zachowaniem prawa do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawa do innych świadczeń pracowniczych. Do osiąganych przeze mnie przychodów szkoła, jako płatnik, nie stosuje kosztów uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł miesięcznie. Uważam, że postępowanie płatnika nie jest prawidłowe ?
 1881. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-42-272/06/ZDB
  Wynająłem teren działki, na którym jedna z firm telekomunikacyjnych przeprowadzi kabel telefoniczny. Nie prowadzę pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie najmu lub dzierżawy i zamierzam uzyskane z tego tytułu przychody zgodnie z umową opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Mam wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, które powstały na tle ustalenia czy muszę zgłosić wybór opodatkowania uzyskanego przychodu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli wynajmowałem w 2006r. lokal stanowiący własność moją i brata i korzystałem z opodatkowania przychodu na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, choć umowa najmu tego lokalu zakończyła się 31.01.2006r. ?
 1882. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0039/2006
  Czy do przychodów uzyskanych na podstawie umowy zarządzania spółką z o. o. należy stosować przepis art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy przepis art. 13 pkt 9 tej ustawy?
 1883. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB2-4117/3-0035/2006
  Czy podatnik może obniżyć podatek dochodowy w 2006r i nastepnych latach o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej i pobranej w 2005 r., która " nie zmieściłą się" w 2005 r. z uwagi na małą kwotę podatku?
 1884. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: P1-D-415-19/06
  Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych po osiągnięciu przychodów netto przekraczających 800.000 euro dotyczy również wspólników spółki jawnej prowadzących gospodarstwo rolne?
 1885. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB/415/65/06/BS
  Kiedy wystąpi przychód z tytułu nabycia uprzywilejowanych akcji pracowniczych?
 1886. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IIUSpbIA/1/415-77/111a/49/06/BB
  Ujęcie zestawu fotograficznego w ewidencji środków trwałych.
 1887. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/92/PDII/415-52/06
  1. Czy w przedmiotowej sprawie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ? 2. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy ? 3. Jakie deklaracje i w jakim terminie wnioskodawczyni winna złożyć ?
 1888. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/67a/06
  Czy limit ulgi budowlanej podlega zmniejszeniu, jeżeli inwestycja została sfinalizowana przychodem ze sprzedaży nieruchomości nie podlegającym opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1889. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/120/Z/K/06
  Czy można odliczyć w ramach ulgi remontowej poniesione wydatki na wymianę dachu i centralnego ogrzewania w rozbudowywanym budynku ?
 1890. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/64/PDII/415-35/06
  1. Czy przychody z tytułu umowy zlecenia w zakresie obsługi prawnej są zwolnione od podatku dochodowego jeśli z umowy zawartej ze zleceniodawcą - osoba prawna wynika, iż przedmiotem zlecenia jest obsługa prawna w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków pomocowych ? 2. W jaki sposób podatnik winien udokumentować, iż osiąga przychody z bezpośredniej realizacji programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy ?
 1891. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DP3/423-71/06/45693
  Czy spółka mieszkaniowa ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C dotyczącej kwoty umorzonych należności czynszowych z tyt. najmu lokali mieszkalnych, w sytuacji braku mozliwości ich wyegzekwowania?
 1892. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-43-275/06/ZDB
  Czy zakup aparatu medycznego do leczenia światłem, może stanowić nielimitowane koszty reklamy ?
 1893. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US-I-415/14/2006
  Czy wydatki poniesione na modernizację budynku nabytego przed rozpoczęciem działalności wspólnie z mężem, nie wpisanego do ewidencji środków trwałych, można zliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako inwestycję w obcym środku trwałym i amortyzować je zgodnie z przepisami ?
 1894. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-39-268/06/ZDB
  Jako osoba fizyczna aktualnie nie prowadząca działalności gospodarczej (likwidacja 20.01.2006r.), za zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej podnajęłam lokal użytkowy innej osobie fizycznej, z którą nie łączą mnie więzi pokrewieństwa, a w którym poprzednio prowadziłam działalność gospodarczą. Pytanie dotyczy obowiązku składania deklaracji PIT-5, jeżeli wynajmuję ten lokal za kwotę równą kwocie wartości czynszu wpłacanego przeze mnie do Spółdzielni?
 1895. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 843/05
  Brak podstaw do uwzględnienia któregokolwiek z wniesionych zarzutów odnoszących się do prawa procesowego, na podstawie unormowań którego ustalany, oceniany i przedstawiany jest stan faktyczny sprawy, w szczególności przebieg i wyniki postępowania dowodowego, czyni zasadną konstatację, że strona wnosząca skargę kasacyjną nie zakwestionowała w niej w sposób prawnie skuteczny ocen Sądu l instancji, który, w niezaskarżonym zarzutem naruszenia art. 141 § 4 u.p.p.s.a. uzasadnieniu wyroku, podzielił oceny organów podatkowych, iż w sprawie niniejszej nie zaistniały przesłanki do subsumcji pod uniemożliwiające opodatkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unormowanie art. 14 ust. 2 umowy o unikaniu wzajemnego opodatkowania. Z tego samego powodu uznać należało, że właściwym i adekwatnym zarzutem naruszenia prawa procesowego nie zostały przez autora skargi kasacyjnej zakwestionowane prawnie skutecznie rozważania Sądu l instancji w obszarze wiarygodności i kompletności informacji udzielonej przez niemieckie służby skarbowe w trybie i na podstawie art. 23 ust. 1 przywoływanej umowy.
 1896. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DFI/415-15/06/AW
  Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa jest zobowiązana wystawić PIT-8C dla tych członków Spółdzielni, którzy zgodnie z uchwałą Zarządu otrzymali na poczet czynszu należność za zbycie nieruchomości wspólnej
 1897. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/66/PDII/415-36/06
  Czy dochody otrzymywane z tytułu umowy o dzieło sfinansowane z tej dotacji powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ? 2) Czy na podstawie zawartej umowy o dzieło można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów ?
 1898. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1449/2CF/415/IP-46/2006/EB
  Czy obywatel Polski ma prawo do korzystania z tzw. ulgi internetowej w przypadku zamieszkiwania poza granicami RP i korzystania z usług inter. na podstawie umowy z zagranicznym dostawcą internetu
 1899. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDFII.415-9/06
  W 2004r. zaciągnąłem w banku kredyt budowlano-hipoteczny na zakup nowo wybudowanego mieszkania od dewelopera. Zgodnie z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od momentu przekazania własności zakupionego lokalu przysługuje mi prawo do tzw. ulgi odsetkowej, czyli możliwości odliczenia od dochodu spłaconych w danym roku podatkowym odsetek od zaciągniętego kredytu. Do chwili obecnej budynek nie został jeszcze przekazany do użytkowania, a co się wiąże lokal mieszkalny nie został mi przekazany w formie aktu notarialnego, dlatego za 2004 i 2005r. odsetki nie zostały przeze mnie odliczone. Aktualnie, z uwagi na korzystniejsze obecnie niż w 2004r. warunki udzielania kredytów hipotecznych, zamierzam zaciągnąć niżej oprocentowany kredyt na spłatę całości zadłużenia z tytułu aktualnie posiadanego kredytu budowlano-hipotecznego, co pozwoli mi obniżyć miesięczne obciążenia z tytułu spłaty w/w kredytu. Bank, w którym posiadam zadłużenie odmówił warunków zaciągniętego przeze mnie kredytu na korzystniejsze, tj. proponowane nowym klientom banku.Czy podatnik, który zaciągnął w 2004r. kredyt budowlano-hipoteczny i w związku z tym przysługuje mu prawo do tzw. ulgi odsetkowej nie utraci tego prawa w przypadku przeniesienia kredytu do innego banku, tj. zaciągnięcie nowego kredytu na spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu budowlano - hipotecznego.
 1900. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD I 415/1/13/06
  Podatniczka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości zaliczenia do bieżących kosztów działalności gospodarczej poniesionego wydatku z tytułu wydania zezwolenia na prowadzenie apteki.
 1901. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-21/06/AT
  Czy w informacjach PIT-11 należy wykazywać przychody należne czy faktycznie wypłacone?
 1902. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB I-3/4150/IN-12/US/2006/PM
  Dotyczy przekazania środków zaoszczędzonych z rozliczeń zaliczek eksploatacyjnych (za 2004 r.) i z rozliczenia centralnego ogrzewania (za okres grzewczy 2004/2005) na fundusz remontowy z przeznaczeniem na docieplenie budynków w roku 2006.
 1903. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG-005/63/2006/PD II/415-27/06
  Czy możliwe jest zmniejszenie o 1% podatku dokonując wpłat na konto Stowarzyszenia X, wpisując w tytule płatności "na leczenie X Y" bez wskazania na dowodzie wpłaty "1% podatku ?
 1904. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/415/17/06/SŁ
  Czy ojciec samotnie wychowujący dzieci małoletnie, może rozliczyć w zeznaniu rocznym podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci i czy rentę rodzinną należy rozliczyć w załączniku PIT-M do zeznania PIT-36 ?
 1905. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/137/Z/K/06
  Czy umowa o dzieło (wykonywanie artystycznych zdjęć ślubnych) ma charakter działalności twórczej, czy mogą zostać zastosowane 50% koszty uzyskania przychodu ?
 1906. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.I-415/13/2006
  Czy można udokumentować zakup towarów (w które będę się zaopatrywał za granicą kraju, głównie w Niemczech i Holandii na tzw. "wystawkach" zbierając wystawione na ulicach przed domami obcokrajowców przedmioty) oświadczeniem w którym zostaną wymienione i opisane wszystkie przedmioty zebrane podczas takiego wyjazdu ?
 1907. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-30/06/PK
  Czy z tytułu przekazywania osobom fizycznym przychodów z zagranicznych papierów wartościowych ciążą na Banku obowiązki płatnika?
 1908. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PD/415/T-63/26/2006
  Czy jest obowiązek składania jakichkolwiek dokumentów celem zamknięcia i wyrejestrowania firmy po zmarłym mężu, który prowadził indywidualną działalność gospodarczą.
 1909. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I USB I-2/415-42/06
  Czy otrzymany bon towarowy stanowi źródło przychodów ?
 1910. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0030/2006
  Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż kwoty mlecznej?
 1911. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0031/2006
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży praw majątkowych nabytych w dziale spadku oraz zniesienia współwłasności, w części przekraczającej udział spadkowy jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 32 lit.d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1912. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/90/PDII/415-51/06
  1. Z jakiego tytułu należy traktować przychód, którego kwota opłaconego kursu niewątpliwie jest ? 2. Jaką formę opodatkowania wybrać w powyższym przypadku ? 3. Czy od przychodu należy pobrać podatek w momencie powstania przychodu czy też składając stosowne oświadczenie zainteresowany może odmówić wpłacenia do kasy WSzW należnej kwoty podatku, celem rozliczenia się samodzielnie w zeznaniu rocznym? Czy WSzW jako płatnik zobowiązany jest wówczas wystawić informację PIT-8C o wysokości uzyskanego przez zainteresowanego przychodu ? 4. W przypadku kiedy zainteresowany mimo oświadczenia o wpłaceniu zryczałtowanego 10% podatku do kasy WSzW nie zrobił tego w odpowiednim terminie czy stosowne jest wystawienie informacji o przychodzie PIT-8C czy wówczas należy sporządzić inną deklarację bądź informację o wysokości uzyskanego prze niego w danym roku przychodu ? 5. Jak traktować byłych żołnierzy zawodowych których nie łączył z WSzW stosunek służbowy ale pomoc rekonwersyjna przysługuje im z ramienia WSzW jako organu właściwego wg miejsca zamieszkania. Czy można ich uznać jako "emerytów i rencistów których łączył uprzednio z zakładem pracy stosunek służbowy, pracy??
 1913. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-46/2006
  Czy przychody i wydatki dotyczące działalności gospodarczej, mogą być udokumentowane jedną fakturą wystawioną na obojga małżonków w sytuacji, gdy każdy z małżonków posiada obecnie obrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 1914. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.III-415/10/58/06
  Czy uzyskane przychody z prowadzonych badań klinicznych należy zakwalifikować do przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalość gospodarcza, czy też uznać, że są to przychody z działalności wykonywanej osobiście?
 1915. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/79/PDII/415-47/06
  Czy wydatki na modernizację dachu i wymianę okien podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych jako wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego ?
 1916. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-234/294/AM/06
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu nr A wydzielonego z nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. xxx istnieje obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ?
 1917. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415/1/3/06
  Czy można ująć na koniec miesiąca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dane z zestawienia zakupu towarów używanych?
 1918. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/71/PDII/415-42/06
  Czy istnieje obowiązek opodatkowania w/w akcji przez podatnika w 2005r. ?
 1919. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF/202-292/BD/06
  Czy zakupiony nowy samochód osobowy ,używany do celów prywatnych przez 7 lat , a następnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych można amortyzować według indywidualnej stawki amortyzacyjnej na podstawie art.22 j ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
 1920. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF/195-289/BD/06
  Czy przyznane w ramach projektu "Moja firma " dotacje pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
 1921. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US.PDII/415/1/71/06
  Czy Podatnik ma odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanego wynagrodzenia za posadowienie na działce transformatora?
 1922. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDF1_415_8_06-1
  Czy w związku z zamiarem przystąpienia do spółki cywilnej i wniesieniem aportem do tej spółki całego przedsiębiorstwa łącznie ze środkami twałymi i wyposażeniem, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku z remanentu likwidacyjnego.
 1923. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-28/06/PK
  Czy w przypadku przekazywania prezentów pracownikom kontrahentów można zastosować zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?
 1924. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-31/06/PK
  Czy z tytułu opłacania osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą wycieczek zagranicznych ciążą na spółce jakieś obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1925. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-2/415-23/06/Z.Z.
  Czy powinno się zapłacić podatek dochodowy od przyznanej kwoty jako rekompensaty za usterki ?
 1926. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/33/06
  Czy można odliczać od zryczałtowanego podatku dochodowego ulgę budowlaną, której nie odliczono w latach ubiegłych z uwagi na brak pokrycia podatku?
 1927. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/12/06
  Czy obdarowany ma prawo uwzględnienia wartości otrzymanych w drodze darowizny towarów handlowych, materiałów.... po stronie kosztów uzyskania przychodów ?
 1928. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB6/033-0366-1862/05/IDy
  Czy renta uzyskiwana z Republiki Południowej Afryki powinna podlegać opodatkowaniu w Polsce?
 1929. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-134/280/AM/06
  Czy na podstawie posiadanych dokumentów, tj. historii transakcji z rachunku służącego do transakcji walutowych na rynku walutowym FOREX, nie posiadając informacji PIT-8C, może Pan dokonać rozliczeń w zeznaniu PIT-38 ?
 1930. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-415/11/06
  Czy obdarowany wartość początkową nabytego przedsiębiorstwa w drodze darowizny ustala jako łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiącą sumę ich wartości rynkowej, nie wyższą jednak od różnicy pomiędzy wrtością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn ?
 1931. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1443/PD/41/412/95/06
  Czy płatnik wypłacajacy stypendium zobowiązany jest sporządzić informację o wysokości stypendium wypłaconego w poprzednim roku i przwkazać ją do podatnika i Urędu Skarbowego ?
 1932. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/17/06
  Zaliczenie w koszty prowadzonej działalności gospodarczej umorzonych wierzytelności.
 1933. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I-1/415/17/06
  Czy wartość darowanego długu, po uzyskaniu specjalnego oświadczenia o przejęcie zwolnienia z tego długu, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli uprzednio wartość ta została zaliczona do przychodów i od tej wartości zapłacony został podatek dochodowy ?
 1934. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-38-266/06/ZDB
  Prowadzę działalność w postaci spółki cywilnej w zakresie sprzedaży paneli podłogowych. Korzystamy z usług firmy przewozowej w celu dostarczenia towaru do klienta. Podczas przewozu dokonano kradzieży naszego towaru. Sąd oddalił nasze roszczenia w sprawie odszkodowania za skradziony towar. Zasądzono natomiast od wspólników zapłatę za postępowanie apelacyjne. Czy te zasądzone koszty postępowania apelacyjnego będą stanowiły koszty uzyskannia przychodu naszej firmy ?
 1935. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DD-415/12/06
  Prowadzę jednoosobową dzialalność gospodarczą od 2002r., przedmiotem której jest świadczenie usług informatycznych. Z tytułu prowadzenia powyższej działalności jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W latach przeszłych dokonywałem zakupu literatury fachowej dotyczącej informatyki, programowania technik sprzedaży itp. Nabyłem je przed dniem rozpczęcia działalności gospodarczej, lub też w trakcie prowadzenia , ale dokonując zakupu jako osoba prywatna - nie otrzymując faktur i nie księgując wydatków z tym związanych w kosztach uzyskania przychodu mojej firmy. W lutym 2006r. objąłem udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem jest również świadczenie usług informatycznych. Na mocy umowy ze Spółką, dokonałem na jej rzecz sprzedaży literatury fachowej, będącej moją prywatną własnością, która nie figurowała w zapisach mojej indywidualnej działalności gospodarczej. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W związku z tym, iż dokonywałem sprzedaży nie jako przedsiębiorca - podatnik VAT, lecz jako osoba prywatna, nie wystawiałem w związku z tym, faktury VAT z mojej dzialalności gospodarczej, lecz podpisałem ze Spółką umowę kupna sprzedaży, na podstawie której Spółka dokonała zaplaty za literaturę. Nadmieniam, iż przedmiotem umowy było 38 szt. książek fachowych, które wyceniono na ryczałtową kwotę 20 zł. za każdą, w związku z tym łączna kwota otrzymana przeze mnie za w/w literaturę wyniosła 760,00 zł. Ponieważ sprzedaż nie miała związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą , nie wykazałem przychodu z tym związanego w księdze przychodów i rozchodów mojej firmy, nie opłaciłem zaliczki podatku dochodowego. Moim zdaniem przedstawiony powyżej sposób udokumentowania powyższej transakcji oraz rozliczenia jest prawidłowy. Literatura była moją prywatną własnością, więc nie należało moim zdaniem wykazywać przychodu z tym związanego w księdze mojejdziałalności gospodarczej. W związku z tym nie należało również odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 1936. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/423/PDOP/178-275/BD/06
  Czy kosztami reklamy prowadzonej z zastosowaniem ulotek reklamowych można w całości obciązyć koszty bieżącej działalności ?
 1937. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1471/DPF/415-27/06/ML
  Czy podlega zaokrągleniu do pełnych złotych kwota podatku wykazanego w następujących pozycjach deklaracji PIT-4 - 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 44-53?
 1938. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-28/2006
  Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, której działalność polega na transporcie drogowym towarów, na terenie Unii Europejskiej, na rzecz podmiotów duńskich. Jeden z kontrahentów wystawia dokumenty o nazwie "Rechnung", obciążające spółkę za wypożyczone "choinki", na których w chłodniach przewożone są np. półtusze. Po zdaniu naczepy wraz z kompletem tych "choinek" (haków) wystawiany jest dokument o nazwie "Gutschrift", który zdejmuje z nas obciążenie z tytułu wypożyczenia tychże choinek. Moje pytanie brzmi: Czy spółka powinna w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmować niniejsze dokumenty i ewentualnie wg jakiego kursu je przeliczać?
 1939. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1424/2170/415/8/2006/GW
  Czy pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe przyznana funkcjonariuszom w okresie 01.01.1992-29.10.1997r. stała się przychodem w momencie otrzymania, czy jak świadczenie to stało się bezzwrotne tj. w momencie umorzenia ( po 10 latach służby stałej)?
 1940. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-24/06/PK
  Czy w przypadku gdy pracownik w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych wykonuje projekty reklam, folderów i innych grafik komputerowych, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, można do obliczania jego dochodu stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?
 1941. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-25/06/PK
  Czy w wyniku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne powstanie przychód ze stosunku pracy? Czy w przypadku gdy zwrot dotyczy składek nadpłaconych więcej niż 5 lat temu, przychód nie powstanie ze względu na przedawnienie?
 1942. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1472/DPC/415-20/06/PK
  Czy w przypadku ogłaszania konkursów na stronie internetowej, można zastosować do wygranych w tych konkursach zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof?
 1943. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 716/05, II FSK 717/05, II FSK 718/05
  Prawidłowo Sąd pierwszej instancji przyjął, że Skarżący w efekcie końcowym sam był beneficjentem większości świadczeń przekazanych matce, skoro zajmował on większość mieszkania wyremontowanego z tych świadczeń.
 1944. Wyrok zwykłego składu NSA, sygnatura: II FSK 715/05
  Świadczenie okresowe polega na stałym dawaniu przez czas trwania stosunku prawnego pewnej ilości pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych w określonych regularnych odstępach czasu, jednak nie składających się na pewną z góry określona całość.
 1945. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: 1437/ZI/423/74/DF/06
  Czy otrzymywane wynagrodzenie pochodzące ze środków unijnych wypłacane przez spółkę osobie prowadzącej działalność gospodarczą realizującej bezpośrednio cele Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na podstawie umowy - kontrakt z koordynatorem ,wolne jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?
 1946. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/122-2/Z/K/06
  Czy przysługuje prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów od zaległego wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika sądowego ?
 1947. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/122-1/Z/K/06
  Na kim spoczywa obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy z zawartej ugody w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z byłym pracodawcą - na pracodawcy czy komorniku ?
 1948. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IS/CiWD-415/Z/1/06/EG
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z eksploatacją wynajmowango samochodu?
 1949. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD415/4/06
  Czy dopłaty do wycieczki należy traktować jako pomoc rzeczową opodatkowaną w przypadku kwoty przekraczającej 380zł., na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1950. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV//415/PDOF/207-264/BD/06
  "Czy w przypadku zakupu łóżka terapeutycznego mozna sokrzystać z ulgi rehabilitacyjnej ?"
 1951. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: US I/1 415/5/06
  Czy wynajmując część lokalu wykorzystywanego do działalności gospodarczej mogę korzystać z opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% ?
 1952. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB1/4117-0019/06/3
  dot. możliwości możliwości łącznego opodatkowania małżonków za 2005r. w sytuacji, gdy jeden z małżonków wybrał opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.
 1953. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0024/2006
  Czy dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 1954. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: OG/005/72/PDII/415-43/06
  1. Czy prawidłowo zastosowano art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrano zaliczkę w wysokości 19% i sporządzono Informacje PIT-8B? 2. Czy wypłatę wyróżnienia z tytułu udziału w konkursie na opracowanie koncepcji pomnika "Homo-homini Nowy Jork 11.09.2001 r. należy uznać za przychód z praw autorskich zgodnie z art. 18 z uwzględnieniem art. 22 ust. 3 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1955. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PB6/033-0297-1721/05/IDy
  Czy emerytura uzyskiwana z Hiszpanii, z tytułu wykonywania w przeszłości pracy podlega opodatkowaniu w Polsce?
 1956. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: IX-005/127/Z/K/06
  Czy wydatki poniesione na remont lokalu mieszkalnego dokonane po śmierci mamy która była właścicielem lokalu można odliczyć od podatku wramach ulgi remontowej ?
 1957. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: I/415-29-251/06/ZDB
  W roku 2004 podpisaliśmy umowę kredytową dot. sfinansowania zakupu i budowy lokalu mieszkalnego. Inwestycja została zakończona w 2004r., w zeznaniu podatkowym za ten rok dokonaliśmy pierwszych odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej. Następnie w 2006r w innym banku zaciągnięty został kredyt na spłatę dotychczasowego zadłużenia. Wątpliwości nasze sprowadzają się do tego czy w przypadku spłaty dotychczasowego kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, kredytem o korzystniejszych - dla nas - warunkach finansowania, zapłacone dotychczas odsetki będą korzystały z tzw. "ulgi odsetkowej" w podatku dochodowym ?
 1958. Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PBB3-4117/3-0022/2006
  Czy od wypłaconej "zaliczki na poczet przyszłego wynagrodznia", firma jako płatnik obowiązana jest do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy?
 1959. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-193/152/JS/06
  Czy opisana czynność spowoduje powstanie obowiązku podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1960. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PDI415/1/105/36/06
  Podatnik pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku poniesionego za naprawę samochodu osobowego stanowiącego środek trwały firmy.
 1961. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: DF-415/26/06
  Czy opłaty związane z realizacją sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich, wnoszone przez przedsiębiorstwa biorącego udział w programie stanowią przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 ptk 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 1962. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: PD/415-67/06/R1
  Czy wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne pełnoletniej córki zatrudnionej w firmie podatnika na umowę o pracę stanowią koszt uzyskania przychodów?
 1963. Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygnatura: RO-XV/415/PDOF-185/245/JS/06